"Сауда статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 24 қаңтардағы № 9 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2023 жылғы 24 шiлдедегі № 11 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 28 шiлдеде № 33175 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Сауда статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы 24 қаңтардағы № 9 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19963 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 15-тармағы 36) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      13 және 14-қосымшалар осы бұйрыққа 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті Заң департаментімен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Әдіснамалық дамыту және деректерді басқару саясаты департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының құрылымдық және аумақтық бөлімшелеріне жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы басшысының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      5. Осы бұйрық ресми жариялануға жатады және 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
Ж. Шаймарданов

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау
және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика
бюросының басшысы
2023 жылғы 24 шілдедегі
№ 11 бұйрығына
1-қосымшаМемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2020 жылғы "24" қаңтардағы № 9 бұйрығына 13-қосымша


Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 13 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от "24" января 2020 года № 9

Электрондық коммерция туралы есеп
Отчет об электронной коммерции

Индексі
Индекс

Э-коммерция

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) 45.11, 45.3, 46.21, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 51.1, 52.2, 53.1, 53.2, 55.1, 55.2, 55.9, 56.1, 56.21, 62.01, 62.09, 63.11, 63.12, 63.9, 64.99.9, 65.1, 65.2, 66.11, 66.19, 66.2, 73.12, 73.2, 77.1, 79.1, 79.9, 85.31, 85.5, 86.10.3, 92.0, 93.13, 94.12 кодтарына сәйкес экономикалық қызметтің негізгі түрі бар Интернет-ресурс арқылы тауарлар мен қызметтерді өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері саны 100 адамға дейінгілер - іріктемелі әдіспен; саны 100 адамнан асатын - жаппай әдіспен; ЭҚЖЖ 47.91.0 санына қарамастан - жаппай әдіспен, сондай-ақ электрондық коммерция платформаларды (маркетплейс) ұстаушылар мен электронды коммерцияны жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер тізім бойынша ұсынады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие реализацию товаров и услуг через Интернет-ресурс с основным видом экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКЭД) 45.11, 45.3, 46.21, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 51.1, 52.2, 53.1, 53.2, 55.1, 55.2, 55.9, 56.1, 56.21, 62.01, 62.09, 63.11, 63.12, 63.9, 64.99.9, 65.1, 65.2, 66.11, 66.19, 66.2, 73.12, 73.2, 77.1, 79.1, 79.9, 85.31, 85.5, 86.10.3, 92.0, 93.13, 94.12 с численностью до 100 человек - выборочным методом, с численностью свыше 100 человек – сплошным методом, ОКЭД 47.91.0 независимо от численности - сплошным методом, а также держатели платформ (маркетплейс) и индивидуальные предприниматели осуществляющие электронную коммерцию– по списку.

 
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН
ЖНС коды
Код ИИН
      1. Сіз тауарлар мен қызметтерді Интернет арқылы өткізесіз бе?

      Реализуете ли Вы товары и услуги через Интернет?

Иә
Да
А Модулі

Модуль А

Жоқ
Нет
2- сұрақ

вопрос 2


      2. Сіз электрондық коммерция платформасының (маркетплейс) иесі болып табыласыз ба?

      Являетесь ли Вы держателем платформы электронной коммерции (маркетплейс)?

      (электрондық коммерцияның онлайн платформасы (маркетплейс) – бұл делдал ретінде әрекет ететін және интернет арқылы қатысушылардың көп жақты нарығында сұраныс пен ұсынысты (тауарларды, қызметтерді және/немесе ақпаратты) салыстыруға мүмкіндік беретін сандық алаң)

      (онлайн платформа электронной коммерции (маркетплейс) – это цифровая площадка, выступающая в роли посредника и дающая сопоставлять спрос и предложения (товаров, услуг и/или информации) на многостроннем рынке участников через Интернет)

Иә
Да
3 -сұрақ

вопрос 3

Жоқ
Нет
сауалнаманың аяқталуы

окончание опроса


      3. Сіз жолаушылар тасымалын ақпараттық сүйемелдеуді ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын электрондық коммерция платформасының (маркетплейс) иесі болып табыласыз ба (кәсіпорындар тізім бойынша толтырады)?

      Являетесь ли Вы держателем платформы электронной коммерции (маркетплейс), осуществляющей деятельность по организации и информационного сопровождения перевозки пассажиров (заполняют предприятия по списку)?

Иә
Да
В, С Модулі

Модуль В , С

Жоқ
Нет
В Модулі

Модуль В


ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН КӘСІПОРЫНДАРҒА АРНАЛҒАН
"A" МОДУЛІ
МОДУЛЬ "A" ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ
(бұл модуль электрондық коммерция платформасының (маркетплейс) ұстаушыларымен толтырылмайды)
(данный модуль не заполняется держателями платформы электронной коммерции (маркетплейс))

      4. Сіздің кәсіпорныңыз тауарлар мен қызметтерді өткізу үшін өз интернет-ресурсын немесе басқа ұйымның электрондық коммерция платформасын (маркетплейсін) пайдаланатынын көрсетіңіз? (бірнеше нұсқаны таңдауға болады)

      Укажите, использует ли Ваше предприятие собственный Интернет-ресурс или платформу электронной коммерции (маркетплейс) сторонней организации для реализации товаров и услуг? (можно выбрать несколько вариантов)

      4.1 меншікті Интернет-ресурс Иә/Да ☐

      собственный Интернет-ресурс

      (корпоративтік сайт)

      (корпоративный сайт)

      4.2 басқа ұйымның электрондық коммерция платформасы (маркетплейс) Иә/Да ☐

      платформу электронной коммерции (маркетплейс) сторонней организации

      (Электрондық коммерцияның онлайн платформасы (маркетплейс) – бұл делдал ретінде әрекет ететін және қатысушылардың көпжақты нарығындағы сұраныс пен ұсынысты (тауарларды, қызметтерді және/немесе ақпаратты) Интернет арқылы мысалы, Tickets.kz (Тикетс.кз), Ticketon.kz (Тикетон.кз), Lamoda.kz (Ламода.кз), Uber (Убер), Yandex (Яндекс.кз) салыстыруға мүмкіндік беретін сандық алаң )

      (Онлайн платформа электронной коммерции (маркетплейс) – это цифровая площадка, выступающая в роли посредника и дающая возможность сопоставлять спрос и предложения (товаров, услуг и/или информации) на многостроннем рынке участников через Интернет например, Tickets.kz (Тикетс.кз), Ticketon.kz (Тикетон.кз), Lamoda.kz (Ламода.кз), Uber (Убер), Yandex (Яндекс.кз))

      4.1.2 тауарларды өткізу үшін Иә/Да ☐

      для реализации товаров

      4.2.2 қызметтерді іске асыру үшін Иә/Да ☐

      для реализации услуг

      5. Меншікті Интернет-ресурсы арқылы тауарларды өткізу көлемін көрсетіңіз, мың теңгемен

      Укажите объем реализации товаров через собственный Интернет-ресурс, в тысячах тенге

      (Барлық тапсырыс бойынша тек қана өз веб –сайты арқылы алынған тауарлар мен қызметтерді өткізу көлемі көрсетіледі (қосылған құн салығынсыз). Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі төлем тәсілдеріне қарамастан сатылған тауарлар, өнімдер және көрсетілген қызметтер үшін алынған ақшалай түсімнің сомасын сипаттайды)

      (Отражается объем реализации товаров и услуг, полученный по всем заказам только через собственный веб –сайт (без налога на добавленную стоимость. Объем реализации товаров и услуг характеризует сумму денежной выручки, полученной за проданные товары, продукцию и оказанные услуги вне зависимости способов оплаты)

      5.1 интернет желісі арқылы бөлшек сауда


      розничная торговля через сеть Интернет

      (кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке пайдалануға арналған тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет)

      (предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для использования в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью)

      5.2. интернет желісі арқылы көтерме сауда


      оптовая торговля через сеть Интернет

      (кейіннен сатуға арналған тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет)

      (предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи)

      6. Меншікті Интернет-ресурсыңызға келіп түскен тауарларға тапсырыстар санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите количество заказов на товары,поступивших на собственный Интернет-ресурс, единиц

      (Тапсырыс тұтынушының белгілі бір түрдегі және сападағы тауарды, өнімді жасау, жеткізу, сату немесе жұмысты орындау, қызмет көрсету туралы ұсынысын орналастыру. Бір тапсырыс бір немесе бірнеше өнімді сатып алуды қамтиды)

      (Заказом считается размещение предложения потребителя изготовить, поставить, продать ему продукцию, товар определенного вида и качества или выполнить работу, оказать услуги. Один заказ включает покупку одного или нескольких товаров)

      6.1 интернет желісі арқылы бөлшек сауда


      розничная торговля через сеть Интернет

      6.2 интернет желісі арқылы көтерме сауда


      оптовая торговля через сеть Интернет

      7. Меншікті Интернет-ресурсыңыз арқылы өткізілген тауарлар туралы ақпаратты көрсетіңіз (үшінші тұлғалар үшін электрондық коммерция платформасы арқылы өткізуді есепке алмағанда)

      Укажите информацию о реализованных товарах через собственный Интернет-ресурс (без учета реализации через платформу электронной коммерции для третьих лиц)

      (Тауарларды өткізу көлемі көрсетіледі. Бірнеше нұсқаны таңдай аласыз)

      (Указывается объем реализации товаров. Можно выбрать несколько вариантов)

Жол коды Код строки

Тауар түрінің атауы
Наименование вида товаров

Интернет желісі арқылы бөлшек сауда көлемі, мың теңге
Объем реализации розничной торговли через сеть Интернет, тыс. тенге

Интернет желісі арқылы көтерме сауда көлемі, мың теңге
Объем реализации оптовой торговли через сеть Интернет, тыс. тенге

А

Б

1

2

7

Барлығы
Всего
оның ішінде:
в том числе:7.1

азық-түліктер
продукты питания7.2

телефондар мен гаджеттер
телефоны и гаджеты7.3

компьютерлер, ноутбуктер, бағдарламалықжасақтама, компьютерлік тауарлар
компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение, компьютерные товары7.4

балаларға арналған тауарлар (ойыншықтар, балалар киімдері, тағамдары, арбалар, бесіктер)
детские товары (игрушки, детские одежды, питание, коляски, кроватки)7.5

сұлулық және денсаулық (косметика, парфюмерия, қырыну тауарлары, сұлулық құралдары мен жабдықтары)
красота и здоровье (косметика, парфюмерия, товары для бритья, техника и оборудование для красоты)7.6

аксессуарлар (сөмкелер, көзілдіріктер, сағаттар, қолшатырлар, әмияндар)
аксессуары (сумки, очки, часы, зонты, кошельки)7.7

зергерлік бұйымдар
ювелирные изделия7.8

үйге және саяжайға арналған тауарлар
товары для дома и дачи7.9

жиһаз
мебель7.10

құрылыс және жөндеу
строительство и ремонт7.11

дәріхана (дәрілік препараттар, медициналық
тауарлар, дәрумендер және ББҚ)
аптека (лекарственные препараты, медицинские
товары, витамины и БАД)7.12

теледидарлар, аудио, бейне және фото техника
телевизоры, аудио, видео и фото техника7.13

тұрмыстық техника
бытовая техника7.14

автотауарлар
автотовары7.15

киім, аяқкиім және спорттық тауарлар
одежда, обувь и спортивные товары7.16

бос уақыт және шығармашылық (сыйлықтар,
гүлдер, мерекелерге арналған тауарлар)
досуг и творчество (подарки, цветы, товары для
праздников)7.17

жануарларға арналған тауарлар
товары для животных7.18

кеңсе тауарлары
канцелярские товары7.19

басқа (көрсетіңіз)
другое (указать) __________________      8. Көрсетілген қызметтер туралы ақпаратты меншікті Интернет-ресурсыңыз арқылы көрсетіңіз (үшінші тұлғалар үшін электрондық коммерция платформасы арқылы өткізуді есепке алмағанда)

      Укажите информацию об оказанных услугах через собственный Интернет-ресурс (без учета реализации через платформу электронной коммерции для третьих лиц)

      (бірнеше нұсқаны таңдауға болады)

      (можно выбрать несколько вариантов)

Жол коды
Код строки

Қызмет түрінің атауы
Наименование вида услуг

Интернет желісі арқылы қызмет көрсетудің көлемі,
мың теңге
Объем реализации услуг через сеть Интернет,
тыс. тенге

А

Б

1

8

Барлығы
Всегооның ішінде:
в том числе:


8.1

орналастыру орындарының қызметтерін брондау және төлеу
бронирование и оплата услуг мест размещения


8.2

билеттер және көлік орындарын брондау
билеты и бронирование мест на транспорт


8.3

ойын-сауық іс-шараларына билеттер мен орындарды брондау (спорт, театр, концерт және т. б.)
билеты и бронирование мест на развлекательные мероприятия (спортивные, театральные, концертные и т.д)


8.4

жарнама саласындағы қызметтер
услуги в области рекламы


8.5

тапсырыс бойынша азық-түлік жеткізу бойынша қызметтер
услуги по доставке пищи на заказ


8.6

жолаушыларды тасымалдау бойынша қызметтер
услуги по перевозке пассажиров


8.7

жүктерді тасымалдау бойынша қызметтер
услуги по перевозке грузов


8.8

білім беру қызметтері
образовательные услуги


8.9

қаржылық қызметтер
услуги финансовые


8.10

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы
қызметтер (телевизия, цифрлық телефония, сымсыз байланыс)
услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий
(телевидение, цифровая телефония, беспроводная сеть)


8.11

басқа топтамаларға кірмейтін өзге де қызметтер (жазыңыз)
услуги прочие, не входящие в другие группировки (впишите) ___________________________________________________________________


      9. Меншікті Интернет-ресурсыңызға келіп түскен қызметтерге тапсырыстар санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите количество заказов на услуги, поступивших на собственный Интернет-ресурс, единиц      10. Тауарлар мен қызметтерді сату кезінде сіз пайдаланатын төлем әдістерін "√" белгісімен белгілеңіз

      Отметьте знаком "√" используемые Вами способы оплаты при реализации товаров и услуг

      (бірнеше таңдауға болады)

      (можно выбрать несколько)

      10.1 Қолма-қол төлеу (жеткізу немесе өзі алып кету кезінде) ☐

      Оплата наличными (при доставке или самовывозе)

      10.2 Интернет арқылы несие картасымен төлеу

      (мысалы, American Express HalykBank (Американ Экспресс ☐

      Халыкбанк), BlackForte (БлэкФорте))

      Оплата кредитной картой через Интернет

      (например, American Express HalykBank (Американ Экспресс

      Халыкбанк), BlackForte (БлэкФорте))

      10.3 Дебеттік картамен төлеу немесе электрондық банктік аударым ☐

      Оплата дебетовой картой или электронный банковский перевод

      10.4 Ұялы телефон нөміріне байланыстырылған шот ☐

      (ұялы телефон теңгерімінен төлеу, мысалы:Beeline (Билайн))

      Счет, привязанный к номеру мобильного телефона

      (оплата с баланса мобильного телефона, например:Beeline (Билайн))

      10.5 Онлайн төлемдер (мысалы, PayPal (ПэйПал), GooglePay (ГуглПэй)) ☐

      Онлайн платежи (например, ПэйПал), GooglePay (ГуглПэй))

      10.6 Алдын ала төленген сыйлық картасы немесе бонустық немесе ☐

      купондық бағдарламаның "Ұпайлар" онлайн ваучері

      (мысалы, AirMiles (ЭйрМайлс), Flip (Флип) сертификаттары,

      Sportmaster (Спортмастер))

      Предоплаченная подарочная карта или онлайновый ваучер

      "Баллы" программы бонусов или купонов

      (например, AirMiles (Эйр Майлс), сертификаты Flip (Флип),

      Sportmaster (Спортмастер))

      10.7 Цифрлық әлеуметтік әмиян, цифрлық теңге ☐

      Цифровой социальный кошелек, цифровой тенге

      11.Тауарлар мен қызметтерді өткізу кезінде Сіз пайдаланатын жеткізу тәсілдерін "√" белгісімен белгілеңіз

      Отметьте знаком "√" используемые Вами способы доставки при реализации товарови услуг

      11.1 Қарапайым пошта қызметтерін немесе жеткізудің басқа тәсілдерін ☐

      қолдана отырып, сатып алушыға тікелей жеткізу

      Доставка непосредственно покупателю с использованием услуг

      обычной почты или других способов доставки

      11.2 Сату немесе сервистік қызмет көрсету пунктінен өзі алып кету ☐

      Самовывоз из пункта продажи или сервисного обслуживания

      11.3 Веб-сайттан немесе қосымша, бағдарламалық жасақтама немесе ☐

      басқа құрылғы жүктеу арқылы Онлайн/электронды жеткізу (материалдық емес тауарлар үшін)

      Онлайн/электронная доставка путем загрузки с веб-сайта или через приложение, программное обеспечения или другое устройство (для нематериальных товаров)

ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТУ ҮШІН ЖӘНЕ ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛЫН АҚПАРАТТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ, ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯ ПЛАТФОРМАСЫН (МАРКЕТПЛЕЙС) ҰСТАУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН "В" МОДУЛІ (ТІЗІМ БОЙЫНША).
МОДУЛЬ "В" ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕй ПЛАТФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ (МАРКЕТПЛЕЙС), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ И ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ (ПО СПИСКУ).
(осы модульді электрондық коммерция платформасын (маркетплейс) ұстаушылар толтырады)
(данный модуль заполняется держателями платформы электронной коммерции (маркетплейс))

      12. Есепті кезеңде тауарлар мен қызметтерді өткізу үшін Сіздің электрондық коммерция


      платформаңызды (маркетплейс) пайдаланатын заңды және жеке тұлғалардың

      санын көрсетіңіз, бірлік

      Укажите количество юридических и физических лиц, использующих Вашу платформу электронной коммерции (маркетплейс) для реализации товаров и услуг за отчетный период, единиц

      12.1 заңды тұлғалар, бірлік


      юридических лиц, единиц

      12.2 жеке тұлғалар, адам


      физических лиц, человек

13. Сіздің электрондық коммерция платформаңыз (маркетплейс) арқылы өткен тауарларды
сатып алушылардың (тұтынушылардың) төлемдер көлемін көрсетіңіз, мың теңге
      Укажите объем платежей покупателей (потребителей) товаров, проходящих через

      Вашу платформу электронной коммерции (маркетплейс), тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Тауар түрінің атауы
Наименование вида товаров

Маркетплейс арқылы тауарларды өткізу көлемі, мың теңге
Объем реализации товаров через маркетплейс, тыс.тенге

А

Б

1

13

Барлығы
Всегооның ішінде:
в том числе:


13.1

азық-түліктер
продукты питания


13.2

телефондар мен гаджеттер
телефоны и гаджеты


13.3

компьютерлер, ноутбуктер, бағдарламалық
жасақтама, компьютерлік тауарлар
компьютеры, ноутбуки, программное обеспечение,
компьютерные товары


13.4

балаларға арналған тауарлар (ойыншықтар, балалар киімдері, тағамдары, арбалар, бесіктер)
детские товары (игрушки, детские одежды, питание,
коляски, кроватки)


13.5

сұлулық және денсаулық (косметика, парфюмерия, қырыну тауарлары, сұлулық құралдары мен жабдықтары)
красота и здоровье (косметика, парфюмерия, товары
для бритья, техника и оборудование для красоты)


13.6

аксессуарлар (сөмкелер, көзілдіріктер, сағаттар, қолшатырлар, әмияндар)
аксессуары (сумки, очки, часы, зонты, кошельки)


13.7

зергерлік бұйымдар
ювелирные изделия


13.8

үйге және саяжайға арналған тауарлар
товары для дома и дачи


13.9

жиһаз
мебель


13.10

құрылыс және жөндеу
строительство и ремонт


13.11

дәріхана (дәрілік препараттар, медициналық
тауарлар, дәрумендер және ББҚ)
аптека (лекарственные препараты, медицинские
товары, витамины и БАД)


13.12

теледидарлар, аудио, бейне және фото техника
телевизоры, аудио, видео и фото техника


13.13

тұрмыстық техника
бытовая техника


13.14

автотауарлар
автотовары


13.15

киім, аяқкиім және спорттық тауарлар
одежда, обувь и спортивные товары


13.16

бос уақыт және шығармашылық (сыйлықтар,
гүлдер, мерекелерге арналған тауарлар)
досуг и творчество (подарки, цветы, товары для
праздников)


13.17

жануарларға арналған тауарлар
товары для животных


13.18

кеңсе тауарлары
канцелярские товары


13.19

басқа (көрсетіңіз)
другое (указать) __________________


      14. Сіздің электрондық коммерция платформаңыз (маркетплейс) арқылы тауарларға

      тапсырыстар саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите информацию о количестве заказов на товары через Вашу платформу электронной

      коммерции (маркетплейс)

      (Тапсырыс тұтынушының белгілі бір түрдегі және сападағы


      тауарды, өнімді жасау, жеткізу, сату немесе жұмысты орындау, қызмет көрсету туралы ұсынысын орналастыру. Бір тапсырыс бір немесе бірнеше өнімді сатып алуды қамтиды)

      (Заказом считается размещение предложения потребителя изготовить, поставить, продать ему продукцию, товар определенного вида и качества. Один заказ включает покупку одного или нескольких товаров).

      15. Сіздің электрондық коммерция платформаңыз (маркетплейс) арқылы көрсетілген қызметтер

      бойынша ақпаратты көрсетіңіз (бірнеше нұсқаны таңдауға болады)

      Укажите информацию по оказанным услугам через Вашу платформу электронной коммерции (маркетплейс)

      (можно выбрать несколько вариантов)

Жол коды Код строки

Қызмет түрінің атауы
Наименование вида услуг

Тапсырыстардың жалпы құны,
мың теңге
Общая стоимость заказов,
тыс. тенге

А

Б

1

15.1

Барлығы
Всегооның ішінде:
в том числе:


15.1.1

орналастыру орындарының қызметтерін брондау және төлеу бронирование и оплата услуг мест размещения


15.1.2

билеттер және көлік орындарын брондау
билеты и бронирование мест на транспорт


15.1.3

ойын-сауық іс-шараларына билеттер мен орындарды брондау (спорт, театр, концерт және т. б.)
билеты и бронирование мест на развлекательные мероприятия (спортивные, театральные, концертные и т.д)


15.1.4

жарнама саласындағы қызметтер
услуги в области рекламы


15.1.5

тапсырыс бойынша азық-түлік жеткізу бойынша қызметтер
услуги по доставке пищи на заказ


15.1.6

жолаушыларды тасымалдау бойынша қызметтер
услуги по перевозке пассажиров


15.1.7

жүктерді тасымалдау бойынша қызметтер
услуги по перевозке грузов


15.1.8

білім беру қызметтері
образовательные услуги


15.1.9

қаржылық қызметтер
услуги финансовые


15.1.10

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы
қызметтер (телевизия, цифрлық телефония, сымсыз байланыс)
услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий
(телевидение, цифровая телефония, беспроводная сеть)


15.1.11

басқа топтамаларға кірмейтін өзге де қызметтер (жазыңыз)
услуги прочие, не входящие в другие группировки (впишите) ___________________________________________________________________


      16. Сіздің электрондық коммерция платформаңыз (маркетплейс) арқылы

      қызметтерге тапсырыстар саны туралы ақпаратты көрсетіңіз

      Укажите информацию о количество заказов на услуги через Вашу платформу электронной

      коммерции (маркетплейс), единиц

      (Тапсырыс-тұтынушының жұмысты орындау немесе қызмет көрсету


      туралы ұсынысын орналастыру болып саналады. Бір тапсырыс бір немесе бірнеше қызмет түрлерін сатып алуды қамтуы мүмкін)

      (Заказом считается размещение предложения потребителя выполнить

      работу или оказать услуги. Один заказ может включать покупку одного или нескольких видов услуг).

ЖОЛАУШЫЛАР ТАСЫМАЛЫН АҚПАРАТТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯ ПЛАТФОРМАСЫНЫҢ (МАРКЕТПЛЕЙС) ҰСТАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН "С" МОДУЛІ (ТІЗІМ БОЙЫНША).
МОДУЛЬ "С" ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЛАТФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ (МАРКЕТПЛЕЙС) ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ (ПО СПИСКУ).

      17. Сіздің платформаңызда (маркетплейсте) тіркелген жеке тұлғалардың

      жолаушылар тасымалын сипаттайтын жекелеген көрсеткіштерді өңірлер бөлінісінде көрсетіңіз

      Укажите отдельные показатели, характеризующие перевозку пассажиров физическими лицами, зарегистрированными на Вашей платформе (маркетплейсе) в разрезе регионов

Жол коды Код строки

Өңірдің атауы
Наименование региона

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Сапарлар саны, бірлік
Количество поездок, единиц

Көлік құралдарының жалпы жүрген жолы, км
Общий пробег транспортных средств, км

Тапсырыстардың жалпы құны, мың теңге
Общая стоимость заказов,
тыс. тенге

А

Б

1

2

3

17.1

Қазақстан Республикасы
17.1.1

Абай
17.1.2

Ақмола
17.1.3

Ақтөбе
17.1.4

Алматы
17.1.5

Атырау
17.1.6

Батыс Қазақстан
17.1.7

Жамбыл
17.1.8

Жетісу
17.1.9

Қарағанды
17.10

Қостанай
17.1.11

Қызылорда
17.1.12

Маңғыстау
17.1.13

Павлодар
17.1.14

Солтүстік Қазақстан
17.1.15

Түркістан
17.1.16

Ұлытау
17.1.17

Шығыс Қазақстан
17.1.18

Астана қаласы
17.1.19

Алматы қаласы
17.1.20

Шымкент қаласы
      18. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты сағатпен көрсетіңіз (қажеттісін

      қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейін
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан астам
более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ____________________ Адрес (респондента) ______________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) _______________________________ _____________________

      стационарлық                        ұялы

      стационарный                         мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель___________________________________ __________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество(при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющий его обязанности

      ______________________________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество(при его наличии)                   подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющий его обязанности

      _________________________________________________ ________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)             қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

  Қазақстан Республикасы
Стратегиялық жоспарлау және
реформалар агенттігінің Ұлттық
статистика бюросының
басшысы
2023 жылғы 24 шілдедегі
№ 11 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы "24" қаңтардағы
№ 9 бұйрығына
14 - қосымша

"Электрондық коммерция туралы есеп" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (индексі Э-коммерция, кезеңділігі жылдық)

      1. Осы Нұсқаулық "Электрондық коммерция туралы есеп" (индексі Э-коммерция, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы Нұсқаулықта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

      1) бөлшек сауда – сатып алушыға жеке, отбасылық, үй iшiнде немесе кәсiпкерлiк қызметпен байланысты емес өзгедей пайдалануға арналған тауарларды сату жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

      2) көтерме сауда – кейiннен сатуға немесе жеке, отбасылық, үй iшiнде және осындай өзгедей пайдаланумен байланысты емес өзге де мақсаттарға арналған тауарларды өткiзу жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;

      3) электрондық коммерция – электрондық саудадағы, сондай-ақ көрсетілетін қызметтерді сатудағы, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы жүзеге асырылатын кәсіпкерлік қызмет;

      4) электрондық сауда алаңы – электрондық саудаға қатысушыларды инфрақұрылыммен, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, олардың арасында жұмыстар мен қызметтер көрсетуге арналған шарттар жасасуды қамтамасыз ететін интернет-ресурс;

      3. "А" модулін Интернет желісі арқылы тауарлар мен қызметтерді өткізуді жүзеге асыратын ұйымдар толтырады.

      7-бөлімде барлық тапсырыстар бойынша тек қана меншікті интернет ресурсы (қосылған құн салығынсыз) арқылы алынған тауарларды өткізу көлемі көрсетіледі, бұл ретте осы көлем 5-бөлімнің көлеміне тең болуы тиіс.

      Тауарлар және көрсетілген қызметтерді өткізу көлемі ақшалай және ақшасыз есеп айырысу үшін сатылған тауарлар, өнімдер және көрсетілген қызметтер үшін алынған ақшалай түсім сомасын сипаттайды.

      Тұтынушының оған өнімнің, тауардың белгілі бір түрі мен сапасын әзірлеу, жеткізу, сату немесе жұмысты орындау, қызмет көрсету туралы ұсынысы тапсырыс деп саналады. Бір тапсырыс бір немесе бірнеше тауарды сатып алуды қамтиды.

      8-бөлімде меншікті Интернет-ресурс арқылы ақылы негізде көрсетілген қызметтер ғана көрсетіледі. 9-бөлімде меншікті Интернет-ресурсқа келіп түскен қызметтерге тапсырыстар саны көрсетіледі.

      4. 10, 11 - бөлімдерде - сұраққа жауап бере отырып, жауап тиісті торда "√" белгісімен көрсетіледі (бірнеше жауап нұсқасы болуы мүмкін).

      10-бөлімде тауарлар мен қызметтерді өткізу кезінде пайдаланылатын төлем тәсілдері көрсетіледі.

      11-бөлімде тауарларды жеткізудің пайдаланылатын тәсілдері көрсетіледі.

      5. "В" модулін тауарларды немесе қызметтерді өткізу және жолаушыларды тасымалдау үшін, ақпараттық сүйемелдеу ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыратын электрондық коммерция платформасының (маркетплейстің) ұстаушылары толтырады.

      12-тармақта есепті кезеңде тауарлар мен қызметтерді өткізуді жүзеге асыратын тіркелген заңды және жеке тұлғалардың саны көрсетіледі.

      13, 14-тармақта тауарларды сатып алушылар төлемдерінің көлемі мен тапсырыстар саны туралы ақпарат көрсетіледі.

      15, 16-тармақта электрондық коммерция платформасы (маркетплейс) арқылы көрсетілген қызметтер бойынша тапсырыстардың жалпы құны мен тапсырыстар саны туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. "С" модулін жолаушыларды тасымалдау қызметтерін ұйымдастыру, ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын электрондық коммерция (маркетплейс) платформасының ұстаушылары толтырады.

      7. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      Ескертпе: Х – аталған позиция толтыруға жатпайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады