Энергетика статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 5 ақпандағы № 18 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 11 ақпанда № 20027 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 15-тармағы 36) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Мыналар:

      1) "Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп" (индексі 6-ТП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;

      2) "Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп" (индексі 6-ТП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес;

      3) "Газ кәсіпорындарының қызметі туралы есеп" (индексі 1-ГАЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес;

      4) "Газ кәсіпорындарының қызметі туралы есеп" (индексі 1-ГАЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес;

      5) "Энергияны түпкілікті тұтынуы" (индексі 1-КПЭ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес;

      6) "Энергияны түпкілікті тұтынуы" (индексі 1-КПЭ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес;

      7) "Мұнай өндіруші, мұнай өңдеуші кәсіпорындардың және мұнай өнімдерін сататын кәсіпорындардың қызметі туралы есеп" (индексі 1-НЕФТЬ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес;

      8) "Мұнай өндіруші, мұнай өңдеуші кәсіпорындардың және мұнай өнімдерін сататын кәсіпорындардың қызметі туралы есеп" (индексі 1-НЕФТЬ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес;

      9) "Көмір кәсіпорындарының қызметі туралы есеп" (индексі 1-УГОЛЬ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес;

      10) "Көмір кәсіпорындарының қызметі туралы есеп" (индексі 1-УГОЛЬ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес;

      11) "Электр энергиясын өндіру, беру, тарату және сату туралы есеп" (индексі 1-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес;

      12) "Электр энергиясын өндіру, беру, тарату және сату туралы есеп" (индексі 1-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес;

      13) алып тасталды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 21.09.2022 № 26 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      14) алып тасталды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 21.09.2022 № 26 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.12.2021 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгерістер енгізілді - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 21.09.2022 № 26 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      2. "Энергетика статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы № 160 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16028 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 13 желтоқсанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Төраға Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Энергетика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 1 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 5 февраля 2020 года № 18
 

 
Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп
Отчет о работе тепловых электростанций и котельных

Индексі
Индекс

6-ТП

жылдық
годовая

есептікезең
отчетный периоджыл
год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сәйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері 35.30.2, 35.30.3, 35.30.5, 35.30.7, 35.30.8 "Бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен қамтамасыз ету" болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным или вторичным видами деятельности "Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности – 35.30.2, 35.30.3, 35.30.5, 35.30.7, 35.30.8

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 18 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 18 марта (включительно) после отчетного периода


БСН коды
код БИН1. Жылу энергиясын өндіру және тарату объектісінің нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта производства и распределения теплоэнергии (независимо от места регистрации) – область, город, район, населенный пункт1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)2. Сіздің кәсіпорыныңыздың типін көрсетіңіз
Укажите тип Вашего предприятия


Өндіруші кәсіпорын
Предприятие-производительЖылу энергиясын беретін және тарататын өндіруші кәсіпорын
Предприятие-производитель, передающее и снабжающее тепловой энергиейЖылу энергиясымен жабдықтаушы кәсіпорын
Предприятие, снабжающее тепловой энергией3. Жылу энергиясын өндіру және тұтыну жөніндегі ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию о выработке теплоэнергии источниками теплоснабжения


3-5 бөлімдерді жылу энергиясын өндіретін кәсіпорындар толтырады
3-5 разделы заполняют предприятия-производители тепловой энергииЖол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Жалпы өндіріс,мың Гкал2Валовое производство, тыс. Гкал2

Босату,мың Гкал2Отпуск, тыс. Гкал2

А

Б

1

2

1

Жылу электр орталығы (ЖЭО) өндірген бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), произведенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ)2

Қазандықтар өндірген бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), произведенная котельными3

Ағаш биомассасын пайдалану есебінен өндірілген бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), произведенная за счет использования древесной биомассы4

Органикалық қалдықтар мен ауылшаруашылық биомассасын пайдалану есебінен өндірілген бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), произведенная за счет использования органических отходов и сельскохозяйственной биомассы5

Биогазды пайдалану есебінен өндірілген бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), произведенная за счет использования биогаза6

Өзге де бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), прочая      Ескертпе:

      Примечание:

      2мың Гкал – мұнда және бұдан әрі гигакалория

      2тысГкал – здесь и далее гигакалория

      4. Жылу энергиясын жеке тұтынуы мен пайдалануы туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о собственном потреблении и использовании теплоэнергии

      Жылу энергиясын беретін және тарататын өндіруші кәсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия-производители, передающие тепловую энергию

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бу және ыстық су (жылу энергиясы), мың Гкал
Пар и горячая вода (тепловая энергия), тыс. Гкал

А

Б

1

1

Жылумен жабдықтау көздерімен өндірілген жылу энергиясы
Выработано тепловой энергии источниками теплоснабжения


2

Жылумен жабдықтау көздерінде өзінің пайдалануы
Собственное использование на источниках теплоснабжения


3

Технологиялық процестердегі шығындар
Потери в технологических процессах


4

Тарату кезіндегі шығындар
Потери при распределении


5

Жылумен жабдықтау көздерінің босатуы
Отпуск источниками теплоснабжениясоның ішінде:
в том числе:

x

5.1

халыққа
населению


5.2

қызмет көрсету секторының коммерциялық кәсіпорындарына
коммерческим предприятиям сектора услуг


5.3

мемлекеттік мекемелерге
государственным учреждениям


5.4

ауыл,орман және балық шаруашылығына
предприятиям сельского, лесного и рыбного хозяйства


5.5

құрылыс кәсіпорындарына
строительным предприятиям


5.6

өнеркәсіп секторының кәсіпорындарына
предприятиям сектора промышленностионың ішінде қызмет түрлері бойынша:
в том числе по видам деятельности:

х

5.6.1

қара металлургия
черная металлургия


5.6.2

химия (мұнай-химия) өнеркәсібі
химическая (в т.ч. нефтехимическая) промышленность


5.6.3

түсті металлургия
цветная металлургия


5.6.4

металл емес минералды өнімдер өндірісі
производство неметаллических минеральных продуктов


5.6.5

көлік жабдықтарын өндіру
производство транспортного оборудования


5.6.6

машина жасау
машиностроение


5.6.7

тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров


5.6.8

сусындарды және тамақ өнімдерін өндіру
производство напитков и продуктов питания


5.6.9

целлюлоза- қағаз және полиграфиялық өнеркәсіп
целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность


5.6.10

ағаш және ағаш бұйымдарын өндіру
производство древесины и деревянных изделий


5.6.11

тоқыма және былғары өнеркәсібі
текстильная и кожевенная промышленность


5.6.12

өнеркәсіптік қызметтің басқа түрлері
прочие виды промышленной деятельности


5.7

беруші кәсіпорындарға
передающим предприятиям


5.8

өзге де тұтынушыларға
прочим потребителям


      5. Өндіруші кәсіпорындардың жылу энергиясын өндіру үшін отынды тұтынуы туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о потреблении топлива для выработки тепловой энергии предприятиями-производителями

Жол коды
Код строки

Отынның түрлері
Виды топлива

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтыну көлемі
Объем потребления

Жылу шығару қабілеті, МДж/т, МДж/ текше.м
Теплотворная способность, МДж/т, МДж/куб.м

А

Б

В

1

2

1

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления

тонна
тонн2

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью

тонна
тонн3

Өзге де тас көмір
Уголь каменный прочий

тонна
тонн4

Лигнит (қоңыр көмір)
Лигнит (уголь бурый)

тонна
тонн5

Шикі мұнай (көмірсутектердің табиғи қоспасы), битуминозды минералдардан алынған мұнайды қоса алғанда
Нефть сырая (природная смесь углеводородов), включая нефть, полученную из минералов битуминозных

тонна
тонн6

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым)
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск)

мың текше м 5
тыс. куб. м 57

Ілеспе мұнай газы (тауар шығару)
Газ нефтяной попутный (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м8

Бензиннен ажыратылған газ
Газ отбензиненный

мың текше м
тыс. куб. м9

Сұйытылған пропан және бутан
Пропан и бутан сжиженные

тонна
тонн10

Газойльдер (дизельдік отын)
Газойли (топливо дизельное)

тонна
тонн11

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн12

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн13

Құрамында мал мен өсімдіктің майы немесе балауызы бар заттарды өңдеуден қалған қалдықтар
Отходы от переработки веществ, содержащих жир или воск животный и растительный

тонна
тонн14

Ағаш үгінділері және қалдықтары
Опилки и отходы древесные

тонна
тонн15

Ағаш жаңқасы немесе жоңқасы
Щепа или стружка древесные

тонна
тонн16

Ағаш отыны
Топливо древесное

тығыз кубтық метр
метр куб. плотный17

Құрамында май, қант және крахмал бар дақылдардан алынатын биоотын
Биотопливо, получаемое из культур маслосодержащих, сахаросодержащих и крахмалосодержащих

тонна
тонн      Ескертпе:

      Примечание:

      3 МДж/т – мұнда және бұдан әрі мегаджоуль тоннаға

      3 МДж/т – здесь и далее мегаджоуль на тонну

      4 Мдж/ текше м – мұнда және бұдан әрі мегаджоуль текше метрге

      4 Мдж/ куб. м – здесь и далее мегаджоуль на кубические метры

      5 мың текше м – мұнда және бұдан әрі мың текше метр

      5 тыс. куб. м – здесь и далее тысяча кубических метров

      6 г/л – мұнда және бұдан әрі грамм литрге

      6 г/л – здесь и далее грамм на литр

      7 TEL (ТЭЛ) – мұнда және бұдан әрі тетраэтилқорғасын

      7 TEL (ТЭЛ) – здесь и далее тетраэтилсвинец

      8 TML (ТЭМЭЭЛ) – мұнда және бұдан әрі тетраметилқорғасын

      8 TML (ТЭМЭЭЛ) – здесь и далее тетраметилсвинец

      6. Жылумен жабдықтау туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о теплоснабжении

      Жылу энергиясымен жабдықтайтын кәсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия, снабжающее тепловой энергией

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Есепті жылдағы, мың Гкал
За отчетный год, тыс. Гкал

А

Б

1

1

Түсім көлемі
Объем поступления


2

Беру және тарату кезіндегі шығындар
Потери при передаче и распределении


3

Берілген көлемі
Объем передачисоның ішінде:
в том числе:

х

3.1

халыққа
населению


3.2

кәсіпорындар мен ұйымдарға
коммерческим предприятиям сектора услуг


3.3

мемлекеттік мекемелерге
государственным учреждениям


3.4

ауыл, орман және балық шаруашылығы кәсіпорындарына
предприятиям сельского, лесного и рыбного хозяйства


3.5

құрылыс кәсіпорындарына
строительным предприятиям


3.6

өнеркәсіп секторының кәсіпорындарына
предприятиям сектора промышленностионың ішінде қызмет түрлері бойынша:
в том числе по видам деятельности:

х

3.6.1

қара металлургия
черная металлургия


3.6.2

химия (мұнай-химия) өнеркәсібі
химическая (в т.ч. нефтехимическая) промышленность


3.6.3

түсті металлургия
цветная металлургия


3.6.4

металл емес минералды өнімдер өндірісі
производство неметаллических минеральных продуктов


3.6.5

көлік жабдықтарын өндіру
производство транспортного оборудования


3.6.6

машина жасау
машиностроение


3.6.7

тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров


3.6.8

сусындарды және тамақ өнімдерін өндіру
производство напитков и продуктов питания


3.6.9

целлюлоза- қағаз және полиграфиялық өнеркәсіп
целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность


3.6.10

ағаш және ағаш бұйымдарын өндіру
производство древесины и деревянных изделий


3.6.11

тоқыма және былғары өнеркәсібі
текстильная и кожевенная промышленность


3.6.12

өнеркәсіптік қызметтің басқа тұрлері
прочие виды промышленной деятельности


3.7

өзге де тұтынушыларға
прочим потребителям


      7. Жылу желілері мен қондырғылардың сипаттамасы туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о характеристике тепловых сетей и установок

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылдағы
За отчетный год

А

Б

В

1

1

Екі құбырлық есептегі жылу және бу желілерінің ұзындығы
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении

км 9
км 9Диаметрі:
Диаметром:

х


1.1

200 мм 10-ге дейін
до 200 мм 10

км
км


1.2

201-ден 400 мм-ге дейін
от 201 до 400 мм

км
км


1.3

401-ден 600 мм-ге дейін
от 401 до 600 мм

км
км


1.4

600 мм және одан жоғары
600 мм и более

км
км1-жолдан:
из строки 1:1.5

ескі желілер
ветхие сети

км
км


1.6

ауыстыруды қажет ететіндер
нуждающихся в замене

км
км


1.6.1

одан ауыстырылғандары
из них замененных

км
км


1.6.1.1

кәсіпорынның өз қаражаты есебінен
за счет собственных средств предприятия

км
км


2

Есепті жылдың соңына жылумен жабдықтау көздерінің саны
Число источников теплоснабжения на конец отчетного года

бірлік
единицқуаттылығы:
мощностью:

х


2.1

3 Гкал/сағ.11 дейін
до 3 Гкал/ч 11

бірлік
единиц


2.2

3,1-ден 20 Гкал/сағ. дейін
от 3,1 до 20 Гкал/ч

бірлік
единиц


2.3

20,1-ден 100 Гкал/сағ. дейін
от 20,1 до 100 Гкал/ч

бірлік
единиц


2.4

100 Гкал/сағ. және одан жоғары
100 Гкал/ч и более

бірлік
единиц


3

Орнатылған қазандықтардың (энергоқондырғылардың) саны
Количество установленных котлов (энергоустановок)

бірлік
единиц


4

Автономды жылу желілерінің саны
Количество автономных тепловых источников

бірлік
единиц


5

Жылу желілеріне қосылған абоненттердің саны
Количество абонентов, подключенных к тепловым сетям

бірлік
единиц


5.1

тұрмыстық тұтынушылар (үй шаруашылықтары)
бытовые потребители (домашние хозяйства)

бірлік
единиц


5.2

өнеркәсіптік кәсіпорындар
промышленные предприятия

бірлік
единиц


5.3

өзге де тұтынушылар
прочие потребители

бірлік
единиц


      Ескертпе:

      Примечание:

      9 км – мұнда және бұдан әрі километр

      9 км – здесь и далее километр

      10 мм – мұнда және бұдан әрі миллиметр

      10 мм – здесь и далее миллиметр

      11 Гкал/сағ. – мұнда және бұдан әрі гигакалория сағатқа

      11 Гкал/ч – здесь и далее гигакалория в час

      8. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _____________________ Адрес (респондента) ______________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) _______________________________ _____________________

      стационарлық                         ұялы

      стационарный                         мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушы)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ___________________________________ ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе

      оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _______________________________________ ________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
2-қосымша

"Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп" (индексі 6-ТП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы нұсқаулық "Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп" (индексі 6-ТП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жылу энергиясы – тұтыну кезінде жылу жеткізгіштің термодинамикалық параметрлері (температура, қысым) өзгеретін жылу жеткізгіш беретін энергия;

      2) отынның жылу шығару қабілеті (жанудың үлестік жылуы) – салмағы 1 килограмм отынның толық жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшерін көрсететін шама.

      3. 2-бөлімде негізгі немесе қосалқы қызмет түрі бойынша кәсіпорын түрі көрсетіледі, Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (ЭҚЖЖ) кодтарына сәйкес бір нұсқа таңдалады: өндіруші кәсіпорын, жылу энергиясын беретін және тарататын кәсіпорын. Кәсіпорын түрін бөлу форманың тиісті бөлімдерін толтыруды қамтиды.

      4. 3-бөлімді жылу энергиясын өндіруші кәсіпорындар толтырады.

      3-бөлімнің 1-бағанында станцияның меншікті өндірістік-шаруашылық қажеттіліктері үшін тұтынылатын жылуды (үй-жайларды жылыту, сұйық отынды қыздыру) және қондырғы мен желі арасындағы жылу алмасу кезіндегі ысырапты, нәтижесінде бастапқы энергия түрінде пайдаланылған химиялық процестердің жылуын қоса алғанда, қондырғылармен өндірілген жылу энергиясының жалпы көлемі көрсетіледі.

      5. 4-бөлімді жылу энергиясын өндіретін, тарататын және босататынкәсіпорындартолтырады.

      4-бөлімнің 1-жолында жылумен жабдықтау көздерінің жылу энергиясын жиынтық өндіруі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 2-жолында ең жоғары, сондай-ақ ең төменгі жүктеме кезінде энергия қондырғыларына қызмет көрсетуді, станция шеберханалары мен әкімшілік ғимараттарын жылытуды қоса алғанда, энергия өндірумен тікелей байланысты станцияның қосалқы жабдығымен тұтынылған жылу энергиясы көрсетіледі.

      4-бөлімнің 3 және 4-жолдарында тиісінше технологиялық процестерде және тарату кезінде жылу энергиясының шығындары көрсетіледі.

      4-бөлімнің 5-жолында халыққа және кәсіпорындарға жіберілген, оның ішінде меншікті жылу энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      6. 5-бөлімінің 1 бағанасында жылу электр станцияларының, жылу электр орталықтарының және қазандықтардыңжылу энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын отынның тұтыну көлемі көрсетіледі.

      5-бөлімнің 2-бағанында жылу энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын отынның жылу шығару қабілеті көрсетіледі.

      7. 6-бөлімді жылу энергиясын беретін және тарататын кәсіпорындар толтырады.

      6-бөлімнің 1жолында жылумен жабдықтаудың барлық көздерінен жылу энергиясының түсу көлемі көрсетіледі.

      6-бөлімнің 2-жолында жылу энергиясын тасымалдау және тарату кезінде туындаған шығындар көрсетіледі.

      6-бөлімнің 3-жолындакәсіпорындар соңғы тұтынушыларға жылу энергиясын беру туралы ақпаратты көрсетеді.

      6-бөлімнің 3.1-жолында халыққа жылу энергиясын босату көрсетіледі.

      6-бөлімнің 3.2-3.7 жолдарындақызмет түрлері бойынша кәсіпорындарға және өзге де тұтынушыларға босатылған жылу энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      8. 7-бөлімінің 1.1-1.4-жолдарында екі құбыр арқылы: су желісі, бу құбыры және бу желісі үшін конденсат құбыры үшін тура және кері салынған төсеу тәсіліне қарамастан, олардың трассасының ұзындығы бойынша жылу желілерінің ұзындығы көрсетіледі. Су желісінің ұзындығында ыстық сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын жеке желілердің ұзындығы ескерілуі тиіс.

      Желілердің ескіруі (тозуы) олардың қызмет ету мерзімін, пайдаланылған материалдардың сапасын, пайдалану режимін, жөндеу көлемдері мен уақытылығын, климаттық жағдайларын және басқа да жағдайларын ескеріп, оларды пайдаланудың уақытына байланысты анықталады.

      Желілерді ауыстыру олардың ерте тозуының алдын алу мақсатында жоспарлы-ескерту жұмыстарын өткізу болып табылады. Ауыстыруды қажет ететін желілерге реконструкциялау жоспарланған желілер кіреді.

      7-бөлімінің 2.1-2.4-жолдарында қуаттар бойынша жылумен жабдықтау көздерінің саны көрсетіледі.

      7-бөлімнің 3-жолында орнатылған қазандықтардың (энергия қондырғыларының) саны көрсетіледі.

      7-бөлімнің 4-жолында орталық (қалалық) жылу желісіне қосылмаған дербес жылу көздерінің саны көрсетіледі.

      7-бөлімнің 5.1-5.3-жолдарында абонементтердің (тұрмыстық тұтынушылар, өнеркәсіптік және өзге де тұтынушылар) саны көрсетіледі.

      9. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналып бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен ұсынады.

      10. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      11. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      12. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 4-бөлім:

      5-жол = 1-жол – 2-жол – 3-жол– 4-жол;

      5-жол = (5.1-жол - 5.6- жолдардың) ∑+5.7+5.8.

      2) 6 бөлім:

      1-жол = 2-жол + 3-жол;

      3-жол = 3.1-3.7-жолдардың ∑.

      3) 7 бөлім:

      1-жол = 1.1-1.4-жолдардың ∑;

      1.6-жол ≥ 1.6.1-жол;

      2-жол =2.1-2.4-жолдардың ∑;

      5-жол = 5.1-5.3-жолдардың ∑.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 3 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 5 февраля 2020 года
№ 18

 
Газ кәсіпорындарының қызметі туралы есеп
Отчет о деятельности газовых предприятий


жылдық
годовая

Индексі
Индекс

1-ГАЗ

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің – 06.10, 06.20, 19.20.1, 35.2, 46.71.1, 46.71.2, 49.50-кодтарына сәйкес негізгі немесе қайталама қызмет түрлерімен газды өндіруді, тасымалдауды жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың филиалдары және өкілдіктеріжәне газ өңдеу кәсіпорындары ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их филиалы и представительства, осуществляющие добычу, транспортировку газа с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности – 06.10, 06.20, 19.20.1, 35.2,46.71.1, 46.71.2, 49.50

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 26 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 26 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 
1. Газды өндіруді, тасымалдауды және сатуды жүзеге асыратын объектінің нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта, осуществляющего добычу, транспортировку и продажу газа (независимо от места регистрации) – область, город, район, населенный пункт1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно- территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)2. Сіздің кәсіпорыныңыздың типін көрсетіңіз
Укажите тип Вашего предприятия


Өндіруші кәсіпорын
Предприятие-производительГазбен жабдықтаушы, газ таратушы кәсіпорыны
Газоснабжающее, газораспределительное предприятиеТасымалдау жүйесінің операторлары
Оператор системы транспортировки      3. Газ өндіру және тарату туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о добыче, производстве и распределении газа

      3-5-бөлімдерді газды өндірушілер толтырады

      3-5 разделы заполняют производители газа

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым), мың текше м
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии , тыс. куб. м1

Ілеспе мұнай газы (мұнай айдау процесінде алынған мұнай газдарынан басқа),мың текше м
Газ нефтяной попутный (кроме газов нефтяных, полученных в процессе перегонки нефти) тыс. куб. м1

А

Б

1

3

1

Жалпы өндіру
Объем валовой добычи газа2

Жағылған, шығарылған, кері айдалған газ
Сожженный, обратно закачанный газ2.1

алау етіп жағылған
сожженный в факелах2.2

қойнауқатқа кері айдалған
обратно закачанный в пласт      Ескертпе:

      Примечание:

      1 мың текше м - мұнда және бұдан әрі мың текше метр

      1 тыс. куб. м - здесь и далее тысяча кубических метр

      2МДж/текше м – мұнда және бұдан әрі мегаджоуль текше метрге

      2МДж/ куб. м– здесь и далее мегаджоуль на кубических метр

3

Өзінің өндірістік-шаруашылық қажеттіліктеріне пайдаланылды
Использовано на собственные производственно-хозяйственные нужды4

Газ өңдеу кәсіпорындарына қайта өңдеуге берілді
Передано газоперерабатывающим предприятиям на переработку5

Кәсіпорындарға жіберілді
Передано предприятиям6

Алдын ала өңдеуге берілді
(тазалау, кептіру және сығымдау)
Передано на предварительную переработку
(очистка, осушка и компримирование)7

Технологиялық процестердегі шығындар
Потери в технологических процессах8

Тауарлық шығарылым
Товарный выпуск (сухой газ)8.1

Өзінің технологиялық
қажеттіліктеріне пайдаланылды
Использовано на собственные технологические нужды8.1.1

электр энергиясын өндіру үшін
для выработки электроэнергии8.1.2

жылу энергиясын өндіру үшін
для выработки теплооэнергии8.2

Экспорт
Экспорт газа8.3

Газ тасымалдау жүйесінің операторларына берілді
Передано операторам системы транспортировки газа8.4

Жібергені
Отпуск газа8.4.1

кәсіпорындарға
предприятиям8.4.2

халыққа
населению9

Жылу шығару қабілеті, МДж/ текше м2,
Теплотворная способность, МДж/ куб. м2      4. Магистральдық газ құбырлары арқылы газды тасымалдау, сақтау және жеткізу туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Информация о транспортировке, хранении и поставке газа по магистральным газопроводам

      Магистральдық газ құбырлары арқылы газды тасымалдау жүйесінің операторлары толтырады

      Заполняют операторы системы транспортировки газа по магистральным газопроводам

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Көлем
Объем

А

Б

В

1

1

Газдың елде өндірілген түсімі
Поступление газа добытого в стране

мың текше м
тыс. куб. м


2

Импорт
Импорт

мың текше м
тыс. куб. м


3

Экспорт
Экспорт

мың текше м
тыс. куб. м


4

Жыл басына қорлар
Остаткина начало года

мың текше м
тыс. куб. м


5

Тасымалдау кезіндегі шығындар
Потери при транспортировке

мың текше м
тыс. куб. м


6

Тасымалдау кезінде өз қажеттіліктері үшін тұтыну
Потребление для собственных нужд при транспортировке

мың текше м
тыс. куб. м


7

Өткізу үшін қолжетімді
Доступный для реализации

мың текше м
тыс. куб. м


8

Жіберілген көлем
Объем передачи

мың текше м
тыс. куб. м


8.1

жеткізілгені:
доставлено:

x

x

8.1.1

дистрибьюторлық (газбен жабдықтаушы) компанияларға
дистрибьюторским (газоснабжающим) компаниям

мың текше м
тыс. куб. м


8.1.2

ірі тұтынушыларға
крупным потребителям

мың текше м
тыс. куб. м


8.1.3

энергетикалық сектор кәсіпорындарына
предприятиям энергетического сектора

мың текше м
тыс. куб. м


8.1.4

жылу электр станцияларына (ЖЭС)
теплоэлектростанциям (ТЭС)

мың текше м
тыс. куб. м


8.1.5

жылу электр орталықтарына (ЖЭО)
теплоэлектроцентралям (ТЭЦ)

мың текше м
тыс. куб. м


8.1.6

қазандықтарға
котельным

мың текше м
тыс. куб. м


9

Жыл соңына қорлар
Остатки на конец года

мың текше м
тыс. куб. м


      5. Тауар газды түпкілікті тұтынушыларға тарату туралы ақпарат

      Информация о распределении товарного газа конечным потребителям

      Газбен жабдықтау, газ тарату кәсіпорындары толтырады

      Заполняют газоснабжающие, газораспределительные и оптовые предприятия, занимающиеся реализацией газообразного топлива

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Көлем
Объем

Жылу шығару қабілеті
МДж/текше м
Теплотворная способность
МДж/куб. м

А

Б

В

1

2

1

Тарату жүйесіне түсу
Поступление в систему распределения

мың текше м
тыс. куб. м2

Түпкілікті тұтынушыларға тарату:
Распределение конечным потребителям:

мың текше м
тыс. куб. м


х


соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

2.1

үй шаруашылық секторына (халыққа)
сектору домашних хозяйств (населению)

мың текше м
тыс. куб. м


х

2.2

өнеркәсіп секторының кәсіпорындарына
предприятиям сектора промышленности

мың текше м
тыс. куб. м


х

2.3

қызмет көрсету секторының кәсіпорындарына
предприятиям сектора услуг

мың текше м
тыс. куб. м


х

2.4

ауылшаруашылық кәсіпорындарына
предприятиям сельского хозяйства

мың текше м
тыс. куб. м


х

2.5

ЖЭС3, ЖЭО4, қазандықтарға
на ТЭС3, ТЭЦ4, котельным

мың текше м
тыс. куб. м


х

2.6

өзгелер
прочие

мың текше м
тыс. куб. м


х

3

Тарату жүйесіндегі шығындар
Потери в системе распределения

мың текше м
тыс. куб. м


х

      Ескертпе:

      Примечание:

      3ЖЭС – мұнда және бұдан әрі жылу электр станциясы

      3ТЭС – здесь и далее тепловая электростанция

      4ЖЭО – мұнда және бұдан әрі жылу электр орталығы

      4ТЭЦ – здесь и далее теплоэлектроцентраль

      6. Газды түпкілікті тұтынушылар туралы жалпы мәліметтер

      Общие сведения о конечных потребителях газа

      Газбен жабдықтау, газ тарату кәсіпорындары толтырады

      Заполняют газоснабжающие, газораспределительные предприятия

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтынушылар саны
Количество потребителей

А

Б

В

1

1

Тұрмыстық тұтынушылар (үй шаруашылықтары)
Бытовые потребители (домашние хозяйства)

бірлік
единиц


2

Өнеркәсіптік кәсіпорындар
Промышленные предприятия

бірлік
единиц


3

Қызмет көрсету секторы кәсіпорындары
Предприятия сектора услуг

бірлік
единиц


4

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары
Сельскохозяйственные предприятия

бірлік
единиц


5

Қазандықтар
Котельные

бірлік
единиц


6

Өзге де тұтынушылар
Прочие потребители

бірлік
единиц


      7. Газ желісінің ұзындығын және апаттар санын көрсетіңіз

      Укажите протяженность газовой сети и число аварий

      Газбен жабдықтау, газ тарату кәсіпорындары толтырады

      Заполняют газоснабжающие, газораспределительные предприятия

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердіңатауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Барлығы
Всего

соныңішінде:
в том числе:

қалалық жер
городская местность

ауылдықжер
сельская местность

А

Б

В

1

2

3

1

Жыл басына көшедегі газ желісінің ұзындығы
Протяженность уличной газовой сети на начало года

км5
км5
2

Көшедегі газ желісіне қосылғаны
Добавлено уличной газовой сети

км
км

соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

2.1

жаңа құрылыс пен жұмыс істеп тұрғандарды кеңейту есебінен
за счет нового строительства и расширения
действующих

км
км
2.2

басқаұйымдарданқабылдауесебінен
за счет принятия от других организаций

км
км
2.3

басқа себептер бойынша
по другим причинам

км
км
3

Көшедегі газ желісінің істен шыққаны
Выбыло уличной газовой сети

км
км

соның ішінде:
в том числе:

х
3.1

физикалық тұрғыдан істен шығуы, ескіруі салдарынан
вследствие физического выбытия, ветхости

км
км
3.2

басқаұйымдарға беру есебінен
за счет передачи другим организациям

км
км
3.3

басқа себептер бойынша
по другим причинам

км
км
4

Жөндеуді қажет ететін көшедегі газ желісінің ұзындығы
Протяженность уличной газовой сети, нуждающейся в ремонте

км
км
5

Жөнделгенкөшедегі газ желісініңұзындығы
Протяженность отремонтированной уличной газовой сети

км
км

соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

5.1

күрделі жөндеу есебінен
за счет капитального ремонта

км
км
5.2

ағымдағы жөндеу есебінен
за счет текущего ремонта

км
км
6

5-жолдан:
из строки 5:

км
км
6.1

республикалық бюджет қаражаты есебінен
за счет средств республиканского бюджета

км
км
6.2

жергілікті бюджет қаражаты есебінен
за счет средств местного бюджета

км
км
6.3

кәсіпорынның қаражаты есебінен
за счет средств предприятия

км
км
7

Жыл соңына көшедегі газ желісінің ұзындығы
Протяженность уличной газовой сети на конец года

км
км
8

Жыл соңындағы орамішілік (аулаішілік) газ желілерінің ұзындығы
Протяженность внутриквартальных (внутридворовых) газовых сетей на конец года

км
км
9

Газ желілеріндегі апаттар саны
Число аварий на газовых сетях

бірлік
единица
      Ескертпе:

      Примечание:

      5км – мұнда және бұдан әрі километр

      5км – здесь и далее километр

      8. Газ реттеу пункттерінің санын көрсетіңіз, бірлікпен

      Укажите количество газорегуляторных пунктов, в единицах

      Газбен жабдықтау, газ тарату кәсіпорындары толтырады

      Заполняют газоснабжающие, газораспределительные предприятия

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердіңатауы
Наименование показателей

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии

Сұйытылғантабиғи газ
Газ природный сжиженный

барлығы
всего

соныңішінде:
в том числе:

барлығы
всего

соныңішінде:
в том числе:

қалалық жер
городская местность

ауылдықжер
сельская местность

қалалық жер
городская местность

ауылдықжер
сельская местность

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Газ реттеупункттерінің саны
Количество газорегуляторных пунктов
соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

1.1

жұмысістейтін
действующие1.2

жұмысістемейтін
бездействующие2

Шкафтық газ реттеу пункттерінің саны
Количество шкафных газорегуляторных пунктов
х

х

х


соның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

2.1

жеке шкафтық газ реттеу пункттерінің саны
количество индивидуальных шкафных газорегуляторных пунктов
х

х

х

      9. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ________________________ Адрес (респондента) __________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ___________________________ _________________________

      стационарлық                         ұялы

      стационарный                         мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушы)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе

      оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ___________________________________ ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _______________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
4-қосымша

"Газ кәсіпорындарының қызметі туралы есеп" (индексі 1-ГАЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы нұсқаулық "Газ кәсіпорындарының қызметі туралы есеп" (индексі 1-ГАЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) өнеркәсіптік тұтынушы – өнеркәсіп өндірісінде отын және (немесе) шикізат ретінде пайдалану үшін газ сатып алатын заңды тұлға;

      2) тауарлық газ (құрғақ газ) – құрамында метаны басым көмірсутегілердің газ тәріздес күйде болатын, шикі газды өңдеу өнімі болып табылатын және құрамдастарының сапалық және сандық құрамы бойынша техникалық регламенттер мен ұлттық стандарттардың талаптарына сай келетін көпқұрамдас қоспасы;

      3) тасымалдау – газ құбырлары арқылы шикі немесе тауарлық газды айдаудың технологиялық процесі;

      4) тауарлық газ қоймасы – тауарлық газды сақтауға арналған, технологиялық өзара байланысты өндірістік және өзге де объектілер кешені;

      5) тұрмыстық тұтынушы – тауарлық және (немесе) сұйытылған мұнай газын кәсіпкерлік қызметте пайдалану және оларды одан әрі өткізу мақсатынсыз тұрмыстық мұқтаждар үшін сатып алатын жеке тұлға;

      6) отынның жылу шығару қабілеті (жанудың үлестік жылуы) – салмағы 1 килограмм отынның толық жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшерін көрсететін шама.

      3. 3-бөлімнің 1-жолында тазарту процесіне дейін (шикі газ) ұңғыманың сағасында өлшенген табиғи және ілеспе мұнай газдың жалпы өндірісі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 2.1-2.2-жолдарында алау етіп жағылған, атмосфераға шығарылған, қойнауқатқа кері айдалған табиғи және ілеспе мұнай газдың көлемі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 3-жолында өз қажеттіліктеріне пайдаланылған көлем көрсетіледі.

      3-бөлімнің 4-жолында газ өңдеу кәсіпорындарына қайта өңдеуге берілген шикі газдың көлемі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 5-жолында кәсіпорындарға (газ тасымалдау жүйесінің операторларынан басқа)тікелей берілген шикі газдың көлемі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 6-жолында бастапқы өңдеуге берілген шикі газдың көлемі көрсетіледі. Бастапқы өңдеу газдарды механикалық қосплар мен қышқыл компоненттерден құрғатуды және тазартуды, әрі қарай өңдеу үшін қажетті қысымға дейін қысуды қамтиды.

      3-бөлімнің 7-жолындатехнологиялық процестердегі табиғи және ілеспе мұнай газдарының шығындалған көлемі көрсетіледі. Технологиялық процестердегі шығындарға түпкілікті тұтынуға жарамды тауарлық газ алынғанға дейін оны қайта өңдеуге байланысты газдың барлық шығындары жатады.

      3-бөлімнің 8-жолында күкірттен және басқа да қоспалардан (құрғақ газ) тазартылғаннан кейін табиғи газды таза өндірудің көлемі (тауарлық шығару) көрсетіледі. 1-бағанда табиғи газды қайта өңдегеннен кейін алынған тауарлық құрғақ газдың көлемі, ал 2-бағанда ілеспе мұнай газын қайта өңдегеннен кейін алынған тауарлық құрғақ газдың көлемі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 8.1-жолында электр және жылу энергиясын өндіру үшін жеке технологиялық қажеттіліктерге тауарлық газды тұтыну көлемі көрсетіледі. Табиғи газ көбінесе ұңғымалар мен кен орындарын пайдалану кезінде жылу мен энергияны қамтамасыз ету үшін жалғыз және ыңғайлы отын түрі болып табылады. Демек, өндірілген табиғи газдың едәуір бөлігін өндіруші компаниялар өндіріс процесінде пайдаланады.

      3-бөлімнің 8.2-жолын тікелей өз құбыры арқылы табиғи газды экспорттауды жүзеге асыратын өндіруші кәсіпорындар толтырады.

      3-бөлімнің 8.3-жолын газ тасымалдау жүйесінің операторларына беретін өндіруші кәсіпорындар толтырады.

      3-бөлімнің 8.4-жолын тауарлық газды халыққа және кәсіпорындарға тікелей өз құбыры арқылы жіберетін өндіруші кәсіпорындар толтырады.

      3-бөлімнің 9-жолында отын бірлігінің оттегі толық жануы кезінде және жану өнімдері қоршаған орта температурасына дейін суыған кездегі жылу шығару қабілеті көрсетіледі. Жылу шығару қабілеті текше метрге мегаджоульмен өлшенеді (1 Джоуль 0,2388 калорияға тең).

      4. 4-бөлімнің 1-жолында магистральдық газ құбырына ел ішінде өндірілген газдың түсу көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 2-жолында газдың импорты көрсетіледі.

      4-бөлімнің 3-жолында газдың экспорты көрсетіледі.

      4-бөлімнің 4-жолында есепті жылдың басына ел аумағында жер асты газ қоймасында сақталатын газдың қоры көрсетіледі.

      4-бөлімнің 5-жолында газды алыс қашықтықтарға тасымалдау кезінде газдың құбыр арқылы беру жүйесіндегі шығындары көрсетіледі. Тасымалдау кезіндегі шығындар көлемі түсімдердің барлық көлемінің 1 пайызынан аспауы тиіс.

      4-бөлімнің 6-жолында тасымалдау жүйесінде газды өз қажеттіліктері үшін тұтыну көлемі көрсетіледі. Мұнда тасымалдау кезінде сорғылардың немесе компрессорлардың жұмысын қамтамасыз ету үшін газды тұтыну кіреді. Кен орнын өндіру немесе игеру жөніндегі қызметті қамтамасыз ету үшін жабдықты жылыту және пайдалану үшін газды тұтынуды қосуға болмайды.

      4-бөлімнің 7-жолында іске асыру үшін қолжетімді газдың жалпы көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 8.1.1-жолында түпкілікті тұтынушыларға одан әрі тарату үшін дистрибьюторлық (газбен жабдықтаушы) компанияларға берілген газдың көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 8.1.2-жолында магистральдық газ құбыры жүйесіне тікелей қосылған ірі тұтынушыларға тікелей жіберілген газ бойынша деректер көрсетіледі.

      4-бөлімнің 8.1.3-жолында магистральдық газ құбыры жүйесіне тікелей қосылған жер қойнауын пайдаланушылардан энергетикалық сектор кәсіпорындарына жеткізілген газ көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 8.1.4-8.1.6-жолдарында жылу электр станцияларына (бұдан әрі – ЖЭС), жылу электр орталықтарына (бұдан әрі – ЖЭО) және қазандықтарға табиғи газды босату көрсетіледі.

      4-бөлімнің 5-жолында есепті жылдың соңына ел аумағында жер асты газ қоймасында сақталған газдың қоры көрсетіледі.

      5. 5-бөлімнің 1-жолында магистральдық газ құбырынан тарату жүйесіне түскен газдың жалпы көлемі көрсетіледі. Бұл бөлімді газ тәрізді отынды сатумен айналысатын газбен жабдықтау, газ тарату және көтерме кәсіпорындар толтырады.

      5-бөлімнің 2.1-2.6-жолдарында газды түпкілікті тұтынушыларға (үй шаруашылық секторына (халыққа), өнеркәсіптік кәсіпорындар секторына, қызмет көрсету секторына, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына, ЖЭС, ЖЭО, қазандықтарға) босату көрсетіледі.

      5-бөлімнің 3-жолында жергілікті тарату желілері арқылы тарату кезіндегі шығындар көрсетіледі.

      6. 6-бөлімде газды түпкілікті тұтынушылар туралы жалпы мәліметтер көрсетіледі.

      7. 7-бөлімде жеке есептеудегі (бір желіде) көшедегі газ желісінің ұзындығы көрсетіледі. Егер құбырлар екі немесе одан да көп желіге салынса, онда газ желісінің ұзындығын анықтау үшін барлық желілердің ұзындығы қосылады.

      7-бөлімнің 1 және 7-жолдарында кәсіпорынның балансында есептелетін және (немесе) бөгде кәсіпкерлік субъектілерінен жалға алынған көшедегі газ желілерінің ұзындығы тиісінше жылдың басына және соңына көрсетіледі.

      7-бөлімнің 2-жолында есепті жылы пайдалануға берілген көшедегі газ желілерінің жеке ұзындығы көрсетіледі (кәсіпорынның балансына қайта қабылданған көшедегі газ желілері, оның ішінде: қайтадан салынған газ құбырлары желісінің жүйелері, жұмыс істеп тұрған желілерді кеңейту және басқа ұйымдардан қабылданған көше желілері).

      7-бөлімнің 3-жолында есепті жылы пайдаланудан шығарылған газ желілерінің жеке ұзындығы көрсетіледі (елді мекенге жүргізілген реконструкцияға байланысты табиғи тозу, ескіру салдарынан пайдаланудан шығарылған және басқа ұйымдарға берілген желілерді қоса алғанда, кәсіпорын балансынан есептен шығарылған желілер).

      7-бөлімнің 8-жолында есепті жылдың соңына кәсіпорынның балансында тұрған және (немесе) басқа кәсіпорындардан жалға алынған орамішілік (аулаішілік) желілердің жеке ұзындығы көрсетіледі.

      8. 8-бөлімде жергілікті жер типі бойынша газ реттеу пунктерінің саны көрсетіледі.

      9. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналып бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен ұсынады.

      10. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      11. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      12. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 3-бөлім:

      2-жол = 2.1-жол + 2.2-жол;

      8-жол = 8.1-жол+ 8.2-жол + 8.3-жол + 8.4-жол;

      8.1-жол = строка 8.1.1-жол+ строка 8.1.2-жол;

      8.4-жол = 8.4.1-жол+ 8.4.2-жол;

      2) 4-бөлім:

      7-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол + 4-жол – 5-жол –6-жол;

      7-жол = 8-жол+ 9-жол;

      8-жол = 8.1-жол;

      8.1-жол = 8.1.1 – 8.1.6-жолдардың Ʃ;

      9-жол = строка 7– строка 8.

      3) 5-бөлім:

      1-жол = 2-жол + 3-жол;

      2-жол = 2.1 – 2.6-жолдардың Ʃ.

      4) 7-бөлім:

      7-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол барлық бағандар бойынша;

      2-жол = 2.1 – 2.3-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;

      3-жол = 3.1 – 3.3-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;

      5-жол = 5.1 – 5.2-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;

      6-жол = 6.1 – 6.3-жолдардың ∑ барлық бағандар бойынша;

      5-жол = 6-жол;

      1-баған = 2, 3-бағандардың ∑ әрбір жол үшін;

      1-жол 1-баған (есепті жылдың) = 7-жол 1-баған (өткен жылдың).

      5) 8-бөлім:

      1-жол = 1.1 – 1.2-жолдардың ∑ барлықбағандарбойынша;

      1-баған = 2, 3-бағандардың ∑ әрбіржолүшін;

      4-баған = 5, 6-бағандардың ∑ әрбіржолүшін.

      2-жол ≥2.1-жолға.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
5-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 5-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.12.2021 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 5 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года № 18


 
Энергияны түпкілікті тұтыну
Конечное потребление энергии

Индексі
Индекс

1-КПЭ

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01-03, 07-15, 17-33, 36-47. 55-99 кодтарына сәйкес Экономикалық қызметтің негізгі және қосалқы түрлері бар отын мен энергияны тұтынушылар болып табылатын заңды және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері саны 100 адамнан астам, 02, 16, 20.14, 49-51, 52.22, 52.23 қызмет түрлерімен санына қарамастан -жаппай әдіспен, саны 100 адамға дейін – іріктемелі әдіспен тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения являющиеся поставщиками и потребителями топлива и энергии с основным и вторичным видами экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01-03, 07-15, 17-33, 36-47, 55-99 с численностью свыше 100 человек, с видами деятельности 02, 16, 20.14, 49-51, 52.22, 52.23 независимо от численности – сплошным методом, с численностью до 100 человек − выборочным методом.

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 наурызға (қоса алғанда) дейін.
Срок представления – до 25 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН

1. Отын-энергетикалық ресурстарды тұтынатын объектінің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта, потребляющего топливно-энергетические ресурсы (независимо от места регистрации предприятия) – область, город, район, населенный пункт1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)
      2. Отынның қорлары, түсімі, өткізу және шығындары туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию об остатках, поступлении, реализации и расходе топлива и энергии

Жол коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Ресурстар
Ресурсы

жыл басына қорлар
остатки на начало года

өзінің өндірісі
собственное производство

Түсім
Поступление

ресурстар барлығы
итого ресурсов

кәсіпорындар мен ұйымдардан
от предприятий и организаций

импорт бойынша
по импорту

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т1 астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т1 на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления

тонна
тонн


2

Көмір қойыртпасы
Концентрат угольный

тонна
тонн


3

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью

тонна
тонн


4

Өзге де тас көмір
Уголь каменный прочий

тонна
тонн


5

Лигнит (қоңыр көмір)
Лигнит (уголь бурый)

тонна
тонн


6

Көмір қаттарының метаны
Метан угольных пластов

мың текше м2
тыс. куб. м2


7

Тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен алынған кокс және жартылай кокс; ретортты көмір
Кокс и полукокс из угля каменного, лигнита или торфа; уголь ретортный

тонна
тонн


8

Тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен айдау арқылы алынатын шайырлар (хош иісті және алифатиялық құраушылардан тұратын қоспалар)
Смолы (смеси, состоящие из ароматических и алифатических составляющих), получаемые путем перегонки из угля каменного, лигнита или торфа

тонна
тонн


9

Кокс газы
Газ коксовый

мың текше м
тыс. куб. м

х

10

Домналық газ
Газ доменный

мың текше м
тыс. куб. м

х

11

Тас көмірден алынған кесекшелер, түйіршіктер және қатты отынның ұқсас түрлері
Брикеты, шарики и аналогичные виды топлива твердого, полученные из угля каменного

тонна
тонн


12

Лигниттен алынған кесекшелер, түйіршіктер және қатты отынның ұқсас түрлері
Брикеты, шарики и аналогичные виды топлива твердого, полученные из лигнита

тонна
тонн


13

Шикі мұнай (көмірсутектердің табиғи қоспасы), битуминозды минералдардан алынған мұнайды қоса алғанда
Нефть сырая (природная смесь углеводородов), включая нефть, полученную из минералов битуминозных

тонна
тонн


14

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым)
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м


15

Ілеспе мұнай газы (тауар шығару)
Газ нефтяной попутный (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м


16

Бензинсіздірілген газ
Газ отбензиненный

мың текше м
тыс. куб. м


17

Сұйытылған пропан және бутан
Пропан и бутан сжиженные

тонна
тонн


18

Этилен, пропилен, бутадиен және өзге де мұнай газдарын қоса алғанда тазартылған газдар
Газы очищенные, включая этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и газы нефтяные прочие

тонна
тонн


19

Көмірсутекті сұйытылған газдар
Углеводородные сжиженные (газы)

тонна
тонн


20

Кысылған табиғи газ метан
Компримированный (сжатый) природный газ (метан)

мың текше м
тыс. куб. м


21

Құрамында 0,013 г/л5 аспайтын қорғасыны бар, TEL6 немесе TML7 қоспалары жоқ, ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған моторлық бензин (айдау температурасы - 30-220 Цельсий градусы)
Бензин моторный (температура перегонки - 30-220 градусов Цельсия) для двигателей с искровым зажиганием, с содержанием свинца не более 0,013 г/л5, без добавок TEL6 или TML7

тонна
тонн


22

Піспекті қозғалтқыштарға арналған авиациялық бензин (айдау температурасы - 30-220 Цельсий градусы)
Бензин авиационный (температура перегонки - 30-220 градусов Цельсия) для двигателей авиационных поршневых

тонна
тонн


23

Бензин түріндегі реактивті отын
Топливо реактивное типа бензина

тонна
тонн


24

Керосин түріндегі реактивті отын
Топливо реактивное типа керосина

тонна
тонн


25

Мұнай химиясы процестеріне арналған жеңіл мұнай дистилляттары
Дистилляты нефтяные легкие для процессов нефтехимии

тонна
тонн


26

Мұнай-химияда қолданылатын ауыр мұнай дистилляттары (газойлдар)
Дистилляты нефтяные тяжелые (газойли), применяемые в нефтехимии

тонна
тонн


27

Тазарту процестері үшін қолданылатын тазартылған ауыр мұнай дистиллятары (газойлдар)
Дистилляты нефтяные тяжелые (газойли) очищенные, применяемые для процессов очистки

тонна
тонн


28

Тікелей айдау нафтасы
Прямогонная нафта

тонна
тонн


29

Монометиланилин, бензинге октан арттырғыш қосынды (ММА)
Монометиланилин, октаноповышающая присадка к бензину (ММА)

тонна
тонн


30

Метил-трет-бутил эфирі (МТБЭ)
Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)

тонна
тонн


31

Газохол (10-20% этанол қосылған бензин)
Газахол (бензин с добавкой 10-20% этанола)

тонна
тонн


32

Майлау майларына арналған қоспалар
Присадки к смазочным маслам

тонна
тонн


33

Этанол
Этанол

тонна
тонн


34

Биоэтанол
Биоэтанол

тонна
тонн


35

Газохолдан басқа басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қоспалар
Присадки прочие, не включенные в другие группировки, кроме газахола

тонна
тонн


36

Жеңіл көмірсутектердің кең фракциясы (ЖККФ)
Широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ)

тонна
тонн


37

Керосин
Керосин

тонна
тонн


38

Газойльдер (дизельдік отын)
Газойли (топливо дизельное)

тонна
тонн


39

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градус)
Топливо дизельное (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн


40

Құрамында 1%-дан кем күкірті бар мұнай отыны (мазут)
Топливо нефтяное (мазут), с содержанием серы менее 1%

тонна
тонн


41

Құрамында 1%-дан артық күкірті бар мұнай отыны (мазут)
Топливо нефтяное (мазут), с содержанием серы более 1%

тонна
тонн


42

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн


43

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн


44

Вакуумдық газойльдер
Газойль вакуумный

тонна
тонн


45

Мұнай және тақта тасты кокс
Кокс нефтяной и сланцевый

тонна
тонн


46

Бензол
Бензол

тонна
тонн


47

п-Ксилол
п-Ксилол

тонна
тонн


48

Уайт-спирит
Уайт-спирит

тонна
тонн


49

Майлайтын материалдар
Материалы смазочные

тонна
тонн


50

Мұнай және тақта тасты битумдар
Битумы нефтяной и сланцевый

тонна
тонн


51

Сублимирленген, тұндырылған және колоидтіден басқа тазартылған күкірт
Сера очищенная, кроме сублимированной, осажденной и коллоидной

тонна
тонн


52

Мұнай парафині
Парафин нефтяной

тонна
тонн


53

Ағаш отыны
Топливо древесное

тығыз кубтық метр
метр куб. плотный


54

Ағаш үгінділері және қалдықтары
Опилки и отходы древесные

тонна
тонн


55

Ағаш жаңқасы немесе жоңқасы
Щепа или стружка древесные

тонна
тонн


56

Ағаш көмір, біріктірілгенді қоса алғанда
Уголь древесный, включая агломерированный

тонна
тонн


57

Құрамында мал мен өсімдіктің майы немесе балауызы бар заттарды өңдеуден қалған қалдықтар
Отходы от переработки веществ, содержащих жир или воск животный и растительный

тонна
тонн


58

Құрамында май, қант және крахмал бар дақылдардан алынатын биоотын
Биотопливо, получаемое из культур маслосодержащих, сахаросодержащих и крахмалосодержащих

тонна
тонн


59

Бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия)

мың Гкал4
тыс. Гкал4

х

60

Биомассаны пайдалану есебінен өндірілген бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), произведенная за счет использования биомассы

мың Гкал
тыс. Гкал

х

61

Биогазды пайдалану есебінен өндірілген бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия), произведенная за счет использования биогаза

мың Гкал
тыс. Гкал

х

62

Электр энергиясы
Электроэнергия

мың кВт сағ3
тыс. кВтч3

х

63

Гидроэлектр станциялары өндірген электр энергиясы (ГЭС)
Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС)

мың кВт сағ
тыс. кВт ч

х

64

Жел электр станциялары өндірген электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями

мың кВт сағ
тыс. кВт ч

х

65

Күн электр станциялары өндірген электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями

мың кВт сағ
тыс. кВт ч

х

66

Биогаз қондырғыларымен өндірілген, биогаздан алынған электр энергия
Электроэнергия от биогаза, произведенная биогазовыми установками

мың кВт сағ
тыс. кВт ч

х

67

Ағаш биомассасының отынын пайдалану арқылы өндірілген электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная за счет использования топлива древесной биомассы

мың кВт сағ
тыс. кВт ч

х

68

Органикалық қалдықтар мен ауылшаруашылық биомассасын пайдалану арқылы өндірілетін электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная за счет использования органических отходов и сельскохозяйственной биомассы

мың кВт сағ
тыс. кВт ч

х

      Кестенің жалғасы

Тарату
Распределение

жұмсалғаны-барлығы
израсходовано –всего

өткізу
реализация

тарату кезіндегі шығындар
потери при распределении

жыл соңына қорлар
остатки на конец года

электр энергиясы өндірісі үшін
для выроботки электроэнергии

жылу өндірісі үшін
для выроботки теплоэнергии

басқа энергетикалық мақсаттарға
для других энергетических целей

шикізат және материалдар ретінде энергетикалық емес қажеттіліктерге
в качестве сырья и материалов на неэнергетические нужды

көлік жұмысына
для работы транспорта

кәсіпорындар мен ұйымдарға
предприятиям и организациям

экспортқа
на экспорт

халыққа
населению

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х


х

х

х

х
х

х

х

х


х


х
х

хх

х

х

хх

х

х

хх

х

х

хх

х

х

хх

х

х

хх

х

х

хх

х

х

х
х

х

х
х

х

х
х

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 МДж/т - мұнда және бұдан әрі мегаджоуль тоннаға

      1 МДж/т - здесь и далее мегаджоуль на тонну

      2 мың текше м - мұнда және бұдан әрі мың текше метр

      2 тыс. куб. м - здесь и далее тысяча кубических метров

      3 мың кВт сағ - мұнда және бұдан әрі мың киловатт-сағат

      3 тыс. кВт ч - здесь и далее тысяча киловатт-час

      4 мың Гкал – мұнда және бұдан әрі мың гига каллория

      4 тыс. Гкал – здесь и далее тысяча гига каллория

      5 г/л - мұнда және бұдан әрі грамм литрге

      5 г/л - здесь и далее грамм на литр

      6 TEL (ТЭЛ) – мұнда және бұдан әрі тетраэтилқорғасын

      6 TEL (ТЭЛ) – здесь и далее тетраэтилсвинец

      7 TML (ТЭМЭЭЛ) – мұнда және бұдан әрі тетраметилқорғасын

      7 TML (ТЭМЭЭЛ)– здесь и далее тетраметилсвинец

      3. Темір жол көлігіне жанар-жағармай материалдарының және электр энергиясының келіп түсуі және тұтынылуы туралы ақпарат

      Информация о поступлении и потреблении горюче-смазочных материалов и электроэнергии на железнодорожном транспорте

Жолдар коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлік
Единица измерения

Түсу көлемі
Объем поступления

Тұтыну көлемі
Объем потребления

А

Б

В

1

2

1

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления

тонна
тонн2

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью

тонна
тонн3

Өзге де тас көмір
Уголь каменный прочий

тонна
тонн4

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градус)
Топливо дизельное (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн5

Майлайтын материалдар
Материалы смазочные

тонна
тонн6

Электр энергия
Электроэнергия

мың кВт сағ
тыс. кВт ч      4. Әуе көлігіне жанар-жағармай материалдарының келіп түсуі және тұтынылуы туралы ақпарат

      Информация о поступлении и потреблении горюче-смазочных материалов на воздушном транспорте

Жолдар коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлік
Единица измерения

Түсу көлемі
Объем поступления

Тұтыну көлемі
Объем потребления

ел ішіндегі кәсіпорындар мен ұйымдардан
от предприятий и организаций
внутри страны

импорт бойынша
по импорту

халықаралық авиация
(бункерлеу)
международная авиация
(бункеровка)

ішкі авиация
внутренняя
авиация

ұшқыштарды оқыту (жаттығу ұшулары)
обучение пилотов (тренировочные полеты)

басқа
другое

А

Б


1

2

3

4

5

6

1

Піспекті қозғалтқыштарға арналған авиациялық бензин (айдау температурасы - 30-220 Цельсий градусы)
Бензин авиационный (температура перегонки - 30-220 градусов Цельсия) для двигателей авиационных поршневых

тонна
тонн2

Бензин түріндегі реактивті отын
Топливо реактивное типа бензина

тонна
тонн3

Керосин түріндегі реактивті отын
Топливо реактивное типа керосина

тонна
тонн4

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градус)
Топливо дизельное (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн5

Керосин
Керосин

тонна
тонн6

Майлайтын материалдар
Материалы смазочные

тонна
тонн      5. Ішкі су және теңіз көлігінде (халықаралық бункерлеу) жанар-жағармай материалдарының келіп түсуі және тұтынылуы туралы ақпарат

      Информация о поступлении и потреблении горюче-смазочных материалов на внутреннем водном и морском транспорте (международная бункеровка)

Жолдар коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлік
Единица измерения

Түсу көлемі
Объем поступления

Тұтыну көлемі
Объем потребления

ел ішіндегі кәсіпорындар мен ұйымдардан
от предприятий и организаций
внутри страны

импорт бойынша
по импорту

ішкі су көлігіне
на внутреннем водном транспорте

халықаралық бункерлеу
международная бункеровка

А

Б


1

2

3

4

1

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градус)
Топливо дизельное (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн

2

Керосин
Керосин

тонна
тонн

3

Майлайтын материалдар
Смазочные материалы

тонна
тонн

      6. Автомобиль және қалалық электр көліктерде жанар-жағармай материалдары мен электр энергиясының тұтынылуы туралы ақпарат

      Информация о потреблении горюче-смазочных материалов и электроэнергии на автомобильном и городском транспорте

Жолдар коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтыну көлемі
Объем потребления

Трамвайлар
Трамваи

Метрополитен
Метрополитен

Автобустар
Автобусы

Троллейбустар
Троллейбусы

А

Б

В

1

2

3

4

1

Электр энергиясы
Электроэнергия

мың кВт сағ
тыс. кВт ч

2

Құрамында 0,013 г/л аспайтын қорғасыны бар, TEL немесе TML қоспалары жоқ, ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған өзге де моторлық бензин (айдау температурасы - 30-220 Цельсий градусы)
Бензин моторный (температура перегонки - 30-220 градусов Цельсия) для двигателей с искровым зажиганием, с содержанием свинца не более 0,013 г/л, без добавок TEL или TML прочий

тонна
тонн

х

х


х

3

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градусы)
Топливо дизельное (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн

х

х


х

4

Сұйытылған пропан және бутан
Пропан и бутан сжиженные

тонна
тонн

х

х


х

5

Майлайтын материалдар
Материалы смазочные

тонна
тонн

      7. Жүк көлігіне жанар-жағармай материалдарының келіп түскені және тұтынылуы туралы ақпарат

      Информация о поступлении и потреблении горюче-смазочных материалов на грузовом транспорте

      Автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды және қоқыс шығару қызметтерін жүзеге асыратын кәсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия, осуществляющие грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по вывозу отходов

Жолдар коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлік
Единица измерения

Түсу көлемі
Объем поступления

Тұтыну көлемі
Объем потребления

А

Б

В

1

2

1

Құрамында 0,013 г/л аспайтын қорғасыны бар, TEL немесе TML қоспалары жоқ, ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған өзге де моторлық бензин (айдау температурасы - 30-220 Цельсий градусы)
Бензин моторный (температура перегонки - 30-220 градусов Цельсия) для двигателей с искровым зажиганием, с содержанием свинца не более 0,013 г/л, без добавок TEL или TML прочий

тонна
тонн2

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градусы)
Топливо дизельное (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн3

Сұйытылған пропан және бутан
Пропан и бутан сжиженные

тонна
тонн4

Майлайтын материалдар
Материалы смазочные

тонна
тонн      8. Құбыр көлігінде энергияның тұтынылуы туралы ақпарат

      Информация о потреблении энергии на трубопроводном транспорте

Жолдар коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтыну көлемі
Объем потребления

А

Б

В

1

1

Электр энергиясы
Электроэнергия

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


2

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градусы)
Топливо дизельное (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн


3

Сұйытылған пропан және бутан
Пропан и бутан сжиженные

тонна
тонн


4

Майлайтын материалдар
Материалы смазочные

тонна
тонн


      9. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ________________________ Адрес (респондента) __________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ___________________________ _________________________

      стационарлық                         ұялы

      стационарный                         мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушы)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе

      оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ___________________________________ ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _______________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
6-қосымша

"Энергияны түпкілікті тұтыну" (индексі 1-КПЭ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. Бұйрық 6-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.12.2021 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      1. Осы нұсқаулық "Энергияны түпкілікті тұтыну" (индексі 1-КПЭ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. 2-бөлімді Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01-03, 07-33, 36-47, 52, 53, 55-99 кодтарына сәйкес экономикалық қызметтің негізгі және қайталама түрі бар отын мен энергияны жеткізушілер және тұтынушылар болып табылатын кәсіпорындар толтырады. Энергетикалық ресурстарды өндіруді қоса алғанда, қызметтің бірнеше түрімен айналысатын ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар (ЭҚЖЖ 05, 06, 19, 35) қызметтің энергетикалық емес түрлері бойынша есеп береді және энергетикалық емес секторда отын мен энергияны тұтынуды көрсетеді.

      3. 2-бөлімде ұйымның есептік құжаттары бойынша кезеңнің басында және соңында қорларда есепте тұрған, есепті кезеңде ұйымның барлық қажеттіліктеріне: отын ретінде, жылу және электр энергиясын өндіру үшін, энергетикалық емес пайдалану үшін (шикізат және материалдар ретінде), сондай-ақ көлік құралдарының жұмысы үшін келіп түскен және жұмсалған отынның барлық түрлері көрсетіледі.

      4. 2-бөлімінің Б бағанында өнеркәсіптік процестерде, сондай-ақ коммерциялық және мемлекеттік секторлардың кәсіпорындарында пайдаланылатын энергияның барлық түрлерінің тізімі көрсетіледі.

      Энергияның әр түрі үшін кәсіпорын есепті кезеңдегі сатып алу, қорлар, өндіріс және тұтыну туралы ақпаратты көрсетеді.

      2-бөлімінің 1-бағанында жыл басындағы қорлар көрсетіледі.

      2-бөлімнің 2-бағанында есепті кезеңде кәсіпорынның меншікті отын мен энергия өндірісі туралы деректер көрсетіледі. Осы бағанды Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 35 "Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау" кодына сәйкес қызмет түрімен тіркелмеген, бірақ өздерінің негізгі қызметін (ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп) қолдау үшін өз мұқтаждары үшін электр немесе жылу энергиясын өндіретін кәсіпорындар, сондай-ақ өсімдік немесе жануар шикізатынан, организмдердің тіршілік әрекеті өнімдерінен немесе органикалық өнеркәсіптік қалдықтардан (биогаз, отын, түйіршіктер, брикеттер, жоңқалар, ағаш үгінділері және қалдықтары) биоотын өндіретін кәсіпорындар толтырады.

      2-бөлімнің 3 және 4-бағанында келіп түсу көздеріне қарамастан есепті кезеңде алынған отын мен энергия мөлшері көрсетіледі (ел ішінде сатып алынған, импорт, қарыз алуды қоса алғанда, басқа ұйымдардан алынған).

      5. 2-бөлімнің 1 және 15-бағандарында қосалқы ұйымдар мен өндірістердің, коммуналдық-тұрмыстық объектілердің, тұрғын үй-коммуналдық бөлімдердің қоймаларын қоса алғанда, барлық жалпы зауыттық, аралық, цехтық және ұйымның басқа да қоймаларында, сондай-ақ отынды (өзінің және жалға алынған) басқа да сақтау орындарында тиісінше жылдың басында және соңында кәсіпорынның қалдықтарында есептелетін отын-энергетикалық ресурстардың барлық түрлерінің заттай көріністегі қорлары көрсетіледі.

      2-бөлімнің 6-7-бағанында электр және жылу энергиясын өз мұқтаждары үшін өндіретін кәсіпорындар электр энергиясын және жылуды өндіру үшін өз электр станцияларында, жылу электр орталықтары немесе қазандықтарда отынды пайдалану көрсетіледі.

      2-бөлімнің 8-бағанында өндірістік және шаруашылық үй-жайларды жарықтандыру мен жылытуды қоса алғанда, ұйымның барлық мұқтаждықтарына оның іштен жану қозғалтқыштарында, газбен дәнекерлеу және газбен кесу аппараттарында, кептіргіштерде, кеніштерде, түтіндерде, технологиялық жабдықтарда толық немесе ішінара жағылуы нәтижесінде отынды басқа энергетикалық мақсаттарда (электр және жылу энергиясына айналдырмай) сондай ақ коммуналдық тұрмыстық мақсаттарда пайдалану көрсетіледі.

      2-бөлімнің 9-бағанында шығысты қоса алғанда, әртүрлі секторларда шикізат ретінде отынды энергетикалық емес пайдалану көрсетіледі:

      көмір – электрод массасын, минералды тыңайтқыштарды өндіруге және шыны массасын пісіру кезінде шихтаға қоспа ретінде немесе кірпіш алу үшін сазға қоспа ретінде;

      газ – күкірт, аммиак, метанол сутегі және басқа да отынсыз өнімдер өндіруге, сондай-ақ қабат қысымын көтеру және мұнай газлифті өндіруді қамтамасыз ету мақсатында қабатқа айдау үшін, газ құбырларын үрлеп тазарту үшін;

      мұнай–автомобиль жолдары төсемін жабуға;

      ағаш – шайыр және басқа да отындық емес қажеттіліктерді алу үшін;

      көмір және мазут – құю өндірісінде қалыптау жерін дайындау үшін;

      отындық ағаш – ыдыс тақтайшасын, дуалдарды өндіруге.

      Сондай-ақ мұнда көлік саласында энергетикалық емес мақсаттарда пайдаланылатын отынның көлемі, мазут, керосин, дизель отыны, автомобиль бензинін көлік бөлшектерін жууға, технологиялық майлау, сіңдіру немесе еріткіш ретінде пайдалану көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10-бағанында көлік құралдарының жұмысына отын шығыны көрсетіледі.

      2-бөлімнің 11,12 және 13-бағанында отын мен энергияны сату көлемі көрсетіледі.Өз қажеттіліктері үшін энергия өндіретін кәсіпорындар осы бағанда бөгде ұйымдарға сатылған артықты көрсетеді. Мұнда сондай-ақ бұрын өз мұқтаждары үшін сатып алынған және экспортқа жеткізуді қоса алғанда, халыққа және басқа ұйымдарға өткізілген отын мөлшері көрсетіледі.

      Бензин мен дизельдік отынның көлемдерін литрден тоннаға айналдыру үшін мынадай формула қолданылады:

      Бензин:

      М = V x 0,730 / 1000, мұнда

      М – бензин көлемі (авиациялықты қоспағанда), тоннада;

      V – бензин көлемі (авиациялықты қоспағанда), литрде;

      0,730 – бензиннің балық түрлері үшін тығыздық көрсеткіші (авиациялықты қоспағанда), килограмм литрге.

      Дизельдік отын:

      М = V x 0,769 / 1000, мұнда

      М – дизельдік отынның көлемі, тоннада;

      V – дизельдік отынның көлемі, литрде;

      0,769 – дизельдік отынның тығыздық көрсеткіші, килограмм литрге.

      6. 3-8-бөлімдерді Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 49-51 (көлік қызметі) кодтарына сәйкес экономикалық қызметтің негізгі және қосалқы түрі бар кәсіпорындар толтырады

      7. 3-бөлімде кәсіпорындар жанар-жағармай материалдары мен электр энергиясының барлық түрлерінің жолаушылар темір жол көлігіне түсуі және пайдаланылуы туралы ақпаратты көрсетеді.

      Теміржол станцияларын жылытуға және темір жолдарды жарықтандыруға пайдаланылатын отын 2-бөлімде "басқа энергетикалық мақсаттар үшін" 8-бағанында көрсетіледі.

      8. 4-бөлімде әуе көлігіне жанар-жағармай материалдарының барлық түрлерінің түскен және тұтынған көлемі туралы ақпарат көрсетіледі.

      4-бөлімнің 1-бағанында ел ішінде кәсіпорындар мен ұйымдардан жанар-жағармай материалдарының түсу көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 2-бағанында елдерден келіп түскен импорт көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 3-бағанында халықаралық рейстердің (бункерлеу) әуе кемелері үшін отынды тұтыну көлемі көрсетіледі. Жөнелту порты мен межелі порт әртүрлі ұлттық аумақтарда орналасқан кезде тасымалдау халықаралық болып саналады.

      4-бөлімнің 4-бағанында ішкі рейстердің әуе кемелері үшін отын тұтыну көлемі көрсетіледі.

      Жанармайдың түсуі мен тұтынылуы туралы барлық ақпарат тоннамен көрсетіледі. Егер есепке алу құжаттамасында отын көлемі литрмен көрсетілсе, онда оларды қайта есептеу коэффициенттерінің көмегімен тоннаға ауыстыру қажет:

      1 литр авиациялық бензин = 0,8 килограмм;

      1 литр майлау материалдары = 0,91 килограмм;

      1 литр дизель отыны = 0,85 килограмм;

      1 литр мазут = 0,85 килограмм;

      1 литр реактивті отын = 0,8 килограмм;

      1 литр көлік дизель отыны = 0,85 килограмм.

      9. 5-бөлімде ішкі су көлігі және халықаралық теңіз бункері үшін жанар–жағармай материалдарының келіп түсуі және тұтынылу көлемі көрсетіледі.

      Халықаралық теңіз бункері – бұл тауарларды немесе жолаушыларды халықаралық тасымалдау кезінде сауда кемелеріне соның ішінде жолаушыларға жанармай құю үшін жеткізілетін отын көлемі. Жөнелту порты мен баратын порт әр тұрлі ұлттық аумақтарда болған кезде тасымалдау халықаралық болып саналады.

      Шаруашылық үй-жайларды жылыту үшін пайдаланылатын отынды 2-бөлімде "басқа энергетикалық мақсаттар үшін" 8-бағанында көрсетіледі.

      10. 6-бөлімнің 1-жолында тек трамвайлар, метрополитенжәне троллейбустар жұмыстары үшін қолданылатын электр энергиясы көрсетіледі. Шаруашылық үй-жайларды жарықтандыру үшін жұмсалған электр энергиясы 2-бөлімде "басқа энергетикалық мақсаттар үшін" 8-бағанында көрсетіледі.

      6-бөлімнің 2-5-жолдарында автобустардың жұмыстары үшін қолданылатын жанар-жағармай материалдары оның ішінде мотор майлары көрсетіледі.

      11. 7-бөлімде жүк көлігінде жанар-жағармай материалдарынның келіп түсуі және тұтынылуы көрсетіледі. Автокөлік құралдарын пайдалану үшін мұнай көлемін көрсетіңіз. Магистральдық жолдарда ауылшаруашылық машиналары пайдаланылатын отын мен майлау материалдарын, соның ішінде автомобиль көлігінде пайдалануға арналған мотор майларын қосыңыз.Стационарлық қозғалтқыштарда пайдаланылған автомобиль бензині мен дизель отынын ("Басқа санаттарда көрсетілмеген-басқа секторлар" бөлімін қараңыз), магистральдық жолдардан тыс тракторларда пайдалануға арналған дизель отынын ("Ауыл/орман шаруашылығы - басқа секторлар" санатын қараңыз), әскери пайдалануды ("Басқа санаттарда көрсетілмеген – өзге секторлар" бөлімін қараңыз) және құрылыс алаңдарында қозғалтқыштарда қолданылатын газойлды ("Құрылыс - өнеркәсіп секторы" қараңыз) алып тастаңыз.

      12. 8-бөлімде құбыр көлігінде электроэнергияны тұтыну көрсетіледі.

      8-бөлімнің 1-жолында құбыр арқылы газ тасымалдау үшін пайдаланылған электр энергиясының көлемі көрсетіледі. Шаруашылық үй-жайларды жарықтандыру үшін жұмсалған электр энергиясы 2-бөлімде "басқа энергетикалық мақсаттар үшін" 8-бағанында көрсетіледі.

      13. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналып бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен ұсынады.

      14. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      15. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      16. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      6-10-бағандардың ∑ =1-баған + 2-баған + 3-баған + 4-баған – 11-баған – 12-баған – 13-баған – 14-баған – 15-баған

      5-баған = 6-10-бағандардың ∑ – 11-баған – 12-баған – 13-баған – 14-баған – 15-баған

      Егер де 2-бөлімнің 5-бағаны > 0, 2-бөлімнің 6 немесе (және) 7немесе (және) 8 немесе (және) 9 немесе (және) 10-бағандары > 0немесе (және) 2-бөлімнің 11-бағаны > 0 немесе (және) 12-бағаны > 0 немесе (және) 13-бағаны> 0, немесе (және) 14-бағаны > 0 немесе (және) 15-бағаны > 0 барлық жолдар бойынша.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
7-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 7-қосымшамен толықтырылды- ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.12.2021 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 7 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года № 18

 
Мұнай өндіруші, мұнай өңдеуші және мұнай өнімдерін сататын кәсіпорындардың қызметі туралы есеп
Отчет о деятельности предприятий нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и торгующих нефтепродуктами

Индексі
Индекс

1-НЕФТЬ

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 06.10, 19.20.1, 46.71.1, 46.71.5, 46.71.6, 46.71.7, 46.71.8, 46.71.9 кодына сәйкес қызметтің негізгі немесе қайталама қызмет түрлері бар импортталған және алыс-беріс шикізатында өндірілген шикі мұнай мен ілеспе газды өндіруді, оларды қайта өңдеуді және көтерме сауданы жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері ұсынады.
Представляют юридические лица и (или) их филиалы и представительства, осуществляющие, добычу сырой нефти и попутного газа, их переработку,и оптовую торговлю импортированными нефтепродуктами и произведенными на давальческом сырье с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности – 06.10, 19.20.1, 46.71.1, 46.71.5, 46.71.6, 46.71.7, 46.71.8,46.71.9

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 26 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 26 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Мұнай және мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру, мұнай өңдеуді және газ өңдеуді, сатуды жүзеге асыратын объектінің нақты орналасқан орнын (тіркеу орнына қарамастан) көрсетіңіз – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта, осуществляющего добычу, нефтепереработку и газопереработку, продажу нефти и нефтегазохимических продуктов (независимо от места регистрации) область, город, район, населенный пункт
1.1 Әкімшілік–аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)

      2. Шикі мұнай мен газ конденсатын таза өндіру, қорлар, өткізу көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем чистой добычи, остатки, реализации нефти сырой и газового конденсата

      2-3-бөлімдерді шикі мұнайды өндіруші кәсіпорындар толтырады

      Разделы 2-3 заполняют нефтедобывающие предприятия

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Шикі мұнай
Нефть сырая

Газ конденсаты
Газовый конденсат

А

Б

В

1

2

1

Таза өндіру көлемі
Объем чистой добычи

тонна
тонн2

Жыл басына қорлар
Остатки на начало года

тонна
тонн3

Технологиялық процестердегі шығындар
Потери в технологических процессах

тонна
тонн4

Өз қажеттіліктеріне тұтыну көлемі
Обьем потребления на собственные нужды

тонна
тонн5

Өткізу көлемі
Объем реализации

тонна
тонн5.1

мұнай өңдеу зауыттарына
на нефтеперерабатывающие заводы

тонна
тонн5.2

газ өңдеу зауыттарына
на газоперерабатывающие заводы

тонна
тонн5.3

экспортқа
на экспорт

тонна
тонн5.4

көтерме сауда кәсіпорындарына
предприятиям оптовой торговли

тонна
тонн6

Жыл соңына қорлар
Остатки на конец года

тонна
тонн      2.1. Ілеспе мұнай газын өндіру көлемін, оны пайдалану және технологиялық шығындар көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем добычи газа нефтяного попутного, его использование и технологические потери

Жол коды
Код строки

Отынның түрлері
Виды топлива

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

В

1

1

Өндіру көлемі
Объем добычи


x

1.1

Ілеспе мұнай газы (мұнайды қайта айдау процесінде алынған мұнай газдарынан басқа)
Газ нефтяной попутный (кроме газов нефтяных, полученных в процессе перегонки нефти)

мың текше м1
тыс. куб. м1


1.1.1

ілеспе мұнай газы қойнауқатқа кері айдалған
газ нефтяной попутный обратно закачанный в пласт

мың текше м
тыс. куб. м


1.1.2

ілеспе мұнай газы алау етіп жағылған газ
газ нефтяной попутный сожженный в факелах

мың текше м
тыс. куб. м


1.1.3

ілеспе мұнай газының басқа пайдалануы
другое использование газа нефтяного попутного

мың текше м
тыс. куб. м


1.2

Ілеспе мұнай газы (тауарлық шығарылым)
Газ нефтяной попутный (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м


2

Технологиялық процестердегі шығындар
Потери технологических процессах

мың текше м
тыс. куб. м


      Ескертпе:

      Примечание:

      1 мың текше м – мұнда және бұдан әрі мың текше метр

      1 тыс. куб. м– здесь и далее тысяча кубических метров

      3. Шикі мұнай өндіру кезінде энергияны жеке тұтынуды көрсетіңіз

      Укажите собственное энергопотребление при добыче сырой нефти

Жол коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтыну көлемі
Объем потребления

А

Б

В

1

1

Электр энергиясы
Электроэнергия

мың кВт сағ 2
тыс. кВт. ч 2


2

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым)
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии

мың текше м
тыс. куб. м


3

Ілеспе мұнай газы (мұнай айдау процесінде алынған мұнай газдарынан басқа), тонна
Газ нефтяной попутный (кроме газов нефтяных, полученных в процессе перегонки нефти)

мың текше м
тыс. куб. м


4

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым)
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м


5

Ілеспе мұнай газы (тауарлық шығарылым)
Газ нефтяной попутный (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м


6

Газ конденсаты
Конденсат газовый

тонна
тонн


7

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн


8

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн


9

Көмірсутекті сұйытылған газдар
Углеводородные сжиженные газы

тонна
тонн


      Ескертпе:

      Примечание:

      2 мың кВт сағ – мұнда және бұдан әрі мың киловатт-сағат

      2 тыс. кВт ч – здесь и далее тысяча киловатт-час

      4. Мұнай мен газды, газ конденсатын, қоспаларды, қоспа компоненттерін және мұнай-газды өңдеуге арналған басқа көмірсутектер, қалдықтар, қабылдау және тұтыну туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию об остатках, поступлении и о потреблении нефти сырой и газа, газового конденсата, добавок, компонентов смеси и других углеводородов для нефтегазопереработки

      4-7-бөлімдерді мұнай-газ-химиялық өнімдерін өндіруші кәсіпорындар (мұнай өңдеу мен газ өңдеу зауыттары) толтырады

      Разделы 4-7 заполняют предприятия - производители нефтегазохимических продуктов (нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие предприятия)

Жол коды
Код строки

Атауы
Наименование

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Жыл басына қорлар
Остатки на начало года

Түсу көлемі
алыс-беріс шарттарын қоса
Объем поступления, включая на давальческих условиях

оның ішінде:
в том числе:

Тұтыну көлемі
Объем потребления

Өңдеу процестеріндегі шығындар
Потери в процессах переработки

Жыл соңына қорлар
Остатки на конец года

ел ішіндегі кәсіпорындардан мен ұйымдардан
от предприятий и организаций
внутри страны

импорт бойынша
по импорту

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Шикі мұнай
Нефть сырая

тонна
тонн
2

Газ конденсаты
Газовый конденсат

тонна
тонн
3

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым)
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии

мың текше м
тыс. куб. м
4

Ілеспе мұнай газы (мұнай айдау процесінде алынған мұнай газдарынан басқа), тонна
Газ нефтяной попутный (кроме газов нефтяных, полученных в процессе перегонки нефти)

мың текше м
тыс. куб. м
5

Мұнайды қайта өңдеу (айдау) үшін пайдаланылатын аралық мұнай өнімдері
Промежуточные нефтепродукты, используемые для переработки (перегонки) нефти

тонна
тонн
5.1

тікелей айдау нафтасы
прямогонная нафта

тонна
тонн
5.2

құрамында 1%-дан кем күкірті бар мұнай отыны (мазут)
топливо нефтяное (мазут), с содержанием серы менее 1%

тонна
тонн
5.3

керосин-газойльдік фракция
керосино-газойлевая фракция

тонна
тонн
5.4

вакуумдық газойльдер
газойль вакуумный

тонна
тонн
5.5

мұнай-химияда қолданылатын ауыр мұнай дистилляттары (газойлдар)
дистилляты нефтяные тяжелые (газойли), применяемые в нефтехимии

тонна
тонн
5.6

тазарту процестері үшін қолданылатын тазартылған ауыр мұнай дистиллятары (газойлдар)
дистилляты нефтяные тяжелые (газойли) очищенные, применяемые для процессов очистки

тонна
тонн
5.7

вакуумдық дизель отыны
вакуумное дизельное топливо

тонна
тонн
5.8

битуминозды минералдардан алынған мұнай немесе мұнай өнімдерін өңдеуден қалған қалдықтар, өзгелері
остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из минералов битуминозных, прочие

тонна
тонн
6

Түпкілікті мұнай өнімінің қасиеттерін жақсарту үшін қоспалар қосымшалары, компоненттері:
Добавки, компоненты смеси для улучшения свойств конечного нефтепродукта:

тонна
тонн
6.1

монометиланилин, бензинге октан арттырғыш қосынды (ММА)
монометиланилин, октаноповышающая присадка к бензину (ММА)

тонна
тонн
6.2

эфир-метил-трет-бутилді (МТБЭ)
эфир-метил-трет-бутиловый (МТБЭ)

тонна
тонн
6.3

метанол (метил спирті)
метанол (метиловый спирт)

тонна
тонн
6.4

газохол (10-20% этанол қосылған бензин)
газахол (бензин с добавкой 10-20% этанола)

тонна
тонн
6.5

майлау майларына арналған қоспалар
присадки к смазочным маслам

тонна
тонн
6.6

этанол
этанол

тонна
тонн
6.7

биоэтанол
биоэтанол

тонна
тонн
6.8

газохолдан басқа басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қоспалар
присадки прочие, не включенные в другие группировки, кроме газахола

тонна
тонн
7

Жеңіл көмірсулардың кең фракциясы (ЖККФ)
Широкая фракци легких углеводородов (ШФЛУ)

тонна
тонн
8

көмірсутекті сұйытылған газдар
углеводородные сжиженные газы

тонна
тонн
9

Сығылған (сығындалған) табиғи газ (метан)
компримированный (сжатый) природный газ (метан)

тонна
тонн
      5. Мұнай өңдеу зауыттары мен газ өңдеу зауыттарында отын мен энергияны жеке тұтыну көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем собственного потребления топлива и энергии на нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводах

Жол коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтыну көлемі
Объем потребления

А

Б

В

1

1

Мұнай өңдеу зауыттарында айдау арқылы алынған газ
Газ, полученный перегонкой на нефтеперерабатывающих заводах

мың текше м
тыс. куб. м


2

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн


3

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн


4

Мұнай және тақта тасты кокс
Кокс нефтяной и сланцевый

тонна
тонн


5

Электр энергиясы
Электроэнергия

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


6

Бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия)

мың Гкал 3
тыс. Гкал 3


7

Сұйытылған табиғи газ
Газ природный сжиженный

мың текше м
тыс. куб. м


8

Көмірсутекті сұйытылған газдар
Углеводородные сжиженные газы

тонна
тонн


9

Битуминозды минералдардан алынған мұнай немесе мұнай өнімдерін өңдеуден қалған қалдықтар, өзгелері
Остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из минералов битуминозных, прочие

тонна
тонн


      Ескертпе:

      Примечание:

      3мың Гкал – мұнда және бұдан әрі мың гигакалория

      3тыс. Гкал – здесь и далее тысяча гигакалорий

      6. Жылу электр орталықтарында (ЖЭО), жылу электр станцияларында (ЖЭС), қазандықтарда және электр энергиясы мен жылу өндіруге арналған кәдеге жарату қазандықтарында отын шығынын көрсетіңіз

      Укажите расход топлива в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), тепловых электростанциях (ТЭС), котельных и в котлах-утилизаторах на производство электроэнергии и тепла

      Өзінің жеке жылу электр орталығы (ЖЭО), жылу электр станциясы (ЖЭС), қазандық және кәдеге жарату қазандықтары бар мұнай өңдеу және газ өңдеу зауыттарымен толтырылады

      Заполняется нефтеперерабатывающими и газоперерабатывающими заводами, имеющими собственную теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), тепловую электростанцию (ТЭС), котельную и котлы-утилизаторы

Жол коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтыну көлемі
Объем потребления

оның ішінде:
в том числе:

жылу электр орталықтарында (ЖЭО4)
в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ4)

жылу электр станциясында (ЖЭС5)
в тепловой электростанции (ТЭС5)

қазандықта
в котельной

кәдеге жаратушы қазандықтарда
в котлах-утилизаторах

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Шикі мұнай
Нефть сырая

тонна
тонн


2

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым),
мың текше м2
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск),
тыс. куб. м2

мың текше м
тыс. куб. м


3

Ілеспе мұнай газы (тауар шығару)
Газ нефтяной попутный (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м


4

Бензинсіздірілген газ
Газ отбензиненный

мың текше м
тыс. куб. м


5

Сұйытылған табиғи газ
Газ природный сжиженный

мың текше м
тыс. куб. м


6

Мұнай өңдеу зауыттарында айдау арқылы алынған газ
Газ, полученный перегонкой на нефтеперерабатывающих заводах

мың текше м
тыс. куб. м


7

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн


8

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн


9

Мұнай және тақта тасты кокс
Кокс нефтяной и сланцевый

тонна
тонн


      Ескертпе:

      Примечание:

      4ЖЭО – мұнда және бұдан әрі жылу электр орталығы

      4ТЭЦ – здесь и далее теплоэлектроцентраль

      5ЖЭС – мұнда және бұдан әрі жылу электр станциясы

      5ТЭС – здесь и далее тепловая электростанция

      7. Мұнай өңдеуші және газ өңдеуші зауыттарда электр энергиясы мен жылу энергиясын өндіру және тұтыну көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем производства и потребления тепловой энергии и электроэнергии на нефтеперерабатывающих и газперерабатывающих заводах

      Жеке жылу электр орталығы (ЖЭО), жылу электр станциялары (ЖЭС), қазандық, кәдеге жарату қазандықтары бар мұнай өңдеу және газ өңдеу зауыттарымен толтырылады

      Заполняется нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим заводами, имеющими собственную теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), тепловые электростанции (ТЭС), котельную, котлы-утилизаторы

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылға
За отчетный год

оның ішінде:
в том числе:

жылу электр орталықтарында (ЖЭО)
в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ)

жылу электр станциясында (ЖЭС)
в тепловой электростанции (ТЭС)

Қазандықта
в котельной

кәдеге жаратушы қазандықтарда
в котлах-утилизаторах

А

Б

В

1

2

31

Бу және ыстық судың (жылу энергиясының) өндіріс көлемі
Объем производства пара и горячей воды (тепловая энергия)

мың Гкал
тыс. Гкалх2

Басқа көздерден бу және ыстық судың (жылу энергиясының) түсу көлемі
Объем поступления пара и горячей воды (тепловая энергия) из других источников

мың Гкал
тыс. Гкалх3

Бу және ыстық судың (жылу энергиясының) жеке тұтыну көлемі
Объем собственного потребления пара и горячей воды (тепловая энергия)

мың Гкал
тыс. Гкалх4

Бу және ыстық судың (жылу энергиясының) жеткізу көлемі
Объем поставки пара и горячей воды (тепловая энергия)

мың Гкал
тыс. Гкалх4.1

мұнай өңдеу зауыттарына
на нефтеперерабатывающие заводы

мың Гкал
тыс. Гкалх4.2

газ өңдеу зауыттарына
на газоперерабатывающие заводы

мың Гкал
тыс. Гкал


4.3

өзге де тұтынушыларға
прочим потребителям

мың Гкал
тыс. Гкал


5

Электр энергиясының өндіріс көлемі
Объем производства электроэнергии

мың кВт сағ.
тыс. кВт ч
х


6

Басқа көздерден алынған электр энергиясының түсу көлемі
Объем поступления электроэнергии из других источников

мың кВт сағ.
тыс. кВт ч
х


6.1

ұлттық электр энергиясын беру мен таратудың жүйесінен (КEGOC6, ЭҮК7)
из национальной системы передачи и распределения электроэнергии (КEGOC6, РЭК7)

мың кВт сағ.
тыс. кВт чх

х


6.2

басқа
другое

мың кВт сағ.
тыс. кВт чх

х


7

Электр энергиясын жеке тұтыну көлемі
Объем собственного потребления электроэнергии

мың кВт сағ.
тыс. кВт ч
х


8

Электр энергиясын жеткізу көлемі
Объем поставки электроэнергии

мың кВт сағ.
тыс. кВт ч
х


8.1

мұнай өңдеу зауытында
на нефтеперерабатывающие заводы

мың кВт сағ.
тыс. кВт ч
х


8.2

газ өңдеу зауыттарына
на газоперерабатывающие заводы

мың кВт сағ.
тыс. кВт ч


8.3

электр энергиясын беру мен таратудың жүйесіне (КEGOC, ЭҮК) немесе басқа тұтынушыларға
в систему передачи и распределения электроэнергии (КEGOC, РЭК) или другим потребителям

мың кВт сағ.
тыс. кВт ч
х


8.4

өзге де тұтынушыларға
прочим потребителям

мың кВт сағ.
тыс. кВт ч


      Ескертпе:

      Примечание:

      6KEGOC (КЕГОК) – мұнда және бұдан әрі "Қазақстандық компания Электр желілерін басқару жөніндегі" Акционерлік қоғамы

      6KEGOC (КЕГОК) – здесь и далее Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"

      7ЭҮК – мұнда және бұдан әрі Электржелілік үлестіру компаниясы

      7РЭК – здесь и далее Распределительная электросетевая компани

      8. Ел ішінде өндірілген, елдің шегінен тыс сатып алынған мұнай-газ-химия өнімдерінің жалпы көлемі, ел ішінде және елдің шегінен тыс жерлерде сатылған қалдықтардың өзгеруі туралы ақпарат

      Информация об общем объеме нефтегазохимических продуктов, произведенных внутри страны, приобретенных за пределами страны, изменении остатков, проданных внутри и за пределы страны

      Мұнай-газ-химия өнімдерін өз шикізатымен өндіретін мұнай өңдеу және газ өңдеу кәсіпорындары және/немесе алыс-беріс шарттарында өңдеуден кейін мұнай өңдеу және газ өңдеу зауыттарынан (бұдан әрі - МӨЗ және ГӨЗ) келіп түскен мұнай-газ-химия өнімдерін сататын жер қойнауын пайдаланушылар мен көтерме сауда кәсіпорындары, сондай-ақ импортталған мұнай-газ-химия өнімдерін сататын кәсіпорындар толтырады.

      Заполняется нефтеперерабатывающими и газоперерабатывающими предприятиями, производящими нефтегазохимические продукты на собственном сырье, и/или недроползователями и предприятиями оптовой торговли, реализующими нефтегазохимические продукты, поступившие от нефтеперерабтывающих и газоперерабатывающих заводов (далее - НПЗ и ГПЗ) после переработки на давальческих условиях, а также предприятиями, торгующими импортированными нефтегазохимическими продуктами.

Жол коды
Код строки

Энергия түрлері
Виды энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Жылу шығару қабілеті, МДж/т8 или Мдж/текше м9
Теплотворная способность, МДж/т8 или Мдж/куб. м9

Ресурстар
Ресурсы

жыл басына қорлар
остатки на начало года

өндіріс
производство

МӨЗ мен ГӨЗ-нан өндеуден кейін келген түсім (алыс-беріс шарттарда)
поступление от НПЗ и ГПЗ после переработки
(на давальческих условиях)

Мұнай өңдеу процестеріндегі шығындар
Потери в процессах нефтепереработки

импорт
импорт

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым),
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м2

Ілеспе мұнай газы (тауар шығару)
Газ нефтяной попутный (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м3

Бензинсіздірілген газ
Газ отбензиненный

мың текше м
тыс. куб. м4

Мұнай өңдеу зауыттарында айдау арқылы алынған газ
Газ, полученный перегонкой на нефтеперерабатывающих заводах

мың текше м
тыс. куб. м5

Сұйытылған пропан және бутан
Пропан и бутан сжиженные

тонна
тонн6

Этилен, пропилен, бутадиен және өзге де мұнай газдарын қоса алғанда тазартылған газдар
Газы очищенные, включая этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и газы нефтяные прочие

тонна
тонн6.1

тазалығы 95% аз сұйытылған этилен
этилен сжиженный чистотой менее 95%

тонна
тонн6.2

тазалығы 90% аз сұйытылған пропилен
пропилен сжиженный чистотой менее 90%

тонна
тонн6.3

тазалығы 90% аз сұйытылған бутилен
бутилен сжиженный чистотой менее 90%

тонна
тонн6.4

тазалығы 90% аз сұйытылған бутадиен
бутадиен сжиженный чистотой менее 90%

тонна
тонн7

Көмірсутекті сұйытылған газдар
Углеводородные сжиженные газы

тонна
тонн8

Сығылған (сығындалған) табиғи газ метан
Компримированный (сжатый) природный газ (метан)

мың текше м
тыс. куб. м9

АИ-80 маркалы моторлық бензин (этилденбеген)
бензин моторный марки АИ-80 (неэтилированный)

тонна
тонн10

АИ-85 маркалы моторлық бензин (этилденбеген)
бензин моторный марки АИ-85 (неэтилированный)

тонна
тонн11

АИ-92 маркалы моторлық бензин (этилденбеген)
Бензин моторный марки АИ-92 (неэтилированный)

тонна
тонн12

АИ-93 маркалы моторлық бензин (этилденбеген)
бензин моторный марки АИ-93 (неэтилированный)

тонна
тонн13

АИ-95 маркалы моторлық бензин (этилденбеген)
Бензин моторный марки АИ-95 (неэтилированный)

тонна
тонн14

АИ-96 маркалы моторлық бензин (этилденбеген)
бензин моторный марки АИ-96 (неэтилированный)

тонна
тонн15

АИ-98 маркалы моторлық бензин (этилденбеген)
бензин моторный марки АИ-98 (неэтилированный)

тонна
тонн16

Құрамында 0,013 г/л10 аспайтын қорғасыны бар, TEL11 немесе TML12 қоспалары жоқ, ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған моторлық бензин (айдау температурасы - 30-220 Цельсий градусы)
Бензин моторный (температура перегонки - 30-220 градусов Цельсия) для двигателей с искровым зажиганием, с содержанием свинца не более 0,013 г/л10, без добавок TEL11 или TML12

тонна
тонн      Кестенің жалғасы

Тарату
Распределение

ел ішінде сатылғаны
продано внутри страны

өз қажеттіліктеріне пайдаланылды
использовано для собственных нужд

газ тасымалдау жүйесінің операторларына жіберілді
передано операторам системы транспортировки газа

экспорт
экспорт

тасымалдау кезіндегі шығындар
потери при транспотировке

жыл соңына қорлар
остатки на конец года

барлығы
всего

ірі тұтынушыларға (ЖЭС8, ЖЭО, қазандықтар)
крупным
потребителям (ТЭЦ, ТЭС8, котельные)

көтерме сауда кәсіпорындарына
предприятиям оптовой торговли

бөлшек сауда кәсіпорындарына
предприятиям розничной торговли

халыққа
населению

басқа соңғы тұтынушыларға
другим конечным потребителям

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
хххххххххххххххх
      Ескертпе:

      Примечание:

      8МДж/т– мұнда мегаджоуль тоннаға сұйық заттарға

      8МДж/т– здесь мегаджоуль на тонну для жидких веществ

      9 МДж/ текше м – мұнда және бұдан әрі мегаджоуль текше метрге газ күйіндегі заттарға

      9 МДж/ куб. м– здесь и далее мегаджоуль на кубический метр для газообразных веществ

      10 г/л – мұнда және бұдан әрі грамм литрге

      10г/л – здесь и далее грамм на литр

      11TEL (ТЭЛ) – мұнда және бұдан әрі тетраэтилқорғасын

      11TEL (ТЭЛ) – здесь и далее тетраэтилсвинец

      12 TML (ТЭМЭЭЛ) – мұнда және бұдан әрі тетраметилқорғасын

      12 TML (ТЭМЭЭЛ) – здесь и далее тетраметилсвинец

Жол коды
Код строки

Энергия түрлері
Виды энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Жылу шығару қабілеті, МДж/т8 или Мдж/текше м9
Теплотворная способность, МДж/т8 или Мдж/куб. м9

Ресурстар
Ресурсы

жыл басына қорлар
остатки на начало года

өндіріс
производство

МӨЗ мен ГӨЗ-нан өндеуден кейін келген түсім (алыс-беріс шарттарда)
поступление от НПЗ и ГПЗ после переработки
(на давальческих условиях)

Мұнай өңдеу процестеріндегі шығындар
Потери в процессах нефтепереработки

импорт
импорт

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

17

Піспекті қозғалтқыштарға арналған авиациялық бензин (айдау температурасы - 30-220 Цельсий градусы)
Бензин авиационный (температура перегонки - 30-220 градусов Цельсия) для двигателей авиационных поршневых

тонна
тонн18

Бензин түріндегі реактивті отын
Топливо реактивное типа бензина

тонна
тонн19

Керосин түріндегі реактивті отын
Топливо реактивное типа керосина

тонна
тонн20

Мұнай химиясы процестеріне арналған жеңіл мұнай дистилляттары
Дистилляты нефтяные легкие для процессов нефтехимии

тонна
тонн21

Мұнай-химияда қолданылатын ауыр мұнай дистилляттары (газойлдар)
Дистилляты нефтяные тяжелые (газойли), применяемые в нефтехимии

тонна
тонн22

Тазарту процестері үшін қолданылатын тазартылған ауыр мұнай дистиллятары (газойлдар)
Дистилляты нефтяные тяжелые (газойли) очищенные, применяемые для процессов очистки

тонна
тонн23

Керосин
Керосин

тонна
тонн24

Газойльдер (дизельдік отын)
Газойли (топливо дизельное)

тонна
тонн25

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градус)
Топливо дизельное (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн26

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған жазғы дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градус)
Топливо дизельное летнее (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн27

Автомобиль және теміржол көлігіне арналған қысқы дизель отыны (айдау температурасы 180-380 Цельсий градус)
Топливо дизельное зимнее (температура перегонки 180-380 градусов Цельсия) для транспорта автомобильного и железнодорожного

тонна
тонн28

Құрамында 1%-дан кем күкірті бар мұнай отыны (мазут)
Топливо нефтяное (мазут), с содержанием серы менее 1%

тонна
тонн29

Құрамында 1%-дан артық күкірті бар мұнай отыны (мазут)
Топливо нефтяное (мазут), с содержанием серы более 1%

тонна
тонн30

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн31

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн32

Вакуумдық газойльдер
Газойль вакуумный

тонна
тонн33

Мұнай және тақта тасты кокс
Кокс нефтяной и сланцевый

тонна
тонн33.1

мұнай коксы
кокс нефтяной

тонна
тонн34

Бензол
Бензол

тонна
тонн35

п-Ксилол
п-Ксилол

тонна
тонн36

Биоэтанол
Биоэтанол

тонна
тонн37

Уайт-спирит
Уайт-спирит

тонна
тонн38

Майлайтын материалдар
Материалы смазочные

тонна
тонн39

Мұнай және тақта тасты битумдар
Битумы нефтяной и сланцевый

тонна
тонн40

Мұнай жол битумдары
Битумы нефтяные дорожные

тонна
тонн41

Сублимирленген, тұндырылған және колоидтіден басқа тазартылған күкірт
Сера очищенная, кроме сублимированной, осажденной и коллоидной

тонна
тонн42

Мұнай парафині
Парафин нефтяной

тонна
тонн      Кестенің жалғасы

Тарату
Распределение

ел ішінде сатылғаны
продано внутри страны

өз қажеттіліктеріне пайдаланылды
использовано для собственных нужд

газ тасымалдау жүйесінің операторларына жіберілді
передано операторам системы транспортировки газа

экспорт
экспорт

тасымалдау кезіндегі шығындар
потери при транспотировке

жыл соңына қорлар
остатки на конец года

барлығы
всего

ірі тұтынушыларға (ЖЭС8, ЖЭО, қазандықтар)
крупным
потребителям (ТЭЦ, ТЭС8, котельные)

көтерме сауда кәсіпорындарына
предприятиям оптовой торговли

бөлшек сауда кәсіпорындарына
предприятиям розничной торговли

халыққа
населению

басқа соңғы тұтынушыларға
другим конечным потребителям

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17ххххххххххххх


хххххххххххх
      9. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ________________________ Адрес (респондента) __________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ___________________________ _________________________

      стационарлық                         ұялы

      стационарный                         мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушы)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе

      оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ___________________________________ ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _______________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
8-қосымша

"Мұнай өндіруші, мұнай өңдеуші және мұнай өнімдерін сататын кәсіпорындардың қызметі туралы есеп" (индексі 1-НЕФТЬ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. Бұйрық 8-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.12.2021 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      1. Осы нұсқаулық "Мұнай өндіруші, мұнай өңдеуші кәсіпорындардың және мұнай өнімдерін сататын кәсіпорындардың қызметі туралы есеп" (индексі 1-НЕФТЬ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) мұнай өнімдері – шикі мұнайдан, мұнайдың дәстүрлі емес түрлерінен немесе мұнай және газ кен орындары газдарынан алынған өнімдер. Олар дәстүрлі шикі мұнайды және мұнайдың дәстүрлі емес түрлерін өңдеу арқылы немесе мұнай мен газ кен орындарында өндірілген табиғи газды бөлу процесінде өндіріледі;

      2) мұнай өңдеуші зауыттар (бұдан әрі – МӨЗ) – бұл шикі мұнай мен басқа көмірсутектерді (қосындыларды, шикізат және газ конденсаты сұйықтығын қоса) дайын мұнай өнімдеріне айналдыратын зауыттар. Сұйытылған мұнай газдары, нафта, автомобиль бензині, газойльдер, авиациялық отын және өзге де керосиндер, сондай-ақ отын мазуты мұнай өңдеу зауыттарының дайын өнімдері болып табылады.

      3) газ өңдеу зауыттары (бұдан әрі – ГӨЗ) – кешені негізгі және қосалқы құрылыстарды, ол қайта өңдеумен айналысады, табиғи немесе ілеспе газ алу мақсатында тауарлық өнім.

      4) мұнай-газ-химия өнімдері – химиялық процестерді жүзеге асыру жолымен көмірсутек шикізаты (мұнай және газ) негізінде алынатын және дайын өнім ретінде де (жанар-жағармай материалдарын қоспағанда), кейіннен химиялық өзгертулер үшін шикізат ретінде де пайдаланылатын өнім.

      5) отынның жылу шығару қабілеті (жанудың үлестік жылуы) – салмағы 1 килограмм отынның толық жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшерін көрсететін шама.

      3. 2-бөлімнің 1-жолында стандартты температура мен қысым кезінде өлшенген ілеспе газдар бөлінгеннен кейін газ конденсатын мен мұнай өндірудің таза көлемі көрсетіледі. Шикі мұнайды таза өндіру қойнауқатқа қайтарылған көлемдерді қоспағанда, тек тауарлық өндіруді қамтуы керек.

      2-бөлімнің 2-жолында шикі мұнай мен газ конденсатының жыл басындағы қалдықтары көрсетіледі. Шикі мұнай қорлары бункерлерде, ұңғымалар сағасына жақын ыдыстарда немесе тасымалдауды күтіп порттарда сақталуы мүмкін.

      2-бөлімнің 3-жолында технологиялық процестердегі жоғалту көлемі көрсетіледі. Технологиялық процестердегі шығындарға түпкілікті тұтынуға жарамды тауарлық өнімді алғанға дейін оны қайта өңдеуге байланысты барлық шығындар жатады.

      2-бөлімнің 4-жолында мұнайды өз қажеттіліктеріне тұтыну көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 5-жолында өткізуге қолжетімді газ конденсаты мен шикі мұнайдың көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 5.1-5.4-жолдарында мұнай өңдеуші мен газ өңдеуші зауытқа, экспорт пен көтерме сауда кәсіпорындарына газ конденсаты мен шикі мұнайды жіберу көрсетіледі.

      2-бөлімнің 6-жолында шикі мұнай мен газ конденсатының жыл соңындағы қалдықтары көрсетіледі.

      2.1- ішкі бөлімде шикі мұнай өндірушілер өндіріс алаңында ілеспе мұнай газын өндіру және жеке тұтынуды көрсетеді.

      2.1-ішкі бөлімнің 1.1-жолында ілеспе мұнай газы (мұнайды қайта айдау процесінде алынған мұнай газдарынан басқа) көрсетіледі.

      2.1-ішкі бөлімнің 1.1.1-жолында мұнай өндіруші кәсіпорындар оның мұнай беруін арттыру үшін қойнауқатқа кері айдалған ілеспе газдың көлемін көрсетеді.

      2.1-ішкі бөлімнің 1.1.2-жолында мұнай өндіруші кәсіпорындар алау етіп жағылған ілеспе газдың көлемін көрсетеді.

      Ілеспе мұнай газын басқа мақсаттарда пайдаланған жағдайда, осы ақпарат 2.1- ішкі бөлімнің 1.1.3-жолында көрсетіледі.

      2.1-ішкі бөлімнің 1.2-жолында сатуға арналған ілеспе мұнай газы (тауарлық шығарылым) көрсетіледі.

      2.1-ішкі бөлімнің 2-жолында технологиялық шығындар көрсетіледі.

      4. 3-бөлімде шикі мұнайды өндіру кезінде өз қажеттіліктері үшін пайдаланылатын энергетикалық ресурстарды тұтыну көлемі көрсетіледі. Бұл бөлім мұнай өндіруші кәсіпорындар олардың қызметін қамтамасыз ету үшін тұтынатын отын мен энергияны, мысалы, жылыту, жарықтандыру, сорғылардың немесе компрессорлардың жұмысы үшін пайдаланылатын отынды қамтиды.

      5. 4-бөлімде ел ішіндегі кәсіпорындар мен ұйымдардан және шикі мұнайды және газды, газ конденсатын қоса алғанда (алыс-беріс шикізатының), мұнайды одан әрі қайта өңдеу (айдау) үшін пайдаланылатын шикі мұнайды (тікелей айдау нафтасы, мазут) бастапқы өңдеу өнімдерінің, сондай-ақ түпкілікті мұнай өнімінің қасиеттерін түрлендіру мақсатында араластыруға арналған қосымшалардың және (немесе) компоненттердің импорты бойынша түсімдер көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімде кәсіпорындар мен ұйымдардың мұнай және газды, газ конденсатын (сондай-ақ алыс-беріс шикізатынан), мұнай мен газды одан әрі қайта өңдеу (айдау) үшін пайдаланылатын шикі мұнай мен газды бастапқы қайта өңдеу өнімдерін (тікелей айдау нафта, мазут), сондай-ақ қоспалар мен қалдықтар, көлемі, түсімі мен тұтынуы, соңғы өнімнің қасиеттерін өзгертуге арналған компоненттер туралы ақпарат көрсетіледі.

      4-бөлімнің 1-4 жолында жер қойнауын пайдаланушылар мен көтерме сауда кәсіпорындарынан өңдеу үшін, оның ішінде алыс-беріс шарттарында, келіп түскен шикі мұнайдың, газ конденсатының, табиғи және ілеспе мұнай газының көлемі көрсетіледі. Мұнда сондай-ақ ел ішінде шикі газ бен шикі мұнайды сатып алу көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 5.1-5.8-жолдарында мұнайды қайта өңдеу (айдау) үшін пайдаланылатын аралық мұнай өнімдерінің көлемі көрсетіледі.

      МӨЗ мұнайды қайта өңдеудің (айдаудың) қайталама процестері үшін өз өндірісінің аралық мұнай өнімдерін шикізат ретінде пайдаланады. Бұл ретте түпкілікті өнімді араластыруға арналған қосымшалар және (немесе) компоненттерді сырттан сатып алады. Қосымшалардың мысалдары метанол, этанол және монометиланилин эфирлері (бұдан әрі – ММА), метил-трет-бутил эфирі (бұдан әрі – МТБЭ), этил-трет-бутил эфирі (бұдан әрі – ЭТБЭ), метил-трет-амил эфирі (бұдан әрі – МТАЭ), күрделі эфирлер (рапс немесе деметил эфирі) сияқты оксигенаттар және химиялық қосылыстар (тетраметил қорғасын) болып табылады;

      4-бөлімнің 6.1-6.8-жолдарында қайта өңдеудің соңғы кезеңінде араластыруға арналған қосымшалар мен компоненттердің көлемі көрсетіледі.

      ММА бензинге октан арттырғыш қосынды (қосымша) болып табылады. Бұл қайталама хош иісті аминдер класына жататын, мөлдір, бозғылт сарыдан кәріптас түске дейінгі сұйықтық.

      МТБЭ этилденбеген, экологиялық таза автомобиль бензиндерін алу кезінде құрамында қышқылы бар жоғары октанды компонент ретінде пайдаланылады.

      4-бөлімнің 7-жолында әрі қарай өңдеу үшін жеңіл көмірсулардың кең фаркцияларының түсу көлемі көрсетіледі.

      4-бөлімнің 8-9-жолдарында мұнай өңдеу үшін пайдаланылған өзге көмірсутектер көрсетіледі.

      Сұйық көмірсутектер көлемін олардың тығыздық көрсеткішін (кг/л)ескере отырып, литрден тоннаға ауыстыру формуласы:

      М= (V*0.730)/1000

      M-сатылған бензиннің көлемі (авиациялық бензинді қоспағанда), тонна;

      V-сатылған бензиннің көлемі (авиациялық бензинді қоспағанда), литрмен;

      0,730-бензиннің барлық түрлері үшін тығыздық көрсеткіші (авиациялықты қоспағанда), кг/литр.

      Бөлшек саудада дизель отынын өткізу кезінде көлемді өлшеу бірлігі литр болған жағдайда, литрді тоннаға ауыстыру мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

      М= (V*0.769)/1000

      M-дизель отынының көлемі, тоннамен;

      V-дизель отынының көлемі, литрмен;

      0,769-дизель отыны үшін тығыздық көрсеткіші, кг/литр.

      6. 5-бөлімде МӨЗ мен ГӨЗ-да энергияны жеке тұтыну көлемі көрсетіледі. Мұнай мен газды қайта өңдеу процесінде, МӨЗ мен ГӨЗ-да электр энергиясын өндіру және энергетикалық өнімдерін тасымалдау үшін отынды пайдалану энергияны өз қажеттіліктеріне тұтыну деп есептеледі.

      7. 6-бөлімде жылу электр орталықтарының (бұдан әрі – ЖЭО) жұмысы үшін пайдаланылатын, электр энергиясы мен жылу өндірісіне арналған өз кәдесіне жарату қазандықтарында отын мен энергияның барлық түрлерін тұтыну көлемі көрсетіледі.

      8. 7-бөлімде жеке ЖЭО мен қазандықтары бар мұнай және газ өңдеу зауыттарында жылу және электр энергиясын өндіру және тұтыну көлемі көрсетіледі.

      9. 8-бөлімде мұнай-газ-химия өнімдерін өндірудің, түсудің жөне таратудың жалпы көлемі көрсетіледі. Бұл бөлім, олар энергетикалық мақсатта пайдаланылатынына немесе пайдаланылмайтынына қарамастан, барлық түпкілікті өнімдерді қамтуы керек.

      8-бөлімнің 1-бағанында мұнай-газ-химия өнімдерінің жылу шығару қабілеті көрсетіледі.

      8-бөлімнің 2 және 17-бағандарында жалға алынғандарды қоса алғанда, барлық сақтау орындарындағы есепті жылғы қалдықтарда (нақты қорлар) ұйымның бастапқы есепке алу құжаттары бойынша есепте тұрған мұнай өнімдерінің әрбір түріндегі қалдықтар туралы ақпарат көрсетіледі.

      Нақты қорлар туралы деректер нетто салмағы бойынша, яғни су мен балшықты шегере отырып, бірақ төгілуі мүмкін отынды қосумен ("өлі" қалдықтар) көрсетіледі.

      Егер мұнай өнімдерін есепке алу сәтінде кіріс-шығыс құжаттары әлі ресімделмеген, жөнелтуге нақты қабылданған немесе дайындалған (цистерналарға құйылған) мұнай өнімдері болса, онда мұндай мұнай өнімдерінің нақты қорлары туралы деректер де статистикалық нысанда көрсетілуі керек.

      Қорларға сондай-ақ жолда тұрған, яғни жөнелтілген, бірақ статистикалық есепті жасау кезінде жүк алушыға түспеген, сондай-ақ келіп түскен, бірақ ұйымдардың ыдыстарына құйылмаған және бастапқы есепке алу құжаттары бойынша іс жүзінде қабылданбаған мұнай өнімдерінің қалдықтары енгізіледі.

      8-бөлімнің 3-бағанында МӨЗ мен ГӨЗ-ның өз шикізатынан өндірілген мұнай-газ-химия өнімдерінің көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 4-бағанында жер қойнауын пайдаланушылар мен көтерме сауда кәсіпорындары алыс-беріс шарттарында МӨЗ мен ГӨЗ-нан өңдеуден кейін келіп түскен мұнай-газ-химия өнімдерінің көлемін көрсетеді.

      8-бөлімнің 5-бағанында мұнай өңдеу процестеріндегі шығындар көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 6-бағанында сауда жасаушы кәсіпорындардың импортталған мұнай-газ-химия өнімдерінің көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 8-бағанында ел ішіндегі ірі тұтынушыларға (ЖЭО, ЖЭО, қазандықтар), сондай-ақ ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарға сатылған мұнай өнімдерінің көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 9-10-бағандарында көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындарына өткізілген мұнай өнімдерінің көлемі көрсетіледі. Көтерме саудада сату кәсіпорындардың кейіннен қайта сату үшін тауарлардың көтерме партияларын өткізу жөніндегі қызметін білдіреді, ал бөлшек сауда түпкілікті тұтынушыларға сатуды білдіреді.

      8-бөлімнің 11-12-бағандарында халыққа және басқа да түпкі тұтынушыларға сатылған мұнай өнімдерінің көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 13-бағанында мұнай-газ-химия өнімдерінің өз қажеттіліктеріне пайдаланылған көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 14-бағанында газ тасымалдау жүйесінің операторына жіберілген газдың көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 15-бағанында сауда жасайтын кәсіпорындардың экспортталған мұнай өнімдерінің көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 16-бағанында тасымалдау кезіндегі шығын көлемі көрсетіледі.

      10. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналып бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      11. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      12. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      13. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      5-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол – 4-жол;

      5-жол ≥ 5.1-жол + 5.2-жол + 5.3-жол + 5.4-жол;

      6-жол = 5-жол –5.1-жол –5.2-жол –5.3-жол –5.4-жол.

      2) 4-бөлім:

      2-баған = 3-баған + 4-баған;

      7-баған = 1-баған + 2-баған – 5-баған – 6-баған;

      5-жол = 5.1-5.8- жолдардың Ʃ;

      6-жол = 6.1-6.8- жолдардың Ʃ.

      3) 6-бөлім

      1-баған = 2-баған +3-баған +4-баған + -баған 5;

      4) 7-бөлім:

      1-баған = 2-баған + 3-баған + 4-баған + 5-баған;

      4-жол = Ʃ строк 4.1- 4.3;

      6-жол = Ʃ строк 6.1- 6.2;

      8-жол = Ʃ строк 8.1- 8.4.

      5) 8-бөлім:

      2-баған + 3-баған + 4-баған + 5-баған =6-баған + 12-баған +14-баған + 15-баған + 16-баған 1-4 жолдардан басқа барлық жолдар бойынша;

      6-баған = 7-баған + 8-баған + 9-баған + 10-баған + 11-баған.

      Егер 2-бөлімнің 1-бағаны 5.1-жолы > 0, онда 8-бөлімнің 4-бағаны> 0.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
9-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.12.2021 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 5 ақпандағы № 18 бұйрығына 9-қосымша
Приложение 9 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года № 18

 
Көмір кәсіпорындарының қызметі туралы есеп
Отчет о деятельности угольных предприятий

Индексі
Индекс

1-УГОЛЬ

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің – 05, 19.1, 24.1 - кодтарына сәйкес негізгі немесе қайталама қызмет түрлерімен көмір және лигнит өндіруді, кокс пештерінің өнімдерін өндіруді, шойын, болат және ферроқорытпалар өндіруді жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың филиалдары және өкілдіктері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их филиалы и представительства, осуществляющие, добычу угля и лигнита, производство продукции коксовых печей, производство чугуна, стали и ферросплавов с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности – 05, 19.1, 24.1

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 26 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 26 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН

 

1. Көмір және лигнит өндіруді, кокс пештерінің өнімдерін, шойын, болат және ферроқорытпалар өндіруді жүзеге асыратын объектінің нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта, осуществляющего добычу угля и лигнита, производство продукции коксовых печей, чугуна, стали и ферросплавов (независимо от места регистрации) – область, город, район, населенный пункт 
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно–территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)

      2. Көмір және лигнитті өндіру және жөнелту (сату) туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о добыче и отгрузке (продаже) угля и лигнита

      Көмірді және лигнитті өндіретін кәсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия-производители угля и лигнита

Жол коды
Код стро ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Күлсіз, бірақ дымқыл негіздегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т1 астам кокс өндіруге арналған, сондай-ақ домналық балқытуға қолданылатын кокстенген тас көмір, тонна
Уголь каменный коксующийся с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т1 на беззольной, но влажной основе для производства кокса, также применяемого для доменной плавки, тонн

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір, тонна
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления, тонн

Көмір қойыртпасы, тонна
Концентрат угольный, Тонн

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір, тонна
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью, тонн

Өзге де тас көмір, тонна
Уголь каменный прочий, тонн

Лигнит (қоңыр көмір), тонна
Лигнит (уголь бурый), тонн

Көмір қаттарының метаны,
мың текше м2
Метан угольных пластов, тыс. куб. м2

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Қорлар жыл басына
Остатки на начало года
      Ескертпе:

      Примечание:

      1 МДж/т – мұнда және бұдан әрі мегаджоуль тоннаға

      1 МДж/т – здесь и далее мегаджоуль на тонну

      2мың текше м – мұнда және бұдан әрі мың текше метр

      2 тыс. куб. м – здесь и далее тысяча кубических метров

Жол коды
Код стро ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Күлсіз, бірақ дымқыл негіздегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам кокс өндіруге арналған, сондай-ақ домналық балқытуға қолданылатын кокстенген тас көмір, тонна
Уголь каменный коксующийся с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства кокса, также применяемого для доменной плавки, тонн

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір, тонна
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления, тонн

Көмір қойыртпасы, тонна
Концентрат угольный, Тонн

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір, тонна
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью, тонн

Өзге де тас көмір, тонна
Уголь каменный прочий, тонн

Лигнит (қоңыр көмір), тонна
Лигнит (уголь бурый), тонн

Көмір қаттарының метаны, мың текше м
Метан угольных пластов, тыс. куб. м

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

2

Жалпы өндіріс
Валовое производствох

2.1

ашық әдіспен
открытым способомх

2.2

жабық әдіспен
закрытым способомх

3

Таза өндіріс
Чистое производство

х3.1

ашық әдіспен
открытым способом

х


х
х

3.2

жабық әдіспен
закрытым способом

х


х
х

4

Байытуға жіберілгені
Отправлено на обогащение


х

х


х

х

х

5

Өндірістің технологиялық процестеріндегі шығындар
Потери при технологических процессах производства

х6

Өндірістік процестерде жеке пайдалану
Собственное использование в производственных процессах
6.1

электр энергиясын өндіру үшін
для выработки электроэнергии

х


х

6.2

жылу энергиясын өндіру үшін
для выработки теплоэнергии

х


х

6.3

басқа мақсаттар үшін
для других целей
7

Тарату кезіндегі шығындар
Потери при распределении
8

Импорт
Импорт
9

Экспорт
Экспорт
10

Ішкі нарықта жөнелтудің (сатудың) жалпы көлемі:
Объем отгрузки (продажи) на внутреннем рынке:
10.1

өнеркәсіп секторының кәсіпорындарына
предприятиям промышленного сектора
10.1.1

ЖЭС3, ЖЭО4, қазандықтарға
на ТЭС3, ТЭЦ4, котельным
      3 ЖЭС – мұнда және бұдан әрі жылу электр станциялары

      3 ТЭС – здесь и далее теплоэлектростанции

      4 ЖЭО – мұнда және бұдан әрі жылу электр орталықтары

      4 ТЭЦ – здесь и далее теплоэлектроцентрали

Жол коды
Код стро ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Күлсіз, бірақ дымқыл негіздегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам кокс өндіруге арналған, сондай-ақ домналық балқытуға қолданылатын кокстенген тас көмір, тонна
Уголь каменный коксующийся с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства кокса, также применяемого для доменной плавки, тонн

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір, тонна
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления, тонн

Көмір қойыртпасы, тонна
Концентрат угольный, Тонн

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір, тонна
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью, тонн

Өзге де тас көмір, тонна
Уголь каменный прочий, тонн

Лигнит (қоңыр көмір), тонна
Лигнит (уголь бурый), тонн

Көмір қаттарының метаны,
мың текше м
Метан угольных пластов, тыс. куб. м

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

10.1.2

басқа өзгерістер үшін (кокс, домна пештері және тағы басқа)
для других преобразований (в коксовые, доменные печи и другие)
10.2

қызмет көрсету секторының кәсіпорындарына
предприятиям сектора услуг
10.3

сауда секторының кәсіпорындарына
предприятиям сектора торговли
10.4

көлік секторының кәсіпорындарына
предприятиям транспортного сектора
10.5

ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына
предприятиям сельского хозяйства
10.6

үй шаруашылықтары секторына
сектору домашних хозяйств (населению)
10.7

өзге де тұтынушыларға
прочим потребителям
11

Қорлар жыл соңына
Остатки на конец года
      3. Көмір және лигниттің жылу шығару қабілеті туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о теплотворной способности угля и лигнита

      Көмірді және лигнитті өндіретін кәсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия-производители угля и лигнита

Жол коды
Код строки

Отын түрі
Вид топлива

Төменгі жылу шығару қабілеті,МДж/т
Низшая теплотворная способность,МДж/т

Жоғары жылу шығару қабілеті,МДж/т
Высшая теплотворная способность,МДж/т

А

Б

1

2

1

Күлсіз, бірақ дымқыл негіздегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам кокс өндіруге арналған, сондай-ақ домналық балқытуға қолданылатын кокстенген тас көмір
Уголь каменный коксующийся с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства кокса, также применяемого для доменной плавки2

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления3

Көмір қойыртпасы
Концентрат угольный4

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью5

Өзге де тас көмір
Уголь каменный прочий6

Лигнит (қоңыр көмір)
Лигнит (уголь бурый)7

Көмір қаттарының метаны
Метан угольных пластов      4. Көмір мен лигнит өндіру кезінде өз қажеттіліктеріне отын мен энергияны тұтыну көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем потребления топлива и энергии на собственные нужды при добыче угля и лигнита

      Көмірді және лигнитті өндіретін кәсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия-производители угля и лигнита

Жол коды
Код строки

Отын мен энергия түрі
Вид топлива и энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтыну көлемі
Объем потребления

А

Б

В

1

1

Электр энергиясы
Электроэнергия

мың кВт сағ 5
тыс. кВт ч 5


2

Бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия)

мың Гкал 6
тыс. Гкал 6


3

Газойльдер (дизельдік отын)
Газойли (топливо дизельное)

тонна
тонн


4

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн


5

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн


6

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления

тонна
тонн


7

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью

тонна
тонн


8

Өзге де тас көмір
Уголь каменный прочий

тонна
тонн


      Ескертпе:

      Примечание:

      5 мың кВт сағ – мұнда және бұдан әрі мың киловатт-сағат

      5 тыс. кВт ч – здесь и далее тысяча киловатт-час

      6 мың Гкал – мұнда және бұдан әрі мың гигакалория

      6 тыс. Гкал – здесь и далее тысяча гигакалорий

      5. Жылу электр орталықтарына (ЖЭО), электр станцияларына (ЖЭС), электр энергиясын және жылуды өндіруге арналған қазандықтарға отынның түсуі, қорлары және сату туралы ақпарат

      Информация о поступлении, остатках и продаже топлива на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), электростанции (ТЭС), котельных для производства электроэнергии и тепла

      Жеке ЖЭО, ЖЭС, қазандығы бар көмір кәсіпорындары толтырады

      Заполняется угольными предприятиями, имеющими собственную ТЭЦ, ТЭС, котельную

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Күлсіз бірақ дымқыл, тонна
Уголь каменный энергетический, тонн

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір, тонна
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью, тонн

Өзге де тас көмір, тонна
Уголь каменный прочий, тонн

Газойльдер (дизельдік отын), тонна
Газойли (топливо дизельное), тонн

Оттық мазут, тонна
Мазут топочный, тонн

Тұрмыстық пеш отыны, тонна
Топливо печное бытовое, тонн

Газ тәрізді күйдегі (табиғи) газ, мың текше м
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии, тыс. куб. м

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Қорлар жыл басына
Остатки на начало года
2

ЖЭО, ЖЭС, қазандықтардың жұмыс істеуі үшін отынның түсу көлемі
Объем поступления топлива для работы ТЭЦ, ТЭС, котельных

оның ішінде
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

2.1

жеке өндіріс
собственного производства
2.2

сырттан сатып алынған отын
приобретено топлива со стороны
3

Өткізу көлемі
Объем реализации
4

ЖЭО, ЖЭС, қазандықтардың жұмысы үшін қолжетімді отын көлемі
Объем топлива, доступного для работы ТЭЦ, ТЭС, котельных

оның ішінде
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

4.1

ЖЭО
ТЭЦ
4.2

ЖЭС
ТЭС
4.3

қазандықтарға
котельным
5

Қорлар жыл соңына
Остатки на конец года
      5.1 ЖЭО, ЖЭС электр энергиясын өндіру көлемін және оны кәсіпорында пайдалануды көрсетіңіз

      Укажите объем выработки электроэнергии на ТЭЦ, ТЭС и ее использование на предприятии

      Жеке ЖЭО, ЖЭС бар көмір кәсіпорындары толтырады

      Заполняется угольными предприятиями, имеющими собственную ТЭЦ, ТЭС

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

В

1

1

ЖЭО, ЖЭС электр энергиясын өндіру көлемі
Объем выработки электроэнергии ТЭЦ, ТЭС

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


1.1

ЖЭО, электр станциясында жеке пайдалану
собственное использование на ТЭЦ, ТЭС

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


2

Электр энергиясының жіберілген көлемі
Объем переданной электроэнергии

мың кВт сағ
тыс. кВт чсоның ішінде:
в том числе:

х

х

2.1

көмір шахталарына
угольным шахтам

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


2.2

кәсіпорындағы өнеркәсіп цехтарына
промышленным цехам на предприятии

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


2.2.1

кокс пештеріне
на коксовые печи

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


2.2.2

домна пештеріне
на доменные печи

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


2.2.3

басқа өнеркәсіп цехтарына
прочим промышленным цехам

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


2.3

бөгде ұйымдарға
сторонним организациям

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


2.4

ұлттық электр энергиясын беру, тарату жүйесіне (KEGOC7, ЭҮК8)
в национальную систему передачи, распределения электроэнергии (KEGOС7, РЭК8)

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


3

Ұлттық электр энергиясын беру және таратудың жүйесінен электр энергиясын тұтыну көлемі (KEGOC, ЭҮК)
Объем потребления электроэнергии из национальной системы передачи и распределения электроэнергии (KEGOС, РЭК)

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


4

Электр энергиясын өндірудің нақты қуаты
Фактическая мощность выработки электроэнергии

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


      Ескертпе:

      Примечание:

      7 KEGOC (КЕГОК) – мұнда және бұдан әрі "Қазақстандық компания Электр желілерін басқару жөніндегі" Акционерлік қоғамы

      7KEGOC (КЕГОК) – здесь и далее Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"

      8 ЭҮК – мұнда және бұдан әрі Электржелілік үлестіру компаниясы

      8 РЭК – здесь и далее Распределительная электросетевая компания

      5.2 ЖЭО, қазандықтарда жылу энергиясының өндіру көлемін және оны кәсіпорында пайдалануды көрсетіңіз

      Укажите объем выработки теплоэнергии на ТЭЦ, котельных и ее использование на предприятии

      Жеке ЖЭО, қазандығы бар көмір кәсіпорындары толтырады

      Заполняется угольными предприятиями, имеющими собственную ТЭЦ, котельную

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

В

1

1

ЖЭО, қазандықтарда бу және ыстық судың (жылу энергиясы) өндіру көлемі
Объем выработки пара и горячей воды (тепловая энергия) на ТЭЦ, котельных

мың Гкал
тыс.Гкал


1.1

ЖЭО, қазандықтарда бу және ыстық суды (жылу энергиясы) жеке пайдалану
собственное использование пара и горячей воды (тепловая энергия) на ТЭЦ, котельных

мың Гкал
тыс.ГкалЖол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылға
За отчетный год

А

Б

В

1

2

Бу және ыстық судың (жылу энергиясы) жіберілген көлемі
Объем переданного пара и горячей воды (тепловая энергия)

мың Гкал
тыс.Гкалсоныңішінде:
в том числе:

х

х

2.1

көмір шахталарына
угольным шахтам

мың Гкал
тыс.Гкал


2.2

өнеркәсіп цехтарындағы кәсіпорындарға
промышленным цехам на предприятии

мың Гкал
тыс.Гкал


2.2.1

кокс пештеріне
на коксовые печи

мың Гкал
тыс.Гкал


2.2.2

домна пештеріне
на доменные печи

мың Гкал
тыс.Гкал


2.2.3

өзге өнеркәсіп цехтарына
прочим промышленным цехам

мың Гкал
тыс.Гкал


2.3

өз кәсіпорындарының тұрғын үй-жайларына
жилым помещениям собственных предприятий

мың Гкал
тыс.Гкал


2.4

бөгде ұйымдарға
сторонним организациям

мың Гкал
тыс.Гкал


2.5

орталық жылу желісіне
в центральную тепловую сеть

мың Гкал
тыс.Гкал


3

Бу және ыстық суды (жылу энергиясы) өндірудің нақты қуаты
Фактическая мощность выработки пара и горячей воды (тепловая энергия)

мың Гкал
тыс.Гкал


      6. Кокс пешіндегі көмір концентратының қорлары, түсуі және пайдаланылуы туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию об остатках, поступлении и использовании угольного концентрата в коксовой печи

      Кокс пеші бар кәсіпорындар толтырады

      Заполняется предприятиями, имеющими коксовую печь

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердіңатауы
Наименование показателей

Көлемі, тонна
Объем, тонн

Жылу шығару қабілеті, МДж/т
Теплотворная способность,МДж/т

А

Б

1

2

1

Қорлар жыл басына
Остатки на начало года


х

2

Түсім
Поступление2.1

жеке көмір шахталарынан түскені
поступило из собственных угольных шахт2.2

ел ішінде сатып алынғаны
приобретено внутри страны2.3

импорт бойынша
по импорту3

Пайдалану үшін қолжетімді
Доступный для использования


х

4

Кокс пештерінде қолданылғаны
Использовано в коксовых печах5

Бөгде ұйымдарға сатылғаны
Продано сторонним организациям6

Қорлар жыл соңына
Остатки на конец года


х

      7. Кокс пешінде кокс және жартылай кокс, кокс газы және шайыр өндіру және тұтыну

      Производство и потребление кокса и полукокса, газа коксового и смолы в коксовой печи

      Кокс пеші бар кәсіпорындар толтырады

      Заполняется предприятиями, имеющими коксовую печь

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен алынған кокс және жартылай кокс; ретортты көмір, тонна
Кокс и полукокс из угля каменного, лигнита или торфа; уголь ретортный, тонн

Кокс газы,мың текше м
Газ коксовый, тыс. куб. м

Тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен айдау арқылы алынатын шайырлар (хош иісті және алифатиялық құраушылардан тұратын қоспалар), тонна
Смолы (смеси, состоящие из ароматических и алифатических составляющих), получаемые путем перегонки из угля каменного, лигнита или торфа, тонн

А

Б

1

2

3

1

Қорларжыл басына
Остатки на начало года


х


2

Өндіріс көлемі
Объем производства
3

Өткізу көлемі
Объем реализации


хоның ішінде:
в том числе:

х

х

х

3.1

ішкі нарыққа
на внутренний рынок


х


3.2

экспортқа
на экспорт


х


4

Тұтыну көлемі
Объем потребления

оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

4.1

кокс пешінде
в коксовой печи

х


х

4.2

басқа мақсаттар үшін
для других целей
5

Кокс пешіндегі өндірістің техникалықпроцестері кезіндегі шығындар
Потери при технологических процессах производства в коксовой печи
6

Қорлар жыл соңына
Остатки на конец года


х


      8. Кокс пешінде отын мен энергияны тұтыну

      Потребление топлива и энергии в коксовой печи

      Кокс пеші бар кәсіпорындар толтырады

      Заполняется предприятиями, имеющими коксовую печь

Жол коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтыну көлемі
Объем потребления

Жылу шығару қабілеті, МДж/т
Теплотворная способность, МДж/т

А

Б

В

1

2

1

Электр энергиясы
Электроэнергия

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


х

2

Бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия)

мың Гкал
тыс. Гкал


х

3

Газойльдер (дизельдік отын)
Газойли (топливо дизельное)

тонна
тонн4

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн5

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн6

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір, тонна
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления, тонн

тонна
тонн7

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью

тонна
тонн8

Өзге де тас көмір
Уголь каменный прочий

тонна
тонн      9. Тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен, реторт көмірінен домна пешіне кокс пен жартылай кокстың түсуі туралы ақпарат

      Информация о поступлении кокса и полукокса из угля каменного, лигнита или торфа, угля ретортного в доменную печь

      Домна пеші бар кәсіпорындар толтырады

      Заполняется предприятиями, имеющими доменную печь

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Көлем, тонна
Объем, тонн

Жылу шығару қабілеті, МДж/т
Теплотворная способность, МДж/т

А

Б

1

2

1

Қорларжыл басына
Остатки на начало года


х

2

Түсім
Поступление2.1

ел ішінде сатып алынғаны
приобретено внутри страны2.2

импорт бойынша
по импорту3

Пайдалану үшін қолжетімді
Доступный для использования


х

4

Домна пештерінде қолданылғаны
Использовано в доменных печах5

Бөгде ұйымдарға сатылғаны
Продано сторонним организациям6

Тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен, реторт көмірінен кокс пен жартылай коксты тарату кезіндегі шығындар
Потери при распределении кокса и полукокса из угля каменного, лигнита или торфа, угля ретортного


х

7

Қорларжыл соңына
Остатки на конец года


х

      10. Домна пешіндегі домна газын өндіру және тұтыну

      Производство и потребление газа доменного в доменной печи

      Домна пеші бар кәсіпорындар толтырады

      Заполняется предприятиями, имеющими доменную печь

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Көлем, мың текше м
Объем, тыс. куб. м

Жылу шығару қабілеті, МДж/текше м 9
Теплотворная способность, МДж/ куб. м 9

А

Б

1

2

1

Өндіріс
Производство2

Тұтыну
Потребление
соныңішінде:
в том числе:

х

х

2.1

домна пешінде
в доменной печи2.2

басқа мақсаттар үшін
для других целей      Ескертпе:

      Примечание:

      9 МДж/текше м– мұнда мегаджоуль текше метрге

      9МДж/куб. м– здесь мегаджоуль на кубические метры

      11. Домна пешінде отын мен энергияны тұтыну

      Потребление топлива и энергии в доменной печи

      Домна пеші бар кәсіпорындар толтырады

      Заполняется предприятиями, имеющими доменную печь

Жол коды
Код строки

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Тұтыну көлемі
Объем потребления

Жылу шығару қабілеті, МДж/т
Теплотворная способность, МДж/т

А

Б

В

1

2

1

Электр энергиясы
Электроэнергия

мың кВт сағ
тыс. кВт ч


х

2

Бу және ыстық су (жылу энергиясы)
Пар и горячая вода (тепловая энергия)

мың Гкал
тыс. Гкал


х

3

Газойльдер (дизельдік отын)
Газойли (топливо дизельное)

тонна
тонн4

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн5

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн6

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір, тонна
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления, тонн

тонна
тонн7

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью

тонна
тонн8

Өзге де тас көмір
Уголь каменный прочий

тонна
тонн      12. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ________________________ Адрес (респондента) __________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ___________________________ _________________________

      стационарлық                         ұялы

      стационарный                         мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушы)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе

      оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ___________________________________ ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _______________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
10-қосымша

"Көмір кәсіпорындарының қызметі туралы есеп" (индексі 1-УГОЛЬ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. Бұйрық 10-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.12.2021 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      1. Осы нұсқаулық "Көмір кәсіпорындарының қызметі туралы есеп" (индексі 1-УГОЛЬ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта мынадай анықтама пайдаланылады: отынның жылу шығару қабілеті (жанудың үлестік жылуы) – салмағы 1 килограмм отынның толық жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшерін көрсететін шама.

      3. 2-4 бөлімдерді көмір және лигнит кәсіпорындары толтырады.

      2-бөлімнің 1-жолында жыл басындағы көмір мен лигниттын қорлары көрсетіледі

      2-бөлімнің 2-жолында тазарту (инертті материалдарды жою) және байыту (көмірдегі қоспалардың құрамын азайту) процесіне дейін өндірілген көмірдің мөлшері туралы ақпарат көрсетіледі. Жалпы өндіріс өндіру процесінде өндірушінің тұтынған көлемін (мысалы, жылыту немесе жабдықтар мен қосалқы қондырғылардың жұмысын ұстау үшін), сондай-ақ басқа энергия өндірушілерге түрлендіру үшін жеткізуді қамтиды.

      2-бөлімнің 2.1-жолында тазарту және байыту процесіне дейін ашық (жер үсті) тәсілмен өндірілген көмірдің мөлшері көрсетіледі.

      2-бөлімнің 2.2-жолында тазарту және байыту процесіне дейін жабық (шахталық) тәсілмен өндірілген көмірдің мөлшері көрсетіледі.

      2-бөлімнің 3-жолында инертті материалдарды жою және байытудан кейін өндірілген көмірдің мөлшері көрсетіледі.

      Кокстелетін тас көмірді өндіру жалпы өндіріс ретінде көрсетілуі керек, ал өндірілген тау-кен массасын байытқаннан кейін алынған көмір қойыртпасы таза өндіріс ретінде көрсетілуі керек.

      2-бөлімнің 1-бағаны 4-жолында байытуға жіберілген кокстелетін көмірдің көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 5-жолында өндірістің технологиялық процестері кезінде көмір немесе лигнит шығындары көрсетіледі.

      2-бөлімнің 6.1-жолында жылу және электр энергиясын өндіру үшін жеке жылу электр орталықтарында (бұдан әрі – ЖЭО), жылу электр станцияларында (бұдан әрі – ЖЭС), көмірді пайдалану көрсетіледі.

      2-бөлімнің 6.2-жолында жылу энергиясын өндіру үшін меншікті ЖЭО мен қазандықтарда көмірді пайдалану көрсетіледі.

      2-бөлімнің 6.3-жолында энергия қондырғыларына қызмет көрсетуді өндірістік-шаруашылық мұқтаждары үшін отынды пайдалану көрсетеді.

      2-бөлімнің 7-жолында тасымалдау және тарату кезінде көмірдің шығындары көрсетіледі. Көрсетілген жолға көмір, металлургия және кокс-химия өнеркәсібінің байыту фабрикаларында байыту және сұрыптау кезінде жыныспен бірге көмірдің шығынын (энергетикалық отын ретінде пайдаланылатын шлам мен өнеркәсіп өнімін есепке алмағанда), брикеттеу кезіндегі көмірдің шығынын, сондай-ақ оны отынның және отын емес өнімнің басқа түрлеріне қайта өңдеумен байланысты технологиялық шығындар мен отын қалдықтарын енгізілмейді.

      2-бөлімнің 8-жолында көмірдің басқа елдерден сатып алынған импорт мөлшері көрсетіледі.

      2-бөлімнің 9-жолында басқа елдерге көмір экспорты көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10-жолында ішкі нарықта жеке өндіріс көмірін тиеп жөнелтудің (сатудың) жалпы көлемі туралы ақпарат көрсетіледі. Осы көлемге ішкі нарықтағы тиеп-жөнелту кіреді.

      2-бөлімнің 10.1-жолында қызметтің негізгі түрін қолдау үшін өнеркәсіп секторының кәсіпорындарына тиеп-жөнелтілген көмір бойынша деректер көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10.1.1-жолында жылу және электр энергиясының өндірісі үшін бөгде ЖЭС, ЖЭО, қазандықтарға тиеп-жөнелтілген көмірдің мөлшері көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10.1.2-жолында отынның басқа түрлеріне айналдыру үшін домна пештеріне, кокс пештеріне және кәсіпорындарға, жөнелтілген көмірдің көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10.2-жолында қызмет көрсету секторының кәсіпорындарына тиеп-жөнелтілген көмірдің көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10.3-жолында кейіннен сату үшін сауда секторының кәсіпорындарына тиеп-жөнелтілген көмірдің көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10.4-жолында көлік қызметінің барлық түрлерімен (әуе, теміржол, автомобиль) айналысатын кәсіпорындарға тиеп-жөнелтілген көмірдің көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10.5-жолында ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына тиеп-жөнелтілген көмір бойынша деректер көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10.6-жолында үй шаруашылығы секторына (халыққа) тиеп-жөнелтілген көмірдің көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10.7-жолында жоғарыда аталмаған тұтынушыларға тиеп-жеткізілген көмір көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 11-жолында жыл соңындағы көмір мен лигниттың қорлары көрсетіледі

      4. 3-бөлімнің 1 және 2 бағандарында Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына сәйкес көмірдің әрбір түрі бойынша және аттестатталған зертхананың талдау нәтижелері бойынша көмірдің төмен және жоғары жылу шығару қабілеті көрсетіледі.

      5. 4-бөлімнің 1-бағанында көмір және лигнит өндіру кезінде (жеке ЖЭО, ЖЭС, қазандықтардың, домна/кокс пештерінің жұмысын қамтамасыз ету үшін, өндірістік үй-жайларды жылыту және кәсіпорынның басқа да өндірістік-шаруашылық қажеттіліктері үшін) кәсіпорынның жеке қажеттіліктеріне отын мен энергияның барлық түрлерін тұтыну көлемі көрсетіледі.

      6. 5-бөлімді жеке ЖЭО, ЖЭС, қазандықтар бар көмір кәсіпорындары толтырады.

      5-бөлімнің 1-жолында жыл басындағы отын қорлары көрсетіледі.

      5-бөлімнің 2-жолында ЖЭО, ЖЭС және қазандық жұмыстары үшін отынның түсуі туралы ақпарат көрсетіледі.

      5-бөлімнің 2.1-жолында жеке ЖЭО, ЖЭС, қазандықтардың жұмысы үшін қолжетімді, жеке өндіріс отынының көлемі көрсетіледі.

      5-бөлімнің 2.2-жолында жеке ЖЭО, ЖЭС, қазандықтардың жұмысы үшін сырттан сатып алынған отын көлемі көрсетіледі.

      5-бөлімнің 3-жолында отынды өткізу көлемі көрсетіледі.

      5-бөлімнің 4-жолында ЖЭО, ЖЭС, қазандықтарының жұмысы үшін қолжетімді отын көлемі көрсетіледі.

      5-бөлімнің 5-жолында жыл соңындағы отын қорлары көрсетіледі.

      7. 5.1- кіші бөлімін электр энергиясын өндіретін жеке ЖЭО, ЖЭС бар көмір кәсіпорындары толтырады.

      5.1-кіші бөлімнің 1-жолында негізгі генераторлардың шығыс клеммаларында өлшенетін тиісті генерациялайтын қондырғылардың барлық түрлерінің (гидроаккумуляциялаушыларды қоса алғанда) электр энергиясын өндіруі туралы деректер көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 1.1-жолында электр станциясының жеке өндірістік-шаруашылық қажеттіліктеріне тұтынылған электр энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 2-жолында тұтынушыларға әртүрлі мақсаттарға берілген, электр энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 2.1-жолында жеке көмір шахталарына босатылған электр энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 2.2-жолында жеке өнеркәсіптік цехтарына (кокс пештері, домна пештері) босатылған, электр энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 2.2.1-жолында кәсіпорындағы кокс пештеріне босатылған электр энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 2.2.2-жолында кәсіпорындағы домна пештеріне босатылған электр энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 2.2.3-жолында кәсіпорынның өзге де өнеркәсіптік цехтарына босатылған электр энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 2.3-жолында бөгде ұйымдарға сатылған электр энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 2.4-жолында ұлттық электр энергиясын беру және (немесе) тарату жүйесіне электр энергиясын жеткізу мөлшері көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 3-жолында ұлттық электр энергиясын беру және (немесе) тарату жүйесінен электр энергиясын тұтыну көлемі көрсетіледі.

      5.1-кіші бөлімнің 4-жолында электр станциясының белгіленген қуаты туралы деректер көрсетіледі.

      8. 5.1-кіші бөлімін жеке ЖЭО және қазандықтары бар көмір кәсіпорындары толтырады.

      5.2-кіші бөлімнің 1-жолы бойынша жеке ЖЭО және (немесе) қазандықтар өндірген жылу энергиясының көлемі көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 2-жолында энергия қондырғыларына қызмет көрсетуді, өндірістік және шаруашылық үй-жайларын жылытуды қоса алғанда, өзінің өндірістік-шаруашылық қажеттіліктері үшін тұтынылған жылу энергиясы туралы деректер көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 2.1-жолында жеке көмір шахталарына босатылған жылу энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 2.2-жолында кәсіпорынның өнеркәсіптік цехтарына (кокс, домна пештері және өзге де өнеркәсіптік цехтар) босатылған жылу энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 2.2.1-жолында кокс пештеріне босатылған жылу энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 2.2.2-жолында домна пештеріне босатылған жылу энергиясының мөлшері көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 2.2.3-жолында кәсіпорынның басқа өнеркәсіптік цехтарына босатылған жылу энергиясы туралы деректер көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 2.3-жолында – өз кәсіпорындарының тұрғын үй-жайларын жылытуға берілген жылу энергиясының көлемі көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 2.4-жолында бөгде ұйымдарға сатылған жылу энергиясының саны көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 2.5-жолында орталық (қалалық) жылу желіріне жіберілген жылу энергиясының көлемі көрсетіледі.

      5.2-кіші бөлімнің 3-жолында ЖЭО және (немесе) қазандықтың белгіленген қуаты туралы деректер көрсетіледі.

      9. 6-8 бөлімдерді кокс пештері бар кәсіпорындар толтырады.

      6-бөлімнің 1- жолында жылдың басына көмір қойыртпасының қорлары көрсетіледі.

      6-бөлімнің 2.1-2.3-жолдарында кокс пешінің жұмысы үшін кәсіпорынның жеке көмір шахталарынан келіп түскен көмір қойыртпасының көлемі, көмір қойыртпасының импорты көрсетіледі.

      6-бөлімнің 3-жолында пайдалану үшін қол жетімді көмір қойыртпасының көлемі көрсетіледі.

      6-бөлімнің 4-жолында кокс пештерінде пайдаланылған көмір қойыртпасының көлемі көрсетіледі.

      6-бөлімнің 5-жолында бөгде ұйымдарға сатылған көмір қойыртпасының көлемі көрсетіледі.

      6-бөлімнің 6-жолында жылдың соңына көмір қойыртпасының қорлары көрсетіледі.

      10. 7-бөлімнің 1-жолында жылдың басына кокс пештерінде өндірілген өнімдердің қорлары көрсетіледі.

      7-бөлімнің 2-жолында кокс пештерінде өндірілген өнімдердің көлемі көрсетіледі.

      7-бөлімнің 3.1 және 3.2-жолдарында кокс пешінің өнімдерін ішкі нарыққа және экспортқа өткізу көлемі көрсетіледі.

      7-бөлімнің 4-жолында кокс пештерінде, ЖЭО, ЖЭС, қазандықтарда кокс газын тұтыну көлемі көрсетіледі.

      7-бөлімнің 5-жолында кокс пешіндегі өндірістің техникалық процестері кезіндегі шығындар көрсетіледі.

      7-бөлімнің 6 және 7-жолдарында жылдың соңына кокс пештерінде өндірілген өнімдердің қорлары көрсетіледі.

      11. 8-бөлімнің 1-бағанында кокс пешіндегі тұтыну көлемі отын мен энергияның әрбір түрі бойынша жеке көрсетіледі.

      8-бөлімнің 2-бағанында кокс пешінде тұтынылатын отын мен энергияның жылу шығару қабілеті көрсетіледі.

      12. 9-11 бөлімдерді домна пештері бар кәсіпорындар толтырады.

      9-бөлімнің 1-жолында жыл басына тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен, реторт көмірінен кокс және жартылай кокс қорлары көрсетіледі.

      9-бөлімнің 1-бағандарының 2.1 және 2.2-жолдарында ел ішінде тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен, ретортты көмірден кокс пен жартылай кокстың түсу көлемі және импорт көрсетіледі.

      9-бөлімінің 1-бағанының 3-жолында пайдалану үшін қолжетімді көмір қойыртпасының көлемі көрсетіледі.

      9-бөлімнің 1-бағанының 4-жолында домна пештерінде пайдаланылған тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен, ретортты көмірден алынған кокс және жартылай кокстың көлемі көрсетіледі.

      9-бөлімнің 1-бағанының 5-жолында тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен, ретортты көмірден алынған, бөгде ұйымдарға сатылған кокс және жартылай кокстың көлемі көрсетіледі.

      9-бөлімнің 1-бағанының 6-жолында тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен, реторт көмірінен кокс пен жартылай коксты тарату кезіндегі шығындар.

      9-бөлімнің 1-бағанының 7-жолында жыл соңына тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен, реторт көмірінен кокс және жартылай кокс қорлары көрсетіледі.

      13. 10-бөлімнің 1-жолында домна пешінде домна газын өндіру көлемі көрсетіледі.

      10-бөлімнің 2.1-жолында домна пешінде домна газын тұтыну көлемі көрсетіледі.

      10-бөлімнің 2.2-жолында өзге де мақсаттары мен, басқа мақсаттарға пайдаланылған домна газының көлемі көрсетіледі.

      14. 11-бөлімнің 1-бағанында отын мен энергияны әрбір түрі бойынша домна пешіндегі тұтыну көлемі жеке көрсетіледі.

      11-бөлімнің 2-бағанында домна пешінде тұтынылатын отын мен энергияның жылу шығару қабілеті көрсетіледі.

      15. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезінде респондент тиісті жылға бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен ұсынады.

      16. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      17. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      18. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      10-жол =1-жол + 3-жол + 8-жол – 5-жол – 6-жол – 7-жол – 9-жол – 11-жол

      2-жол = 2.1-жол + 2.2-жол;

      3-жол = 3.1-жол + 3.2-жол;

      6-жол = 6.1-жол + 6.2-жол+ 6.3-жол;

      10-жол = 10.1-10.7-жолдардың ∑;

      10.1-жол = 10.1.1-жол + 10.1.2-жол.

      2) 5-бөлім:

      2-жол = 2.1-жол – 2.2-жол;

      4-жол = 1-жол + 2.1-жол – 2.2-жол – 3-жол;

      3) 5.1-кіші бөлім:

      2-жол =1-жол – 1.1-жол;

      2-жол = 2.1-жол + 2.2-жол + 2.3-жол + 2.4-жол;

      2.2-жол = 2.2.1 – 2.2.3-жолдардың ∑.

      4) 5.2-кіші бөлім:

      2-жол =1-жол – 1.1-жол;

      2-жол = 2.1-жол + 2.2-жол + 2.3-жол + 2.4-жол + 2.5-жол;

      2.2-жол = 2.2.1 – 2.2.3 жолдардың ∑.

      5) 6-бөлім:

      1-жол + 2-жол– 6-жол = 3-жол – 4-жол – 5-жол;

      2-жол = 2.1-жол + 2.2-жол + 2.3-жол.

      6) 7-бөлім:

      4-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол – 5-жол – 6-жол ;

      3-жол = 3.1-жол + 3.2-жол;

      4-жол = 4.1-жол + 4.2-жол.

      7) 9-бөлім:

      1-жол + 2-жол + 3-жол = 4-жол – 5-жол – 6-жол – 7-жол;

      3-жол = 2.1-жол + 2.2-жол.

      8) 10-бөлім:

      1-жол = 2-жол;

      2-жол = 2.1-2.2-жолдардың ∑.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
11-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 11-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.12.2021 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 11 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года № 18 
Электр энергиясынөндіру, беру, таратужәнесатутуралыесеп
Отчет о выработке, передаче, распределении и продаже электрической энергии

Индексі
Индекс

1-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 35.1-кодына сәйкес негізгі немесе қосалқы қызмет түрлерімен электр энергиясын өндіруді, беруді, таратуды, сатуды жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері және тізім бойынша өз қажеттіліктері үшін электр энергиясын өндіруді жүзеге асыратындар ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их филиалы и представительства, осуществляющие производство, передачу, распределение, продажу электроэнергии с основным или вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности – 35.1 и осуществляющие производство электроэнергии для собственных нужд - по списку

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 18 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 18 марта (включительно) после отчетного периода

 
БСН коды
код БИН1. Электр энергиясын өндіру, тарату және тұтыну объектісінің нақты орналасқан орнын көрсетіңіз (тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта выработки, распределения и потребления электроэнергии (независимо от места регистрации) - область, город, район, населенный пункт
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Сіздің кәсіпорыныңыздың типін көрсетіңіз

      Укажите тип Вашего предприятия

Өндіруші кәсіпорын
Предприятие-производительЭлектр энергиясын беретін, тарататын және жабдықтауөндіруші кәсіпорын
Предприятие-производитель, передающее, распределяющее и снабжающее электроэнергиейЭлектр энергиясын беретін кәсіпорын
Предприятие передающее электроэнергиюЭлектр энергиясын тарататын кәсіпорын
Предприятие распределяющее электроэнергиюЭлектр энергиясын беретін және тарататын кәсіпорын
Предприятие, передающее и распределяющее электроэнергиюЭлектр энергиясымен жабдықтайтын кәсіпорын
Предприятие снабжающее электроэнергиейЭлектр энергиясын беретін, тарататын және жабдықтау кәсіпорын
Предприятие, передающее, распределяющее и снабжающее электроэнергиейЭнергиямен жабдықтаушы кәсіпорындар
Энергоснабжающее предприятие      3. Электр энергиясын өндіру туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о выработке и отпуске электроэнергии

      Электр энергиясын өндіретін кәсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия – производители электроэнергии

Жол коды
Код строки

Энергия түрлері
Виды энергии

Жалпы өндіріс, мың кВт сағ1
Валовое производство, тыс. кВт ч1

Босату, мың кВт сағ
Отпуск, тыс. кВт ч

А

Б

1

2

1

Бу турбиналық электр станциялары өндіретін электр энергиясы (БТЭС)
Электроэнергия, произведенная паротурбинными электростанциями (ПТЭС)2

Газ турбиналы электр станциялары (ГТЭС) өндірген электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная газотурбинными электростанциями (ГТЭС)3

Конденсациялық электр станциялары (КЭС) өндірген электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС)4

Жылуэлектрорталықтары (ЖЭО) өндіргенэлектрэнергиясы
Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ)5

Дизель қондырғылары өндіретін электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная дизельными установками6

Басқа жылу электр станциялары өндіретін электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная прочими тепловыми электростанциями7

Су электр станциялары өндіретін электр энергиясы (СЭС)
Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС)7.1

Шағын су электрстанцияларыөндіргенэлектрэнергиясы
Электроэнергия, произведенная малыми гидроэлектростанциями7.2

Өзге де су электр станциялары өндірген электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная прочими гидроэлектростанциями8

Жел электр станциялары өндірген электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями9

Күн электр станциялары өндірген электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями10

Биогаз қондырғыларыөндірген, биогазданалынатынэлектрэнергиясы
Электроэнергия от биогаза, произведенная биогазовыми установками11

Ағаш биомассасының отынын пайдалану арқылы өндірілген электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная за счет использования топлива древесной биомассы12

Органикалық қалдықтар мен ауылшаруашылық биомассасын пайдалану арқылы өндірілетін электр энергиясы
Электроэнергия, произведенная за счет использования органических отходов и сельскохозяйственной биомассы      Ескертпе:

      Примечание:

      1 мың кВт сағ – мұнда және бұдан әрі мың киловатт-сағат

      1 тыс. кВт ч – здесь и далее тысяча киловатт-час

      3.1 Электр станцияларының электр энергиясын жеке тұтынуы туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о собственном потреблении электроэнергии электростанциями

      Электр энергиясын өндіретін кәсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия – производители электроэнергии

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердіңатауы
Наименование показателей

Есепті жылға, мың кВт сағ
За отчетный год, тыс. кВт ч

А

Б

1

1

Кәсіпорынның ішінде тұтынылған көлемі
Объем потребления внутри предприятиясоның ішінде:
в том числе:

х

1.1

электр станциясының жеке өндірістік қажеттіліктеріне
на собственные производственные нужды электростанции


1.2

жеке шаруашылық қажеттіліктерге
на собственные хозяйственные нужды


1.3

зауыт желілеріндегі, трансформаторлық қосалқы станциялардағы және түрлендіргіштердегі шығындар
потери в заводских сетях, трансформаторных подстанциях и преобразователях


      4. Өндіруші кәсіпорындар тікелей жіберген электр энергиясын түсімі мен көлемі туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о поступлении и объеме электроэнергии, отпущенной напрямую предприятиями-производителями

      Электр энергиясын беретін, тарататын, жабдықтау және өндіретін кәсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия-производители, передающие, распределяющие электроэнергию и (или) энергоснабжающие предприятия

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердіңатауы
Наименование показателей

Есепті жылға, мың кВт сағ
За отчетный год, тыс. кВт ч

А

Б


1

Өзі өндірген босату көлемі
Объем отпуска собственного производства


2

Өндірушілер желісіне түсім көлемі
Объем поступления в сеть производителей


2.1

"ЖЭК2 қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы" ЖШС-нен
от ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ2"


2.2

ұлттық электр энергиясын беру жүйесінен (KEGOC3)
из национальной системы передачи электроэнергии (KEGOC3)


2.3

тарату жүйелерінен (ЭҮК4)
из распределительных систем (РЭК4)


3

Босату кезіндегі шығындар
Потери при отпуске


4

Босату көлемі
Объем отпускапроизводителямисоның ішінде:
в том числе:

х

4.1

халыққа
населению


4.2

кәсіпорындар мен ұйымдарға
коммерческим предприятиям сектора услуг


4.3

мемлекеттік мекемелерге
государственным учреждениям


4.4

ауыл, орман және балық шаруашылығы кәсіпорындарына
предприятиям сельского, лесного и рыбного хозяйства


4.5

құрылыс кәсіпорындарына
строительным предприятиям


4.6

өнеркәсіп секторының кәсіпорындарына
предприятиям промышленного сектораоның ішінде қызмет түрлері бойынша:
в том числе по видам деятельности:

х

4.6.1

қара металлургия
черная металлургия


4.6.2

химиялық (мұнай-химия) өнеркәсібі
химическая (в т.ч. нефтехимическая) промышленность


4.6.3

түсті металлургия
цветная металлургия


4.6.4

металл емес минералды өнімдер өндірісі
производство неметаллических минеральных продуктов


4.6.5

көлік жабдықтарын өндіру
производство транспортного оборудования


4.6.6

машина жасау
машиностроение


4.6.7

тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров


4.6.8

тамақ өнеркәсібі, сусындар өндіру
производство напитков и продуктов питания


4.6.9

целлюлоза- қағаз және полиграфиялық өнеркәсіп
целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность


4.6.10

ағаш және ағаш бұйымдарын өндіру
производство древесины и деревянных изделий


4.6.11

тоқыма және былғары өнеркәсібі
текстильная и кожевенная промышленность


4.6.12

өнеркәсіптік қызметтің басқа тұрлері
прочие виды промышленной деятельности


4.7

энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындарға
энергоснабжающим предприятиям


4.8

өзге де тұтынушыларға
прочим потребителям


      2 ЖЭК – мұнда Жаңартылатын энергия көздері

      2ВИЭ – здесь Возобновляемые источники энергии

      3ЭҮК– мұнда және бұдан әрі Электржелілік үлестіру компаниясы

      3РЭК – здесь и далее Распределительная электросетевая компания

      4KEGOC (КЕГОК) – мұнда және бұдан әрі "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" Акционерлік қоғамы

      4KEGOC (КЕГОК) – здесь и далее Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"

      5. Электр энергиясын республиканың шегінен тыс жерлерден алу туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о получении электроэнергии из-за пределов республики

      Электр энергиясын ұлттық электр желісі арқылы беретін жүйелік оператор толтырады

      Заполняет системный оператор, передающий электроэнергию по национальной электрической сети

Жол коды
Код строки

Электр энергиясыалынған елдер атауы
Наименование стран, от которых получена электроэнергия

ЕЖ 5 бойынша коды
Код по КС5

Есепті жылға, мың кВт сағ
За отчетный год, тыс. кВт ч

А

Б

1

2

1

Алынған электр энергиясының алынған көлемі, мың кВт сағ
Объем полученной электроэнергии, тыс. кВт ч
оның ішінде елдер бойынша:
в том числе по странам:


х

      Ескертпе:

      Примечание:

      5ЕЖ – "Елдер жіктеуіші", елдердің атауларын және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтарын респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезінде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады

      5КС – "Классификатор стран", коды для представления названий стран и едениц их административно-территориальных подразделений заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе

      6. Электр энергиясын республиканың шегінен тыс жерлерге босату туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения об отпуске электроэнергии за пределы республики

      Электр энергиясын ұлттық электр желісі арқылы беретін жүйелік оператор толтырады

      Заполняет системный оператор, передающий электроэнергию по национальной электрической сети

Жол коды
Код строки

Электр энергиясы босатылған елдер атауы
Наименование стран, куда была отпущена электроэнергия

ЕЖ бойынша коды
Код по КС

Есепті жылға, мың кВт сағ
За отчетный год, тыс. кВт ч

А

Б

1

2

1

Босатылған электр энергиясының көлемі, мың кВт сағ
Объем отпущенной электроэнергии, тыс. кВт ч
оның ішінде елдер бойынша:
в том числе по странам:


х

      7. Электр энергиясының түсуі, берілуі және жеке пайдаланылуы туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о поступлении, передаче и собственном использовании электроэнергии

      Электр энергиясын ұлттық электр желісі арқылы беретін жүйелік оператор толтырады

      Заполняет системный оператор, передающий электроэнергию по национальной электрической сети

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердіңатауы
Наименование показателей

Есепті жылға, мың кВт сағ
За отчетный год, тыс. кВт ч

А

Б

1

1

ҚР бырыңғай электр энергетикалықжүйесіне түсу көлемі:
Объем поступления в единую электроэнергетическуюсистему РК


1.1

импорт бойынша
по импорту


1.2

ел аумағындағы өндірісі
производство на территории страны


1.3

басқа
другое


2

Берілген электр энергиясының көлемі:
Объем переданной электроэнергии


2.1

экспортқа
на экспорт


2.2

тарату компанияларына (ЭҮК4)
распределительным компаниям (РЭК4)


2.3

энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындарға
энергоснабжающим предприятиям


2.4

жүйеге тікелей қосылған өзге де ірі тұтынушыларға
прочим крупным потребителям, напрямую подключенным к системе


3

Электр желілері арқылы беру кезіндегі шығындар
Потери при передаче по электрическим сетям


4

Ұлттық беру желісіндегі жеке пайдалану
Собственное использование в национальной сети передачи


      8. Электр энергиясының түсуі, тұтынылуы және жеткізілуі туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о поступлении, потреблении и поставке электроэнергии

      Электр энергиясын берумен және таратумен айналысатын көсіпорындар толтырады

      Заполняют предприятия, передающие и распределяющиеэлектроэнергию

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердіңатауы
Наименование показателей

Есепті жылға, мың кВт сағ
За отчетный год, тыс. кВт ч

А

Б


1

Түсу көлемі
Объем поступления


1.1

ұлттық беру және тарату желісінен (KEGOC)
из национальной сети передачи и распределения (KEGOC)


1.2

Басқатаратужүйелерінен
из других систем распределения


1.3

тарату желісіне қосылған өндірушілерден
от производителей, подключенных к распределительной сети


2

Таратужүйесіндегішығындар
Потери в системе распределения


3

Шаруашылық қажеттіліктері үшін тұтыну
Использование на хозяйственные нужды


4

Энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындар және тұтынушыларға босату көлемі:
Объем передачиэнергоснабжающим предприятиями потребителям


5

Кәсіпорындарға тікелей беру көлемі
Объем передачи напрямую предприятиям


      9. Экономикалық қызмет түрлері бойынша кәсіпорындарға электр энергиясының түсуі және босату туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения о поступлении и отпуске электроэнергии предприятиям по видам экономической деятельности

      Энергиямен жабдықтайтын кәсіпорындар толтырады

      Заполняют энергоснабжающие предприятия

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Есепті жылға, мың кВт сағ
За отчетный год, тыс. кВт ч

А

Б

1

1

Түсім көлемі
Объем поступления


1.1

өндірушілерден
от производителей


1.2

ұлттық электр энергиясын беру жүйесінен (KEGOC)
из национальной системы передачи электроэнергии (KEGOC)


1.3

тарату жүйелерінен (ЭҮК)
из распределительных систем (РЭК)


1.4

"ЖЭК қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы" ЖШС-нен
от ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ"


1.5

бөгде энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындардан
от сторонних энергопередающихпредприятий


1.6

басқа энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындарға
от сторонних энергоснабжающих предприятий


2

Тарату кезіндегі шығындар
Потери при передаче и распределении


3

Босату көлемі
Объем отпуска потребителямсоның ішінде:
в том числе:

х

3.1

халыққа
населению


3.2

кәсіпорындар мен ұйымдарға
коммерческим предприятиям сектора услуг


3.3

мемлекеттік мекемелерге
государственным учреждениям


3.4

ауыл, орман және балық шаруашылығы кәсіпорындарына
предприятиям сельского, лесного и рыбного хозяйства


3.5

құрылыс кәсіпорындарына
строительным предприятиям


3.6

өнеркәсіп секторының кәсіпорындарына
предприятиям промышленного сектораоның ішінде қызмет түрлері бойынша:
в том числе по видам деятельности:

х

3.6.1

қара металлургия
черная металлургия


3.6.2

химиялық (мұнай-химия) өнеркәсібі
химическая (в т.ч. нефтехимическая) промышленность


3.6.3

түсті металлургия
цветная металлургия


3.6.4

металл емес минералды өнімдер өндірісі
производство неметаллических минеральных продуктов


3.6.5

көлік жабдықтарын өндіру
производство транспортного оборудования


3.6.6

машина жасау
машиностроение


3.6.7

тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров


3.6.8

тамақ өнеркәсібі, сусындар өндіру
производство напитков и продуктов питания


3.6.9

целлюлоза- қағаз және полиграфиялық өнеркәсіп
целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность


3.6.10

ағаш және ағаш бұйымдарын өндіру
производство древесины и деревянных изделий


3.6.11

тоқыма және былғары өнеркәсібі
текстильная и кожевенная промышленность


3.6.12

өнеркәсіптік қызметтің басқа тұрлері
прочие виды промышленной деятельности


3.7

республикадан тыс
за пределы республики


3.8

өзге де тұтынушыларға
прочим потребителям


      10. Электр энергиясын өндіру үшін (ЖЭО-дан басқа) электр станцияларында отынның түсу және тұтыну қорлары туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения об остатках, поступлении и потреблении топлива на электростанциях (кроме ТЭЦ) для выработки электрической энергии

Жол коды
Код строки

Отынның түрі
Вид топлива

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Қорлар жыл басына
Остатки на начало года

Түсу көлемі
Объем поступления

Тұтыну көлемі
Объем потребления

Қорлар жыл соңына
Остатки на конец года

А

Б

В

1

2

3

4

1

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления

тонна
тонн

2

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью

тонна
тонн

3

Өзге де тас көмір
Уголь каменный прочий

тонна
тонн

4

Лигнит (қоңыр көмір)
Лигнит (уголь бурый)

тонна
тонн

5

Шикі мұнай (көмірсутектердің табиғи қоспасы), битуминозды минералдардан алынған мұнайды қоса алғанда
Нефть сырая (природная смесь углеводородов), включая нефть, полученную из минералов битуминозных

тонна
тонн

6

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым)
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск)

мың текше м6
тыс. куб. м6

7

Ілеспе мұнай газы (тауар шығару)
Газ нефтяной попутный (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м

8

Өзге де ілеспе мұнай газы
Газ нефтяной попутный прочий

мың
текше м
тыс.
куб. м

9

Бензинсіздірілген газ
Газ отбензиненный

мың текше м
тыс. куб. м

10

Сұйытылған пропан және бутан
Пропан и бутан сжиженные

тонна
тонн

11

Газойльдер (дизельдік отын)
Газойли (топливо дизельное)

тонна
тонн

12

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн

13

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн

14

Құрамында мал мен өсімдіктің майы немесе балауызы бар заттарды өңдеуден қалған қалдықтар
Отходы от переработки веществ, содержащих жир или воск животный и растительный

тонна
тонн

15

Ағаш үгінділері және қалдықтары
Опилки и отходы древесные

тонна
тонн

16

Ағаш жаңқасы немесе жоңқасы
Щепа или стружка древесные

тонна
тонн

17

Ағаш отыны
Топливо древесное

тығыз кубтық метр
метр куб. плотный

18

Құрамында май, қант және крахмал бар дақылдардан алынатын биоотын
Биотопливо, получаемое из культур маслосодержащих, сахаросодержащих и крахмалосодержащих

тонна
тонн

19

Өзгелер
Прочее

тонна
тонн

      Ескертпе:

      Примечание:

      6мың текше м – мұнда және бұдан әрі мың текше метр

      6тыс. куб. м– здесь и далее тысяча кубических метров

      11. Жылу және электр энергиясын өндіру үшін жылу электр орталықтарының (ЖЭО) қорлары, отынның түсуі және тұтынылуы туралы мәліметтерді көрсетіңіз

      Укажите сведения об остатках, поступлении и потреблении топлива теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) для выработки тепловой и электрической энергии.

Жол коды
Код строки

Отынның түрі
Вид топлива

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Қорлар жыл басына
Остатки на начало года

Түсу көлемі
Объем поступления

Тұтыну көлемі
Объем потребления

Қорлар жыл соңына
Остатки на конец года

электр энергиясын өндіру үшін
для выработки электроэнергии

жылу энергиясын өндіру үшін
для выработки теплоэнергии

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Күлсіз, бірақ дымқыл негізіндегі қызу шығару мүмкіндігі 23,865 МДж/т астам бу өндіруге арналған, сондай-ақ жылытуға қолданылатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МДж/т на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления

тонна
тонн


2

Көп күл қалатын энергетикалық тас көмір
Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью

тонна
тонн


3

Өзге де тас көмір
Уголь каменный прочий

тонна
тонн


4

Лигнит (қоңыр көмір)
Лигнит (уголь бурый)

тонна
тонн


5

Шикі мұнай (көмірсутектердің табиғи қоспасы), битуминозды минералдардан алынған мұнайды қоса алғанда
Нефть сырая (природная смесь углеводородов), включая нефть, полученную из минералов битуминозных

тонна
тонн


6

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ (тауарлық шығарылым)
Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск)

мың текше м 5
тыс. куб. м5


7

Ілеспе мұнай газы (тауар шығару)
Газ нефтяной попутный (товарный выпуск)

мың текше м
тыс. куб. м


8

Өзге де ілеспе мұнай газы
Газ нефтяной попутный прочий

мың
текше м7
тыс.
куб. м7


9

Бензинсіздірілген газ
Газ отбензиненный

мың текше м
тыс. куб. м


10

Сұйытылған пропан және бутан
Пропан и бутан сжиженные

тонна
тонн


11

Газойльдер (дизельдік отын)
Газойли (топливо дизельное)

тонна
тонн


12

Оттық мазут
Мазут топочный

тонна
тонн


13

Тұрмыстық пеш отыны
Топливо печное бытовое

тонна
тонн


14

Құрамында мал мен өсімдіктің майы немесе балауызы бар заттарды өңдеуден қалған қалдықтар
Отходы от переработки веществ, содержащих жир или воск животный и растительный

тонна
тонн


15

Ағаш үгінділері және қалдықтары
Опилки и отходы древесные

тонна
тонн


16

Ағаш жаңқасы немесе жоңқасы
Щепа или стружка древесные

тонна
тонн


17

Ағаш отыны
Топливо древесное

тығыз кубтық метр
метр куб. плотный


18

Құрамында май, қант және крахмал бар дақылдардан алынатын биоотын
Биотопливо, получаемое из культур маслосодержащих, сахаросодержащих и крахмалосодержащих

тонна
тонн


19

Өзгелер
Прочее

тонна
тонн


      12. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ________________________ Адрес (респондента) __________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ___________________________ _________________________

      стационарлық                         ұялы

      стационарный                         мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушы)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе

      оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ___________________________________ ____________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _______________________________ ________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 5 ақпандағы
№ 18 бұйрығына
12-қосымша

"Электр энергиясын өндіру, беру, тарату және сату туралы есеп" (индексі 1-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. Бұйрық 12-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 27.12.2021 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 10.08.2023 № 17 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      1. Осы нұсқаулық "Электр энергиясын өндіру, беру, тарату және сату туралы есеп" (индексі 1-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. 2-бөлімде негізгі немесе қосалқы қызмет түрі бойынша кәсіпорын түрі көрсетіледі,Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеушінің (ЭҚЖЖ)кодтарына сәйкес бір нұсқа таңдалады: өндіруші кәсіпорын, электр энергиясын беретін, тарататын және босататын кәсіпорын

      3. 3-бөлімді"электр энергиясын өндіру" 35.11 негізгі және қосалқы қызмет түрлерімен электр энергиясын өндіретін кәсіпорындар толтырады.

      3-бөлімнің 1-бағанында негізгі генератордың шығыс терминалдарында өлшенетін тиісті генерациялайтынқондырғылардың барлық түрлерімен есепті кезеңде электр энергиясының жалпы өндірілу көлемі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 2-бағанында қосалқы генераторлар сіңіретін электр энергиясын және бас генератордың трансформаторларындағы ысыраптарды шегергендегі электр энергиясын босату көрсетіледі.

      4. 3.1-бөлімнің 1.1-жолында электр станциясының жеке өндірістік қажеттіліктеріне тұтынылған электр энергиясының саны көрсетіледі.

      3.1-бөлімнің 1.2-жолында энергия өндіретін және энергия тұтынатын ұйымдардың өндірістік емес үй-жайларын жарықтандыруға тұтынылған электр энергиясының саны, сондай-ақ электр энергиясын және жылу энергиясын өндірумен байланысты емес техникалық мақсаттарға электр энергиясын тұтыну көрсетіледі.

      5. 3.1-бөлімнің 1.3-жолында желілердегі, трансформаторлардағы, түзеткіштердегі, мотор-генераторлардағы және басқа да түрлендіргіш құрылғылардағы электр энергиясының шығындары көрсетіледі.

      6. 4 бөлімді электр энергиясын өндіретін, тарату желісіне қосылған және электр энергиясын тұтынушыларға – халыққа және кәсіпорындарға, оның ішінде меншікті кәсіпорындарға тікелей жіберетін кәсіпорындар толтырады.

      4-бөлімнің 1.1-жолында өз өндірісінің электр энергиясының көлемі көрсетіледі. 4 – бөлімнің 1.2-1.4-жолдарында электр энергиясын беру жүйелерінен (KEGOC), басқа тарату жүйелерінен, тарату желісіне қосылған электр энергиясын өндірушілерден электр энергиясының түсу көлемі көрсетіледі. 4-бөлімнің 2-жолында тарату жүйесінде электр энергиясын тасымалдау кезінде туындаған электр энергиясының шығыны көрсетіледі.

      4 – бөлімнің 3.1-3.8-жолдарында халыққа, кәсіпорындарға қызмет түрлері бойынша (өз кәсіпорындарын қоса алғанда) және өзге де тұтынушыларға электр энергиясын босату көлемі көрсетіледі.

      7. 5, 6, 7-бөлімдерді ұлттық электр желісі арқылы электр энергиясын беретін жүйелік оператор толтырады.

      5-бөлімде есепті кезеңде республикадан тыс жерлерден импортталған электр энергиясының көлемі көрсетіледі.

      6-бөлімде есепті кезеңде республикадан тыс жерлерге экспортталған электр энергиясының көлемі көрсетіледі. Егер олар елдің мемлекеттік шекарасын кесіп өтсе, тауардың кедендік рәсімдерден өткен-өтпегеніне қарамастан, электр энергиясының көлемі импортталған немесе экспортталған болып саналады.

      8. 7-бөлімнің 1-жолында бырыңғай электр энергетикалық жүйеге энергиясының түсу көлемі көрсетіледі.

      7-бөлімнің 3-жолында электр энергиясын тасымалдау және тарату кезінде туындаған электр энергиясының шығындары көрсетіледі. Көрсетілген жолда трансформаторлардағы шығындарды да қосу керек.

      7-бөлімнің 4-жолында ұлттық тарату желісінде электр энергиясының жеке пайдаланылуы көрсетіледі.

      9. 8-бөлімнің 1.1-1.3-жолдарында электр энергиясын беру жүйелерінен (KEGOC), басқа тарату жүйелерінен, тарату желісіне қосылған электр энергиясын өндірушілерден электр энергиясының түсу көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 2-жолында тарату жүйесінде электр энергиясын тасымалдау кезінде туындаған электр энергиясының шығындары көрсетіледі.

      8-бөлімнің 3-жолында шаруашылық қажеттіліктеріне пайдаланылатын электр энергиясының саны көрсетіледі.

      8-бөлімінің 4-жолында энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындар мен тұтынушыларға беру көлемі көрсетіледі.

      8-бөлімнің 5-жолында электр энергиясын тікелей ірі кәсіпорындарға беру көлемі көрсетіледі.

      10. 9-бөлімді соңғы тұтынушыларға электр энергиясын беретін энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындар, сондай-ақ өз қажеттіліктері үшін электр энергиясын өндіретін кәсіпорындар толтырады.

      9-бөлімнің 1-жолы бойынша барлық көздерден алынатын электр энергиясының жалпы көлемі туралы деректер көрсетіледі.

      9-бөлімнің 1.1-1.6-жолдарында электр энергиясын берудің ұлттық жүйесінен, тарату жүйелерінен, энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындардан түсетін түсімдер көлемі және электр энергиясын өзіндік өндіру көлемі көрсетіледі.

      9-бөлімнің 2-жолында электр беру желілері бойынша бөлу кезінде электр энергиясы шығынының көлемі көрсетіледі.

      9-бөлімнің 3.1 – 3.9-жолдарында халыққа, кәсіпорындарға қызмет түрлері бойынша өзге де тұтынушыларға электр энергиясын босату көлемі көрсетіледі

      11. 10-бөлімде тек электр энергиясын өндіретін электр станцияларындағы (ЖЭО-дан басқа) өндірістік және шаруашылық қажеттіліктерге отынның қоры, түсуі және пайдаланылуы туралы мәліметтер көрсетіледі.

      10-бөлімнің 1 және 4-бағандарында жыл басына және соңына электр станцияларындағы (ЖЭО-дан басқа) отын қорлары көрсетіледі.

      10-бөлімнің 2-бағанында электр станцияларындағы (ЖЭО-дан басқа) отынның түсу көлемі көрсетіледі.

      10-бөлімнің 3-бағанында электр станцияларының (ЖЭО-дан басқа) отынды тұтыну көлемі көрсетіледі.

      12. 11-бөлімде жылу және электр энергиясын өндіретін жылу электр станцияларындағы өндірістік және шаруашылық қажеттіліктерге отынның қоры, түсуі және пайдаланылуы туралы мәліметтер көрсетіледі

      13. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналып бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен ұсынады.

      14. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      15. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      16. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 3.1-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы=3-бөлімнің 1-бағанының 1-12-жолдарының ∑– 3-бөлімнің 2-бағанының 1-12-жолдарының ∑;

      2) 3.1 бөлім:

      1-жол = 1.1 – 1.3-жолдардың ∑;

      3) 7 бөлім:

      1-жол = 2-жол + 3-жол + 4-жол;

      1-жол = 1.1-1.3-жолдардың ∑;

      2-жол=2.1-2.4-жолдардың ∑.

      4) 8 бөлім:

      1-жол = 2-жол + 3-жол + 4-жол

      1-жол = 1.1-1.3-жолдардың ∑.

      5) 9 бөлім:

      1-жол =1.1-1.6-жолдардың ∑;

      1-жол =2-жол + 3-жол;

      3-жол =3.1-3.9-жолдардың ∑.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады