Заң консультанттарының заң консультанттары палаталары ұйымдастыратын мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысу қағидаларын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 733 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 1 қыркүйекте № 29337 болып тіркелді

      "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 28-1-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Заң консультанттарының заң консультанттары палаталары ұйымдастыратын мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысу қағидалары бекітілсін.

      2. Тіркеу қызметі және заң қызметін көрсету департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Әділет вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Әділет министрі
К. Мусин

  Қазақстан Республикасы
Әділет министрі
2022 жылғы 31 тамыздағы
№ 733 Бұйрықпен
бекітілген

Заң консультанттарының заң консультанттары палаталары ұйымдастыратын мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Заң консультанттарының заң консультанттары палаталары ұйымдастыратын мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 28-1-бабына сәйкес әзірленді және заң консультанттарының заң консультанттары палаталары ұйымдастыратын мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысу тәртібін айқындайды.

      2. Заң консультанттарының мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысуын областырдың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың заң консультанттар палаталары ұйымдастырады.

      3. Әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында заң консультанттары палатасы болмаған жағдайда мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуді Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 46-бабында айқындалған тәртіппен бұрын тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында қызметін жүзеге асырған заң консультанттары палаталарының құқықтық мирасқорлары болып табылатын заң консультанттары палаталары ұйымдастырады.

      4. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысуды, олар туралы мәліметтер мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы келісім жасасқан уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған заң консультанттары палаталарының тізілімінде көрсетілген заң консультанттары жүзеге асырады.

      5. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету шеңберінде заң консультанттары:

      1) құқықтық кеңес беруді;

      2) соттарда, өзге де мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда қорғауды және өкілдік етуді;

      3) татуластыру рәсімдерін жүргізуді жүзеге асырады.

2-тарау. Заң консультанттарының заң консультанттары палаталары ұйымдастыратын мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысу тәртібі

      6. Облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың заң консультанттары палатасы жыл сайын бірінші желтоқсаннан кешіктірмей аумақтық әділет органына мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын заң консультанттарының тізімін жібереді.

      7. Тізімде заң консультантының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), тізілімдік нөмірі және заң консультанттары палатасына кірген күні, заң консультантының қызметін ұйымдастыру нысаны, палатаның атауы және заң консультантының қызметін жүзеге асыру орны көрсетіледі.

      8. Заң консультанттарының тізімін тоқсан сайын заң консультанттары палаталары жаңартып отырады және өзекті күйде жүргізіледі.

      9. Заң консультанттары палаталары ай сайын, айдың 25-күнінен кешіктірмей заң консультанттарының кезекшілік кестесі қалыптастырылады.

      10. Заң консультанттарының бірден артық палатасы қызметін жүзеге асыратын облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада кестені аумақтық әділет департаменттері қалыптастырады.

      Заң консультанттарының бірден артық палатасы қызметін жүзеге асыратын облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада ай сайын, айдың 20-күнінен кешіктірмей заң консультанттары палаталары аумақтық әділет департаменттеріне кестеге енгізу үшін заң консультанттарының тізімін жолдайды, ал аумақтық әділет департаменттері ай сайын, айдың 25-күнінен кешіктірмей тиісті соттарға кесте ұсынады.

      11. Аумақтық әділет органы жыл сайын он бесінші желтоқсаннан кешіктірмей осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша заң консультанттарымен мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы келісім жасасады.

      12. Аумақтық әділет органы жыл сайын жиырма бесінші желтоқсаннан кешіктірмей интернет-ресурсында мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын заң консультанттарының тізімін орналастырады.

      Заң консультанттары палатасы жиырма бесінші желтоқсаннан кешіктірмей интернет-ресурсында, сондай-ақ заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын заң консультанттарының тізімін орналастырады.

      13. Құқықтық консультация беру түрінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуді заң консультанты өтініш беруші өтініш берген кезде тікелей және/немесе электрондық форматта заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырады.

      Өтініш беруші өтініш жасағаннан кейін тікелей заң көмегін көрсету мүмкін болмаған кезде, ол үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде көрсетілуге тиіс. Заң консультанты өтініш берушіге қабылдау күні мен уақыты туралы қолжетімді нысанда хабарлайды.

      Егер өтініш беруші жүріп-тұруындағы қиындықтармен байланысты ауыр сырқаттың, мүгедектіктің немесе өзге де мән-жайлардың салдарынан заң консультанты тағайындаған қабылдау орнына келе алмаса, оның тұрған жері бойынша құқықтық консультация беріледі.

      Бір мәселе бойынша тұлға мемлекет кепілдік берген заң көмегін бір рет ала алады.

      14. Құқықтық консультация беру түрінде білікті заң көмегін көрсету үшін заң консультантын таңдауды өтініш беруші жүзеге асырады.

      Соттардың тағайындауы бойынша білікті заң көмегін көрсету үшін заң консультантын таңдау заң консультанттары палаталары қалыптастырған кестеге сәйкес қағаз және/немесе электрондық форматта заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      15. Соттарда, өзге де мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау және білдіру түрінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізу Қазақстан Республикасының Азаматтық процессуалдық және Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      16. Заң консультанттары құқықтық консультация беру және құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау түрінде өздері көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегінің есебін мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алуды жүргізу тізілімінде жүргізеді, онда мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге жүгінген тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), өтініш жасалған күн, мәселенің мәні, көрсетілген заң көмегінің түрі мен нысаны, мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге жүгінген тұлғаның және заң консультантының қолы көрсетіледі.

      Құқықтық консультация беру және құқықтық сипаттағы құжаттарды жасау түріндегі мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алу қағаз және/немесе электрондық форматта заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      17. Заң консультанттары өздері көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы есепті осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей ай сайын қағаз және/немесе электрондық форматта заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы қалыптастырады.

      18. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың заң консультанттары палатасы, жыл сайын шілденін бесінен және қаңтардың бесінен кешіктірмей аумақтық әділет органына осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша заң консультанттары мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы жиынтық есепті ұсынады.

      Заң консультанттары көрсеткен, мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы жиынтық есеп аумақтық әділет органына заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы ұсынылады.

      Облыстың заң консультанттары палатасының жиынтық есебі ауылдық елді мекендерді мемлекет кепілдік берген заң көмегімен қамтамасыз ету туралы ақпаратты қамтиды.

3-тарау. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден бас тарту

      19. Құқықтық консультация беру, қорғау және өкілдік ету түрінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден мынадай негіздердің бірі болған кезде бас тартылады:

      1) өтініш беруші Заңның 26-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген, мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығы бар адамдар санатына жатпаса;

      2) өтініш беруші өтінішінің құқықтық сипаты болмаса;

      20. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден бас тарту бойынша Заңның 29-бабының 3 тармағына сәйкес уәкілетті органға, сотқа шағым жасалуы мүмкін.

  Заң консультанттары
палаталары ұйымдастыратын
мемлекет кепілдік берген заң
көмегін көрсетуге
қатысу қағидаларына
№1 қосымша

      Нысан

Заң консультантымен мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету туралы келісім

      _________________________ "____" ___________20___г.

      (жасалған орны)

      Әділет департаменті

      ____________________________________________________________

      (Әділет департаментінің атауы)

      атынан

      _________________________________________________________________

      бюджет қаражаты есебінен мемлекет кепілдік берген заң көмегін алуға құқығы бар тұлғалардың мүддесінде әрекет ететін, бұдан әрі "Әкімші" деп аталатын Әділет департаменті басшысының немесе осы келісімге қол қоюға уәкілетті адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), бір жағынан, Қазақстан Республикасы "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" (бұдан әрі-Заң) Заңының 28-1-бабын басшылыққа ала отырып және заң консультанты

      ____________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))

      ____________________________________________________________

      (заң консультантының қызметін ұйымдастыру нысаны)

      заң консультанттары палатасының _ _ _ _ мүшесі

      _____________________________________________

      (заң консультанттары палатасының атауы, қабылданған күні, № _ )

      мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын Заң консультанттарының тізіміне____ енгізілді, бұдан әрі "заң консультанты" деп атаймыз, екінші жағынан, төмендегілер туралы осы Келісім жасасты:

      1. Заң консультанты құқықтық консультация беру, сондай-ақ Заңның 26-бабының 2 және 3-тармақтарында көрсетілген тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен соттарда, мемлекеттік органдарда және мемлекеттік емес ұйымдарда жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау және білдіру түрінде мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетеді.

      Мемлекет кепілдік берген заң көмегі жеке тұлғаға бюджет қаражаты есебінен көрсетіледі.

      Заң консультанты көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегі үшін ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге байланысты шығыстарды өтеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Адвокат, заң консультанты көрсеткен, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеудің және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеудің мөлшерін бекіту туралы" 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 834 қаулысымен белгіленген мөлшерде бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

      2. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету үшін заң консультанты мыналарды жүзеге асырады:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген процессуалдық өкілеттіктерді пайдаланады;

      2) жеке тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған іс жүзіндегі мән-жайларды анықтау бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін әрекеттерді орындайды;

      3) өзінің кәсіби қызметінде заң консультанттарын ұйымдастыру және олардың қызметі қағидаттарын басшылыққа алады.

      3. Заң консультанты заң көмегін көрсету кезінде толыққанды білікті заң көмегін көрсету үшін қажетті ақпаратты, құжаттар мен материалдарды талап ете алады.

      4. Заң консультанты мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуден Заңның 28-1 бабына сәйкес бекітілген Заң консультанттарының заң консультанттары палаталары ұйымдастыратын мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысу қағидаларының 18-тармағында көзделген негіздер бойынша, бас тартады.

      5. Әкімші Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде көрсетілген заң көмегі және қорғау мен өкілдік етуге, сондай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу үшін төленуге жататын бюджет қаражатын заң консультантының банк шотына аударады.

      6. Осы Келісім заң көмегінің бірыңғай ақпараттық жүйесінде қалыптастырылады, Тараптардың электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және келесі жылдың соңына дейін қолданылады.

  Заң консультанттары
палаталары ұйымдастыратын
мемлекет кепілдік берген заң
көмегін көрсетуге
қатысу қағидаларына
№ 2 қосымша

Нысан

Заң консультантының мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы есебі
Есепті кезең ________ 20___ жыл
Кезеңділігі: айлық
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: заң консультанты
Ұсынылады: аумақтық әділет департаменттеріне
Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей

1-бөлім. Мемлекет кепілдік берген заң көмегі көрсетілген жеке тұлғалар туралы мәлімет

Көрсеткіштің атауы

жеке тұлғалар барлығы

оның ішінде ауылды мекенде

1

2

3

4

1

Ауызша және жазбаша консультациялар нысанында құқықтық консультация берілген жеке тұлғалардың саны2

оның ішінде алимент өндіру мәселелері бойынша3

оның ішінде зейнетақы және жәрдемақы тағайындау мәселелері бойынша4

оның ішінде оңалту мәселелері бойынша5

оның ішінде босқын немесе қандас мәртебесін алу мәселелері бойынша6

оның ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандар мәселелері бойынша7

оның ішінде мәртебесіне немесе жағдайына байланысты құқықтар мен заңды мүдделерді қамтамасыз ету және қорғау мәселелері бойынша

сексуалдық зорлық-зомбылық құрбандарының8

адам саудасының құрбандары9

терроризм актісінің құрбандары10

азаптауға ұшырағандар11

оның ішінде асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша12

оның ішінде жұмыспен байланысты денсаулықтың зақымдануынан келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықтан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша13

оның ішінде, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелер бойынша,

Ұлы Отан соғысының қатысушылары болып табылатын14

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына жеңілдіктер бойынша теңестірілген адамдар15

басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері16

мерзімді қызметтің әскери қызметшілері17

бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар18

жасы бойынша зейнеткерлер19

көп балалы отбасылармен20

жан басына шаққандағы орташа айлық табысы облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда белгіленген кедейлік шегінен төмен табысы аз адамдар (отбасылар)21

азаматтық сот ісін жүргізуде мүдделері ұсынылған жеке тұлғалардың саны22

оның ішінде асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу туралы істер бойынша талап қоюшыларды23

оның ішінде жұмысқа байланысты денсаулықтың зақымдануынан келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшыларды24

оның ішінде қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшыларды25

оның ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты даулар бойынша талапкерлер мен жауапкерлерге26

оның ішінде алименттерді өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу шеңберінде өндіріп алушылар болып табылатын көп балалы отбасылардағы балаларды күтіп-бағуға алименттерді өндіріп алу туралы даулар бойынша талапкерлер мен жауапкерлерді қоспағанда;27

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес тұрмыстық зорлық-зомбылықтан жәбірленушілердің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты даулар бойынша талапкерлер мен жауапкерлер28

кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес даулар бойынша талапкерлер мен жауапкерлер

оның ішінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары болып табылатын,29

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына жеңілдіктер бойынша теңестірілген адамдар30

басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері31

мерзімді қызметтің әскери қызметшілері32

бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар33

жасы бойынша зейнеткерлер34

заңға сәйкес ақталған адамдарға зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшыларды35

заң көмегі көрсетілген жеке тұлғалардың жалпы саны (1, 21-жолдардың сомасы)      Заң консультанты _______________________________________ _______________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)             (қолы)

      Мекенжайы _______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________

      _________________________________________________________________

      (жасалған күні)                         (телефоны)

  Заң консультанттары
палаталары ұйымдастыратын
мемлекет кепілдік берген заң
көмегін көрсетуге
қатысу қағидаларына
№ 3 қосымша

Нысан

Заң консультантының мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы есебі
Есепті кезең ________ 20___ жыл
Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық өсумен
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: заң консультанты
Ұсынылады:аумақтық әділет департаменттеріне
Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: 5- шілдеден және 5- қаңтардан кешіктірмей

1-бөлім. Мемлекет кепілдік берген заң көмегі көрсетілген жеке тұлғалар туралы мәліметтер

Көрсеткіштің атауы

жеке тұлғалар
барлығы

оның ішінде ауылдық елді мекендерде

1

2

3

4

1

Ауызша және жазбаша консультациялар нысанында құқықтық консультация берілген жеке тұлғалардың саны2

оның ішінде алимент өндіру мәселелері бойынша3

оның ішінде зейнетақы және жәрдемақы тағайындау мәселелері бойынша4

оның ішінде оңалту мәселелері бойынша5

оның ішінде босқын немесе қандас мәртебесін алу мәселелері бойынша6

оның ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандар мәселелері бойынша7

оның ішінде мәртебесіне немесе жағдайына байланысты құқықтар мен заңды мүдделерді қамтамасыз ету және қорғау мәселелері бойынша

сексуалдық зорлық-зомбылық құрбандарының8

адам саудасының құрбандары9

терроризм актісінің құрбандары10

азаптауға ұшырағандар11

оның ішінде асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша12

оның ішінде жұмыспен байланысты денсаулықтың зақымдануынан келтірілген не қылмыстық құқық бұзушылықтан келтірілген зиянды өтеу мәселелері бойынша13

оның ішінде, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес мәселелері бойынша,

Ұлы Отан соғысының қатысушылары болып табылатын14

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына жеңілдіктер бойынша теңестірілген адамдар15

басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері16

мерзімді қызметтің әскери қызметшілері17

бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар18

жасы бойынша зейнеткерлер19

көп балалы отбасылармен20

жан басына шаққандағы орташа айлық табысы облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда белгіленген кедейлік шегінен төмен табысы аз адамдар (отбасылар)21

Азаматтық сот ісін жүргізуде мүдделері ұсынылған жеке тұлғалардың саны22

оның ішінде асыраушысының қайтыс болуынан келтірілген зиянды өтеу туралы істер бойынша талап қоюшыларды23

оның ішінде жұмысқа байланысты денсаулықтың зақымдануынан келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшыларды24

оның ішінде қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшыларды25

оның ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты даулар бойынша талапкерлер мен жауапкерлерді26

оның ішінде алименттерді өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу шеңберінде өндіріп алушылар болып табылатын Көп балалы отбасылардағы балаларды күтіп-бағуға алименттерді өндіріп алу туралы даулар бойынша талапкерлер мен жауапкерлерге27

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес тұрмыстық зорлық-зомбылықтан жәбірленушілердің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге және қорғауға байланысты даулар бойынша талапкерлер мен жауапкерлер28

оның ішінде, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес даулар бойынша талапкерлер мен жауапкерлерге

оның ішінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары болып табылатын,29

оның ішінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары болып табылатын30

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына жеңілдіктер бойынша теңестірілген адамдар31

басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері32

мерзімді қызметтің әскери қызметшілері33

бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар34

Заңға сәйкес ақталған адамдарға зиянды өтеу туралы даулар бойынша талап қоюшыларды35

заң көмегі көрсетілген жеке тұлғалардың жалпы саны (1, 2-жолдардың сомасы)      Төраға _______________________________________ ______________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар бол ған жағдайда)       (қолы)

      Заң консультанттары палатасының атауы ________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________________

      ____________________________________________________________

      (жасалған күні)             (телефоны)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады