Салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін салық берешегі есебіне сату жөнінде мамандандырылған аукцион өткізу ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 25 мамыр N 569. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.21. N 522 қаулысымен.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы  Кодексінің  (Салық кодексі) 54-бабын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 

      1. Қоса беріліп отырған Салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін салық берешегі есебіне сату жөнінде мамандандырылған аукцион өткізу ережесі бекітілсін.

     2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы       
Үкіметінің              
2002 жылғы 25 мамырдағы      
N 569 қаулысымен         
бекітілген            

         Салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін
             салық берешегі есебіне сату жөнінде
           мамандандырылған аукцион өткізу ережесі

                            1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін салық берешегі есебіне сату жөнінде мамандандырылған аукцион өткізудің тәртібін айқындайды.

      2. Салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін сату жөніндегі мамандандырылған аукцион (бұдан әрі - аукцион) - салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкін (бұдан әрі - мүлік) салық берешегі есебіне сату жөніндегі конкурстық сауда-саттық.

      3. Аукционды ұйымдастырушы - аукционды ұйымдастыру және өткiзу жөнiнде қызметтер көрсетуге арналған тендердiң жеңiмпазы деп танылған заңды тұлға.
       Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.

      3-1. Бағалаушы - бағалау қызметiн жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар және мүлiктi бағалау жөнiнде қызметтер көрсетуге арналған тендердiң жеңiмпазы деп танылған жеке не заңды тұлға. <*>
       Ескерту. 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.  

      4. Сатушы - мүлкі салық берешегі есебіне билік етуі шектелген және аукционда сатуға жататын салық төлеуші. 

      5. Аукционға қатысушы - аукционға қойылған мүлікті сатып алуға тілек білдірген және белгіленген тәртіппен тіркелген кез келген жеке немесе заңды тұлға, оның ішінде сатушы.

      5-1. Тендерлiк комиссияның құрамы мен тендерлiк құжаттаманы тендердi ұйымдастырушы - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi бекiтедi.
      Тендерлiк комиссия мүшелерiнiң жалпы саны тақ саннан және кемiнде үш адамнан құралуы керек. Тендерлiк комиссия төрағасы тендердi ұйымдастырушының бiрiншi басшысының орынбасарынан кем болмайтын тұлға болып табылады, ол оның қызметiне басшылық жасайды, комиссия отырыстарында төрағалық етедi, жұмысын жоспарлайды және оның шешiмдерiнiң iске асырылуын жалпы бақылауды жүзеге асырады.
      Тендерлiк комиссия хатшысы тендерлiк комиссияның мүшесi болып табылмайды, тендерлiк комиссия шешiм қабылдаған кезде оның дауыс беруге құқығы жоқ.
      Тендердi өткiзу туралы хабарландыру осы тендерге қатысуға өтiнiмдер қабылдау аяқталатын күнге дейiн бiр ай қалған күннен кешiктiрiлмей ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиiс.
      Тендерлiк комиссия тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттер ашылған күннен бастап күнтiзбелiк он күннен аспайтын мерзiмде тендердiң қорытындыларын шығарады. Тендердiң қорытындылары мәжiлiске қатысатын тендерлiк комиссия мүшелерi қол қоятын хаттама түрiнде ресiмделедi.
      Тендердi ұйымдастырушы тендердің қорытындылары шығарылған күннен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде тендер нәтижелерiн оның атауын, жеңiмпазы мен оның мекен-жайын, бағалаушының атауы мен сыйақысының мөлшерiн және аукционды ұйымдастырушы сыйақысының ставкасын көрсете отырып, тендерге қатысқандардың барлығына ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жолымен хабарлайды. <*>
      Ескерту. 5-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.

      5-2. Тендердi ұйымдастырушы барлық тендерге қатысушыларға мынадай ақпарат:
      тендерге қатысушылар қойылатын бiлiктiлiк талаптарына өздерiнiң сәйкестiгiн растау үшiн ұсынылуға тиiс құжаттарға қойылатын талаптар;
      сатып алынатын қызмет көрсетулердiң сипаты мен техникалық және сапалық сипаттамалары;
      қызметтердiң көрсетiлу орны;
      қызметтер көрсетудiң талап етiлетiн мерзiмдерi;
      бағалаушы сыйақысының ұсынылатын мөлшерi және аукционды ұйымдастырушы сыйақысының базалық ставкаларының ең жоғары керi шәкiлi;
      мүлiктi бағалау жөнiнде қызметтер көрсету және аукционды ұйымдастыру және өткiзу жөнiнде қызметтер көрсету туралы үлгi шарттар;
      жеңетiн тендерлiк өтiнiмдi анықтауға негіз болатын барлық өлшемдердiң сипаттамасы;
      тендерлiк өтiнiмдердi, шарттарды жасау мен ұсыну тiлiне қойылатын талап;
      тендерге қатысу үшiн кепiлдiк жарнаны енгiзу шарттары, оның құрамы мен нысаны;
      тендерге қатысушының тендерлiк өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi өткенге дейiн өзiнiң тендерлiк өтiнiмiн өзгерту немесе керi қайтарып алу құқығына тиiстi нұсқама;
      тендерлiк өтiнiмдер беру тәсiлi, орны мен соңғы мерзiмi және олардың қолданылу мерзiмi;
      жеке және заңды тұлғалар олардың көмегiмен тендерлiк құжаттаманың мазмұны бойынша түсiндiрме сұрата алатын тәсiлдер;
      тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттер ашылатын орны, күнi және уақыты;
      тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу және тендерлiк өтiнiмдердi қарау үшiн пайдаланылатын рәсiмдер қамтылған тендерлiк құжаттаманы ұсынуға міндетті. <*>
       Ескерту. 5-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.  

      5-3. Тендерге қатысуға тiлек білдiрген тұлға ұсынған тендерлiк өтiнiмде:
      белгiленген нысандағы теңдерге қатысуға арналған өтiнiм;
      тендерге қатысушыға қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттар тiзбесi;
      тендерге қатысушы ұсынатын бағалаушы сыйақысының мөлшерi және аукционды ұйымдастырушының сыйақысы ставкасының мөлшерi;
      кепiлдiк жарнаны енгiзгенiн растайтын құжаттың түпнұсқасы;
      тендерлiк құжаттамаға сәйкес тапсыруға қажеттi бacқa да құжаттар болуы керек.
      Егер тендерге қатысуға бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келетiн екеуден кем тұлға тендерлiк өтінім берсе, тендерлiк комиссия тендердi өтпедi деп таниды. <*>
       Ескерту. 5-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.

      5-4. Тендерлердiң жеңiмпаздары оған кем дегенде екi қатысушының iшiнен ашықтық, қол жетiмдiлiк және ұсыныстардың бәсекелестiгi қағидаттары негiзiнде анықталады. Аукционды ұйымдастырушыны анықтау үшiн тендер өткiзгенде аукциондарды ұйымдастыру мен өткiзудiң екi жылдан кем емес тәжiрибесi, бағалаушыны анықтау үшiн - бағалау қызметiн жүзеге асыруға арналған лицензиясы болуы бiлiктiлiк талабы болып табылады.
      Тендерге қатысушылардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарттар жасасу үшiн азаматтық құқық қабiлеттiлiгi, жасасылған шарттар бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн қаржы, материалдық және еңбек ресурстары, төлемге қабiлеттi болуы және таратылуға жатпауы, олардың мүлкiне тыйым салынбаған болуға және олардың қаржы-шаруашылық қызметi тоқтатылмаған болуға тиiс.
      Тендерге қатысушылар бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келетiнiн растау үшiн тендердi ұйымдастырушыға аттестаттардың, куәлiктердiң, патенттердiң, лицензиялардың сертификаттардың, дипломдардың және анықтамалардың көшiрмелерiн табыс етедi. Қазақстан Республикасының заңнамалық кесiмдерiнде оларға мiндеттi түрде аудит жүргiзу белгiленген заңды тұлғалар соңғы қаржы жылы үшiн аудиторлық есеп бередi. <*>
       Ескерту. 5-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.

     5-5. Аукционды ұйымдастырушыны анықтау жөнiндегi тендер жеңiмпазы болып:
      1) осы Ереженiң 6-1-тармағында көрсетiлген базалық ставкалар шәкiлiнiң барлық ұстанымдары бойынша сыйақы мөлшерiнiң ең төменгi ставкасын ұсынған;
      2) аймақтық (облыстық) филиалдарының (өкiлдiктерiнiң) ең көп саны бар тендерге қатысушы танылады. <*>
       Ескерту. 5-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.

      5-6. Бағалаушыны анықтау жөнiндегi тендердiң жеңiмпазы болып бағалауды өткiзу үшiн ең төменгi баға ұсынған оның қатысушысы танылады. <*>
      Ескерту. 5-6-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.
       

                2. Аукцион өткізуге дайындық тәртібі 

     6. Салық қызметi органы тендерлiк комиссиялар шешiмдерi негiзiнде тендерлер жеңiмпаздарымен мүлiктi бағалау жөнiнде қызметтер көрсету және аукционды ұйымдастыру мен өткiзу жөнiнде қызметтер көрсету туралы шарттар жасасады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң тапсырмасымен аумақтық салық органы аймақтық (облыстық) тендер өткiзедi, оның нәтижелерi бойынша мүлiктi бағалау жөнiнде қызметтер көрсету туралы шарт жасасады. <*>
       Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.  

      6-1. Сатылған мүлiктiң сомасына байланысты аукционды ұйымдастырушы сыйақысының мөлшерi базалық ставкаларының мынадай неғұрлым керi шәкiлi белгiленедi:
      150 еселенген жылдық есептi көрсеткiшке дейiн - тендер жеңiмпазы ұсынған сыйақы ставкасы, бiрақ 7%-дан жоғары емес;
      150 еселенген жылдық есептi көрсеткiштен 1 000 еселенгенге дейiн - 150 еселенген жылдық есептi көрсеткiштен сыйақы сомасы + одан асатын соманың 0,5 %-на дейiн;
      1 000 еселенген жылдық есептi көрсеткiштен 10 000 еселенгенге дейiн - 1 000 еселенген жылдық есептi көрсеткiштен сыйақы сомасы + одан асатын соманың 2 %-на дейiн;
      10 000 еселенген жылдық есептi көрсеткiштен 15 000 еселенгенге дейiн - 10 000 еселенген жылдық есептi көрсеткiштен сыйақы сомасы + одан асатын соманың 1 %-на дейiн;
      15 000 еселенген жылдық есептi көрсеткiштен және одан жоғары - 15 000 еселенген жылдық есептi көрсеткiштен сыйақы сомасы + одан асатын соманың 0,2 %-на дейiн.
       Ескерту. 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.20.  N 59   қаулысымен.  

      6-2. Бағалаушыға сыйақы бағалау объектiсiнiң құнына байланысты төленедi:
      1 000 000 теңгеге дейiн - 10 000 теңгеге дейiн;
      1 000 000 теңгеден 10 000 000 теңгеге дейiн - 30 000 теңгеге дейiн;
      10 000 000 теңгеден 100 000 000 теңгеге дейiн - 70 000 теңгеге дейiн;
      100 000 000 теңгеден жоғары - 100 000 теңгеге дейiн.
       Ескерту. 6-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 59   қаулысымен.

      7. Мүлікті сатуға дайындау жөніндегі аукцион ұйымдастырушы қабылдайтын шаралар мыналарды өзіне қамтиды: 
      1) салық қызметі органынан мүлік тізімдемесінің актілері мен салық төлеушінің мүлікке билік етуіне шектеу қою туралы шешімдердің көшірмелерін, сондай-ақ мүлiкке құқық белгiлеушi құжаттар алады;<*> 
      2) аукционға қатысушылардың мүлiктi қарауын ұйымдастырады;<*> 
      3) сауда-саттыққа лотты, оның ішінде өндірістің бірыңғай технологиялық желілерін сақтауды есепке ала отырып қою тәртібін айқындайды; 
      4) мүлiк туралы мәліметі бар ақпараттық хабарлама (аукционды өткiзудiң күнi, уақыты және орны, салық төлеушiнiң атауы, аукционға қысқаша тізімі мен жалпы құнын көрсетiп қойылатын мүлiк, бағалаушының қызметтерiн қоса алғанда төлеу шарттары, аукционға қатысу үшiн кепiлдiк жарнаның мөлшерi, аукционды ұйымдастырушының оған аударылуға немесе қолма-қол ақшамен енгiзiлуге тиiс арнайы шотының деректемелерi, аукционға қатысуға арналған өтiнiмдердi қабылдау мекен-жайы, уақыты мен мерзiмi, қажет болған кезде аукционды ұйымдастырушы қызметiне қосымша төлеу туралы шарт, аукционды ұйымдастырушының қалауы бойынша басқа да ақпарат) жасайды және оны өткізудің мәлімделген күніне дейін оны он жұмыс күнінен кешіктірмей ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды ұйымдастырады; <*>
      5) сатушыны немесе оның заңды не уәкілетті өкілін және салық қызметінің органын аукцион өткізу күні, уақыты және орны туралы ресми бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық хабарлама жариялау жолымен хабарлайды; <*>
      6) осы Ережеден туындайтын өзге де шарттарды орындайды.
       Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 59   қаулысымен.  

      8. Салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкі құрамына кіретін бағалы қағаздарды сату бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады. 

      9. Аукционға қатысушыларды тіркеу ақпараттық хабарламаны жариялаған күнінен бастап жүргізіледі және аукцион өткізетін күнге дейін бір күн бұрын аяқталады. 

               3. Аукционға қатысудың шарттары 

      10. Аукционға қатысушы аукционға қатысу үшін осы Ереженің 11-тармағында белгіленген кепілдік жарнаның сомасын енгізуі және өзінің қатысуын аукционды ұйымдастырушы жүргізетін өтінімдерді тіркейтін арнайы кітапта тіркеуі тиіс. Аукционға қатысушы қатысуды тіркеу үшін мынадай құжаттарды беруге міндетті: 
      1) қатысушының жеке басын растайтын құжаттар; 
      2) салық төлеушінің мемлекеттік тіркелуі туралы куәліктің көшірмесі; 
      3) кепілдік жарнаның төленгенін растайтын құжаттар; 
      4) заңнамада белгіленген жағдайларда үшінші тұлғаның атынан осы аукционға қатысу құқығын растайтын құжаттар.

      11. Кепілдік жарнаның мөлшерін аукционды ұйымдастырушы белгілейді және ол лоттың бастапқы бағасының 10%-нан аспайды. Бұл ретте, салық берешегі есебіне салық төлеушінің билік етуі шектелген мүлкі тізімдемесінің актісінде белгіленген баға бастапқы баға болып есептеледі. Бұл ретте бастапқы бағаны бағалаушының мүлiктi бағалау жөнiндегі есебiнiң деректерiне сүйене отырып, құрамы мен функцияларын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi айқындайтын комиссия анықтайды. <*>
       Ескерту. 11-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 59   қаулысымен.

      12. Кепілдік жарнаны енгізу сауда-саттықтағы жеңімпаздың мынадай міндеттемелерін қамтамасыз етеді:
      1) сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттамаға қол қою;
      2) сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттамаға сәйкес сатып алу-сату шартын жасасу.

      13. Егер аукционның өткізілетін күні, уақыты және орны туралы хабардар етілген сатушы немесе оның заңды не уәкілетті өкілі аукционға келмесе, онда аукцион оның қатысуынсыз өткізіледі, ал сатып алу-сату шартын оның атынан салық қызметi органы жасайды.<*> 
       Ескерту. 13-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 59   қаулысымен.

                 4. Аукцион өткізудің тәртібі

      14. Аукционға сатушы не оның заңды немесе уәкілетті өкілі, салық қызметі органының өкілі қатыса алады.

      15. Аукционды ұйымдастырушы аукционға қатысушылар үшін мынадай мәліметтерден тұратын билеттер дайындайды:
      1) аукционға қатысушы сауда-саттыққа қатысатын нөмір;
      2) аукционға қатысушы қатысатын сауда-саттықтағы лоттың нөмірі;
      3) кепілдік жарнаның енгізілгендігін растайтын құжаттың деректемелері.

      16. Егер аукционға қатысушылардың кемінде екеуі қатысса, аукцион өтті деп саналады.

      17. Әр лот бойынша аукцион лоттың құрамына кіретін мүліктің атауын, қысқаша сипаттамасын, бастапқы құнын және бағаның өзгеру қадамын жариялаудан басталады. Аукционды ұйымдастырушы сауда-саттық процесінде бұл туралы хабарлай отырып, қадамды алмастыруға құқылы. Өзгеру қадамы лот бағасының 2-ден 10%-ға дейінгі шегінде белгіленеді. 

      18. Аукционды ұйымдастырушы лоттың бастапқы бағасын хабарлаған кезде аукционға қатысушылар нөмірді көтеру арқылы хабарланған лот бойынша аукционға қатысу туралы өзінің ниетін растайды. Бұл ретте қатысушының аукционда өзінің ниетін растамауы оның аукционға одан әрі қатысуын болдырмайды. 

      19. Аукционды ұйымдастырушы бастапқы бағаны кемінде жарияланған қадамға көтереді. Аукционды ұйымдастырушы аукционға қатысушылардың, лот бойынша сауда-саттыққа қатысушылардың нөмірлерін хабарлайды, бағасын бекітеді және оны көтеруді ұсынады. Лот бойынша сауда-саттық ұсынылған ең жоғары бағаға дейін жүреді. 

      20. Лот үшін неғұрлым жоғары баға ұсынған аукционға қатысушы жеңімпаз болып жарияланады. 

      21. Аукционды ұйымдастырушы лоттың соңғы бағасын үш рет қайталайды және басқа көтерілген нөмірлер болмаған кезде балғаны ұру арқылы лоттың құрамына кіретін мүліктің сатылғандығы туралы хабарлайды. 

      22. Егер бастапқы бағаны жарияланғаннан кейін аукционға қатысушылардың ешқайсысы осындай немесе неғұрлым жоғары бағаны ұсынбаса, онда баға төмендетілуі мүмкін, бірақ бір қадамнан көп емес. Егер мұндай төмендетуді хабарлағаннан кейін осы лот бойынша қатысушының көтерген нөмірі болмаса, онда ол бойынша аукцион тоқтатылады. Мүлік аукционнан алынады және осы Ереженiң 11-тармағында көрсетiлген комиссия анықтаған бастапқы бағаны өзгерте отырып, аукционға қайта шығарылуы мүмкін. <*>
      Егер бюджетке аударылуға тиесiлi сома салық төлеушiнiң билiк етуi шектелген мүлкiн тiзiмдеу актiсiнде белгiленген сомадан аз болса, мүлiкке билiк етудi шектеу туралы шешiмдi шығарған салық қызметi органы құндағы айырманы өтеу мақсатында мүлiктiң қосымша санына билiк етудi шектеу туралы шешiм шығарады. Бұл жағдайда аукционды ұйымдастырушының сыйақысы төленбейдi. <*>
       Ескерту. 22-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 59   қаулысымен.

              5. Сауда-саттықтың нәтижелері туралы 
                хаттаманы ресімдеудің тәртібі 

        23. Мүлікті сатқан кезде сауда-саттықтың жеңімпазы, сатушы және аукционды ұйымдастырушы арасында сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылады.

      24. Хаттамада сатып алушы және сатушы, мүліктің атауы, мүліктің бастапқы бағасы мен сату бағасы, оның ішінде кепілдік жарна туралы, сондай-ақ сатып алу-сату шартына қол қою жөніндегі тараптардың міндеттемелері туралы мәліметтер көрсетіледі. 

      25. Сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттаманың көшірмесі жеңімпазға табыс етіледі және сатып алу-сату шартын жасасу үшін негіз болып табылады. 

               6. Кепілдік жарнаны қайтарудың тәртібі 

      26. Аукционды ұйымдастырушы аукционда ұтпаған қатысушының кепілдік жарнасын аукцион аяқталғаннан кейін екі банктік күннің ішінде қайтарады. 
      Жеңімпаздың кепілдік жарнасы оның сатып алған мүлкі үшін төлеуге тиісті сомада есептеледі. <*>
        Ескерту. 26-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 59   қаулысымен.

      27. Жеңімпаздың кепілдік жарнасы ол осы Ереженің 23-тармағында көрсетілген хаттамаға қол қоюдан бас тартқан немесе сауда-саттықтың нәтижелері бойынша сатып алу-сату шартын жасасудан бас тартқан жағдайда қайтарылмайды. Бұл ретте аукционды ұйымдастырушы екi жұмыс күнi iшiнде мүлiктi бағалауға және аукционды ұйымдастыруға кеткен шығындарды шегере отырып, арнайы бюджеттiк шотқа есептеу үшiн кепiлдiк жарнаның сомасын банкке немесе банктiк операциялардың жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымға енгiзедi. <*>
       Ескерту. 27-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 59   қаулысымен.  

             7. Сатып алу-сату шартын жасасудың тәртібі 

      28. Сауда-саттықтың нәтижелері бойынша жеңімпаз аукцион өткізілгеннен кейін екі жұмыс күнінің ішінде сатушымен жазбаша нысанда мүлікті сатып алу-сату шартын жасасады және шарт жасасқаннан кейін екі банктік күннің ішінде сатып алынған мүліктің тиесілі сомасын салық төлеушінің салық берешегін өтеу есебіне бюджетке аударады. <*>
      Аукционды ұйымдастырушы сатып алу-сату шартын жасасқаннан кейiн екi банк күнi iшiнде кепiлдiк жарнасының сыйақысы сомасынан асатын мөлшерде оның бiр бөлiгiн бюджетке аударады. Кепiлдiк жарнасының сомасы аукционды ұйымдастырушы сыйақысының сомасынан аз болған жағдайда, оған айырманы жеңiмпаз мүлiктi сатып алу-сату шартында көрсетiлген деректемелер бойынша төлейдi. Бағалаушының қызметтер көрсетуiне ақы төлеудi мүлiкке ақы төлеу сомасынан жеңiмпаз төлейдi. <*>
       Ескерту. 28-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 59   қаулысымен.  

      29. Егер сатып алушы аукцион өткізілгеннен кейін екі банктік күннің ішінде осы мүлік үшін тиесілі соманы енгізбесе, онда жасалған сатып алу-сату шарты бұзылады, сатып алушы аукционға қатысушы есебінен шығарылады және сатып алушы енгізген кепілдік жарнаның сомасы қайтаруға жатпайды. 

      30. Осы мүлік бойынша сатып алу-сату шарты жасалмаған жағдайда аукционды ұйымдастырушы келесі күннен кешіктірмей мүлікті бағасы соңғының алдында (неғұрлым жоғары) болған сауда-саттықтың басқа қатысушысына ұсынады. Соңғысы сатып алуға келісім берген кезде осы Ереженің 23-25-тармақтарына сәйкес бір жұмыс күнінің ішінде хаттамаға қол қойылады. Хаттаманың негізінде аукционға осы қатысушы екі жұмыс күні ішінде тиісті сатып алу-сату шартын жасайды және екі банктік күннің ішінде мүліктің толық құнын төлеуді жүргізеді. 

      31. Сатып алу-сату шартында шарттың мән-жайы, салық төлеушінің билік ету мүлкін салық берешегінің есебіне шектеу туралы салық қызметінің органы шешімінің күні мен нөмірі, сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттаманың күні мен нөмірі, тараптардың мүлік үшін құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі, мүлік сатып алу үшін бюджетке төленген сома мен шарттың басқа да шарттары көрсетіледі.

         8. Мүлікті аукционнан алу жөніндегі айрықша шарттар

     32. Мүлікті аукционнан алу салық төлеуші салық берешегін аукцион өткізген күнге дейін өтеген жағдайда жүргізілуі мүмкін.
     Аукционды ұйымдастырушы салық қызметi органының салық төлеушiнiң салық берешегiн өтегенi туралы жазбаша хабарламаны алған күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде мүлiктi аукционнан алу туралы қатысушыларды хабардар етедi. <*>
     Бұл жағдайда бағалау мен аукционды ұйымдастыру бойынша жасалған барлық шығыстарды салық төлеуші өтейді. <*>
      Ескерту. 32-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.20. N 59   қаулысымен.

     33. Салық қызметінің органы бір жұмыс күнінен кешіктірмей салық берешегінің сомасын сатушы өтегеннен кейін салық төлеушінің билік ету мүлкін шектеу туралы шешімді жоққа шығарады.

        9. Салық берешегінің артық төленген сомасын қайтару

     34. Салық төлеушінің сатқан мүлкі бойынша артық төленген сома пайда болған жағдайда, салық берешегі мен сатылған мүлік сомасының арасындағы айырмашылық "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы  Кодексінің  39-40-баптарына сәйкес салық төлеушіге қайтарылады.

Қазақстан Республикасы      
Үкіметінің           
2002 жылғы 25 мамырдағы      
N 569 қаулысына          
қосымша              

            Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші
           жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Заңды тұлға - салық төлеушінің салық, сондай-ақ алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша мемлекет алдындағы берешегіне байланысты салық қызметі органдары билік етуі шектелген мүлікті сату жөнінде мамандандырылған ашық аукцион өткізудің тәртібі мен шарттары туралы Ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 12 шілдедегі N 952  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 24, 272-құжат). 
      2. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді мерзімінде төлемеген салық төлеушінің мүлікке иелік етуді шектеу туралы шешім шығару тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 31 шілдедегі N 1041  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 26, 307-құжат). 
      3. "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 12 шілдедегі N 952 қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 17 қазандағы N 1278  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1996 ж., N 42, 400-құжат). 
      4. "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 12 шілдедегі N 952 және 1995 жылғы 31 шілдедегі N 1041 қаулыларына өзгертулер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 19 наурыздағы N 333  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1996 ж., N 12, 96-құжат). 
      5. "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 12 шілдедегі N 952 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 14 маусымдағы N 741  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 27, 253-құжат). 
      6. "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 31 шілдедегі N 1041 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 маусымдағы N 773  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 28, 263-құжат). 
      7. "Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1995 жылғы 12 шілдедегі N 952 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 30 желтоқсандағы N 2029  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 2, 17-құжат).
     8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1995 жылғы 12 шілдедегі N 952 және 2000 жылғы 12 ақпандағы N 217 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 наурыздағы N 424  қаулысының  1-тармағының 1) тармақшасы.

 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады