"Бюджеттiң атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 16 қазандағы № 1101 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Бюджеттiң атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 12, 86-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Бюджеттiң атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесiнде:
      19-тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілетін трансферттер мен кредиттердің сомасы төмен тұрған бюджеттің түсімдер және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарындағы сияқты дәл сондай көлемде және дәл сол айларда жоғары тұрған бюджеттің қаржыландырудың жиынтық жоспарларында ескеріледі;»;
      36-тармақта:
      бесінші бөліктің екінші және үшінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «қаржыландырудың жиынтық жоспарларына енгiзiлетiн өзгерiстерге қатысты жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтама бекiтiлген күннен бастап бір жұмыс күнiнен кешiктiрілмей берiледi;
      қаржыландырудың жиынтық жоспарларына енгiзiлетiн өзгерiстерге қатысты емес жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтамалар ағымдағы айдың жиырмасыншы күнiнен кешiктiрілмей айына кемiнде бiр рет, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында – ағымдағы айдың оныншы күнiнен кешiктiрілмей берiледi. Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелері жоқ жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарларындағы өзгерістерге қатыссыз дербес қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу бойынша анықтамалар айына бір реттен асырмай ағымдағы айдың он бесінші күнінен кешіктірілмей, ал ағымдағы қаржы жылының соңғы айында – ағымдағы айдың оныншы күнінен кешіктірілмей беріледі.
      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсеткен кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесі ҚБАЖ-ға жеке қаржыландыру жоспарларына қаржыландырудың жиынтық жоспарларына өзгерістерге қатысты емес өзгерістер енгізу туралы анықтамаларды жүктегеннен кейін «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне, сондай-ақ соңғысының бюджеттік мониторинг жүргізуі үшін тиісті жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға ҚБАЖ-ға аталған анықтамаларды жүктегенін растағаны туралы хабарлама жібереді.»;
      37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «37. Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi қаржыландырудың жеке жоспарларына өзгерiстер енгiзу туралы анықтаманы бекiткеннен кейiнгi кезеңде мемлекеттiк мекеме мiндеттемелердi қабылдауы немесе кассалық шығыстарды жүргiзуi және Қазақстан Республикасының бірыңғай бюджеттік сыныптамасына сәйкессiздiгi, жоспарлық тағайындаулардың дұрыс бөлiнбеуi себептерi бойынша жоспарлы тағайындаулар жеткiлiксiз болған кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi:
      1) міндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізуге анықтаманы – бюджеттік бағдарлама әкімшісіне;
      2) түсімдердің жиынтық жоспарына, төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына және міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер енгізуге анықтаманы – бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органға орындаусыз қайтарады («Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша себебін көрсете отырып қайтарады).
      Осы Ереженің 34-тармағы үшінші бөлігінің оныншы абзацында көрсетілген нормативтік құқықтық актісі болмаған жағдайда аумақтық қазынашылық бөлімшесі жеке қаржыландыру жоспарларына өзгерістер енгізу туралы анықтаманы орындамай бюджеттік бағдарлама әкімшісіне қайтарады («Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша себебін көрсете отырып қайтарады).
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша түскен пайдаланушы нұсқаулығының талаптарына сәйкес ресімделмеген жоспарлардың/анықтамалардың тізілімі мен электрондық үлгілерін аумақтық қазынашылық бөлімшесі қайтару себептерін көрсете отырып қайтарады.»;
      43-тармақ:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «43. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің төмен тұрған бюджеттерді атқару жөніндегі уәкілетті органдардың өтінімдерін жоғары тұрған бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган олар түскен күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде қарайды.
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Өтінімді қабылдамаған кезде бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бір жұмыс күні ішінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның ескертулерін есепке ала отырып, түзетілген өтінімді ұсынады.»;
      58-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «58. Мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган осы Ереженiң 57-тармағында көрсетiлген ақпарат негiзінде белгiленген тәртiппен бюджеттiк бағдарламалар тiзбесiн оларды бюджет қаражатының қолда бар қалдықтары көлемінің шегiнде ағымдағы қаржы жылында қаржыландыру жөнiндегi ұсыныспен бюджет комиссиясының қарауына енгiзедi.»;
      59-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «59. Бюджет комиссиясының шешiмi негiзiнде мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган тиiстi бюджеттiк бағдарламалардың жылдық жоспарлы тағайындауларын бюджет қаражатының қалдықтары есебiнен ұлғайту жөнiндегi Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе жергiлiктi атқарушы орган қаулысының жобасын әзiрлейдi және оны белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның әкiмдiгiне енгiзедi.»;
      62-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «62. Қаржы жылының ішінде орталық мемлекеттік органдарды, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарды және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді құрған, таратқан, қайта ұйымдастырған, олардың функцияларын өзгерткен жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жаңадан құрылған мемлекеттік органдардың, таратылған және қайта ұйымдастырылған мемлекеттік органдардың құқықтық мирасқорларының және оның ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің функцияларын айқындайтын нормативтік құқықтық актілердің негізінде Қазақстан Республикасының бірыңғай бюджеттік сыныптамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.
      Мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган мемлекеттiк органдарды, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарды және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердi құруға, таратуға, қайта ұйымдастыруға, олардың функцияларын өзгертуге байланысты бекiтiлген (нақтыланған) бюджет көрсеткiштерiн түзету жөнiндегi қаулылардың жобаларын әзiрлейдi және оны тиісінше Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның әкiмдiгiне енгiзедi.
      Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган осы Ереженің 5-тарауында белгіленген тәртіппен жоспарлы тағайындауларға көшіру бөлігінде берілетін, бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына кезекті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда және жергілікті бюджеттер туралы мәслихаттардың шешімдерімен бекітілген аталған бюджеттік бағдарламалардың жалпы сомасы шегінде көшіру бөлігінде өзгерістер енгізеді.
      Жоспарлы тағайындаулар мен бұрын жүргізілген кассалық шығыстарды көшіруді бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның хатының негізінде аумақтық қазынашылық бөлімшелері мынадай жағдайларда:
      1) құрылған, таратылған, қайта ұйымдастырылған, орталық мемлекеттік және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың және олардың оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің штат санының функциялары мен лимиттері өзгерген;
      2) республикалық және/немесе жергілікті бюджеттерді нақтылау;
      3) Қазақстан Республикасының бірыңғай бюджеттік сыныптамасына өзгерістер енгізген;
      4) аумақтық қазынашылық бөлімшеде мемлекеттік мекеменің қызмет көрсетілу орны өзгерген;
      5) шығыстардың экономикалық сыныптамасы ерекшеліктерінің құрылымына шығыстардың түрлерін өзгерту бөлігінде өзгерістер енген;
      6) ағымдағы қаржы жылы ішінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті орталықтандыру/орталықсыздандыру туралы шешім қабылдағанда жүзеге асырады.
      Мемлекеттік органдар функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейінен жоғары тұрған деңгейіне, сондай-ақ мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған деңгейінен төмен тұрған деңгейіне беру кезінде нысаналы трансферттер бойынша жоспарлық тағайындаулардың пайдаланылмаған қалдықтарының сомаларын көшіру жүзеге асырылады.»;
      62-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «62-1. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ағымдағы қаржы жылының 20 қаңтарынан кешіктірмей инвестициялық жобаларды қоса алғанда, басым республикалық бюджеттік инвестициялар бойынша, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері және жоспарлау сатыларынан өтпеген аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған кредиттер бойынша (бұдан әрі – кейінге қалдыру шарты бар жобалар) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға мынадай құжаттама ұсынады:
      1) бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша:
      Техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін жобаларды қоспағанда, экономикалық сараптамасымен қоса, белгіленген тәртіппен бекітілген техникалық-экономикалық негіздеме;
      техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін жобалардың инвестициялық ұсынысына және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган дайындаған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша оң экономикалық сараптама;
      2) мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға бағытталған бюджеттік инвестициялар бойынша:
      экономикалық сараптаманы қоса бере отырып, қаржы-экономикалық негіздеме;
      мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган дайындаған оң экономикалық қорытынды;
      3) бюджеттік кредиттер бойынша:
      қаржы агенттері бюджеттік кредиттерді, бюджеттік инвестициялық жобаларды және мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға жіберген жағдайда оң экономикалық қорытындымен қоса, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган дайындаған техникалық-экономикалық негіздеме.
      Жергілікті атқарушы органдар ағымдағы қаржы жылының 15 қаңтарынан кешіктірмей нысаналы даму трансферттерінің қаражаты және кредиттердің есебінен қаржыландырылатын инвестициялық жобалар бойынша жоғарыда санамаланған құжаттарды тиісті республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне береді.
      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ұсынған құжаттаманы бюджет және өзге заңнама талаптарының сақталуы тұрғысынан қарайды.
      Барлық құжаттама болған жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган екі апта мерзімде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға және республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне шарттарды тіркеу және төлемдер жүргізу рұқсат етілетін республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бөлінісінде кейінге қалдыру шарты бар жобалардың тізбесі бар хабарлама хат жібереді.
      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган 3 жұмыс күні ішінде аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне шарттарды тіркеу және төлемдерді жүргізу рұқсат етілетін кейінге қалдыру шарты бар жобалардың тізбесі туралы хабарлама-хаттың көшірмесін жібереді.
      Егер кейінге қалдыру шарты бар жекелеген жобалар бойынша құжаттама берілмеген жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган екі апта мерзімде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға республикалық бюджетті нақтылау немесе оны түзету жүргізілгенге дейін шарттарды тіркеуге және төлемдерді жүргізуге жол берілмейтін кейінге қалдыру шарты бар жобалардың тізбесімен бірге хабарлама-хат жібереді.»;
      65-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) қаржылық ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуды қоспағанда, республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталдарын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға көзделген не мемлекеттік тапсырманы орындауға байланысты ақшаны есепке алумен және оларды инвестициялық жобаларды іске асыруға (бұдан әрі – квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоты), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ең аз мөлшерде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталдарын қалыптастыру кезінде пайдаланылуымен;»;
      69-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге кодтар беру үшін жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері аумақтық қазынашылық бөлімшесіне мемлекеттік мекеменің коды ашылғаннан кейін ұсынылатын осы Ереженің 91-тармағының 4)5) тармақшаларында көрсетілген құжаттардан басқа, осы Ереженің 10-тарауында көзделген құжаттар жинағын қалыптастыру үшін қажетті құжаттарды қоса бере отырып, осы Ереженің 32-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік мекемелерге кодтар беруге өтінім береді.»;
      83-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қолма-қол ақшаны бақылау шотын ашуға өтінім жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппаратына өтінім белгіленген нысанға сәйкес келмеген не мыналар:
      1) ашылатын қолма-қол ақшаны бақылау шотының түрі;
      2) мемлекеттік мекеменің атауы немесе коды;
      3) бюджет түрі;
      4) қолма-қол ақшаны бақылау шотын ашу үшін негіз болмаған немесе дұрыс көрсетілмеген жағдайда орындаусыз қайтарылады.»;
      91-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың нотариалды расталған көшiрмесi;»;
      93-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «93. Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң құжаттар жинағын қалыптастырған кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәліктегі/анықтамадағы, ережедегi (жарғыдағы) және мөр бедерiнде (ММ үшiн – елтаңбалы) мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсi атауының бiрдейлiгiн, сондай-ақ бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрықтардың, қол қою құқықтарын және мөр бедері үлгілерін қоюды жүктеу туралы бұйрықтардың сәйкестігін тексередi. Алшақтықтар анықталған жағдайда сәйкестендiру үшiн мемлекеттiк мекемеге/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiне қайтарады.»;
      96-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «96. Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттік сектор субъектісінің қолдары мен мөр бедерiнiң үлгiсi бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсi басшысының немесе ол уәкiлеттік берген тұлғаның қолымен расталады және бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң мөр бедерiмен (ММ үшін – елтаңбалы) бекітіледі не нотариалды куәландырылады.
      Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң/квазимемлекеттік сектор субъектісінің қолдары мен мөр бедерiнiң үлгiлерi нотариалды куәландырылады.»;
      98-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «98. Қайта құрылған мемлекеттiк мекемеде/квазимемлекеттік сектор субъектісінде мөр уақытша болмаған, мөрдiң атауы өзгерген, ескiрген немесе жоғалған жағдайда, аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң басшысы мемлекеттiк мекемеге/квазимемлекеттік сектор субъектісіне оның өтiнiшiнiң негiзiнде жаңа мөр дайындауға уақыт (күнтiзбелiк 10 күннен аспайтын) бередi және осы жағдайға байланысты құжаттарды сол елдi мекенде орналасқан бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң мөр бедерiмен бекітуге немесе құжаттарды мөр бедерінсiз беруге рұқсат бере отырып, мөр болмаған уақытта қаржылық құжаттарды ресiмдеу тәртiбiн айқындайды. Қолдар мен мөр бедерiнiң үлгiлерi мөрдiң (ММ үшін – елтаңбалы) дайындалу уақытында оның әрекет ету мерзiмi көрсетiлiп, «Мемлекеттік мекеменің/квазимемлекеттік сектор субъектісінің мөр табанының үлігісі» ашық жолағында «уақытша мөрсіз» деген белгімен елтаңбалы мөрдiң бедерiнсiз (ММ үшін – елтаңбалы) ресiмделедi.»;
      113-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «113-1. Мемлекеттік мекеме қайта ұйымдастырылған және елтаңбалық мөр жойыған және қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекеменің қаржы құжаттарына қол қою құқығы бар адамдардың болмау себебімен жабылатын ақылы қызметтердің, демеушілік, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың, жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шоттары ақша қалдығын құқықтық мирасқордың тиісті қолма-қол ақшаны бақылау шотына аудару үшін төлеуге арналған шотты беру мүмкіндігі болмаған жағдайда, осы Ереженің 113-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша, құқық мирасқоры қайта ұйымдастырылған мемлекеттік мекемеге қызмет көрсеткен аумақтық қазынашылық бөлімшесіне жабылатын ақылы қызметтер, демеушілік, қайырымдылық көмек, ақшаны уақытша орналастыру, жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шоттары ақша қалдығын аудару туралы қолдаухат жібереді. Құқықтық мирасқордың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына ақша қалдығын аударған жағдайда қолдаухатқа құқық мирасқорлығын растайтын құжаттар қосымша қоса беріледі.
      Бюджеттік бағдарламалар әкiмшiсiнiң қолдаухаты қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк мекеме мен құқықтық мирасқор – мемлекеттiк мекеменiң деректемелерiн: мемлекеттiк мекеменiң атауын, БСН, кодын, ҚБШ нөмiрiн, сондай-ақ қолма-қол ақшаны бақылау шоттары аударуға жататын ақша қалдығының сомасын және аудару үшін барлық қажет деректемелерді қамтуы тиiс. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесi қолдаухатты алған күннен кейiнгi күннен бастап 2 жұмыс күнi iшiнде осы Ереженің 113-тармағында көзделген жұмсау бағыттары бойынша қайта ұйымдастырылған мемлекеттiк мекеменiң ақылы қызметтердің, демеушiлiк, қайырымдылық көмектің, ақшаны уақытша орналастырудың қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына ақша қалдығын құқықтық мирасқордың тиiстi қолма-қол ақшаны бақылау шоттарына аударуды жүзеге асырады.»;
      128-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Төлем құжатының «Бюджеттік сыныптама кодтары» ашық жолағына деректемелер мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы бірыңғай бюджеттік сыныптама кодтарына сәйкес толтырылады. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік сыныптама кодтарын бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚР ҰБ) назарына жеткізеді.»;
      132-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «132. Республикалық және жергілікті бюджеттердің, Ұлттық қордың арасындағы түсімдерді бөлуді және оларға байланысты рәсімдерді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен бекітілетін «Бюджет деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақша бақылау шоты арасындағы түсімдер сыныптамасының түсімдерін бөлу» кестесінің және орталық уәкілетті орган мен мұнай операцияларын жүргізу, келісімшарттар жасасу мен оларды орындау саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органның бірлескен бұйрығымен жыл сайын бекітілетін мұнай секторы ұйымы тізбесінің негізінде бөлу нормативтері бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады (бөлудің I сатысы).»;
      147-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы талап орындалмаған кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесі жалақы және басқа да ақша төлемдерін, оның ішінде штаттан тыс персоналдың жалақысын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген ақшалай өтемақыны төлеуді, салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдерді, жәрдемақыларды, алименттерді, міндетті зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды төлеуді, банк қызметтеріне ақы төлеуді қоспағанда, түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген бюджеттік алулардың сомасын толық аударғанға дейін тиісті жергілікті бюджет бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы талап орындалмаған кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi жалақы және басқа да ақша төлемдерiн, оның iшiнде штаттан тыс персоналдың жалақысын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген ақшалай өтемақыны төлеудi, салық және бюджетке төленетiн басқа да төлемдердi, жәрдемақыларды, алименттердi, мiндеттi зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын, әлеуметтiк аударымдарды төлеудi, банк қызметтерiне ақы төлеудi қоспағанда, түсiмдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында көзделген нысаналы трансферттердің сомасын толық аударғанға дейiн тиiстi жергiлiктi бюджет бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.»;
      150-тармақтың төртінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне жалақы мен басқа да ақшалай төлемақылардың, міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары және әлеуметтік есептеулер, бюджетке жүргізілетін есептеулер, жеке тұлғаларға стипендиялар және төлемақылар бойынша бастапқы құжаттардың;»;
      156-тармақтың жетінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттiк мекеме бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасының 423 «Мемлекеттiк кәсiпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделi жөндеу» ерекшелiгi бойынша мемлекеттiк кәсiпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын қалпына келтiрудi және күрделi жөндеудi жүргiзу үшiн республикалық немесе коммуналдық меншiктегi мемлекеттiк кәсiпорындарды қаржыландыруға ағымдағы қаржы жылына көзделген соманың 30 пайызынан аспайтын аванстық (алдын ала) төлемдi жүзеге асырады.»;
      159-1-тармақ алынып тасталсын;
      160-тармақтың екінші бөлігінің орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгермейді.
      мынадай мазмұндағы 161-2-тармақпен толықтырылсын:
      «161-2. Халықаралық ұйымдармен және донор-елдермен өзара іс-қимыл бойынша қызметтерді төлеу байланыс гранттар шеңберінде олармен жасалған халықаралық шарттарда белгіленген талаптар мен мерзімдерге сәйкес жүзеге асырылады.»;
      162-тармақтың оныншы және он бірінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «Өткен жылы орындалмаған және бюджет қаражатының қалдықтары және/немесе осы Ереженiң 57 және 526-тармақтарында көрсетiлген шығыстар бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепiлдiк берiлген трансферттiң аударылмаған сомасы есебiнен ағымдағы қаржы жылында қаржыландыруға жататын шарттың қолданылу мерзiмi ұзартылған жағдайларда жасалады. Көрсетiлген шарттардың қолданылу мерзiмiн ұзарту тиiстi бюджет комиссиясының ұсынысы бойынша жүргiзiледi, ол оң қорытынды берген кезде бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен тиісінше Қазақстан Республикасының Үкiметiне немесе тиiстi жергiлiктi атқарушы органның әкiмдiгiне тиiстi қаулылардың жобаларын енгiзеді;
      шарт бойынша міндеттемелерді орындамағанда немесе тиісінше орындамағанда тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) қолдану, егер шартта осы талап көзделген болса, бұл ретте тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалу, мемлекеттік мекеме ақша алушымен мемлекеттік мекеменің тиісті бюджет кірісіне тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) сомасын аударуы туралы немесе мемлекеттік мекеменің ақша алушыға коммуналдық төлемдерді уақытылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) сомасын аударуы туралы қосымша келісім жасасу жолымен жүзеге асырылады. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалу сол шарт жасалған ерекшелік бойынша толық сомадан жүргізіледі.»;
      164-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Шарт талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімақы) ұсталған жағдайда, мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеу үшін қағаз тасығышта екі өтінім (бір өтінімді тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімақыны) есептен шығарған шарт сомасына, екіншісін – ұсталған тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) сомасына) ұсынады. Бұл ретте мемлекеттік мекеменің өтінімдерді беруі негізгі шарт бойынша «түпкілікті» мәртебесі бар төлемді жүргізгенге дейін жүзеге асырылады.»;
      165-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсету кезінде мемлекеттік мекеме басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған, осы тармақта санамаланған құжаттардың түпнұсқасынан құжаттардың сканерленген түрлерін тіркей отырып, өтінімнің электрондық түрі қалыптастырылады.»;
      166-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      1) тармақшаның үшінші абзацы алынып тасталсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жеке тұлға:
      жеке басын куәландыратын құжаттың немесе дара кәсіпкерді тіркеу туралы куәліктің, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде тіркеу есебіне қою туралы куәліктің көшірмелерін;
      нөмірін көрсете отырып, банктік шоттың болуы туралы банктің анықтамасы;»;
      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Ереженің 60626364-қосымшаларына сәйкес өтінімді толтырған кезде жеке тұлға үшін «Ақша алушының атауы» ашық жолағында жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) және болған кезде фирманың атауы көрсетіледі.
      Ақша алушыны енгізуге және ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге өтінімнің ресімделуі мен жасалуының шынайылығына, дұрыстығына мемлекеттік мекеме жауапты болады.»;
      мынадай мазмұндағы 168-1-тармақпен толықтырылсын:
      «168-1. Егер мемлекеттік мекеме коммуналдық қызметтерді төлеу үшін басқа мемлекеттік мекеменің теңгерімінде жалданатын үй-жайға орналасқан жағдайда, мемлекеттік мекеме (жалға беруші) қызметтерді жеткізуші, үй-жайдың теңгерім ұстаушысы мен үй-жайды жалға алушы (жалға беруші) арасында жасалатын 151 «Коммуналдық қызметтерді төлеу» ерекшелігі бойынша үш жақты шартты тіркеуге береді.»;
      170-тармақта:
      8) және 18) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) «Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктің атауы және БСК» ашық жолағында заңды тұлға үшін толық атауы және жеке тұлғаның толығымен тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) және болған кезде фирманың атауы, жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес-сәйкестендіру нөмірі) және оның банктік деректемелері (оған қызмет көрсететін банктің ЖСК, атауы және БСК) көрсетіледі; аумақтық қазынашылық бөлімшесінің, мемлекеттік мекеменің, ақша алушының және қызмет көрсетуші банктің жұмысын қиындатпайтын мемлекеттік мекеменің, ақша алушының және қызмет көрсетуші банктің атауын және ұйымдық-құқықтық нысанының атауын қысқартуға жол беріледі; егер ақша алушы Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылған жағдайда, осы жолақта резидент еместің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректемелері көрсетіледі;
      «Қазынашылық-клиент» АЖ-да «Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктің атауы және БСК» ашық жолағы Ақша алушылардың анықтамалығынан таңдалады;
      18) «сомасы» ашық жолағында аванстық (алдын ала төлем) сомасы цифрлармен көрсетіледі.»;
      173-тармақтың үшінші бөлігі алынып тасталсын;
      175-тармақта:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) қағаз тасығыштағы шартта (қосымша келісімде) қойылған қолдардың және мөр бедерінің қойылған қолдардың және мөр бедерінің үлгілері бар құжатқа сәйкестігіне, бұл ретте мемлекеттік мекеменің және ақша алушының қолдары жарыққа төзімді сиялармен қойылуы тиіс, елтаңбалы мөрдің бедері дәл және анық болуы тиіс. Мемлекеттік мекемелер мен ақша алушыларға ұшып кететін сиялар құйылған фломастермен және автоқаламмен қол қоюға және қолды факсимильді көшіру құралдарын пайдалануға жол берілмейді. Елтаңбалы мөрді қойған кезде («Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі» ММ қоспағанда), қызыл, қара және жасыл түсті мастиканы пайдалануға тыйым салынады, кескін дәл және анық болуы тиіс. «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрі ұсынылған кезде ЭЦҚ түпнұсқалығы тексеріледі;»;
      13)14)15) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      13) егер жаңа объектілерді және қолда бар объектілерді реконструкциялау, ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға, сондай-ақ дайындаудың технологиялық мерзімі бір жылдан асатын инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде күрделі энергетикалық жабдықты сатып алуды қоспағанда, ағымдағы шығындар бойынша, астықтың мемлекеттік ресурстарын басқару бойынша агентке қаражат төлеу, қазақстандық астықты экспортқа тасымалдау бойынша қызметтерді төлеу, шетелде ауруларды емдеуді төлеу, ауылда ұйымдармен бастапқы медициналық-санитарлық көмек қызметін көрсетуге байланысты қабылданған тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) әрбір сомасынан бұрын төленген авансты тепе-тең ұстау туралы шарттың болуы;
      14) жаңа объектілерді салуға және қолдағы объектілерді реконструкциялауға, жолдарды салуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын, жолдарды күрделі жөндеуге байланысты жұмыстарды аяқтағаннан кейін шарттың сомасынан бес пайызды тапсырыс берушінің түпкілікті төлеуі жөніндегі шарттардың жаңа объектілерді салуға және қолдағы объектілерді реконструкциялауға, жолдарды салуға, үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын, жолдарды күрделі жөндеуге және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік немесе жұмыс комиссиясының бекітілген актісін беруге қоятын талаптарының болуы;
      15) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасалған шартта ақша алушының тарапынан шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін шарттың жалпы сомасының тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу туралы талаптың, сондай-ақ мемлекеттік мекеменің осындай шарттың жалпы сомасының тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз ету міндеті туралы талаптың болуы;»;
      мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:
      «17) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес жасалған шартта аумақтық қазынашылық бөлімшесінде ол міндетті түрде тіркелгеннен кейін шарттың күшіне ену талабының болуы.»;
      мынадай мазмұндағы 175-1-тармақпен толықтырылсын:
      «175-1. Осы Ереженің 175-тармағының талаптары халықаралық ұйымдармен және донор-елдермен жасалған байланысты гранттарды іске асыру бойынша шартқа қолданылмайды.»;
      177-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «177. Өтiнiм оған қоса берiлген құжаттарға не шарт осы Ереженiң 151-163175176-тармақтарында белгiленген талаптарға сәйкес келмеген кезде, аумақтық қазынашылық бөлiмшесi өтiнiм мен оған қоса берiлген құжаттарды мынадай жағдайларда:»;
      179-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «Хабарлама мемлекеттiк мекемеге аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне өтiнiмдi берген күннен кейін 2 жұмыс күнi iшiнде берiледi.»;
      185-тармақтың үшінші және төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер ақша алушы жеке кәсіпкер немесе мөрі жоқ жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлға болып табылатын жағдайда 69-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламада оның қойылған қолы ғана болады.
      Мемлекеттік мекеме тіркелген шарт (қосымша келісім) бойынша соманы тиісті бюджет кірісіне аударған жағдайда ақша алушы 69-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаға қол қоймайды.»;
      186-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «186. Мемлекеттік мекеме «түпкілікті» мәртебесі бар төлеуге берілетін шотқа қоса аумақтық қазынашылық бөлімшесіне ақша алушының қойылған қолдары және мөр бедерлері бар осы Ережеге 69-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаны ұсынады.
      «Түпкілікті» мәртебесі бар төлеуге берілетін қағаз тасығыштағы шотты жүргізгеннен кейін аумақтық қазынашылық бөлімшесі осы Ережеге 70-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаны (бұдан әрі – 70-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлама) екі данада қалыптастырады. Хабарламаға 70-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты атқарушысы қол қояды және құжатты қайта өңдеу күнін қоя отырып, оның мөртабанымен куәландырады. 70-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаның бір данасы орындалған және тіркелген міндеттемелердің есебін жүргізу үшін мемлекеттік мекемеге, екінші данасы – мемлекеттік мекеменің қабылданған міндеттемелерін жабу үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесінде қалады.
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсету кезінде мемлекеттік мекеме 70-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарламаны дербес қалыптастырады.»;
      189-тармақтың үшінші бөлігі алынып тасталсын;
      190-тармақта:
      бірінші бөлікте:
      6)8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне тауарларды сатып алу не жеткiзу кезiнде шот-фактуралардың, тауарларды жеткiзу туралы жүкқұжаттың көшiрмелерiн, актілер жасалмайтын көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, жұмыстарды немесе көрсетiлетін қызметтердi орындау кезiнде орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер актісінің көшірмелерін немесе тіркелген азаматтық-құқықтық мәмiле бойынша аванстық төлемнiң сомасын қоспағанда, төлем жүргiзген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өзге құжат түрiнiң (бұдан әрі – растаушы құжаттар) көшiрмесiн берудi. Көрсетілген құжаттарға өнім беруші жеке қолымен немесе БЦҚ-мен қол қоюы тиіс. Бұл ретте көрсетілген құжаттардың көшірмелері мемлекеттік мекеме басшысының немесе олар уәкілеттік еткен тұлғаның жеке қолымен және мемлекеттiк мекеменiң елтаңбалы мөрдің бедерiмен қойылып, ұсынылады;
      8) «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсету кезiнде – мемлекеттiк мекеменiң басшысы мен бас бухгалтерiнiң ЭЦҚ қойылған растаушы құжаттардың түпнұсқадан сканерленген үлгісін тіркеуді;»;
      мынадай мазмұндағы алтыншы және жетінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Аванстық төлем сомасын қоспағанда, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту бойынша төлем жүргізу не мемлекеттік тапсырманы орындау кезінде бюджеттік бағдарламаның әкімшісі қазынашылықтың аумақтық бөлімшесіне қаржы-экономикалық негіздемесіне немесе техникалық-экономикалық негіздемесіне (жобалау-сметалық құжаттамаға), сондай-ақ бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне квазимемлекеттік сектор субъектісімен ұсынылған Қазақстан Республикасының заңнамасынада көзделген құжаттың өзге де түріне сәйкес төлем негіздемесін растайтын құжаттар көшірмелерін ұсынады.
      Осы тармақтың алтыншы бөлігінде көрсетілген құжаттар бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мөрiнiң бедерiмен әрбір парағы куәландырылады және орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгiленген тәртiппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкiлеттiгi жүктелген лауазымды тұлғаның) қолымен, ал ондайлар болмаған жағдайда – бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшысының немесе ол уәкiлеттiк берген адамның қолымен дәйектеледi.»;
      195-тармақта:
      үшінші бөлікте:
      1) тармақшаның үшінші абзацы алынып тасталсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жеке тұлға:
      жеке басын куәландыратын құжаттың немесе дара кәсіпкерді тіркеу туралы куәліктің, жеке нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы ретінде тіркеу есебіне қою туралы куәліктің көшірмелерін;
      нөмiрiн көрсете отырып, банктiк шоттың болуы туралы банктiң анықтамасын қоса бере отырып ұсынады.»;
      алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Өтінімді толтырған кезде осы Ережеге 60626364-қосымшаларға сәйкес жеке тұлға үшін «Ақшаны алушының атауы» ашық жолағында жеке тұлғаның (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты және болған жағдайда фирмалық атауы толық көрсетіледі.
      Ақша алушыны ақша алушылардың анықтамалығына енгiзуге және ақша алушының деректемелерiне өзгерiстер енгiзуге өтiнiмнiң ресiмделуiнiң растығы мен дұрыстығына мемлекеттiк мекеме жауапты болады.»;
      196-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсетілетін мемлекеттiк мекемелер/квазимемлекеттiк сектор субъектiлері 5-15-нысан бойынша есепті дербес қалыптастырады.»;
      199-тармақта:
      3) тармақшаның төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «БСН» ашық жолағында мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікте/анықтамада көрсетілген мемлекеттік мекеменің бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі;»;
      9) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Атауы» ашық жолағында – заңды тұлға үшін мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлікке/анықтамаға сәйкес келетiн ақшаны алушының атауы және жеке тұлға үшін (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты және (болған жағдайда) фирмалық атауы толық көрсетіледі; аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң, мемлекеттiк мекеменiң, ақша алушының және оған қызмет көрсететiн банктiң жұмысын қиындатпайтын ақша алушының және оған қызмет көрсететiн банктiң ұйымдық-құқықтық нысанының және ақша алушының атауын қысқартуға жол берiледi;»;
      16) тармақша мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      «ҚҚС сомасын аудару бойынша төлемге берілетін шоттар бойынша құжаттың (шот-фактуралардың немесе тауарларды жеткізу туралы жүкқұжаттың (актінің) немесе орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісінің немесе оның негізінде тауарларды сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа құжаттың) нөмірі мен күні көрсетіледі;»;
      25-тараудың тақырып атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      «25-тарау. Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне жалақы және басқа ақшалай төлемақыларды, жеке тұлғаларға стипендияларды және басқа да төлемақыларды төлеу жөніндегі төлемдерді жүзеге асыру, міндетті зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдарды аудару тәртібі»;
      208-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «208. Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы және басқа да ақшалай төлемдерді, сондай-ақ жеке тұлғаларға стипендиялар мен басқа да төлемдерді олардың ағымдағы шоттарына немесе салымдар, мiндеттi зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары және әлеуметтiк аударымдар бойынша банкте ашылған жинақ ақша шоттарына аудару жөнiндегi төлемдердi жүргiзу үшiн төлеуге қағаз тасығышта берiлетiн шоттармен бiрге мемлекеттiк мекеме аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне ҚБЕО белгiлеген хабарламалар пiшiмінде ақшаны алушылардың тізімін ұсынады. «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондыққ түрге төлем шоттарын беру кезінде ҚБЕО белгiлеген хабарламалардың электрондыққ пішімінде ақша алушылардың тізімі қоса тіркеледі және мемлекеттік мекеме бухгалтерінің және/немесе басшысының ЭЦҚ қойылады.»;
      209-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «209. Мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы мен басқа да ақшалай төлемдердi, жеке тұлғаларға стипендиялар мен басқа да төлемдердi ағымдағы шоттарға немесе мiндеттi зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдарды ақша алушылардың жинақ шоттарына аудару жөнiндегi төлемдердi жүргiзгеннен кейiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесінiң жауапты орындаушысы осы Ережеге 80-қосымшаға сәйкес 5-15а «Ақша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша үзiндi көшiрме (мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне жалақы және басқа да ақшалай төлемақы, стипендиялар, жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына немесе ақша алушылардың жинақ шоттарына төлемдер және әлеуметтiк аударымдар бойынша)» нысаны бойынша ақша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша үзiндi көшiрмені (бұдан әрi – үзiндi көшiрме) қалыптастырады. Үзiндi көшiрме операциялық күн жабылғаннан кейiн қалыптастырылады. Үзiндi көшiрменiң әрбiр бетi төлем жүргiзу күнiн көрсете отырып, жауапты орындаушының қойылған қолымен және мөртабан бедерiмен куәландырылады және осы Ереженің 196-тармағында көзделген құжаттармен бiрге мемлекеттiк мекемеге берiледi.»;
      210212-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «210. Үзінді көшірмелер мемлекеттік мекеме олардың негізінде ақша алушылардың тізімін және тиісінше ақша алушылардың ағымдағы шоттарға немесе жинақ ақша шоттарына, Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі орталыққа, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры аударылған соманы мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне жалақы және басқа да ақшалай төлемақылар, міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар, жеке тұлғаларға стипендиялар, төлемақылар бойынша бастапқы құжаттардың деректерімен жолма-жол салыстырып тексеруді жүзеге асыратын құжаттар болып табылады. Үзінді көшірмелерді мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне жалақы және басқа ақшалай төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар, жеке тұлғаларға стипендиялар, төлемдер бойынша бастапқы құжаттармен бірге тігеді және олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде сақталады.
      212. Тіркелген азаматтық-құқықтық мәміле бойынша алдын ала (аванстық) төлеуді қоспағанда, жүргізген кезде растайтын құжаттың барғандығын тексеру үшін және төлеуге берілетін шотқа берілген тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) төлеу мақсатында мемлекеттік мекеме басшысының немесе оларға уәкілетті тұлғаның қойған қолымен және мемлекеттік мекеменің елтаңбалы мөр бедерімен куәландырылған растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріледі, аумақтық қазынашылық бөлімшелерімен Келісім жасалған жағдайда – «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондыққ түрде мемлекеттік мекеменің басшысының және бас бухгалтерінің ЭЦҚ қол қойылған құжатты растайтын түпнұсқадан сканерлеген бейне қоса тіркеледі.»;
      215-тармақтың үшінші бөлігінің бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «тауардың (жұмыстың, қызметтің) атаы, саны мен (ҚҚС сомасын не ҚҚС болмауын міндетті түрде көрсете отырып) сомасы;»;
      246-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «246. Инкассолық өкiмдi алған және мемлекеттiк мекемеде мемлекеттiк сатып алу бойынша үнемдеудi қоса алғанда, қабылданбаған мiндеттемелер мен бюджеттiк бағдарлама шығыстарын үнемдеу бойынша жоспарлы жұмсалым сомасы болмаған кезде аумақтық қазынашылық бөлiмшесi, егер заңнамалық актiлерде өзгеше көзделмесе, алынған инкассолық өкiмдердi алуға және ағымдағы қаржы жылы бойы сақтауға мiндеттi.
      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бұл норма салық қызметі органдары мен кеден органдарының салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді мәжбүрлеп өндіріп алуға, біріңғай зейнетақы жинақ қорларына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімінде төленбеген міндетті зейнетақы жарналарын, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдарды, салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті әлеуметтік аударымдарды төлемегені немесе уақытында төлемегені үшін есептелген айыппұлдар мен өсімақыларды не өндіріп алу туралы инкассолық өкімдеріне қолданылмайды.»;
      254-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «254. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне сот актiлерi, анықтау және алдын ала тергеу органдарының қаулылары, белгiлi бiр ақша сомасына тыйым салуды қолдану туралы прокурор санкциялаған атқару өндiрiсi органдарының қаулылары, сот санкциялаған атқару өндiрiсi органдарының қаулылары түскен кезде аумақтық қазынашылық бөлімшесінің жауапты орындаушысы:»;
      255-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «255. Аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне салық (кеден) органдарының салық (кеден) органдарының өкiмдерi келiп түскен кезде бiрiншi басшының қолы қойылған, салық (кеден) органдарының елтаңбалық мөрiмен расталған шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы аумақтық қазынашылық бөлiмшесiнiң жауапты орындаушысы салық және кеден заңнамасында көзделген шығыстарды қоспағанда, ҚБШ өкімінде көрсетілуі бойынша мемлекеттiк мекеменiң барлық төлемдері мен аудармаларын жүргізуді тоқтатады.»;
      268-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама әкімшісі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органнан шарттарды тіркеу және төлем жүргізу рұқсат берілетін кейінге қалдыру шарты бар жобалардың тізбесімен хабарландыру хатының көшірмесін алғаннан кейін, 10 жұмыс күні ішінде аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған нысаналы даму трансферттері бойынша тиісті жергілікті атқарушы орган жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке берілетін нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісім жасайды.»;
      304-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «304-1. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қызмет көрсету бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінде ашылған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттарына түсімдердің толық және уақтылы есептелуімен және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталдарын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған іс-шараларды іске асыру мақсатында төлемдер мен ақша аударымдарын уақтылы жүзеге асырылуымен және оларды инвестициялық, не мемлекеттік тапсырманы орындауға байланысты жобаларды іске асыруға пайдаланумен қамтамасыз етіледі.»;
      304-3304-4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «304-3. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шоттары қаржы ұйымдарының жарғылық капиталдарын ұлғайту жағдайларын қоспағанда, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталдарын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға көзделген ақшаны есептеумен және оларды инвестициялық, не мемлекеттік тапсырманы орындауға байланысты жобаларды іске асыруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталдарын ең аз мөлшерінде қалыптастыру кезінде пайдалануға байланысты операцияларды есепке алуға арналған.
      304-4. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда не жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімінде еншілес, бағынысты және аффилиирленген ұйымдардың жарияланған акцияларын (бағалы қағаздарын) төлеуге арналған жарғылық капиталдарын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға көзделген ақшаны аудару, сондай-ақ осы ақшаның шегіндегі инвестициялық, не мемлекеттік тапсырманы орындауға байланысты жобаларды іске асыруға арналған төлемдер мен аударымдарды квазимемлекеттік сектор субъектілерінің аумақтық қазынашылық бөлімшесінде ашылған шоттар арқылы квазимемлекеттік сектор субъектілері жүзеге асырады.»;
      304-6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «304-6. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржы ұйымдарының жарғылық капиталдарын қалыптастыру немесе ұлғайту жағдайларын қоспағанда, олардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға және инвестициялық, не мемлекеттік тапсырманы орындауға байланысты жобаларды іске асыруға пайдалану үшін шығыстарды жүргізуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталдарын ұлғайтудың ең аз мөлшерін қалыптастыру кезінде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ҚБАЖ-ға жеті мәнді код береді.»;
      304-18-тармақта:
      4) тармақша мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      «Бұл ретте, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысының көшірмелерін қоса бере отырып, қаржылық-экономикалық негіздеменің көшірмелері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысының көшірмелерін қоса бере отырып, кейіннен толықтырулар мен өзгерістерді ескере отырып қаржылық-экономикалық негіздемені беру арқылы әрбір инвестициялық жобаға аумақтық қазынашылық бөлімшесіне бір рет беріледі.»;
      304-19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «304-19. Төлемдер мен аударымдарды жүргiзу үшiн квазимемлекеттiк сектор субъектiсi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне мыналарды қағаз тасығышта немесе «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша электрондық түрде:
      1) жарғылық капиталын ұлғайту/қалыптастыру кезiнде – бағалы қағаздар нарығын қадағалау мен реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi органның куәлiгiн не квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аударылған жағдайда басқару органдарының тиiстi шешiмiн;
      2) инвестициялық жобаны iске асыру кезiнде – шот-фактураның немесе тауарды жеткiзу туралы жүкқұжатының (актiнiң) көшiрмесiн немесе орындалған жұмыстардың, көрсетiлген қызметтердiң актiсiн немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген өзге құжат түрiн;
      3) мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесін қоса берілген, толықтырулар мен өзгерістер ескерілген қаржы-экономикалық негіздемені кейіннен ұсына отырып, мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесін қоса бере отырып, қаржы-экономикалық негіздемені әрбір инвестициялық жобаға бір рет ұсынады.
      4) мемлекеттік тапсырысты орындау кезінде – төлемнің қаржы-экономикалық негіздемеге немесе техникалық-экономикалық негіздемеге (жобалау-сметалық құжаттамаға) сәйкес негізделгенін растайтын құжаттардың, сондай-ақ құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге түрін ұсынады.
      Квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнің қызметкерлеріне еңбекақы мен басқа да ақшалай төлемдерді аудару, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдер бойынша төлемдерді жүргізу үшін квазимемлекеттiк сектор субъектiсi аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне қағаз тасығыштағы төлем тапсырмаларымен бірге ақшаны алушылардың тізімін ҚБЕО-да белгіленген хабарламалар форматында магниттік (электрондық) тасығышта береді. «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша беру кезінде төлем тапсырмасының электрондық түріне ҚБЕО-да белгіленген хабарламалардың электрондық форматында ақшаны алушылардың тізімі қоса тіркеледі және бухгалтердің және/немесе мемлекеттік мекеме басшысының ЭЦҚ-сымен қол қойылады.»;
      304-20-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Квазимемлекеттiк сектор субъектiсi ақша алушыны енгізуге берілетін және ақша алушының деректемелеріне өзгерістер енгізуге берілетін өтінімнің ресімделуі мен жасалуының шынайылығын, дұрыстығын қамтамасыз етеді.»;
      334-тармақта:
      бірінші бөліктің сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «021 «олардың ішінде, бюджет кірісіне аударуға жататын» деген жол бойынша анықтамалық түрде, тиісті бюджет кірісіне аударуға жататын және 020-жол шығыстарының тиісті ерекшелігі бойынша көзделген сома көрсетіледі.»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жоспардың кіріс және шығыс бөліктері әрбір тоқсан бойынша және тұтастай жыл бойынша теңдестірілуі тиіс. Бұл ретте, 010-жолдың көрсеткіші 020-жолдың көрсеткішіне теңестірілуі тиіс. Шығыстардың ерекшеліктерінің тоқсан сайынғы сомасы 011 және 012-жолдардың түсімдер сомасына тең болуға тиіс.»;
      342-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік мекеме бекітілген жоспардың бір данасын өзінде қалдырады, екіншісін – осы Ережеге 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 2 данадағы тізіліммен бірге өзі тұрған жердегі аумақтық қазынашылық бөлімшесіне береді.»;
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Белгіленген талаптарды орындамаған жағдайда аумақтық қазынашылық бөлімшесі мемлекеттік мекемеге анықтаманы өзгеріссіз («Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша себебін көрсете отырып кері қайтарады) қайтарады.»;
      351-тармақта:
      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік мекеме жоспарға өзгерістер енгізу туралы бекітілген анықтаманың бір данасын өзіне қалдырады, екіншісін осы Ережеге 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 2 данадағы тізіліммен бірге өзі тұрған жердегі аумақтық қазынашылық бөлімшесіне береді.»;
      мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Белгіленген талаптарды орындамаған жағдайда аумақтық қазынашылық бөлімшесі мемлекеттік мекемеге анықтаманы өзгеріссіз («Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша себебін көрсете отырып кері қайтарады) қайтарады.»;
      мынадай мазмұндағы 355-1-тармақпен толықтырылсын:
      «355-1. Жоспарлы тағайындаулар мен бұрын жүргізілген кассалық шығыстарды, сондай-ақ жыл басындағы қалдықтар мен ағымдағы жылдың түсімдерін көшіруді мемлекеттік мекеменің хаты негізінде аумақтық қазынашылық бөлімшелері мынадай:
      1) ҚР ББС бюджет шығыстарының функционалдық сыныптауышының кодтарын қаржы жылы ішінде, өткізілетін тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) түрі сақталған кезде мемлекеттік мекемелер бойынша жиынтық жоспарлар бекітілгеннен және келісілгеннен және жоспарлар бекітілгеннен кейін өзгерген;
      2) ҚР ББС бюджет шығыстарының функционалдық сыныптауышына жаңа кодтар енгізілген;
      3) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес сыныптауышқа тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жаңа түрі енгізілген;
      4) қаржы жылы ішінде, мемлекеттік мекемелер бойынша жиынтық жоспарлар бекітілгеннен және келісілгеннен кейін жаңа мемлекеттік мекеме құрылған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қосылу немесе бөліну жолымен мемлекеттік мекемелер қайта ұйымдастырылған және мұндай мемлекеттік мекемелерге оларды өткізгеннен түсетін ақша өз биліктерінде қалатын етіп тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуге құқық берілген жағдайларда жүзеге асырады.
      Көшіруге берілген хатпен бірге мемлекеттік мекеме аумақтық қазынашылық бөлімшесіне мынадай құжаттарды:
      1) жаңа кодтары бойынша ақша түсімдері мен шығыстарының жоспарын;
      2) ескі кодтар бойынша жоспарлы тағайындауларды азайтуға ақша түсімдері мен шығыстарының жоспарына өзгерістер енгізу туралы анықтаманы ұсынады.
      Бұл ретте ескі кодтар бойынша жоспарлы тағайындауларды азайтуға арналған анықтамада жылдың басынан бастап жоспардың сомасы ағымдағы тоқсандағы жалпы сомамен көрсетіледі.»;
      396-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «396-2. Мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бірінші тоқсанның қорытындылары бойынша және кейіннен, ағымдағы қаржы жылының аяғына дейін тоқсан сайынғы негізде есептік статистикалық деректер негізінде өткізілген ағымдағы жылға арналған болжамды макроэкономикалық көрсеткіштерге қол жеткізуді тоқсан сайынғы бағалауды есепке ала отырып, ағымдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет кірістері түсімдерінің болжамын айқындайды.»;
      396-3-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «396-3. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша және кейіннен ағымдағы қаржы жылының аяғына дейін тоқсан сайынғы негізде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға:»;
      396-4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «396-4. Осы Ереженің 396-2 және 396-3-тармақтарында көрсетілген ақпарат негізінде мемлекеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде бекітілген бюджеттік бағдарламаларға қосымша бөлуге жататын тоқсан сайын шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың жалпы көлемін тоқсан сайын айқындайды.»;
      396-5-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «396-5. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітілген бюджеттік бағдарламаларға шартты түрде қаржыландырылатын шығыстарды қосымша бөлу туралы шешімді қабылдаған кезде Бюджет кодексінің 41-1-бабында көзделген критерийлерге сәйкестігі тұрғысынан:»;
      396-6396-7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «396-6. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүргізілген талдау негізінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және бюджеттік бағдарламалар бөлінісінде шартты түрде қаржыландырылатын шығыстарды бөлу бойынша қорытындыны қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығарады.
      396-7. Республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың тізбесінде көзделгеннен аз көлемде қаражат бөлінген шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың есебінен қаржы бөлінген республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға шартты түрде қаржыландырылатын шығыстар бойынша ұсыныстарға нақтыланған есеп айырысуларды ұсынады.»;
      396-8-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «396-8. Шартты түрде қаржыландырылатын шығыстарды бөлу туралы Республикалық бюджет комиссиясының шешімі негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган шартты түрде қаржыландырылатын шығыстардың есебінен ағымдағы қаржы жылына тиісті бюджеттік бағдарламалардың жылдық жоспарлық мақсаттарын ұлғайту бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің жобасын дайындайды және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.»;
      404-тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «өкілдік шығындарға қаражат бөлу туралы қабылданған шешімнің негізінде сыртқы саяси қызмет саласындағы орталық уәкілетті орган уәкілетті тұлғаны көрсете отырып, аумақтық қазынашылық бөлімшесіне қолма-қол шетел валютасын алуға арналған сенімхат береді. Аумақтық қазынашылық бөлімшесі уәкілетті тұлғаға Ұлттық Банктің Астана қаласындағы орталық филиалында қолма-қол шетел валютасын алу үшін 8-25 «Қолма-қол шетел валютасын алуға төлем тапсырмасы» мен 8-24 «Қолма-қол шетел валютасын алуға өтініш пен Сенімхат» нысандарын береді.»;
      413-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «413. Жергілікті ауқымдағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда тиісті жергілікті атқарушы органның резервінен ақша бөлу туралы қолдаухатты облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық маңызы бар ауданның және қаланың бюджетін атқару жөніндегі уәкілетті орган қарайды.»;
      мынадай мазмұндағы 421-1-тармақпен толықтырылсын:
      «421-1. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарларын жою үшін мемлекеттік материалдық резервтен шығарылған материалдық құндылықтар үшін шығындарды өтеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резервінен жүзеге асырылады.»;
      488-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «488. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган өтемақы беру көзделетін концессиялық жобалар бойынша экономикалық қорытындыны дайындайды және концессиялық жобаларды тиісті бюджет комиссиясының отырысына енгізеді.»;
      499-6499-7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «499-6. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган концессионердің пайдалану шығындарының өтемақысы көзделетін концессиялық жобаның техникалық-экономикалық негіздеменің экономикалық сараптама қорытындысын дайындайды.
      499-7. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган пайдалану шығындарының өтемақысын беру көзделетін концессиялық жобаларды тиісті бюджет комиссиясының отырысына енгізеді, техникалық-экономикалық негіздеменің экономикалық сараптама қорытындылары бойынша оларды Бюджет кодексінің 41-1-бабында көзделген критерийлерге сәйкестігі тұрғысынан талдауды жүзеге асырады.»;
      521-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «521. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын пайдалану Бюджет кодексінде көзделген мақсаттарға ғана жүзеге асырылады.
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан республикалық бюджетке кепілдік берілген трансферт түрінде берілетін, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан республикалық бюджетке Қазақстан Республикасының Президенті анықтайтын мақсаттарға арналған нысаналы трансферттер түрінде берілетін Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын жұмсау қаржы жылы ішінде тиісті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында бекітілгеннен артық емес көлемде жүзеге асырылады.
      Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган республикалық бюджеттің төлемдері бойынша түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары бекітілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде айлар бойынша бөлінген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан республикалық бюджетке кепілдік берілген трансферттердің бекітілген көлемін, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан республикалық бюджетке Қазақстан Республикасының Президенті анықтайтын мақсаттарға арналған нысаналы трансферттердің бекітілген көлемін Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің назарына жеткізеді және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі аударуды жүзеге асыратын деректемелер туралы хабарлайды.»;
      526-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «526. Өткен қаржы жылында аударылмаған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдік берілген трансферт сомасының есебінен ағымдағы қаржы жылының басында пайдаланылмаған сомадан артық емес көлемде өткен жылдың республикалық бюджеттік даму бағдарламаларын қаржыландыру үшін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ағымдағы қаржы жылының 20 қаңтарына дейінгі мерзімде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша республикалық бюджеттік бағдарламалар бойынша орындалмаған шарттардың тізбесін; өткен қаржы жылында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке аударылмаған кепілдік берілген трансферттің сомасы, өткен қаржы жылы іс-шараларды толық орындамау себептерін көрсете отырып бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және инвестициялық жобалар бөлігінде даму бюджеттік бағдарламалары бойынша қаржыландыру жоспарларының орындалуы туралы ағымдағы бюджеттік бағдарламалар ақпаратты, сондай-ақ сыртқы қарыз қаражаты, гранттар және бюджеттік кредиттер есебінен іске асырылатын даму бюджеттік бағдарламаларын қоспағанда, республикалық даму бюджеттік бағдарламалары және республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлігінде инвестициялық жобалар бойынша орындалмаған шарттар тізбесін береді.»;
      527-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «527. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органнан алынған ақпараттың негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган белгіленген тәртіппен Республикалық бюджет комиссиясының қарауына:»;
      528-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «528. Республикалық бюджет комиссиясының шешімі негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган тиісті ағымдағы бюджеттік бағдарламалардың және қаржы жылы ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының кепілдендірілген трансферттер сомасы есебінен Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының тиісті бюджеттік бағдарламалардың жылдық жоспарын тағайындаулар арасындағы жобасын әзірлейді және белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.»;
      мынадай мазмұндағы 531-тармақпен толықтырылсын:
      «531. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке берілетін Қазақстан Республикасының Президенті анықтайтын мақсаттарға арналған нысаналы трансферттердің аударылуын Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінде Үкіметінің теңгелік шотында ақша жиналуына қарай, тиісті қаржы жылына арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарында бекітілгеннен аспайтын көлемде бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның өтінімі негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінде жүзеге асырады.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферт беруге арналған өтінімді бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның бірінші басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға қол қойған өтінім осы Ереженің 102-қосымшасына сәйкес 2-37-нысан бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган жасайды және келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне жібереді. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның өтінімі негізінде, оны алған күннен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде республикалық бюджеттің қолма-қол ақша бақылау шотына нысаналы трансферттің мәлімделген сомасын аударады.
      Өтінімді орындау үшін қажетті ақша Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының теңгедегі қаражатын есепке алу үшін Үкімет шотында болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Басқармасы белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін есепке алу үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шотынан шетел валютасындағы ақшаның немесе активтердің бөлігін қайта айырбастауды жүргізеді.»;
      543-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бюджеттік кредит бойынша негізгі борышты өтеу кредиттік шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      548-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «548. Бюджеттік кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы есептеу тиісті шартқа қол қойылған күннен бастап бюджеттік кредит қайта құрылымдалған кезде бюджеттік кредит қаражатын кредит берушінің шотынан қарыз алушының шотына аударған күннен бастап жүзеге асырылады. Бюджеттік кредит бойынша сыйақы төлеуді жүзеге асыру бірінші күнтізбелік жылдан кешіктірмей басталады. Сыйақыны есептеу бюджеттік кредит бойынша негізгі борыштың қалдығына жүзеге асырылады. Бұл ретте негізгі борыш мерзімінен бұрын өтелген жағдайда сыйақыны қайта есептеу жүзеге асырылады.
      Кредиттік шартқа сәйкес Қарыз алушы бюджеттік кредит бойынша сыйақының сомасын тиісті бюджеттің кірісіне төлейді.»;
      555-мынадай редакцияда жазылсын:
      «Республикалық және жергілікті бюджеттердің ақшасы есебінен берілген бюджеттік кредит қарыз алушы негізгі борыш сомасын қайтарған және толық көлемде сыйақыны және басқа да бюджеттік кредитпен байланысты ілеспе төлемдерді төлеген кезде өтелген болып саналады.
      Кредитті өтеу мерзімі басталған кезде кредит беруші қарыз алушыға кредитті өтеу мерзімі басталғаны туралы хат жібереді. Хат қарыз алушыға кредиттік шартта көрсетілген мерзімде, төлеу күніне дейін жіберіледі. Хатта төлеуге жататын сома, кредит берушінің банктік деректемелері, ББС түсімдер сыныптауышының коды көрсетіледі.
      Қарыз алушы бюджеттік кредитті пайдалану мен өтеу шартын бұзған жағдайда, Кредит беруші кредиттік шартты мерзімінен бұрын бұзуды және бюджеттік кредиттің іс жүзінде ұсынылған сомасын, есептелген сыйақыны және өзге де тиесілі төлемдерді қайтаруды жүзеге асыра алады.»;
      557557-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «557. Кредиттік шартта анықталған бюджеттік кредитті игеру кезеңінде қарыз алушы пайдаланбаған кредит сомасы ББС-ның түсімдер ыныптамасының тиісті кодына игеру кезеңі аяқталған күннен бастап 3 күннің ішінде тиісті бюджетке қайтаруға жатады. Бұл ретте, Қарыз алушы кредит сомасын қайтаруды жоспарлап отырғаны туралы Кредит берушіні кемінде күнтізбелік 10 күн бұрын хабардар етеді.
      557-1. Осы Ереженің 556 және 557-тармақтарында көзделген жағдайларда кредит сомасын қайтару, кредитті мерзімінен бұрын өтеу кезінде кредитор, бюджеттік бағдарламаның әкімшісі және қарыз алушы арасында кредиттік шартқа қосымша келісім жасалады. Кредит берушімен немесе оның сенім білдірілген адамымен (агентімен) келісу бойынша Негізгі борышты өтеу кестесіне тиісті өзгерістерді енгізеді.»;
      588589-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «588. Бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органнан нұсқау алғаннан кейін келесі жұмыс күні аумақтық қазынашылық бөлімшесі мыналар:
      1) тиісті жергілікті атқарушы орган Әкімі аппаратының қызметкерлеріне төленетін жалақы және басқа да ақшалай төлемдер;
      2) салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер;
      3) іссапар шығыстары;
      4) міндетті зейнетақы жарналары;
      5) ерікті зейнетақы жарналары;
      6) әлеуметтік аударымдар;
      7) банктің көрсеткен қызметіне ақы төлеу жөніндегі операцияларды қоспағанда, тиісті жергілікті атқарушы органның Әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ететін бюджеттік бағдарлама бойынша операцияларды тоқтата тұруды жүзеге асырады.
      589. Егер тиісті жергілікті атқарушы орган әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ететін бюджеттік бағдарлама бойынша операцияларды жүзеге асыруды тоқтата тұру туралы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде бюджетті атқару жөніндегі тиісті уәкілетті орган бюджет қаражатының бос қалдықтары есебінен жергілікті бюджетке түзету жүргізбесе және аумақтық қазынашылық органдарына берешектің барлық сомасын өтеу бойынша төлеуге берілетін шоттарын ұсынбаса, бюджетті атқару жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган, мыналарды:
      1) тиісті жергілікті атқарушы орган әкімі аппаратының қызметкерлеріне айлық жалақы және басқа да ақшалай төлемдер;
      2) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары;
      3) ерікті зейнетақы жарналары;
      4) әлеуметтік аударымдар;
      5) банктің көрсеткен қызметіне ақы төлеу жөніндегі операцияларды қоспағанда, тиісті жергілікті атқарушы орган әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ететін бюджеттік бағдарлама бойынша барлық операцияларды (азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеу және төлемдерді жүргізуді) тоқтата тұруды жүзеге асырады.;»;
      597-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «597. Қабылданған макроэкономикалық көрсеткіштерге сүйене отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесіп, әлеуметтік-экономикалық даму болжамы мен республиканың алдағы үш жылдық кезеңге арналған бюджеттік өлшемдері, жинақталған мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыштың көлемі мен құрылымының негізінде үкіметтік қарыз алу мен борыштың алдағы орта мерзімді кезеңіне арналған жыл сайынғы жай-күйін бағалау және болжауды жүргізеді.»;
      599-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «599. Республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру үшін тартылатын үкіметтік қарыздар бойынша кезекті қаржы жылына арналған болжамды деректер мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бюджеті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен бірлесіп:»;
      639-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «639-2. Мемлекеттік кепілдікті алуға үміткер заңды тұлғалар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға мемлекеттік кепілдіктерді беру үшін инвестициялық жобалар бойынша бекітілген ТЭН-ді, ол бойынша оң экономикалық қорытындыны және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажет басқа да қорытындыларды ұсынады.».
      көрсетілген Ережеге 2-14-113-114-115-119-126-127-129-130-132-149636666-1798096-198-1102119120-қосымшалар осы қаулыға 12345678910111213141516171819202122-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің       
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына 
1-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
2-1-қосымша       

Төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың
жеке жоспары
20__ ж. «___» __________

Өңір ________________________________________________________________
Бюджеттердің түрі ___________________________________________________
Кезең _______________________________________________________________
Өлшем бірлігі _______________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _________________________________

Бюджеттік код сыныптамасының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

ӘББ

ММ коды

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Барлығы


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшының Т.А.Ә.:
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жеке қаржыландыру жоспарын жасау
үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына   
2-қосымша      

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
4-1-қосымша       

Міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру
жоспары
20__ ж. «___» __________

Өңір ________________________________________________________________
Бюджеттердің түрі ___________________________________________________
Кезең _______________________________________________________________
Өлшем бірлігі _______________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі _________________________________

Бюджеттік код сыныптамасының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

ӘББ

ММ коды

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Барлығы


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі басшының Т.А.Ә.:
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жеке қаржыландыру жоспарын жасау
үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына   
3-қосымша      

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
13-1-қосымша       

Бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық
жоспары
20__ ж. «___» __________

Бюджеттің түрі ______________________________________________________
Кезең _______________________________________________________________
Күні ________________________________________________________________
Өлшем бірлігі _______________________________________________________

Түсімдердің атауы

Кодтар

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Санат

Сынып

Кіші сынып

Ерекшелік

Түсімдердің барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына   
4-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
14-1-қосымша       

Төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары
___ ж. арналған __________________
                 (бюджеттің атауы)

Бюджеттің түрі ______________________________________________________
Кезең _______________________________________________________________
Күні ________________________________________________________________
Өлшем бірлігі _______________________________________________________

Шығыстардың атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Функционалды топ

Функционалды кіші топ

Әкімшілік

Бағдарлама

Шығыстардың барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына   
5-қосымша      

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
15-1-қосымша       

Міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспары
20__ ж. арналған __________________
                   (бюджеттің атауы)

Бюджеттің түрі ______________________________________________________
Кезең _______________________________________________________________
Күні ________________________________________________________________
Өлшем бірлігі _______________________________________________________

Шығыстардың атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Функционалды топ

Функционалды кіші топ

Әкімшілік

Бағдарлама

Міндеттемелердің барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына   
6-қосымша      

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
19-1-қосымша       

20__ ж. «___» _____________
___________ негізінде
Бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспарына өзгерістер
енгізу туралы
«___» _____________
№ __________ АНЫҚТАМА

                                                          (мың теңге)

Түсімдердің атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда – жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда – өзгеріс ай сайын)

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Санат

Сынып

Кіші сынып

Ерекшелік

Жиыны


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
7-қосымша      

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
26-1-қосымша       

20__ ж. «___» ____________
____________ негізінде
Міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу туралы
«___» _____________
№ __________ АНЫҚТАМА

                                                          (мың теңге)

Бюджет сыныптамасы кодтарының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда – жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда – өзгеріс ай сайын)

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

ӘББ

ММ коды

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жеке қаржыландыру жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына   
8-қосымша      

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
27-1-қосымша       

20__ ж. «___» ___________
_____________ негізінде
Төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу туралы
«___» _____________
№ __________ АНЫҚТАМА

Бюджет сыныптамасы кодтарының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда – жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда – өзгеріс ай сайын)

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

ӘББ

ММ коды

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жеке қаржыландыру жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару
жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына   
9-қосымша       

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
29-1-қосымша       

20__ ж. «___» ____________
____________ негізінде төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру
жоспарына өзгерістер енгізу туралы
«___» _____________
№ __________ АНЫҚТАМА

Бюджет сыныптамасы кодтарының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда – жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда – өзгеріс ай сайын)

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Функционалдық топ

Әкімшілік

Бағдарлама

Барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына   
10-қосымша      

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
30-1-қосымша       

20__ ж. «___» ____________
____________ негізінде
Міндеттемелер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарына өзгерістер
енгізу туралы
«___» _____________
№ __________ АНЫҚТАМА

Бюджет сыныптамасы кодтарының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

Оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда – жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда – өзгеріс ай сайын)

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Функционалдық топ

Әкімшілік

Бағдарлама

Жиыны


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
11-қосымша      

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
32-1-қосымша       

_____________________________________________________________________
(бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган/бюджеттi атқару
жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның аумақтық қазынашылық бөлiмшесi)

________ жылғы «___» ____________________

Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiне код беруге және
шотын ашуға арналған өтiнiм

КСС атауы

Орналасқан жері

Экономика секторы

КСС басшысының Т.А.Ә.

КСС бас есепшiсiнiң Т.А.Ә.

КСС БСН

Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзген КСС-тың мекен-жайы, телефоны, факсi

Негіздеме (КСС негіздемесі арқылы құрылған нормативтік құқықтық актісі)

Негiздеме (КСС үшін ақша қаражаты бөлінетін негіздегі нормативтiк құқықтық актi) және бюджет қаражаты бөлінетін бюджеттің деңгейі

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Квазимемлекеттiк сектор субъектiciнiң
(бюджеттi атқару жөнiндегi орталық
уәкiлеттi органның аумақтық қазынашылық
бөлiмшесiнiң басшысы)                   _______  ____________________
                                         (қолы)  (қолды таратып жазу)

М.О.
Жауапты орындаушының белгiсi

____________________________            ___ жылғы «___» ______ ашылды
  (квазимемлекеттiк сектор
     субъектiсiнiң коды)

____________________________            ___ жылғы «___» ______ ашылды
 (квазимемлекеттiк сектор
     субъектiсiнiң шоты)

Жауапты орындаушы                       _______  ____________________
                                        (қолы)   (қолды таратып жазу)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
12-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және 
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
49-қосымша       

5-34А-нысан
Күні - Уақыты
№ 1 беті

Ақылы қызметтердiң, демеушiлiк және қайырымдылық көмектiң,
ақшаны уақытша орналастырудың, жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың
ҚБШ-сындағы және квазимемлекеттік сектор субъектісінің
шотындағы қалдықтар туралы есеп

Өңір: _______________________________________________________________
Бюджет түрі: ________________________________________________________
Әкімші: _____________________________________________________________
Ерекшелік ___________________________________________________________
Қаржыландыру көзі: __________________________________________________
ММ/КСС коды _________________________________________________________
Кезең: ___________________________ бастап _____________________ дейін
Өлшем бірлігі: мың теңге

Әкімші/мем. мекеме/квазимемлекеттік сектор субъектісі

Атауы

Кіріс қалдығы

Дебет

Кредит

Кезеңдегі сальдо

Шығыс қалдығы

1

2

3

4

5

6

7
Есеп бойынша жиыны


Аумақтық қазынашылық           Бюджеттi атқару жөнiндегi уәкiлеттi
бөлiмшесінiң басшысы           органның басшысы
________ ___________           ________    __________________________
(қолы)   (Т.А.Ә.)              (қолы)              (Т.А.Ә.)

М.О.

М.О.                           Бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi
                               уәкiлеттi органның жауапты орындаушысы
                               ________    __________________________
                                (қолы)             (Т.А.Ә.)

                               ББӘ басшы
                               Аумақтық қазынашылық бөлімшесінің
                               жауапты орындаушысы               М.О.
                               ________    __________________________
                                (қолы)             (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
13-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
63-қосымша       

_____________________________________________________________________
(бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның аумақтық
қазынашылық бөлiмшесi)

Ақша алушының деректемелерiне өзгерiстер енгiзуге арналған
өтiнiм

Мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң коды
_____________________________________________________________________
мемлекеттiк мекеменiң/квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнiң атауы
_____________________________________________________________________

Р/с

Ақша алушының нөмірі (қағаз жүзінде ұсынылған жағдайда бұл жол толтырылмайды)

ҚИАЖ-ға енгiзiлген ақпарат (атауы, ЖСН/БСН, БСК, ЖСК, Кбе)

Өзгертiлуi қажет ақпарат (атауы, ЖСН/БСН, БСК, ЖСК, Кбе)

1

2

3

4

ММ/КСС басшысы        ___________     _______________________________
                         (қолы)                 (аты-жөнi)

М.О.

ММ/КСС бас бухгалтерi ___________     _______________________________
                         (қолы)                 (аты-жөнi)

М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
14-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
66-қосымша        

Мемлекеттiк мекеменiң коды ____________            Өтiнiм № _________
Бюджет түрi ___________________________
Қаржыландыру көзi _____________________

Мемлекеттiк мекеменiң азаматтық-құқықтық мәмiлесiн тiркеуге
өтiнiм
Күнi 20__ ж. «___» ______________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Ақша алушының атауы және ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банктiң атауы және БСК

Валюта айырбасының нарықтық бағамы*

СомасыШығыс сипаттамасы:


Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды (тауар түрiнiң коды)

(сомасын жазбаша түрде)


Басшылардың қолдары


ММ басшысы ________________
              (лауазымы)
______ ____________________
(қолы)  (атының бас әрпі
           және тегі)
М.О.

Негiздеме-құжат

аванстық (алдын ала) төлем мөлшерi (%)

Сомасы

ММ бас бухгалтерi
______ ____________________
(қолы)(атының бас әрпi және
            тегi)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
15-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
66-1-қосымша       

Мемлекеттiк мекеменiң коды ____________           Өтiнiм № __________
Бюджет түрi ___________________________
Қаржыландыру көзi _____________________

Мемлекеттік мекеменің азаматтық-құқықтық мәмілесін тіркеуге
арналған өтінім
Күнi 20__ ж. «___» ____________

Мемлекеттiк мекеменiң атауы

Ақша алушының атауы, ЖСН (БСН), ЖСК, ақша алушы банкiнiң атауы мен БСК

Валюта айырбастаудың нарықтық бағамы*

Сомасы
Шығыстар сипаттамасы:


Шығыстардың бюджеттiк сыныптамасының коды (тауар түрiнiң коды)

(Сомасы жазбаша түрде)


Басшылардың қолы


Басшының Т.А.Ә.

Негiздеме-құжат

Аванстық (алдын ала) төлем мөлшерi (%)

сомасы

Бас бухгалтердiң Т.А.Ә.Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
16-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
79-қосымша       

Банктік қызмет көрсету шарты

________________ қала/ауыл               20__ ж. «___» ______________

Бұдан әрі «Мемлекеттік мекеме» деп аталатын,
_____________________________________________________________________
                    (мемлекеттік мекеменің атауы)
атынан, 200__ ж. «___» ___________________ бекітілген Ереже негізінде
әрекет ететін ______________________ басшысы, бір тараптан және бұдан
әрі «___» ____________________________ бекітілген Жарғы және 200__ ж.
«___» ______ № _____ сенімхат негізінде әрекет ететін _______________
екінші тараптан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталатындар Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес төмендегі туралы осы
Банктік қызмет көрсету шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

      1. Шарттың мәні
      1.1. Шартта көзделген жағдайларда Мемлекеттік мекеме ұсынған
тізімдер негізінде Меммекеме қызметкерлері мен стипендиаттарға (бұдан
әрі - алушылар) тиесілі ақша салымдары бойынша жинақ шоттарына немесе
ағымдағы шоттарына жалақы, стипендия және басқа ақша төлемдерін
есептеуді Меммекеме өз қызметкерлерінің өтініштері негізінде
тапсырады, ал Банк жүзеге асырады.
      1.2. Ақша салымдары бойынша жинақ шоттарына немесе ағымдағы
шоттарына жалақы, стипендия есептеудің тәртібі, Мемлекеттік мекеменің
Банкпен өзара іс-қимыл жасасуы, нақты есептелген ақша үшін қаржылық
қызметтер үшін ақы төлем мөлшері және мерзімі, олардың кезектілігі
Шартпен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің нормативтік
құқықтық актілерімен реттеледі.
      1.3. Алушыларға Банк ақша салымдары бойынша жинақ шоттарынан
немесе ағымдағы шоттарынан жалақы және стипендия есептеуді жүзеге
асыру жөніндегі ұйымдастыру шарттары алушы мен Банк арасында қызмет
көрсету шарттарын жасасқан кезде айтылады.

      2. Тараптардың міндеттемелері
      2.1. Банк:
      2.1.1. Келесі банктік күннен кешіктірмей Банктің
корреспонденттік шотына Мемлекеттік мекеме аударған қаражат шегінде
ақша салымы бойынша жинақ шоттарына және ағымдағы шоттарына жалақы,
стипендия және басқа ақша төлемдерінің сомасын есептеуді және алушы
мен Банк арасында жасалған шартта белгіленген мерзімде алушылардың
бірінші талабы бойынша оларды қолма-қол ақшамен төлеуге;
      2.1.2. Алушылардың шоттарындағы ақша қалдығына сыйақыны
алушының ақша салымдары бойынша жинақ шотына және/немесе ағымдағы
шотына ақша есептеу сәтінде әрекет ететін Банк тарифтеріне сәйкес
мерзімде және ставкалар бойынша есептеуге;
      2.1.3. Алушының шартында көзделген тәртіппен алушыға көшірме
ұсынуға;
      2.1.4. Алушылардың ақша салымдары және ағымдағы шоттары
жөніндегі жинақ шоттары және Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес шарттың әрекет ету мерзіміне қарамастан, олар бойынша
жасалатын операциялар бойынша банктік құпияны сақтауға кепілдік
беруге міндеттенеді.

      2.2. Мемлекеттік мекеме:
      2.2.1. Алушылардың ақша салымдары бойынша жинақ шоттарының
немесе карточкалық базадағы ағымдағы шоттарының нөмірлерін тіркейтін,
төлемдер аударудың тізімін жасайтын, алушыларға қызмет көрсетуге
байланысты Банктің ағымдағы жұмысын жүзеге асыратын жауапты тұлғаны
айқындауға;
      2.2.2. Мемлекеттік мекеме мен қызметкер арасында жасалған жеке
еңбек шартында белгіленген мерзімде алушылардың пайдасына Банкке ақша
аударуды жүзеге асыруға;
      2.2.3. Алушыларды ақша салымдары бойынша жинақ шоттарына немесе
ағымдағы шоттарына түсетін ақша сомалары туралы ақпараттандыруға;
      2.2.4. Алушы Мемлекеттік мекемеден жұмыстан босатылған немесе
алушы Мемлекеттік мекемемен еңбек қатынастарын бұзған жағдайда бес
күнтізбелік күн ішінде бұл туралы Банкке жазбаша хабарлауға;
      2.2.5. Банкке тиісті бюджеттік бағдарламаның әкімшісімен немесе
нотариалды куәландырылған екі данада қол қою үлгілері және мөр бедері
бар құжатты беруге;
      2.2.6. Мөртаңба жоғалған және құжаттардағы қол қою үлгілері
өзгерген жағдайда келесі күннен кешіктірмей Банкке хабарлауға;
      2.2.7. Алушылардың ақша салымдары бойынша жинақ шотына немесе
ағымдағы шотына есептелетін жалақы, стипендия және басқа да ақша
төлемдерінің аударылатын сомасының %-ы __________ есебімен айырысудан
аударған күні Банкке қаржылық қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.

      3. Тараптардың құқықтары
      3.1. Банк:
      3.1.1. Мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасын бұзғаны туралы айғақтайтын фактілердің болуы,
сондай-ақ, егер төлем құжатында көрсетілген сома тізімде көрсетілген
сомадан асып кеткен жағдайда алушылардың ақша салымдары бойынша жинақ
шоттарына немесе ағымдағы шоттарына жалақы, стипендия және басқа ақша
төлемдерін есептеу бойынша операциялар жасаудан бас тартуға;
      3.1.2. Мемлекеттік мекеменің ұсынылған төлем құжатына және
тізіміне сәйкес жүргізілген алушылардың ақша салымдары бойынша жинақ
шоттарына немесе ағымдағы шоттарына есептеудің күшін жоюға арналған
сұрауынан бас тартуға құқылы.

      3.2. Мемлекеттік мекеме:
      3.2.1. Тозу немесе мөрлердің жоғалуы туралы, сондай-ақ атауы
өзгерген жағдайда өтініш негізінде мөр әзірлегенге дейін қол қою
үлгілері бар құжатта көрсетілген қолдары болған кезде мөрдің жоқтығы
туралы белгі қойып, төлем құжаты арқылы қызмет көрсетілуге құқылы.

      4. Тараптардың жауапкершілігі
      4.1. Алушылардың ақша салымдары бойынша жинақ шоттарына немесе
ағымдағы шоттарына уақтылы жалақы, стипендия және басқа да ақша
төлемдерін есептемегені үшін, сондай-ақ ақшаны заңсыз есептен
шығарғаны, алушының өтінішін тиісінше орындамағаны немесе
орындамағаны үшін Банк Шартқа сәйкес алушының пайдасына айыппұл
төлейді.
      4.2. Төлем құжаттарында көрсетілген деректемелердің толықтығына
және дұрыстығына, сондай-ақ Банкке электронды және қағаз нысандарында
ұсынылған тізімдердегі ақпараттың анықтығы үшін оларды ұсынған
Мемлекеттік мекеме жауап береді.

      5. Шарттың қолдану мерзімі және оны өзгерту және бұзу
         тәртібі
      5.1. Шарт әрбір Тарап үшін бір-бір данадан екі тілде
мемлекеттік және орыс тілдерінде заң күші бірдей 2 (екі) данада
жасалды. Шарт ол аумақтық қазынашылық бөлімшесінде ________ тіркелген
күннен бастап күшіне енеді және 20__ жылғы 31 желтоқсанға дейін
әрекет етеді. Бюджеттік шығыстар сыныптамасының ________________ коды
бойынша міндеттемелер сомасы _______________________ теңгені құрайды.
      5.2. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар
жазбаша түрде ресімделген және оларға екі Тараптың да уәкілетті
тұлғалары қол қойған кезде жарамды болады, одан әрі олар Шарттың
ажырамас бөлігі болып табылады.
      Шарт бойынша жұмыстардың (қызметтердің) құнына байланысты
өзгерістер олар ________________________________ аумақтық қазынашылық
бөлімшесінде тіркеген кезде күші бар.
      5.3. Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапты бұл туралы жазбаша
нысанда оны бұзу ұйғарылып отырған күнге дейін кемінде он күн ішінде
хабарлап, Шартты бұзуға құқылы.

      6. Дауларды шешу
      6.1. Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар
келіссөздер арқылы шешіледі. Тараптар уағдаластыққа келмеген
келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
шешіледі.
      6.2. Тараптар Шарт бойынша барлық мүмкін болатын талаптарды
Тараптардың оларды алған сәттен бастап он күн ішінде қарауы тиіс деп
белгілейді.

      7. Форс-мажор
      7.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара және толық
орындамағаны үшін, егер бұл орындамаушылық мынадай жағдайлардың
себебі болып табылса: Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тікелей
ықпал еткен қауіпті табиғи жағдайлар, өрт, су тасқыны, зілзала,
індеттер, соғыс қимылдары, уақытша электр энергиясының және
телекоммуникациялық байланыстың болмауы және т.с.с. жауапкершіліктен
босатылады.
      7.2. Тараптар бір-біріне деректемелерінің (заңды мекенжайы: шот
нөмірі және т.б.) өзгергені туралы дереу хабарлайды.
      7.3. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған кезде Шарт бойынша
барлық құқықтар мен міндеттемелер Тараптардың құқықтық мирасқорларына
ауысады.

      8. Тараптардың заңды мекенжайы мен деректемелері
      Тараптардың қолы:

Банк                                              Мемлекеттік мекеме
_________________                                 ___________________
_________________                                 ___________________

М.О.                                              М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
17-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
80-қосымша        

5-15-А нысаны
Есеп жүргізілді _______
___тен ____________ бет

Aқша алушылардың тиiстi шоттарына жүргiзiлген төлемдер бойынша
үзiндi көшірме (мемлекеттiк мекеменiң қызметкерлерiне жалақы
мен басқа да ақшалай төлемдер, стипендиялар, төлемдердi жеке
тұлғалардың ағымдағы шоттарына немесе ақша алушылардың және
әлеуметтiк аударымдардың жинақ шоттарына аудару бойынша)

Өңiр: _______________________________________________________________
Бюджет түрi: ________________________________________________________
Қаржыландыру көзi: __________________________________________________
Мемлекеттік мекеме: _________________________________________________
Төлем түрi: _________________________________________________________
Кезең: ______________________________________________________________
Өлшем бiрлiгi: ______________________________________________________

Тегi

Аты

Әкесiнiң аты

ЖСН

Ағымдағы шот №

Сомасы

1

2

3

4

5

6

7


Сомасы
БАРЛЫҒЫ


Жауапты орындаушы ___________________________________________________
                                        (қолы)
М.О.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
18-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
96-1-қосымша       

20__ ж. «___» ___________
Мемлекеттік мекеменің тауарларын (жұмыстарын, көрсетілетін
қызметтерін) өткізуден түсетін түсімдер мен
шығыстардың жоспары

Кодтар      Атауы

Функционалдық топ _____________________ _____________________________
Функционалдық кіші топ ________________ _____________________________
Мемлекеттік мекеме ____________________ _____________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі     _____________________________
Бағдарлама ____________________________ _____________________________
Кіші бағдарлама _______________________ _____________________________
Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) түрі ________________________
Өлшем бірлігі мың. теңге

Жол Коды

Көрсеткіштер

Ерекшелік коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кірістер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсімдері020

Барлығы шығыстар, оның ішінде ерекшеліктер бойынша021

олардың ішінде бюджет кірісіне аударуға жататыныМемлекеттік мекеме басшының Т.А.Ә.:
Мемлекеттік мекеменің тиісті құрылымдық бөлімшесі басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
19-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
96-1-қосымша       

20__ ж. «___» ___________
Мемлекеттік мекеменің тауарларын (жұмыстарын, көрсетілетін
қызметтерін) өткізуден түсетін түсімдер мен шығыстардың
жоспарына өзгерістер енгізу туралы
анықтама

Кодтар      Атауы

Функционалдық топ _____________________ _____________________________
Функционалдық кіші топ ________________ _____________________________
Мемлекеттік мекеме ____________________ _____________________________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі     _____________________________
Бағдарлама ____________________________ _____________________________
Кіші бағдарлама _______________________ _____________________________
Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) түрі ________________________
Өлшем бірлігі мың. теңге

Жол Коды

Көрсеткіштер

Ерекшелік коды

Тоқсан бойынша сомасы

Жиыны

I

II

III

IV

010

Барлығы кірістер011

Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы012

Ағымдағы жылдың түсімдері020

Барлығы шығыстар, оның ішінде ерекшеліктер бойынша021

олардың ішінде бюджет кірісіне аударуға жататыныМемлекеттік мекеме басшының Т.А.Ә.:
Мемлекеттік мекеменің тиісті құрылымдық бөлімшесі басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
20-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
102-қосымша       

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан трансферт бөлуге
арналған өтінім 20__ жылғы «___» ______________

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган мынадай
деректемелер бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан ақша
аудару қажеттілігі туралы хабарлайды:
Кепілді/мақсатты
(қажеттінің астын сызу)

Бюджет тің атауы

Бенефициардың атауы

Бенефициардың ЖСК

Бенефициар банкінің БСК

БСН

Бюджеттік сыныптаманың коды

Төлемді тағайындау коды

Сомасы теңгемен

Республикалық бюджет
Бюджетті атқару жөніндегі
орталық уәкілетті органның басшысы __________________________________
                                             (Т.А.Ә., қолы)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына  
21-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
119-қосымша       

Есепті беру қаржы жылына бекітілген жоспар
20__ ж. «___» __________

Бюджет түрi: ________________________________________________________
Кезец: ______________________________________________________________
Күні: _______________________________________________________________
Өлшем бiрлiгi: мың теңге ____________________________________________

Шығыстардың атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Функционалды топ

Функционалды кіші топ

Әкімшілік

Бағдарлама

Міндеттемелердің барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Түсімдердің атауы

Кодтар

Бір жылға арналған қаржылық жоспар

Айлар бойынша жоспар

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Санат

Сынып

Кіші сынып

Ерекшелік

Міндеттемелердің барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 16 қазандағы
№ 1101 қаулысына   
22-қосымша     

Бюджеттiң атқарылуы және
оған кассалық қызмет көрсету
ережесiне        
120-қосымша       

Есепті берудің қаржы жылына нақтыланған жоспары
20 ___ ж. __________ «___» негізінде
__________________ (мың теңге)

Бюджет сыныптамасы кодтарының атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда – жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда – өзгеріс ай сайын)

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Функционалдық топ

Әкімшілік

Бағдарлама

Барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Түсімдердің атауы

Бюджеттік кодының сыныптамасы

Өзгеру сомасы (+, -), барлығы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда – жыл басындағы кезеңге өзгеріс өсу қорытындысымен, келесі айларда – өзгеріс ай сайын)

қ
а
ң
т
а
р

а
қ
п
а
н

н
а
у
р
ы
з

с
ә
у
і
р

м
а
м
ы
р

м
а
у
с
ы
м

ш
і
л
д
е

т
а
м
ы
з

қ
ы
р
к
ү
й
е
к

қ
а
з
а
н

қ
а
р
а
ш
а

ж
е
л
т
о
қ
с
а
н

Санат

Сынып

Кіші сынып

Ерекшелік

Барлығы


Бюджеттік атқару жөніндегі уәкілетті орган басшының Т.А.Ә.:
Жиынтық жоспарларды жасау үшін жауапты бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.:

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады