Қазақстан Республикасында өндірілетін және Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағында сатылатын акцизделетін тауарларға арналған акциз ставкалары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 28 қаңтар N 137. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы N 1332 Қаулысымен.

     Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы N 1332 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.05.07. N 364 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. 1-2-қосымшаларға сәйкес 2000 жылғы 1 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасында өндірілетін және Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағында сатылатын акцизделетін тауарларға акциз ставкалары белгіленсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.05.07. N 364 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

     2. 3-қосымшаға сәйкес 2000 жылдың 1 ақпанынан бастап Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

     3. Осы қаулы жариялауға жатады.

     Қазақстан Республикасы
     Премьер-Министрінің
     бірінші орынбасары

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2000 жылғы 28 қаңтардағы    
N 137 қаулысына        
1-қосымша           

     Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.03.30. N 462 , 2000.07.05.
N 1019 , 2000.08.12. N 1251 , 2000.08.17. N 1275 , 2001.03.30. N 422 ,
2001.06.02. N 753 , 2001.08.10. N 1055 , 2002.04.26. N 476 , 2002.06.11.
N 630 , 2002.10.11. N 1108 , 2002.11.26. N 1257 , 2004.02.27. N 241 ,
2004.11.05. N 1157 , 2005.06.06. N 564 (қолданысқа енгізілу тәртібін
2-тармақтан қараңыз), 2005.07.07. N 709 , 2005.10.05. N 1001 , 2005.10.15.
N 1035 , 2005.12.09. N 1223 , 2007.04.05. N 274 (алғаш рет ресми жарияланған
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2007.05.07. N 364 (2008 жылғы
1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 12.05.2007. N 377 алғаш рет
ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.02.19. N 168
(алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

  Қазақстан Республикасында өндірілетін және Қазақстан Республикасының
    кеден аумағына әкелінетін, Қазақстан Республикасының аумағында
                сатылатын акцизделетін тауарларға арналған
                             АКЦИЗ СТАВКАЛАРЫ

ЕурАзЭҚ
СЭҚ            Тауардың                     Өндірілетін тауар. Әкелінетін
ТН              атауы          Салық базасы ларға арналған     тауарларға
коды                           (салық салу  акциз              арналған
                                 объектісі)  ставкалары         акциз
                                                                ставкалары

2207- 80 айн. % немесе одан         физ.        400       3 ЕВРО*/л
ден**  жоғары спирт                 көлемі      теңге/л
       концентрациясы бар
       денатуратталмаған
       этил спирті;
       этил спирті және
       кез келген
       концентрациядағы
       денатуратталған өзге
       де спирттер (тауар
       өндірушіде
       көрсетілген өнімді
       өндіру құқығына
       Қазақстан
       Республикасының
       лицензиясы болған
       кезде, алкоголь
       өнімін, емдік және
       фармацевтикалық
       препараттарды өндіру
       үшін сатылатын,
       сондай-ақ белгіленген
       квоталар шегінде
       мемлекеттік
       медициналық
       мекемелерге берілетін
       спирттен басқа)

2207 ***   Денатуратталған отын        физ.      0,1 теңге/л  0,1 теңге/л
-ден     этил спирті (этанол)        көлемі
         (түссіз, ішкі нарықта
         тұтыну үшін боялған)     
 
2208-  80 айн. %-дан төмен           физ.        475       3,75
ден**  спирт концентрациясы          көлемі      теңге/л   ЕВРО*/л
       бар денатуратталмаған                     100%      100%
       этил спирті;                              спирт     спирт
       спирт тұнбалары және
       өзге де спиртті
       ішімдіктер (тауар
       өндірушіде
       көрсетілген өнімді
       өндіру құқығына
       Қазақстан
       Республикасының
       лицензиясы болған
       кезде, алкоголь
       өнімін, емдік және
       фармацевтикалық
       препараттарды өндіру
       үшін сатылатын,
       сондай-ақ белгіленген
       квоталар шегінде
       мемлекеттік
       медициналық
       мекемелерге берілетін
       спирттен басқа)
 
2207-  80 айн. % немесе одан         физ.        40        0,3
ден**  жоғары спирт                  көлемі      теңге/л   ЕВРО/л
       концентрациясы бар
       денатуратталмаған
       этил спирті;
       тауар өндірушіде
       көрсетілген өнімді
       өндіру құқығына
       лицензиясы болған
       кезде, алкоголь
       өнімін өндіру
       үшін сатылатын
       денатуратталған
       кез келген
       концентрациядағы
       этил спирті және
       өзге де спирттер
 
2208-  80 айн. %-дан төмен           физ.        47,5      0,4
ден**  спирт концентрациясы          көлемі      теңге/л   ЕВРО/л
       бар денатуратталмаған                     100%      100 %
       этил спирті;                              спирт     спирт
       тауар өндірушіде
       көрсетілген өнімді
       өндіру құқығына
       лицензиясы болған
       кезде, алкоголь
       өнімін өндіру үшін
       сатылатын спирт
       тұнбалары және өзге
       де спиртті ішімдіктер
 
2208**     Алкоголь өнімдері (этил       физ.  250 теңге/л    4,25
           спиртінің көлемдік үлесі 12  көлемі  100%        ЕВРО/л
           пайызға дейінгі градусы              спирт       100%
           әлсіз ликер-арақ бұйымдар-                       спирт
           дан, коньяктардан,
           брендиден, шараптардан,
           шарап материалдары мен
           сырадан басқа)
           Этил спиртінің көлемдік       физ.  250 теңге/л   3,3
           үлесі 12 пайызға дейінгі     көлемі  100%        ЕВРО/л
           градусы әлсіз ликер-арақ             спирт       100%
           бұйымдары                                        спирт
           Коньяктар, бренди             физ.  100 теңге/л   4,25
                                        көлемі  100%        ЕВРО/л
                                                спирт       100%
                                                            спирт
2204,      Шараптар                      физ.  20 теңге/л    0,4
2205,                                   көлемі              ЕВРО/л
2206 00-
ден
           Шарап материалы              физ.   10 теңге/л    0,4
                                       көлемі               ЕВРО/л
2203 00**  Сыра                         физ.   10 теңге/л    0,2
                                       көлемі               ЕВРО/л
2402-      Фильтрлі темекі              физ.   400 теңге/   3 евро/
ден                                     көлемі 1000 дана   1000 дана
           Фильтрсіз темекі,            физ.   200 теңге/   3 евро/
           папиростар                   көлемі 1000 дана   1000 дана
           Сигаралар                    физ.    85 теңге/  0,5 евро/
                                        көлемі   дана        дана
           Сигариллалар                 физ.   1040 теңге/ 6,5 евро/
                                        көлемі 1000 дана   1000 дана

2403-тен   Никотиннен тұратын           физ.  1000 теңге/  6,5 евро/
           фармацевтік өнімді                   кг           кг
           қоспағанда, шегетін темекі,
           шайнайтын темекі,
           иіскейтін темекі және өзге
           де тұтыну ыдысқа буып-түйіл-
           ген және соңғы тұтынуға
           арналған темекі

2710 11 -Бензин                      физ.       2-қосымшаға 23 ЕВРО/
410 0   (авиациялықты                көлемі     сәйкес      1000 л
2710 11  қоспағанда)
590 0**     

271019  Дизель отыны                 физ.      2-қосым-   0
310 0-                               көлемі    шаға
271019                                         сәйкес
490 0**
--------------------------------------------------------------------------
270    Шикі мұнай, табиғи           физ.      0          0   
900-   газ конденсаты               көлемі
ден**
--------------------------------------------------------------------------
8702-8703  Жеңіл автомобильдер     қозғалт-          100 теңге/
            (мүгедектерге арнайы    қыштың            текше см
            арналған қолмен         көлемі            (қозғалт-
            басқарылатын                              қышының
            автомобильдерден басқа                    көлемі
                                                      3000 текше см
                                                      жоғары
                                                      автомобильдер
                                                      үшін ғана)
          Лотереяларды              оған          10%
          ұйымдастыру және өткізу   акциз
                                    сомасын
                                    қоспаған-
                                    дағы сыйлық
                                    қорына
                                    жататын
                                    сомалар
                                    шегерілген
                                    мәлімделген
                                    түсім
--------------------------------------------------------------------------

      ** Тауарлардың номенклатурасы ЕврАзЭҚ СЭҚ ТН кодымен де, тауарлардың
атауымен де айқындалады.
      *** тауар номенклатурасы тауарлардың атауымен айқындалады.

Қазақстан Республикасы        
Үкіметінің             
2000 жылғы 28 қаңтардағы       
N 137 қаулысына           
2-қосымша           

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2005.12.09. N 1223 қаулыcымен.

   Қазақстан Республикасының аумағында өндірілетін, бензинді
(авиациялықтан басқа) және дизель отынын, көтерме және бөлшек
    саудада сатуды жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғалар
     сататын бензин (авиациялықтан басқа) мен дизель отынына
                    арналған акциз ставкалары


1 тоннаға арналған
акциз ставкалары
(теңгемен)

Бензин (авиациялықтан
басқа) (ЕурАзЭҚ
СЭҚ ТН коды
2710 11 410 0-
2710 11 590 0)

Дизель отыны
(ЕурАзЭҚ СЭҚ
ТН коды
2710 19 310 0
-2710 19 490 0)

Өндірушілердің өзі өндірген бензин
(авиациялықтан басқа)
мен дизель отынын
көтерме саудада сатуы

4500

540

Заңды және жеке
тұлғалардың бензин
(авиациялықтан басқа)
мен дизель отынын
көтерме саудада сатуы

0

0

Өндірушілердің бензин
(авиациялықтан басқа) мен дизель отынын бөлшек
саудада сатуы, өздерінің өндірістік мұқтаждарына
пайдалануы

5000

600

Заңды және жеке
тұлғалардың бензин
(авиациялықтан басқа)
мен дизель отынын бөлшек
саудада сатуы, өздерінің
өндірістік мұқтаждарына
пайдалануы

500 (немесе
литріне 0,37
теңге)

60 (немесе литріне 0,05
теңге)

Қазақстан Республикасы         
Үкіметінің               
2000 жылғы 28 қаңтардағы        
N 137 қаулысына            
3-қосымша            

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасында өндірілетін және Қазақстан Республикасының кеден аумағына әкелінетін акцизделетін тауарларға арналған акциз ставкалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 маусымдағы N 608 қаулысының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 20, 176-құжат).
      2. "Қазақстан Республикасының мұнай өнеркәсібіндегі қаржы-экономикалық жағдайды тұрақтандыру жөніндегі кезек күттірмейтін шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 24 шілдедегі N 697 қаулысының 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 24, 207-құжат).
      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 21 қыркүйектегі N 927 қаулысының 1-тармағының 3) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 33, 300-құжат).
      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 маусымдағы N 608 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 29 желтоқсандағы N 1357 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 49, 460-құжат).
      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 маусымдағы N 608 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 1381 қаулысының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 50, 471-құжат).
      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 19 қаңтардағы N 31 қаулысымен бекітілген "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырудың" 11-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 1, 9-құжат).
      7. "Акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлеріне арналған акциз ставкалар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 наурыздағы N 230 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 8, 64-құжат).
      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 маусымдағы N 608 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 22 сәуірдегі N 455 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 14, 139-құжат).
      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 маусымдағы N 608 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 24 сәуірдегі N 465 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 14, 143-145-құжаттар).
      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 маусымдағы N 608 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 11 тамыздағы N 1133 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 40, 354-құжат).
      11. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 маусымдағы N 608 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 қыркүйектегі N 1472 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 48, 451-құжат).
      12. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 11 тамыздағы N 1133 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 қыркүйектегі N 1481 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 48, 453-құжат).
      13. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 маусымдағы N 608 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 қарашадағы N 1803 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 52, 516-құжат).
      14. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 11 тамыздағы N 1133 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 24 желтоқсандағы N 1980 қаулысы .

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады