Жер қойнауын пайдаланушының пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде есептерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 24 мамырдағы № 374 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 13 маусымда № 17063 болып тіркелді.

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 195-бабы 3-тармағының бірінші және төртінші бөлімдеріне, 215-бабының 3-тармағының бірінші және төртінші бөлімдеріне, 236-бабының 2-тармағына, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Жер қойнауын пайдаланушының пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде есептерді ұсыну қағидаларын бекітсін.

      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Жер қойнауын пайдалану департаменті заңнамамен белгіленген тәртіпте:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы және электрондық нысандағы көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларына сәйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық 2018 жылғы 29 маусымнан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

      Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму министрі
Ж. Қасымбек

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      __________ Б. Сұлтанов

      2018 жылғы 29 мамыр

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігі

      Статистика комитетінің төрағасы

      _____________________ Н. Айдапкелов

      2018 жылғы 25 мамыр

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Энергетика министрі

      ___________ Қ. Бозымбаев

      2018 жылғы 24 мамыр

  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2018 жылғы
24 мамырдағы
№ 374 бұйрығымен
бекітілді

Жер қойнауын пайдаланушының пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде есептерді ұсыну қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде есептерді ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 195-бабының 3-тармағының бірінші және төртінші бөлімдеріне, 215-бабының 3-тармағының бірінші және төртінші бөлімдеріне, 236-бабының 2-тармағына, "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасыны Заңның 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және жер қойнауын пайдаланушының пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде есептерді ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Есептер өткен күнтізбелік жыл үшін жыл сайын әрбір жылдың отызыншы сәуірінен кешіктірілмей ұсынылады.

      Толық емес күнтізбелік жыл үшін есептер нақты жер қойнауын пайдалану кезеңі үшін ұсынылады.

      Жер қойнауы учаскесін пайдалану кезеңінің соңғы толық емес күнтізбелік жыл үшін есептер көрсетілген кезең аяқталғаннан кейін екі айдан кешіктірілмей ұсынылады.

      Егер есептілікті ұсыну мерзімнің соңғы күні жұмыс емес күнге келген жағдайда, ұсыну мерзімі келесі жұмыс күнге ауыстырылады.

      3. Осы қағидаларда мынадай негізгі анықтамалар пайдаланылады:

      1) жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган – жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауы кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын уәкілетті орган;

      2) кең таралған пайдалы қазбалар – табиғи күйінде немесе сәл өңделіп және құрылыс пен басқа да шаруашылық мақсатында тазартуды пайдаланатын және жер қойнауында кең таратылуы бар кенсіз пайдалы қатты қазбалар;

      3) кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру – кең таралған пайдалы қазбаларды жатқан жерінен алуға бағытталған және тікелей айыруға байланысты жұмыстар кешені;

      4) құзыретті орган – мемлекеттік саясатты іске асыру және Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы мүдделерін білдіретін орталық атқарушы орган;

      5) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары – жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысатын жергілікті атқарушы органдар;

      6) пайдалы қатты қазбалар – жер қойнауында немесе жер бетінде қатты күйде болатын, органикалық заттар және оның қоспасының минералдық түзілімдер;

      7) пайдалы қатты қазбаларды өндіру – жерасты газдандыру және балқыту, химиялық және бактериялық сілтісіздендіру, буландыру, седименттеу және конденсаттау арқылы шашыранды кен орындарын драгалық және гидравликалық жолмен әзірлеу жұмыстарын, сондай-ақ өндіру учаскесінің аумағында алынған пайдалы қазбаларды жинауды, уақытша сақтауды, ұсақтауды және сұрыптауды қоса алғанда, пайдалы қатты қазбаларды кенжатындардан алуға және (немесе) жер бетіне шығаруға бағытталған және сонымен тікелей байланысты жұмыстар кешені түсініледі;

      8) пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті орган – уран өндіруді қоспағанда, пайдалы қатты қазбаларды барлау мен өндіру жөніндегі операцияларды реттеу бойынша мемлекеттік саясатты іске асыратын орталық атқарушы орган.

2 тарау. Жер қойнауын пайдаланушының пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде есептерді ұсыну тәртібі

      4. Жер қойнауын пайдаланушының пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде мынадай есептер түрлерін:

      1) нысан бойынша осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес пайдалы қатты қазбаларды барлау бойынша лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есепті құзыретті органға;

      2) нысан бойынша осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес пайдалы қатты қазбаларды өндіру бойынша лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есепті құзыретті органға;

      3) нысан бойынша осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру бойынша лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есепті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органына;

      4) нысан бойынша осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру бойынша сатып алынған тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер және олардағы ел ішіндегі құндылық үлесі туралы есепті пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға;

      5) нысан бойынша осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес жер қойнауын пайдаланушыны пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру бойынша тікелей немесе жанама бақылайтын тұлғалардың және (немесе) ұйымдардың құрамы туралы есепті пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға;

      6) нысан бойынша осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес жұмыс бағдарламасын орындау туралы есепті (ұстап қалу мәртебесін берген жағдайда) құзыретті органға ұсынады.

      Кодекстің 195-бабы 3-тармағының екінші және үшінші бөліктеріне және 215-бабы 3-тармағының екінші және үшінші бөліктеріне сәйкес осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген есептерге "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес есептерде көрсетілген шығыстарды растайтын аудиторлық есеп (қорытындылар) қоса беріледі. Жер қойнауын пайдаланушының жылдық қаржылық есептілігі аудитінің нәтижелері бойынша жасалған аудиторлық есепті, егер онда осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көзделген есептерде көрсетілген барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларға арналған шығыстар келтірілсе (ашылса), ұсынуға жол беріледі.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 21.06.2022 № 357 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Кодекс қолданысқа енгізілгенге дейін берілген және жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған рұқсаттар лицензиялар және келісімшарттар бойынша жер қойнауын пайдаланушы Кодекстің 278-бабының 26-тармағында көзделген есептерді қоспағанда, мынадай есептер түрлерін:

      1) нысан бойынша осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес жұмыс бағдарламасы және лицензиялық\келісімшарттық талаптар мен міндеттемелерді орындау (пайдалы қатты қазбаларды барлау және (немесе) өндіру) туралы есепті құзыретті органға;

      2) нысан бойынша осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес жұмыс бағдарламасы және лицензиялық\келісімшарттық талаптар мен міндеттемелерді орындау (кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және (немесе) өндіру) туралы есепті жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға;

      3) нысан бойынша осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес жұмыс бағдарламасы және лицензиялық\келісімшарттық талаптар мен міндеттемелерді орындау (жер асты сулары, емдік балшықтарды барлау және (немесе) өндіру) туралы есепті құзыретті органға;

      4) нысан бойынша осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес жұмыс бағдарламасы және лицензиялық\келісімшарттық талаптар мен міндеттемелерді орындау (барлау және (немесе) өндіруге байланысты емес құрылыс және (немесе) жер асты құрылысын пайдалану) туралы есепті жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға;

      5) нысан бойынша осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес барлауға арналған үлгілік келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы есепті құзыретті органға (пайдалы қатты қазбаларды, жер асты сулары және емдік балшықтар) ұсынады;

      6) осы Қағидалардың 4-тармағының 4) тармақшасында көзделген есепті пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға ұсынады.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2021 № 647 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. "Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі" мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы ұсынылатын осы Қағидалардың 4-тармағының 4) тармақшасын және 5-тармағының 6) тармақшасын, жер қойнауын пайдаланушы ақпаратты ұсынуы үшін өкiлеттiк берiлген лауазымдық тұлғаның қолы қойылған қағаз тасығышта ұсынылатын осы Қағидалардың 5-тармағының 2) және 4) тармақшаларын қоспағанда, осы Қағидалардың 4 және 5-тармақтарында көзделген есептерді жер қойнауын пайдаланушы "Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалануды басқарудың мемлекеттік бірыңғай жүйесі" интеграцияланған ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – ҚР ЖҚ БМБЖ ИАЖ) экранды нысанын толтыру және ақпаратты ұсыну үшін жер қойнауын пайдаланушының өкiлеттiк берiлген лауазымдық тұлғаның электрондық цифрлық қол қоюы арқылы ұсынады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2021 № 647 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Осы Қағидалардың 4-тармағының 4) тармақшасын және 5-тармағының 6) тармақшасын қоспағанда, осы Қағидалардың 4 және 5-тармақтарында көзделген есептер, мәліметтерді жинақтау мақсаттары үшін ақпаратты ұсыну үшін өкiлеттiк берiлген жер қойнауын пайдаланушының лауазымдық тұлғаның қолымен қағаз тасығышта жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға ұсынады.

      Жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган есептер негізінде жиынтық ақпарат дайындайды, оны лицензиялық-келісімшарттар талаптарының міндеттемелерін орындау туралы есеп ұсыну мерзімі өткен бойда екі ай ішінде құзыретті органға және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарына жолдайды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2021 № 647 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Есептің тиісті нысанында жеке көрсеткіштер болмаған жағдайда сызық қойылады.

      Қосымша ақпарат (ілеспе хат, қоса берілетін құжаттардың көшірмесі) "ілеспе құжаттар" терезесіне ҚР ЖҚ БМБЖ ИАЖ жүйесіне енгізіледі және ақпаратты ұсыну үшін жер қойнауын пайдаланушының өкiлеттiк берiлген лауазымдық тұлғасы электронды цифрлық қол қояды.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2021 № 647 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      9. Ұсынылған есептегі деректерді түзету қажет болған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы пайдалы қатты қазбалар саласындағы құзыретті органға, уәкілетті органға есепті өзгертудің себебін көрсету туралы өтінішпен ресми хат жібереді.

      Өтiнiштi қарау мерзiмдерi субъектіге, лауазымды адамға келіп түскен күнінен бастап күнтiзбелiк он бес күн iшiнде қаралады.

      Тиісті мемлекеттік органның оң шешімі болған жағдайда, ҚР ЖҚ БМБЖ ИАЖ жүйесінде есепті түзету қолжетімді болады.

  Жер қойнауын
пайдаланушының пайдалы
қатты қазбаларды барлау
және өндіру, кең таралған
пайдалы қазбаларды өндіру
жөніндегі операцияларды
жүргізу кезінде есептерді ұсыну
қағидаларына
1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/miid

Пайдалы қатты қазбаларды барлау бойынша лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есеп

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2021 № 647 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қатты пайдалы қазбаларды барлау бойынша құзыретті органға ұсынылады:

      Индекс: 1-ПҚҚ

      Мерзімділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: өткен күнтізбелік жыл үшін

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қатты пайдалы қазбаларды барлауға лицензиялар бойынша жер қойнауын пайдаланушылар

      Беру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей

1-бөлім Жер қойнауын пайдаланушы (заңды немесе жеке тұлға) туралы және қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияға қатысты мәліметтерді көрсетіңіз

р/с №

Жер қойнауын пайдаланушы және жер қойнауын пайдалану құқығы туралы жалпы мәліметтер


1

2

3

1.

Жер қойнауын пайдаланушының-заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөміріЖер қойнауын пайдаланушы-жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі


2.

Осы есеп берілетін есепті кезең


3.

Лицензия мерзімі,лицензия берілген күні және нөмірі


4.

Есепті кезеңнің басындағы блоктар саны


5.

Есепті кезеңнің соңындағы блоктар саны


6.

Есепті кезеңде блоктардан бас тарту күні (егер қолданылса)


7.

Жер қойнауын пайдаланушы лицензияның қолданылуы басталғаннан бастап есепті кезеңнің басында (болған кезде) бас тартқан блоктар саны, оның ішінде лицензия бойынша блоктардың бастапқы санынан % - бен


8.

Есепті кезеңде барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің талап етілетін сомасы


9.

Барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету деректемелері, тәсілі (тәсілдері) және сомасы (сомасы)


10.

Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну күні


11.

Есепті кезеңде тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру мақсатында тау-кен-аршу жұмыстарын жүргізудің басталған күні (егер қолданылатын болса)


12.

Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органның тау-кен массасын алуға немесе 1000 текше метрден астам топырақты жылжытуға рұқсат беру күні (егер қолданылса)


13.

Есепті кезеңде 1000 текше метрден астам тау-кен массасы алынған немесе топырақ ауыстырылған жағдайда барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қосымша қамтамасыз етудің деректемелері, тәсілі (тәсілдері) және сомасы (сомасы)


14.

Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсыну күні


15.

Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсынған кезде жою жоспарының (өзгертілген жою жоспарының) кешенді сараптамасының/ өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының және мемлекеттік экологиялық сараптамасының соңғы оң қорытындысын алған күн


16.

Барлау жоспарының мемлекеттік экологиялық сараптамасының (егер талап етілсе), оның ішінде өзгерістерді ескере отырып, соңғы оң қорытындысын алған күн


17.

Жер қойнауын пайдаланушының бекіткен күні және пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға барлау жоспарын (барлау жоспарына өзгерістерді) берген күні


18.

Аудитордың тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде) / аудиторлық компанияның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, атауы, байланыс ақпараты (мекенжайы, телефоны, e-mail), осы есепте көрсетілген шығыстарды растайтын аудиторлық есептің атауы мен деректемелері


2-бөлім Есепті кезеңде барлауға арналған шығыстар бойынша мәліметтерді көрсетіңіз

р/с №

Мақала атауы

Код тармақтары

Өлшем бірлігі

Ең аз көрсеткіш

Жыл басынан басталған дерек

1

2

3

4

5

6

1.

Барлауға арналған жыл сайынғы шығыстар, барлығы:

500

мың теңге2.

оның ішінде: геологиялық барлау жұмыстары

100

мың теңге3.

геохимиялық жұмыстар

101

мың теңге4.

Геофизикалық жұмыстар

102

мың теңге5.

Дистанциялық тексеру бойынша жұмыстар

103

мың теңге6.

Іздеу жұмыстары

104

мың теңге7.

жынысөзекті бұрғылау

105

мың теңге8.

жынысөзектісіз бұрғылау

106

мың теңге9.

арықтар, траншея, шурфтарды және басқа барлау тау кен қазбасын жүргізу

107

мың теңге10.

егіс топтарын жабдықтау

108

мың теңге11.

жобалау-конструкторлық және эскиз жұмыстары

109

мың теңге12.

Тасымалдау

110

мың теңге13.

егіс лагерін бөлу бойынша жұмыстар

111

мың теңге14.

қоршаған ортаның жағдайын зерттеулер

112

мың теңге15.

техникалық-экономикалық негіздеуді дайындау

113

мың теңге16.

барлау салдарын жою, бұзылған жерлерді қалпына келтіру бойынша жұмыстар

114
17.

жобалау құжаттарын әзірлеу

115

мың теңге18.

Пайдалы қатты қазбаларды қайта өндеу технологиясын таңдау бойынша зерттеулер

116

мың теңге19.

зертханалық зерттеулер жүргізу және сынамаларды талдау

118

мың теңге20.

геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері бойынша есептер дайындау

118

мың теңге21.

геологиялық барлау бойынша басқа жұмыстар

119

мың теңге22.

Басқару және әкімшілік қажеттілігі, бухгалтерлік есепті енгізу, ғылыми зерттеу, персоналдарды оқыту және басқа ұқсас шығыстарға арналған басқа шығыстар

120

мың теңге23.

қол қою бонусы

531

мың теңге24.

жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы (жалдау төлемі)

541

мың теңге25.

қосымша міндеттемелер (бар болса)

132

мың теңге26.

"Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 192-бабы 7,8 және 9-тармақтарының ережелерін ескере отырып, барлауға лицензия берілген күннен бастап алдыңғы есепті кезеңді қоса алғандағы кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы шеккен барлау жөніндегі операциялар бойынша шығыстарға жататын лицензия бойынша шығыстардың жалпы сомасы

133

мың теңге
Атауы
_________________________

Мекенжайы _______________________

Телефондар ____________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________________

Жер қойнауын пайдаланушының өкiлеттiк берiлген лауазымдық тұлға _________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға

_______________________________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Мөрге арналған орын
(болған кезде)

      20___жылғы "____" _________күні

      Ескертпе:

      Есепке есепте көрсетілген шығыстарды растайтын "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аудиторлық есеп қоса беріледі. Егер аудиторлық есеп жер қойнауын пайдаланушының қаржылық есептілігіне жасалса, онда қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған шығыстарды ашып көрсете отырып, қаржылық есептілік қоса беріледі.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме "Пайдалы қатты қазбаларды барлау бойынша лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есеп" (Индекс: 1-ПҚҚ, мерзімділігі: жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Пайдалы қатты қазбаларды барлау бойынша лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысанды қызметін қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензия негізінде жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар толтырады.

      3. Нысанға жер қойнауын пайдаланушының/оператордың басшысы немесе жер қойнауын пайдаланушының өзге уәкілетті тұлғасы оның тегі мен аты-жөнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      Нысанның 1-бөлімі бойынша

      3-баған толтырылады

      1-жолда жер қойнауын пайдаланушының толық атауы, заңды тұлғалар үшін – атауы және бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлғалар үшін – тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      2-жолда осы есеп берілетін есепті кезең көрсетіледі. Толық күнтізбелік жыл болған жағдайда тиісті жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезең көрсетіледі. Толық емес күнтізбелік жыл кезінде жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану құқығына ие болған нақты кезең көрсетіледі.

      3-жолда лицензияның нөмірі мен берілген күні, лицензияның қолданылу мерзімінің соңғы күні көрсетіледі.

      4-жолда есепті кезеңнің басындағы лицензия бойынша блоктардың саны көрсетіледі.

      5-жолда есепті кезеңнің соңындағы лицензия бойынша блоктардың саны көрсетіледі.

      6-жолда егер жер қойнауын пайдаланушы есепті кезең шеңберінде блоктардың бір бөлігінен бас тартқан жағдайда блоктардан бас тартудың толық күні көрсетіледі.

      Егер есепті кезеңде блоктар саны өзгермесе, жол толтырылмайды.

      7-жолда жер қойнауын пайдаланушы лицензияның қолданылуы басталғаннан бастап есепті кезеңнің басында бас тартқан блоктардың саны, оның ішінде лицензия бойынша блоктардың бастапқы санынан % - бен көрсетіледі. Егер лицензия қолданысының басынан бастап блоктар саны өзгермесе, жол толтырылмайды.

      8-жолда "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің талаптарына және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 24 мамырдағы № 373 бұйрығымен бекітілген бір блок үшін қамтамасыз ету мөлшерін айқындау әдістемесіне сәйкес есептелген есепті кезеңде барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің талап етілетін сомасы көрсетіледі.

      9-жолда барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің ұсынылған тәсілі (тәсілдері) (сақтандыру шарты, банктік салым кепілі шарты, кепілдік), оның деректемелері және өтелетін сомасы (сомасы) көрсетіледі.

      10-жолда пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну күні және қамтамасыз ету (қамтамасыз ету) сомасы көрсетіледі.

      11-жолда жер қойнауын пайдаланушының есепті кезеңде тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру мақсатында тау-кен-аршу жұмыстарын жүргізуді бастаған күні, оны жүргізген жағдайда көрсетіледі. Егер тау-кен-аршу жұмыстары барлау учаскесінде жүргізілмесе, жол толтырылмайды.

      12-жолда тау-кен-аршу жұмыстары жүргізілген жағдайда қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органның тау-кен массасын алуға немесе топырақты 1000 текше метрден астам жылжытуға рұқсатының берілген күні көрсетіледі. Егер тау-кен-аршу жұмыстары барлау учаскесінде жүргізілмесе, жол толтырылмайды.

      13-жолда тау-кен массасының 1000 текше метрден астамын алып қойған немесе топырақты ауыстырған жағдайда барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің ұсынылған қосымша тәсілі (тәсілдері) (сақтандыру шарты, банктік салым кепілі шарты, кепілдік), оның деректемелері және өтелетін сомасы (сомасы) көрсетіледі. Егер тау-кен-аршу жұмыстары барлау учаскесінде жүргізілмесе, жол толтырылмайды.

      14-жолда пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсыну күні көрсетіледі. Егер тау-кен-аршу жұмыстары барлау учаскесінде жүргізілмесе, жол толтырылмайды.

      15-жолда қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға барлау жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қосымша қамтамасыз етуді ұсынған кезде жою жоспарының (өзгертілген жою жоспарының) өнеркәсіптік қауіпсіздік кешенді сараптамасының/ сараптамасының және мемлекеттік экологиялық сараптамасының соңғы оң қорытындысын алған күн көрсетіледі. Егер тау-кен-аршу жұмыстары барлау учаскесінде жүргізілмесе, жол толтырылмайды.

      16-жолда барлау жоспарының мемлекеттік экологиялық сараптамасының (егер талап етілсе), Оның ішінде өзгерістерді ескере отырып, соңғы оң қорытындысын алған күн көрсетіледі.

      17-жолда жер қойнауын пайдаланушының барлау жоспарын бекіткен күні және қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға барлау жоспарын (барлау жоспарына өзгерістер) берген күні көрсетіледі.

      18-жолда аудитордың (жеке тұлғаның) тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде) не аудиторлық ұйымның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, Байланыс ақпараты (мекенжайы, телефоны, e-mail), осы есепте көрсетілген шығыстарды растайтын аудиторлық есептің не барлауға арналған шығыстар жеке ашылған жылдық қаржылық есептілікке қатысты аудиторлық есептің атауы мен деректемелері көрсетіледі.

      Нысанның 2-бөлімі бойынша

      5 және 6-бағандар толтырылады

      5-бағанда тек 1-жол толтырылады. Лицензия мерзімінің толық емес күнтізбелік жылы кезінде есепті кезеңнің барлық толық күнтізбелік айлары үшін барабар есептелген ең төменгі жиынтық шығыстар көрсетіледі.

      6-бағанда әрбір жол есепті кезеңде жер қойнауын пайдаланушы жүргізген жұмыстардың тиісті түріне нақты шығыстарды көрсете отырып толтырылады. Егер жер қойнауын пайдаланушы қандай да бір жұмыс түрлерін жүзеге асырмаса, тиісті жолға сызықша қойылады.

      6-бағанда 1-жолда 2-18-жолдар бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      25-жол қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензияда ақшалай баламада қосымша міндеттемелер болған жағдайда толтырылады. Олар болмаған жағдайда 5 және 6-бағандарда сызықша қойылады.

      26-жолда "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 192-бабы 7, 8 және 9-тармақтарының ережелерін ескере отырып, барлау жөніндегі операциялар бойынша шығыстарға жататын, лицензия бойынша оның берілген күнінен бастап алдыңғы есепті кезеңді қоса алғандағы кезең ішінде шеккен, лицензия бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      Осы соманы есептеу үшін жер қойнауын пайдаланушы лицензия берілген күннен бастап өткен есепті кезеңдер үшін қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға ұсынған қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есептерден алынған ақпарат пайдаланылады.

  Жер қойнауын
пайдаланушының пайдалы
қатты қазбаларды барлау
және өндіру, кең таралған
пайдалы қазбаларды өндіру
жөніндегі операцияларды
жүргізу кезінде есептерді ұсыну
қағидаларына
2-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/miid Қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру бойынша лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есеп

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2021 № 647 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пайдалы қатты қазбаларды өндіру бойынша құзыретті органға кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органына ұсынылады;

      Индекс: 2-ПҚҚ, КТПҚ

      Мерзімділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: өткен күнтізбелік жыл үшін

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге лицензиялар бойынша жер қойнауын пайдаланушылар

      Беру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей

1-бөлім Жер қойнауын пайдаланушы (заңды немесе жеке тұлға) туралы және барлауға арналған келісімшарттарға, өндіруге арналған келісімшарттарға немесе қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды бірлесіп барлау мен өндіруге арналған келісімшарттарға қатысты мәліметтерді көрсетіңіз

р/с №

Жер қойнауын пайдаланушы және жер қойнауын пайдалану құқығы туралы жалпы мәліметтер


1

2

3

1.

Жер қойнауын пайдаланушының-заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөміріЖер қойнауын пайдаланушы-жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі


2.

Осы есеп берілетін есепті кезең


3.

Лицензия мерзімі,лицензия берілген күні және нөмірі


4.

Есепті кезеңнің басындағы өндіру учаскесі аумағының алаңы


5.

Есепті кезеңде өндіру учаскесінің бөлігінен бас тарту күні (егер қолданылса)


6.

Жер қойнауын пайдаланушы лицензияның қолданылуы басталғаннан бастап есепті кезеңнің басында одан бас тартқан өндіру учаскесінің алаңы


7.

Есепті кезеңде жою жоспарына сәйкес өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің талап етілетін сомасы


8.

Өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету деректемелері, тәсілі (тәсілдері) және сомасы (сомалары)


9.

Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді (қамтамасыз етуді) ұсыну күні


10.

Өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізудің басталу күні


11.

Жою жоспарының (өзгертілген жою жоспарының) кешенді сараптамасының/ өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының және мемлекеттік экологиялық сараптамасының соңғы оң қорытындысын алған күн


12.

Тау-кен жұмыстары жоспарында сипатталған өндіру жөніндегі операцияларға экологиялық рұқсат берілген күн


13.

Жер қойнауын пайдаланушының тау-кен жұмыстары жоспарын бекіткен күні және пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға тау-кен жұмыстары жоспарын (тау-кен жұмыстары жоспарына өзгерістер) ұсынған күні


14.

Аудитордың тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) / аудиторлық компанияның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, байланыс ақпараты (мекенжайы, телефоны, e-mail), осы есепте көрсетілген шығыстарды растайтын аудиторлық есептің атауы мен деректемелері


2-бөлім Есепті кезеңдегі қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру шығыстары бойынша мәліметтерді көрсетіңіз

р/с №

Мақалалардың атауы

Код тармақтары

Өлшем бірлігі

Ең аз көрсеткіш

Жыл басынан басталған дерек


1

2

3

4

5

1.

Өндіруге арналған жылсайынғы шығыстар, барлығы:

510

мың теңге2.

үңгілеу жұмыстары немесе аршу жұмыстары

120

мың теңге3.

желдетуді қамтамасыз ету

121

мың теңге4.

бұрғылау жару жұмыстары

122

мың теңге5.

бекіту немесе тау кен қазуды қолдау

123

мың теңге6.

тау қысымын басқару

124

мың теңге7.

кендерді немесе жыныстарды тасымалдау

125

мың теңге8.

кендерді үйіндітүзілу және (немесе) қаттау

126

мың теңге9.

кендерді, жыныстарды ұсату

127

мың теңге10.

сілтінсіздердіру (шоғырлы және (немесе) жер асты)

128

мың теңге11.

өндіру учаскелерінде өндірістік инфрақұрылымының қосалқы объектілерін және байыту өндірісі, кендерді салу бойынша барлық жұмыстар

129

мың теңге12.

өндіру бойынша басқа шығыстар

130

мың теңге13.

басқару және әкімшіліктендіру қажеттілігі, бухгалтерлік есепті енгізу, ғылыми зерттеу, персоналдарды оқыту және басқа ұқсас шығыстарға арналған басқа шғыстар

131

мың теңге14.

Қазақстандық мамандарды оқыту, барлығы

520

мың теңге15.

оның ішінде: оқытуға арналған жанама шығыстар, барлығы


мың теңге16.

Оқытуға арналған жалпы шығыстардан:

17.

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, жер қойнауын пайдаланушы қызметкерлерін оқытуды қаржыландыру


мың теңге18.

жер қойнауын пайдаланушы қызметкері болмайтын, Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуды қаржыландыру


мың теңге19.

жергілікті атқарушы органның ұсыну бойынша білім ұйымының материалды техникалық базаларын жақсарту үшін қажетті тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізімін сатып алу


мың теңге20.

ғылыми зерттеу, ғылыми техникалық және (немесе) тәжірибелік конструкторлыққа арналған шығыстар, барлығы

522

мың теңге21.

оның ішінде: Қазақстан Республикасының аумақтарында


мың теңге22.

Жалпы шығыстардан:

23.

"Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорына аударылды

522/1

мың теңге24.

автономдық білім ұйымына аударылды

522/2

мың теңге25.

ғылым саласындағы аккредиттелген уәкілетті органға, ғылым саласындағы қызметті жүзеге асыратын ұйымға аудару

522/3

мың теңге26.

ғылым саласындағы, сондай ақ автономды білім ұйымынан қызметті жүзеге асыратын ұйымнан, сондай-ақ дербес білім беру ұйымынан ҒЗТКЖ сатып алынды

522/4

мың теңге27.

зияткерлік меншік объектілерінде құқықты иемдену

522/5

мың теңге28.

жеке ҒЗТКЖ жүргізілді

522/6

мың теңге29.

жекеменшік ғылыми зерттеу және (немесе) талдамалық зертханаларды күтіп ұстау

522/7

мың теңге30.

қол қою бонусы

531

мың теңге31.

жер учаскелерін пайдалану үшін төлемдер (жалдау төлемдері)

541

мың теңге32.

қосымша міндеттемелер (бар болса)

132

мың теңге
"Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 210-бабы 7,8 және 9-тармақтарының ережелерін ескере отырып, өндіруге лицензия берілген күннен бастап алдыңғы есепті кезеңді қоса алғандағы кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы шеккен өндіру жөніндегі операциялар бойынша шығыстарға жататын лицензия бойынша шығыстардың жалпы сомасы

133

мың теңгеАтауы
_________________________

Мекен жайы _______________________

Телефондар ____________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________________

Жер қойнауын пайдаланушының өкiлеттiк берiлген лауазымдық тұлға _________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға

_______________________________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Мөрге арналған орын
(болған кезде)

      20___жылғы "____" _________күні

      Ескертпе:

      Есепке есепте көрсетілген шығыстарды растайтын "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аудиторлық есеп қоса беріледі. Егер аудиторлық есеп жер қойнауын пайдаланушының қаржылық есептілігіне жасалса, онда сондай-ақ қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған шығыстарды (кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензиялар бойынша есептерді қоспағанда) ашып көрсете отырып, қаржылық есептілік қоса беріледі.

      Есепке ұйымның атауын, орналасқан жерін, байланыс деректерін (телефон, электрондық пошта мекенжайы), жұмсау бағыттарының әрқайсысы бойынша зерттеулердің тақырыбы мен мақсатын көрсете отырып, ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жұмсалған шығыстар туралы ақпараттық анықтама қоса беріледі (есептің 23-29-жолдары).

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру бойынша лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есеп (Индекс: 2-ПҚҚ, мерзімділігі: жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысанды қызметін қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия негізінде жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар толтырады.

      3. Нысанға жер қойнауын пайдаланушының/оператордың басшысы немесе жер қойнауын пайдаланушының өзге уәкілетті тұлғасы оның тегі мен аты-жөнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      Нысанның 1-бөлімі бойынша

      3- баған толтырылады

      1-жолда жер қойнауын пайдаланушының толық атауы, заңды тұлғалар үшін – атауы және бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлғалар үшін – тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      2-жолда осы есеп берілетін есепті кезең көрсетіледі. Толық күнтізбелік жыл болған жағдайда тиісті жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанына дейінгі кезең көрсетіледі. Толық емес күнтізбелік жыл кезінде жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану құқығына ие болған нақты кезең көрсетіледі.

      3-жолда лицензияның нөмірі мен берілген күні, лицензияның қолданылу мерзімінің соңғы күні көрсетіледі.

      4-жолда есепті кезеңнің басындағы өндіру учаскесі аумағының ауданы көрсетіледі.

      5-жолда есепті кезеңнің соңындағы өндіру учаскесі аумағының алаңы көрсетіледі.

      6-жолда егер жер қойнауын пайдаланушы есепті кезең шеңберінде өндіру учаскесінің бір бөлігінен бас тартқан жағдайда өндіру учаскесінің бір бөлігінен бас тартудың толық күні көрсетіледі. Егер есепті кезеңде өндіру учаскесі аумағының ауданы өзгермесе, жол толтырылмайды.

      7-жолда "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің талаптарына және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 24 мамырдағы № 386 бұйрығымен бекітілген қатты пайдалы қазбаларды өндіру бойынша операциялардың салдарын жоюдың болжамды құнын есептеу әдістемесіне сәйкес есептелген есепті кезеңде өндіру бойынша операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің талап етілетін сомасы көрсетіледі.

      8-жолда өндіру бойынша операциялардың салдарын жою бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің ұсынылған тәсілі (тәсілдері) (сақтандыру шарты, банктік салым КЕПІЛІ шарты, кепілдік), оның деректемелері және өтелетін сомасы (сомасы) көрсетіледі.

      9-жолда қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну күні және қамтамасыз ету (қамтамасыз ету) сомасы көрсетіледі.

      10-жолда есепті кезеңде өндіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу басталған күн, оны жүргізген жағдайда көрсетіледі. Егер өндіру есепті кезеңде өндіру учаскесінің аумағында жүргізілмесе, жол толтырылмайды.

      11-жолда жою жоспарының (өзгертілген жою жоспарының) кешенді сараптамасының/өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының және мемлекеттік экологиялық сараптамасының соңғы оң қорытындысының берілген күні көрсетіледі.

      12-жолда тау-кен жұмыстары жоспарында сипатталған өндіру жөніндегі операцияларға экологиялық рұқсат берілген күн көрсетіледі.

      13-жолда жер қойнауын пайдаланушының бекіткен күні және қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға тау-кен жұмыстары жоспарын (тау-кен жұмыстары жоспарына өзгерістер) ұсынған күні көрсетіледі.

      14-жолда аудитордың (жеке тұлғаның) тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) не аудиторлық ұйымның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, Байланыс ақпараты (мекенжайы, телефоны, e-mail), осы есепте көрсетілген шығыстарды растайтын аудиторлық есептің не өндіруге арналған шығыстар жеке ашылған жылдық қаржылық есептілікке қатысты аудиторлық есептің атауы мен деректемелері көрсетіледі.

      Нысанның 2-бөлімі бойынша

      5 және 6-бағандар толтырылады

      5-бағанда тек 1-жол толтырылады. Лицензия мерзімінің толық емес күнтізбелік жылы кезінде есепті кезеңнің барлық толық күнтізбелік айлары үшін барабар есептелген ең төменгі жиынтық шығыстар көрсетіледі.

      6-бағанда әрбір жол есепті кезеңде жер қойнауын пайдаланушы жүргізген жұмыстардың тиісті түріне нақты шығыстарды көрсете отырып толтырылады. Егер жер қойнауын пайдаланушы қандай да бір жұмыс түрлерін жүзеге асырмаса, тиісті жолға сызықша қойылады.

      6-бағанда 1-жолда 2-11-жолдар бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      20-29-жолдарды жер қойнауын пайдаланушылар кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензиялар бойынша толтырмайды.

      32-жол қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензияда ақшалай баламада қосымша міндеттемелер болған жағдайда толтырылады. Олар болмаған жағдайда 5 және 6-бағандарда сызықша қойылады.

      33-жолда "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 210-бабы 7, 8 және 9-тармақтарының ережелерін ескере отырып, өндіру бойынша операциялар бойынша шығыстарға жататын, оның берілген күнінен бастап алдыңғы есепті кезеңді қоса алғандағы кезеңде лицензия бойынша шеккен, лицензия бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      Осы соманы есептеу үшін жер қойнауын пайдаланушы лицензия берілген күннен бастап өткен есепті кезеңдер үшін қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға және Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарына ұсынған пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі лицензиялық міндеттемелердің орындалуы туралы есептерден алынған ақпарат пайдаланылады.

  Жер қойнауын
пайдаланушының пайдалы
қатты қазбаларды барлау
және өндіру, кең таралған
пайдалы қазбаларды өндіру
жөніндегі операцияларды
жүргізу кезінде есептерді ұсыну
қағидаларына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/miid Пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру бойынша сатып алынған тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер және олардағы елішілік құндылық үлесі туралы есеп

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 21.12.2022 № 731 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Индекс: 1.1.-ПҚҚ*

      Мерзімділігі: жыл сайын пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде, тоқсан сайын пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде

      Ақпарат ұсынатын адамдар: жер қойнауын пайдаланушылар

      Қайда ұсынылады: пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға

      Тапсыру мерзімі: пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей, пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей

      1-кесте

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірі

Сатып алу үшін код

Сатып алу коды

Сатып алу тәсілі

Сатып алу қорытындысын қортындылау күні (күні, айы, жылы)

Келісімшарттың №

Келісімшартты жасасу күні (күні, айы, жылы)

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы

Келісімшарт қызметінің аяқтау күні (күні, айы, жылы)

Келісімшарт мәртебесі

ҚҚС** қоспағанда келісімшарттың жалпы сомасы, теңге

ҚҚС қоспағанда СЖЖ*** жоспарланған сомасы теңге

ТЖҚ ****жеткізушінің ұйымдық-құқықтық нысаны

ТЖҚ жеткізушінің елі

8

9

10

11

12

13      кестенің жалғасы

ТЖҚ жеткізушілердің атауы

Жеткізушінің БСН***** (ЖСН******)

Жеткізушінің электрондық мекенжайы

Жеткізушінің байланыс телефоны

Жеткізушілер қызметкерлердің саны

Жеткізуші қызметкерлерінің жалпы саны, адам

Қазақстан Республикасының азаматтардың жеткізуші қызметкерлердің саны, адам

14

15

16

17

18

19      2-кесте

Келісімшарттың №

Сатып алу коды

ТЖҚ БНА ******* бойынша ТЖҚ коды

Сатып алынған ТЖҚ атауы және қысқа сипаттамасы (қосымша)

Өлшем бірлігі

Сатып алу көлемінде табиғи білдіру

ҚҚС қоспағанда сатып алу көлемінің бағасын белгілеу, теңге

"СТ-КZ"
сертификаты берілген тауар өндірушінің БСН\ЖСН

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

"СТ-КZ" сертификат №

"СТ-КZ" сертификаттың сериясы

"СТ-КZ" сертификатты берген органның коды

"СТ-КZ" сертификатты берген күні (күні, айы, жылы)

"СТ-КZ" сертификатта көрсетілген тауарда % елішілік құндылық

Жұмыстарда (көрсетілетін қызметтер), % елішілік құндылық

Тауар шығаратын елі

9

10

11

12

13

14

15
      Атауы _________________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) _____________ қолы, телефоны

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам

      ____________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) _____________ қолы

      Ескертпе:

      аббревиатуралардың толық жазылуы:

      * ҚПК - қатты пайдалы қазбалар;

      ** ҚҚС - қосылған құн салығы;

      *** СЖЖ - сатып алудың жылдық жоспары;

      **** ТЖҚ - тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер;

      ***** БСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі;

      ****** ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ******* ТЖҚ БНА – тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру бойынша сатып алынған тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер және олардағы елішілік құндылық үлесі туралы есеп (индексі 1.1.-ҚПК, жылдық кезеңділігі, тоқсан сайынғы)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы "Пайдалы қатты қазбаларды барлау немесе өндіру бойынша сатып алынған тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер және олардағы елішілік құндылық үлесі туралы есеп" әкімшілік деректер нысаны (бұдан әрі - Нысан) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 195-бабы 3-тармағының бірінші және төртінші бөлімдеріне, 215-бабының 3-тармағының бірінші және төртінші бөлімдеріне, "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      2. Нысанды жүргізудің негізгі міндеті елішілік құндылық мониторингі болып табылады.

      3. Толтырылған Нысанды жер қойнауын пайдаланушылар Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне ұсынады;

      пайдалы қатты қазбаларды барлауға лицензиялар (келісімшарттар) бойынша жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей;

      пайдалы қатты қазбаларды өндіруге арналған лицензиялар (келісімшарттар) бойынша тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесінен кешіктірмей.

      4. Нысанға бірінші басшы, ал ол болмаған жағдайда - оның міндетін атқарушы адам қол қояды.

      5. Нысан әр тауар, жұмыс немесе көрсетілетін қызмет бойынша жеке-жеке толтырылатын екі кестеден тұрады.

2-тарау. 1-кестені толтыру бойынша түсіндірмелер

      6. Нысан мынадай тәртіппен толтырылады:

      1-бағанда уәкілетті орган берген жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге арналған келісімшарттың (лицензияның) тіркеу нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда сатып алу мәнінің коды көрсетіледі: 0 – тауарлар, 1-жұмыс, 2-қызмет;

      3-бағанда жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімімен берілген сатып алу коды көрсетіледі;

      4-бағанда сатып алу тәсілі көрсетіледі:

      1) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алатын жер қойнауын пайдаланушылар: 101 – ашық конкурс, 103 – бір көзден, 104 – тауар биржаларында, 105 – төмендетуге ашық конкурс (электрондық сауда-саттық), 112 – жоқ тәсілдерін қолдану;

      2) дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қорына (бұдан әрі – Қор) тікелей немесе жанама түрде тиесілі жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғалар: 201 – ашық тендер, 209 – жабық тендер, 210 – екі кезеңді ашық тендер, 211 – екі кезеңді ашық тендер жабық тендер, 202 – баға ұсыныстарын сұрату, 203 – бір көзден, 208 – электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығында, 204-тауар биржалары арқылы, 212 – "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 19-бабының 2-тармағына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі бекітетін тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларының нормаларын қолданбай;

      5-бағанда сатып алу қорытындыларын шығару күні (күні, айы, жылы) көрсетіледі;

      6-бағанда сатып алынған тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер туралы шарттың нөмірі көрсетіледі;

      7-бағанда шарттың жасалған күні (күні, айы, жылы) көрсетіледі;

      8-бағанда шарттың қолданылу мерзімі (күні, айы, жылы) көрсетіледі;

      9-бағанда шарттың мәртебесі көрсетіледі:

      "0" мәртебесі жасалған шарттар бойынша көрсетіледі;

      "1" мәртебесі төлемге қарамастан, шарт бойынша тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды растайтын соңғы құжаттың негізінде орындалған шарттар бойынша көрсетіледі;

      "2" мәртебесі шартты бұзу туралы келісімнің (хабарламаның) негізінде бұзылған шарттар бойынша көрсетіледі;

      "3.0" мәртебесі жасалған ұзақ мерзімді шарттар бойынша көрсетіледі;

      "3.1" мәртебесі төлеміне байланысты емес, шарт бойынша тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды растайтын соңғы құжаттың негізінде орындалған ұзақ мерзімді шарттар бойынша көрсетіледі;

      "3.2" мәртебесі шартты бұзу туралы келісімнің (хабарламаның) негізінде бұзылған ұзақ мерзімді шарттар бойынша көрсетіледі.

      10-бағанда сатып алуды растайтын теңгемен ҚҚС-ты есепке алмағанда шарттың жалпы сомасы көрсетіледі. Егер шартта шарттың жалпы сомасы айтылмаса, осы шарт бойынша осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жоспарланған сома көрсетіледі. Егер шарт ұзақ мерзімді болса, онда шарттың бүкіл қолданылу кезеңіне шарттың жалпы сомасы көрсетіледі. Егер шартта шарттың жалпы сомасы айтылмаса, бірақ шарттың орындалуына қарай шот-фактуралар немесе орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің актілері ұсынылса, онда әрбір есепті кезең үшін өсу арқылы осы құжаттардың сомасы көрсетіледі;

      11-бағанда теңгемен ҚҚС-ты есепке алмағанда, жылдық сатып алу бағдарламасында жоспарланған сома көрсетіледі;

      12-бағанда шаруашылық жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысандарының жіктеуішіне сәйкес тауарды, жұмысты немесе қызметті берушінің ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі. Егер өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда баған толтырылмайды;

      13-бағанда елдердің Мемлекетаралық сыныптауышына сәйкес тауарды, жұмысты және көрсетілетін қызметті берушінің елі көрсетіледі. Егер өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылған жағдайда, Қазақстан Республикасының коды көрсетіледі;

      14-бағанда өнім берушінің атауы көрсетіледі. Егер тауарды, жұмысты немесе көрсетілетін қызметті беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылған жағдайда, атауы заңды тұлғаны тіркеу туралы анықтамаға сәйкес (заңды тұлғалар үшін) және дара кәсіпкерді тіркеу туралы куәлікке сәйкес (жеке тұлғалар үшін) көрсетіледі;

      15-бағанда тауарды, жұмысты немесе қызметті берушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Егер тауарды, жұмысты немесе қызметті жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жағдайда баған толтырылмайды;

      16-бағанда өнім берушінің электрондық мекенжайы көрсетіледі;

      17-бағанда жеткізушінің байланыс телефоны көрсетіледі;

      18-бағанда өнім беруші қызметкерлерінің жалпы саны көрсетіледі;

      19-бағанда жеткізушінің Қазақстан Республикасының азаматтары қызметкерлерінің саны көрсетіледі.

3-тарау. 2-кестені толтыру бойынша түсіндірмелер

      7. Нысан мынадай тәртіппен толтырылады:

      1-бағанда шарттың нөмірі көрсетіледі;

      2-бағанда жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімімен берілген сатып алу коды көрсетіледі. Егер сатып алу жүйені пайдаланбай жүргізілсе, баған толтырылмайды;

      3-бағанда тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығына сәйкес коды көрсетіледі;

      4-бағанда сатып алынған тауардың, жұмыстың немесе қызметтің атауы және қысқаша (қосымша) сипаттамасы (техникалық шарттар, қасиеттері мен сипаттамалары) көрсетіледі;

      5-бағанда өлшем бірліктері мен шоттардың Мемлекетаралық жіктеуішіне сәйкес тауардың өлшем бірлігі көрсетіледі. Баған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша толтырылмайды;

      6-бағанда тауардың көрсетілген өлшем бірлігіне сәйкес заттай көріністегі сатып алу көлемі көрсетіледі. Баған жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша толтырылмайды;

      7-бағанда қосылған құн салығын есепке алмағанда құндық мәндегі сатып алудың нақты көлемі теңгемен көрсетіледі;

      8-бағанда "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат берілген тауар өндірушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Баған жергілікті шыққан тауарлар үшін толтырылуға жатады;

      9-бағанда "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың нөмірі көрсетіледі. Баған жергілікті шыққан тауарлар үшін толтырылуға жатады;

      10-бағанда "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың сериясы көрсетіледі. Баған жергілікті шыққан тауарлар үшін толтырылуға жатады;

      11-бағанда "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру органының коды көрсетіледі. Баған жергілікті шыққан тауарлар үшін толтырылуға жатады;

      12-бағанда "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың берілген күні көрсетіледі. Баған жергілікті шыққан тауарлар үшін толтырылуға жатады;

      13-бағанда "СТ-KZ" нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатта көрсетілген тауардағы жергілікті қамту пайызбен көрсетіледі. Баған жергілікті шыққан тауарлар үшін толтырылуға жатады;

      14-бағанда қосалқы мердігерліктің барлық деңгейлерін ескере отырып, "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 28-бабының 2-тармағына сәйкес индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган бекітетін Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде елішілік құндылықты есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жұмыстағы (көрсетілетін қызметтегі) елішілік құндылық пайызбен (жүздік үлеске дейін) көрсетіледі.

      15-бағанда Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Мемлекетаралық статистика комитеті елдерінің жіктеуішіне сәйкес тауардың шығарылған елінің цифрлық коды көрсетіледі.

  Жер қойнауын айдаланушының
пайдалы қатты қазбаларды
барлау және өндіру, кең
таралған пайдалы қазбаларды
өндіру жөніндегі операцияларды
жүргізу кезінде есептерді ұсыну
қағидаларына
4-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/miid Пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру бойынша операцияларды жүргізетін жер қойнауын пайдаланушы тікелей немесе жанама бақылайтын тұлғалардың және (немесе) ұйымдардың құрамы туралы есеп

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2021 № 647 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пайдалы қатты қазбалар саласындағы уәкілетті органға ұсынылады:

      Индекс: 1.2-ПҚҚ

      Мерзімділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: өткен күнтізбелік жыл үшін

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: жер қойнауын пайдаланушылар қатты пайдалы қазбаларды барлауға немесе өндіруге арналған лицензиялар бойынша, қатты пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге немесе бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарттар бойынша

      Беру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей

1. Жер қойнауын пайдаланушы туралы мәліметтер

1

2

Жер қойнауын пайдаланушының толық атауы (заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысанын қосқанда)


Жер қойнауын пайдаланушының тіркелген елі


Бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе тіркелген елдегі салықтық тіркеудің ұқсас нөмірі


Тіркеу мекенжайы


Тұрақты орналасқан жерінің мекенжайы


Пайдалы қатты қазбаларды барлауға/өндіруге арналған лицензияның/ пайдалы қатты қазбаларды барлауға/өндіруге/бірлескен барлауға және өндіруге арналған келісімшарттың күні мен нөмірі


Жер қойнауын пайдаланушының акциялары қор биржасында айналыста бола ма?

Ия/жоқ

Қор биржасының атауы


Шығарылған акциялардың жалпы санынан қор биржасында айналыста болатын акциялардың саны және %


Жер қойнауын пайдаланушыны бақылайтын тұлғалар саны, оның ішінде:


а) жеке тұлғалар


б) заңды тұлғалардың


в) мемлекеттер


г) халықаралық ұйымдар


2. Жер қойнауын пайдаланушының бақылаушы тұлғалары туралы мәліметтер (әрбір басқа заңды тұлғада бақылауды жүзеге асыратын барлық заңды тұлғаларды тізбек бойынша аудару)

2.1. Заңды тұлғалар

Ұйымдық-құқықтық нысанын қоса алғанда, заңды тұлғаның толық атауы


Тіркелген елі


Тіркелген елдегі/мекемедегі тіркеу нөмірі


Тіркеу мекенжайы


Тұрақты орналасқан жерінің мекенжайы


Жер қойнауын пайдаланушының акциялары қор биржасында айналыста бола ма?

Ия/жоқ

Қор биржасының атауы


Шығарылған акциялардың жалпы санынан қор биржасында айналыста болатын акциялардың саны және %


2.2. Бақылауды қалай жүзеге асыратыны туралы ақпарат

Тікелей бақылау жүзеге асырылатын заңды тұлғаның атауы


Бақылау әдісі:


а) акцияларды иелену**


акциялар саны


шығарылған акциялардың жалпы санынан акциялардың %


акциялар белгілі бір жағдайларда/жағдайларда дауыс беру құқығын бере ме?

Ия/жоқ

б) жоғары басқару органындағы барлық дауыстардың 25% - дан астамына дауыс беру құқығы


адамға тиесілі дауыстар саны


жоғары басқару органының атауы


в) таза табыстан бөлінетін 25% - дан астамын алу құқығы
алу құқығына ие болатын тұлға таза табыстың үлесі


г) шартқа немесе заңнамаға сәйкес басқа ұйымның шешімдерін айқындау құқығы


құқықтық актінің толық атауы жазылған, соның негізінде құқық туындаған шарт немесе заңнама нормасы туралы мәліметтер


Бақылауды сатып алу күні


(2.1 және 2.2. бөлімдерін бақылауға ие біреуден артық заңды тұлға болған жағдайда қайталаңыз)

2.3. Халықаралық ұйымдар

Ұйым тіркелген елдің/мекеменің заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табыла ма?

Ия/жоқ

Ұйымдастыру нысанын /ұйымдастыру-құқықтық нысанын қоса алғанда, ұйымның толық атауы


Тіркелген/мекеме елі


Тіркелген елдегі/мекемедегі тіркеу нөмірі (бар болса)


Орналасқан жері


Халықаралық ұйымның мүдделерін білдіретін органның атауы және орналасқан жері


2.4. Бақылауды қалай жүзеге асыратыны туралы ақпарат

Тікелей бақылау жүзеге асырылатын заңды тұлғаның атауы


Бақылау әдісі:


а) акцияларды иелену


акциялар саны


шығарылған акциялардың жалпы санынан акциялардың %


акциялар белгілі бір жағдайларда/жағдайларда дауыс беру құқығын бере ме?

Ия/жоқ

б) жоғары басқару органындағы барлық дауыстардың 25% - дан астамына дауыс беру құқығы


адамға тиесілі дауыстар саны


жоғары басқару органының атауы


в) таза табыстан бөлінетін 25% - дан астамын алу құқығы
алу құқығына ие болатын тұлға таза табыстың үлесі


г) шартқа немесе заңнамаға сәйкес басқа ұйымның шешімдерін айқындау құқығы


құқықтық актінің толық атауы жазылған, соның негізінде құқық туындаған шарт немесе заңнама нормасы туралы мәліметтер


Бақылауды сатып алу күні


(2.3 және 2.4. бөлімдерін бақылауға ие біреуден артық халықаралық ұйым болған жағдайда қайталаңыз)

2.5. Мемлекет

Мемлекеттің толық атауы


Акциялармен (қатысу үлестерімен) акционердің (сенімгерлік басқарушының) функцияларын жүзеге асыратын органның атауы және орналасқан жері


2.6. Бақылауды қалай жүзеге асыратыны туралы ақпарат

Тікелей бақылау жүзеге асырылатын заңды тұлғаның атауы


Бақылау әдісі:


а) акцияларды иелену


акциялар саны


шығарылған акциялардың жалпы санынан акциялардың %


акциялар белгілі бір жағдайларда/жағдайларда дауыс беру құқығын бере ме?

Ия/жоқ

б) жоғары басқару органындағы барлық дауыстардың 25% - дан астамына дауыс беру құқығы


адамға тиесілі дауыстар саны


жоғары басқару органының атауы


в) таза табыстан бөлінетін 25% - дан астамын алу құқығы
алу құқығына ие болатын тұлға таза табыстың үлесі


г) шартқа немесе заңнамаға сәйкес басқа ұйымның шешімдерін айқындау құқығы


құқықтық актінің толық атауы жазылған, соның негізінде құқық туындаған шарт немесе заңнама нормасы туралы мәліметтер


(2.5 және 2.6.бөлімдерін бақылауға ие біреуден артық мемлекет болған жағдайда қайталаңыз)

2.7. Жеке тұлғалар

Шетелдік паспортқа сәйкес тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)


Туған күні


Ұлттық сәйкестендіру нөмірі


Азаматтығы / азаматтығы


Тіркеу мекенжайы


Тұрақты тұратын жерінің мекенжайы


Лауазымы (саяси маңызды тұлға болған жағдайда)


Некедегі жағдайы

Ия/жоқ

2.8. Бақылауды қалай жүзеге асыратыны туралы ақпарат

Тікелей бақылау жүзеге асырылатын заңды тұлғаның атауы


Бақылау әдісі:


а) акцияларды иелену


акциялар саны


шығарылған акциялардың жалпы санынан акциялардың %


акциялар белгілі бір жағдайларда/жағдайларда дауыс беру құқығын бере ме?

Ия/жоқ

б) жоғары басқару органындағы барлық дауыстардың 25% - дан астамына дауыс беру құқығы


адамға тиесілі дауыстар саны


жоғары басқару органының атауы


в) таза табыстан бөлінетін 25% - дан астамын алу құқығы
алу құқығына ие болатын тұлға таза табыстың үлесі


г) шартқа немесе заңнамаға сәйкес басқа ұйымның шешімдерін айқындау құқығы


құқықтық актінің толық атауы жазылған, соның негізінде құқық туындаған шарт немесе заңнама нормасы туралы мәліметтер


(2.7 және 2.8. бөлімдерін бақылауды иеленетін біреуден артық жеке тұлға болған жағдайда қайталаңыз)

Есепті орындаушы


Тегі, аты және әкесінің аты (бар болса)


лауазымы


телефон нөмірі


электрондық пошта мекенжайы


Қолы


Ұсынылған мәліметтердің дәлдігін растаймын және келесі растайтын құжаттарды қоса беремін:


 
Атауы
_________________________

Мекенжайы _______________________

Телефондар ____________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________________

Жер қойнауын пайдаланушының өкiлеттiк берiлген лауазымдық тұлға _________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға

_______________________________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Мөрге арналған орын
(болған кезде)

      20___жылғы "____" _________күні

      Ескертпе:

      Акциялар деп меншік құқығын растайтын немесе акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін, пайларды және үлестік қатысудың өзге де құралдарын қоса алғанда, қолданылатын заңнамаға сәйкес акциялар, қатысу үлестері, пайлар және үлестік қатысудың басқа да құралдары түсініледі.

      Саяси маңызды тұлға дегеніміз-билік өкілеттіктеріне ие немесе кез-келген мемлекетте маңызды саяси немесе әкімшілік лауазымға ие жеке тұлға, оның ішінде келесі адамдар:

      а) мемлекет, үкімет басшылары, министрлер, вице-министрлер (Министрдің орынбасарлары), Министрдің кеңесшілері, ведомстволардың, комитеттер мен агенттіктердің басшылары;

      б) Парламент палаталарының немесе өзге де заң шығарушы органның мүшелері мен төрағалары;

      в) саяси партиялардың басқару органдарының мүшелері;

      г) шешімдері дау айтуға жатпайтын жоғары сатыдағы соттардың, Конституциялық соттардың және өзге де жоғары сот органдарының мүшелері;

      д) есеп палаталарының басшылары мен мүшелері, орталық банктер басқармасының басшысы мен мүшелері;

      е) елшілер, сенімді өкілдер және Қарулы Күштердің жоғары шендері;

      ж) мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың атқарушы немесе қадағалау органдарының мүшелері;

      з) халықаралық (үкіметаралық) ұйымның басшылары, орынбасарлары, директорлары мен басқарма мүшелері немесе ұқсас өкілеттіктері бар тұлғалар.

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      Пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру бойынша операцияларды жүргізетін жер қойнауын пайдаланушы тікелей немесе жанама бақылайтын тұлғалардың және (немесе) ұйымдардың құрамы туралы есеп

(Индекс: 1.2-ПҚҚ, мерзімділігі: жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Пайдалы қатты қазбаларды барлау және өндіру бойынша операцияларды жүргізетін жер қойнауын пайдаланушы тікелей немесе жанама бақылайтын тұлғалардың және (немесе) ұйымдардың құрамы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысанды қызметін қатты пайдалы қазбаларды өндіруге немесе барлауға арналған лицензияның негізінде, барлауға арналған келісімшарттың, өндіруге арналған келісімшарттың немесе қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарттың негізінде жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар толтырады.

      3. Нысанға жер қойнауын пайдаланушының/оператордың басшысы немесе жер қойнауын пайдаланушының өзге уәкілетті тұлғасы оның тегі мен аты-жөнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      Нысанның 1-бөлімінде жер қойнауын пайдаланушы-заңды тұлға туралы мәліметтер көрсетіледі.

      1-жолда заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысанын қоса алғанда, жер қойнауын пайдаланушының толық атауы көрсетіледі.

      2-жолда жер қойнауын пайдаланушының тіркелген елі көрсетіледі.

      3-жолда жер қойнауын пайдаланушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе тіркелген елдегі салықтық тіркеудің ұқсас нөмірі көрсетіледі.

      4-жолда жер қойнауын пайдаланушының тіркелген мекенжайы көрсетіледі.

      5-жолда жер қойнауын пайдаланушының тұрақты орналасқан жерінің мекенжайы көрсетіледі.

      6-жолда қатты пайдалы қазбаларды барлауға/өндіруге арналған лицензияның/барлауға/өндіруге/бірлескен барлауға және өндіруге арналған келісімшарттың күні мен нөмірі көрсетіледі.

      7-жолда жауап нұсқаларының бірі көрсетіледі-иә/жоқ жер қойнауын пайдаланушының акциялары қор биржасында айналыста бола ма деген сұраққа.

      8-жолда қор биржасының атауы көрсетіледі, егер жер қойнауын пайдаланушының акциялары қор биржасында айналыста болған жағдайда, егер акциялар қор биржасында айналыста болмаған жағдайда – сызықша қойылады.

      9-жолда жер қойнауын пайдаланушының қор биржасында айналыстағы акцияларының шығарылған акциялардың жалпы санынан саны мен % көрсетіледі, егер акциялар қор биржасында айналыста болмаған жағдайда-сызықша қойылады.

      10-жолда жер қойнауын пайдаланушыны жеке тұлғаларды, заңды тұлғаларды, мемлекеттер мен халықаралық ұйымдарды бақылайтын тұлғалардың саны көрсетіледі.

      2-бөлімде жер қойнауын пайдаланушының бас компаниясынан бастап тізбек бойынша әрбір басқа заңды тұлғаны бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаға (тұлғаларға) дейін жер қойнауын пайдаланушыны тікелей немесе жанама бақылайтын барлық тұлғалар туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2.1-бөлімде заңды тұлға болып табылатын жер қойнауын пайдаланушының бақылаушы тұлғасы туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2.2-бөлімде 2.1-бөлімде көрсетілген тұлға жер қойнауын пайдаланушыға бақылауды қалай жүзеге асыратыны туралы ақпарат көрсетіледі.

      Жер қойнауын пайдаланушыны бақылауға ие біреуден астам заңды тұлға болған жағдайда, барлық осындай заңды тұлғаларға қатысты 2.1 және 2.2-бөлімдерде көрсетілген ақпаратты ұсыну қажет.

      2.3-бөлімде. халықаралық ұйым болып табылатын жер қойнауын пайдаланушының бақылаушы тұлғасы туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2.4-бөлімде 2.3-бөлімде көрсетілген тұлға жер қойнауын пайдаланушыға бақылауды қалай жүзеге асыратыны туралы ақпарат көрсетіледі.

      Жер қойнауын пайдаланушыны бақылауға ие біреуден артық халықаралық ұйым болған жағдайда, осындай барлық халықаралық ұйымдарға қатысты 2.3 және 2.4-бөлімдерде көрсетілген ақпаратты ұсыну қажет.

      2.5-бөлімде мемлекет болып табылатын жер қойнауын пайдаланушының бақылаушы тұлғасы туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2.6-бөлімде 2.5-бөлімде көрсетілген мемлекеттің жер қойнауын пайдаланушыға бақылауды қалай жүзеге асыратыны туралы ақпарат көрсетіледі.

      Жер қойнауын пайдаланушыны бақылауға ие біреуден астам мемлекет болған жағдайда, осындай барлық мемлекеттерге қатысты 2.5 және 2.6-бөлімдерде көрсетілген ақпаратты ұсыну қажет.

      2.7-бөлімде жеке тұлғалар болып табылатын жер қойнауын пайдаланушының бақылаушы тұлғалары туралы мәліметтер көрсетіледі.

      2.8-бөлімде 2.7-бөлімде көрсетілген жеке тұлғаның жер қойнауын пайдаланушыға бақылауды қалай жүзеге асыратыны туралы ақпарат көрсетіледі.

      Жер қойнауын пайдаланушыны бақылауға ие біреуден артық жеке тұлға болған жағдайда, барлық осындай жеке тұлғаларға қатысты 2.7 және 2.8-бөлімдерде көрсетілген ақпаратты ұсыну қажет.

      9-бөлімде есепті дайындаған тұлға туралы ақпарат (тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы) көрсетіледі.

      Есепте қамтылған мәліметтерге/ақпаратқа қатысты растайтын құжаттар есепке қоса беріледі.

  Жер қойнауын
пайдаланушының пайдалы
қатты қазбаларды барлау және
өндіру, кең таралған пайдалы
қазбаларды өндіру жөніндегі
операцияларды жүргізу кезінде
есептерді ұсыну қағидаларына
5-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/miid Лицензиялық\келісімшарттық талаптардың міндеттемелері және жұмыс бағдарламаларын орындау туралы есеп (қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және (немесе) өндіру)

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2021 № 647 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Пайдалы қатты қазбаларды барлау және (немесе) өндіру бойынша құзыретті органға кең аралған пайдалы қазбаларды барлау және (немесе) өндіру бойынша жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органға ұсынылады:

      Индекс: 2.1-ПҚҚ, КТПҚ

      Мерзімділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: өткен күнтізбелік жыл үшін

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: жер қойнауын пайдаланушылар қатты пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге және бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарттар бойынша

      Беру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей

1-бөлім Жер қойнауын пайдаланушы (заңды немесе жеке тұлға) туралы және қатты пайдалы қазбаларды немесе кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге немесе бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшартқа қатысты мәліметтерді көрсетіңіз

р/с №

Жер қойнауын пайдаланушы және жер қойнауын пайдалану құқығы туралы жалпы мәліметтер


1

2

3

1.

Жер қойнауын пайдаланушының-заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөміріЖер қойнауын пайдаланушы-жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі


2.

Осы есеп берілетін есепті кезең


3.

Лицензияның/келісімшарттың нөмірі/берілген/жасалған күні


4.

Қосымша келісімдер-тіркеу нөмірі/күні


5.

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияның түрі


6.

Жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорынның меншік нысаны


7.

Инвестор (лар)/ ел (дер))


8.

Үлестік қатысу (акция % - бен)


9.

Барлау алаңының, кен орнының атауы


10.

Барлау жөніндегі келісімшарттық аумақтың алаңы, оның ішінде % - бен және келісімшарттың қолданылуы басталғаннан бастап келісімшартқа сәйкес оны қайтару мерзімдері


11.

Геологиялық/тау-кендік бөлу алаңы, оның ішінде есепті кезеңнің басына қайтарылған % - бен


12.

Келісімшарттың қолданылу мерзімі, ұзартуларды ескере отырып, бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарт бойынша барлау кезеңінің және (немесе) өндіру кезеңінің аяқталуы


13.

Келісімшарттың қолданылуы басталған есепті кезеңнің соңында жинақталған тарату қорының сомасы


14.

Тарату қорын қалыптастыру жөніндегі шарттың деректемелері және тарату қоры қалыптастырылатын екінші деңгейдегі банктің атауы


15.

Жою жоспарының (өзгертілген жою жоспарының) кешенді сараптамасының/ өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасының және мемлекеттік экологиялық сараптамасының соңғы оң қорытындысын алған күн)


16.

Есепті кезеңде жою жоспарына сәйкес жер қойнауын пайдалану салдарын жоюдың есептік құнының мөлшері (болған жағдайда)


17.

Экологиялық рұқсат берілген не жобалау құжатының (барлау жоспарының, тау-кен жұмысы жоспарының, өзге де жобалау құжатының) мемлекеттік экологиялық сараптамасының соңғы оң қорытындысын алған күн, оның ішінде өзгерістерді ескере отырып


18.

Құзыретті органға жобалау құжатын (барлау жоспары, тау-кен жұмысы жоспары, өзге де жобалау құжаты) ұсыну күні


19.

Келісімшарттың жұмыс бағдарламасына, оның ішінде жұмыстарды жүргізу мерзімдері туралы соңғы өзгерістер енгізілген күн2-бөлім
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа жұмыс бағдарламасына сәйкес міндеттемелерді орындау бойынша мәліметтерді (физикалық және/немесе ақшалай түрде) көрсетіңіз

р/с №

Мақалалардың атауы

Код тармақтары

Өлшем бірлігі

Келісімшарт бойынша талап

Жыл басынан басталған дерек


1

2

3

4

5

1.

Қаржылық міндеттемелер (ҚМ)

500

мың теңге2.

Инвестиция, барлығы

501

мың теңге3.

күрделі шығындар

503

мың теңге4.

геологиялық барлауға арналған шығындар, барлығы

509

мың теңге5.

оның ішінде:іздеу бағыттары

100

мың теңге


қума километр6.

геологиялық түсірілім жұмыстары

101

мың теңге


шаршы километр7.

топографиялық жұмыстар

102

мың теңге


қума километр8.

литогеохимиялық жұмыстар

103

мың теңге


сынама9.

тау кен жұмыстары

104

мың теңге


текше метр10.

бұрғылау жұмыстары

105

мың теңге


метр


саңылау11.

геофизикалық жұмыстар, барлығы

106

мың теңге12.

оның ішінде: электрбарлау

107

мың теңге


қума километр


текше километр13.

гравибарлау

108

мың теңге


текше километр14.

магнитті барлау

109

мың теңге


текше километр15.

сейсмобарлау

110

мың теңге


қума метр16.

бұрғылаудағы геофизикалық зерттеу

111

мың теңге17.

және бұрғылау геофизика


метр18.

геофизикалық деректерді өндеу

112

мың теңге19.

гидрогеологиялық жұмыстар

113

мың теңге


бригада/ауысым20.

инженерлік-геологиялық жұмыстар

114

мың теңге


бригада/ауысым21.

зертханалық және технологиялық зерттеулер

115

мың теңге22.

барлау бойынша басқа жұмыстар

116

мың теңге23.

өндіру/қайта өндеуге арналған шығындар, барлығы

510

мың теңге24.

таулы дайындау жұмыстары

117

қума метр


мың текше метр25.

таулы күрделі жұмыстар

118

қума метр


мың текше метр26.

тілмелеу жұмыстары

119

қума метр


мың текше метр27.

эксплобарлау жұмыстары

120

қума метр


мың текше метр28.

байқау

121

сынамалар29.

Өндіру \ қайта өндеу бойынша өзге жұмыстар

122

мың теңге30.

өндіру көлемі (тауарлы кендер)

511

мың тонна


мың текше метр31.

металлдар бойынша өндіру көлемі

123

килограмм


тонна32.

ілеспе компонент, оның ішінде:


тонна33.

қорғасын


тонна34.

мырыш


тонна35.

мыс


тонна36.

алтын


килограмм37.

күміс


килограмм38.

басқа ілеспе компонент


килограмм39.

өндірілген кендерде металлдардың мәні

124

%40.

ілеспе компонент, оның ішінде:


%41.

қорғасын


%42.

мырыш


%43.

мыс


%44.

алтын


грамм/тонна45.

күміс


грамм/тонна46.

басқа ілеспе компонент


% немесе грамм/тонна47.

өндірілген кендерде металлдардың мәні

124

%48.

құнарсыздандыру

125

%49.

ысырап

126

%50.

аршылым

127

мың текше метр51.

іске асыру көлемі

512

мың теңге


мың тонна


мың текше метр


Килограмм52.

ілеспе компонент, оның ішінде:


мың теңге


тонна53.

қорғасын


мың теңге


тонна54.

мырыш


мың теңге


тонна55.

мыс


мың теңге


тонна56.

алтын


мың теңге


килограмм57.

күміс


мың теңге


килограмм58.

басқа ілеспе компонент


мың теңге


килограмм59.

соның ішінде экспорт

513

мың теңге


мың тонна


мың текше метр


килограмм60.

ілеспе компонент, оның ішінде:


мың теңге


тонна61.

қорғасын


мың теңге


тонна62.

мырыш


мың теңге


тонна63.

мыс


мың теңге


тонна64.

алтын


мың теңге


килограмм65.

күміс


мың теңге


килограмм66.

басқа ілеспе компонент


мың теңге


килограмм

67.

өңірлерді әлеуметтік экономикалық дамыту және оның құрылымын дамыту

515

мың теңге68.

оның ішінде 206114 БСК аударылды


мың теңге69.

сақтандыру, барлығы

517

мың теңге70.

оның ішінде экологиялық сақтандыру

518

мың теңге71.

жою қоры

519

мың теңге72.

қазақстандық мамандарды оқыту

520

мың теңге73.

оның ішінде: оқытуға жанама шығыстар, барлығы


мың теңге74.

оқытуға жұмсалатын жалпы шығыстардан:

75.

Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жер қойнауын пайдаланушының қызметкерлерін оқытуды қаржыландыру


мың теңге76.

жер қойнауын пайдаланушының қызметкерлері болып табылмайтын Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуды қаржыландыру


мың теңге77.

жергілікті атқарушы органдар ұсынған тізбе бойынша білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жақсарту үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу


мың теңге78.

ғылыми -зерттеу, ғылыми -техникалық және (немесе ) тәжірибелік -конструктор жұмыстарына арналған шығындар

522

мың теңге79.

оның ішінде Қазақстан Республикасы аумақтарында


мың теңге80.

жалпы шығыстардан:

81.

"Инновациялық технологиялар паркі" дербес кластерлік қорына аударылды

522/1

мың теңге82.

дербес білім беру ұйымына аударылды

522/2

мың теңге83.

ғылым саласындағы уәкілетті орган аккредиттеген, ғылым саласындағы қызметті жүзеге асыратын ұйымға аударылды

522/3

мың теңге84.

ғылым саласындағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдардан, сондай-ақ дербес білім беру ұйымынан ҒЗТКЖ сатып алынды

522/4

мың теңге85.

зияткерлік меншік объектілеріне құқық алынды

522/5
86.

жеке ҒЗТКЖ жүргізілді

522/6
87.

жеке ғылыми-зерттеу және (немесе) талдау зертханаларын ұстау

522/7
88.

жанама шығыстар, барлығы

526

мың теңге89.

оның ішінде ҚР аумағында


мың теңге90.

Жылдық жиынтық табыс

527

мың теңге91.

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыру шеңберінде бюджетке төленуге жататын салықтар мен басқа да міндетті төлемдер

528

мың теңге92.

оның ішінде: жазылым бонусы

532

мың теңге93.

коммерциялық табу бонусы (міндеттеме болған жағдайда)

533

мың теңге94.

тарихи шығындардың орнын толтыру бойынша төлем

541

мың теңге95.

оның ішінде геологиялық ақпаратты сатып алу үшін

542

мың теңге96.

Келісімшарттық міндеттемелерді орындамағаны/ тиісінше орындамағаны үшін айыппұлдар (тұрақсыздық айыбы)

545

мың теңге97.

келісім-шарттық қызмет бойынша басқа да салықтар мен төлемдер

546

мың теңге
Атауы
_________________________

Мекенжайы _______________________

Телефондар ____________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________________

Жер қойнауын пайдаланушының өкiлеттiк берiлген лауазымдық тұлға _________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға

_______________________________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Мөрге арналған орын
(болған кезде)

      20___жылғы "____" _________күні

      Ескертпе:

      Егер жұмыс бағдарламасының көрсеткіштері немесе лицензиялар/келісімшарттар талаптары шетел валютасында белгіленген жағдайда, есепті жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің теңгесіне АҚШ долларының орташа жылдық айырбас бағамы қолданылады.

      Есепке ұйымның атауын, орналасқан жерін, байланыс деректерін (телефон, электрондық пошта мекенжайы), жұмсау бағыттарының әрқайсысы бойынша зерттеулердің тақырыбы мен мақсатын көрсете отырып, ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға жұмсалған шығыстар туралы ақпараттық анықтама қоса беріледі (есептің 81-87-жолдары).

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Лицензиялық\келісімшарттық талаптардың міндеттемелері және жұмыс бағдарламаларын орындау туралы есеп (қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және (немесе) өндіру) (Индекс: 2.1-ПҚҚ, КТПҚ, мерзімділігі: жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Лицензиялық/келісімшарттық шарттар міндеттемелерінің және жұмыс бағдарламасының (қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және (немесе) өндіру) орындалуы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысанды барлауға арналған келісімшарт, өндіруге арналған келісімшарт немесе қатты немесе кең таралған пайдалы қазбаларды бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарт негізінде қызметін жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар толтырады.

      3. Нысанға жер қойнауын пайдаланушының/оператордың басшысы немесе жер қойнауын пайдаланушының өзге уәкілетті тұлғасы оның тегі мен аты-жөнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      Нысанның 1-бөлімі бойынша

      3-баған толтырылады

      1-жолда жер қойнауын пайдаланушының толық атауы, заңды тұлғалар үшін – атауы және бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлғалар үшін – тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      2-жолда осы есеп берілетін есепті кезең көрсетіледі.

      3-жолда лицензияның (бар болса) және Келісімшарттың нөмірі мен берілген күні көрсетіледі.

      4-жолда келісімшартқа қосымша келісімдердің нөмірі мен тіркелген күні көрсетіледі.

      5-жолда жер қойнауын пайдалану бойынша операцияның түрі көрсетіледі.

      6-жолда жер қойнауын пайдаланушы кәсіпорынның меншік нысаны көрсетіледі: жеке немесе мемлекеттік.

      7-жолда жер қойнауын пайдаланушының инвесторы(-лері)/елі(-лері) көрсетіледі.

      8-жолда инвестордың (- лердің)/елдің (- лердің) үлестік қатысуы (%- бен) көрсетіледі.

      9-жолда барлау алаңының немесе кен орнының атауы көрсетіледі.

      10-жолда барлау бойынша келісімшарттық аумақтың ағымдағы алаңы, бастапқы алаңнан % - бен қайтару мерзімі мен мөлшері бойынша келісімшарттық аумақты ішінара қайтару бойынша келісімшарт талаптары көрсетіледі.

      Өндіруге арналған келісімшарттар бойынша жол толтырылмайды.

      11-жолда геологиялық/тау-кендік бөлу алаңы, оның ішінде есепті кезеңнің басына қайтарылған % - бен көрсетіледі.

      12-жолда келісімшарттың қолданылу мерзімі, ұзартуларды ескере отырып, бірлескен барлау мен өндіруге арналған келісімшарт бойынша барлау кезеңінің және (немесе) өндіру кезеңінің аяқталуы көрсетіледі.

      13-жолда келісімшарттың қолданылуы басталғаннан бастап есепті кезеңнің соңында жинақталған тарату қорының сомасы көрсетіледі.

      14-жолда тарату қорын қалыптастыру үшін ашылған банктік салым шартының деректемелері және тарату қоры қалыптастырылатын Екінші деңгейдегі банктің атауы көрсетіледі.

      15-жолда егер жер қойнауын пайдаланушы жою жоспарын әзірлеген және бекіткен жағдайда, жою жоспарының (өзгертілген жою жоспарының) өнеркәсіптік қауіпсіздік кешенді сараптамасының/сараптамасының және мемлекеттік экологиялық сараптамасының соңғы оң қорытындысын алған күн көрсетіледі.

      16-жолда егер жер қойнауын пайдаланушы жою жоспарын әзірлеген және бекіткен жағдайда, есепті кезеңде жою жоспарына сәйкес жер қойнауын пайдалану салдарын жоюдың есептік құнының мөлшері көрсетіледі.

      17-жолда экологиялық рұқсат берілген не жобалық құжаттың (барлау жоспарының, тау-кен жұмысы жоспарының, өзге де жобалық құжаттың), оның ішінде өзгерістерді ескере отырып, мемлекеттік экологиялық сараптамасының соңғы оң қорытындысы алынған күн көрсетіледі.

      18-жолда құзыретті органға (барлау жоспары, тау-кен жұмысы жоспары, өзге де жобалау құжаты) жобалау құжатын ұсыну күні көрсетіледі.

      19-жолда келісімшарттың жұмыс бағдарламасына, оның ішінде жұмыстарды жүргізу мерзімдері бойынша соңғы өзгерістер енгізілген күн көрсетіледі

      Нысанның 2-бөлімі бойынша

      5 және 6-бағандар толтырылады

      5-бағанда жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа жұмыс бағдарламасына сәйкес міндеттеменің әрбір жолы бойынша (физикалық және/немесе ақшалай мәнде) толтырылады.

      6-бағанда есепті кезең үшін нақты және/немесе ақшалай мәндегі (оның ішінде аванстық төлемдер) жұмыс бағдарламасы міндеттемелерінің нақты орындалуы көрсетіле отырып, әрбір жол толтырылады.

      1-жолда 501, 517, 519, 526 және 528-кодтар бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      2-жолда 503, 509, 510, 515, 520 және 522-кодтар бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      3-жолда өндіруге арналған күрделі шығындар бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      4-жолда 100 – 106 және 113 – 116 кодтары бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.

      23-жолда 117 – 122-кодтар бойынша шығыстардың жалпы сомасы көрсетіледі.

  Жер қойнауын
пайдаланушының пайдалы
қатты қазбаларды барлау және
өндіру, кең таралған пайдалы
қазбаларды өндіру жөніндегі
операцияларды жүргізу кезінде
есептерді ұсыну қағидаларына
6-қосымша
  Әкімшілік мәліметтерді жинау
үшін арналған нысан

Лицензиялық\келісімшарттық талаптардың міндеттемелері және жұмыс бағдарламаларын орындау туралы есеп (жер асты сулары, емдік балшықтарды барлау және (немесе) өндіру)

      20___ жылғы___________

      Индекс: 3-ЖС*, ЕБ**

      Мерзімділігі: жыл сайын

      Ұсынатын адамдар тобы: жер қойнауын пайдаланушылар

      Қайда беріледі: жер асты сулары, емдік балшықтарды барлау және (немесе) өндіру

      бойынша құзыретті органға

      Беру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей

      Кіммен ұсынылады_____________________________________________

      ______________________________________________________________

      Мекенжай, телефон, электрондық поштаның атауы

      Сәйкестендіру нөмірі (БСН***, ЖСН****)___________________________

Есеп объектінің коды

Лицензия\келісімшарт\жасасу\берілген күні\нөмірі

Қосымша келісім\СРП – тіркеудің күні\нөмірі

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция түрлері

Жекеменшік кәсіпорын жер қойнауын пайдаланушылардың нысаны

Инвесторлар елі (дері)

Қатысу үлесі (% акциялар)

Келісімшарттық аумақтар\ орналасқан жері\ тау және геологиялық бөлу алаңы

Лицензия\келісімшарттың қызмет мерзімі

Қазақстан Республикасы бойынша есеп кезеңінің1 $ = __________ теңге орташа курсы


Мақалалардың атауы

Код тармақтары

Бірлік өлшемі

Келісімшарт бойынша талаптар

Жыл басынан басталған дерек

1

2

3

4

5

Қаржылық міндеттемелер (ҚМ)

500

мың теңгеИнвестиция, барлығы

501

мың теңгеоның ішінде тікелей шетелдік инвестиция

502

мың теңгеКүрделі шығындар, барлығы

503

мың теңгеОның ішінде: ғимараттар, құрылыстар

504

мың теңгеОрналастыру, реконструкциялау

505

мың теңгемашиналар, жабдықтар

506

мың теңгеКөлік құралы

507

мың теңгеТазарту құрылысы\ қоршаған ортаны қорғауға арналған шығындар, барлығы

508

мың теңгеГеологиялық барлауға арналған шығыстар, барлығы

509

мың теңгеОның ішінде: бұрғылау жұмыстары

300

мың теңге

қума метр

саңылауТау жұмыстары

301

мың теңге

қума метрТәжірибелік сүзгі жұмыстары

302

мың теңгеРежимді бақылау

303

мың теңгеБақылау ұңғымалардың жалпы саны

304

СаңылауОлардың ішінде бақылайтын

305

саңылауӨлшемдер саны

306

сынамаЗертханалық зерттеулер

307

мың теңгеБасқа жұмыстар мен шығындар

308

мың теңгеӨндіруге\ суды дайындауға арналған шығындар

510

мың теңгеОның ішінде бұрғылауды пайдалану

309

мың теңгеБасқа жұмыстар (реанимация, саңылаудың ағымдағы жөндеулер және тағы сол сияқты)

310

мың теңгеЖер асты сулардың көлемі, барлығы

511

мың текше метрСоның ішінде шаруашылық -ауыз сумен жабдықтау

311

мың текше метрӨнеркәсіпті -техникалық

312

мың текше метрЖерлерді суармалау

313

мың текше метрЕмдік, формацевтикалық

314

мың текше метржылуэнергетикалық

315

мың текше метрӨнеркәсіптік

316

мың текше метрТасымалдау кезінде ысырап

317

мың текше метрПайдаланбай ағызу

318

мың текше метрЕмдік балшықты өндіру көлемі

319

текше метрӨткізу көлемі

512

мың теңге

мың текше метрОның ішінде экспортқа

513

мың теңге

мың текше метртехнологияларды сатып алу

514

мың теңгеӨңірлерді әлеуметтік-экономикалық дамыту және оның құрылымын дамыту

515

мың теңгеЖер қойнауының жағдай мониторингі (ластану)

516

мың теңгеСақтандыру, барлығы

517

мың теңгеОның ішінде экологиялық сақтандыру

518

мың теңгеЖою қоры

519

мың теңгеҚазақстандық мамандарды оқыту

520

мың теңгеОның ішінде құзыретті органмен келісілген, мамандықтардың тізімі бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарын оқыту

521

мың теңгеғылыми -зерттеу, ғылыми -техникалық және (немесе )тәжірибелік -конструктор жұмыстарына арналған шығындар

522

мың теңгеОның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында

523

мың теңгеАумақтарды қайтару

524

%Персоналдардың саны

525

адамЖанама шығыстар, барлығы

526

мың теңгеОның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында

527

мың теңгеСалық пен төлемдер,

528

мың теңгеОның ішінде: бірлескен кіріс салығы

529

мың теңгеҚосылған құнға салық

530

мың теңгебонустар

531

мың теңгеОның ішінде: қол қою

532

мың теңгеКоммерциялық табу

533

мың теңгеПайдалы қазбаларды өндіруге арналған салық

534

мың теңге

мың тоннаӨнім бөлігі туралы бұрын жасасқан келісімде (келісімшарттар) Қазақстан Республикасының үлесі

535

мың теңге

мың тоннаҮстеме пайдаға салық салу

536

мың теңгеӘлеуметті салық

537

мың теңгеКөлік құралына салық салу

538

мың теңгеКедендік төлемдер

539

мың теңгеқоршаған ортаны ластау үшін төлемдер

540

мың теңгеТарихи шығындардың орнын толтыру бойынша төлем

541

мың теңгеоның ішінде геологиялық ақпаратты сатып алу үшін

542

мың теңгеЖерді жалға алу

543

мың теңге

гектарБасқа салықтар мен төлемдер

544

мың теңгеАйыппұл және өсімақы, барлығы

545

мың теңгеОның ішінде: салық сипатындағы төлемдер бойынша

546

мың теңгеСалық емес сипатындағы төлем бойынша

547

мың теңгеКелісімшарттық міндеттемелерді лайықсыз орындау, орындамау

548

мың теңге
Жер қойнауын пайдаланушы-жетекші

_______________________________

Орындаушы _______ телефон _______

20___жылғы "____" _________күні

Қаржылық-экономикалық қызметтің басшысы

______________________

 

      Аббревиатураларды түсіндіру:

      *ЖС - жер асты сулар;

      **ЕБ - емдік балшықтар;

      ***БСН – бизнес сәйкестендіру нөмірі;

      ****ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.

  Жер қойнауын
пайдаланушының пайдалы
қатты қазбаларды барлау және
өндіру, кең таралған пайдалы
қазбаларды өндіру жөніндегі
операцияларды жүргізу кезінде
есептерді ұсыну қағидаларына
7-қосымша
  Әкімшілік мәліметтерді жинау
үшін арналған нысан

Лицензиялық\келісімшарттық талаптардың міндеттемелері және жұмыс бағдарламаларын орындау туралы есеп (барлау және (немесе) өндіруге байланысты емес құрылыс және (немесе) жер асты құрылысын пайдалану)

      20___ жылғы___________

      Индекс: 4-ҚП*

      Мерзімділігі: жыл сайын

      Ұсынатын адамдар тобы: жер қойнауын пайдаланушылар

      Қайда беріледі: барлау және (немесе) өндіруге байланысты емес құрылыс және (немесе)

      жер асты құрылысын пайдалану бойынша жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті

      органға

      Беру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей

      Кіммен ұсынылады_____________________________________________

      ______________________________________________________________

      Мекенжай, телефон, электрондық поштаның атауы

      Сәйкестендіру нөмірі (БСН**, ЖСН***)___________________________

Есеп объектінің коды

Лицензия\келісімшарт\жасасу\берілген күні\нөмірі

Қосымша келісім\СРП – тіркеудің күні\нөмірі

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция түрлері

Жекеменшік кәсіпорын жер қойнауын пайдаланушылардың нысаны

Инвесторлар елі (дері)

Қатысу үлесі( % акциялар)

Келісімшарттық аумақтар\ орналасқан жері\ тау және геологиялық бөлу алаңы

Лицензия\келісімшарттың қызмет мерзімі

Қазақстан Республикасы бойынша есеп кезеңінің 1 $ = __________ теңге орташа курсы


Мақалалардың атауы

Код тармақтары

Бірлік өлшемі

Келісімшарт бойынша талаптар

Жыл басынан басталған дерек

1

2

3

4

5

Қаржылық міндеттемелер (ҚМ)

500

мың тенгеИнвестиция, барлығы

501

мың тенгеоның ішінде тікелей шетелдік инвестиция

502

мың тенгеКүрделі шығындар, барлығы

503

мың тенгеОның ішінде: ғимараттар, құрылыстар

504

мың тенгеОрналастыру, қайта құру

505

мың тенгемашиналар, жабдықтар

506

мың тенгеКөлік құралы

507

мың тенгеТазарту құрылысы\ қоршаған ортаны қорғауға арналған шығындар, барлығы

508

мың тенгеГеологиялық барлауға арналған шығыстар, барлығы

400

мың тенгеОның ішінде: бұрғылау жұмыстары

401

мың тенге
402

мың тенге
403

мың тенгеТау жұмыстары

404

мың тенгеЗертханалық жұмыстар

405

мың тенгеЖалпы цехтардың шығыстары

406

мың тенгеБасқа шығыстар

407

мың тенгеПайдаланудың басталуы

408

жылҚұрылыс түрлері

409

атауыТереңдік

410

метрені

411

метрұзындығы

412

метркөлем

413

текше метрСыйымдылық саны

414

данаЖерді ойып алу көлемі

415

мың текше метрҚалдықтарды көму көлемі (пайдаланған су және сол тәрізді)

416

мың тонна

текше метрКөметін қалдықтардың құрамы (пайдаланған су және сол тәрізді)

417

мазмұныполигонның жылдық өнімділігі

418

мың тоннаҮйме бөгетті тұрғызуға арналған топырақтың шығындары

419

текше метрТазарту құрылыстардың саны

420

данаТазартылған пайдаланған сулардың көлемі

421

текше метрҚорымдардың саны (радиоактивті заттар үшін)

422

данаҚауіпсіздік классы

423

класстың нөміріАйдама саңылаудың саны

424

СаңылауБақылайтын саңылаудың саны

425

СаңылауАйдау көлемі

426

миллион текше метрКөлемді шығару

427

миллион текше метрАйдау қысымы

428

миллион текше метртехнологияларды сатып алу

514

мың теңгеӨңірлерді әлеуметті экономикалық дамыту және оның құрылымын дамыту

515

мың теңгеЖер қойнауының жағдай мониторингі (ластану)

516

мың теңгеСақтандыру, барлығы

517

мың теңгеОның ішінде экологиялық сақтандыру

518

мың теңгеЖою қоры

519

мың теңгеҚазақстандық мамандарды оқыту

520

мың теңгеОның ішінде құзыретті органмен келісілген, мамандықтардың тізімі бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарын оқыту

521

мың теңгеғылыми -зерттеу, ғылыми -техникалық және (немесе )тәжірибелік -конструктор жұмыстарына арналған шығындар

522

мың теңгеОның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында

523

мың теңгеАумақтарды қайтару

524

%Персоналдардың саны

525

адамЖанама шығыстар, барлығы

526

мың теңгеОның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында

527

мың теңгеСалық пен төлемдер,

528

мың теңгеОның ішінде: бірлескен кіріс салығы

529

мың теңгеҚосылған құнға салық

530

мың теңгебонустар

531

мың теңгеОның ішінде: қол қою

532

мың теңгеКоммерциялық табу

533

мың теңге

мың теңгеҮстеме пайдаға салық салу

534

мың теңгеӘлеуметті салық

535

мың теңгеКөлік құралына салық салу

536

мың теңгеКедендік төлемдер

537

мың теңгеқоршаған ортаны ластау үшін төлемдер

538

мың теңгеТарихи шығындардың орнын толтыру бойынша төлем

539

мың теңгеоның ішінде геологиялық ақпаратты сатып алу үшін

540

мың теңгеЖерді жалға алу

541

мың теңге

гектарБасқа салықтар мен төлемдер

542

мың теңгеАйыппұл және өсімақы, барлығы

543

мың теңгеОның ішінде: салық сипатындағы төлем бойынша

544

мың теңгеСалық емес сипатындағы төлем бойынша

545

мың теңгеКелісімшарттық міндеттемелерді лайықсыз орындау, орындамау

546

мың теңге
Жер қойнауын пайдаланушы-жетекші

_______________________________

Орындаушы _______ телефон _______

20___жылғы "____" _________күні

Қаржылық-экономикалық қызметтің басшысы

______________________

 

      Аббревиатураларды түсіндіру:

      *ҚП - құрылыс және (немесе) жер асты құрылысын пайдалану;

      **БСН – бизнес сәйкестендіру нөмірі;

      ***ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.

  Жер қойнауын
пайдаланушының пайдалы
қатты қазбаларды барлау және
өндіру, кең таралған пайдалы
қазбаларды өндіру жөніндегі
операцияларды жүргізу кезінде
есептерді ұсыну қағидаларына
8-қосымша
  Әкімшілік мәліметтерді жинау
үшін арналған нысан

Барлауға арналған үлгілік келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындау туралы есеп (пайдалы қатты қазбалар, жер асты сулар және емдік балшықтар)

      20___ жылғы___________

      Индекс: 3.1.-ЖС*, ЕБ**

      Мерзімділігі: жыл сайын

      Ұсынатын адамдар тобы: жер қойнауын пайдаланушылар

      Қайда беріледі: пайдалы қатты қазбаларды, жер асты сулары және емдік балшықтар

      бойынша құзыретті органға

      Беру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей

      Кіммен ұсынылады_____________________________________________

      ______________________________________________________________

      Мекенжай, телефон, электрондық поштаның атауы

      Сәйкестендіру нөмірі (БСН***, ЖСН****)___________________________

Есеп объектінің коды

Лицензия\келісімшарт\жасасу\берілген күні\нөмірі

Қосымша келісім\ –тіркеудің күні\нөмірі

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операция түрлері

Жекеменшік кәсіпорын жер қойнауын пайдаланушылардың нысаны

Инвесторлар елі (дері)

Қатысу үлесі( % акциялар)

Байланыс аумақтар\ туған жері, блоктың нөмірі

Келісімшарттың қызметінің мерзімі


Мақалалардың атауы

Код тармақтары

Бірлік өлшемі

Келісімшарт бойынша талаптар

Жыл басынан басталған дерек

1

2

3

4

5

Қаржылық міндеттемелер (ҚМ)

1

мың теңгеГеологиялық барлауға арналған шығыстар, барлығы

2

мың теңгеОның ішінде блоктар бойынша
1.
2.
3.

3

мың теңгеӨңірлерді әлеуметтік-экономикалық дамыту және оның құрылымын дамыту

4

мың теңгеАумақтарды қайтару

5

%
Жер қойнауын пайдаланушы-жетекші

_______________________________

Орындаушы _______ телефон _______

20___жылғы "____" _________күні

Қаржылық-экономикалық қызметтің басшысы

______________________

 

      Аббревиатураларды түсіндіру:

      *ЖС - жер асты сулар;

      **ЕБ - емдік балшықтар;

      ***БСН – бизнес сәйкестендіру нөмірі;

      ****ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.

  Жер қойнауын
пайдаланушының
пайдалы қатты қазбаларды
барлау және өндіру, кең
таралған пайдалы қазбаларды
өндіру жөніндегі операцияларды
жүргізу кезінде есептерді ұсыну
қағидаларына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурста орналастырылған: www.gov.kz/memleket/entities/miid Жұмыс бағдарламасының орындалуы туралы есеп

      Ескерту. Қағида 9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 18.06.2021 № 313 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 15.12.2021 № 647 (01.07.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      Құзыретті органға ұсынылады:

      Индекс: 3-ПҚҚ*

      Индекс: 3-ПҚҚ

      Мерзімділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: өткен күнтізбелік жыл үшін

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: жер қойнауын пайдаланушылар қатты пайдалы қазбаларды өндіру лицензиялары бойынша ұстап қалу мәртебесі берілген

      Беру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей

1-бөлім Жер қойнауын пайдаланушы (заңды немесе жеке тұлға) туралы және ұстап қалу мәртебесі берілген қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензияға қатысты мәліметтерді көрсетіңіз

р/с №

Жер қойнауын пайдаланушы және жер қойнауын пайдалану құқығы туралы жалпы мәліметтер


1

2

3

1.

Жер қойнауын пайдаланушының-заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі


Жер қойнауын пайдаланушы-жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі


2.

Лицензияның нөмірі және берілген күні


3.

Өндіру учаскесінің ауданы


4.

Ұстап қалу мәртебесі берілген өндіру учаскесінің алаңы


5.

Ұстап қалу мәртебесін беру күні


6.

Ұстап қалу мәртебесінің аяқталу күні (оның ішінде ұзартуды ескере отырып)


7.

Құзыретті органға жұмыс бағдарламасын ұсыну күні


8.

Құзыретті органның жұмыс бағдарламасын келісу күні


9.

Құзыретті органның жұмыс бағдарламасына өзгерістерді келісу күні


10.

Консервациялау жобасын құзыретті органға ұсыну күні


      2-бөлім

Ұстап қалу мәртебесі жөніндегі жұмыс бағдарламасына сәйкес шығыстар жөніндегі мәліметтерді көрсетіңіз


р/с №

Мақалалардың атауы

Код тармақтары

Өлшем бірлігі

Жұмыс бағдарламасы бойынша көрсеткіш

Жыл басынан басталған дерек


1

2

3

4

5

1.

Шығыстар, барлығы

500
2.

Өндіру учаскесін (учаскенің бір бөлігін) консервациялауға арналған шығыстар)

100

мың теңге3.

жобалау

101

мың теңге4.

консервациялау жұмыстары

102

мың теңге5.

өндіру учаскесін (учаскенің бір бөлігін) өндіру жөніндегі операцияларды ұстап қалу және қайта бастау мәртебесінен шығару жөніндегі іс-шараларға арналған шығыстар

134

мың теңге6.

геологиялық барлау жұмыстары (егер жұмыс бағдарламасында көзделсе)

135

мың теңге7.

алынатын тау-кен массасының көлемі

136

текше метр8.

сынамалау

137

сынамалар9.

жұмыс бағдарламасына сәйкес өзге де жұмыстар

138

мың теңге


текше метр10.

зертханалық зерттеулер

139

мың теңге11.

басқару процестерін жақсартуға бағытталған маркетингтік және басқа да зерттеулер

140

мың теңге12.

жер қойнауын пайдаланушыны өндіру жөніндегі операцияларды қайта бастау үшін логистиканы арзандату, жаңа техникалық, ұйымдастырушылық, қаржы-экономикалық және (немесе) құқықтық шешімдердің болуына

141

мың теңге13.

зерттеу нәтижелері бойынша жер қойнауын пайдаланушы қабылдайтын іс-шаралар

142

мың теңге14.

құзыретті органмен келісілген жұмыстар бағдарламасына сәйкес өзге де шығыстар

143

мың теңге15.

Әлеуметтік-экономикалық сипаттағы қолдау шараларын жүргізуге арналған шығыстар

144

мың теңге16.

қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға шығыстар

145

мың теңге17.

ұстап қалу мәртебесі берілген жер қойнауын пайдаланушы қызметкерлерінің және (немесе) жер қойнауын пайдаланушы мердігерлерінің жер қойнауын өндіру учаскесіндегі (учаскенің бір бөлігіндегі) жұмыстармен айналысатын саны, оның ішінде:


адам18.

басқа жұмысқа ауыстырылды (басқа жұмыс учаскесі)


адам19.

жаңа мамандықтарға (кәсіптерге) оқыту мақсатында қайта даярлау)


адам20.

біліктілік арттырылды


адам
Атауы
_________________________

Мекенжайы _______________________

Телефондар ____________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________________

Жер қойнауын пайдаланушының өкiлеттiк берiлген лауазымдық тұлға _________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Басшы немесе қол қоюға уәкілетті тұлға

_______________________________________________________ қолы _________________

тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Мөрге арналған орын
(болған кезде)

      20___жылғы "____" _________күні

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме "Жұмыс бағдарламасының орындалуы туралы есеп" (Индекс: 3-ПҚҚ, мерзімділігі: жыл сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Жұмыс бағдарламасын орындау туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысанды ұстап қалу мәртебесі берілген жағдайда қатты пайдалы қазбаларды өндіруге арналған лицензия негізінде қызметін жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар толтырады.

      3. Нысанға жер қойнауын пайдаланушының/оператордың басшысы немесе жер қойнауын пайдаланушының өзге уәкілетті тұлғасы оның тегі мен аты-жөнін көрсете отырып қол қояды.

      4. Нысан жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей ұсынылады.

      5. Нысан мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылады.

2- тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      Нысанның 1-бөлімі бойынша

      3- баған толтырылады

      1-жолда жер қойнауын пайдаланушының толық атауы, заңды тұлғалар үшін – атауы және бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлғалар үшін – тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) және жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      2-жолда өндіруге арналған лицензияның нөмірі мен берілген күні көрсетіледі.

      3-жолда өндіру учаскесінің алаңы көрсетіледі.

      4-жолда ұстап қалу мәртебесі берілген өндіру учаскесінің алаңы көрсетіледі.

      5-жолда ұстап қалу мәртебесін беру күні көрсетіледі.

      6-жолда ұстап қалу мәртебесінің аяқталу күні көрсетіледі. Егер ұстап қалу мәртебесінің кезеңі ұзартылған жағдайда, ұстап қалу мәртебесінің ұзартылған кезеңінің аяқталу күні көрсетіледі.

      7-жолда құзыретті органға жұмыс бағдарламасын ұсыну күні көрсетіледі.

      8-жолда құзыретті органның жұмыс бағдарламасын келісу күні көрсетіледі.

      9-жолда құзыретті органның жұмыс бағдарламасына өзгерістерді келісу күні көрсетіледі. Егер жұмыс бағдарламасына өзгерістер енгізілмеген жағдайда сызықша қойылады.

      10-жолда консервациялау жобасын құзыретті органға ұсыну күні көрсетіледі.

      Нысанның 2-бөлімі б ойынша

      5 және 6-бағандар толтырылады

      5-бағанда жұмыс бағдарламасында көзделген көрсеткіштер толтырылады. Егер жұмыс бағдарламасында қандай да бір жұмыс түрлері көзделмесе, тиісті жолға сызықша қойылады.

      6-бағанда әрбір жол есепті кезеңде жер қойнауын пайдаланушы жүргізген жұмыстардың тиісті түріне нақты шығыстарды, сондай-ақ қолданылатын жағдайларда орындалған жұмыстардың нақты көлемін көрсете отырып толтырылады. Егер жер қойнауын пайдаланушы қандай да бір жұмыс түрлерін жүзеге асырмаса, тиісті жолға сызықша қойылады.

      17-жолда ұстап қалу мәртебесі берілген жер қойнауын пайдалану учаскесінде (учаскенің бір бөлігінде) жұмыстармен айналысатын жер қойнауын пайдаланушы және (немесе) жер қойнауын пайдаланушы мердігерлерінің жалпы саны көрсетіледі.

      18-20-жолдарда басқа жұмысқа (басқа жұмыс учаскесіне) ауыстырылған, жаңа мамандықтарға (кәсіптерге) оқыту мақсатында қайта даярланған немесе біліктілігін арттырудан өткен жер қойнауын пайдаланушы қызметкерлерінің және (немесе) жер қойнауын пайдаланушы мердігерлерінің саны көрсетіледі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады