"2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 14 сәуірдегі N 352 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінiң "2005 - 2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамытудың" 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513  Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметiн дамыту" мемлекеттiк бағдарламасын іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - іс-шаралар жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Орталық атқарушы органдар:
      1) іс-шаралар жоспарын iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын;
      2) жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 10 шiлдеге және 10 қаңтарға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi Қазақстан Республикасының Үкiметiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты жыл сайын 25 шілдеге және 25 қаңтарға берудi қамтамасыз етсiн.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары А.С. Есiмовке жүктелсiн.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                          Қазақстан Республикасы
                                                Үкiметiнiң
                                          2005 жылғы 14 сәуiрдегi
                                              N 352 қаулысымен
                                                 бекiтiлген

            2005-2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ҚАЗАҚСТАН
          РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҒAPЫШ ҚЫЗМЕТIН ДАМЫТУДЫҢ
       МЕМЛЕКЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНIНДЕГI
                     IС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің
2005.10.03. N  989 , 2008.02.15.  N 144 Қаулыларымен.

P/c
N

Ic-шаралар

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орын-
далу
мерзiмi

Болжамды
шығыстар
(млн.
теңге)

Қаржы-
ландыру
көзi

1

2

3

4

5

6

7

1. Әр түрлi мақсаттағы отандық ғарыш аппараттарын
құруға және ұшыруға арналған негiздердi әзiрлеу

1.

"Kazsat" алғашқы
қазақстандық
геостационарлық
байланыс және
хабар тарату
спутнигiн жасау-
ды және ұшыруды
іске асыру

БҒМ-ға
ақпарат

АБА
(шақыру)ИСМ

2005
жылғы 10 шілде
2006 жылғы 10 қаңтар

2005
жылға -
5016.8

Респуб-
ликалық
бюджет
(бұдан
әрi -
РБ)

2. 

Ғарыш техникасы-
ның арнайы
конструкторлық-
технологиялық
бюросын құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ

2007
жылғы
IV
тоқсан

290.9,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
130.9;
2006 -
80.0;
2007 -
80.0

  РБ

3.

Төменгі жер
маңындағы және
геостационарлық
орбитада ҒА-ның
жұмыс iстеуiн
қамтамасыз ету
үшiн әмбебап
ғарыш платформа-
сын құрудың
техникалық-
экономикалық
негiздемесiн
әзiрлеу

Бұйрық

БҒМ

2007
жылғы
20 қыр-
күйек

66.6,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
31.6;
2006 -
20.0;
2007 -
15.0

  РБ

4.

Тiкелей
телехабарларды
таратудың және
мультмедианың
интерактивтi
қызметiн ұсыну-
дың ұлттық
геостационарлық
байланыс
спутнигiн құру
және ұшыру
жөнінде ұсыныс-
тар дайындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

БҒМ (шақыру)АБА
МАСМ
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2007
жылғы
25
қаңтар

55.4,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
23.4;
2006 -
32.0

  РБ

5.

Ұлттық ғарыш
жүйесiнiң жердi
қашықтықтан
барламайтын
ҒА-ның эскиздiк
жобасын әзiрлеу 

Бiрлескен
бұйрық

БҒМ
Қорға-
нысминi
ТЖМ
AШM
Қоршаған
-орта-
минi
ЭМРМ

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

420.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 - 60,0; 2006 - 304,0; 2007 - 56,0

  РБ

6.

Ғылыми мақсатта-
ғы FA-ны құру
жөнiнде жобалық
материалдар
әзiрлеу

Бұйрық

БҒМ

2006
жылғы
20 жел-
тоқсан

73.4,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
23.4;
2006 -
25.0;
2007 -
25.0

  РБ

7.

"Гонец-M" дербес
байланыс спутнигiнің 
көп функциялы жүйесiн құру жөнiндегi пилоттық жобаны орындау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ
(шақыру)
ЭМРМ
ККМ
ТЖМ
Қорға-
нысминi

2007
жылғы
25 қаңтар

504.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
157.0;
2006 -
347.0

  РБ

8.

Ғарыш кеңiстiгi
радиациялық
мониторингiнiң
халықаралық
жүйесiн құруға
қатысу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ
(шақыру)
ЭMPM

2007 жылғы 25 шілде

150.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
50.0;
2006 -
50.0;
2007 -
50.0

  РБ

9.

Дағдарысты
элементтердiң
жергiлiктi
экрандары
(қорғаныш
корпустар)
есебiнен 
аппаратураның
арнайы төзiмдi-
лiгiн және
ғарыш сәулесiнiң
әсерiне қорға-
ныш экрандарының
ресурстық сынақ-
тарын жүргiзудi
қамтамасыз ету

Бiрлескен
бұйрық

БҒМ
ЭМРМ

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

42.0,
оның
ішiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
15.0;
2006 -
15.0;
2007 -
12.0

  РБ

10.

Арнайы төзiмдi
және экстратем-
ператураға
төзiмдi элек-
тронды құрамдас
бөлiгiнiң
базасын әзiрлеу
және енгiзу әрi
ғарыш сәулесiнiң
әсерiне ресурс-
тық сынақтар
жүргiзу

Бiрлескен
бұйрық

БҒМ
ЭMPM

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

42.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
12.0;
2006 -
15.0;
2007 -
15.0

  РБ

11.

Геостационарлық
орбитада
қазақстандық FA
үшін тұру нүкте-
лерін бөлу және
оны Қазақстан
Республикасына
бекiту жөніндегi
жұмыстарды
жүзеге асыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

АБА
БҒМ

2008
жылғы
25
қаңтар

Қаржы-
ландыру көлемі жұмыстар-
ды жүргізу барысында айқында-
латын болады

  РБ

2. Әр түрлi мақсаттағы ғарыш аппараттарын ұшыруға және
басқаруға арналған жер үстi инфрақұрылымын дамыту

12.

"Бәйтерек" ҒЗК-
тiң жобалық және
конструкторлық
құжаттамасын
әзiрлеу, оны салу және техникалық
жарақтандыру
жөнiндегi жұмыс-
тарды жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2008
жылғы
25 қаңтар

28796.5,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
6585.0;
2006 -
11105.8;
2007 -
11105.7

РБ (041
"Байқо-
ңыр"
ғарыш
айлағын-
да
"Бәйте-
рек"
ҒЗК-ны
құруға
кредит
беру")

13.

"Сары Шаған"
полигонының
оптикалық және
радиотехникалық
құралдары база-
сында Қазақстан
Республикасының
командалық-өлшеу
кешенiн құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2008
жылғы
25 қаңтар
 

1260.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
500.044;
2006 -
504.548;
2007 -
255.408

РБ

14.

Алматы қаласын-
дағы "Орбита"
радиополигонының
техникалық
құралдарын
жаңғырту

Бiрлескен
бұйрық

БҒМ
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
20 жел-
тоқсан

60.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
40.0;
2006 -
20.0

РБ

15.

Алматы қаласын-
дағы "Ғарыш
станциясы"
эксперименталдық
базасын жаңғырту

Бiрлескен
бұйрық

БҒМ
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

21.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
7.0;
2006 -
7.0;
2007 -
7.0

РБ

16.

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.02.15.  N 144 Қаулыcымен.

17.

"Kazsat" алғашқы
қазақстандық
геостационарлық
байланыс және
хабар тарату
спутнигiн жасау
және ұшыру жоба-
сы шеңберiнде
Ақмола облысының
Ақкөл қаласында
жер үстi басқару
кешенiн және
байланыс
мониторингi
жүйесiн салуды
және техникалық
жарақтандыруды
жүзеге асыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ (шақыру)АБА
Қорға-
нысминi
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2006
жылғы
25
қаңтар

2005
жылға -
533.126

РБ
(004 
"Байла-
ныс және
хабар 
тарату-
дың
ұлттық
спутник-
тiк
жүйесін
дамыту")

3. Халықаралық ғарыш станциясының бортында оларды іске асыру
үшін Қазақстан Республикасының ғылыми зерттеулері мен
эксперименттері бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізу

18.

Халықаралық
ғарыш станциясы-
ның бортында
Қазақстан
Республикасының
ғылыми зерттеу-
лерi мен
эксперименттерiн
жүргiзудiң
кешендi бағдар-
ламасын жүргiзу

Министр-
дің бұйрығы-
мен бекітіл-
ген бағ-
дарлама

БҒМ

2005
жылғы
20 қыр-
күйек
 

2005
жылға -
10.0

РБ

19.

Сұйық және
қатты күйіндегі
металл қорытпа-
ларында термо-
диффузияны
зерделеу

Ғылыми
техника-
лық есеп
 

БҒМ

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

110.452,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
50.0;
2006 -
40.0;
2007 -
20.452

РБ

20.

Жоғары атмосфе-
радағы оптика-
лық құбылыстарды
зерделеу жөнiнде
кешендi зерттеу-
лер жүргiзу

Ғылыми
техника-
лық есеп
 

БҒМ

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

100.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
40.0;
2006 -
30.0;
2007 -
30.0

РБ

21.

Жоғары орга-
низмдер геніне
ғарыштық ұшыру
жағдайына ұқсас
факторлар әсері-
нің молекуляр-
лық-биологиялық
тетіктерін зерт-
теу және ауыл
шаруашылығы да-
қылдарының бас-
тапқы төзімді
желілерін құру

Ғылыми-
техника-
лық есеп
 

БҒМ

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

115.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
50.0;
2006 -
40.0;
2007 -
25.0

РБ

22.

Жоғары күш тү-
суі жағдайында
адамды қорғау-
дың химиялық,
биохимиялық жә-
не психофизиоло-
гиялық әдісте-
рін әзірлеу

Ғылыми-
техника-
лық есеп
 

БҒМ

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

57.5,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
25.0;
2006 -
20.0;
2007 -
12,5

РБ

23.

Адам организмі-
нің бейімделу
мүмкіндіктерін
арттыратын, ба-
ғытталған меди-
циналық-биоло-
гиялық қасиетте-
рі бар биология-
лық белсенді
қоспалар мен
мамандандырылған
өнімдер әзірлеу

Ғылыми-
техника-
лық есеп
 

БҒМ

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

57.5,
оның 
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
25.0;
2006 -
20.0;
2007 -
12,5

РБ

24.

Қазақстандық
ғылыми бағдарла-
маны iске асыру
үшiн ФЖБ-2
базасында көп
мақсатты зертха-
налық модулдi
жарақтандыру
жөнiнде
техникалық
ұсыныс әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкiметiне
ұсыныстар

БҒМ

2005
жылғы
20 жел-
тоқсан

2005
жылға -
150.0

РБ

4. Спутниктiк телекоммуникациялық желiлер негiзiнде
ақпараттық ғарыш технологияларын дамыту

25.

Аэроғарыштық
бейне көрiнiс-
тердi жинаудың,
өңдеудiң,
талдаудың және
синтездеудiң
тиiмдi әдiстерi
мен технология-
сын әзiрлеу,
ғарыштық жүйе-
лердi басқару
процестерiн
модельдеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)ИСМ
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2008
жылғы
25 қаңтар

125.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
60.0;
2006 -
30.0;
2007 -
35.0

РБ

26.

Спутниктiк
ақпараттық-теле-
коммуникациялық
жүйелердi
құрудың және
қолданудың
технологиялық
негіздерiн әзiр-
леу және олардың
қауiпсiздiгiн
қамтамасыз ету.
Телекоммуника-
циялардың
спутниктiк
жүйесiнiң
ұлттық ғарыштық
бөлiгiн, спут-
никтiк цифрлы
теле-радиохабар-
ларын таратудың
және бiрiктiрiл-
ген қызмет
көрсетудiң
ұлттық жүйесiн
құру жөнiнде
техникалық ұсы-
ныстар әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)ИСМ
АБА
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)
Қорға-
нысминi МАСМ

2008
жылғы
25 қаңтар

376.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 - 125.3;
2006 -
125.3;
2007 -
125.3

РБ

27.

Ғарыштық
инфрақұрылымның
корпоративтiк
ақпараттық-теле-
коммуникациялық
желiсiн құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)АБА
Қорға-
нысминi
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2008
жылғы
25 қаңтар

60.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
15.0;
2006 -
25.0;
2007 -
20.0

РБ

28.

Спутниктiк
байланыстың
қазақстандық
телепорттарын
құру жөнiнде
техникалық-
экономикалық
негiздеме,
технологиялық
және техникалық
шешiмдер әзiрлеу

Бiрлескен
бұйрық

БҒМ 
АБА
 

2006
жылғы
20 жел-
тоқсан

30.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
15.0;
2006 -
15.0

РБ

29.

Ұлттық орбиталық
-жиiлiк ресурсты
тиiмдi пайдалану
жөнiнде ғылыми
негiзделген ұсы-
нымдар әзiрлеу

Бiрлескен
бұйрық

БҒМ 
АБА
Қорға-
нысминi

2005
жылғы
20 жел-
тоқсан

2005
жылға -
5.0

РБ

30.

Старт алатын
зымыран-тасығыш-
тар туралы ұшу
ақпаратын көрсе-
ту орталығын
құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ

2007
жылғы
25
шiлде

140.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
46.6;
2006 -
46.6;
2007 -
46.6

РБ

31.

Спутниктiк
навигациялық
жүйелердi
құрудың және
қолданудың
технологиялық
негiздерiн
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)Қорға-
нысминi
ТЖМ

2007
жылғы
25 қаңтар

280.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
93.33;
2006 -
93.33;
2007 -
93.34

РБ

5. Қазақстан Республикасы аумағының ғарыштық
мониторингiнiң, оның iшiнде қоршаған орта жай-күйiнiң
ұлттық жүйесiн дамыту

32.

Астана қаласын-
дағы ғарыш
мониторингi
орталығын
жаңғырту және
көрсету

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)ЭМРМ
АШМ
Қоршаған
-орта-
минi
Қорға-
нысминi
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2007
жылғы
25 қаңтар
 

94.04,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
34.1;
2006 -
32.0;
2007 -
30.3

РБ

33.

Цифрлы бейнелер-
дiң ұлттық
мұрағатын құру

Машиналық
тасымал-
даушылар-
дағы
мұрағат

БҒМ (шақыру)
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

21.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
11.0;
2006 -
5.0;
2007 -
5.0

РБ

34.

Астана, Алматы,
Атырау қалала-
рында деректер
қабылдайтын
орталықтардың
тiрек желiсiн
ұйымдастыру

Сынаулар-
дың хат-
тамасы.
БҒМ-ға
ғылыми-
техника-
лық есеп
 

БҒМ (шақыру)ЭМРМ

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

10.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
2.0;
2006 -
4.0;
2007 -
4.0

РБ

35.

Қашықтықтан
зондтау және
цифрлық карто-
графия әдiстерiн
пайдалана отырып
салааралық ГАЖ
құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)АШМ
Қоршаған
-орта-
минi
ЭМРМ
ТЖМ
Қорға-
нысминi
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2007
жылғы
25
қаңтар

240.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
100.0;
2006 -
100.0;
2007 -
40.0
300.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
150.0;
2006 -
150.0

РБ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Инвести-
циялар

36.

Спутниктерге
арналған
полигондар
желiсiн құру

Ғылыми- техника-
лық
құжаттама

БҒМ (шақыру)АШМ
Қоршаған
-орта-
минi
ЭMPM

2006
жылғы
20 жел-
тоқсан

80.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
50.0;
2006 -
15.0;
2007 -
15.0

РБ

37.

Қазақстан
Республикасының
әлеуеттi тұтыну-
шылары үшiн
ғарыш мониторин-
гi нәтижелерiнiң
корпоративтiк
желiсiн әзiрлеу

Ғылыми-
техника-
лық құжаттама

БҒМ (шақыру)ИСМ
ЭMPM
ТЖМ
Қоршаған
-орта-
минi
АШМ
Қорға-
нысминi
ҰҚК
(келiсiм
бойынша)

2007
жылғы
20 жел-
тоқсан

25.5,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
10.0;
2006 -
10.5;
2007 -
5.0

РБ

6. Зымыран-ғарыш кешендерiн пайдаланған кезде
Қазақстан Республикасы аумағының экологиялық
қауiпсiздiгi жүйесiн құру

38.

Қазiргi заманғы
ГАЖ-технология-
лары базасында
зымыран-ғарыштық
қызметтiң әсерi-
не Қазақстан
Республикасы
аумағының
орнықтылығы
жай-күйiнiң
және болжаудың 
көп деңгейлi
мониторингi
жүйесiн құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)ТЖМ
Қоршаған
-орта-
минi

2008
жылғы
25 қаңтар

45.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
25.0;
2006 -
10.0;
2007 -
10.0

РБ

39.

Қоршаған орта
объектiлерiнде
зымыран отынының
құрамдас бөлiк-
терi мен олардың
айналу өнiмдерi
құрамының
физикалық-химия-
лық диагностика-
лау жүйесін құру


  Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп 

БҒМ (шақыру)Қоршаған
-орта-
минi
ИСМ

2008
жылғы
25 қаңтар
 

58.0,
оның
ішiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
28.0;
2006 -
15.0;
2007 -
15.0

РБ

40.

Қоршаған ортаның
әр түрлi объек-
тілерiнде сұйық
зымыран отыны
құрамдас бөлiк-
терiнiң, олардың
өзгеру және таралу процес-
терiн моделден-
дiру арқылы физикалық-химия-
лық өзгеруі негiздерін
зерделеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)Қоршаған
-орта-
минi

2008
жылғы
25 қаңтар

25.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
10.0;
2006 -
8.0;
2007 -
7.0

РБ

41.

"Байқоңыр" ғарыш
айлағының аумағы
экожүйесiнiң,
зымыран-
тасығыштардан
бөлiнетiн
бөлшектердiң
құлау аудандары-
ның және онымен
iргелес аумақ-
тардың жай-
күйiн кешендi
бағалауды жүргiзу


  Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп 

БҒМ (шақыру)Қоршаған
-орта-
минi

2008
жылғы
25 қаңтар

30.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
10.0;
2006 -
10.0;
2007 -
10.0

РБ

42.

Зымыран-ғарыш
кешенiмен шектес
аумақтарда тұра-
тын халықтың
денсаулығына
ғарыш-зымыран
техникасын
пайдалану
салдарларының
қатерiн және
дәлелденген
зиян дәрежесiн
анықтау үшiн
санитарлық-
гигиеналық
мониторинг
жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)ДСМ

2008
жылғы
25 қаңтар

30.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
10.0;
2006 -
10.0;
2007 -
10.0

РБ

43.

ҚР аумағының
экологиялық
орнықтылығы, экологиялық-
гигиеналық нормативтер мен
қоршаған орта
объектiлерiне
зымыран-ғарыш
техникаларын
пайдалану әсерінің рұқсат ету стандарттары
өлшемдерi
жүйесiн әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)Қоршаған
-орта-
минi
АШМ

2008
жылғы
25 қаңтар

10.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
3.0;
2006 -
3.0;
2007 -
4.0

РБ

44.

Зымыран-тасығыш-
тарды ұшырған
кезде шығатын
инфрадыбыстық
сәулелену және
оның халық
денсаулығына
әсерiнiң
деңгейлерiне
талдау жасау
және баға беру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)ИСМ
ДСМ

2008
жылғы
25 қаңтар

23.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
10.0;
2006 -
7.0; 2007 -
6.0

РБ

45.

Зымыран отынының
улы құрамдас
бөлiктерiмен
ластанған
топырақтың және
өсімдiктiң
үстiңгi қабатын
токсиндерден
тазартудың және
оңалтудың
экологиялық
қауiпсiз әдiсте-
рi мен техноло-
гияларын әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)АШМ
Қоршаған
-орта-
минi
ЖРА

2008
жылғы
25 қаңтар
 

56.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
26.0;
2006 -
15.0;
2007 -
15.0

РБ

46.

"Байқоңыр"
кешенiнiң
қоршаған орта
мен адам
денсаулығына
терiс әсерiн
азайту жөнiндегi
iс-шаралар
кешенiн әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)Қоршаған
-орта-
минi
ДСМ

2008
жылғы
25 қаңтар

30.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
15.0;
2006 -
8.0;
2007 -
7.0

РБ

7. Ғарыш қызметiн кадрлық қамтамасыз ету

47.

Қазақстан
Республикасы
жоғары оқу
орындарының оқу
жоспарларына
ғарыш байланысы,
телекоммуника-
циялар, навига-
ция, борт
техникасы,
зымыран отыны
мен қозғалтқыш,
ақпаратты қорғау
жөнiнде арнайы
пәндер енгiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Yкiметiне
ақпарат

БҒМ

Жыл
сайын
25
қаңтар
 

Талап
етілмейдi


48.

ЖҚЗ деректерiн
өңдеу, ғарыш
байланысы
технологиялары,
ғарыш-зымыран-
кешендерiн
пайдаланған
кезде экология-
лық қауiпсiздiк
жөнiндегi ғарыш
қызметi үшiн
маманданумен
бiрге "Ақпарат-
тық жүйелер",
"Радиотехника,
электроника және
телекоммуника-
ция", "Экология"
мамандықтары
бойынша магистр-
лар даярлауды
ұйымдастыру
және жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ (шақыру)АБА
Қорға-
нысминi

2008
жылғы
25 қаңтар
 

40.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
16.0;
2006 -
12.0;
2007 -
12.0

РБ,
(ҚР-да
Бiлiм
берудi
дамыту-
дың
2005-
2010
жылдарға
арналған
мемле-
кеттiк
бағдар-
ламасы,
020
"Маман-
дар
даяр-
лау")

49.

"Kazsat" ғарыш
жүйесiнiң ЖБК-
сiн және ЭСҚ-сын
пайдалану үшiн
РФ-да 40 маманды
қайта даярлауды
ұйымдастыру
және жүргiзу

БҒМ-ға
ақпарат

АБА
Қорға-
нысминi

2006
жылғы
10 қаңтар

2005
жылға -
84.5

РБ,
(АБА 006
"Радио-
жиiлiк
өрiсiнiң
және
радио-
элек-
трондық
құрал-
дардың
монито-
ринг
жүйесiн
техни-
калық
сүйемел-
деу"
бюджет-
тiк
бағдар-
ламасы)

50.

Мамандарды аэро-
ғарыш бағыты
бойынша қашық-
тықтан оқыту
технологиясын
әзiрлеу және
енгiзу

Қабылдау
актiлерi

БҒМ

2005-
2007
жылдар

150.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
50.0;
2006 -
50.0;
2007 -
50.0

РБ

51.

Ресей Федерация-
сының жоғары
оқу орындарында
ғарыш байланысы,
телекоммуника-
циялар, навига-
ция, борт
техникасы,
зымыран отыны
және қозғалтқыш,
ақпаратты қорғау
бойынша мамандар
даярлау (жылына
15, оның iшiнде
MГТУ-5, К.
Циолковский
атындағы МАТИ-РГТУ-2,
MAИ-5, МГУГК-3
маман даярлау)

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ (шақыру)АБА
СIМ
Қорға-
нысминi

2005-
2007
жылдар

45.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
15.0;
2006 -
15.0;
2007 -
15.0

РБ
(Қазақс-
тан Респуб-
ликасын-
да Бiлiм
берудi
дамыту-
дың
2005-
2010
жылдарға
дейiнгi
мемле-
кеттiк
бағдар-
ламасы,
020
"Маман-
дар
даяр-
лау")

52.

Ғарыш байланысы
саласында жыл
сайын 30 маманды
қайта даярлауды
жүргізу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ (шақыру)АБА
Қорға-
нысминi

2005-
2007
жылдар

36.9,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
11.7;
2006 -
12.3;
2007 -
12.9

РБ (023
"Мемле-
кеттiк
бiлiм
беру
ұйымда-
рындағы
кадрлар-
дың
бiлiк-
тiлiгiн
арттыру
және
қайта
даяр-
лау")

53.

Ғарыш қызметi
саласында жыл
сайын 140 маман
үшiн бiлiктiлi-
гiн арттыру
курстарын
ұйымдастыру
және жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ (шақыру)АБА
Қорға-
нысминi

2005-
2007
жылдар

50.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
20.0;
2006 -
15.0;
2007 -
15.0

РБ (023
"Мемле-
кеттiк
бiлiм
беру
ұйымда-
ры
кадрла-
рының
бiлiк-
тiлiгiн
арттыру
және
қайта
даяр-
лау")

54.

Ғарыш қызметi
саласында 30
маман үшiн
шетелде
бiлiктiлiгiн
арттыруды және
тағылымдамадан
өтудi
ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ (шақыру)АБА
СIМ
Қорға-
нысминi

2005-
2007
жылдар

36.9,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
11.7;
2006 -
12.3;
2007 -
12.9

РБ (023
"Мемле-
кеттiк
бiлiм
беру
ұйымда-
ры
кадрла-
рының
бiлiк-
тiлiгiн
арттыру
және
қайта
даяр-
лау")

55.

Аэроғарыштық
бағыт бойынша
кадрлар даярлау-
ды, қайта
даярлауды және
бiлiктiлiгiн
арттыруды
қамтамасыз
етуге арналған
10 әдiстемелiк
және оқу құрал-
дарын әзiрлеудi
әрi шығаруды
ұйымдастыру

Әдiстеме-
лiк және
оқу
құралдары

БҒМ

2005-
2007
жылдар

12.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
3.0;
2006 -
4.0;
2007 -
5.0

РБ (025
"Бiлiм
беру
жүйесiн
әдiсте-
мелiк
қамтама-
сыз ету
және
бiлiм
беру
қызмет-
терiнiң
сапасын
талдау")

8. Ғарыш қызметiнiң нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру
және экономикалық дамуын қамтамасыз ету

56.

"Ғарыш қызметi
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының жобасын
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

БҒМ
Әдiлет-
минi

2006
жылғы
20 жел-
тоқсан

Талап
етiлмейдi


57.

Қазақстан
Республикасының
Халықаралық
зымыран техноло-
гияларын бақылау
режимiне қосылуы
үшiн қажеттi
iс-шаралар
жүргiзу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ (шақыру)СIМ

2006
жылғы
25 қаңтар

Талап
етiлмейдi


58.

"Ғарыш жөнiндегi
кеңес" -
Қазақстан
Республикасының
Үкiметi жанынан
консультативтiк
кеңесшi орган
құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметi
қаулысы-
ның
жобасы

БҒМ

2005
жылғы
20 қыр-
күйек

Талап
етiлмейдi


59.

Iске асырылатын
жобалардың
коммерцияланды-
рылуына және
экономикалық
тиiмдiлiгiне
бағдарланған
Қазақстан
Республикасын-
дағы аэроғарыш
саласын
кезең-кезеңiмен
қалыптастыру
әрi басқару
стратегиясын
және оның даму
басымдықтарын
негiздеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)Қорға-
нысминi

2006
жылғы
25 қаңтар

2005
жылға -
10.0

РБ

60.

Мемлекеттiк
тапсырыс, салық,
кредит, кедендiк
реттеу негiзiнде
ғарыш қызметiн
дамытуды
мемлекеттiк
ынталандырудың
тiкелей және
жанама шаралары
мен тетiктерiн
әзiрлеу; ғарыш
технологиялары
мен қызметтер
рыногының
мониторингi,
талдау және
маркетингi
бағыттарын және
ақпараттық
жүйесiн
қалыптастыру
әдiстерiн
негiздеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)ЭБЖМ

2007
жылғы
25 қаңтар

15.9,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
8.2;
2006 -
7.7

РБ

61.

Көп арналы
қаржыландыру,
тәуекелдердi
және венчурлық
инвестициялауды
басқару жүйесiн
құру; ғарыш
қызметiн
дамытуда жеке
капитал мен
инвестициялар
тарту жөнiндегi
шаралар мен
тетiктердi
әзiрлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
есеп

БҒМ (шақыру)Қаржы-
минi

2007
жылғы
25 қаңтар

15.0,
оның
iшiнде
жылдар
бойынша:
2005 -
7.0;
2006 -
8.0

РБ

62.

Ғарыш техноло-
гияларын дамыту
мен олардың
ғылымның,
техника мен
экономиканың
басқа да
салаларында
пайдаланылуын
қамтамасыз ете-
тiн инновациялық
инфрақұрылым
қалыптастыру
жөнiндегi
ұсыныстарды
негiздеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкiметiне
ақпарат

БҒМ (шақыру)ЭБЖМ

2007
жылғы
25 қаңтар

2006
жылға -
10.0

РБ

      Бағдарламаны icкe асыруға байланысты қаржылық шығындар барлығы 44364,75 млн. теңгені құрайды.
      Республикалық бюджет барлығы 44064,75 млн. теңге, оның ішінде 2005 жылы - 14861,2 млн. теңге.
      Инвестициялар барлығы - 300.0 млн. теңге, оның ішiнде 2005
жылы - 150.0 млн. теңге; 2006 жылы - 150.0 млн. теңге.
      "Kazsat" FA ұшыруға және "Бәйтерек" ЗҒК құруға байланысты
қаржылық шығындар 38346.39 млн. теңгенi құрайды, оның iшiнде 2004
жылы "Kazsat" ҒА құруға және ұшыруға 4000,0 млн. теңге бөлiнген
(ic-шаралар жоспарының 1-тармағы).
      Республикалық бюджеттен ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қамтамасыз етуге арналған қаржылық шығындар 5582,1 млн. теңгенi құрайды, оның ішінде 2005 жылы - 2179,9 млн. теңге, 2006 жылы - 2232,6 млн. теңге, 2007 жылы - 1169,6 млн. теңге. Жұмыстардың көрсетілген түрлеріне 300 млн. теңге мөлшерiнде инвестициялар тарту жоспарланып отыр, оның iшiнде 2005 жылы - 150 млн. теңге, 2006 жылы - 150 млн. теңге.
      Мамандар даярлауға, қайта даярлауға және бiлiктiлiгiн
арттыруға және басқа да бiлiм беру жөнiндегi іс-шараларға арналған
қаржы қаражаты барлығы 455,3 млн. теңгенi, оның iшiнде - 258,8 млн.
теңгенi осы бағдарламаның шеңберiнде бюджеттiк бағдарламалар
бойынша:
      002 "Iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер" (101
"Қолданбалы ғылыми зерттеулер" кiшi бағдарламасы) 150 млн. теңгенi,
оның iшiнде 2005 жылы - 50 млн. теңгені, 2006 жылы - 50 млн.
теңгенi, 2007 жылы - 50 млн. теңгенi құрайды;
      023 "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн
арттыру және қайта даярлау" барлығы 123,8 млн. теңгенi, оның iшiнде
2005 жылы - 43,4 млн. теңгенi, 2006 жылы - 39,6 млн. теңгенi, 2007 жылы - 40,8 млн. теңгенi құрайды.
      025 "Бiлiм беру жүйесiн әдiстемелiк қамтамасыз ету және бiлiм
беру қызметтерiнiң сапасын талдау" барлығы 12,0 млн. теңгенi, оның
iшiнде 2005 жылы - 3,0 млн. теңгенi, 2006 жылы - 4,0 млн. теңгенi,
2007 жылы - 5,0 млн. теңгенi құрайды.
      Бұдан басқа, осы мақсаттарға 85,0 млн. теңге және 84,5 млн.
теңге көлемiнде қаржы қаражаты көзделген тиiсiнше бюджеттiк
бағдарламалар бойынша:
      020 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiптiк бiлiмдi
мамандар даярлауға" (112 "Ресей Федерациясы және Шығыс Еуропа
жоғары оқу орындарында кадрларды даярлау" кiшi бағдарламасы)
барлығы 85,0 млн. теңгенi, оның iшiнде 2005 жылы - 31,0 млн.
теңгенi; 2006 жылы - 27,0 млн. теңгенi; 2007 жылы - 27,0 млн. теңгенi құрайды;
      006 "Радиожиiлiк өрiсiнiң және радиоэлектрондық құралдардың
мониторинг жүйесiн техникалық сүйемелдеу" 2005 жылы 84,5 млн.
теңгенi құрайды.
      2006-2007 жылдарға арналған республикалық бюджет қаражаты
есебiнен қаржыландырылатын iс-шаралар бойынша шығыстар көлемi
"Республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының тиiстi
қаржылық жылына арналған Заңына сәйкес нақтыланады.

      Ескерту:
      әрiптiк аббревиатураларды толық жазу:
      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпарат және байланыс агенттiгi
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi
      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
министрлiгi
      Қорғанысминi - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi
      ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi
      АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгі
      Қоршағанортаминi - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны
қорғау министрлiгі
      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
ресурстар министрлiгі
      ККM - Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар
министрлiгі
      ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк
жоспарлау министрлiгi
      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi
      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттiгi
      СIМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгі
      ЭХO - Электр байланысының халықаралық одағы
      Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
      Қаржыминi - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi
      ҒА - Ғарыш аппараты
      ТҒ - Техникалық ғимарат
      TЭH - Техникалық-экономикалық негiздеу
      ФЖБ - Функционалды жүк блогы
      ГАЖ - Геоақпараттық жүйе
      ЖБК және ЭСҚ - Жер үстi басқару кешенi және электромагниттiк
сыйымдылық құралы
      ЗҒК - Зымыран-ғарыш кешенi
      ЗҒТ - Зымыран-ғарыш техникасы
      РФ - Ресей Федерациясы
      ММТУ - Мәскеу мемлекеттiк техникалық университетi
      РМТУ - Ресей мемлекеттiк техникалық университетi
      MMAУ - Мәскеу мемлекеттiк авиация университетi
      МГКУ - Мәскеу мемлекеттiк геодезия және картография
университетi
      РБ - Республикалық бюджет.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады