Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігі;

      2) Ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз ету жөніндегі жол картасы (бұдан әрі – Жол картасы) бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.03.2021 № 194 қаулысымен.

      2. Мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісім бойынша) Жол картасында көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі жарты жылдық негізде есепті айдан кейінгі айдың 30-күніне қарай Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне Жол картасының 4-тармағын қоспағанда, Жол картасы іс-шараларының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 820 қаулысымен
бекітілген

Басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігі

      Ескерту. Басым жобалар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.03.2021 № 194 қаулысымен.

      1. Қызметін өңдеу өнеркәсібінде және агроөнеркәсіптік кешенде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілерін (бұдан әрі – ЖКС) қолдау үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ-ның (бұдан әрі – АНК) 2018 – 2023 жылдары екінші деңгейдегі банктерді (бұдан әрі – ЕДБ) қаржыландыруының жалпы көлемі 1 трлн теңгеге дейін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 19.07.2022 № 505 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Стратегиялық міндеттер

      Стратегиялық міндеттер:

      1) өңдеу өнеркәсібінде және агроөнеркәсіптік кешенде өндірісті кеңейту;

      2) ішкі нарықты отандық өндірушілердің тауарларымен және көрсетілетін қызметтерімен толықтыру.

      3. Нысаналы индикаторлар

      Нысаналы индикаторлар:

      1) қарапайым заттар экономикасының тауарлары бойынша импорт үлесін 2024 жылға қарай 2018 жылғы деңгейден 20 %-ға төмендету;

      2) қарапайым заттар экономикасы өнімдерін шығаруды 2024 жылға қарай 2018 жылғы деңгейден 20 %-ға өсіру.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 19.07.2022 № 505 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. ЕДБ-ге және АНК-ге қаражат беру шарттары:

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өз қаражаты мен өзінің басқаруындағы қаражат есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінің мөлшеріне байланыстырылған және 1,5 пайыздық тармақтан асырылмай ұлғайтылған қорытынды кірістілік мөлшерлемесі бойынша 10 жылға дейін өтеу мерзімімен 1 трлн теңгеге дейінгі сомаға ЕДБ мен АНК облигацияларын сатып алуды жүзеге асырады.

      ЕДБ және АНК шығару проспектісінде (облигацияларды шығару талаптары) айқындалатын және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісілген шарттарда өздері шығарған облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуге құқылы.

      Әрбір ЕДБ-ға облигацияларды сатып алудың ең жоғары лимиті 182 млрд теңгеден, бірақ бір ЕДБ-ға меншікті капиталдың 1,5 еселенген мөлшерінен аспауға тиіс, ал АКК-ге облигацияларды сатып алу лимиті 170 млрд, теңгеден аспауға тиіс. ЕДБ лимитті ішінара не толық пайдаланбаған жағдайда пайдаланылмаған лимит мүдделі ЕДБ арасында қайта бөлінуі мүмкін.

      АНК облигацияларын ең жоғары сатып алу лимиті 170 млрд теңгеден аспауға тиіс, оның 140 млрд теңгеден аспайтын сомасы агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріске және қайта өңдеуге жұмсалуға тиіс. Бұл ретте агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріске және қайта өңдеуге жұмсалатын 70 млрд теңге сомаға АНК облигацияларын сатып алу үшін мемлекеттік кепілдіктің болуы талап етіледі.

      ЕДБ-ның, лизингтік компаниялардың (бұдан әрі – ЛК) және АНК-нің тартылған қаражаты мен өз қаражаты:

      1) 300 млрд теңгеге дейін – агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу;

      2) 300 млрд теңгеге дейін – агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс;

      3) 400 млрд теңгеге дейін өңдеу өнеркәсібі және көрсетілетін қызметтер бағыттары бойынша басым жобаларды қаржыландыруға жұмсалуға тиіс.

      ЕДБ-мен, ЛК-мен қатар АНК агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс пен қайта өңдеу жөніндегі басым жобаларды қаржыландыру бойынша оператор болып табылады. АНК тікелей кредит берумен қатар, кейін ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру үшін кредиттік серіктестіктерді қорландыруға құқылы.

      Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша көктемгі егіс және/немесе егін жинау жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобаларға кредит беруге 30 млрд теңгеден аспайтын сома жұмсалады.

      Бұл ретте шағын және орта бизнес (бұдан әрі – ШОБ) субъектілері іске асыратын жобаларға кредит беруге және қаржылық лизингке кемінде 200 млрд теңге жұмсалады. Осы мақсатта әрбір ЕДБ, ЛК мен АНК ШОБ жобаларын осы басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг тетігінде (бұдан әрі – тетік) белгіленген шарттарда берілген кредиттер мен қаржылық лизингтің жалпы көлемінің кемінде 20 %-ы мөлшерінде қаржыландыруды және қаржылық лизингті қамтамасыз етеді.

      ЕДБ мен АНК ЖКС жобаларына өз қаражаты есебінен қарыз бере алады, сондай-ақ ЖКС қарыздары үшін қорландыруды қамтамасыз ету не қалпына келтіру үшін облигациялар шығара алады.

      ЛК қарыздарды тек өз қаражаты (нарықтық қорландыру) есебінен береді.

      Аванстық қорландыру алған жағдайда облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты игеру кезеңі ЕДБ мен АНК шотына түскен күнінен бастап 12 айдан аспауға тиіс.

      Берілген қаражаттың нысаналы мақсаты – қызметін өңдеу өнеркәсібі мен агроөнеркәсіптік кешенде жүзеге асыратын ЖКС-ке инвестициялау және айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына кредит беру. Жаңартылатын негізде айналым қаражатын толықтыруға жол беріледі.

      Бұл ретте ЕДБ, ЛК мен АНК айналым қаражатын толықтыру мақсаттарына қарыз алушының бір жобасы шеңберінде берілетін кредит қаражатының және қаржы лизингінің 50 %-ынан аспайтын мөлшерін жібере алады. Бұл шектеу ЕДБ, ЛК мен АНК-нің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылатын агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс және қайта өңдеу саласындағы жобаларды, сондай-ақ кредитті қаржыландыру көзіне қарамастан, агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша көктемгі егіс және/немесе егін жинау жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобаларды қаржыландыруға және қаржылық лизингіне қолданылмайды. Бұл ретте агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс бойынша көктемгі егіс және/немесе егін жинау жұмыстарын жүргізуге бағытталған жобалар 1 жылдан аспайтын мерзімге қаржыландырылады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.02.2022 № 43; өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 19.07.2022 № 505 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      5. Осы тетіктің шарттары бойынша кредиттер беруді және қаржылық лизингті жүзеге асыратын ЕДБ-ға, ЛК-ға және АНК-ға қойылатын талаптар:

      ЕДБ және АНК меншікті капиталының ең төменгі мөлшері 50 млрд теңгеден кем болмауы тиіс.

      Меншікті капитал мөлшері жөніндегі талап өз қаражаты есебінен кредит беруді жүзеге асыратын ЕДБ-ге қолданылмайды.

      ЕДБ, ЛК және АНК:

      1) қарыз алушы бастама жасаған кредит беру немесе қаржылық лизинг шарттарының өзгеруіне байланысты;

      2) ЖКС-қарыз алушының кредиттік келісімдер немесе қаржылық лизинг шарттары бойынша міндеттемелерін бұзуының/бұзуларының салдарынан алынатын;

      3) кепіл нысанасына тәуелсіз бағалау жүргізуге, кепіл шартын тіркеуге және ауыртпалықты алып тастауға байланысты;

      4) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша төлемдерді қоспағанда, кредитпен немесе қаржылық лизингпен байланысты қандай да бір комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де төлемдерді алмайды.

      Тетік шеңберінде қатысу үлестерін сатып алуға жол берілмейді.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 19.07.2022 № 505 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. Осы тетік бойынша ЖКС-ні қаржылық қолдау шараларын іске асыратын "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы және оның аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – қаржы агенттігі) осы тетік бойынша оператор болып табылады. Қаржы агенттігінің көрсетілетін қызметтерінің ақысын "Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына (бұдан әрі – 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидалары) сәйкес бөлінетін республикалық бюджет қаражаты есебінен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган төлейді.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 02.02.2022 № 43 қаулысымен.

      7. ЖКС қаржыландыру шарттары:

      2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларында айқындалған және осы тетікке қосымшаға сәйкес басым жобалар бойынша кредит беруге және қаржылық лизингке арналған тауарлар тізбесіне (бұдан әрі – тізбе) сәйкес экономиканың басым салаларында жобаларды іске асыратын тиімді кәсіпкерлер/индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері ЖКС-нің нысаналы тобы болып табылады. Бұл ретте жобаның нысаналы мақсатын растау үшін барлық экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы жiктеуiшiнің (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) нақты бір түріне байланыстырылған тізбенің кемінде бір тауар түрін шығару жеткілікті. Көрсетілетін қызметтер саласы үшін ЭҚЖЖ түрлеріне жатқызу сәйкестік өлшемшарты болады.

      Жобаларға 10 млрд теңгеден астам сомаға кредит берген жағдайда, тиісті салалық орталық уәкілетті органның оң қорытындысы қажет;

      ЖКС үшін номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген және 4,5 (төрт жарым) пайыздық тармаққа ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайды;

      ЖКС үшін кредит беру валютасы – теңге;

      субсидиялау және кепілдік беру мерзімі – қоса алғанда 5 жылға дейін, бұл ретте ЕДБ, ЛК және АНК кредит/қаржылық лизинг мерзімі ұзақтығының үштен бірінен аспайтын мерзімге кредит/қаржылық лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдікті кезеңді/кейінге қалдыруды ұсына алады.

      Жағдайын нашарлататын мән-жайлар туындаған жағдайда, ЖКС сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланбайтын бөлігін төлеу және/немесе кредит бойынша негізгі борышты өтеу бойынша кредит мерзімі ұзақтығының жартысынан аспайтын мерзімге жеңілдікті кезең/кейінге қалдыру алуы мүмкін. Бұл ретте мұндай мән-жайлардың туындағаны Мемлекет басшысының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті шешімдерімен және/немесе уәкілетті органдардың құжаттарымен расталуы тиіс.

      Бұл ретте:

      1) кредиттік бюроның деректеріне сәйкес кредит беру немесе кредиттік өтінім беру сәтінде күнтізбелік 90 күннен астам мерзімі өткен несиелік берешегі бар;

      2) ЕДБ-мен, ЛК-мен және АКК-мен байланысты, қаржыландыруды немесе қаржылық лизингті жүзеге асыратын тұлғалар болып табылатын ЖКС жобалары қаржыландыруға жатпайды.

      Қарыз алушыны ЕДБ, ЛК және АНК өз қаражаты есебінен агроөнеркәсіптік кешенде қайта өңдеу және өндіру жобалары бойынша айналым қаражатын 100 % толықтыруға қаржыландырған жағдайда тетік шеңберінде жобаларды мынадай іріктеу өлшемшарттары қосымша қолданылады:

      1) салықтық берешегінің болмауы;

      2) кредиттерге/қаржылық лизингке қызмет көрсету жөніндегі ағымдағы төлемдер бойынша есеп айырысуларды жүргізу мақсатына қаражат жұмсауына жол берілмейді.

      ЭҚЖЖ 1101 (спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру) бойынша өңдеу өнеркәсібіндегі жобалар бойынша ЖКС-ны қаржыландырған кезде жобаларды іріктеудің мынадай өлшемшарттары қолданылады:

      1) әрбір күнтізбелік жыл үшін тетікке қатысқанға дейінгі алдыңғы 3 жылда ЭҚЖЖ 1101 (спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру) бойынша акцизделетін өнім шығаратын ЖКС төлеген салық төлемдерінің көлемі ЖКС-нің өндіріс объектісі орналасқан жер бойынша жергілікті бюджеттің жалпы кірісінің сомасына балама немесе оның кемінде 10 %-ын құрайды;

      2) тетікке қатысқанға дейінгі соңғы күнтізбелік 3 жылда ЭҚЖЖ 1101 (спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру) бойынша акцизделетін өнім шығаратын ЖКС төлеген салықтардың жыл сайынғы мөлшері 1 600 000 АЕК-тен төмен емес.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгерістер енгізілді – ҚР Үкіметінің 28.06.2021 № 441; 31.12.2021 № 979; 02.02.2022 № 43; 19.07.2022 № 505 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      8. Кредит/қаржылық лизинг мақсатына байланысты қарыз алушыларға қойылатын талаптар:

      1) 100 % инвестициялық мақсаттарға: жұмыс органының/қаржы агенттігінің субсидиялау және/немесе кепілдік беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін жұмыс орындарын сақтау/ұлғайту немесе кірісті 10 %-ға өсіру;

      2) қарыз алушының бір жобасы шеңберінде инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын толықтыруға 50 %-дан аспайтын мөлшерде: жұмыс органы/қаржы агенттігі субсидиялау және/немесе кепілдік беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін жұмыс орындарын және/немесе салық төлемдерін және/немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) сақтау/ұлғайту және/немесе кірісті 10 %-ға өсіру (салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салық төлемдерін ұлғайтуды тетіктің талаптарына сәйкес қамтамасыз етеді);

      3) айналым қаражатын 100 % толықтыруға: жұмыс органы/қаржы агенттігі субсидиялау және/немесе кепілдік беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жылдың қорытындысы бойынша жұмыс орындарын және/немесе салық төлемдерін сақтау/ұлғайту, өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайту және кірісті 10 %-ға өсіру (салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салық төлемдерін ұлғайтуды тетіктің талаптарына сәйкес қамтамасыз етеді);

      4) көктемгі егіс және/немесе егін жинау жұмыстарын жүргізуге: жұмыс орындарын сақтау/ұлғайту және нақты көлем индексі деңгейін сақтау.

      5) ЭҚЖЖ 1101 (спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру) бойынша акцизделетін өнім шығаратын тұлғалар үшін мынадай талаптар қойылады:

      100 % инвестициялық мақсаттар: жұмыс органы/қаржы агенттігі субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) қаржы жылынан кейін жұмыс орындарын ұлғайту немесе кірісті 20 %-ға өсіру;

      қарыз алушының бір жобасы шеңберінде инвестициялық мақсаттарға және айналым қаражатын 50 %-дан аспайтын мөлшерде толықтыруға: жұмыс орындарын және/немесе салық төлемдерін және/немесе өндіріс көлемін (ақшалай мәнде) ұлғайтуға және/немесе жұмыс органы/қаржы агенттігі субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін табысты 20 %-ға өсіру (тетіктің талаптарына сәйкес салық төлеуден босатылмаған кәсіпорындар салық төлемдерін ұлғайтуды қамтамасыз етеді).

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 19.07.2022 № 505 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. ЖКС жобаларын субсидиялау шарттары:

      Өңдеу өнеркәсібіндегі, агроөнеркәсіптік кешендегі көрсетілетін қызметтер және қайта өңдеу бойынша ЖКС жобаларын субсидиялау шарттары:

      Субсидиялау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 728 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаның іс-шараларын және осы тетікті іске асыруға бөлінетін қаражат есебінен жүзеге асырылады.

      ЖКС-нің ЕДБ, ЛК мен АНК беретін кредиттері/қаржылық лизингтері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды қаржыландыру республикалық бюджет қаражатынан жүзеге асырылады.

      Агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу бойынша, өңдеу өнеркәсібіндегі және көрсетілетін қызметтердегі жобаларды субсидиялау номиналдық сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 7 %-ын ЖКС төлейтін, ал айырмасын мемлекет субсидиялайтын 4,5 (төрт жарым) пайыздық тармаққа ұлғайтылған кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша жүзеге асырылады.

      ЭҚЖЖ 1101 (спирттік ішімдіктерді тазарту, ректификациялау және араластыру) бойынша өңдеу өнеркәсібіндегі жобаларды субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және 7,5 %-ын ЖКС төлейтін, ал айырмасын мемлекет субсидиялайтын 4,5 (төрт жарым) пайыздық тармаққа ұлғайтылған кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша жүзеге асырылады.

      Осы тармақтың үшінші бөлігінің күші 2018 жылғы 11 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Инвестицияларға бағытталған кредиттерді субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 жылдан аспайды.

      Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттер мен қаржылық лизингті субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 жылдан аспайды.

      Санкциялар қолданылатын ЕДБ/ЖК бұрын мақұлдаған/берген және осы тетікте көрсетілген талаптарға сәйкес келетін кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер/қаржылық лизинг те субсидиялауға жатады.

      Бұл ретте қайта қаржыландыру ЕДБ/ЛК меншікті қаражаты есебінен ғана жүзеге асырылады.

      Осы тетік шеңберінде іске асырылатын жобаларды субсидиялау шарттары, тәртібі мен тетігі, сондай-ақ оларды мониторингтеу 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларымен регламенттеледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 19.07.2022 № 505 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. ЖКС жобаларына кепілдік беру шарттары:

      Номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын және ЕДБ/ЛК шешім қабылдаған күнге 4,5 (төрт жарым) пайыздық тармаққа ұлғайтылған ЕДБ кредиттері/ЛК қаржылық лизингі кепілдендіруге жатады. Қарыз алушының бір жобасы шеңберіндегі кепілдік мөлшері 1 млрд теңгені қоса алғанға дейінгі кредит сомасының 50 %-ынан аспайды. Қаржылық лизинг бойынша кепілдіктің ең жоғары мөлшері сомасы қоса алғанда 1 млрд теңгеден аспайтын лизинг нысанасы құнының 70 %-ынан аспайды. Қосымша қамтамасыз ету ретінде жылжымайтын және/немесе жылжымалы мүлікті, сондай-ақ құрылтайшылардың/ қатысушылардың/акционерлердің және/немесе үшінші тұлғалардың кепілдіктерін қабылдауға жол беріледі.

      Кепілдік мерзімі кредит мерзімінен аспайды.

      Бұл ретте кредит бойынша қамтамасыз етудегі айырманы (кепіл құнын) кәсіпкер жабады (қамтамасыз ету мөлшерінің жеткілікті болуын есептеу кезінде талап ету құқығының кепілі мен шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің кепілі ескерілмейді).

      Инвестицияларға, айналым қаражатын толықтыруға берілетін (оның ішінде жаңартылатын негізде) ЕДБ кредиттері/ЛК қаржылық лизингі кепілдендіруге жатады.

      Санкциялар қолданылатын ЕДБ/ЖК бұрын мақұлдаған/берген және осы тетікте көрсетілген талаптарға сәйкес келетін кредиттерді/қаржылық лизинг шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер/қаржылық лизинг те кепілдендіруге жатады.

      Бұл ретте қайта қаржыландыру ЕДБ/ЛК меншікті қаражаты есебінен ғана жүзеге асырылады.

      Осы тетік шеңберінде іске асырылатын жобаларға кепілдік беру шарттары, тәртібі және тетігі, сондай-ақ оларды мониторингтеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1060 қаулысымен бекітілген 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде Кредиттер/қаржылық лизинг бойынша кепілдік беру қағидаларымен регламенттеледі.

      Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіріс және қайта өңдеу бойынша іске асырылатын жобаларға кепілдік беру шарттары, тәртібі мен тетігі, сондай-ақ оларды мониторингтеу агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның бұйрығымен регламенттеледі. Кепілдік беру шеңберінде кәсіпкердің кредит бойынша қамтамасыз ету мөлшерінің жеткілікті болуын есептеу кезінде талап ету құқығының кепілі және шаруашылық серіктестіктерінің жарғылық капиталына қатысу үлесінің кепілі ескерілмейді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 19.07.2022 № 505 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      11. Агроөнеркәсіптік кешендегі өндіру және өңдеу бойынша іске асырылатын жобаларды субсидиялау шарттары, тәртібі мен тетігі, сондай-ақ мониторингтеу Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 26 қазандағы № 436 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17741 болып тіркелген) бекітілген Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы жануарларын, техникасы мен технологиялық жабдығын сатып алуға лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларымен (бұдан әрі – Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау) регламенттеледі.

      Осы тармақ шеңберінде ЕДБ, ЛК және АНК беретін кредиттер және қаржылық лизинг бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялауды қаржыландыру республикалық бюджет қаражатынан жергілікті атқарушы органдарға ағымдағы трансферттер беру жолымен жүзеге асырылады.

      12. Қаржы агенттігі:

      1) субсидиялау шарты жасалған ЖКС-нің жаңа кредитті және қаржылық лизингті нысаналы пайдалануын мониторингтеуді;

      2) ЕДБ-ға, "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акционерлік қоғамына (бұдан әрі – ӨДҚ), АНК-ге және ЛК-лер бойынша қаржылық лизинг ұсынылған қаражатты мақсатты және уақтылы қаржыландыру жөнінде ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асырады;

      ЕДБ-ға, ӨДҚ-ға, АНК-ге берілген қаражаттың және ЛК-лер бойынша қаржылық лизингтің мақсатты және уақтылы қаржыландырылуы жөніндегі ақпаратты жинау мен талдауды кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін Басым жобаларға кредит беру тетігінің шеңберінде ұсынылған қаражатты екінші деңгейдегі банктердің мақсатты пайдалануын талдау қағидаларына сәйкес ЕДБ, ӨДҚ, ЛК және АНК есебінің негізінде қаржы агенттігі жүзеге асырады.

      Бөлінетін қаражаттың экономикалық нәтижелеріне мониторинг жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті қаржы агенттігіне ЖКС келісімі болған жағдайда салықтық құпия болып табылатын және мынадай:

      салық салуға жатпайтын кірістерді ескере отырып, жиынтық жылдық кіріс;

      шетелдік көздерден алынатын, салық салынатын кіріс;

      өткізілген тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша шығыстар;

      қызметкерлердің есептелген кірісі бойынша шығыстар;

      таза кіріс;

      қызметкерлердің (адамдардың) саны;

      бір қызметкерге шаққандағы орташа айлық жалақы;

      салық төлемдерінің сомалары туралы ақпарат қамтылған мәліметтерді береді.

      ЕДБ, ӨДҚ, ЛК және АНК 2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына және Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру кезінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларына сәйкес тұрақты негізде қаржы агенттігіне есеп жіберіп тұрады.

      Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және ЕДБ, ЛК және АНК ішкі саясатына сәйкес ЕДБ, ӨДҚ, ЛК және АНК ЖКС кредиттері мен қаржылық лизингін мониторингтеуді жүргізеді.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 28.06.2021 № 441 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 02.02.2022 № 43 қаулысымен.

  Басым жобаларға кредит беру
және қаржылық лизинг тетігіне
қосымша

Басым жобалар бойынша кредит және қаржылық лизинг берілетін тауарлар тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 28.06.2021 № 441; 19.07.2022 № 505 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Р/с №

Тауарлар тобының атауы

Р/с №

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің атауы

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

Шығарылатын өнімдер мен тауарлардың тізбесі

1

2

3

4

5

6

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1

Еттен және құс етінен жасалған өнімдер

1.

Етті өңдеу және консервілеу

1011

Ұша/шағын ұша түрінде жас немесе тоңазытылған немесе мүшеленген ет өндірісі.
Тағамдық субөнімдер

2.

Үй құсының етін өңдеу және консервілеу

1012

Қасапханада үй құстарын сою, етті өңдеу немесе өлшеп орау.
Мүшеленген жас немесе мұздатылған ет өндірісі

3.

Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдер өндірісі

1013

Кептірілген, тұздалған немесе ысталған ет өндірісі, дайын орамалар.
Ет өнімдерін: шұжық, салями, қызыл шұжық, сүрленген құрғақ шұжық, сервелат, ысталған болон шұжығы, бас, орамалар, пісірілген ветчина жасау

2

Балықтан, шаян тәрізділер мен моллюсктерден жасалған өнім

4.

Балықты, шаян тәрізділер мен моллюсктерді өңдеу және консервілеу

1020

Балық, шаян тәрізділер мен моллюсктерді дайындау және сақтау: мұздату, терең мұздату, кептіру, өңдеу, сақтау, тұздау, консервілеу және т.б.
Балық, шаян тәрізділер мен моллюсктер өндірісі: балық сүбесі, уылдырық, жасанды уылдырық және т.б.
Адамдардың тамаққа пайдалануы үшін немесе жануарларды азықтандыру үшін балық өнімдерінің өндірісі, адамдардың тамаққа пайдалануына жарамсыз балықтан және өзге де су жануарларының түрлерінен ұн және еритін заттар өндірісі, кемелердің балықты өңдеуге және сақтауға, теңіз балдырларын өңдеуге бағытталған қызметі

5.

Теңізде акваөсіру

0321

Аквариум балықтарын өсіруді, моллюсктер (устрица, мидия және т.б.) уылдырығы, ірі теңіз шаяндары, асшаяндар, балық шабақтары өндірісін және оларды қолмен өңдеуді, қызыл балдырлар мен жеуге жарамды басқа да балдырларды, шаян тәрізділерді, қос қабыршақты моллюсктерді, теңіз суындағы басқа да моллюсктер мен басқа да су жануарларының түрлерін өсіруді, теңіз суындағы акваөсіруді, резервуарларда тұздалған судағы акваөсіруді қоса алғанда, теңіз суында балық өсіру.
Теңіз балықтарының түрлерін өсіру жөніндегі инкубатор станциялары, жылы теңіз фермалары

6.

Тұщы судағы акваөсіру

0322

Тұщы су балықтарының аквариумдық түрлерін өсіруді, тұщы суды мекендейтін шаян тәрізділерді, қос қабыршақты моллюсктерді, өзге де моллюсктерді және су жануарларының басқа да түрлерін өсіруді, инкубаторлық станциялардың (тұщы су) жұмысын қоса алғанда, тұщы суда балық өсіру.
Бақа өсіру

7.

Тұщы суда балық аулау

0312

Ішкі суларда коммерциялық негізде балық аулау.
Тұщы суларда шаян тәрізділер мен моллюсктерді аулау.
Тұщы суларда теңіз жануарларының түрлерін аулау.
Тұщы су материалдарын жинау

3

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру

8.

Тас көмірді байыту ***

05.10.3

Сапасын жақсарту, оны тасымалдау немесе сақтауды жеңілдету үшін тас көмірді жуу, ірілігі бойынша бөлу, ұсақтау, сығымдау және т. б.

9.

Тұз өндіру

0893

Техникалық тұз

4

Сүт және ірімшік өнімдері

10.

Сүт өңдеу және ірімшік жасау

1051

Жаңа сауылған, пастерленген, зарарсыздандырылған, гомогенделген және/немесе ультра тазартылған табиғи сүт өндірісі.
Сүт негізіндегі сусындар өндірісі.
Жаңа сауылған қаймағы алынбаған, пастерленген, зарарсыздандырылған және гомогенделген сүттен қаймақ жасау.
Құрғақ сүт немесе қоюлатылған сүт, қатты түрдегі сүт немесе кілегей өндірісі.
Сары май, йогурт, ірімшік және сүзбе, айран, кілегей, сары су, казеин немесе лактоза өндірісі

11.

Балмұздақ өндірісі

1052

Балмұздақ өндірісі

5

Өзге де тамақ өнімдерін өндіру

12.

Қант өндірісі

1081

Қант қызылшасы мен қант қамысынан қант жасау

13.

Какао, шоколад және қантты кондитерлік тағамдар өндірісі

1082

Шоколад және шоколад кәмпиттер өндірісі
Қантты кәмпиттер: карамель, какао, нуга, помадка, ақ шоколад өндірісі.
Сағыз өндірісі.
Қантталған жемістер өндірісі.
Шоколадты жаңғақ, цукат өндірісі.
Кәмпиттер, жастықша кәмпиттер, қақ өндірісі

6

Балалар тағамы

14.

Балалар тағамы және диеталық тамақ өнімдері өндірісі

1086

Арнайы диеталар үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін: балалар тағамын; қосымша сүт және басқа да тамақ өнімдерін; сәбилерге арналған тамақ өнімдерін; калориясы аз және калориясы азайтылған өнімдерді жасау

7

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдері, крахмалдар мен крахмал өнімдері өндірісі

15.

Крахмал және крахмалдан жасалған өнімдер өндірісі

1062

Күріштен, картоптан, жүгеріден, бидайдан крахмал жасау.
Шикі жүгеріні майдалау.
Глюкоза және (немесе) глюкоза-фруктоза шәрбатын, қант шәрбатын, мальтоза, инулин жасау.
Дән маңызын өндіру.
Жүгері майын жасау

16.

Ұн-жарма өнеркәсібі өнімдерінің өндірісі

1061

Құрғақ бұршақ дәндерінің, тамырлар немесе сабақтар немесе жеуге жарамды жаңғақтар өндірісі.
Құрғақ таңғы ас сияқты дәнді тамақ өнімдерінің өндірісі.
Ұн қоспаларының және нанға, тортқа, бәлішке, пирогтар мен бисквиттерге, печеньелерге немесе құймақтарға арналған дайын ұн қоспалары мен қамырлар өндірісі.
Бидай қауыздарының, қара бидай, сұлы, жүгері немесе басқа да дән қауыздарының өндірісі.
Бидай, қара бидай, сұлы, жүгері, қарақұмық жармасы өндірісі.
Қырналған, ұнтақталған, жылтыратылған, тегістелген, глазурьленген, буланған күріш өндірісі.
Ұн өндірісі

8

Нан-бөлке және ұннан жасалған өнімдер өндірісі

17.

Нан өндірісі; ұннан жаңа пісірілген кондитерлік өнімдер, торттар мен бәліштер өндірісі

1071

Наубайхана өнімдерінің өндірісі: нан, тоқаш пен орамалар, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, торттар, тәтті тоқаштар, бәліштер мен бисквиттер, жеміс тәтті тоқаштары, құймақ, вафли және т. б.

18.

Кептірілген нан және печенье өндірісі; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар, торттар, тәтті тоқаштар, бәліштер және бисквиттер өндірісі

1072

Кептірілген нан, печенье және өзге де құрғақ нан пісіру өнімдерінің өндірісі
Ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік бұйымдар мен торттар, тәтті тоқаштар, бәліштер мен бисквиттер өндірісі
Печенье, крекерлер, крендельдер және т.б. сияқты тұздалған және тәтті өнімдер өндірісі

19.

Макарон өнімдері өндірісі

1073

Макарондар, кеспелер, кеспе және (немесе) олардан жасалған жартылай фабрикаттар (тез дайындалатын) өндірісі.
Қамырдан жасалған консервіленген немесе тоңазытылған өнімдер, оның ішінде макарон өнімдері өндірісі

9

Дайын тамақ өнімдері (өндірістік ауқымда)

20.

Дайындалған тамақ өнімдері өндірісі

1085

Ет тағамдары өндірісі.
Тартылған балық етін қоса алғанда, балық тағамдары өндірісі.
Көкөністерден жасалған тағамдар өндірісі
Тоңазытылған пицца немесе өзге тәсілмен сақтау үшін дайындалған пицца өндірісі.

10

Жемістер мен көкөністерді өңдеу және консервілеу

21.

Картопты өңдеу және консервілеу

1031

Өңделген мұздатылған картоп, құрғақ картоп езбесі, картоптан жасалған басытқы, картоп қытырлақтары, картоп ұны мен түйіршіктері өндірісі

22.

Жеміс және көкөніс шырындары өндірісі

1032

Жемістерден және (немесе) көкөністерден жасалған шырындар өндірісі.
Жас жемістерден және көкөністерден жасалған концентраттар өндірісі

23.

Өзге де жемістер мен көкөністер өңдеу және консервілеу түрлері

1039

Мұздатылған немесе консервіленген түрдегі дайын тағамдарды қоспағанда, негізінен жемістерден немесе көкөністерден тұратын тамақ өнімдері өндірісі.
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді сақтау: мұздату, кептіру, май немесе сірке суын сіңіру, консервілеу және т.б.
Жемістерден немесе көкөністерден жасалған тамақ өнімдері өндірісі.
Джемдер, мармеладтар және асханалық желе өндірісі.
Жаңғақ қуыру.
Жаңғақтардан жасалатын паста және өзге де азық-түлік өнімдері өндірісі.
Жемістерді, жаңғақтарды немесе көкөністерді консервілеу: тоңазыту, кептіру, май немесе сірке суын сіңіру, герметикалық ыдыста консервілеу және т.б.

11

Мал азығының өндірісі

24.

Фермаларда ұсталатын жануарларға арналған дайын азық өндірісі

1091

ІҚМ, ұсақ малға, жылқыларға, құстар мен шошқаларға арналған азық өндірісі

12

Ауыл шаруашылығы

25.

Дәнді дақылдарды (күрішті қоспағанда), бұршақты дақылдар мен майлы тұқымдарды өсіру

0111

Қытайбұршақ, жержаңғақ, мақта тұқымы, кәдімгі майкене, зығыр тұқымы, қыша тұқымы, майлы нуга тұқымы, рапс тұқымы, бояғыш мақсары тұқымы, күнжіт тұқымы, күнбағыс тұқымы, өзге де майлы тұқымдар сияқты майлы тұқымдарды өсіру.
Бидай, жүгері, құмай, арпа, қара бидай, сұлы, тары, өзге де дәнді дақылдар, оның ішінде тұқымдық қорды қалыптастыру үшін өсіру

26.

Күріш өсіру

0112

Күріш өсіру

27.

Көкөністер және бақша өнімдерін, тамыр жемістілер мен түйнек жемістілерді өсіру

0113

Көкөніс, оның ішінде қызанақ, басты пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пиязы және басқа да пияз тұқымдас көкөністер, қауданды қырыққабат, түрлі-түсті қырыққабат, кольраби, жапырақты қырыққабат, картоп, сәбіз, шалқан, тамыр балдыры, шалғам және басқа да осыған ұқсас жеуге жарамды тамыр жемістілер, бұрыш, қияр мен корнишон, қант қызылшасы және асханалық қызылша өсіру.
Көкөніс, картоп, қант қызылшасының тұқымдарын өсіру.
Бақша дақылдарын, оның ішінде қарбыз, қауын және асқабақ өсіру.
Саңырауқұлақтар мен трюфель өсіру

28.

Талшықты иіру дақылдарын өсіру

0116

Мақта, зығыр өсіру.
Мақта тұқымын өсіру

29.

Басқа да маусымдық дақылдарды өсіру

0119

Тарна, жемдік қызылша, жем-шөп, беден, жоңышқа, эспарцет, жемдік жүгері және басқа шөптерді, жемдік қырыққабат және қарапайым жемдік өнімдерді өсіру.
Қарақұмық өсіру.
Қызылша тұқымдарын (қант қызылшасы тұқымдарын қоспағанда) және азықтық өсімдіктер тұқымын өсіру

30.

Жүзім өсіру

0121

Шарап жүзімі және жүзімнің асханалық сорттары

31.

Дәнді және сүйекті жемістер өсіру

0124

Дәнді және сүйекті жемістер: алма, өрік, шие және қызыл шие, шабдалы және тақыр шабдалы, алмұрт және беже, қара өрік және шомырт өсіру

32.

Өзге де жеміс ағаштарын, бұталар мен жаңғақ түрлерін өсіру

0125

Жидек өсіру: қарақат/көкжидек, қарақат, қарлыған, киви, таңқурай, құлпынай/бүлдірген, өзге де жеміс түрлері.
Жемістердің тұқымдарын өсіру.
Жеуге жарамды жаңғақтарды өсіру: бадам, кешью, талшын, фундук/орман жаңғағы, пісте, грек жаңғағы, басқа да жаңғақ түрлері.
Жеміс ағаштарының, бұталардың басқа түрлерін өсіру: айлауық жемістері

33.

Малдың және қодастың басқа да тұқымдарын өсіру

0142

Ет алу үшін ірі қара мал мен қодас өсіру

34.

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру

0141

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру және көбейту.
Шикі сүт алу

35.

Жылқы өсіру

0143

Жылқы өсіру

36.

Түйелер мен түйе тұқымдастарды өсіру

0144

Түйелер мен түйе тұқымдастарды өсіру және молайту

37.

Қой мен ешкі өсіру

0145

Қой мен ешкі өсіру және молайту.
Қой мен ешкінің шикі сүтін өндіру.
Жүн дайындау.
Қозылардың терілерін дайындау

38.

Шошқа және торай өсіру

0146

Торайлар, шошқалар, шошқа

39.

Құс шаруашылығы

0147

Инкубациялық жұмыртқа өндірісі.
Үй құстарын өсіру және көбейту: тауық, күркетауық, үйрек, қаз және т.б.
Жұмыртқа өндірісі

40.

Жануарлардың өзге де түрлерін өсіру

0149

Омарта шаруашылығы және бал мен бал балауызы өндірісі

41.

Уыт өндірісі

1106

Уыт өндірісі

42.

Өнім жинағаннан кейінгі ауыл шаруашылығы қызметінің түрлері

0163

Түтілмеген немесе тарақпен таралмаған мақта талшығы

13

Май-тоңмай өнімі

43.

Май мен тоңмай өндірісі

1041

Тазартылмаған өсімдік майының өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, мақсары, рапс, қыша, зығыр.
Тазартылған өсімдік майы өндірісі: қытайбұршақ, күнбағыс, мақта, рапс, қыша, зығыр.
Өсімдік майын өңдеу: айдау, қайнату, дегидрациялау, гидрогенизациялау және т.б.

44.

Маргарин және ұқсас тағамдық тоңмай өндірісі

1042

Маргарин өндірісі.
Қоспалар және т.б. өндірісі.
Тамақ дайындауға арналған құрама тоңмай өндірісі

14

Өзге тамақ өнімдері өндірісі

45.

Татымдылықтар мен дәмдеуіштер өндірісі

1084

Дәмқосарлар, тұздықтар мен дәмдеуіштер: майонез, қыша ұны мен дән түйіршіктерінің, қыша және т.б. өндірісі.
Сірке суы өндірісі.
Өнімдерді тұздау үшін тұзды өңдеу, мысалы йодталған тұз

46.

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тамақ өнімдері өндірісі

1089

Жұмыртқа өнімдері, жұмыртқа альбумині, жұмыртқа ұнтағы мен меланж өндірісі

47.

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тамақ өнімдері өндірісі

10899

Жасанды бал және карамель өндірісі.
Сэндвич, жаңа пісірілген пицца (жартылай фабрикат) сияқты тез бұзылатын дайын тамақ өнімдері өндірісі.
Басқа санаттарға енгізілмеген белсенді биологиялық қоспалар мен өзге де тамақ өнімдері өндірісі.
Еттен, балықтан, шаян тәрізділерден немесе моллюсктерден жасалған тартылған ет өндірісі.
Сүт өнімдері мен ірімшік өндірісі
Жасанды концентраттар өндірісі

15

Сусындар өндірісі

48.

Минералды сулар мен басқа да алкогольсіз сусындар өндірісі

1107

Шөлмектердегі табиғи минералды су және өзге де минералды сулар өндірісі.
Алкогольсіз сусындар өндірісі: алкогольсіз хош иістендірілген және/немесе тәттілендірілген сусындар: лимонад, оранжад, кола, жеміс сусындары, тониктер және т.б.

16

Ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау

49.

Жүкті қоймалау және сақтау

5210

Азық-түлік өнімдерін сақтау және сату жөніндегі көтерме-тарату орталықтарын құру
Көкөніс және жеміс сақтау қоймаларын салу

II. АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕН БАСҚА ТАУАРЛАР

1. КИІМ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР

17

Сырт киім және аксессуарлар

50.

Басқа да тоқылған және трикотаж бұйымдарының өндірісі

1439

Пуловерлер, свитерлер, кардигандар, тоқылған кофталар, кеудешелер және осындай бұйымдар сияқты тоқылған немесе трикотаж бұйымдар және басқа да дайын бұйымдар өндірісі

51.

Арнайы киім өндірісі

1412

Арнайы киім өндірісі.
Зертханалық немесе жұмыс комбинезондары, униформа өндірісі

52.

Сырт киім өндірісі

1413

Ерлерге, әйелдерге және балаларға арналған сырт киім: пальто, костюмдер, жакеттер, шалбарлар, белдемшелер, қалпақтар мен баскиімдер өндірісі.
Былғарыдан жасалған сырт киімнен басқа, тоқыма, тоқылған немесе тоқыма емес трикотаж маталардан жасалған сырт киімдердің өзге де түрлерінің өндірісі

18

Іш киім

53.

Іш киім өндірісі

1414

Әйелдерге, ерлер мен балаларға арналған тоқыма, тоқылған немесе трикотаж маталардан, шілтерден жасалған іш киімдер және түнгі киімдер: жейделер, футболкалар, кальсондар, келтешалбарлар, пижамалар, түнгі жейделер, көйлектер, блузалар, ішкі белдемшелер, комбинациялар, бюстгальтерлер, корсеттер өндірісі

54.

Тоқылған және трикотаж шұлық бұйымдарының өндірісі

1431

Ұйықтарды, триколарды және колготкаларды қоса алғанда, шұлық бұйымдарының өндірісі

19

Тоқыма және былғары бұйымдарын өндіруге арналған материалдар

55.

Тоқыма бұйымдарының өндірісі

13

Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, түтілмеген немесе тарақпен таралмаған мақта талшықтары, мақта-мата, мақта талшығы өндірісі.
Шашақ жіп, махер мата, дәке тәрізді тоқылған материалдар өндірісі.
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, жүн мата өндірісі.
Аралас, жасанды немесе синтетикалық иірілген жіпті (полипропилен) қоса алғанда, жібек мата өндірісі.
Зығыр мата өндірісі.
Басқа да маталар өндірісі, мысалы, қытай қалақайынан, кендірден, жөкеден және арнайы иірілген жіптен
Шыны талшығынан жасалған маталар өндірісі.
Карбонидті және арамидті жіптер өндірісі.
Тоқу әдісімен жасанды тері өндірісі

56.

Тоқыма талшықтарын дайындау және иіру

1310

Мақта талшығының, мақта иірімжібі өндірісі.
Тоқыма және тігін өнеркәсібі үшін сатуға және одан әрі өңдеу үшін жүннен иірімжіп иіру және жасау.
Тоқыма және тігін өнеркәсібі үшін сату және одан әрі өңдеу үшін зығыр иірімжібін жасау
Өзге де текстиль талшықтарын иіру

57.

Жіптер, арқандар, жіңішке арқандар, жіңішке баулар, баулар өндірісі және тор тоқу

1394

Текстиль талшықтарынан, таспалардан және ұқсас материалдардан жасалған, сіңірілген және сіңірілмеген, қапталған, резеңкеден немесе пластмассадан жасалған қабықшамен қорғалған немесе қорғалмаған шпагат, арқан, жіп және трос өндірісі.
Шпагаттан, арқандар мен жіптерден тор жасау.
Арқандар мен торлы матадан жасалған бұйымдар: балық аулау торлары, кемелердегі сақтандыру торлары, түсіру жұмыстары кезінде пайдаланылатын қорғау құралдары, металл шығыршықтары бар матауыштар, жіптер немесе тростар өндірісі және т.б.

58.

Киімді қоспағанда, тоқылмаған бұйымдар өндірісі

13950

Тоқылмайтын маталар (SMS) және одан жасалған бұйымдар

59.

Теріні илеу және өңдеу

15111

Тері мен былғарыны илеу, бояу және өңдеу
Күдері, қашалған былғары, тегіс немесе металдандырылған тері өндірісі

20

Аяқ киім және оның керек-жарақтары

60.

Аяқ киім өндірісі

1520

Қалыптауды қоса алғанда, аяқ киімді кез келген материалдардан кез келген тәсілмен жасау.
Аяқ киімдердің былғары және резеңке бөліктерін: сыртқы және ішкі бөліктерін, ұлтанын, өкшесін жасау

2. ҮЙГЕ ЖӘНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР

21

Тұрмыстық химия

61.

Сабын мен жуғыш, тазартқыш және жылтыратқыш заттар өндірісі

2041

Органикалық беткі-белсенді препараттар өндірісі.
Жуғыш құралдар себілген немесе сіңдірілген қағаздар, сулықтар өндірісі.
Глицерин өндірісі.
Косметикалық сабынды қоспағанда, сабын өндірісі.
Беткі-белсенді препараттар: қатты немесе сұйық түрдегі кір жуатын ұнтақтар және басқа да жуғыш құралдар, ыдыс-аяқ жууға арналған препараттар, кір жуған кезде қосуға арналған хош иістендіргіш және жұмсартқыш заттар өндірісі.
Тазартқыш және жылтыратқыш құралдар: ауа тазартқыштар, жасанды балауыз, былғары бұйымдарды күтуге арналған құралдар, жиһазға және ағаш беттерге арналған полирольдар, шыны және металл беттерге арналған полирольдар, осыларға ұқсас құралдар себілген немесе сіңдірілген сулықтарды қоса алғанда, тазартқыш пасталар мен ұнтақтар өндірісі

22

Кілемдер

62.

Кілемдер мен кілем бұйымдары өндірісі

1393

Кілемдерді, паластарды және төсеніштерді, едендік жабындарды қамтитын тоқыма төсемдер өндірісі.
Киіз төсемдер өндірісі

23

Үйге арналған тоқыма және басқа да бұйымдар

63.

Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдары өндірісі

1392

Тоқылған немесе трикотаж маталарды қоса алғанда, кез келген тоқыма материалынан жасалған дайын бұйымдар: пледті қоса алғанда, жүн көрпе, төсек-орын, асхана, туалет немесе ас үй маталары, сырып тігілген көрпе, мамық көрпе, пуфиктер, жастықтар, ұйықтауға арналған қаптар өндірісі.
Дайын жиһаздау заттарының өндірісі: перделер, шымылдықтар, төсек-орын жапқышы, ас үй сүлгілері, ыдыс жууға арналған шүберектер.
Медициналық маскалар өндірісі

64.

Трикотаж кездемелер өндірісі

1391

Тоқылған немесе трикотаж маталар шығару және өңдеу: түкті маталар, тор көзді және шілтер маталар өндірісі

24

Шаруашылық қажеттілікке арналған тұрмыстық тауарлар

65.

Резеңке-техникалық бұйымдар өндірісі

22191

Табиғи немесе синтетикалық резеңкеден, вулканизацияланбаған, вулканизацияланған резеңкеден немесе беріктігі жоғары резеңкеден жасалған өзге де өнімдерді: резеңке пластиналарды, табақтарды, жолақтарды, білікшелерді және т.б.; шиналарға, құбырлар мен шлангілерге арналған камераларды; резеңке конвейерлік немесе трансмиссиялық белбеулерді; эластиктен жасалған киімдерді (тұтас, тігіссіз); аяқ киімге арналған резеңке ұлтанды және өзге де резеңке бөліктерді; резеңке жіптер мен бауларды;
резеңке иірімжіптер мен маталарды; резеңке жиектерді, гарнитур мен баспаларды; резеңке үрлемелі резеңке матрастарды, үрлемелі шарларды қамтитын бұйымдарды шығару.
Резеңкеден жасалған щеткалар мен қылқаламдар өндірісі.
Резеңке құбырлар өндірісі.
Қатты резеңкеден жасалған тарақтар, шашқа арналған қыстырғыштар, бигудилер және т.б. өндірісі.
Резеңкеден жасалған жөндеу материалдары өндірісі.
Резеңке негізгі материал ретінде пайдаланылатын резеңкеленген тоқыма маталар өндірісі.
Резеңкеден жасалған жүзуге арналған матрастар өндірісі.
Резеңкеден жасалған жүзу телпектері өндірісі
Резеңкеден жасалған сүңгу костюмдері өндірісі

66.

Тауарларға арналған пластик қаптамалар өндірісі

2222

Тауарларды орауға арналған пластик бұйымдар: пластик пакеттер, қаптар, ыдыстар, қораптар, жәшіктер, үлкен бөтелкелер, бөтелкелер өндірісі

67.

Өзге де пластик бұйымдар өндірісі

2229

Жиһаз фурнитурасы, кеңсе немесе мектеп керек-жарақтары, киім заттары (түймелер, сыдырмалар), ас үй және дәретхана керек-жарақтары, дастархан, пластик бас киімдер (каскалар) және пластиктен жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

68.

Қуыс шыны бұйымдарының өндірісі

2313

Шыныдан немесе хрустальдан жасалған бөтелкелер, ыдыстар өндірісі.
Шыныдан немесе хрустальдан жасалған стақан, фужер, рюмка, бокал, шыныаяқ, тұрмыстық заттар өндірісі

25

Жиһаз

69.

Кеңсе және студия жиһазының өндірісі

3101

Орындықтар, отыруға арналған жиһаз өндірісі.
Кеңселерге, студияларға, қонақ үйлерге, мейрамханаларға және қоғамдық орындарға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі.
Театрларға, кинотеатрларға арналған орындықтар мен отырғыштар өндірісі
Зертханалық орындықтар, басқа да зертханалық табуреттер мен өзге де отырғыштар өндірісі

70.

Ас үй жиһазының өндірісі

3102

Ас үй жиһазының өндірісі

71.

Басқа да жиһаз өндірісі

3109

Дивандар, диван-кереуеттер өндірісі.
Бақшаға арналған орындықтар өндірісі.
Жатын бөлмеге, қонақ бөлмеге, бақшаға арналған жиһаз өндірісі.
Тігін машиналарына, теледидарларға арналған тумбалар өндірісі

26

Жиһаз өндірісіне арналған материалдар

72.

Шпон, фанера, жұқа тақтайлар мен панельдер өндірісі

1621

Желімделген фанера және өзге де бұйымдар өндірісі: жылтыратылған, боялған, жабылған, сіңірілген, жақсартылған және нығайтылған (қағаз немесе мата көмегімен).
Желімделген фанера, бір қатпарлы фанера және осыған ұқсас ламинатталған ағаш табақ бұйымдары өндірісі.
Құрастырма тақтайлар мен өзге де табақ материалдарының өндірісі.
Тығыздығы орташа талшықты табақ материалдары және өзге де талшықты материалдар өндірісі.
Сәндік материалдар өндірісі.
Желімделген ламинатталған ағаш бұйымдары, ламинатталған бір қатпарлы фанера өндірісі

27

Матрастар

73.

Матрастар өндірісі

3103

Матрастар: серіппесі бар немесе тығыздалған матрастар; құрамында серпімділікті ұстап тұратын материалдар бар матрастар; қапталмаған резеңке немесе пластик матрастар өндірісі.
Матрастарға арналған тұғырлар өндірісі

28

Тұрмыстық электроника аспаптарының өндірісі

74.

Механикалық шамаларды өлшеуге арналған аспаптар өндірісі

2651

Жылыту жүйелеріне арналған температураны бақылау аспаптарының өндірісі
Сұйықтық температурасын өлшеуге арналған шыны және биметалл термометрлер (медициналықты қоспағанда) өндірісі.
Тұрмыстық өлшеуіштер өндірісі (мысалы, су өлшегіш, газөлшегіш, электр энергиясын есептегіштер).
Су өлшеуіштер мен есептеу қондырғылары өндірісі.
Қозғалыс детекторлары өндірісі

75.

Медициналық-хирургиялық құралдар өндірісі

26.51.6

Зертханалық талдау құралдары (мысалы, қанды талдауды жүзеге асыруға арналған жабдықтар) өндірісі.
Зертханалық өлшеу аспаптарын, инкубаторларды және өлшеуге, тестілеуге және т. б. арналған өзге де түрлі зертханалық аспаптар өндірісі

76.

Сәулелендіргіш, электромедициналық және электротерапиялық жабдықтар өндірісі

2660

Өнеркәсіптік, медициналық, диагностикалық, зерттеу, ғылыми және осыған ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын альфа-, бета-, гаммасәулеленуге, рентгендік және өзге де радиациялық сәулеленуге негізделген жабдықтар өндірісі.
Томографтар өндірісі.
Магниттік-резонанстық бейнені алуға арналған жабдықтар өндірісі.
Медициналық ультрадыбыстық жабдықтар өндірісі.
Электрокардиографтар өндірісі.
Электромедициналық эндоскопиялық жабдықтар өндірісі.
Медициналық лазерлік жабдықтар өндірісі
Кардиостимуляторлар өндірісі.
Есту аппараттары өндірісі.
Тамақ өнімдері мен сүт өнімдерін сәулелендіріп өңдеуге арналған жабдықтар өндірісі.
ӨЖЖ аппараттары өндірісі.
Медициналық мақсатта пайдаланылатын өзге де электр және электрондық жабдықтар өндірісі.
Виброакустикалық аппараттар, өкпені жасанды желдету аппараттары, медициналық білезіктер, пациент мониторлары, телекардиографтар өндірісі

77.

Электр-тұрмыстық аспаптар өндірісі

2751

Өзге де тұрмыстық электр аспаптарының: электр сужылытқыштар, тасымалданатын электржылытқыштар, электрпештер, электрқыздырғыштар өндірісі

78.

Батареялар мен аккумуляторлар өндірісі

2720

Бастапқы элементтер: құрамында марганец, сынап, күміс диоксиді бар батарея элементтерінің өндірісі.
Бөлгіштер, корпустар, қақпақтар сияқты қосалқы бөлшектерді қоса алғанда, электр аккумуляторларының өндірісі.
Қорғасын-қышқылды батареялар өндірісі.
Никель-кадмий батареяларының өндірісі.
Никель-металлогидридті қуат көзі батареяларының өндірісі.
Литий батареяларының өндірісі.
Құрғақ батареялар өндірісі.
Сұйық электролиті бар батареялар өндірісі

29

Жарықтандыру жабдығы

79.

Электрмен жарықтандыру жабдықтары өндірісі

2740

Газразрядты, флуоресцентті, ультракүлгін, инфрақызыл және т.б. қыздыру шамдары өндірісі.
Жәндіктермен күресуге арналған электр шамдарының өндірісі.
Төбеге ілінетін жарықтандыру аспаптары өндірісі.
Аспашамдар, шамшырақтар өндірісі.
Үстел шамдары (оның ішінде жарықтандыру құралдары) өндірісі.
Жаңа жылдық шыршаларға арналған электр гирляндалар өндірісі.
Электр каминдер өндірісі.
Қол электр шамдар өндірісі.
Шамдар өндірісі (мысалы, карбид, электрлік, газ, газолин, керосин).
Прожекторлар өндірісі.
Көшені жарықтандыру аспаптары (бағдаршамдардан басқа) өндірісі.
Көлік құралдарына арналған жарықтандыру жабдықтары (мысалы, автомобильдерге, ұшақтарға, кемелерге, қайықтарға арналған) өндірісі.
Электрлік емес жарықтандыру жабдықтары өндірісі

30

Тұрмыстық қыш және сәндік бұйымдар

80.

Фарфор мен фаянстан жасалған тұрмыстық- шаруашылық бұйымдар өндірісі

23411

Керамикалық асхана ыдыстары мен өзге де тұрмыстық немесе туалет бұйымдары өндірісі.
Мүсіншелер және өзге де сәндік керамикалық бұйымдар өндірісі

3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ

31

Құрылыс материалдары

81.

Пластик құрылыс бұйымдарының өндірісі

2223

Пластик құрылыс бұйымдарының: пластик есіктер, терезелер, жақтаулар, терезе қақпақтарының, жалюзилер, бағыттаушы жұқа тақтайшалар, ыдыстар, пластик жабындар, рулондар түріндегі қабырға мен төбеге арналған қаптауыш, тақтайшалар, пластиналар еден жабындарының өзге де түрлерінің, ванна, душ кабиналары, раковиналар, унитаздар, су ағызатын күбіше сияқты пластик гигиена заттары өндірісі.
Винил, линолеум сияқты майысқақ төсемдер өндірісі

82.

Бастапқы қалыптағы пластмасса өндірісі

2016

Полипропилен мен полистирол өндірісі

83.

Бояулар, лактар және ұқсас бояғыш заттар, типография бояулары мен мастика өндірісі

2030

Бояулар, лактар мен эмальдар өндірісі.
Дайын бояғыш заттар мен колерлер өндірісі.
Эмальдар, лактар және жағатын құрамдар мен сол сияқты препараттар өндірісі.
Мастика өндірісі.
Шпатлевка және сол сияқты үстіңгі беттерді тегістеуге арналған препараттар өндірісі
Дайын бояу өндірісі.
Типографиялық бояу өндірісі.
Органикалық еріткіштер, бояу мен лактарды дайын еріткіштер өндірісі

84.

Желім өндірісі

2052

Резеңке желімі мен дайын желімдеу құрамдарын қоса алғанда, желім мен дайын желімдеу құрамдары өндірісі

85.

Табақ шыныны қалыптау және өңдеу

2312

Күшейтілген немесе көп қатпарлы жалпақ шыны өндірісі.
Айна өндірісі.
Шыныдан жасалған көп қатпарлы оқшаулағыш заттар өндірісі

86.

Отқа төзімді бұйымдар өндірісі

2320

Отқа төзімді ерітінді, бетон және т.б. өндірісі
Отқа төзімді қыш бұйымдар: кремний ұнтағынан жасалған жылу оқшаулағыш қыш бұйымдар; отқа төзімді кірпіш, блоктар мен еден жабындары және т.б.; реторт, тигель, муфель, форсунка, келтеқұбырлар, мүштіктер мен т.б. өндірісі.
Құрамында магнезит, доломит немесе хромит бар отқа төзімді бұйымдар өндірісі

87.

Қыш жабындар мен плиталар өндірісі

2331

Отқа төзімді емес қыш бұйымдар немесе қабырға плиткалары, мозаика және т.б. өндірісі.
Отқа төзімді емес қыш тротуар плиталары мен брусчаткалар өндірісі

88.

Кірпіш, черепица және күйдірілген балшықтан жасалған өзге де құрылыс бұйымдары өндірісі

2332

Отқа төзімді емес құрылыс материалдарының: қыш плиткалар, черепица, мұржаның үстіндегі қалпақтар, құбырлар, оқшаулағыш материалдар және т.б. өндірісі.
Терракотадан жасалған еден тақтайшаларын шығару

89.

Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдары өндірісі

2361

Құрылыс мақсатында пайдалану үшін бетоннан, цементтен немесе жасанды тастан жасалған дайын бұйымдар өндірісі: еден жабындары, төсеуге арналған плиткалар, кірпіштер, плиталар, құбырлар, бағандар және т.б.
Құрылысқа немесе азаматтық құрылысқа арналған құрастырма темір-бетон және бетон конструкциялар өндірісі.
Бетоннан блоктар, панельдер жасау
Силикат кірпіш өндірісі

90.

Асбестоцементтен және талшықты цементтен жасалған бұйымдар өндірісі

2365

Цементпен, гипспен немесе басқа да минералды байланыстырушы материалдармен аралас өсімдік шикізатынан (ағаш жүнінен, сабаннан, қамыстан, құрақтан) құрылыс материалдары өндірісі.
Целлюлоза талшықтары бар асбест-цементтен және талшықты цементтен немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар: гофраланған табақтар (шифер), өзге де табақтар, панельдер, черепицалар, құбырлар, түтіктер, резервуарлар, кеспектер, жуғыштар, раковиналар, сауыттар, жиһаз, терезе қораптары және т.б. өндірісі

91.

Бетоннан, құрылыс гипсінен және цементтен жасалған өзге де бұйымдар өндірісі

2369

Бетоннан, құрылыс гипсінен, цементтен немесе жасанды тастан жасалған өзге де бұйымдар өндірісі: мүсіндер, фурнитуралар, барельефтер, вазалар, гүл құмыралары және т.б.

92.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге бейметалл минералдық өнім өндірісі

2399

Минералды негіздегі оқшаулағыш материалдар: қож-мақта және ұқсас минералды мақта; қатпарлы вермикулит, қопсыған балшық және ұқсас оқшаулағыш жылу материалдары немесе дыбыс оқшаулағыш материалдар өндірісі

93.

Жеңіл металл конструкцияларының өндірісі

25112

Жол белгілері, жолға қоятын металл тосқауылдар, металл илегінен жасалған бұйымдар және т. б. сияқты жеңіл металл конструкциялар өндірісі

94.

Алюминийден және алюминий қоспаларынан жасалған құрылыс конструкциялары мен бұйымдары өндірісі

25113

Өнеркәсіптік металл конструкциялар өндірісі (домна пештеріне, жабдықтарды көтеру мен орнатуға және т.б арналған конструкциялар)

32

Есіктер мен терезелер

95.

Металдан жасалған есіктер мен терезелер өндірісі

2512

Металдан жасалған есіктер, терезелер мен жақтаулар, терезе қақпақтары мен қақпалар өндірісі

33

Цементті қоспағанда, әрлеу материалдары

96.

Әк және құрылыс гипсі өндірісі

2352

Құрылыс гипсі (кальцийлендірілген гипс немесе кальций сульфаты) өндірісі.
Сылақ өндірісі.
1-сұрыпты әк өндірісі

97.

Әктас және доломит ұнын өндіру

23522

Әк ұны, гипс

34

Тас кесу

98.

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

2370

Құрылыс мақсатында, зираттарда, автожолдарда, шатырларды жабу үшін және т.б. пайдалану үшін тасты кесу, қалыптау және өңдеу.
Тастан фурнитура жасау

III. ӨЗГЕ

35

Химия

99.

Тыңайтқыштар және құрамында азот бар қосылыстар өндірісі

2015

Тыңайтқыштар: азот немесе құрамында азоты бар, фосфор немесе калий тыңайтқыштарының, несепнәр, шикі мұнайдан алынған табиғи фосфаттар және табиғи калий тұздары өндірісі.
Өсімдіктерді өсіруге арналған топырақ өндірісі

100.

Пестицидтер мен басқа да агрохимиялық өнімдер өндірісі

2020

Инсектицидтер/жәндіктерге қарсы құралдар, родентицидтер, фунгицидтер, гербицидтер, акарицидтер, молюстицидтер, биоцидтер өндірісі.
Өсімдіктердің өсуін реттейтін өнімдер өндірісі.
Дезинфекциялау құралдарының өндірісі (ауыл шаруашылығы мақсаттарына және басқа да мақсаттарға пайдалану үшін).
Басқа санаттарға енгізілмеген өзге агрохимиялық өнімдер өндірісі

101.

Өзге де негізгі бейорганикалық химиялық заттар өндірісі

2013

Химиялық элементтер өндірісі (өнеркәсіптік газдар мен негізгі металдарды қоспағанда).
Азот қышқылын қоспағанда, бейорганикалық қышқылдар өндірісі.
Аммонийден басқа, сілті, сақар және өзге де бейорганикалық заттар өндірісі.
Өзге де бейорганикалық қоспалар өндірісі.
Темір колчеданды күйдіру.
Тазартылған су өндірісі

102.

Өзге де негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі

2014

Илеу заттарының өндірісі.
Биоэтанол өндірісі.
Ациклдық, қаныққан және қанықпаған көмірсутектер өндірісі.
Циклдық, қаныққан және қанықпаған көмірсутектер өндірісі.
Бутил эфирлері өндірісі.
Амил эфирлері өндірісі.
Негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі: сірке қышқылын қоса алғанда, моно- және поликарбон қышқылдары; альдегидтерді, кетондарды, хинондарды және екі және одан да көп оттегі бар топтармен қосылыстарды қоса алғанда, құрамында оттегі бар функционалдық топтары бар өзге де қосылыстар; аминдерді қоса алғанда, синтетикалық глицерин, азот-функционалдық органикалық қосылыстар; сүректі айдау жолымен алынған өнімдерді қоса алғанда, өзге де органикалық қосылыстар (мысалы, ағаш көмірі).
Синтетикалық хош иісті өнімдер өндірісі
Таскөмір шайырын айдау.
Дезинфекциялайтын антисептик құралдарын өндіру және т. б.

103.

Мұнай өңдеу өнімдері өндірісі

1920

Мотор отыны, газолин, керосин және т.б. өндірісі.
Отын өндірісі: этан, пропан, бутан және т.б. сияқты жеңіл, орташа және ауыр жанғыш, тазартылған газ.
Мұнай қалдықтарынан өнім шығаруды қоса алғанда, жақпамайлар немесе жақпалар өндірісі.
Мұнай-химия өнеркәсібіне және жол салуға арналған өнімдер өндірісі.
Әртүрлі өнім түрлерінің өндірісі: уайт-спирит, вазелин, қатты парафин, петролатум және т.б.
Мұнай брикеттер өндірісі.
Шымтезекті агломерациялау және шымтезек брикеттер өндірісі.
Көмір брикеттерін агломерациялау және өндіру.
Лигнит брикеттерін агломерациялау және өндіру

104.

Өнеркәсіптік газдар өндірісі

20.11

Медициналық мақсаттар үшін сұйытылған немесе сығылған бейорганикалық газдар: элементтік газдар, сұйық немесе сығылған ауа, хладагент булары, өнеркәсіптік газдар қоспалары, көмірқышқыл газы сияқты инертті газдар, қорғаныш газдары өндірісі

105.

Қауіпсіз қалдықтарды жинау

38.11.0

Жинақтау орындарында, қоқыс контейнерлерінде, жылжымалы қоқыс контейнерлерінде, бактарда және т.б. ыдыстарда қауіпсіз тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды (яғни қоқыс қалдықтарын) және аралас реверстелетін материалдарды жинау.
Реверстелетін материалдарды жинау.
Қоғамдық орындардағы қоқыс жәшіктерінен қоқыс жинау.
Құрылыс қалдықтары мен шіріген қалдықтарды жинау.
Қылқалам және өзге де құрылыс қоқыстары сияқты құрылыс қоқыстарын жинау және шығару.
Тоқыма бұйымдарын шығарудан болатын қалдықтарды жинау.
Қауіпсіз қалдықтарға арналған қайта өңдеу орындарына қалдықтарды шығару жөніндегі қызмет

36

Қағаз және қағаз бұйымдары

106.

Ағаш массасы мен целлюлоза өндірісі

1711

Ағартылған, толық ағартылмаған және ағартылмаған целлюлоза, ағаш массасын механикалық, химиялық (еритін немесе ерімейтін) немесе жартылай химиялық тәсілмен жасау.
Мақта целлюлоза өндірісі.
Сия мен баспаханалық бояуды алып тастау және макулатурадан ағаш массасы мен целлюлоза жасау

107.

Гофраланған картон, қағаз және картон ыдыс өндірісі

1721

Гофраланған қағаз және картон өндірісі.
Гофраланған қағаздан немесе картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі.
Гофраланған картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі.
Қатты картоннан жасалған сыйымдылықтар өндірісі.
Қағаз бен картоннан жасалған өзге де сыйымдылықтар өндірісі.
Қағаздан жасалған қаптар, сөмкелер және пакеттер өндірісі.
Файлдары бар офистік тіркелімдер және сол сияқты бұйымдар өндірісі

108.

Шаруашылық-тұрмыстық және санитариялық-гигиеналық мақсатқа арналған қағаз бұйымдар өндірісі

1722

Жеке гигиена және тығыздау мақсатында пайдалану үшін целлюлоза мақтасынан қағаз өнімдер өндірісі: қағаз сулықтар, қолорамалдар, сүлгілер, сулықтар, дәретхана қағазы, гигиеналық сүлгілер мен тампондар, балалар жаялықтары мен жөргектері, қағаз стақандар, тәрелкелер және подностар, картон және қағаз ыдыс өндірісі.
Тығыздау үшін тоқыма материалдарының және тығыздалатын гигиеналық сүлгілер, тампондар өндірісі

37

Металдан жасалған бұйымдар

109.

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтар өндірісі

25210

Орталық жылыту радиаторлары мен қазандықтар өндірісі

110.

Металл бөшкелер мен ұқсас сыйымдылықтар өндірісі

2591

Металл, оның ішінде алюминий шелектер, банкалар, бөшкелер, жәшіктер, қораптар және ұқсас сыйымдылықтар өндірісі

111.

Бекіту бұйымдары өндірісі

2594

Тойтарма және бұрандасыз ұқсас өнімдер өндірісі.
Бұранда кескіш станокта жасалатын бұйымдар өндірісі.
Бұрандамалар, бұрамалар, гайкалар, муфталар және бұрандасы бар басқа өнімдер өндірісі

112.

Жеңіл металдардан буып-түюге арналған материалдар өндірісі

2592

Асыл емес (бағалы емес) металдардан жасалған тамақ өнімдеріне арналған консерві банкаларын, тубтарды, қораптарды, жәшіктерді, оның ішінде бөшкелерді, барабандарды, банкаларды, жәшіктерді және басқа да сыйымдылықтарды өндіру.
Металл қақпақтарды және тығындауға арналған басқа да бұйымдарды өндіру

113.

Суық қалыптау немесе бүктеу

2433

Уатқыштарда суықтай қалыптау процесінде немесе баспақта бүктеу әдісімен болаттан жасалған жалпақ илектелген бұйымдардан ашық секциялар жасау.
Суық әдіспен болаттан қалыпталған немесе бүктелген бұдырланған табақтар мен сэндвич-панельдер жасау

114.

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндірісі

2410

Темір құймалар, жылтыр шойыннан қалыптар мен құймалар, блоктар немесе өзге де бастапқы пішіндерді жасау.
Ферроқорытпа өндірісі.
Темір және құрамында темір бар өзге де кеуекті бұйымдарды тікелей қалпына келтіріп, құрамында темір бар бұйымдар жасау.
Электролиз жолымен немесе өзге де химиялық процестер нәтижесінде таза темір өндіру.
Түйіршіктелген темір және темір ұнтағын өндіру.
Болат құймаларды немесе өзге де бастапқы пішіндерді өндіру.
Болаттан жасалған жартылай дайын бұйымдар өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген және суықтай илектелген жалпақ илектелген бұйымдар өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықтар өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген қуыс бұйымдар өндірісі.
Пакеттелген болат табақтар мен дәнекерленген жіктері ашық бұйымдар өндірісі.
Болаттан жасалған теміржол материалдары (құрастырмалы рельс) өндірісі

115.

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, фитингтер өндірісі

2420

Ыстықтай илемдеу тәсілімен, ыстықтай сығымдаумен немесе ыстық сығымдау немесе ыстықтай илектелген шыбық, құймалар сияқты жартылай фабрикаттарды ыстықтай өндеуді немесе үздіксіз құюды қамтитын өзге де тәсілдермен одан әрі өңдеу үшін тұтас тартылған құбырлар мен көлденең және көлденең емес қималы құбырлар және көлденең қималы дайындамалар өндірісі.
Кейіннен көлденең қималы құбырларды суықтай илектеу немесе суықтай созу тәсілімен және тек көлденең емес қималы құбырларды және қуыс профильдерді суықтай созу тәсілімен өңдеу жолымен ыстықтай илектелген немесе ыстықтай сығымдалған дайындамалардан жасалған мөлшері белгіленген және белгіленбеген тұтас тартылған құбырлар өндірісі.
Тегіс ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдардан суық тәсілмен өндірілген, ұзына бойы немесе спираль бойымен дәнекерленген сыртқы диаметрі 406,4 мм астам немесе одан кем дәнекерлеу құбырлары өндірісі.
Үздіксіз құю немесе ыстықтай қалыптау тәсілімен және ұзына бойы немесе спираль бойымен дәнекерленген және ыстықтай илектелген немесе суықтай илектелген, ұзына бойы дәнекерленген жолақтардан ыстықтай немесе суықтай қалыптаумен жасалған көлденең емес қималы сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем көлденең қималы дәнекерлеу құбырларының немесе суықтай илектелген жалпақ бұйымдар өндірісі.
Сыртқы диаметрі 406,4 мм немесе одан кем, илектелген, ыстықтай немесе суықтай қалыптау жолақтарынан жасалған және одан әрі суықтай илектеу тәсілімен немесе суықтай қалыптау тәсілімен көлденең емес қималы құбырлар түрінде өңдеу үшін ұзына бойы дәнекерленген дәнекерлеу құбырлары өндірісі.
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ бұйымдарды өңдеу жолымен жалпақ болат фланецтер мен қамыттары бар фланецтер өндірісі.
Жікті дәнекерлеу үшін иінді келтеқұбыр сияқты гарнитура және қалыптау жолымен болаттан жасалған ыстықтай илектелген жіксіз құбырлар өндірісі.
Бұрандалы құбырлар және болаттан жасалған өзге де құбырлар немесе гарнитура

38

Электр жабдықтар және электр өткізгіш өндірісі

116.

Электр өткізгіш және кабельдің басқа түрлері өндірісі

27320

Алюминийден және мыстан жасалған тоқ жүретін желілері бар өткізгіштер мен кабельдер өндірісі

117.

Электр моторлар, генераторлар және трансформаторлар өндірісі

2711

Электр моторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарын қоспағанда).
Таратушы электр трансформаторлар өндірісі.
Аргонмен дәнекерлеу трансформаторлары өндірісі.
Флюоресцирлеуші бареттерлер (яғни трансформаторлар) өндірісі.
Электр энергиясын таратуға арналған трансформаторлық қосалқы станциялар өндірісі.
Электр кернеуін беру және тарату реттегіштерінің өндірісі.
Күштік генераторлар өндірісі (іштен жану қозғалтқыштарына арналған аккумуляторлық батареяны зарядтауды қоспағанда).
Генераторлық агрегаттар өндірісі (генераторлық қондырғының беретін блогын қоспағанда).
Жүзбелі балық зауыттарындағы зәкірге арналған орау құрылғысы.

118.

Электр таратушы және реттеуші аппаратура өндірісі

2712

Электр қоректендіргішті ажыратқыштар өндірісі.
Электр желісіне арналған желілік сүзгілер өндірісі (өндірістік-тарату тізбегі үшін).
Электр кернеуін таратуға арналған бақылау панельдері өндірісі.
Электр релесі өндірісі.
Электрлік тарату қалқандарына арналған кабель өндірісі.
Электр детонаторлар өндірісі.
Қуатты ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі.
Электр энергетикалық жүйеде ауыстырып қосуға арналған жабдықтар өндірісі (іске қосу кнопкаларын, ажыратқыштарды, соленоидтарды, тумблерлерді қоспағанда).
Бастапқы энергия көздері өндірісі

119.

Электродты өнім өндірісі

27901

Электродты масса

39

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі

120.

Гидравликалық жабдықтар өндірісі

2812

Гидравликалық және пневматикалық компоненттер өндірісі (гидравликалық моторларға арналған гидравликалық помпаларды, гидравликалық және пневматикалық цилиндрлерді, клапандарды, шлангілер мен гарнитураны қоса алғанда).
Пневматикалық жүйелерде пайдалану үшін сығылған ауаны тазалауға арналған пневматикалық жабдықтар өндірісі.
Гидравликалық жүйелер өндірісі.
Гидравликалық трансмиссиялық жабдықтар өндірісі.
Көлемді гидроберіліс аспаптары өндірісі

121.

Өзге де крандар мен вентильдер өндірісі

2814

Реттеуші клапандар мен су жинау крандарын қоса алғанда, өнеркәсіптік крандар мен вентильдер өндірісі.
Қолжуғыш крандары мен вентильдері өндірісі
Ыстық суға арналған крандар мен вентильдер өндірісі

122.

Ауыл шаруашылығы машиналарын шығару

28302

Көгал шалғыларын қоса алғанда, шалғыларды шығару.
Өздігінен зарядталатын немесе автоматты түрде түсіретін ауыл шаруашылығы трейлерін немесе жартылай тіркемелерін шығару.
Топырақты дайындауға, тыңайтқыш себуге немесе енгізуге арналған ауыл шаруашылығы техникасын: соқаларды, тыңайтқыштар бөлгіштерді, себу агрегаттарын/сепкіштерді, тырмаларды және т.б. шығару.
Жинауға және жармалауға арналған техника: жинау машиналарын, астық бастырғыштарды, сұрыптағыштарды және т.б. шығару.
Ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға арналған бүрку техникасын шығару
Жұмыртқаларды, жемістерді және т.б. тазалауға, сұрыптауға немесе өңдеуге арналған машиналар шығару

123.

Көтергіш крандар өндірісі

28224

Лифт өндірісі

124.

Сүзгіш және тазалау жабдықтарын өндіру

28292

ЛОС-Ем ыдыстары.
ЛОС-К жалпы мақсаттағы камералары.
ЛОС-П құм тұтқышы.
ЛОС-Н мұнай тұтқышы.
КНС кәріздік сорғы станциясы.
ЛОС-Био биологиялық тазарту қондырғысы

125.

Автомобильдердің өзге де бөліктері мен керек-жарақтарының өндірісі

2932

Автомобильдердің әртүрлі бөліктері мен керек-жарақтарының: тежегіштер, беріліс қораптары, көпірлер, жүріс дөңгелектері, аспалы амортизаторлары, радиаторлар, сөндіргіштер, пайдаланылған газды шығаратын түтіктер, каталитикалық түрлендіргіштер, ілініс тораптары, руль дөңгелектері, руль колонкалары, рульдік механизм қораптары өндірісі.
Автомобиль шанақтарына арналған бөлшектер мен керек-жарақтар: қауіпсіздік белдіктері мен жастықтар, есіктер, бамперлер өндірісі.
Автомобильдерге арналған орындықтар өндірісі

126.

Автомобильдер мен басқа да моторлы көлік құралдары өндірісі

2910

Өзге де автокөлік құралдары: өрт сөндіру машиналары, жедел жәрдем машиналары, көшелер мен жолдарды жинауға арналған машиналар өндірісі.
Автокөлік құралдарына арналған қозғалтқыштар өндірісі.
Автокөлік құралдарына арналған шасси өндірісі

40

Өзге де көлік құралдары өндірісі

127.

Теміржол локомотивтері және жылжымалы құрам өндірісі

3020

Теміржол немесе трамвай локомотивтеріне немесе жылжымалы құрамдарға арналған мамандандырылған жиынтықтауыштар: біліктер, осьтер, шпиндельдер, дөңгелектер, тежегіштер және оларға арналған жиынтықтауыштар; иінтіректер, муфталар және жалғастырушы құрылғылар, буферлер мен жиынтықтауыштар; амортизаторлар; фургондар мен локомотивтердің негіздерін; шанақтар және т.б. шығару.
Тау-кен өнеркәсібі үшін рельстік арбалар мен локомотивтер шығару.
Механикалық және электромеханикалық сигнал беру жабдықтарын, теміржол, трамвай, ішкі су жолдарында, автотрассаларда, тұрақтарда, ұшу алаңдарында және т.б. қауіпсіздікті бақылауға және қозғалысты басқаруға арналған жабдықтарды шығару.
Теміржол вагондарына арналған орындықтар шығару

41

Велосипедтер, арбалар

128.

Велосипедтер және мүгедектерге арналған арбалар/креслолар өндірісі

3092

Моторсыз велосипедтерді және үш дөңгелекті велосипедтерді, тандемдерді, балалар велосипедін және үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, өзге де ұқсас көлік құралдарының өндірісі.
Велосипедтерге арналған жинақтауыштар және аксессуарлар өндірісі.
Қосалқы моторы бар велосипедтер өндірісі.
Пластик велосипедтерді және үш дөңгелекті велосипедтерді қоса алғанда, жүргізу үшін дөңгелегі бар ойыншықтар өндірісі.
Моторлы немесе моторсыз мүгедектер арбасы өндірісі.
Мүгедектер арбасына арналған жинақтауыштар және аксессуарлар өндірісі.
Балалар арбасы өндірісі

42

Фармацевтика

129.

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндірісі

2110

Дәрі-дәрмектер: антибиотиктер, негізгі витаминдер, салицил және O-ацетилсалицил қышқылдары және т.б. өндіру үшін пайдаланылатын медициналық фармакологиялық препараттар өндірісі.
Қанды қайта өңдеу.
Химиялық таза қант жасау.
Жануарлар шикізатынан эндокринді препараттар жасау (бездерді қайта өңдеу және бездер мен т.б. экстрактілер жасау)

130.

Фармацевтикалық препараттар өндірісі

2120

Дәрі-дәрмектер: иммундық сарысулар және т.б.; вакциналар; гомеопатиялық препараттарды қоса алғанда, әртүрлі дәрі-дәрмектер өндірісі.
Сыртқа қолдануға арналған химиялық контрацептивті өнімдер мен гормоналды контрацептивтер өндірісі.
Жүктілік тестілерін қоса алғанда, медициналық диагностикалық препараттар өндірісі.
Радиоактивті заттарды анықтауға арналған диагностикалық препараттар өндірісі
Биологиялық фармацевтикалық препараттар өндірісі.
Мақта, дәке, дәке таңғыштар, бандаж және т.б. сияқты медициналық таңу материалдары өндірісі

43

Басқа тауар позициялары

131.

Басқа да техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдары өндірісі

1396

Тоқылғаннан басқа жабысқақ негіздегі матаны қоса алғанда, тығыздалған маталар өндірісі.
Сіңірілген, боялған, резеңкеленген және пластик жағылған маталар өндірісі.
Металл қосып иірілген жіп, резеңке жіптерді және тоқыма жіптер, тоқыма иірімжіп немесе сіңірілген, боялған, резеңкеленген және пластик жағылған баулар өндірісі.
Беріктігі жоғары материалдан резеңке маталар жасау.
Жадағайлық мата, өрт сөндіруге арналған түтіктерге/шлангілерге арналған, тор көзді мата, созылмалы киім өндірісі

132.

Зергерлік бұйымдар өндірісі

3212

Қолдан өсірген інжу өндірісі.
Тастар мен синтетикалық және өңделген асыл және жартылай бағалы тастарды өнеркәсіптік өңдеуді қоса алғанда, өңдеу сатысында асыл және жартылай бағалы тастар өндірісі.
Гауһар өңдеу.
Бағалы металдардан және бағалы металдармен қапталған негізгі металдардан немесе асыл және жартылай асыл тастардан немесе бағалы металдар мен асыл немесе жартылай асыл тастардың немесе өзге де материалдардың қосындысынан құнды заттар жасау.
Бағалы металдардан немесе бағалы металдармен қапталған негізгі металдардан зергерлік бұйымдар: асхана ыдыстарын, ұсақ және жалпақ ыдыстар, шұңғыл ыдыс, туалет керек-жарақтарын, кеңсе немесе үстел бұйымдарын, діни қызметтерде салт-жоралғы үшін пайдалануға арналған бұйымдар және т.б. жасау.
Бағалы металдардан техникалық және зертханалық керек-жарақтар (құралдар мен қосалқы бөлшектерді қоспағанда): тигель, шпательдер, гальван жабыны бар анодтар және т.б. жасау.
Қолсағаттарға, бауларға, білезіктерге және табакеркаларға арналған бағалы металл білезіктер жасау.
Металдан жасалған бағалы дербес және бағалы емес бұйымдарды нақыштау

133.

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтар өндірісі

3250

Хирургиялық салфеткалар, стерильді ақжаймалар мен дәке өндірісі.
Сүйектерді бекітуге арналған пластиналар мен бұрандалар өндірісі.
Тіс техникалық зертханаларда жасалған тіс протездерін, көпірлерді және т.б. жасау.
Ортопедиялық құрылғылар мен протездер өндірісі.
Көз протездерін жасау.
Офтальмологиялық бұйымдар, көруді бейімдеуге арналған көзілдіріктер, күннен қорғайтын көзілдіріктер, көзілдіріктерге арналған линзалар, жанаспалы линзалар, қорғаныш көзілдіріктер, катетерлер, канюля және т.б. өндірісі.
Стоматологиялық зертханалық пештер өндірісі.
Ультрадыбыстық тазалауға арналған зертханалық жабдықтар өндірісі.
Зертханалық стерилизаторлар өндірісі.
Стоматологиялық құралдар өндірісі.
Медициналық термометрлер өндірісі.
Зертханалық дистилляторлар, зертханалық центрифугалар өндірісі.
Медициналық мақсатта пайдаланылатын өзге де аспаптар, аппараттар мен жабдықтар өндірісі.
Операциялық үстелдер, қарау үстелдері, механикалық құрылғылары бар аурухана төсектері, орнатылған стоматологиялық жабдықты қоса алғанда, стоматологиялық креслолар сияқты медициналық, хирургиялық, стоматологиялық немесе ветеринариялық жиһаз өндірісі.
Диализаторлар өндірісі

134.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де өнімдер өндірісі

3299

Жеке қорғаныш құралдарының, респираторлар және т.б. өндірісі

44

Білім беру

135.

Тұрғын үйдің басқа түрлерінде көрсетілетін қызметтер

5590

Студенттік және (немесе) мектеп жатақханаларын салу және реконструкциялау

136.

Білім беру

85

Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру мекемелерін салу және (немесе) реконструкциялау және (немесе) жабдықтармен жабдықтау

137.

Басқа топтамаларға енгізілмеген білім берудің өзге де түрлері

85.59

Компьютерлік сауаттылықты оқыту бойынша көрсетілетін қызметтер, компьютерлік бағдарламалауды оқыту қызметтер

45

Туризм*

138.

Қонақ үйлердің қызметтер ұсынуы

5510

Орналастыру орындарын (қонақ үйлер, санаторийлер, люкс класты қонақ үйлер, мотельдер) салу және (немесе) реконструкциялау және (немесе) жабдықтармен жабдықтау

139.

Демалыс күндерінде және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдерінде тұрғын үй беру

5520

Орналастыру орындарын салу (балаларға арналған немесе басқа демалыс үйлері, пәтерлер мен қонақтар үшін бунгалолар, жинау немесе тамақтандыру қызметтерін көрсетпейтін коттедждер мен үйлер, жастар туристік лагерьлері, таудағы турбазалар және т.б.)

140.

Кемпингте, рекреациялық автопаркте және трейлерлік парктерде тұру үшін көрсетілетін қызметтер

5530

Орналастыру орындарын салу (кемпингтер, трейлер парктері, ойын-сауық қалашықтары, аң аулау немесе балық аулау үшін пайдаланылатын жерлер, автомобиль демалысына арналған үй-жайлар мен керек-жарақтар)

141.

Аурухана ұйымдарының қызметі

8610

Санаторий-курорттық мекемелер салу және (немесе) реконструкциялау және (немесе) жабдықтармен жабдықтау

142.

Басқа санаттарға жатқызылмаған жерүсті жолаушылар тасымалдарының басқа түрлері

4939

Тау шаңғысы курорттарын салу, егер қалалық және қалааралық көлік тасымалдары жүйесіне кірмейтін болса, конвейерлерді, аспалы жолдарды, тау шаңғысы көтергіштерін және аспалы көтергіштерді басқару

46

Денсаулық сақтау

143.

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

86

Медициналық мекемелерді салу және (немесе) жөндеу және (немесе) медициналық мекемелерді қажетті медициналық жабдықтармен (компьютерлік томограф, магнитті-резонанстық томограф, УДЗ аппараты, кардиомонитор, неонаталдық ӨЖЖ аппараты, ӨЖЖ аппараты, жасанды қанайналым аппараты, ангиографиялық жүйе және т.б.) жабдықтау

47

Көлік және қоймалау**

144.

Қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі

52

Көліктік транзиттік терминалдар, құрғақ порттар, қойма үй-жайларын салу

48

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа да ілеспе қызметтер

145.

Компьютерлік бағдарламалау саласындағы қызмет

6201

Бағдарламалық қамтылымды әзірлеу, түрлендіру, тестілеу және сүйемелдеу.
Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер, коммерциялық ақпараттық жүйелерді жоспарлау және жобалау

49

Ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет

146.

Деректерді өңдеу, қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және осыған байланысты қызмет, веб-порталдардың қызметі

63

Деректерді өңдеу саласында көрсетілетін қызметтер, қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және соған байланысты көрсетілетін қызметтер

50

Электрондық өнеркәсіп

147.

Электрондық элементтер мен платалар өндірісі

26.1

Көп қатпарлы баспа платаларының өндірісі

148.

Компьютерлер мен перифериялық жабдықтар өндірісі

26.2

Дербес компьютерлер, ноутбуктер, моноблоктар, перифериялық жабдықтар өндірісі

149.

Коммуникациялық жабдықтар өндірісі

26.3

Экономиканың түрлі салаларында заттар интернетінің (IoT) кешенді шешімдерін енгізу үшін телематикалық құрылғылар (M2M-құрылғылар) әзірлеу, телекоммуникациялық жабдықтар өндірісі

150.

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптар өндірісі

26.5

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптар, күзет және өрт сигнализациясы жүйелерінің өндірісі

51

Өзге де тауар позициялары

151

Тазарту, ректификациялау және араластыру

11.01.0

Спирттік ішімдіктерді өндіретін мекемелерді салу және (немесе) реконструкциялау, жаңғырту

      * Алакөл көлі жағалауында (Шығыс Қазақстан облысы, Алматы облысы), Балқаш көлі жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық аймағында (Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола облысы), Түркістан және Ақтау қалаларында, Имантау-Шалқар курорттық аймағында (Солтүстік Қазақстан облысы), Алматы таулы кластерінде (Алматы облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек, Қарасай аудандары), "Медеу" мемлекеттік аумақтық табиғи паркінде, Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде іске асырылатын туризм саласындағы жобалар қаржыландырылады.

      ** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен және Өзбекстан Республикасымен шекаралас аумақтары.

      *** Үйінділерден алынған тас көмір.

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2018 жылғы 11 желтоқсандағы
  № 820 қаулысымен
  бекітілген

Ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің жол картасы

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 20.04.2020 № 225 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2020 № 952 қаулысымен.

Р/с №

Іс-шараның атауы

Жауапты орындаушылар

Аяқталу нысаны

Орындалу мерзімі

1

2

3

4

5

1

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сәуірдегі № 234 қаулысымен бекітілген "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині, ИДМ, АШМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы

2018 жылғы желтоқсан

2

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 50 бұйрығымен бекітілген Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

АШМ, ҰЭМ, Қаржымині, Әділетмині, ЖАО, "ҚазАгро" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша)

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығы

2018 жылғы желтоқсан

3

Екінші деңгейдегі банктердің Басым жобаларға кредит беру тетігі шеңберінде берілетін қаражатты мақсатты пайдалануына талдау жүргізу қағидаларын бекіту

ҰЭМ, Әділетмині, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша)

Ұлттық экономика министрінің бұйрығы

2018 жылғы желтоқсан

4

Басым жобаларға қолжетімді кредит беру міндеттерін шешу үшін ЕДБ-нің ұзақ мерзімді теңгелік өтімділігін қамтамасыз ету

ҰБ (келісім бойынша)

Үкіметке ақпарат

2019 жылғы шілдеден бастап әр жартыжылдық негізінде

5

Басым жобаларға кредит беру тетігі шеңберінде бөлінетін ЕДБ-нің ұзақ мерзімді теңгелік өтімділігінің мақсатты пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз ету

Қаржымині, ИИДМ, АШМ, "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша)

ҰЭМ-ге ақпарат

2019 – 2020 жылдардағы шілде, желтоқсан

6

Ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің жол картасы шеңберінде бөлінетін ЕДБ-нің ұзақ мерзімді теңгелік өтімділігін мақсатты пайдалану жөнінде есеп ұсыну

"Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша), ЕДБ (келісім бойынша)

ҰЭМ-ге ақпарат

тоқсан сайын

7

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңдеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауды ұсыну бөлігінде 2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджетті нақтылау бойынша ұсыныстар

ҰЭМ, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "Даму" АҚ (келісім бойынша)

Қаржыминіне ұсыныс

2018 жылғы желтоқсан

8

Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелеріне субсидиялар беру бөлігінде 2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджетті нақтылау бойынша ұсыныстар

АШМ, ҰЭМ, ЖАО

Қаржыминіне ұсыныс

2018 жылғы желтоқсан

9

Жол картасы іс-шараларының орындалу барысы туралы ақпарат ұсыну

ИИДМ, АШМ, Қаржымині, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ (келісім бойынша), "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша)

ҰЭМ-ге ақпарат

тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-күніне қарай

10

Басым жобаларға кредит беру тетігі шеңберінде бөлінетін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті ЖКС-нің мақсатты пайдалануын мониторингтеу бойынша есеп беру

АШМ, "Даму" КДҚ" АҚ (келісім бойынша)

ҰЭМ-ге ақпарат

тоқсан сайын

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

АӨК

– агроөнеркәсіптік кешен

"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ

– "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы

"Даму" КДҚ" АҚ

– "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы

ЕДБ

– екінші деңгейдегі банктер

ИИДМ

– Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі".

ҰЭМ

– Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

АШМ

– Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

Әділетмині

– Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

Қаржымині

– Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

ҰБ

– Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ЖАО

– жергілікті атқарушы орган

ЖКС

– жеке кәсіпкерлік субъектісі


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады