Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 24 сәуір N 470. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.09.05. N 903 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы" 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін, мемлекеттік органдардың (келісім бойынша) басшылары Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспарында белгіленген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Орталық атқарушы органдар екі апталық мерзімде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі Министрліктің (Агенттіктің) іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі - Министрліктің (Агенттіктің) жоспары) әзірлесін және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің жетекшілік ететін орынбасарымен келісім бойынша бекітсін.

      4. Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері екі апталық мерзімде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөнінде тиісінше Органның, облыстың, Астана және Алматы қалаларының іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі - Органның, облыстың, қаланың жоспары) әзірлесін және бекітсін.

      5. Орталық, жергiлiктi атқарушы және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша):
      он күндік мерзімде іс-шаралардың бекітілген жоспарларын
Қазақстан Республикасының Үкіметіне және Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне жіберсін; <*>
      Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 5-і
күнiнен кешiктiрмей мыналарды беріп отырсын:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі жоспарының іс-шараларын орындаудың барысы туралы ақпарат;
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, министрліктің (агенттіктің), органның, облыстың (қаланың) жоспарларын орындау негізінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын іске асырудың барысы туралы талдамалы ақпарат.
     Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.10.23. N 1145 қаулысымен.

      6. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 15-і күнiнен кешiктiрмей, Қазақстан Республикасының Yкiметiне мыналарды беріп отырсын:
      1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспары іс-шараларының орындалуы туралы жиынтық ақпарат;
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасының орындалу барысы туралы жиынтық талдамалы ақпарат. <*>
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.10.23. N 1145 қаулысымен.

      7. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарлары тоқсан сайын міндеттердің бөлінуіне сәйкес тиісті министрліктердің (агенттіктердің) жоспарларының орындалу барысы туралы орталық атқарушы органдар басшыларының хабарламаларын тыңдап отырсын.

      8. Былай белгіленсін:
      1) іс-шаралардың жауапты орындаушылары болып табылатын орталық және жергiлiктi атқарушы органдар және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша) жылына екі рет, 5 маусымға және 5 желтоқсанға Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспарына өзгерістер мен толықтырулар туралы ұсыныстар енгiзе алады; <*>
      2) Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi қажет болған ретте жыл сайын, 30 маусымға және 30 желтоқсанға Қазақстан Республикасы Үкiметiнің жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы тиiстi шешiмдердiң жобаларын Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді; <*>
      3) орталық және жергілікті атқарушы органдар және Қазақстан Республикасының Президентіне бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар негізінде өздерінің жоспарларына өзгерістер мен толықтырулар енгізе алады. <*>
      Ескерту. 8-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.10.23. N 1145 қаулысымен.

        9. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

     10. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне жүктелсiн. <*>
     Ескерту. 10-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.10.23. N 1145 қаулысымен.

     11. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

     Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2002 жылғы 24 сәуірдегі      
N 470 қаулысымен         
бекітілген              

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

     Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.18. N 800 , 2002.10.23. N 1145 , 2003.01.27. N 92 қаулысымен.  

Р/с!        Іс-шара          !Аяқтау нысаны! Орындауға ! Орындау
N  !                         !             ! жауаптылар! мерзімі
___________________________________________________________________
1  !          2              !      3      !     4     !    5
___________________________________________________________________
1. Үкімет бағдарламасының мақсаты және басым міндеттері
___________________________________________________________________
1.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан     ЭБЖМ,       Жыл сайын,
     әлеуметтік-экономикалық   Республика.   Ұлттық Банк ІІІ тоқсан
     дамуының орта мерзімді    сының Үкіметі (келісім
     кезеңге арналған          қаулысының    бойынша),
     индикативтік жоспарын жыл жобасы        министрлік.
     сайын әзірлеуді қамтамасыз              тер мен
     ету                                     агенттіктер,
                                             ұлттық
                                             компаниялар
                                             (келісім
                                             бойынша)

1.2. Қазақстан Республикасының Қазақстан     ЭБЖМ       2002 жылдың
     әлеуметтік-экономикалық   Республика.              ІІ тоқсаны
     дамуының индикативтік     сының Үкіметі
     жоспарларын әзірлеудің    қаулысының
     ережесін жаңа редакцияда  жобасы
     әзірлеу
___________________________________________________________________
                        2. Мемлекеттік реттеу
                         2.1. Кәсіби Үкімет
___________________________________________________________________
Ел Үкіметінің жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру
___________________________________________________________________
2.1.1. Қазақстан Республикасы  Қазақстан     Қазақстан  2002 жылдың
       Үкіметінің Регламентін  Республикасы. Республика. ІV тоқсаны
       жаңа редакцияда әзірлеу ның Үкіметі   сы Премьер-
                               қаулысының    Министрінің
                               жобасы        Кеңсесі,
                                             ӘдМ
___________________________________________________________________
Мемлекеттік қызметшілерді іріктеу және жылжыту жүйесін жетілдіру
___________________________________________________________________
2.1.2. Мемлекеттік қызметші.   Қазақстан     МҚА        2002 жылдың
       лерді оқытудың Еуразия. Республикасы. (келісім   ІІІ тоқсаны
       лық орталығын құру      ның Үкіметі   бойынша),
                               қаулысының    БҒМ
                               жобасы
___________________________________________________________________
Мемлекеттік қызметшілердің мәртебесін көтеру
___________________________________________________________________
2.1.3. Санаттар топтарын       Қазақстан     МҚА        2003 жылдың
       оңтайландыру және       Республикасы. (келісім   I тоқсаны
       лауазымдарды бірдейлен. ның Президен. бойынша),
       діру жолымен персоналды ті Жарлығының ЭБЖМ, ӘдМ
       басқару жүйесін         жобасы
       жақсарту мақсатында
       әкімшілік мемлекеттік
       қызметшілер
       лауазымдарының тізілімін
       жетілдіру

2.1.4. Мемлекеттік бюджет      Нормативтік   ЭБЖМ, МҚА  Республика.
       қаражатының есебінен    құқықтық      (келісім   лық бюджет.
       ұсталатын мемлекеттік   кесімдердің   бойынша),  ті қалып.
       органдар мен мекемелер  жобалары      ЕХҚМ, ҚарМ тастыру
       қызметкерлерінің жалақысын                       кезінде
       кезең-кезеңімен арттыруды
       жүзеге асыру

2.1.5. Астана қаласына 1998-   Нормативтік   МҚА (келісім 2002-2003
       2000 жылдары қоныс      құқықтық      бойынша),    жылдардың
       аударған мемлекеттік    кесімдердің   ҚарМ,       ІІ тоқсаны
       қызметшілерді тұрғын    жобалары      ЭБЖМ
       үймен қамтамасыз ету

2.1.6. Тұрғын үй заңнамасына     Нормативтік МҚА (келісім 2003
       мемлекеттік қызметшілерді құқықтық    бойынша),    жылдың ІІ
       қызметтік тұрғын үймен    кесімдердің ЭБЖМ, ҚарМ   тоқсаны
       қамтамасыз ету және       жобалары
       жеңілдікті ипотекалық
       кредиттеу шартымен
       тұрғын үй сатып алу
       мүмкіндігі бөлігінде
       өзгерістер енгізу

2.1.7. 2003-2004 жылдарға      Республикалық ЭБЖМ, МҚА  Республика.
       арналған республикалық  бюджет        (келісім   лық бюджет.
       бюджетті қалыптастыру   комиссиясының бойынша)   ті қалып.
       кезінде мемлекеттік     шешімі                   тастыру
       органдардың мемлекеттік                          кезінде
       қызметшілерінің
       біліктілігін арттыру үшін
       қаражат жоспарлау
       мәселесін қарастыру

2.1.8. Мемлекеттiк             Нормативтiк    МҚА       2003
       қызметшiлердi           құқықтық       (келісім  жылдың
       республикалық           кесiмнiң       бойынша)  ІІ
       бюджет қаражаты         жобасы                   тоқсаны
       есебiнен шет
       елдерге қайта
       дайындауға
       және бiлiктiлiгiн
       арттыруға
       жiберу ережесiн
       әзiрлеу <*>
 
2.1.9. Орталық және           Нормативтiк    МҚА         2003
       жергiлiктi             құқықтық       (келiсiм    жылдың
       атқарушы               кесiмнiң       бойынша),   ІІІ
       органдарда             жобасы         орталық     тоқсаны
       кадрларды                             және
       басқарудың                            жергiлiктi
       республикалық                         атқарушы
       ақпараттық                            органдар
       жүйесiн енгiзудi
       аяқтау <*>
___________________________________________________________________
         2.2. Мемлекеттік басқару органдарының функциялары мен
               өкілеттіктерін айқындау және ажырату
___________________________________________________________________
2.2.1. Мемлекеттік басқару    Қазақстан       ЭБЖМ,     2002 жылдың
       деңгейлері арасындағы  Республикасының ҚарМ      ІV тоқсаны
       өкілеттіктерді ажырату Президенті
       және бюджетаралық      Жарлығының
       қатынастарды жетілдіру жобасы
       тұжырымдамасының
       жобасын әзірлеу
___________________________________________________________________
             2.3. Мемлекеттік активтерді басқару
___________________________________________________________________
2.3.1. Ұлттық компанияларды    Қазақстан    ЭМРМ, ККМ,  2002 жылдың
       дамытудың орта мерзімді Республикасы.АШМ, ТМРБҚА, IV тоқсаны
       кезеңге арналған        ның Үкіметі  ҚарМ, ЭБЖМ,
       жоспарларын әзірлеу     қаулыларының ұлттық
       және бекіту             жобалары     компаниялар

2.3.2. Шаруашылық жүргізу      Қазақстан     ҚарМ,      2002 жылдың
       құқығындағы мемлекеттік Республика.   мүдделі    ІІІ тоқсаны
       кәсіпорындардың таза    сының Үкіметі мемлекеттік
       пайдасын бөлу           қаулысының    органдар
       нормативтерін белгілеу, жобасы
       келісу және бекіту
       тәртібін реттейтін
       нормативтік құқықтық
       кесім әзірлеу

2.3.3. Акцияларының бақылау   Қазақстан       ҚарМ,     2002 жылдың
       пакеттері мемлекетке   Республикасының мүдделі   IV тоқсаны
       тиесілі мемлекеттік    Үкіметі         мемлекеттік
       кәсіпорындар мен       қаулысының      органдар
       акционерлік            жобасы
       қоғамдарды оңтайландыру
       мақсатында олардың
       әкімшілік шығыстарының
       мониторингін жүргізу
       тетігін анықтау

2.3.4. Мемлекеттің активтері  Нормативтік    ҚарМ, ЭБЖМ,  2004 жыл
       мен міндеттемелері     құқықтық       ЭМРМ, ИСМ,
       теңгерімінің әдісте.   кесімнің       Ұлттық Банк
       месін әзірлеу          жобасы         (келісім
                                             бойынша)

2.3.5. <*>

2.3.6. "Экономиканың страте.  Қазақстан     ҚарМ,       2003 жылдың
       гиялық салаларындағы   Республикасы. мүдделі     І тоқсаны
       меншіктің мемлекеттік  ның Заң       мемлекеттік
       мониторингі туралы"    жобасы        органдар
       Қазақстан Республика.
       сының Заң жобасын
       әзірлеу

2.3.7. Акцияларының           Нормативтiк    ЭБЖМ,       2003
       бақылау пакет-         құқықтық       ҚарМ        жылдың
       терi (қатысу           кесiмнiң       мүдделi     IV
       үлестерi)              жобасы         мемлекеттiк тоқсаны
       мемлекетке                            органдар
       тиесiлi
       мемлекеттiк
       кәсiпорындар-
       дың, акционерлiк
       қоғамдардың
       (жауапкершiлiгi
       шектеулi серiк-
       тестiктердiң)
       инвестициялық
       бағдарламалары-
       ның іске асырылу
       тиiмдiлiгiнiң
       ережесiн әзiрлеу <*> ___________________________________________________________________
                 2.4. Баға және тариф саясаты
___________________________________________________________________
2.4.1. "Бәсекелестік және    Қазақстан       ТМРБҚА,    2002 жылдың
       монополистік қызметті Республикасының Ұлттық Банк IV тоқсаны
       шектеу туралы" Қазақ. Заң жобасы      (келісім
       стан Республикасының                  бойынша)
       Заңына өзгерістер мен
       толықтырулар енгізу

2.4.2. Бәсекелестік саясаттың Нормативтік   ТМРБҚА,     2002 жылдың
       2002-2004 жылдарға     құқықтық      Ұлттық Банк ІІ тоқсаны
       арналған тұжырымдама.  кесімнің      (келісім
       сын әзірлеу            жобасы        бойынша)

2.4.3. Баға және тариф саяса.  Нормативтік ТМРБҚА,      2002 жылдың
       тын жетілдірудің 2002   құқықтық    Ұлттық Банк  ІІ тоқсаны
       -2004 жылдарға арналған кесімнің    (келісім
       бағдарламасын әзірлеу   жобасы      бойынша)
___________________________________________________________________
       2.5. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану
___________________________________________________________________
Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жүйесін оңтайландыру
___________________________________________________________________
2.5.1. Қоршаған ортаны        Нормативтік   ҚОҚМ        2003 жылдың
       қорғау 2004-2006       құқықтық                  ІII тоқсаны
       жылдарға арналған      кесімнің
       бағдарламасын әзірлеу  жобасы

2.5.2. Шаруашылық қызметтің   Нормативтік   ҚОҚМ, ЭМРМ, 2004 жыл
       экологиялық қауіпті    құқықтық      ИСМ
       түрлерін жүзеге        кесімдердің
       асыратын кәсіпорындар. жобалары
       дың міндетті
       экологиялық аудиті
       жүйесін енгізу

2.5.3. Каспий қорық аймағында  Қазақстан      ҚОҚМ, АШМ 2003 жылдың
       және Каспий өңірінде    Республикасының          IV тоқсаны
       қызметін жүзеге         Үкіметі
       асыратын кәсіпорындарға қаулысының
       қойылатын қосымша       жобасы
       экологиялық талаптарды
       әзірлеу
___________________________________________________________________
Қоршаған ортаны қорғау саласында халықаралық ынтымақтастықты
тереңдету
___________________________________________________________________
2.5.4. 21-ғасырға Қазақстандық Қазақстан     СІМ, ҚОҚМ, 2003 жылдың
       Күн Тәртібін әзірлеу    Республикасы. ЭБЖМ       IV тоқсаны
       және 1992 жылы Рио-де-  ның Президенті
       Жанейрода өткен         Жарлығының жобасы
       БҰҰ-ның Қоршаған
       орта және даму жөніндегі
       халықаралық
       конференциясының
       қағидаттарына сәйкес
       Тұрақты даму жөніндегі
       ұлттық кеңес құру

2.5.5. Орталық Азия Аймағы,    "Бірыңғай     СІМ, ҚОҚМ, 2003 жылдың
       Тәуелсіз Мемлекеттер    ведомство.    ИСМ        IV тоқсаны
       Достастығы, Шанхай      аралық комис.
       Ынтымақтастық Ұйымы     сия құру
       шеңберінде тұрақты даму туралы" Үкімет
       саласындағы аймақтық    қаулысының
       ұйымдардың ұлттық       жобасы
       іс-қимылын топтастыруға
       жәрдемдесу
___________________________________________________________________
Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
2.5.6. Ақмола, Қарағанды,    Қазақстан     АШМ, Ақмола, 2003 жылдың
       Солтүстік Қазақстан   Республика.   Қарағанды,   IV тоқсаны
       және Оңтүстік Қазақ.  сының Үкіметі Солтүстік
       стан облыстарының     қаулысының    Қазақстан
       ауылдық елді мекен.   жобасы        және Оңтүстік
       дерін (440 елді мекен)              Қазақстан
       сумен жабдықтауды                   облыстарының
       жақсарту                            әкімдері
___________________________________________________________________
Ірі өзендердiң бассейндері бөлiнiсiнде су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау
___________________________________________________________________
2.5.7.  Қазақстан Республика. Қазақстан     АШМ, ЭМРМ,  2002 жылдың
        сының Су кодексінің   Республика.   ДСМ,        IV тоқсаны
        жаңа редакциясын      сының Кодексі облыстардың,
        әзірлеу               жобасы        Астана және
                                            Алматы
                                            қалаларының
                                            әкімдері

2.5.8. Шаруашылық кешенiнде   Қазақстан       АШМ       2004 жылдың
       пайдаланылу мақсаты    Республикасының           IV тоқсаны
       бойынша жер бетіндегі  Үкіметі
       су айдындарының        қаулысының
       жiктемесін жасау       жобасы
___________________________________________________________________
Трансшекаралық су ағыстарын тиiмдi және әдiл пайдалану мәселелері
жөніндегі уағдаластықтарды іске асыру
___________________________________________________________________
2.5.9. Трансшекаралық өзендердi Қазақстан    АШМ, СІМ,  2004 жылдың
       бiрлесіп пайдалану және  Республика.  ТЖА, ҰҚК   IV тоқсаны
       қорғау саласындағы       сының Заң    (келісім
       ынтымақтастық туралы     жобасы       бойынша)
       Қазақстан Республикасы
       мен Қытай Халық
       Республикасы
       Үкiметтерінің арасындағы
       келiсiмдi бекiтуге
       дайындау

2.5.10. Халықаралық су-        Құрылтай      АШМ, ЭМРМ  2003 жылдың
        энергетикалық          құжаттарының             IV тоқсаны
        консорциумды құруға    жобалары
        қатысу
___________________________________________________________________
Ормандарды сақтау және ұтымды пайдалану
___________________________________________________________________
2.5.11. Орман кодексінің      Қазақстан      АШМ        2002 жылдың
        жобасын әзiрлеу       Республикасының           ІІ тоқсаны
        (жаңа редакция)       Заң жобасы

2.5.12. "Қазақстан ормандары" Қазақстан      АШМ        2003 жылдың
        бағдарламасын әзірлеу Республикасының           ІII тоқсаны
                              Үкіметі
                              қаулысының
                              жобасы
___________________________________________________________________
Қызметтiң экологиялық қауіпті түрлерін мiндеттi экологиялық сақтандыруды енгізу үшін құқықтық негіздер жасау
___________________________________________________________________
2.5.13. "Мiндетті экологиялық Қазақстан    ҚОҚМ, Ұлттық  2003 жыл
        сақтандыру туралы"    Республика.  Банк (келісім
        Қазақстан Республика. сының Заң    бойынша)
        сының Заң жобасын     жобасы
        әзiрлеу
___________________________________________________________________
Каспий теңiзінiң мәртебесiн реттеу
___________________________________________________________________
2.5.14. Каспий теңiзiнiң      Халықаралық  СІМ, ЭМРМ,   2004 жыл
        құқықтық мәртебесін   шарттардың   ҚОҚМ,
        реттейтін халықаралық жобалары     "ҚазМұнайГаз"
        шарттардың жобаларын               ҰК ЖАҚ
        әзiрлеу жөнiндегi
        жұмысты жалғастыру
___________________________________________________________________
Жануарлар дүниесін сақтау және ұтымды пайдалану
___________________________________________________________________
2.5.15. "Жануарлар дүниесiн   Қазақстан       АШМ, ҚОҚМ 2003 жылдың
        қорғау, молайту және  Республикасының           ІІ тоқсаны
        пайдалану туралы" Заң Заң жобасы
        жобасын әзiрлеу (жаңа
        редакция)

2.5.16. Қазақстан Республикасының  Қазақстан     АШМ    2003 жылдың
        балық шаруашылығын         Республикасының       І тоқсаны
        дамытудың 2004-2006        Үкіметі
        жылдарға арналған          қаулысының
        бағдарламасын әзiрлеу      жобасы
___________________________________________________________________
Қалдықтарды пайдаланудың деңгейін арттыру
___________________________________________________________________
2.5.17. "Өндiрiс және тұтыну       Қазақстан   ҚОҚМ     2003 жылдың
        қалдықтарының мәселелерi   Республикасының      IV тоқсаны
        жөнiнде кейбiр заңнамалық  Заң жобасы
        кесiмдерге өзгерiстер мен
        толықтырулар енгiзу туралы"
        Қазақстан Республикасының
        Заң жобасын әзiрлеу

2.5.18. <*>
___________________________________________________________________
                  3. Заң шығару қызметі
___________________________________________________________________
3.1. Қазақстан Республикасы  Қазақстан    ӘдМ, орталық  2002 жылдың
     Құқық саясатының        Республика.    атқарушы    ІІ тоқсаны
     тұжырымдамасын әзiрлеу  сының Үкіметі  органдар
                             қаулысының
                             жобасы

3.2. Қолданылып жүрген       Қазақстан    ӘдМ, орталық  2002 жылдың
     заңнаманы қайшылықтар.  Республика.    атқарушы    ІІІ тоқсаны
     ды, қосарланушылық пен  сының Үкіме.   органдар
     мәлiмдеушілiк нормала,  тіне ұсыныстар
     рын, олқылықтарды
     анықтау мәнiнде
     жетілдiру жөнінде
     Үкiметке ұсыныстар
     дайындау

3.3. Үкіметтiң Заң жобалау   Қазақстан    ӘдМ, орталық  2002 жылдың
     жұмыстарының 2003-2005  Республика.    атқарушы    ІІІ тоқсаны
     жылдарға арналған       сының Үкіметі  органдар
     перспективалық жоспарын қаулысының
     әзiрлеу                 жобасы

3.4. Мемлекеттік тілде және  Қазақстан     ӘдМ, МАКМ    2003 жылдың
     орыс тілiнде норма      Республика.                I тоқсаны
     қызметінде пайдаланы.   сының Үкіме-
     латын терминдер         не ақпарат
     тiзбесін дайындау      

3.5. Республиканың ұлттық    Нормативтік  СІМ, орталық  2002-2005
     мүдделеріне жауап       құқықтық        атқарушы     жылдар
     бермейтiн халықаралық   кесімдердің     органдар
     шарттарды анықтау       жобалары
     мақсатында Қазақстан
     Республикасының шарттық-
     құқықтық базасын түгендеу
     жөнiндегi жұмысты жүргiзу
___________________________________________________________________
                4. Қаржы және салық-бюджет саясаты
                    4.1. Ақша-кредит саясаты
___________________________________________________________________
4.1.1. "Қазақстан Республи.  Қазақстан     Ұлттық Банк  2002 жылдың
       касының банктік және Республикасының (келісім     ІV тоқсаны
       валюталық заңнамасы  Заң жобасы      бойынша)
       мәселелерi жөнiнде
       кейбiр заңнамалық
       кесiмдерге өзгерiстер
       мен толықтырулар
       енгiзу туралы"
       Қазақстан Республикасының
       Заң жобасын әзiрлеу

4.1.2. "Шағын кредиттеу      Қазақстан     Ұлттық Банк  2002 жылдың
       ұйымдары туралы"      Республикасының (келісім   ІІ тоқсаны
       Қазақстан Республика. Заң жобасы      бойынша),
       сының Заң жобасын                       МБА
       әзiрлеу

4.1.3. "Кредиттiк серiктес.  Қазақстан      Ұлттық Банк 2002 жылдың
       тiктер туралы"       Республикасының (келісім     ІІ тоқсаны
       Қазақстан Республи.   Заң жобасы      бойынша)
       касының Заң жобасын
       әзiрлеу

4.1.4. "Қазақстан Республи.  Қазақстан      Ұлттық Банк 2002 жылдың
       касының ипотекалық    Республикасының (келісім   IV тоқсаны
       кредиттеу мәселелерi  Заң жобасы      бойынша)
       жөнiнде кейбiр заң.
       намалық кесiмдерге
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгiзу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

4.1.5. Қазақстан             Нормативтік   ЭБЖМ, Ұлттық 2002 жылдың
       Республикасындағы     құқықтық      Банк (келісім ІV тоқсаны
       мiндеттi сақтандыру   кесімнің        бойынша)
       түрлерiнің оңтайлы    жобасы
       тізбесiн белгiлеу

4.1.6. Сақтандыру ұйымдары   Қазақстан     Ұлттық Банк  2002 жылдың
       таратылған жағдайда   Республикасының (келісім   ІІІ тоқсаны
       сақтандырылушыларға   Үкіметіне       бойынша),
       (сақтандырылған,      ұсыныстар         ЭБЖМ
       пайда алушыларға)
       сақтандыру төлемдерiн
       жүзеге асыруды
       кепілдендiретiн қор
       құру туралы ұсыныс
       дайындау

4.1.7. Қазақстан Республика. Қазақстан      Ұлттық Банк 2002 жылдың
       сында валюталық       Республикасының (келісім   IV тоқсаны
       режимді ырықтандыру   Үкіметі         бойынша)
       жөнiнде бағдарлама    қаулысының
       әзірлеу               жобасы

4.1.8. Құрылыс жинақтары     Нормативтік    Ұлттық Банк 2002-2004
       жүйесi қызметінiң     құқықтық        (келісім     жылдар
       нормативтiк құқықтық  кесімдердің     бойынша)
       базасын жетілдіру     жобалары

4.1.9. "Қаржылық          Қазақстан      Ұлттық       2003
        қызмет             Республика-    Банк         жылдың
        көрсетулердi       сы Заңының     (келiсiм     I тоқсаны
        мемлекеттiк        жобасы         бойынша),
        реттеу және                       TMPA
        қадағалау туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзiрлеу

4.1.10. "Қазақстан         Қазақстан      Ұлттық       2003
        Республикасының    Республика-    Банк         жылдың
        кейбiр заң         сы Заңының     (келiсiм     I тоқсаны
        актiлерiне қаржы   жобасы         бойынша)
        рыногымен
        ондағы
        қалыптасатын
        қатынастарды
        қадағалауды
        мемлекеттiк
        реттеудiң
        бiрыңғай жүйесiн
        ұйымдастыру
        мәселелерi
        бойынша
        өзгерiстер мен
        толықтырулар
        енгiзу туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзірлеу <*>

4.1.11. "Қазақстан         Қазақстан      Ұлттық       2003
        Республикасында    Республика-    Банк         жылдың
        кредиттік бюро     сы Заңының     (келісім     ІІ тоқсаны
        және кредиттiк     жобасы         бойынша)
        тарихты
        қалыптастыру
        туралы" Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзiрлеу <*>

4.1.12. "Қазақстан         Қазақстан       Ұлттық      2003
        Республикасының    Республика-     Банк        жылдың
        кейбiр заң         сы Заңының      (келісім    І тоқсаны
        актiлерiне век-    жобасы          бойынша)
        сельдiк айналым,
        төлемдер және
        ақша аударым-
        дары мәселелерi
        бойынша
        өзгерiстер мен
        толықтырулар
        енгiзу туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзiрлеу <*>
___________________________________________________________________
                       4.2. Салық саясаты
___________________________________________________________________
4.2.1. Трансферттiк бағаларды  Нормативтік  ҚарМ, ЭБЖМ, 2002 жылдың
       қолдану кезiнде бақылау  құқықтық     ЭМРМ, ИСМ, IV тоқсаны
       тетігін жетiлдiру        кесімнің        ҚПА
                                 жобасы

4.2.2. "Мұнай өнiмдерінің  Қазақстан      ҚарМ, ТМРБҚА, 2002 жылдың
       жекелеген түрлерiн  Республикасының   ЭМРМ       ІІ тоқсаны
       өндiрудi және       заң жобасы
       олардың айналымын
       мемлекеттiк
       реттеу туралы"
       Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

4.2.3. Әкелiнетiн тауарлардың Қазақстан       КБА, ҚарМ 2002 жылдың
       кедендiк құнын бақы.   Республикасының           ІІ тоқсаны
       лаудың тиiмдi тетігін  Үкіметі
       енгізу                 қаулысының
                              жобасы

4.2.4. Салық төлеушiлердiң    Пайдалануға    ҚарМ, ККМ, 2003 жылдың
       және салық салу        беру туралы    СА, ӘдМ,   IV тоқсаны
       объектiлерiнің мемле.  Үкіметке есеп  ІІМ, ЕХҚМ,
       кеттiк тiзiлiмiн                      ЭМРМ, АШМ,
       (СТжСО) енгiзу                        ҚОҚМ, ЖРА,
                                             КДА

4.2.5. Қазақстан Республика.  Қазақстан      КБА, ҚарМ  2002 жылдың
       сының Кеден кодексiн   Республикасы              IV тоқсаны
       әзiрлеу                Кодексінің
                              жобасы

4.2.6. Есепке алу - бақылау   Қазақстан         ҚарМ     2003 жыл
       маркаларын пайдалану   Республикасының
       арқылы алкогольдік     Үкіметі
       өнімдер айналымына     қаулысының
       бақылау жасау жүйесін  жобасы
       енгізуді қамтамасыз
       ету

4.2.7. Республикалық        Нормативтiк      ҚарМ    2003
        және аймақтық        құқықтық                 жылдың
        мониторингке         кесiмдердiң              ІІ тоқсаны
        жататын салық        жобалары
        төлеушiлер
        тiзбесiн ұлғайту <*>

4.2.8.  Алтыннан,            Нормативтiк      ҚарМ,   2004
        күмістен және        құқықтық         ИСМ,    жылдың
        платинадан           кесiмнiң жобасы  ҚПА     ІІ тоқсаны
        жасалған әшекей
        бұйымдарының
        айналымы
        ережесiн әзiрлеу <*>
___________________________________________________________________
                   4.3. Бюджет саясаты
___________________________________________________________________
4.3.1. Мемлекеттік сатып алу  Нормативтік     МСА         Тұрақты
       мәселелерi жөнiндегі   құқықтық
       нормативтiк құқықтық   кесімдердің
       базаны жетілдiру       жобалары

4.3.2. Несие капиталының ішкi Қазақстан       ЭБЖМ, ҚарМ, Капитал
       рыногында үкіметтік    Республикасының Ұлттық Банк рыноктар.
       қарыз алу құралдарын   Үкіметі         (келісім    ындағы
       кеңейту және жетiлдiру қаулыларының    бойынша)    ахуалды
                              жобалары                    ескере
                                                          отырып,
                                                          тұрақты

4.3.3. Мемлекеттік мекемелердi Нормативтік    ЭБЖМ,       2002-2003
       ұстауға мемлекеттiк     құқықтық      орталық      жылдардың
       бюджет шығыстарын       кесімнің    мемлекеттік   ІІ тоқсаны
       жоспарлаудың норматив.  жобасы        органдар
       тік жүйесiн әзiрлеу
       және енгізу

4.3.4. "Аудиторлық қызмет     Нормативтік     ҚарМ      2003 жылдың
       туралы" Қазақстан      құқықтық                  І тоқсаны
       Республикасының Заңына кесімдердің
       өзгерiстер мен         жобалары
       толықтырулар енгізу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

4.3.5. Мемлекеттік қаржы      Нормативтік   ҚарМ, Есеп  2003 жылдың
       бақылауы жүйесiн        құқықтық      комитеті   ІІ тоқсаны
       институционалдық және   кесімнің      (келісім
       құрылымдық күшейту мен   жобасы       бойынша)
       материалдық-техникалық
       жаңғырту жөнiнде шаралар
       кешенiн әзiрлеу

4.3.6. "Республикалық және    Нормативтік   ҚарМ, Есеп  2002 жылдың
       жергiлiктi бюджеттер.  құқықтық      комитеті     ІІ тоқсаны
       дің атқарылуын         кесімнің      (келісім
       бақылау туралы"        жобасы        бойынша)
       Қазақстан Республика.
       сының Заңын
       ескере отырып,
       мемлекеттік қаржы
       бақылауы саласындағы
       нормативтік құқықтық
       базаны жетiлдiру

4.3.7. Қазақстан Республикасы Қазақстан    ЭБЖМ, ҚарМ,  2003 жыл
       Бюджет кодексiнің      Республикасы    ҚПА
       жобасын әзiрлеу        Кодексінің
                              жобасы

4.3.8. Қазынашылық            Нормативтiк      ҚарМ     2004
       жүйесін жаңа           құқықтық                  жылдың
       ақпараттық             кесiмнiң жобасы           IV
       технологияларды                                  тоқсаны
       пайдалана
       отырып, одан әрi
       жетiлдiрудi жүзеге
       асыру <*>
___________________________________________________________________
                   4.4. Инвестициялық саясат
___________________________________________________________________
4.4.1. Инвестициялық жобаларды Қазақстан      ЭБЖМ      2002 жылдың
       қараудың ережесін       Республикасының          ІV тоқсаны
       әзiрлеу                 Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

4.4.2. Мемлекеттік кепiлдiкке  Қазақстан     ҚарМ, ЭБЖМ 2002 жылдың
       инвестициялық жобаларды Республика.              ІІІ тоқсаны
       iрiктеу рәсiмдерiн      сының Үкіметі
       енгізу арқылы           қаулысының
       мемлекеттік кепiлдiктер жобасы
       беру ережелерiн әзiрлеу

4.4.3. "Бағалы қағаздар рыногы Қазақстан    Ұлттық Банк 2003 жылдың
       туралы" Қазақстан       Республика.  (келісім    IV тоқсаны
       Республикасының Заң     сының Заң    бойынша)
       жобасын әзiрлеу         жобасы

4.4.4. Қазақстан Республикасына Қазақстан  СІМ, салалық 2003 жылдың
       тiкелей инвестицияларды  Республи.  министрліктер І тоқсаны
       тартудың 2003-2005       касының    мен агенттік.
       жылдарға арналған        Үкіметі    тер, басқа да
       бағдарламасын әзiрлеу    қаулысының мүдделі
                                жобасы     ұйымдар

4.4.5. Тiкелей инвестициялар   Қазақстан   ИСМ, ҚарМ,   2003 жылдың
       тарту саласында, соның  Республика. басқа да     І тоқсаны
       ішiнде инвестициялық    сының       салалық
       жеңiлдiктер мен         Үкіметі     министрліктер
       преференциялар берудiң  қаулысының  мен
       тәртiбiн реттейтін      жобасы      агенттіктер
       нормативтік құқықтық
       кесiмдер әзірлеу

4.4.6. Зейнетақы жинақтау      Нормативтік Ұлттық Банк  2002 жылдың
       қорларының қаражатын    құқықтық    (келісім     IV тоқсаны
       және почта-жинақ        кесімдердің бойынша),
       жүйесiнің депозиттерiн  жобалары    ЭБЖМ, ЕХҚМ
       сақтаудың кепiлдендi.
       рілуі тетiктерін
       жетiлдiру

4.4.7. "Инвестициялық       Қазақстан        Ұлттық   2003
        қорлар туралы"       Республикасы     Банк     жылдың
        Қазақстан            Заңының          (келiсiм IV
        Республикасы         жобасы           бойынша) тоқсаны
        Заңының жобасын
        әзiрлеу <*>

Р/с!        Іс-шара          !Аяқтау нысаны! Орындауға ! Орындау
N  !                         !             ! жауаптылар! мерзімі
___________________________________________________________________
1 !          2              !      3      !     4     !    5
___________________________________________________________________
                         5. Әлеуметтік сала
                    5.1. Демография және көші-қон
___________________________________________________________________
5.1.1. Қазақстан Республикасы. Қазақстан     КДА, СІМ,  2003 жылдың
       ның демографиялық және  Республика.   ІІМ, ЭБЖМ, ІІІ тоқсаны
       көшi-қон саясатының     сының Үкіметі ДСМ, БҒМ,
       2004-2006 жылдарға      қаулысының    ЕХҚМ, ТурСА,
       арналған                жобасы        СА, МАКМ,
       бағдарламасын әзiрлеу                 ҚОҚМ, ҰҚК
                                             (келісім
                                             бойынша),
                                             ОӘІҰК
                                             (келісім
                                             бойынша),
                                             облыстардың,
                                             Астана және
                                             Алматы
                                             қалаларының
                                             әкімдері

5.1.2. Шағын қалалаларды      Қазақстан   ЭБЖМ, мүдделі 2003 жылдың
       дамыту бағдарламасын   Республика. министрліктер ІІ тоқсаны
       әзірлеу <*>            сының Үкі.  мен
                              меті қаулы. ведомстволар,
                              сының       облыстардың
                              жобасы      әкімдері

5.1.3. Қазақстан              Қазақстан     ОӘІҰК       2003 жылдың
       Республикасындағы      Республика.   (келісім    ІІ тоқсаны
       Гендерлік саясаттың    сының Үкіметі бойынша),
       тұжырымдамасын әзiрлеу қаулысының    ЭХҚМ, БҒМ,
                              жобасы        ДСМ, ІІМ

5.1.4. "Қазақстан Республика. Қазақстан     ӘдМ, ОӘІҰК, 2002 жылдың
       сының әйелдердi кейiн  Республика.   (келісім    IV тоқсаны
       жұмыс істету және      сының Заң     бойынша),
       қатынас үшін пайдалану жобасы        ЕХҚМ
       мақсатында (трафик)
       заңсыз әкетумен және
       олардың жасырын
       көшi-қонымен күрес
       мәселелерi жөнiнде
       кейбiр заңнамалық
       кесiмдерге өзгерiстер
       мен толықтырулар
       енгізу туралы"
       Қазақстан Республика.
       сының Заң жобасын
       әзiрлеу

5.1.5. Жетiм балаларды асырап  Нормативтік  БҒМ, ӘдМ,   2002 жылдың
       алу процесiн бақылаудың құқықтық     СІМ, ІІМ,   IV тоқсаны
       тетігін әзiрлеу         кесімнің     ОӘІҰК
                               жобасы       (келісім
                                            бойынша)
___________________________________________________________________
                       5.2. Білім беру
___________________________________________________________________
5.2.1. Білім беру ұйымдары     Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       қызметкерлерiнің        Республика.              ІІ тоқсаны
       үлгілік штаттарын       сының Үкіметі
       әзірлеу                 қаулысының
                               жобасы

5.2.2. Қазақстан Республикасы. Нормативтiк      БҒМ     2003 жылдың
       ның білім беру жүйесiн  Республикасының          І тоқсаны
       ақпараттандыру          Үкіметі
       бағдарламасын әзiрлеу   қаулысының
                               жобасы

5.2.3. Бiлiм беру ұйымдарының  Қазақстан        БҒМ     2003 жылдың
       оқушылары мен тәрбиеле- құқықтық                 І тоқсаны
       нушiлерiн оқулықтармен  кесiмнiң
       және оқу-әдiстемелiк    жобасы
       кешендермен қамтамасыз 
       ету ережесiн әзiрлеу <*>

5.2.4. Барлық деңгейде білім   Қазақстан        БҒМ     2004 жылдың
       берудiң сапасын бағалау Республикасының          ІІ тоқсаны
       жүйесiн әзiрлеу         Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

5.2.5. Қазақстан Республикасы. Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       ның білім беру ұйымдар. Республикасының          ІV тоқсаны
       ын лицензиялау          Үкіметі
       технологиясын нақтылау, қаулысының
       аттестаттау, мемлекет.  жобасы
       тік тiркеу және
       мәртебесiн көтеру
       бөлігінде нормативтік
       құқықтық кесiмдерге
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгiзу

5.2.6. Қирау жағдайындағы      Қазақстан        БҒМ,     Жыл сайын,
       үй-жайларды ауыстыруды  Республикасының  облыстар. желтоқсан
       ескере отырып, білім    Үкіметі          дың
       ұйымдарының құрылысын   қаулысының       әкімдері
       жүргiзудi, қайта        жобасы
       жаңартуды және
       кеңейтудi жүзеге
       асыру жөнiнде шаралар
       қабылдау, ауылдық білім
       беру ұйымдарына күрделi
       жөндеу жүргiзу

5.2.7. "Ауыл мектебi"          Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       бағдарламасын әзiрлеу   Республикасының          ІV тоқсаны
                               Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

5.2.8. Мемлекеттік ғылыми      Қазақстан        БҒМ     2003 жылдың
       ұйымдардың желiсiн      Республикасының          ІV тоқсаны
       оңтайландыру            Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы
___________________________________________________________________
                     5.3. Денсаулық сақтау
___________________________________________________________________
5.3.1. Қазақстан Республикасы. Қазақстан        ДСМ     2003 жылдың
       ның денсаулық сақтау    Республикасының          II тоқсаны
       объектiлерiн жекешелен. Үкіметі
       діру процестерiн        қаулысының
       жетiлдiру мәселелерi    жобасы
       жөнiнде нормативтік
       құқықтық кесiмдерге
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгізу

5.3.2. Денсаулық сақтау        Қазақстан        ДСМ     2002 жылдың
       ұйымдарын лицензиялау   Республикасының          IV тоқсаны
       процесiн жетiлдiру      Үкіметі
       мәселелерi жөнiнде      қаулысының
       өзгерiстер мен          жобасы
       толықтырулар енгiзу

5.3.3. "Репродуктивтік құқықтар Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       және оларды қамтамасыз   Республикасының         IV тоқсаны
       етудiң кепiлдiктерi      Заң жобасы
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

5.3.4. "Қазақстан Республика.   Қазақстан       ДСМ     2003 жылдың
       сында азаматтардың       Республикасының         IV тоқсаны
       денсаулығын қорғау       Заң жобасы
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

5.3.5. "Халық денсаулығы"       Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       мемлекеттiк бағдарламасы Республикасының         ІІІ тоқсаны
       туралы" Қазақстан        Президенті
       Республикасы             Жарлығының
       Президентінің Жарлығына  жобасы
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгiзу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының
       Президентi
       Жарлығының жобасын
       әзiрлеу

5.3.6. "Сәулеленудің жеке       Қазақстан       ДСМ     2003 жылдың
       дозаларын бақылаудың     Республикасының         ІІ тоқсаны
       және есепке алудың       Үкіметі
       және радиациялық әсер    қаулысының
       етуден зардап шеккен     жобасы
       азаматтарды дәрiгерлiк-
       әлеуметтік қорғаудың
       бірыңғай мемлекеттік
       жүйесін құру туралы"
       Қазақстан Республикасы
       нормативтік құқықтық
       кесiмінің жобасын
       әзiрлеу

5.3.7. "Мемлекеттiк денсаулық   Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       сақтау ұйымдарында ақылы Республикасының         ІІ тоқсаны
       қызмет көрсету ережесін  Үкіметі
       бекiту туралы" Қазақстан қаулысының
       Республикасы нормативтік жобасы
       құқықтық кесiмінің
       жобасын әзiрлеу

5.3.8. "Дәрілiк заттар туралы"   Қазақстан      ДСМ     2002 жылдың
       Қазақстан Республикасының Республикасының        ІV тоқсаны
       Заң жобасын әзiрлеу       Заң жобасы

5.3.9. Қазақстан Республикасында Қазақстан   ДСМ, ҚарМ, 2002 жылдың
       денсаулық сақтау жүйесiн  Республика. ЭБЖМ, ЕХҚМ,ІІІ тоқсаны
       қаржыландыруды            сының Үкіметі Ұлттық
       жетілдiрудің              қаулысының     Банк
       тұжырымдамасын әзiрлеу    жобасы       (келісім
                                              бойынша)

5.3.10. "Қазақстан Республикасын. Қазақстан  ДСМ, ЭБЖМ, 2003 жылдың
        дағы міндетті медициналық Республика. ҚарМ,     ІV тоқсаны
        сақтандыру туралы"        сының Заң   ЕХҚМ,
        Қазақстан Республикасының жобасы    Ұлттық Банк
        Заң жобасын әзiрлеу                  (келісім
                                              бойынша)

5.3.11.  Қазақстан         Қазақстан        ДСМ      2003
         Республикасының   Республикасы-             жылдың
         фармацевтикалық   ның Yкiметi               ІІІ
         және медициналық  қаулысының                тоқсаны
         дамуының          жобасы
         2004-2006
         жылдарға арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу <*>

5.3.12.  "Азық-түлiк         Қазақстан        ДСМ,     2003
         шикiзатының және    Республикасы     ҚОҚМ     жылдың
         тамақ өнiмдерiнiң   Заңының                   II
         сапасымен           жобасы                    тоқсаны
         қауiпсiздiгi туралы"
         Қазақстан
         Республикасы
         Заңының жобасын
         әзiрлеу <*<

5.3.13.  Қазақстан           Қазақстан        ДСМ      2003
         Республикасында     Республикасы-             жылдың
         туберкулезге қарсы  ның Yкiметi               ІІІ
         күрестi күшейту     қаулысының                тоқсаны";
         жөнiндегi           жобасы
         2004-2006
         жылдарға арналған
         бағдарламаны
         әзiрлеу <*>
___________________________________________________________________
                   5.4. Мәдениет
___________________________________________________________________
Тарихи-мәдени мұраларды сақтау және өркендету, кәсіби өнер мен
халық шығармашылығының дамуы жағдайларын қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
5.4.1. Тарихи-мәдени мұралар   Қазақстан        МАКМ   2003 жылдың
       ескерткіштерiн сақтау   Республикасының         ІІІ тоқсаны
       жөнiндегi бiрiншi       Үкіметі
       кезектегі шаралар       қаулысының
       бағдарламасын әзiрлеу   жобасы

5.4.2. Шетел мемлекеттерінің   Қазақстан        МАКМ    2004 жыл
       мұрағаттары мен ғылыми  Республикасының
       мекемелерiнен Қазақстан Үкіметі
       Республикасы үшiн       қаулысының
       тарихи құндылығы бар,   жобасы
       15-20-ғасырлардағы
       Қазақстан тарихы
       бойынша құжаттардың
       көшiрмелерін iздестiру
       және сатып алу
       жөнiндегi
       бағдарламаны әзiрлеу

5.4.3. Қазақстан Республика.   Қазақстан        МАКМ    2002 жылдың
       сында мәдениет пен      Республикасының          ІІІ тоқсаны
       өнердi дамыту           Үкіметі
       тұжырымдамасын әзiрлеу  қаулысының
                               жобасы

5.4.4. "Мәдениет туралы"       Қазақстан        МАКМ    2003 жылдың
       Қазақстан Республика.   Республикасының          ІІ тоқсаны
       сының Заң жобасын       Заң жобасы
       әзірлеу

5.4.5. Қазақстан Республика.   Қазақстан        МАКМ    2002 жылдың
       сының мерейтой және     Республикасының          ІV тоқсаны
       атаулы күндерінің       Үкіметі
       2003-2004 жылдарға      қаулысының
       арналған тізбесін       жобасы
       әзірлеу
___________________________________________________________________
Мемлекеттiк басқару саласында мемлекеттiк тілдiң позицияларын
нығайту, этникалық топтардың тілдерін дамыту үшін қолайлы
жағдайлар жасау; шет елдердегі қазақ диаспорасының мәдени, рухани
және тілдік қажеттілігін қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
5.4.6. Қазақстан              Қазақстан       МАКМ, ӘдМ 2003 жылдың
       Республикасындағы      Республикасының           IV тоқсаны
       мемлекеттік            Үкіметі
       терминологиялық        қаулысының
       жұмыстың               жобасы
       тұжырымдамасын әзiрлеу

5.4.7. Қазақстан              Қазақстан       МАКМ       2004 жыл
       Республикасындағы      Республикасының
       мемлекеттiк            Үкіметі
       ономастикалық          қаулысының
       жұмыстың               жобасы
       тұжырымдамасын
       әзiрлеу

5.4.8. Қазақтардың II          Қазақстан       МАКМ,    2002 жылдың
       Дүниежүзілiк құрылтайын Республикасының облыстар.ІІІ тоқсаны
       өткiзу                  Үкіметі         дың,
                               қаулысының      Астана
                               жобасы          және
                                               Алматы
                                               қалалар.
                                               ының
                                               әкімдері

5.4.9. Шет елдерде тұратын     Қазақстан     МАКМ, КДА, 2003 жылдың
       отандастарды қолдаудың  Республика.   СІМ        ІІІ тоқсаны
       2004-2006 жылдарға      сының Үкіметі
       арналған бағдарламасын  қаулысының
       әзiрлеу                 жобасы
___________________________________________________________________
Бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi қалыптастыру және дамыту, БАҚ-тың
тиімді қызметін қамтамасыз ету және телерадио хабарларын тарату
инфрақұрылымын дамыту
___________________________________________________________________
5.4.10. Қазақстан Республика.  Қазақстан     МАКМ      2002 жылдың
        сында таратылатын      Республикасы.           ІІ тоқсаны
        шетелдік бұқаралық     ның Үкіметі
        ақпарат құралдарын     қаулысының
        есепке алу ережесiн    жобасы
        әзiрлеу
___________________________________________________________________
Жастардың әлеуетiн ашу, олардың әлеуметтік мәнi бар және қоғамға
пайдалы бастамаларын қолдау, жас ұрпаққа адамгершілік және
патриоттық тәрбие беру үшін жағдайлар жасау
___________________________________________________________________
5.4.11. Жастар саясатының      Қазақстан     МАКМ      2002 жылдың
        бағдарламасын әзiрлеу  Республикасының         ІV тоқсаны
                               Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

5.4.12.  Қазақстан             Қазақстан      МАҚКМ     2003
         Республикасында       Республикасы-            жылдың
         телерадио             ның                      III
         хабарларын            Yкiметi                  тоқсаны
         дамытудың             қаулысының
         2004-2005             жобасы
         жылдарға арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу <*>
_________________________________________________________________
          5.5. Спорт, туризм және салауатты өмiр салты <*>
___________________________________________________________________
5.5.1. Алматы қаласының тау    Қазақстан      ТурСА    2003 жылдың
       етегiнде қажетті спорт  Республикасының         ІV тоқсаны
       ғимараттары кешенімен   Үкіметі
       олимпиялық спорт        қаулысының
       базасын салу            жобасы
       мүмкіндігін қарау

5.5.2. Қазақстан               Қазақстан       ТурСА   2002 жылдың
       Республикасының         Республикасының         ІІ тоқсаны
       құрама командаларын     Үкіметі
       Тәуелсiз Мемлекеттер    қаулысының
       Достастығының, Балтық   жобасы
       елдерiнiң және Ресей
       аймақтарының
       халықаралық спорттық
       жас өспiрiмдер
       ойындарына дайындауды
       және қатысуын
       қамтамасыз ету

5.5.3. Тәуелсiз Мемлекеттер    Қазақстан       ТурСА   2003 жылдың
       Достастығына қатысушы   Республикасының         ІІІ тоқсаны
       елдердің халықаралық    Үкіметі
       спорт ойындарын өткізу  қаулысының
                               жобасы

5.5.4. Мынадай республикалық   Нормативтік     ТурСА   Күнтізбелік
       кешендi спорттық        құқықтық                жоспарларға
       iс-шаралар өткiзудi     кесімдердің             сәйкес
       қамтамасыз ету:         жобалары
       - Қазақстан Республикасы
       халықтарының қысқы және
       жазғы спартакиадалары;
       - республикалық
       паралимпиялық ойындар;
       - спорттың ұлттық түрлерi
       мен халықтық ойындар
       бойынша республикалық
       спартакиадалар

5.5.5. Туристік саланы         Қазақстан        ТурСА  2002 жылдың
       дамытудың бағдарламасын Республикасының         ІІ тоқсаны
       әзiрлеу                 Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы
___________________________________________________________________
                5.6. Жұмыспен қамту және еңбек
___________________________________________________________________
5.6.1. "Қазақстан Республикасын. Қазақстан     ЕХҚМ    2002 жылдың
       дағы еңбек туралы"        Республикасының       IV тоқсаны
       Қазақстан Республикасының Заң жобасы
       Заңына өзгерiстер мен
       толықтырулар енгізу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

5.6.2. "Еңбек қауіпсiздігі және  Қазақстан      ЕХҚМ   2002 жылдың
       оны қорғау туралы"        Республикасының       ІІІ тоқсаны
       Қазақстан Республикасының Заң жобасы
       Заң жобасын әзiрлеу

5.6.3. Қазақстан Республикасы   Тұжырымдаманың  ЕХҚМ,  2003 жылдың
       Еңбек кодексінің         жобасы          ӘдМ    ІІІ тоқсаны
       тұжырымдамасын әзiрлеу

5.6.4. Қазақстан Республикасы   Қазақстан       ЕХҚМ,  2004 жыл
       Еңбек кодексiнің жобасын Республикасы    ӘдМ
       әзiрлеу                  Кодексінің
                                жобасы
___________________________________________________________________
Тиiмдi жұмыс істейтiн еңбек рыногын дамыту. Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге жәрдемдесу
___________________________________________________________________
5.6.5. Қазақстан Республикасының  Қазақстан      ЕХҚМ   Жыл сайын,
       аумағында еңбек қызметін   Республикасының       І тоқсан
       жүзеге асыру үшiн шетелдік Үкіметі
       жұмыс күшін тартуға        қаулысының
       квоталар белгілеу          жобасы

5.6.6. Жұмыс берушiлерге          Қазақстан      ЕХҚМ  2002 жылдың
       Қазақстан Республикасына   Республикасының      IV тоқсаны
       шетелдiк жұмыс күшiн       Үкіметі
       тартуға рұқсат және        қаулысының
       шетелдiк жұмыс күшiн       жобасы
       тартуға және жұмыс
       күшiн Қазақстан
       Республикасынан шетелге
       әкетуге байланысты
       қызметке лицензиялар
       берудiң қолданылып жүрген
       ережесiне өзгерiстер
       енгiзу
___________________________________________________________________
                   5.7. Әлеуметтік қорғау
___________________________________________________________________
5.7.1. Қазақстан Республикасында  Қазақстан    ЭБЖМ,   2002 жылдың
       кедейлiктi азайту жөнiнде  Республика. мүдделі  ІІІ тоқсаны
       2003-2005 жылдарға         сының       министр.
       арналған бағдарлама        Үкіметі     ліктер
       әзiрлеу <*>                қаулысының  мен агент.
                                  жобасы      тіктер
___________________________________________________________________
Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін одан әрі жетілдіру
___________________________________________________________________
5.7.2. Мемлекеттiк бюджеттің  Қазақстан       ЕХҚМ, БҒМ, 2004 жыл
       есебiнен ұсталатын     Республикасының ДСМ, ЭБЖМ,
       қызметкерлердiң        Заң жобасы      ҚарМ, МҚА
       еңбегіне ақы төлеу                     (келісім
       мәселелерiн салалық                    бойынша)
       реттеуден оны
       азаматтық қызмет
       туралы бiрыңғай
       заңнаманың шеңберiнде
       реттеуге көшуді,
       кейбiр заңнамалық
       кесiмдерге тиiсті
       өзгерiстер енгiзуді
       қамтамасыз ету

5.7.3. Зейнетақылардың ең аз  Қазақстан       ЕХҚМ       Жыл сайын
       мөлшерлерiнiң ең       Республикасының
       төменгi күнкөрiс       Үкіметі
       деңгейiне жақындап     қаулысының
       келе жатқанын ескере   жобасы
       отырып, зейнетақы
       төлемдерiнiң мөлшерiн
       арттыруды қамтамасыз
       ету

5.7.4. "Мүгедектердi әлеумет. Қазақстан    ЕХҚМ, ЭБЖМ, 2003 жылдың
       тік қорғау туралы"     Республика.  ДСМ, БҒМ,   IV тоқсаны
       Қазақстан Республика.  сының Заң    ТурСА
       сының Заң жобасын      жобасы
       әзiрлеу

5.7.5. Халықты (балалы        Қазақстан    ЕХҚМ, ЭБЖД, 2003 жылдың
       отбасыларын және       Республика.  ДСМ, КДА,   IV тоқсаны
       басқаларды) әлеуметтік сының Заң    ОӘІҰК
       қолдаудың қосымша      жобасы       (келісім
       нысандарын одан әрі                  бойынша)
       жетілдiрудi жүргiзу

5.7.6. Мiндеттi әлеуметтiк    Қазақстан        ЕХҚМ,   2003 жылдың
       сақтандыру жүйесiн     Республикасының Ұлттық   IV тоқсаны
       енгiзу                 Заң жобасы       Банк
                                              (келісім
                                              бойынша)
___________________________________________________________________
                      6. Нақты сектор
___________________________________________________________________
6.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан   ИСМ, ЭМРМ,  2003 жылдың
     индустриялық саясатының   Республика. АШМ, облыс. І тоқсаны
     2010 жылға дейiнгi        сының       тардың,
     тұжырымдамасын әзiрлеу    Үкіметі     Астана және
                               қаулысының  Алматы
                               жобасы      қалаларының
                                           әкімдері

6.2. Шамалар бiрлiктерінің    Қазақстан   ИСМ, орталық 2003 жылдың
     эталондық базасын        Республика. және         ІІ тоқсаны
     дамытудың 2004-2006      сының       жергілікті
     жылдарға арналған        Үкіметі     атқарушы
     бағдарламасын әзiрлеу    қаулысының  органдар
                              жобасы

6.3. 2004-2006                Қазақстан     ИСМ           2003
     жылдарға                 Республикасы-               жылдың
     арналған "Сапа"          ның Yкiметi                 ІІІ
     бағдарламасын            қаулысының                  тоқсаны
     әзiрлеу <*>              жобасы

6.4. Стандарттау мен                        ИСМ,          2003
     сертификаттау-           Қазақстан     орталық       жылдың
     дың ұлттық жүйе-         Республикасы- және          III
     сiн дамытудың            ның Yкiметi   жергiлiктi    тоқсаны
     2004-2005 жыл-           қаулысының    атқарушы
     дарға арналған           жобасы        органдар
     бағдарламасын
     әзiрлеу <*>
___________________________________________________________________
            6.1. Минералдық-шикізаттық кешен
___________________________________________________________________
6.1.1. Елдің минералдық-      Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ    2002 жылдың
       шикiзаттық кешенiнің   Республика.              IV тоқсаны
       ресурстық базасын      сының Үкіметі
       дамытудың 2003-2010    қаулысының
       жылдарға арналған      жобасы
       бағдарламасын әзiрлеу
       (1-кезең - 2003-2005
       жж., 2-кезең -
       2006-2010 жж.)

6.1.2. Қазақстан Республика.  Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ    2002 жылдың
       сының жер қойнауын     Республика.              ІV тоқсаны
       пайдалану мониторинг.  сының Үкіметі
       iнің Бiрыңғай          қаулысының
       мемлекеттiк жүйесiн    жобасы
       құру тәртібін әзірлеу

6.1.3. Қазақстан Республика.  Қазақстан   ЭМРМ,        2003 жылдың
       сының газ саласын      Республика. облыстардың, ІІ тоқсаны
       дамыту бағдарламасын   сының       Астана және
       әзірлеу                Үкіметі     Алматы
                              қаулысының  қалаларының
                              жобасы      әкімдері,
                                          "ҚазМұнайГаз"
                                          ҰК ЖАҚ

6.1.4. Каспий теңiзi           Қазақстан   ЭМРМ, ККМ,  2003 жылдың
       қайраңының қазақстандық Республика. ҚОҚМ,       I тоқсаны
       бөлігін игерудiң        сының       Маңғыстау
       2003-2005 жылдарға      Үкіметі     және Атырау
       (I кезең)               қаулысының  облыстарының
       арналған бағдарламасын  жобасы      әкімдері,
       әзiрлеу                             "ҚазМұнайГаз"
                                           ҰК ЖАҚ

6.1.5. Қазақстан               Нормативтiк  ЭБЖМ,        2003
       Республикасында         құқықтық     ТМРБҚА,      жылдың
       табиғи газды            кесімнің     ӘдМ          І тоқсаны
       жеткiзу,                жобасы                      
       тасымалдау және
       сату ережесiн,
       Сығымдалған
       көмiрсутегi
       газдарын жеткiзу,
       тасымалдау және
       пайдалану
       ережесiн әзiрлеу <*>

6.1.6. Қазақстан               Қазақстан     ЭБЖМ         2003
       Республикасының         Республикасы-              жылдың
       уран өнеркәсiбiн        ның Yкiметi                ІІІ
       дамытудың               қаулысының                 тоқсаны
       2004-2030               жобасы
       жылдарға
       арналған
       бағдарламасын
       әзiрлеу (І кезең-
       2004-2006
       жылдар) <*>
___________________________________________________________________
        6.2. Электр энергетикасы және көмір өнеркәсібі
___________________________________________________________________
6.2.1. Энергия сақтау жөнiн-   Қазақстан   ЭМРМ, ҚОҚМ, 2004 жылдың
       дегi 2005-2015 жылдарға Республика. ККМ,        ІІI тоқсаны
       арналған бағдарлама     сының       облыстардың,
       әзiрлеу (1-кезең        Үкіметі     Астана және
       - 2005-2007 жылдар)<*>  қаулысының  Алматы
                               жобасы      қалаларының
                                           әкімдері

6.2.2. Қазақстан Республика.   Қазақстан   ЭМРМ        2003 жылдың
       сының атом энергетика.  Республика.             ІІІ тоқсаны
       сын дамытудың 2004-2030 сының Үкіметі
       жылдарға арналған       қаулысының
       (1 кезең - 2004-2006    жобасы
       жж.) бағдарламасын
       әзiрлеу
___________________________________________________________________
                    6.3. Өңдеуші өнеркәсіп
___________________________________________________________________
6.3.1. <*>

6.3.2.  Қазақстан           Қазақстан      ЭMPM        2003
        Республикасы        Республикасы-              жылдың
        өнеркәсiбiнiң       ның Үкiметi                III
        мұнай-химия         қаулысының                 тоқсаны
        саласын             жобасы
        дамытудың
        2004-2010
        жылдарға
        арналған
        бағдарламасын
        әзiрлеу (1 кезең
        - 2004-2005
        жылдар) <*>

6.3.3. <*>
___________________________________________________________________
                        6.4. <*>
___________________________________________________________________
6.4.1. <*>
___________________________________________________________________
                 6.5. Шағын және орташа бизнес
___________________________________________________________________
6.5.1. Шағын кәсіпкерлiктi    Қазақстан       ИСМ    2002 жылдың
       дамытудың және         Республикасының        IV тоқсаны
       қолдаудың 2003-2005    Президентi
       жылдарға арналған      Жарлығының
       мемлекеттік            жобасы
       бағдарламасын <*>
6.5.2. "Шағын кәсiпкерлiкті  Қазақстан      ИСМ, ҚарМ,  2002 жылдың
       дамыту қоры" ЖАҚ-ын   Республикасының "ШКДҚ" ЖАҚ ІІІ тоқсаны
       кредит институты      Үкіметі
       ретінде нығайту       қаулысының
       және Қазақстан        жобасы
       аймақтарында оның
       филиалдарын құру
       мақсатында
       капиталдандыруды
       жүргiзу
6.5.3. Әрбiр салалық         Нормативтік    ИСМ,       2002 жылдың
       министрлiктің         кесімдердің    салалық    ІІ тоқсаны
       (агенттіктің) жанынан жобалары       министрлік.
       шағын және орташа                    тер мен
       бизнеспен өзара                      агенттіктер
       iс-қимыл
       мәселелерi жөнiндегi
       сараптамалық кеңестер
       құру
6.5.4. Кәсiпкерлер           Нормативтік    ИСМ,        2002-2004
       бiрлестіктерiнiң      кесімдердің    министрлік.  жылдар
       дамудың салалық       жобалары       тер, агент.
       (секторальдық) бағ.                  тіктер
       дарламаларын,
       нормативтiк құқықтық
       кесiмдердiң жобаларын
       әзiрлеуге қатысуын
       қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
               6.6. Ғылыми-технологиялық саясат
___________________________________________________________________
6.6.1. "Инновациялық         Қазақстан       БҒМ       2002 жылдың
       өндiрiстердi ғылыми-  Республикасының           ІІ тоқсаны
       техникалық қамтамасыз Үкіметі
       ету" 2003-2005        қаулысының
       жылдарға арналған     жобасы
       бағдарламасын әзiрлеу

6.6.2. "Қазақстан Республи.  Қазақстан       БҒМ, ИСМ  2002 жылдың
       касының металлургия   Республикасының           ІІ тоқсаны
       кешенiнде төртiнші-   Үкіметі
       бесiншi қайта бөлiс   қаулысының
       өндiрiстерiн құруды   жобасы
       ғылыми-техникалық
       қамтамасыз ету"
       2003-2005 жылдарға
       арналған
       бағдарламасын әзiрлеу

6.6.3. Аймақтардың             Қазақстан    БҒМ,         2003-2004
       әлеуметтiк-экономикалық Республика.  облыстардың, жылдардың
       дамуын ғылыми-техника.  сының        Астана және ІІI тоқсаны
       лық қамтамасыз ету      Үкіметі      Алматы
       бағдарламасын әзірлеу   қаулыларының қалаларының
                               жобалары     әкімдері

6.6.4. Ақпараттық технологиялар Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ, 2002 жылдың
       паркінің қалыптасуын     Республика. БҒМ, ККМ,  ІV тоқсаны
       және дамуын қамтамасыз   сының       ҚарМ
       ету                      Президенті
                                Жарлығының
                                жобасы

Р/с!        Іс-шара          !Аяқтау нысаны! Орындауға ! Орындау
N  !                         !             ! жауаптылар! мерзімі
___________________________________________________________________
1 !          2              !      3      !     4     !    5
___________________________________________________________________
                     7. Көлік инфрақұрылымы
___________________________________________________________________
7.1. <*>

7.2. Қазақстан Республикасының Қазақстан         ККМ    2004 жылдың
     Әуе кодексiн әзiрлеу      Республикасы             ІІ тоқсаны
                               Кодексінің
                               жобасы

7.3. <*>

7.4. "Автомобиль көлігі        Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     туралы" Қазақстан         Республикасының          ІІ тоқсаны
     Республикасының Заң       Заң жобасы
     жобасын әзiрлеу

7.5. "Электрондық құжат және   Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     электрондық санмен таңба  Республикасының          ІІІ тоқсаны
     туралы" Қазақстан         Заң жобасы
     Республикасының Заң
     жобасын әзiрлеу

7.6. "Ақпараттандыру туралы"   Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     Қазақстан Республикасының Республикасының          ІІІ тоқсаны
     Заң жобасын әзiрлеу       Заң жобасы

7.7. "Байланыс туралы"         Қазақстан         ККМ    2003 жылдың
     Қазақстан Республикасының Республикасының          І тоқсаны
     Заңына өзгерiстер мен     Заң жобасы
     толықтырулар енгiзу
     туралы" Қазақстан
     Республикасының Заң
     жобасын әзiрлеу

7.8. "Iшкi су көлiгi туралы"   Қазақстан         ККМ    2004 жылдың
     Қазақстан Республикасының Республикасының          І тоқсаны
     Заң жобасын әзiрлеу       Заң жобасы

7.9. "Транзиттік               Қазақстан         ККМ    2004 жылдың
     (мультимодальдық)         Республикасының          ІІ тоқсаны
     тасымалдаулар туралы"     Заң жобасы
     Қазақстан Республикасының
     Заң жобасын әзiрлеу

7.10. Азаматтық авиация саласын Қазақстан        ККМ    2002 жылдың
      дамытудың 2003-2005       Республикасының         ІIІ тоқсаны
      жылдарға арналған         Үкіметі
      бағдарламасын әзiрлеу     қаулысының
                                жобасы

7.11. <*>

7.12. Телекоммуникациялар      Қазақстан        ККМ,    2002 жылдың
      саласын дамыту           Республикасының  "Қазақ. ІІІ тоқсаны
      бағдарламасын әзірлеу    Үкіметі          телеком"
                               қаулысының       ААҚ
                               жобасы           (келісім
                                                бойынша)

7.13. Электрондық құжат        Қазақстан      МАКМ, ККМ 2002 жылдың
      айналымының ережесiн     Республикасының          ІV тоқсаны
      әзiрлеу                  Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

7.14 Ұлттық теңiз              Қазақстан      ККМ, TMPA,   2003
     сауда флотын              Республикасы-  "Қазтеңiз-   жылдың
     құрудың 2004-             ның Yкiметi    көлiкфлоты"  III
     2006 жылдарға             қаулысының     ҰТБК" ЖАҚ    тоқсаны
     арналған                  жобасы        (келiсiм
     бағдарламасын                            бойынша),
     әзiрлеу <*>                              "Қаз Мұнай-
                                              Газ" ҰК ЖАҚ
                                              (келiсiм
                                               бойынша)
___________________________________________________________________
                      8. Ауыл шаруашылығы
___________________________________________________________________
8.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан      АШМ, ИСМ, 2002 жылдың
     2003-2005 жылдарға        Республикасының БҒМ, ДСМ ІІ тоқсаны
     арналған Мемлекеттік      Президенті
     агроазық-түлiк            Жарлығының
     бағдарламасын әзiрлеу     жобасы

8.2. Асыл тұқымды мал          Қазақстан      АШМ       Жыл сайын,
     өсiру iсiн сақтау         Республикасының           І тоқсан
     және дамыту <*>              Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

8.3. <*>

8.4. Мал өнiмдерiн сатып алу,   Қазақстан        АШМ     Жыл сайын,
     қайта өңдеу және экспортқа Республикасының          І тоқсан
     шығару үшiн "Мал өнiмдерi  Үкіметі
     корпорациясы" ЖАҚ-ты       қаулысының
     кредиттеу                  жобасы

8.5. Жергілікті бюджеттерді     Қазақстан        АШМ     Жыл сайын,
     көктемгі дала және егін    Республикасының          І тоқсан
     жинау жұмыстарын           Үкіметі
     өткiзудi ұйымдастыруға     қаулысының
     кредиттеу                  жобасы

8.6. Ауыл шаруашылығы           Қазақстан        АШМ     Жыл сайын,
     тауарларын өндiрушiлердi   Республикасының          І тоқсан
     ауыл шаруашылығы           Үкіметі
     техникасымен неғұрлым      қаулысының
     толық қамтамасыз ету үшін  жобасы
     лизингтік қаражат көлемiн
     ұлғайту

8.7. Ауыл шаруашылығы           Қазақстан        АШМ    2002 жылдың
     тауарларын өндірушілерді   Республикасының         І тоқсаны
     ауыл шаруашылығы техника.  Үкіметі
     сымен, технологиялық       қаулысының
     жабдықтармен қамтамасыз    жобасы
     ету үшін оларды қолдау,
     сервис-орталықтар арқылы
     қажетті қызметтер кешенін
     көрсету шараларын әзiрлеу

8.8. Импорттың жоғары үлесіне   Қазақстан        АШМ,    Жыл сайын,
     ие ауыл шаруашылығы        Республикасының  ЭБЖМ    І тоқсан
     өнiмдерiн қайта өңдеу      Үкіметі
     кәсiпорындарын мемлекеттік қаулыларының
     қолдауды қамтамасыз ету    жобалары
     (қоюлатылған сүт, сары
     май, ет және жемiс-көкөнiс
     консервiлерi, балалар
     тағамы, концентрацияланған
     ұнтақтардың таза шырындары,
     өсiмдiк майы)

8.9. Мемлекеттiк азық-түлiктік  Қазақстан        АШМ,    Жыл сайын,
     астық ресурстарын жаңарту  Республикасының  "Азық-  І тоқсан
     үшiн бюджеттік             Үкіметі          түлік
     бағдарламалар шеңберiнде   қаулысының      корпорациясы"
     астықты мемлекеттiк сатып  жобасы          ЖАҚ (келісім
     алуды жүргізу                               бойынша)

8.10. Тамақ өнiмдерінің қажетті Нормативтік   БҒМ, ДСМ, 2002 жылдың
      номенклатурасы бойынша    құқықтық         АШМ    ІІI тоқсаны
      ұлттық тұтыну             кесімнің
      нормасын әзiрлеу          жобасы
___________________________________________________________________
                         9. Сауда саясаты
                         9.1. Сыртқы сауда
___________________________________________________________________
9.1.1. Тауарлар экспортын жанама Қазақстан    ИСМ, АШМ, 2002 жылдың
       реттеу шаралары жөнiнде   Республика.  ЭБЖМ, ККМ, ІІ тоқсаны
       тұжырымдама әзiрлеу       сының Үкіметі   ҚарМ
                                 қаулысының
                                 жобасы

9.1.2. Экономиканы әртараптан.   Қазақстан    ИСМ, АШМ,   Тұрақты
       дыруға және Еуразиялық    Республика.  ЭБЖМ, ҚарМ,
       экономикалық қоғамдастық. сының Үкі.   ЭМРМ, СІМ,
       қа (ЕурАзЭҚ және ТМД)     меті қаулы.  ККМ, КБА,
       қатысушы мемлекеттердiң   ларының      ТМБҚЖА
       жалпы кедендiк тарифiнiң  жобалары
       негіздерін қалыптастыруға (ЕурАзЭС
       бағытталған импорттық     Интеграциялық
       кедендiк тарифтердi       комитетімен
       қалыптастыруды жалғастыру келісім
                                 бойынша)

9.1.3. Қазақстан Республикасының Қазақстан    ИСМ, СІМ   Жыл сайын,
       ДСҰ-ға кiруi жөнiнде      Республикасының         IV тоқсан
       көп және екi жақты        Үкіметіне
       келiссөздер жүргiзу       ақпарат

9.1.4. Тауарлар (жұмыстар, қызмет Нормативтік ИСМ, КБА,   Тұрақты
       көрсетулер) экспорты мен   құқықтық    ҚарМ, ҚорМ,
       импортын лицензиялау және  кесімдердің ДСМ, ҚОҚМ,
       экспорттық бақылау         жобалары    АШМ, ҰҚК
       саласындағы нормативтiк                (келісім
       құқықтық базаны жетiлдiру              бойынша)
___________________________________________________________________
                         9.2. Ішкі сауда
___________________________________________________________________
9.2.1. Ішкi сауданы реттеу        Нормативтік  ИСМ, ДСМ, 2002-2003
       жөнiнде нормативтiк        құқықтық     ТМБҚЖА,    жылдар
       құқықтық кесiмдер әзiрлеу  кесімдердің  ҚарМ, ІІМ
                                  жобалары
___________________________________________________________________
10. Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, құқықтық тәртіпті
нығайту және қылмысқа қарсы күрес
___________________________________________________________________
10.1. Қазақстан Республикасының  Нормативтік     ІІМ    2002 жылдың
      Iшкi iстер министрлiгінiң  құқықтық               ІІ тоқсаны
      iшкi әскерлерiн            кесімнің
      реформалаудың 2003-2005    жобасы
      жылдарға арналған
      бағдарламасын әзiрлеу

10.2. Қазақстан Республикасында Қазақстан     ІІМ, Бас  2002 жылдың
      құқық бұзушылықтың алдын  Республика. прокуратура ІІІ тоқсаны
      алудың және қылмыспен     сының Үкі.    (келісім
      күрестiң 2003-2004        меті қаулы.   бойынша),
      жылдарға арналған         сының жобасы    ҰҚК
      бағдарламасын әзiрлеу                   (келісім
                                              бойынша),
                                              КБА, БҒМ,
                                              МАКМ, ДСМ,
                                              ҚарМ, ҚПА,
                                              облыстардың,
                                              Астана және
                                              Алматы
                                              қалаларының
                                              әкімдері

10.3. Қылмыстық-атқарушылық     Қазақстан     ӘдМ, ЭБЖМ   2003-2004
      инспекциялардың және      Республика.               жылдардың
      баламалы жазаның түрін    сының Үкiметі             III тоқсаны
      енгізуге байланысты       қаулысының
      бақылаушылар құрамының    жобасы
      штат санын ұлғайту

10.4. Есiрткiге тәуелдi         Нормативтік   ӘдМ, ДСМ    2003 жыл
      адамдарды, соның ішiнде   құқықтық
      кәмелетке толмағандарды   кесiмнiң
      дәрiгерлiк-әлеуметтік     жобасы
      сауықтыру аймақтық
      орталықтарын ашу,
      наркологиялық
      диспансерлердiң санын
      ұлғайту

10.5. Түзеу мекемелерiнде жалпы Нормативтік   ӘдМ, БҒМ   2003-2004
      кәсiптік бiлiм беретін    құқықтық                   жылдар
      мектептер ашу             кесiмнiң
                                жобасы

10.6. Инженерлік-техникалық     Нормативтік   ІІМ, ҰҚК  2003 жылдың
      (саперлiк) бөлiмшелер     құқықтық      (келісім   І тоқсаны
      құру және арнаулы         кесiмдердiң   бойынша),
      мемлекеттiк органдардың   жобалары      ТЖА, ҚорМ,
      қойылған немесе табылған                ПКҚ (келісім
      жарылғыш құрылғылар туралы              бойынша)
      хабарларға үн қату
      кезiндегі өзара iс-қимыл
      тәртібiн әзiрлеу

10.7. "Қазақстан Республикасын. Қазақстан      ҚорМ,    2002 жылдың
      дағы баламалы қызмет      Республикасы.  мүдделі  ІV тоқсаны
      туралы" Қазақстан         ның Заң жобасы мемлекет.
      Республикасының Заң                      тік
      жобасын әзiрлеу                          органдар

10.8. Қылмыстық-атқару          Қазақстан      ӘдМ      2003
      жүйесiн одан әрi          Республикасы            жылдың
      дамытудың                 Заңының                 III
      2004-2006                 жобасы                  тоқсаны
      жылдарға арналған
      бағдарламасын
      әзiрлеу <*>

10.9. Қазақстан                 Қазақстан      ӘдМ      2003
      Республикасында           Республикасы            жылдың
      нашақорлыққа              Заңының                 ІІІ
      және есiрткi              жобасы                  тоқсаны
      бизнесiне қарсы
      күрестiң
      2004-2005
      жылдарға арналған
      бағдарламасын
      әзiрлеу <*>

10.10. Қылмыстық                Нормативтiк    СIМ      2003
       қызметтен түсетiн        құқықтық                жылдың
       кiрiстердi               кесiмнiң                ІІІ
       заңдастыру,              жобасы                  тоқсаны
       анықтау, алу және
       тәркiлеу туралы
       Еуропа
       Конвенциясына
       қосылу <*>

10.11. "Заңсыз жолмен           Қазақстан      ҚПА,     2004
       алынған кірістерді       Республикасы   Ұлттық   жылдың
       жария етуге              Заңының        Банк     ІV
       (заңдастыруға)           жобасы         (келісім тоқсаны
       қарсы әрекет                            бойынша)
       туралы"
       Қазақстан
       Республикасы
       Заңының жобасын
       әзірлеу <*>
___________________________________________________________________
        11. Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамды топтастыру
___________________________________________________________________
11.1. Үкiметтік емес ұйымдарды  Қазақстан      МАКМ     2002 жылдың
      мемлекеттiк қолдау        Республикасының         ІV тоқсаны
      бағдарламасын әзiрлеу     Үкіметі
                                қаулысының
                                жобасы

11.2. "Мемлекеттiк әлеуметтiк   Қазақстан      МАКМ     2003 жылдың
      тапсырыс туралы"          Республикасының         ІI тоқсаны
      Қазақстан Республикасының Заң жобасы
      Заң жобасын әзiрлеу

11.3. Жыл сайын Қазақстан       Қазақстан      МАКМ      Жыл сайын
      халықтары Ассамблеясының  Республикасының
      сессиясын өткiзу          Үкіметі
                                қаулысының
                                жобасы

      Ескертпе. Әріптік қысқарған атаулардың толық жазылуы:

ІІМ                          - Iшкi iстер министрлiгi
ДСМ                          - Денсаулық сақтау министрлігі
ИСМ                          - Индустрия және сауда министрлігі
СІМ                          - Сыртқы iстер министрлiгi
МАКМ                         - Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
                               келісім министрлігі
БҒМ                          - Білім және ғылым министрлігі
ҚорМ                         - Қорғаныс министрлiгі
ҚОҚМ                         - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
АШМ                          - Ауыл шаруашылығы министрлігі
ККМ                          - Көлік және коммуникациялар
                               министрлігі
ЕХҚМ                         - Еңбек және халықты әлеуметтік
                               қорғау министрлігі
ҚарМ                         - Қаржы министрлігі
ЭМРМ                         - Энергетика және минералдық
                               ресурстар министрлігі
ЭБЖМ                         - Экономика және бюджеттік жоспарлау
                               министрлігі
ӘдМ                          - Әділет министрлігі
МҚА                          - Мемлекеттік қызмет істері
                               жөніндегі агенттік
МСА                          - Мемлекеттік сатып алу жөніндегі
                               агенттік
ЖРА                          - Жер ресурстарын басқару жөніндегі
                               агенттік
КДА                          - Көші-қон және демография жөніндегі
                               агенттігі
ТМРБҚА                       - Табиғи монополияларды реттеу және
                               бәсекелестікті қорғау жөніндегі
                               агенттік
СА                           - Статистика жөніндегі агенттік
ТурСА                        - Туризм және спорт жөніндегі агенттік
ҚБА                          - Кедендік бақылау агенттігі
ТЖА                          - Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік
ҚПА                          - Қаржы полициясы агенттігі
Баспрокуратура               - Бас прокуратура
ҰҚК                          - Ұлттық қауiпсiздiк комитеті
Ұлттықбанк                   - Ұлттық банк
ОӘІҰК                        - Отбасы және әйелдер істері жөніндегі
                               ұлттық комиссия
ПКҚ                          - Қазақстан Республикасы Президентінің
                               Күзет қызметі
Есеп комитеті                - Республикалық бюджеттің орындалуын
                               бақылау жөніндегі есеп комитеті
"ҚазМұнайГаз" ҰК ЖАҚ         - "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
                               жабық акционерлік қоғамы
"ШКДҚ" ЖАҚ                   - "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры"
                                жабық акционерлік қоғамы
"Қазтеңiзкөлiкфлоты"         - "Ұлттық теңіз кеме қатынасы
ҰТКК ЖАҚ                        компаниясы" жабық акционерлік қоғамы
"Азық-түлiккорпорациясы"     - "Азық-түлiккорпорациясы" жабық
ЖАҚ                            акционерлік қоғамы
"Қазтелеком" ААҚ             - "Қазтелеком" жабық акционерлік қоғамы

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 24 сәуiрдегi       
N 470 қаулысына           
қосымша                

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
күшi жойылған кейбiр шешімдерiнiң
ТIЗБЕСI

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 13-14, 140-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 9 ақпандағы кеңейтiлген мәжiлiсiнде айтылған тапсырмаларын орындау жөнiндегі iс-шаралардың жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 29 ақпандағы N 327  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 9-10, 118-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 944 қаулысы 1-тармағының 3) тармақшасы.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 220 және 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 шiлдедегі N 1007 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 шiлдедегi N 1103 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізiлетiн өзгерiстер мен толықтырудың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 30, 372-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 17 тамыздағы N 1269 қаулысының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 36-37, 431-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 12 ақпандағы N 220 және 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 27 қыркүйектегі N 1462 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 41, 472-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 220 және 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулыларына өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 19 қазандағы N 1572 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 43, 507-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 17 қарашадағы N 1732 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 49-50, 570-құжат).

      10. "2001 - 2005 жылдарға арналған Республикалық "Сапа" бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 мамырдағы N 590 қаулысының 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 16, 209-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2001 жылғы 13 сәуiрдегі кеңесте берген тапсырмаларын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 3 мамырдағы N 601 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 16, 214-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасының шамалар бiрліктерінің эталондық базасын дамытудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 10 мамырдағы N 614 қаулысының 1-тармағы.

      13. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 19 қарашадағы N 1180 және 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулыларына толықтыру мен өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 тамыздағы N 1108 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

      14. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 3 мамырдағы N 601 қаулысына өзгерiс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 18 қазандағы N 1338 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 36-37, 465-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу және олардың күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 28 қазандағы N 1369 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 15-тармағы.

      16. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысына өзгерiстер мен толықтыру енгізу туралы және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 8 желтоқсандағы N 1826 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 қарашадағы N 1532 қаулысының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 41-42, 526-құжат).

      17. "Қазақстан Республикасы Тәуелсiздiгінiң 10 жылдығын мерекелеуге арналған 2001 жылғы 16 желтоқсандағы салтанатты сөзiнде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев алға қойған мiндеттердi iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қаңтардағы N 5 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 1, 3-құжат).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады