"2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 2021 жылғы 24 мамырдағы № 44-VII ҚРЗ.

      1-бап. "2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2020 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) 1, 2 және 8-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-бап. 2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық бюджет тиісінше осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:

      1) кiрiстер – 12 405 717 446 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 6 913 806 526 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 286 899 962 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 3 585 654 мың теңге;

      трансферттер түсiмдерi бойынша – 5 201 425 304 мың теңге;

      2) шығындар – 14 911 075 741 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 223 459 837 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 392 058 235 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 168 598 398 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 30 847 068 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 30 847 068 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы – -2 759 665 200 мың теңге, немесе елдiң жалпы iшкi өнiмінің 3,5 пайызы;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы – -8 243 730 200 мың теңге, немесе елдiң жалпы iшкi өнiмінің 10,6 пайызы;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 759 665 200 мың теңге.

      2-бап. 2021 жылға арналған республикалық бюджетте Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенiн пайдаланғаны үшін 48 740 450 мың теңге сомасында және әскери полигондарды пайдаланғаны үшін 8 516 575 мың теңге сомасында жалдау төлемақыларының түсiмдері көзделсiн.";

      "8-бап. 2021 жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт Қазақстан Республикасының Президенті айқындаған мақсаттарға 1 850 000 000 мың теңге сомасында көзделсін.";

      2) 14-баптың бірінші бөлігінде:

      мынадай мазмұндағы 6-1), 7-1), 7-2), 7-3), 7-4) және 7-5) тармақшалармен толықтырылсын:

      "6-1) тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялауға;";

      "7-1) тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялауға;

      7-2) ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларын көтеруге;

      7-3) объектілерді күзету функцияларын бәсекелес ортаға беруге;

      7-4) коронавируспен (COVID-19) күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған медицина қызметкерлеріне үстемеақылар төлеуге;

      7-5) арнаулы мекемелердің, айдауыл қызметінің, кезекші бөлімдердің және жедел басқару орталықтарының, кинологиялық бөлімшелердің қызметкерлеріне және учаскелік полиция инспекторларының көмекшілеріне тұрғын үйді жалдау (жалға алу) үшін өтемақы төлеуге және олардың тұрғын үй төлемдеріне;";

      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарының, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге;";

      мынадай мазмұндағы 17-1), 36-1) 40-1) және 41-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "17-1) үш жастан алты жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтуды қамтамасыз етуге;";

      "36-1) дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік ұйымдардың медицина қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;";

      "40-1) аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз етуге және өткізуге;";

      "41-1) жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға;";

      3) 19, 23, 24, 25, 26 және 27-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2021 жылға арналған резервi 231 696 458 мың теңге сомасында бекiтiлсiн.";

      "23-бап. 2021 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктерін беру лимиті 900 000 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

      24-бап. 2021 жылы экспортты қолдау бойынша мемлекеттік кепілдіктер беру лимиті 100 200 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

      25-бап. 2021 жылғы 31 желтоқсанға үкiметтiк борыш лимитi 18 260 000 000 мың теңге мөлшерiнде белгiленсiн.

      26-бап. 2021 жылға мемлекеттiң кепiлгерлiк беру лимиті 45 034 000 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.

      27-бап. 2021 жылға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерінің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық мiндеттемелерінің лимитi 2 481 143 489 мың теңге мөлшерінде белгіленсін.";

      4) көрсетілген Заңға 1 және 4-қосымшалар осы Заңға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2-бап. Осы Заң 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

  "2021 – 2023 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
2021 жылғы 24 мамырдағы
Қазақстан Республикасының
№ 44-VII ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША
"2021 – 2023 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
2020 жылғы 2 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының
№ 379-VI ҚРЗ Заңына
1-ҚОСЫМША

2021 жылға арналған республикалық бюджет

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


СыныбыІшкі сыныбы


I. Кірістер

12 405 717 446

1


Салықтық түсімдер

6 913 806 526


01


Табыс салығы

1 870 226 706


1


Корпоративтік табыс салығы

1 870 226 706

05Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 657 797 971


1

Қосылған құн салығы

3 036 094 254


2

Акциздер

116 868 850

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

487 022 815

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 485 538

5

Ойын бизнесіне салық

13 326 514

06


Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар

1 344 413 259


1

Кеден төлемдерi

1 321 086 216


2

Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар

23 327 043

07


Басқа да салықтар

2 153 555


1

Басқа да салықтар

2 153 555

08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

39 215 035


1

Мемлекеттік баж

39 215 035

2


Салықтық емес түсiмдер

286 899 962


01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

215 380 0901


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 178 5653

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

139 908 283

4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

4 488 943
5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

58 490 365


6


Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар

1 000 000

7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 395 128

9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7 918 806


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 832 903


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 832 903

03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

129 082


1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

129 082

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

10 386 938


1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

10 386 938

05


Гранттар

1 204 668


2

Қаржылық көмек

1 204 668

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

56 966 281


1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

56 966 281

3


Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 585 654


02


Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

3 585 6541

Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату

3 585 654

4Трансферттердің түсімдері

5 201 425 304


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

651 425 3041

Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер

651 425 304

04


Ұлттық қордан трансферттер

4 550 000 000


1

Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер

4 550 000 000

Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


ӘкімшіБағдарлама
II. Шығындар

14 911 075 741

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

623 190 583


101


Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

8 728 706001

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

615 354002

Архив қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер

512 304003

Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

656 347007

Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

615 354


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

2 396 962001

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 396 962


106


Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық

174 860001

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер

106 230008

Азаптаулардың алдын алу жөніндегі ұлттық алдын алу тетігін нығайту

68 630


107


Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты

323 211001

Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер

323 211


108


Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесі

2 175 192001

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 156 949008

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 018 243


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

83 322 123001

Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

83 322 123


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

79 832 227001

Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер

54 489 132003

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау

95 154005

Шетелдік іссапарлар

2 233 595008

Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету

60 574013

Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру

487 190017

Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы

20 259 234019

Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету

2 138 011021

Шетелде Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету

69 337


207


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

8 967 102001

Экология, геология және табиғи ресурстар саласындағы қызметті үйлестіру бойынша көрсететін қызметтер

8 967 102


209


Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

10 237 418001

Ақпарат және қоғамдық даму саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

6 623 233002

Қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

3 614 185


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

3 793 343001

Ішкі жəне сыртқы сауда саясаты, халықаралық экономикалық интеграция, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, техникалық реттеу, стандарттау жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету, шикізаттық емес экспортты дамыту жəне ілгерілету саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 793 343


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

153 010 656001

Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджетті атқаруды және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер

85 062 943002

Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру

24 338019

Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

13 268030

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

6 951 273067

Саяси партияларды қаржыландыру

8 442 227072

Салық әкімшілігі жүйесін реформалау

1 190 093094

Мемлекеттік активтерді басқару

1 530 805205

Шекарадағы өткізу пункттерін жаңғырту және техникалық жарақтандыру

49 795 709


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

7 276 288001

Цифрландыру, инновациялар, аэроғарыш және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), топография-геодезия және картография саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

7 276 288


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

64 417 644130

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру

5 797 525217

Ғылымды дамыту

58 620 119


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

2 964 665001

Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

2 964 665


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

9 320 902001

Инвестициялар тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру, экономикалық саясатты дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін peттеу, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру бойынша көрсетілетін қызметтер

6 675 402006

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету

915 637057

Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы

147 360073

Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

1 080 442096

Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу

502 061


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

49 843 606001

Өнеркәсіп, қорғаныс өнеркәсібі, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

9 843 606222

Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

40 000 000


406


Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi

2 328 408001

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 753 474007

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру

574 934


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

4 433 207001

Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және іске асыру

3 215 604008

Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау

541 200012

Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу бойынша көрсететін қызметтер

220 565017

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

455 838


625


Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі

8 494 091001

Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

8 494 091


626


Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі

18 796 392001

Реформаларды қалыптастыруға және тиімді іске асыруға жәрдемдесу бойынша көрсетілетін қызметтер, стратегиялық жоспарлау, мемлекеттік статистикалық қызмет салаларында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру, мемлекеттік басқару жүйесі мен квазимемлекеттік секторды жетілдіруге қатысу

10 856 518002

Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету

7 939 874


627


Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

1 680 394001

Бәсекелестікті қорғау және монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету

1 680 394


628


Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

16 199 141001

Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды, экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы күресті қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер

16 199 141


637


Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Аппараты

415 810001

Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету

415 810


690


Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы

11 237 957001

Сайлау өткізуді ұйымдастыру

703 815002

Сайлау өткізу

5 812 430003

Облыстық бюджеттерге аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз етуге және өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

4 721 712


693


Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы

13 756 263001

Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 756 263


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

59 064 015001

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының мемлекеттік функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 038 948005

Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту

1 025 067

2Қорғаныс

717 682 911


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

133 651 883001

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және іске асыру бойынша көрсетілетін қызметтер

12 068 726002

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру

54 214 498006

Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардан қорғау объектілерін салу және реконструкциялау

45 037 932007

Төтенше жағдайлар жөніндегі органдар мен мекемелердің күрделі шығыстары

22 330 727


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

339 762 015001

Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер

3 215 538047

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету

336 546 477


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

244 269 013004

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындауды қамтамасыз ету

244 269 013

3Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

789 482 459


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

1 767 444003

Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 767 444


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

230 790 594015

Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету

17 891 921076

Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

154 006 802077

Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру

47 345 846078

Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру

11 546 025


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

47 506 371001

Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету

11 395 055005

Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі

1 813 004006

Мемлекеттік органдардың заң шығару қызметін ғылыми сүйемелдеу

408 001009

Халықты құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету және Бірыңғай құқықтық ақпарат жүйесін жүргізу

1 097 199047

Төреліктерде, шетелдік төреліктерде, шетелдік мемлекеттік және сот органдарында, сондай-ақ төрелікке дейінгі және сотқа дейінгі дауларды реттеу процесінде мемлекеттің мүдделерін қорғау және білдіру, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қатысуымен шетелде өткізілетін сот немесе төрелік талқылаулардың перспективаларын бағалау

21 195 500061

Сот сараптамасы объектілерін салу

1 940 832065

Сот сараптамалары бойынша қызметтер

9 656 780


410


Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi

352 668 330001

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

347 115 523002

Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы

5 552 807


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

56 194 237001

Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі

56 194 237


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

38 450 651001

Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру

37 948 789015

Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру

501 862


624


Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)

24 172 410001

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

14 390 672002

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға және құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бойынша жедел-іздестіру қызметі

6 827 502015

Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу

2 954 236


628


Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі

6 318 369002

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру

5 849 569003

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру

468 800


681


Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі

31 614 053001

Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

30 051 052002

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы

1 563 001

04Бiлiм беру

1 373 457 564


104


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi

208 713009

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

208 713


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

11 569 753079

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

11 569 753


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

1 781 941003

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 781 941


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

15 869 652005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

1 710 977011

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білімі бар мамандар даярлау

13 302 001017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

856 674


221


Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi

23 377060

Сот-сараптама кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

23 377


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

1 267 198 761001

Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру

11 418 565017

Инновациялық мүмкіндіктер және білім беруді жаңғырту: елдің орнықты дамуы үшін экологиялық мәдениетке бастар жол

506 025060

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ға нысаналы салым

21 895 054092

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

7 021 994098

Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету

76 376 880099

Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету

759 971 317203

Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

70 125 574204

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

310 814 823221

Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

411 922222

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

2 358 061223

Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

855 411227

Орта білім беруді жаңғырту

2 697 180229

Нұрсұлтан Назарбаев Қорының "EL UMITI" таланттарды анықтау және қолдау бастамасын іске асыру

370 000230

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

475 993231

Түркі академиясын орналастыру шарттары мен тәртібі туралы келісімнің іске асырылуын қамтамасыз ету

23 874232

Жамбыл облысының бюджетіне биофармацевтикалық зауыт салуға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 597 008233

Ғылым саласында биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтер

279 080


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

34 878 149003

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

579 189005

Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

647 745006

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

33 122 559072

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендия мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

528 656


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

36 725 232005

Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

1 996 112006

Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

2 245 284007

Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

2 242038

Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу

18 793 081041

Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау

12 586 599045

Туризм саласында кадрларды даярлау үшін білім беру қызметін ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 101 914


501


Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты

516 059017

Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру

516 059


502


Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы

2 584 413018

Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру

2 584 413


608


Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi

2 013 019002

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

431 119013

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер

1 581 900


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

88 495011

Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

88 495

5Денсаулық сақтау

1 866 739 765


201


Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi

5 989 258014

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу жөніндегі қызметтер

5 989 258


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

1 968 002004

Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер

1 968 002


208


Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi

8 017 044008

Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету

8 017 044


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

913 737019

Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру

913 737


226


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

1 827 794 158001

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

31 074 911013

Денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

6 733 745024

"Назарбаев Университеті" ДБҰ-ға нысаналы салым

787 308053

Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту

33 017 598061

Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту

6 008 869066

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу

349 444 156067

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету

1 336 752 850070

Қоғамдық денсаулықты сақтау

61 775 014074

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың денсаулық сақтау саласындағы ұйымдары қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 199 707


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

22 057 566028

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

22 057 566

6Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 033 711 013


213


Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi

4 033 711 013001

Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

7 258 537027

Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу

3 818 166 138034

Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

238 500058

Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту

20 935 887062

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

142 305066

Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде бағдарламалық жобаларды іске асыру

1 999 447067

Халықаралық ұйымдармен бірлесіп атқарылатын жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету

1 273 396068

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шараларды іске асыру

74 892 023071

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің, үйде қызмет көрсету, уақытша болу ұйымдарының, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

31 304 780081

Жұмыспен қамтудың 2020–2021 жылдарға арналған жол картасының іс-шараларын іске асыру

77 500 000

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

402 803 258


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

402 803 258007

Қарағанды облысының бюджетіне жылумен жабдықтау жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

8 236 937020

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiне Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

599 920228

Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 – 2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салу саласындағы іс-шараларды іске асыру

211 206 981229

Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020 – 2025 жылдарға арналған "Нұрлы жер" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру

176 389 548234

Ақмола облысының облыстық бюджетіне Щучинск-Бурабай курорттық аймағының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері

1 330 367235

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2019 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

5 039 505

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

174 701 345


209


Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі

58 438 361003

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

56 221 515004

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету

1 047 431007

Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру

1 169 415


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

2 115 780219

Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету

2 115 780


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

111 598 378001

Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру

1 632 789017

Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту

13 523033

Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және архив ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру

58 931 724035

Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау

2 081 500036

Жоғары жетістіктер спортын дамыту

47 242 172043

Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету

1 342 958046

Қолданбалы ғылыми зерттеулер

269 248049

Ономастикалық және геральдикалық қызметті дамытуды қамтамасыз ету

84 464


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

2 548 826006

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу

908 988015

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту

1 346 836029

Щучинск-Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру

293 002

09Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

102 633 852


207


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

12 122 754089

Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру

12 122 754


225


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

461 535024

Сейсмологиялық ақпарат мониторингі

461 535


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

88 620 377003

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

51 262 469036

Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту

4 466 247041

Жылу-электр энергетикасын дамыту

32 891 661


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

1 429 186019

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруды дамытуға жәрдемдесу

481 000056

Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету

461 230244

"Қарағандышахтатарату" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген, таратылған шахталардың жұмыскерлеріне келтірілген залалды өтеу

486 956

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

391 755 395


207


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

108 481 268036

Тұран жолбарысын реинтродукциялау үшін жағдайлар жасау және Ұлытау таулы алқабының табиғи және тарихи-мәдени объектілерін сақтауға жәрдем көрсету

470 000037

Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

1 431 280038

Парниктік газдар шығарындыларын азайту

134 330039

Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту

7 826 685044

Технологияларды және үздік практикаларды ілгерілету, бизнес пен инвестицияларды дамыту арқылы Қазақстанның "жасыл экономикаға" жылдам көшуіне ықпал ету

649 838254

Су ресурстарын тиімді басқару

50 066 803256

Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету

25 416 549267

Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

3 949 265268

Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру

18 536 518


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

276 908 835001

Ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару жөніндегі қызметтер

17 716 569249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау

23 907 456063

Солтүстік Қазақстан облысының облыстық бюджетіне "Солтүстік" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

15 000 000249

Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау

23 907 456250

Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру

183 287 592255

Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау

18 896 570259

Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру

9 186 082267

Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру

8 914 566


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

5 109 318007

Еліміздің мемлекеттік геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету жүйесінің деңгейін арттыру

5 109 318


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

1 255 974007

Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту

1 255 974

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

50 396 510


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

8 610 345090

Қазақстандық тауарлардың сыртқы нарыққа экспортын ілгерілетуге жәрдемдесу

8 610 345


241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

96 000040

Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту

96 000


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

41 690 165022

Автомобиль шиналарын өндіру жөніндегі жобаны іске асыру мақсатында "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қарағанды облысының бюджетіне берілетін нысаналы даму трансферттері

20 000 000024

Шекара бөлімшелерін жобалау және салу

1 040 000025

Машина жасау саласының жобаларын іске асыру мақсатында "Тобыл" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының бюджетіне нысаналы даму трансферттері

8 000 000057

Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

2 283 800090

Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу

6 058 098225

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру

4 308 267

12Көлiк және коммуникация

638 626 284


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

108 128 307003

"Электрондық үкіметті", инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту

78 999 227008

Ғарыш қызметі және ақпараттық қауіпсіздік салаларындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер

1 659 868009

"KazSat-2R" ғарыштық байланыс жүйесін құру және пайдалануға беру

100 000010

Ғарыш инфрақұрылымының сақталуы мен оны пайдалануды кеңейтуді қамтамасыз ету

4 208 663011

Ұшқышсыз ғарыш аппараттарын ұшыру үшін орта сыныптағы ғарыштық мақсаттағы жаңа буын зымыранының базасында "Бәйтерек" ғарыштық зымыран кешенін құру

23 160 549


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

530 497 977003

Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту

130 703 106013

Тұрақты авиатасымалдарды субсидиялау

5 500 266015

Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

44 454 452091

Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру

264 358 052092

Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту

13 716 711093

Азаматтық авиацияны және әуе көлігін дамыту

10 351 476212

Әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушының және вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

10 834 612213

Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету

11 596 976233

Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау

37 940 506240

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткізу пункттерін салу және реконструкциялау

1 041 820

13Басқалар

666 712 413


202


Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi

12 917 877005

Мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру

12 917 877


204


Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

4 907 779006

Өкілдік шығындар

1 649 312024

Инвестицияларды тарту жөнінде мемлекеттік саясатты іске асыру

335 598026

Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу

2 922 869


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

20 327 461061

Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер

1 941 546065

"QazExpoCongress" ұлттық компаниясы" АҚ-ға нысаналы аударым

18 385 915


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

251 142 287010

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві

231 696 458044

Жай вексельдерді өтеу

4 278 500099

"Астана" халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі" АҚ-ға нысаналы аударым

11 820 830120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

3 346 499


223


Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

24 492 542006

Өнімді инновацияларды ынталандыру

4 000 000120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

17 220 185205

Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету

3 272 357


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

310 917 474062

Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

705 688082

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде моноқалалар мен өңірлерде іс-шараларды іске асыру

145 136 484087

"Бизнестің жол картасы – 2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы және Басым жобаларды кредиттеу тетігі шеңберінде іс-шараларды іске асыру

132 497 849160

Ақмола облысының бюджетіне, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне қалалардың шеткі аумақтарындағы әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

32 200 000202

Құжаттамалардың сақтандыру қорын құру және сақтау бойынша іс-шараларды іске асыру

377 453


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

5 823120

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

5 823


694


Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы

42 001 170008

Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының объектілерін салу және реконструкциялау

42 001 170

14Борышқа қызмет көрсету

958 305 647


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

958 305 647013

Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

958 305 647

15Трансферттер

2 120 876 742


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

2 120 876 742400

Субвенциялар

2 120 876 742


Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


ӘкімшіБағдарлама
III. Таза бюджеттік кредит беру

223 459 837
Бюджеттік кредиттер

392 058 235

7Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 752 290241


Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

37 940042

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

37 940


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

18 714 350008

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

10 000 000224

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне жылумен, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

8 714 350

08Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 000 000


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

10 000 000047

"Керуен-Сарай" көпфункционалды туристік кешенін ұйымдастыру" жобасын қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ға кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

10 000 000

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

125 334 948


212


Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi

105 334 948262

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ға кредит беру

70 000 000264

Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру

35 334 948


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

20 000 000034

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

20 000 000

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

78 000 000


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

36 000 000246

Экспорттық қаржыландыруды ынталандыру үшін кейіннен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ға кредит бере отырып "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

16 000 000247

Жүк техникасының жетекші белдіктерінің бас берілістерін шығару жобасын қаржыландыру үшін кейіннен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

20 000 000023

"Қарағанды облысының Саран қаласында шина өндірісін ұйымдастыру" жобасын лизингтік қаржыландыру үшін "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кейіннен кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

20 000 000218

Автобустарды лизингке сату бойынша "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ арқылы кейіннен "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ға кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

22 000 000

12Көлiк және коммуникация

14 700 000


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

14 700 000219

"Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ арқылы жолаушылар вагоны паркін жаңартуды қаржыландыру үшін кейіннен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ға кредит бере отырып, "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

14 700 000

13Басқалар

145 270 997


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

709 873011

Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

709 873


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

32 561 124048

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерiне облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

10 061 124205

Облыстық бюджеттерді, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджетін 2020–2021 жылдарға арналған жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде кәсіпкерлік бастамаларды іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кредиттеу

22 500 000


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

112 000 000220

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға кредит беру

10 000 000231

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру

102 000 000


Санаты

Атауы

Cомасы,

мың теңге


Сыныбы


Iшкi сыныбы

Бюджеттік кредиттерді өтеу

168 598 398

5Бюджеттік кредиттерді өтеу

168 598 398


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

167 327 5301

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

167 327 530


02


Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару

1 270 8681

Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы

1 270 868


Функционалдық топ

Атауы

Cомасы, мың теңге


ӘкімшіБағдарлама
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

30 847 068
Қаржы активтерін сатып алу

30 847 068

1Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

136 817


217


Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi

136 817006

Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

136 817

8Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

5 236 779


240


Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

5 236 779048

"Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті" КЕАҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

1 350 831050

Шәкен Айманов атындағы "Қазақфильм" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

3 885 948

10Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 661 707


207


Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі

7 661 707241

"Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту

7 661 707

11Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

5 000 000


211


Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі

5 000 000245

Экспортты қолдаудың тиімді қаржылық шараларын ұсыну есебінен қазақстандық шикізаттық емес тауарларды өндірушілер мен сыртқы нарықтарға көрсетілетін қызметті жеткізушілерге қолдау көрсету және олардың бәсекеге қабілеттілігін күшейту үшін кейіннен "KazakhExport" экспорттық сақтандыру компаниясы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайта отырып "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

5 000 000
Көлiк және коммуникация

2 888 676

12Көлiк және коммуникация

2 888 676


249


Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

2 888 676021

"Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" АҚ-ның инфрақұрылымын жаңғырту" жобасын іске асыру мақсатында "Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

2 888 676

13Басқалар

9 923 089


243


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

9 923 089049

Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

9 923 089Атауы

Cомасы,

мың теңге
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 759 665 200
VI. Мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-8 243 730 200
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 759 665 200


  2021 – 2023 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы"
Қазақстан Республикасының Заңына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"
2021 жылғы 24 мамырдағы
Қазақстан Республикасының
№ 44-VII ҚРЗ Заңына
2-ҚОСЫМША
"2021 – 2023 жылдарға арналған
республиқалық бюджет туралы"
2020 жылғы 2 желтоқсандағы
№ 379 -VI ҚРЗ
Қазақстан Республикасының Заңына
4-ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2021 жылға арналған бюджет түсімдерінің көлемі

Санаты

Атауы

Cомасы, мың теңге


СыныбыКіші сыныбы

1

2

3

БАРЛЫҒЫ

1 721 036 747

1
Салықтық түсімдер

1 666 447 988


01Табыс салығы

693 456 8441


Корпоративтік табыс салығы

693 456 844


05Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

972 991 1443


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

972 991 144

2
Салықтық емес түсімдер

6 588 759


04Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 588 7592


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдары, өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулары

6 588 759

6
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

48 000 000


01Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

48 000 0001


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

48 000 000


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады