"Ауыл, орман, аңшылық және балық шаруашылығы статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 3 наурыздағы № 7 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 5 наурызда № 22300 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Ауыл, орман, аңшылық және балық шаруашылығы статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20030 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 18 ақпанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағының 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      4, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26 және 27-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ауыл шаруашылығы министрлігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Экология, геология

      және табиғи ресурстар министрлігі

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
1-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына 4-қосымша


Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 21

Шағын шаруа немесе фермер қожалықтарында және жұртшылық шаруашылықтарында мал шаруашылығы өнімдерін өндіру
Производство продукции животноводства в мелких крестьянских или фермерских хозяйствах и хозяйствах населения

Индексі
Индекс

А-008

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периодай
месяц

жыл
год

Байқауға мал мен құсы бар іріктемеге түскен дара кәсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары және жұртшылық шаруашылықтары қатысады
В наблюдении принимают участие попавшие в выборку индивидуальные предприниматели, крестьянские или фермерские хозяйства и хозяйства населения, имеющие скот и птицу

 
Байқауды өткізу мерзімдері – есепті кезеңнің 24 мен 28-күні (қоса алғанда) аралығында
Сроки проведения наблюдения – с 24 по 28 число (включительно) отчетного периода

ЖСН коды
код ИИН


БСН коды
код БИН1. Мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметті нақты жүзеге асыратын аумақты (облысты, қаланы, ауданды) көрсетіңіз
Укажите территорию (область, город, район) фактического осуществления деятельности по выращиванию скота и птицы и производству продукции животноводства
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды(респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)

1.2 Шаруашылық санатын көрсетіңіз (аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады) (V)
Укажите категорию хозяйства (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики) (V)

дара кәсіпкер, шаруа немесе фермер қожалығы
индивидуальный предприниматель, крестьянское или фермерское хозяйство
жұртшылық шаруашылығы
хозяйство населения 

2. Союға өткізілген мал мен құстың көлемін көрсетіңіз
Укажите объемы реализации на убой скота и птицы 
Реттік саны
Порядко-вый номер

Мал мен құстың түрлері
Виды скота и птицы

Саны, бас
Численность, голов

Шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені
Забито в хозяйстве или реализовано на убой

кезең басындағы
на начало периода

кезең соңындағы
на конец периода

бас
голов

тірідей салмақта, килограмм
в живом весе, килограмм

сойыс салмақта, килограмм
в убойном весе, килограмм

одан:
из них:

қайта өңдеу кәсіпорындарына өткізу
реализация перерабатывающим предприятиям

өзінің жеке тұтынуына пайдаланылғаны
использовано на собственное потребление

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Сүтті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочного стада, живой
2

одан сүтті табынның сиырлары
из него коровы молочного стадах

х

х

х

х

3

Өзге де ірі қара мал мен енекелер, тірі
Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые
4

одан етті табынның сиырлары
из него коровы мясного стадах

х

х

х

х


 
Реттік саны
Порядко-вый номер

Мал мен құстың түрлері
Виды скота и птицы

Саны, бас
Численность, голов

Шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені
Забито в хозяйстве или реализовано на убой

кезең басындағы
на начало периода

кезең соңындағы
на конец периода

бас
голов

тірідей салмақта, килограмм
в живом весе, килограмм

сойыс салмақта, килограмм
в убойном весе, килограмм

одан:
из них:

қайта өңдеу кәсіпорындарына өткізу
реализация перерабатывающим предприятиям

өзінің жеке тұтынуына пайдаланылғаны
использовано на собственное потребление

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

5

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочно-мясного стада, живой
6

одан сүтті-етті табынның сиырлары
из него коровы молочно-мясного стадах

х

х

х

х

7

Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар, тірі
Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые
8

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі
Верблюды и верблюдовые, живые
9

Қойлар, тірі
Овцы, живые
10

Ешкілер, тірі
Козы, живые
11

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые
12

Тауықтар, тірі
Куры, живые
13

Күркетауық қораздары, тірі
Индюки, живые
14

Қаздар, тірі
Гуси, живые
15

Үйректер
Утки
16

Мысыр тауықтары
Цесарки
17

Үй қояндары, тірі
Кролики домашние, живые
18

Түйеқұстар
Страусы
19

Қырғауылдар
Фазаны
20

Шаруашылықтарда өсірілген бұғылар
Олени, разведенные в хозяйствах
      3. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру туралы ақпаратты көрсетіңіз Укажите информацию о производстве продукции животноводства 3.1 Мал шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру, килограммПроизводство отдельных видов продукции животноводства, килограмм

Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции

Барлығы
Всего

одан:
из них:

қайта өңдеу кәсіпорындарына өткізу
реализация перерабатывающим предприятиям

өзінің жеке тұтынуына пайдаланылғаны
использовано на собственное потребление

А

Б

1

2

3

1

Сүтті табын сиырларының шикі сүті
Молоко сырое коров молочного стада
2

Сүтті-етті табын сиырларының шикі сүті
Молоко сырое коров молочно-мясного стада
3

Қойдың шикі сүті
Молоко сырое овечье
4

Ешкінің шикі сүті
Молоко сырое козье
5

Биенің шикі сүті
Молоко сырое кобылье
6

Түйенің шикі сүті
Молоко сырое верблюжье
7

Өзге де шикі сүт (бұғының, өркешті сиырдың және тағы басқалары)
Молоко сырое прочее (оленей, зебу и другие)
8

Тірі қойдан қырқылған жүн, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда), биязы
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) тонкая
9

Тірі қойдан қырқылған жүн, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда) биязылау
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) полутонкая
10

Тірі қойдан қырқылған жүн, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда) ұяң
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) полугрубая
11

Тірі қойдан қырқылған, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда) қылшық (қаракөл және елтірі қойларынан басқа) жүн
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) грубая (кроме овец каракульских и смушковых)
12

Тірі қойдан қырқылған (тобымен жуылғанды қоса алғанда), қаракөл және елтірі қойларының жуылмаған қылшық жүні
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) грубая овец каракульских и смушковых
13

Ешкі жүні
Шерсть козья
14

Түйе жүні
Шерсть верблюжья
15

Ешкі түбіті
Пух козий
16

Табиғи бал
Мед натуральный

3.2 Өзінің жеке тұтынуына пайдаланылған сиыр сүтінің жалпы көлемінен бұзаулар мен торайларға сүт беруге пайдаланылғансиыр сүтінің көлемін көрсетіңіз, килограмм (3.1-бөлімнің 3-бағанынан 1 и 2 жолдар қосындысы)
Из общего объема использованного на собственное потребление коровьего молока укажите объем коровьего молока использованного на выпойку телят и поросят, килограмм (из раздела 3.1 сумма строк 1 и 2 графы 3)3.3 Қырқылған қой жүнінің жалпы мөлшерінен бастапқы өңдеуге өткізілген жүннің мөлшерін көрсетіңіз, килограмм (3.1-бөлімнің 1-бағанынан 8, 9, 10, 11, 12-жолдар қосындысы)
Из общего количества настриженной овечьей шерсти укажите количество реализованной шерсти на первичную обработку, килограмм (из раздела 3.1 сумма строк 8, 9, 10, 11, 12 графы 1)      3.4 Жұмыртқа өндіру, данаПроизводство яиц, штук

Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции

Барлығы
Всего

одан:
из них:

қайта өңдеу кәсіпорындарына өткізу
реализация перерабатывающим предприятиям

өзінің жеке тұтынуына пайдаланылғаны
использовано на собственное потребление

А

Б

1

2

3

1

Тауықтың қабығындағы жұмыртқасы, жаңа жиналып алынған
Яйца куриные в скорлупе, свежие
2

Күркетауық жұмыртқасы
Яйца индеек
3

Үйрек жұмыртқасы
Яйца уток
4

Қаз жұмыртқасы
Яйца гусей
5

Мысыр тауық жұмыртқасы
Яйца цесарок
6

Бөдене жұмыртқасы
Яйца перепелок
7

Түйеқұс жұмыртқасы
Яйца страусов
      3.5 Иленбеген теріні және шаруашылықтарда өсірілген бағалы аң терісінің шикізатын өндіру, дана

      Производство невыделанных шкур и пушно-мехового сырья животных, разведенных в хозяйствах, штук

Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции

Барлығы
Всего

одан:
из них:

қайта өңдеу кәсіпорындарына өткізу
реализация перерабатывающим предприятиям

өзінің жеке тұтынуына пайдаланылғаны
использовано на собственное потребление

А

Б

1

2

3

1

Бағалы аң терісінің (иленбеген тері) шикізаты, қозы терілерінен басқа
Сырье пушно-меховое (шкурки невыделанные), кроме шкурок ягнят
2

одан үй қояндары мен қояндардың терісі
из него шкурки кроликов и зайцев
3

Елтірі қозылардың терілері, дана
Шкурки ягнят смушковых, штук
4

Ірі терілер
Шкуры крупные
5

Ұсақ терілер
Шкуры мелкие
      4. Органикалық мал шаруашылығы өнімдерін өндіру туралы ақпаратты көрсетіңіз (дара кәсіпкер, шаруа немесе фермер қожалығы толтырады)Укажите информацию о производстве продукции органического животноводства (заполняется индивидуальным предпринимателем, крестьянским или фермерским хозяйством)

4.1 Сойыс салмақта органикалық ет өндіру, килограмм
Производство органического мяса в убойном весе, килограмм4.2 Органикалық сүт өндіру, килограмм
Производство органического молока, килограмм4.3 Органикалық жұмыртқа өндіру, дана
Производство органических яиц, штук4.4 Органикалық жүн өндіру, килограмм
Производство органической шерсти, килограмм      5. Мал мен құстың жеке түрлерінің саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, басУкажите информацию о поголовье отдельных видов скота и птицы, голов

Реттік саны
Порядковый номер

Мал мен құстың түрлері
Виды скота и птицы

Саны, бас
Количество, голов

А

Б

1

1

Сүтті табынның сауын сиырларының орташа саны
Среднее поголовье дойных коров молочного стада


2

Сүтті-етті табынның сауын сиырларының орташа саны
Среднее поголовье дойных коров молочно-мясного стада


3

Жұмыртқалайтын тауықтардың орташа саны
Среднее поголовье кур-несушек


4

Қырқылған қой саны
Количество овец, подверженных стрижке


5

Ара балұясының жалпы саны, бірлік
Общее количество пчелосемей, единиц


      6. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Дара кәсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары бойынша толтырылады

      Заполняется по индивидуальным предпринимателям, крестьянским или фермерским хозяйствам

      ДК, ШФҚ атауы1                   ДК, ШФҚ мекенжайы1

      Наименование ИП, КФХ1 ______________ Адрес ИП, КФХ1 ______________________

      ___________________________________ ______________________________________

      Телефоны (респонденттің) _________________ ___________________

      Телефон (респондента)       стационарлық             ұялы

      стационарный             мобильный

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 ДК, ШФҚ – Дара кәсіпкер, шаруа немесе фермер қожалығы

      1 ИП, КФХ – Индивидуальный предприниматель, крестьянское или фермерское хозяйство

      Пікіртерім жүргізілген немесе деректерді ұсынған адамның тегі, аты және әкесінің аты

      (бар болған жағдайда)

      Фамилия, имя и отчество (при его наличии) опрошенного или             Қолы

      предоставившего данные ___________________________ Подпись ________________

      ________________________________________________________

      Жұртшылық шаруашылықтары бойынша толтырылады

      Заполняется по хозяйствам населения

      Шаруашылықтың мекенжайы

      Адрес хозяйства ____________________________________________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) _____________________________ _______________________

      стационарлық                   ұялы

      стационарный                   мобильный

      Пікіртерім жүргізілген адамның тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) Фамилия, имя и отчество (при его наличии) Қолыопрошенного __________________________________________ Подпись ________________________

      Интерьвюердің тегі, аты және әкесінің аты

      (бар болған жағдайда)

      Фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   Қолы

      интервьюера _________________________________ Подпись ____________________

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
5-қосымша

"Шағын шаруа немесе фермер қожалықтарында және жұртшылық шаруашылықтарында мал шаруашылығы өнімдерін өндіру" (индексі А-008, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Шағын шаруа немесе фермер қожалықтарында және жұртшылық шаруашылықтарында мал шаруашылығы өнімдерін өндіру" (индексі А-008, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес әзірленді жəне "Шағын шаруа немесе фермер қожалықтарында және жұртшылық шаруашылықтарында мал шаруашылығы өнімдерін өндіру" (индексі А-008, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) жұртшылық шаруашылығы – халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары, ұжымдық бақтар мен бақшалар, саяжай телімдері;

      2) сойыс салмақ – килограммен өлшенген, жаңа сойылған мал етінің толық өңдеуден кейінгі (бассыз, терісіз, қол-аяқсыз және ішкі құрылысынсыз) нақты массасы;

      3) тұлғалардың дара кәсiпкерлiктi жүзеге асыруы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiру үшін пайдалануға, сондай-ақ осы өнiмдi қайта өңдеумен және өткiзумен тығыз байланысты еңбек бiрлестiгi шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.

      Шаруа немесе фермер қожалығы:

      кәсiпкерлiк қызмет ортақ бiрлескен меншiк базасына негiзделген отбасылық кәсiпкерлiк нысанында жүзеге асырылатын шаруа қожалығы;

      өзiндiк кәсiпкерлiктi жүзеге асыруға негiзделген фермер қожалығы;

      бiрлескен қызмет туралы шарт негiзiнде ортақ үлестiк меншiк базасында жай серiктестiк нысанында ұйымдастырылған фермер қожалығы нысандарында болады;

      4) органикалық мал шаруашылығы – өсірудің экстенсивті және табиғи әдістерін пайдалана отырып, жемшөптердің табиғи көздеріне толық қолжетімділікті қамтамасыз ететін жағдайда ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру.

      3. Байқауды өткізу кезінде деректер әрбір есепті айға толтырылады. Пікіртерім есепті айдың соңғы күндері, яғни оның нақты бітуінен бұрын жүргізілетіндіктен, өнімдерді өндіру туралы деректер кезеңді есепке ала отырып толтырылады.

      Бірнеше аудандар және (немесе) облыстар аумағында мал шаруашылығы саласында қызметті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары статистикалық нысанды мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметтің нақты жүзеге асырылатын орны бойынша сипаттайтын, әр аумақ бойынша ақпаратты көрсете отырып жеке бланкілерде ұсынады.

      4. 1-бөлімде мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметті нақты жүзеге асырған аумақ (облыс, қала, аудан) көрсетіледі.

      5. 2-бөлімнің 1-бағаны бойынша есепті кезеңнің басына шаруашылықтағы мал мен құстың түрлері бойынша нақты қолда бары, 2-баған бойынша шаруашылықтың мал қорасында немесе жайлауда жайылымда болғанына қарамастан есепті кезеңнің соңына нақты саны көрсетіледі. Сүтті, етті және сүтті-етті табынның сиырлар санына негізгі табынның сиырлары жатады, оларды негізгі табынға қосқаннан кейін бұзаулаған қашарларды, суалған және қысыр сиырларды және 27 айға жеткен қашарларды қоса.

      Сүтті бағыттағы сиырларға қара-ала, голштинфриз, қызыл дала, әулиеата, айршир, латвиялық қоңыр тұқымды сиырлар жатады. Етті бағыттағы сиырларға қазақтың ақ бас тұқымды сиырлары, әулиекөл, ангус, герефорд, обрак, шароле, лимузин, санта-гертруда, галловей және қалмақ сиырлары жатады. Сүтті-етті бағыттағы сиырларға алатаулық сиырлары, симменталдық және швицтік сиырлары жатады. Тұқымы жоқ малды пайдалану мақсатына қарай (етті немесе сүтті алуға) сүтті, етті немесе сүтті-етті табынға жатқызады. Егер сиырдан сүт адамның әрі қарай тұтынуы немесе өткізуі үшін алынатын болса, онда мұндай сиырларды сүтті табынға жатқызады.

      2-бөлімнің 3-бағанында шаруашылық сойған (өздігінен немесе қасапханада) олардың еті жеке қажеттілікке пайдалануға, сатуға немесе ұйымдарға, кәсіпорындарға және шаруашылық қызметкерлеріне, оның ішінде айырбас мәмілелері бойынша беруге арналған мал мен құс басының саны көрсетіледі. Осы жолда дайындаушы ұйымдарға, қайта өңдеу кәсіпорындарына, қоғамдық тамақтандыру желісі (асханалар, мейрамханалар, дәмханалар), базарларды қоса, сауда желісі арқылы және экспортқа союға сатылған мал мен құс басының саны көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4 және 5-бағандарында мал мен құстың сойылған немесе тірідей және сойыс салмақта союға өткізілген салмағы көрсетіледі. Қой бойынша қаракөл елтірісіне сойылған төл де есептеледі (етке сойылған қойдың бір басының тірідей салмағын анықтау барысында қаракөл елтірісіне сойылған төлдің салмағы есептелмейді).

      2-бөлімнің 6-бағанында өндірістік азық-түліктік өнімдерін өндіру үшін қайта өңдеу кәсіпорындарына мал мен құстың сойыс салмақта өткізілгені көрсетіледі, 2-бөлімнің 7-бағанында өнімдерді шаруашылық ішінде (қайта өңдеуге, өндірістік және жеке тұтынуға) пайдаланылғаны көрсетіледі.

      6. 1-баған бойынша 3.1, 3.4, 3.5-ішкі бөлімдерінде мал шаруашылығы өнімдерін өндіру туралы деректер көрсетіледі.

      Сиыр, қой, ешкі, түйе, биенің шикі сүтінің өндірісі бойынша айда нақты сауылған, ол өткізілгеніне немесе оның бір бөлігі шаруашылықта пайдаланылғанына, оның ішінде бұзаулар мен торайларға сүт беруге кеткеніне қарамастан көрсетіледі. Бұзаулар, қозылар, лақтар, құлындар және боталар еміп қойған сүт оларды емізуде ұстау кезіндегі өнімге енгізілмейді, жалпы өндіріске кірмейді.

      "Жүн өндірісі" көрсеткіші бойынша қой, ешкі, түйенің барлық нақты қырқылған жүні, оның сатылғаны немесе ішкішаруашылық қажеттілігіне жұмсалғанына қарамастан көрсетіледі. Қой терісін былғарыға өнеркәсіптік өңдеу кезінде алынған жүн ("қышқыл жүн" деп аталатын) өнімге енгізілмейді. Жүннің салмағы қойды тура қырқудан кейінгі табиғи салмақта көрсетіледі.

      Тауық жұмыртқасының, күркетауық, үйрек, қаз, мысыр тауығы, бөдене және түйеқұс жұмыртқаларын өндіру бойынша құсты ұдайы өсіруге (оның ішінде инкубация) пайдаланылатын жұмыртқаны қоса, есепті кезеңде жиналған жұмыртқалар саны көрсетіледі.

      Елтірі қозылардың терілеріне қаракөлше, қаракөл және елтірі жатады.

      Ірі терілерге салмағы 10 килограмнан асатын жаңа сойылған ірі қара малдың, жылқының, түйенің терісі және басқа да терілер жатады.

      Ұсақ терілерге салмағы 10 килограмнан аз жаңа сойылған қойдың, ешкінің, бұзаудың, құлынның, ботаның терілері және басқа да терілер жатады.

      2-бағандағы 3.1, 3.4, 3.5-ішкі бөлімдерінде өндірістік азық-түліктік өнімдерді өндіру үшін қайта өңдеу кәсіпорындарына өткізілген өнімдер көрсетіледі, 3-бағандағы 3.1, 3.4, 3.5-ішкі бөлімдерінде өнімдерді шаруашылық ішінде (бұзаулар мен торайларға сүт беруге жұмсалған сүт, инкубацияға жұмсалған жұмыртқа шығыны, қайта өңдеу және жеке тұтыну) пайдалану көрсетіледі.

      3.2-ішкі бөлімде өзінің жеке тұтынуына пайдаланылған сиыр сүтінің жалпы көлемінен бұзаулар мен торайларға сүт беруге пайдаланылған сиыр сүтінің көлемі көрсетіледі.

      3.3-ішкі бөлімде қырқылған қой жүнінің жалпы мөлшерінен бастапқы өңдеуге өткізілген жүнінің мөлшері көрсетіледі. Жүнді бастапқы өңдеуге жүнді іріктеу, түту, шаю және кептіру жатады.

      7. 4-бөлімде органикалық мал шаруашылығы өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіру туралы ақпарат көрсетіледі.

      4-бөлімнің көрсеткіші 2 және 3-бөлімдерде көрсетілген тиісті өнімдерді өндіру бойынша деректерден аспауы тиіс.

      8. 5-бөлімде есепті айда өнім алынған мал мен құстың жеке түрлерінің саны көрсетіледі, орташа саны айдағы мал азығы күні санының сомасын осы айдың күн санына бөлу арқылы есептеледі. Бір бас малдың бір тәулік ішінде шаруашылықта болуы мал азығы күні деп есептеледі. Қырқылған мал басы бойынша есепті айдағы жүн алынған қойдың саны көрсетіледі.

      9. Статистикалық нысан дара кәсіпкер немесе шаруа немесе фермер қожалықтарының немесе үй шаруашылығы басшыларының сөзінен толтырылады, немесе тікелей респонденттің өзімен. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      10. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      11. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      1 жол ≥ 2-жолдан, әрбір баған үшін;

      3 жол ≥ 4-жодан, әрбір баған үшін;

      5 жол ≥ 6-жодан, әрбір баған үшін;

      егер 3-баған толтырылған болса, 4, 5-бағандар толтырылады, әрбір жол үшін;

      4-баған > 5-бағаннан, әрбір жол үшін;

      6-баған ≤ 5-бағаннан, әрбір жол үшін;

      7-баған ≤ 5-бағаннан, әрбір жол үшін;

      2) 3.1-ішкі бөлім:

      1-баған ≥ 2-бағаннан, әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 3-бағаннан, әрбір жол үшін;

      2-баған + 3-баған ≤ 1-баған, әрбір жол үшін.

      3) 3.2-ішкі бөлім ≤ 3.1-бөлімнің 1-бағаны 1, 2 жолының қосындысына.

      4) 3.3-ішкі бөлім ≤ 3.1-бөлімнің 1-бағаны 8, 9, 10, 11, 12-жолдарының қосындысына;

      5) 3.4-ішкі бөлім:

      1-баған ≥ 2-бағаннан, әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 3-бағаннан, әрбір жол үшін;

      2-баған + 3-баған ≤ 1-баған, әрбір жол үшін.

      6) 3.5-ішкі бөлім:

      1-баған ≥ 2-бағаннан, әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 3-бағаннан, әрбір жол үшін;

      2-баған + 3-баған ≤ 1-баған, әрбір жол үшін.

      7) Бөлім аралық бақылау:

      егер 3.1-ішкі бөлім 1-бағанының 1-жолы бойынша > 0, онда 5-бөлім 1-жолының 1-бағаны > 0;

      егер 3.1-ішкі бөлім 1-бағанының 2-жолы бойынша > 0, онда 5-бөлім 2-жолының 1-бағаны > 0;

      егер 3.1-ішкі бөлім 1-бағанының 8, 9, 10, 11, 12-жолдарының қосындылары бойынша > 0, онда 5-бөлім 4-жолының 1-бағаны > 0;

      егер 3.1-ішкі бөлім 1-бағанының 3-жолы бойынша > 0, онда 5-бөлім 5-жолының 1-бағаны > 0;

      егер 3.4-ішкі бөлім 1-бағанының 1-жолы бойынша > 0, онда 5-бөлім 3-жолының 1-бағаны > 0;

      3.5-ішкі бөлім 1-бағанының 2-жолы бойынша ≤ 2-бөлім 2-бағанының 17-жолы;

      3.5-ішкі бөлім 1-бағанының 4-жолы бойынша ≤ 2-бөлім 3-бағаны 1 + 3 + +5 + 7 + 8-жолдарының қосындыларына;

      3.5-ішкі бөлім 1-бағанының 4 + 5-жолдары ≤ 2-бөлімнің 3-бағаны 1 + 3 + +5 + 7 + 8 + 9 + 10-жолдарның қосындылары бойынша;

      егер 5-бөлім 1-бағанының 1-жолы толтырылған болса, онда 2-жол бойынша 2-бөлімнің 2-бағаны толтырылады (жол берілетін бақылау);

      егер 5-бөлім 1-бағанының 2-жолы толтырылған болса, онда 6-жол бойынша 2-бөлімнің 2-бағаны толтырылады (жол берілетін бақылау);

      егер 5-бөлім 1-бағанының 3-жолы толтырылған болса, онда 12-жол бойынша 2-бөлімнің 2-бағаны толтырылады (жол берілетін бақылау);

      егер 5-бөлім 1-бағанының 4-жолы толтырылған болса, онда 10-жол бойынша 2-бөлімнің 2-бағаны толтырылады (жол берілетін бақылау);

      4.1-ішкі бөлім ≤ 2 бөлімнің 3-бағандарының қосындысына;

      4.2-ішкі бөлім ≤ 3.1-бөлім 1-бағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-жолдарының қосындыларына;

      4.3-ішкі бөлім ≤ 3.4-бөлім 1-бағанының қосындысына;

      4.4-ішкі бөлім ≤ 3.1-бөлімнің 1-бағаны 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-жолдарының қосындысына.

      12. Қосымша бақылаулар рұқсат етілген болып табылады және респонденттердің жаңылысып жазуы және көңіл қоймауы себебінен туындайтын тіркеудің кездейсоқ қателерінің пайда болуы ықтималдығын төмендету мақсатында көзделген:

      2-бөлімнің 1 және 2-бағандарын толтыру кезінде мал мен құстың бір басының орташа тірі салмағы (2-бағанның 1-бағанға қатынасы) келесі шектерге шықпайтыны ескеріледі: ірі қара малдың бір басының орташа тірі салмағының ең төмен рұқсат етілген мәні – 230 килограмм (бұдан әрі – кг), ең жоғары рұқсат етілген мәні – 550 кг; жылқылар – 270 кг және 600 кг; түйелер – 370 кг және 1000 кг; қой-ешкілер – 30 кг және 65 кг; шошқалар – 70 кг және 150 кг; маралдар – 250 кг және 300 кг; үй құсы – 0,5 кг және 8 кг; қояндар – 2,5 кг және 4 кг; фермада өсірілген құстар – 1 кг және 8 кг, өзге де жануарлар – 250 кг және 350 кг құрайды.

      2-бөлімнің 3-бағанын толтыру кезінде тірі салмақта сойылған мал мен құстың сойыс салмағының шығыс коэффициенті (3-бағанның пайызда көрсетілген 2-бағанға қатынасы) негізінде келесі шектерде болады: ірі қара мал үшін сойыс шығысының коэффициенті 50 – 59%-ды (жұртшылық шаруашылығы үшін – 50 – 57%-ды), жылқылар – 48 – 53%-ды, түйелер – 48 – 54%-ды, қой-ешкілер – 43 – 58%-ды, шошқалар – 66 – 75%-ды, үй құсы – 61 – 80%-ды, қояндар – 50%-ды, маралдар – 45 – 48%-ды құрайды.

      3.1-ішкі бөлімді толтыру кезінде бір сиырға есептегендегі сиыр сауымы күніне 23 кг-дан (өндірілген сиыр сүтінің сауылатын сиырдың орташа басына қатынасы), ал бір қойдан орташа жүн қырқу – 4,5 кг-дан (жүн өндірісінің саны қырқылған қой санына қатынасы) аспайтындығы ескеріледі;

      3.4-ішкі бөлімді толтыру кезінде тауық мекиендерінің орташа жұмыртқалағыштығы – айына 30 дана (тауық жұмыртқасы өндірісінің тауық мекиендерінің орташа басына қатынасы) екендігі ескеріледі.

      Егер жоғарыда келтірілген қандай да бір шектеулер сақталмаса, статистикалық нысан бойынша тиісті түсіндірмелерді қоса ұсынылады.

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
3-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына 6-қосымша
Приложение 6 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 21

 
Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп
Отчет о состоянии животноводства

Индексі
Индекс

24-сх

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периодай
месяц

жыл
год

Ұсынады:
- Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01.4 – "Мал шаруашылығы" және 01.5 – "Аралас ауыл шаруашылығы" кодтары бойынша негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері мен барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері;
- экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01.4 – "Мал шаруашылығы" және 01.5 – "Аралас ауыл шаруашылығы" кодтары бойынша негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері мен 100 адамнан артық жұмысшысы бар дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары
Представляют:
- все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.4 – "Животноводство" и 01.5 – "Смешанное сельское хозяйство";
- все индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.4 – "Животноводство" и 01.5 – "Смешанное сельское хозяйство" с численностью работников свыше 100 человек

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 2-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 2 числа (включительно) после отчетного периода

ЖСН коды
код ИИН


БСН коды
код БИН


1. Мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметті нақты жүзеге асыратын аумақты (облыс, қала, аудан) көрсетіңіз
Укажите территорию (область, город, район) фактического осуществления деятельности повыращиванию скота и птицы и производству продукции животноводства
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды(статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде статистика органыныңтиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов(КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики припредставлении статистической формы на бумажном носителе)
2. Мал мен құс бастарының қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, бас
Укажите информацию о движении поголовья скота и птицы, головРеттік саны
Порядко-вый номер

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Сүтті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочного стада, живой

Одан сүтті табынның сиырлары
Из него коровы молочного стада

Өзге де ірі қара мал мен енекелер, тірі
Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые

Одан етті табынның сиырлары
Из него коровы мясного стада

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочно-мясного стада, живой

Одан сүтті-етті табынның сиырлары
Из него коровы молочно-мясного стада

Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар, тірі
Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі
Верблюды и верблюдовые, живые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ай басына саны
Численность на начало месяца


х


х


х2

тірідей массасындағы салмағы, центнер
вес в живой массе, центнеров


х


х


х3

Алынған төл
Получено приплода


х


х


х      Кестенің жалғасы

Қойлар, тірі
Овцы, живые

Ешкілер, тірі
Козы, живые

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые

Үй құсы, тірі
Домашняя птица, живая

Шаруашылықтарда өсірілген маралдар
Маралы, разведенные в хозяйствах

9

10

11

12

13

Реттік саны
Порядко-вый номер

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Сүтті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочного стада, живой

Одан сүтті табынның сиырлары
Из него коровы молочного стада

Өзге де ірі қара мал мен енекелер, тірі
Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые

Одан етті табынның сиырлары
Из него коровы мясного стада

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочно-мясного стада, живой

Одан сүтті-етті табынның сиырлары
Из него коровы молочно-мясного стада

Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар, тірі
Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

4

Өз өңірі шегінде сатып алынғаны
Приобретено в пределах своего региона


х


х


х


5

ауыл шаруашылығы кәсіпорнынан
у сельскохозяйственных предприятий


х


х


х


6

дара кәсіпкерлерден және шаруа немесе фермер қожалығынан
у индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств


х


х


х


7

жұртшылық шаруашылықтарынан
у хозяйств населения


х


х


х


8

Өзге де түсім
Прочее поступление


х


х


х


9

Шаруашылықта сойылғаны немесе сойысқа өткізілгені
Забито в хозяйстве или реализовано на убой


х


х


х


10

тірідей салмақта, центнер
в живом весе, центнеров


х


х


х


11

сойыс салмақта, центнер
в убойном весе, центнеров


х


х


х


12

Өлім-жітім және қырылғаны
Пало и погибло


х


х


х


13

Өз өңірі шегінде сатылғаны
Продано в пределах своего региона


х


х


х


14

ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына
сельскохозяйственным предприятиям


х


х


х


15

дара кәсіпкерлерге және шаруа немесе фермер қожалықтарына
индивидуальным предпринимателям и крестьянским или фермерским хозяйствам


х


х


х


16

жұртшылық шаруашылықтарына
хозяйствам населения


х


х


х


17

Өзге де шығыс
Прочее выбытие


х


х


х


18

Ай соңына саны
Численность на конец месяца
19

тірідей массасындағы салмағы, центнер
вес в живой массе, центнеров


х


х


х


20

Аналықтардың орташа басы
Среднее маточное поголовье


х


х


х


      Кестенің жалғасы

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі
Верблюды и верблюдовые, живые

Қойлар, тірі
Овцы, живые

Ешкілер, тірі
Козы, живые

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые

Үй құсы, тірі
Домашняя птица, живая

Шаруашылықтарда өсірілген маралдар
Маралы, разведенные в хозяйствах

8

9

10

11

12

13

х


      3. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өткізу туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о производстве и реализации продукции животноводства

      3.1 Тірідей салмақта сойысқа өткізілгені, центнер Реализация на убой в живом весе, центнер

Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Шаруа-шылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені
Забито в хозяйстве или реализовано на убой

Етті өткізу
Реализация мяса

Азық-түліктік мақсатына қайта өңделді
Переработано на продовольственные цели

дайындау ұйымдарына
заготовительным организациям (1)

қайта өңдеу кәсіпорындарына
перерабатывающим предприятиям (2)

сауда желісі және қоғамдық тамақтандыру желісі арқылы
через торговую сеть и сеть общественного питания (3)

экспортқа (сойыс салмақта)
на экспорт (в убойном весе) (4)

А

Б

1

2

3

1

Сүтті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочного стада, живой2

Өзге де ірі қара мал мен енекелер, тірі
Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые3

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочно-мясного
стада, живой4

Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар, тірі
Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые5

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі
Верблюды и верблюдовые, живые6

Қойлар, тірі
Овцы, живые7

Ешкілер, тірі
Козы, живые8

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые9

Үй құсы, тірі
Домашняя птица, живая10

Шаруашылықтарда өсірілген маралдар
Маралы, разведенные в хозяйствах      3.2 Өнімнің басқа түрлеріДругие виды продукции

Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции

Өнімдерді өткізу
Реализация продукции

Өндірістік тұтыну
Производственное потребление

Азық-түліктік мақсатына қайта өңделді
Переработано на продовольственные цели

дайындау ұйымдарына
заготовительным организациям (1)

қайта өңдеу кәсіпорындарына
перерабатывающим предприятиям (2)

сауда желісі және қоғамдық тамақтандыру желісі арқылы
через торговую сеть и сеть общественного питания (3)

экспортқа
на экспорт (4)

А

Б

1

2

3

4

 
1

Сүтті табын сиырларының шикі сүті, центнер
Молоко сырое коров молочного стада, центнер
2

Сүтті-етті табын сиырларының шикі сүті, центнер
Молоко сырое коров молочно-мясного стада, центнер
3

Тірі қойдан қырқылған жүн, жуыл-маған (тобымен жуылғанды қоса алғанда), центнер
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном), центнерх

4

Тауықтың қабығындағы жұмыртқасы, жаңа жиналып алынған, мың дана
Яйца куриные в скорлупе, свежие, тысяч штук
5

Шаруашылықтарда өсірілген марал мүйіздері, центнер
Панты маралов, разведенных в хозяйствах, центнерх

6

Елтірі қозылардың терілері, дана
Шкурки ягнят смушковых, штукх

7

Ірі терілер, дана
Шкуры крупные, штукх

8

Ұсақ терілер, дана
Шкуры мелкие, штукх


3.3 Қырқылған қой жүнінің жалпы мөлшерінен бастапқы өңдеуге өткізілген жүннің мөлшерін көрсетіңіз, центнер (3.2-бөлімінің 3 жолы бойынша 1-бағанынан)
Из общего количества настриженной овечьей шерсти укажите количество реализованной шерсти на первичную обработку, центнер (из раздела 3.2 графы 1 по строку 3)3.4 Өндірілген сиыр сүтінің жалпы көлемінен бұзаулар мен торайларға сүт беруге пайдаланылған сиыр сүтінің көлемін көрсетіңіз, центнер (3.2-бөлімнің 1 және 2 жолдарының сомасы бойынша 1-бағанынан)
Из общего объема произведенного коровьего молока укажите объем коровьего молока использованного на выпойку телят и поросят, центнер (из раздела 3.2 графы 1 по сумме строков 1 и 2)      4. Есепті айда өнім алынған мал мен құстың жеке түрлерінің орташа саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, басУкажите информацию о среднем поголовье отдельных видов скота и птицы, от которых получена продукция в отчетном месяце, голов

Жолдың коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Саны, бас
Количество, голов

А

Б

1

1

Сауын сиырлар басының орташа саны
Среднее поголовье дойных коров


1.1

сүт бағытындағы табынның сауын сиырлар басының орташа саны
среднее поголовье дойных коров молочного стада


1.2

сүтті-етті бағытындағы табынның сауын сиырлар басының орташа саны
среднее поголовье дойных коров молочно-мясного стада


2

Тауық мекиендерінің орташа саны
Среднее поголовье кур-несушек


3

Қырқылған қой саны
Количество овец, подверженных стрижке


4

Елтіріге сойылған қозылар саны
Количество ягнят, забитых на смушки5. Мал азығының нақты бары туралы ақпаратты көрсетіңіз (1-қарашадан 1-сәуірге дейін ай сайын)
Укажите информацию о наличии кормов (с 1 ноября по 1 апреля ежемесячно)5.1 Мал азығы бірлігіне қайта есептегендегі қолда бар мал азығы – барлығы, центнер1
Наличие кормов в пересчете на кормовые единицы – всего, центнер1
5.2 Құнарлы мал азығы, шөп, сүрлем және пішендеменің қолда бары, центнер
Наличие концентрированных кормов, сена, силоса и сенажа, в центнерах

Жолдың коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Қолда бары1
Наличие1

А

Б

1

1

Құнарлы мал азығы
Концентрированные корма


2

Шөп
Сено


3

Сүрлем
Силос


4

Пішендеме
Сенаж


      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Осы бөлімді толтырған кезде осы статистикалық нысанға "Негізгі мал азықтарының құнарлығы" қосымшасында келтірілген мал азығы бірліктері қолданылады

      1 При заполнении данного раздела учитываются кормовые единицы, приведенные в приложении "Питательность основных кормов" к данной статистической форме

      5.3 Мал азығының басқа түрлерінің қолда бары, центнерНаличие других видов кормов, в центнерах

Реттік саны
Порядко-вый номер

Мал азықтарының түрлері
Виды кормов

Қолда бары1
Наличие1

А

Б

1

1

Дәнді дақылдардың сабаны және қауызы
Солома и шелуха зерновых культур


2

Азықтық тамыр жемісті дақылдар
Культуры кормовые корнеплодные


3

Азықтық бақша дақылдары
Культуры кормовые бахчевые


4

Азықтық дәнді дақылдар
Культуры кормовые зерновые


5

Азықтық дәнді бұршақ дақылдары
Культуры кормовые зернобобовые


6

Шабындықтар мен дақылды жайылымдардың (егілген) бір жылдық шөптерінен көк азық
Корм зеленый из однолетних трав сенокосов и пастбищ культурных (сеяных)


7

Шабындықтар мен дақылды жайылымдардың (егілген) көп жылдық шөптерінен көк азық
Корм зеленый из многолетних трав сенокосов и пастбищ культурных (сеяных)


8

Жабайы өсетін шөптерді қоса алғанда, шабындықтар мен табиғи жайылымдар шөптерінен көк азық
Корм зеленый из трав сенокосов и пастбищ естественных (природных), включая травы дикорастущие


9

Өзге де азықтық дақылдар
Культуры кормовые прочие


      6. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                               Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ______________________ Адрес (респондента) _____________________

      __________________________________________ ________________________________

      Телефоны (респонденттің) ___ ___ Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) __

      Телефон (респондента) стационарлы ұялы Адрес электронной почты (респондента)

                              стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель _______________________________ _____________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы, телефоны

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись, телефон

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее

      его обязанности _____________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее

      его обязанности ___________________________________ ________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"

  "Мал шаруашылығының
жай-күйі туралы" (индексі
24-сх, кезеңділігі айлық)
жалпымемлекеттік
статистикалық
байқаудың статистикалық
нысанына қосымша
  Приложение
к статистической форме
общегосударственного
статистического наблюдения
"Отчет о состоянии
животноводства"
(индекс 24-сх, периодичность
месячная)

Негізгі мал азықтарының құнарлығы Питательность основных кормов (1 килограмм табиғи мал азығындағы азық өлшемі) (в 1 килограмме натурального корма содержится кормовых единиц)

Мал азықтары

Корма

Азық өлшемі
Кормовые единицы

Дән

Зерно


Сұлы

Овес

1,00

Арпа

Ячмень

1,13

Жүгері

Кукуруза

1,34

Бидай

Пшеница

1,19

Асбұршақ

Горох

1,17

Сиыржоңышқа

Вика

1,16

Бұршақ

Бобы

1,20

Бөрібұршақ

Люпин

1,10

Соя

Соя

1,31

Өнеркәсіп өндірісінің қалдықтары

Отходы промышленного производства


Күнбағысты күнжара

Жмых подсолнечниковый

1,15

Зығырды күнжара

Жмых льяной

1,17

Соялы күнжара

Жмых соевый

1,27

Күнбағысты шрот

Шрот подсолнечниковый

0,93

Зығырды шрот

Шрот льяной

1,02

Мақталы шрот

Шрот хлопчатниковый

0,97

Соялы шрот

Шрот соевый

1,18

Бидай кебегі

Отруби пшеничные

0,71

Малдан алынған азық

Корма животного происхождения


Ет-сүйекті ұн

Мука мясо-костная

0,90

Балықты ұн

Мука рыбная

0,83

Гидролизді ашытқы

Дрожжи гидролизные

1,06

Жаңа айрылған сүт

Обрат свежий

0,20

Құрғақ айрылған сүт

Обрат сухой

1,94

Қанды ұн

Мука кровяная

0,92

Шөп

Сено


Табиғи алуан шөпті

Естественного разнотравья

0,44

Шабындығы жақсы

Луговое хорошее

0,60

Шабындығы орташа

Луговое среднее

0,42

Шабындығы жаман

Луговое плохое

0,32

Атқонақтық

Тимофеечное

0,46

Беделігі жақсы

Клеверное хорошее

0,59

Аралас астық тұқымдас

Злаковое смешанное

0,51

Беделігі орташа

Клеверное среднее

0,52

Беделігі жаман

Клеверное плохое

0,36

1-ші орымдық жоңышқа

Люцерновое 1-го укоса

0,49

2-ші орымдық жоңышқа

Люцерновое 2-го укоса

0,54

Беделі-атқонақтық

Клеверно-тимофеечное

0,46

Бұршақты-сұлылық

Горохо-овсяное

0,55

Ормандық

Лесное

0,46

Қияқөлеңдік

Осоковое

0,38

Шөпті ұн

Травяная мука


Жоңышқалы

Люцерновая

0,76

Беделі

Клеверная

0,67

Дәнді-алуан шөпті

Злаково-разнотравная

0,67

Сұлымен сиыржоңышқа

Вика с овсом

0,58

Сұлымен асбұршақ

Горох с овсом

0,69

Эспарцет

Эспарцет

0,61

Сабан

Солома


Қара бидайлы

Ржаная

0,22

Бидайлы

Пшеничная

0,20

Арпалы

Ячменная

0,33

Сұлылы

Овсяная

0,31

Сүрлем

Силос


Орташа әр түрлі шөпті

Разнотравный средний

0,18

Дәнді-әртүрлі шөпті

Злаково-разнотравный

0,13

Беделі атқонақты

Клеверно-тимофеечный

0,20

Күнбағысты

Подсолнечниковый

0,16

Жүгерілік

Кукурузный

0,16

Сұлылық

Овсяный

0,18

Тамыр-түйнек жемістілер

Корнеклубнеплоды


Азықтық қызылша

Свекла кормовая

0,12

Кант қызылшасы

Свекла сахарная

0,24

Жартылай қантты кызылша

Свекла полусахарная

0,17

Сәбіз

Морковь

0,14

Картоп

Картофель

0,31

Шалқан

Турнепс

0,09

Тарна

Брюква

0,13

Табиғи жайылымдарының шөбі

Трава естественных пастбищ


Шабындық

Луговая

0,21

Құрғақ алаңдық шабындық

Суходольного луга

0,23

Ойпат шабындық

Низинного луга

0,19

Орманды жайылымдар

Лесного пастбища

0,19

Батпақтық

Болотная

0,19

Жайылым мен шабындыққа егілген шөптер

Трава сеяных пастбищ и сенокосов


Дәнді-алуан шөпті жайылымдар

Злаково-разнотравного пастбища

0,26

Дәнді-бұршақты жайылымдар (1-ші өшіктіру)

Злаково-бобового пастбища (1-е стравливание)

0,23

Жиматарғақ

Ежа сборная

0,23

Қылтықсыз арпабас

Костер безостый

0,29

Мысыққұйрық

Лисохвост

0,19

Шабындықты қонақот

Мятлик луговой

0,24

Шабындық бетеге

Овсяница луговая

0,22

Атқонақ

Тимофеевка

0,25

Қызыл беде

Клевер красный

0,20

Беделі көрпекөк

Клеверная отава

0,23

Жоңышқа

Люцерна

0,21

Беде атқонақпен

Клевер с тимофеевкой

0,19

Біржылдық егіс дақылдарының шөптері

Трава однолетних посевных культур


Қара бидай

Рожь

0,17

Жүгері

Кукуруза

0,16

Сұлы

Овес

0,24

Асбұршақ

Горох

0,16

Сиыржоңышқа

Вика

0,17

Асбұршақ + сұлы

Горох+овес

0,18

Сиыржоңышқа + сұлы

Вика+овес

0,17

Мал азықтық қырыққабат

Кормовая капуста

0,13

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
7-қосымша

"Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп" (индексі 24-сх, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп" (индексі 24-сх, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес әзірленді жəне "Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп" (индексі 24-сх, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайланылады:

      1) азық-түлік мақсатында қайта өңдеу – туынды тағам өнімдерін өндіру үшін пайдаланылатын өнімдер саны (дайын өнімдер, субөнімдер және жартылай фабрикаттар өндірісіне);

      2) көк мал азығы – табиғи және жақсартылған шалғындар мен жайылымдар, сондай-ақ көкпен қоректендіру үшін арнайы өсірілген дақылдар. Көк мал азықтарының ерекшелігі – құрамындағы ылғалдың жоғарылығы (70 – 85%);

      3) құнарлы мал азығы – құрамындағы қоректік заттары жоғары мал азығы. Құнарлы мал азығының негізгі бөлігін жемшөптік астық және бұршақ дақылдарының дәндері құрайды. Құнарлы мал азығына кебек, күнжаралар, өсімдік майы өндірісінің қалдықтары, жом және сірне, крахмал сірнелі, спирт, сыра қайнату өндірісі мен шарап дайындау ісінің қалдықтары, жануар тектес мал азықтары: балық, ет, ет-сүйек, қан және сүйек ұны, мал азығы ашытқылары, витаминдер және шөп ұны жатады;

      4) құрама жем – белгілі бір түрі, типі және өнімділігі бойынша жануарларды толық азықтандыруды қамтамасыз ететін түрлі азық және азық қоспаларының қажетті мөлшеріне дейін қоспалардан тазартылған және ұсақталған қоспа;

      5) өңір (осы статистикалық байқау үшін) – облыс, республикалық маңызы бар қала;

      6) өндірістік тұтыну – ішкі пайдалануға жұмсалған өнімдердің шығыстары (мал мен құсты азықтандыруға, инкубацияға жұмсалған жұмыртқа шығындары);

      7) пішен – шөпті сусыздандыру нәтижесінде алынған және құрамында ылғалдың үлес салмағы 17%-дан аспайтын азық;

      8) пішендеме – кемінде 40% ылғалдыққа дейін дегдітілген және анаэробты жағдайларда сақталған вегетацияның ерте фазаларында жиналған шөптерден дайындалған азық;

      9) сабан – бастырудан кейін қалған дәнді және дәнді бұршақ дақылдарының құрғақ сабағы, сондай-ақ жапырақтан, гүл шоғырынан және тұқымнан босатылған зығыр, сора, кенаф және басқа да өсімдіктердің сабақтары;

      10) сойыс салмағы (сойыс салмақ) – бұл килограммен көрсетілген жануардың толық өңделгеннен кейінгі (бассыз, терісіз, қол-аяқсыз және ішкі органдарсыз) жаңа сойылған мал етінің нақты салмағы;

      11) сүрлем – ауыл шаруашылығы жануарларына арналған шырынды мал азығы, жоғары қоректі қасиеттері бар, өзінің калориялығы, дәрумендігі және диеталық қасиеттері бойынша жаңа шабылған шөппен теңеседі.

      3. Бірнеше аудандар және (немесе) облыстар аумағында мал шаруашылығы саласында қызметті жүзеге асырған заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары статистикалық нысанды мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметтің нақты жүзеге асырылатын орны бойынша сипаттайтын, әр аумақ бойынша ақпаратты көрсете отырып жеке бланкілерде ұсынады.

      4. 2-бөлімнің 1-жолында шаруашылықтың мал қорасында немесе жайлауда жайылымда болғанына қарамастан айдың 1-ші күніндегі жағдай бойынша шаруашылықтағы мал мен құс түрлерінің нақты қолда бары көрсетіледі. Сүтті, етті және сүтті-етті табынның сиырлар санына негізгі табынға қосқаннан кейін, бұзаулаған қашарларды, суалған және қысыр сиырларды және 27 айға жеткен қашарларды қоса негізгі табынның сиырлары жатады.

      2-бөлімнің 3-жолы бойынша өлі туылған төлді есептемегенде кейіннен сатылған, сойылған немесе өлген төлді қоса есепті айда шаруашылықтың иелігіндегі аналықтан тірідей туған төл көрсетіледі. Алынған төл санына шаруашылық басқа тараптан сатып алған есепті айда туған төл қосылмайды.

      2-бөлімнің 4-жолы бойынша шаруашылықпен өз өңірі шегінде ауыл шаруашылығы кәсіпорындарынан, дара кәсіпкерлерден және шаруа немесе фермер қожалықтарынан және жұртшылық шаруашылықтарынан мал мен құстың барлық сатып алынған жағдайлары (сатып алынғаны, айырбастау тәртібінде алынғаны, сыйға тарту, кездейсоқ қызметтерге, қарызға немесе қарызды өтеуге және басқа) жазылады.

      2-бөлімнің 8-жолы бойынша республиканың басқа өңірлерінен, сондай-ақ шет елдерден (импорт) сатып алынған мал мен құс бастарының саны көрсетіледі.

      2-бөлімнің 9-жолында шаруашылықпен сойылған (өздігінен немесе қасапханада) мал мен құс басының саны көрсетіледі, олардың еті жеке қажеттілікке пайдалануға, сатуға немесе ұйымдарға, кәсіпорындарға және шаруашылық қызметкерлерге, оның ішінде айырбас келісімі бойынша беруге арналған. Осы жолда дайындаушы ұйымдарға, қайта өңдеу кәсіпорындарына, қоғамдық тамақтандыру желісі (асханалар, мейрамханалар, дәмханалар), базарларды қоса сауда желісі арқылы және экспортқа союға сатылған мал мен құс басының саны көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10 және 11-жолдарында мал мен құстың сойылған немесе тірідей және сойыс массасында союға өткізілген салмағы көрсетіледі. Қой бойынша қаракөл елтірісіне сойылған төл де есептеледі (етке сойылған қойдың бір басының тірідей салмағын анықтау барысында қаракөл елтірісіне сойылған төлдің тірідей салмағы есептелмейді).

      2-бөлімнің 12-жолында ағымдағы айда өлген жас төлді қоса алғанда есепті айдағы мал мен құстың (өрттен, табиғи апаттан, суға батып кеткен және басқа) барлық өлген саны қамтылады. Сонымен бірге еті тағамға пайдаланылмаған немесе тек ауыл шаруашылығы малы, құсының және басқа да үй жануарларының азығына пайдаланылған мәжбүрлі түрде сойылған мал жатады.

      2-бөлімнің 13-жолы бойынша өз өңірі шегінде ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына, дара кәсіпкерлеріне, шаруа немесе фермер қожалықтарына және жұртшылық шаруашылықтарына тірі малдың шығыстары (сатылғаны, айырбастау, сыйға тарту, кездейсоқ қызметтерге, қарызға немесе қарызды өтеуге, еңбек ақыға) жазылады.

      2-бөлімнің 17-жолы бойынша республиканың басқа өңірлеріне (сатылғаны, айырбастау, сыйға тарту, кездейсоқ қызметтерге, қарызға немесе қарызды өтеуге), шет елдерге (экспортқа) шығарылған және ұрланған мал мен құс бастарының саны көрсетіледі.

      2-бөлімнің 18-жолы бойынша шаруашылықтың мал қорасында немесе жайлауда жайылымда болғанына қарамастан, шаруашылықтағы барлық мал мен құстың саны көрсетіледі.

      Сүтті бағыттағы сиырларға қара-ала, голштинфриз, қызыл дала, әулиеата, айршир, латвиялық қоңыр тұқымды сиырлар жатады. Етті бағыттағы сиырларға қазақтың ақ бас тұқымды сиырлары, әулиекөл, ангус, герефорд, обрак, шароле, лимузин, санта-гертруда, галловей және қалмақ сиырлары жатады. Сүтті-етті бағыттағы сиырларға алатаулық сиырлары, симменталдық және швицтік сиырлары жатады. Тұқымы жоқ малды пайдалану мақсатына қарай (етті немесе сүтті алуға) сүтті, етті немесе сүтті-етті табынға жатқызады. Егер сиырдан сүт адамның әрі қарай тұтынуы немесе өткізуі үшін алынатын болса, онда мұндай сиырларды сүтті табынға жатқызады.

      2-бөлімнің 20-жолы бойынша аналықтардың орташа басы аналық басының бір айдағы мал азығы күндерінің қосындысын осы айдағы күндердің санына бөлу арқылы есептеледі. Бір бас малдың бір тәулік ішінде шаруашылықта болуы мал азығы күні деп есептеледі.

      Аналықтардың орташа басы орташа хронологиялық формула бойынша есептеледі:      мұнда,

      X – есепті айдағы аналықтардың орташа басы;

      х1 – есепті айдың бірінші күніне аналық бастарының саны;

      х2 – есепті айдың екінші күніне аналық бастарының саны;

      х3 – есепті айдың үшінші күніне аналық бастарының саны;

      хn – есепті айдың соңғы күніне аналық бастарының саны;

      n – есепті айдағы күндер саны.

      Әрбір күнге деректер жоқ болған жағдайда аналықтардың орташа басы есепті айдың басына және соңына орташа арифметикалық ретінде есептеледі.

      Осы көрсеткішті есептеу үшін база ретінде есепті айда төл беруге қабілетті аналықтардың саны алынады.

      5. 3.1 және 3.2-ішкі бөлімдерде мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және өткізу бойынша деректер көрсетіледі.

      3.1-ішкі бөлімнің 1-бағанында тірідей салмақта мал мен құстың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені көрсетіледі.

      3.1-ішкі бөлімнің 2.4-бағанында экспорт көлемі сойыс салмақта көрсетіледі.

      3.2-ішкі бөлімнің 1 және 2-жолдар бойынша есепті айға нақты сауылған сиыр сүті, оның өткізілгеніне немесе бір бөлігі шаруашылықта пайдаланылғаны, оның ішінде бұзауларды суаруға кеткеніне қарамастан көрсетіледі. Емізіп асырау кезінде бұзаулар сорған сүт өнімге кірмейді, жалпы өндіріске кірмейді.

      3-жол бойынша оның сатылғаны немесе ішкішаруашылық қажеттілігіне жұмсалғанына қарамастан қойдың барлық нақты қырқылған жүні көрсетіледі. Қой терісін былғарыға өнеркәсіптік өңдеу кезінде алынған жүн ("қышқыл жүн" деп аталатын) өнімге енгізілмейді. Жүннің салмағы қойды тура қырқудан кейінгі табиғи салмақта көрсетіледі.

      4-жол бойынша құстар санын ұдайы өсіруге (инкубацияға) пайдаланылатын жұмыртқа санын қоса, олардың бір айда тауық мекиендерінен жиналған барлық жұмыртқалар саны көрсетіледі.

      Елтірі қозылардың терілеріне қаракөлше, қаракөл және елтірі жатады.

      Ірі терілер өндірісіне салмағы 10 килограммнан астам жаңа сойылған ірі қара мал, жылқы, түйе және басқа да терілер жатады.

      Шағын терілер өндірісіне салмағы 10 килограммға дейін жаңа сойылған қой, ешкі, бұзау, құлын, бота және басқа да терілер жатады.

      6. 3.3-ішкі бөлімде қырқылған қой жүнінің жалпы мөлшерінен бастапқы өңдеуге өткізілген жүннің мөлшері көрсетіледі. Бастапқы өңдеуге жүнді іріктеу, түту, шаю жəне кептіру жатады.

      7. 4-бөлімде есепті айда олардан өнім алынған мал мен құстың жеке түрлерінің орташа саны көрсетіледі. Сауын сиыр басының, тауық-мекиенінің орташа саны 2-бөлімнің 20-жолына ұқсас есептеледі. Қырқылған қой бойынша есепті айда олардан жүн алынған қойдың саны көрсетіледі.

      8. 5-бөлімде мал азығының түрлері бойынша қолда бары есепке алынады. 1 қарашадан 1 сәуірге дейін ай сайын 5.1-ішкі бөлімін толтыру үшін әр мал азығы түрінің нақты салмағын мал азығының қоректік нормативі арқылы мал азығы бірлігіне ауыстырылады.

      Дәнді және дәнді бұршақты жемшөптік дақылдарға малды азықтандыруға пайдаланылған барлық дәнді және дәндібұршақты дақылдардың көк салмағы кіреді.

      5.3-ішкі бөлімін толтырғанда шошқа мен үй құсын азықтандыруға дәнділердің сабаны және қауызы, сондай-ақ шөп қолданылмайды.

      9. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      10. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      11. Арифметика-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      есепті айдағы 1-жол = өткен айдағы статистикалық нысанның 18-жолға, әр баған үшін;

      есепті айдағы 2-жол = өткен айдағы статистикалық нысанның 19-жолға, әр баған үшін;

      егер 1-жол толтырылған болса, оңда 2-жолы толтырылады, әр баған үшін;

      4-жол = 5 – 7-жолдар қосындысына, әр баған үшін;

      егер 9-жол толтырылған болса, оңда 10 және 11-жолдары толтырылады, әр баған үшін;

      10-жол > 11-жолдан, 2, 4 және 6-бағандарынан басқа, әр баған үшін;

      егер 18-жол толтырылған болса, оңда 19-жолы толтырылады, әр баған үшін;

      егер 3-жол > 0, 20-жол > 0, 12-бағанынан басқа, әр баған үшін;

      егер 10-жол > 0, 11-жол > 0, 2, 4 және 6-бағандарынан басқа, әр баған үшін;

      13-жол = 14 – 16-жолдар қосындысына, әр баған үшін;

      18-жол = 1-жол + 3-жол + 5-жол + 6-жол + 7-жол + 8-жол – 9-жол –– 12-жол – 14-жол – 15-жол – 16-жол – 17-жол;

      1 баған ≥ 2-бағанына, әр баған үшін;

      3 баған ≥ 4-бағанына, әр баған үшін;

      5 баған ≥ 6-бағанына, әр баған үшін;

      2) Бөлім аралық бақылау:

      2-бөлімнің 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-бағандар бойынша 10-жолы = = 3.1-ішкі бөлімнің сәйкес кодтары бойынша 1-бағанына;

      егер 3.2-ішкі бөлімнің 1-жолы бойынша 1-бағанында деректер бар болса, онда 4-бөлімде 1.1-жолдың 1-бағаны толтырылады;

      егер 3.2-ішкі бөлімнің 2-жолы бойынша 1-бағанында деректер бар болса, онда 4-бөлімде 1.2-жолдың 1-бағаны толтырылады;

      егер 3.2-ішкі бөлімнің 3-жолы коды бойынша 1-бағанында деректер бар болса, онда 4-бөлімде 3-жолдың 1-бағаны толтырылады;

      егер 3.2-ішкі бөлімнің 4-жолы коды бойынша 1-бағанында деректер бар болса, онда 4-бөлімде 2-жолдың 1-бағаны толтырылады;

      егер 3.2-ішкі бөлімнің 6-жолы бойынша 1-бағанында деректер бар болса, онда 4-бөлімде 4-жолдың 1-бағаны толтырылады;

      3.2-ішкі бөлімнің 7-жолының 1-бағаны ≤ 2-бөлімнің 9-жолы + + 12-жолдың 1 + 3 + 5 + 7 + 8-жолдарының қосындылары бойынша;

      3.2-ішкі бөлімі 1-бағанының 7 + 8-жолдары ≤ 2-бөлімнің 9-жолы + + 12-жолдың 1 + 3 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10-жолдарының қосындылары бойынша;

      3.3-ішкі бөлім ≤ 3.2-бөлімнің 3-жолы бойынша 1-бағаны;

      3.4-ішкі бөлім ≤ 3.2-бөлімнің 1 + 2-жолдарының қосындылары бойынша 1-бағаны;

      егер 3.4-ішкі бөлім толтырылған болса, онда 3.2-бөлімде 1 + 2-жолдары бойынша 1-бағаны толтырылады.

      егер 4-бөлімде 1-жолдың 1-бағаны толтырылған болса, онда 2-бөлімде 1 және/немесе 3-жолдары бойынша 20-жолы толтырылады;

      4-бөлімнің 4-жолдың 1-бағаны ≤ 2-бөлімнің 9-жолынын 9-бағанынан.

      12. Қосымша бақылаулар рұқсат етілген болып табылады және респонденттердің жаңылысып жазуы және көңіл қоймағандығы себебінен туындайтын тіркеудің кездейсоқ қателерінің пайда болу ықтималдылығын төмендету мақсатында көзделген:

      2-бөлімнің 9 және 10-жолын толтыру кезінде мал мен құстың бір басының орташа тірі салмағы (10-жолының 9-жолына қатынасы) келесі шектерге шықпайтыны ескеріледі. Ірі қара малдың бір басының орташа тірі салмағының ең төмен рұқсат етілген мәні – 230 килограмм (бұдан әрі – кг), ең жоғарғы рұқсат ету – 550 кг. Сиырлар үшін осы мәндер тиісінше 380 кг және 550 кг; жылқылар – 270 кг және 600 кг; түйелер – 370 кг және 1000 кг; қойлар және ешкілер – 30 кг және 65 кг; шошқалар – 70 кг және 150 кг; маралдар – 250 кг және 300 кг; үй құсы – 0,5 кг және 8 кг; қояндар – 2,5 кг және 4 кг; фермада өсірілген құстар – 1 кг және 8 кг, өзге де жануарлар – 250 кг және 350 кг құрайды;

      2-бөлімнің 11-жолын толтыру кезінде тірі салмақта союға өткізілген мал мен құстың сойыс салмағының шығыс коэффициенті (пайызда көрсетілген 11-жолының 10-жолға қатысы) келесі мәнде болатыны ескеріледі. Ірі қара мал үшін сойыс шығысының коэффициенті 50–59%-ды (жұртшылық шаруашылықтары үшін – 50 – 54%-ды), жылқылар – 48–53%-ды, түйелер – 48–54%-ды, қойлар және ешкілер – 43–58%-ды, шошқалар – 66–75%-ды, үй құсы – 61–80%-ды, маралдар – 45–48%-ды құрайды;

      3.2-ішкі бөлімді толтыру кезінде бір сиырға есептегендегі сиыр сауымы күніне 23 кг-нан (өндірілген сиыр сүтінің сауылатын сиырдың орташа басына қатысы), тауық мекиендерінің орташа жұмыртқалағыштығы – айына 30 данадан (тауық жұмыртқасы өндірісінің тауық мекиендерінің орташа данадан (тауық жұмыртқасы өндірісінің тауық мекиендерінің орташа басына қатысы), ал бір қойдан орташа жүн қырқуы – 4,5 кг-нан (жүн өндірісінің саны қырқылған қой санына қатысы) аспайтыны ескеріледі.

      Егер жоғарыда келтірілген шектеулердің сақталмау құбылысы орын алған жағдайда, статистикалық нысанмен бірге тиісті түсініктеме ұсынылады.

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
5-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына 14-қосымша
Приложение 14 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 14

 
Егін себу қорытындылары туралы есеп
Отчет об итогах сева под урожай

Индексі
Индекс

4-сх

жылына бір рет
один раз в год

есепті кезең
отчетный периоджыл
год


 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің "Бір-немесе екіжылдық дақылдарды өсіру" 01.1, "Көпжылдық дақылдарды өсіру" 01.2, "Өсімдіктердің ұдайы өндірісі" 01.3 және "Аралас ауыл шаруашылығы" 01.5 кодтары бойынша негізгі және қосалқы қызмет түрлерімен заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.1 "Выращивание одно или двухлетних культур", 01.2 "Выращивание многолетних культур", 01.3 "Воспроизводство растений" и 01.5 "Смешанное сельское хозяйство"

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 15 маусымына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 15 июня (включительно) отчетного периода

БСН коды
Код БИН 

1. Егістік алқаптарының нақты орналасқан жерін көрсетіңіз – облыс, қала, аудан
Укажите фактическое место нахождения посевных площадей – область, город, район1.1 Әкімшілік - аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Ағымдағы жылы егін үшін астыққа және балауса азыққа арналған күздік дақылдардың алқаптары туралы ақпаратты көрсетіңіз, гектарменУкажите информацию о площади озимых культур на зерно и зеленый корм под урожай текущего года, в гектарах

АШӨСЖ1 сәйкес ауылшаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Өткен жылдың күзінен себілген күздік дақылдардың алқабы
Площадь посевов озимых культур с осени прошлого года

Одан:
Из нее:

сақтандырылғаны
застрахованных

жаздық дақылдарды себу науқанының соңына астыққа сақталғаны
сохранившихся на зерно к концу сева яровых культур

балауса азық пен жайылымға пайдаланылғаны
использованных на зеленый корм и выпас

А

Б

1

2

3

4      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда және бұдан әрі АШӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында "Жіктеуіштер" бөлімінде орналасқан "Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығы

      1 Здесь и далее СКПСХ – Справочник продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в разделе "Классификаторы"

      3. Ағымдағы жылдың егініне жаздық дақылдар алқабы туралы ақпаратты көрсетіңіз, гектарменУкажите информацию о площади яровых культур под урожай текущего года, в гектарах

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ бойынша коды
Код по СКПСХ

Жаздық дақылдардың егістік алқабы
Площадь посевов яровых культур

Одан:
Из нее:

сақтандырылғаны
застрахованных

бақтар қатарлары аралығында
в междурядьях садов

жыртылған шабындықтар мен жайылымдарға алдын ала себілген дақылдар
предварительных культур на распаханных сенокосах и пастбищах

А

Б

1

2

3

4
4. Өткен жылдары себілген көпжылдық шөптер егістігі мен жабынды шөптердің алқабы туралы ақпаратты көрсетіңіз, гектармен
Укажите информацию о площади многолетних трав посева прошлых лет и подпокровных трав, в гектарах


4.1 Өткен жылдары себілген көпжылдық шөптің шабылатын алқабы – барлығы
Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет – всегоодан:
из них:


4.1.1 астық тұқымдас шөппен араласқан жоңышқа
люцерна в смеси со злаковыми травами


4.1.2 таза егістің астық тұқымдас шөптері
злаковые травы чистого посева


4.1.3 таза егістің бұршақ тұқымдас шөптері
бобовые травы чистого посева


4.1.3.1 жоңышқа
люцерна
4.2 Жабынды көпжылдық шөптердің алқабы (күзгі қосымша себілгенді қосқанда қосымша себілгені)
Площадь подпокровных многолетних трав (подсев, включая подсев с осени)      5. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                               Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование __________________ Адрес (респондента) ________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента)____________________________ __________________________

      стационарлық                   ұялы

      стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель __________________________________ ___________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _____________________________ __________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ____________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
15–қосымша

"Егін себу қорытындылары туралы есеп" (индексі 4-сх, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Егін себу қорытындылары туралы есеп" (индекс 4-сх, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Егін себу қорытындылары туралы есеп" (индекс 4-сх, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) ағымдағы жылдың егініне күздік дақылдар – ағымдағы жылдың егініне күзде себілген ауыл шаруашылығы дақылдарының алқаптары;

      2) ағымдағы жылдың егініне себілген жаздық дақылдар – ағымдағы жылдың егініне көктемде себілген ауыл шаруашылығы дақылдарының (дәндік, бұршақты, майлы, қант қызылшасы, темекі, шитті мақта, картоп, көкөніс, азық-түліктік бақша, азықтық дақылдар) алқаптары;

      3) жабынды шөптер – сол бір алаңда қандай да бір ауыл шаруашылығы дақылдарымен егілген шөптер.

      3. Егер ауыл шаруашылығы қызметі бірнеше аудандардың және (немесе) облыстардың/қалалардың аумақтарында жүзеге асырылса, заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері статистикалық нысанды жеке бланкілерде әр аумақ бойынша ақпаратты көрсете отырып ұсынады, яғни деректер егістік алқаптардың орналасқан жері бойынша көрсетіледі.

      Заңды тұлға құрылымдық бөлімшеге статистикалық нысанды тапсыру жөніндегі өкілеттіктерді берген жағдайда, онда статистикалық нысан өзінің орналасқан жері бойынша статистика бөлімшесіне тапсырады.

      4. Статистикалық нысанда ағымдағы жылғы егінге ауыл шаруашылығы дақылдары, есепті және өткен жылдардағы себілген шөптер алқабының нақты жалпы көлемдері көрсетіледі. Бұл ретте шаруашылық ішіндегі жер орналасу жоспарында қарастырылмаған уақытша егіс жолдары егіс алқабынан шығарылмайды.

      5. 1-бөлімде тіркелген жеріне қарамастан, егістік алқаптардың орналасқан жері көрсетіледі (облыс, қала, аудан).

      6. 2-бөлімнің 1-бағанында ағымдағы жылдың егініне өткен жылы күзде себілген қатты күздік бидай, күздік күшті жұмсақ бидай, күздік жұмсақ бидай, күздік қара бидай, күздік арпа және күздік рапс егістерінің көлемдері көрсетіледі.

      2-бөлімнің 2-бағанында жалпы әрбір дақыл бойынша күздік қатты бидай, күздік күшті жұмсақ бидай, күздік жұмсақ бидай егістерінің, күздік қара бидай, күздік арпа және күздік рапс егістерінің сақтандырылған көлемдері көрсетіледі. 2-бөлімнің 3-бағанында күздік қатты бидай, күздік күшті жұмсақ бидай, күздік жұмсақ бидай егістерінің, күздік қара бидай, күздік арпа және күздік рапс егістерінің жаздық дақылдарды себу науқанының соңына сақталған егістік көлемі көрсетіледі.

      2-бөлімнің 4-бағанында ағымдағы жылы көктемгі себу науқаны аяқталғанға дейін пайдаланылған балауса азық пен жайылымға пайдаланылған дақылдардың алқабы көрсетіледі. Егер аталған алқаптарға жаздық дақылдар себілген болса, онда осы жазғы дақылдардың егістігі негізгі егістік болып, сәйкес жаздық дақыл статистикалық нысанында көрсетіледі және жалпы егістік алқабына қосылады. Осы жағдайда, балауса азық пен жайылымға пайдаланылған күзгі дақыл егістігі 4-бағанда аралық егістік болып есептеліп, жалпы егістік алқабына қосылмайды.

      Сонымен қоса, жазғы мезгілде жарым-жартылай өліп, қайта себілмеген дәнді дақылдар егістігі дәнді дақылдар қатарынан алып тасталынбайды, демек, азықтық дақылдар санына аударылмайды.

      7. 3-бөлімнің 1-бағанында ағымдағы жылдың егініне көктемде себілген жаздық ауыл шаруашылығы дақылдарының (дәндік, бұршақты, майлы, қант қызылшасы, темекі, шитті мақта, картоп, көкөніс, азық-түліктік бақша, азықтық дақылдар) егістік алқабы көрсетіледі.

      Қорытынды есеп жасағанға дейін балауса азыққа, сүрлемге және жайылымға пайдаланылған күздік дақылдардың орнына егілген жаздық дақылдар да осыған қосып көрсетіледі. Күздік дақылдар шықпай қалған алқаптарға егілген жаздық дақылдар егісі, қайта себілгенге сәйкес дақылдардың алқабында көрсетіледі.

      Көктемгі кезеңде жаздық және күздік дақылдардың өспей қалғаны болса және орнына қайта себілген жаздық дақылдармен жүргізілген жағдайда, онда өспей қалған бастапқы дақылдардың егіс алқабы (қосымша себілген шөп сақталған, көктемде шықпай қалған күздіктің алқабын қоса) нақты қайта себілген мөлшерінде статистикалық нысаннан шығарылады, ал статистикалық нысанға өспей қалған дақылдың егіс алқабы енгізіледі. Көктемгі кезеңде шықпай қалған жаздық және күздік дақылдардың қайта себілмеген алқабы (күздік шықпай қалған, ал қосымша себілген шөп сақталған жағдайлардан басқа) есептен шығарылмайды.

      3-бөлімнің 2-бағанында ауыл шаруашылығы дақылдарының (дәндік, бұршақты, майлы, қант қызылшасы, темекі, шитті мақта, картоп, көкөніс, азық-түліктік бақша, азықтық дақылдар) сақтандырылған егістерінің көлемі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 3-бағанында бақтардың қатар аралықтарына себілген егістер шаруашылықтың егіс алқабы көлеміне және олар егістікте орналасқан нақты көлемге енгізіледі, сондай-ақ көрсетіледі. Жас ағаштар оларға арналған алқапты бірнеше жылдар бойы пайдаланбайды, сондықтан қатар аралықтарында өзге де дақылдарды өсіруге болады.

      Жерді шалғынға айналдыру үшін көпжылдық шөптер себуге топырақты әзірлеу мақсатында жыртылған шабындықтар мен жайылымдарға алдын ала себілген дақылдар тиісті дақылдар егісінің жалпы алқабына енгізіледі, сондай-ақ 3-бөлімнің 4-бағаны бойынша жеке көрсетіледі. Бұл орайда ескеретін жайт, алдын ала себілетін дақылдарды себу шабындықтар мен жайылымдарды түбегейлі жақсарту жобасына сәйкес жүргізіледі және белгілі бір алқапта 2 – 3 жыл қатарынан жүргізілмейді. 3-бөлімнің 4-баған бойынша осы дақылдардың егісі аталған мерзімнен көп жүргізілсе, егер олар жалпы егіс алқабында ескеріліп (тиісті дақылдар бойынша) енгізілмейді.

      8. 4-бөлімде өткен жылдары себілген көпжылдық шөптер мен жабынды шөптер туралы ақпарат көрсетіледі.

      4-бөлімнің 4.1-жолы бойынша есепті жүргізу кезеңінде сақталған өткен жылдардағы жабынсыз және жабынды көпжылдық егістер алқабы көрсетіледі. Оған пішенге, тұқымға, балауса азыққа, жайылымға және сүрлемге пайдаланылатын көпжылдық шөп алқабы енгізіледі.

      Көпжылдық шөптің барлық түрінің шабылатын алқабы өткен жылдардың егісі бойынша тұтас көрсетіледі, тек жоңышқа (астық тұқымдас шөп қосылғаны), сондай-ақ таза егілген астық және бұршақ тұқымдас шөп егісі 4.1-бөлімшенің 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3-жолдарда бөлек көрсетіледі. 4.1.3.1-жол бойынша таза бұршақ тұқымдас шөп егісінен жоңышқа көрсетіледі.

      4-бөлімнің 4.2-жол бойынша жабынды көпжылдық шөптердің алаңы (қосымша себілгені, күзден бері қосымша себілгені) көрсетіледі. Көпжылдық шөптерден бұршақты және астық тұқымдастардың шөптері (мысалы, қызыл жоңышқа, жоңышқа, эспарцет, тимофеевка, бозот, мысыққұйрық, көпжылдық люпин); біржылдық және екі жылдықтардын ерте-сераделла, донник, судан шөбi, бiр жылдық, райграс, түктi вика, күздік рапс, сәбiз, турнепс. Жабынды шөп жабынды жиналғаннан кейін ғана дербес алаңды иеленді.

      9. Деректер статистикалық нысанда екі ондық белгімен көрсетіледі, өлшем бірлігі – гектар.

      10. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      11. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйе арқылы жүзеге асырылады.

      12. Арифметика-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      2-баған ≤ 1-бағаннан, әр жол үшін;

      3-баған + 4-баған ≤ 1-бағаннан, әр жол үшін;

      2) 3 бөлім:

      2-баған ≤ 1-бағаннан, әр жол үшін;

      3-баған ≤ 1-бағаннан, әр жол үшін;

      4-баған ≤ 1-бағаннан, әр жол үшін;

      3) 4 бөлім:

      4.1-жол ≥ 4.1.1-жолдан + 4.1.2-жол + 4.1.3-жол;

      4.1.3-жол ≥ 4.1.3.1-жолдан.

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
7-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына 20-қосымша
Приложение 20 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 21

 
Ауыл шаруашылығы дақылдары түсімін жинау туралы
О сборе урожая сельскохозяйственных культур

Индексі
Индекс

29-сх

жылына бір рет
один раз в год

есепті кезең
отчетный периоджыл
год


 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01.1 "Бір- немесе екіжылдық дақылдарды өсіру", 01.2 "Көпжылдық дақылдарды өсіру", 01.3 "Өсімдіктердің ұдайы өндірісі", 01.5 "Аралас ауыл шаруашылығы" кодтары бойынша негізгі немесе қосалқы қызмет түрлерімен барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері;
100 адамнан артық қызметкерлері бар жеке кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары ұсынады
Представляют:
все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным или вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.1 "Выращивание одно- или двухлетних культур", 01.2 "Выращивание многолетних культур", 01.3 "Воспроизводство растений" и 01.5 "Смешанное сельское хозяйство";
индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства с численностью работников свыше 100 человек

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 2 қарашасына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 2 ноября (включительно) отчетного периода

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИН1. Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметті нақты жүзеге асыратын аумақты – облыс, қала, аудан көрсетіңіз
Укажите территорию фактического осуществления деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур – область, город, район 
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соотвествующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Маусымдық дақылдардың түсімін жинау туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о сборе урожая сезонных культур

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Шықпай қалған жаздық дақылдардың егіс алқабы, гектармен
Площадь погибших посевов яровых культур, в гектарах

Ауыл шаруашылық дақылдарының нақтыланған егіс алқабы, гектармен
Уточненная посевная площадь сельско-хозяйственных культур, в гектарах

Жеке ауыл шаруашылық жиналған алқабы, гектармен
Убранная площадь отдельных сельско-хозяйственных культур, в гектарах

Жеке ауыл шаруашылық дақылдарының жалпы түсімі, центнермен
Валовой сбор отдельных сельскохозяйственных культур, в центнерах

алғашқы кіріске алынған салмақта
в первоначально оприходованном весе

өңдеуден кейінгі салмақта
в весе после доработки

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них с орошаемых

барлығы
всего

одан суармалы
из них с орошаемых

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда және бұдан әрі АШӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында "Жіктеуіштер" бөлімінде орналасқан Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығы
1 Здесь и далее СКПСХ – Справочник продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в разделе "Классификаторы"


      2.1 Ашық топырақта өсірілген гүлдерді жинау туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о сборе цветов открытого грунта

Гүлдердің атауы
Наименование цветов

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Жалпы жинау, мың данамен
Валовый сбор, в тысяч штуках

А

Б

1

Кесілген раушан гүлдер
Розы срезанные

01.19.21.110


Кесілген қалампыр гүлдер
Гвоздики срезанные

01.19.21.120


Кесілген бақыт гүлдер
Хризантемы срезанные

01.19.21.130


Өзге де кесілген гүлдер
Цветы срезанные прочие

01.19.21.190


      2.2 Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің жекелеген түрлерін өсіру туралы ақпаратты көрсетіңіз Укажите информацию о выращивании отдельных видов продукции растениеводства

Атауы
Наименование

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Өсірілген, мың данамен
Выращено, в тысяч штуках

А

Б

1

Кесілген рождестволық ағаштар
Деревья рождественские, срубленные

01.29.20.000


Гүлдердің көшеттері
Рассада цветов

01.30.10.210


Көкөністердің көшеттері
Рассада овощей

01.30.10.220


Жидек дақылдарының көшеттері
Рассада культур ягодных

01.30.10.230


Саңырауқұлақты жер (мицелий)
Грибницы (мицелий)

01.30.10.400


Жемісті және декоративтік ағаштар мен бұталардың екпе көшеттері
Сеянцы деревьев и кустарников, плодовых и декоративных

01.30.10.500


Жемісті және декоративтік ағаштар мен бұталардың тікпе көшеттері
Саженцы деревьев и кустарников, плодовых и декоративных

01.30.10.600


      3. Көпжылдық дақылдардың түсімін жинау туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о сборе урожая многолетних культур

АШӨСЖ1 сәйкес екпелер атауы
Наименование насаждений в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Көп жылдық екпелер алқабы, гектармен
Площадь многолетних насаждений, в гектарах

Жеміс салу жасындағы көпжылдық екпелер алқабы, гектармен
Площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте, в гектарах

Алғашқы кіріске алынған салмақтағы жеке ауыл шаруашылық дақылдарының жалпы түсімі, центнермен
Валовой сбор отдельных сельскохозяйственных культур в первоначально оприходованном весе, в центнерах

Жеміс салу жасындағы көпжылдық екпелер алқабынан жалпы түсімі, центнермен
Валовой сбор с площади многолетних насаждений в плодоносящем возрасте, в центнерах

барлығы
всего

одан суармалы жерлер
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы жерлер
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы жерлерден
из них с орошаемых

барлығы
всего

одан суармалы жерлерден
из них с орошаемых

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8      4. Қорғалған топырақтағы жеке ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін жинау туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о сборе урожая отдельных сельскохозяйственных культур в защищенном грунте

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Жылыжайдың пайдаланылатын алқабы, шаршы метрмен
Используемая площадь теплиц, в квадратных метрах

Жалпы түсім, центнермен
Валовой сбор, в центнерах

А

Б

1

2

      4.1 Қорғалған топырақта өсірілген гүлдерді жинау туралы ақпаратты көрсетіңіз Укажите информацию о сборе цветов защищенного грунта

Гүлдердің атауы
Наименование цветов

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Жылыжайлардың пайдаланылатын алқабы, шаршы метрмен
Используемая площадь теплиц, в квадратных метрах

Жалпы жинау, мың данамен
Валовый сбор, в тысяч штуках

А

Б

1

2

Кесілген раушан гүлдер
Розы срезанные

01.19.21.110Кесілген қалампыр гүлдер
Гвоздики срезанные

01.19.21.120Кесілген бақыт гүлдер
Хризантемы срезанные

01.19.21.130Өзге де кесілген гүлдер
Цветы срезанные прочие

01.19.21.190      5. Органикалық өсімдік шаруашылығының өндірілген өнімі туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о производстве продукции органического растениеводства

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Органикалық өсімдік шаруашылығының өнімінің нақтыланған егістік алқабы, гектармен
Уточненная посевная площадь продукции органического растениеводства, в гектарах

Органикалық өсімдік шаруашылығының өнімінің жиналған алқап, гектармен
Убранная площадь продукции органического растениеводства, в гектарах

Органикалық өсімдік шаруашылығының өнімін жалпы жинау, центнермен
Валовой сбор продукции органического растениеводства, в центнерах

А

Б

1

2

3

      6. Тыңайтқыштарды енгізу мен пайдалану туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о внесении и использовании удобрений

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйст венных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Минералдық тыңайтқыштарды енгізу, килограммен
Внесение минеральных удобрений, в килограммах

азоттық
азотных

фосфорлық
фосфорных

калийлік
калийных

қоректік заттардың 100%-ына есептегенде
в пересчете на 100% питательных веществ

одан суармалы
из них на орошаемые

физикалық салмақта
в физическом весе

одан суармалы
из них на орошаемые

қоректік заттардың 100%-ына есептегенде
в пересчете на 100% питательных веществ

одан суармалы
из них на орошаемые

физикалық салмақта
в физическом весе

одан суармалы
из них на орошаемые

қоректік заттардың 100%-ына есептегенде
в пересчете на 100% питательных веществ

одан суармалы
из них на орошаемые

физикалық салмақта
в физическом весе

одан суармалы
из них на орошаемые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      жалғасы                                                продолжение

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Минералдық тыңайтқыштарды енгізу, килограммен
Внесение минеральных удобрений, в килограммах

Органикалық тыңайтқыштарды енгізу, тоннамен
Внесение органических удобрений, в тоннах

микротыңайтқыш
микроудобрений

қоректік заттардың 100%-ына есептегенде
в пересчете на 100% питательных веществ

одан суармалы
из них на орошаемые

физикалық салмақта
в физическом весе

одан суармалы
из них на орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

А

Б

13

14

15

16

17

18

      7. Ауыл шаруашылығы дақылдарының тыңайтылған алқабы туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию об удобренной площади сельскохозяйственных культур

      7.1 Ашық топырақтағы ауыл шаруашылығы дақылдарының тыңайтылған алқабы туралы ақпаратты көрсетіңіз, гектарменУкажите информацию об удобренной площади сельскохозяйственных культур открытого грунта, в гектарах

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ бойынша коды
Код по СКПСХ

Минералдық тыңайтқыштармен тыңайтылған алқап
Площадь, удобренная минеральными удобрениями

Органикалық тыңайтқыштармен тыңайтылған алқап
Площадь, удобренная органическими удобрениями

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

А

Б

1

2

3

4      7.2. Қорғалған топырақтағы ауыл шаруашылығы дақылдарының тыңайтылған алқабы туралы ақпаратты көрсетіңіз, шаршы метрменУкажите информацию об удобренной площади сельскохозяйственных культур защищенного грунта, в квадратных метрах

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ бойынша коды
Код по СКПСХ

Минералдық тыңайтқыштармен тыңайтылған алқап
Площадь, удобренная минеральными удобрениями

Органикалық тыңайтқыштармен тыңайтылған алқап
Площадь, удобренная органическими удобрениями

А

Б

1

2

      8. Дәнді дақылдарды өсіргенде ылғал ресурсын сақтау технологиясын қолдану туралы мәліметті көрсетіңіз, гектарменУкажите сведения о применении влагоресурсосберегающих технологий при возделывании зерновых культур, в гектарах

8.1. Сабанды ұсақтау және шашу арқылы жиналған дәнді дақылдар алқабы
Убранная площадь зерновых культур с измельчением и разбрасыванием соломы8.2. Себу кешенімен, сондай-ақ тікелей сепкіштермен себілген дәнді дақылдар алқабы
Площадь зерновых культур, засеянная посевными комплексами, а также стерневыми сеялками8.3. Құрамында глифосаты бар гербицидтермен өңделген дәнді дақылдар алқабы
Площадь зерновых культур, обработанная глифосатсодержащими гербицидами      9. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ___________________ Адрес (респондента) ________________________

      Телефоны (респонденттің)             Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Телефон (респондента)____ ______ Адрес электронной почты (респондента) ________

                              стационарлық ұялы

      стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель_____________________________________ _________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _______________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _______________________ _______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"

  Ауыл шаруашылығы
дақылдары түсімін жинау
туралы" статистикалық нысанға
(индексі 29-сх, кезеңділігі
жылына бір рет)
1-қосымша

"Жеке ауылшаруашылық дақылдарының түсімділігі" көрсеткіші бойынша жол берілетін мәндердің шектері

АШӨСЖ¹
коды

Атауы

Шектеу, центнер гектардан

01.11.1

Бидай

50 дейін

01.11.2

Жүгері (маис)

60 дейін

01.11.31

Арпа

30 дейін

01.11.32

Қара бидай

25 дейін

01.11.33

Сұлы

25 дейін

01.11.41

Қонақ жүгері

50 дейін

01.11.42

Тары

25 дейін

01.11.49.100

Қарақұмық

20 дейін

01.11.49.200

Тритикале

50 дейін

01.11.49.300

Масақтылар қоспасы

50 дейін

01.11.49.900

Өзге де дәнді дақылдар

50 дейін

01.11.6

Жасыл бұршақты көкөністер

35 дейін

01.11.7

Кептірілген бұршақты көкөністер

35 дейін

01.11.81

Соя бұршақтар

20 дейін

01.11.82

Жер жаңғағы

20 дейін

01.11.84

Мақта тұқымдары

20 дейін

01.11.9

Өзге де майлы тұқымдар

20 дейін

01.12

Күріш

50 дейін

01.13.12

Қырыққабат

800 дейін

01.13.2

Қауындар және қарбыздар

250 дейін

01.13.31

Бұрыштар

500 дейін

01.13.32

Қиярлар

500 дейін

01.13.33

Баялдылар

500 дейін

01.13.34

Қызанақтар

500 дейін

01.13.41

Сәбіз және мал азықтық шалқан

700 дейін

01.13.43

Пияз

350 дейін

01.13.49.300

Асханалық қызылша

700 дейін

01.13.51

Картоп

250 дейін

01.13.71

Қант қызылшасы

300 дейін

01.13.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген көкөністер

350 дейін

01.15.10

Темекі

35 дейін

01.16.11

Шитті мақта

35 дейін

01.19.10.300

Азықтық жүгері

350 дейін

01.19.10.510

Пішенге табиғи шабындықтар шөптері

40 дейін

01.21

Жүзім

100 дейін

01.24

Шекілдеуікті және дәнекті жемістер

250 дейін

01.25.1

Жидектер

200 дейін

01.25.3

Жаңғақтар

100 дейін

      Ескертпе

      1Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығы

  "Ауыл шаруашылығы
дақылдары түсімін жинау
туралы" статистикалық нысанға
(индексі 29-сх, кезеңділігі
жылына бір рет)
2-қосымша

Ылғалдылық коэффициенті

Егер пішендемеге жұмсалған кептірілген шөптің % мынадай болса:

кептірілген шөптің мөлшерін, мынадай ылғалдылықтағы шөпке қайта есептеген кезде, осы коэффициентке көбейту қажет:

67%

70%

75%

80%

50%

1,52

1,67

2,0

2,5

55%

1,36

1,5

1,8

2,25

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
21-қосымша

"Ауыл шаруашылығы дақылдары түсімін жинау туралы" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (индексі 29-сх, кезеңділігі жылына бір рет)

      1. Осы "Ауыл шаруашылығы дақылдары түсімін жинау туралы" (индексі 29-сх, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабының 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Ауыл шаруашылығы дақылдары түсімін жинау туралы" (индексі 29-сх, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) бастапқы кіріске алынған салмақ – түсімді жинау кезінде тазартпай алғандағы, арамшөбімен және минералдық қоспаларымен (топырақ, топырақ түйірі, собық масағы және өзге де қоспалар), сондай-ақ артық ылғалдығымен қоса нақты салмағы;

      2) егістік жерлер – ауыл шаруашылығы дақылдары егілген жердің ауданы;

      3) жалпы жинау – әртүрлі ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық егістігінен, ауыл шаруашылығы екпелерінен немесе басқа ауыл шаруашылық жерлерінен өндірілген (жиналған) өнім;

      4) жиналған алқап – ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімі жиналған нақты алқап;

      5) жылыжай – бұл жылыжай өсімдіктерін және көшеттерді жыл бойы өсіруге арналған, кез келген жарық өткізетін материалмен жабылған арнаулы үй-жай;

      6) көпжылғы дақылдар – жүзім, цитрус жемістері, дәндік, тұқымдас және сүйекті жемістер, жеміс ағаштары, бұталар және өзге жаңғақтар, құрамында майы бар жемістер, дәмдеуіштер, хош иісті және фармацевтикалық дақылдар, өзге де көпжылдық дақылдар;

      7) маусымдық дақылдар – дәнді, бұршақ дақылдары және майлы тұқымдар, көкөністер және бақша, тамыр-жемісті және түйнекжеміс (картоп, қант қызылшасы), темекі, талшықты дақылдар (мақта, зығыр, кендір), басқа да маусымдық дақылдар (азықтық дақылдар, гүлдер);

      8) органикалық өсімдік шаруашылығы – жабайы өсімдіктерді жинауды қоса есептегенде, синтетикалық тыңайтқыштарды, пестицидтерді және өсімдіктердің өсуін реттеуіштерді пайдаланбай, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру;

      9) өңдеуден кейінгі салмақ (есепке алынатын салмағы) – түсімді тазартқаннан және кептіргеннен кейінгі алынған, яғни ылғалдылық және ластану дәрежесін шегергендегі нақты салмағы;

      10) себу кешені – бұл топырақты алдын ала өңдеу, тегістеу, себу, тыңайтқыш енгізу және нығыздау сияқты бірнеше агротехнологиялық операцияларды бір мезгілде жүргізе алатын кешен;

      11) суармалы ауыл шаруашылығы алқаптары – ауыл шаруашылығында пайдалануға және суаруға жарамды тұрақты немесе уақытша суару желісі бар жерлер;

      12) тікелей сепкіш – анкерлі немесе қашау тісті сіңіргіштермен жабдықталған сепкіш;

      13) ылғалресурсынсақтау технологиясы – бұл технологияның мақсаты топыраққа ең аз әсер ету, топырақтың су режимін жақсарту және түсім жинау кезінде сабанды шашып тастау арқылы топырақ бетінде өсімдік қалдығын барынша сақтау.

      3. Егер ауылшаруашылық қызметі бірнеше аудандар мен (немесе) облыстардың аумақтарында жүзеге асырылса, респонденттер статистикалық нысанды жеке бланктерде әр аумақ бойынша ақпаратты көрсете отырып ұсынады, демек деректер ауылшаруашылық қызметін нақты жүзеге асыру орны бойынша көрсетіледі.

      Егер заңды тұлға құрылымдық бөлімшеге статистикалық нысанды тапсыру жөніндегі өкілеттіктерді берсе, онда осы құрылымдық бөлімше статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша аумақтық статистика бөлімшесіне тапсырады.

      4. Статистикалық нысанда егістік алқабының көлемі, нақты жиналған алқап (гектармен), түсімді нақты жинау (центнерде) және Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығының кодына сәйкес нысанда қарастырылған жекелеген дақылдар және суарылатын жерлер бойынша деректерді көрсетумен жаздық дақылдардың солған алқаптары туралы нақты деректер көрсетіледі.

      5. 1-бөлімде тіркелген жеріне қарамастан, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласында қызметті нақты жүзеге асыру аумағы (облыс, қала, аудан) көрсетіледі.

      6. 2-бөлімде нақтыланған егістік және өнім жиналатын алқаптың, жиналған түсімнің көлемі екі ондық белгісімен тұтас сандармен көрсетіледі.

      2-бөлімнің 3-бағанында нақтыланған егістік алқаптары туралы деректер, ағымдағы жылдың түсіміне кеш егілетін дақылдардың шаруашылықтағы нақты егілген алқабын (мәселен, жазда отырғызылған картоп), күздік дақылдар егісінің толық солған нақты мөлшерін, сондай-ақ егістің шаруашылықта пайдалануын (дәнге, пішенге тағы сол сияқты) ескере отырып, көрсетіледі. Бұл орайда солған (есептен шығарылған) егіс алқабы актілермен расталады.

      Оның құрамына қысқы солғандарын есептен шығарғандағы өткен жылғы егілген күздіктер, дербес ауданға, соның ішінде солған күздіктердің орнына қайта себілгендерді қоса, ағымдағы жылы егілген жаздық дақылдар және осы жылы егілген көпжылдық шөптер (бүркемесіз), өткен жылдары егілген көпжылдық шөптердің биыл жиналатын ауданы (яғни, көктемге сақталған шабындық ауданы) кіреді.

      Егер көк азыққа немесе сүрлемге пайдаланылған күздік дақылдар алқабына ағымдағы жылы көктемгі себу аяқталғанға дейін жаздық дақылдар егілсе, осы жаздық дақылдар егісі, тиісті жаздық дақылдар негізгі егіс ретінде есепте көрсетіліп, жалпы егіс көлеміне енгізіледі. Көк азыққа немесе сүрлемге пайдаланылған күздік дақылдар егісі аралық егіс болып саналып, жалпы егіс алқабына енгізілмейді, сондай-ақ қайталама (аңыздық), қатараралық (тығыз отырғызылған) егістер де жалпы егіс алқабына енгізілмейді.

      Жаз кезеңінде солған дәнді және дәндібұршақ дақылдар (олар жайылымға, пішенге, көк азық пен сүрлемге пайдаланылған жағдайдың өзінде) дәнді дақылдар қатарынан шығарылмайды, демек, мал азықтық дақылдар тобына ауыстырылмайды да, бастапқы белгіленген қолданылуы бойынша көрсетіледі.

      Егер жазғы кезеңде солған дақылдар орнына басқа дақылдар қайтадан себілсе, қайтадан себілген дақылдың егіс алқабы және осы дақылдан жиналған өнім көрсетіледі.

      Егер пішенге, көк азыққа немесе сүрлемге арналған дәнді дақылдар егісі іс жүзінде дәнге жиналса, олар дәнді дақылдар тобында тиісті дақылдар бойынша көрсетіледі.

      Егер көктемде дәнге арналған егістіктің (солғандарының ішінен) жекелеген учаскелері іс жүзінде (ерекшелік ретінде) пішенге, көк пішенге, сүрлемге орылып, тағы сол сияқты қолданылса, статистикалық нысанда міндетті түрде дәнді егістің азықты дақылға ауыстырылу себептерін түсіндіріп, оны құжаттық растай отырып, біржылдық шөп немесе сүрлемдік егіс тобында көрсетіледі. Алайда күріш, тары, қарақұмық секілді дақылдар егісінің ерекшеліктері бар, олар тек дәнге арналған.

      Бақтардың қатараралықтарында себілген егістері нақты осындай егістер шаруашылықтың егіс алқабы көлемінің жиынтығына енгізіледі.

      2-бөлімнің 5-бағаны бойынша есепті жылы жинау жұмыстары жүргізілген нақты жиналған алқап: дәнді дақылдар, техникалық дақылдардың және шөп тұқымдары бойынша – өнімі бастырылған алқап (комбайнмен жиналғанын қоса), қалған дақылдар бойынша – есепті мерзімге барлық нақты жиналған алқап, соның ішінде өнімі жиналған, бірақ, толығымен есепке алынбаған және кіріске алынбаған алқапты қоса көрсетіледі.

      Егер әрбір ауыл шаруашылығы дақылы бойынша жиналған алқап егіс алқабынан кем болған жағдайда (егістіктің жазда солуы немесе ауыстыру нәтижесінде), шаруашылық солған егістікті есептен шығарудың растауын ұсынады және осындай ауыстыру себебінің дұрыстығын түсіндіреді.

      Қайтадан егілген (аңыздық), қатараралық (тығыз отырғызылған) дақылдардың алқаптары тиісті дақылдардың негізгі егістігіне қосылады және жиналған жалпы алқапта көрсетіледі.

      Ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау негізінен 1 қарашаға дейін аяқталып, осы кезде егістің нақты пайдалануы белгілі болғандықтан, оларды нақты пайдалануы бойынша әрбір дақыл түсімінің орылған және жиналған алқабының көлемі туралы деректердің дұрыстығы мұқият тексеріледі.

      Дәнді дақылдар, күнбағыс, қант қызылшасы, мақта және темекінің жалпы жинауы ұсақтатудан кейінгі (таза, кіріс салмақта) орнатылады, басқа дақылдар бойынша – бастапқы кіріске алынған (бункерлі) салмағында белгіленеді.

      2-бөлімнің 7, 9-бағандарында дәнді және бұршақты (астыққа арналғаны) дақылдар бойынша комбайнмен орғанда, дән бастырғышпен бастырғанда және қолмен жинағанда алынған астықтың барлық мөлшері көрсетіледі. Сондай-ақ жерге түскен өнімдердің жиналғаны да ескеріледі.

      Жүгері шаруашылыққа пайдалану түрлері бойынша есептеледі:

      1) толық піскен астыққа арналған жүгері дәні – дәнді дақылдар есебінде;

      2) жүгері сүттеніп-балауызданып піскенге дейін, сүттеніп-балауызданып және балауызданып піскенде сүрлемге, көк азыққа (собығы мен сабағын) пайдаланғанда – мал азықтық дақылдар есебінде.

      Жүгері өнімін астыққа жинау толық піскен сатысында есептеледі және жүгері собығының салмағы құрғақ дәнге қайта есептеп көрсетіледі. Толық піскен жүгері собығын құрғақ астыққа қайта есептеу, белгілі бір астық қабылдау пунктерінде собықтағы дәннің базистік ылғалдылығын ескере отырып, тәуліктік орташа үлгіні бастыру арқылы собықтан алынған нақты астық шығымы бойынша жүргізіледі. Осыған орай жүгері дақылы бойынша шаруашылық астыққа жүгеріні собығымен сатқанда, астықтың сатып алушы белгілеген есептік салмағы қабылданады.

      Толық піскен жүгері собықтарының шаруашылықта қалғанын дәнге аударғанда, сатылған жүгері собықтарындағы дән шығымының орташа пайызымен есептеледі. Осы орташа пайыз қабылдаған дәнге алынған жөнелтпе құжаттың тізілімі бойынша белгіленеді.

      Собық дәні шығымының орташа пайызы мынадай қатынаспен есептеледі:

      дәннің есепке алынған салмағы ––––––––––––––––––––––––––––– x 100%, собықтың табиғи салмағы

      мұндағы,

      дәннің есепке алынған салмағы, ылғалдылық пен ластану дәрежесінің заттай үстемесі шегерілген немесе қосылған дәннің нақты салмағына тең, собықтың табиғи салмағы собықтың ластануы мен ылғалдылығы ескерілген нақты салмағына тең.

      Дәнге арналған, сабаны сыпыртқыға пайдаланылатын қонақ жүгері егісі дәнді дақылдар тобына енгізіледі.

      Картоп бойынша бүкіл жиналған жас картоптың, сондай-ақ, негізгі жинап алудан кейін картоп алқаптарынан жырту және тырмалаудың нәтижесінде алынған картоп та ескеріледі.

      Темекі бойынша есепті жылғы түсімнің барлық кіріске алынған өнімдері – сатылғаны да, сондай-ақ шаруашылықта қалдырылғаны да немесе жұмсалғаны да (есепке алынған салмағына қайта есептегенде) ескеріледі. Темекінің барлық сынықтары (негізгісі де, сондай-ақ қосымшасы да) ескерілуі тиіс.

      Қант қызылшасы жиналатын алқап және оның жиналған өнімі пайдалануына байланысты техникалық дақылдар бойынша қант қызылшасы (фабрикалық) ретінде, немесе тамыржемісті мал азықтары бойынша мал азығына арналған қант қызылшасы ретінде көрсетіледі.

      Жүгері бойынша сүттеніп-балауызданып піскенге дейінгі, сүттеніп-балауызданып және балауызданып піскен жүгерінің сабағы мен собығы сүрлемге және көк азыққа (көк көлемінің салмағы) пайдаланылғаны жалпы жиынтықпен көрсетіледі.

      Жүгерінің сабағы мен собығының көк жемшөбінің нақты жиналымы осы жемшөпті өлшеу арқылы белгіленеді. Жалпы көлемнен соның ішінде жүгерінің көк жемшөбі сүрлемге және көк мал азығы мен пішендемеге арналған мөлшерін көрсетеді. Малды жаю арқылы азықтандырылған жүгерінің өнімі статистикалық нысанда көрсетілмейді.

      Сүрлемдік дақылдар бойынша барлық сүрлемдік дақылдардың (жүгеріден басқасы) алқабы және тек осы алқаптан алынған көк жемшөп өнімінің түсімі көрсетіледі. Жабайы өсімдіктердің, қырыққабат жапырағының, пәлектің, картоп, азықтық тамыржемістілер, қант қызылшасы, тағы сол сияқтылардың, сондай-ақ табиғи шабындықтан орылған шөптерінің көлемі бұл көрсеткішке енгізілмейді.

      Біржылдық және көпжылдық шөптер (көпжылдық жабынды шөптер, жаздықтарды егу аяқталғанда сақталған, ағымдағы жылы егілген көпжылдық жабынсыз шөп егісі, өткен жылғы көпжылдық шөптер) бойынша 2-бөлімнің 5-бағанында пішенге, тұқымға, көк жемшөпке және жайылымға пайдаланылған жиналған алқап, соның ішінде жабынсыз көпжылдық шөптердің өткен жылы күзде егілгені, ал біржылдық шөптер бойынша – оны жинағаннан кейін жаздық дақылдар егілмеген көк жемшөпке пайдаланылған күздік егістер көрсетіледі.

      Екпе шөптің, табиғи шабындық пен жайылымның, екпе жайылым мен жақсартылған шабындықтың пішенін статистикалық нысанға алу бойынша 2-бөлімнің 5-бағанына кіріске алынған, соның ішінде қоғамдық мал азығына пайдаланылған, жұмыскерлерге берілген, тапсырылған және сатылған, пішен ұнтағын әзірлеуге пайдаланылған, пішен жиналған алқап енгізіледі.

      Екпе шөптің жиналған түсімі, көк жемшөпке (соның ішінде витаминді шөп ұнтағы мен пішендеме әзірлеуге пайдаланылған көк жемшөбін) шабылғаны, ал көпжылдық шөптер бойынша – сүрлемге шабылғаны да, есепте көк жемшөптің салмағымен көрсетіледі. Егер біржылдық және көпжылдық шөптер егісі малды жаюға пайдаланылған болса, яғни тек мал жаюға пайдаланылған алқап жазылады, статистикалық нысанда малды жаю арқылы азықтандырылған екпе шөп көк жемшөбінің түсімі көрсетілмейді.

      Сүрлемге пайдаланылған көпжылдық шөптер, "сүрлемге (жүгерісіз) арналған мал азықтық дақылдар" бойынша есепте көрсетілмейді.

      Егер ауыл шаруашылығы құралымында екінші және үшінші шабындық болса, статистикалық нысанда 2-бөлімнің 5-бағаны бойынша шөптің нақты (табиғи) жиналған алқабының, яғни тек бірінші шабындықтағы алқабы ғана көрсетіледі де, ал жиналған түсімге барлық шабындықтан алынған өнім енгізіледі.

      Бірінші шабындық пішенге, екіншісі – көк жемшөпке пайдаланылған жағдайда, статистикалық нысанда 2-бөлімнің 5-бағанында нақты жиналған алқап екі рет, біріншісінде – пішенге, екіншісінде – көк жемшөпке жиналған ретінде көрсетіледі.

      Егістік шөбінің солуына немесе белгілі бір алқаптың екі рет пайдалануына байланысты біржылдық және көпжылдық шөптердің себілген алқабымен жиналған алқабы сәйкес келмеуі мүмкін.

      Пішендемеге ылғалдылығы 50-55% кептірілген шөп жұмсалатындықтан, ол жаңадан шабылған шөпке ауыстырылады. Кептірілген шөпті жаңа шабылған шөпке ауыстыру үшін осы статистикалық нысанға 2-қосымшаға сәйкес шартты коэффициенттер қолданылады:

      Сүрлемге немесе көк жемшөп ретінде пайдаланылған шөп ешқандай ауыстырусыз табиғи салмағында көрсетіледі.

      2-бөлімнің 5-бағаны бойынша табиғи шабындықтардың жиналған алқабына мемлекеттік жер қорынан және орман ұйымдарынан, сондай-ақ басқа шаруашылықтан уақытша пайдалануға бөлінген алқаптан шабылғаны да қоса қамтылады.

      Дақылдық жайылымдар және жақсартылған (түбегейлі жақсартылған) шабындықтар бойынша пішенге және көк жемшөпке, пішендемеге, сүрлемге, шөп ұнтағына жиналған алқап пен осы алқаптан алынған өнім көрсетіледі.

      Толық піскен жүгері собығының жиналған түсімі бөлек көрсеткішпен көрсетіледі.

      Көкөністер бойынша тек ашық топырақтан алынған көкөніс өнімдері статистикалық нысанға алынады, соның ішінде есепте жаппай жиын-терінге дейін және одан кейін ішінара жиналған өнімдер де көрсетіледі.

      Тұқымға арналған асбұршақтың көкөністік сортының (жасыл асбұршақ) егістік алқабы, түсімі тұқымдық мақсатқа қалдырылған жағдайда, дәндік дақылдар қатарында емес, көкөніс дақылдарының тұқымдық құрамында есепке алынады.

      Екі жылдық көкөніс дақылдары аналықтарының және көкөніс дақылдары тұқымдықтарының алқабы және жалпы жинауы, көкөністің алқабына, әрі жалпы түсіміне енгізілмей, жеке көрсетіледі. Біржылдық көкөніс (қияр, қызанақ, тағы басқалар) тұқымдықтарына, өнімі толығымен көкөніс тұқымын алу үшін пайдаланылатын алқап жатады. Біржылдық көкөністерді тұқым алуға ішінара (іріктеп) пайдаланған жағдайда, олардың алқабы мен өнімі тиісті көкөніс дақылы бойынша көрсетіледі.

      Ашық топырақтан жаңадан кесіп алынған гүлдер мың данамен көрсетіледі.

      2-бөлімнің 7, 9-бағандарында барлық дақылдар бойынша оны жинаған жұмысы үшін заттай төлем түрінде берілген өнім де көрсетіледі.

      Егер шаруашылық түсімді элеваторға тікелей егістік алқабы немесе бастапқы өңдеуден кейін апарған жағдайда 2-бөлімнің 9-бағанында астықтың элеваторда анықталған салмағын көрсету қажет.

      Шаруашылықта осы статистикалық нысанды құрастыру кезінде ауыл шаруашылығы дақылдары тұтастай орылып бітпеген болса, жиналуға тиісті орылмай қалған алқап ауыл шаруашылығы дақылдарынан жиналатын болжамды түсімді бастапқы кіріске алынған салмақта және ұқсатудан кейінгі салмақта, қалыптасқан орташа түсімділікке сүйене отырып анықталады. Бұл ретте ағымдағы жылы өнімді жинау жағдайы ескеріледі және 1 қарашадан кейін жағдайлары осыған ұқсас жылдардағы нақты алынған өнім мөлшері туралы деректер қолданылады.

      Бастапқы өңдеу статистикалық нысанды ұсыну мерзімінен кейін аяқталған жағдайда ұқсатудан кейінгі салмақтағы жалпы жинауы туралы деректер бастапқы өңдеуден өткен легі туралы деректердің негізінде есептеледі.

      7. 3-бөлімнің 1-бағанында барлық жастағы оқшауланған бақтардың, жидектіктердің және жүзімдіктердің алқабы, ал 3-бөлімнің 3-бағанында – соның ішінде, ағымдағы жылы осы екпе ағаштардан түсім алынғанына немесе алынбағанына қарамастан, жеміс беретін жастағыларының алқабы көрсетіледі.

      Жеміс-жидек және жүзім ағаштарының жалпы және жеміс беретін алқабы, соның ішінде есептен шығарылған (есептен шығарылған уағына қарамастан), бірақ томарлары қопарылмаған алқап ескеріледі, осы бағандарға бақтардың оқшауланған учаскелерінің сиреген (сиреу дәрежесіне қарамастан) нақты алқабы да енгізіледі. 3-бөлімнің 3-бағанына есепті жылы өнім алынған, бірақ статистикалық нысанды құрастыру кезеңіне дейін томарлары қопарылған алқап екпе ағаш алқабына енгізіледі.

      Шаруашылықтың белгілі бір оқшауланған учаскесінде екпе ағаштың әртүрлі тұқымдық тобы болған жағдайда (шекілдеуікті және дәнекті), сол тұқымның 1 гектарға отырғызылатын түбір санының қабылданған нормасына аудару арқылы, екпе ағаштардың жалпы көлемі тұқымдық топтар бойынша (шекілдеуікті және дәнекті) бөлінеді. Егер жеміс беретін екпе ағаштардың осындай жолмен есептелген жекелеген тұқымдық топтарының көлемі оқшауланған учаскенің нақты жалпы көлеміне сәйкес келмесе, оның айырмашылығы екпе ағаш тұқымдық тобының есептелген көлеміне пропорционалды бөлінеді.

      Бақтарда жеміс ағаштарының аралығында (қатар аралықтарында) отырғызылған жидекті екпе ағаштары болса (құлпынай, қарақат, қарлыған, тағы сол сияқты), 3-бөлімнің 1 және 3-бағандарында жидекті екпе ағаштарының ауданы жекелеген алқаптардан және жемісті екпе ағаштарының қатар аралықтарындағы алқаптарынан қалыптастырылады.

      3-бөлімнің 5-бағанында жалпы түсімі (жеміс беретін кезеңдегі екпе ағаштардан және пайдалануға берілмеген жас екпе ағаштардан), ал 3-бөлімнің 7-бағанында – соның ішінде жеміс беретін жастағы екпе ағаштардан алынған түсімі көрсетіледі. Жидектіктер бойынша жидектіктердің оқшауланған алқабынан, сондай-ақ қатар аралықтарына отырғызылғанынан жиналған жалпы түсім көрсетіледі.

      Жабайы жеміс ағаштары және олардан алынған өнім статистикалық нысанға енгізілмейді.

      Өсірілген және өткізілген көшеттік материал – шекілдеуікті жемістердің тікпе көшеттері және сүйекті жемістердің тікпе көшеттері, жидекті дақылдардың тікпе көшеттері және жүзімнің тікпе көшеттері мың данамен көрсетіледі.

      8. 4-бөлімде ағымдағы жылғы түсімге пайдаланылатын жабық топырақ алқабы жəне жабық топырақ құрылысының барлық түрінен жиналған түсім түгел көрсетіледі. Алқап тек бірінші айналымнан көрсетіледі.

      Гүл және гүл көшеттерін өсіру мың данамен көрсетіледі.

      Саңырауқұлақ (мицелия) бойынша саңырауқұлақ өнімдерін өсіруге пайдаланған алқап ескеріліп, жалпы жиналған өнімі көрсетіледі.

      9. 5-бөлімде органикалық өнім үшін топыраққа қойылатын фитосанитариялық нормалардың талаптарына сәйкес келетін жер учаскелерінде өндірілген өнім көрсетіледі. Органикалық өсімдік шаруашылығы минералды азотты тыңайтқыштарды, өсуді синтетикалық реттегіштерді, синтетикалық бояуларды, полихлорид негізіндегі материалдарды, синтетикалық гербицидтерді, фунгицидтерді, инсектицидтерді және пестицидтерді қолданбай жүзеге асырылады. Органикалық өнімді өндіру үшін органикалық өндірілген тұқымдар мен көшет материалдары пайдаланылады.

      Осы бөлімді толтыру кезінде осы бөлім бойынша ақпарат 2, 3, 4-бөлімдерде көрсетілген дақылдар бойынша тиісті деректерден аспайтындығы ескеріледі.

      10. 6-бөлімде тыңайтқыштардың себілген уақытына қарамастан, ашық та және жабық та жерің ауылшаруашылық дақылдары егісіне, сондай-ақ көпжылдық екпе ағаштарға (бақ, жидектік, жүзімдік, тұт ағаштары), табиғи шабындықтар мен жайылымдарға ағымдағы жылдың түсіміне енгізілген минералдық және органикалық тыңайтқыштар мөлшері көрсетіледі. Алдағы жылдың түсіміне ағымдағы жылы енгізілген тыңайтқыштар мөлшері статистикалық нысанға енгізілмейді.

      Статистикалық нысанда минералдық тыңайтқыштар мөлшері құрамындағы қоректік заттардың 100 пайызына қайта есептеліп, сонымен қатар физикалық салмақта көрсетіледі.

      Қоректік заттар мөлшерінің пайызы туралы деректер тыңайтқыштарды жеткізушілерінің құжаттарынан алынады.

      Респонденттердің енгізілген тыңайтқыштар мөлшерін қоректік заттардың 100 пайызына қайта есептеуін есептеу үшін тыңайтқыштардың әр түрі бойынша атауы, физикалық салмақтағы көлемі, қоректік заттардың 100 пайызы есептелген тыңайтқыштар мөлшері жазылынып алынады, ол физикалық салмақтың қоректік заттардың пайызына көбейтілумен және 100 бөлу жолымен есептеледі (мысалы, аммоний сульфатында 21 пайызы азот бар, бұл тыңайтқыштың 200 тоннасы енгізілді; қоректік заттардың 100 пайызына қайта есептелгенде ол: 200*21/100=42 тоннаны құрайды).

      Күрделі тыңайтқыштар бойынша (мысалы, нитрофоска) физикалық салмағында екі ұдай есептеуге жол бермеу үшін тыңайтқыштардың салмағы тек фосфорлық тыңайтқыштар бойынша жазылады. Қоректік заттар бойынша әр тыңайтқыш статистикалық нысанда тиісті топ бойынша – азоттық, фосфорлық, калийлік, микротыңайтқыш жазылады.

      Статистикалық нысанда әр тыңайтқыш тиісті тобы: азотты, фосфорлы, калийлі, микротыңайтқыш бойынша жазылады. Ағымдағы жылдың түсіміне негізгі тыңайтқышта, сондай-ақ үстеме қорек ретінде де енгізілетін минералдық тыңайтқыштардың мөлшері көрсетіледі.

      11. 7.1 және 7.2-бөлімдерде минералдық және органикалық тыңайтқыштармен нақты тыңайтылған алқап көрсетіледі.

      Нақты тыңайтылған алқап сол немесе басқа учаскелердегі дақылдардың жалпы егіс көлемінен (қорғалған топырақта өсірілген ауыл шаруашылығы дақылдары бойынша – жылыжайдың пайдаланылатын алқабы) ағымдағы жылдың түсіміне мүлдем тыңайтқыш енгізілмеген алқаптың көлемін шегеру арқылы анықталады.

      Тыңайтылған алқап жалпы жиынтығы бойынша, сондай-ақ əрбір дақылдар бойынша да жалпы егіс көлемінен (қорғалған топырақта өсірілген ауыл шаруашылығы дақылдары бойынша – жылыжайдың пайдаланылатын алқабынан) аспайды.

      12. 8-бөлімнің 8.1-ішкі бөлімінде есепті жылғы сабанды ұсақтағышпен жабдықталған комбайндармен егін жинау кезінде сабанды ұсақтау және шашу арқылы дәнді дақылдардың жиналған алқаптары туралы деректер көрсетіледі.

      8-бөлімнің 8.2-ішкі бөлімінде сепкіш кешенімен, сондай-ақ анкерлі және қашау тісті сіңіргіштермен жабдықталған тікелей сепкіштермен есепті жылы себілген дәнді дақылдардың алқабы туралы деректер көрсетіледі.

      8-бөлімнің 8.3-ішкі бөлімінде арам шөпке қарсы құрамында глифосаты бар гербицидтермен өңделген алқаптарға есепті жылы себілген дәнді дақылдардың алқабы туралы деректер енгізіледі.

      8-бөлімді толтыру кезінде осы бөлім бойынша ақпараттың 2-бөлімде көрсетілген дәнді дақылдар бойынша тиісті деректерден аспау қажеттілігі ескеріледі.

      13. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      14. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      15. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      1-баған ≤ 3-бағаннан, әр жол үшін;

      1-баған ≥ 2-бағаннан, әр жол үшін;

      2-баған ≤ 4-бағаннан, әр жол үшін;

      3-баған ≥ 5-бағаннан, әр жол үшін;

      3-баған ≥ 4-бағаннан, әр жол үшін;

      4-баған ≥ 6-бағаннан, әр жол үшін;

      5-баған ≥ 6-бағаннан, әр жол үшін;

      7-баған ≥ 8-бағаннан, әр жол үшін;

      7-баған ≥ 9-бағаннан, әр жол үшін;

      8-баған ≥ 10-бағаннан, әр жол үшін;

      9-баған ≥ 10-бағаннан, әр жол үшін;

      егер 7-баған ≠ 0, 5-баған да ≠ 0, әр жол үшін;

      егер 8-баған ≠ 0, 6-баған да ≠ 0, әр жол үшін;

      2) 3-бөлім:

      1-баған ≥ 3-баған, әр жол үшін;

      1-баған ≥ 2-баған, әр жол үшін;

      2-баған ≥ 4-баған, әр жол үшін;

      3-баған ≥ 4-баған, әр жол үшін;

      5-баған ≥ 7-баған, әр жол үшін;

      5-баған ≥ 6-баған, әр жол үшін;

      6-баған ≥ 8-баған, әр жол үшін;

      7-баған ≥ 8-баған, әр жол үшін;

      егер 5-баған ≠ 0, 1-баған да ≠ 0, әр жол үшін;

      егер 6-баған ≠ 0, 2-баған да ≠ 0, әр жол үшін;

      егер 7-баған ≠ 0, 3-баған да ≠ 0, әр жол үшін;

      егер 8-баған ≠ 0, 4-баған да ≠ 0, әр жол үшін;

      3) 4-бөлім: егер 2-баған ≠ 0, 1-бағанда ≠ 0, әр жол үшін;

      4) 4.1-ішкі бөлім: егер 2-баған ≠ 0, 1-бағанда ≠ 0, әр жол үшін;

      5) 6-бөлім:

      1-баған ≥ 2-баған, әр жол үшін;

      3-баған ≥ 4-баған, әр жол үшін;

      5-баған ≥ 6-баған, әр жол үшін;

      7-баған ≥ 8-баған, әр жол үшін;

      9-баған ≥ 10-баған, әр жол үшін;

      11-баған ≥ 12-баған, әр жол үшін;

      13-баған ≥ 14-баған, әр жол үшін;

      15-баған ≥ 16-баған, әр жол үшін;

      17-баған ≥ 18-баған, әр жол үшін;

      6) 7-бөлім:

      1-баған ≥ 2-баған, әр жол үшін;

      3-баған ≥ 4-баған, әр жол үшін.

      16. Қосымша бақылау (келтірілген бақылауға жол беріледі және қате толтырудан және респонденттердің ұқыпсыздығынан пайда болатын, тіркеу кезіндегі кездейсоқ қателердің пайда болу ықтималдығын азайту мақсатында көзделген): 2 және 3-бөлімдерді толтыру кезінде жеке ауылшаруашылық дақылдарының түсімділігі осы нысанға "Жеке ауылшаруашылық дақылдарының түсімділігі" көрсеткіші бойынша жол берілетін мәндердің шектері" қосымшасында көрсетілген шектерге шықпайтындығы ескеріледі.

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
9-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы № 21 бұйрығына 22-қосымша
Приложение 22 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 21


Шағын шаруа немесе фермер қожалықтары мен жұртшылық шаруашылықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдары түсімін жинау туралы
О сборе урожая сельскохозяйственных культур в мелких крестьянских или фермерских хозяйствах и хозяйствах населения


Индексі
Индекс

А-005

жылына бір рет
один раз в год

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Байқауға іріктемеге түскен:
Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 01.1, 01.2, 01.3, 01.5-кодтары бойынша негізгі немесе қосалқы экономикалық қызмет түрлері бар қызметкерлерінің саны 100 адамға дейінгі дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары; егістік алқабы, шабындығы жəне жайылымы, көпжылдық екпелері бар жұртшылық шаруашылықтары қатысады
В наблюдении принимают участие попавшие в выборку:
индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видами экономической деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.1, 01.2, 01.3, 01.5 с численностью работников до 100 человек, хозяйства населения, имеющие посевные площади, сенокосы и пастбища, многолетние насаждения

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 2 қарашасына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 2 ноября (включительно) отчетного периода

ЖСН коды
код ИИНБСН коды
код БИН1. Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметті нақты жүзеге асыратын аумақты – облыс, қала, аудан көрсетіңіз
Укажите территорию фактического осуществления деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур – область, город, район1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес аумақ коды (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)1.2 Шаруашылық санатын көрсетіңіз (статистика органының қызметкері толтырады) (V)
Укажите категорию хозяйства (заполняется работником органа статистики) (V)


1.2.1 дара кәсіпкер, шаруа немесе фермер қожалығы
индивидуальный предприниматель, крестьянское или фермерское хозяйство
1.2.2 жұртшылық шаруашылығы
хозяйство населения
      2. Маусымдық дақылдардың түсімін жинау туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о сборе урожая сезонных культур

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Шықпай қалған жаздық дақылдардың егіс алқабы, шаршы метрмен
Площадь погибших посевов яровых культур, в квадратных метрах

Ауыл шаруашылық дақылдарының нақтыланған егіс алқабы, шаршы метрмен
Уточненная посевная площадь сельско-хозяйственных культур, в квадратных метрах

Жеке ауыл шаруашылық жиналған алқабы, шаршы метрмен
Убранная площадь отдельных сельско-хозяйственных культур, в квадратных метрах

Жеке ауыл шаруашылық дақылдарының жалпы түсімі, килограммен
Валовой сбор отдельных сельскохозяйственных культур, в килограммах

алғашқы кіріске алынған салмақтағы
в первоначально оприходованном весе

өңдеуден кейінгі салмақтағы
в весе после доработки

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них с орошаемых

барлығы
всего

одан суармалы
из них с орошаемых

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда және бұдан әрі АШӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсындағы "Жіктеуіштер" бөлімінде орналасқан "Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығы"

      1 Здесь и далее СКПСХ – "Справочник продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства", размещенный на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в разделе "Классификаторы"

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Шықпай қалған жаздық дақылдардың егіс алқабы, шаршы метрмен
Площадь погибших посевов яровых культур, в квадратных метрах

Ауыл шаруашылық дақылдарының нақтыланған егіс алқабы, шаршы метрмен
Уточненная посевная площадь сельско-хозяйственных культур, в квадратных метрах

Жеке ауыл шаруашылық жиналған алқабы, шаршы метрмен
Убранная площадь отдельных сельско-хозяйственных культур, в квадратных метрах

Жеке ауыл шаруашылық дақылдарының жалпы түсімі, килограммен
Валовой сбор отдельных сельскохозяйственных культур, в килограммах

алғашқы кіріске алынған салмақтағы
в первоначально оприходованном весе

өңдеуден кейінгі салмақтағы
в весе после доработки

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них с орошаемых

барлығы
всего

одан суармалы
из них с орошаемых

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      2.1 Ашық топырақта өсірілген гүлдерді жинау туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о сборе цветов открытого грунта

Гүлдердің атауы
Наименование цветов

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Жалпы жинау, мың данамен
Валовый сбор, в тысячах штук

А

Б

1

Кесілген раушан гүлдер
Розы срезанные

01.19.21.110


Кесілген қалампыргүлдер
Гвоздики срезанные

01.19.21.120


Кесілген бақытгүлдер
Хризантемы срезанные

01.19.21.130


Өзге де кесілген гүлдер
Цветы срезанные прочие

01.19.21.190


      2.2 Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің жекелеген түрлерін өсіру туралы ақпаратты көрсетіңіз Укажите информацию о выращивании отдельных видов продукции растениеводства

Атауы
Наименование

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Өсірілген, мың данамен
Выращено, в тысячах штук

А

Б

1

Кесілген рождестволық ағаштар
Деревья рождественские, срубленные

01.29.20.000


Гүлдердің көшеттері
Рассада цветов

01.30.10.210


Көкөністердің көшеттері
Рассада овощей

01.30.10.220


Жидек дақылдарының көшеттері
Рассада культур ягодных

01.30.10.230


Саңырауқұлақты жер (мицелий)
Грибницы (мицелий)

01.30.10.400


Жемісті және декоративтік ағаштар мен бұталардың екпе көшеттері
Сеянцы деревьев и кустарников, плодовых и декоративных

01.30.10.500


Жемісті және декоративтік ағаштар мен бұталардың тікпе көшеттері
Саженцы деревьев и кустарников, плодовых и декоративных

01.30.10.600


      3. Көпжылдық дақылдардың түсімін жинау туралы ақпаратты көрсетіңіз Укажите информацию о сборе урожая многолетних культур

АШӨСЖ1 сәйкес екпе ағаштар атауы
Наименование насаждений в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Көпжылдық көшеттер алқабы, шаршы метрмен
Площадь многолетних насаждений, в квадратных метрах

Жеміс салу жасындағы көпжылдық көшеттер алқабы, шаршы метрмен
Площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте, в квадратных метрах

Алғашқы кіріске алынған салмақтағы жеке ауыл шаруашылық дақылдарының жалпы түсімі, килограммен
Валовой сбор отдельных сельскохозяйственных культур в первоначально оприходованном весе, в килограммах

Жеміс салу жасындағы көпжылдық көшеттер алқабынан жалпы түсімі, килограммен
Валовой сбор с площади многолетних насаждений в плодоносящем возрасте, в килограммах

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8      4. Қорғалған топырақтағы ауылшаруашылық дақылдарын өсіру туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о выращивании сельскохозяйственных культур защищенного грунта

      4.1 Қорғалған топырақ құрылыстары туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о сооружениях защищенного грунта

Құрылыстардың түрлері
Виды сооружений

НҚЖ² бойынша коды
Код по КОФ²

Жылыжайлардың жалпы алаңы, шаршы метрмен
Общая площадь теплиц, в квадратных метрах

А

Б

1

Көкөніс өсіруге арналған жылыжайлар
Теплицы для выращивания овощей

122.911004


Гүл өсіруге арналған жылыжайлар
Теплицы для выращивания цветов

122.911005


      Ескертпе:

      Примечание:

      2 Мұнда және бұдан әрі – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсындағы "Жіктеуіштер" бөлімінде орналасқан "Негізгі қорлар анықтамалығы"

      2 Здесь и далее – "Справочник основных фондов", размещенный в разделе "Классификаторы" на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

      4.2 Қорғалған топырақтағы жеке ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімін жинау туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о сборе урожая отдельных сельскохозяйственных культур в защищенном грунте

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығыдақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Жылыжайлардың пайдаланылатын алқабы, шаршы метрмен
Используемая площадь теплиц, в квадратных метрах

Жалпы түсім, килограммен
Валовой сбор, в килограммах

А

Б

1

2

      4.3 Қорғалған топырақта өсірілген гүлдерді жинау туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию о сборе цветов защищенного грунта

Гүлдердің атауы
Наименование цветов

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Жылыжайлардың пайдаланылатын алқабы, шаршы метрмен
Используемая площадь теплиц, в квадратных метрах

Жалпы жинау, мың данамен
Валовый сбор, в тысячах штук

А

Б

1

2

Кесілген раушан гүлдер
Розы срезанные

01.19.21.110Кесілген қалампыргүлдер
Гвоздики срезанные

01.19.21.120Кесілген бақытгүлдер
Хризантемы срезанные

01.19.21.130Өзге де кесілген гүлдер
Цветы срезанные прочие

01.19.21.190      5. Органикалық өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру туралы ақпаратты көрсетіңіз (дара кәсіпкермен, шаруа немесе фермер қожалығымен толтырылады)

      Укажите информацию о производстве продукции органического растениеводства (заполняется индивидуальным предпринимателем, крестьянским или фермерским хозяйством)

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Органикалық өсімдік шаруашылығы өнімдерін жалпы жинау, килограммен
Валовой сбор продукции органического растениеводства, в килограммах

А

Б

1

      6. Тыңайтқыштарды енгізу мен пайдалану туралы ақпаратты көрсетіңіз Укажите информацию о внесении и использовании удобрений

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Минералдық тыңайтқыштарды енгізу, килограммен
Внесение минеральных удобрений, в килограммах

азоттық
азотных

фосфорлық
фосфорных

калийлік
калийных

қоректік заттардың 100%-ына есептегенде
в пересчете на 100% питательных веществ

одан суар малы
из них на орошаемые

физикалық салмақта
в физическом весе

одан суармалы
из них на орошаемые

қоректік заттардың 100%-ына есептегенде
в пересчете на 100% питательных веществ

одан суармалы
из них на орошаемые

физикалық салмақта
в физическом весе

одан суармалы
из них на орошаемые

қоректік заттардың 100%-ына есептегенде
в пересчете на 100% питательных веществ

одан суармалы
из них на орошаемые

физикалық салмақта
в физическом весе

одан суармалы
из них на орошаемые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12      жалғасы                                                продолжение

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ коды
Код СКПСХ

Минералдық тыңайтқыштарды енгізу, килограммен
Внесение минеральных удобрений, в килограммах

Органикалық тыңайтқыштарды енгізу, тоннамен
Внесение органических удобрений, в тоннах

микротыңайтқыш
микроудобрений

қоректік заттардың 100%-ына есептегенде
в пересчете на 100% питательных веществ

одан суармалы
из них на орошаемые

физикалық салмақта
в физическом весе

одан суармалы
из них на орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них на орошаемые

А

Б

13

14

15

16

17

18

      7. Ауыл шаруашылығы дақылдарының тыңайтылған алқабы туралы ақпаратты көрсетіңізУкажите информацию об удобренной площади сельскохозяйственных культур

      7.1 Ашық топырақтағы ауыл шаруашылығы дақылдарының тыңайтылған алқабы туралы ақпаратты көрсетіңіз, шаршы метрменУкажите информацию об удобренной площади сельскохозяйственных культур открытого грунта, в квадратных метрах

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ бойынша коды
Код по СКПСХ

Минералдық тыңайтқыштармен тыңайтылған алқап
Площадь, удобренная минеральными удобрениями

Органикалық тыңайтқыштармен тыңайтылған алқап
Площадь, удобренная органическими удобрениями

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

барлығы
всего

одан суармалы
из них орошаемые

А

Б

1

2

3

4

      7.2. Қорғалған топырақтағы ауыл шаруашылығы дақылдарының тыңайтылған алқабы туралы ақпаратты көрсетіңіз, шаршы метрмен

      Укажите информацию об удобренной площади сельскохозяйственных культур защищенного грунта, в квадратных метрах

АШӨСЖ1 сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының атауы
Наименование сельскохозяйственных культур в соответствии с СКПСХ1

АШӨСЖ бойынша коды
Код по СКПСХ

Минералдық тыңайтқыштармен тыңайтылған алқап
Площадь, удобренная минеральными удобрениями

Органикалық тыңайтқыштармен тыңайтылған алқап
Площадь, удобренная органическими удобрениями

А

Б

1

2

      8. Дәнді дақылдарды өсіргенде ылғал ресурсын үнемдеу технологиясын қолдану туралы мәліметті көрсетіңіз, шаршы метрмен (дара кәсіпкермен, шаруа немесе фермер қожалығымен толтырылады)

      Укажите сведения о применении влагоресурсосберегающих технологий при возделывании зерновых культур, в квадратных метрах (заполняется индивидуальным предпринимателем, крестьянским или фермерским хозяйством)

8.1. Сабанды ұсақтау және шашу арқылы жиналған дәнді дақылдар алқабы
Убранная площадь зерновых культур с измельчением и разбрасыванием соломы8.2. Себу кешендерімен, сондай-ақ тікелей сепкіштермен себілген дәнді дақылдар алқабы
Площадь зерновых культур, засеянная посевными комплексами, а также стерневыми сеялками8.3. Құрамында глифосаты бар гербицидтермен өңделген дәнді дақылдар алқабы
Площадь зерновых культур, обработанная глифосатсодержащими гербицидами      9. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Дара кәсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары бойынша толтырылады

      Заполняется по индивидуальным предпринимателям, крестьянским или фермерским хозяйствам

ДК, ШФҚ атауы3
Наименование ИП, ФХ3_________________________________________________

Ескертпе:
Примечание:
3 ДК, ШФҚ – Дара кәсіпкер, шаруа немесе фермер қожалығы
3 ИП, КФХ – Индивидуальный предприниматель, крестьянское или фермерское хозяйство
ДК, ШФҚ3 мекенжайы
Адрес ИП, КФХ3 __________________________________________________

ТелефоныТелефон_________ _____________ стационарлық ұялыстационарный мобильный

 
Пікіртерім жүргізілген немесе деректерді ұсынған
адамның тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
опрошенного или предоставившего данные _______________________________________

Қолы
Подпись__________________

 
Жұртшылық шаруашылықтары бойынша толтырылады
Заполняется по хозяйствам населения


Шаруашылықтың мекенжайы
Адрес хозяйства ______________________________________

ШаруашылықтыңтелефоныТелефон хозяйства________ __________ стационарлық ұялыстационарный мобильный

 
Пікіртерім жүргізілген немесе деректерді ұсынған
адамның тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
Фамилия, имя и отчество (при его наличии)
опрошенного или предоставившего данные ______________________________________________

Қолы
Подпись__________________

Интервьюердің тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
Фамилия, имя и отчество (при его наличии) интервьюера __________________________________________

Қолы
Подпись__________________

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"

  "Шағын шаруа немесе
фермер қожалықтары мен
жұртшылық
шаруашылықтарындағы
ауыл шаруашылығы дақылдары
түсімін жинау туралы"
статистикалық нысанға
(индексі А-005, кезеңділігі
жылына бір рет)
қосымша

"Жеке ауылшаруашылық дақылдарының түсімділігі" көрсеткіші бойынша жол берілетін мәндердің шектері

АШӨСЖ1 коды

Атауы

Шектеу, центнер гектардан

01.11.1

Бидай

50 дейін

01.11.2

Жүгері (маис)

60 дейін

01.11.31

Арпа

30 дейін

01.11.32

Қара бидай

25 дейін

01.11.33

Сұлы

25 дейін

01.11.41

Қонақ жүгері

50 дейін

01.11.42

Тары

25 дейін

01.11.49.100

Қарақұмық

20 дейін

01.11.49.200

Тритикале

50 дейін

01.11.49.300

Масақтылар қоспасы

50 дейін

01.11.49.900

Өзге де дәнді дақылдар

50 дейін

01.11.6

Жасыл бұршақты көкөністер

35 дейін

01.11.7

Кептірілген бұршақты көкөністер

35 дейін

01.11.81

Соя бұршақтар

20 дейін

01.11.82

Жер жаңғағы

20 дейін

01.11.84

Мақта тұқымдары

20 дейін

01.11.9

Өзге де майлы тұқымдар

20 дейін

01.12

Күріш

50 дейін

01.13.12

Қырыққабат

800 дейін

01.13.2

Қауындар және қарбыздар

250 дейін

01.13.31

Бұрыштар

500 дейін

01.13.32

Қиярлар

500 дейін

01.13.33

Баялдылар

500 дейін

01.13.34

Қызанақтар

500 дейін

01.13.41

Сәбіз және мал азықтық шалқан

700 дейін

01.13.43

Пияз

350 дейін

01.13.49.300

Асханалық қызылша

700 дейін

      Ескертпе:

      1Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығы

АШӨСЖ1 коды

Атауы

Шектеу, центнер гектардан

01.13.51

Картоп

250 дейін

01.13.71

Қант қызылшасы

300 дейін

01.13.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген көкөністер

350 дейін

01.15.10

Темекі

35 дейін

01.16.11

Шитті мақта

35 дейін

01.19.10.300

Азықтық жүгері

350 дейін

01.19.10.510

Пішенге табиғи шабындықтар шөптері

40 дейін

01.21

Жүзім

100 дейін

01.24

Шекілдеуікті және дәнекті жемістер

250 дейін

01.25.1

Жидектер

200 дейін

01.25.3

Жаңғақтар

100 дейін

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
10-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
23-қосымша

"Шағын шаруа немесе фермер қожалықтары мен жұртшылық шаруашылықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдары түсімін жинау туралы" (индексі А-005, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Шағын шаруа немесе фермер қожалықтары мен жұртшылық шаруашылықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдары түсімін жинау туралы" (индексі А-005, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Шағын шаруа немесе фермер қожалықтары мен жұртшылық шаруашылықтарындағы ауыл шаруашылығы дақылдары түсімін жинау туралы" (индексі А-005, кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiсi – ауыл шаруашылығы өнiмiнің тауарлы өндiрісімен айналысатын жеке немесе заңды тұлға;

      2) бастапқы кіріске алынған салмақ – түсімді жинау кезінде тазартпай алғандағы, арамшөбімен және минералдық қоспаларымен (топырақ, топырақ түйірі, собық масағы және өзге де қоспалар), сондай-ақ артық ылғалдығымен қоса нақты салмағы;

      3) егістік алқап – ауыл шаруашылығы дақылдары себілген егістік жерлер;

      4) жалпы жинау - әртүрлі ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық егістігінен, ауыл шаруашылығы екпелерінен немесе басқа ауыл шаруашылығы жерлерінен өндірілген (жиналған) өнім;

      5) жиналған алқап – ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімі жиналған нақты алқап;

      6) жұртшылық шаруашылығы – халықтың жеке қосалқы шаруашылықтары, ұжымдық бақтар мен бақшалар, саяжай учаскелері;

      7) жылыжай – бұл жылыжай өсімдіктерін және көшеттерді жыл бойы өсіруге арналған, кез келген жарық өткізетін материалмен жабылған арнаулы жай;

      8) көпжылдық дақылдар – жүзім, цитрустық жемістер, шекілдеуікті және дәнекті жемістер, жеміс ағаштары, бұта және өзге де жаңғақтар, құрамында майы бар жемістер, дәмдеуіштер, хош иісті және фармацевтикалық дақылдар, өзге де көпжылдық дақылдар;

      9) маусымдық дақылдар – дәнді, бұршақ дақылдары, майлы тұқымдар, көкөніс және бақша, тамыржемісті және түйнекжемістілер (картоп, қант қызылшасы), темекі, талшықты иіру дақылдары (шитті мақта, зығыр, кендір), басқа да маусымдық дақылдар (азықтық дақылдар, гүлдер);

      10) органикалық өсімдік шаруашылығы – жабайы өсімдіктерді жинауды қоса есептегенде, синтетикалық тыңайтқыштарды, пестицидтерді және өсімдіктердің өсуін реттеуіштерді пайдаланбай, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру;

      11) себу кешені – бұл топырақты алдын ала өңдеу, тегістеу, себу, тыңайтқыш енгізу және нығыздау сияқты бірнеше агротехнологиялық операцияларды бір мезгілде жүргізе алатын кешен;

      12) суармалы ауыл шаруашылығы жерлері – ауыл шаруашылығында пайдалануға және суаруға жарамды тұрақты немесе уақытша суару жүйесi бар жерлер;

      13) тұлғалардың дара кәсiпкерлiктi жүзеге асыруы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiру үшін пайдалануға, сондай-ақ осы өнiмдi қайта өңдеумен және өткiзумен тығыз байланысты еңбек бiрлестiгi шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады;

      14) тікелей сепкіш – анкерлі немесе қашау тісті түрендермен жабдықталған сепкіш;

      15) ұқсатудан кейінгі салмақ (есепке алынатын салмағы) – өнімнің тазартқаннан және кептіргеннен кейінгі алынған, яғни ылғалдылық және ластану дәрежесін шегергендегі нақты салмағы;

      16) ылғал ресурсын үнемдеу технологиясы – бұл технологияның мақсаты топыраққа барынша аз әсер ету, топырақтың су режимін жақсарту және егін жинау кезінде сабанды шашу арқылы топырақ бетінде өсімдік қалдығын барынша сақтау.

      3. Статистикалық байқауға іріктемеге түскен дара кәсіпкерлер, шағын шаруа немесе фермер қожалықтары және жұртшылық шаруашылықтары қатысады.

      Статистикалық нысанды интервьюер дара кәсіпкердің, шаруа немесе фермер қожалықтарының немесе жұртшылық шаруашылықтары басшыларының айтуымен, немесе респонденттің өзімен толтырады. Шаруашылық иелері қалаған жағдайда статистикалық нысанды өздері толтырады.

      Шаруа немесе фермер қожалығы:

      1) кәсiпкерлiк қызмет ортақ бiрлескен меншiк базасына негiзделген отбасылық кәсiпкерлiк нысанында жүзеге асырылатын шаруа қожалығы;

      2) өзiндiк кәсiпкерлiктi жүзеге асыруға негiзделген фермер қожалығы;

      3) бiрлескен қызмет туралы шарт негiзiнде ортақ үлестiк меншiк базасында жай серiктестiк нысанында ұйымдастырылған фермер қожалығы нысандарында болуы мүмкiн.

      4. Егер ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру бірнеше аудандардың және (немесе) облыстардың/қалалардың аумақтарында жүзеге асырылса, шаруа немесе фермер қожалықтары статистикалық нысанды жеке бланкілерде әрбір аумақ бойынша ақпаратты көрсете отырып ұсынады, демек деректер ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру бойынша қызметті жүзеге асыру орны бойынша көрсетіледі.

      5. Статистикалық нысанда егістік алқабының көлемі, нақты жиналған алқап, түсімді нақты жинау және Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығының кодтарына сәйкес нысанда көзделген суармалы жерлер және жекелеген дақылдар бойынша деректерді бөліп көрсетумен жаздық дақылдардың солған алқаптары туралы нақтыланған деректер көрсетіледі. Бұл ретте, жұртшылық шаруашылықтарындағы суармалы жерлер және экологиялық таза өнім жинау бойынша мәліметтер статистикалық нысанда бөліп көрсетілмейді.

      6. 1-бөлімде тіркелген жеріне қарамастан, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру саласындағы қызметті нақты жүзеге асырудың аумағы (облыс, қала, аудан, елді мекен) көрсетіледі.

      7. 2-бөлімнің 3-бағанында нақтыланған егістік алқаптары туралы деректер ағымдағы жылдың түсіміне кеш егілетін дақылдардың шаруашылықтағы нақты егілген алқабын (мысалы, жазда отырғызылған картоп), күздік дақылдар егісінің толық солған нақты мөлшерін, сондай-ақ егістің шаруашылықта пайдалануын (дәнге, пішенге және тағы сол сияқты) ескере отырып көрсетіледі. Бұл ретте, солған (есептен шығарылған) егіс алқабы актілермен расталады.

      Оның құрамына қысқы солғандарын есептен шығарғандағы өткен жылғы егілген күздіктер, дербес алаңға, соның ішінде солған күздіктердің орнына қайта себілгендерді қоса, ағымдағы жылы егілген жаздық дақылдар және осы жылы егілген көпжылдық шөптер (бүркемесіз), өткен жылдары егілген көпжылдық шөптердің биыл жиналатын ауданы (көктемге сақталған шабындық ауданы) кіреді.

      Егер көк азыққа немесе сүрлемге пайдаланылған күздік дақылдар алқабына ағымдағы жылы көктемгі себу аяқталғанға дейін жаздық дақылдар егілсе, осы жаздық дақылдар егісі тиісті жаздық дақылдар негізгі егіс ретінде көрсетіліп, жалпы егіс көлеміне енгізіледі. Көк азыққа немесе сүрлемге пайдаланылған күздік дақылдар егісі аралық егіс болып саналады және жалпы егіс алқабына енгізілмейді, және жалпы егіс алқабына қайталама (аңыздық), қатараралық (тығыз отырғызылған) егістер де енгізілмейді.

      Жаз кезеңінде солған дәнді және дәнді бұршақ дақылдар (олар жайылымға, пішенге, көк азық пен сүрлемге пайдаланылған жағдайдың өзінде) дәнді дақылдар қатарынан шығарылмайды, демек мал азықтық дақылдар тобына ауыстырылмайды да, бастапқы белгіленуі бойынша көрсетіледі.

      Егер жазғы кезеңде солған дақылдар орнына басқа дақылдар қайтадан себілсе, қайтадан себілген дақылдың егіс алқабы және осы дақылдан жиналған өнім көрсетіледі.

      Егер пішенге, көк азыққа немесе сүрлемге арналған дәнді дақылдар егісі іс жүзінде дәнге жиналса, олар дәнді дақылдар тобында тиісті дақылдар бойынша көрсетіледі.

      Егер көктемде дәнге арналған егістіктің (солғандарының ішінен) жекелеген учаскелері іс жүзінде (ерекшелік ретінде) пішенге, көк пішенге, сүрлемге орылып, тағы сол сияқты пайдаланылса, онда статистикалық нысанда дәнді егістің азықты дақылға ауыстырылу себептерін түсіндіре отырып, оны құжаттық растаумен, біржылдық шөп немесе сүрлемдік егіс тобында көрсетіледі. Ерекшелікке тек дәнге арналған күріш, тары, қарақұмық сияқты дақылдар егістеріне жатады.

      2-бөлімнің 5-бағанында есепті жылы жинау жұмыстары жүргізілген нақты жиналған алқап: дәнді дақылдар, майлы дақылдар тұқымдары және шөп бойынша – өнімі бастырылған алқап (комбайнмен жиналғанын қоса), қалған дақылдар бойынша – есепті мерзімге нақты жиналған барлық алқап, оның ішінде өнімі жиналған, бірақ толығымен есепке алынбаған және кіріске алынбаған алқап қоса көрсетіледі.

      Егер әрбір ауыл шаруашылығы дақылы бойынша жиналған алқап егіс алқабынан кем болған жағдайда (егістіктің жазда солуы немесе ауыстыру нәтижесінде), шаруашылықтар солған егістікті есептен шығарудың растауын ұсынады және осындай ауыстыру себебінің дұрыстығын түсіндіреді.

      Қайтадан егілген (аңыздық), қатараралық (тығыз отырғызылған) дақылдардың алқаптары тиісті дақылдардың негізгі егістігіне қосылады және жиналған жалпы алқапта көрсетіледі.

      Ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау негізінен 1 қарашаға қарай аяқталады және осы кезде егістің нақты пайдалануы белгілі болғандықтан, олардың нақты пайдаланылуы бойынша әрбір дақыл түсімінің орылған және жиналған алқабының көлемі туралы деректердің дұрыстығы мұқият тексеріледі.

      Дәнді дақылдар, күнбағыс, қант қызылшасы, сондай-ақ мақта өнімін (шитті мақта) және темекіні жалпы жинау – өңдеуден кейінгі салмағында (есепті салмақта), басқа дақылдар бойынша бастапқы кіріске алынған (бункерлі) салмағында белгіленеді.

      2-бөлімнің 7, 9-бағандарында дәнді және бұршақты дақылдар бойынша комбайнмен орғанда, дән бастырғышпен бастырғанда және қолмен жинағанда алынған астықтың барлық мөлшері көрсетіледі. Жерге түскен өнімдердің жиналғаны да ескеріледі.

      Толық піскен жүгері собықтарын құрғақ дəнге есептеу былайша жүзеге асырылады: жүгері собықтарының нақты салмағы 0,7 коэффициентіне – собықтағы жүгері дəнінің орташа шығымына көбейтіледі.

      Темекі бойынша есепті жылғы түсімнің барлық кіріске алынған өнімдері – сатылғанымен қатар шаруашылықта қалдырылғаны немесе жұмсалғаны (есепке алынған салмағына қайта есептегенде) ескеріледі. Темекінің барлық сынықтары (негізгісімен қатар қосымшасы да) ескерілуі тиіс.

      Майлы тұқымдар жəне май құрамды жемістер бойынша күнбағыстың, рапстың, мақсарының, қышаның, сояның, күнжіттің жəне басқа да майлы дақылдардың жиналған алқабы жəне жалпы жиналған тұқымы мен жемісі көрсетіледі.

      Картоп бойынша көктемде жəне жазда отырғызылған картоптың жиналған алқабы мен жалпы жиналған өнімі көрсетіледі.

      Азық-түліктік бақшалар бойынша қарбыз бен қауынның жиналған алқабы мен жалпы жиналған өнімі көрсетіледі.

      Көкөністер бойынша ашық топырақта, сонымен қоса үлдір астында өсірілген көкөністің жиналған алқабы мен жалпы жиналған өнімі көрсетіледі.

      Мал азықтық дақылдар бойынша мал азығына арналған қант қызылшасының, тамыржемістілердің, бақшалықтардың, балауса азықтық жүгерінің жиналған алқаптары, сондай-ақ шөпке, көк азыққа, тұқымға жəне жайылымға арналған себілмелі біржылдық жəне көпжылдық шөптердің шабылу алқаптары көрсетіледі. Шөптер екі және одан да көп шабылған жағдайда сауалнамада тек қана бірінші шабылған алқап көрсетіледі.

      Мал азықтық жүгері бойынша мал азығына және көк азыққа арналған сүттеніп-балауызданғанға дейін, сүттеніп-балауызданып жəне балауызданып піскен жүгерінің жиналған алқабы көрсетіледі.

      Біржылдық шөптер жəне көпжылдық шөптер бойынша біржылдық шөптердің (балауса азықтық күздіктерсіз), өткен жылы күзде егілген алқаптарын қоса көп жылдық шөптердің шабылу алқабы көрсетіледі.

      Табиғи шабындықтар мен жайылымдар бойынша шөпке жəне балауса азыққа арналған табиғи шабындықтар мен жайылымдардың шабылу алқабы көрсетіледі.

      Пішен бойынша өз учаскелерінің барлық шабыстарынан жиналған пішен, сондай-ақ ауыл шаруашылық құрылымдарының қоймаларына өткізілгенінен басқа, ауылшаруашылық кəсіпорындарының жəне басқа да жер пайдаланушылардың жерінде жиналған пішен көрсетіледі.

      Ашық топырақтан жаңадан кесіп алынған гүлдер мың данада көрсетіледі.

      2-бөлімнің 7, 9-бағандарында барлық дақылдар бойынша оны жинағаны үшін заттай төлем түрінде берілген өнім де көрсетіледі.

      Егер ауылшаруашылық тауарын өндіруші түсімді тікелей егістік алқабынан немесе токтағы бастапқы өңдеуден кейін элеваторға апаратын болса, 2-бөлімнің 9-бағанында астықтың элеваторда анықталған салмағы көрсетіледі.

      Шаруашылықта статистикалық нысанды толтыру кезінде ауыл шаруашылығы дақылдары тұтастай орылып бітпеген жағдайда, жиналуға тиісті орылмай қалған алқапты ауыл шаруашылығы дақылдарынан жиналатын болжамды түсімді бастапқы кіріске алынған салмақта және ұқсатудан кейінгі салмақта, қалыптасқан орташа түсімділікке қарай анықталады. Бұл ретте ағымдағы жылғы өнім жинау жағдайы ескеріледі және 1 қарашадан кейін жағдайлары осыған ұқсас жылдардағы нақты алынған өнім мөлшері туралы деректер пайдаланылады.

      Бастапқы өңдеу статистикалық нысанды ұсыну мерзімінен кейін аяқталған жағдайда өңдеуден кейінгі салмақтағы жалпы түсім туралы деректер өңдеуден өткен легі туралы бар деректердің негізінде есептеледі.

      8. 3-бөлімнің 1-бағанында барлық жастағы оқшауланған бақтардың, жидектіктердің және жүзімдіктердің алқабы, ал 3-бөлімнің 3-бағанында – оның ішінде, ағымдағы жылы осы екпелерден түсім алынғанына немесе алынбағанына қарамастан, жеміс беретін жастағыларының алқабы көрсетіледі.

      Жеміс-жидек және жүзім екпелерінің жалпы және жеміс беретін алқабы, оның ішінде есептен шығарылған (есептен шығарылған уақытына қарамастан), бірақ томарлары қопарылмаған алқап ескеріледі, осы бағандарға бақтардың оқшауланған учаскелерінің сиреген (сиреу дәрежесіне қарамастан) табиғи алқабы да енгізіледі. Осы 3-бөлімнің 3-бағанына есепті жылы өнім алынған, бірақ статистикалық нысанды құрастыру кезеңіне дейін томарлары қопарылған алқаптар енгізіледі.

      Бақтарда жеміс ағаштарының аралығында (қатар аралықтарында) отырғызылған жидекті екпе ағаштары (құлпынай, қарақат, қарлыған, тағы сол сияқты) болса, 3-бөлімнің 1 және 3-бағандарында жидекті екпелердің ауданы оқшауланған алқаптардан және жемісті екпелердің қатар аралықтарындағы алқаптарынан қалыптастырылады.

      9. 4-бөлімнің 4.2-ішкі бөлімінде ағымдағы жылғы өнімге пайдаланылатын бірінші айналымнан қорғалған топырақ алқабы жəне қорғалған топырақ құрылысының барлық түрлерінен жиналған барлық өнім көрсетіледі. Екінші және кейінгі айналымдарға пайдаланылатын алқап көрсетілмейді.

      Гүл өсіру және гүл көшеттері мың данада көрсетіледі.

      Саңырауқұлақ (мицелия) бойынша саңырауқұлақ өнімдерін өсіруге пайдаланылатын алқап ескеріледі және жалпы жиналған өнім көрсетіледі.

      10. 5-бөлімде топыраққа қойылатын фитосанитариялық нормалар талаптарына сәйкес келетін жер учаскелерінде өндірілген органикалық өнім көрсетіледі. Органикалық өсімдік шаруашылығы минералды азотты тыңайтқыштарды, өсуді синтетикалық реттегіштерді, синтетикалық бояуларды, полихлорид негізіндегі материалдарды, синтетикалық гербицидтерді, фунгицидтерді, инсектицидтерді және пестицидтерді қолданбай жүзеге асырылады. Органикалық өнім өндіру үшін органикалық өндірілген тұқымдар мен көшет материалдары пайдаланылады.

      Осы бөлімді шаруа немесе фермер қожалықтары толтырады, бұл ретте ақпарат 2, 3, 4-бөлімдерде көрсетілген дақылдар бойынша тиісті деректерден аспауы қажет екендігі ескеріледі.

      11. 6-бөлімде тыңайтқыштардың себілген уақытына қарамастан, ашық та және жабық та жерің ауылшаруашылық дақылдары егісіне, сондай-ақ көпжылдық екпе ағаштарға (бақ, жидектік, жүзімдік, тұт ағаштары), табиғи шабындықтар мен жайылымдарға ағымдағы жылдың түсіміне енгізілген минералдық және органикалық тыңайтқыштар мөлшері көрсетіледі. Алдағы жылдың түсіміне ағымдағы жылы енгізілген тыңайтқыштар мөлшері статистикалық нысанға енгізілмейді.

      Статистикалық нысанда минералдық тыңайтқыштар мөлшері құрамындағы қоректік заттардың 100 пайызына қайта есептеліп, сонымен қатар физикалық салмақта көрсетіледі.

      Қоректік заттар мөлшерінің пайызы туралы деректер тыңайтқыштарды жеткізушілерінің құжаттарынан алынады.

      Респонденттердің енгізілген тыңайтқыштар мөлшерін қоректік заттардың 100 пайызына қайта есептеуін есептеу үшін тыңайтқыштардың әр түрі бойынша атауы, физикалық салмақтағы көлемі, қоректік заттардың 100 пайызы есептелген тыңайтқыштар мөлшері жазылынып алынады, ол физикалық салмақтың қоректік заттардың пайызына көбейтілумен және 100 бөлу жолымен есептеледі. Мысалы, аммоний сульфатында 21 пайызы азот бар, бұл тыңайтқыштың 200 тоннасы енгізілді; қоректік заттардың 100 пайызына қайта есептелгенде ол: 200*21/100=42 тоннаны құрайды.

      Күрделі тыңайтқыштар бойынша (мысалы, нитрофоска) физикалық салмағында екі ұдай есептеуге жол бермеу үшін тыңайтқыштардың салмағы тек фосфорлық тыңайтқыштар бойынша жазылады. Қоректік заттар бойынша әр тыңайтқыш статистикалық нысанда тиісті топ бойынша – азоттық, фосфорлық, калийлік, микротыңайтқыш жазылады.

      Статистикалық нысанда әр тыңайтқыш тиісті тобы: азотты, фосфорлы, калийлі, микротыңайтқыш бойынша жазылады. Ағымдағы жылдың түсіміне негізгі тыңайтқышта, сондай-ақ үстеме қорек ретінде де енгізілетін минералдық тыңайтқыштардың мөлшері көрсетіледі.

      12. 7-бөлімнің 7.1 және 7.2-ішкі бөлімдерінде минералдық және органикалық тыңайтқыштармен нақты тыңайтылған алқап көрсетіледі.

      Нақты тыңайтылған алқап жалпы егіс алқабынан (қорғалған топырақта өсірілген ауыл шаруашылығы дақылдары бойынша – жылыжайдың пайдаланылатын алқабы) ағымдағы жылдың өніміне мүлде тыңайтқыш енгізілмеген учаскені шегеру арқылы анықталады.

      Тыңайтылған алқап жалпы жиынтығы бойынша да, сондай-ақ əрбір дақылдар бойынша да жалпы егіс алқабынан (қорғалған топырақта өсірілген ауыл шаруашылығы дақылдары бойынша – жылыжайдың пайдаланылатын алқабынан) аспайды.

      13. 8-бөлімнің 8.1-ішкі бөлімінде есепті жылы сабанды ұсақтағышпен жабдықталған комбайндармен тікелей егін жинау кезінде сабанды ұсақтау және шашу арқылы дәнді дақылдардың жиналған алқаптары туралы деректер көрсетіледі.

      8-бөлімнің 8.2-ішкі бөлімінде есепті жылы себу кешендерімен, сондай-ақ анкерлі және қашау тісті түрендермен жабдықталған тікелей сепкіштермен себілген дәнді дақылдардың алқабы туралы деректер көрсетіледі.

      Тікелей сепкіштер ылғал ресурсын үнемдеу технологиясын қолдану кезінде дәнді дақылдарды тікелей себуге мүмкіндік береді.

      8-бөлімнің 8.3-ішкі бөлімінде есепті жылы арам шөпке қарсы жаппай әсер ететін құрамында глифосаты бар гербицидтермен өңделген дәнді дақылдардың егістік алқабы туралы деректер енгізіледі.

      8-бөлімді толтыру кезінде осы бөлім бойынша ақпараттың 2-бөлімде көрсетілген дәнді дақылдар бойынша тиісті деректерден аспайтындығы ескеріледі.

      14. Деректер бір ондық белгімен көрсетіледі.

      15. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      16. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      1-баған ≤ 3-баған, әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 2-баған, әрбір жол үшін;

      2-баған ≤ 4-баған, әрбір жол үшін;

      3-баған ≥ 5-баған, әрбір жол үшін;

      3-баған ≥ 4-баған, әрбір жол үшін;

      4-баған ≥ 6-баған, әрбір жол үшін;

      5-баған ≥ 6-баған, әрбір жол үшін;

      7-баған ≥ 8-баған, әрбір жол үшін;

      7-баған ≥ 9-баған, әрбір жол үшін;

      8-баған ≥ 10-баған, әрбір жол үшін;

      9-баған ≥ 10-баған, әрбір жол үшін;

      егер 7-баған ≠ 0, 5-бағанда ≠ 0, әрбір жол үшін;

      егер 8-баған ≠ 0, 6-бағанда ≠ 0, әрбір жол үшін;

      2) 3-бөлім:

      1-баған ≥ 3-баған, әрбір жол үшін;

      1-баған ≥ 2-баған, әрбір жол үшін;

      2-баған ≥ 4-баған, әрбір жол үшін;

      3-баған ≥ 4-баған, әрбір жол үшін;

      5-баған ≥ 7-баған, әрбір жол үшін;

      5-баған ≥ 6-баған, әрбір жол үшін;

      6-баған ≥ 8-баған, әрбір жол үшін;

      7-баған ≥ 8-баған, әрбір жол үшін;

      егер 5-баған ≠ 0, 1-бағанда ≠ 0, әрбір жол үшін;

      егер 6-баған ≠ 0, 2-бағанда ≠ 0, әрбір жол үшін;

      егер 7-баған ≠ 0, 3-бағанда ≠ 0, әрбір жол үшін;

      егер 8-баған ≠ 0, 4-бағанда ≠ 0, әрбір жол үшін;

      3) 4.2-ішкі бөлім:

      егер 2-баған ≠ 0, 1-бағанда ≠ 0, әрбір жол үшін (жол берілетін бақылау);

      4) 4.3-ішкі бөлім:

      егер 2-баған ≠ 0, 1-бағанда ≠ 0, әрбір жол үшін (жол берілетін бақылау);

      5) 6-бөлім:

      1-баған ≥ 2-баған, әр жол үшін;

      3-баған ≥ 4-баған, әр жол үшін;

      5-баған ≥ 6-баған, әр жол үшін;

      7-баған ≥ 8-баған, әр жол үшін;

      9-баған ≥ 10-баған, әр жол үшін;

      11-баған ≥ 12-баған, әр жол үшін;

      13-баған ≥ 14-баған, әр жол үшін;

      15-баған ≥ 16-баған, әр жол үшін;

      17-баған ≥ 18-баған, әр жол үшін;

      6) 7.1-ішкі бөлім:

      1-баған ≥ 2-баған, әрбір жол үшін;

      3-баған ≥ 4-баған, әрбір жол үшін;

      7) Бөлімдер арасындағы бақылау:

      4-бөлім 4.2-ішкі бөлімінің 1-бағаны жолдарының S ≤ 4-бөлім 4.1-ішкі бөлімінің 1-бағанына;

      4-бөлім 4.3-ішкі бөлімінің 1-бағаны жолдарының S ≤ 4-бөлім 4.1-ішкі бөлімінің 1-бағанына.

      17. Қосымша бақылау (келтірілген бақылау тіркеуден және респонденттердің ұқыпсыздығынан пайда болатын, тіркеу кезіндегі кездейсоқ қателердің пайда болу ықтималдығын азайту мақсатында көзделген): 2 және 3-бөлімдерді толтыру кезінде жекелеген ауылшаруашылық дақылдарының түсімділігі осы нысанға "Жеке ауылшаруашылық дақылдарының түсімділігі" көрсеткіші бойынша жол берілетін мәндердің шектері" қосымшасында келтірілген шектерден шықпауы ескеріледі.

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
11-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттықэкономика министрлігінің Статистика комитетітөрағасының 2020 жылғы 10 ақпандағы№ 21 бұйрығына 26-қосымша
Приложение 26 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 февраля 2020 года № 21

Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп
Отчет о состоянии животноводства

Индексі
Индекс

24-сх

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный период


жыл
год

 
Ұсынады:
- Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01.4 – "Мал шаруашылығы" және 01.5 – "Аралас ауыл шаруашылығы" кодтары бойынша негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері мен барлық заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері;
- экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01.4 – "Мал шаруашылығы" және 01.5 – "Аралас ауыл шаруашылығы" кодтары бойынша негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері мен 100 адамнан артық жұмысшысы бар дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары
Представляют:
- все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.4 – "Животноводство" и 01.5 – "Смешанное сельское хозяйство";
- все индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.4 – "Животноводство" и 01.5 – "Смешанное сельское хозяйство" с численностью работников свыше 100 человек

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 января (включительно) после отчетного периода

ЖСН коды
код ИИНБСН коды
код БИН1. Мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметті нақты жүзеге асыратын аумақты (облыс, қала, аудан) көрсетіңіз
Укажите территорию (область, город, район) фактического осуществления деятельности по выращиванию скота и птицы и производству продукции животноводства1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ӘАОЖ) сәйкес (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде статистика органның тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении статистической формы на бумажном носителе)      2. Мал мен құс бастарының қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, бас

      Укажите информацию о движении поголовья скота и птицы, голов

Реттік саны
Порядковый номер

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Сүтті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочного стада, живой

Одан сүтті табынның сиырлары
Из него коровы молочного стада

Өзге де ірі қара мал мен енекелер, тірі
Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые

Одан етті табынның сиырлары
Из него коровы мясного стада

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочно-мясного стада, живой

Одан сүтті-етті табынның сиырлары
Из него коровы молочно-мясного стада

Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар, тірі
Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі
Верблюды и верблюдовые, живые

Қойлар, тірі
Овцы, живые

Ешкілер, тірі
Козы, живые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Кезең басындағы саны
Численность на начало периода


х


х


х

2

тірідей массасындағы салмағы, центнер
вес в живой массе, центнеров


х


х


х

3

Алынған төл
Получено приплода


х


х


х

      Кестенің жалғасы

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые

Үй құсы, тірі
Домашняя птица, живая

Шаруашылықтарда өсірілген маралдар
Маралы, разведенные в хозяйствах

Үй қояндары, тірі
Кролики домашние, живые

11

12

13

14

Реттік саны
Порядковый номер

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Сүтті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочного стада, живой

Одан сүтті табынның сиырлары
Из него коровы молочного стада

Өзге де ірі қара мал мен енекелер, тірі
Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые

Одан етті табынның сиырлары
Из него коровы мясного стада

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочно-мясного стада, живой

Одан сүтті-етті табынның сиырлары
Из него коровы молочно-мясного стада

Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар, тірі
Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі
Верблюды и верблюдовые, живые

Қойлар, тірі
Овцы, живые

Ешкілер, тірі
Козы, живые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Өз өңірі шегінде сатып алынғаны
Приобретено в пределах своего региона


х


х


х

5

ауыл шаруашылығы кәсіпорнынан
у сельскохозяйственных предприятий


х


х


х

6

дара кәсіпкерлерден және шаруа немесе фермер қожалықтарынан
у индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств


х


х


х

7

жұртшылық шаруашылықтарынан
у хозяйств населения


х


х


х

8

Өзге де түсім
Прочее поступление


х


х


х

9

Шаруашылықта сойылғаны немесе сойысқа өткізілгені
Забито в хозяйстве или реализовано на убой


х


х


х

10

тірідей салмақта, центнер
в живом весе, центнеров


х


х


х

11

сойыс салмақта, центнер
в убойном весе, центнеров


х


х


х

12

Өлім-жітім және қырылғаны
Пало и погибло


х


х


х

13

Өз өңірі шегінде сатылғаны
Продано в пределах своего региона


х


х


х

14

ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына
сельскохозяйственным предприятиям


х


х


х

15

дара кәсіпкерлерге және шаруа немесе фермер қожалықтарына
индивидуальным предпринимателям и крестьянским или фермерским хозяйствам


х


х


х

16

жұртшылық шаруашылықтарына
хозяйствам населения


х


х


х

17

Өзге де шығыс
Прочее выбытие


х


х


х

18

Кезең соңындағы саны
Численность на конец периода19

тірідей массасындағы салмағы, центнер
вес в живой массе, центнеров


х


х


х

20

Орташа басы
Среднее поголовье


х


х


х

21

одан аналықтардың орташа басы
из него среднее маточное поголовье


х


х


х

22

(18-жолдан) Органикалық өндіріс бойынша өндірістік бөлімшеде тұрған ауыл шаруашылығы жануарларының кезең соңындағы саны
(из строки 18) Численность сельскохозяйственных животных, находящихся в производственном подразделении по органическому производству, на конец периода23

(11-жолдан) Органикалық өндіріс бойынша өндірістік бөлімшеде тұрған ауыл шаруашылығы жануарларының шаруашылықта сойылғаны немесе сойысқа өткізілгені, сойыс салмақта, центнер
(из строки 11) Забито в хозяйстве или реализовано на убой сельскохозяйственных животных, находящихся в производственном подразделении по органическому производству, в убойном весе, центнеров


х


х


х

      Кестенің жалғасы

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые

Үй құсы, тірі
Домашняя птица, живая

Шаруашылықтарда өсірілген маралдар
Маралы, разведенные в хозяйствах

Үй қояндары, тірі
Кролики домашние, живые

11

12

13

14


х      3. Кезең соңындағы жыныс-жас топтары бойынша мал мен құс түрлерінің қолда бары туралы ақпаратты көрсетіңіз (2-бөлімнің 18-жолынан)

      Укажите информацию о наличии видов скота и птицы по половозрастным группам на конец периода (из строки 18 раздела 2)

Мал түрлері
Виды скота

АШӨСЖ1 коды бойынша
АШМӨА2 коды бойынша
Код по СКПСХ1
Код по СПЖСХ2

Саны, бас
Численность, голов


Мал түрлері
Виды скота

АШӨСЖ1 коды бойынша
АШМӨА2 коды бойынша
Код по СКПСХ1
Код по СПЖСХ2

Саны, бас
Численность, голов

А

Б

1


А

Б

1      Ескертпе:

      Примечание:

      1Мұнда және бұдан әрі АШӨСЖ – Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында "Жіктеуіштер" бөлімінде орналасқан Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілген қызметтердің) анықтамалығына сәйкес толтырылады

      1Здесь и далее СКПСХ – заполняется согласно Справочнику продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, размещенному на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в разделе "Классификаторы"

      2"Сүтті-етті табынның ірі қара малы" бар болған жағдайда деректер осы нысанның 2-қосымшасына сәйкес "Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығына кірмейтін мал шаруашылығы өнімдерінің анықтамалығы" негізінде толтырылады

      2При наличии "Скота крупного рогатого молочно-мясного стада" данные заполняются согласно "Справочнику продукции животноводства, не входящей в справочник продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства", в соответствии с приложением 2 к данной статистической форме

Мал түрлері
Виды скота

АШӨСЖ1 коды бойынша
АШМӨА2 коды бойынша
Код по СКПСХ1
Код по СПЖСХ2

Саны, бас
Численность, голов


Мал түрлері
Виды скота

АШӨСЖ1 коды бойынша
АШМӨА2 коды бойынша
Код по СКПСХ1
Код по СПЖСХ2

Саны, бас
Численность, голов

А

Б

1


А

Б

1
      4. Фермада өсірілетін құс басы және малдардың жеке түрлері және олардың союға өткізілген көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о поголовье птицы и отдельных видах животных выращиваемых на ферме и объемах их реализации на убой

Реттік саны
Порядко-вый номер

Фермада өсірілетін құс және малдардың түрлері
Виды птицы и животных выращиваемых на ферме

Кезең соңындағы саны, бас
Численность на конец периода, голов

Есепті кезеңде шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені
Забито в хозяйстве или реализовано на убой за отчетный период

басы
голов

тірідей салмақта, центнер
в живом весе, центнер

сойыс салмақта, центнер
в убойном весе, центнер

А

Б

1

2

3

4

1

Тауықтар, тірі
Куры, живые

2

Күркетауық қораздары, тірі
Индюки, живые

3

Қаздар, тірі
Гуси, живые

4

Үйректер
Утки

5

Мысыр тауықтары
Цесарки

6

Бөденелер
Перепелки

7

Түйеқұстар
Страусы

8

Қырғауылдар
Фазаны

9

Фермада өсірілетін өзге де үй құстары, тірі
Птица, выращиваемая на ферме прочая, живая

10

Фермада өсірілетін, бауырымен жорғалаушылар (жылан және тасбақаны қоса алғанда), тірі
Рептилии, выращиваемые на ферме (включая змей и черепах), живые

11

Шаруашылықтарда өсірілген теңбіл бұғылар
Олени пятнистые, разведенные в хозяйствах

12

Шаруашылықтарда өсірілген үзбаралар
Изюбры, разведенные в хозяйствах

      4.1 Торда өсірілетін терісі бағалы аңдардың бары туралы ақпаратты көрсетіңіз, бас

      Укажите информацию о поголовье пушных зверей клеточного разведения, голов

Реттік саны
Порядковый номер

Терісі бағалы аңдардың түрлері
Виды пушных зверей

Кезең соңындағы саны, бас
Численность на конец периода, голов


Реттік саны
Порядковый номер

Терісі бағалы аңдардың түрлері
Виды пушных зверей

Кезең соңындағы саны, бас
Численность на конец периода, голов

А

Б

1

А

Б

1

1

Түлкі
Лисица6

Құндыз
Бобры


2

Қара түлкі
Песец


7

Ондатр
Ондатра


3

Қара күзен
Норка


8

Күзен
Хорь


4

Саз құндызы
Нутрия


9

Жанат тәріздес ит
Енотовидная собака


5

Бұлғын
Соболь


10

Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де терісі бағалы аңдар
Звери пушные прочие, не включенные в другие группировки4.2 Кезең соңындағы ара балұясының жалпы саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
Укажите информацию об общем количестве пчелосемей на конец периода, единиц      5. Есепті кезеңде өнім алынған мал мен құстың жеке түрлерінің орташа саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, бас

      Укажите информацию о среднем поголовье отдельных видов скота и птицы, от которого получена продукция за отчетный период, голов

Реттік саны
Порядковый номер

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Саны, бас
Количество, голов


Реттік саны
Порядковый номер

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Саны, бас
Количество, голов

А

Б

1


А

Б

1

1

Сауын сиыр басының орташа саны
Среднее поголовье дойных коров3

Тауық мекиендерінің орташа саны
Среднее поголовье кур-несушек


2

Қырқылуға тиісті қой саны
Количество овец, подверженных стрижке4

Елтіріге сойылған қозылар саны
Количество ягнят, забитых на смушки


      6. Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о производстве продукции животноводства

      6.1 Мал шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру, центнер

      Производство отдельных видов продукции животноводства, центнер

Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции


Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции

Всего
Барлығы

одан:
из него:

Всего
Барлығы

одан:
из него:

органикалық мал шаруашылығының өнімдері
продукции органического животноводства

органикалық мал шаруашылығының өнімдері
продукции органического животноводства

А

Б

1

2


А

Б

1

2

1

Сүтті табын сиырларының шикі сүті
Молоко сырое коров молочного стада
19

Түйенің шикі сүті
Молоко сырое верблюжье2

Сүтті-етті табын сиырларының шикі сүті
Молоко сырое коров молочно-
мясного стада
20

Өзге де шикі сүт (бұғының, өркешті сиырдың және тағы басқалары)
Молоко сырое прочее (оленей, зебу и другие)3

Ұрғашы енекелердің шикі сүті
Молоко сырое буйволиц
21

Ара балауызы
Воск пчелиный4

Ұрғашы қодастың (як-сиырлардың) шикі сүті
Молоко сырое ячьих (яков-коров)
22

Басқа да жәндіктердің балауызы
Воск других насекомых5

Қойдың шикі сүті
Молоко сырое овечье
23

Шаруашылықтарда өсірілген марал мүйіздері
Панты маралов, разведенных в хозяйствах6

Ешкінің шикі сүті
Молоко сырое козье
24

Өзге де бұғылар мүйізі
Панты прочих оленей7

Тірі қойдан қырқылған жүн, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда), биязы
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) тонкая
25

Тарқату үшін жарамды, 1 сортты, жібек құртының пілләсі
Коконы шелкопряда, пригодные для размотки, 1 сорта8

Тірі қойдан қырқылған жүн, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда) биязылау
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) полутонкая
26

Тарқату үшін жарамды, 2 сортты, жібек құртының пілләсі
Коконы шелкопряда, пригодные для размотки, 2 сорта9

Тірі қойдан қырқылған жүн, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда) ұяң
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) полугрубая
27

Тарқату үшін жарамды, стандартты емес, жібек құртының пілләсі
Коконы шелкопряда, пригодные для размотки, нестандартные10

Тірі қойдан қырқылған, жуылмаған (тобымен жуылғанды қоса алғанда) қылшық (қаракөл және елтірі қойларынан басқа) жүн
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) грубая (кроме овец каракульских и смушковых)
28

Липаристен басқа (теңіз ұлуы) жас, салқындатылған, қатырылған, кептірілген немесе тұздықтағы ұлулар
Улитки, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные или в рассоле, кроме липариса (улиток морских)11

Тірі қойдан қырқылған (тобымен жуылғанды қоса алғанда), қаракөл және елтірі қойларының жуылмаған қылшық жүні
Шерсть стриженная с овцы живой, немытая (включая промытую руном) грубая овец каракульских и смушковых
29

Түйе жүні
Шерсть верблюжья12

Ешкі жүні
Шерсть козья
30

Мамық-қауырсын
Пух-перо13

Ешкі түбіті
Пух козий
31

Малдың биязы жүні
Волос животных тонкий14

Тұт ағашының жібек құрты
Шелкопряд тутовый
32

Малдың қылшық жүні
Волос животных грубый15

Тұт ағашы жібек құртының көбелегі
Бабочки шелкопряда тутового
33

Жылқы қылы
Волос конский16

Тұт ағашы жібек құртының дернәсілі
Гусеницы шелкопряда тутового
34

Малдан алынған өзге де тағамдық емес өнімдер
Продукты непищевые животного происхождения прочие17

Табиғи бал
Мед натуральный
35

Басқа топтамаларға енгізілмеген, малдан алынатын өзге де тағамдық өнімдер
Продукты пищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки, прочие18

Биенің шикі сүті
Молоко сырое кобылье      6.2 Жұмыртқа өндіру, мың данаПроизводство яиц, тыс.штук

Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции


Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции

Всего
Барлығы

одан:
из него:

Всего
Барлығы

одан:
из него:

органикалық мал шаруашылығының өнімдері
продукции органического животноводства

органикалық мал шаруашылығының өнімдері
продукции органического животноводства

А

Б

1

2


А

Б

1

2

1

Аналық табынның ересек жұмыртқа тұқымды тауықтарының жұмыртқасы
Яйца кур взрослых яичных пород родительского стада
8

Мысыр тауық жұмыртқасы
Яйца цесарок2

Аналық табынның жұмыртқа тұқымды жас тауықтарының жұмыртқасы
Яйца молодняка кур яичных пород родительского стада
9

Өнеркәсіптік табынның жұмыртқа тұқымды жас тауықтарының жұмыртқасы
Яйца молодняка кур яичных пород промышленного стада3

Өнеркәсіптік табынның жұмыртқа тұқымды ересек тауықтарының жұмыртқасы
Яйца кур взрослых яичных пород промышленного стада
10

Етті және етті-жұмыртқалы тұқымды ересек тауықтардың жұмыртқасы
Яйца кур взрослых мясных и мясо-яичных пород4

Өзге де тауық жұмыртқасы
Яйца куриные прочие
11

Етті және етті-жұмыртқалы тұқымды жас тауықтардың жұмыртқасы
Яйца молодняка кур мясных и мясо-яичных пород5

Күркетауық жұмыртқасы
Яйца индеек
12

Бөдене жұмыртқасы
Яйца перепелок6

Үйрек жұмыртқасы
Яйца уток
13

Түйеқұс жұмыртқасы
Яйца страусов7

Қаз жұмыртқасы
Яйца гусей
14

Өзге де құс жұмыртқасы
Яйца птицы прочей      6.3 Иленбеген теріні және шаруашылықта өсірілген бағалы аң терісін өндіру, дана

      Производство невыделанных шкур и пушно-мехового сырья животных, разведенных в хозяйствах, штук

Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции


Реттік саны
Порядко-вый номер

Өнімдердің түрлері
Виды продукции

Өнімдерді өндіру
Производство продукции

А

Б

1


А

Б

1

1

Қара бурыл түлкілердің терісі
Шкурки лисиц черно-бурых10

Жанат тәрізді иттердің терісі
Шкурки енотовидной собаки


2

Өзге де түлкілердің терісі
Шкурки лисиц прочих11

Басқа топтамаларға енгізілмеген, бағалы аң терісінің өзге де шикізаты
Сырье пушно-меховое прочее, не включенное в другие группировки


3

Қара түлкілердің терісі
Шкурки песцов12

Қаракөлше
Каракульча


4

Қара күзеннің терісі
Шкурки норок13

Қаракөл
Каракуль


5

Саз құндызының терісі
Шкурки нутрий14

Елтірі
Смушка


6

Бұлғынның терісі
Шкурки соболей15

Бауырымен жорғалаушылардың терілері
Шкуры рептилий


7

Құндыздардың терісі
Шкурки бобров16

Ірі терілер
Шкуры крупные


8

Ондатрдың терісі
Шкурки ондатры17

Ұсақ терілер
Шкуры мелкие


9

Үй қояндары мен қояндардың терісі
Шкурки кроликов и зайцев18

Аңдардың өзге де терілері
Шкуры животных прочих6.4. Қырқылған қой жүнінің жалпы мөлшерінен бастапқы өңдеуге өткізілген жүннің мөлшерін көрсетіңіз, центнер
(6.1-бөлімнің 1-бағанынан 7, 8, 9, 10, 11 жолдар қосындысы)
Из общего количества настриженной овечьей шерсти укажите количество реализованной шерсти на первичную обработку, центнер
(из раздела 6.1 сумма строк 7, 8, 9, 10, 11 графы 1)6.5. Өндірілген сиыр сүтінің жалпы мөлшерінен бұзаулар мен торайларға сүт беруге пайдаланылған сиыр сүтінің көлемін көрсетіңіз, центнер
(6.1-бөлімнің 1-бағанынан 1, 2 жолдар қосындысы)
Из общего объема произведенного коровьего молока укажите объем коровьего молока использованного на выпойку телят и поросят, центнер
(из раздела 6.1 сумма строк 1, 2 графы 1)6.6 Ірі қара мал мен енекелердің шәуеттерін өндіру, мөлшер
Производство спермы скота крупного рогатого и буйволов, доза6.7 Қайта жаңғыртуға арналған жануарлардың эмбриондарын өндіру, дана
Производство эмбрионов животных для воспроизводства, штук      7. Мал түрлері бойынша мал азығы шығыстары туралы мәліметтерді көрсетіңіз, азық өлшемі есебіндегі центнер3

      Укажите сведения о расходе кормов по видам скота, центнеров кормовых единиц3

      7.1 Құнарлы мал азығы, шөп, сүрлем және пішендеме шығыстары, азық өлшемі есебіндегі центнер3

      Расход концентрированных кормов, сена, силоса и сенажа, центнеров кормовых единиц3

Реттік саны
Порядковый номер

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателя

Сүтті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочного стада, живой

Одан сүтті табынның сиырлары
Из него коровы молочного стада

Өзге де ірі қара мал мен енекелер, тірі
Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые

Одан етті табынның сиырлары
Из него коровы мясного стада

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочно-мясного стада, живой

Одан сүтті-етті табынның сиырлары
Из него коровы молочно-мясного стада

Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар, тірі
Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі
Верблюды и верблюдовые, живые

Қойлар, тірі
Овцы, живые

Ешкілер, тірі
Козы, живые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Құнарлы мал азығының шығысы (құрама жемсіз)
Расход концентрированных кормов (без комбикормов)2

Құрама жемдердің шығысы
Расход комбикормов3

Шөптің шығысы
Расход сена      Кестенің жалғасы

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые

Үй құсы, тірі
Домашняя птица, живая

Үй қояндары, тірі
Кролики домашние, живые

Шаруашылықтарда өсірілген бұғылар
Олени, разведенные в хозяйствах

Торда өсірілген терісі бағалы аңдар
Звери пушные клеточного разведения

11

12

13

14

15х

х
      Ескертпе:

      Примечание:

      3 Осы бөлімді толтырған кезде осы статистикалық нысанға сәйкес "Негізгі мал азықтарының құнарлығы" 1-қосымшасында келтірілген мал азығы бірліктері қолданылады

      3 При заполнении данного раздела учитываются кормовые единицы согласно "Питательности основных кормов" приведенные в приложении 1 к данной статистической форме

Реттік саны
Порядковый номер

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателя

Сүтті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочного стада, живой

Одан сүтті табынның сиырлары
Из него коровы молочного стада

Өзге де ірі қара мал мен енекелер, тірі
Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые

Одан етті табынның сиырлары
Из него коровы мясного стада

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочно-мясного стада, живой

Одан сүтті-етті табынның сиырлары
Из него коровы молочно-мясного стада

Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар, тірі
Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі
Верблюды и верблюдовые, живые

Қойлар, тірі
Овцы, живые

Ешкілер, тірі
Козы, живые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Сүрлемнің шығысы
Расход силоса5

Пішендеменің шығысы
Расход сенажа      Кестенің жалғасы

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые

Үй құсы, тірі
Домашняя птица, живая

Үй қояндары, тірі
Кролики домашние, живые

Шаруашылықтарда өсірілген бұғылар
Олени, разведенные в хозяйствах

Торда өсірілген терісі бағалы аңдар
Звери пушные клеточного разведения

11

12

13

14

15      7.2 Мал түрлері бойынша басқа мал азығы түрлерінің шығыстары, азық өлшемі есебіндегі центнер3

      Расход других видов кормов по видам скота, центнеров кормовых единиц3

Реттік саны
Порядковый номер

Мал азықтарының түрлері
Виды кормов

Сүтті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочного стада, живой

Одан сүтті табынның сиырлары
Из него коровы молочного стада

Өзге де ірі қара мал мен енекелер, тірі
Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые

Одан етті табынның сиырлары
Из него коровы мясного стада

Сүтті-етті табынның ірі қара малы, тірі
Скот крупный рогатый молочно-мясного стада, живой

Одан сүтті-етті табынның сиырлары
Из него коровы молочно-мясного стада

Жылқылар және өзге де жылқы тектес жануарлар, тірі
Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые

Түйелер және түйе тәрізділер, тірі
Верблюды и верблюдовые, живые

Қойлар, тірі
Овцы, живые

Ешкілер, тірі
Козы, живые

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Дәнді дақылдардың сабаны және қауызы
Солома и шелуха зерновых культур2

Азықтық тамыр жемісті дақылдар
Культуры кормовые Корнеплодные3

Азықтық бақша дақылдары
Культуры кормовые бахчевые4

Азықтық дәнді дақылдар
Культуры кормовые зерновые5

Азықтық дәнді бұршақ дақылдары
Культуры кормовые зернобобовые6

Шабындықтар мен дақылды жайылымдардың (егілген) бір жылдық шөптерінен көк азық
Корм зеленый из однолетних трав сенокосов и пастбищ культурных (сеяных)7

Шабындықтар мен дақылды жайылымдардың (егілген) көп жылдық шөптерінен көк азық
Корм зеленый из многолетних трав сенокосов и пастбищ культурных (сеяных)8

Жабайы өсетін шөптерді қоса алғанда, шабындықтар мен табиғи жайылымдар шөптерінен көк азық
Корм зеленый из трав сенокосов и пастбищ естественных (природных), включая травы дикорастущие9

Өзге де азықтық дақылдар
Культуры кормовые прочие      Кестенің жалғасы

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые

Үй құсы, тірі
Домашняя птица, живая

Үй қояндары, тірі
Кролики домашние, живые

Шаруашылықтарда өсірілген бұғылар
Олени, разведенные в хозяйствах

Торда өсірілген терісі бағалы аңдар
Звери пушные клеточного разведения

11

12

13

14

15

х

х
      8. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ______________________ Адрес (респондента) _____________________

      ____________________________________ _____________________________

      Телефоны (респонденттің)___ __ Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) ____

      Телефон (респондента) стационарлық ұялы Адрес электронной почты (респондента)

                              стационарный мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель ______________________________ ___________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы, телефоны

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись, телефон

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _____________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности_____________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау 2014 жылғы 5 шілдедегі "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года "Об административных правонарушениях"

  "Мал шаруашылығының
жай-күйі туралы"
(индексі 24-сх,
кезеңділігі жылдық)
жалпымемлекеттік
статистикалық байқаудың
статистикалық нысанына
1-қосымша
  Приложение 1
к статистической форме
общегосударственного
статистического наблюдения
"Отчет о состоянии
животноводства" (индекс 24-сх,
периодичность годовая)

Негізгі мал азықтарының құнарлығы Питательность основных кормов (1 килограмм табиғи мал азығындағы азық өлшемі) (в 1 килограмме натурального корма содержится кормовых единиц)

Мал азықтары

Корма

Азық өлшемі
Кормовые единицы

Дән

Зерно


Сұлы

Овес

1,00

Арпа

Ячмень

1,13

Жүгері

Кукуруза

1,34

Бидай

Пшеница

1,19

Асбұршақ

Горох

1,17

Сиыржоңышқа

Вика

1,16

Бұршақ

Бобы

1,20

Бөрібұршақ

Люпин

1,10

Соя

Соя

1,31

Өнеркәсіп өндірісінің қалдықтары

Отходы промышленного производства


Күнбағысты күнжара

Жмых подсолнечниковый

1,15

Зығырды күнжара

Жмых льяной

1,17

Соялы күнжара

Жмых соевый

1,27

Күнбағысты шрот

Шрот подсолнечниковый

0,93

Зығырды шрот

Шрот льяной

1,02

Мақталы шрот

Шрот хлопчатниковый

0,97

Соялы шрот

Шрот соевый

1,18

Бидай кебегі

Отруби пшеничные

0,71

Малдан алынған азық

Корма животного происхождения


Ет-сүйекті ұн

Мука мясо-костная

0,90

Балықты ұн

Мука рыбная

0,83

Гидролизді ашытқы

Дрожжи гидролизные

1,06

Жаңа айрылған сүт

Обрат свежий

0,20

Құрғақ айрылған сүт

Обрат сухой

1,94

Қанды ұн

Мука кровяная

0,92

Шөп

Сено


Табиғи алуан шөпті

Естественного разнотравья

0,44

Шабындығы жақсы

Луговое хорошее

0,60

Шабындығы орташа

Луговое среднее

0,42

Шабындығы жаман

Луговое плохое

0,32

Атқонақтық

Тимофеечное

0,46

Беделігі жақсы

Клеверное хорошее

0,59

Аралас астық тұқымдас

Злаковое смешанное

0,51

Беделігі орташа

Клеверное среднее

0,52

Беделігі жаман

Клеверное плохое

0,36

1-ші орымдық жоңышқа

Люцерновое 1-го укоса

0,49

2-ші орымдық жоңышқа

Люцерновое 2-го укоса

0,54

Беделі-атқонақтық

Клеверно-тимофеечное

0,46

Бұршақты-сұлылық

Горохо-овсяное

0,55

Ормандық

Лесное

0,46

Қияқөлеңдік

Осоковое

0,38

Шөпті ұн

Травяная мука


Жоңышқалы

Люцерновая

0,76

Беделі

Клеверная

0,67

Дәнді-алуан шөпті

Злаково-разнотравная

0,67

Сұлымен сиыржоңышқа

Вика с овсом

0,58

Сұлымен асбұршақ

Горох с овсом

0,69

Эспарцет

Эспарцет

0,61

Сабан

Солома


Қара бидайлы

Ржаная

0,22

Бидайлы

Пшеничная

0,20

Арпалы

Ячменная

0,33

Сұлылы

Овсяная

0,31

Сүрлем

Силос


Орташа әр түрлі шөпті

Разнотравный средний

0,18

Дәнді-әртүрлі шөпті

Злаково-разнотравный

0,13

Беделі атқонақты

Клеверно-тимофеечный

0,20

Күнбағысты

Подсолнечниковый

0,16

Жүгерілік

Кукурузный

0,16

Сұлылық

Овсяный

0,18

Тамыр-түйнек жемістілер

Корнеклубнеплоды


Азықтық қызылша

Свекла кормовая

0,12

Кант қызылшасы

Свекла сахарная

0,24

Жартылай қантты кызылша

Свекла полусахарная

0,17

Сәбіз

Морковь

0,14

Картоп

Картофель

0,31

Шалқан

Турнепс

0,09

Тарна

Брюква

0,13

Табиғи жайылымдарының шөбі

Трава естественных пастбищ


Шабындық

Луговая

0,21

Құрғақ алаңдық шабындық

Суходольного луга

0,23

Ойпат шабындық

Низинного луга

0,19

Орманды жайылымдар

Лесного пастбища

0,19

Батпақтық

Болотная

0,19

Жайылым мен шабындыққа егілген шөптер

Трава сеяных пастбищ и сенокосов


Дәнді-алуан шөпті жайылымдар

Злаково-разнотравного пастбища

0,26

Дәнді-бұршақты жайылымдар (1-ші өшіктіру)

Злаково-бобового пастбища (1-е стравливание)

0,23

Жиматарғақ

Ежа сборная

0,23

Қылтықсыз арпабас

Костер безостый

0,29

Мысыққұйрық

Лисохвост

0,19

Шабындықты қонақот

Мятлик луговой

0,24

Шабындық бетеге

Овсяница луговая

0,22

Атқонақ

Тимофеевка

0,25

Қызыл беде

Клевер красный

0,20

Беделі көрпекөк

Клеверная отава

0,23

Жоңышқа

Люцерна

0,21

Беде атқонақпен

Клевер с тимофеевкой

0,19

Біржылдық егіс дақылдарының шөптері

Трава однолетних посевных культур


Қара бидай

Рожь

0,17

Жүгері

Кукуруза

0,16

Сұлы

Овес

0,24

Асбұршақ

Горох

0,16

Сиыржоңышқа

Вика

0,17

Асбұршақ + сұлы

Горох+овес

0,18

Сиыржоңышқа + сұлы

Вика+овес

0,17

Мал азықтық қырыққабат

Кормовая капуста

0,13

  "Мал шаруашылығының
жай-күйі туралы"
(индексі 24-сх,
кезеңділігі жылдық)
жалпымемлекеттік
статистикалық байқаудың
статистикалық нысанына
2-қосымша

Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығына кірмейтін мал шаруашылығы өнімдерінің анықтамалығы

Коды

Атауы

01.1.1.2

Сүтті-етті табынның бұқалары

01.1.1.3

Сүтті-етті табынның бордақылаудағы ересек ірі қара малы

01.1.2.1

Сүтті-етті табынның қысыр малдары

01.1.2.2.1

Сүтті-етті табынның 1 жастағы және одан үлкен өгізшелері

01.1.2.2.2

Сүтті-етті табынның 12 айдан 18 айға дейінгі бұқашықтары

01.1.2.2.3

Сүтті-етті табынның 18 айдан 2 жасқа дейінгі бұқашықтары

01.1.2.2.4

Сүтті-етті табынның 2 жастан үлкен бұқалары

01.1.2.3.1

Сүтті-етті табынның 12 айдан 18 айға дейінгі қашарлары

01.1.2.3.2

Сүтті-етті табынның 18 айдан 27 айға дейінгі қашарлары

01.1.3.1.1

Сүтті-етті табынның 6 айға дейінгі бұқашықтары

01.1.3.1.2

Сүтті-етті табынның 6 айдан 1 жасқа дейінгі бұқашықтары

01.1.3.1.3

Сүтті-етті табынның 1 жасқа дейінгі өгізшелері

01.1.3.2.1

Сүтті-етті табынның 6 айға дейінгі қашарлары

01.1.3.2.2

Сүтті-етті табынның 6 айдан 1 жасқа дейінгі қашарлары

01.9

Өзге де сүтті-етті табынның ірі қара малы

  Басшысының
2021 жылғы 3 наурыздағы
№ 7 бұйрығына
12-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 10 ақпандағы
№ 21 бұйрығына
27-қосымша

"Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп" (индексі 24-сх, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп" (индексі 24-сх, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес әзірленді жəне "Мал шаруашылығының жай-күйі туралы есеп" (индексі 24-сх, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта Заңда айқындалған мәндердегі ұғымдар, сондай-ақ мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) көк мал азықтары – табиғи және жақсартылған шалғындар мен жайылымдар, сондай-ақ көкпен қоректендіру үшін арнайы өсірілген дақылдар жатады. Көк мал азықтарының ерекшілігі – ылғалдың жоғары құрамы (70–85%);

      2) құнарлы мал азығы – құрамындағы қоректік заттары жоғары мал азығы. Құнарлы мал азығының негізгі бөлігін жемшөптік астық және бұршақ дақылдарының дәндері құрайды. Құнарлы мал азығына кебек, күнжаралар және шроттар, өсімдік майы өндірісінің қалдықтары, жом және сірне, крахмалсірнелі, спирт, сыра қайнату өндірісі мен шарап дайындау ісінің қалдықтары, жануар тектес мал азықтары: балық, ет, ет-сүйек, қан және сүйек ұны, мал азығы ашытқылары, витаминдер және шөп ұны жатады;

      3) құрама жем – белгілі бір түрі, типі және өнімділігі бойынша жануарларды толық азықтандыруды қамтамасыз ететін түрлі азық және азық қоспаларының қажетті мөлшеріне дейін қоспалардан тазартылған және ұсақталған қоспа;

      4) органикалық мал шаруашылығы – өсірудің экстенсивті және табиғи әдістерін пайдалана отырып, жемшөптердің табиғи көздеріне толық қолжетімділікті қамтамасыз ететін жағдайда ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру;

      5) өңір (осы статистикалық байқау үшін) – облыс, республикалық маңызы бар қала;

      6) пішен – шөпті сусыздандыру нәтижесінде алынған және құрамында ылғалдың үлес салмағы 17%-дан аспайтын азық;

      7) пішендеме – кемінде 40% ылғалдыққа дейін дегдітілген және анаэробты жағдайларда сақталған вегетацияның ерте фазаларында жиналған шөптерден дайындалған азық;

      8) сабан – бастырудан кейін қалған дәнді және дәнді бұршақ дақылдарының құрғақ сабағы, сонымен қатар жапырақтан, гүл шоғырынан және тұқымнан босатылған зығыр, сора, кенаф және басқа да өсімдіктердің сабақтары;

      9) сойыс салмақ – килограммен өлшенген жаңа сойылған мал етінің толық өңдеуден кейін (бассыз, терісіз, қол-аяқсыз және ішкі құрылысынсыз) нақты массасы;

      10) сүрлем – ауыл шаруашылығы жануарларына арналған шырынды мал азығы, жоғары қоректі қасиеттері бар, өзінің калориялығы, дәрумендігі және диеталық қасиеттері бойынша жаңа шөппен салыстырмалы.

      3. Бірнеше аудандар және (немесе) облыстар аумағында мал шаруашылығы саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, дара кәсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары статистикалық нысанды мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметтің нақты жүзеге асырылатын орны бойынша сипаттайтын, әр аумақ бойынша ақпаратты көрсете отырып жеке бланкілерде ұсынады.

      Заңды тұлға құрылымдық бөлімшеге статистикалық нысанды тапсыру бойынша заңды тұлғаның өкілеттіктерін берген кезінде, осы статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша аумақтық статистика бөлімшелеріне тапсырады.

      4. 1-бөлімде мал мен құсты өсіру және мал шаруашылығы өнімін өндіру бойынша қызметті нақты жүзеге асырған аумақ (облыс, қала, аудан) көрсетіледі.

      5. 2-бөлімнің 1-жолында шаруашылықтың мал қорасында немесе жайлауда жайылымда болғанына қарамастан есепті жылдың 1 қаңтардағы жағдайы бойынша шаруашылықтағы мал мен құстың түрлері бойынша нақты қолда бары көрсетіледі. Негізгі табынға қосқаннан кейін бұзаулаған қашарларды, суалған және қысыр сиырларды және 27 айға жеткен қашарларды қоса алғанда сүтті, етті және сүтті-етті табынның сиырлар санына негізгі табынның сиырлары жатады.

      3-жол бойынша өлі туылған төлді есептемегенде кейіннен сатылған, сойылған немесе өлген төлді қоса есепті жылы шаруашылықтың иелігіндегі аналықтан тірідей туған төл көрсетіледі. Алынған төл санына шаруашылық басқа тараптан сатып алынған есепті жылы туған төл жатпайды.

      2-бөлімнің 4-жолы бойынша шаруашылық өз өңірі шегінде ауыл шаруашылығы кәсіпорындарынан, дара кәсіпкерлерден және шаруа немесе фермер қожалықтарынан және жұртшылық шаруашылықтарынан мал мен құстың барлық сатып алынған жағдайлары (сатып алынғаны, айырбастау тәртібінде алынғаны, сыйға тарту, кездейсоқ көрсетілген қызметтерге, қарызға немесе қарызды өтеуге және басқа да) жазылады.

      2-бөлімнің 8-жолы бойынша республиканың басқа өңірлерінен және шет елдерден (импорт) сатып алынған мал мен құс бастарының саны көрсетіледі.

      2-бөлімнің 9-жолында шаруашылық сойған (өздігінен немесе қасапханада) мал мен құс басының саны көрсетіледі, олардың еті жеке қажеттілікке пайдалануға, сатуға немесе ұйымдарға, кәсіпорындарға және шаруашылық қызметкерлеріне, оның ішінде айырбас келісімі бойынша беруге арналған. Осы жолда дайындаушы ұйымдарға, қайта өңдеу кәсіпорындарына, қоғамдық тамақтандыру желісі (асханалар, мейрамханалар, дәмханалар), базарларды қоса сауда желісі арқылы және экспортқа союға сатылған мал мен құс басының саны көрсетіледі.

      2-бөлімнің 10 және 11-жолдарында мал мен құстың сойылған немесе тірідей және сойыс салмақта союға өткізілген салмағы көрсетіледі. Қой бойынша қаракөл елтірісіне сойылған төл басы да есептеледі (етке сойылған қойдың бір басының тірідей салмағын анықтау кезінде қаракөл елтірісіне сойылған төлдің тірі салмағы есептелмейді).

      2-бөлімнің 12-жолында ағымдағы жылы өлген жас төлді қоса алғанда есепті жылдағы барлық өлген мал мен құстың саны (өрттен, табиғи апаттан, суға батып кеткен және басқа) қамтылады. Сонымен бірге еті тағамға пайдаланылмаған немесе тек ауыл шаруашылығы малы, құсының және басқа да үй жануарларының азығына пайдаланылған мәжбүрлі түрде сойылған мал жатады.

      2-бөлімнің 13-жолы бойынша өз өңірі шегінде ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына, дара кәсіпкерлерге және шаруа немесе фермер қожалықтарына және жұртшылық шаруашылықтарына барлық тірі малдың шығыс жағдайлары (сатылғаны, айырбастау, сыйға тарту, кездейсоқ көрсетілген қызметтерге, қарызға немесе қарызды өтеуге, еңбек ақыға) жазылады.

      2-бөлімнің 17-жолы бойынша республиканың басқа өңірлеріне, шет елдерге (экспортқа) шығарылған мал мен құс бастарының саны және мал шығыстарының басқа жағдайлары (ұрланғаны) көрсетіледі.

      2-бөлімнің 18-жолы бойынша шаруашылықтың мал қорасында немесе жайлауда жайылымда болғанына қарамастан, шаруашылыққа тиесілі мал мен құстың жыл соңындағы саны көрсетіледі.

      Сүтті бағыттағы сиырларға қара-ала, голштинфриз, қызыл дала, әулиеата, айршир, латвиялық қоңыр тұқымды сиырлар жатады. Етті бағыттағы сиырларға қазақтың ақ бас тұқымды сиырлары, әулиекөл, ангус, герефорд, обрак, шароле, лимузин, санта-гертруда, галловей және қалмақ сиырлары жатады. Сүтті-етті бағыттағы сиырларға алатаулық сиырлары, симменталдық және швицтік сиырлары жатады. Тұқымы жоқ малды пайдалану мақсатына қарай (етті немесе сүтті алуға) сүтті, етті немесе сүтті-етті табынға жатқызады. Егер сиырдан сүт адамның әрі қарай тұтынуы немесе өткізуі үшін алынатын болса, онда мұндай сиырларды сүтті табынға жатқызады.

      2-бөлімнің 20-жолында орташа басы бір жылдағы мал азығы күндерінің қосындысын осы жылдағы күндердің санына бөлу арқылы есептеледі. Мал азығы күні деп бір бас малдың бір тәулік бойы шаруашылықта болуы саналады.

      Орташа басы орташа хронологиялық формула бойынша есептеледі:      мұнда,

      Х – есепті кезеңге орташа басы;

      х1 – есепті кезеңнің бірінші күніне, есепті жылдың 1 қаңтарына мал басының саны;

      х2 – есепті кезеңнің екінші күніне, есепті жылдың 1 ақпанына мал басының саны;

      х3 – есепті кезеңнің үшінші күніне, есепті жылдың 1 наурызына мал басының саны;

      хn – есепті кезеңнің соңғы күніне, келесі жылғы 1 қаңтарға мал басының саны;

      n – есепті кезеңдегі айлар саны.

      Ай сайынғы деректер болмаған жағдайда орташа мал басы есепті жылдың басына және соңына орташа арифметика есептеледі.

      2-бөлімнің 21-жолы осыған ұқсас есептеледі. Осы көрсеткішті есептеу үшін база ретінде есепті жылы төл беруге қабілетті аналықтардың саны алынады.

      2-бөлімнің 22-жолы бойынша органикалық өндіріс бойынша өндірістік бөлімшеде тұрған ауыл шаруашылығы жануарларының жыл соңына саны 18-жолдан бөлінеді.

      2-бөлімнің 23-жолы бойынша органикалық өндіріс бойынша өндірістік бөлімшеде тұрған шаруашылықта сойылған немесе сойысқа өткізілген ауыл шаруашылығы жануарларының сойыс салмағы 11-жолдан бөлінеді.

      6. 3-бөлімде Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) анықтамалығына сәйкес жыныс-жас топтары бойынша 2-бөлімнің 18-жолы бойынша көрсетілген мал мен құстың барлық түрлері көрсетіледі.

      7. 4-бөлімде 2-бөлімде есепке алынбаған фермада өсірілген жеке мал түрлерінің және құстардың түрлері бойынша басы және оларды союға өткізілуі көрсетіледі. 1-баған бойынша есепті жылдың соңына фермада түрлері бойынша өсірілген шаруашылықтағы мал мен құстың нақты қолда бары көрсетіледі. 2-баған бойынша шаруашылық сойған (өздігінен немесе қасапханада) мал мен құс басының саны көрсетіледі, олардың еті жеке қажеттілікке пайдалануға, сатуға немесе ұйымдарға, кәсіпорындарға, шаруашылық қызметкерлеріне және айырбас мәмілелері бойынша беруге арналған. Осы жолда сонымен қатар дайындаушы ұйымдарға, қайта өңдеу кәсіпорындарына, қоғамдық тамақтандыру желісі (асханалар, мейрамханалар, дәмханалар), базарларды қоса сауда желісі арқылы, сондай-ақ экспортқа союға сатылған мал мен құс басының саны көрсетіледі. 3 және 4-бағанда мал мен құстың сойылған немесе тірідей және сойыс салмақта союға өткізілген салмағы көрсетіледі.

      4.1-ішкі бөлімде есепті жылдың соңындағы торда өсірілетін терісі бағалы аңдар басы көрсетіледі. 4.2-бөлімшеде есепті күнге ара ұяларының саны көрсетіледі.

      8. 5-бөлімде есепті жылы өнім алынған мал мен құстың жеке түрлерінің орташа саны көрсетіледі. Сауын сиырлардың, тауық мекиндерінің орташа саны 2-бөлімнің "орташа басы" көрсеткішіне ұқсас есептеледі. Қырқылған қой бойынша есепті жылы жүн алынған қойдың саны көрсетіледі.

      9. 6-бөлімде мал шаруашылығы өнімінің жеке түрлерінің өндірісі туралы деректер әр жол бойынша органикалық мал шаруашылығы өнімінің өндірісі туралы деректерді бөлумен көрсетіледі.

      6.1-ішкі бөлімде шикі сиыр, қой, ешкі, түйе, бие сүтінің өндірісі бойынша кезеңде нақты сауылған, ол өткізілгеніне немесе оның бір бөлігі шаруашылықта пайдалынғаны, оның ішінде бұзаулар мен торайларды сүтпен суаруға кеткеніне қарамастан көрсетіледі. Бұзаулар, қозылар, лақтар, құлындар және боталар еміп қойған сүт оларды емізуде ұстау кезіндегі өнімге енгізілмейді, жалпы өндіріске кірмейді.

      "Жүн өндірісі" көрсеткіші бойынша қой, ешкі, түйенің нақты қырқылған жүні, оның сатылғаны немесе ішкішаруашылық қажеттілігіне жұмсалғанына қарамастан көрсетіледі. Қой терісін былғарыға өнеркәсіптік өңдеу кезінде алынған жүн ("қышқыл жүн" деп аталатын) өнімге енгізілмейді. Жүннің салмағы қойды тура қырқудан кейінгі табиғи салмақта көрсетіледі.

      Басқа топтамаларға енгізілмеген, малдан алынатын өзге де тағамдық өнімдерге тірі малдардан алынатын, адамға тамаққа пайдалану үшін жарамды, басқа позицияға кірмеген тағамдар жатады.

      6.2-ішкі бөлімде тауық, күркетауық, үйрек, қаз, мысыр тауық, бөдене, түйеқұс және өзге жұмыртқалардың өндірісі бойынша құстарды ұдайы өсіруге (оның ішінде инкубация) жұмсалған жұмыртқа санын қоса, олардың есепті кезеңде жиналғаны көрсетіледі.

      6.3-ішкі бөлімде елтірі қозылардың терілеріне қаракөлше, қаракөл және елтірі жатады.

      Ірі терілерге салмағы 10 килограммнан астам жаңа сойылған ірі қара мал, жылқы, түйе және басқа да терілер жатады.

      Ұсақ терілерге салмағы 10 килограммға дейін жаңа сойылған қой, ешкі, бұзау, құлын, бота және басқа да терілер жатады.

      6.4-ішкі бөлімде қырқылған қой жүнінің жалпы мөлшерінен бастапқы өңдеуге өткізілген жүннің мөлшері көрсетіледі. Бастапқы өңдеуге жүнді іріктеу, түту, шаю және кептіру жатады.

      10. 7-бөлімде жыл бойы мал азығы түрлері бойынша және топтары бойынша мал азығының барлық шығыстар салмағы есепке алынады. Малдың тиісті тобын азықтандырған азықтың əр түрінің нақты салмағы мал азығының қоректілік нормативтері арқылы мал азығы бірлігіне ауыстырылады.

      Дəнді жəне дəндібұршақты мал азықтық дақылдарға малды азықтандыруға пайдаланылған барлық дəнді жəне дəндібұршақты дақылдардың көк салмағы кіреді. Жемшөптік астық құнарлы мал азықтарында есепке алынады.

      7-бөлімді толтыру кезінде шошқаны және үй құсын азықтандыру үшін дәнділердің пішен, сабан және қауыз қолданылмайтынын ескеру керек.

      11. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      12. Ескерту: х – осы позиция толтыруға жатпайды.

      13. Арифметикалық логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      есепті жылдағы 1-жол = өткен жылғы статистикалық нысанның 18-жолына, əр баған үшін;

      есепті жылдағы 2-жол = өткен жылғы статистикалық нысанның 19-жолына, əр баған үшін;

      егер 1-жол > 0 болса, онда 2-жол > 0, əр баған үшін;

      4-жол = 5–7-жолдар қосындыларына, 2, 4 және 6-бағандарынан басқа, əр баған үшін;

      егер 9-жол > 0, онда 10 және 11-жолдар > 0, 2, 4 және 6-бағандарынан басқа, əр баған үшін;

      10-жол > 11-жолдан, 2, 4 және 6-бағандарынан басқа, əр баған үшін;

      егер 18-жол толтырылған болса, 19-жол толтырылуы тиіс, əр баған үшін;

      егер 3-жол > 0, онда 21-жол > 0, 12-бағанынан басқа, əр баған үшін;

      егер 10-жол > 0, онда 11-жол > 0, 2, 4 және 6-бағандарынан басқа, əр баған үшін;

      13-жол = 14–16-жолдар қосындыларына, 2, 4 және 6-бағандарынан басқа, əр баған үшін;

      18-жол = 1-жол + 3-жол + 4-жол + 8-жол – 9-жол – 12-жол – 13-жол – – 17-жол;

      1-баған ≥ 2-бағаннан, әр жол үшін;

      3-баған ≥ 4-бағаннан, əр жол үшін;

      5-баған ≥ 6-бағаннан, əр жол үшін;

      18-жол ≥ 22-жолдан, әр жол үшін;

      22-жол ≤ 18-жолдан, әр жол үшін;

      11-жол ≥ 23-жолдан, 2, 4 және 6-бағандарынан басқа, әр жол үшін;

      23-жол ≤ 11-жолдан, 2, 4 және 6-бағандарынан басқа, әр жол үшін;

      2) 4-бөлім:

      егер 2-жол > 0 болса, онда 3-жол > 0 және 4-жол > 0, əр жол үшін;

      3-жол > 4-жолдан, әр жол үшін;

      3) 6.1-ішкі:

      1-баған ≥ 2-бағаннан, әр жол үшін;

      2-баған ≤ 1-бағаннан, әр жол үшін;

      4) 6.2-кіші бөлім:

      1-баған ≥ 2-бағаннан, әр жол үшін;

      2-баған ≤ 1-бағаннан, әр жол үшін;

      5) 7-бөлім:

      1-баған ≥ 2-бағаннан, әр жол үшін;

      3-баған ≥ 4-бағаннан, әр жол үшін;

      5-баған ≥ 6-бағаннан, әр жол үшін;

      6) Бөлім аралық бақылау:

      егер 2-бөлімнің 18-жолы толтырылған болса, онда 3-бөлім тиісті кодтар бойынша толтырылуы тиіс;

      4-бөлімнің 1-бағанындағы 1, 2, 3, 4, 5-бағандардың қосындысы = = 2-бөлімдегі 12-бағаны бойынша 18-жолға;

      4-бөлімнің 2-бағанындағы 1, 2, 3, 4, 5-бағандардың қосындысы = = 2-бөлімдегі 12-бағаны бойынша 9-жолға;

      4-бөлімнің 3-бағанындағы 1, 2, 3, 4, 5-бағандардың қосындысы = = 2-бөлімдегі 12-бағаны бойынша 10-жолға;

      4-бөлімнің 4-бағанындағы 1, 2, 3, 4, 5-бағандардың қосындысы = =2-бөлімдегі 12-бағаны бойынша 11-жолға;

      егер 5-бөлімнің 1-бағаны 1-жолы > 0, онда 2-бөлімнің 21-жолы 1 және 5-бағандары бойынша > 0;

      5-бөлімнің 1-бағаны 4-жолы ≤ 2-бөлімнің 9-жолынан 9-бағаны бойынша;

      егер 6.1-бөлімнің 1-бағанында 1 және 2-жолдары бойынша қосындысы > 0 болса, онда 5-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы толтырылуы тиіс;

      егер 6.1-бөлімнің 1-бағанында 7, 8, 9, 10, 11-жолдары қосындысы бойынша > 0 болса, онда 5-бөлімнің 1-бағанының 2-жолы > 0;

      егер 6.2-бөлімнің 1-бағанында 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11-жолдары қосындысы бойынша > 0 болса, онда 5-бөлімнің 1-бағанының 3-жолы > 0;

      егер 6.3-бөлімнің 1-бағанында 12, 13, 14-жолдары қосындысы бойынша > 0 болса, онда 5-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы > 0;

      6.3-бөлімнің 1-бағанының 16-жолы ≤ 2-бөлімнің 9-жолы + 12-жолдың 1 + 3 + 5 + 7 + 8-бағандар қосындылары бойынша;

      6.3-бөлімнің 1-бағаны 16 + 17-жолдары ≤ 2-бөлімнің 9-жолы + 12-жол бойынша 1 + 3 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10-бағандар қосындысы;

      6.4-ішкі бөлім ≤ 6.1-бөлімнің 1-бағанының 7, 8, 9, 10, 11-жолдардың қосындысы;

      6.5-ішкі бөлім ≤ 6.1-бөлімнің 1-бағанындағы 1, 2-жолдардың қосындысы;

      14. Қосымша бақылауларға жол беріледі және тіркеу мен респонденттердің ұқыпсыздығынан пайда болатын, тіркеу кезіндегі кездейсоқ қателердің пайда болу ықтималдығын азайту мақсатында көзделген:

      2-бөлімнің 9 және 10-жолдарын толтыру кезінде мал мен құстың бір басының орташа тірі салмағы (10-жолдың 9-жолға қатысы) келесі шектерге шықпауы тиіс. Ірі қара малдың бір басының орташа тірі салмағының ең төмен рұқсат етілген мәні – 230 килограмм (бұдан әрі – кг), ең жоғарғы рұқсат ету – 550 кг. Сиырлар үшін осы мәндер тиісінше 380 кг және 550 кг; жылқылар – 270 кг және 600 кг; түйелер – 370 кг және 1000 кг; қойлар және ешкілер – 30 кг және 65 кг; шошқалар – 70 кг және 150 кг; маралдар – 250 кг және 300 кг; үй құсы – 0,5 кг және 8 кг; қояндар – 2,5 кг және 4 кг; фермада өсірілген құстар – 1 кг және 8 кг, өзге де жануарлар – 250 кг және 350 кг құрайды.

      2-бөлімнің 11-жолын толтыру кезінде тірі салмақта сойылған мал мен құстың сойыс салмағының шығыс коэффициенті (пайызда көрсетілген 11-жолдың 10-жолға қатысы) негізінде келесі шекте болатынын ескеру керек. Ірі қара мал үшін сойыс шығысының коэффициенті 50–59%-ды (жұртшылық шаруашылығы үшін – 50 – 54%-ды), жылқылар – 48–53%-ды, түйелер – 48–54%-ды, қойлар және ешкілер – 4 –58%-ды, шошқалар – 66 – 75%-ды, үй құсы – 61–80%-ды, қояндар – 50%-ды, маралдар – 45–48%-ды құрайды;

      6.1-бөлімді толтыру кезінде бір сиырға есептегендегі сиыр сауымы күніне 23 кг-дан (өндірілген сиыр сүтінің сауылатын сиырдың орташа басына қатысы), ал бір қойдан орташа жүн қырқуы – 4,5 кг-дан (жүн өндірісінің саны қырқылған қой санына қатысы) аспау керектігі ескеріледі;

      6.2-бөлімді толтыру кезінде тауық мекиендерінің орташа жұмыртқалағыштығы – айына 30 данадан (тауық жұмыртқасы өндірісінің тауық мекиендерінің орташа басына қатысы) аспау керектігі ескеріледі.

      Егер жоғарыда келтірілген шектеулердің сақталмау құбылысы орын алған жағдайда, статистикалық нысанмен бірге статистика бөлімшесіне тиісті түсініктеме ұсынылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады