"Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 390 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 29 шілдеде № 11789 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Білім беру мониторингінің шеңберінде әкімшілік деректер нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 27 желтоқсандағы № 570 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 8369 болып тіркелген, 2013 жылғы 24 тамыздағы № 259 (27533); 2013 жылғы 28 тамыздағы № 261 (27535); 2013 жылғы 3 қыркүйектегі № 264 (27538); 2013 жылғы 6 қыркүйектегі № 267 (27541); 2013 жылғы 14 қыркүйектегі № 274 (27548); 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 276 (27550); 2013 жылғы 19 қыркүйектегі № 277 (27551); 2013 жылғы 20 қыркүйектегі № 278 (27552); 2013 жылғы 2 қазандағы № 286 (27560) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      жоғарыда көрсетілген бұйрықпен бекітілген 123456789101112131415161718, 202122232829364160626566, 74, 7583858687, 89, 93, 97, 99100101102103104105106128129132133134135136137138139140141142143144, 145, 146147148149150151152153154155156157158159160161162, қосымшалар осы бұйрыққа 1-80 қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
      Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру департаменті (Д.Ж. Қаленова) белгіленген заңнамалық тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізуді;
      2) Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықтың ресми жариялануын;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ресми интернет-ресурстарында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Е.Н.Иманғалиевке жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрі                  А. Сәрінжіпов

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық экономика министрлігінің
      Статистика комитетінің төрағасы
      __________________ Ә. Смайылов
      2015 жылғы 22 маусым

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 1- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 1- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың желісі және балалардың контингенті
туралы мәліметтер

Сведения о сети и контингенте детей дошкольных организаций

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 1-МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Облыс атауы
Наименование области

ӘАОЖ* коды код КАТО*

мектепке дейінгі ұйымдардын саны, бірлік количество дошкольных организаций, ед.

ондағы орындар, бірлік
в них мест, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

барлық

1-6 жастағы балалар, адам
всего детей от 1-6 лет, чел.

МТББ қамтылған 1-6 жастағы балалар, адам
детей от 1-6 лет охваченных ДВО*, чел.

барлық 3-6 жастағы балалар, адам
всего детей от 3-6 лет, чел.

МТББ қамтылған 3-6 жастағы балалар, адам
детей от 3-6 лет охваченных ДВО*, чел.

соның ішінде
в том числе

қалалық жерде
в городской местности

ауылдық жерде
в сельской местности

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

мектепке дейінгі ұйымдардын саны, бірлік количество дошкольных организаций, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

мектепке дейінгі ұйымдардың саны, бірлік
количество дошкольных организаций, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

A

B

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по областиБілім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Мектепке дейінгі ұйымдардың желісі және балалардың контингенті
туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      *ӘАОЖ -Әкімшілік-аумақтық объектілер Жіктеуішіне,
      *МТББ – мектепке дейінгі тәрбие және білім беру.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 бағанда Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту
      туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы
      № 50) бұйрығына сәйкес барлық мектепке дейінгі ұйымдар
      көрсетіледі;
      2 бағанда мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың саны
      көрсетіледі;
      3 бағанда мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы контингенті
      көрсетіледі;
      4 бағанда барлық 1-6 жастағы балалар саны көрсетіледі;
      5 бағанда мектепке дейінгі ұйымдарға және мектепалды сыныптарға
      баратын 1-6 жастағы балалар саны көрсетіледі;
      6 бағанда мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 1-6 жастағы
      балаларды қамту көрсетіледі;
      7 бағанда облыс бойынша барлық 3-6 жастағы балалар көрсетіледі;
      8 бағанда мектепке дейінгі ұйымдарға және мектепалды сыныптарға
      баратын 3-6 жастағы балалар саны көрсетіледі;
      9 бағанда мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 3-6 жастағы
      балаларды қамту көрсетіледі;
      10-13 бағандарда орналасқан жерінің түрі бөлінісінде мектепке
      дейінгі ұйымдар мен олардың контингенті көрсетіледі.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = 10 -12 бағандар
      3 баған = 11 - 13 бағандар.
      6 баған – мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 1-6 жастағы
      балаларды қамту көрсеткішін есептеу үшін:
      1) облыс бойынша 1-6 жастағы балалардың санынан - 4 баған
      (шартты белгісі- D) мектептегі бастауыш сыныптарындағы 5-6
      жастағы балалар санын аламыз – 3 нысан, 8 жол, 3,5 баған
      (шартты белгісі - Е):
      F = D-E, F – облыс бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың қамтуға
      ататын 1-6 жастағы балалардың саны.

      2) МҰ қамтылған 1-6 жастағы балалардың санын – 5 баған (шартты
      белгісі- G) облыс бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың
      қамтылуына жататын 1-6 жастағы балалардың санына бөлеміз
      (шартты белгісі - F):
      Есептеу формуласы:
      H = G / F * 100%
      H – мектепке дейінгі білім және тәрбиемен қамтылған 1-6 жастағы
      балалардың үлесі;

      3) 9 баған - мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 3-6 жастағы
      балаларды қамту көрсеткішін есептеу үшін:
      облыс бойынша 3-6 жастағы балалардың санынан – 7 баған (шартты
      белгісі- D) мектептегі бастауыш сыныптарындағы 5-6 жастағы
      балалар санын аламыз – 3 нысан, 8 жол, 3,5 баған (шартты
      белгісі - Е):
      F = D-E, F – облыс бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың
      қамтылуына жататын 3-6 жастағы балалардың саны.

      4) мектепке дейінгі ұйымдарда қамтылған 3-6 жастағы балалардың
      санын – 8 баған (шартты белгісі - G облыс бойынша мектепке
      дейінгі ұйымдардың қамтылуына жататын 3-6 жастағы балалардың
      санына бөлеміз (шартты белгісі - F):
      Есептеу формуласы:
      H = G / F * 100%
      H мектепке дейінгі білім және тәрбиемен қамтылған 3-6 жастағы
      балалардың үлесі.

      4) Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение
по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети и контингенте детей дошкольных организаций»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      *КАТО – Классификатор административно-территориальных объектов,
      *ДВО – дошкольное воспитание и обучение.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указываются все дошкольные организации согласно
      номенклатуре видов организаций образования (Приказ Министра
      образования и науки РК от «22» 02. 2013 г. № 50);
      в графе 2 указывается количество имеющихся мест в дошкольных
      организациях;
      в графе 3 указывается общий контингент дошкольных организаций;
      в графе 4 указываются все дети в возрасте от 1 до 6 лет по
      области;
      в графе 5 указывается численность детей в возрасте от 1-6 лет,
      посещающие дошкольные организации и предшкольные классы школ;
      в графе 6 указывается охват детей в возрасте от 1-6 лет,
      посещающих дошкольные организации;
      в графе 7 указываются все дети в возрасте от 3 до 6 лет по
      области;
      в графе 8 указывается численность детей в возрасте от 3-6 лет,
      посещающих дошкольные организации предшкольные классы школ;
      в графе 9 указывается охват детей в возрасте от 3-6 лет,
      посещающих дошкольные организации;
      в графах 10-13 указываются дошкольные организации и их
      контингент в разбивке по типу местности.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1= граф 10 и 12
      графа 3= граф 11 и 13.
      графа 6 - для расчета показателя охвата детей от 1-6 лет ДВО
      необходимо:

      5) от численности детей в возрасте 1-6 лет по области - графа 4
      (условное обозначение - D) вычесть детей 5-6 лет в начальных
      классах школ – 3 форма, строка 8, графы 3,5 (условное
      обозначение - Е):
      F = D-E, где F – количество детей от 1-6 лет, которые подлежат
      охвату ДВО по области.

      6) численность детей от 1-6 лет, охваченных ДВО - графа 5
      (условное обозначение - G) разделить на количество детей от 1-6
      лет, которые подлежат охвату ДВО по области (условное
      обозначение - F):
      Формула расчета:
      H = G / F * 100%
      H – доля детей в возрасте 1-6 лет, охваченных дошкольным
      воспитанием и обучением;
      графа 9 - для расчета показателя охвата детей от 3-6 лет ДВО
      необходимо:

      7) от численности детей в возрасте 3-6 лет по области - графа 7
      (условное обозначение - D) вычесть детей 5-6 лет в начальных
      классах школ – 3 форма, строка 8, графы 3,5 (условное
      обозначение - Е):
      F = D-E, где F – количество детей от 3-6 лет, которые подлежат
      охвату ДВО по области.

      8) численность детей от 3-6 лет, охваченных ДВО - графа 8
      (условное обозначение - G) разделить на количество детей от 3-6
      лет, которые подлежат охвату ДВО по области (условное
      обозначение - F):
      Формула расчета:
      H = G / F * 100%
      H – доля детей в возрасте 3-6 лет, охваченных дошкольным
      воспитанием и обучением.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 2- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 2- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Балабақшалардың желісі және балалардың контингенті
туралы мәліметтер

Сведения о сети и контингенте детей детских садов

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 2-МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-2

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Облыс атауы
Наименование области


барлығы
всего

соның ішінде
в том числе


балабақшалар саны, бірлік
количество детских садов, ед.

ондағы орындар, бірлік
в них мест, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

қалалық жерде
в городской местности

ауылдық жерде
в сельской местности

ӘАОЖ* коды
код КАТО*

балабақшалар саны, бірлік
количество детскихсадов, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

балабақшалар саны, бірлік
количество детскихсадов, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

А

В


1

2

3

4

5

6

7


1

Облыс бойынша барлығы
Итого по областиС
Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Балабақшалардың желісі және балалардың контингенті туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      *ӘАОЖ -Әкімшілік-аумақтық объектілер Жіктеуішіне

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 бағанда облыс бойынша балабақшалардың жалпы саны көрсетіледі;
      2 бағанда балабақшалардағы орындардың саны көрсетіледі;
      3 бағанда балабақшалардағы балалардың жалпы контингенті
      көрсетіледі;
      4-7 бағандарда орналасқан жері бойынша бөлек балабақшалар мен
      олардың контингенті көрсетіледі.

      3. Арифметикалық- логикалық бақылау:
      1 баған = 4 - 6 бағандар
      3 баған = 5 - 7 бағандар.

      4. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение
по заполнению формы административной отчетности «Сведения о сети и контингенте детей детских садов»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      *КАТО – Классификатор административно-территориальных объектов

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается общее количество детских садов по
      области;
      в графе 2 указывается количество имеющихся мест в детских
      садах;
      в графе 3 указывается общий контингент детей в детских садах;
      в графе 4-7 указываются детские сады и их контингент в разбивке
      по типу местности.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1= граф 4 и 6
      графа 3= граф 5 и 7.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 3- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 3- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде 1, 2, 3 және 4, 5, 6 жасқа толған 0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас мөлшері туралы мәліметтер

Сведения о возрастном составе детей от 0 до 7 лет, которым на 1
сентября текущего года исполнилось 1, 2, 3, 4 года и 5, 6,
7 лет

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 3-МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-3

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

1 - тарау                                                    раздел 1

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

0-7 жасқа дейінгі барлық балалар, адам
в возрасте от 0 до 7 лет, чел.

соның ішінде мектепке дейінгі ұйымдарында, адам
в том числе в дошкольных организациях, чел.

оның ішінде, адам (1 графадан)
из них, чел. (из графы 1):

0-1 жасқа дейінгі балалар
детей в возрасте от 0 до 1 года

1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар
детей в возрасте от 1 до 2 лет

2 жастағы балалар двухлетних детей

3 жастағы балалар трехлетних детей

4 жастағы балалар четырехлетних детей

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области2

оның ішінде балабақшаларда
в том числе в детских садах3

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности4

оның ішінде мектепке дейінгі шағын орталықтарда
в том числе в дошкольных мини-центрах5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности2- тарау                                                     раздел 2

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

5-6 жастағы барлық балалар, адам
всего 5-7 летних детей, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

5 жастағы балалар, адам
пятилетних детей, чел,

6 жастағы балалар, адам
шестилетних детей, чел.

7 жастағы балалар, адам
семилетних детей, чел.

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области

2

балабақшаның мектепке дейінгі топтарында
в дошкольных группах детского сада

3

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

4

мектепке дейінгі шағын орталықтарда
в дошкольных мини-центрах

5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

6

мектептердегі мектепалды сыныптарда
в предшкольных классах школ

7

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

8

мектептердің бастауыш сыныптарында
в начальных классах школ

9

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде 1, 2, 3 және 4, 5, 6 жасқа
толған 0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың жас мөлшері туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:

     1 тарау
      1-2 бағандарда әрбір жол үшін 0-7 жасқа дейінгі барлық
      балалардың саны жынысы бойынша бөлек көрсетіледі;
      3-4 бағандарда әрбір жол үшін 0-7 жасқа дейінгі балалардың
      саны, оның ішінде мектепке дейінгі ұйымдарға баратындар бөлек
      көрсетіледі;
      5-6 бағандарда 0-1 жасқа дейінгі балалар саны жынысы бойынша
      бөлек көрсетіледі;
      7-8 бағандарда 1 жастан 2 жасқа дейінгі балалар саны
      көрсетіледі;
      9-10 бағандарда 2 жастағы балалар саны көрсетіледі;
      11-12 бағандарда 3 жастағы балалар саны көрсетіледі;
      13-14 бағандарда 4 жастағы балалар саны көрсетіледі;

      2 тарау
      1-2 бағандарда әрбір жол үшін облыстағы 5-6 жастағы барлық
      балалар саны жынысы бойынша бөлек көрсетіледі;
      3-4 бағандарда 5 жастағы балалар саны көрсетіледі;
      5-6 бағандарда 6 жастағы балалар саны көрсетіледі;
      бағандарда 7 жастағы балалар саны көрсетіледі;

      2. Арифметикалық-логикалық бақылау. Тараулар арасында бақылау:
      1) 1 тарау: 1баған = 5,7,9,11,13 бағандар + әрбір жол үшін 2
      тарау 1 баған
      2) тарау: 3 баған = 2 және 4 жолдар
      3) 2 тарау: 1 баған = әрбір жолдар үшін 3, 5, 7 бағандар.

      3. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о возрастном составе детей от 0 до 7 лет, которым на
1 сентября текущего года исполнилось 1, 2, 3, 4 года и 5, 6,
7 лет»

      1. Форма заполняется следующим образом:

      1 раздел
      в графе 1-2 указывается общее количество детей в возрасте от 0
      до 7 лет с разбивкой по полу для каждой строки;
      в графе 3-4 указывается численность детей в возрасте от 0 до 7
      лет, посещающие дошкольные организации с разбивкой по полу;
      в графе 5-6 указывается численность детей в возрасте от 0 до 1
      года с разбивкой по полу;
      в графе 7-8 указывается численность детей в возрасте от 1 до 2
      лет;
      в графе 9-10 указывается численность детей, которым исполнилось
      2 года;
      в графе 11-12 указывается численность детей, которым
      исполнилось 3 года;
      в графе 13-14 указывается численность детей, которым
      исполнилось 4 года;

      2 раздел
      в графе 1-2 указывается общее численность детей в возрасте 5-7
      лет в области с разбивкой по полу для каждой строки;
      в графе 3-4 указывается численность детей, которым исполнилось
      5 лет;
      в графе 5-6 указывается численность детей, которым исполнилось
      6 лет;
      в графе 7-8 указывается численность детей, которым исполнилось
      7 лет;

      2. Арифметико-логический контроль. Контроль между разделами:
      1) раздел 1: графа 1= граф 5,7,9,11,13+ раздел 2 графа 1 для
      каждой строки
      2) раздел 1: графа 3 = строк 2 и 4
      3) раздел 2: графа 1 = граф 3, 5, 7 для каждой строки.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 4- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 4- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдар (топтар) туралы
мәліметтер

Сведения о дошкольных организациях (группах) по языкам обучения

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 4- МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-4

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей

бір ғана тілде білім және тәрбие беретін мектепке дейінгі барлық ұйымдар, бірлік всего дошкольных организаций на одном языке воспитания и обучения, ед.

екі тілде білім және тәрбие беретін мектепке дейінгі барлық ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций на двух языках воспитания и обучения, ед.

соның ішінде, бірлік
в том числе, ед.

көп тілді енгізген барлық мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, бірлік
всего дошкольных организаций с полиязычным обучением, ед.

қазақша
на казахском

орысша
на русском

қазақ тілінде
на казахском языке

орыс тілінде
на русском языке

ұйғыр тілінде
на уйгурском языке

өзбек тілінде
на узбекском языке

кәріс тілінде
на корейском языке

неміс тілінде
на немецком языке

басқа

тілдерде
на других языках

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


2

ондағы топ саны
в них групп
3

ондағы балалар саны
в них детей
Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдар (топтар) туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Көп тілді білім беру – үш және оданда көп тілде білім беру.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1-2 бағандарда бір тілде, қазақ тілі және орыс тілінде білім
      және тәрбие беретін мектепке дейінгі барлық ұйымдар бөлек
      көрсетіледі;
      3-10 бағандарда екі тілде білім және тәрбие беретін мектепке
      дейінгі ұйымдардың саны бөлек көрсетіледі;
      11 бағанда үш және оданда көп тілде білім беру енгізілген
      мектепке дейінгі ұйымдардың саны көрсетіледі;

      Ескерту: Х – берілген айқындама толтырылмайды.

      3. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан
      Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение
по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о дошкольных организациях (группах) по языкам обучения»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Полиязычное обучение - обучение, которое ведется на трех и
      более языках.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графах 1-2 указывается всего дошкольных организаций на одном
      языке воспитания и обучения в разбивке: на казахском и на
      русском;
      в графе 3-10 указывается количество дошкольных организаций, в
      разбивке на двух языках воспитания и обучения;
      в графе 11 указывается количество дошкольных организаций, в
      которых ведется обучение на трех и более языках;

      Примечание: Х – данная позиция не подлежит заполнению.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 5- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 5- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Неміс, ағылшын, ұйғыр, өзбек, корей, түрік және басқа да тілдер
ана тілі ретінде және шет тілі ретінде үйретілетін мектепке
дейінгі топтардың желісі мен контингенті туралы мәліметтер

Сведения о сети и контингенте дошкольных групп, в которых
изучаются немецкий, английский, уйгурский, узбекский,
корейский, турецкий и другие языки как родной и как иностранный

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 5- МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-5

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: Министерство образования и науки Республики Казахстан Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

неміс тілінде оқитын топтар саны, бірлік
число групп с изучением немецкого, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

ағылшын тілін үйрететін топтар саны, бірлік

число групп
с изучением английского, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

ұйғыр тілін үйрететін топтар саны, бірлік число групп
с изучением уйгурского, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

өзбек тілін үйрететін топтар саны, бірлік
число групп с изучением узбекского, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

корей тілін үйрететін топтар саны, бірлік число групп
с изучением корейского, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

түрік тілін үйрететін топтар саны, бірлік
число групп с изучением турецкого, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

басқа тілдерді үйрететін топтар саны, бірлік
число групп с изучением других языков, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области2

ана тілі ретінде
как родной язык
3

шет тілі ретінде
как иностранныйБілім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Неміс, ағылшын, ұйғыр, өзбек, корей, түрік және басқа да
тілдер ана тілі ретінде және шет тілі ретінде үйретілетін
мектепке дейінгі топтардың желісі мен контингенті туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      2 жолда әрбір баған үшін ана тілін үйрететін топтар және ондағы
      балалар саны көрсетіледі;
      3 жолда әрбір баған үшін шет тілін үйрететін топтар және ондағы
      балалар саны көрсетіледі.

      2. Арифметикалық - логикалық бақылау
      1жол = 2 және 3 жолдар, әрбір баған үшін.

      3. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан
      Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети и контингенте дошкольных групп, в которых
изучаются немецкий, английский, уйгурский, узбекский,
корейский, турецкий и другие языки как родной и как
иностранный»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в строке 2 указывается количество групп и в них детей с изучением родных языков для каждой графы;
      в строке 3 указывается количество групп и в них детей с изучением иностранных языков для каждой графы.

      2. Арифметико-логический контроль:
      строка 1= строк 2 и 3 для каждой графы.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 6- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 6- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың ұлттық құрамы туралы
мәліметтер

Сведения о национальном составе детей в возрасте от 0 до 7 лет

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 6 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-6

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

барлық балалар саны (0-7 жас), адам
всего детей от 0 до 7 лет, чел.

мектепке дейінгі ұйымдарында 0-7 жастағы балалар саны, адам
количество детей от 0 до 7 лет в дошкольных организациях, чел.

оның ішінде, адам
из них, чел.

қазақ ұлтынан
казахской национальности

орыс ұлтынан
русской национальности

басқа ұлттардан
другой национальности

А

В

1

2

3

4

5

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области


2

қалалық жерде
в городской местности


3

ауылдық жерде
в сельской местности4

аралас тілде оқытатын мектепке дейінгі ұйымдарда қазақ тілінде оқытатын топтар және мектепке дейінгі ұйымдар
дошкольные организации и группы с казахским языком обучения в дошкольных организациях со смешанным языком обучения5

аралас тілде оқытатын мектепке дейінгі ұйымдарда орыс тілінде оқытатын топтар және мектепке дейінгі ұйымдар
дошкольные организации и группы с казахским языком обучения в дошкольных организациях со смешанным языком обучения6

басқа мектепке дейінгі ұйымдар және аралас мектепке дейінгі ұйымдарда басқа топтар
другие дошкольные организации и другие группы в смешанных дошкольных организациях


Жалғасы                                             Продолжение

соның ішінде, адам
в том числе, чел.

немістер
немцы

украиндар
украинцы

татарлар
татары

белорустар
белорусы

өзбектер
узбеки

ұйғырлар
уйгуры

кәрістер
корейцы

шешендер
чеченцы

әзірбайжандар
азербайджане

еврейлер
евреи

түріктер
турки

сығандар
цыгане

қырғыздар
киргизы

тәжіктер
таджики

литвалықтар
литовцы

грузиндер
грузины

дүңгендер
дунгане

башқұрттар
башкиры

молдавандар
молдаване

удмурттар
удмурты

мордвалықтар
мордвинцы

гагауздар
гагаузы

чуваштар
чувашы

поляктар
поляки

эстондар
эстонец

марийлер
марийцы

болгарлар
болгары

аварлар
аварцы

ингуштар
ингушы

армяндар
армяне

гректер
греки

басқа ұлттар
другие

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың ұлттық құрамы туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 бағанда әрбір жол үшін облыс бойынша 0 жастан 7 жасқа дейінгі
      балалардың жалпы саны көрсетіледі;
      2 бағанда мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 0 жастан 7 жасқа
      дейінгі балалардың саны көрсетіледі;
      3-37 бағандарда ұлты бойынша мектепке дейінгі ұйымдарға баратын
      0 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың саны бөлек көрсетіледі.

      2. Арифметикалық - логикалық бақылау:
      2 баған = 3, 4,5 бағандар, әрбір жол үшін
      5 баған = 6-37 бағандар, әрбір жол үшін
      1жол = 2-3 жолдар, әрбір баған үшін
      1жол = 4, 5, 6 жолдар, әрбір баған үшін.

      3. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан
      Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение
по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о национальном составе детей в возрасте от 0
до 7лет»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается общее количество детей в возрасте от 0 до
      7 лет по области для каждой строки;
      в графе 2 указывается численность детей в возрасте от 0 до 7
      лет, посещающие дошкольные организации;
      в графе 3-37 указывается численность детей в возрасте от 0 до 7
      лет, посещающие дошкольные организации в разбивке по
      национальностям.

      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 2= граф 3, 4,5 для каждой строки
      графа 5= граф 6-37 для каждой строки
      строка 1= строк 2-3 для каждой графы
      строка 1= строк 4, 5, 6 для каждой графы.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 7- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 7- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының білім
деңгейлері туралы мәліметтер

Сведения о качественном составе педагогических кадров
дошкольных организаций

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 7 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-7

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

педагогтар саны, адам
количество педагогов, чел.

білімі бойынша, адам
по образованию, чел.

басқа педагогтар, адам
другие педагоги, чел.

жоғары білімі бар
высшим образованием

соның ішінде мектепке дейінгі жоғары білімі бар
в том числе с высшим дошкольным образованием

техникалық және кәсіби білімімен
с техническим и профессиональным образованием

соның ішінде мектепке дейінгі техникалық және кәсіби білімімен
в том числе с техническим и профессиональным дошкольным образованием

жалпы орта білімі бар
с общим средним образованием

соның ішінде педсыныпты аяқтағандар
в том числе окончивших педкласс

психологтар
психологов

музыкалық қызметкер
музыкальных работников

дене шынықтыру нұсқаушылары
инструкторов по физкультуре

басқа тар көзді мамандар
других узких специалистов

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области

2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

3

оның ішінде әйелдер
из них женщин

4

оның ішінде шағын орталықтарда
из них в мини-центрах

5

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

6

оның ішінде әйелдер
из них женщин

Жалғасы                                             Продолжение

санаты бойынша, адам
по категории, чел.

ғылыми дәрежесі бар
имеют ученую степень

барлық келген жас мамандар
всего прибыло молодых специалистов

жасы бойынша, адам
по возрасту, чел

зейнеткерлік жас
пенсионный возраст

жұмыс өтілі, адам
стаж работы, чел.

мамандарға деген сұраныс, адам
потребность в кадрах, чел.

жоғары высшую

бірінші
первую

екінші
вторую

санаты жоқ
без категории

25 жасқа дейін
до 25 лет

25 жастан 34 жасқа дейін
от 25 до 34 лет

35 жастан 44 жасқа дейін
от 35 до 44 лет

45 жастан 54 жасқа дейін
от 45 до 54 лет

55 жастан 64 жасқа дейін
от 55 до 64 лет

5 жылға дейін
до 5 лет,

5 жылдан 10 жылға дейін
от 5 до 10 лет

10 жылдан 15 жылға дейін
от 10 до 15 лет

15 жылдан жоғары
свыше 15 лет

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

барлығы
всего

%

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының білім
деңгейлері туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Санат- жұмыстың орындалуының нәтижелілігін көрсететін
      қызметкердің біліктілігіне қойылатын талаптардың деңгейі;
      Кадрлардың қажеттілігі – мектепке дейінгі ұйымдар қызметтерін
      қамтамасыз ету үшін педагог қызметкерлердің қажетті саны.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 бағанда мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлердің
      жалпы саны көрсетіледі;
      2, 4, 6, 8, 10 бағандарда білім деңгейі бойынша педагог
      қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      3, 5, 7, 9, 11 бағандарда білім деңгейі бойынша педагог
      қызметкерлердің үлесі көрсетіледі;
      12 бағанда педагогикалық сыныпты аяқтаған педагог
      қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      13 бағанда мектепке дейінгі ұйымдардағы психологтардың саны
      көрсетіледі;
      14 бағанда музыкалық қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      15 бағанда дене шынықтыру нұсқаушыларының саны көрсетіледі;
      16 бағанда басқа тар көзді мамандардың саны көрсетіледі;
      17, 19, 21, 23 бағандарда санаты бойынша педагог
      қызметкерлерінің саны бөлек көрсетіледі;
      18, 20, 22, 24 бағандарда санаты бар педагог қызметкерлердің
      үлесі көрсетіледі;
      25 бағанда ғылыми дәрежесі бар педагог қызметкерлердің саны
      көрсетіледі;
      26 бағанда мектепке дейінгі ұйымдарға келген барлық жас
      мамандар көрсетіледі;
      27-32 бағанда жасы бойынша педагог қызметкерлердің саны бөлек
      көрсетіледі;
      33-36 бағандарда мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог
      қызметкерлердің жұмыс өтілімі көрсетіледі;
      37 бағанда мектепке дейінгі ұйымдардағы білім беру қызметін
      қамтамасыз ету үшін қажетті мамандардың саны көрсетіледі.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = 2, 6, 10 бағандар = 17, 19, 21, 23 бағандар =
      27-31 бағандар =әрбір жол үшін бағандар 33-36;
      3 баған – жоғары білімі бар педагог қызметкерлерінің үлесін
      есептеу үшін:
      жоғары білімі бар педагогтардың саны - 2 баған (шартты белгісі-
      G) облыс бойынша педагогтардың жалпы санына – 1баған (шартты
      белгісі- F):
      Есептеу формуласы:
      H= G/F *100%
      H – мектепке дейінгі ұйымдардағы жоғары білімі бар педагог
      қызметкерлердің үлесі.

      5, 7, 9, 11 бағандар ұқсас есептеледі.

      18, 20, 22, 24 бағандар – жоғары, бірінші, екінші санатты
      педагог қызметкерлерінің үлесін есептеу үшін:
      санаты бар педагог қызметкерлердің санын - 17, 19, 21,23
      бағандар (шартты белгісі- G) педагог қызметкерлердің жалпы
      санына бөлеміз – 1 баған (шартты белгісі- F):
      Есептеу формуласы:
      H= G/F *100%
      H – мектепке дейінгі ұйымдардағы жоғары, бірінші, екінші
      біліктілік санаттары бар педагог қызметкерлердің үлесі.

      4. Берілген әкімшілік есептілік нысан электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есептілік нысаны www.e.edu.kz сайтында
      жарияланған Ұлттық білім беру деректер базасының негізінде
      электронды түрде толтырылады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о качественном составе педагогических кадров
дошкольных организаций»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Категория - уровень требований к квалификации работника,
      отражающий результативность выполнения работ;
      Потребность в кадрах – необходимое количество педагогических
      работников для обеспечения деятельности дошкольных организаций.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается общее количество педагогических
      работников в дошкольных организациях;
      в графе 2, 4, 6, 8, 10 указывается численность педагогических
      работников в разбивке по уровню образования;
      в графе 3, 5, 7, 9, 11 указывается доля педагогических
      работников по уровню образования;
      в графе 12 указывается численность педагогических работников
      окончивших педкласс;
      в графе 13 указывается количество психологов в дошкольных
      организациях;
      в графе 14 указывается количество музыкальных работников;
      в графе 15 указывается количество инструкторов по физкультуре;
      в графе 16 указывается количество других узких специалистов;
      в графах 17, 19, 21, 23 указывается численность педагогических
      работников в разбивке по категории;
      в графах 18, 20, 22, 24 указывается доля педагогических
      работников имеющих категорию;
      в графе 25 указываются педагогические работники, имеющие ученую
      степень;
      в графе 26 указывается всего прибывшие молодые специалисты в
      дошкольные организации;
      в графах 27-32 указывается численность педагогических
      работников в разбивке по возрасту;
      в графах 33-36 указывается стаж работы педагогических
      работников в дошкольных организациях;
      в графе 37 указывается количество педагогов необходимых для
      обеспечения деятельности дошкольных организаций образования.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1= граф 2, 6, 10 = граф 17, 19, 21, 23 = граф
      27-31 = граф 33-36 для каждой строки;
      графа 3 – для расчета доли педагогических работников с высшим
      образованием необходимо:
      количество педагогов с высшим образованием - графа 2 (условное
      обозначение - G) разделить на общее количество педагогов по
      области - графа 1 (условное обозначение - F):
      Формула расчета:
      H= G/F *100%
      H – доля педагогических работников дошкольных организаций с
      высшим образованием.

      графа 5, 7, 9, 11 рассчитываются аналогично.
      графы 18, 20, 22, 24 – для расчета доли педагогических
      работников имеющих высшую, первую, вторую категорию необходимо:
      количество педагогических работников имеющих категорию - графы
      17, 19, 21,23 (условное обозначение - G) разделить на общее
      количество педагогических работников - графа 1 (условное
      обозначение - F):
      Формула расчета:
      H= G/F *100%
      H – доля педагогических работников дошкольных организаций с
      высшей, первой, второй квалификационными категориями.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 8- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 8- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мемлекеттік емес меншік түріндегі мектепке дейінгі ұйымдардың
желісі мен контингенті туралы мәліметтер

Сведения о сети и контингенте дошкольных организаций
негосударственной формы собственности

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 8 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-8

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
всего дошкольных организаций, ед.

оның ішінде мемлекеттік емес мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
из них всего частных дошкольных организаций, ед.

мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан қамту пайызы, %
% от общей численности дошкольных организаций, %

ондағы орындар, бірлі
в них мест, ед.

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.

100 орынға неше бала келеді, адам
на 100 мест приходится детей, чел.

барлық педагогтар, адам
всего педагогов, чел.

оның ішінде әйелдер, адам
из них женщин, ед.

жоғары білімі бар, адам
с высшим образованием, ед.

оның ішінде әйелдер, адам
из них женщин, ед.

техникалық және кәсіби білімімен, адам
с техническим и профессиональным образованием, ед.

оның ішінде әйелдер, адам
из них женщин, ед.

жалпы орта білімі бар, адам
с общим средним образованием, ед.

оның ішінде әйелдер, адам
из них женщин, ед.

жалақының орташа мөлшері, мың тг.
средний размер заработной платы, тыс.тг.

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области
2

қалалық жерде
в городской местности
3

ауылдық жерде
в сельской местности
Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Мемлекеттік емес меншік түріндегі мектепке дейінгі ұйымдардың
желісі мен контингенті туралы мәліметтер» әкімшілік есеп
нысанын толытру бойынша түсініктеме

      1. Нысан төмендегідей түрде толтырылады:
      1 бағанда Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту
      туралы (ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы
      № 50) бұйрығына сәйкес мемлекеттік емес меншік нысанындағы
      мектепке дейінгі ұйымдардың барлық түрлері көрсетіледі;
      2 бағанда мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан жеке меншік
      мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі көрсетіледі;
      3 бағанда мектепке дейінгі ұйымдарда бар орындардың саны
      көрсетіледі;
      4 бағанда мектепке дейінгі ұйымдардағы жалпы контингент
      көрсетіледі;
      5 бағанда орындар саны көрсетіледі;
      6-7 бағандарда жынысы бойынша мемлекеттік емес нысандағы
      педагогтардың жалпы саны бөлек көрсетіледі;
      8- 13 бағандарда жынысы бөлек және білім деңгейі бойынша
      педагогтардың саны көрсетіледі;
      14 бағанда мемлекеттік емес меншік нысанындағы мектепке дейінгі
      ұйымдардағы педагогтардың жалақыларының орташа мөлшері
      көрсетіледі.

      2. Арифметикалық - логикалық бақылау:
      1 жол = 2 - 3 жолдар, әрбір бағанда
      6 баған= 8, 10, 12 бағандар, әрбір жолда
      7 баған = 9, 11,13 бағандар,әрбір жолда.

      2 – жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдардың үлесін есептеу
      үшін:
      жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдардың санын – 1 баған (шартты
      белгісі- G) мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санына бөлеміз –
      1нысан, 1 бөлім (шартты белгісі- F)
      Есептеу формуласы:
      H = G / F * 100
      H – жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі.

      3. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан
      Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети и контингенте дошкольных организаций
негосударственной формы собственности»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указываются все виды дошкольных организаций согласно
      номенклатуре видов организаций образования (Приказ Министра
      образования и науки РК от «22» 02. 2013 г. № 50)
      негосударственной формы собственности;
      в графе 2 указывается доля частных дошкольных организаций от
      общей численности дошкольных организаций;
      в графе 3 указывается количество имеющихся мест в дошкольных
      организациях;
      в графе 4 указывается общий контингент дошкольных организаций;
      в графе 5 указывается количество мест;
      в графе 6-7 указывается общее количество педагогов
      негосударственной формы собственности в разбивке по полу;
      в графе 8- 13 указывается численность педагогов по уровню
      образования и в разбивке по полу;
      в графе 14 указывается средний размер заработной платы
      педагогов в дошкольных организациях негосударственной формы
      собственности.

      2. Арифметико-логический контроль:
      строка 1= строке 2 и 3для каждой графы
      графа 6= граф 8, 10, 12 для каждой строки
      графа 7 = граф 9, 11,13 для каждой строки.

      графа 2 – для расчета доли частных дошкольных организаций
      необходимо:
      количество частных дошкольных организаций - графа 1(условное
      обозначение - G) разделить на общее количество дошкольных
      организаций – 1 форма, 1 раздел (условное обозначение - F)
      Формула расчета:
      H = G / F * 100
      H – доля частных дошкольных организаций.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 9- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 9- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық базасы туралы
мәліметтер

Сведения о материальной базе дошкольных организаций

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 9 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-9

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

барлығы МҰ*, бірлік
всего ДО*, ед.

оның ішінде орналасқан
из них расположенных в

жалпы санынан, бірлік
из общего числа, ед.

типтік
типовых

бейімделген
приспособленных

апат жағдайындағы
аварийные

ыстық сусыз
без горячей воды

суды шеттен әкелу
с привозной водой

жеке жылытумен
с индивидуальным отоплением

канализациясыз
без канализации

жылу есептегіші орнатумен
с установленным тепло счетчиком

су өлшеуішімен
с водомерами

автономды жылытумен
с автономным отоплением

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области
2

қалалық жерде
в городской местности
3

ауылдық жерде
в сельской местности
4

қазақ тілінен оқитын (1 жолға)
с казахским языком обучения (к строке 1)
5

оның ішінде балалар саны (1 жолға)
в них детей (к строке 1)
Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Мектепке дейінгі ұйымдардың материалдық базасы туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толытру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      *МҰ – мектепке дейінгі ұйымдар. Мектепке дейінгі ұйым - бұл бiр
      жастан бастап мектеп жасына жеткенге дейінгі балаларды
      тәрбиелеуді, оқытуды, дамытуды, қарауды, бағуды және
      сауықтыруды қамтамасыз ететін білім беру ұйымы.

      2. Нысан төмендегідей түрде толтырылады:
      1-3 бағандарда ғимарат түрлері бойынша бөлек қарастырылған
      мектепке дейінгі ұйымдар саны көрсетіледі;
      4-11 бағандарда ғимараттардың техникалық жағдайы (апат
      жағдайындағы, ыстық сусыз, суды шеттен әкелу, жеке жылытумен,
      канализациясыз, жылу есептегіші орнатумен, автономды жылытумен,
      су өлшеуішімен) бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың саны
      көрсетіледі.

      3. Арифметикалық - логикалық бақылау:
      1баған= 2 - 3 бағандар, әрбір жол үшін
      1баған = 2 -3 жолдар әрбір баған үшін.

      4. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан
      Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение
по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о материальной базе дошкольных организаций»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      *ДО – дошкольные организации. Дошкольная организация – это
      организация образования, обеспечивающая воспитание, обучение,
      развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с
      одного года до достижения школьного возраста.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1-3 указывается количество дошкольных организаций в
      разбивке по типу здания;
      в графах 4-11 указывается количество дошкольных организаций по
      техническому состоянию зданий (аварийные, без горячей воды,
      с привозной водой, с индивидуальным отоплением, без
      канализации, с установленным тепло счетчиком, с водомерами,
      с автономным отоплением).

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1= граф 2 и 3 для каждой строки
      строка 1= срок 2 и 3 для каждой графы.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 10- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 10- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Туберкулезбен уланған балаларға арналған санаториялық мектепке
дейінгі ұйымдар және жалпы мектепке дейінгі ұйымдардағы топтар
туралы мәліметтер

Сведения о санаторных дошкольных организациях и группах в
дошкольных организациях общего назначения для детей с
туберкулезной интоксикацией

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 10 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-10

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

таза санаторлық мектепке дейінгі ұйымдардың саны, бірлік
количество санаторных дошкольных организаций, ед.

оның ішінде қазақ тілінде оқитын мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
из них дошкольных организаций с казахским языком обучения, ед.

санаториялық топтары бар жалпы типті мектепке дейінгі ұйымдардың саны, бірлік
количество дошкольных организаций общего типа, имеющих санаторные группы, ед.

оның ішінде қазақ тілінде оқитын мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
из них дошкольных организаций с казахским языком обучения, ед.

А

В

1

2

3

4

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области

2

оның ішінде
из них:

3

(санаторлық) топтар саны, бірлік
количество групп (санаторных), ед.

4

балалар саны, адам
численность детей, чел.

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Туберкулезбен уланған балаларға арналған санаториялық мектепке
дейінгі ұйымдар және жалпы мектепке дейінгі ұйымдардағы топтар
туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Санаторлық ясли-бақшасының қызметі - мектепке дейінгі 1 ден 6
      (7) жасқа дейін жастағы әлсіз және ұзақ уақыт бойы ауыратын
      мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған сауықтыру,
      емдік-профилактикалық қызметін атқарады. Санаторлық
      ясли-бақшаларда ауру диагнозына байланысты медикаментозды және
      физиотерапевтік емдеу, шынықтыру, емдік денешынықтыру және
      уқалау жүргізіледі.
      «Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің үлгілік
      қағидалары» 2013 жылғы 29 мамырдағы № 206 бұйрығымен
      бекітілген.

      2. Нысан төмендегідей түрде толтырылады:
      1-2 бағандарда санаторлық мектепке дейінгі ұйымдардың саны,
      оның ішінде әрбір жол үшін қазақ тілінде білім беретін мектепке
      дейінгі ұйымдар;
      3-4 бағандарда санаториялық топтары бар жалпы типті мектепке
      дейінгі ұйымдардың саны, оның ішінде әрбір жол үшін қазақ
      тілінде білім беретін мектепке дейінгі ұйымдар.

      3. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о санаторных дошкольных организациях и группах
в дошкольных организациях общего назначения для детей
с туберкулезной интоксикацией»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Деятельность санаторного ясли-сада осуществляется в
      соответствии с оздоровительными, лечебно-профилактическими
      программами для ослабленных, часто и продолжительно болеющих
      детей дошкольного возраста от одного года до шести (семи) лет.
      В санаторных ясли-садах проводится медикаментозное и
      физиотерапевтическое лечение, закаливание, лечебная физкультура
      и массаж в зависимости от диагноза заболевания. Приказ № 206 от
      29 мая 2013 года «Об утверждении Типовых правил деятельности
      видов дошкольных организаций».

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графах 1-2 указывается количество санаторных дошкольных
      организаций и из них с казахским языком обучения для каждой
      строки;
      в графе 3-4 указывается количество дошкольных организаций
      общего типа, имеющих санаторные группы и из них с казахским
      языком обучения.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 11- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 11- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Даму мүмкіндігі шектелген балаларға арналған арнайы бағыттағы
мектепке дейінгі ұйымдар және жалпы типтегі мектепке дейінгі
білім ұйымдарындағы арнайы топтар туралы мәліметтер.
Арнайы мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтарының
құрамы туралы мәліметтер

Сведения о специальных дошкольных организациях для детей с
ограниченными возможностями в развитии и специальных группах в
дошкольных организациях общего типа. Сведения о педагогическом
составе специальных дошкольных организаций

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 11 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-11

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

1-тарау                                                      1 раздел

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

барлығы
всего

сөйлеу тілінің бұзылыстары бар балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с нарушением речи, ед.

зерде бұзылыстары бар балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с нарушением интеллекта, ед.

әлсіз еститін балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для слабослышащих детей, ед.

құлағы естімейтін балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для глухих детей, ед.

көздері нашар көретін балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для слабовидящих детей, ед.

ПДТ* балаларға арналған барлық мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с ЗПР*, ед.

басқа бұзылыстары бар балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдар, бірлік
всего дошкольных организаций для детей с другими нарушениями, ед.

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

1

облыс бойынша 0 - 6 жастағы даму мүмкіндігі шектеулі барлық балалардың саны, адам
всего численность детей с ограниченными возможностями в развитии от 0 до 6 лет по области, чел.


Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

арнайы мақсаттағы барлық мектепке дейінгі ұйымдардың саны, бірлік
дошкольные организации специального назначения, ед.

3

оның ішінде
из них:

4

топтар саны, бірлік
количество групп, ед.

5

балалар саны, адам
численность детей, чел.

Жалғасы                                                   Продолжение

6

арнайы топтары бар, жалпы типтік мектепке дейінгі ұйымдары, бірлік
дошкольные организации общего типа, имеющие специальные группы, ед.


Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

оның ішінде
из них:

8

топтар саны, бірлік
количество групп, ед.

9

балалар саны, адам
численность детей, чел.

2- тарау                                                     2 раздел

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

педагогикалық қызметкерлер, адам
педагогические работники, чел.

мамандар, адам
специалисты, чел.

кадрлар қажеттілігі, адам
потребность в кадрах, чел.

барлығы
всего

оның ішінде дефектологиялық білімі бар
из них с дефектологическим образованием

ондағы қосымша жұмыс істейтіндер
из них совместителей

дефектолог

логопед

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренопедагог

психолог

әлеуметтік педагог
социальный педагог

ондағы қосымша жұмыс істейтіндер
из них совместителей

дефектолог

логопед

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренопедагог

психолог

әлеуметтік педагог
социальный педагог

педагогикалық қызметкерлер
педагогические работники

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Даму мүмкіндігі шектелген балаларға арналған арнайы бағыттағы
мектепке дейінгі ұйымдар және жалпы типтегі мектепке дейінгі
білім ұйымдарындағы арнайы топтар туралы мәліметтер. Арнайы
мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтарының құрамы туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толытру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      *ПДТ – психологиялық даму тежелуі;
      арнайы білім беру ұйымы – бұл мүмкіндігі шектеулі балаларға
      арнайы жағдайлар жасауды, техникалық құралдармен, сондай-ақ
      медициналық, әлеуметтік қызмет көрсетулерді, оқыту мен
      тәрбиелеудің арнайы бағдарламалары мен әдістерін,
      диагностикалау мен консультация беруді қамтамасыз ететін білім
      беру ұйымы;
      даму мүмкіндігі шектеулі бала – бұл Қазақстан Республикасының
      заңнамаларында белгіленген тәртіпте тұқым қуалаушылығына,
      туылғанына, жүре пайда болуына байланысты өмір әрекетінде
      белгілі бір шектеулігі бар психикалық және дене дамуында
      ауытқушылығы бар балалар;
      қоса атқарылатын жұмыс - қызметкердің негізгі жұмысынан бос
      уақытында еңбек шарты жағдайында тұрақты, ақы төленетін басқа
      жұмысты орындауы;
      педагог қызметкер - «Мемлекеттік білім беру ұйымдары
      қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен
      оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту
      туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30
      қаңтардағы № 77 қаулысымен бекітілген педагог қызметкерлер мен
      оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесінде
      көрсетілген лауазымдағы тұлға.

      2. Нысан төмендегідей түрде толтырылады:
      1 тарау
      1 жолда облыс бойынша 0 - 6 жастағы даму мүмкіндігі шектеулі
      балалардың саны көрсетіледі;
      2-5 жолдарда арнайы мақсаттағы мектепке дейінгі ұйымдардың
      саны, оның ішінде топтар және контингент бойынша бөліп
      көрсетіледі;
      6-9 жолдарда арнайы топтары бар, жалпы типтік мектепке дейінгі
      ұйымдарың саны, оның ішінде топтар және контингент бойынша бөліп көрсетіледі;
      2 тарау
      1 бағанда штаттық педагог қызметкерлердің жалпы саны, оның
      ішінде мамандар көрсетіледі;
      2 бағанда дефектологиялық білімі бар педагог қызметкерлердің
      саны көрсетіледі;
      3 бағанда қосымша жұмыс істейтін педагог қызметкерлердің жалпы
      саны көрсетіледі;
      4-10 бағандарда мамандардың (дефектолог, логопед, тифлопедагог,
      сурдопедагог, әлеуметтік педагог, психолог,
      олигофренопедагогтардың) жалпы саны көрсетіледі;
      11 бағанда қосымша жұмыс істейтін мамандардың жалпы саны
      көрсетіледі;
      12-19 бағандарда мектепке дейінгі ұйымдардың (жоспарлау)
      қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті педагог қызметкерлердің
      саны көрсетіледі.

      Ескерту: Х – берілген айқындама толтырылмайды.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған, 2 жол = 2 – 8 бағандар
      1 баған, 4 жол = 2 – 8 бағандар
      1 баған, 5 жол = 2 – 8 бағандар
      1 баған, 8 жол = 2 – 8 бағандар
      1 баған, 9 жол = 2 – 8 бағандар.

      4. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о специальных дошкольных организациях для детей с
ограниченными возможностями в развитии и специальных группах в
дошкольных организациях общего типа. Сведения о педагогическом
составе специальных дошкольных организаций»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      *ЗПР – задержка психического развития;
      специальные организации образования – это организации
      образования, обеспечивающие с созданием специальных условий,
      технических средств, а также медицинских, социальных услуг,
      специальных программ и методов обучения и воспитания,
      диагностику и консультирование детей с ограниченными
      возможностями;
      дети с ограниченными возможностями в развитии - это дети с
      физическими, психическими недостатками, имеющие ограничение
      жизнедеятельности в связи с врожденными, наследственными,
      приобретенными заболеваниями подтвержденными в порядке,
      установленном законодательством республики Казахстан;
      совместительство – выполнение работником другой регулярной
      оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное
      от основной работы время;
      педагогический работник - лицо, занимающий должность, указанной
      в перечне должностей педагогических работников и приравненных к
      ним лиц, утвержденном Постановлением Правительства Республики
      Казахстан от 30 января 2008 года №77 «Об утверждении типовых
      штатов работников государственных организаций образования и
      перечня должностей педагогических работников и приравненных к
      ним лиц».

      2. Форма заполняется следующим образом:
      1 раздел
      в строке 1 указывается численность детей с ограниченными
      возможностями в развитии от 0 до 6 лет по области;
      в строке 2-5 указывается количество дошкольных организаций
      специального назначения в разбивке по группах и по их
      контингенту;
      в строке 6-9 указывается количество дошкольных организаций
      общего типа, имеющие специальные группы в разбивке по группах и
      по их контингенту;
      2 раздел
      в графе 1 указывается общее количество штатных педагогических
      работников, в том числе специалисты;
      в графе 2 указывается количество педагогических работников с
      дефектологическим образованием;
      в графе 3 указывается общее количество педагогических
      работников, работающих по совместительству;
      в графах 4-10 указывается общее количество специалистов
      (дефектологов, логопедов, тифлопедагогов, сурдопедагогов,
      олигофренопедагогов, психологов, социальных педагогов);
      в графе 11 указывается общее количество специалистов,
      работающих по совместительству;
      в графах 12-19 указывается необходимое количество
      педагогических работников для обеспечения деятельности
      (планирования) дошкольных организаций.

      Примечание: Х – данная позиция не подлежит заполнению.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1, строка 2 = граф 2 – 8
      графа 1, строка 4 = граф 2 – 8
      графа 1, строка 5 = граф 2 – 8
      графа 1, строка 8 = граф 2 – 8
      графа 1, строка 9 = граф 2 – 8.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 12- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 12- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Бес пен алты жастағы балаларды міндетті мектепалды даярлықпен
қамту туралы мәліметтер

Сведения об охвате детей пяти-шестилетнего возраста
обязательной предшкольной подготовкой

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 12- МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-12

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

мектепалды топтары бар балабақшалардың саны, бірлік
количество детских садов с предшкольными группами, ед.

оның ішінде мектепке дейінгі топтар, бірлік
в них предшкольных групп, ед.

мектепалды топтары бар шағын орталықтар саны, бірлік
количество дошкольных мини-центров с предшкольными группами, ед.

оның ішінде мектепке дейінгі топтар, бірлік
в них предшкольных групп, ед.

мектепалды сыныптары бар мектептер саны, бірлік
количество школ с предшкольными классами, ед.

оның ішінде мектепке дейінгі сыныптар, бірлік
в них предшкольных классов, ед.

барлық 5-6 жастағы балалар, адам
всего детей 5-6 лет, чел.

мектепалды сыныптардағы 5-6 жастағы балалар саны, адам
всего детей 5-6 лет в предшколе, чел.

мектепалды даярлықпен 5-6 жастағы балаларды қамту %
% охвата 5 и 6-летних детей предшколой

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области


2

оның ішінде, адам
в них, чел.:


3

балалар саны,
численность детейх

х

х

4

педагогтар саны,
численность педагоговх

х

х

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Бес пен алты жастағы балаларды міндетті мектепалды даярлықпен
қамту туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1, 3, 5 бағандарда әрбір жолдар үшін мектепалды топтары бар
      ұйымдардың саны көрсетіледі;
      2, 4,6 бағандарда оның ішінде мектепке дейінгі топтар
      көрсетіледі;
      7 бағанда облыс бойынша 5-6 жастағы балалардың жалпы саны
      көрсетіледі;
      8 бағанда мектепалды сыныптардағы 5-6 жастағы балалар саны
      көрсетіледі;
      9 бағанда мектепалды даярлықпен 5-6 жастағы балаларды қамту
      көрсетіледі;
      1 баған, 3 жолда мектепалды топтары бар балабақшалардағы
      балалардың көрсетіледі;
      2 баған, 3 жолда сол балабақшалардағы мектепалды тортардағы
      балалар саны ғана көрсетіледі;
      3 баған, 3 жолда мектепалды топтары бар мектепалды шағын
      орталықтардағы балалар саны көрсетіледі;
      4 баған, 3 жолда сол мектепалды шағын орталықтарда мектепалды
      топтарындағы балалар саны ғана көрсетіледі;
      5 баған, 3 жолда мектепалды топтары бар мектептердегі балалар
      саны көрсетіледі;
      2 баған, 3 жолда мектептердегі мектепалды топтардағы балалар
      саны ғана көрсетіледі;
      1 баған, 4 жолда мектепалды топтары бар балабақшалардағы
      педагогикалық қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      2 баған, 4 жолда сол балабақшалардағы мектепалды топтардағы
      педагогикалық қызметкерлердің саны ғана көрсетіледі;
      1 баған, 4 жолда мектепалды топтары бар мектепке дейінгі шағын
      орталықтардағы педагогикалық қызметкерлердің саны көрсетіледі;
      2 баған, 4 жолда сол мектепке дейінгі шағын орталықтарда
      мектепалды топтардың педагогикалық қызметкерлері ғана
      көрсетіледі;
      3 баған, 4 жолда мектепалды топтары бар мектептердегі
      педагогикалық қызметкерлер саны көрсетіледі;
      5 баған, 4 жолда сол мектептердегі мектепалды топтардағы
      педагогикалық қызметкерлер ғана көрсетіледі.

      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      8 баған= 1, 3,5 бағандар, әрбір жол үшін.

      9 баған – мектепалды даярлықпен 5-6 жастағы балаларды қамтуды
      есептеу үшін:
      мектепалды 5-6 жастағы балалардың санын – 8 баған (шартты
      белгісі- G) облыс бойынша 5-6 жастағы балалар санына бөлеміз -
      7 баған (шартты белгісі- F)
      Есептеу формуласы:
      H = G / F * 100%
      H – мектепалды даярлықпен қамтылған 5-6 жастағы балалардың
      үлесі.

      3. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан
      Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения об охвате детей пяти-шестилетнего возраста
обязательной предшкольной подготовкой»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в графах 1, 3, 5 указывается количество организаций с
      предшкольными группами для каждой строки;
      в графах 2, 4,6 указывется в них предшкольных групп;
      в графе 7 указывается общее количество детей 5-6 лет по
      области;
      в графе 8 указывается количество детей 5-6 лет в предшколе;
      в графе 9 указывается охват детей 5-6 лет в предшколе;
      в графе 1, строке 3 указывается количество детей в детских
      садах с предшкольными группами;
      в графе 2, строке 3 указываются только дети предшкольных групп
      в этих детских садах;
      в графе 3, строке 3 указывается количество детей в дошкольных
      мини-центрах с предшкольными группами;
      в графе 4 строке 3 указываются только дети предшкольных групп в
      этих дошкольных мини-центрах;
      в графе 5, строке 3 указывается количество детей в школах с
      предшкольными группами;
      в графе 2 строке 3 указываются только дети предшкольных групп в
      школах;
      в графе 1, строке 4 указывается количество педагогических
      работников в детских садах с предшкольными группами;
      в графе 2, строке 4 указываются только педагогические работники
      в предшкольных группах этих дестких садов;
      в графе 1, строке 4 указывается количество педагогических
      работников в дошкольных мини-центрах с предшкольными группами;
      в графе 2, строке 4 указываются только педагогические работники
      в предшкольных группах этих дошкольных мини-центрах;
      в графе 3, строке 4 указывается количество педагогических
      работников в школах с предшкольными группами;
      в графе 5 строке 4 указываются только педагогические работники
      в предшкольных группах этих школ.

      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 8= граф 1, 3,5 для каждой строки.

      графа 9 – для расчета показателя охвата детей 5-6 лет
      предшкольной подготовкой необходимо:
      количество детей 5-6 лет в предшколе - графа 8 (условное
      обозначение - G) разделить на количество детей 5-6 лет по
      области - графа 7 (условное обозначение - F)
      Формула расчета:
      H = G / F * 100%
      H – доля детей 5-6 лет, охваченных предшкольной подготовкой.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 13- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 13- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Үйдегі балабақшалар, мектепке дейінгі тәрбие беру шағын
орталықтарының желісі мен контингенті туралы мәліметтер

Сведения о сети и контингенте дошкольных мини-центров,
детских садов на дому

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 13- МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-13

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы, бірлік
всего дошкольных организаций, ед.

оның ішінде шағын орталықтардың саны, бірлік
из них количество дошкольных мини-центров, ед.

мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан қамту пайызы
% от общей численности дошкольных организаций

оның ішінде шағын орталықтар
из них мини-центров

үйдегі балабақшалар
детские сады на дому

мектепке дейінгі ұйымдарда
в дошкольных организациях

мектептерде в школах

жеке меншік
частных

А

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области
2

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.
3

қалалық жерде, бірлік
в городской местности, ед.
4

ондағы балалар саны
в них детей, чел.
5

ауылдық жерде, бірлік
в сельской местности, ед.
6

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.
7

ондағы толық күн қатысумен шағын орталықтары, бірлік
в том числе мини-центры с полным днем пребывания, ед.
8

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.
9

қалалық жерде, бірлік
в городской местности, ед.
10

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.
11

ауылдық жерде, бірлік
в сельской местности, ед.
12

ондағы балалар саны, адам
в них детей, чел.
Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Үйдегі балабақшалар, мектепке дейінгі тәрбие беру шағын
орталықтарының желісі мен контингенті туралы мәліметтер»
әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 бағанда шағын орталықтардың жалпы саны көрсетіледі;
      2 бағанда мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан шағын
      орталықтардың үлесі көрсетіледі;
      3, 4, 5 бағандарда мектепке дейінгі ұйымдардағы, мектептердегі
      және жеке меншік ұйымдардағы шағын орталықтардың саны
      көрсетіледі;
      6 бағанда үйдегі балабақшалар саны көрсетіледі.

      2. Арифметикалық - логикалық бақылау:
      1 баған = 3, 4, 5 бағандар, әрбір жол үшін
      1 жол = 3 - 5 жолдар, әрбір баған үшін
      2 жол = 4- 6 жолдар, әрбір баған үшін
      7 жол = 9 - 11 жолдар, әрбір баған үшін
      8 жол = 10 - 12 жолдар әрбір баған үшін.

      2 баған – мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан мектепке
      дейінгі шағын орталықтардың үлесін есептеу үшін қажет:
      шағын орталықтар санын – 1 бағанды (шартты белгісі- G) мектепке
      дейінгі ұйымдардың жалпы санына бөлеміз –1 нысан;
      1 баған (шартты белгісі - F)
      Есептеу формуласы:
      H = G / F * 100
      H – мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан мектепке дейінгі
      шағын орталықтардың үлесі.

      3. Берілген әкімшілік есептілік нысан электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есептілік нысаны www.e.edu.kz сайтында
      жарияланған Ұлттық білім беру деректер базасының негізінде
      электронды түрде толтырылады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети и контингенте дошкольных мини-центров,
детских садов на дому»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается общее количество мини-центров;
      в графе 2 указывается доля мини-центров от общей численности
      дошкольных организаций;
      в графах 3, 4, 5 указывается количество мини-центров в
      дошкольных организациях, в школах и частных организациях;
      в графе 6 указывается количество детских садов на дому.

      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 1= граф 3, 4, 5 для каждой строки
      строка 1 = строк 3 и 5 для каждой графы
      строка 2 = строк 4 и 6 для каждой графы
      строка 7 = строк 9 и 11 для каждой графы
      строка 8 = строк 10 и 12 для каждой графы.

      графа 2 – для расчета показателя доля дошкольных мини-центров
      от общего числа дошкольных организаций необходимо:
      количество мини-центров – графа 1 (условное обозначение - G)
      разделить на общее количество дошкольных организаций – форма
      1,
      графа 1 (условное обозначение - F)
      Формула расчета:
      H = G / F * 100
      H – доля дошкольных мини-центров от общего числа дошкольных
      организаций.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
      министрінің

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 14- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 14- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Балаларды күтуге арналған ата-аналардың төлемақысы мен
кезектілігі туралы мәліметтер

Сведения об очередности и родительской оплате

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 14 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-14

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

балабақшаларда кезекте тұрған балалардың саны, адам
количество детей состоящих на очереди в дошкольных организациях, чел.

оның ішінде 1-6 жастағы балалар саны, адам
из них численность детей в возрасте 1-6 лет, чел.

оның ішіндегі 3-6 жастағы балалар саны, адам
из них численность детей в возрасте 3-6 лет, чел.

мектепке дейінгі ұйымдарында ата-аналардың төлемақысының көлемі, мың тг.
размер родительской оплаты в дошкольных организациях, тыс.тг.

А

В

1

2

3

4

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области

2

қалалық жерде
в городской местности

3

ауылдық жерде
в сельской местности

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Балаларды күтуге арналған ата-аналардың төлемақысы мен
кезектілігі туралы мәліметтер» әкімшілік есептілік нысанын
толтыру бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1-3 бағандарда әрбір жол үшін мектепке дейінгі ұйымдарға
      кезекте тұрған 1-6 және 3-6 жастағы балалар саны бөлек
      көрсетіледі;
      4 бағанда мектепке дейінгі ұйымдарында ата-аналардың
      төлемақысының көлемі көрсетіледі.

      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 жол = 2 және 3 жолдар, әрбір баған үшін.

      3. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения об очередности и родительской оплате»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1-3 указывается количество детей состоящих на очереди в
      дошкольных организациях в разбивке в возрасте 1-6 и 3-6 лет для
      каждой строки;
      в графе 4 указывается размер родительской оплаты в дошкольных
      организациях.

      2. Арифметико-логический контроль:
      строка 1= строк 2 и 3 для каждой графы.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
      министрінің

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 15- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 15- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуын мониторинглеу туралы
мәліметтер

Сведения о мониторинге открытия дошкольных организаций

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 15 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-15

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

МБ* құрылысы, бірлік
строительство РБ*, ед.

ЖБ* құрылысы, бірлік
строительство МБ*, ед.

бұрын жекешелендіргендерді қайтару, бірлік
возврат ранее приватизированных, ед.

жалға алынған коммуналдық меншіктегі жеке тұрған ғимараттардың босатылуы, бірлік
высвобождение отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде, ед.

мектеп жанында шағын орталықтардың ашылуы, бірлік
открытие мини-центров при школах, ед.

шағын орталықтардың ашылуы, бірлік
открытие мини-центров, ед.

тұрғын үйлердің 1 қабатында МҰ* ашылуы (ББ* немес ШО* көрсету), бірлік
открытие ДО* (указать ДС* или МЦ*) на 1 этажах жилых домов, ед.

жеке балабақшалардың ашылуы, бірлік
открытие частных детских садов, ед.

МҰ* ашуға жарамды жаңа ғимараттар мен жайларды беру, бірлік
передача новых зданий и помещений, пригодных для открытия ДО*, ед.

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области


2

ондағы орындар, бірлік
в них мест, ед.


3

МҰ жалпы орын санынан қайта еңгізілген орындар пайызы
% введеных мест от общего количества мест в ДО4

қаржыландыру сомасы мың тг.
сумма финансирования тыс. тг.


Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуын мониторинглеу туралы
мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      *МБ – республикалық бюджет;
      *ЖБ – жергілікті бюджет;
      *МҰ – мектепке дейінгі ұйымдар;
      *ББ – балабақшалар;
      *ШО – шағын орталықтар.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1-9 бағандарда ашылған мектепке дейінгі ұйымдар саны
      көрсетіледі;
      2 бағанда әрбір баған үшін мектепке дейінгі ұйымдардағы қайта
      еңгізілген орындар көрсетіледі;
      3 бағанда МҰ-дағы жалпы орын санынан қайта еңгізілген орындар
      үлесі көрсетіледі;
      4 бағанда ашылған мектепке дейінгі ұйымдарды қаржыландыру
      сомасы көрсетіледі.

      3. Есептеу әдістемесі:
      3 жол – енгізілген мектепке дейінгі орындардың үлесі
      көрсеткішін есептеу үшін қажет:
      еңгізілген орындардың барлығын – 2 жолды (шартты белгісі- G)
      мектепке дейінгі ұйымдардағы жалпы орындар санына бөлеміз – 1
      нысан, 2 баған (шартты белгісі - F).
      Есептеу формуласы:
      H = G / F * 100
      H – МҰ-дағы енгізілген орындар үлесі.

      4. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о мониторинге открытия дошкольных организаций»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      *РБ – республиканский бюджет;
      *МБ – местный бюджет;
      *ДО – дошкольные организации;
      *ДС – детские сады;
      *МЦ – мини-центры.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графах 1-9 указывается количество открытых дошкольных
      организаций;
      в строке 2 указывается вновь введенные места в дошкольных
      организациях для каждой графы;
      в строке 3 указывается доля введенных мест от общего количества
      мест в ДО;
      в строке 4 указывается сумма финансирования открытых дошкольных
      организаций.

      3. Методика расчета:
      строка 3 – для расчета показателя доля введенных дошкольных
      мест необходимо:
      всего введенных мест - строка 2 (условное обозначение - G)
      разделить на общее количество мест в дошкольных организациях –
      форма 1, графа 2 (условное обозначение - F).
      Формула расчета:
      H = G / F * 100
      H – доля введенных мест в ДО.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 16-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 16-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Мектепке дейінгі ұйымдардың жабылуын мониторинглеу туралы
мәліметтер

Сведения о мониторинге закрытия дошкольных организаций

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № 16 - МҰ нысан
Индекс: форма № ДО-16

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

жабық МҰ саны, бұрын, бірлік
количество закрытых ДО, ранее, ед.

МБ* құрылғандар
построенных из РБ*

ЖБ* құрылғандар
построенных из МБ*

жекешелендіргендер де
из приватизированных

жалға алынған жеке тұрған коммуналдық меншіктегі босатылған ғимараттар
высвобожденных отдельно стоящих зданий коммунальной собственности, находящихся в аренде

мектеп жанындағы шағын орталықтар
мини-центров при школах

балабақшалар болып қайта құрылған шағын орталықтар
реорганизованных мини-центров в детские сады

шағын орталықтар
мини-центров

тұрғын үйлердің 1 қабатындағы МҰ*
ДО* на 1 этажах жилых домов

жеке балабақшалар
частных детских садов

МҰ* ашуға жарамды жаңа берілген ғимараттар мен жайлар
переданных новых зданий и помещений, пригодных для открытия ДО*

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области2

барлығы аудан бойынша (бірліктер)
всего по району (единиц)3

ондағы орындар
в них местБілім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Мектепке дейінгі ұйымдардың жабылуын мониторинглеу туралы мәліметтер» әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1-10 бағандарында облыстар бойынша жабық мектепке дейінгі
      ұйымдар саны көрсетіледі;
      2 бағанда әрбір баған үшін аудандар бойынша жабық мектепке
      дейінгі ұйымдар саны көрсетіледі;
      3 бағанда орындар саны көрсетіледі.

      2. Аталған әкімшілік есеп нысаны электронды түрде ұсынылады.
      Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық
      білім беру деректер қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение
по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о мониторинге закрытия дошкольных организаций»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в графах 1-10 указывается количество закрытых дошкольных
      организаций по области;
      в строке 2 указывается количество закрытых дошкольных
      организаций по району для каждой графы;
      в строке 3 указывается количество мест.

      2. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 17- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 17- қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Қосымша білім беру ұйымдарының желісі туралы мәліметтер

Сведения о сети организаций дополнительного образования

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № МТМ-1 нысан
Индекс: форма № ВУ-1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалаларының әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

оқушылар сарайлары
дворцы школьников

жас натуралистер станциялары
станции юных натуралистов

жас техниктер станциялары
станции юных техников

жас туристер станциялары
станции юных туристов

балалар аула клубтары
детские дворовые клубы

балалар өнер мектептері
детские школы искусств

балалар сауықтыру орталықтары
детские оздоровительные лагеря

БЖСМ
ДЮСШ*

олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар- жасөспірімдер спорттық мектептері
специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва

балалардың қызығушылығы мен әрекеті бойынша басқа да ұйымдар
другие организации по направлениям деятельности и интересам детей

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы
учебно- методический центр дополнительного образования для детей

барлығы
итого

оқушылар сарайлары
дворцы школьников

оқушылар үйлері
дома школьников

шығармашылық орталықтары
центры творчества

комплекстер
комплексы

балалар мен жасөспірімдер орталықтары
детско- юношеские центры

жас натуралистер станциясы
станция юных натуралистов

балалар экологиялық орталығы
детские экологические центры

биологиялық орталық
биологические центры

экобиоорталығы
экобиоцентры

жас техниктер станциясы
станция юных техников

орталықтар
центры

жасөспірімдер техникалық шығармашылық мектебі
школы технического творчества детей и юношества

жас туристер станциясы
станция юных туристов

балалар-жасөспірімдер туризм орталығы
центры детско-юношеского туризма

аулалық
дворовые

әскери-патриоттық
военно-патриотические

клубтардың басқа түрлері
другие клубные досуговые организации

музыкалық
музыкальные

көркемөнер
художественные

өнер мектептері
школы искусств

балалар өнер мектебі және көркем-эстетикалық бағыттағы басқада мектептері
другие школы художественно-эстетической направленности

орталықтар
центры

кешендер
комплексы

қала сыртындағы сауықтыру лагері
загородные оздоровительные лагеря

күндізгі уақытта ұйымдастырылатын лагерьлер
лагеря дневного пребывания

палаталық
палаточные

киіз үй
юрточные

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

барлық ҚББҰ, бірлік
всего ОДО, ед.*

1

Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде заңды тұлға мәртебесі бар, бірлік
из них имеют статус юридического лица, ед.

2


оның ішінде ауылдық жерде (2 жолдан)
из них в сельской местности (из строки 2)

3


білім беру жүйесінде (2 жолдан)
в системе образования (из строки 2)

4


мәдениет және спорт жүйесінде (2 жолдан)
в системе культуры и спорта (из строки 2)

5


оқыту тілі
(2 жолдан) язык обучения (из строки 2)Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде қазақ тілінде
из них на казахском языке

6


аралас
смешанные

7


барлық оқушылар саны, адам
численность всего учащихся, чел.

8


оның ішінде заңды тұлға мәртебесі бар ұйымдарындағы оқушылар саны
из них численность учащихся из организаций имеющих статус юридического лица

9


оның ішінде қыздар (9 жолдан)
из них девочек (из строки 9)

10


оның ішінде ауылдық жерде (9 жолдан)
из них в сельской местности (из строки 9)

11


Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде қазақтар (9 жолдан)
из них казахов (из строки 9)

12


оқыту тілі(9 жолдан)
язык обучения (из строки 9)оның ішінде қазақ тілінде
из них на казахском языке

13


аралас
смешанные

14


үйірмелер саны, бірлік
количество кружков, ед.

15


бағыттар саны, бірлік
количество направлений, ед.

16


Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Қосымша білім беру ұйымдарының желісі туралы мәліметтер»
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      *ҚББҰ – балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдары (ҚББҰ
      қызметінің үлгілік ережелері 2013 жылғы 14 маусымдағы №228
      бұйрық);
      *БЖСМ – балалар-жасөспірімдер спорттық мектебі.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 - жолда білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасы бойынша
      (ҚР БҒМ-ның 2013 жылғы 22 ақпандағы №50 бұйрығы) балаларға
      арналған қосымша білім беру ұйымдарының жалпы саны әрбір баған
      үшін белгіленеді;
      2 - жолда заңды тұлға мәртебесі бар ұйымдарының жалпы саны
      көрсетіледі;
      3 - жолда ауылдық жердегі ұйымдардың жалпы саны көрсетіледі;
      4 - жолда білім жүйесіндегі балаларға арналған қосымша білім
      беру ұйымдарының жалпы саны көрсетіледі;
      5 - жолда мәдениет және спорт жүйесінде балаларға арналған
      қосымша білім беру ұйымдарының жалпы саны көрсетіледі;
      6 - жолда қазақ тілінде оқытатын білім беру ұйымдарының жалпы
      саны көрсетіледі;
      7 - жолда бірнеше тілде оқытатын білім беру ұйымдарының жалпы
      саны көрсетіледі;
      8 - жолда балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарындағы
      оқушылардың жалпы саны көрсетіледі;
      9 - жолда заңды тұлға мәртебесі бар ұйымдардағы оқушылардың
      жалпы саны көрсетіледі;
      10 - жолда қыздардың жалпы саны көрсетіледі;
      11 - жолда ауылдық жердегі ұйымдардағы оқушылардың жалпы саны
      көрсетіледі;
      12 - жолда қазақ ұлтты оқушылардың жалпы саны көрсетіледі;
      13 - жолда қазақ тілінде оқытылатын оқушылардың жалпы саны
      көрсетіледі;
      14 - жолда бірнеше тілде оқытылатын оқушылардың жалпы саны
      көрсетіледі;
      15 - жолда үйірмелердің жалпы саны көрсетіледі;
      16 - жолда бағыттардың жалпы саны көрсетіледі;

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      32 - баған = 1-31 бағандар, әрбір жол үшін
      2 - жол = 4, 5 жолдар, әрбір баған үшін.

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о сети организаций дополнительного образования»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      *ОДО – организация дополнительного образования для детей
      (Типовые правила деятельности ОДО Приказ от 14 июня 2013 года №
      228);
      *ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в строке 1 указывается общее число организаций Дополнительного
      образования для детей для каждой графы по Номенклатуре видов
      организаций образования (Приказ МОН РК № 50 от 22 февраля
      2013г);
      в строке 2 указывается общее число организаций имеющих статус
      юридического лица;
      в строке 3 указывается общее число организаций в сельской
      местности;
      в строке 4 указывается общее число организаций Дополнительного
      образования для детей в системе образования;
      в строке 5 указывается общее число организаций Дополнительного
      образования для детей в системе культуры и спорта;
      в строке 6 указывается общее число организаций, в которых
      ведется обучение на казахском языке;
      в строке 7 указывается общее число организаций, в которых
      ведется обучение на нескольких языках;
      в строке 8 указывается общее число учащихся в организациях
      Дополнительного образования для детей;
      в строке 9 указывается общее число учащихся организаций имеющих
      статус юридического лица;
      в строке 10 указывается общее число девочек;
      в строке 11 указывается общее число учащихся в сельской
      местности;
      в строке 12 указывается общее число учащихся казахской
      национальности;
      в строке 13 указывается общее число учащихся, в которых ведется
      обучение на казахском языке;
      в строке 14 указывается общее число учащихся, в которых ведется
      обучение на нескольких языках
      в строке 15 указывается общее количество кружков;
      в строке 16 указывается общее количество направлений.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 32= граф 1-31 для каждой строки
      строка 2= строк 4, 5 для каждой графы.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 18-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 18-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Қосымша білім беру ұйымдарының қоры туралы мәліметтер

Сведения о ресурсах организаций дополнительного образования

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № МТМ-2 нысан
Индекс: форма № ВУ-2

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Ұйымның атауы
Наименование организации

заңды тұлға мәртебесі бар: ия, жоқ
имеют статус юридического лица: да, нет

оның ішінде орналасқан
из них расположены

меншік түрі: мемлекеттік, жекеменшік
вид собственности: государственное, частное

орналасу жері, мекен-жайы
месторасположение, адрес

коды көрсетілген телефондар
телефоны с указанием кода

электрондық пошта
электронная почта

ҚББҰ құрылу жылы, жыл
год создания ОДО, год

ғимарат типі
тип здания

ғимараттың техникалық жағдайы
техническое состояние здания

жобалық қуаты, бірлік (оқушылар орнының саны)
проектная мощность, ед. (количество ученических мест)

оқушылар саны, адам
численность учащихся, чел.

қалалық жерде
в городской местности

ауылдық жерде
в сельской местности

типтік
типовое

бейімделген
приспособленное

апаттық
аварийное

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитальный ремонт

ағымдық жөндеуді қажет ететін
требует текущего ремонта

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

облыс бойынша барлығы
итого по области

1

2

Жалғасы                                                   Продолжение

үйірмелер мен секциялар
кружки и секции

көркемөнерлік-эстетикалық
художественно-эстетические

сәндік-қолданбалы
декоративно-прикладные

техникалық
технические

экологиялық
экологические

туристік-өлкетанулық
туристско-краеведческие

қоғамдық-гуманитарлық
общественно-гуманитарные

жаратылыстану-математикалық
естественно-математические

тілдік
языковые

волейболдық
волейбольные

баскетболдық
баскетбольные

футболдық
футбольные

әлеуеттік спорт түрлері
силовые виды спорта

теннис
теннис

күрес (барлық түрлері)
борьба (все виды)

қысқы түрлері
зимние виды

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Жалғасы                                                  Продолжение


барлық үйірмелер, бірлік
всего кружков, ед.

үйірмелердегі барлық балалар, адам
всего детей в кружках, чел.

оның ішінде
из них

кітапханалардың болуы (ия, жоқ)
наличие библиотеки (да, нет)

ҚББҰ-дағы штаттағы педагогтар саны (үйірмелер жетекшілерін, жас мамандарын, мәдениет ұйымдастырушылары мен сүйемелдеушілерін қоспағанда), адам
численность штатных педагогических работников в ОДО (без руководителей кружков, молодых специалистов, культорганизаторов, аккомпаниаторов), чел.

үйірме жетекшілері, мәдени ұйымдастырушылар, сүйемелдеушілер саны, адам
количество руководителей кружков, культорганизаторов, аккомпаниаторов, чел.

ұлттық ойындар
национальные игры

шахматтық-шашкалық
шахматно-шашечные

басқа спорттық
другие спортивные

басқалары
другие

қазақ тіліндегі үйірмелер саны, бірлік
количество кружков на казахском языке, ед.

ақысыз үйірмелер саны, бірлік
количество бесплатных кружков, ед.

ақылы үйірмелер саны, бірлік
количество платных кружков, ед.

білімі
образование

біліктілігі
квалификация

білімі
образование

барлығы
всего

жоғары педагогикалық
высшее педагогическое

техникалық және кәсіптік (педагогикалық)
техническое и профессиональное (педагогическое)

жоғары кәсіптік
высшее профессиональное

техникалық және кәсіптік
техническое и профессиональное

жалпы орта
общее среднее

жоғарғы санат
высшая категория

1 санат
1 категория

2 санат
2 категория

санаты жоқтар
без категории

барлығы
всего

жоғары педагогикалық
высшее педагогическое

техникалық және кәсіптік (педагогикалық)
техническое и профессиональное (педагогическое)

жоғары кәсіптік
высшее профессиональное

техникалық және кәсіптік
техническое и профессиональное

жалпы орта
общее среднее

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

барлығы, бірлік
всего, ед.

ондағы балалар, адам
в них детей, чел.

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76Жалғасы                                                   Продолжение


жас мамандар (ағымдағы жылдың педагогикалық жоғары оқу орны мен колледждердің түлектері), адам
молодые специалисты (вы пускники педагогических высших учебных заведений и колледжей текущего года), чел.

кадрлардың қажеттілігі, адам
потребность в кадрах, чел.

біліктілігі
квалификация

білімі
образование

жоғарғы санат
высшая категория

1 санат
1 категория

2 санат
2 категория

санаты жоқтар
без категории

барлығы
всего

жоғары педагогикалық
высшее педагогическое

техникалық және кәсіптік (педагогикалық)
техническое и профессиональное (педагогическое)

жоғары кәсіптік
высшее профессиональное

техникалық және кәсіптік
техническое и профессиональное

жалпы орта
общее среднее

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87


Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Қосымша білім беру ұйымдарының қоры туралы мәліметтер»
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 - бағанда балаларға арналған қосымша білім беру ұйымдарының
      атауы әрбір жол үшін көрсетіледі;
      2 - бағанда заңды тұлға мәртебесі бар (ия, жоқ) көрсетіледі;
      3, 4 бағандарында қалалық, ауылдық жерде орналасуы көрсетіледі;
      5 - бағанда меншік түрі (мемлекеттік, жеке) көрсетіледі;
      6 - бағанда орналасу жері, мекен-жайы көрсетіледі;
      7 - бағанда коды көрсетілген телефондар көрсетіледі;
      8 - бағанда электрондық пошта көрсетіледі;
      9 - бағанда ұйымның құрылу жылы көрсетіледі;
      10, 11 бағандарында ғимарат типі (типтік, бейімделген)
      көрсетіледі;
      12-14 бағандарында ғимараттың техникалық жағдайы (апаттық,
      күрделі жөндеуді қажет ететін, ағымдық жөндеуді қажет ететін)
      көрсетіледі;
      15 - бағанда ұйымның жобалық қуаты көрсетіледі;
      16 - бағанда оқушылардың жалпы саны көрсетіледі;
      17-54 бағандарында үйірмелердің (секциялардың) және ондағы
      оқушылардың саны көрсетіледі;
      55 - бағанда үйірмелердің жалпы саны көрсетіледі;
      56 - бағанда үйірмелердегі оқушылардың жалпы саны көрсетіледі;
      57 - бағанда қазақ тілінде оқытылатын үйірмелердің саны
      көрсетіледі;
      58 - бағанда ақысыз үйірмелердің саны көрсетіледі;
      59 - бағанда ақылы үйірмелердің саны көрсетіледі;
      60 - бағанда кітапханалардың болуы (ия, жоқ) көрсетіледі;
      61-66 бағандарында білімі бойынша педагогикалық қызметкерлердің
      саны (барлығы, жоғары педагогикалық, техникалық және кәсіби
      (педагогикалық), жоғары кәсіби, техникалық және кәсіби, жалпы
      орта) көрсетіледі;
      67-70 бағандарында біліктілік бойынша педагогикалық
      қызметкерлердің саны (жоғарғы санат, 1 - санат, 2 - санат,
      санаты жоқтар) көрсетіледі;
      71-76 бағандарында білімі бойынша басшыларының саны (барлығы,
      жоғары педагогикалық, техникалық және кәсіптік (педагогикалық),
      жоғары кәсіптік, техникалық және кәсіптік, жалпы орта)
      көрсетіледі;
      77-80 бағандарында біліктілік бойынша басшыларының саны
      (жоғарғы санат, 1 - санат, 2 - санат, санаты жоқтар)
      көрсетіледі;
      81-86 бағандарында білімі бойынша жас мамандар саны (барлығы,
      жоғары педагогикалық, техникалық және кәсіптік (педагогикалық),
      жоғары кәсіби, техникалық және кәсіптік, жалпы орта)
      көрсетіледі;
      87 - бағанда қосымша білім беру ұйымдарының қызметін қамтамасыз
      ету үшін қажетті кадрлар саны көрсетіледі.

      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      55 - баған = 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
      41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 бағандар, әрбір жол үшін
      56 - баған = 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
      42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 бағандар = 58, 59 бағандар, әрбір
      жол үшін
      61 - баған = 62-66 бағандарының = 67-70 бағандар, әрбір жол
      үшін
      71 - баған = 72-76 бағандарының = 77-80 бағандар әрбір жол
      үшін
      81 - баған = 82-86 бағандар әрбір жол үшін.

      3. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о ресурсах организаций дополнительного образования»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается полное наименование организации
      Дополнительного образования для детей для каждой строки;
      в графе 2 указывается наличие статуса юридического лица (да,
      нет);
      в графах 3, 4 указывается расположение организации (в
      городской, сельской местности);
      в графе 5 указывается вид собственности (государственное,
      частное);
      в графе 6 указывается, месторасположение, адрес организации;
      в графе 7 указывается телефон организации с указанием кода;
      в графе 8 указывается электронная почта организации;
       графе 9 указывается год создания организации;
      в графах 10, 11 указывается тип здания (типовое,
      приспособленное);
      в графах 12-14 указывается техническое состояние организации
      (аварийное, требует капитальный ремонт, требует текущего
      ремонта);
      в графе 15 указывается количество ученических мест;
      в графе 16 указывается общее число учащихся;
      в графах 17-54 указывается количество кружков (секций) и в них
      количество детей;
      в графе 55 указывается общее количество кружков;
      в графе 56 указывается общее число детей в кружках;
      в графе 57 указывается количество кружков в которых ведется
      обучение на казахском языке;
      в графе 58 указывается количество бесплатных кружков;
      в графе 59 указывается количество платных кружков;
      в графе 60 указывается наличие библиотеки (да, нет);
      в графах 61-66 указывается количество педагогических работников
      по образованию (всего, высшее педагогическое, техническое и
      профессиональное (педагогическое), высшее профессиональное,
      общее среднее);
      в графах 67-70 указывается количество педагогических работников
      по квалификации (высшая категория, 1 категория, 2 категория,
      без категории);
      в графах 71-76 указывается количество руководителей по
      образованию (всего, высшее педагогическое, техническое и
      профессиональное (педагогическое), высшее профессиональное,
      общее среднее);
      в графах 77-80 указывается количество руководителей по
      квалификации (высшая категория, 1 категория, 2 категория, без
      категории);
      в графах 81-86 указывается количество молодых специалистов по
      образованию (всего, высшее педагогическое, техническое и
      профессиональное (педагогическое), высшее профессиональное,
      общее среднее);
      в графе 87 указывается необходимое количество кадров для
      обеспечения деятельности организации дополнительного
      образования.

      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 55= граф 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
      37, 39,
      41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 для каждой строки
      графа 56= граф 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
      38, 40,
      42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 =? граф 58, 59 для каждой строки
      графа 61= граф 62-66 =? граф 67-70 для каждой строки
      графа 71= граф 72-76 =? граф 77-80 для каждой строки
      графа 81= граф 82-86 для каждой строки.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 19-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 20-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Кешкі (ауысымдық) мектептердің жиынтық есебі. Мектептер,
сыныптар, оқушылар туралы жалпы мәліметтер. Кешкі мектептердің
қоры туралы мәліметтер

Отчет вечерних (сменных) школ. Общие (отчет) сведения о школах,
классах, учащихся. Сведения о ресурсах вечерних школ

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № КА-1 нысан
Индекс: форма № СВ-1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардық Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

1-тарау                                                      раздел 1

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

мектептер саны, бірлік
количество школ, ед.

сыныптар саны, бірлік
число классов, ед.

барлығы оқушылар, адам
всего учащихся, чел.

оның ішінде оқитын
в том числе обучаются

оқыту тілі бойынша
по языку обучения

күндіз
днем

кешке
вечером

күндіз және кешке
днем и вечером

қазақ
казахский

орыс
русский

бірнеше
несколько

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

кешкі (ауысымдық) жеке жалпы білім беретін мектептер
самостоятельные вечерние (сменные) общеобразовательные школы

1


оның ішінде күндізгі оқу нысаны
в том числе с очной формой обучения

2


оның ішінде сырттай оқу нысандарымен
в том числе с заочной формой обучения


3


оның ішінде күндізгі және сырттай оқу нысандарымен
в том числе с очной и заочной формами обучения


4


даму мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін ұйымдастырылған кешкі сыныптар (топтар) (1 жолдан)
вечерние школы, при которых организованы классы (группы) для лиц с ограниченными возможностями (из строки 1)

5


Жалғасы                                                  Продолжение

оның ішінде есту қабілеті төмен және саңыраулар үшін
из них для глухих и слабослышащих

6


оның ішінде көру қабілеті төмен және соқырлар үшін
из них для слепых и слабовидящих

7


даму мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін ұйымдастырылған кешкі мектептер
школы для лиц с ограниченными возможностями

8


оның ішінде есту қабілеті төмен және саңыраулар үшін
из них для глухих и слабослышащих

9


оның ішінде көру қабілеті төмен және соқырлар үшін
из них для слепых и слабовидящих

10


барлығы (1,8 жолдарының қосындысы)
итого (сумма строк 1, 8)

11


оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

12


одан басқа: жұмыс жасайтын жастар үшін оқу кеңес беру пункттері, сырттай оқитын топтары, күндіз оқитын сыныптары ашылған күндізгі жалпы білім беретін мектептер
кроме того: дневные общеобразовательные школы, при которых созданы классы очного обучения, группы заочного обучения, консультационные пункты для работающей молодежи

13


Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

14


барлығы (11, 13 жолдарының қосындысы)
итого (сумма строк 11, 13)

15


сыныптар бойынша барлық оқушылар (17-20 жолдарының қосындысы)
всего учащихся по классам (сумма строк 17-20)

16

х

х
оның ішінде 1-9 сыныптар
в том числе 1-9 классы

17

х

х
оның ішінде 10-сынып
в том числе 10 класс

18

х

х
оның ішінде 11-сынып
в том числе 11 класс

19

х

х
оның ішінде 12-сынып
в том числе 12 класс

20

х

х
оның ішінде ауылдық жерде (16 жолдан)
из них в сельской местности (из строки 16)

21

х

х
оның ішінде былтырғы оқу жылында жалпы білім беретін күндізгі мектепте оқыған (16 - жолдан)
из них обучались в прошлом учебном году в дневных общеобразовательных школах (из строки 16)

22

х

х
2-тарау                                                      раздел 2

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

мектептер саны, бірлік
количество школ, ед.

барлығы оқушылар, адам
всего учащихся, чел.

ғимарат типі, бірлік
тип здания, ед.

ғимараттың техникалық жағдайы, бірлік
техническое состояние здания, ед.

кітапханалар саны, бірлік
число библиотек, ед.

барлық кітапхана қоры, бірлік
всего фонд библиотеки, ед.

мектептерде оқу үдерісінде қолданылатын компьютерлік техниканың жалпы саны, бірлік
общее количество компьютерной техники в школах, использующейся в учебном процессе, ед.

ауыстыруды қажет ететін компьютерлердің саны, бірлік
количество компьютеров, требующих замены, ед.

оқытушыларға арналған мектептердегі компьютерлік техниканың саны, бірлік
количество компьютерной техники в школах для преподавателей, ед.

1 компьютерге келетін оқушылардың саны, адам (формула бойынша)
количество учащихся на 1 компьютер чел. (по формуле)

интерактивтік құралдардың жалпы саны, бірлік (тақталар, проекторлар, панельдер)
общее количество интерактивного оборудования, ед. (доски, проекторы, панели)

интернетке кіру мүмкіндігі бар мектептердің саны, бірлік
количество школ имеющих доступ к интернету, ед.

оның ішінде жылдамдығы 512 кбит/с жоғары кеңжолақты интернетке қосылған мектептердің саны, бірлік
из них количество школ, подключенных к широкополосной сети интернет со скоростью выше 512 кбит/с, ед.*

оның ішінде жылдамдығы 4 Мбит/с жоғары кеңжолақты интернетке қосылған мектептердің саны, бірлік
из них количество школ, подключенных к широкополосной сети интернет со скоростью выше 4 Мбит/с, ед.

АКТ-ды оқытуда пайдалану бойынша біліктілігін арттырудан өткен педагогтар саны, адам
количество педагогов, прошедших повышение квалификации по применению ИКТ в обучении, чел.*

типтік
типовое

бейімделген,
приспособленное

апаттық
аварийное

күрделі жөндеуді қажет ететін
требует капитальный ремонт

ағымдық жөндеуді қажет ететін
требует текущего ремонта

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18
облыс бойынша барлығы
итого по областиЖалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местностиБілім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Кешкі (ауысымдық) мектептердің жиынтық есебі. Мектептер,
сыныптар, оқушылар туралы жалпы мәліметтер. Кешкі мектептердің
қоры туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Даму мүмкіндігі шектеулі бала – бұл Қазақстан Республикасының
      заңнамаларында белгіленген тәртіппен тұқымқуалаушылығына,
      туылғанына, жүре пайда болуына байланысты өмір әрекетінде
      белгілі бір шектеулігі бар психикалық және дене дамуында
      ауытқушылығы бар балалар (Арнайы БҰ қызметінің үлгілік
      ережелері 2013 жылғы 4 шілдедегі № 258 бұйрық).
      Интерактивтік құралдар – проекциялық панельді, мультимедиалық
      проектор, құжат-камера, тақталар, компьютерлер, бағдарламалық
      жасақтама кіреді.
      Кеңжолақты кіру – интернет желісінде деректерді жоғары
      жылдамдықта табыстауды қамтамасыз ететін ауқымы кең
      технологиялар.
      512 кбит/с (секундына килобит) – ақпаратты табыстау
      жылдамдығының өлшеу бірлігі (512 кбит = 0,512 Мбит).
      4 Мбит/с (секундына Мегабит) – ақпаратты табыстау жылдамдығының
      өлшеу бірлігі (4 Мбит = 4 096 кбит).
      *ИКТ – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:

      1-тарау
      1 - бағанда кешкі мектептердің саны әрбір жол үшін көрсетіледі;
      2 - бағанда сыныптардың саны көрсетіледі;
      3 - бағанда оқушылардың жалпы саны көрсетіледі;
      4-6 бағандарында оқу нысаны бойынша жолдардың мәліметтері
      көрсетіледі;
      7-9 бағандарында оқу тілі бойынша жолдардың мәліметтері
      көрсетіледі;
      1 - жолда кешкі (ауысымдық) жеке жалпы білім беретін мектептер
      бойынша бағандардың мәліметтері әрбір баған үшін көрсетіледі;
      2 - жолда күндізгі оқу нысаны бойынша бағандардың мәліметтері
      көрсетіледі;
      3 - жолда кешкі оқу нысаны бойынша бағандардың мәліметтері
      көрсетіледі;
      4 - жолда күндізгі және кешкі оқу нысандары бойынша бағандардың
      мәліметтері көрсетіледі;
      5 - жолда даму мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін
      ұйымдастырылған кешкі сыныптар бойынша бағандардың мәліметтері
      көрсетіледі;
      6 - жолда есту қабілеті төмен және саңыраулар бойынша
      бағандардың мәліметтері көрсетіледі;
      7 - жолда көру қабілеті төмен және соқырлар бойынша бағандардың
      мәліметтері көрсетіледі;
      8 - жолда даму мүмкіндігі шектеулі тұлғалар бойынша бағандардың
      мәліметтері көрсетіледі;
      9 - жолда есту қабілеті төмен және саңыраулар бойынша
      бағандардың мәліметтері көрсетіледі;
      10 - жолда көру қабілеті төмен және соқырлар бойынша
      бағандардың мәліметтері көрсетіледі;
      11 - жолда кешкі (ауысымдық) жеке жалпы білім беретін мектептер
      және даму мүмкіндігі шектеулі тұлғалар бойынша мәліметтердің
      жалпы қорытындысы көрсетіледі;
      12 - жолда оның ішінде ауылдық жерде орналасуы бойынша
      бағандардың мәліметтері көрсетіледі;
      13 - жолда жұмыс жасайтын жастар үшін оқу кеңес беру пункттері,
      сырттай оқитын топтары, күндіз оқитын сыныптары ашылған
      күндізгі жалпы білім беретін мектептер бойынша бағандардың
      мәліметтері көрсетіледі;
      14 - жолда оның ішінде ауылдық жерде орналасуы бойынша
      бағандардың мәліметтері көрсетіледі;
      15 - жолда кешкі (ауысымдық) жеке жалпы білім беретін мектептер
      және даму мүмкіндігі шектеулі тұлғалар және жұмыс жасайтын
      жастар үшін оқу кеңес беру пункттері, сырттай оқитын топтары,
      күндіз оқитын сыныптары ашылған күндізгі жалпы білім беретін
      мектептер бойынша мәліметтердің қорытындысы көрсетіледі;
      16 - жолда сынып бойынша оқушылардың жалпы саны (1-9 сынып, 10,
      11, 12 сынып) көрсетіледі;
      17 - жолда оның ішінде 1-9 сыныптар көрсетіледі;
      18 - жолда оның ішінде 10 - сынып көрсетіледі;
      19 - жолда оның ішінде 11 - сынып көрсетіледі;
      20 - жолда оның ішінде 12 - сынып көрсетіледі;
      21 - жолда оның ішінде ауылдық жерде орналасуы бойынша
      бағандардың мәліметтері көрсетіледі;
      22 - жолда былтырғы оқу жылында жалпы білім беретін күндізгі
      мектепте оқыған оқушылар бойынша бағандардың мәліметтері
      көрсетіледі.

      2-тарау
      1 - бағанда кешкі мектептердің жалпы саны әрбір жол үшін
      көрсетіледі;
      2 - бағанда оқушылардың барлық саны көрсетіледі;
      3, 4 бағандарында ғимарат типі (типтік, бейімделген)
      көрсетіледі;
      5-7 бағандарында ғимараттың техникалық жағдайы (апаттық,
      күрделі жөндеуді қажет ететін, ағымдық жөндеуді қажет ететін)
      көрсетіледі;
      8 - бағанда кітапханалардың жалпы саны көрсетіледі;
      9 - бағанда кітапханалардың барлық қоры көрсетіледі;
      10 - бағанда мектептерде оқу үдерісінде қолданылатын
      компьютерлік техниканың жалпы саны көрсетіледі;
      11 - бағанда ауыстыруды қажет ететін компьютерлердің саны
      көрсетіледі;
      12 - бағанда оқытушыларға арналған мектептердегі компьютерлік
      техниканың саны көрсетіледі;
      13 - бағанда формула бойынша 1 компьютерге келетін оқушылардың
      саны көрсетіледі;
      14 - бағанда интерактивтік құралдардың жалпы саны (тақталар,
      проекторлар, панельдер) көрсетіледі;
      15 - бағанда интернетке кіру мүмкіндігі бар мектептердің жалпы
      саны көрсетіледі;
      16 - бағанда жылдамдығы 512 кбит/с жоғары кеңжолақты интернетке
      қосылған мектептердің саны көрсетіледі;
      17 - бағанда жылдамдығы 4 Мбит/с жоғары кеңжолақты интернетке
      қосылған мектептердің саны көрсетіледі;
      18 - бағанда АКТ–ны оқытуда пайдалану бойынша біліктілігін
      арттырудан өткен педагогтар саны көрсетіледі;

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
       1-тарау
      3 - баған = 4-6 бағандар, әрбір жол үшін
      1 - жол = 2-4 жолдар, әрбір баған үшін
      5 - жол = 6, 7 жолдар, әрбір баған үшін
      8 - жол = 9, 10 жолдар, әрбір баған үшін
      11 - жол = 1, 8 жолдар, әрбір баған үшін
      15 - жол = 11, 13 жолдар, әрбір баған үшін
      16 - жол = 17-20 жолдар, әрбір баған үшін.
      2-тарау
      14 - баған = 2 - баған/10 - бағанға, әрбір жол үшін.

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Отчет вечерних (сменных) школ. Общие (отчет) сведения
о школах, классах, учащихся. Сведения о ресурсах вечерних школ»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Дети с ограниченными возможностями в развитии – это дети с
      физическими, психическими недостатками, имеющие ограничение
      жизнедеятельности в связи с врожденными, наследственными,
      приобретенными заболеваниями подтвержденными в порядке,
      установленном законодательством Республики Казахстан (Типовые
      правила деятельности Специальных ОО Приказ от 4 июля 2013 года
      № 258).
      ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;
      Интерактивное оборудование включает в себя: проекционную
      панель, мультимедийный проектор, документ-камера, доски,
      компьютеры, программное обеспечение;
      Широкополосный доступ (ШПД) – включает в себя широкий диапазон
      технологий, которые обеспечивают более высокие скорости
      передачи данных, доступ к сети Интернет;
      512 кбит/с (килобит в секунду) – единица измерения скорости
      передачи информации (512 кбит=0,512 Мбит);
      4 Мбит/с (Мегабит в секунду) – единица измерения скорости
      передачи информации (4 Мбит=4 096 кбит).

      2. Форма заполняется следующим образом:
      раздел 1
      в графе 1 указывается количество вечерних школ для каждой
      строки;
      в графе 2 указывается число классов;
      в графах 3 указывается общее число учащихся;
      в графах 4-6 указываются данные строк в разбивке по формам
      обучения;
      в графах 7-9 указываются данные строк в разбивке по языкам
      обучения;
      в строке 1 указываются данные граф по самостоятельным вечерним
      (сменные) общеобразовательных школ для каждой графы;
      в строке 2 указываются данные граф с очной формой обучения;
      в строке 3 указываются данные граф с заочной формой обучения;
      в строке 4 указываются данные граф с очной и заочной формами
      обучения;
      в строке 5 указываются данные граф вечерних школ, при которых
      организованы классы (группы) для лиц с ограниченными
      возможностями;
      в строке 6 указываются данные граф из них для глухих и
      слабослышащих;
      в строке 7 указываются данные граф из них для слепых и
      слабовидящих;
      в строке 8 указываются данные граф школы для лиц с
      ограниченными возможностями;
      в строке 9 указываются данные граф из них для глухих и
      слабослышащих;
      в строке 10 указываются данные граф из них для слепых и
      слабовидящих;
      в строке 11 указываются данные граф итого общее число
      самостоятельных вечерних (сменные) общеобразовательны школ и
      школ для лиц с ограниченными возможностями;
      в строке 12 указываются данные граф из них в сельской
      местности;
      в строке 13 указываются данные граф по дневным
      общеобразовательным школам, при которых созданы классы очного
      обучения, группы заочного обучения, консультационные пункты для
      работающей молодежи;
      в строке 14 указываются данные граф из них в сельской
      местности;
      в строке 15 указываются данные граф итого общее число по
      самостоятельным вечерним (сменные) общеобразовательным школам,
      школам для лиц с ограниченными возможностями и дневным
      общеобразовательным школам, при которых созданы классы очного
      обучения, группы заочного обучения, консультационные пункты для
      работающей молодежи;
      в строке 16 указывается общее число учащихся по классам
      (1-9класс, 10, 11, 12 класс);
      в строке 17 указывается в том числе 1-9 классы;
      в строке 18 указывается в том числе 10 класс;
      в строке 19 указывается в том числе 11 класс;
      в строке 20 указывается в том числе 12 класс;
      в строке 21 указываются данные граф из них в сельской
      местности;
      в строке 22 указываются данные граф по учащимся, которые
      обучались в прошлом учебном году в дневных общеобразовательных
      школах.

      раздел 2
      в графе 1 указывается общее количество вечерних школ для каждой строки для каждой строки;
      в графе 2 указывается общее число учащихся;
      в графах 3, 4 указывается тип здания (типовое,
      приспособленное);
      в графах 5-7 указывается техническое состояние организации
      (аварийное, требует капитальный ремонт, требует текущего
      ремонта);
      в графе 8 указывается общее число библиотек;
      в графе 9 указывается всего фонд библиотеки;
      в графе 10 указывается общее количество компьютерной техники в
      школах, использующейся в учебном процессе;
      в графе 11 указывается количество компьютеров, требующих
      замены;
      в графе 12 указывается общее количество компьютерной техники в
      школах для преподавателей;
      в графе 13 указывается количество учащихся на 1 компьютер по
      формуле;
      в графе 14 указывается общее количество интерактивного
      оборудования (доски, проекторы, панели);
      в графе 15 указывается общее количество школ имеющих доступ к
      интернету;
      графе 16 указывается количество школ, подключенных к
      широкополосной сети интернет со скоростью выше 512 кбит/с;
      в графе 17 указывается количество школ, подключенных к
      интернету со скоростью выше 4 Мбит/с;
      в графе 18 указывается общее количество педагогов, прошедших
      повышение квалификации по применению ИКТ в обучении.

      3. Арифметико-логический контроль:
      раздел 1
      графа 3 = граф 4-6 для каждой строки
      строка 1 = строк 2-4 для каждой графы
      строка 5 = строк 6, 7 для каждой графы
      строка 8 = строк 9, 10 для каждой графы
      строка 11 = строк 1, 8 для каждой графы
      строка 15 = строк 11, 13 для каждой графы
      строка 16 = строк 17-20 для каждой графы.
      раздел 2
      графа 14 = графа 2/графу 10 для каждой строки.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 20-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 21-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

20 -20 оқу жылында оқу бітірген немесе келесі сыныпқа
көшірілген оқушылар туралы мәліметтер. Сыныпар және жас бойынша
оқушылардың саны

Сведения об учащихся, окончивших школу или переведенных
в следующий класс в 20 -20 учебном году. Количество учащихся
по классу и возрасту

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № КА-2 нысан
Индекс: форма № СВ-2

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

1-тарау                                                      раздел 1

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

5-сынып
5-класс

6-сынып
6-класс

7-сынып
7-класс

8-сынып
8-класс

9-сынып
9-класс

10-сынып
10-класс

11-сынып
11-класс

12-сынып
12-класс

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

сыныпты аяқтап, көктемде, күзде келесі сыныпқа көшірілген оқушылар саны, адам
число учащихся, окончивших данный класс и переведенных в следующий класс весной, осенью, чел.

1

негізгі мектеп бітіру туралы куәлік алған оқушылар саны, адам
число учащихся, получивших свидетельство об окончании основной школы, чел.

2

орта білім туралы аттестат алған оқушылар саны, адам
число учащихся, получивших аттестат о среднем образовании, чел.

3

белгіленген үлгіге сәйкес анықтама алған оқушылар саны ("тыңдады" деген жазбасымен), адам
число учащихся, получивших справку соответствующего образца (с записью "прослушал (а)"), чел.

4

орта білім беру мектебінің бағдарламасын тыңдаған бітіруші сынып оқушылары саны (орта білім туралы аттестат алмағандар), адам
число учащихся, выпускного класса, прослушавших курс средней школы (не получивших аттестат о среднем образовании), чел.

5

оқу жылының ішінде мектептен кеткен оқушылар туралы мәліметтер, адам
число учащихся, выбывших из школ в течении года, чел.

6

жазғы уақытта мектептен кеткен оқушылар туралы мәліметтер, адам
число учащихся, выбывших из школ в течении летнего периода, чел.

7

2-тарау                                                      раздел 2

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

5-сынып
5-класс

6-сынып
6-класс

7-сынып
7-класс

8-сынып
8-класс

9-сынып
9-класс

10-сынып
10-класс

11-сынып
11-класс

12-сынып
12-класс

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

оқушылар саны, адам
число учащихся, чел.

оның ішінде қыздар, адам
из них девочек, чел.

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14 жастан кіші
младше 14 лет

1

14 жас
14 лет

2

15 жас
15 лет

3

16 жас
16 лет

4

17 жас
17 лет

5

18 жас
18 лет

6

Жалғасы                                                   Продолжение

19 жас
19 лет

7

20 жас және одан үлкен
20 лет и старше

8

барлығы (1-8 жолдарының қосындысы)
итого (сумма строк 1-8)

9

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«20 -20 оқу жылында оқу бітірген немесе келесі сыныпқа
көшірілген оқушылар туралы мәліметтер. Сыныпар және жас бойынша
оқушылардың саны» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша
түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1-тарау
      1 - жолда сыныпты аяқтап, көктемде, күзде келесі сыныпқа
      көшірілген оқушылардың саны сынып бойынша әрбір баған үшін
      көрсетіледі;
      2 - жолда негізгі мектеп бітіру туралы куәлік алған оқушылардың
      саны көрсетіледі;
      3 - жолда орта білім туралы аттестат алған оқушылар саны
      көрсетіледі;
      4 - жолда белгіленген үлгіге сәйкес анықтама алған оқушылардың
      саны ("тыңдады" деген жазбасымен) көрсетіледі;
      5 - жолда орта білім беру мектебінің бағдарламасын тыңдаған
      бітіруші сынып оқушыларының саны (орта білім туралы аттестат
      алмағандар) көрсетіледі;
      6 - жолда оқу жылының ішінде мектептен кеткен оқушылар туралы
      мәліметтер көрсетіледі;
      7 - жолда жазғы уақытта мектептен кеткен оқушылар туралы
      мәліметтер көрсетіледі.
      2-тарау
      1-16 бағандарда жас бойынша оқушылардың жалпы саны және оның
      ішінде қыздар әрбір жол үшін көрсетіледі;

      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1-тарау
      Егер даму мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған мектеп немесе
      сыныптарда 12 - сынып бітіруші сыныбы болмаса, онда 3 - жол
      деректері 8 - бағандағы 1 - жол деректеріне тең болу керек.
      2-тарау
      9 - жол = 1-8 жолдар, әрбір баған үшін.

      3. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысандатолтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение
по заполнению формы административной отчетности
«Сведения об учащихся, окончивших школу или переведенных
в следующий класс в 20 -20 учебном году. Количество
учащихся по классу и возрасту»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      раздел 1
      в строке 1 указывается общее число учащихся, окончивших данный
      класс и переведенных в следующий класс весной, осенью для
      каждой графы по классам;
      в строке 2 указывается общее число учащихся, получивших
      свидетельство об окончании основной школы;
      в строке 3 указывается общее число учащихся, получивших
      аттестат о среднем образовании;
      в строке 4 указывается общее число учащихся, получивших справку
      соответствующего образца (с записью "прослушал (а)");
      в строке 5 указывается общее число учащихся, выпускного класса,
      прослушавших курс средней школы (не получивших аттестат о
      среднем образовании);
      в строке 6 указывается общее число учащихся, выбывших из школ в
      течении года;
      в строке 7 указывается общее число учащихся, выбывших из школ в
      течении летнего периода.
      раздел 2
      в графах 1-16 указывается общее число учащихся по возрасту и из
      них девочек для каждой строки.

      2. Арифметико-логический контроль:
      раздел 1
      Если школы или классы для лиц с ограниченными возможностями, в
      которых 12 класс не является выпускным, отсутствует, то данные
      строки 3 должны быть равны данным строки 1 по графе 8
       раздел 2
      строка 9= строк 1-8 для каждой графы.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 21-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 22-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Педагог қызметкерлер туралы мәліметтер

Сведения о педагогических работниках

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № КА-3 нысан
Индекс: форма № СВ-3

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлығы, адам
всего,чел.

оның ішінде әйелдер, адам
из них женщин, чел.

оның ішінде білімі бойынша, адам
в том числе по образованию, чел.

жоғары
высшее

техникалық және кәсіптік
техническое и профессиональное

жалпы орта
общее среднее

А

В

1

2

3

4

5

1-12 сынып мұғалімдері саны, адам
численность преподавателей 1-12 классов, чел.

1


оның ішінде осы мектепте негізігі жұмыс орны бар
из них имеют основную работу в данной школе

2


оның ішінде қоса атқарушылар
из них совместители

3


жас мамандар (ағымдағы жылғы педагогикалық жоғары оқу орны мен колледж түлектері), адам
молодые специалисты (выпускники педагогических высших учебных заведений и колледжей текущего года), чел.

4


даму мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған сыныптардағы мұғалімдер саны
численность преподавателей в классах для лиц с ограниченными возможностями

5


Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Педагог қызметкерлер туралы мәліметтер»
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Даму мүмкіндігі шектеулі бала – бұл Қазақстан Республикасының
      заңнамаларында белгіленген тәртіппен тұқымқуалаушылығына,
      туылғанына,жүре пайда болуына байланысты өмір әрекетінде
      белгілі бір шектеулігі бар психикалық және дене дамуында
      ауытқушылығы бар балалар (Арнайы БҰ қызметінің үлгілік
      ережелері 2013 жылғы 4 шілдедегі № 258 бұйрық).
      Қоса атқарушылар – негізгі жұмыстан тыс еркін уақытта еңбек
      шарты бойынша басқа тұрақты төленетін қызметкердің жұмысы.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 - бағанда мұғалімердің жалпы саны әрбір жол үшін көрсетіледі;
      2 - бағанда оның ішінде әйелдердің жалпы саны көрсетіледі;
      3 - бағанда білімі бойынша мұғалімдердің саны (жоғары,
      техникалық және кәсіби, жалпы орта) көрсетіледі;
      1 - жолда 1-12 сынып мұғалімдерінің саны көрсетіледі;
      2 - жолда осы мектепте негізігі жұмыс орны бар мұғалімдердің
      саны көрсетіледі;
      3 - жолда қоса атқарушылардың саны көрсетіледі;
      4 - жолда жас мамандардың саны (ағымдағы жылдың педагогикалық
      жоғары оқу орны мен колледж түлектері) көрсетіледі;
      5 - жолда даму мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған
      сыныптардағы мұғалімдердің саны көрсетіледі.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 - баған= 3-5 бағандар, әрбір жол үшін.

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности «Сведения о педагогических работниках»

      1. Следующее определение применяется в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Дети с ограниченными возможностями в развитии – это дети с
      физическими, психическими недостатками, имеющие ограничение
      жизнедеятельности в связи с врожденными, наследственными,
      приобретенными заболеваниями подтвержденными в порядке,
      установленном законодательством Республики Казахстан (Типовые
      правила деятельности Специальных ОО Приказ от 4 июля 2013 года
      № 258).
      Совместительство – выполнение работником другой регулярной
      оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное
      от основной работы время;

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается общее число преподавателей для каждой
      строки;
      в графе 2 указывается общее число женщин;
      в графе 3 указывается количество преподавателей по образованию
      (высшее, техническое и профессиональное, общее среднее);
      в строке 1 указывается общее число преподавателей 1-12 классов
      для каждой графы;
      в строке 2 указывается общее число преподавателей, которые
      имеют основную работу в данной школе;
      в строке 3 указывается общее число совместителей;
      в строке 4 указывается общее число молодых специалистов
      (выпускники педагогических высших учебных заведений и колледжей
      текущего года);
      в строке 5 указывается общее число преподавателей в классах для
      лиц с ограниченными возможностями.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1= граф 3-5 для каждой строки.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 22-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 23-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Оқу жылындағы күндізгі жалпы білім беретін мектептердің
материалдық базасы туралы мәліметтер
(арнайы түзету білім беру мекемелерінен басқа)

Сведения о материальной базе дневных общеобразовательных школ
в 20__-20__ учебном году
(без специальных организаций образования)

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: №Д-4 нысан
Индекс: форма №Д-4

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: облыстық білім басқармалары, «НЗМ» ДБҰ, басқа ме,млекеттік органдарға ведомстволық бағынысты мемлекеттік ұйымдар
Респонденты: областные управления образования, АОО «НИШ», организации подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлығы
итого

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде
в том числе в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде
из них

барлығы
всего

оның ішінде
из них

барлығы
всего

оның ішінде
из них

БМ*
НШ*

НМ*
ОШ*

ОМ*
СШ*

БМ
НШ

НМ
ОШ

ОМ
СШ

БМ
НШ

НМ
ОШ

ОМ
СШ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мектептер саны,бірлік
Число школ,единиц

1

барлық ғимараттың жалпы ауданы, ш.м.
общая площадь всех помещений, кв.м.

2

барлық ғимараттың пайдалы ауданы ш.м.
рабочая площадь всех зданий, кв.м.

3

сынып кабинеттерінің саны, оқу кабинеттері мен зертханаларды қосқанда, бірлік
количество классных комнат, включая учебные кабинеты и лаборатории, ед

4

олардың ауданы, ш.м.
их площадь, кв.м.

5

Мектептің оқу ғимаратының техникалық жағдайы,бірлік
Техническое состояние учебных зданий школ, ед.

х

х
күрделі жөндеуді қажет етеді
требуют капитального ремонта

6

қауіпті жағдайда
находятся в аварийном состоянии

7

типтік ғимараттарда орналасқан
расположены в типовых зданиях

8

ыңғайластырылған ғимараттарда орналасқан
расположены в приспособленных помещениях

9

Мектептер саны, бірлік
Число школ, ед

х

х
6 жастағы балаларға арналған ойын бөлмелері бар
имеющих игровую комнату для детей 6 летнего возраста

10

абаттандырудың барлық түрі бар
имеющих все виды благоустройства

11

Жалғасы                                                   продолжение

абаттандыру жоқ
без видов благоустройства

12

ішінара абаттандырылған
частично благоустроены

13

су тасылатын
с привозной водой

14

жылы дәретханалары және далада орналасқан дәретханалары бар
имеющих теплые и надворные туалеты

15

далада орналасқан дәретханалары бар
имеющих только надворные туалеты

16

жылы дәретханалары бар
имеющих только теплые туалеты

17

жылыту жүйесі дербес қазандық
система отопления автономная котельная

18

жылыту жүйесі орталықтандырылған
система отопления центральная

19

жеке жылытылатын, оның ішінде:
индивидуальное отопление, в том числе:

20

қатты отын
на твҰрдом топливе

21

сұйық отын
на жидком топливе

22

газды отын
на газовом топливе

23

электрлі қазандықпен жылытылатын
электрокотельное отопление

24

жылытудың басқа да түрімен
с другим видом отопления

25

интерактивті құралдары бар
имеющие интерактивное оборудование

26

Оқу кабинеттері бар
Имеющие учебные кабинеты

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Жалғасы                                                   продолжение

физика
физики

27

химия
химии

28

биология
биологии

29

лингафонды кабинеттер
лингафонные кабинеты

30

ондағы отыратын орын саны
в них рабочих мест

31

математика
математики

32

тарих және қоғам негіздері
истории и основ государства и права

33

география
географии

34

ана тілі мен әдебиеті (өзбек, ұйғыр немесе тәжік)
родного языка и литературы (узбекский, уйгурский или таджикский)

35

қазақ тілі
казахского языка

36

оның ішінде лингафонмен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

37

орыс тілді кластардағы орыс тілі мен әдебиеті
русского языка и литературы для классов с русским языком обучения

38

оның ішінде лингафонды керек-жарақпен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

39

ана тілінде (өзбек, ұйғыр немесе тәжік) оқытылатын сыныптардағы орыс тілі мен әдебиеті
русского языка и литературы для классов с родным (узбекским, уйгурским или таджикским) языком обучения

40

Жалғасы                                                   продолжение

оның ішінде лингафонмен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

41

шетел тілі
иностранного языка

42

оның ішінде лингафонмен жабдықталған
из них оборудованных лингафонным устройством

43

өзін-өзі тану
самопознания

44

есептеу техникасы және информатика негіздері
основ информатики и вычислительной техники

45

ондағы отыратын орын (электрондық есептеуіш машина саны)
в них рабочих мест (количество электронно-вычислительной машины)

46

алғашқы әскери дайындық
начальной военной подготовки

47

оның ішінде АӘД құралдармен жабдықталған
в том числе оснащены учебным оборудованием НВП

48

оның ішінде жаңа модификациялы оқу кабинеттері бар мектептер саны, бірлік: (1 жолдан)
из них число школ, имеющих учебные кабинеты новой модификации, ед.(из строки 1)

49

физика
физики

50

химия
химии

51

биология
биологии

52

лингафонды мультимедиялық
лингафонные мультимедийные

53

ондағы отыратын орын саны
в них рабочих мест

54

психологтің кабинеті
кабинет психолога

55

Жалғасы                                                   продолжение

стоматолог кабинеті
стоматологический кабинет

55

дәрігерлік кабинет (пункт)
медицинский кабинет (пункт)

56

ондағы лицензиясы бар
в том числе лицензированный

57

инклюзивті білім беруді ұйымдастырған (көтергіш құрылғылар, пандустар, бейімделген санаторлық бөлмелерде арнайы құрал-жабдықтар, тұтқылар және арнайы үстел, орындықтармен жабдықталу)
создавших условия для инклюзивного образования (подъемные устройства, пандусы, специальные приспособления в санитарных комнатах, оснащения поручнями, специальными партами, столами)*

58

Бар мектептер саны,бірлік
Число школ, имеющих, ед.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

оқу шеберханалары
учебные мастерские

59

оның ішінде металл өңдеу
в том числе по обработке металла

60

оның ішінде ағаш өңдеу
в том числе по обработке древесины

61

қызмет көрсету еңбегі
обслуживающих видов труда

62

оқу-өндірістік
учебно-производственные

63

спорт залы
спортивный зал

64

оның ішінде стандартты құралдармен жабдықталған спорт залы
том числе спортивный зал, оснащенный стандартным оборудованием

65

оның ішінде типтік ғимаратта орналасқандар
в том числе расположены в типовых зданиях

66

оның ішінде бейімделген ғимаратта
из них в приспособленных зданиях

67

Жалғасы                                                   продолжение

спорт алаңы
имеющих спортивные площадки

68

бассейні бар
с бассейном

69

асханасы
столовую

70

асханадағы орын саны
количество посадочных мест в столовых

71

тек қана буфеті бар
только буфет

72

буфеттегі отыратын орындар саны
количество посадочных мест в буфетах

73

асхана да, буфетте
и столовую, и буфет

74

кітапхана
библиотеки

75

оқу залындағы отыратын орын саны
количество посадочных мест в читальных залах

76

учаскелік полиция инспекторының кабинеті
кабинет участкового инспектора полиции

77

турникеттері бар
имеет турникеты

78

бейнебақылауы бар мектептер саны
число школ, имеющих видеонаблюдание

79

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Оқу жылындағы күндізгі жалпы білім беретін мектептердің
материалдық базасы туралы мәліметтер
(арнайы түзету білім беру мекемелерінен басқа)» әкімшілік
есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      *БМ-бастауыш мектеп;
      *НМ-негізгі мектеп;
      *ОМ-орта мектеп.
      интерактивтік құралдар – проекциялық панельді, мультимедиалық
      проектор, құжат-камера, тақталар, компьютерлер, бағдарламалық
      жасақтама кіреді;
      лингафонды-мультимедиалық кабинет – бұл лингафонды аппараттар,
      арнайы жиһаздар, қазіргі заманға сай мультимедиалық құралдар,
      электронды оқулықтар және үйретуші бағдарламалармен
      жабдықталған оқу дәрісханасы.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      2 - жолда ғимараттардың жалпы ауданы: бос емес және бос сынып
      бөлмелері, оқу кабинеттері, зертханалар, шеберханалар,
      денешынықтыру залдары және олардың қосымша жайлары,
      директордың, директордың орынбасары және дәрігердің
      кабинеттері, мұғалімдер мен демалыс бөлмелері, буфет, асхана,
      ас бөлмесі, вестибюль, қойма, дәліз, киім ауыстратың орын,
      тұрмыстық бөлме, оқу және оқу-өндірістік шеберханалар мен басқа
      да оқу мақсаттарында қолданылатын жертөлелер мен жартылай
      төлелер. Барлық жайлардың жалпы ауданына қора-қопсы
      құрылыстарының (гараждар, қоралар, атқоралар және т. б.) ауданы
      жатпайды;
      3 - жолда жұмыс ауданы: төменгі, орта және жоғары сыныптарға
      арналған оқу жайлары, еңбекке баулу және кәсiптiк бағдар беру,
      алғашқы әскери дайындық, үйірмелік жұмыстарға арналған жайлар;
      акт және оқу-спорт залдары; кітапханалар; қызмет көрсету және
      әкiмшiлiк-шаруашылық жайлары; рекреациялық, әжетхана және қол
      жуатын жайлар; вестибюль мен киім ауыстратың орны. Бұл ауданға:
      дәліздер, оқу орындарындағы рекреациялық жайлар есебінде
      пайдаланылатындардан басқа, тамбурлар, өтетін жерлер, басқыш
      шабақтары, жеделсаты шахталары, ішкі ашық сатылар, инженерлік
      құрал-саймандар мен инженерлік желілер сақтауға арналған жайлар
      жатпайды.
      4 - жолда оқушылардың сабақтары өтетін барлық сынып бөлмелері,
      оқу кабинеттері мен зертханалар көрсетіледі;
      5 - жолда олардың шаршы метрдегі аудандары көрсетіледі.
      6 - жолда күрделі жөндеуді қажет ететін білім беру мекемелеріне
      күрделі жөндеуге ақаулы өнім тізімдемесі (акт) жасалған және
      білім басқармаларының жергілікті органдарымен бекітілген
      ғимараттар көрсетіледі;
      7 - жолда бұзуға жататын (апатты жағдайдағы), техникалық
      түгендеу бюросы тиiстi қорытындысын берген мектептің оқу
      ғимараттары ғана көрсетіледі;
      28-29 жолдарда егер бір бөлме екі оқу сыныбымен жабдықталған
      жағдайда (мысалы, биология мен химия), мұндай кабинеттер туралы
      деректі не химия кабинеті, не биология кабинеті ретінде көрсету
      қажет.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 - баған = 5 - 9 бағандар
      2 - баған = 6 - 10 бағандар
      3 - баған = 7 - 11бағандар
      - баған = 8 - 9 бағандар
      - жол = 8 - 9 жолдар.

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о материальной базе дневных общеобразовательных школ
в 20__-20__ учебном году (без специальных организаций
образования)»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      *НШ-начальная школа;
      *ОШ-основная школа;
      *СШ-средняя школа;
      Лингафонный кабинет – это классы или аудитории, оборудованные
      лингафонными системами (аудио, видео и мультимедийными
      средствами).
      Кабинеты новой модификации – это учебные кабинеты, в которые
      входят специализированная мебель, демонстрационные и
      лабораторные приборы, технические средства обучения,
      мультимедийные программы, интерактивное оборудование.
      Интерактивное оборудование (доски, проекторы, панели) – это
      инновационные устройства, с помощью которых можно отображать,
      записывать, анализировать информацию.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в строке 2 указывается общая площадь помещений: занятые и
      свободные классные комнаты, учебные кабинеты, лаборатории,
      мастерские, физкультурный зал и его подсобные помещения,
      кабинеты директора, заместителей директора и врача,
      учительские, комнаты отдыха, буфет, столовая, кухня, вестибюль,
      кладовая, коридор, раздевалка, бытовые комнаты, подвалы и
      полуподвалы, которые заняты под учебные и
      учебно-производственные мастерские и другие учебные цели;
      в общую площадь всех помещений не включается площадь надворных
      построек (гаражей, сараев, конюшен и т.д.);
      в строке 3 указывается рабочая площадь: учебные помещения для
      младших, средних и старших классов, помещения для трудового
      обучения и профессиональной ориентации, для начальной военной
      подготовки, кружковой работы; актовые и учебно-спортивные залы;
      библиотеки; помещения обслуживающего назначения и
      административно-хозяйственные; рекреационные помещения;
      уборные и умывальные; вестибюль с гардеробной; в эту площадь не
      входят: коридоры, кроме тех, которые используются в качестве
      рекреационных помещений в учебных зданиях, тамбуры, переходы,
      лестничные клетки, лифтовые шахты, внутренние открытые
      лестницы, а также помещения, предназначенные для размещения
      инженерного оборудования и инженерных сетей;
      в строке 4 указываются все классные комнаты, учебные кабинеты и
      лаборатории, в которых проводятся занятия с обучающимися;
      в строке 5 указывается их площадь в квадратных метрах;
      в строке 6 указывается техническое состояние зданий, требующих
      капитального ремонта (к ним относятся здания, на которые
      составлена дефектная ведомость (акт) на капитальный ремонт и
      утверждена местными органами управления образования);
      в строке 7 - находятся в аварийном состоянии (включаются здания
      школы, подлежащие сносу);
      в строках 28-29 - если в одной комнате оборудованы два учебных
      кабинета (например, биологии и химии), то данные о таких
      кабинетах следует показывать или как о кабинете химии, или как
      о кабинете биологии.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1 = граф 5 и 9 для каждой графы
      графа 2 = граф 6 и 10
      графа 3 = граф 7 и 11
      графа 4 = граф 8 и 12.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 23-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 28-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Арнайы жалпы білім беретін түзету ұйымдары туралы мәліметтер.
Мектептердің, мектеп-интернаттардың, мұғалімдер мен
оқушылардың саны туралы мәліметтер

Сведения о специальных общеобразовательных организациях.
Сведения о численности школ, школ-интернатов,
учителей, учащихся

Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год

Индексі: № Д-9 нысан I тарау
Индекс: формы № Д-9 раздел I

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп және мектеп-интернат түрлері
Виды школ и школ-интернатов

мектептер саны, бірік
число школ, ед.

1-11(12) сынптар, бірлік
число1-11(12) классов, ед.

1-11 (12) сыныптарда оқушылар саны, адам
численность учащихся1-11(12) классов, чел.

мектеп-интернаттар саны (1бағаннан), бірлік
число школ-интернатов (из графы 1), ед.

мектеп-интернаттардағы оқушылар саны, адам
численность учащихся в школах-интернатах, чел.

барлығы
всего

ондағы топта
в них, групп

барлығы
всего

оның ішінде жетім балалар
из них детей-сирот

оның ішінде келетін оқушылар
из них приходящие учащиеся

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

барлығы:
всего:

1

оның ішінде ауылдық жерлерде
из них в сельской местности

2

зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы мектеп
специальная школа для детей с нарушением интеллекта

3

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (көрмейтіндер)
школы для детей с нарушением зрения (незрячие)

4

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (нашар көретіндер)
школы для детей с нарушением зрения (слабовидящие)

5

есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (естімейтіндер)
школы для детей с нарушением слуха (глухие)

6

есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (әлсіз еститіндер)
школы для детей с нарушением слуха (слабослышащие)

7

тірек-қозғалыс аппараты бұзылған балаларға арналған мектептер (ТҚАБ)
школы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)

8

сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар балаларға арналған мектептер
школы для детей с тяжелыми нарушениями речи

9

психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектептер
школы для детей с задержкой психического развития

10

аранайы «мектеп-балабақша» кешені
специальный комплекс «школа-сад»

11

Жалғасы                                                   Продолжение

Педагогикалық қызметкерлер, адам
педагогические работники, чел.

мамандар, адам
специалисты, чел.

кадрлар қажеттілігі, адам
потребность в кадрах, чел.

жас мамандар (жоғары білім беру ұйымдарының, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының түлектері), адам
молодые специалисты (выпускники организаций высшего, технического и профессионального образования текущего года), чел.

барлығы
всего

ондағы қосымша жұмыс істеушілер
из них совместителей

дефектолог

логопед

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренопедагог

психолог

әлеуметтік педагог
социальныйпедагог

ондағы қосымша жұмыс істеушілер
из них совместителей

педагогикалық қызметкерлер, адам
педагогические работники, чел

дефектолог

логопед

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренопедагог

психолог

әлеуметтікпедагог
социальныйпедагог

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Арнайы жалпы білім беретін түзету ұйымдары туралы мәліметтер.
Мектептердің, мектеп-интернаттардың, мұғалімдер мен оқушылардың
саны туралы мәліметтер » әкімшілік есеп беру нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Арнайы білім беру ұйымы – бұл мүмкіндігі шектеулі балаларға
      арнайы жағдайлар жасауды, техникалық құралдармен, сондай-ақ
      медициналық, әлеуметтік қызмет көрсетулерді, оқыту мен
      тәрбиелеудің арнайы бағдарламалары мен әдістерін,
      диагностикалау мен консультация беруді қамтамасыз ететін білім
      беру ұйымы.

      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      жол 1 баған = 1 баған 3 -11 жолдар.

      3. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о специальных общеобразовательных организациях.
Сведения о численности школ, школ-интернатов,
учителей, учащихся»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      специальные организации образования – это организации
      образования, обеспечивающие создание специальных условий,
      технических средств, а также медицинских, социальных услуг,
      специальных программ и методов обучения и воспитания,
      диагностику и консультирование детей с ограниченными
      возможностями.

      2. Арифметико-логический контроль:
      строка 1 графы 1 = строк 3 -11 графы 1

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте www.e.edu.kz

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 24-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 29-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Оқушыларды сыныптар бойынша бөлу туралы мәліметтер

Сведения о распределении учащихся по классам

Есепті кезең 20_-20_ оқужылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год

Индексі: № Д-9 нысан II тарау
Индекс: формы № Д-9 раздел II

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп және мектеп-интернат түрлері
Виды школ, школ-интернатов

барлық оқушылар, адам
всего учащихся, чел.

ондағы қыздар, адам
в них девочки, чел.

оның ішінде зерде бұзылыстары бар, адам (1- бағаннан)
с нарушением интеллекта, чел. (из графы 1)

оның ішінде сыныптар бойнша, адам (1-бағаннан)
из них по классам, чел (из графы 1)

мектепалды
в предшкольных

ондағы қыздар
в них девочки

1

ондағы қыздар
в них девочки

2

ондағы қыздар
в них девочки

3

ондағы қыздар
в них девочки

4

ондағы қыздар
в них девочки

5

ондағы қыздар
в них девочки

6

ондағы қыздар
в них девочки

7

ондағы қыздар
в них девочки

8

ондағы қыздар
в них девочки

9

ондағы қыздар
в них девочки

10

ондағы қыздар
в них девочки

11

ондағы қыздар
в них девочки

12

ондағы қыздар
в них девочки

А

В

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28барлық мектептер:
всего школ:

1
зерде бұзылыстары бар балаларға арнайы мектеп
пециальная школа для детей с нарушением интеллекта

2

Жалғасы                                                   Продолжение

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (көрмейтіндер)
школы для детей с нарушением зрения (незрячие)

3


көру қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (нашар көретіндер)
школы для детей с нарушением зрения слабовидящие)

4


есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (естімейтіндер)
школы для детей с нарушением слуха (глухие)

5


есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектептер (әлсіз еститіндер)
школы для детей с нарушением слуха (слабослышащие)

6


Жалғасы                                                   Продолжение

тірек-қозғалыс аппараты бұзылған балаларға арналған мектептер (ТҚАБ)
школы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)

7
сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар балаларға арналған мектептер
школы для детей с тяжелыми нарушениями речи

8
психикалық дамуы тежелген балаларға арналған мектептер
школы для детей с задержкой психического развития

9
Жалғасы                                                   Продолжение

аранайы «мектеп-балабақша» кешені
специальный комплекс «школа-сад»

10
мектеп-интернаттар:
школы-интернаты:

11
оның ішінде ауылдық жерлерде
из них в сельской местности

12
жалпы білім беретін мектептердегі мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған сыныптар
специальные классы для детей с ограниченными возможностями в развитии в общеобразовательных школах

13
Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде ауылдық жерлерде
из них в сельской местности

14
оның ішінде қазақ тілінде оқылатын
из них на казахском языке обучения

15
оның ішінде орыс тілінде оқылатын
из них на русском языке обучения

16
ақыл-ойы дамымаған балаларға арналған сыныптар
специальные классы для умственно отсталых детей в общеобразовательных школах

17
Жалғасы                                                   Продолжение

психологиялық дамуы тоқталған балаларға арналған сыныптар (13 жолдан)
специальные классы для детей с задержкой психического развития в общеобразовательных школах (из строки 13)

18
үйде оқытылатын мүмкіндіктері шектеулі балалар саны
число детей с ограниченными возможностями в развитии, обучающихся на дому

19
оның ішінде өнебойы (мүгедек балалар)
из них постоянно (дети-инвалиды)

20
Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде уақытша (ұзақ уақыта ауырған кезде)
из них временно (заболевание на длительный период)

21
қашықтықта оқытылатын мүмкіндіктері шектеулі балалар саны
число детей с ограниченными возможностями в развитии, обучающихся дистанционно

22
Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Оқушыларды сыныптар бойынша бөлу туралы мәліметтер»
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Даму мүмкіндігі шектеулі бала – бұл Қазақстан Республикасының
      заңнамаларында белгіленген тәртіппен тұқым қуалаушылығына,
      туылғанына, жүре пайда болуына байланысты өмір әрекетінде
      белгілі бір шектеулігі бар психикалық және дене дамуында
      ауытқушылығы бар балалар.

      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = 7-30 бағандар, әрбір жол үшін.

      3. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о распределении учащихся по классам»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Дети с ограниченными возможностями в развитии - это дети с
      физическими, психическими недостатками, имеющие ограничение
      жизнедеятельности в связи с врожденными, наследственными,
      приобретенными заболеваниями подтвержденными в порядке,
      установленном законодательством республики Казахстан.

      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 1 = граф 7-30 для каждой строки

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте www.e.edu.kz

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 25-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 36-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Шағын жинақталған мектептердің педагог кадрларының сапалық
құрамы туралы мәліметтер

Сведения о качественном составе педагогических кадров
малокомплектных школ

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № ШЖМ-6 нысан
Индекс: форма № МКШ-6

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлық педагог саны, адам
всего педагогов, чел.

оның ішінде білімі бойынша, адам
из них по образованию, чел.

оның ішінде санаты бар, адам
из них имеют категории, чел.

мамандардың қажеттілігі, адам
потребность в кадрах, чел.

жоғары
с высшим

техникалық және кәсіптік
с техническим и профессиональным

жалпы орта
со средним общим

жоғары
высшую

1-ші
1-ую

2-ші
2-ую

санатсыз
без категории

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Облыс бойынша барлығы
Итого по области2

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности3

оның ішінде қазақ тілінде оқытылатындар
из них с казахским языком обучения4

оның ішінде орыс тілінде оқытылатындар
из них с русским языком обучения


Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Шағын жинақталған мектептердің педагог кадрларының сапалық
құрамы туралы мәліметтер» әкімшілік есептілік нысандарын
толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есептілік нысандарын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтау қолданылады:
      Санат- атқарған жұмыстың нәтижесін көрсететін, қызметкердің
      біліктілік талаптарының деңгейі;
      Кадрлар қажеттілігі - шағын жинақталған мектептердің әрекетін
      қамтитын педагогтардың қажеттілігі.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 - бағанда педогикалық қызметкерлердің жалпы саны әр жол үшін
      көрсетіледі;
      2-4 бағандарда білім деңгейі бойынша педогикалық
      қызметкерлердің жалпы саны көрсетіледі;
      5-8 бағандарда санаты бойынша педогикалық қызметкерлердің жалпы
      саны көрсетіледі;
      9 - бағанда шағын жинақталған мектептердің әрекетін қамтитын
      педагогтардың саны.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 - баған= 2-4 бағандар = 5-8 бағандар, әрбір жол үшін.

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында
      орналасқан Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы
      жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о качественном составе педагогических кадров
малокомплектных школ»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Категория - уровень требований к квалификации работника,
      отражающий результативность выполнения работ;
      Потребность в кадрах – необходимое количество педагогических
      работников для обеспечения деятельности дошкольных организаций.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается общее количество педагогических
      работников для каждой строки;
      в графах 2-4 указывается количество педагогических работников в
      разбивке по уровню образования;
      в графах 5-8 указывается количество педагогических работников в
      разбивке по категории;
      в графе 9 указывается количество педагогов необходимых для
      обеспечения деятельности малокомплектных школ.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 1= граф 2-4 = граф 5-8 для каждой строки.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 26-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 41-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Облыстық (қала) білім жүйесінің негізгі көрсеткіштерінің есебі

Отчет основных показателей системы образования области (города)

Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы
Отчетный период 20 ___ - 20 ___ учебный год

Индексі: № 1-СК нысан
Индекс: форма № СТ -1

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астаны, Алматы

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер
Показатели

20 алдыңғы оку жылы
20 предыдущий учебный год

20 ағымдағы оқу жылы
20 текущий учебный год

А

В

1

2

мектепалды даярлықпен қамтылған 5 жасар балалардың барлық саны, адам
всего численность детей 5 лет, охваченных предшкольной подготовкой, чел.

1мектептегі, адам
при школах, чел.

2оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

3оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

4мектепалды даярлықпен қамтылған 6 жасар балалардың барлық саны, адам
всего численность детей 6 лет, охваченных предшкольной подготовкой, чел.

5мектептегі, адам
при школах, чел.

6оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

7оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

8өңір бойынша 7-18 жастағы даму мүмкіндігі шектеулі балалардың барлық саны, адам
всего детей с ограниченными возможностями в развитии от 7 до 18 лет по региону, чел.

9оның ішінде инклюзивті білім беру қамтылған балалар саны, адам:
из них численность детей, охваченных инклюзивным образованием, чел.:

10жалпы білім беру орындарында, адам
в общеобразовательных организациях, чел.

11оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

12оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

13күндізгі мемлекеттік жалпы білім беру мектептерінің саны, бірлік
число дневных общеобразовательных государственных школ, ед.

14оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

15оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

16ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

17Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

18оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

19жеке меншік мектептердің саны, бірлік
число негосударственных школ, ед.

20оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

21оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

22ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

23оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

24оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

25кешкі мектептердің саны, бірлік
число вечерних школ, ед.

26оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

27оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

28ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

29оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

30оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

31арнайы жалпы білім беретін ұйымдардың саны, бірлік
число специальных общеобразовательных организаций, ед.

32оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

33оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

34Жалғасы                                                   Продолжение

ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

35оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

36оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

37девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мектептер саны, бірлік
число школ для детей с девиантным поведением, ед.

38оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

39оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

40ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

41оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

42оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

43пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептердің саны, оның ішінде, бірлік:
число школ с углубленным изучением предметов, из них, ед.:

44гимназиялар саны
число гимназий

45лицейлер саны
число лицеев

46апатты жағдайдағы мектептер саны, бірлік
число аварийных школ, ед.

47оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

48оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

49күрделі жөндеуді қажет ететін мектептер саны, бірлік
число школ, требующих капитального ремонта, ед.

50оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

51Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

52күрделі жөндеу жүргізілген метептер саны, бірлік
число школ, где проведен капитальный ремонт, ед.

53оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

54оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

55оқушы орнының тапшылығы, бірлік
дефицит ученических мест, ед.

56қазақ тілінде оқытатын мектептер саны, бірлік
число школ с казахским языком обучения, ед

57оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

58оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

59ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

60оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

61оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

62қазақ тілінде оқытатын аралас мектептер саны, бірлік
число смешанных школ с казахским языком обучения, ед.

63оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

64оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

65ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

66оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

67оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

68орыс тілінде оқытатын мектептер саны, бірлік
число школ с русским языком обучения, ед

69Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

70оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

71ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

72оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

73оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

74орыс тілінде оқытатын аралас мектептердің саны, бірлік
число смешанных школ с русским языком обучения, ед.

75оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

76оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

77ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

78оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

79оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

80ұйғыр тілінде оқытатын мектептердің саны, бірлік
число школ с уйгурским языком обучения, ед.

81оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

82оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

83ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

84оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

85оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

86ұйғыр тілінде оқытатын аралас мектептердің саны, бірлік
число смешанных школ с уйгурским языком обучения, ед.

87Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

88оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

89ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

90оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

91оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

92өзбек тілінде оқытатын мектептердің саны, бірлік
число школ с узбекским языком обученияб, ед

93оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

94оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

95ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

96оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

97оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

98өзбек тілінде оқытатын аралас мектептердің саны, бірлік
число смешанных школ с узбекским языком обучения, ед.

99оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

100оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

101ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

102оның ішінде қалалық жерде
из них в городской местности

103оның ішінде ауылдық жерде
из них в сельской местности

104ауысыммен оқытатын мектептердің саны, бірлік
число школ, занимающихся посменно, ед.

105Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде бір ауысымды мектептер саны, бірлік
из них число школ в одну смену, ед.

106оның ішінде екі ауысымды мектептер саны, бірлік
из них число школ в две смены, ед.

107оның ішінде үш ауысымды мектептер саны, бірлік
из них число школ в три смену, ед.

108ондағы оқушылар саны, адам
в них численность учащихся, чел.

109бірінші ауысымда, адам
в первой смене, чел.

110екінші ауысымда, адам
во второй смене, чел.

111үшінші ауысымда, адам
в третьей смене, чел.

112барлығы біріктірілген сыныптар саны, бірлік
всего число совмещенных классов, ед.

113оның ішінде 1-4 сыныптар саны, бірлік
из них число 1-4 классов, ед.

114оның ішінде 5-9 сыныптар саны, бірлік
из них число 5-9 классов, ед.

115оның ішінде 10-11 сыныптар саны, бірлік
из них число 10-11 классов, ед.

116оқу озаттарының саны, адам
численность отличников, чел.

117оның ішінде қалалық жерде, адам
из них в городской местности, чел.

118оның ішінде ауылдық жерде, адам
из них в сельской местности, чел.

119екі жыл бір сыныпта қалған оқушылардың саны, адам
численность второгодников, чел.

120оның ішінде қыздар саны, адам
из них численность девочек, чел.

121оның ішінде қалалық жерде (120 жолдан), адам
из них в городской местности (из строки 120), чел.

122оның ішінде ауылдық жерде (120 жолдан), адам
из них в сельской местности (из строки 120), чел.

123Жалғасы                                                   Продолжение

қосымша білім беру ұйымдарының саны, бірлік
число организаций дополнительного образования, ед.

124ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

125барлық интернаттық білім беру ұйымдарының саны, бірлік
всего число интернатных организаций образования, ед.

126ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

127жалпы үлгідегі мектеп-интернаттардың саны
число школ-интернатов общего типа

128ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

129дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың саны, адам
число специализированных школ-интернатов для одаренных детей, чел.

130ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

131әскери мектеп-интернаттардың саны, бірлік
число военных школ-интернатов, ед.

132ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

133мектеп-интернаттардың саны, бірлік
число школ-интернатов, ед.

134ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

135мектеп жанындағы интернаттардың саны, бірлік
число интернатов при общеобразовательных школах, ед.

136ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

137тірек мектеп жанындағы интернаттардың саны, бірлік
число интернатов при опорной школе, ед.

138ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

139көп балалы және әлеуметтік тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға арналған мектеп-интернаттардың саны, бірлік
число школ-интернатов для детей из многодетных и малообеспеченных семей, ед.

140ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

141Жалғасы                                                   Продолжение

жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернат, бірлік
школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ед.

142ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

143санаторлық мектеп-интернаттардың саны, бірлік
число интернатов санаторного типа, ед.

144ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

145арнайы жалпы білім беру ұйымдарының интернаттар саны, бірлік
число интернатов специальных общеобразовательных организаций, ед.

146ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

147девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мектеп-интернаттар саны, бірлік
число школ-интернатов для детей с девиантным поведением, ед.

148ондағы балалар саны, адам
в них численность детей, чел.

149Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Облыстық (қала) білім жүйесінің негізгі көрсеткіштерінің
есебі» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Даму мүмкіндігі шектеулі бала – бұл Қазақстан Республикасының
      заңнамаларында белгіленген тәртіппен тетұқымқуалаушылығына,
      туылғанына,жүре пайда болуына байланысты өмір әрекетінде
      белгілі бір шектеулігі бар психикалық және дене дамуында
      ауытқушылығы бар балалар (Арнайы БҰ қызметінің үлгілік
      ережелері 2013 жылғы 4 шілдедегі № 258 бұйрық).
      Девиантты мінез-құлық – ортақ қабылданған, әлеуметтік
      мақұлдатылған талаптардан ауытқып кеткен, белгілі
      бірлестіктердегі белгілі бір кезеңдегі дамуы кең таралған және
      де тұрақталған нормалар тәртібі.
      Арнайы білім беру ұйымы – бұл мүмкіндігі шектеулі балаларға
      арнайы жағдайлар жасауды, техникалық құралдармен, сондай-ақ
      медициналық, әлеуметтік қызмет көрсетулерді, оқыту мен
      тәрбиелеудің арнайы бағдарламалары мен әдістерін,
      диагностикалау мен консультация беруді қамтамасыз ететін білім
      беру ұйымы.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 - жолда – барлық білім беру ұйымдарындағы (ММ, мектептер,
      арнайы білім беру ұйымдары) мектепалды даярлықпен қамтылған 5
      жасар барлық балалардың саны көрсетіледі;
      2-4 жолдарда орналасу жері бойынша мектепалды даярлықпен
      қамтылған 5 жасар барлық балалардың саны көрсетіледі;
      5 - жолда – былтырғы жылмен салыстырғанда мектепалды даярлықпен
      қамтылған 6 жасар барлық балалардың саны (ММ, мектептер, арнайы
      білім беру ұйымдары) көрсетіледі;
      6-8 жолдарда орналасу жері бойынша мектепалды даярлықпен
      қамтылған 6 жасар барлық балалардың саны көрсетіледі;
      9 жолда өңір бойынша 7-18 жастағы даму мүмкіндігі шектеулі
      барлық балалардың саны көрсетіледі;
      10 – 13 жолдарда орналасу жері бойынша инклюзивті білім беру
      қамтылған балалар саны көрсетіледі;
      14-19 жолдарда орналасу жері бойынша оқушылардың саны және
      күндізгі мемлекеттік жалпы білім беру мектептерінің саны
      көрсетіледі;
      20-25 жолдарда орналасу жері бойынша жекеменшік мектептердің
      саны көрсетіледі;
      26-31 жолдарда орналасу жері бойынша кешкі мектептердің саны
      көрсетіледі;
      32-37 жолдарда орналасу жері бойынша арнайы жалпы білім беретін
      ұйымдардың саны көрсетіледі;
      38-43 жолдарда орналасу жері бойынша девиантты мінез-құлықты
      балаларға арналған мектептердің саны көрсетіледі;
      44-46 жолдарда пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептердің саны,
      оның ішінде гимназия, лицей бөлінісінде көрсетіледі;
      47-49 жолдарда орналасу жері бойынша апатты жағдайдағы
      мектептердің саны көрсетіледі;
      50-55 жолдарда орналасу жері бойынша күрделі жөндеуді қажет
      ететін, күрделі жөндеу жүргізілген мектептердің саны
      көрсетіледі;
      56 жолдарда оқушы орнының тапшылығы көрсетіледі;
      57-62 жолдарда орналасу жері бойынша оқушылардың саны және
      қазақ тілінде оқитын мектептердің саны көрсетіледі;
      63-68 жолдарда орналасу жері бойынша оқушылардың саны және
      қазақ тілінде оқитын аралас мектептердің саны көрсетіледі;
      69-74 жолдарда орналасу жері бойынша оқушылардың саны және орыс
      тілінде оқитын мектептердің саны көрсетіледі;
      75-80 жодарда орналасу жері бойынша оқушылардың саны және орыс
      тілінде оқитын аралас мектептердің саны көрсетіледі;
      81-86 жолдарда орналасу жері бойынша оқушылардың саны және
      ұйғыр тілінде оқитын мектептердің саны көрсетіледі;
      87-92 жолдарда орналасу жері бойынша оқушылардың саны және
      ұйғыр тілінде оқитын аралас мектептердің саны көрсетіледі;
      93-98 жолдарда орналасу жері бойынша оқушылардың саны және
      өзбек тілінде оқитын мектептердің саны көрсетіледі;
      99-104 жолдарда орналасу жері бойынша оқушылардың саны және
      өзбек тілінде оқитын аралас мектептердің саны көрсетіледі;
      105-112 жолдарда орналасу жері бойынша ауысыммен оқитын
      мектептердің саны көрсетіледі;
      113-116 жолдарда бастауыш, негізгі орта, жалпы білім беретін
      мектептер бойынша біріктірілген сыныптардың саны көрсетіледі;
      117-119 жолдарда орналасу жері бойынша озаттардың саны
      көрсетіледі;
      120-123 жолдарда екінші жылға қалған оқушылар мен ондағы
      орналасу жері бойынша қыздардың санын көрсетіледі;
      124-125 жолдарда қосымша білім беру ұйымдарының саны және
      ондағы оқушылардың саны көрсетіледі;
      126-149 жолдарда интернатты білім беру ұйымдарының және ондағы
      балалардың саны көрсетіледі.

      3. Есеп айырысу әдістемесі (56 жол):

Мектептің пайдалы алаңы (сыныптардың
көлемі, оқу кабинеттері,
оқу зертханалары)
_________________* (ауысым – оқушылар контингенті)
1 оқушыға келетін көлем нормасы (СанПин)

      1 оқушыға келетін көлем нормасы:
      1996 жылдан 2006 жылға дейін мектептің эксплуатацияға кіруі. -
      1 оқушыға келетін1,6 кв.м.
      1996 жылдан 2006 жылға дейін мектептің эксплуатацияға кіруі. -
      1 оқушыға келетін 2 кв.м.
      2006 жылдан бастап мектептің эксплуатацияға кіруі. - 1 оқушыға
      келетін кв.м.

      4. Арифметико-логическалық басқару:
      2 - жол = 3-4 жолдар, әрбір баған үшін
      6 - жол = 7-8 жолдар, әрбір баған үшін
      11 - жол = 12-13 жолдар, әрбір баған үшін
      14 - жол = 15-16 жолдар, әрбір баған үшін
      17 - жол = 18-19 жолдар, әрбір баған үшін
      20 - жол = 21-22 жолдар, әрбір баған үшін
      23 - жол = 24-25 жолдар, әрбір баған үшін
      26 - жол = 27-28 жолдар, әрбір баған үшін
      29 - жол = 30-31 жолдар, әрбір баған үшін
      32 - жол = 33-34 жолдар, әрбір баған үшін
      35 - жол = 36-37 жолдар, әрбір баған үшін
      38 - жол = 39-40 жолдар, әрбір баған үшін
      41 - жол = 42-43 жолдар, әрбір баған үшін
      47 - жол = 48-49 жолдар, әрбір баған үшін
      50 - жол = 51-52 жолдар, әрбір баған үшін
      53 - жол = 54-55 жолдар, әрбір баған үшін
      57 - жол = 58-59 жолдар, әрбір баған үшін
      60 - жол = 61-62 жолдар, әрбір баған үшін
      63 - жол = 64-65 жолдар, әрбір баған үшін
      66 - жол = 67-68 жолдар, әрбір баған үшін
      69 - жол = 70-71 жолдар, әрбір баған үшін
      72 - жол = 73-74 жолдар, әрбір баған үшін
      75 - жол = 76-77 жолдар, әрбір баған үшін
      78 - жол = 79-80 жолдар, әрбір баған үшін
      81 - жол = 82-83 жолдар, әрбір баған үшін
      84 - жол = 85-86 жолдар, әрбір баған үшін
      87 - жол = 88-89 жолдар, әрбір баған үшін
      90 - жол = 91-92 жолдар, әрбір баған үшін
      93 - жол = 94-95 жолдар, әрбір баған үшін
      96 - жол = 97-98 жолдар, әрбір баған үшін
      99 - жол = 100-101 жолдар, әрбір баған үшін
      102 - жол = 103-104 жолдар, әрбір баған үшін
      105 - жол = 106-108 жолдар, әрбір баған үшін
      109 - жол = 110-112 жолдар, әрбір баған үшін
      113 - жол = 114-116 жолдар, әрбір баған үшін
      117 - жол = 118-119 жолдар, әрбір баған үшін
      121 - жол = 122-123 жолдар, әрбір баған үшін
      126 - жол = 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142,
      144, 146, 148 жолдар, әрбір баған үшін
      127 - жол = 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145,
      147,
      149 жолдар, әрбір баған үшін.

      5. Нысандар арасындағы бақылау:
      1) 1 - жол = ММ - 3 (2-тарау), 3 - баған, 1 - жол
      2) 5 - жол = ММ - 3 (2-тарау), 5 - баған, 1 - жол
      3) 14 - жол = П-1, 4-6 бағандар, 1 - жол = П-3 (1-тарау), 2 -
      баған = П-4, 1, 2 бағандар = П-11, 1 - баған = П-13 (1-тарау),
      1 баған = П-13 (2-тарау), 1 - баған = П-22, 1, 3 бағандар =
      Д-4, 1- баған, 5,9, 1 - жол = К-1, 1 - баған, 1 - жол тиісінше
      4) 17 - жол = П-1, 4-6 бағандар, 2 - жол = П-3 (2 -тарау), 2 -
      баған = П-4, 3, 4 - баған = П-11, 4 - баған = П-13 (1-тарау), 2
      баған = П-17, 1 - баған = П-18, 1 - баған = П-22, 7 - баған =
      У-2, 1 баған, 1 - жол = К-1, 2 баған, 1 - жол тиісінше
      5) 20 - жол = П-23, 1, 2, 4 бағандар
      6) 26 - жол = СВ-1, 1, 2 бағандар, 11, 12 жолдар
      7) 32 - жол = Д-9 (1-тарау), 1, 3 бағандар, 1 жол = Д-9
      (2-тарау), 1 баған тиісінше
      8) 47 - жол = П-22, 6 баған = П-38, 1 баған = Д-4, 1, 5, 9
      бағандар, 7 жол тиісінше
      9) 50 - жол = Д-4, 1, 5, 9 бағандар, 6 жол
      10) 56 - жол = П-22, 5 баған
      11)57, 69, 81, 93 жолдар = П-3 (1-тарау), 4, 6, 14, 16 бағандар
      = П-4, 5 баған = П-5, 1 баған = П-22, 14 баған тиісінше
      12)60, 72, 84, 96 жолдар = П-3 (2-раздел), 4, 8, 12, 14
      бағандар = П-4, 7 баған = П-5, 3 баған = П-7, 1, 4 жолдар
      тиісінше
      13) 105-112 жолдар = П-22, 8, 9, 10, 11 бағандар
      14) 117 - жол = П-16, 1 баған, 1 жол
      15) 120 - жол = П-18, 2 баған
      16)124, 125 жолдар = ВУ-1, 32 - баған, 1, 9 жолдар = ВУ-2, 1,
      16 бағандар тиісінше
      17)126-149 жолдар = П-24, 2, 9 - бағандар = П-27 1, 6 бағандар
      = Д-9 (1-тарау), 4, 5 бағандар, 11 жол = Д-9 (2 -тарау),
      1 - баған, 11 жол тиісінше.

      6. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанды толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы
«Отчет основных показателей системы образования
области (города)»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Дети с ограниченными возможностями в развитии - это дети с
      физическими, психическими недостатками, имеющие ограничение
      жизнедеятельности в связи с врожденными, наследственными,
      приобретенными заболеваниями подтвержденными в порядке,
      установленном законодательством Республики Казахстан;
      Девиантное поведение - это поведение, отклоняющееся от
      общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и
      устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный
      период их развития;
      Специальные организации образования - это организации
      образования, обеспечивающие создание специальных условий,
      технических средств, а также медицинских, социальных услуг,
      специальных программ и методов обучения и воспитания,
      диагностику и консультирование детей с ограниченными
      возможностями.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в строке 1 – указываются численность детей 5 лет, охваченных
      предшкольной подготовкой во всех организациях образования (ДО,
      школы, спецорганизации) в сравнении с прошлым годом;
      в строках 2-4 указывается численность детей 5 лет, охваченных
      предшкольной подготовкой при школах, в разбивке по типу
      местности;
      в строке 5 – указываются численность детей 6 лет, охваченных
      предшкольной подготовкой во всех организациях образования (ДО,
      школы, спецорганизации) в сравнении с прошлым годом;
      в строках 6-8 указывается численность детей 6 лет, охваченных
      предшкольной подготовкой при школах, в разбивке по типу
      местности;
      в строке 9 - указываются всего детей с ограниченными
      возможностями в развитии от 7 до 18 лет по региону;
      в строках 10 - 13 указывается численность детей, охваченных
      инклюзивным образованием, в том числе в общеобразовательных
      организациях, в разбивке по типу местности;
      в строках 14-19 указывается число дневных государственных
      общеобразовательных школ, подведомственных местным
      исполнительным органам, в них численность учащихся с разбивкой
      по типу местности;
      в строках 20-25 указывается число негосударственных школ, в них
      численность учащихся с разбивкой по типу местности;
      в строках 26-31 указывается число вечерних школ, в них
      численность учащихся с разбивкой по типу местности;
      в строках 32-37 указывается число специальных
      общеобразовательных организаций, в них численность учащихся с
      разбивкой по типу местности;
      в строках 38-43 указывается число школ для детей с девиантным
      поведением, в них численность учащихся с разбивкой по типу
      местности;
      в строках 44-46 указывается число школ с углубленным изучением
      предметов, из них гимназий, лицеев;
      в строках 47-49 указывается число аварийных школ с разбивкой по
      типу местности;
      в строках 50-55 указывается число школ, требующих капитального
      ремонта, где проведен капитальный ремонт с разбивкой по типу
      местности;
      в строке 56 указывается дефицит ученических мест;
      в строках 57-62 указывается число школ с казахским языком
      обучения, в них численность учащихся с разбивкой по типу
      местности;
      в строках 63-68 указывается число смешанных школ с казахским
      языком обучения, в них численность учащихся с разбивкой по типу
      местности;
      в строках 69-74 указывается число школ с русским языком
      обучения, в них численность учащихся с разбивкой по типу
      местности;
      в строках 75-80 указывается число смешанных школ с русским
      языком обучения, в них численность учащихся с разбивкой по типу
      местности;
      в строках 81-86 указывается число школ с уйгурским языком
      обучения, в них численность учащихся с разбивкой по типу
      местности;
      в строках 87-92 указывается число смешанных школ с уйгурским
      языком обучения, в них численность учащихся с разбивкой по типу
      местности;
      в строках 93-98 указывается число школ с узбекским языком
      обучения, в них численность учащихся с разбивкой по типу
      местности;
      в строках 99-104 указывается число смешанных школ с узбекским
      языком обучения, в них численность учащихся с разбивкой по типу
      местности;
      в строках 105-112 указывается число школ, в них численность
      учащихся занимающихся посменно с разбивкой по типу местности;
      в строках 113-116 указывается число совмещенных классов, по
      уровням начальное, основное среднее, общеобразовательных школ;
      в строках 117-119 указывается численность отличников с
      разбивкой по типу местности;
      в строках 120-123 указывается численность второгодников, из них
      численность девочек с разбивкой по типу местности;
      в строках 124-125 указывается число организаций дополнительного
      образования, в них численность детей;
      в строках 126-149 указывается число интернатных организаций
      образования (Приказ МОН РК №50 от 22 февраля 2013г.) и в них
      численность детей.

      3. Методика расчета (строка 56):

Полезная площадь школы (площадь
класных комнат, учебных кабинетов
учебных лабораторий)
__________________ * (сменность– контингент учащихся)
Норма площади на 1 – го учащегося (СанПин)

      Норма площади на 1 учащегося:
      Ввод школы в эксплуатацию до 1996 г. - на 1 учащегося 1,6 кв.м.
      Ввод школы в эксплуатацию с 1996 г. по 2006 г. - на 1 учащегося
      2 кв.м.
      Ввод школы в эксплуатацию с 2006 г. - на 1 учащегося 2,5 кв.м.

      4. Арифметико-логический контроль:
      строка 2 = строк 3-4 для каждой графы;
      строка 6 = строк 7-8 для каждой графы;
      строка 11 = строк 12-13 для каждой графы;
      строка 14 = строк 15-16 для каждой графы;
      строка 17 = строк 18-19 для каждой графы;
      строка 20 = строк 21-22 для каждой графы;
      строка 23 = строк 24-25 для каждой графы;
      строка 26 = строк 27-28 для каждой графы;
      строка 29 = строк 30-31 для каждой графы;
      строка 32 = строк 33-34 для каждой графы;
      строка 35 = строк 36-37 для каждой графы;
      строка 38 = строк 39-40 для каждой графы;
      строка 41 = строк 42-43 для каждой графы;
      строка 47 = строк 48-49 для каждой графы;
      строка 50 = строк 51-52 для каждой графы;
      строка 53 = строк 54-55 для каждой графы;
      строка 57 = строк 58-59 для каждой графы;
      строка 60 = строк 61-62 для каждой графы;
      строка 63 = строк 64-65 для каждой графы;
      строка 66 = строк 67-68 для каждой графы;
      строка 69 = строк 70-71 для каждой графы;
      строка 72 = строк 73-74 для каждой графы;
      строка 75 = строк 76-77 для каждой графы;
      строка 78 = строк 79-80 для каждой графы;
      строка 81 = строк 82-83 для каждой графы;
      строка 84 = строк 85-86 для каждой графы;
      строка 87 = строк 88-89 для каждой графы;
      строка 90 = строк 91-92 для каждой графы;
      строка 93 = строк 94-95 для каждой графы;
      строка 96 = строк 97-98 для каждой графы;
      строка 99 = строк 100-101 для каждой графы;
      строка 102 = строк 103-104 для каждой графы;
      строка 105 = строк 106-108 для каждой графы;
      строка 109 = строк 110-112 для каждой графы;
      строка 113 = строк 114-116 для каждой графы;
      строка 117 = строк 118-119 для каждой графы;
      строка 121 = строк 122-123 для каждой графы;
      строка 126 = строк 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140,
      142, 144, 146, 148 для каждой графы;
      строка 127 = строк 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143,
      145, 147, 149 для каждой графы.

      5. Контроль между формами:
      10) Строка 1 = ДО - 3 (2 раздел), графа 3,строка 1
      11) Строка 5 = ДО - 3 (2 раздел), графа 5, строка 1
      12) Строка 14 = П-1, графа 4-6, строка 1 = П-3 (1 раздел),
      графа 2 = П-4, графа 1, 2 = П-11, графа 1 = П-13 (раздел 1),
      графа 1 = П-13 (разделы 2), графа 1 = П-22, графа 1, 3 = Д-4,
      графа       1, 5,9, строка 1 = К-1, графа 1, строка 1
      соответственно
      13) Строка 17 = П-1, графа 4-6, строка 2 = П-3 (2 раздел),
      графа 2 = П-4, графа 3, 4 = П-11, графа 4 = П-13 (раздел 1),
      графа 2 = П-17, графа 1 = П-18, графа 1 = П-22, графа 7 = У-2,
      графа 1, строка 1 = К-1, графа 2, строка 1 соответственно
      14) Строка 20 = П-23, графа 1, 2, 4
      15) Строка 26 = СВ-1, графа 1, 2, строка 11, 12
      16) Строка 32 = Д-9 (1 раздел), графа 1, 3, строка 1 = Д-9 (2
      раздел), графа 1 соответственно
      17) Строка 47 = П-22, графа 6 = П-38, графа 1 = Д-4, графа 1,
      5, 9, строка 7 соответственно
      18) Строка 50 = Д-4, графа 1, 5, 9, строка 6
      19) Строка 56 = П-22, графа 5
      20) Строки 57, 69, 81, 93 = П-3 (1 раздел), графа 4, 6, 14, 16
      = П-4, графа 5 = П-5, графа 1 = П-22, графа 14 соответственно
      21) Строки 60, 72, 84, 96 = П-3 (2 раздел), графа 4, 8, 12, 14
      = П-4, графа 7 = П-5, графа 3 = П-7, срока 1, 4 соответственно
      22) Строки 105-112 = П-22, графа 8, 9, 10, 11
      23) Строка 117 = П-16, графа 1, строка 1
      24) Строка 120 = П-18, графа 2
      25) Строка 124, 125 = ВУ-1, графа 32, строка 1, 9 = ВУ-2, графа
      1, 16 соответственно
      26) Строки 126-149 = П-24, графа 2, 9 = П-27, графа 1, 6 = Д-9
      (1 раздел), графа 4, 5, строка 11 = Д-9 (2 раздел), графа 1,
      строка 11 соответственно.

      6. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 27-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 60-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

«Алтын белгі» белгімен марапатталғандар туралы мәліметтер

Сведения о награжденных знаком «Алтын белгі»

Есепті кезең 20 __ - 20__ оқу жылы
Отчетный период 20 __ - 20__ учебный год

Индексі: № П-19 нысан
Индекс: форма № П-19

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалалары әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, «НЗМ» ДБҰ, басқа мемлекеттік органдарға ведомстволық бағынысты білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Аудан атауы
Наименование района

АОЖ коды
код КАТО

мектептің атауы
наименование школы

"Алтын белгі" белгімен марапатталатын үміткерлердің саны, адам
количество претендентов на награждение знаком "Алтын белгі", чел.

"Алтын белгі" белгіні растаған үміткерлердің саны, адам
количество претендентов, подтвердивших знак "Алтын белгі", чел.

барлығы
всего

оның ішінде қазақ тілінде оқитындар
в том числе с казахским языком обучения

оның ішінде орыс тілінде оқитындар
в том числе с русским языком обучения

оның ішінде өзбек тілінде оқитындар
в том числе с узбекским языком обучения

оның ішінде ұйғыр тілінде оқитындар
в том числе с уйгурским языком обучения

оның ішінде тәжік тілінде оқитындар
в том числе с таджикским языком обучения

барлығы
всего

оның ішінде қазақ тілінде оқитындар
в том числе с казахским языком обучения

оның ішінде орыс тілінде оқитындар
в том числе с русским языком обучения

оның ішінде өзбек тілінде оқитындар
в том числе с узбекским языком обучения

оның ішінде ұйғыр тілінде оқитындар
в том числе с уйгурским языком обучения

оның ішінде тәжік тілінде оқитындар
в том числе с таджикским языком обучения

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Алтын белгі» белгімен марапатталғандар туралы мәліметтер
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      «Алтын белгi» белгiмен оқушылар негізгі орта, жалпы орта білім
      беру жалпы оқу бағдарламаларын іске асыратын республикалық
      білім беру ұйымдарының, «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
      дербес білім беру ұйымының, облыстар, Астана және Алматы
      қалалары бiлiм басқармаларының марапаттауға ұсынылатын оқушының
      осы Ереженiң талаптарына сәйкестiгi туралы ұсыныстары негiзiнде
      Қазақстан Республикасының бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi
      органының бұйрық шығаруы арқылы марапатталады. (Қазақстан
      Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы N 1253
      қаулысымен бекітілген);
      ӘАОЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілер Жіктеуіші.

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      В бағанында – облыс бойынша барлық аудандар толтырылады;
      С бағанында ҚР ҰЭ МСК интернет-ресурсының
      http://www.stat.gov.kz/faces/classificatorsPage мекен-жайында
      орналасқан әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші көрсетіледі;
      1 - бағанда аудан бойынша «Алтын белгі» белгісіне үміткерлері
      бар мектептердің аудан атауы көрсетіледі;
      2-7 бағандарда «Алтын белгі» белгісімен марапатталатын
      үміткерлердің оқу тілі бөлінісіндегі жалпы саны көрсетіледі;
      8-13 бағандарда «Алтын белгі» белгісін растаған үміткерлердің оқу тілі бөлінісіндегі жалпы саны көрсетіледі.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 - баған = 3-7 бағандар
      8 - баған = 9-13 бағандар.

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о награжденных знаком «Алтын белгі»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      *КАТО - Классификатор административно-территориальных объектов.
      Алтын белгі - нагрудный знак, вручаемый отличнику учебы в
      Казахстанской системе образования. Утвержден постановлением
      Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года N
      1253. Выпускник должен иметь годовые итоговые оценки «5»,
       начиная с 5-го по 11-й классы, и подтвердить право получения
      знака, пройдя итоговую государственную аттестацию (Единое
      национальное тестирование) за курс среднего общего образования.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе В указываются все районы по области;
      в графе С указывается классификатор
      административно-территориальных объектов, расположенный на
      интернет-ресурсе КС МНЭ РК
      http://www.stat.gov.kz/faces/classificatorsPage;
      в графе 1 указывается школы по наименованию, имеющих
      претендентов на знак «Алтын белгі» по каждому району;
      в графах 2-7 указывается общее количество претендентов на
      награждение знаком «Алтын белгі» в разбивке по языкам обучения;
      в графах 8-13 указывается общее количество претендентов,
      подтвердивших знак «Алтын белгі» в разбивке по языкам обучения.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 2 = граф 3-7
      графа 8 = граф 9-13.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 28-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 62-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Қамқоршылық кеңестер мен ата-аналар қоғамының кеңестері қызмет
ететін мектептер туралы мәліметтер

Сведения о школах, в которых функционируют попечительские
советы и советы родительской общественности

Есепті кезең 20__-20__ оқу жылы
Отчетный период 20__-20__ учебный год

Индексі: № П-21 нысан
Индекс: форма № П-21

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалаларының, әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, «НЗМ» ДБҰ, басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

мектептің атауы наименование школы

мектептің толық мекен-жайы
полный адрес школы

оқушылардың саны, адам
численность учащихся, чел.

қамқоршылық кеңес
попечительский совет

ата-аналар кеңесі (комитеті)
родительский совет (комитет)

өткізілген іс шаралардың оның ішінде мектепті жабдықтау бойынша тізбесі,
перечень проведенных мероприятий, в том числе по оснащению школы

бюджеттік емес қаражаттан түскен сома, мың тг. сумма поступивших внебюджетных средств, тыс. тг.

кеңестер саны, бірлік количество советов, ед.

ондағы мүшелер саны, адам
в них численность членов, чел.

кеңестер саны, бірлік
количество советов, ед.

ондағы мүшелер саны, адам
в них численность членов, чел.

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9


облыстық
областные


аудандық
районные


қалалық
городские

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Қамқоршылық кеңестер мен ата-аналар қоғамының кеңестері қызмет
ететін мектептер туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысанын
толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Қамқоршылық кеңес – білім беру ұйымын алқалы басқару нысанының
      бірі болып табылады (Қамқоршылық кеңес қызметінің үлгілік
      ережелері 2007 жылғы 22 қазандағы №501 бұйрығы);
      Бюджеттен тыс қаражат – мемлекеттік бюджетке енгізілмеген,
      белгілі бір нысаналы мақсатқа пайдаланылатын ақшалай қаражаты
      (Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV
      Бюджет Кодексі).

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 - бағанда мектептің толық атауы әрбір жол үшін көрсетіледі;
      2 - бағанда мектептің толық мекен-жайы (елді мекеннің атауы)
      көрсетіледі;
      3 - бағанда күндізгі жалпы орта білім беру мектептердегі
      оқушылардың жалпы саны көрсетіледі;
      4 - бағанда қамқоршылық кеңестердің саны көрсетіледі;
      5 - бағанда қамқоршылық кеңестердің мүшелерінің саны
      көрсетіледі;
      6 - бағанда ата-аналар кеңестердің саны (комитеттер)
      көрсетіледі;
      7 - бағанда ата-аналар кеңестердің мүшелерінің саны
      көрсетіледі;
      8 - бағанда көрсету керек: 1 - егер жөндеу жұмысы жүргізілсе; 2
      - кабинеттерді жабдықтау; 3 -оқулықтармен жабдықтау; 4 - жаппай
      оқыту; 5- басқа.
      9 - бағанда бюджеттік емес қаражаттан түскен сомасы, мың
      теңгеде көрсетіледі.

      3. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанда толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о школах, в которых функционируют попечительские
советы и советы родительской общественности»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Попечительский совет – является одной из форм коллегиального
      управления организацией образования (Типовые правила
      деятельности Попечительского совета Приказ от 22 октября 2007
      года №501);
      Внебюджетные средства - средства, находящиеся в распоряжении
      органов власти, имеющие целевое назначение, но не включаемые в
      государственный бюджет, а также средства, получаемые бюджетными
      учреждениями помимо средств, выделяемых из республиканского
      бюджета.

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается полное наименование школы для каждой
      строки;
      в графе 2 указывается полный адрес школы (наименование
      населенного пункта);
      в графе 3 указывается общее число учащихся дневных
      государственных общеобразовательных школ;
      в графе 4 указывается количество попечительских советов;
      в графе 5 указывается число членов попечительского совета;
      в графе 6 указывается количество родительских советов
      (комитетов);
      в графе 7 указывается число членов родительского совета;
      в графе 8 указать: 1 – если сделан ремонт; 2 – оснащены
      кабинеты; 3 – оснащение учебниками; 4 – по всеобучу; 5 – другое
      для каждой строки.
      в графе 9 указывается сумма поступивших внебюджетных средств в
      тысячах тенге.

      3. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 29-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 65-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Интернатты білім беру ұйымдары туралы мәліметтер
Сведения об интернатных организациях образования

Есепті кезең 20_-20_ оқужылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год

Индексі: № П-24 нысан
Индекс: форма П-24

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Облыстардың Астана, Алматы қалаларының, әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, «НЗМ» ДБҰ, басқа органдарға ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Интернаттар
Интернаты

ұйымның атауы
наименование организации

барлығы, бірлік
всего, ед.

оның ішінде, бірлік
из них, ед.

оқыту тілі, бірлік
язык обучения ед.

барлық оқушылар, адам
всего учащихся, чел.

оның ішінде интернатта тұратын, адам
из них проживающие в интернате, чел.

оның ішінде қыздар
из них девочек

оқу корпусы, бірлік
учебный корпус, ед.

НМ*
НШ*

ОШ*
ОМ*

қазақ
казахский

орыс
русский

аралас
смешанный

басқа тілдер
другие языки

оқушылар саны
численность учащихся

қазақ ұлтты
казахской национальности

оның ішінде қазақ ілінде оқитынд
р
из них обучающиеся на казахском языке

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны)
проектная мощность (количество ученических мест)

типтік
типовое

бейімделген
приспособленное

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

жалпы типтегі мектеп-интернаттар
школы-интернаты общего типа

1

ондағы
в том числе:


дарынды балаларға арналған мектеп–интернаты
специализированная школа-интернат

1.1

әскери мектеп-интернат
военная школа - интернат

1.2

мектеп-интернат
школа - интернат

1.3

мектеп жанындағы интернаттар
интернаты при общеобразовательных школах

1.4

тірек мектеп жанындағы интернат
интернат при опорной школе

1.5

көп балалы және әлеуметтік тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға арналған мектеп- интернат
школа - интернат для детей из многодетных и малообеспеченных детей

1.6

санаториялық типтегі мектеп-интернаттар
школы-интернаты санаторного типа

2

Жалғасы                                                   Продолжение

арнайы түзету білім беру ұйымдары
специальные общеобразовательные организации

3

девиантты мінез-құлықты балаларға арналған білім беру ұйымдары
организации образования для детей с девиантным поведением

4

жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернат
школа- интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5

барлығы
итого:

6

Жалғасы                                                   Продолжение

интернат, бірлік
интернат, ед.

интернатта бар (бар - 1, жоқ-0)
наличие в интернате (есть-1, нет-0)

жобалық қуаты (оқушылар орнының саны, бірлік)
проектная мощность (количество ученических мест, единиц)

типтік
типовое

бейімделген
приспособленное

су құбыры
водопровод

кәріз
канализация

сырттан әкелінетін су
привозная вода

монша, душ
баня, душ

кір жуатын орын
прачечная

жеміс сақтайтын орын
овощехранилище

жеке жылытылатын: қатты отын
индивидуальное отопление: на твердом топливе

демалатын бөлме
комната отдыха

сабаққа дайындалатын бөлме
комната для занятий

гигиеналық бөлме
комната гигиены

тұрмыстық бөлме
бытовая комната

кептіру бөлмесі
комната-сушилка

спорт залы
спортзал

қосалқы шаруашылық
подсобное хозяйство

саяжай
дача

асхана
столовая

кітапхана
библиотека

медициналық кабинет
медицинский кабинет

компьютерлік сыныптары бар мектеп- интернаттар саны
количество школ-интернатов, имеющих компьютерные классы

интернетке қосылу
подключение к интернет

логокабинеттер
логокабинеты

сурдокабинеттер
сурдокабинеты

тифлокабинеттер
тифлокабинеты

ЕДЛ*
ЛТО*

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Жалғасы                                                   Продолжение

кітап қоры, мың экземпляр
книжный фонд, тысяча экземпляров

асханада отырғызатын орын
посадочных мест в столовой, мест, ед.

компьютерлік сыныптар, бірлік
компьютерные классы, ед.

44

45

46Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Интернатты білім беру ұйымдары туралы мәліметтер»
әкімшілік есеп беру нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      негізгі орта мектеп(ОМ 1-9 сынып) – бастауыш және негізгі орта
      білім беретін оқу бағдарламаларын, сондай-ақ оқушылар мен
      тәрбиеленушілерге қосымша білім берудің оқу бағдарламаларын
      іске асыратын оқу орны;
      жалпы білім беретін мектеп (1-11 ОМ (12) сынып)- бастауыш,
      негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін
      оқу бағдарламаларын, сондай-ақ оқушылар мен тәрбиеленушілерге
      қосымша білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу
      орны;
      мектеп-интернат – аз тұрғыны бар елді мекендерде тұратын
      балалардың жалпы орта білім алуын қамтамсыз етеді;
      әскери мектеп-интернат – жалпы орта білім алуды және
      тереңдетілген әскер қатарына шақыруға дейінгі және физикалық
      дайындығының қосымша білім беру бағдарламаларын, білім берудің
      кейінгі деңгейлерінде әскери-техникалық мамандықтар бойынша
      оқытуды жалғастыру мүмкіндігін қамтамсыз етеді;
      жалпы білім беретін мектеп жанындағы интернат - тиісті білім
      беретін мектептері жоқ елді мекендерде тұратын оқушылардың
      жалпы орта білім алуын қамтамасыз етеді;
      тірек мектебі жанындағы интернат (ресурстық орталық) – білім
      беру ресурстарына сессиялық сабақтар және білім алушыларды
      аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде тұрумен қоса жақын
      орналасқан шағын жинақты мектептер оқушыларының сапалы білім
      алуын қолжеткізуді қамтамасыз етеді;
      көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына
      арналған мектеп-интернат - мемлекеттік жәрдемақы алатын
      отбасылардан шыққан балалардың, мемлекеттік әлеуметтік көмек
      алмайтын отбасылардан шыққан балалардың, өмір сүру, еңбек
      жағдайлары бойынша отбасыларға көмек беріле отырып, ең төменгі
      күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан
      балалардың орта білім алуын қамтамасыз етеді (ҚР Білім және
      ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығы
      (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді
      мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2013 жылғы 17 қыркүйектегі №
      8827 тіркелген).

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 - бағанда білім беру ұйымының жарғысына сәйкес ұйымдардың
      толық атауы әрбір жол үшін көрсетіледі;
      2-4 бағандарда мектеп-интернаттардың саны, НМ, ОМ бөлінісінде
      көрсетіледі;
      5-8 бағандарда мектеп-интернаттардағы оқыту тілі көрсетіледі;
      9-11 бағандарда оқушылардың жалпы саны, қазақ ұлты, оның ішінде
      қазақ тілінде оқитындар бөлінісінде көрсетіледі;
      12 - бағанда интернатта тұратын оқушылар саны көрсетіледі (9 -
      бағаннан алғанда);
      13 бағанда интернатта тұратын оқушылар санынан, қыздар саны
      көрсетіледі (12 - бағаннан алғанда);
      14-16 бағандарда оқу корпусының жобалық қуаты және ғимараттың
      түрі көрсетіледі;
      17-19 бағандарда интернат ғимаратының түрі көрсетіледі;
      20-43,46 интернатта бар: демалатын бөлме, кітапханалардың,
      сабаққа дайындалатын бөлме, кабинеттер және т.б.;
      44 - бағанда кітаптар, брошюралар, журналдар және т.б. саны
      көрсетіледі;
      45 - ағанда асханада отырғызатын орындар саны көрсетіледі.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      6 - жол = 1-5 жолдар

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есепті электронды нысанды толтыру
      www.e.edu.kz сайтында орналасқан Ұлттық білім беру деректер
      қорын қолдану арқылы жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения об интернатных организациях образования»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Интернатные организации - организации образования,
      обеспечивающие государственные гарантии прав на образование
      определенных категорий лиц с предоставлением места проживания
      основная школа (ОШ- 1-9 кл.) – организация образования,
      реализующая ообщеобразовательные учебные программы начального,
      основного среднего образования, а также учебные программы
      дополнительного образования обучающихся и воспитанников.
      общеобразовательная школа (СШ-1-11 (12) кл.) -учебное
      заведение, реализующее общеобразовательные учебные программы
      начального, основного среднего и общего среднего образования, а
      также учебные программы дополнительного образования обучающихся
      и воспитанников;
      язык обучения – язык, на котором ведется преподавание по всем
      предметам;
      проектная мощность – производственная мощность, предусмотренная
      утвержденным проектом введенного в эксплуатацию объекта
      ЛТО - лагерь труда и отдыха
      школа-интернат - обеспечивает получение общего среднего
      образования детей, проживающих в населенных пунктах с малой
      численностью жителей;
      военная школа-интернат - обеспечивает получение общего среднего
      образования и дополнительные образовательные программы
      углубленной допризывной и физической подготовки, возможность
      продолжения обучения по военно-техническим специальностям на
      последующих уровнях образования;
      интернат при общеобразовательной школе - обеспечивает получение
      общего среднего образования учащимся, проживающим в населенных
      пунктах, не имеющих соответствующих общеобразовательных школ;
      интернат при опорной школе (ресурсный центр) - обеспечивает
      доступ к образовательным ресурсам качественного образования
      учащимися близлежащих малокомплектных школ с проживанием в
      период сессионных занятий и промежуточной и итоговой аттестации
      обучающихся;
      школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных
      семей - обеспечивает получение общего среднего образования,
      детям из семей, получающих государственное пособие, детям из
      семей, не получающих государственную социальную помощь, детям
      из семей с доходом ниже прожиточного минимума, с оказанием
      помощи семье по условиям жизни, труда, состояния здоровья
      родителей или лиц, их заменяющих; (Приказ Министра образования
      и науки РК от 17 сентября 2013 года № 375 «Об утверждении
      Типовых правил деятельности по видам общеобразовательных
      организаций (начального, основного среднего и общего среднего
      образования»).

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается полное наименовании организации согласно
      устава организации образования для каждой строки;
      в графах 2-4 указывается количество школ-интернатов, в разбивке
      НШ, ОШ;
      в графах 5- 8 указывается язык обучения в школах-интернатах;
      в графах 9-11 указывается общее количество учащихся в разбивке
      казахской национальности, из них на казахском языке обучения;
      в графе 12 указывается количество учащихся проживающих в
      интернатах (из графы 9);
      в графе 13 указать количество девочек из количества учащихся,
      проживающих в интернате (из графы 12);
      в графах 14-16 указывается проектная мощность учебного корпуса
      и тип здания;
      в графах 17-19 указывается тип здания интернатов;
      в графах 20-43,46 указывается наличие в интернатах: комнат для
      отдыха, библиотек, комнат для занятий, кабинеты и т.д.;
      в графе 44 указывается количество учебников, книг, брошюр,
      журналов и т.д.;
      в графе указывается количество мест в столовой.

      3.Арифметико-логический контроль:
      строка 6 = строки 1-5.

      4 Контроль между формами:
      1) строка 1.1, графа 2= форма СТ-1 строка 130
      2) строка 1.2, графа 2= формаСТ-1 строка 132
      3) строка 1.3, графа 2= форма СТ-1 срока 134
      4) строка 1.4, графа 2= форма СТ-1 строка 136
      5) строка 1.5, графа 2= формаСТ-1 строка 138, форма МКШ 10
      графа 2
      6) строка 1.6, графа 2=форма СТ-1 строка 140
      7) строка 2, графа 2= формаСТ-1 строка 144
      8) строка 3, графа 2 = форма СТ-1 строка 146, форма Д-9 раздел
      I строка 11 графа 6
      9) строка 4, графа 2 = формаСТ-1 строка 148
      10) строка 5= форма СТ-1 строка 142
      11) строка 6 = форма СТ-1 строка 126

      5. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 30-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 66-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Интернатты білім беру ұйымдарының педагог кадрлары
туралы мәліметтер

Сведения о педагогических кадрах интернатных
организаций образования

Есепті кезең 20_-20_ оқужылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год

Индексі: № П-25 нысан
Индекс: форма П-25

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстардың әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, ДББҰ «НЗМ», басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Мектеп-интернаттар
Школы-интернаты

білім беру ұйымның атауы
наименование организации образования

барлығы мұғалімдер саны, адам
всего педагогических работников, чел.

барлығы тәрбиешілер,адам
из них воспитателей,чел.

білімі бойынша, адам
по образованию, чел.

жұмыс өтілі бойынша, адам
по стажу работы, чел.

жоғары
высшее

техникалық және кәсіби
техническое и профессиональное

жалпы орта
общее среднее

бір жылға дейін
до года

1 жылдан 2 жылға дейін
с 1 до 2 лет

2 жылдан 3 жылға дейін
от 2 до 3 лет

3 жылдан 5 жылға дейін
от 3 до 5 лет

5 жылдан 7 жылға дейін жоғары
с 5 до 7 лет

7 жылдан 9 жылға дейін
с 7 до 9 лет

9 жылдан 11 жылға дейін
с 9 до 11 лет

11 жылдан 14 жылға дейін
с 11 до 14 лет

14 жылдан 17 жылға дейін
с 14 до 17 лет

17 жылдан 20 жылға дейін
с 17 до 20 лет

20 жылдан жоғары
свыше 20

лет

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

жалпы типтегі мектеп-интернаттар
школы-интернаты общего типа


1


ондағы
в том числе:дарынды балаларға арналған мектеп -интернаты
специализированная школа-интернат


1.1


әскери мектеп-интернат
военная школа - интернат


1.2


мектеп-интернат
школа - интернат

1.3


мектеп жанындағы интернаттар
интернаты при общеобразовательных школах


1.4


тірек мектеп жанындағы интернат
интернат при опорной школе


1.5


көп балалы және әлеуметтік тұрмыс жағдайы төмен отбасыларға арналған мектеп- интернат
школа - интернат для детей из многодетных и малообеспеченных детей1.6


Жалғасы                                                   Продолжение

санаториялық типтегі мектеп-интернаттар
школы-интернаты санаторного типа


2


арнайы түзету білім беру ұйымдары
специальные общеобразовательные организации


3


девиантты мінез-құлықты балаларға арналған білім беру ұйымдары
организации образования для детей с девиантным поведением


4


жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернат
школа- интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей5


Барлығы
Итого:Жалғасы                                                   Продолжение

мамандар,адам
специалисты, чел.

барлығы (мектеп-интернаттар үшін 2,18-20 бағандардың қосындысы, ал даму арнайы түзету білім беру ұйымдары үшін 2, 14-24 бағандардың қосындысы)
итого (для школ-интернатов сумма граф 2, 18-20, а для специальных общеобразовательных организаций сумма граф 2, 18-24)

медицина кадрлары, адам
медицинские кадры,чел.

логопед

психолог

әлеуметтік педагог
социальный педагог

дефектолог

тифлопедагог

сурдопедагог

олигофренолог

дәрігер
врач

медбике
медсестра

тіс дәрігері
стоматолог

штат бойынша
по штату

факті бойынша
по факту

штат бойынша
по штату

факті бойынша
по факту

штат бойынша
по штату

факті бойынша
по факту

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Интернатты білім беру ұйымдарының педагог кадрлары туралы
мәліметтер» әкімшілік есептілік нысандарын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      мектеп-интернат – аз тұрғыны бар елді мекендерде тұратын
      балалардың жалпы орта білім алуын қамтамсыз етеді;
      әскери мектеп-интернат – жалпы орта білім алуды және
      тереңдетілген әскер қатарына шақыруға дейінгі және физикалық
      дайындығының қосымша білім беру бағдарламаларын, білім берудің
      кейінгі деңгейлерінде әскери-техникалық мамандықтар бойынша
      оқытуды жалғастыру мүмкіндігін қамтамсыз етеді;
      жалпы білім беретін мектеп жанындағы интернат - тиісті білім
      беретін мектептері жоқ елді мекендерде тұратын оқушылардың
      жалпы орта білім алуын қамтамасыз етеді;
      тірек мектебі жанындағы интернат (ресурстық орталық) – білім
      беру ресурстарына сессиялық сабақтар және білім алушыларды
      аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде тұрумен қоса жақын
      орналасқан шағын жинақты мектептер оқушыларының сапалы білім
      алуын қолжеткізуді қамтамасыз етеді;
      көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына
      арналған мектеп-интернат - мемлекеттік жәрдемақы алатын
      отбасылардан шыққан балалардың, мемлекеттік әлеуметтік көмек
      алмайтын отбасылардан шыққан балалардың, өмір сүру, еңбек
      жағдайлары бойынша отбасыларға көмек беріле отырып, ең төменгі
      күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан
      балалардың орта білім алуын қамтамасыз етеді (ҚР Білім және
      ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығы
      (Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді
      мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2013 жылғы 17 қыркүйектегі №
      8827 тіркелген)

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 бағанда ұйымдардың толық атауы көрсетіледі;
      2 бағанда мектепте және мектеп-интернатта жұмыс істейтін пән
      мұғалімдері, басқа педагогикалық қызметкерлер және шаттатағы
      педагог қызметкерлерге теңестірілген, сондай-ақ декреттік
      демалыстағы қызметкерлер көретіледі;
      3 бағанда мектеп-интернаттарда жұмыс істейтін шаттағы
      тәрбиешілер, және де декреттік демалыстағы қызметкерлер саны
      көрсетіледі;
      4-6 бағандарда оқытушылардың білім деңгейі көрсетіледі;
      7-17 бағандарда педагогикалық жұмыс өтілі көрсетіледі;
      18-24 бағандарда штаттық мамандар, сондай-ақ декреттік
      демалыстағы қызметкерлер саны көрсетіледі;
      26-31 ағандарда штат, факт бойынша медициналық кадрлар саны
      көрсетіледі.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      3 баған = 4-6 бағандар
      3 баған = 7-17 бағандар
      25 баған = 2,18-20 бағандар
      25 баған = 2,18-24 бағандар
      1 жол = 1.1 - 1.6. жолдар.

      4. Нысандар арасындағы бақылау:
      1) 1.1 жол, 2 баған = СТ-1 нысаны 130 жол
      2) 1.2 жол, 2 баған = СТ-1 нысаны 132 жол
      3) 1.3 жол, 2 баған = СТ-1 нысаны 134 жол
      4) 1.4 жол, 2 баған = СТ-1 нысаны 136 жол
      5) 1.5 жол, 2 баған = СТ-1 нысаны 138 жол, МКШ 10 нысаны 2
      баған
      6) 1.6 жол, 2 баған = СТ-1 нысаны 140 жол
      7) 2 жол, 2 баған = СТ-1 нысаны 144 жол
      8) 3 жол, 2 баған = СТ-1 нысаны 146 жол, Д-9 нысан I бөлім 11
      жол 6 баған
      9) 4 жол, 2 баған = СТ-1 нысаны 148 жол
      10) 5 жол = СТ-1 нысаны 142 жол
      11) 6 жол = СТ-1 нысаны 126 жол

      5. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында
      орналасқан Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы
      жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о педагогических кадрах интернатных
организаций образования»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      интернатные организации - организации образования,
      обеспечивающие государственные гарантии прав на образование
      определенных категорий лиц с предоставлением места проживания
      школа-интернат - обеспечивает получение общего среднего
      образования детей, проживающих в населенных пунктах с малой
      численностью жителей;
      военная школа-интернат - обеспечивает получение общего среднего
      образования и дополнительные образовательные программы
      углубленной допризывной и физической подготовки, возможность
      продолжения обучения по военно-техническим специальностям на
      последующих уровнях образования;
      интернат при общеобразовательной школе - обеспечивает получение
      общего среднего образования учащимся, проживающим в населенных
      пунктах, не имеющих соответствующих общеобразовательных школ;
      интернат при опорной школе (ресурсный центр) - обеспечивает
      доступ к образовательным ресурсам качественного образования
      учащимися близлежащих малокомплектных школ с проживанием в
      период сессионных занятий и промежуточной и итоговой аттестации
      обучающихся;
      школа-интернат для детей из многодетных и малообеспеченных
      семей - обеспечивает получение общего среднего образования,
      детям из семей, получающих государственное пособие, детям из
      семей, не получающих государственную социальную помощь, детям
      из семей с доходом ниже прожиточного минимума, с оказанием
      помощи семье по условиям жизни, труда, состояния здоровья
      родителей или лиц, их заменяющих; (Приказ Министра образования
      и науки РК от 17 сентября 2013 года № 375 «Об утверждении
      Типовых правил деятельности по видам общеобразовательных
      организаций (начального, основного среднего и общего среднего
      образования»).

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графе 1 указывается полное наименование организации;
      в графе 2 указывается количество учителей-предметников, других
      пед.работников и лиц приравненных к педагогическим работникам
      только штатных сотрудников, а также находящихся в декретном
      отпуске, работающие в школах, школах-интернатах;
      в графе 3 указывается количество штатных воспитателей, а также
      находящихся в декретном отпуске, работающие в
      школах-интернатах;
      в графе с 4-6 указываются учителя по уровню образования;
      в графах с 7-17 указывается стаж педагогической работы;
      в графах с 18-24 указывается количество штатных специалистов, а
      также находящихся в декретном отпуске;
      в графах с 26-31 указывается количество медицинских кадров по
      штату, по факту.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 3 = граф 4-6
      графа 3 = граф 7-17
      граф 25= граф 2,18-20
      граф 25= граф 2,18-24
      строка 1 = строк 1.1 - 1.6.

      4. Контроль между формами:
      1) строка 1.1, графа 2= форма СТ-1 строка 130
      2) строка 1.2, графа 2= формаСТ-1 строка 132
      3) строка 1.3, графа 2= форма СТ-1 срока 134
      4) строка 1.4, графа 2= форма СТ-1 строка 136
      5) строка 1.5, графа 2= формаСТ-1 строка 138, форма МКШ 10
      графа 2
      6) строка 1.6, графа 2=форма СТ-1 строка 140
      7) строка 2, графа 2= формаСТ-1 строка 144
      8) строка 3, графа 2 = форма СТ-1 строка 146, форма Д-9 раздел
      I строка 11 графа 6
      9) строка 4, графа 2 = формаСТ-1 строка 148
      10) строка 5= форма СТ-1 строка 142
      11) строка 6 = форма СТ-1 строка 126

      5. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 31-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 74-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Қазақ тілінде және қазақ тілінен басқа тілде (орыс, өзбек,
ұйғыр және тәжік) оқытатын мектептердегі қазақ тілі мен
әдебиеті мұғалімдерінің сапалық құрамы туралы мәліметтер

Сведения о качественном составе учителей казахского языка и
литературы в школах с казахским и неказахским (русским,
узбекским, уйгурским и таджикским) языками обучения

Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год

Индексі: № П-33 нысан
Индекс: форма П-33

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, ДББҰ «НЗМ», басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

1 тарау                                                      1 раздел

қазақ тілінде оқытылатын, адам
с казахским языком обучения, чел.

Облыс атауы
Наименование области

ӘАОЖ* коды
код КАТО*

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдер, адам
учителя казахского языка и литературы, чел.

оның ішінде
из них

ұлты қазақ емес мұғалімдер
учителя неказахской национальности

мұғалімдерге қажеттілік
потребность в кадрах

қазақ филологиясын бітіргендер
окончившие казахскую филологию

орыс мектебіндегі қазақтілінен кәсіптік жоғары білім бар мұғалімдер
учителя каз.яз. с высшим образованием для русских школ

орыс тілі мен әдебиет мамандары
специалисты русского языка и литературы

басқа пәндердің мамандары
специалисты других предметов

педагогикалық білімі жоқ мұғалімдер
учителя без педагогического образования

техникалық және кәсіптік білімі бар қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімдері
учителя казахского языка и литературы с техническим и профессиональным образованием

орта білімі бар мұғалімдер
учителя со средним образованием

қазақ тілінен жеделдете оқыту курсын бітіргендер
окончившие ускоренные обучающие курсы по казахскому языку

20_

20_

А

B


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
2 тарау                                                      2 раздел

Қазақ тілінен басқа тілде (орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік) тілінде
оқытатын мектептерде, адам
в школах с неказахским (русским, узбекским, уйгурским и таджикским)
языками обучения, чел.

Облыс атауы
Наименование области

ӘАОЖ* коды
код КАТО*

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдер,
учителя казахского языка и литературы

оның ішінде:
из них:

ұлты қазақ емес мұғалімдер
учителя неказахской национальности

мұғалімдерге қажеттілік
потребность в кадрах

орыс мектебіндегі қазақтілінен кәсіптік жоғары білім бар мұғалімдер
учителя каз.яз. с высшим образованием для русских школ

қазақ филологиясын бітіргендер окончившие казахскую филологию

орыс тілі мен әдебиет мамандары специалисты русского языка и литературы

басқа пәндердің мамандары
специалисты других предметов

педагогикалық білімі жоқ мұғалімдер
учителя без педагогического образования

орта кәсіптік білімі бар қазақ тілі пәнінің мұғалімдері
учителя казахского языка со средним профессиональным образованием

орта білімі бар мұғалімдер
учителя со средним образованием

қазақ тілінен жеделдете оқыту курсын бітіргендер
окончившие ускоренные обучающие

курсы по казахскому языку

20__г.

20 г.

А

B


13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Қазақ тілінде және қазақ тілінен басқа тілде (орыс, өзбек,
ұйғыр және тәжік) оқытатын мектептердегі қазақ тілі мен
әдебиеті мұғалімдерінің сапалық құрамы туралы мәліметтер»
әкімшілік есеп нысанын толтыру бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      Оқыту тілі – пән оқытылатын тіл.
      ӘАОЖ - Әкімшілік-аумақтық объектілер Жіктеуіші

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1 тарау
      1-2 бағандарда алдағы өткен, ағымдағы оқу жылдардағы қазақ тілі
      және әдебиеті оқытушыларының саны көрсетіледі;
      3-10 бағандарда біліктілігі бойынша қазақ тілінде оқытатын
      қазақ тілі және әдебиеті оқытушыларының саны көрсетіледі;
      11 бағанда ұлты қазақ емес қазақ тілі және әдебиетін оқытатын
      оқытушылардың саны көрсетіледі;
      12 бағанда қазақ тілі және әдебиетін оқытатын оқытушылардың
      қажеттілік саны көрсетіледі;
      2 тарау
      13-14 бағандарда алдағы өткен, ағымдағы оқу жылдардағы қазақ
      тілі емес (орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік) тілдері
      мектептеріндегі қазақ тілі және әдебиетін оқытатын
      оқытушылардың саны көрсетіледі;
      15-22 бағандарда қазақ тілі емес (орыс, өзбек, ұйғыр және
      тәжік) тілдері мектептеріндегі қазақ тілі және әдебиетін
      оқытатын оқытушылардың біліктілігі көрсетіледі;

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      2 баған = 3-10 бағандар
      14 баған = 15-22 бағандар

      4. Нысандар арасындағы бақылау:
      қазақ тілі оқытушылары
      П-33 = 2, 15 бағандар > ПК-2 нысаны 8 жол

      5. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында
      орналасқан Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы
      жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о качественном составе учителей казахского языка и
литературы в школах с казахским и неказахским (русским,
узбекским, уйгурским и таджикским) языками обучения»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      Язык обучения – язык, на котором ведется преподавание предмета
      КАТО - классификатор административно-территориальных объектов

      2. Форма заполняется следующим образом:
      Раздел 1
      в графах 1-2 указывается количество учителей казахского языка и
      литературы за предыдущий, текущий учебный год;
      в графах с 3-10 указывается количество учителей, казахского
      языка и литературы преподающие предмет на казахском языке по
      квалификации;
      в графе 11 указывается количество учителей, преподающих предмет
      казахский язык и литература неказахской национальности;
      в графе 12 указывается потребность учителей, преподающих
      предмет казахский язык и литература.
       раздел 2
      в графах с 13-14 указываются учителя, казахского языка и
      литературы преподающие предмет в школах с неказахским (русским,
      узбекским, уйгурским и таджикским) языками обучения за
      предыдущий, текущий учебный год;
      в графах с 15-22 указывается количество учителей, казахского
      языка и литературы преподающие предмет в школах с неказахским
      (русским, узбекским, уйгурским и таджикским) языками обучения
      по квалификации;
      в графе 11 указывается количество учителей, преподающих предмет
      казахский язык и литература неказахской национальности;
      в графе 12 указывается потребность учителей, преподающих
      предмет казахский язык и литература.

      3. Арифметико-логический контроль:
      графа 2 = граф 3-10
      графа 14 = 15-22

      4. Контроль между формами:
      1) учителя казахского языка
      П-33 = граф 2, 15 > форма ПК-2 строка 8

      5. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 32-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 75-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Арнай жалпы білім беру ұймдарының педагог қызметкерлері
туралы мәліметтер

Сведения о педагогических работниках специальных
общеобразовательных организаций

Есепті кезең 20_-20_ оқужылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год

Индексі: № П-34 нысан
Индекс: форма П-34

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, ДББҰ «НЗМ», басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Педагог қызметкерлері, адам
Педагогические работники, чел.

педагог қызметкерлердің жалпы саны, адам
общая численность педагогических работников, чел.

қызметкерлердің жалпы санынан, адам (1-2 бағаннан)
из общей численности работников, чел. (из графы 1-2)

әйелдер, адам
женщин, чел.

білімі бар
имеют образование

педагогикалық өтілі бар
имеют стаж педагогической работы

жоғары
высшее

техникалық және кәсіби
техническое и профессиональное

жалпы орта

общее среднее

1 жылдан кем

менее 1 года

1 жылдан 2 жылға дейін
от 1 до 2 лет

2 жылдан 3 жылға дейін
от 2 до 3 лет

3 жылдан 5 жылға дейін
от 3 до 5 лет

5 жылдан 7 жылға дейін
от 5 до 7 лет

7 жылдан 9 жылға дейін
от 7 до 9 лет

9 жылдан 11 жылға дейін
от 9 до 11 лет

11 жылдан 14 жылға дейін
от 11 до 14 лет

14 жылдан 17 жылға дейін
от 14 до 17 лет

17 жылдан 20 жылға дейінот 17 до 20 лет

20 жылдан жоғары
свыше 20 лет

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде
в том числе в сельской местности

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде
в том числе в сельской местности

барлығы
всего

оның ішінде педагогикалық
из них педагогическое

А

В

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Арнайы жалпы білім беретін түзету ұйымдарында
В специальных общеобразовательных организациях

1
оның ішінде арнайы дефектологиялық білімі бар
из них со специальным дефектологическим образованием

2
мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған сыныптардағы
в классах для детей с ограниченными возможностями в развитии

3
оның ішінде арнайы дефектологиялық білімі бар
из них со специальным дефектологическим образованием

4
Жалғасы                                                   Продолжение

қызметкерлердің жалпы санынан, адам (1-2 графтан)
из общей численности работников, чел. (из графы 1-2)

санаты бар
имеют категорию

оның ішінде жасы бойынша
из них по возрасту

зейнеткерлік жаста
пенсионный возраст

жоғары
высшую

бірінші
первую

екінші
вторую

санаты жоқ
без категории

25 жасқа дейін
до 25 лет

25 жастан 34 жасқа дейін
от 25 до 34 лет

35 жастан 44 жасқа дейін
от 35 до 44 лет

45 жастан 54 жасқа дейін
от 45 до 54 лет

55 жастан 64 жасқа дейін
от 55 до 64 лет

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Арнай жалпы білім беру ұймдарының педагог қызметкерлері
туралы мәліметтер» әкімшілік есеп беру нысанын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. Аталған әкімшілік есеп беру нысанын толтыру мақсатында
      төмендегідей анықтамалар қолданылады:
      арнайы білім беру ұйымы – бұл мүмкіндігі шектеулі балаларға
      арнайы жағдайлар жасауды, техникалық құралдармен, сондай-ақ
      медициналық, әлеуметтік қызмет көрсетулерді, оқыту мен
      тәрбиелеудің арнайы бағдарламалары мен әдістерін,
      диагностикалау мен консультация беруді қамтамасыз ететін білім
      беру ұйымы;
      даму мүмкіндігі шектеулі бала – бұл Қазақстан Республикасының
      заңнамаларында белгіленген тәртіптетұқымқуалаушылығына,
      туылғанына,жүре пайда болуына байланысты өмір әрекетінде
      белгілі бір шектеулігі бар психикалық және дене дамуында
      ауытқушылығы бар балалар(Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға
      арналған арнайы білім беру ұйымдары түрлері типтік ережелері
      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы
      «4» маусымдағы № 258 бұйрығымен бекітілген).

      2. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1-2 бағандарда қалалық және ауылдық жердегі педагог
      қызметкерлердің саны әрбір жол үшін көрсетіледі;
      3-4 бағандарда әйел педагог қызметкерлері қала, ауыл
      бөлінісінде көрсетіледі;
      7,8,10 бағандарда білім деңгейі бойынша педагог қызметкерлердің
      саны көрсетіледі;
      22-25 бағандарда санаты бойынша педагог қызметкерлердің саны
      көрсетіледі;
      26-30 бағандарда жасы бойынша педагог қызметкерлердің саны
      көрсетіледі.
      Ескертпе: педагог қызметкерлердің санына: оқытушылар,
      директорлар, директорлардың орынбасары, мүмкіндігі шектеулі
      балаларға арналған арнайы сыныптарда оқытатын педагог
      қызметкерлерге теңестірілген педагогтар есептеледі.
      Арнайы дефектологиялық білім-жоғары аяқталған болуы керек.

      3. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1,2 бағандар = 7,8,10 бағандар
      1,2 бағандар = 11-21 бағандар
      1,2 бағандар = 22-25 бағандар
      1,2 бағандар = 26-30 бағандар.

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында
      орналасқан Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы
      жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о педагогических работниках специальных
общеобразовательных организаций»

      1. Следующие определения применяются в целях заполнения данной
      формы административной отчетности:
      специальные организации образования – это организации
      образования, обеспечивающие с созданием специальных условий,
      технических средств, а также медицинских, социальных услуг,
      специальных программ и методов обучения и воспитания,
      диагностику и консультирование детей с ограниченными
      возможностями;
      дети с ограниченными возможностями в развитии - это дети с
      физическими, психическими недостатками, имеющие ограничение
      жизнедеятельности в связи с врожденными, наследственными,
      приобретенными заболеваниями, подтвержденными в порядке,
      установленном законодательством Республики Казахстан (Типовые
      правила деятельности видов специальных организаций образования
      для детей с ограниченными возможностями в развитии,
      утвержденный приказом Министра образования и науки Республики
      Казахстан от «4» июля 2013 года № 258).

      2. Форма заполняется следующим образом:
      в графах 1-2 указывается количество педагогических работников в
      городской и сельской местности для каждой строки;
      в графах 3-4 указывается количество педагогических работников
      женщин в разбивке город, село;
      в графах 7,8,10 указывается количество педагогических
      работников по уровню образования;
      в графах 11-21 указывается количество педагогических работников
      по стажу педагогической работы;
      в графах 22-25 указывается количество педагогических работников
      по категории;
      в графах 26-30 указывается количество педагогических работников
      по возрасту.
      Примечание: в количестве педагогических работников учитываются:
      учителя, директора, заместители директора, лица, приравненные к
      педагогическим работникам ведущих преподавание в классах для
      детей с ограниченными возможностями в развитии.
      специальное дефектологическое образование - может быть только
      законченным высшим;

      3. Арифметико-логический контроль:
      графы 1,2 = графы 7,8,10
      графы 1,2 = графы 11-21
      графы 1,2 = графы 22-25
      графы 1,2 = графы 26-30.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 33-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 83-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Оқушыларды сыныптар және мектепалды даярлық бойынша бөлу
туралы мәліметтер Сведения о распределении учащихся по классам и
предшкольной подготовке

Есепті кезең 20 ___ - 20___ оқу жылы
Отчетный период 20 ___ - 20 ___ учебный год

Индексі: № РИК-76 (ІV тарау) нысан
Индекс: форма № РИК-76 (раздел ІV)

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, ДБҰ «НЗМ», басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

барлығы
всего

оның ішінде қалалық жерде
в том числе в городской местности

оның ішінде ауылды жерде
в том числе в сельской местности

сыныптар саны, бірлік
число классов, ед.

оқушылар саны, адам численность учащихся, чел.

оның ішінде,адам
из них, чел.:

сыныптар саны, бірлік
число классов, ед.

оқушылар саны, адам
численность учащихся, чел.

оның ішінде,адам
из них, чел.:

сыныптар саны, бірлік
число классов, ед.

оқушылар саны, адам численность учащихся, чел.

оның ішінде,адам
из них, чел.:

қыздар,
девочек

екінші жылға қалғандар,
второгодников,

қыздар,
девочек

екінші жылға қалғандар,
второгодников

қыздар,девочек

екінші жылға қалғандар,
второгодников

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

барлығы
всего

1

мектепалды даярлық
предшкольная подготовка

2

оның ішінде мектепалды сынып
из них предшкольные классы в школе

3

оның ішінде мектепке дейінгі білім беру ұйымындарында ұйымдастырылған мектепалды топ
из них предшкольные группы (классы) в дошкольных организациях

4

1-4 сыныптар
1-4 классы

5

оның ішінде 1 сынып
в том числе 1 класс

6

оның ішінде мектепке дейінгі ұйымдарына барды:
из них посещали дошкольные организации:

7

1 жылдан кем және 1 жыл
1 год и меньше

8

2 жыл
2 года

9

3 жыл және оданда көп
3 года и больше

10

Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде 2 сынып
в том числе 2 класс

11

оның ішінде 3 сынып
в том числе 3 класс

12

оның ішінде 4 сынып
в том числе 4 класс

13

5-9 сыныптар
5-9 классы

14

оның ішінде 5 сынып
в том числе 5 класс

15

оның ішінде 6 сынып
в том числе 6 класс

16

оның ішінде 7 сынып
в том числе 7 класс

17

оның ішінде 8 сынып
в том числе 8 класс

18

оның ішінде 9 сынып
в том числе 9 класс

19

10-12 сыныптар
10-12 классы

20

оның ішінде 10 сынып
в том числе 10 класс

21

оның ішінде 11 сынып
в том числе 11 класс

22

оның ішінде 12 сынып
в том числе 12 класс

23

Білім басқармасының басшысы                          
Руководитель Управления образования ________ қолы ____
подпись  

М.О.        Тегі, Аты және Әкесінің аты
М.П         Фамилия, Имя и Отчество   
телефон                   

«Оқушыларды сыныптар және мектепалды даярлық бойынша бөлу
туралы мәліметтер» әкімшілік есептілік нысандарын толтыру
бойынша түсініктеме

      1. Нысан келесі түрде толтырылады:
      1-12 бағандарда барлық сыныптар саны, оның ішіндегі оқушылар,
      оның ішінде қыздар, екінші жылға қалғандар, қала және ауыл
      бөлінісінде көрсетіледі;
      1 жолда барлық оқушылар саны көрсетіледі;
      2-4 жолдарда мектеп алды даярлықтағы оқушылардың саны;
      5-11 жолдарда 1-4 сынып оқушыларының саны көрсетіледі;
      6-10 жолдарда 1 сынып оқушыларының саны, оның ішінде МҰ
      барғандар, 1 жыл және одан кем, 2,3 жыл және одан да көп
      көрсетіледі;
      14-19 жолдарда 5-9 сынып оқушыларының саны көрсетіледі;
      жолдарда 10-12 сынып оқушыларының саны көрсетіледі.

      2. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1 баған = 5, 9 бағандар, әрбір жол үшін
      2 баған = 6, 10 бағандар, әрбір жол үшін
      3 баған = 7, 11 бағандар, әрбір жол үшін
      4 баған = 8, 12 бағандар, әрбір жол үшін
      1жол = 5, 14, 20 жолдар, әрбір баған үшін
      2 жол = 3, 4 жолдар, әрбір баған үшін
      5 жол = 6, 11-13 жолдар, әрбір баған үшін
      14 жол = 15-19 жолдар, әрбір баған үшін
      жол = 21-23 жолдар, әрбір баған үшін.

      3. Нысан арасындағы бақылау:
      2 баған, 1 жол = № РИК-76 (V тарау), 1 жол = № РИК-76 (ІІІ
      тарау), 1 жол
      2 баған, 5 жол = № РИК-76 (ІІІ тарау), 2 жол
      2 баған, 14 жол = № РИК-76 (ІІІ тарау), 6 жол
      2 баған, 20 жол = № РИК-76 (ІІІ тарау), 9 жол
      3 баған, 1 жол = № РИК-76 (V тарау), 2 жол.

      4. Аталған әкімшілік есеп беру нысаны электронды түрде
      ұсынылады. Әкімшілік есеп нысанын www.e.edu.kz сайтында
      орналасқан Ұлттық білім беру деректер қорын қолдану арқылы
      жүзеге асады.

Пояснение по заполнению формы административной отчетности
«Сведения о распределении учащихся по классам и
предшкольной подготовке»

      1. Форма заполняется следующим образом:
      в графах 1-12 указывается всего число классов, в них учащихся,
      из них девочек, второгодники в разбивке город и село;
      в строке 1 указывают всего численность учащихся;
      в строках 2-4 указывается численность учащихся по предшкольной
      подготовке;
      в строках 5-11 указывается численность учащихся 1-4 классов;
      в строках 6-10 указывается число учащихся в 1 классе, из них
      посещавшие ДО, 1 год и меньше, 2, 3 года и больше;
      в строках 14-19 указывается численность учащихся 5-9 классов;

      в строках 20-23 указывается численность учащихся 10-12 классов.

      2. Арифметико-логический контроль:
      графа 1 = граф 5, 9 для каждой строке
      графа 2 = граф 6, 10 для каждой строке
      графа 3 = граф 7, 11 для каждой строке
      графа 4 = граф 8, 12 для каждой строке
      строка 1 = строк 5, 14, 20 для каждой граф
      строка 2 = строк 3, 4 для каждой граф
      строка 5 = строк 6, 11-13 для каждой граф
      строка 14 = строк 15-19 для каждой граф
      строка 20 = строк 21-23 для каждой граф.

      3. Контроль между формами:
      1) Графа 2, строка 1 = РИК-76 (раздел V), строка 1 = РИК-76
      (раздел ІІІ), строка 1
      2) Графа 2, строка 5 = РИК-76 (раздел ІІІ), строка 2
      3) Графа 2, строка 14 = РИК-76 (раздел ІІІ), строка 6
      4) Графа 2, строка 20 = РИК-76 (раздел ІІІ), строка 9
      5) Графа 3, строка 1 = РИК-76 (раздел V), строка 2.

      4. Представление данной формы административной отчетности
      осуществляется в электронном формате. Заполнение формы
      административной отчетности в электронном формате
      осуществляется посредством использования Национальной
      образовательной базы данных, размещенной на сайте
      www.e.edu.kz.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы «17» маусымдағы № 390 бұйрығына 34-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки
Республики Казахстан от «17» июня 2015 года № 390 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы «27» желтоқсандағы № 570 бұйрығына 85-қосымша
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от «27» декабря 2012 года № 570

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Форма предназначена для сбора административных данных

Жалпы білім беретін мектептердегі педагог қызметкерлердің
саны мен құрамы туралы мәліметтер.
Педагог қызметкерлер құрамы туралы мәліметтер

Сведения о численности и составе педагогических
работников общеобразовательных школ.
Сведения о составе педагогических работников

Есепті кезең 20_-20_ оқу жылы
Отчетный период 20_-20_ учебный год

Индексі: № РИК 83 нысан I тарау
Индекс: форма № РИК 83 раздел I

Кезеңділігі: жылдық
Периодичность: годовая

Респонденттер: Астана, Алматы қалаларының, облыстар әкімдіктерінің Білім басқармалары, республикалық білім беру ұйымдары, ДББҰ «НЗМ», басқа ведомствоға қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдары
Респонденты: Управления образования акиматов областей, городов Астана, Алматы, республиканские организации образования, АОО «НИШ», организации образования подведомственные другим госорганам

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім, ақпараттық технологиялар департаментіне
Куда представляется: в Департамент дошкольного и среднего образования, информационных технологий Министерства образования и науки Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: қазан
Срок представления: октябрь

Қалалық және ауылдық жерлер бойынша қорытынды
Итого по городской и сельской местности

Қызметкерлер санаты
Категория работников

педагог қызметкерлердің жалпы саны, барлығы, адам
общая численность педагогических работников, всего, чел.

оның ішінде әйелдер, адам
из них женщин, чел

қызметкерлердің жалпы санынан, адам (1бағаннан)
из общей численности работников, чел (из графы 1)

білімі барлар
имеют образование

жоғары высшее

техникалық және кәсіптік техническое и профессиональное

жалпы орта
общее среднее

барлығы
всего

оның ішінде педагогикалық
из них педагогическое

А

В

1

2

3

4

5

6

педагог қызметкерлердің жалпы саны:
общее количество педагогических работников:

1оның ішінде:
из них:
мектеп директорлары:
директора школ:
бастауыш
начальных

2негізгі
основных

3орта
средних

4мектеп директорларының оқу ісі жөніндегі орынбасарлары:
заместители директоров школ по учебной работе:
бастауыш
начальных

5негізгі
основных

6мектеп директорларының тәрбие жөніндегі орынбасарлары
заместители директоров школ по воспитательной работе

7Жалғасы                                                   Продолжение

1-4 сынып (мектеп директорларынсыз)
учителя (без директоров школ): 1-4 классов

8пән-мұғалімдері
учителя - предметники

9басқа педагогикалық қызметкерлер:
другие педагогические работники:

10оның ішінде
из них:
педагог-психолог

11әлеуметтік педагог
социальный педагог

12педагог ұйымдастырушы куратор
педагог-организатор куратор

13қосымша білім беру педагог
педагог-дополнительного образования

14оқытушы- логопед
учитель-логопед

15оқытушы–дефектолог
учитель-дефектолог

16тәрбиеші (аға тәрбиеші)
воспитатель (старший воспитатель)

17мектепке дейінгі сыныптар тәрбиешісі
воспитатель предшкольных классов

18тәлімгер (аға тәлімгер)
вожатый (старший вожатый)

19экология пәнінің оқытушысы
учитель экологии

20валеология пәнінің оқытушысы
учитель валеологии

21педагог қызметкерлерге теңестірілген тұлғалар
лица, приравненные к педагогическим работникам:

22Жалғасы                                                   Продолжение

оның ішінде
из них:
әдіскер (аға әдіскер)
методист (старший методист)

23өндірістік оқыту мастері
мастер производственного обучения

24ән-күй жетекшісі
музыкальный руководитель

25аккомпаниатор

26одан басқа:
кроме того:
(қазақ, өзбек, ұйғыр немесе тәжік) тілде оқитын мектептерде (сыныптарда) сабақ беретін мұғалімдер (1-4 сыныптарда)
учителя, преподающие только в школах (классах) с (казахским, узбекским, уйгурским или таджикским) языком обучения (в 1-4 классах)

27оның ішінде тек орыс тілінен сабақ беретіндер
из них преподают только русский язык

285-11 (12) сынып мұғалімдері
учителя 5-11(12) классов

29толық емес жұмыс күнінде жұмыс істейтін мұғалімдер (қосымша істеуші)
учителя, работающие неполный рабочий день в (совместители)
бастауыш мектепте
начальных школах

30негізгі мектепте
основных школах

31орта мектепте
средних школах

32бухгалтерлер
бухгалтера

33кітапханашылар
библиотекари

34медбикелер
медсестра

35