"Қазақстан Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 19 ақпандағы N 162 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 924 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.09.10 № 924 Қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының 2004 - 2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241 Жарлығын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасының 2008 - 2010 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) бекітілсін.

      2. Бағдарламаны іске асыруға жауапты орталық және жергілікті атқарушы органдар:
      1) Бағдарламаны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын;
      2) жыл сайын 20 қаңтарға және 20 шілдеге Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне Бағдарламаның іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      3. Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі жыл сайын 10 ақпанға Қазақстан Республикасының Үкіметіне Бағдарламаның орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беруді қамтамасыз етсін.

      4. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
      1) "Қазақстан Республикасында шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі 2005 - 2015 жылдарға арналған бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 49 қаулысы;
      2) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 қаңтардағы N 49 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 қыркүйектегі N 831 қаулысы.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Ө.Е. Шөкеевке жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің     
2008 жылғы 19 ақпандағы
N 162 қаулысымен 
бекітілген     

"Қазақстан Республикасының 2008 - 2010 жылдарға
арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы

Астана, 2008 жыл

Мазмұны

1.  Бағдарламаның паспорты
2.  Кіріспе
3.  Қоршаған ортаның қазіргі жай-күйін және оны қорғау жүйесін талдау
3.1. Қоршаған ортаның қазіргі жай-күйі
3.2. Қоршаған ортаның сапасын басқарудың қолданыстағы жүйесін
бағалау
4.  Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері
5.  Бағдарламаның негізгі бағыттары және іске асыру тетіктері
5.1. Қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін оңтайландыру
5.1.1. Заңнаманы экологияландыру
5.1.2. Рұқсаттық жүйені, қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық құралдарын жетілдіру
5.1.3. Қоғамды экологияландыру
5.1.4. Қоршаған ортаға мониторинг жүйесін дамыту
5.1.5. Қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету
5.1.6. Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту
5.2. Табиғи ортаны сақтау және қалпына келтіру
5.2.1. Климат пен Жердің озон қабатына антропогендік әсерді төмендету
5.2.2. Биологиялық алуан түрлілігін сақтау және орнықты пайдалану
5.2.3. Экологиялық зілзала, зымыран-ғарыш кешенінің полигондары аймақтарын қалпына келтіру
5.2.4. Каспий теңізінің шельфі мен жапсарлас аумақтар ластануының алдын алу
5.2.5. Жер және су ресурстары тозуының, ластануының және ауа бассейні ластануының алдын алу
5.2.6. Қалдықтарды қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың көлемін біртіндеп ұлғайту
5.3. Қоршаған ортаның халық денсаулығына қолайсыз әсерін төмендету
6.  Қажетті ресурстар және оларды қаржыландыру көздері
7.  Бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтижелер
8.  Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

1. Бағдарламаның паспорты

Бағдарламаның        "Қазақстан Республикасының
атауы              2008 - 2010 жылдарға арналған
                   қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы

Бағдарламаны         Қазақстан Республикасы
әзірлеу үшін       Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы
негіздеме          N 1241 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан
                   Республикасының экологиялық қауіпсіздігі
                   тұжырымдамасы

Бағдарламаны         Қазақстан Республикасы Қоршаған
негізгі әзірлеуші  ортаны қорғау министрлігі

Бағдарламаның        Қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін
мақсаты            тұрақтандыру және табиғат
                   пайдаланушыларға экологиялық талаптарды
                   жетілдіру

Бағдарламаның        1) қоршаған ортаның сапасын басқарудың
міндеттері         жүйесін оңтайландыру, оның ішінде:
                     заңнаманы экологияландыру;
                     қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық
                     құралдарын жетілдіру;
                     қоғамды экологияландыру;
                     қоршаған ортаға мониторинг жүйесін
                     дамыту;
                     қоршаған ортаны қорғауды ғылыми
                     қамтамасыз ету;
                     халықаралық ынтымақтастықты кеңейту;
                     2) табиғи ортаны сақтау және қалпына
                   келтіру:
                     климат пен жердің озон қабатына
                   антропогендік әсерді төмендету;
                     биологиялық алуан түрлілікті сақтау
                   және орнықты пайдалану;
                     экологиялық зілзала аймақтарын,
                   зымыран-ғарыш кешенінің полигондарын
                   қалпына келтіру;
                     Каспий теңізінің шельфі мен
                   төңірегіндегі аумақтар ластануының
                   алдын алу;
                     жер және су ресурстары тозуының,
                   ластануының және ауа бассейні
                   ластануының алдын алу;
                     қалдықтарды қайта өңдеу мен кәдеге
                   жаратудың көлемін біртіндеп ұлғайту;
                     3) қоршаған ортаның халық
                   денсаулығына қолайсыз әсерін төмендету.

Бағдарламаны         35816,0 млн. теңге көлемінде
қаржыландыру       қаражат бөлу көзделіп отыр, оның ішінде:
көлемдері            35223,9 млн. теңге көлемінде
және көздері       республикалық бюджеттен, оның ішінде:
                     2008 жыл - 6184,0 млн. теңге;
                     2009 жыл - 13950,6* млн. теңге;
                     2010 жыл - 15089,3* млн. теңге;
                     592,1 млн. теңге көлемінде халықаралық
                     гранттар, оның ішінде:
                     2008 жыл - 302,2 млн. теңге;
                     2009 жыл - 150,5* млн. теңге;
                     2010 жыл - 139,4* млн. теңге;

Бағдарламаны         Ластаушы заттардың атмосфераға
іске асырудан      меншікті жалпы шығарындылары (ЖІӨ
күтілетін          миллион теңгесіне тонна) - 0,2
нәтижелер          Көміртегі шығарындылары, ЖІӨ миллион
                   теңгесіне тонна - 10,0
                   Күкірт тотықтарының шығарындылары,
                   ЖІӨ миллион теңгесіне тонна - 0,21
                   Азот тотықтарының шығарындылары, ЖІӨ
                   миллион теңгесіне тонна - 0,029
                   Қоршаған ортада орналастырылатын уытты
                   қалдықтардың көлемі, ЖІӨ миллион
                   теңгесіне тонна - 25,65
                   Ластаушы заттардың су көздеріне
                   төгінділері, ЖІӨ миллион теңгесіне
                   тонна - 0,17
                   Негізгі су объектілері бойынша су
                   ластануының барынша көп индексі,
                   шартты бірлік - 1,7
                   Еріген оттектің шоғырлануы,
                   мониторингтің барлық станциялары
                   бойынша орташа (судың бір литріне
                   миллиграмм) - 6,7
                   Судың индустриалды органикалық
                   ластануы, тұщы су қорының текше
                   шақырымына оттекті биологиялық тұтыну
                   тоннасы - 0,79
                   Тиісті қадағалау жүргізілетін
                   қалалардағы атмосфера ластануының
                   орташа индексі (шартты бірлік) - 6,5
                   Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалатын
                   шығындар, ЖІӨ % - 1,7
                   ISO 14001 стандартына сертификатталған
                   компаниялар саны, ЖІӨ миллиард
                   теңгесіне - 0,008
                   ЖІӨ-нің энергияны қажетсінуі, ЖІӨ
                   миллион теңгесіне мұнай
                   эквивалентінің тоннасы - 12,5
                   Энергияның баламалы көздерін
                   пайдаланудың энергияны жалпы тұтыну
                   көлемінен үлесі, % 0,03
                   Күтілетін өмір ұзақтығы (жылдар) - 68,4

Бағдарламаны       2008-2010 жылдар
іске асыру
мерзімдері

2. Кіріспе

      "Қазақстан Республикасының 2008 - 2010 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241 Жарлығымен мақұлданған 2004 - 2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасына сәйкес әзірленген.
      Бағдарламада Қазақстанның бар экологиялық ахуалына талдау өткізілді және оларды жақсарту жөніндегі шаралар әзірленді.
      Бағдарлама орнықты дамуға көшудің негізгі басымдылықтарына сәйкес орындалатын болады, олардың ішінде: халық денсаулығына экологиялық қауіп-қатерлердің алдын алу және азайту, шөлейттенумен күрес, биологиялық алуан түрлілікті сақтау, эмиссияларды, оның ішінде парник газдары мен озон қабатын бұзатын заттарды төмендету; сапалы ауыз суға қол жеткізу, трансшекаралық экологиялық проблемаларды шешу, радиациялық қауіпсіздік, қалдықтарды басқару.

3. Қоршаған ортаның қазіргі жай-күйін және оны қорғау жүйесін талдау

3.1. Қоршаған ортаның қазіргі жай-күйі

      Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында неғұрлым өзекті экологиялық проблемалар әлі күнге дейін климат пен озон қабатының өзгеруімен, биоалуан түрліліктің қысқаруымен, шөлейттенумен, су ресурстарының, ауаның ластануымен, өндіріс және тұтыну қалдықтарының жинақталуымен байланысты проблемалар болып отыр.
      "Қазақстан Республикасының 2005 - 2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасының шеңберінде орындалған Қазақстан Республикасында парник газдары шығарындыларының көздеріне өткізілген түгендеудің нәтижелері бойынша соңғы 5 жыл ішінде атмосфераға парник газдары эмиссияларының жыл сайынғы ұлғаюы 6,7% құрағандығы анықталған. Қазақстандағы парник газдары эмиссияларының негізгі көзі энергетикалық қызмет болып қалады, оның үлесі іс жүзінде өзгермеді, 2005 жылы 78,0% құрады.
      Озон қабатын бұзатын заттар эмиссияларының қазіргі көлемдерін және оларды 1987 жылғы 16 қыркүйектегі озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі Монреаль хаттамасының шеңберінде болжанатын рұқсатты көлемдерін ескере отырып, XXI ғасырдың алғашқы бірнеше онжылдықтары озондық қысқару үшін неғұрлым құбылмалы кезеңдер ретінде бағаланады. Қазақстан үстінде де, жалпы планета үстінде де, озон қабатының қалпына келуі кейінгі отыз жылда озон қабатын бұзатын заттардың шығарылуы тоқтатылатын жағдайда басталуы мүмкін.
      Биоалуан түрлілікті сақтау проблемасы республика бойынша әлі күнге дейін өзекті болып қалып отыр. Қорғауды қажет ететін сирек кездесетін жергілікті және тарихи түрлердің арасында өсімдіктердің 400-ден астам түрі мен омыртқалы жануарлардың 300 түрі бар, олардың едәуір бөлігіне жойылу қауіпі төніп тұр.
      Республиканың мәнді экологиялық проблемасы әлі күнге дейін шөлейттену болып отыр. Шөлейттену және азып-тозу үдерістеріне республика аумағының әртүрлі деңгейде 70% жерлері ұшыраған, бұл көбінесе елдің табиғи ерекшелігімен шартталған. Ел жайылымының 188,9 млн. гектарында азып-тозудың ең шеткі дәрежесі 26,6 млн. га байқалады. Аудандардың қысқаруымен, улы өсімдіктермен ластанумен, бұталанумен айқындалған барынша көп азып-тозуға ауылдық елді мекендер маңайындағы жайылымдар мен шөп шабындықтар ұшыраған. Суармалы жерлердің тұздануы тұйық бассейндердегі сазды   шөлдер ауданының өсуіне және суармалы жерлердің қайталама тұздануына әкеледі. Тұзданған топырақтың үлесі барлық суармалы егістік көлемінің 31,3% құрайды. Жалпы республика бойынша жер сапасы нашарлауының: қара шірінді болуының, биогендік элементтердің, өсімдіктердің түрлік құрамының, биологиялық өнімділіктің төмендеуі орнықты үрдісі байқалады.
      Арал теңізі акваториясының апаттық қысқаруы Арал өңірін экологиялық зілзала аймағы деп жариялауға себеп болып отыр.
      Арал маңының проблемаларын кешенді шешу жөніндегі бағдарламаны іске асырудың нәтижесінде 2004 - 2006 жылдары Арал теңізінің солтүстік бөлігінің деңгейі Балтық жүйесі бойынша 41,4 метр белгіге жетті, жобаны іске асыру басталмай тұрғанда 39 метр болған. Бұл ретте су айнасының ауданы 2006 жылдан бері 3156,6 шаршы метрге, су көлемі - 17,7-де 25,2 текше метрге ұлғайды, ал судың минералдануы бір литрге 23-тен 12 грамға дейін азайды.
      Қазалы және Қызылорда гидротораптарынан төменірек Сырдария өзенінің өткізу қабілеті 60-тан 400 текше м/сек. дейін және тиісінше 400-ден 760 текше м/сек. дейін ұлғайды.
      Жалпы, қолданылып жатқан шараларға қарамастан, өңірдегі экологиялық ахуал күрделі болып қалуда, бұл халық денсаулығына әсер етеді. Арал өңірінің проблемаларын бұдан әрі шешу мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 қыркүйектегі қаулысымен Арал өңірі проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасы бекітілген.
      Республикада Семей сынақ ядролық полигоны әлі күнге дейін бірден-бір қолайсыздардың бірі болып қалуда. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 20 қыркүйектегі қаулысымен бекітілген Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2005 - 2007 жылдарға арналған бағдарлама шеңберінде зерттеулер алаң аумағында радиоактивті ластанудың бар болуын растайды, сондай-ақ суда техногендік радионуклидтердің нормадан жоғары болуы анықталды.
      Жоғарыда аталған Бағдарламаны іске асыру ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды орындауға мүмкіндік берді, оның ішінде радиациялық ластануды таратпау режимін сақтау, ядролық қару-жарақтық қызметтің қалдықтарын жою және консервациялау жөніндегі, радиациялық ластанған аумақтарды қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралардың қатары өткізілген. Бұл аумақтағы радиациялық жағдайдың дұрыс карталарын жасау жөніндегі жұмыстар жүргізілуде.
      Семей сынақ ядролық полигоны аумағының және ел аумағында ядролық жарылыстарды өткізудің басқа орындарының радиациялық ластануының ұзақ мерзімді сипатын ескере отырып, ядролық жарылыстар жүргізілген барлық жерлердің радиологиялық мониторингін және ремедиациясын іске асыру бойынша кешенді шараларды әзірлеу жөніндегі ұсыныстарды енгізу қажет.
      "Қазақстан Республикасының 2005 - 2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау"  бағдарламасы шеңберінде орындалған зерттеулер мұнай өндіру кәсіпорындары Қазақстанның мұнай газ кенорындарын 100-жылдық игеру кезінде Каспий маңындағы бірқатар аудандардың экологиялық ахуалын едәуір төмендеткенін растайды. Топырақтың ластануы, жағалаудағы көптеген мұнай амбарлары мен ұңғылар, сондай-ақ танкерлік флот Каспий теңізінің суына токсиканттар түсуінің басты көздері болып табылады. Мұнай өндіру кәсіпорындарында ағынды суларды кәдеге жаратудың тиімді жүйесінің болмауы кәсіпшіліктер аумағында құрамында тұзданған сулар және уытты химиялық заттар бар ауқымды тіршіліксіз су қоймаларының пайда болуына әкеліп соғады. Мұнай кәсіпшіліктер аумағының радиациялық ластануы өзекті мәселе болып отыр, бұл көптеген мұнай кенорындарының қабатты сулары радионуклидтердің жоғарылаған нормасын қосуымен шарттасқан.
      Мұнай өндіру аумақтарында төрт ұрпағы атмосфераның, топырақтың және су ресурстарының мұнай өнімдерімен белсенді ластануының аймағында тұрақты тұратын халықтың денсаулығы ерекше алаңдатушылықты туғызады. Бірқатар аурулардың, мысалы қан және қан жасау органдарының ауруы (республикалық деңгейден 2-4 есе жоғары) мұнаймен ластанумен байланыстылығы туралы зерттеулер бар. Солтүстік Каспий ихтиофаунасының өмірлік қызметінде өзгерістер сондай-ақ белгіленеді, бұл бекіре балықтарды аулаудың көлемі 3 есеге қысқарғанының себебі болып табылады.
      Бұл барлық факторлар Қазақстанның Каспий маңы өңірінің экологиялық проблемаларына мемлекеттік органдардың мемлекеттік органдарының басты назарын талап етеді. Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстанның Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі Негіздемелік Конвенцияны (2003 жылғы 4 қараша) ратификациялау шартымен және оның 2006 жылғы 12 тамызда күшіне енуімен Каспий теңізінің қоршаған ортасының жай-күйін тұрақтандырудағы және жақсартудағы біздің еліміздің жауапкершілігі едәуір артады.
      Жер асты және жер беті суларының сапалық және сандық құрамына әсер ететін факторлар әлі күнге дейін табиғи суды қайтарымсыз алу, жеткіліксіз тазартылған сарқынды сулардың төгінділері нәтижесінде су объектілерін ластау болып табылады. Туындаған ахуалдың себебі республиканың су бұру жүйесі имараттарының және желілерінің көбісі 20 - 30 жылдан астам бұрын пайдалануға енгізілгендіктен немесе күрделі жөнделгендіктен болып отыр. Тазартылмаған ағындар Тараз қаласындағы секілді немесе жинағыштарға (Көкшетау, Қызылорда, Орал, Петропавл, Қостанай қалаларында) тікелей сүзу алаңдарына төгіледі. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың ағынды суларының едәуір көлемі (жеке қалаларда 24%-ға дейін) тікелей қалалық тазарту құрылыстарына келіп түседі, бұл ретте канализациялық тазарту имараттарының көбісі аса жүктемемен жұмыс істейді, бұл ағынды суларды тазарту технологиясының жобалық деректерге сәйкессіздікке келмеуіне әкеліп соқтырады. Талдықорған, Атырау, Павлодар, Өскемен және Семей қалаларындағы бар тазарту имараттары 1,5-2 есе аса жүктемеге душар болып отыр. Сарқынды суларды жинағыштар қоршау бөгеттерінің авариялық бұзылуының тұрақты қауіпін тудыра отырып шекті белгілерге дейін жиі толады. Ағынды сулардың жер беті суларына төгінділерінің көлемі 2006 жылы 2005 жылғы көрсеткіштен 8%-ға асты және 2,8 миллиардтан астам текше метрді құрады.
      Күн тәртібінен сапалы сумен, әсіресе ауылдық жерде қамтамасыз ету мәселесі алынбайды. Республиканың барлық облыстарында дерлік ауыз сумен қамтамасыз етуде қиындық шегіп отырған елді мекендердің анықталған саны бар.
      Шекаралас аумақтарда қалыптасатын және республика аумағына бірден ластанып болып келетін трансшекаралық өзендердің жай-күйі сондай-ақ алаңдатушылықты туғызады, бұл шекара маңы өңірлеріндегі экологиялық ахуалды шиеленістіре түседі.
      Тарихи ластанулар проблемасы сондай-ақ өзекті болып отыр. "Қазақстан Республикасының 2005 - 2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы шеңберінде қоршаған ортаға әсерді талдау және оларға мұнайгаз кешенінің, жылу энергетикасының, тау рудалық және өңдеу өнеркәсібінің бұрынғы қызметінің қалдықтары, сондай-ақ консервацияланған мұнай және қысымдық ұңғымалар, өз бетінше төгілетін гидрогеологиялық ұңғылар жататын тарихи ластануларды жою жөніндегі ұсыныстар әзірленген.
      Соңғы уақытта олар зымыран тасығыштардың сынамалық және оқулық ұшырулары олардың ұшу траекториясындағы ауқымды аумақтарының ластануымен байланысты екендігін растайтын әскери-ғарыштық және сынақ кешендерінің қоршаған ортаның жай-күйі мен халық денсаулығына әсерін бағалау жөніндегі көптеген зерттеулер өткізілді. Табиғи объектілерге едәуір зиян зымыран тасығыштарының бөлінетін бөлшектері конструкцияларының элементтерінен де, отынның жанып бітпеген компоненттерінің қалдықтарынан да келтіріледі. Бір ластанудың ауданы зымыран тасығышының бөлінетін бөлшектерінің құлау орнының метеорологиялық және географиялық ерекшеліктеріне байланысты бірнеше гектарға жетуі мүмкін, бұдан өзге сұйық зымыран отынының компоненттері және олардың өзгерген өнімдері табиғи суларымен бірнеше жүз шақырымға дейін көше алады.
      Атмосфералық ауаның ластануы проблемасы бұдан әрі өз шешімін талап етеді. Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасы бойынша орташа, бір тұрғынға есептегенде, атмосфераға жылына 200 кг-дан астам әртүрлі химиялық қосылыстар шығарылады, ал 2000 жылы бұл көрсеткіш 163 кг-ға тең болатын.
      1-суреттегі графикті талдау көрсеткендей, соңғы жылдары шамамен ішінде республика бойынша стационарлық көздерден шығарындылардың жылына 3 миллион тонна деңгейінде тұрақтануы байқалады, ал автомобиль көлігінен ластаушы заттардың шығарындылары тоқтаусыз өсуде, бұл автокөлік құралдары санының республика аумағындағы күрт өсуімен шартталған. Атмосфералық ауаның ластануы проблемасы қалалар үшін неғұрлым өзекті. Республиканың көптеген ірі қалаларында ауа бассейнін ластауға автокөліктердің үлесі жалпы қалалық жалпы шығарындыдан 60%-ға және одан да астам, ал Алматы қаласында - 90%-ға жетеді.

1-сурет - Қазақстан Республикасының стационарлық және
жылжымалы көздерінен жалпы шығарындылары санының динамикасы,
мың тонна
(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

      Қазақстан Республикасында атмосфералық ауаның стационарлық көздерінен ластануының негізгі себептері мыналар болып табылады: көптеген өндірістердің ескірген технологиялары; тозаң және газ тазартқыш қондырғыларының жеткіліксіз саны; бар тазарту қондығыларының тиімділігінің; жұмыстың технологиялық режимін бұзушылық; энергетикада төмен сапалы көмірлерді пайдалану.

2-сурет - Қазақстан Республикасы қалаларының ластану индексінің динамикасы
(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)

       2006 жылы 2005 жылмен салыстырғанда Астана, Теміртау, Павлодар қалаларында атмосфералық ауаның ластану деңгейі едәуір артты. Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Балқаш, Қостанай, Петропавл, Риддер, Тараз, Орал, Екібастұз қалаларында және Глубокое кентінде атмосфералық ауаның ластану деңгейі аса өзгерген жоқ, Алматы, Қарағанды, Семей, Өскемен және Шымкент қалаларында - төмендеген (2-сурет).
      Қазақстан Республикасы аумағында бұрынғы Семей сынақ ядролық полигонының қызметімен, атом өнеркәсібі кешені кәсіпорындарының қызметімен, радиоактивті элементтердің жоғары құрамы бар пайдалы қазбаларды өндірумен және өңдеумен, халықтың мекендеу орындарындағы және ауыз сумен қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын жер асты суларындағы табиғи радиоактивті аномалиялармен негізделген радиациялық ахуалдың асқынуы "Қазақстан Республикасының 2005 - 2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы шеңберінде орындалған зерттеулермен расталады.
      Химиялық ластану проблемасы адам шаруашылық қызмет үдерісінде пайдаланатын, арасында тірі ағзада жинақталу қасиеті бар, табиғи ортада баяу ыдырайтын берік органикалық ластанулар аса қауіпті химиялық белсенді заттардың кең таралуымен байланысты. Жеткілікті мөлшерде пестицидтерді сақтау үшін қоймалардың және пайдалануға жарамсыз пестицидтер мен олардың ыдыстары үшін жұмыс істеп тұрған мамандандырылған көмінділердің жоқ болуына байланысты пестицидтер мен улы химикаттардың ыдысын кәдеге жарату елеулі проблема болып қалып отыр.
      Республикада жерлердің ластануының негізгі көздері өнеркәсіп, энергетика кәсіпорындарының қалдықтары және басқалары болып табылады. Экономиканың өндіріс қалдықтарының ең үлкен көлемін құрайтын салалары қара және түрлі-түсті металлургия және көмір өндіру өнеркәсібі болып табылады. Түрлі-түсті металлургия қалдықтарын жинақтауыштар алып жатқан аудандар 15 мыңға жуық га. құрайды, оның ішінде тау жыныстарының үйінділері 8 мың га., байыту фабрикаларының қалдықтары - 6 мыңға жуық га. және металлургия зауыттарының үйінділері - 500 астам га. Қоймаланатын қалдықтардың тұрақты өсіп отырған көлемі қоршаған ортаға кері әсер ете отыра, жаңа техногендік ландшафттарды құрады.
      Ірі қалалардың барлығында дерлік қарқындап өсіп келе жатқан тұрмыстық қалдықтарды сақтау және қайта өңдеу мәселелері маңызды болып отыр. Оларды қоймалау орындары санитарлық-гигиеналық нормативтерге сәйкес келмейді, қоршаған ортаға, оның ішінде жерлердің жай-күйіне де кері әсер етеді.
      Қазақстанда 2000-2006 жылдар мерзімі ішінде 197 мыңнан астам төтенше жағдайлар және табиғи және техногендік сипаттағы оқиғалар тіркелген, зардап шеккендердің жалпы саны 117 мыңнан астам адамды құраған. Ірі көлемді табиғи және техногенді төтенше жағдайлар негізінен ауыр экологиялық салдармен ілеседі. Әсіресе залалы 2000 жылдан бастап 2 млрд. теңгені құраған орман өрттері үлкен зиян келтіреді. Төтенше жағдайлардың 2003 жылы 33375-тен 2006 жылы 23835-ке дейін едәуір азайғаны байқалып отырғанын атап өту қажет.
      Республиканың экологиялық проблемаларының едәуірі шешілмегендігіне байланысты халық денсаулығы көрсеткішінің нашарлауы, әсіресе өнеркәсіптік қалалар мен орталықтарда айқындалуда. "Қазақстан Республикасының 2005 - 2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы шеңберінде халықтың ауруға шалдығуы мен қоршаған ортаның сапасы арасындағы байланысты зерттеу жөніндегі алдын ала зерттеулер орындалған болатын, олар өздерінің жалғастырылуын талап етеді.
      Көптеген елдер ластану көздерінің ұқсастығы себебімен ауаның, судың және топырақтың ластануымен байланысты ұқсас проблемаларға тап болады. Еуропа Одағының шешуші директивалары Қазақстанда табиғат қорғау саясатын реформалауды жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ шаруашылық қызметтің тұрғындарға, флораға, фаунаға, топыраққа, су ресурстарына, климатқа және ландшафтқа әсерін талдау және бағалау кезінде бағдар қызметін атқара алады.
      Соңғы он жылдықтарда Еуропа Одағы елдерінде ластаушы заттардың шығарындыларымен күресу жөнінде, жекелегенде "Ауаны алыс қашықтықтарға трансшекаралық ластау туралы" 1979 жылғы 13 қарашадағы  конвенция шеңберінде күрделі жетістіктерге қол жеткізілген. Бұл Конвенцияның іс жүзіндегі 27 жылында Еуропадағы неғұрлым маңызды жетістік ластаушы заттар шығарындыларын төмендету саясатын енгізу болып табылады. Бұл Конвенция хаттамаларын жүзеге асыру нәтижесінде Еуропадағы ауа едәуір жақсарды. 1980 жылғы салыстыру бойынша күкірт шығарындылары 60%-дан астамға кеміген, 1990 жылғы деңгеймен салыстыру бойынша азот тотықтарының шығарындылары 25%-ға, ұшпа органикалық қосылыстар - 35%-ға, аммиак - 20%-ға кеміген.
      Еуропа Одағының елдері сондай-ақ қалдықтарды басқаруда едәуір жетістіктерге қол жеткізді. Қалдықтарды жекелеп жинауды кеңінен енгізу, қалдықтарды қайталама қайта өңдеу және энергетикалық пайдалану көмуге жататын материалдардың санының тұрақты кемуіне әкеледі.
      Әлемнің көптеген мемлекеттері экологиялық таза өнімді өндіруді "жасыл" деп аталатын мемлекеттік сатып алуларды - өнімдері (қызметтері) ең жақсы экологиялық стандарттарға сәйкес келетін жеткізушілерді басымды таңдау үдерісін жүзеге асыру арқылы ынталандырады.

3.2 Қоршаған ортаның сапасын басқарудың қолданыстағы жүйесін
бағалау

      Республиканың қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасын реформалау үдерісі жалғастырылуда.
      Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 14 қарашадағы   Жарлығымен Қазақстан Республикасының 2007 - 2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы мақұлданды. Тұжырымдама елдің 2030 жылға дейін дамуының ұзақ мерзімді стратегиясын және әлемнің барынша бәсекеге қабілетті елу елдерінің қатарына кіру міндетін іске асырудың ең маңызды құралдарының бірі болып табылады.
      Орнықты дамуға көшудің негізгі функционалдық бағыттары болып мыналар табылады: жаһандық экологиялық проблемаларды шешу (шөлейттенумен күрес, биологиялық алуан түрлілікті сақтау, климаттың өзгеруі және Жердің озон қабатын сақтау), жаңа экологиялық қауіпсіз технологияларды пайдалану, радиациялық және химиялық қауіпсіздік және қалдықтарды басқару, ауыз суға қол жеткізуді қамтамасыз ету және трансшекаралық экологиялық проблемаларды шешу.
      2007 жылғы 9 қаңтарда қабылданған Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі Қазақстанда қабылданған қоршаған ортаны қорғау жүйесіне едәуір өзгерістер енгізеді. Әкімшілік-командалық тәсілдің, нормалаудың бұрынғы жүйесінің, айыппұл санкциялары басымдылығының орнына табиғи ресурстарды пайдалану және қорғау, экологиялық құқық бұзушылықтардың алдын алу, жаңа технологияларды енгізуді ынталандыру жөніндегі шаруашылық қызметтерді реттеудің күшті фактор болып табылатын тиімді экономикалық құралдар келуі тиіс. Экологиялық әлеуметтік-экономикалық міндеттерді теңгерімді шешуді қамтамасыз ететін, қоршаған ортаны, биологиялық алуан түрлілікті және елдің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кодекс қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың құқықтық негіздерін анықтайды.
      Қазіргі уақытта Экологиялық кодекстің ережелерін іске асыруға, соның ішінде экологиялық нормалау жүйесін жетілдіру жөніндегі нормативтік әдістемелік құжаттарды әзірлеу жүргізіліп жатыр.
      "Энергияның жаңартылатын кездерін пайдалануды қолдау туралы" Қазақстан Республикасының заң жобасының тұжырымдамасы әзірленіп жатыр. Қарастырылып жатқан заң жобасы электр энергиясын энергияның дәстүрлі емес көздерін (жел, геотермальді, биохимиялық, күн және т.б.) пайдаланумен өндіруді реттеуге және ынталандыруға бағытталған.
      Мемлекеттік тапсырысты орындау шеңберінде метеорологиялық мониторингті жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты орындау шеңберінде "Қазгидромет" Республикалық мемлекеттік кәсіпорынға Метеорологиялық жүйені және бақылаулық желіні дамыту үшін қаражаттар бөлінеді. Алайда қазіргі уақытта бөлінетін қаржыландыру Қазгидрометті көпжылдық толық қаржыландырмауды өтеу және оның техникалық, ұйымдастырушылық және кадрлық әлеуетін республиканың экономикасы мен қоғамының қазіргі заманғы талаптарын қанағаттандыратын деңгейге дейін жеткізу үшін жеткіліксіз.

4. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері

      Осы Бағдарламаның мақсаты қоршаған орта сапасының көрсеткіштерін тұрақтандыру және табиғат пайдаланушыларға экологиялық талаптарды жетілдіру болып табылады.
      Бағдарламаның мақсатына қол жеткізу 2007 - 2024 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшу тұжырымдамасына сәйкес мына міндеттерді шешу арқылы жүзеге асырылатын болады:
      1) қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін оңтайландыру, оның ішінде:
      заңнаманы экологияландыру;
      қоршаған ортаны қорғаудың рұқсаттық жүйесін, экономикалық құралдарын жетілдіру;
      қоғамды экологияландыру;
      қоршаған орта мониторингі жүйесін дамыту;
      қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету;
      халықаралық ынтымақтастықты кеңейту;
      2) табиғи ортаны сақтау және қалпына келтіру:
      климатқа және жердің озон қабатына антропогендік әсерді төмендету;
      биологиялық алуан түрлілікті сақтау және орнықты пайдалану;
      экологиялық зілзала аймақтарын, зымыран-ғарыш кешенінің полигондарын қалпына келтіру;
      Каспий теңізінің шельфі мен жақын аумақтар ластануының алдын алу;
      жер және су ресурстары тозуының, ластануының және ауа бассейні ластануының алдын алу;
      қалдықтарды қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың көлемін біртіндеп ұлғайту;
      3) халық денсаулығына қоршаған ортаның қолайсыз әсерін төмендету.

5. Бағдарламаның негізгі бағыттары және іске асыру тетіктері

      Бағдарламаны іске асыру мына бағыттар бойынша жүзеге асырылатын болады:

5.1. Қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін оңтайландыру

5.1.1. Заңнаманы экологияландыру

      2008 - 2010 жылдар ішінде "Жасыл мұнай" жүйесін енгізу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады.
      Шығарындылар бойынша халықаралық есеп беруді жақсарту үшін Ластаушы заттардың шығарындыларын түгендеу жөніндегі халықаралық нұсқаулыққа сәйкес есептелетін эмиссиялар мөлшері мен кәсіпорындардың нақты шығарындылары арасындағы сәйкессіздікті талдауды өткізу жоспарланып отыр.
      Қазақстанда жер-су ресурстарын пайдаланудың шекті жол берілетін деңгейін экологиялық нормалау жүйесі әзірленетін болады.
      Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 желтоқсандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы Климаттың өзгеруі туралы Негіздемелік конвенциясына Киото хаттамасы бойынша міндеттемелерін орындауды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды дайындау жоспарланып отыр.

5.1.2. Рұқсаттық жүйені, қоршаған ортаны қорғаудың
экономикалық құралдарын жетілдіру

      Қоршаған ортаның сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар олардың орындалуын мемлекет тарапынан жеткіліксіз ынталандырмау себебі бойынша көбінесе толыққанды іске асырылмайды, осыған байланысты қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық құралдарын мыналар арқылы жетілдіру жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет:
      табиғат пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың жаңа экономикалық тетіктерін енгізу, жерлердің азып-тозуымен күрес жөніндегі іс-шараларды қос алғанда, табиғат ресурстарын басқару, қорғау және қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды қаржыландырудың экономикалық тетігін жетілдіру;
      ірі өнеркәсіптік және энергетикалық объектілер үшін неғұрлым жақсы қолжетімді технологияларға көшудің мерзімдерін және тетіктерін анықтаумен орнықты дамудың нысаналық критерийлерін әзірлеу және белгілеу.
      "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі Жарлығын іске асыру мақсатында Энергияның қайта жаңартылатын көздері жөніндегі инновациялық жобаларының генерациясы үшін орталық және Бурабайдағы орнықты даму проблемалары жөніндегі орталық құру жөніндегі мәселелерді пысықтау жоспарлануда.
      "Орнықты органикалық ластағыштар туралы Стокгольм конвенциясын ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 7 маусымдағы Заңын іске асыру мақсатында Орнықты органикалық ластағыштар туралы Стокгольм конвенциясы бойынша міндеттемелерді орындау жөніндегі Ұлттық орталықты құру жоспарланып отыр.

5.1.3. Қоғамды экологияландыру

      Қазақстанның қалаларында экологиялық проблемаларды шешу жөніндегі азаматтық қызметті белсендіру "экологиялық патрульдерді" құру және қызметін ұйымдастыру арқылы жоспарланып отыр.
      Экологиялық туризм жөніндегі іс-шаралар шеңберінде табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану тәсілі ретінде экологиялық туризмді дамыту шарттарын және ұйымдастыру болжанады.
      Ауқымдылығы және өсу қарқынымен қазіргі заманғы өндірістің дамуы бойынша экологиялық тиімді және ресурс үнемдеуші технологияларды әзірлеу және енгізу проблемалары үлкен өзектілікке ие болып отыр. Бірқатар елдерде оларды жедел шешу табиғат ресурстарын ұтымды пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың стратегиялық бағыты ретінде қарастырылды. Осыған байланысты Бағдарлама шеңберінде Қазақстан өнеркәсібінің әртүрлі салаларында неғұрлым қолжетімді экологиялық тиімді және ресурс үнемдеуші технологияларды көпшілікке тарату, қолдау, енгізу жөніндегі техникалық және ұйымдастырушылық жұмыстарды орындау жоспарланып отыр.
      Экологиялық мазмұнды мерзімдік басылымдарды құруды және қолдауды орындауды жалғастыру жоспарланып отыр.
      Мыналарды құру жөніндегі ұсыныстар дайындау жоспарлануда:
      биологиялық алуан түрлілік, ағынды суларды тазарту, қалдықтарды басқару, гидроэкология, экологиялық заңнама проблемалары жөніндегі арнайы мамандандырылған ғылыми-аналитикалық орталықтарды құру қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы ғылыми-аналитикалық жұмысты жақсартуға және реттеуге, стратегиялық және жедел шешімдерді қабылдау үшін қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін қамтамасыз етуге бағытталатын болады;
      1998 жылғы 25 маусымдағы Ақпаратқа, жұртшылықтың шешімдер қабылдау үдерісіне қатысуына қолжеткізу және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша әділ сотқа қол жеткізу туралы конвенцияның ережелерін көпшілікке тарату, халыққа экологиялық ақпаратты ұсыну үшін Орхус орталығын құру.

5.1.4. Қоршаған орта мониторингі жүйесін дамыту

      Әр түрлі мемлекеттік органдар арасында ақпаратпен алмасуды қамтамасыз етуі тиіс Қоршаған орта мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесінің қызмет етуін және әрі қарай дамуын қамтамасыз ету қажет. Жұмыс мына негізгі бағыттар бойынша жүргізілетін болады:
      мемлекеттік метеорологиялық мониторинг жүргізу;
      қоршаған ортаның жай-күйі, оның ішінде Арал маңының, "Морпорт "Ақтау" арнаулы экономикалық аймағы аумағындағы; Балқаш көлі бассейнінің, Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінің, Щучинск-Бурабай курорт аймағының, Нұра өзені бассейнінің қоршаған ортасының жай-күйі мен халық денсаулығының, уытты компоненттерді трансшекаралық тасымалдаудың, Астана, Алматы қалаларының аэродинамикалық ахуалына мемлекеттік мониторингін жүргізу;
      зымырандық-ғарыштық қызметтің әсеріне шалдыққан аумақтардың және ауылдық елді мекендердің бұзылған учаскелері жай-күйінің мониторингі;
      ауылдық округтердің экологиялық паспорттарын құру мақсатында ауылдық аумақтарға экологиялық демографиялық зерттеу жүргізу;
      агрометеорологиялық бақылау желісін дамыту, оның ішінде стационарлық агрометеорологиялық пункттерді құру.
      Техникалық қайта жарақтандыру, ақпараттық технологияларды енгізу және болжамның жаңа құралдарын дамыту бағдарламасын, сондай-ақ білім беру және институционалдық даму бағдарламасын, Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Ұлттық метеорология орталығын, өңірлік Метеорология және климаттың өзгеруі жөніндегі орталық салуды қоса алғанда, қоршаған ортаның жай-күйіне метеорологиялық мониторинг жүйесін кешенді жаңғырту бағдарламасын әзірлеу жоспарлануда.
      Орнықты жер пайдалану үшін қоршаған орта туралы ақпараттың мониторингі және басқару жүйесін әзірлеу жоспарланып отыр.

5.1.5. Қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету

      2005 - 2007 жылдар кезеңінде республикада қоршаған ортаның жай-күйін бағалау жөніндегі ғылыми зерттеулердің едәуір көлемі орындалған, оның сапасын жақсарту жөніндегі ұсынымдар әзірленген. Келесі кезеңде орындалған ғылыми-зерттеулер нәтижесінде ұсынылған ұсынымдарды тәжірибелік енгізу жөніндегі жұмыстарды өткізумен қатар бұл салада зерттеулерді орындауды жалғастыру, оның ішінде Қазақстан Республикасы қоршаған ортасының сапасы туралы ұлттық баяндаманы дайындау жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет, бұл мемлекеттік басқару органдарын, ғылыми, қоғамдық ұйымдарды және халықты қоршаған ортаның сапасы туралы объективтік ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
      Орнықты даму республикада аумақтық деңгейде тек қана әкімшілік-аумақтық бөлу субъектілері шеңберінде жүзеге асырылмайтындығына байланысты Орал-Каспий орнықты даму аймағы мысалында жеті экожүйелік аймақты құрудың ғылыми негіздемесін әзірлеу көзделіп отыр.
      Су ресурстары жай-күйін зерттеу және қорғау саласындағы жұмыстар мыналарды қосатын болады:
      Қазақстан Республикасының жер беті суларының жай-күйін, қорғауды және пайдалануды талдау;
      экожүйеге биологиялық толыққанды суларды қайтарумен өнеркәсіптік және тұрмыстық сарқынды суларды тазарту үшін цеолитті фоторезонансты биобелсендіру қондырғысын әзірлеу;
      ағынды және коллекторлық-кәріздік суларды зерттеу және оларды тиімді тазарту және суаруға қайталама пайдалану жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу;
      Қытай Халық Республикасымен бірлесіп су тұтынуды, су бөлуді нормалау, су ресурстары сапасы, су үнемдеуші технологиялар, су пайдалануды оңтайландыру мәселелері жөніндегі екі елде бар материалдарды зерттеу мен зерделеу;
      су бассейндерінің экологиясын, судың сапасы мен қасиеттерін зерттеуге кешенді тәсілді ғылыми негіздеу.
      Елдің шөлейттену үдерістерін зерттеу мақсатында мына ғылыми жұмыстар жоспарланып отыр:
      экологиялық дағдарыс ошақтарында шөлейттену үдерістерін бағалау әдістерін және күрес шараларын әзірлеу;
      Қазақстанның құмды шөлейттерінде тегістелу үдерістердің қарқындылығын зерттеу және олардың дамуының неғұрлым қауіпті аудандарын анықтау;
      тегістелген жамылғының үстіндегі шекаралық (жер үсті жағдайында) қабатында құмды жел ағынының серпінін зерттеу;
      химиялау заттарын қолдану кезіндегі Оңтүстік Қазақстанның суармалы жерлерінің техногендік ластануын және олардың топырақтың жай-күйі мен өңірдің экологиялық ахуалына әсерін (Тасөткел суару массиві мысалында) зерттеу;
      өңір климатының өзгеруін ескере отырып Сырдария өзені ағынын болжау әдістемесін әзірлеу;
      Балқаш маңы шөлейтті агроландшафттардың экологиялық орнықтылығын жер асты суларын қолданумен базисті суару жүйелерімен жоғарылату тәсілдерін әзірлеу;
      шөлейтті жайылымдарды фитомелиорациялауды агроклиматтық негіздеуді орындау;
      Солтүстік Қазақстанның қара топырақты ұсақ сорларын химиялық мелиорациялау үшін фосфогипсті қолданудың экологиялық қауіпсіз технологияларын әзірлеу;
      Биоалуан түрлілікті сақтау проблемасын шешу жөніндегі ғылыми зерттеулер шеңберінде оның орнықты даму жолдарын анықтау үшін Щучинск-Бурабай курорт аймағы аумағында кешенді экологиялық зерттеулерді орындау, орнықты даму мақсатында "Қаздардың ұшуы" табиғаттың палеонтологиялық ескерткіші объектісі мысалында табиғат ескерткіштерін қорғау моделін әзірлеу жөніндегі зерттеулерді өткізу жоспарланып отыр.
      Республиканың радиациялық жағдайын зерттеу мына жұмыстар шеңберінде жоспарланып отыр:
      сәулелену мөлшерін анықтау үшін аппаратуралық-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу;
      радиоактивті қалдықтарды сақтау және консервациялаудың жай-күйін, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында қоршаған орта жай-күйіне әсерін зерделеу;
      Шаған өзенінің әлеуетті әсер ету аймағындағы радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
      Қазақстан оңтүстігіндегі құрамында ураны бар өңірлердегі радиоэкологиялық жағдайды зерделеу;
      термолюминесцентті дозиметрлік кешенді, жердің радио нуклидтермен радиациялық ластануының деңгейін бағалау әдістемесін әзірлеу және дайындау және Қазақстан Республикасының аумағы бойынша радиациялық фон картасын құру.
      Қазіргі уақытта Қазақстанда полихлордифенилдер және басқа хлорлық органикалық заттардың өндірістің жоқ болуына қарамастан аумақтардың қалдықты ластауы, сондай-ақ әлі күнге дейін өнеркәсіпте қолданылып жатқан полихлордифенилдер бар жабдықтардың болуы проблемасы қалып отыр. Осыған байланысты Бағдарлама шеңберінде полихлордифенилдермен ластанған аумақтарды экологиялық бағалау жөніндегі зерттеулерді, сондай-ақ орнықты органикалық ластағыштары бар қалдықтардың экологиялық қауіпсіз ыдырауын зерттеуді орындау, полихлордифенил бар жабдықтарды және аспаптарды қолданудан алып тастау жөніндегі іс-әрекеттер жоспарын және ластанған аумақтарды, орнықты органикалық ластағыштары қасиеттері бар пестицидтерді сақтау үйінділері мен қоймаларын қалпына келтіру жоспарларын қоса органикалық ластағыштары қасиеттері бар полихлордифенилдерді және пестицидтерді экологиялық қауіпсіз басқару, мониторинг, бақылау, запастарының тиімді және орнықты қысқаруының жүйелерін әзірлеу жоспарланып отыр.
      Трансшекаралық сипаттағы проблемаларды шешу мақсатында Қазақстанның шекара маңы аудандарының экологиялық жай-күйін зерттеуді орындау жоспарлануда.
      Урбанизацияланған аумақтар ортасы сапасының қазіргі уақыттағы өзекті мәселесін шешу үшін мына зерттеулерді орындау жоспарланып отыр:
      Қазақстан қалаларының экологиялық атласын әзірлеу;
      Қазақстан Республикасының халықаралық стандарттарына көшу мүмкіндігін бағалаумен автомобиль көлігінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ғылыми зерттеулерді өткізу;
      Қазақстан Республикасының урбанизацияланған аумақтарындағы атмосфералық ауаның сапасын басқарудың ақпараттық моделін әзірлеу және енгізу.
      Қоршаған орта сапасының стандарттарын және нормативтерін жетілдіру саласында мыналар жоспарланған:
      ISO 14000 халықаралық экологиялық стандарттарына көшудің ғылыми негіздерін әзірлеу;
      елді мекендер аумақтарындағы қоршаған орта сапасының санитарлық-гигиеналық нормативтерін халықаралық стандарттармен үйлестірудің ғылыми негіздеуді қамтамасыз ету;
      республикалық деңгейдегі объектілер үшін қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерін әзірлеу жөніндегі ғылыми зерттеулерді өткізу;
      қалаларда және өнеркәсіптік орталықтарда ауа ортасы сапасының нысаналы көрсеткіштерін белгілеу жөніндегі критерийлерді әзірлеу;
      Қазақстан Республикасы барлық өңірлері (салалары) үшін орнықты дамудың индикаторлары (нысаналы көрсеткіштерінің) жүйесінің ғылыми негіздемесін қамтамасыз ету.
      Республикада төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі ғылыми зерттеулердің кешені мыналарды қосады:
      Іле Алатауы таулы-тау бөктерлі аймағындағы селді және көшкінді құбылыстарының пайда болуының алдын алу жөніндегі инженерлік-техникалық іс-шараларды әзірлеу;
      Бағдарлама шеңберінде Қазақстан Республикасындағы мұнайгаз кенорындарын өндіру ауданының экологиялық жай-күйін ғылыми-техникалық бағалау орындалатын, сондай-ақ Қарашығанақ мұнайгазконденсат кенорынының экожүйелеріндегі заттар және энергия айналымының орнықты сипаттамалары зерттелетін және баланстық математикалық моделі әзірленетін болады (50 жылдық мониторинг негізінде).
      Жаңа экологиялық тиімді және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу жөніндегі жұмыстарды қамтамасыз ету шеңберінде Қазақстан Республикасында "серпінді технологияларды" енгізуді анықтау жөніндегі зерттеулер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жағдайлары үшін ресурстарды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін арттыру моделін әзірлеу жоспарлануда.
      Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 1:1000 000 масштабтағы мамандандырылған карталар жиынтығын құрумен Қазақстан Республикасының аумағын экологиялық аймақтауды жүзеге асыру жоспарланып отыр.

5.1.6. Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту

      Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты бұдан әрі кеңейту мыналарды көздейді:
      халықаралық қатысумен Дунай, Альп, Анд және басқа келісімдердің жұмысын зерттеумен бассейндік негізде орнықты дамудың трансшекаралық аймақтарын құру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және енгізу;
      шаруашылықтың әр түрлі секторындағы экологиялық саясатты қалыптастыруда Қазақстан Республикасын қолдау жөніндегі іс-шараларды орындау;
      шөлейттенумен күрес мәселелері бойынша өңірлік және халықаралық ұйымдардың әлеуетін арттыру.

5.2. Табиғи ортаны сақтау және қалпына келтіру

5.2.1. Климат пен Жердің озон қабатына антропогендік әсерді
төмендету

      Орнықты даму және экологиялық қауіпсіздік үшін Қазақстан климатының қазіргі заманғы және болашақтағы жай-күйін және оның салдарын бағалау жаһандық жылыну үдерістерімен байланысты. Парник газдары шығарындыларының мөлшерлік бағалауын орындау, парник газдары эмиссияларының сценарийін әзірлеу, Қазақстанның парник газдарының эмиссияларын төмендету жөніндегі ұлттық стратегиясын әзірлеу, парник газдарының шығарындыларына квоталарды лицензиялаудың ұлттық жүйесін құру үшін жағдайларды дайындау, парник газдарының эмиссиялары/ағыны бойынша мониторинг және есеп беру жүйесін жөнге келтіруді орындау жоспарланып отыр.
      Бағдарлама шеңберінде климаттың өзгеруі және озон қабатын бұзатын заттарды тұтынушылардың секторларының қазіргі заманғы дамуы және олардың озон қабатына әсерін бағалауы, сондай-ақ озон қабатын бұзатын заттар туралы 1987 жылғы 16 қыркүйектегі Монреаль хаттамасы бойынша міндеттемелерді орындау үшін қабылданған шараларға секторлардың бейімделу мүмкіндігі орындалатын болады.

5.2.2. Биологиялық алуан түрлілікті сақтау және орнықты
пайдалану

      Биологиялық алуан түрлілікті сақтау мақсатында биологиялық ресурстарды сақтау және ұтымды пайдалану саласындағы республиканың жанды мұраларын сақтау, халықаралық ынтымақтастықтың стратегиясын әзірлеу жөніндегі қызметтің нәтижелілігін бағалауға мүмкіндік беретін Биологиялық алуан түрлілік туралы тұжырымдаманы Қазақстан Республикасында 1992-2009 жылдары іске асыру нәтижелерін жалпылау жоспарланып отыр.
      Батыс Қазақстанның жойылу қауіпі төніп тұрған флорасы мен фаунасының сирек, жергілікті, көне заманғы түрлерінің қазіргі заманғы жай-күйін бағалау негізінде Батыс Қазақстанның жанды мұрасын сақтаудың кешенді шаралары әзірленетін болады.
      Алма тұқымдарының орман түзетін генофондың сақтау үшін жабайы өсетін алмаларды жедел көбейтудің, сауықтырудың, ұзақ культивациялаудың және қайта жерсіндірудің биотехникалық әдістерін әзірлеу де жоспарлануда.
      Солтүстік Қазақстанда биологиялық алуан түрлілікті экологиялық бағалау және оны сақтау жөніндегі іс-шаралар әзірленетін болады.
      2007 жылы басталған Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи саябағының қарағай күйіктерінің орнына өсімдіктің пирогенді ауысуын зерделеу жөніндегі зерттеулер; Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркін (қазіргі заманғы геоэкологиялық жай-күйін бағалау, тиімді пайдалану және қорғау) ландшафты зерттеулер, сондай-ақ Баянауыл мемлекеттік табиғи паркінің орнықты дамуын қамтамасыз ету жөніндегі зерттеулер жалғастырылатын болады.

5.2.3. Экологиялық зілзала аймақтарын, зымырандық-ғарыштық
кешенінің полигондарын қалпына келтіру

      Осы Бағдарламаны іске асыру шеңберінде Қазақстанның Қарулы Күштері қызметінің экологиялық қауіпін және экологиялық қауіпсіздігін бағалау жөніндегі зерттеулер жалғастырылатын болады.
      Гептилмен ластануды бақылаудың тиімді технологиясын әзірлеу және Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылатын ғарыштық зымырандар сатыларының құлау орындарында гептилдің адамға, жануарларға және өсімдіктерге әсерін зерделеу жөніндегі жұмыстарды бастау жоспарланып отыр. Балқаш-9 қаласындағы "Дарьял-У" радиолокациялық станцияларының конденсаторларын кәдеге жаратуға алғашқы дайындау бойынша учаскені салуды қамтамасыз ету талап етіледі.
      Арал маңы экологиялық зілзала аймағында тұратын халықтың әлеуметтік маңызды ауруларының себеп-салдарлық байланыстарын анықтау жөніндегі жұмыстарды орындау, сондай-ақ Арал көлі өңірінде халықты сауықтырудың экологиялық әдістерін әзірлеуді жалғастыру жоспарланып отыр.

5.2.4. Каспий теңізінің шельфі мен жапсарлас аумақтар
ластануының алдын алу

      Солтүстік Каспий маңындағы аумақтарда ихтиофауна мен түптік омыртқасыз жануарлардың қауымдастықтары мен аууына мұнайгаз қызметінің әсерін бағалау жөніндегі зерттеулер, Қазақстан Республикасының Каспий маңы өңірлерін экологиялық аймақтау жөніндегі жұмыстар жалғастырылатын болады.
      2007 жылғы 23 - 25 мамырда Баку қаласында (Әзірбайжан Республикасы) болған 2003 жылғы 4 қарашадағы Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі Келісілген Тараптары Негіздемелік Конвенция Конференциясының бірінші сессиясының шешімдерін орындау үшін Каспий теңізінің қоршаған ортасын қорғау жөніндегі Ұлттық әрекеттер жоспарын әзірлеу, 2003 жылғы 4 қарашадағы Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі Негіздемелік Конвенция тақырыптық Хаттамаларды дайындауға қазақстандық мамандардың өңірлік деңгейде қатысуын қамтамасыз ету, Каспийдің экологиялық бағдарламасын іске асыруда Қазақстанның қатысуын кеңейту қажет.

5.2.5. Жер және су ресурстарының тозуларының, ластануларының
және ауа бассейні ластануының алдын алу

      Жер ресурстарының тозуының, ластануының алдын алу жөніндегі іс-шаралар мыналарды қосады:
      Қарағанды облысы Шет ауданында қуаң жерлерді басқару жөніндегі жобаны іске асыруды жалғастыру;
      ғарыштық ақпаратты пайдаланумен шөлейттену мониторингінің концептуалдық негіздерін әзірлеу жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыру;
      жайылымдық ресурстарды орнықты басқаруды қамтамасыз ету;
      ормандарды сақтау және республика аумағының ормандылығын арттыру жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;
      азып-тозған табиғат ресурстарына түгендеу өткізу;
      Арал теңізі бассейінінде жерлердің азып-тозуының алдын алу және қалпына келтіру жөніндегі фитомелиоративтік жұмыстарды жүргізу;
      суармалы экожүйелерді басқару;
      жер ресурстарына залал келтіретін әрекеттерді уақытша тоқтата тұру немесе тоқтату;
      Қазақстанда қуаңшылықты зерттеулер мен болжаулар жүргізу;
      шөлейттену үдерістерінің индикаторларын әзірлеу және Батыс Қазақстан облысы бойынша деректер базасын құру.
      Ауа бассейні ластануының алдын алу жөніндегі іс-шаралар мыналарды қосады:
      "1979 жылғы 13 қарашадағы "Ауаның үлкен қашықтықтарға трансшекаралық ластануы туралы" конвенциясы бойынша Қазақстан Республикасының міндеттемелерін орындау шеңберінде жергілікті энергия ресурстарының (көмірдің, мұнай өнімдерінің және газдардың) ерекшеліктерін және оларды жағу технологияларын ескере отырып, ластаушы заттар шығарындыларының, ауыр металдардың және орнықты органикалық ластағыштардың ұлттық жеке коэффициенттерін нақтылау жөніндегі жұмыстарды орындау, сондай-ақ ластаушы заттардың эмиссияларын жыл сайын түгендеуді өткізу және Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуроазиялық экономикалық комиссиясына есеп ұсыну, шығарындылардың көлемін талдау жоспарланып отыр.
      Отын-энергетикалық кешенді дамытудың перспективалық жоспарларын және бағдарламаларын ескере отырып, таяу маңдағы 10-20 жылдарға эмиссияларды бұдан әрі болжау үшін энергетикалық сектордан шығарындыларға зерттеу өткізу және талдау, Қазақстан Республикасы атмосферасының техногендік ластануы деңгейіне меншік нысанына қарамастан шаруашылық қызмет объектілерінен ықпалын бұдан әрі болжау үшін эмиссия құрамының сандық және сапалық құрамын мәнді зерттеуді орындау.
      Өңірлік атмосфералық үдерістерді және ауаның ластануын үлкен қашықтықтарға трансшекаралық тасымалдануын өңірлер мен шекті аумақтардың атмосфералық ауасында зиянды қоспалардың таралуының негізгі тетіктерін компьютерлік модельдеу әдістерімен есептеу және зерттеу үшін қажетті теориялық аппаратты және есептеу құралдарын әзірлеу мақсатында моделдеу.
      Ауа ортасының мемлекеттік мониторингін ұйымдастыру үшін Қызылорда облысы аумағының ауа бассейнін экологиялық зерттеуді өткізу.
      Қалалардың атмосфералық ауасы сапасының жай-күйіне диагностика жүргізуге мүмкіндік беретін де, қаланың барлық көздері үшін ластаушы заттар шығарындыларының нормативтерін олардың өзара әсерін ескерумен анықтауға да мүмкіндік беретін Қазақстан Республикасы қалаларының атмосфераларына зиянды заттар шығарындыларының шекті жол беруге болатын жобаларын әзірлеу.
      Қазақстан Республикасының едәуір ластанған өнеркәсіптік орталықтарының экологиялық ахуалын оны жақсарту жөніндегі шараларды әзірлеу мақсатында кешенді бағалауын орындау.
      2007 жылы басталған жылу электр станцияларында экологиялық қауіпсіздікті басқару жүйесін ғылыми негіздеу және әзірлеу жөніндегі, сондай-ақ қоршаған ортаны техногендік сипаттағы газдардан қорғау жөніндегі зерттеулерді жалғастыру жоспарланып отыр.
      Су ресурстарының сарқылуы және ластануы проблемаларын шешу мақсатында мыналар жоспарлануда:
      "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығын іске асыру шеңберінде Астана қаласында "Еуразия су орталығы" акционерлік қоғамы аналитикалық зертханасының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу және жабдықтауды қамтамасыз ету;
      Солтүстік Қазақстан облысы шегінде Есіл трансшекаралық өзенінің бассейніне антропогендік әсерді зерделеу;
      жер асты суларының мұнай өнімдерімен және сынаппен ластануымен негізделген Павлодар қаласының Солтүстік өнеркәсіптік аймағының қоршаған орта үшін қауіпті математикалық модельдеу әдістерімен бағалау;
      мына қалаларында су бұру объектілерін қайта жаңартуды, салуды орындау: Ақтөбе, Атырау, Өскемен, Семей, Тараз, Балқаш, Приозерск, Қарағанды, Жаңаөзен, Орал, Сарыағаш, Түркістан, Шолақ қорған ауылы, Арқалық, Петропавл, Алматы, Павлодар;
      Шалқар ауданының экологиялық-климаттық тепе-теңдігін сақтау үшін үлкен маңызды, бұл өңірде жалғыз жартылай тұщы су қоймасы болып табылатын, Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар көлінің түбін тазалау, гидротехникалық ғимаратын қайта жаңарту жөніндегі іс-шараларды орындау;
      Семей қаласының жер асты суларының авиокеросинмен ластануын жою жөніндегі іс-шараларды орындау; Приозерск қаласын тасқын суларды бұру сұлбасының бірыңғай жүйесінің жоқтығымен және грунттық сулардың жоғары тұруымен негізделген тасқын және грунттық сулардан инженерлік қорғау;
      Усолка өзенінің арнасын қайта жаңғырту жөніндегі іс-шараларды орындау;
      Солтүстік Балқаш маңының табиғат пайдаланушылар қызметінен Балқаш көлі экожүйелерінің технологиялық ластануын төмендету жөніндегі іс-шараларды орындау;
      құрамында сынап бар аспаптар мен бұйымдарды демеркуризациялау бойынша учаскелерді құру.
      2007 жылы басталған мыналарға арналған зерттеулерді жалғастыру:
      уран өндіру кәсіпорындарының радиоактивті қалдықтармен ластанған ашық су қойнауларын және топырақтың тазарту әдістерін әзірлеу;
      Іле-Балқаш бассейні су ресурстарының, жер беті сулары сапасының жай-күйін және Қытай Халық Республикасы аумағында Іле өзені бассейнінде су пайдаланудың күтілетін артуының мүмкін болатын салдарын бағалау;
      Ақтөбе облысында Елек өзенінің суларын алты валентті хроммен және бормен ластанудан қорғау жөніндегі технологияларды анықтау үшін іздестірушілік жұмыстарды және зерттеулер өткізу;
      шағын өзендердің экологиялық қауіпсіздігін зерделеу және оны жақсарту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;
      Қазақстанның табиғи-шаруашылық жүйелерінің гидроэкологиялық қауіпсіздігін бағалау.

5.2.6. Қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жаратудың көлемін
біртіндеп ұлғайту

      Бағдарлама шеңберінде, республика аумағында өндіріс және тұтыну қалдықтардың түзілу және жинақталу көлемдерін төмендету, және сонымен қалдықтардың қоршаған орта құрауыштарының жай-күйіне әсерінің деңгейін төмендету мақсатында мыналар жоспарланып отыр:
      ел аумағында тарихи ластануларды түгендеуді өткізу және оларды сатылап жою жөніндегі ауқымды шараларын әзірлеу;
      қатты тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеудің параметрлері жөніндегі технологиялық үдерістерін әзірлеу;
      ілеспе күкіртті қауіпсіз ұзақ мерзімді сақтау үшін сақтауыштарды құруды қоса алғанда, Қазақстанның өндірістік және тұтыныс қалдықтарын басқарудың ұзақ мерзімдік өңірлік жүйелерін әзірлеу;
      Қызылорда қаласындағы бұрынғы ЖЭО-6-ның Сырдария өзенінің су қорғау аймағында орналасқан күл үйіндісінің жерін қалпына келтіру;
      Алматы облысының Текелі қорғасын-мырыш комбинатының өңделген қалдық сақтауышын қалпына келтіру.

5.3. Қоршаған ортаның халық денсаулығына қолайсыз әсерін
төмендету

      Бағдарлама шеңберінде қоршаған ортаның қолайсыз факторларының халық денсаулығына әсерін бағалау жөніндегі жұмыстар мына бағыттар бойынша жалғастырылатын болады:
      Ақтөбе облысы қоршаған ортасының сапасына және халық денсаулығының жай-күйі шөлейттену үдерістері әсерінің қаупін бағалаудың мақсатты көрсеткіштерін және критерийлерін әзірлеу;
      қала халқының ауруға ұшырауы мен атмосфералық ауаның сапасының арасындағы корреляциялық байланыстарын зерделеу жөніндегі ғылыми зерттеулерді өткізу;
      қауіп факторларын анықтау және олардың қоршаған ортаға және халық денсаулығына әсерін төмендету жөніндегі зерттеулерді жалғастыру;
      шикізатты өндіру және қайта өңдеу ірі объектілерінің және жылу энергетикасы объектілерінің әсер ету аймақтарындағы атмосфералық ауаның сапасымен негізделген халықтың, ауруға ұшырауы қаупінің критерийлерін анықтау жөніндегі ғылыми зерттеулерді өткізу;
      Батыс Қазақстан өңірінің экологиялық қолайсыз аудандарындағы қоршаған орта ластануының негізгі индикаторларын және олардың халықтың денсаулығына әсерін анықтау;
      Оңтүстік Қазақстан облысындағы экологиялық негізделген ауруларды анықтау үшін қоршаған орта ластануының негізгі факторларын анықтау;
      қоршаған ортаның қорғасынмен ластануын кешенді бағалауды өткізу және қалпына келтірудің және экологиялық қауіптерді төмендету технологияларын әзірлеу;
      Қазақстан экожүйесінің жай-күйін ғылыми-практикалық бағалау негізінде азық-түлік қауіпсіздігінің экологиялық картасын әзірлеу;
      Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық мониторинг жүйесін құру;
      Қазақстанның аумақтарындағы ядролық сынақ әсерінен болған экологиялық зілзала аймақтарын радиациялық мониторингтің және сауықтырудың кешенді шараларын әзірлеу;
      радиожиілік диапазондардың электромагниттік өрісінің қоршаған ортаның жай-күйіне әсерін шекті жол беруге болатын деңгейлердің нормативтерін анықтау мақсатында зерттеу және биологиялық қауіпті және санитарлық қорғау аймағын есептеу әдістемелерін әзірлеу.

6. Қажетті ресурстар және олардың қаржыландыру көздері

      Қаржыландыру республикалық бюджетпен, халықаралық грантпен қарастырылған қаражаттар шегінде жүзеге асатын болады.
      Мына көлемде қаражат бөлу көзделіп отыр: 35816,0 млн. теңге, оның ішінде:
      республикалық бюджеттен 35223,9 млн. теңге көлемінде, оның ішінде:
      2008 жыл - 6184,0 млн. теңге;
      2009 жыл - 13950,6* млн. теңге;
      2010 жыл - 15089,3* млн. теңге;
      халықаралық гранттар 592,1 млн. теңге көлемінде, оның ішінде:
      2008 жыл - 302,2 млн. теңге;
      2009 жыл - 150,5* млн. теңге;
      2010 жыл - 139,4* млн. теңге.
      Ескертпе: - қаржыландыру көлемі тиісті қаржы жылына бюджетті қалыптастырған кезде нақтыланатын болады.

7. Бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтижелер

      Бағдарламаны іске асыру өндірістің болжанатын өсуі кезде қоршаған ортаның сапасын басқару тетіктерін әзірлеуге және сынауға, оның тозу қарқынын бәсеңдетуге, жеке барынша қауіпті үдерістерді және үрдістерді тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Қоршаған ортаға экологиялық жүктемені төмендету және экологиялық инфрақұрылымның дамуы саласында қаланың орнықты дамуының мақсатты көрсеткіштеріне жоспарлы қол жету 2010 жылға қарай қамтамасыз етілетін болады (1-кесте). 

                                                1-кесте

Бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтижелер

Көрсеткіштер

2007 ж.
баға

Болжам

2008 ж.

2009 ж.

2010 ж.

1

2

3

4

5

Ластаушы заттардың атмосфераға меншікті жалпы шығарындылары (ЖІӨ. млн теңгесіне тонна)

0,31

0,28

0,24

0,2

Көміртек шығарындылары, ЖІӨ млн. теңгесіне тонна

11,69

11,13

10,56

10,0

Күкірт тотықтарының шығарындылары, ЖІӨ млн теңгесіне тонна

0,32

0,29

0,25

0,21

Азот тотықтарының шығарындылары, ЖІӨ. млн теңгесіне тонна

0,04

0,036

0,032

0,029

Қоршаған ортада орналастыратын уытты қалдықтардың көлемі, ЖІӨ млн теңгесіне тонна

29,15

27,99

26,82

25,65

Су көздеріне ластаушы заттардың төгінділері, ЖІӨ млн теңгесіне тонна

0,2

0,19

0,18

0,17

Негізгі су объектілері бойынша су ластануының барынша көп индексі, шартты бірлік

2,2

2,05

1,9

1,7

Еріген оттектің шоғырлануы, мониторингтің барлық станциялары бойынша орташа, литр суға миллиграмм

7,17

7,03

6,9

6,7

Судың индустриалды органикалық ластануы, тұщы су запастарының текше км оттекті биологиялық тұтыну тоннасы

1,59

1,3

1,0

0,79

Тиісті бақылау жүргізілетін қалалардағы атмосфера ластануының орташа индексі, шартты бірлік

8,9

7,95

7,0

6,5

Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалатын шығындар, ЖІӨ-нен %

1,2

1,3

1,5

1,7

ISO 14001 стандартына сертификатталған компаниялар саны, ЖІӨ миллиард теңгесіне

0,0058

0,0065

0,0070

0,0080

ЖІӨ энергияны қажетсінуі, ЖІӨ миллион теңгесіне мұнай эквивалентінің тоннасы

16,6

15,8

15,0

12,5

Энергияның баламалы көздерін пайдаланудың энергияны жалпы тұтыну көлемінен үлесі

0,02

0,024

0,028

0,03

Күтілетін өмір ұзақтығы (жылдар)

65,9

66,9

67,9

68,4

8. "Қазақстан Республикасының 2008-2010 жылдарға
арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасын
іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.11.10 N 1803 Қаулысымен.

Р/
с
N

Іс-шараның
атауы

Аяқталу
нысаны

Орындауға
жауапты-
лар

Орын-
далу
мерзімі

Болжанатын
шығыстар,
(млн. тенге)

Қаржы-
ландыру
көздері

1

2

3

4

5

6

7

1. ҚОРШАҒАН ОРТА САПАСЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ
1.1 Заңнаманы экологияландыру

1.

"Жасыл мұнай"
жүйесін енгі-
зу жөніндегі
шаралар кеше-
нін әзірлеу
("Жасыл мұ-
най" қағида-
ты бойынша
халықаралық
стандарттарды
енгізу,
нормативтік
құқықтық
базаны жетіл-
діру)

Нормативік
құқықтық
актілер

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
ИСМ, ЭМРМ

2008
жылғы желтоқ-сан

Талап
етілмейді


2.

Халықаралық
табиғат қорғау
конвенциялары-
ның негізгі
ережелерін
Қазақстанда
іске асыру әд-
істемесін әзі-
рлеу және дең-
гейін бағалау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
СІМ, АШМ

2010
жылғы
10
ақпан

2009 ж. -
0,7*

Халық-
аралық
гранттар

3.

Ластаушы зат-
тар шығарынды-
сын түгендеу
жөніндегі
Халықаралық
басшылыққа
сәйкес есепте-
летін эмиссия
саны және
кәсіпорынның
нақты шығарын-
дысы арасында-
ғы сәйкессіз-
дікке талдау
жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайын
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
2,1*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

4.

Қазақстанда
су-жер
ресурстарын
пайдаланудың
жол берілетін
шекті деңгейін
экологиялық
нормалау жүйе-
сін әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
АШМ

Жыл
сайын
10
ақпан

2008 ж. -
1,5
2009 ж. -
1,6*
2010 ж. -
4,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

5.

1997 жылғы 11
желтоқсандағы
Біріккен Ұлт-
тар Ұйымы Кли-
маттың өзгеруі
жөніндегі
Негіздемелік
конвенциясына
Киото хаттама-
сы бойынша
Қазақстан Рес-
публикасының
міндеттерді
орындауын же-
тілдіру жөнін-
де ұсыныстар
дайындау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
желтоқ-
сан

Талап
етілмейді


1.2 Қоршаған ортаны қорғаудың рұқсаттық жүйесін,
экономикалық құралдарын жетілдіру

6.

Табиғат пайда-
ланудың және
қоршаған орта-
ны қорғаудың
жаңа экономи-
калық тетікте-
рін жетілдіру
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамз

Талап
етілмейді


7.

Үздік қолже-
тімді техноло-
гияларға көшу
мерзімдерін
және тетікте-
рін белгілеу-
мен ірі
өнеркәсіптік
және энерге-
тикалық объек-
тілер үшін
орнықты даму-
дың нысаналы
көрсеткіштерін
әзірлеу және
қондыру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
15,3*
2010 ж. -
17,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

8.

Қайта жаңарты-
латын энергия
көздері бойын-
ша инновация-
лық жобаларды
генерациялауға
арналған орта-
лық және Бура-
байда орнықты
даму проблема-
лары жөніндегі
орталық құру
бойынша мәсе-
лелерді
пысықтау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
ЭМРМ,
ИСМ, БҒМ,
Астана
қаласы
және
Ақмола
облысының
әкімдері

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


9.

Орнықты орга-
никалық ласта-
ғыштар туралы
Стокгольм кон-
венциясы бойы-
нша міндетте-
мелерді орын-
дау жөніндегі
Ұлттық орталы-
қты құру жөні-
нде ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


1.3  Қоғамды экологияландыру

10.

Қазақстан
қалаларында
"экологиялық
патрульдер"
қызметін құру
және ұйымдас-
тыру жөнінде
ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


11.

Табиғи ресурс-
тарды ұтымды
пайдалану
тәсілі ретінде
экологиялық
туризмді дамы-
туға жағдай
жасау және
ұйымдастыру
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
АШМ

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


12.

Қазақстан өнеркәсібінің
әр түрлі сала-
ларында едәуір
қолжетімді
экологиялық
тиімді және
ресурс үнем-
дегіш техноло-
гияларды көп-
шілікке тарату
, қолдау,
енгізу жөнін-
дегі техника-
лық және ұйым-
дастырушылық
жұмыстарды
орындау жөнін-
де ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


13.

Қағаз және
электрондық
тасығыштарда
экологиялық
мазмұнды мер-
зімді басылым-
дарды құру
және қолдауды
орындау жөнін-
де ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


14.

Биоалуантүрлі-
лік, ағынды
суларды таза-
лау, қалдық-
тарды басқару,
су экологиясы,
экологиялық
заңнама
проблемалары
жөнінде арнайы
маманданды-
рылған
аналитикалық
орталықтар
құру жөнінде
ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
БҒМ

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


15.

Орхус конвенц-
иясының ереже-
лерін көпші-
лікке тарату,
халыққа эколо-
гиялық ақпа-
ратты ұсыну
үшін Орхус
орталығын құру
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


1.4 Қоршаған орта жай-күйінің мониторингі жүйесін дамыту

16.

Метеорология-
лық бақылау
жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
1661,2

Респуб-
лика-
лық
бюджет

17.

Техникалық
қайта жарақта-
ндыру бағдар-
ламасын қоса
алғанда,
метеорологиялық
мониторинг
жүйесін жаң-
ғырту, ақпа-
раттық техно-
логияларды
енгізу және
болжаудың жаңа
құралдарын
дамыту, сон-
дай-ақ оқыту
бағдарламасын
және институ-
ционалдық
дамыту жөнін-
дегі кешенді
шаралар әзір-
леу жөнінде
ұсыныстар
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


18.

Жаңа қадағалау
пункттерін
құру, оның
ішінде:
Метеостанция-
лар - 3 дана
су бекеттері
- 15 дана
стационарлық
агрометеороло-
гиялық пункт-
тер - 16 дана

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
157,1

Респуб-
лика-
лық
бюджет

19.

Ұялы ғимарат-
тарды сатып
алу (24 дана)

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
84,8

Респуб-
лика-
лық
бюджет

20.

Метеорология-
лық мониторинг
жүйесінің тех-
никалық қайта
жарақтануын
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
43,9

Респуб-
лика-
лық
бюджет

21.

Қазақстан
Республикасы
Қоршаған орта
министрлігінің
Ұлттық метео-
рологиялық
орталығының
құрылысын
жүзеге асыру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
1064,4
2009 ж. -
400,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

22.

Өңірлік метео-
рология және
климаттың
өзгеруі жөнін-
дегі орталықты
құру жөнінде
ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


23.

Қадағалаудың
негізгі желі-
сінде қоршаған
ортаның жай-
күйіне монито-
ринг жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
163,8

Респуб-
лика-
лық
бюджет

24.

Арал маңы
қоршаған орта-
сының және
халық денсау-
лығының жай-
күйіне монито-
ринг жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
ДСМ

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
9,5

Респуб-
лика-
лық
бюджет

25.

"Ақтау теңіз
порты" арнайы
экономикалық
аймағы аумағы-
ндағы қоршаған
ортаның жай-
күйіне монито-
ринг жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
15,1

Респуб-
лика-
лық
бюджет

26.

Балқаш көлі
бассейнінің
қоршаған орта-
сының жай-күй-
іне мониторинг
жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
12,1

Респуб-
лика-
лық
бюджет

27.

Каспий теңізі-
нің қазақстан-
дық бөлігінде-
гі жай-күйіне
мониторинг
жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
15,0

Респуб-
лика-
лық
бюджет

28.

Щучье-Бурабай
курорттық ай-
мағы жай-күйі-
не мониторинг
жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
14,2

Респуб-
лика-
лық
бюджет

29.

Нұра өзенінің
бассейні қор-
шаған ортасы-
ның жай-күйіне
мониторинг
жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
9,1

Респуб-
лика-
лық
бюджет

30.

Уытты құрауыш-
тарды трансше-
каралық алып
өту жай-күйіне
мониторинг
жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
14,4

Респуб-
лика-
лық
бюджет

31.

Астана қаласы
аэродинамика-
лық жай-күйіне
мониторинг
жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
1,4

Респуб-
лика-
лық
бюджет

32.

Алматы қаласы
аэродинамика-
лық ахуалының
жай-күйіне
мониторинг
жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
1,8

Респуб-
лика-
лық
бюджет

33.

Қоршаған орта-
ның жай-күйіне
мемлекеттік
мониторинг
жүйесін техни-
калық қайта
жарақтау және
дамытуды
жүзеге асыру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
129,9

Респуб-
лика-
лық
бюджет

34.

Ауылдық
округтердің
экологиялық
паспорттарын
құру мақсатын-
да ауылдық
аумақтарға
экологиялық-
демографиялық
зерделеу
жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
102,3

Респуб-
лика-
лық
бюджет

35.

Зымырандық-ға-
рыштық қызмет-
тің әсеріне
ұшыраған аума-
қтар учаскесі-
нің жай-күйіне
мониторинг
жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
25,0

Респуб-
лика-
лық
бюджет

36.

Мақұлданған
конвенциялар-
дың нәтижеле-
рін ескерумен
Каспий теңізі-
нің қазақстан-
дық бөлігі
аумағының
қоршаған орта
жай-күйіне
мониторинг
жүргізуді қам-
тамасыз ету
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


37.

Зымыран-ғарыш-
тық қызметтің
әсеріне ұшыра-
ған ауылдық
аумақтар жай-
күйіне радиа-
циялық монито-
ринг жүргізуді
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009 жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
45,4

Респуб-
лика-
лық
бюджет

38.

Орнықты орга-
никалық заттар
ластаушылар
мониторингі
және басқару
бағдарламасын
әзірлеу жөнін-
де ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


39.

Орнықты жер
пайдалану үшін
қоршаған орта
жөнінде ақпа-
раттың монито-
рингі және басқару жүйе-
сін әзірлеу
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


1.5 Қоршаған ортаны қорғауды ғылыми қамтамасыз ету

40.

Қазақстанда
экологиялық
ахуалды баға-
лау, табиғи
ресурстарды
пайдалану дең-
гейі, шаруашы-
лық қызметтің
қоршаған орта-
ға әсері және
оған кері әсе-
рін төмендету
үшін қолданы-
латын шаралар
және өзгелер
жөнінде ғылыми
зерттеулер
жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,2
2009 ж. -
4,2*
2010 ж. -
4,2*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

41.

Экологиялық
дағдарыс ошақ-
тарында шөлей-
ттену үдерісін
бағалау әдіс-
терін және
күрес шарала-
рын әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
2,1*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

42.

Қазақстанның
құмды шөлейт-
терінде дефля-
циялық үдеріс-
тің қарқынын
зерттеу және
олардың дамуы-
ның едәуір
қауіпті аудан-
дарын айқындау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
2,1*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

43.

Қарашығанақ
мұнай газ кон-
денсатты кен
орны экожүйе-
сінде зат және
энергия айнал-
ымының орнықты
сипаттамасын
зерделеу және
теңгерімді математикалық
моделін әзір-
леу (50 жылдық
мониторинг
негізінде)

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
3,5*
2010 ж. -
10,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

44.

Қазақстан Рес-
публикасында
мұнай газ кен-
орындары өнді-
ріс орындары-
ның экология-
лық жай-күйіне
ғылыми-техни-
калық бағалау-
ды орындау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
4,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

45.

Солтүстік
Қазақстанда
қара топырақты
ұсақ сортаң-
дарға химиялық
мелиорация
үшін фосфогип-
сті қолданудың
экологиялық
қауіпсіз технологиясын
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
1,5
2009 ж. -
1,6*
2010 ж. -
3,4*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

46.

Іле Алатауының
таулы-тау бөк-
тері аймақта-
рында селдік
және көшкіндік
құбылыстардың
түзілуінің
алдын алу жөн-
інде инженер-
лік-техникалық
іс-шараларды
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
2,1*
2010 ж. -
9,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

47.

Қазақстан
Республикасы
масштабы
1:1000 000 ар-
найы экология-
лық картасының
жиынтығын құру
және шығаруға
дайындау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,6
2009 ж. -
2,8*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

48.

Сәулелену мөл-
шерін белгілеу
үшін аппарату-
ралық-әдісте-
мелік қамтама-
сыз етуді әзір
-леу жөніндегі
жұмыстарды
жүзеге асыру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
4,0*
2010 ж. -
11,2*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

49.

Радиоактивті
қалдықтарды
сақтау және
консервациялау
жай-күйін,
сондай-ақ
олардың Қазақ-
стан Республи-
касы қоршаған
ортасының жай-
күйіне-әсерін
зерделеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
5,7
2009 ж. -
5,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

50.

ISO 14000
халықаралық
экологиялық
стандарттарға
көшудің ғылыми
қамтамасыз
етуін әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009
жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,3

Респуб-
лика-
лық
бюджет

51.

Шаған өзенінің
әлеуетті ықпал
ету аймағында
радиациялық
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету
жөнінде жұмыс-
тар жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
3,2*
2010 ж. -
9,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

52.

Қазақстан
Республикасын-
да жер үсті
суларының жай-
күйіне, қорға-
луына және
пайдалануына
талдау жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,7
2009 ж. -
4,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

53.

Су бассейнде-
рінің эколо-
гиясын, судың
сапасы мен
қасиетін зер-
делеуге кешен-
ді тұрғыны ғы-
лыми негіздеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,0
2009 ж. -
4,3*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

54.

Полихлордифе-
нилмен ластан-
ған аумақтарды
экологиялық
бағалау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
7,4
2009 ж. -
7,9*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

55.

Құрамында
полихлордифе-
нилдар бар
қалдықтардың
экологиялық
қауіпсіз
шіруін зерттеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,0
2009 ж. -
3,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

56.

Полихлордифе-
нил бар жаб-
дықтарды және
аспаптарды
қолданудан
алып тастау
жөніндегі іс-
әрекеттер жос-
парын және
ластанған
аумақтарды,
полихлордифе-
нилдерді сақ-
тау үйінділері
мен оймаларын
қалпына келті-
ру жоспарларын
қоса полихлор-
дифенилдер за-
пастарын тиім-
ді және орнық-
ты қысқарту
жүйесін әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
14,4*
2010 ж. -
14,4*

Халық-
аралық
гранттар

57.

Қазақстанның
урантасығыш
оңтүстік өңір-
лерінде радио-
экологиялық
жағдайды
зерделеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
15,0
2009 ж. -
4,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

58.

Жергілікті
жердің радио-
нуклиндермен
ластанудың
радиациялық
деңгейін баға-
лау әдісі үшін
термолюменес-
центтік дози-
метрлік кешен-
ді әзірлеу
және дайындау
және Қазақстан
Республикасы
аумағы бойынша
радиациялық
фонының карта-
сын әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
7,5
2009 ж. -
11,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

59.

Щучинск-Бура-
бай курорттық
аумағына оның
орнықты даму
жолдарын
айқындау үшін
кешенді
экологиялық
зерттеулер

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
9,5
2009 ж. -
10,7*
2010 ж. -
5,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

60.

Шекаралық қа-
батта (беткі
қабатында)
дефлиряциялық
қабатта желді
құмды ағынының
үдемелілігін
зерттеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009
жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0

Респуб-
лика-
лық
бюджет

61.

Қазақстанның
шекаралық
аудандарында
трансшекаралық
сипаттағы
проблемаларды
шешу үшін эко-
логиялық жай-
күйін зерттеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
20,0
2009 ж. -
13,0*
2010 ж. -
5,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

62.

Қазақстан
қалаларының
экологиялық
атласын
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
5,0
2009 ж. -
10,0*
2010 ж. -
2,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

63.

Қазақстан
Республикасын-
да экологиялық
аймақтауды
жүзеге асыру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
6,6*
2010 ж. -
13,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

64.

Орнықты даму
мақсатында
"Құстардың
қайтуы"
палеонтология-
лық объектісі
мысалында
табиғат ескер-
ткіштерін қор-
ғау моделін
әзірлеу жөнін-
дегі зерттеу-
лерді өткізу
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


65.

Қазақстан Рес-
публикасының
халықаралық
стандарттарға
көшу мүмкінді-
гін бағалаумен
автомобиль
көлігінің
экологиялық
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
жөнінде ғылыми
зерттеулер
жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
3,4*
2010 ж. -
9,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

66.

Биологиялық
толыққанды су
жүйесіне қай-
тарумен өнер-
кәсіптік және
тұрмыстық
ағынды суды
тазалау үшін
цеолиттің
фоторезонанс
биобелсенділі-
гі қондырғысын
әзірлеу және
құру     

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
3,2*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

67.

Қазақстан Рес-
публикасының
барлық өңірле-
рі (салалары)
үшін орнықты
дамудың инди-
каторлары
(нысаналы көр-
сеткіштерінің)
жүйесінің
ғылыми негіз-
демесін қамта-
масыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
5,7
2009 ж. -
6,1*
2010 ж. -
80,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

68.

Қазақстан
Республикасы
жағдайы үшін
ресурстарды
тиімді пайдал-
анудың көрсет-
кіштерін арт-
тыру моделін
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
3,2*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

69.

Қазақстан Рес-
публикасында
"серпінді тех-
нологияларды"
енгізу үшін
анықтау жөнін-
де зерттеулер
жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
3,2*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

70.

Елді мекендер
аумағында
қоршаған орта
сапасының
санитарлық-ги-
гиеналық
нормативтерін
халықарылық
стандарттармен
үйлестірудің
ғылыми негіз-
демесін
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
3,2*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

71.

Республикалық
деңгей объек-
тілері үшін қоршаған орта
сапасының ны-
саналы көрсет-
кіштерін әзір-
леу жөнінде
ғылыми зерт-
теулер жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,0
2009 ж. -
4,3*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

72.

Орал-Каспий
мысалында
Қазақстанның
жеті экожүйе-
лік аймағын
құрудың ғылыми
негіздемесін
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,5
2009 ж. -
4,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

73.

Өңірлік атмос-
фералық үдерістерді
компьютерлік
моделдеу және
қоспаларды
қашыққа тасы-
малдау үшін
геоақпараттық
жүйесін әзір-
леу жөнінде
ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


74.

Қазақстан Рес-
публикасының
урбанизация-
ланған аумақтарында
атмосфералық
ауа сапасын
басқарудың
ақпараттық
моделін әзір-
леу және
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,5
2009 ж. -
2,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

75.

Қалаларда және
өнеркәсіптік
орталықтарда
ауа ортасы са-
пасының ныса-
налы көрсет-
кіштерін бел-
гілеу жөнінде
көрсеткіштерді
әзірлеу жөнін-
де ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


76.

Химия кәсіп-
орынының фтор-
құрамды
шығарындылары
ареалында суа-
рылатын аймақ
топырағының
қазіргі эколо-
гиялық жай-
күйін кешенді
бағалау және
фторидтер әре-
кетін төменде-
ту жөнінде
ұсыныстар әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
БҒМ, АШМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,5
2009 ж. -
3,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

77.

Онтүстік
Қазақстанның
суландыратын
жерлеріне
химизация
құралдарын
қолдану кезін-
де техногенді
ластануын және
оның топырақ
қасиетіне және
өңірдің эколо-
гиялық ахуалы-
на әсерін
зерттеу (Тас-
өткел суланды-
ру массиві
мысалында)

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
БҒМ, АШМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,5
2009 ж. -
2,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

78.

Өңір климаты-
ның өзгеруін
ескере отырып
Сырдария өзе-
нінің ағынын
болжау әдісте-
месін әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
БҒМ, АШМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,5
2009 ж. -
2,3*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

79.

Балқаш маңын-
дағы шөлейт
агроландшаф-
тардың эколо-
гиялық орнық-
тылығын жер
астысуларын
қолдана отырып
оазистік сула-
ндыру жүйесі-
мен арттыру
әдісін әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
БҒМ, АШМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,5
2009 ж. -
2,3*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

80.

Ағынды және
коллекторлық
кәріздік су-
ларға зерттеу-
лер жүргізу
және оларды
тиімді тазалау
және суланды-
руға қайталама
пайдалану
жөнінде ұсыны-
стар әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
БҒМ, АШМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,6
2009 ж. -
2,8*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

81.

Қытай Халық
Республикасы-
мен бірге су
тұтынуды нор-
малау, су бө-
лу, су ресурс-
тарының сапа-
сы, су үнем-
дегіш техноло-
гиялар, су
пайдалануды
оңтайландыру
мәселелері
жөнінде екі
жақта бар
материалдарды
зерттеуді және
зерделеуді
ұйымдастыру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
БҒМ, АШМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,0
2009 ж. -
4,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

82.

Шөлейт жайы-
лымдарға фито-
мелиорацияның
агроклиматтық
негіздемесін
орындау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
АШМ, БҒМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
2,1*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

1.6 Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту

83.

Дунай, Альпі,
Анд және өзге
де келісімдер-
дің қызмет
етуін зерделей
отырып бас-
сейндік қағида
негізінде
халықаралық
қатысумен
трансшекаралық
аймақтарын
құру жөнінде
ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
СІМ, АШМ

10
тамыз
2008
жыл

Талап
етілмейді


84.

Шаруашылықтың
әр түрлі
секторларында
экологиялық
саясатты
қалыптастыруда
Қазақстан
Республикасын
қолдау жөнінде
іс-шаралар
орындау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
125,0
2009 ж. -
125,0*
2010 ж. -
125,0*

Халық-
аралық
гранттар

85.

Ғылыми-зерттеу
институттары-
мен өңірлік
және халықара-
лық ұйымдармен
ынтымақтастық-
та жүргізіліп
жатқан шөлейт-
тенумен күресу
және қуаңшылық
салдарын жұм-
сарту мәселе-
лері жөніндегі
техникалық
және ғылыми-
зерттеу жұмыс-
тарының әлеуе-
тін өсіру
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
БҒМ, АШМ

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


   2. ТАБИҒИ ОРТАНЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
2.1 Климатқа және Жердің озон қабатына антропогендік
әсерді төмендету

86.

Парник газда-
рының шығарын-
дысының сандық
бағалауын
орындау, пар-
ник газдары
эмиссиясының
сценарийін
әзірлеу, пар-
ник газдарының
эмиссиясын
төмендету
жөніндегі
Қазақстанның
ұлттық стра-
тегиясын әзір-
леу, парник
газдарының
шығарындылары-
на квотаны
лицензиялаудың
ұлттық жүйесін
құру үшін жағ-
дайды дайын-
дау, парник
газдарының
эмиссиясы/ағы-
ны жөнінде
мониторинг
және есептілік
жүйесін жөнге
келтіру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
АШМ,
ЭМРМ, БҒМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,5
2009 ж. -
4,8*
2010 ж. -
6,3*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

87.

Озон бұзатын
заттарды тұты-
нушылар секто-
рының қазіргі
заманғы дамуын
және оның озон
қабатына және
климаттың
өзгеру әсеріне
бағалау жүргі-
зу. Озон қаба-
тын бұзатын
заттар жөнін-
де шаралардың
тиімділігін
экологиялық-
экономикалық
бағалауды
әзірлеу мақса-
тында 1987
жылғы 16 қыр-
күйектегі Мон-
реаль хаттама-
сы бойынша
міндеттемелер-
ді орындау
үшін қолдана-
тын шараларға
секторлардың
икемделу
мүмкіндігін
зерделеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,5
2009 ж. -
5,2*
2010 ж. -
10,6*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

2.2 Биологиялық алуан түрлілікті сақтау және орнықты
пайдалану

88.

Қазақстан Рес-
публикасында
1992 жылғы 5
шілдедегі
Биологиялық алуан түрлілік
туралы конвен-
цияның негізгі
ережелерін
1992 - 2009
жылдары іске
асыру жөнінде-
гі нәтижелерді
бағалау,
биологиялық
ресурстарды
сақтау және
ұтымды пайда-
лану саласында
халықаралық
ынтымақтастық
стратегиясын
әзірлеу және
қабылдау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
АШМ, СІМ

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


89.

Батыс
Қазақстан
облысындағы
айрықша жанды
мұраны сақтау
және табиғи
жүйені қайта
қалпына келті-
ру жөніндегі
іс-шараларды
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
4,6*
2010 ж. -
9,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

90.

Жабайы жемісті
ормандардың
биологиялық
алуан түрлілі-
гін сауықтыру,
көбею және Ma-
lus sieversii
Ldb. M. Roem.,
Malus niedzwe-
tzkiana Dieck
құнды генотип-
терін реинтро-
дукция әдісте-
рімен сақтау
жөніндегі
жұмыстарды
орындау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
1,5
2009 ж. -
3,0*
2010 ж. -
4,2*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

91.

Солтұстік
Қазақстанда
биоалуан
түрлілікті
экологиялық
бағалау және
оны оңтайлан-
дыру жөніндегі
іс-шараларды
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
1,5
2009 ж. -
1,6*
2010 ж. -
4,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

92.

Баянауыл
мемлекеттік
ұлттық табиғи
саябағында қа-
рағайлы өрттің
орындарында
өсімдіктердің
пирогенді ауы-
суын зерделеу
жөнінде
зерттеулер

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009
жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
5,0

Респуб-
лика-
лық
бюджет

93.

Баянауыл мем-
лекеттік ұлт-
тық саябағына
ландшафты
зерттеулер
(қазіргі гео-
экологиялық
жай-күйін
бағалау, ұтым-
ды пайдалану
және қорғау)

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009
жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
6,0

Респуб-
лика-
лық
бюджет

94.

Баянауыл
мемлекеттік
ұлттық табиғи
саябағының
орнықты дамуын
қамтамасыз ету
жөнінде
зерттеулер

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009
жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,0

Респуб-
лика-
лық
бюджет

2.3 Экологиялық зілзала аймақтарын, зымырандық-ғарыштық
кешендер полигондарын қайта қалпына келтіру

95.

Қазақстан
Республикасы
Қарулы Күште-
рінің арнайы
қызметінің
экологиялық
қауіптілігін
және экология-
лық тәуекелін
бағалау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,0
2009 ж. -
4,4*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

96.

Байқоңыр ғарыш
айлағының
ғарыштық зымы-
рандар сатыла-
рының құлау
орындарында
гептилмен
ластануды
бақылаудың
тиімді техно-
логиясын әзір-
леу және геп-
тилдің адамға,
жануарларға
және өсімдік-
терге әсерін
зерделеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
4,4*
2010 ж. -
11,2*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

97.

Балхаш-9 қала-
сы "Дарьял-У"
радиолокация-
лық станциясы-
ның конденса-
торларын кәде-
ге жаратуға
алғашқы дайын-
дық жөнінде
учаске салуды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009
жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
984,6

Респуб-
лика-
лық
бюджет

98.

Арал теңізі
өңірінде халы-
қты сауықты-
рудың эколо-
гиялық әдісте-
рін әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,7
2009 ж. -
4,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

99.

Арал маңы эко-
логиялық зіл-
зала аймағында
тұратын халық-
тың әлеумет-
тік-маңызды
науқастарының
себепті-салдар-лы байланыс-
тарын айқындау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
5,4*
2010 ж. -
11,2*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

2.4 Каспий теңізінің шельфі және оған жақын жапсарлас
аумақтарда ластанудың алдын алу

100.

Солтүстік
Каспий маңы
аумақтарында
ихтиофаунасы
мен су түбі
омыртқасыз
жануарларының
популяциясы
және аууына
мұнай газ
қызметінің
теріс әсерін
бағалау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,5
2009 ж. -
2,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

101.

Қазақстан
Республикасы
Каспий маңы
өңірін
экологиялық
аймақтау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
6,0
2009 ж. -
6,4*
2010 ж. -
2,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

102.

Каспий теңізі-
нің қоршаған
ортасын сақтау
жөніндегі іс-
әрекеттің Ұлт-
тық жоспарын әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тінің қаулы-
сы

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
АШМ,
ЭМРМ,
ТЖМ, БҒМ,
ККМ,
Атырау
және
Маңғыс-
тау об-
лыстары-
ның әкім-
діктері

2009
жылғы
10
ақпан

Талап
етілмейді


103.

2003 жылгы 4
қарашадағы
Каспий теңізі-
нің теңіз ор-
тасын сақтау
жөніндегі
Негіздемелік
Конвенцияға
Хаттамалар
жобаларын
дайындауға
қатысуды
қамтамасыз ету

Хаттамалар
жобалары

Қоршаған-
ортамині

2009
жылғы
10
ақпан

Талап
етілмейді


2.5 Жер су ресурстары азып-тозуының, ластануының және
әуе бассейні ластануының алдын алу

104.

Қарағанды
облысы Шет
ауданында қуаң
жерлерді бас-
қару жөніндегі
жобаны іске асыру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
АШМ, БҒМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
38,9
2009 ж. -
16,7*
2008 ж. -
168,9
2009 ж. -
10,4*

Респуб-
лика-
лық
бюджет
Халықа-
ралық
грант-
тар

105.

Ғарыштық ақпа-
ратты пайдала-
на отырып
шөлейттену
мониторингінің
концептуалдық
негізін әзір-
леуді жүзеге
асыру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
АШМ, БҒМ

2009
жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
1,5

Респуб-
лика-
лық
бюджет

106.

Жайылымдық
ресурстарды
орнықты
басқаруды
және сақтауды
қамтамасыз ету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау), АШМ

2009
жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
8,3

Халықа-
ралық
гранттар

107.

Азып-тозған
жер ресурстар-
ына, оның
ішінде жыртыл-
ған жерлерде
түгендеу өткі-
зу жөнінде
ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
БҒМ, АШМ,
ЖРБА

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


108.

Арал теңізі
бассейні жері-
нің тозуының
алдын алу және
қайта қалпына
келтіру жөнін-
дегі фитоме-
лиоративтік
жұмыстарды
жүргізу жөнін-
де ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


109.

Суландырылатын
экожүйелерді
басқару, тұз-
ды жерлердің
мелиорациясын
басқару, жел
және су эро-
зияларымен
күрес жөнінде
ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


110.

Қазақстанда
қуаңшылықты
зерттеу және
болжауды
жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
2,1*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

111.

Батыс Қазақс-
тан облысы
бойынша шөлей-
ттену үрдісі-
нің индикатор-
ларын әзірлеу
және мәлімет-
тер банкін
құру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
1,5
2009 ж. -
1,6*
2010 ж. -
3,4*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

112.

Ластаушы зат-
тар эмиссиясы-
на жыл сайынғы
түгендеуді
жүргізу және
Біріккен Ұлт-
тар Ұйымының
Еуропалық
экономикалық
комиссиясына
есептілікті
ұсыну

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
6,4*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

113.

Отын-энергети-
калық кешенді
дамытудың
перспективалық
жоспарларын
және бағдарла-
маларын ескере
отырып, таяу
арадағы 10-20
жылға эмиссия-
ларды бұдан
әрі болжау
үшін энергети-
калық сектор-
дан шығарынды-
ларға зерттеу-
лер жүргізу
және талдау
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


114.

Қазақстан
Республикасы
атмосферасының
техногендік
ластану дең-
гейіне меншік
нысанына қара-
мастан шаруа-
шылық қызмет
объектілерінен
ықпалын бұдан
әрі болжау
үшін эмиссия
құрамының сан-
дық және сапа-
лық құрамына
егжей-тегжейлі
зерттеулер
жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
1,5
2009 ж. -
1,6*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

115.

Өңірлік атмос-
фералық үдері-
стер мен ауа-
ның ластануын
алыс қашықтық-
қа трансшекар-
алық тасымалд-
ауын модельдеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
6,3*
2010 ж. -
7,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

116.

Ауа ортасына
мемлекеттік
мониторингті
ұйымдастыру
үшін Қызылорда
облысы аумағы-
ның ауа бас-
сейніне эколо-
гиялық зерт-
теулер жүргізу
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қоршаған-
миніне
ұсыныстар

Қызылор-
да облы-
сының
әкімдігі

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


117.

Қоршаған орта-
ға шығарынды-
ларды төменде-
ту жолымен
жылу электр
станцияларын-
дағы экология-
лық қауіпсіз-
дікті басқару
жүйесін ғылыми
негіздеу және
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
4,3*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

118.

Қоршаған орта-
ны техногендік
сипаттағы газ-
дардан қорғау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

2009
жылғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0

Респуб-
лика-
лық
бюджет

119.

Қазақстан Рес-
публикасы бар-
ынша ластанған
өнеркәсіптік
орталықтарының
экологиялық
жағдайының ке-
шенді бағала-
уын оны жақса-
рту жөніндегі
шараларды
әзірлеу мақса-
тында орындау
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


120.

Астана қ.
"Еуразия су
орталығы"
АҚ-ның
жобалық-смета-лық құжаттама-
ны әзірлеу
және аналити-
калық зертха-
насын жабдық-
пен қамтамасыз
ету жөніндегі
ұсыныстарды
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2009
жылғы
10
ақпан

Талап
етілмейді


121.

Уран өндіруші
кәсіпорындар-
дың радиоак-
тивті қалдық-
тарымен лас-
танған ашық
су айдындары
мен топырақты
тазарту әдіс-
терін әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
3,3*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

122.

Іле-Балқаш
бассейнінің
жер үсті сула-
ры су ресурс-
тарының жай-
күйін, сапасын
және Қытай
Халық Респуб-
ликасы аума-
ғында Іле өзе-
нінің бассей-
нінде су тұты-
нудың күтіле-
тін артуының
болатын мүмкін
салдарларын
бағалау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау), АШМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
4,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

123.

Ақтөбе облы-
сындағы Елек
өзенін алты
валентті хром
және бормен
ластануынан
қорғау жөнін-
дегі техноло-
гияны анықтау
үшін іздену
жұмыстары мен
зерттеулер
жүргізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
6,7
2009 ж. -
7,2*
2010 ж. -
2,8*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

124.

Кіші өзендер-
дің экология-
лық қауіпсіз-
дігін зерттеу
және оны жақ-
сарту жөнінде-
гі іс-шаралар-
ды әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
5,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

125.

Қазақстанның
табиғи-шаруа-
шылық жүйеле-
рінің су
экологиялық
қауіпсіздігін
бағалау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
6,5
2009 ж. -
7,0*
2010 ж. -
3,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

126.

Солтүстік
Қазақстан об-
лысы шегіндегі
Есіл өзенінің
бассейніне
антропогеңдік
әсерді зерттеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
4,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

127.

Павлодар қала-
сының Солтүс-
тік өнеркәсіп-
тік аймағы жер
асты суларының
мұнай өнімдері
және сынаппен
ластануынан
қоршаған орта
үшін қауіп-қа-
терді матема-
тикалық моде-
льдеу әдісте-
рімен бағалау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,0
2009 ж. -
6,4*
2010 ж. -
11,2*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

128.

Ақтөбе қаласы
Елек өзенінде
тазарту има-
раттары кеше-
нін (ағынды
канализациялық
коллекторды
және реттеуші
сыйымдылық
торабын) қайта
жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Ақтөбе
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
50,0
2009 ж. -
906,9*
2010 ж. -
755,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

129.

Ақтөбе қаласы
Елек өзенінде-
гі канализа-
циялық тазарту
имараттарын
қайта жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Ақтөбе
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
200,0
2009 ж. -
1063,8*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

130.

Атырау қаласы-
ның сол жаға-
лауында кана-
лизациялық
тазарту
имараттары
кешенін салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Атырау
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
250,0*
2010 ж. -
1409,6*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

131.

Ақтөбе облысы
Шалқар ауданы
Шалқар көлінің
гидротехника-
лық құрылыста-
рын қайта
жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Ақтөбе
облысының
әкімдігі

2011
жылғы
10
ақпан

2010 ж. -
122,8*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

132.

Ақтөбе облысы
Шалқар ауданы
Шалқар көлінің
түбін тазарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Ақтөбе
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
200,0*
2010 ж. -
730,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

133.

Шығыс Қазақс-
тан облысы
Семей қаласы-
ның жер асты
суларының әуе
керосинімен
ластануын жою

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Шығыс
Қазақстан
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
114,7*
2010 ж. -
61,4*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

134.

Ертіс өзені
арқылы өтетін
канализациялық
дюкерді қайта
жаңарту (Семей
қаласы Тихо-
миров ағыны
ауданында
канализациялық
дюкердің апат-
тық ахуалының
алдын алу)

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Шығыс
Қазақстан
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
200,0*
2010 ж. -
218,6*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

135.

Өскемен қала-
сының канали-
зация тазарту
имараттарын
дамыту    

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Шығыс
Қазақстан
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
150,0
2009 ж. -
980,0*
2010 ж. -
1016,3*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

136.

Шығыс Қазақс-
тан облысы
Семей қаласы-
ның ағынды су-
ларын биоло-
гиялық тазарту
имараттарын
қайта жаңарту
және кеңейту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Шығыс
Қазақстан
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
150,0
2009 ж. -
1000,0*
2010 ж. -
964,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

137.

Құрамында
сынап бар ас-
паптар мен
бұйымды демер-
куризациялау
учаскелерін
құру жөнінде
ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Шығыс
Қазақстан
облысының
әкімдігі

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


138.

Жамбыл облысы-
ның Тараз қа-
ласының ағынды
суларын толық
биологиялық
тазарту кеше-
нін салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Жамбыл
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
300,0
2009 ж. -
2310,6*
2010 ж. -
1924,4*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

139.

Қарағанды
облысы Балқаш
қаласының
тазарту құры-
лыстарын салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қарағанды
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
150,0
2009 ж. -
1240,0*
2010 ж. -
1243,6*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

140.

Қарағанды об-
лысының Приоз-
ерск қаласында
тазарту құры-
лыстарын қайта
жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қарағанды
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
300,0*
2010 ж. -
371,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

141.

Қарағанды қа-
ласының Соқыр
өзенінде
Федоров су
қоймасын қайта
жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қарағанды
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
200,0*
2010 ж. -
486,2*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

142.

Қарағанды об-
лысының Прио-
зерск қаласын
тасқын және
жер астындағы
сулардан инже-
нерлік қорғау
жөнінде ұсы-
ныстар енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қарағанды
облысының
әкімдігі

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


143.

Қызылорда
облысының
Солтүстік
коллекторын
қайта жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қызылорда
облысының
әкімдігі

2011
жылғы
10
ақпан

2010 ж. -
214,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

144.

Қызылорда
облысының
Оңтүстік
коллекторын
қайта жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қызылорда
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
395,1*
2010 ж. -
429,8*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

145.

Маңғыстау об-
лысы Жаңаөзен
қаласының
канализациялық
тазарту имара-
ттарының
технологиялық
процестерін
қайта жаңарту
және қайта
жаңғырту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Маңғыстау
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
150,0*
2010 ж. -
200,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

146.

Маңғыстау
облысы Бейнеу
кентінде жұмыс
істеп тұрған
канализациялық
-тазарту
тораптарды
қайта жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Маңғыстау
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
150,0*
2010 ж. -
200,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

147.

Маңғыстау
облысы Ақтау
қаласында
канализациялық
тазарту құры-
лыстарын (КТИ-
2) салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Маңғыстау
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
150,0
2009 ж. -
1148,0*
2010 ж. -
850,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

148.

Батыс Қазақс-
тан облысы
Орал қаласында
қалалық тазар-
ту құрылыстар-
дың лайлы
алаңдарын
қайта жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Батыс
Қазақстан
облысының
әкімдігі

2011
жылғы
10
ақпан

2010 ж. -
60,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

149.

Батыс Қазақс-
тан облысы
Орал қаласында
суландыру
ағынды коллек-
тор салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Батыс
Қазақстан
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
150,0
2009 ж. -
522,4*
2010 ж. -
665,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

150.

Орал өзенінде
сүзгіш шайған-
нан кейін лас-
таушы заттарды
төгуді тоқтату
бойынша имара-
ттарды жобалау
және салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Батыс
Қазақстан
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
65,2*
2010 ж. -
67,6*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

151.

Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Сарыағаш
қаласында
канализация
салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Оңтүстік
Қазақстан
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
200,0*
2010 ж. -
301,8*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

152.

Түркістан
қаласында
канализациялық
тазарту
құрылыстарын
салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Оңтүстік
Қазақстан
облысының
әкімдігі

2011
жылғы
10
ақпан

2010 ж. -
200,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

153.

Шымкент
қаласын 2015
жылға дейін
шаруашылық-
ауыз сумен
қамтамасыз ету
және канализа-
ция

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
ҚІжТКША,
Оңтүстік
Қазақстан
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
300,0*
2010 ж. -
500,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

154.

Онтүстік
Қазақстан
облысы Шардара
ауданы Шардара
қаласының
канализациялық
торабын қайта
жаңарту және
канализациялық
тазарту құры-
лыстарын салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Оңтүстік
Қазақстан
облысының
әкімдігі

2011
жылғы
10
ақпан

2010 ж. -
290,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

155.

Арқалық қала-
сында басты
канализациялық
тазарту имара-
ттарына дейін
(А торабы) N 1
канализациялық
станцияның
канализациялық
коллекторларын
қайта жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қостанай
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
78,4*
2010 ж. -
78,4*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

156.

Арқалық қала-
сында канали-
зациялық та-
зарту құрылыс-
тарынан (А то-
рабы) ағынды
суларды жинақ-
таушыға дейін
канализациялық
коллекторларды
қайта жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қостанай
облысының
әкімдігі

2011
жылғы
10
ақпан

2010 ж. -
149,6*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

157.

Арқалық қала-
сында
канализациялық
тазарту
құрылыстарын
дамыту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қостанай
облысының
әкімдігі

2011
жылғы
10
ақпан

2010 ж. -
88,8*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

158.

Петропавловск
қаласында
канализацияның
тазарту
құрылыстарының
қолданыстағы
технологиялық
схемаларын
қайта жаңғырту
(канализация-
лық тазарту
құрылыстарын
қайта жаңарту-
дың ІІ және
III кезеңдері)

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Солтүстік
Қазақстан
облысының
әкімдігі

2010
жылғы
10
ақпан

2009 ж. -
200,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

159.

Алматы қаласы-
нда канализа-
цияның тазарту
имараттарының
қолданыстағы
технологиялық
схемаларын
қайта жаңғырту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Алматы
қаласының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
200,2*
2010 ж. -
300,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

160.

Павлодар
облысы Усолка
өзенінің
арнасын қайта
жаңарту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Павлодар
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
100,0*
2010 ж. -
200,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

161.

Щучинск-Бура-
бай курорттық
аймағының
ағынды суларын
биологиялық
тазарту құрыл-
ысының тазарту
кешенін салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Ақмола
облысының
әкімдігі

2010
жылғы
10
ақпан

2009 ж. -
178,1*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

162.

Маңғыстау об-
лысы Қарақиян
ауданы Құрық
ауылының ұзын-
дығы 18 км та-
зарту құрылыс-
тарына дейін
канализациялық
желінің кол-
лекторын салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Маңғыстау
облысының
әкімдігі

2010
жылғы
10
ақпан

2009 ж. -
297,2*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

163.

Павлодар қала-
сының тазарту
ғимараттарының
қолданыстағы
технологиялық
схемаларын
қайта жаңғырту

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Павлодар
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
266,5*
2010 ж. -
300,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

164.

Павлодар
облысы Баян-
ауыл ауданы
Баянауыл ауы-
лының тазарту
құрылыстарын
салу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Павлодар
облысының
әкімдігі

2011
жылғы
10
ақпан

2010 ж. -
82,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

165.

Солтүстік Бал-
қаш маңының
табиғат пайда-
ланушылар қыз-
метінен Балқаш
көлі экожүйе-
лерінің техно-
логиялық лас-
тануын төмен-
дету жөніндегі
іс-шараларды
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
2,1*
2010 ж. -
3,2*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

2.6 Қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату көлемінің
біртіндеп артуы

166.

Ел аумағында
тарихи ласта-
нуларды кезең-
кезеңімен жою
кең көлемді
шараларын
әзірлеу жөнін-
де ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


167.

Қатты тұрмыс-
тық және өнер-
кәсіптік қал-
дықтарды қайта
өңдеудің пара-
метрлері
жөніндегі
технологиялық
үдерістерін
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
1,0
2009 ж. -
3,0*
2010 ж. -
6,7*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

168.

Ілеспе күкірт-
ті қауіпсіз
ұзақ мерзімді
сақтау үшін
сақтауыштарды
құруды қоса
алғанда,
Қазақстанның
өндірістік
және тұтыныс
қалдықтарын
басқару ұзақ
мерзімді өңір-
лік жүйелерін
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
ЭМРМ,
АШМ, ИСМ,
ЖРБА

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
2,1*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

169.

Қызылорда
қаласында
бұрынғы ЖЭО-6
күл үйіндісі-
нің жерін
қалпына
келтіру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Қызылорда
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
150,0*
2010 ж. -
217,5*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

170.

Алматы облысы
Текелі қорға-
сын-мырыш
комбинатының
істен шыққан
қалдық сақта-
уышын қалпына
келтіру

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Алматы
облысының
әкімдігі

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
41,1*
2010 ж. -
41,1*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

3. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫНА КЕРІ ӘСЕРІН ТӨМЕНДЕТУ

171.

Ақтөбе облы-
сында шөлейт-
тену үдерісте-
рінің қоршаған
орта сапасына
және халық
денсаулығының
жай-күйіне
әсерінің қате-
рін бағалаудың
нысаналық көр-
сеткіштерін
және критерий-
лерін әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2009 ж. -
1,5
2010 ж. -
1,6*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

172.

Қала халқының
науқастануы
және атмосфе-
ралық ауаның
сапасы арасын-
дағы корреля-
циялық байла-
нысты зерттеу
жөнінде ғылыми
зерттеулер
жүргізу жөнін-
де ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
облыстық
және Ас-
тана және
Алматы
қалалары-
ның әкім-
діктері

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


173.

Қауіп-қатердің
факторларын
анықтау және
олардың қорша-
ған орта мен
халық денсау-
лығына әсерін
төмендету

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,5
2009 ж. -
3,7*
2010 ж. -
2,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

174.

Ірі шикізат
өндіру және
қайта өңдеу
объектілері және жылу
энергетика
объектілерінің
әсері аймағын-
да атмосфера-
лық ауа сапа-
сымен негіз-
делген халық
науқастарының
қатерінің
критерийін
анықтау жөнін-
де ғылыми
зерттеулер
жүргізу жөнін-
де ұсыныстар
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
Атырау,
Шығыс-
Қазақстан, Батыс
Қазақстан, Қара-
ғанды,
Маңғыстау
және Пав-
лодар об-
лыстары-
ның әкім-
діктері
 
 

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


175.

Батыс Қазақс-
тан өңіріндегі
экологиялық
қолайсыз
аудандарда
қоршаған орта-
ның негізгі
индикаторларын
және оның ха-
лық денсаулы-
ғына әсерін
анықтау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,5
2009 ж. -
3,7*
2010 ж. -
2,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

176.

Оңтүстік
Қазақстан об-
лысында эколо-
гиялық негіз-
делген ауру-
ларды айқындау
үшін қоршаған
ортаның негіз-
гі ластану
факторларын
анықтау

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
3,5
2009 ж. -
3,7*
2010 ж. -
2,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

177.

Қоршаған орта-
ның қорғасын-
мен ластануына
кешенді баға-
лау және қал-
пына келтіру
және экология-
лық қатерлерді
төмеңдету
технологиясын
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
7,5
2009 ж. -
8,0*
2010 ж. -
3,0*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

178.

Адамның қолай-
лы өмір сүру
ортасын қамта-
масыз ету үшін
Қазақстан эко-
жүйесінің жай-
күйіне ғылыми-
тәжірибелік
бағалау негі-
зінде азық-тү-
лік өнімдерін-
ің экологиялық
қауіпсіздік
картасын
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
4,5
2009 ж. -
4,8*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

179.

Қазақстан
Республикасы
аумағында рад-
иациялық мони-
торинг жүйесін
құру жөнінде
ұсыныс енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

ЭМРМ
(жинақ-
тау),
Қоршаған-
ортамині

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


180.

Қазақстанның
аумақтарындағы
ядролық сынақ
әсерінен бол-
ған экология-
лық зілзала
аймақтарын
сауықтыру және
радиациялық
мониторингтің
кешенді шара-
ларын әзірлеу
жөнінде ұсыныс
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
ЭМРМ

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


181.

Ядролық жары-
лыстар жүргі-
зілген барлық
жерлердің
радиологиялық
мониторингін
және ремедиа-
циясын іске
асыру бойынша
кешенді шара-
ларды әзірлеу
жөнінде ұсыныс
енгізу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ұсыныс-
тар

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
ЭМРМ

2008
жылғы
10
тамыз

Талап
етілмейді


182.

Радиожиілік
диапазондардың
электромагнит-
тік өрісінің
қоршаған орта-
ның жай-күйіне
әсерін шекті
жол берілетін
деңгейлердің
нормативтерін
анықтау мақса-
тында зерттеу
және биология-
лық қауіпті
және санитар-
лық қорғау ай-
мағын есептеу
әдістемелерін
әзірлеу

Қазақстан
Республика-
сының Үкіме-
тіне ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау),
ИСМ

Жыл
сайынғы
10
ақпан

2008 ж. -
2,0
2009 ж. -
2,1*

Респуб-
лика-
лық
бюджет

Бағдарлама бойынша барлығы 35816,0 млн. теңге мөлшерінде шығыстар жоспарлануда, оның ішінде республикалық бюджеттен 35223,9 млн. теңге, бұл ретте:
2008 жыл - 6184,0 млн. теңге;
2009 жыл - 13950,6* млн. теңге;
2010 жыл - 15089,3* млн. теңге;
Халықаралық гранттар бойынша 592,1 млн. теңге, оның ішінде:
2008 жыл - 302,2 млн. теңге;
2009 жыл - 150,5* млн. теңге;
2010 жыл - 139,4* млн. теңге.

Ескертпе.
* - 2008 - 2010 жылдарға арналған республикалық бюджеттен қаржыландырылатын шығыстар көлемі тиісті қаржы жылына арналған "Республикалық бюджет туралы" Қазакстан Республикасының Заңына сәйкес нактыланатын болады.

Аббревиатуралардың толық жазылуы:

Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған
                   ортаны қорғау министрлігі
ЭМРМ     - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық
           ресурстар министрлігі
ИСМ      - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
БҒМ      - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
АШМ      - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
СІМ      - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
ДСМ      - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
ТЖМ      - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
ККМ      - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
ЖРА      - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі
ҚІжТКША  - Қазақстан Республикасы Құрылыс істері және тұрғын
           үй-коммуналдық шаруашылық агенттігі

Об утверждении Программы "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2008-2010 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2008 года N 162. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года N 924

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.09.2010 N 924.

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года N 1241 "О Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемую Программу "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2008-2010 годы" (далее - Программа).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, ответственным за реализацию Программы:
      1) принять меры по реализации Программы;
      2) представлять в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы ежегодно, к 20 января и 20 июля.

      3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Программы ежегодно, к 10 февраля.

      4. Признать утратившими силу:
      1)  постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года N 49 "О Программе по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015 годы";
      2)  постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2007 года N 831 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года N 49".

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
       Республики Казахстан

Утверждена        
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 19 февраля 2008 года N 162

  Программа
"Охрана окружающей среды Республики Казахстан
на 2008-2010 годы" Астана, 2008 год

Содержание

  1. Паспорт программы

Наименование        Программа "Охрана окружающей среды Республики
Программы         Казахстан на 2008-2010 годы"

Основание для       Концепция экологической безопасности Республики
разработки        Казахстан, одобренная  Указом Президента
Программы         Республики Казахстан 3 декабря 2003 года N 1241

Основной            Министерство охраны окружающей среды
разработчик       Республики Казахстан
Программы

Цель Программы      Стабилизация показателей качества окружающей
                  среды и совершенствование экологических
                  требований к природопользованию

Задачи              1) оптимизация системы управления качеством
Программы         окружающей среды, в том числе:
                    экологизация законодательства;
                    совершенствование экономических инструментов
                  охраны окружающей среды;
                    экологизация общества;
                    развитие системы мониторинга окружающей среды;
                    научное обеспечение охраны окружающей среды;
                    расширение международного сотрудничества;

                    2) сохранение и восстановление природной среды:
                    снижение антропогенного воздействия на климат
                  и озоновый слой земли;
                    сохранение и устойчивое использование
                  биологического разнообразия;
                    реабилитация зон экологического бедствия,
                  полигонов ракетно-космического комплексов;
                    предупреждение загрязнения шельфа Каспийского
                  моря и прилегающих территорий;
                    предупреждение истощения, загрязнения земельных
                  и водных ресурсов и загрязнения воздушного
                  бассейна;
                    последовательное увеличение объемов переработки
                  и утилизации отходов;

                    3) снижение неблагоприятного воздействия
                  окружающей среды на здоровье населения.

Объемы и            Предусматривается выделение средств в
источники         размере: 35816,0 млн. тенге,
финансирования      в том числе:
Программы           из республиканского бюджета в размере
                  35223,9 млн. тенге,
                    в том числе:
                    2008 год - 6184,0 млн. тенге;
                    2009 год - 13950,6* млн. тенге;
                    2010 год - 15089,3* млн. тенге;
                    международные гранты в размере 592,1 млн.
                  тенге, в том числе:
                    2008 год - 302,2 млн. тенге;
                    2009 год - 150,5* млн. тенге;
                    2010 год - 139,4* млн. тенге.

Ожидаемые           Удельный валовый выброс в атмосферу
результаты от     загрязняющих веществ (тонн на миллион тенге
реализации        ВВП) - 0,2
Программы         Выбросы углерода, тонн на миллион тенге ВВП - 10,0
                  Выбросы окислов серы, тонн на миллион тенге ВВП -
                  0,21
                  Выбросы окислов азота, тонн на миллион тенге ВВП -
                  0,029
                  Объем токсичных отходов, размещаемых в окружающей
                  среде, тонн на миллион тенге ВВП - 25,65
                  Сбросы загрязняющих веществ в водные источники,
                  тонн на миллион тенге ВВП - 0,17
                  Максимальный индекс загрязнения воды по основным
                  водным объектам, условных единиц - 1,7
                  Концентрация растворенного кислорода, средняя по
                  всем станциям мониторинга (миллиграмм на литр
                  воды) - 6,7
                  Индустриальное органическое загрязнение воды,
                  тонн БПК на куб. км. запасов пресной воды - 0,79
                  Средний индекс загрязнения атмосферы в городах,
                  где ведется соответствующее наблюдение (условных
                  единиц.) - 6,5
                  Затраты на охрану окружающей среды, % ВВП - 1,7
                  Число компаний, сертифицированных на ISO 14001,
                  на миллиард тенге ВВП - 0,008
                  Энергоемкость ВВП, тонн нефтяного эквивалента на
                  миллион тенге ВВП - 12,5
                  Доля использования альтернативных источников
                  энергии к общему объему энергопотребления,
                  % - 0,03
                  Ожидаемая продолжительность жизни (годы) - 68,4

Сроки             2008-2010 годы
реализации
Программы

  2. Введение

      Программа "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2008-2010 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Концепцией экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы, одобренной  Указом Президента Республики Казахстан 3 декабря 2003 года N 1241.
      В Программе проведен анализ существующей экологической ситуации Казахстана и разработаны меры по ее улучшению.
      Программа будет выполняться в соответствии с основными приоритетами перехода страны к устойчивому развитию, среди которых: предупреждение и уменьшение экологических угроз здоровью населения, борьба с опустыниванием, сохранение биологического разнообразия, снижение эмиссий, в том числе парниковых газов и озоноразрушающих веществ; доступ к качественной питьевой воде, решение трансграничных экологических проблем, радиационная безопасность; управление отходами.

       3. Анализ современного состояния окружающей среды и системы ее охраны

       3.1. Современное состояние окружающей среды

      В настоящее время наиболее острыми экологическими проблемами в Республике Казахстан по-прежнему остаются проблемы связанные с изменением климата и озонового слоя, сокращением биоразнообразия, опустыниванием, загрязнением водных ресурсов, воздуха, накоплением отходов производства и потребления.
      По результатам инвентаризации парниковых газов в Казахстане, выполненной в рамках  программы "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы", установлено, что за последние 5 лет среднегодовое увеличение эмиссий парниковых газов в атмосферу составило 6,7 %. Основным источником эмиссий парниковых газов в Казахстане остается энергетическая деятельность, доля которого практически не изменилась и составила в 2005 году 78,0 %.
      Учитывая современные объемы эмиссий озоноразрушающих веществ и прогнозируемые разрешенные объемы их в рамках  Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 года, первые несколько десятилетий XXI века оцениваются как наиболее изменчивые периоды для озонового сокращения. Начало восстановления озонового слоя над Казахстаном, также как и над планетой в целом, может наступить в последующие тридцать лет, при условии прекращения выпуска озоноразрушающих веществ.
      Проблемы сохранения биоразнообразия в республике по-прежнему остаются актуальными. Среди редких эндемичных и реликтовых видов, требующих охраны, насчитывается более 400 видов растений и 300 видов позвоночных животных, значительная часть которых находится на грани исчезновения.
      Значительной экологической проблемой республики по-прежнему остается опустынивание. Процессам опустынивания и деградации подвержены в разной степени земли 70 % территории республики, что во многом обусловлено природными особенностями страны. Из 188,9 млн. пастбищ страны крайняя степень деградации наблюдается на 26,6 млн. га. Наибольшей деградации, которая проявляется в сокращении площадей, засорении ядовитыми растениями, закустаривании, подверглись пастбища и сенокосы, прилегающие к сельским населенным пунктам. Засоление орошаемых земель также вызывает рост площадей солончаковых пустынь в бессточных бассейнах и их вторичное засоление. Доля засоленных почв составляет 31,3 % от площади всей орошаемой пашни. В целом по республике отмечается устойчивая тенденция к ухудшению качества земель: снижение содержания гумуса, биогенных элементов, видового состава растительности, биологической продуктивности.
      Катастрофическое сокращение акватории Аральского моря явилось, как известно, причиной объявления Аральского региона зоной экологического бедствия.
      В результате реализации программы по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-2006 годы уровень северной части Аральского моря достиг отметки 41,4 метров по Балтийской системе, в то время как до начала реализации проекта составляла 39 метров. При этом площадь зеркала воды увеличилась с 2606 до 3156,6 кв. км, объем воды - с 17,7 до 25,2 куб. км, а минерализация воды уменьшилась с 23 до 12 грамм на литр.
      Увеличилась пропускная способность реки Сырдарья ниже Казалинского и Кызылординского гидроузлов с 60 до 400 куб. м/сек. и с 400 до 760 куб. м/сек. соответственно.
      В целом, несмотря на принимаемые меры экологическая обстановка в регионе остается достаточно сложной, что отражается на здоровье населения. С целью дальнейшего решения проблем Приаралья, утверждена   постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года Программа по комплексному решению проблем Приаралья на 2007-2009 годы.
      По-прежнему одним из самых неблагополучных в республике остается Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Выполненные в рамках Программы по комплексному решению проблем бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона на 2005-2007 годы, утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2005 года, исследования подтверждают наличие на территории площадки радиоактивного загрязнения, установлено также наличие повышенного содержания в воде техногенных радионуклидов.
      Реализация вышеуказанной Программы позволила выполнить работы по обеспечению безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов, в том числе проведен ряд мероприятий по поддержанию режима нераспространения радиационного загрязнения, ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, по восстановлению радиационно-загрязненных территорий. Ведутся работы по созданию достоверных карт радиационной обстановки на данной территории.
      Учитывая долговременный характер радиационного загрязнения территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона и других мест проведения ядерных взрывов на территории страны, необходимо внести предложения по разработке комплекса мер по реализации радиологического мониторинга и ремедиации всех земель, на которых проводились ядерные взрывы.
      Выполненные в рамках  Программы "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы" исследования свидетельствуют, что предприятия нефтедобычи в течение 100-летнего освоения нефтегазовых месторождений Казахстана значительно ухудшили экологическую обстановку ряда районов Прикаспия. Загрязнение почвы, многочисленные нефтяные амбары и скважины на побережье, а также танкерный флот являются главными источниками поступления токсикантов в воду Каспийского моря. Отсутствие на предприятиях нефтедобычи эффективной системы утилизации сточных вод приводит к образованию на территории промыслов обширных безжизненных водоемов, содержащих рассольные воды и токсичные химические вещества. Актуальной проблемой стало радиационное загрязнение территории нефтепромыслов, что обусловлено тем, что пластовые воды многих нефтяных месторождений включают повышенное содержание радионуклидов.
      Особую озабоченность на территориях нефтедобычи вызывает состояние здоровья населения, четыре поколения которого постоянно проживают в зоне активного загрязнения атмосферы, почвы и водных ресурсов нефтепродуктами. Имеются исследования о связи ряда заболеваний с нефтяными загрязнениями, например, заболеваемости крови и кроветворных органов (в 2-4 раза выше, республиканских). Отмечаются также существенные изменения в жизнедеятельности ихтиофауны Северного Каспия, что является одной из причин снижения объемов добычи осетровых рыб в 3 раза.
      Все эти факты требуют пристального внимания государственных органов к экологическим проблемам Прикаспийского региона Казахстана. В условиях ратификации Казахстаном в соответствии с  Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря (от 4 ноября 2003 года) и вступлением ее в силу 12 августа 2006 года, существенно возрастает ответственность нашей страны в стабилизации и улучшении состояния окружающей среды Каспийского моря.
      Факторами, влияющими на качественный и количественный состав подземных и поверхностных вод по-прежнему являются безвозвратное изъятие природной воды, загрязнение водных объектов в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод. Причина сложившейся ситуации состоит в том, что большинство сооружений и сетей систем водоотведения республики, введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад. Неочищенные стоки сбрасываются непосредственно на поля фильтрации, как в городе Тараз, или в накопители (городах Кокшетау, Кызылорда, Уральск, Петропавловск, Костанай). Значительный объем сточных вод промышленных предприятий (до 24 % в отдельных городах) поступает напрямую на городские очистные сооружения, причем большинство канализационных очистных сооружений работают с перегрузкой, что приводит к несоответствию технологии очистки сточных вод проектным данным. В городах Талдыкорган, Атырау, Павлодар, Усть-Каменогорск и Семей, существующие очистные сооружения испытывают перегрузки в 1,5-2 раза. Накопители сточных вод часто заполняются до предельных отметок, создавая постоянную угрозу аварийного прорыва ограждающих дамб. Объем сброса сточных вод в поверхностные воды в 2006 году превысил показатели 2005 года на 8 % и составил более 2,8 млрд. м 3 .
      Не снимается с повестки дня вопрос качественного водоснабжения населения страны, особенно в сельской местности. Практически в каждой области республики имеется определенное количество населенных пунктов, испытывающих трудности в обеспечении качественной питьевой водой.
      Вызывает озабоченность также состояние трансграничных рек, которые формируются на сопредельных территориях и поступают на территорию республики уже загрязненными, что усугубляет экологическую ситуацию в приграничных регионах.
      Остается острой также проблема исторических загрязнений. В рамках  Программы "Охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы" разработаны предложения по оценке влияния на окружающую среду и ликвидации исторических загрязнений, к которым относятся отходы прежней деятельности предприятий нефтегазового комплекса, теплоэнергетики, o горнорудной и перерабатывающей промышленности, а также законсервированные нефтяные и нагнетательные скважины, самоизливающиеся гидрогеологические скважины.
      В последнее время проведены многочисленные исследования по оценке воздействия полигонов военно-космического и испытательного комплексов на состояние окружающей среды и здоровье населения, которые свидетельствуют о том, что опытные и учебные пуски ракет-носителей вызывает загрязнение обширных территорий страны по траектории их полета. Существенный вред природным объектам наносится как самими элементами конструкции отделяющихся частей ракет-носителей, так и остатками невыработанных компонентов топлив. Площадь одного загрязнения в зависимости от метеорологических и географических особенностей места падения отделяющихся частей ракет-носителей может достигать несколько гектаров, кроме того компоненты жидкого ракетного топлива и продукты их превращения могут мигрировать с природными водами на расстояния до нескольких сотен километров.
      Требует своего дальнейшего решения проблема загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время, в среднем по Республике Казахстан, в расчете на одного жителя, в атмосферу выбрасывается порядка 200 кг различных химических соединений в год, в то время как в 2000 году этот показатель был равен 163 кг.
      Как свидетельствует анализ графика на рисунке 1 за последние годы в целом по республике наблюдается стабилизация выбросов от стационарных источников примерно на уровне 3-х миллионов тонн в год, в то время как выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта непрерывно растут, что обусловлено стремительным ростом численности автотранспортных средств на территории республики. Проблема загрязнения атмосферного воздуха наиболее актуальна для городов. В большинстве крупных городов республики вклад автотранспорта, в загрязнение воздушного бассейна достигает 60 % и более, а в г. Алматы - 90 % от общегородского валового выброса.

      Рисунок 1 - Динамика количества валовых выбросов от стационарных и передвижных источников Республики Казахстан, тыс. тонн

       См. бумажный вариант

      Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в Республике Казахстан от стационарных источников являются: устаревшие технологии многих производств; недостаточное количество пыле- и газоочистных установок; невысокая эффективность существующих очистных установок; нарушения технологического режима работы; использование в энергетике низкокачественных углей.

      Рисунок 2 - Динамика индекса загрязнения атмосферы городов Республики Казахстан

       См. бумажный вариант

      В 2006 году в сравнении с 2005 годом значительно увеличился уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Астана, Темиртау, Павлодар. В городах Актау, Актобе, Атырау, Балхаш, Костанай, Петропавловск, Риддер, Тараз, Уральск, Экибастуз и в поселке Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Алматы, Караганда, Семей, Усть-Каменогорск и Шымкент - снизился (рисунок 2).
      Осложнение радиационной обстановки на территории Республики Казахстан, обусловленное деятельностью бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона, деятельностью предприятий атомно-промышленного комплекса, добычей и переработкой полезных ископаемых с повышенным содержанием радиоактивных элементов, природными радиоактивными аномалиями в местах проживания населения и в подземных водах, используемых для питьевого водоснабжения подтверждается исследованиями выполненными в рамках  Программы "Охрана окружающей среды Республики Казахстана на 2005-2007 годы".
      Проблема химического загрязнения связана с широким распространением химически активных веществ, используемых человеком в процессе хозяйственной деятельности, среди которых особо опасны стойкие органические загрязнения, медленно разлагающиеся в природной среде, обладающие способностью накапливаться в живом организме. Серьезной проблемой продолжает оставаться утилизация тары из-под пестицидов и ядохимикатов, в связи с отсутствием в достаточном количестве складов для хранения пестицидов и действующих специализированных могильников для непригодных к использованию пестицидов и тары из-под них.
      Основными источниками загрязнения земель в республике являются отходы предприятий промышленности, энергетики и другие. Отраслями экономики, которые образуют наибольшие объемы отходов производства являются черная и цветная металлургии и угледобывающая промышленность. Площади, занимаемые накопителями отходов цветной металлургии, составляют около 15 тыс. га, из них отвалы горных пород занимают 8 тыс. га, хвосты обогатительных фабрик - около 6 тыс. га и отвалы металлургических заводов - более 500 га. Постоянно возрастающие объемы складируемых отходов формируют новые техногенные ландшафты, отрицательно воздействуя на окружающую среду.
      Практически во всех крупных городах остро стоит вопрос хранения и переработки все возрастающих объемов бытовых отходов. Места их складирования зачастую не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам и оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды, в том числе и на состояние земель.
      В Казахстане за период с 2000 по 2006 годы зарегистрировано свыше 197 тысяч чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, общее число пострадавших составило более 117 тысяч человек. Крупномасштабные природные и техногенные чрезвычайные ситуации обычно сопровождаются тяжелыми экологическими последствиями. Особенно большой вред наносят лесные пожары, ущерб от которых, начиная с 2000 года превысил 2 млрд. тенге. Необходимо отметить, что наблюдается заметное уменьшение случаев чрезвычайных ситуаций с 33375 в 2003 году до 23835 в 2006 году.
      В связи с тем, что значительное количество экологических проблем республики остаются нерешенными, отмечается ухудшение показателей здоровья населения особенно в промышленных городах и центрах. В рамках  Программы "Охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы" были выполнены предварительные исследования по изучению взаимосвязи между заболеваемостью населения и качеством окружающей среды, которые требуют своего продолжения.
      Многие страны сталкиваются с аналогичными проблемами, связанными с загрязнением воздуха, воды и почвы по причине сходства источников загрязнения. Ключевые директивы Европейского Союза могут служить ориентиром при осуществлении реформирования природоохранной политики в Казахстане, а также анализе и оценке воздействий хозяйственной деятельности на население, флору, фауну, почвы, водные ресурсы, климат и ландшафт.
      В последние десятилетия в странах Европейского Союза достигнуты серьезные успехи по борьбе с выбросами загрязняющих веществ, в частности, в рамках  Конвенции "О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния" от 13 ноября 1979 года. За 27 лет существования данной Конвенции наиболее важным достижением в Европе является внедрение политики снижения выбросов загрязняющих веществ. В результате осуществления протоколов данной Конвенции качество воздуха в Европе существенно улучшилось. По сравнению в 1980 г. выбросы серы уменьшились более чем на 60 % по сравнению с уровнем 1990 г., выбросы оксидов азота сократились на 25 %, летучих органических соединений - на 35 %, а аммиака - на 20 %.
      Страны Европейского Союза достигли также значительных успехов в управлении отходами. Широкое внедрение раздельного сбора отходов, вторичная переработка и энергетическое использование отходов приводит к постоянному уменьшению количества материалов, подлежащих захоронению.
      Многие государства мира стимулируют производство экологически чистой продукции через осуществление так называемых "зеленых" государственных закупок - процесса преимущественного выбора поставщиков, чья продукция (услуги) соответствуют лучшим экологическим стандартам.

       3.2 Оценка существующей системы управления качеством окружающей среды

      Продолжается процесс реформирования законодательства республики в области охраны окружающей среды.
       Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года одобрена Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы. Концепция является одним из важных инструментов реализации долгосрочной  стратегии развития страны до 2030 года и задачи вхождения в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира.
      Основными функциональными направлениями перехода к устойчивому развитию являются: решение глобальных экологических проблем (борьба с опустыниванием, сохранение биологического разнообразия, изменение климата и сохранение озонового слоя Земли), использование новых экологически безопасных технологий, радиационная и химическая безопасность и управление отходами, обеспечение доступа к питьевой воде и решение трансграничных экологических проблем.
       Экологический кодекс Республики Казахстан, принятый 9 января 2007 года, вносит существенные изменения в принятую в Казахстане систему охраны окружающей среды. На смену административно-командным подходам, прежней системе нормирования, приоритету штрафных санкций должны прийти эффективные экономические рычаги, являющиеся мощным фактором регулирования хозяйственной деятельности по использованию и охране природных ресурсов, профилактика экологических правонарушений, стимулирование внедрения новых технологий. Экологический кодекс определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение и восстановление окружающей среды, биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности страны.
      В настоящее время ведется разработка нормативных методических документов в реализацию положений Экологического кодекса, в том числе по совершенствованию системы экологического нормирования.
      Разрабатывается концепция проекта Закона Республики Казахстан "О поддержке использования возобновляемых источников энергии". Рассматриваемый законопроект направлен на регулирование и стимулирование производства электрической энергии с использованием нетрадиционных источников энергии (ветровой, геотермальной, биохимической, солнечной и т.д.).
      В рамках выполнения государственного заказа по ведению метеорологического мониторинга Республиканское государственное предприятие "Казгидромет" выделяются средства для развития метеорологической системы и наблюдательной сети. Однако выделяемое в настоящее время финансирование недостаточно для компенсации многолетнего недофинансирования Казгидромета и доведения его технического, организационного и кадрового потенциала до уровня, удовлетворяющего современным требованиям экономики и общества республики.

       4. Цель и задачи программы

      Целью настоящей Программы является стабилизация показателей качества окружающей среды и совершенствование экологических требований к природопользованию.
      Достижение цели Программы будет осуществляться согласно   Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы посредством решения следующих задач:
      1) оптимизация системы управления качеством окружающей среды, в том числе:
      экологизация законодательства;
      совершенствование разрешительной системы, экономических инструментов охраны окружающей среды;
      экологизация общества;
      развитие системы мониторинга окружающей среды;
      научное обеспечение охраны окружающей среды;
      расширение международного сотрудничества;
      2) сохранение и восстановление природной среды:
      снижение антропогенного воздействия на климат и озоновый слой земли;
      сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия;
      реабилитация зон экологического бедствия, полигонов ракетно-космического комплексов;
      предупреждение загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих территорий;
      предупреждение истощения, загрязнения земельных и водных ресурсов и загрязнения воздушного бассейна;
      последовательное увеличение объемов переработки и утилизации отходов;
      3) снижение неблагоприятного воздействия окружающей среды на здоровье населения.

       5. Основные направления и механизмы реализации программы

      Реализация Программы будет осуществляться по следующим направлениям:

       5.1. Оптимизация системы управления качеством окружающей среды

       5.1.1 Экологизация законодательства

      В течение 2008-2010 годов будет продолжена работа по разработке комплекса мер по внедрению системы "Зеленая нефть".
      Для улучшения международной отчетности по выбросам планируется провести анализ несоответствия между количеством эмиссий, рассчитываемых в соответствии с Международным руководством по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и фактическими выбросами предприятий.
      Будет разработана система экологического нормирования предельно-допустимого уровня использования водно-земельных ресурсов в Казахстане.
      Планируется подготовить предложения по совершенствованию выполнения обязательств Республики Казахстан по  Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата от 11 декабря 1997 года.

       5.1.2 Совершенствование разрешительной системы, экономических инструментов охраны окружающей среды

      Мероприятия по улучшению состояния качества окружающей среды зачастую не реализуются в полной мере по причине недостаточного стимулирования их выполнения со стороны государства, в этой связи необходимо продолжить работы по совершенствованию экономических инструментов охраны окружающей среды посредством:
      внедрения новых экономических механизмов природопользования и охраны окружающей среды, совершенствования экономического механизма финансирования мероприятий по управлению, охране и воспроизводству природных ресурсов, включая мероприятия по борьбе с деградацией земель;
      разработки и установления целевых показателей эмиссий для крупных промышленных объектов с определением сроков и механизмов перехода на наилучшие доступные технологии.
      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года "О дальнейших мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030 года" планируется проработать вопросы по созданию Центра для генерации инновационных проектов по возобновляемым источникам энергии и Центра по проблемам устойчивого развития в Боровом.
      В целях реализации  Закона Республики Казахстан "О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях" от 7 июня 2007 года планируется создание Национального центра по выполнению обязательств по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.

       5.1.3 Экологизация общества

      Активизация гражданской деятельности по решению экологических проблем в городах Казахстана планируется посредством создания и организации деятельности "экологических патрулей".
      В рамках мероприятий по экологическому туризму предполагается создание условий и организации развития экологического туризма как способа рационального использования природных ресурсов.
      По мере развития современного производства с его масштабностью и темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки и внедрения экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий. Скорейшее их решение в ряде стран рассматривается как стратегическое направление рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. В этой связи в рамках Программы планируется выполнить технические и организационные работы по популяризации, поддержке, внедрению в различных отраслях промышленности Казахстана наиболее доступных экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий.
      Планируется продолжить создание и выполнение поддержки периодических изданий экологического содержания.
      Планируется подготовить предложения по созданию:
      специализированных аналитических центров по проблемам биоразнообразия, очистки сточных вод, управления отходами, гидрогеоэкологии, экологического законодательства будет направлено на улучшение и упорядочение научно-аналитической работы в области охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение системы управления качеством окружающей среды для принятия стратегических и оперативных решений;
      Орхусского центра для популяризации положений  Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды от 25 июня 1998 года, предоставления экологической информации населению.

       5.1.4 Развитие системы мониторинга окружающей среды

      Необходимо обеспечить функционирование и дальнейшее развитие Единой государственной системы мониторинга окружающей среды, которая должна обеспечивать обмен информацией между различными государственными органами. Работа будет проводиться по следующим основным направлениям:
      ведение государственного метеорологического мониторинга;
      ведение государственного мониторинга состояния окружающей среды, в том числе состояния окружающей среды и здоровья населения Приаралья, на территории специальной экономической зоны "Морпорт "Актау"; бассейна озера Балхаш, казахстанской части Каспийского моря, Щучинско-Боровской курортной зоны, бассейна реки Нуры, трансграничного переноса токсичных компонентов, аэродинамической ситуации городов Астана, Алматы;
      ведение мониторинга состояния участков территории и сельских населенных пунктов, подверженной воздействию ракетно-космической деятельности;
      проведение эколого-демографического обследования сельских территорий с целью создания экологических паспортов сельских округов;
      развитие сети агрометеорологических наблюдений, в том числе создание стационарных агрометеорологических пунктов.
      Планируется разработка программы комплексной модернизации системы метеорологического мониторинга состояния окружающей среды, включая программу технического перевооружения, внедрения информационных технологий и развития новых средств прогнозирования, а также программу обучения и институционального развития, строительство Национального центра метеорологии Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, регионального Центра по метеорологии и изменению климата.
      Планируется разработка системы мониторинга и управления информацией об окружающей среде для устойчивого землепользования.

       5.1.5 Научное обеспечение охраны окружающей среды

      В период 2005-2007 годов в республике уже выполнен значительный объем научных исследований по оценке качества окружающей среды, разработаны рекомендации по улучшению состояния ее качества. На следующем этапе необходимо, наряду с проведением работ по практическому внедрению предложенных в результате выполнения научно-исследовательских работ рекомендаций, продолжить выполнение исследований в этой области, в том числе продолжить работы по подготовке национального доклада о состоянии качества окружающей среды Республики Казахстан, что позволит обеспечить государственные органы управления, научные, общественные организации и население объективной информацией о состоянии качества окружающей среды.
      В связи с тем, что устойчивое развитие на территориальном уровне в республике не может быть осуществлено только в рамках субъектов административно-территориального деления, предполагается разработать научное обоснование создания семи экосистемных зон Казахстана на примере Урало-Каспийской зоны устойчивого развития.
      Работы в области изучения состояния и охраны водных ресурсов будут включать:
      анализ состояния, охраны и использования поверхностных вод Республики Казахстан;
      разработку установки фоторезонансной биоактивации цеолита для очистки промышленных и бытовых сточных вод с возвратом в экосистему биологически полноценной воды;
      исследования сточных и коллекторно-дренажных вод и разработку предложений по эффективной их очистке и повторному использованию на орошение;
      совместные с Китайской Народной Республикой исследования и изучение имеющихся у обеих сторон материалов по вопросам нормирования водопотребления, водоотведения, качества водных ресурсов, водосберегающим технологиям, оптимизации водопользования;
      научное обоснование комплексного подхода к изучению экологии водных бассейнов, качества и свойств воды.
      С целью исследования процессов опустынивания страны планируются следующие научные работы:
      разработать методы оценки и меры борьбы с процессами опустынивания в очагах экологического кризиса;
      исследовать интенсивность дефляционных процессов в песчаных пустынях Казахстана и выявить наиболее опасные районы их развития;
      исследовать динамику ветропесчаного потока в пограничном (приповерхностном) слое над дефлируемой поверхностью;
      исследовать техногенное загрязнение орошаемых земель южного Казахстана при применении средств химизации и их влияние на свойства почв и экологическую ситуацию региона (на примере Тасоткельского массива орошения);
      разработать методику прогноза стока реки Сырдарьи с учетом изменения климата региона;
      разработать приемы повышения экологической устойчивости пустынных агроландшафтов Прибалхашья системами оазисного орошения с использованием подземных вод;
      выполнить агроклиматическое обоснование фитомелиорации пустынных пастбищ;
      разработать экологически безопасную технологию применения фосфогипса для химической мелиорации черноземных мелких солонцов Северного Казахстана.
      В рамках научных исследований по решению проблем сохранения биоразнообразия планируется выполнить комплексные экологические исследования на территории Щучинско-Боровской курортной зоны для определения путей ее устойчивого развития; провести исследования по разработке модели охраны памятников природы в целях устойчивого развития на примере объекта палеонтологического памятника природы "Гусиный перелет".
      Исследование радиационной обстановки республики планируется в рамках следующих работ:
      разработка аппаратурно-методического обеспечения для определения доз облучения;
      изучение состояния хранения и консервации радиоактивных отходов, а также их влияние на состояние окружающей среды в Республике Казахстан;
      обеспечение радиационной безопасности в зоне потенциального влияния реки Шаган;
      изучение радиоэкологической обстановки в ураноносных регионах юга Казахстана;
      разработка и изготовление термолюминесцентного дозиметрического комплекса, методики оценки уровня радиационного загрязнения местности радионуклидами и составление карты радиационного фона по территории Республики Казахстан.
      Несмотря на то, что в Казахстане производство полихлордифенилов и других хлорорганических веществ в настоящее время отсутствует, остается проблема остаточного загрязнения территорий, а также наличия оборудования, содержащего полихлордифенилы, которое до сих пор используется в промышленности. В этой связи в рамках Программы планируется выполнить исследования по экологической оценке территорий, загрязненных полихлордифенилами, а также исследования экологически безопасного разложения отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, разработать систему экологически безопасного управления, мониторинга, контроля, эффективного и устойчивого сокращения запасов полихлордифенилов и пестицидов со свойствами стойких органических загрязнителей, включая план действий по изъятию из обращения полихлордифенил-содержащего оборудования и приборов и планы реабилитации загрязненных территорий, свалок и складов хранения пестицидов со свойствами стойких органических загрязнителей.
      С целью решения проблем трансграничного характера планируется выполнить исследования экологического состояния приграничных районов Казахстана для решения проблем трансграничного характера.
      Для решения актуального в настоящее время вопроса качества среды урбанизированных территорий планируется выполнение следующих исследований:
      разработать экологический атлас городов Казахстана;
      провести научные исследования по обеспечению экологической безопасности автомобильного транспорта с оценкой возможности перехода Республики Казахстан к международным стандартам;
      разработать и внедрить информационную модель управления качеством атмосферного воздуха урбанизированных территорий Республики Казахстан.
      В области совершенствования стандартов и нормативов качества окружающей среды планируется:
      разработать научное обеспечение перехода на международные экологические стандарты ISO 14000;
      обеспечить научное обоснование гармонизации санитарно-гигиенических нормативов качества окружающей среды на территории населенных пунктов с международными стандартами;
      провести научные исследования по разработке целевых показателей качества окружающей среды для объектов республиканского уровня;
      разработать критерии по установлению целевых показателей качества воздушной среды в городах и промышленных центрах;
      обеспечить научное обоснование системы индикаторов (целевых показателей) устойчивого развития для всех регионов (отраслей) Республики Казахстан.
      Комплекс научных исследований по предотвращению чрезвычайных ситуаций в республике включает:
      разработку инженерно-технических мероприятий по предотвращению образования селевых и оползневых явлений в горно-предгорной зоне Заилийского Алатау.
      В рамках Программы будет выполнена научно-техническая оценка экологического состояния района разработки нефтегазовых месторождений в Республике Казахстан, а также изучены устойчивые характеристики и разработана балансовая математическая модель круговорота вещества и энергии в экосистемах Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (на основании 50-летнего мониторинга).
      В рамках обеспечения работ по внедрению новых экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий планируется провести исследование по определению "прорывных технологий" для их внедрения в Республике Казахстан, а также разработать модель повышения показателя эффективности использования ресурсов для условий Республики Казахстан.
      Планируется также осуществить экологическое зонирование территории Республики Казахстан с составлением комплекта специализированных экологических карт Республики Казахстан масштаба 1:1 000 000.

       5.1.6 Расширение международного сотрудничества

      Дальнейшее расширение международного сотрудничества в области охраны окружающей среды предусматривает:
      разработку и внесение предложений по созданию трансграничных зон устойчивого развития с международным участием на основе бассейнового принципа с изучением функционирования Дунайского, Альпийского, Андского и других соглашений;
      выполнение мероприятий по поддержке Республики Казахстан в формировании экологической политики в различных секторах хозяйства;
      наращивание потенциала региональных и международных организаций по вопросам борьбы с опустыниванием.

       5.2. Сохранение и восстановление природной среды

       5.2.1 Снижение антропогенного воздействия на климат и озоновый слой Земли

      Оценка современного и будущего состояния климата Казахстана и его последствий для устойчивого развития и экологической безопасности связано с глобальными процессами потепления. Планируется выполнить количественную оценку выбросов парниковых газов, разработать сценарии эмиссий парниковых газов, разработать национальную стратегию Казахстана по снижению эмиссий парниковых газов, подготовить условия для создания национальной системы лицензирования квот на выбросы парниковых газов, наладить систему мониторинга и отчетности по эмиссиям/стоку парниковых газов.
      В рамках Программы будет выполняться оценка современного развития секторов потребителей озоноразрушающих веществ и их воздействие на озоновый слой и изменения климата, а также будут определены возможности адаптации секторов к мерам, принимаемым для выполнения обязательств по  Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой от 16 сентября 1987 года.

       5.2.2 Сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия

      С целью сохранения биологического разнообразия планируется обобщение результатов реализации  Конвенции о биологическом разнообразии в Республике Казахстан за 1992-2009 годы, который позволит выполнить оценку результативности деятельности по сохранению живого наследия республики, разработать стратегию международного сотрудничества в области сохранения и рационального использования биологических ресурсов.
      На основе оценки современного состояния редких, эндемичных, реликтовых видов флоры и фауны Западного Казахстана, находящихся под угрозой исчезновения будет разработан комплекс мер по сохранению живого наследия Западного Казахстана.
      Планируется также разработка биотехнологических методов ускоренного размножения, оздоровления, длительного культивирования и реинтродукции дикорастущих яблонь для сохранения генофонда лесообразующих видов яблоневых пород.
      Будет выполнена экологическая оценка биоразнообразия в Северном Казахстане и разработаны мероприятия по его сохранению.
      Будут продолжены начатые в 2007 году исследования по изучению пирогенных смен растительности на месте сосновых гарей Баянаульского государственного национального природного парка; ландшафтные исследования Баянаульского государственного национального природного парка (оценка современного геоэкологического состояния, рациональное использование и охрана), а также исследования по обеспечению устойчивого развития Баянаульского государственного национального природного парка.

       5.2.3 Реабилитация зон экологического бедствия, полигонов ракетно-космического комплексов

      В рамках реализации данной Программы будут продолжены исследования по оценке экологической опасности и экологических рисков деятельности Вооруженных Сил Казахстана.
      Планируется начать работы по разработке эффективной технологии контроля загрязнения гептилом и изучению влияние гептила на человека, животных и растения в местах падения ступеней космических ракет запускаемых с космодрома Байконур.
      Требуется обеспечить строительство участка по первичной подготовке к утилизации конденсаторов радиолокационной станции "Дарьял-У" в городе Балхаш-9.
      Планируется выполнить работы по выявлению причинно-следственных связей социально-значимых заболеваний населения, проживающего в зоне экологического бедствия Приаралья, а также продолжить разработку экологических методов оздоровления населения в регионе озера Арал.

       5.2.4 Предупреждение загрязнения шельфа Каспийского моря и прилегающих территорий

      Будут продолжены исследования по оценке влияния нефтегазовой деятельности на популяции и миграции ихтиофауны и донных беспозвоночных животных на территории Северного Прикаспия, работы по экологическому зонированию Прикаспийского региона Республики Казахстан.
      Во исполнение решения первой сессии Конференции Договаривающихся Сторон Рамочной  Конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года, состоявшейся в Баку (Азербайджанская Республика) 23-25 мая 2007 года, необходимо разработать Национальный План действий по охране окружающей среды Каспийского моря, обеспечить участие на региональном уровне казахстанских специалистов в подготовке тематических Протоколов к Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года, расширить участие Казахстана в реализации Каспийской экологической программы.

       5.2.5 Предупреждение истощения, загрязнения земельных и водных ресурсов и загрязнения воздушного бассейна

      Планируемые мероприятия по предупреждению истощения, загрязнения земельных ресурсов включают:
      продолжение реализации проекта по управлению засушливыми землями в Шетском районе Карагандинской области;
      осуществление работ по разработке концептуальной основы мониторинга опустынивания с использованием космической информации;
      обеспечение устойчивого управления пастбищными ресурсами;
      продолжение работ по сохранению лесов и увеличению лесистости территории республики;
      проведение инвентаризации деградированных природных ресурсов;
      проведение фитомелиоративных работ по предотвращению деградации и восстановлению земель в бассейне Аральского моря;
      управление орошаемыми экосистемами;
      временное приостановление или прекращение действий, наносящих ущерб земельным ресурсам;
      проведение исследований и прогнозирование засух в Казахстане;
      разработку индикаторов процессов опустынивания и создание банка данных по Западно-Казахстанской области.
      Мероприятия по предотвращению загрязнения воздушного бассейна включают:
      В рамках выполнения обязательств Республики Казахстан по  Конвенции "О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния от 13 ноября 1979 года" планируется выполнить работу по уточнению национальных удельных коэффициентов выбросов загрязняющих веществ, тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей с учетом специфики местных энергоресурсов (угля, нефтепродуктов и газа) и технологий их сжигания, а также проведение ежегодной инвентаризации эмиссий загрязняющих веществ и предоставление отчетности в Европейскую экономическую комиссию Организации объединенных наций.
      Проведение исследований выбросов от энергетического сектора и анализ для последующего прогнозирования эмиссий на ближайшие 10-20 лет с учетом перспективных планов и программ развития топливно-энергетического комплекса, выполнить детальные исследования качественного и количественного состава эмиссий от объектов хозяйственной деятельности независимо от форм собственности для последующего прогнозирования их воздействия на уровень техногенного загрязнения атмосферы Республики Казахстан.
      Моделирование региональных атмосферных процессов и трансграничного переноса загрязнения воздуха на большие расстояния с целью разработки необходимого теоретического аппарата и вычислительных средств для расчета и изучения методами компьютерного моделирования основных механизмов распространения вредных примесей в атмосферном воздухе регионов и сопредельных территорий.
      Проведение экологических исследований воздушного бассейна территории Кызылординской области для организации государственного мониторинга воздушной среды.
      Выполнение комплексной оценки экологической ситуации наиболее загрязненных промышленных центров Республики Казахстан с целью разработки мер по ее улучшению.
      Планируется продолжить начатые в 2007 году исследования по научному обоснованию и разработке системы управления экологической безопасности на теплоэлектростанциях, а также по защите окружающей среды от газов техногенного характера.
      С целью решения проблемы истощения и загрязнения водных ресурсов планируется:
      разработать проектно-сметную документацию и обеспечить оснащение аналитической лаборатории акционерного общества "Евразийский центр воды" в городе Астана, в рамках реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года "О дальнейших мерах по реализации стратегии развития Казахстана до 2030 года";
      изучить антропогенное воздействие на бассейн трансграничной реки Ишим в пределах Северо-Казахстанской области;
      оценить методами математического моделирования риска для окружающей среды Северной промышленной зоны города Павлодар обусловленного загрязнением подземных вод нефтепродуктами;
      выполнить реконструкцию, строительство объектов водоотведения в следующих городах: Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз, Балхаш, Приозерск, Караганда, Жанаозен, Уральск, Сарыагаш, Туркестан, Аркалык, Петропавловск, Алматы, Павлодар, села Шолак-Корган;
      выполнить мероприятия по очистке дна, реконструкции гидротехнических сооружений озера Шалкар Шалкарского района Актюбинской области, являющегося единственным в данном регионе полупресным водоемом, имеющим огромное значение для сохранения эколого-климатического равновесия Шалкарского района;
      выполнить мероприятия по ликвидации загрязнения подземных вод города Семей авиакеросином;
      инженерную защиту города Приозерска от паводковых и грунтовых вод, что обусловлено отсутствием единой системы схемы отвода паводковых вод и высоким стоянием грунтовых вод;
      выполнить мероприятия по возрождению русла реки Усолка;
      выполнить мероприятия по снижению технологического загрязнения экосистем озера Балхаш от деятельности природопользователей Северного Прибалхашья;
      создание участка по демеркуризации ртутьсодержащих приборов и изделий.
      Продолжить начатые в 2007 году исследования посвященные:
      разработке методов очищения открытых водоемов и почвы, загрязненных радиоактивными отходами уранодобывающих предприятий;
      оценке состояния водных ресурсов, качества поверхностных вод Иле-Балхашского бассейна и возможные последствия ожидаемого увеличения водопотребления в бассейне реки Иле на территории Китайской Народной Республики;
      проведению изыскательских работ и исследований для определения технологии по защите вод реки Илек в Актюбинской области от загрязнений шестивалентным хромом и бором;
      изучению экологической безопасности малых рек и разработке мероприятий по ее улучшению;
      оценке гидроэкологической безопасности природно-хозяйственных систем Казахстана.

       5.2.6 Последовательное увеличение объемов переработки и утилизации отходов

      В рамках Программы, с целью снижения объемов образования и накопления отходов производства и потребления на территории республики, и тем самым снижения уровня воздействия отходов на состояние компонентов окружающей среды планируется:
      провести инвентаризацию исторических загрязнений на территории страны и разработать масштабные меры по их поэтапной ликвидации;
      разработать технологические процессы по параметрам переработки твердо-бытовых и промышленных отходов;
      разработать долгосрочные региональные системы управления твердыми бытовыми и промышленными отходами Казахстана, включая создание хранилищ для долгосрочного безопасного хранения попутной серы;
      рекультивировать земли золоотвала бывшей ТЭЦ-6 в городе Кызылорде, расположенного в водоохранной зоне реки Сырдарьи;
      рекультивировать отработанное хвостохранилище Текелийского свинцово-цинкового комбината Алматинской области.

       5.3. Снижение неблагоприятного воздействия окружающей среды на здоровье населения

      В рамках Программы будет продолжена работа по оценке влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения по следующим направлениям:
      разработка целевых показателей и критериев оценки риска воздействия процессов опустынивания на качество окружающей среды и состояние здоровья населения Актюбинской области;
      проведение научных исследований по изучению корреляционных связей заболеваемости городского населения и качества атмосферного воздуха;
      продолжение исследований по выявлению факторов риска и снижению их влияния на окружающую среду и здоровье населения;
      проведение научных исследований по определению критериев риска заболеваемости населения, обусловленной качеством атмосферного воздуха в зонах воздействия крупных объектов добычи и переработки сырья и объектов теплоэнергетики;
      определение основных индикаторов загрязнения окружающей среды и их влияние на здоровье населения в экологически неблагоприятных районах Западно-Казахстанского региона;
      определение основных факторов загрязнения окружающей среды для выявления экологически обусловленных заболеваний в Южно-Казахстанской области;
      проведение комплексной оценки загрязнения окружающей среды свинцом и разработка технологии реабилитации и снижения экологических рисков;
      разработка экологической карты безопасности продуктов питания на основе научно-практической оценки состояния экосистем Казахстана;
      создание системы радиационного мониторинга на территории Республики Казахстан;
      разработка комплекса мер радиационного мониторинга и реабилитации зон экологического бедствия, возникших вследствие ядерных испытаний на территории Казахстана;
      исследование влияния электромагнитных полей радиочастотных диапазонов на состояние окружающей среды с целью определения нормативов предельно-допустимых уровней и разработка методик расчета биологически-опасной и санитарно-защитной зоны.

       6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования

      Финансирование будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом и международных грантов.
      Предусматривается выделение средств в размере: 35816,0 млн. тенге, в том числе:
      из республиканского бюджета в размере 35223,9 млн. тенге, в том числе:
      2008 год - 6184,0 млн. тенге;
      2009 год - 13950,6* млн. тенге;
      2010 год - 15089,3* млн. тенге;
      международные гранты в размере 592,1 млн. тенге, в том числе:
      2008 год - 302,2 млн. тенге;
      2009 год - 150,5* млн. тенге;
      2010 год - 139,4* млн. тенге.
       Примечание:
* - объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

       7. Ожидаемые результаты от реализации программы

      Реализация Программы позволит при прогнозируемом росте производства отработать и апробировать механизмы управления качеством окружающей среды, замедлить темпы ее деградации, стабилизировать отдельные наиболее опасные процессы и тенденции. В области снижения экологической нагрузки на окружающую среду и развития экологической инфраструктуры будет обеспечено планомерное достижение целевых показателей перехода к устойчивому развитию к 2010 году (таблица 1).

Таблица 1

       Ожидаемые результаты от реализации Программы

Показатели

2007 г.
оценка

Прогноз

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1

2

3

4

5

Удельный валовый выброс в
атмосферу загрязняющих веществ
(тонн на миллион тенге ВВП)

0,31

0,28

0,24

0,2

Выбросы углерода, тонн на
миллион тенге ВВП

11,69

11,13

10,56

10,0

Выбросы окислов серы, тонн на
миллион тенге ВВП

0,32

0,29

0,25

0,21

Выбросы окислов азота, тонн
на миллион тенге ВВП

0,04

0,036

0,032

0,029

Объем токсичных отходов,
размещаемых в окружающей среде,
тонн на миллион тенге ВВП

29,15

27,99

26,82

25,65

Сбросы загрязняющих веществ в
водные источники, тонн на
миллион тенге ВВП

0,2

0,19

0,18

0,17

Максимальный индекс загрязнения
воды по основным водным
объектам, условных единиц

2,2

2,05

1,9

1,7

Концентрация растворенного
кислорода, средняя по всем
станциям мониторинга,
миллиграмм на литр воды

7,17

7,03

6,9

6,7

Индустриальное органическое
загрязнение воды, тонн БПК на
куб. км запасов пресной воды

1,59

1,3

1,0

0,79

Средний индекс загрязнения
атмосферы в городах, где
ведется соответствующее
наблюдение, условных единиц

8,9

7,95

7,0

6,5

Затраты на охрану окружающей
среды, % от ВВП

1,2

1,3

1,5

1,7

Число компаний,
сертифицированных на ISO 14001,
на миллиард тенге ВВП

0,0058

0,0065

0,0070

0,0080

Энергоемкость ВВП, тонн
нефтяного эквивалента на
миллион тенге ВВП

16,6

15,8

15,0

12,5

Доля использования
альтернативных источников
энергии к общему объему
энергопотребления

0,02

0,024

0,028

0,03

Ожидаемая продолжительность
жизни (годы)

65,9

66,9

67,9

68,4

  8. План мероприятий по реализации Программы "Охрана окружающей
среды Республики Казахстан на 2008-2010 годы"

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.11.2009 № 1803.

N
п/п

Мероприятие

Форма
завершения

Ответ-
ственные
за испол-
нение

Срок
испол-
нения

Предпо-
лагаемые
расходы
(млн.
тенге)

Источ-
ники
финанси-
рования

1

2

3

4

5

6

7

1. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.1 Экологизация законодательства

1.

Разработка
комплекса мер
по внедрению
системы
"Зеленая
нефть"
(внедрение
международных
стандартов по
принципу
"Зеленая
нефть",
совершенство-
вание норма-
тивной право-
вой базы)

Нормативные
правовые акты

МООС
(созыв),
МИТ, МЭМР

Декабрь
2008
года

Не тре-
буется


2.

Разработать
методику и
оценить сте-
пень реали-
зации в
Казахстане
основных
положений
международных
природоохран-
ных Конвенций

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МИД, МСХ

10
февраля
2010
года

2009 г. -
0,7*

Между-
народные
гранты

3.

Провести
анализ не-
соответствия
между
количеством
эмиссий, рас-
считываемых
согласно Меж-
дународному
руководству
по инвентари-
зации
выбросов
загрязняющих
веществ и
фактическими
выбросами
предприятий

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
2,1*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

4.

Разработать
систему эко-
логического
нормирования
предельно-
допустимого
уровня
использования
водно-земель-
ных ресурсов
в Казахстане

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МСХ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
1,5
2009 г. -
1,6*
2010 г. -
4,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

5.

Подготовить
предложения
по совершен-
ствованию
выполнения
обязательств
Республики
Казахстан по
Киотскому
протоколу к
Рамочной
конвенции ООН
об изменении
климата от
11 декабря
1997 года

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

Декабрь
2008
года

Не тре-
буется


1.2 Совершенствование разрешительной системы, экономических
инструментов охраны окружающей среды

6.

Внести
предложения
по внедрению
новых
экономических
механизмов
природополь-
зования и
охраны окру-
жающей среды

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


7.

Разработать
и установить
целевые
показатели
эмиссий для
крупных
промышленных
объектов с
определением
сроков и
механизмов
перехода на
наилучшие
доступные
технологии

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
15,3*
2010 г. -
17,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

8.

Проработка
вопросов по
созданию
Центра для
генерации
инновационных
проектов по
возобновляе-
мым источни-
кам энергии
и Центра по
проблемам
устойчивого
развития в
Боровом

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МЭМР,
МИТ, МОН,
Акимы
г. Астаны
и Акмо-
линской
области

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


9.

Внести
предложение
по созданию
Национального
центра по
выполнению
обязательств
по Стокгольм-
ской конвен-
ции о стойких
органических
загрязнителях

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


1.3  Экологизация общества

10.

Внести
предложение
по созданию и
организации
деятельности
"экологичес-
ких патрулей"
в городах
Казахстана

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


11.

Внести
предложение
по созданию
условий и
организации
развития эко-
логического
туризма как
способа
рационального
использования
природных
ресурсов

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МСХ

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


12.

Внести
предложение
по выполнению
технических и
организацион-
ных работ по
популяриза-
ции, поддерж-
ке, внедрению
в различных
отраслях про-
мышленности
Казахстана
наиболее
доступных
экологически
эффективных и
ресурсосбере-
гающих
технологий

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


13.

Внести
предложение
по созданию и
выполнению
поддержки
периодических
изданий эко-
логического
содержания на
бумажных и
электронных
носителях

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


14.

Внести
предложение
по созданию
специализиро-
ванных
аналитических
центров по
проблемам
биоразнообра-
зия, очистки
сточных вод,
управления
отходами,
гидрогеоэко-
логии, эколо-
гического
законода-
тельства

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МОН

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


15.

Внести
предложение
по созданию
Орхусского
центра для
популяризации
положений
Орхусской
конвенции,
предоставле-
ния экологи-
ческой
информации
населению

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


1.4 Развитие системы мониторинга состояния окружающей среды

16.

Обеспечить
ведение
метеорологи-
ческого
мониторинга

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
1661,2

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

17.

Внести
предложения
по разработке
комплекса мер
по модерниза-
ции системы
метеорологи-
ческого
мониторинга,
включая
программу
технического
перевооруже-
ния, внедре-
ния информа-
ционных
технологий и
развития
новых средств
прогнозирова-
ния, а также
программу
обучения и
институцио-
нального
развития

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


18.

Создать новые
пункты
наблюдений,
в том числе:
метеостанции
- 3 шт
гидропосты -
15 шт
стационарные
агрометеоро-
логические
пункты -
16 шт.

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
157,1

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

19.

Приобрести
мобильные
здания
(24 шт.)

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
84,8

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

20.

Обеспечить
техническое
перевооруже-
ние системы
метеорологи-
ческого
мониторинга

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
43,9

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

21.

Осуществить
строительство
Национального
центра
метеорологии
Министерства
охраны окру-
жающей среды
Республики
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
1064,4
2009 г. -
400,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

22.

Внести пред-
ложение по
строительству
Регионального
Центра по
метеорологии
и изменению
климата

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


23.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
окружающей
среды на
основной сети
наблюдений

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
163,8

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

24.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
окружающей
среды и здо-
ровья населе-
ния Приаралья

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МЗ

10
февраля
2009
года

2008 г. -
9,5

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

25.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
окружающей
среды на
территории
специальной
экономической
зоны "Морпорт
"Актау"

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
15,1

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

26.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
окружающей
среды
бассейна
озера Балхаш

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
12,1

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

27.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
казахстанской
части
Каспийского
моря

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
15,0

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

28.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
Щучинско-
Боровской
курортной
зоны

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
14,2

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

29.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
окружающей
среды
бассейна
реки Нуры

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
9,1

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

30.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
трансгранич-
ного переноса
токсичных
компонентов

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
14,4

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

31.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
аэродинами-
ческой
ситуации
города Астаны

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
1,4

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

32.

Обеспечить
ведение
мониторинга
состояния
аэродинами-
ческой
ситуации
города Алматы

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
1,8

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

33.

Осуществить
техническое
перевооруже-
ние и разви-
тие системы
государствен-
ного монито-
ринга состоя-
ния окружаю-
щей среды

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
129,9

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

34.

Провести
эколого-
демографичес-
кое обследо-
вание
сельских
территорий с
целью созда-
ния экологи-
ческих
паспортов
сельских
округов

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
102,3

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

35.

Обеспечить
проведение
мониторинга
состояния
участков
территории,
подверженной
воздействию
ракетно-
космической
деятельности

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
25,0

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

36.

Внести пред-
ложение по
обеспечению
проведения
аэрокосмичес-
кого
мониторинга
состояния
окружающей
среды
территории
казахстанско-
го сектора
Каспийского
моря с учетом
результатов
одобренной
концепции

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


37.

Обеспечить
проведение
радиационного
мониторинга
состояния
сельских
территорий,
подверженной
воздействию
ракетно-
космической
деятельности

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
45,4

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

38.

Внести пред-
ложение по
разработке
Программы
мониторинга и
управления
стойкими
органическими
загрязните-
лями

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


39.

Внести
предложение
по разработке
системы
мониторинга
и управления
информацией
об окружающей
среде для
устойчивого
землепользо-
вания

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


1.5 Научное обеспечение охраны окружающей среды

40.

Провести
научные
исследования
по оценке
экологической
ситуации в
Казахстане,
степень
использования
природных
ресурсов,
влияния
хозяйственной
деятельности
на окружающую
среду и меры,
предпринимае-
мые для сни-
жения нега-
тивного воз-
действия на
нее и другое

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
4,2
2009 г. -
4,2*
2010 г. -
4,2*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

41.

Разработать
методы оценки
и меры борьбы
с процессами
опустынивания
в очагах
экологическо-
го кризиса

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
2,1*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

42.

Исследовать
интенсивность
дефляционных
процессов
в песчаных
пустынях
Казахстана и
выявить наи-
более опасные
районы их
развития

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
2,1*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

43.

Изучить ус-
тойчивые ха-
рактеристики
и разработать
балансовую
математичес-
кую модель
круговорота
вещества и
энергии в
экосистемах
Карачаганак-
ского нефте-
газоконден-
сатного
месторождения
(на основании
50-летнего
мониторинга)

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
3,5*
2010 г. -
10,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

44.

Выполнить
научно-
техническую
оценку эколо-
гического
состояния
района
разработки
нефтегазовых
месторождений
в Республике
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
4,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

45.

Разработать
экологически
безопасную
технологию
применения
фосфогипса
для
химической
мелиорации
черноземных
мелких
солонцов
Северного
Казахстана

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
1,5
2009 г. -
1,6*
2010 г. -
3,4*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

46.

Разработать
инженерно-
технические
мероприятия
по предотвра-
щению
образования
селевых и
оползневых
явлений в
горно-пред-
горной зоне
Заилийского
Алатау

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
2,1*
2010 г. -
9,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

47.

Составить и
подготовить
к изданию
комплект
специализиро-
ванных эколо-
гических карт
Республики
Казахстан
масштаба
1:1 000 000

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,6
2009 г. -
2,8*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

48.

Осуществить
работы по
разработке
аппаратурно-
методического
обеспечения
для определе-
ния доз
облучения

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
4,0*
2010 г. -
11,2*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

49.

Изучение
состояния
хранения и
консервации
радиоактивных
отходов, а
также их
влияние на
состояние
окружающей
среды в
Республике
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
5,7
2009 г. -
5,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

50.

Разработать
научное
обеспечение
перехода на
международные
экологические
стандарты
ISO 14000

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
2,3

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

51.

Провести
работы по
обеспечению
радиационной
безопасности
в зоне потен-
циального
влияния
реки Шаган

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
3,2*
2010 г. -
9,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

52.

Провести
анализ
состояния,
охраны и
использования
поверхностных
вод Республи-
ки Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,7
2009 г. -
4,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

53.

Научное
обоснование
комплексного
подхода к
изучению эко-
логии водных
бассейнов,
качества и
свойств воды

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
4,0
2009 г. -
4,3*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

54.

Экологическая
оценка
территорий,
загрязненных
полихлорди-
фенилами

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
7,4
2009 г. -
7,9*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

55.

Исследования
экологически
безопасного
разложения
отходов,
содержащих
полихлорди-
фенилы

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
4,0
2009 г. -
3,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

56.

Разработать
систему
эффективного
и устойчивого
сокращения
запасов
полихлорди-
фенилов,
включая план
действий по
изъятию из
обращения
полихлорди-
фенил-
содержащего
оборудования
и приборов и
планы реаби-
литации
загрязненных
территорий,
свалок и
складов
хранения
полихлорди-
фенилов

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
14,4*
2010 г. -
14,4*

Между-
народные
гранты

57.

Изучение
радиоэкологи-
ческой
обстановки в
ураноносных
регионах юга
Казахстана

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
15,0
2009 г. -
4,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

58.

Разработка и
изготовление
термолюми-
несцентного
дозиметричес-
кого комплек-
са, методики
оценки уровня
радиационного
загрязнения
местности
радионуклида-
ми и состав-
ление карты
радиационного
фона по
территории
Республики
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
7,5
2009 г. -
11,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

59.

Комплексные
экологические
исследования
на территории
Щучинско-
Боровской
курортной
зоны для
определения
путей ее
устойчивого
развития

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
9,5
2009 г. -
10,7*
2010 г. -
5,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

60.

Исследование
динамики
ветропесчано-
го потока в
пограничном
(приповерх-
ностном)
слое над
дефлируемой
поверхностью

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
2,0

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

61.

Исследование
экологическо-
го состояния
приграничных
районов
Казахстана
для решения
проблем
трансгранич-
ного
характера

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10 фев-
раля,
еже-
годно

2008 г. -
20,0
2009 г. -
13,0*
2010 г. -
5,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

62.

Разработать
экологический
атлас городов
Казахстана

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
5,0
2009 г. -
10,0*
2010 г. -
2,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

63.

Осуществить
экологическое
зонирование
территории
Республики
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
6,6*
2010 г. -
13,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

64.

Внести
предложение
по разработке
модели охраны
памятников
природы в
целях
устойчивого
развития на
примере
объекта
палеонтологи-
ческого
памятника
природы
"Гусиный
перелет"

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


65.

Провести
научные
исследования
по обеспече-
нию экологи-
ческой
безопасности
автомобильно-
го транспорта
с оценкой
возможности
перехода
Республики
Казахстан к
международным
стандартам

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
3,4*
2010 г. -
9,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

66.

Разработать
и создать
установки фо-
торезонансной
биоактивации
цеолита для
очистки
промышленных
и бытовых
сточных вод с
возвратом в
экосистему
биологически
полноценной
воды

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
3,2*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

67.

Обеспечить
научное
обоснование
системы
индикаторов
(целевых
показателей)
устойчивого
развития для
всех регионов
(отраслей)
Республики
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
5,7
2009 г. -
6,1*
2010 г. -
80,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

68.

Разработать
модель
повышения
показателя
эффективности
использования
ресурсов для
условий
Республики
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
3,2*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

69.

Провести ис-
следование по
определению
"прорывных
технологий"
для их
внедрения в
Республике
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
3,2*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

70.

Обеспечить
научное
обоснование
гармонизации
санитарно-
гигиенических
нормативов
качества
окружающей
среды на тер-
ритории насе-
ленных пунк-
тов с между-
народными
стандартами

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
3,2*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

71.

Провести
научные ис-
следования по
разработке
целевых
показателей
качества
окружающей
среды для
объектов
республикан-
ского уровня

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
4,0
2009 г. -
4,3*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

72.

Разработать
научное
обоснование
создания семи
экосистемных
зон
Казахстана
на примере
Урало-
Каспийской
зоны устойчи-
вого развития

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
4,5
2009 г. -
4,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

73.

Внести пред-
ложения по
разработке
геоинформа-
ционной
системы для
компьютерного
моделирования
региональных
атмосферных
процессов и
дальнего
переноса
примесей

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


74.

Разработка и
внедрение
информацион-
ной модели
управления
качеством
атмосферного
воздуха
урбанизиро-
ванных
территорий
Республики
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,5
2009 г. -
2,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

75.

Внести пред-
ложения по
разработке
критериев по
установлению
целевых
показателей
качества
воздушной
среды в
городах и
промышленных
центрах

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


76.

Комплексная
оценка
современного
экологическо-
го состояния
почв орошае-
мой зоны в
ареале
промышленных
фторсодержа-
щих выбросов
предприятий
химической
промышлен-
ности и
разработка
рекомендаций
по снижению
действия
фторидов

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МОН, МСХ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,5
2009 г. -
3,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

77.

Исследование
техногенного
загрязнения
орошаемых
земель Южного
Казахстана
при примене-
нии средств
химизации и
их влияние
на свойства
почв и
экологическую
ситуацию
региона (на
примере
Тасоткельско-
го массива
орошения)

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МОН, МСХ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,5
2009 г. -
2,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

78.

Разработка
методики
прогноза
стока реки
Сырдарьи с
учетом изме-
нения климата
региона

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МОН, МСХ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,5
2009 г. -
2,3*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

79.

Разработать
приемы
повышения
экологической
устойчивости
пустынных аг-
роландшафтов
Прибалхашья
системами
оазисного
орошения с
использова-
нием подзем-
ных вод

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МОН, МСХ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,5
2009 г. -
2,3*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

80.

Провести
исследование
сточных и
коллекторно-
дренажных вод
и разработать
предложения
по эффектив-
ной их
очистке и
повторному
использованию
на орошение

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МОН, МСХ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,6
2009 г. -
2,8*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

81.

Организация
с Китайской
Народной
Республикой
совместных
исследований
и изучение
имеющихся у
обеих сторон
материалов
по вопросам
нормирования
водопотребле-
ния, водоот-
ведения,
качества вод-
ных ресурсов,
водосберегаю-
щим техноло-
гиям, оптими-
зации водо-
пользования

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МОН, МСХ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
4,0
2009 г. -
4,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

82.

Выполнить
агроклимати-
ческое
обоснование
фитомелиора-
ции пустынных
пастбищ

Информация
в МООС

МООС
(созыв),
МСХ, МОН

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
2,1*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

1.6 Расширение международного сотрудничества

83.

Внести
предложения
по созданию
трансгранич-
ных зон
устойчивого
развития с
международным
участием на
основе
бассейнового
принципа с
изучением
функциониро-
вания
Дунайского,
Альпийского,
Андского и
других
соглашений

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МИД, МСХ

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


84.

Выполнять
мероприятия
по поддержке
Республики
Казахстан в
формировании
экологической
политики в
различных
секторах
хозяйства

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
125,0
2009 г. -
125,0*
2010 г. -
125,0*

Между-
народные
гранты

85.

Внести пред-
ложение по
наращиванию
потенциала
технических и
научно-иссле-
довательских
работ по
вопросам
борьбы с
опустынива-
нием и
смягчения
последствий
засухи,
проводимых
научно-иссле-
довательскими
институтами в
сотрудни-
честве с
региональными
и международ-
ными
организациями

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МОН, МСХ

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


   2. СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
2.1 Снижение антропогенного воздействия на климат
и озоновый слой Земли

86.

Выполнить ко-
личественную
оценку выбро-
сов парнико-
вых газов,
разработать
сценарии
эмиссий
парниковых
газов,
разработать
национальную
стратегию
Казахстана
по снижению
эмиссий
парниковых
газов,
подготовить
условия для
создания
национальной
системы ли-
цензирования
квот на вы-
бросы парни-
ковых газов,
наладить
систему
мониторинга
и отчетности
по эмиссиям/
стоку парни-
ковых газов

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МСХ,
МЭМР, МИТ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
4,5
2009 г. -
4,8*
2010 г. -
6,3*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

87.

Выполнить
оценку
современного
развития
секторов
потребителей
озоноразру-
шающих
веществ и их
воздействие
на озоновый
слой и
изменения
климата.
Изучить
возможности
адаптации
секторов к
мерам, прини-
маемым для
выполнения
обязательств
по Монреаль-
скому
протоколу от
16 сентября
1987 года по
веществам,
разрушающим
озоновый слой

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,5
2009 г. -
5,2*
2010 г. -
10,6*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2.2 Сохранение и устойчивое использование
биологического разнообразия

88.

Оценить
результаты по
реализации
основных
положений
Конвенции о
биологическом
разнообразии
от 5 июня
1992 года в
Республике
Казахстан за
1992-2009
годы,
разработать и
принять
стратегию
международ-
ного сотруд-
ничества в
области
сохранения и
рационального
использования
биологических
ресурсов

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МСХ, МИД

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


89.

Осуществить
мероприятия
по сохранению
уникального
живого
наследия и
восстановле-
ния природных
экосистем
Западно-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
4,6*
2010 г. -
9,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

90.

Выполнить
работы по
сохранению
биологическо-
го разнообра-
зия дикопло-
довых лесов
биотехнологи-
ческими
методами
оздоровления,
размножения и
реинтродукция
ценных гено-
типов Malus
sieversii
Ldb. M.
Roem., Malus
niedzwetzkiana
Dieck

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
1,5
2009 г. -
3,0*
2010 г. -
4,2*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

91.

Выполнить
экологическую
оценку био-
разнообразия
в Северном
Казахстане и
разработать
мероприятия
по его
оптимизации

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
1,5
2009 г. -
1,6*
2010 г. -
4,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

92.

Исследования
по изучению
пирогенных
смен расти-
тельности на
месте сосно-
вых гарей
Баянаульского
государствен-
ного нацио-
нального при-
родного парка

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
5,0

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

93.

Ландшафтные
исследования
Баянаульского
государствен-
ного нацио-
нального при-
родного парка
(оценка
современного
геоэкологи-
ческого
состояния,
рациональное
использование
и охрана)

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
6,0

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

94.

Исследования
по обеспече-
нию устойчи-
вого развития
Баянаульского
государствен-
ного нацио-
нального при-
родного парка

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
4,0

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2.3 Реабилитация зон экологического бедствия,
полигонов ракетно-космического комплексов

95.

Оценка
экологической
опасности и
экологических
рисков
деятельности
Вооруженных
Сил
Казахстана

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
4,0
2009 г. -
4,4*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

96.

Разработать
эффективную
технологию
контроля
загрязнения
гептилом и
изучить влия-
ние гептила
на человека,
животных и
растения в
местах паде-
ния ступеней
космических
ракет
космодрома
Байконур

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
4,4*
2010 г. -
11,2*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

97.

Обеспечить
строительство
участка по
первичной
подготовке к
утилизации
конденсаторов
радиолока-
ционной
станции
"Дарьял-У" в
городе
Балхаш-9

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
984,6

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

98.

Разработка
экологических
методов
оздоровления
населения в
регионе
Аральского
моря

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,7
2009 г. -
4,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

99.

Выявление
причинно-
следственных
связей
социально-
значимых
заболеваний
населения,
проживающего
в зоне эколо-
гического
бедствия
Приаралья

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
5,4*
2010 г. -
11,2*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2.4 Предупреждение загрязнения шельфа Каспийского моря
и прилегающих территорий

100.

Оценка
влияния
нефтегазовой
деятельности
на популяции
и миграции
ихтиофауны и
донных бес-
позвоночных
животных на
территории
Северного
Прикаспия

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,5
2009 г. -
2,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

101.

Экологическое
зонирование
Прикаспийско-
го региона
Республики
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
6,0
2009 г. -
6,4*
2010 г. -
2,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

102.

Разработать
Национальный
план действий
по охране
окружающей
среды
Каспийского
моря

Постановление
Правительства
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МСХ,
МЭМР,
МЧС, МОН,
МТК,
Акиматы
Атырау-
ской и
Мангис-
тауской
областей

10
февраля
2009
года

Не тре-
буется


103.

Обеспечить
участие в
подготовке
проектов
Протоколов к
Рамочной
Конвенции по
защите
морской среды
Каспийского
моря от
4 ноября
2003 года

Проекты
Протоколов

МООС

10
февраля
2009
года

Не тре-
буется


2.5 Предупреждение истощения, загрязнения земельных и
водных ресурсов и загрязнения воздушного бассейна

104.

Реализовать
проект по
управлению
засушливыми
землями в
Шетском
районе
Карагандин-
ской области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МСХ, МОН

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
38,9
2009 г. -
16,7*
2008 г. -
168,9
2009 г. -
10,4*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет
Между-
народные
гранты

105.

Осуществить
разработку
концептуаль-
ной основы
мониторинга
опустынивания
с использова-
нием
космической
информации

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МСХ, МОН

10
февраля
2009
года

2008 г. -
1,5

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

106.

Обеспечить
сохранение и
устойчивое
управление
пастбищными
ресурсами

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МСХ

10
февраля
2009
года

2008 г. -
8,3

Между-
народные
гранты

107.

Внести пред-
ложение по
проведению
инвентариза-
ции дегради-
рованных
земельных
ресурсов, в
том числе
пахотных
земель

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МОН, МСХ,
АЗР

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


108.

Внести пред-
ложения по
проведению
фитомелиора-
тивных работ
по предотвра-
щению
деградации и
восстановле-
нию земель в
бассейне
Аральского
моря

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


109.

Внести пред-
ложение по
управлению
орошаемыми
экосистемами,
мелиорации
засоленных
земель,
борьбе с
ветровой и
водной
эрозией

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


110.

Провести ис-
следование и
прогнозирова-
ние засух
в Казахстане

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
2,1*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

111.

Разработать
индикаторы
процессов
опустынивания
и создания
банка данных
по Западно-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
1,5
2009 г. -
1,6*
2010 г. -
3,4*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

112.

Провести
ежегодную
инвентариза-
цию эмиссий
загрязняющих
веществ и
предоставить
отчетность в
Европейскую
экономическую
комиссию
Организации
объединенных
наций

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
6,4*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

113.

Внести пред-
ложение по
проведению
исследования
выбросов от
энергетичес-
кого сектора
и анализ для
последующего
прогнозирова-
ния эмиссий
на ближайшие
10-20 лет с
учетом
перспективных
планов и
программ
развития
топливно-
энергетичес-
кого
комплекса

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


114.

Провести
детальные
исследования
качественного
и количест-
венного
состава
эмиссий от
объектов
хозяйственной
деятельности
независимо от
форм собст-
венности для
последующего
прогнозирова-
ния их
воздействия
на уровень
техногенного
загрязнения
атмосферы
Республики
Казахстан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
1,5
2009 г. -
1,6*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

115.

Моделирование
региональных
атмосферных
процессов и
трансгранич-
ного переноса
загрязнения
воздуха на
большие
расстояния

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
6,3*
2010 г. -
7,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

116.

Внести пред-
ложение по
проведению
экологических
исследований
воздушного
бассейна
территории
Кызылордин-
ской области
для организа-
ции государ-
ственного
мониторинга
воздушной
среды

Предложение
в МООС

Акимат
Кызылор-
динской
области

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


117.

Научное
обоснование
и разработка
системы
управления
экологической
безопасности
на теплоэлек-
тростанциях
путем сниже-
ния выбросов
в окружающую
среду

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
4,3*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

118.

Защита окру-
жающей среды
от газов
техногенного
характера

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

2008 г. -
3,0

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

119.

Внести пред-
ложение по
комплексной
оценке
экологической
ситуации
наиболее
загрязненных
промышленных
центров
Республики
Казахстан с
целью разра-
ботки мер по
ее улучшению

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


120.

Внести пред-
ложения по
разработке
проектно-
сметной доку-
ментации и
обеспечению
оснащения
аналитической
лаборатории
акционерного
общества
"Евразийский
центр воды"
в г. Астане

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
2009
года

Не тре-
буется


121.

Разработка
методов очи-
щения откры-
тых водоемов
и почвы,
загрязненных
радиоактивны-
ми отходами
уранодобываю-
щих
предприятий

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
3,3*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

122.

Оценить сос-
тояние водных
ресурсов,
качества
поверхностных
вод Иле-
Балхашского
бассейна
и возможные
последствия
ожидаемого
увеличения
водопотребле-
ния в
бассейне реки
Иле на
территории
Китайской
Народной
Республики

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МСХ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
4,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

123.

Провести
изыскатель-
ские работы и
исследования
для определе-
ния техноло-
гии по защите
вод реки Илек
в Актюбинской
области от
загрязнений
шестивалент-
ным хромом и
бором

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
6,7
2009 г. -
7,2*
2010 г. -
2,8*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

124.

Изучить
экологическую
безопасность
малых рек и
разработка
мероприятий
по ее
улучшению

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
5,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

125.

Оценить
гидроэкологи-
ческую
безопасность
природно-
хозяйственных
систем
Казахстана

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
6,5
2009 г. -
7,0*
2010 г. -
3,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

126.

Изучить
антропогенное
воздействие
на бассейн
реки Ишим в
пределах
Северо-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
4,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

127.

Оценить
методами ма-
тематического
моделирования
риска для
окружающей
среды Север-
ной промыш-
ленной зоны
г. Павлодара
от загрязне-
ния подземных
вод нефтепро-
дуктами

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,0
2009 г. -
6,4*
2010 г. -
11,2*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

128.

Реконструкция
комплекса
очистных
сооружений на
реке Илек
г. Актобе
(напорного
канализацион-
ного коллек-
тора и узла
регулирующей
емкости)

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Актюбин-
ской
области

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
50,0
2009 г. -
906,9*
2010 г. -
755,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

129.

Реконструкция
канализацион-
ных очистных
сооружений
на реке Илек
г. Актобе

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Актюбин-
ской
области

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
200,0
2009 г. -
1063,8*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

130.

Строительство
комплекса ка-
нализационных
очистных
сооружений в
левобережной
части города
Атырау

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Атырау-
ской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
250,0*
2010 г. -
1409,6*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

131.

Реконструкция
гидротехни-
ческих
сооружений
озера Шалкар
Шалкарского
района
Актюбинской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Актюбин-
ской
области

10
февраля
2011
года

2010 г. -
122,8*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

132.

Очистка дна
озера Шалкар
Шалкарского
района
Актюбинской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Актюбин-
ской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
200,0*
2010 г. -
730,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

133.

Ликвидация
загрязнения
подземных вод
авиационным
керосином в
г. Семей
Восточно-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Восточно-
Казах-
станской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
114,7*
2010 г. -
61,4*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

134.

Реконструкция
канализацион-
ного дюкера
через реку
Иртыш
(предотвраще-
ние аварийной
ситуации
канализацион-
ного дюкера
в районе
протоки
Тихомировской
в г. Семей)

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Восточно-
Казах-
станской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
200,0*
2010 г. -
218,6*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

135.

Развитие
очистных
сооружений
канализации
г. Усть-
Каменогорска

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Восточно-
Казах-
станской
области

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
150,0
2009 г. -
980,0*
2010 г. -
1016,3*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

136.

Реконструкция
и расширение
очистных
сооружений
биологической
очистки
сточных вод
в г. Семей
Восточно-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Восточно-
Казах-
станской
области

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
150,0
2009 г. -
1000,0*
2010 г. -
964,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

137.

Внести
предложение
по созданию
участка по
демеркуриза-
ции ртуть-
содержащих
приборов и
изделий

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
акиматы
областей
городов
Астаны и
Алматы

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


138.

Строительство
комплекса
полной
биологической
очистки
сточных вод
г. Тараз
Жамбылской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Жамбыл-
ской
области

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
300,0
2009 г. -
2310,6*
2010 г. -
1924,4*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

139.

Строительство
очистных
сооружений
г. Балхаш
Карагандин-
ской области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Караган-
динской
области

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
150,0
2009 г. -
1240,0*
2010 г. -
1243,6*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

140.

Реконструкция
очистных
сооружений
г. Приозерск
Карагандин-
ской области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Караган-
динской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
300,0*
2010 г. -
371,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

141.

Реконструкция
Федоровского
водохранилища
на реке Сокыр
г. Караганды

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Караган-
динской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
200,0*
2010 г. -
486,2*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

142.

Внести пред-
ложение по
инженерной
защите
г. Приозерск
Карагандин-
ской области
от паводковых
и грунтовых
вод

Предложение в
Правительство
Республики 
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Караган-
динской
области

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


143.

Реконструкция
северного
коллектора
Кызылордин-
ской области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Кызылор-
динской
области

10
февраля
2011
года

2010 г. -
214,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

144.

Реконструкция
южного
коллектора
Кызылордин-
ской области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Кызылор-
динской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
395,1*
2010 г. -
429,8*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

145.

Реконструкция
и модерниза-
ция техноло-
гических
процессов ка-
нализационных
очистных
сооружений
г. Жанаозен
Мангистауской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Мангис-
тауской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
150,0*
2010 г. -
200,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

146.

Реконструкция
существующих
канализацион-
но-очистных
сетей в
п. Бейнеу
Мангистауской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Мангис-
тауской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
150,0*
2010 г. -
200,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

147.

Строительство
канализацион-
но-очистных
сооружений
(КОС-2) в
г. Актау
Мангистауской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Мангис-
тауской
области

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
150,0
2009 г. -
1148,0*
2010 г. -
850,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

148.

Реконструкция
иловых
площадок на
городских ка-
нализационных
очистных
сооружениях
г. Уральска
Западно-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Западно-
Казах-
станской
области

10
февраля
2011
года

2010 г. -
60,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

149.

Строительство
обводного
напорного
коллектора
г. Уральска
Западно-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Западно-
Казах-
станской
области

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
150,0
2009 г. -
522,4*
2010 г. -
665,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

150.

Проектирова-
ние и
строительство
сооружений по
прекращению
сброса
загрязняющих
веществ после
промывки
фильтров в
реке Урал

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Западно-
Казах-
станской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
65,2*
2010 г. -
67,6*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

151.

Строительство
канализации в
г. Сарыагаш
Южно-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Южно-
Казах-
станской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
200,0*
2010 г. -
301,8*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

152.

Строительство
канализацион-
ных очистных
сооружений в
г. Туркестан

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Южно-
Казах-
станской
области

10
февраля
2011
года

2010 г. -
200,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

153.

Хозяйственно-
питьевое во-
доснабжение и
канализация
г. Шымкента
до 2015 года

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
АДСиЖКХ,
МСХ,
Акимат
Южно-
Казах-
станской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
300,0*
2010 г. -
500,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

154.

Реконструкция
канализацион-
ных сетей и
строительство
канализацион-
ных очистных
сооружений
города
Шардара
Шардаринского
района Южно-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Южно-
Казах-
станской
области

10
февраля
2011
года

2010 г. -
290,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

155.

Реконструкция
канализацион-
ных коллекто-
ров канализа-
ционной
станции N 1
(1а) до
главных кана-
лизационных
очистных
сооружений
(узел А)
города
Аркалыка

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Костанай-
ской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
78,4*
2010 г. -
78,4*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

156.

Реконструкция
канализацион-
ных коллекто-
ров от кана-
лизационных
очистных
сооружений
(узел А) до
накопителя
сточных вод
города
Аркалыка

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Костанай-
ской
области

10
февраля
2011
года

2010 г. -
149,6*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

157.

Развитие ка-
нализационных
очистных
сооружений
г. Аркалыка

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Костанай-
ской
области

10
февраля
2011
года

2010 г. -
88,8*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

158.

Модернизация
существующих
технологичес-
ких схем
очистных
сооружений
канализации в
г. Петропав-
ловске (II и
III этапы
реконструкции
канализацион-
ных очистных
сооружений)

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Северо-
Казах-
станской
области

10
февраля
2010
года

2009 г. -
200,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

159.

Модернизация
существующих
технологичес-
ких схем ка-
нализационных
очистных
сооружений
г. Алматы

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
г. Алматы

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
200,2*
2010 г. -
300,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

160.

Возрождение
русла реки
Усолка
Павлодарской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Павлодар-
ской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
100,0*
2010 г. -
200,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

161.

Строительство
комплекса
очистных
сооружений
биологической
очистки
сточных вод
Щучинско-
Боровской
курортной
зоны

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Акмолин-
ской
области

10
февраля
2010
года

2009 г. -
178,1*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

162.

Строительство
коллектора
канализацион-
ных сетей до
очистных
сооружений
протяжен-
ностью 18 км
с. Курык
Каракиянского
района
Мангистауской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Мангис-
тауской
области

10
февраля
2010
года

2009 г. -
297,2*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

163.

Модернизация
существующих
технологичес-
ких схем
очистных
сооружений
г. Павлодара

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Павлодар-
ской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
266,5*
2010 г. -
300,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

164.

Строительство
очистных
сооружений
села Баянаул
Баянаульского
района
Павлодарской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Павлодар-
ской
области

10
февраля
2011
года

2010 г. -
82,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

165.

Снизить тех-
нологическое
загрязнение
экосистем
озера Балхаш
от
деятельности
природополь-
зователей
Северного
Прибалхашья

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
2,1*
2010 г. -
3,2*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

2.6 Последовательное увеличение объемов переработки
и утилизации отходов

166.

Внести
предложения
по принятию
комплекса мер
поэтапной
ликвидации
исторических
загрязнений
на территории
страны

Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


167.

Разработать
технологичес-
кие процессы
по параметрам
переработки
твердо-
бытовых и
промышленных
отходов

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
1,0
2009 г. -
3,0*
2010 г. -
6,7*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

168.

Разработать
долгосрочные
региональные
системы
управления
твердыми
бытовыми и
промышленными
отходами
Казахстана,
включая
создание
хранилищ для
долгосрочного
безопасного
хранения
попутной серы

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МЭМР,
МСХ, МИТ,
АЗР

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
2,1*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

169.

Рекультивация
земли золоот-
вала бывшей
ТЭЦ-6 в
г. Кызылорде

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Кызылор-
динской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
150,0*
2010 г. -
217,5*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

170.

Рекультивация
отработанного
хвостохрани-
лища
Текелийского
свинцово-
цинкового
комбината
Алматинской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акимат
Алматин-
ской
области

10
февраля
еже-
годно

2009 г. -
41,1*
2010 г. -
41,1*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

3. СНИЖЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

171.

Разработать
целевые
показатели и
критерии
оценки риска
воздействия
процессов
опустынивания
на качество
окружающей
среды и
состояние
здоровья
населения
Актюбинской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
1,5
2009 г. -
1,6*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

172.

Внести пред-
ложения по
проведению
научных ис-
следований по
изучению кор-
реляционных
связей забо-
леваемости
городского
населения и
качества
атмосферного
воздуха

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


173.

Выявление
факторов
риска и
снижение их
влияния на
окружающую
среду и
здоровье
населения

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,5
2009 г. -
3,7*
2010 г. -
2,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

174.

Внести пред-
ложение по
проведению
научных ис-
следований по
определению
критериев
риска заболе-
ваемости
населения,
обусловленной
качеством
атмосферного
воздуха в
зонах
воздействия
крупных
объектов до-
бычи и пере-
работки сырья
и объектов
теплоэнерге-
тики

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
акиматы
Атырау-
ской,
Восточно-
Казах-
станской,
Западно-
Казах-
станской,
Караган-
динской,
Мангис-
тауской и
Павлодар-
ской
областей

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


175.

Определение
основных
индикаторов
загрязнения
окружающей
среды и их
влияние на
здоровье
населения в
экологически
неблагоприят-
ных районах Западно-
Казахстанско-
го региона

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,5
2009 г. -
3,7*
2010 г. -
2,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

176.

Определение
основных
факторов
загрязнения
окружающей
среды для
выявления
экологически
обусловленных
заболеваний в
Южно-
Казахстанской
области

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
3,5
2009 г. -
3,7*
2010 г. -
2,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

177.

Комплексная
оценка
загрязнения
окружающей
среды свинцом
и разработка
технологии
реабилитации
и снижения
экологических
рисков

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
7,5
2009 г. -
8,0*
2010 г. -
3,0*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

178.

Разработка
экологической
карты безо-
пасности про-
дуктов пита-
ния на основе
научно-
практической
оценки сос-
тояния эко-
систем Казах-
стана для
обеспечения
благоприятной
среды обита-
ния человека

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
4,5
2009 г. -
4,8*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

179.

Внести
предложения
по созданию
системы
радиационного
мониторинга
на территории
Республики
Казахстан

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МЭМР
(созыв),
МООС

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


180.

Внести пред-
ложение по
разработке
комплекса мер
радиационного
мониторинга и
реабилитации
зон экологи-
ческого
бедствия,
возникших
вследствие
ядерных
испытаний на
территории
Казахстана

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МЭМР

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


181.

Внести пред-
ложение по
разработке
комплекса мер
по реализации
радиологичес-
кого
мониторинга
и ремедиации
всех земель,
на которых
проводились
ядерные
взрывы

Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МЭМР

10
августа
2008
года

Не тре-
буется


182.

Исследовать
влияние
электромаг-
нитных полей
радиочастот-
ных диапазо-
нов на
состояние
окружающей
среды с целью
определения
нормативов
предельно-
допустимых
уровней и
разработать
методику
расчета
биологически-
опасной и
санитарно-
защитной зоны

Информация в
Правительство
Республики
Казахстан

МООС
(созыв),
МИТ

10
февраля
еже-
годно

2008 г. -
2,0
2009 г. -
2,1*

Респуб-
ликан-
ский
бюджет

Всего по программе планируются расходы в размере 35816,0 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 35223,9 млн. тенге, при этом на:
2008 год - 6184,0 млн. тенге;
2009 год - 13950,6* млн. тенге;
2010 год - 15089,3* млн. тенге;
592,1 млн. тенге по международным грантам, в том числе на:
2008 год - 302,2 млн. тенге;
2009 год - 150,5* млн. тенге;
2010 год - 139,4* млн. тенге.

Примечание.
* - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета на 2008-2010 годы, будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете".

Расшифровка аббревиатур:

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
МИТ  - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
МЧС  - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
АЗР  - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами
АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства