Қазақтардың ІІ Дүниежүзілік құрылтайын дайындау және өткiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 20 тамыз N 928

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470
қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қазақтардың II Дүниежүзiлiк құрылтайы (бұдан әрi - Құрылтай) 2002 жылғы 17-19 қазанда Түркiстан қаласында өткiзiлсiн.

      2. 1-қосымшаға сәйкес құрамда Құрылтайды дайындау және өткiзу жөнiндегi республикалық комиссия құрылсын.

      3. 2-қосымшаға сәйкес Құрылтайды дайындау және өткiзу жөнiндегi iс-шаралардың жоспары бекiтiлсiн.

      4. Құрылтайды дайындау мен өткiзу жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру 2002 жылға арналған бюджетте тиiстi мемлекеттiк мекемелерге - бағдарламалардың әкiмшiлерiне көзделген қаражаттың есебiнен және шегiнде жүзеге асырылады деп белгiленсiн.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң    
2002 жылғы 20 тамыздағы
N 928 қаулысына  
1-қосымша  

Қазақтардың II Дүниежүзiлiк құрылтайын дайындау және өткізу
жөнiндегi республикалық комиссияның құрамы

Мұхаметжанов             - Қазақстан Республикасы Премьер-
Бауыржан Әлімұлы           Министрiнiң орынбасары, төраға

Құл-Мұхаммед             - Қазақстан Республикасының Мәдениет,
Мұхтар Абрарұлы            ақпарат және қоғамдық келiсiм
                           министрi, төрағаның орынбасары

Сапарбаев                - Оңтүстiк Қазақстан облысының әкiмi,
Бердiбек Maшбекұлы         төрағаның орынбасары

Найманбаев               - Дүниежүзi қазақтарының қауымдастығы
Қалдарбек Найманбайұлы     төрағасының бiрiншi орынбасары,
                           төрағаның орынбасары (келiсiм бойынша)

Әбдiков                  - Қазақстан Республикасы Президентiнiң
Төлен                      Әкiмшiлiгi Iшкi саясат бөлiмi
                           меңгерушiсiнiң орынбасары (келiсiм
                           бойынша)

Ысқақ                    - Қазақстан Республикасы Президентiнiң
Әкiм Әбдiқайымұлы          Әкiмшiлiгi Аумақтық-ұйымдастыру
                           бөлiмiнiң мемлекеттiк инспекторы
                           (келiсiм бойынша)

Қалижанұлы               - Қазақстан Республикасының
Уәлихан                    Парламенті Мәжілісінің депутаты
                           (келiсiм бойынша)

Әбiлқасымов              - Қазақстан Республикасының
Ерасыл                     Парламенті Мәжілісінің депутаты
                           (келiсiм бойынша)

Әбусейiтов               - Қазақстан Республикасының Сыртқы
Қайрат Қуатұлы             істер вице-министрі

Бекмахамбетов            - Қазақстан Республикасы Премьер-
Әлихайдар Құлмаханұлы      Министрiнiң Кеңсесi Әлеуметтiк-мәдени
                           даму бөлімінің сектор меңгерушісі

Мұтанов                  - Қазақстан Республикасының Білім және
Ғалымқайыр Мұтанұлы        ғылым біріншi вице-министрi

Жақыпов                  - Қазақстан Республикасының Көлiк және
Қабиболла Қабенұлы         коммуникациялар бiрiншi вице-министрi

Iзбанов                  - Қазақстан Республикасының Көшi-қон
Мұхит Кәрімұлы             және демография жөнiндегi агенттiгi
                           төрағасының орынбасары

Жұмабаев                 - Қазақстан Республикасының
Бейбiт Тейнелұлы           Мемлекеттік кіріс министрлігі Кеден
                           комитеті төрағасының орынбасары

Отто                     - Қазақстан Республикасының Ішкі істер
Иван Иванович              вице-министрі

Айдарханов               - Қазақстан Республикасының
Арман Тергеуұлы            Денсаулық сақтау вице-министрі

Коржова                  - Қазақстан Республикасының Қаржы
Наталья Артемовна          вице-министрі

Досжан                   - Қазақстан Республикасының Мәдениет,
Ардақ Дүкенбайұлы          ақпарат және қоғамдық келісім вице-
                           министрі

Тiлеухан                 - Қазақстан Республикасының Мәдениет,
Бекболат Қанайұлы          ақпарат және қоғамдық келісім
                           министрлігі Мәдениет комитетінің
                           төрағасы

Мурзин                   - Алматы қаласы әкімінің орынбасары
Алмат Зарлықұлы

Әметұлы                  - Түркістан қаласының әкімі
Өмірзақ

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң    
2002 жылғы 20 тамыздағы
N 928 қаулысына  
2-қосымша  

Қазақтардың ІІ Дүниежүзiлiк құрылтайын дайындау және өткізу
жөнiндегi iс-шаралардың жоспары

______________________________________________________________________
P/c       Іс-шара               Орындау              Орындау үшiн
N                              мерзiмi                жауапты
______________________________________________________________________
1   Алматы, Шымкент,           2002 жылдың      Алматы, Шымкент,
    Түркiстан қалаларында      1 қазанына       Түркiстан қалаларының
    Құрылтайды өткiзу          дейiн            әкiмдерi
    жөнiнде штаб құру.
    Штабқа үй-жайлар,
    қажеттi мүкәммал,
    ұйымдастыру,
    техникасын, көлiк бөлу

2   Қонақтардың тiзiмiн        2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    жасау, шақыру              1 қыркүйегiне    қоғамдық келiсiм, Iшкi
    қағаздарын жiберу,         дейiн            iстер, Сыртқы iстер
    виза аштыру және                            министрлiктерi, Кеден
    олардың Қазақстанға                         комитетi, Дүниежүзi
    келуiн қамтамасыз ету                       қазақтарының
                                                қауымдастығы
                                                (келiсiм бойынша)

3   Құрылтай қонақтарын,       2002 жылдың      Алматы қаласының,
    сондай-ақ БАҚ-тың          15-21 қазаны     Оңтүстiк Қазақстан
    тiркелген өкiлдерiн                         облысының әкiмдерi,
    және мәдени                                 Дүниежүзi қазақтарының
    бағдарламаға                                қауымдастығы (келiсiм
    қатысушыларды күтiп                         бойынша)
    алy, тiркеу, қонақ үйге
    орналастыру,
    тамақтандыру,
    көлiкпен қамтамасыз
    ету, шығарып салу

4   Алматы - Tүpкicтан         2002 жылдың      Көлiк және
    Алматы бағыты              16-19 қазаны     коммуникациялар
    бойынша Құрылтайға                          министрлігі
    қатысушылар үшiн
    арнайы поезд
    ұйымдастыру

5   Ташкент - Түркiстан -      2002 жылдың      Оңтүстік Қазақстан
    Ташкент бағыты             17-19 қазаны     облысының әкімі
    бойынша Құрылтайға
    қатысушылар үшiн
    арнайы автобус
    ұйымдастыру

6   Салтанатты және            2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    пленарлық, секциялық       18 қазаны        қоғамдық келісім
    мәжiлiстер өткiзу                           министрлігі, Оңтүстік
                                                Қазақстан облысының
                                                әкiмi, Дүниежүзi
                                                қазақтарының
                                                қауымдастығы
                                                (келiсiм бойынша)

7   Өнер шеберлерiнiң          2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    концертін                  18 қазаны        қоғамдық келісім
    ұйымдастыру                                 министрлігінің Мәдениет
                                                комитеті, Оңтүстік
                                                Қазақстан облысының
                                                әкiмi

8   Таяу және алыс             2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    шетелден келген қазақ      19 қазаны        қоғамдық келісім
    ақындарының                                 министрлігінің Мәдениет
    мүшәйрасын өткiзу                           комитеті, Оңтүстік
                                                Қазақстан облысының
                                                әкiмi

9   Әлем қазақтары             2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    қолданбалы өнер            17-19 қазаны     қоғамдық келісім
    шеберлерi                                   министрлігі, Оңтүстік
    жұмыстарының                                Қазақстан облысының
    көрмесiн өткiзу                             әкімі, Дүниежүзі
                                                қазақтарының
                                                қауымдастығы
                                                (келiсiм бойынша)

10  "Құрылтай" деректi         2002 жылдың      "Қазақфильм" ҰК
    фильмiн түсiру             15-21 қазаны

11  "Алтын бесiк"              2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    альманахын шығару          10 қазанына      қоғамдық келiсiм
                                                дейiн министрлiгi,
                                                Дүниежүзi қазақтарының
                                                қауымдастығы
                                                (келiсiм бойынша)

12  "Қалың елiм, қазағым"      2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    кiтабын және               4-тоқсаны        қоғамдық келiсiм
    Құрылтайдың құжаттар                        министрлiгi, Дүниежүзi
    жинағын шығару                              қазақтарының
                                                қауымдастығы (келiсiм
                                                бойынша)

13  Құрылтайды өткiзу          2002 жылдың      Денсаулық сақтау
    кезiнде медициналық        15-20 қазаны     министрлігі, Оңтүстік
    қызметтер көрсетудi                         Қазақстан облысының
    қамтамасыз ету                              әкімі

14  Құрылтай өткiзу            2002 жылдың      Ішкі істер министрлігі,
    кезiнде қауiпсiздiктi      15-20 қазаны     Оңтүстік Қазақстан
    қамтамасыз ету                              облысының әкімі

15  Құрылтайға                 2002 жылдың      Алматы қаласының және
    қатысушыларды              16-21 қазаны     Оңтүстік Қазақстан
    көлiкпен                                    облысының әкімдері
    (автобустармен, жеңiл
    автомобильдермен)
    қамтамасыз ету

16  Құрылтайды дайындау        2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    мен өткiзу барысын         қазаны           қоғамдық келiсiм
    БАҚ-та жария ету                            министрлігі

17  Құрылтай Баспасөз          2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    орталығының жұмысын        15-21 қазаны     қоғамдық келiсiм
    ұйымдастыру,                                министрлігі
    Құрылтайды жария
    етушi БАҚ өкiлдерiн
    тiркеу

18  "ҚР тәуелсiздiгiнiң        2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    10 жылдығы"                1 қазанына       қоғамдық келiсiм
    мерейтойлық медалiн,       дейін            министрлiгi,
    ҚР Президентiнiң                            Президенттiң
    құттықтау хатын,                            Іс басқармасы
    Қазақстанның                                (келiсiм бойынша),
    жетiстiктерi туралы                         "Қазақфильм" ҰК
    сыйлық бейнетаспасын
    жасау

19  Түркiстан қаласында        2002 жылдың      Оңтүстiк Қазақстан
    саябақ іргетасын қалау     1 қыркүйегiне    облысының әкiмi,
    мен Пантеон салудың        дейiн            Мәдениет, ақпарат және
    жобасын әзiрлеу                             қоғамдық келiсiм
                                                министрлiгi

20  Жарнама бейнеролигiн       2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    жасау                      1 қазанына       қоғамдық келiсiм
                               дейiн            министрлiгi

21  Театралдандырылған         2002 жылдың      Мәдениет, ақпарат және
    көрiнiстер мен             1 қыркүйегіне    қоғамдық келісім
    Қазақстан өнер             дейін            министрлігінің Мәдениет
    шеберлерi концертiнiң                       комитеті
    сценариiн
    комиссияның бекiтуiне
    енгiзу

22  Қазақстан                  2002 жылдың      Оңтүстiк Қазақстан
    Республикасы               18 қазаны        облысының әкiмi,
    Президентiнiң атынан                        Президенттiң Iс
    қабылдау                                    басқармасы

23  Алматы, Шымкент,           2002 жылдың      Алматы, Шымкент,
    Түркiстан қалаларын        15-21 қазаны     Түркiстан қалаларының
    көрнекi безендiрудi                         әкiмдерi
    қамтамсыз ету

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады