Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегі 2003-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 14 сәуірдегі N 356 қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 10 ақпандағы N 1019 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар:
      Жоспардың iс-шараларын iске асыруды қамтамасыз етсiн және Алматы қаласының әкiмiне жарты жылдық қорытындылары бойынша жылына екi рет 20 қаңтарда және 20 шiлдеде Жоспардың орындалу барысы туралы ақпарат берсiн.

      3. Алматы қаласының әкiмi Қазақстан Республикасының Үкiметiне жарты жылдықтың қорытындылары бойынша 1 ақпанға және 1 тамызға дейiн жылына екi рет Жоспар iс-шараларының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат берсiн.

      4. Алматы қаласының әкiмi 2004 жылға арналған республикалық және жергiлiктi бюджеттер қабылданғаннан кейiн Жоспарға өзгерiстер енгiзу жөнiндегi Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасын дайындасын және белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзсiн.

      5. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын:
      1) "Алматы қаласын аймақтық қаржы орталығы ретiнде дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 шiлдедегi N 1014 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 28, 355-құжат);
      2) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 шiлдедегi N 1014 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 29 маусымдағы N 706 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 20, 217-құжат);
      3) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне жинақтаушы зейнетақы қорлары қызметiнің мәселелері бойынша толықтыру мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 қарашадағы N 1258 қаулысы 1-тармағының 3) тармақшасының (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 42, 472-құжат).

      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң бiрiншi орынбасары А.С.Павловқа жүктелсiн.

      7. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2003 жылғы 14 сәуірдегі 
N 356 қаулысына     
қосымша         

Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

____________________________________________________________________
Р/с|       Іс-шара        |Аяқталу|Орындауға |Орындау|Болжамды|Қар.
N |                      |нысаны |жауаптылар|мерзімі|шығыстар|жы.
   |                      |       |          |       |(млн.   |лан.
   |                      |       |          |       |теңге)  |дыру
   |                      |       |          |       |        |көзі
____________________________________________________________________
1           2               3         4         5       6       7
____________________________________________________________________
                      1. Әлеуметтік сала
____________________________________________________________________
                   1.1. Демографиялық даму
____________________________________________________________________
1.1.1  Байбесік оралмандар Қазақстан Алматы   2005   2003 ж. Құрылыс
       кентінің құрылысын  Республи. қала.    жылғы  - 100   салушы
       аяқтау              касының   сының     І     2004 ж. орал.
                           Үкіметіне әкімі   тоқсан  - 100   мандар.
                           есеп                              дың
                                                             меншік.
                                                             ті
                                                             қаража.
                                                             ты

1.1.2. Әлеуметтік қамта.   Қазақстан Алматы  ІV      2003 ж. Алматы
       масыз ету объекті.  Республи. қала.  тоқсан,  - 98    қала.
       леріне күрделі      касының   сының  2003-    2004 ж. сының
       жөндеу жүргізуді    Үкіметіне әкімі  2005     - 98*   бюджеті
       қамтамасыз ету      есеп             жылдар   2005 ж.
                                                     - 98*
____________________________________________________________________
                      1.2. Тұрмыс деңгейі
____________________________________________________________________
1.2.1. Шаруашылық жүргі.   Алматы    Алматы  2004    Талап
       зуші субъектілер.   қаласы    қала.   жылғы   етіл.
       дің тапсырысы       әкімді.   сының    ІV     мейді
       бойынша жұмыссыз    гінің     әкімі   тоқсан
       азаматтарды         қаулысы
       оқытуға кәсіпорын.
       дармен бірлесіп
       ақы төлеу тетігін
       әзірлеу

1.2.2. Тұрмысы төмен       Алматы    Алматы  2005    Талап
       азаматтарға         қаласы    қала.   жылғы   етіл.
       гранттар және       әкімді.   сының    ІV     мейді
       шағын кредиттер     гінің     әкімі   тоқсан
       беру тетігін        қаулысы
       әзірлеу

1.2.3. Тұрмысы төмен       Қазақстан Алматы  ІІ, ІV  Талап
       азаматтарға әлеу.   Республи. қала.   тоқсан. етіл.
       меттік көмек        касының   сының    дар,   мейді
       көрсету монито.     Үкіметіне әкімі    жыл
       рингін жүргізу      ақпарат           сайын

1.2.4. Мүгедектерге және   Қазақстан Алматы   2005   2005 ж. Алматы
       психикалық ауру     Республи. қала.    жылғы  300*    қала.
       азаматтарға         касының   сының     ІV            сының
       арналған интернат-  Үкіметіне әкімі,   тоқсан         бюджеті
       үйлер салуды        ақпарат   ДСМ
       қамтамасыз ету
____________________________________________________________________
                   1.3. Денсаулық сақтау
____________________________________________________________________
1.3.1. Халықтың денсаулық  Қазақстан Алматы   ІІІ    Талап
       жағдайына және      Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       медициналық және    касының   сының    жыл    мейді
       фармацевтикалық     Үкіметіне әкімі,  сайын
       ұйымдардың қызметi. есеп      ДСМ
       не мониторинг
       жүргiзудiң бiрыңғай
       ақпараттық жүйесін
       жасау және оның
       тұрақты жүргiзілуiн
       қамтамасыз ету

1.3.2. Мыналарды:          Қазақстан Алматы    ІV    2003 ж. Алматы
       психиатриялық       Республи. қала.   тоқсан, - 234   қаласы.
       аурухананы;         касының   сының   2003-   2004 ж. ның
                           Үкіметіне әкімі   2005    - 323*  бюджеті
                           есеп              жылдар  2005 ж.
       Таугүл-3, думан                               - 323*
       шағын аудандарында,
       Заря Востока,
       Бұталы, Каменское
       плато кенттерiнде
       денсаулық сақтау
       пункттерiн;

       крематорийлi                                  Бюджетте
       қалалық                                       бекітіл.
       мәйiтхананы;                                  ген сома
                                                     шегінде
       халыққа жедел және                            жергі.
       шұғыл көмек көрсету                           лікті
       жөнiндегi көп                                 бюджет.
       бейiндi клиниканы                             ке енгі.
       іске қосуды                                   зілген
       қамтамасыз ету                                жағдайда

1.3.3. Денсаулық сақтау    Қазақстан Алматы  2003    2003 ж. Алматы
       объектiлерiне       Республи. қала.   жылғы   - 840   қаласы.
       күрделi жөндеу      касының   сының    ІV     2004 ж. ның
       жүргiзудi және      Үкіметіне әкімі   тоқсан  - 840*  бюджеті
       медициналық жабдық  есеп                      2005 ж.
       сатып алуды                                   840*
       қамтамасыз ету
____________________________________________________________________
                         1.4. Білім беру
____________________________________________________________________
1.4.1. Еңбекке баулу       Қазақстан  БҒМ,    І      Бюджет.
       стандарттарын       Республи. Алматы  тоқсан, те
       енгiзу, "мектеп-    касының   қала.    жыл    бекі.
       кәсiби мектеп       Үкіметіне сының   сайын   тілген
       (лицей)" үлгісінде  есеп      әкімі           сома
       кешендер құру                                 шегінде
                                                     жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

1.4.2. Кәсіптік бiлiм      Қазақстан Алматы    І     Бюджетте
       беру оқу орындарын  Республи. қала.   тоқсан, бекітіл.
       жаңа буынды         касының   сының    2004-  ген сома
       компьютерлермен     Үкіметіне әкімі    2005   шегінде
       толықтай жарақтан.  есеп              жылдар  жергі.
       дыруды қамтамасыз                             лікті
       ету                                           бюджетке
                                                     енгізіл.
                                                     ген
                                                     жағдайда

1.4.3. Бiлiм мекемелерi    Қазақстан Алматы    І     Бюджетте
       базасында тәжiри.   Республи. қала.   тоқсан, бекі.
       белi алаңдар және   касының   сының   2004-   тілген
       оқу-тәрбие орталық. Үкіметіне әкімі   2005    сома
       тарын құру арқылы   есеп              жылдар  шегінде
       білiм мазмұнын                                жергі.
       жаңартуды                                     лікті
       қамтамасыз ету                                бюджетке
                                                     енгізіл.
                                                     ген
                                                     жағдайда

1.4.4. Бiлiм беру объекті. Қазақстан Алматы   ІІІ     2003   Респу.
       лерiн салуды        Республи. қала.   тоқсан, жыл-250 блика.
       қамтамасыз ету:     касының   сының   2003-    2004   лық
       Өжет кентiнде       Үкіметіне әкімі   2005    жыл-280 бюджет
       мектеп;             есеп              жылдар

       тірек-қимыл                                   2003 ж. Респу.
       аппараты бұзылған                             - 274   блика.
       балаларға арналған                                    лық
       мектеп-интернат;                                      бюджет
                                                             Алматы
       Ақсай-1 шағын                                 2005 ж. қала.
       ауданында 1000                                - 463*  сының
       орынға арналған                                       бюджеті
       мектеп;

       Мамыр-3 шағын                                 2004 ж. Алматы
       ауданында 1000                                - 460*  қала.
       орынға арналған                                       сының
       мектеп;                                               бюджеті

       Таугул шағын                                  2004 ж. Алматы
       ауданында мектеп                              - 460*  қаласы.
                                                             ның
                                                             бюджеті
       N 44 мектепке                                 2005 ж. Алматы
       қосымша құрылыстар                            - 320*  қаласы.
                                                             ның
                                                             бюджеті

1.4.5. Бiлiм беру объектi. Қазақстан Алматы    ІV    2003 ж. Алматы
       лерiне күрделi      Республи. қаласы. тоқсан, -350    қаласы.
       жөндеу жүргізудi    касының   ның     2003-   2004 ж. ның
       қамтамасыз ету      Үкіметіне әкімі   2005    -350*   бюджеті
                           есеп              жылдар  2005 ж.
                                                     -350*

1.4.6. Алматы сәндiк-      Қазақстан  БҒМ    2003    2003 ж. Респуб.
       қолданбалы өнер     Республи.         жылғы   - 12    ликалық
       колледжiнiң оқу-    касының            ІV             бюджет
       өндiрістiк базасын  Үкіметіне         тоқсан
       қайта жаңартуды     есеп
       жүргiзу
____________________________________________________________________
                   1.5. Мәдениет және спорт
____________________________________________________________________
1.5.1. Құрманғазы          Қазақстан  БҒМ    2003    2003 ж. Респуб.
       атындағы Қазақ      Республи.         жылғы   - 122   ликалық
       ұлттық консервато.  касының            ІV             бюджет
       риясының оқу        Үкіметіне         тоқсан
       ғимаратына күрделi  есеп
       жөндеудi аяқтауды
       қамтамасыз ету

1.5.2. "Мультиплекс"       Қазақстан Алматы    І     2004 ж. Шаруа.
       үлгісіндегi қазiргi Республи. қала.   тоқсан, -2500   шылық
      заманғы кинотеатрлар касының   сының   2004-   2005 ж. жүргі.
       және электрондық    Үкіметіне әкімі   2005    -2800   зуші
       кино кинотеатрлары  есеп              жылдар          субъек.
       желісін құру                                          тілер.
                                                             дің
                                                             қаража.
                                                             ты

1.5.3. Алматы қаласында    Республи. Алматы  2004    Талап
       "Еуразия" халықара. калық     қала.   жылғы   етіл.
       лық кино фестивалiн бюджет    сының    ІІ     мейді
       өткiзу мүмкiндігін  комиссия. әкімі   тоқсан
       қарастыру           сына
                           ұсыныс

1.5.4. Алматы хайуанаттар  Қазақстан Алматы  2005    2005 ж. Шаруа.
       паркiнде сафари-    Республи. қала.   жылғы   - 790   шылық
       парк салуды         касының   сының     І             жүргі.
       қамтамасыз ету      Үкіметіне әкімі   тоқсан          зуші
                           есеп                              субъек.
                                                             тілер.
                                                             дің
                                                             қаража.
                                                             ты

1.5.5. Алматы қаласында    Қазақстан ТурСА,  2003    2003 ж. Респуб.
       республикалық спорт Республи. Алматы  жылғы   - 150   ликалық
       мектеп-интернатын   касының   қала.    ІV             бюджет
       салуды қамтамасыз   Үкіметіне сының   тоқсан
       ету                 есеп      әкімі

1.5.6. Алматы қаласында    Қазақстан ТурСА,  2003    2003 ж. Респуб.
       олимпиадалық дайын. Республи. Алматы  жылғы   - 42    ликалық
       дық базасы құрылы.  касының   қала.    ІV             бюджет
       сының жобасы        Үкіметіне сының   тоқсан
       бойынша техника.    есеп      әкімі
       лық-экономикалық
       негiздеме әзiрлеу

1.5.7. Әмбебап спорт-      Қазақстан Алматы    І     2004 ж. Шаруа.
       ойын-сауық          Республи. қала.   тоқсан, -2000   шылық
       кешенiнiң           касының   сының   2004-   2005 ж. жүргі.
       құрылысын қамта.    Үкіметіне әкімі   2005    -2160   зуші
       масыз ету           есеп              жылдар          субъек.
                                                             тілер.
                                                             дің
                                                             қаража.
                                                             ты
____________________________________________________________________
             2. Өнеркәсіптік және энергетикалық кешен
____________________________________________________________________
                          2.1. Өнеркәсіп
____________________________________________________________________
2.1.1. Машина жасау        Қазақстан Алматы   ІV     Талап
       кәсіпорындарында    Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       жабдықтың жекелеген касының   сының    жыл    мейді
       түрлерiн шығаруға   Үкіметіне әкімі,  сайын
       тапсырыстар         есеп      ИСМ,
       орналастыруға ықпал           ұлттық
       ету                           компа.
                                     ниялар

2.1.2. "Алматы қаласының   Мәслихат. Алматы  2004    Талап
       агроөнеркәсіптiк    тар       қала.   жылғы   етіл.
       сақинасы" бағдарла. шешімде.  сының    ІV     мейді
       масын әзiрлеу       рі,       және    тоқсан
                           Алматы    Алматы
                           қаласы    облысы.
                           және      ның
                           Алматы    әкімде.
                           облысы    рі, БҒМ,
                           әкімдері  ДСМ,
                           қаулы.    АШМ
                           ларының
                           жобалары

2.1.3. Өнiмдi сертификат.  Қазақстан ИСМ,    2004    Талап
       тау мен стандарт.   Республи. Алматы  жылғы   етіл.
       таудың халықаралық  касының   қала.    ІІІ    мейді
       жүйелерiн енгiзудi  Үкіметіне сының   тоқсан
       қамтамасыз ету      ақпарат   әкімі

2.1.4. Қорғау, демпингке   Қазақстан ИСМ     Қажет.  Талап
       қарсы және орнын    Республи.         тілігі. етіл.
       толтыру шараларын,  касының           не      мейді
       сондай-ақ тарифтiк  Үкіметі           қарай
       реттеу шараларын    қаулыла.
       қолдану жолымен     рының
       жеңiл және тамақ    жобалары
       өнеркәсібi кәсiп.
       орындарына қолдау
       көрсету мүмкiндiгін
       қарастыру
___________________________________________________________________
                     2.2. Энергетикалық кешен
___________________________________________________________________
2.2.1. 2030 жылға дейiн    Алматы    Алматы  2004    Бюджетте
       Алматы қаласын      қаласы    қала.   жылғы   бекітіл.
       жылумен және        әкімді.   сының    ІV     ген сома
       электрмен жабдықтау гінің     әкімі   тоқсан  шегінде
       схемасын әзiрлеу    қаулысы                   жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

2.2.2. Энергия үнемдейтiн  Қазақстан Алматы  І, ІІІ          "АӨК"
       технологияларды     Республи. қала.   тоқсан, 2004 ж. ЖАҚ-тың
       енгiзудi            касының   сының   2004-   -80     қаража.
       қамтамасыз ету:     Үкіметіне әкімі,  2005    2005 ж. ты
       аспалы оқшауланған  есеп      ЭМРМ,   жылдар  -100
       сымдарды пайдалану            ТМРА
       арқылы тарату                                 2004 ж.
       желілерiн жобалау,                            -150
       қайта жаңарту және
       кеңейту;
       жел станциясы                 Алматы          Бюджет. Шаруа.
       құрылысының техни.            қала.           те      шылық
       калық-экономикалық            сының           бекі.   жүргі.
       негiздемесін                  әкімі           тілген  зуші
       әзірлеу                       ЭМРМ            сома    субъек.
                                                     шегінде тілер.
       жалпы бiлiм беретін           Алматы          жергі.  дің
       мекемелерде жылу              қала.           лікті   қаража.
       тұтынылуын                    сының           бюджет. ты
       автоматтандыру                әкімі           ке
                                     ЭМРМ            енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

2.2.3. Алматы қаласының    Қазақстан Алматы  І, ІІІ  2003 ж. Шаруа.
       энергия теңгерiмiне Республи. қаласы  тоқсан, -15477  шылық
       экологиялық таза    касының   мен       жыл   2004 ж. жүргі.
       ресурстарды енгiзу. Үкіметіне Алматы  сайын   -15477  зуші
       дi, энергияның      есеп      облы.           2005 ж. субъек.
       қалпына келтiрiле.            сының           -15477  тілер.
       тiн көздерiн                  әкім.           Бюджет. дің
       дамытуды ескере               дері,           те      қаража.
       отырып, электр                ЭМРМ            бекі.   ты
       энергиясы рыногын                             тілген
       дамытуды қамтама.                             сома
       сыз ету:                                      шегінде
       Көксу өзенiнде ГЭС                            жергі.
       каскадын, Шелек                               лікті
       ЖЭС-1 және 2,                                 бюджет.
       Iле ГЭС-iн салу                               ке
       Медеу - Просвещенец                           енгі.
       ГЭС-iн салу;                                  зілген
       Есік, Талғар, Ақсай                           жағдайда
       өзендерiнде шағын                             2003 ж. Шаруа.
       ГЭС-тер салу                                  -268    шылық
       орталықтандырылған                            2004 ж. жүргі.
       ыстық сумен                                   -268    зуші
       жабдықтау жүйесін                             2005 ж. субъек.
       күн жылуы коллек.                             -268    тілер.
       торын пайдалануға                                     дің
       ауыстыру                                              қаража.
                                                             ты
2.2.4. Мыналарды қайта     Қазақстан Алматы  І, ІІІ
       құруды және кеңей.  Республи. қала.   тоқсан,
       тудi жүзеге асыру:  касының   сының     жыл   2003 ж. "АӨК"
       бастапқы қуаттылы.  Үкіметіне әкімі,   сайын  -62     ЖАҚ
       ғын қалпына         есеп      ТМРА            2004 ж.
       келтiрiп және оны                             -62
       Шұбаркөл көмiрiне                             2005 ж. "АӨК"
       жұмысқа ауыстыру                              -62     ЖАҚ
       арқылы ЖЭО-1                                  2004 ж.
                                                     -390
       ЖЭО-2, ЖЭО-3 және                             2005 ж. "АТКЭ"
       батыс жылу кешенi.                            -390    АҚ
       нiң қазандықтары                              2004 ж.
                                                     -150
       Оңтүстiк Шығыс                                2005 ж. "АТКЭ"
       аудандық қазандығы                            -150    АҚ
                                                     2004 ж.
       Солтүстiк Шығыс                               -150
       жылу кешенi                                   2005 ж.
                                                     -150
2.2.5. Мыналарды жүзеге    Қазақстан Алматы  І, ІІІ  2004 ж. "АӨК"
       асыру:              Республи. қала.   тоқсан, -100    ЖАҚ
       магистральды және   касының   сының   2004-   2005 ж.
       тарату жылу желі.   Үкіметіне әкімі,  2005    -125
       лерiн салу          есеп      ТМРА    жылдар  2004 ж. "АӨК"
                                                     -300    ЖАҚ
       АРЭК және ГЭРС                                2005 ж.
       электр желілi                                 -356
       объектiлердi салу                             Бюджет.
       және қайта                                    те
       жаңғырту                                      бекі.
                                                     тілген
       Қарғалы кентiнде                              сома
       кабель желiсiн салу                           шегінде
                                                     жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

2.2.6. Алматы қаласының    Қазақстан Алматы   ІІІ    Талап
       жылу электр         Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       станцияларын қатты  касының   сының   2003-   мейді
       және сұйық отынмен  Үкіметіне әкімі,  2005
       жұмыс iстеуден      есеп      ЭМРМ    жылдар
       Жамбыл облысы газ
       кен орындарының
       әлеуетiн пайдалану
       есебiнен табиғи
       газбен жұмыс
       істеуге көшiрудi
       ынталандыру

2.2.7. Авариялық магис.    Қазақстан Алматы   ІV     2004 ж. Алматы
       тральды және        Республи. қала.   тоқсан, -100*   қаласы.
       таратушы жылу       касының   сының   2004-   2005 ж. ның
       желілерiн қайта     Үкіметіне әкімі   2005    -100*   бюджеті
       жаңартуды жүзеге    есеп              жылдар
       асыру
___________________________________________________________________
             2.3. Ғылым және инновациялық қызмет
___________________________________________________________________
2.3.1. Ақпараттық техно.   Норматив. ЭМРМ,   2003    Талап
       логиялар паркiн     тік       БҒМ,    жылғы   етіл.
       жасау жөнiндегi     құқықтық  ИСМ,     ІV     мейді
       нормативтік құқық.  кесімдер  Алматы  тоқсан
       тық базаны әзiрлеу  жобасы    қала.
                                     сының
                                     әкімі

2.3.2. Алматы қаласының    Қазақстан БҒМ,    2003    Талап
       әлеуметтік-экономи. Республи. ИСМ,    жылғы   етіл.
       калық дамуын        касының   Алматы   ІV     мейді
       ғылыми-техникалық   Үкіметі   қаласы. тоқсан
       қамтамасыз ету      қаулысы.  ның
       бағдарламасын       ның       әкімі
       әзiрлеу             жобасы

2.3.3. Ақпараттық техноло. Қазақстан ЭМРМ,   2003    2003 ж. Респуб.
       гиялар паркiн құру  Республи. ИСМ,    жылғы   -90     ликалық
       жөнiндегі техника.  касының   Алматы   ІІІ            бюджет
       лық-экономикалық    Үкіметіне қала.   тоқсан
       негiздеме мен       есеп      сының
       жобалық-сметалық              әкімі
       құжаттаманы әзiрлеу

2.3.4. Ақпараттық техноло. Қазақстан ЭМРМ,    ІV     2004 ж. Респуб.
       гиялар паркiн құру  Республи. ИСМ,    тоқсан, -100    ликалық
       жөнiндегі инвести.  касының   Алматы  2004-   2005 ж. бюджет
       циялық жобаны іске  Үкіметіне қаласы. 2005    -100
       асыруды қамтамасыз  есеп      ның     жылдар
       ету                           әкімі
___________________________________________________________________
                   3. Шағын және орта бизнес
___________________________________________________________________
3.1.   Консалтингтік       Қазақстан Алматы    І     2004 ж. Шаруа.
       қызмет көрсету,     Республи. қала.   тоқсан, -100    шылық
       инновациялық        касының   сының   2004-   2005 ж. жүргі.
       технологияларды     Үкіметіне әкімі   2005    -150    зуші
       енгiзу, технология. есеп              жылдар          субъек.
       ларды трансферттер.                                   тілер.
       мен қамтамасыз ету                                    дің
       және басқалары                                        қаража.
       арқылы шағын кәсіп.                                   ты
       керлiк инфрақұрылы.
       мын қолдау және
       одан әрi дамыту
       бойынша жұмыстар
       жүргiзу

3.2.   "Филипп Морис" АҚ   Қазақстан Алматы  2003    2003 ж. Шаруа.
       Алматы темекi       Республи. қала.   жылғы   -59     шылық
       комбинаты базасында касының   сының    ІІІ            жүргі.
       шағын және opтa     Үкіметіне әкімі   тоқсан          зуші
       бизнестiң өнер.     есеп                              субъ.
       кәсіптiк паркiн                                       екті.
       құру                                                 лердің
                                                             қара.
                                                             жаты
___________________________________________________________________
                    4. Бөлім. Туризм
___________________________________________________________________
4.1.   Туризмдi дамытудың  Алматы    Алматы  2004    Талап
       аймақтық бағдарла.  қаласы    қаласы  жылғы   етіл.
       масын әзiрлеу       мәсли.    мен      ІІІ    мейді
                           хатының   Алматы  тоқсан
                           шешімі    облысы.
                                     ның
                                     әкім.
                                     дері,
                                     ҚОҚМ,
                                     БҒМ-ның
                                     География
                                     институты
___________________________________________________________________
      5. Қала құрылысы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
___________________________________________________________________
             5.1. Қала құрылысы және қаланы көркейту
___________________________________________________________________
5.1.1. Алматы қаласын      Қазақстан Алматы  2003    Талап
       дамытудың 2020      Республи. қала.   жылғы   етіл.
       жылға дейiнгi       касының   сының    ІV     мейді
       кезеңге арналған    Үкіметі   әкімі   тоқсан
       Бас жоспарына       қаулы.
       қала шекарасының    сының
       кеңеюiн, қаланың    жобасы
       және оған iргелес
       аумақтардың әлеу.
       меттiк-экономика.
       лық даму мәселеле.
       рiн есепке ала
       отырып өзгерістер
       енгiзу.

5.1.2. Мынадай көлiк       Қазақстан Алматы   ІV     2003 ж. Респуб.
       түйiндерiнiң        Республи. қала.   тоқсан, -1000   ликалық
       құрылысын           касының   сының   2003-   2004 ж. бюджет
       қамтамасыз eту:     Үкіметіне әкімі   2004    -1000*
                           есеп              жылдар  2005 ж.
       Райымбек даңғылы -                            -800*
       Саин көшесі

       Рысқұлов данғылы -
       Сейфуллин даңғылы

5.1.3. Желтоқсан көшесін   Қазақстан Алматы  2005    Бюджет.
       (батыс жағы)        Республи. қала.   жылғы   те
       Әл-Фараби даңғылына касының   сының     І     бекі.
       дейiн ұзартуды      Үкіметіне әкімі   тоқсан  тілген
       жүзеге асыру        есеп                      сома
                                                     шегінде
                                                     жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

5.1.4. Әуезов көшесін      Қазақстан Алматы  2005    Бюджетте
       Райымбек даңғылына  Республи. қала.   жылғы   бекі.
       дейiн ұзартуды      касының   сының     ІV    тілген
       жүзеге асыру        Үкіметіне әкімі   тоқсан  сома
                           есеп                      шегінде
                                                     жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке
                                                     енгізіл.
                                                     ген
                                                     жағдайда

5.1.5. Меңдiқұлов бульва.  Қазақстан Алматы  2005    Бюджетте
       рын Жолдасбеков     Республи. қала.   жылғы   бекі.
       көшесiнен Сәтпаев   касының   сының    ІV     тілген
       көшесiне дейiн      Үкіметіне әкімі   тоқсан  сома
       ұзартуды жүзеге     есеп                      шегінде
       асыру                                         жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке
                                                     енгізіл.
                                                     ген
                                                     жағдайда

5.1.6. Қаланың қажеттiлiк. Қазақстан Алматы  І, ІІІ  2003 ж. Респуб.
       терiне сәйкес, оның Республи. қаласы. тоқсан, -1226   ликалық
       iшiнде жаппай жеке  касының   ның     2003-   (р.б.), бюджет,
       құрылыстар салынған Үкіметіне әкімі   2005    407     Алматы
       аудандарда жолдар   есеп              жылдар  (ж.б.)  қала.
       салуды және күрделi                           2004 ж. сының
       жөндеуден өткiзудi                            -811*   бюджеті
       қамтамасыз ету                                (р.б.),
                                                     300*
                                                     (ж.б.);
                                                     2005 ж.
                                                     -700*
                                                     (р.б.),
                                                     300*
                                                     (ж.б.)

5.1.7. Мына көшелерде:     Қазақстан Алматы  І, ІІІ  2003 ж. Шаруа.
       - Мақатаев көшесі - Республи. қала.   тоқсан, -2900   шылық
         Зенков көшесі;    касының   сының   2003-   2004 ж. жүргі.
       - Фрунзе көшесі -   Үкіметіне әкімі   2005    -2900   зуші
         Әлiмжанов көшесі  есеп              жылдар  2005 ж. субъек.
         қиылыстарында                               -2900   тілер.
         екi және үш                                         дің
         қабатты екi                                         қаража.
         паркинг салу                                        ты

5.1.8. Жаңа көлiк магис.   Қазақстан Алматы   ІV     Бюджет.
       тральдарын ашу      Республи. қала.   тоқсан, те
       мақсатында тұрғын   касының   сының   2004-   бекі.
       үйлердi бұзуды      Үкіметіне әкімі   2005    тілген
       қамтамасыз ету      есеп              жылдар  сома
                                                     шегінде
                                                     жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

5.1.9. Көлiк проблемаларын Алматы    Алматы  2003    2003 ж. Шаруа.
       шешу қажеттiлiгiн   қаласы    қала.   жылғы   -500    шылық
       ecкepe отырып,      әкімінің  сының    ІV     2004 ж. жүргі.
       қаланың iрi базар.  шешімі    әкімі   тоқсан  -500    зуші
       ларын қайта жаңарту                           2005 ж. субъек.
       жөнiнде іс-шаралар                            -1000   тілер.
       әзiрлеу                                               дің
                                                            қаражаты
___________________________________________________________________
                    5.2. Тіршілік ету ортасы
___________________________________________________________________
5.2.1. Сейсмикалық қауiпті Қазақстан Алматы  2005    Бюджет.
       тұрғын үй қорын     Республи. қала.   жылғы   те
       қайта жаңартуды     касының   сының    ІV     бекі.
       қамтамасыз ету      Үкіметіне әкімі   тоқсан  тілген
                           есеп                      сома
                                                     шегінде
                                                     жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

5.2.2. Әлеуметтiк сала     Қазақстан Алматы   ІV     2003 ж. Алматы
       объектiлерiнiң      Республи. қала.   тоқсан, -250    қаласы.
       сейсмотұрақтылығын  касының   сының   2003-   2004 ж. ның
       күшейтудi қамтама.  Үкіметіне әкімі   2005    -250*   бюджеті
       сыз ету             есеп              жылдар  2005 ж.
                                                     -250*

5.2.3. Беделбай және       Қазақстан Алматы    І     2004 ж. Алматы
       Батарейка өзенде.   Республи. қала.   тоқсан, -135*   қаласы.
       рiнде қорғаныс      касының   сының   2004-   2005 ж. ның
       құрылысының каскад. Үкіметіне әкімі,  2005    -135*   бюджеті
       тарын салуды        есеп      ТЖА     жылдар
       жүзеге асыру

5.2.4. Медеу мұз айдыны,   Қазақстан Алматы    ІV    Бюджетте
       Көктөбе, Каменка    Республи. қала.   тоқсан, бекі.
       үстірті ауданында   касының   сының   2004-   тілген
       тау көшкiнiне қарсы Үкіметіне әкімі,  2005    сома
       іс-шаралар жүргiзу  есеп      ТЖА     жылдар  шегінде
                                                     жергілік.
                                                     ті бюд.
                                                     жетке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

5.2.5. Есентай, Кiшi       Қазақстан Алматы   ІV     Бюджетте
       Алматы, Кiмасар,    Республи. қала.   тоқсан, бекі.
       Бұталы, Қарғалы     касының   сының   2004-   тілген
       өзендерiнiң арнала. Үкіметіне әкімі,  2005    сома
       рын тұрақтандыру    есеп      ТЖА     жылдар  шегінде
       жөнiнде жұмыстар                              жергі.
       жүргiзу                                       лікті
                                                     бюд.
                                                     жетке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

5.2.6. Кiшi Алматы өзенi.  Қазақстан Алматы   ІV     2004 ж. Алматы
       нiң шатқалында қар  Республи. қала.   тоқсан, -70*    қала.
       көшкiнiне қарсы     касының   сының   2004-   2005 ж. сының
       бөгет салу          Үкіметіне әкімі,  2005    -70*    бюджеті
                           есеп      ТЖА     жылдар
___________________________________________________________________
               5.3. Тұрғын үй қорының жай-күйі
___________________________________________________________________
5.3.1. Алматы қаласында    Алматы    Алматы  2003    Талап
       тұрғын үйлер салу   қаласы    қала.   жылғы   етіл.
       және оны дамыту     мәсли.    сының    ІІІ    мейді
       жөнiндегi бағдар.   хатының   әкімі   тоқсан
       ламаны әзірлеу      шешімі

5.3.2. Халықтың әлеумет.   Қазақстан Алматы   ІІІ    2003 ж. Алматы
       тiк осал топтары    Республи. қала.   тоқсан, - 800    қала.
       үшiн тұрғын үй      касының   сының   2003-   2004 ж. сының
       салу мен сатып      Үкіметіне әкімі   2005    - 800*  бюджеті
       алуды қамтамасыз    есеп              жылдар  2005 ж.
       ету                                           - 678*

5.3.3. Авариялық-ескi      Қазақстан Алматы   ІV     Бюджетте
       тұрғын үй қорын     Республи. қала.   тоқсан, бекі.
       бұзудың 2010 жылға  касының   сының   2004-   тілген
       дейiнгi кезеңге     Үкіметіне әкімі   2005    сома
       арналған қалалық    есеп              жылдар  шегінде
       бағдарламасын                                 жергі.
       іске асыру                                    лікті
                                                     бюд.
                                                     жетке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

5.3.4. Муниципалдық        Алматы    Алматы  2005    Бюджетте
       тұрғын үй қорын     қаласы    қала.   жылғы   бекі.
       күрделі жөндеудi    мәсли.    сының    ІV     тілген
       қамтамасыз ету      хатының   әкімі,  тоқсан  сома
                           шешімі    ИСМ             шегінде
                                                     жергі.
                                                     лікті
                                                     бюд.
                                                     жетке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда
___________________________________________________________________
                    5.4. Газбен жабдықтау
___________________________________________________________________
5.4.1. Мыналарды:          Қазақстан Алматы   ІV     Бюджетте
        жаппай жеке тұрғын Республи. қала.   тоқсан, бекі.
       үй салынған аудан.  касының   сының   2004-   тілген
       дарды (Шаңырақ-1,   Үкіметіне әкімі   2005    сома
       2, 3, 4, 6,         есеп              жылдар  шегінде
       Қалқаман-2, 3,                                жергі.
       Дархан, Ұлжан,                                лікті
       Ақбұлақ Думан,                                бюджет.
       Таугүл-3 шағын                                ке
       аудандарын);                                  енгі.
        қаланың бұрын                                зілген
       салынған жеке                                 жағдайда
       меншiк секторын
       газбен жабдықтау
       үшiн газ құбырла.
       рын жүргiзудi
       қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
             5.5. Сумен жабдықтау және су қашыртқы
___________________________________________________________________
5.5.1. Жаппай жеке тұр.    Қазақстан Алматы   ІV     2003 ж. Респуб.
       ғын үйлер салын.    Республи. қала.   тоқсан, -250    ликалық
       ған аудандарда      касының   сының   2004-   (р.б.), бюджет,
       су құбыры, кәрiз    Үкіметіне әкімі   2005    50      Алматы
       желілерi мен        есеп              жылдар  (ж.б.), қала.
       құрылыстарын салуды                           2004 ж. сының
       және қайта жаңарту.                           -200    бюджеті
       ды қамтамасыз ету                             (р.б.),
                                                     2005 ж.
                                                     -200
                                                     (р.б.)

5.5.2. Мыналарды:          Қазақстан Алматы   ІV     Бюджетте
       "Meдеу" cу сүзгі    Республи. қала.   тоқсан, бекі.
       станциясын, бас     касының   сының   2004-   тілген
       тазарту құрылыста.  Үкіметіне әкімі   2005    сома
       рын қайта жаңартуды есеп              жылдар  шегінде
       жүзеге асыру                                  жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

5.5.3. Алматы қаласын      Қазақстан Алматы    І     2003 ж. Үкімет.
       сумен жабдықтау     Республи. қала.   тоқсан, -1228,8 тік
       және су қашыртқы    касының   сының   2003-   2004 ж. қарыз
       жүйесін қайта       Үкіметіне әкімі,  2004    -1000*
       жаңарту мен         есеп      ТМРА    жылдар  2005 ж.
       жаңғырту жобасын                              -1550*
       іске асыруды
       қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
                 6. Көлік-коммуникациялық кешен
___________________________________________________________________
6.1.1. Алматы - Астана     Қазақстан ККМ,    2004    2003 ж. Қазақ.
       аса шапшаң темiр    Республи. Астана  жылғы   -1000   стан
       жол магистралiн     касының   және      І             Респуб.
       іске қосуды жүзеге  Үкіметіне Алматы  тоқсан          ликасы.
       асыру               есеп      қалала.                 ның
                                     рының                   Үкіметі
                                     әкімдері                мемле.
                                                             кет
                                                             кепіл.
                                                             дік
                                                             берген
                                                             инвес.
                                                             тиция.
                                                             лар

6.1.2. Жолаушылар автомо.  Қазақстан Алматы    І     2004 ж. Алматы
       биль көлiгiн        Республи. қала.   тоқсан, -54*    қала.
       кезең-кезеңiмен     касының   сының   2004-   2005 ж. сының
       табиғи газға        Үкіметіне әкімі   2005    -54*    бюджеті
       көшiрудi            есеп              жылдар
       қамтамасыз ету

6.1.3. Автобустар мен      Қазақстан Алматы    І     2003 ж. Шаруа.
       троллейбустарды     Республи. қала.   тоқсан, -600    шылық
       өзiмiзде құрастыру. касының   сының   2003-   2004 ж. жүргі.
       ды ұйымдастыру      Үкіметіне әкімі,  2005    -1000   зуші
                           есеп      "Авто.  жылдар  2005 ж. субъек.
                                     бусжи.          -1000   тілер.
                                     нау                     дің
                                     зауыты"                 қаража.
                                     ЖШС,                    ты
                                     "Элек.
                                     тромаш"
                                     БК

6.1.4. Троллейбус және     Қазақстан Алматы    І     2004 ж. Алматы
       трамвай желілерiн,  Республи. қала.   тоқсан, -100*   қала.
       жолдарын, кiшi      касының   сының   2004-   2005 ж. сының
       станцияларын салу   Үкіметіне әкімі   2005    -100*   бюджеті
       мен қайта жаңартуды есеп              жылдар
       және көлiк құралда.
       рын сатып алуды
       қамтамасыз ету

6.1.5. Жол қозғалысын      Қазақстан Алматы    І     2003 ж. Алматы
       басқарудың          Республи. қала.   тоқсан, -96     қала.
       автоматтандырылған  касының   сының   2003-   2004 ж. сының
       жүйесін дамытуды    Үкіметіне әкімі,  2005    -100*   бюджеті
       қамтамасыз ету      есеп      ІІМ,    жылдар  2005 ж.
                                     ККМ,            -100*
                                     "Көлік
                                     ҒЗИ"
                                     ЖАҚ

6.1.6. Метрополитеннiң     Қазақстан Алматы    ІV    2003 ж. Алматы
       бiрiншi кезеңiнiң   Республи. қала.   тоқсан, -600    қала.
       құрылысын           касының   сының   2003-   2004 ж. сының
       қамтамасыз ету      Үкіметіне әкімі,  2005    -600*   бюджеті
                           есеп              жылдар  2005 ж.
                                                     -600*
____________________________________________________________________
                            6.2. Байланыс
____________________________________________________________________
6.2.1. Ұқсас станцияларды  Қазақстан ККМ,     ІV     Көлемі  "Қазте.
       қазiргi заманғы     Республи. "Қаз.   тоқсан, инвес.  леком"
       электрондық стан.   касының   телеком" 2003-  тиция.  ААҚ
       цияларға толық      Үкіметіне ААҚ     2005    лық
       ауыстыруды, сондай- есеп              жылдар  бағдар.
       ақ сенiмдiлiгi                                лама
       жоғары станцияара.                            бекі.
       лық цифрлық                                   тілген.
       байланыс жүйесiне                             нен
       көшудi жүзеге асыру                           кейін
                                                     анық.
                                                     талады

6.2.2. Қаланың шеткерi     Қазақстан  ККМ,    ІV     Көлемі  Байла.
       аудандарын:         Республи. Алматы  тоқсан, инвес.  ныс
       Құрылысшы, Шаңырақ, касының   қала.   2003-   тиция.  опера.
       Қалқаман, Киров     Үкіметіне сының   2005    лық     торлары
       атындағы, Таулы     есеп      әкімі   жылдар  бағдар.
       Қырат, Көктөбе,                               лама
       Ақбұлақ, Қарғалы,                              бекі.
       Көкқайнар, Еңбекші,                           тілген.
       Ерменсай кенттерiн,                           нен
       Қазақфильм, Ұлжан,                            кейін
       Думан, Атырау,                                анық.
       Дархан, Хан Тәңiрi                            талады
       шағын аудандарын,
       Түрксіб санаторийiн
       тендерлiк негiзде
       телефон байланысы.
       мен қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
                     7. Инвестициялық ахуал
___________________________________________________________________
                   7.1. Инвестициялық қызмет
___________________________________________________________________
7.1.1. Жыл сайынғы аймақ.  Қазақстан Алматы    І     Талап
       тық инвестициялық   Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       жобаларды іске      касының   сының   2003-   мейді
       асыру шеңберiнде    Үкіметіне әкімі   2005
       қаланы әлеуметтік-  есеп              жылдар
       экономикалық дамы.
       тудың басымдық
       жобаларын іске
       асыруға тiкелей
       инвестициялар
       тартуды қамтамасыз
       ету

7.1.2. Ақпараттық бизнес   Қазақстан Алматы    І     Талап
       орталықтары желiле. Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       рiн дамытуды        касының   сының   2003-   мейді
       қамтамасыз ету      Үкіметіне әкімі   2005
                           есеп              жылдар
___________________________________________________________________
           7.2. Қаржы құралдары мен технологиялары
___________________________________________________________________
7.2.1  Алматы қаласында    Қазақстан Алматы    І     Талап
       қазiргі институцио. Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       налдық инвесторлар. касының   сының   2003-   мейді
       дың бас офисін      Үкіметіне әкімі   2005
       орналастыруға және  есеп              жылдар
       инвестициялық
       қорларды дамытуға
       ықпал ету

7.2.2. Алматы қаласында    Қазақстан "Бағалы   І     Талап
       Бағалы қағаздардың  Республи. қағаз.  тоқсан, етіл.
       орталық депозита.   касының   дардың  2003-   мейді
       рийiнiң және        Үкіметіне орталық 2005
       Қазақстан банкара.  есеп      депози. жылдар
       лық есеп айырысу              тарийі"
       орталығының iркi.             ЖАҚ
       ліссіз жұмыс
       істеуiн
       қамтамасыз ету

7.2.3. Ипотекалық кредит.  Қазақстан Алматы  2004-   Талап
       теу тетiктерiн      Республи. қала.   2005    етіл.
       пайдалану арқылы    касының   сының   жылдар  мейді
       тұрғын үй құрылысын Үкіметіне әкімі     І
       өрістету            есеп              тоқсан

7.2.4. Қаржы және жедел    Қазақстан Алматы  2005    Талап
       лизинг тетiктерiн   Республи. қала.   жылғы   етіл.
       пайдалану арқылы    касының   сының    І      мейді
       тұрғын үйге         Үкіметіне әкімі,  тоқсан
       жатпайтын қордың    есеп      СІМ,
       коммерциялық                  "Қаз.
       құрылысын және                инвест"
       объектiлердi                  ҚИЫО,
       пайдалануға берудi            кәсіп.
       қамтамасыз ету                орындар
                                     мен
                                     ұйымдар

7.2.5. Қаржы лизингі       Пилоттық  Алматы  2004    Талап
       тетiктерiн          жоба      қала.   жылғы   етіл.
       пайдалану арқылы              сының    ІІІ    мейді
       кәсіпорындардың               әкімі,  тоқсан
       негiзгi өндiрістiк            "Қаз.
       қорларын жаңарту              инвест"
       бағдарламасын                 ҚИЫО
       әзiрлеу
___________________________________________________________________
                            8. Сауда
___________________________________________________________________
8.1.   Халыққа көрсетiле.  Қазақстан Алматы   ІV     2003 ж. Шаруа.
       тiн сауда қызметi.  Республи. қала.   тоқсан, -500    шылық
       нiң сапасын арттыру касының   сының   2003-   2004 ж. жүргі.
       мақсатында супер.   Үкіметіне әкімі   2005    -1000   зуші
       маркеттер желiсiн   есеп              жылдар  2005 ж. субъек.
       дамытуды қамтамасыз                           -1000   тілер.
       ету                                                   дің
                                                             қаража.
                                                             ты

8.2.   Тиiстi техникалық,  Қазақстан Алматы    І     2004 ж. Шаруа.
       ақпараттық және     Республи. қала.   тоқсан, -2800   шылық
       кадрлық қамтамасыз  касының   сының   2004-   2005 ж. жүргі.
       етілетiн интернет-  Үкіметіне әкімі   2005    -2800   зуші
       сауданы енгiзудi    ұсыныс            жылдар          субъек.
       қамтамасыз ету                                        тілер.
                                                             дің
                                                             қаража.
                                                             ты

8.3.   Қала кәсіпорындары. Қазақстан Алматы  2004    Талап
       ның өнiмдерiн,      Республи. қала.   жылғы   етіл.
       орнатылмаған және   касының   сының    ІІ     мейді
       босатылатын жабдық. Үкіметіне әкімі   тоқсан
       тарды сату үшiн     ұсыныс
       Кабул қаласында
       "Алматы" сауда
       үйін құру мәселесін
       қарау

8.4.   Экспорттаушы қала   Қазақстан Алматы  2004    Талап
       кәсіпорындарын      Республи. қала.   жылғы   етіл.
       сақтандыру және     касының   сының    ІV     мейді
       кредиттеу жүйесін   Үкіметіне әкімі   тоқсан
       құруды көздеу       ұсыныс
___________________________________________________________________
                 9. Салықтар және бюджет
___________________________________________________________________
9.1.   Салық салынатын     Қазақстан Алматы    І     Талап
       базаны кезең-       Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       кезеңiмен кеңейту   касының   сының   2003-   мейді
       және салықтар мен   Үкіметіне әкімі   2005
       төлемдердiң бюджет. есеп              жылдар
       ке түсуiн бақылауды
       күшейту есебiнен
       Алматы қаласы
       бойынша салық алым.
       дарын 20%-ға нақты
       көбейтудi қамтамасыз
       ету

9.2.   Автомобильдерге     Қазақстан Алматы  2004    Талап
       жанармай құю        Республи. қала.   жылғы   етіл.
       станцияларының,     касының   сының    ІV     мейді
       көтерме сауда       Үкіметіне әкімі   тоқсан
       базаларының,        есеп
       қоймалардың,
       жанар-жағармай
       материалдарын
       сақтау жөнiнде
       тұйық темiр
       жолдардың шоғырла.
       нуы туралы мәлiмет.
       терi бар экономика.
       лық карталар жасау

9.3.   Қаржы ресурстарының Қазақстан Алматы   ІV     Талап
       қозғалысы туралы    Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       қаржы есептepi мен  касының   сының   2004-   мейді
       ақпаратты БАҚ-та    Үкіметіне әкімі   2005
       жариялау, атқарушы  есеп              жылдар
       органдар бюджет
       қызметiнiң тиiмдi.
       лiгіне тәуелсiз
       бағалау жүргiзу
       арқылы бюджеттік
       қаржыландырудың
       ашықтығы мен анық.
       тығын қамтамасыз
       ету

9.4.   Салықтық есеп беру  Қазақстан ҚарМ    2003    Талап
       нысандарын қабыл.   Республи.         жылғы   етіл.
       дау және өңдеу      касының            ІV     мейді
       жөнiнде салықтық    Үкіметіне         тоқсан
       әкiмшілiк етудiң    ақпарат
       орталықтандырылған
       ақпараттық жүйеле.
       рiн пилоттық
       пайдалануға енгiзу.
       дi және салық
       төлеушiлердiң
       тiркеу есебiн және
       олардың жеке
       шоттарын жүргізудi
       қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
              10. Мемлекеттік активтерді басқару
___________________________________________________________________
10.1.  Аймақтар әкiмдерi.  Қазақстан Алматы  2004    Талап
       нiң құқыктарын      Республи. қала.   жылғы   етіл.
       кеңейту бөлігінде   касының   сының    ІІ     мейді
       коммуналдық меншiк. Үкіметіне әкімі   тоқсан
       тi жекешелендiрудi  ұсыныс
       басқаруды одан әрi
       жетiлдiру жөнiнде
       ұсыныстар әзiрлeу

10.2.  Бұрын жекешелендi.  Қазақстан Алматы  2004    Талап
       руге жатқызылмаған  Республи. қала.   жылғы   етіл.
       не өткен кезеңдер.  касының   сының     І     мейді
       де жекешелендiрiл.  Үкіметіне әкімі   тоқсан
       меген мемлекеттiк   есеп
       кәсіпорындар мен
       ұйымдардың (акция.
       ларының пакетi
       коммуналдық меншiк.
       тегi акционерлік
       қоғамдарды қоса
       алғанда) бiр бөлi.
       гiн жекешелендiру
       процесіне кезең-
       кезеңiмен енгізу
       тәртібiн әзiрлеу

10.3.  Коммуналдық         Қазақстан Алматы  2004    Талап
       меншіктегi үй-жай.  Республи. қала.   жылғы   етіл.
       ларды мүлiктiк      касының   сының     І     мейді
       жалға беру мәселе.  Үкіметіне әкімі   тоқсан
       лерiнде тарифтік    есеп
       саясатты жетiлдіру

10.4.  Қаланың әлеуметтiк- Қазақстан Алматы  2005    Талап
       экономикалық дамуы. Республи. қала.   жылғы   етіл.
       ның тұрақты ұдайы   касының   сының     І     мейді
       өндiрiсiнiң негiзi  Үкіметіне әкімі   тоқсан
       ретінде мемлекет.   есеп
       тiк меншiк рөлiнiң
       артуы мақсатында
       олардың ағымдағы
       және перспективалы
       қаржылық мүмкiндiк.
       терiн ескере
       отырып, коммунал.
       дық меншiк объектi.
       лерiн жіктеудi
       енгiзу

10.5   Мақсатына қарай     Қазақстан Алматы    І     Талап
       пайдаланылмаған     Республи. қала.   тоқсан  етіл.
       мемлекеттiк мүлiктi касының   сының   2004-   мейді
       алу және шағын      Үкіметіне әкімі   2005
       кәсіпкерлік         есеп              жылдар
       субъектілерiне беру
       мақсатында мемле.
       кеттiк көсiпорын.
       дардың және акция.
       ларының пакеті
       коммуналдық меншiк.
       тегi акционерлік
       қоғамдардың әкiм.
       шiлік шығыстарын
       оңтайландыруды
       жүргізу

10.6   Экономикалық        Қазақстан Алматы    І     Талап
       қауiпсiздiктi       Республи. қала.   тоқсан  етіл.
       қамтамасыз ету      касының   сының   2004-   мейді
       және қала Экономи.  Үкіметіне әкімі   2005
       касының тұрақты     есеп              жылдар
       дамуы мақсатында
       стратегиялық сала.
       ларда жекешелендi.
       рiлген көсiпорын.
       дар мен ұйымдарды
       басқару мониторингiн
       ұйымдастыру
___________________________________________________________________
                 11. Қоршаған ортаны қорғау
___________________________________________________________________
11.1.  Автокөлiк құралда.  Қазақстан Алматы  2004    Талап
       рын диагностикалау, Республи. қала.   жылғы   етіл.
       оларға техникалық   касының   сының    І      мейді
       қызмет көрсету      Үкіметіне әкімі,  тоқсан
       және жөндеу         есеп      "Көлік
       жөнiндегi қызмет.             ҒЗИ"
       тердi сертификат.             ЖАҚ
       тау тетiгін әзiрлеу

11.2.  Үлкен Алматы        Қазақстан Алматы   ІІ     Бюджетте
       каналының бүлiнген  Республи. қала.   тоқсан, бекі.
       учаскелерiн қалпы.  касының   сының   2004-   тілген
       на келтiру жөнiнде  Үкіметіне әкімі   2005    сома
       жұмыстар жүргiзу    есеп              жылдар  шегінде
                                                     жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджет.
                                                     ке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

11.3.  Кәсіпорындарда      Норматив. ТЖА,    2004    Талап
       қауiптi заттарды    тік       ҚОҚМ,   жылғы   етіл.
       қауiпсiз            құқықтық  Алматы   ІІ     мейді
       пайдалану жөнiнде   кесімнің  қала.   тоқсан
       іс-шаралар әзiрлеу  жобасы    сының
                                     әкімі

11.4.  Дендропарк          Қазақстан Алматы    ІV    2003 ж. Алматы
       құрылысын қамтама.  Республи. қала.   тоқсан, -200    қаласы.
       сыз ету             касының   сының   2003-   2004 ж. ның
                           Үкіметіне әкімі   2005    -200*   бюджеті
                           есеп              жылдар  2005 ж.
                                                     -200*

11.5.  "Тұрмыстық қатты    Қазақстан Алматы    І
       қалдықтарды         Республи. қала.   тоқсан,
       басқару" жобасын    касының   сының   2004-
       іске асыру:         Үкіметіне әкімі   2005
                           есеп              жылдар
       тиеу-түсіру                                   2004 ж. Шаруа.
       станциясының                                  -200    шылық
       құрылысы;                                     2005 ж. жүргі.
                                                     -345    зуші
       Қарасай тұрмыстық                             2003 ж. субъек.
       қатты қалдықтарды                             -500    тілер.
       көму полигонын                                2004 ж. дің
       қайта жаңарту;                                -500    қаража.
                                                     2005 ж. ты
       тұрмыстық қатты                               -590    Шаруа.
       қалдықтарды көму                             Бюджетте шылық
       үшiн жаңа полигон                             бекі.   жүргі.
       салу                                          тілген  зуші
                                                     шегінде субъек.
                                                     жергі.  тілер.
                                                     лікті   дің
                                                     бюджет. қаража.
                                                     ке      ты
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда

11.6.  Халыққа экология.   Алматы    Алматы  2004    Талап
       лық білім және      қаласы    қала.   жылғы   етіл.
       тәрбие беру бағдар. мәсли.    сының    ІІІ    мейді
       ламасын әзiрлеу     хатының   әкімі   тоқсан
                           шешімі
___________________________________________________________________
       12. Қаланы дамытудың бейнелік көрінісін алып жүру
___________________________________________________________________
12.1.  Республикалық және  Қазақстан Алматы   ІІІ    Талап
       шетелдiк ақпараттық Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       басылымдарда,       касының   сының   2003-   мейді
       "Интернет" желісін. Үкіметіне әкімі   2005
       де Алматы қаласының есеп              жылдар
       даму басымдықтары,
       мегаполиске халық.
       аралық маңызы бар
       қаржы, іскерлік,
       сауда, мәдени және
       инновациялық
       орталық мәртебесін
       беру туралы мақала.
       лар және ақпараттар
       сериясын жариялауды
       ұйымдастыру

12.2.  Ғалымдардың және    Қазақстан Алматы  2004    2004 ж. Шаруа.
       халықаралық іскер   Республи. қала.   жыл     -16     шылық
       топтар өкілдерiнiң  касының   сының                   жүргі.
       қатысуымен "Алматы- Үкіметіне әкімі                   зуші
       2010: мегаполистер. есеп                              субъек.
       дiң жұмыс істеуi                                      тілер.
       мен дамуының                                          дің
       әлемдiк тәжiрибесін                                   қаража.
       пайдалану" атты                                       ты
       ғылыми-практикалық
       симпозиум өткiзу

12.3.  Алматы қаласының    Қазақстан Алматы  2004    2004 ж. Шаруа.
       экономикасына және  Республи. қала.   жыл     -8      шылық
       инфрақұрылымына     касының   сының                   жүргі.
       "қоржынды" инвести. Үкіметіне әкімі                   зуші
       циялар тарту        есеп                              субъек.
       мақсатында Бүкіл                                      тілер.
       дүниежүзілік                                          дің
       жинақтаушы зейнет.                                    қаража.
       ақы қорлары                                           ты
       қауымдастығы өкіл.
       дерiнiң қатысуымен
       "Жинақтаушы
       зейнетақы қорлары.
       ның қаржы-экономи.
       калық жүйесінiң
       инвестициялық
       әлеуетi" атты
       семинар өткiзудi
       ұйымдастыру

12.4.  Өзара тиiмдi        Қазақстан Алматы    І     2004 ж. Шаруа.
       экономикалық        Республи. қала.   тоқсан  -125    шылық
       байланыстар орнату  касының   сының   2004-   2005 ж. жүргі.
       үшiн мүдделi        Үкіметіне әкімі   2005    -125    зуші
       шетелдік ұйымдарды  есеп              жылдар          субъек.
       тарта отырып,                                         тілер.
       Алматы қаласының                                      дің
       кәсіпорындарына                                       қаража.
       экспедициялық                                         ты
       экономикалық және
       техникалық тексеру
       серияларын
       ("ашық есік"
       күндерiн) жүргізудi
       ұйымдастыру

12.5.  Түркi тiлдi елдер   Қазақстан Алматы  2005    Талап
       театрларының халық. Республи. қала.   жылғы   етіл.
       аралық фестивалiн   касының   сының     І     мейді
       өткiзудi ұйымдас.   Үкіметіне әкімі   тоқсан
       тыру                есеп

12.6.  Алматы қаласын      Қазақстан Алматы   ІV     Талап
       дамытудың проблема. Республи. қала.   тоқсан, етіл.
       лары мен перспекти. касының   сының   2004-   мейді
       валық бағыттары     Үкіметіне мәсли.  2005
       бойынша қоғамдық    есеп      хаты    жылдар
       пiкiрсайыстар өткі.           және
       зудi ұйымдастыру              әкімі

12.7.  "Дiн терроризмге    Қазақстан Алматы  2004    Талап
       қарсы" атты         Республи. қала.   жылғы   етіл.
       бүкіләлемдік        касының   сының    ІІІ    мейді
       теологиялық         Үкіметіне әкімі,  тоқсан
       конгрестi өткiзудi  есеп      "Еуразия"
       ұйымдастыру                   халық.
                                     аралық
                                     эконо.
                                     микалық
                                    академиясы

12.8.  Алматы қаласының    Қазақстан Алматы   ІІІ    Бюджетте
       бiрыңғай ақпараттық Республи. қала.   тоқсан, бекі.
       кеңiстiгi жүйесін   касының   сының   2003-   тілген
       құруды қамтамасыз   Үкіметіне әкімі   2005    сома
       ету                 есеп              жылдар  шегінде
                                                     жергі.
                                                     лікті
                                                     бюджетке
                                                     енгі.
                                                     зілген
                                                     жағдайда
___________________________________________________________________

      Ескерту:*  - Республикалық және жергiлiктi бюджеттер шығыстарының құрамына оларды қалыптастыру кезінде ғана тиісті жылға арнаған бюджеттік комиссиялардың шешімі бойынша енгiзiлетiн қаржыландыру көлемі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады