2003 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743,, 744, 745-қосымшаларға сәйкес Қазақстан республикасының Президенті Іс басқармасының 2003 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
724 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      "Әкiмшілік шығындар" 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 112644 мың теңге (жүз он бiр миллион алты жүз қырық төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 21, 22, 23, 24 және 25 баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған, Қазақстан Республикасы органдары жұмысшыларының еңбекақысын төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының орталық аппаратының қызметiн, оған жүктелген мiндеттердi барынша тиiмдi орындау үшiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының - орталық органының аппаратын күтiп ұстау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкімшілік

      шығындар

      001 Орталық Штат саны 149 бiр. Жыл Қазақстан

      органның лiк мөлшерiнде бойы Республикасы.

      аппараты бекiтiлген кесiмдi Президентінің

      шегiне сәйкес Іс басқармасы

      Қазақстан Республикасы

      Президентiнiң Іс

      басқармасының орта.

      лық аппаратын күтіп

      ұстау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентiнің Iс басқармасына жүктелген қызметтердi сапалы және мезгiлiнде орындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      725 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      "Бiлiктiлiктi арттыру және кадрларды даярлау" 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 420 мың теңге (төрт жүз жиырма мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтi құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегi Заңының 3-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Лауазымдық мiндеттердi тиiмдi орындау және кәсіби шеберлiгiн жетiлдіру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiби қызметiнiң саласындағы білім бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiм, iскерлiк және дағдыларын толықтыру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 Бiлiктiлiктi Бекiтiлген бiлiк. Жыл Қазақстан

      арттыру және тiлiктi арттыру, бойы Республикасы

      кадрларды оның ішінде мем. Президентінің

      даярлау лекеттiк тiлдi Іс басқармасы

      оқыту жоспарына

      005 Мемлекеттiк сәйкес мемлекеттiк

      қызметшілер. қызметкерлердің

      дің бiлiктi. бiлiктiлiгiн арттыру

      лігін арттыру жөніндегi қызметтердi

      сатып алу. Бiлiктiлiк.

      тi арттыру курсынан

      өтетiн мемлекеттік

      қызметкерлердiң бiр

      жылдағы орташа

      саны - 37.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiң қазiргi уақыттағы экономикалық талаптарына және ресурстық мүмкiндiктерiне сәйкес кәсiби мемлекеттiк қызметтiң талаптарына жауап беретiн мемлекеттiк қызметшiлердің сапалы оқуын қалыптастыру және оның жүйесiн дамыту арқылы мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      726 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Азаматтардың жеке санаттарына медициналық жәрдем көрсету" 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 702335 мың теңге (жетi жүз екі миллион үш жүз отыз бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 16, 25, 26 және 42-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы азаматтары денсаулығының жағдайын жақсарту бойынша қолданылатын бiрiншi кезектегi iс-шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының Медициналық орталығына тiркеу тәртiбi туралы" 1999 жылғы 21 желтоқсандағы N ІБ - 01/76 Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының бұйрығы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының Медициналық орталығына тiркелген және қызмет көрсетiлетiн азаматтар санаттарының денсаулығын сақтау және нығайту.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: тiркелген құрамға бiлiктi және маманданған медициналық жәрдем көрсету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 031 Азаматтардың Ауруханалардың Жыл Қазақстан

      жеке санат. стационарларында бойы Республикасы

      тарына меди. тiркелген құрамның Президенті

      циналық жәр. 5170-тең кем емес Іс басқарма.

      дем көрсету пациенттерiн емдеу, сының

      келiп қаралу саны - Медициналық

      222031, жедел жәрдем орталығы

      шақыру - 6676. Ресми

      делегацияларға, рес.

      публикалық және халық.

      аралық конференциялар

      мен кеңестерге меди.

      циналық қызмет көрсету,

      мемлекеттің, оның

      iшiнде шет елдің де

      күзетiлетiн тұлғала.

      рына медициналық

      қызмет көрсетуде ерiп

      жүру.

      Аурудың деңгейiн

      1000 адамға шаққанда

      5000-нан асырмау.

      -----------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық орталығына тiркелген және қызмет көрсетiлетiн азаматтар санаттарының ауруын төмендету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      727 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету" 032 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 17979 мың теңге (он жетi миллион тоғыз жүз жетпiс тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тiркелген құрамға көрсетiлетiн медициналық жәрдемнің көлемi мен сапасын жақсартуға негiз болатын қазiргi заманғы медициналық технологияларды аурудың алдын алу, зерттеу және емдеу салаларына енгiзу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының Медициналық орталығына ведомстволық қарасты мекемелер мен кәсiпорындардың жүйесiнде қазiргi заманғы медициналық технологияларды әзiрлеу және енгiзу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 032 Медициналық Қазақстан

      ұйымдарды тех- Республикасы

      никалық және Президенті

      ақпараттық қам- Іс басқарма.

      тамасыз ету. сы Медицина.

      лық орталығы.

      30 Медициналық Жүктелген қызметтер. Жыл ның Қазіргі

      мекемелердi ді орындау мақсатын. бойы заманғы

      техникалық да штат санының 23 медициналық

      және ақпарат- бiрлiкпен бекiтiлген технология.

      тық қамтама. лимитiне сәйкес қа- ларды

      сыз ету зiргi заманғы медици. енгізу

      орталығы налық технологияларды орталығы

      енгiзу орталығын

      күтiп ұстау.

      -----------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: жаңа технологиялар жөнінде Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық Орталығына ведомстволық қарасты мекемелердің ақпараттық хабардар болу деңгейiн көтеру; Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық Орталығын тұрақты қаржыландыру негiзiнде, тiркелген құрамға медициналық қызмет көрсетудiң бiлiктiлiгi мен сапасын көтеру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      728 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының объектілерiн салу және қайта жаңарту" 033 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4872524 мың теңге (төрт миллиард сегiз жүз жетпiс eкі мың миллион бес жүз жиырма төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзі: Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегі N 378 Жарлығы ; "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" Астана қаласының 2005 жыл кезеңiне дейiнгi әлеуметтік-экономикалық дамуы жөнiндегі мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру бойынша iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 20 сәуiрдегі N 534 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: аса маңызды мемлекеттік объектiлердiң құрылысы.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының объектілерiн салу және қайта жаңарту.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 033 "Қазақстан Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      Республикасы касы Президентi Iс бойы Республикасы

      Президенті басқармасының Президенті

      Іс басқарма. объектілерiнiң Іс басқармасы

      сының объек. құрылысының жобалау-

      тілерін салу сметалық құжаттама.

      және қайта сына сәйкес:

      жаңарту" 1. Қазақстан Респуб.

      ликасының Парламентi

      Мәжілiсінің 400 орын.

      дық бiрлескен мәжiліс.

      тер залы бар ғимаратын

      (28740 шаршы м.) және

      стратегиялық зерттеулер

      институты, кеңсе мен

      қордың өтпелi құрылыс

      жұмыстары (8137,1

      шаршы м.);

      2. Есiлдің сол жақ

      жағалауында әкiмшiлiк

      ғимараттары (25000

      шаршы м.);

      3. "Оқжетпес" шипажайы;

      4. 180 оқушыға арнал.

      ған сержанттар мектебi

      (23249 шаршы м.);

      5. Есiл өзенiнiң сол

      жақ жағалауында

      салынып жатқан 5

      объектiлерде станция,

      абоненттiк қондырғылар,

      үкіметтiк байланыстың

      байланыстырушы желiлерi

      мен басқа да құрылыста.

      рын жоспарлау және салу.

      6. Мемлекеттiк резиден.

      циялардың объектiлерi

      (20000 шаршы м.)

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Есiл өзенiнiң сол жақ жағалауында әкiмшiлiк ғимарат (объектiнің сметалық құнының 74%) және мемлекеттiк резиденциялардың объектiлерінің құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемiн орындау. Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжілісінің 400 орындық бiрлескен мәжiлiстер залы, Стратегиялық зерттеулер институты, кеңсе мен қор, "Оқжетпес" шипажайы, 180 оқушыға арналған сержанттар мектебi, станциялар, абоненттiк қондырғылар, үкiметтiк байланыстың байланыстырушы желiлерi мен басқа да құрылыстарын жоспарлауын және салуын аяқтау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      729 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Литерлiк рейстерге қызмет көрсету" 034 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2196195 мың теңге (екi миллиард жүз тоқсан алты миллион жүз тоқсан бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық Заңының 28, 30-баптары "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы ; "Бүркiт" мемлекеттiк авиакомпаниясы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 18 мамырдағы N 745 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентiнiң және қызмет көрсетiлетiн тұлғалардың кедергiсiз жол жүруiне жағдай жасау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: литерлік рейстердi ұйымдастыру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 034 Литерлік рейс. Қазақстан Респуб. Жыл Қазақстан

      терді қамтама. ликасы Президенті. бойы Республикасы

      сыз ету нің жұмыс кестесiне Президентінің

      сәйкес Қазақстан Іс басқармасы

      Республикасы Президентi

      мен қызмет көрсетіл.

      етін тұлғалардың

      литерлік рейстерін

      ұйымдастыру 900

      сағат. Литерлік

      рейстердің қауiпсiз.

      дігін және қажеттi

      байланыспен қамтама.

      сыз eту.

      -----------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындауда күтiлетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Президентi мен қызмет көрсетiлетiн тұлғалар жұмысын жұмылдыру және жеңiлдетудi қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      730 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Мемлекеттiк резиденциялардың қызметiн қамтамасыз ету" 035 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1032002 мың теңге (бiр миллиард отыз екi миллион екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық Заңының 28 және 30 баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнің "Мемлекеттiк резиденциялар дирекциясы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру туралы" 1997 жылғы 8 қазандағы N 1428 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiк резиденцияларды жоғары деңгейде толық күтіп ұстау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттiк резиденцияларды пайдалану және ресми iс-шараларды өткізу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 035 Мемлекеттік Жалпы көлемі Жыл Қазақстан

      резиденция. 84500 шаршы метр бойы Республикасы

      лардың қызмет және оның жанын. Президентінің

      етуін қамта. дағы көлемі 195430 Іс басқармасы

      масыз ету га аймақты мем.

      лекеттік резиден.

      цияларға толық

      қызмет көрсету;

      ресми іс-шараларға

      қызмет көрсету.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындауда күткен нәтижелер: ресми іс-шараларды жоғары деңгейде өткізу; қызмет көрсететін мемлекеттік резиденциялардың қанағаттанарлық жағдайы.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      731 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Үкiмет үйлерiн ұстау" 036 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 731647 мың теңге (жетi жүз отыз бiр миллион алты жүз қырық жетi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы ; "Кейбiр республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарды қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1724 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының "Қараөткел" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 17 маусымдағы N 793 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қызмет ғимараттарын пайдалануды жүзеге асыру және жабдықтау функциясы.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгi мен Үкiметiн материалдық-техникалық, әлеуметтік-тұрмыстық жағынан қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 036 Үкімет Жалпы көлемі Жыл Қазақстан

      үйлерін ұстау 53101,7 шаршы метр бойы Республикасы

      үкімет үйіне және Президенті

      маңайында орналас. Іс басқарма.

      қан 10,5 га алаң. сының Шаруа.

      ға кешендік қызмет шылық

      көрсету. басқармасы

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Мемлекеттік органдар қызметкерлеріне еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      732 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ормандар мен жануарлар дүниесiн сақтау, қорғау және молайту" 037 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 80430 мың теңге (сексен миллион төрт жүз отыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықты негiзi: "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73, 74-баптары ; "Бурабай" мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 12 тамыздағы N 1246 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджетi қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Бурабай таулы-орман кеңiстiгiнің экожүйесiнiң тұтастығын сақтау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Бурабай таулы-орман кеңiстiгiнiң бiрегей табиғи кешенiн сақтау бойынша iс-шаралар жүргiзу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 037 Ормандар мен "Бурабай" мемлеке. Жыл Қазақстан

      жануарлар ттік ұлттық табиғи бойы Республикасы

      дүниесiн паркi" мемлекеттік Президентінің

      сақтау, қор. мекемесiн ұстау үшiн Іс басқармасы

      ғау және орман, жануарлар дү.

      молайту ниесiн қорғау бойын.

      030 "Бурабай" ша жүктелген мiндет.

      мемлекеттiк тердi орындау мақса.

      ұлттық табиғи тында орман, жануар.

      паркi лар дүниесiн, су

      pecуpcтарын сақтау,

      қорғау және молайту

      саласында ғылыми-

      зерттеу жұмыстарын

      жүргiзу үшiн 264 штат

      санын ұстау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Табиғи кешеннiң сақталуын және экожүйенiң жақсаруын қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      733 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ресми делегацияларға қызмет көрсету" 038 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 214000 мың теңге (екi жүз он төрт миллион теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуірдегі N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ресми делегацияларға жоғары деңгейде қызмет көрсету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттері: ресми делегацияларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 038 Ресми делега. Ресми шақырылған Жыл Қазақстан

      цияларға қыз. тұлғалардың орнала. бойы Республикасы

      мет көрсету суын ұйымдастыру, Президенті

      Көлiкпен қамтамасыз Іс басқарма.

      ету; Ресми шаралар. сының

      ға қызмет көрсету: Шаруашылық

      салтанатты және басқармасы

      ресми ас беруді,

      кездесулерді және

      басқа шараларды

      өткізу; Мемлекет

      Басшысы және Үкімет

      Басшысы атынан

      кәдесыйлар, естелік

      сыйлықтар қорын

      құру және сатып алу.

      720адам-күн көле.

      мінде ресми шаралар

      өткізу. <*>

      -----------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттік бағдарламаны күтілетін нәтижелер: ресми делегацияларды қабылдау, Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейдегі имиджін арттыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      734 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Республикалық деңгейдегi санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау" 039 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25443,0 мың теңге (жиырма бес миллион төрт жүз қырық мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықты негiзi: Қазақстан Республикасының "Тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық игілігi туралы" 1994 жылғы 8 шілдедегi Заңының 11-бабы; Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау туралы" 1997 жылғы 19 мамырындағы Заңының 13-бабы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнің қаулысымен бекiтілген "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қызметi туралы" 1995 жылғы 25 сәуiрдегі N 547 Ережесi ; Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау iсi жөніндегi агенттігi мен Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының Медициналық орталығының "Күзетілетiн тұлғалардың сапарының медициналық қауiпсiздiгiн күшейту жөнiндегi қосымша шаралар туралы" 2000 жылғы 31 наурызындағы N 194/45 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшілiгінiң Басшысы бекiткен Күзетілетiн тұлғалардың елiмiздiң аймақтарына сапарын медициналық қамтамасыз ету туралы 2000 жылғы 15 мамырдағы тәртiбi; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Елiмiздің мемлекеттiк қызметшілерi мен күзетілетiн тұлғаларына медициналық қауіпсiздіктi және санитарлық-эпидемиологиялық игілiктi қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Санитарлық заңнаманы бұзушылықтың алдын алу және оған жол бермеу сонымен қатар қоршаған ортаның қолайсыз факторларын айқындау және жою. Елiмiздің күзетiлетiн тұлғалары мен ресми делегацияларының сапарына медициналық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 039 Республикалық Қазақстан

      деңгейдегi Республикасы

      санитарлық- Президенті

      эпидемиология. Іс басқармасы

      лық қадағалау Медициналық

      30 Санитарлық- Жүктелген қызмет. Жыл орталығының

      эпидемиология. тердi орындау бойы санитарлық-

      лық станция мақсатында штат эпидемиоло.

      саны 46 бiрлiкпен гиялық

      бекiтiлген лимитке станциясы

      сәйкес санитарлық

      -эпидемиологиялық

      станцияны күтіп

      ұстау.

      -----------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жұқпалы аурулар мен кәсiби аурулардың ошағының болмауы. Объектiлерде тұрақты санитарлық-эпидемиологиялық жағдай.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      735 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Медициналық жабдықтарды ортақтасып сатып алу" 042 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 97000 мың теңге (тоқсан жетi миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын қорғау жөнiнде" 1997 жылғы 19 мамырындағы Заңының 42-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы азаматтары денсаулығының жағдайын жақсарту бойынша қолданылатын бiрiншi кезектегi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырындағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасы Медициналық орталығының мекемелерiн қазiргi заманғы медициналық жабдықтармен жабдықтау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Медициналық жабдықтарды сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 042 Медициналық Жабдықтарды сатып Жыл Қазақстан

      жабдықтарды алу: бойы Республикасы

      ортақтаса 1. Телемедицинаға Президенті

      сатып алу арналған бағдарлама. Іс басқарма.

      лық - аппарат кешенi сының

      - 1 дана; Медициналық

      2. Микроорганизмдер. орталығы

      дің универсалды

      хромографиялық ана.

      лизатор - 1 дана;

      3. Реанимобиль -

      1 дана;

      4. "Соболь" автома.

      шинасының базасын.

      дағы жедел жәрдем

      машинасы - 1 дана;

      5. Үлкентолқынды

      литотрипсиялық

      терапевтiк қондырғы

      - 1 дана;

      6. Абдоминалдық

      хирургияға арналған

      базалық жиынтық

      - 1 дана.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: қазiргi заманғы емдеу әдiстерін енгiзуге мүмкiндiк беретiн, медициналық жабдықтардың әлемдiк стандарттарға сәйкестiгi. Кепiлдемесі бар пайдалану мерзiмдерінің болуы.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      736 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Спорттық жылқы шаруашылығын дамыту" 044 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 22860 (жиырма екi миллион сегiз жүз алпыс мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 маусымдағы Заңының 15 және 25-баптары , "Қазақстан Республикасы Президентi Іс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: спорттық жылқы шаруашылығын дамыту.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: спорттық жылқы шаруашылығы саласындағы өндiрiстiк-шаруашылық қызметтi жүзеге асыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 044 Спорттық жыл. "Күйгенжар" РМК- Жыл Қазақстан

      қы шаруашылы. ның атты-спорт бойы Республикасы

      ғын дамыту манежінің база. Президенті

      сында ат спортын Іс басқарма.

      дамыту сының

      Шаруашылық

      басқармасы

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: асыл тұқымды жылқылардың генетикалық мүмкіндігін және спорттық көрсеткіштерін жақсарту.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      737 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Мемлекеттiк наградаларды, олардың құжаттарын, құрмет дипломдарын және кеуде белгiлерiн дайындау" 046 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 35000 мың теңге (отыз бес миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 2-бабы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградаларына ұсыну және оларды беру, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары құжаттарының үлгiсiн дайындау және Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларының белгілерiн бейнелеу тәртiбi жөнiндегi Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 8 қарашадағы N 90 Өкiмi .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: (наградалар резервiн) жинақтаушы қорды толықтыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк наградалар, олардың құжаттарын, құрмет дипломдарын және кеуде белгiлерiн дайындау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 046 Мемлекеттік Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      наградалар, касының Президентi бойы Республикасы

      олардың Әкiмшiлiгiнiң тап. Президенті

      құжаттарын, сырысы бойынша Іс басқарма.

      құрмет Қазақстан Республи. сының Шаруа.

      дипломдарын касы алдындағы зор шылық

      және кеуде қызметi үшiн 140 басқармасы

      белгiлерiн дана мемлекеттiк

      дайындау награда және 7488

      алқа, олардың құжат.

      тарын, құрмет диплом.

      дарын және кеуде

      белгiлерiн дайындау;

      жинақтаушы қор (наг.

      радалар резервiн)

      құруды қолдау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттік наградалар дайындау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      738 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Президентi Телерадиокешені" КЕЖАҚ арқылы мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу" 051 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 520922 мың теңге (бес жүз жиырма миллион тоғыз жүз жиырма екi мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi туралы" 2000 жылғы 20 шiлдедегi Заңының 9-бабы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Телерадиокешенi" мемлекеттік мекемесiнiң қайта ұйымдастыру туралы" 1999 жылғы 17 тамыздағы N 1178 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiң әлемдегi қолданылып жүрген имиджін нығайту. Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметінің қызметi туралы тұрғындарды хабардар ету. Қазақстан Республикасы Президентiнiң телерадиокешенi" КЖАҚ-тың материалдық-техникалық базасын нығайту. <*>

      Ескерту. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттері: Республиканың имиджін нығайту үшiн мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу. Есiл өзенiнің сол жақ жағалауында Қазақстан Республикасы Президентiнің Резиденциясын жобалау және техникалық жарақтандыру. <*>

      Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 051 "Қазақстан Жоғары кәсiптiк Жыл Қазақстан

      Республикасы деңгейде берiлген бойы Республикасы

      Президентi тақырып бойынша Президенті.

      Телерадиоке. бейнематериалдарды нің Іс

      шені" КЕЖАҚ дайындау. Қазақстан басқармасы

      арқылы мемле. Президентiнiң

      кеттiк ақпа. мұражайын негізгi

      раттық материалдардың

      саясатты негізiнде кәсiби

      жүргiзу бейне- кассеталар

      мен лазерлiк компакт-

      дискiлер арқылы

      толықтыру. Қазақ.

      стан Республикасы

      Президентiнің мұра.

      жайын хронология

      бойынша жүйелендiру,

      сонымен қатар

      деректi ақпараттарды

      компакт-дискілерде

      сақтау. Қазақстан

      Республикасы Прези.

      дентiнің жеке меншiк

      және мемлекеттiк

      бейне мұражайын

      толықтыру. 4 бейне

      фильм шығару.

      Бейне материалдарды

      әзiрлеу және Респуб.

      ликалық теле-арналар

      және қажеттiлiгiне

      қарай 180,44 сағат

      басқа да бұқаралық

      ақпарат құралдары

      бойынша көрсету.

      Қазақстанның қазiргi

      тарихи жағдайларының

      бейнесiн көрсететiн

      бейне деректермен

      Президенттiң бейне

      мұражайын толықтыру

      - 180,0 сағат. 4

      камералы студия жаб-

      дығын, аппаратты

      транскодтау, телеви-

      зиялық журналистiк

      жиынтық сатып алу;

      аппараттық-студиялық

      блокты жобалау; жаб-

      дықты тұрған орнында

      инсталляциялау; пай-

      далануға қосу үшiн

      "Қазақстан Республикасы

      Президентiнің телера-

      диокешенi" КЖАҚ-тың

      жарғылық капиталын

      ұлғайту. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: тұрғындарды өткiзiлiп жатқан реформалардың әлеуметтiк-экономикалық саяси курстарымен кеңiнен хабардар ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      739 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Әкiмшiлiк ғимараттарды сақтандыру" 052 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11917 мың теңге (он бiр миллион тоғыз жүз он жетi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шiлдедегi (Ерекше бөлiгi) Азаматтық кодексiнiң 803, 804, 809, 827, 828 және 831-баптары, "Сақтандыру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының 4 және 7-баптары .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк мүлiктiң сақталуын қамтамасыз ету, сақтандыру себебi туындаған кезде шығын орнын қалпына келтіру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тiлсiз қияпат, өрт, жарылыс және басқа да қауiптi жағдайлар кезiнде әкiмшiлiк ғимараттарды сақтандыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 052 Әкімшілік "Сақтандыру қызметі Жыл Қазақстан

      ғимараттарды туралы" Қазақстан бойы Республикасы

      сақтандыру Республикасының Президенті

      2000 жылғы 18 жел. Іс басқарма.

      тоқсандағы Заңы сы

      негiзiнде және

      сақтандыру агенттерi

      ұсынған сақтандыру

      шартына сәйкес

      4 әкiмшiлiк ғимарат.

      ты сақтандыруға

      келiсiм-шарт бекiту.

      Келiсiм шарт бойынша

      сақтандыру жарналарын

      төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Әкiмшiлік ғимараттарды берiк сақтандыру, сондай-ақ сақтандыру себебi кезінде уақытында сақтандыру төлемдерiн төлеу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      740 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Мемлекеттiк резиденцияларды сақтандыру" 053 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6632 мың теңге (алты миллион алты жүз отыз екi теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шiлдедегi (Ерекше бөлiгi) Азаматтық кодексiнiң 803, 804, 809, 827, 828 және 831-баптары, "Сақтандыру қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының 4 және 7-баптары .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк мүлiктiң сақталуды қамтамасыз ету, сақтандыру себебi туындаған кезде шығын орнын қалпына келтiру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: тiлсiз қияпат, өрт, жарылыс және басқа да қауіпті жағдайлар кезiнде мемлекеттiк резиденцияларды сақтандыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 053 Мемлекеттік "Сақтандыру қызметi Жыл Қазақстан

      резиденция. туралы" Қазақстан бойы Республикасы

      ларды Республикасының Президентінің

      сақтандыру 2000 жылғы 18 жел. Іс басқармасы

      тоқсандағы Заңы

      негiзiнде және

      сақтандыру агент.

      терi ұсынған

      сақтандыру шартына

      сәйкес 11 мемлекет.

      тiк резиденцияларды

      сақтандыруға келiсім-

      шарт бекiту. Келiсiм

      шарт бойынша сақтан.

      дыру жарналарын төлеу.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк резиденцияларды сенiмдi түрде сақтандырып қорғау, сондай-ақ қауiптi жағдай туғанда дер кезiнде сақтандыру жарнасын төлеу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      741 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Автомашиналар паркiн жаңарту" 203 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 376688 мың теңге (үш жүз жетпiс алты миллион алты жүз сексен сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн орталықтандырылған жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк органдар үшiн автомашиналар паркiн орталықтандырылған сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 203 Мемлекеттiк Қазақстан Респуб. Жыл Қазақстан

      органдардың ликасының Үкiметi бойы Республикасы

      автомашина белгiлейтiн тәртiп. Президенті

      паркін те мемлекеттiк Іс басқарма.

      жаңарту органдар үшiн сының

      автомашиналар Шаруашылық

      сатып алу. басқармасы

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттік органдарға сапалы көлiк қызметiн көрсету және қауiпсiздiктi қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      742 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Литерлік рейстердi жүзеге асыратын әуе кемелерi үшiн ангарларды арнайы жабдықтау" 205 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 241650 мың теңге (екi жүз қырық бір миллион алты жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық Заңының ; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы ; "Бүркiт" мемлекеттiк авиакомпаниясы" республикалық мемлекеттік кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 18 мамырдағы N 745 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: әуе кемелерiне техникалық қызмет көрсету үшiн ангар кешендерiнiң цехтарын жабдықтау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жаңадан салынған ангарды жабдықтау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 205 Литерлік Жабдықтарды сатып Жыл Қазақстан

      рейстердi алу: ұшақты қою бойы Республикасы

      жүзеге асыра. және көтеру; сал. Президентінің

      тын әуе кеме. қындату, радиобай. Іс басқармасы

      лерi үшiн ланыс, электрожаб.

      ангарларды дықтау, өрт сөндiру,

      арнайы отын жүйелерi,

      жабдықтау индикация, сумен

      жабдықтау және

      канализация, нави.

      гация және гидро.

      жүйелердің тұрмыстық

      жабдықтарына қызмет

      көрсету; шассиге,

      планерге, қозғалт.

      қыштарға, көмекшi-күш

      қондырғыларға қызмет

      көрсету; жалпы таға.

      йындауға үшін; әуе

      кемелерiне техникалық

      қызмет көрсететiн

      жабдықтар, құрал-сай.

      мандар және басқасы.

      Саны 100 дана жететiн

      жабдықтар алынады деп

      күтілуде.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: әуе кемелерiне техникалық қызмет көрсететiн жабдықтардың әлемдiк стандарттарға сәйкес келуiн пайдаланудың кепiлдемелiк мезгiлiнiң болуы.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      743 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Парламентi жатақханасы құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасын әзiрлеу" 305 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15000 мың теңге (он бес миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегі N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Парламентi жатақханасы құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасын әзiрлеу.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Парламентi жатақханасы құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасын қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 305 Қазақстан Мемлекеттік құры. Жыл Қазақстан

      Республикасы рылыс сараптамасы. бойы Республикасы

      Парламенті мен тиісті келісу Президентінің

      жатақханасы арқылы 90 бір Іс басқармасы

      құрылысының пәтерлі Қазақстан

      жобалық-сме. Республикасы

      талық құжат. Парламенті жатақ.

      тамасын ханасы құрылысының

      дайындау жобалық-сметалық

      құжаттамасын дайындау.

      Мемлекеттік сараптама

      жүргізу.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Мемлекеттік сараптамадан өткен Қазақстан Республикасы Парламенті жатақханасы құрылысының жобалық-сметалық құжаттамасы.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      743-1-қосымша

      Ескерту. 743-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Президентінің Іс басқармасы

      _________________________________

      бюджеттік бағдарламаның әкiмгері

      306 "Қазақ ұлттық музыка академиясының оқу корпусының

      концерт залымен бiрге құрылысын аяқтау" республикалық бюджеттiк бағдарламасының 2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 108000 мың теңге (жүз сегiз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Президентi Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы ; "Астана қаласының 2005 жылға дейiнгi "Астананың гүлденуi-Қазақстанның гүлденуi" атты Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру бойынша iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң N 534 қаулысы ; 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Президенттiң қатысуымен өткен "2003 жылы Астана қаласын салу және дамыту бойынша мiндеттер туралы" мәжiлiсiнiң N 01-8.15 хаттамасы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақ ұлттық музыка академиясының оқу корпусының концерт залымен құрылысын аяқтау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақ ұлттық музыка академиясының оқу корпусының концерт залымен құрылысының аяқталуын қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру бойынша iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. |маның | бағдарламаны) |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру бойынша |мерзімі|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | |

      | |ның |маның) | | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 306 Қазақ Белгiленген тәртiппен Жыл Қазақстан

      ұлттық мемлекеттiк бекіту бойы Республика.

      музыка мен сараптамадан өткен сының Іс

      академия. жобалау-смета құжатта. басқармасы

      сының оқу масына сәйкес Қазақ

      корпусы. ұлттық музыка академия.

      ның сының концерт залы бар

      концерт оқу корпусының

      залымен құрылысын (9445 шаршы

      бiрге метр) аяқтау

      құрылысын

      аяқтау

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаларды орындаудан күтілетiн нәтиже: Қазақ ұлттық музыка академиясының оқу корпусының концерт залымен құрылысын аяқтау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      744 қосымша

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ақпараттық жүйелеріне ілесе жүру" 500 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 39837 мың теңге (отыз тоғыз миллион сегіз жүз отыз жеті мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегі N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметін ақпараттандырудың бірыңғай бағдарламасын жүзеге асыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық жүйелерге ілесе жүрудің жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 500 Қазақстан 200 пайдаланушыны Жыл Қазақстан

      Республикасы Интернет жүйесіне бойы Республикасы

      Президентінің қосу. 5 ақпараттық- Президентінің

      Іс басқармасы. талдау материал. Іс басқармасы

      ның ақпарат. дары мен электрон.

      тық жүйелері. дық халықаралық

      не ілесе жүру ақпаратқа қосу

      және жазылу.

      146 бірліктегі

      компьютерлік тех.

      никаға сервистік

      кепілдемеден кейін

      қызмет көрсету.

      2 бірліктегі Web-

      сайтқа ілесе жүру.

      Компьютерлік тех.

      никаға қажет мате.

      риалдар мен қосалқы

      бөлшектерді сатып алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: ақпараттық жүйелердің тоқтаусыз жұмыс істеуін және жоғары деңгейін қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      745 қосымша

      Ескерту. 745-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.02. N 150я қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ақпараттық жүйелерін дамыту" 600 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 69731 мың теңге (алпыс тоғыз миллион жеті жүз отыз бір мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы Iс Басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" 2000 жылғы 21 сәуiрдегі N 378 Жарлығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі мен Үкіметін ақпараттандырудың бірыңғай бағдарламасы.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық жүйелерді материалдық-техникалық және бағдарламалық қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Р/с!Бағ.!Кіші!Бағдарламаның! Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!(кіші бағдар.!(кіші бағдарлама. ! асыру ! орындаушы.

      !лама!дар.! ламаның) !ларды) іске асыру !мерзімі! лар

      !ның !лама! атауы ! жөніндегі ! !

      !коды!ның ! ! іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 600 Қазақстан Саны 287 бiрлiк ком Жыл Қазақстан

      Республикасы пьютерлік тех. бойы Республикасы

      Президентінің ника паркiн сатып Президентінің

      Іс басқармасы.алу және және Іс басқармасы

      ның ақпарат. жаңарту.Мыналарды:

      тық жүйелерін 1 бiрлiк сканер,

      дамыту 1 бiрлiк сервер,

      Қазақстан Респуб-

      ликасы Президен-

      тiнiң қатысуымен

      өтетiн сапарлық iс

      -шараларды аудио-

      ақпараттық қамта-

      масыз ету үшін 1

      бiрлiк цифрлық

      жабдық сатып алу.

      Саны 2 бiрлiк бағ-

      дарламалық өнімдер

      мен техникалық ақ-

      парат қорғау құрал-

      дарын сатып алу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерін жетілдіру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады