"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 227 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 19 қарашадағы № 33 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 23 қарашада № 25316 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының м.а. 2023 жылғы 19 қазандағы № 19 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының м.а. 19.10.2023 № 19 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 227 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13485 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 17-тармағы 24) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:";

      1-тармақтың 3) және 4) тармақшалары алып тасталсын;

      1, 2, 5, 6, 7 және 8-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Статистикалық процестерді дамыту департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық бөлімшелеріне және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Басшы Н. Айдапкелов
      "КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 33 бұйрығына
1-қосымша


 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан РеспубликасыҰлттық экономика министрлігіСтатистика комитетінің төрағасыміндетін атқарушының2015 жылғы "30" желтоқсандағы № 227бұйрығына 1-қосымша
Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "30" декабря 2015 года № 227

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" Акционерлік қоғамына (бұдан әрі – ҚР ЕХӘҚМ "ЕРДО" АҚ) ұсынылады
Представляется в Акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – АО "ЦРТР" МТСЗН РК)

Тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу туралы есеп

Отчет о назначении и выплате жилищной помощи

Индексі
Индекс

3-тұрғын үй көмегі
3-жилищная помощь

тоқсандық
квартальная

есепті кезең
отчетный период

жыл
год

Аудандық (қалалық), облыстық, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдары ұсынады
Представляют районные (городские), областные, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент уполномоченные органы по вопросам занятости


Ұсыну мерзімі – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-ші күніне дейін аудандық (қалалық) халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдар - облыстардың, Нұр-сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдарына; облыстардың; Нұр-сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдары - есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-ші күніне дейін ҚР ЕХӘҚМ "ЕРДО" АҚ
Срок представления – районные (городские) уполномоченные органы по вопросам занятости – областным, городов Нур-Султан Алматы и Шымкент уполномоченным органам по вопросам занятости до 5 числа месяца, следующего после отчетного квартала; областные, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент уполномоченные органы по вопросам занятости в АО "ЦРТР" МТСЗН РК до 15 числа месяца, следующего после отчетного квартала


БСН коды
код БИН 

Негізгі ЭҚЖЖ коды
Основной код ОКЭД 
кестенің жалғасы

Қосалқы ЭҚЖЖ коды
Вторичный код ОКЭД 

Экономикалық қызмет түрінің атауы
Наименование вида экономической деятельности


____________________________________________

      1. 20___ жылғы ________тоқсандағы жағдай бойынша тұрғын үй көмегін тағайындау

      Назначено жилищной помощи по состоянию за___________квартал 20_______ года

Жол коды
Код стро-ки

Облыстардың, қалалардың, аудандардың атауы
Наименование областей, городов, районов

Есеп беру мерзімінің басында төленбеген сома, мың теңге
Невыплаченная сумма на начало отчетного периода,
тысяч тенге

Отбасының орташа құрамы (адам)
Средний размер семьи (человек)

Есепті кезеңге тағайындалды
Назначено за отчетный период

Отбасылар саны
Количество семей

Отбасы мүшелерінің саны, адам
Количество членов семьи, человек

Сома, мың теңге
Сумма, тысяч тенге

Оның ішінде
в том числе

Көмектің орташа айлық мөлшері, теңге
Среднемесячный размер помощи, тенге

коммуналдық қызметтерді тұтынғаны үшін, сонымен бірге жеке үй иеліктеріндегі жылыту, мың теңге
за потребление коммунальных услуг, в том числе отопление в частных домовладениях, назначено тысяч тенге

телекоммуникация желісіне қосылған телефон үшін, мың теңге
за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, тысяч тенге

күрделі жөндеу және (немесе) кондоминиум объектісінің жалпы мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинауға жарналар үшін, мың теңге
за капитальный ремонт и (или) взносов на накопление средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, тысяч тенге

жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалдау ақысы, мың теңге
за арендную плату за пользование жилищем, арендованным местным исполнительными органами в частном жилищном фонде, тысяч тенге

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

облыс бойынша
по области2

қала бойынша
по городу3

ауыл бойынша
по селу      2. 20____жылғы __________тоқсандағы жағдай бойынша тұрғын үй көмегі төленді

      Выплачено жилищной помощи по состоянию за __________квартал 20____ года

Жол коды
Код строки

Облыстардың, қалалардың, аудандардың атауы
Наименование областей, городов, районов

Есептік тоқсан мерзімінде төленді
Выплачено за отчетный квартал

Отбасы саны
Коли-чество семей

Отбасы мүшелерінің саны, адам
Количество членов семьи, человек

Сома, мың теңге
Сумма тысяч тенге

Оның ішінде
В том числе

Көмектің орташа айлық көлемі, теңге
Среднемесячный размер помощи, тенге

коммуналдық қызметтерді, сонымен бірге жеке үй иеліктеріндегі жылуды пайдаланғаны үшін, мың теңге
за потребление коммунальных услуг, в том числе отопление в частных домовладениях, назначено тысяч тенге

телекоммуникация желісіне қосылған телефон байланысы үшін, мың теңге
за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, тысяч тенге

күрделі жөндеу және (немесе) кондоминиум объектісінің жалпы мүлкін күрделі жөндеуге каражат жинауға жарна үшін, мың теңге
за капитальный ремонт и (или) взносов на накопление средств на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, тысяч тенге

жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалдау ақысы, мың теңге
за арендную плату за пользование жилищем, арендованным местными исполнительными органами в частном жилищном фонде, тысяч тенге

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

облыс бойынша
по области

2

қала бойынша
по городу

3

ауыл бойынша
по селу


Атауы
Наименование _______________________________

Мекенжайы (респонденттің)
Адрес (респондента)________________

Телефоны (респонденттің)
Телефон (респондента) _______________/__________________ стационарлық ұялы
стационарный мобильный

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)_______________

Алғашқы статистикалық деректердітаратуға келісеміз1


Согласны на распространение первичных статистических данных1

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз1


Не согласны на распространение первичных статистических данных1

 
Орындаушы
Исполнитель ________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

________________/__________________
қолы, телефоны (орындаушының)
подпись, телефон (исполнителя)


Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Главный бухгалтер или лицо, исполняющий его обязанности ______________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющий его обязанности ____________________________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии)

қолы
подпись

Қабылдады
Принял: __________________ "____" ___________ 20___ жыл/год
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда),
лауазымы, қолы, мөр орны (бар болған жағдайда)
фамилия, имя и отчество (при его наличии), должность,
подпись, место печати (при его наличии)


      Ескертпе:

      Примечание:

      ¹Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 5-тармағына сәйкес толтырылады

      ¹Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 33 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің
төрағасы міндетін атқарушының
2015 жылғы "30" желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына 2-қосымша

"Тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу туралы есеп" (индексі 3-тұрғын үй көмегі, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу туралы есеп" (индексі 3-тұрғын үй көмегі, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Тұрғын үй көмегін тағайындау және төлеу туралы есеп" (индексі 3-тұрғын үй көмегі, кезеңділігі тоқсандық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта келесі ұғымдар пайдаланылады:

      1) тұрғын үй көмегі жергілікті бюджет қаражаты есебінен осы елді мекенде тұрақты тұратын аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға белетін көмек;

      байланыс саласындағы заңнамада белгіленген тәртіппен тұрғын үйдің меншік иелері немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылары) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) телекоммуникация желісіне қосылған телефон үшін абоненттік төлемақының ұлғаюы бөлігінде байланыс қызметтеріне;

      жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалға алған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалға алу төлемақысына ақы төлеуге беріледі;

      2) уәкілетті орган – тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

      3. Статистикалық нысандағы барлық көрсеткіштер есепті тоқсанға келтіріледі.

      1-бөлім бойынша 1-бағанда есепті кезеңнің басындағы төленбеген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      2-бағанда отбасының орташа құрамы көрсетіледі, бұл есепті кезеңдегі әр бір отбасы мүшелерінің орташа санын білдіреді.

      3-бағанда есепті тоқсанда тұрғын үй көмегі тағайындалған отбасылардың саны көрсетіледі.

      4-бағанда есепті тоқсанда тұрғын үй көмегі тағайындалған отбасы мүшелерінің саны көрсетіледі.

      5-бағанда есепті тоқсанда тағайындалған тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      6-бағанда коммуналдық қызметтерді тұтынғаны оның ішінде жеке иеліктеріндегі жылыту үшін от жағуға тағайындалған тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      7-бағанда телекоммуникация желісіне қосылған стационарлық телефонды пайдалануға тағайындалған тұрғын үй көмегінің (абоненттік төлем) сомасы көрсетіледі.

      8-бағанда отбасыларға (азаматтарға) күрделі жөндеуге және (немесе) кондоминиумның жалпы мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинауға жарна үшін тағайындалған тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      9-бағанда жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалға берген тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалдау ақысын төлеуге тағайындалған тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      10-бағанда есепті тоқсанда тағайындалған тұрғын үй көмегінің орташа айлық мөлшері көрсетіледі.

      4. 2-бөлім бойынша 1-бағанда есепті тоқсанда тұрғын үй көмегі төленген отбасылардың саны көрсетіледі.

      2-бағанда есепті тоқсанда тұрғын үй көмегі төленген отбасы мүшелерінің саны көрсетіледі.

      3-бағанда есепті тоқсанда төленген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      4-бағанда коммуналдық қызметтерді тұтынуға, оның ішінде жеке иеліктеріндегі жылытуға төленген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      5-бағанда телекоммуникация желісіне қосылған стационарлық телефонды пайдаланғаны үшін төленген тұрғын үй көмегінің сомасы (абоненттік төлем) көрсетіледі.

      6-бағанда отбасыларға (азаматтарға) күрделі жөндеу және (немесе) кондоминиумнің жалпы мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинауға жарна үшін төленген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      7-бағанда жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдар жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалдау ақысына төленген тұрғын үй көмегінің сомасы көрсетіледі.

      8-бағанда есепті тоқсанда төленген тұрғын үй көмегінің орташа айлық мөлшері көрсетіледі.

      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 1-бөлім: 5-баған = 6-баған + 7-баған + 8-баған + 9-баған;

      10-баған = 5-баған / 3-баған / айлар саны;

      2) 2-бөлім: 3-баған = 4-баған + 5-баған + 6-баған + 7-баған;

      8-баған = 3-баған / 1-баған / айлар саны.

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 33 бұйрығына
3-қосымша


 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" Акционерлік қоғамына (бұдан әрі – ҚР ЕХӘҚМ "ЕРДО" АҚ) ұсынылады
Представляется в Акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – АО "ЦРТР" МТСЗН РК)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің төрағасы міндетін атқарушының 2015 жылғы "30" желтоқсандағы № 227бұйрығына 5-қосымша
Приложение 5 к приказу исполняющего обязанности Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "30" декабря 2015 года № 227

Халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу іс-шаралары туралы есеп

Отчет о мероприятиях содействия занятости населения

Индексі
Индекс

1-Е (жұмысқа орналастыру)
1-Т (трудоустройство)

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периодай
месяцжыл
год

Аудандық (қалалық), облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар және ҚР ЕХӘҚМ "ЕРДО" АҚ ұсынады
Представляют районные (городские), областные уполномоченные органы по вопросам занятости и АО "ЦРТР" МТСЗН РК

Ұсыну мерзімі – аудандық (қалалық) жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар есепті айдан кейінгі айдың 2-күні; облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдар есепті айдан кейінгі айдың 4-күні; ҚР ЕХӘҚМ "ЕРДО" АҚ – есепті айдан кейінгі айдың 7-күні
Срок представления – районные (городские) уполномоченные органы по вопросам занятости – 2-го числа после отчетного месяца; областные уполномоченные органы по вопросам занятости – 4-го числа после отчетного месяца; АО "ЦРТР" МТСЗН РК – 7-го числа после отчетного месяца

БСН коды
код БИН____________ айына___________________20__ жыл
____________месяц ____________________20__год
 

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер
Показатели

Барлығы
Всего

Оның ішінде ауылдық жерде тұратындар
В том числе проживающие в сельской местности

айына
за месяц

жыл басынан бастап
с начала года

айына
за месяц

жыл басынан бастап
с начала года

А

Б

1

2

3

4

0

Жыл басына есепте тұрғандардың барлығы, адам
Состоят всего на учете на начало года, человек

х


х


0.1

оның ішінде жұмыссыздар, адам
в том числе безработные, человек

х


х


1

Еңбек делдалдығы үшін халықты жұмыспен қамту органдарына жүгінгендер, бірлік
Обратилось в органы занятости населения за трудовым посредничеством, единиц

1.1

жұмыс іздеген адам ретінде
тіркелгендер, адам
зарегистрированы в качестве лица,
ищущего работу, человек

1.1.1

кәсіптік бағдарлаудан өткендер, адам
прошли профессиональную ориентацию,
человек

1.1.2

жүгінген күннен бастап 10 күн ішінде
жұмысқа орналасқандар, адам
трудоустроены в течение 10 дней со дня
обращения, человек

1.1.3

жұмыс іздеген адам ретінде есептен
шығарылғандар, адам
сняты с учета в качестве лица, ищущего
работу, человек

2

Мемлекеттік қолдау шарасын көрсету үшін жұмыспен қамту органдарында тіркелгендер, адам
Зарегистрированы в органах занятости для оказания мер государственной поддержки, человек

оның ішінде:
в том числе:

х

2.1

жұмыссыздар, адам
безработные, человек

2.2

жұмыспен қамтылған халық, адам
занятое население, человек

3

Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары, бірлік
Активные меры содействия занятости, единиц


оның ішінде:
в том числе:

3.1

бос жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру, адам
трудоустройство на вакансии, человек

3.2

кәсіптік оқытуға жіберілгендер, адам
направлены на профессиональное обучение, человек

3.2.1

кәсіптік оқытуды аяқтағандар, адам
завершили профессиональное обучение,
человек

3.3

кәсіптік оқытуды аяқтағаннан кейін жұмысқа орналасқаны
трудоустроено после завершения профессионального обучения

3.4

кәсіпкерлік негіздеріне оқытылғандар, адам
обучены основам предпринимательства, человек

3.5

микрокредиттер берілді, адам
выдано микрокредитов, человек

3.6

жастар практикасы, адам
молодежная практика, человек

3.7

әлеуметтік жұмыс орындары, адам
социальные рабочие места, человек

3.8

отбасы көшірілді
переселено семей

3.8.1

олардың ішінде еңбек етуге қабілеттілер, адам
из них трудоспособные, человек

3.9

мүгедектерді жұмысқа орналастыру, адам
трудоустройство инвалидов, человек

3.10

қоғамдық жұмыстар, адам
общественные работы, человек

3.11

өзге де шаралар
прочие меры

4

Есептен шығарылғандар, барлығы адам
Сняты с учета всего, человек

4.1

оның ішінде жұмыссыздар
в том числе
безработные

5

Есепті айдың соңында есепте тұрғандар, адам
Состоят на учете на конец отчетного месяца, человек


х


х

5.1

оның ішінде жұмыссыздар
в том числе
безработные


х


х

6

Жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді алушылардың саны, адам
Количество получателей социальных выплат на случай после потери работы, человек

7

Жұмысқа орналастыру жөніндегі шаралар көрсетілді, барлығы бірлік
Оказано мер по трудоустройству всего, единиц


оның ішінде:
в том числе:

7.1

жұмысқа орналастырылғанның барлығы, адам
трудоустроено всего, человек

      Атауы Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование__________________ Адрес (респондента)________________

      _______________________________ ___________________________________

      Телефоны (респонденттің) _______________________ __________________________

      Телефон(респондента) стационарлық ұялы

      cтационарный мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз¹ Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз¹

      Согласны на опубликование первичных данных¹ ☐ Не согласны на опубликование первичных данных¹ ☐

      Орындаушы

      Исполнитель _______________________________ _______________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ___________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      ¹Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 5-тармағына сәйкес толтырылады

      ¹Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 33 бұйрығына 4-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің
төрағасы міндетін атқарушының
2015 жылғы "30" желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына
6-қосымша

"Халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу іс-шаралары туралы есеп" (индексі 1-Е (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу іс-шаралары туралы есеп" (1-Е индексі (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Халықтың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу іс-шаралары туралы есеп" (1-Е индексі (жұмысқа орналастыру), кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта келесі ұғымдар пайдаланылады:

      1) әлеуметтiк жұмыс орны – халықты жұмыспен қамту орталығымен шарт негізінде жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру үшiн олардың жалақысын субсидиялау арқылы жұмыс беруші құратын жұмыс орны;

      2) әлеуметтік кәсіптік бағдарлау – адамның кәсіптік білімін, дағдыларын, қызығушылықтарын және еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіп таңдауда, кәсіп түрін ауыстыруда және біліктілігін арттыруда практикалық көмек көрсетуге бағытталған өзара байланысқан іс-шаралар кешені;

      3) жастар практикасы – техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының түлектері алған кәсібі (мамандығы) бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін жинақтау мақсатында жүзеге асыратын еңбек қызметінің түрі;

      4) жұмысқа орналастыру – халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етуге септігін тигізуге бағытталған ұйымдық, экономикалық және құқықтық iс-шаралар кешенi;

      5) жұмыс іздеп жүрген адам – жұмысы және (немесе) табысы (кірісі) жоқ, лайықты жұмыс іздеп жүрген адам жұмысқа орналасуына жәрдемдесу үшін өтініш жасаған кезде тұрғылықты жеріндегі халықты жұмыспен қамту орталығында тікелей не "электрондық үкіметтің" веб-порталы немесе Мемлекеттік корпорация арқылы жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркеледі.

      6) жұмыссыз адам – жұмыс іздеуді жүзеге асыратын және жұмысқа кірісуге дайын жеке тұлға;

      7) қоғамдық жұмыстар – халықты жұмыспен қамту орталықтары ұйымдастыратын, жұмыскердiң алдын ала кәсiптік даярлаудан өтуiн талап етпейтiн, олардың уақытша жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету үшiн әлеуметтiк пайдалы бағыттағы еңбек қызметiнiң түрлерi.

      3. Статистикалық нысандағы барлық көрсеткіштер (есепті айдың соңындағы деректер көрсетілетін 5, 5.1-жолдарды қоспағанда) есепті айға және ағымдағы жыл басынан бергі үдемелі қорытындымен келтіріледі. Деректер бірлігіне дейін дәлме-дәл көрсетіледі.

      Статистикалық нысанның 3 және 4-бағандарында 1 және 2-бағандардан ауылдық жерлерде тұратын азаматтар бойынша деректер бөлінеді, оларға "қалалық үлгідегі кент" санатына жататын жұмыс кенттерінің тұрғындары жатқызылмайды.

      0-жол бойынша ағымдағы жылдың басына жұмыс іздеп жұмыспен қамту орталықтарының есебінде тұрған азаматтардың (жұмыспен қамту бағдарламасы шеңберінде микрокредиттер алған, оқуды жалғастырған, қоныс аударған адамдарды қоса алғанда) жалпы саны туралы деректер келтіріледі.

      0.1-жол бойынша ағымдағы жылдың басынан бастап жұмыс іздеп жұмыспен қамту орталықтарының есебінде тұрған жұмыссыздардың жалпы саны туралы деректер келтіріледі.

      1-жол бойынша басқа еңбек қызметінде жұмыспен қамтылған, бірақ басқа жұмыс тапқысы келетін, қосымша табыс (кіріс) тапқысы және бірнеше еңбек шарты бойынша жұмыс істегісі келетін, сондай-ақ жұмыстан бос уақытында жұмыс күшіне қажеттілік болған кезде жұмыс берушіге бағытталатын зейнеткерлерді, оқушыларды, студенттерді, мүгедектерді және басқа адамдарды қоса алғанда адамдардың жалпы саны туралы деректер келтіріледі.

      1.1-жол бойынша (1-жолдан) жұмысқа орналасуына жәрдем көрсетуі үшін тілек білдірген және жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркелген адамдардың саны көрсетіледі.

      1.1.1-жол бойынша жүгінген және тіркелген, халықты жұмыспен қамту орталығы кәсіптік бағдарлау бойынша қызметтер көрсеткен адамдардың саны көрсетіледі.

      1.1.2-жол бойынша халықты жұмыспен қамту орталығы жүгінген және тіркелген күнінен бастап 10 күн ішінде жұмысқа орналастырған адамдардың саны көрсетіледі.

      1.1.3-жол бойынша жұмыс іздеп жүрген адам ретінде есептен шығарылған адамдардың саны көрсетіледі.

      2-жол бойынша мемлекеттік қолдау шараларын көрсету үшін жұмыспен қамту органдарында тіркелген адамдардың саны көрсетіледі.

      2.1-жол бойынша (2-жолдан) жұмыссыз ретінде тіркелгендердің саны туралы деректер келтіріледі.

      2.2-жол бойынша (2-жолдан) тіркелген, жұмыс іздеген жұмыспен қамтылған адам ретінде тіркелгендердің саны туралы деректер келтіріледі.

      3-жол бойынша жұмыс іздеген адамдарға қолданылған жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларының саны туралы деректер келтіріледі.

      3.1-жол бойынша жұмыс берушілер ұсынған бос жұмыс орындарына жұмысқа орналасқан адамдардың саны туралы деректер көрсетіледі.

      3.2-жол бойынша кәсіптік оқытуға жіберілгендердің саны туралы деректер келтіріледі (жұмыспен қамтуға жәрдемдесу бойынша қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде).

      3.2.1-жол бойынша кәсіптік оқытуды аяқтаған адамдардың саны туралы деректер көрсетіледі (жұмыспен қамтуға жәрдемдесу бойынша қолданылатын бағдарламалар шеңберінде).

      3.3-жол бойынша кәсіптік оқытуды аяқтағаннан кейін жұмысқа орналасқандардың саны туралы деректер келтіріледі.

      3.4-жол бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға жіберілген адамдардың саны туралы деректер келтіріледі.

      3.5-жол бойынша берілген микрокредиттердің саны (бірлік) (өңірдегі қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде) көрсетіледі, микрокредиттердің саны, жыл ішінде оларды алу саны бойынша есепке алынады.

      3.6-жол бойынша жастар практикасы шеңберінде жұмыс орындарына жұмысқа орналасқан адамдардың саны туралы деректер көрсетіледі.

      3.7-жол бойынша әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналасқан адамдардың саны туралы деректер көрсетіледі.

      3.8-жол бойынша еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру жөніндегі іс-шаралар шеңберінде қоныс аударған отбасылардың саны көрсетіледі, өлшем бірлік ретінде отағасы алынады.

      3.8.1-жол бойынша еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру жөніндегі іс-шаралар шеңберінде қоныс аударған отбасылардың еңбек етуге қабілетті мүшелерінің саны көрсетіледі.

      3.9-жол бойынша мүгедектерді жұмысқа орналастыру және олардың жұмыспен қамтылуының сақталуы көрсетіледі (мүгедектер үшін арнайы жұмыс орындары) (жастар практикасын, әлеуметтік жұмыс орындарын, қоғамдық жұмыстарды есепке алусыз).

      3.10-жол бойынша бюджеттен субсидиялау есебінен қоғамдық жұмыстарда жұмыс істейтін адамдардың саны көрсетіледі. Шара санына қарай айқындалады.

      3.11-жол бойынша мемлекеттік бюджеттен субсидияланатын өзге шаралардың саны көрсетіледі.

      4-жол бойынша ағымдағы жылы "жұмыс іздеп жүрген адам" ретінде есептен шығарылған адамдардың саны көрсетіледі.

      4.1-жол бойынша ағымдағы жылы "жұмыссыз" ретінде есептен шығарылған адамдардың саны көрсетіледі.

      5-жол бойынша есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда есепте тұрған жұмыс іздеп жүрген адамдардың іс-жүзіндегі саны көрсетіледі.

      5.1-жол бойынша есепті айдың соңындағы жағдай бойынша жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органда есепте тұрған жұмыссыздардың іс-жүзіндегі саны көрсетіледі.

      6-жол бойынша (1.1-жолдан) міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушылары болып табылатын, жұмысынан айрылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдерді алған адамдардың саны көрсетіледі.

      7-жол бойынша жұмыспен қамту органдары көрсеткен жұмысқа орналастыру жөніндегі шаралардың санымен айқындалатын жалпы жұмысқа орналастыру көрсетіледі.

      Егер есепті кезең ішінде өтініш берген адам бірнеше әлеуметтік қорғау шараларымен қамтылса, онда ол әрбір ретте әлеуметтік қорғаудың барлық шаралары бойынша есепке алынады.

      7.1-жол бойынша жұмыспен қамту органдары жұмысқа орналастырған адамдардың санымен айқындалатын жалпы жұмысқа орналастыру көрсетіледі.

      4. Ескертпе: Х – аталған позиция толтыруға жатпайды.

      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-баған = есепті кезеңнің 1-бағаны + өткен кезеңнің 2-бағаны (0; 0.1 және 5; 5.1-жолдарды қоспағанда);

      2) 2-баған ≥ 1-бағанның барлық жолдары бойынша 0; 0.1 және 5; 5.1-жолдарды қоспағанда;

      3) 2-жол = 1.1-жол - 1.1.2-жол - 1.1.3-жол;

      4) 2-жол = 2.1-жол + 2.2-жол; 5) 3-жол = 3.1-3.11-жолдардың ∑; 6) 5-жол = 0-жол +2-жол - 6-жол;

      7) 5.1-жол = 0.1-жол + 2.1-жол - 4.1-жол;

      8) 7-жол = 1.1.2-жол + 3.1-жол +3.6-жол +3.7-жол +3 .10-жол.

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 33 бұйрығына
5-қосымша


 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің төрағасы міндетін атқарушының 2015 жылғы "30" желтоқсандағы № 227 бұйрығына 7-қосымша
Приложение 7 к приказу исполняющего обязанности Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "30" декабря 2015 года № 227

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" Акционерлік қоғамына (бұдан әрі – ҚР ЕХӘҚМ "ЕРДО" АҚ) ұсынылады
Представляется в Акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов" Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – АО "ЦРТР" МТСЗН РК)

Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы)

Сведения о скрытой безработице (о сокращенных и частично занятых работниках, задолженности по заработной плате)

Индексі
Индекс

3-ЕН (жасырын жұмыссыздық)
3-ТН (скрытая безработица)

айлық
месячная

есепті кезең
отчетный периодай
месяцжыл
год

Заңды тұлғалар және олардың филиалдары мен өкілдіктерінің өздері орналасқан орындары бойынша, аудандық (қалалық), облыстық жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдары және ҚР ЕХӘҚМ "ЕРДО" АҚ ұсынады
Представляют юридические лица и их филиалы и представительства по месту нахождения, районные (городские), областные уполномоченные органы по вопросам занятости и АО "ЦРТР" МТСЗН РК


Ұсыну мерзімі – заңды тұлғалар және олардың филиалдары мен өкілдіктерінің өздері орналасқан орындары бойынша есепті айдан кейін 3-ші күні; аудандық (қалалық) жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті органдары – есепті айдан кейін 5-ші күні, облыстық жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті органдары – есепті айдан кейін 7-ші күні, ҚР ЕХӘҚМ "ЕРДО" АҚ – есепті айдан кейін 10-шы күні
Срок представления – юридические лица и их филиалы и представительства по месту своего нахождения 3-го числа после отчетного месяца; районные (городские) уполномоченные органы по вопросам занятости – 5-го числа после отчетного месяца; областные уполномоченные органы по вопросам занятости – 7-го числа после отчетного месяца, АО "ЦРТР" МТСЗН РК – 10-го числа после отчетного месяца


БСН коды
Код БИН

      1-бөлім. Тізімдік құрамның қысқартылған, жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлердің саны, өндіріс көлемі, жалақы бойынша берешек

      Раздел 1. Численность списочного состава, сокращенных, частично занятых работников, объем производства, задолженность по заработной плате

1Экономикалық қызмет түрі ____________(секция коды )___________________(бөлім коды)
1Вид экономической деятельности ____________(код секции )______________________(код раздела)

Жол коды
Код строки

Кәсіпорынның жұмыс режимі
Режим работы предприятия

Өндіріс көлемі, мың теңге
Объем производства,
тысяч тенге

Қызметкерлердің жалпы тізімдік саны, адам
Общая списочная численность работников, человек

Қысқартылған жұмыс орындарының барлығы, адам
Всего сокращено рабочих мест, человек

Қысқартылған бос орында-рының барлығы, бірлік
Всего сокращено вакантных мест, единиц

Қызметкерлердің саны, адам
Количество работников, человек

2 айдан кейін күтілетін жұмыс орындарының қысқартылуы, адам
ожидаемое сокращение рабочих мест через 2 месяца, человек

өз еркімен жұмыстан босатылғандар
уволенных по собствен-ному желанию

жалақысы сақталмайтын демалысқа шыққандар
находящихся в отпусках без сохранения заработной платы

толық емес жұмыс уақыты режимінде жұмыс істейтіндер
занятых в режиме неполного рабочего времени

өндірістің, жабдықтың тоқтатылуына байланысты уақытша жұмыспен қамтылмағандар
временно незанятых из-за простоя производства, оборудования

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Өндірістің толық тоқтауы (жұмыс пен қызметтің орындалуының тоқтатылуы)
Полная остановка производства (прекращение выполнения работ и услуг)


      Ескертпе:

      Примечание:

      1Экономикалық қызмет түрі – осы статистикалық нысанға 1-қосымшаға сәйкес толтырылады

      1Вид экономической деятельности – заполняется согласно приложению 1 к настоящей статистической форме

      жалғасы

Жол коды
Код строки

Кәсіпорынның жұмыс режимі
Режим работы предприятия

Өндіріс көлемі, мың теңге
Объем производства, тысяч тенге

Қызметкерлердің жалпы тізімдік саны, адам
Общая списочная численность работников, человек

Қысқартылған жұмыс орындарының барлығы, адам
Всего сокращено рабочих мест, человек

Қысқартылған бос орындарының барлығы, бірлік
Всего сокращено вакантных мест, единиц

Қызметкерлердің саны, адам
Количество работников, человек

2 айдан кейін күтілетін жұмыс орындарының қысқартылуы, адам
ожидаемое сокращение рабочих мест через 2 месяца, человек

өз еркімен жұмыстан босатылғандар
уволенных по собствен-ному желанию

жалақысы сақталмайтын демалысқа шыққандар
находящихся в отпусках без сохранения заработной платы

толық емес жұмыс уақыты режимінде жұмыс істейтіндер
занятых в режиме неполного рабочего времени

өндірістің, жабдықтың тоқтатылуына байланысты уақытша жұмыспен қамтылмағандар
временно незанятых из-за простоя производства, оборудования

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Толық емес жұмыс уақыты режиміне көшу (ішінара тоқтауы, өндіріс көлемінің қысқаруы, жұмыс режимінің өзгеруі)
Переход на режим неполного рабочего времени (частичная приостановка, сокращение объема производства, изменение режима работы)


Жол коды
Код строки

Кәсіпорынның жұмыс режимі
Режим работы предприятия

Өндіріс көлемі, мың теңге
Объем производства, тысяч тенге

Қызметкерлердің жалпы тізімдік саны, адам
Общая списочная численность работников, человек

Қысқартылған жұмыс орындарының барлығы, адам
Всего сокращено рабочих мест, человек

Қысқартылған бос орындарының барлығы, бірлік
Всего сокращено вакантных мест, единиц

Қызметкерлердің саны, адам
Количество работников, человек

2 айдан кейін күтілетін жұмыс орындарының қысқартылуы, адам
ожидаемое сокращение рабочих мест через 2 месяца, человек

өз еркімен жұмыстан босатылғандар
уволенных по собствен-ному желанию

жалақысы сақталмайтын демалысқа шыққандар
находящихся в отпусках без сохранения заработной платы

толық емес жұмыс уақыты режимінде жұмыс істейтіндер
занятых в режиме неполного рабочего времени

өндірістің, жабдықтың тоқтатылуына байланысты уақытша жұмыспен қамтылмағандар
временно незанятых из-за простоя производства, оборудования

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Толық режимдегі жұмыс
Работа в полном режиме


      2-бөлім. Кәсіпорын персоналын жұмыспен қамту үшін қабылданатын шаралар

      Раздел 2. Меры, принимаемые с целью занятости персонала предприятия

Жол коды
Код строки

Қабылданатын шаралардың атауы
Наименования принимаемых мер

Қызметкерлер саны, адам
Число работников, человек


1

2

1

Басқа жұмыстарға (лауазымдарға) ауыстырылған қызметкерлер саны
Число работников, перераспределенных на другие работы (должности)


2

Басқа кәсіптерге оқытылған қызметкерлер саны
Число работников, обученных другим профессиям


3

Кәсіптік оқуға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға жіберілген қызметкерлер саны
Число работников, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации


      3-бөлім. Жалақы бойынша мерзімі өткен берешек

      Раздел 3. Просроченная задолженность по заработной плате

Жол коды
Код строки

Еңбек ақы бойынша мерзімі өткен берешек
Просроченная задолженность по заработной плате

Сома, мың теңге
Сумма, тысяч тенге


1

2

1

Жалақы бойынша мерзімі өткен берешек
Просроченная задолженность по заработной плате


      Атауы Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование__________________ Адрес (респондента)________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) ____________________ _______________________________

      стационарлық ұялы

      стационарный мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз ¹ ☐
Согласны на распространение первичных статистических данных¹

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз ¹ ☐
Не согласны на распространение первичных статистических данных¹

      Орындаушы

      Исполнитель _____________________________ ________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ______________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін

      атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ______________________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      ¹Аталған тармақ "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы 5-тармағына сәйкес толтырылады

      ¹Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

  "Жасырын жұмыссыздық
туралы мәліметтер"
(қысқартылған және ішінара
жұмыспен қамтылған
қызметкерлер, жалақы бойынша
берешек туралы) ведомстволық
статистикалық нысанына
қосымша

      Экономикалық қызмет түрлері


Секциялар Атауы Бөлімдер

А

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

01-03


Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда көрсетілетін қызметтерді ұсыну

01


Орман шаруашылығы және ағаш дайындау

02


Балық аулау және балық өсіру

03

B

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

05-09


Көмір өндіру

05


Шикі мұнай және табиғи газ өндіру

06


Металл кендерін өндіру

07


Өзге де пайдалы қазбаларды өндіру

08


Кен өндіру өнеркәсібінде саласындағы кызметтер көрсету

09

C

Өңдеу өнеркәсібі

10-33


Тамақ өнімдерін өндіру

10


Сусындар өндіру

11


Темекі өнімдерін өндіру

12


Тоқыма бұйымдарын өндіру

13


Киім өндіру

14


Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

15


Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарын өндіру; сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

16


Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

17


Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат жеткізгіштерін жаңғырту

18


Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19


Химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

20


Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық препараттар өндіру

21


Резеңке және пластмасса бұйымдар өндіру

22


Өзге де бейметалл минералдық өнімдер өндіру

23


Металлургия өндірісі

24


Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25


Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндіру

26


Электр жабдықтарын өндіру

27


Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

28


Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру

29


Басқа көлік құралдарын өндіру

30


Жиһаз өндіру

31


Өзге де дайын бұйымдар өндіру

32


Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

33

D

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау

35

E

Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет

36-39


Суды жинау, өңдеу және тарату

36


Ақаба суларды жинау және өңдеу

37


Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; материалдарды кәдеге жарату (қалпына келтіру)

38


Ластануды жою жөніндегі қызмет және қалдықтарды жою саласындағы өзге де көрсетілетін қызметтер

39

F

Құрылыс

41-43


Ғимараттар құрылысы

41


Азаматтық құрылыс

42


Мамандандырылған құрылыс жұмыстары

43

G

Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу

45-47


Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек саудада сату

45


Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, көтерме саудада сату

46


Автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек саудада сату

47

H

Көлік және жинақтау

49-53


Құрлық және құбырмен жүретін көліктің қызметі

49


Су көлігінің қызметі

50


Әуе көлігінің қызметі

51


Жүкті қоймалау және қосалқы көлік қызметі

52


Пошталық және курьерлік қызмет

53

I

Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету

55-56


Уақытша тұру жөнінде қызмет көрсету

55


Тамақ өнімдерімен және сусындармен қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсету

56

J

Ақпарат және байланыс

58-63


Баспа қызметі

58


Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, дыбыс жазбалар және музыкалық шығармаларды шығару саласындағы қызмет

59


Бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет

60


Телекоммуникациялар

61


Компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер

62


Ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет

63

K

Қаржы және сақтандыру қызметі

64-66


Қаржылық делдалдық, сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз етуді қоспағанда

64


Міндетті әлеуметтік қамсыздандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру

65


Қаржылық көрсетілетін қызметтер мен сақтандыру саласындағы қосалқы қызмет

66

L

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

68

M

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

69-75


Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет

69


Бас компаниялардың қызметі; басқару мәселелері бойынша консультация беру

70


Сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

71


Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер

72


Жарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерттеу

73


Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

74


Ветеринариялық қызмет

75

N

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

77-82


Жалдау, прокат және лизинг

77


Жұмысқа орналастыру саласындағы қызмет

78


Туристік агенттіктердің және операторлардың қызметі, брондау және ілеспе қызмет

79


Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу бойынша қызмет

80


Ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру бойынша қызмет

81


Коммерциялық қызметті қолдауға бағытталған офистік әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

82

O

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру

84

P

Білім беру

85

Q

Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету

86-88


Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

86


Тұруды қамтамасыз етумен әлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну

87


Тұратын жермен қамтамасыз етусіз әлеуметтік қызметтер көрсету

88

R

Өнер, ойын-сауық және демалыс

90-93


Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет

90


Кітапханалардың, архивтердің, музейлердің және өзге де мәдениет саласындағы қызметтер

91


Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша қызмет

92


Спорт, демалыс және ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет

93

S

Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну

94-96


Қоғамдық бірлестіктер (ұйымдар) қызметі

94


Компьютерлерді, жеке пайдаланатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

95


Өзге де жеке көрсетілетін қызметтерді ұсыну

96

T

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі

97-98


Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

97


Өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді көрсету өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі

98

U

Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі

99

  Басшысының
2021 жылғы 19 қарашадағы
№ 33 бұйрығына 6-қосымша
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің
төрағасы міндетін атқарушының
2015 жылғы "30" желтоқсандағы
№ 227 бұйрығына
8-қосымша

"Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет" (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) (индексі 3-ЕН, (жасырын жұмыссыздық) кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет" (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) (индексі 3-ЕН, (жасырын жұмыссыздық) кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Жасырын жұмыссыздық жөніндегі мәлімет" (қысқартылған және жұмыспен ішінара қамтылған қызметкерлер, жалақы бойынша берешек туралы) (индексі 3-ЕН, (жасырын жұмыссыздық) кезеңділігі айлық) ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта келесі ұғымдар пайдаланылады:

      1) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде (бұдан әрі – Еңбек кодексі) белгіленген қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның ішінде:

      толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту;

      толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту;

      бір мезгілде күнделікті жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту және жұмыс аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту толық емес жұмыс уақыты болып есептеледі;

      2) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбек қатынастары саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

      3. Статистикалық нысанды ай сайын заңды тұлғалар және олардың филиалдары мен өкілдіктерінің өздері орналасқан орындары бойынша келесі жағдайлардың бірі болған кезде ұсынады:

      өндірісті толық тоқтату (жұмыстар мен қызметтердің орындалуын тоқтату);

      толық емес жұмыс уақыты режиміне көшу (ішінара тоқтата тұру, өндіріс көлемін қысқарту, жұмыс режимінің өзгеруі);

      толық көлемде жұмыс, бірақ штат құрамын қысқартуды жоспарлағандар және жүзеге асырғандар;

      жалақы бойынша мерзімі өткен берешектің болуы (үш айдан астам).

      1-бөлімде экономикалық қызметтің түрі Статистикалық нысанға қосымшаға сәйкес толтырылады.

      1-бөлімде 1, 2 немесе 3-жолдардың біреуі ғана толтырылады.

      1-жол бойынша деректерді жұмыстарды орындауды, Қызметтерді көрсетуді толық тоқтатқан, оның ішінде келісімшарт (шарт) мерзімінің аяқталуы және келісімшарт (шарт) бойынша міндеттемелерді орындау мерзімінің аяқталуы бойынша тоқтатқан кәсіпорындар толтырады.

      2-жол бойынша деректерді өндірісті ішінара тоқтатқан, жекелеген бөлімшелерде, цехтарда, учаскелерде жұмысын тоқтатқан, тұтастай кәсіпорын бойынша немесе жекелеген бөлімшелерде, цехтарда, учаскелерде толық емес жұмыс уақыты режиміне өткен, өндіріс көлемін қысқартқан, жұмыс режимін өзгерткен кәсіпорындар толтырады.

      3-жол бойынша деректерді жұмысты толық режимде жүзеге асыратын, бірақ персоналды босатуды немесе штат бірліктерін қысқартуды жоспарлайтын кәсіпорындар, сондай-ақ есепті кезеңде (яғни есепті айда) қысқартуды жүзеге асырған кәсіпорындар толтырады.

      1-бөлімнің 1, 2 немесе 3-жолдарында:

      1-баған бойынша кәсіпорынның өндіріс көлемі көрсетіледі, мың теңгемен;

      2-баған бойынша қызметкерлердің жалпы тізімдік саны көрсетіледі;

      3-баған бойынша есепті кезеңде штат кестесінен шығарылған қандай да бір лауазымдардың саны, яғни адамдардың саны көрсетіледі;

      4-баған бойынша штат кестесінен шығарылған қандай да бір лауазымдардың саны есепті кезеңде толтырылады, яғни бос орындар саны (бірлік);

      5-баған бойынша өз еркімен жұмыстан шығарылған, оның ішінде еңбек шартының мерзімі өткеннен кейін маусымдық, уақытша жұмыстарға қабылданған қызметкерлердің саны көрсетіледі;

      6-баған бойынша жалақысы сақталмайтын демалыстағы қызметкерлердің саны көрсетіледі. Бұл баған есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күніне толтырылады;

      7-баған бойынша толық емес жұмыс уақыты режимінде жұмыс істейтін қызметкерлердің саны көрсетіледі. 7-баған есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша, яғни есепті айдан кейінгі айдың 1-күніне толтырылады;

      8-баған бойынша өндірістің, жабдықтың тоқтап қалуына байланысты уақытша жұмыспен қамтылмаған қызметкерлердің саны көрсетіледі;

      9-баған бойынша 1 айдан кейін жұмыс орындарының күтілетін қысқаруы көрсетіледі, есепті күнге адам саны көрсетіледі.

      2-бөлім кәсіпорын (ұйым, мекеме) қызметкерлерді жұмыспен қамтуда қамтамасыз ету мақсатында қабылдаған шаралар бойынша көрсеткіштерді қамтиды.

      1-жолда басқа жұмыстарға (лауазымдарға) қайта бөлінген қызметкерлер саны – басқа жұмыстарға (лауазымдарға) ауыстырылған қызметкерлер саны көрсетіледі;

      2-жолда басқа мамандықтарға оқытылған қызметкерлердің саны, қайта даярлаудан өткен, оқытылған және қайта оқытылған, қайта даярлаудан лауазымдарда жұмыс істейтін қызметкерлердің саны көрсетіледі;

      3-жолда қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға жіберілген және өтетін қызметкерлер саны көрсетіледі.

      3-бөлімді жалақы бойынша берешегі бар кәсіпорындар, ұйымдар, мекемелер толтырады.

      2-бағанда жалақы бойынша мерзімі өткен берешек – Еңбек кодексінің 113-бабының 1-тармағын бұза отырып, өткен айдың есепті айдан кейінгі 1-күніне толтырылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады