Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіруді, алкоголь өнімін (сырадан басқа) сақтау мен көтерме сатуды, сондай-ақ алкоголь (сырадан басқа) өнімімен бөлшек сауда жасауды лицензиялаудың тәртібін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1258 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 23 тамыздағы N 733 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 23 тамыздағы  N 733  (ресми жарияланғаннан кейін жиырма бір күн мерзім өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

       Ескерту. Тақырыбында және мәтiнi бойынша "этил спиртiн сақтау мен сатуды," деген сөздер алынып тасталды - 2004.08.13. N 860  қаулысымен .

      "Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі  Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қоса беріліп отырған Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіруді, алкоголь өнімін (сырадан басқа) сақтау мен көтерме сатуды, сондай-ақ алкоголь (сырадан басқа) өнімімен бөлшек сауда жасауды лицензиялаудың тәртібі бекітілсін.
      2. Қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
1999 жылғы "27 "тамыздағы 
N 1258 қаулысымен    
бекiтiлген         

  Этил спиртi мен алкоголь өнiмін өндiрудi, алкоголь өнiмін (сырадан басқа) сақтау мен көтерме сатуды, сондай-ақ алкоголь (сырадан басқа) өнiмiмен бөлшек сауда жасауды лицензиялаудың
Тәртібі

       Ескерту. Тақырыбында және мәтiнi бойынша "этил спиртiн сақтау мен сатуды", "этил спиртiн сақтау мен сатуға", "этил спиртiн сақтау мен сату" деген сөздер алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.08.13. N 860  қаулысымен .

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Тәртiп "Этил спиртi мен алкоголь өнiмiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңына, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2200  заң күшi бар  Жарлығына  сәйкес әзiрлендi және этил спиртi мен алкоголь өнiмінің өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеудi қамтамасыз етуге бағытталған. 

      2. Осы Тәртiп заңды және жеке тұлғаларға этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiруге, алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтау мен көтерме, бөлшек сатуға байланысты лицензиялық қызметпен айналысу құқығына лицензиялар берудiң ретiн белгiлейдi. 

      3. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымын мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкілеттік берiлген мемлекеттiк орган бекiткен құжаттарға сәйкес алкоголь өнiмiн қойма үй-жайларынан шектеусiз көлемде босату алкоголь өнiмiн көтерме сату болып табылады. 

      4. Алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сауда залымен жабдықталған стационарлық үй-жайларда, сондай-ақ стационарлық үй-жайлардың жанындағы жазғы алаңшаларда және фискальдық жады бар бақылау-касса аппаратымен жарақталған стационарлық үй-жайларда жүзеге асырылатын тұтыну немесе коммерциялық мақсатта пайдалану үшін алкоголь өнiмiн сату бөлшек сауда жасау болып табылады. 

      5. Лицензия қызметтiң мынадай түрлерінің әрбiрiне беріледi. 
      1) этил спиртiн өндiру; 
      2) алкоголь өнiмiн өндiру; 
      3)  (алып тасталды)
      4) алкоголь өнімін (сырадан басқа) сақтау және көтерме сату; 
      5) алкоголь өнiмiмен (сырадан басқа) бөлшек сауда жасау. 

      Лицензиялауға сондай-ақ лицензиялау тәртібі бөлек нормативтік-құқықтық актімен айқындалатын этил спирті мен алкоголь өнімінің импорты жөніндегі қызмет те жатады. 

      6. Лицензияны: 
      1) этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымын мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкiлеттiк берiлген мемлекеттiк орган осы Тәртiптiң 5-тармағының 1)-2) тармақшаларында көрсетілген қызметтiң түрлеріне;
      2) осы Ереженiң 5-тармағының 4)-5) тармақшаларында көрсетiлген қызмет түрлерiне жергiлiктi атқарушы органдар бередi.
       Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.08.13. N 860  қаулысымен .

      7. Лицензиялық алымның мөлшерiн Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейдi.

      8. Лицензияның формасын Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейдi. Лицензия бланкiсi қатаң есептiк құжат болып табылады.

  2. Лицензияны берудiң тәртiбi

      9. Лицензия алу үшiн мынадай құжаттар қажет:
      1) белгiленген үлгідегi өтiнiш;
      2) мемлекеттiк тiркелгенi туралы куәлiк (заңды тұлғалар үшін); 
      3) өтініш берушiнiң білiктiлiк деңгейiнiң лицензияланатын қызметтiң тиiстi түрiне қойылатын талаптарға сәйкес екендiгiн растайтын мамандандырылған мемлекеттiк кәсiпорын берген құжаттар; 
      4) санитарлық қадағалау органдарының қорытындысы; 
      5) этил спиртi мен алкоголь өнiмдерiн өндiруге лицензия алу үшiн - экологиялық қадағау органдарының қорытындысы; 
      6) этил спиртi мен алкоголь өнiмдерiн өндiруге лицензия алу үшiн - өртке қарсы қызмет органының қорытындысы; 
      7) қызметтiң тиiстi түрiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгендiгiн растайтын құжат; 
      8) этил спиртi мен алкоголь өнiмдерiн өндiруге лицензия алу үшiн - өтiнiш берушiнiң стационарлық өндiрiстiк үй-жайлар мен жабдыққа меншiк құқығын растайтын құжаттар. 
      Осы тармақтың 8) тармақшасында көрсетiлген құжаттар бiріншi басшының қолымен және өтiніш берушінің мөрiмен куәландырылған көшiрмелерде ұсынылады. 
      Осы тармақтың 3)-6) тармақшаларында санамаланып көрсетiлген құжаттардың өту мерзiмi құжаттарды қабылдау күнiнде оларды берген күннен бастап 3 айдан аспау тиiс. 
       Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.12.04. N  1164  қаулысымен. 

      10. Лицензияланатын қызметтен айналысу құқығына арналған лицензия бiлiктiлiк деңгейi қызметтiң осы түрiне қойылатын талаптарға сәйкес келетiн субъектiге берiледi. 

      11. Лицензия өтiнiштi барлық қажетті құжаттармен бiрге берген күнiнен бастап бiр айлық мерзiмнен кешiктiрiлмей берiледi. 
      Лицензияны беруден бас тартылған кезiнде өтініш берушiге лицензияны беру үшiн белгіленген мерзiмдерде, жазбаша түрде дәлелдi жауап беріледі. Лицензияны беруден бас тарту - өтiнiш берушіге қолы қойдырылып табыс етiледi немесе почтамен жiберiледi. 

      12. Лицензияға лицензиардың басшысы не осыған уәкiлеттiк берiлген адам қол қояды және лицензиардың мөрiмен куәландырылады. 

  3. Бiлiктiлiк талаптары

      13. Этил спиртi мен (немесе) алкоголь өнiмiн өндiруге лицензия алу үшiн өтініш берушіде мыналар болуы тиiс: 
      1) этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрудiң (бальзамдардан, коньяктардан, шарап шаруашылығы өнімінен және сырадан басқа) әрбiр технологиялық желiге жылына 200 мың далдан төмен емес көлемде өндiру мүмкiншiлiгi; 
      2) өндiрушi әзiрлеген және бекiткен өндiру паспорты; 
      3) спирт өлшейтiн аппараттар (этил спиртiн өндіруi кезiнде) және лицензиарға өндiрiлген көлемдер туралы ақпаратты автоматты түрде берудi қамтамасыз ететiн алкоголь өнiмiн (сыра мен газдалған алкоголь өнiмiнен басқа) өндiру кезiнде, лицензиар пломбылаған және белгiленген талаптарды қанағаттандыратын өндiру көлемдерiн есепке алу приборлары; 
      4) қойма үй-жайлары - спирт сақтау қоймалары (этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру кезiнде, оған этил спиртi қолданылғанда) - этил спиртiн қабылдауды, сақтауды, босату мен есепке алуды жүзеге асыру үшiн ғана арналған, және техникалық құжаттамаға сәйкес келетiн мамандандырылған стационарлық үй-жайлары немесе алаңдары; 
      5) қойма үй-жайлары - нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкес келетін: тек алкоголь өнiмiн қабылдауды, сақтауды, босату мен есепке алуды жүзеге асыру үшін арналған мамандандырылған стационарлық үй-жайлары (алкоголь өнімін өндіруге лицензия алу үшін); 
      6) шикiзат пен өнiмдi өндiру мен сапасын химиялық және технологиялық бақылау бойынша өтініш берушiге аттестатталған сынақ лабораториялары, ал жылына 100 мың декалитр қуаттылықтағы сыра зауыттары үшін - шикізат пен дайын өнімді өндіру сапасына химиялық және технологиялық бақылау жүргізуге арналған лабораториямен шарттың болуы; 
      7) өтiнiм берушi жүзеге асыруы үшiн лицензия алуға талап қылған қызмет саласындағы техникалық құжаттаманың; 
      8) стационарлық коммуникациялардың - нормативтiк техникалық құжаттамалардың талаптарына сәйкес өндiрiстiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн ыстық және салқын сумен жабдықтаудың, бу-,салқын-, электр жабдықтаудың және канализацияның; 
      9) таразы және өлшеу шаруашылығының; 
      10) алкоголь өнiмiн, өндiрiстiң қосалқы өнiмдерiн, шикiзатты, қосымша материалдарды, ыдыстарды нормативтiк техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес сақтаудың жағдайлары; 
      11) өндiрiстi және сынақ лабораторияларын өлшеу құралдарымен метрологиялық қамтамасыз етуi; 
      12) өзiндiк ерекшелiгi бар жабдықпен өндiрiстiң аппаратуралық-технологиялық схеманың, жабдықтарды орналастырудың жинақтамалық жоспарларының болуы керек. 
       Ескерту. 13-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.08.13. N 860  қаулысымен .
      14. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiруге стационарлық өндiрiстiк үй-жайларда және меншiк құқығында өндiрушiге тиесiлi жабдықтарда және тиiстi бiлiктiлiк талаптарында жол берiледi. 
      Аталған үй-жайлар мен жабдықтарды жалдауға байланысты қызметтi лицензиялауға жол берiлмейдi. 
      Этил спиртi мен алкоголь өнімiн екi және одан көп лицензиатқа бiр және дәл сол жабдықта және дәл сол стационарлық үй-жайларда өндiруге тыйым салынады. 

      15. Алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтау мен көтерме сатуға арналған лицензияны алу үшiн өтiнiш берушiде мыналар болуы тиiс: 
      1) мамандандырылған үй-жайлар - тек алкоголь өнiмiн сақтау, қабылдау мен босату үшiн; 
      қосалқы үй-жайлар - ыдыстарды сақтау, өнімді сату, қабылдау-орауын ашу және орау-қаптау жұмыстары үшiн, сондай-ақ тауар үлгiлерiнің стенд-витриналары; 
      инженерлiк-техникалық үй-жайлар (жабдықтарды сақтау, көтергіш-көлiк тетіктерін қою, күзет және өрт дабылдамалары болмаған кезде өрт қызметi үшiн және басқалар); 
      2) осы тармақтың 1-тармақшасында көрсетiлген мамандандырылған үй-жайларға автомобиль және/немесе темiр жол кiре берiстерi; 
      3) коммуникациялық жүйелер - салқын сумен жабдықтау, канализация, жылу, электрмен жабдықтау, желдету, сондай-ақ өртке қарсы құралдар, өрт дабылдамалары (өрт күзеті); 
      4) тұтынушылардың өмiрi мен денсаулығы үшiн қауiпсiздiк талаптарын қамтамасыз ететін техникалық құжаттама (санитарлық нормалар мен ережелер, ГОСТ-тар, өрт қауiпсiздiгi, қоршаған ортаны қорғау нормалары мен ережелерi); 
      5) стандарттау, метрология және сертификаттау органдарымен белгiленген тәртiпте келiсiлген өлшеу құралдары және оларды тексерудiң кестесi; 
      6) сақтау кезінде сапасын жоғалтуына жол бермейтiн белгiленген талаптарға сәйкес келетiн сақтау жағдайлары (температуралық режимдi және басқа да өлшемдердi, тауарлық көршілестiктi және сақтаудың өзге де жағдайларын ұстану); 
      7) санитарлық-гигиеналық нормалар мен техника қауiпсiздiгi ережелерiнiң талаптарына сәйкес жұмыс iстеушiлердiң еңбек жағдайын қамтамасыз ететiн арнаулы киiмдер мен басқа да қорғаныш құралдары 
      8) сауда-делдалдық қызмет саласында кемiнде бiр жыл жұмыс тәжiрибесiнiң болуы. 

      16. Алкоголь өнiмiн сақтаумен және көтерме сатумен байланысты қызметке (сырадан басқа) екi немесе одан да көп лицензиатқа бiр үй-жайда тыйым салынады. 

      17. Алкоголь өнiмiмен бөлшек сауда жасауға арналған лицензияны алу үшiн өтiнiш берушiде мыналар болуы тиiс: 
      1) стационарлық үй-жайлар, сумен жабдықталған, энергиямен жабдықталған, канализациясы (ауылдық жерлердегi елдi мекендерден басқа), өртке қарсы қондырғылары, күзет дабылдамалары бар, яғни iргесi бар, оларды қозғау өздерiнiң құрастырмаларына зиян келтiрусiз мүмкiн емес күрделi ғимараттар, құрылыстар немесе олардың бөлiктерi. 
      Стационарлық үй-жайда мынадай топтарға бөлiнетiн үй-жайлардың жиынтығы болуы тиiс: 
      сауда үй-жайы (сауда залы, яғни жұмыс тауарлары мен көрмелік запастары қойылатын, сондай-ақ сатып алушылар тауарларды таңдап алу жүзеге асырылатын, таңдап алынған тауарларға есеп айырысу операциялары, сатып алушыларға түрлi қосымша қызметтер көрсетiлетiн үй-жай). Сауда залына сондай-ақ ресторандарға, кафе, барларға келушiлерге қызмет көрсету залдары да жатады; 
      қабылдауға, сақтау мен тауарларды сатуға дайындауға арналған үй-жай (бұларға: тауарларды сақтауға арналған қабылдау бөлмелері, түсіру орындары, шағын қоймалар, тауарларды сатуға дайындауға арналған үй-жайлар, орау-қаптау және жинақтау орындары да жатады); 
      қосалқы үй-жайлар (ыдыстар мен контейнерлерді сақтауға арналған үй-жай, ыдыстарды қабылдауға арналған үй-жай; 
      әкiмшiлiк-тұрмыстық үй-жай; 
      техникалық учаскелер (желдеткіш камералар, ауаны салқындату камералары және басқалар); 
      2) фискальдық жады бар бақылау-касса аппараттары; 
      3) алкоголь өнiмiмен бөлшек сауда жасаумен айналысатын субъектiлердің қызметiн реттейтін нормативтік құқықтық актiлер мен техникалық құжаттама (санитарлық нормалар мен ережелер, ГОСТ-тар, өрт қауiпсiздiгi, қоршаған ортаны қорғау нормалары мен ережелерi және басқалар); 
      4) стандарттар мен техникалық шарттардың мiндеттi талаптарының сапасына сәйкес келетiн сатуда бар тауарды қоюға арналған витриналар (аспалы, арнаулы), сөрелер және басқалар;
      5) сақтау кезiнде сапасының жоғалуына жол бермейтін белгiленген талаптарға сәйкес келетiн сақтау жағдайлары (температуралық режим мен басқа да өлшемдердi, тауарлардың көршiлестiгiн және сақтаудың басқа да жағдайларын ұстану.

      17-1. Қойма және тұрақты үй-жайларды балалар мекемелерінде, білім беру ұйымдарында және оларға іргелес жүз метр радиустағы аумақтарда орналастыруға тыйым салынады.
      ЕСКЕРТУ. Жаңа 17-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 11 наурыздағы N 302  қаулысымен .

4. Лицензияны беруден бас тарту, қолданылуын тоқтату,
оны қайтып алу және тоқтата тұру

      18. Лицензия егер:
      1) субъектiлердiң аталмыш санаттарына қызметтiң белгiлi бiр түрін жүзеге асыруға заң актілерімен тыйым салынса;
      2) лицензиялау үшін талап етілетін барлық құжаттар тапсырылмаса. Өтiнiш берушi көрсетiлген кедергілердi жойған кезiнде өтініш жалпы негiздерде қаралады; 
      3) өтiнiш берушi белгiленген бiлiктiлiк талаптарына жауап бермесе; 
      4) өтiнiш берушiге қатысты соттың оның қызметтiң осы түрiмен айналысуға тыйым салынатын шешiмi болса; 
      5) лицензиялық алым төленбесе берiлмейдi. 

      19. Лицензияны беруден бас тартуға: 
      1) өтiнiш берушiге лицензияланатын қызметтi жүзеге асыру құқығын берудiң орынсыздығы; 
      2) рыноктың өндiру не сату үшiн лицензия талап етiлетiн тауарлармен (жұмыстармен, қызмет көрсетулермен) мол қамтылғаны;
      3) рынокта монополды жағдайды қамтамасыз ету;
      4) өтiнiш берушiнiң жеке басының қасиетi мен iскерлiк беделiне күмәндану себептерi бойынша, оның iшiнде бұрынғы сотталғандығы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға бұрын тыйым салынғандығы, бұрынғы лицензияларды қайтып алу себептерi бойынша, егер бұл тыйым салулар мен қайтып алулар заңдарда белгiленген тәртiппен өзiнiң қолданылуын тоқтатқан (өтеген) болса тыйым салынады.

      20. Лицензия өзiнiң қолданылуын лицензиялау туралы заңда көзделген жағдайларда ғана тоқтатады.

      21. Лицензияның қолданылуының тоқтатылуына байланысты дауларды соттар шешедi.

      22. Лицензия:
      1) лицензиат лицензиядағы талаптарды орындамаған;
      2) сот лицензиатқа ол лицензияда жүзеге асыратын қызметтiң түрiмен айналысуға тыйым салған;
      3) лицензиар лицензияның қолданылуын тоқтатқан себептер жойылмаған жағдайда заң актiлерiмен өзгеше көзделмесе, сот тәртiбiмен қайтып алынуы мүмкiн.

      23. Лицензиаттың лицензиядағы талаптарды орындамауы лицензиар жүргiзетін тексерулер арқылы анықталады.

      24. Лицензиар лицензияның қолданылуын мынадай жағдайларда:
      1) заңды немесе лицензиялау тәртiбiн бұзғанда;
      2) этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымының көлемдерiн декларациялаудың белгiленген тәртiбiн бұзғанда;
      3) лицензиар құзыретiнiң шектерiндегi талаптарды орындамағанда;
      4) этил спиртi мен алкоголь өнiмiн заңның талаптарын бұза отырып өндiргенде;
      5) этил спиртi мен алкоголь өнiмiн стандарттардың талаптарына сәйкестiкте емес өндiргенде немесе сатқанда;
      6) лицензиарға мәлiметтердi беруден бас тартқанда немесе кәмiл емес ақпаратты бергенде;
      7) акциздердi ұдайы төлемегенде;
      8) алкоголь өнiмiн таңбалаудың тәртiбiн бұзғанда;
      9) лицензияда көрсетiлмеген мекен-жайда этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiргенде, алкоголь өнімiн (сырадан басқа) сақтағанда немесе сатқанда;
      10) этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру мен айналымының көлемi туралы декларацияларды бұрмалағанда және/немесе белгiленген мерзiмдерде бермегенде;
      11) лицензиат дәрменсiз болғанда;
      12) этил спиртiн сатудың, алкоголь өнiмiн көтерме және бөлшек сатудың ережелерiн бұзғанда;
      13) сатуда шығу тегi белгiсiз алкоголь өнiмi анықталғанда;
      14) бөлшек саудамен айналысатын субъектiлер алкоголь өнiмiн сақтау мен көтерме сатуға лицензиясы жоқ шаруашылық жүргiзушi субъектiлерден сатып алғанда себептерiн көрсете отырып алты айға дейін мерзiмге тоқтата тұруға құқылы.
       Ескерту. 24-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.08.13. N 860  қаулысымен .       

      25. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы мәселенi қарау лицензиаттың қатысуымен тексерулердiң нәтижелерi бойынша жүргiзiледi.

      26. Лицензиат қолы қойдырылып немесе почта арқылы мәлiмделiп (құлақтандырылып) лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы мәселені қарайтын күн және орны туралы хабарландырылады.

      27. Лицензиат келмеген жағдайда лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы шешiмдi лицензиар оның қатысуынсыз қабылдайды.

      28. Лицензиардың лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы шешiмi лицензиатқа қолы қойдырылып тапсырылады не почтамен
(құлақтандырудың) жiберiледi.

      29. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұрудың себептерiн лицензиат жойған соң лицензия қолданылуы қайта басталады, бұл туралы лицензиатқа жазбаша түрде қолы қойдырылып не почта арқылы хабарламамен (құлақтандыру) мәлiмдемеледi.

      30. Лицензияның қолданылуын қайта бастау туралы шешiмдi лицензиар жүргiзiлген тексеруден соң қабылдайды.

5. Лицензияларды есепке алу және лицензияланатын
қызметті бақылау

     31. Лицензияларды есепке алу мен лицензиялық ережелердің сақталуын бақылауды лицензиар жүзеге асырады.

     32. Тексерулердi жүргiзудiң және олардың нәтижелерiн ресiмдеудiң тәртiбiн лицензиар белгiлейдi.

6. Лицензиаттың құқықтары мен міндеттерi

      33. Лицензиат:
      1) лицензияны тоқтата тұру, тоқтату немесе қайтып алу мәселелерi бойынша барлық материалдармен танысуға, сондай-ақ лицензиар осы материалдарды қараған кезiнде қатысуға; 
      2) лицензия беруден бас тарту туралы шешiмге; 
      лицензияның қолданылуы туралы шешiмге сот тәртiбiмен шағымдануға; 
      3) заңдарға сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. 

      34. Лицензиат (лицензияланатын қызметтiң барлық түрiне қойылатын лицензиаттардың жалпы міндеттері): 
      1) санитарлық, экологиялық, өрт қауiпсiздiгiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiн және басқа да заңдардың талаптарын сақтауға; 
      2) өндiрiлген этил спиртi мен алкоголь өнiмiн сату кезiнде және лицензиар белгiлейтiн нысан бойынша алкоголь өнiмiн көтерме сату кезiнде көлiк құжатын ресiмдеуге; 
      3) жұмыстарды, қызмет көрсетулердi тиiстi мемлекеттiк орган айналымнан шығарып тастау туралы шешiм қабылдаған жағдайда оларды сатуды дереу тоқтатуға; 
      4) белгiленген үлгiдегi сәйкестiк сертификаты (және белгiлерi) бар алкоголь өнiмiн белгiленген тәртiппен таңбаланған акциз алымы таңбаларымен сатуға; 
      5) тиiстi стандарттардағы этил спиртi мен алкоголь өнiмiн, сондай-ақ зиянды қоспалардың жол берiлетiн шектi шоғырын сақтай отырып сатуға мiндеттi; 
      6) алкоголь өнiмiн Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысымен белгiленген ең төменгi бағадан кем сатпауға; 
      7) этил спиртiн және алкоголь өнiмiн сатудың уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiбiн сақтауға. 
       Ескерту. 6)-7)-тармақшалармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 
2000.01.19. N 97  қаулысымен , өзгеріс енгізілді - 2004.08.13. N 860  қаулысымен .      

      35. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiруге лицензиясы бар лицензиат: 
      1) тек тамақ шикiзатынан өндiрiлген этил спиртiн қолдануға; 
      2) тоқсан сайын кемiнде 37,5 мың дал этил спиртiн және (немесе) арақ және ликер-арақ өнiмiн өндiруге; 
      3) алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) көтерме сатып алушыға алкоголь өнiмiн сақтау мен көтерме сатуға лицензиясын көрсетуi кезiнде ғана немесе өзiнiң фирмалық мамандандырылған дүкендерi арқылы сатуға; 
      4) (алынып тасталды)
      5) өндiрiстi химиялық, технологиялық және микробиологиялық бақылаудың тиiстi журналдық есебiн, өндiрiстiң есебiн, сондай-ақ берушiлер мен тұтынушылар тұрғысында этил спиртi мен алкоголь өнiмi айналымының есебiн қамтамасыз етуге; 
      6) этил спиртiн сенiмхаттың негiзiнде және жеке басын куәландыратын куәлiгiн көрсетуi кезiнде тек этил спиртін бiрiнші басшылардың бұйрықтарымен алуға уәкілеттiк берiлген адамдарға сатуға; 
      7) өндiрiстiк қуаттар өзгерген жағдайда: 
      ұлғайған кезiнде - қызметтi лицензиармен келiсiлген өндiрiстiң паспорты болуы кезiнде жаңадан қосылған қуаттарда жүзеге асыруға; 
      азайған кезiнде - қызметтi лицензиар өндiрiстiң паспортын бекіткен соң жүзеге асыруға; 
      8) алкоголь өнiмiн өндiретiн жерлерден тысқары жерде орналасқан қойма үй-жайлар болған кезiнде алкоголь өнiмiн сақтау мен көтерме сатуды белгiленген тәртiппен берiлген тиiстi лицензиясы болған кезiнде ғана жүзеге асыруға. Егер көрсетілген қойма үй-жайлары заңды тұлғаның филиалының мүлкiне жататын жағдайда, алкоголь өнiмiн сақтау мен көтерме сатуда лицензиардың тиiстi рұқсаты болған кезiнде жүзеге асыруға мiндеттi; 
      9) нормативтiк-техникалық актiлерде көзделген есеп құжаттамасының кемiнде екi жыл сақталуын қамтамасыз етуге; 
      10) Сериялы шығарылатын этил спирті мен алкоголь өнімін (сырадан басқа) жылына кемінде бір рет, ал рецептуралары, технологиялық процесі немесе өндірістің режимі өзгерген жағдайда - өнімді сериялық өндіріске енгізгенге дейін дәм айыру комиссияларына ұсынуға. 
      Ескерту. 35-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 
2000.01.19. N 97  қаулысымен , 2004 жылғы 11 наурыздағы N 302  қаулысымен , 2004.08.13. N 860  қаулысымен , 2005.03.01. N 187  қаулысымен

      36. Алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтау мен көтерме сатуға лицензиясы бар лицензиат: 
      1) алкоголь өнiмiн көтерме сатуда алкоголь өнімін сақтауға, қабылдау мен босатуға ғана арналған, біліктiлiк талаптарына жауап беретін үй- жайлардан, сатып алушы алкоголь өнімін сақтау мен көтерме сатуға арналған лицензиясын немесе алкоголь өнімімен бөлшек сауда жасауға арналған лицензиясын көрсеткен кезінде ғана жүзеге асыруға; 
      2) берушiлер мен тұтынушылар тұрғысында тиiстi журналдық есептi қамтамасыз етуге мiндеттi. 

      37. Алкоголь өнiмiмен (сырадан басқа) бөлшек сауда жасауға арналған лицензиясы бар лицензиат: 
      1) алкоголь өнiмiмен (сырадан басқа) бөлшек сауданы сауда залымен жабдықталған стационарлық үй-жайларда ғана не стационарлық үй-жайлардың жанындағы және фискальдық жады бар бақылау-касса аппаратымен жарақталған жаздық алаңшаларда жүзеге асыруға; 
      2) сатылатын алкоголь өнiмiне арналған сәйкестiк сертификатының түп нұсқасы немесе белгiленген тәртiппен куәландырылған оның көшiрмесi болуы мiндеттi. 

      38. Қызметтiң тиiстi түрiне лицензиясы бар дәрiханаларда этил спиртiн сатуды қоспағанда, этил спиртi бөлшек саудада сатуға тиым салынады. 

      39. Филиалдарын ашқан кезiнде лицензиат белгiленген тәртiппен этил спиртiн өндiруге, алкоголь өнiмiн өндiруге, сақтау мен көтерме сатуға лицензиардың рұқсатын алуға мiндеттi.
      Көрсетiлген рұқсатты алу үшiн лицензиат осы Тәртiптiң 9-тармағының 1)-6), 8) тармақшаларында айтылған құжаттарды әрбiр филиал үшiн ұсынады.
      Лицензияның қосымшасында өтiнiш берушi қызметтiң лицензияланатын түрiн жүзеге асыруға құқығы бар әрбiр филиал туралы мәлiметтер болады.

7. Лицензиаттың жауапкершiлiгi

     40. Өтiнiш берушi лицензия алу үшiн өзi ұсынған құжаттардың ақиқаттығы үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жауап бередi.

     41. Лицензиат қызметтi лицензиясыз жүзеге асырғаны үшiн заңдарда белгiленген тәртiппен жауап бередi.
     Қызметтi этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiру және айналымы бойынша тиiстi лицензиясыз жүзеге асырудан алынған кiрiс Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тиiстi бюджетке алынып қойылуға жатады.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
1999 жылғы 27 тамыздағы   
N 1258 қаулысына     
қосымша          

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
күшiн жойылған кейбiр шешiмдерiнің тiзбесi

 

      1. Этил спиртi мен алкоголь өнiмiн өндiрудi, этиль спиртiн сақтау мен сатуды, сондай-ақ алкоголь өнiмiн (сырадан басқа) сақтауды және көтерме сатуды лицензиялаудың тәртiбi мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 31 шiлдедегi N 1195  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 34, 323-құжат). 

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 27 қаңтардағы N 39  қаулысының  1-тармағының он жетiншi-жиырма үшiншi абзацтары (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 3, 14-құжат). 

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 31 шiлдедегi N 1195 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 22 маусымдағы N 577  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы 1998 ж., N 19, 171-құжат).

      4. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 19 қаңтардағы N 31  қаулысымен  Қазақстан Республикасы Үкiметінің кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 7-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 1, 9-құжат).

Об утверждении Правил лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1999 года N 1258. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2007 года N 733

      Сноска. Постановление Правительства РК от 27 августа 1999 г. N 1258 утратило силу постановлением Правительства РК от 23 августа 2007 г. N  733   (вводится в действие по истечении 21 срока после официального опубликования).

      

      Сноска. В заголовке и по тексту слова "хранения и реализации этилового спирта," исключены - постановлением Правительства РК от 13 августа 2004 г.  N 860   .

      

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 1999 года  Z990429_  "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией (кроме пива). 
      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению. 
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

      Премьер-Министр
   Республики Казахстан

 

                                            Утверждены
                                     постановлением Правительства
                                          Республики Казахстан
                                   от 27 августа 1999 года № 1258

                              Правила
     лицензирования производства этилового спирта и алкогольной
     продукции, хранения и оптовой реализации алкогольной продукции
     (кроме пива), а также розничной торговли алкогольной продукцией
                        (кроме пива) <*>      

       Сноска. В заголовке и по тексту слова "хранения и реализации этилового спирта,", "хранением и реализацией этилового спирта,", "хранение и реализация этилового спирта" исключены - постановлением Правительства РК от 13 августа 2004 г.  N 860   .

                           1. Общие положения 
      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 1999 года  Z990429_  "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" (далее - Закон), Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 17 апреля 1995 года № 2200  Z952200_  "О лицензировании" и направлены на обеспечение государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 
      2. Настоящие Правила регулируют выдачу юридическим и физическим лицам лицензий на право занятия лицензионной деятельностью, связанной с производством этилового спирта и алкогольной продукции, хранением и оптовой, розничной реализацией алкогольной продукции (кроме пива). 
      3. Оптовой реализацией алкогольной продукции является отпуск алкогольной продукции со складских помещений без ограничения объемов согласно документам, утвержденным уполномоченным государственным органом в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. 
      4. Розничной торговлей является реализация алкогольной продукции (кроме пива) для ее потребления или некоммерческого использования, осуществляемая в стационарных помещениях, оборудованных торговым залом, а также на летних площадках при стационарных помещениях и оснащенных контрольно-кассовыми аппаратами с фискальной памятью. 
      5. Лицензия выдается на каждый из следующих видов деятельности: 
      1) производство этилового спирта; 
      2) производство алкогольной продукции; 
      3) (исключен) 
      4) хранение и оптовая реализация алкогольной продукции (кроме пива); 
      5) розничная торговля алкогольной продукцией (кроме пива)*. 
      *Лицензированию также подлежит деятельность по импорту этилового спирта и алкогольной продукции, порядок лицензирования которых определяется отдельным нормативным правовым актом. 
      6. Лицензии выдаются: 
      1) на виды деятельности, указанные в подпунктах 1) - 2) пункта 5 настоящих Правил уполномоченным государственным органом в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции; 
      2) на виды деятельности, указанные в подпунктах 4)-5) пункта 5 настоящих Правил, местными исполнительными органами.  <*>
      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 13 августа 2004 г.  N 860   .
      7. Размер лицензионного сбора устанавливается Правительством Республики Казахстан. 
      8. Форма лицензии устанавливается Правительством Республики Казахстан. Бланк лицензии является документом строгой отчетности. 

                       2. Порядок выдачи лицензии 
      9. Для получения лицензии необходимы следующие документы: 
      1) заявление установленного образца; 
      2) копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц); 
      3) документы, подтверждающие соответствие квалификационного уровня заявителя требованиям, предъявляемым для соответствующего вида лицензируемой деятельности, выданные специализированным государственным предприятием; 
      4) заключение органов санитарного надзора; 
      5) заключение органов экологического надзора - для получения лицензии на производство этилового спирта и алкогольной продукции; 
      6) заключение органов противопожарной службы - для получения лицензии на производство этилового спирта и алкогольной продукции;
      7) документ, подтверждающий оплату лицензионного сбора за право занятия соответствующим видом деятельности; 
      8) документы, подтверждающие право собственности заявителя на стационарные производственные помещения и оборудование - для получения лицензии на производство этилового спирта и алкогольной продукции. 
      Документы, указанные в подпункте 8) настоящего пункта, представляются в ксерокопиях, заверенных подписью первого руководителя и печатью заявителя. 
      Срок давности документов, перечисленных в подпунктах 3) - 6) настоящего пункта на дату приема документов не должен превышать 3-х месяцев со дня их выдачи.
      Сноска. В пункт 9 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 декабря 2006 года  N 1164 .
      10. Лицензия на право занятия лицензируемой деятельностью выдается субъекту, квалификационный уровень которого соответствует предъявляемым требованиям для данного вида деятельности. 
      11. Лицензии выдаются не позднее месячного срока со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. 
      При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии. Отказ в выдаче лицензии вручается заявителю под роспись или направляется по почте. 
      12. Лицензия подписывается руководителем лицензиара либо уполномоченным на это лицом и заверяется печатью лицензиара. 

                    3. Квалификационные требования  
      13. Для получения лицензии на производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции заявитель должен обладать: 
      1) возможностью производства этилового спирта и алкогольной продукции (кроме бальзамов, коньяков, винодельческой продукции и пива) на каждой технологической линии в объеме не ниже 200 тысяч дал в год; 
      2) паспортом производства, разработанным и утвержденным производителем; 
      3) спиртоизмеряющими аппаратами (при производстве этилового спирта) и приборами учета объемов производства, обеспечивающими автоматическую передачу информации об объемах выработки лицензиару (при производстве алкогольной продукции (кроме пива и газированной алкогольной продукции), опломбированными лицензиаром и удовлетворяющими установленным требованиям; 
      4) складскими помещениями - спиртохранилищами (при производстве этилового спирта и алкогольной продукции, на выработку которой используется этиловый спирт) - специализированными стационарными помещениями и (или) площадками, предназначенными исключительно для осуществления приемки, хранения, отпуска и учета этилового спирта, соответствующими нормативной технической документации; 
      5) складскими помещениями - специализированными стационарными помещениями, предназначенными исключительно для осуществления приемки, хранения, отпуска и учета алкогольной продукции, соответствующими нормативной технической документации (для получения лицензии на производство алкогольной продукции); 
      6) испытательной лабораторией по химическому и технологическому контролю производства, качества сырья и продукции, аттестованной на заявителя, а пивзаводы мощностью 100 тысяч декалитров в год и менее - договором с аттестованной лабораторией на проведение химического и технологического контроля производства, качества сырья и готовой продукции; 
      7) технической документацией в сфере деятельности, на осуществление которой заявитель претендует получить лицензию; 
      8) стационарными коммуникациями - горячего и холодного водоснабжения, паро-, холодо-, электроснабжения и канализации, обеспечивающими функционирование производства в соответствии с требованиями нормативной технической документации; 
      9) весовым и мерным хозяйством; 
      10) условиями хранения алкогольной продукции, побочных продуктов производства, сырья, вспомогательных материалов, тары в соответствии с требованиями нормативной технической документации; 
      11) метрологическим обеспечением производства и испытательной лаборатории средствами измерений; 
      12) аппаратурно-технологической схемой производства со спецификацией оборудования, компоновочными планами расстановки оборудования.  <*>
      Сноска. В пункт 13 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 13 августа 2004 г.  N 860   .
      14. Производство этилового спирта и алкогольной продукции допускается в стационарных производственных помещениях и на оборудовании, принадлежащих производителю на праве собственности и соответствующих квалификационным требованиям. 
      Лицензирование деятельности, связанной с арендой указанных помещений и оборудования не допускается. 
      Производство этилового спирта и алкогольной продукции двум и более лицензиатам на одном и том же оборудовании и в одних и тех же стационарных помещениях запрещается. 
      15. Для получения лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции (кроме пива) заявитель должен обладать: 
      1) специализированными помещениями - исключительно для хранения, приема и отпуска алкогольной продукции; 
      вспомогательными помещениями - для хранения тары, продажи продукции, приемо-распаковочных и упаковочных работ, а также стендом-витриной товарных образцов; 
      инженерно-техническими помещениями (для хранения оборудования, стоянки подъемно-транспортных механизмов, пожарной охраны, в случае отсутствия пожарной сигнализации, и пр.); 
      2) автомобильными и/или железнодорожными подъездами к специализированным помещениям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта; 
      3) коммуникационными системами - холодное водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение, вентиляция, а также противопожарными средствами, пожарной сигнализацией (пожарной охраной); 
      4) технической документацией, регламентирующей обеспечение требований безопасности для жизни и здоровья потребителей (санитарные нормы и правила, ГОСТы, нормы и правила пожарной безопасности, охраны окружающей среды); 
      5) средствами измерения и графиком их поверки, согласованным в установленном порядке с органами стандартизации, метрологии и сертификации; 
      6) условиями хранения, соответствующими установленным требованиям (соблюдение температурного режима и других параметров, товарного соседства и иных условий хранения), не допускающими потери качества при хранении; 
      7) спецодеждой и другими защитными средствами, обеспечивающими условия труда работающих соответствию требованиям санитарно- гигиенических норм и правил, техники безопасности; 
      8) опытом работы в сфере торгово-посреднической деятельности не менее одного года. 
      16. Деятельность, связанная с хранением и оптовой реализацией алкогольной продукции (кроме пива) двум или более лицензиатам в одном помещении запрещается. 
      17. Для получения лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией (кроме пива) заявитель должен обладать: 
      1) стационарным помещением, то есть капитальным зданием, сооружением или их частью, оборудованным водоснабжением, энергоснабжением, канализацией (кроме населенных пунктов в сельской местности), противопожарными устройствами, имеющим фундамент, перемещение которого невозможно без нанесения ущерба их несущей конструкции. 
      Стационарное помещение должно располагать комплексом помещений, которые подразделяются на следующие группы: 
      торговое помещение (торговый зал, то есть помещение, где размещаются рабочий и выставочный запас товаров, а также осуществляется отбор товаров покупателями, расчетные операции за отобранные товары, оказываются различные дополнительные услуги покупателям). К торговым залам также относятся залы обслуживания посетителей ресторанов, кафе, баров; 
      помещение для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже (к ним относятся: приемочные, разгрузочные, кладовые для хранения товаров, помещения для подготовки товаров к продаже, фасовочные и комплектовочные); 
      вспомогательное помещение (помещение для хранения тары и контейнеров, помещения для приема посуды); 
      административно-бытовое помещение; 
      технические участки (вентиляционные камеры, камеры кондиционирования воздуха и другие). 
      2) контрольно-кассовым аппаратом с фискальной памятью; 
      3) нормативными правовыми актами и технической документацией, регламентирующими деятельность субъектов, занятых розничной торговлей алкогольной продукцией (санитарные нормы и правила, ГОСТы, регламентирующие требования к упаковке, приему и хранению алкогольной продукции, нормы и правила пожарной безопасности, охраны окружающей среды и др.); 
      4) витринами (навесными, специализированными), полками и другими для выставления товара, имеющегося в продаже, соответствующими по качеству обязательным требованиям стандартов и технических условий; 
      5) условиями хранения, соответствующими установленным требованиям (соблюдение температурного режима и других параметров, товарного соседства и других условий хранения), не допускающими потери качества при хранении.

      17-1. Запрещается установление складских и стационарных помещений в детских учреждениях, организациях образования и на прилегающих к ним территориях в радиусе ста метров.  <*>

      Сноска. Дополнены пунктом 17-1 - постановлением Правительства РК от 11 марта 2004 г.  N 302  .

                4. Отказ в выдаче, прекращение, отзыв 
                 и приостановление действия лицензии 
      18. Лицензия не выдается, если: 
      1) осуществление определенного вида деятельности законодательными актами запрещено для данной категории субъектов; 
      2) не представлены все документы, требуемые для получения лицензии. При устранении заявителем указанных препятствий заявление рассматривается на общих основаниях; 
      3) заявитель не отвечает установленным квалификационным требованиям; 
      4) в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие данным видом деятельности; 
      5) не уплачен лицензионный сбор. 
      19. Запрещается отказ в выдаче лицензии по мотивам: 
      1) нецелесообразности предоставления заявителю права осуществления лицензируемой деятельности; 
      2) насыщенности рынка товарами (работами, услугами) на производство либо реализацию которых требуется лицензия; 
      3) обеспечения монопольного положения на рынке; 
      4) сомнений в личностных качествах и деловой репутации заявителя, в том числе по мотивам бывшей судимости, прошлых запретов на осуществление предпринимательской деятельности, отзыв предыдущих лицензий, если эти запреты и отзывы считаются прекратившими свои действия (погашенными) в соответствии с установленным законодательством порядком. 
      20. Лицензия прекращает свое действие только в случаях, установленных законодательством о лицензировании. 
      21. Споры, связанные с прекращением действия лицензии, разрешаются судами. 
      22. Лицензия может быть отозвана в судебном порядке в случаях: 
      1) неисполнения лицензиатом требований, содержащихся в лицензии; 
      2) запрещения судом лицензиату заниматься тем видом деятельности, на осуществление которого он обладает лицензией; 
      3) неустранения причин, по которым лицензиар приостановил действие лицензии. 
      23. Неисполнение лицензиатом требований, содержащихся в лицензии, устанавливается путем проверок, проводимых лицензиаром. 
      24. Лицензиар вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления в следующих случаях: 
      1) нарушения закона или правил лицензирования; 
      2) нарушения установленного порядка декларирования объемов производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции; 
      3) неисполнения требований лицензиара в пределах его компетенции; 
      4) производства этилового спирта и алкогольной продукции с нарушением требований закона; 
      5) производства или реализации этилового спирта и алкогольной продукции, не соответствующих требованиям стандартов;
      6) отказа в предоставлении лицензиару сведений или предоставлении недостоверной информации;
      7) систематической неуплаты акцизов;
      8) нарушения правил маркировки алкогольной продукции;
      9) производства, этилового спирта и алкогольной продукции, хранения или реализации алкогольной продукции (кроме пива) по адресу, не указанному в лицензии;
      10) искажения и (или) непредоставления в установленные сроки декларации об объеме производства и обороте этилового спирта и алкогольной продукции;
      11) несостоятельности лицензиата;
      12) нарушения правил реализации этилового спирта, оптовой и розничной реализации алкогольной продукции;
      13) выявления в продаже алкогольной продукции, происхождение которой не установлено;
      14) покупки алкогольной продукции субъектами розничной торговли у хозяйствующих субъектов, не имеющих лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции.  <*>
      Сноска. В пункт 24 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 13 августа 2004 г.  N 860   .
      25. Рассмотрение вопроса о приостановлении действия лицензии проводится по результатам проверки с участием лицензиата.
      26. Лицензиат под роспись или извещением по почте (с уведомлением) оповещается о дне и месте рассмотрения вопроса о приостановлении действия лицензии.
      27. В случае неявки лицензиата решение о приостановлении действия лицензии принимается лицензиаром без его участия.
      28. Решение лицензиара о приостановлении действия лицензии вручается лицензиату под роспись либо высылается по почте (с уведомлением).
      29. После устранения лицензиатом причин, по которым действие лицензии было приостановлено, действие лицензии возобновляется, о чем лицензиат оповещается под роспись либо сообщением по почте (с уведомлением).
      30. Решение о возобновлении действия лицензии принимается лицензиаром после проведенной проверки. 

                     5. Учет лицензий и контроль
                  за лицензируемой деятельностью

      31. Учет лицензий и контроль за соблюдением лицензионных правил осуществляет лицензиар.
      32. Порядок проведения проверок и оформления их результатов устанавливаются лицензиаром. 

                   6. Права и обязанности лицензиата

      33. Лицензиат имеет право:
      1) ознакомиться со всеми материалами по вопросам приостановления, прекращения действия или отзыва лицензии, а также присутствовать при рассмотрении лицензиаром этих материалов;
      2) обжаловать в судебном порядке:
      решение об отказе в выдаче лицензии;
      решение о приостановлении действия лицензии;
      3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
      34. Лицензиат обязан (общие обязанности лицензиатов, предъявляемые ко всем видам лицензируемой деятельности):  
      1) соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере санитарной, экологической, пожарной безопасности и другое законодательство; 
      2) оформлять транспортную накладную при реализации произведенного этилового спирта и алкогольной продукции и при оптовой реализации алкогольной продукции по форме, устанавливаемой лицензиаром; 
      3) незамедлительно прекратить реализацию товаров в случае, когда соответствующим государственным органом в установленном законодательством порядке объявлено решение об их изъятии из оборота; 
      4) реализовывать алкогольную продукцию, имеющую сертификаты (и знаки) соответствия установленного образца, с марками акцизного сбора, маркированные в установленном порядке; 
      5) реализовывать этиловый спирт и алкогольную продукцию, соответствующую стандартам, а также с соблюдением предельно допустимых концентратов вредных примесей; 
      6) реализовывать алкогольную продукцию не ниже минимальных цен, установленных Правительством Республики Казахстан; 
      7) соблюдать порядок реализации этилового спирта и алкогольной продукции, установленный уполномоченным органом.  <*> 
      Сноска. В пункт 34 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 19 января 2000 г. N 97   P000097_   ;   от 13 августа 2004 г.  N 860  .  
      35. Лицензиат, имеющий лицензию на производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции обязан: 
      1) применять этиловый спирт, произведенный только из пищевого сырья; 
      2) вырабатывать ежеквартально не менее 37,5 тысяч дал этилового спирта и (или) водок и ликеро-водочной продукции; 
      3) реализовывать алкогольную продукцию (кроме пива) только при предъявлении оптовым покупателем лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции или через собственные розничные фирменные специализированные магазины; 
      4)  (исключен - N 186 от 1.03.2005 г.)
      5) обеспечивать соответствующий журнальный учет химического, технологического и микробиологического контроля производства, учет производства, а также оборота этилового спирта и алкогольной продукции в разрезе поставщиков и потребителей; 
      6) реализовывать этиловый спирт только лицам, уполномоченным на получение этилового спирта приказами первых руководителей покупателей, на основании доверенности и при предъявлении удостоверения личности; 
      7) в случае изменения производственных мощностей: 
      при увеличении - осуществлять деятельность на вновь вводимых мощностях при наличии паспорта производства, согласованным с лицензиаром; 
      при уменьшении - осуществлять деятельность после утверждения лицензиаром паспорта производства; 
      8) при наличии складских помещений, размещенных за пределами места производства алкогольной продукции, осуществлять хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции только при наличии соответствующей лицензии, выданной в установленном порядке. В случае, если указанные складские помещения относятся к имуществу филиала юридического лица, осуществлять хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции только при наличии соответствующего разрешения лицензиара; 
      9) обеспечить сохранность учетной документации, предусмотренной нормативно-техническими актами, не менее двух лет; 
      10) предоставлять в дегустационные комиссии не менее одного раза в год образцы серийно выпускаемых этилового спирта и алкогольной продукции (кроме пива), а в случае изменения рецептуры, технологического процесса или режима производства - до внедрения продукции в серийное производство.  <*>
      Сноска. В пункт 35 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 19 января 2000 г. N 97   P000097_ ; от 11 марта 2004 г.  N 302  ;   от 13 августа 2004 г.  N 860  ; от 1 марта 2005 г.  N 186  .
      36. Лицензиат, имеющий лицензию на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции (кроме пива) обязан: 
      1) осуществлять оптовую реализацию алкогольной продукции только со складских помещений, предназначенных исключительно для хранения, приема и отпуска алкогольной продукции, отвечающих квалификационным требованиям, при предъявлении покупателем лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции или лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией; 
      2) обеспечивать соответствующий журнальный учет в разрезе поставщиков и потребителей. 
      37. Лицензиат, имеющий лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией (кроме пива) обязан: 
      1) осуществлять розничную торговлю алкогольной продукцией (кроме пива) только в стационарных помещениях оборудованных торговым залом, либо на летних площадках при стационарных помещениях и оснащенных контрольно-кассовым аппаратом с фискальной памятью. 
      2) иметь оригинал сертификата соответствия на реализуемую алкогольную продукцию или его копию, заверенную в установленном порядке. 
      38. Розничная реализация этилового спирта запрещается, за 
      исключением реализации этилового спирта в аптеках, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности. 
      39. При открытии филиалов лицензиат обязан получить разрешение лицензиара в установленном порядке на производство этилового спирта, на производство, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции. 
      Для получения указанного разрешения лицензиат представляет документы, оговоренные в подпунктах 1) - 6), 8) пункта 9 настоящих Правил, на каждый филиал. 
      В приложении к лицензии отражаются сведения о каждом филиале, в котором заявитель вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности. 

                      7. Ответственность лицензиата  
      40. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им документов для получения лицензии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
      41. Лицензиат несет установленную законодательством ответственность за осуществление деятельности без лицензии. 
      Доход, полученный от осуществления деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции без соответствующей лицензии, подлежит изъятию в соответствующий бюджет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

 

                                   Приложение
                           к постановлению Правительства
                                Республики Казахстан
                          от 27 августа 1999 года № 1258

              Перечень утративших силу некоторых решений 
                Правительства Республики Казахстан 

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 1997 года № 1195  P971195_  "Об утверждении Правил и условий лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и реализации этилового спирта, а также хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива)" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 34, ст. 323). 
      2. Абзацы семнадцатый - двадцать третий пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 января 1998 года № 39  P980039_  "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 3, ст. 14). 
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 1998 года № 577  P980577_  "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 1997 г. № 1195" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 19, ст. 171). 
      4. Пункт 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 1999 года № 31  P990031_  (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 1, ст. 9).