Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 643 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 07.10.2020 № 643 (15.11.2020 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 3-тармағына және 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары;

      2) күдікті операцияны айқындау белгілері бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 23 қарашадағы
№ 1484 қаулысымен
бекітілген

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын
операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары

      1. Осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беруінің бірыңғай тәртібін белгілейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

      2. Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты (бұдан әрі – ақпарат) құжаттық тіркейді және осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша уәкілетті органға береді.

      3. Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 6), 8) – 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингінің субъектілері беретін ақпарат уәкілетті органға "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қазақстандық банкаралық есептеулер орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының телекоммуникациялар желілері немесе уәкілетті органның веб-порталы арқылы ХМL форматында электрондық тәсілмен жолданады.

      Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген қаржы мониторингінің субъектісі беретін ақпарат уәкілетті органға "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қазақстандық банкаралық есептеулер орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының телекоммуникациялар желілері, уәкілетті органның веб-порталы арқылы ХМL форматында электрондық тәсілмен немесе қағаз жеткізгіште жолданады.

      Қаржы мониторингінің субъектісі ақпаратты осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде көзделмеген тәсілмен берген жағдайда уәкілетті орган бұл ақпаратты қарамай қайтарады. Бағдарламалық қамтамасыз етуде уәкілетті орган растаған техникалық қателердің туындау себебі бойынша Заңның 10-бабының 2-тармағында және 13-бабының 2-тармағында көрсетілген мерзімдер бұзылған жағдайда, егер қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат техникалық қателер жойылғаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірілмей жолданса, бұл мәліметтер мен ақпарат белгіленген мерзімде жолданды деп есептеледі.

      Электрондық тәсілмен ұсынылатын ақпараттың XML форматын уәкілетті орган бекітеді.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 929 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Қағаз тасығышта берілетін ақпаратты қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға тапсырылғаны туралы хабарламамен бірге пошталық жөнелтіліммен не жеткізу кезінде құжаттарға бақылаусыз қол жетімділікті болдырмау шараларын сақтай отырып, қолма-қол жібереді. Бұл ретте құжаттар конверттерге олардың бүлінуін немесе орамның тұтастығын бұзбастан ақпаратты алу мүмкіндігін болдырмайтын тәсілмен қапталады.

      5. Электрондық тәсілімен берілетін ақпарат қаржы мониторингі субъектісінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.

      Қағаз тасығышта берілетін ақпаратқа қаржы мониторингі субъектісі немесе жауапты лауазымды тұлға (қаржы мониторингі субъектісінің бірінші басшысы тағайындаған оны алмастыратын тұлға) қол қояды және қаржы мониторингі субъектісінің мөрімен куәландырылады.

      6. Уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектілері:

      қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар нысанынан өзгеше;

      осы Қағидалардың 5-тармағында жазылған талаптарды ескермей жасаған жағдайда ақпаратты өндеуге қабылдамайды.

      7. Қаржы мониторингі субъектілері ақпаратты электрондық тәсілмен ұсынған жағдайда уәкілетті орган алған сәттен бастап 4 сағат ішінде осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес белгіленген нысан бойынша ақпаратты қабылдағаны (қабылдамағаны) туралы байланыстың электрондық арналарын пайдалану арқылы хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) жібереді.

      Қаржы мониторингі субъектілері ақпаратты қағаз тасығышта ұсынған жағдайда уәкілетті орган алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде хабарламаны пошталық жөнелтіліммен жібереді.

      8. Ақпараттың қабылданбағаны туралы хабарлама алған жағдайда қаржы мониторингінің субъектісі жиырма төрт сағат ішінде (демалыс және мереке күндерін қоспағанда) хабарламада көрсетілген ақпаратты қабылдаудан бас тартудың себептерін жою жөнінде шаралар қабылдайды және түзетілген ақпаратты уәкілетті органға жолдайды.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 929 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Бұрын ұсынылған және уәкілетті орган қабылдаған ақпаратқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда қаржы мониторингінің субъектісі ауыстыруға жататын ақпарат анықталған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға бұрын ұсынылған ақпараттың орнына ақпарат жібереді.

      Жаңа ақпаратты уәкілетті органның қабылдағаны (қабылдамағаны) туралы хабарлама қаржы мониторингінің субъектілеріне осы Қағидалардың 7-тармағында белгіленген тәртіпке сәйкес жіберіледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 929 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      10. Осы Қағидалардың 3, 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес анықтамалық мәліметтер ақпаратты толтыру барысында қолданылады.

      11. Қажетті ақпаратты алу мақсатында уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектісіне осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық тәсiлмен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында республикалық дерекқорда тіркелген материалдарға жүргізіліп жатқан талдау шеңберінде қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салу жібереді.

      Қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органнан электрондық тәсілмен қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салуды алған кезде уәкілетті органға осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хабарлама жібереді.

      Қаржы мониторингі субъектілері сұратылған ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды уәкілетті органға Заңның 10-бабының 3-1-тармағында белгіленген мерзімде осы Қағидалардың 3 - 5-тармақтарында айқындалған тәртіпке сәйкес осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жібереді.

      Заңның 10-бабының 3-1-тармағы үшінші бөлігінің негізінде жіберілген сұрау салуды өңдеу үшін қосымша уақыт талап етілетін жағдайларда қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған уәкілетті органның электрондық мекенжайына осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сұрау салу мерзімін он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзарту туралы өтініш жібереді.

      Ескерту. 11-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

  Қаржы мониторингі субъектілерінің
қаржы мониторингіне жататын
операциялар
туралы мәліметтер мен ақпарат
беру қағидаларына
1-қосымша

      Нысан

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен
ақпараттың нысаны (бұдан әрі – ҚМ-1 нысаны)

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2018 № 929 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Деректеменің №

Атауы

Мазмұны

1

2

3

1

ҚМ-1 нысаны туралы мәліметтер

1.1

ҚМ -1 нысанының нөмірі*

1. Нөмірі:
2. ҚМ-1 өзге нысанымен байланысы (бар болса):
2.1 ҚМ-1 байланыс нысанының нөмірі:
2.2 ҚМ-1 байланыс нысанының күні:

1.2

ҚМ -1 нысанының күні*


1.3

Құжаттың түрі (керегінің астын сызу керек)*

1. Жаңа хабар
2. Қабылданбаған хабарды түзету (түзетілетін хабардың № көрсете отырып)
3. Хабарды ауыстыруды сұрау (хабардың № көрсете отырып)

1.4

Операцияның жай-күйі (керегінің астын сызу керек)*

1. Жасалған (операцияның аяқталған уақыты)
2. Жасалмаған – өткізуден бас тарту
3. Жасалмаған – шешім қабылдау үшін

1.5

Хабарлама беру үшін негіздеме (керегінің астын сызу керек)*

1. Шекті сомаға тең немесе одан асады
2. Күдікті операция
3. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен сәйкес келуі:
4.1. Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру
4.2. Банк шотын пайдаланбай төлемдер мен аударымдар бойынша нұсқауларды орындауды тоқтата тұру
4.3. Бағалы қағаздарды оқшаулау
4.4. Өзге операциялар жүргізуден бас тарту

4.5. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 929 қаулысымен.
5. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
6. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
7. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
8. Осындай зерделеу нәтижелерін тіркей отырып, қаржы мониторингінің субъектілері күдікті деп таныған, міндетті зерделеуге арналған операциялар.
9. Сипаттамалары терроризмді қаржыландырудың типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін операциялар.
10. Сипаттамалары қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін операциялар

2.

ҚМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектіcі туралы мәліметтер

2.1

Қаржы мониторингі субъектісінің коды*


2.2

Қаржы мониторингінің субъектісі*

1.1 Ұйымдастырушы нысан:
1.2 Атауы:
1.2.1 Тегі:
1.2.2. Аты:
1.2.3 Әкесінің аты (бар болса):

2.3

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2.4

ЖСН/БСН*


2.5

Орналасқан мекенжайы

1. Облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана):
2. Аудан:
3. Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда, елді мекен (қала/кент/ауыл):
4. Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы:
5. Үй нөмірі:
6. Пәтердің/офистің нөмірі (болған жағдайда):
7. Пошталық индекс:

2.6

Жеке басын куәландыратын құжат (жеке тұлғалар үшін)*


2.6.1

Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы (жеке тұлғалар үшін)*

1. Нөмірі:
2. Сериясы (бар болса):

2.6.2

Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін)*


2.6.3

Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілген (жеке тұлғалар үшін)*


2.7

Жауапты жұмыскер

1. Тегі:
2. Аты:
3. Әкесінің аты (болған жағдайда):

2.7.1

Жауапты жұмыскердің лауазымы


2.8

Байланыс телефондары*


2.9

Электрондық пошта


3

Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат

3.1

Операцияның нөмірі*


3.2

Операция түрінің коды*

1. Коды:
2. Мемлекеттік тіркеуге жататын мүлік туралы ақпарат:
2.1 Мүліктің түрі:
2.2 Мүліктің тіркеу нөмірі:

3.3

Төлемдi тағайындау коды*

1. Төлемдi тағайындау коды:
2. Белгілеу мүмкін емес

3.4

Операцияға қатысушылар саны*


3.5

Операция валютасының коды*


3.6

Оны өткізу валютасында көрсетілген операция сомасы*


3.7

Операцияның теңгемен көрсетілген сомасы*


3.8

Операцияны жасаудың негіздемесі*


3.9

Операцияны өткізуге негіз болған құжаттың күні мен нөмірі

1. Күні:
2. Құжат нөмірі:

3.10

Операция күдіктілігі белгісінің коды


3.11

Операцияның күдіктілігі белгісінің 1-ші қосымша коды (бар болса)


3.12

Операцияның күдіктілігі белгісінің 2-ші қосымша коды (бар болса)


3.13

Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиыншылықтардың сипаттамасы


3.14

Операция туралы қосымша ақпарат


4

Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер

4.1

Қатысушы (керегінің астын сызу керек)*

1. Операция бойынша төлеуші
2. Операция бойынша алушы
3. Төлеушінің өкілі
4. Алушының өкілі
5. Атынан және тапсырмасы бойынша
6. Пайда табушы

4.2

Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті (керегінің астын сызу керек)*

1. Болып табылмайды
2. Болып табылады

4.3

Қатысушы түрі*


4.4

Резиденттігі


4.5

Операцияға қатысушының түрі (керегінің астын сызу керек)*

1. Заңды тұлға
2. Жеке тұлға
3. Дара кәсіпкер

4.6

Шетелдік жария лауазымды тұлға (керегінің астын сызу керек)*

1. Болып табылмайды
2. Болып табылады
3. Шетелдік жария лауазымды тұлғамен аффилирленген

4.7

Операцияға қатысушының банкі*

1.1. Филиалдың орналасқан жері:
1.2. Банктің атауы:
1.2.1. ААЖ атауы:
1.3. Банктің/филиалдың коды:
1.4. Қатысушы шотының нөмірі:
1.5. Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер:
1.5.1. Банктің орналасқан жері:
1.5.2. Банктің атауы:

4.8

Операцияға қатысушының атауы (заңды тұлғалар үшін)

1. Қатысушы:
1.1 Ұйымдық нысаны:
1.2 Атауы:
2. Белгілеу мүмкін емес

4.9

Қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)

1.1 Ұйымдық нысаны:
2.1 Атауы:
2.1.1 Тегі:
2.1.2 Аты:
2.1.3 Әкесінің аты (бар болса):
3.1 Резиденттілігі:

4.10

Бірінші басшы (заңды тұлғалар үшін)*

1. Тегі:
2. Аты:
3. Әкесінің аты (бар болса):

4.11

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4.12

ҚҰЖЖ


4.13

ЖСН/БСН


4.14

Т.А.Ә. (жеке тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін)*

1.1 Тегі:
1.2 Аты:
1.3 Әкесінің аты (бар болса):
2.1 Белгілеу мүмкін емес

4.15

Жеке басты куәландыратын құжат


4.16

Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы

1. Нөмірі:
2. Сериясы (бар болса):

4.17

Жеке басты куәландыратын құжатты кім берген


4.18

Жеке басты куәландыратын құжат қашан берілген


4.19

Туған күні (жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлер үшін)


4.20

Туған жері (жеке тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін)


4.21

Заңды мекенжайы (заңды тұлғалар үшін – заңды мекенжай, жеке тұлғалар үшін –
тіркелген жерінің мекенжайы)

1. Облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана):
2. Аудан:
3. Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда, елді мекен (қала/кент/ауыл):
4. Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы:
5. Үй нөмірі:
6. Пәтердің/офистің нөмірі (болған жағдайда):
7. Пошталық индекс:

4.22

Байланыс телефонының нөмірі


4.23

Электрондық пошта


4.24

Нақты мекенжай (заңды тұлғалар үшін – орналасқан жерінің мекенжайы, жеке тұлғалар үшін
– тұратын жерінің мекенжайы)

1. Облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана):
2. Аудан:
3. Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда, елді мекен (қала/кент/ауыл):
4. Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы:
5. Үй нөмірі:
6. Пәтердің/офистің нөмірі (болған жағдайда):
7. Пошталық индекс:

4.25

Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат


ҚМ-1 нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      ҚМ -1 нысаны мемлекеттік немесе орыс тілдерінде толтырылады.

      Қағаз тасығышта жасалған кезде ҚМ-1 нысаны шарикті қаламмен, қара немесе көк сиямен, бас баспа рәміздерімен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады.

      Баспа құрылғысын пайдалану кезінде ҚМ-1 нысаны кемінде № 10 мөлшердегі "Times New Roman" қаріптерімен толтырылады.

      Тазартылған, түзетілген жері және түзетулері бар ҚМ-1 нысаны өңдеуге қабылданбайды.

1 "ҚМ-1 нысаны туралы мәліметтер"

      Ескерту. 1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      1.1 "ҚМ-1 нысанының нөмірі" деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операция туралы хабарламаның реттік сандық нөмірі көрсетіледі, ол туралы ақпарат уәкілетті органға ұсынылады. Қаржы мониторингіне жататын операцияның реттік сандық нөмірін қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау рәсімдерін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі өсу тәртібімен, "1" нөмірінен бастап сандық форматта, хабарларламамен ұсынылатын бір күнтізбелік жылдың ішінде қалыптастырады:

      "1. Нөмір" – ҚМ-1 нысанының нөмірі көрсетіледі;

      "2. ҚМ-1 өзге нысанымен байланыс (бар болса)" – "1. Нөмір" жолағына қосымша ақпарат көрсетіледі:

      "2.1. ҚМ-1 байланыс нысанының нөмірі" және "2.2. ҚМ-1 байланыс нысанының күні" – қаржылық мониторингке жататын басқа операциямен байланысты ҚМ-1 нысанының нөмірі мен күні көрсетіледі. Күні цифрлық форматта жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) көрсетіледі.

      1.2 "ҚМ-1 нысанының күні" деген деректемеде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция туралы хабарды беру (жіберу) күні көрсетіледі. Хабардың күні цифрлық форматта күні (екі белгі)/айы (екі белгі)/жылы (төрт белгі) көрсетіледі.

      1.1 және 1.2-деректемелері қаржы мониторингі субъектілерінің уәкілетті органға ұсынатын хабарларының әрбірі үшін бірегей болып табылады және қаржы мониторингі субъектісінің қателер табылған және ақпарат ұсыну туралы уәкілетті орган сұратулар жіберген жағдайда хабарды сәйкестендіру үшін пайдаланылады. Хабардың нөмірі мен күні операция туралы хабар уәкілетті органға алғаш рет жіберілген кезде анықталады.

      1.3 "Құжат түрі" деген деректеме мынадай мәндерге ие болады:

      "1. Жаңа хабар" – уәкілетті органға әрбір жаңа хабар жіберілген жағдайда көрсетіледі;

      "2. Қабылданбаған хабарды түзету" – уәкілетті органнан ҚМ-1 нысанының қабылданбағаны туралы хабарлама алынған жағдайда көрсетіледі, қаржы мониторингі субъектісі хабарды қабылдамаудың хабарламада көрсетілген себептерін жою бойынша шараларды қабылдайды, хабарламада көрсетілген ескертулерді түзетеді және сұрату алынған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде нысанды түзетілген түрде қайта жібереді. Бұл ретте хабардың нөмірі мен күні деректемелерінің алғашқы жұп мәндері көрсетіледі.

      "3. Хабарды ауыстыруды сұрату - қаржы мониторингі субъектісі бастамашылық тәртіппен бұрын ұсынылған және уәкілетті орган қабылдаған ҚМ-1 нысанына өзгерістер мен толықтырулар енгізген жағдайда көрсетіледі, мысалы хабарда операция сомасы, валюта коды, операция жасауға негіз, қатысушылардың мекенжайы немесе басқасы дұрыс көрсетілмеген. Осы ретте қаржы мониторингінің субъектісі бастапқы хабарламадағыдай сол нөмірі мен күні бар барлық деректемелерді толтыра отырып, хабарламаны ауыстыратын уәкілетті органға жібереді және 3.14-деректемеде енгізілген өзгерістер мен толықтырулар көрсетіледі;

      1.4 "Операцияның жай-күйі" деген деректемеде мынадай мәндер болады:

      "1. Жасалған" – жүргізіліп жатқан операцияның жай-күйі аяқталған болып табылған жағдайда көрсетіледі;

      2. Жасалмаған – өткізуден бас тарту" – қаржы мониторингінің субъектісі операцияны өткізуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда көрсетіледі. Бұл ретте 4.25-деректемеде операцияны өткізуден бас тартудың себебі көрсетіледі.

      3. Жасалмаған – шешім қабылдау үшін" – қаржы мониторингінің субъектісі операцияны күдікті деп тану туралы хабарламаны уәкілетті органға ол жүргізілгенге дейін жіберген жағдайда көрсетіледі.

      Уақыт цифрлық форматта көрсетіледі: сағаты (екі белгі)/минуты (екі белгі), күні (екі белгі)/айы (екі белгі)/жылы (төрт белгі).

      "4. Жасалмаған" – операцияны өткізуден бас тарту туралы шешім қабылданған болса көрсетіледі. Бұл ретте 4.25-деректемеде операцияны өткізуден бас тарту себептерін көрсету қажет;

      Уақыт цифрлық форматта: сағаты (екі белгі)/минуты (екі белгі), күні (екі белгі)/айы (екі белгі)/жылы (төрт белгі) көрсетіледі.

      1.5 "Хабарлама беру үшін негіздеме" деген деректемеде мынадай мәндер болады:

      "1. Шекті сомаға тең немесе одан асады" - егер "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 1-тармағына сәйкес операцияның сомасы шекті сомаға тең немесе одан асқан жағдайда көрсетіледі".

      2. Күдікті операция" – клиенттің операциялары күдікті операцияны анықтау белгілеріне сәйкес күдікті деп танылған жағдайда көрсетіледі.

      "№ 8002-8011 күдікті операцияларды айқындау белгілерінің кодтары көрсетілген жағдайда ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-жолдар), заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14. Бұл ретте 4.2-деректемеде "2. Болып табылады" деген мән көрсетілген кезде мынадай деректемелерді толтыру міндетті болып табылады: 4.7 (1.4-жол), 4.13; жеке тұлғалар үшін: 4.15, 4.16 (1-жол), 4.17, 4.18.

      "4. Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесімен сәйкес келуі" - егер операцияға қатысушы тұлға немесе ұйым терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде тұрған жағдайда көрсетіледі, мұнда:

      "4.1. Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру" - осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның банк шоттары бойынша, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің банк шоттары бойынша шығыс операциялары тоқтатыла тұрған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректемелерді толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолдар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жол), 4.17, 4.18.

      4.2. Банктік есепшотты пайдаланбай төлемдер мен аударымдар бойынша нұсқауларды орындауды тоқтата тұру" – мұндай жеке тұлғаның банктік есепшотын пайдаланбай, төлем немесе ақша аударымы бойынша нұсқаулар, сондай-ақ бенефициарлық меншік иесі осындай жеке тұлға болып табылатын клиенттің нұсқауларын орындау тоқтатыла тұрған жағдайда көрсетіледі. ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде толтыру міндетті аталған тармақты таңдаған кезде мына деректемелер: 3.4, 3,6, 3,7, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3-жолдар), 4.13; заңды тұлғалар үшін: 4.8; жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жол), 4.17, 4.18.

      "4.3. Бағалы қағаздарды оқшаулау" - егер ұйым немесе жеке тұлға терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жағдайда көрсетіледі. Бұл ретте бағалы қағаздарды ұстаушылар тіркелімдерінің жүйесіндегі және осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның жеке шоттарында, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің жеке шоттарында номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздар оқшауланады. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректермелерді толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жол), 4.17, 4.18.

      "4.4. Өзге операциялар жүргізуден бас тарту" - осындай ұйым немесе жеке тұлға не олардың пайдасына, сол сияқты осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиент не оның пайдасына жасайтын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операциялар жүргізуден бас тартылған жағдайда көрсетіледі. Осы тармақ таңдалған кезде ҚМ-1 нысанының 3 және 4-бөлімдерінде мынадай деректермелерді толтыру міндетті болып табылады: 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолдар), 4.13, заңды тұлғалар үшін: 4.8, жеке тұлғалар үшін: 4.14, 4.15, 4.16 (1-жол), 4.17, 4.18.

      "8. Осындай зерделеу нәтижелерін тіркей отырып, қаржы мониторингі субъектілері күдікті деп таныған, міндетті зерделеуге арналған операциялар" – егер Заңның 4-бабының 4-тармағына сәйкес клиенттің операциялары зерделеу нәтижелері бойынша күдікті деп танылған жағдайда көрсетіледі.

      "9. Сипаттамалары терроризмді қаржыландырудың типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін операциялар" – егер клиент операцияларының сипаттамалары терроризмді қаржыландыру типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес болған жағдайда көрсетіледі.

      "10. Сипаттамалары қылмыстық кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес келетін операциялар" – егер клиент операцияларының сипаттамалары қылмыстық жолмен алынған кірістерді (жылыстату) типологияларына, схемаларына және тәсілдеріне сәйкес болған жағдайда көрсетіледі.

2 "ҚМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер"

      Ескерту. 2-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2.1 "Қаржы мониторингі субъектісінің коды" деген деректемеде Қаржы мониторингі субъектілері түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес уәкілетті органға ҚМ-1 нысанын ұсынған қаржы мониторингі субъектісінің коды көрсетіледі.

      2.2 "Қаржы мониторингі субъектісінің атауы" деген деректемеде:

      "1.1 Ұйымдастырылған нысан:" – мәселен, АҚ (акционерлік қоғам), ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік), ДК (дара кәсіпкер) немесе қаржы мониторингі субъектісінің өзге де ұйымдастырушылық құқықтық нысаны көрсетіледі. Егер жеке тұлға қаржылық мониторинг субъектісі болған жағдайда бұл жолақ толтырылмайды;

      "1.2 Атауы:" – тырнақшасыз қаржы мониторингі субъектісінің атауы немесе Т.А.Ә. (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.

      2.3 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2.4 "ЖСН/БСН" деген деректемеде ҚМ-1 нысанын жіберетін қаржы мониторингі субъектісінің жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      Орналасқан жерінің мекенжайы" деген 2.5-деректемеде қаржы мониторингі субъектісінің заңды мекенжайы облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана), аудан, республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда, елді мекен (қала/кент/ауыл), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үй нөмірі, пәтердің/офистің нөмірі (болған жағдайда), пошталық индексі көрсетіледі.

      2.6 "Жеке басты куәландыратын құжат" деген деректемеде жеке басты куәландыратын құжат түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес адамның жеке басын куәландыратын құжат түрінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме тек жеке тұлғалар үшін толтырылады.

      2.6.1 "Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы" деген деректемеде жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы (бар болса) көрсетіледі. Деректеме жеке тұлғалар үшін ғана толтырылады.

      2.6.2 "Жеке басты куәландыратын құжатты кім берген" деген деректемеде адамның жеке басын куәландыратын құжатты берген мекеменің атауы көрсетіледі. Деректеме тек жеке тұлғалар үшін толтырылады.

      2.6.3. "Жеке басты куәландыратын құжат қашан берілген" деген деректемеде адамның жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) форматында көрсетіледі. Деректеме жеке тұлғалар үшін ғана толтырылады.

      "Жауапты жұмыскер" деген 2.7-деректемеде ішкі бақылау қағидаларын сақтауға жауапты, байланыс жасайтын адамның деректері көрсетіледі:

      2.7.1. "Жауапты лауазымды тұлғаның лауазымы" деген деректемеде ішкі бақылау ережелерінің сақталуына жауапты лауазымды тұлғаның атқаратын қызметі көрсетіледі.

      2.8. "Байланыс телефондары" деген деректемеде ішкі бақылау ережелерінің сақталуына жауапты лауазымды тұлғаның телефон нөмірлері қала/телефон нөмірі/ішкі телефон нөмірі форматында (бар болса) көрсетіледі.

      2.9. "Электрондық пошта" деген деректемеде ішкі бақылау ережелерінің сақталуына жауапты байланыс тұлғасының электрондық поштасы көрсетіледі.

3 "Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат"

      Ескерту. 3-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2018 № 929 қаулыларымен.

      3.1. "Операцияның нөмірі" деген деректемеде операцияның ҚМ-1 нысанын жіберетін қаржы мониторингі субъектісінің ішкі тізілімінде тіркелген нөмірі көрсетіледі.

      3.2. "Операция түрінің коды" деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операциялар түрлері кодтарының анықтамалығына сәйкес операция түрінің цифрлық коды көрсетіледі.

      0511, 0521, 0911, 1311, 1321, 1411, 1421, 1431-кодтарда көзделген операцияларды қоспағанда, клиентке қолма-қол ақша берілген не клиенттен қолма-қол ақша қабылданған жағдайда 0530, 0540-кодтар көрсетіледі.

      0623, 0633-кодтар көрсетілген және оффшорлық аймақта (аймақтан) операция жүргізілген жағдайларда "Операцияға қатысушының банкі" деген 4.7-деректеменің "Банктің/филиалдың орналасқан елі" деген 4-тармағы "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығына сәйкес толтырылады.

      0623, 0633-кодтарда көзделген операцияларды қоспағанда, клиент оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тiркелген банкте шоты бар тұлғалардың санатымен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасаған жағдайда 0640-код көрсетіледі.

      1811 немесе 1821 кодтары көрсетілген жағдайда мемлекеттік тіркеуге жататын мүлік туралы ақпарат "2.1. Мүлік түрі" жолақтарында, мәселен, пәтер, жер учаскесі, автомобиль немесе басқасы және "2.2 Мүліктің тіркеу нөмірі" көрсетіледі.

      "Төлемді тағайындау коды" деген 3.3-деректемеде "Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 25 қазанда № 14365 болып тіркелді) сәйкес қаржы мониторингіне жататын операциялар төлемдерін тағайындау коды көрсетіледі. 2.1-деректемеде қаржы мониторингі субъектісі түрінің 011, 012 немесе 101 кодтары көрсетілген жағдайда деректемені толтыру міндетті, "Белгілеу мүмкін емес" төлемді тағайындау кодын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда көрсетіледі.

      3.4 "Операцияға қатысушылар саны" деген деректемеде қаржы мониторингі субъектісін қоспағандағы операцияға қатысушылардың саны көрсетіледі. Осы деректемеде көрсетілген қатысушылардың санына байланысты әрбір қатысушыға осындай 4 бөлім саны толтырылады.

      "Операция валютасының коды" деген 3.5-деректемеде "Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын валюта сыныптауышы туралы" Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген "Валюта сыныптауышы" 23-қосымшасына сәйкес операцияны жасау валютасының коды көрсетіледі.

      3.6 "Операцияның оны өткізу валютасындағы сомасы" деген деректемеде операцияның оны өткізу валютасындағы сомасы көрсетіледі. Қағаз тасығышта толтырылған кезде сома жақшаның ішінде таратып жазылады.

      3.7 "Операцияның теңгедегі сомасы" деген деректемеде операцияның сомасы операция жасалған күнге нарықтық валюта бағамы бойынша теңгелік баламада көрсетіледі. 3.5-деректемесінде "Теңге (қазақша)" валюта кодын көрсеткен кезде 3.6-деректемесінде көрсетілген операция сомасы қайталанады. Қағаз тасығышта толтырылған кезде сома жақшаның ішінде таратып жазылады.

      3.8. "Операцияны жасаудың негіздемесі" деген деректемеде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен мәмілелер жасау мен қатысушылар түрлері кодтарының анықтамалығына сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасалатын негіздегі мәміле түрінің коды көрсетіледі.

      3.9 "Операцияны жүзеге асыруға негіз болған құжаттың күні мен нөмірі" деген деректеме сол құжат бар болса толтырылады, операцияны жүзеге асыруға негіз болған құжаттың нөмірі мен күні көрсетіледі. Хабардың күнін көрсету күні/айы/жылы форматында көрсетіледі.

      3.10 "Күдікті операциялар белгілерінің коды" деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның негізгі күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. 1.5-деректемесінің 2-тармағы көрсетілген жағдайда деректемені толтыру міндетті.

      3.11 "Операцияның күдіктілік белгісінің 1-ші қосымша коды" деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның бірінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.

      3.12 "Операцияның күдіктілік белгісінің 2-ші қосымша коды" деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның екінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.

      3.13 "Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиыншылықтарды сипаттау" деген деректемеде күдікті операцияны жіктеуде туындаған қиындықтардың сипаттамасы ғана көрсетіледі.

      3.14 "Операция жөнінде қосымша ақпарат" деген деректемеде 3-бөлімнің деректемелерінде толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылғаны туралы күдік туындаған операциялар жөніндегі ақпарат көрсетіледі.

      Орнын ауыстыратын хабар ұсынылған жағдайда бұл деректемеде түзетілген деректемелер ақпараты, мысалы, операцияның сомасы өзгертілген, төлемді тағайындау және басқасы көрсетіледі.

4 "Қаржы мониторингіне жататын операцияларға қатысушылар туралы
мәліметтер"

      Ескерту. 4-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 29.12.2018 № 929 қаулысымен.

      4.1 "Қатысушы" деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушының тиісті мәні көрсетіледі.

      4.2 "Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті" деген деректемеде мынадай мағыналар бар:

      "1. Болып табылмайды" – операция қатысушысы ҚМ-1 нысанын жолдайтын қаржы мониторингі субъектісінің клиенті болып табылмаған жағдайда көрсетіледі;

      "2. Болып табылады" – операция қатысушысы ҚМ-1 нысанын жолдайтын қаржы мониторингі субъектісінің клиенті болып табылған жағдайда көрсетіледі.

      4.3 "Қатысушының түрі" деген деректемеде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен мәмілелер және қатысушылары түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес операцияға қатысушының түрі көрсетіледі.

      4.4 "Резиденттік" деген деректемеде Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген "Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын сыныптауштарының" "Дүниежүзі елдерінің сыныптаушысы" 22-қосымшасына сәйкес операцияға қатысушының резиденттігі көрсетіледі.

      Деректеме 4.2-деректемесінің 2-тармағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті болып табылады.

      4.5 "Операцияға қатысушының түрі" деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушысы түрінің тиісті мәні көрсетіледі.

      4.6 "Шетелдік жария лауазымды тұлға" деген деректемеде 4.5-деректемеде 2 немесе 3-тармақтарды толтырған жағдайда тиісті мән көрсетіледі және мынадай мәндер болады:

      "1. Болып табылмайды";

      "2. Болып табылады" – 4.25-деректемесінде толық сипаттама қосымша көрсетіледі;

      "3. Шетелдік жария лауазымды тұлғамен аффилиирленген тұлға" – 4.25-деректемесінде қосымша толық сипаттамасы көрсетіледі.

      Деректеме 4.2-деректемесіндегі 2-тармақ көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.7 "Операция қатысушысының банкі" деген деректемеде банктің өткізілу операциясы туралы мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      "1.1 Филиалдың орналасқан жері" – банк Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан жағдайда 4.4-деректемеде көрсетілген анықтамалыққа сәйкес ел көрсетіледі. Филиал Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жағдайда операцияның басталған/аяқталған жерінің елді мекені көрсетіледі;

      "1.2 Банктің атауы" – банктің толық атауы көрсетіледі;

      "1.2.1 ААЖ атауы" – ААЖ арқылы операция жүргізілген жағдайда ақша аударымы жүйесінің (бұдан әрі - ААЖ) атауы көрсетіледі және "1.4 Қатысушы шотының нөмірі" жолағында аударымның бақылау нөмірі (MTCN немесе басқасы) көрсетіледі.

      "1.3 Банктің/филиалдың коды" – мысалы, резиденттер үшін және SWIFT BIC (немесе non-SWIFT BIC) резидент еместер және басқалар үшін БСК көрсетіледі. Операция банк филиалында өткізілген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 236 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген филиалдың коды көрсетіледі;

      "1.4 Қатысушы шотының нөмірі" – қатысушы шотының нөмірі, мәселен, IBAN немесе басқасы көрсетіледі;

      "1.5 Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер" мынадай мәндерге ие болады:

      "1.5.1 Банктің орналасқан жері" – 4.4-деректемесінде көрсетілген анықтамалыққа сәйкес банк-корреспондент орналасқан ел көрсетіледі;

      "1.5.2 Банктің атауы" – банк-корреспонденттің толық атауы көрсетіледі.

      "1.4 Қатысушы шотының нөмірі" жолағында шот нөмірі болмаған жағдайда "шот нөмірсіз" көрсетіледі.

      Деректеме 2.1-деректемесінде 011, 012 немесе 101 қаржылық мониторинг субъектісінің коды көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.8 "Операция қатысушысының атауы (заңды тұлғалар үшін)" деген деректеменің 4.5-деректемесінің 1-тармағында көрсетілген жағдайда көрсетіледі және мынадай мәнге ие болады:

      "1. Қатысушы":

      "1.1 Ұйымдық нысаны" жолағында – АҚ (акционерлік қоғам), ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік) немесе операцияға қатысушының өзге де Ұйымдық нысаны көрсетіледі;

      "1.2 Атауы:" жолағында – тырнақшасыз құрылтайшы құжаттамаға сәйкес операцияға қатысушының атауы көрсетіледі.

      "2. Белгілеу мүмкін емес" – егер операцияға қатысушының атауын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда көрсетіледі.

      Деректеме 4.5-деректемесінің 1-тармағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті болып табылады.

      4.9 "Қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)" деген деректемеде 10 пайыздан кем емес қатысу үлесі бар операция қатысушысының барлық құрылтайшыларының деректері 4.5-деректемесінің 1-тармағында көрсетілген жағдайда көрсетіледі:

      "1.1 Ұйымдық нысаны" жолағында – АҚ (акционерлік қоғам), ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік) немесе операцияға қатысушының өзге де ұйымдастырушылық құрылтайшы нысаны көрсетіледі. Егер қатысушының құрылтайшысы жеке тұлға болып табылса, онда осы жолақ толтырылмайды.

      "2.1 Атауы:" – құрылтай құжаттарына сәйкес операцияға қатысушының құрылтайшысы заңды тұлға болған жағдайда, операцияға қатысушы құрылтайшының атауы тырнақшасыз көрсетіледі. Егер операцияға қатысушының құрылтайшысы жеке тұлға немесе дара кәсіпкер болса, онда мына тармақтар толтырылады:

      "2.1.1 Тегі:" – тегі,

      "2.1.2 Аты:" – аты,

      "2.1.3 Әкесінің аты:" – әкесінің аты (бар болса);

      "3.1 "Резиденттігі:" – 4.4-деректемеде көрсетілген анықтамалыққа сәйкес операцияға қатысушы құрылтайшының елі көрсетіледі.

      Деректеме 1.5-деректемесінің 2-тармағы мен 4.2-деректемесінің 2-тармағын бір мезгілде көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.10 "Бірінші басшы (заңды тұлғалар үшін)" деген деректемеде 4.5-деректемесінде 1-тармақ:

      "1. Тегі:" - тегі,

      "2. Аты:" - аты,

      "3. Әкесінің аты:" -әкесінің аты (бар болса) толтырылған жағдайда операцияға қатысушы бірінші басшының деректері көрсетіледі.

      Деректеме 4.2-деректемесінің 2-тармағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.11 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 (01.07.2015 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4.12 "ЭҚЖЖ" деген деректемеде "Экономикалық қызмет түрлерінің (5 мәнді ЭҚЖЖ) номенклатурасы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығына сәйкес операцияға қатысушының ЭҚЖЖ коды 4.5-деректемесінде 1-тармақты толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.13 "ЖСН/БСН" деген деректемеде операцияға қатысушының жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі немесе резидент емес заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмір көрсетіледі.

      4.2-деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда, деректемені толтыру міндетті. (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес резидент емес жеке тұлғаға жеке тұлғаның бірыңғай нөмірі берілмеген кездерді қоспағанда).

      4.15-деректемеде жеке басты куәландыратын құжат ретінде "Шетел мемлекеті азаматының паспорты" таңдалған кезде 4.13-деректемені толтыру талап етілмейді.

      4.14 "Т.А.Ә." деген деректемеде операцияға қатысушы дара тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің деректері көрсетіледі және мынадай мәндер болады:

      "1. Тегі:" - тегі,

      "2. Аты:" - аты,

      "3. Әкесінің аты:" -әкесінің аты (бар болса)

      "2.1 Белгілеу мүмкін емес" – егер операцияға қатысушының тұлғасын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда көрсетіледі.

      4.15 "Операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжат" деген деректемеде құжаттар түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес жеке басын куәландыратын құжат түрінің цифрлық коды 4.5-деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.16 "Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы" деген деректемеде операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы 4.5-деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.17 "Жеке басты куәландыратын құжатты кім берген" деген деректемеде операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы 4.5-деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.18 "Жеке басты куәландыратын құжат қашан берілген" деген деректемеде операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні, жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) форматында 4.5-деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.19 "Туылған күні" деген деректемеде операцияға қатысушысының туылған күні жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) форматында 4.5-деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

      4.20 "Туылған жері" деген деректемеде операцияға қатысушысының туылған жері 4.5-деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда 4.4-деректемесінде көрсетілген анықтамалыққа сәйкес көрсетіледі. Деректеме 4.2-деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.

      "Заңды мекенжайы" деген 4.21-деректемеде заңды тұлғалар үшін – заңды мекенжайы немесе жеке тұлғалар үшін операцияға қатысушының тіркелген жерінің мекенжайы облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана), аудан, елді мекен (қала/кент/ауыл) (республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үйдің нөмірі, пәтердің/офистің нөмірі (бар болған жағдайда) форматында көрсетіледі.

      4.22 "Телефон нөмірі" деген деректемеде операцияға қатысушының телефон нөмірі, қаланың коды/телефон нөмірі/ішкі телефон нөмірі (бар болса) форматында көрсетіледі.

      4.23 "Электрондық пошта" деген деректемеде операцияға қатысушының Интернетте тіркелген электрондық поштасының мекенжайы көрсетіледі.

      "Нақты мекенжайы" деген 4.24-деректемеде заңды тұлғалар үшін – заңды мекенжайы немесе жеке тұлғалар үшін операцияға қатысушының тіркелген жерінің мекенжайы облыс (оның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана), аудан, елді мекен (қала/кент/ауыл) (республикалық маңызы бар қалалар мен астананы қоспағанда), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үйдің нөмірі, пәтердің/офистің нөмірі (бар болған жағдайда) форматында көрсетіледі.

      4.25 "Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат" деген деректемеде 4-бөлімнің деректемелердінде толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға қатысы туралы күдік туындаған операция қатысушысына қосымша ақпарат көрсетіледі.

  Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы
мәліметтермен ақпарат беру
қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

ҚМ-1 нысанының қабылданғаны (қабылданбағаны) туралы хабарлама

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

      ____________________________________________________________________

      (уәкілетті орган)

      ____________________________________________________________________

      (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

      _____ № __ ҚМ-1 нысаны ___________________________ туралы хабарлайды.

      (қабылданғаны/қабылданбағаны)

      Қабылданбау себебі (ҚМ-1 нысаны қабылданбаған жағдайда ғана көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________.

      Осыған байланысты

      ____________________________________________________________________:

      (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

      1. Бұрмаланған түрде немесе толық емес көлемде ұсынылған ақпаратты

      ____________________________ жіберу себептерін жоюы.

      (уәкілетті орган)

      2. Осы хабарламаны __________________________________________________

      (қаржы мониторингінің субъектісі)

      алған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде қаржы мониторингіне жататын

      операциялар туралы ____________________________________ қабылданбаған

      (уәкілетті орган)

      хабарламаны түзетуі және осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы

      мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру

      қағидаларының ережелеріне сәйкес оны қайтадан ұсынуы қажет.

      __________________________ ____________ ____________________________

      (уәкілетті органның (қолы) (қолдың толық жазылуы)

      уәкілетті адамының Т.А.Ә.)

      ҚМ-1 нысанының қабылданған

      (қабылданбаған) күні мен уақыты:

      _______________________________

  Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы мәліметтер
мен ақпарат беру қағидаларына
3-қосымша

Қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері кодтарының
анықтамалығы

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435; 22.02.2016 № 96 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз); 11.08.2016 № 455 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2018 № 929 қаулыларымен.

Коды

Атауы

1

2

011

Банктер

012

Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

021

Биржалар

031

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

032

Сақтандыру брокерлері

041

Жинақтаушы зейнетақы қорлары

051

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар

052

Орталық депозитарий

061

Ақшамен және (немесе) басқа да мүлікпен нотариалдық әрекетті жүзеге асыратын нотариустар

071

Клиенттің атынан немесе оның тапсырмасы бойынша мынадай қызметке қатысты ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларға қатысқан жағдайда адвокаттар:


жылжымайтын мүлiктi сатып алу-сату;


клиенттің ақшасын, бағалы қағаздарын немесе өзге мүлкін басқару;


банктік шоттарды немесе бағалы қағаздар шоттарын басқару;


компанияны құру, қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуі немесе оны басқару үшін қаражат жинақтау;


заңды тұлғаларды құру, сатып алу-сату, олардың жұмыс істеуі немесе оларды басқару

072

Клиенттің атынан немесе оның тапсырмасы бойынша мынадай қызметке қатысты ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларға қатысқан жағдайда заң мәселелері жөніндегі тәуелсіз мамандар:


жылжымайтын мүлiктi сатып алу-сату;


клиенттің ақшасын, бағалы қағаздарын немесе өзге мүлкін басқару;


банктік шоттарды немесе бағалы қағаздар шоттарын басқару;


компанияны құру, қамтамасыз ету, оның жұмыс істеуі немесе оны басқару үшін қаражат жинақтау;


заңды тұлғаларды құру, сатып алу-сату, олардың жұмыс істеуі немесе оларды басқару

081

Аудиторлық ұйымдар

082

Бухгалтерлік есеп саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлiк ұйымдар мен кәсiби бухгалтерлер

091

Ойын бизнесін ұйымдастырушылар

092

Лотереялар операторы

101

Ақша аударымы бойынша қызмет көрсететін пошта операторлары

110

Микроқаржы ұйымдары

120

Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 929 қаулысымен.

130

Лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар

140

Ломбардтар

150

Бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар

160

Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар

170

Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 929 қаулысымен.

171

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры

172

Төлем ұйымдары

 
  Қаржы мониторингі субъектілерінің
қаржы мониторингіне жататын операциялар
туралы мәліметтер мен ақпарат
беру қағидаларына
4-қосымша

Жеке басты куәландыратын құжаттардың түрлері кодтарының анықтамалығы

      Ескерту 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 929 қаулысымен.

Коды

Атауы

Жеке басты куәландыратын құжаттар

1

2

01

Жеке куәлік

02

Қазақстан Республикасы азаматының паспорты

03

Шет мемлекет азаматының паспорты

04

Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат

05

Азаматтығы жоқ адамның куәлігі

06

Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты

07

Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты

08

Босқын куәлігі

09

Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі

010

Туу туралы куәлік

011

Қайтып оралуға арналған куәлік

  Қаржы мониторингі субъектілерінің
қаржы мониторингіне жататын операциялар
туралы мәліметтер мен ақпарат
беру қағидаларына
5-қосымша

Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының
анықтамалығы

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435; 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2018 № 929 қаулыларымен.

Коды

Атауы

1

2

0111

Бәстігу нәтижелері бойынша ұтысты алу

0112

Бәстігу нәтижелері бойынша ұтысты электрондық нысанда алу

0121

Ойын мекемелеріндегі құмар ойындар өткізу нәтижелері бойынша ұтысты алу

0122

Ойын мекемелеріндегі құмар ойындар өткізу нәтижелері бойынша электрондық нысанда ұтысты алу

0131

Лотерея өткізу нәтижелері бойынша ұтысты алу

0132

Лотерея өткізу нәтижелері бойынша электрондық нысанда ұтысты алу

0211

Клиенттің айырбастау пункттері арқылы қолма-қол шетел валютасын сатып алуы

0221

Клиенттің айырбастау пункттері арқылы қолма-қол шетел валютасын сатуы

0231

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

0311

Чек бойынша ақша алу

0312

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

0321

Вексель бойынша ақша алу

0322

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

0511

Клиенттiң банктік шотынан ақшаны алу

0512

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

0521

Клиенттiң банктік шотына ақшаны есепке жатқызу

0522

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

0530

Клиентке қолма-қол ақша беру

0540

Клиенттен қолма-қол ақша қабылдау

0611

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

0612

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

0613

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

0614

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

0621

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

0622

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

0623

Оффшорлық аймақта тиісті түрде тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тiркелген банкте шоты бар жеке немесе заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк шотына есепке жатқызуы немесе аударуы

0624

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

0631

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

0632

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

0633

Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тiркелген банкте шоты бар жеке немесе заңды тұлғалардың пайдасына клиенттің ақшаны есепке жатқызуы немесе аударуы

0634

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

0640

Клиенттің оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сол сияқты оффшорлық аймақта тiркелген банкте шоты бар жеке немесе заңды тұлғалармен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасайтын операциялары

0711

Анонимді иеленушiге арнап ашылған шетелдегi шоттарға (салымдарға) ақша аудару

0712

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

0721

Анонимді иеленушiге арнап ашылған шетелдегi шоттан (салымнан) ақшаның түсуi

0722

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

0911

Өтеусiз негiзде басқа тұлғаның пайдасына клиент жүзеге асыратын төлемдер және ақша аударымдары

1011

Мәдени құндылықтарды сатып алу

1012

Мәдени құндылықтарды сату

1021

Мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу

1022

Мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасынан әкету

1111

Мемлекеттiк тiркеу сәтiнен бастап үш айдан аз уақыт өткен заңды тұлғалардың жасаған операциялары

1211

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, қолма-қол валютаны Қазақстан Республикасына әкелу

1212

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, ұсынушыға құжатты бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасына әкелу

1213

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен Ұлттық почта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, векселдерді Қазақстан Республикасына әкелу

1214

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, чектерді Қазақстан Республикасына әкелу

1221

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкетуді қоспағанда, қолма-қол валютаны Қазақстан Республикасынан әкету

1222

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, ұсынушыға құжатты бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасынан әкету

1223

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, векселдерді Қазақстан Республикасынан әкету

1224

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, чектерді Қазақстан Республикасынан әкету

1311

Сақтандыру төлемiн жүзеге асыру

1321

Сақтандыру сыйақысын алу

1411

Жинақтаушы зейнетақы қорларына еріктi зейнетақы жарналарын енгізу

1421

Жинақтаушы зейнетақы қорларына еріктi зейнетақы жарналарын аудару

1431

Еріктi зейнетақы жарналары есебінен жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру

1511

Қаржы лизингiнiң шарты бойынша мүлiктi алу

1521

Қаржы лизингiнiң шарты бойынша мүлiктi ұсыну

1611

Мердігер қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер

1621

Тасымалдау қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер

1631

Көліктік экспедиция қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер

1641

Сақтау қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер

1651

Комиссия қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер

1661

Мүлікті сенімгерлік басқару қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер

1671

Мердiгерлiк, тасымалдау, көлiк экспедициясы, сақтау, комиссиялар және мүлiктi сенiмгерлiк басқару қызметтерін қоспағанда, өзге де қызметтер көрсету бойынша мәмілелер

1711

Клиенттің бағалы металдарды, асыл тастарды және (немесе) олардан жасалған бұйымдарды сатып алуы

1721

Клиенттің бағалы металдарды, асыл тастарды және (немесе) олардан жасалған бұйымдарды сатуы

1731

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1811

Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жататын жылжымайтын мүлiкпен жасалатын мәмiлелер

1821

Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жататын өзге де мүлiкпен жасалатын мәмiлелер

1911

Ұйымдастырылған нарықтағы ашық сауда-саттық әдісімен репо операцияларын қоспағанда, облигациялармен және мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелер

2011

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.

2020

Ұйымдастырылған нарықтағы ашық сауда-саттық әдісімен репо операцияларын қоспағанда, акциялармен және пайлық инвестициялық қорлардың пайларымен мәмілелер

2110

Ақшамен, бағалы қағаздармен, бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен және өзге де құндылықтармен (бағалы металдардан жасалған ұлттық валюта монеталарынан басқа) ломбард операцияларын жасау

6010

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның жалақы түрінде ақша алу

6020

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның зейнетақы, стипендия, жәрдемақы, өзге де әлеуметтік төлем түрінде ақша алуы

6030

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, өсімпұлдар мен айыппұлдар төлеу бойынша төлемдері мен аударымдары

6040

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымның немесе жеке тұлғаның банктік шотына ақшаны есепке жатқызу

6050

әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдар және (немесе) жарналарды салу, аудару.

6055

терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын ұйымның банктік шотына ақша аудару.

6060

сот шешімі негізінде терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымдар мен жеке тұлғалардың ақшасымен және (немесе) өзге мүлкімен жасалатын операциялар.

 
  Қаржы мониторингі субъектілерінің
қаржы мониторингіне жататын операциялар
туралы мәліметтер мен ақпарат
беру қағидаларына
6-қосымша

Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен мәмілелер мен
қатысушылардың түрлері кодтарының анықтамалығы

Қатысушы түрінің коды

Қатысушы түрінің атауы

Мәміле түрінің коды

Мәміле түрінің атауы

1

2

3

4

01

Сатушы

01

Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату шарты

02

Тауарды немесе қызметті сатып алу-сату шарты

02

Сатып алушы

03

Басқа да мүлікті сатып алу-сату шарты

03

Сыйлық беруші

04

Сыйға беру шарты

04

Сыйлық алушы

05

Рента алушы

05

Мүліктік жалға беру (жалға алу) шарты

06

Рента төлеуші

07

Жалға беруші

08

Жалға алушы

09

Лизинг беруші

06

Лизинг шарты

10

Лизинг алушы

11

Несие беруші

07

Мүлікті өтеусіз пайдалану шарты

12

Несие алушы

13

Тапсырыс беруші

08

Мердігер шарты

14

Мердігер

15

Жобалаушы

16

Іздестіруші

17

Орындаушы

18

Жөнелтуші (көлік қызметі)

09

Көліктік экспедицияны тасымалдау шарты

19

Тасымалдаушы

20

Алушы (көлік қызметі)


21

Экспедитор

22

Қарыз беруші

23

Қарыз алушы

10

Қарыз шарты

24

Кредит беруші

25

Қаржы агенті

11

Кредиттік шарт

26

Клиент (факторинг)

27

Бенефициар

12

Ақша талабына жол беруді қаржыландыру шарты (факторинг)

28

Принципал

29

Салымшы

30

Эмитент

13

Банктік шот шарты

14

Ақшаны аудару шарты

15

Банктік салым шарты

31

Иеленуші

16

Басқа да банктік қызмет көрсету шарты

32

Кепілзат беруші

33

Кепілзат ұстаушы

17

Кепілзат шарты

34

Сақтаушы

35

Жүк беруші

18

Сақтау шарты

36

Сақтандырушы

37

Сақтанушы

19

Сақтандыру шарты

38

Сақтандырылған

39

Сенімгер

40

Сенім білдірілген адам

20

Тапсырма шарты

41

Комитент

21

Кепілгерлік шарты

42

Комиссионер

22

Комиссия шарты

43

Басқарма құрылтайшысы

44

Сенімгерлікпен басқарушы

23

Мүлікті сенімгерлік басқару шарты

45

Құқық иеленуші

46

Пайдаланушы

24

Патенттік құқықтарды беру туралы шарт

25

Зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелерін құру және пайдалану туралы шарт

26

Өнертабысты, пайдалы моделді және/немесе өнеркәсіптік үлгіні пайдалануға арналған лицензиялық немесе қосалқы лицензиялық шарт

47

Лицензиат

48

Патент иесі

27

Кешенді кәсіпкерлік лицензияның шарты (франчайзинг)

49

Лотереяны, тотализаторды ұйымдастырушы

50

Лотерея, тотализатор қатысушысы

28

Басқа шарт, келісім немесе келісімшарт

51

Өнім беруші

52

Өндіруші

53

Жалға беруші

29

Негіздік құжатсыз мәміле

54

Жалға алушы

55

Басқа да қатысушы

  Қаржы мониторингі
субъектілерінің
қаржы мониторингіне жататын
операциялар туралы мәліметтер
мен ақпарат беру қағидаларына
7-қосымша

      Нысан

Қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салу

      Ескерту. Қағида 7-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.
      Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)

      және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28

      тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 1-тармағының 1)

      тармақшасына және 10-бабының 3-1-тармағына сәйкес

      _____________________________________________________________________

      (уәкілетті орган)

      клиенттердің операциялары және клиенттердің бенефициарлық

      меншік иелері туралы мынадай ақпаратты беруді сұрайды:

      1. _____________________;

      2. _____________________.

      _______________________________ ____________ ______________________

      (уәкілетті органның уәкілетті (қолы) (қолдың толық жазылуы)

      адамының Т.А.Ә.)

      Байланыс телефоны _________________

      Сұрау салудың жіберілген

      күні мен уақыты:

      ________________________

  Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы мәліметтер
мен ақпарат беру
қағидаларына 8-қосымша

      Нысан

Қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салуға жауап

      Ескерту. Қағида 8-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.
      Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)

      және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28

      тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңының 17-бабы 1-тармағының 1)

      тармақшасына және 10-бабының 3-1-тармағына сәйкес

      _____________________________________________________________________

      (қаржы мониторингі субъектінің аты)

      __________ № ______ сұрау салуға мынадай ақпаратты жібереді:

      1. _______________;

      2. _______________.

      Қосымша _____ парақта.

      _______________________________ __________ ________________________

      (қаржы мониторингі субъектісінің (қолы) (қолдың толық жазылуы)

      жауапты адамының Т.А.Ә.)

      Байланыс телефоны:

      _________________

      Жауаптың жіберілген күні мен уақыты:

      ________________________

  Қаржы мониторингі
субъектілерінің қаржы
мониторингіне жататын
операциялар туралы мәліметтер
мен ақпарат беру
қағидаларына 9-қосымша

      Нысан

Қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама

      Ескерту. Қағида 9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2014 № 1435 қаулысымен.
      Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      _____________________________________________________________________

      (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

      _____________________________________________________________________

      (уәкілетті орган)

      ________ № ____ қаржы мониторингіне жататын операция бойынша қажетті

      ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беруге сұрау салудың

      қабылданғаны туралы хабарлайды.

      _______________________________ ____________ ______________________

      (қаржы мониторингі субъектісінің (қолы) (қолдың толық жазылуы)

      жауапты адамының Т.А.Ә.)

      Сұрау салудың қабылданған күні мен уақыты:

      __________________________

  Қаржы мониторингі
субъектілерінің
қаржы мониторингіне жататын
операциялар туралы мәліметтер
мен ақпарат беру қағидаларына
10-қосымша

      Ескерту. Қағида 10-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 22.02.2016 № 96 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Нысан

Қажетті ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды беру жөнінде сұрау салу мерзімін ұзарту туралы
өтініш

      ___________________________________________________________________

      (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)

      ____________________ көрсетілген қажетті ақпаратты, мәліметтер мен

      (уәкілетті орган)

      құжаттарды беру жөніндегі №________ сұрау салуда көрсетілген мерзімді _____ жұмыс күніне дейін ұзарту туралы өтініш береді.

      __________________________ ____________ ____________________

      (қаржы мониторингі (қолы) (қолдың толық

      субъектісінің жауапты жазылуы)

      адамының Т.А.Ә.)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 23 қарашадағы
№ 1484 қаулысымен
бекітілген

Күдікті операцияны айқындау белгілері

      Ескерту. Айқындау белгілері жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 929 қаулысымен.

Р/с №

Код №

Күдікті операцияны айқындау белгілері

1

2

3


1. Жалпы

1.

1012

Клиенттің (клиент өкілінің) қызметтер көрсетілуінің анағұрлым тиімді шарттарын (комиссиялар, сыйақы және т.б.) елемеуі, сондай-ақ клиенттің (клиент өкілінің) қаржы мониторингі субъектісінің көрсеткен қызметі үшін ерекше жоғары комиссия (сыйақы) ұсынуы.

2.

1046

Коммерциялық емес ұйымның қатысуымен жасалған операция (салық, бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді, айыппұлдар мен өсімпұлдарды, зейнетақыны және әлеуметтік аударымдарды, мүшелік жарналарды, коммуналдық төлемдерді, міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеумен байланысты операцияларды, сондай-ақ күдікті операциялар белгілерінің 1040, 3002, 3003 және 1041 кодтарында көрсетілген операцияларды қоспағанда).

3.

1040

Коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен ақшамен және/немесе өзге мүлікпен, қайырымдылық қызметімен және/немесе өзге де қайырмалдықпен байланысты операциялар жасау (3003 кодта көрсетілген операцияларды қоспағанда).

4.

1041

Коммерциялық емес ұйымдардың шоттарына шет елдерден ақша қаражатының түсуі.

5.

1042

Оффшорлық аймақта ашылған банк шотына өз қаражатын аудару.

6.

1043

Тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері оффшорлық аймақтағы клиенттің операциялары (0623, 0633, 0640 кодтарында көрсетілген операцияларды қоспағанда (5-қосымша, қаржы мониторингіне жататын операциялар түрлері кодтарының анықтамалығы).

7.

1035

Клиент Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлейтін топтың (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын мемлекетте (аумақта) тіркелген (тұрады) не осы мемлекетте тіркелген (тұратын) тұлғалардың қатысуымен, сол сияқты осы мемлекетте (аумақта) тіркелген банктегі шотты пайдалана отырып, жүйелі түрде операциялар жасайды.

8.

2003

Клиенттің (клиент өкілінің) дұрыстығы күмән туғызатын және тексеру мүмкін емес мәліметтерді, оның ішінде бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді ұсынуы, сол сияқты клиент көрсеткен мекенжай мен телефондар бойынша хабарласудың мүмкін болмауы.

9.

2005

Клиенттің (клиент өкілінің) операциялар жасауда негізсіз асығуы және (немесе) өткізілетін операцияларға қатысты құпиялылық мәселелеріне шамадан тыс алаңдаушылық танытуы.

10.

2007

Клиенттің үшінші тұлғаның және/немесе операция кезінде қатысатын тұлғалардың басшылығымен операция жүргізуі.

11.

2014

Бұл қызмет оның кәсіптік қызметінің шеңберіне кірмейтін жағдайларды қоспағанда, бағалы металдар мен асыл тастарды, зергерлік бұйымдарды, бағалы металдар сынығын сатып алу-сату.

12.

2015

Операцияны жүзеге асыру кезінде анық жалған ақпарат ұсынуының салдарынан клиенттің толқып тұрғаны байқалады.

13.

2017

Клиент мемлекеттік тіркеу орны бойынша да, клиентті тиісті тексеру шеңберінде тіркелген нақты мекенжай бойынша да табылмады.

14.

3001

Терроризмді қаржыландыру тәуекелі жоғары елге (елден) ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасау.

15.

3002

Коммерциялық емес ұйымдардың қатысуын қоспағанда, қайырымдылық қызметімен және (немесе) өзге де қайырмалдықпен байланысты ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасау.

16.

3003

Діни бағыттағы коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасау (салық, бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді, айыппұлдар мен өсімпұлдарды, зейнетақыны және әлеуметтік аударымдарды, мүшелік жарналарды, коммуналдық төлемдерді, міндетті сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеумен байланысты операцияларды қоспағанда).

17.

3004

Клиенттің осы операция (операциялар) терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға бағытталған деп пайымдауға негіз туындаған операцияны (операцияларды) жасауы.

18.

7002

Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса, химиялық, биологиялық және ядролық қаруға және олардың құрауыштарына жататын заттарды сатып алуға-сатуға, тасымалдауға, дайындауға, сақтауға және өткізуге байланысты ақшамен және өзге де мүлікпен жасалатын операциялар.

19.

7003

Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса, әскери мақсаттағы заттарды, дәрі-дәрмекті сатып алуға-сатуға байланысты ақшамен және өзге де мүлікпен жасалатын операциялар.

20.

7004

Егер бұл клиенттің қызметіне жатпаса, дәрілік препараттарды ғана емес, сонымен қатар улы және күшті әсер ететін басқа да синтетикалық және табиғи заттарды да қамтитын заттарды сатып алуға-сатуға байланысты ақшамен және өзге де мүлікпен жасалатын операциялар.

21.

7006

Қаржы мониторингі субъектісінің ішкі рәсімдеріне сәйкес қызметі, операциялары не оларды жасауға әрекеттенуі күдікті деп танылған клиенттер.

22.

8002

Қаржы мониторингінің субъектісінде операцияның терроризмді қаржыландыруға бағытталғаны туралы күдік туындатқан күдікті операцияны жасауға әрекеттену.

23.

8003

Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген шараларды қолдану мүмкiн болмаған жағдайда іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту.

24.

8004

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) бағытталуы мүмкін іскерлік қатынастарды орнатудан бас тарту.

25.

8005

Терроризмді не өзге қылмыстық қызметті қаржыландыруға бағытталуы мүмкін іскерлік қатынастарды орнатудан бас тарту.

26.

8006

Заңның 5-бабы 3-тармағының 1), 2), 2-1), 4) және 6) тармақшаларында көзделген шараларды қабылдау мүмкiн болмаған жағдайда операция жүргізуден бас тарту.

27.

8007

Қаржы мониторингінің субъектісінде операцияның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) бағытталғаны туралы күдік туындатқан операцияны жүргізуден бас тарту.

28.

8008

Қаржы мониторингінің субъектісінде операция терроризмді не өзге қылмыстық қызметті қаржыландыруға бағытталғаны туралы күдік туындатқан операцияны жүргізуден бас тарту.

29.

8010

Клиент жасайтын операцияларды зерделеу процесінде клиент іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған жағдайда іскерлік қатынастарды тоқтату.

30.

8011

Клиент жасайтын операцияларды зерделеу процесінде клиент іскерлік қатынастарды терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған жағдайда іскерлік қатынастарды тоқтату.

31.

8014

Сот шешімі бойынша терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлғаның операциялар жасауы.

32.

1028

Сыртқы экономикалық қызмет жөніндегі шарттар шеңберінде тұрақсыздық айыбын төлеуге байланысты аударымдар.


2. Ақша төлемдері мен аударымдары бойынша қызметтер көрсету кезінде

33.

1011

Экспорт немесе импорт келісімшарттары бойынша резиденттің 360 күннен асатын репатриация мерзімін көрсетуі (Қазақстан Республикасының аумағында құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауды және/немесе қызметтер көрсетуді көздейтін келісімшарттарды қоспағанда).

34.

1017

Есеп айырысуды жүргізу тәртібі бойынша қалыптасқан іскерлік практикадан өзгеше, стандартты емес немесе әдеттегіден күрделі нұсқаулықтардың болуы.

35.

1023

Мәні жағынан бірдей және/немесе ұқсас сомадағы ақшаны кейіннен кері аудара отырып, клиенттің ағымдағы шотынан оның басқа банктегі (басқа банктердегі) шотына (шоттарына) ақша қаражатын тұрақты түрде аудару.

36.

1029

Маркетингтік, консультациялық немесе зерттеу қызметтерін көрсету жөніндегі мәмілелер шеңберінде клиенттің тұрақты ақша аударуы (алуы).

37.

5002

Шарт (шарттар) бойынша тарап болып табылмайтын резидент еместің пайдасына тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) импортына шарт (шарттар) бойынша ақша төлемдері мен аударымдары.

38.

7001

Клиентте қаржы саласындағы қызметті және (немесе) қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыруға лицензия болмаған кезде жеке тұлғалардан ақша және (немесе) өзге де мүлік тартумен байланысты төлемдер мен аударымдар.

39.

7007

Кеден одағының кедендік аумағына тауардың нақты келіп түсуін көздемейтін не тауарды Кеден одағының аумағы арқылы алып өтуді көздемейтін тауарлар импортының шарты бойынша Кеден одағына кірмейтін мемлекеттер резиденттерінің пайдасына ақша төлемдері мен аударымдары.

40.

7008

Банктік шот ашпай-ақ, шетелге оларға қатысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында жасалды деп ұйғаруға негіз туындайтын жүйелі ақша аударымдары.

41.

7009

Валюталық шарт ұсынбай жүзеге асырылатын валюталық операциялар бойынша жүйелі ақша төлемдері мен аударымдары.

42.

7011

Интернет-сауда саласында клиенттің қызметі туралы мәліметтер болмаған жағдайда, клиенттің пайдасына ірі мөлшерде электрондық ақша пайдаланылған төлемдердің түсуі не бірнеше рет электрондық ақша пайдаланылған төлемдердің түсуі.

43.

7012

Клиенттің пайдасына электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иелерінен электрондық ақша пайдаланылған төлемдердің жиі түсуі (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу, коммуналдық қызметтерге, байланыс қызметтеріне, телерадиохабарларын тарату қызметтеріне ақы төлеу бойынша төлемдерді қоспағанда).


3. Банктік қызмет көрсету кезінде

44.

1019

Егер клиенттің негізгі қызметі әдетте қолма-қол ақшасыз нысанда есеп айырысу болып табылса, заңды тұлға-клиенттің шотына түсетін қолма-қол ақша үлесінің айтарлықтай ұлғаюы.

45.

1025

Егер қолда бар ақпарат кредиттік берешекті қаржыландыру көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, клиенттің кредитті мерзімінен бұрын өтеуі.

46.

1044

Қызметтердің кең спектрін көрсеткені және (немесе) тауарлардың әрқилы түрі үшін алынған ақша есепке алынғаннан кейін қысқа уақыт ішінде ақшаның бәрін не қомақты бөлігін банктік шоттан аудару.

47.

4006

Клиенттің дәл сол атына немесе отбасы мүшелерінің атына (заңды тұлғалар жасаған дәл сондай әрекет) кейіннен жаңа шоттар аша отырып, шоттарды жабу.

48.

4008

Жұмыстар мен қызметтер көрсеткені үшін алынған ақшаны және/немесе ақшаның қомақты бөлігін банктік шоттан (шоттардан) дәл сол адамның не адамдар тобының қысқа уақыт ішінде жүйелі түрде алуы.

49.

4009

Банктік шоттан ақшаны жүйелі түрде алуды жүзеге асыратын адамның ұсқынсыз сырт келбеті (белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамның белгілері, нашақорлық және (немесе) маскүнемдік белгілері).

50.

4013

Клиенттің банктік шотына үшінші тұлғалардан тұрақты түрде қолма-қол ақшаның түсуі, кейінен сол ақшаны клиенттің алуы не операциялық бір күн ішінде немесе одан кейінгі күні клиенттің немесе үшінші тұлғалардың банктік шоттарына ақшаның барлық немесе қомақты сомасын аудару.

51.

7013

Клиент пен мұндай тұлғалардың қызметі арасында анық байланыс болмаған жағдайда үшінші тұлғалардың пайдасына ашылатын (ашылған) депозиттерге клиенттің тұрақты түрде қолма-қол ақша есептеуі.

52.

7020

Сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру агентінің банктік шотына жүйелі түрде қолма-қол ақша салу.

53.

7023

Клиенттің өз қызметінің сипатымен байланысты емес алдын ала төленіп қойылған төлем карточкаларының қомақты көлемін сатып алуы.

54.

7018

Клиенттің шотына қолма-қол ақша қабылдауға арналған жабдықтың (құрылғының) көмегімен ақшаның жүйелі түрде түсуі.

55.

3006

Жынысына қарамастан, діншілдіктің сыртқы белгілері бар ақша қаражатын жіберушінің кіріс көздерін анықтау рәсімін өтуден бас тартуы.

56.

8012

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке тұлғаның Заңның 12-бабы 8-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жалақы алу операциясын жүзеге асыру үшін өтініші.

57.

8013

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген тұлғаның банктік шотына Заңның 13-бабы 1-1-тармағының бесінші бөлігіне сәйкес ақша салу.


4. Бағалы қағаздар нарығында қызметтер көрсету, зейнетақы қорларының қызметтер көрсетуі кезінде.

58.

1003

Клиенттің не оның нұсқауы бойынша бағалы қағаздармен (қаржы құралдарымен) нәтижесінде осы бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) иеленушісі өзгермейтін мәмілелер жасауы.

59.

1004

Осыған ұқсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша (төмен бағамен, арзанға және/немесе жоғары бағамен) жасалатын бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі мәмілелер.

60.

1005

Ұқсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдасқан және/немесе ұйымдаспаған нарығында бағалы қағаздарды сатып алу (сату) туралы сауда-саттыққа екі немесе бірнеше қатысушының немесе олардың өкілдерінің келісімі.

61.

1007

Клиенттің бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушысы болып табылмауы және (немесе) бағалы қағаздардың клиентке оның алдындағы контрагенттің қарызын өтеуге берілмеуі шартымен бағалы қағаздар және қаржылық көрсетілетін қызметтер ұйымдасқан нарығында айналыста жоқ бағалы қағаздардың көп мөлшерін клиенттің біржолғы сатуы (сатып алуы).

62.

7035

Клиенттің не оның нұсқауы бойынша бағалы қағаздармен (қаржы құралдарымен) нәтижесінде осы бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) бенефициарлық меншік иесі өзгермейтін мәмілелер жасауы.

63.

7037

Шетелдіктің, не азаматтығы жоқ адамның, не шарт жасаған кезде шекті жасқа жеткен немесе соған жақындаған адамның атына жеке зейнетақы шотын аша отырып, оған кейіннен ерікті зейнетақы жарналары түрінде қомақты сома аудару.5. Сақтандыру саласында қызметтер көрсету кезінде

64.

1020

Өмірді жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандырушыны, сақтанушыны не пайда алушыны ауыстыру жөнінде операциялар жасау.

65.

7026

Клиенттің ірі сомаға жасаған ерікті сақтандыру шартын ол жасалғаннан кейін шамалы уақыт аралығы өткен соң мерзімінен бұрын бұзып, сақтандыру сыйлықақысын, оның ішінде үшінші тұлғаның пайдасына қайтаруы.

66.

7028

Клиенттің жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеуге қолма-қол ақша беруге әрекеттенуі не беруі.

67.

7029

Жасалған жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін тиісінше ұлғайта отырып, сақтандыру сомасының мөлшерін өзгерту.

68.

7038

Сақтандыру делдалының (сақтандыру брокерінің, сақтандыру агентінің) қызметі үшін үшінші тұлғаға сақтандыру делдалының нұсқауы бойынша сыйақының барлығын не бір бөлігін төлеу.


6. Нотариаттық, аудиторлық қызметтер көрсету кезінде

69.

1015

Қаржылық жалға беру шарты (лизинг) бойынша шарттың тиімсіз, экономикалық орынсыз талаптары бойынша мүлікті алу және (немесе) беру (нотариустар).

70.

1024

Нақ сол бір мәміле заты сатылатын және кейіннен сатып алынатын қаржы операцияларын жүзеге асыру.

71.

1032

Мәміле мәнінің шарты мен шын мәніндегі құнының анық сәйкес келмеуі.


7. Ойын бизнесі саласында қызметтер көрсету кезінде

72.

1031

Құмар ойындар және/немесе құмар ойындардың ставкалары бойынша ұтыс ретінде ойын мекемесінен бірнеше мәрте ірі мөлшерде қаражат алу (төлеу).


8. Лизинг қызметтерін көрсету кезінде

73.

1038

Егер қолда бар ақпарат борышты қаржыландыру көзін айқындауға мүмкіндік бермесе, бұрын міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алуға жол берген клиенттің лизинг шарты бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын өтеуі.

74.

9002

Лизинг нысанасын сатушы және лизинг алушы (сублизинг алушы) сол бір тұлға болып табылса, мүлікті лизинг (сублизинг) шарты бойынша алу немесе беру.9. Ломбард қызметін жүзеге асыру кезінде

75.

9005

Сынамалау таңбаларының бедерлері жоқ бағалы металдардан және асыл тастардан жасалған зергерлік бұйымдарды кепілге тапсыру немесе сатуға қою.

76.

9006

Көлік құралын сенімхат бойынша ломбардқа кепілге қою.


10. Бағалы металдарды және асыл тастарды, олардан жасалған зергерлік бұйымдарды сатып алуды, сатып алу-сатуды жүзеге асыру кезінде.

77.

9007

Жеке тұлғаның бағалы металдардан және (немесе) асыл тастардан (бір типті бұйымдар) және/немесе сертификатталған асыл тастардан жасалған бірнеше зергерлік немесе басқа тұрмыстық бұйымды жүйелі түрде сатып алуы.

78.

1045

Клиенттің тапсырмасы бойынша өткізілген бағалы металдар, асыл тастар және осындай бұйымдардың сынықтары, сондай-ақ зергерлік бұйымдар үшін ақша қаражатын үшінші тұлғалардың шоттарына аударуы.

79.

9011

Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін бедерленген асыл тастарды (гауһарды қоспағанда) сатып алуы.

80.

9012

Бағалы металдарды, асыл тастарды және олардан жасалған зергерлік бұйымдарды ағымдағы нарықтық бағалардан едәуір айырмасы бар бағалар бойынша сату.


11. Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде

81.

9013

Клиенттің ауыртпалық салынған (ипотеканы қоспағанда) жылжымайтын мүлікпен мәміле жасауды ұсынуы немесе әрекеттенуі.

82.

9014

Жылжымайтын мүлікпен нарықтық құнынан едәуір айырмасы бар баға бойынша мәміле жасау.

83.

9015

Жеке тұлғаның жылжымайтын мүлік объектілерін қайта-қайта (үш немесе одан да көп рет) сатып алуы және (немесе) сатуы.

84.

9016

Сатып алушы ретінде жеке кәсіпкерлік субъектісі әрекет ететін мемлекеттік меншікке тиесілі жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілесін жүзеге асыру.


12. Төлем ұйымдарының қызметін жүзеге асыру кезінде.

85.

9022

Қаржы мониторингінің субъектісінде осы операция және/немесе операциялар есірткі құралдарының заңсыз айналымымен байланысы бар деп пайымдауға негіз туындайтын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізу.

     

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады