Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру және қылмыстық процестегі заңдылықтың кепілдіктерін күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 қаңтардағы № 393-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 15-16, 211-құжат; 1998 ж., № 16, 219-құжат; № 17-18, 225-құжат; 1999 ж., № 20, 721-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; 2001 ж., № 8, 53, 54-құжаттар; 2002 ж., № 4, 32, 33-құжаттар; № 10, 106-құжат; № 17, 155-құжат; № 23-24, 192-құжат; 2003 ж., № 15, 137-құжат; № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 21-22, 87-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 12, 72-құжат; № 15, 92-құжат; 2007 ж., № 1, 2-құжат; № 4, 33-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 17, 140-құжат; 2008 ж., № 12, 48-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 71, 73, 75-құжаттар; № 17, 82, 83-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 127, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 11, 59-құжат; № 15, 71-құжат; № 20-21, 119-құжат; 2010 жылғы 27 қарашада «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне баланың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2010 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мынадай мазмұндағы 10-1-баппен толықтырылсын:

      «10-1-бап. Әкімшілік преюдиция

      Осы Кодекстің Ерекше бөлімінде көзделген жағдайларда үлкен қоғамдық қаупі жоқ қылмыс үшін, егер әрекет дәл осындай әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде жасалған болса, қылмыстық жауаптылық туындайды.»;

      2) 39-баптың бірінші бөлігінің ж) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «ж) абақтыда ұстау;»;

      3) 40-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Жазалаудың негiзгi түрi ретiнде тағайындалған айыппұлды төлеуден әдейi жалтарған жағдайда, ол осы Кодекстiң 42, 43-баптарында көзделген қағидалар сақтала отырып, айлық есептiк көрсеткiштiң үш еселенген мөлшерiне сәйкес келетін айыппұл сомасының орнына тиiсiнше бiр ай түзеу жұмыстарына немесе сексен сағат қоғамдық жұмыстарға тарту есебімен қоғамдық жұмыстарға, түзеу жұмыстарына тартумен ауыстырылады.»;

      4) 41-баптың төртінші бөлігінің бірінші сөйлеміндегі «қамауға алуға немесе» деген сөздер алып тасталсын;

      5) 42-баптың екінші бөлігінде:
      екінші сөйлемдегі «46,» деген цифрлар және «, қамауға алумен» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші сөйлемдегі «, қамауға алудың» деген сөздер алып тасталсын;

      6) 43-баптың төртінші бөлігіндегі «, қамауға алу» деген сөздер алып тасталсын;

      7) 45-баптың бірінші бөлігі бірінші абзацының бірінші сөйлеміндегі «бес» деген сөз «жеті» деген сөзбен ауыстырылсын;

      8) 46-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «46-бап. Абақтыда ұстау

      1. Абақтыда ұстау сотталған әскери қызметшіні тағайындалған жазаның барлық мерзімінде қоғамнан қатаң оқшаулау жағдайында ұстауды білдіреді.
      2. Абақтыда ұстау бір айдан үш айға дейінгі мерзімге белгіленеді.»;

      9) 53-бап мынадай мазмұндағы бесінші және алтыншы бөліктермен толықтырылсын:
      «5. Егер осы Кодекстің Ерекше бөлімінің адамды кінәлі деп тануға негіз болған бабының санкциясында, осы баптың бірінші бөлігінің д) тармағында көзделген жеңілдететін мән-жайлар болған кезде, жазаның әрқилы (балама) түрлері көзделсе, кішігірім және орташа ауырлықтағы қылмыстар үшін бас бостандығынан айыру тағайындалмайды.
      6. Сотқа дейінгі іс жүргізудің жеңілдетілген тәртібі көзделген істер бойынша, жасалған қылмыс үшін жазаның мерзімі немесе мөлшері осы Кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті бабында көзделген жазаның неғұрлым қатаң түрінің ең жоғарғы мерзімінің немесе мөлшерінің жартысынан аспауға тиіс.»;

      10) 54-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы р) тармағымен толықтырылсын:
      «р) құқық қорғау органы қызметкерінің, судьяның өз қызмет жағдайын пайдаланып қылмыс жасауы.»;

      11) 61-бапта:
      бірінші бөліктің а) тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «а) абақтыда ұстаудың бір күні;»;
      екінші бөліктегі «қамаумен,» деген сөз алып тасталсын;

      12) 62-баптың бірінші, үшінші және 3-1-бөліктеріндегі «қамаудың», «қамау» деген сөздер тиісінше «абақтыда ұстаудың», «абақтыда ұстау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      13) 63-бапта:
      төртінші бөлік «кезінде» деген сөзден кейін «шектеулердің және» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      «5-1. Сот шартты түрде соттауды тағайындағанда сотталған адамға белгілі бір міндеттерді орындауды: шартты түрде сотталған адамның тәртібін бақылауды жүзеге асыратын мамандандырылған мемлекеттік органға хабарламай тұрақты мекен-жайын, жұмысын, оқуын өзгертпеуді, белгілі бір орындарға бармауды, маскүнемдіктен, нашақорлықтан, уытқұмарлықтан, венерологиялық аурудан немесе ВИЧ/ЖҚТБ-дан емделу курсынан өтуді, отбасына материалдық қолдауды жүзеге асыруды жүктеуі мүмкін. Сот шартты түрде сотталған адамға оның түзелуіне мүмкіндік беретін басқа да міндеттерді орындауды жүктеуі мүмкін.»;

      14) 67-бапта:
      тақырыптағы «Жәбiрленушiмен татуласуына» деген сөздер «Татуласуға» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «4. Қылмыс қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне зиян келтірген жағдайларда осы баптың бірінші немесе екінші бөлігінде көрсетілген адам шын ниетпен өкінсе және қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне келтірілген зиянның орнын толтырған болса, ол қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін.
      Осы баптың ережелері сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарға қолданылмайды.»;

      15) 69-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер қылмыс жасаған адам тергеуден немесе соттан жалтарса, ескiру мерзiмiнiң өтуi тоқтатыла тұрады. Бұл жағдайда ескiру мерзiмiнiң өтуi адамның ұсталған немесе оның айыбын мойындап келген кезiнен бастап жаңартылады. Бұл орайда, егер қылмыс жасаған уақыттан берi ескiру мерзімі тоқтатылмаса және мынадай мерзімдер:
      а) кішігірім ауырлықтағы қылмыс жасағаннан кейін он жыл;
      б) орташа ауырлықтағы қылмыс жасағаннан кейін он бес жыл;
      в) ауыр қылмыс жасағаннан кейін жиырма жыл;
      г) аса ауыр қылмыс жасағаннан кейін жиырма бес жыл өтсе, адам қылмыстық жауапқа тартылмауға тиіс.»;

      16) 72-бапта:
      тақырыптағы «әйелдердің жазаны» деген сөздер «әйелдер мен жас балаларды жалғыз өзі тәрбиелейтін еркектердің жазаны» деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші бөліктегі «сотталған әйелдердің» және «жас балалары бар әйелдердің» деген сөздер тиісінше «сотталған әйелдер мен жас балаларды жалғыз өзі тәрбиелейтін еркектердің» және «жас балалары бар әйелдер мен жас балаларды жалғыз өзі тәрбиелейтін еркектердің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктегі «сотталған әйел», «әйелді», «сотталушы әйелді» деген сөздер тиісінше «сотталған адам», «адамды», «сотталған адамды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктегі «сотталған әйелдің», «сотталған әйелді» деген сөздер тиісінше «сотталған адамның», «сотталған адамды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөліктегі «сотталған әйел» деген сөздер «сотталған адам» деген сөздермен ауыстырылсын;

      17) 73-баптың төртінші бөлігіндегі «Қамауға» деген сөз «Абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 76-бапта:
      үшінші бөлік «жағдайда» деген сөзден кейін «, сол сияқты шет мемлекет сотының үкімі бойынша тағайындалған жазаны Қазақстан Республикасының аумағында өтеп отырған не өтеген адамға» деген сөздермен толықтырылсын;
      төртінші бөлікте:
      бірінші сөйлем «ауыстырылуы» деген сөзден кейін «, не мұндай адам жазаның қосымша түрінен босатылуы» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші сөйлем «өтеген» деген сөзден кейін «немесе оны одан әрі өтеуден босатылған» деген сөздермен толықтырылсын;

      19) 77-баптың үшінші бөлігінің б) тармағындағы «қамау» деген сөз «абақтыда ұстау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 79-баптың жетінші бөлігінің екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кішігірім ауырлықтағы қылмыс жасаған немесе орташа ауырлықтағы қылмысты бірінші рет жасаған кәмелетке толмағандарға бас бостандығынан айыру тағайындалмайды.»;

      21) 98-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «немесе алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;

      22) 103-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      23) 104-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «бес» деген сөз «үш» деген сөзбен ауыстырылсын;

      24) 105-бап алып тасталсын;

      25) 107-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «немесе сотталған адамның алты айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл салуға, не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер «айыппұл салуға, не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге,» деген сөздермен ауыстырылсын;

      26) 108-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептік көрсеткіштің бір жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл төлеуге, не екі жылға дейінгі мерзімге түзеу жұмыстарына, не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге жазаланады.»;

      27) 111-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш жылға» деген сөздер «екі жылға» деген сөздермен ауыстырылып, «, не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;
      төртінші бөліктің екінші абзацындағы «үш» деген сөз «екі» деген сөзбен ауыстырылып, «, не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;

      28) 112-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің бір жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге жазаланады.»;

      29) 114-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «бір айдан үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «немесе сотталған адамның үш айдан бiр жылға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «айыппұл салуға не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «, не екi айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      30) 114-1-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы «үш» деген сөздің алдынан «айлық есептік көрсеткіштің үш жүзден бір мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, не» деген сөздермен толықтырылсын;

      31) 115-баптың екінші абзацындағы «немесе сотталған адамның бес айдан жетi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға» деген сөздер «айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      32) 116-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштiң бір жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге жазаланады.»;

      33) 117-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «немесе сотталған адамның алты айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде» деген сөздер алып тасталсын;
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «немесе сотталған адамның алты айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде» деген сөздер алып тасталсын;
      «не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші бөлікте:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Тиiстi бейіндегі жоғары медициналық бiлiмi жоқ адамның аборт жасауы не тиiстi бейіндегі жоғары медициналық бiлiмi бар адамның бiрнеше рет заңсыз аборт жасауы, -»;
      екінші абзацта:
      «, не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «үш жылға дейiнгi» деген сөздер «дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      34) 118-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      35) 119-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «немесе сотталған адамның екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге табысы мөлшерiнде» деген сөздер алып тасталсын;
      «не үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      36) 122-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «немесе алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      37) 123-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      38) 126-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      39) 127-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Адамды психиатриялық стационарға заңсыз орналастыру немесе онда заңсыз ұстау –
      үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      40) 129-бапта:
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «немесе» деген сөз «не» деген сөзбен ауыстырылсын;

      41) 132-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      42) 135-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің бір жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерінде немесе сотталған адамның бiр айдан екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл салуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына жазаланады.»;

      43) 136-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi жылға дейiнгi» деген сөздер «дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      44) 140-бапта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Еңбекке жарамды адамның еңбекке жарамсыз және материалдық көмекке мұқтаж жұбайын (зайыбын) асырауға сот шешiмi бойынша қаражат төлеуден үш айдан астам әдейi жалтаруы, мұны дәл осындай әрекет жасағаны үшін бір жыл ішінде әкімшілік жаза қолданылған адам жасағанда, -»;
      екінші абзацтағы «, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;

      45) 141-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің екi жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге жазаланады.»;
      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептік көрсеткіштің бес жүзден екі мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге жазаланады.»;

      46) мынадай мазмұндағы 141-1-баппен толықтырылсын:

      «141-1-бап. Қинау

      1. Тергеушiнiң, анықтауды жүргiзушi адамның, немесе өзге лауазымды адамның не олардың айдап салуымен немесе үнсіз келісімімен басқа адамның, не олардың білуімен қиналушыдан немесе үшiншi адамнан мәлiметтер алу немесе мойындату, не ол жасаған немесе жасады деп күдiк келтiрiлген iс-әрекет үшiн оны жазалау, сондай-ақ оны немесе үшiншi адамды кез келген сипаттағы кемсiтуге негiзделген кез келген себеп бойынша қорқыту немесе мәжбүр ету мақсатымен қасақана тән зардабын және (немесе) психикалық зардап шектiруi, –
      айлық есептiк көрсеткiштің екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерінде немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл салуға, не үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару құқығынан айыруға, не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Дәл сол әрекет:
      а) адамдар тобымен немесе алдын ала сөз байласқан адамдар тобымен;
      б) бiрнеше рет;
      в) денсаулыққа орташа ауырлықтағы зиян келтiре отырып;
      г) кiнәлi адам жүктi әйелге қатысты көрiнеу жасаса немесе кәмелетке толмаған адамға қатысты жасалса, –
      үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      3. Дәл сол әрекет жәбiрленушiнiң денсаулығына ауыр зиян келтiруге немесе абайсызда оның өлiмiне әкеп соқса, –
      үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      Ескерту.
      Лауазымды адамдардың заңды iс-әрекетi нәтижесiнде келтiрiлген тән зардабы және психикалық зардап қинау деп танылмайды.»;

      47) 142-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «, не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;

      48) 143-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы «не екi айдан төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;

      49) 144-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «144-бап. Дәрігерлік құпияны жария ету

      1. Медициналық қызметкердiң кәсiптiк немесе қызметтiк қажеттiлiксiз адам бойында ВИЧ/ЖҚТБ бар екенi туралы мәлiметтердi хабарлау арқылы пациенттiң сырқаты немесе медициналық куәландыру нәтижелерi туралы мәлiметтерді жария етуi –
      айлық есептiк көрсеткiштің бір жүзден үш жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға, не екі жылдан бес жылға дейiнгi мерзiмге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыруға, не екі жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына жазаланады.
      2. Ауыр зардаптарға әкеп соққан дәл сол әрекет -
      үш жылға дейiнгi мерзiмге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айырып не онсыз үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      50) 145-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «, не үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге де табысы мөлшерiнде» және «не екi айдан төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      51) 146-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      52) 149 және 150-баптар алып тасталсын;

      53) 150-1-бапта:
      бірінші абзацтағы «араласуы» деген сөзден кейін «, мұны дәл осындай әрекет жасағаны үшін бір жыл ішінде әкімшілік жаза қолданылған адам жасағанда» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші абзацтағы «не екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға» деген сөздер «не белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына» деген сөздермен ауыстырылсын;

      54) 152-бапта:
      бірінші бөлікте:
      бірінші абзацтағы «немесе орташа ауыртпалықтағы» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші абзацта:
      «немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде» деген сөздер алып тасталсын;
      «бостандығынан айыруға» деген сөздер «бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға» деген сөздер «бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      55) 164-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «немесе сотталған адамның он айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде» және «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;

      56) 172-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға немесе» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға немесе» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға,» деген сөздер «не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      57) 173-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзiмге» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «не екi айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзiмге» деген сөздермен толықтырылсын;

      58) 175-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға дейiнгi» деген сөздер «дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мүлкi тәркiленiп немесе онсыз бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      59) 176-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «үш жылға дейiнгi мерзiмге» деген сөздерден кейін «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      60) 177-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      61) 178-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мүлкi тәркiленiп немесе онсыз үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      62) 181-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «мүлкi тәркiленiп немесе онсыз үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      63) 182-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «182-бап. Алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен мүлiктiк
                залал келтiру

      1. Алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен меншiк иесiне немесе өзге мүлiк иеленушiге ұрлық белгiлерiнсiз мүлiктiк залал келтiруді:
      а) адамдар тобының алдын ала сөз байласу бойынша жасауы;
      б) бiрнеше рет;
      в) қызмет бабын пайдаланып жасау –
      төрт жүзден сегiз жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға, не бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салып не онсыз үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
      2. Дәл сол әрекет:
      а) ұйымдасқан топпен жасалғанда;
      б) iрi залал келтiргенде –
      мүлкi тәркiленiп немесе онсыз бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      64) 183-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      65) 184-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      66) 184-1-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      67) 185-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға не үш жылға дейiнгi» деген сөздер «дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      68) 186-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;
      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің бес жүзден сегiз жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға, не екi жылдан бес жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыруға, не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      69) 187-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің елуден бір жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға, не бір жүз сағаттан бір жүз сексен сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не бiр жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, нe дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;
      екінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      70) 188-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «188-бап. Бөтен адамның мүлкін абайсызда жою немесе бүлдіру

      Отпен немесе өзге де аса қауiптi көздермен абайсыз жұмыс iстеу салдарынан болған не абайсызда ауыр зардаптарға әкеп соққан бөтен адамның мүлкін жою немесе бүлдіру –
      айлық есептiк көрсеткiштің екі жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға, не бiр жылдан екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге жазаланады.»;

      71) 189-бапта:
      екінші абзацтағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      ескертудегі «бес жүз» деген сөздер «мың» деген сөзбен ауыстырылсын;

      72) 190-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      73) 192-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «алты жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға, не екi жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл сала отырып не онсыз екi жылдан бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      74) 192-1-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «бес жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге жазаланады.»;

      75) 193-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің бес жүзден жетi жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға, не бір жүз айлық есептi көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салып не онсыз үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      76) 194-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      77) 195-бап алып тасталсын;

      78) 196-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «, не нақ сол мерзімге бас бостандығынан айыруға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «бес жылға» деген сөздер «үш жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «мүлкі» деген сөздің алдынан «айлық есептік көрсеткіштің екі мыңнан бес мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, не» деген сөздермен толықтырылсын;
      ескертудегі «жүз» деген сөз «екі жүз» деген сөздермен ауыстырылсын;

      79) 197-бап алып тасталсын;

      80) 198-бапта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жарнама берушiнiң жарнамада тауарларға, жұмыстарға немесе қызмет көрсетуге, сондай-ақ оларды өндiрушiлерге, орындаушыларға немесе сатушыларға қатысты көрiнеу жалған ақпаратты пайдалануы пайдакүнемдiк ниетпен жасалса және iрi зиян келтiрсе, мұны бір жыл ішінде дәл осындай әрекет жасағаны үшін әкімшілік жаза қолданылған адам жасағанда, -»;
      екінші абзацтағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,», «, не нақ осы мерзiмге бас бостандығынан айыруға» деген сөздер алып тасталсын;

      81) 199-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «не үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      82) 200-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «бір жылға дейінгі» деген сөздер «дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге де табысының мөлшерiнде» және «не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      83) 201-бап алып тасталсын;

      84) 202-баптың екінші абзацында:
      «немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде» және «не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      85) 202-1-баптың екінші абзацында:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бостандығынан айыруға» деген сөздер «бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      86) 203-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      87) 204-баптың екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталып, «бостандығынан айыруға» деген сөздер «бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      88) 205-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан айыруға» деген сөздер «бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      89) 208-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «не алты айға дейiн қамауға алуға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;
      ескерту мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ескертулер.
      1. Осы бапта айлық есептiк көрсеткiштен бес жүз есе асатын сомада келтiрiлген залал елеулі залал деп танылады.
      2. Егер келтірілген залалдың орнын өз еркімен толтырған адамның әрекетінде өзге қылмыстың құрамы болмаса, ол осы баптың бірінші бөлігі бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылады.»;

      90) 209-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:
      «не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге немесе дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      91) 214-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға дейінгі» деген сөздер «үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;
      ескерту мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ескертулер.
      1. Егер төленбеген кеден төлемдерiнiң құны бес мың айлық есептiк көрсеткiштен асса, кеден төлемдерiн төлеуден жалтару iрi мөлшерде жасалған деп танылады.
      2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бересінің сомасын, есептелген өсімпұлдарды, айыппұлдар сомасын өз еркімен төлеген адамның әрекетінде өзге қылмыстың құрамы болмаса, ол осы баптың бірінші бөлігі бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылады.»;

      92) 215-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «не бес жылға» деген сөздер «үш жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      93) 216-баптың екінші абзацындағы «не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      94) 216-1-баптың екінші абзацындағы «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      95) 217-баптың екінші абзацындағы «не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      96) 218-баптың екінші абзацындағы «, не бiр жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның бiр айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл салына отырып бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға» деген сөздер «не бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның бiр айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл салына отырып, бiр жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына» деген сөздермен ауыстырылсын;

      97) 219-баптың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің жетi жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерінде немесе сотталған адамның жетi айдан бiр жылға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл салуға, не екi жүзден бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл салына отырып және үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, бiр жылдан екi жылға дейiнгi мерзiмге түзеу жұмыстарына, не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге жазаланады.»;

      98) 220-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не жүзден екi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның бiр айдан екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл салына отырып немесе онсыз және үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, екi жылға дейiн бас бостандығынан айыруға» деген сөздер «жүзден екi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе сотталған адамның бiр айдан екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге де табысының мөлшерiнде айыппұл салына отырып немесе онсыз және үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      99) 221-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:
      «не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «онысыз екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға» деген сөздер «онсыз екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      100) 222-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «бiр мыңнан үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде» деген сөздер «айлық есептiк көрсеткiштің жеті жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерінде» деген сөздермен ауыстырылсын;

      101) 222-1-баптың екінші абзацында:
      «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бостандығынан айыруға» деген сөздер «бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      102) 223-бап алып тасталсын;

      103) 224-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «дәл сол мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      104) 225-бап алып тасталсын;

      105) 226-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      106) 227-1-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «, не нақ осы мерзімге бас бостандығынан айыруға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «үш» деген сөз «екі» деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «бес» деген сөз «үш» деген сөзбен ауыстырылсын;

      107) 228-баптың екінші абзацында:
      «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не төрт жылға дейінгі» деген сөздер «төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      108) 229-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      109) 230-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не» деген сөздер «немесе» деген сөзбен ауыстырылсын;

      110) 231-бапта:
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      111) 232-баптың екінші абзацы «бес жылға» деген сөздердің алдынан «айлық есептiк көрсеткiштің жеті жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға, не» деген сөздермен толықтырылсын;

      112) 236-баптың екінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      113) 241-баптың үшінші бөлігінің екінші абзацындағы «не екi айдан төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      114) 242-баптың екінші абзацындағы «төрт» деген сөз «екі» деген сөзбен, «, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға дейiнгi» деген сөздер «не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      115) 245-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздер «екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      116) 245-1-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздер «екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «алты» деген сөз «бес» деген сөзбен ауыстырылсын;

      117) 249-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      118) 251-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептiк көрсеткiштің екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерінде немесе сотталған адамның екi айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысының немесе өзге табысының мөлшерiнде айыппұл сала отырып не онсыз бес жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге немесе дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;
      төртінші бөліктің екінші абзацында:
      «не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бір жылға дейінгі» деген сөздерден кейін «мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен толықтырылсын;

      119) 252-баптың төртінші бөлігінің екінші абзацында:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      120) 253-баптың екінші абзацында:
      «жұмыстарына,» деген сөз «жұмыстарына» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;

      121) 254-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:
      «үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер «екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «екi жылға дейiнгi» деген сөздер «дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      122) 257-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi жылға дейiнгi» деген сөздер «екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      123) 258-баптың екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      124) 259-баптың бірінші бөлігі алып тасталсын;

      125) 261-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      126) 266-баптың бірінші бөлігінде:
      бірінші абзацтағы «немесе орташа ауыр» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші абзацтағы «не екi айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      127) 272-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға немесе екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі бас бостандығын шектеуге не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      128) 275-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:
      «не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      129) 276-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «, не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;

      130) 281-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      131) 282-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға дейінгі» деген сөздер «үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      132) 283-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      133) 287-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      134) 288-баптың бірінші бөлігінде:
      а) тармағы алып тасталсын;
      екінші абзацтағы «төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      135) 292-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      136) 295-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «бес» деген сөз «екі» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      төртінші бөліктің екінші абзацында:
      «не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      137) 296-баптың бірінші бөлігінде:
      бірінші абзацтағы «немесе орташа ауырлықтағы» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші абзацта:
      «бес» деген сөз «екі» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «, не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      138) 297-баптың екінші абзацында:
      «үш» деген сөз «екі» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      139) 298-бапта:
      бірінші бөлікте:
      бірінші абзацтағы «немесе орташа ауырлықтағы» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші абзацта:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөлікте:
      бірінші абзацтағы «немесе орташа ауырлықтағы» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші абзацта:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      140) 299-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға немесе төрт жылға дейiнгi» деген сөздер «төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      141) 300-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:
      «үш» деген сөз «екі» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «екi айдан төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi жылға дейiнгi» деген сөздер «дәл сол» деген сөзбен ауыстырылсын;

      142) 302-баптың бірінші бөлігінде:
      бірінші абзац «бұзуы,» деген сөзден кейін «мұны дәл осындай әрекет жасағаны үшін бір жыл ішінде әкімшілік жаза қолданылған адам жасағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші абзацтағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      143) 303-баптың бірінші бөлігінде:
      бірінші абзацтағы «немесе орташа ауырлықтағы» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші абзацта:
      «төрт» деген сөз «екі» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      144) 304-1-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «немесе алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға» деген сөздер алып тасталсын;

      145) 306-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      146) 307-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      147) 308-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға дейінгі» деген сөздер «үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      148) 309-баптың екінші абзацындағы «үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      149) 310-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейінгі мерзімге қамауға алуға, не бір жылға дейінгі» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      150) 312-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейінгі мерзімге қамауға, не үш жылға дейінгі» деген сөздер «дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      151) 313-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi жылға дейiнгi» деген сөздер «дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      152) 314-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      153) 315-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      154) 316-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      155) 317-баптың екінші абзацында:
      «екі жылға» деген сөздер «бір жылға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бір жылға дейінгі» деген сөздер «дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      156) 317-1-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «бес айға дейінгі мерзімге қамауға, не бір жылға дейінгі» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейінгі мерзімге қамауға, не үш жылға дейінгі» деген сөздер «үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      157) 318-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «бес айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бір жылға дейінгі» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға дейінгі» деген сөздер «үш жылға дейінгі бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен толықтырылсын;

      158) 319-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға алуға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      159) 320-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «, не үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бiр жылға дейiнгi» деген сөздер «бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      160) 321-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацында:
      «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бес жылға дейінгі» деген сөздер «бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      161) 321-1-баптың екінші абзацында:
      «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бір жылға дейінгі» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      162) 322-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      163) 323-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      164) 324-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бiр жылға дейiнгi» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      165) 325-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      166) 326-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi жылға дейiнгi» деген сөздер «екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      167) 327-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      168) 330-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «330-1-бап. Шығарып жiберу туралы шешiмдi орындамау

      Шетел азаматының және азаматтығы жоқ адамның оған қатысты қабылданған Қазақстан Республикасының шегiнен шығарып жiберу туралы шешімді орындамауы, оған бір жыл ішінде дәл осындай әрекет жасағаны үшін әкімшілік жаза қолданылған жағдайда, -
      айлық есептiк көрсеткiштің бір жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерінде айыппұл салуға не бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      169) 331-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      170) 332-баптың екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      171) 334-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бiр жылға дейiнгi» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      172) 335-баптың екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бiр жылға дейiнгi» деген сөздер «бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      173) 336-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацында:
      «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;

      174) 337-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацында:
      «не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «бас бостандығынан» деген сөздердің алдынан «бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бір жылға дейінгі» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      175) 337-1-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгі мерзiмге қамауға, не үш жылға дейінгі» деген сөздер «үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      176) 338-баптың екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бір жылға дейінгі» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      177) 339-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «, не екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      178) 341-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      179) 342-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «екi айдан төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «төрт айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      180) 343-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      181) 346-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып немесе онсыз екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не дәл сол мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      182) 347-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Тергеушiнiң немесе алдын ала анықтауды жүргiзушi адамның тарапынан қорқыту, бопсалау немесе өзге де заңсыз iс-әрекеттер қолданылу жолымен күдiктiнi, айыпталған адамды, жәбiрленушiнi, куәгердi жауап беруге мәжбүр ету, сол сияқты адамның ерікті түрде жауап беруіне, жасалған қылмыс туралы өтініш беруіне кедергі келтіру не оны жауап беруден бас тартуға мәжбүр ету, не сарапшыны қорытынды беруге мәжбүр ету –»;

      183) 347-1-бап алып тасталсын;

      184) 348-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «не екi айдан төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      185) 351-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      186) 352-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      187) 353-баптың екінші абзацындағы «үш жылға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      188) 354-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш жылға дейінгі» деген сөздер «үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      189) 355-баптың екінші абзацындағы «үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;

      190) 356-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер алып тасталсын;

      191) 357-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «үш айдан төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      192) 362-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол » деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «бір жылдан екі жылға дейінгі мерзімге түзеу жұмыстарына, не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      193) 363-баптың екінші абзацында:
      «не үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;
      «шектеуге, не екi жылға дейінгі» деген сөздер «шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      194) 364-баптың екінші абзацындағы «, не үш айға дейiнгi мерзiмге қамауға,» деген сөздер алып тасталсын;

      195) 365-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «төрт айдан алты айға дейінгі мерзімге қамауға алуға, не екі жылға дейінгі» деген сөздер «екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не дәл сол» деген сөздермен ауыстырылсын;

      196) 367-бапта:
      бірінші бөліктің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөліктің екінші абзацындағы «үш айдан алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      197) 368-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «екi жылға дейiнгi мерзiмге әскери қызметi бойынша шектеуге, не үш айға дейінгі мерзімге абақтыда ұстауға, не екі жылға дейінгі мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      198) 369-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейінгі мерзімге қамауға алуға, не бес» деген сөздер «үш айға дейінгі мерзімге абақтыда ұстауға, не екі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      199) 370-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «екі жылға дейiнгi мерзiмге әскери қызметi бойынша шектеуге не үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға жазаланады.»;

      200) 371-баптың екінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейінгі мерзімге қамауға» деген сөздер «екі айға дейінгі мерзімге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      201) 374-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «айлық есептік көрсеткіштің елуден бір жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға, не бір жылға дейінгі мерзімге әскери қызметі бойынша шектеуге, не екі айға дейінгі мерзімге абақтыда ұстауға, не бір жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.»;

      202) 375-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бiр жылдан бес» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға, не бiр жылдан екі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      203) 376-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға, не екі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      204) 377-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      205) 378-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      206) 380-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      207) 381-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не үш» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға, не екі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      208) 382-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейінгі мерзімге қамауға алуға, не бес» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға, не екі» деген сөздермен ауыстырылсын;

      209) 386-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «екі айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      210) 387-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      211) 388-баптың екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не сол» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға, не бiр жылға дейiнгi» деген сөздермен ауыстырылсын;

      212) 389-баптың екінші абзацындағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «үш айға дейiнгi мерзiмге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      213) 390-баптың бірінші бөлігінің екінші абзацындағы «қамауға» деген сөз «абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      214) 391-баптың бірінші бөлігінде:
      бірінші абзацтағы «немесе орташа ауырлықтағы» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші абзацтағы «алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға» деген сөздер «екi жылға дейiнгi мерзiмге әскери қызметi бойынша шектеуге, не үш айға дейінгі мерзімге абақтыда ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 23, 335-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 141-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 15-16, 239-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 32, 33-құжаттар; № 17, 155-құжат; № 23-24, 192-құжат; 2003 ж., № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 23, 139-құжат; № 24, 153, 154, 156-құжаттар; 2005 ж., № 13, 53-құжат; № 21-22, 87-құжат; № 24, 123-құжат; 2006 ж., № 2, 19-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 12, 72-құжат; 2007 ж., № 1, 2-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 10, 69-құжат; № 13, 99-құжат; 2008 ж., № 12, 48-құжат; № 15-16, 62, 63-құжаттар; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 6-7, 32-құжат; № 15-16, 71, 73-құжаттар; № 17, 81, 83-құжаттар; № 23, 113, 115-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 127, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат, № 11, 59-құжат; № 17-18, 111-құжат; № 20-21, 119-құжат; 2010 жылғы 27 қазанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне баланың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2010 жылғы 23 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 7-баптың 14-1) тармағындағы «ауыр емес және орташа ауыр қылмыстар бойынша» деген сөздер алып тасталсын;

      2) 31-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Шет мемлекеттің соты соттаған және жазасын өтеу үшін кешірім жасауды қолданбау туралы шарт қойылмай, Қазақстан Республикасына берілген адамның кешірім жасау немесе жазаны жеңілдету туралы өтінішпен жүгінуге құқығы бар.»;

      3) 33-баптың бірінші бөлігінде:
      «105, 111-баптарында» деген сөздер «111,» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «144-бабында (бірінші және екiншi бөлiктерiнде)» деген сөздер «144-бабында (бірiншi бөлiгiнде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «188-бабында (бiрiншi бөлiгiнде),» деген сөздер алып тасталсын;

      4) 34-баптың бірінші бөлігінде:
      «144-бабында (үшінші бөлігінде)» деген сөздер «144-бабында (екiншi бөлiгiнде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «188-бабында (екінші бөлігінде)» деген сөздер «188» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      5) 64-баптың бірінші бөлігі «адам:» деген сөзден кейін «арнайы прокурор,» деген сөздермен толықтырылсын;

      6) 109-бап мынадай мазмұндағы он бірінші бөлікпен толықтырылсын:
      «11. Шет мемлекеттің аумағында қылмыс жасады деп айыпталған немесе сотталған адамды беру туралы шешімге шағым жасау және оның заңдылығы мен негізділігін соттың тексеруі осы Кодекстің 531-1-бабында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.»;

      7) 138-баптың үшiншi бөлiгi алып тасталсын;

      8) 140-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «140-бап. Бұлтартпау шаралары және қосымша шектеулер

      Бұлтартпау шаралары мыналар болып табылады:
      1) ешқайда кетпеу және өзiн дұрыс ұстау туралы қол қойдыру;
      2) жеке кепiлдiк беру;
      3) әскери қызметшiнi әскери бөлiм командованиесiнiң бақылауына беру;
      4) кәмелетке толмағанды қарауға беру;
      5) кепiл болу;
      6) үйде қамауда ұстау;
      7) қамау.
      2. Әскери қызметшiнi әскери бөлiм командованиесiнiң бақылауына беруді және қамауды қоспағанда, қажет кезде бұлтартпау шарасы қолданылған адамға қатысты электрондық ізге түсу құралдары қолданылуы мүмкін.
      Бұлтартпау шарасын қолдану туралы қаулыда электрондық ізге түсу құралдарын қолдану және айыпталушыға олардың мақсатын түсіндіру туралы белгі жасалады.
      Электрондық ізге түсу құралдарын қолдануға оларды айналадағылардың байқауынан жасыру шаралары қолданылған жағдайда жол беріледі, ол айыпталушының баратын жері және оның орнын ауыстыратын жолдар, сондай-ақ жасы, денсаулығы, отбасылық жағдайы мен өмір салты ескеріліп жүзеге асырылуға тиіс.»;

      9) 141-бапта:
      тақырып «таңдау» деген сөзден кейін «және қосымша шектеулер белгілеу» деген сөздермен толықтырылсын;
      «қажеттiгi туралы» деген сөздерден кейін «, сондай-ақ осы Кодекстің 140-бабының екінші бөлігінде көрсетілген қосымша шектеулерді белгілеу туралы» деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 144-баптың бірінші бөлігіндегі «жерінен» деген сөзден кейін «(елді мекеннен)» деген сөздермен толықтырылсын;

      11) 147-баптың бірінші бөлігі «қамтамасыз етуін өзіне қабылдайтын» деген сөздер «қамтамасыз етуді, соның ішінде оның үйден тыс жерде болуын шектеуді, қылмыстық процесті жүргізетін органның рұқсатынсыз басқа жерге кетуіне жол бермеуді мойнына алып,» деген сөздермен ауыстырылсын;

      12) 149-баптың екінші бөлігі мынадай мазмұндағы екінші және үшінші абзацтармен толықтырылсын:
      «Қамауға алынған адамның тұрғын үйден шығуына белгіленген шектеулерді сақтауын қадағалауды жүзеге асыру кезінде қылмыстық процесті жүргізуші орган тәуліктің кез келген уақытында оның тұрғылықты жерінде болуын тексеруге құқылы.
      Тексеру күндізгі уақытта екі реттен артық және түнгі уақытта бір реттен артық жүргізілмейді. Лауазымды адамның қамауда отырған адамның тұрғын үйінде болуына осы адамның және онымен бірге тұратын адамдардың келісімімен жол беріледі және ол отыз минуттан аспауға тиіс.»;

      13) 150-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      «150-бап. Қамауға алу

      1. Қамауға алу бұлтартпау шарасы ретінде соттың санкция беруімен ғана және заңмен кемінде бес жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмыс жасаған деп айыпталушыға, сезіктіге қатысты ғана қолданылады. Ерекше жағдайларда бұл бұлтартпау шарасы заңмен кемінде бес жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмыс жасаған деп айыпталушыға, сезіктіге қатысты, егер:
      1) оның Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жері болмаса;
      2) оның жеке басы анықталмаса;
      3) ол бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын бұзса;
      4) ол қылмыстық қудалау органдарынан немесе соттан жасырынуға тырысса немесе жасырынса;
      5) ол ұйымдасқан топтың немесе қылмыстық қоғамдастықтың (қылмыстық ұйымның) құрамында қылмыс жасады деп айыпталса не оған күдік келтірілсе;
      6) оның бұрын жасаған ауыр немесе аса ауыр қылмысы үшін соттылығы болса, қолданылуы мүмкін.»;

      14) 178-баптың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Қылмыс туралы «домалақ арыз» қылмыстық iс қозғауға себеп бола алмайды.»;

      15) 190-1-бапта:
      бірінші бөліктегі «, сотқа дейінгі іс жүргізудің жеңілдетілген тәртібін қолдануға келіскен» деген сөздер алып тасталсын;
      екінші бөліктің екінші абзацындағы «ауыр немесе» деген сөздер алып тасталсын;

      16) 192-бапта:
      бірінші бөлікте:
      «165 - 174» деген цифрлар «165 - 173» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің өзге де баптарында көзделген қылмыстар туралы істер бойынша, егер олардың тергеуі ұлттық қауіпсіздік органдарының тергеуіне жатқызылған қылмыстар туралы істер бойынша алдын ала тергеу жүргізуге тікелей байланысты болса және қылмыстық істі жеке іс жүргізуге бөлу мүмкін болмаса, алдын ала тергеуді ұлттық қауіпсіздік органы жүргізуі мүмкін.»;
      екінші бөлікте:
      «155» деген цифрлардан кейін «, 174» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «259-бабында (1-1 және екінші бөліктерінде)» деген сөздер «259-бабында (1-1, екінші, 2-1, үшінші және төртінші бөліктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «377-бабында (екiншi бөлiгiнде),» деген сөздерден кейін «381-бабында (екінші бөлігінде),» деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші бөлікте:
      «197» деген цифрлар «196» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «199 - 205,» деген цифрлардан кейін «206,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «223-бабында (екінші бөлігінде),» деген сөздер алып тасталсын;
      «225-бабында,» деген сөздер алып тасталсын;
      «307-бабында (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)» деген сөздер «307-бабында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «308-бабында (бірінші және екінші бөліктерінде), 310, 311-баптарында (бiрiншi және екінші бөлiктерiнде), 312 - 315-баптарында» деген сөздер «308, 310 - 315-баптарында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөлікте:
      «182-бабында (екінші және үшінші бөліктерінде)» деген сөздер «182-бабында (бірінші және екінші бөліктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «206,» деген цифрлар алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 141-1-бабында көзделген қылмыстар туралы қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді осы органның қызметкері болып табылмайтын адамға қатысты қылмыстық iстi қозғаған iшкi iстер немесе қаржы полициясы органдары жүргiзедi.»;
      4-1-бөлікте:
      «259-бабында (2-1, үшінші және төртінші бөліктерінде),» деген сөздер алып тасталсын;
      «, 347-1-бабында, 381-бабында (екiншi бөлiгiнде)» деген сөздер алып тасталсын;
      4-2-бөлік алып тасталсын;

      17) 285-бапта:
      екінші бөлікте:
      «259-бабында (бірінші бөлігінде),» деген сөздер алып тасталсын;
      «176-бабында (бірінші бөлігінде), 214-бабында (бірінші бөлігінде)» деген сөздер «176-бабында (бірінші бөлігінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшінші бөліктегі «223 (бірінші бөлігінде),» деген сөздер алып тасталсын;
      төртінші бөлік алып тасталсын;
      алтыншы бөліктегі «қылмыстық істі қозғаған ішкі істер органы немесе» деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 8-2-бөлікпен толықтырылсын:
      «8-2. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексi 209-бабының бiрiншi бөлiгiнде, 214-бабының бiрiншi бөлiгiнде көзделген қылмыстар туралы iстер бойынша анықтауды қылмыстық iстi қозғаған қаржы полициясы органы немесе кеден органы жүргiзедi.»;
      тоғызыншы бөліктегі «209-бабының бiрiншi бөлiгiнде,» деген сөздер алып тасталсын;

      18) 317-бап мынадай мазмұндағы сегізінші бөлікпен толықтырылсын:
      «8. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 67-бабының төртінші бөлігінде көрсетілген мән-жайлар болған кезде прокурор заңмен қорғалатын қоғам мен мемлекет мүддесіне келтірілген зиян бөлігінде сотталушымен татуласуға келісетіндігі туралы сотқа мәлімдеуге құқылы. Прокурордың сотталушымен татуласуға келісуі туралы мәлімдемесі қылмыстық қудалаудан бас тартуды білдірмейді.»;

      19) 461-баптың үшінші бөлігіндегі «олар заңды күшіне енген күннен бастап» деген сөздер «соттардың заңды күшiне енген үкiмдерi мен қаулыларын қайта қарау туралы өтiнiш жасауға, соттардың заңды күшiне енген үкiмдерi мен қаулыларына наразылық беруге құқығы бар тұлғалар сот қаулысын алған күннен бастап» деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 531-бапта:
      бесінші бөліктегі «нұсқауын» деген сөз «қаулысын» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлікпен толықтырылсын:
      «6. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының немесе уәкілетті прокурордың шет мемлекеттің азаматын ұстап беру туралы талапты қарау нәтижелері туралы оны ұстап беру туралы өтініш келіп түскен адамға хабарланады, сондай-ақ оған қабылданған шешімге сотқа шағымдану құқығы түсіндіріледі.
      Ұстап беру туралы қаулы өзіне қатысты қаулы қабылданған адамға хабарланған кезден бастап он тәулік өткен соң заңды күшіне енеді. Қаулыға шағым берілген жағдайда ұстап беру сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін жүргізілмейді.»;

      21) мынадай мазмұндағы 531-1-баппен толықтырылсын:

      «531-1-бап. Адамды ұстап беру туралы шешімге шағымдану

      1. Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының немесе уәкілетті прокурордың ұстап беру туралы қаулысына өзіне қатысты осы шешім қабылданған адам немесе оның қорғаушысы хабарлама алған кезден бастап он тәуліктің ішінде адамның орналасқан жеріндегі аудандық және оған теңестірілген сотқа шағым бере алады.
      2. Оған қатысты ұстап беру туралы шешім қабылданған адамды қамауда ұстау орнының әкiмшiлiгi сотқа жолданған шағымды алған соң жиырма төрт сағаттың ішінде оны тиісті сотқа жібереді және бұл туралы прокурорға хабарлайды.
      3. Прокурор ұстап беру туралы қаулыға шағымдану туралы хабарлама келіп түскен кезден бастап он тәуліктің ішінде сотқа өзі қабылдаған шешімнің заңдылығы мен негізділігін растайтын материалдарды жібереді.
      4. Адамды ұстап беру туралы шешімнің заңдылығы мен негізділігін тексеруді сот шағымды алған күннен бастап бір ай ішінде прокурордың, оған қатысты ұстап беру туралы шешім қабылданған адамның және, егер ол қылмыстық іске қатысса, оның қорғаушысының қатысуымен ашық сот отырысында жүргізеді.
      5. Отырысты бастар алдында төрағалық етуші қандай шағым қарауға жататынын жариялайды, қатысушыларға олардың құқықтарын, міндеттері мен жауапкершіліктерін түсіндіреді. Содан кейін өтініш беруші және (немесе) егер қылмыстық іске қатысса, оның қорғаушысы шағымды негіздейді, содан кейін сөз прокурорға беріледі.
      6. Сотта қарау барысында сот осы адамды ұстап беру туралы шешімнің Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық шарттарына сәйкестігін тексерумен шектеліп, шағым жасаған адамның кінәлілік мәселелерін талқыламайды.
      7. Тексеру нәтижесінде сот мынадай:
      1) адамды ұстап беру туралы шешімді заңсыз немесе негізсіз деп тану және оның күшін жою туралы;
      2) шағымды қанағаттандырусыз қалдыру туралы;
      3) адамды қамауда ұстау мерзімін кемінде бір ай мерзімге ұзарта отырып, осы шешімді қабылдау үшін елеулі маңызы бар мәселелерді қарағанға дейін ұстап беру туралы шешімді тоқтата тұру туралы қаулылардың бірін шығарады.
      8. Ұстап беру үшін қамауға алынған адамды босату осы Кодекстің 534-бабында көзделген тәртіппен ұстап беруді заңсыз немесе негізсіз деп тану және оның күшін жою туралы сот қаулысы күшіне енгеннен кейін жүргізіледі.
      9. Ұстап беруді заңсыз немесе негізсіз деп тану және оның күшін жою туралы не шағымды қанағаттандырусыз қалдыру туралы сот қаулысына ол шығарылған күннен бастап он тәуліктің ішінде облыстық және оған теңестірілген сотқа шағым берілуі немесе наразылық білдірілуі мүмкін.»;

      22) 532-баптың бірінші бөлігінің 4) тармағындағы «болмаса, ұстап беруге жол берiлмейдi.» деген сөздер «болмаса;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақпен толықтырылсын:
      «5) сұраушы мемлекетте адам қинауды қолдану қаупіне ұшырауы мүмкін деп ұйғаруға негіз болса, ұстап беруге жол берiлмейдi.»;

      23) 534-бапта:
      төртінші бөліктегі «отыз» деген сөз «қырық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      бесінші бөліктегі «бiр айға» деген сөздер «қырық тәулікке» деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетінші бөлік мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      «Ұстап беруі сұралған адамның немесе оның қорғаушысының ұстап беру туралы шешімге шағымдану, оған босқын немесе баспана іздеген адам мәртебесін беру мәселелері бойынша не ұстап беру туралы шешім қабылдау үшін елеулі маңызы бар өзге де мәселелер бойынша шағымы болған жағдайда, прокурордың өтініші бойынша экстрадициялық қамау мерзімін сот он екі айға дейін, бірақ үкімді орындау үшін ұстап беруді сұрап отырған шет мемлекетте адам сотталған мерзімнен артық емес мерзімге ұзартуы мүмкін.»;

      24) 541-баптың алтыншы бөлігіндегі «не шет мемлекетiнде» деген сөздер «шет мемлекетте не Қазақстан Республикасында» деген сөздермен, «жазасы» деген сөз «жазасын» деген сөзбен ауыстырылсын.

      3. 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 24, 337-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; № 8, 189-құжат; № 18, 339-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 23-24, 192-құжат; 2004 ж., № 5, 22-құжат; № 23, 139, 142-құжаттар; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 17, 140-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 15-16, 73-құжат; № 24, 128, 130-құжаттар; 2010 ж., № 7, 28-құжат):

      1) 10-бапта:
      6-тармақтағы «Қамауға» деген сөз «Гауптвахтада ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      10-тармақтағы «Қамауға немесе бас» деген сөздер «Бас» деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 11-баптың 1-тармағындағы «қамау немесе» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 12-баптың 2-тармағындағы «Қамау немесе бас» деген сөздер «Бас» деген сөзбен ауыстырылсын;

      4) 13-баптың 2 және 3-тармақтарындағы «Қамауға» деген сөз «Гауптвахтада ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 14-бапта:
      5-тармақтағы «Қамау, бас» деген сөздер «Бас» деген сөзбен ауыстырылсын;
      7-тармақтағы «қамауды» деген сөз «гауптвахтада ұстауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 16-баптың 4-тармағындағы «Қамауға алуға, бас» деген сөздер «Бас» деген сөзбен ауыстырылсын;

      7) 18-баптың 3-тармағындағы «қамауды» деген сөз «гауптвахтада ұстауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 24-баптың 2-тармағындағы «Қамау, бас» деген сөздер «Бас» деген сөзбен ауыстырылсын;

      9) 27-баптың 2-тармағындағы «Қамауға, бас» деген сөздер «Бас» деген сөзбен ауыстырылсын;

      10) 53-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Бас бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеушілерді қадағалауды қылмыстық-атқару инспекциясы жүзеге асырады және сотталған адамдарға олардың тұратын жері мен жұмыс орны бойынша, сондай-ақ жұмыстан бос уақытында байқау мен бақылау жасауды қамтамасыз етеді. Тиісті бақылауды қамтамасыз ету және сотталған адамдардың орналасқан жері туралы ақпарат алу үшін қылмыстық-атқару инспекциялары Қазақстан Республикасының Үкіметі түрлерін айқындайтын электрондық байқау құралдарын пайдалануға құқылы. Оларды қолдану тәртібін және қылмыстық-атқару инспекциясының қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметін ұйымдастыруды жазаның орындалуын жүргізетін орган айқындайды.»;

      11) 3-бөлім алып тасталсын;

      12) 5-бөлімнің тақырыбындағы «қамау» деген сөз «гауптвахтада ұстау» деген сөзбен ауыстырылсын;

      13) 19-тараудың тақырыбындағы «қамауды» деген сөз «гауптвахтада ұстауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

      14) 145-бапта:
      тақырыптағы «қамауды» деген сөз «гауптвахтада ұстауды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      бірінші сөйлемдегі «Қамауға» деген сөз «Гауптвахтада ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      15) 146-баптағы «Қамауға» деген сөз «Гауптвахтада ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      16) 147-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «147-бап. Сотталғандарды гауптвахтада ұстау тәртібі мен
                шарттары

      1. Гауптвахтада ұстауға сотталғандар құлыпталатын жалпы камераларда қатаң оқшаулау жағдайында жазасын өтейді. Еркектер мен әйелдер бөлек орналастырылады. Гауптвахтада ұстау түріндегі жазаны орындау жөніндегі қызметті ұйымдастыру тәртібі әскери жарғыларда айқындалады. Гауптвахтада ұстауға сотталғандардың айдауылсыз жүруіне тыйым салынады.
      2. Гауптвахтада ұстау түріндегі жазаға сотталғандарға:
      өздерінің жеке шоттарындағы қаражатын ай сайын үш айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде тамақ өнімдері мен бірінші кезекте қажетті заттарды сатып алуға жұмсауға;
      бірінші кезекте қажетті заттар мен маусымдық киім-кешек салынған посылкалар, сәлемдемелер, бандерольдер алуға;
      адвокаттармен кездесуге;
      ұзақтығы кемінде бір жарым сағат болатын күнделікті серуен жасауға рұқсат етіледі.
      Сотталғандарды әскери оқыту әскери қызметші жауынгерлік қызметін өткеріп жүрген уәкілетті мемлекеттік орган әзірлейтін арнайы бағдарлама бойынша ұйымдастырылып, жүргізіледі. Сабақтарды өткізу үшін қажетті оқу-материалдық база жасалады.
      3. Ерекше жеке мән-жайлар кезінде гауптвахтада ұстауға сотталғандарға жұбайымен (зайыбымен), жақын туыстарымен телефон арқылы сөйлесуге рұқсат етілуі мүмкін.»;

      17) 149-бапта:
      1-тармақтағы «Қамау» деген сөз «Гауптвахтада ұстау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы «Қамауға» деген сөз «Гауптвахтада ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      18) 173-бапта:
      1-тармақтағы «қамау» деген сөз «гауптвахтада ұстау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы «Қамауға» деген сөз «Гауптвахтада ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы «Қамауға» деген сөз «Гауптвахтада ұстауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 174-баптың 1-тармағындағы «қамауды» деген сөз «гауптвахтада ұстауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

      20) 176-баптың 1-тармағындағы «қамау мерзімі біткенге дейін екі айдан не» деген сөздер алып тасталсын;

      21) 177-бапта:
      1-тармақтағы «Қамау» деген сөз «Гауптвахтада ұстау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтағы «, қамау» деген сөз алып тасталсын;

      22) 178-1-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Шартты түрде мерзімінен бұрын босатылған адамдарды тиісінше бақылауды қамтамасыз ету және олардың орналасқан жері туралы ақпарат алу үшін ішкі істер органдары Қазақстан Республикасының Үкіметі түрлерін айқындайтын электрондық байқау құралдарын пайдалануға құқылы. Оларды қолдану тәртібін және ішкі істер органдарының қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметін ұйымдастыруды Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі айқындайды.»;

      23) 182-бапта:
      4-тармақ «беруге» деген сөзден кейін «, сот жүктеген міндеттерді орындауға» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Тиісті бақылауды қамтамасыз ету және сотталған адамдардың орналасқан жері туралы ақпарат алу үшін қылмыстық-атқару инспекциялары Қазақстан Республикасының Үкіметі түрлерін айқындайтын электрондық байқау құралдарын пайдалануға құқылы. Оларды қолдану тәртібін және қылмыстық-атқару инспекциясының қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметін ұйымдастыруды жазаның орындалуын жүргізетін орган айқындайды.»;

      24) 184-бапта:
      1-тармақ «қолданылған» деген сөзден кейін «, тіркеу үшін келмеген, қылмыстық-атқару инспекцияларының рұқсатынсыз тұрғылықты жерін ауыстырған» деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақтағы «әкімшілік құқық бұзушылықты» деген сөздер «бұзушылықтарды» деген сөзбен ауыстырылсын.

      4. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; 2010 жылғы 24 қарашада «Егемен Қазақстан» және 2010 жылғы 23 қарашада «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2010 жылғы 15 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2010 жылғы 27 қарашада «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне баланың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2010 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 48-баптың үшінші бөлігінде:
      бірінші абзацтағы «екі жүз» деген сөздер «бес жүз» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «төрт жүз» деген сөздер «мың» деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 55-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Әкімшілік қамауға алуды судья ерекше жағдайларда осы бөлімнің ерекше бөлігінің баптарында көзделген шектерде қырық бес тәулікке дейінгі мерзімге тағайындайды.»;

      3) 71-1 баптың бірінші бөлігіндегі «131» деген цифрлар «85-3, 131, 136-2» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      4) 79-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «79-3-бап. Денсаулыққа зиян келтiру

      1. Денсаулыққа зиян келтiру, егер осы iс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден бір жүз елуге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не он бес тәулiкке дейiн әкімшілік қамауға әкеп соғады.
      2. Денсаулықтың қысқа уақыт бұзылуына немесе жалпы еңбек қабілетін тұрақты түрде болмашы жоғалтуға әкеп соққан денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтiру -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден үш жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      5) мынадай мазмұндағы 79-6, 83-1, 85-3, 87-3, 87-4, 136-1, 136-2, 144-1, 146-1, 151-1 және 155-2-баптармен толықтырылсын:

      «79-6-бап. Еңбекке жарамсыз жұбайын (зайыбын) асыраудан әдейi
                 жалтару

      Еңбекке жарамды адамның еңбекке жарамсыз және материалдық көмекке мұқтаж жұбайын (зайыбын) асырауға сот шешімі бойынша қаражат төлеуден үш айдан астам әдейi жалтаруы –
      айлық есептiк көрсеткiштiң бір жүзден үш жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не отыз тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      «83-1-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң қызметiне кедергi жасау

      Қоғамдық бiрлестiктердiң заңды қызметiне лауазымды адамның қызмет бабын пайдаланып кедергi жасауы, сол сияқты лауазымды адамның өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып, осы бiрлестiктердiң заңды қызметiне олардың құқықтары мен заңды мүдделерiн елеулi түрде бұзуға әкеп соғатын араласуы –
      айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      «85-3-бап. Дәрiгерлiк құпияны жария ету

      Медициналық қызметкердiң кәсiптiк немесе қызметтiк қажеттiлiксіз пациенттiң сырқаты немесе медициналық куәландыру нәтижелерi туралы мәлiметтi жария етуi –
      айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не отыз тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      «87-3-бап. Қызметкерлер өкілдерінің заңды қызметіне кедергі
                 келтіру

      Қызметкерлер өкілдерінің заңды қызметіне лауазымды адамның қызмет бабын пайдаланып кедергі келтіруі, сол сияқты олардың заңды қызметіне лауазымды адамның өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін елеулі түрде бұзуға әкеп соққан араласуы -
      айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не отыз тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.

      87-4-бап. Еңбекті қорғау қағидаларын бұзу

      Қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіптік санитария қағидаларының немесе еңбекті қорғаудың өзге де қағидаларының сақталуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі міндеттер жүктелген адамның осы қағидаларды абайсызда денсаулыққа орташа ауырлықтағы зиян келтіруге әкеп соққан бұзуы –
      айлық есептік көрсеткіштің үш жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      «136-1-бап. Алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен мүлiктiк
                  залал келтiру

      Алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен меншiк иесiне немесе өзге мүлiк иеленушiге ұрлық белгiлерiнсiз мүлiктiк залал келтiру –
      айлық есептiк көрсеткiштiң бір жүзден үш жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.

      136-2-бап. Бөтен біреудің мүлкiн абайсызда жою немесе бүлдiру

      Бөтен біреудің мүлкiн iрi зиян келтiрiп абайсызда жою немесе бүлдiру –
      айлық есептiк көрсеткiштiң бір жүзден үш жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы бапта айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын мүліктің құны немесе залалдың мөлшері ірі залал ретінде танылады.»;

      «144-1-бап. Көрiнеу жалған жарнама

      Жарнама берушiнiң жарнамада тауарларға, жұмыстарға немесе қызмет көрсетуге, сондай-ақ оларды өндiрушiлерге, орындаушыларға немесе сатушыларға қатысты көрiнеу жалған ақпаратты пайдалануы пайдакүнемдiк ниетпен жасалса және iрi зиян келтiрсе, –
      жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге айлық есептік көрсеткіштің бір жүзден үш жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – айлық есептік көрсеткіштің екі жүзден бес жүзге дейінгі мөлшерінде, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің бес жүзден бір мыңға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы бапта айлық есептік көрсеткіштен бір жүз есе асатын сомаға жеке тұлғаларға келтірілген залал, не айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын сомаға ұйымға немесе мемлекетке келтірілген залал ірі нұқсан ретінде танылады.»;

      «146-1-бап. Кредиторлық берешектi өтеуден әдейi жалтару

      Тиiстi сот актiсi заңды күшiне енгеннен кейiн ұйым жетекшiсiнiң немесе азаматтың ірi мөлшердегi кредиторлық берешектi өтеуден әдейi жалтаруы –
      айлық есептiк көрсеткiштiң бір жүзден үш жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.
      Ескерту. Азаматтың бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын сомадағы, ал ұйымның екi мың бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын сомадағы берешегi iрi мөлшердегi кредиторлық берешек деп танылады.»;

      «151-1-бап. Кәсіпқой спорт жарыстарының және коммерциялық
                  ойын-сауық конкурстарының қатысушылары мен
                  ұйымдастырушыларын сатып алу

      1. Спортшыларды, спорт судьяларын, жаттықтырушыларды, команда басшыларын және кәсіпқой спорт жарыстарының басқа да қатысушыларын немесе ұйымдастырушыларын, сол сияқты коммерциялық ойын-сауық конкурстарының ұйымдастырушыларын немесе жюри мүшелерін осы жарыстардың немесе конкурстардың нәтижелеріне ықпал ету мақсатында сатып алу –
      айлық есептiк көрсеткiштiң бір жүзден екі жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не отыз тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден төрт жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.
      3. Спортшылардың өздеріне жарыс нәтижелеріне ықпал ету мақсатында берілген ақшаны, бағалы қағаздарды немесе өзге де мүлікті заңсыз алуы, сол сияқты спортшылардың дәл сол мақсаттарда өздеріне ұсынылған мүліктік сипаттағы қызметтерді заңсыз пайдалануы –
      айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден төрт жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не отыз тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.
      4. Спорт судьяларының, жаттықтырушылардың, команда басшыларының және кәсіпқой спорт жарыстарының басқа да қатысушыларының немесе ұйымдастырушыларының, сол сияқты коммерциялық ойын-сауық конкурстары ұйымдастырушыларының немесе жюри мүшелерінің осы баптың үшінші бөлігінде көрсетілген мақсаттарда ақшаны, бағалы қағаздарды немесе өзге де мүлікті заңсыз алуы, мүліктік сипаттағы қызметтерді заңсыз пайдалануы –
      айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден төрт жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      «155-2-бап. Көпшiлiк сауда-саттықтар, аукциондар мен конкурстар
                  өткiзудiң белгiленген тәртiбiн қасақана бұзу

      Мүлiк иесiне, сауда-саттықтарды немесе аукциондарды ұйымдастырушыға, сатып алушыға немесе өзге де шаруашылық жүргiзушi субъектiге iрi зиян келтiріп, көпшiлiк сауда-саттықтар, аукциондар немесе конкурстар өткiзу тәртiбiн қасақана бұзу –
      айлық есептiк көрсеткiштiң бір жүзден үш жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы бапта айлық есептік көрсеткіштен бір жүз есе асатын сомаға жеке тұлғаға келтірілген залал, не айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын сомаға ұйымға немесе мемлекетке келтірілген залал ірі залал деп танылады.»;

      6) 159-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «159-бап. Тұтынушыларды алдау

      1. Сауда қызметін және қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің немесе ұйымдардың кем өлшеуі, таразыдан жеуі, кем есептеуі, тауардың (көрсетілетін қызметтердің) тұтыну қасиеттеріне немесе сапасына қатысты жаңылыстыруы немесе тұтынушыларды өзгедей алдауы –
      жеке тұлғаларға – айлық есептік көрсеткіштің үшке дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге айлық есептік көрсеткіштің бестен онға дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      белгілі бір қызмет түріне берілетін лицензиядан айырып және үш жылға дейінгі мерзімге қызметін тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, жеке тұлғаларға – айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге елуден бір жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, елеулі залал келтіруге әкеп соққан іс-әрекеттер –
      белгілі бір қызмет түріне берілетін лицензиядан айырып не үш жылға дейінгі мерзімге қызметін тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, жеке тұлғаларға – айлық есептік көрсеткіштің жиырмадан отызға дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге елуден бір жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, ірі залал келтіруге әкеп соққан іс-әрекеттер –
      белгілі бір қызмет түріне берілетін лицензиядан айырып не үш жылға дейінгі мерзімге қызметін тоқтата тұрып немесе оған тыйым салып, жеке тұлғаларға – айлық есептік көрсеткіштің отыздан бір жүзге дейінгі мөлшерінде, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге бір жүзден екі жүзге дейінгі мөлшерінде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы бапқа қатысты бір айлық есептік көрсеткіштен асатын сомадағы залал – елеулі мөлшердегі залал деп, кемінде үш айлық есептік көрсеткіш сомасындағы залал ірі мөлшердегі залал деп танылады.»;

      7) мынадай мазмұндағы 234-1 және 275-1-баптармен толықтырылсын:

      «234-1-бап. Магистралдық құбыр жолдарын салу, пайдалану немесе
                  жөндеу кезiнде қауiпсiздiк ережелерiн бұзу

      Магистралдық құбыр жолдарын салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде қауiпсіздiк ережелерiн бұзу, егер бұл әрекет абайсызда адамның денсаулығына орташа ауырлықтағы зиян келтiруге әкеп соқса, –
      айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      «275-1-бап. Табиғат пайдалану жөнiндегi заңсыз мәмiлелердi
                  тiркеу

      Табиғат пайдалану жөнiндегi көрiнеу заңсыз мәмiлелердi тiркеу, табиғи ресурстарды мемлекеттiк есепке алу мен мемлекеттiк жер кадастрларының деректерiн бұрмалау, сол сияқты табиғи ресурстарды пайдаланғаны, қоршаған ортаны ластағаны, табиғи ресурстарды қорғағаны және молықтырғаны үшiн төлемдi қасақана төмендету, егер бұл әрекеттердi лауазымды адам өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып, пайдакүнемдік немесе өзге де жеке мүддесi үшiн жасаса, –
      айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      8) 298-бап:
      мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толықтырылсын:
      «2-1. Заңсыз аңшылық, егер бұл әрекет елеулі залал келтiрiп жасалса, –
      айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;
      мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      «Ескерту. Осы бапта айлық есептік көрсеткіштен бір жүз және одан да көп есе асатын залал мөлшері елеулі залал деп танылады.»;

      9) 320-бап мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толықтырылсын:
      «1-1. Есiрткi құралдарын немесе психотроптық заттарды сату мақсатынсыз көп мөлшерде заңсыз иемденіп алу, тасымалдау немесе сақтау –
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      10) мынадай мазмұндағы 324-1-баппен толықтырылсын:

      «324-1-бап. Заңсыз медициналық қызмет және есiрткi құралдарын
                  немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретiн
                  рецептердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не
                  қолдан жасау

      Медициналық немесе фармацевтикалық қызметке сертификаты және (немесе) лицензиясы жоқ тұлғаның қызметтiң осы түрiмен айналысуы, егер бұл абайсызда адамның денсаулығына орташа ауырлықтағы зиян келтiруге әкеп соқса, –
      айлық есептiк көрсеткiштiң бір жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      11) 375-бап мынадай мазмұндағы 2-1-бөлікпен толықтырылсын:
      «2-1. Діни ұйымдардың заңды қызметіне кедергі келтіру –
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      12) мынадай мазмұндағы 394-1, 468-1, 468-2, 474-1-баптармен толықтырылсын:

      «394-1-бап. Шығарып жiберу туралы шешiмдi орындамау

      Шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың өздерiне қатысты қабылданған Қазақстан Республикасының шегiнен шығарып жiберу туралы шешiмдердi орындамауы –
      айлық есептiк көрсеткiштiң бір жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      «468-1-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушi адамдардың жол жүрісі
                  және көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы

      Автомобильдi, троллейбусты, трамвайды не басқа да механикалық көлiк құралын жүргiзушi адамның жол жүрісі немесе көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы, абайсызда адамның денсаулығына орташа ауырлықтағы зиян келтiрсе, –
      айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      «468-2-бап. Көлiкте қолданылатын қағидаларды бұзу

      Жол, құрылыс және басқа ұйымдарда басқару мiндеттерiн атқаратын және жолдар мен жол құрылыстарын, олардың жабдықтарын пайдалану, сондай-ақ жол жүрісін ұйымдастыру үшiн жауапты адамдардың көлiкте қолданылатын тәртiп қорғау және қозғалыс қауiпсiздiгi қағидаларын бұзуы, егер ол:
      а) iрi залал келтiруге;
      б) денеге орташа ауырлықтағы зақым келтiруге әкеп соқса, –
      айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.
      Ескерту. Осы бапта ірі залал деп айлық есептік көрсеткіштен бір жүз есе асатын мөлшерде жеке тұлғаға келтірілген залал не айлық есептік көрсеткіштен бес жүз есе асатын мөлшерде ұйымға немесе мемлекетке келтірілген залал танылады.»;

      «474-1-бап. Көлiк құралдарын сапасыз жөндеу және оларды
                  техникалық ақауларымен пайдалануға шығару

      Көлiк құралдарын, қатынас жолдарын, белгi беру немесе байланыс құралдарын не өзге көлiк жабдықтарын сапасыз жөндеу, сол сияқты көлiк құралдарының техникалық жағдайына жауапты адамның техникалық ақауы бар екенi белгiлi көлiк құралдарын пайдалануға шығаруы, егер бұл әрекеттер абайсызда денсаулыққа орташа ауырлықтағы зиян келтiрсе, –
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      13) 475-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «3. Көлік құралы иесінің немесе иеленушісінің алкогольдік, есірткілік немесе өзге де масаю күйіндегі адамды көлік құралын жүргізуге жіберуі, егер бұл абайсызда денсаулыққа орташа ауырлықтағы зиян келтіруге әкеп соқса, –
      айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      14) мынадай мазмұндағы 512-5-баппен толықтырылсын:

      «512-5-бап. Машиналарды жүргізу немесе пайдалану қағидаларын
                  бұзу

      Әскери, арнайы машинаны немесе көлік машинасын жүргізу немесе пайдалану қағидаларын бұзу адамның денсаулығына абайсызда орташа ауырлықтағы зиян келтіруге әкеп соқса, –
      айлық есептiк көрсеткiштiң екі жүзден бес жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға не қырық бес тәулікке дейін әкімшілік қамауға әкеп соғады.»;

      15) 541-баптың бірінші бөлігінде:
      «79-5,» деген цифрлардан кейін «79-6,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «85-2 (екінші бөлігінде),» деген сөздерден кейін «85-3,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «87-2,» деген цифрлардан кейін «87-3, 87-4,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «136» деген цифрлар «136 - 136-2» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «145» деген цифрлар «144-1, 145, 146-1» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «151,» деген цифрлардан кейін «151-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «155-1 (төртінші бөлігінде),» деген сөздерден кейін «155-2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «233,» деген цифрлардан кейін «234-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «246 (екiншi бөлiгiнде),» деген сөздерден кейін «275-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «320 (бірінші бөлігінде)» деген сөздер «320 (бірінші және 1-1-бөліктерінде)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «326» деген цифрлар «324-1, 326» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «394 (екiншi бөлiгiнде),» деген сөздерден кейін «394-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «468 (бірінші және екінші бөліктерінде),» деген сөздерден кейін «468-1, 468-2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «473 (үшінші бөлігінде),» деген сөздерден кейін «474-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «512-1 – 512-4» деген цифрлар «512-1 - 512-5» деген цифрлармен ауыстырылсын;

      16) 619-баптың бірінші бөлігінің 1-1) тармақшасы «79-5» деген цифрлардан кейін «, 79-6» деген цифрлармен толықтырылсын;

      17) 636-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында:
      екінші абзацта:
      «79-5,» деген цифрлардан кейін «79-6, 83-1, 85-3,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «86-1,» деген цифрлардан кейін «87-3, 87-4,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «136,» деген цифрлардан кейін «136-1, 136-2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «203,» деген цифрлардан кейін «234-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «298 (екiншi бөлiгi)» деген сөздер «298 (екiншi және 2-1-бөлiктерi)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «318 - 321,» деген цифрлардан кейін «324-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «394 (екiншi бөлiгi),» деген сөздерден кейін «394-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «468 (бірінші және екінші бөліктері),» деген сөздерден кейін «468-1, 468-2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «474,» деген цифрлардан кейін «474-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      алтыншы абзацтағы «512-4» деген цифрлар «512-5» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      тоғызыншы абзацтағы «298 (екiншi және үшiншi бөлiктерi)» деген сөздер «298 (екiншi, 2-1 және үшiншi бөлiктерi)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      отыз үшінші абзацта:
      «145» деген цифрлар «144-1, 145, 146-1» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      «151,» деген цифрлардан кейін «151-1,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «155,» деген цифрлардан кейін «155-2,» деген цифрлармен толықтырылсын;
      «157,» деген цифрлардан кейін «159 (үшінші және төртінші бөліктері),» деген сөздермен толықтырылсын;
      «218-1 (жетінші бөлігі),» деген сөздерден кейін «275-1,» деген цифрлармен толықтырылсын.

      2-бап. Осы Заң, 2012 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 3-тармағының 10), 22) тармақшаларын және 23) тармақшасының төртінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н. Назарбаев

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады