"Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Соmpany) акционерлiк қоғамын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 20 маусымдағы N 562 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта мерзiмдi жоспарларын әзiрлеудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
 

      1. Қоса берiп отырған "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлiк қоғамын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған жоспары бекiтiлсiн.
 

      2. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлiк қоғамымен бiрлесiп, Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлiк қоғамын дамыту жоспарының орындалу барысы туралы ақпаратты мына мерзiмде:
      1) бiрiншi тоқсанның, бiрiншi жарты жылдықтың және тоғыз ай iшiндегi қорытындылары бойынша - есептi кезеңнен кейiнгi екiншi айдың бiрiншi күнiнен кешiктiрмей;
      2) жылдық - есептi кезеңнен кейiнгi төртiншi айдың бiрiншi күнiнен кешiктiрмей ұсынсын.
 

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң      
2006 жылғы 20 маусымдағы
N 562 қаулысымен   
бекiтiлген      

"Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы
"КЕGОС" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
акционерлiк қоғамын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған
жоспары Мазмұны

1.  "KEGOC" АҚ-ны дамытудың жай-күйi мен перспективалары туралы баяндама
1.1. Кiрiспе
1.2. Нарықты талдау
1.3. Қоғамның 2003 - 2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржы қызметiн талдау
1.4. Қоғам жүргiзетiн iс-шаралар
1.5. Қоғамды дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған жоспары
1.5.1. Мақсаттары мен мiндеттерi
1.5.2. Алға қойылған мiндеттерге жету жолдары
1.5.3. Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру жөнiнде Қоғам жоспарлап отырған iс-шаралар
1.5.4. Өнiм өндiрiсiн дамыту серпiнi
       1.5.4.1. Қызметтер көлемi
       1.5.4.2. Кiрiстер
       1.5.4.3. Шығыстар
       1.5.4.4. Өзiндiк құнның құрылымы
       1.5.4.5. Инвестициялар
       1.5.4.6. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау
       1.5.4.7. Тарифтiк саясат
       1.5.4.8. Әлеуметтiк саланы дамыту
       1.5.4.9. Кадр саясаты
       1.5.4.10. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қатынастар
       1.5.4.11. Қызмет көрсетушi банктермен өзара қарым-қатынастар
2.  Қоғамның инвестициялық бағдарламасы
       2.1. Саладағы инвестициялық жағдайды бағалау
       2.2. Инвестициялық басымдылықтар мен бағыттар
       2.3. Инвестициялық жоспар
       2.3.1. ҰЭЖ жаңғырту жобасы
       2.3.2. "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасы
       2.3.3. Басқа да инвестициялар
3.  Қоғамды дамытудың маңызды көрсеткiштерiнiң болжамы (1, 2, 3, 4, 5, 6-нысандар)

1. "KEGOC" АҚ-ны дамытудың жай-күйi мен перспективалары
туралы баяндама

1.1. Кiрiспе

      "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлiк қоғамы "Қазақстан Республикасының энергетика жүйесiн басқаруды құрылымдық қайта құру жөнiндегi кейбiр шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 28 қыркүйектегi N 1188  қаулысына сәйкес құрылды.
      "KEGOC" ААҚ Астана қаласының әдiлет басқармасында 1999 жылғы 26 мамырда тiркелдi, заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелу нөмiрi - 6801-1901-АҚ (бастапқы мемлекеттiк тiркелген күнi 1997.11.07).
      "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына сәйкес "KEGOC" ААҚ Астана қаласының Әдiлет департаментiнде 2004 жылғы 24 қазанда "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы "KEGOC" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - Қоғам) ретiнде қайта тiркелдi. Заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелу нөмiрi - 6801-1901-АҚ.
      Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 473000, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Бөгенбай батыр даңғылы, 7.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi Қоғамның құрылтайшысы болып табылады. Қоғам акцияларының мемлекеттiк пакетi 100 %-ды құрайды.
      Қоғамның миссиясы - Қазақстан Республикасының Бiртұтас энергетикалық жүйесiнiң тұрақты жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және Ұлттық электр желiсiнiң мемлекеттiк саясат шеңберiнде осы заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға сәйкес келетiндей сенiмдi басқарылуын жүзеге асыру.
      Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам мынадай қызмет тyрлерiн жүзеге асырады:
      1) өңiраралық деңгейдегi тораптар бойынша электр энергиясын беру жөнiнде қызметтер көрсету;
      2) электр энергиясының торапқа босатылуы мен тұтынылуын техникалық диспетчерлендiру жөнiнде қызмет көрсету;
      3) электр қуатын реттеу жөнiнде қызметтер көрсету.
      Қазақстан Республикасының " Табиғи монополиялар туралы " 1998 жылғы 9 шiлдедегi және " Бәсеке және монополиялық қызметтi шектеу туралы " 2001 жылғы 19 қаңтардағы заңдарына сәйкес Қоғам өңiраралық деңгейдегi тораптар бойынша электр энергиясын беру және электр энергиясының торапқа босатылуы мен тұтынылуын техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтердi көрсетушi ретiнде табиғи монополия субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiне, сондай-ақ электр қуатын реттеу жөнiндегi қызметтердi көрсетушi ретiнде белгiлi бiр тауар нарығында басым (монополиялық) жағдайға ие Нарық субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлдi.
      Өзiнiң қызметi шеңберiнде және "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегi Заңына (бұдан әрi - Заң) сәйкес Қоғам Заңның  10-бабымен белгiленген жүйелiк оператордың функцияларын орындайды, оның iшiнде:
      электр энергиясын ұлттық электр желiсi бойынша беру жөнiнде жүйелiк қызметтер көрсету, оған техникалық қызмет көрсету мен оны пайдалануға дайын күйінде ұстап тұруды қамтамасыз етедi;
      электр энергиясын өндiру-тұтынудың нақты теңгерiмдерiн жасау мен тәулiктiк кестесiн қалыптастыруды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының бiртұтас электр энергетикалық жүйесiнiң жұмыс режимдерiн орталықтандырылған жедел-диспетчерлiк басқаруды жүзеге асыра отырып, техникалық диспетчерлендiрy жөнiнде жүйелiк қызметтер көрсету, сондай-ақ шектес мемлекеттердiң энергия жүйелерiмен қатарлас жұмыс режимдерiн басқару мен олардың тұрақтылығын қамтамасыз ету жөнiнде өзара iс-қимыл жасауды қамтамасыз етедi;
      Қазақстан Республикасының бiртұтас электр энергетикалық жүйесi жұмысының сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету;
      электр қуатын реттеу жөнiнде жүйелiк қызметтер көрсету;
      ұлттық электр желiсiне электр энергиясы көтерме сауда нарығы субъектiлерiнiң қол жеткiзуi үшiн тең жағдайларды қамтамасыз ету.
      Қоғам ТМД елдерi Электр энергетикалық кеңесiнiң және энергетика саласында мемлекеттердiң қызметiн үйлестiретiн Орталық Азия елдерi кеңесiнiң мүшесi болып табылады.
      Қоғам оқшауландырылған мүлiкке ие, дербес теңгерiмi, филиалдардың аралық теңгерiмдерi, ұлттық және шетел валютасында банк шоттары, мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде өз атауы жазылған дөңгелек мөрi, фирмалық бланкiлерi, мөртаңбалары мен басқа деректемелерi бар. Қоғам өз атынан шарттар жасасады, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтар мен мiндеттердi сатып алады және жүзеге асырады, сотта талапкер, жауапкер бола алады.
      2005 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Қоғамның теңгерiмiнде мыналар бар:
      жалпы ұзындығы (тiзбектер бойынша) 23 512,9 км кернеуi 35-1150 кВ электр беру желiсi, олардың:
      1150 кB      - 1 422,9 км;
      500 кВ       - 5 468,3 км;
      220 кB       - 15 980,2 км;
      110 кВ       - 598,6 км;
      35 кB        - 42,9 км.
      Жетпiс екi трансформаторлық шағын станциялар, оның iшiнде мынадай кернеулер сыныптары бойынша:
      1150 кВ ШС - 3 бiрлiк, қуаты 9 384,1 МВА;
      500 кВ ШC - 15 бiрлiк, қуаты 11 995 MBA;
      220 кВ ШС - 51 бiрлiк, қуаты 10 854,15 МВА;
      110 кВ ШС - 1 бiрлiк, қуаты 2,5 МВА;
      35 KB ШС - 2 бiрлiк, қуаты 23,2 МВА.
      сондай-ақ ғимараттар, құрылыстар, арнаулы техника, диспетчерлiк-технологиялық басқару құралдары және басқа да негiзгi құралдар.
      Қоғамның органдары:
      1) жоғары органы - акционерлердiң жалпы жиналысы;
      2) басқару органы - Директорлар кеңесi;
      3) атқарушы органы - Басқарма;
      4) бақылаушы органы - тексеру комиссиясы болып табылады.
      Қоғам органдары өкiлеттiктерiнiң саласы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, Қоғамның нормативтiк-басқару құжаттарымен айқындалады.
      Қоғамның құрамына: Жүйелiк оператордың Ұлттық диспетчерлiк орталығы, жүйеаралық электр тораптарының 9 филиалы (бұдан әрi - ЖЭТ): аумақтық белгiсi бойынша құрылған Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс, Батыс, Сарыбай, Солтүстiк, Орталық, Шымкент және Атқарушы дирекция кiредi. Уәкiлеттi орган бекiткен Қоғам қызметкерлерiнiң нормативтiк саны 4265 адамды құрайды. Қызметкерлердiң нормативтiк саны Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтiк-басқару кесiмдерiнiң талаптарына сәйкес Қоғамның электр желiлiк объектiлерiнiң авариясыз, жедел техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жөнiндегi жұмыстар кешенiне сүйене отырып айқындалды.
      Қоғамның филиалдары Қоғамның оқшауландырылған құрылымдық бөлiмшелерi болып табылады және оның функцияларының бiр бөлiгiн, оның iшiнде өкiлдiктiң функцияларын жүзеге асырады. Филиалдар заңды тұлғалар болып табылмайды, ағымдағы шоттары бар, оларды Атқарушы дирекция қаржыландырады және өзiнiң өндiрiстiк қызметiн Қоғамның Директорлар кеңесi бекiткен филиал туралы тиiстi ереже негiзiнде жүзеге асырады. Қоғамның барлық филиалдары әдiлет органдарында есептiк тiркеуiнен өткен.

                "KEGOC" АҚ-ның өндiрiстiк құрылымы

                                ______________    _________________
  _____________________________|   Атқарушы   |__|    Өкілдік      |
 |                              |   дирекция   |   |_________________|
 |                                    |
 |                                 Филиалдар
 |       |---------------|---------|-------|---------|------------------
 |  _____|_______   _____|_______  |  _____|_______  |  _____________   |
 | |Жүйелік      | |Орталық      | | |Ақтөбе       | | |Сарыбай      |  |
 | |операторды   | |жүйеаралық   | | |жүйеаралық   |_| |жүйеаралық   |__|
 | |орталық      | |электр торабы| | |электр торабы| | |электр торабы|  |
 | |диспетчерлік | |_____________| | |_____________| | |_____________|  |
 |  |орталығы     |                | |               | |               |  |  
 |                  _____________| |  _____________| |  _____________|  |
 |                 |Солтүстік    | | |Алматы       | | |Ақмола       |  |
 |                 |жүйеаралық   |_| |жүйеаралық   |_| |жүйеаралық   |__|
 |                 |электр торабы| | |электр торабы| | |электр торабы|  |
 |                  |             |  |  |             |  |  |             |   |
 |                                 |                 |                  |
 |                  _____________  |  _____________  |  _____________   |
 |                 |Шымкент      | | |Шығыс        | | |Батыс        |  |
 |                 |жүйеаралық   |_| |жүйеаралық   |_| |жүйеаралық   |__|
 |                 |электр торабы|   |электр торабы|   |электр торабы|
 |                 |_____________|   |_____________|   |_____________|
 |
 |                  ______________    ______________
 |                 |"KEGOC-сервис"|  |"Энергоинформ"|
 |                  |  мекемесі    |    |   мекемесі   |
 |                        |                 |
 |________________________|_________________|

      Қазiргi уақытта Қоғам Қоғамның құрылымдық бөлiмшелерiнiң базасында құрылған екi мекеменiң - "KEGOC-Cepвиc" пен "Энергоақпараттың" құрылтайшысы болып табылады. Мекемелердiң негiзгi қызметi Қоғамның тиiмдi жұмысын қамтамасыз ету жөнiндегi функцияларды орындау болып табылады.
      Мекемелер қызметiнiң шеңберiнде мынадай функцияларды орындайды:
      "Энергоақпарат" мекемесi:
      телекоммуникация құралдарын, ақпараттық жүйелердi пайдалану мен жөндеу жөнiндегi iс-шараларды ұйымдастыру және жүргiзу;
      жүйелiк, технологиялық және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудi құру, енгiзу және пайдалану;
      жедел ақпараттық - кешендердi енгiзу жаңғырту және пайдалану;
      Қоғамды жергiлiктi жүйелiк телефон байланысымен қамтамасыз ету;
      iшкi өндiрiстiк және технологиялық мақсаттағы желiлердi құру және пайдалану;
      жедел - диспетчерлiк байланыстың, релелiк қорғау мен аварияға қарсы автоматиканың мұқтаждары үшiн кернеудiң барлық сыныбындағы электр беру желiлерi бойынша байланыстың жоғары жиiлiктi арналарының жиiлiгiн тағайындау.
      "КЕGОC-Сервис" мекемесi:
      жедел басқаруға алынған Қоғам мүлкiн пайдалану мен жөндеу жөнiндегi іc-шараларды ұйымдастыру және жүргiзy;
      Қоғамның Атқарушы дирекциясының қызметiн ақпараттық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз ету.
      Қоғам мекемелердi ай сайын бекiтiлген сметалар негiзiнде қаржыландыруды жүзеге асырады. Бұдан басқа, Қоғам мекемелердiң жылдық қаржы есептемесiн бекiтедi, орындалуы мiндеттi нормативтiк, қаржылық, бухгалтерлiк, техникалық және ұйымдық-басқару құжаттамасын әзiрлейдi, мекемелердiң қызметiне тiкелей бақылауды жүзеге асырады.
      Қызметтiң негiзгi бағыттарына сәйкес және басқарудың барынша тиiмдiлiгiне жету мақсатында Қоғам Басшылықтан, 8 департаменттен, 5 басқармадан, Орталық бухгалтериядан, Кеңседен, Ақпараттық-талдау бөлiмiнен, Қауiпсiздiк қызметiнен тұратын Атқарушы дирекцияның құрылымын таңдап алды.

"KEGOC" АҚ Атқарушы дирекциясының ұйымдық құрылымының
Кестесін қағаз мәтінінен қараңыз

      Таңдап алынған басқару құрылымының тиiмдiлiгi мен дұрыстығы 2001-2004 жылдардағы кезеңде Қоғамның шығынсыз қызметiн қамтамасыз еттi. "Standard & Poor's" халықаралық кредиттiк рейтинг агенттiгi 2002 жылғы 4 қарашада Қоғамға тиiстi елдiң рейтингiсiне "BB", "Позитив" болжамынан бастап "ВВ қосу", "Тұрақты" болжамына дейiнгi кредиттiк рейтингтi ұлғайту жағын қайта қарады. "Standard & Poor's" халықаралық кредиттiк рейтинг агенттiгi 2005 жылғы 10 наурызда "KEGOC" АҚ-ның "ВВ қосу", "Тұрақты" болжамы кредиттiк рейтингiсiн растады.
      Сондай-ақ "Moody's Investors Service" халықаралық кредиттiк рейтинг агенттiгi 2004 жылы 6 желтоқсанда Қоғамға "Baa3" кредит рейтингiсiн, "Позитив" болжамын, сондай-ақ тиiстi елдiң рейтингiсiн бердi. 2005 жылғы 13 шiлдеде көрсетiлген рейтинг агенттiгi "KEGOC" АҚ-ға "Baa1" деңгейiнде ұлттық валютадағы мiндеттемелер жөнiндегi рейтингiсiн бердi.
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының 2004 жылғы 10 қарашадағы N 143 қаулысымен Қоғамға вексельдердiң бiрiншi сыныптық эмитенттер мәртебесi бiр жыл мерзiмге ұзартылды.

1.2. Нарықты талдау

      Электр энергетикасы саласы Республиканың әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикаторы болып табылады, өйткенi электр энергиясын тұтынудың өсуi немесе кемуi және тиiсiнше оны өндiру елiмiздiң экономикасын дамытудың жалпы қарқынын сипаттайды, ал электр энергиясының құны энергияны көп қажет ететiн кәсiпорындар үшiн өндiрiлген өнiмнiң өзiндiк құны құрылымындағы шығындардың айқындаушы баптары болып табылады.
      Электр энергиясын өндiру 2004 жылы Қазақстан бойынша тұтас алғанда, 66 645,4 млн. кВт.сағатты құрады, оның iшiнде:
      - жылу электр станциялары            56 325,9 млн. кВт.сағат,
      - гидростанциялар                    8 031,2 млн. кВт.сағат,
      - газ турбиналы электр станциялары   2 288,3 млн. кВт.сағат.
      2003 жылмен салыстырғанда электр энергиясын өндiру 2 992,4 млн. кВт.сағатқа немесе 4,7 %-5а ұлғайды.
      Электр энергиясын өндiру. Қазақстанның Солтүстiк аймағы бойынша негiзiнен iрi электр станциялардың тым көп қарқынды жүктемесiнiң есебiнен 3 305 7 млн.кВт. сағатқа (6.6 %-ға) ұлғайды, олар мыналар:
      - "ЕЭК" АҚ                           + 440,0 млн.кВт сағат немесе 4,3%,
      - "AES Екiбастұз" ЖШС                + 1 008,7 млн.кВт сағат немесе 15,8%,
      - "Екiбастұз MAЭC-2 станциясы" АҚ    + 468,4 млн.кВт сағат немесе 9,0%,
      - "Қазақмыс" корпорациясы MAЭC       + 417,7 млн.кВт сағат немесе 13,0%.
      Қазақстан бойынша электр энергиясын өндiру құрылымы 2003 жылмен салыстырғанда бiршама өзгердi және мыналарды құрады:

 

2003 жыл

2004 жыл

Барлығы

100,0 100,0

оның iшiнде,
АЭТ

 
82,8

 
84,5

       МЭТ

13,5

12,1

       МАЭТ

3,7

3,4

      Электр энергиясын тұтыну 2004 жылы Қазақстан бойынша 2003 жылмен салыстырғанда 2 825,2 млн.кВт-сағатқа немесе 4,6 %-ға ұлғайды және 64 807,2 млн.кВт-сағатты құрады. Тұтынудың өсуi негiзiнен Қазақстанның өнеркәсiбiнде болды.
      Сонымен, 2003 жылмен салыстырғанда электр энергиясын тұтынуды:
      Қазақмыс корпорациясы ЖШС (БЦМ)    - 105,1 млн.кВт сағатқа немесе 12%-ға;
      Ақсу ферроқорытпа зауыты           - 263,8 млн.кВт сағатқа немесе 5,4%-ға;
      Соколов-Сарыбай КӨБ                - 93,2 млн.кВт сағатқа немесе 4,2%-ға;
      "ЖЖФЗ" АҚ                          - 409,9 млн.кВт сағатқа немесе 36%-ға;
      "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ
      ("ӨТМК" АҚ)                        - 93,4 млн.кВт-сағатқа немесе
                                           16,7 %-ға ұлғайтты.
      2004 жылы тұтынудың артуы Көкшетауды (2,3 %-ға кему) қоспағанда, Қазақстанның барлық энергия тораптарында болғанын атап өткен жөн. Тұтынудың ең жоғары өсуi - Батыс Қазақстан облысында - 19,6 %-ға (168,3 млн.кВтс), Жамбыл облысында - 10,3 %-ға (279,1 млн.кВтс), Оңтүстiк Қазақстан облысында - 9,6 %-ға (214,6 млн.кВтс), Алматы энергия торабы бойынша - 8,5-%-ға (446,3 млн.кВтс).
      Қазақстанның аймақтары бойынша электр энергиясын тұтыну алдыңғы жылмен салыстырғанда бiршама өзгердi және мыналарды құрады:
- Солтүстiк аймағы бойынша                 43 269,9 млн.кВт сағат немесе 66,8 %;
- Оңтүстiк аймағы бойынша                  12 542,6 млн.кВт сағат немесе 19,3 %;
- Батыс аймағы бойынша                     8 994,7 млн.кВт сағат немесе 13,9 %.
      2004 жылы Қазақстанның БЭЖ-i 2003 жылдағы сияқты артық энергия жүйесi болып қалды. Жылдың қорытындылары бойынша электр энергиясын өндiру оны тұтынуды 1 838,2 млн.кВт-сағатқа ұлғайтты.
      Ресеймен электр энергиясының сальдоланған ағындары Қазақстан бойынша тұтас алғанда, 3 093,9 млн.кВт-сағатты құрады, бұл ретте Батыс Қазақстан Ресейден 2 225,5 млн.кВт-сағат қабылдады, ал Солтүстiк Ресейге 5319,4 млн.кВт сағат бердi.
      2003 жылмен салыстырғанда Ресейге электр энергиясының сальдоланған ағындары 767,6 млн.кВт сағатқа немесе 33,0 %-ға артты.
      Орталық Азия мемлекеттерiнен электр энергиясының ағындары 600,4 млн.кВт сағатқа немесе 91,6 %-ға ұлғайды және 1 255,7 млн.кВт сағатты (Қырғыз Республикасынан) құрады.
      2004 жылы Қазақстанның тораптары арқылы транзитпен Қырғызстаннан Ресейге электр энергиясын берудiң жүзеге асырылғанын атап өткен жөн. Барлығы транзитпен 1 800,1 млн.кВт сағат берiлдi.
      Қоғамның желiлерi арқылы жылына бiр млрд. астам кВт.сағат берiлетiн Қоғам қызметiнiң ең iрi тұтынушылары: "Қазақмыс корпорациясы" ААҚ, "ССТКӨБ" ААҚ, "Қазақстан Темiр жолы ҰК" АҚ, "Қазфосфат" ЖШС, "Қазмырыш" ААҚ болып табылады.

1.3. Қоғамның 2003 - 2005 жылдардағы өндiрiстiк-қаржы қызметiн талдау

      2003 жылы электр энергиясын Қоғамның желiлерi бойынша беру көлемi 26,9 млрд. кВт.сағатты құрады, бұл 2002 жылғы көрсеткiштен 13 %-ға жоғары. Беру көлемiнiң өсуi негiзiнен Ресейге "Екiбастұз МАЭС-2" станциясынан электр энергиясының экспорттық жеткiзiлiмiнiң ұлғаюына, сондай-ақ Қазақстан аумағы арқылы Ресей Федерациясына Тәжiкстан мен Қырғызстанның электр энергиясының транзитiне байланысты болып отыр.
      2004 жылы Қоғам 32,8 млрд. кВт.сағат көлемiнде (2003 жылмен салыстырғанда 22,0%-ға ұлғайды) электр энергиясын беру жөнiнде қызметтер көрсеттi. Беру көлемiн айтарлықтай ұлғайтудың негiзгi себебi Қоғамның "Қырғызстан - Қазақстан - Қырғызстан" желiсi арқылы электр энергиясының транзитiне арнап шарт жасасуы негiз болды.
      2005 жылы Қоғамның желiлерi бойынша электр энергиясын беру көлемi 31,4 млрд.кВт.сағат мөлшерiнде бағаланады, бұл 2004 жылғы көрсеткiштен 4,2 %-ғa төмен және ол негiзiнен Екiбастұз МАЭС-2-ден берiлетiн электр энергиясының экспорттық жеткiзiлiмдерi көлемiнiң кемуiне байланысты.
      2003 жылы техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемi 58,6 млрд. кВт.сағатты құрады, немесе 2002 жылғыдан 18,4 %-ға жоғары. Техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемiнiң ұлғаюы электр энергиясының экспорттық жеткiзiлiмдерi мен Ресей Федерациясына Тәжiкстан мен Қырғызстаннан берiлетiн электр энергиясының транзитiн диспетчерлендіру қоса алғанда, электр энергиясын өндiру көлемiнiң артуына байланысты болды.
      Техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемi 2004 жылы 64,3 млрд.кВт.сағатты құрады. 2005 жылы техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемi бiршама артады деп күтiлуде, ол 64,6 млрд. теңгенi құрайды.
      2003 жылы Қоғамның негiзгi қызметiнен алынған кiрiстерi 15742,2 млн.теңгенi (2002 жылғы деңгейден 24,9 %-ға артық) құрады, оның iшiнде:
      электр энергиясын беру - 11919,4 млн. теңге (14,7 %-ға);
      техникалық диспетчерлендiру - 2711,6 млн. теңге (88,9 %-ға);
      қуатты реттеу - 792,6 млн. теңге (2,3 %-ға);
      электрмен жабдықтаудың сенiмдiлiгi мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтер - 318,7 млн. теңгеге ұлғайды.
      Беру және техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтерден алынған кiрiстiң өсуi Қоғамның қызметтерiне арналған жаңа тарифтердiң 2003 жылғы 01.01-ден бастап қолданылуына, көрсетiлетiн қызметтер көлемiнiң ұлғаюына, сондай-ақ орташа беру ұзындығының артуына байланысты болды.
      2004 жылы Қоғамның негiзгi қызметiнен алынған кiрiстерi 16835 7 млн. теңге сомасында (2003 жылғы деңгейден 7,0 %-ға жоғары) құрады, оның iшiнде:
      берiлген жеңiлдiктердi есепке ала отырып, электр энергиясын беру - 13027,2 млн.теңге (9,3%-артық);
      техникалық диспетчерлендiру - 2960,9 млн. теңге (9,2 %-ға артық);
      қуатты реттеу - 848,6 млн. теңге (7,1 %-ға артық);
      2005 жылы Қоғамның негiзгi қызметiнен алынатын кiрiстерi 18 386,6 млн. теңге мөлшерiнде бағаланады, оның iшiнде:
      электр энергиясын беру - 14 313,0 млн. теңге (9,9 %-ға артық);
      техникалық диспетчерлендiру - 3173,6 млн. теңге (7,2 %-ға артық);
      қуатты реттеу - 900 млн. теңге (6,1 %-ға артық).
      2003 жыл iшiндегi Қоғамның негiзгi қызметi жөнiндегi шығыстары 13346,1 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жыл iшiндегi шығындардан 9,7 %-ға жоғары. 2003 жылы шығындардың айтарлықтай өсуiнiң негiзгi себептерi қарыз қаражаттарынан қаржыландырылатын Қазақстанның Ұлттық электр желiсiн жаңғырту жобасы (бұдан әрi - ҰЭЖ жаңғырту жобасы) бойынша персонал оқыту мен консультативтiк қызметтерге ақы төлеуге арналған шығындардың Қоғамның ағымдағы шығыстарына жатқызылуы, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаға сәйкес негiзгi құралдардың iске қосылуына байланысты амортизациялық аударымдардың өсуi болды.
      Қоғамның негiзгi қызметi жөнiндегi шығыстары 2004 жылы 14536,7 млн. теңге мөлшерiнде қалыптасты. 2005 жылы Қоғамның негiзгi қызметi жөнiндегi шығыстары 17 725,4 млн. теңге мөлшерiнде немесе 2004 жылғы көрсеткiштен 21,9 %-ға жоғары болады деп күтiлуде. Негiзгi қызмет жөнiндегi шығыстар негiзiнен негiзгi құралдардың пайдалануға iске қосылуына байланысты амортизациялық аударымдар мен мүлiкке салынатын салықтың өсуiне, ағымдағы шығыстарға жатқызылған кредиттер бойынша пайыздардың көбеюiне байланысты өстi, бұл сондай-ақ ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша негiзгi құралдардың iске қосылуына байланысты. Бұдан басқа, 2005 жылғы 25 қарашада "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын icке асырудың екiншi және үшiншi кезеңдерiн iске асыру шеңберiнде ХҚДБ, ЕҚДБ және Қазақстан Даму Банкiмен кредиттiк келiсiмдер жасалды, соған сәйкес Қоғам комиссиялар, сондай-ақ кредиттiк шарттарға қол қоюға байланысты басқа шығыстарды төлейтiн болады.
      Қоғамның 2003 жыл iшiндегi таза табысы 1635,1 млн. теңге сомасындағы уақытша айырмалардан алынған салық тиiмдiлiгi сомасына резервтер құруды есепке ала отырып, 1741,6 млн. теңгенi құрады. Таза табыстың 2002 жылғы көрсеткiштермен салыстырғанда айтарлықтай өсуi Қоғамның негiзгi қызметiнен алынатын кiрiстердiң өсуiне, мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi рәсiмдердiң сақталуына байланысты Қоғамның электр желiлiк объектiлерiн жөндеу мен пайдалануға арналған шығыстардың игерiлмеуiне, ұлттық валютаның нығаюы нәтижесiнде оң бағамдық айырманың 570,5 млн. теңге сомасына есептелуiне байланысты болды, Қоғам сондай-ақ депозиттер бойынша 280,4 млн. теңге сомасына сыйақы алды.
      2004 жылы Қоғамның таза табысы 1613,3 млн. теңгенi құрады. 2005 жылы Қоғамның таза табысы 92,9 млн. теңге мөлшерiнде бағаланады. Таза табыстың 2005 жылы төмендеуi жобалар бойынша тартылған, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттерге қызмет көрсету жөнiндегi шығындардың айтарлықтай өсуiне, "КЕGОС" АҚ Директорлар кеңесiнiң шешiмiмен (2004 жылғы 7 мамырдағы N 01 хаттама) бекiтiлген Ережеге сәйкес Астана қаласына қоныс аударған Қоғамның қызметкерлерiне тұрғын үй беруге, сондай-ақ бағамдық айырмадан есептелген шығындардың салдарына байланысты болды.
      2003 - 2005 жылдарда тiкелей салықтар мен алымдардың сомасы 3,72 млрд. теңге мөлшерiн құрайды, оның iшiнде:
      мүлiкке салынатын салық - 2,21 млрд. теңге (2003ж. - 0,65 млрд. теңге, 2004ж. - 0,76 млрд. теңге, 2005ж. - 0,8 млрд. теңге);
      әлеуметтiк салық - 1,14 млрд. теңге (2003ж. - 0,4 млрд. теңге, 2004ж. - 0,33 млрд. теңге, 2005ж. - 0,4l млрд. теңге);
      жер салығы мен қоршаған ортаны қорғау қорына төлемдер 0,14 млрд. теңге (2003ж. - 43,5 млн. теңге, 2004ж. - 43,4 млн. теңге, 2005ж. - 56,8 млн. теңге);
      көлiк құралдарына салынатын салық - 18,3 млн. теңге (2003ж. - 5.6 млн. теңге, 2004ж. - 6,0 млн. теңге, 2005ж. - 6,7 млн. теңге).
      2003 жыл iшiнде инвестициялық бағдарламаларды iске асыруға 12448,4 млн. теңге, оның iшiнде қарыз қаражатынан 5176,7 млн. теңге жұмсалды.
      Күрделi қаржыны игеру (қоймалардан алынған материалдар мен жабдықтарды, сондай-ақ бұрын берiлген аванстарды есепке ала отырып) 13220,0 млн. теңгенi құрады, бұл 2002 жылғы деңгейден 2,2 есеге асып түседi, оның iшiнде өз қаражаты есебiнен - 7051,8 млн. теңгенi, қарыз қаражатынан - 6168,2 млн. теңгенi құрады.
      11408,0 млн. теңге сомасына негiзгi құралдар енгiзiлдi, бұл 2002 жылғы деңгейден 2,3 eceгe асып түседi.
      2004 ж. 01.01-ға ҰЭЖ жаңғырту жобасын iске асыру басталғалы берi 65,5 млн. АҚШ доллары, оның iшiнде 2003 жыл iшiнде - 46,9 млн. АҚШ доллары сомасына қарыз қаражаты жұмсалды. Бiрлесiп қаржыландыру желiсi бойынша Қоғамның қаражатынан (кредиттiк келiсiмдерге сәйкес сыйақылар мен комиссияларды төлеуге, Жобаларды басқару департаментiн ұстауға және т.б. арналған шығыстарды қоса алғанда) 59,4 млн. АҚШ доллары, оның iшiнде, 2003 жыл iшiнде - 26,7 млн. АҚШ доллары жұмсалды.
      ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша күрделi қаржыны игеру (ҚҚС-мен) 10517,1 млн. теңгенi, оның iшiнде ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражаты бойынша - 6168,2 млн. теңгенi, бiрлесiп қаржыландыру жүйесi бойынша Қоғамның өз қаражатынан - 4348,9 млн. теңгенi құрады.
      ҰЭЖ жаңғырту жобасын iске асыру кезеңi iшiнде 183,5 млн. АҚШ доллары сомасына келiсiм-шарт жасалды, оның iшiнде мыналарды сатып алуға: жоғары вольттың жабдықтар - 75,7 млн. АҚШ доллары, SCADA/EMS (диспетчерлiк бақылау мен деректердi өңдеу) жүйелерi - 16,9 млн. АҚШ доллары, телекоммуникациялық жүйелер - 22,8 млн. АҚШ доллары, релелiк қорғау мен шағын станцияларды автоматтандыру - 64,9 млн. АҚШ доллары, электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесi - 2,5 млн. АҚШ доллары, Электр энергиясының сауда жүйесi - 0,7 млн. AҚШ доллары.
      Консультациялық қызметтерге арналған келiсiм-шарттардың құны 3,4 млн. АҚШ долларын құрады.
      Жасалған келiсiм-шарттарға сәйкес алаңдарға 159 дана ажыратқышты, 1206 дана айырғыштар мен тiректiк оқшаулатқыштарды, 178 дана ток трансформаторларын, 93 дана кернеу трансформаторларын, 204 дана асқан кернеу шектеуiштерiн қоса алғанда, 2003 жылғы жеткiзiлiм жоспарының 1859 бiрлiк санындағы жоғары вольттық жабдықтары орнатылды. Бұдан басқа, 87 КҚЖ жүйесiн, 62 АТЖны, 175 РРЖ жүйесiн қоса алғанда телекоммуникациялық жүйелер бойынша жеткiзiлiмдер жүзеге асырылды.
      ҰЭЖ жаңғырту жобасын iске асырудан басқа, Қоғам өз қаражатының есебiнен моралдық және табиғи тұрғыдан тозығы жеткен жабдықтарды ауыстыру мен жаңғыртуға бағытталған қысқа мерзiмдi жобаларды жүзеге асырады. Басқа күрделi қаржының жалпы сомасы 2003 жылы 2702,9 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Қоғам сондай-ақ "Қазақстан Солтүстiк-Оңтүстiк транзитiнiң 500 кВ екiншi желiсiн салу" жобасын (бұдан әрi - "Қазақстан Оңтүстiк-Солтүстiк") iске асыру жөнiндегi жұмысты бастады. Жобаның техника-экономикалық негiздемесiн әзiрлеуге, сондай-ақ желiнiң бiрiншi учаскесiнiң трассасын таңдау мен келiсу жөнiндегі жұмыстарды жүргiзуге шарттар жасалды, бiрiншi учаскенiң құрылысын қаржыландырудың көздерi мен шарттары айқындалды.
      2004 жылы Қоғам инвестициялық қызметке 10,9 млрд. теңге, оның iшiнде қарыз қаражатынан - 6,2 млрд. теңге, Қоғамның өз қаражатынан - 4,7 млрд. теңге мөлшерiнде қаражат жұмсады.
      2005 жылы инвестициялар көлемi 16,2 млрд. теңге мөлшерiнде бағаланады, олар мыналарға жұмсалады.
      1. ҰЭЖ жаңғырту жобасын одан әрi iске асыру.
      3 903 млн.теңге, оның iшiнде қарыз қаражатынан - 2 533 млн. теңге мөлшерiндегi ақша қаражаты:
      жоғары вольтты жабдықтарды (ажыратқыштар, айырғыштар) ауыстыруға;
      басқару жүйелерiн орнату мен шағын станцияларды автоматтандыруға;
      қолданыстағы радио релелiк желiлердi ауыстыруға және жаңаларын салуға;
      спутниктiк байланыс торабының құрылысын салуға жұмсалатын болады.
      2. "Қазақстан Солтүстiк - Оңтүстiк транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiн салу" iске асыру.
      5 640 млн. теңге, оның iшiнде қарыз қаражатынан - 5 490 млн. теңге сомасындағы қаражат жобалау-iздестiру жұмыстарын орындауға, желiнiң екiншi және үшiншi учаскелерiнiң трассалары бойынша iздестiру жұмыстарына, консультанттың қызметтерiне ақы төлеуге және жоғары вольтты жабдықтарды жеткiзу мен желiнiң бiрiншi учаскесiнiң желiлiк бөлiгiнiң құрылысын салуға арналған шарттар бойынша ақы төлеуге жұмсалды.
      3. Басқа инвестициялар Қазақстан Республикасы Ұлттық электр желiсiнiң авариясыз, сенiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз етуге, моралдық және табиғи тұрғыдан тозығы жеткен жабдықтарды ауыстыру, қайта құру мен жаңғырту жолымен қызметтердiң сапасын арттыруға, персоналдың еңбек жағдайын жақсартуға, Қоғамның персоналын осы заманғы еңбек құралдарымен қамтамасыз етуге бағытталды.

1.4. Қоғам жүргiзетiн iс-шаралар

      "Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық дамуының 2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" (бұдан әрi - Стратегия) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096  Жарлығында электр энергетикасы саласы үшiн мыналар көзделген:
      7.4.1. Электр энергетикалық саясат
      Электр энергетикасын одан әрi реформалау нарықтық қайта құруларды тереңдетуге, электр энергиясының биржалық саудасын дамытуға, электр энергетикасы саласындағы қызметтер спектрiн кеңейтуге бағытталатын болады.
      2004 жылғы 9 шiлдеде "Электр энергетикасы туралы" Заң қабылданды, соның нәтижесiнде Қазақстанның электр энергетикасында нарықтық реформаларды дамыту үшiн заң шығарушы база құрылды.
      Заң электр энергиясының көтерме және бөлшек сауда нарықтарында жаңа қатысушылардың - жүйелiк оператордың, орталықтандырылған сауда операторының, энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың пайда болуы мен нарықтың қазiргi қатысушыларының бiрқатар функцияларын өзгертудi көздейді.
      Заң сондай-ақ Қазақстанда электр энергиясы көтерме сауда нарығының перспективалық үлгiсiн енгiзудi және электр энергиясының орталықсыздандырылған саудасының жұмыс iстеп тұрған нарығын нақты уақыт режимiндегi орталықтандырылған сауда нарығымен, теңгерiмдi нарықпен және жүйелiк және қосалқы қызметтер нарығымен толықтыра отырып дамытуды көздейдi. Бұл ретте орталықсыздандырылған сауданың жұмыс iстеп тұрған нарығы негiзгi сегмент (көтерме сауданың 90 %-ы және одан астамы) ретiнде сақталады.
      "Электр энергетикасы туралы" Заңды iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi Қоғамның белсендi қатысуымен 2004 жылғы шiлде-қыркүйекте мынадай нормативтiк кесiмдер әзiрледi:
      Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрiнiң мiндетiн атқарушының 2004 жылғы 27 тамыздағы N 197 бұйрығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда рыногын ұйымдастыру және жұмыс iстеу  ережесi ;
      Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрiнiң мiндетiн атқарушының 2004 жылғы 10 қыркүйектегi N 213 бұйрығымен бекiтiлген Жүйелiк оператордың қызмет көрсетуi, жүйелiк және қосалқы қызметтер нарығын ұйымдастыру және жұмыс iстеу  ережесi ;
      Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрiнiң 2004 жылғы 16 қыркүйектегi N 220 бұйрығымен бекiтiлген Қазақстанның бiртұтас электр энергетикалық жүйесiнде авариялық бұзылыстарды болдырмау және оларды жою жөнiндегi шараларды жүзеге асыру  ережесi ;
      Электр энергиясы көтерме сауда нарығы субъектiлерiнiң электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесiн құру бағдарламасы.
      Жүргiзiлетiн реформаларды қолдау мен саланы одан әрi дамыту үшiн "KEGOC" АҚ стратегиялық инвестициялық жобалардың бiрi болып табылатын ҰЭЖ жаңғырту жобасын iске асыруды жүзеге асырады, ол қазiргi уақытта Қазақстанда iске асырылуда.
      Жобаның негiзгi мақсаты - бұл шағын станцияларды, диспетчерлiк және бақылау жүйелерiн жаңғырту арқылы сенiмдi және сапалы электр энергиясымен жабдықтауды жақсарту; электр энергиясы мен қуатының көтерме сауда нарығының тұрақты жұмыс iстеуi үшiн жағдайлар жасау арқылы бәсекелестiктi дамыту және берушi желiлерге қол жеткiзудi жақсарту; пайдалану шығындарын азайту.
      Жобаны қаржыландыру Халықаралық Қайта Құру мен Даму Банкiнiң 140 млн. доллар мөлшерiндегi және Еуропа Қайта Құру мен Даму Банкiнiң 45 млн. доллар мөлшерiндегi қарыздарын тарта отырып жүзеге асырылады.
      Стратегияның 5.2-тармағы бөлiгiнде - ДСҰ-ға кiру.
      Стратегияда:
      ДСҰ шеңберiнде Қазақстанның сауда саясаты арқылы мынадай негiзгi мiндеттердi шешуiне тура келедi:
      ... ЕуроАзЭҚ мен ТМД шеңберiнде өңiрлiк ықпалдасу процестерiн дамыту көзделген.
      Қоғамның белсендi қатысуымен ТМД Электр энергетикалық Кеңесiнiң Атқарушы комитетi Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердiң жалпы электр энергетикалық нарығын құру туралы келiсiм жобасын (ТМД Электр энергетикалық Кеңесiнiң шешiмiмен мақұлданды - 2004 жылғы 10 маусымдағы N 25 хаттамасы) әзiрледi.
      Акцияларының бақылау пакеттерi мемлекетке тиесiлi табиғи монополия субъектiлерiнiң, ұлттық компаниялардың, акционерлiк қоғамдардың қызметiн реттейтiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғам жыл сайын тарифтiк сметаны, Қоғамды дамытудың орта мерзiмдi кезеңге арналған жоспарын бекiтедi және олардың орындалуы туралы есеп бередi, мемлекеттiк сатып алу жоспарын бекiтедi, қаржы есептемелерiне жыл сайын аудиторлық тексеру жүргiзедi, Қоғамның өндiрiстiк-қаржы қызметi туралы мемлекеттiк органдар, Директорлар кеңесi мен Үкiмет алдында тұрақты есеп берiп отырады, қаржы есептерiн БАҚ-та жариялайды. Бұдан басқа, Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi, Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi, Қазақстан Республикасының Табиғи монополияны реттеу және бәсекелестiктi қорғау агенттiгi және басқа бақылаушы органдар тәуелсiз ұйымдарды тарта отырып, Қоғамның қызметiне жыл сайын мониторинг өткiзiледi. Қоғам сондай-ақ өз қызметiнiң негiзгi қорытындыларын, өздерiнiң және тұтастай сала алдында тұрған мiндеттердi, сондай-ақ оларды шешу жолдарын БАҚ арқылы жұртшылыққа тұрақты жеткiзiп тұрады.
      Осы шаралар мен Қоғам жүргiзетiн жұмыстар жұртшылықпен байланысты ұстау және Қоғамның шаруашылық қызметiнiң айқындығын қамтамасыз етедi.
      Бейiндi емес функцияларды бәсекелi ортаға беру үшiн оларды анықтау жөнiндегi iс-шаралардың жүргiзiлуiн көздейтiн "Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жалпы ұлттық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 4 наурыздағы N 528  өкiмiне сәйкес Қоғам ұлттық компаниялар мен табиғи монополия субъектiлерiнiң қызметiн реттейтiн мүдделi мемлекеттiк органдармен бiрлесiп, Қоғам мен оның мекемелерiнiң қызметiне талдау жүргiздi. Жүргiзiлген жұмыстардың нәтижесiнде Қоғам мен оның мекемелерiнде бейiнсiз қызмет түрлерiнiң жоқтығы және мекемелер орындайтын функциялардың қолданыстағы нормативтiк-құқықтық кесiмдердiң талаптарына сәйкестiгi мен олардың ағымдағы мәртебесiн сақтау орындылығы туралы шешiм қабылданды.
      Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнiң осы Өкiмiн iске асыру шеңберiнде Қоғам өкiлдерi Қазақстан Республикасындағы тарифтiк саясатты әзірлеу жөнiндегi, Мемлекеттiк холдингтiк компанияны құру жөнiндегi жұмыс топтарының мүшелерi болып табылады.

1.5. Қоғамды дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған жоспары

      Елдi дамытудағы оң үрдiстер, өнеркәсiп өндiрiсiнiң өсуi электр энергиясын тұтынудың өсуiне, тұтынушылардың төлем қабiлетiн арттыруға, елiмiздiң электр станцияларында электр энергиясын өндiрудi ұлғайтуға алып келдi.
      2006 - 2008 жылдары көрсетiлетiн қызметтердiң көлемi Қазақстан Республикасы бойынша электр энергиясын өндiру мен тұтынудың күтiлiп отырған бiртiндеп өсуiне сүйене отырып жоспарланады.

1.5.1. Мақсаттары мен мiндеттерi

      Мемлекеттiк саясатқа сәйкес және жүктелген миссия шеңберiнде Қоғамның 2006 - 2008 жылдардағы қызметi Ұлттық электр желiсiнiң жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн одан әрi арттыруға, ұсынылатын қызметтердiң сапасын арттыруға бағытталатын болады.
      Энергия өндiрушi кәсiпорындарды, электр желiлiк компанияларды дамыту, қолданыстағы электр желiлерiн дамытуға, жаңа электр беру желiлерiн салуға бағытталған iс-шараларды жүргiзу тұтынушылардың сапалы және сенiмдi электрмен жабдықталуын арттыруға, бәсекелi ортаны дамытуды қамтамасыз етуге, Республика экономикасын электр энергиясымен өзiн-өзi қамтамасыз етуiне қол жеткiзуге және соның нәтижесiнде елiмiздiң ұлттық қауiпсiздiгiнiң бiр бөлiгi ретiнде энергетикалық тәуелсiздiкке қол жетуге мүмкiндiк бередi. Осы мақсатпен Қоғам:
      1. Қоғамның көлiк жүйесiн оңалтуға және энергия жүйесiнiң диспетчерлiк басқарылуын жетiлдiруге бағытталған ҰЭЖ жаңғырту жобасын iске асыруды аяқтауды;
      2. Қолданыстағы транзиттiң сенiмдiлiгiн арттыруға, сондай-ақ Оңтүстiк Қазақстанда электр энергиясы мен қуатының тапшылығын жабуға мүмкiндiк беретiн "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасын iске асыруды қоса алғанда, Ұлттық электр желiсiн одан әрi дамытуды қамтамасыз етудi;
      3. ҰЭЖ жаңғырту жобасы мен "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз етудi;
      4. Қоғамның теңгерiмiндегi электр желiлiк объектiлердi жөндеу мен пайдалану жөнiнде қажеттi жұмыстар жүргiзудi, сондай-ақ жабдықтардың ескiргендерiн жаңартуға және жаңасын орнатуға қажеттi инвестицияларды жүзеге асыруды;
      5. Қоғамның шығынсыз қызметiн қамтамасыз етудi;
      6. Нарықтық қатынастарды дамытуға ықпал етудi жоспарлайды.

1.5.2. Алға қойылған мiндеттерге жету жолдары

      Алға қойылған мiндеттердi шешу үшiн Қоғам мыналарды жоспарлайды:
      1. Қоғамның және Қазақстанның Бiртұтас энергетикалық жүйесiнiң басқару құрылымын жетiлдiру, Ұлттық электр желiсiнiң қалыпты жұмыс iстеуiн қамтамасыз eту, Қазақстан Республикасының БЭЖ-i көрсететiн қызметтердiң сапасы мен жұмыс iстеу сенiмдiлiгiн арттыру үшiн электр желiлерiн дамыту, осы заманғы жаңа технологияларды енгiзу жөнiнде жұмыстар жүргiзу.
      2. "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсiнiң құрылысын салуды жүзеге асыру.
      3. Қоғамның қызметiне байланысты негiздi шығындарды ұлғайту кезiнде, сондай-ақ қарыз қаражаты бойынша мiндеттемелердi төлеудi қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгіне тарифтер деңгейiн өзгертуге арналған өтiнiмдер ұсыну.
      4. "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шiлдедегi Заңына сәйкес электр энергетикасы саласындағы нарықтық қатынастарды одан әрi дамытуға бағытталған нормативтiк-құқықтық кесiмдердi әзiрлеуге қатысу.
      5. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiмен бiрлесiп, тарифтiк әдiснаманы жетiлдіру жөнiндегi жұмысты жалғастыру.

1.5.3. Стратегияны, мемлекеттiк және салалық бағдарламаларды iске асыру жөнiнде Қоғам жоспарлап отырған iс-шаралар

      Бекiтiлген Стратегия, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1700  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Электр энергетикалық тәуелсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi 2005 жылға дейiнгi iс-шаралар жоспарының шеңберiнде, "Электр желiлерiн басқару жөнiндегi Қазақстан компаниясы" ашық акционерлiк қоғамының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 3 ақпандағы N 125  қаулысына сәйкес Қоғам "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" транзитiнiң 500 кВ екiншi электр беру желiсi құрылысының бiрiншi учаскесiн салуды аяқтауды және екiншi және үшiншi кезеңдерiн табысты iске асыруды қамтамасыз етудi, Қоғамның қызметкерлерi үшiн тұрғын үй салу мен үлестiк қатысу жолымен тұрғын үй бағдарламасын iске асыруға қатысуды, сондай-ақ шығынсыз қызметтi қамтамасыз етудi жоспарлайды.
      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 18 ақпандағы N 190  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының электр энергетикасындағы нарықтық қатынастарды одан әрi дамыту тұжырымдамасына және "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы БЭЖ-нiң жүйелік операторы - Қоғамның қызметi электр энергиясы мен қуатының көтерме нарығын одан әрi дамытуға, электр энергиясының бөлшек сауда нарығын тиiмдi дамыту үшiн жағдайлар жасауға, Қазақстан Республикасының электр энергетикалық саласында теңгерiмдеушi нарық пен жүйелiк және қосалқы қызметтер нарығын құру мен оның жұмыс iстеуiне бағытталатын болады.
      Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 1 наурыздағы N 528 өкiмiмен бекiтiлген Мемлекет басшысының "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" атты 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан халқына жолдауын iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жалпы ұлттық жоспарына сәйкес Қоғам басқару құрылымын оңтайландыру жөнiнде, оның iшiнде бәсекелі нарықта қосалқы функцияларды сатып алу мәселесi бойынша жұмысты жалғастыруды жоспарлайды.

1.5.4. Өнiм өндiрiсiнiң даму серпiнi

1.5.4.1. Қызметтер көлемi

      2006 жылы электр энергиясын техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемi 65,85 млрд.кВт.сағат мөлшерiнде жоспарланып отыр.
      2007 жылы техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтер көлемiн 67,1 млрд.кВт.сағатқа, ал 2008 жылы - 69,5 млрд.кВт.сағатқа дейiн ұлғайту жоспарланады. Қызметтер көлемiнiң ұлғаюы электр энергиясын тұтынудың және оны тиiсiнше өндiрудiң жоспарлы өсуiмен байланысты.
      Электр энергиясын Қоғамның желiлерi бойынша беру көлемi 2006 жылы 34,1 млрд.кВт.сағат мөлшерiнде жоспарланады. 2007 жылы ол 1,19 млрд.кВт.сағатқа ұлғаяды және 35,3 млрд.кВт.сағатты құрайды, ал 2008 жылы электр энергиясын Қоғамның желiлерi бойынша беру көлемi 36,5 млрд.кВт.сағат көлемiнде жоспарланады.

1.5.4.2. Кiрiстер

      Қоғамның қызметтерi көлемiнiң болжанып отырған өсуiне сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 26 тамыздағы  N 884 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2006 - 2008 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспарына сәйкес қызметтердiң реттелетiн түрлерiне арналған тарифтердi жоспарланып отырған өсiрудi есепке ала отырып, Қоғам 2006 - 2008 жылдардағы кезең iшiнде негiзгi қызметтен: 2006 жылы 19,5 млрд. теңге (2005 жылға 6,2 %-ға ұлғайту), 2007 жылы 21,0 млрд. теңге және 2008 жылы 23,8 млрд. теңге кiрiс алуды жоспарлайды.
      Даму жоспарында көзделген қызметтердiң реттелетiн түрлерiне арналған тарифтердi жыл сайын өсiру "ҰЭЖ жаңғырту" және "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк транзитiнiң 500 кВ екiншi электр желiсiн салу" жобалары бойынша ХКДБ мен ЕҚДБ берген қарыз қаражаты бойынша негiзгi борышты төлеу жөнiндегi мiндеттемелердi орындауды қамтамасыз ету қажеттiлiгiне байланысты болып отыр:
      электр энергиясын беру жөнiндегi қызметтерге арналған есеп айырысудың орташа тарифiн: 2006 жылы - 4,5%-ға, 2007 жылы - 4,6%-ға, 2008 жылы - 9,6%-ға;
      техникалық диспетчерлендiру жөнiндегi қызметтерге арналған тарифтi: 2006 жылы - 5,5%-ға, 2007 жылы - 7,5%-ға, 2008 жылы - 8,2%-ға.

1.5.4.3. Шығыстар

      Қоғамның негiзгi қызметi жөнiндегi шығыстары 2006 жылы 18,7 млрд. теңге (2005 жылға қарағанда 5,4%-ға жоғары) мөлшерiнде, 2007 жылы негiзгi қызмет жөнiндегi шығыстар 19,7 млрд. теңгеге дейiн ұлғаяды, 2008 жылы 20,8 млрд. теңгенi құрайды.
      Инвестициялық бағдарламаның iске асырылу ықпалын бағалауға байланысты есептер ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiмен және Еуропа Қайта Құру және Даму Банкiмен, "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасы бойынша Еуропа Қайта Құру және Даму Банкiмен және Қазақстанның Даму Банкiмен жасалған қолданыстағы кредиттiк келiсiмдердiң шарттары мен "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" ӘБЖ-нiң екiншi және үшiншi учаскелерiн қаржыландыру жөнiндегi алдын-ала шарттарға сүйене отырып жүргiзiлдi.
      Макроэкономикалық көрсеткiштерге сәйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алуға арналған шығыстар индекстелдi.
      ҰЭЖ жаңғырту жобасы мен "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасы бойынша жабдықтарды пайдалануға iске қосуға байланысты Даму жоспарында ағымдағы шығыстарға жатқызылған қарыз қаражаты бойынша есептелген сыйақыларды өсiру көзделген.
      Даму жоспарында сондай-ақ тұтыну бағаларының индексi мен нормативтен аспайтын Қоғам персоналы санының жоспарланып отырған бiртiндеп өсуiн ескере отырып, Қоғамның өндiрiстiк персоналына еңбек ақы төлеуге арналған шығыстарды ұлғайту көзделген. Қоғам персоналының санын ұлғайту негiзiнен жаңа активтердi пайдалануға берудi көздейтiн ҰЭЖ-нi жаңғырту жобасын және "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасын iске асыруға байланысты.

1.5.4.4. Өзiндiк құнның құрылымы

      2006 - 2008 жылдарға арналған Қоғамның қызмет көрсету өндiрiсiне арналған шығындары (өзiндiк құны) 2006 жылы 14716,9 млн. теңге, 2007 жылы 15122,4 млн. теңге және 2008 жылы 16029,7 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланады.
      Еңбек ақы төлеу қоры әлеуметтiк салықсыз 2006 жылы 2196,7 млн. теңге сомасына жоспарланады, 2007 және 2008 жылдарға арналған болжамды деректер тиiсiнше 2425,8 млн. теңгенi және 2545,9 млн. теңгенi құрайды. Еңбек ақы төлеуге арналған шығыстардың ұлғаюы Қоғамның өндiрiстiк персоналының лауазымдық жалақыларын 2004 жылғы 1 тамыздан бастап өсiру есебiнен, сондай-ақ оның санын жоспарлы өсiрiп отыруға байланысты болды.
      Жөндеуге арналған шығындар 2006 жылы 1075,9 млн. теңге сомасында жоспарланады, 2007 және 2008 жылдарға арналған болжамды деректер тиiсiнше 1097,4 млн. теңгенi және 1100,7 млн. теңгенi құрайды.
      Тараптық ұйымдардың көрсететiн өндiрiстiк сипаттағы қызметтерi 2006 жылы 1472,6 млн. теңге сомасына, 2007 жылы 1531,5 млн. теңге, 2008-ге - 1611,8 млн. теңгеге жоспарланды.
      2006 жылға арналған амортизациялық аударымдар 4658,0 млн. теңге сомасында жоспарланды, кейiнгi 2007 және 2008 жылдары тиiсiнше 5549,1 млн. теңгенi және 5882,1 млн. теңгенi құрайды.
      Электр энергиясының технологиялық шығысын өтеуге арналған шығыстар 2006 жылы 3417,4 млн. теңге, 2007 жылы - 3782,0 млн. теңге, 2008-ге - 3971,6 млн. теңге мөлшерiнде жоспарланады.

1.5.4.5. Инвестициялар

      Қоғамның инвестициялық бағдарламасы үш негiзгi бағыт бойынша құрылды:
      1. ҰЭЖ жаңғырту жобасын iске асыру;
      2. "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасын iске асыру;
      3. Моральдық және табиғи тұрғыдан тозығы жеткен жабдықтарды ауыстыруға, Қоғамның инфрақұрылымын дамытуға, жаңа технологиялық процестердi енгiзуге, қауiпсiздiктi қамтамасыз етуге бағытталған қысқа мерзiмдi жобаларды iске асыру.
      2006 жылы ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша инвестициялар сомасы 3,9 млрд. теңге, оның iшiнде ХҚДБ мен ЕҚДБ қаражаты есебiнен - 2,6 млрд. теңге, Қоғамның қаражатынан - 1,4 млрд. теңге мөлшерiнде жоспарланып отыр.
      2006-2008 жылдарда тұтас алғанда, ҰЭЖ жаңғырту жобасына барлық көздерден 8,8 млрд. теңге, оның iшiнде ХҚДБ мен ЕҚДБ қаражатынан 6,3 млрд. теңге жұмсау жоспарланады.
      2006 жылы Қоғам "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасын iске асыруға 5,6 млрд. теңге, оның iшiнде қарыз қаражатынан 5,5 млрд. теңге жұмсауды жоспарлайды.
      2006 - 2008 жылдар iшiнде осы жоба бойынша барлығы 36,9 млрд. теңге жұмсау жоспарланады.
      2006 - 2008 жылдарға Қоғам шағын станциялар мен электр беру желiлерiн қайта құруға, трансформаторлар мен реакторлар орнатуға, жөндеу мен қоймалық үй-жайларды және т.б. құруға бағытталған қысқа мерзiмдi жобаларды iске асыруға қаражат жұмсауды көздеп отыр. Осы мақсаттарға Қоғамның қаражатынан жылына 1,5 млрд. теңге жұмсау жоспарланады. Осы iс-шаралар Қазақстанның БЭЖ-нiң жұмыс iстеу сенiмдiлiгiнiң қажеттi деңгейiн және тұтынушыларды сапалы электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.

1.5.4.6. Еңбектi және қоршаған ортаны қорғау Еңбектi қорғау және техника қауiпсiздiгi

      Электр желiсiнiң сенiмдi жұмысын қамтамасыз ету үшiн Қоғам Мемлекеттiк қадағалау органдарының нұсқамалары мен технологиялық бұзылыстар мен жазатайым оқиғаларды тексеру актiлерiнiң орындалуын бақылай отырып, желiлердi пайдаланудың, өрт қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғаудың жай-күйiне, сондай-ақ ай сайын өткiзiлетiн "Техника қауiпсiздiгi күндерiнiң" нәтижелерi бойынша кешендi және тақырыптық тексерулердi жүзеге асырады.
      Қоғам жұмыс орындарындағы еңбек жағдайлары мен қауiпсiздiктi жақсартуға бағытталған iс-шараларды жүзеге асырады. Қоғамның барлық филиалдарында жөндеу науқаны басталар алдында жұмыстарды қауiпсiз жүргiзудi ұйымдастыру мәселелерi бойынша жұмыс жүргiзушiлермен және басшылармен семинарлар өткiзiледi. Жөндеу бригадаларын олардың қорғану құралдарымен, аспаптармен, такелажбен, арнаулы киiммен толық жабдықталуын тексере отырып, аттестаттау өткiзiледi.

Қоршаған ортаны қорғау

      Қоғамның негiзгi және қосалқы өндiрiстерiнiң қоршаған ортаға зиянды әсер етушiлерi:
      электр беру желiлерi мен шағын станциялардың жоғары вольттық жабдығымен жасалатын электр өрiсiнiң кернеулiгi;
      бензин құятын станциялардан бензин буларының, май шаруашылығынан май буларының, дәнекерлеу посттарынан газдардың, жабдықтарды жөндеу жөнiндегi цехтардың ағаш өңдейтiн станоктарынан ағаш шаңдарының атмосфераға шығарындылары және т.с.с.;
      автокөлiктен бөлiнетiн пайдаланылған газ шығарындылары;
      ластанған сулардың (көбiнесе шаруашылық-тұрмыстық) сарқындылары;
      қатты қалдықтар (өндiрiстiк және шаруашылық-тұрмыстық).
      Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi жұмыс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес былайша жүргiзiледi:
      а) электр өрiсiнiң зиянды әсерiнен қорғану жөнiнде мыналар көзделедi:
      электр беру желiлерiн жобалау кезiнде санитарлық-қорғану аймақтарын құру;
      айналма жолдарда және шағын станциялардағы жоғары вольтты жабдықтарды басқарудың тұрақты қалқандарының жанында тұрақты қорғану құрылғыларын құру;
      электр беру желiлерi мен қосалқы станциялық жабдықтарда кернеудi өшiрмей-ақ жұмыс iстеу үшiн жеке қорғану құралдарын сатып алу;
      б) шығарындылармен және төгiндiлермен жұмыс бойынша:
      ЖЭТ-тiң филиалдарында "Атмосфераға шектi-рұқсат етiлетiн шығарылымдар" (ШРШ) және "Ластанған ағынды сулардың шектi-рұқсат етiлетiн төгiндiлерi" (ШРТ) жобалары әзiрлендi және табиғат қорғау органдарымен келiсiлдi, соның нәтижесiнде шығарындылар мен төгiндiлердi техникалық негiздемелiк мәндерiне дейiн жеткiзу жөнiнде iс-шаралар жүргiзiледi. ШРШ мен ШРТ жобаларының қолданылу мерзiмдерi аяқталғаннан кейiн жаңалары әзiрленедi;
      шығарындылардың атмосфераға және ластаушы заттардың су қоймаларына жiберiлетiн ағындылардың көлемдерi жыл сайын табиғат қорғау органдарымен келiсiледi;
      в) қатты қалдықтарды дестелеу жөнiнде жыл сайын мамандандырылған ұйымдармен тұрмыстық және өндiрiстiк қатты қалдықтарды шығаруға және көмуге арналған шарттар жасалады.
      Шағын станцияларды қайта құру мен жабдықтарын ауыстыруға арнап әзiрленетiн техникалық жобаларға "KEGOC" АҚ-ның шағын станцияларын жаңғырту кезiндегi экологиялық басқару жоспарының" талаптарына сәйкес әзiрленген жаңғырту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу кезiнде қоршаған ортаны қорғау жөнiнде арнайы бөлiм енгiзiледi.
      Экологиялық мәселелердi басқару жабдықтарды бөлшектеу кезеңiндегi сияқты (ескiрген жабдықтар мен материалдарды басқару), орнату кезеңiнде де (электр өрiсi кернеуiнiң деңгейлерi және шуылдар) жүргiзiледi.
      Шағын станцияларға жеткiзiлетiн жабдықтың сапа сертификаттары, зауыттық сынақтарды өткiзу сертификаттары болады.

1.5.4.7. Тарифтiк саясат

      Қоғам құрылған сәтiнен бастап Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiмен бiрлесiп, тарифтiк саясатты жетiлдiру жөнiндегi жұмысты дәйектi түрде жүзеге асырып келедi.
      "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес табиғи монополия субъектiсiнiң қызметтерiне арналған тарифтер (бағалар, алымдар ставкалары) қызметтердi көрсету (тауарларды шығару, жұмыстарды жүргiзу) үшiн қажеттi шығындардың құнынан төмен болмауы және табиғи монополия субъектiсiнiң тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз ететiн пайда алу мүмкiндiгiн ескеруi тиiс.
      Қоғамның құрылған сәтiнен бастап және осы уақытқа дейiн қолданылып келе жатқан өңiраралық деңгейдегi желiлер бойынша электр энергиясын беру жөнiндегi қызметтерге арналған тарифтердi қалыптастыру әдiстемесi тариф деңгейiнiң беру ұзындығына тәуелдi болуын көздейдi. Бiрақ, Қазақстанда электр энергиясы нарығының серпiндi дамуы жағдайларында тарифтiк саясатты жетiлдiру және беру ұзындығына тәуелдi болмайтын тарифтерге бiртiндеп көшу қажеттiлiгi туындады.
      Соның нәтижесiнде, 2006 жылы Қазақстан Республикасы Табиғи монополияны реттеу агенттiгi мен Қоғам Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 13 мамырдағы N 455  қаулысымен бекiтiлген Табиғи монополиялар салаларында тарифтiк саясатты дамытудың 2005 - 2007 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарына сәйкес аймақтың энергияға деген тапшылығы мен электр желiлерiнiң өткiзу қабiлетiн есепке ала отырып құрылған 8 аймақ бойынша тiркелген тарифтердi белгiлеудi көздейтiн өңiраралық деңгейдегi желiлер бойынша электр энергиясын беру жөнiндегi қызметтерге арналған тарифтi есептеудiң жаңа әдiстемесiн енгiзудi жоспарлайды. Осымен электр энергиясын беруге арналған тарифтердiң оның ұзындығына тiкелей тәуелдiлiгi толығымен жойылады.

1.5.4.8. Әлеуметтiк саланы дамыту

      Қоғам жыл сайын Директорлар кеңесiнiң келiсiмi бойынша әртүрлi ұйымдарға, қоғамдық қорлар мен бiрлестiктерге өзiнiң өндiрiстiк қызметiн қамтамасыз ету үшiн жеткiлiктi қаражаты мен жыл қорытындысы бойынша болжанылатын оң қаржылық нәтижелерi болған жағдайда қайырымдылық көмегiн көрсетедi.
      Қоғамның қайырымдылық көмек көрсету жөнiндегi шығыстары сала ардагерлерi мен Қоғам зейнеткерлерiн әлеуметтiк қорғауға бағытталған төлемдердi қоса алғанда, 2004 жылы 197,5 млн. теңгенi құрады.
      2004 жылы Қоғам "Саңырау спортшылар қорына", "Қазақстан зағиптар қоғамына", "Астана қаласының Сарыарқа аудандық мүгедектер қоғамы" қоғамдық қорына, Алматының N 2 арнайы мектеп-интернатына қаржы аударды.
      Қоғамның 2004 жылы қызметкерлерге материалдық көмек көрсетуге арналған шығыстары 10,4 млн. теңгенi, әлеуметтiк салаға - 7,5 млн. теңгенi құрады.
      2005 жылы қайырымдылық көмектiң мөлшерi 120 млн. теңге, ал қызметкерлерге материалдық көмек көрсетуге арналған шығыстар - 16,5 млн. теңге, әлеуметтiк салаға - 16,8 млн. теңге мөлшерiнде бағаланады.
      2006 - 2008 жылдарға арналған Даму жоспарында қайырымдылық және материалдық көмек көрсетуге арналған шығыстар жыл сайын 130 млн. теңге мөлшерiнде болжанылады. Бұл төлемдер Қоғамның шығынсыз қызметiн сақтаған жағдайда Ди      ректорлар кеңесiнiң келiсiмi бойынша жүйеге асырылатын болады.
      Бұдан басқа, Қоғам жыл сайын қызметкерлердi сауықтыру, ұлттық және кәсiби мерекелердi мерекелеу жөнiнде iс-шаралар өткiзедi. Көрсетiлген iс-шараларға арналған шығыстар 2006 - 2008 жылдары жылына 2,6-2,8 млн. теңгеге жуық мөлшерде болжанылады.

1.5.4.9. Кадр саясаты

      Қоғамды дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған қарқыны ҰЭЖ жаңғырту жобасын iске асыру шеңберiнде, оның iшiнде, оған релелiк қорғаудың кешендi микропроцессорлық құрылғыларын жасау мен енгiзу және РҚжА құралдарын жаңғырту мен жобалау кезiнде қолданылатын технологиялық шешiмдер кiретiн "Релелiк қорғаныстарды жеткiзу мен орнату және шағын станцияларды автоматтандыру" жобасын (бұдан әрi - РҚжА жаңғырту жобасы) уақытылы және сапалы жүзеге асыруды қамтамасыз ету есебiнен жұмыс көлемiн едәуiр ұлғайтуды, бiрегей, жоғары технологиялық жабдықты енгiзудi, өндiрiс технологиясын сапалық өзгертудi көздейдi. Бұдан басқа, "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасының iске асырылуына байланысты шағын станциялардың жаңа жабдықтары мен электр беру желiлерiн iске қосуға байланысты өндiрiстiк персоналдың санын өсiру көзделедi.
      Жобаларды iске асыру кезеңiнде нақты қол жеткiзiлген деңгейге қарағанда қосымша персонал саны қажет болады. 2004 жыл iшiнде ғана жобалардың iске асырылуы мен шағын станцияларды техникалық қайта жарақтандыру (жаңғырту) жөнiндегi ұйымдастыру және жобалау жұмыстары барлық кешенiнiң орындалуына, шағын станциялардың жабдықтарын ауыстыру жөнiндегi жобалау, iздестiру жұмыстарының орындалуына, телекоммуникациялық жүйелердi, релелiк қорғау жүйелерiн дамыту мен автоматтандыруға, SCADA, ЭКЕАЖ-ның енгізiлуiне байланысты өндiрiстiк персоналының саны 46 адамға (2003 жылы 3789 адамнан 2004 жылы 3835 адамға дейiн) өстi.
      Резервтер құру мен Қоғамды неғұрлым серпiндi дамытуды қамтамасыз ету үшiн Қоғамды дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған жоспарының жобасында негiзгi өндiрiстiк персоналдың санын 2007 жылғы нормативтiк деңгейге дейiн кезең-кезеңiмен өсiру көзделдi, бұл ТПЕ, ТҚЕ-нiң талаптары мен өндiрiстiк нұсқаулықтарға сәйкес келедi, өйткенi сандық нормативтер авариясыз, жедел, техникалық қызмет көрсету және электр тораптарын жөндеу жөнiндегi жұмыстардың бүкiл кешенiн ескередi.
      Электр энергетикасында кадрлардың кәсiби даярлығы мен бiлiктiлiгiн арттыру еңбек өнiмдiлiгiне, персоналдың жарақат алуын азайту мен күрделi электр жабдығын пайдалану деңгейiн арттыруға әсерiн тигiзетiн негiзгi факторлар болып табылатынын ескере отырып, үздiксiз оқытуды ұйымдастыру жұмысы, персоналды кәсiби даярлау мен бiлiктiлiгiн арттыру Қоғамның кадр саясатының негiзгi бағыттарының бiрi болып табылады.
      Мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру Алматы энергетика және байланыс институтының базасында, РҚА, ӨДО-ның жетекшi мамандары - Ресейдiң бiлiктiлiктi арттырудың мамандандырылған институттарында (Энергия ББАИ, Мәскеу қ., Энергия ПБАИ, Санк-Петербург қ., "Лидер" оқыту орталығы, Ресей БЭЖ РАҚ орталығының ӨДО, УЭАМ-Монтаж, Екатеринбург қ.), жұмысшы кадрлар - энергетиктердiң бiлiктiлiгiн арттыру өңiрлiк оқыту орталықтарында (Екiбастұз, Өскемен, Қарағанды, Қостанай), сондай-ақ Алматы энергетика және электронды аспап құрылысы колледжiнде жүргiзiледi.
      Бұдан басқа, ҰЭЖ жаңғырту жобасының шеңберiнде Қоғамның персоналын жабдықтарды жеткiзушi - шетелдiк жетекшi фирмалардың дайындаушы зауыттарында арнайы даярлықтан өткiзу жүзеге асырылады.
      Республикада бiлiктiлiгi жоғары жұмысшылар мен энергетик мамандарды даярлаудың үздiксiз процесiн жүзеге асыру мақсатында Қоғам 2006-2008 жылдары:
      1) Қоғам персоналын оқыту және бiлiктiлiгiн арттыру үшiн осы заманғы оқыту орталығын (релешiлер мектебi, диспетчерлер мектебi және т.б.) құру;
      2) оқыту мен бiлiктiлiктi арттыруға арналған шығындар деңгейiн есептеу үшiн екi негiзгi тәсiлдi бекiтiп беретiн бiрыңғай нормативтердi бекiту жөнiндегi уақытша ереженi белгiленген тәртiппен әзiрлеу және бекiту:
      а) өндiрістiк қажеттiлiкке қарай, бiрақ, кемiнде үш жылда, барлық персоналдың бiлiктiлiгiн арттыру, бұл жыл сайын персоналдың жалпы санының кемiнде 30 %-ын бiлiктiлiгiн арттыруға жiберуге мүмкiндiк бередi. Қазiргi уақытта жыл сайын орташа есеппен Қоғам мамандарының 16 %-ы бiлiктiлiгiн арттырады;
      б) Ресейдiң тәжiрибесi бойынша оқытуға арналған шығындардың нормативтiк деңгейiн Қоғам қызметкерлерiне еңбекақы төлеу қорының 4 %-ы мөлшерiнде (қазiргi уақытта орташа есеппен шамамен 2 %) белгiлеу, бұл қаражатты жоспарлы жұмсауға жағдай жасайтын болады және шығындардың осы түрiн анықтауға қойылатын бiрыңғай талаптарды енгiзуге мүмкiндiк бередi.

1.5.4.10. Қаржылық нәтижелер және бюджетпен қатынастар

      Негiзгi қаржы-экономикалық көрсеткiштердiң болжамы болжамдық макроэкономикалық көрсеткiштердi есепке ала отырып жасалды.
      Қоғам қызметiнiң негiзгi көрсеткiштерiнiң есептемелерiнде мынадай ережелер мен рұқсат етулер қабылданды:
      тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алуға арналған шығыстар тұтыну бағалары индексiн және ұлттық валютаның айырбас бағамының өзгеруi мен сатып алынатын тауарлар мен қызметтердiң түрлерiне байланысты өнеркәсiп тауарларына арналған бағалар индекстерiн есепке ала отырып жоспарланды;
      Қоғамның 2006 - 2008 жылдарға арналған операциялық, инвестициялық және қаржы қызметiнен алынатын төлем түсiмдерiнiң болжамы - 100 %;
      шығыстар бойынша мерзiмi өтiп кеткен берешектiң жоқтығы;
      салықтарды есептеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес жүргiзiлдi;
      ХҚДБ, ЕКДБ және ҚДБ борыштың негiзгi сомасын 1999 жылғы 21 желтоқсандағы N 4526 kz (ХКДБ), 1999 жылғы 3 желтоқсандағы N 794 (ЕҚДБ), 2004 жылғы 16 наурыздағы N 28275 (ЕҚДБ) және 2004 жылғы 16 наурыздағы N КИ 033-S-B/04 (ҚДБ) қарыз туралы шарттарда көрсетiлген кестелерге сәйкес жүргiзiлетiн болады;
      ХҚДБ және ЕКДБ жарты жылда бiр рет төлейтiн ҰЭЖ жаңғырту жобасы бойынша кредиттердi пайдалану құқығы үшiн пайыздар мен комиссиялар сомасын есептеу қолданыстағы пайыздық ставкалар бойынша, 1999 жылғы 21 желтоқсандағы N 4526 kz және 1999 жылғы 3 желтоқсандағы N 794 қарыз туралы шарттарға сәйкес; "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасы бойынша 2004 жылғы 16 наурыздағы N 28275 (ЕКДБ) және 2004 жылғы 16 наурыздағы N КИ 033-S-3/04 (ҚДБ) қарыз туралы шарттарға сәйкес жүзеге асырылады;
      "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасы бойынша қарыз қаражаты жөнiндегi мiндеттемелердi есептеу желiнiң бiрiншi учаскесiн қаржыландыру және қаржы институттарының желiнiң екiншi және үшiншi учаскелерiнiң құрылысын қаржыландыру жөнiндегi алдын ала ұсыныстары үшiн Еуропа Қайта құру мен Даму Банкiмен және Қазақстан Даму Банкiмен қол қойылған кредиттiк келiсiмдер негізiнде жүргiзiлдi.
      2006 жылы Қоғам 126,9 млн. теңге, 2007 жылы - 350 млн. теңге және 2008 жылы - 2252,5 млн. теңге сомасында таза табыс алуды жоспарлайды.
      Алынған таза табысты "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне дивидендтер мен ұйымдардағы қатысудың мемлекеттiк үлестерiне кiрiс туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 25 сәуiрдегi N 404  қаулысына сәйкес таза табыстың 10 %-ы мөлшерiнде дивидендтердi төлеуге, сондай-ақ қарыздар бойынша негiзгi борышты төлеу жөнiндегi мiндеттемелердi жабуға жұмсау жоспарланады.
      2006 - 2008 жылдар iшiнде Қоғам 4,3 млрд. теңге сомасында тiкелей салықтар мен алымдар, оның iшiнде: мүлiк салығына - 2,7 млрд. теңге (2006 жылы - 0,81 млрд. теңге; 2007 жылы - 0,91 млрд. теңге; 2008 жылы - 0,97 млрд. теңге), әлеуметтiк салыққа - 1,44 млрд. теңге (тиiсiнше 0,45 млрд. теңге; 0,48 млрд. теңге; 0,51 млрд. теңге), жерге - 0,16 млрд. теңге (тиiсiнше 0,05 млрд. теңге; 0,05 млрд. теңге; 0,06 млрд. теңге), көлiк құралдарына - 0,03 млрд. теңге (тиiсiнше 6,9 млрд. теңге; 7,7 млрд. теңге; 8,2 млрд. теңге) төлеудi көздейдi.
      Мүлiк салығын есептеу негiзгi құралдарды пайдалануға жоспарлы iске қосу мен амортизациялық аударымдардың қалыптасқан орташа нормасына сүйене отырып, ірiлендiрiле жүргізiлдi.
      Жерге және көлiк құралдарына салынатын салықты есептеу тұтыну бағаларының индексiн есепке ала отырып жүргiзiлдi, өйткенi осы салықтарды есептеудегi базалық көрсеткiштен төменгi есептiк көрсеткiш болып табылады.
      Көлiкке салынатын салықты есептеу көлiктiң бiрлiк санының артуы есепке алынбай жүргiзiлдi, бұл қазiргi уақытта автокөлiк пен арнайы техника сатып алудың қазiр бар парктi ұлғайтуға емес, ескiрген көлiктi ауыстыруға бағытталуына байланысты.
      Әлеуметтiк салықты есептеу 2004 жылғы 01 қаңтардан бастап қолданысқа енген Қазақстан Республикасының Салық кодексiндегi қызметкерлердiң жалақысының мөлшерiне байланысты әлеуметтiк салықтың кемiмелi ставкасын көздейтiн өзгерiстердi есепке ала отырып жүргiзiлдi.
      Қаралып отырған кезеңде Қоғам корпорациялық салықтың төленуiн жоспарлап отырған жоқ, бұл қазiргi уақытта салық есебiне сәйкес шегерiмге жатқызылатын тозу сомасының бухгалтерлiк есепке сәйкес амортизациялық аударымдардан айтарлықтай асып түсуiне байланысты болып отыр. Бұл ретте электр беру желiлерi жөнiндегi салық есебi бойынша Қоғам шектiден төмен аударымдар нормасын қолданады. Бұдан басқа, жобаларды iске асыру нәтижесiнде Қоғам активтерiнiң құнын айтарлықтай өсiру жоспарланады, бұл салық пен бухгалтерлiк есеп арасындағы айырмалардың ұлғаюына алып келедi. Қолданыстағы бухгалтерлiк есеп стандарттарына сәйкес Қоғам 2003 жылдан бастап шығындарға жатқызылатын салық пен бухгалтерлiк есеп арасында туындайтын уақытша айырмаларға арналған корпорациялық салық жөнiндегi резервтердi қалыптастыра бастады.

1.5.4.11. Қызмет көрсетушi банктермен өзара қарым-қатынастар

      Қоғамға ҰЭT жаңғырту жобасы мен "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк транзитiнiң 500 кВ-тық екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын iске асыру шеңберiнде ХҚДБ-дан, ЕҚДБ мен ҚДБ-дан алынған қарыздарға қызмет көрсету жөнiндегi шоттарды, сондай-ақ кредиторлар алдындағы борышты өтеу бойынша жыл сайын ұлғаятын төлемдер жөнiндегi мiндеттемелердi орындау үшiн қажеттi қаражат жинақтайтын депозиттiк шоттарды қоса алғанда, бес отандық өзара аффилиирленбеген банктер арасында қызмет көрсетiледi.
      Қоғамның операциялық қызметiн қамтамасыз ету мақсатында банктердi таңдау "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Қызмет көрсетушi банктердi таңдау кезiнде негiзгi өлшемдер мыналар: шоттардағы ақша қалдықтарына сыйақы ставкалары, банктiң қызмет көрсеткені үшiн комиссиялардың мөлшерi, депозиттер бойынша сыйақы ставкалары, филиалдардың Қазақстан бойынша тармақталған желiсiнiң болуы және т.б. Өндiрiстiк, инвестициялық және қаржылық қызметтен түсетiн қаражатты шоттар бойынша бөлу, ақша қалдықтарын қалыптастыру өндiрiстiк мiндеттерге байланысты, сондай-ақ "Жекелеген акционерлiк қоғамдарға банктiк қызмет көрсету мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 29 наурыздағы N 316 қаулысына сәйкес жүзеге асырылатын болды.

2. Қоғамның инвестициялық бағдарламасы

2.1. Саладағы инвестициялық жағдайды бағалау

      Елiмiзде электр энергиясын тұтыну көлемдерiнiң орнықты өсуi, электр энергетика саласында нарықтық қатынастардың дамуы, Қазақстанның энергетикалық нарығында көрсетiлетiн қызмет түрлерiнiң сапасын арттыру мен кеңейту қажеттiлiгi энергия кәсiпорындарынан қолданыстағыларды кеңейту мен жаңғырту және жаңа энергия объектiлерiн салу, бақылау, есепке алу мен басқару құралдарын дамыту үшiн қажеттi айтарлықтай инвестицияларды талап етедi.
      "Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сала алдына жоспарланған кезеңге нарықтық тетiктер мен электр энергиясының спот нарығын дамыту, нарық субъектiлерiн автоматтандырылған бақылау және электр энергиясын есепке алу жүйелерiмен (ЭКЕАЖ) және ақпаратты беру жүйелерiмен жарақтандыру жолымен электр энергетикасының жұмыс iстеу тиiмдiлiгiн арттыру, саладағы инвестициялық ахуалды жақсарту жөнiнде мiндеттер қойылады. Салалық бағдарламаларда (Солтүстiк-Оңтүстiк транзитiнiң құрылысын аяқтау, Қазақстанның батысында жаңа қуаттарды енгiзу, жұмыс iстеп тұрған электр станцияларында энергоблоктарды қалпына келтiру мен қайта құру жөнiндегi жұмыстарды жалғастыру көзделген. Елiмiздiң батыс өңiрлерiнiң Ресей Федерациясынан берiлетiн электр энергиясының жеткiзiлiмiне энергетикалық тәуелсiздiгiн қамтамасыз ету оларды электрмен жабдықтаудың сенiмдiлiгiн арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi Ақтөбе облысын Солтүстiк Қазақстанмен жалғайтын өңiраралық электр беру желiсiн салу туралы шешiм қабылдады. Құрылысты салуды мемлекеттiк-жеке меншiк серiктестiк негiзiнде жүзеге асыру жоспарланады. Осы жобаны табысты iске асыру мақсатында "Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр беру желiсi құрылысының жобасын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 7 қазандағы N 1008 қаулысы қабылданды, соған сәйкес Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi концессионер компаниясын (бұдан әрi - Концессионер) құру үшiн заңды тұлғаны таңдау жөнiнде тендер өткiздi.

2.2. Инвестициялық басымдықтар мен бағыттар

      Қоғамның инвестициялық саясаты Қазақстан Республикасы БЭЖ-нiң сенiмдi, тұрақты жұмыс iстеуiн, тұтынушылардың үздiксiз электрмен жабдықталуын қамтамасыз етуге, нарықты дамытуға және есепке алу жүйесiн жетiлдiруге, Қазақстан Республикасы БЭЖ-нiң шектес мемлекеттердiң энергия жүйелерiмен қатарлас жұмыс iстеуiн жетiлдiруге бағытталған.
      Осыған байланысты Қоғамның инвестициялық жоспарын 3 негiзгi бағытқа бөлуге болады:
      1) ҰЭЖ жаңғырту жобасын iске асыру;
      2) "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк транзитiндегi 500 KB екiншi электр беру желiсiн салу" жобасын iске асыру;
      3) Жоғарыда көрсетiлген жобаларда көзделмеген тозғандарын жаңартуға, ескiргенiн жаңғыртуға және жаңа жабдықтарды орнатуға бағытталған басқа да инвестициялық бағдарламалар.
      Бұл ретте 1 (бiр) миллион АҚШ долларынан асатын сомаға қарыз қаражатын тартуды қажет ететiн инвестициялық жобаларды iске асыруға Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң жазбаша келiсiмiнiң болуы қажет.
      Қоғамның инвестициялық жоспары қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттiгiмен келiсiлетiн болады.
      Негiзгi жобалық көрсеткiштер Инвестициялық жобалардың паспорттарында (7-нысан) көрсетiлдi.
      Бұдан басқа, "Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр беру желiсi құрылысының жобасын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 7 қазандағы N 1008 қаулысында Концессионердiң 20 %-дан аспайтын мөлшердегi жарғылық капиталына Қоғамның қатысуы көзделген. Жарғылық капиталға үлестiк жарғы ретiнде Қоғам тәуелсiз бағалаушы бағалаған құны 60 млн. теңге тұратын "Солтүстiк Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңiраралық электр беру желiсiн салу" жобасының әзiрленген ТЭН-iн бередi. Құрылыстың құны ТЭН-гe сәйкес 15,7 млрд. теңгенi (ҚҚС-мен) құрайды.

2.3. Инвестициялық жоспар

2.3.1. ҰЭЖ жаңғырту жобасы

      Қаралып отырған кезеңде Қоғам ҰЭЖ жаңғырту жобасын iске асыруды аяқтауды жоспарлайды.
      ҰЭЖ жаңғырту жобасы:
      жоғары вольтты жабдықтарды орнатуға;
      телекоммуникация құралдарын, Ұлттық электр желiсiн басқару жүйесiн (бақылау мен деректердi өңдеу жабдықтары (SCADA), энергетикалық басқару жүйесi (ЕМS) жаңғыртуға;
      электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесi мен Қоғамды басқарудың кiрiктiрiлген жүйесiн құруға бағытталған.
      ҰЭЖ-ды жаңғырту жобасын iске асыру Қазақстанның ұлттық электр желiсiнiң сенiмдi және қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету, электр энергиясы мен қуатының көтерме сауда нарығының тұрақты жұмыс iстеу үшiн жағдай жасайды; есепке алу мен бақылау жүйесiн айтарлықтай жетiлдiредi.
      Жобаның құны 2006ж.01.01-ге дейiн игерiлген қаражатқа және оны iске асыруды аяқтау үшiн талап етiлетiн қаражатқа сүйене отырып, 43767,2 млн. теңгенi, оның iшiнде ХҚДБ мен ЕКДБ-нiң - 185 млн. доллар қарыз қаражаты мен Қоғамның қаражатынан бiрлесiп қаржыландыру 17037,2 млн. теңгенi құрайды.
      Қарыздарды берудiң шарттары:
1. Жалпы сома - 185 млн. АҚШ доллары, олардан:
1.1 ХКДБ - 140 млн. АҚШ доллары,
1.2. ЕҚДБ - 45 млн. АҚШ доллары.
2. Жеңiлдiк кезеңi:
2.1 ХКДБ - 5 жыл,
2.2 ЕҚДБ - 4 жыл.
3. Қос банк бойынша бiржолғы комиссиялар - қарыз сомасының 1 %-ы.
4. Қарыз қаражаттарын өтеу кезеңi:
4.1 ХҚДБ - 15 жыл,
4.2 ЕҚДБ - 10 жыл.
5. Сыйақы ставкасы:
5.1 ХКДБ - Libor + қалқымалы спрэд,
5.2 ЕҚДБ - Libor + 1%.
      2008 жылы Қоғам осы жобаның iске асырылуын аяқтауды жоспарлайды.

2.3.2. "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" транзитiнiң 500 кВ екiншi желiсiн салу" жобасы

      Қазiргi уақытта қолданыстағы 500 кВ Екiбастұз - Нұра - Ағадыр - ОҚ МАЭС - Алматы - Жамбыл ЭЖЖ-ден тұратын электр беру желiсi Оңтүстiк Қазақстанға 600 МВт-қа дейiн электр қуатын немесе 3,0 млрд. кВт.сағат электр энергиясын беруге қабiлеттi және Оңтүстiктiң тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенiмдiлiгiн, сондай-ақ қажеттi қуаттың берiлуiн қамтамасыз ете алмайды.
      Құрылыс салу құны "ЭНЕРГИЯ" ҚАЗҒЗОЭЖЖIИ ЖАҚ әзiрлеген техника-экономикалық негiздемеге сай 41,4 млрд. теңгеге бағаланады. Құрылысты салу халықаралық және қазақстандық қаржы институттарының қарыз қаражатын тарта отырып жүзеге асыру жоспарланады. Бiрлесiп қаржыландыру бағдарламасы шеңберiнде Қоғамның қаражатын кредиттер бойынша мiндеттемелердi өтеуге, сондай-ақ алдын ала жобалау, жобалау мен iздестiру жұмыстарын жүргiзуге жұмсау жоспарланады.
      2004 жылы Қоғам "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасын iс жүзiнде iске асыруға кiрiстi.
      Осы желiнiң құрылысын салу:
      Қазақстан Республикасының Ұлттық электр желiсiнiң транзиттiк әлеуетiн ұлғайтады;
      Қазақстан Республикасының, Орталық Азияның, Ресейдiң энергия жүйелерiнiң қатарлас жұмысының сенiмдiлiгiн қамтамасыз етедi;
      қолданыстағы транзит учаскелерiнiң бiрiнiң ажыратылуы мүмкiндiгiн есепке ала отырып, оңтүстiк өңiрдiң тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенiмдiлiгiн арттырады;
      орта мерзiмдi перспективада Қазақстанның оңтүстiгiндегi электр энергиясының тапшылығын Солтүстiк Қазақстанның iрi электр станцияларынан арзан электр энергиясын беру есебiнен жабуды қамтамасыз етедi.
      Осы желiнiң құрылысын салу қарыз қаражатын тарту есебiнен жүзеге асырылады.
      "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" транзитiнiң 500 кВ желiсi бiрiншi учаскесiнiң құрылысын қаржыландыру үшiн қарыздар беру (қол қойылған кредиттiк келiсiмдер негiзiнде) шарттары.
      Еуропа Қайта Құру және Даму банкi
      Қарыз сомасы                          35 млн.$
      Сыйақы ставкасы                       Libor+4 %
      Өтеу мерзiмi,                         12 жыл
      оның iшiнде жеңiлдiк кезеңi           3 жыл
      Мiндеттемелер үшiн комиссия           0,50 % + 7500 $
      Бiржолғы комиссия                     1,5 %
       Қатысушы банктер   (RZB, Bayerische Landesbank)
      Қарыз сомасы                          25 млн.$
      Сыйақы ставкасы                       Libor+3,5 %
      Өтеу мерзiмi,                         9 жыл
      оның iшiнде жеңiлдiк кезеңi           2 жыл
      Мiндеттемелер үшiн комиссия           0,50 %
      Бiржолғы комиссия                     1,50 %
       Қазақстан Даму Банкi
      Қарыз сомасы                          21 млн.$
      Сыйақы ставкасы                       7,93 %
      Өтеу мерзiмi,                         15 жыл
      оның iшiнде жеңiлдiк кезеңi           3 жыл
      Мiндеттемелер үшiн комиссия           0,25 %
      Бiржолғы комиссия                     1,0 %
      "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасын тиiмдi iске асыру мақсатында Қоғам қарыздарды неғұрлым тиiмдi жағдайларда тарту жөнiнде айтарлықтай жұмыстар жүргiздi. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 24 мамырдағы N 500  қаулысына сәйкес "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасы мемлекеттiк кепiлдiкпен мемлекеттiк емес қарыздар қаражаты есебiнен қаржыландырылуға ұсынылатын инвестициялық жобалардың тiзбесiне енгiзiлдi.
      2005 жылдың қарашасында Қоғам "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасының екiншi және үшiншi кезеңдерiн iске асыру шеңберiнде ұзақ мерзiмдi қарыздар беру туралы ХКДБ (мемлекеттiк кепiлдiкпен) ЕҚДБ және ҚДБ-мен кредиттiк келiсiмдерге қол қойды.
      "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" транзитiнiң 500 кВ желiсiнiң екiншi және үшiншi учаскелерiнiң құрылысын қаржыландыру үшiн қарыздар беру шарттары.
       Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi
      Қарыз сомасы                          100 млн. $ 
      Сыйақы ставкасы                       Libor + 0,5 %
      Өтеу мерзiмi,                         17 жыл
      оның iшiнде жеңiлдiк кезеңi           5 жыл
      Мiндеттемелер үшiн
      комиссия                              0,25 %
      Бiржолғы комиссия                     0,5 %
       Еуропа Қайта Құру және Даму Банкi
      Қарыз сомасы                          52,8 млн. $
      Сыйақы ставкасы                       Libor+ 3,25 %
      Өтеу мерзiмi,                         12 жыл
      оның iшiнде жеңiлдiк кезеңi           3 жыл
      Мiндеттемелер үшiн
      комиссия                              0,5 %+ 7500 $
      Бiржолғы комиссия                     1,5 %
      Қатысушы Банктер  (RZB, Bayerische Landesbank, Calyon, CitiGroup)
      Қарыз сомасы                          35 млн. $
      Сыйақы ставкасы                       Libor+(2,75 % - 3,25 %)
      Өтеу мерзiмi,                         9 - 12 жыл
      оның iшiнде жеңiлдiк кезеңi           2 - 3 жыл
      Мiндеттемелер үшiн
      комиссия                              0,50 %
      Бiржолғы комиссия                     1,50 %
       Қазақстан Даму Банкi
      Қарыз сомасы                          6 970,1 млн. теңге
      Сыйақы ставкасы                       9,82 %
      Өтеу мерзiм,                          15 жыл
      оның iшiнде жеңiлдiк кезеңi           3 жыл
      Мiндеттемелер үшiн
      комиссия                              0,25%
      Бiржолғы комиссия                     1,0 %

2.3.3. Басқа инвестициялар

      Жоғарыда көрсетiлген жобаларды iске асырудан басқа, Қоғам жыл сайын өз қаражатын Қоғамның электр желiлiк объектiлерiн салуға, қайта құруға, кеңейтуге, сондай-ақ монтаждауды қажет етпейтiн негiзгi құралдарды (арнаулы техника, көлiк, диагностика аспаптары, есептеу техникасы және басқаларын) сатып алуға жұмсайды.
      Құрылыс объектiлерi Қазақстан Республикасының барлық аумағында дерлiк орналасады, бұл ретте әрбiр жобаны iске асыру кезеңi әдетте, бiр жылдан бастап екi жылға дейiннен аспайды.
      Құрылыстың осы бағдарламасы мынадай бағыттар бойынша жасалады:
      1) өртке қарсы және күзету iс-шаралары;
      2) трансформаторлар мен реакторларды орнату;
      3) жөндеу, қоймалық және басқа алаңдарды құру мен қайта құру;
      4) шағын станцияларды қайта құру;
      5) электр беру желiлерiн қайта құру;
      6) телекоммуникациялық жүйелер мен байланысты дамыту.
      2006 - 2008 жылдары Қоғам осы жобаларды iске асыруға жылына 1,5 млрд. теңге жұмсауды жоспарлайды. Инвестициялық бағдарламаның осы бағыты бойынша инвестициялар көлемiн алдыңғы кезеңдермен салыстырғанда азайту ҰЭЖ жаңғырту жобасы мен "Қазақстанның Солтүстiк-Оңтүстiк" жобасын iске асыру шеңберiнде алынған кредиттердi төлеудi қамтамасыз ету қажеттiлiгiне байланысты болып отыр.

         "KEGOC" АҚ-ны дамытудың 2006-2008 жылдарға арналған ең
                     маңызды көрсеткіштерінің болжамы

                                                              1-нысан

N Көрсеткіш Өлшем бірлігі 2004 жыл
есеп
2005 жыл
 баға-
лануы
2005 ж. % 
2004 ж.-ға
қара-
ғанда
А Б 1 2 3 4

1

"KEGOC" АҚ-ның негізгі қызметінен көрсетілетін қызмет көлемі -  барлығы:

млн. теңге

16 835,7

18 386,6

109,2

1.1

   о.і.   электр энергиясын жеткізу көлемі

млн. кВт.с

32 813,7

31 451,1

95,8

 
1.1.1

   о.і. электр энергиясының көлемі, берілетін жеңілдіктерді ескере отырып

млн. кВт.с

25 311,9

25 142,1

99,3

млн. теңге

13 027,2

14 313,0

109,9

 
1.2

 
диспетчерлендіру

млн. кВт.с

64 328,4

64 577,1

100,4

млн. теңге

2 960,9

3 173,6

107,2

1.3

қуатты реттеу

млн. теңге

848,6

900,0

106,1

 
2

Негізгі капиталға бүкіл көздер есебінен инвестициялар - барлығы:

млн. теңге

10 966,9

14 837,5

135,3

2.1

қарыз қаражаты есебінен

млн. теңге

6 218,7

7 121,2

114,5

2.2

өз қаражаты есебінен

млн. теңге

4 748,2

7 716,3

162,5

3

Кірістер, барлығы

млн. теңге

19 440,9

19 033,3

97,9

4

Шығыстар, барлығы

млн. теңге

16 257,5

18 900,6

116,3

5

Негізгі қызметтен кіріс

млн. теңге

16 835,7

18 386,6

109,2

6

Сатылған өнімнің (жұмыс, қызмет) өзіндік құны

млн. теңге

11 866,9

14 036,0

118,3

7

Жалпы кіріс

млн. теңге

4 968,8

4 350,6

87,6

8

Кезең шығыстары

млн. теңге

2 669,3

3 689,4

138,2

8.1

жалпы және әкімшілік шығыстар

млн. теңге

2 510,3

3 309,6

131,8

8.2

дайын өнімді (тауарларды, жұмыстар, қызметтер)

млн. теңге

27,8

34,7

124,7

8.3

сыйақы түріндегі шығыстар

млн. теңге

131,2

345,2

263,1

9

Салық салғанға дейінгі кіріс

млн. теңге

3 183,4

132,7

4,2


о.і. негізгі қызмет бойынша


2 299,5

661,2


10

Уақытша айырмаларға арналған корпоративтік салық жөніндегі резерв

млн. теңге

1 570,1

39,8

2,5

11

Таза кіріс (залал)

млн. теңге

1 613,3

92,9

5,8

12

Өткен жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік пакеттерге арналған үлеспайдалар

млн. теңге

191,0

161,3

84,5

13

Қызметтің рентабелділгі

%

9,9

0,5

5,0

14

Банктік заемдарды өтеу

млн. теңге

253,8

2 124,5

837,1

15

Материалдық емес активтер мен негізгі құралдарды амортизациялауға арналған шығыстар

млн. теңге

4 215,1

4 325,6

102,6

16

Компания қызметкерлерінің саны, барлығы

адам.

3 835

3 951

103,0

16.1.

Орталық аппарат қызметкерлерінің саны

адам.

280

310

110,7

16.2.

Жалақы төлеу қоры

млн. теңге

2 398,9

2 776,1

115,7

17

Қызметкерлердің орташа айлық жалақысы, компания бойынша тұтас алғанда

теңге

52 127,3

58 552,7

112,3

17.1

оның ішінде орталық аппарат қызметкерлерінің саны

теңге

111 892,0

124 450,0

111,2

18

Тарифтер:


    электр энергиясын жеткізуге арналған

теңге/
кВт.с

0,515

0,569

110,6


    диспетчерлендіруге арналған

теңге/
кВт.с

0,046

0,049

106,8

18.1

Алдыңғы кезеңге қарағанда тарифтерді өзгерту


   электр энергиясын жеткізуге арналған

%

92,7

110,6

-


    диспетчерлендіруге арналған

%

100,1

106,8

-

19

Жылдың соңына кредиторлық берешек

млн. теңге

20 792,7

25 133,0

120,9

19.1

оның ішінде, жобалар бойынша ХҚДБ, ЕҚДБ және ҚДБ заемы бойынша

млн. теңге

14 418,6

21 539,8

149,4

20

Жылдың соңына дебиторлық берешек

млн. теңге

4 019,8

4 732,0

117,7

кестенің жалғасы

N 2006 жыл
болжамы
2007 жыл
болжамы
2008 жыл
болжамы
2008 ж. %
2004 ж.
2008 ж. %
2005 ж.-ға
қарағанда
А 5 6 7 8 9

1

19 520,8

20 978,2

23 813,1

141,4

129,5

1.1

34 084,8

35 277,7

36 477,142

111,2

116,0

 
1.1.1

25 561,2

26 254,1

27 453,5

108,5

109,2

15 206,4

16 337,1

18 723,5

143,7

130,8

 
1.2

65 854,0

67 123,8

69 473,1

108,0

107,6

3 414,3

3 741,2

4 189,6

141,5

132,0

1.3

900,0

900,0

900,0

106,1

100,0

2

11 043,0

19 754,0

19 465,4

177,5

131,2

2.1

8 043,0

17 654,0

17 078,4

2,7 есе

2,4 есе

2.2

3 000,0

2 100,0

2 387,0

50,3

30,9

3

20 049,5

21 506,9

24 341,8

125,2

127,9

4

19 868,2

21 006,9

21 123,9

129,9

111,8

5

19 520,8

20 978,2

23 813,1

141,4

129,5

6

14 716,9

15 122,4

16 029,7

135,1

114,2

7

4 803,9

5 855,8

7 783,3

156,6

178,9

8

3 969,3

4 594,5

4 804,2

180,0

130,2

8.1

3 410,0

3 530,0

3 643,3

145,1

110,1

8.2

34,8

34,8

34,9

125,4

100,6

8.3

524,5

529,7

1 126,0

858,2


9

181,3

500,0

3 217,8

101,1

24,2 есе


834,6

1 261,3

2 979,110

54,4

150,0

965,4

61,5

2 424,9

11

126,9

350,0

2 252,5

139,6

24,2 есе

12

9,3

12,7

35,0

18,3

21,7

13

0,6

1,67

10,66

107,5

21,7 есе

14

2 813,5

3 900,9

4 800,3

1 891,4

226,0

15

4 658,0

5 549,1

5 882,1

139,5

136,0

16

4 110

4 308

4 350

113,4

110,1

16.1

310

310

310

110,7

100,0

16.2

2 984,6

3 213,8

3 333,8

139,0

120,1

17

60 515,0

62 167,3

63 865,9

122,5

109,1

17.1

124 450,0

124 450,0

124 450,0

111,2

100,0

180,595

0,622

0,682

132,5

119,8


0,052

0,056

0,060

131,0

122,7

18.1104,5

104,6

109,6

-

-


105,5

107,5

108,2

-

-

19

35 100,8

52 843,7

70 683,3

3,4 есе

2,8 есе

19.1

29 582,8

47 236,8

64 315,2

4,5 есе

3 есе

20

4 826,6

4 343,9

3 258,0

81,0

68,9

"КЕСОС" АҚ-ның 2006 жылға арналған кірістер мен шығыстар болжамы
                                                           2-нысан
                                                        (млн. теңге)

N Көрсеткіштер атауы 2004 жыл есеп 2005 жыл
бағалау
2006 жыл (болжам)
1 тоқсан

жарты-
жыл

А Б 1 2 3 4

1

Қызметтің негізгі түрінен түсетін (жұмыстар, қызметтер) сатудан алынған кіріс

16 835,7

18 386,6

4 241,7

8 408,2

2

Сатылған өнімнің (жұмыста, қызметтер) өзіндік құны

11 866,9

14 036,0

3 480,4

7 173,1

3

Жалпы кіріс (1-бет-2-бет)

4 968,8

4 350,6

761,3

1 235,2

4

Кезең шығыстары, оның ішінде

2 669,3

3 689,4

798,5

1 858,2

4.1

жалпы және әкімшілік шығыстар  

2 510,3

3 309,6

667,3

1 594,3

4.2

дайын өнімді (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) сату жөніндегі шығыстар

27,8

34,7

7,6

16,2

4.3

пайыздарды төлеуге арналған шығыстар

131,2

345,2

123,5

247,6

5

Негізгі қызметтен алынған кіріс (залал) (3 бет-4бет)

2 299,5

661,2

-37,1

-623,0

6

Негізгі емес қызметтен алынған кіріс (залал) 

883,9

-528,5

80,1

174,8

7

Салық салғанға дейінгі кәдімгі қызметтен алынған кіріс (залал) (5 бет +(-)6 бет)

3 183,4

132,7

43,0

-448,2

8

Уақытша айырмаларға арналған корпоративтік салық бойынша резерв

1 570,1

39,89

Салық салғаннан кейінгі кәдімгі қызметтен кіріс (залал) (7 бет-8 бет)

1 613,3

92,9

43,0

-448,2

10

Төтенше жағдайлардан кіріс (залал)

11

ТАЗА ТАБЫС (ЗАЛАЛ) (9 бет +(-) 10 бет)

1 613,3

92,9

43,0

-448,2

кестенің жалғасы

 
N
2006 жыл (болжам) 2005 ж. % 2004 ж.
қара-
ғанда
2006 ж. % 2005 ж. қарағанда
9 ай жыл
А 5 6 7 8

1

12 461,0

19 520,8

109,2

106,2

2

10 827,6

14 716,9

118,3

104,9

3

1 633,4

4 803,9

87,6

110,4

4

3 044,4

3 969,3

138,4

107,6

4.1

2 643,6

3 410,0

132,1

103,0

4.2

24,8

34,8

124,7

100,3

4.3

376,0

524,5

263,2

151,9

5

-1 411,0

834,6

28,7

126,2

6

233,8

-653,3


123,6

7

-1 177,2

181,3

4,0

136,6

8


54,4

2,4

136,6

9

-1 177,2

126,9

5,6

136,6

10

11

- 1 177,2

126,9

5,6

136,6

  "KEGOC" АҚ-ның 2006 жылғы ақша ағымдары қозғалысының болжамы
 
                                                             3-нысан
                                                         (мың теңге)

N Көрсеткіштер атауы 2004 жыл
 
есеп
2005 жыл
бағалануы
2006 жыл (болжам)
1 тоқсан 1 жартыжыл
А Б 1 2 3 4

I.

Операциялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы

I.1

Ақша   қаражатының түсімі

20 730 682

22 033 472

5 101 055

10 050 636

1.1

өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан алынған кіріс

19 734 889

21 144 595

4 877 940

9 669 475

1.2

алынған аванстар

-130 031

11 9401.3

пайыздар 

425 990

260 272

65 068

65 068

1.4

үлеспайдалар

0

01.5

роялти 

0
1.6

басқа да түсімдер

699 834

616 664

158 046

316 093

I.2

Ақша қаражатының шығарылып қалуы

14 462 005

15 626 580

3 481 935

6 448 120

2.1

жеткізілімшілер мен мердігерлердің шоттары бойынша

8 564 049

9 147 092

2 043 902

3 698 490

2.2

берілген аванстар

-22 779
2.3

жалақы бойынша

1 980 642*

2 498 519

671 542

1 343 084

2.4

әлеуметтік сақтандыру мен зейнетақымен қамсыздандыру қорына

227 381

277 613

79 977

156 611

2.5

салықтар бойынша

2 265 154

2 037 077

372 058

558 087

2.6

пайыздарды төлеу

206 730

765 614

112 879

239 712

2.7

басқа да төлемақылар

1 240 828

900 665

201 578

452 137

I.3

Операциялық қызмет нәтижесінде ақша қаражатының ұлғаюы (+)/кемуі(-)

6 268 677

6 406 892

1 619 120

3 602 516

II.

Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының қозғалысы  

II.1

Ақша қаражатының түсімі

297 747

0

0

0

1.1

материалдық емес активтердің шығарылуынан алынған кіріс

0

01.2

негізгі құрал-жабдықтардың шығарылуынан алынған кіріс

5 571
1.3

басқа ұзақ мерзімді активтердің шығарылуынан кіріс

0
1.4

қаржылық инвестициялардың шығарылуынан алынған кіріс

292 176
1.5

басқа заңды тұлғаларға берілген заемдардан алынған кіріс

0
1.6

басқа түсімдер

0

0II.2

Ақша қаражатының шығарылуы

10 966 890

16 183 066

1 005 158

4 789 842

2.1

материалдық емес активтерді сатып алу

17 574

19 947


15 344

2.2

негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу;

10 949 316

16 163 120

1 005 158

4 774 499

2.3

басқа да ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

0
2.4

қаржылық инвестицияларды сатып алу

0
2.5

басқа заңды тұлғаларға заемдар беру

0
2.6

басқа да төлемақылар

II.3

Инвестициялық қызмет нәтижесінде ақша қаражатының ұлғаюы (+)/кемуі(-)

-10 669143

-16 183066

-1 005158

-4 789842

III.

Қаржы қызметінен ақша қаражатының қозғалысы  

III.1

Ақша қаражатының түсімі

6 394 606

7 136 200

1 336 632

4 085 592

1.1

акциялар мен басқа да бағалы қағаздар шығарымынан

0

01.2

банктік заемдар алу

6 379 606

7 121 200

1 336 632

4 085 592

1.3

басқа да түсімдер

15 000

15 000III.2

Ақша қаражатының шығарылып қалуы

444 737

1 547 232

264 735

703 999

2.1

банктік заемдарды өтеу

253 757

1 356 252

264 735

694 710

2.2

өз акцияларын (БК) сатып алу

0

02.3

үлеспайдаларды төлеу

190 980

190 980

0

9 289

2.4

басқа да төлемақылар

0

0III.3

қызмет нәтижесінде ақша қаражатының ұлғаюы (+)/кемуі(-)

5 949 869

5 588 968

1 071 897

3 381 593


БАРЛЫҒЫ: ақша қаражатының ұлғаюы (+) /кемуі(-)

1 549 403

-4 187 206

1 685 859

2 194 267


Есептік кезеңнің басына арналған ақша қаражаттары

6 291 149

7 840 552

3 653 346

3 653 346


Есептік кезеңнің соңына арналған ақша қаражаттары

7 840 552

3 653 346

5 339 205

5 847 613

кестенің жалғасы

N 2006 жыл (болжам) 2005 ж.%
2004 ж.
2006 ж.%
2005 ж.
9 ай жыл
А 5 6 7 8

I.


I.1

14 875 917

23 152 632

106,3

105,1

1.1

14 330 203

22 448 871

107,1

106,2

1.2

1.3

71 575

71 575

61,1

27,5

1.4

1.5

1.6

474 139

632 186

88,1

102,5

I.2

10 087 040

16 048 064

108,1

102,7

2.1

5 937 050

9 732 869

106,8

106,4

2.2

2.3

2 014 626

2 686 168

126,1

107,5

2.4

223 841

298 463

122,1

107,5

2.5

930 145

1 240 193

89,9

60,9

2.6

378 530

1 148 420

3,7 есе

150,0

2.7

602 849

941 951

72,6

104,6

I.3

4 788 877

7 104 567

102,2

110,9

II.


II.1

0

0

0,0


1.1

1.20,0


1.3

1.4

1.5

1.6

II.2

10 695 143

12 589 020

147,6

78

2.1

15 344

24 550

113,5

123,1

2.2

10 679 800

12 564 470

147,6

78

2.3

2.4

2.5

2.60,0


II.3

-10 695143

-12 589020

151,7

78

III.


III.1

7 149 288

8 043 000

111,6

112,7

1.1

1.2

7 149 288

8 043 000

111,6

113

1.3

III.2

1 306 234

1 748 359

3,5 есе

113

2.1

1 296 945

1 739 070

5,3 есе

128,2

2.2

2.3

9 289

9 289

100,0

4,9

2.4

III.3

5 843 054

6 294 641

93,9

113


-63 213

810 188

-270

-19,3


3 653 346

3 653 346

124,6

46,6


3 590 133

4 463 534

46,6

122,2

      * 2004 жылдың желтоқсаны үшін 2005 жылы төленген 190,9 млн. теңге сомасында демалыстар мен еңбекке ақы төлеу жөніндегі кредиторлық берешектер бойынша резерв құруды есепке ала отырып

        "КЕGОС" АҚ-ның 2006 жылға арналған шығыстарының болжамы
                                                         4-нысан
                                                        (мың теңге)

  N Көрсеткіштің атауы 2004 жыл есеп 2005 жыл бағалау 2006 жыл (болжам)
1-тоқсан 1 жарты жылдық
А Б 1 2 3 4

Барлығы

2664950

3689430

798452

1858164

1.

Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы

2505986

3309551

667281

1594332

1.1

Материалдар

37240

47999

7154

25682

1.2

Қызметкерлерге еңбек ақы төлеу

633155

758473

195512

381326

1.3

Еңбек ақы төлеуден аударымдар

73671

93465

19503

43959

1.4.

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

166830

176830

53149

93200

1.5

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету мен жөндеу

70255

73999

7022

24433

1.6

Коммуналдық шығыстар

15138

20750

7993

11556

1.7

Іссапарлық шығыстар, барлығы

34986

41073

8055

19349

1.7.1

о.і. белгіленген нормалар шегінде

34890

41073

8055

19349

1.7.2

нормадан тыс

96
1.8

Өкілдік шығыстары

1844

2943

527

1385

1.9

Қызметкерлердің біліктілігін арттыруға арналған шығыстар

22765

23569

2520

10708

1.10

Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар

1.11

Салықтар жөніндегі шығыстар

896706

879919

227027

455813

1.12

Кеңселік және баспаханалық жұмыстар

4560

3852

898

2318

1.13

Байланыс қызметтері

46608

30708

7156

18478

1.14

Күзетке арналған шығыстар

13775

17988

4546

9351

1.15

Консультациялық 
(аудиторлық) және ақпараттық қызметтер

134126

365905

56879

180171

1.16

Банк қызметтері

28138

115878

4963

9543

1.17

Сақтандыруға арналған шығыстар

74

1311.18

Сот шығындары

411

21

22

22

1.19

Шартты бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар және тұрақсыздық айып пұлдары

56
1.20

Кірісті жасырғаны үшін айыппұлдар мен өсімақылар

1.21

Ұрланудан, нормативтен тыс шығындардан, бүлінуден, ТМҚ жетіспеушілігінен болған залалдар

16969
1.22

Жалға беру жөніндегі шығыстар

21588

11594

4144

6696

1.23

Әлеуметтік салаға арналған шығыстар

7521

104901.24

Күдікті борыштар бойынша резервтер құру жөніндегі шығыстар

-163625

168

0

178

1.25

Мерекелік, мәдени-көпшілік спорт іс-шараларын өткізуге

2059

2615

1360

1807

1.26

Қайырымдылық көмек* 

1.27

Басқа да шығыстар

441136

631181

58849

298360

2.

Сату жөніндегі шығыстар, барлығы

27799

34669

7623

16187

2.1

Материалдар

2.2

Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу

24279

29461

6547

13773

2.3

Еңбек ақы төлеуден аударымдар

2848

4354

864

1989

2.4

Банктік заемдарды өтеу

2.5

Негізгі құралдар мен материалдық активтерге қызмет көрсету мен жөндеу

2.6

Коммуналдық шығыстар

2.7

Іссапарлық шығыстар, барлығы

672

854

212

425

2.7.1

    белгіленген нормалар шегінде

672

854

212

425

2.7.2

    нормадан тыс

2.8

Тиеу, тасымалдау мен сақтау жөніндегі шығыстар

2.9

Жарнама мен маркетинг жөніндегі шығыстар

2.10

Жалға беру жөніндегі шығыстар

2.11

Әлеуметтік салаға арналған шығыстар

2.12

Басқа да шығыстар

3

Пайыздар жөніндегі шығыстар, барлығы

131165

345210

123549

247644

3.1

Банктердің заемдары бойынша сыйақы (пайыздар) жөніндегі шығыстар

131165

345210

123549

247644

3.2

Жеткізілімшілердің заемдары бойынша сыйақы (пайыздар) жөніндегі шығыстар 

3.3

Жалға беру бойынша сыйақы (пайыздар) жөніндегі шығыстар

3.4

Басқа да шығыстар

кестенің жалғасы

N 2006 жыл (болжам) 2005 ж.%
2004 ж.
2006 ж.%
2005 ж.
9 ай жыл
А 5 6 7 8

3044416

3969279

138,4

107,6

1.

2643633

3410024

132,1

103,0

1.1

37926

50591

128,9

105,4

1.2

558485

758473

119,8

100,0

1.3  

67743

93465

126,9

100,0

1.4  

133846

177320

106,0

100,3

1.5  

69720

77995

105,3

105,4

1.6

14597

21871

137,1

105

1.7

33061

43291

117,4

105,4

1.7.1

33061

43291

117,7

105,4

1.7.2

1.8  

2244

3102

159,6

105,4

1.9

12183

24842

103,5

105,4

1.10

1.11

706617

927434

98,1

105,4

1.12

3208

4060

84,5

105,4

1.13

25576

32367

65,9

105,4

1.14

14155

18960

130,6

105,4

1.15  

250956

373513

272,8

102,1

1.16

117555

122135

411,8

105,4

1.17177


1.18

22

22

5

105

1.19

1.20

1.21

1.22  

9458

12220

53,7

105,4

1.23139,5


1.24  

178

178

0,1

106,4

1.25  

1807

2782

127

106

1.26  

1.27

584295

665403

143,1

105,4

2.

24758

34781

124,7

100,3

2.1

2.2

20999

29461

121,3

100,0

2.3

3114

4419

152,9

101,5

2.4

2.5

2.6

2.7

646

900

127,1

105,4

2.7.1

646

900

127,1

105,4

2.7.2

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

3

376024

524474

263

152

3.1

376024

524474

2,6 есе

152

3.2

3.3

3.4

      * Қолданыстағы шығыстардың есеп саясатына сәйкес қайырымдылық көмек негізгі емес қызметке жатады

                "КЕGОС" АҚ-ның 2006-2008 жылдарға
           арналған бухгалтерлік теңгерімі (мың теңге)

(кезеңнің соңына)                                   5-нысан

N
р/с
Көрсеткіштер 2004
есеп
2005
бағалануы
2006
болжам
2007
болжам
2008
болжам

АКТИВТЕР, барлығы

95 187 735

101 558 840

109 526 010

127 651 346

147 756 857

I .

Ұзақ мерзімді активтер, барлығы

83 719 146

96 963 460

102 763 139

121 385 680

142 013 131

1

Материалдық емес активтер

240 084

244 886

249 783

254 779

259 875

2

Негізгі құралдар

75 023 757

84 204 110

92 884 381

104 877 124

129 604 314

3

Аяқталмаған күрделі құрылыс

5 587 078

8 700 738

5 582 779

12 651 189

9 558 140

4

Алдағы кезеңдер шығындары


5

Ұзақмерзімді дебиторлық берешек

2 867 587

3 813 086

4 045 556

3 601 948

2 590 163

6

Ұзақмерзімді қаржылық инвестициялар


7

Басқа да ұзақмерзімді активтер

640

640

640

640

640

II.

Ағымдағы активтер, барлығы

11 468 589

4 595 380

6 762 871

6 265 666

5 743 726

8

Материалдар

1 804 124

1 623 712

1 380 155

1 145 529

916 423

9

Аяқталмаған құрылыс


10

Тауарлар

671 663

335 832

134 33311

Дебиторлық берешек

1 148 589

918 871

781 041

741 988

667 790

12

Алдағы кезеңдердің шығындары

3 661

3 734

3 809

3 885

3 963

13

Қысқамерзімді қаржылық инвестициялар


14

Ақша қаражаттары

7 840 552

1 713 232

4 463 534

4 374 264

4 155 550

15

Басқа да ағымдағы активтер

МЕНШІК КАПИТАЛЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕР, барлығы

95 187 735

101 558 840

109 526 010

127 651 346

147 756 857

I .

меншік капиталы, барлығы

74 395 002

74 326 571

74 444 189

74 781 522

76 999 009

16

Жарғылық капитал

75 625 872

75 625 872

75 625 872

75 625 872

75 625 872

17

Қосымша төленген капитал


18

Төленбеген капитал


0

0

0

0

19

Резервтік капитал

135 456

135 456

135 456

135 456

135 456

20

Үлестірілмеген кіріс (өтелмеген залал)

-1 366 326

-1 434 757

-1 317 139

-979 806

1 237 681

II.

Ұзақмерзімді міндеттемелер, барлығы

16 320 325

21 971 347

28 981 365

45 885 940

63 796 099

21

Ұзақмерзімді несиелер

13 115 139

18 726 351

25 681 981

42 436 546

59 381 352

22

Мерзімі созылған салықтар

3 205 186

3 244 995

3 299 384

3 449 394

4 414 747

III.

Ағымдағы міндеттемелер, барлығы

4 472 408

5 260 923

6 100 456

6 983 884

6 961 749

23

Қысқамерзімді несиелер


24

Ұзақ мерзімді несиелердің ағымдық бөлігі 

1 303 510

2 813 498

3 900 868

4 800 303

4 933 897

25

Несиелік берешек

2 496 475

1 761 553

1 500 000

1 470 000

1 300 000

26

Салықтар бойынша берешек

199 773

203 768

207 844

212 001

216 241

27

Мерзімі созылған салықтар


28

Есептелген шығыстар

471 820

481 256

490 882

500 699

510 713

29

Алдағы кезеңдердің кірістері

830

847

864

881

898

30

Күтпеген мән-жайлар бойынша есептелген


  "КЕGОС" АҚ-ның 2006 - 2008 жылдары іске асыруға жоспарланған
                  инвестициялық жобалар тізбесі
                                                      6-нысан

N
р/с
Жобаның атауы Іске асыру кезеңі Жалпы құны, млрд. теңге Қаржыландыру көздері


1

 
 
 
"Ұлттық Электр Желісін Жаңғырту" Жобасы2000-2008
жылдары43767,2

Бүкіл көздерден барлығы, оның ішінде

ХЖДБ, ЕЖДБ қарыз қаражаты

Өз қаражаты2

Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитіндегі кернеуі 500 кВ екінші электр жеткізу желісі құрылысының жобасы2004-2008
жылдары41399,2

Бүкіл көздерден барлығы, оның ішінде

ХЖДБ, ЕЖДБ қарыз қаражаты

Өз қаражаты

3

Басқа да инвестициялар
(қысқамерзімді)

жыл сайын


Қоғамның қаражаты

кестенің жалғасы       

N
р/с
жылдар бойынша қаржыландыру, млн. теңге:
01.01.2006
игерілгені
2006 жыл
(болжам)
2007 жыл
(болжам)
2008 жыл
(болжам)
2009ж.01.01 қалдық

1

34 951,2

3 903,0

1 612,0

3 301,0


20 474,0

2 553,0

1 162,0

2 541,0


14 477,2

1 350,0

450,0

760,02

4 452,8

5 640,0

16 642,0

14 664,4


3 244,0

5 490,0

16 492,0

14 537,4


1 208,8

150,0

150,0

127,0


3


1 500,0

1 500,0

1 500,0


             N 1 инвестициялық жобаның төлқұжаты
                                                        7-нысан
  "Электр желілерін басқарудың Қазақстандық компаниясы" АҚ

N№
р/с
Көрсеткіштердің атауы Ақпарат

1.

Жобаның атауы

Ұлттық электр тораптарды жаңғырту.

2.

Жобаны іске асыруға қатысушылар

"КЕGОС" АҚ.

3.

Инвестициялық жобаның мақсаттары

Энергетика экономикасын ырықтандырудың техникалық базасын құру, Қазақстан Республикасының тиімді жұмыс істейтін электр энергия рыногын ұйымдастыру.

4.

Инвестициялық жобаның сыпаттамасы

Халықаралық стандарттарға сәйкес келмейтін, автоматтандыруға, реле қорғау және автоматика, телекоммуникация, байланыс, диспетчерлік басқару жүйелерін жаңғыртуға, корпоративтік ақпараттық жүйелерді құруға келмейтін тозығы жеткен жоғары вольтті жабдықты ауыстыру.

5.

Жобаны іске асырудың орны

ЖЭТ филиалдары, ҰДО ЖО, "КЕGОС" АҚ. Атқарушы дирекция.

6.

Инвестициялық өнімнің мақсаты, негізгі техникалық мінездемесі (инвестициялық өнімнің атауы, тұтынушылардың санатты, тұтынудың ерекшелігі және т.б.)

Тозығы жеткен жабдықтарды алмастыру, орталықтандырылған сауда үшін сауда жүйелерін құру, электр энергияның көтерме саудасының ұдайы түрде жұмыс істеуі және барлық энерго объектілерінің қуаттылығы мен басқарылуын жақсарту (электр станциялар, электр тораптары, электр энергияны және қуаттарды тұтынушылар) үшін жағдайлар жасау мақсатында коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған сауда жүйесін енгізу.

7.

Инвестициялық өнімді іске асырудың көлемдері (аудандық (қалалық) облыстық, елдің ішкі, сыртқы рыногы, (ТМД елдердің рыногы)

Шектес мемлекеттердің электр жүйелерімен қатарласа жұмыстарды қамтамасыз етуді ескере отырып елдің ішінде.

8.

Инвестицияны қайтаруды қамтамасыз етудің түрі

Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттік бекіткен "КЕGОС" АҚ қызметтеріне арналған тарифтер.

9.

Ықтимал тәуекелділік (нақты)

1. Жоба құнын арттыру;
2. Уақытша шеңберден жобаның шығуы;
3. Тиімсіз бағаның құрылуы.

10.

Инвестициялық жобаны іске асырудың мерзімі, жыл және ай.

12.2000ж. - 12.2008 ж.

10.1

Жобаның өтелімділік мерзімі, айлар

144

10.2

Толық көлемде инвестицияны қайтару мерзімі, айлар

228

11.

Жобаның сипаты (жаңа өндіріс, қайта құрылымдау, қолданыстағы өндірісті, ауысымды кеңейту, шығарылатын өнімнің номенклатурасын арттыру, өзгелер)

Қолданыстағы өндірісті қайта құрылымдау, жаңғырту.

12.

Инвестицияларды пайдалануға бағдар

Жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеу, жабдықтарды сатып алу және құрылыс-монтаж жұмыстары (ескіні бөлшектеу және жаңа жабдықты монтаждау), консультациялық қызметтерді сатып алу.

13.

Жеткізу шарттарының немесе инвестициялық өнімді сатып алуға ұмтылысы туралы хаттамалардың бар-жоғы (болған кезде олардың саны және құны көрсетілуі тиіс)


14.

Инвестициялық жоба әзірлігінің деңгейі (жобалау-сметалық құжаттар, өндірістік құжаттардың бар-жоғы, өзгелер)

Жабдықтарды жеткізуге арналған барлық шарттар жасалынған, жобалау-іздестіру және құрылыс-монтаждау жұмыстарын сатып алу шартқа сәйкес жабдықты жеткізуіне қарай жүзеге асырылады.

15.

Жобаның құны теңге (АҚШ долл.) барлығы, оның ішінде:

43767,2 млн. теңге

16.

Тартылған инвестицияның талап ету көлемі

26730,0 млн. теңге

16.1

Талап етілетін меншікті инвестицияның көлемі

17037,2 млн. теңге

16.2

Жұмсалған шығындар (01.01.2006 ж. күтілетін)

34951,2 млн. теңге

17.

Заем (кредит) қаржыларының нысаны және олардың көздері

Мемлекеттік кепілдіктегі Халықаралық және Еуропа Қайта құру және даму банктерінің заемдары.

18.

Тәуекелділікті алдын ала ескерту және кеміту жөніндегі шаралар (нақты)

Заемдар бойынша барлық міндеттерді атқару үшін жеткілікті деңгейде қызметтерге арналған тарифтерді бекіту

19.

Қосымша жұмыс орнының болжамдалған саны барлығы б. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл

Талап етілмейді.

19.1

оның ішінде уақытша жұмыста, б.

Талап етілмейді.

20.

Салықтық түсімдерді болжамдық арттыру, бұрнағы жылда, сондай-ақ болжамдалған жылдағы қол жеткізілген орта айлық деңгейден, сондай ақ болжамдалған 3 жыл үшін %о


21.

Мемлекеттің тікелей қатысуынан мемлекеттік бюджетке кірістердің түсуін болжамдық арттыру, бұрнағы үш жыл үшін қол жеткізілген ортажылдық деңгейінен %


             N 2 инвестициялық жобаның төлқұжатты
                                                        7-нысан
   "Электр желілерін басқарудың Қазақстан компаниясы" АҚ

№N
р/с
Көрсеткіштердің атауы Ақпарат

1.

Жобаның атауы

"Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік транзитіндегі 500Кв-тық екінші электр жеткізу желісінің құрылысы".

2.

Жобаны іске асыруға қатысушылар

"КЕGОС" АҚ.

3.

Инвестициялық жобаның мақсаттары

Қазақстанның Ұлттық электр тораптарының транзиттік салмағын арттыру, Қазақстан Республикасының,
Орталық Азияның, Ресейдің энергия жүйелерінің қатарлас жұмыстарының сенімділігін қамтамасыз ету, оңтүстік өңірдің тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру, Солтүстік Қазақстанның ірі электр станцияларынан арзан электр энергияны жеткізу есебінен орташа жедел перспективада Қазақстанның оңтүстігіндегі электр энергияның тапшылығын жабуды қамтамасыз ету.

4

Инвестициялық жобаның сипаттамасы

Екібастұз ҚС-Ақадыр ҚС-ОҚМӨЭС-Шу ҚС трассалары бойынша электр берудің жоғары вольттық желілерінің құрылысы, 500 кВ Шу ҚС құрылысы, Екібастұз, Ақадыр ҚС, ОҚМӨЭС кеңейту.

5.

Жобаны іске асырудың орны

Солтүстік ЖЭТ, Орталық ЖЭТ филиалдары және Оңтүстік Қазақстан, ҰДО ЖО, "КЕGОС" АҚ Атқарушы дирекциясы.

6.

Инвестициялық өнімнің мақсаты, негізгі техникалық мінездемесі (инвестициялық өнімнің атауы, тұтынушылардың санатты, тұтынудың ерекшелігі және т.б.)

Электр энергияның өсіп бара жатқан тапшылығын жабу және Оңтүстік тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру.

7.

Инвестициялық өнімді іске асырудың көлемдері (аудандық (қалалық), облыстық,  елдің ішкі, сыртқы рыногы, (ТМД елдерінің рыногы)

Шектес мемлекеттердің электр жүйелерімен қатарлас жұмыстарды қамтамасыз ету есебімен елдің іші.

8.

Инвестицияны қайтаруды қамтамасыз етудің түрі

Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттік бекіткен "КЕGОС" АҚ қызметтеріне арналған тарифтер

9.

Ықтимал тәуекелділік (нақты)

1. Жоба құнын арттыру;
2. Уақытша шеңберден жобаның шығуы;
3. Тиімсіз тарифтың құрылуы.

10.

Инвестициялық жобаны іске асырудың мерзімі, жыл және ай

12.2004ж. - 12.2008ж.

10.1

Жобаның өтелімділік мерзімі, айлар


10.2

Толық көлемде инвестицияны қайтару мерзімі, айлар

184

11.

Жобаның сипаты (жаңа өндіріс, қайта құрылымдау, қолданыстағы өндірісті, ауысымды кеңейту, шығарылатын өнімнің номенклатурасын арттыру, өзгелер)

Жаңа құрылыс

12.

Инвестицияны пайдаланудың бағыты

Жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеу, жабдықтарды және құрылыс-монтаж жұмыстарын сатып алу (ескіні бөлшектеу және жаңа жабдықты монтаждау), консультациялық қызметтерді сатып алу.

13.

Жеткізу шарттарының немесе инвестициялық өнімді сатып алуға ұмтылысы туралы хаттамалардың бар-жоғы (болған кезде олардың саны және құны көрсетілуі тиіс)


14.

Инвестициялық жоба әзірлігінің деңгейі (жобалау-сметалық құжаттар, өндірістік қуаттардың бар-жоғы, өзгелер)

ТЭН орындалды, қарыз алу жүзеге асырылды, бірінші телім бойынша жабдықтар, жұмыстар мен қызметтер сатып алу жүргізілуде, екінші және үшінші телім бойынша кредиттік келісім шарттарға қол қойылуда.

15.

Жобаның құны теңге (АҚШ долл.) барлығы, оның ішінде:

41399,2 млн. теңге

16.

Тартылған инвестицияның талап ету көлемі

39763,4 млн. теңге

16.1

Меншікті инвестицияның талап етілетін көлемі

1635,8 млн. теңге

16.2

Жұмсалған шығындар (01.01.2006 ж. күтілетін)

4452,8 млн. теңге

17.

Заем (кредит) қаржысын тарту нысандары және олардың көздері

Мемлекеттік кепілдіктегі Халықаралық Қайта құру және Даму банктің, Қазақстанның Даму банкінің ұзақ мерзімді заемдары және Еуропа Қайта құру және Даму банкінің синдицияланған заемы.

18.

Тәуекелділікті алдын ала ескерту және кеміту жөніндегі шаралар (нақты)

Заемдар бойынша барлық міндеттерді атқару үшін жеткілікті деңгейде қызметтерге арналған тарифтерді бекіту.

19.

Қосымша жұмыс орнының болжамдалған саны барлығы. б. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл.

2007 ж - 25 б., 2008 жыл - 46 б., барлығы - 71 б.

19.1

оның ішінде уақытша жұмыста, б.


20.

Бұрнағы жылда, сондай-ақ болжамдалған 3 жылда қол жеткізілген орта айлық деңгейден пайыз, салық түсімдерін болжамдық арттыру


21.

Мемлекеттің тікелей қатысуынан мемлекеттік бюджетке кірістердің түсуін болжамдық арттыру, бұрнағы үш жыл үшін және болжамдалған үш жыл үшін қол жеткізілген орта жылдық деңгейі %


            N 3 инвестициялық жобаның төлқұжаты
                                                    7-нысан
  "Электр желілерін басқарудың Қазақстан компаниясы" АҚ

N
р/с
Көрсеткіштердің атауы Ақпарат

1.

Жобаның атауы

Өзге инвестициялар

2.

Жобаны іске асыруға қатысушылар

"КЕGОС" АҚ

3.

Инвестициялық жобаның мақсаттары

Қоғамның электр тораптық объектілерінің құрылысы, қайта құрылымдау, кеңейту, сондай-ақ Қазақстанның Ұлттық электр желілерінің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында монтаждауды қажет етпейтін (арнайы техника, көлік, диагностика аспаптары, есептегіш техникалар және т.б.) негізгі құралдарды сатып алу

4.

Инвестициялық жобаның сипатамасы

Бас тапсырысшының техникалық қайта жарақтандыруға, қайта құрылымдауға, жаңғыртуға, кеңейтуге және өндірістік-техникалық кешеннің объектілерін жаңадан салуға арналған функциясы. Өндірісті жоспарлау және ұйымдастыру, ЖСҚ мердігерлік құрылыс ұйымдарын қамтамасыз ету, ҚМЖ орындалуына техникалық бақылау.

5.

Жобаны іске асырудың орны

ЖЭТ филиалдары, ҰДО ЖО, "КЕGОС" АҚ Атқарушы дирекциясы

6.

Инвестициялық өнімнің мақсаты, негізгі техникалық мінездемесі (инвестициялық өнімнің атауы,
тұтынушылардың санатты, тұтынудың ерекшелігі және т.б.)

"КЕGОС" АҚ мүліктік кешенін және оның дамуын тиісінше техникалық деңгейде қолдау.

7.

Инвестициялық өнімді іске асырудың көлемдері (аудандық (қалалық), облыстық, елдің ішкі, сыртқы рыногы, (ТМД елдердің рыногы)

Шектес мемлекеттердің электр жүйелерімен қатарласа жұмыстарды қамтамасыз етуді ескере отырып елдің ішінде

8.

Инвестицияны қайтаруды қамтамасыз етудің түрі

Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттік бекіткен "КЕGОС" АҚ қызметтеріне арнаған тарифтер

9.

Ықтимал тәуекелділік (нақты)

1. Жоба құнын арттыру;
2. Уақытша шеңбердің жобаның шығуы;
3. Тиімсіз тарифтың құрылуы.

10.

Инвестициялық жобаны іске асырудың мерзімі, жыл және ай

Жыл сайын

10.1

Жобаның өтелімділік мерзімі, айлар

36-96

10.2

Толық көлемде инвестицияны қайтару мерзімі, айлар


11.

Жобаның сипаты (жаңа өндіріс, қайта құрылымдау, әрекет етуші өндірісті, ауысымды кеңейту, шығарылатын өнімнің номенклатурасын арттыру, өзгелер)


12.

Инвестицияларды пайдалануға бағдар

Инвестициялық бағдарламаға сәйкес.

13.

Жеткізу шарттарының немесе инвестициялық өнімді сатып алуға ұмтылысы туралы хаттамалардың бар-жоғы (болған кезде олардың саны және құны көрсетілуі тиіс)

Шарттар   мемлекеттік сатып алу туралы заңға сәйкес жасалады.

14.

Инвестициялық жоба әзірлігінің деңгейі (жобалау-сметалық құжаттар, өндірістік қуаттардың бар-жоғы, өзге)

Құрылыс, қайта құрылымдау, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру және т.б. ЖСҚ бойынша жүзеге асырылады. Жабдық ЖСҚ сәйкес сатып алынады.

15.

Жобаның құны теңге (АҚШ долл.) барлығы, оның ішінде:


16.

Тартылған инвестицияның талап ету көлемі

Талап етілмейді

16.1

Меншікті инвестицияның талап етілетін көлемі (жылсайын)

1500,0 млн. теңге

16.2

Өткізілген шығындар


17. 

Заем (кредит) қаржыларының нысаны және олардың көздері

"КЕGОС" АҚ меншікті қаражаты

18.

Тәуекелділікті алдын ала ескерту және кеміту жөніндегі шаралар(нақты)

Заемдар бойынша барлық міндеттерді атқару үшін жеткілікті деңгейде қызметтерге арналған тарифтерді бекіту

19.

Қосымша жұмыс орнының болжамдалған саны барлығы, б. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл

Талап етілмейді

19.1

оның ішінде уақытша жұмыста, б.

Талап етілмейді

20.

Бұрнағы жылда, сондай-ақ болжамдалатын 3 жылда қол жеткізілген орта айлық деңгейден %, салық түсімдерін болжамдық арттыру


21.

Мемлекеттің тікелей қатысуынан мемлекеттік бюджетке кірістердің түсуін болжамдық арттыру, бұрнағы үш жыл үшін және болжамдалған үш жыл үшін қол жеткізілген ортажылдық деңгейі %


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады