Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 8 желтоқсандағы N 1826 қаулысының күші жойылды деп тану туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 28 қараша N 1532

      "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N 344 U000344_ Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 8 қазандағы N 693 Жарлығын iске асыру және құжат айналымын қысқарту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1.

 

     ЕСКЕРТУ. 1-тармағы күшін жойды - ҚР Үкіметінің 2002.04.24.

              N 470 қаулысымен. 


P020470_     2. "Ел Президентінің 2000 жылғы 24 қазандағы Қазақстан халқына

"Еркін, тиімді және қауіпсіз қоғамға" Жолдауында қойылған міндеттерді іске

асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы

Үкiметiнің 2000 жылғы 8 желтоқсандағы N 1826 


P001826_


  қаулысының

(Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 55, 601-құжат) күші жойылды

деп танылсын.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрі                                        Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                             2001 жылғы 28 қарашадағы

                                                 N 1532 қаулысына

                                                     қосымша


                                       "Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                             2000 жылғы 7 наурыздағы

                                                 N 367 қаулысымен

                                                    бекітілген


        Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000-2002 жылдарға арналған

      іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары


                                 2000 жыл


                       3-Басымдық. Экономикалық өсу


                       3.1. Макроэкономикалық саясат


     Мақсат: Негізгі әлеуметтік параметрлердің нашарлауына жол бермей,

        әлеуметтік-экономикалық процестердің сәйкессіздігін және

                       теңгерімсіздігін жою


---------------------------------------------------------------------------

          Іс-шара            !   Аяқтау нысаны    ! Орындалуына !Орындау

                             !                    !  жауаптылар !мерзімі

---------------------------------------------------------------------------

            1                !         2          !       3     !    4

---------------------------------------------------------------------------

Негізгі макроэкономикалық параметрлерді айқындау және әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

      2

3.1.1.  Қазақстан Республика.!Қазақстан Республи. !ЭСМ, ҚарМ, Ұл.!Наурыз

сы әлеуметтік-экономикалық   !касы Үкіметі        !ттық Банк (ке.!

дамуының орта мерзімді инди. !қаулысының жобасы   !лісім бойынша)!

кативтік жоспарының негізгі  !                    !орталық және  !

макроэкономикалық көрсеткіш. !                    !жергілікті ат.!

терін (параметрлерін)        !                    !қарушы орган. !

әзірлеу                      !                    !дар           !

---------------------------------------------------------------------------

3.1.2 Қазақстан Республикасы.!Қазақстан Республи. !ЭСМ, ҚарМ, СЖА!Ақпан

ның әлеуметтік-экономикалық  !касы Үкіметі        !(келісім      !

дамуының индикативтік жоспар.!қаулысының жобасы   !бойынша)      !

ларын әзірлеудің және іске   !                    !              !

асырудың ережесін дайындау   !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

      1

3.1.3.  Қазақстан Республика.!Қазақстан Республи. !ЭСМ, Ұлттық   !Қыркүйек

сының әлеуметтік-экономикалық!касы Үкіметі        !Банк (келісім !

дамуының 2001 жылға арналған !қаулысының жобасы   !бойынша), СЖА !

индикативтік жоспарын әзірлеу!                    !(келісім      !

                             !                    !бойынша),     !

                             !                    !министрліктер !

                             !                    !мен ведомство.!

                             !                    !лар, ұлттық   !

                             !                    !компаниялар   !

                             !                    !(келісім бой. !

                             !                    !ынша), облыс. !

                             !                    !тардың, Астана!

                             !                    !және Алматы   !

                             !                    !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

Статистикалық жүйелерді жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.1.4. Қазақстан Республика. !Қазақстан Республи. !СА, АШМ       !Наурыз

сындағы алғашқы ұлттық ауыл  !касы Үкіметі        !              !

шаруашылығы санағы материал. !қаулысының жобасы   !              !

дарын дайындаудың, өткізудің !                    !              !

және оның өңдеудің тәртібі   !                    !              !

туралы Қазақстан Республика. !                    !              !

сы Үкіметі қаулысының жобасын!                    !              !

дайындау                     !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

      2

3.1.5.  Экономикалық саясат  !Қазақстан Республи. !МАКМ, СА, ҚарМ!Тоқсан

жөніндегі ақпаратты қоса ал. !касы Үкіметіне      !Ұлттық Банк   !сайын

ғанда, бұқаралық ақпарат құ. !ақпарат             !(келісім бой. !

ралдарына берілетін экономи. !                    !ынша), ЭСМ,   !

калық және қаржылық ақпарат. !                    !МКМ           !

тың көлемін кеңейту          !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

      2                      !                    !              !

3.1.6.  Жедел шешімдер       !Қазақстан           !СА, Ұлттық    !Мамыр

қабылдауды қамтамасыз ету    !Республикасы Үкіметі!Банк (келісім !

үшін Статистикалық жүйелерді !қаулысының жобасы   !бойынша), ҚарМ!

жетілдірудің бағдарламасын   !                    !МКМ           !

әзірлеу                      !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------


                   3.2. Ақша-несие (монетарлық) саясаты


Мақсат: Экономикалық өсу үшін қолайлы жағдайлар жасау    

---------------------------------------------------------------------------

Ақша-несие саясаты құралдарын пайдалану тиімділігін арттыру

---------------------------------------------------------------------------

      2

3.2.1.  Инфляцияны тежеу,    !Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Жыл бойы

оның төмен қарқынын ұстап    !касының Үкіметіне   !(келісім      !

тұру                         !ақпарат             !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

      1

3.2.2.  Ұлттық Банктің ресми !Ұлттық Банк Басқар. !Ұлттық Банк   !Жыл бойы

есеп ставкасын енгізу        !масының қаулысы     !(келісім      !

                             !                    !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

      1, 2

3.2.3.    Ұлттық Банктің рес.!Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Жыл бойы

ми ставкаларын нақты алғанда !касының Үкіметіне   !(келісім      !

әлсіз оң деңгейде ұстап тұру !ақпарат             !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

      4

3.2.4.  Теңгенің еркін өзгер.!Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Жыл бойы

мелі айырбас бағамы режимін  !касының Үкіметіне   !(келісім      !

сақтау                       !ақпарат             !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

      2

3.2.5.  Экономиканың монети. !Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Жыл бойы

зациялануы деңгейін инфляция.!касының Үкіметіне   !(келісім      !

лық емес шаралармен көтеру   !ақпарат             !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.6. Банктерге олардың қыс.!Ұлттық Банк басқар. !Ұлттық Банк   !Жыл бойы

қа мерзімді өтімділіктегі қа.!масының қаулысы     !(келісім      !     

жеттілігін қамтамасыз ету    !                    !бойынша)      !

үшін қысқа мерзімді несиелер !

(күндізгі және овернайт) беру!

---------------------------------------------------------------------------

3.2.7. Теңгенiң нақты        !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Жыл бойы

тиiмдi валюталық бағамының   !Республикасының     !(келiсiм      !

өзгеруіне мониторинг жүргізу !Үкiметiне           !бойынша)      !

және Қазақстан Республикасы. !ақпарат             !              !

ның сауда әріптес елдерiндегі!                    !              !

айырбас бағамы мен инфляция. !                    !              !

ның серпінін талдау          !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.8. Жергілікті атқарушы   !Қазақстан Республи. !ҚарМ          !Желтоқсан

органдардың қарыз алуы мен   !касының Үкіметіне   !              !

борышының мониторингі жүйесін!ақпарат             !              !

құру және іске қосу          !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.9. Қазақстан Республика. !Нормативтік құқықтық!ҚарМ, ЭСМ     !Маусым

сының Үкіметі және жергілікті!кесімдердің жобалары!              !

атқарушы органдар тартатын   !                    !              !

заемдардың шарттарына қаржы  !                    !              !

министрлігінің қаржылық са.  !                    !              !

раптаманы жүзеге асыруына    !                    !              !

қойылатын талаптары мен тәр. !                    !              !

тібін айқындау               !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.10. Айналыс мерзімі не.  !Қазақстан           !ҚарМ          !Қарыз ка.

ғұрлым ұзақ мемлекеттік      !Республикасының     !              !питалының

бағалы қағаздарды шығару     !Үкіметіне ақпарат   !              !рыноктар.

                             !                    !              !ындағы

                             !                    !              !ахуалды

                             !                    !              !негізге

                             !                    !              !ала     

                             !                    !              !отырып

---------------------------------------------------------------------------

Халықтық жинақтарын қаржы секторына тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау

---------------------------------------------------------------------------

       1

3.2.11.  Салымдарды (депозит.!Нормативтік құқықтық!Ұлттық        !Тұрақты

терді) міндетті ұжымдық ке.  !кесімдердің жобалары!Банк (келісім !       

пілдендіру (сақтандыру) жүй. !                    !бойынша)      !

есін жетілдіру               !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.12. Халық қаражатын жұм. !Нормативтік құқықтық!Ұлттық        !Тұрақты

саудың баламалы құралдары -  !кесімдердің жобалары!Банк (келісім !       

сақтандыру полистерін, инвес.!                    !бойынша), Бан.!

тициялық алтын монеталарды,  !                    !ктер қауымда. !

облигацияларды дамыту        !                    !стығы (келісім!

                                                  !бойынша), Қар.!

                                                  !жыгерлер қау. !

                                                  !ымдастығы     !

                                                  !(келісім      !

                                                  !бойынша), Сақ.!

                                                  !тандырушылар  !

                                                  !одағы (келісім!

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

Банктерді және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

басқа ұйымдарды одан әрі нығайту және топтастыру

---------------------------------------------------------------------------

       2

3.2.13.  Қазақстан Республи. !Қазақстан Республи. !Ұлттық        !Ақпан

касы Президентінің "Қазақстан!касы Заңының жобасы !Банк (келісім !  

Республикасындағы банктер    !                    !бойынша)      !

және банк қызметі туралы" заң!                    !              !

күші бар Жарлығына өзгерістер!                    !              !

мен толықтырулар енгізу      !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

       2

3.2.14.  Қазақстан Республи. !Нормативтік құқықтық!Ұлттық        !Жыл бойы

касында банктерді таратуды   !кесімдердің жобалары!Банк (келісім !

жүргізудің тәртібі мен ерек. !                    !бойынша)      !

шеліктерін реттейтін норма.  !                    !              !

тивтік құқықтық базаны       !                    !              !

жетілдіру                    !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

       1, 2   

3.2.15.    Банктердің және   !Нормативтік құқықтық!Ұлттық        !Тұрақты

банк операцияларының жекеле. !кесімдердің жобалары!Банк (келісім !       

ген түрлерін жүзеге асыратын !                    !бойынша)      !

ұйымдардың қызметін лицен.   !                    !              !

зиялауды және пруденциалдық  !                    !              !

реттеуді жетілдіру           !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

       1

3.2.16.  "Қазақстан Республи.!Қазақстан Республи. !Ұлттық        !Ақпан

касының банк құпиясы мәселе. !касы Заңының жобасы !Банк (келісім !  

лері жөніндегі кейбір заң ак.!                    !бойынша)      !

тілеріне өзгерістер мен то.  !                    !              !

лықтырулар енгізу туралы" Қа.!                    !              !

зақстан Республикасы Заңының !

жобасын әзірлеу              !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.17. Банктердің және банк !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

операцияларының жекелеген    !кесімдердің жобалары!(келісім      !        

түрлерін жүзеге асыратын ұй. !                    !бойынша)      !

ымдардың есептемелік жүйесін !                    !              !

жетілдіру                    !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

       1, 2

3.2.18.    Халықаралық валюта!Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Қыркүйек

қорының методологиясына сәй. !кесімдердің жобалары!(келісім      !

кес ақша-несие статистикасын !                    !бойынша)      !

жетілдіру                    !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.19. Ұлттық Банк пен таяу.!Халықаралық         !Ұлттық Банк   !Тұрақты

дағы және алыс шетелдердің   !шарттардың          !(келісім      !        

орталық (ұлттық) банктерінің !жобалары            !бойынша)      !

арасында қаржы-банк жүйесі   !                    !              !

саласындағы ынтымақтастықты  !                    !              !

тереңдету және кеңейту       !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

       2   

3.2.20.  Бес жүйе құрушы     !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Жыл бойы

банктер бойынша жергілікті   !Республикасының     !(келісім      !

жерлерге барып, толық тексеру!Үкіметіне           !бойынша)      !

жүргізу                      !ақпарат             !              !

---------------------------------------------------------------------------

       2

3.2.21.  Коммерциялық банктер!Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Мамыр

шоттарының жаңа жоспарына    !Республикасының     !(келісім      !   

көшу                         !Үкіметіне           !бойынша)      !

                             !ақпарат             !              !

---------------------------------------------------------------------------

Банктердің экономиканың нақты секторын одан әрі несиелендіруі үшін

жағдайлар жасау

---------------------------------------------------------------------------

3.2.22. Екінші деңгейдегі    !Қазақстан           !ЭСМ, ҚарМ,    !Ақпан

банктерге өзара тиімді шарт. !Республикасының     !Ұлттық Банк   !   

тармен экономиканың нақты    !Үкіметіне           !(келісім      !

секторының өкілдеріне несие. !ұсыныстар           !бойынша)      !

лендіруіне мүмкіндік беретін !                    !              !

шаралар мен тетіктер туралы  !                    !              !

ұсыныстар енгізу             !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

       1

3.2.23.  "Лизинг туралы" Қа. !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Наурыз

зақстан Республикасы Заңының !Республикасы        !(келісім      !  

жобасын әзірлеу              !Заңының жобасы      !бойынша), ҚарМ!

                             !                    !ЭМРМ, МКМ     !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.24. Экономиканың нақты   !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

секторы кәсіпорындарының мо. !кесімдердің жобалары!(келісім      !        

ниторингі жүйесін әзірлеу жә.!                    !бойынша),     !

не сынап байқау              !                    !ЭМРМ, ҚарМ    !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.25. Құрылыс жинақтары    !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

жүйесі қызметінің нормативтік!кесімдердің жобалары!(келісім      !        

құқықтық базасын әзірлеу     !                    !бойынша),     !

                             !                    !ЭМРМ          !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.26. Ипотекалық несиелен. !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

дірудің, атап айтқанда, тұр. !кесімдердің жобалары!(келісім      !        

ғын үй құрылысы саласындағы  !                    !бойынша), ЭСМ,!

нормативтік құқықтық базасын !                    !ҚарМ, ӘдМ     !

жетілдіру                    !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.27. Шағын кәсіпкерлік    !Ұлттық Банк         !Ұлттық Банк   !Желтоқсан

субъектілерін өзара сақтанды.!Басқармасының       !(келісім      !

ру қоғамдарының жұмыс істеу. !қаулысы             !бойынша), МБА !

інің нормативтік құқықтық    !                    !              !

базасын жетілдіру            !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

Сақтандыру реформасы және сақтандыру жүйесін күшейту

---------------------------------------------------------------------------

       2   

3.2.28.  "Сақтандыру және    !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Маусым

сақтандыру рыногы туралы" Қа.!Республикасы        !(келісім      !  

зақстан Республикасы Заңының !Заңының жобасы      !бойынша), ҚарМ!

жобасын әзірлеу              !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

       1

3.2.29.  Сақтандыруды дамыту.!Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Маусым

дың 2000-2002 жылдарға арнал.!Республикасының     !(келісім      !  

ған мемлекеттік бағдарламасын!Президенті Жарлығы. !бойынша),     !

әзірлеу                      !ның жобасы          !ЕХҚМ, МКМ,    !

                                                  !ҚарМ, ЭСМ     !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.30. Сақтандыру ұйымдары  !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

қызметін капиталдандыруға,   !кесімдердің жобалары!(келісім      !        

сақтандыру резервтерінің дең.!                    !бойынша)      !

гейіне және оларды орналасты.!                    !              !

рудың сенімділігі мен басқа  !                    !              !

көрсеткіштеріне қойылатын    !                    !              !

талаптарды күшейту           !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

       1

3.2.31.  Сақтандыру компания.!Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

ларының қызметін қадағалау   !кесімдердің жобалары!(келісім      !        

және реттеу жүйесін жетілді. !                    !бойынша)      !

ру, оны халықаралық стандарт.!                    !              !

тарға сәйкес келтіру         !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.32. Сақтандыру қызметте. !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

рінің, әсіресе, өмірді сақ.  !кесімдердің жобалары!(келісім      !        

тандыру мен аннуитеттер сала.!                    !бойынша)      !

сындағы сапасын арттыру және !                    !              !

тізбесін кеңейту             !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

Төлем жүйесін дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.2.33. Клирингті жүзеге асы.!Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Наурыз

ру ережесінің жобасын әзірлеу!кесімдердің жобалары!(келісім      !  

                             !                    !бойынша), ҚарМ!

---------------------------------------------------------------------------

3.2.34. Қазақстан Республика.!Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Наурыз

сында төлем карточкаларын шы.!кесімдердің жобалары!(келісім      !  

ғару және пайдалану ережесі. !                    !бойынша)      !

нің жобасын әзірлеу          !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

                 3.3. Салық - бюджет (фискальдық) саясаты


     Мақсат: Теңгерімді салық-бюджет саясатын жүргізу

---------------------------------------------------------------------------

     3.3.1. Салық-бюджет саясатының тиімділігін арттыру және бюджет

            тапшылығын инфляциясыз қаржыландыру

---------------------------------------------------------------------------

Салық әкімшілігі реформасы

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.3.1.1.  Банк жүйесінің да. !Қазақстан           !ҚарМ, ЭСМ, Ұл.!Ақпан

муына әсер ету мүмкіндігін   !Республикасының     !ттық Банк (ке.!

ескере отырып, бағам айырма. !Үкіметіне ұсыныстар !лісім бойынша)!

шылығынан, банк пайыздарынан !                    !МКМ           !

және акцияларды сату кезінде.!                    !              !

гі капиталдың өсімінен табыс.!                    !              !

қа немесе шығынға салық салу.!                    !              !

ды енгізу мүмкіндігін қарау  !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.3.1.2.  Салық кодексін     !Қазақстан           !МКМ, ҚарМ,    !Тамыз

әзiрлеу                      !Республикасы        !ЭСМ,          !

                             !Салық               !министрлiктер !

                             !Кодексiнің          !мен ведомство.!

                             !жобасы              !лар           !

------------------------------------------------------------------------- 

3.3.1.3. Салық салу және ке. !Нормативтік құқықтық!МКМ, ҚарМ     !Тұрақты

ден ісі бойынша заң норматив.!кесімдердің жобалары!              !      

тік кесімдерді жетілдіру     !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.4. Экономиканың субъек.!Қазақстан           !СА, ӘдМ, МКМ  !Маусым

тілері бойынша тіркелімдердің!Республикасы        !              !

(тізілімдердің) салыстырымды.!Үкіметі қаулысының  !              !       

лығын қамтамасыз ету үшін    !жобасы              !              !

Мемлекеттік органдарда кәсі. !                    !              !

порындар мен ұйымдардың мем. !                    !              !

лекеттік жалпы сыныптаушын   !                    !              !

енгізу                       !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

        2    

3.3.1.5.  Республиканың ірі  !Қазақстан           !МКМ           !Тоқсан 

салық төлеушілері бойынша са.!Республикасының     !              !сайын 

лық түсімдеріне мониторинг   !Үкіметіне ақпарат   !              !       

және талдау жүргізу          !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.3.1.6.  Дүниежүзілік Банк. !Қазақстан           !МКМ           !Маусым,

тің "Салық әкімшілігін жаң.  !Республикасының     !              !желтоқсан

ғырту" - KZ-3867 жобасын іске!Үкіметіне ақпарат   !              !

асыру. Қазақстан Республика. !                    !              !

сының ақпараттық салықтық    !                    !              !

біріктірілген жүйесін құру   !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.7. Салық инспекторлары.!Нормативтік құқықтық!МКМ           !Маусым

ның біліктілігін арттыру бағ.!кесімнің жобасы     !              !

дарламасын әзірлеу           !                    !              !       

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.3.1.8.  Кеден қызметін ре. !Қазақстан           !МКМ           !Тамыз

формалау жөніндегі іс-қимыл  !Республикасы        !              ! 

жоспарын әзірлеу             !Үкіметі қаулысының  !              !       

                             !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.9. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !МКМ           !Тамыз

касының кеден қызметін жетіл.!Республикасы        !              ! 

дірудің 2000-2002 жылдарға   !Үкіметі қаулысының  !              !       

арналған тұжырымдамасы негі. !жобасы              !              !

зінде Кеден қызметін         !                    !              !

реформалау жөніндегі         !                    !              !

бағдарламаны әзірлеу         !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.10. Кеден органдары жұ.!Нормативтік кесімнің!МКМ, ККМ      !Қыркүйек

мысын ұйымдастырудың, кеден  !құқықтық жобасы     !              !

жүктерін жеткізуді бақылаудың!                    !              !       

бірыңғай автоматтандырылған  !                    !              !

жүйесін енгізу               !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.11.  "Аудиторлық қыз.  !Қазақстан           !ҚарМ, МКМ     !Сәуір 

мет туралы" Қазақстан Респу. !Республикасы        !              !

бликасының Заңына өзгерістер !Заңының жобасы      !              !       

мен толықтырулар енгізу тура.!                    !              !

лы" Қазақстан Республикасы   ! 

Заңының жобасын әзірлеу      !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.12.  Арақ және арақ    !Қазақстан           !МКМ, ҚарМ     !Ақпан 

бұйымдарына акциз ставкаларын!Республикасы        !              !

көтеру                       !Үкіметі қаулысының  !              !       

                             !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.13. 100 % этил спиртін !Нормативтік құқықтық!МКМ, ҚарМ     !Маусым

құрайтын өнімнің құнын ескере!кесімдердің жобалары!              !

отырып есептелетін, алкоголь !                    !              !  

өнімінің түрлері бойынша ішкі!                    !              !

өндіріске салынатын акциз    !                    !              !

салығының сараланған         !                    !              !

ставкаларын енгізу           !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.14.  Спирт өнімі үшін  !Қазақстан           !МКМ           !Мамыр 

лицензиялау тәртібін қайта   !Республикасы        !              !

қарау                        !Үкіметі қаулысының  !              !       

                             !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.15. Этил спирті мен ал.!Қазақстан           !МКМ           !Қыркүйек

коголь өнім өндіруді және    !Республикасы        !              !

олардың айналымын мемлекеттік!Үкіметі қаулысының  !              !       

реттеуді дамытудың 2000-2002 !жобасы              !              !

жылдарға арналған тұжырымда. !                    !              !

масын әзірлеу                !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.16.  Мұнай өнімдеріне  !Қазақстан           !МКМ, ЭМРМ,    !Наурыз

акциздер мен қосымша ҚҚС-ны  !Республикасы        !ҚарМ, ЭСМ     !

жинаудың жаңа методологиясын !Үкіметі қаулысының  !              !       

әзірлеу                      !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.17.  Мұнай өнімдерінің !Қазақстан           !МКМ           !Тоқсан 

айналымын мемлекеттік реттеу.!Республикасының     !              !сайын 

ді күшейту жөніндегі бағдар. !Үкіметіне ақпарат   !              !       

ламаны іске асыру            !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.18. ТМД елдерімен жет. !Халықаралық келісім.!МКМ, ҚарМ, СІМ!Тұрақты

кізілетін жері қағидаты бой. !нің жобасы          !              !      

ынша салықтарды өндіріп алуға!                    !              !       

көшу жөніндегі жұмысты       !                    !              !

жалғастыру                   !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         1, 2

3.3.1.19.    "Банкроттық ту. !Қазақстан           !МКМ, ЭСМ,     !Наурыз

ралы" Қазақстан Республикасы.!Республикасы        !ҚарМ, АШМ,    !

ның Заңына өзгерістер мен то.!Заңының жобасы      !ЭМРМ          !       

лықтырулар енгізу туралы" Қа.!                    !              !

зақстан Республикасы Заңының ! 

жобасын әзірлеу              !

---------------------------------------------------------------------------

         1, 2

3.3.1.20.    "Лицензиялау ту.!Қазақстан           !ЭСМ, ККМ, ДСА,!Ақпан

ралы" Қазақстан Республикасы.!Республикасы        !АШМ, ІІМ, ӘдМ,! 

ның Заңына өзгерістер мен то.!Заңының жобасы      !ЭМРМ, БҒМ,    !       

лықтырулар енгізу туралы" Қа.!                    !МАКМ, ЕХҚМ,   !

зақстан Республикасы Заңының !                    !МКМ           !

жобасын әзірлеу              !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.21. "Трансферттік баға.!Қазақстан           !ЭМРМ, МКМ     !Шілде

лар туралы" Қазақстан Респу. !Республикасы        !              ! 

бликасы Заңының жобасын      !Заңының жобасы      !              !       

әзірлеу                      !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.22.  Кепілдікті қамта. !Қазақстан           !ЭСМ, ӘдМ,     !Тамыз

масыз ету, жалға беру туралы !Республикасының     !ЭМРМ, АШМ     ! 

заң кесімдеріне және экономи.!Үкіметіне ақпарат   !              !       

калық шарттық қатынастарды   !                    !              !

реттейтін басқа да заңдарға  !                    !              !

өзгерістер мен толықтырулар  !                    !              !

енгізу қажеттілігін аны

қтау  !                    !              !

мақсатында шолу жүргізу      !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

"Орталық - аймақтар" өзара-қатынастарында бюджеттік реформаны жүргізу   

---------------------------------------------------------------------------

         1, 2

3.3.1.23.    Бюджеттік бағ.  !Нормативтік құқықтық!ҚарМ, ЭСМ, МКМ!Тұрақты

дарламаларды қаржыландыру бө.!кесімдердің жобалары!              !      

лігінде орталық және жергі.  !                    !              !       

лікті атқарушы органдардың   !Қазақстан           !              !Тоқсан

функцияларын одан әрі нақты. !Республикасының     !              !сайын

лау; республикалық және жер. !Үкіметіне ақпарат   !              !

гілікті бюджеттерді қалыптас.!                    !              !

тырудың тәртібін жетілдіру;  !                    !              !

мемлекеттік бюджетті жоспар. !                    !              !

лаудың нормативтік әдістерін !                    !              !

одан әрі енгізу бөлігінде    !                    !              !

мемлекеттік қаржы жөніндегі  !                    !              !

нормативтік құқықтық базаны  !                    !              !

жетілдіру                    !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.24.  Бюджет тапшылығы. !Қазақстан           !ҚарМ, МКМ, ЭСМ!Қыркүйек

ның өсуін туғызатын себептер.!Республикасының     !              !

ді факторлық талдайтын баян. !Президентіне        !              !       

дама дайындау                !баяндаманың жобасы  !              !

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.25.  Қабылдануы елдегі !Қазақстан           !ҚарМ, МКМ, ЭСМ!Қараша

бюджет тапшылығын жақын жыл. !Республикасының     !              !

дарда қысқартуға мүмкіндік   !Үкіметіне ұсыныстар !              !       

беретін, бюджет тапшылығының !                    !              !

өсуін туғызатын себептерді   !                    !              !

факторлық талдау негізінде   !                    !              !

шаралар әзірлеу              !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.26.  Бұрын алынған бюд.!Қазақстан           !ҚарМ, облыс.  !Маусым,

жеттік қарыздарды (несиелерді)Республикасының     !тардың, Астана!желтоқсан

қайтару жөніндегі борышты жә.!Үкіметіне ақпарат   !мен Алматы қа.!

не жақын жылдарда тиісті қар.!                    !лаларының     !

жы жылына борыштың белгілен. !                    !әкімдері      !

ген лимитін қоса алғанда,    !                    !              !

жергілікті атқарушы органдар.!                    !              !

дың бұрын жинақталған борышын!                    !              !

ескере отырып, жергілікті    !                    !              !

бюджеттердің теңгерімділігі  !                    !              !

жөнінде шаралар қабылдау     !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.27.  Астана қаласының  !Нормативтік құқықтық!ҚарМ, ЭСМ, МКМ!Маусым

арнайы экономикалық аймағын  !кесімдердің жобалары!Астана қаласы.!

тарату                       !                    !ның әкімі     !       

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік шығыстарды ұтымды ету және бюджеттің шығыс бөлігін

қалыптастырудың бағдарламалық әдісіне көшу

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.28.  Республика бюдже. !Қазақстан           !ҚарМ          !Қыркүйек

тін әзірлеу кезінде оның тап.!Республикасының     !              !  

шылығын 2001 жылы ЖІӨ-ге-2,2 !Үкіметіне ақпарат   !              !

%, деңгейінде қамтамасыз ету !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.29. Республикалық және !Қазақстан           !ҚарМ          !Ақпан,

жергілікті бюджеттердің қара.!Республикасының     !              !тамыз

жаты есебінен жүзеге асырыла.!Үкіметіне ақпарат   !              !

тын мемлекеттік сатып алулар.!                    !              !

ды үйлестіруді, бақылауды жә.!                    !              !

не олардың мониторингін      !                    !              !

жүзеге асыру                 !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.30. "Мемлекеттік сатып !Қазақстан           !ҚарМ          !Мамыр  

алу туралы" Қазақстан Респуб.!Республикасы        !              !      

ликасының Заңына өзгерістер  !Заңының жобасы      !              !       

мен толықтырулар енгізу тура.!                    !              !

лы" Қазақстан Республикасы   ! 

Заңының жобасын дайындау     !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.31. Тауарларды, жұмыс. !Қазақстан           !ҚарМ          !Желтоқсан

тарды және қызмет көрсетулер.!Республикасының     !              !

ді мемлекеттік сатып алу жө. !Үкіметіне ақпарат   !              !       

ніндегі үлгілік (стандартты) !                    !              !

конкурстық құжаттаманы әзір. !                    !              !

леу және мемлекеттік         !                    !              !

мекемелерге жеткізу          !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.32. Мемлекеттік сатып  !Нормативтік құқықтық!ҚарМ          !Тұрақты

алулар мәселелері жөніндегі  !кесімдердің жобалары!              !      

нормативтік құқықтық базаны  !                    !              !       

жетілдіру                    !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.33.  Халықаралық валю. !Қазақстан           !ҚарМ          !Желтоқсан

та қорының ұсыныстарына сәй. !Республикасының     !              !

кес Қазақстан Республикасы.  !Үкіметіне ақпарат   !              !       

ның бюджеттік жіктелмесін    !                    !              !

жетілдіру                    ! 

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік меншікті тиімді басқару

---------------------------------------------------------------------------

         1, 2

3.3.1.34.    Жекешелендірудің!Қазақстан           !ҚарМ, МКМ, ЭСМ!Тоқсан 

және мемлекеттік мүлікті бас.!Республикасының     !АШМ           !сайын 

қарудың тиімділігін арттыру. !Үкіметіне ақпарат   !              !       

дың 1999-2000 жылдарға арнал.!                    !              !

ған бағдарламасын, оның ішін.!                    !              !

де "көгілдір фишкалар" бағ.  !                    !              !

дарламасын іске асыру        !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.35. Мемлекеттің 50%-дан!Қазақстан           !ҚарМ, МБА, са.!Маусым

астам үлесі бар акционерлік  !Республикасының     !лалық министр.!

қоғамдар мен серіктестіктер. !Үкіметіне ақпарат   !ліктер, дирек.!       

дің әкімшілік шығыстарының   !                    !торлар Кеңесі !

сметасын қоса алғанда, жыл   !                    !(келісім      !

сайынғы бизнес-жоспарларды,  !                    !бойынша)      !

инвестициялық бағдарламалар  !                    !              !

мен бюджеттерді қарау және   !                    !              !

бекіту                       !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.36.  Мемлекеттік меншік!Қазақстан           !ҚарМ          !Тоқсан 

объектілерін жекешелендіруден!Республикасының     !              !сайын 

және бұрын бюджеттен берілген!Үкіметіне ақпарат   !              !       

несиелерді өтеуден түсетін   !                    !              !

жоспарланған көлемде бюджетке! 

қаражаттың түсуін қамтамасыз !

ету жөніндегі жұмысты күшейту!

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік міндеттемелердің оңтайлы қоржынын қалыптастыру және елдің

несиелік рейтингін көтеру

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.37.  Мемлекеттік және  !Қазақстан           !ҚарМ, ЭСМ, Ұл.!Шілде

мемлекет кепілдік берген қа. !Республикасының     !ттық Банк (ке.!

рыз алу борыштың алдағы 10   !Үкіметіне ақпарат,  !лісім бойынша)!       

жылдық кезеңдегі жай-күйі мен!көшірмесі - Қазақ.  !              !

болжамын жыл сайын бағалауды !стан Республикасының!              !

жүзеге асыру                 !Экономика және сауда!              !

                             !министрлігіне       !              !

--------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.38.  Жаңа үкіметтік    !Қазақстан           !Қарм, ЭСМ     !Тоқсан 

кепілдіктер беру лимитінің   !Республикасының     !              !сайын 

сақталуын қатаң бақылауды    !Үкіметіне ақпарат   !              !       

қамтамасыз ету               !                    !              !

--------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.39.  Тек толық кепіл.  !Қазақстан           !ҚарМ, ЭСМ     !Тоқсан 

дікті қамтамасыз ету негізін.!Республикасының     !              !сайын 

де ғана жаңа үкіметтік кепіл.!Үкіметіне ақпарат   !              !       

діктер беруге қатаң бақылау  !                    !              !

орнату                       !                    !              !    

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.40.  Үкіметтік кепіл.  !Қазақстан           !ҚарМ, ЭСМ     !Ақпан

діктерді алған компаниялардың!Республикасы        !              ! 

қаржылық жай-күйіне тұрақты  !Үкіметі қаулысының  !              !       

мониторинг жүйесін әзірлеу   !жобасы              !              !

--------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.41.  Үкімет кепілдік   !Қазақстан           !ҚарМ, ЭСМ, МКМ!Тоқсан 

берген несиелердің қайтарыл. !Республикасының     !Бас прокурату.!сайын 

мауына жол берген кәсіпорын. !Үкіметіне ақпарат   !ра (келісім   !       

дардан, ұйымдардан бюджетке  !                    !бойынша), Эк. !

қаражатты қайтару жөніндегі  !                    !симбанк (келі.!

белсенді жұмысты қамтамасыз  !                    !сім бойынша)  !

ету                          !                    !              !

--------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.42.  Техникалық коми.  !Қазақстан           !Техникалық    !Тоқсан

теттiң Меморандумның орындалу!Республикасының     !комитет       !сайын

мониторингiн жүзеге асыруы   !Yкiметiне           !(ЭСМ, ҚарМ,   !

                             !ақпарат             !МКМ, ЭМРМ,    !

                             !                    !ЕХҚМ, СЖА     !        

                             !                    !(келiсiм      !  

                             !                    !бойынша),     !

                             !                    !Ұлттық Банк   !

                             !                    !(келiсiм      ! 

                             !                    !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

Төлем жасалмауы проблемаларын шешу және несиегерлік берешектің өсуіне жол

бермеу

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.43. Мемлекеттік тапсы. !Қазақстан           !ҚарМ, ӘдМ     !Наурыз

рысты орындау шеңберінде мем.!Республикасының     !              !

лекеттік бюджет қаражатының  !Үкіметі қаулысының  !              !       

есебінен қазыналық кәсіпорын.!жобасы              !              !

дар жасайтын азаматтық-құқық.! 

тық мәмілелерді тіркеу тәрті.!

бін әзірлеу                  !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.44.  Зейнетақыға жат.  !Қазақстан           !ҚарМ          !Тоқсан 

пайтын берешекті жоюдың кес. !Республикасының     !              !сайын 

тесін жасау. Зейнетақыға жат.!Үкіметіне ақпарат   !              !       

пайтын берешектің кемінде    !                    !              !

2000 жылы ең кем дегенде 10  ! 

млрд. теңгеге қысқартылатын  !

болады                       !

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.45.  Қазақстан Респуб. !Қазақстан           !МКМ, ЭСМ,     !Желтоқсан

ликасында төлем жасалмауы    !Республикасының     !ҚарМ, ЭМРМ,   !

проблемаларын шешудің және   !Үкіметіне ақпарат   !ККМ           !       

ұйымдардың экономикасын сауы.!                    !              !

қтырудың вексельдік тетігін  ! 

әзірлеу және енгізу          !

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1.46. Қолма-қол ақшасыз  !Қазақстан           !МКМ, облыстар.!Тоқсан 

есеп айырысу және клирингтік !Республикасының     !дың, Астана   !сайын 

операциялар жүйесін енгізу   !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !       

жөніндегі жұмысты жалғастыру !                    !қалалаларының !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------


                    3.4. Инвестициялық ахуалды жақсарту                  


     Мақсат: Одан әрі экономикалық өсу мақсатында ішкі және сыртқы

             инвестициялық ресурстарды жұмылдыру

---------------------------------------------------------------------------

     3.4.1. Қазақстанның жоғары инвестициялық рейтингін қалыптастыру  

---------------------------------------------------------------------------

"Қазақстанға инвестициялау" халықаралық ақпараттық науқанын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !МАКМ          !Тоқсан 

касы Үкіметінің қызметін     !Республикасының     !              !сайын 

жария ету мақсатында оның    !Үкіметіне ақпарат   !              !       

Қазақстан Республикасының    !                    !              !

және шетелдердің бұқаралық   !

ақпарат құралдарымен тұрақты !

байланысын жолға қою         !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.2. Ел экономикасына    !Қазақстан           !СІМ           !Маусым,

шетелдік инвестицияларды,    !Республикасының     !              !желтоқсан

әсіресе донор елдерден (АҚШ, !Үкіметіне ақпарат   !              !

Жапониядан, Батыс Европа және!                    !              !

Парсы шығанағы елдерінен)    ! 

тарту жөнінде қызметті жан.  !

дандыру                      !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.3. Астана қаласындағы  !Қазақстан           !СІМ, Астана   !Шілде,  

маңызды объектілердің (Қазақ.!Республикасының     !қаласының     !қаңтар

стан Республикасының Прези.  !Үкіметіне ақпарат   !әкімі, ЭСМ    ! 

денті Сарайы, Сенат ғимараты,!                    !              !

Дипломатиялық қалашық, СІМ-нің 

Қабылдау үйі, сауда-көрме ор.!

талығы) құрылысына гранттар  !

мен инвестициялар тартуды    !

ұйымдастыру                  !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.4. Орталық Азияның     !Қазақстан           !СІМ           !Желтоқсан

экономикалары үшін БҰҰ-ның   !Республикасының     !              !

арнаулы бағдарламасын (СПЕКА)!Үкіметіне ақпарат   !              !       

іске асыру жөніндегі жұмысты !

жалғастыру                   ! 

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.5. Шетел жұртшылығына  !Қазақстан           !СІМ, МАКМ, об.!Тоқсан 

елдің оң кейпін таныту жөнін.!Республикасының     !лыстардың, Ас.!сайын 

дегі қызметті жандандыру     !Үкіметіне ақпарат   !тана және Ал. !       

                                                  !маты қалалары.!

                                                  !ның әкімдері  !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.6. Азиядағы өзара іс-  !Қазақстан           !СІМ           !Желтоқсан

қимыл және сенім шаралары жө.!Республикасының     !              !

ніндегі кеңестің Жұмыс тобы. !Үкіметіне ақпарат   !              !       

ның мәжілісін өткізу         !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.4.1.7.  Қазақстанның инвес.!Қазақстан           !СІМ           !Ақпан 

тициялық мүмкіндіктерін      !Республикасының     !              !

таныстыру жөніндегі          !Үкіметі қаулысының  !              !       

ақпараттық жұмыстың          !жобасы              !              !

жоспарын әзірлеу             ! 

---------------------------------------------------------------------------

Үкіметтің ұлтаралық корпорациялармен өзара іс-қимылының мемлекеттік

саясатын қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.8. Мемлекеттік органдар!Қазақстан           !СІМ           !Маусым,

мен шетелдік инвесторлардың  !Республикасы Прези. !              !желтоқсан

арасындағы диалогты жалғасты.!дентінің жанындағы  !              !

ру                           !Шетелдік инвесторлар!              !

                             !кеңесінің мәжілістері

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.4.1.9.  Шетелдік инвестор. !Қазақстан           !СІМ           !Мамыр 

лардың қатысуымен ірі саммит.!Республикасының     !              !

тер өткізу практикасын жалға.!Үкіметіне ақпарат,  !              !       

стыру ("Еуразия-2000" эконо. !көшірмесі - Қазақстан

микалық саммиті)             !Республикасының Эко.!

                             !номика және сауда   !

                             !министрлігіне       !

---------------------------------------------------------------------------

                  3.4.2. Қор рыногын жеделдете дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Қор рыногын дамыту бағдарламасын іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

3.4.2.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !БҚҰК (келісім !Тоқсан

касында бағалы қағаздар рыно.!Республикасының     !бойынша)      !сайын

гын дамытудың 1999-2000 жыл. !Президентіне және   !              ! 

дарға арналған бағдарламасын !Қазақстан Республи. !              !

іске асыру                   !касының Үкіметіне   !

                             !ақпарат, көшірмесі -!

                             !Қазақстан Республи. !

                             !касының Экономика   !

                             !және сауда министр. !

                             !лігіне              !

---------------------------------------------------------------------------

                  3.4.3. Инвестицияларды тартуға ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------

Қазіргі заманғы технологияларды, басқарушылық және маркетингтік дағдыларды

енгізумен бірге жүретін тікелей инвестициялардың ағынын ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.4.3.1.  Жер қойнауын пайда.!Нормативтік құқықтық!СІМ, ТОҚМ,    !Сәуір   

лану саласындағы заңнаманы   !кесімдердің жобалары!ӘдМ, ҚарМ, МКМ!

жетілдіру                    !                                           

---------------------------------------------------------------------------

3.4.3.2. Инвесторлардың заңды!Қазақстан           !СІМ           !Наурыз  

құқықтарын қорғауға жәрдемде.!Республикасының     !              !

су                           !Үкіметіне берілетін !              !

                             !жылдық              !              !       

                             !есептің құрамында   !              !

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік қаражатты ұтымды және тиімді инвестициялау

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.4.3.3.  Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ЭСМ           !Қараша

касының Мемлекеттік инвести. !Республикасы        !              !

цияларының 2000-2002 жылдарға!Үкіметі қаулысының  !              !       

арналған бағдарламасын әзір. !жобасы              !              !

леу                          !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.4.3.4.  Мемлекеттік инвес. !Қазақстан           !ЭСМ           !Наурыз  

тициялар бағдарламасын әзір. !Республикасы        !              !

леудің және іске асырудың    !Үкіметі қаулысының  !              !       

ережесіне өзгерістер мен то. !жобасы              !              !

лықтырулар енгізу            !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.3.5. Мемлекеттік инвести.!Нормативтік құқықтық!ЭСМ           !Наурыз  

циялар бағдарламасын іске    !кесімнің жобасы     !              !

асырудың мониторингін жүзеге !                    !              !       

асырудың ережесін әзірлеу    !                                     

---------------------------------------------------------------------------

3.4.3.6. Мемлекеттік инвес.  !Нормативтік құқықтық!ЭСМ           !Наурыз  

тициялар бағдарламасы жобала.!кесімнің жобасы     !              !

рының тиімділігін бағалау    !                    !              !       

ережесін әзірлеу             !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

                       3.4.4. Төлем теңгерімін нығайту  

---------------------------------------------------------------------------

Ағымдағы шот тапшылығын қаржыландырудың оңтайлы құрылымы

---------------------------------------------------------------------------

3.4.4.1. Төлем теңгерімінің  !Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Тоқсан

және оны қаржыландыру құрылы.!касының Президентіне!(келісім      !сайын

мының ағымдағы жәй-күйін     !есептің құрамында,  !бойынша)      !

талдау                       !Қазақстан Республи. !

                             !касының Үкіметіне   !

                             !ақпарат             !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.4.2. Халықаралық қаржы   !Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Тоқсан

рыноктарының мониторингін    !касының Президентіне!(келісім      !сайын

жүзеге асыру және олардың    !есептің құрамында,  !бойынша),     !

жай-күйін талдау             !Қазақстан Республи. !ҚарМ

                             !касының Үкіметіне   !

                             !ақпарат             !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.4.3. Халықаралық қаржы   !Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Тоқсан

рыноктарының және мемлекеттің!касының Президентіне!(келісім      !сайын

сыртқы міндеттемелерінің жай-!есептің құрамында,  !бойынша),     !

күйін негізге ала отырып,    !Қазақстан Республи. !ҚарМ

Ұлттық Банктің алтын валюта. !касының Үкіметіне   !

лық резервтерінің құрылымын  !ақпарат             !

оңтайландыру                 !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.4.4. Ұлттық Банктің ха.  !Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Тоқсан

лықаралық резервтерін басқа. !касының Президентіне!(келісім      !сайын

рудың белсенді саясатын жүр. !есептің құрамында,  !бойынша)      !

гізу                         !Қазақстан Республи. !

                             !касының Үкіметіне   !

                             !ақпарат             !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.4.5. Ұлттық Банктің ха.  !Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Тоқсан

лықаралық резервтерін басқа. !касының Президентіне!(келісім      !сайын

руда туынды қаржы құралдарын !есептің құрамында,  !бойынша)      !

пайдалану                    !Қазақстан Республи. !

                             !касының Үкіметіне   !

                             !ақпарат             !

---------------------------------------------------------------------------

Төлем теңгерімін және сыртқы қарызды қалыптастырудың статистикалық базасын

жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.4.4.6. Мемлекеттік кепілді.!Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Тоқсан

гі жоқ мемлекеттік емес сырт.!касының Үкіметіне   !(келісім      !сайын

қы заемдар бойынша шарттарды !ақпарат             !бойынша)      !

(келісімдерді) тіркеу мен    !                    !

мониторингін және жалпы сырт.!                    !

қы борышты бағалауды жүзеге  !                    !

асыру                        !

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.4.4.7.  Халықаралық қызмет !Ұлттық Банк Басқар. !СА, Ұлттық    !Наурыз

көрсетулер бойынша статисти. !масының және Статис.!Банк (келісім !

калық есептеменің нысандарын !тика жөніндегі      !бойынша)      !

бекіту                       !агенттіктің қаулылары

---------------------------------------------------------------------------

Валюталық реттеудің заңнамалық базасын жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.4.4.8.  Қазақстан Республи.!Қазақстан Республи. !Ұлттық Банк   !Наурыз

касының валюталық реттеу мә. !касы Заңының        !(келісім      !

селелері жөніндегі кейбір заң!жобасы              !бойынша),     !

кесімдеріне өзгерістер мен   !                    !ҚарМ, БҚҰК    !

толықтырулар енгізу          !                    !(келісім      !

                             !                    !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

                            3.5. Сауда саясаты


     Мақсат: Отандық өндірушілерді қорғау және қазақстандық тауарлар мен

         қызмет көрсетулердің әлемдік рыноктарға жылжуына жәрдемдесу

---------------------------------------------------------------------------

              3.5.1. Отандық өндірушілерді қорғау және қолдау

---------------------------------------------------------------------------

Отандық өндірушілерді қорғау

---------------------------------------------------------------------------

        1, 2

3.5.1.1.    Экономиканы әрта.!Қазақстан Республи. !ЭСМ, ЭМРМ,    !Наурыз

раптандыруға және Кеден одағы!касының Үкіметі қау.!АШМ, МКМ, СІМ !

мен Біртұтас экономикалық ке.!ларының жобалары    !              !

ңістік туралы келісімге қаты.!(Кеден одағымен ке. !              !

сушы мемлекеттердің Жалпы ке.!лісім бойынша)      !              !

дендік тарифінің негіздерін  !                    !              !

кеңейтуге бағытталған импорт.!

тық тарифтер саясатын жалғас.!

тыру                         !

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.2. Отандық өндірушілер.!Қазақстан Республи. !ЭМРМ          !Тоқсан

ді қорғауға бағытталған заң. !касының Үкіметіне   !              !сайын

дардың шеңберінде анықтаулар !ақпарат             !              !        

жүргізу                      !                    !              !    

---------------------------------------------------------------------------

Отандық өндірушілерді қолдау және қазақстандық тауарлардың сыртқы

рыноктарға жылжуына жәрдемдесу

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.3. ЭМРМ-нің жанынан қа.!Қазақстан Республи. !ЭМРМ          !Қыркүйек

зақстандық экспортты жылжыту !касының Үкіметіне   !              !

жөніндегі сауда-ақпараттық   !ұсыныстар           !              !        

орталық құру мүмкіндігін     !                    !              !    

қарастыру                    !                                            

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.4. Қазақстан Республи. !Қазақстан Республи. !ЭМРМ          !Желтоқсан

касының Үкіметі мен Еуропалық!касының Үкіметіне   !              !

Көмір және Болат Бірлестігі  !ақпарат             !              !        

арасындағы болаттан жасалған !                    !              !    

белгілі бір бұйымдармен сауда!

жасау жөніндегі келісімді    !

іске асыру                   !

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.5. Ішкі сауданы регла. !Нормативтік құқықтық!ЭМРМ, МКМ     !Маусым,

менттейтін нормативтік құжат.!кесімнің жобасы     !              !желтоқсан

тар әзірлеу                  !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

            3.5.2. Экспорт пен импорттың құрылымы мен жағрапиясын     

                   жақсарту арқылы сыртқы сауданы дамыту    

---------------------------------------------------------------------------

Халықаралық интеграция    

---------------------------------------------------------------------------

        1, 2

3.5.2.1.    Қазақстан Респуб.!Қазақстан Республи. !ЭСМ, СІМ      !Қаңтар,

ликасының ДСҰ-ына кіруі жө.  !касының Үкіметіне   !              !шілде   

нінде көп және екі жақты ке. !ақпарат             !              !

ліссөздер жүргізу            !                    !              !    

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.5.2.2.  Кеден одағына және !Консультациялар     !ЭСМ, СІМ,     !Кеден

Біртұтас экономикалық кеңіс. !өткізу              !ЭМРМ          !одағы Ин.

тікке (КО және БЭК) қатысушы !хаттамалары         !              !теграция.

елдермен ДСҰ-ға кіру жөнінде !                    !              !лық коми.

бірлескен консультациялар өт.!                    !              !тетінің

кізу                         !                    !              !кестесі

                             !                    !              !бойынша

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.3. Сауда-экономикалық  !Қазақстан Республи. !СІМ Мүдделі   !Қаңтар

ынтымақтастық жөніндегі бір. !касының Үкіметіне   !мемлекеттік   ! 

лескен үкіметаралық комиссия.!ақпарат             !органдармен   !  

лардың қызметін жандандыру   !                    !бірге         !    

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.4. Ресей Федерациясымен!Қазақстан Республи. !СІМ Мүдделі   !Қаңтар,

Беларусь Республикасымен, Ук.!касының Үкіметіне   !мемлекеттік   !шілде

раинамен, Өзбекстан Республи.!ақпарат             !органдармен   !  

касымен, Әзірбайжан Республи.!                    !бірге         !    

касымен екі жақты ынтымақтас.!

тықтың шеңберінде ұзақ мер.  !

зімді бағдарламаларды іске   !

асыру                        !    

---------------------------------------------------------------------------

Экспорт пен импорттың құрылымын жақсарту

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.5. Сыртқы сауда қызме. !Қазақстан Республи. !МКМ, Ұлттық   !Тоқсан

тін валюталық-қаржылық рет.  !касының Үкіметіне   !Банк (келісім !сайын   

теуді жетілдіру (резиденттер.!ақпарат             !бойынша),     !        

дің шетелдік валютадағы мін. !                    !ҚарМ          !    

деттемелерін орындауын тексе.!

ру, валютадағы төлемдердің   !

негізділігін тексеру)     

  !

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.6. Лицензиялау және эк.!Нормативтік құқықтық!ЭМРМ          !Тұрақты

спорттық бақылау саласындағы !базалардың жобалары !              !        

нормативтік құқықтық базаны  !                    !              !        

жетілдіру                    !                    !              !    

---------------------------------------------------------------------------

Біртұтас кеден аумағын қалыптастыру жөніндегі шараларды іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.7. Кеден Одағы және    !Интеграциялық       !ЭСМ, ЭМРМ     !Желтоқсан

Біртұтас экономикалық кеңіс. !комитетке Келісімнің!              !

тік туралы шартқа қатысушы   !жобасына ұсыныстар  !              !        

елдердің мемлекеттерде эконо.!

микалық реформаларды және    !

олардың экономикаларын құры. !

лымдық қайта құруларды жүргі.!

зудің келісілген қағидаттары !

туралы құжаттар дайындау     !

---------------------------------------------------------------------------

Сыртқы сауданы жүргізумен байланысты рәсімдерді реттеу

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.5.2.8.  Импорт пен экспорт.!Қазақстан Республи. !МКМ, СА       !Тоқсан

тың тіркелуін шекараны кесіп !касының Үкіметіне   !              !сайын

өту күніне ауыстыруды қамта. !ақпарат             !              !   

масыз ету                    !                    !              !    

---------------------------------------------------------------------------

3.5.2.9. Тауар рыноктарын    !Қазақстан Республи. !ЭМРМ          !Маусым,

талдау және ішкі рынокты қор.!касының Үкіметіне   !              !желтоқсан

ғау жөніндегі іс-шаралардың  !ұсыныстар           !              !

кешенін әзірлеу              !                    !              !    

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.5.2.10.  Сыртқы сауданы    !Жинақ               !ЭСМ           !Наурыз

реттейтін заңдар мен норма.  !                    !              ! 

тивтік құқықтық кесімдердің  !                    !              !        

жинағын шығару және оны "IN. !                    !              !    

ТЕRNЕТ"-тегі электрондық     !

сайтқа орналастыруды қоса    !

алғанда, осы жинаққа қол     !

жеткізуді қамтамасыз ету     !

---------------------------------------------------------------------------

                     3.6. Баға және монополияға қарсы саясат


     Мақсат: Бәсекелестікті дамыту және монополияға қарсы қатаң саясат

             жүргізу

---------------------------------------------------------------------------

     3.6.1. Жекешелендіруді және экономиканы монополиясыздандыруды        

            негізінен аяқтау

---------------------------------------------------------------------------

Адал бәсекелестікті ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.6.1.1.  "Қазақтелеком"     !Қазақстан Республи. !ККМ, МБА,     !Желтоқсан

ААҚ-ын жекешелендіруді жал.  !касының Үкіметіне   !"Қазақтелеком"!

ғастыру                      !ақпарат             !ААҚ           !        

---------------------------------------------------------------------------

3.6.1.2. "Теріс пиғылды бәсе.!Қазақстан Республи. !МБА           !Ақпан

келестік туралы" Қазақстан   !касының Үкіметіне   !              !  

Республикасының Заңына сәйкес!ақпарат             !              !        

теріс пиғылды бәсекелестікті !                    !              !    

болдырмау және жою жөніндегі !

жұмысты жалғастыру           !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.6.1.3.  Санаткерлік меншік !Қазақстан Республи. !МБА           !Ақпан

құқықтарының сауда аспектіле.!касы Заңының        !              !  

рі жөніндегі ДСҰ-ның талапта.!жобасы              !              !        

рына сәйкес "Коммерциялық    !

құпия туралы" Қазақстан      !

Республикасы Заңының жобасын !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

3.6.1.4. Қала ішіндегі теле. !Қазақстан Республи. !ККМ, "Қазақ.  !Желтоқсан

фонмен сөйлесулерге ақы төлеу!касының Үкіметіне   !телеком" ААҚ, !

есебінің уақыттық жүйесіне   !ақпарат             !МБА           !        

көшу жөніндегі жұмысты бастау!                    !              !    

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.6.1.5.  Мемлекеттік орган. !Қазақстан Республи. !МБА           !Ақпан  

дар мәртебесі жоқ ұйымдарға  !касы Заңының        !              !

бақылау және қадағалау функ. !жобасы              !              !        

цияларын беруге тыйым салу   !                    !              !    

бөлігінде "Сыбайлыс жемқор.  !

лыққа қарсы күрес туралы" Қа.!

зақстан Республикасының Заңына

өзгерістер мен толықтырулар  !

енгізу туралы" Қазақстан     !

Республикасы Заңының жобасын !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

3.6.1.6. "Теріс пиғылды бә.  !Қазақстан Республи. !МБА           !Наурыз

секелестік туралы" Қазақстан !касы Заңының        !              ! 

Республикасының Заңына өзге. !жобасы              !              !        

рістер мен толықтырулар енгі.!                    !              !    

зу туралы" Қазақстан Респуб. !

ликасы Заңының жобасын әзір. !

леу                          !

---------------------------------------------------------------------------

3.6.1.7. Олардағы бәсекелес. !Нормативтік құқықтық!МБА           !Наурыз 

тіктің жай-күйін бағалау мақ.!кесімнің жобасы     !              !

сатында тауар рыноктарын тал.!                    !              !        

дауды жүзеге асыру жөнінде   !

әдістемелік ережені әзірлеу  !

---------------------------------------------------------------------------

        3.6.2. Басқа рыноктарда мемлекеттік реттеуді шектелу кезінде      

             жекелеген рыноктарда мемлекеттік бақылауды күшейту   

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттің табиғи монополияларды бақылауды күшейтуі

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.6.2.1. "Бәсекелестік және  !Қазақстан Республи. !МБА           !Мамыр

монополистік қызметті шектеу !касы Заңының        !              !  

туралы" Қазақстан Республика.!жобасы              !              !        

сы Заңының жобасын әзірлеу   !                    !              !    

---------------------------------------------------------------------------

3.6.2.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан Республи. !МБА           !Желтоқсан

касында табиғи монополияларды!касының Үкіметіне   !              !

реттеу жөніндегі 1999-2000   !ақпарат             !              !

жылдарға арналған тұжырымда. !                    !              !    

маны іске асыру              !

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.6.2.3.  Реттеу жөніндегі   !Қазақстан Республи. !МБА, ӘдМ, Бас !Тамыз

мемлекеттік функцияларды мем.!касының Үкіметіне   !прокуратура   !

лекеттік кәсіпорындардан бөлу!ақпарат             !(келісім      !        

процесін аяқтау              !                    !бойынша)      !    

---------------------------------------------------------------------------

3.6.2.4. Табиғи монополиялары!Нормативтік құқықтық!МБА           !Наурыз 

субъектілерінің өніміне      !кесімнің жобасы     !              !

(жұмыстарына, қызмет көрсету.!                    !              !        

леріне) жаңа бағаларды бекіту!

және енгізу кезінде көпшілік !

алдында тыңдаулар өткізудің  !

ережесін әзірлеу             !

---------------------------------------------------------------------------

3.6.2.5. Жүктерді тасымалдау !Нормативтік құқықтық!МБА           !Сәуір  

және электр энергиясын жеткі.!кесімнің жобасы     !              !

зу тарифтерге төмендетілген  !

коэффициеттер берудің (жоюдың)

ережесін әзірлеу және енгізу !

---------------------------------------------------------------------------

3.6.2.6. Әуе кемелерінің ұшу.!Нормативтік құқықтық!МБА           !Қыркүйек

ына аэронавигациялық қызмет  !кесімнің жобасы     !              !

көрсетуге арналған тарифтері !                    !              !     

есебінің әдістемесін және    !

электр энергиясының көлігіне !

арналған тарифтер есебінің   !

әдістемесін әзірлеу          !

---------------------------------------------------------------------------

3.6.2.7. Олардың теңгерімдері!Қазақстан Республи. !МБА           !Желтоқсан

мен аудиторлық тексерулердің !касының Үкіметіне   !              !

нәтижелерін жариялау арқылы  !ақпарат             !              !        

табиғи монополиялар субъекті.!                    !              !    

лері қызметінің ашықтығын    !

бақылауды қамтамасыз ету     !

---------------------------------------------------------------------------

                             3.7. Өнеркәсіп


     Мақсат: Ішкі рыноктың қажеттерін қамтамасыз ететін салалардың

             кәсіпорындарын басым дамыту үшін жағдай жасау, экспорттық    

             әлеуетті дамытуды ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------

             3.7.1. Экономикалық өсуді дамыту үшін жағдай жасау    

--------------------------------------------------------------------------

3.7.1.1. Елдің өңдеуші өнер. !Қазақстан Республи. !ЭСМ, ЭМРМ     !Желтоқсан

кәсібі өнімінің сыртқы және  !касының Үкіметіне   !              !

ішкі рыноктардағы бәсекелес. !ақпарат             !              !        

тік қабілетінің жай-күйін    !                    !              !    

және оны арттыру жөніндегі   !

ұсыныстарды зерделеу         !

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.7.1.2. Қазақстан Республи. !Бағдарламалық мәлім.!ЭМРМ, ККМ,    !Желтоқсан

касы Ұлттық компанияларының  !демелер, жарияланым.!ҚарМ, ұлттық  !

Қазақстан Республикасының    !дар, Қазақстан Рес. !компаниялар   !        

Үкіметімен және жергілікті   !публикасының Үкіме. !(келісім      !    

өкімет органдарымен қатынас. !тіне ақпарат        !бойынша)      !

тары туралы бағдарламалық    !

мәлімдемелерін қалыптастыру  !

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.7.1.3.  Жалпыға бірдей қа. !Қазақстан Республи. !ЭМРМ, ККМ, АШМ!Желтоқсан

былданған халықаралық стан.  !касының Үкіметіне   !ҚарМ, ұлттық  !

дарттар бойынша аудиторлық   !ақпарат             !компаниялар   !        

тексерістен өткен ұлттық ком.!                    !(келісім      !    

паниялар жөніндегі қаржылық  !                    !бойынша)

есептемені жыл сайын жариялау!

---------------------------------------------------------------------------

3.7.1.4. Аса ірі өнеркәсіп   !Қазақстан Республи. !ЭМРМ, МКМ, об.!Ай сайын

орындарының өндірістік, қаржы!касының Үкіметіне   !лыстардың, Ас.!        

-экономикалық жай-күйіне мо. !ақпарат             !тана және Ал. !        

ниторинг жүргізу             !                    !маты қалалар. !    

                             !                    !ының әкімдері !

---------------------------------------------------------------------------

3.7.1.5. "Қазақмырыш" ААҚ-мен!Қазақстан Республи. !ЭМРМ          !Желтоқсан

және "Қазақмыс" корпорациясы"!касының Үкіметіне   !              !

АҚ-мен бірлесіп, мыс пен қор.!ақпарат             !              !        

ғасынды тіркеу үшін металдар.!                    !              !    

дың Лондон биржасына өтінім. !

дер беру жөнінде іс-шаралар  !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

         3.7.2. Дүниежүзілік деңгейдегі стандарттар жүйесін жасау

---------------------------------------------------------------------------

Стандарттау, метрология және сертификаттау органдарының реформасы және

оларды қайта ұйымдастыру

---------------------------------------------------------------------------

3.7.2.1. Республикалық уақыт !Қазақстан Республи. !ЭМРМ          !Желтоқсан

пен жиілік қызметін құру     !касы Үкіметі        !              !

                             !қаулысының жобасы   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

Стандарттардң басым бағыттарын айқындау, оларды әзірлеу және сатып алу

---------------------------------------------------------------------------

3.7.2.2. "Сапа" республикалық!Қазақстан Республи. !ЭМРМ, АШМ,    !Желтоқсан

бағдарламасын әзірлеу        !касы Үкіметі        !ККМ, ЭСМ      !

                             !қаулысының жобасы   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

     3.7.3. Тау-кен-металлургиялық кешенін қайта жаңарту (түсті және   

                            қара металлургия)

---------------------------------------------------------------------------

3.7.3.1. "Қазақстан Республи.!Қазақстан Республи. !ЭМРМ, ТОҚМ    !Маусым  

касының кен-металлургия кеше.!касы Үкіметі        !              !

нін 2000-2002 жылдарға және  !қаулысының жобасы   !              !        

2005 жылға дейінгі перспекти.!                    !              !    

ваға дамыту" бағдарламасын   !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

    3.7.4. Жеңіл және тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындарын қайта жаңарту

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.7.4.1.  Импортты алмастыру !Қазақстан Республи. !ЭМРМ, ЭСМ,    !Маусым  

бағдарламасын әзірлеу        !касы Үкіметі        !облыстардың,  !

                             !қаулысының жобасы   !Астана мен Ал.!        

                             !                    !маты қалалары.!    

                             !                    !ның әкімдері  !

---------------------------------------------------------------------------

     3.7.5. Отандық өндірушілердің мұқтаждарына бағдарланған машина     

                         жасау өндірістерін дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.7.5.1. "Машина жасау кеше. !Қазақстан Республи. !ЭМРМ, ЭСМ,    !Маусым  

нін дамытудың 2000-2003 жыл. !касы Үкіметі        !АШМ, ККМ      !

дарға арналған бағдарламасын"!қаулысының жобасы   !              !        

әзірлеу                      !                    !              !    

--------------------------------------------------------------------------


                           3.8. Ауыл шаруашылығы


     Мақсат: Ауыл шаруашылығының бәсекеге қабілетті салаларында

             экономикалық өсуді және ауыл шаруашылығы өнімінің негізгі    

             түрлерін өндіруді тұрақтандыруды, жер қатынастарын одан әрі  

             дамытуды қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

            3.8.1. Нақты және тиімді меншік иесін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

Саланы қаржылық сауықтыру

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.1. Ауыл шаруашылығы та.!Қазақстан Республи. !АШМ, МКМ,     !Наурыз  

уарларын өндірушілердің бо.  !касы Үкіметі        !ҚарМ          !

рыштарын қайта құрылымдау    !қаулысының жобасы   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

Бәсекеге қабілетті салаларды мемлекеттік қолдау

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.8.1.2.  Күріш өндіруді және!Қазақстан Республи. !АШМ, ЭМРМ, Қы.!Мамыр   

оны қайта өңдеуді қолдау жө. !касы Үкіметі        !зылорда облы. !

нінде шаралар әзірлеу        !қаулысының жобасы   !сының әкімі   !        

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.3. Күріш өндіруді және !Қазақстан Республи. !АШМ, ЭМРМ, Қы.!Маусым,

оны қайта өңдеуді қолдау жө. !касының Үкіметіне   !зылорда облы. !желтоқсан

ніндегі шараларды іске асыру !ақпарат             !сының әкімі   !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.8.1.4.  Күнбағыс өндірудің !Қазақстан Республи. !АШМ, ЭМРМ, Шы.!Мамыр

өсу қамтамасыз ету және оны  !касы Үкіметі        !ғыс Қазақстан !   

қайта өңдеу жөнінде шаралар  !қаулысының жобасы   !облысының     !        

әзірлеу                      !                    !әкімі         !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.5. Күнбағыс өндірудің  !Қазақстан Республи. !АШМ, ЭМРМ,    !Маусым, 

өсу қамтамасыз ету және оны  !касының Үкіметіне   !ҚарМ, Шығыс   !желтоқсан

қайта өңдеу жөніндегі шара.  !ақпарат             !Қазақстан об. !

раларды іске асыру           !                    !лысының әкімі !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.6. Ірі қалалардың қала !Қазақстан Республи. !АШМ, ЭМРМ, об.!Қазан

маңындағы аймақтарында сүт   !касы Үкіметі        !лыстардың     !

өндірісін дамыту жөніндегі   !қаулысының жобасы   !әкімдері      !        

бағдарламаны әзірлеу         !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.7. Ірі қалалардың қала !Қазақстан Республи. !АШМ, ЭМРМ, об.!Маусым, 

маңындағы аймақтарында сүт   !касының Үкіметіне   !лыстардың     !желтоқсан

өндірісін дамыту жөніндегі   !ақпарат             !әкімдері      !

бағдарламаны іске асыру      !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.8. Мақта шаруашылығын  !Қазақстан Республи. !АШМ, ЭСМ,     !Мамыр   

дамыту жөніндегі 2000-2002   !касы Үкіметі        !ЭМРМ, Оңтүстік!

жылдарға арналған шараларды  !қаулысының жобасы   !Қазақстан об. !        

әзірлеу                      !                    !лысының әкімі !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.9. Мақта шаруашылығын  !Қазақстан Республи. !АШМ, ЭСМ,     !Тоқсан

дамыту жөніндегі 2000-2002   !касының Үкіметіне   !ЭМРМ, Оңтүстік!сайын

жылдарға арналған шараларды  !ақпарат             !Қазақстан об. !        

іске асыру                   !                    !лысының әкімі !

---------------------------------------------------------------------------

Жер пайдалану құқығын заттай дербестендіру

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.10. Жер үлестерін зат. !Қазақстан Республи. !ЖРА           !Желтоқсан

тай дербестендіруді жалғасты.!касының Үкіметіне   !              !

ру                           !ақпарат             !              !        

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.11. Жерге құқықтарын   !Қазақстан Республи. !ЖРА           !Желтоқсан

кейін әділет органдарында    !касының Үкіметіне   !              !

тіркеу үшін оларға жерге құ. !ақпарат             !              !        

қықтарын растайтын құжаттар  !

беру арқылы шаруа (фермерлік)!

қожалықтарын жүргізу үшін    !

берілген жер телімдерінің    !

шекараларын техникалық       !

ресімдеу процесін аяқтау     !

---------------------------------------------------------------------------

         2

3.8.1.12.  Қоғамдық пікірді  !Қазақстан Республи. !ЖРА, МАКМ     !Қыркүйек

зерттеу негізінде жекелеген  !касының Үкіметіне   !              !

жер санаттарына жеке меншікті!ақпарат             !              !        

енгізу мүмкіндігінің мәселесін

зерттеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

Геодезия және картография

---------------------------------------------------------------------------

3.8.1.13. Картографиялық     !Қазақстан Республи. !ЖРА           !Желтоқсан

фабрика құру                 !касының Үкіметіне   !              !

                             !ақпарат             !              !        

---------------------------------------------------------------------------

     3.8.2. Аграрлық секторды қамтамасыз етудің инфрақұрылымын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Мал тұқымын асылдандыру ісі мен тұқым шаруашылығын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.1. "Селекциялық жетіс. !Нормативтік құқықтық!АШМ, БҒМ, Қаз.!Қараша

тіктерді қорғау туралы" Қа.  !кесімдердің жобалары!патент (келі. !

зақстан Республикасының Заңын!                    !сім бойынша)  !     

іске асыру жөніндегі заңи    !

нормативтік құқықтық кесімдер!

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.8.2.2.  Асыл тұқымды мал   !Қазақстан Республи. !АШМ, БҒМ      !Тамыз   

шаруашылығын сақтау және да. !касының Үкіметі     !              !

мыту жөніндегі шаралар жүй.  !қаулысының жобасы   !              !        

есін әзірлеу                 !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.3. Асыл тұқымды мал    !Қазақстан Республи. !АШМ, БҒМ      !Маусым, 

шаруашылығын сақтау және да. !касының Үкіметіне   !              !желтоқсан

мыту жөніндегі шаралар жүйе. !ақпарат             !              !

сін іске асыру               !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.8.2.4.  Таңдаулы тұқым ша. !Қазақстан Республи. !АШМ, БҒМ      !Қыркүйек

руашылығын дамыту жөніндегі  !касы Үкіметі        !              !

шаралар жүйесін әзірлеу      !қаулысының жобасы   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.5. Таңдаулы тұқым ша.  !Қазақстан Республи. !АШМ, БҒМ      !Маусым,

руашылығын дамыту жөніндегі  !касының Үкіметіне   !              !желтоқсан

шараларды іске асыру         !ақпарат             !              !

---------------------------------------------------------------------------

Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін сақтандыруды дамыту    

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.6. Ауыл шаруашылығы өн.!Қазақстан Республи. !АШМ, Ұлттық   !Қыркүйек

дірісін сақтандырудың тиімді !касының Үкіметі     !Банк (келісім !

тетіктерін әзірлеу           !қаулысының жобасы   !бойынша)      !        

---------------------------------------------------------------------------

Астық ресурстарын сақтау жөніндегі қызметті реттеу

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.7. Астықты қабылдау жә.!Нормативтік құқықтық!АШМ           !Ақпан   

не сақтау жөніндегі қызметті !кесімдердің жобалары!              !

реттеу жөніндегі нормативтік !                    !              !        

кесімдер әзірлеу             !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.8. Мемлекеттік астық   !Қазақстан Республи. !АШМ, "Азық-тү.!Тоқсан  

ресурстарын тиімді басқаруды !касының Үкіметіне   !ліккорпорация.!сайын   

және елдің астық ресурстары. !ақпарат             !сы", ЖАҚ (ке. !        

ның мониторингін қамтамасыз  !                    !лісім бойынша)!

ету                          !

---------------------------------------------------------------------------

Лизингтік және ақпараттық-маркетингтік қызмет көрсетулерді дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.9. Лизингтің негізінде !Қазақстан Республи. !АШМ, ЭМРМ,    !Маусым 

ауыл шаруашылығы құрамалары. !касы Үкіметі        !"Қазагроқаржы"!

ның машина-трактор паркін жа.!қаулысының жобасы   !ЖАҚ (келісім  !        

ңарту жөніндегі шараларды    !                    !бойынша)      !

әзірлеу                      !    

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.8.2.10. Лизингтің негізінде!Қазақстан Республи. !АШМ,          !Маусым,

ауыл шаруашылығы құрылымдары.!касының Үкіметіне   !"Қазагроқаржы"!желтоқсан

ның машина-трактор паркін    !ақпарат             !ЖАҚ (келісім  !

жаңарту жөніндегі шараларды  !                    !бойынша)      !

іске асыру                   !    

---------------------------------------------------------------------------

Жануарлар мен өсімдіктерді қорғауды ұйымдастыру

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.11. Ауыл шаруашылығы   !Қазақстан Республи. !АШМ           !Тоқсан  

дақылдарының ерекше қауіпті  !касының Үкіметіне   !              !сайын  

зиянкестері мен ауруларының  !ақпарат             !              !        

жаппай көбеюінің және таралу.!                    !              !

ының алдын алу және олармен  !

күрес жөніндегі мемлекеттік  !

бағдарламаны іске асыру      !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.12. Ауыл шаруашылығы   !Қазақстан Республи. !АШМ, ДСА      !Тоқсан  

жануарларын туберкулез бен   !касының Үкіметіне   !              !сайын  

бруцеллез бойынша сауықтыру  !ақпарат             !              !        

жөніндегі республикалық бағ. !                    !              !

дарламаны іске асыру         !

---------------------------------------------------------------------------

       3.8.3. Тиімді ауыл шаруашылығы құрылымдарын мемлекеттік қолдау

---------------------------------------------------------------------------

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің өнімдерін өткізуге мемлекет

тарапынан жәрдемдесу

---------------------------------------------------------------------------

        1, 2

3.8.3.1.    2001 жылдан бас. !Қазақстан Республи. !АШМ, "Азық-тү.!Тамыз  

тап мемлекеттің астық сатып  !касы Үкіметі        !ліккорпорация.!

алуға тек мемлекеттік страте.!қаулысының жобасы   !сы" ЖАҚ (келі.!        

гиялық ресурстарды жаңарту   !                    !сім бойынша), !

үшін қатысуын көздеу         !                    !ҚарМ          !

---------------------------------------------------------------------------

Сыртқы заемдарды тарту және озық технологияларды енгізу

---------------------------------------------------------------------------

3.8.3.2. Суландыру және дре. !Қазақстан Республи. !АШМ, ҚарМ,    !Тоқсан  

наждық жүйелерді жетілдіру;  !касының Үкіметіне   !ТОҚМ          !сайын  

су ресурстарын басқару және  !ақпарат             !              !        

жерлерді қалпына келтіру;    !                    !              !

ауыл шаруашылығын жекешелен. !

діруден кейінгі қолдау жөнін.!

дегі жоба бойынша сыртқы заем!

дарды іске асыру             !

---------------------------------------------------------------------------

                      3.8.4. Заңнамалық базаны жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.8.4.1.  Республиканың астық!"Астық туралы" Қа.  !АШМ, "Азық-тү.!Наурыз

ресурстарын басқару жөніндегі!зақстан Республикасы!ліккорпорация.! 

заңнамалық базаны әзірлеу    !Заңының жобасы      !сы" ЖАҚ (келі.!

                                                  !сім бойынша)  !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.4.2. Ауыл шаруашылығы    !Нормативтік құқықтық!АШМ, ӘдМ, БҒМ !Қазан  

дақылдарының ерекше қауіпті  !кесімнің жобасы     !              !

зиянкестері және ауруларымен !                    !              !        

жүргізілетін қорғану шарала. !

рын құқықтық реттеудің негізін

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.8.4.3.  Жерді кепілдік қа. !Нормативтік құқықтық!ЖРА, АШМ, ӘдМ !Ақпан  

тынастарға енгізу, шартты жер!кесімнің жобасы     !              !

үлесі иелерінің құқықтарын   !                    !              !        

реттеу мәселелері жөніндегі  !                    !              !

жер заңнамасын жетілдіру     !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.4.4. Мал дәрігерлік қыз. !Нормативтік құқықтық!АШМ           !Сәуір  

мет көрсетудің заңнамалық    !кесімнің жобасы     !              !

базасын жетілдіру            !                    !              !        

---------------------------------------------------------------------------

3.8.4.5. Қазақстан Республи. !Нормативтік құқықтық!АШМ, ӘдМ      !Маусым 

касының аумағын өсімдіктердің!кесімнің жобасы     !              !

ерекше қауіпті аурулары мен  !                    !              !        

зиянкестерінің енуінен қорғау!

жөніндегі заңдық базаны      !

жетілдіру                    !

---------------------------------------------------------------------------


                       3.9. Ғылым және технологиялар


     Мақсат: Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық басымдықтарын

             ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету және отандық ғылым мен

             технологиялардың бәсекелестік қабілетін арттыру

---------------------------------------------------------------------------

      3.9.1. Өнеркәсіптің басымдықты салаларында қоршаған ортаға          

   техногендік әсер етуді азайтатын, ғылымды қажетсінетін және ресурс     

                   үнемдейтін технологиялар әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

Білім мен ғылымды басқару жүйесін жетілдіру және оңтайландыру

---------------------------------------------------------------------------

3.9.1.1. Жалпы орта және бас.!Қазақстан Республи. !БҒМ, ҚарМ     !Жыл бойы

тауыш кәсіптік білім беру ұй.!касының Үкіметіне   !              !

ымдарынан, мектепке дейінгі  !ұсыныстар           !              !        

және мектептен тыс ұйымдардан!

басқа, білім беру мен ғылым  !

объектілерін акционерлеу және!

жекешелендіру жөнінде        !

ұсыныстар дайындау           !

---------------------------------------------------------------------------

Ғылым мен техниканың тиімді жетістіктерін іріктеудің және іске асырудың

конкурстық жүйесін құру

---------------------------------------------------------------------------

3.9.1.2. Конкурстық негізде  !Нормативтік құқықтық!БҒМ           !Сәуір  

басым ғылыми бағыттар бойынша!кесімдердің жобалары!              !

2000-2002 жылдардағы кезеңге !                    !              !        

арналған іргелі зерттеулер   !                    !              !

бағдарламаларының тізбесін   !

қалыптастыру                 !

---------------------------------------------------------------------------

3.9.1.3. "Агроөнеркәсіптік   !Қазақстан Республи. !БҒМ           !Қараша 

кешенді 2001-2005 жылдарға   !касы Үкіметі        !              !

арналған ғылыми қамтамасыз   !қаулысының жобасы   !              !        

ету" республикалық мақсатты  !

ғылыми-техникалық бағдарлама.!

сын әзірлеу                  !

---------------------------------------------------------------------------

3.9.1.4. Қазақстан Республи. !Нормативтік құқықтық!ЭМРМ          !Наурыз 

касының инновациялық қызметі.!кесімнің жобасы     !              !

нің тұжырымдамасын әзірлеу   !                    !              !        

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.9.1.5.  Қазақстан Республи.!Қазақстан Республи. !ЭМРМ          !Қыркүйек

касының инновациялық даму    !касының Үкіметі     !              !

бағдарламасын әзірлеу        !қаулысының жобасы   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

Басымдықты салаларда әлемдік деңгейдегі ресурс үнемдейтін және экологиялық

таза технологияларды жедел өнеркәсіптік игеру

--------------

-------------------------------------------------------------

3.9.1.6. "Отандық шикізат    !Қазақстан           !БҒМ, ЭМРМ     !Желтоқсан

базасында технологиялық жағы.!Республикасының     !              !

нан байланысты химия және мұ.!Үкіметіне ақпарат   !              !        

най химиясы өндірістерін     !

дамыту" кешенді ғылыми-техни.!

калық бағдарламасын іске     !

асыру                        !

---------------------------------------------------------------------------


                            3.10. Құрылыс


     Мақсат: Тұрғын үй құрылысын дамыту және тұрғын үй рыногын қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

           3.10.1. Тұрғын үй құрылысын қаржыландырудың және               

                     несиелендірудің тетігін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

Нормативтік базаны жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.10.1.1. "Құрылыс жинақтары !Қазақстан           !ЭСМ, ӘдМ,     !Қараша  

туралы" Қазақстан Республика.!Республикасы        !Ұлттық Банк   !

сы Заңының жобасын әзірлеу   !Заңының жобасы      !(келісім      !        

                                                  !бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

               3.10.2. Салаға озық технологияларды тарту

---------------------------------------------------------------------------

Әлемдік практиканы ескере отырып, құрылыс нормалары мен ережелерін

жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.10.2.1. Мемлекеттік қала   !Нормативтік құқықтық!ЭСМ           !Тұрақты

құрылысы кадастры жүйесін құ.!кесімдердің жобалары!

ру жөнінде жұмысты жалғастыру!

---------------------------------------------------------------------------

3.10.2.2. Қазақстан Республи.!Қала құрылысы кодек.!ЭСМ, ӘдМ      !Қыркүйек

касы Сәулет-қала құрылысы ко.!сінің жобасы        !              !

дексінің жобасын әзірлеу     !

---------------------------------------------------------------------------

3.10.2.3. Құрылыстың, оның   !Нормативтік құқықтық!ЭСМ           !Тұрақты

ішінде ТМД елдерінің Құрылыс !кесімдердің жобалары!

қызметі ынтымақтастығы жөнін.!

дегі үкіметаралық кеңесі шең.!

беріндегі нормативтік базасын!

жетілдіру                    !

---------------------------------------------------------------------------

3.10.2.4. Қазақстан Республи.!Нормативтік құқықтық!ЭСМ, ҚарМ,    !Қыркүйек

касында тұрғын үй құрылысын  !кесімнің жобасы     !ӘдМ, Ұлттық   !

дамытудың және тұрғын үй қо. !                    !Банк (келісім !

рын сақтаудың тұжырымдамасын !                    !бойынша)      !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

3.10.2.5. "Қазақстан Респуб. !Қазақстан Республи. !ЭСМ           !Желтоқсан

ликасының коммуналдық жылу-  !касының Үкіметіне   !              !

энергетикалық шаруашылықтың  !ақпарат             !              !

жұмысын қалыпқа келтіру жө.  !                    !              !

ніндегі шаралар туралы" Қа.  !

зақстан Республикасы Үкімет. !

інің 1999 жылғы 25 наурыздағы!

N 292 қаулысын іске асыру жө.!

ніндегі жұмысты жалғастыру   !

---------------------------------------------------------------------------


                          3.11. Шағын кәсіпкерлік


     Мақсат: Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау

---------------------------------------------------------------------------

      3.11.1. Мемлекеттік, қоғамдық және донорлық ұйымдардың шағын

             кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі өзара іс-қимылы

---------------------------------------------------------------------------

Шағын кәсіпкерлікті дамытудың стратегиясын әзірлеу және іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

3.11.1.1. Қазақстан Республи.!Қазақстан           !МБА, орталық  !Қаңтар 

касында шағын кәсіпкерлікті  !Республикасының     !атқарушы ор.  !

дамытудың және қолдаудың 1999!Президенті          !гандар, Ұлттық!

-2000 жылдарға арналған мем. !Жарлығының жобасы   !Банк (келісім !

лекеттік бағдарламасын іске  !                    !бойынша), Бас !

асыру жөніндегі 2000 жылға   !                    !прокуратура   !

арналған негізгі іс-шаралар  !                    !(келісім      !

жоспарын әзірлеу             !                    !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

3.11.1.2. Шағын кәсіпкерлікті!Қазақстан           !МБА           !Тоқсан

дамытудың және қолдаудың     !Республикасының     !              !сайын  

1999-2000 жылдарға арналған  !Үкіметіне           !              !

мемлекеттік бағдарламасын    !ақпарат             !              !

іске асыру                   !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.11.1.3. Шағын кәсіпкерлікті!Қазақстан           !МБА           !Желтоқсан

дамытудың және қолдаудың     !Республикасының     !              !

2001-2002 жылдарға арналған  !Президенті          !              !

мемлекеттік бағдарламасын    !Жарлығының жобасы   !              !

әзірлеу                      !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

Жеке кәсіпкерлік идеяларын танымалдандыру

---------------------------------------------------------------------------

3.11.1.4. Бұқаралық ақпарат  !Қазақстан           !МАКМ, МБА     !Тоқсан

құралдарында отандық тауар өн.Республикасының     !              !сайын

дірушілер мен отандық тауар. !Үкіметіне           !              !   

ларды кеңінен ақпараттық-на. !ақпарат             !              !

сихаттық қолдауды, шағын кә. !

сіпкерлік жөніндегі норматив.!

тік құқықтық кесімдерді қолда!

ну туралы түсіндіру жұмысын  !

қамтамасыз ету               !

---------------------------------------------------------------------------


           3.11.2. Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Нормативтік базаны жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

         1

3.11.2.1.  Қазақстанда қол.  !Қазақстан           !МБА           !Наурыз 

өнершілікті дамытудың тұжы.  !Республикасының     !              !

рымдамасын әзірлеу           !Үкіметі қаулысының  !              !

                             !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------                             3.12. Туризм


     Мақсат: Елдің туристік кешенін дамыту

---------------------------------------------------------------------------

              3.12.1. Туристік әлеуетті егжей-тегжейлі бағалау

---------------------------------------------------------------------------

Қазақстандық әлемдік туристік рыноктағы ықтимал клиенттерін және орнын

айқындау мақсатында зерттеулер жүргізу

---------------------------------------------------------------------------

3.12.1.1. Қазақстанда турис. !Қазақстан           !ТурСА         !Желтоқсан

тік саланың дамуына монито.  !Республикасының     !              !

ринг жүргізу                 !Үкіметіне           !              !

                             !ақпарат             !              !

---------------------------------------------------------------------------

Ел туралы кешенді туристік ақпарат дайындау және белсенді жарнамалық

науқан жүргізу

---------------------------------------------------------------------------

3.12.1.2. Қазақстанның турис.!Қазақстан           !ТурСА, СІМ    !Тамыз

тік кейпін қалыптастыру жө.  !Республикасы        !              !

ніндегі іс-шараларды әзірлеу !Үкіметі қаулысының  !              !

                             !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------

Халықаралық туристік ұйымдармен, шетел мемлекеттермен және компанияларымен

ынтымақтастықты нығайту және кеңейту

---------------------------------------------------------------------------

3.12.1.3. Қазақстанның Дүние.!Қазақстан           !ТурСА, СІМ    !Сәуір   

жүзілік туристік ұйымның     !Республикасының     !              !

желісі бойынша өткізілетін   !Үкіметіне           !              !

іс-шараларға, халықаралық    !ақпарат             !              !

туристік көрмелерге және     !

жәрмеңкелерге қатысуын       !

қамтамасыз ету               !

---------------------------------------------------------------------------

                    3.12.2. Саланың инфрақұрылымын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Дамудың бекітілген бағдарламаларын іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

3.12.2.1. "Жібек жолы тарихи !Қазақстан           !ТурСА, "Жібек !Шілде,  

орталықтарын жаңғырту, түркі !Республикасының     !жолы - Қазақ. !қаңтар

тілдес мемлекеттердің мәдени !Президенті және Қа. !стан" ҰК (ке. !

мұрасын сақтау және сабақтас.!зақстан Республика. !лісім бойынша)!

ты дамыту, туризмнің инфрақұ.!сының Үкіметіне     !МАКМ, БҒМ, ККМ!

рылымын құру" мемлекеттік    !ақпарат             !облыстардың,  !

бағдарламасын іске асыруды   !                    !Астана және   !

жалғастыру                   !                    !Алматы қалала.!

                                                  !рының әкімдері,

                                                  !"Жібек жолы"  !        

                                                  !компаниясы    !

                                                  !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

Салаға шетелдік және отандық инвестициялар тарту

---------------------------------------------------------------------------

3.12.2.2. Алматы қаласында   !Қазақстан           !ТурСА, СІМ,   !Қазан   

жыл сайынғы "Жібек жолы -    !Республикасы        !МАКМ, ІІМ,    !

Қазақстан" халықаралық фести.!Үкіметі қаулысының  !ККМ, МКМ, Ал. !

валін өткізу                 !жобасы              !маты қаласының!

                                                  !әкімі         !

---------------------------------------------------------------------------

          3.12.3. Туристік қызмет көрсетулердің сапасын жақсарту

---------------------------------------------------------------------------

Туризм саласында қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар жүйесін

қалыптастыру    

---------------------------------------------------------------------------

3.12.3.1. Туризм саласында   !Қазақстан           !ТурСА, СІМ,   !Ақпан   

қауіпсіздікті қамтамасыз ету !Республикасының     !ІІМ, ҰҚК (ке. !

жөніндегі ведомствоаралық жұ.!Премьер-Министрі    !лісім бойынша)!

мыс тобын құру               !өкімінің жобасы     !              !

---------------------------------------------------------------------------

Заңнамалық базаны жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.12.3.2. Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ТурСА         !Маусым  

касы Премьер-Министрінің жа. !Республикасы        !              !

нындағы туризм жөніндегі Үй. !Үкіметі қаулысының  !              !

лестіру кеңесін құру         !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------


                          3.13. Аймақтық даму


     Мақсат: Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау

---------------------------------------------------------------------------

Аймақтардың қызметін жоспарлауды жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.13.1. Облыстардың, Астана  !Қазақстан           !СЖА (келісім  !Маусым, 

және Алматы қалаларының 1998-!Республикасының     !бойынша), ЭСМ,!желтоқсан

2000 жылдарға арналған стра. !Үкіметіне ақпарат   !облыстардың,  !

тегиялық даму жоспарларын    !                    !Астана және   !

іске асыру                   !                    !Алматы қалала.!

                             !                    !рының әкімдері!

---------------------------------------------------------------------------

       1

3.13.2.  Аймақтардың әлеумет.!Бекітілген жоспарлар!ЭСМ, облыстар.!Желтоқсан

тік-экономикалық дамуының    !туралы Қазақстан    !дың, Астана   !

2001 жылға арналған индика.  !Республикасының     !және Алматы   !        

тивтік жоспарларын әзірлеу   !Үкіметіне ақпарат   !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.3. Аймақтардың әлеумет. !Бекітілген жоспарлар!ЭСМ, облыстар.!Қазан   

тік-экономикалық дамуының    !туралы Қазақстан    !дың, Астана   !

2001-2005 жылдарға арналған  !Республикасының     !және Алматы   !        

индикативтік жоспарларын     !Үкіметіне ақпарат   !қалаларының   !

әзірлеу                      !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.4. Облыстардың, Астана  !Қазақстан           !ЭСМ, орталық  !Тоқсан

және Алматы қалаларының әлеу.!Республикасының     !атқарушы      !сайын   

меттік-экономикалық жағдайын !Үкіметіне ақпарат   !органдар      !        

рейтингтік бағалауды жүзеге  !                    !              !

асыру                        !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

Аймақтарда кәсіпкерлікті дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.13.5. Шағын кәсіпкерлікті  !Қазақстан           !МБА, облыстар.!Тоқсан

дамытудың және қолдаудың ай. !Республикасының     !дың, Астана   !сайын   

мақтық бағдарламаларын іске  !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !        

асыру                        !                    !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.6. Технопарк аймақтарын !Қазақстан           !Астана қаласы.!Сәуір   

құру туралы ұсыныстар дайын. !Республикасының     !ның әкімі     !

дау                          !Үкіметіне ұсыныстар !              !        

---------------------------------------------------------------------------

3.13.7. "Астанатехнопарк" ААҚ!Нормативтік құқықтық!Астана қаласы.!Қыркүйек

-ын дамытудың бағдарламасын  !кесімнің жобасы     !ның әкімі     !

әзірлеу                      !                    !              !        

---------------------------------------------------------------------------

Аймақтардағы әлеуметтік саясат

---------------------------------------------------------------------------

3.13.8. Бір жылға арналған   !Бекітілген бағдарла.!ЕХҚМ, облыс.  !Қаңтар  

жұмыспен қамтудың облыстық   !малар туралы Қазақ. !тардың, Астана!

бағдарламаларын әзірлеу      !стан Республикасының!және Алматы   !        

                             !Үкіметіне ақпарат   !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.9. Қоғамдық жұмыстардың !Бекітілген бағдарла.!ЕХҚМ, облыс.  !Қаңтар  

көлемін ұлғайтуды және жаңа  !малар туралы Қазақ. !тардың, Астана!

жұмыс орындарын құруды көз.  !стан Республикасының!және Алматы   !        

дейтін аймақтық бағдарламалар!Үкіметіне ақпарат   !қалаларының   !

әзірлеу                      !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.10. Туберкулезбен күрес.!Қазақстан Республи. !ДСА, облыстар.!Тоқсан  

тің 2000-2002 жылдарға арнал.!касының Үкіметіне   !дың, Астана   !сайын   

ған аймақтық бағдарламаларын !ақпарат             !және Алматы   !        

іске асыру                   !                    !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.11. Халықтың денсаулығын!Қазақстан Республи. !ДСА, облыстар.!Қаңтар  

жақсарту жөніндегі аймақтық  !касының Үкіметіне   !дың, Астана   !

бағдарламаларды әзірлеу және !ақпарат             !және Алматы   !        

іске асыру                   !                    !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.12. Мектепаралық оқу-   !Қазақстан Республи. !БҒМ, облыстар.!Қараша  

өндірістік комбинаттардың же.!касының Үкіметіне   !дың, Астана   !

лісін сақтау және дамыту.    !ақпарат             !және Алматы   !        

Қалаларда балалар үшін еңбек.!                    !қалаларының   !

ке баулудың оқу-өндірістік   !                    !әкімдері      !

орталықтарын құру            !

---------------------------------------------------------------------------


                      4-Басымдық. Әлеуметтік даму


            4.1. Әлеуметтік қорғау және кедейлікпен күрес


     Мақсат: Қазіргі бюджеттік шектеулер жағдайында әлеуметтік

             бағдарламалардың тиімділігін арттыру

---------------------------------------------------------------------------

          Іс-шара            !   Аяқтау нысаны    ! Орындалуына !Орындау

                             !                    !  жауаптылар !мерзімі

---------------------------------------------------------------------------

            1                !         2          !       3     !    4

---------------------------------------------------------------------------

     4.1.1. Зейнетақыларды, жәрдемақыларды және бюджеттік ұйымдарда       

             жалақыны толық және уақытында төлеуді қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.1.1.1.  Зейнетақы қорларын !Қазақстан Республи. !ЕХҚМ, БҚҰК    !Тоқсан  

құндық бағалау мен бухгалтер.!касының Үкіметіне   !(келісім      !сайын   

лік есептің халықаралық прак.!ақпарат             !бойынша)      !        

тикада қабылданған стандарт. !

тарын пайдалануға ынталандыру!

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.1.1.2.  Белгілі бір сақтық !Қазақстан Республи. !БҚҰК          !Наурыз  

шараларын сақтаған кезде зей.!касының Үкіметіне   !(келісім      !

нетақы қорларына жоғары сапа.!ақпарат             !бойынша)      !        

лы шетелдік қаржы активтерін !                    !              !

сатып алу үшін көбірек еркін.!                                    

дік берудің мүмкіндігін қара.!

стыру

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.1.1.3.  Жергілікті атқарушы!Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ, ҚарМ,   !Мамыр   

органдар желісі бойынша көр. !кесімнің жобасы     !облыстардың,  !

сетілетін әлеуметтік көмек   !                    !Астана және   !        

бағдарламаларының бюджеттік  !                    !Алматы қалала.!

орындалуын бақылауды         !                    !рының әкімдері!

қамтамасыз ету               !    

---------------------------------------------------------------------------

Үкімет пен әкімдердің бюджеттің орындалу процесіне және зейнетақылардың,

жәрдемақылар мен жалақының уақытылы төлеуіне басым көңіл бөлуі

---------------------------------------------------------------------------

        1, 2

4.1.1.4.     Зейнетақылар мен!Қазақстан Республи. !ЕХҚМ, ҚарМ    !Ай      

мемлекеттік жәрдемақылардың  !касының Үкіметіне   !              !сайын   

толық және уақытылы төленуін !ақпарат             !              !        

қамтамасыз ету               !                    !              !

                             !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.1.1.5.  Әлеуметтік төлемдер!Қазақстан Республи. !ЕХҚМ, ҚарМ    !Наурыз  

жалақы бойынша өткен жылдарда!касының Үкіметіне   !              !

жинақталған берешекке түген. !ақпарат             !              !        

деу жүргізу және оны өтеу    !                    !              !

жөнінде ұсыныстар дайындау   !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

              4.1.2. Халықтың кірістерінің өсуін қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

Жұмыс күшінің бағасын арттыруды және еңбекақының өсуін ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------

4.1.2.1. Кәсіпорында еңбекті !Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ          !Маусым  

нормалауды ұйымдастыру туралы!кесімнің жобасы     !              !

ереже әзірлеу                !                    !              !        

---------------------------------------------------------------------------

4.1.2.2. Орташа жалақыны     !Қазақстан Республи. !ЕХҚМ, ЭСМ,    !Желтоқсан

есептеудің тәртібін әзірлеу  !касының Үкіметі     !ҚарМ, ӘдМ, СА !

                             !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

     4.1.3. Тұрмысы төмен азаматтарды және мүгедектерді атаулы     

                               мемлекеттік қолдау

---------------------------------------------------------------------------

Алушылардың кірістеріне және материалдық жағдайларына байланысты

әлеуметтік көмектің мөлшерлерін анықтаудың өлшемдерін әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.1.3.1.  "Аз қамтылған ха.  !Қазақстан           !ЕХҚМ          !Наурыз  

лыққа көрсетілетін мемлекет. !Республикасы        !              !

тік атаулы әлеуметтік көмек  !Заңының жобасы      !              !        

туралы" Қазақстан Республи.  !

касы Заңының жобасын әзірлеу !

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.1.3.2.  Әлеуметтік көмек   !Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ          !Қазан

берудің бірден бір өлшемі    !кесімнің жобасы     !              !  

ретінде кедейлік шегінің мөл.!                    !              !        

шерлерін анықтау             !Қазақстан           !              !Тоқсан

                             !Республикасының     !              !сайын

                             !Үкіметіне ақпарат   !

---------------------------------------------------------------------------

                   4.1.4. Еңбек қатынастарын заңдастыру

---------------------------------------------------------------------------

Қызметкерлердің еңбек құқықтарын қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.1.4.1. "Қазақстан Республи.!Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ          !Қазан

касындағы еңбек туралы" Заңды!кесімдердің жобасы  !              !

іске асыру жөнінде: мемлекет.!                    !              !

тік еңбек инспекциясы туралы !                                   !        

ереже;                       !                                   !    

Өндірістегі жазатайым уақиға.!

лар және еңбекшілер денсаулы.!

ғының өзге де зақымдануларын !

тексеру және есепке алу тура.!

лы ережеге өзгерістер мен то.!

лықтырулар енгізу туралы     !

нормативтік құқықтық кесімдер!

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

4.1.4.2. "Еңбекті қорғау ту. !Қазақстан           !ЕХҚМ          !Қазан   

ралы" Қазақстан Республикасы.!Республикасы        !              !

ның Заңына өзгерістер мен то.!Заңының жобасы      !              !        

лықтырулар енгізу туралы" Қа.!                                   !        

зақстан Республикасы Заңының !                                   !    

жобасын әзірлеу              !

---------------------------------------------------------------------------


               4.2. Еңбек қатынастары және жұмыспен қамту


     Мақсат: Жұмыспен қамтуды қамтамасыз етудің, кадрларды даярлаудың және

             қайтадан мамандық алудың жүйесін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

     4.2.1. Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Еңбек рыногын ақпараттық қамтамасыз етуді қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

        1, 2

4.2.1.1.     Жұмыссыздарды   !Қазақстан           !ЕХҚМ          !Ақпан   

тіркеудің және есепке алудың !Республикасының     !              !

ережесін әзірлеу             !Үкіметі қаулысының  !              !        

                             !жобасы                             !        

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.2.1.2.  Кедейлікпен және   !Қазақстан           !Өтембаев Е.Ә.,!1 сәуір 

жұмыссыздықпен күрестің мем. !Республикасының     !ЭСМ, ЕХҚМ,    !

лекеттік бағдарламасын әзір. !Президенті Жарлығы. !БҒМ, СА       !        

леу                          !ның жобасы                         !        

---------------------------------------------------------------------------

4.2.1.3. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ЕХҚМ, ҚарМ    !Наурыз  

касының Үкіметі, кәсіподақтар!Республикасы        !              !

мен жұмыс берушілердің ара.  !Үкіметі қаулысының  !              !        

сындағы Бас келісімді әзірлеу!жобасы                             !        

және іске асыру              !

                             !Қазақстан           !              !Тоқсан

                             !Республикасының     !              !сайын

                             !Үкіметіне ақпарат   !

---------------------------------------------------------------------------

Кадрларды даярлау және қайтадан мамандық беру жүйесін кеңейту    

---------------------------------------------------------------------------

4.2.1.4. "Жұмыссыздарды кәсі.!Қазақстан           !ЕХҚМ          !Наурыз 

би даярлауды ұйымдастыру ту. !Республикасының     !              !

ралы ережені бекіту және     !Үкіметі қаулысының  !              !        

Қазақ ССР Министрлер Кабине. !жобасы                             !        

тінің 1991 жылғы 19 маусымдағы

N 383 қаулысының күші жойылды!

деп тану туралы" Қазақстан   !

Республикасы Үкіметінің 1999 !

жылғы 23 маусымдағы N 836    !

қаулысына өзгерістер мен     !

толықтырулар енгізу          !

---------------------------------------------------------------------------

                       4.2.2. Ішкі еңбек рыногын қорғау

---------------------------------------------------------------------------

Шетелдік жұмыс күшін тарту жөніндегі қызметті лицензиялау және оның

пайдаланылуын қатаң бақылау    

---------------------------------------------------------------------------

4.2.2.1. "Шетелдік жұмыс     !Қазақстан           !ЕХҚМ          !Наурыз 

күшін тартуға және жұмыс кү. !Республикасы        !              !

шін Қазақстан Республикасынан!Үкіметі қаулысының  !              !        

шетелге шығаруға лицензия    !жобасы                             !       

беру мәселелері жөніндегі    !

тәртіптерді бекіту туралы"   !

Қазақстан Республикасы Үкіме.!

тінің 1999 жылғы 25 маусымдағы

N 862 қаулысына өзгерістер   !

енгізу                       ! 

---------------------------------------------------------------------------

4.2.2.2. Жұмыс берушілер Қа. !Қазақстан           !ЕХҚМ          !Қаңтар 

зақстан Республикасынан тыс  !Республикасы        !              !

жерлерден жалдайтын шетелдік !Үкіметі қаулысының  !              !        

азаматтарды тартуға 2002     !жобасы                             !        

жылға арналған квоталар      !

белгілеу                     !

---------------------------------------------------------------------------

4.2.2.3. Қазақстан Республи. !Халықаралық         !ЕХҚМ, СІМ     !Шілде  

касы Үкіметі мен Өзбекстан   !шарттардың          !              !

Республикасының Үкіметі ара. !жобалары            !              !        

сындағы еңбек ресурстарын    !

пайдалану және жұмыс күшінің !

көші-қоны саласындағы ынты.  !

мақтастық туралы; Қазақстан  !

Республикасы Үкіметі мен     !

Беларусь Республикасы Үкіметі!

арасындағы Беларусь Республи.!                                    Тамыз

касының аумағында жұмыс іс.  !

тейтін Қазақстан Республикасы!

азаматтарының және Қазақстан !

Республикасының аумағында    !

жұмыс істейтін Беларусь Рес. !

публикасы азаматтарының еңбек!

қызметі және оларды әлеуметтік

қорғау туралы келісімдерге   !

өзгерістер енгізу            !

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.2.2.4.  "Жұмыспен қамту    !Қазақстан           !ЕХҚМ          !Маусым 

қызметтерін ұйымдастыру тура.!Республикасы        !              !

лы" Халықаралық еңбек ұйымы. !Заңының жобасы      !              !        

ның конвенциясын бекітуге    !                                   !        

дайындау                     !

---------------------------------------------------------------------------

                   4.2.3. Ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру

---------------------------------------------------------------------------

Қоғамдық жұмыстардың санаттарын айқындау және оларды жергілікті

бюджеттердің есебінен қаржыландыру

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.2.3.1.  Қоғамдық жұмыстар. !Қазақстан           !ЕХҚМ, облыс.  !Мамыр  

дың бағдарламасын әзірлеу    !Республикасы        !тардың, Астана!

(кедейлікпен және жұмыссыз.  !Үкіметі қаулысының  !және Алматы   !        

дықпен күрес)                !жобасы              !қалаларының   !        

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

Еңбекті неғұрлым көп қажет ететін қоғамдық жұмыстарды дамыту:

көгалдандыру, жол құрылысы

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.2.3.2.  "Қоғамдық жұмыстар.!Қазақстан           !ЕХҚМ          !Ақпан  

ды ұйымдастыру туралы ережені!Республикасы        !              !

бекіту туралы" Қазақстан Рес.!Үкіметі қаулысының  !              !        

публикасы Үкіметінің 1998    !жобасы                             !        

жылғы 4 желтоқсандағы N 1242 !

қаулысына өзгерістер мен     !

толықтырулар енгізу          !

---------------------------------------------------------------------------


                            4.3. Білім беру


     Мақсат: Білім берудің жаңа ұлттық үлгісін әзірлеуді және жүзеге

             асыруды бастау

---------------------------------------------------------------------------

     4.3.1. Білім берудің жаңа ұлттық үлгісін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

Білім берудің отандық стандарттарын әзірлеу және енгізу

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.1. "Білім беру туралы" !Нормативтік құқықтық!БҒМ           !Қараша 

Қазақстан Республикасының    !кесімдердің жобалары!              !

Заңына сәйкес білім беру     !

саласындағы нормативтік      !

кесімдерді әзірлеу және      !

бекіту                       !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.2. Жоғары білім берудің!Мемлекеттік стандар.!БҒМ, ЕХҚМ     !Қазан  

мемлекеттік жалпыға бірдей   !ттардың жобалары    !              !

міндет

ті стандарттарын       !

конкурстық негізде әзірлеу   !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.3. Бастауыш және орта  !Қазақстан Республи. !БҒМ, ЕХҚМ     !Шілде  

кәсіби білім берудің мемле.  !касының Үкіметіне   !              !

кеттік жалпыға бірдей міндет.!ақпарат             !              !        

ті стандарттарын әзірлеу және!                                   !        

оларды кезең-кезеңімен енгізу!

---------------------------------------------------------------------------

Білім беру туралы заңнаманы жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.3.1.4.  Білім беру туралы  !Нормативтік құқықтық!БҒМ           !Қараша 

құжаттарды тану туралы халық.!кесімдердің жобалары!              !

аралық келісімдерді іске     !                    !              !        

асыру мақсатында білім беру  !                                   !        

сапасын бағалаудың бірыңғай  !

ұлттық жүйесін әзірлеу       !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.5. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !БҒМ           !Сәуір  

касы жоғары оқу орындарының  !Республикасы        !              !

студенттер контингентін қа.  !Үкіметі             !              !        

лыптастырудың жаңа үлгісін   !қаулысының жобасы   !              !        

енгізу жөніндегі жұмысты     !

жалғастыру                   !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.6. Ел ішінде 2000-2001 !Қазақстан           !БҒМ           !Шілде  

оқу жылына арналған жоғары   !Республикасы        !              !

кәсіби және жоғары оқу орны. !Үкіметі             !              !        

нан кейінгі кәсіби білімді   !қаулысының жобасы   !              !        

мамандар даярлауға мемлекет. !

тік білім беру тапсырысын    !Қазақстан           !              !Желтоқсан

қалыптастыру және оны конкур.!Республикасының     !              !

стық негізде орналастыру     !Үкіметіне ақпарат   !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.7. Жоғары оқу орындары !Қазақстан           !БҒМ           !Қыркүйек

рейтингінің жүйесін әзірлеу  !Республикасының     !              !

                             !Үкіметіне ақпарат   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

Үздіксіздікті және сабақтастықты қамтамасыз етуді ескере отырып, білім

берудің әрбір деңгейі бойынша стратегиялар әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.3.1.8.  "Білім беру" Мемле.!Қазақстан           !СЖА (келісім  !Маусым

кеттік бағдарламасын әзірлеу !Республикасының     !бойынша), БҒМ !

                             !Президенті          !              !        

                             !Жарлығының жобасы   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.9. "Білім беру" Мемле. !Қазақстан           !БҒМ           !Желтоқсан

кеттік бағдарламасын іске    !Республикасының     !              !

асыру                        !Үкіметіне ақпарат   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

         1

4.3.1.10.  Республикада бас. !Қазақстан           !БҒМ           !Сәуір   

тауыш және орта кәсіби білім !Республикасы        !              !

беруді дамыту жөнінде шаралар!Үкіметі             !              !        

әзірлеу                      !қаулысының жобасы   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

Педагогикалық және ғылыми кадрлардың біліктілігін арттыру

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.11. Ғылыми мекемелер   !Қазақстан           !БҒМ           !Тұрақты 

мен жоғары оқу орындарының   !Республикасы        !              !        

кезең-кезеңімен бірігуін     !Үкіметі             !              !        

жүзеге асыру                 !қаулыларының        !              !        

                             !жобалары            !

---------------------------------------------------------------------------

Жаңа оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлеу, шығару және оларды оқу

процесінде игеру

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.12. Жалпы білім беретін!Қазақстан           !БҒМ           !Желтоқсан

мектептер үшін оқулықтар мен !Республикасының     !              !    

оқу-әдістемелік кешендерді   !Үкіметіне ақпарат   !              !

дайындаудың және басып шыға. !                    !              !        

рудың мақсатты бағдарламасын !

одан әрі іске асыруды қамта. !

масыз ету                    !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.13. Жоғары білім беру  !Қазақстан           !БҒМ           !Қараша  

жүйесі үшін жаңа буынның оқу.!Республикасының     !              !

лықтары мен оқу-әдістемелік  !Үкіметіне ақпарат   !              !        

құралдарын конкурстық негізде!

әзірлеуді  және шығаруды     !

жалғастыру                   !

---------------------------------------------------------------------------

     4.3.2. Білім беру жүйесін қайта құруды және білім беру жүйесінде

               қызмет көрсетулер рыногын қалыптастыруды аяқтау

---------------------------------------------------------------------------

Аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып, оқу орындарының желісі мен

құрылымдарын әртараптандыру

---------------------------------------------------------------------------

4.3.2.1. Аймақтық ерекшелік. !Қазақстан           !БҒМ           !Қараша  

терді ескере отырып, оқу     !Республикасы        !              !

орындарының желісін оңтайлан.!Үкіметі қаулыларының!              !        

дыруды және құрылымын әрта.  !жобалары            !              !        

раптандыруды жүргізу         !

---------------------------------------------------------------------------

Білім берудің кепілдендірілген деңгейін сақтай отырып, білім беру

жүйесінің объектілерін жекешелендіру

---------------------------------------------------------------------------

4.3.2.2. Білім беру мен ғылым!Қазақстан           !БҒМ, ҚарМ     !Сәуір   

объектілерін жекешелендірудің!Республикасы        !              !

2000-2005 жылдарға арналған  !Үкіметі қаулысының  !              !        

тұжырымдамасын әзірлеу       !жобасы              !              !        

---------------------------------------------------------------------------

4.3.2.3. Білім беру ұйымдарын!Қазақстан           !БҒМ           !Мамыр   

лицензиялаудың және аттеста. !Республикасының     !              !

циялаудың тиімді тетіктерін  !Үкіметі қаулысының  !              !        

енгізуге бағытталған шаралар.!жобасы              !              !        

ды жүзеге асыру              !

---------------------------------------------------------------------------

     4.3.3. Қазақстанның білім беру жүйесін жалпы дүниежүзілік жүйеге

                               кіріктіру

---------------------------------------------------------------------------

Білім берудің жеке меншік секторын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.3.3.1. Оқу-әдістемелік қол.!Қазақстан           !БҒМ           !Қазан   

дау көрсету;                 !Республикасының     !              !

босайтын ғимараттар құрылыс. !Үкіметіне ақпарат   !              !        

тарды білім беру ұйымдарында !

мемлекеттік тапсырысты кон.  !

курстық орналастыру жолымен  !

білім берудің мемлекеттік    !

емес секторының дамуына жәр. !

демдесу, оқу процесінің сапа.!

сын қатаң бақылауды қамтамасыз

ету                          !        

---------------------------------------------------------------------------

Республиканың жас ұрпағының тәні мен жанын сауықтыру

---------------------------------------------------------------------------

4.3.3.2. Жазғы кезеңде бала. !Қазақстан           !БҒМ, облыстар.!Сәуір   

лар мен жасөспірімдердің де. !Республикасының     !дың, Астана   !

малысын, оларды сауықтыру    !Үкіметі қаулысының  !және Алматы   !        

мен жұмыспен қамтуды ұйымдас.!жобасы              !қалаларының   !        

тыру                         !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

Балалардың білім алуға конституциялық құқығын қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.3.3.3. Үздіксіздікті және  !Қазақстан           !БҒМ           !Желтоқсан

сабақтастықты қамтамасыз ету.!Республикасының     !             

ді, мемлекеттік тілді мектеп.!Білім және  ғылым   !                       

ке дейінгі мекемелерде, отба.!министрілігі бекіткен                       

сында және мектепте дамытуды !бағдарламалар       !

ескере отырып, балалардың    !

мектеп алдындағы дайындығының!

негізгі қағидаттарын әзірлеу !

және мазмұнын айқындау       !

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.3.3.4.  Мектеп жасындағы   !Қазақстан           !БҒМ, облыстар.!Тоқсан  

балаларды, соның ішінде даму !Республикасының     !дың, Астана   !сайын   

мүмкіндіктері шектеулі бала. !Үкіметіне ақпарат,  !және Алматы   !        

ларды, жетім балаларды және  !көшірмесі - Қазақ.  !қалаларының   !        

ата-аналарының қамқорлығынсыз!стан Республикасының!әкімдері

қалған балаларды, көп балалы !Экономика және сауда!

және аз қамтамасыз етілген   !министрлігіне       !

отбасыларынан шыққан балалар.!

ды, тиісті жалпы білім бере. !

тін мектептері жоқ елді      !

мекендердің балаларын оқумен !

толық қамтуды қамтамасыз ету.!

Жалпыға міндетті оқу қорлар. !

ының жұмысын, оқушыларды та. !

мақтандыруды, балаларды оқи. !

тын жерлеріне дейін жеткізуді!

ұйымдастыру                  !

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.3.3.5.  5(6) жастағы бала. !Қазақстан           !БҒМ, облыстар.!Қазан   

лардың мектепке дейінгі      !Республикасының     !дың, Астана   !

дайындығын ұйымдастыру       !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !        

                                                  !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      1

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.3.3.6.  "Қазақстан Респуб. !Қазақстан           !БҒМ, облыстар.!Ақпан   

ликасында білім беру мен ғы. !Республикасы        !дың, Астана   !

лымды біріктірудің кейбір    !Үкіметі             !және Алматы   !        

мәселелері туралы" Қазақстан !қаулысының жобасы   !қалаларының   !

Республикасының Үкіметі қау. !                    !әкімдері      1

лысының жобасын әзірлеу      !

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.3.3.7.  "Әл-Фараби атындағы!Қазақстан           !БҒМ           !Наурыз  

Қазақ мемлекеттік ұлттық уни.!Республикасы        !              !

верситетінің мәселелері" ту. !Үкіметі             !              !        

ралы Қазақстан Республикасы. !қаулысының          !              !

ның Үкіметі қаулысының жоба. !жобасы              !              1

сын дайындау                 !

---------------------------------------------------------------------------

Білім беру жүйесін компьютерлік техникамен және бағдарламалық қамтамасыз

етумен жабдықтау

---------------------------------------------------------------------------

4.3.3.8. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !БҒМ, облыстар.!Тоқсан  

касының орта білім беру      !Республикасының     !дың, Астана   !сайын

жүйесін ақпараттандырудың    !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !

мемлекеттік бағдарламасын    !                    !қалаларының   !

іске асыру                   !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------


                          4.4. Денсаулық сақтау


     Мақсат: Аурушаңдықтың алдын алуды жүргізу және оны азайтуға қол

             жеткізу

---------------------------------------------------------------------------

     4.4.1. Салауатты өмір салтын қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

Салауатты өмір салтын, бірінші кезекте балалар мен жастар үшін насихаттау

---------------------------------------------------------------------------

Салауатты өмір салты мен тамақтанудың стандарттарын әзірлеу және енгізу

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.1.1.  Салауатты өмір сал.!Қазақстан           !МАКМ, ДСА, об.!Тоқсан  

ты, дұрыс тамақтану, жеке    !Республикасының     !лыстардың, Ас.!сайын   

гигиена мен санитарияның ере.!Үкіметіне ақпарат   !тана және Ал. !        

желерін сақтау үшін кеңінен  !                    !маты қалалары.!

ақпараттық-насихаттық қолдау.!                    !ның әкімдері  1

ды қамтамасыз ету            !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.1.2. Салауатты өмір сал. !Қазақстан           !ДСА, БҒМ      !Тоқсан  

тын қалыптастыру мәселелері  !Республикасының     !              !сайын   

жөніндегі мамандар даярлау   !Үкіметіне ақпарат   !              !        

бағдарламасын іске асыру     !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.1.3. "Салауатты өмір сал.!Қазақстан           !ДСА, об.      !Тоқсан  

ты" бағдарламасын іске асыру !Республикасының     !лыстардың, Ас.!сайын   

                             !Үкіметіне ақпарат   !тана және Ал. !        

                             !                    !маты қалалары.!

                             !                    !ның әкімдері  1

---------------------------------------------------------------------------

     4.4.2. Халықтың денсаулығын қорғау саласындағы мақсатты мемлекеттік

            саясат

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.1. "Халық денсаулығы"  !Қазақстан           !ДСА, об.      !Тоқсан  

мемлекеттік бағдарламасын    !Республикасының     !лыстардың, Ас.!сайын   

іске асыру                   !Үкіметіне ақпарат   !тана және Ал. !        

                             !                    !маты қалалары.!

                             !                    !ның әкімдері  !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.2. Медицина және фарма.!Қазақстан           !ДСА           !Тоқсан  

цевтика өнеркәсібін дамытудың!Республикасының     !              !сайын   

мемлекеттік бағдарламасын    !Үкіметіне ақпарат   !              !        

іске асыру                   !                                   !

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды күшейту

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.3. Республиканың емдеу-!Нормативтік құқықтық!ДСА, облыстар.!Мамыр   

алдын алу ұйымдарында        !кесімнің жобасы     !дың, Астана   !

инфекциялық бақылау жүйесін  !                    !және Алматы   !        

енгізу                       !                    !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.4. Елге кіретін        !Нормативтік құқықтық!ДСА, МКМ, мүд.!Маусым  

жолдарда қосымша 10 санитар. !кесімнің жобалары   !делі облыстар.!

лық-карантиндік бекет құру   !                    !дың әкімдері  !        

---------------------------------------------------------------------------

Халықты денсаулыққа келтірілуі мүмкін залалдан сақтандыру жүйесін енгізу

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.5. Өндірістегі еңбек   !Қазақстан           !ТЖА           !Желтоқсан

қауіпсіздігі проблемаларын   !Республикасы        !             

шешудің тетігін әзірлеу      !Үкіметі             !                       

                             !қаулысының жобасы   !             

---------------------------------------------------------------------------

4.4.3. Денсаулық сақтау жүйесін институциональдық қайта құрулар және

медициналық қызмет көрсетулер рыногын қалыптастыру

Денсаулық сақтауда мемлекеттік емес секторды дамыту, медициналық қызмет

көрсетулер рыногын қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.3.1.  Медициналық қызмет !Қазақстан           !ДСА           !Қаңтар  

көрсетулерге ақы төлеу жүй.  !Республикасы        !              !

есін жетілдіру:              !Үкіметі             !              !        

Заңды және жеке тұлғалар көр.!қаулысының жобасы   !              !

сететін медициналық көмектің !

төлем тәртібін әзірлеу және  !

бекіту;

бастапқы дәрігерлік-санитар. !Нормативтік құқықтық!ДСА           !Шілде

лық көмек ұйымдарында ішінара!кесімнің жобасы     !              !

қор ұстау моделіне көшу      !

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.3.2.  Денсаулық сақтау   !Қазақстан           !ДСА, ҚарМ     !Ақпан   

саласындағы жекешелендірудің !Республикасы        !              !

2000-2002 жылдарға арналған  !Үкіметі             !              !        

тұжырымдамасын әзірлеу       !қаулысының жобасы   !              !

                             !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.3.3.  Медициналық сақтан.!Қазақстан           !ДСА, Ұлттық   !Наурыз  

дырудың жаңа үлгісін енгізу  !Республикасының     !Банк (келісім !

мүмкіндігін қарастыру        !Үкіметіне ақпарат   !бойынша),     !        

                             !                    !ҚарМ          !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.3.4. Жыныстық жолмен бе. !Қазақстан           !ДСА, облыстар.!Тоқсан

рілетін аурулардың алдын алу !Республикасының     !дың, Астана   !сайын

жөніндегі кешенді бағдарлама.!Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !        

ны іске асыру                !                    !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------


       4.4.4. Медицина ғылымын және медициналық білім беруді дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Халық денсаулығының көкейкесті проблемалары жөніндегі ғылыми-техникалық

бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.1. "Диабет" бағдарла.  !Қазақстан           !ДСА           !Наурыз  

масын әзірлеу                !Республикасы        !              !

                             !Үкіметі             !              !        

                             !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.2. "Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ДСА           !Наурыз  

касында травматизмнің алдын  !Республикасының     !              !

алу және оны азайту" бағдар. !Үкіметі қаулыларының!              !        

ламасын әзірлеу              !жобалары            !              !

---------------------------------------------------------------------------

Заңнама базаны дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.3. "Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ДСА           !Желтоқсан

касында азаматтардың денсау. !Республикасы        !              !

лығын сақтау туралы" Қазақ.  !Заңының жобасы      !              !        

стан Республикасының Заңына  !                    !              !

өзгерістер енгізу туралы     !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.4. Полиомелиттен аман  !Дүниежүзілік        !ДСА           !Қазан   

ел ретінде сертификаттау     !денсаулық сақтау    !              !

туралы ұсыныстар дайындау    !ұйымына ұсыныстар   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

Диагноз қою мен елдердің жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу,

халықаралық ынтымақтастықты дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.5. Ауруларға диагноз   !Қазақстан           !ДСА, облыстар.!Желтоқсан

қою және оларды емдеу        !Республикасының     !дың, Астана   !

саласында жаңа медициналық   !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !        

технологияларды енгізу       !                    !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------


                      4.5. Демография және көші-қон


     Мақсат: Демографиялық және көші-қон процестерінде жағымсыз үрдістерді

                                   кеміту

---------------------------------------------------------------------------

     4.5.1. Белсенді демографиялық саясат

---------------------------------------------------------------------------

Қазақстанның демографиялық саясатын әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.1. Қазақстан Республи. !Нормативтік құқықтық!КДА, ЕХҚМ, СЖА!Шілде  

касының демографиялық саясат.!кесімнің жобасы     !(келісім бой. !

ының тұжырымдамасын әзірлеу  !                    !ынша), МАКМ,  !        

                             !                    !ІІМ, БҒМ, ТОҚМ!

                                                  !АШМ, ҚарМ, ӘдМ!

                                                  !ҰҚК (келісім  !

                                                  !бойынша), ДСА,!

                                                  !Отбасы және   !

                                                  !әйелдер істері!

                                                  !жөніндегі ұлт.!

                                                  !тық комиссия  !

                                                  !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.2. Халықаралық аймақтық!Қазақстан           !КДА           !Шілде

ұйымдармен, олардың демогра. !Республикасының     !              !   

фия мәселелері жөніндегі     !Үкіметіне ақпарат   !              !

өкілдіктерімен ынтымақтастық !

үшін жағдай жасау (ЮНПФА, БҰҰ!

ПРООН және басқалары)        !

---------------------------------------------------------------------------

Жастарды тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етуді көздейтін

жастар саясатын әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.3. Мемлекеттік жастар  !Қазақстан           !МАКМ          !Желтоқсан

саясатының тұжырымдамасын    !Республикасының     !             

іске асыру                   !Үкіметіне ақпарат   !                      

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.4. "Қазақстан Жастары" !Қазақстан           !МАКМ          !Желтоқсан

бағдарламасын әзірлеу        !Республикасы        !              !

                             !Үкіметі             !

                             !қаулысының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------

Әйелдердің белсенділігі мен ролін арттыру үшін жағдай жасау және

пәрменді тетіктер әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.5. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !Отбасы және   !Наурыз  

касында әйелдердің жағдайын  !Республикасының     !әйелдер істері!

жақсарту жөніндегі іс-қимыл. !Үкіметіне ақпарат   !жөніндегі ұлт.!

дың ұлттық жоспарын іске     !                    !тық комиссия  !

асырудың барысы туралы есеп  !                    !(келісім бой. !

дайындау                     !                    !ынша), орталық!

                                                  !атқарушы ор.  !

                                                  !гандар        !

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.6. Бұқаралық ақпарат   !Қазақстан           !Отбасы және   !Желтоқсан

құралдарында Мемлекет басшы. !Республикасының     !әйелдер істері!

сының саясатын, Қазақстан    !Үкіметіне ақпарат   !жөніндегі Ұлт.!

Республикасы Үкіметінің және !                    !тық комиссиясы!

Қазақстан Республикасы Прези.!                    !(келісім бой. !

дентінің жанындағы Отбасы    !                    !ынша)         !

және әйелдер ісі жөніндегі   !

ұлттық комиссиясының отбасының,

әйелдердің және балалардың   !

қоғамдағы жағдайын жақсарту  !

мәселелері жөніндегі шешім.  !

дерін жедел және мақсатты    !

түрде түсіндіру              !

---------------------------------------------------------------------------

               4.5.2. Халықтың сыртқы көші-қонын реттеу

---------------------------------------------------------------------------

Заңнаманы жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.1. "Халықтың көші-қоны !Қазақстан           !КДА, ЕХҚМ,    !Шілде

туралы" Қазақстан Республика.!Республикасы        !СІМ, ІІМ, СА  !

сының Заңына өзгерістер мен  !Заңының жобасы      !              !

толықтырулар енгізу          !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.2. "Босқындар туралы"  !Қазақстан           !КДА, ЕХҚМ,    !Шілде

Қазақстан Республикасы Заңы. !Республикасы        !СІМ, ІІМ, ҰҚК !

ның жобасын әзірлеу          !Заңының жобасы      !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

Көші-қон саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.3. Халықтың көші-қоны  !Қазақстан           !КДА, СІМ, ІІМ,!Шілде   

мәселелері жөніндегі халық.  !Республикасының     !БҒМ           !

аралық аймақтық ұйымдармен   !Үкіметіне ақпарат   !              !

ынтымақтастықты жалғастыру   !

(Халықаралық көші-қон ұйымы, !

БҰҰ-ның босқындар жөніндегі  !

Жоғарғы Комиссарының басқар. !

масы, Орталық Азия Экономика.!

лық Кеңесі, Қызыл Крест және !

Қызыл жарты ай Халықаралық   !

Федерациясы және басқалары)  !

---------------------------------------------------------------------------

Иммиграцияны реттеу

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.4. "Иммиграцияның кво. !Қазақстан           !КДА, СІМ,     !Сәуір   

тасы туралы" Қазақстан Респу.!Республикасының     !ҚарМ, ӘдМ     !

бликасының Президенті Жарлы. !Президенті          !              !

ғының жобасын әзірлеу        !Жарлығының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

            4.5.3. Отандастардың қайтып оралуына жәрдемдесу

---------------------------------------------------------------------------

Азаматтықтан шығудың жеңілдетілген тәртібі және отандастардың Қазақстанға

қоныс аударуына жәрдем көрсету туралы мемлекетаралық келісімдерге қол қою

---------------------------------------------------------------------------

4.5.3.1. Қазақстан Республи. !Халықаралық         !СІМ           !Желтоқсан

касы мен Куба Үкіметтері ара.!шарттардың          !              !

сында азаматтардың өзара са. !жобалары            !              !      

парларының тәртібі туралы ке.!

лісімді дайындау және жасасу !

---------------------------------------------------------------------------

             4.5.4. Көші-қон процестерін басқару және үйлестіру

---------------------------------------------------------------------------

Көші-қон қызметтерін ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.5.4.1. Қазақстан Республи. !Нормативтік құқықтық!СІМ, ІІМ, ҰҚК !Тамыз

касының визаларын берудің    !кесімнің жобасы     !(келісім      !

тәртібі туралы 1996 жылғы 18 !                    !бойынша)      !      

наурыздағы нұсқаулыққа       !

өзгерістер енгізу            !

---------------------------------------------------------------------------


             4.6. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану


     Мақсат: Елдің табиғи ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану

---------------------------------------------------------------------------

     4.6.1. Табиғатты пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды басқарудың

            тиімді жүйесін құру

---------------------------------------------------------------------------

Қоршаған ортаны және табиғатты пайдалануды мемлекеттік басқару мен оның

жай-күйін бақылау жүйесінің ұйымдық құрылымын оңтайландыру

---------------------------------------------------------------------------

4.6.1.1. Қоршаған табиғи ор. !Нормативтік құқықтық!ТОҚМ          !Желтоқсан

таны қорғау және табиғи ре.  !кесімдердің жобалары!              !

сурстарды теңгерімді пайдала.!                    !              !      

ну жөнінде заңнамалық және   !                    !              !

заңи кесімдерді әзірлеу      !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.1.2. Қоршаған ортаға     !Нормативтік құқықтық!ТОҚМ          !Желтоқсан

тигізілетін әсерді бағалау   !кесімдердің жобалары!              !

және экологиялық аудит       !

бойынша нормативтік құқықтық !

кесімдер әзірлеу             !

---------------------------------------------------------------------------

     4.6.2. Табиғи ресурстарды теңгерімді пайдалану үшін негіз жасау

Республиканың аумағын экологиялық аудандастыру

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТОҚМ, АШМ,    !Желтоқсан

касында қоршаған ортаның лас.!Республикасының     !облыстардың,  !

тану және табиғи-ресурстық   !Үкіметіне ақпарат   !Астана және   !      

әлеуеті картасының атластарын!                    !Алматы қалала.!

жасау жолымен Қазақстан      !                    !рының әкімдері!

аумағын экологиялық аудандас.!

тыруды жүргізу               !

---------------------------------------------------------------------------

Табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастрлары банкін құру

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.2. Сандық геоақпараттық!Қазақстан           !ТОҚМ          !Маусым  

жүйелер негізінде Қазақстан  !Республикасының     !              !

Республикасының табиғи объек.!Үкіметі қаулысының  !              !      

тілері мемлекеттік кадастрла.!жобасы              !              !

рының бірыңғай жүйесін құру  !

---------------------------------------------------------------------------

Ерекше қорғалатын аумақтар жүйесін дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.3. Ерекше қорғалатын   !Қазақстан           !ТОҚМ          !Қыркүйек

табиғи аумақтарды дамытудың  !Республикасының     !              !

және орналастырудың республи.!Үкіметі қаулысының  !              !

калық схемасын әзірлеу       !жобасы              !              !

----------------------

-----------------------------------------------------

Табиғи ресурстарды зерттеу және ұдайы өндіру

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.4. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТОҚМ, ЭСМ     !Қыркүйек

касының минералдық-шикізаттық!Республикасының     !              !

базасының озыңқы дамуын қам. !Үкіметі қаулысының  !              !

тамасыз ететін, жер қойнауын !жобасы              !              !

геологиялық зерттеудің бағ.  !

дарламасын әзірлеу           !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.5. "Орталық Азия эконо.!Қазақстан           !ТОҚМ          !Маусым  

микалық Кеңесіне (ОАЭК) қаты.!Республикасының     !              !

сушы мемлекеттердің бірлесіп !Үкіметіне ақпарат   !              !

пайдалануындағы трансшекаралық

өзендердің су ресурстарын    !

ұтымды пайдаланудың және қор.!

ғаудың тұжырымдамасын" әзірлеу                     

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.6. Уран кен орындарын  !Қазақстан           !ТОҚМ, ЭМРМ    !Желтоқсан

барлау кезіндегі радиоактив. !Республикасының     !              !

тік ластану ошақтарын жою    !Үкіметі             !              !

жөніндегі бағдарламаны       !қаулысының жобасы   !              !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

                     4.6.3. Экологиялық оқу ағарту

---------------------------------------------------------------------------

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мәселелері

бойынша насихат және оқу ағарту жұмысы

---------------------------------------------------------------------------

4.6.3.1. Журналдар, брошюра. !Қазақстан           !ТОҚМ          !Желтоқсан

лар, газеттер шығаруды қамта.!Республикасының     !              !

масыз ету; семинарлар, конфе.!Үкіметіне ақпарат   !              !

ренциялар ұйымдастыру; эколо.!                                     

гия және қоршаған орта туралы!

тұрақты ағартушылық телеха.  !

барлар жасау                 !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.4. Қоршаған орта сапасының нашарлау қарқынын төмендету және оның

тұрақтана бастауын қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.6.4.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТЖА           !Қыркүйек

касы Төтенше жағдайлар жөнін.!Республикасы        !              !

дегі агенттігінің Мемлекеттік!Үкіметі             !              !

өртке қарсы қызметін дамыту. !қаулысының жобасы   !              !

дың және жетілдірудің бағдар.!

ламасын әзірлеу              !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.4.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТЖА           !Қыркүйек

касы өнеркәсіптік объектісі. !Республикасы        !              !

нің қауіпсіздік декларациясын!Үкіметі             !              !

берудің ережесін әзірлеу     !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------


                         4.7. Мәдениет және спорт


     Мақсат: Қазақтың ұлттық мәдениеті мен тілін сақтау және дамыту,

             қоғамда салауатты өмір салты қағидаттарын насихаттауды және  

             енгізуді жалғастыру

---------------------------------------------------------------------------

                      4.7.1. Мәдениет, тіл

---------------------------------------------------------------------------

Қазақтың ұлттық мәдениетін, Қазақстан Республикасын мекендейтін

халықтардың мәдениетін сақтау және дамыту

Елдің мәдени, санаткерлік және ғылыми әлеуетін қолдау мен дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.1. Түркістан қаласының !Қазақстан           !МАКМ, Оңтүстік!Қыркүйек

1500 жылдығына арналған мере.!Республикасы        !Қазақстан об. !

келік іс-шараларды дайындау  !Үкіметі             !лысының, Аста.!

                             !қаулысының жобасы   !на және Алматы!

                                                  !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.2. Түркістан қаласының !Қазақстан           !МАКМ, Оңтүстік!Желтоқсан

1500 жылдығына арналған мере.!Республикасы        !Қазақстан об. !

келік іс-шараларды өткізу    !Үкіметіне ақпарат   !лысының, Аста.!

                                                  !на және Алматы!

                                                  !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.3. Астана қаласында Қа.!Қазақстан           !МАКМ, Астана  !Мамыр  

зақстан Республикасының Ұлт. !Республикасының     !қаласының     !

тық мұражайының экспозиция.  !Үкіметіне ақпарат   !әкімі         !

сын, қорларын қалыптастыру   !                    !              !

және оны ашу                 !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.4. Аса көрнекті қазақ  !Қазақстан           !МАКМ, Солтүс. !Сәуір   

жазушысы Сәбит Мұқановтың 100!Республикасы        !тік Қазақстан !

жылдық мерейтойына арналған  !Үкіметі             !облысының және!

іс-шараларды дайындау        !қаулысының жобасы   !Алматы қаласы.!

                                                  !ның әкімдері  !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.5. Қазақтың аса көрнек.!Қазақстан           !МАКМ          !Мамыр   

ті суырып салма ақыны Иса    !Республикасының     !              !

Байзақовтың 100 жылдық мерей.!Премьер-Министрі    !              !

тойына арналған іс-шараларды !өкімінің жобасы     !            

дайындау                     !    

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.6. Әлеуметтік маңызы   !Қазақстан           !МАКМ          !Желтоқсан

бар әдебиетті шығарудың 2000-!Республикасының     !              !

2002 жылдарға арналған ұлттық!Үкіметіне ақпарат   !              !

бағдарламасын іске асыру     !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.7. "Ауылдағы мәдени-де.!Қазақстан           !МАКМ, облыс.  !Қараша  

малыс жұмыстарын сақтау және !Республикасының     !тардың, Астана!

дамыту жөніндегі шұғыл шара. !Үкіметі             !және Алматы   !

лар туралы" бағдарламаны     !қаулысының жобасы   !қалаларының   !

әзірлеу                      !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.8. "Ауылдағы мәдени де.!Қазақстан           !МАКМ, облыс.  !2000 ж. 

малыс жұмыстарын сақтау және !Республикасының     !тардың, Астана!Желтоқсан

дамыту жөніндегі шұғыл шара. !Үкіметі             !және Алматы   !

лар туралы" бағдарламаны іске!қаулысының жобасы   !қалаларының   !

асыру                        !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.9. Баспалық және құжат.!Қазақстан           !МАКМ          !Желтоқсан

тамалық қорлардың сақталуын, !Республикасының     !              !

қол жетімділігін қамтамасыз  !Үкіметіне ақпарат   !              !

ету                          !    

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.10. Кино өндірісін, те.!Қазақстан           !МАКМ          !Маусым

атр, музыка, бейнелеу-қолдан.!Республикасының     !              !Желтоқсан

балы және би өнерін қолдау   !Премьер-Министрі    !              !

және дамыту жөніндегі іс-    !өкімінің жобасы

шараларды іске асыру         !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.11. "Кітап үшінші мың. !Қазақстан           !МАКМ          !Қыркүйек

жылдықтың табалдырығында" ха.!Республикасының     !              !

лықаралық кітап жәрмеңкесін  !Үкіметіне ақпарат   !              !

дайындау                     !                    !

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік және басқа да тілдерді дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.12. Тілдерді қолдану   !Қазақстан           !МАКМ          !Желтоқсан

мен дамытудың мемлекеттік    !Республикасы        !              !

бағдарламасын іске асыру     !Үкіметіне ақпарат   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.13. Тілдерді қолдану   !Қазақстан           !МАКМ          !Қыркүйек

мен дамытудың 2001-2010 жыл. !Республикасының     !              !

дарға арналған мемлекеттік   !Президенті          !                       

бағдарламасын әзірлеу        !Жарлығының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------

Шетелдердегі қазақ диаспорасының мәдени, рухани және тілдік

қажеттіліктерін қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.14. Шетелдерде тұратын !Қазақстан           !МАКМ, СІМ, КДА!Желтоқсан

отандастарды қолдаудың       !Республикасының     !              !

мемлекеттік бағдарламасын    !Үкіметіне ақпарат   !                       

іске асыру                   !                    !

---------------------------------------------------------------------------

Ұлтаралық келісімді нығайту, Қазақстан Республикасында тұратын халықтардың

салттары мен дәстүрлерін дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.15. Қазақстан халықтар.!Қазақстан           !МАКМ, Қазақ.  !Қазан   

ының Ассамблеясы қызметінің  !Республикасының     !стан халықта. !

бағдарламасын іске асыру     !Үкіметіне ақпарат   !рының Ассам.  !       

                                                  !блеясы (келі. !

                                                  !сім бойынша)  !

---------------------------------------------------------------------------

     4.7.2. Отандық спортты дамыту және оның халықаралық сахнадағы беделін

                                   көтеру

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТурСА         !Желтоқсан

касы халқының дене тәрбиесі  !Республикасының     !              !

дайындығының Президенттік    !Үкіметіне ақпарат   !                       

тестілерін енгізу            !                    !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.2. Дене тәрбиесімен жә.!Қазақстан           !ТурСА, облыс. !Тоқсан  

не спортпен айналысудың көме.!Республикасының     !тардың, Астана!сайын   

гімен салауатты өмір салты   !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !        

қағидаттарын енгізу          !                    !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.3. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТурСА, облыс. !Желтоқсан

касында бұқаралық спортты да.!Республикасының     !тардың, Астана!

мытудың 1996-2000 жылдарға   !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !        

арналған мемлекеттік бағдар. !                    !қалаларының   !

ламасын іске асыру           !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.4. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТурСА, ДСА,   !Желтоқсан

касында дене тәрбиесі мен    !Республикасының     !БҒМ           !

спортты дамытудың 2001-2005  !Президенті          !                       

жылдарға арналған мемлекеттік!Жарлығының жобасы   !

бағдарламасын әзірлеу        !

---------------------------------------------------------------------------

Спорттық-сауықтыру ғимараттарының желісін кеңейту және бұқаралық спортты

дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.5. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТурСА         !Желтоқсан

касы ұлттық құрама командала.!Республикасының     !              !

рының 2000 жылы Сидней қала. !Үкіметіне ақпарат   !                       

сында өтетін XXVII Олимпияда.!                    !

лық ойындарға дайындау және  !

қатысуын қамтамасыз ету      !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.6. Дене тәрбиесі мен   !Нормативтік құқықтық!ТурСА         !Тұрақты

спорт саласындағы нормативтік!кесімдердің жобалары!              !        

құқықтық базаны жетілдіру    !                        

---------------------------------------------------------------------------


              5-Басымдық. Инфрақұрылым, көлік және байланыс


     Мақсат: Ұлттық экономиканың және қоғамның қажеттіліктерін толық

             қамтамасыз ететін, бәсекеге қабілетті көлік-коммуникация     

             кешенін құру

---------------------------------------------------------------------------

          Іс-шара            !   Аяқтау нысаны    ! Орындалуына !Орындау

                             !                    !  жауаптылар !мерзімі

---------------------------------------------------------------------------

            1                !         2          !       3     !    4

---------------------------------------------------------------------------

     5.1. Қазіргі көлік-коммуникация желілерін жаңғырту және дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Магистральдық жолдар бойынша қалпына келтіру мен жөндеуді жүзеге асыру,

негізгі транзиттік жүк тасқындарын жылжыту бағытындағы құрылыстың басталуы

---------------------------------------------------------------------------

5.1.1. "Темір жол көлігінің  !Қазақстан           !ККМ           !Желтоқсан

қуаттарын дамыту (Достық     !Республикасының     !              !

станциясы 1-кезең)" жобасы   !Үкіметіне ақпарат   !              !

бойынша жұмысты жалғастыру   !                    !

---------------------------------------------------------------------------

      2

5.1.2.  Қазақстан Республика.!Қазақстан           !ККМ, МБА,     !Желтоқсан

сының темір жол көлігін дамы.!Республикасы        !"Қазақстан    !

тудың 2000-2005 жылдарға     !Үкiметi             !темiр жолы"   !

арналған бағдарламасын       !қаулысының          !РМК           !

әзiрлеу                      !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------

5.1.3. Қызыләскер-Киров авто.!Қазақстан           !ККМ           !Маусым, 

мобиль жолының құрылысын     !Республикасының     !              !Желтоқсан

жүзеге асыру, 37 км          !Үкіметіне ақпарат   !              !

---------------------------------------------------------------------------

5.1.4. Ақсу-Дегелең темір жол!Қазақстан           !ККМ, "Қазақ.  !Желтоқсан

желісінің құрылысын жалғас.  !Республикасының     !стан темір жо.!        

тыру                         !Үкіметіне ақпарат   !лы" РМК       !

---------------------------------------------------------------------------

5.1.5. Өскемен шлюзін ағым.  !Қазақстан           !ККМ           !Маусым

дағы жөндеуді жүргізу        !Республикасының     !              !Желтоқсан

                             !Үкіметіне ақпарат   !              !

---------------------------------------------------------------------------

5.1.6. Өзен-теңіз сыныбының  !Қазақстан           !ККМ, СІМ      !Желтоқсан

кемелерін сатып алу үшін ше. !Республикасының     !              !        

телдік инвестициялар тарту   !Үкіметіне ақпарат   !              !

---------------------------------------------------------------------------

Автомобиль жолдарының негізгі тірек желісін дамыту, жол маңындағы

инфрақұрылымды қалыптастыру, байланыстың және телекоммуникациялардың

қазіргі жүйелерін жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

5.1.7. Алматы-Гүлшат-Ақшатау-!Қазақстан           !ККМ           !Тоқсан  

Қарағанды-Астана автомобиль  !Республикасының     !              !сайын   

жолын қайта жаңартуды жүргізу!Үкіметіне ақпарат   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

5.1.8. Астана қаласының      !Қазақстан           !ККМ           !Қазан   

"Ерейментау-Аршалы" шығыс ай.!Республикасының     !              !

налымының құрылысын жүзеге   !Үкіметіне ақпарат   !              !        

асыру                        !    

---------------------------------------------------------------------------

5.1.9. Батыс Қазақстанның ав.!Қазақстан           !ККМ           !Шілде,  

томобиль жолдарын қалпына    !Республикасының     !              !желтоқсан

келтіру                      !Үкіметіне ақпарат   !              !

---------------------------------------------------------------------------

5.1.10. Доссор-Құлсары-Бейнеу!Қазақстан           !ККМ           !Қазан   

(17 км);                     !Республикасының     !              !

Бейнеу-Нөкіс (4 км);         !Үкіметіне ақпарат   !              !       

Атырау-Ақтөбе (7 км)         !

автомобиль жолдарына қара    !

жамылғы төсеуді жүргізу      !

---------------------------------------------------------------------------

5.1.11. Орал қаласында Орал  !Қазақстан           !Батыс         !Қараша

өзені арқылы көпір салуды    !Республикасының     !Қазақстан     !

жалғастыру                   !Үкіметіне ақпарат   !облысының     !       

                                                  !әкімі, ККМ    !

---------------------------------------------------------------------------

Су көлігінің инфрақұрылымын одан әрі дамыту

---------------------------------------------------------------------------

5.1.12. Ақтау айлағының ин.  !Қазақстан           !ККМ           !Желтоқсан

фрақұрылымын одан әрі дамыту.!Республикасының     !              !

ды қамтамасыз ету            !Үкіметіне ақпарат   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

     5.2. Тасымалдаудың озық технологияларын енгізу, көліктің жылжымалы

                          құрамын сапалық жаңарту

---------------------------------------------------------------------------

Коммуникациялық желілерді дамытуға, ақпараттық құралдарды енгізуге қатысты

инновациялық саясатты жүзеге асыру, байланыстың отандық рыногында

бәсекелестікті қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

5.2.1. Ауылдық және жетуі қи.!Қазақстан           !ККМ           !Қараша

ын аймақтарды телефондандыру !Республикасының     !              !

үшін ДАМА спутник желісін да.!Үкіметіне ақпарат   !

мыту                         !

---------------------------------------------------------------------------

5.2.2. Абоненттердің санын 2 !Қазақстан           !ККМ           !Қараша

миллионға дейін ұлғайту арқы.!Республикасының     !              !

лы телекоммуникациялардың жұ.!Үкіметіне ақпарат   !

мыс істеп тұрған жүйесі мен  !

желілерін жаңғырту           !

---------------------------------------------------------------------------

5.2.3. Ұлттық ақпараттық су. !Қазақстан           !ККМ           !Маусым, 

пермагистральдың құрылысын   !Республикасының     !              !желтоқсан

аяқтау                       !Үкіметіне ақпарат   !              !

---------------------------------------------------------------------------

5.2.4. Пошта-жинақ жүйесін   !Қазақстан           !ККМ, ҚарМ,    !Маусым

дамытудың бағдарламасын      !Республикасы        !МБА, Ұлттық   !

әзірлеу және іске асыру      !Үкіметі             !Банк (келісім !

                             !қаулысының жобасы   !бойынша), Ха. !

                                                  !лықтық жинақ  !

                             !Қазақстан           !банкі (келісім!Желтоқсан

                             !Республикасының     !бойынша)      !

                             !Үкіметіне ақпарат   !

---------------------------------------------------------------------------

5.2.5. Ұлттық әуежайлар желі.!Қазақстан           !ККМ           !Желтоқсан

сін қалыптастыру (Астана,    !Республикасының     !              !

Атырау, Алматы қалалары) Ас. !Үкіметіне ақпарат   !

тана қаласындағы жаңа әуежай.!

дың құрылысын жалғастыру     !

Атырау қаласы әуежайының ұшу-!

қону алаңын қайта жаңарту    !

Алматы әуежайы жолаушылар    !

терминалының құрылысына      !

инвестициялар тарту          !

Базалық халықаралық әуежайлар!

(Астана, Атырау, Алматы      !

қалалары) және Техникалық    !

қызмет көрсету мен әуе кеме. !

лерінің үлгілері бойынша     !

жөндеу орталықтарын құру     !

---------------------------------------------------------------------------

5.2.6. Жалпыға бірдей пайда. !Қазақстан           !ККМ           !Наурыз

ланылатын телекоммуникация.  !Республикасы        !              !

лардың желілерін мемлекеттік !Үкіметі             !

басқару, қорғаныс, қауіпсіз. !қаулысының жобасы   !

дік және құқық қорғау орган. !

дарының мұқтаждары үшін      !

пайдаланудың тәртібін әзірлеу!

---------------------------------------------------------------------------

Көлік-коммуникация кешені үшін бірыңғай ақпараттық өріс қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

5.2.7. Көлік кешенінің бірың.!Қазақстан           !ККМ           !Қазан

ғай автоматтандырылған ақпа. !Республикасының     !              !

раттық жүйесін құру          !Үкіметіне ақпарат   !

---------------------------------------------------------------------------

Электрлендіру және темір жолдардың негізгі бағыттарының өткізу

қабілеттілін арттыру, жолаушылар және жүк тасымалы үшін жылжымалы құрамды

сапалық жаңарту

---------------------------------------------------------------------------

5.2.8. "Солтүстік Қазақстан- !Қазақстан           !ККМ           !Желтоқсан

Батыс Қазақстан" орталық кө. !Республикасының     !              !

лік дәлізін қалыптастыру ДОН-!Үкіметіне ақпарат   !

Қызылоктябрь кеніші жаңа     !

темір жолының жобасын        !

әзірлеуді жалғастыру         !

---------------------------------------------------------------------------

5.2.9. Алматы-Астана бағы.   !Қазақстан           !ККМ           !Қараша

тында қатынас уақытын қысқар.!Республикасының     !              !

ту жөніндегі жұмысты жалғас. !Үкіметіне ақпарат   !

тыру (ЕҚЖДБ  қаржылық көмегін!

пайдалана отырып, темір жол. !

дарды жөндеу үшін техника са.!

тып алуды қамтамасыз ету)    !

---------------------------------------------------------------------------

         5.3. Саланы басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

Көлік-коммуникация кешенінің ішкі салаларын, соның ішінде стратегиялық

жоспарлау және бақылау жүйесін енгізу арқылы басқаруды жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

5.3.1. Ұлттық көлік инфрақұ. !Нормативтік құқықтық!ККМ           !Желтоқсан

лымын дамытудың 2008 жылға   !кесімнің жобасы     !              !

дейінгі кезеңге арналған тұ. !                    !

жырымдамасын әзірлеу         !

---------------------------------------------------------------------------

Транзиттің көлемін ұлғайту жөніндегі мақсатты мемлекеттік саясат жүргізу

---------------------------------------------------------------------------

5.3.2. "Орталық Азияның эко. !Қазақстан           !ККМ, МКМ, СІМ !Мамыр

номикалары үшін БҰҰ-ның арна.!Республикасының     !              !

улы бағдарламасы (СПЕКА)     !Үкіметіне ақпарат   !

шеңберінде Көлік және шекара.!

ны кесіп өту" Жобалық жұмыс  !

тобының IV мәжілісін өткізу  !

---------------------------------------------------------------------------

5.3.3. "Орталық Азияның эко. !Қазақстан           !ККМ, МКМ, СІМ !Желтоқсан

номикалары үшін БҰҰ-ның арна.!Республикасының     !              !

улы бағдарламасы (СПЕКА)     !Үкіметіне ақпарат   !

шеңберінде Көлік және шекара.!

ны кесіп өту" Жобалық жұмыс  !

тобының V мәжілісін өткізу   !

---------------------------------------------------------------------------


            5.4. Заңнаманы, есепке алу мен есептемені жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

Халықаралық стандарттарға сай келетін статистикалық есепке алу мен

есептеме жүйесін жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

5.4.1. "Темір жол көлігі ту. !Қазақстан           !ККМ           !Қазан

ралы" Қазақстан Республикасы.!Республикасы        !              !

ның Заңын әзірлеу            !Заңының жобасы      !

---------------------------------------------------------------------------

5.4.2. "Теңіз саудасы туралы"!Қазақстан           !ККМ           !Қазан

Қазақстан Республикасының    !Республикасы        !              !

Заңын әзірлеу                !Заңының жобасы      !

---------------------------------------------------------------------------

5.4.3. "Автомобиль жолдары   !Қазақстан           !ККМ           !Қазан

туралы" Қазақстан Республика.!Республикасы        !              !

сының Заңын әзірлеу          !Заңының жобасы      !

---------------------------------------------------------------------------

5.4.4. Автомобиль тасымалдары!Нормативтік құқықтық!ККМ           !Желтоқсан

рыногын реттеу үшін норматив.!кесімдердің жобасы  !              !

тік құқықтық кесімдер әзірлеу!                    !

---------------------------------------------------------------------------

5.4.5. Ұлттық рынокты және   !Нормативтік кесім.  !ККМ           !Қараша

мемлекеттің экономикалық мүд.!дердің жобалары,    !              !

делерін қорғау мақсатында    !Халықаралық келісім.!

нормативтік кесімдерге және  !дерге өзгерістер ен.!

халықаралық келісімдерге өз. !гізу туралы ұсыныс. !

герістер енгізу              !тар                 !

---------------------------------------------------------------------------

5.4.6. Азаматтық авиация са. !Қазақстан           !ККМ           !Тамыз

ласын дамыту бағдарламасын   !Республикасы        !              !

әзірлеу                      !Үкіметі             !

                             !қаулысының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------

      2

5.4.7.  Әуе көлігінде бәсе.  !Нормативтік құқықтық!ККМ           !Қыркүйек

келестік жағдай туғызу бөлі. !кесімдердің жобалары!              !

гінде нормативтік құқықтық   !

базаны жетілдіру             !Қазақстан           !              !Желтоқсан

                             !Республикасының     !              !

                             !Үкіметіне ақпарат   !

---------------------------------------------------------------------------


                 6-Басымдық. Энергетикалық ресурстар


     Мақсат: Экспортқа бағдарланған, технологиялық жағынан байланысты

             отын-энергетикалық кешенін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

          Іс-шара            !   Аяқтау нысаны    ! Орындалуына !Орындау

                             !                    !  жауаптылар !мерзімі

---------------------------------------------------------------------------

            1                !         2          !       3     !    4

---------------------------------------------------------------------------

     6.1. Қазақстан Республикасының энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз

          ету

---------------------------------------------------------------------------

6.1.1. Қазақстан Республика. !Қазақстан           !ЭМРМ          !Сәуір

сының энергетикалық тәуелсіз.!Республикасы        !              !

дігін қамтамасыз ететін іс-  !Үкіметі             !

шаралар жоспарын әзірлеу     !қаулысының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------

6.2. Мұнайға, газға және оларды қайта өңдеуден алынатын өнімдерге ішкі

сұранысты қанағаттандыру

---------------------------------------------------------------------------

6.2.1. Теңіз қайраңында бірі.!Қазақстан           !ЭМРМ, "Қазақ. !Мамыр

нші барлау скважинасын бұрғы.!Республикасының     !ойл" ҰМК ЖАҚ  !

лауды аяқтау                 !Үкіметіне ақпарат   !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

6.2.2. Оңтүстік Қазақстанның !Қазақстан           !СІМ, ЭМРМ,    !Мамыр

газ кен орындарын өндіру     !Республикасының     !ТОҚМ          !

үшін инвесторларды таңдау жө.!Үкіметіне ақпарат   !              !

нінде конкурстар өткізу      !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

6.2.3. Атырау мұнайды қайта  !Қазақстан           !ЭМРМ, "Қазақ. !Маусым,

өңдеу зауытын қайта жаңарту  !Республикасының     !ойл" ҰМК ЖАҚ  !желтоқсан

жөніндегі жұмысты жалғастыру !Үкіметіне ақпарат   !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

6.2.4. Атырау-Самара мұнай   !Қазақстан           !ЭМРМ, "Қаз.   !Маусым,

құбырының өткізу қабілеттілі.!Республикасының     !ТрансОйл" МТҰК!желтоқсан

гін кеңейту                  !Үкіметіне ақпарат   !ЖАҚ (келісім  !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

6.2.5. Кеңқияқ-Атырау мұнай  !Қазақстан           !ЭМРМ, "Қаз.   !Наурыз

құбырының техникалық-экономи.!Республикасының     !ТрансОйл" МТҰК!

калық негіздемесін аяқтау    !Үкіметіне ақпарат   !ЖАҚ (келісім  !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

6.2.6. Жұмыс істеп тұрған кен!Қазақстан           !ЭМРМ, "Қазақ. !Желтоқсан

орындарында мұнай өндірудің  !Республикасының     !ойл" ҰМК      !

қарқынын арттыру есебінен мұ.!Үкіметіне ақпарат   !(келісім      !

най өндіруді ұлғайту         !                    !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

6.2.7. Жақын және алыс шетел.!Қазақстан           !ЭМРМ, "Қаз.   !Маусым,

дерге экспорттау үшін мұнайды!Республикасының     !Трансойл" МТҰК!желтоқсан

тасымалдауға және оның алма. !Үкіметіне ақпарат   !(келісім      !

стыруға квотаны арттыру жө.  !                    !бойынша)      !

нінде мәселені шешу туралы   !

Ресей Федерациясымен жұмысты !

жалғастыру                   !

---------------------------------------------------------------------------

     6.3. Экспорттық мұнай құбырлары мен газ құбырларының еуразиялық

                               желісін құру

Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерумен байланысты саяси және

заңи проблемаларды шешу

---------------------------------------------------------------------------

6.3.1. Каспий теңізінің құ.  !Үкіметаралық        !СІМ, ТОҚМ,    !Жыл бойы

қықтық мәртебесін айқындау   !келісімдердің       !"Қазақойл" ҰМК!    

жөніндегі жұмысты жалғастыру !жобалары            !ЖАҚ (келісім  !

                                                  !бойынша),     !

                             !Қазақстан           !"Қазақстан-   !Тоқсан

                             !Республикасының     !Каспий қайраңы"сайын

                             !Үкіметіне ақпарат   !АҚ (келісім   !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

6.3.2. Қазақстан Республика. !Қазақстан           !ЭМР

М, "Қазақ. !Маусым,

сы мұнай өндіретін кәсіпорын.!Республикасының     !ойл" ҰМК ЖАҚ  !желтоқсан

дарының экспорттық мүмкіндік.!Үкіметіне ақпарат   !(келісім      !

терін ұлғайту жөнінде қажетті!                    !бойынша),     !    

шаралар қабылдау             !                    !"ҚазТрансОйл" !

                                                  !МТҰК ЖАҚ (ке. !

                                                  !лісім бойынша)!

---------------------------------------------------------------------------

Экспорттық және ішкі мұнай құбырлары мен газ құбырларының түпкілікті

нұсқаларын жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

6.3.3. Қосымша экспорттық мұ.!Қазақстан           !ЭМРМ, СІМ,    !Маусым

най құбырларының басымдықты  !Республикасының     !"Қазахойл" ҰМК!

нұсқаларын айқындау жөніндегі!Үкіметіне ақпарат   !ЖАҚ (келісім  !        

жұмысты жалғастыру           !                    !бойынша),     !

                             !                    !"ҚазТрансОйл" !

                                                  !МТҰК ЖАҚ (ке. !

                                                  !лісім бойынша)!

---------------------------------------------------------------------------

Нормативтік құжаттаманы әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

6.3.4. Мұнай және газ құбыр. !Нормативтік құқықтық!ЭМРМ, ТОҚМ,   !Желтоқсан

лары құрылысының және оны    !кесімдердің жобалары!"ҚазТрансОйл" !

пайдаланудың нормативтік құ. !                    !МТҰК ЖАҚ (ке. !

жаттамасын әзірлеу           !                    !лісім бойынша)!

---------------------------------------------------------------------------

          6.4. Түрлі энергия ресурстарын пайдаланатын тиімді

                        энергия технологиялары

---------------------------------------------------------------------------

Мұнай-газ кәсіпшіліктерінде энергиялық технологиялық кешендер құру

---------------------------------------------------------------------------

6.4.1. Қысымы 500, 220 кВ не.!Қазақстан           !ЭМРМ, "КЕGОС" !Қаңтар

гізгі мемлекеттік электр жет.!Республикасының     !ААҚ (келісім  !

кізу желісінің жұмыс істеу   !Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !

сенімділігін арттыру үшін    !                    !              !

"Ұлттық электр желісін жаң.  !                    !              !

ғырту" жобасын іске асыру    !

---------------------------------------------------------------------------

6.4.2. Электр энергиясы рыно.!Нормативтік құқықтық!ЭМРМ, "КЕGОС" !Маусым

гының жүйелі операторын ұйым.!кесімнің жобасы     !ААҚ (келісім  !

дастыру үшін құжаттар дайындау                    !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

      1, 2

6.4.3.     Ұлттық электр же. !Қазақстан           !ЭМРМ, МБА,    !Желтоқсан

лісі компаниясының көрсететін!Республикасының     !"KEGOC" ААҚ   !

қызметтеріне тарифтерді есеп.!Энергетика, индуст. !(келісім      !

теудің методологиясын әзір.  !рия және сауда мини.!бойынша)      !

леу, бекіту және қолданысқа  !стрі мен Қазақстан  !              !

енгізу, электр энергиясы     !Республикасының Та. !

көтерме рыногының барлық қа. !биғи монополияларды !

тысушылары үшін бірдей тиімді!реттеу, бәсекелестік.

жағдайлар туғызу, электр     !ті қорғау және шағын!

энергиясын жеткізу тарифтері.!бизнесті қолдау жө. !

нің қашықтыққа тәуелділігін  !ніндегі агенттігі   !

кеміту                       !төрағасының бірлес. !

                             !кен бұйрығы         !

---------------------------------------------------------------------------

      2

6.4.4.  Электр энергиясының  !Қазақстан           !ЭМРМ, облыс.  !Желтоқсан

көтерме және аймақтық рынок. !Республикасының     !тардың, Астана!

тарын құру және дамыту       !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !

                             !                    !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері,     !

                             !                    !"KEGOC" АҚ    !

                                                  !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

      2

6.4.5.  Өзіндік құнын толы.  !Қазақстан           !ЭМРМ, МБА     !Мамыр

ғымен жабуды қамтамасыз ету  !Республикасының     !              !

мақсатында электрмен, жылумен!Үкіметіне ақпарат   !              !

жабдықтау тарифтерін есептеу.!

дің тетіктері мен оны реттеу.!

дің қолданыстағы рәсімдеріне !

шолу жүргізу.  

Осы шолудың негізінде тиісті !Нормативтік құқықтық!              !Тамыз

заңнамалық кесімдеріне немесе!кесімдердің жобалары!              !

нормативтеріне түзетулер     !

енгізу                       !    

---------------------------------------------------------------------------

Атом энергетикасы мен уран өнеркәсібін дамытудың бағдарламасын әзірлеу

және іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

6.4.6. Бірлескен ғылыми зерт.!Қазақстан           !ЭМРМ, "Қаз.   !Желтоқсан

темелер негізінде уран       !Республикасының     !атомөнеркәсіп"!

өнімінің жаңа түрлерін алу   !Үкіметіне ақпарат   !ҰАК (келісім  !

үшін қазіргі заманғы техноло.!                    !бойынша)      !

гияларды енгізу              !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

6.4.7. Уран экспортының ге.  !Қазақстан           !ЭМРМ, "Қаз.   !Желтоқсан

ографиясын кеңейту           !Республикасының     !атомөнеркәсіп"!

                             !Үкіметіне ақпарат   !ҰАК (келісім  !

                             !                    !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

Энергетикалық көмір өндіруді тұрақтандыру

---------------------------------------------------------------------------

6.4.8. Қаражыра, Шұбаркөл    !Қазақстан           !ЭМРМ, ККМ, СІМ!Желтоқсан

және Шөптікөл кен орындарының!Республикасының     !              !

күлі аз көмірлерін өндіруді  !Үкіметіне ақпарат   !              !

дамыту                       !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

                6.5. Экология және қоршаған ортаны қорғау

---------------------------------------------------------------------------

ИСО 14000 стандарттарының негізінде көмірсутектерді өндірудің табиғат

қорғау технологияларын енгізу

---------------------------------------------------------------------------

6.5.1. Мұнай және газ кен    !Қазақстан           !ЭМРМ, ТОҚМ,   !Маусым, 

орындарын өндіру кезінде     !Республикасының     !"Қазахойл" ҰМК!желтоқсан

жер қойнауын және қоршаған   !Үкіметіне ақпарат   !ЖАҚ (келісім  !

ортаны қорғау жөніндегі      !                    !бойынша)      !

шараларды енгізу             !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

Төменгі сортты көмірлерден экологиялық таза қуат көзін алу

---------------------------------------------------------------------------

6.5.2. Экологиялық таза отын !Қазақстан           !БҒМ           !Желтоқсан

ж/е тауарлық өнім ала отырып,!Республикасының     !              !

күлі аз қоңыр көмірлерді те. !Үкіметіне ақпарат   !              !

реңдеп өңдеудің технология.  !                    !              !

ларын әзірлеу                !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------


                      7-Басымдық: Кәсіби үкімет


     Мақсат: Қазақстан Республикасының шағын және кәсіби үкіметін құру


---------------------------------------------------------------------------

          Іс-шара            !   Аяқтау нысаны    ! Орындалуына !Орындау

                             !                    !  жауаптылар !мерзімі

---------------------------------------------------------------------------

            1                !         2          !       3     !    4

---------------------------------------------------------------------------

                       7.1. Ведомствоаралық үйлестіру

---------------------------------------------------------------------------

Құқық жүйесін реформалау

---------------------------------------------------------------------------

7.1.1. 2000 жылға арналған   !Қазақстан           !ӘдМ, орталық  !Ай сайын

заң жобалау жұмыстары жоспа. !Республикасының     !атқарушы      !

рының орындалу барысы туралы !Үкіметіне ақпарат,  !органдар      !

есеп дайындау                !көшірмесі - Қазақстан

                             !Республикасының     !              !

                             !Экономика және сауда!

                             !министрлігіне       !

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.1.2.  2001 жылға арналған  !Қазақстан           !ӘдМ, орталық  !Желтоқсан

заң жобалау жұмыстарының     !Республикасы        !атқарушы      !

жоспарын әзірлеу             !Үкіметі             !органдар      !

                             !қаулысының          !              !

                             !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------

Рәсімдік тетіктерді күшейту және нығайту

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.1.3.  Мемлекеттік бағдарла.!Қазақстан           !ЭСМ, СЖА (ке. !Ақпан   

ма, тұжырымдама және басқа да!Республикасы        !лісім бойынша)!

ұқсас құжаттар нені қамтиты. !Үкіметі             !                       

нын түсіндіретін нормативтік !қаулысының жобасы   !              !

құқықтық кесім әзірлеу       !

---------------------------------------------------------------------------

               7.2. Мемлекеттік функцияларды орталықсыздандыру


Әрбір орталық және жергілікті атқарушы органда функциональдық талдау

жүргізу

---------------------------------------------------------------------------

7.2.1. Қазақстан Республикасы!Қазақстан           !СЖА (келісім  !Наурыз  

Премьер-Министрінің мемлекет.!Республикасының     !бойынша),     !

тік басқару секторы функция. !Премьер-Министрі    !ҚарМ, ӘдМ,    !        

ларының функционалдық талдау !өкімінің жобасы     !ЭСМ           !

үлгілік әдістемесін әзірлеу  !

жөніндегі жұмыс тобын құру   !

туралы өкімінің жобасын      !

дайындау                     !

---------------------------------------------------------------------------

     7.3. Мемлекеттік қызметшілерді іріктеу және жылжыту жүйесін жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

Басымдықты бағыттар бойынша мемлекеттік қызмет кадрларын даярлаудың ұлттық

жүйесін дамытудың бағдарламасын әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

      1 

7.3.1.  Мемлекеттік қызмет.  !Нормативтік құқықтық!МҚА (келісім  !Тамыз

шілерді оқытудың тұжырымда.  !кесімнің жобасы     !бойынша), БҒМ !

масын әзірлеу                !

---------------------------------------------------------------------------

      2

7.3.2.  Қазақстан Республи.  !Қазақстан           !МҚА (келісім  !Желтоқсан

касы Президентінің жанынан   !Республикасының     !бойынша)      !

басқарушы кадрларды даярлау  !Президенті          !

жөніндегі кеңес құру         !Жарлығының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------

Кадрларды конкурстық іріктеудің және аттестациялаудың, сондай-ақ

мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлаудың және жылжытудың бірыңғай

тетігін әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

      2

7.3.3.  Республикалық тесті. !Қазақстан           !МҚА (келісім  !Наурыз

леу және ақпарат орталығын   !Республикасы        !бойынша), БҒМ !

құру                         !Үкіметі             !

                             !қаулысының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------

7.3.4. Мемлекеттік қызметке  !Қазақстан           !МҚА (келісім  !Қыркүйек

үміткерлер үшін ұлттық тес.  !Республикасының     !бойынша)      !

тілер әзірлеу және енгізу    !Мемлекеттік қызмет  !

                             !істері жөніндегі    !

                             !агенттігі төрағасы. !

                             !ның бұйрығы         !

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік басқарудың бірыңғай ақпараттық жүйесін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

      2

7.3.5.  Жергілікті атқарушы  !Қазақстан           !МҚА (келісім  !Маусым,

органдардың деңгейінде мем.  !Республикасының     !бойынша), об. !желтоқсан

лекеттік қызмет реформасын   !Президентіне баянда.!лыстардың, Ас.!

іске асыруды қамтамасыз ету  !ма, Қазақстан Респу.!тана және Ал. !

                             !бликасының Үкіметіне!маты қалалары.!

                             !ақпарат             !ның әкімдері  !

---------------------------------------------------------------------------

        7.4. Мемлекеттік қызметті нормативтік құқықтық қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік қызмет мәселелері жөніндегі заңнаманы жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

7.4.1. Мемлекеттік қызметші. !Қазақстан           !МҚА (келісім  !Қыркүйек

лерді қайта даярлау және     !Республикасы        !бойынша), ор. !

олардың біліктілігін арттыру !Үкіметі             !талық атқарушы!

жүйесінің тиімділігін көтеру !қаулысының жобасы   !органдар      !

жөнінде шаралар қабылдау     !

---------------------------------------------------------------------------

Сот жүйесін жетілдіру, құқық тәртібін сақтауды нығайту

---------------------------------------------------------------------------

      2

7.4.2.  "Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ӘдМ, Жоғарғы  !Қараша

касындағы соттар ж/е судья.  !Республикасы        !Сот (келісім  !

лардың мәртебесі туралы" Қа. !Заңының жобасы      !бойынша)      !

зақстан Республикасы Заңының !

жобасын әзірлеу              !

---------------------------------------------------------------------------

      1, 2

7.4.3.     Нормативтік құқық.!Нормативтік құқықтық!ӘдМ           !Тұрақты

тық кесімдерді мемлекеттік   !кесімдердің жобалары!              !      

тіркеуді реттейтін норматив. !                    !              !

тік құқықтық базаны жетілдіру!

---------------------------------------------------------------------------

      2                      !Қазақстан           !ӘдМ           !Желтоқсан

7.4.4.  Сот төрешілігінің тәу.Республикасының     !

елсіздігін нығайту, сот қау. !Үкіметіне ақпарат   !

лыларының орындалуын қамтама.!

сыз ету, халықтың барлық жік.!

терінің құқықтық қол жетім.  !

ділігін жақсарту, судьялардың!

біліктілігін арттыру үшін до.!

норлық ұйымдардың мүмкіндік. !

терін пайдалану              !

---------------------------------------------------------------------------

                7.5. Сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту

---------------------------------------------------------------------------

      2

7.5.1.  Сыбайлас жемқорлыққа !Қазақстан           !Қазақстан Рес.!Тоқсан

қарсы күрес жөніндегі        !Республикасының     !публикасы Қау.!сайын   

1999-2000 жылдарға арналған  !Президентіне және   !іпсіздік Кеңе.!  

мемлекеттік бағдарламаны     !Қазақстан           !сінің жұмыс   !

іске асыру                   !Республикасының     !органы (келі. !

                             !Үкіметіне ақпарат   !сім бойынша), !

                                                  !ҰҚК (келісім  !

                                                  !бойынша), ІІМ,!

                                                  !Бас прокурату.!

                                                  !ра (келісім   !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.5.2.  Сыбайлас жемқорлыққа !Қазақстан           !Қазақстан Рес.!Желтоқсан

қарсы күрес жөніндегі        !Республикасының     !публикасы Қау.!

2001-2005 жылдарға арналған  !Президенті          !іпсіздік Кеңе.!  

мемлекеттік бағдарламаны     !Жарлығының          !сінің жұмыс   !

                             !жобасы              !органы (келі. !

                             !                    !сім бойынша), !

                                                  !ІІМ, мүдделі  !

                                                  !мемлекеттік   !

                                                  !органдар      !


Қазақстан Республикасында    !Қазақстан           !Қазақстан Рес.!Қазан

қылмыспен күрестің 2000-2002 !Республикасы        !публикасы Қау.!

жылдарға арналған бағдарла.  !Үкіметі             !іпсіздік Кеңе.!  

масын әзірлеу                !қаулысының          !сінің жұмыс   !

                             !жобасы              !органы (келі. !

                             !                    !сім бойынша), !

                                                  !ІІМ, мүдделі  !

                                                  !мемлекеттік   !

                                                  !органдар      !

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.5.3.  Сыбайлас жемқорлыққа !Қазақстан           !ІІМ, Бас Про. !Желтоқсан

қарсы күрес саласында қалып. !Республикасы        !куратура (ке. !

тасқан практиканы ескере     !Заңының жобасы      !лісім бойынша)!

отырып, "Сыбайлас жемқорлыққа!                    !ҰҚК (келісім  !

қарсы күрес туралы" Қазақстан!                    !бойынша), МКМ,!

Республикасының Заңына өзге. !                    !МҚА (келісім  !

рістер мен толықтырулар енгізу                    !бойынша)

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.5.4. "Қазақстан Республика.!Қазақстан           !МҚА (келісім  !Желтоқсан

сында мемлекеттік қызметке   !Республикасының     !бойынша), ҰҚК !

кіретін азаматтарды міндетті !Президенті          !(келісім      !

түрде тексеру жөніндегі нұс. !Жарлығының жобасы   !бойынша)      !

қаулықты бекіту туралы" Қазақ!

стан Республикасы Президенті.!

нің 1997 жылғы 26 мамырдағы  !

Жарлығына өзгерістер енгізу  !

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.5.5.* Бұқаралық ақпарат құ.!Қазақстан           !МАКМ, ҰҚК (ке.!Желтоқсан

ралдарында қылмыстық жағдай. !Республикасының     !лісім бойынша)!

ының мәселелерін, сыбайлас   !Үкіметіне ақпарат   !              !

жемқорлыққа қарсы және қыл.  !                                    

мыспен күрестің жай-күйін    !                                    

жариялап отыру               !                   

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.5.6.  Бірінші кезекте, сы. !Орталық немесе жер. !Орталық және  !Наурыз

байлас жемқорлық құбылыстары.!гілікті атқарушы ор.!жергілікті ат.!

на қарсы пәрменді күрестің   !ган басшысының      !қарушы орган. !

мәселелерін шешуді, материал.!бұйрығымен бекітіл. !дар           !

дық және қаржы қаражатын ба. !ген Іс-қимыл бағдар.!

рынша үнемдеуді, күнделікті  !ламалары            !

қызметте мемлекеттік қызмет. !(жоспарлары)        !

шінің әдеп нормаларын сақтау.!

ды көздейтін іс-қимылдардың  !Қазақстан                             Тоқсан

ведомстволық бағдарламаларын !Республикасының                       сайын

(жоспарларын) әзірлеу        !Үкіметіне ақпарат

---------------------------------------------------------------------------

       7.6. Үкіметтің жүргізетін іс-қимылы туралы халықпен түсінік

                              жұмысын күшейту

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.6.1.  Үкіметтің бірінші ке.!Қазақстан           !МАКМ, орталық !Наурыз

зектегі шараларын, сондай-ақ !Республикасының     !атқарушы      !

Үкіметтің 2000-2002 жылдарға !Премьер-Министрі    !органдар      !

арналған Іс-қимыл бағдарлама.!өкімінің жобасы

сын жергілікті жерлерде кеңі.!

нен түсіндіру және насихаттау!

жөнінде мүдделі министрлік.  !

тер мен ведомстволардың қыз. !

меткерлерінен кешенді жұмыс  !

топтарын құру                !

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.6.2.  Аймақтарда Үкіметтің !Әкімдердің          !Облыстардың,  !Наурыз

2000-2002 жылдарға арналған  !шешімдері           !Астана және   !

Іс-қимыл бағдарламасын түсін.!                    !Алматы қалала.!

діру және насихаттау жөнінде.!Қазақстан           !рының әкімдері!Маусым,

гі ақпараттық-насихаттық топ.!Республикасының                    !желтоқсан

тардың жұмысын ұйымдастыру   !Үкіметіне ақпарат                  !

                                                                 !

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.6.3.  "Дөңгелек үстелдер", !Дөңгелек столдар мен!МАКМ, министр.!Тұрақты 

орталық және жергілікті атқа.!кездесулер өткізу   !ліктер мен ве.!      

рушы органдар басшыларының   !                    !домстволар,   !

қоғамдық-саяси партиялар мен !                    !облыстардың,  !

қозғалыстардың, үкіметтік    !                    !Астана және   !

емес ұйымдардың, ұлттық-мәде.!                    !Алматы қалала.!Маусым,

ни орталықтардың өкілдерімен !Қазақстан           !рының әкімдері!желтоқсан

кездесулерін өткізу практика.!Республикасының                    !

сын жалғастыру               !Үкіметіне ақпарат                  !

---------------------------------------------------------------------------

      1

7.6.4.  Бұқаралық ақпарат құ.!Қазақстан           !МАКМ          !Тоқсан  

ралдарында әлеуметтік-эконо. !Республикасының     !              !сайын

микалық және демократиялық   !Үкіметіне ақпарат   !              !

қайта құруларды іске асырудың!              

барысын жариялап отыру       !

---------------------------------------------------------------------------


      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000-2002 жылдарға арналған

     іс-қимыл бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары


                            2001-2002 жылдар


                      3-Басымдық. Экономикалық өсу


                     3.1. Макроэкономикалық саясат


     Мақсат: Негізгі әлеуметтік өлшемдердің нашарлауына жол бермей,

       әлеуметтік-экономикалық процестердің сәйкессіздігін және

                          теңгерімсіздігін жою


--------------------------------------------------------------------------

          Іс-шара            !   Аяқтау нысаны    !  Орындауға  !Орындау

                             !                    !  жауаптылар !мерзімі

--------------------------------------------------------------------------

            1                !         2          !       3     !    4

--------------------------------------------------------------------------

Негізгі макроэкономикалық өлшемдерді айқындау және әзірлеу

--------------------------------------------------------------------------

3.1.1. Қазақстан Республика. !Қазақстан Республи. !ЭСМ, Ұлттық   !Жыл

сының әлеуметтік-экономикалық!касының             !Банк (келісім !сайын,

дамуының жыл сайынғы индика. !Үкіметі қаулысының  !бойынша), ми. !тамыз

тивтік жоспарын әзірлеу      !жобасы              !нистрліктер   !

                             !                    !мен агенттіктер,       

                             !                    !ұлттық компа. !

                             !                    !ниялар (келі. !

                             !                    !сім бойынша), !

                             !                    !облыстардың,  !

                             !                    !Астана және   !

                             !                    !Алматы қалала.!

                             !                    !рының әкімдері!

--------------------------------------------------------------------------

3.1.2. Стратегиялық, индика. !Қазақстан Республи. !СЖА (келісім  !2002 ж.

тивтік және бюджеттік жоспар.!касының             !бойынша), ЭСМ,!маусым

лау процестерін тұтастыру жө.!Үкіметіне ұсыныстар !ҚарМ          !

нінде шаралар әзірлеу        !                    !              !

--------------------------------------------------------------------------

3.1.3. Әлемдік экономиканың  !Қазақстан Республи. !ЭСМ, СІМ, СА  !Тоқсан

даму мониторингін жүргізу    !касының Үкіметіне   !              !сайын  

                             !ақпарат             !

--------------------------------------------------------------------------

Статистикалық жүйелерді жетілдіру

--------------------------------------------------------------------------

3.1.4. "Мемлекеттік статисти.!Қазақстан           !СА            !2001 ж.

ка туралы" Қазақстан Респуб. !Республикасы        !              !сәуір

ликасының Заңына өзгерістер  !Заңының жобасы      !              !

мен толықтырулар енгізу      !                    !              !

--------------------------------------------------------------------------

Халықаралық шарттарды түгендеу

--------------------------------------------------------------------------

      3

3.1.5.  Қазақстан Республика.!Қазақстан           !СІМ, ӘдМ      !2001 ж.

сының қазiргi халықаралық    !Республикасының     !              !желтоқсан

шарттарының ұлттық заңнамаға !Үкіметі             !

және жүргізілiп жатқан рефор.!қаулысының жобасы   !

маларға сәйкестiгi тұрғысында!

түгендеу;

ұлттық мүдделерге қолданыста.!

ғы заңнамаға және республикада

жүргiзiлiп жатқан реформаларға

сәйкестiгiн қамтамасыз ету   !

бөлiгiнде халықаралық шарт.  !

тардың барлық жобаларына са. !

раптама жүргiзу жүктеле оты. !

рып, Қазақстан Республикасының

Үкiметi жанында тұрақты жұмыс!

істейтiн ведомствоаралық     !

комиссия құру                !

---------------------------------------------------------------------------


                   3.2. Ақша-несие (монетарлық) саясаты


     Мақсат: Экономикалық өсу үшін қолайлы жағдайлар жасау

---------------------------------------------------------------------------

Ақша-несие саясаты құралдарын пайдалану тиімділігін арттыру

---------------------------------------------------------------------------

3.2.1. Ақша-несие саясатының !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2002 ж.

жаңа режимi - инфляция бойын.!Республикасының     !(келісім      !маусым

ша мақсаттық көрсеткiштер    !Үкіметіне ұсыныстар !бойынша)      !

белгiлеудi көздейтiн инфля.  !

циялық таргеттеуге көшудi    !

қамтамасыз ету               !

---------------------------------------------------------------------------

3.2.2. Теңгенiң нақты тиiмдi !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Тоқсан

валюта бағамының өзгеруіне   !Республикасының     !(келісім      !сайын

мониторинг және Қазақстан    !Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !

Республикасының сауда әрiп.  !

тестерi - елдерiнде айырбас  !

бағамдары және инфляция сер. !

пiнiне талдау жүргiзу        !

--------------------------------------------------------------------------

3.2.3. Қазақстан Республика. !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2002 ж.

сында валюта режимiн ырықтан.!Республикасының     !(келісім      !қаңтар

дыру жөнiнде тұжырымдама     !Үкіметі             !бойынша)      !

әзiрлеу                      !қаулысының жобасы   !

--------------------------------------------------------------------------

Қаржы институттары мен рыноктарының тұрақтылығын сақтау және дамыту

--------------------------------------------------------------------------

      3

3.2.4.  Қазақстан Республика.!Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2002 ж.

сының Ұлттық Банкiнен тиiстi !Республикасы        !(келісім      !қаңтар

функцияларын бөле отырып,    !Президенті          !бойынша),     !

қаржы рыноктарына қатысушы.  !Жарлығының жобасы   !ҚарМ          !

ларды реттеу және қадағалау  !

бойынша біртұтас орган құру  !

жөнінде нормативтік құқықтық !

кесiмнiң жобасын әзiрлеу     !

--------------------------------------------------------------------------

      2

3.2.5.  Акционерлiк қоғамдар.!Нормативтік         !ҚарМ          !2001 ж.

дың (ұлттық компаниялардың)  !құқықтық            !              !наурыз

есептеме нысандарын оңтайлан.!кесімдердің         !

дыру жөнінде iс-шаралар жүр. !жобалары            !

гiзу                         !

--------------------------------------------------------------------------

      2   

3.2.6.  Қор рыногындағы опе. !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !2002 ж.

рациялар мәселелерi бойынша  !кесімдердің жобалары!(келісім      !наурыз

акционерлiк қоғамдар есепте. !                    !бойынша)      !

месiнiң, соның iшінде элект. !

ронды нысандарын оңтайландыру!

--------------------------------------------------------------------------

      1

3.2.7.  Ұлттық қордың актив. !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Жыл

терiн басқару жөнiнде тиiмдi !Республикасы        !(келісім      !сайын,

саясат жүргiзу               !Президентіне есеп   !бойынша), ҚарМ!наурыз

--------------------------------------------------------------------------

      2

3.2.8.  Бұқаралық ақпарат құ.!Қазақстан           !ҚарМ, Ұлттық  !2002 ж.

ралдарында Қазақстан Респуб. !Республикасының     !Банк (келісім !наурыз

ликасының Ұлттық қорын қалып.!Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !

тастыру және пайдалану және  !

сыртқы аудит жүргiзудiң нәти.!

желерi туралы жылдық есеп    !

жариялау                     !

--------------------------------------------------------------------------

Халықтың ақша жинақтарын қаржы секторына тарту үшін қолайлы жағдай жасау

--------------------------------------------------------------------------

3.2.9. Салымдарды (депозит.  !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

тердi) мiндеттi ұжымдық ке.  !кесімдердің жобалары!(келісім      !

пiлдендiру (сақтандыру) жүйе.!                    !бойынша)      !

сiн жетiлдiру                !

--------------------------------------------------------------------------

3.2.10. Халық қаражаты - сақ.!Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

тандыру полистерiн, алтын    !кесімдердің жобалары!(келісім      !

инвестициялық теңгелер салу. !                    !бойынша), Бан.!

дың балама құралдарын дамыту !                    !ктер ассоциа. !

                                                  !циясы (келісім!        

                                                  !бойынша), Қар.!

                                                  !жыгерлер ассо.!

                                                  !циациясы (ке. !

                                                  !лісім бойынша),        

                                                  !Сақтандырушылар

                                                  !одағы (келісім!

                                                  !бойынша)

--------------------------------------------------------------------------

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асырушы банктерді және

басқа да ұйымдарды одан әрі нығайту және топтастыру

--------------------------------------------------------------------------

       2   

3.2.11.  Екiншi деңгейдегi   !Қазақстан           !Ұлттық банк   !2001 ж.

банктердiң банк қызметiнiң   !Республикасының     !(келісім      !желтоқсан

халықаралық стандарттарына   !Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !

көшуi бағдарламасын iске асы.!

руды аяқтау                  !

--------------------------------------------------------------------------

       2

3.2.12.  Банк операцияларының!Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

жекелеген түрлер

iн жүзеге    !кесімдердің жобалары!(келісім      !

асырушы банктердiң және ұйым.!                    !бойынша)      !

дардың қызметтерiн лицензия. !

лауды және пруденциальдық    !

реттеуді жетiлдiру           !

--------------------------------------------------------------------------

3.2.13. Банк операцияларының !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

жекелеген түрлерiн жүзеге    !кесімдердің жобалары!(келісім      !

асырушы банктердiң және ұйым.!                    !бойынша)      !

дардың есептеме жүйесiн, соның

ішiнде есептеменің электронды!

нысандарын жетiлдiру         !

--------------------------------------------------------------------------

3.2.14. Ұлттық Банк әрi таяу !Халықаралық         !Ұлттық Банк   !Тұрақты

және алыс шетелдiң орталық   !шарттардың жобалары !(келісім      !

(ұлттық) банктерi арасында   !                    !бойынша)      !

қаржы-банк жүйесi саласындағы!

ынтымақтастықты тереңдету    !

және кеңейту                 !

--------------------------------------------------------------------------

Экономиканың нақты секторын банктердің одан әрі несиелендіруі үшін жағдай

жасау

--------------------------------------------------------------------------

3.2.15. Экономиканың нақты   !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Тоқсан

секторы кәсiпорындарына мони.!Республикасының     !(келісім      !сайын

торинг жүргізу               !Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !

--------------------------------------------------------------------------

3.2.16. Құрылыс жинақтары    !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

жүйесi қызметiнiң нормативтiк!кесімдердің жобалары!(келісім      !

құқықтық базасын әзiрлеу     !                    !бойынша), ЭСМ !

--------------------------------------------------------------------------

3.2.17. Тұрғын үй құрылысы   !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

саласында ипотекалық несие.  !кесімдердің жобалары!(келісім      !

лендiру жүйесiн дамытудың    !                    !бойынша), ЭСМ,!

нормативтiк құқықтық базасын !                    !ҚарМ          !

жетілдіру                    !

--------------------------------------------------------------------------

       3   

3.2.18.  Қазақстан Республи. !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2001 ж.

касы Ұлттық Банкiнiң жiктеме.!Республикасының     !(келісім      !желтоқсан

сi бойынша ипотекалық бағалы !Үкіметіне ақпарат   !бойынша),     !

қағаздарды өтiмдiлiгi жоғары !                    !Астана және   !

бағалы қағаздарға жатқызу    !                    !Алматы қалала.!

жолымен ипотекалық несиелер. !                    !рының әкімдері!

дiң ставкаларын төмендету    !

жөнiнде ұсыныстар дайындау   !

--------------------------------------------------------------------------

       2, 3

3.2.19.     Банктер беретін  !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2002 ж.

несиелердi қайта қаржыландыру!Республикасының     !(келісім      !маусым

(сатып алу) жолымен ипотека. !Үкіметіне ақпарат   !бойынша),     !

лық несиелендiрудi дамытуға  !                    !"Қазақстан    !

ықпал ету, сондай-ақ халықтың!                    !ипотекалық    !

экономикалық сауыттылығына   !                    !компаниясы"   !

қол жеткiзу                  !                    !ЖАҚ (келісім  !

                             !                    !бойынша), МАКМ!

--------------------------------------------------------------------------

Сақтандыру реформасы және сақтандыру жүйесін күшейту

--------------------------------------------------------------------------

3.2.20. Сақтандыру ұйымдар.  !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

ының қызметiн қадағалау және !кесімдердің жобалары!(келісім      !

реттеу жүйесін жетілдіру, оны!                    !бойынша)      !

халықаралық стандарттарға    !   

сәйкес келтіру               !

--------------------------------------------------------------------------

3.2.21. Әсiресе, өмiрдi сақ. !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !Тұрақты

тандыру және аннуитеттер са. !кесімдердің жобалары!(келісім      !

ласында сақтандыру қызметінің!                    !бойынша)      !

сапасын арттыру және тізбесін!

кеңейту                      !

--------------------------------------------------------------------------

Төлем жүйесін дамыту

--------------------------------------------------------------------------

3.2.22. Электронды құжаттарды!Қазақстан           !ККМ, Ұлттық   !2002 ж.

және электронды қолдарды пай.!Республикасы        !Банк (келісім !шілде

далану тәртiбiн регламенттей.!Заңының жобасы      !бойынша)      !

тін заңдық база әзiрлеу      !                    !              !

--------------------------------------------------------------------------

3.2.23. Төлем карточкаларының!Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Жыл

ұлттық жүйесiн құру жөнінде  !Республикасының     !(келісім      !сайын,

жұмыс жүргiзу                !Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !желтоқсан

--------------------------------------------------------------------------

3.2.24. Еуразия экономикалық !Тұжырымдама жобасы  !Ұлттық Банк   !2001 ж.

қоғамдастығына қатысушы мем. !                    !(келісім      !қаңтар

лекеттердiң жалпы төлем жүйе.!                    !бойынша)      !

сiн ұйымдастыру тұжырымдама. !

сының жобасын әзiрлеу және   !

Еуразия экономикалық қоғам.  !

дастығына қатысушы мемлекет. !

тердiң Интеграциялық комите. !

тiне жолдау                  !

--------------------------------------------------------------------------


              3.3. Салық және бюджет (фискальдық) саясаты


     Мақсат: Теңгермелі салық - бюджет саясатын жүргізу

---------------------------------------------------------------------------

3.3.1. Салық-бюджет саясатының тиiмдiлiгiн арттыру және бюджет тапшылығын

       инфляциялық емес қаржыландыру

---------------------------------------------------------------------------

Салық әкімшілігі реформасы

--------------------------------------------------------------------------

        3   

3.3.1.1.  Қазақстан Ұлттық   !Қазақстан           !ҚарМ, Ұлттық  !Тоқсан

қоры активтерiнiң одан әрi   !Республикасының     !Банк (келісім !сайын

өсуін қамтамасыз ету         !Үкіметіне ақпарат   !бойынша), об. !

                             !                    !лыстардың, Ас.!

                             !                    !тана және Алматы       

                             !                    !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.2. Жеке тұлғалардың са.!Қазақстан           !ӘдМ, МКМ, ҚарМ!2002 ж.

лық салынатын объектілерінің !Республикасының     !              !қаңтар

құнын айқындау тәртiбiн      !Үкіметі қаулысының  !              !

әзiрлеу                      !жобасы              !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.3. Салық салу және ке. !Нормативтік құқықтық!МКМ, ҚарМ     !Тұрақты

ден iсi бойынша заңи норма.  !кесімдердің жобалары!              !

тивтік кесiмдердi жетiлдiру  !

--------------------------------------------------------------------------

        2   

3.3.1.4.  Республиканың iрi  !Қазақстан           !МКМ           !Жыл

салық төлеушiлерi бойынша    !Республикасының     !              !сайын,

салық түсiмдерiне мониторинг !Үкіметіне ақпарат   !              !ақпан,

жүргiзу                      !                    !              !мамыр,

                             !                    !              !тамыз,

                             !                    !              !қараша

--------------------------------------------------------------------------

        1

3.3.1.5.  Негізгi экспортшы. !Қазақстан           !МКМ, ЭСМ, ЭМРМ!Тоқсан

лардың мәмiлелеріне монито.  !Республикасының     !              !сайын

ринг және экспортқа сату ке. !Үкіметіне есеп

зiнде трансферттік бағалар   !

қолдануға бақылау жүргiзу    !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.3.1.6.  Трансферттiк баға. !Нормативтік құқықтық!МКМ, ЭСМ,     !2002 ж.

лар қолдану кезiндегi бақылау!кесімнің жобасы     !ЭМРМ, ҚарМ    !қараша

тетігін жетілдіру            !

--------------------------------------------------------------------------

        1

3.3.1.7.  Жер қойнауын пайда.!Қазақстан           !МКМ, ҚарМ     !2001 ж.

ланушылардың үстеме пайдаға  !Республикасының     !              !желтоқсан

салық төлеуін бақылауды кү.  !Үкіметіне ақпарат   !

шейту                        !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.3.1.8.  Кеден органдарын   !Қазақстан           !МКМ           !2001 ж.

автоматтандырудың бірінші ке.!Республикасының     !              !шілде

зеңін аяқтау (тәжірибелiк    !Үкіметіне ақпарат   !

пайдалану)                   !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.9. Этил спиртi мен ал. !Қазақстан           !МКМ           !2001 ж.

коголь өнiмiн өндiру және    !Республикасының     !              !желтоқсан

оның айналымын мемлекеттiк   !Үкіметі             !

реттеудiң 2002-2003 жылдарға !қаулысының жобасы   !

арналған бағдарламасын әзiрлеу

--------------------------------------------------------------------------

"Орталық - аймақтар" өзара қатынастарында бюджет реформасын жүргізу

--------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.10.  Мемлекеттiк қаржы !Қазақстан           !ҚарМ, МКМ     !Тоқсан

бойынша нормативтiк құқықтық !Республикасының     !              !сайын

базаны жетiлдiру жөнiндегi   !Үкіметіне ақпарат   !

жұмысты жалғастыру           !

--------------------------------------------------------------------------

Бухгалтерлiк есептi, есептеменi және аудитті жетiлдiру

--------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.11.  Бухгалтерлiк есеп.!Нормативтік құқықтық!ҚарМ          !2001-2002

тiң және аудиттiң халықаралық!кесімдердің жобалары!              !ж.ж.

стандарттарына мейлiнше жа.  !                    !              !кезеңімен

қындатылған бухгалтерлік есеп!

және аудит стандарттарын     !

әзiрлеу және бекiту          !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.3.1.12.  Барлық кәсiпорын. !Қазақстан           !ҚарМ          !2002 ж.

дардың бухгалтерлiк есептiң  !Республикасының     !              !желтоқсан

халықаралық стандарттарына   !Үкіметіне ақпарат   !

мейлiнше жақындатылған бух.  !

галтерлiк есеп стандарттарына!

өтуiн қамтамасыз ету         !

--------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.13.  Қазақстан Респуб. !Нормативтік құқықтық!ҚарМ, Ұлттық  !Тұрақты

ликасының бухгалтерлiк есеп  !кесімдердің жобалары!Банк (келісім !

жүйесін қаржы есептемесiнiң  !                    !бойынша)      !

халықаралық стандарттарына   !

көшіру жөнiнде нормативтiк   !

құқықтық кесiмдер әзiрлеудi  !

қамтамасыз ету               !

--------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттiк шығыстарды ұтымды ету және бюджеттiң шығыс бөлігін

қалыптастырудың бағдарламалық әдісіне көшу

--------------------------------------------------------------------------

         2, 3    

3.3.1.14.     Бюджет Кодексi !Қазақстан           !ҚарМ          !2002 ж.

жобасын әзiрлеу жөнiндегi    !Республикасының     !              !қыркүйек

жұмысты бастау               !Үкіметіне ақпарат   !

--------------------------------------------------------------------------

         2

3.3.1.15.  Мемлекеттiк бюд.  !Қазақстан           !ҚарМ, ЭСМ     !2001 ж.

жеттiң үш жылдық кезеңге бол.!Республикасының     !              !желтоқсан

жамдық көрсеткiштерiн негiзге!Үкіметіне ақпарат

ала отырып, барлық қайта қа. !

былданатын Мемлекеттiк және  !

салалық бағдарламаларды мін. !

деттi қараумен бiрге бюджет  !

комиссиясының тұрақты жұмыс  !

iстеуiне көшудi қамтамасыз ету

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.3.1.16.  Бюджет саясатының !Нормативтік құқықтық!ҚарМ          !2002 ж.

тиiмдiлiгiн бағалау жүйесiн  !кесімнің жобасы     !              !тамыз

әзiрлеу және енгiзу          !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.17. Мемлекеттiк сатып  !Қазақстан           !ҚарМ          !2001 ж.

алу жүйесiн дамытудың 2001-  !Республикасының     !              !желтоқсан

2004 жылдарға арналған бағ.  !Үкіметі             !

дарламасын әзiрлеу           !қаулысының жобасы   !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.18. Бақылау пекеттерi  !Қазақстан           !ҚарМ          !2001 ж.

мемлекетке тиесiлi мемлекет. !Республикасы        !              !қазан

тiк кәсiпорындар және акцио. !Заңының жобасы      !

нерлiк қоғамдар жүзеге асыра.!

тын сатып алу кезiнде конкурс!

рәсiмдерiнiң міндеттiлiгiн   !

көздейтiн мемлекеттiк сатып  !

алу мәселелерi бойынша Қазақ.!

стан Республикасының қолда.  !

ныстағы заң кесiмдерiне өзге.!

рiс енгiзу                   !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.3.1.19.  Бюджет қаражаты   !Қазақстан           !ҚарМ          !2002 ж.

есебiнен жүзеге асырылатын   !Республикасының     !              !ақпан,

мемлекеттiк сатып алуды үй.  !Үкіметіне ақпарат   !              !тамыз

лестiрудi, бақылауды және мо.!

ниторингін жүзеге асыру      !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.20. Мемлекеттік сатып  !Нормативтік құқықтық!ҚарМ          !Тұрақты

алу мәселелерi жөніндегi нор.!кесімдердің жобалары!

мативтік құқықтық базаны же. !

тілдіру                      !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.3.1.21.  Бюджет қаражатының!Қазақстан           !ҚарМ          !2002 ж.

тиiмдi және мақсатты жұмсалу.!Республикасының     !              !желтоқсан

ын бақылау жүйесiн жетiлдiру !Үкіметіне ақпарат   !

--------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттiк меншiктi тиiмдi басқару

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.22. Мемлекеттiк кәсiпо.!Қазақстан           !ҚарМ, облыс.  !Жыл

рындар акцияларының мемлекет.!Республикасының     !тардың, Астана!сайын,

тiк пакеттеріне және пайда   !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !шілде,

үлестерiне дивидендтер түсу. !                    !қалаларының   !желтоқсан

iнiң тұрақтылығын және толық.!                    !әкімдері      !

тығын қамтамасыз ету, сондай-!

ақ бюджеттің кіріс бөлігінің !

жалпы көлемінде мұндай түсiм.!

дердiң үлес салмағының өсуi  !

жөніндегі жұмысты барынша    !

жандандыру және күшейту      !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.3.1.23.  Экономиканың ма.  !Қазақстан           !ҚарМ, ЭСМ,    !Жыл

ңызды салаларына ұлттық капи.!Республикасының     !ЭМРМ, АШМ, ККМ,!сайын,

талдың қатысуын арттыруды    !Үкіметіне ұсыныстар !Ұлттық Банк   !желтоқсан

қамтамасыз ету жөнінде шара. !                    !(келісім      !

лар қабылдау                 !                    !бойынша)      !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.3.1.24.  "Акционерлiк қо.  !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2002 ж.

ғамдар туралы" Қазақстан Рес.!Республикасы        !(келісім      !шілде

публикасының Заңына өзгерiс. !Заңының жобасы      !бойынша)      !

тер мен толықтырулар енгiзу  !

туралы заң жобасын әзiрлеу   !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.25. Мемлекеттiк меншiк !Қазақстан           !ҚарМ, облыс.  !2002 ж.

объектiлерін кешендi түгендеу!Республикасының     !тардың, Астана!қыркүйек

жөнiнде іс-шараларды одан әрi!Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !

жүргiзу жөнiндегi жұмысты    !                    !қалаларының   !

жалғастыру                   !                    !әкімдері      !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.26. Қызметi бәсекелес. !Қазақстан           !ҚарМ          !Қажетті.

тiк ортада жүзеге асыруы     !Республикасының     !              !лігіне

мүмкiн республикалық мемле.  !Үкіметі             !              !қарай

кеттiк кәсiпорындарды акцио. !қаулыларының        !

нерлiк қоғамдарға айналдыру  !жобалары            !

процесiн жүзеге асыру        !

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.27. Банкроттық рәсiм.  !Қазақстан           !МКМ, ҚарМ     !2001 ж.

дерін жүргiзудi бақылау шара.!Республикасы Заңының!              !мамыр

ларын жетiлдiру мәселелерiн  !жобасы              !

көздейтiн, "Банкроттық тура. !

лы" Қазақстан Республикасының!

Заңына және Азаматтық кодекс.!

ке толықтырулар енгiзу       !

--------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттiк мiндеттемелердiң оңтайлы қоржынын қалыптастыру және елдің

несиелік рейтингін көтеру

--------------------------------------------------------------------------

3.3.1.28. Алдағы 10 жылдық   !Қазақстан           !ҚарМ, Ұлттық  !Жыл

кезеңге мемлекеттiк және мем.!Республикасының     !банк (келісім !сайын,

лекет кепiлдiк берген қарыз  !Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !шілде

алу мен борыштың жай-күйін   !

және болжамын жыл сайынғы    !

бағалауды жүзеге асыру       !

--------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.29.  Орта мерзiмдi және!Қазақстан           !ҚарМ          !Жыл

ұзақ мерзiмдi заемдар тарту  !Республикасының     !              !сайын,

жолымен қарыз капиталының    !Үкіметіне есеп      !              !желтоқсан

сыртқы рыногында үкiметтiк   !

қарыз алуды жүзеге асыру     !

--------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.30.  Қарыз капиталының !Қазақстан           !ҚарМ, Ұлттық  !Тұрақты,

ішкi рыногында үкiметтiк қа. !Республикасының     !банк (келісім !капитал

рыз алу құралдарын кеңейту   !Үкіметі             !бойынша)      !рынокта.

және жетiлдiру               !қаулыларының        !              !рындағы

                             !жобалары            !              !жағдай

                                                                 !ескеріле

                                                                 !отырып

--------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.31.  Қазақстан Респуб. !Қазақстан           !ҚарМ          !Тоқсан

ликасы Үкiметiнiң кепiлдiгi. !Республикасының     !              !сайын

мен берiлген сыртқы заемдар. !Үкіметіне есеп

дың мақсатты және тиiмдi     !

пайдаланылуын тұрақты бақы.  !

лауды ұйымдастыру            !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.3.1.32.  Жергiлiктi атқару.!Қазақстан           !ҚарМ          !2001 ж.

шы органдардың қарыз алу     !Республикасының     !              !қыркүйек

көзқарасын қайта қарау       !Үкіметі             !

                             !қаулысының жобасы   !

--------------------------------------------------------------------------

Төлем жасамау проблемаларын шешу және несиелiк берешектердің өсуіне жол

бермеу

--------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.33.  2004 жылға дейiн  !Қазақстан           !ҚарМ, ЕХҚМ,   !Жыл

әлеуметтiк төлемдер бойынша  !Республикасының     !ҚорМ, ІІМ, об.!сайын,

иесиелiк берешектердiң өтелу.!Үкіметіне ақпарат   !лыстардың, Ас.!желтоқсан

iн жүзеге асыру              !                    !тана және Ал. !

                                                  !маты қалалар. !

                                                  !ының әкімдері !

--------------------------------------------------------------------------

         1

3.3.1.34.  Жергiлiктi бюджет.!Қазақстан           !Облыстардың,  !Жыл

тен қаржыландырылатын бiлiм  !Республикасының     !Астана және   !сайын,

беру ұйымдарының берешектерiн!Үкіметіне ақпарат   !Алматы қалала.!желтоқсан

өтеу және 2001-2002 жылдарда !                    !рының әкімдері!

олардың уақытылы және толық  !

қаржыландырылуын қамтамасыз  !

ету                          !

--------------------------------------------------------------------------


                    3.4. Инвестициялық ахуалды жақсарту                  


     Мақсат: Одан әрі экономикалық өсу мақсатында ішкі және сыртқы

             инвестициялық ресурстарды жұмылдыру

---------------------------------------------------------------------------

        3.4.1. Қазақстанның жоғары инвестициялық рейтингін қалыптастыру  

---------------------------------------------------------------------------

"Қазақстанға инвестициялау" халықаралық ақпарат науқанын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !МАКМ          !2001 ж.

касының Үкіметі мемлекеттік  !Республикасының     !              !мамыр 

органдарының қызметін жария  !Үкіметі қаулысының  !              !       

етудің 2001 жылға арналған   !жобасы              !              !

бағдарламасын әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.2. Астана қаласындағы  !Қазақстан           !ЭСМ, СІМ,     !Жыл сайын

маңызды объектілер құрылысы. !Республикасының     !Астана қаласы.!шілде,

на гранттар және инвестиция. !Үкіметіне ақпарат   !ның әкімі     !қаңтар 

лар тартуды ұйымдастыру      !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.3. Шетелде елдің оң    !Қазақстан           !СІМ, МАКМ, об.!Тоқсан 

кейпін жасау жөніндегі қыз.  !Республикасының     !лыстардың, Ас.!сайын 

метті жандандыру             !Үкіметіне ақпарат   !тана және Ал. !       

                                                  !маты қалалары.!

                                                  !ның әкімдері  !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.4.1.4.  Қазақстан Республи.!Қазақстан           !СІМ           !Жыл сайын

касының инвестициялық мүмкін.!Республикасының     !              !ақпан 

діктерін таныстыру жөніндегі !Үкіметі қаулысының  !              !       

ақпараттық жұмыстың жыл сай. !жобасы              !              !

ынғы жоспарын әзірлеу        ! 

---------------------------------------------------------------------------

Трансұлттық корпорациялармен өзара іс-қимылының мемлекеттік

саясатын қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

3.4.1.5. Мемлекеттік органдар!Қазақстан           !СІМ           !Қазақстан

және шетел инвесторлары      !Республикасы        !              !Республи.

арасындағы диалогты жалғасты.!Үкіметіне ақпарат   !              !касы Пре.

ру                           !                    !              !зиденті.

                             !                    !              !нің жа.

                                                                 !нындағы 

                                                                 !Шетел   

                                                                 !инвес.  

                                                                 !торлары 

                                                                 !кеңесі  

                                                                 !отырысы 

                                                                 !өткізіл.

                                                                 !геннен  

                                                                 !кейін бір

                                                                 !ай ішінде

---------------------------------------------------------------------------

                  3.4.2. Қор рыногын жеделдете дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Қор рыногын дамыту бағдарламасын іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

        3

3.4.2.1.  Нақты сектордың    !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2002 ж.

одан әрі дамуын қамтамасыз   !Республикасы        !(келісім      !шілде 

ету бөлігінде бағалы қағаздар!Заңының жобасы      !бойынша)      !       

рыногы және акционерлік қо.  !                    !              !      

ғамдар мәселелері жөніндегі  !                    !

кейбір заң кесімдеріне өзге. !                    !

рістер мен толықтырулар енгі.!                    !

зу                           !                    !

---------------------------------------------------------------------------

        3

3.4.2.2.  Қор рыногын одан   !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2002 ж.

әрі дамыту жөнінде ұсыныстар !Республикасының     !(келісім      !желтоқсан

дайындау                     !Үкіметіне ұсыныстар !бойынша)      !       

---------------------------------------------------------------------------

Iшкi институциональдық инвесторлардың дамуын қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

3.4.2.3. "Қазақстан Республи.!Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2002 ж.

касының инвестициялық және   !Республикасы        !(келісім      !желтоқсан

пай қорлары туралы" Қазақстан!Заңының жобасы      !бойынша)      !       

Республикасы Заңының жобасын !

әзірлеу

--------------------------------------------------------------------------

3.4.2.4. Бағалы қағаздар ры. !Қазақстан           !ҚарМ, Ұлттық  !Жыл сайын

ногында жаңа қаржы құралдары.!Республикасының     !Банк (келісім !желтоқсан

ның пайда болуы процесiн ын. !Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !

таландыру жөнінде шаралар қа.!                    !              !

былдау                       !

--------------------------------------------------------------------------

3.4.2.5. "Бағалы қағаздарды  !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2002 ж.

сенiмгерлiк басқару институ. !Республикасының     !(келісім      !желтоқсан

тын" қолдануды практикаға    !Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !       

енгiзуге жәрдемдесу          !

--------------------------------------------------------------------------

3.4.2.6. Жаңа институциональ.!Қазақстан           !ҚарМ, Ұлттық  !Жыл сайын

дық инвесторлардың пайда бо. !Республикасының     !Банк (келісім !желтоқсан

луын және қалыптасуын ынта.  !Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !

ландыру жөнiнде шаралар қа.  !

былдау

--------------------------------------------------------------------------

Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеудi жетiлдiру

--------------------------------------------------------------------------

3.4.2.7. Инвесторлардың құ.  !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !2001 ж.

қықтарын және заңмен қорғала.!Республикасы        !(келісім      !желтоқсан

тын мүлделерiн тиiмдi қорғау.!Заңының жобасы      !бойынша)

ды қамтамасыз етуге мүмкiндiк!

беретiн бағалы қағаздар рыно.!

гын мемлекеттiк реттеу жүйесiн

қалыптастыру

--------------------------------------------------------------------------

3.4.2.8. Резидент еместердiң !Нормативтік құқықтық!Ұлттық Банк   !2002 ж.

бағалы қағаздары бар банктер.!кесімнің жобасы     !(келісім      !желтоқсан

дiң валюталық операцияларын  !                    !бойынша)

реттеу тетiгiн қайта қарау   !

--------------------------------------------------------------------------


               3.4.3. Инвестициялар тартуды ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------

Осы заманғы технологиялар, басқару және маркетингтiк дағдылар енгізумен

қатар жүретін тікелей инвестициялар ағынын ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------


3.4.3.1. "Инвестициялар тура.!Қазақстан           !СІМ, ҚАРМ,    !2001 ж.

лы" Қазақстан Республикасы   !Республикасы        !МКМ, ЭСМ, Ұлт.!қазан

Заңының жобасын әзiрлеу      !Заңының жобасы      !тық банк (ке. !

                                                  !лісім бойынша)!

                                                  !ӘдМ           !

--------------------------------------------------------------------------

3.4.3.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !СІМ, Ұлттық   !2001 ж.

касында тiкелей инвестициялар!Республикасының     !банк (келісім !маусым

тартудың 2001-2002 жылдар    !Үкіметі қаулысының  !бойынша), ҚАРМ!

кезеңiне арналған бағдарлама !жобасы              !МКМ, ЭСМ, АШМ,!

әзiрлеу                      !                    !ЭМРМ          !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.4.3.3.  Отандық кәсіпкер.  !Қазақстан           !МБА, СІМ, МКМ,!2002 ж.

лердiң iрi инвестициялық жо. !Республикасының     !ЭСМ, ҚарМ,    !сәуір

баларға қатысуын ынталандыру !Үкіметіне ұсыныстар !ЭМРМ

жөнiнде ұсыныстар дайындау   !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.4.3.4.  Қазақстан Республи.!Қазақстан           !МБА          !Жыл сайын,

касы Президентiнiң жанындағы !Республикасының                   !желтоқсан

Кәсiпкерлер кеңесi шеңберiнде!Президенті мен

елдiң дамуы үшiн ірi отандық !Үкіметіне ақпарат

бизнестiң әлеуетiн жұмылдыруға

жәрдемдесу

--------------------------------------------------------------------------


                       3.4.4. Төлем теңгерімін нығайту

---------------------------------------------------------------------------

Ағымдағы есепшот тапшылығын қаржыландырудың ұтымды құрылымы

---------------------------------------------------------------------------

3.4.4.1. Төлем теңгерiмiнiң  !Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Тоқсан

ағымдағы жай-күйiн, оны қар. !Республикасының     !(келісім      !сайын

жыландыру құрылымын және     !Президентіне        !бойынша)      !

елдiң, халықаралық инвести.  !есеп құрамында

циялық ұстанымын талдауды    !Қазақстан

жүзеге асыру                 !Республикасының

                             !Үкіметіне ақпарат

--------------------------------------------------------------------------

Төлем теңгерiмiн және сыртқы борышты қалыптастырудың статистикалық базасын

жетілдіру


3.4.4.2. Мемлекеттiк кепiлдi.!Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Тоқсан

гi жоқ мемлекеттік емес сырт.!Республикасының     !(келісім      !сайын

қы заемдар жөнiндегi шарттар.!Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !

дың (келiсiмдердiң) тiркелуiн!

және мониторингiн әрi жалпы  !

iшкi борышты бағалауды жүзеге!

асыру

--------------------------------------------------------------------------


                        3.5. Сауда саясаты


     Мақсат: Отандық өндірушілерді қорғау және қазақстандық тауарлар мен

             қызметтердің әлем рыноктарына жылжыуына ықпал ету

---------------------------------------------------------------------------

          3.5.1. Отандық тауар өндірушілерді қорғау және қолдау

---------------------------------------------------------------------------

Біртұтас кеден аумағын қалыптастыру жөніндегі шараларды іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.5.1.1.  Кеден одағы және   !Қазақстан Республи. !ЭСМ, АШМ, МКМ,!Қажетті.

Біртұтас экономикалық кеңістік!касының Үкіметі қау.!ЭМРМ, СІМ    !лігіне

туралы шартқа қатысушы мемле.!лыларының жобалары  !              !қарай   

кеттердің экономикасын сала. !(Еуразия экономика. !              !    

ландыруға және Жалпы кеден   !лық қоғамдастығы Ин.!              !       

тарифы негіздерін кеңейтуге  !теграциялық Комите. !              !     

бағытталған импорттық тариф. !тімен (келісу бойынша)

тер қалыптастыру саясатын    !

жалғастыру                   !

---------------------------------------

------------------------------------

Отандық тауар өндірушілерді қолдау және қазақстандық тауарлардың сыртқы

рыноктарға жылжуына ықпал ету

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.2. Отандық тауар өнді. !Қазақстан Республи. !ЭСМ, МБА     !Жыл сайын,

рушілерді қорғауға бағыттал. !касының Үкіметіне   !              !маусым,

ған шаралар әзірлеуді жалға. !ақпарат             !              !желтоқсан

стыру                                                                   

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.3. Қазақстан Республи. !Қазақстан Республи. !ЭСМ, ЭМРМ,   !Жыл сайын,

касының Үкіметі мен Еуропа   !касының Үкіметіне   !СІМ          !желтоқсан

Көмір мен Болат Бірлестігі   !ақпарат             !             !        

арасындағы болат өнімінің    !                    !             !    

белгілі бір түрлерімен сауда !

жөніндегі келісімді іске асы.!

ру                           !

---------------------------------------------------------------------------

Ішкі сауданың нормативтік құқықтық негізін жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.5.1.4.  "Сауда туралы" Қа. !Қазақстан Республи. !ЭСМ, ЭМРМ     !2001 ж.

зақстан Республикасы Заңының !касы Заңының        !              !қазан

жобасын әзірлеу              !жобасы              !              !        

---------------------------------------------------------------------------

3.5.1.5. Ішкі сауданы        !Нормативтік құқықтық!ЭСМ           !Қажетті.

реттейтін нормативтік        !кесімдер жобалары   !              !лігіне

құжаттар әзірлеу             !                    !              !қарай

---------------------------------------------------------------------------

        3

3.5.1.6.  Облыстардың орта.  !Қазақстан           !Облыстардың,  !2002 ж.

лықтарында, Астана және Алма.!Республикасының     !Астана және   !маусым

ты қалаларында коммуналдық   !Үкіметіне ақпарат   !Алматы қалала.!

сауда рыноктарын құру        !                    !рының әкімдері!

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.5.1.7.  Рыноктардағы маңыз.!Қазақстан           !СА, облыстар. !Тоқсан

ды өнімдер және тауарлар ба. !Республикасының     !дың, Астана жә.!сайын

ғаларына мониторинг жүргізу  !Үкіметіне ақпарат   !не Алматы қа. !

                             !                    !лаларының     !

                                                  !әкімдері      !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.5.1.8.  Тұтыну рыногында   !Қазақстан           !ЭСМ, ДСМ, АШМ,!2002 ж.

өткізілетін тауарлардың сапа.!Республикасының     !облыстардың,  !маусым,

сын және қауіпсіздігін бақы. !Үкіметіне ақпарат   !Астана және   !желтоқсан

лау жөніндегі шараларды      !                    !Алматы қалала.!

күшейту                      !                    !рының әкімдері!

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.5.1.9.  Аймақтарда көтерме !Қазақстан           !ЭСМ, облыстар.!2002 ж.

сауда жүйесін құруды ынталан.!Республикасының     !дың, Астана   !маусым,

дыру                         !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !желтоқсан

                             !                    !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.5.1.10.  Сауда рыноктарында!Нормативтік құқықтық!ЭСМ, МБА, об. !2002 ж.

және олардың араларында бәсе.!кесімдердің жобалары!лыстардың, Ас.!сәуір

келестікті дамытуды қамтама. !                    !тана және Ал. !

сыз ететін тетіктер құру     !                    !маты қалалары.!

                             !                    !ның әкімдері  !

--------------------------------------------------------------------------

        3.5.2. Экспорт пен импорт құрылымын және географиясын жақсарта    

                          отырып, сыртқы сауданы дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Халықаралық ықпалдасу

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.5.2.1.  Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ЭСМ, СІМ      !Жыл сайын

касының ДСҰ-ға кiруi жөнінде !Республикасының     !              !желтоқсан

көп және екi жақты келiссөз. !Үкіметіне ақпарат   !

дер жүргiзу                  !

--------------------------------------------------------------------------

        2   

3.5.2.2.  Экономикалық қоғам.!Консультациялар     !ЭСМ, СІМ      !ЕурАзЭҚ

дастыққа қатысушы елдермен   !өткізу хаттамалары  !              !Интегра.

(ЕурАзЭҚ) бiрлескен консуль. !                                   !циялық

тациялар жүргiзу             !                                   !Комитеті.

                                                                 !нің кес.

                                                                 !тесі    

                                                                 !бойынша

--------------------------------------------------------------------------

3.5.2.3. ТМД шеңберiнде еркiн!Қазақстан          !ЭСМ, ҚарМ, СІМ!Жыл сайын,

сауда тәртiбiн қалыптастыру  !Республикасының                    !маусым,

жөнiндегi жұмысты жалғастыру !Үкіметіне ақпарат   !              !желтоқсан

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.5.2.4. Еуразия экономикалық!Қазақстан           !СІМ          !Жыл сайын,

қоғамдастығы Мемлекетаралық  !Республикасының     !              !маусым,

Кеңесi жұмысына белсендi     !Үкіметіне ақпарат                  !желтоқсан

қатысу                       !

--------------------------------------------------------------------------

Экспорт пен импорттың құрылымын жақсарту

--------------------------------------------------------------------------

3.5.2.5. Сыртқы сауда қызметi!Қазақстан           !Ұлттық Банк   !Тоқсан

саласында валюталық реттеудi !Республикасының     !(келісім      !сайын

жетiлдiру және оның талапта. !Үкіметіне ақпарат   !бойынша), МКМ,!

рының орындалуын бақылауды   !                    !ҚарМ

күшейту                      !

--------------------------------------------------------------------------

3.5.2.6. Лицензиялау және    !Нормативтік құқықтық!ЭСМ           !Тұрақты

экспорттық бақылау саласында !кесімдердің жобалары!

нормативтiк құқықтық базаны  !

жетiлдiру                    !

--------------------------------------------------------------------------

3.5.2.7. Тауарлар экспортын  !Қазақстан           !ЭСМ, АШМ,     !2002 ж.

жаңама реттеу тұжырымдамасын !Республикасының     !ҚарМ, МКМ, ККМ!қаңтар

әзiрлеу                      !Үкіметі қаулысының  !              !

                             !жобасы              !

--------------------------------------------------------------------------

        1

3.5.2.8. Экспорт-импорт ағым.!Қазақстан           !ЭСМ, МКМ,    !Жыл сайын,

дарын талдауды жүзеге асыру  !Республикасының     !ЭМРМ, СІМ, СА,!маусым,

және сыртқы рыноктарға отан. !Үкіметіне ақпарат   !АШМ           !желтоқсан

дық өндiрушi өнiмдерiн жылжы.!

ту жөнiнде ұсынымдар әзірлеу !

--------------------------------------------------------------------------

Сыртқы сауда жүргiзумен байланысты рәсiмдердi реттестіру

--------------------------------------------------------------------------

        2

3.5.2.9.  Экспорттық бақылау.!Қазақстан           !ЭСМ, МКМ, СА  !2002 ж.

дың автоматтандырылған жүйе. !Республикасының     !              !желтоқсан

сiн (ЭБАЖ) енгiзу және экс.  !Үкіметіне ақпарат   !

порттық бақылау саласында    !

бiрыңғай республикалық бақы. !

лау-ақпарат жүйесін құру     !

--------------------------------------------------------------------------


                  3.6. Баға және монополияға қарсы саясат


     Мақсат: Бәсекелестікті дамыту және монополияға қарсы қатаң саясат

             жүргізу


     3.6.1. Экономиканы жекешелендіруді және монополиясыздандыруды        

                               негізінен аяқтау

---------------------------------------------------------------------------

Адал бәсекелестікті ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.6.1.1.  Экономиканы монопо.!Қазақстан           !МБА          !Жыл сайын,

лияландыруды болдырмау, моно.!Республикасының     !              !маусым,

полияландырылған тауар рынок.!Үкіметіне есеп                     !желтоқсан

тарында бәсекелестiктi дамыту!

үшін жағдайлар жасау, рынок. !

тарға жаңа шаруашылық жүргі. !

зуші субъектiлердiң шығуы    !

үшiн кедергiлердi төмендету  !

терiс пиғылды бәсекелестiктi !

жою және монополиялық қызмет.!

тi шектеу жөнiндегi жұмысты  !

жалғастыру                   !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.6.1.2.  Қызметтер құнының  !Қазақстан           !МБА, облыстар.!2001 ж.

негiзсiз өсуiне әсер ететiн  !Республикасының     !дың, Астана   !желтоқсан

негiзгi факторлар мен себеп. !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !

тердi анықтау мақсатында ком.!                    !қалаларының   !

муналдық қызметтер рыноктары.!                    !әкімдері      !

на жедел талдау жүргiзу      !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.6.1.3.  Қолданыстағы аза.  !Қазақстан           !Облыстардың,  !2001 ж.

маттық заңнамаға сәйкес ха.  !Республикасының     !Астана және   !желтоқсан

лыққа қызметтер өткiзу кезiн.!Үкіметіне ақпарат   !Алматы қалала.!

де аралық буындарды жоюға    !                    !рының әкімдері!

(қысқартуға) бағытталған ша. !

ралар қабылдау есебiнен ком. !

муналдық қызметтер құнының   !

төмендеуiн қамтамасыз ету    !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.6.1.4.  Коммуналдық қызмет.!Қазақстан           !МБА           !2002 ж.

терге тарифтер қалыптастыру  !Республикасының                    !наурыз

саласында монополияға қарсы  !Үкіметіне ақпарат

саясатты жетiлдiру           !

--------------------------------------------------------------------------


         3.6.2. Басқа рыноктарда мемлекеттік реттеуді шектеу кезінде 

             жекелеген рыноктарда мемлекеттік бақылауды күшейту   

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттің табиғи монополияларды бақылауын күшейту

---------------------------------------------------------------------------

3.6.2.1. "Табиғи монополиялар!Қазақстан Республи. !МБА           !2002 ж.

туралы" Қазақстан Республика.!касы Заңының        !              !ақпан

сының Заңына өзгерістер мен  !жобасы              !              !        

толықтырулар енгізу туралы"  !                    !              !    

Қазақстан Республикасы Заңы. !

ның жобасын әзірлеу          !

---------------------------------------------------------------------------

3.6.2.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан Республи. !МБА           !2002 ж.

касының Табиғи монополия суб.!касының Үкіметі     !              !наурыз

ъектілері қызметін реттеудің !қаулысының жобасы   !              !        

2002-2003 жылдарға арналған  !

тұжырымдамасын әзірлеу       !

---------------------------------------------------------------------------

3.6.2.3. Монополиялық қарсы  !Қазақстан Республи. !МБА           !2002 ж.

және баға реттеудің 2002-2003!касының Үкіметі     !              !наурыз

жылдарға арналған тұжырымда. !қаулысының жобасы   !              !        

масын әзірлеу                !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.6.2.4.  Тарифтік реттеу    !Қазақстан           !МБА          !Жыл сайын,

тиімділігін одан әрі арттыру !Республикасының     !              !қаңтар

үшін табиғи монополия субъек.!Үкіметіне есеп

тілерінің инвестициялық бағ. !

дарламаларын, техникалық қай.!

та жарақтау және түбірлі жа. !

ңарту бағдарламаларын талдау !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.6.2.5.  Құбыр көлігімен:   !Нормативтік құқықтық!МБА           !Кейбір

          мұнай              !кесімдердің жобалары!              !заң ак.

                                                                 !тілеріне

          табиғи газ         !                                   !"Табиғи

                                                                 !монопо.

          су                 !                                   !лиялар

                             !                                   !мәселе.

          тасымалдау жөнінде.!                                   !лері бой.

          гі қызметтерге төмен                                   !ынша өз.

          коэффициентпен та. !                                   !герістер

          рифтер беру ережесін                                   !мен то.

          әзірлеу            !                                   !лықтыру.

                                                                 !лар енгі.

                                                                 !зу тура.

                                                                 !лы" Қа.

                                                                 !зақстан 

                                                                 !Республи.

                                                                 !касының 

                                                                 !Заңы қа.

                                                                 !былдан. 

                                                                 !ғаннан  

                                                                 !кейін   

                                                                 !бір ай  

                                                                 !ішінде

--------------------------------------------------------------------------

3.6.2.6. Темір жол көлігі    !Кесімнің жобасы     !МБА, ККМ      !2002 ж.

қызметтерін тарифтік реттеу. !                                   !наурыз

дің жаңа қағидаттарын қалып. !

тастыру

--------------------------------------------------------------------------

3.6.2.7. Табиғи монополия    !Нормативтік құқықтық!МБА           !2002 ж.

субъектілері қызметтерінің   !кесімнің жобасы     !              !шілде

бағаларында (тарифтерінде)   !

ескерілетін шығындар құралу. !

ының ерекше тәртібі туралы   !

нұсқаулыққа өзгерістер енгізу!

---------------------------------------------------------------------------

        3

3.6.2.8.  Мемлекеттік реттеу.!Нормативтік құқықтық!МБА           !Кейбір

ге жататын тарифтерге, теңіз !кесімнің жобасы     !              !заң ак.

айлағы жұмыстары мен қызмет. !                                   !тілеріне

теріне төмендетілген коэффи. !                                   !"Табиғи

циенттер белгілеу және жою   !                                   !монопо.

ережесін әзірлеу             !                                   !лиялар

                                                                 !мәселе.

                                                                 !лері бой.

                                                                 !ынша өз.

                                                                 !герістер

                                                                 !мен то.

                                                                 !лықтыру.

                                                                 !лар енгі.

                                                                 !зу тура.

                                                                 !лы" Қа.

                                                                 !зақстан 

                                                                 !Республи.

                                                                 !касының 

                                                                 !Заңы қа.

                                                                 !былдан. 

                                                                 !ғаннан  

                                                                 !кейін   

                                                                 !бір ай  

                                                                 !ішінде

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.6.2.9.  Әуежай алымдары жә.!Нормативтік құқықтық!МБА           !Кейбір

не әуежайларда жердегі қызмет!кесімнің жобасы     !              !заң ак.

тарифтері ставкаларына төмен.!                                   !тілеріне

детілген коэффициенттер бел. !                                   !"Табиғи

гілеу және жою ережесін әзір.!                                   !монопо.

леу                                                              !лиялар

                                                                 !мәселе.

                                                                 !лері бой.

                                                                 !ынша өз.

                                                                 !герістер

                                                                 !мен то.

                                                                 !лықтыру.

                                                                 !лар енгі.

                                                                 !зу тура.

                                                                 !лы" Қа.

                                                                 !зақстан 

                                                                 !Республи.

                                                                 !касының 

                                                                 !Заңы қа.

                                                                 !былдан. 

                                                                 !ғаннан  

                                                                 !кейін   

                                                                 !бір ай  

                                                                 !ішінде

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.6.2.10. Мемлекеттік реттеу.!Нормативтік құқықтық!МБА           !Кейбір

ге жататын аэронавигациялық  !кесімнің жобасы     !              !заң ак.

қызметтер тарифтеріне төмен. !                                   !тілеріне

детілген коэффициенттер бел. !                                   !"Табиғи

гілеу және жою ережесін      !                                   !монопо.

әзірлеу                      !                                   !лиялар

                                                                 !мәселе.

                                                                 !лері бой.

                                                                 !ынша өз.

                                                                 !герістер

                                                                 !мен то.

                                                                 !лықтыру.

                                                                 !лар енгі.

                                                                 !зу тура.

                                                                 !лы" Қа.

                                                                 !зақстан 

                                                                 !Республи.

                                                                 !касының 

                                                                 !Заңы қа.

                                                                 !былдан. 

                                                                 !ғаннан  

                                                                 !кейін   

                                                                 !бір ай  

                                                                 !ішінде

--------------------------------------------------------------------------


                          3.7. Өнеркәсіп


     Мақсат: Ішкі рынок қажетін қамтамасыз ететін салалар

             кәсіпорындарының басымды дамуы үшін жағдайлар жасау.

             Экспорт әлеуетінің дамуын ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------

            3.7.1. Экономикалық өсу үшін жағдайлар жасау    

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.7.1.1.  2010 жылға дейінгі !Қазақстан Республи. !ЭСМ, ЭМРМ, СЖА!2002 ж.

индустрия стратегиясын әзір. !касы Президенті     !(келісім      !желтоқсан

леу                          !Жарлығының жобасы   !бойынша), ККМ,!        

                             !                    !АШМ, ұлттық   !    

                             !                    !компаниялар   !

                                                  !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

3.7.1.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан Республи. !ЭСМ, орталық  !2002 ж.

касының өндіргіш күштерін да.!касының Үкіметі     !және жергілік.!желтоқсан

мытудың және орналастырудың  !қаулысының жобасы   !ті атқарушы   !        

2015 жылға дейінгі кезеңге   !                    !органдар      !    

арналған нобайын әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.7.1.3.   Қазақстан Респуб. !Қазақстан Республи. !ЭСМ, ЭМРМ,    !2002 ж.

ликасы өңдеу өнеркәсібінің   !касының Үкіметі     !облыстардың,  !желтоқсан

импорт алмастыру және бәсеке.!қаулысының жобасы   !Астана және   !        

лестік қабілетін арттыру бағ.!                    !Алматы қалала.!    

дарламасын әзірлеу           !                    !рының әкімдері

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.7.1.4.  Инвестициялық жос. !Қазақстан Республи. !ЭМРМ, ККМ, АШМ!2001 ж. 

парлар және қарыз алу көлем. !касының Үкіметі     !ҚарМ, ЭСМ, ұл.!желтоқсан

дерін айқындаушы Ұлттық ком. !қаулыларының        !ттық компания.!        

паниялардың бес жылдық кезең.!жобалары            !лар (келісім  !    

ге арналған даму жоспарларын !                    !бойынша)

әзірлеу және бекіту          !

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.7.1.5.  Бұқаралық ақпарат  !Қазақстан Республи.!ЭМРМ, ККМ, АШМ!Жыл сайын,

құралдарында Қазақстан Рес.  !касының Үкіметіне   !ҚарМ, ұлттық  !желтоқсан

публикасы Қаржы министрлігі. !ақпарат             !компаниялар   !   

нің 2001 жылғы 18 сәуірдегі  !                    !(келісім      !

N 201 бұйрығымен бекітілген, !                    !бойынша)

жылдық (тоқсандық) қаржы     !

есептемесі нысандары бойынша !

аудиторлық тексеруден өткен  !

ұлттық компаниялар бойынша   !

қаржылық есептеме жариялауды !

қамтамасыз ету               !

---------------------------------------------------------------------------

3.7.1.6. Ірі кәсіпорындардың:!Қазақстан           !

         кен өндіру, өңдеу   !Республикасының     !ЭМРМ, облыс. !Ай сайын

өнеркәсібі (кокс өндірісі,   !Үкіметіне ақпарат   !тардың, Аста.!

мұнай айдау, химия өнеркәсі. !                    !на және Алматы

бі, металлургия өнеркәсібі   !                    !қалаларының  !

және металл өңдеу, электр    !                    !әкімдері     !

қуаты, газ және су өндірісі);!


өнеркәсіптің өңдеу салалары  !                    !ЭСМ, облыстар.

(машина жасау, жеңіл,        !                    !дың, Астана  !

тамақ, ағаш өңдеу,           !                    !және Алматы  !

целлюлоза-қағаз, жиһаз өнер. !                    !қалаларының  !

кәсіптері, баспа және баспа  !                    !әкімдері     !

ісі) өндірістік жай-күйіне   !

мониторинг жүргізу           !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.7.1.7.  2001 жылы тоқтап   !Қазақстан           !ЭСМ, ЭМРМ    !2001 ж.

тұрған ұйымдарды оңалту және !Республикасының     !             !тоқсан

жұмыс орындарын құру бағдар. !Үкіметіне есеп      !             !сайын

ламасын іске асыру жөніндегі !

іс-шараларды жүзеге асыру    !

---------------------------------------------------------------------------

              3.7.2. Әлемдік деңгей стандарттары жүйесін құру

---------------------------------------------------------------------------

Стандарттау, метрология және сертификаттау органдарының реформасы және

қайта ұйымдастыру

---------------------------------------------------------------------------

3.7.2.1. Тауарлар сапасын,   !Нормативтік құқықтық!ЭСМ           !2001 ж.

стандарттар, техникалық      !кесімнің жобасы     !              !желтоқсан

шарттар, метрологиялық       !                    !              !        

ережелер талаптарын сақтауға !                    !              !    

мемлекеттік қадағалауды дамыту

тұжырымдамасын әзірлеу       !

---------------------------------------------------------------------------

Басымды бағыттарды айқындау, стандарттар әзірлеу және алу

---------------------------------------------------------------------------

3.7.2.2. Сапа саласындағы    !Қазақстан           !ЭСМ           !2001 ж.

жетiстiктер үшiн Қазақстан   !Республикасының     !              !сәуір

Республикасы Үкiметiнiң сый. !Үкіметі             !

лығын тағайындау туралы және !қаулысының жобасы   !

"Қазақстанның үздiк тауарла. !

ры" республикалық конкурсы   !

туралы ереже әзiрлеу         !

---------------------------------------------------------------------------

3.7.2.3. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ЭСМ           !2001 ж.

касының Шама бiрліктерi эта. !Республикасының     !              !маусым

лондық базасын дамытудың 2001!Үкіметі қаулысының  !

- 2002 жылдарға арналған     !жобасы              !

бағдарламасын әзiрлеу        !

---------------------------------------------------------------------------

3.7.2.4. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ЭСМ           !2001 ж.

касының Стандарттау және сер.!Республикасының     !              !маусым

тификаттау ұлттық жүйелерін  !Үкіметі қаулысының  !

дамытудың 2001 - 2002 жылдар.!жобасы              !

ға арналған бағдарламасын    !

әзiрлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

      3.7.3. Кен-металлургия кешенiн (түсті және қара металлургия)    

                                 қайта жаңарту

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.7.3.1.  Металлургия өндi.  !Қазақстан           !ЭМРМ, ЭСМ    !Жыл сайын,

рiсiнде үшiншi, төртiншi және!Республикасының     !              !маусым,

бесiншi бөлiстердi ұйымдасты.!Үкіметіне есеп      !              !желтоқсан

руда орнықты прогрестi қамта.!

масыз ету жөнiнде шаралар    !

жүйесін әзiрлеу              !

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.7.3.2.  Қара және түстi ме.!Қазақстан           !ЭСМ, ЭМРМ     !2002 ж.

таллургияда импорт алмастыру.!Республикасының     !              !наурыз

шы өндiрiстердi дамыту жөнін.!Үкіметіне ақпарат

де ұсыныстар дайындау        !

---------------------------------------------------------------------------

        3    

3.7.3.3.  Өнеркәсіптiң өндiру!Қазақстан           !МКМ, ЭМРМ, ЭСМ!2002 ж.

салалары iрi кәсiпорындары   !Республикасының     !              !маусым

қызметінің ашықтығын арттыру !Үкіметіне           !

жөнінде ұсыныстар дайындау   !ұсыныстар           !

---------------------------------------------------------------------------


                3.7.4. Мұнай-газ өңдеу, мұнай химиясы және

                       химия салаларын жедел дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.7.4.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ЭМРМ, ЭСМ,    !2001 ж.

касының Химия және мұнай хи. !Республикасының     !АШМ, МКМ      !мамыр

миясы өнеркәсiбiн қалпына    !Үкіметі қаулысының  !

келтiрудiң және дамытудың    !жобасы              !

2001 - 2002 жылдарға арналған!

бағдарламасын әзiрлеу        !

---------------------------------------------------------------------------

        1    

3.7.4.2.  Химия және фосфор  !Қазақстан           !ЭМРМ, облыс.  !2001 ж.

шағын салалары ұйымдарында   !Республикасының     !тардың        !маусым,

("ПХЗ" ААҚ, "Нитрохим" АҚ,   !Үкіметіне есеп      !әкімдері      !желтоқсан

"Қазфосфат" ЖШС) өндiрiстi   !

тұрақтандыру және көлемін    !

өсiру жөнінде шаралар қабылдау

--------------------------------------------------------------------------


        3.7.5. Жеңiл және тамақ өнеркәсібі орындарын қайта жаңарту

--------------------------------------------------------------------------

3.7.5.1. Жеңiл және тамақ    !Қазақстан          !ЭСМ, облыстар.!Жыл сайын,

өнеркәсiбінде импорт алмасты.!Республикасының     !дың, Астана   !маусым,

ру бағдарламасын іске асыру  !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !желтоқсан

                                                  !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

--------------------------------------------------------------------------


           3.7.6. Отандық өндірушілердің мұқтажына бағдарланған

                        машина жасау өндірістерін дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.7.6.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ЭСМ, АШМ, ККМ!Жыл сайын,

касының машина жасау кешенін !Республикасының     !              !маусым,

дамытудың 2000 - 2003 жылдар.!Үкіметіне ақпарат   !              !желтоқсан

ға арналған бағдарламасын    !

іске асыру                   !

--------------------------------------------------------------------------


             3.7.7. Ағаш өңдеу және жиһаз өнеркәсібін дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.7.7.1. Ағаш өңдеу және жи. !Қазақстан           !ЭСМ           !2001 ж.

hаз өнеркәсiбiн қалпына кел. !Республикасының     !              !қыркүйек

тiрудiң және дамытудың 2001 -!Үкіметі қаулысының  !

2003 жылдарға арналған бағ.  !жобасы              !

дарламасын әзiрлеу           !

--------------------------------------------------------------------------


                           3.8. Ауыл шаруашылығы


     Мақсат: Ауыл шаруашылығының бәсекеге қабілетті салаларында

             экономикалық өсуді және ауыл шаруашылығы өнімі негізгі       

             түрлері өндірісін тұрақтандыру қамтамасыз ету, жер           

             қатынастарын одан әрі дамыту

---------------------------------------------------------------------------

           3.8.1. Айқын және тиімді меншік иесін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

Бәсекеге қабілетті салаларды мемлекеттік қолдау

---------------------------------------------------------------------------

        3

3.8.1.1.  Ауыл шаруашылығы   !Қазақстан           !АШМ           !Тоқсан

өндiрiсiн дамытудың 2000 -   !Республикасының     !              !сайын

2002 жылдарға арналған бағ.  !Үкіметіне ақпарат   !

дарламасын iске асыру        !                    !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.8.1.2.  Мемлекеттiк агро.  !Қазақстан           !АШМ, ЭСМ      !2002 ж.

азық-түлiк саясатының және   !Республикасы        !              !шілде

а

зық-түлiк қауіпсiздiгiн қам.!Президенті          !

тамасыз етудiң 2003 - 2005   !Жарлығының жобасы   !

жылдарға арналған бағдарлама.!

сын әзiрлеу                  !

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.8.1.3.  Ауылдық несиелiк   !Қазақстан          !АШМ, облыстар.!Жыл сайын,

серiктестiктер құруға ықпал  !Республикасының     !дың әкімдері, !маусым,

ету                          !Үкіметіне ақпарат   !"Аграрлық не. !желтоқсан

                                                  !сие корпора.  !

                                                  !циясы" ЖАҚ    !

                                                  !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

--------------------------------------------------------------------------

Жер қатынастарын жетiлдiру

--------------------------------------------------------------------------

        3

3.8.1.4.  Нормативтiк құқық. !Нормативтік құқықтық!ЖРА, облыстар.!2002 ж.

тық кесiмдерге жер телімдерін!кесімдердің жобалары!дың әкімдері  !қараша

кепілге салу және жер пайда. !

лану құқығы мәселелері бойын.!

ша өзгерістер енгізу         !

--------------------------------------------------------------------------

        2

3.8.1.5.  Жер пайдалану құқы.!Қазақстан           !ЖРА, облыстар.!2002 ж.

ғы шартты жер үлестері есебі.!Республикасының     !дың әкімдері  !желтоқсан

нен құрылған шаруа (фермер)  !Үкіметіне есеп

қожалықтарының және мемлекет.!

тік емес ауыл шаруашылық ұй. !

ымдарының жер телімдеріне құ.!

қығын куәландыратын құжаттар.!

ды қайта тіркеуді аяқтау     !

--------------------------------------------------------------------------


     3.8.2. Аграрлық секторды қамтамасыз ету инфрақұрылымын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Асыл тұқымды мал ісін және тұқым шаруашылығын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.1. Асыл тұқымды мал    !Қазақстан Республи. !АШМ, БҒМ     !Жыл сайын,

шаруашылығын сақтау және да. !касының Үкіметіне   !              !маусым, 

мыту жөніндегі шараларды іске!ақпарат             !              !желтоқсан

асыру                        !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.2. Таңдаулы тұқым ша.  !Қазақстан Республи. !АШМ          !Жыл сайын,

руашылығын дамыту жөніндегі  !касының Үкіметіне   !              !маусым,

шараларды іске асыру         !ақпарат             !              !желтоқсан

---------------------------------------------------------------------------

Астық ресурстарын сақтау жөніндегі қызметті реттеу

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.3. Астық және астық ин.!Қазақстан Республи. !АШМ           !2001 ж. 

дустриясы рыногын дамытудың  !касы Президенті Жар.!              !желтоқсан

мемлекеттік бағдарламасын    !лығының жобасы      !              !        

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.8.2.4.  Астық қолхаттары   !Қазақстан Республи. !АШМ          !Жыл сайын,

пайдаланылатын несиелендіру  !касының Үкіметіне   !              !қаңтар, 

жүйесін енгізу жөнінде шара. !ақпарат             !              !шілде   

лар қолдану                  !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

Лизинг және ақпарат-маркетинг қызметтерін дамыту

---------------------------------------------------------------------------

        1

3.8.2.5.  Лизинг негізінде   !Қазақстан Республи. !АШМ,         !Жыл сайын,

ауыл шаруашылығы құрамалары. !касының Үкіметіне   !"Қазагроқаржы"!маусым,

ның машина-трактор паркін жа.!ақпарат             !ЖАҚ (келісім  !желтоқсан

ңарту және ауылда лизинг қа. !                    !бойынша), об. !

тынастарын кеңейту жөніндегі !                    !лыстардың     !

іс-шараларды іске асыру      !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

Жануарлар мен өсімдіктерді қорғауды ұйымдастыру

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.6. Ауыл шаруашылығы    !Қазақстан Республи. !АШМ, БҒМ      !Тоқсан  

дақылдарының аса қауіпті     !касының Үкіметіне   !              !сайын  

зиянкестері мен ауруларының  !ақпарат             !              !        

жаппай көбеюінің, таралуының !

алдын алу және олармен күрес !

жөніндегі мемлекеттік бағдар.!

ламаны іске асыру            !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.7. Ауыл шаруашылығы    !Қазақстан Республи. !АШМ, ДСМ, БҒМ !Тоқсан  

жануарлары мен құстарының ту.!касының Үкіметіне   !              !сайын  

беркулезі мен бруцеллезінің  !ақпарат             !              !        

алдын алу және олармен күрес !

жөніндегі республикалық бағ. !                    !              !

дарламаны іске асыру         !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.8. Ауыл шаруашылығын   !Қазақстан           !АШМ, БҒМ, ЭМРМ!2002 ж.

химияландырудың 2002 - 2006  !Республикасының     !              !наурыз

жылдарға арналған бағдарлама.!Үкіметі             !

сын әзiрлеу                  !қаулысының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------

3.8.2.9. "Қазақстан Республи.!Қазақстан           !АШМ           !2002 ж.

касының аумағын карантиндiк  !Республикасының     !              !наурыз

және басқа да аса қауiптi    !Үкіметі             !

зиянкестер, фитопатогендiк   !қаулысының жобасы   !

ағзалар және арам шөптер     !

әкелуден және олардың таралу.!

ынан қорғау жөнiндегi шара.  !

ларды қамтамасыз ету" бағдар.!

ламасын әзiрлеу              !

--------------------------------------------------------------------------


     3.8.3. Тиiмдi ауыл шаруашылығы құрамаларын мемлекеттік қолдау

---------------------------------------------------------------------------

Ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлері өнімдерiн өткiзуге мемлекет тарапынан

ықпал жасау

---------------------------------------------------------------------------

        2

3.8.3.1.  Тек азық-түлiк ас. !Қазақстан           !АШМ, "Азық-  !Жыл сайын,

тығының мемлекеттiк резервiн !Республикасының     !түлік корпора.!тамыз

жаңарту үшiн бюджеттiк бағ.  !Үкіметі             !циясы" ЖАҚ    !

дарламалар шеңберiнде астықты!қаулысының          !(келісім      !

мемлекеттiк сатып алу        !жобасы              !бойынша)      !

--------------------------------------------------------------------------


                    3.8.4. Заңдық базаны жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.8.4.1. "Өсiмдiктердi қорғау!Қазақстан           !АШМ, БҒМ      !2001 ж.

туралы" Қазақстан Республика.!Республикасы        !              !қыркүйек

сы Заңының жобасын әзiрлеу   !Заңының жобасы

--------------------------------------------------------------------------

3.8.4.2. "Тұқым шаруашылығы  !Қазақстан           !АШМ, БҒМ      !2001 ж.

туралы" Қазақстан Республика.!Республикасы        !              !қараша

сы Заңының жобасын әзiрлеу   !Заңының жобасы

--------------------------------------------------------------------------


                      3.9. Ғылым және технология


     Мақсат: Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық басымдықтарын

             ғылыми-технологиялық қамтамасыз ету және отандық ғылым мен

             технологияның бәсекелестік қабілетін арттыру

---------------------------------------------------------------------------

3.9.1. Өнеркәсіптің басым салаларында қоршаған ортаға техногендік ықпалды

       төмендететін ғылыми жұмсалымды және ресурс үнемдейтін технологиялар

       әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

Білім мен ғылымды басқару жүйесін жетілдіру және оңтайландыру

---------------------------------------------------------------------------

3.9.1.1. "Ғылым туралы"       !Қазақстан          !БҒМ           !Тоқсан

Қазақстан Республикасы Заңының!Республикасының    !              !сайын

жобасын iске асыру жөнінде    !Үкіметіне          !

шаралар қабылдау              !ақпарат            !

--------------------------------------------------------------------------

3.9.1.2. "Инновациялық қызмет !Қазақстан          !ЭСМ, ЭМРМ, БҒМ!2001 ж.

туралы" Қазақстан Республикасы!Республикасы       !              !сәуір

Заңының жобасын әзiрлеу       !Заңының жобасы

--------------------------------------------------------------------------

Басымды салаларда әлемдiк деңгейдегі ресурс үнемдейтін және экологиялық

таза технологияларды жедел өнеркәсіптік игеру

--------------------------------------------------------------------------

3.9.1.3. Тау-кен металлургиясы!Қазақстан          !ЭМРМ, БҒМ, ЭСМ!2001 ж.

кешенiнде импорт алмастыратын !Республикасының    !              !қараша

және экспортқа бағдарланған   !Үкіметіне          !

өнiмдер шығару жөніндегi орта !ақпарат            !

және шағын өндiрiстер қызметiн!

қамтамасыз ететiн ресурс үнем.!

дейтін және экологиялық таза  !

технологиялар әзiрлеу         !

--------------------------------------------------------------------------

3.9.1.4. "Қазақстан аймақтары !Қазақстан         !БҒМ, облыстар.!Жыл сайын,

бойынша ауыл шаруашылығы өнiмi!Республикасының    !дың, Астана   !маусым,

өндiрiсiнiң, қайта өңдеудiң   !Үкіметіне ақпарат  !және Алматы   !желтоқсан

және сақтаудың 2001-2005 жыл. !                   !қалаларының   !

дарға арналған ғылыми қамтама.!                   !әкімдері      !

сыз етiлуi" салалық ғылыми-   !

техникалық бағдарламасын iске !

асыру                         !

--------------------------------------------------------------------------


                             3.10. Құрылыс


     Мақсат: Тұрғын үй құрылысын дамыту және тұрғын үй рыногын қалыптастыру


           3.10.1. Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру және               

                    несиелендіру тетігін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

Нормативтік базаны жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

         3

3.10.1.1.  Пәтер иелерi коо.  !Қазақстан          !МБА, ЭСМ      !2001 ж.

перативтерiнiң қызмет-мiндетi !Республикасының    !              !желтоқсан

проблемаларын шешу жөнiнде    !Үкіметіне          !

ұсыныстар әзiрлеу             !ұсыныстар          !

--------------------------------------------------------------------------


            3.10.2. Салаға алдыңғы қатарлы технологиялар тарту

---------------------------------------------------------------------------

Әлемдiк тәжiрибенi ескере отырып құрылыс нормалары мен ережелерін жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.10.2.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан          !ЭСМ           !2001 ж.

касының мемлекеттiк қала құры.!Республикасының    !              !шілде

лысы саясаты тұжырымдамасын   !Үкіметі қаулысының !

әзiрлеу                       !жобасы             !

--------------------------------------------------------------------------

         1   

3.10.2.2.  Сыртқы рынокта бә. !Қазақстан          !ЭСМ           !2002 ж.

секелес қабiлеттi құрылыс ма. !Республикасының    !              !қаңтар

териалдарын шығару бойынша жо.!Үкіметі            !

ғары технологиялық желілер    !қаулысының жобасы  !

енгізу жөнінде 2002-2010 жыл. !                   !

дарға арналған бағдарлама     !                   !

әзірлеу                       !                   !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.10.2.3.  Астана және Алматы !Қазақстан          !Астана және  !Жыл сайын,

қалаларында тұрғын үй салу    !Республикасының    !Алматы қалала.!желтоқсан

саласындағы бәсекелестiктi кү.!Үкіметіне          !рының әкімдері!

шейту жөнінде шаралар қабылдау!ақпарат            !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.10.2.4.  Орташа және төмен  !Қазақстан          !ЭСМ           !2002 ж.

күйлi халықтың кең тобы үшiн  !Республикасының    !              !тамыз

қол жетерлiк тұрғын үй құрылы.!Үкіметіне ақпарат  !              !

сы бойынша үздiк жобалық ұсы. !

ныстарға ашық конкурс өткiзу. !

Облыстардың, Астана және Алма.!

ты қалаларының әкiмдерiне және!

құрылыс ұйымдарына үздiк      !

жобалар ұсыну                 !

--------------------------------------------------------------------------

         3

3.10.2.5.  Отандық құрылыс    !Қазақстан          !ЭСМ           !2002 ж.

ұйымдарын қолдауға бағытталған!Республикасының    !              !наурыз

ұсыныстар дайындау            !Үкіметіне ұсыныстар!

--------------------------------------------------------------------------


                        3.11. Шағын кәсіпкерлік


     Мақсат: Шағын кәсіпкерліктің дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау

---------------------------------------------------------------------------

     3.11.1. Шағын кәсіпкерлікті қолдау жөнінде мемлекеттік, қоғамдық

                    және донор ұйымдарының өзара іс-қимылы

---------------------------------------------------------------------------

Шағын кәсіпкерлікті дамыту стратегиясын әзірлеу және іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

3.11.1.1. Қазақстан Республи.!Қазақстан Республи. !МБА           !Жыл

касында шағын кәсіпкерлікті  !касының Үкіметіне   !              !сайын,

дамытудың және қолдаудың     !ақпарат             !              !маусым, 

2001-2002 жылдарға арналған  !                    !              !желтоқсан

мемлекеттік бағдарламасын    !                    !              !

іске асыру                   !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

          3.11.2. Шағын кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Нормативтік базаны жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.11.2.1. Франчайзинг туралы !Қазақстан Республи. !ЭСМ           !2001 ж.

заң жобасын әзірлеу          !касы Заңының жобасы !              !тамыз

---------------------------------------------------------------------------

3.11.2.2. Шағын кәсіпкерлік  !Қазақстан Республи. !МБА           !2001 ж.

субъектілері үшін лицензиялау!касының Үкіметі     !              !тамыз   

рәсімін жетілдіру            !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.11.2.3. Шағын кәсіпкерлік  !Қазақстан Республи. !МБА, МКМ, ӘдМ !2002 ж.

субъектілерін бірыңғай       !касының Үкіметіне   !              !маусым  

органда тіркеу тетігі бойынша!ұсыныс              !              !

ұсынысты дайындау            !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.11.2.4. Мемлекет шағын     !Нормативтік құқықтық!МБА, ҚарМ     !2002 ж.

кәсіпкерлік субъектілерінен  !кесімнің жобасы     !              !ақпан   

сатып алуды жүзеге асыратын  !                    !             

тауарлардың, жұмыстар мен    !                    !              !

қызмет корсетулердің жекеле. !                    !              !

ген түрлерінің тізбесін      !                    !              !

айқындау                     !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

                               3.12. Туризм


     Мақсат: Елдің туристік кешенін дамыту

---------------------------------------------------------------------------

                    3.12.1. Сала инфрақұрылымын дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Дамудың бекітілген бағдарламаларын іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

3.12.1.1. "Жібек жолы тарихи !Қазақстан Республи. !ТурСА, "Жібек !Жыл

орталықтарын түлету, түркі   !касының Президентіне!жолы-Қазақ.   !сайын,

тілдес мемлекеттердің мәдени !және Қазақстан      !тан" ҰҚ (келі.!шілде,  

мұрасын сақтау және сабақтас.!Республикасының     !сім бойынша), !қаңтар

тыра дамыту, туризм инфра.   !Үкіметіне ақпарат   !МАҚМ,БҒМ,ККМ, !  

құрылымын құру" мемлекеттік  !                    !облыстардың,  !

бағдарламасын іске асыруды   !                    !Астана және   !

жалғастыру                   !                    !Алматы қалала.!

                             !                    !рының әкімдері!

---------------------------------------------------------------------------

             3.12.2. Туристік қызметтердің сапасын арттыру

---------------------------------------------------------------------------

Заңдық базаны жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

3.12.2.1. Халықаралық талап. !Нормативтік құқықтық!ТурСА         !2002 ж.

тарға сәйкес туристік қызмет !кесімнің жобасы     !              !шілде   

стандарттары жүйесін құру    !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

3.12.2.2. Қазақстан Республи.!Қазақстан Республи. !ТурСА         !2001 ж.

касында туризмді дамыту      !касының Үкіметі     !              !ақпан

тұжырымдамасын әзірлеу       !қаулысының жобасы   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

3.12.2.3. Қазақстан Республи.!Қазақстан Республи. !ТурСА         !2001 ж.

касында туризмді дамытудың   !касы Президенті     !              !қараша

2002-2005 жылдарға арналған  !Жарлығының жобасы   !              !        

мемлекеттік бағдарламасын    !                    !              !

әзірлеу                      !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

                            3.13. Аймақтық даму


     Мақсат: Аймақтар арасындағы әлеуметтік-экономикалық теңсіздікті жою

---------------------------------------------------------------------------

Аймақтардың қызметін жоспарлауды жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

      3

3.13.1. Қазақстан Республика.!Қазақстан Республи. !ЭСМ, облыстар.!2001 ж.

сының аймақтық саясатының    !касының Үкіметі     !дың, Астана   !қараша

2002-2006 жылдарға арналған  !қаулысының жобасы   !және Алматы   !       

тұжырымдамасын әзірлеу       !                    !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.2. Облыстарды, Астана   !Қазақстан Республи. !СЖА (келісім  !2002 ж.

және Алматы қалаларын дамыту.!касының Үкіметіне   !бойынша),     !наурыз

дың 2010 жылдарға дейінгі    !ақпарат             !облыстардың,  !        

стратегиялық жоспарларын     !                    !Астана және   !       

әзірлеу                      !                    !Алматы қалала.!

                             !                    !рының әкімдері!

---------------------------------------------------------------------------

3.13.3. Аймақтардың әлеумет. !Бекітілген жоспарлар!ЭСМ, облыстар.!Жыл     

тік-экономикалық             !туралы Қазақстан    !дың, Астана   !сайын,

дамуының жыл сайынғы индика. !Республикасының     !және Алматы   !желтоқсан

тивтік жоспарларын әзірлеу   !Үкіметіне ақпарат   !қалаларының   !

                             !                    !әкімдері      !    

---------------------------------------------------------------------------

       3

3.13.4.  Ауылдық (селолық)   !Қазақстан Республи. !Орталық сайлау!2001 ж.

округтер әкімдерінің сайлауын!касының Үкіметіне   !комиссиясы    !желтоқсан

өткізу жөнінде жекелеген     !ақпарат             !(келісім      !        

әкімшілік-аумақтық бірліктер.!                    !бойынша),     !       

де экспериментті жүзеге асыру!                    !облыстардың   !

                             !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

       3

3.13.5.  "Астананың гүлденуі !Қазақстан          !Астана қаласы.!Жыл сайын,

- Қазақстанның гүлденуі"     !Республикасының     !ның әкімі, ор.!шілде,

мемлекеттік бағдарламасын    !Президентіне және   !талық және    !қаңтар

іске асыру                   !Қазақстан           !жергілікті ат.!

                             !Республикасының     !қарушы орган. !

                             !Үкіметіне ақпарат   !дар           !

--------------------------------------------------------------------------

Аймақтарда кәсіпкерлікті дамыту

---------------------------------------------------------------------------

3.13.6. Шағын кәсіпкерлікті  !Бекітілген бағдар.  !МБА, облыстар.!2001 ж.

дамытудың және қолдаудың 2001!ламалар туралы Қа.  !дың, Астана   !қаңтар  

-2002 жылдарға арналған ай.  !зақстан Республика. !және Алматы   !        

мақтық бағдарламаларын әзір. !сының Үкіметіне     !қалаларының   !

леу                          !ақпарат             !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

Аймақтардағы әлеуметтік саясат

---------------------------------------------------------------------------

3.13.7. Халық денсаулығын    !Бекітілген бағдар. !ДСА, облыстар.!Жыл сайын,

жақсарту жөнінде аймақтық    !ламалар туралы Қа.  !дың, Астана   !қаңтар  

бағдарламалар әзірлеу        !зақстан Республика. !және Алматы   !        

                             !сының Үкіметіне     !қалаларының   !

                             !ақпарат             !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.8. Кәсіптік мектептер   !Қазақстан Республи.!БҒМ, облыстар.!Жыл сайын,

мен лицейлер негізінде қала. !касының Үкіметіне   !дың, Астана   !қараша  

лар мен аудандарда балалар   !ақпарат             !және Алматы   !        

үшін еңбектің мектеп аралық  !                    !қалаларының   !

оқу-өндірістік орталықтары   !                    !әкімдері      !

желілерін сақтау             !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.9. Бастауыш және орта   !Қазақстан Республи.!БҒМ, облыстар.!Жыл сайын,

кәсіптік білімнің мемлекеттік!касының Үкіметіне   !дың, Астана   !қаңтар, 

оқу орындарын жергілікті бюд.!ақпарат             !және Алматы   !шілде   

жеттерден қаржыландыруды     !                    !қалаларының   !

қамтамасыз ету               !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

3.13.10. Аймақ аралық деңгей.!Қазақстан Республи.!БҒМ, облыстар.!Жыл сайын,

де бастауыш және орта кәсіп. !касының Үкіметіне   !дың, Астана   !қараша  

тік білім беру оқу орындарын.!ақпарат             !және Алматы   !        

да білікті жұмысшылар мен    !                    !қалаларының   !

мамандар даярлауға мемлекет. !                    !әкімдері      !

тік тапсырыс қалыптастыруды  !

және орналастыруды қамтамасыз!

ету                          !

---------------------------------------------------------------------------


                      4-Басымдық. Әлеуметтік даму


            4.1. Әлеуметтік қорғау және кедейлікпен күрес


     Мақсат: Орын алып отырған бюджеттік шектеулер жағдайында әлеуметтік

             бағдарламалардың тиімділігін арттыру

--------------------------------------------------------------------------

          Іс-шара            !   Аяқтау нысаны    !  Орындауға  !Орындау

                             !                    !  жауаптылар !мерзімі

--------------------------------------------------------------------------

            1                !         2          !       3     !    4

--------------------------------------------------------------------------

                  4.1.1. Зейнетақы жүйесін жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

4.1.1.1. Жинақтау зейнетақы  !Қазақстан Республи. !ЕХҚМ          !2001 ж.

қорларына міндетті зейнетақы !касы Заңының жобасы !              !қараша  

жарналарын уақытында және    !

толық төлеудің құқықтық,     !

қаржылық және өзге де негіз. !

дерінің рәсімдерін нақтылау, !

зейнетақы жинақтарын аударудың

тәртібі, жинақтау зейнетақы  !

қорларынан зейнетақы төлемде.!

рін жүргізу және жинақтау    !

зейнетақы жүйесін бірыңғай   !

уәкілетті органның реттеуі   !

бөлігінде "Қазақстан Респуб. !

ликасында зейнетақымен қам.  !

сыздандыру туралы" Қазақстан !

Республикасының Заңына өзге. !

рістер мен толықтырулар енгізу

туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының жобасын әзірлеу      !

---------------------------------------------------------------------------

        3

4.1.1.2.  Тағайындалған зей. !Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ          !2001 ж. 

нетақылардың мөлшерін жоғары.!кесімнің жобасы     !              !желтоқсан

латқан кезде зейнетақыға шығу!                    !              !        

кезеңін ескеру              

---------------------------------------------------------------------------

        3

4.1.1.3.  Жинақтаушы зейнета.!Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ, ҚарМ,   !Тұрақты 

қы жүйесін дамытудың норма.  !кесімдердің жобалары!Ұлттық Банк   !        

тивтік құқықтық базасын же.  !                    !(келісім      !        

тілдіру                                           !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

              4.1.2. Халықтың кірістерінің өсуін қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

Жұмыс күші бағасының артуын және еңбекке ақы төлеудің өсуін ынталандыру

---------------------------------------------------------------------------

4.1.2.1. Жұмыстардың және жұ.!Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ          !2002 ж. 

мысшылар кәсіптерінің, қыз.  !кесімнің жобасы     !              !қараша

метшілер лауазымдарының бі.  !                    !              !        

ліктілік анықтамалықтарын    !

қолдану тәртібін әзірлеу     !

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.1.2.2.  Мемлекеттік орган. !Қазақстан           !ЕХҚМ          !2002 ж. 

дар болып табылмайтын, мемле.!Республикасының     !              !қаңтар  

кеттік мекемелер қызметкерле.!Үкіметі             !              !

рінің еңбекақы жүйесін жетіл.!қаулысының жобасы                  !

діру

---------------------------------------------------------------------------

     4.1.3. Тұрмыс деңгейі төмен азаматтарды және мүгедектерді атаулы     

                               мемлекеттік қолдау

---------------------------------------------------------------------------

Алушылардың кірістеріне және материалдық жағдайларына байланысты

әлеуметтік көмектің мөлшерлерін белгілеудің өлшемдерін әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.1.3.1.   Әлеуметтік көмек  !Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ         !Жыл сайын,

көрсетудің бірден бір өлшемі !кесімнің жобасы     !              !қаңтар  

ретінде кедейлік шегінің мөл.!                    !              !        

шерлерін анықтау             !Қазақстан           !              !Тоқсан

                             !Республикасының     !              !сайын

                             !Үкіметіне ақпарат   !

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.1.3.2.  Атаулы әлеуметтік  !Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ          !2001 ж. 

көмек төлеуді тағайындау және!кесімнің жобасы     !              !қыркүйек

ұйымдастыру ережесін әзірлеу !                    !              !        

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.3. Жиынтық табысты     !Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ          !2001 ж. 

есептеу тәртібі туралы нұс.  !кесімнің жобасы     !              !желтоқсан

қаулық әзірлеу               !                    !              !        

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.4. Мүгедектерді оңалды.!Қазақстан           !ЕХҚМ          !2001 ж. 

рудың 2002 - 2005 жылдарға   !Республикасының     !              !қазан   

арналған бағдарламасын       !Үкіметі қаулысының  !              !        

әзірлеу                      !жобасы                             !        

---------------------------------------------------------------------------

4.1.3.5. Протездік-ортопеди. !Қазақстан           !ЕХҚМ, ДСМ     !2001 ж.

калық саланы одан әрі жетіл. !Республикасының     !              !шілде

діру жөнінде шаралар әзірлеу !Үкіметі

                             !қаулысының жобасы

--------------------------------------------------------------------------

4.1.4. Кедейлік пен жұмыссыздықтың деңгейін төмендету

---------------------------------------------------------------------------

4.1.4.1. Кедейлікпен және жұ.!Қазақстан           !ЕХҚМ, ҚарМ,   !Тоқсан  

мыссыздықпен күрес жөніндегі !Республикасының     !облыстардың,  !сайын   

2000-2002 жылдарға арналған  !Үкіметіне ақпарат   !Астана және   !        

бағдарламаны іске асыру      !                    !Алматы қалала.!        

                                                  !рының әкімдері!

---------------------------------------------------------------------------

4.1.4.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ЭСМ, ЕХҚМ, ор.!2002 ж. 

касында кедейлік деңгейін тө.!Республикасының     !талық және    !қыркүйек

мендетудің 2003-2007 жылдарға!Президенті          !жергілікті ат.!        

арналған мемлекеттік бағдар. !Жарлығының жобасы   !қарушы орган. !        

ламасын әзірлеу                                   !дар           !

---------------------------------------------------------------------------

             4.1.5. Еңбек қатынастарына жариялылық сипат беру

---------------------------------------------------------------------------

Қызметкерлердің еңбек құқықтарын қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

       2

4.1.5.1. "Міндетті әлеуметтік!Қазақстан           !ЕХҚМ, Ұлттық  !2001 ж. 

сақтандыру туралы" Қазақстан !Республикасы        !Банк (келісім !қазан   

Республикасы Заңының жобасын !Заңының жобасы      !бойынша)

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.1.5.2.  Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ӘдМ, ЕХҚМ, СА,!2001 ж. 

касының барлық азаматтары    !Республикасының     !ҚарМ, ІІМ, МКМ!қыркүйек

үшін бірыңғай сәйкестендірме !Үкіметі қаулысының  !              !        

кодтар беру жөнінде шаралар  !жобасы                             !        

әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------


                4.2. Еңбек қатынастары және жұмыспен қамту


     Мақсат: Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, кадрлар даярлау мен қайта

             мамандандыру жүйесін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

     4.2.1. Еңбек қатынастарын жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

4.2.1.1. "Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ЕХҚМ          !2002 ж. 

касындағы еңбек туралы" Қа.  !Республикасы        !              !қараша  

зақстан Республикасының Заңы.!Заңының жобасы      !              !        

на өзгерістер мен толықтыру. !                                   !        

лар енгізу туралы"

Қазақстан !

Республикасы Заңының жобасын !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

4.2.1.2. "Еңбек қауіпсіздігі !Қазақстан           !ЕХҚМ          !2002 ж. 

және оны қорғау туралы" Қа.  !Республикасы        !              !тамыз  

зақстан Республикасы Заңының !Заңының жобасы      !              !        

жобасын әзірлеу              !                                   !        

---------------------------------------------------------------------------

                4.2.2. Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.2.2.1. "Халықты жұмыспен   !Нормативтік құқықтық!ЕХҚМ          !2001 ж.

қамту туралы" Қазақстан Рес. !кесімдердің жобалары!              !маусым

публикасының Заңын іске асыру!

жөнінде нормативтік құқықтық !

кесімдер әзірлеу             !

---------------------------------------------------------------------------

4.2.2.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ЕХҚМ, орталық!Жыл сайын,

касының Үкіметі, кәсіподақтар!Республикасының     !атқарушы      !маусым,

мен жұмыс берушілердің рес.  !Үкіметіне ақпарат   !органдар      !желтоқсан

публикалық бірлестіктері ара.!

сындағы Бас келісімді әзірлеу!

және іске асыру              !

---------------------------------------------------------------------------

4.2.2.3. "Шағын несиелендіру !Қазақстан           !Ұлттық банк   !2002 ж.

туралы" Қазақстан Республи.  !Республикасы        !(келісім      !маусым

касы Заңының жобасын әзірлеу !Заңының жобасы      !бойынша)      !

--------------------------------------------------------------------------

                      4.2.3. Ішкі еңбек рыногын қорғау

--------------------------------------------------------------------------

4.2.3.1. Жұмыс берушілер Қа. !Қазақстан           !ЕХҚМ          !2001 ж. 

зақстан Республикасынан тыс. !Республикасының     !              !ақпан, 

қары жерлерден жалдайтын ше. !Үкіметі қаулысының  !              !2002 ж. 

телдік азаматтарды тартуға   !жобасы                             !қаңтар  

2001-2002 жылға арналған     !

квота белгілеу               !

---------------------------------------------------------------------------

                  4.2.4. Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру


---------------------------------------------------------------------------

4.2.4.1. Қоғамдық жұмыстарды !Қазақстан           !ЕХҚМ          !Тоқсан  

ұйымдастыруға мониторингті   !Республикасының     !              !сайын  

жүзеге асыру                 !Үкіметіне ақпарат   !              !        

---------------------------------------------------------------------------


                            4.3. Білім беру


     Мақсат: Білім берудің жаңа ұлттық үлгісін әзірлеу және жүзеге

             асыруды бастау

---------------------------------------------------------------------------

     4.3.1. Білім берудің жаңа ұлттық үлгісін қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

Білім берудің отандық стандарттарын әзірлеу және енгізу

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.1. Конкурстық негізде  !Нормативтік құқықтық!БҒМ, ЕХҚМ    !Жыл сайын,

жоғары білім берудің мемлеке.!кесімдердің жобалары!              !қазан  

ттік жалпыға бірдей міндетті !                    !              !        

стандарттарын әзірлеу        !                                   !        

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан Республи. !БҒМ, ДСМ, ОӘҰК!2002 ж. 

касында адамгершілік-жыныстық!касының Президенті  !(келісім      !наурыз 

тәрбие туралы 2001 - 2005    !Жарлығының жобасы   !бойынша)      !        

жылдарға арналған бағдарлама.!                                   !        

ны әзірлеу                   !

---------------------------------------------------------------------------

        3

4.3.1.3.  12 жылдық орта бі. !Қазақстан Республи. !БҒМ, облыстар.!Тоқсан  

лім беруге көшу жөнінде экс. !касының Үкіметіне   !дың, Астана   !сайын  

перимент жүргізу             !ақпарат             !және Алматы   !        

                                                  !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

        3

4.3.1.4.  Оқыту мерзімі 12   !Қазақстан Республи. !БҒМ           !2002 ж. 

жылдық жалпы орта білім беру.!касының Үкіметі     !              !маусым 

дің тұжырымдамасын әзірлеу   !қаулысының жобасы   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.5. Жалпы орта білім бе.!Қазақстан Республи. !БҒМ, облыстар.!2002 ж. 

руді қорытынды аттестаттау   !касының Үкіметіне   !дың, Астана   !тамыз  

мен кәсіптік білім беру жүй. !ақпарат             !және Алматы   !        

есінің оқуға түсу емтиханда. !                    !қалаларының   !

рын бір мезгілде орындау жө. !                    !әкімдері      !

нінде эксперимент жүргізу    !

---------------------------------------------------------------------------

Білім беру туралы заңнаманы жетілдіру

Үздіксіз және сабақтастығын қамтамасыз етуді ескере отырып білім берудің

әрбір деңгейі бойынша стратегиялар әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.6. "Білім беру" мемле. !Қазақстан          !БҒМ, облыстар.!Жыл сайын,

кеттік бағдарламасын іске    !Республикасының     !дың, Астана   !маусым,

асыру                        !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !желтоқсан

                                                  !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.7. Ел ішінде жоғары кә.!Қазақстан           !БҒМ           !2001 ж. 

сіби және жоғары оқу орнынан !Республикасының     !              !шілде  

кейінгі кәсіби білімді маман.!Үкіметі             !              !        

дар даярлауға 2001 - 2002 оқу!қаулысының жобасы   !              !        

жылына арналған мемлекеттік  !

білім беру тапсырысын конкур.!                                           

стық негізде қалыптастыру    !                                            

және орналастыру             !                    

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.8. Экономика салаларын.!Қазақстан           !БҒМ           !2002 ж. 

ың мемлекеттік тапсырыс бой. !Республикасының     !              !мамыр   

ынша оқитын еңбек ресурстары.!Үкіметі қаулысының  !              !        

на қажеттігіне сәйкес жоғары !жобасы

оқу орындарын бітірушілерді  !

жұмысқа орналастырудың тәртібі

мен шарттарын әзірлеу        !

---------------------------------------------------------------------------

        3

4.3.1.9. Жоғары білім беру   !Қазақстан           !БҒМ           !Жыл сайын

жүйесінде қазіргі заманғы    !Республикасының     !              !

озық білім беру бағдарламала.!Үкіметіне ақпарат   !              !        

рын қолдануды кеңейту және   !                    !              !        

жандандыру                   !

---------------------------------------------------------------------------

         3

4.3.1.10.  Жоғары оқу орында.!Нормативтік құқықтық!БҒМ           !2002 ж. 

рында білім берудің сапасын  !кесімнің жобасы     !              !желтоқсан

қадағалау жүйесін жетілдіру  !                    !              !        

---------------------------------------------------------------------------

         3

4.3.1.11.  Қазіргі заманғы   !Қазақстан           !БҒМ           !2002 ж. 

техникалық мамандықтардың бе.!Республикасының     !              !наурыз  

делін арттыру жөнінде ұсыныс.!Үкіметіне ұсыныстар !              !        

тар дайындау                 !

---------------------------------------------------------------------------

Педагогикалық және ғылыми кадрлардың біліктілігін арттыру

---------------------------------------------------------------------------

         3

4.3.1.12.  Орта және жоғары  !Қазақстан           !БҒМ           !2002 ж. 

кәсіптік білім беру ғылыми-  !Республикасының     !              !сәуір   

педагогикалық кадрларын даяр.!Үкіметіне ақпарат   !              !        

лау, қайта даярлау және олар.!                    !              !        

дың біліктілігін арттыру     !                    !

жүйесін жетілдіру            !

---------------------------------------------------------------------------

Жаңа оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлеу, шығару және оқу процесінде игеру

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.13. Жалпы білім беретін!Қазақстан           !БҒМ           !2001 ж. 

мектептер үшін оқулықтар мен !Республикасының     !              !желтоқсан

оқу-әдістемелік кешендер     !Үкіметіне ақпарат   !              !

дайындаудың және басып шыға. !                    !              !        

рудың мақсатты бағдарламасын !

одан әрі іске асыруды қамта. !

масыз ету                    !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.1.14. Бастауыш және орта !Қазақстан           !БҒМ           !2001 ж. 

кәсіптік білім беру ұйымдары.!Республикасының     !              !наурыз  

ның арнайы пәндері бойынша   !Үкіметі қаулысының  !              !        

оқулықтар мен оқу-әдістемелік!жобасы              !              !        

кешендер дайындаудың және    !

шығарудың бағдарламасын      !

әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

         4.3.2. Қазақстанның білім беру жүйесін жалпы дүниежүзілік

                              жүйеге біріктіру

---------------------------------------------------------------------------

Республиканың жас ұрпағының тәнін және имандылығын сауықтыру

---------------------------------------------------------------------------

4.3.2.1. Жазғы кезеңде бала. !Қазақстан          !БҒМ, облыстар.!Жыл сайын,

лар мен жасөспірімдердің де. !Республикасының     !дың, Астана   !сәуір   

малысын, сауықтырылуын және  !Үкіметі қаулыларының!және Алматы   !        

жұмыспен қамтылуын ұйымдасты.!жобалары            !қалаларының   !        

ру                           !                    !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.2.2. Білім беру ұйымда.  !Нормативтік құқықтық!БҒМ           !2001 ж. 

рында оқушылар мен студенттер!кесімдердің жобалары!              !желтоқсан

арасында есірткі қолданудың  !                    !              !

алдын алуға бағытталған тәр. !                    !              !

бие жұмысын жандандыру       !

---------------------------------------------------------------------------

Балалардың білім алуға конституциялық құқығын қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.3.2.3.  Мектеп жасындағы   !Қазақстан           !БҒМ, облыстар.!Тоқсан  

балаларды оқуға толық қамтуды!Республикасының     !дың, Астана   !сайын   

қамтамасыз ету және мектеп.  !Үкіметіне ақпарат,  !және Алматы   !        

терді ұстауға көзделген қара.!көшірмесі - Қазақ.  !қалаларының   !        

жаттың шегінде әрбір мемле.  !стан Республикасының!әкімдері

кеттік жалпы білім беретін   !Экономика және сауда!

мектепте жалпыға міндетті оқу!министрлігіне       !

қорларын құру жөнінде қажетті!

шаралар қабылдау және оның   !

мақсатты пайдаланылуын       !

қамтамасыз ету. Жалпыға мін. !

детті оқу қоры қаражатының   !

есебінен аз қамсыздандырылған!

отбасыларынан шыққан оқушылар!

үшін мектептерде күн сайын   !

бір рет ыстық тамақ ұйымдастыру           

---------------------------------------------------------------------------

4.3.2.4. 5(6) жастағы бала.  !Қазақстан          !БҒМ, облыстар.!Жыл сайын,

лардың мектепке дейінгі      !Республикасының     !дың, Астана   !қазан   

міндетті дайындығын          !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !        

қамтамасыз ету                                    !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      1

---------------------------------------------------------------------------

Білім беру жүйесін компьютерлік техникамен жарақтандыру және бағдарламалық

қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.3.2.5.  Қазақстанның тәуел.!Қазақстан           !БҒМ, облыстар.!2001 ж. 

сіздігінің 10 жылдығына мек. !Республикасының     !дың, Астана   !қараша  

тептерді компьютерлендіруді  !Президенті мен      !және Алматы   !        

аяқтау                       !Қазақстан           !қалаларының   !

                             !Республикасының     !әкімдері      !

                             !Үкіметіне баяндама  !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.3.2.6. Бастауыш және орта  !Қазақстан           !БҒМ           !2001 ж.

кәсіптік білім беру оқу орын.!Республикасының     !              !сәуір

дарын ақпараттандырудың бағ. !Үкіметі             !

дарламасын әзірлеу           !қаулысының жобасы   !

--------------------------------------------------------------------------


                          4.4. Денсаулық сақтау


     Мақсат: Ауру-сырқаудың алдын алу және азайтуға қол жеткізу

---------------------------------------------------------------------------

     4.4.1. Салауатты өмір салтын қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

Салауатты өмір салтын бірінші кезекте балалар мен жастар үшін насихаттау

---------------------------------------------------------------------------

4.4.1.1. Салауатты өмір сал. !Қазақстан          !МАКМ, ДСМ, об.!Жыл сайын,

тын, дұрыс тамақтану, жеке   !Республикасының     !лыстардың, Ас.!маусым, 

гигиена және санитария ереже.!Үкіметіне ақпарат   !тана және Ал. !желтоқсан

лерін сақтау науқанын кең ақ.!                    !маты қалалары.!

параттық-насихаттық қолдауды !                    !ның әкімдері  1

қамтамасыз ету               !

---------------------------------------------------------------------------

               4.4.2. Халық денсаулығын қорғау саласындағы

                         мақсатты мемлекеттік саясат

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ДСМ, об.     !Жыл сайын,

касының фармацевтикалық және !Республикасының     !лыстардың, Ас.!маусым, 

медициналық өнеркәсібін дамы.!Үкіметіне ақпарат   !тана және Ал. !желтоқсан

тудың мемлекеттік бағдарлама.!                    !маты қалалары.!

сын іске асыру               !                    !ның әкімдері  !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ДСМ           !2002 ж. 

касының Денсаулық сақтауды   !Республикасының     !              !ақпан   

дамытудың 2010 жылға дейінгі !Президенті Жарлығы. !              !        

стратегиясын әзірлеу         !ның жобасы                         !

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды күшейту

---------------------------------------------------------------------------

4.4.2.3. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ДСМ           !2002 ж. 

касының мемлекеттік санитар. !Республикасының     !              !маусым  

лық-эпидемиологиялық қызметі !Үкіметі             !              !        

туралы ереже әзірлеу         !қаулысының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------


     4.4.3. Денсаулық сақтау жүйесін институциональдық қайта құру және

            медициналық қызметтер көрсету рыногын қалыптастыру

---------------------------------------------------------------------------

Медициналық қызметтің, әсіресе ауылда, қол жетімділігін және сапасын

қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.4.3.1. Ақысыз медициналық  !Нормативтік құқықтық!ДСМ           !2001 ж.

көмектің кепілді көлемі шең. !кесімнің жобасы     !              !тамыз   

берінде халыққа ақысыз бері. !                    !              !        

летін, өмірлік маңызды дәрі. !                    !              !

лік заттардың және медицина. !                    !              !

лық мақсаттағы бұйымдардың   !

тізімін бекіту

---------------------------------------------------------------------------

4.4.3.2. Барлық елді мекен.  !Қазақстан           !ДСМ, об.      !2002 ж. 

дерде негізсіз жабылған меди.!Республикасының     !лыстардың, Ас.!қыркүйек

циналық ұйымдарды ФП, ФАП,   !Үкіметіне ақпарат   !тана және Ал. !

СДА, СУА) қалпына келтіруді  !                    !маты қалалары.!

аяқтау                       !                    !ның әкімдері  !

---------------------------------------------------------------------------

Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

4.4.3.3. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ДСМ           !2002 ж. 

касының дәрілік саясатының   !Республикасының     !              !ақпан   

тұжырымдамасын әзірлеу       !Үкіметі             !              !        

                             !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

        3

4.4.3.4.  Денсаулық сақтау   !Қазақстан           !ҚарМ, ДСМ    !Жыл сайын,

бағдарламаларына бөлінген    !Республикасының     !              !маусым, 

ақша қаражатының жұмсалуына  !Үкіметіне ақпарат   !              !желтоқсан

қатаң бақылау жүргізу        !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.3.5. Денсаулық сақтаудың !Қазақстан           !ДСМ           !2002 ж. 

бірыңғай ақпараттық жүйесі   !Республикасының     !              !қараша  

орталығын құру               !Үкіметі             !              !        

                             !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------


       4.4.4. Медицина ғылымын және медициналық білім беруді дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Халық денсаулығының көкейкесті мәселелері жөніндегі ғылыми-техникалық

бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.1. Онкологиялық ауру.  !Қазақстан           !ДСМ           !2001 ж. 

лардың алдын алу және оларды !Республикасының     !              !желтоқсан

кеміту жөнінде бағдарлама    !Үкіметі             !              !        

әзірлеу                      !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.2. Артериалдық гиперто.!Қазақстан           !ДСМ           !2002 ж. 

ния ауруларының алдын алу мен!Республикасының     !              !мамыр   

емдеу бағдарламасын әзірлеу  !Үкіметі             !              !        

                             !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.3. Вирустық гепатиттер.!Қазақстан           !ДСМ           !2002 ж. 

мен аурудың алдын алу және   !Республикасының     !              !маусым

оларды кеміту жөнінде        !Үкіметі             !              !        

бағдарлама әзірлеу           !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.4. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ДСМ           !2001 ж. 

касында СПИД індетіне қарсы  !Республикасының     !              !сәуір

іс-әрекет жөнінде 2001 - 2005!Үкіметі             !              !        

жылдарға арналған бағдарлама !қаулысының жобасы   !              !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.5. "Нейрохирургия"     !Қазақстан           !ДСМ           !2002 ж. 

бағдарламасын әзірлеу        !Республикасының     !              !мамыр   

                             !Үкіметі             !              !        

                             !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.4.4.6. "2002 - 2006 жылдар.!Қазақстан           !ДСМ           !2002 ж. 

ға арналған жедел шұғыл меди.!Республикасының     !              !маусым  

циналық көмекті дамыту" бағ. !Үкіметі             !              !        

дарламасын әзірлеу           !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

     4.4.5. Нашақорлықпен және есірткі бизнесімен күресті жандандыру

---------------------------------------------------------------------------

4.4.5.1. Нашақорлықты емдеу  !Қазақстан           !ӘдМ, ДСМ, об. !2001 ж. 

және медициналық жолмен алдын!Республикасының     !лыстардың,    !маусым  

алу жөнінде бағдарлама       !Үкіметі             !Астана және   !        

әзірлеу                      !қаулысының жобасы   !Алматы қалала.!

                                                  !рының әкімдері!

---------------------------------------------------------------------------

        3

4.4.5.2.  Нашақорлықпен және !Қазақстан           !ӘдМ, ІІМ, ДСМ,!2001 ж. 

есірткі бизнесімен күрестің  !Республикасының     !ҰҚК (келісім !желтоқсан

2002 - 2003 жылдарға арналған!Президенті          !бойынша)     !        

мемлекеттік бағдарламасын    !Жарлығының          !             !

әзірлеу                      !жобасы

---------------------------------------------------------------------------

        3

4.4.5.3.  Нашақорлықпен және !Нормативтік құқықтық!ӘдМ, ІІМ, ДСМ,!2001 ж. 

есірткі бизнесімен күрес мә. !кесімнің жобасы     !Бас Прокура. !желтоқсан

селелері жөніндегі ведомство.!                    !тура (келісім!        

аралық комиссия құру         !                    !бойынша), ҰҚК!

                                                  !(келісім     !

                                                  !бойынша)     !

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.5.4.  Есірткілерді, пси. !Қазақстан          !ӘдМ, МКМ, ІІМ,!Жыл сайын,

хотроптық заттар мен прекур. !Республикасының     !ҰҚК (келісім !маусым,  

сорларды анықтау жөніндегі   !Үкіметіне есеп      !бойынша)     !желтоқсан

кедендік және шекаралық бақы.!                    !             !

лауға талдау жүргізу        

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.5.5.  Есірткі құралдары. !Нормативтік құқықтық!ІІМ, МКМ, ӘдМ!2002 ж. 

ның, психотроптық заттар мен !кесімнің жобасы     !             !шілде    

прекурсорлардың заңсыз айна. !                                           

лымына байланысты құқық бұзу.!                                   

шылықтар туралы жедел ақпарат.

тың ведомствоаралық банкін   !

құру

--------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.5.6.  Нашақорлықпен және !Қазақстан          !ӘдМ, облыстар.!Жыл сайын,

есірткі бизнесімен күрестің  !Республикасының     !дың,          !маусым,

аймақтық бағдарламаларын іске!Үкіметіне ақпарат   !Астана және   !желтоқсан

асыру, оларды қаржыландыру   !                    !Алматы қалала.!

үшін жергілікті бюджеттерде  !                    !рының әкімдері!

қаражат қарастыру            !

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.5.7.  Балалар мен жасөс. !Қазақстан           !ӘдМ, ТурСА,  !Жыл сайын,

пірімдердің бос уақытын ұйым.!Республикасының     !облыстардың,  !желтоқсан

дастыру мақсатында, соның    !Үкіметіне ақпарат   !Астана және   !

ішінде селолық жерлерде спорт!                    !Алматы қалала.!

мектептерінің желісін дамыту !                    !рының әкімдері!

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.5.8.  Әрбір облыс орталы.!Қазақстан           !ӘдМ, облыстар.!2001 ж. 

ғында, Астана және Алматы қа.!Республикасының     !дың,          !қазан 

лаларында оның аймақтық өкіл.!Үкіметіне ақпарат   !Астана және   !        

діктерін кеңейту және қажетті!                    !Алматы қалала.!

материалдық-техникалық база. !                    !рының әкімдері!

сын жасау арқылы Қазақстан   !

Республикасы Әділет министр. !

лігінің Нашақорлықпен және   !

есірткі бизнесімен күрес жө. !

ніндегі комитетін нығайту    !

---------------------------------------------------------------------------

        1

4.4.5.9.  Диагнозы "нашақор. !Нормативтік құқықтық!ДСМ, БҒМ, ІІМ,!2001 ж. 

лық" кәмелетке жетпегендерді !кесімдердің жобалары!ӘдМ, облыстар.!желтоқсан

емдеу және сауықтыру бойынша !                    !дың, Астана   !        

емдеу-алдын алу бөлімшелерін !                    !және Алматы   !

құру жөнінде шаралар қабылдау!                    !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

         1

4.4.5.10.  Мемлекеттік тапсы.!Қазақстан           !ӘдМ, МАКМ,    !Тоқсан  

рыс шеңберінде халықтың түрлі!Республикасының     !ДСМ, облыстар.!сайын

топтары үшін бұқаралық ақпа. !Үкіметіне ақпарат   !дың, Астана   !        

рат құралдарында есірткіге   !                    !және Алматы   !

қарсы насихатты күшейту      !                    !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

         1

4.4.5.11.  Нашақорлықпен және!Қазақстан          !ӘдМ, СІМ, ІІМ,!Жыл сайын,

есірткі бизнесімен күрес са. !Республикасының     !ДСМ, МКМ, Бас !маусым,

ласында тиімді ынтымақтастық !Үкіметіне ақпарат   !Прокуратура   !желтоқсан

орнату жөнінде халықаралық   !                    !(келісім      !

ұйымдармен және шетелдік мем.!                    !бойынша)      !

лекеттермен жұмысты жалғастыру                                    

---------------------------------------------------------------------------


                      4.5. Демография және көші-қон


     Мақсат: Демографиялық және көші-қон процестерінде келеңсіз үрдістерді

             кеміту

---------------------------------------------------------------------------

     4.5.1. Белсенді демографиялық саясат

---------------------------------------------------------------------------

Қазақстанның демографиялық саясатын әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.1. "Қазақстан Республи.!Қазақстан           !КДА, ДСМ, БҒМ,!2001 ж. 

касының 2001 - 2005 жылдарға !Республикасының     !СА, ЭСМ, СЖА  !қыркүйек

арналған демографиялық дамуы"!Үкіметі             !(келісім      !        

бағдарламасын әзірлеу        !қаулысының жобасы   !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

Әйелдердің белсенділігі мен ролін арттыру үшін жағдайлар жасау және

пәрменді тетіктер әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

4.5.1.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !Отбасы және  !Жыл сайын,

касында әйелдердің жағдайын  !Республикасының     !әйелдер ісі   !наурыз  

жақсарту жөніндегі іс-қимыл. !Үкіметіне ақпарат   !жөніндегі ұлт.!

дардың ұлттық жоспарын іске  !                    !тық комиссия  !

асырудың барысы туралы есеп  !                    !(келісім бой. !

дайындау                     !                    !ынша), орталық!

                                                  !атқарушы ор.  !

                                                  !гандар        !

---------------------------------------------------------------------------

               4.5.2. Көші-қон процестерін реттеу

---------------------------------------------------------------------------

Көші-қон процестерін басқару және үйлестіру

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !КДА, ІІМ, СІМ,!2001 ж. 

касының көші-қон саясатының  !Республикасының     !ЕХҚМ, СА      !қыркүйек

2001-2010 жылдарға арналған  !Үкіметі қаулысының  !              !

бағдарламасын әзірлеу        !жобасы              !              !

---------------------------------------------------------------------------

Көші-қон саласында халықаралық ынтымақтастықты дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.2. Халықтың көші-қоны  !Қазақстан           !КДА, СІМ, ІІМ,!2001-2002

мәселелері жөніндегі халық.  !Республикасының     !БҒМ           !жж.     

аралық аймақтық ұйымдармен   !Үкіметіне ақпарат   !              !қаңтар, 

(Көші-қон жөніндегі халықара.!                    !              !шілде

лық ұйым, БҰҰ жанындағы бос. !                                   !       

қындар ісі жөніндегі Жоғарғы !                                         

комиссардың басқармасы, Орта.!

лық Азия Экономикалық Қоғам. !

дастығы, Қызыл Крест және    !

Қызыл жарты ай Халықаралық   !

Федерациясы және басқалары)  !

ынтымақтастықты жалғастыру   !

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.3. Қазақстан Республи. !Халықаралық         !СІМ           !2001 ж.

касының және Кипр Республика.!шарттардың жобалары !              !желтоқсан

сының, Қазақстан Республика. !

сының және Египет Араб Респу.!

бликасының Үкіметтері арасында

азаматтардың өзара барыс-келіс

тәртібі туралы келісімдер    !

дайындау және жасасу         !

--------------------------------------------------------------------------

Көшіп келуді реттеу

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.4. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !КДА, СІМ,    !Жыл сайын,

касы Президентінің "Көшіп    !Республикасының     !ҚарМ          !сәуір   

келу квотасы туралы" Жарлы.  !Президенті Жарлығы. !              !

ғының жобасын әзірлеу        !ның жобасы          !              !

---------------------------------------------------------------------------

Көшіп кету процестерін тұрақты кешенді бақылау, талдау және болжау,

олардың салдарын әлеуметтік-экономикалық және демографиялық бағалау

---------------------------------------------------------------------------

4.5.2.5. Көші-қон процестері.!Қазақстан           !КДА, ІІМ, СІМ,!2001-2002

не кешенді талдау және болжам!Республикасының     !МАКМ, БҒМ,    !жж.     

жасау, олардың салдарларына  !Үкіметіне ақпарат,  !ЕХҚМ, СА      !наурыз

әлеуметтік-демографиялық ба. !көшірмесі - Қазақ.  !              !

ғалау жүргізу                !стан Республикасының!

                             !Экономика және сауда!

                             !министрлігіне       !

---------------------------------------------------------------------------

             4.5.3. Отандастардың қайта оралуына жәрдемдесу


Азаматтықтан шығудың ықшамдалған тәртібі және отандастардың Қазақстанға

қоныс аударуына жәрдем көрсету туралы мемлекетаралық келісімдерге қол қою

---------------------------------------------------------------------------

4.5.3.1. Этникалық қазақтар. !Келісімдердің       !КДА, СІМ, ІІМ !2001-2002

дың және олардың отбасы      !жобалары            !              !жж.     

мүшелерінің тарихи отанына өз!    

               !              !қаңтар

еркімен қоныс аударуы;       !                    !              !

кететін елдің азаматтығынан  !

шығудың және Қазақстан Рес.  !

публикасының азаматтығын алу.!

дың ықшамдалған тәртібі туралы

мемлекетаралық келісімдердің !

жобаларын дайындау           !

---------------------------------------------------------------------------


             4.6. Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану


     Мақсат: Елдің табиғи ресурстарын сақтау және тиімді пайдалану

---------------------------------------------------------------------------

     4.6.1. Табиғатты пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды басқарудың

            тиімді жүйесін құру

---------------------------------------------------------------------------

Қоршаған ортаның жай-күйін және табиғатты пайдалануды мемлекеттік басқару

және бақылау жүйесінің ұйымдық құрылымын оңтайландыру

---------------------------------------------------------------------------

4.6.1.1. Қолданыстағы заңдар.!Нормативтік құқықтық!ТОҚМ, ЭМРМ    !2001-2002

ға экологиялық аспектілер ен.!кесімдердің жобалары!              !жж.     

гізу және қоршаған ортаны    !                    !              !желтоқсан

қорғау мен табиғи ресурстарды!                    !              !

теңгерімді пайдалану саласын.!

да жаңа заңдар қабылдау      !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.1.2. Елдің Рио-де-Жаней. !Қазақстан           !ТОҚМ          !2002 ж. 

родағы (1992 ж.) Халықаралық !Республикасының     !              !желтоқсан

конференцияда қабылдаған мін.!Президенті          !              !      

деттемелеріне сәйкес БҰҰ-ның !Жарлығының          !              !

Дүниежүзілік саммитіне дайын.!жобасы

дық шеңберінде "ХХІ ғасырға  !

күн тәртібі" орнықты дамудың !

қазақстандық стратегиясын    !

әзірлеуді ұйымдастыру        !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.1.3. "Табиғи және техно. !Қазақстан           !ТЖА           !2002 ж. 

гендік сипаттағы төтенше жағ.!Республикасы        !              !сәуір   

дайлар туралы" Қазақстан Рес.!Заңының жобасы      !              !      

публикасының Заңына өзгеріс. !                    !              !

тер енгізу                   !

---------------------------------------------------------------------------

     4.6.2. Табиғи ресурстарды теңгермелі пайдалану үшін негіз қалау

Республиканың аумағын экологиялық аудандастыру

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.1. Аудандастырудың нор.!Нормативтік құқықтық!ТОҚМ          !2001-2002

мативтік-әдістемелік базасын !кесімдердің жобалары!              !жж.     

әзірлей отырып табиғи ресур. !                    !              !желтоқсан

старды пайдаланудың экология.!                    !              !

лық қонымды шегін айқындау   !

---------------------------------------------------------------------------

Ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.2. Су үнемдеу жөніндегі!Қазақстан           !ТОҚМ, облыс.  !2001 ж. 

бағдарламаны әзірлеу         !Республикасының     !тардың, Астана!желтоқсан

                             !Үкіметі қаулысының  !және Алматы   !

                             !жобасы              !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.3. Энергия үнемдеу жә. !Қазақстан           !ЭМРМ, ТОҚМ,   !2002 ж. 

не булы газдарды қысқарту    !Республикасының     !ККМ, облыстар.!желтоқсан

жөніндегі бағдарлама әзірлеу !Үкіметі қаулысының  !дың, Астана   !

                             !жобасы              !және Алматы   !

                                                  !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

Табиғи ресурстарды зерттеу және ұдайы өндіру

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.4. "Ауыз су" мемлекет. !Қазақстан           !ТОҚМ, ДСМ,    !2001 ж. 

тік бағдарламасын әзірлеу    !Республикасының     !ЭМРМ          !қыркүйек

                             !Президенті          !              !

                             !Жарлығының          !              !

                             !жобасы

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.5. Табиғи ресурстарды  !Қазақстан           !ТОҚМ          !2002 ж. 

қорғағаны және пайдаланғаны, !Республикасының     !              !қаңтар

қоршаған ортаның ластанғаны  !Үкіметі             !              !

үшін ақы төлеу жүйесін жетіл.!қаулысының жобасы   !              !

діру                         !    

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.6. Озық ресурс үнемдей.!Қазақстан           !ТОҚМ, ЭСМ,    !2001-2002

тін және экологиялық таза    !Республикасының     !ЭМРМ, БҒМ     !жж.     

технологиялардың деректер    !Үкіметіне ақпарат   !              !желтоқсан

базасын құру                 !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.7. Қатон-Қарағай мем.  !Қазақстан           !ТОҚМ, Шығыс   !2001 ж. 

лекеттік ұлттық табиғи паркін!Республикасы        !Қазақстан     !шілде

ұйымдастыру                  !Үкіметі             !облысының әкі.!

                             !қаулысының жобасы   !мі            !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.8. Аңшылық объектісі   !Қазақстан           !ТОҚМ          !2002 ж. 

болып табылатын хайуанаттар. !Республикасының     !              !маусым

дың бағалы түрлерін алудың,  !Үкіметі             !              !

сақтаудың, қорғаудың және    !қаулысының жобасы   !              !

зерттеудің 2003 - 2005       !    

жылдарға арналған бағдарлама.!

сын әзірлеу                  !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.9. "Қазақстан орманда. !Қазақстан           !ТОҚМ          !2002 ж. 

ры" 2003 - 2007 жылдарға     !Республикасының     !              !маусым

арналған бағдарламасын       !Үкіметі             !              !

әзірлеу                      !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.10. Елдің минералдық-  !Қазақстан           !ЭМРМ          !2002 ж. 

шикізат кешенінің ресурстық  !Республикасының     !              !желтоқсан

базасын дамыту бағдарламасын !Үкіметі             !              !

әзірлеу                      !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.11. Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ТОҚМ          !2002 ж. 

касының балық шаруашылығын   !Республикасының     !              !желтоқсан

дамытудың 2003 - 2007 жылдар.!Үкіметі             !              !

ға арналған бағдарламасын    !қаулысының жобасы   !              !

әзірлеу                      !    

---------------------------------------------------------------------------

Өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу

---------------------------------------------------------------------------

4.6.2.12. Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ТОҚМ, ЭСМ,    !2001 ж. 

касында таза өндірістерді    !Республикасының     !ЭМРМ, БҒМ     !желтоқсан

мемлекеттік қолдаудың және   !Үкіметі             !              !

дамытудың 2002 - 2006 жылдар.!қаулысының жобасы   !              !

ға арналған бағдарламасын    !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

       4.6.3. Қазақстанның су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану

---------------------------------------------------------------------------

Су ресурстарын елдің стратегиялық ресурсы деп жариялау

---------------------------------------------------------------------------

        2

4.6.3.1.  Экономиканың су    !Қазақстан           !ТОҚМ, АШМ     !2001 ж. 

секторының және Қазақстан    !Республикасының     !              !желтоқсан

Республикасы су шаруашылығы  !Үкіметі             !              !

саясатының 2010 жылға дейінгі!қаулысының жобасы   !              !

тұжырымдамасын әзірлеу       !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.3.2. Каспий теңізінің    !Қазақстан           !ТОҚМ          !2002 ж. 

биоалуандығын сақтауды қамта.!Республикасының     !              !маусым  

масыз ету бағдарламасын әзір.!Үкіметі             !              !

леу                          !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.3.3. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТОҚМ          !2002 ж. 

касында халықаралық Каспий   !Республикасының     !              !маусым  

экологиялық бағдарламасын    !Үкіметі             !              !

(КЭБ) іске асыру жөнінде іс- !қаулысының жобасы   !              !

шаралар әзірлеу              !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.3.4. Халықты және шаруа. !Қазақстан           !ТОҚМ          !2001 ж. 

шылық кешенді қажетті мөлшер.!Республикасының     !              !желтоқсан

де және кепілді сапалы сумен !Үкіметіне ақпарат   !              !

қамтамасыз ету жөнінде шара. !                    !              !

лар қабылдау                 !

---------------------------------------------------------------------------

4.6.3.5. Қазақстанның оңтүс. !Қазақстан           !ТОҚМ, АШМ,   !Жыл сайын,

тік аймақтарын сумен қамта.  !Республикасының     !ЭМРМ, Оңтүстік!сәуір   

масыз ету жөнінде шаралар    !Үкіметіне ақпарат   !Қазақстан және!

әзірлеу                      !                    !Қызылорда об. !

                                                  !лыстарының    !

                                                  !әкімдері      !

---------------------------------------------------------------------------

     4.6.4. Қоршаған орта сапасының нашарлау қарқынын төмендету және оның

            тұрақтана бастауын қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.6.4.1. Қызметтерінде төтен.!Қазақстан           !ТЖА          !Жыл сайын,

ше жағдайлар туындау қатері  !Республикасының     !              !шілде,  

жоғары ұйымдардың мағлұматта.!Үкіметіне ақпарат   !              !қаңтар

луын қамтамасыз ету          !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------


                        4.7. Мәдениет және спорт


      Мақсат: Қазақтың ұлттық мәдениеті мен тілін сақтау және дамыту,

              қоғамда салауатты өмір салты қағидаттарын насихаттауды және 

              енгізуді жалғастыру

---------------------------------------------------------------------------

                  4.7.1. Мәдениет, тіл

---------------------------------------------------------------------------

Қазақтың ұлттық мәдениетін, Қазақстан Республикасын мекендейтін

халықтардың мәдениетін сақтау және дамыту

---------------------------------------------------------------------------

Елдің мәдени, санаткерлік және ғылыми әлеуетін қолдау және дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.1. Тарихи-мәдени мұра  !Қазақстан           !МАКМ          !2002 ж.

ескерткіштерін сақтау жөнінде!Республикасының     !              !қыркүйек

бірінші кезекті шаралар      !Үкіметі             !              !

бағдарламасын әзірлеу        !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.2. "Ұлттық мұрағат қоры!Қазақстан           !МАКМ          !2001 ж.

және мұрағаттар туралы" Қа.  !Республикасы        !              !ақпан  

зақстан Республикасының Заңы.!Заңының жобасы      !              !        

на өзгерістер мен толықтырулар                    !              !

енгізу                       !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.3. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !МАКМ          !2001 ж.

касында мұрағат ісін дамыту. !Республикасының     !              !қаңтар  

дың 2001 - 2005 жылдарға ар. !Үкіметі             !              !

налған тұжырымдамасын әзірлеу!қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.4. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !МАКМ          !2001 ж.

касында мұрағат ісін дамыту. !Республикасының     !              !сәуір   

дың 2001 - 2005 жылдарға ар. !Үкіметі             !              !

налған бағдарламасын әзірлеу !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.5. Мемлекеттік заңды   !Нормативтік құқықтық!МАКМ          !2001 ж. 

тұлғалардың мұрағаттарында   !кесімнің жобасы     !              !қаңтар  

Қазақстан Республикасы Ұлттық!                    !              !

мұрағат қорының құжаттарын   !                    !              !

уақытша сақтаудың тәртібін   !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.6. Ұлттық мұрағат қоры !Нормативтік құқықтық!МАКМ          !2002 ж. 

құжаттарын Қазақстан Респуб. !кесімнің жобасы     !              !сәуір   

ликасынан тысқары жерлерге   !                    !              !      

әкетудің тәртібін әзірлеу    !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.7. Мерекелік және атау.!Қазақстан           !МАКМ          !2001-2002

лы күндердің 2001 - 2002     !Республикасының     !              !жж.     

жылдарға арналған тізбесін   !Үкіметі             !              !қаңтар

әзірлеу                      !қаулысының жобасы   !              !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.8. "Қазақстанның жас   !Қазақстан           !МАКМ          !2002 ж. 

киносы" атты жастардың және  !Республикасының     !              !қыркүйек

студенттердің кино-, теле-,  !Үкіметі             !              !

және бейнелі фильмдер        !қаулысының жобасы   !

фестивалін өткізу            !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.9. Тараз қаласының 2000!Қазақстан           !МАКМ, Жамбыл  !2002 ж. 

жылдығына арналған мерекелік !Республикасының     !облысының,    !қыркүйек

іс-шаралар дайындау          !Үкіметі қаулысының  !Астана және   !

                             !жобасы              !Алматы қалала.!

                                                  !рының әкімдері!

---------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамыту

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.10. Тілдерді қолдану   !Қазақстан           !МАКМ         !Жыл сайын,

мен дамытудың 2001 - 2010    !Республикасының     !              !маусым, 

жылдарға арналған мемлекеттік!Үкіметіне ақпарат   !              !желтоқсан

бағдарламасын іске асыру     !    

---------------------------------------------------------------------------

Шетелдегі қазақ диаспорасының мәдени, рухани және тілдік қажеттіліктерін

қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

4.7.1.11. Шетелде тұратын    !Қазақстан          !МАКМ, СІМ, КДА!Жыл сайын,

отандастарды қолдаудың       !Республикасының     !              !желтоқсан

мемлекеттік бағдарламасын    !Үкіметіне ақпарат   !                       

іске асыру                   !                    !

---------------------------------------------------------------------------

     4.7.2. Бұқаралық дене тәрбиесін, жоғары жетістіктер спортын дамыту   

                және оның халықаралық аренадағы беделін арттыру

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.1. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТурСА        !Жыл сайын,

касы тұрғындарының дене тәр. !Республикасының     !              !желтоқсан

биесі дайындықтарына Прези.  !Үкіметіне ақпарат   !                       

денттік тесттерді енгізу     !                    !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.2. 2001 жылы Қазақстан !Қазақстан           !ТурСА         !2001 ж. 

Республикасының І жазғы      !Республикасының     !              !қазан   

Спартакиадасын дайындау және !Үкіметіне ақпарат   !                       

өткізу                                             

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.3.  Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ТурСА         !2002 ж. 

касының спортшыларын         !Республикасының     !              !наурыз  

Солт-Лейк-Ситидегі (АҚШ) 2002!Үкіметіне ақпарат   !                       

жылғы қысқы Олимпиадалық ой. !                    !

ындарға дайындау және олардың!

қатысуын қамтамасыз ету      !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.4.  Қазақстан Республи.!Қазақстан           !ТурСА         !2002 ж. 

касының құрама ұлттық коман. !Республикасының     !              !желтоқсан

даларының Пусана қаласындағы !Үкіметіне ақпарат   !                       

(Оңтүстік Корея) 2002 жылғы  !                    !

XIV жазғы Азиялық ойындарға  !

дайындау және олардың қатысуын

қамтамасыз ету               !

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.5. Орталық Азия елдері.!Қазақстан           !ТурСА         !2002 ж. 

нің жазғы арнаулы ойындарын  !Республикасының     !              !қазан   

дайындау және өткізу         !Үкіметіне ақпарат   !                       

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.6. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !ТурСА         !2002 ж. 

касының екінші халықтық ойын.!Республикасының     !              !қазан   

дарын дайындау және өткізу   !Үкіметіне ақпарат   !                       

---------------------------------------------------------------------------

4.7.2.7. Дене тәрбиесі мен   !Нормативтік құқықтық!ТурСА         !Тұрақты

спорт саласындағы нормативтік!кесімдердің жобалары!              !        

құқықтық базаны жетілдіру    !                        

---------------------------------------------------------------------------

    4.7.3. Мемлекет пен діни бірлестіктердің өзара қатынастарын жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

4.7.3.1. "Діни наным бостан. !Қазақстан           !МАКМ, ӘдМ     !2001 ж.

дығы және діни бірлестіктер  !Республикасы        !              !ақпан

туралы" Қазақстан Республика.!Заңының жобасы

сының Заңына өзгерістер мен  !

толықтырулар енгізу туралы"  !

Қазақстан Республикасы Заңының

жобасын әзірлеу              !

--------------------------------------------------------------------------

4.7.3.2. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !СІМ, МАКМ, ІІМ!2001 ж.

касы азаматтарының қажылыққа !Республикасының     !ККМ, ТурСА,   !тамыз

баруын ұйымдасқан түрде өткі.!Үкіметі қаулысының  !ДСМ, Діни бір.!

зу жөнінде шаралар қолдану   !жобасы              !лестіктермен  !

                                                  !байланыс жө.  !

                                                  !ніндегі Кеңес.!

                                                  !тің Хатшылығы !

--------------------------------------------------------------------------

4.7.3.3. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !Діни бірлес.  !2001 ж.

касында дін және конфессия.  !Республикасының     !тіктермен бай.!қараша

аралық байланыстар саласында.!Үкіметі қаулысының  !ланыс жөнінде.!

ғы мемлекеттік саясаттың тұ. !жобасы              !гі Кеңестің   !

жырымдамасын әзірлеу         !                    !Хатшылығы     !

--------------------------------------------------------------------------

4.7.3.4. Баспа, аудио, бейне !Нормативтік құқықтық!Діни бірлес.  !2001-2002

және өзге де діни мазмұндағы !кесімдердің жобалары!тіктермен бай.!жж.  

өнімдерді сараптамадан өткізу!                    !ланыс жөнінде.!

және діни оқу орындарының    !                    !гі Кеңестің   !

қызметін лицензиялау жөнінде !                    !Хатшылығы,    !

нормативтік құқықтық кесімдер!                    !БҒМ, ІІМ      !

әзірлеу                      !

--------------------------------------------------------------------------

4.7.3.5. Қазақстан Республи. !Қазақстан           !МАКМ, СІМ,    !2001 ж.

касының Үкіметі мен Египет   !Республикасының     !Діни бір.     !маусым

Араб Республикасының Үкіметі !Үкіметі қаулысының  !лестіктермен  !

арасында "Нұр-Мүбәрек" ислам !жобасы              !байланыс жө.  !

мәдениеті университетін ашу  !                    !ніндегі Кеңес.!

туралы келісімді дайындау    !                    !тің Хатшылығы !

және жасасу                  !

--------------------------------------------------------------------------

4.7.3.6. Діни экстремизмнің  !Қазақстан           !Діни бірлес.  !Тоқсан 

алдын алу және конфессияара. !Республикасының     !тіктермен бай.!сайын

лық қатынастардың тұрақтылы. !Үкіметіне ақпарат   !ланыс жөнінде.!

ғын қамтамасыз ету мақсатында!                    !гі Кеңестің   !

республика аймақтарындағы    !                    !Хатшылығы,    !

діни ахуалдың мониторингін,  !                    !ІІМ, облыстар.!

діни бірлестіктер мен шетел  !                    !дың, Астана   !

миссионерлерінің қызметтеріне!                    !және Алматы   !

талдау жүргізу               !                    !қалаларының   !

                                                  !әкімдері      !

--------------------------------------------------------------------------

              5-Басымдық. Инфрақұрылым, көлік және байланыс


     Мақсат: Ұлттық экономиканың және қоғамның қажетін толық қамтамасыз

             ететін, бәсекеге қабілетті көлік-коммуникация кешенін        

             қалыптастыру

--------------------------------------------------------------------------

          Іс-шара            !   Аяқтау нысаны    !  Орындауға  !Орындау

                             !                    !  жауаптылар !мерзімі

--------------------------------------------------------------------------

            1                !         2          !       3     !    4

--------------------------------------------------------------------------

     5.1. Қазіргі көлік-коммуникация желілерін жаңғырту және дамыту

--------------------------------------------------------------------------

Магистральдық жолдар бойынша қалпына келтіру-жөндеу жұмыстарын жүзеге

асыру, негізгі транзиттік, жүк тасқыны өтетін бағыттарда құрылысты бастау

---------------------------------------------------------------------------

5.1.1. "Темір жол көлігі қу. !Қазақстан           !ККМ           !2001 ж.

аттарын дамыту (Достық стан. !Республикасының     !              !маусым, 

циясы 1-кезең)" жобасын іске !Үкіметіне ақпарат   !              !желтоқсан

асыру аяқтау                 !                    !

---------------------------------------------------------------------------

5.1.2. Ақсу-Конечная темір   !Қазақстан           !ККМ, "Қазақ.  !2001 ж. 

жол желісі құрылысын аяқтау  !Республикасының     !стан темір жо.!маусым  

                             !Үкіметіне ақпарат   !лы" РМК       !        

---------------------------------------------------------------------------

5.1.3. Ұзын-ағаш-Алматы-2    !Қазақстан           !ККМ           !2001 ж. 

учаскесін электрлендіруді    !Республикасының     !              !желтоқсан

аяқтау                       !Үкіметіне ақпарат   !              !       

---------------------------------------------------------------------------

Автожолдардың негізгі тірек желісін дамыту, жол бойғы инфрақұрылымды

қалыптастыру, байланыс пен телекоммуникациялардың қазіргі жұмыс істеп

тұрған жүйелерін жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

      1

5.1.4.  Республикалық маңызы !Қазақстан           !ККМ          !Жыл сайын,

бар автомобиль жолдарының құ.!Республикасының     !              !маусым, 

рылысын аяқтау:              !Үкіметіне есеп      !              !желтоқсан

     Астана қаласын солтүсті.!

     гінен айналма жол;      !

     Қызыл әскер - Киров;    !

     Орал өзені арқылы көпір !

---------------------------------------------------------------------------

      3

5.1.5.  Автомобиль жолдарын  !Қазақстан           !ККМ           !Тоқсан  

салуды және қайта жаңғыртуды !Республикасының     !              !сайын   

жүзеге асыру:                !Үкіметіне есеп      !              !        

     Алматы-Астана-Бурабай;  !

     Шығыс Қазақстан-Алтай   !

Республикасының шекарасы     !

---------------------------------------------------------------------------

      1

5.1.6.  Жапон Үкіметі заемы. !Қазақстан           !ККМ          !Жыл сайын,

ның есебінен Батыс Қазақстан.!Республикасының     !              !маусым, 

ның автомобиль жолдарын қал. !Үкіметіне есеп      !              !желтоқсан

пына келтіру жобасын іске    !

асыру                        !

--------------------------------------------------------------------------

      3

5.1.7.  Автомобиль жолдарын  !Қазақстан           !ККМ           !Тоқсан  

қайта жаңартуды жүзеге асыру:!Республикасының     !              !сайын   

Алматы-Бішкек;               !Үкіметіне есеп      !              !       

Алматы-Хоргос;               !

Қызылорда қаласының жанынан  !

Сырдария өзені арқылы көпір  !

өткелі

---------------------------------------------------------------------------

Су көлігі инфрақұрылымын одан әрі дамыту

---------------------------------------------------------------------------

5.1.8. Ақтау айлағының инфра.!Қазақстан           !ККМ          !Жыл сайын,

құрылымын одан әрі дамытуды  !Республикасының     !              !желтоқсан

қамтамасыз ету               !Үкіметіне ақпарат   !              !        

---------------------------------------------------------------------------

5.1.9. Ішкі су жолдарының    !Қазақстан           !ККМ          !Жыл сайын,

транзиттік әлеуетін дамыту   !Республикасының     !              !желтоқсан

                             !Үкіметіне ақпарат   !              !        

---------------------------------------------------------------------------


     5.2. Тасымалдың озық технологияларын енгізу, көліктің жылжымалы

                          құрамын сапалық жаңарту

--------------------------------------------------------------------------

Коммуникациялық желілерді дамытуға, ақпараттық құралдар енгізуге қатысты

инновациялық саясатты жүзеге асыру, отандық байланыс рыногында

бәсекелестікті қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

5.2.1. Ұлттық ақпараттық су. !Қазақстан           !ККМ          !Жыл сайын,

пермагистраль құрылысын жал. !Республикасының     !              !маусым,

ғастыру                      !Үкіметіне ақпарат   !              !желтоқсан

---------------------------------------------------------------------------

5.2.2. "Қазақстан Республика.!Қазақстан           !МАКМ          !2002 ж. 

сындағы телерадио хабарын та.!Республикасы        !              !қазан   

рату туралы" Қазақстан Респу.!Заңының жобасы      !

бликасының Заңын әзірлеу     !

---------------------------------------------------------------------------

5.2.3. Базалық халықаралық   !Қазақстан           !ККМ, ҚорМ    !Жыл сайын,

әуежайлар (Астана, Атырау,   !Республикасының     !              !желтоқсан

Алматы қалалары) және әуе ке.!Үкіметіне ақпарат   !

мелерінің үлгілері бойынша   !

техникалық қызмет көрсету    !

және жөндеу орталықтарын құру:

Астана қаласында жаңа әуежай.!

дың құрылысын жалғастыру;    !

Алматы қаласы әуежайының     !

жолаушы терминалы құрылысына !

инвестициялар тарту;         !

405-авиа жөндеу зауыты негі. !

зінде Алматы қаласында әуе   !

кемелерінің үлгілері бойынша !

техникалық қызмет көрсету және

жөндеу орталығын құру        !

---------------------------------------------------------------------------

Темір жол қатынасының негізгі бағыттарын электрлендіру және өткізу

қабілетін арттыру, жолаушылар және жүк тасымалы үшін жылжымалы құрамды

сапалық жаңарту

---------------------------------------------------------------------------

      3

5.2.4.  "Солтүстік Қазақстан-!Қазақстан           !ККМ          !Жыл сайын,

Батыс Қазақстан" Орталық кө. !Республикасының     !              !желтоқсан

лік дәлізін құру.            !Үкіметіне ақпарат   !

"Алтынсарин-Хромтау" жаңа    !

темір жол құрылысын бастау   !

---------------------------------------------------------------------------

5.2.5. Шекара бойындағы ірі  !Қазақстан           !МКМ, ККМ, "Қа.!2001 ж. 

халықаралық станцияларда қа. !Республикасының     !зақстан темір !желтоқсан

зіргі заманғы инфрақұрылымға !Үкіметі қаулысының  !жолы" РМК

ие темір жол терминалдарын   !жобасы

салудың 2002 - 2005 жылдарға !

арналған бағдарламасын       !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

         5.3. Саланы басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыз ету

--------------------------------------------------------------------------

Көлік-коммуникация кешені салаларын, соның ішінде стратегиялық жоспарлау

және бақылау жүйесін енгізу арқылы басқаруды жетілдіру

---------------------------------------------------------------------------

5.3.1. Қазақстан Республика. !Қазақстан           !ККМ           !2001 ж. 

сының Мемлекеттік көлік сая. !Республикасының     !              !наурыз

саты тұжырымдамасын әзірлеу  !қаулысының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------

      2

5.3.2. Қазақстан Республика. !Қазақстан           !ККМ, "Қазақ.  !2001 ж. 

сының темір жол көлігін қайта!Республикасының     !стан темір    !мамыр

құрылымдаудың 2001 - 2005    !қаулысының жобасы   !жолы" РМК

жылдарға арналған бағдарлама.!

сын әзірлеу                  !

---------------------------------------------------------------------------

5.3.3. Ұлттық рынокты және   !Нормативтік құқықтық!ККМ          !Жыл сайын,

мемлекеттің экономикалық мүд.!кесімдердің жобала. !              !қараша

делерді қорғау мақсатында    !ры, халықаралық ке. !

нормативтік кесімдерге және  !лісімдердің жобалары!

халықаралық келісімдерге өз. !                    !

герістер енгізу              !                    !

---------------------------------------------------------------------------

5.3.4. Автокөлік құралдарына,!Нормативтік құқықтық!ККМ, ІІМ,     !2001-2002

қозғалыс қауіпсіздігіне тех. !кесімдердің жобалары!ЕХҚМ, ТОҚМ    !ж.ж. 

никалық талаптар, автомобиль !                    !              !қараша

көлігі қызметкерлерінің еңбе.!

гін қорғау, қоршаған ортаны  !

қорғау саласында нормативтік !

құқықтық кесімдер әзірлеу    !

---------------------------------------------------------------------------

      3

5.3.5.  "Азаматтық авиацияны !Қазақстан           !ККМ           !2001 ж. 

мемлекеттік реттеу туралы"   !Республикасы        !              !қыркүйек

Қазақстан Республикасы       !Заңының жобасы      !

Заңының жобасын әзірлеу      !                    !

---------------------------------------------------------------------------

5.3.6. Әуе кемелерінің ұшу   !Нормативтік құқықтық!ККМ           !2001 ж.

қауіпсіздігін және авиациялық!кесімдердің жобалар

ы!              !желтоқсан

қауіпсіздікті қамтамасыз ету !

бойынша азаматтық авиацияның !

субъектілеріне қойылатын     !

талаптарды күшейту жөнінде   !

шаралар қабылдау             !

--------------------------------------------------------------------------

5.3.7. Азаматтық авиация са. !Қазақстан           !ККМ           !2002 ж. 

ласын дамыту бағдарламасын   !Республикасының     !              !қаңтар

әзірлеу                      !Үкіметі қаулысының  !                    

                             !жобасы              !

---------------------------------------------------------------------------

      2

5.3.8.  Азаматтық авиация са.!Нормативтік құқықтық!ККМ           !Тұрақты 

ласының нормативтік құқықтық !кесімдердің жобалары!              !

базасын жетілдіру           

---------------------------------------------------------------------------

5.3.9. Телекоммуникациялар   !Қазақстан           !ККМ           !2001 ж. 

саласын дамытудың тұжырымда. !Республикасының     !              !шілде

масын әзірлеу                !Үкіметі қаулысының  !                    

                             !жобасы              !

---------------------------------------------------------------------------

5.3.10. Телекоммуникациялар  !Нормативтік құқықтық!ККМ           !2002 ж. 

саласындағы нормативтік      !кесімдердің жобалары!              !желтоқсан

құқықтық базаны жетілдіру    !

---------------------------------------------------------------------------

       3

5.3.11.  Көлік-коммуникация. !Нормативтік құқықтық!ККМ           !2002 ж. 

лық кешенде қозғалыс қауіп.  !кесімжердің жобалары!              !желтоқсан

сіздігін қамтамасыз ету жө.  !                    !              !        

нінде шаралар қабылдау       !                    !              !        

---------------------------------------------------------------------------

                 6-Басымдық. Энергетикалық ресурстар


     Мақсат: Экспортқа бағдарланған, технологиялық байланысты

             отын-энергетика кешенін қалыптастыру

--------------------------------------------------------------------------

          Іс-шара            !   Аяқтау нысаны    !  Орындауға  !Орындау

                             !                    !  жауаптылар !мерзімі

--------------------------------------------------------------------------

            1                !         2          !       3     !    4

--------------------------------------------------------------------------

      6.1. Мұнайға, газға және оларды қайта өңдеуден алынатын өнімдерге   

                       ішкі сұранысты қанағаттандыру

---------------------------------------------------------------------------

6.1.1. Каспий құбыр өткізгіш !Қазақстан           !ЭМРМ, ТОҚМ,   !2001 ж.

консорциумы бірінші кезегінің!Республикасының     !"Қазақойл" ҰМК!желтоқсан

құрылысын аяқтау             !Үкіметіне ақпарат   !ЖАҚ (келісім  !

                                                  !бойынша), "Қаз!

                                                  !ТрансОйл" МТҰК!

                                                  !ЖАҚ (келісім  !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

6.1.2. Жамбыл облысының Аман.!Қазақстан           !ЭМРМ, "Қазақ.!Жыл сайын,

гелді газ кен орнын игеруді  !Республикасының     !ойл" ҰМК ЖАҚ  !маусым,

жалғастыру                   !Үкіметіне ақпарат   !(келісім      !желтоқсан

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

      1

6.1.3.  Каспий қайраңының қа.!Қазақстан           !ЭМРМ, ККМ,    !2002 ж. 

зақстандық бөлігін игерудің  !Республикасының     !ТОҚМ, СІМ,    !наурыз

бағдарламасын (10-15 жылға)  !Үкіметі             !Маңғыстау және!        

әзірлеу                      !қаулысының жобасы   !Атырау облыс. !

                                                  !тарының әкім. !

                                                  !дері, "Қазақ. !

                                                  !ойл" ҰМК (ке. !

                                                  !лісім бойынша)!

---------------------------------------------------------------------------

6.1.4. "Мұнай өнімдерінің    !Қазақстан           !ЭМРМ          !2002 ж.

жекелеген түрлерін мемлекет. !Республикасы        !              !наурыз

тік реттеу туралы" Қазақстан !Заңының жобасы      !              !

Республикасы Заңының жобасын !                    !              !

әзірлеу                      !

---------------------------------------------------------------------------

     6.2. Экспорттық мұнай құбырлары мен газ құбырларының еуразиялық

                               желісін құру

---------------------------------------------------------------------------

Каспий теңізінің қазақстандық секторын игеруге байланысты саяси және

заңдық проблемаларды шешу

---------------------------------------------------------------------------

6.2.1. Каспий теңізінің құ.  !Үкіметаралық        !СІМ, ТОҚМ, ЖРА!Жыл

қықтық мәртебесін анықтау жө.!келісімдердің       !ЭМРМ, "Қазақ. !ішінде

ніндегі жұмысты жалғастыру   !жобалары            !ойл" ҰМК ЖАҚ  !

                                                  !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

                             !Қазақстан           !              !Тоқсан

                             !Республикасының     !              !сайын

                             !Үкіметіне ақпарат   !              !

---------------------------------------------------------------------------

6.2.2. 7 жылға ұзақ мерзімді !Қазақстан           !ЭМРМ,         !2002 ж.

кепілдікпен Ресей аумағы     !Республикасының     !"ҚазТрансОйл" !маусым

бойынша құбыр өткізгіш көлі. !Үкіметіне ақпарат   !МТҰК ЖАҚ (ке. !

гімен қазақстандық мұнайдың  !                    !лісім бойынша)!

транзитіне квотаны ұлғайту   !                    !

туралы Ресеймен мәселені шешу!                    !

жөніндегі жұмысты жалғастыру !                    !

---------------------------------------------------------------------------

Экспорттық және ішкі мұнай құбырлары мен газ құбырларының түпкілікті

нұсқаларын әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------

6.2.3. Қосымша экспорттық мұ.!Қазақстан           !ЭМРМ, СІМ,   !Жыл сайын,

най құбырларының басым       !Республикасының     !"Қазақойл" ҰМК!маусым,

нұсқаларын анықтау жөніндегі !Үкіметіне ақпарат   !ЖАҚ (келісім  !желтоқсан

жұмысты жалғастыру           !                    !бойынша),     !

                             !                    !"ҚазТрансОйл" !

                                                  !МТҰК ЖАҚ (ке. !

                                                  !лісім бойынша)!

---------------------------------------------------------------------------

6.2.4. Мұнай мен газ құбыр.  !Нормативтік құқықтық!ЭМРМ, ТОҚМ,  !Жыл сайын,

ларын салудың және пайдалану.!кесімдердің жобалары!"ҚазТрансОйл" !желтоқсан

дың нормативтік құжаттамасын !                    !МТҰК ЖАҚ (ке. !

әзірлеу                      !                    !лісім бойынша)!

---------------------------------------------------------------------------

     6.3. Алуан түрлі энергия ресурстарын пайдаланатын тиімді

                    энергетикалық технологиялар

---------------------------------------------------------------------------

Мұнай және газ кәсіпшіліктерінде энергиялық-технологиялық кешендер құру

---------------------------------------------------------------------------

6.3.1. 500, 220 кВ кернеулі  !Қазақстан           !ЭМРМ, "КЕGОС"!Жыл сайын,

негізгі мемлекеттік электр   !Республикасының     !ААҚ (келісім  !қаңтар

жеткізу желісінің жұмыс істеу!Үкіметіне ақпарат   !бойынша)      !

сенімділігін арттыру үшін    !                    !              !

"Ұлттық электр желісін жаң.  !                    !              !

ғырту" жобасын іске асыру    !

---------------------------------------------------------------------------

      2

6.3.2.  Электр энергиясының  !Қазақстан           !ЭМРМ, облыс. !Жыл сайын,

көтерме рыногын дамыту       !Республикасының     !тардың, Астана!желтоқсан

                             !Үкіметіне ақпарат   !және Алматы   !

                                                  !қалаларының   !

                                                  !әкімдері,     !

                                                  !"KEGOC" ААҚ   !

                                                  !(келісім      !

                                                  !бойынша),     !

                                                  !"КОРЭМ" ЖАҚ   !

                                                  !(келісім      !

                                                  !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

      2

6.3.3.  2002 жылдың аяғына   !Қазақстан           !ҚарМ, ЭМРМ,   !2001 ж.

дейін жергілікті атқарушы    !Республикасының     !облыстардың   !шілде

органдарға "Ақтөбе АЭК" ААҚ, !Үкіметіне ақпарат   !әкімдері      !

"Батыс Қазақстан АЭК" ААҚ,   !

"Оңтүстік Қазақстан АЭК" ААҚ,!

"Түркістанэнерго АЭК" ААҚ    !

акцияларының мемлекеттік     !

пакеттерін сенімгерлік       !

басқаруға беру (иелік ету    !

құқығынсыз)                  !

---------------------------------------------------------------------------

6.3.4. Елдің 2015 жылға дей. !Қазақстан           !мүдделі ұйым. !2002 ж. 

інгі отын-энергетика балансын!Республикасының     !дарды тарту   !желтоқсан

әзірлеу                      !Үкіметіне ақпарат   !арқылы        !

                             !                    !ЭМРМ

---------------------------------------------------------------------------

Атом энергетикасын және уран өнеркәсібін дамыту бағдарламасын әзірлеу

және іске асыру

---------------------------------------------------------------------------

6.3.5. Қазақстан Республика. !Қазақстан           !ЭМРМ,         !2002 ж. 

сында уран өнеркәсібін дамы. !Республикасының     !"Қазатомөнер. !сәуір

тудың бағдарламасын әзірлеу  !Үкіметі қаулысының  !кәсіп" ҰАК    !

                             !жобасы              !(келісім      !

                             !                    !бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

6.3.6. Қазақстан Республика. !Қазақстан           !ЭМРМ          !2002 ж. 

сында атом энергетикасын да. !Республикасының     !              !желтоқсан

мытудың бағдарламасын әзірлеу!Үкіметі             !

                             !қаулысының жобасы   !

---------------------------------------------------------------------------

Энергетикалық көмір өндіруді тұрақтандыру

---------------------------------------------------------------------------

6.3.7. Көмір өндіретін ұйым. !Қазақстан           !ЭМРМ         !Жыл сайын,

дарда көмір өндіруді тұрақ.  !Республикасының     !              !желтоқсан

тандыру және одан әрі ұлғайту!Үкіметіне ақпарат   !                      

жөнінде шаралар қабылдау     !

---------------------------------------------------------------------------

6.3.8. Бекітілген бағдарлама.!Қазақстан           !ЭМРМ, ҚарМ,  !Жыл сайын,

ға сәйкес республикалық бюд. !Республикасының     !Қарағанды об. !қаңтар  

жеттен бөлінген қаражат ше.  !Үкіметіне ақпарат   !лысының әкімі !

гінде Қарағанды көмір бассей.!                    !              !

інің тиімсіз шахталарында    !                    !              !

тарату жұмыстарын жүргізу    !

---------------------------------------------------------------------------

                6.4. Экология және қоршаған ортаны қорғау


ИСО 14000 стандарттарының базасында көмірсутектерді өндірудің табиғат

қорғау технологияларын енгізу

---------------------------------------------------------------------------

6.4.1. Мұнай және газ кен    !Қазақстан           !ЭМРМ, ТОҚМ,  !Жыл сайын,

орындарын игеру кезінде жер  !Республикасының     !"Қазақойл" ҰМК!маусым, 

қойнауын және қоршаған таби. !Үкіметіне ақпарат   !ЖАҚ (келісім  !желтоқсан

ғатты қорғау жөніндегі шара. !                    !бойынша)      !

ларды енгізу                 !                    !              !

---------------------------------------------------------------------------