Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 22 ақпан N 239

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. 1-7 қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 22 ақпандағы      
N 239 қаулысына N 1 қосымша    

Қазақстан Республикасының Жер
ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгi
---------------------------------------
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған
001 "Әкiмшiлiк шығындар" республикалық
бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250709 (Екі жүз елу миллион жеті жүз тоғыз мың теңге). <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.29. N 239b қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 1-30 баптары; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi туралы" 1999 жылғы 23 қарашадағы N 1776 қаулысы және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 23 қарашадағы N 1776 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1729 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Штат санының лимитiн бекiту туралы" 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгiнiң және оның аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметтерiн, оларға жүктелген функцияларды барынша нәтижелi орындауына жету үшiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiк аппаратын және оның аумақтық бөлiмшелерiн қаржыландыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    001         Әкімшілік
                шығындар    

1          001  Орталық           Қазақстан Республи.   жылдың  Қазақстан
                органның          касы Жер ресурстарын  ішінде  Республика.
                аппараты          басқару жөніндегі             сы Жер
                                  агенттіктің орталық           ресурстарын
                                  аппаратын бекітілген          басқару
                                  штат саны лимитінің           жөніндегі
                                  шегінде 31 сан құра.          агенттігі
                                  мында қаржыландыру <*>    

2          002  Аумақтық          Облыстық жер ресурс.
                органдардың       тарын басқару жөнін.
                аппараты          дегі комитеттерді
                                  бекітілген штат саны
                                  лимитінің шегінде
                                  586 сан құрамында
                                  қаржыландыру

      ЕСКЕРТУ. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.29. N 239b қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігіне жүктелген функцияларды сапалы және өз уақытында орындау.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 22 ақпандағы      
N 239 қаулысына N 2 қосымша   

Қазақстан Республикасының Жер
ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгi
---------------------------------------
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған
006 "Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 132 210 мың теңге (бiр жүз отыз екi миллион екi жүз он мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы N 152-II "Жер туралы" Заңы (113, 114, 115, 116 баптары); Қазақстан Республикасының "Шаруа (фермер) қожалығы туралы" 1998 жылғы 31 наурыздағы N 214-I Заңы (8 бап); Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасында жер мониторингін жүргiзудiң тәртiбiн бекiту туралы" 1997 жылғы 17 қыркүйектегi N 1347 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзудiң тәртiбiн бекiту туралы" 1996 жылғы 6 маусымдағы N 710 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасында жерге орналастыруды жүргiзудiң тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" 1997 жылғы 5 маусымдағы N 931 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Үкiметiмен анықталған тәртiппен өткен жылдарда орындалған және төленбеген жерге орналастыру жұмыстарының несиелiк қарыздарын өтеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Үкiметiмен анықталған тәртiппен өткен жылдардың орындалған және төленбеген жерге орналастыру жұмыстарының несиелiк қарыздарын өтеу үшiн ақша қаражаттарды төлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   006         "Өткен жылдардың  Орындаған жұмыс акті.  Жыл.   Қазақстан
                міндеттемелерін   лері бойынша келі.     дың    Республика.
                орындау"          сілген шарттарға сәй.  ішін.  сының Жер
                                  кес өткен жылдардың    де     ресурстарын
                                  жерге орналастыру             басқару
                                  жұмыстары бойынша             жөніндегі
                                  шаруашылық құқықтарын         агенттігі,
           030  Өткен жылдардағы  жүргізетін республи.          облыстық
                жерге орналасты.  калық мемлекеттік             жер ресурс.
                ру жұмыстары      18 кәсіпорындардың            тарын бас.
                бойынша несиелік  алдындағы несиелік            қару жөнін.
                қарыздарын өтеу.  қарыздарды өтеу               дегі
                                                                комитеттері
--------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: несиелік қарыздарды өтеуді қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 22 ақпандағы      
N 239 қаулысына N 3 қосымша    

      ЕСКЕРТУ. 3-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18. N 239a қаулысымен.
 
Қазақстан Республикасының Жер
ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгi
---------------------------------------
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған
030 "Жер ресурстарын экономикалық бағалауды анықтау
саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық
бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9269 мың теңге (тоғыз миллион екi жүз алпыс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы N 152-II "Жер туралы" Заңы (3, 106, 115, 117 баптар); Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 17 қыркүйектегі N 1347 "Қазақстан Республикасында жер мониторингін жүргiзу тәртiбiн бекiту туралы" қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 6 тамыздағы N 710 "Қазақстан Республикасының жер кадастрын жүргiзу тәртiбiн бекiту туралы" қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жер салығын, жал ақысы мен басқа да жерге төлемдердi, сонымен бiрге жер учаскелерiмен және жер пайдалану құқықтарымен жасалған мәмiлелердi негiздеу үшiн ауыл шаруашылық алқаптарын және елдi мекендердiң (қалалардың) жерлерiн кадастрлық бағалау әдiстемесiн әзiрлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылық алқаптарын және елдi мекендердiң (қалалардың) жерлерiн кадастрлық бағалау әдiстемесiн әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асы жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    030         "Жер ресурстарын  Іс-шараларды орындау          Қазақстан
                экономикалық ба.  бойынша көрсетілген           Республика.
                ғалауды анықтау   қызметтерді төлеу             сының Жер
                саласындағы қол.                                ресурстарын
                данбалы ғылыми                                  басқару
                зерттеулер"                                     жөніндегі
                                                                агенттігі

1                                 Бағалық аймаққа бөлу жә. жыл
                                  не ренталық әдіс және    бойы
                                  ландшафтық картографиялау
                                  негізінде ауыл шаруашылық
                                  алқаптарын кадастрлық
                                  бағалау әдістемесін
                                  әзірлеу.

2                                 Нарықтық бағалардың,    жыл
                                  сонымен бірге жылжы.    бойы
                                  майтын мүлікті бағалау
                                  мен бағалық аймаққа
                                  бөлудің негізінде елді
                                  мекендердің (қалалардың)
                                  жерлерін кадастрлық
                                  бағалау әдістемесін
                                  әзірлеу.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: ауыл шаруашылық алқаптарын және елді мекендердің (қалалардың) жерлерін кадастрлық бағалау әдістемесі.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң  
2002 жылғы 22 ақпандағы      
N 239 қаулысына N 4 қосымша    

Қазақстан Республикасының Жер
ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгi
---------------------------------------
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған
031 "Картографиялық фабриканың құрылыс жобасының
дайындалуы" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың теңге (бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 21 сәуiрдегi N 414 "Республикалық картографиялық фабриканы құру туралы" қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: картографиялық фабрика құрылысының экономикалық мақсатқа сәйкес айқындалуы үшiн картографиялық өндiрiсiн құрудың техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:
      Техникалық-экономикалық негiздемесiн келесi мазмұндағы әзiрленуi:
      экономикалық негiздемесi;
      картографиялық фабрикасының құрылуына керектi әлеуметтiк-экономикалық қажеттiлiк және сұранымдарды талдау;
      картографиялық фабриканың параметрлерi мен құрамдас бөлiктерiн, таңдап алынған технологиялар мен жабдықтарды, шығындарын анықтайтын техникалық бөлiм;
      қаржылардың шығындары мен кiрiстердi анықтайтын қаржы бөлiм;
      картографиялық фабриканың еңбек ресурстарына қажеттiлiгiн анықтайтын әлеуметтiк бөлiм;
      картографиялық фабриканың құрылуы қоршаған ортаға ықпал ететiнi және осы жобаның технологиясы қазақстандық және халықаралық стандарттар мен нормативтерiне сәйкестiгiн қарастыратын экологиялық бөлiм.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асы жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    031         "Картографиялық                                 Қазақстан
                фабрикасының                                    Республика.
                құрылыс жобасын                                 сының Жер
                дайындау"                                       ресурстарын
1                                 Техникалық-экономи.   2002    басқару
                                  калық негіздемесін    жылғы   жөніндегі
                                  әзірлеу               наурыз  агенттігі

2                                 Мемлекеттік сарапта.  2002
                                  маны өткізу           жылғы
                                                        наурыз
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: белгіленген тәртіппен мемлекеттік сараптамадан өткен техникалық-экономикалық негіздеме.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң    
2002 жылғы 22 ақпандағы        
N 239 қаулысына N 5 қосымша      

      ЕСКЕРТУ. 5-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18. N 239a қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Жер
ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгi
---------------------------------------
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған
036 "Жерге орналастыру жөнiндегi шаралар"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 214 036 мың теңге (екi жүз он төрт миллион отыз алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы N 152-II "Жер туралы" Заңы (112, 113, 114, 115, 116, 117 баптары); "Шаруа (фермер) қожалығы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 31 наурыздағы N 214-I Заңы (8 бап); "Қазақстан Республикасында жер мониторингiн жүргiзудiң тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 17 қыркүйектегi N 1347 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзудiң тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 6 маусымдағы N 710 қаулысы; "Қазақстан Республикасында, Жерге құқықтарды қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 16 ақпандағы N 253 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында жерге орналастыруды жүргiзудiң тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 5 маусымдағы N 931 қаулысы (2001 жылғы 26 шiлдедегi N 1009, 2001 жылғы 11 маусымдағы N 800 өзгерiстер және толықтырулармен).
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: шаруа (фермер) қожалықтарының жерге құқықтарын қамтамасыз ету, жалдық қатынастарды және кепiл операциялар институтын кеңейту, Қазақстан Республикасында жер рыногын дамыту үшiн жағдайлар жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жерге орналастыруды жүргiзу, шаруа (фермер) қожалықтарының жерге құқықтарын куәландыратын құжаттарды берудi қамтамасыз ету, жер кадастрын, жер мониторингiн жүргiзу, сондай-ақ жер рыногын құру үшiн жағдайлар жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    036         "Жерге орналас.   Iс-шараларды орындау
                тыру жөніндегі    жөнiндегi көрсетiлген
                іс-шаралар"       қызметтердiң төлемi:

1                                 Жергiлiктi жерде жердi  жыл.
                                  бөлiп беру және 2500    дың
                                  шаруа (фермер)          ішін. Қазақстан
                                  қожалықтарына жердi      де   Республика.
                                  уақытша пайдалану құқы.       сының Жер
                                  ғын куәландыратын             ресурстарын
                                  құжаттарды беру               басқару
2                                 Жер-кадастрлық жұмыстар:      жөніндегі
                                  - ауылшаруашылық алқап.       агенттігі
                                  тардың 2880 мың га алқа.
                                  бында топырақ және гео.
                                  ботаникалық контурларын
                                  есептеп шығару;
                                  - 26 ауданда аудандық
                                  карталарын және есептiк
                                  кварталдар карталарын
                                  жасау және жүргiзу;
                                  - жер учаскелерi туралы
                                  мәлiметтер базасын құру
                                  және оларды жер кадастрлық
                                  автоматтандырылған жүйе.
                                  сiнде сақтау, 3102 мың га
                                  алқаптағы ақпараттық мәлi.
                                  меттердi қағаздық тасымал.
                                  дағыштардан электрондық
                                  жинау және сақтау жүйесiне
                                  аудару;
                                  - 3700,0 мың га аэрофото.
                                  түсiрiс, 7621,4 мың га
                                  аэрофототүсiрiмдердi
                                  бажайлау, 1000 мың га топы.
                                  рақ зерттеу, 1077 мың га
                                  геоботаникалық, 9820,1
                                  мың га соңғы дайындалған  жылдың
                                  өнiмдердi жасау;          ішiнде
                                  - республиканың барлық
                                  аумағы бойынша жерлердi
                                  мемлекеттiк есепке алу;
                                  - 4965,9 мың га егiстiк жер.
                                  лердi түгендеу;

3                                 Жер мониторингiн 2681 мың  жылдың
                                  га алқабында жүргiзу, жүр. ішінде
                                  гiзiлген жер мониторингi
                                  жөнiндегi өткiзiлген жұмыс.
                                  тар туралы есеп беру -
                                  1 дана.

4                                 Ауылдық елдi мекендердiң    жылдың
                                  аумағында жер-шаруашылығын  ішінде
                                  құру - 32 мекендерде.
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: осы бағдарламаның шараларын жүзеге асырылуы жер кадастрын, жер қатынастарын, Қазақстан Республикасының жер ресурстарын ұтымды пайдалануға және қорғауға, шаруа (фермер) қожалықтарына жерге құқықтарын қамтамасыз етуін ары қарай жетілдіруге мүмкіндік туғызады.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 
2002 жылғы 22 ақпандағы    
N 239 қаулысына N 6 қосымша   

Қазақстан Республикасының Жер
ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгi
---------------------------------------
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған
043 "Топографиялық-геодезиялық және картографиялық
өнiмдерiн және олардың сақталуын қамтамасыздандыру"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 71437 мың теңге (жетпiс бiр миллион төрт жүз отыз жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы N 152-II "Жер туралы" Заңы (112, 113 баптар); Қазақстан Республикасының Заңдары: 1995 жылғы 19 маусымдағы N 2335 "Мемлекеттiк кәсiпорындар туралы" (32 бап); 1998 жылғы 22 желтоқсандағы N 326-I "Ұлттық архивтер қоры және архивтер туралы" (4 бап); "Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 23 қарашадағы N 1776 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк басқару, қорғаныс органдарын жаңартылған топографиялық-геодезиялық және картографиялық материалдармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: геоақпараттық жүйенi құру және енгiзу, цифрлық карталарды құру топографиялық және картографиялық материалдарды жаңарту және құру, жиынтық каталогтарды және техникалық есептерді құрастыру, географиялық атаулардың каталогін құру, топографиялық-геодезиялық, картографиялық материалдарды сақтауды және сақталуын ұйымдастыру, оның ішінде қағаздық тасымалдаушыларды.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    043         "Топографиялық-                                Қазақстан
                геодезиялық және                               Республика.
                картографиялық                                 сының Жер
                өнімдерін қамта.                               ресурстарын
                масыз ету және                                 басқару жө.
                оларды сақтау"                                 ніндегі
                                                               агенттігі

1                                 Іс-шаралардың орында.  жыл.
                                  луы үшін қызмет төле.  дың
                                  мі:                    ішін.
                                                         де

2                                 Топографиялық жұмыс.   жыл.
                                  тары:                  дың
                                  - геоторларды тексеру  ішін.
                                  және қалпына келтіру;  де
                                  - І,ІІ,ІІІ класты ни.
                                  велирлік жұмыстар -
                                  668,7 текше км;
                                  Картографиялық жұмыс.
                                  тары:
                                  - жаңарту және баспаға
                                  даярлау - 625 парақ;
                                  - М1: 25 000-1:
                                  1 000 000 карталарды
                                  басып шығару - 105
                                  парақ.

3                                 саны 6 дана жиынтық    жыл.
                                  каталогтарды және саны дың
                                  13 дана техникалық     ішін.
                                  есептерін құрастыру    де

4                                 3 томдық географиялық  жыл.
                                  атаулардың каталогін   дың

5                                 Геоақпараттық жүйелер  жыл.
                                  негізінде 30 дана      дың
                                  цифрлық карталарын     ішін.
                                  құру                   де

6                                 Топографиялық және     жыл.
                                  картографиялық жұмыс.  дың
                                  тар өндірісі негізін.  ішін.
                                  де құрастырылған       де
                                  13300 мың дана мате.
                                  риалдар мен құжаттар.
                                  дың сақталуын қамта.
                                  масыз ету, мемлекеттік
                                  есептеу, сақтау
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: мемлекеттік басқару, қорғаныс органдарын жаңартылған топографиялық-геодезиялық және картографиялық мәліметтерімен қамтамасыз ету;
      геоақпараттық жүйелерді енгізу;
      жиынтық каталогтарды және техникалық есептерді құрастыру;
      географиялық атаулар және цифрлық карталар каталогін құру;
      топографиялық және картографиялық жұмыстарды жаңарту;
      топографиялық-геодезиялық, картографиялық материалдарды сақтау және сақталуын ұйымдастыру, оның ішінде қағаздық тасымалдаушыларды.

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң   
2002 жылғы 22 ақпандағы       
N 239 қаулысына N 7 қосымша     

      ЕСКЕРТУ. 7-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.18. N 239a қаулысымен.

Қазақстан Республикасының Жер
ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгi
---------------------------------------
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2002 жылға арналған
600 "Мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған
ақпараттық жүйесiн құру"
республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 69320 мың теңге (алпыс тоғыз миллион үш жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы N 152-II "Жер туралы" Заңы (3, 106, 115, 117 баптар); Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң 1996 жылғы 6 тамыздағы N 710 "Қазақстан Республикасының жер кадастрын жүргiзу тәртiбiн бекiту туралы" қаулысы ; Қазақстан Республикасының Yкiметiнiң 2000 жылғы 16 ақпандағы N 253 "2000-2003 жылдары Қазақстан Республикасында жерге құқықтарды қамсыздандыру бағдарламасы туралы" қаулысы ; Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 қыркүйектегi N 1449 "Цифрлық геоинформациялық жүйелер негiзiнде Қазақстан Республикасының табиғи объектiлерiнiң мемлекеттiк кадастрларының бiрыңғай жүйесiн құру туралы" қаулысы; Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 маусымдағы N 991 "Қазақстан Республикасының салық төлеушiлерiн есепке алудың бiрыңғай автоматтандырылған мәлiметтер банкiн жасау туралы" қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесiн әзiрлеу және оны өндiрiстiк сынаудан өткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жер реестрi және жер балансы жүйешелерiн құру және оны пилоттық жоба ретiнде (республикалық, бiр облыстық және екi аудандық кадастрлық орталықтарда) енгiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    600         "Мемлекеттік жер                               Қазақстан
                кадастрының авто.                              Республика.
                маттандырылған                                 сының Жер
                ақпараттық жүйе.                               ресурстарын
                сін құру"                                      басқару жө.
                                                               ніндегі
                                                               агенттігі

1                                 Мемлекеттік жер ка.    Нау.  Қазақстан
                                  дастрының автоматтан.  рыз   Республика.
                                  дырылған ақпараттық    көкек сының Жер
                                  жүйесінің (бұдан әрі -       ресурстарын
                                  МЖК АЖ) жүйешелері.          басқару
                                  нің техножұмысшы             жөніндегі
                                  жобасының техникалық         агенттігі
                                  тапсырмасын әзірлеу:
                                  бірыңғай мемлекеттік
                                  жер реестрі, жер
                                  балансы.    

2                                 МЖК ААЖ-нiң жүйешеле.  Ма-   Қазақстан
                                  рiнiң техножұмысшы     мыр   Республика.
                                  жобасын әзiрлеу: бi.   тамыз сының Жер
                                  рыңғай мемлекеттiк           ресурстарын
                                  жер реестрi, жер             басқару
                                  балансы.                     жөніндегі
                                                               агенттігі

3                                 2 аудандық, 1 облыс.  Тамыз- Қазақстан
                                  тық және 1 республика. қазан Республика.
                                  лық кадастрлық орта.         сының Жер
                                  лықтарға жалпыжүйелiк        ресурстарын
                                  бағдарламалық құралдар.      басқару
                                  ды және техникалық           жөніндегі
                                  платформаларды таңдау        агенттігі
                                  және сатып алу (компью.
                                  терлiк құрал-жабдықтар:
                                  сервер бiрiншiлiк типтi
                                  - 2; екiншiлiк типті - 1);
                                  жұмыс станциялары - 15;
                                  үздiксiз қоректендiру
                                  көздерi: тип (сервер) - 3,
                                  тип (жұмыс станциясы/пе.
                                  риферийка) - 15, тип
                                  (бағыттаушы фильтр) - 9;
                                  модемдер - 4; кеңселерге
                                  арналған тор концентрат.
                                  тары - 2; локальдi қолдану.
                                  шының принтерi - 6; плот.
                                  тер - 2; кабель, коннект.
                                  тілер - 2; көбейткiш аппа.
                                  раттар - 4; қолданбалы
                                  бағдарламалық қамсыздан.
                                  дырулар және техникалық
                                  қосымшалар: мәлiметтер
                                  базасын басқарудың релиа.
                                  циялық жүйесi (РСУБД) -
                                  14 бiрлiк геоақпараттық
                                  жүйе (ГАЖ қосымшалары)
                                  - 15 бiрлiк.   

4                                 Бiрыңғай мемлекеттiк      Жыл   Қазақстан
                                  жер реестрi, жер балансы  бойы  Республи.
                                  бойынша жер-кадастрлық          касының
                                  мәлiметтердi қағаз жүзi.        Жер ре.
                                  нен электрондық негiзге         сурстарын
                                  аудару (1994-2001 жылдар.       басқару
                                  дағы 2 аудандық кадастр.        жөніндегі
                                  лық орталықтарда)               агенттігі

5                                 МЖК ААҚ әзiрленген жүйе.   Жыл  Қазақстан
                                  шелерiн бiрыңғай мемлекет. бойы Республи.
                                  тiк жер реестрi, жер            касының
                                  балансы бойынша пилоттық        Жер ре.
                                  аймақта (республикалық          сурстарын
                                  кадастрлық орталықта және       басқару
                                  Ақтөбе облысында - облыстық     жөніндегі
                                  және 2 аудандық кадастрлық      агенттігі
                                  орталықтарда) енгiзу.

6                                "Пилоттық аймақ аумағының  қазан Қазақстан
                                  электрондық сандық        жел.  Республи.
                                  карталарын жасау (Ақтөбе  тоқ.  касының
                                  облысының 2 ауданы):      сан   Жер ресур.
                                  дайындық жұмыстары;             старын
                                  бірыңғай кодификаторларды       басқару
                                  жасау; картографиялық           жөніндегі
                                  деректерді жандандыру;          агенттігі
                                  кадастрлық сандық
                                  электрондық карталарды
                                  жасау; топографиялық сандық 
                                  электрондық карталарды жасау;
                                  тoпырақтың сандық электрондық
                                  карталарын жасау; геоботани.
                                  калық сандық электрондық кар.
                                  таларды жасау; жұмыстарды
                                  тапсыру
---------------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесiнiң жұмыс iстеуге жарамды, қызмет iстейтiн бiрыңғай мемлекеттiк жер реестрiн, жер балансы жүйешелерiн пилоттық аймақта (республикалық, бiр облыстық және екi аудандық кадастрлық орталықтарда) құру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады