Өз қызметін концессия шарттары бойынша жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 177 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 наурызда № 10561 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 743 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрінің 30.11.2015 № 743 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 15-1-бабының 2-1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Өз қызметін концессия шарттары бойынша жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту қағидалары бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден кейін күнтізбелік он күн ішінде «Әділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде және мерзімдік баспасөз басылымдарында ресми жариялауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                               Е. Досаев

      «КЕЛІСІЛДІ»                           «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының             Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму               Қаржы министрі
      министрі                              _____________ Б. Сұлтанов
      ______________ Ә. Исекешев           2015 жылғы 4 ақпан
       2015 жылғы 20 ақпан

Қазақстан Республикасы    
Ұлттық экономика       
министрінің         
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 177 бұйрығымен бекітілген

Өз қызметін концессия шарттары бойынша жүзеге асыратын табиғи
монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Өз қызметін концессия шарттары бойынша жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес өз қызметін концессия шарттары бойынша жүзеге асыратын табиғи монополия субъектілерінің (бұдан әрі – концессия субъектісі) реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібін айқындау мақсатында әзірленді.
      2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) инвестицияланған капитал – концессия объектісін құру немесе реконструкциялау үшін концессия субъектісінің меншікті қаражаты мен қарыз капиталының сомасы;
      2) концессия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтері (тауарлары, жұмыстары) – концессия субъектісі табиғи монополия саласында ұсынатын және белгілі бір тауарды тұтынушыға беру түріндегі көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну жағдайларын қоса алғанда, уәкілетті органның ведомствосы мемлекеттік реттеуге тиіс қызметтер (тауарлар, жұмыстар);
      3) қарыз капиталы – концессия объектісін құру немесе реконструкциялау үшін қарыз (кредиттер алу, облигациялар шығару және сату, ақшалай міндеттемелердің басқа да түрлері бойынша қаражат алу) есебінен пайда болған капитал.
      4) құзыретті орган – мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган немесе жергілікті атқарушы орган;
      5) меншікті қаражат – концессия объектісін құруға және реконструкциялауға пайдаланылатын концессия субъектісінің ақша қаражаты (акционерлік (жарғылық) капитал, бөлінбеген пайдасы (таза кірісі) немесе амортизациялық аударымдары);
      6) тарифтің шығын бөлігі – тарифті бекіту кезінде ескерілетін концессия субъектісінің қызметтер (жұмыстар) көрсетуіне байланысты шығындар жиынтығы. Осы шығындар реттеліп көрсетілетін қызметтің (тауардың, жұмыстың) өзіндік құнынан және кезең шығыстарынан (жалпы және әкімшілік шығыстар, сату жөніндегі шығыстар, сыйақылар төлеу жөніндегі шығыстар) тұрады;
      7) уәкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
      8) уәкілетті органның ведомствосы – табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы;
      Қағидаларда пайдаланылатын өзге де түсініктер мен терминдер Қазақстан Республикасының концессия туралы, табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы және бюджет заңнамасына сәйкес қолданылады.

2. Концессия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар
мөлшерлемелерін) қалыптастыру тәртібі

      3. Концессия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (жұмыстарына, тауарларына) тарифтер реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды өндіруге) ұсынуға қажетті шығындар құнынан төмен болмауға, инвестицияланған капиталды қайтаруды қамтамасыз етуге және концессия субъектісінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін пайда алу мүмкіндігін ескеруге тиіс.
      Бұл ретте концессия шартының қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін концессия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (жұмыстарына, тауарларына) тарифтер инвестицияланған қаражаттың қайтарылуы ескерілместен қалыптасады.
      4. Концессия шарты бойынша концессия субъектілері көрсететін реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) бірлігіне тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) мынадай кезеңдер бойынша қалыптасады:
      1) жылдық ақшалай түсім есебі, ол:
      осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шығын бөлігіне енгізілетін шығындардың жылдық сомасын айқындауды;
      осы Қағидалардың 8 және 9-тармақтарына сәйкес инвестицияланған капиталдың бастапқы және қалдық сомасының мөлшерін айқындау мен алдағы кезеңге инвестицияланған капиталды қайтарудың жылдық сомасының есебін;
      осы Қағидалардың 10-тармағына сәйкес инвестицияланған меншікті қаражаттарға арналған пайданың жылдық сомасының есебін қамтиды;
      2) осы Қағидалардың 13-тармағына сәйкес концессия шарты бойынша ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жылдық көлемі мен түрлерін алдағы кезеңге айқындау;
      3) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) құндық негізін көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) түрлері бойынша жылдық түсімді негіздеп бөлу жолымен айқындау.
      5. Тарифтерді қалыптастыру кірістердің, шығындар мен қолданысқа енгізілген активтердің бөлек есебінің негізінде реттеліп көрсетілетін қызметтердің әрбір түрі бойынша және тұтастай өзге қызмет бойынша жүзеге асырылады.
      6. Концессия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифті қалыптастыру кезінде концессия объектісінің мүліктік кешеніне кіретін әлеуметтік саланың объектілерін қаржыландыруға байланысты тиісті негіздеуші материалдармен расталған шығыстар ескеріледі.
      7. Өз қызметін концессия шарттары бойынша жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекіту кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастыру Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 тіркелген Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сәуірдегі № 130-НҚ бұйрығымен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртібіне (бұдан әрі – Ерекше тәртіп) сәйкес жүзеге асырылады.
      8. Инвестицияланған капиталдың жалпы мөлшері инвестицияланған капиталдың меншікті және қарыз сомасы ретінде айқындалады.
      Инвестицияланған капиталдың бастапқы сомасының болжамды шекті мөлшері және оны тартудың алдын ала шарттары (қарыз капиталының құрылымы, сыйлықақы мөлшерлемесі және меншікті қаражаттың пайда мөлшерлемесі, мақсатты пайдаланылуы, игеру кестесі, қайтару шарттары) концессия субъектісінің растаушы құжаттарының негізінде (концессия субьектісінің қаржылық есептілігі, концессиялық жобаны қаржыландыру туралы меморандумдар, банк шоттарынан үзінді көшірмелер) айқындалады.
      Инвестицияланған капиталды тартқаннан кейін концессия шартына жасалған қарыз шарттарына сәйкес инвестицияланған капиталды (қарыз капиталының құрылымы, сыйлықақы мөлшерлемесі және меншікті қаражаттың пайда мөлшерлемесі, мақсатты пайдаланылуы, игеру кестесі, қайтару шарттары) тарту сомасы мен шарттары көзделетін қосымша келісім жасау арқылы тиісті өзгерістер енгізіледі.
      9. Инвестицияланған капиталды мақсатсыз пайдалануға жол берілмейді.
      Тариф құрамындағы инвестицияланған капиталды (меншікті және қарыз) қайтару концессия шартында және концессия субьектісінің инвестициялық бағдарламасында көзделген және тиісті құжаттармен расталған нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылған капиталға ғана жүргізіледі.
      Концессия объектісін пайдалану кезеңінде концессия субьектісінің меншікті қаражатын қайта инвестициялау сомасы мен мерзімдері концессия шартында және концессия субьектісінің инвестициялық бағдарламасында айқындалады және мақсатты пайдаланғаны тиісті құжаттармен расталуға тиіс.
      Тарифте ескерілетін қарыз капиталын қайтарудың жылдық сомасы қарыз шарттарында белгіленген қарыз капиталын қайтару (өтеу) кестесінің негізінде айқындалады. Қарыз капиталын қайтару сомасын есептеу кезінде инвестициялық бағдарламаға және концессия шартының талаптарына сәйкес қайта инвестициялау (негізгі құралдарды жаңарту және жөндеу) үшін алдағы кезеңде концессия субьектісі пайдаланбаған амортизациялық қордың бос ақша қаражаты ескеріледі.
      Тарифте ескерілетін концессия субьектісінің инвестицияланған меншікті қаражатын қайтару концессия объектісін пайдалана бастаған сәттен бастап концессия шарты қолданысының барлық мерзімі бойы жыл сайын тең төлемдермен жүргізіледі. Концессия субьектісінің меншікті қаражатын қайта инвестициялау кезінде меншікті қаражатты қайтару меншікті қаражаттың қайта инвестицияланған сомасы ескеріле отырып жүзеге асырылады.
      Уәкілетті органның ведомствосы жыл сайын реттеу кезеңі ішінде пайдалануға енгізілген объектілер туралы нақты деректерді, бекітілген пайдалануға енгізу жоспарын түзетуді және қайтарылмаған инвестицияланған капиталдың қалдығын ескере отырып, реттеудің кезекті есептік жылына белгіленетін инвестицияланған капиталды қайтару шамасына түзету жүргізеді.
      10. Тарифте ескерілетін концессия субъектісінің инвестицияланған және (немесе) қайта инвестицияланған меншікті қаражатына арналған пайданың жылдық сомасы пайда мөлшерлемесінің концессиялық жобаға салынған концессия субъектісінің меншікті қаражатының қалдық сомасына көбейтіндісі ретінде есептеледі.
      Инвестицияланған меншікті капиталға пайда мөлшерлемесі қарыз қаражатына арналған сыйақы құнынан немесе концессия шартына қол қою сәтіне белгіленген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері ақша қаражатын (депозиттер) тарту мөлшерлемесінен кем емес шама болып табылады.
      Концессия субъектісінің инвестицияланған және (немесе) қайта инвестицияланған меншікті қаражаты толық қайтарылғаннан кейін пайданың жылдық сомасы тарифте (бағада, алым мөлшерлемесінде) ескеріледі.
      11. Концессиялық заңнамада көзделген концессия субъектілеріне мемлекеттік бюджеттен шығындарды өтеуге және кіріс алуға бөлінетін көздер тарифтің шығын және кіріс бөліктерінде ескерілмеген шығыстарды жабуға және кірістерді қамтамасыз етуге бағытталған төлемдерді қоспағанда, тарифті азайтуда ескеріледі.
      Шығындарды өтеу және кірістер алу көздерінің төлемақы мөлшері мен тәртібі концессия шартында көзделеді және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      12. Тарифтің шығын бөлігінде ескерілмеген шығыстарға бағытталған субсидияларды қоспағанда, концессия субьектілеріне мемлекеттік бюджет қаражатынан бөлінетін субсидиялар тарифтің шығын бөлігін азайтуда ескеріледі.
      13. Концессия субъектісі ұсынатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемін айқындау көрсетілетін қызметтердің түрлері бойынша нақты және болжамды деректердің негізінде заттай өлшемде жүзеге асырылады.
      14. Концессия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тариф (баға, алым мөлшерлемесі) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес есептеледі.

3. Концессия субьектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтер бекіту тәртібі

      15. Уәкілетті органның ведомствосы тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекітуді мынадай жағдайларда:
      1) концессия субьектісінің бастамасы бойынша;
      2) уәкілетті орган ведомствосының бастамасы бойынша жүргізеді.
      16. Қайта құрылған концессия субьектісі не реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жаңа түрлерін көрсетуді жоспарлап отырған концессия субьектісі уәкілетті орган ведомствосының оны Табиғи монополиялар субьектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізілгені туралы хабарламасын алған күннен бастап он күн мерзімде уәкілетті органның ведомствосына тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) Заңның 18-бабының 5-тармағына сәйкес оңайлатылған тәртіппен бекітуге арналған өтінімді ұсынады.
      17. Тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) оңайлатылған тәртіппен бекітуге арналған өтінімге:
      1) жасалған концессия шартының көшірмесі;
      2) инвестициялық бағдарламаның көшірмесі;
      3) тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) және тарифтік сметаның жобасы;
      4) концессия шартында көзделген жобалық қуат туралы деректер;
      5) инвестицияланған капиталды жыл сайын қайтару есебі;
      6) концессия шартында көзделген инвестицияланған меншікті капиталдың кіріс нормаларының есебі;
      7) пайданы бөлу туралы ақпарат және ақша ағындарын бөлу жөніндегі ақпарат;
      8) концессия шартында көзделген, құзыретті орган растаған ұсынылатын қызметтердің жоспарланып отырған көлемдері;
      9) таратылып жазылуын қоса бере отырып, кредиторлық және дебиторлық берешектердің болуы немесе болмауы туралы деректер;
      10) концессия шартында көзделген сан нормативтерінің есебі;
      11) салалық техникалық және технологиялық нормалардың, сондай-ақ нормативтік техникалық ысыраптардың есебі;
      12) негізгі құралдарды пайдалану мерзімдері көрсетілген амортизациялық аударымдардың есебі;
      13) негізгі өндірістік қорларды жұмысқа жарамды күйде ұстау үшін қажетті шығындар сметасының жобасы;
      14) осы Қағидаларға 3-29-қосымшаларға сәйкес тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) және тарифтік сметаның жобасын есептеуге арналған тарифтік сметаның жобасы;
      15) концессия шартына сәйкес реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарланып отырған көлемі туралы ақпарат;
      16) концессия шартына сәйкес реттеліп көрсетілетін қызметтерден (тауарлардан, жұмыстардан) түсетін таза кірісті (пайданы) пайдалану туралы ақпарат;
      17) өткен кезеңде инвестицияланған капиталды (қарыз және меншікті) қайтару туралы мәліметтер;
      18) қарыз қаражатын қайтару және қарыз қаражаты бойынша сыйақы төлеу кестесі қоса беріледі.
      18. Концессия субьектісі тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қолданысқа енгізгенге дейін күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірмей өтініммен бірге өзі ұсынатын реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) жобаларын ұсынады.
      19. Концессия субьектілері үшін тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жалпы тәртіппен бекітуге арналған өтінімге:
      1) жасалған концессия шартының көшірмесі;
      2) тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекiту қажеттiгi туралы түсiндiрме жазба;
      3) тарифтiң (бағаның, алым мөлшерлемесінің) және тарифтік сметаның жобасы;
      4) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6452 тіркелген «Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығына (бұдан әрі – Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығы) сәйкес бекітілген нысан бойынша ұйымның бухгалтерлiк теңгерімі;
      5) Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығына сәйкес бекітілген нысан бойынша пайдалар мен залалдар туралы есеп;
      6) Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығына сәйкес бекітілген нысан бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
      7) Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 20 тамыздағы № 422 бұйрығына сәйкес бекітілген нысан бойынша капиталдағы өзгерiстер туралы есеп;
      8) қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба;
      9) «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес бекітілген еңбек жөнiндегi (1-е нысаны) есеп;
      10) «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес бекітілген жекелеген лауазымдар мен кәсiптер бойынша қызметкерлер жалақыларының мөлшерi туралы есеп (2-Е кәсіп);
      11) «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес бекітілген 1-ӨҚ нысаны бойынша кәсiпорынның (ұйымның) өндiрiстiк-қаржылық қызметi туралы есеп, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн 2-МП нысаны бойынша қызметтiң негiзгi көрсеткiштерi;
      12) «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес бекітілген негiзгi қаражаттар мен материалдық емес активтердiң болуы және қозғалысы туралы есеп (№ 11 нысаны);
      13) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес жиынтық деректер;
      14) осы Қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес нақты шығындарды негiздейтiн материалдар қоса берілген тарифтiк сметаны орындау туралы есеп;
      15) таратып жазылған дебиторлық және кредиторлық берешектер;
      16) таратып жазылған өзге және басқа шығыстар;
      17) бекiтiлген инвестициялық бағдарлама (жоба);
      18) өткен жылдар ішінде инвестицияланған капиталды (қарызды және меншікті) қайтару туралы мәлімет;
      19) уәкiлеттi органмен келiсілген және өтiнiмдi қарау кезеңiнде қолданылатын:
      әкiмшiлiк персоналдың басшы қызметкерлерiнiң штат кестесiнің және оларға еңбекақы төлеудiң шектi деңгейiнiң;
      негiзгi құралдар құнының өсуiне алып келмейтiн, ағымдағы және күрделi жөндеулерге және басқа да жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарына бағытталған шығындардың жылдық сметасының;
      есепке алу саясатының болуын растайтын мәліметтер;
      20) тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтердi сатып алу жөнiндегi конкурстық (тендерлiк) комиссиялардың шешiмдерi;
      21) негiзгi құралдарды соңғы қайта бағалау нәтижелерi туралы мәлiметтер;
      22) негiзгi құралдарды пайдалану мерзiмдерi көрсетiлген амортизациялық аударымдардың есебi;
      23) Ерекше тәртiпке сәйкес тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру кезiнде ескерiлмейтiн нақты жұмсалған шығыстар туралы мәлiметтер;
      24) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарланған көлемiн растайтын құжаттар (ниет хаттамалары, шарттар, концессия субъектiсiнiң жалпыға бiрдей сапалы қызмет көрсету мiндетiне және мүмкіндіктеріне, тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) деңгейін ұстап тұру немесе көтеру мақсатында көлемдердің төмендеуіне жол бермеуге сүйене отырып, тауарларды өндiру көлемдерінің есептері, тұтынушы сұранысын маркетингтiк зерттеу материалдары);
      25) концессия субъектiсiнiң жобалық қуаты және оны нақты пайдалану туралы деректер;
      26) Ерекше тәртiптiң талаптарына сәйкес осы Қағидаларға 329-қосымшаларда көрсетiлген нысан бойынша тарифтiк сметаның жобасы;
      27) реттелiп көрсетiлетiн қызметтерден (тауарлардан, жұмыстардан) түсетiн таза кірісті пайдалану туралы ақпарат;
      28) амортизациялық аударымдарды пайдалану туралы ақпарат;
      29) уәкiлеттi орган айқындаған және экономикалық тиiмдiлiктiң деректерi мен есебiн қамтитын өтiнiмдi қарау кезеңiнде қолданылатын шамаға және мерзiмде нормативтен тыс ысыраптар болған кезде оларды жою жөнiндегi, сондай-ақ нормативтiк техникалық ысыраптарды төмендету жөнiндегi iс-шаралар жоспары (электр энергиясын және (немесе) жылу энергиясын беру және (немесе) тарату, сумен жабдықтау, мұнайды магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау, тауарлық газды сақтау, жалғастырушы, магистральдық газ құбыржолдары және (немесе) газ таратушы жүйелер арқылы тасымалдау, сондай-ақ шикi газды жалғастырушы газ құбыржолдары арқылы тасымалдау салаларындағы реттелiп көрсетiлетiн қызметтердi көрсететiн концессия субъектiлерi ұсынады) қоса берiледi.
      20. Азаматтардың өмірін, денсаулығын, жеке және заңды тұлғалардың мүлкін, қоршаған ортаны қорғау мақсатында, сондай-ақ стратегиялық тауарлардың құнын көтерген кезде концессия субьектісі уәкілетті органның ведомствосына төтенше реттеуші шара ретінде тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту үшін жүгінеді.
      21. Концессия субьектілері үшін тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) және тарифтік сметаны төтенше реттеуші шара ретінде бекітуге арналған өтінімге:
      1) азаматтардың өмірін, денсаулығын, жеке және заңды тұлғалардың мүлкін қорғау, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мақсатында төтенше реттеуші шара ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) және тарифтік сметаны бекіту себептері көрсетілген түсіндірме жазба;
      2) осы Қағидаларға 30-қосымшада көрсетілген нысан бойынша Ерекше тәртіптің талаптарына сәйкес тарифтік сметаның жобасы қоса беріледі.
      Бұл ретте стратегиялық тауарлардың құнын арттырған жағдайда тарифтік сметадағы стратегиялық тауарларды пайдалануды қамтитын шығын бабы ғана түзетіледі;
      3) азаматтардың өмірін, денсаулығын, жеке және заңды тұлғалардың мүлкін қорғау, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мақсатында төтенше реттеуші шара ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) және тарифтік сметаны бекіту қажеттігін растайтын құжаттар қоса беріледі.
      Стратегиялық тауарлардың құнын арттырған жағдайда, сатып алынатын және төтенше реттеуші шара ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) және тарифтік сметаны бекіту қажеттігін растайтын құжаттар ретінде тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) бекітуге арналған өтінімге конкурстық құжаттама, тауарларды сатып алу жөніндегі конкурстық (тендерлік) комиссиялардың шешімдері, шарт, шот-фактуралар, шығындар деңгейінің есептері, алдағы кезеңге бекітілген нормативтік техникалық ысыраптардың болуы, стратегиялық тауарлар құнының өзгеруі төтенше реттеуші шара ретінде өтінім беруге себеп болған осы тауар шығысының нормалары туралы ақпарат қоса беріледі.
      22. Уәкілетті орган ведомствосының бастамасы бойынша тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) қайта қаралған жағдайда концессия субъектісі тиісті талапты алған сәттен бастап экономикалық негізделген есептерді және ақпаратты жаңа тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) бекітуге арналған өтінімді ұсыну кезіндегідей көлемде ұсынады.
      23. Өтiнiмге қоса берiлетiн есептер мен негiздеушi материалдар уәкілетті органның ведомствосына мынадай талаптар бойынша беріледі:
      1) өтiнiм материалдары тiгiледі, нөмiрленеді және концессия субъектісі басшысының мөрiмен және қолымен расталады. Қаржы құжаттарына концессия субъектiсінiң басшысы мен бас бухгалтерi не оларды алмастыратын адамдар қол қояды және концессия субъектiсінiң мөрiмен расталады;
      2) негiздеушi материалдар ретiнде өтiнiм берер алдындағы төрт тоқсан ішіндегі және өткен күнтiзбелiк жыл iшiндегi шығындар туралы нақты деректер ұсынылады;
      3) концессия субьектісі өтінім қарауға қабылданғаннан кейін уәкілетті орган ведомствосының талабы бойынша өтінім берер алдындағы 4 тоқсан ішіндегі шығындар туралы нақтыланған деректерді уәкілетті органның ведомствосына күнтізбелік он бес күн ішінде ұсынады;
      4) тарифтерге (бағаларға, алымдар мөлшерлемелеріне) көлемдердің маусымдық ауытқу әсерін болдырмау мақсатында бір жылға есептелген деректер негізге алынады;
      5) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің), оның ішінде сараланған тарифтердің жобаларын есептеу кезінде базаға өтінім берер алдындағы төрт тоқсан ішіндегі немесе өткен күнтізбелік жыл ішіндегі реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) нақты көлемдері алынады;
      6) реттелiп көрсетiлетiн қызметтердiң (тауарлардың, жұмыстардың) көлемдерi төмендеген кезде төмендетудi негiздеушi және растаушы материалдар ұсынылады;
      7) концессия субъектiсi жүзеге асыратын қызметтердiң әрбiр түрiне жеке дайындалады.
      Осы Қағидалардың 23-тармағының 2) және 5) тармақшаларында көзделген талаптар тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) төтенше реттеуші шара ретінде бекіткен жағдайларға қолданылмайды.
      24. Уәкілетті органның ведомствосы тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекітуге өтінімді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ұсынылған материалдардың толықтығын тексереді және концессия субьектісін өтінімді қарауға қабылдағаны туралы немесе өтінімді қарауға қабылдаудан бас тартқаны туралы бас тарту себептерін келтіре отырып, жазбаша түрде хабардар етеді.
      25. Табиғи монополия субъектiсiнiң тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн бекiтуге немесе өзгертуге өтiнiмiн қарауға қабылдаудан бас тартуын жазбаша негiздейді.
      26. Мыналар:
      1) осы Қағидалардың 17 және 19-тармақтарында көрсетілген құжаттарды ұсынбау;
      2) ұсынылған құжаттардың осы Қағидалардың 23-тармағының талаптарына сәйкес келмеуі;
      3) дәйексіз ақпаратты қамтитын құжаттарды ұсыну концессия субъектісінің өтінімін қараудан бас тарту негіздемесі болып табылады.
      Мыналар:
      1) осы Қағидалардың 21-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбау;
      2) концессия субьектісінде бекітілген нормативтік техникалық ысыраптардың, стратегиялық тауар құнының өзгеруі өтінімді ұсынуға себеп болған осы тауар шығысы нормаларының болмауы концессия субьектісінің тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) төтенше реттеуші шара ретінде бекітуге арналған өтінімін қараудан бас тарту негіздемесі болып табылады.
      27. Коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты өтінім беруші «коммерциялық құпия» деген белгімен ұсынады және жеке мұқабада жібере алады және ол қолдаухат қаралатын ақпараттар (құжаттар) топтамасына енгізіледі.
      Ақпарат құрамындағы коммерциялық құпия оны уәкілетті органның ведомствосына ұсынудан бас тартуға негіз бола алмайды, бұл ретте мүдделі тұлғалар ақпаратты уәкілетті органның ведомствосына ұсыну кезінде коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтердің толық тізбесін көрсетеді не мүдделі тұлғаның коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер тізбесін бекіту туралы актісінің көшірмесін қоса береді.
      28. Уәкiлеттi органның ведомствосы концессия субъектісі тарифтерiнің (бағаларының, алымдар мөлшерлемелерінің) жобасын Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасына және осы Қағидаларда белгiленген талаптарға сәйкес экономикалық негiзделген есептерді ұсынған жағдайда өтінім берілген сәттен бастап күнтізбелік елу бес күн iшiнде, ал өтiнiмдi оңайлатылған тәртіппен қараған жағдайда, күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.
      Уәкілетті органның ведомствосы төтенше реттеуші шара ретінде шешім қабылдау үшін концессия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) жобаларын күнтізбелік он күн ішінде қарайды.
      29. Тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) төтенше реттеуші шара ретінде қайта қаралған жағдайда, оның ішінде стратегиялық тауарлардың құнын арттырған кезде концессия субъектісі өтініммен бірге өзі ұсынатын реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтік смета мен тарифтердің (бағалардың, алым мөлшерлемелерінің) жобаларын ұсынады.
      30. Уәкілетті органның ведомствосы тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) және тарифтік сметалардың жобасына:
      1) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру тәртібін реттейтін концессия шартының ережелерін ескере отырып, концессия субъектісі өтініммен бірге ұсынған негіздеуші құжаттар мен есептерді талдау, сондай-ақ қызметтің осындай түрімен айналысатын концессия субъектілері көрсеткіштерін салыстырмалы талдау негізінде;
      2) бұл үшін тәуелсіз сарапшыларды, мемлекеттік органдарды, тұтынушыларды және олардың қоғамдық бірлестіктерін, жобаны ұсынған концессия субъектісін тарта отырып, сараптама жүргізеді.
      31. Уәкілетті органның ведомствосы Заңның 7-бабының 5) тармақшасына сәйкес концессия субъектісінен қосымша ақпарат сұратады.
      Концессия субъектісі уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде талап етiлген ақпаратты ұсынбаған немесе оларды толық көлемде ұсынбаған жағдайда, уәкiлеттi орган тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру кезiнде мәлiмделген шығындарды есепке алмайды.
      32. Уәкілетті органның ведомствосы концессия субъектісі ұсынып отырған тарифтердiң (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) жобасын жария тыңдаулар өткізу кезінде талқылауға салады.
      33. Уәкiлеттi орган жүргiзiлген сараптаманың нәтижелерi бойынша тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекiту туралы шешiмді оның қолданылу мерзiмiн көрсете отырып қабылдайды.
      34. Тарифтердiң қолданылу мерзімі концессия субъектiсінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) және концессия шартын iске асыруға көздеген кезеңнен аспайтын мерзімге белгiленедi.
      35. Концессия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту туралы уәкілетті орган ведомствосының шешімі уәкілетті органның ведомствосы басшысының бұйрығымен ресімделеді және уәкiлеттi органның ведомствосы концессия субъектiсіне олар қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік отыз бес күннен кешіктірмей жолдайды.
      Бұл ретте тарифтi (бағаны, алым мөлшерлемесін) оңайлатылған тәртіппен бекіту туралы шешім уәкілетті орган ведомствосының бұйрығы түрінде ресімделеді және концессия субьектісіне бекітілген тариф (баға, алым мөлшерлемесі) пен тарифтiк смета енгізілгенге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей жолданады.
      36. Концессия субъектісі тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) енгiзу туралы ақпаратты тұтынушылардың концессия субьектісі өзiнiң қызметiн жүзеге асыратын әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында осы ақпаратты орналастыру арқылы оларды қолданысқа енгiзгенге дейiн күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей жеткiзедi.
      Концессия субъектісі тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) оңайлатылған тәртіппен енгізу туралы тұтынушылардың назарына оны қолданысқа енгiзгенге дейiн күнтізбелік он күннен кешіктірмей ресми бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жеткізеді.
      37. Концессия субъектісі уәкiлеттi органға күнтізбелік бес күн iшiнде тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) енгiзу туралы тұтынушыларды хабардар ету фактiсі туралы ақпарат ұсынады.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша    
жүзеге асыратын табиғи монополиялар     
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін   
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)  
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына   
1-қосымша                 

Тарифті есептеу формуласы

      1. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) тарифі (бағасы, алымдар мөлшерлемесі) мына формуламен есептеледі:

      мұнда:
      Ti – реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) тарифі (бағасы, алымдар мөлшерлемесі);
      Bi – жылдық түсім;
      ГВi – шығындарды өтеу немесе бюджеттен табыс алу көздері;
      Vi – реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі.
      2. Жылдық түсім мына формула бойынша есептеледі:
      Вi = Рi + ВКi + ДКi;
      мұнда:
      i – реттелетін кезеңдегі есеп жылының нөмірі, i = 1, 2, 3..
      Вi – i жылға жылдық түсім;
      Pi – i жылға тарифке қосылатын шығындар;
      ВКi – i жылға инвестицияланған капиталды қайтару;
      ДКi – инвестицияланған жеке құралдардан i жылға анықталған табыс
      3. Инвестицияланған капиталды қайтару мына формуламен есептеледі:
      ВКi = BKPi + BKБi
      мұнда:
      ВКi – i жылы инвестицияланған капиталды қайтару;
      ВКРi – инвестицияланған қарыз капиталды қайтару;
      ВКБi – инвестицияланған меншікті қаражатты қайтару.
      ВКРi = РИКi - ИИКi
      РИКi – і жылға қарыз шартын өтеу кестесіне сәйкес қабылданған инвестицияланған қарыз капиталын жылдық төлеу мөлшері.
      ИИКi – уәкілетті орган ведомствосының келісімі бойынша қарызды өтеуге бағытталуы және і жылдың сол кезеңінде тарифтің шығын бөлігінде есептелуі мүмкін амортизациялық аударымдардың сомасы;

      мұнда:
      ПИКi – инвестицияланған меншікті қаражаттың бастапқы сомасы;
      РИi – концессия объектісін пайдалану процесінде қайта инвестицияланған меншікті капиталдың сомасы;
      НЦКi – нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған меншікті капиталдың сомасы;
      СВКi – концессия шарты қолданылуының қалдық мерзімі, жылдармен;
      ВКрi – алдыңғы кезеңдердегі қайтарылған меншікті капитал.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша    
жүзеге асыратын табиғи монополиялар     
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін   
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)  
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына   
2-қосымша                 

Нысан

Субъектінің атауы _______________________________

Концессия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
(тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар
мөлшерлемелерінің) жобасын есептеу үшін жиынтық деректер

20 ___ жылғы ________________ жағдай бойынша реттеліп көрсетілетін
қызметтер (тауарлар, жұмыстар) түрінің атауы

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Қолданыстағы тарифтік сметада қабылданды

Алдыңғы аяқталған жылдың нақты көрсеткіштері

Алдыңғы аяқталған 4 тоқсанның нақты көрсеткіштері

Субъект жобалайтын көрсеткіштер

1

2

3

4

5

6

7

I

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге

1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:


1)

шикізат және материалдар

-//-

2)

сатып алынатын бұйымдар

-//-

3)

ЖЖМ


4)

отын


5)

энергия


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-

1)

өндірістік персоналдың жалақысы


2)

әлеуметтік салық

-//-

3

амортизация

-//-

4

Жөндеу, барлығы, оның ішіндеНегізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу


5

Өзге шығыстар (таратып жазу)

-//-

II

Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде:

-//-

6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:

-//-


Әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


Әлеуметтік салық

-//-


Салықтар

-//-


Өзге шығыстар (таратып жазу)

-//-

7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-

III

Қызметтерді көрсетуге арналған барлық шығындар

-//-

IV

Табыс (АРБ*ПС/(1-(КТС /100))

-//-

V

Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (АРБ).

-//-

VI

Барлық табыстар

-//-

VII

Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі

заттай көрсеткіштерде

VIII

Нормативтік техникалық ысыраптар

%
заттай көрсеткіштерде

IX

Тариф

көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) бірлігі не теңге


Анықтамалық:


8

Персоналдың тізім бойынша орташа саны,

адам


оның ішінде:өндірістік

-//-


әкімшілік

-//-

9

Орташаайлық жалақы, барлығы, оның ішінде

теңге


Өндірістік персонал

-//-


Әкімшілік персонал

-//-

10

Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келетін күрделі жөндеу

мың теңге

11

Пайданың есебінен жүзеге асырылатын шығындар (таратып жазу)

-//-

12

Шаруашылық тәсілмен орындалатын ағымдағы (жоспарлы-алдын алу) жөндеу, барлығы, оның ішінде

-//-


Жөндеуге арналған материалдар

-//-


жалақы

-//-


әлеуметтік салық

-//-

      Ескертпе* шығындар қажет болған жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолдары:

      Бас бухгалтер Басшы

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша    
жүзеге асыратын табиғи монополиялар     
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін   
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)  
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына   
3-қосымша                 

Нысан

Субъектінің атауы _____________________________

Мұнайды магистральдық құбыржол жүйесі арқылы қайта айдау
жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:1)

шикізат және материалдар2)

сатып алынатын бұйымдар3)

ЖЖМ4)

отын5)

энергия2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:1)

жалақы2)

әлеуметтік салық3

Амортизация4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:1)

Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:1)

байланыс қызметтері2)

іссапар шығыстары3)

кеңсе шығыстары4)

әкімшілік ғимараттарды ұстау5)

кадрларды даярлау6)

қауіпсіздік техникасы7)

табиғатты қорғау қорына төлемдер8)

сақтандыру9)

ведомстводан тыс және өрт күзеті10)

заң және консалтингтік көрсетілетін қызметтер11)

ҒЗТҚЖ және ҒТҚ бойынша шығыстар12)

автокөлікті лицензиялау13)

дезинфекция14)

басқа шығындар, барлығы оның ішінде:15)

авиақызметтер16)

жүктерді тасымалдау17)

метрология18)

іске қосу-реттеу жұмыстары19)

диагностикалық жұмыстар20)

геологиялық барлауға аударымдар21)

табиғи шикізатты пайдалануға арналған төлем2

Кезең шығыстары, барлығы6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы оның ішінде:1)

әкімшілік персоналдың жалақысы2)

әлеуметтік салық3)

банк қызметтері4)

амортизация5)

коммуналдық қызметтер6)

бөгде ұйымдардың қызметтері7)

іссапар қызметтері8)

өкілдік шығыстар, байланыс, мерзімді басылым9)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы10)

салықтар11)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)7

Сыйақылар төлеу шығыстары3

Барлық шығын4

Пайда5

Барлық табыстар6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың тонна
мың теңге


7

Жүк айналымы

км млн. теңге


8

Нормативтік ысыраптар

% мың тонна


9

Үлестік тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/1000 км үшін 1 тонна


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы ___________________________________________
            (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша    
жүзеге асыратын табиғи монополиялар     
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін   
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)  
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына   
4-қосымша                 

Нысан

Субъектінің атауы _____________________________

Мұнайды темір жол цистерналарына(н) құю / құйып алу жөніндегі
көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік сметасы

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

сатып алынатын бұйымдар

-//-


3)

ЖЖМ

-//-


4)

отын5)

энергия2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:1)

жалақы2)

әлеуметтік салық3

Амортизация4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:1)

Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу5

Өзге шығындар (таратып жазу қажет) оның ішінде:2

Кезең шығыстары, барлығы6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық көрсетілетін қызметтер

-//-


5)

салықтар

-//-


6)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

тонна
мың теңге


7

Нормативтік ысыраптар

%
мың тонна


8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/ 1 тонна үшін


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы ___________________________________________
              (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
5-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы _______________________________

Мұнайды танкерлерге құю жөніндегі көрсетілетін қызметтерге
арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

сатып алынатын бұйымдар

-//-


3)

ЖЖМ

-//-


4)

отын

-//-


5)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы,оның ішінде:

-//-


1)

Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық қызметтер

-//-


5)

салықтар

-//-


6)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

тонна


мың теңге

7

Нормативтік ысыраптар

%


мың тонна

8

Тариф (ҚҚС-сыз)

1 тонна үшін


теңге

      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

Қолы ________________________________________________________________
                   (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
6-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ______________________________

Мұнайды автоцистерналарға (автоцистерналардан) құю/құйып
алу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

сатып алынатын бұйымдар

-//-


3)

ЖЖМ

-//-


4)

отын

-//-


5)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы,оның ішінде:

-//-


1)

Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық қызметтер

-//-


5)

салықтар

-//-


6)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

тонна


мың теңге

7

Нормативтік ысыраптар

%


мың тонна

8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге


1 тонна үшін

      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

Қолы ________________________________________________________________
                    (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
7-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы __________________

Мұнайды сақтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған
тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

сатып алынатын бұйымдар

-//-


3)

ЖЖМ

-//-


4)

отын

-//-


5)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


3)

авиақызмет көрсету

-//-


4)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық қызметтер

-//-


5)

салықтар

-//-


6)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстары

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

тонна
мың теңге


7

Нормативтік ысыраптар

%
мың тонна


8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/ 1
тонна үшін


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

Қолы ________________________________________________________________
                (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
8-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы __________________

Мұнайды ауыстырып құю жөніндегі көрсетілетін қызметтерге
арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

медициналық тексеру

-//-


3)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


4)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық қызметтер

-//-


5)

салықтар

-//-


6)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың тонна
мың теңге


7

Нормативтік ысыраптар

%
мың тонна


8

Тариф (ҚҚС-сыз)

1 тонна үшін
теңге


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                       (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
9-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы __________________

Мұнайды араластыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерге
арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

сатып алынатын бұйымдар

-//-


3)

ЖЖМ

-//-


4)

отын

-//-


5)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық қызметтер

-//-


5)

салықтар

-//-


6)

Басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстары

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

тонна


мың теңге

7

Нормативтік ысыраптар

%


мың тонна

8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/ 1
тонна үшін


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                       (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
10-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы _____________________________

Бірыңғай маршруттау бойынша операторлық қызмет жөніндегі
көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

банк қызметтері2)

іссапар шығыстары3)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

банк қызметтері4)

амортизация

-//-


5)

коммуналдық қызметтер

-//-


6)

салықтар

-//-


7)

басқа да шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың тонна
мың теңге


7

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/1 тонна үшін


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
               (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
11-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ________________________________

Тауарлық газды магистральдық құбыржолдары арқылы және (немесе)
тауарлық және (немесе) шикі газды жалғастырушы газ құбыржолдары
арқылы тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған
тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем
бірлігі

Концессия субъектісінің
жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

өз мұқтаждары мен ысыраптарына арналған газ

-//-


2)

химикаттар

-//-


3)

отын

-//-


4)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

кеден төлемдері

-//-


2)

техникалық тексеру, диагностика, қызмет көрсету

-//-


3)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


4)

дезинфекция және қоқыс шығару

-//-


5)

авиақызмет көрсету

-//-


6)

байланыс қызметіне төлем

-//-


7)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық қызметтер

-//-


5)

бөгде ұйымдардың қызметі

-//-


6)

іссапар қызметтері

-//-


7)

банктер қызметтері

-//-


8)

аудиторлық ұйымдардың қызметі

-//-


9)

өрт/ведомстводан тыс күзет

-//-


10)

салықтар

-//-


11)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың м3


мың теңге

7

Нормативтік ысыраптар

%


мың м3

8

Тариф (ҚҚС-сыз)

1000 м3


теңге

      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                       (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
12-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ________________________________

Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін тауарлық газ
таратушы жүйелер арқылы тауарлық газды тасымалдау жөнiндегi
көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

өз мұқтаждары мен ысыраптарына арналған газ

-//-


2)

химикаттар

-//-


3)

энергия

-//-


4)

отын

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

кеден төлемдері

-//-


2)

техникалық тексеру, диагностика, қызмет көрсету

-//-


3)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


4)

дезинфекция және қоқыс шығару

-//-


5)

байланыс қызметтеріне ақы төлеу

-//-


6)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары барлығы:

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық қызметтер

-//-


5)

бөгде ұйымдардың қызметтері

-//-


6)

іссапар қызметтері

-//-


7)

банктер қызметтері

-//-


8)

аудиторлық ұйымдардың қызметтері

-//-


9)

өрт/ведомстводан тыс күзет

-//-


10)

салықтар

-//-


11)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың м3


мың теңге

7

Нормативтік ысыраптар

%
мың м3


8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/1000м3


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                      (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
13-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы _______________________________

Сұйытылған газды газ құбыржолдары арқылы топтық резервуарлық
қондырғыдан тұтынушы қосылатын кранға дейін тасымалдау
жөнiндегi көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

өз мұқтаждары мен ысыраптарына арналған газ

-//-


2)

химикаттар

-//-


3)

энергия

-//-


4)

отын

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

кеден төлемдері

-//-


2)

техникалық тексеру, диагностика, қызмет көрсету

-//-


3)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


4)

дезинфекция және қоқыс шығару

-//-


5)

байланыс қызметтеріне ақы төлеу

-//-


6)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары барлығы:

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық қызметтер

-//-


5)

бөгде ұйымдардың қызметтері

-//-


6)

іссапар қызметтері

-//-


7)

банктер қызметтері

-//-


8)

аудиторлық ұйымдардың қызметтері

-//-


9)

өрт/ведомстводан тыс күзет

-//-


10)

салықтар

-//-


11)

басқа да шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың м3


мың теңге

7

Нормативтік ысыраптар

%


мың м3

8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/1000 м3


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                     (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
14-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ___________________________________

Тауарлық газды сақтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге
арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

энергия

-//-


3)

сатып алынатын бұйымдар

-//-


4)

отын

-//-


5)

ЖЖМ

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

іссапар шығыстары

-//-


3)

қауіпсіздік техникасы

-//-


4)

табиғатты қорғау қорына төлемдер

-//-


5)

сақтандыру

-//-


6)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары барлығы:

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

амортизация

-//-


4)

коммуналдық қызметтер

-//-


5)

бөгде ұйымдардың қызметтері

-//-


6)

іссапар қызметтері

-//-


7)

банктер қызметтері

-//-


8)

өкілдік шығыстар, байланыс, мерзімдік басылым

-//-


9)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


10)

салықтар

-//-


11)

басқа да шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың м3


мың теңге

7

Нормативтік ысыраптар

%


мың м3

8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/бір айға 1000 м3


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                      (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
15-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы _______________________________

Суды магистральдық құбыржолдары және (немесе) таратушы желілер
арқылы беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған
тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Қызметтерді өндіруге және көрсетуге арналған шығындар, барлығы

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар, барлығы, оның ішінде

-//-


2)

хим. реагенттер

-//-


3)

өзге материалдар

-//-


4)

қосалқы бөлшектер

-//-


5)

отын

-//-энергия2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы

-//-оның ішінде:1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы оның ішінде:

-//-


1)

тұрақты жол үстінде өтетін немесе жүріп-тұру сипатында болған жағдайлардағы төлемдер

-//-


2)

биомелиорацияға шығындар

-//-


3)

өлшеу құралдарын, зертханаларды, энергия жабдықтарын тексеру мен аттестаттау, зерттеу шығындар

-//-


4)

дератизациялық, дезинфекциялық, дезинсекциялық жұмыстар

-//-


5)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы6)

байланыс қызметтері7)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстары, барлығы,

-//-оның ішінде:1)

шикізат және материалдар, барлығы, оның ішінде:2)

қосалқы бөлшектер3)

отын4)

энергия5)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


6)

әлеуметтік салық

-//-


7)

банк қызметтері

-//-


8)

амортизация9)

техникалық басқару құралдарын, байланыс тораптарын есептеу техникасын, және т.б. ұстауға және оларға қызмет көрсету шығыстары

-//-


10)

коммуналдық қызметтер

-//-


11)

бөгде ұйымдарының қызметтері

-//-


12)

іссапар шығыстары

-//-


13)

өкілдік шығыстар, байланыс, мерзімдік басылым және т.б.

-//-


14)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


15)

жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау

-//-


16)

салықтар

-//-


17)

жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдалану үшін төлем18)

табиғатты қорғау қорына төлемдер19)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың м3


мың теңге

7

Нормативтік ысыраптар

%


мың м3

8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/1м3


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                      (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
16-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ____________________

Суды арналар арқылы беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерге
арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Қызметтерді өндіруге және көрсетуге арналған шығындар, барлығы

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы,

-//-оның ішінде:1)

шикізат және материалдар, барлығы, оның ішінде:

-//-


2)

хим. реагенттер

-//-


3)

өзге материалдар

-//-


4)

қосалқы бөлшектер

-//-


5)

отын

-//-


6)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу
5

Өзге де шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

тұрақты жұмыс жолда өтетін немесе жол жүру сипатында болған жағдайлардағы төлемдер

-//-


2)

биомелиорациялауға арналған шығындар

-//-


3)

Есептеу аспаптарын, зертханаларды тексеруге және аттестаттауға, энергия жабдықтарын тексеру шығындары

-//-


4)

дератизациалық, дезинфекциялық, дезинсекциялық жұмыстар

-//-


5)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


6)

байланыс қызметтері

-//-


7)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы:

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар, барлығы, оның ішінде:

-//-


2)

қосалқы бөлшектер

-//-


3)

отын

-//-


4)

энергия

-//-


5)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


6)

әлеуметтік салық

-//-


7)

банк қызметтері8)

амортизация

-//-


9)

басқарудың техникалық құралдарын, байланыс тораптарын есептеу техникасын, және т.б. ұстауға және оларға қызмет көрсету шығыстары

-//-


10)

коммуналдық қызметтер

-//-


11)

бөгде ұйымдардың қызметтері

-//-


12)

іссапар шығыстары

-//-


13)

өкілдік шығыстар, байланыс, мерзімді басылым және т.б.

-//-


14)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


15)

жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау

-//-


16)

салықтар

-//-


17)

жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайдаланғаны үшін ақы төлеу

-//-


18)

табиғатты қорғау қорына төлемдер

-//-


19)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақы төлеу шығыстары

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың м3


мың теңге

7

Нормативтік ысыраптар

%


мың м3

8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/м3


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                    (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
17-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ________________________________

Сарқынды суларды бұру және (немесе) тазарту жөніндегі
көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Қызметтерді өндіруге және көрсетуге арналған шығындар, барлығы

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

ЖЖМ

-//-


3)

отын4)

сатып алынатын энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Амортизация

-//-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері2)

күзет қызметтері3)

іссапар шығыстары4)

кадрларды даярлау5)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы6)

табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем (су және басқалары)7)

іске қосу-реттеу жұмыстары8)

өндірістік үй-жайларды дезинфекциялау, дератизациялау, қоқыс шығару және басқа коммуналдық қызметтер9)

сақтандырудың міндетті түрлері10)

лицензияларды сатып алу11)

қоршаған ортаны қорғау12)

басқа шығындар, барлығы, оның ішінде:2

Кезең шығыстары, барлығы:

-//-


6

Жалпы және әкімшілік, барлығы

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

банк қызметтері

-//-


4)

амортизация5)

техникалық басқару құралдарын, байланыс тораптарын, есептеу техникасын және т.б. ұстау және оларға қызмет көрсету шығыстары

-//-


6)

коммуналдық қызметтер

-//-


7)

бөгде ұйымдардың қызметтері

-//-


8)

іссапар шығыстары

-//-


9)

өкілдік шығыстар, байланыс, мерзімдік басылым және т.б.

-//-


10)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


11)

жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау

-//-


12)

салықтар

-//-


13)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

түбіртектерді ресімдеу шығыстары

-//-


4)

қызметтерді көрсетуге байланысты амортизация

-//-


5)

ағымдағы жөндеу

-//-


6)

негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу

-//-


7)

маркетингілік қызметтер

-//-


8)

басқа (таратып жазу қажет)

-//-


8

Сыйақы төлеу шығыстары

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың м3


мың теңге

7

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/м3


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                       (концессия субъектісінің басшысы)

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
18-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы _______________________________

Электр энергиясын беру және (немесе) тарату жөніндегі
қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Қызметтерді өндіру және көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

ЖЖМ

-//-


4)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:1)

жалақы2)

әлеуметтік салық3

Амортизация4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:1)

негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу5

Бөгде ұйымдардың өндірістік сипаттағы қызметтері6

Өзге шығындар (таратып жазу қажет)2

Кезең шығыстары, барлығы7

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:1)

әкімшілік персоналдың жалақысы2)

әлеуметтік салық3)

амортизация4)

салық төлемдері мен алымдар5)

іссапарлық қызметтер6)

өкілдік7)

коммуналдық қызметтер8)

байланыс қызметтері9)

консалтингтік, аудиторлық, маркетингтік қызметтерге төлем10)

банк қызметтері11)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)8

Сыйақы төлеуге арналған шығыстар3

Барлық шығын4

Пайда5

Барлық кіріс6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

мың кВт.сағ. мың теңге


9

Нормативтік ысыраптар

%
мың тонна


7

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/ кВт.сағ.


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                          (концессия субъектісінің басшысы)

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
19-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ____________________

Жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және (немесе) онымен
жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік
смета

Р/с

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Қызметтерді өндіруге және көрсетуге арналған шығындар, барлығы

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-"-


1)

шикізат және материалдар

-"-


2)

электр энергиясы

-"-


3)

электр энергиясының көлемі

кВтсағ.


4)

электр энергиясының бағасы

теңге/кВтсағ.


5)

сатып алынатын су

-"-


6)

сатып алынатын судың көлемі

теңге/м3


7)

тариф

мың м3


8)

отын (отынның түрлері бойынша таратып жазу)

мың теңге


9)

отынның көлемі

мың тонна, мың м3


10)

отын бағасы

теңге/тонна, теңге/мың м3


11)

нормативтік техникалық ысыраптар

-“-


%

мың Гкал

12)

көлік шығыстары

мың теңге


2

Еңбек ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-“-


1)

жалақы

-“-


2)

орташа айлық жалақы

теңге/адам


3)

саны

адам


4)

әлеуметтік салық

мың теңге


3

Амортизация

-“-


4

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-“-


1)

ағымдағы жөндеу

-“-


2)

негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу, оның ішінде:

-“-


1)

шаруашылық тәсілмен

-“-


2)

мердігерлік тәсілмен

-“-


5

өзгеде шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1)

байланыс қызметтері

-“-


2)

күзет қызметтері

-“-


3)

іссапар шығыстары

-“-


4)

кадрларды даярлау

-“-


5)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-“-


6)

Табиғи ресурстарды (су және басқада) пайдаланғаны үшін төлемақы

-“-


7)

өндірістік үй-жайларды дезинфекциялау, дератизациялау, қоқыстарды шығару және басқа коммуналдық қызметтер

-“-


8)

сақтандырудың міндетті түрлері

-“-


9)

басқа да шығындар (таратып жазу қажет)

-“-


2

Кезең шығыстары, барлығы:

-“-


6.

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы

-“-


1)

еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

-“-


2)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-“-


3)

орташа айлық жалақы

теңге/адам


4)

саны

адам


5)

әлеуметтік салық

мың теңге


7

Басқада әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-“-


1)

Жеке қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым

-“-


2)

амортизация

-“-


3)

банк қызметтері

-“-


4)

басқарудың, есептеу техникасының техникалық құралдарын ұстау және оларға қызмет көрсету шығыстары

-“-


5)

коммуналдық қызметтер

-“-


6)

бөгде ұйымдардың қызметтері

-“-


7)

іссапар шығыстары

-"-


8)

мерзімді басылым шығыстары

-"-


9)

байланыс қызметтері

-"-


10)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-"-


11)

Жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау

-"-


12)

салықтар (таратып жазу қажет), оның ішінде:

-"-


13)

Экологиялық төлемдерге байланысты шығыстар

-"-


8

өткізу қызметін ұстау шығыстары, барлығы, оның ішінде:

-"-


1)

жалақы

-"-


2)

орташа айлық жалақы

теңге/адам


3)

саны

адам


4)

әлеуметтік салық

мың теңге


5)

амортизация

-"-


9.

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-"-


1)

ағымдағы жөндеу

-"-


2)

негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-"-


10.

Басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-"-


11.

Сыйақы төлеу шығыстары

-"-


3

Барлық шығын

-"-


4

Пайда

-"-


4.1

Қолданысқа енгізілген активтер базасы

-"-


5

Барлық кіріс

-"-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемдері

мың Гкал


7

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/Гкал


8

Инвестициялық құрауыш (амортизация + пайда + қарыз қаражаты)

мың теңге


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                    (концессия субъектісінің басшысы)

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
20-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ____________________________________

Электр энергиясын желіге босатуды және тұтынуды техникалық
диспетчерлендіру және (немесе) электр энергиясын
өндіруді-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөніндегі
көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы *

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Қызметтерді өндіруге және көрсетуге арналған шығындар, барлығы

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

шикізат және материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

ЖЖМ

-//-


4)

энергия

-//-


2

Іске қосу шығыстары

-//-


3

ЭБЖ ұшып қарау жөніндегі қызметтер

-//-


4

Энергия ЖДО қызметтері

-//-


5

Еңбекке ақы төлеу шығындары, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


6

Жөндеу, оның ішінде:

-//-


1)

негізгі қорлар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-//-


7

Амортизация

-//-


8

Электр энергиясының технологиялық шығыстары

-//-


9

Технологияны жетілдіруге байланысты шығындар

-//-


10

Бөгде ұйымдар көрсететін қуатты реттеу бойынша шығыстар11

Электр энергиясы ағымдарының мемлекетаралық нақты сальдосының жоспардан сағаттық ауытқу көлемін өтеу мақсатында электр энергиясын сатып алуға арналған шығыстар12

Бөгде ұйымдардың қызметтері, оның ішінде:

-//-


1)

жылу беру және ыстық су мен жабдықтау

-//-


2)

суық сумен жабдықтау және кәріз

-//-


3)

өзгелер (қоқыс шығару, дератизация және басқа)

-//-


4)

байланыс қызметтері

-//-


5)

Өзге шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


13

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдардың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

салықтар

-//-


4)

амортизация

-//-


5)

байланыс қызметтері

-//-


6)

коммуналдық қызметтер

-//-


7)

іссапарлық қызметтер

-//-


8)

консалтингтік, аудиторлық, маркетингтік қызметтерге төлем

-//-


9)

еңбекті қорғау

-//-


10)

өрт және ведомстводан тыс күзет

-//-


11)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


14

Сыйақы төлеуге шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

млн. кВт.сағ.


7

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/ кВт.сағ.


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                     (концессия субъектісінің басшысы)

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
21-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы _____________________________

Почта байланысының жалпы қолжетімді көрсетілетін қызметтеріне
арналған тарифтік смета

Р/с

Көрсеткіштердің атауы *

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсетуге арналған шығындар

мың теңге


1

Материалдық шығындар, оның ішінде:

-//-


1)

Материалдар, оның ішінде:

-//-


2)

почта қызметтерін көрсету үшін пайдаланылатын материалдар (жіп, сүргіш, крафт қағазы, пломбалар, атаулы заттар және т.б.)3)

бланк өнімдері

-//-


4)

почта төлемінің белгілерін сатып алу шығыстары

-//-


5)

өзге де материалдық шығындар

-//-


6)

энергия2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4

Негізгі құралдарды күрделі жөндеу

-//-


5

Негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу

-//-


6

Бөгде ұйымдардың қызметіне ақы төлеу, оның ішінде:

-//-


1)

техникаға сервистік қызмет көрсету

-//-


2)

коммуналдық қызметтер

-//-


3)

байланыс қызметтері

-//-


4)

консультациялық қызметтер

-//-


5)

почтаны жалдамалы көлікпен тасымалдау және жеткізу бойынша шығыстар

-//-


6)

үй-жайларды жалға алу

-//-


7)

басқалар

-//-


7

Басқа шығындар

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


8

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


3)

әлеуметтік салық

-//-


4)

салық төлемдері

-//-


5)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


6)

бөгде ұйымдардың қызметіне ақы төлеу, оның ішінде:

-//-


7)

техникаға сервистік қызмет көрсету

-//-


8)

коммуналдық қызметтер

-//-


9)

байланыс қызметтері

-//-


10)

консультациялық қызметтер

-//-


11)

ақпараттық қызметтер

-//-


12)

аудиторлық қызметтер

-//-


13)

полиграфиялық қызметтер

-//-


14)

үй-жайларды жалға алу

-//-


15)

басқалар

-//-


16)

өзге шығыстар

-//-


9

Пайыздарды төлеуге арналған шығыстар

-//-


10

Өткізу жөніндегі шығыстар

-//-


3

Барлық шығын (I + II)

-//-


4

Барлық кіріс

-//-


5

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

заттай көріністе


6

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге


      Ескерту:
      * табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамаға сәйкес мемлекеттік peттeлугe тиіс көрсетілетін қызметтердің әрбiр түрі бойынша жеке ұсынылады.
      2003 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша:
      - жай хат жiберу
      - жай бандероль жіберу
      - жай почта карточкасын жiберу
      ** шығындар қажет болған жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                     (концессия субъектісінің басшысы)

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
22-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ________________________

Магистральдық теміржол желісін пайдалануға беру және (немесе)
магистральдық темір жол желісі арқылы жылжымалы құрамды
өткізуді ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерге
арналған тарифтік смета

Р/с

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

электр энергиясы

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4

Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер, оның ішінде:

-//-


1)

ағымдағы жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

іссапар шығыстары

-//-


3)

кеңсе шығыстары

-//-


4)

кадрлар даярлау

-//-


5)

басқа шығындар (таратып жазу керек)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4)

бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы, оның ішінде:

-//-


5)

аудиторлық, консалтингтік және ақпараттық қызметтер

-//-


6)

банк қызметтері

-//-


7)

коммуналдық қызметтер

-//-


8)

іссапар шығыстары

-//-


9)

өкілдік шығыстар

-//-


10)

салықтар

-//-


11)

басқа шығыстар (таратып жазу керек)

-//-


7

Сыйақы төлеу шығыстары (мүдде)

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілген қызметтердің көлемі

млн. ткм


мың теңге


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                      (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
23-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ________________________

Концессия шарттары бойынша теміржол көлігі объектілері бар
теміржолдарды пайдалануға беру жөніндегі көрсетілетін
қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

электр энергиясы

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4

Жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

іссапар шығыстары

-//-


3)

кеңсе шығыстары

-//-


4)

кадрлар даярлау

-//-


5)

басқа шығындар (таратып жазған жөн)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4)

бөгде ұйымдардың қызметтері, оның ішінде:

-//-


5)

аудиторлық, консалтингтік және ақпараттық қызметтер

-//-


6)

банк қызметтері

-//-


7)

коммуналдық қызметтер

-//-


8)

іссапар шығыстары

-//-


9)

өкілдік шығыстар

-//-


10)

салықтар

-//-


11)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақы төлеу шығыстары

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілген қызметтердің көлемі

заттай көріністе


7

Тариф

теңге


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                      (концессия субъектісінің басшысы)

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
24-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ________________________

Бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі
үшін кірме жолды ұсыну және (немесе) маневр жұмыстары,
тиеу-түсіру, тасымалдау процесінің басқа да технологиялық
операциялары үшін кірме жолды, сондай-ақ бәсекелес кірме жол
болмаған жағдайда тасымалдау процесінің технологиялық
операцияларында көзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін беру жөніндегі көрсетілген қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы

мың теңгеоның ішінде:1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

электр энергиясы

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4

Жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу, оның ішінде:

-//-


1)

ағымдағы жөндеу

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

іссапар шығыстары

-//-


3)

кеңсе шығыстары

-//-


4)

кадрлар даярлау

-//-


5)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4)

бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы, оның ішінде:

-//-


5)

аудиторлық, консалтингтік және ақпараттық қызметтер

-//-


6)

банк қызметтері

-//-


7)

коммуналдық қызметтер

-//-


8)

іссапар шығыстары

-//-


9)

өкілдік шығыстар

-//-


10)

салықтар

-//-


11)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақы (мүдделік) төлеу шығыстары

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілген қызметтердің көлемі

вагон/км мың теңге


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                     (концессия субъектісінің басшысы)

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
25-қосымша                  

Нысан

Субъектiнiң атауы _______________________

Теңіз портының көрсетілген қызметтеріне тарифтік смета**

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге


1

материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

электр энергиясы

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Негiзгi құралдар мен материалдық емес активтердiң амортизациясы

-//-


4

Жөндеу, барлығы5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

іссапар шығыстары

-//-


3)

шаруашылық шығыстар

-//-


4)

кадрларды даярлау

-//-


5)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-//-


6)

Басқа шығындар*, барлығы

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы

-//-оның ішінде:1)

әкімшілік персоналдардың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4)

коммуналдық қызметтер5)

бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы, оның ішінде:

-//-


6)

аудиторлық, консалтингтік және ақпараттық қызметтер

-//-


7)

банк қызметтері

-//-


8)

іссапар шығыстары

-//-


9)

өкілдік шығыстар

-//-


10)

салықтар11)

Басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7.

Сыйақыға (мүддесі үшін) төленетін шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда5

Барлық табыстар

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

нақты көріністе мың теңге


7

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/1 өнімге


      Ескерту: * шығындар қажет болған жағдайда кеңейтiлуi немесе толықтырылуы мүмкiн;

      ** Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік реттелуге тиіс реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша ұсынылады.

      Қолы __________________________________________________________
                       (концессия субъектiсiнің басшысы)

      M.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
26-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ____________________

Халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне
аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан
Республикасының әуе кеңістігінде және (немесе) әуеайлақ
аумағында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуге
арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсетуге арналған шығындар, барлығы

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

электр энергиясы

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4

Жөндеу, барлығы

-//-


5

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:
1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

іссапар шығыстары

-//-


3)

кеңсе шығыстары

-//-


4)

кадрлар даярлау

-//-


5)

басқа да шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

банк қызметтері

-//-


4)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


5)

коммуналдық қызметтер

-//-


6)

бөгде ұйымдардың қызметтері, оның ішінде:

-//-


7)

аудиторлық, консалтингтік және ақпараттық қызметтер

-//-


8)

аудиторлық қызметтер

-//-


9)

консалтингтік қызметтер

-//-


10)

ақпараттық қызметтер

-//-


11)

іссапар шығыстары

-//-


12)

өкілдік шығыстар

-//-


13)

салықтар

-//-


14)

басқа да шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйақылар төлеу шығыстары

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілген қызметтердің көлемі

ұшақ-км


7

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге


8

Инвестициялық құрауыш + (амортизация + пайда + қарыз қаражаты)

мың теңге


      Ескертпе* шығындар қажет болғанда жағдайда кеңейтілуі немесе толықтырылуы мүмкін

      Қолы __________________________________________________________
                          (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
27-қосымша                  

Нысан

Субъектiнiң атауы _______________________

Әуежайдың көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтік смета**

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы*

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Қызметтерді өндіруге және көрсетуге арналған шығындар, оның ішінде:

мың теңге


1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

электр энергиясы

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4

Жөндеу, барлығы

-//-


5

Өзге шығындар *, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

байланыс қызметтері

-//-


2)

іссапар шығыстары

-//-


3)

кадрларды даярлау

-//-


4)

басқа шығындар (таратып жазу қажет)

-//-


2

Кезең шығыстары, барлығы

-//-


6

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-//-


1)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4)

бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы, оның ішінде:

-//-


5)

аудиторлық, консалтингтік және ақпараттық қызметтер

-//-


6)

банк қызметтері

-//-


7)

коммуналдық қызметтер

-//-


8)

іссапар шығыстары

-//-


9)

өкілдік шығыстар

-//-


10)

салықтар

-//-


11)

басқа шығыстар (таратып жазу қажет)

-//-


7

Сыйлықақы төлеуге шығыстар

-//-


3

Барлық шығын

-//-


4

Пайда

-//-


5

Барлық кіріс

-//-


6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

заттай көріністе мың теңге


7

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге


      Ескертпе: * шығындар қажет болған жағдайда кеңейтiлуi немесе толықтырылуы мүмкiн;
      ** табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамаға сәйкес мемлекеттік реттелуге тиіс көрсетілетін қызметтердің әрбір түрі бойынша жеке ұсынылады.

      Қолы __________________________________________________________
                     (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
28-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ________________________

Қызметтер түрлерін ұсынудың технологиялық мүмкін болмауы не
экономикалық тиімсіздігі себебінен бәсекелес байланыс операторы
болмаған жағдайда телекоммуникациялар саласындағы көрсетілетін
қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы**

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) көрсетуге арналған шығындар

мың теңге


1

Материалдық шығындар, оның ішінде:

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4

Негізгі құралдарды күрделі жөндеу

-//-


5

Негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу

-//-


6

Бөгде ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу, оның ішінде:

-//-


1)

коммуналдық қызметтер

-//-


2)

байланыс қызметтері

-//-


3)

үй-жайларды жалдау

-//-


4)

басқалар

-//-


7

Халықаралық байланыс операторларымен келісім бойынша шығыстар

-//-


8

Қазақстан Республикасының байланыс операторларымен келісім бойынша шығыстар

-//-


9

Басқа шығындар

-//-


2

Кезең шығыстары

-//-


10

Жалпы және әкімшілік шығыстар

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


3)

әлеуметтік салық

-//-


4)

салық төлемдері

-//-


5)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


6)

бөгде ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу, оның ішінде:

-//-


7)

коммуналдық қызметтер

-//-


8)

байланыс қызметтері

-//-


9)

консультациялық қызметтер

-//-


10)

ақпараттық қызметтер

-//-


11)

аудиторлық қызметтер

-//-


12)

үй-жайларды жалдау

-//-


13)

басқалар

-//-


11

Пайыздар төлеу шығыстары

-//-


12

Өзге шығыстар

-//-


3

Барлық шығын (I + II)

-//-


4

Барлық кіріс

-//-


5

Ұсынылған қызметтердің көлемі

заттай көріністе


6

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге


      Ескертпе * табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамаға сәйкес мемлекеттік реттелуге тиіс көрсетілетін қызметтердің әрбір түрі бойынша жеке ұсынылады.

      Қолы __________________________________________________________
                     (концессия субъектісінің басшысы)

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
29-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы __________________________________________

Телефон кәрізін пайдалануға беру жөніндегі көрсетілген
қызметтерге арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы**

Өлшем бірлігі

Концессия субъектісінің жобасы

1

2

3

4

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді (тауарлар, жұмыстар) көрсетуге арналған шығындар

мың теңге


1

Материалдық шығындар, оның ішінде:

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

отын

-//-


3)

энергия

-//-


2

Еңбекке ақы төлеу шығындары, оның ішінде:

-//-


1)

жалақы

-//-


2)

әлеуметтік салық

-//-


3

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


4

Негізгі құралдарды күрделі жөндеу

-//-


5

Негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу

-//-


6

Бөгде ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу, оның ішінде:

-//-


1)

коммуналдық қызметтер

-//-


2)

байланыс қызметтері

-//-


3)

үй-жайларды жалдау

-//-


4)

басқалар

-//-


7

Халықаралық байланыс операторларымен келісім бойынша шығыстар

-//-


8

Қазақстан Республикасының байланыс операторларымен келісім бойынша шығыстар

-//-


9

Басқа шығындар

-//-


2

Кезең шығыстары

-//-


10

Жалпы және әкімшілік шығыстар

-//-


1)

материалдар

-//-


2)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-//-


3)

әлеуметтік салық

-//-


4)

салық төлемдері

-//-


5)

негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы

-//-


6)

бөгде ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу, оның ішінде:

-//-


7)

коммуналдық қызметтер

-//-


8)

байланыс қызметтері

-//-


9)

консультациялық қызметтер

-//-


10)

ақпараттық қызметтер

-//-


11)

аудиторлық қызметтер

-//-


12)

үй-жайларды жалдау

-//-


13)

басқалар

-//-


11

Пайыздар төлеу шығыстары

-//-


12

Өзге шығыстар

-//-


3

Барлық шығын (I + II)

-//-


4

Барлық кіріс

-//-


5

Ұсынылған қызметтердің көлемі

заттай көріністе


6

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге


      Ескертпе* табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамаға сәйкес мемлекеттік реттелуге тиіс көрсетілетін қызметтердің әрбір түрі бойынша жеке ұсынылады.

      Қолы __________________________________________________________
                        (концессия субъектісінің басшысы)

М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
30-қосымша                  

Нысан

Субъектінің атауы ____________________________________

Концессия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
арналған тарифтік смета

Р/с №

Көрсеткіштердің атауы *

Өлшем бірлігі

Бір жылға есептелген қолданыстағы тарифте қабылданған, барлығы

Концессия субъектілерінің жобасы

1

2

3

4

5

1

Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы

мың теңге1

Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде:

-||-1)

шикізат және материал

-||-2)

энергия

-||-3)

ЖЖМ

-||-4)

отын

-||-5)

сатып алынатын энергия

-||-6)

сатып алынатын су

-||-2

Электр энергиясының, су шаруашылығы мен кәріз жүйелерінің техникалық шығыстары (нормативтік ысыраптары)

-||-3

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы,оның ішінде:

-||-1)

жалақы

-||-2)

әлеуметтік салық

-||-4

Амортизация

-||-5

Жөндеу, барлығы, оның ішінде:

-||-1)

негізгі қорлар құнының өсіруіне алып келмейтін күрделі жөндеу

-||-6

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде:

-||-1)

байланыс қызметтері

-||-2)

бөгде ұйымдар көрсететін жүкті тасымалдау қызметтері

-||-3)

күзет қызметтері

-||-4)

іссапар шығыстары

-||-5)

кадр даярлау

-||-6)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-||-7)

табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін (суға және басқалар) ақы төлеу

-||-8)

іске қосу-реттеу жұмыстары

-||-9)

өндірістік үй-жайларды дезинфекциялау, дератизациялау, қоқыс шығару және басқа да коммуналдық қызметтер

-||-10)

міндетті сақтандырудың түрлері

-||-11)

лицензия алу
12)

қоршаған ортаны қорғау

-||-13)

өзге де шығындар (таратып жазу қажет)

-||-2

Кезең шығыстары, барлығы

-||-7

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы

-||-1)

Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы, оның ішінде:

-||-2)

әкімшілік персоналдың жалақысы

-||-3)

әлеуметтік салық

-||-4)

банк қызметтері

-||-5)

амортизация

-||-6)

техникалық басқару құралдарын, есептеу техникасын ұстауға және оған қызмет көрсетуге арналған шығыстар және т.б.

-||-7)

коммуналдық қызметтер

-||-8)

бөгде ұйымдардың қызметтері

-||-9)

іссапар шығыстары

-||-10)

мерзімді басылымға, байланысқа арналған өкілдік шығыстар

-||-11)

еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы

-||-12)

жалпы шаруашылыққа арналған негізгі құралдарды жалға алу

-||-13)

салықтар

-||-14)

өзге де шығыстар (таратып жазу қажет)

-||-8

Өткізу қызметін ұстауға арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде:

-||-1)

жалақы

-||-2)

әлеуметтік салық

-||-3)

түбіртекті ресімдеуге арналған шығыстар

-||-4)

қызметтерді өткізуге байланысты амортизация (оның ішінде су өлшегіш)

-||-5)

ағымдағы жөндеу

-||-6)

негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу

-||-7)

маркетинг қызметтері

-||-8)

өзге де шығындар (таратып жазу қажет)

-||-9

Сыйлық ақылар төлеуге арналған шығыстар

-||-3

Барлық шығын

-||-4

Пайда

-||-5

Барлық кіріс

-||-6

Көрсетілетін қызметтердің көлемі

-||-7

Нормативтік ысыраптар

мың м3/мың теңге, мың Гкал/мың теңге, кВт.сағ/мың теңге8

Тариф (ҚҚС-сыз)

теңге/м3, теңге/Гкал, теңге/кВт.сағ      Ескертпе * шығындарды қажет болған жағдайда табиғи монополиялар субъектісі кеңейте немесе толықтыра алады, көрсеткіштердің атауы мен өлшем бірлігі ұсынылып отырған реттеліп көрсетілетін қызметтердің түріне сәйкес көрсетіледі.

      Басшы _________________________________________________________
                      (лауазымы, қолы, тегі және аты-жөні)

      М.О.

Өз қызметін концессия шарттары бойынша      
жүзеге асыратын табиғи монополиялар       
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін      
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)   
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін)
қалыптастыру және бекіту қағидаларына    
31-қосымша                  

Нысан

Реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік
сметаны орындау туралы есеп Есепті кезең 20 ___ ж.

Р/с №

Тарифтік сметадағы көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

Бекітілген тарифтік сметада көзделген

Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіші

Ауытқу,%

Ауытқу себептері

1

2

3

4

5

6

7Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады