Салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы деректердің электрондық есебі және оларды мемлекеттік ғылыми метрологиялық орталыққа беру туралы Ережелерді бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология жөніндегі комитетінің 2005 жылғы 20 қаңтардағы N 14 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 10 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 3435. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 350 Бұйрығымен

      Күші жойылды - ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2012.09.28 № 350 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Заңын жүзеге асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН :
     1. Қоса берілген салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы деректердің электрондық есебі және оларды мемлекеттік ғылыми метрологиялық орталыққа беру туралы Ережелер бекітілсін.
     2. Техникалық реттеу және метрология Комитетінің техникалық реттеу және метрология басқармасы белгіленген тәртіпте осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізуді қамтамасыз етсін.
     3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
     4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

     Төрағаның м.а.

Қазақстан Республикасы        
Индустрия және сауда министрлігінің
Техникалық реттеу және метрология  
Комитеті Төрағасының         
2005 жылғы 20 қаңтардағы      
N 14 бұйрығымен бекітілген     

Салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы
деректердің электрондық есебі және оларды мемлекеттік
ғылыми метрологиялық орталыққа беру туралы
Ережелер 1 тарау. Жалпы ережелер

     1. Осы Ережелер өлшем құралдарын салыстырып тексеру құқығына белгіленген тәртіпте аккредиттелген заңды тұлғалардың электрондық есебінің (әрі қарай - Салыстырып тексеретін субъекттер), салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы деректердің электрондық есебі және оларды Мемлекеттік ғылыми метрологиялық орталыққа (әрі қарай - МҒМО) беру тәртібін анықтайды.
 

     2. Салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы деректердің электрондық есебі Қазақстан Республикасы өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің техникалық негізін, республикада жүзеге асырылатын өлшемдердің жағдайын және деңгейін жылдам түрде талдау мақсатында жүзеге асырылады.

2 тарау. Салыстырып тексерілетін өлшем құралдары
туралы деректердің электрондық есебінің тәртібі

     3. Салыстырып тексеретін субъекттер салыстырып тексерулер жүргізу шарасы бойынша салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы деректердің өз уақтылығын және толық толтыруды осы Ережелердің 1 қосымшасының талаптарына сәйкес дайындалған бағдарламалық қамтамасыз етуде қамтамасыз етеді.
 

     4. Деректердің ақиқаттығы үшін ақпаратты ұсынатын Салыстырып тексеруші субъекттер жауапқа тартылады.

3 тарау. Салыстырып тексерілетін өлшем
құралдары туралы деректерді МҒМО беру тәртібі

     5. Салыстырып тексеруші субъекттер салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы жиналған деректерді МҒМО келесі есеп беретін әр айдың 10 күніне дейін беруге міндетті.
 

     6. Салыстырып тексеруші субъекттердің ұсынатын мәліметтерін МҒМО деректердің бірыңғай базасында жинақтайды.
 

     7. МҒМО деректердің электрондық есебіне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді Салыстырып тексеруші субъекттерге ұсыну мақсатында дайындайды, енгізеді және алып жүреді.
 

     8. Деректерді беру бағдарламалық қамтамасыз ету аясында келесі тәсілдермен жүзеге асырылады:
     осы Ережелердің 2 қосымшасына сәйкес электрондық поштамен электрондық хат толтыру нысанын пайдалану арқылы;
     поштамен электрондық түрде;
     электрондық түрде қолма-қол.
 

     9. Деректерді беру фактін МҒМО үш күн ішінде растауы қажет. Деректерді алғанын растау үшін МҒМО осы Ережелердің 3 қосымшасына сәйкес нысан бойынша квитанция береді. Деректер поштамен немесе электрондық поштамен берілген жағдайда, алғанын растау туралы квитанция электрондық поштамен жіберіледі. Деректер қолма-қол тәсілмен берілген жағдайда, квитанция деректерді алу факті бойынша деректерді берген уәкілетті тұлғаға беріледі.

4 тарау. Салыстырып тексерілетін өлшем құралдары
туралы деректердің есебін және МҒМО беруді мемлекеттік
метрологиялық қадағалау

     10. Мемлекеттік метрологиялық қадағалауды жүзеге асыратын кезде келесілер тексеріледі:
     салыстырып тексеруші субъекттердің МҒМО беру үшін салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы деректердің электрондық есебін қажетті көлемде жүргізуі;
     деректерді өз уақытында беру;
     салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы деректердің электрондық есебінің ақиқаттылығы;
     осы Ережелердің 9 тармағына сәйкес клиенттердің деректерді МҒМО бергенін растайтын құжаттар немесе басқа растаулар.

Салыстырып тексерілетін өлшем   
құралдары туралы деректердің    
электрондық есебі және оларды   
мемлекеттік ғылыми метрологиялық
орталыққа беру туралы Ережелерге
1 қосымша           

Салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы
деректердің толықтылығына қойылатын талаптар

     Салыстырып тексерілетін өлшем құралдарының әрбіреуі туралы деректер келесі мәліметтерден тұруы қажет:
     салыстырып тексеру туралы сертификат нөмірі (жарамсыздығы туралы хабарлама) және (немесе) өзі жабысатын лейблдың нөмірлі коды;
     өлшем құралының (эталонның) атауы;
     түрі, белгіленуі;
     зауыттық нөмірі (деректер болған жағдайда);
     өлшемдер шегі;
     дайындаушы (деректер болған жағдайда);
     дайындау уақыты (деректер болған жағдайда);
     пайдаланушы (деректер болған жағдайда);
     салыстырып тексеру бойынша нормативті құжаттардың белгіленуі және атауы;
     салыстырып тексеру кезінде пайдаланылған эталонның және көмекші жабдықтың белгіленуі;
     сынып немесе басқа дәлдік сипаттамалары;
     дәрежесі;
     салыстырып тексеру уақыты;
     сертификаттың немесе өзі жабысатын лейблдың қолдану мерзімі;
     бөлім (зертхана) бастығының тегі, аты, әкесінің аты;
     салыстырып тексерушінің тегі, аты, әкесінің аты.

Салыстырып тексерілетін өлшем   
құралдары туралы деректердің    
электрондық есебі және оларды   
мемлекеттік ғылыми метрологиялық
орталыққа беру туралы Ережелерге
2 қосымша            

Электрондық хат толтыру нысаны

     1. "Кімге" алаңында ("To") МҒМО электрондық поштасының мекен жайы болуы қажет;
     2. "Копия" алаңында ("Copy") МҒМО электрондық поштасының альтернативті мекен жайы болуы қажет;
     3. "Тақырып" алаңында ("Subject") деректерді жіберген Салыстырып тексеруші субъекттің атауы болуы қажет, және ол бос болмауы қажет;
     4. Хат мәтінінде келесі ақпарат көрсетіледі: "салыстырып тексеру сертификаттарының бланктары және "_уақыты_" және "_уақыты_" дейін жарамсыздығы туралы хабарламалар туралы деректер базасының архиві";
     5. Хатқа салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы деректері бар файл архиві қыстырылған болуы қажет. Архивта басқа ешқандай файлдар болмауы қажет;
     6. Хатқа көрсетілген архивтан басқа ешқандай басқа файлдар қыстырылған болмауы қажет.

                                  Салыстырып тексерілетін өлшем
                                  құралдары туралы деректердің
                                  электрондық есебі және оларды
                                 мемлекеттік ғылыми метрологиялық
                                 орталыққа беру туралы Ережелерге
                                               3 қосымша

   Деректерді алу туралы расталуы бар квитанция нысаны

                         N___ КВИТАНЦИЯ

  _______________________________________________________________
               (салыстырып тексеруші субъекттің атауы)

     салыстырып тексерілетін өлшем құралдары туралы деректерді
____.____20___ж. және____.____20___ж. аралығында __________________
                                                   (МҒМО) атауы

___________________________________________________________________
                        (ақпарат түрі)

салыстырып тексерілген өлшем құралдары    _________;
жарамсыздығы туралы хабарлама             _________;
сертификаттар                             _________;
пломбалар                                 _________;
лейблдар                                  _________;
таңбалар                                  _________
данада алғаны туралы берілген.

     Салыстырып тексеруші төрағасының
     тегі, аты, әкесінің аты, қолы ___________________________

     Деректерді алған тұлғаның тегі,
     аты, әкесінің аты, қолы       ___________________________

                                   ___________________________
                                               (уақыты)

                                                    МО

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады