Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 25 шілдедегі N 832 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1745 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 14 тамыздағы N 816 қаулысы

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi  Заңын  iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. <*>
       Ескерту. 1-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 5 ақпандағы  N 110  қаулысымен. 

      2. "Астана қаласында салынып жатқан технологиялық күрделi объектiлер бойынша мемлекеттік тапсырысты қаржыландыру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 желтоқсандағы N 1745  қаулысының  күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2003 жылғы 14 тамыздағы  
N 816 қаулысына      
1-қосымша         

      1-қосымша  
Бекітемін          
Бюджеттік бағдарламалар  
әкімшісінің басшысы    
________________ аты-жөні    
М.О.   20__ жылғы "___"_________ 

Мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру
жоспары

Өңiрi ______________________
Бюджеттiң түрi _____________
Кезеңi _____________________
Өлшем бiрлiгi ______________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ___________
Мемлекеттiк мекеме _________________________

__________________________________________________________________
         Коды         |Атауы|Бiр жылға| оның ішінде айлар бойынша
______________________|     |арналған |___________________________
әкімші|бағ.|кіші|ерек.|     |қаржылық |қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір
      |дар.|бағ.|шелі.|     | жоспар  |      |     |      |
      |лама|дар.|гі   |     |         |      |     |      |
      |    |лама|     |     |         |      |     |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы:

________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                   |
________________________________________________________|
мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек|қазан|қараша|желтоқсан|
________________________________________________________|
________________________________________________________|

М.О.    Мемлекеттiк мекеменiң басшысы ________________ (Аты-жөнi)

Қаржыландыру жоспарларын жасауға және оның
мониторингіне жауапты құрылымдық бөлiмшенiң
басшысы __________________ (Аты-жөнi)

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2003 жылғы 14 тамыздағы  
N 816 қаулысына      
2-қосымша         

      2-қосымша  
Бекітемін          
Бюджеттік бағдарламалар  
әкімшісінің басшысы    
________________ аты-жөні    
М.О.   20__ жылғы "___"_________ 

Мемлекеттік мекеменің төлемдері бойынша бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) қаржыландыру
жоспары

Өңiрi ______________________
Бюджеттiң түрi _____________
Кезеңi _____________________
Өлшем бiрлiгi ______________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ___________
Мемлекеттiк мекеме _________________________

__________________________________________________________________
         Коды         |Атауы|Бiр жылға| оның ішінде айлар бойынша
______________________|     |арналған |___________________________
әкімші|бағ.|кіші|ерек.|     |қаржылық |қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір
      |дар.|бағ.|шелі.|     | жоспар  |      |     |      |
      |лама|дар.|гі   |     |         |      |     |      |
      |    |лама|     |     |         |      |     |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы:

________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                   |
________________________________________________________|
мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек|қазан|қараша|желтоқсан|
________________________________________________________|
________________________________________________________|

Мемлекеттiк мекеменiң басшысы ________________ (Аты-жөнi)

Қаржыландыру жоспарларын жасауға және оның
мониторингіне жауапты құрылымдық бөлiмшенiң
басшысы __________________ (Аты-жөнi)

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2003 жылғы 14 тамыздағы  
N 816 қаулысына      
3-қосымша         

      3-қосымша  
Бекітемін          
Бюджеттік бағдарламалар  
әкімшісінің басшысы    
________________ аты-жөні    
М.О.   20__ жылғы "___"_________ 

Бюджеттiк бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелері бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды)
қаржыландыру жоспары

Бюджеттiң түрi _____________
Кезеңi _____________________
Өлшем бiрлiгi ______________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ___________

__________________________________________________________________
         Коды         |Атауы|Бiр жылға| оның ішінде айлар бойынша
______________________|     |арналған |___________________________
әкімші|бағ.|кіші|ерек.|     |қаржылық |қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір
      |дар.|бағ.|шелі.|     | жоспар  |      |     |      |
      |лама|дар.|гі   |     |         |      |     |      |
      |    |лама|     |     |         |      |     |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы:

________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                   |
________________________________________________________|
мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек|қазан|қараша|желтоқсан|
________________________________________________________|
________________________________________________________|

Қаржыландыру жоспарларын жасауға және оның
мониторингіне жауапты бюджеттік бағдарламалар
әкімшісі құрылымдық бөлiмшесінiң басшысы ______________ (Аты-жөнi)

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2003 жылғы 14 тамыздағы  
N 816 қаулысына      
4-қосымша         

      4-қосымша  
Бекітемін          
Бюджеттік бағдарламалар  
әкімшісінің басшысы    
________________ аты-жөні    
М.О.   20__ жылғы "___"_________ 

Бюджеттiк бағдарламалар әкімшісінің төлемдері бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды)
қаржыландыру жоспары

Бюджеттiң түрi _____________
Кезеңi _____________________
Өлшем бiрлiгi ______________
Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi ___________

__________________________________________________________________
         Коды         |Атауы|Бiр жылға| оның ішінде айлар бойынша
______________________|     |арналған |___________________________
әкімші|бағ.|кіші|ерек.|     |қаржылық |қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір
      |дар.|бағ.|шелі.|     | жоспар  |      |     |      |
      |лама|дар.|гі   |     |         |      |     |      |
      |    |лама|     |     |         |      |     |      |
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы:

________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                   |
________________________________________________________|
мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек|қазан|қараша|желтоқсан|
________________________________________________________|
________________________________________________________|

Қаржыландыру жоспарларын жасауға және оның
мониторингіне жауапты бюджеттік бағдарламалар
әкімшісі құрылымдық бөлiмшесінiң
басшысы __________________ (Аты-жөнi)

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2003 жылғы 14 тамыздағы  
N 816 қаулысына      
5-қосымша         

      14-қосымша  

Ақша аударуға арналған өтініш

                             Күні |______
                        
_______________________        __________________________
Ақша аударушы                        Шотты дебеттеу     ЖСК
-----------------------        --------------------------
                               ___________
СТН !                               I  ! II   ! КОд
_________________________         ------------!
                                  _____!______!
                                  I -(1) Резидент; (2) Резидент емес
                                  II - Экономика секторы (0-9)
_________________________         ______________________________
Алушы банк                        Валюталау күні
-------------------------         ------------------------------
                БСК
_________________________         ______________________________
 
_________________________         ______________________________
Валюта         ! Сомасы              Сомасы жазумен
-------------------------         ------------------------------
    !     !    !
_________________________         ______________________________

_________________________         ______________________________
Бенефециар                        Шотты кредиттеу    ЖСК
-------------------------         ------------------------------
Елі     !
-------------------------         ______________________________
СТН (егер !
бар болса !                       _____________ 
_________________________           III  ! IV
                                  ------------- КБе
                                  ______!______
                                  III -(1) Резидент;  (2)Резидент
                                  емес
                                  IV - Экономика секторы (0-9)
_________________________         _______________________________
Бенефициар банкі                   Банк-делдал
-------------------------         -------------------------------
Елі          ! БСК                            !  БСК
_________________________         _______________________________

_________________________         _______________________________
Алушы Банк Комиссиясы              Делдал Банк Комиссиясы
Ақша жіберушінің есебінен          Ақша жіберушінің есебінен
Бенефициардың есебінен             Бенефициардың есебінен
_________________________          _______________________________
_________________________          _______________________________
Келісім-шарт нөмірі, күні           Төлемді тағайындау
-------------------------          -------------------------------
_________________________            ТТК
                                   ---------------
                                        !    !
                                   ________________________________
____________________________________________________________________
Ерекше жағдайлар
____________________________________________________________________
_________________________           ______________________________
Ақша жіберушінің қолдары             Алушы банк жүргізген
-------------------------           ------------------------------
Басшының аты-жөні________                 ж. "___"______
М.О.    қолы ____________            жауапты атқарушылардың
Бас бухгалтердің                     қолы ___________
аты-жөні ________
      қолы ______________            М.О.
_________________________            _______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2003 жылғы 14 тамыздағы 
N 816 қаулысына     
6-қосымша        
 
18-қосымша     
 
БЕКІТЕМІН                 
Қазақстан Республикасының 
Қаржы вице-министрі       
 
Жергілікті уәкілетті      
органның басшысы          
 
Бюджеттік бағдарламалар   
әкімшісінің басшысы       
______________ (Аты-жөні) 
20__ жылғы "___"_________ 

____ "___"____________ ______________ негізінде
_____ бюджеттің міндеттемелері (төлемдері) бойынша қаржыландыру ______________________ өзгерістер енгізу туралы
(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жиынтық жоспары,
 қаржыландыру жоспары)

N АНЫҚТАМА

                                          (мың теңге)
_______________________________________________________
 Бюджеттік |  Бюджеттік сыныптама    |Азайтыл.|Өзгеріс.
 бағдарла. |         коды            |  сын   |  тер
   малар   |_________________________| немесе |барлығы
әкімшісінің|Әкімші|Бағд.|Кіші |Ерекш.| көбей. |
   атауы   |      |     |бағд.|      | тілсін |
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
      таблицаның жалғасы:

____________________________________________________________
            оның ішінде айлар бойынша                       |
____________________________________________________________|
қаңтар|ақпан|наурыз|сәуір|мамыр|маусым|шілде|тамыз|қыркүйек |
____________________________________________________________|
____________________________________________________________|

таблицаның жалғасы:

__________________________
оның ішінде айлар бойынша |
__________________________|
қазан|қараша|желтоқсан    |
__________________________|
__________________________|

МБД директоры __________ (аты-жөні)    МОКД, МКД, ХКД
                                       директоры _______ (аты-жөні)
Қазынашылық комитетінің
төрағасы _______________ (аты-жөні)

                                       МОКД директорының
                                       орынбасары _______ (аты-жөні)

                                       Анықтама жасауға
                                       жауапты құрылымдық
                                       бөлімшенің басшысы
                                                  _______ (аты-жөні)
Бюджеттік бағдарламаның
мониторингіне жауапты
жергілікті уәкілетті
орган құрылымдық
бөлімшесінің басшысы
               __________ (аты-жөні)

Бюджеттік бағдарламаның
мониторингіне жауапты
бюджеттік бағдарламалар
әкімшісі құрылымдық
бөлімшесінің басшысы
               __________ (аты-жөні)

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2003 жылғы 14 тамыздағы 
N 816 қаулысына     
7-қосымша         

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері және оны пайдалану туралы
ЕСЕП

Күні _________
Өлшем бірлігі _________

____________________________________________________________________
Р/с                                                          Сомасы
 N
____________________________________________________________________
 1                           2                                 3
____________________________________________________________________
 1   Есептi кезеңнiң басына Ұлттық қордың ақшалай қаражаты
     БАРЛЫҒЫ
 2   Түсiм БАРЛЫҒЫ
     Оның iшiнде:
     - шикiзат секторы ұйымдарынан түсетiн жоспардан тыс
       түсiмдер
     - ресми трансферттер
     - Қорды басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiстер
     - Қазақстан Pecпубликасының заңнамасымен тыйым
       салынбаған өзге де түсімдер мен кірістер

 3   Пайдалану БАРЛЫҒЫ
     Оның iшiнде:
     - сыртқы басқарушының комиссиондық сыйақысы
     - кастодиандардың қызметiне ақы төлеу
     - заң кеңесшiсiнiң төленген қызметтерiн қоса алғанда,
       Қорды сенiмдi басқару кезiнде буындауы мүмкiн
       басқа да шығыстар
     - сыртқы басқармаларды басқару жөнiндегi келiсiмдерi
       мерзiмiнен бұрын бұзылған кезде пайда болуы
       мүмкiн шығын сомалары
     - Ұлттық Банкке комиссиондық сыйақы
     - Жарлықпен көзделген Қордың өзге де шығыстары
 4   Есептi кезеңнiң аяғына Ұлттық қордың ақшалай
     қаражаты БАРЛЫҒЫ
____________________________________________________________________

Қазынашылық комитетінің басшысы ________________

Қазынашылық комитетінің жауапты атқарушысы ____________

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2003 жылғы 14 тамыздағы 
N 816 қаулысына     
8-қосымша         
 
5-1-қосымша    
 
"БЕКІТЕМІН"      
Басшысы                 
_____________ (аты-жөні)
200_ жылғы "___" _______

Республикалық бюджетке түсетін түсімдердің жоспары

Айы _________________
Күні ________________
Өлш. бірлігі ________
___________________________________________________________________
                         | Түсімдердің жоспары, оның  | Республика
      ББС кодтары        |  ішінде облыстар, Астана,  |  бойынша
                         |   Алматы қалалары бойынша  |  барлығы
____________________________________________________________________
Са.|Сы.|Кіші|Ерек.|Атауы |Ақмола|Ақтөбе|Алматы |және  |
на.|ны.|сы. |ше.  |      |      |      |       | т.б. |
ты |бы |ныбы|лігі |      |      |      |       |      |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Құрылымдық бөлімшенің басшысы ______________ /аты, жөні

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2003 жылғы 14 тамыздағы 
N 816 қаулысына     
9-қосымша         
 
5-2-қосымша    
 
"БЕКІТЕМІН"      
Басшысы                 
_____________ (аты-жөні)
200_ жылғы "___" _______

Республикалық бюджетке түсетін түсімдер жоспарының жобасы

Айы _________________
Күні ________________
Өлш. бірлігі ________
___________________________________________________________________
                         | Түсімдердің жоспары, оның  | Республика
      ББС кодтары        |  ішінде облыстар, Астана,  |  бойынша
                         |   Алматы қалалары бойынша  |  барлығы
____________________________________________________________________
Са.|сы.|Кіші|Ерек.|Атауы |Ақмола|Ақтөбе|Алматы |және  |
на.|ны.|сы. |ше.  |      |      |      |       | т.б. |
ты |бы |ныбы|лігі |      |      |      |       |      |
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Мемлекеттік органның немесе
орталық атқарушы органның
басшысы ____________________________/ аты, жөні

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2003 жылғы 14 тамыздағы 
N 816 қаулысына    
10-қосымша   

      13-1-қосымша  

Шетел валютасын айырбастауға арналған
N ___ өтiнiш
_______ жылғы "___" ______

Аумақтық қазынашылық органының атауы: _____________________________

Почталық мекен-жайы: ______________________________________________

Мәмiле жөнiндегi мәселелердi шешуге уәкiлеттiк берілген
қызметкердiң аты-жөнi _____________________________________________

Қазынашылық комитетiнiң
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiндегi
корреспонденттiк шотының N ______________________________________

облыстық қазынашылық басқармасының
Қазынашылық комитетiндегi шотының N: ____________________________

Шетел валютасында қаражатты
пайдалану бағыты: _______________________________

Бiздiң есебiмiзден және бiздiң атымыздан шетел валютасында құралдар сатып алуға мынадай шарттарда мәмiле жасасуды тапсырамыз:
___________________________________________________________________
 Валюта түрi |  Сатып алу сомасы  |  Ұлттық Банк  | Бағам бойынша
             |                    |    бағамы     | теңгемен сатып
             |                                    |   алу сомасы
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Өтiнiштiң қолданылу мерзiмi ___ ж. "___" __________ дейiн

Бюджеттiк сипаттағы, ақылы қызметтердiң, демеушiлiк, қайырымдылық көмектiң қаражаты
---------------------------------
    (кepeк емесiн сызыңыз).

      Басшы:
МО
      Бас бухгалтер:

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 14 тамыздағы 
N 816 қаулысына    
11-қосымша      

14-1-қосымша  

_____________ жағдай бойынша
___________________________________ бюджеттен
(облыстың, Астана, Алматы қалаларының атауы)

алынған бюджеттiк алымдар туралы анықтама

теңге  

____________________________________________________________________
  N                    Атауы                                 Сомасы
____________________________________________________________________
 1   Бөлуге болатын қaражаттың қалдығы
 2   Барлығы кiрiстердiң 3 санаты бойынша түскенi
     Оның ішінде:
               Салықтық
               Салықтық емес
               Капиталмен жасалатын операциялардан түсетiн кiрiстер
 3   Бюджеттік алулар процентi (ҚР Қаржы министрлiгiнiң ______ N
     бұйрығының 1-қосымшасына сәйкес)
 4   Бюджеттік алымдар сомасы (2-жол*3/100 жол)
 5   Ағымдағы күннiң басына жете төленбеген сома
 6   Жете төленбеген ақыны ескере отырып республикалық бюджетке
     аударуға жататын бюджеттiк алулардың сомасы
 7   Ағымдағы күннің аяғына жете төленбеген ақының қалдығы
____________________________________________________________________

      Қазынашылық
      басқармасының бастығы ________________   ________________
                                (қолы)            (аты-жөнi)

     Ескерту:
      Анықтамаға енгiзiлетiн деректер мынадай түрде анықталады:
      - ағымдағы күннiң басына бөлуге болатын қаражаттың кiрiс қалдығы (1-жол) - ИИСК жүйесi бойынша 5-34 "Шоттардағы қалдықтар туралы есеп" нысаны немесе БАСК-М жүйесi бойынша 115 "Бөлуге жататын қалдықтың қозғалысы жөнiндегі ведомость" нысаны деректерiнiң негізiнде;
      - "Салықтық", "Салықтық емес" және "Капиталмен жасалатын операциялардан түсетiн кiрiстер" үш санаты бойынша түсiмдердiң барлығы (2-жол) - ИИСК жүйесi бойынша 2-15 "Түсiмдердiң алымы бойынша жыл сайынғы есеп" нысаны немесе БАСК-М жүйесi бойынша 041 "Бюджет кiрiстерi түсiмдерiнiң күн сайынғы ведомосы" нысаны деректерінің негізiнде;
      - Бюджеттік алулар процентi (3-жол) - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң тиiстi бұйрығының негізінде;
      - республикалық бюджетке аударуға ұйғарылатын бюджеттiк алулар сомасы (4-жол) - (2-жол* 3/100 жол) сияқты.
      Жете төленбеген ақыларды ескере отырып, республикалық бюджетке аударуға жататын бюджеттiк алулардың сомасы, (6-жол) мынадай түрде анықталады:
      - егер 4 және 5-жолдардың сомасы аз немесе бөлуге жататын кiрiс қалдықтарының 50 процентiне тең болса (1-жол), онда республикалық бюджетке аударуға жататын бюджеттiк алулар сомасы - 4 және 5-жолдардың сомасына теңестiрiледi;
      - егер 4 және 5-жолдардың сомасы бөлуге жататын кiрiс қалдықтарының 50 процентiнен артық болса, онда республикалық бюджетке аударуға жататын бюджеттiк алулар сомасы - 4 және 5-жолдардың сомасы сияқты анықталады, бiрақ бөлуге жататын кiрiс қалдықтарының 50 процентiнен аспайды (1-жол);
      - 7-жол (4-жол+5-жол-6-жол) сияқты анықталады.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 14 тамыздағы
N 816 қаулысына     
12-қосымша       

15-1-қосымша  

N ____ АНЫҚТАМА
______ бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық
жоспарына өзгерістер енгізу туралы
______________________________ негізінде
200__ ж. "__" ____________

БЕКІТЕМІН                    
Қазақстан Республикасының    
Қаржы вице-министрі          
 
Жергілікті уәкілетті органның
басшысы ___________(аты-жөні)
20 __ жылғы "___" ________   

                                                   (мың теңге)
______________________________________________________________
 Түсімдердің  |  Бюджеттік сыныптама коды  |Азайтыл.|  Өзгер.
    атауы     |____________________________|  сын   | барлығы
              |санаты|сыныбы| кіші |ерекше.| немесе |
              |      |      |сыныбы| лігі  | көбей. |
              |      |      |      |       | тілсін |
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ЖИЫНЫ
______________________________________________________________

МБД директоры _____________         (ККД, МКД, СК,
                                    ММЖК,ХҚКД)директоры _______

Түсімдердің мониторингіне
жауапты жергілікті
уәкілетті орган құрылымдық
бөлімшесінің басшысы __________

таблицаның жалғасы          

                                                    (мың теңге)
____________________________________________________________________
                     Оның ішінде айлар бойынша
____________________________________________________________________
қаң.|ақпан|нау.|сәуір|ма.|мау.|шілде|тамыз|қыр. |қазан|қара.|жел.
тар |     |рыз |     |мыр|сым |     |     |күйек|     |ша   |тоқсан
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 14 тамыздағы
N 816 қаулысына     
13-қосымша       

      17-1-қосымша  

______ж. "____" ________ N __

Республикалық бюджетке түсетін түсімдер жоспарларын
өзгертуге арналған өтінім
__________ мынадай өзгерістерді енгізуді өтінеді

ББС коды ______
Өлш. бірлігі ______

___________________________________________________________________
   Облыстардың, |            Өзгерістер            | Өзгерістер
  Астана, Алматы|__________________________________|   сомасы-
   қалаларының  |айы|сомасы |айы|сомасы| және т.б. |   барлығы
      атауы     |   |       |   |      |           |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Мемлекеттік органның
      немесе орталық
      атқарушы органның
      басшысы _________________ / Аты-жөні

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2003 жылғы 14 тамыздағы
N 816 қаулысына     
14-қосымша       
  44-қосымша        

         Келісілді                              Бекітемін
Қазақстан Республикасының Қаржы         Бюджеттік бағдарламалар
        вице-министрі                      әкімшісінің басшысы
     (Жергілікті уәкілетті                 
       органның басшысы)
20__ жылғы "__"____________             20__ жылғы "__"____________
                        М.О.                                   М.О.

Кірістердің және мемлекеттік мекемелердің
ақылы қызметтерді іске асыруынан алынатын
қаражаты бойынша шығыстарды қаржыландырудың
жиынтық жоспары

Функционалдық топ                      Кодтары
Ішкі функция                        _________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _________________
Бағдарлама                          _________________
Кіші бағдарлама                     _________________
Ақылы қызмет түрлері                _________________

                                                        мың теңге
___________________________________________________________________
                     | Жол коды/ | Тоқсандар бойынша сомасы | Жиыны
                     | ерекшелік |__________________________|
                     | коды      |  1   |  2   |  3   |  4  | 
___________________________________________________________________
          1               2          3     4      5      6      7
___________________________________________________________________
Кірістер барлығы          010
 Жыл басына ақшалай
қаражаттың қалдығы       011
 Ағымдағы жылдың
түсімдері                012

Шығыстар барлығы          020
 әрбір ерекшелік
бойынша

Бюджеттің кірісіне
аударуға жатады
___________________________________________________________________

       Қаржы қызметінің басшысы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады