Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Республикалық ұлан туралы" заң күшi бар Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 8 қаңтардағы N 516 Заңы

      1-бап.  Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Республикалық ұлан туралы" 1995 жылғы 5 желтоқсандағы N 2671 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 22, 139-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., N 12, 184, 190-құжаттар; 1998 ж., N 11-12, 174-құжат; N 24, 436-құжат; 2001 ж., N 20, 257-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Актiнiң нысаны мен тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы".

      2. Кiрiспе мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Заң Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының мәртебесiн, құрылымын, өкiлеттiгiн және қызметiнiң ұйымдастырылуын белгiлейдi.".

      3. Мәтiндегi "Жарлық", "Жарлықта", "Жарлықпен" "Жарлықты", "Жарлыққа", "Жарлықтың" деген сөздер тиiсiнше "Заң", "Заңда", "Заңмен", "Заңды", "Заңға", "Заңның" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. Тараулардағы "I-ІХ" деген цифрлар тиiсiнше "1-9" деген цифрлармен ауыстырылсын.

      5. 1, 2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы

      Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы (бұдан әрi - Республикалық ұлан) - Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн, Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздігiн қамтамасыз етушi күштерге жататын және күзетiлетiн тұлғалар мен объектiлердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi күзет iс-шараларын өз құзыретi шегiнде жүзеге асыратын арнаулы мемлекеттiк орган.
      Республикалық ұлан мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның нақты және шартты атауы, мөрлерi, мөртабандары, мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде жазылған бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес банктерде шоттары болады.
      Республикалық ұланды қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      Республикалық ұлан әскери құрама болып табылады.

      2-бап. Қазақстан Республикасының Республикалық ұлан туралы
             заңдары

      1. Қазақстан Республикасының Республикалық ұлан туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленген болса, халықаралық шарттың ережесi қолданылады.".

      6. 3-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

      7. 4-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) әскери және төтенше жағдай режимi кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен iс-шараларды жүзеге асыру.".

      8. 6-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Республикалық ұланның әскери қызметшiлерi арнайы тексеруден өтедi.".

      9. 7-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) ерiктi негiзде келiсiм-шарт бойынша Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi қызметкерлерiнiң, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, Қарулы Күштерiнiң, басқа әскерлерi мен әскери құрамалары әскери қызметшiлерiнiң;".

      10. 8-баптың 2-тармағындағы "Қазақстан Республикасы" деген сөздерден кейiн "Республикалық ұланының бөлiмшелерiнде және" деген сөздермен толықтырылсын.

      11. 9-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Республикалық ұланның туы, нышаны, айырым белгiлерi және нысанды киiмi болады, олардың үлгiлерiн Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.".

      12. 10-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "10-бап. Республикалық ұланның мiндеттерi

      Республикалық ұланға мынадай негiзгi мiндеттер:
      1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiмен өзара iс-қимыл жасай отырып, Қазақстан Республикасы Мемлекет басшысының, экс-президенттерi мен олардың отбасыларының және Қазақстан Республикасының Президентi бекiткен тiзбе бойынша мемлекеттiң лауазымды адамдарының, сондай-ақ шет елдердiң мемлекет, үкiмет басшылары және халықаралық ұйымдар басшылары Қазақстан Республикасының аумағында болған кезеңiнде олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      2) тiзбесiн Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын аса маңызды мемлекеттiк объектiлердi, сондай-ақ күзетiлетiн тұлғалардың болуы үшiн бөлiнген үйлердi, құрылыстарды, ғимараттар мен оған iргелес жатқан аумақтар мен су айдындарын, әуе кемелерiн, жер бетiндегi көлiктi және су көлiгiн, олардың тұрған жерлерiн күзету;
      3) өз құзыретi шегiнде терроризмге қарсы операцияларға қатысу;
      4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасының эталондарын күзету;
      5) хаттамалық iс-шараларды өткiзу кезiнде, Қазақстан Республикасының мерекелерi мен салтанаттарында дәстүрлiк рәсiмдердiң атқарылуына қатысу;
      6) әскери және төтенше жағдай режимi кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен iс-шараларды жүзеге асыру жүктеледi.".

      13. 12-баптың 2-тармағында:

      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) Республикалық ұлан туралы ереженi, Республикалық ұланның ұйымдық құрылымы мен саны жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеп, Қазақстан Республикасы Президентiнiң бекiтуiне ұсынады;";

      13) тармақша мемлекеттiк тiлдегi мәтiнiнде өзгермейдi.

      14. 5-тараудың тақырыбындағы "Республикалық ұланның" деген сөздер "Республикалық ұлан әскери қызметшiлерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын.

      15. 14-бапта:

      тақырыптағы "Республикалық ұланның" деген сөздер "Республикалық ұлан әскери қызметшiлерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "қару мен арнайы құралдарды" деген сөздер "жауынгерлiк техниканы, қару мен арнайы құралдарды" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "дереу" деген сөз "жиырма төрт сағат iшiнде" деген сөзбен ауыстырылсын.

      16. 15-бапта:

      1-тармақтың 2) және 4) тармақшаларындағы "Ұланның", "Ұлан" деген сөздер "Республикалық ұланның", "Республикалық ұлан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мемлекеттiк тiлдегi мәтiнiнде өзгермейдi.

      17. 16-бапта:

      1-тармақтың 2) тармақшасындағы "Ұлан" деген сөз "Республикалық ұлан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      4-тармақ алып тасталсын.

      18. 6-тараудың тақырыбындағы "және оларды әлеуметтiк қорғау" деген сөздер ", әлеуметтiк қорғалуы және жауапкершiлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      19. 17-бапта:

      1-тармақтағы "қолданылып жүрген заңдармен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мемлекеттiк тiлде өзгерiссiз қалдырылсын;

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiне партияларда, кәсiптiк одақтарда болуға, қандай да бiр саяси партияға қолдау көрсетуге, ереуiлдер ұйымдастыруға және оларды өткiзуге қатысуға, өзге де ақы төленетiн қызметпен (оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметтен басқа) айналысуға, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға, сондай-ақ коммерциялық ұйымның басқарушы органына немесе байқаушылар кеңесiне кiруге тыйым салынады.".

      20. 18-баптың 1-тармағындағы "өзге қолданылып жүрген заңдарға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздермен ауыстырылсын.

      21. Мынадай мазмұндағы 18-2-баппен толықтырылсын:

      "18-2-бап. Республикалық ұлан әскери қызметшiлерiнiң
                 жауапкершiлiгi

      Республикалық ұланның әскери қызметшiлерi өздерiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны және заңға қайшы әрекеттер жасағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      Республикалық ұлан қызметшiлерiнiң iс-әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жоғары тұрған командирге және (немесе) сотқа белгiленген тәртiппен шағым жасалуы мүмкiн.".

      22. 19-баптың 4-тармағында:

      "Ұланның" деген сөз "Республикалық ұланның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "материалдарымен" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ" деген сөзбен толықтырылып, "бюджеттердiң есебiнен" деген сөздер "бюджеттер қаражаты есебiнен тамақпен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      23. 20-бапта:

      2-тармақтағы "Республика" деген сөз "Қазақстан Республикасының" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақтағы "Ұланның" деген сөз "Республикалық ұланның" деген сөздермен ауыстырылсын.

      24. 22-баптағы "Қаржы министрлiгi бақылау жасайды" деген сөздер "заңдарына сәйкес бақылау жасалады" деген сөздермен ауыстырылсын.

      25. 9-тарау алып тасталсын.

      2-бап.  Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

     

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады