Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің "Астық қолхаттарын берудің, айналымының және өтеудің ережесін, астық қолхаттарының нысандарын (үлгілерін) және жазылуын бекіту туралы" 2005 жылғы 11 ақпандағы N 112 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2005 жылғы 24 мамырдағы N 352 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 1 маусымда тіркелді. Тіркеу N 3661. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 10-1/18 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2012.01.17 № 10-1/18 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының "Астық туралы"  Заңының 39-бабының 7-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы"  Заңының 21-бабына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің "Астық қолхаттарын берудің, айналымының және өтеудің ережесін, астық қолхаттарының нысандарын (үлгілерін) және жазылуын бекіту туралы" 2005 жылғы 11 ақпандағы N 112 (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3486 тіркелген)  бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген астық қолхаттарының нысандары (үлгілері) осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      5-тармақта "2005 жылғы 1 маусымнан" деген сөздер "2006 жылғы 1 қаңтардан" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Егіншілік департаменті (А.Қ. Евниев) заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр

                                         Қазақстан Республикасы
                                      Ауыл шаруашылығы министрінің
                                        2005 жылғы 24 мамырдағы
                                        N 352 бұйрығына қосымша
                                         Қазақстан Республикасы
                                      Ауыл шаруашылығы министрінің
                                        2005 жылғы 11 ақпандағы
                                       N 112 бұйрығына 2-қосымша

___________________________________________________________________
АШМ коды             АСТЫҚ ҚОЛХАТЫ N ______      Серия N
                   200__жылғы "___" _________
                        ҚОЙМА КУӘЛІГІ
_________________________________________________________________
          астық қабылдау кәсіпорнының атауы, тұрған жері
                    (облыс, аудан, қала/кент),
_________________________________________________________________
                  салық төлеушінің тіркеу нөмірі
_________________________________________________________________
   астық иесінің атауы, тұрған жері, заңды тұлғаны мемлекеттік
           тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі,
_________________________________________________________ берілді
       жеке тұлғаны куәландыратын құжат, салық төлеушінің
                         тіркеу нөмірі
Дақыл____________сыныбы _____________егін жинау жылы_____________
Сорты _____репродукциясы _________себу стандартының сыныбы_______
_________________________________________________________________
          Есептелген нақты салмағы, кг (санмен, жазумен)

Ыл-
ғал-
ды-
лы-
ғы,
%

Қоспа-
лар, %

За-
лал-
дан-
уы

И
і
с
і

Т
ү
с
і

Т
ү
р
і

Та-
би-
ға-
ты,
г/л

Дән
маңызы

Жыл-
тыр-
лы-
ғы,
%

Қа-
бық-
ты-
лы-
ғы,
%

Бас-
қа
көр-
сет-
кіш-
тер

арам-
шөпті

дә-
нді

%

шар-
тты
бір-
лік


                                         __________________________
Сақтау төлемі туралы белгі__________ |Кепілмен қамтамасыз       |
____________________________________ |етілген міндеттеменің     |
Ерекше белгілер_____________________ |мәні мен мөлшері_________ |
____________________________________ |Сыйақының ставкасы, %____ |
                                     |Міндеттеменің орындалу    |
____________________                |мерзімі__________________ |
|                    |               |Кепіл куәлігінің бөлінген |
|____________________|        М.О.   |күні_____________________ |
Уәкілетті тұлғаның                  |Индоссаттың атауы________ |
  Т.А.Ә. және қолы                   |Тұрған жері______________ |
                                     |       ______             |
                                     |қолы  |      |    М.О.    |
                                     |      |______|            |
                                     |_________________________ |
                                     |    кепіл куәлігі бөліп     |
                                     |     алынған жағдайда       |
                                     |       толтырылады         |
                                     |__________________________|
___________________________________________________________________

АШМ коды                                      Сериясы N

Қойма куәлігі бойынша талапты   |Қойма куәлігі бойынша талапты
беремін                         |қабылдаймын
Индоссанттың атауы______________|Индоссанттың атауы_____________
Тұрған жері_____________________|Тұрған жері____________________ ________________________________|_______________________________
СТТН____________________________|СТТН___________________________
Индоссаменттің жасалынған күні  |Индоссаменттің жасалынған күні
200__ жылғы "____" _____________|200__ жылғы "____" ____________
Т.А.Ә. және қолы                |Т.А.Ә. және қолы
           _____________        |           _____________
_________ |             |  М.О. |_________ |             |  М.О.
          |_____________|       |          |_____________|
Жеке тұлғаны куәландыратын құжат|Жеке тұлғаны куәландыратын құжат
____________________________    |_____________________________
________________________________|_______________________________
Қойма куәлігі бойынша талапты   |Қойма куәлігі бойынша талапты
беремін                         |қабылдаймын
Индоссанттың атауы______________|Индоссанттың атауы_____________
Тұрған жері_____________________|Тұрған жері____________________
________________________________|_______________________________
СТТН____________________________|СТТН___________________________
Индоссаменттің жасалынған күні  |Индоссаменттің жасалынған күні
200__ жылғы "____" _____________|200__ жылғы "____" ____________
Т.А.Ә. және қолы                |Т.А.Ә. және қолы
           _____________        |           _____________
_________ |             |  М.О. |_________ |             |   М.О.
          |_____________|       |          |_____________|
Жеке тұлғаны куәландыратын құжат|Жеке тұлғаны куәландыратын құжат
____________________________    |_____________________________
________________________________|_______________________________
Қойма куәлігі бойынша талапты   |Қойма куәлігі бойынша талапты
беремін                         |қабылдаймын
Индоссанттың атауы______________|Индоссанттың атауы_____________
Тұрған жері_____________________|Тұрған жері____________________
________________________________|_______________________________
СТТН____________________________|СТТН___________________________
Индоссаменттің жасалынған күні  |Индоссаменттің жасалынған күні
200__ жылғы "____" _____________|200__ жылғы "____" ____________
Т.А.Ә. және қолы                |Т.А.Ә. және қолы
           _____________        |           _____________
__________|             |  М.О. |__________|             |   М.О.
          |_____________|       |          |_____________|
Жеке тұлғаны куәландыратын құжат|Жеке тұлғаны куәландыратын құжат
____________________________    |_____________________________

___________________________________________________________________
АШМ коды             АСТЫҚ ҚОЛХАТЫ N ______      Серия N
                   200__жылғы "___" _________
                        КЕПІЛ КУӘЛІГІ
_________________________________________________________________
          астық қабылдау кәсіпорнының атауы, тұрған жері
                    (облыс, аудан, қала/кент),
_________________________________________________________________
                  салық төлеушінің тіркеу нөмірі
_________________________________________________________________
   астық иесінің атауы, тұрған жері, заңды тұлғаны мемлекеттік
           тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі,
_________________________________________________________ берілді
       жеке тұлғаны куәландыратын құжат, салық төлеушінің
                         тіркеу нөмірі
Дақыл____________сыныбы _____________егін жинау жылы_____________
Сорты _____репродукциясы _________себу стандартының сыныбы_______
_________________________________________________________________
          Есептелген нақты салмағы, кг (санмен, жазумен)

Ыл-
ғал-
ды-
лы-
ғы,
%

Қоспа-
лар, %

За-
лал-
дан-
уы

И
і
с
і

Т
ү
с
і

Т
ү
р
і

Та-
би-
ға-
ты,
г/л

Дән
маңызы

Жыл-
тыр-
лы-
ғы,
%

Қа-
бық-
ты-
лы-
ғы,
%

Бас-
қа
көр-
сет-
кіш-
тер

арам-
шөпті

дә-
нді

%

шар-
тты
бір-
лік


                                         __________________________
Сақтау төлемі туралы белгі__________ |Кепілмен қамтамасыз       |
____________________________________ |етілген міндеттеменің     |
Ерекше белгілер_____________________ |мәні мен мөлшері_________ |
____________________________________ |Сыйақының ставкасы, %____ |
                                     |Міндеттеменің орындалу    |
____________________                |мерзімі__________________ |
|                    |               |Кепіл куәлігінің бөлінген |
|____________________|        М.О.   |күні_____________________ |
Уәкілетті тұлғаның                  |Индоссаттың атауы________ |
  Т.А.Ә. және қолы                   |Тұрған жері______________ |
                                     |       ______             |
                                     |қолы  |      |    М.О.    |
                                     |      |______|            |
                                     |_________________________ |
                                     |   қойма куәлігі бөліп     |
                                     |     алынған жағдайда       |
                                     |       толтырылады         |
                                     |__________________________|
___________________________________________________________________

АШМ коды                                      Сериясы N

Кепіл куәлігі бойынша талапты   |Кепіл куәлігі бойынша талапты
беремін                         |қабылдаймын
Индоссанттың атауы______________|Индоссанттың атауы_____________
Тұрған жері_____________________|Тұрған жері____________________ ________________________________|_______________________________
СТТН____________________________|СТТН___________________________
Индоссаменттің жасалынған күні  |Индоссаменттің жасалынған күні
200__ жылғы "____" _____________|200__ жылғы "____" ____________
Т.А.Ә. және қолы                |Т.А.Ә. және қолы
           _____________        |           _____________
_________ |             |  М.О. |_________ |             |  М.О.
          |_____________|       |          |_____________|
Жеке тұлғаны куәландыратын құжат|Жеке тұлғаны куәландыратын құжат
____________________________    |_____________________________
________________________________|_______________________________
Кепіл куәлігі бойынша талапты   |Кепіл куәлігі бойынша талапты
беремін                         |қабылдаймын
Индоссанттың атауы______________|Индоссанттың атауы_____________
Тұрған жері_____________________|Тұрған жері____________________
________________________________|_______________________________
СТТН____________________________|СТТН___________________________
Индоссаменттің жасалынған күні  |Индоссаменттің жасалынған күні
200__ жылғы "____" _____________|200__ жылғы "____" ____________
Т.А.Ә. және қолы                |Т.А.Ә. және қолы
           _____________        |           _____________
_________ |             |  М.О. |_________ |             |   М.О.
          |_____________|       |          |_____________|
Жеке тұлғаны куәландыратын құжат|Жеке тұлғаны куәландыратын құжат
____________________________    |_____________________________
________________________________|_______________________________
Кепіл куәлігі бойынша талапты   |Кепіл куәлігі бойынша талапты
беремін                         |қабылдаймын
Индоссанттың атауы______________|Индоссанттың атауы_____________
Тұрған жері_____________________|Тұрған жері____________________
________________________________|_______________________________
СТТН____________________________|СТТН___________________________
Индоссаменттің жасалынған күні  |Индоссаменттің жасалынған күні
200__ жылғы "____" _____________|200__ жылғы "____" ____________
Т.А.Ә. және қолы                |Т.А.Ә. және қолы
           _____________        |           _____________
__________|             |  М.О. |__________|             |   М.О.
          |_____________|       |          |_____________|
Жеке тұлғаны куәландыратын құжат|Жеке тұлғаны куәландыратын құжат
____________________________    |_____________________________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады