"2015 - 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 30 қарашадағы № 425-V ҚРЗ.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заң 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

1-бап. "2015 – 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2014 жылғы 28 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 22, 133-құжат; 2015 ж., № 5, 22-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1, 2 және 10-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

"1-бап. 2015 – 2017 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 806 766 099 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 012 966 049 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 151 440 677 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 9 758 247 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 2 632 601 126 мың теңге;

      2) шығындар – 6 805 804 245 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 77 386 247 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 190 765 812 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 379 565 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 181 292 385 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 182 652 385 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 1 360 000 мың теңге;

      5) тапшылық – -1 257 716 778 мың теңге немесе елдің ішкі жалпы өнімінің 3 пайызы;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 257 716 778 мың теңге.

2-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенiн пайдаланғаны үшін 26 568 354 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 5 136 648 мың теңге сомасында жалдау ақыларының түсiмдері көзделсiн.";

"10-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында айқындалған мақсаттарға нысаналы трансферт 755 286 663 мың теңге сомасында көзделсін.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансфертті бөлу және (немесе) оны пайдаланудың тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде айқындалады.";

      2) 15-бапта:

      9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) ауызсумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және оқшау жүйелерінен ауызсу беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға;";

      23) тармақша алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 23-1) тармақшамен және 31) тармақшадағы "санын ұстауға 2015 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлу және (немесе) оларды пайдаланудың тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады." деген сөздер "санын ұстауға;" деген сөздермен ауыстырылып, 32) тармақшамен толықтырылсын:

      "23-1) "Бизнестің жол картасы-2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға;";

      "32) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды сатып алуға 2015 жылға арналған ағымдағы нысаналы трансферттердi бөлу және (немесе) оларды пайдаланудың тәртiбi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде айқындалады.";

      3) 22, 24 және 26-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

"22-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2015 жылға арналған резервi 322 134 421 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.";

"24-бап. 2015 жылға арналған республикалық бюджетте мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету үшiн 340 056 мың теңге көзделсiн.";

"26-бап. 2015 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 8 200 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.";

      4) көрсетілген Заңға 1 және 4-қосымшалар осы Заңға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

2-бап. Осы Заң 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. НАЗАРБАЕВ


  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 425-V ҚРЗ Заңына
1-қосымша
  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 28 қарашадағы
№ 259-V Заңына
1-қосымша

2015 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


I. Кірістер

5 806 766 099

1


Салықтық түсімдер

3 012 966 049


1


Табыс салығы

994 601 900


1

Корпоративтік табыс салығы

994 601 900

5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 191 392 311


1

Қосылған құн салығы

945 725 255

2

Акциздер

62 278 835

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

169 382 432

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 433 658

5

Ойын бизнесіне салық

9 572 131

6


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

805 596 747


1

Кеден төлемдерi

792 796 624

2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

12 800 123

8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

21 375 091


1

Мемлекеттік баж

21 375 091

2Салықтық емес түсiмдер

151 440 677


1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

116 315 345


1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

4 776 730

2

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің таза табысы бөлігінің түсімдері

28 234 846

3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

37 794 669

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

2 920 890

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

33 134 990

6

Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

500 081

7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 035 074

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

6 918 065

2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 357 332


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 357 332

3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

38 645


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

38 645

4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14 912 258


1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14 912 258

5


Гранттар

1 136 647


2

Қаржылық көмек

1 136 647

6


Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 680 450


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 680 450

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

9 758 247


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

400 000


1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

400 000

2


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

9 358 247


1

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

9 358 247

4Трансферттердің түсімдері

2 632 601 126


1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

175 314 463


1

Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер

175 314 463

4


Ұлттық қордан трансферттер

2 457 286 663


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

2 457 286 663

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,

мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


II. Шығындар

6 805 804 245

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

363 717 153


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

6 720 420


001

Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 335 268

002

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету

184 003

003

Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану

241 755

005

Ведомстволық бағыныстағы мекемелердің күрделі шығыстары

388 819

006

Қоғамның рухани-имандылық тұрғысынан қайта түлеуін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 740

007

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету

417 751

008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасының қызметін қамтамасыз ету

552 614

009

Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

585 470

102


Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы

10 460 737


001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 107 863

004

Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ның күрделі шығыстары

352 874

104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 964 734


001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 865 351

002

Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты техникалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 083

005

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

40 300

106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

73 793


001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы жөніндегі қызметтер

73 489

002

Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталықтың күрделі шығыстары

304

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

63 580 092


001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

63 557 230

002

Елдің қоғамдық тәртіп саласындағы саяси мүдделерін қамтамасыз ету

22 862

204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

48 071 877


001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі кызметтер

2 534 091

003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

203 115

004

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 544 027

005

Шетелдік іссапарлар

2 363 175

008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

89 748

009

Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктерін орналастыру үшін шетелде жылжымайтын мүлік объектілерін салу

3 028 783

010

Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

27 483 580

013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

270 710

017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

7 397 901

019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

3 156 747

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

64 837 918


001

Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер

56 093 835

002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

28 260

003

Тарату және банкроттық рәсiмдердi жүргiзу

4 460

009

Кинология орталығының қызметтері

124 835

014

Кеден қызметін жаңғырту

363 200

016

Жекешелендiру, мемлекеттік мүлiктi басқару, жекешелендiруден кейiнгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

492 266

019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

12 359

021

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінің күрделі шығыстары

1 427 127

023

Кедендiк сараптама жүргізу

24 756

025

Оқу-әдiстемелiк орталығының қызметтері

58 072

027

Меншікке мониторинг жүргізу және оның нәтижелерін пайдалану

200 736

061

"е-Қаржымині" интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау

1 473 583

067

Саяси партияларды қаржыландыру

4 254 830

070

"Байқоңыр" кешенінің жалға алынған мүлкін есепке алу

28 976

072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

227 913

091

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің объектілерін және инфрақұрылымын салу

22 710

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

35 429 494


014

Мемлекеттік сыйақылар және стипендиялар

227 768

055

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет

30 305 059

130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

4 896 667

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

8 061 610


001

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

7 939 530

002

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің күрделі шығыстары

122 080

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

2 344 379


001

Мәдениет, спорт және дін саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 365 762

003

Мәдениет, спорт, дін және мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

663 169

004

Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу

313 868

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

1 580

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 602 868


001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

4 574 811

002

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің күрделі шығыстары

28 057

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

9 951 490


001

Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік индустрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды және ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

8 605 249

062

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

1 310 382

080

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

24 959

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

10 900

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

57 963 643


001

Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кәсіпкерлікті дамыту және жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

25 487 458

002

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің күрделі шығыстары

403 941

003

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 671 236

004

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

11 453 057

005

Бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

89 169

006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

3 811 889

007

Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру

634 317

008

Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетілдіру жөніндегі қызметтер

58 014

009

Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы, мемлекеттік кепілдіктер беру үшін инвестициялық жобаларды сараптау және бағалау

86 840

010

Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелері бойынша халықаралық рейтингтік агенттіктерімен өзара іс-қимыл

447 745

012

Астана экономикалық форумын өткізуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

311 220

013

Экономика, мемлекеттік жоспарлау және талдау саласындағы ақпараттық жүйелерді дамыту

163 270

014

Статистикалық деректерді жинау, өңдеу және тарату жөніндегі қызметтер

1 782 384

015

Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту

1 534 953

057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

429 177

070

Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында ынтымақтастықты нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыру

694 898

073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

8 904 075

406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

1 177 981


001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 016 299

003

Қаржылық бақылау органдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

65 325

004

Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу

42 829

006

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

53 528

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

12 504 565


001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл

10 728 006

002

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің күрделі шығыстары

101 903

006

"Е-қызмет" персоналды басқарудың интеграцияланған ақпараттық жүйесін құру

797 001

008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

637 475

012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер

240 180

637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi

396 102


001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

356 305

002

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің күрделі шығыстары

39 797

690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

763 277


001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

520 136

002

Сайлау өткізу

225 117

003

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының күрделі шығыстары

18 024

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

34 812 173


001

Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 223 182

009

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

413 425

017

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының күрделі шығыстары

441 604

024

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары

733 962

2


Қорғаныс

422 149 197


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

46 306 952


065

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

35 715 629

066

Төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

6 756 726

067

Өрт қауіпсіздігі саласындағы стандарттарды әзірлеу

12 713

068

Төтенше жағдайлар жөніндегі мекемелердің және органдардың күрделі шығыстары

2 990 287

069

Төтенше жағдайлар саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

45 520

070

Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс корпоративтік ақпараттық-коммуникациялық жүйесін құру

103 600

071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты, объектілер мен аумақтарды табиғи дүлей зілзалалардан инженерлік қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге берілетін нысаналы даму трансферттері

634 485

072

Тәуекелдерді бағалау, дүлей зілзалалардың алдын алу және оларға ден қою жөніндегі ұлттық әлеуетті күшейту

47 992

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

375 842 245


001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

2 262 427

002

Қарулы Күштердің автоматтандырылған басқару жүйесін құру

9 567 082

004

Қарулы Күштердің объектілерін салу

22 206 810

016

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің күрделі шығыстары

135 561 707

028

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік қабілетін арттыру

206 244 219

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

436 137 476


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

864 485


003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету

864 485

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

151 592 900


003

Қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

286 074

004

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтері

50 450 557

005

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

680 592

007

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және қылмыстық - атқару жүйесі объектілерін салу, реконструкциялау

3 003 838

009

Облыстық бюджеттерге және Алматы қаласының бюджетіне қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

500 000

010

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 899 940

015

Жеке куәлік құжаттарын дайындау

7 772 777

016

Жүргізуші куәліктерін, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар, нөмір белгілерін дайындау

4 732 544

017

Жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

9 685 340

020

Нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

54 701

022

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің күрделі шығыстары

1 171 025

024

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволық бағынысты мекемелерінің күрделі шығыстары

260 956

025

Тіркелген және заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді және жарылғыш заттарды ерікті түрде өтемді тапсыруды ынталандыру

2 104 626

027

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының күрделі шығыстары

7 956 051

040

Сотталғандарды, күдіктілерді және айыпталушыларды ұстау

35 027 302

041

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелерінің күрделі шығыстары

3 110 149

049

Қызметтік ғимараттар кешенін салу

1 359 536

051

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін дамыту

397 065

058

Алматы облысының облыстық бюджетіне әкімшілік полиция қызметкерлерінің қосымша штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

98 040

059

Облыстық бюджеттерге дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар бойынша оқу-жаттығулар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

22 417

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

19 370

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

265 165


080

Экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

97 731

092

Тәркіленген мүлікті бағалау, сақтау және өткізу

167 434

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

32 078 072


001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

12 243 395

002

Сот сараптамаларын жүргізу

3 435 523

005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 343 655

006

Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына,заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама

83 853

007

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау

5 389

009

Құқықтық насихат

437 260

022

Әділет органдарының күрделі шығыстары

138 328

047

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама

10 909 415

055

Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету

337 399

059

Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру

119 715

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

312 260

064

Сот-медицина, сот-наркология сараптамалар бойынша қызметтер

2 711 880

410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

163 007 536


001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

160 210 646

002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

2 796 890

411


Қазақстан Республикасы "Сырбар" сыртқы барлау қызметі

8 791 885


001

Сыртқы барлауды қамтамасыз ету

8 791 885

501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

27 139 150


001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін соттық қорғауды қамтамасыз етуі

26 732 903

003

Сот процесіне қатысушы тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету

34 796

009

Сот жүйесі органдарының күрделі шығыстары

348 501

015

Қазақстан Республикасында сот мониторингі жүйесін жетілдіру

22 950

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

28 012 365


001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

20 170 722

002

Криминалдық және жедел есеп жүргізу жөніндегі мемлекетаралық ақпараттық өзара іс-қимыл

1 200

004

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының күрделі шығыстары

515 376

006

Мемлекеттік органдарды, заңды тұлғаларды құқықтық статистика және арнайы есептер саласындағы есепке алу, статистикалық ақпараттармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 937 655

008

Прокуратура органдары үшін объектілер салу, реконструкциялау

670 298

009

Қылмыстық процестерге қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын қамтамасыз ету

55 000

010

Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы мемлекеттік органдары үшін ақпарат алмасу жүйесін құру

194 772

014

Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау

135 000

017

"Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі" ақпараттық жүйесін құру

1 332 342

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

4 302 357


009

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары және құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

202 770

010

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

4 099 587

681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

20 083 561


001

Күзетілетін тұлғалар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

17 338 026

002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

2 745 535

4


Бiлiм беру

442 059 107


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 119 856


009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

1 119 856

201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

11 054 084


021

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

9 613 109

053

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 440 975

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

10 480 692


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 009 191

011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

8 873 119

017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

598 382

212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

208 680


245

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

208 680

221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

7 729


060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

7 729

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

374 050 890


001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 134 796

002

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 197 535

004

Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту

2 408 502

005

Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау

4 221 137

008

Ғылым және білім беру салаларында әдіснамалық қамтамасыз ету

2 958 210

009

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

21 953 854

010

Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстар, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шаралар өткізу

907 415

011

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

68 041 545

012

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi

62 425 059

020

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

87 800 778

023

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

8 780 913

028

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау

14 895 440

033

Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу

2 225 479

035

Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

4 579 217

036

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің күрделі шығыстары

160 000

049

Балалар мен оқушы жастарға адамгершілік-рухани білім беру

43 299

050

Сенім білдірілген агенттердің білім беру кредиттерін қайтару жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

129 921

052

Орта және техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарында электрондық оқыту жүйесін енгізу

5 170 651

057

"Кәсіпқор" холдингі" АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

471 324

060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-на нысаналы салым

18 528 877

062

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

14 748 099

063

Білім беру жинақтарына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеу

3 995

064

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және "Назарбаев университеті" ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

16 471 289

065

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі операторының қызметтеріне ақы төлеу

37 860

068

"Назарбаев Университеті" ДБҰ базасында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының басшыларын (топ-менеджерлерін) даярлау және біліктіліктерін арттыру

231 726

074

Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту

703 395

085

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 667 357

089

Облыстық бюджеттерге бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 155 545

090

Оператордың жан басына шаққандағы қаржыландыру жөнінде көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

14 670

092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-на нысаналы салым

22 911 569

093

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 089 282

095

Қызылорда облысының бюджетіне Байқоңыр қаласындағы қазақ тілінде оқытатын білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

982 151

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

29 667 885

003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

603 800

004

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың стипендияларының мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

143 691

005

Денсаулық сақтау мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

906 561

006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

27 449 182

007

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

564 651

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

12 298 765


005

Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

3 678 044

006

Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

1 689 051

007

Мәдениет және спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

18 698

027

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

6 414 705

028

Мәдениет және өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары

491 828

029

Мәдениет және өнер саласында қызметін жүзеге асыратын білім беру объектілерін салу, реконструкциялау

6 439

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

55 828


048

Техникалық реттеу және метрология саласында, ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

55 828

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

269 203


017

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық саласындағы, кәсіпкерлік, тұрғын үй шаруашылығы саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

269 203

502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

1 018 934


018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

1 018 934

622


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі

1 636 868


003

Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

88 483

004

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру

1 548 385

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

189 693


011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

189 693

5Денсаулық сақтау

656 923 913


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

4 151 725


014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

4 151 725

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

4 784 648


008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

4 784 648

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

509 742


019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

509 742

239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

609 650 364


009

Арнайы медицина резервін сақтау

37 250

010

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

311 233 193

011

Жергілікті деңгейде қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

240 475 761

012

Алматы қаласының бюджетіне сейсмикалық күшейтілетін денсаулық сақтау объектілерін күрделі жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

398 269

013

Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

981 169

014

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейтуге берілетін нысаналы даму трансферттерi

35 363 661

015

Азаматтардың денсаулығын сақтау мәселелері бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимыл

1 115 542

016

Республикалық деңгейдегі мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

2 447 965

019

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру

1 682 361

020

Денсаулық сақтау жүйесін реформалау

5 475 557

021

Аурухананы басқару саласындағы халықаралық стандарттарды енгізу

1 263 452

024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

9 164 742

104

Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

11 442

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

27 513 770


018

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету

11 438 858

019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықтың иммундық профилактикасын қамтамасыз етуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

15 800 443

066

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

274 469

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

10 313 664


003

Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы

196 114

004

Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету

9 288 159

005

Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету

87 672

016

Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы медициналық ұйымдарының күрделі шығыстары

741 719

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 620 933 564


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

1 620 933 564


027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру

1 386 770 317

028

Заңды тұлғаның қызметі тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу

591 303

029

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар

96 008 001

030

Азаматтардың жекелеген санаттарына біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар

82 648

031

Балалы отбасыларға берiлетiн мемлекеттiк жәрдемақылар

75 023 751

032

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

79 238

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

525 518

034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

82 234

035

Республикалық деңгейдегі әлеуметтік қорғау ұйымдарының күрделі шығыстары

157 701

036

Әлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер

22 721

037

Жұмыспен қамту және кедейшілік базасы бойынша ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

291 522

038

Зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23 032 816

042

Республикалық деңгейде протездік-ортопедиялық және сурдологиялық көмек көрсету

115 536

043

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне халықты әлеуметтiк қорғауға және оған көмек көрсетуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 967 641

044

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру

26 752 512

045

Кәсіби стандарттарды әзірлеу

69 184

046

Экономиканың даму перспективаларын ескере отырып, Қазақстан Республикасының еңбек нарығының жағдайын шолу және жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

132 850

048

Әлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

79 000

049

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

5 732 175

050

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне жаңадан іске қосылатын әлеуметтік қамсыздандыру объектісін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

416 896

7


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

137 752 292


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

61 357


004

Қатты тұрмыстық қалдықтар бойынша инвестиция негіздемелерін әзірлеу

61 357

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

1 499 548


021

Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алып қоюға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 499 548

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

136 191 387


020

Әлеуметтік саладағы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы объектілерде энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар жүргізу

150 000

023

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

39 492 954

027

Инвестиция негіздемелерін әзірлеу

523 438

029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

40 932 653

030

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 731 529

031

Алматы облысының бюджетіне тұрғын үйлерді және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды салу, жобалау үшін уәкілетті ұйымның жарғылық капиталын қалыптастыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 080 248

032

Облыстық бюджеттерге ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

20 604 415

033

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қалалар мен елді мекендерді абаттандыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 300 945

061

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

3 910 179

063

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізуге (инфекциялық және паразиттік аурулардың табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда) берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

488 159

064

Қарағанды облысының бюджетіне бұзылу аумағынан тұрғындарды көшіру үшін тұрғын-үй құрылысына нысаналы даму трансферттері

1 729 724

071

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға ағымдағы нысаналы трансферттері

95 115

075

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

16 012 114

078

Жылу, -сумен қамтамасыз ету және су бұру жүйелерінің құрылысын жаңғырту шеңберінде берілген тапсырмаларды орындау бойынша сенімді агентке қызметтерінің ақысын төлеу

304 131

090

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алуға ағымдағы нысаналы трансферттері

835 783

8


Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

105 873 813


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

169 496


004

Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау

169 496

225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

3 505 620


003

Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету

14 376

006

Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету

2 495 423

040

Жастар саясаты және азаматтарды патриоттық тәрбиелеу жөнінде іс-шаралар жүргізу

995 821

240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

53 586 630


008

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру, салу

671 600

009

Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеуді жинақтау және жүйелеу

27 966

010

Республикалық маңызы бар көпшілік кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету

1 228 079

011

Ұлттық фильмдер шығару

6 577 935

012

Әлеуметтік маңызы бар және мәдени іс-шаралар өткізу

3 628 063

013

Театр-концерт ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 841 605

014

Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

2 612 978

015

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

430 490

016

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

14 274 268

017

Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласында мемлекеттік саясатты жүргізу

358 982

018

Әлеуметтiк маңызы бар әдебиет түрлерiн басып шығару

914 944

019

Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

401 172

020

Мәдениет және спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

36 971

021

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

737 873

022

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

87 481

023

Спорт объектілерін салу, реконструкциялау

1 278 946

024

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

11 402 691

030

Мәдениет, өнер және спорт салаларын әдіснамалық қамтамасыз ету

74 586

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

43 098 116


031

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

42 871 050

032

Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру

7 952

050

Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру

219 114

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

4 016 894


067

Алматы қаласының бюджетіне 2017 жылғы Дүниежүзілік қысқы универсиада объектілерін жобалауға және салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

4 016 894

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

1 497 057


006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

433 968

015

Щучье-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 063 089

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

79 880 983


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

418 887


024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

418 887

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

62 218 297


003

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

10 873 833

005

Пайдалану құқығы мұнай-газ жобалары жөніндегі мердігерлерге берілуге тиіс мемлекеттік мүлікті есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ету

66 217

006

Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму

43 220

007

Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету

621 518

008

Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

2 563 980

009

"Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу

460 339

010

Ядролық сынақтар мониторингі

64 102

012

Ядролық медицина және биофизика орталығын құру

528 342

013

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

46 959 114

035

Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру

37 632

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

17 243 799


051

Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру

12 880

052

Геологиялық ақпаратты қалыптастыру

235 446

053

Өңірлік жұмыстар, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары

9 752 601

054

Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жерасты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi

562 578

055

Мұнай-газ ұңғымаларын жою және консервациялау

198 783

056

Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

260 443

081

Облыстық бюджеттерге елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 221 068

10


Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

164 302 786


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

150 815 230


001

Ауыл шаруашылығы және табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

10 684 870

074

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары

34 800

201

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

942 905

212

Агроөнеркәсіптік кешен және табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс-шаралар

4 468 413

214

Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

9 553 925

215

Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

8 829 016

216

Ветеринариялық іс-шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету

16 130 530

220

Ветеринария саласында объектілер салу

58 222

224

Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйінің мониторингі және оны бағалау

293 822

225

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

18 879 834

227

Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу

9 470 158

228

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған "Агробизнес-2020" бағдарламасы шеңберінде өңірлерде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

20 649 715

229

Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту

679 083

230

Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтауды және дамытуды қамтамасыз ету

12 797 642

233

Табиғи ресурстарды жоспарлау, мониторингтеу, сақтау және тиімді пайдалану жүйесін жетілдіру

43 161

234

Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері

2 291 532

235

Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау

19 965 053

237

Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру

836 281

238

Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету

10 275 663

239

Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және өсімін молайту

847 827

240

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жерүсті су ресурстарын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 333 755

243

Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару

469 210

244

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіптік кешен саласындағы бөлімшелерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 279 813

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

3 943 519


015

Сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу

20 809

017

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

869 628

018

Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу

1 370 119

019

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 253 134

023

Табиғи және техногенді ластануларды жою

177 761

024

Щучье-Бурабай курорттық аймағының гидрометеомониторинг жүйесін дамыту

178 190

025

Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктер бойынша аудандастыру

13 174

034

"Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманы және "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасын іске асыру

60 704

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 933 987


035

Облыстық бюджеттерге баламасыз ауыз сумен жабдықтау көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерінен ауыз су беру жөнінде көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 087 592

036

Мемлекеттік жер кадастры мәліметтерін қалыптастыру

2 842 076

037

Топографиялық-геодезиялық және картографиялық өнімдерді және олардың сақталуын қамтамасыз ету

2 505 316

076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау жөніндегі уәкілетті органның штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

499 003

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

610 050


007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, молайту

610 050

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

13 893 131


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

799 947


027

"Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймаққа инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және оны дамыту жөніндегі қызметтер

152 087

029

Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

647 860

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

7 315 676


057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 759 116

058

Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету

352 186

059

"Өнімділік-2020" бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау

299 214

060

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

4 905 160

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

5 777 508


038

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру

5 143 282

077

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сәулет, қала құрылысы, құрылыс және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы істері жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

634 226

12Көлiк және коммуникация

493 783 112


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

493 783 112


003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

303 846 601

004

Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру

41 000 000

005

Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету

635 439

006

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

55 546 932

007

Автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 974 161

008

Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздерді күтіп-ұстау

5 198 679

009

Ішкi суларда жүзетiн "өзен-теңiз" кемелерiн жіктеуді және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

103 514

010

Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

62 868

012

Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау

2 545 493

013

Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау

960 429

014

Ұшқыштарды бастапқы даярлауды қамтамасыз ету

144 868

015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

22 087 987

018

"Transport tower" әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын күтіп-ұстау

420 542

020

Облыстық бюджеттерге көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер

3 617 835

022

"Электрондық үкiмет" шеңберiнде халықты оқыту бойынша қызметтер

97 157

023

Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жеке және заңды тұлғаларға "бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттiк қызмет көрсету жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру

16 948 688

024

Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

10 006 731

026

Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық технологияларды қолдану қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзу жөнiнде қызметтер көрсету

53 800

028

"Электрондық үкiметті" дамыту

984 872

029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 499 020

030

Қазақстан Республикасы мобильдiк Үкiметi ақпараттық жүйесiн құру

957 078

033

Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну бойынша залалдарын субсидиялау

7 010 726

034

Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу

408 262

036

Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу

3 858 575

038

Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестiру

149 429

041

Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу

229 683

042

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясының жалдайтын құрамда кірмейтін объектілерін кәдеге жаратуды, қайта құнарландыруды және жөндеуді ұйымдастыру

153 000

044

Үкіметаралық келісім шеңберінде бюджеттік кредитке қызмет көрсету бойынша агент банктердің көрсететін қызметтеріне ақы төлеу

12 397

045

Ғарыш аппараттарын басқаруды қамтамасыз ету

1 821 947

046

"Байқоңыр" кешенінің Ресей Федерациясы жалдайтын құрамға кірмеген және ол құрамнан шығарылған объектілерінің сақталуын қамтамасыз ету

85 908

047

Ғылыми-технологиялық мақсаттағы ғарыш жүйесін құру

1 369 647

076

Ғарыш қызметі, көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

790 000

207

Жылжымалы құрамды сатып алу бойынша жобаларды іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға Алматы қаласы бюджетін дамытуға арналған нысаналы трансферттер

3 700 844

208

Халықаралық ғарыш станциясының Қазақстан Республикасы ғарышкерінің ұшуын қамтамасыз ету бойынша қызметті төлеу

5 500 000

13


Басқалар

667 480 879


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

1 022 784


006

Өкілдік шығындар

1 022 784

217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

400 105 702


010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

322 134 421

038

"Дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" шеңберінде сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау

15 343 217

044

Жай вексельдерді өтеу

6 520 943

046

"Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру)" қатысушыларының сауықтыру жоспарларын іске асыру мониторингі

153 700

076

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

55 953 421

241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

4 136 112


030

Энергетика саласындағы зерттеулер

26 500

031

Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу

4 109 612

242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

13 017 854


061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

1 793 833

063

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуы саласындағы зерттеулер

1 084 121

064

Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу

1 008 873

065

Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

138 086

066

Индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер

156 970

067

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

3 018 503

068

Инновациялық гранттар беру

676 995

069

"Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тартуы, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер

277 795

071

Алматы қаласының бюджетіне "Инновациялық технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

3 948 974

072

Қазақстанның салалық бәсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы

128 100

073

Жергілікті қамтуды дамытуға жәрдемдесу

785 604

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

248 448 368


041

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау

11 618 838

043

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетін сауықтыру және күшейту

2 378 932

044

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерге ақы төлеу

720 000

045

Кәсіпкерлерді ақпараттық қамтамасыз ету

552 874

046

Маңғыстау облысының облыстық бюджетіне Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

16 275

047

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

34 984 300

051

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

17 877 760

052

Облыстық бюджеттерге Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері

11 762 306

053

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы ағымдағы іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

6 662 684

054

Облыстық бюджеттерге моноқалалардағы бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға берілетін нысаналы даму трансферттері

7 424 292

062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

401 519

065

"Астана ЭКСПО-2017" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

154 048 588

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

750 059


008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

750 059

14Борышқа қызмет көрсету

296 545 668


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

296 545 668


013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

296 545 668

15Трансферттер

904 371 171


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

904 371 171


400

Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

904 371 171


III. Таза бюджеттік кредиттеу

77 386 247

Бюджеттік кредиттер

190 765 812

6


Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

10 346 043


239


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

10 346 043


039

Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылда кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдесуге кредит беру

10 346 043

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

100 848 351


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

100 848 351


072

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұрғын үй жобалауға және (немесе) салуға кредит беру

40 848 351

074

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

60 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 695 362


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

60 000 000


023

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-на кредит беру

60 000 000

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

8 695 362


034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

8 695 362

13Басқалар

10 876 056


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

340 056


011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

340 056

243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

10 536 000


048

Облыстық бюджеттерге моноқалаларда кәсіпкерліктің жәрдемдесуге етуге кредит беру

1 674 000

050

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ға кредит беру

8 862 000

Санаты

Атауы

Cомасы,

мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 379 565

5


Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 379 565


1


Бюджеттік кредиттерді өтеу

111 872 959


1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

111 706 530

2

Пайдаланылмаған бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

166 429

2


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 506 606


1

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 506 606

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы,

мың теңге


Әкімші


Бағдарлама

1

2

3


IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

181 292 385

Қаржы активтерін сатып алу

182 652 385

1


Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 020 680


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

1 020 680


006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

1 020 680

2Қорғаныс

6 986 470


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

286 470


075

"Өрт қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс ғылыми-зерттеу институты" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

286 470

208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

6 700 000


044

"Қазақжарылысөнеркәсіп" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

6 700 000

4Бiлiм беру

276 360


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

276 360


246

"Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

276 360

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 000 000


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

2 000 000


025

"Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 000 000

9Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

125 635


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

125 635


011

Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру

125 635

12Көлiк және коммуникация

31 701 825


242


Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

31 701 825


039

"Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингi" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

2 701 825

079

"Астана халықаралық әуежайы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

29 000 000

13Басқалар

140 541 415


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

136 838 938


049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

136 838 938

694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы

3 702 477


026

"Астана қонақ үйі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 702 477

Санаты

Атауы

Cомасы,

мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

1

2

3


Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 360 000

6


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 360 000


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

1 360 000


1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

1 360 000

Атауы

Cомасы,

мың теңге

1

2


V. Бюджет тапшылығы

-1 257 716 778

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 257 716 778

  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
Қазақстан Республикасының
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 425-V ҚРЗ Заңына
2-қосымша
  "2015 - 2017 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 28 қарашадағы
№ 259-V Заңына
4-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2015 жылға
арналған бюджет түсімдерінің көлемі

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

12

3
БАРЛЫҒЫ

1 636 475 563

1Салықтық түсімдер

1 635 275 563


01


Табыс салығы

672 645 9971

Корпоративтік табыс салығы

672 645 997


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

962 629 5663

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

962 629 566

2Салықтық емес түсімдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

02

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы кәсіпорындарына салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0


06


Өзге де салықтық емес түсімдер

01

Өзге де салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

1 200 0001

Жерді сату

1 200 000


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады