"Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а. 2019 жылғы 20 тамыздағы № 899 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 20 тамызда № 19265 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.09.2019 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін тіркеудің мемлекеттік тізілімінде № 12590 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 31 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында (бұдан әрі – Қағидалар):

      51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "51. Тапсырыс берушi мен ұйымдастырушы бiр тұлғаны білдіретін жағдайларды қоспағанда, конкурсты жүргізу үшін тапсырыс беруші ұйымдастырушыға қазақ және орыс тілдерінде техникалық ерекшелікті және шарттың жобасын ұсынады.

      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық ерекшеліктің орнына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттама қамтылуы тиіс. Бұл ретте мұндай мемлекеттік сатып алулар бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды орындау мерзімдеріне сәйкес келуі тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамамен қатар конкурстық құжаттамада кешенді ведомстволық сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі қамтылуы тиіс.

      Сонымен бірге конкурстық құжаттамада мыналар:

      1) негізгі (орнатылған) жабдықтарды, сондай-ақ орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді (лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді) қосымша жинақтау, жаңғырту және қосымша жарақтау үшін;

      2) тауарды лизингке беру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні айқындау және лизингтің нысанасын мұқият сипаттау қажеттігі туындағанда;

      3) тапсырыс берушіде бар тауарды жөндеу және (немесе) техникалық қызмет көрсету үшін жүзеге үшін мемлекеттік сатып алу жағдайларын қоспағанда, егер мұндай нұсқама сатып алынатын тауардың, жұмыстың, көрсетілетін жекелеген өнім берушіге тиістілігін анықтаған жағдайда тауар белгілеріне, қызмет көрсету белгілеріне, фирмалық атауларына, патенттерге, пайдалы модельдерге, өнеркәсіптік үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және өндірушінің атауына, сондай-ақ өзге сипаттамалардағы нұсқамалардың болуына жол берілмейді.";

      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "79. Конкурстық комиссия сараптау комиссиясының не сарапшының қорытындысын, егер ол конкурстық құжаттамада көзделген талаптар шегінде құрылған жағдайда ғана міндетті түрде ескереді. Сараптамалық қорытындыға сараптау комиссиясының мүшелері не сараптау комиссиясын құрмай-ақ сарапшыны анықтаған жағдайда, сарапшы қол қояды және конкурстық комиссия хатшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталған құжаттың электрондық көшірмесі нысанында веб-порталдағы конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттамасына, мемлекеттік сатып алулардың қорытындысы туралы хаттамаға қоса беріледі.

      Сарапшының қорытындысына міндетті түрде сарапшының біліктілігін растайтын құжаттар (білімі туралы диплом, сертификат, аттестат не өзге құжат) қоса берілуі тиіс.";

      85-1 және 85-2-тармақтар алынып тасталсын;

      150-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі келесі негіздемелер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса:

      конкурстық құжаттама техникалық ерекшеліктің орнына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы қамтыған жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшелікті ұсынбау;

      әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сондай-ақ техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы;

      конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ конкурстық құжаттамаға 10-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлерін орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді бермеу (әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда);

      қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді берген жағдайда, әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстар көлемінің (құрылыс құнының) екіден бірінен астам жиынтығын қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) беру;

      конкурстық құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеу;

      конкурстық өтінімде ұсынылған құжаттар бойынша дәйексіз мәліметтер ұсыну фактісі анықталды;";

      152-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "152-1. Неғұрлым сапалы тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конкурстық баға ұсынысына әсер ететін мынадай өлшемшарттарды:

      1) әлеуетті өнім берушіде:

      өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында соңғы он жылдың ішіндегі жұмыс тәжірибесінің;

      Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына сәйкес, ұсынылатын тауарларға ерікті сәйкестікті растау жүргізілгенін растайтын құжаттың;

      ұлттық немесе халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапа менеджменті сертификатталған жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің) сәйкестігін растайтын құжаттың;

      қоршаған ортаны басқару менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігін растайтын құжаттың;

      ұсынылған тауардың экологиялық таза өнім стандартына сәйкестіктігін растайтын құжаттың бар болуын;

      2) тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстарды қарастырады.";

      162-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "162. Тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары өлшемшарттары және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, оларға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар сараптау комиссиясының не сарапшының (ол болған жағдайда) қорытындысына сәйкес қолданылады. Осы өлшемшарттың конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспауға тиіс.";

      164 және 165-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "164. Егер әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінің техникалық ерекшеліктерінде ұсынылған тауарлардың техникалық сипаттамалары конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшеліктерінде белгіленген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің параметрлерінен асып түскен (жақсартқан) жағдайда, конкурстық комиссия әрбір артық параметр үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік белгілейді. Конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына осы өлшемшарттың жиынтық пайыздық әсері үш пайыздан (3 %) аспауға тиіс.

      165. Егер әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінің техникалық ерекшеліктерінде ұсынылған тауарлардың сапалық сипаттамалары конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің талаптарынан және мақсаттарынан асқан (жақсартқан) жағдайда, конкурстық комиссия осы сипаттама үшін бес (5 %) пайыз белгілейді.";

      175-1 және 176-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "175-1. Әлеуетті өнім берушінің (аккредиттелген сараптамалық ұйымның) "Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі аумақтардың қала құрылысын жоспарлау жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу жөніндегі жұмыстардың құнын айқындау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 21 желтоқсандағы № 780 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12681 болып тіркелген) сәйкес белгіленген бағадан ол төмен болса, демпингтік деп танылады.

      176. Егер әлеуетті өнім берушінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер (техникалық және авторлық қадағалау, жобаны басқару) көрсетуге арналған конкурстық өтінімінің бағасы бекітілген мемлекеттік нормативтерге сәйкес есептелген бағадан он бес пайыздан астамға төмен болған жағдайда, ол демпингтік деп танылады.";

      178-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "178. Әлеуетті өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуге қосымша, демпингтік деп танылмайтын, рұқсат етілетін ең төмен бағадан төмендетілген сомаға тең мөлшердегі соманы енгізу шартымен осы Қағидалардың 177-тармағында көзделген тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша демпингтік баға ұсынуға рұқсат етіледі.";

      224-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "224. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа жарғылық мақсаттарына сәйкес қызметін "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 12 сәуірдегі Заңының 5-бабында көзделген бағыттар бойынша жүзеге асыратын үкіметтік емес ұйымдар қатысады.";

      233 және 234-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "233. Ұйымдастырушы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды өткізу барысында конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілермен ұсынылатын техникалық ерекшелікті бағалау үшін мынадай өлшемшарттарды көздейді:

      1) әлеуетті өнім берушімен ұсынылған жобаның тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіндегі талаптарына сәйкестігі;

      2) әлеуетті өнім берушінің қызмет мақсатының Тапсырыс беруші сатып алатын көрсетілетін қызметтерге сәйкестігі (құрылтай құжаттарына сәйкес);

      3) егжей-тегжейлі Іс-шаралар жоспарының Тапсырыс беруші қойған мақсаттарға қол жеткізуге сәйкестігі (іс-шаралар атауы және үлгісі, өткізілетін орны мен уақыты, жауапты тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса));

      4) әлеуетті өнім берушінің "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында" болуы туралы мәліметтері;

      5) әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы;

      6) жоба белгілі бір аумақта (астана, республикалық маңызы бар қала, облыс, аудан, қала) іске асырылған жағдайда - үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі;

      7) әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың тәжірибесі мен біліктілігі;

      8) жобаны іске асыру тиімді қорытындысын бағалау индикаторларының бар болуы.

      Осы тармақтың 1) - 8) тармақшаларында көзделген өлшемшарттар бойынша баллды есептеу конкурстық құжаттаманың 12-қосымшасына сәйкес есептеледі.

      234. 233-тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген өлшемшарттардың бірі бойынша бір баллдан төмен жинаған әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері жалпы жиналған баллдардың санына қарамастан, конкурсқа қатысуға жіберілмейді.";

      237-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "237. Техникалық ерекшелігінің 11 баллдан төмен қорытынды бағасы бар әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді";

      240-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "240. Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігі және олардың техникалық ерекшеліктерін бағалау тұрғысынан қарау нәтижелері бойынша конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілерге конкурстық ұсыныстарды мынадай шартты азайтуды қолданылады:

      1) егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 13-тен бастап 17 баллды қоса алғанда құрайтын болса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 10%-ға шартты түрде азайтылады;

      2) егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 18-ден бастап 22 баллды қоса алғанда құрайтын болса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 20%-ға шартты азайтылады;

      3) егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 23-тен бастап 27 баллды қоса алғанда құрайтын болса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 30%-ға шартты азайтылады.

      4) егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 28 баллдан жоғары болса, онда әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 40%-ға шартты азайтылады.";

      344-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) егер оның аукционға қатысуға өтінімі мынадай негіздер бойынша аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса:

      техникалық ерекшелікті ұсынбау;

      әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сондай-ақ техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбау;

      аукциондық құжаттаманың және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес аукционға қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеу;

      аукциондық құжаттаманың талаптары бойынша дұрыс емес апқарат беру фактісі анықталса;";

      379-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "379. Шарт жасасу мақсатында тапсырыс беруші веб-портал арқылы әлеуетті өнім берушіге электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарттың жобасын жібереді.

      Шарт жобасына әлеуетті өнім беруші оны веб-портал арқылы алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кейін қол қояды (электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырады).

      Егер әлеуеттi өнім берушi осы тармақтың екiншi бөлiгiнде белгiленген мерзiм өткен күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде келiсiмшарт жобасына қол қоюға болмаса (электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырмаса) тапсырыс берушi әлеуеттi өнiм берушiге жiберiлген келiсiмшарттың жобасын алып тастайды.";

      416-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "416. Заңның 43-бабы 19-тармағына сәйкес шарт мынадай фактілердің бірі анықталған:

      1) Заңның 6-бабында көзделген шектеулер бұзылған;

      2) ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен;

      3) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен шарт жасасудан жалтарған жағдайда, оны кез келген кезеңде бұзу туралы шартты қамтуы тиiс. Бұл ретте тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы өнім берушіге шартты бұзуға ниеттілігі туралы хабарлама жібереді. Егер өнім беруші веб-портал арқылы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбесе, тапсырыс беруші шартты бұзу туралы хабарлама жібереді.";

      442-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "442. Конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) әлеуетті өнім берушілердің сатып алынатын тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет нарығындағы жұмыс тәжірибесі келесі өлшемшарттарға сәйкес:

      1) егер конкурс (лот) немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға бөлінген сома тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жиырма бес мың еселенген мөлшерінен асатын болса, бір жылға;

      2) егер конкурс (лот) немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға бөлінген сома тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу мың еселенген мөлшерінен асатын болса, екі жылға;

      3) егер конкурс (лот) немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға бөлінген сома тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз мың еселенген мөлшерінен асатын болса, үш жылға;

      4) егер конкурс (лот) немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға бөлінген сома тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз елу мың еселенген мөлшерінен асатын болса, төрт жылға;

      5) егер конкурс (лот) немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға бөлінген сома тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі жүз мың еселенген мөлшерінен асатын болса, бес жылға белгіленуі мүмкін.";

      Қағидаларға 4-қосымшаның:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы конкурстық құжаттама (бұдан әрі – КҚ) мыналарды:

      1) осы КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес лоттардың тізбесін;

      2) осы КҚ-ға 1-1, 1-2, 1-3 және 1-4-қосымшаларға сәйкес біліктілік талаптары;

      3) осы КҚ-ға 2, 2-1, 2-2 және 2-3-қосымшаларға сәйкес, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті әзірлейді. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.

      Бұл ретте сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігінде өнім берушілерге қойылатын, берілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы талап қамтылуға тиіс;

      4) осы КҚ-ға 4-қосымшаға сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға келісім;

      5) осы КҚ-ға 5, 5-1, 6 және 7-қосымшаларға сәйкес тауарларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;

      6) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) 152-1 тармағына неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін өлшемшарттардың тізбесін қамтиды;

      7) тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша осы конкурс үшін бөлінген сома ______ теңгені құрайды.

      Осы конкурс үшін бөлінген сома лоттар бөлінісінде мынаны құрайды:

лот №

Тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы)

Лот бойынша бөлінген сома (теңге)

{лот №}

{тауардың____жұмыстың__көрсетілетін қызметтіңатауы}

{лот бойынша____бөлінген___сома}

  ";

      16-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті қамтиды. Бұл ретте ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, оның ішінде тауарлық белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін, тауардың шығу жері мен өндірушінің атауын, және басқа да сипаттамаларын көрсете отырып, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін осы КҚ-ға 2-1, 2-2, 2-3-қосымшаларға, тауарлар үшін осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес үлгі бойынша көрсетіледі. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

      Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден немесе олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) алынған хаттардың (сертификаттарының, куәліктерінің), техникалық паспорттардың, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген өнімдердің сәйкестік сертификаттарының көшірмелерінің болуы туралы талаптарды көрсетуге жол беріледі.

      Егер техникалық паспорттар, тауарлардың сәйкестік сертификаттары және тапсырыс беруші талап ететін өзге де құжаттар тауарды сатып алу кезінде не Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, оларды белгіленген тәртіппен тіркеу кезінде берілсе, ондай жағдайда әлеуетті өнім беруші тауарды жеткізген кезде осындай құжаттарды ұсыну туралы кепілдік хатын;";

      52-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "52. Өлшемшарт - тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар сараптау комиссиясының не сарапшының қорытындысына сәйкес қолданылады (бар болса). Конкурсқа қатысуға өтінімнің шартты бағасына осы өлшемшарттың жиынтық пайыздық әсері он пайыздан аспауға тиіс.

      Егер конкурсқа қатысуға арналған өтінімде әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшеліктегі тауарлардың функционалдық сипаттамасы КҚ техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың мүмкіндіктері шегінен асқан жағдайда сараптау комиссиясы не сарапшы әрбір мүмкіндік үшін нөл бүтін оннан бес пайыз (0,5%) белгілейді. Бұл ретте жалпы жиынтық мәні үш пайыздан (3%) аспауға тиіс.

      Егер конкурсқа қатысуға арналған өтінімде әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікте тауарлардың техникалық сипаттамасы КҚ техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың параметрінен асқан жағдайда сараптау комиссиясы не сарапшы әрбір мүмкіндік үшін нөл бүтін оннан бес пайыз (0,5%) белгілейді. Бұл ретте жалпы жиынтық мәні үш пайыздан (3%) аспауға тиіс.

      Егер конкурсқа қатысуға арналған өтінімде әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікте тауарлардың сапалық сипаттамасы КҚ техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың талаптары мен мақсатынан асқан жағдайда конкурстық комиссия осы сипаттама үшін бес пайыз (5%) белгілейді.

      Егер конкурсқа қатысуға арналған өтінімде әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікте тауарлардың пайдалану сипаттамасы (пайдалану мерзімі, тасымалдау, сақтау талаптары, пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге, жөндеуге арналған шығыстары) КҚ техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптардан асқан жағдайда конкурстық комиссиясы әрбір артқан талап үшін нөл бүтін оннан бес пайыз (0,5%) белгілейді. Бұл ретте жалпы жиынтық мәні үш пайыздан (3%) аспауға тиіс.";

      77-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "77. Әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптары сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы бөлігінде Қағидаларда көзделген жағдайларда белгіленеді.";

      78-тармақ алынып тасталсын;

      Конкурстық құжаттамаға 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Осы бұйрыққа 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес редакцияда Конкурстық құжаттамаға 1-1, 1-2, 1-3 және 1-4-қосымшалармен толықтырылсын;

      Конкурстық құжаттамаға 2-қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Осы бұйрыққа 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес редакцияда Конкурстық құжаттамаға 2-1, 2-2 және 2-3-қосымшалармен толықтырылсын;

      Конкурстық құжаттамаға 3-қосымша осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Осы бұйрыққа 11, 12, 13 және 14-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда Конкурстық құжаттамаға 5, 5-1, 6 және 7-қосымшалармен толықтырылсын;

      Конкурстық құжаттамаға 10-қосымша осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 9-қосымшада:

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Осы аукциондық құжаттама (бұдан әрі - АҚ) өзіне мыналарды:

      1) осы АҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес аукцион мәнін;

      2) осы АҚ-ға 1-1-қосымшаға сәйкес біліктілік талаптарын;

      3) Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарын, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қамтиды. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, осы АҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

      Бұл ретте техникалық ерекшелікте жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы өнім берушілерге қойылатын талап қамтылуы тиіс;

      4) осы АҚ-ға 4-қосымшаға сәйкес аукционға қатысу туралы келісімді;

      5) осы АҚ-ға 5-қосымшаға сәйкес тауарларды жеткізу үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді қамтиды;

      6) осы аукционға бөлінген сома __ теңгені құрайды.";

      16-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті қамтиды. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, оның ішінде тауарлық белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін, тауардың шыққан жерінің атауы мен өндірушінің атауын және өзге де сипаттамаларын көрсете отырып, осы АҚ-ға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша көрсетіледі. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

      Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден не олардың ресми өкілдерінен (делдалдардан немесе дистрибьюторлардан) алынған хаттардың (сертификаттарының, куәліктерінің), техникалық паспорттардың, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген өнімдердің сәйкестік сертификаттарының көшірмелері болуы туралы талаптарды көрсетуге жол беріледі.

      Егер өнімдердің техникалық паспорттары, сәйкестік сертификаттары және басқа тапсырыс беруші талап ететін құжаттар тауарды сатып алу кезінде не Қазақстан Республикасының аумағына әкелу, оларды белгіленген тәртіппен тіркеу кезінде берілсе, ондай жағдайда әлеуетті өнім беруші тауарларды жеткізген кезде осындай құжаттарды ұсыну туралы кепілдік хатын ұсынуы тиіс;";

      Осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес редакцияда Аукциондық құжаттамаға 1-1-қосымшамен толықтырылсын;

      Аукциондық құжаттамаға 2 және 3-қосымшалар осы бұйрыққа 18 және 19-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Аукциондық құжаттамаға 5-қосымша осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      Қағидаларға 19-қосымшада:

      3.3-тармақтың 3)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) Тауарды қабылдап алу кезінде веб-портал арқылы Тауарды қабылдап алу-беру актісін бекітуге не Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелерін көрсете отырып, Тауарды қабылдаудан бас тартуға.

      Бұл ретте тауарды қабылдап алуды Тапсырыс беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі жүзеге асырады;";

      5.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5.1. Өнім беруші Тауар арналған пунктте Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:

      1) жүкқұжат түпнұсқасы <дана саны көрсетіледі>;

      2) ақпарат Тауардың өзінде және/немесе орамасында көрсетілген не Тауар сапасы дайындаушы кәсіпорынның мөртаңбасымен немесе белгілерді таратып жаза отырып, басқа белгімен Тауардың өзінде және/немесе оның орамасында расталған жағдайларды қоспағанда, Тауардың жиынтығы, оның техникалық сипаттамасы, пайдалану қағидалары, кепілдігі туралы мәліметтерді және Тауардың сапасын және оның Қазақстан Республикасында танылған нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкестігін айқындау үшін қажетті басқа да мәліметтерді қамтитын дайындаушы зауыт (жөнелтуші) берген зауыттың сапа сертификатының және/немесе техникалық паспортының түпнұсқалары немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері;

      3) сәйкестігін міндетті түрде растауға жатпайтын Тауарларды қоспағанда, өнім беруші растаған Тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификаты / сәйкестігі туралы декларация / мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) көшірмесі;

      4) Дайындаушының немесе Өнім берушінің (қажет болған кезде) кепілдік (міндеттеме) сертификаты;

      5) Егер Тауар Қазақстанда шығарылған жағдайда, онда белгіленген үлгіде "СТ-KZ" Тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі беріледі.

      Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда шығарған елдің тиісті органы белгілеген тәртіппен берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе нотариалды расталған көшірмесі беріледі.";

      6.1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) сапалы және сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келетініне;";

      8.6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8.6. Шарт мынадай фактілердің бірі анықталған жағдайда:

      1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулерді бұзу анықталса;

      2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды көрсетсе;

      3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін қызмет көрсетілген жағдайды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шарт жасасудан жалтарса кез келген кезеңде оның бұзылуы туралы талапты қамтуы тиіс.";

      Қағидаларға 20-қосымшада:

      6.2.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6.2. Мердігер/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған жағдайда – белгіленген үлгіде "СТ-KZ" тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уәкілетті ұйым растаған).

      2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - белгіленген тәртіппен шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.";

      9.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9.5. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

      1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулерді бұзу анықталса;

      2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге/Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

      3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.";

      Қағидаларға 20-1-қосымшада:

      5.8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5.8. Жобалаушы/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдау/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған жағдайда – белгіленген үлгіде "СТ-KZ" тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уәкілетті ұйым растаған).

      2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - белгіленген тәртіппен шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.";

      8.5.-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8.5. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

      1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулерді бұзу анықталса;

      2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге/Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

      3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.";

      Қағидаларға 20-2-қосымшада:

      6.2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6.2. Мердігер/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған жағдайда – белгіленген үлгіде "СТ-KZ" тауардың шығарылуы туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі (не уәкілетті ұйым растаған).

      2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - белгіленген тәртіппен шығарған елдің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың тұпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.";

      9.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9.5. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

      1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулерді бұзу анықталса;

      2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге/Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

      3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.";

      Қағидаларға 27-қосымша алынып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк сатып алу заңнамасы департаментi заңнамада белгiленген тәртiппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға жатады.

      Қазақстан Республикасы
      Қаржы министрінің м.а. Б. Шолпанкулов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 1-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
1-қосымша

Лоттар тізбесі (бекітілген жылдық жоспар негізінде қалыптастырылады)

      Конкурстың № ________________________________________

      Конкурстың атауы _____________________________________

Лоттың №

Тапсырыс берушінің атауы

Тауардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) атауы*

Өлшем бірлігі

Саны, көлемі

Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны

Аванстық төлем мөлшері, %

Лот бойынша бөлінген сома, теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      * Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктерде көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 2-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
1-1-қосымша

Тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

      Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі керек:

      1. Қазақстан Республикасының рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тауарларды жеткізуге рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

      Егер тауарды жеткізу тиісті рұқсатты алуды, хабарланы жіберуді талап еткен жағдайда мынадай мәліметтерді толтыру қажет.

Рұқсаттың (хабарламаның) атауы

1


      Егер тауарды жеткізу тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап етпесе, онда бұл ақпарат толтырылмайды.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

      3. Банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы.

      4. Қажетті материалдық және еңбек ресурстарының болуы

      Материалдық ресурстар:

Материалдық ресурстарының атауы

Саны

1      Еңбек ресурстары:

Еңбек ресурстарының атауы (мамандығы/біліктілігі)

Саны

1      5. Сатып алынатын тауардың тақырыбына соңғы он жылда сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуы

Сатып алынатың тауардың атауы (лоттың атауы)

Жыл саны

1      Ескерту.

      1. Талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының әр бірлігі бөлек жолмен көрсетіледі.

      2. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 3-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
1-2-қосымша

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (құрылыс (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау бойынша жұмыстар) саласында жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы ______________________________

      Лоттың №______________________________________

      Лоттың атауы __________________________________

      Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

      1. Қазақстан Республикасының рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес құрылыс (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау бойынша жұмыстар) саласында жұмыстарды орындауға рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

Рұқсаттың (хабарламаның) атауы

1


      2. Қаржылық орнықты болу және республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

      3. Банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы.

      4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген, Қазақстан Республикасының рұқсат беру және хабарландыру туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

      5. Конкурста сатып алынатын ұқсас (сол сияқты) орындалатын жұмыстар тәжірибесінің соңғы он жыл ішінде болуы

Сатып алынатын жұмыстардың атауы (лоттың атауы)

Қажетті жұмыс тәжірибесі (жыл саны)

Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)

Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)

Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар

Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)

1      Ескерту.

      Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 4-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
1-3-қосымша

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары құрылысқа байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы ______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы __________________________________

      Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

      1. Қазақстан Республикасының рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес жұмыстарды орындауға рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

      Егер жұмысты орындау тиісті рұқсатты алуды, хабарланы жіберуді талап еткен жағдайда мынадай мәліметтерді толтыру қажет.

Рұқсаттың (хабарламаның) атауы

1


      Егер жұмысты орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап етпесе, онда бұл мәліметтер толтырылмайды.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

      3. Банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы.

      4. Қажетті материалдық және еңбек ресурстарының болуы

      Материалдық ресурстар:

Материалдық ресурстарының атауы

Саны

1      Еңбек ресурстары:

Еңбек ресурстарының атауы (мамандығы/біліктілігі)

Саны

1      5. Конкурста сатып алынатын ұқсас (сол сияқты) орындалатын жұмыстар тәжірибесінің соңғы он жыл ішінде болуы

Сатып алынатын жұмыстардың атауы (лоттың атауы)

Жыл саны

1      Ескерту.

      1. Талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының әр бірлігі бөлек жолмен көрсетіледі.

      2. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 5-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
1-4-қосымша

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алужы жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

      Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс:

      1. Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтерді көрсетуге рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

      Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды талап етсе, онда мынадай мәліметтерді толтыру қажет.

Рұқсаттың (хабарламаның) атауы

1


      Егер қызметтерді көрсету тиісті рұқсатты алуды, хабарландыру жіберуді талап етпесе, онда осы мәліметтер толтырылмайды.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

      3. Банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы.

      4. Қажетті материалдық және еңбек ресурстарының болуы.

      Материалдық ресурстар:

Материалдық ресурстардың атауы

Саны

1      Еңбек ресурстары:

Еңбек ресурстарының атауы (мамандығы/біліктілігі)

Саны

1      5. Сатып алынатын қызметтердің атауына соңғы он жылда сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуы

Сатып алынатын қызметтердің атауы (лоттың атауы)

Жыл саны

1      Ескерту.

      1. Талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының әр бірлігі бөлек жолмен көрсетіледі.

      2. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 6-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Таурадың атауы*


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*


Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*


Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*


Жеткізу мерзімі*


Тауарларды жеткізу орны*


Аванстық төлем мөлшері*


Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.


Шыққан жылы


Кепілдік мерзімі (айлар)


Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы


Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)


Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)


      * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      Ескерту.

      1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

      2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 7-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
2-1-қосымша

Құрылыс саласындағы сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар) (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Жұмыстың атауы*


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*


Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*


Жұмыстарды орындау мерзімі*


Жұмыстарды орындау орны*


Аванстық төлем мөлшері *


Кепілдік мерзімі (айлар)


Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)


      * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      Ескерту.

      Осы тізбеде әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 8-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
2-2-қосымша

Сатып алынатың құрылысқа байланысты емес жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырылады)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Жұмыстың атауы*


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*


Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*


Жұмыстарды орындау мерзімі*


Жұмыстарды орындау орны*


Аванстық төлем мөлшері *


Кепілдік мерзімі (айлар)


Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:


Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)


      * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      Ескерту.

      1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

      2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 9-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
2-3-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Қызметтің атауы*


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы*


Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*


Қызметтерді көрсету мерзімі*


Қызметтерді көрсету орны*


Аванстық төлем мөлшері*


Кепілдік мерзімі (айлар)


Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:


Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)


      * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      Ескерту.

      1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

      2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 10-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
3-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әрбір лот жеке әлеуетті өнім берушіге беріледі)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін көрсете отырып)


Өндіруші ел


Дайындаушы зауыт


Шығарылған жылы


Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда)


Жеткізу мерзімі


Тауарларды жеткізу орны


Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.


Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық және өзге де сипаттамаларын сипаттау.
Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің дұрыстығын растаймын

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899бұйрығына 11-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
5-қосымша

Біліктілік туралы мәліметтер (құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар) жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

      Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН-і және атауы __________

      1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

Рұқсат (хабарлама) атауы

Қызмет түрі

Ерекше шарттар (санаты)

Құжаттың берілген күні мен нөмірі

Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі

1.


      2. Республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегі жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуеттi өнiм берушiнiң қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттiк органдардың мәліметтері негізінде автоматты түрде анықтайды.

      3. Банкроттық немесе тарату рәсiмi туралы мәліметтер (әлеуеттi өнiм берушi банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсiмiне жатпайтынын растайды).

      4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген, Қазақстан Республикасының рұқсат беру және хабарландыру туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

      5. Растайтын құжаттардың (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындалған жұмыс тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Жұмыстың атауы

Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)

Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)

Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)

Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)

Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)

Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)

Тапсырыс берушінің атауы

Жұмысты аяқтау жылы, айы

Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі

Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі

      _______________________________________Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Ескерту:

      1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

      2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

      Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

      Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

      Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

      3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

      4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

      5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

      Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

      6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

      7. Егер конкурстың нысанасы күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, онда жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау және күрделі жөндеу жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

      Егер конкурс нысанасы автомобиль жолын орташа жөндеу болып табылса, онда автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

      Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

      8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

      9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

      1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

      Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

      Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

      Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

      2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

      Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

      Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

      3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

      4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

      10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

      Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

      11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

      12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

      1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

      2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

      13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

      14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

      15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

      16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 12-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
5-1-қосымша

Біліктілік туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші құрылысқа байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың нөмірі __________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

      Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН және атауы __________

      1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, рұқсаттардың (хабарламалардың) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) бар екені туралы мәліметтер.

Рұқсат (хабарлама) атауы

Қызмет түрі

Ерекше шарттар (санаты)

Құжаттың берілген күні мен нөмірі

Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі

1.


      Егер жұмыстардың орындалуы тиісті рұқсатты алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда осы тармақ толтырылады.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдары мәліметтерінің негізінде веб-портал автоматты түрде анықтайды.

      3. Банкроттық немесе таратылу рәсiмi туралы мәліметтер (әлеуеттi өнiм берушi банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсiмiне жатпайтынын растайды).

      4. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет талап етілетін материалдық ресурстардың бар екені туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстардың атауы

Қолда бар бірліктердің саны

Жай-күйі (жаңа, жақсы, жаман)

Жеке менешік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)

Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1      5. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажет талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер

Мамандық (біліктілік) атауы

Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін)

Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күні көрсетілсін, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін)

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1

      6. Растау құжаттарының (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындаған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Жұмыстың атауы

Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)

Тапсырыс берушінің атауы

Жұмыстарды аяқтау жылы, айы

Растау құжатының атауы, күні және нөмірі

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1      _______________________________________Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Ескерту:

      1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына тиісті рұқсаты (хабарламасы) бар және бар объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жұмыстарын мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келеді деп танылады.

      Бұл ретте осы қосымшаның 3 және 4-тармақтарының талаптары осындай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

      2. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы осы конкурста біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

      3. Орындалған жұмыс актілерінің электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

      4. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстары аяқталған жыл танылады.

      5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

      6. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

      7. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 13-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
6-қосымша

Біліктілік туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы ________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың нөмірі __________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

      Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН және атауы __________

      1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайда рұқсаттардың (хабарламалардың) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) бар екені туралы мәліметтер.

Рұқсат (хабарлама) атауы

Қызмет түрі

Ерекше шарттар (санаты)

Құжаттың берілген күні мен нөмірі

Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі

1.


      Егер қызметтер көрсетуді, тиісті рұқсатты алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда осы тармақ толтырылады.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдары мәліметтерінің негізінде веб-портал автоматты түрде анықтайды.

      3. Банкроттық немесе таратылу рәсiмi туралы мәліметтер (әлеуеттi өнiм берушi банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсiмiне жатпайтынын растайды).

      4. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтерді көрсету үшін қажет талап етілетін материалдық ресурстардың бар екендігі туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстардың атауы

Қолда бар бірліктердің саны

Жай-күйі (жаңа, жақсы, жаман)

Жеке меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)

Растау құжатының атауы, күні және нөмірі

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1      5. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтер көрсету үшін қажет талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

Мамандық (біліктілік) атауы

Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін)

Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күні көрсетілсін, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін)

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1

      6. Растау құжаттарының (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсетілген қызметтер тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Көрсетілетін қызметтің атауы

Қызметтерді көрсетуорны

Тапсырыс берушінің атауы

Қызметті көрсеткен жылы, айы (__ бастап __)

Растау құжатының атауы, күні және нөмірі

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1      _______________________________________Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Ескерту:

      1. Егер осы конкурста қызметтерді көрсету тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді. Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактуралардың электрондық көшірмелері болып табылады.

      Салық кодексінің 397-бабында көзделген көрсетілетін қызметтерге байланысты, сондай-ақ есебі сертификатталған есепке алу жүйелері (аспаптар) арқылы жүргізілетін қызметтерді, оның ішінде коммуналдық қызметтерді (сумен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау) және байланыс қызметтерін көрсетуге байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар шот-фактураның электрондық көшірмесі болып табылады.

      2. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растау құжаттарының электрондық көшірмелерін бермеуге де болады.

      3. Материалдық ресурстарды жалдау құқығын растайтын құжат жалдау құқығының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген қызметтерді көрсету мерзімінен кем болмауы тиіс.

      4. Жұмыс өтілі бойынша талап бар болған жағдайда, қызметкердің жұмыс өтілін растайтын құжат бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзінді көшірменің немесе Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы мәліметтердің электрондық көшірмесі және Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 35-бабы 1), 2), 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көзделген құжаттардың бірі болып табылады.

      Бұл ретте қызметкердің соңғы он жылдағы өтілі ескеріледі.

      5. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмелерін ұсынуға жол берілмейді.

      6. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде көрсетілетін қызметтің аяқталған жылы танылады.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 14-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
7-қосымша

Біліктілік туралы мәліметтер (тауарларды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы _______________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Конкурстың № __________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

      Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН және атауы __________

      1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, рұқсаттардың (хабарламалардың) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) бар екені туралы мәліметтер.

Рұқсат (хабарлама) атауы

Қызмет түрі

Ерекше шарттар (санаты)

Құжаттың берілген күні мен нөмірі

Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі

      Егер тауарды жеткізу тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда осы тармақ толтырылады.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдары мәліметтерінің негізінде веб-портал автоматты түрде анықтайды.

      3. Банкроттық немесе таратылу рәсiмi туралы мәліметтер (әлеуеттi өнiм берушi банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсiмiне жатпайтынын растайды).

      4. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтерді көрсету үшін қажет талап етілетін материалдық ресурстардың бар екендігі туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстардың атауы

Қолда бар бірліктердің саны

Жай-күйі (жаңа, жақсы, жаман)

Жеке меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)

Растау құжатының атауы, күні және нөмірі

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1      5. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, тауарларды жеткізу үшін қажет талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

Мамандық (біліктілік) атауы

Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін)

Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күні көрсетілсін, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін)

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1

      6. Растау құжаттарының (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) тауарларды жеткізу тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Тауардың атауы

Алушының атауы

Тауарды жеткізу орны

Тауарды жеткізу күні

Растау құжатының атауы, күні мен нөмірі

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1      _______________________________________Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Ескерту:

      Егер тауарды жеткізу тәжірибесінің болуы осы конкурста біліктілік талап болып табылмаған жағдайда, растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

      Сатып алынатын тауарлар нарығында тауарларды қабылдап алу актілерінің және шот-фактураларды электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін сатып алынатын тауарлар нарығында жұмыс тәжірибесі бар болса, жүкқұжаттар мен шот-фактуралардың электрондық көшірмелері де жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылуы мүмкін.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 15-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
10-қосымша

Жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері (веб-порталда қосалқы мердігердің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы расталады)

      Конкурстың № ________________________

      Конкурстың атауы _____________________

      Лоттың № ____________________________

      Лоттың атауы _________________________

Қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) - заңды тұлғаның атауы не жеке тұлға болып табылатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) Т.А.Ә.

Қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) БСН (ЖСН) /ССН/СЕН, оның толық заңды және почталық мекенжайы, байланыс телефоны

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) атауы

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) ақшалай мәндегі көлемі, теңге

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) пайыздық мәндегі көлемі, %Осы қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) бойынша барлығы


Осы қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) бойынша барлығыБарлық қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) бойынша жиыны      Осымен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға өтінім беретін әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігері(лері) және (бірлесіп орындаушысы(лары) конкурс (конкурстың толық атауын көрсету) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзінің хабардар екендігін білдіреді және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне (бірлесіп орындаушыларға) қатысты бөлігінде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайды.

Қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) - заңды тұлғаның атауы не жеке тұлға болып табылатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) Т.А.Ә.

Қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) уәкілетті өкілінің Т.А.Ә.

Электрондық цифрлық қолтаңба
      Заңның 9-бабы 6-тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерге (бірлесіп орындаушыға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің көлемі жұмыстар мен қызметтердің жалпы көлемінің екіден бірінен аспайды.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 16-қосымша
  Конкурстық құжаттамаға
12-қосымша

Әлеуетті өнім берушілер ұсынған техникалық ерекшеліктерді бағалау өлшемшарттары

Бағалау өлшемшарты

Балл


Балдарды таратып жазу

1

Әлеуетті өнім беруші ұсынатын жобаның Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі

0-ден 2-ге дейін

0

Әлеуетті өнім беруші ұсынатын жоба Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді (сәйкес келмеген жағдайда әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді)

1

Әлеуетті өнім беруші ұсынатын жоба Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келеді

2

Әлеуетті өнім беруші ұсынатын жоба неғұрлым үздік сипаттамаларды қамтиды

2

Әлеуетті өнім берушінің қызметі мақсатының (құрылтай құжаттарына сәйкес) Тапсырыс берушінің сатып алынатын қызметтеріне сәйкес келуі

0-ден 2-ге дейін

0

Қызмет мақсаттары Тапсырыс берушінің сатып алатын қызметтеріне сәйкес келмейді (сәйкес келмеген жағдайда әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді)

1

Қызмет мақсаттары Тапсырыс берушінің сатып алатын қызметтеріне ішінара сәйкес келеді

2

Қызмет мақсаттары Тапсырыс берушінің сатып алатын қызметтеріне сәйкес келеді

3

Тапсырыс беруші қойған мақсаттарға қол жеткізу бойынша егжей-тегжейлі іс-шаралар жоспарының сәйкестігі (іс-шаралар атауы және нысаны, өткізу орны мен мерзімі, жауапты тұлғалардың тегі аты, әкесінің аты)

0-ден 6-ға дейін

0

Тапсырыс берушінің қойған мақсаттарға қол жеткізуі бойынша егжей-тегжейлі іс-шаралар жоспары жоқ не конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде көзделген барлық талаптарды қамтымайды (сәйкес келмеген жағдайда әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді)

3

Тапсырыс беруші қойған мақсаттарға қол жеткізу бойынша егжей-тегжейлі іс-шаралар жоспары конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде көзделген барлық талаптарды қамтиды

6

Тапсырыс берушінің қойған мақсаттарға қол жеткізуі бойынша егжей-тегжейлі іс-шаралар жоспары техникалық ерекшеліктің барлық талаптарын қамтиды және қызмет көрсету сапасын жақсартатын қосымша іс-шараларды көздейді, әрбір жоба тапсырмасында іс-шараның атауын және түрін, мерзімін және өткізу орнын сипаттайды

4

Әлеуетті өнім берушінің "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында" болуы туралы мәліметтер

0-ден 2-ге дейін

0

Әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында" қамтылмайды (сәйкес келмеген жағдайда әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді)

1

Әлеуетті өнім беруші "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына" мәліметтерді уақтылы ұсынбаған

2

Әлеуетті өнім беруші "Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорына" мәліметтерді уақтылы ұсынған

5

Әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы (бір өлшемшарт ғана таңдап алынады)

0-ден 6-ға дейін

0

Әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болмауы

1

Әлеуетті өнім берушінің әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласында екі жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі

2

Әлеуетті өнім берушінің әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласындағы екі жылдан астам бес жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі

3

Әлеуетті өнім берушінің әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды іске асыру саласында бес жылдан астам жұмыс тәжірибесі

4

Әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын қызметтердің мәніне сәйкес келетін ұқсас қызмет нарығындағы екі жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі

5

Әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын қызметтердің мәніне сәйкес келетін ұқсас қызметтер көрсету нарығындағы екі жылдан астам және бес жылды қоса алғанға дейінгі жұмыс тәжірибесі

6

Әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын қызметтердің мәніне сәйкес келетін ұқсас қызметтер нарығындағы бес жылдан астам жұмыс тәжірибесі

6.

Жобаны белгілі бір аумақта (астана, республикалық маңызы бар қала, облыс аудан, қала) іске асырған жағдайда – үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі *

0-ден 3-ке дейін

0

Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген аумақта әлеуметтік жобаларды іске асыру бойынша жұмыс тәжірибесі жоқ

1

Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген аумақта әлеуметтік жобаларды іске асыруда екі жылды қоса алғанға дейін жұмыс тәжірибесі бар

2

Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген аумақта әлеуметтік жобаларды іске асыруда екі жылдан астам және бес жылды қоса алғанға дейін жұмыс тәжірибесі бар

3

Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген аумақта әлеуметтік жобаларды іске асыруда бес жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар

7

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың** тәжірибесі мен біліктілігі (Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандарттарына (ҚР Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 15 тамыздағы № 19 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс стандартына сәйкес (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2018 жылғы 29 тамызда № 17314 болып тіркелген)

0-ден 4-ке дейін

0

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) бағдарламаның қызмет түрлеріне сәйкес келетін практикалық жұмыс тәжірибесі мен біліктілігі жоқ немесе мамандардың тәжірибесі мен біліктілігі сәйкесінше құжаттармен расталмаған

2

Жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) бағдарламаның қызмет түрлеріне сәйкес келетін практикалық жұмыс тәжірибесі немесе біліктілігі бар, олар сәйкесінше құжаттармен расталған

4

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға тартылатын мамандардың ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) бағдарламаның қызмет түрлеріне сәйкес келетін практикалық жұмыс тәжірибесі мен біліктілігі бар, олар сәйкесінше құжаттармен расталған

8

Жобаны іске асыру нәтижелерін тиімді бағалау бойынша индикаторлардың болуы

0-ден 6-ға дейін

0

техникалық ерекшелікте индикаторлар жоқ

2

Сандық немесе сапалық индикаторлардың болуы

4

Сандық және сапалық индикаторлардың болуы

6

Барлық деңгейлердегі сандық және сапалық индикаторлардың, оның ішінде салым, процесс, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді нәтижелер индикаторларының болуы

      Ескерту:

      * Сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттар көрсетілген қызметтердің актілері мен шот-фактураларының электрондық көшірмелері болып табылады.

      Тиісті өңірде жұмыс тәжірибесін растау үшін Тапсырыс берушінің ресми хаты қосымша беріледі.

      ** Мамандардың тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттар білімі туралы дипломдар, тиісті курстардан, семинарлардан өткені туралы сертификаттар болып танылады.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 17-қосымша
  Аукциондық құжаттамаға
1-1-қосымша

Тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы _______________________

      Ұйымдастырушының атауы ______________________

      Аукционның №_________________________________

      Аукционның атауы _____________________________

      Лоттың № _____________________________________

      Лоттың атауы __________________________________

      Әлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сәйкес келуі керек:

      1. Қазақстан Республикасының рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тауарларды жеткізуге рұқсаттың (хабарламаның) болуы.

      Егер тауарды жеткізу тиісті рұқсатты алуды, хабарланы жіберуді талап еткен жағдайда мынадай мәліметтерді толтыру қажет.

Рұқсаттың (хабарламаның) атауы

1


      Егер тауарды жеткізу тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап етпесе, онда бұл ақпарат толтырылмайды.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еседен асатын салық берешегінің болмауы (веб-порталда мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде анықталады).

      3. Банкроттық не таратылу рәсіміне жатқызылмауы.

      4. Қажетті материалдық және еңбек ресурстарының болуы

      Материалдық ресурстар:

Материалдық ресурстарының атауы

Саны

1      Еңбек ресурстары:

Еңбек ресурстарының атауы (мамандығы/біліктілігі)

Саны

1      5. Сатып алынатын тауардың тақырыбына соңғы он жылда сәйкес келетін жұмыс тәжірибесінің болуы

Сатып алынатың тауардың атауы (лоттың атауы)

Жыл саны

1      Ескерту.

      1. Талап етілетін материалдық және еңбек ресурстарының әр бірлігі бөлек жолмен көрсетіледі.

      2. Өзге құжаттарда әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 18-қосымша
  Аукциондық құжаттамаға
2-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

      Тапсырыс берушінің атауы________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Аукционның №__________________________________

      Аукционның атауы ______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*


Таурадың атауы*


Өлшем бірлігі*


Саны (көлемі)*


Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*


Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*


Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*


Жеткізу мерзімі*


Тауарларды жеткізу орны*


Аванстық төлем мөлшері*


Сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.


Шыққан жылы


Кепілдік мерзімі (айлар)


Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы


Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)


Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)


      * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      Ескерту.

      1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

      2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 19-қосымша
  Аукциондық құжаттамаға
3-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім берушіге беріледі)

      Тапсырыс берушінің атауы________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Аукционның № _________________________________

      Аукционның атауы ______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

Тауардың атауы (маркасын, моделін, үлгісін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін көрсете отырып)


Өндіруші ел


Дайындаушы зауыт


Шығарылған жылы


Кепілді мерзімі (болған жағдайда) (айларда)


Жеткізу мерзімі


Тауарларды жеткізу орны


Сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.


Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық және өзге де сипаттамаларын сипаттау.
Ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелігінің дұрыстығын растаймын

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
міндетін атқарушының
2019 жылғы 20 тамыздағы
№ 899 бұйрығына 20-қосымша
  Аукциондық құжаттамаға
  5-қосымша

Біліктілік туралы мәліметтер

      Тапсырыс берушінің атауы________________________

      Ұйымдастырушының атауы _______________________

      Аукционның № _________________________________

      Аукционның атауы ______________________________

      Лоттың № ______________________________________

      Лоттың атауы ___________________________________

      Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН/СЖН/СЕН және атауы __________

      1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайда, рұқсаттардың (хабарламалардың) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) бар екені туралы мәліметтер.

Рұқсат (хабарлама) атауы

Қызмет түрі

Ерекше шарттар (санаты)

Құжаттың берілген күні мен нөмірі

Рұқсаттың (лицензияның) электрондық көшірмесі

      Егер тауарды жеткізу тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда осы тармақ толтырылады.

      2. Республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдары мәліметтерінің негізінде веб-портал автоматты түрде анықтайды.

      3. Банкроттық немесе таратылу рәсiмi туралы мәліметтер (әлеуеттi өнiм берушi банкрот болып табылмайтындығын және тарату рәсiмiне жатпайтынын растайды).

      4. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтерді көрсету үшін қажет талап етілетін материалдық ресурстардың бар екендігі туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстардың атауы

Қолда бар бірліктердің саны

Жай-күйі (жаңа, жақсы, жаман)

Жеке меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса берілсін)

Растау құжатының атауы, күні және нөмірі

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1      5. Растау құжаттарының электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, тауарларды жеткізу үшін қажет талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

Мамандық (біліктілік) атауы

Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса берілсін)

Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күні көрсетілсін, олардың электрондық көшірмелері қоса берілсін)

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1

      6. Растау құжаттарының (болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, соңғы он жыл ішінде аукционда сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) тауарларды жеткізу тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Тауардың атауы

Алушының атауы

Тауарды жеткізу орны

Тауарды жеткізу күні

Растау құжатының атауы, күні мен нөмірі

Растау құжаттарының электрондық көшірмесі (сілтеме)

1      _______________________________________Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Ескерту:

      Егер тауарды жеткізу тәжірибесінің болуы осы аукционда біліктілік талап болып табылмаған жағдайда, растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

      Сатып алынатын тауарлар нарығында тауарларды қабылдап алу актілерінің және шот-фактураларды электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін сатып алынатын тауарлар нарығында жұмыс тәжірибесі бар болса, жүкқұжаттар мен шот-фактуралардың электрондық көшірмелері де жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылуы мүмкін.

      Аббревиатураларды таратып жазу:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

      Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты (бар болса).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады