Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi туралы ереженi бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Президентінің 2002 жылғы 5 тамыз N 917 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 26 қарашадағы № 5 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Президентінің 26.11.2022 № 5 Жарлығымен.

      "Қазақстан Республикасының Президентi туралы" 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық заңның 16-бабының 2) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

      Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2009.01.22. N 729 Жарлығымен.

      1. Қоса берiлiп отырған Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi туралы ереже бекiтiлсiн.

      2. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын:

      1) "Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi Есеп комитетi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 19 сәуiрдегi N 2956 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПYАЖ-ы, N 17, 137-құжат);

      2) "Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi Есеп комитетiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 3 маусымдағы N 3012 өкiмi;

      3) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 21 наурыздағы N 825 "Қазақстан Республикасы Президентiнiң кейбiр актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және Қазақстан Республикасы Президентінің 19996 жылғы 18 маусымдағы N 3038 Жарлығының күші жойылды деп тану туралы" Жарлығының 1-тармағының 1) тармақшасы.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

  Қазақстан Республикасы
  Президентiнiң
  2002 жылғы 5 тамыздағы
  N 917 Жарлығымен
  БЕКІТІЛГЕН

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі
есеп комитеті туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 11.01.2016 N 169 Жарлығымен (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз).

      Осы Ереже Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мәртебесін, өкілеттіктерін және жұмысының ұйымдастырылуын айқындайды.

1. Жалпы ережелер

      1. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті (бұдан әрі – Есеп комитеті) Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін, "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы Заңына сәйкес сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың жоғары органы болып табылады.

      2. Есеп комитеті өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

      3. Есеп комитеті мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, өзінің туы, логотипі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында есепшоттары болады.

      4. Есеп комитеті азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

      5. Есеп комитетінің, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

      6. Есеп комитеті өз құзыретінің мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, егер мұндай шешімді қабылдау осы Ережемен немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен Есеп комитеті Төрағасының құзыретіне жатқызылған болса, Есеп комитеті Төрағасының қаулылары, нормативтік қаулылары немесе бұйрықтары түрінде шешім қабылдайды.

      7. Есеп комитетінің құрылымын Есеп комитетінің Төрағасы, мүшелері және аппараты құрайды. Есеп комитетінің штат саны лимитін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      8. Есеп комитетінің заңды мекенжайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8-үй.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 10.09.2019 № 151 Жарлығымен.

      9. Мемлекеттік органның толық атауы – "Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті" мемлекеттік мекемесі.

      10. Осы Ереже Есеп комитетінің құрылтай құжаты болып табылады.

      11. Есеп комитетінің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

      12. Есеп комитетіне кәсіпкерлік субъектілерімен Есеп комитетінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

      Егер Есеп комитетіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,
функциялары, құқықтары мен міндеттері

      13. Есеп комитетінің миссиясы Қазақстан Республикасында экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында қаржы тәртібін нығайту, мемлекет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін пайдалану тиімділігін арттыру болып табылады.

      14. Есеп комитетінің міндеттері – халықтың тұрмыс жағдайлары сапасының қарқынды өсуін және елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ұлттық ресурстардың (қаржылық, табиғи, өндірістік, кадрлық, ақпараттық) тиімді және заңды басқарылуын талдау, бағалау және тексеру.

      15. Есеп комитетінің функциялары:

      1) мыналарға:

      өзінің мазмұны бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып табылатын, есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп дайындай отырып, Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес республикалық бюджетті жоспарлаудың және атқарудың;

      мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілері) қызметінің;

      республикалық бюджетті атқару және мемлекет активтерін пайдалану бөлігінде, ал Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары бойынша өзге де бағыттар бойынша Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарын іске асырудың;

      мемлекет акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларын іске асырудың;

      квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің экономиканың немесе экономиканың жеке алғандағы саласының, мемлекеттік басқарудың әлеуметтік және басқа да салаларының дамуына әсерінің;

      мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыштың, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігі бойынша борышты қалыптастырудың және басқарудың;

      байланысты гранттарды, бюджеттік инвестицияларды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды және мемлекет активтерін пайдаланудың;

      мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жоспарлау негізділігінің, олардың іске асырылуының және жүзеге асырылу тиімділігінің;

      тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алуға бөлінген (жұмсалған) ұлттық қаржы ресурстарының мөлшері мен сатып алынған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің нарықтық құны арасындағы айырманы бағалауды қоса алғанда, баға белгілеудің;

      квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін басқарудың;

      салықтық және кедендік әкімшілендірудің;

      шарттардың;

      қоршаған ортаны қорғау саласындағы;

      ақпараттық технологиялар саласындағы тиімділігіне аудит жүргізу;

      2) мыналарға:

      республикалық бюджет қаражаты мен ұлттық ресурстарды пайдалану бойынша мемлекеттік аудит объектілері қызметіне;

      мемлекеттік аудит объектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау анықтығына және дұрыстығына;

      мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шарт талаптарын орындауына;

      республикалық бюджетке түсетін түсімдердің, бюджетке түсетін түсімдерді алудың толықтығына және уақтылығына, сондай-ақ республикалық бюджеттен қате (артық) төленген соманы қайтаруға, есепке жазу дұрыстығына;

      мемлекеттік төтенше бюджеттің атқарылуына;

      республикалық бюджет қаражатын, оның ішінде нысаналы трансферттер мен кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, мемлекет кепілгерліктері мен активтерін пайдалануға, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің орындалуын қаржыландыруға;

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын қалыптастыруға және пайдалануға;

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің активтерін Қазақстан Республикасы Президентінің келісімімен немесе оның тапсырмасы бойынша ғана пайдалануға;

      квазимемлекеттік сектор субъектілерінің өздеріне бөлінген республикалық бюджет қаражатын қаржы-экономикалық негіздемеге сәйкес пайдалануына сәйкестік аудитін жүргізу;

      3) республикалық бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне аудит жүргізу;

      4) мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарын әзірлеу және Қазақстан Республикасының Президентіне бекітуге енгізу;

      5) республикалық бюджет жобасын оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау қағидаларын әзірлеу;

      6) мыналарды:

      сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын, оның ішінде онда мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша қабылданатын құжаттардың, Есеп комитеті мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының (бұдан әрі – тексеру комиссияларының) тиісті құжаттарда қолданылатын логотиптерінің нысандары қамтылады;

      Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, мемлекет акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларына бағалау жүргізу қағидаларын;

      мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру және сыртқы мемлекеттік аудит жүргізу кезінде қолданылатын тәуекелдерді басқарудың үлгілік жүйесін;

      тексеру комиссиялары туралы үлгілік ережені;

      сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарын;

      сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарын әзірлеу және бекіту қағидаларын;

      Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорын қалыптастыру мен жүргізу және оның деректерін пайдалану қағидаларын;

      Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге сертификаты бар адамдардың тізілімін жүргізу қағидаларын;

      мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының үйлестіру кеңесі туралы ережені;

      салық құпиясын құрайтын мәліметтерге рұқсаты бар сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау уәкілетті органдары лауазымды адамдарының тізбесін;

      ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік аудит объектілерінде анықталатын бұзушылықтар сыныптауышын;

      ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау қағидаларын;

      ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау жөніндегі ұлттық комиссия туралы ережені;

      ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органдармен және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу бойынша аудиторлық қорытындыны ұсыну қағидаларын;

      ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік аудиторлардың кәсіби әдеп қағидаларын;

      ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттарын;

      ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша тәуекелдерді басқару жүйесіне белгіленетін бірыңғай қағидаттар мен тәсілдерді;

      ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидаларын;

      ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша Есеп комитетінің мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен өзара іс-қимыл қағидаларын;

      салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша салық құпиясын құрайтын мәліметтер тізбесін және оларды ұсыну тәртібін;

      Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасымен, экономикалық және қаржылық қылмыстарды тергеу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органдармен бірлесіп, сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізу кезінде анықталған құқық бұзушылықтар бойынша мемлекеттік аудит материалдарын беру қағидаларын әзірлеу және бекіту;

      7) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын келісу;

      7-1) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі уәкілетті органдардың жұмысын үйлестіру үшін, оның ішінде басқа мемлекеттік органдармен немесе ұйымдармен өзара іс-қимыл бойынша ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган қабылдайтын құқықтық актілерді келісу;

      8) Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары әзірлейтін Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын келісу;

      9) республикалық бюджет жобасын оның шығыстарының негізгі бағыттары бойынша алдын ала бағалау;

      10) өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша шаралар қабылдауды қамтамасыз ету;

      11) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметкерлерін қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;

      12) мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау қағидаларына сәйкес, сыртқы мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын мемлекеттік аудиторларға кандидаттардың білімін растау жөніндегі қызметті ұйымдастыру;

      13) Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасын, оның ішінде ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсынымдар енгізу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерін әзірлеу және келісу;

      14) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласында талдау және зерттеулер жүргізу, әдіснамалық басшылықты жүзеге асыру, мемлекеттік аудит саласында оқыту бағдарламаларын іске асыру;

      15) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары жүйесіне кіретін ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның, ішкі аудит қызметтерінің тәуекелдерді басқару жүйесін үйлестіру;

      16) мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарымен, өзге де мемлекеттік органдармен, мемлекеттік аудит объектілерімен ақпарат алмасу, сондай-ақ электрондық мемлекеттік аудит жүргізу мақсатында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорды дамытуды, оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

      17) аудиторлық қорытындыда берген ұсынымдардың және міндетті түрде орындалуға бағытталған нұсқамалардың мониторингін жүйелі негізде жүзеге асыру;

      18) тексеру комссиялары, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін тану үшін олардың мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын сақтауына бақылау жүргізу;

      19) республикалық бюджетке қатысты сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асыру;

      20) шоғырландырылған қаржылық есептілікке аудит жүргізу үшін жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы ақпаратты жинақтап қорыту;

      21) тексеру комиссияларына әдістемелік көмек көрсету;

      22) мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге сертификаты бар адамдардың тізілімін жүргізу;

      23) жүргізілетін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау қорытындыларын талдау, бюджеттің атқарылуы, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін пайдалану процесінде анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің себептері мен салдарларын жинақтап қорыту және зерттеу;

      24) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорды әкімшілендіру;

      25) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру;

      26) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның және тексеру комиссияларының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін және оларға өзгерістерді келісу;

      27) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары үйлестіру кеңесінің жұмысын ұйымдастыру;

      28) алдын ала, ағымдағы және кейінгі бағалау түрінде сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асыру;

      29) бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар рейтингін өткізу әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      30) бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар рейтингін өткізу.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 04.07.2018 № 714; 11.02.2021 № 507 Жарлықтарымен.

      16. Есеп комитетінің құқықтары мен міндеттері:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыруға байланысты мәселелер бойынша тапсырмаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің өзге де жекелеген тапсырмаларын орындайды;

      2) тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Президентіне және Парламентіне Есеп комитетінің жұмысы туралы ақпарат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентіне мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары жұмысының көрсеткіштері туралы жыл сайынғы ақпарат, Қазақстан Республикасының Парламентіне өзінің мазмұны бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті есебіне қорытынды болып табылатын, есепті қаржы жылы үшін республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жыл сайынғы есеп ұсынады;

      3) мемлекеттік бюджет саясатын іске асыруға қатысады, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын жетілдіру және Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлейді және оларды тиісті уәкілетті органдардың қарауына ұсынады;

      4) сыртқы мемлекеттік аудит жүргізуге байланысты мәселелер бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің лауазымды адамдарының тиісті ақпаратын тыңдайды;

      5) мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау іс-шаралары барысында анықталған (анықталатын) бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды;

      6) құпиялылық режимінің, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияның сақталуын ескере отырып, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының аудиторлық есептерін сұратады және талдайды әрі мемлекеттік аудиттің сапасын арттыру жөнінде ұсынымдар береді;

      7) бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды пайдалану мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы және мемлекеттік аудит туралы заңнамасына сәйкес жүргізілетін аудит нәтижелерін бақылауды жүзеге асырады;

      8) сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың уәкілетті органдарының жұмысын үйлестіру үшін, оның ішінде басқа да мемлекеттік органдармен немесе ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау бойынша құқықтық актілер қабылдайды;

      9) құпиялылық режимінің, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияның қамтамасыз етілуі ескеріле отырып, өз қызметі туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына орналастырады;

      10) берілген өкілеттіктер шегінде экономикалық қауіпсіздіктің тәуекелдерін талдау және анықтау жөнінде шаралар қабылдайды;

      11) орталық мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауда тексеру комиссияларының атынан олардың мүддесін білдіреді;

      12) Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың мәслихаттарына тексеру комиссиясының төрағасын тағайындауға (босатуға) ұсыныс енгізеді;

      13) өздері қабылдаған актілердің мерзімдік жинақтарын, бюллетеньдер, журналдар және басқа да басылымдар шығарады;

      14) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметін бағалауды жүзеге асырады;

      15) барлық мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен лауазымды адамдардың орындауы үшін міндетті, анықталған бұзушылықтарды жою туралы және оларға жол берген лауазымды адамдардың жауаптылығын қарау туралы нұсқама шығарады;

      16) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнамасында көзделген құзырет шегінде әкімшілік іс жүргізуді қозғайды;

      16-1) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды, олар бойынша хаттамалар жасайды және әкімшілік жазалар қолданады;

      17) мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының әрекеттерінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайларда, материалдарды тиісті аудиторлық дәлелдемелерімен бірге құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілеттік берілген органдарға береді;

      18) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде бюджетке өтеуді, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету, тауарлар беру және (немесе) анықталған бұзушылықтар сомасын есепке алу бойынша көрсету жолымен қалпына келтіруді және нұсқамаларды орындауды қамтамасыз ету мақсатында сотқа талап қоюды береді;

      19) мемлекеттік аудитті жүргізу үшін мемлекеттік органдардың тиісті мамандарын (олардың келісімі бойынша), сондай-ақ көрсететін қызметтеріне тиісті бюджеттен бөлінген қаражат шегінде ақы төлей отырып, қажет болған кезде аудиторлық ұйымдарды, сарапшыларды тартады;

      20) басқа мемлекеттердің тиісті органдарымен және олардың халықаралық бірлестіктерімен өзара іс-қимылды жүзеге асырады, ынтымақтастық туралы келісімдер жасасады, бірлескен, қатар тексерулер және сараптамалық-талдау іс-шараларын жүргізуге қатысады, көрсетілген халықаралық бірлестіктердің құрамына кіреді;

      21) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сотқа талап арызбен және арызбен жүгінеді, сондай-ақ сот процестеріне қатысады;

      22) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органда тексерулерді тіркеуді жүзеге асырады;

      23) Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау жөніндегі ұлттық комиссияның жұмысын ұйымдастырады;

      24) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорға орналастырады.

      Ескерту. 16-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 04.07.2018 № 714; 11.02.2021 № 507 Жарлықтарымен.

3. Есеп комитетінің қызметін ұйымдастыру және оның лауазымды адамдарының өкілеттіктері

      17. Есеп комитетіне басшылықты Есеп комитетінің Төрағасы жүзеге асырады, ол Есеп комитетіне жүктелген міндеттерді орындауға және оның өз функцияларын жүзеге асыруға, оның ішінде Есеп комитетінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет жасауда дербес жауапты болады.

      18. Есеп комитетінің Төрағасын Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 7) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті бес жыл мерзімге қызметке тағайындайды.

      19. Есеп комитеті Төрағасының өкілеттіктері:

      1) Есеп комитетінің жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарларын, соның ішінде сараптамалық-талдау іс-шаралары бойынша бекітеді;

      2) Есеп комитеті мүшелерінің өкілеттіктерін айқындайды, Есеп комитетінің лауазымды адамдарының арасында міндеттерді бөледі, Есеп комитеті мүшелерінің және оның аппаратының жұмысын ұйымдастырады;

      3) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, нұсқаулар береді, олардың орындалуын тексереді, Есеп комитетінің отырыстарында қабылданған қаулылар мен өзге де актілерге қол қояды;

      4) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының және Қазақстан Республикасы Парламенті палаталары төрағаларының қарауына Есеп комитеті мүшелерінің кандидатуралары бойынша оларды қызметке тағайындау кезінде ұсыныстар енгізеді;

      5) Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен Есеп комитетінің жалпы штат саны және республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде Есеп комитеті аппаратының құрылымы мен штат кестесін бекітеді;

      6) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін бекітеді;

      7) мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесі шеңберінде жүзеге асырылатын мемлекеттік аудит жоспарларын бекітеді;

      8) Есеп комитетінің мүшелеріне мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізуге тапсырмалар береді, Есеп комитеті құзыретінің шегінде Есеп комитеті аппаратының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізуге қатысуға, сондай-ақ сараптамалық-талдау қызметін жүргізуге құқылы қызметкерлерінің тобын белгілейді;

      9) орналасу үшін мемлекеттік аудитор біліктілігі берілгенін куәландыратын сертификаты болуы қажет лауазымды адамдардың тізбесін бекітеді;

      10) тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкестігі мәніне олардың жасаған құжаттарына тұрақты тексерулер жүргізу жолымен мемлекеттік аудиторлардың аудиторлық, сараптамалық-талдау қызметінің барлық кезеңдеріне сапа бақылауын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

      11) алып тасталды - ҚР Президентінің 04.07.2018 № 714 Жарлығымен;

      12) еңбек қарым-қатынастары мәселелері Есеп комитетінің аппарат басшысының құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, Есеп комитеті аппаратының қызметкерлерін мемлекеттік лауазымға тағайындайды және мемлекеттік лауазымнан босатады;

      13) республикалық және шетелдік органдармен, ұйымдармен және лауазымды адамдармен өзара қарым-қатынастарда Есеп комитетінің атынан өкілдік етеді;

      14) Есеп комитеті Төрағасының жанынан консультативтік-кеңесші және консультативтік-сараптамалық органдар құрады;

      15) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары алқасының отырыстарына, Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының тұрақты комитеттерінің кез келген ашық және жабық отырыстарына қатысуға және сөз сөйлеуге құқылы;

      16) құпиялылық режимінің, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиялардың сақталуын ескере отырып, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мәселелеріне қатысты құжаттамамен кедергісіз танысуға құқылы;

      17) мемлекеттік аудит объектілерінен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізуге байланысты мәселелер бойынша қажетті анықтамаларды, ауызша және жазбаша түсініктемелерді талап етеді және өзі белгілеген мерзімде алады;

      18) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады;

      19) осы Ереженің 27-тармағында көзделген негіздер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты немесе Мәжілісі тағайындаған Есеп комитеті мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы тиісінше Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс береді;

      20) өзі уақытша болмаған жағдайда, Есеп комитеті Төрағасының міндетін Есеп комитеті мүшелерінің біріне жүктейді;

      21) Мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдарды сертификаттау жөніндегі ұлттық комиссияның дербес құрамын бекітеді;

      22) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының үйлестіру кеңесін басқарады;

      23) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметін бағалау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

      24) Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      Ескерту. 19-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 04.07.2018 № 714 Жарлығымен.

      20. Есеп комитетінің мүшелері Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 7) тармақшасына және 57-бабының 1) тармақшасына сәйкес бес жыл мерзімге қызметке тағайындалады, оның ішінде Қазақстан Республикасының Президенті – Есеп комитетінің екі мүшесін, Парламенттің әр палатасы дербес, басқа палатаның қатысуынсыз – Есеп комитетінің үш мүшесін тағайындайды.

      21. Есеп комитеті мүшелерінің өкілеттіктері:

      1) өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтайды, тексерілетін мемлекеттік аудит объектілерінің жұмыс істеуіне кедергі жасамауға және олардың ағымдағы шаруашылық қызметіне араласпауға тиіс;

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының және Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары алқасының отырыстарына қатысуға құқылы;

      3) құпиялылық режимінің, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиялардың сақталуын ескере отырып, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, сондай-ақ сараптамалық-талдау қызметін жүргізу мәселелеріне қатысты құжаттамаға кедергісіз қол жеткізе алады;

      4) мемлекеттік аудит объектілерінен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, сондай-ақ сараптамалық-талдау қызметін жүргізуге байланысты мәселелер бойынша қажетті анықтамаларды, ауызша және жазбаша түсініктемелерді талап етеді және өздері белгілеген мерзімдерде алады;

      5) өз құзыреті шегінде өздері жетекшілік ететін қызмет бағыттарының мәселелері бойынша дербес шешім қабылдайды;

      6) мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды тиімді ұйымдастыру, сондай-ақ сараптамалық-талдау қызметін жүргізу үшін қажетті ресурстардың көлемін анықтай отырып, өз құзыреті шегінде мемлекеттік аудит бағдарламаларын бекітеді;

      7) Есеп комитетінің мемлекеттік аудиторларына тексерулер жүргізуге тапсырмалар береді;

      8) мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды, Есеп комитетінің сараптамалық-талдау қызметін ұйымдастырады және жүзеге асырады;

      9) мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды және сараптамалық-талдау қызметін кедергісіз жүргізуді қамтамасыз етеді;

      10) Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының тұрақты комитеттерінің кез келген ашық және жабық отырыстарына қатысуға және сөз сөйлеуге құқылы;

      11) Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына және мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңға сәйкес бюджет қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды пайдалану мәселелері бойынша жүргізілетін аудит нәтижелеріне бақылау жүргізуді ұйымдастырады;

      12) тексеру комиссияларының, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік аудит нәтижелерін тану үшін олардың мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын сақтауына бақылау жүргізуді ұйымдастырады;

      13) Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

      22. Есеп комитетінің Төрағасы мен мүшелері өз өкілеттіктерін іске асыру үшін мемлекеттік аудит және сараптамалық-талдау қызметінің нәтижелері бойынша құжаттар қабылдайды.

      23. Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшыларына жіберілген Есеп комитетінің қаулылары оларда белгіленген мерзімдерде немесе, егер мерзімі көрсетілмеген болса, оларды алған күннен бастап жиырма күн ішінде қаралады.

      Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшыларына жіберілген Есеп комитетінің нұсқамалары оларда белгілеген мерзімдерде немесе, егер мерзімі көрсетілмеген болса, оларды алған күннен бастап жиырма күн ішінде орындалуға міндетті.

      Тиісті мемлекеттік орган және ұйым қаулы бойынша қабылданған шешім туралы, оларды іске асыру жөніндегі шаралар туралы, нұсқаманың орындалуы туралы және анықталған бұзушылықтарды жою, мемлекетке келтірілген нұқсанды өтеу және Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға кінәлі лауазымды адамдарды жауаптылыққа тарту туралы Есеп комитетін дереу хабардар етеді.

      24. Есеп комитетінің Төрағасы мен мүшелеріне Қазақстан Республикасының Президенті қол қоятын, белгіленген үлгідегі куәліктер беріледі.

      25. Республика Президенті тағайындаған Есеп комитетінің Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктері Республика Президентінің шешімімен тоқтатылады.

      26. Есеп комитеті Төрағасының немесе мүшесінің орнынан түсу туралы өтініші оның себебі көрсетіле отырып, тиісінше, оны тағайындаған:

      Қазақстан Республикасының Президентіне,

      Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенатына немесе Мәжілісіне беріледі.

      Есеп комитеті мүшесінің орнынан түсу туралы өтініші Есеп комитетінің Төрағасын алдын ала хабардар ете отырып беріледі.

      27. Есеп комитетінің Төрағасы мен мүшелері:

      1) орнынан түсуінің қабылдануы;

      2) оларға қатысты соттың айыптау үкімінің заңды күшіне енуі;

      3) белгіленген тәртіппен іс-әрекет қабілеті шектеулі немесе іс-әрекетке қабілетсіз деп танылуы;

      4) анттарын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін және осы Ережені бұзуы, өздерінің мәртебесімен сыйыспайтын теріс қылықтар жасауы, лауазымдық міндеттерін сақтамауы;

      5) қайтыс болуы себепті, сондай-ақ хабарсыз кеткен деп танылған немесе қайтыс болған деп жарияланған жағдайда;

      6) Қазақстан Республикасы азаматтығының тоқтатылуы;

      7) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерге тұрақты тұруға кетуі;

      8) басқа лауазымға тағайындалуы себепті мерзімінен бұрын қызметінен босатылуы мүмкін.

      28. Есеп комитетінің аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Есеп комитетінің Төрағасы қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын аппарат басшысы басқарады.

      29. Аппарат қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері мен жауаптылығы, сондай-ақ олардың мемлекеттік қызметті өткеру шарттары Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасымен, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен, осы Ережемен және өзге де нормативтік құқықтық актілермен айқындалады.

      30. Есеп комитетінің қызметі Есеп комитетінің Төрағасы бекітетін жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарларына, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Сапа бақылауын қоспағанда, тек мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесі ғана мемлекеттік аудит және қаржылық бақылауды, сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асыру үшін негіз болып табылады.

      Мемлекеттік аудит Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары және Есеп комитеті Төрағасының бастамасы бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне тиісті өзгерістер енгізу негізінде жүргізіледі.

      31. Мемлекеттік аудитті жүзеге асыру мерзімі Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алдағы жұмыстар мен қойылған міндеттердің көлемі ескеріліп белгіленеді.

      32. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар, құқық қорғау органдары, арнаулы мемлекеттік органдар Есеп комитетіне оның міндеттерін орындауда жәрдем көрсетеді, оның сұратуы бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құпиялылық режимін, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны сақтай отырып, өздері жүргізген тексерулердің нәтижелері туралы ақпарат береді.

      Есеп комитетінің мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен, арнаулы мемлекеттік органдармен, құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      33. Есеп комитеті өз қызметін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік аудит объектісінен тәуелсіз болады. Есеп комитетінің тәуелсіздігі:

      1) Есеп комитетінің қызметіне мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың заңсыз араласуына жол бермеу;

      2) өз қызметін жүзеге асыру үшін тиісті жағдайлар жасау;

      3) Есеп комитетінің қызметін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген шектерде және тәртіппен қаржыландыру арқылы қамтамасыз етіледі.

      34. Есеп комитетінің қаржылық қызметіне мемлекеттік бақылау және қадағалау Қазақстан Республикасы Президентінің келісімімен немесе тапсырмасы бойынша жүзеге асырылады.

      35. Есеп комитетінің отырыстарында Қазақстан Республикасының Президентіне және Қазақстан Республикасының Парламентіне ұсынылатын ақпарат пен есептердің құрылымы, мазмұны, Есеп комитетінің жұмыс жоспары мақұлданады, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, сараптамалық-талдау қызметінің қорытындылары, мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша құжаттар, мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру, әдіснама мәселелері және алқалы шешімді талап ететін өзге де мәселелер қаралады.

      36. Есеп комитетінің отырыстары ашық немесе жабық түрде өтеді.

      Есеп комитетінің шешімдері Есеп комитетінің отырысқа қатысушы құрамының жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағалық етуші дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      37. Есеп комитетінің отырыстарын жүргізудің тәртібі, оның қызметін ұйымдастыру мәселелері Есеп комитетінің регламентімен айқындалады.

4. Есеп комитетінің мүлкі

      38. Есеп комитетінің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

      Есеп комитетінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптасады.

      39. Есеп комитетіне бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.

      40. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Есеп комитетінің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

      41. Есеп комитеті Төрағасының лауазымы материалдық-тұрмыстық және медициналық қамтамасыз ету, сондай-ақ көлік қызметін көрсету жағдайлары бойынша – министрдің лауазымына, ал Есеп комитеті мүшесінің лауазымы вице-министрдің лауазымына теңестіріледі.

      42. Есеп комитеті қызметін материалдық-техникалық қамтамасыз ету және оған көлік қызметін көрсету республикалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылады.

5. Есеп комитетін қайта ұйымдастыру және тарату

      43. Есеп комитетін қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады