Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидаларын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-278/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 20 желтоқсанда № 21824 болып тіркелді

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 100) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалғаны туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Цой

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 15 желтоқсандағы
№ ҚР ДСМ-278/2020 Бұйрыққа
1-қосымша

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-бабының 100) тармақшасына сәйкес (бұдан әрі – Кодекс) әзірленді және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектісінің (бұдан әрі – денсаулық сақтау субъектісі) жұмыскерлерін көтермелеу тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан әрі – Қор) – аударымдар мен жарналарды жинақтауды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерде және талаптармен сатып алу мен оларға ақы төлеуді және Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым;

      2) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) – Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау, медицина және фармацевтика ғылымы, медициналық және фармацевтикалық білім беру, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, медициналық қызметтер (көмек) көрсетудің сапасы саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      3) медициналық көрсетілетін қызметтер – денсаулық сақтау субъектілерінің нақты адамға қатысты профилактикалық, диагностикалық, емдеу, оңалту немесе паллиативтік бағыты бар іс-қимылдары;

      4) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан әрі - МӘМС) – әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері есебінен медициналық қызметтердің тұтынушыларына медициналық көмек көрсету бойынша құқықтық, экономикалық және ұйымдастырушылық шараларының кешені;

      5) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі – міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушылары арасындағы қарым-қатынасты реттейтін мемлекет белгілейтін нормалар мен қағидалардың жиынтығы;

      6) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі - ТМККК) – бюджет қаражатының есебінен берілетін медициналық көмектің көлемі.

      3. Денсаулық сақтау субъектісінің қызметкерлерін көтермелеу:

      осы Қағидалардың 2-тарауына сәйкес сараланған қосымша ақы түрінде бюджеттік және бюджеттен тыс қаражаттың қалыптасқан үнемдеуі (бұдан әрі - қаражатты үнемдеу) есебінен;

      ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінде (бұдан әрі - МСАК субъектісі) кешенді жан басына шаққандағы нормативтің ынталандырушы компонентінің (бұдан әрі - КЖНЫК) қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

      4. Денсаулық сақтау субъектісінің қызметкерлерін көтермелеу лауазымдық міндеттерін үлгілі орындағаны, жұмысты, оның ішінде айрықша күрделі және шұғыл жұмыстарды өте сапалы орындағаны үшін, бастама жасағаны, шығармашылық белсенділігі және жұмыстағы басқа да жетістіктері үшін жүргізіледі.

      5. Денсаулық сақтау субъектісінің қызметкерлерін көтермелеу олардың қызметтерін бағалаудың нәтижелері бойынша:

      1) медицина қызметкерлеріне – осы Қағидалардың 2 және 3-тарауларына сәйкес денсаулық сақтау субъектісі қызметінің нәтижелерін бағалау бойынша тұрақты комиссия (бұдан әрі – комиссия);

      2) медициналық емес білімі бар қызметкерлерге (бұдан әрі – медициналық емес қызметкерлер) – көтермелеу тәртібі осы Қағидалардың 3-тарауында айқындалған Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің әлеуметтік қызметкерлері мен психологтарын қоспағанда, денсаулық сақтау субъектісінің басшысы осы Қағидалардың 2-тарауына ұқсас айқындайды.

      Медициналық емес қызметкерлерді көтермелеу туралы ұсынымды денсаулық сақтау субъектісінің басшысы айқындаған, қарамағындағы қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін орындау үшін жауапты адамдар және (немесе) денсаулық сақтау субъектісінің басшысы қалыптастырады.

      6. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің қызметкерлерін көтермелеу мәселелерін қарау үшін комиссия құрылады, оның мүшелерінің жалпы саны тақ санды және кемінде бес адамды құрайды.

      Мыналар комиссияның мүшелері болып табылады:

      отырыста комиссия мүшелерінің ашық дауыс беруі арқылы денсаулық сақтау субъектісі басшысының орынбасарлары немесе бөлімше меңгерушілері қатарынан сайланатын төраға;

      комиссия мүшелерінің ашық дауыс беруі арқылы сайланатын комиссия төрағасының орынбасары;

      денсаулық сақтау субъектісінің басшысы айқындаған құрылымдық бөлімшелердің басшылары;

      кәсіподақ комитетінің өкілдері және денсаулық сақтау субъектісі қызметкерлерінің жаппай дауыс беруі арқылы сайланатын денсаулық сақтау субъектісінің басқа да қызметкерлері.

      7. Комиссияның денсаулық сақтау субъектісінің қызметкерлеріне көтермелеу төлеу туралы шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады және отырысқа қатысып отырған комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда, комиссия төрағасы, ол болмаған жағдайда, комиссия төрағасының орынбасары дауыс берген комиссия мүшелерінің шешімі қабылданды деп есептеледі. Комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда комиссияның мүшесі жазбаша түрде баяндалған комиссия отырысының хаттамасына қоса берілетін ерекше пікірін қоса береді.

      8. Денсаулық сақтау субъектісінің қызметкерлерін есепті кезеңде көтермелеу мөлшерін есептеген кезінде нақты жұмыс істеген күндері есепке алынады.

2-тарау. Қаражатты үнемдеудің есебінен сараланған қосымша ақы түрінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің медициналық жұмыскерлерін көтермелеу тәртібі

      9. Денсаулық сақтау субъектісінің қызметкерлерін көтермелеу қаражатты үнемдеу есебінен сараланған қосымша ақы түрінде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес бекітілген денсаулық сақтау субъектісінің медицина қызметкерлерінің қызметін бағалау өлшемшарттарының негізінде жүзеге асырылады.

      10. Медицина қызметкерлеріне сараланған қосымша ақы төлеу туралы шешімді Комиссия осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көтермелеу туралы ұсынымның негізінде есепті кезеңнен кейінгі айда қабылдайды.

      11. Көтермелеу туралы ұсынысты денсаулық сақтау субъектісінің басшысы айқындаған адамдар медицина қызметкерлері көрсететін қызметтердің көлеміне қол жеткізуді және сапасын арттыруды үйлестіруді жүзеге асыру үшін есепті кезеңнен кейінгі айда комиссияның қарауына енгізеді.

      12. Денсаулық сақтау субъектісінің басшысына сараланған қосымша ақы төлеу медицина қызметкерлерінің (дәрігерлік персоналдың) кемінде 50% қамтыған жағдайда медицина қызметкерлерінің (дәрігерлік персоналдың) сараланған қосымша ақысының орташа сомасынан 150%-дан аспайтын мөлшерде айқындалады.

      13. Денсаулық сақтау субъектісінің медицина қызметкеріне есептік кезеңде:

      1) қарастырылып отырған кезеңде осы қызметкерден тәртіптік жаза алынбаса, бірақ оны қолдану сәтінен бастап екі айдан артық болмаса;

      2) тиісті денсаулық сақтау субъектісінде кемінде бір ай жұмыс істесе;

      3) сынақ мерзімі кезеңінде;

      4) жыл сайынғы төленетін еңбек демаласын қоспағанда, Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасына сәйкес ай сайынғы есептік кезең мерзімінде демалыста күнтізбелік 14 күннен артық және тоқсан сайынғы есептік кезең мерзімінде күнтізбелік 30 күннен артық болған кезде;

      5) күнтізбелік 14 күннен артық уақытша еңбекке жарамсыздығы кезінде;

      6) есептік мерзім аяқталғанға дейін жұмыстан шығарылған кезде сараланған қосымша ақы төленбейді.

      14. Денсаулық сақтау субъектісінің медицина қызметкерінде Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінде айқындалған тәртіпте мемлекеттік бақылаудың нәтижелері бойынша есептік кезеңде анықталған бұзушылықтар бар болған жағдайда, оған сараланған қосымша ақы төлеуді денсаулық сақтау субъектісі басшысының шешімімен айқындалады.

      15. Денсаулық сақтау субъектісінің медицина қызметкерінде Кодекстің 35-бабы 5-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен Медициналық қызметтер сапасының ішкі және сыртқы сараптамаларын ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларында айқындалған тәртіпте пациентті қолдау мен ішкі бақылау (аудит) қызметін ішкі сараптаудың нәтижелері бойынша есептік кезеңде бұзышылықтар болған жағдайда, оған есептелген сараланған қосымша ақыны азайту комиссия шешімімен айқындалады, алада есептелген сараланған қосымша ақыдан 50%-дан артық емес.

3-тарау. Кешенді жан басына шаққандағы нормативтің ынталандырушы компонентінің қаражаты есебінен медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу тәртібі

      16. КЖНЫК қаражаты есебінен МСАК субъектілерінің қызметкерлерін көтермелеу Кодекстің 7-бабының 64) тармақшасына сәйкес бекітілген ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге тарифтерді қалыптастыру әдістемесінде (бұдан әрі – Әдістеме) айқындалған МСАК субъектісі қызметінің түпкілікті нәтижеге қол жеткізілген индикаторларының (бұдан әрі - түпкілікті нәтиженің индикаторлары) негізінде жүзеге асырылады.

      17. КЖНЫК МСАК көрсететін денсаулық сақау субъектілерінің мынадай қызметкерлеріне төленеді:

      1) аумақтық учаске жағдайында қызметтер көрсететін медициналық қызметкерлер:

      жалпы практика дәрігерлері, учаскелік терапевтер мен педиатрлар, акушер-гинекологтар;

      жалпы практика және учаскелік қызметтің мейіргерлері, фельдшерлер, аумақтық учаске жағдайында медициналық қызметтер көрсететін акушерлер;

      әлеуметтік қызметкерлер мен психологтар;

      2) МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің медицина қызметкерлері:

      Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің қызметкерлері (дәрігерлер және орта медицина персоналы, оның ішінде мектеп медбикесі);

      Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің қызметкерлері (дәрігерлер мен орта медицина персоналы, оның ішінде мектеп мейіргері);

      18. МСАК субъектілері мен аумақтық учаскелердің деңгейіне дейін КЖНЫК сомасын есептеу ай сайын есепті айдан кейінгі келесі айдың 10-күніне дейін, бұл ретте, ағымдағы жылғы желтоқсан үшін – келесі жылғы қаңтарда "Медициналық-санитариялық алғашқы көмек тарифіне қосымша компонент" (бұдан әрі – ЖБНҚК) ақпараттық жүйесінде автоматтандырылған режімде жүзеге асырылады.

      19. Аумақтық учаске жағдайында қызметтер көрсететін МСАК субъектісінің қызметкерлерін ынталандыруға арналған КЖНЫК сомасы осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша МСАК субъектісі қызметінің түпкілікті нәтижесінің индикаторларына қол жеткізуге байланысты ЖБНҚК-та қалыптастырылған КЖНЫК сомаларын бөлу бойынша жиынтық ақпараттың негізінде айқындалады.

      20. МСАК қызметкерлеріне КЖНЫК сомасын бөлу ай сайын осы Қағидаларға 4-қосымшада көзделген МСАК субъектісі қызметінің түпкілікті нәтиже индикаторларының мәндеріне әсер ететін түпкілікті нәтиже индикаторларына және процесс индикаторларына (бұдан әрі - процесс индикаторлары) қол жеткізудегі МСАК қызметкерінің қосқан үлесіне қарай комиссия шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

      Процесс индикаторлары комиссиямен және пациентті қолдау және ішкі бақылау (аудит) қызметімен келісім бойынша МСАК субъектісі басшысының шешімімен Кодекстің 35-бабының 5-тармағына сәйкес бекітілген медициналық қызметтер сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларында айқындалған амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін ұйымдар үшін медициналық қызметтер сапасын бағалау индикаторларымен толықтырылады.

      Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде түпкілікті нәтиже индикаторларының мәндеріне әсер ететін процесс индикаторларына қол жеткізу бойынша медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің нәтижелерін МСАК субъектісі бойынша және аумақтық учаскелер бөлінісінде пациентті қолдау және ішкі бақылау (аудит) қызметі есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күніне дейінгі мерзімде орналастырады және ЖБНЫК-та растайды.

      21. МСАК қызметкерлеріне КЖНЫК сомасын бөлу туралы шешімді комиссия есептік кезеңнен кейінгі келесі айдың 20-күнінен кешіктірмей комиссия отырысының хаттамасымен ресімделетін және тиісті бұйрықты шығару үшін МСАК субъектісінің кадр қызметіне берілетін көтермелеу туралы ұсыныстың негізінде қабылдайды.

      Көтермелеу туралы ұсыныс комиссияның қарауына ай сайын есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 15-күніне дейін енгізіледі.

      22. МСАК субъектісі қызметінің түпкілікті нәтижесінің индикаторларына қол жеткізгені үшін аумақтық учаскеде қызметтер көрсететін МСАК қызметкерлерін көтермелеу туралы ұсынысты осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қарамағындағы қызметкерлері көрсететін қызметтердің көлемі мен сапасына қол жеткізу бойынша қызметін үйлестіруді жүзеге асыратын, қызметкерлердің арасында КЖНЫК сомасын бөлудің арақатынасын айқындайтын осы аумақтық учаскенің дәрігері қалыптастырады.

      23. Жалпы дәрігерлік практика және (немесе) учаскелік қызмет бөлімшелерінің аға мейіргеріне, акушерлік-гинекологиялық бөлімшелердің (кабинеттердің) аға акушеріне МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нәтиже индикаторларына қол жеткізгені үшін жалпы дәрігерлік практика және (немесе) учаскелік қызмет бөлімшелерінің меңгерушісіне/аға мейіргеріне көтермелеу туралы ұсыным түрінде (бұдан әрі – Ұсыным) осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оның қарамағындағы осы қызметкер көрсететін қызметтердің көлемі мен сапасына қол жеткізу жөніндегі қызметті үйлестіруді жүзеге асыратын бөлімше меңгерушісі қалыптастырады.

      Жалпы дәрігерлік практика бөлімшесінің және (немесе) учаскелік қызметтің аға мейіргеріне, акушерлік-гинекологиялық бөлімшенің (кабинеттердің) аға акушеріне КЖНЫК сомасын есептеу осы қызметкер оның қарамағындағы бөлімшенің меңгерушісі айқындаған кемінде 1,0 және 1,25-тен аспайтын арақатынаста жетекшілік ететін бөлімшенің учаскелік мейіргерлерінің КЖНЫК орташа сомасынан жүзеге асырылады.

      24. Түпкілікті нәтиже индикаторларына қол жеткізгені үшін бөлімше меңгерушісіне көтермелеу туралы ұсынысты осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсыну түрінде пациентті қолдау және ішкі бақылау (аудит) қызметі басшысының келісімі бойынша МСАК субъектісінің басшысы қалыптастырады.

      Жалпы дәрігерлік практика бөлімшесінің және (немесе) учаскелік қызметтің меңгерушісіне, акушерлік-гинекологиялық бөлімшенің (кабинеттердің) меңгерушісіне ЖБНЫК сомасын есептеу МСАК субъектісінің басшысы немесе оның орынбасары айқындаған кемінде 1,0 және 1,25-тен аспайтын арақатынаста жетекшілік ететін бөлімшенің дәрігерлік персоналының ЖБНЫК орташа сомасынан жүзеге асырылады.

      25. Түпкілікті нәтиженің индикаторларына қол жеткізгені үшін Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің қызметкерлерін (дәрігерлер мен мейіргерлерді) көтермелеу туралы ұсынысты осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша МСАК субъектісінің бірінші басшысының жетекшілік ететін орынбасары немесе жалпы дәрігерлік практика бөлімшесінің немесе учаскелік қызметтің меңгерушісі қалыптастырады.

      Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің қызметкерлеріне (дәрігерлері мен мейіргерлеріне) КЖНЫК сомасын есептеу жетекшілік ететін маманмен келісім бойынша комиссия айқындаған арақатынаста аумақтық учаскеде қызметтер көрсететін МСАК қызметкелеріне (дәрігерлік персоналдың және орта медицина персоналының) тиісінше КЖНЫК орташа сомасынан жүзеге асырылады.

      26. Дербес Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының немесе дәрігерлік амбулаторияның басшысына КЖНЫК сомасының мөлшері МСАК субъектісі дәрігерлік персоналының КЖНЫК орташа сомасынан кемінде 1,0 және 1,25 арақатынасита комиссияның шешімі бойынша айқындалады және оны комиссия осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нәтиже индикаторларына қол жеткізгені үшін дербес Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының немесе дәрігерлік амбулаторияның басшысына көтермелеу мөлшерін айқындау туралы хаттама түрінде ресімдейді.

      27. Есептік кезеңде МСАК қызметкеріне КЖНЫК сомасын төлеу:

      1) қарастырылып отырған мерзімде осы қызметкерден тәртіптік жаза алынбаса, бірақ оны қолдану сәтінен бастап екі айдан артық болмаса;

      2) МСАК-тың тиісті субъектісінде кемінде бір ай жұмыс істесе;

      3) сынақ мерзімі кезінде;

      4) жыл сайынғы төленетін еңбек демаласын қоспағанда, Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасына сәйкес демалыста күнтізбелік 14 күннен артық болған кезде;

      5) күнтізбелік 14 күннен артық еңбекке уақытша жарамсыздық кезінде;

      6) есепті кезең аяқталғанға дейін жұмыстан босатылған кезде жүргізілмейді.

      28. МСАК қызметкерінде Кәсіпкерлік Кодексте айқындалған тәртіппен мемлекеттік бақылау нәтижелері бойынша есептік кезеңде анықталған бұзушылықтар болған жағдайда, оған КЖНЫК сомасын төлеу МСАК субъектісі басшысының шешімімен айқындалады.

      29. МСАК қызметкерінде Кодекстің 35-бабының 5-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен медициналық қызметтер сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларында айқындалған тәртіппен Пациентті қолдау және ішкі бақылау (аудит) қызметінің ішкі сараптама нәтижелері бойынша есептік кезеңде анықталған МСАК қызметкерінің бұзушылықтары болған жағдайда, ЖБНЫК есептелген сомасы комиссияның шешімімен азаяды, бірақ ЖБНЫК есептелген сомасының 50%-ынан аспайды.

      30. Егер есептік кезеңде аумақтық учаске шарттарында қызметтер көрсететін қызметкерлерді ынталандыруға арналған КЖНЫК сомасы толық көлемде бөлінбесе, онда КЖНЫК сомасының қалдығы комиссияның шешімі бойынша осы есепті кезеңде аумақтық учаске шарттарында қызметтер көрсететін ең көп ерекшеленген қызметкерлерді:

      олар жұмыста жоғары нәтижелерге жетсе;

      кәсіпкерлік Кодексте айқындалған тәртіппен мемлекеттік бақылау нәтижелері бойынша және Кодекстің 35-бабының 5-тармағына сәйкес уәкілетті орган бекіткен медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларында айқындалған тәртіппен Пациентті қолдау және ішкі бақылау (аудит) қызметінің ішкі сараптама нәтижелері бойынша бұзушылықтар болмаған;

      олар толық жұмыс істеген күндері болған жағдайда;

      Қордың аумақтық бөлімшелерінің медициналық қызметтер сапасын бақылау бойынша жүргізілген сараптама нәтижелері бойынша бұзушылықтар болмағанда қосымша ынталандыруға бағытталады.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық
қызметтер көрсететін денсаулық
сақтау субъектілерінің
жұмыскерлерін көтермелеу
қағидаларына
1-қосымша

Денсаулық сақтау субъектісінің медицина қызметкерлерінің қызметін бағалау өлшемшарттары

р/с

Көрсеткіштердің атауы

Ақпарат көзі

Әсері

1

Пациенттердің құқықтарының бұзылуына байланысты негізделген жазбаша және ауызша шағымдардың болуы

Ұйым басшысының Келушілерді қабылдау журналы, азаматтардың жазбаша өтініштерін, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің блогына жүгінулерді есепке алу журналы, СЭБК, МФБК тексеру парақтары мен актілері

Төмендеу

2

Емдеу мен диагностикалау нәтижесінде туындаған алдын алуға болатын өліммен аяқталған жағдайлардың, асқынулардың, оның ішінде пациенттің мүгедектігіне әкелген жағдайлардың бар болуы

Стационарлық науқастың статистикалық карталары, Пациентті қолдау және ішкі бақылау (аудит) қызметінің басшысы бекіткен бөлімше меңгерушісінің немесе комиссияның қорытындысы, сараптамалық тексеру актілері, ӨЖЗК* отырыстарының хаттамалары және СЭБК, МФБК тексеру парақтары мен актілері

Төмендеу

3

Мемлекеттік бақылаудың нәтижелері бойынша бұзушылықтардың болуы

СЭБК, МФБК-тың тексеру парақтары мен актілері

Төмендеу

4

Пациенттердің қайта жоспарланбаған келіп түсу жағдайларының болуы (сараптамамен расталған)

Стационарлық науқастың электрондық тіркелімі Қазақстан Республикасының осы және басқа да стационарларына осы бір ауру себебі бойынша емделіп шыққан күннен бастап бір айдың ішінде қайта емдеуге жатқызу жағдайлары

Төмендеу

5

Клиникалық және патологиялық-анатомиялық диагноздардың қайшы келу жағдайларының болуы

Патологиялық-анатомиялық зерттеудің хаттамасы мен патологиялық-анатомиялық конференция отырысының хаттамасы

Төмендеу

6

Жоғары технологиялық медициналық қызметтерді (бұдан әрі – ЖТМҚ) енгізу

Стационарлық науқастардың электрондық тіркелімі Алдағы жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда есепті кезеңде орындалған ЖТМҚ-ның саны

Ұлғаю

7

Бактерия шығаратын науқастарды емдеу процесінде қақырық жағындысының конверсиясына қол жеткізу**

Туберкулезге шалдыққан науқастың медициналық картасы, Туберкулезге шалдыққан науқастардың ұлттық тіркелімі

Ұлғаю

8

Туберкулезге шалдыққан науқастардың туберкулезге қарсы препараттарды қабылдауды өткізіп алмау**

Туберкулезге шалдыққан науқастың медициналық картасы, Туберкулезге шалдыққан науқастардың ұлттық тіркелімі

Ұлғаю

9

18 жасқа дейінгі аборт жасау жағдайлары

Стационарлық науқастардың электрондық тіркелімі (бұдан әрі – СНЭТ) Кодекстің 7-бабының 31) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен стационардан шыққан адамның статистикалық картасы.
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе – Емхана: Кодекстің 7-бабының 31) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен амбулаториялық пациенттің медициналық картасы.

2.7-ден аз

10

Бекітілген халық қатарынан қант диабетінің асқынуларымен емдеуге жатқызылған науқастарды емдеуге жатқызу деңгейі

СНЭТ: Кодекстің 7-бабының 31) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен стационардан шыққан адамның статистикалық картасы.

Төмендеу

11

Бекітілген халық қатарынан созылмаы расталған темір тапшылығы анемиясымен емдеуге жатқызылған науқастарды емдеуге жатқызу деңгейі

СНЭТ: Кодекстің 7-бабының 31) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен стационардан шыққан адамның статистикалық картасы.

Төмендеу

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      СЭБК - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Cанитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті;

      МФБК - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық
қызметтер көрсететін денсаулық
сақтау субъектілерінің
жұмыскерлерін көтермелеу
қағидаларына 2-қосымша

      Нысан

      Денсаулық сақтау субъектілерінің

      қызметінің нәтижелерін

      бағалау жөніндегі

      комиссия төрағасы

      ________________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      _____________________________________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      Көтермелеу туралы ұсыныс

      20__ жылғы "__" _____ бастап 20__ жылғы "__" ____ дейінгі кезең

      Бөлімшенің атауы ___________

Р/с №

Тегі, аты, әкесінің аты

Атқаратын лауазымы

Нәтижеге қол жеткізудің жоспарлы деңгейі

Нәтижеге қол жеткізудің нақты деңгейі

Нәтижеге қол жеткізудің %-ы

Сараланған қосымша ақының сомасы

1

2

3

4

5

6

7
      Көтермелеу туралы ұсынысты

      жасаған жауапты адам:

      _________________________________/________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      20 ___ жылғы "_____" ________

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық
қызметтер көрсететін денсаулық
сақтау субъектілерінің
жұмыскерлерін көтермелеу
қағидаларына
3-қосымша

      Нысан

      Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нәтижесінің индикаторларына қол жеткізуге байланысты кешенді жан басына шаққандағы нормативтің ынталандырушы компонентінің сомаларын бөлу бойынша жиынтық ақпарат

      __________________________________________________________________

      (Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

      20___ жылғы "__" _______ бастап 20___ жылғы "__" ______ дейінгі кезең

      КЖНЫК сомасын бөлу: КЖНЫК-тың қорытынды сомасы: ________ теңге; оның ішінде,

      біліктілікті арттыруға (5%-дан кем емес): __________ теңге;

      қосымша персоналды ынталандыруға: __________ теңге;

      аумақтық учаске жағдайында қызметтер көрсететін қызметкерлерді

      ынталандыруға: __________ теңге.

Р/с

Учаскенің атауы

Бекітілген халық саны, адам

Түпкілікті нәтиже индикаторының атауы

Барлық индикаторлар бойынша балдар санының жиыны

Нәтижеге қол жеткізудің %-ы

КЖНЫК сомасы, теңге

Учаскедегі персоналдың саны, адам

нысаналы мәні

нақты мәні

балл

жоспар

факт

ауытқу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Жиыны      Басшы _______________________________/________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағыштағы ақпарат үшін)

      Мөрдің орны (қағаз тасымалдағыштағы нысан үшін) 20 __ жылғы "__" ____

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық
қызметтер көрсететін денсаулық
сақтау субъектілерінің
жұмыскерлерін көтермелеу
қағидаларына
4-қосымша

Түпкілікті нәтиже индикаторларының мәндеріне әсер ететін, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің процесс индикаторлары

Процесс индикаторларының атауы

Есеп айырысу тәртібі

Шекті мәні

1

2

3

1. Медициналық-санитариялық алғашқы көмек деңгейінде алдын алуға болатын ана өлімі

Жүктілік бойынша диспансерлік есепке тұру үшін ерте келу

12 аптаға дейінгі есепке алынған жүкті әйелдердің саны/есепке алынған жүкті әйелдердің жалпы саны, %

100%

Терапевт қарап-тексерген 12 аптаға дейінгі жүкті әйелдердің үлес салмағы

Терапевт қарап-тексерген 12 аптаға дейінгі жүкті әйелдердің саны/терапевт қарап-тексерген жүкті әйелдердің жалпы саны, %

100%

Эклампсиясы және преэклампсиясы бар жүкті әйелдерді және (немесе) босанатын әйелдерді емдеуге жатқызу жағдайлары

Емдеуге жатқызылған эклампсиясы және преэклампсиясы бар жүкті әйелдердің және (немесе) босанатын әйелдердің саны/емдеуге жатқызылған жүкті әйелдердің және (немесе) босанатын әйелдердің жалпы саны, %

0%

Экстрагениталды аурулар (бұдан әрі – ЭГА) бойынша жүктілікке қарсы көрсетілімдер бар фертильді жастағы әйелдерді (бұдан әрі – ФЖӘ) контрацепциямен қамту

Контрацепциямен қамтылған ЭГЗ бойынша жүктілікке қарсы көрсетілімдер бар ФЖӘ-нің саны/ ЭГЗ бойынша жүктілікке қарсы көрсетілімдер бар ФЖӘ-нің жалпы саны

90%

Экстрагениталдық аурулар бойынша жүктілікке қарсы көрсетілімдері бар фертильді жастағы әйелдердің арасында жүкті әйелдердің санын төмендету

Есепті кезеңде бекітілген халық арасында экстрагениталдық аурулар бойынша жүктілікке қарсы көрсетілімдері бар ФЖӘ арасындағы жүкті әйелдердің саны / Есепті кезеңде бекітілген халық арасында экстрагениталдық аурулар бойынша жүктілікке қарсы көрсетілімдері бар ФЖӘ саны

5%-ға төмендету

Мерзімнен бұрын босану санын төмендету

Есепті кезеңде бекітілген халық арасындағы мерзімнен бұрын босану саны/Есепті кезеңде бекітілген халық арасындағы босану саны, %

10%-ға төмендету

Жүкті әйелдерді пренаталды скринингпен қамту (жүктіліктің І триместріндегі ана қанының сарысуы маркерлерін айқындау, І, ІІ, ІІІ триместерлердегі ультрадыбыстық скрининг)

Босанған әйелдердің ішінен пренаталды скринингпен қамтылғандардың саны/ есепті кезеңдегі босанған әйелдердің жалпы саны, %

кемінде 90%

18 жасқа дейін аборт жасау жағдайлары

Есепті кезеңде бекітілген халықтың арасында 18 жасқа дейінгі жасөспірімдердің аборт саны /алдыңғы есепті кезеңде бекітілген халықтың арасында 18 жасқа дейінгі қыздардың саны*1000

2.7-ден аз

2. Медициналық-санитариялық алғашқы көмек деңгейінде алдын алуға болатын 7 күннен бастап 5 жасқа дейінгі балалардың өлімі

Тек емшек сүтімен ғана қоректенетін 6 айға дейінгі балалардың үлес салмағы

Қарсы көрсетілімдері болмаған жағдайда тек емшек сүтімен қоректенетін 6 айға дейінгі балалардың саны/6 айға дейінгі балалардың жалпы саны, %

100%

Асқынған ЖІИ* бар, емдеуге жатқызылған 5 жасқа дейінгі балалардың үлес салмағы

Асқынған ЖІИ бар, стационарға емдеуге жатқызылған 5 жасқа дейінгі балалардың саны/ ЖІИ-мен тіркелген 5 жасқа дейінгі балалардың жалпы саны, %

0%

БШАЫЕ бағдарламасына оқытылған МСАК медицина қызметкерлерінің (дәрігерлер мен орта медицина персоналының) үлес салмағы**

БШАЫЕ бағдарламасына оқытылған МСАК медицина қызметкерлерінің (дәрігерлер мен орта медицина персоналының) саны/ МСАК медицина қызметкерлерінің (дәрігерлер мен орта медицина персоналының) жалпы саны, %

100%

Нәресте өлімі

0 жастан бастап 1 жасқа дейінгі қайтыс болған балалардың саны/тірі туғандардың саны*1000 (көрсеткіш)

"Денсаулық" мемлекеттік бағдарламасының нысаналы индикаторларына сәйкес

3. Асқынған ЖРИ*** бар, емдеуге жатқызылған 5 жасқа дейінгі балалардың үлес салмағы

Асқынған ЖРИ бар, емдеуге жатқызылған 5 жасқа дейінгі балалардың үлес салмағы

Асқынған ЖРИ бар, стационарға емдеуге жатқызылған 5 жасқа дейінгі балалардың саны/ ЖРИ-мен тіркелген 5 жасқа дейінгі балалардың жалпы саны, %

0%

4. Перзентханадан жазылып шыққаннан кейін алғашқы 3 тәулікте нәрестелерді патронаждық барумен қамту

Перзентханадан жазылып шыққаннан кейін алғашқы 3 тәулікте нәрестелерді патронаждық барумен қамту

Перзентханадан жазылып шыққаннан кейін алғашқы 3 тәулікте патронаждық барумен қамтылған нәрестелердің саны/есепті кезеңдегі перзентханадан жазылып шыққан нәрестелердің саны, %

100%

5. Уақтылы диагностикаланған өкпе туберкулезі

Қалыптасқан "қауіп" тобынан флюорографиялық қарап-тексерілгендердің үлес салмағы

Қалыптасқан "қауіп" тобынан флюорографиялық қарап-тексерілгендердің саны/қалыптасқан "қауіп" тобы, %

100%

Қалыптасқан "қауіп" тобынан Манту сынамасымен қарап-тексерілгендердің үлес салмағы

Қалыптасқан "қауіп" тобынан Манту сынамасымен қарап-тексерілгендердің саны/ қалыптасқан "қауіп" тобы, %

100%

Белгіленген бактерия шығаратын науқастардың үлес салмағы

Белгіленген бактерия шығаратын адамдардың саны/қақырықтың микроскопиясына жіберілген өкпе туберкулезіне күдігі бар адамдардың жалпы саны, %

5-10%

МСАК жағдайларында ем алатын науқастарда туберкулезге қарсы препараттарды қабылдауды өткізіп алуы

Бекітілген халықтың арасында МСАК жағдайларында бір де бір өткізіп алмай бақыланатын туберкулезге қарсы ем алатын Туберкулезге шалдыққан науқастардың саны/ Бекітілген халықтың арасында МСАК жағдайларында туберкулезге қарсы ем алатын Туберкулезге шалдыққан науқастардың жалпы саны

0%

6. Сүт безі мен жатыр мойны қатерлі ісіктерін қоспағанда, 0-1 кезеңдік көзге көрінетін жердегі алғаш анықталған қатерлі ісік жағдайлары. Алғаш анықталған 0-2 а сүт безі обыры (Т0-T2N0M0), 1-2 а жатыр мойны обыры (T1-T2N0M0) жағдайлары

Скринингтердің көрсеткіштері

Скринингтік зерттеп-қараудан өткендерден анықталған ЖМО-мен ауыратын науқастардың**** үлес салмағы

Анықталған ЖМО-мен ауыратын науқастардың саны / ЖМО-ны анықтауға арналған зерттеп-қараудан өткен адамдардың жалпы саны, %

0,02-0,03

Скринингтік зерттеп-қараудан өткендерден анықталған СБО-мен ауыратын науқастардың***** үлес салмағы

Анықталған СБО-мен ауыратын науқастардың саны / СБО-ны анықтауға арналған зерттеп-қараудан өткен адамдардың жалпы саны, %

0,1 және одан жоғары

Скринингтік зерттеп-қараудан өткендерден анықталған тоқ және тік ішек обырымен ауыратын науқастардың үлес салмағы

Анықталған тоқ және тік ішек обырымен ауыратын науқастардың саны/тоқ және тік ішек обырын анықтауға скринингтік зерттеп-қараудан өткен адамдардың жалпы саны, %

0,02-0,03

Ісік алды патологиясы бар науқастарды диспансерлік байқаумен қамту

1б клиникалық тобы ісік алды патологиясы бар науқастарды диспансерлік байқаумен қамту

1б клиникалық тобы ісік алды патологиясымен диспансерлік есепке алынған адамдардың саны/ісік алды патологиясы бар науқастардың жалпы саны, %

100%

7. Жүрек-тамыр жүйесі ауруларының асқынуы бар (миокард инфарктісі, инсульт) науқастарды емдеуге жатқызу деңгейі

Скринингтік зерттеп-қараулармен халықтың нысаналы топтарын қамтуы

ҚЖА қауіп факторларын****** және ҚЖА анықтауға скринингтік зерттеп-қараудан өткен адамдардың саны/ҚЖА және ҚЖА қауіп факторларын анықтау үшін скринингтік тексеріп-қаралуы тиіс адамдардың жалпы саны, %

100%

Скринингтік зерттеп-қараумен анықталған асқынған ҚЖА бар науқастардың үлес салмағы

Скринингтік зерттеп-қарауды өткізгеннен кейін анықталған ҚЖА бар адамдардың саны/ҚЖА-ны анықтауға скринингтік зерттеп-қарауды өткен адамдардың жалпы саны

кемінде 10%

Скрининг кезінде анықталған АГ-мен ******* және ЖИА-мен ауыратын науқастарды ********диспансерлік байқаумен қамту

Диспансерлік байқаумен қамтылған АГ- мен және ЖИА-мен ауыратын науқастардың жалпы саны/ скринигтік зерттеп-қарау кезінде анықталған АГ-мен және ЖИА-мен ауыратын науқастардың жалпы саны, %

100%

Диспансерлік есепте тұрған, асқынған гипертониялық криз жағдайындағы емдеуге жатқызылған АГ-мен ауыратын науқастардың үлес салмағы

Диспансерлік есепте тұрған, асқынған гипертониялық криз жағдайындағы емдеуге жатқызылған АГ-мен ауыратын науқастардың саны/АГ себебі бойынша диспансерлік есепте тұратын адамдардың жалпы саны, %

10%-дан көп емес

ҚЖА (миокард инфарктісі, ми инсульты) асқынуларымен уақтылы емдеуге жатқызылған науқастардың үлес салмағы

ҚЖА (миокард инфарктісі, ми инсульты) асқынуларымен уақтылы емдеуге жатқызылған (аурудың бастапқы 6 сағатында) науқастардың саны/ҚЖА –ның (миокард инфарктісі, ми инсульты) асқынуы бойынша емдеуге жатқызылған науқастардың жалпы саны, %

100%

Тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуге жататындардың ішінен ҚЖА диагнозымен диспансердегі науқастардың үлес салмағы

Тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуге жататындардың ішінен амбулаториялық деңгейде тегін дәрілік препараттармен қамтамасыз етілген ҚЖА диагнозымен науқастардың саны/ амбулаториялық деңгейде тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуге жататын ҚЖА диагнозымен науқастардың жалпы саны

ТДҚ-ға жататын диспансердегі науқастардың кемінде 70%-ын қамтамасыз ету

8. Негізделген шағымдар

Пациентті қолдау мен ішкі бақылау (аудит) қызметінің "осында және қазір" қағидаты бойынша оң шешімімен жеке және заңды тұлғалар өтініштерінің үлес салмағы

Оң шешімі бар жеке және заңды тұлғалар өтініштерінің саны/жеке және заңды тұлғалардың қаралған өтініштерінің жалпы саны, %

100%

      Қолданыстағы аббревиатуралар:

      * ЖІИ– жіті ішек инфекциясы;

      ** БШАЫЕ – балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра емдеу;

      *** ЖРИ – жіті респираторлық инфекция;

      **** ЖМО – жатыр мойны обыры;

      ***** СБО – сүт безі обыры;

      ****** ҚЖА – қанайналым жүйесінің аурулары;

      ******* АГ – артериялық гипертония;

      ******** ЖИА – жүректің ишемиялық ауруы.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық
қызметтер көрсететін денсаулық
сақтау субъектілерінің
жұмыскерлерін көтермелеу
қағидаларына
5-қосымша

      Нысан

Түпкілікті нәтиже индикаторының мәндеріне әсер ететін процесс индикаторларына қол жеткізу бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің нәтижелері

      __________________________________________________________________

      (медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

      20 __ жылғы "__" _____ бастап 20 ___ жылғы "__" _____ дейінгі кезең Тіркелген халықтың саны: Барлығы_____адам, оның ішінде: 14 жасқа дейінгі бала - __ адам, 15-тен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер -__ адам, ересек адамдар - ___ адам, оның ішінде фертилдік жастағы әйелдер - __ адам.

р/с №

Түпкілікті нәтиже индикаторларының атауы

Процесс индикаторларының атауы

Шекті мәні

МСАК субъектісі бойынша нақты мән

Учаскенің атауы және (немесе) нөмірі

Учаскенің атауы және (немесе) нөмірі

Аумақтық учаске бойынша нақты мәні

Аумақтық учаске бойынша нақты мәні

А

1

2

3

4

5

6


      Денсаулық сақтау субъектісінің басшысы ______________ /______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағыштағы есеп үшін)

      Пациентті қолдау мен ішкі бақылау (аудит)

      қызметінің басшысы ____________________________ /__________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағыштағы есеп үшін)

      Мөрдің орны (қағаз тасымалдағыштағы есеп үшін) 20__ жылғы "__"_____

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық
қызметтер көрсететін денсаулық
сақтау субъектілерінің
жұмыскерлерін көтермелеу
қағидаларына
6-қосымша

      Нысан

      Денсаулық сақтау субъектісі қызметінің

      нәтижелерін бағалау жөніндегі

      комиссияның төрағасы

      __________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      __________________________________

      (Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нәтижесінің индикаторларына қол жеткізгені үшін аумақтық учаскеде қызметтер көрсететін МСАК қызметкерлерін көтермелеу туралы ұсыным

      _____________________________________________________________________

      (медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық субъектісінің атауы)

      20__ жылғы "__" ______ бастап 20__ жылғы "__" ______ дейінгі кезең

      Учаскенің атауы: ____________________________ (көрсету)

      Учаскенің құрамы:

      Дәрігерлік персонал: __________________ (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Орта медицина персоналы:______________ (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Әлеуметтік қызметкер __________________ (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      Психолог _____________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      1. Түпкілікті нәтиженің индикаторларына қол жеткізуді бағалау*

р/с

Түпкілікті нәтиже индикаторының атауы

Нысаналы көрсеткіш

Нақты көрсеткіш

нәтижеге қол жеткізу %-ы

мәні

балл

мәні

балл

1

2

3

4

5

6

7


....Жиыны


      2. Түпкілікті нәтиже индикаторларының мәндеріне әсер ететін процесс индикаторларына қолжеткізуді бағалау**

Р/с

Түпкілікті нәтиже индикаторының атауы

Процесс индикаторының атауы

Процесс индикаторының деңгейлі мәні

Процесс индикаторының нақты мәні

Ауытқу

Мәндерді балмен бағалау ***

1

2

3

4

5

6

7


….Жиыны


      3. Ұсынылып отырған аумақтық учаскедегі қызметкерлердің арасында КЖНЫК сомасын бөлу****

Р/с

Т.А.Ә.

Атқаратын лауазымы

Жұмыс күндерінің нақты саны

Бұзушылықтардың болуы*

КЖНЫК сомасын бөлу үшін арақатынас, %

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7
      Көтермелеу туралы ұсынысты

      жасаған жауапты адам: ________________________/________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      20__ жылғы "__" ____________

      Таныстырылды:

      Дәрігерлік персонал: ________________________/_________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы) (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      Орта медицина персоналы: _________________________/____________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы) (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      Әлеуметтік қызметкер: ________________________/________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы) (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      Психолог: __________________________________/_________________

      (Тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/қолы) (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      Ескертпе:

      *түпкілікті нәтиженің индикаторларымен олар бойынша деректер ЖБНҚК-тағы деректерге сәйкес болуы тиіс;

      **процесс индикаторларымен олар бойынша деректер есепке алу және есеп беру медициналық құжаттамасының негізінде қалыптастырылады;

      ***процесс индикаторлары мәндерінің бағасы балмен айқындалады: "нәтижеге қолжеткізілді" - 2 балл, "нәтижеге ішінара қолжеткізілді" - 1 балл, "нәтижеге қолжеткізілмеді" - 0 балл;

      ****КЖНЫК сомасы осы Қағидалардың 7-тармағы 1) тармақшасында көрсетілген қызметкерлердің арасында бөлінеді;

      ***** қаралып отырған кезең үшін бұзушылықтардың болуы осы Қағидалардың 27-30-тармақтарына сәйкес көрсетіледі.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық
қызметтер көрсететін денсаулық
сақтау субъектілерінің
жұмыскерлерін көтермелеу
қағидаларына
7-қосымша

      Нысан

      Денсаулық сақтау субъектісі қызметінің

      нәтижелерін бағалау

      жөніндегі комиссияның төрағасы

      ______________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      ______________________________________

      (Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нәтижесінің индикаторларына қол жеткізгені үшін жалпы дәрігерлік практика және (немесе) учаскелік қызмет бөлімшелерінің меңгерушісін/ аға мейіргерін көтермелеу туралы ұсыныс

      __________________________________________________________________

      (медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

      20__ жылғы "__" _______ бастап 20__ жылғы "__"_______ дейінгі кезең

      Халық саны: _____________ адам

      Дәрігерлердің саны: ______________

      Мейіргерлердің саны: _______________

      1 дәрігерлік лауазымға шаққандағы халықтың саны: _________ адам

      Учаскедегі 1 дәрігер лауазымына шаққанда учаскедегі мейіргерлердің арақатынасы _____________;

      Жалпы дәрігерлік практика мен учаскелік қызмет бөлімшесінің құрамы:

      _________________________________________________________________

      (жалпы дәрігерлік практика мен учаскелік қызмет бөлімшесіне қосылған учаскелердің тізбесін көрсету)

      1. Жалпы дәрігерлік практика және (немесе) учаскелік қызмет бөлімшесінің түпкілікті нәтиженің индикаторларына қол жеткізуін бағалау*:

Р/с

Түпкілікті нәтиже индикаторының атауы

Нысаналы көрсеткіш

Нақты көрсеткіш

нәтижеге қол жеткізу %-ы

мәні

балл

мәні

балл*

1

2

3

4

5

6

7


...Жиыны


      2. Жалпы дәрігерлік практика және (немесе) учаскелік қызмет бөлімшесінің түпкілікті нәтиже индикаторларының мәндеріне әсер ететін процесс индикаторларына қол жеткізуін бағалау**:

Р/с

Түпкілікті нәтиже индикаторының атауы

Процесс индикаторының атауы

Процесс индикаторының деңгейлі мәні

Процесс индикаторының нақты мәні

Ауытқу

Мәндерді балмен бағалау ***

1

2

3

4

5

6

7


...Жиыны


      3. КЖНЫК сомаларын бөлу

Р/с

Т.А.Ә.

Атқаратын лауазымы

Жұмыс күндерінің нақты саны

Бұзушылықтардың болуы****

КЖНЫК сомасын бөлу үшін арақатынас, %

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7
      Көтермелеу туралы ұсынысты

      жасаған жауапты адам: _______________________/______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      20__ жылғы "__" ____________

      Таныстырылды: ___________________________/_____________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      Ескертпе:

      *түпкілікті нәтиже индикаторлары мен олар бойынша деректер ЖБНҚК-дағы деректерге сәйкес шамамен нақты бөлімше меңгерушісіне немесе аға мейіргерге бекітіліп берілген барлық аумақтық учаскелер бойынша айқындалады;

      **процесс индикаторлары мен олар бойынша деректер есепке алу және есеп беру медициналық құжаттамасының негізінде нақты бөлімше меңгерушісіне немесе аға мейіргерге бекітіліп берілген барлық аумақтық учаскелер бойынша қалыптастырылады;

      ***процесс индикаторлары мәндерінің бағасы балмен айқындалады: "нәтижеге қол жеткізілді" - 2 балл, "нәтижеге ішінара қол жеткізілді" - 1 балл, "нәтижеге қол жеткізілмеді" - 0 балл;

      **** қаралып отырған кезең үшін бұзушылықтардың болуы осы Қағидалардың 27-30-тармақтарына сәйкес көрсетіледі.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық
қызметтер көрсететін денсаулық
сақтау субъектілерінің
жұмыскерлерін көтермелеу
қағидаларына
8-қосымша

      Нысан

      Денсаулық сақтау суъектісі қызметінің

      нәтижелерін бағалау

      жөніндегі комиссияның төрағасы

      __________________________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      __________________________________

      (Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нәтижесінің индикаторларына қол жеткізгені үшін Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің қызметкерлерін көтермелеу туралы ұсыным

      __________________________________________________________________

      (Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

      20__ жылғы "__"_____ бастап 20__ жылғы "__" _____ дейінгі кезең

      Халық саны: ______________ адам

      Профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің құрамы*:

      _____________________________________ (қызметкерлерді көрсету)

      (Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      1. Түпкілікті нәтиженің индикаторларына қол жеткізуді бағалау**

Р/с

Түпкілікті нәтиже индикаторының атауы

Нысаналы көрсеткіш

Нақты көрсеткіш

нәтижеге қол жеткізу %-ы

мәні

балл

мәні

балл*

1

2

3

4

5

6

7
Жиыны


      2. Түпкілікті нәтиженің индикаторларына әсер ететін процесс индикаторларына қол жеткізуді бағалау***

Р/с

Түпкілікті нәтиже индикаторының атауы

Процесс индикаторының атауы

Процесс индикаторының шекті мәні

Процесс индикаторы
ның нақты мәні

Ауытқу

Мәндерді ұпаймен бағалау ****

1

2

3

4

5

6

7

Жиыны


      3. Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің қызметкерлеріне КЖНЫК сомаларын бөлу:

Р/с

Т.А.Ә.

Атқаратын лауазымы

Жұмыс күндерінің нақты саны

Бұзушылықтардың болуы*****

ЖШНЫК сомасын бөлу үшін арақатынас, %

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

      Көтермелеу туралы ұсынысты жасаған жауапты адам:

      ________________________/_______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      20__ жылғы "__"____________

      Таныстырылды:

      Дәрігерлік персонал: __________________________/_______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      Орта медицина персоналы: ______________________/_______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      Ескертпе:

      *профилактика және әлеуметтік-психологиялық көмек бөлімшесінің құрамы Кодекстің 7-бабының 39) тармақшасына сәйкес айқындалған қызметкерлерді қамтиды;

      **жалпы МСАК субъектісі бойынша түпкілікті нәтиженің индикаторлары мен олар бойынша деректер ЖБНҚК-дағы деректерге сәйкес болуы тиіс;

      ***процесс индикаторлары мен олар бойынша деректер есепке алу және есеп беру медициналық құжаттамасының негізінде қалыптастырылады;

      ****процесс индикаторлары мәндерінің бағасы балмен айқындалады: "нәтижеге қол жеткізілді" - 2 балл, "нәтижеге ішінара қол жеткізілді" - 1 балл, "нәтижеге қол жеткізілмеді" - 0 балл;

      ***** қаралып отырған кезең үшін бұзушылықтардың болуы осы Қағидалардың 27-30-тармақтарына сәйкес көрсетіледі.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық
қызметтер көрсететін денсаулық
сақтау субъектілерінің
жұмыскерлерін көтермелеу
қағидаларына
9-қосымша

      Нысан

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нәтижесінің индикаторларына қол жеткізгені үшін дербес Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының немесе дәрігерлік амбулаторияның басшысын көтермелеудің мөлшерін айқындау туралы хаттама

      __________________________________________________________________

      (медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

      20__ жылғы "__" _______ бастап 20__ жылғы "__" ________ дейінгі кезең

      1. МСАК субъектісінің тіркелген халқы мен қызметкерлері туралы деректер:

р/с

Атау

Жоспарлы көрсеткіш

Нақты көрсеткіш*

1

Бекітілген халықтың саны, адам

х


2

Учаскелердегі дәрігерлік персоналдың саны

х


3

Учаскелердегі орта медицина персоналының саны

х


4

Қосымша персоналдың саны

х


5

Бір дәрігерлік лауазымға шаққандағы орта медицина персоналының саны, оның ішінде

хтерапиялық учаскеде

1,0: 2,0-ден кем емеспедиатриялық учаскеде

1,0: 2,0-ден кем емесотбасы дәрігерінің/ЖПД учаскесінде

1,0: 2,0-ден кем емес


6

Бекітілген халықтың 10 000 адамына шаққанда әлеуметтік қызметкерлермен қамтамасыз ету

1,0-ден кем емес


7

Бекітілген халықтыі 10 000 адамына шаққанда психологтармен қамтамасыз ету

1,0-ден кем емес


8

Медициналық ұйымның коэффициенті

1,0


      2. Түпкілікті нәтиженің индикаторларына қол жеткізуді бағалау**

р/с

Түпкілікті нәтиже индикаторының атауы

Нысаналы көрсеткіш

Нақты көрсеткіш

нәтижеге қол жеткізу %-ы

КЖНЫК сомасы, теңге

мәні

балл

мәні

балл

жоспар

факт

ауытқу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Жиыны

      3. КЖНЫК сомаларын бөлу:

р/с

Т.А.Ә

Атқаратын лауазымы

Жұмыс күндерінің нақты саны

КЖНЫК сомаларын бөлу үшін арақатынас

Ескертпе

1

2

3

4

6

7      Комиссияның құрамы: ____________________________/_____________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      _______________________________/________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      _______________________________/________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      _______________________________/________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      _______________________________/________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      Таныстырылды:

      Дербес Медициналық-санитариялық алғашқы көмек орталығының немесе дәрігерлік амбулаторияның басшысы

      _______________________________/_______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

      (қағаз тасымалдағышта ұсыну үшін)

      20__ жылғы "__" ___________

      Ескертпе:

      * МСАК субъектісінің бекітілген халқы мен қызметкерлері туралы нақты деректер ЖБНҚК деректеріне сәйкес болу керек;

      **жалпы МСАК субъектісі бойынша түпкілікті нәтиженің индикаторлары мен олар бойынша деректер ЖБНҚК деректеріне сәйкес болу керек.

  Бұйрыққа
  2-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

      1) "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы № 429 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2015 жылғы 1 шілдеде № 11526 болып тіркелген, 2015 жылғы 22 шілдеде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған");

      2) "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы № 429 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 30 мамырдағы № 349 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылғы 29 маусымда № 15281 болып тіркелген, 2015 жылғы 11 шілдеде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған);

      3) "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы № 429 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 643 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2017 жылғы 27 қыркүйекте № 15759 болып тіркелген, 2017 жылғы 6 қазанда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған);

      4) "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 29 мамырдағы № 429 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 3 тамыздағы № МЗ-3 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2018 жылғы 29 тамызда № 17317 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкінде 2018 жылғы 12 қыркүйекте электрондық түрде жарияланған);

      5) "Денсаулық сақтау саласындағы кейбір бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 18 шілдедегі № КР ДСМ-86/2020 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2020 жылғы 19 шілдеде № 20992 болып тіркелген, 2020 жылғы 20 шілдеде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады