Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Заң күшi бар Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының Заңы 1996 жылғы 31 желтоқсан N 61

      1-бап. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 1995 жылғы 24 сәуiрдегi N 2235 Z952235_ Заң күшi бар Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 6, 43-құжат; N 12, 88-құжат; N 23, 152-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 1, 180, 181-құжаттар; N 11-12, 257-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. Жарлық мәтiнiндегi "Министрлер Кабинетi", "Қаржы министрлігiнiң Бас салық инспекциясы" және "Бас салық инспекциясы", "Қазақстан Республикасының Статистика және талдау жөнiндегi мемлекеттiк комитетi" деген сөздер тиiстi септiкпен тиiсiнше "Үкiмет", "Мемлекеттiк салық комитетi", "Қазақстан Республикасының Ұлттық статистикалық агенттiгi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. 1-бапта: 1-тармақтағы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Бас салық инспекциясының" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсiлген мемлекеттiк салық комитетiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2-тармақта соңғы сөйлем мынадай редакцияда жазылсын: "Салық салуға қатысты нормативтiк құқықтық актiлер ресми жариялануға тиiс".
      3. 2-бапта:
      мынадай мазмұндағы 2-тармақпен толықтырылсын:
      "2. Қазақстан Республикасының аумағында қолданылып жүрген салықтар тiкелей және жанама болып бөлiнедi. Жанама салықтарға қосылған құнға салынатын салық пен акциздер жатады. Басқа салықтар тiкелей салықтарға жатады";
      2-тармақ 3-тармақ деп есептелсiн және "Қазақстан Республикасының салық заңдарында" деген сөздерден кейiн "және Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлдiк берген Құзыреттi органның жер қойнауын пайдалануға жасасқан келiсiм-шарттарының ережелерiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      3 және 4-тармақтар тиiсiнше 4 және 5-тармақтар болып есептелсiн.
      4. 5-бапта:
      1) тармақша "ұзақ мерзiмдi" деген сөздерден кейiн "соның iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын:
      9)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) "жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарт" - жер қойнауын пайдаланушы мен Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлдiк берген Құзыреттi орган арасында жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге жасалған шарт";
      17)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "17) "ұтыстар" - жеке және заңды тұлғалардың конкурстарда, жарыстарда (олимпиадаларда), фестивальдарда салымдар, бағалы қағаздар, лотереялар бойынша алатын заттай және ақшалай түрдегi кiрiстерiнiң кез келген түрлерi";
      24)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "24) " жер қойнауын пайдаланушының үстеме пайдасы" - жер қойнауын пайдаланушының осы Жарлықта белгiленген нормативтен тыс алған қосымша табыстары";
      29) -тармақша мынадай мазмұндағы жаңа "б" тармақшасымен толықтырылсын:
      "б) өндiрiсте пайдаланылатын негiзгi құралдардың лизингi бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар банктер мен банк емес қаржы мекемелерi жүзеге асыратын операциялар";
      "б", "в", "г" және "д" тармақшалары тиiсiнше "в", "г", "д" және "е" тармақшалары болып есептелсiн;
      мынадай мазмұндағы 32) - 36)-тармақшалармен толықтырылсын:
      "32) "салық сараптамасы" - Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен қолданылып жүрген заңдарға сәйкес салық режимiн белгiлеу, оның iшiнде жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерi мен салықтарын айқындау мақсатымен Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлдiк берген Құзыреттi орган жасасатын келiсiм-шарт жобасына, оған енгiзiлетiн толықтырулар мен өзгерiстерге жүргiзiлетiн талдау мен бағалауды қамтитын экономикалық сараптаманың мiндеттi бөлiгi;
      33) "тарихи шығындар" -мемлекеттiң осы келiсiм-шарттық аумақты барлау мен онда ашылған кен орындарын жайғастыруға байланысты және осы кен орындарын пайдалану кезiнде орны толтырылуға тиiстi бұрынғы шығындары;
      34) "пайданың iшкi нормасы" - жүргiзiлген инвестициялардың өтелу коэффициентi;
      35) "тiкелей салықтар" - салық төлеушiнiң табысынан немесе мүлкiнен тiкелей төленетiн салықтар;
      36) "жанама салықтар" - салық төлеушiнiң табысына немесе мүлкiне тiкелей байланысты емес, бағаға немесе тарифке үстеме түрiнде белгiленетiн, тауарлар мен қызметтерге салынатын салық (қосылған құнға салынатын салық пен акциздер).
      5. 6-бапта:
      1-тармақ "төлеушiлер" деген сөзден кейiн "осы баптың 4-тармағының екiншi азатжолында көзделген жағдайларды қоспағанда" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақ "бөлiнедi әрi" деген сөздерден кейiн "осы Жарлықтың 94-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттiк салық комитетiнiң Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсiлген ұсынысы бойынша, Қазақстан Республикасының Үкiметi бiр өндiрiстiк кешенде қызмет iстейтiн бiрнеше заңды тұлғаны бiртұтас салық төлеушi деп анықтауға құқылы".
      6. 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "7-бап. Салық салу объектiсi
      1. Табыс салығын салу объектiсi жылдық жиынтық табыс пен осы жарлықта көзделген шегерiмдер арасындағы айырма ретiнде есептелiп, салық салынатын табыс болып табылады.
      2. Салық салынатын табыс теңгемен белгiленедi. Салық салынатын табыс шетел валютасымен көрсетiлген жағдайда ол Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң салық төленген кездегi бағамы бойынша теңгемен қайта есептеледi".
      7. 11-баптың 3) тармақшасы мынадай мазмұндағы төртiншi азатжолмен толықтырылсын:
      "ұтыстар".
      8. 14-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Iссапарлық, өкiлдiк шығыстар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормалар шегiнде шегерiлiп тасталады".
      9. 18-бап:
      мынадай мазмұндағы жаңа 2-тармақпен толықтырылсын:
      "2. Өз қызметiн заңдарға сәйкес жасалған келiсiм-шарт негiзiнде жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының осы кен орнында жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операциялардың аяқталуына байланысты кен орнын игеру зардаптарын жою қорына (резервтiк қорға) аударылған аударымдар сомасын шегерiп тастауға құқығы бар.
      Кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударымдар жасаудың мөлшерi мен тәртiбi Құзыреттi органмен келiсiм бойынша, кен орнын игеру зардаптарын жоюға жұмсалатын шығындардың жобалық сомасы негiзге алына отырып, келiсiм-шарттарға салық сараптамасын жүргiзу барысында жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шартта кен орнын игерудiң бүкiл мерзiмiне белгiленедi.

 

     Егер кен орындарын игеру зардаптарын жою жөнiндегi нақты

шығындар аталған қорға аударылған аударымдардан аз болса, оң айырма

жер қойнауын пайдаланушының салық салынатын табысына қосылуға тиiс";

     2-тармақ 3-тармақ болып есептелсiн:

     3-тармақта "1-тармағында" деген сөздер "1 және 2-тармақтарында"

деген сөздермен ауыстырылсын.

     10. 20-бапта:

     3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

     "3. Амортизациялауға жататын негiзгi құрал-жабдықтар

амортизациялаудың мынадай шектi нормалары бойынша топтарға бөлiнедi:

___________________________________________________________________

Топ  |                                             |Амортизацияның

нөмiрi|                Мүлiк атауы                  |шектi нормасы,

      |                                             |процент есебiмен

______|_____________________________________________|_______________

   1  |                      2                      |       3

______|_____________________________________________|_______________

   1  |Труба құбырлары: мұнай-газ құбырлары; пайдалы|       25

      |қазбаларды өндiру және ұқсату үшiн пайдаланы.|

      |латын жабдықтар, машиналар мен механизiмдер. |

      |компьютерлер, деректер өңдеу жөнiндегi шетке.|

      |рi құрылғылар мен жабдықтар                  |

      |                                             |

   2  |Жолдарда пайдаланылатын автотрактор техника. |       20

      |сы; арнаулы аспаптар, құрал-саймандар мен    |

      |керек-жарақтар                               |

   3  |Жеңiл автомобильдер; такси; автомобиль       |

      |көлiгiнiң жылжымалы құрамы; жүк              |       15

      |автомобильдерi, автобустар, арнаулы автомо.  |

      |бильдер мен автотiркемелер. Машиналар мен    |

      |жабдықтар; өнеркәсiптiң барлық салалары,     |

      |құю өндiрiсi үшiн; ұста-пресс жабдықтары;    |

      |электронды жабдықтар; құрылыс жабдықтары;ауыл|

      |шаруашылығы машиналары мен жабдықтары; Кеңсе |

      |жиhазы.                                      |

      |                                             |

   4  |Басқа топтарға енгiзiлмеген амортизациялана. |       10

      |тын активтер                                 |

      |                                             |

   5  |Темiр жол, теңiз және өзен көлiк құралдары.  |        8

      |                                             |

      |Қуат машиналары мен жабдықтар; жылу-техника. |

      |лық жабдықтар, турбиналық жабдықтар, электр  |

      |қозғалтқыштары мен дизель генераторлары.     |

      |Электр қуатын беру және байланыс құрылғылары |

      |                                             |

      |                                             |

   6  |Үйлер, ғимараттар, құрылыстар                |        7

______|_____________________________________________|_______________


 
       Салық төлеушi өз қалауы бойынша кез келген салық жылында амортизацияның өзге де нормаларын қолдануға құқылы, бiрақ бұл шектi нормалардан аспауы керек."
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "10. Өндiрiстiк мақсаттар үшiн өз құрылысына жұмсалған шығындар және өндiрiстiк мақсаттар үшiн кемiнде үш жыл пайдаланылып сатып алынған технологиялық жабдықтардың құны салық төлеушiнiң қалауы бойынша амортизациялық кезең iшiнде қалған амортизация сомасы шегiнде кез-келген сәтiнде шегерiлуге тиiс."
      11. 23-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Жер қойнауын пайдаланушылар пайдалы қазбаларды геологиялық зерттеуге, барлауға және өндiруге дайындау жұмыстарына жұмсаған шығындар, соның iшiнде бағалау, жайғастыру жөнiндегi шығындар, жалпы әкiмшiлiк шығындар және жазылу бонусы мен коммерциялық табу бонусын төлеуге байланысты шығындар амортизациялық аударылымдар түрiнде жылдық жиынтық табыстан шегерiлуге тиiс және жеке топ құрайды. Осы топ бойынша амортизациялық аударылымдар пайдалы қазбаларды өндiру басталған кезден бастап алғашқы бес жыл iшiнде 1-топтың негiзгi құрал-жабдықтары амортизациясының шектi нормасы бойынша жүргiзiледi, ал құнның қалған бөлiгi бес жыл өткеннен кейiн жер қойнауын пайдаланушының қалауы бойынша анықталатын нормалармен келесi амортизациялық кезеңнiң кез келген сәтiнде шегерiлiп тасталады."
      2-тармақ "шығыстарына да" деген сөздерден кейiн "сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушы бюджетке iс жүзiнде төлеген, келiсiм-шарттық аумақтарда мемлекет жұмсаған тарихи шығындарды өтеу сомасына да" деген сөздермен толықтырылсын.
      12. 24-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Материалдық емес активтерге жұмсалған шығындар 3-топтағы негiзгi құрал-жабдықтар амортизациясының ставкасы бойынша амортизациялық аударылымдар түрiнде шегерiлуге тиiс және жеке топ құрайды."
      13. 25-бапта:
      1) тармақша "және үстеме пайдаға салынатын салықтар" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) жер қойнауын пайдаланушының қазақстандық кадрларды оқытуға және аймақтардың әлеуметтiк саласын дамытуға жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шарттарда белгiленген сома шегiнде iс жүзiнде жұмсаған шығындары."
      14. 27-бап:

 

     "бес жылға дейiнгi" деген сөздердiң алдынан "қоса алғанда" деген

сөздермен толықтырылсын;

     мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:

     "Жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шарттар бойынша жүзеге

асырылатын қызметке байланысты пайда болатын залалдар қоса алғанда

жетi жылға дейiнгi мерзiмге кейiнге көшiрiледi."

     15. 29-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:

     "Төлем көзiнен ұсталатын табыс салығын есептеу салық жылы iшiнде

бiркелкi (ай сайын) жасалып отырады."

     16. 32-бапта:

     баптың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

     "32-бап. Төлем көзiндегi проценттер мен ұтыстар бойынша салық

ставкалар";

     мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

     "4. Жеке тұлғаларға төленетiн ұтыстарға төлем көзiне 15 процент

ставка бойынша салық салынады".

     17. 34-бапта:

     1-тармақта:


 
       1) тармақша "қалпына келтiру орталығы" деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасының Қызыл Жарты Ай және Қызыл Крест қоғамы" деген сөздермен "өндiрiстiк ұйымдар" деген сөздерден кейiн "толық" деген сөзбен толықтырылсын:
      3) тармақшада "жарғылық қызметi" деген сөздерден кейiн мынадай "соның iшiнде демеушiлiк көмек, кiру және мүшелiк жарналар, қайырымдылық көмек, аударылымдар мен қайырмалдықтар түрiнде алынған табыстар, жоғарыда аталған қаражат тегiн негiзде берiлген жағдайда, сондай-ақ тегiн берiлген мүлiк бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар банктер мен банктiк емес қаржы мекемелерi негiзгi құрал-жабдықтарды жасау мен жаңғырту үшiн үш жылдан астам мерзiмге берiлген орташа және ұзақ мерзiмдi инвестициялық несиелер бойынша алынған проценттер жөнiнен.";
      2-тармақ "сомасына" деген сөзден кейiн "қосымша" деген сөзбен

 

толықтырылсын;

     5-тармақтағы 3) тармақшада "iзгiлiк көмек" деген сөздер

"iзгiлiк, қайырымдылық көмек пен гранттардың" деген сөздермен

ауыстырылсын.

     18. 39-бапта:

     1-тармақта "10 процентiнен астамы" деген сөздер "бiр бөлiгi"

деген сөздермен ауыстырылсын;

     2-тармақта "Салық қызметi шет мемлекеттi... қарайды" деген

сөздер "Шет мемлекет... ретiнде қарайды" деген сөздермен ауыстырылсын.

     19. 40-бапта "түсiмдi" деген сөз "кiрiстер мен шығыстарды" деген

сөздермен ауыстырылсын, "немесе кассалық әдiс бойынша" деген сөздер

алынып тасталсын;

     20. 41-бапта:

     2-тармақта "қолданылған жағдайда" деген сөздер "қолданылған

кезде" деген сөздермен ауыстырылсын:

     3-тармақ алынып тасталсын:


 
       21. 45 және 46-баптардың атаулары мен мәтiнiнде "активтердiң", "активтердi", "актив" деген сөздердiң алдынан тиiсiнше "ұзақ мерзiмдi" деген сөздермен толықтырылсын.
      22. 48-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "48-бап. Таза табыс есебiнен жүзеге асырылатын
              шығыстар
      Шегерiлуге тиiстi емес таза табыс есебiнен жүзеге асырылатын шығыстарға мыналар жатады:
      1) негiзгi құрал-жабдықтарды сатып алу мен құрылысын жүргiзуге арналған шығыстар және күрделi сипаттағы басқа да шығыстар.
      2) бюджетке енгiзiлуге тиiстi айыппұл санкциялары.
      3) кәсiпкерлiк қызметке байланысы жоқ шаруашылық жүргiзушi субъектiлер қызметкерлерiнiң 15 процент ставка бойынша төлем көзiне салық салынатын тiкелей немесе жанама табыстары болып табылатын шығыстар.
      4) кәсiпкерлiк қызметке пайдаланылмайтын объектiлердi салу, пайдалану және ұстау жөнiндегi шығыстар."
      23. 49-бап:
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Кез келген он екi айлық кезең iшiнде Қазақстан Республикасында 30 күннен астам тұрып жатқан немесе қазақстандық көзден 500 айлық есеп айырысу көрсеткiшiнен астам табыс алған жеке тұлғалар - резидент еместер қызметiн тоқтатқан немесе Қазақстан Республикасының аумағынан кеткен кезде салық қызметi органдарына жиынтық табыс пен шегерiмдер туралы декларация табыс етедi."
      5-тармақ 6-тармақ болып есептелсiн.
      24. 50-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша "олардың кәсiпкерлiк қызметiнiң шегiнде" деген сөздерден кейiн "сондай-ақ жеке қосалқы шаруашылығының өнiмiн (анықтамасы болған жағдайда) және тұтынуда болған жеке мүлкiн өткiзуден алған табысын қоспағанда, кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерi ретiнде тiркелмеген жеке тұлғаларға төлейтiн табыс сомаларынан" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақшадағы "және жеке" деген сөздер алынып тасталсын:
      мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын;
      "6) жеке тұлғаларға ұтыстар төлейтiн заңды және жеке тұлға;
      7) осы Жарлықтың 48-бабының 3-тармақшасына сәйкес төлемдер төлейтiн заңды немесе жеке тұлға."
      25. 51-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "51-бап. Табыс салығы бойынша аванстық төлемдер
      1. Кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды және жеке тұлғалар аванстық төлемдер сомасын бюджетке салық қызметi органдарына мәлiмделген салық жылына болжалынып отырған табыс салығы сомасының 1/12 бөлiгiн негiзге ала отырып, әр айдың жиырмасынан кешiктiрмей төлеуге мiндеттi.
      2. Маусымдық жұмыс сипатындағы немесе басқа да шарттары бар кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын заңды және жеке тұлғалар салық жылы iшiнде төленуге тиiстi аванстық төлемдер сомасын салық қызметi органдарымен келiсiм бойынша айқындайды.
      3. Еңбек шарты (келiсiм-шарт) бойынша немесе мердiгер-жалдау шарты бойынша жұмыс iстейтiн жеке тұлғалар - резидент еместер аванстық төлемдер сомасын бюджетке салық жылының 20 ақпанында, 20 мамырында, 20 тамызында және 20 қарашасында төлеуге мiндеттi.
      4. Табыс салығының төленген аванстық төлемдер сомасы салық жылында салық төлеушiге есептелген табыс салығына есептеледi."
      26. 53-бапта "(төленген)" деген сөз алынып тасталсын.
      27. 54-бапта:
      5-тармақ алынып тасталсын;
      6-тармақ 5-тармақ болып есептелсiн.
      28. 55-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсе отырып Мемлекеттiк салық комитетi заңды тұлғаның бөлiмшелерiн дербес салық төлеушiлер ретiнде қарауы мүмкiн."
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Қазақстандық көзден табыс алып жүрген және қосылған құнға салынатын салық бойынша есепке тұрмаған резидент еместер Қазақстан Республикасының аумағында тауарлар сатқан (жұмыс атқарған, қызмет көрсеткен) жағдайда аталған резидент еместермен есеп айырысуды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резиденттерi қосылған құнға салынатын салықты толық мөлшерде төлейдi."
      29. 56-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      "6. Бұл баптың ережелерi осы Жарлықтың 55-бабының 4-тармағында аталған резидент еместерге қолданылмайды."
      30. 58-баптың 1-тармағы "анықталады" деген сөзден кейiн "бiрақ олардың сатып алу бағасынан төмен болмауы керек" деген сөздермен толықтырылсын.
      31. 61-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша "немесе үйлердi жалға беру" деген сөздерден кейiн "және сату" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 9) - 11) тармақшалармен толықтырылсын:
      "9) лотерея билеттерiн сату бойынша айналымдар;
      10) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мен оның бөлiмшелерiнде тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатуды жүзеге асыру бойынша айналым;
      11) Қазақстан Республикасының Мүгедектер ерiктi қоғамының, Қазақ зағиптар қоғамының, Қазақ мылқаулар қоғамының, сондай-ақ сол қоғамдардың меншiгi болып табылатын және толығымен солардың қаражаты есебiнен құрылған өндiрiстiк ұйымдардың тауарларын (жұмысын, қызметiн) сату бойынша айналымдар, бұған сауда-делдалдық қызмет тауарларын (жұмыстарын, қызметтерiн) сату бойынша айналымдар кiрмейдi;"
      9) - 12) тармақшалар тиiсiнше 12) - 15) тармақшалар болып есептелсiн;
      мынадай мазмұндағы 16) және 17) тармақшалармен толықтырылсын:
      "16) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi және оның бөлiмшелерi жүзеге асыратын тауарлар импорты;
      17) мектептiң оқу құралдары."
      32. мынадай мазмұндағы 65-баппен толықтырылсын:
      "65-бап. Тазартылған қымбат бағалы металдарға - алтын мен
              платинаға салық салу
      Тазартылған қымбат бағалы металдарды - алтын мен платинаны бастапқы сауда-саттықта сатуға нөлдiк ставка бойынша салық салынады."
      33. 68-бапта:
      1-тармақтың екiншi азатжолы алынып тасталсын:
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Қосылған құнға салынатын салық бойынша Қазақстан Республикасында есепте тұратын өнiм жеткiзушi төлеген (төлеуге тиiстi) қосылған құнға салынған салық сомасы есепке алынады. Қосылған құнға салынатын салық бойынша Қазақстан Республикасында есепте тұрмайтын өнiм берушiлер төлеген (төлеуге тиiстi) қосылған құнға салынған салық шығын есебiне жатқызылуға тиiс."
      34. 70-бапта:
      3-тармақта:
      бiрiншi азатжолы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Импортталатын тауарлар бойынша қосылған құнға салынатын салық Қазақстан Республикасының кеден заңдарымен кеден төлемдерiн төлеу үшiн белгiленген күнi төленедi, бұған осы баптың 4-тармағында аталған жағдайларда салық төлеушiлер төлеуге тиiс болатын қосылған құнға салынатын салық қосылмайды."
      екiншi азатжолы "Салық қызметiнiң органдары" деген сөздерден кейiн "қаржы қызметiнiң органдарымен келiсiм бойынша" деген сөздермен:
      4-тармақта:
      "мен медикаменттердiң" деген сөздер "шикiзаттың, материалдардың, қосалқы бөлшектердiң, ауыл шаруашылық өндiрiсiнде пайдаланылатын медикаменттер мен тауарлардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасы Кеден комитетiнiң келiсуi бойынша Бас салық инспекциясы" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiмен және Кеден комитетiмен келiсе отырып Мемлекеттiк салық комитетi" деген сөздермен толықтырылсын.
      35. 73-баптың 1-тармағының үшiншi азатжолында "салық

 

инспекциясына" деген сөздер "салық органына" деген сөздермен

ауыстырылсын.

     36. 75-бапта "акцизделетiн тауарларды импорттайтын немесе" деген

сөздерден кейiн "егер Қазақстан Республикасының аумағында осы

тауарлар бойынша акциз төленбеген болса, акцизделетiн тауарларды

сататын" деген сөздермен толықтырылсын.

     37. 76-баптың 1-тармағында: 20) тармақша "(мүгедектерге арнайы

арналған қолмен басқарылатын автомобильдерден басқасы)" деген

сөздермен толықтырылсын;

     мынадай мазмұндағы 22) тармақшамен толықтырылсын:

     "22) өңделмеген мұнай"

     38. 79-бапта:

     мынадай мазмұндағы жаңа 4-тармақпен толықтырылсын:

     "4. Қазақстан Республикасының аумағында өндiрiлген өңделмеген

мұнайды өнеркәсiптiк ұқсатуға берген кезде акциз оның берiлген кезiнен

төленедi."

     4-тармақ 5-тармақ болып есептелсiн.

     39. 80-бапта:

     2-тармақ алынып тасталсын;

     3, 4, 5 және 6-тармақтар тиiсiнше 2, 3, 4 және 5-тармақтар болып

есептелсiн.


 
       40. 83-бап "шикiзаттан акцизделетiн өнiм" деген сөздерден кейiн

 

"(өңделмеген мұнайды қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын.

     41. 88-баптың 1-тармағының 1-тармақшасы соңынан "бұған

акционерлiк қоғамның мүлкiн қолданылып жүрген заңдарға сәйкес қайта

бағалау құнына арналған акциялар эмиссиясы қосылмайды" деген

сөздермен толықтырылсын.

     42. 89-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

     "1) эмиссияның көрсетiлген құнынан:

     - бағалы қағаздардың бастапқы эмиссиясын тiркеу кезiнде 0,1

процент мөлшерiнде;

     - бағалы қағаздардың қосымша эмиссиясын тiркеу кезiнде 0,5

процент мөлшерiнде."


     43. VI бөлiм мынадай редакцияда жазылсын:

                          "VI бөлiм


                ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА

                        САЛЫҚ САЛУ


     21 - тарау. ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА

             САЛЫҚ САЛУ ЖӨНIНДЕГI ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


     94-бап. Жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шарттарда

             салық режимiн белгiлеу 
       1. Жер қойнауын пайдаланушылар үшiн салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдер жөнiнде белгiленетiн талаптар (салық режимi) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жер қойнауын пайдаланушы мен Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлдiк берген Құзыреттi орган арасында жер қойнауын пайдалануға жасалатын келiсiм-шарттарда айқындалады.
      2. Келiсiм-шартта белгiленетiн салық режимi заңды және жеке тұлғалардың салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердi төлеуiн реттейтiн, келiсiм-шарт жасалған күнi қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болуға тиiс.
      3. Жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шарттарды қоспағанда, салық мен төлемдер төлеуге қатысты мәселелердi лицензияларға және жер қойнауын пайдалануға байланысты басқа да актiлерге енгiзуге тыйым салынады.
      4. Құрамында ұйымдар мен жеке тұлғалар бiр келiсiм-шарт бойынша қызмет атқаратын жер қойнауын пайдаланушы салық салу мақсаты жөнiнен бiртұтас салық төлеушi деп саналады және келiсiм-шартта белгiленген салықтар мен төлемдердi төлеуге мiндеттi.
      5. Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлдiк берген Құзыреттi органмен жасаған бiр келiсiм-шарттан көп келiсiм-шарт бойынша қызмет атқаратын жер қойнауын пайдаланушылар салықтар мен төлемдердi айқындау мақсатында табыстары мен шығындарын бiрiктiре алмайды.
      Кең таралған пайдалы қазбалар өндiру жөнiндегi келiсiм-шарттарда пайдалы қазбалардың басқа түрлерiн өндiру көзделмеген жағдайда, бұл ереже ол келiсiм-шарттарға қолданылмайды.
 
      94-1-бап. Жер қойнауын пайдалануға жасалатын келiсiм-шарттардың
                салық режимiнiң үлгiлерi
 
      1. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу келiсiм-шарттардың негiзгi түрлерiне қарай мынадай екi үлгiге бөлiнедi:
      1) бiрiншi үлгi жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердiң барлық түрлерiн төлеп отыруын көздейдi;
      2) екiншi үлгi жер қойнауын пайдаланушылардың өнiмдi бөлiсу бойынша Қазақстан Республикасының үлесiн төлеуiн (беруiн), сондай-ақ салықтар мен басқа да мiндеттi төлемдердiң мынадай түрлерiн төлеуiн көздейдi: төлем көзiнен ұсталып қалатын табыс салығы мен шетелдiк заңды тұлғаның тұрақты мекемесiнiң таза табысына салынатын салықты ескере отырып, заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы, қосылған құнға салынатын салық, бонустар, роялти, заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу үшiн алынатын алым, жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын алымдар, Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген және осы Жарлықтың 3 және 4-баптарында көзделмеген басқа да мiндеттi төлемдер.
      2. Салық режимiнiң бiрiншi үлгiсi келiсiм-шарттардың барлық түрлерiне белгiленедi, бұған салық режимiнiң екiншi үлгiсi белгiленетiн "Өнiмнiң бөлiнуi туралы" түрiндегi келiсiм-шарттар қосылмайды.
      3. "Өнiмнiң бөлiнуi туралы" келiсiм-шарттар бойынша алынатын өнiмнiң бөлiнуi жөнiндегi Қазақстан Республикасының үлесi республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң көзi болып табылады және кезектi жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы заңында белгiленген тәртiп бойынша тиiстi бюджеттердiң кiрiсiне түседi.
      4. Жер қойнауын пайдаланушының салық мiндеттемелерiнiң деңгейi салық режимiнiң екi үлгiсiнiң бiрi қолданылуына қарамастан тең болуға тиiс.
 
      94-2-бап. Жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыруға қатысы жоқ
                операциялар бойынша салық режимi
 
      Жер қойнауын пайдаланушының келiсiм-шарт ережелерi бойынша төлейтiн төлемдерi оны келiсiм-шартта көзделмеген қызметтi жүзеге асырғаны үшiн Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген салықтар мен төлемдердi төлеу мiндеттемелерiнен босатпайды.
 
      94-3-бап. Салық режимiнiң тұрақтылығы
 
      1. Жер қойнауын пайдалануға белгiленген тәртiппен жасалған келiсiм-шартта айқындалған және мiндеттi салық сараптамасынан өткен салық режимi, осы баптың 2-тармағында көзделген реттердi қоспағанда, сол келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi бiткенге дейiн ұдайы қолданылады.
      2. Келiсiм-шартқа қол қойылған күннен кейiн заңдарға өзгерiстер енгiзiлiп, олар келiсiм-шарттың бастапқы ережелерiн одан әрi сақтаудың мүмкiн болмауына әкеп соқтыратын жағдайда немесе оның жалпы экономикалық жағдайлардың едәуiр өзгеруiне әкеп соқтырғанда жер қойнауын пайдаланушы мен Құзыреттi және салық органдарының өкiлдерi келiсiм-шартқа қол қойған кездегi жағдай бойынша тараптардың экономикалық мүдделерiн қалпына келтiру үшiн келiсiм-шартқа қажеттi

 

өзгерiстер мен түзетулер енгiзе алады. Келiсiм-шарт ережелерiндегi

бұл өзгерiстер немесе түзетулер салық қызметi органы немесе жер

қойнауын пайдаланушы жазбаша хабарлаған кезден бастап алпыс күн

iшiнде енгiзiледi.


     94-4-бап. Құқықтарды қайта беруге салық салу


     Келiсiм-шартта берiлген құқықтарды қайта беруден алынатын

табыстарға осы Жарлықта белгiленген тәртiп бойынша салық салынуға

тиiс.


     94-5-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерi мен

               салықтары


     1. Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерi мен

салықтары:

     1) жазылу жүргiзiлетiн, коммерциялық табу, өндiру бонустарын;

     2) роялтидi;

     3) үстеме пайдаға салынатын салықты қамтиды.


 
       2. Бонустар мен роялтидiң барлық түрлерi табыс салығы мен үстеме пайдаға салынатын салыққа арналған салық салынатын табысты айқындаған жағдайдағы шегерiмдер болып табылады.
 
      94-6-бап. Салық сараптамасы
 
      1. Уағдаласушы тараптар арасында жасалатын барлық келiсiм-шарттар олар жасалған кезге дейiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртiппен мiндеттi салық сараптамасынан өтуге тиiс. Бұл ереже бұрын жасалған келiсiм-шарттарға енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларға да қолданылады.
      2. Келiсiлген салық режимi келiсiм-шарттың түпкiлiктi мәтiнiне

 

мiндеттi түрде енгiзiлуге тиiс.


                      22 - тарау. БОНУСТАР


     95-бап. Бонустар туралы жалпы ережелер

     1. Бонустар жер қойнауын пайдаланушылардың тiркелген төлемдерi

болып табылады және жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шарттар

белгiленген мөлшер мен тәртiп бойынша ақшалай түрде төленедi.

     2. Жер қойнауын пайдалануды жүргiзудiң жеке шарттары негiзге

ала отырып, жер қойнауын пайдаланушылар бонустардың мынадай түрлерiн

төлейдi:

     1) жазылу жүргiзiлетiн бонус;

     2) коммерциялық табу бонусы;

     3) өндiру бонусы.

     Жасалатын келiсiм-шарттар жобасының экономикасына сәйкес

бонустардың бiр немесе бiрнеше түрi қолданылуы мүмкiн.


     96-бап. Жазылу жүргiзiлетiн бонус


 
       Жазылу жүргiзiлетiн бонус жер қойнауын пайдаланушының заңдарда белгiленген тәртiп бойынша келiсiм-шарт жасалған кезде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру құқығы үшiн бiр жолғы тiркелген төлемi болып табылады.
 
      96-1-бап. Жазылу жүргiзiлетiн бонусты белгiлеу тәртiбi,
                оның мөлшерi мен төлену мерзiмi
      1. Жазылу жүргiзiлетiн бонустардың бастапқы мөлшерiн Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе Құзыреттi орган белгiлейдi не ол тендер өткiзу ережелерi бойынша белгiленедi.
      2. Жазылу жүргiзiлетiн бонустың түпкiлiктi мөлшерi келiсiм-шартта жер қойнауын пайдалану үшiн берiлген кен орындарының (аумақтардың) экономикалық құндылығына байланысты белгiленедi.
      3. Жазылу жүргiзiлетiн бонусты төлеу мерзiмi тараптардың

 

келiсiм-шартымен немесе келiсiмiмен, бiрақ келiсiм-шарт жасасқан

уақыттан бастап күнтiзбелiк отыз күннен кешiктiрiлмей берiледi.


     97-бап. Коммерциялық табу бонусы


     1. Коммерциялық табу бонусы тiркелген төлем болып табылады және

жер қойнауын пайдаланушы оны келiсiм-шарт жасалған аумақтағы әрбiр

коммерциялық табу үшiн төлейдi.

     2. Пайдалы қазбаларды кейiннен өндiрудi көздемейтiн кен орнына

барлау жүргiзуге жасалған келiсiм-шарттар бойынша коммерциялық табу

бонусы төленбейдi.


     97-1-бап. Коммерциялық табу бонусын есептеу тәртiбi, оның мөлшерi

               мен төлену мерзiмi


     1. Коммерциялық табу бонусын есептеу тәртiбiн Қазақстан

Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

     2. Коммерциялық табу бонусының мөлшерi келiсiм-шартпен

белгiленедi.

     3. Коммерциялық табу бонусы белгiленген тәртiпке сәйкес

коммерциялық табу расталған уақыттан бастап күнтiзбелiк отыз күннен

кешiктiрiлмей төленедi.


     98-бап. Өндiру бонусы 
       Өндiру бонусы тiркелген төлем болып табылады және жер қойнауын

 

пайдаланушы оны келiсiм-шартта белгiленген өндiру көлемiне қол

жеткiзген кезде мезгiл-мезгiл төлеп отырады.


     98-1-бап. Өндiру бонусын есептеу тәртiбi, оның мөлшерi мен

               төлену мерзiмi


     1. Пайдалы қазбалардың топтары бойынша өндiру бонустарын есептеу

тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

     2. Өндiру бонусының мөлшерi жер қойнауын пайдалануға жасалған

келiсiм-шартта белгiленедi.

     3. Өндiру бонусы келiсiм-шартта белгiленген өндiру деңгейiнiң

әрқайсысына қол жеткiзiлген айдан кейiнгi айдың жиырмасынан

кешiктiрiлмей төленедi.


                        23-тарау. РОЯЛТИ


     99-бап. Роялти туралы жалпы ережелер 
       Роялтидi жер қойнауын пайдаланушылар Қазақстан Республикасының аумағындағы пайдалы қазбалардың барлық түрлерi бойынша жеке-жеке төлейдi.
 
      99-1-бап. Роялтидiң төлену түрi
 
      1. Жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шарттарда, осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, роялтидi ақшалай түрде төлеу белгiленедi.
      2. Келiсiм-шарттар бойынша қызметтi жүзеге асыру барысында, тараптардың қосымша келiсiмi негiзiнде, роялтидi ақшалай төлеу түрi белгiленген мерзiмде ақшалай түрiне балама төлеуiнiң заттай нысанына толық немесе iшiнара уақытша ауыстырылуы мүмкiн.
 
      99-2-бап. Роялти белгiлеудiң жалпы шарттары
 
      1. Жер қойнауын пайдалануға жасалған әрбiр келiсiм-шартта роялтидiң ставкалары пайдалы қазбалардың түрiне қарай:
      1) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген кесiмдi ставкалармен кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бойынша;
      2) Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiп бойынша техникалық-экономикалық есеп-қисаптарға негiзделген жоба экономикасын негiзге ала отырып, әрбiр келiсiм-шартта жеке-дара барлық қалған пайдалы қазбалар бойынша белгiленедi.
      2. Бiр келiсiм-шарт бойынша пайдалы қазбалардың бiрнеше түрiн өндiрген жағдайда роялти пайдалы қазбалардың әрбiр түрi бойынша белгiленiп, төленедi.
 
      100-бап. Кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары
               бойынша роялти
 
      Есептi кезең iшiндегi орташа сату бағасын негiзге ала отырып, өндiрiлген пайдалы қазбалар мен жерасты сулары көлемiнiң құны кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты сулары бойынша роялти салынатын объектiлер болып табылады.
      Роялтидi есептеудiң бұл тәртiбi жер қойнауын пайдаланушының өз қажетiне пайдалану үшiн өндiрiлген кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты суларына да қолданылады.
 
      100-1-бап. Бағалы металдар мен асыл тастар бойынша роялти
 
      Алтынды, күмiстi, платинаны қоспағанда, бағалы металдар мен асыл тастар бойынша роялти салу объектiсi бағалы металдар мен асыл тастардың нақты сату бағасы бойынша алынған құны болып табылады, бiрақ ол есептi кезеңдегi орташа сату бағасынан кем болмауы керек.
      Алтын, күмiс және платина бойынша роялти салу объектiсi түстi металдарды халықаралық биржада сатудың Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген бағасы бойынша есептелген өндiрiлген металл құны болып табылады.
 
      100-2-бап. Көмiрсутектер бойынша роялти
 
      1. Көмiрсутектердiң әрбiр өнiмiнiң стандартты сортының сапасындағы және фракт құнындағы (көлiк шығындарындағы) айырма есепке алынып түзетiлген анықтамалық бағасы негiзiнде есептелетiн, бiрақ көмiрсутектер өткiзудiң есептi кезең iшiндегi орташа бағасынан төмен емес өндiрiлген көмiрсутектер көлемiнiң құны көмiрсутектер бойынша роялти салынатын объект болып табылады.
      2. Көмiрсутектер өндiруге жасалған келiсiм-шарттарда роялти өндiру көлемiне қарай айқындалған процент ретiнде өзгермелi шкала бойынша белгiленедi.
 
      100-3-бап. Кең таралған пайдалы қазбалардан, сондай-ақ бағалы
                 металдар мен асыл тастардан басқа қатты пайдалы
                 қазбалар бойынша роялти
 
      1. Өндiрiлген пайдалы қазбалар көлемiнiң құны есептi кезең iшiнде пайдалы қазбаларды сатудың орташа бағасын негiзге ала отырып, қатты пайдалы қазбалар бойынша роялти салынатын объект болып табылады, бұған 100 және 100-1-баптарда көрсетiлгендерi қосылмайды.
      2. Осы бапта көрсетiлген қатты пайдалы қазбалар өндiруге жасалған келiсiм-шарттар бойынша роялти келiсiм-шарт қолданылатын барлық кезең үшiн кесiмдi проценттiк мөлшерде белгiленедi.
 
      101-бап. Роялтидi төлеу тәртiбi
 
      1. Осы баптың 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда,

 

күнтiзбелiк ай роялти төлеудi белгiлеу жөнiндегi есептi кезең болып

табылады.

     2. Егер роялти бойынша тоқсандық төлемдердiң орташа айлық

мөлшерi есеп айырысатын ең төменгi айлық 1000 көрсеткiштен кем болса,

есептi кезең тоқсан болып табылады.

     3. Төлеушiлер роялти жөнiндегi есеп айырысуды салық тiркеу орны

бойынша салық қызметi органдарына есептi кезеңнен кейiнгi айдың онына

дейiн табыс етедi.

     4. Роялти есептi кезеңнен кейiнгi айдың он бесiнен кешiктiрiлмей

төленедi.


               24-тарау. ҮСТЕМЕ ПАЙДАҒА САЛЫНАТЫН САЛЫҚ


     102-бап. Үстеме пайдаға салынатын салық жөнiндегi жалпы

              ережелер


     "Өнiмнiң бөлiнуi туралы" келiсiм-шарттар және кең таралған

пайдалы қазбалар мен жерасты суларын өндiруге жасалған

келiсiм-шарттар бойынша қызметтi жүзеге асыратын жер қойнауын

пайдаланушылардан басқаларға осы келiсiм-шарттар пайдалы қазбалардың

басқа түрлерiн өндiрудi көздемейтiн жағдайда, үстеме пайдаға салық

103 және 104-баптарда белгiленген тәртiп пен ставкалар бойынша

салынады.


     103-бап. Үстеме пайдаға салық салынатын объект және оны есептеу

              тәртiбi


     1. Жер қойнауын пайдаланушы пайданың жиырма процентiнен жоғары

iшкi нормасын алған жағдайда жер қойнауын пайдаланушының есептi жылғы

әрбiр жеке келiсiм-шарт бойынша алған таза табысының сомасы үстеме

пайдаға салық салынатын объект болып табылады.

     2. Үстеме пайдаға салынатын салық пайданың есептi жылдың

аяғындағы iшкi нормасының қол жеткен деңгейiн негiзге ала отырып.

104-бапта белгiленген ставкалар бойынша есептеледi. Пайданың iшкi

нормасын анықтау тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi

белгiлейдi.


     104-бап. Үстеме пайдаға салынатын салық ставкалары және оны

              төлеу мерзiмдерi


     1. Үстеме пайдаға салынатын салық ставкалары мынадай мөлшерде

белгiленедi:


ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

     Пайданың iшкi нормасы                  Есептi жылғы таза табысқа

           (ПIН), %                         шаққанда %-пен алынған

                                            үстеме пайдаға салынатын

                                            салық ставкасы

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

20-дан кем немесе оған тең                            0


20-дан артық, бiрақ 22-ден кем немесе

оған тең                                              4


22-ден артық, бiрақ 24-тен кем немесе

оған тең                                              8


24-тен артық, бiрақ 26-дан кем немесе

оған тең                                             12


26-дан артық, бiрақ 28-ден кем немесе

оған тең                                             18


28-ден артық, бiрақ 30-дан кем немесе

оған тең                                             24


30-дан артық                                         30

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД


     2. Үстеме пайдаға салынатын салық жөнiндегi есептердi жер

қойнауын пайдаланушылар салық тiркейтiн орын бойынша салық қызметiнiң

органдарына есептi жылдан кейiнгi жылдың оныншы сәуiрiне дейiн табыс

етедi.

     3. Үстеме пайдаға салынатын салық есептi жылдан кейiнгi жылдың

он бесiншi сәуiрiне дейiн төленедi."

     44. 105-баптағы 2-тармақтың 4) -тармақшасы мынадай редакцияда

жазылсын:

     "4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы жерлер".

     45. 107-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:


 
       "4. 108, 112 және 114-баптар бойынша жер салығының негiзге алынатын ставкаларына Қазақстан Республикасының Үкiметi жыл сайын белгiлеп отыратын коэффициент қолданылады".
      46. 108-бапта:
      1-тармақтағы "азаматтардың жеке қосалқы шаруашылық жүргiзуiне, бау-бақшаға және саяжай құрылысына арнап берiлген жерлердi қоспағанда" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Азаматтардың жеке қосалқы шаруашылық жүргiзуiне, бау-бақшаға және саяжай құрылысына арнап берiлген жерлерге, құрылыстар салынған жердi қоса алғанда, салынатын салық ставкасы 0,01 гектар жерге 20 теңге мөлшерiнде белгiленедi."
      47. 110-бапта "табиғат қорғау, сауықтыру, қалпына келтiру және тарихи-мәдени мақсаттарға" деген сөздер "ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлерi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      48. 113-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Елдi мекеннiң шегiнде, бiрақ игерiлген аумақтардан тысқары орналасқан өнеркәсiп, көлiк, байланыс және өзге де ауыл шаруашылық мақсатындағы емес (шахталарды, карьерлердi және олардың санитариялық-қорғаныш, техникалық және өзге аймақтарын қоса) жерлерге 112-бапта көзделген ставкалар бойынша жетпiс процентке дейiн төмендетiлген салық салынады. Төмендетудiң нақты мөлшерi жергiлiктi өкiлдi органдар белгiлейдi."
      49. 29-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      "29-тарау. ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАРДАҒЫ ЖЕРЛЕРГЕ
                            САЛЫНАТЫН САЛЫҚ"
      50. 117-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "117-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы
               жерлерге салынатын салық
 
      Заңды және жеке тұлғаларға иелену немесе пайдалану үшiн берiлген ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы жерлерге салық салынуға тиiс."
      51. 118-бапта "сауықтыру және қалпына келтiру мақсатындағы" деген сөздер "ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы" деген сөздермен ауыстырылсын.
      52. 123-бапта:
      1-тармақта "табиғат қорғау мен тарихи-мәдени, сауықтыру және қалпына келтiру "мақсатындағы" деген сөздер "ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы" деген сөздермен ауыстырылсын.
      3-тармақтың 9) -тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша консервацияда тұрған объектiлер салынған жерлер."
      53. 124-баптың 1-тармағындағы "есеп-қисабын" деген сөз "декларациясын" деген сөзбен ауыстырылсын.
      54. 133-бапта:
      1-тармақтағы "0,5 проценттiк" деген сөздер "1 проценттiк" деген сөздермен ауыстырылсын:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жеке тұлғалардың кәсiпкерлiк қызметке пайдаланылмайтын

 

мүлкiне салынатын салық Қазақстан Республикасының Үкiметi уәкiлдiк

берген органның төмендегiдей ставкалар бойынша белгiлеген жылжымайтын

мүлiк құнынан жыл сайын төленiп отырады:

     1) 1 000 000 теңгеге дейiн

     жылжымайтын мүлiк құнының 0,1 процентi;

     2) 1 000 000 теңгеден 2 000 000 теңгеге дейiн

     1 000 000 теңге тұратын жылжымайтын мүлiк құнына салынатын салық

сомасы + одан артық соманың 0,15 процентi;

     3) 2 000 000 теңгеден 3 000 000 теңгеге дейiн

     2 000 000 теңге тұратын жылжымайтын мүлiк құнына салынатын салық

сомасы + одан артық соманың 0,2 процентi;

     4) 3 000 000 теңге және одан көбiнен

     3 000 000 теңге тұратын жылжымайтын мүлiк құнына салынатын салық

сомасы + одан артық соманың 0,3 процентi."

     55. 134-баптың 2-тармағындағы бiрiншi азатжол мынадай редакцияда

жазылсын:

     "2. Мына санаттардағы азаматтардың кәсiпкерлiк қызметте

пайдаланылмайтын мүлкi бойынша есеп айырысатын 1000 айлық көрсеткiш

мөлшерiнде салық салынбайтын ең төменгi деңгей белгiленедi:"

     56. 135-бапта:

     1-тармақтағы "0,5 проценттiк" деген сөздер "1 проценттiк" деген

сөздермен ауыстырылсын;

     2-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi азатжолмен толықтырылсын:


 
       "Салықты есептеу салық жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жылжымайтын мүлiк құнын негiзге ала отырып жүргiзiледi."
      57. 136-баптың 2-тармағы алынып тасталсын.
      58. 138-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Көбiнесе қолма-қол ақша қаражатымен жұмыс iстейтiн немесе тауарлар сату, жұмыстар атқару (қызмет көрсету) бойынша шектеулi айналымы бар және оларда жұмыс iстейтiн қызметкерлер саны шектеулi жеке және заңды тұлғалар, соның iшiнде шаруа және фермер қожалықтары жөнiнде салық қызметi тиiстi қаржы органдарының келiсiмi бойынша салықтардың кесiмдi сомасы патентiнiң немесе салық негiзiн анықтау мен салық есебiн жүргiзудiң жеңiлдетiлген жүйесiнiң негiзiнде салық төлеу тәртiбiн белгiлейдi.
      Жер негiзгi өндiрiс құрал-жабдығы болып табылатын шаруа және фермер қожалықтарының патентi құнына жер бонитетi балын, маусымдылығын, ауа райы жағдайын және өнiм өткiзетiн рыноктан қашықтығын ескере отырып, тiркелген жиынтық жер салығы ғана енедi.
      Шаруа және фермер қожалықтарына салынатын тiркелген жиынтық жер салығын анықтау тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi";
      6-тармақта "егер тараптардың бiрi Қазақстан Республикасының резидентi емес болса немесе салық жеңiлдiктерiн пайдаланатын ұйым болса" деген сөздер алынып тасталсын.
      59. 139-баптың 3-тармағы "осы Жарлыққа сәйкес пайдаланылатын" деген сөздерден кейiн "есептiк" деген сөздермен толықтырылсын.
      60. 147-баптың 1)-тармақшасы "аталған шоттардың" деген сөздерден кейiн "он банктiк күн iшiнде" деген сөздермен толықтырылсын.
      61. 152-бапта:
      баптың атауынан "қолдану" деген сөз алынып тасталсын:
      1-тармақта:
      "Салық қызметi органының басшысы" деген сөздерден кейiн "тиiстi

 

қаржы органының басшысымен келiсе отырып" деген сөздермен

толықтырылсын;

     "айыппұл санкцияларын қолданбау" деген сөздер "айыппұл

санкциялары" деген сөздермен ауыстырылсын;

     "бiр жылға" деген сөздер "бiр салық жылына" деген сөздермен

ауыстырылсын;

     "қоспағанда" деген сөзден кейiн "салық" деген сөзбен

толықтырылсын;

     мынадай мазмұндағы екiншi азатжолмен толықтырылсын:

     "Салық және айппұл санкцияларын төлеу мерзiмiн ұзарту тәртiбiн

Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi".

     62. 154-баптың 2-тармағы "ағымдағы" деген сөзден кейiн "және

аванстық" деген сөзбен толықтырылсын.

     63. 158-баптағы "тiкелей салық қызметiне" деген сөздер "тиiстi

бюджетке" деген сөздермен ауыстырылсын.

     64. 161-баптың 1-тармағы "ағымдық" деген сөзден кейiн "және

аванстық" деген сөзбен толықтырылсын.

     65. 163-бапта:

     баптың атауы "ағымдағы" деген сөзден кейiн "және аванстық" деген

сөзбен толықтырылсын;

     мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:


 
       "4. Бiр жыл iшiнде iс жүзiнде есептелген табыс салығының сомасы жыл бойындағы аванстық төлемдер сомасынан 10 проценттен астам мөлшерде артқан жағдайда салық төлеушiге салық салынатын табыстың 2 процентi мөлшерiнде, 25 проценттен артқан кезде - салық салынатын табыстың 5 процентi мөлшерiнде айыппұл салынады.
      5. Қосылған құнға салынатын салық бойынша есепке тұрмаған тұлғаға қосылған құнға салынатын салықты есепке алып, салық шот-фактурасын жазғаны үшiн бюджетке аударылуға тиiстi, бiрақ аударылмаған салық шот-фактурасында көрсетiлген қосылған құнға салынатын салық сомасының 100 процентi мөлшерiнде айыппұл салынады."
      66. 44-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
                        "44-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
 
      167-бап. Салық қызметiнiң мәртебесi мен құрылымы
 
      1. Салық қызметi мемлекеттiк бюджетке төлемдердiң түсiмiн көздейтiн салық заңдары мен басқа да заң актiлерi негiзiнде барлық деңгейдегi бюджеттердiң кiрiс бөлiгiнiң атқарылуы үшiн жауап беретiн бiрыңғай мемлекеттiк орган болып табылады.
      2. Салық қызметi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк салық комитетiнен, облыстар мен Алматы қаласының, аудандардың, қалалардың және қалалардағы аудандардың салық комитеттерiне тұрады. Салық қызметiнiң құрылымында Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк салық комитетiнiң Салық полициясы бас басқармасынан, облыстар мен Алматы қаласының, аудандардың, қалалардың және қалалардағы аудандардың салық комитеттерiнiң салық полициялары бөлiмдерiнен тұратын салық полициясының органы жұмыс iстейдi.
      Облыстар мен Алматы қаласының, аудандардың, қалалардың және қалалардағы аудандардың салық комитеттерi салық қызметiнiң жоғары тұрған органына бағынады және жергiлiктi атқарушы органдарға кiрмейдi.
      3. Салық қызметiн Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетiнiң төрағасы басқарады. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетiнiң төрағасын қызметке Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң ұсынуымен Қазақстан Республикасының Президентi, ал оның орынбасарларын, салық полициясы Бас басқармасының бастығын қоса алғанда - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетi төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасының Үкiметi тағайындайды.
      4. Облыстар мен Алматы қаласының, аудандардың, қалалардың және қалалардағы аудандардың салық комитеттерiнiң төрағаларын, облыстар мен Алматы қаласы салық комитеттерi төрағаларының орынбасарларын, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетiнiң құрылымдық бөлiмшелерiнiң қызметкерлерiн Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетiнiң төрағасы тағайындайды. Салық комитеттерi салық полициялары бөлiмдерiнiң бастықтарын қызметке Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетiнiң төрағасы тағайындайды.
      5. Салық полициясы мен оның жергiлiктi жерлердегi органдары Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетi төрағасының орынбасары болып табылатын Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк салық комитетiнiң Салық полициясы бас басқармасының бастығына тiкелей

 

бағынады.

     6. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк салық комитетi туралы

ереженi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.

     7. Барлық деңгейдегi салық қызметiнiң органдары заңды тұлғалар

болып табылады, банктерде шоттары мен белгiленген үлгiдегi мөрлерi

болады.

     8. Салық қызметiнiң органдары республикалық бюджет есебiнен

ұсталады.


     168-бап. Салық қызметi жұмысының құқықтық негiзi


     Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Жарлық және

Қазақстан Республикасының өзге де заңдары салық қызметi жұмысының

құқықтық негiзi болып табылады.


     169-бап. Салық қызметiнiң негiзгi мiндеттерi


     Салық қызметiнiң негiзгi мiндеттерi мыналар болып табылады:


 
       бюджетке салықтар мен төлемдердiң толық әрi уақытылы түсуiн,

 

тиiстi жылға республикалық және жергiлiктi бюджеттерде бекiтiлген

мөлшер мен сомада мемлекет алдындағы өзге де қаржы мiндеттемелерiн

қамтамасыз ету;

     салық заңдарының тиiмдiлiгiн зерделеу;

     басқа мемлекеттермен салық салу мәселелерi жөнiндегi заңдардың,

шарттардың жобаларын әзiрлеуге қатысу;

     салық төлеушiлерге олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру,

салық төлеушiлерге салық заңдарындағы және салық салу жөнiндегi

нормативтiк құқықтық актiлердегi өзгерiстер туралы дер кезiнде

хабарлап отыру.


     170-бап. Салық қызметi органдарының басқа мемлекеттiк

              органдармен өзара қатынастары 
       1. Салық қызметiнiң органдары орталық және жергiлiктi атқарушы өкiмет органдарымен, құқық қорғау, қаржы және басқа да мемлекеттiк бақылау органдарымен өзара iс-қимыл жасап отырады, бiрлескен бақылау шараларын қолданады, осы Жарлықтың 175-бабының ережелерiн ескере отырып, өзара ақпарат алмасуды қамтамасыз етедi.
      2. Мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының салық заңдары мен республикалық және жергiлiктi бюджеттерге басқа да төлемдер туралы заңдардың орындалуына бақылау жасау жөнiндегi мiндеттердi орындауда, салық заңдарын бұзушылыққа және қылмысқа қарсы күресте салық қызметi органдарына жәрдемдесiп отыруға мiндеттi.
      3. Бюджетте салықтар мен төлемдердi толық және уақтылы төлеуге мемлекеттiк бақылау жасауды қамтамасыз етуге салық қызметiнiң органдары ғана уәкiлеттi."
      67. 171-бапта:
      1-тармақта:
      1)-тармақша: "мемлекет мүдделерiн" деген сөздерден кейiн "және мемлекет алдындағы өзге де қаржылық мiндеттемелердi" деген сөздермен толықтырылсын;
      3)-тармақшада "Қаржы министрлiгi Бас салық инспекциясының бастығы" деген сөздер "Мемлекеттiк салық комитетiнiң төрағасы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      9)-тармақша "салық төлемеуге" деген сөздерден кейiн "салық төлеуден жалтаруға немесе мемлекет алдындағы өзге де қаржылық мiндеттемелерiн орындамауға" деген сөздермен толықтырылсын;
      12)-тармақша "салық төлеуден жалтарып жүрген" деген сөздерден кейiн "олардың мемлекет алдындағы қарызы немесе декларация тапсырудан жалтаруы туралы өздерiне қатысты ресми мәлiметтер түскен" деген сөздермен толықтырылсын;
      13)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "13) салық қызметi органдары басшыларының нұсқамасы бойынша салық төлеушiлерге тексеру жүргiзу;"
      мынадай мазмұндағы 14)-тармақшамен толықтырылсын:
      "14) қаржы органдарына Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi белгiлеген нысанда және мерзiмде салықтардың түскен сомасы мен бюджет алдындағы өзге де қаржылық мiндеттемелер туралы есептер тапсыру."
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Осы Жарлықты қолдану жөнiндегi актiлердi Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен келiсе отырып, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк салық комитетi әзiрлейдi және бекiтедi."
      68. 172-баптың 3)-тармақшасындағы "инспекциялар" деген сөз "органдар" деген сөзбен ауыстырылсын.
      69. 176-бапта:
      7-тармақ алынып тасталсын:
      8-тармақтағы "Қаржы министрi" деген сөздер "Мемлекеттiк салық комитетiнiң төрағасы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8, 9 және 10-тармақтар тиiсiнше 7, 8 және 9-тармақтар деп есептелсiн.
      70. 179-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң немесе Құзыреттi орган мен отандық немесе шетелдiк жер қойнауын пайдаланушылар арасында жер қойнауын пайдалану жөнiндегi 1996 жылғы 1 қаңтарға дейiн жасалған келiсiм-шарттарда, сондай-ақ мiндеттi салық сараптамасынан өткен, 1996 жылғы 1 қаңтардан бастап 1996 жылғы 1 қазанға дейiнгi кезеңде жасалған келiсiм-шарттарда белгiленген салық салу ережелерi олардың қолданылу мерзiмiнде сақталады."
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Осы Жарлықтың 152-бабына сәйкес 1997 жылғы 1 шiлдеге дейiнгi кезенде берiлген салық төлеу мерзiмiн ұзарту бюджетке салық жарнасын уақтылы төлемегенi үшiн өсiм есептелмей жүзеге асырылады."
      2-бап. Осы Заң 1997 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енгiзiлсiн, бұған 1997 жылғы 1 шiлдеден бастап күшiне енгiзiлетiн Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Салықтар және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" заң күшi бар Жарлығының 40-бабына, 41-бабының 3-тармағына, 53-бабына, 54-бабының 5-тармағына, 68-бабының 2-тармағының екiншi бөлiгiне, 80-бабының 2-тармағына, 136-бабының 2-тармағына енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар қосылмайды.
 

     Қазақстан Республикасының

         ПрезидентiЕгер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады