Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қарашада № 16013 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 1 қыркүйектегі № 388 бұйрығымен.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың басын V17016013_1 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
286-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07221100 - Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдардың технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру

Кәсіптік модульдер

"3W07221101 - Айналмалы пеш машинисі (күйдіруші)" біліктілігі

КҚ 1. Айналмалы пештерде күйдіру процесінің дайындық жұмыстарын орындау

КМ 1. Айналмалы пештерде күйдіру процесінің дайындық жұмыстарын орындау

ОН 1.1. Жұмыс орнының жағдайын қауіпсіздік техникасы талаптарына сәйкестігін тексеру.

ОН 1.2. Аспирация жүйесінің жинақтылығы мен жарамдылығын тексеру.

ОН 1.3. Қызмет көрсетілетін пеш жабдықтарының жағдайын, жарамдылығын және жұмысқа дайындығын анықтау.

ОН 1.4. Жұмыс орнында қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану.

ОН 1.5. Жұмыс орнында есепке алу-есеп беру құжаттамасын жүргізу.

КҚ 2. Кенді және кенсіз материалдарды күйдірудің технологиялық процесін жүргізу

КМ 2. Кенді және кенсіз материалдарды күйдірудің технологиялық процесін жүргізу

ОН 2.1. Айналмалы пештің шикізат қоспасымен, отынмен қоректену режимдерін бақылау және түзету

ОН 2.2. Шихтаның, флюстің, қоспаның оңтайлы қатынасын есептеу.

ОН 2.3. Пешке жүктелетін материалдың сапасын бақылау.

ОН 2 .4. Температураның және тартымды күйдірудің параметрлерінің оңтайлы режимдерін орнату және бір қалыпта ұстап тұру.

ОН 2.5. Пештің негізгі және қосалқы жабдықтарының жұмысын бақылау және реттеу.

ОН 2.6. Айналмалы пештің оңтайлы жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 2.7. Шығарылған клинкердің сапасын талдау.

ОН 2.8. Берілген режимнен технологиялық параметрлердің ауытқуларын жою.

ОН 2.9. Технологиялық процесті жүргізу кезінде еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік ережелерін сақтау.

КҚ 3. Айналмалы пештерді пайдалану және жөндеуді жүзеге асыру

КМ 3. Айналмалы пештерді пайдалану және жөндеу

ОН 3.1. Айналмалы пешті іске қосу және тоқтауға дайындау операцияларын орындау.

ОН 3.2. Пешті жағу.

ОН 3.3. Айналмалы пешті жұмыс режиміне шығару.

ОН 3.4. Механизмдерді технологиялық шаңнан, ластанудан, майланудан тазартуды жүргізу.

ОН 3.5. Отқа төзімді футеровканың жағдайын тексеру.

ОН 3.6. Қызмет көрсетілетін жабдықтың жұмысындағы ақаулардың алдын алу және жою.

ОН 3.7. Айналмалы пештерді техникалық пайдалану ережелерін сақтау.

ОН 3.8. Технологиялық жабдықтарды жөндеуге қатысу.

"3W07221102 - Шикізат диірменінің машинисі" біліктілігі

КҚ 1. Жұмыс орнын технологиялық процеске дайындау

КМ 1. Жұмыс орнын технологиялық процеске дайындау

ОН 1.1. Жұмыс орнының жағдайын еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы мен талаптарына сәйкестігін тексеру.

ОН 1.2. Диірменнің және қосалқы агрегаттардың жұмыс режимін, олардың механикалық жағдайын тексеру.

ОН 1.3. Аспирация жүйесінің жарамдылығын анықтау

ОН 1.4. Шикізат диірменінің жүктеу дәрежесін орнату.

КҚ 2. Шикізат диірмендерінде шикізатты ұнтақтау процесін жүргізу

КМ 2. Шикізат диірмендерінде шикізатты ұнтақтау процесін жүргізу

ОН 2.1. Диірменге шикізаттың, реагенттердің берілуін реттеу.

ОН 2.2. Диірмен агрегаттарында материалдарды ұнтақтау процесін жүзеге асыру.

ОН 2.3. Шикізат диірмендері жұмысының оңтайлы технологиялық параметрлерін және жабықтың өнімділігін қамтамасыз ету.

ОН 2.4. Дайын материалды диірмен агрегатынан түсіру.

ОН 2.5. Шикізат материалдары мен дайын өнімнің сапасын бақылау.

ОН 2.6. Еңбекті қорғау, өрт және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтау.

КҚ 3. Шикізат диірмендерін пайдалану және қызмет көрсету

КМ 3. Шикізат диірмендерін пайдалану және қызмет көрсету

ОН 3.1. Ұнтақтау жабдығына техникалық қызмет көрсетуде слесарлық құралды, бақылау-өлшеу аспаптарын және қосалқы құрылғыларды қолдану.

ОН 3.2. Негізгі және қосалқы жабдықтардың жұмысындағы шағын ақауларды анықтау және жою.

ОН 3.3. Жөндеу бригадаларының құрамында қызмет көрсетілетін жабдықты жөндеу бойынша жұмыстарды орындау.

"4S07220904 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Өндіріс үшін шикізат пен материалдарды дайындау

КМ 1. Өндіріс үшін шикізат пен материалдарды дайындау

ОН 1.1. Шикізат компоненттерін ұсақтау, ұнтақтау және араластырудың технологиялық процестерін ұйымдастыруды жүргізу.

ОН 1.2. Шихтаны дайындауға байланысты технологиялық есептеулерді орындау.

ОН 1.3. Қиын балқитын бейметалл және силикатты материалдар мен бұйымдарды өндіру шикізатының сапасын бақылауды жүзеге асыру.

ОН1.4. Шикізат компоненттерін ұсақтау, ұнтақтау және араластыру процестерінің технологиялық парамертлерін бақылау.

КҚ 2. Технологиялық процесті басқару

КМ 2. Технологиялық процесті басқару

ОН 2.1. Отқа төзімді материалдарды балқыту және күйдіру процесінің технологиялық параметрлерін бақылау және реттеуді жүзеге асыру.

ОН 2.2. Отқа төзімді бұйымдарды қалыптау, престеу және күйдірудің технологиялық процесін бақылау және реттеу.

ОН 2.3. Жартылай дайын өнімдер мен дайын өнімнің сапасына бақылау жүргізу.

ОН 2.4. Технологиялық процестің бұзылу себептерін алдын алу, анықтау және жою.

ОН 2.5. Шикізатты, материалдарды тиімді пайдалану.

ОН 2.6. Учаскенің жұмысын сипаттайтын технологиялық құжаттаманы рәсімдеу.

ОН 2.7. Өндірістік процестердің өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік нормаларының сақталуын қамтамасыз ету.

КҚ 3. Технологиялық жабдықтарды пайдалануды жүзеге асыру

КМ 3. Технологиялық жабдықтарды пайдалану

ОН 3.1. Жабдықтардың, технологиялық желілердің және автоматтандыру құралдарының дайындығын тексеру.

ОН 3.2. Жабдықты, аппаратураны тиімді пайдалану.

ОН 3.3. Өндірістік учаскенің негізгі және қосалқы жабдықтардың жұмысын бақылау.

ОН 3.4. Технологиялық жабдықты күрделі және ағымдағы жөндеуден кейінгі қабылдауға қатысу.

КҚ 4. Эксперименттік-зерттеу жұмыстарына, технологиялық процестер мен режимдерді жобалауға қатысу

КМ 4. Эксперименттік-зерттеу жұмыстарына, технологиялық процестер мен режимдерді жобалауға қатысу

ОН 4.1. Эксперименттік жұмыстарды жүргізу негіздерін меңгеру.

ОН 4.2. Жаңа жабдықтарды, өнім үлгілерін сынауға, технологиялық режимдерді пысықтауға және өндірісті қайта жаңартуға қатысу.

ОН 4.3. Жобаланған объектінің техникалық сипаттамаларын және оған қойылатын талаптарды сипаттау.

ОН 4.4. Жоба бойынша негізгі технологиялық есептеулер мен сызбаларды орындау.

ОН 4.5. Технологиялық процестер мен жабдықтарды жобалау кезінде еңбекті ұйымдастыру, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтау.

ОН 4.6. Зерттеу нәтижелерін өңдеу және талдау, жобалауды орындау кезінде компьютерлік технологиялары қолдану.

КҚ 5. Бөлімше ұжымының жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру

КМ 5. Бөлімше ұжымының жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру

ОН 5.1. Бөлімше қызметінің өндірістік жоспарын қалыптастыруға қатысу.

ОН 5.2. Жұмысшылардың еңбекті қорғау, өрт, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтауын бақылау.

ОН 5.3. Қол астындағы қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру және өндірістік учаскедегі жұмыстарға техникалық басшылық жасау.

ОН 5.4. Жоспарлы тапсырмалардың орындалуын, еңбек өнімділігін, цехта шығарылатын өнім көлемін есепке алуды жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
287-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07221200 - Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0722 Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик және ағаш)

Мамандығы:

07221200 – Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы

Біліктілігі:

3W07221201 - Композиттік материалдар мен бұйымдар өндірісінің операторы
4S07221202 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағат саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер"1 модулі

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07221201 - Композиттік материалдар мен бұйымдар өндірісінің операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру үшін технологиялық жабдықтар мен жарақтарды, бастапқы компоненттер мен жинақтауыштарды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Композиттік материалдар мен олардан бұйымдар жасау

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық жабдықтар мен жарақтарды пайдалану

+

+

3.4

КМ 4. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету және қарапайым жөндеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультатив сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07221202 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Композиттік материалдар мен бұйымдар өндірісін жобалау және дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Жабдықтың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуді бақылау

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық процестерді жүргізуді ұйымдастыру

+

+

3.4

КМ 4. Композиттік материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау

+

+

3.5

КМ 5. Өндірістік бөлімшенің персоналына жедел басшылық ету

+

+

3.6

КМ 6. Технологиялық процестің экологиялық қауіпсіздігін сақтау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультатив сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндер тізбесі техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде айқындалады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіби модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
288-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07221200 - Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 254-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07221201 – Композиттік материалдар мен бұйымдар өндірісінің операторы" біліктілігі

КҚ 1. Бастапқы материалдар мен жинақтауыштарды, технологиялық жабдықтар мен жарақтарды дайындау

КМ 1. Композиттік материалдар мен бұйымдарды өндіру үшін технологиялық жабдықтар мен жарақтарды, бастапқы компоненттер мен жинақтауыштарды дайындау

ОН 1.1. Технологиялық жабдықтар мен құралдарды жұмысқа дайындау.

ОН 1.2. Технологиялық карта талаптарына сәйкес материалдарды таңдау.

ОН 1.3. Композиттік материалдардың компоненттерін өңдеуге дайындау.

КҚ 2. Композиттік материалдар мен олардан бұйымдар жасау

КМ 2. Композиттік материалдар мен олардан бұйымдар жасау

ОН 2.1 Композиттік материалдарды алу және олардың негізінде бұйымдар жасау технологиясы бойынша нормативтік құжаттаманы пайдалану.

ОН 2.2. Композиттік материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды өндірудің технологиялық процестерін әртүрлі әдістермен жүзеге асыру.

ОН 2.2. Орындалатын процестердің белгіленген технологиялық режимдерін сақтау.

ОН 2.3. Компоненттердің, дайындамалардың, арматуралық материалдардың, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдердің сапасын бақылау.

КҚ 3. Технологиялық жабдықтар мен жабдықтарды пайдалану

КМ 3. Технологиялық жабдықтар мен жарақтарды пайдалану

ОН 3.1. Композиттік материалдар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды өндіру кезінде технологиялық жабдықты пайдалану ережелерін сақтау.

ОН 3.2. Технологиялық жабдықтың негізгі пайдалану сипаттамаларын анықтау, ақауларды анықтау.

ОН 3.3. Жабдықтың технологиялық дәлдігін қамтамасыз ете отырып, оны пайдалану ережелерін сақтау.

КҚ 4. Жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді және қарапайым жөндеуді орындау

КМ 4. Жабдыққа техникалық қызмет көрсету және қарапайым жөндеу

ОН 4.1. Композиттік материалдарды алу және олардың негізінде бұйымдар жасау процестерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН 4.2. Жабдыққа және жараққа карапайым жөндеу жұмыстарын жүргізу.

"4S07221202 – Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Композиттік материалдар мен бұйымдар өндірісін жобалау және дайындау жөніндегі жұмыстарды орындау

КМ 1. Композиттік материалдар мен бұйымдар өндірісін жобалау және дайындау

ОН 1.1. Композиттік материалдарды алудың перспективті әдістерін және олардың негізінде өнімді қалыптастыру технологияларын қолдану.

ОН 1.2. Өндірісті жобалау және дайындау тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық құжаттаманы жинауды, өңдеуді, жүйелеуді жүзеге асыру.

ОН 1.3. Технологиялық және материалдық есептеулерді жүргізу және қарапайым өнімдерді жобалау кезінде жабдықты таңдау.

ОН 1.4. Технологиялық және техникалық құжаттаманы әзірлеу.

ОН 1.5 Қолданбалы бағдарламалық құралдардың көмегімен технологиялық жабдықтар мен дайын өнімдердің қарапайым түрлерін жасау.

КҚ 2. Технологиялық жабдықтарды пайдалану ережелерін сақтау және бақылау

КМ 2. Технологиялық жабдықты пайдалану ережелерінің сақталуын бақылау

ОН 2.1. Жабдықтың пайдалану қасиеттерін анықтау және оны пайдалану процесінде ақауларды анықтау.

ОН 2.2. Технологиялық жабдықтарды пайдалану ережелерін сақтауды қамтамасыз ету.

ОН 2.4. Жабдықтар мен жарақтарға техникалық қызмет көрсету және қарапайым жөндеу бойынша жұмыстарды бақылау.

КҚ 3. Композиттік материалдар мен олардан жасалған бұйымдар өндірісінің технологиялық процестерін жүргізуді ұйымдастыру

КМ 3. Технологиялық процесті жүргізуді ұйымдастыру

ОН 3.1. Композиттік материалдар мен олардан жасалған бұйымдар өндірісінің технологиялық процестерінің параметрлері мен режимдерінің сақталуын бақылау.

ОН 3.2. Композиттік материалдар мен олардан жасалған бұйымдарды өндіру кезінде шикізат, арматуралайтын материалдар мен жартылай фабрикаттарды жұмсау нормаларының сақталуын бақылау.

КҚ 4. Композиттік материалдар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардың сапасын бақылау

КМ 4. Композиттік материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау

ОН 4.1. Өнімнің сапасын бағалау үшін нормативтік-техникалық құжаттаманы қолдану.

ОН 4.2. Бастапқы шикізаттың, дайын композиттік материалдардың және олардан жасалған бұйымдардың сапасын ағынмен бақылау.

КҚ 5. Өндірістік бөлімшенің персоналына жедел басшылықты қамтамасыз ету

КМ 5. Өндірістік бөлімшенің персоналына жедел басшылық ету

ОН 5.1. Өндірістік бөлімше және кәсіпорын қызметінің стратегиясы шеңберінде персоналды басқару қызметін жүзеге асыру.

ОН 5.2. Жабдықтың тоқтап қалуына және өнім сапасының төмендеуіне әкелетін себептерді анықтау.

КҚ 6. Технологиялық процестің экологиялық қауіпсіздігінің сақталуын бақылау

КМ 6. Технологиялық процестің экологиялық қауіпсіздігін бақылау

ОН 6.1. Су тұтыну және атмосфераға шығарындылар бойынша нормативтердің сақталуын бақылау.

ОН 6.2. Персоналдың технологиялық қалдықтарды жинау, сұрыптау және кәдеге жарату тәртібін сақтауын бақылау.

ОН 6.3. Қоршаған ортаға зиянды шығарындыларды азайту бойынша шаралар қолдану.

ОН 6.4. Технологиялық қалдықтарды өңдеудің жаңа тәсілдерін бастау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
289-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07221300 – Тас өңдеу" мамандығы бойынша (түрлері бойынша) үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 254-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім беру деңгейінің коды және атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
071 Инженерия және инженерлік Іс
0722 Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик және ағаш)

Специальность:

07221300 - Тас өңдеу өндірісі

Квалификация:

3W07221301 – Тас өңдеу операторы
4S07221302 – Тас өңдеу технологы


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07221301 – Тас өңдеу операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тасты өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Материалтану негіздерін қолдану

+

+

3.3

КМ 3. Өндіріске арналған жабдықтар мен машиналарды таңдау

+

+

3.4

КМ 4. Табиғи тасты өңдеудің барлық түрлері мен әдістерін орындау

+

+

3.5

КМ 5. Күрделі шаблондар мен үлгілер бойынша сәулеттік сызықтық бөлшектерді орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

5

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

6

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес

7

Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


Итого

60-120

60-120

Орта буын маманы


"4S07221302 – Тас өңдеу технологы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

2

Кәсіптік модульдер2.1

КМ 1. Технологиялық процеске сәйкес өңдеу жөніндегі технологиялық операцияларды әзірлеу және енгізу

+

+

2.2

КМ 2. Технологиялық нормативтерді, нұсқаулықтарды, өңдеу схемаларын, өнім сапасын таңдау

+

+

2.3

КМ 3 . Тасты өңдеу, жабдықтарды пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
290-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің 07221300 – "Тас өңдеу" мамандығы бойынша (түрлері бойынша) үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07221301 – Тас өңдеу операторы" біліктілігі

КҚ 1. Тасты өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Тасты өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1. Табиғи тасты өңдеу түрлері мен әдістерін қолдану.

ОН 1.2. Бөлшектерді дайындау үшін дайындамаларын орындау.

ОН 1.3. Дайындамаларды және дайындалатын бұйымдарды өңдеу сапасына қойылатын талаптарды орындау.

ОН 1.4. Қолданылатын қол және механикаландырылған құралдардың түрлерін таңдау.

ОН 1.5. Жапсырма және қолданбалы шаблондарды пайдалану ережелерін қолдану.

КҚ 2. Кәсіби қызметте материалтану негіздерін қолдану

КМ 2. Материалтану негіздерін қолдану

ОН 2.1. Өңделетің табиғи тастың жынысының негізгі қасиеттерін қолдану.

ОН 2.2. Өңдеуге жарамды материалдарды таңдау.

ОН 2.3. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі үшін заманауи материалдарды қолдана отырып, тасты өңдеудің барлық түрлерін орындау.

ОН 2.4 Байланыстырушы материалдардың құрамын және оларды дайындау тәсілдерін анықтау.

КҚ 3. Жабдықтар мен машиналарды таңдау

КМ 3. Өндіріске арналған жабдықтар мен машиналарды таңдау

ОН 3.1. Тас бұйымдарын өндірістік машиналарда жасау.

ОН 3.2. Өндірістік машиналар үшін тиісті параметрлерді, пышақтар мен саптамаларды таңдау.

ОН 3.3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты сақтай отырып, техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

ОН 3.4 Жабдықтармен және машиналармен жұмыс жасауда қауіпсіз әдістерді қолдану.

КҚ 4. Табиғи тасты өңдеудің барлық түрлері мен әдістерін орындау

КМ 4. Табиғи тасты өңдеудің барлық түрлері мен әдістерін орындау

ОН 4.1. Технологиялық операцияларды жүргізу үшін жұмыс орнын дайындау.

ОН 4.2. Тастан жасалған бұйымдарды сызбалар бойынша жасау.

ОН 4.3. Бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану ережелерін қолдану.

ОН 4.4. Қолданылатын пневматикалық және механикалық құралдардың құрылғылары мен пайдалану ережелерін білу.

ОН 4.5. Кәсіби қызметтегі сызбаларды оқу.

КҚ 5 Күрделі шаблондар мен үлгілер бойынша сәулеттік сызықтық бөлшектерді өңдеуді орындау

КМ 5. Күрделі шаблондар мен үлгілер бойынша сәулеттік сызықтық бөлшектерді орындау

ОН 5.1 Табиғи тастың кен орындары, жыныстары мен құрылымдарының физикалық қасиеттерін жіктеу.

ОН 5.2 Тасты аса күрделі архитектуралық үлгілер мен қалыптар бойынша өңдеу.

ОН 5.3. Бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану қағидаларын, қолданылатын құралды қолдану қағидаттары мен пайдалану қағидаларын қолдану.

ОН 5.4 Қолданылатын құралдың түрлерін, оны қайрау, құю және пайдалану ережелерін анықтау.

"4S07221302 – Тасты өңдеу жөніндегі технолог" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық процеске сәйкес өңдеу жөніндегі технологиялық операцияларды әзірлеу және енгізу

КМ 1. Технологиялық процеске сәйкес өңдеу жөніндегі технологиялық операцияларды әзірлеу және енгізу

ОН 1.1 Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін сақтау.

ОН 1.2 Өндірісті технологиялық дайындау бойынша әдістемелік және нормативтік материалдарды талдау.

ОН 1.3 Технологиялық процессте жобаланған бұйымдардың құрылымын немесе тастың құрамын анықтау.

ОН 1.4 Кәсіпорын өнімдерін өндіру технологиясын бақылау.

ОН 1.5 Технологиялық процестер мен өндіріс режимдерін жобалау жүйесі мен әдістеріне талдау жасау.

ОН 1.6 Негізгі технологиялық жабдықты және оның жұмыс принциптерін диагностикалау.

КҚ 2. Технологиялық нормативтерді, нұсқаулықтарды, өңдеу схемаларын, өнім сапасын таңдау және сақтау

КМ 2. Технологиялық нормативтерді,нұсқаулықтарды, өңдеу схемаларын, өнім сапасын таңдау және сақтау

ОН 2.1 Үлгілік технологиялық процестерді және өндіріс режимдерін сақтау.

ОН 2.2. Шикізатқа, материалдарға, дайын өнімге қойылатын техникалық талаптарды бақылау.

ОН 2.3. Шикізат, материалдар, отын, энергия шығысының нормативтерін қолдану; ақау түрлері және оның алдын алу тәсілдері.

ОН 2.4. Өндірістің прогрессивті технологияларын қолдану.

КҚ 3. Тасты өңдеу, жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды бақылау

КМ 3. Тасты өңдеу, жабдықтарды пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды бақылау

ОН 3.1. Жұмыстарды орындау тәртібін сақтау.

ОН 3.2. Жабдықты жөндеуді жоспарлау .

ОН 3.3. Пайдаланылатын жабдықты пайдалану ережелерін бақылау.

ОН 3.4. Технологиялық процесс нормаларының бұзылуының алдын алу және жою жөніндегі іс-шараларды әзірлеу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
291-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07221400 –Жиһаз өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 255-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0722 Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик және ағаш)

Мамандығы:

07221400

Жиһаз өндірісі

Біліктілігі:

3W07221401

Жиһаздың әсемдік элементін дайындаушы


3W07221402

Ағаштан жасалған бұйымдарды құрастырушы


3W07221403

Жиһаз жинақтаушы


3W07221404

Жиһаз қаптаушы


3W07221405

Ағаш және жиһаз өндірісінің шебері


4S07221406

Техник-технолог


Модульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/ сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07221401- Жиһаздың әсемдік элементін дайындаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 01. Жұмыс орнын өндірістік операцияларды орындауға дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Силикон қалыптарын және жиһаздың сәндік элементтерін қатты полиуретанды көбіктен жасау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-
138/3312


"3W07221402-Ағаштан жасалған бұйымдарды құрастырушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Жұмыс орнын өндірістік операцияларды орындауға дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Сызбалар мен технологиялық карталарды оқу

+

+

3.3

КМ 3. Бөлшектерді қабылдау және сапасын бақылау

+

+

3.4

КМ 4. Тораптарды, құрастыру бірліктерін құрастыру және ағаш- құрылыс бұйымдарын, жиһазды жөндеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

2

2

5

Қорытынды аттестаттау

2

2


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656- 138/3312


"3W07221403 –Жиһаз жинақтаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Берілген операцияларды
орындау үшін жұмыс орнын
дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Жиһаз өндірісіне қажетті бөлшектерді, дайындамаларды, материалдарды жинақтау және таңбалау

+

+

4

Аралық аттестаттау

2

2

5

Қорытынды аттестаттау

2

2


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656- 138/3312


"3W07221404 – Жиһаз қаптаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2.

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3.

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Қауіпсіздік нормалары мен талаптарын сақтай отырып, жұмыс орнын дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Толтырғыш материалдарымен
жиһаз элементтерін толтыру

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық процесті сақтай отырып, жиһаздың жұмсақ элементтерін қаптау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656- 138/3312


"3W07221405 Ағаш және жиһаз өндірісінің шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3.

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Дайындық жұмыстарын
орындау

+

+

3.2

КМ 2. Шаблондар жасау

+

+

3.3

КМ 3. Ағаш және жиһаз бұйымдарын жасау

+

+

3.4

КМ 4. Жұмсақ жиһазды жасау

+

+

3.5

КМ 5. Өңделетін бөлшектер мен бұйымдардың сапасын бақылау

+

+

3.6

КМ 6. Жұмысшыларды жұмыс тәсілдеріне үйрету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07221406 -Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Өндірістік жабдықты, жарақты және құралды баптау, техникалық қызмет көрсету, күрделі емес жөндеу

+

+

3.2

КМ 2. Жиһаз бұйымдарын құрастыру және технологиялық есептеу

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық процестерді әзірлеу

+

+

3.4

КМ 4. Құрылымдық бөлімшелердің тиімді жұмысын жоспарлау және өндірісте технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
292-қосымша

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07221400 – Жиһаз өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07221401- Жиһаздың әсемдік элементін дайындаушы" біліктілігі

КҚ 1. Жұмыс орнын өндірістік операцияларды орындауға дайындау

КМ 1. Жұмыс орнын өндірістік операцияларды орындауға дайындау

ОН 1.1. Ұйымның ішкі еңбек тәртібі ережелерін және өзге де жергілікті нормативтік актілерін, еңбекті қорғаудың, қауіпсіздік техникасының, өндірістік санитарияның және өртке қарсы қорғаудың ішкі ережелері мен нормаларын сақтау.

ОН 1.2. Ауысымды, жұмыс орнын, айлабұйымдарды, құрал-саймандарды қабылдау және тапсыру жөніндегі, сондай-ақ оларды тиісті жағдайда ұстау жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 1.3. Операцияларды жүзеге асыру үшін үлгілерді, құрылғылар мен құралдарды таңдау.

КҚ 2. Қатты полиуретанды көбіктен силикон қалыптары мен жиһаздың сәндік элементтерін жасау

КМ 2. Силикон қалыптарын және жиһаздың сәндік элементтерін қатты полиуретанды көбіктен жасау

ОН 2.1. Технологиялық процеске сәйкес силикон құрамын дайындау.

ОН 2.2. Үлгіні құюға дайындау.

ОН 2.3. Қалыпқа құю, престеуге орнату және оның күрделілігін ескере отырып престеу процесін орындау.

ОН 2.4. Ақаулар мен ақауларды уақтылы жою арқылы дайын өнімнің сапасын бақылау.

"3W07221402 -Ағаштан жасалған бұйымдарды құрастырушы" біліктілігі

КҚ 1. Жұмыс орнын өндірістік операцияларды орындауға дайындау

КМ 1. Жұмыс орнын өндірістік операцияларды орындауға дайындау

ОН 1.1. Стандартқа сәйкес жұмыс орнын дайындау және қызмет көрсету.

ОН 1.2. Электрлік және қол құралдарын, керек-жарақтар мен құрылғыларды таңдап, жұмысқа дайындау.

ОН 1.3. Орындалатын жұмыс шегінде электротехника негіздері туралы білімді қолдану.

КҚ 2. Сызбалар мен технологиялық карталарды оқу

КМ 2. Сызбалар мен технологиялық карталарды оқу

ОН 2.1. Құрылымдық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің талаптарын, ағаш өңдеу технологиясының негіздерін, ағаш бұйымдары мен ағаш тақталарын құрастыру технологиясын сақтау.

ОН 2.2. Күрделі емес сызбалар мен технологиялық карталарды оқып, талдау.

ОН 2.3. Орташа күрделіліктің сызбалары мен технологиялық карталарын оқып, талдау.

КҚ 3. Бөлшектердің сапасын қабылдауды және бақылауды жүзеге асыру

КМ 3. Бөлшектерді қабылдау және сапасын бақылау

ОН 3.1. Жиһазға, ағаш-құрылыс бұйымдарына, фурнитураға, бекіту арматурасына және басқа да материалдарға нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптары мен нормаларын сақтау.

ОН 3.2 Жиһаз бұйымдары мен ағаш бұйымдарын құрастыруға арналған бөлшектерді, фурнитураны және бекіту арматурасын көзбен шолып бақылауды жүргізу.

ОН 3.3. Өлшеулерді орындау кезінде бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдарын қолдану.

ОН 3.4. Бөлшектердің, тораптардың толымдылығын тексеруді орындау.

КҚ 4. Тораптарды, құрастыру бірліктерін құрастыруды және ағаш-құрылыс бұйымдарын, жиһазды жөндеуді орындау

КМ 4. Тораптарды, құрастыру бірліктерін құрастыру және ағаш-құрылыс бұйымдарын, жиһазды жөндеу

ОН 4.1. Техникалық тапсырманы орындау үшін құралдарды, машиналар мен жабдықтарды икемдеу.

ОН 4.2. Қол құралдарын, қол айлабұйымдарын қолдана отырып, ағаш және ағаш тақталарынан жасалған тораптарды, ағаш және жиһаз бұйымдарын құрастыру бойынша күрделі емес жұмыстарды орындау.

ОН 4.3. Құрастыруға арналған жабдықтың көмегімен ағаш пен ағаш тақталарынан жасалған тораптарды, ағаш және жиһаз бұйымдарын құрастыру бойынша орташа күрделіктегі жұмыстарды орындау.

ОН 4.4. Тораптарды, құрастыру бірліктерін құрастыру сапасын бақылау.

ОН 4.5. Ағаш және жиһаз бұйымдарын жөндеу және қалпына келтіру.

"3W07221403 - Жиһаз жинақтаушы" біліктілігі

КҚ 1. Берілген операцияларды орындау үшін жұмыс орнын дайындау

КМ 1. Берілген операцияларды орындау үшін жұмыс орнын дайындау

ОН 1.1. Жұмыс орнында еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі талаптары мен нормаларын сақтау.

ОН 1.2. Қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жиһазды жинауда қолданылатын құралдар мен құрылғыларды таңдау.

КҚ 2. Жиһаз өндірісіне қажетті бөлшектерді, дайындамаларды, материалдарды жинақтау және таңбалау

КМ 2. Жиһаз өндірісіне қажетті бөлшектерді, дайындамаларды, материалдарды жинақтау және таңбалау

ОН 2.1. Операцияларды орындау кезінде мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттардың талаптарын сақтау.

ОН 2.2. Бөлшектерді, дайындамаларды және жиынтықталатын дайындамаларды өлшемі, сорты және басқа да белгілері бойынша сұрыптау.

ОН 2.3. Жиһаз өндірісіне қажетті бөлшектерді, бланкілерді және материалдарды толтыру.

ОН 2.4. Жинақталған бұйымдарды таңбалау және есепке алу.

Біліктілігі "3W07221404 - Жиһаз қаптаушы"

КҚ 1. Қауіпсіздік нормалары мен талаптарын сақтай отырып жұмыс орнын дайындау

КМ 1. Қауіпсіздік нормалары мен талаптарын сақтай отырып, жұмыс орнын дайындау

ОН 1.1. Жұмыс аймағын дайындау.

ОН 1.2. Жұмыс орнында еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын сақтау.

КҚ 2. Жиһаз элементтерін толтырғыш материалдарымен толтыру

КМ 2. Жиһаз элементтерін толтырғыш материалдарымен толтыру

ОН 2.1. Техникалық тапсырмаға сәйкес құралдар мен жабдықтарды дайындау.

ОН 2.2. Толтырғыш материалдарын жасау.

ОН 2.3. Жиһаздың жұмсақ элементтерін жасау.

КҚ 3. Технологиялық процесті сақтай отырып, жиһаздың жұмсақ элементтерін қаптауды орындау

КМ 3. Технологиялық процесті сақтай отырып, жиһаздың жұмсақ элементтерін қаптау

ОН 3.1. Жұмыс орны мен жабдықты техникалық тапсырмаға сәйкес дайындау.

ОН 3.2. Қарапайым жұмсақ бұйымдар мен жұмсақ элементтерді негізсіз жабу.

ОН 3.3. Қатты, икемді және серпімді негізде төсеніш жасау.

ОН 3.4. Металл жақтауда жұмсақ элементтер жасау.

Біліктілігі "3W07221405 - Ағаш және жиһаз өндірісінің шебері"

КҚ 1. Дайындық жұмыстарын орындау

КМ 1. Дайындық жұмыстарын орындау

ОН 1.1. Жұмыс орнының стандартына, еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес жұмыс аймағын дайындау және қызмет көрсету.

ОН 1.2. Шаблондарды, құрылғыларды және ағаш кесетін құралдарды, электрлі қол және пневматикалық қол машиналарын таңдау.

ОН 1.3. Ағаш және ағаш материалдарын сақтау және кептіру процесін орындау.

ОН 1.4. Ағаш және жиһаз бұйымдарын өндіруге арналған шаблондар мен құрылғылардың дизайнын жасау.

КҚ 2. Шаблондар жасау

КМ 2. Шаблондар жасау

ОН 2.1. Шаблондар жасау үшін дайындамаларды таңдау, іріктеу, сұрыптау.

ОН 2.2. Шаблондар мен құрылғыларды механикалық өңдеуді және құрастыруды орындау.

ОН 2.3. Шаблондар мен құрылғыларды әрлеу.

ОН 2.4. Шаблондар мен айлабұйымдарды технологиялық сынауды, оларды күту, жөндеу, сақтау жөніндегі жұмыстарды жүргізу.

КҚ 3. Ағаш және жиһаз бұйымдарын жасау

КМ 3. Ағаш және жиһаз бұйымдарын жасау

ОН 3.1. Ағаш және жиһаз бұйымдарын жасау үшін дайындамаларды таңдау, іріктеу, сұрыптау.

ОН 3.2. Ағаш пен ағаш тақталарынан бөлшектер мен бұйымдарды өңдеуді орындау.

ОН 3.3. Ағаш және ағаш тақталардан жасалған бұйымдарды қаптауды және престеуді орындау.

ОН 3.4. Ағаштан жасалған бөлшектер мен бұйымдарды әрлеу.

ОН 3.5. Ағаш және жиһаз бұйымдарының тораптарын, құрастыру бірліктерін құрастыруды орындау.

ОН 3.6. Ағаш және жиһаз бұйымдарын жөндеу және қалпына келтіру.

КҚ 4. Жұмсақ жиһаз жасау

КМ 4. Жұмсақ жиһаз жасау

ОН 4.1. Қаптарды тігу және жұмсақ элементтерді жасау.

ОН 4.2. Жиһаздың жұмсақ элементтерін жинау және қаптау.

ОН 4.3. Жұмсақ жиһазды жөндеу және қалпына келтіру.

КҚ 5. Өңделетін бөлшектер мен бұйымдардың сапасын бақылауды жүзеге асыру

КМ 5. Өңделетін бөлшектер мен бұйымдардың сапасын бақылау

ОН 5.1. Ағаш және ағаш тақталарынан жасалған бұйымдардың сапасын бақылау үшін бақылау-өлшеу аспаптары мен айлабұйымдарды қолдану қағидаларын сақтау.

ОН 5.2 Нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкес өндірістің технологиялық процесінің барлық кезеңдерінде бөлшектер мен бұйымдарды өңдеудің мөлшерін, сапасын және дәлдігін бақылау.

КҚ 6. Жұмыс дағдыларын және жұмыс тәсілдерін үйрету

КМ 6. Жұмыс дағдыларын және жұмыс тәсілдерін оқыту

ОН 6.1. Негізгі құралдармен, жабдықтармен жұмыс істеу дағдылары мен тәсілдерін оқыту.

ОН 6.2. Ағаш және жиһаз бұйымдарын дайындау дағдылары мен әдістеріне оқыту.

"4S07221406 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Өндірістік жабдықтарды, жарақтарды және құралдарды баптау, техникалық қызмет көрсету, күрделі емес жөндеу жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Өндірістік жабдықты, жарақты және құралды баптау, техникалық қызмет көрсету, күрделі емес жөндеу

ОН 1.1. Ағаш өңдеу станоктарын, оның ішінде сандық бағдарламамен басқарылатын баптауды жүргізу.

ОН 1.2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес техникалық қызмет көрсетуді және күрделі емес жөндеуді жүргізу.

КҚ 2. Жиһаз бұйымдарын жобалау және технологиялық есептеулер жүргізу

КМ 2. Жиһаз бұйымдарын құрастыру және технологиялық есептеу

ОН 2.1. Ағаш-жиһаз бұйымдарының конструкцияларын әзірлеу бойынша нормалар мен талаптарды сақтау.

ОН 2.2. Автоматтандырылған жобалау жүйесін пайдалана отырып, конструкцияны және бұйымдарды әзірлеу.

ОН 2.3. Бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен жабдықтар, шикізат, материалдар мен құралдардың шығыны бойынша технологиялық есептеулерді орындау.

КҚ 3. Технологиялық процестерді әзірлеу

КМ 3. Технологиялық процестерді әзірлеу

ОН 3.1. Ағаш өңдеу өндірістерінің өнімдерін дайындау процестерін іске асыру үшін технологиялық құжаттаманы, оның ішінде автоматтандырылған басқару жүйелерін пайдалана отырып әзірлеу.

ОН 3.2. Басқарушы бағдарламаларды әзірлеуге, әзірленген бағдарламаларды ретке келтіруге, оларды пысықтау процесінде түзетуге, басқарушы бағдарламалармен жұмыс жөніндегі нұсқаулықтарды жасауға қатысу.

ОН 3.3. Өндірістегі технологиялық процестерді жетілдіру.

КҚ 4. Құрылымдық бөлімшелердің тиімді жұмысын жоспарлауды және өндірісте технологиялық тәртіптің сақталуын бақылауды жүзеге асыру

КМ 4. Құрылымдық бөлімшелердің тиімді жұмысын жоспарлау және өндірісте технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау

ОН 4.1. Өндірістік процестердің экономикалық тиімділігі бойынша іс-шаралар әзірлеу.

ОН 4.2. Сақталуын бақылауды жүзеге асыруға технологиялық өндірістегі пәндер және технологиялық жабдықты дұрыс пайдалану.

ОН 4.3. Өнімнің ақаулары мен ақауларының пайда болуын талдау және оларды жою бойынша шаралар әзірлеу.

ОН 4.4. Құрылымдық бөлімшенің қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
293-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07221500- Наноматериалдар негізіндегі бұйымдар технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0722 Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик және ағаш)

Мамандығы:

07221500 – Наноматериалдар негізіндегі бұйымдар технологиясы

Біліктілігі:

3W07221501 - Бұйымдарды наноматериалдар негізінде өндіру операторы
4S07221502 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі
түрлерінің атауы

Кредиттер саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер"1 модулі

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07150501 - Бұйымдарды наноматериалдар негізінде өндіру операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Жабдықтарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету

+

+

3.2

КМ 2. Шикізат пен материалдарды технологиялық процеске дайындау

+

+

3.3

КМ 3. Наноматериалдар негізінде бұйымдар дайындау

+

+

3.4

КМ 4. Наноматериалдар негізінде бұйымдардың сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультатив сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07221502 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Бұйымдар өндірісінің технологиялық процесін ұйымдастыру және бақылау

+

+

3.2

КМ 2. Бұйымдарды өндіру процесін технологиялық сүйемелдеу

+

+

3.3

КМ 3. Өндіріс бөлімшесінің персоналына жедел басшылық ету

+

+

3.4

КМ 4. Наноматериалдарды өңдеудің технологиялық процесінің экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультатив сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндер тізбесі техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде айқындалады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіби модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
294-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07221500- Наноматериалдар негізіндегі бұйымдар технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07221501 - Бұйымдарды наноматериалдар негізінде өндіру операторы" біліктілігі

КҚ 1. Жабдықтарды пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 1. Жабдықтарды пайдалану және техникалық қызмет көрсету

ОН 1.1. Жабдықтар мен технологиялық жарақтарды жұмысқа дайындау.

ОН 1.2. Жабдықты әртүрлі технологиялық режимдерге баптау.

ОН 1.3. Технологиялық жабдықтар мен жарақтарға техникалық қызмет көрсету және ұсақ жөндеу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 1.4. Технологиялық жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтау.

КҚ 2. Шикізат пен материалдарды технологиялық процеске дайындау

КМ 2. Шикізат пен материалдарды технологиялық процеске дайындау

ОН 2.1. Процестің технологиялық картасына сәйкес шикізат пен материалдарды таңдау.

ОН 2.2. Шикізат пен материалдарды өңдеудің белгіленген параметрлері мен режимдеріне сәйкес қайта өңдеуге дайындау.

КҚ 3. Наноматериалдар негізінде бұйымдар дайындау

КМ 3. Наноматериалдар негізінде бұйымдар дайындау

ОН 3.1. Наноматериалдар негізінде бұйымдарды дайындаудың технологиялық процесінің негізгі және қосалқы операцияларын орындау.

ОН 3.2. Автоматтандыру құралдары мен құралдарын пайдалана отырып, бұйымдарды дайындаудың технологиялық режимдерін реттеу.

КҚ 4.Осуществлять контроль качества изделий на основе наноматериалов

КМ 4. Контроль качества изделий на основе наноматериалов

ОН 4.1. Шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің сапасын бағалау үшін сапа стандарттарын және конструкторлық-технологиялық құжаттаманы қолдану.

ОН 4.2 Органолептикалық талдау жасау.

"4S07221502 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Бұйымдарды өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру

КМ 1. Бұйымдарды өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру

ОН 1.1. Технологиялық процесті жүргізуге шикізатты, материалдарды, жабдықтар мен жарақтарды дайындау процестерін ұйымдастыру.

ОН 1.2. Негізгі және қосалқы жабдықтардың үздіксіз жұмысын және техникалық қызмет көрсетуін қамтамасыз етуді бақылау.

ОН 1.3. Технологиялық процестің ағымдағы жай-күйінің нормативтік құжаттама талаптарына сәйкестігін анықтау.

ОН 1.4. Шикізаттың, материалдардың және дайын өнімнің шығыны мен сапасын бақылау.

ОН 1.5. Технологиялық процестің экономикалық тиімділігін анықтау.

КҚ 2. Бұйымдарды дайындау процесін технологиялық сүйемелдеуді орындау

КМ 2. Бұйымдарды өндіру процесін технологиялық сүйемелдеу

ОН 2.1. Наноматериалдарды қайта өңдеу технологиясының перспективалық бағыттарын қолдану.

ОН 2.2. Жаңа технологиялық процестердің технологиялық параметрлері мен операцияларын әзірлеу, технологиялық есептеулерді орындау.

ОН 2.3. Қарапайым бұйымдарды жасау үшін технологиялық жабдықты жобалау.

ОН 2.4 Наноматериалдардан Қарапайым бұйымдарды жобалау кезінде материалдық есептеулер мен жабдықтарды таңдауды жүзеге асыру.

ОН 2.5. Бұйымдардың жаңа түрлерін игеру бойынша эксперименттік жұмыстарды жүргізуге қатысу.

КҚ 3. Өндіріс бөлімшесінің персоналына жедел басшылықты қамтамасыз ету

КМ 3. Өндіріс бөлімшесінің персоналына жедел басшылық ету

ОН 3.1. Ұжым жұмысын ұйымдастыру және байланысты бөлімшелермен кәсіби қарым-қатынасты сақтау.

ОН 3.2. Бөлімше персоналы жұмысының тиімділігін бағалау.

КҚ 4. Наноматериалдарды өңдеу кезінде өнеркәсіптік экология және еңбекті қорғау талаптарын орындау

КМ 4. Наноматериалдарды өңдеудің технологиялық процесінің экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтау

ОН 4.1. Бұйымдарды өндіруде наноматериалдарды пайдаланудың қауіптілік және тәуекел деңгейін анықтау.

ОН 4.2. Технологиялық процесті қауіпсіз жүргізудің заманауи тұжырымдамалары негізінде персоналды нанобөлшектердің әсерінен қорғау әдістерін әзірлеуге қатысу.

ОН 4.3. Учаскі персоналы үшін наноматериалдармен жұмыс кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша құжаттама жасау.

ОН 4.4. Атмосфераны, топырақты және суды нанобөлшектері бар өнеркәсіптік ластанудан қорғау нормативтерінің орындалуын бақылау.

ОН 4.5. Қалдықтарды өңдеудің жаңа тәсілдерін бастау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
295-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230100 – Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар)

Мамандығы:

07230100 – Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

Біліктілігі:

3W07230101 – Тігінші
3W07230102 – Арнайы тігінші
3W07230103 – Кестелеуші
3W07230104 – Киім конструкторы
3W07230105 - Модельер - пішуші
4S07230106 - Модельер- конструктор
4S07230107 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07230101 – Тігінші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Заманауи технологиялық тігін жабдықтарында жұмыс

+

+

3.2

КМ 2. Әр түрлі материалдардан бұйым тігу операцияларын машиналарда немесе қолмен орындау

+

+

3.3

КМ 3. Бөлшектерді, тораптарды және дайын бұйымдарды өңдеу сапасын тексеру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230102 – Арнайы тігінші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тігін бұйымдарының құрылымдары мен өрнектерінің сызбаларын орындау

+

+

3.2

КМ 2. Жеке тапсырыс бойынша киім модельдерін тігу

+

+

3.3

КМ 3. Тігілген модельдер мен үлгілердің сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230103 - Кестелеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Кестелеуге арналған материалдар мен құрылғыларды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдарды қолмен кестелеу

+

+

3.3

КМ 3. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдарды машиналарда кестелеу

+

+

3.4

КМ 4. Кестеленген үлгінің сапасын тексеру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230104 – Киім конструкторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Бұйым үлгілерін әзірлеу

+

+

3.2

КМ 2. Киім эскиздерін техникалық сурет түрінде орындау

+

+

3.3

КМ 3. Киімдердің базалық және модельдік конструкцияларын құрастыру

+

+

3.4

КМ 4. Сынамадан өткізу және өлшемдері мен бойын көбейту бойынша үлгі әзірлеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230105 - Модельер - пішуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Композиция заңдылықтары бойынша киім модельдерін әзірлеу

+

+

3.2

КМ 2. Жеке тігуге және киімді жөндеуге тапсырыстарды қабылдау

+

+

3.3

КМ 3. Жеке тапсырыс бойынша киім бұйымдарын құрастыру

+

+

3.4

КМ 4. Әр түрлі бұйымдар әзірлеуге материалдарды машиналармен немесе қолмен пішу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07230106 - Модельер- конструктор" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Графикалық редакторларда киім модельдерінің эскиздерін жасау

+

+

3.2

КМ 2. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінде киімді құрастыру

+

+

3.3

КМ 3. Тапсырыс берушіге арналған бұйымды жобалау және әзірлеу

+

+

3.4

КМ 4. Киім өндірісі процесін ұйымдастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

2

2

5

Қорытынды аттестаттау

2

2


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07230107 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Бұйым әзірлеуге арналған материалдар жиынтығын қалыптастыру

+

+

3.2

КМ 2. Жобалау-техникалық құжаттаманы ресімдеу

+

+

3.3

КМ 3. Тігін бұйымдарын әзірлеуге арналған ағымдар мен шеберханаларды жобалау

+

+

3.4

КМ 4. Еңбек қорғау талаптарының сақталуына бақылау жасау

+

+

3.5

КМ 5. Өңделген бөлшектер, түйіндер мен бұйымдардың сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

2

2

5

Қорытынды аттестаттау

2

2


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
296-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230100 – Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07230101 – Тігінші" біліктілігі

КҚ 1. Заманауи технологиялық жабдықтарда жұмыс істеу

КМ 1. Заманауи технологиялық жабдықтарында жұмыс

ОН 1.1. Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып, белгіленген техникалық талаптарға сәйкес тігін жабдықтарында жұмыс істеу.

ОН 1.2. Тігін бұйымдарына арналған материалдардың түрін, сапасын және қасиеттерін анықтау.

ОН 1.3. Пішім сапасын бақылау.

КҚ 2. Әр түрлі материалдардан бұйым тігу операцияларын машиналарда немесе қолмен орындау

КМ 2. Әр түрлі материалдардан бұйым тігу операцияларын машиналарда немесе қолмен орындау

ОН 2.1. Қол және машиналық жұмыстарды орындау.

ОН 2.2. Бұйымның бөлшектері мен тораптарын түйіндік өңдеу бойынша операцияларын орындау.

ОН 2.3. Технологиялық реттікті сақтай отырып, дайын бұйымды тігу.

КҚ 3. Бөлшектерді, тораптарды және дайын бұйымдарды өңдеу сапасын тексеру

КМ 3. Бөлшектерді, тораптарды және дайын бұйымдарды өңдеу сапасын тексеру

ОН 3.1. Өңделген бөлшектегі, тораптағы, дайын өнімдегі ақауларды тану.

ОН 3.2 . Өңделген бөлшектегі, тораптардағы, дайын өнімдегі ақауларды жою.

"3W07230102 – Арнайы тігінші" біліктілігі

КҚ 1. Тігін бұйымдарына конструкциялар мен өрнектерінің сызбаларын орындау

КМ 1. Тігін бұйымдарының құрылымдары мен өрнектерінің сызбаларын орындау

ОН 1.1. Техникалық сурет түрінде киім эскиздерін орындау.

ОН 1.2. Тігін бұйымдарының базалық конструкцияларының сызбаларын әзірлеу.

ОН 1.3. Базалық өрнектерді модельдік түрлендіру.

ОН 1.4. Тігін бұйымдарынығ өрнектерін рәсімдеу.

КҚ 2. Жеке тапсырыс бойынша киім модельдерін тігу

КМ 2. Жеке тапсырыс бойынша киім модельдерін тігу

ОН 2.1. Бұйымдарды пішу және бөлшектерді кесу, қию операцияларын орындау.

ОН 2.2. Ұтымды әдістер мен тәсілдерді қолдана отырып, тігудің технологиялық операцияларын орындау.

ОН 2.3. Әр түрлі ассортименттегі киім модельдерін жеке тапсырыс бойынша тігу.

ОН 2.4. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдардың соңғы ылғалды-жылумен өңделуі мен әрлеуін орындау.

ОН 2.5. Киімді жөндеу және жаңарту бойынша жұмыстарды орындау.

КҚ 3. Тігілген модельдер мен үлгілердің сапасын бақылау

КМ 3. Тігілген модельдер мен үлгілердің сапасын бақылау

ОН 3.1. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдардың әзірлену сапасына ішкіпроцестік бақылау.

ОН 3.2. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдарды өңдеу және түпкілікті әрлеу ақауларын анықтау.

"3W07230103 - Кестелеуші" біліктілігі

КҚ 1. Кестелеуге арналған материалдар мен құрылғыларды дайындау

КМ 1. Кестелеуге арналған материалдар мен құрылғыларды дайындау

ОН 1.1. Жұмысқа қажетті құралдарды, жабдықтарды, құрылғыларды таңдау.

ОН 1.2. Қол және машиналық кестелеуге материалдар мен бөлшектерді дайындау.

ОН 1.3. Өрнектер мен суреттердің орналасуын модель эскизі мен трафаретіне сәйкес бормен сызу.

ОН 1.4. Материалдарды кергішке керу.

КҚ 2. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдарды қолмен кестелеу

КМ 2. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдарды қолмен кестелеу

ОН 2.1. Ою-өрнектердің сәндік элементтерін, кесте өрнектерін салу кезінде композициялық әдістерді қолдану.

ОН 2.2. Материалда жиек, шашақ және фигуралық мотивтер жасау.

ОН 2.3. Сурет, аппликация, сурет салу мотивтері, ришелье, шілтер жоқ жерлерді арнайы қайшымен қию.

ОН 2.4. Өрнектер мен кесте суреттерін түрлі тігістермен және техникалармен әр түрлі материалдарда қолмен кестелеу.

КҚ 3. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдарды машинамен кестелеу

КМ 3. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдарды машинамен кестелеу

ОН 3.1. Эксплуатациялық ережелерін сақтай отырып, тігін жабдығында технологиялық операцияларды орындау.

ОН 3.2. Тігін жабдығын пайдалана отырып, технологиялық реттілікпен әр түрлі күрделіліктегі жапсырмаларды орындау.

ОН 3.3. Әр түрлі материалдарда машинамен өрнектер және кесте суреттерін түрлі тігістермен және техникалармен кестелеу.

ОН 3.4. Арнайы машиналарда, автоматтарда және жартылай автоматтарда машиналық кестелеу операцияларын орындау.

КҚ 4. Кестеленген үлгінің сапасын тексеру

КМ 4. Кестеленген үлгінің сапасын тексеру

ОН 4.1. Кестелеу үшін пайдаланылатын материалдардың ақауларын сыртқы белгілері, түрі, сапасы бойынша анықтау.

ОН 4.2. Кесте ақаулары мен кемшіліктерінің түрлерін анықтау.

ОН 4.3. Әр түрлі күрделіліктегі кесте ақауларын жою.

ОН 4.4. Техникалық регламенттерге сәйкес кесте сапасын тексеру.

"3W07230104 – Киім конструкторы" біліктілігі

КҚ 1. Бұйым үлгілерін дайындау

КМ 1. Бұйым үлгілерін дайындау

ОН 1.1. Бұйымдарды дайындау және конструкцияларды әзірлеу үшін қолданылатын материалдардың қасиеттерін ескеру.

ОН 1.2. Тігін жабдықтарын, құрал-саймандар мен құрылғыларды дайындау үшін қолданылатын құрылғыны пайдалану ережелерін сипаттау.

ОН 1.3. Жекелеген бөлшектер мен тораптарды торап бойынша өңдеудің технологиялық операцияларын орындау.

ОН 1.4. Технологиялық реттілікті және техникалық шарттардың талаптарын сақтай отырып, әртүрлі ассортименттегі тігін бұйымдарын дайындау.

КҚ 2. Киім эскиздерін техникалық сурет түрінде орындау

КМ 2. Киім эскиздерін техникалық сурет түрінде орындау

ОН 2.1. Әр түрлі сурет техникасын қолдана отырып, адамның бейнесін киімде бейнелеу.

ОН 2.2. Модельдердің эскиздерінде сәннің негізгі стильдерін, бағыттары мен тенденцияларын көрсету.

ОН 2.3. Киім эскиздерін техникалық сурет түрінде орындау.

КҚ 3. Киімнің базалық және қарапайым модельдік конструкцияларын Конструкторлық құжаттамалардың бірыңғай жүйесі талаптарына сәйкес құрастыру

КМ 3. Киімнің базалық және модельдік конструкцияларын құрастыру

ОН 3.1. Сызбаларды Конструкторлық құжаттамалардың бірыңғай жүйесі талаптарына сәйкес орындау.

ОН 3.2. Иық және белдік бұйымдарының базалық конструкцияларының сызбаларын әзірлеу.

ОН 3.3. Иық және белдік бұйымдарының әртүрлі силуэттерінің модульдік конструкцияларын жасау.

КҚ 4. Сынама жүргізу, олардың градациясын орындау және шаралар кестесін құру арқылы өрнекті (үлгі) әзірлеу

КМ 4. Сынамадан өткізу және өлшемдері мен бойын көбейту бойынша үлгі әзірлеу

ОН 4.1. Базалық өлшемге әртүрлі ассортименттегі бұйымдар үлгілер жиынтығын әзірлеу.

ОН 4.2. Техникалық шарттарды ескере отырып, үлгіні жаю мен бұйымдарды пішуді орындау.

ОН 4.3. Әзірленген конструкциялар бойынша бұйымдардың тәжірибелік үлгілерін дайындау.

ОН 4.4. Ақауларды жоя отырып бұйым қонымдылығын тексеру.

ОН 4.5. Үлгілерді өлшемі және бойы бойынша көбейту.

"3W07230105 - Модельер - пішуші" біліктілігі

КҚ 1. Эскиздік графиканы пайдалана отырып, композиция заңдарына сәйкес киім үлгілерін әзірлеу

КМ 1. Композиция заңдылықтары бойынша киім модельдерін әзірлеу

ОН 1.1. Композиция заңдылықтары бойынша киім модельдерін әзірлеу.

ОН 1.2. Фигураның ерекшеліктерін ескере отырып, костюмдердің эскиздерін орындау.

ОН 1.3. Сипаттамаға сәйкес немесе шығармашылық көзді қолдана отырып, тігін бұйымдарының жаңа түрлері мен стильдерінің эскиздерін жасау.

КҚ 2. Жеке тігуге және киімді жөндеуге тапсырыс қабылдау бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау

КМ 2. Жеке тігуге және киімді жөндеуге тапсырыстарды қабылдау

ОН 2.1. Жеке тігуге және киімді жөндеуге тапсырыстарды қабылдау.

ОН 2.2. Әр түрлі ассортименттегі бұйымдарды жөндеу түрін және оны жүзеге асырудың мүмкін болатын тәсілдерін анықтау.

ОН 2.3. Тапсырыс берушінің фигурасына, қонымдылық ақауларын жоя отырып, өлшеу жүргізу.

ОН 2.4. Қызмет көрсету сервисінің мәдениетін қамтамсыз ету.

КҚ 3. Киім бұйымдарын жеке тапсырыс бойынша құрастыру

КМ 3. Жеке тапсырыс бойынша киім бұйымдарын құрастыру

ОН 3.1. Әртүрлі пішілген бұйымдардың модельдік конструкцияларының сызбаларын әзірлеу.

ОН 3.2. Киімдердің кеуде, жең, жаға және белдерінің техникалық модельдеуін орындау.

ОН 3.3. Тапсырыс берушінің дене бітімі мен сымбатының ерекшеліктерін ескере отырып, конструкцияға өзгерістер енгізу.

ОН 3.4. Былғарыдан, теріден және трикотаждан жасалған бұйымдардың конструкцияларын әзірлеу.

КҚ 4. Түрлі бұйымдарды дайындауға материалдарды машинамен немесе қолмен пішу

КМ 4. Әр түрлі бұйымдар әзірлеуге материалдарды машиналармен немесе қолмен пішу

ОН 4.1. Дайындық-пішу өндірісі мен пішу жабдығын сипаттау.

ОН 4.2. Тапсырыс берушінің мүсінінің жеке өлшемдерін ескере отырып, бұйымдарды пішуді іске асыру.

ОН 4.3. Жеке тапсырыс бойынша киім модельдерін тігу.

"4S07230106 - Модельер- конструктор" біліктілігі

КҚ 1. Компьютерлік графика құралдарын қолдана отырып модельдердің эскиздерін жасау

КМ 1. Графикалық редакторларда киім модельдерінің эскиздерін жасау

ОН 1.1. Векторлық графикалық кескіндерді жасау және өңдеу үшін бағдарламалық жасақтамамен жұмыс жасау.

ОН 1.2. Растрлық графикалық суреттерді жасау және өңдеу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану.

ОН 1.3. Киім модельдерінің эскиздерін графикалық редакторларда әзірлеу.

КҚ 2. Киімді автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдана отырып, құрастыру

КМ 2. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінде киімді құрастыру

ОН 2.1. Арнайы мақсаттағы бағдарламалық құралдардың көмегімен бұйымдардың конструкцияларын әзірлеу.

ОН 2.2. Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, әртүрлі ассортименттегі бұйымдар үлгісінің жиынтығын әзірлеу.

ОН 2.3. Үлгілерді берілген мөлшерлер мен бойларға бағдарламалық жасақтаманы қолдана градирлеу.

ОН 2.4. Киімнің автоматтандырылған дизайн жүйелерінде үлгіні орналастыруды жүзеге асыру.

ОН 2.5. Автоматты жобалау жүйесінде киіміндегі тігін бұйымдарын жобалау бойынша жұмыстардың барлық кешенін орындау.

КҚ 3. Тапсырыс берушіге арналған түрлі ассортименттегі бұйымдарды жобалау және дайындау жұмыстарын орындау

КМ 3. Тапсырыс берушіге арналған бұйымдарды жобалау және дайындау

ОН 3.1. Жаңа модельдерге техникалық тапсырма мен эскиздік жоба әзірлеу.

ОН 3.2. Конструкторлық жұмыс құжаттамасын әзірлеу.

ОН 3.3. Бұйымның тәжірибелік үлгісін дайындау.

КҚ 4. Техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептей отырып, киім өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру

КМ 4. Киім өндірісі процесін ұйымдастыру

ОН 4.1. Қазіргі жағдайда тігін өндірісін ұйымдастырудың экономикалық механизмі мен әдістерін сипаттау.

ОН 4.2. Бизнес-жоспар құру.

ОН 4.3. Тігін бұйымдарын дайындаудың технологиялық реттілігін әзірлеу.

ОН 4.4. Ағынның техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

"4S07230107 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Бұйым әзірлеуге арналған материалдар жиынтығын қалыптастыру

КМ 1. Бұйым әзірлеуге арналған материалдар жиынтығын қалыптастыру

ОН 1.1. Тігін бұйымдарын дайындауға арналған материалдар мен фурнитураны жинақтау.

ОН 1.2. Материалдардың, пішім бөлшектерінің, жартылай фабрикаттардың, дайын бұйымдардың ақауларын және олардың алдын алу және жою тәсілдерін анықтау.

ОН 1.3. Материалдар мен фурнитурады рационалды қолданылуын есептеуді орындау.

КҚ 2. Жобалау-техникалық құжаттаманы ресімдеу

КМ 2. Жобалау-техникалық құжаттаманы ресімдеу

ОН 2.1. Бұйым пішуді ұйымдастыру.

ОН 2.2. Технологиялық процестің карталары мен технологиялық құжаттаманы құрастыру.

ОН 2.3. Операциялық нормативтерді, жобаланатын технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін есептеу.

ОН 2.4. Дайын бұйымның бағасын анықтау.

КҚ 3. Тігін бұйымдарын әзірлеуге арналған ағымдар мен шеберханаларды жобалау

КМ 3. Тігін бұйымдарын әзірлеуге арналған ағымдар мен шеберханаларды жобалау

ОН 3.1. Заманауи пішу және тігін жабдықтарының негізгі жұмыс принциптерін сипаттау.

ОН 3.2. Типтік технологиялық процестер мен өндіріс режимдерін қолдана отырып, тігін кәсіпорнында өндіріс процесін жоспарлау.

ОН 3.3. Бөлшектерді өңдеу және бұйымдарды дайындау процесінде оларды құрастырудың операциялық маршрутын белгілеу.

ОН 3.4. Әр түрлі ассортименттегі тігін бұйымдарын дайындау.

КҚ 4. Еңбекті қорғау талаптарының сақталуына бақылау жасау

КМ 4. Еңбекті қорғау талаптарының сақталуына бақылау жасау

ОН 4.1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі еңбек заңнамасының, өндірістік санитарлық, өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз ету.

ОН 4.2. Технологиялық тәртіптің сақталуын және жабдықтарды пайдалану тәртібін бақылау.

КҚ 5. Өңделген бөлшектер, түйіндер мен бұйымдардың сапасын бақылау

КМ 5. Өңделген бөлшектер, түйіндер мен бұйымдардың сапасын бақылау

ОН 5.1. Ақаулардың және сапасыз өнімді шығарудың себептерін талдау.

ОН 5.2. Негізгі сапа көрсеткіштері мен техникалық регламенттерге сәйкес бұйымдардың сапасын процессішілік және түпкілікті бақылауды қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
297-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230200 - Тері және тон бұйымдарын өндіру технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Коды және білім беру деңгейінің атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ киім және былғары бұйымдар)

Мамандығы:

07230200 - Тері және тон бұйымдарын өндіру технологиясы

Біліктілігі:

3W07230201 - Былғары-тері шикізаттары мен шала өнімдерді шелдеуші
3W07230202 - Теріні шелдеуші
3W07230203 - Өңдеу шебері-пішуші
3W07230204 - Бұйымдарды тігуші
4S07230205 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07230201 - Былғары-тері шикізаттары мен шала өнімдерді шелдеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 01. Былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарға тауарлық бағалау жүргізу

+

+

3.2

КМ 02. Былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарды сүргілеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230202 - Теріні шелдеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 01. Жануарлардың ұсақ түрлерінің терілеріне шелдеу технологиялық процесін жүргізу

+

+

3.2

КМ 02. Автоматты режимде теріні шелдеу процесін қауіпсіз жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230203 - Өңдеу шебері-пішуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 01. Табиғи жүннің жасанды талшықтардан айырмашылығы

+

+

3.2

КМ 02. Үлбір және қой терісінің шала өнімінен жасалған бұйымдарды құрастыру

+

+

3.3

КМ 03. Нобай бойынша киімдерді үлгілеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230204 – Бұйымдарды тігуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 01. Қызмет көрсетілетін жабдықтың жарамдылығын тексеру

+

+

3.2

КМ 2. Бұйым тораптарын қолмен тігу жұмыстарын орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07230205 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 01. Технологиялық құжаттаманы әзірлеу

+

+

3.2

КМ 02. Технологиялық процесті ұйымдастыру

+

+

3.3

КМ 03. Негізгі экологиялық мәселелерді жою

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
298-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230200 - Тері және тон бұйымдарын өндіру технологиясы " мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07230201 - Былғары-тері шикізаттары мен шала өнімдерді шелдеуші" біліктілігі

КҚ 1. Былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарға тауарлық бағалау жүргізу

КМ 01. Былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарға тауарлық бағалау жүргізу

ОН 1.1. Тері мен үлпек-ұлпан шикізатына тауарлық бағалау жүргізу.

ОН 1.2. Былғары және аң терісі шикізатының негізгі түрлерін жіктеу.

ОН 1.3. Былғары және үлпек-ұлпан шикізатының негізгі сипаттамалары мен қасиеттерін анықтау.

ОН 1.4. Шикізат пен материалдарды консервілеудің технологиялық процесін жүргізу.

ОН 1.5. Былғары және үлпек-ұлпан шикізатының негізгі ақауларын анықтау.

ОН 1.6. Былғары және үлпек-ұлпан шикізатының сапасына бағалау жүргізу.

КҚ 2. Технологиялық циклге сәйкес былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарды сүргілеуді жүргізу

КМ 02. Былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарды сүргілеу

ОН 2.1. Шикізатты сүргілеуге дайындау.

ОН 2.2. Былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарды сүргілеу тәртібін сақтау.

ОН 2.3. Дайын өнімге мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарды сақтау.

ОН 2.4. Әртүрлі тәсілдермен тері-Үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарды сүргілеу.

ОН 2.5. Сүргілеу машиналарын сүргілеудің қажетті қалыңдығына реттеу, сүргілеуден кейін қалыңдықты өлшеуіштің көмегімен терінің қалыңдығын өлшеу.

ОН 2.6. Пышақтарды қайрауды жүзеге асыру.

"3W07230202 - Теріні шелдеуші" біліктілігі

КҚ 1. Жануарлардың ұсақ түрлерінің терілері мен өңделген бас-сирақ пен ішек-қарын терісінің шелденуінің технологиялық процесін жүргізу

КМ 01. Жануарлардың ұсақ түрлерінің терілері мен өңделген бас-сирақ пен ішек-қарын терісінің шелденуінің технологиялық процесін жүргізу

ОН 1.1. Шикізатты тиеу, түсіру және жеткізу.

ОН 1.2. Шелдеу үшін шикізат түрлері бойынша терілерді іріктеуді жүргізу.

ОН 1.3. Шикізаттың, өңделген терісін мен үлбір терілерінің шелденуге дайындық дәрежесін анықтау.

ОН 1.4. Тұщы-құрғақ және тұздалған консервілеу терілерін шелдеу, бөлу.

ОН 1.5. Шелдеу машиналарында тері асты талшығын, беконды, етті және өзге де кесектерді алып тастау.

ОН 1.6. Өңделген бас-сирақ пен ішек-қарын терісін қолмен шелдеу.

ОН 1.7. Үлбір терілердің тұтастығын сақтай отырып, оларды шелдеу.

ОН 1.8. Шелдеу дәрежесін бағалауды және одан әрі технологиялық операция үшін шикізатты дайындауды жүргізу.

ОН 1.9. Өңделген терілер немесе өңделген бас-сирақ пен ішек-қарын терілерін қатарлап жинау.

КҚ 2. Пайдалану, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария ережелерін сақтау

КМ 02. Автоматты режимде теріні шелдеу процесін қауіпсіз жүргізу

ОН 2.1. Шикізат пен жартылай фабрикаттарды өңдеуге арналған машиналармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау.

ОН 2.2. Жабдықтармен және машиналармен жұмыс істеу кезінде ақаулардың пайда болу себептерін анықтау.

ОН 2.3. Жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды жабдықтау және технологиялық жабдықтарды орналастыру процесін орындау.

ОН 2.4. Машиналарды баптауды жүзеге асыру, біліктер арасындағы саңылауды реттеу.

ОН 2.5. Пышақ білігі мен құралын қайрау.

"3W07230203 - Өңдеу шебері-пішуші" біліктілігі

КҚ 1. Табиғи жүнді жасанды теріден ажырату

КМ 01. Табиғи жүннің жасанды талшықтардан айырмашылығы

ОН 1.1. Былғары мата жағынан тігістерді тегістеңіз.

ОН 1.2. Оқшаулағыш, төсеу және астарлық материалдары мен керек-жарақтарын таңдаңыз.

КҚ 2. Үлбір және қой терісі жартылай фабрикатынан жасалған бұйымдарды құрастыру

КМ 02. Үлбір және қой терісі жартылай фабрикатынан жасалған бұйымдарды құрастыру

ОН 2.1. Үлбірді тұтыну және пайдалану нормаларын есептеу.

ОН 2.2. Жартылай фабрикаттардағы ақауларды анықтау.

ОН 2.3. Тері терілерінің егістіктері мен жиектерін алып тастау.

ОН 2.4. Құйрық, бас, құлақ шеміршектерінен қию және тазалау.

ОН 2.5. Кішкентай және орта түрлердің терілерін кесіңіз.

ОН 2.6. Терілер мен тұғырларды биіктігі, реңі, түсі, өрнегі бойынша түк жабынына және былғары матаның қалыңдығына жалғау.

ОН 2.7. Тері илеу жұмыстарының сапасын тексеру.

ОН 2.8. Қырқу, қию, тарау, тарап қою және жамылғы түкке қажетті бағыт беру.

КҚ 3. Үлбір және қой терісі-тон бұйымдарын үлгілеу және көркемдік жобалау

КМ 03. Нобай бойынша киімдерді үлгілеу

ОН 3.1. Аң терісі мен қой терісі жартылай фабрикатынан жасалған киімнің негізгі композицияларын жасау.

ОН 3.2. Негізгі дизайнды қолдана отырып, киімді нобайға сәйкес модельдеңіз.

ОН 3.3. Тондық қой терісінен және үлбір велюрден (масатыдан) жасалған бас киімдерді үлгілеу және көркем безендіру.

"3W07230204 - Бұйымдарды тігуші" біліктілігі

КҚ 1. Шикізатты, материалдарды, жабдықтарды, құрал-саймандарды дайындау

КМ 01. Қызмет көрсетілетін жабдықтың жарамдылығын тексеру

ОН 1.1. Жабдықты, шикізатты және материалдарды тексеру және дайындау.

ОН 1.2. Шикізатты, материалдарды, дайындалған өнімді, қабылданған құжаттаманы есепке алуды жүргізу.

КҚ 2. Бұйымдарды тігу процесін жүргізу

КМ 2. Бұйым тораптарын қолмен тігу жұмыстарын орындау

ОН 2.1. Бұйым элементтерін қолмен тігу жұмыстарын орындау.

ОН 2.2. Тігін машинасында күрделілігі орташа бұйымдарды немесе бұйым элементтерін тігу жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 2.3. Күрделі бұйымдарды машинамен тігу жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 2.4. Тігін машиналары мен жабдықтарын реттеу және реттеуді жүзеге асыру.

"4S07230205 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық құжаттаманы, жұмыстың оңтайлы режимдерін, жабдықты, құралды күту кестелерін, мастика, желім рецептілерін және оларды дайындау режимдерін әзірлеу

КМ 01. Технологиялық құжаттаманы әзірлеу

ОН 1.1. Өндірісті технологиялық дайындауды жүзеге асыру.

ОН 1.2. Құжаттаманы әзірлеу, кестелер құру.

ОН 1.3. Технологиялық жабдықты пайдалануды бақылау.

ОН 1.4. Шикізаттың, материалдардың және дайын өнімнің сапасын тексеру.

ОН 1.5. Техникалық құжаттамадағы өзгерістерді ресімдеу және келісу.

ОН 1.6. Жабдықтарды пайдалану тәртібі мен тәртібінің сақталуын бақылау.

ОН 1.7. Технологиялық жабдықты сынау.

КҚ 2. Технологиялық карталарға сәйкес өндірістік учаскенің жұмыстарына басшылық жасау

КМ 02.Технологиялық процесті ұйымдастыру

ОН 2.1. Бригадада жұмыстарды орындау жоспарын құру.

ОН 2.2. Жұмыс орындарын ұйымдастыру және жабдықтау.

ОН 2.3. Өндірістің барлық учаскелерінде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету.

КҚ 3. Өндірістің негізгі экологиялық мәселелерін жою

КМ 03. Негізгі экологиялық мәселелерді жою

ОН 3.1. Экологиялық табиғатты пайдаланудың ғылыми негіздерін енгізу.

ОН 3.2. Экологияның құқықтық және әлеуметтік аспектілерін енгізу.

ОН 3.3. Стандарттарды енгізуден экономикалық тиімділікті есептеу.

ОН 3.4. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесін енгізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
299-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230300 - Тері мен былғарыны химиялық өңдеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Коды және білім беру деңгейінің атауы:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ киім және былғары бұйымдар)

Мамандығы:

07230300 - Тері мен былғарыны химиялық өңдеу

Біліктілігі:

3W07230301- Былғары мен теріні химиялық өңдеу желісінің операторы
3W07230302 - Тері илеушісі
4S07230303 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07230301 - Былғары мен теріні химиялық өңдеу желісінің операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 01. Былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарға тауарлық бағалау жүргізу

+

+

3.2

КМ 02. Барабандарда жуу-күлдеу процестерін жүргізу

+

+

3.3

КМ 03. Жібіту, жүнсіздендіру және күлденудің технологиялық процестерін бақылау

+

+

3.4

КМ 04. Илеу, пикелдеу, хромдау технологиялық процестерін орындау

+

+

3.5

КМ 05. Илегіш сығындыларын дайындау

+

+

3.6

КМ 06. Жабдықтарды қауіпсіз пайдалану және реттеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230302 - Тері илеушісі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 01. Өтпелі катоктарда былғарыны илемдеу

+

+

3.2

КМ 02. Өтпелі катоктар мен роликтерді пайдалану және реттеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07230303 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіби модульдер3.1

КМ 01. Технологиялық құжаттаманы әзірлеу

+

+

3.2

КМ 02. Технологиялық процесті ұйымдастыру

+

+

3.3

КМ 03. Негізгі экологиялық мәселелерді жою

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
300-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230300 - Тері мен былғарыны химиялық өңдеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 263-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07230301 - Былғары мен теріні химиялық өңдеу желісінің операторы" біліктілігі

КҚ 1. Былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарға тауарлық бағалау жүргізу

КМ 1. Былғары-үлбір шикізаты мен жартылай фабрикаттарға тауарлық бағалау жүргізу

ОН 1.1. Тері мен үлпек-ұлпан шикізатына тауарлық бағалау жүргізу.

ОН 1.2. Былғары және аң терісі шикізатының негізгі түрлерін жіктеу.

ОН 1.3. Былғары және үлпек-ұлпан шикізатының негізгі сипаттамалары мен қасиеттерін анықтау.

ОН 1.4. Шикізат пен материалдарды консервілеудің технологиялық процесін жүргізу.

ОН 1.5. Былғары және үлпек-ұлпан шикізатының негізгі ақауларын анықтау.

ОН 1.6. Былғары және үлпек-ұлпан шикізатының сапасына бағалау жүргізу.

КҚ 2. Өңделген бас-сирақ пен ішек-қарынның терісін алу мақсатында барабандарда жібіту, жүнсіздендіру және күлденудің технологиялық процесін орындау

КМ 2. Барабандарда жуу-күлдеу процестерін жүргізу

ОН 2.1. Өндірістік партиядағы шикізатты іріктеудің дұрыстығын тексеру.

ОН 2.2. Былғары шикізатының салмағын анықтаңыз.

ОН 2.3. Былғары-үлбір шикізатын жібіту.

ОН 2.4. Күл сұйықтықтарын жасау, оларды аппараттарға айдау және олардан айдап шығару

ОН 2.5. Асқыну ерітінділерін есептеу, мөлшерлеу және оларды аппараттарға беру.

ОН 2.6. Шикізатты залалсыздандыруды және күлдеуді жүргізу.

ОН 2.7. Күлден кейін өңделген теріні жуу және жуу суының сілтілігін анықтау.

ОН 2.8. Аспалы барабандар мен бұрандалы аппараттардан түсіргеннен кейін терілерді төсеу.

КҚ 3. Жібіту, залалсыздандыру және күлденудің технологиялық процестерін бақылау

КМ 3. Жібіту, жүнсіздендіру және күлденудің технологиялық процестерін бақылау

ОН 3.1. Жүргізу жібітудің технологиялық процесі.

ОН 3.2. Тазарту және күлденудің технологиялық процесін жүргізу.

ОН 3.3. Өңделген бас-сирақ пен ішек-қарынның терісінің күлдену дәрежесін бағалау.

ОН 3.4. Негізгі ақауларды анықтау және алдын алу.

КҚ 4. Технологиялық карталарға сәйкес илеу, пикельдеу, хромдаудың технологиялық процестерін орындау

КМ 4. Илеу, пикельдеу, хромдаудың технологиялық процестерін орындау

ОН 4.1. Жартылай фабрикаттарды аппараттарға тиеу нормаларын анықтау.

ОН 4.2. Аппараттарға құю үшін химиялық ерітінділер жасау.

ОН 4.3. Химиялық материалдарды қолданыңыз және олардың өзара әрекеттесуін біріктіріңіз.

ОН 4.4. Балшықты пикель ерітіндісімен консервілеу процесін жүргізу.

ОН 4.5. Илеудің технологиялық процесін жүргізу.

ОН 4.6. Жасалған және пайдаланылған химиялық ерітінділерді айдауға арналған жабдықты дайындау.

ОН 4.7. Терілерді алаңқайға, шағын вагондарға, стеллаждарға салу, түсіру және төсеу.

ОН 4.8. Газдарды шығаруға және аппараттардан пайдаланылған ерітінділерді төгуге.

КҚ 5. Илегіш сығындыны дайындаудың технологиялық процесін орындау

КМ 5. Илегіш сығындыны дайындау

ОН 5.1. Илегіш сығындыларды дайындаудың технологиялық процестерін жүргізу.

ОН 5.2. Илегіш сығындыларын белгілі бір тығыздыққа дейін еріту.

ОН 5.3. Илегіш сығындыларын дайындау процесінде аппараттардағы сұйықтықтың температурасы мен деңгейін реттеу.

ОН 5.4. Дайындалған илегіш сығындыларының дайындығын анықтау және көрсеткіштерін түзету.

ОН 5.5. Дайындалған илегіш сығындыларын тұндырғыштар мен жинақтағыштарға айдау.

ОН 5.6. Қысым аппараттарына қызмет көрсету.

КҚ 6. Қызмет көрсетілетін жабдықты, автоматика жүйелерін, бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану және реттеу

КМ 6. Жабдықтарды қауіпсіз пайдалану және реттеу

ОН 6.1. Күл сұйықтықтарын тасымалдауға арналған жабдықты дайындау.

ОН 6.2. Еңбекті қорғау бойынша жалпы ережелерді сақтау.

ОН 6.3. Өндірістік жарақаттанудың және кәсіптік аурулардың алдын алу.

"3W07230302 - Тері илеушісі" біліктілігі

КҚ 1. Тығыздау және қажетті қаттылық беру үшін теріні илеңіз

КМ 1. Өтетін катоктарда былғарыны илемдеу

ОН 1.1. Теріні өтпелі мұз айдынының транспортеріне салу.

ОН 1.2. Мұз айдыны роликтерінің арасында теріні толтыру.

ОН 1.3. Өтетін катоктарда теріні жұқарту.

КҚ 2. Теріге өтетін катоктар мен роликтердің қысымын пайдалану және реттеу

КМ 2. Өтпелі катоктар мен роликтерді пайдалану және реттеу

ОН 2.1. Былғары илемдеу үшін катоктарды дайындау.

ОН 2.2. Өтпелі мұз айдынын пайдалану.

ОН 2.3. Машина роликтерінің теріге қысымын реттеу.

"4S07230303 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық құжаттаманы, жұмыстың оңтайлы режимдерін, жабдықты, құралды күту кестелерін, мастика, желім рецептілерін және оларды дайындау режимдерін әзірлеу

КМ 1. Технологиялық құжаттаманы әзірлеу

ОН 1.1. Өндірісті технологиялық дайындауды жүзеге асыру.

ОН 1.2. Құжаттаманы әзірлеу, кестелер құру.

ОН 1.3. Технологиялық жабдықты пайдалануды бақылау.

ОН 1.4. Шикізаттың, материалдардың және дайын өнімнің сапасын тексеру.

ОН 1.5. Техникалық құжаттамадағы өзгерістерді ресімдеу және келісу.

ОН 1.6. Жабдықтарды пайдалану тәртібі мен тәртібінің сақталуын бақылау.

ОН 1.7. Технологиялық жабдықты сынау.

КҚ 2. Технологиялық карталарға сәйкес өндірістік учаскенің жұмыстарына басшылық жасау

КМ 2. Технологиялық процесті ұйымдастыру

ОН 2.1. Бригадада жұмыстарды орындау жоспарын құру.

ОН 2.2. Жұмыс орындарын ұйымдастыру және жабдықтау.

ОН 2.3. Өндірістің барлық учаскелерінде қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету.

КҚ 3. Өндірістің негізгі экологиялық мәселелерін жою

КМ 3. Негізгі экологиялық мәселелерді жою

ОН 3.1. Экологиялық табиғатты пайдаланудың ғылыми негіздерін енгізу.

ОН 3.2. Экологияның құқықтық және әлеуметтік аспектілерін енгізу.

ОН 3.3. Стандарттарды енгізуден экономикалық тиімділікті есептеу.

ОН 3.4. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесін енгізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
301-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230400 - Тоқыма өндірісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 263-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар)

Мамандығы:

07230400 - Тоқыма өндірісі (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

3W07230401 - Қолмен тоқылған тоқу
3W07230402 - Тоқыма машинасының операторы
4S07230403 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07230401 - Қолмен тоқылған тоқу" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Жіпті, иірімжіпті таңдау және олардың сапасын бақылау

+

+

3.2

КМ 2. Қызмет көрсететін станоктарды дайындау және сабақтау

+

+

3.3

КМ 3. Әртүрлі сәндік бұйымдарды орындау

+

+

3.4

КМ 4. Негізгі және арқау жіптерінің үзілгіштіктерін болдырмау

+

+

3.5

КМ 5. Бұйымдардың сапасын бақылау және ақауларын кетіру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230402 – Тоқыма машинасының операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тізіп орау үрдісін жүргізуге арналған жабдықтарды, материалдарды және шикізатты дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Тізіп орау үрдісінің сапасын бакылаумен біруакытта үзілгіштікті жою және үрдістің бұзылуын алдын ала отырып иірім жіп және жіпті тізіп орау үрдісін қамтамасыз ету

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық ережелерге сәйкестендіре отырып, шлихталау үрдісін жүзеге асыру

+

+

3.4

КМ 4. Тоқу станогында негізгі жіптерді сабақтау және байланыстыру үрдісін бір уақытта өңдеп және ақауларын жоя отырып жүзеге асыру

+

+

3.5

КМ 5. Тоқу үрдісін негіздерді үзілуін алдын-алып, негіз және арқау жіптерінің үзілгіштіктерін бір уақытта жоя отырып жүзеге асыру

+

+

3.6

КМ 6. Дайын өнімдердің сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07230403 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тоқу өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізуді ұйымдастыру

+

+

3.2

КМ 2. Ұжым жұмысын ұйымдастыру

+

+

3.3

КМ 3. Өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету

+

+

3.4

КМ 4. Технологиялық үрдістерді оңтайландыру және жабдықтардың жағдайын талдау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
302-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230400 - Тоқыма өндірісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базовые модули

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07230401 - Қолмен тоқылған тоқу" біліктілігі

КҚ 1. Қолмен тоқылған тоқыма бұйымдарды дайындауға арналған жіптерді және иірімжіптерді таңдау

КМ 1. Жіпті, иірімжіпті таңдау және олардың сапасын бақылау

ОН 1.1. Техника қауіпсіздік ережелерін сақтау.

ОН 1.2. Жіптер мен иірімжіптерді классификациялау.

ОН 1.3. Жіптің құрылымын: сызықтық тығыздығын, шикізат құрамына қарай сипаттау.

ОН 1.4. Иірімжіптің сызықтық тығыздығын және түрін анықтау.

ОН 1.5. Иірімжіп пен жіптің сапасын анықтау.

ОН 1.6. Шикізатқа қойылатын талаптарды түсіну.

ОН 1.7. Қайта орау кезіндегі иірімжіп ақауларының түрін анықтау.

КҚ 2. Қызмет көрсететін станоктарды дайындау және сабақтау

ПМ 2. Қызмет көрсететін станоктарды дайындау және сабақтау

ОН 2.1. Станокты жұмыс істеуге дайындау.

ОН 2.2. Тоқу үрдісіне жіптер мен материалдарды дайындау.

ОН 2.3. Жабдықтарға қызмет көрсету ережелерін қолдану.

ОН 2.4. Жабдықтың жұмыс жасау ережесін және механизмдерінің өзара әрекеттесуін түсіну.

ОН 2.5. Қызмет көрсететін станоктарды сабақтау.

ОН 2.6. Негіз жіптердің берілуінің керілісін, арқау бойынша тығыздығын реттеу.

ОН 2.7. Келіп түсетін шикізаттың сапасын бақылау.

КҚ 3. Әртүрлі сәндік бұйымдарды орындау

КМ 3. Әртүрлі сәндік бұйымдарды орындау

ОН 3.1. Сәндік бұйымдарға арналған эскиздерді таңдап алу.

ОН 3.2. Бұйымдарды жасап шығару үшін эскиздерді дайындау.

ОН 3.3. Қолмен тоқу үрдісі кезінде ою-өрнекті бағыттағы техникалық суреттерді қолдану.

ОН 3.4. Техникалық суреттерді және үлгілерді орындау.

ОН 3.5. Қолмен тоқу техникасын пайдаланумен орындалған сәндік маталарын, бранды, аса бранды, таңдаулы салынған, бедерлі және көпремизді – 6 ремизден артық, таңдамалы жаккардамен, қайталанатын өрнекті маталарды өндіру.

ОН 3.6. Күрделі композициялық шешімдегі, жеке жаймаларда орналасқан композициялық элементтермен, 5-10 түсті гаммамен суреттерді қосуды талап ете отырып орындалатын сәндік маталарды өндіру.

ОН 3.7. Бір түсті тоқыма жаймаларын дайындау кезіндегі техникалық операциларды орындау.

ОН 3.8. Көп түсті тоқыма жаймаларын дайындау кезіндегі техникалық операцияларды орындау.

ОН 3.9. Еден кілемшелері бұйымдарын дайындау.

ОН 3.10. Кілем бұйымдарын жасау.

ОН 3.11. Үлгі немесе эскиз бойынша гобеленді безендіру.

ОН 3.12. Даналық сәндік бұйымдарды жасау кезіндегі технологиялық операцияларды орындау.

КҚ 4. Негізгі және арқау жіптерінің үзілгіштіктерін болдырмау

КМ 4. Негізгі және арқау жіптерінің үзілгіштіктерін болдырмау

ОН 4.1. Ақаулардың түрлерін ажырату.

ОН 4.2. Жіптердегі ақаулардың пайда болу себептерін түсіну.

ОН 4.3. Жіптердің үзілуін және өнімнің ақауларын болдырмау бойынша алдын-ала жұмыстарды орындау.

ОН 4.4. Матаның қалыңдығы және түсі, тығыздығы бойынша түскен арқаужіптің және арқаудың сапасын бақылау.

ОН 4.5. Ақауларды анықтау.

ОН 4.6. Үзілулерді жою тәсілдерін түсіну.

ОН 4.7. Негізгі және арқау жіптердің үзілулерін жою.

ОН 4.8. Тіркеу журналына ақауларды тіркеу.

ОН 4.9. Әдеттегі ақауларды жоюдың ең оңтайлы әдісін таңдау.

ПК 5. Бұйымдардың сапасын бақылау және ақауларын кетіру

КМ 5. Бұйымдардың сапасын бақылау және ақауларын кетіру

ОН 5.1. Ақаулар мен кемістіктерді сипаттау.

ОН 5.2. Дайын бұйымдардағы ақаулардың пайда болу себебін түсіну.

ОН 5.3. Өнім сапасын бақылау бойынша мәліметтерді басқару.

ОН 5.4. Жабдықтан дайын өнімді жинап алу.

ОН 5.5. Ақаулар мен жетіспеушіліктерді жою.

ОН 5.6. Дайын өнімді аяқтап істеуді орындау.

ОН 5.7. Ақаулы жерлерді түзету.

"3W07230402 - Тоқыма машинасының операторы" біліктілігі

КҚ 1.Тізіп орау үрдісінің сапасын бакылаумен біруакытта үзілгіштікті жою және үрдістің бұзылуын алдын ала отырып иірім жіп және жіпті тізіп орау үрдісін қамтамасыз ету

КМ 1. Тізіп орау үрдісін жүргізуге арналған жабдықтарды, материалдарды және шикізатты дайындау

ОН 1.1. Материалдарды, шикізатты дайындау.

ОН 1.2. Иірімі бар шарғы мен белдекті тізіп орау рамасына орнату.

ОН 1.3. Тізіп орау машинасына тізіп орау біліктерін орнату.

ОН 1.4. Машинаның жіпөткізушгіш мүшелерін және иіршік орнатпасын сабақтау.

ОН 1.5. Тізіп ораудың бекітілген есептеулеріне сәйкес жабдықты сабақтау.

КҚ 2. Тізіп орау үрдісінің сапасын бакылаумен біруакытта үзілгіштікті жою және үрдістің бұзылуын алдын ала отырып иірім жіп және жіпті тізіп орау үрдісін қамтамасыз ету

КМ 2. Тізіп орау үрдісінің сапасын бакылаумен біруакытта үзілгіштікті жою және үрдістің бұзылуын алдын ала отырып иірім жіп және жіпті тізіп орау үрдісін қамтамасыз ету

ОН 2.1. Тізіп орау үрдісін жүргізу.

ОН 2.2. Негіз ұзындығының есептегішін, дұрыс оралуын бақылау.

ОН 2.3. Керу құрылғыларының жай-күйін бақылау.

ОН 2.4. Станоктағы жіптердің саны және тізіп ораудың берілген ұзындығын сақтау.

ОН 2.5. Сабақталу суреті бойынша жіптердің санын бақылау.

КҚ 3. Технологиялық ережелерге сәйкестендіре отырып, шлихталау үрдісін жүзеге асыру

КМ 3. Технологиялық ережелерге сәйкестендіре отырып, шлихталау үрдісін жүзеге асыру

ОН 3.1. Берілген рецепт бойынша шлихта әзірлеу.

ОН 3.2. Шлихталау және кептіру процесін қарау, бақылау.

ОН 3.3. Тізбе ораушының ені бойынша тарақ айырмасын, кептіру барабандарындағы температура мен будың қысымын реттеу.

ОН 3.4. Белдектен негіз жібінің дұрыс түсуін байқау және белдекті ауыстыруды бақылау.

ОН 3.5. Жіптің үзілуін болдырмау.

ОН 3.6. Негіз жіптің шиеленіскен, байланысқан және желімделген жіптерін тарқату.

ОН 3.7. Ауыртпалық пен қиғаштық болудың алдын алу.

ОН 3.8. Эмульсия деңгейін негіз жіптің тартылуы мен орау сапасын қарау.

ОН 3.9. Шлихталау машиналарына қызмет көрсету.

КҚ 4. Тоқу станогында негізгі жіптерді сабақтау және байланыстыру үрдісін бір уақытта өңдеп және ақауларын жоя отырып жүзеге асыру

ПМ 4.Тоқу станогында негізгі жіптерді сабақтау және байланыстыру үрдісін бір уақытта өңдеп және ақауларын жоя отырып жүзеге асыру

ОН 4.1. Сабақтау жабдығын, негізді, қажет құралдарды дайындау.

ОН 4.2. Негізді сабақтауды есептеу.

ОН 4.3. Матаның қажетті артикулы бойынша негіздерді тоқу станогына сабақтап орнату.

ОН 4.4. Сабақтау станогына ламель және ремизді құрылғыларды, қажет нөмір бойынша бердоны орнату.

ОН 4.5. Тоқу станогының негіз жіптерді байланыстыруға дайындығын тексеру.

ОН 4.6. Ремизде және бердода негіз жіптерін және сымдарды таңдау, қызмет көрсететін станоктарда негіз жіптерді таңдауға қатысу.

ОН 4.7. Қызмет көрететін станоктарда негіз жіптерді өткізуге қатысу.

ОН 4.8. Ремизкаларға салынатын суретті және басқыш астына ремиздерді байлау.

КҚ 5. Тоқу үрдісін негіздерді үзілуін алдын-алып, негіз және арқау жіптерінің үзілгіштіктерін бір уақытта жоя отырып жүзеге асыру

КМ 5. Тоқу үрдісін негіздерді үзілуін алдын-алып, негіз және арқау жіптерінің үзілгіштіктерін бір уақытта жоя отырып жүзеге асыру

ОН 5.1. Арқау иірімжібін дайындау, негізердің жиынын және өтінімін тексеру, жіп өткізу жолдарының тазалығын тексеру.

ОН 5.2. Негіздердегі айқасуларды, түрлі орын алатын ақауларды жою, жіптердің кірісі мен шығысын, негіз жіптердің жай-күйін тексеру.

ОН 5.3. Жаймалардың, жиектемелердің жай-күйін тексеру, сәйкесіздіктерді жою.

ОН 5.4. Қызмет көрсететін станоктардың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 5.5. Тоқу станогының ақауларды ескерту механизмдерінің жұмысын бақылау.

ОН 5.6. Жұмыстың басталуында есептегіш орнату, жұмыс басталуы туралы жаймадағы белгілерді тексеру.

ОН 5.7. Негіз жіптерінің үзілулері және ақауларын ескерту бойынша алдын-алу жұмыстарын жүргізу, сонымен қатар негіз жіптердің берілісін және керілісін реттеу.

ОН 5.8. Сабақталу есебіне сәйкес айқаспа раппортын қалпына келтіру.

ОН 5.9. Негіз жіпті сабақтаудан кейін жұмысқа пайдалану.

ОН 5.10. Жаймадағы ақаулар және жіптің үзілгіштігінің алдын-алу мақсатында бекітілген маршрут бойынша станоктарды аралау.

КҚ 6. Дайын өнімдердің сапасын бақылау

КМ 6. Дайын өнімдердің сапасын бақылау

ОН 6.1. Мата сапасын бақылау.

ОН 6.2. Мата сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

ОН 6.3. Тауарлардың ақауын анықтау бөлімінде мата сорттарын тексеру.

ОН 6.4. Негіз жіптің метраж есебін, тордың осы нөмірі бойынша белгілі телімдегі ұяшық мөлшерлері есебін жүргізу.

ОН 6.5. Суретті маталарда негіз жіп және арқау бойынша мәнерлер мен тоқу раппортын сақтау.

ОН 6.6. Станоктарды көп станокты пайдалану кезінде жұмыс әдістерін, тиімді бағытты орындау тізбелілігін және жұмысты жоспарлау тәртібін таңдау.

ОН 6.7. Тоқу станогындағы маталардың ақауын жою.

ОН 6.8. Станоктағы жинақталған мата орамасын кесуге және оны таңбалауға қатысу.

"4S07230403 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Тоқу өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізуді ұйымдастыру

КМ 1. Тоқу өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізуді ұйымдастыру

ОН 1.1. Жабдыққа күтім жасау кестесін, жұмыстың оңтайланған ережесін, технологиялық (техникалық) құжаттарды жасау.

ОН 1.2. Технологиялық және өндірістік тәртіпті, өндіріс мәдениетін, өнеркәсіптік санитарияны, ғимараттың ылғалды-температуралы режімін сақтауды бақылау.

ОН 1.3. Технологиялық жабдықтардың пайдалануын, бекітілген параметрлерді сақтау, жабдықты тазалау, жөндеу, бұзылуың алдын-алу кестесін сақтауды бақылау.

ОН 1.4. Өндірістік жұмыстарды орындау тәртібін ұйымдастыру және жоспарлау.

ОН 1.5. Жұмыстарды жоспарлау кезіндегі оңтайлы шешімдерді таңдау.

ОН 1.6. Қызмет көрсету аймағындағы өндеу уақытының негізделген техникалық нормасын орнату.

КҚ 2. Ұжым жұмысын ұйымдастыру

КМ 2. Ұжым жұмысын ұйымдастыру

ОН 2.1. Тоқыма өндірісінде техника қауіпсіздік ережелерінің нұсқаулығын жүргізу.

ОН 2.2. Еңбекті қорғау бойынша нормативті актілердің және өндірістік жұмыс нұсқаулары талаптарына сәйкес жұмысшы орынды ұйымдастыруды тексеру.

ОН 2.3. Технологиялық тәртіпті сақтай отырып орындаушылар ұжымының жұмысын жоспарлау.

ОН 2.4. Негізгі және қосымша жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ете отырып, ауысым ішінде еңбекті ұйымдастыруды сақтау.

КҚ 3. Өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету

КМ 3. Өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету

ОН 3.1. Шикізаттың, материалдың және дайын бұйымның сапасын тексеруді жүзеге асыру.

ОН 3.2. Өндірістік барлық бөліктеріндегі шығарылатын өнімнің сапасын және санын бақылау.

ОН 3.3. Технологиялық үрдістердің экономикалық тиімділігін бағалауға, оны арттыру жөніндегі шараларды әзірлеуге қатысу.

ОН 3.4. Ақаулар мен кемшіліктердің себептерін, оларды жою тәсілдерін анықтау.

ОН 3.5. Техникалық регламенттерге сәйкес өнімнің негізгі сапа көрсеткіштерін қолдану.

КҚ 4. Технологиялық үрдістерді оңтайландыру және жабдықтардың жағдайын талдау

КМ 4. Технологиялық үрдістерді оңтайландыру және жабдықтардың жағдайын талдау

ОН 4.1. Тоқыма өндірісінің жабдықтарының ағымдағы жөндеуін және кәсіби тексеруін ұйымдастыру.

ОН 4.2. Жабдықтың техникалық жай-күйін және технологиялық ресурстарын бақылау.

ОН 4.3. Жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге өтінімдер және ілеспе құжаттар жасау.

ОН 4.4. Машиналарға қойылатын негізгі талаптарды сақтау.

ОН 4.5. Шағын өндіріс шығындарын есептеу.

ОН 4.6. Жабдықтарды сабақтау және қайта сабақтауды рәсімдеу және жүзеге асыру тәртібін жасайды.

ОН 4.7. Ақаулардың орын алуына әкелетін себептерін жою.

ОН 4.8. Жабдық механизмдерін, бөлшектерін ауыстыру және кішігірім жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 4.9. Өнеркәсіптік автоматика элементтерін қолдану.

ОН 4.10. Тоқудың технологиялық үрдістерін оңтайландыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
303-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230500 - Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 264-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар)

Мамандығы:

07230500 - Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)

Біліктілігі:

3W07230501 - Түту өндірісінің машиналары мен жабдықтарының операторы
3W07230502 - Иіру өндірісінің машиналары мен жабдықтарының операторы
4S07230503 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07230501 - Түту өндірісінің машиналары мен жабдықтарының операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Машинаның жұмыс органдарын жұмысқа дайындау, түсетін талшықтың сапасын және жабдықтың тиелуін бақылау

+

+

3.2

КМ 2. Талшықтарды тарау процесін, механизмдердің және жабдықтың жұмыс органдарының жұмысын бақылау

+

+

3.3

КМ 3. Тараудың, таспаны алудың, өнімді алудың сапасын тексеру

+

+

3.4

КМ 4. Жабдықты тазалау және күту, ауысымды қабылдау және тапсыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230502 - Иіру өндірісінің машиналары мен жабдықтарының операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Машинаның жұмыс органдарын жұмысқа дайындау, таспаның, созбаның, дара жіптің сапасын тексеру

+

+

3.2

КМ 2. Иіру процесінің барысын бақылау, иіру жабдығының механизмдері мен жұмыс органдарының жұмысын ретке келтіру

+

+

3.3

КМ 3. Иірімжіптің сапасын тексеру, иірімжіпті алу, өңделген өнімді алу

+

+

3.4

КМ 4. Иіру өндірісі жабдықтарын тазалау және күтуді орындау. Ауысымды қабылдап және тапсыруды жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07230503 -Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тоқыма өнімінің сапасын тексеру. Жаңа технологиялық жабдыққа сынақ жүргізу, қолданылатын жабдықтың ақауларын жою

+

+

3.2

КМ 2. Технологиялық режимдерді әзірлеу, жабдықты толтыру параметрлерін есептеу. Учаскелердің жұмысын ұйымдастыруды жолға қою

+

+

3.3

КМ 3. Дайын өнімнің сапасын тексеру. Иіру өндірісінің жобаланатын технологиялық процестерінің экономикалық тиімділігін есептеуді жүзеге асыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
304-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230500 - Иіру және түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттерімен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағынегізгімәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07230501 - Түту өндірісінің машиналары мен жабдықтарының операторы" біліктілігі

КҚ 1. Машинаның жұмыс органдарын жұмысқа дайындау, түсетін талшықтың сапасын және жабдықтың тиелуін бақылау

КМ 1. Машинаның жұмыс органдарын жұмысқа дайындау, түсетін талшықтың сапасын және жабдықтың тиелуін бақылау

ОН 1.1. Дайындық жұмыстарын жүргізу: жаңа жайғақтармен толтыру, ескі жайғақтың ұшын кемінде 0,5 метр үзіп, жаңа түйіспені жалғау, толған таздарды бостарымен ауыстыру.

ОН 1.2. Іске қосар алдында жабдықтың жұмыс органдарының жай-күйін бақылау. Жабдықты жұмысқа қосуды жүзеге асыру.

ОН 1.3. Тарау жабдығына талшық қоспасын тасымалдауды орындау. Жабдық бункеріне талшық қоспасын салу.

ОН 1.4. Тарау машинасының технологиялық параметрлерін тексеру, тарау жабдығының жұмысын реттеу.

КҚ 2. Талшықтарды тарау процесін, механизмдердің және жабдықтың жұмыс органдарының жұмысын бақылау

КМ 2.Талшықтарды тарау процесін, механизмдердің және жабдықтың жұмыс органдарының жұмысын бақылау

ОН 2.1. Машина тарақтарында таспа үзілуін, тараулардың өткізуін, оралуын, үйілуді жою.

ОН 2.2. Өңдеудің технологиялық режимін таңдау, тарау жабдықтарының дұрыс жұмыс істеуін қадағалау.

ОН 2.3. Тарау машинасының жұмыс органдарының гарнитураларын жүйелі түрде тарау.

ОН 2.4. Тарау машиналары жұмысының орындалу сапасын бақылау.

КҚ 3. Тараудың, таспаны алудың, өнімді алудың сапасын тексеру

КМ 3. Тараудың, таспаны алудың, өнімді алудың сапасын тексеру

ОН 3.1. Талшықтардың қасиеттерін, нөмерін және түрін, сонымен бірге лас қоспаларды анықтау.

ОН 3.2. Тарау таспасындағы қоспа құрамын тексеру, қалдықтар түрін анықтау.

ОН 3.3. Сынама алуды жүзеге асыру, қоректендіру таспасының тарауының сапасын тексеру.

ОН 3.4. Тарау таспасының сапасы мен қасиеттерінің негізгі көрсеткіштерін сипаттаңыз.

КҚ 4. Жабдықты тазалау және күту, ауысымды қабылдау және тапсыру

КМ 4. Жабдықты тазалау және күту, ауысымды қабылдау және тапсыру

ОН 4.1. Түту машиналарына алғашқы күтім жасай отырып, машиналарды сағаттық кесте бойынша мамықтан тазарту.

ОН 4.2. Жиналу шамасына қарай машинадан қыл-қыбырды қол щеткасымен сілку арқылы тарау машинасының тазалығын бақылау.

ОН 4.3. Тарау машиналарында қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін сақтау. Тарау цехында өртке қарсы іс-шараларды сақтау.

ОН 4.4. Түту жабдығының барабандарының астынан қалдықтарды кезең-кезеңімен алып тастау.

ОН 4.5. Жабдықты күту және тазалау ережелерін сақтау. Технологиялық регламентке сәйкес ауысымды қабылдау және тапсыру ережелерін сақтау.

"3W07230502 - Иіру өндірісінің машиналары мен жабдықтарының операторы" біліктілігі

КҚ 1. Машинаның жұмыс органдарын жұмысқа дайындау, таспаның, созбаның, дара жіптің сапасын тексеру

КМ 1. Машинаның жұмыс органдарын жұмысқа дайындау, таспаның, созбаның, дара жіптің сапасын тексеру

ОН 1.1. Иіру жабдықтарын пайдалану және күту ережелерін, иіру машинасына қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау. Әр түрлі талшықтарды иірудің технологиялық параметрлерін сақтау.

ОН 1.2. Иіру, иіру-ширату машиналарына сабақтауды жүзеге асыру.

ОН 1.3. Іске қосу алдында иіру жабдығының жұмысшы органдарының жай-күйін бақылау. Жабдықты жұмысқа қосу.

ОН 1.4. Автоқоректендіргіштерді мақта бумаларымен толтыру ережелерін сақтау. Шілік барабандардың айналымын, қоспа жасайтын машинада жүк тақталарының күйін тексеру.

ОН 1.5. Ұршықты, иіру камерасын сабақтау, машинаны қайта сабақтауды жүзеге асыру.

КҚ 2. Иіру процесінің барысын бақылау, иіру жабдығының механизмдері мен жұмыс органдарының жұмысын ретке келтіру

КМ 2. Иіру процесінің барысын бақылау, иіру жабдығының механизмдері мен жұмыс органдарының жұмысын ретке келтіру

ОН 2.1. Иіру машиналарының жұмысшы органдары мен механизмдерінің жұмысын бақылау.

ОН 2.2. Жұмысталған собықтарды, шарғыларды, белдектерді оларды бос патрондармен (шарықтармен) немесе шарғылармен ауыстыру, ұршықты, иіру камерасын сабақтау.

ОН 2.3. Бобинаның үдеуін реттеу. Таспаның біркелкі түсуін және таздардың ауыстырылуын қамтамасыз ету.

ОН 2.4. Созба мен таспаның сапасыз бөліктерін орау.

ОН 2.5. Таспаның машинаға дұрыс және үздіксіз түсуін қамтамасыз ету.

ОН 2.6. Иірімжіптің, жіптің сапасын сызықтық тығыздығы, салмағы, өңдеу түрлері мен түстері; кіріс және оралатын қаптамалар бойынша бақылау.

ОН 2.7. Шарғыларға иірімжіпті сабақтау, созбаларды барабанға байлау.

ОН 2.8. Қосу санын, орау, айналдыру сапасын тексеру.

ОН 2.9. Иірілген жіптің бағытын, өңделетін иірілген жіптің, жіптің қасиеттері мен сапасын реттеу.

ОН 2.10. Өңделген таспаны түсіруді, шығарылатын таспаның сапасын реттеу.

ОН 2.11. Түсімдер ордасы айырмасының ережесін сақтау, жұмыс істейтін түсімдер уақытының ұзақтығын, түсімдерді алу және орнату тәртібін сақтау.

ОН 2.12. Түту, таспалау, тегістеу, ширату жабдығының, сондай-ақ орау автоматының, қопсыту-түту және релаксация агрегаттарының барлық негізгі механизмдері мен жұмыс органдарының жұмысын бақылау.

ОН 2.13. Қызмет көрсету машинасына таспаны сабақтау, машинаны қайта сабақтауы жүзеге асыру.

КҚ 3. Иірімжіптің сапасын тексеру, иірімжіпті алу, өңделген өнімді алу

КМ 3. Иірімжіптің сапасын тексеру, иірімжіпті алу, өңделген өнімді алу

ОН 3.1. Иірімжіптің сапа көрсеткіштерін бақылау. Иірімжіп сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

ОН 3.2. Собықтарғ орау кезіндегі ақауларды анықтау. Иірімжіптегі жуан және жіңішке жерлерді орау.

ОН 3.3. Таспа, иірімжіп үзілулерін жою, ұршық жұмысына бақылау жүргізу.

ОН 3.4. Дайын болған өнімді алуды және ауыстыруды жүзеге асыру.

ОН 3.5. Қайта өңдеуге түсетін шикізаттың атауы мен сапасын бақылау.

ОН 3.6. Созба мен таспаның үзілулерін жою,қалыңдатылған және жұқа саңылауларды алып тастау.

ОН 3.7. Таспа, созба, иірімжіп сапасын бақылау.

КҚ 4. Иіру өндірісі жабдықтарын тазалау және күтуді орындау. Ауысымды қабылдап және тапсыруды жүргізу

КМ 4. Иіру өндірісі жабдықтарын тазалау және күтуді орындау. Ауысымды қабылдап және тапсыруды жүргізу

ОН 4.1. Иіру өндірісінің жабдықтарын пайдалану және күту ережелерін сақтау.

ОН 4.2. Иіру машиналарын тазалау және күту ережелерін сақтау.

ОН 4.3. Қалдықтардың түрлері мен нормаларын анықтау, сондай-ақ оларды азайту шараларын ұсыну.

ОН 4.4. Түсіру және сабақтауды жүзеге асыру.

ОН 4.5. Сору құрылғысы механизмдерінің жұмысын реттеу.

ОН 4.6. Жұмыс кестесіне сәйкес ақаулы басылған біліктерді, тазалау құралдарын ауыстыру.

ОН 4.7. Қопсытып-түту агрегатының конвейері мен тіреуіш торларының беттерін тазарту.

ОН 4.8. Сигнализация жүйесінің жағдайын және агрегат машиналарында талшықтың болуын тексеру.

ОН 4.9. Иіру жабдығының машиналарында қауіпсіз жұмыс істеу ережелерін меңгеру. Иіру цехында өртке қарсы іс-шараларды сақтау.

"4S07230503 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Тоқыма өнімінің сапасын тексеру. Жаңа технологиялық жабдыққа сынақ жүргізу, қолданылатын жабдықтың ақауларын жою

КМ 1. Тоқыма өнімінің сапасын тексеру. Жаңа технологиялық жабдыққа сынақ жүргізу, қолданылатын жабдықтың ақауларын жою

ОН 1.1.Талшықтың, таспаның, созбаның, иірімжіптің, жіптің сапа көрсеткіштерін бақылау.

ОН 1.2. Шикізатты және өнімді тасымалдау құралдарымен қамтамасыз ету.

ОН 1.3. Технологиялық жабдықтарды сынауға қатысу. Иіру өндірісінің жобаланған технологиялық процестері мен режимдерін тексеру және игеру бойынша эксперименттік жұмыстар жүргізуді жүзеге асыру.

ОН 1.4. Иіру өндірісінің машиналары мен технологиялық жабдықтарының жұмысын ретке келтіру.

КҚ 2. Технологиялық режимдерді әзірлеу, жабдықты толтыру параметрлерін есептеу. Учаскелердің жұмысын ұйымдастыруды жолға қою

КМ 2. Технологиялық режимдерді әзірлеу, жабдықты толтыру параметрлерін есептеу. Учаскелердің жұмысын ұйымдастыруды жолға қою

ОН 2.1. Тоқыма өнімдерінің жаңа эксперименттік үлгілерін жасау кезінде технологиялық жабдықты толтыру параметрлерінің есептеулерін таңдау.

ОН 2.2. Технологиялық процестің карталарын, маршруттық және материалдық карталарды жасау.

ОН 2.3. Өндірістің технологиялық процестері мен режимдерін түзетуге байланысты техникалық құжаттаманың өзгеруін ресімдеу.

ОН 2.4. Өнімнің қарапайым түрлеріне немесе оның элементтеріне прогрессивті технологиялық процестерді және өндірістің оңтайлы режимдерін жасау.

ОН 2.5. Әзірленетін жобалардың жобалау бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттарға және техникалық тапсырмаларға сәйкестігін қамтамасыз ету.

ОН 2.6. Тоқыма өнімдерінің жоғары сапасын бақылау, оны өндіруге материалдық және еңбек шығындарын азайту.

ОН 2.7. Тоқыма өнімдерінің технологиялық жабдықтарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 2.8. Технологиялық құжаттаманы жобалау, әзірлеу және ресімдеу бойынша стандарттарды, техникалық шарттарды және басқа да нормативтік және басшылық материалдарды сақтау.

ОН 2.9. Толтыру деректерін есептеу әдістемесін таңдау, компьютерлік бағдарламаларды меңгеру.

КҚ 3. Дайын өнімнің сапасын тексеру. Иіру өндірісінің жобаланатын технологиялық процестерінің экономикалық тиімділігін есептеуді жүзеге асыру

КМ 3. Дайын өнімнің сапасын тексеру. Иіру өндірісінің жобаланатын технологиялық процестерінің экономикалық тиімділігін есептеуді жүзеге асыру

ОН 3.1. Шикізат, материалдар шығындарының нормаларын есептеу. Жобаланатын технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін бағалау.

ОН 3.2. Өнімнің ақау себептерін анықтау.

ОН 3.3. Өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру талаптарын орындау.

ОН 3.4. Техникалық регламенттерге сәйкес өнім сапасының негізгі көрсеткіштерін меңгеру.

ОН 3.5. Өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесін сақтау.

ОН 3.6. Талшықты өңдеудің технологиялық режимдерін ұйымдастыру принциптерін сипаттау.

ОН 3.7. Тоқыма өндірісі өнімдерінің ақауларын тану, талшықтың, иірімжіптің қалдықтары мен қалдықтарының нормаларын анықтау.

ОН 3.8. Еңбек заңнамасын, ішкі еңбек тәртібі тәртібін сақтау. Тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария ережелерін, өрт қауіпсіздігі талаптарын меңгеру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
305-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230600 - Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар)

Мамандығы:

07230600 - Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы

Біліктілігі:

3W07230601 - Талшық өңдеуші
3W07230602 - Талшықты өңдеу жөніндегі машиналар мен жабдықтардың операторы
4S07230603 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07230601 - Талшық өңдеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Талшықты өңдеу процесін жүргізуге шикізатты, жабдықтарды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Талшықты материалдарды өңдеудің технологиялық процесін жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Талшықты өңдеу процесінің технологиялық параметрлерін бақылау

+

+

3.4

КМ 4. Соңғы өнім сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230602 - Талшықты өңдеу жөніндегі машиналар мен жабдықтардың операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіпік модульдер3.1

КМ 1. Ылғал талшықты одан әрі өңдеуге немесе ұзақ сақтауға кептіру процесін қамтамасыз ету

+

+

3.2

КМ 2. Техникалық шарттардың нормативтік талаптарына сәйкес ылғал шитті мақта алу процесін қамтамасыз ету

+

+

3.3

КМ 3. Шитті мақтаны джиндеу процесін және джин батареясының жұмыс қабілеттілігін реттеу

+

+

3.4

КМ 4. Техникалық шарттардың нормативтік талаптарына сәйкес мақта талшығын алуды бақылау

+

+

3.5

КМ 5. Тұқымдарды линтерлеу процесін және линтерлеу жабдығының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету

+

+

3.6

КМ 6. Шитті мақтаны өңдеудің техникалық шарттары нормативтерінің талаптарына сәйкес мақта тұқымдарын алуды бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07230603 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Шитті мақтаны бөлек партияларға бөлу және талшықты материалдарды сақтауды бақылау

+

+

3.2

КМ 2. Технологиялық (техникалық) құжаттаманы, жұмыстың оңтайлы режимдерін, жабдықты күту кестелерін әзірлеу

+

+

3.3

КМ 3. Талшықты материалдарды алғашқы өңдеудің технологиялық процестерін бақылау

+

+

3.4

КМ 4. Өндірістік процестерді ұйымдастыру мен жоспарлау

+

+

3.5

ПК 5. Дайын бұйымның сапасын тексеру4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
306-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230600 - Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 266-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру

Кәсіптік модульдер

"3W07230601 - Талшық өңдеуші" біліктілігі

КҚ 1. Талшықты өңдеу процесін жүргізуге шикізатты, жабдықтарды дайындау

КМ 1. Талшықты өңдеу процесін жүргізуге шикізатты, жабдықтарды дайындау

ОН 1.1. Техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау.

ОН 1.2. Талшықты өндеу жұмыстары кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау.

ОН 1.3. Табиғи тоқыма талшығының сорттылығы мен класын анықтау.

ОН 1.4. Шикізатты сапа белгілері бойынша сұрыптау.

ОН 1.5. Талшықты өңдеу процесіне дайындау.

ОН 1.6. Жабдықтарды жұмыс жасауға дайындау.

ОН 1.7. Шикізатты тиеуді жүзеге асыру.

ОН 1.8. Жабдықтың параметрлерін орнату.

ОН 1.9. Бақылау журналын жүргізу.

КҚ 2. Талшықты материалдарды өңдеудің технологиялық процесін жүргізу

КМ 2. Талшықты материалдарды өңдеудің технологиялық процесін жүргізу

ОН 2.1. Шикізатты қабатты қалыптастыру механизміне біркелкі қабатпен жаю.

ОН 2.2. Зығырлы шикізаттың қабықтарын қсақтауды жүзеге ассыру.

ОН 2.3. Одан әрі ұсақтау үшін талшықты түту процесін бақылау.

ОН 2.4. Шатасқан қысқа сабақты трестті сілкілеу процесін реттеу.

ОН 2.5. Түтілген талшықтың уыс байламдарын кесу.

ОН 2.6. Байламдарды бөлшектеу және оларды тарауға өңдеу.

ОН 2..7 Түту қалдықтарынан қысқа талшықты алу процесін жүргізу.

ОН 2.8. Өңделген талшықтарды бумаларға салу.

КҚ 3. Талшықты өңдеу процесінің технологиялық параметрлерін бақылау

КМ 3. Талшықты өңдеу процесінің технологиялық параметрлерін бақылау

ОН 3.1. Ағымдағы желіге қосылған жабдықтың жұмыс режимін реттеу.

ОН 3.2. Бақылау әзірлемелеріне қатысу және ең жақсы жұмыс режимін таңдау.

ОН 3.3. Біркелкі үздіксіз қабатты қалыптастыру кезінде батып кететін дискілердің параметрлерін реттеу.

ОН 3.4. Сабақтардың параллель орналасуын және қабат қалыңдығының біркелкілігін, оның жарылу кезеңіне үздіксіз енуін қадағалау.

ОН 3.5. Шикізатты өңдеудің технологиялық режимін сақтау.

ОН 3.6. Технологиялық машиналардың жұмысындағы анықталған кемшіліктерді жою.

ОН 3.7. Технологиялық режимнің бұзылуын жою.

КҚ 4. Соңғы өнім сапасын бақылау

КМ 4. Соңғы өнім сапасын бақылау

ОН 4.1. Талшықты өңдеу және сұрыптау сапасын бақылау.

ОН 4.2. Өңдеуге түсетін шикізаттың сапасын, сондай-ақ өндірілген өнімнің сапасын тексеру.

ОН 4.3. Артық ширатылған өңделмеген талшықты іріктеуді жүргізу.

ОН 4.4. Ласталған талшықты іріктеуді жүргізу.

ОН 4.5. Уыстап артылған талшықтарды өңделу сапасын тексеру.

ОН 4.6. Өңделген шикізаттың, өңделген талшықтың және машинаның құрылымының есебін жүргізу.

ОН 4.7. Өндірілген өнімді салмағы мен сапасы бойынша тапсыру.

ОН 4.8. Нөмірдің дұрыстығын, талшықтың сортының дұрыстығын анықтайтын таңдау бақылау тексерісін жүргізу.

"3W07230602 - Талшықты өңдеу жөніндегі машиналар мен жабдықтардың операторы" біліктілігі

КҚ 1. Ылғал талшықты одан әрі өңдеуге немесе ұзақ сақтауға кептіру процесін қамтамасыз ету

КМ 1. Ылғал талшықты одан әрі өңдеуге немесе ұзақ сақтауға кептіру процесін қамтамасыз ету

ОН 1.1. Кептіру процесін жүргізу.

ОН 1.2. Кептіру машинасының конвейеріне үздіксіз беру үшін берілген қалыңдықтағы шикізат қабаттарын қалыптастыру.

ОН 1.3. Кептіру машинасының белгіленген тығыздығын сақтау.

ОН 1.4. Технологиялық және қосалқы жабдықтардың кептіру барабанына қызмет көрсету.

ОН 1.5. Шикізатты тиеу және беруді реттеу механизмдерін басқару.

КҚ 2. Техникалық шарттардың нормативтік талаптарына сәйкес ылғал шитті мақта алу процесін қамтамасыз ету

КМ 2. Техникалық шарттардың нормативтік талаптарына сәйкес ылғал шитті мақта алу процесін қамтамасыз ету

ОН 2.1. Ылғалды шитті мақтаны нормативтік ылғалдылыққа дейін әрі қарай өңдеу процесіне дейін кептіруді жүзеге асыру.

ОН 2.2. Шитті мақтаны кептірудің белгіленген режимін бақылау.

ОН 2.3. Жеке ақаулардың пайда болуын болдырмау және жабдықтың технологиялық режимін сақтау.

ОН 2.4. Белгіленген регламент бойынша қызмет көрсетілетін жабдықтар мен механизмдерді реттеу.

ОН 2.5. Талшықтың әртүрлі нөмірлері мен түрлеріндегі салмағын орнату.

КҚ 3. Шитті мақтаны джиндеу процесін және джин батареясының жұмыс қабілеттілігін реттеу

КМ 3. Шитті мақтаны джиндеу процесін және джин батареясының жұмыс қабілеттілігін реттеу

ОН 3.1. Берілген режимде мақта тұқымын талшықтан бөлу.

ОН 3.2. Джинның, технологиялы жанасқан және көмекші жабдықтың батареясына қызмет көрсету.

ОН 3.3. Қызмет көрсетілетін машиналар мен механизмдердің жұмысындағы техникалық ақауларды жою.

ОН 3.4. Жабдықтың қуаттандырушысының бітелуін жою.

ОН 3.5. Әртүрлі джиндардың пластинасын ауыстыру барысына қатысу.

ОН 3.6. Араларды ауыстыру тәртібін реттеу.

ОН 3.7. Технологиялық тетіктер және ажыратқышты реттеуге, қызмет көрсетіліп жатқан машиналарға жөндеу жұмыстарын жүргізу барысын реттеу.

ОН 3.8. Жабдықтың түйіндері мен механизмдерін тазалауды, жинау камераларынан қоқысты шығаруды жүргізу.

КҚ 4. Техникалық шарттардың нормативтік талаптарына сәйкес мақта талшығын алуды бақылау

КМ 4. Техникалық шарттардың нормативтік талаптарына сәйкес мақта талшығын алуды бақылау

ОН 4.1. Джинирлеу процесінде тұқымдарды бүлдірмей және қалдықтардың түзілуінсіз тұқымнан талшықты толық алу процесін реттеу.

ОН 4.2. Жекелеген ақаулардың пайда болуын болдырмау және жабдықтың технологиялық режимін сақтау.

ОН 4.3. Білікше джиндарындағы омыратын пластиналарды орнату.

ОН 4.4. Технологиялық жабдықтар мен автоматизация жабдықтарды профилактикалық тазалау және жөндеу жұмыстарын жасауды жүзеге асыру.

ОН 4.5. Джинирлеу үрдісіндегі ақауларды жою.

КҚ 5. Тұқымдарды линтерлеу процесін және линтерлеу жабдығының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету

КМ 5. Тұқымдарды линтерлеу процесін және линтерлеу жабдығының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету

ОН 5.1. Мақта тұқымдарын линтерлеу процесін жүзеге асыру.

ОН 5.2. Линтердің, технологиялы жанасқан және көмекші жабдықтың батареясына қызмет көрсету.

ОН 5.3. Линтерлер жұмысын реттеу.

ОН 5.4. Қызмет көрсететін машиналар мен механизмдер жұмысындағы ақауды жою.

ОН 5.5. Линтерге жөндеу жұмыстарын жасауға және араның цилиндрін ауыстыруға қатысу.

ОН 5.6. Ара мен оттық торларын тазалау.

КҚ 6. Шитті мақтаны өңдеудің техникалық шарттары нормативтерінің талаптарына сәйкес мақта тұқымдарын алуды бақылау

КМ 6. Шитті мақтаны өңдеудің техникалық шарттары нормативтерінің талаптарына сәйкес мақта тұқымдарын алуды бақылау

ОН 6.1. Линтерлеу процесі кезінде линтті тұқымдарға зақым келтірмей толық алуды қамтамасыз ету.

ОН 6.2. Линтерлеу процесінде жекелеген ақаулардың пайда болуын болдырмау.

ОН 6.3. Линт пен тұқымның сапасын бақылау.

ОН 6.4. Өңделетін шикізаттың үзілуін анықтау.

ОН 6.5. Өңделетін шикізаттың үзілуін жою.

ОН 6.6. Өнім сапасын бақылау бойынша мәліметтерді қолдану.

"4S07230603 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Шитті мақтаны бөлек партияларға бөлу және талшықты материалдарды сақтауды бақылау

КМ 1. Шитті мақтаны бөлек партияларға бөлу және талшықты материалдарды сақтауды бақылау

ОН 1.1. Дайындау пункттерінде қауіпсіздік техникасы жөніндегі ережелер мен нұсқаулықтарды сақтау.

ОН 1.2. Мемлекеттік стандартқа сәйкес дәлді және біріктірілген сынамаларды іріктеп алу.

ОН 1.3. Талшықтардың сорты, сыныбы және сапалық сипаттамалары туралы мәліметтердің болуы.

ОН 1.4. Сортына қарай шитті мақтаның жекелеген партияларын қалыптастыру.

ОН 1.5. Ашық алаңдарда және жабық қоймаларда талшықтарды сақтау туралы ақпаратқа ие болу.

ОН 1.6. Талшықтардың әрбір партиясына ілеспе құжаттарды ресімдеу

ОН 1.7. Бунттар мен жабық қоймаларда талшықтардың жиналуын бақылау.

ОН 1.8. Бунттар мен жабық қоймаларда талшықтардың жиналуын бақылау

ОН 1.9. Қайта өңдеу зауытына талшықтар партиясын жіберу регламентін сақтау.

КҚ 2. Технологиялық (техникалық) құжаттаманы, жұмыстың оңтайлы режимдерін, жабдықты күту кестелерін әзірлеу

КМ 2. Технологиялық (техникалық) құжаттаманы, жұмыстың оңтайлы режимдерін, жабдықты күту кестелерін әзірлеу

ОН 2.1. Кәсіпорын қызметін ұйымдастыру негіздерін анықтау.

ОН 2.2. Жабдықты техникалық пайдалануды ұйымдастыру.

ОН 2.3. Нормативтік-құқықтық құжаттамада және заңнамалық актілерде жазылған стандарттарды сақтау.

ОН 2.4. Нұсқаулықтарды, технологиялық карталарды және басқа да нормативтік құжаттарды жасау.

ОН 2.5. Есеп беру және есепке алу туралы құжаттаманы жүргізу.

ОН 2.6. Өз жұмысында халықаралық озық тәжірибені қолдану.

ОН 2.7. Өндірісті техникалық бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 3. Талшықты материалдарды алғашқы өңдеудің технологиялық процестерін бақылау

КМ 3. Талшықты материалдарды алғашқы өңдеудің технологиялық процестерін бақылау

ОН 3.1. Талшықты материалдарды кептіру процесін ұйымдастыру.

ОН 3.2. Талшықты материалдарды кептірудегі біркелкі және белгіленген температураны бақылау.

ОН 3.3. Талшықты материалдарды тазарту процесін жүргізу.

ОН 3.4. Талшықты материалдарды тазарту процесін реттеу.

ОН 3.5. Талшықтың ылғалдылығын бақылау.

ОН 3.6. Престеу алдында соңғы өнімнің ылғалдылығын бақылау.

ОН 3.7. Сұрыптар бойынша қалыптасқан тұқым партиясын тасымалдауды жолға қою.

ОН 3.8. Талшықты сақтау ережелерін сақтаңыз.

КҚ 4. Планировать и организовать работу производственного участка

КМ 4. Өндірістік процестерді ұйымдастыру мен жоспарлау

ОН 4.1. Ұжымды басқарудағы негізгі ережелерді түсіну.

ОН 4.2. Өндірістік бөлімшелерде жұмыстың орындалуын бақылау.

ОН 4.3. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның салалық ерекшеліктерін зерттеу.

ОН 4.4. Өндірісті экономикалық дамыту үшін бизнес жоспар құру.

КҚ 5. Проверять качество готовой продукции

КМ 5. Дайын бұйымның сапасын тексеру

ОН 5.1. Талшықтың сапалық көрсеткіштерін сипаттау.

ОН 5.2. Сапалық көрсеткіштіктерді анықтау үшін әдістерді қолдану. .

ОН 5.3. Ақаулардың пайда болу себебін анықтау.

ОН 5.4. Өнімдегі ақаудың пайда болуын талдау.

ОН 5.5. Өнімдегі ақауды жою.

ОН 5.6. Шығарылатын өнім сапасын анықтау.

ОН 5.7. Жұмыс сапасына ішінара бақылауды жүзеге асыру.

ОН 5.8. Аспаптық бағалау әдістерін қолдана отырып, қолданыстағы стандарттар негізінде өнім сапасын бақылау.

ОН 5.9. Талшықтардың сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
307-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230700 - Мата емес тоқыма материалдар технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 266-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар)

Мамандығы:

07230700 - Мата емес тоқыма материалдар технологиясы

Біліктілігі:

3W07230701 - Мата емес тоқыма материалдарды тоқушы
3W07230702 - Мата емес материалдарды өндіру жөніндегі машиналар мен жабдықтардың операторы
4S07230703 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07230701 - Мата емес тоқыма материалдарды тоқушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тоқып-тігу жабдықтарының барлық түрлерінде беймата жаймаларын өндіру процесін қамтамасыз ету бойынша дайындық жұмыстарын жүргізуі

+

+

3.2

КМ 2. Беймата жаймаларын өңдірудегі технологиялық процестерді жүргізуі.

+

+

3.3

КМ 3. Өңдірілген жайма процесінің технологиялық көрсеткіштерін бақылауды қамтамасыз етуі

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230702 - Мата емес материалдарды өндіру жөніндегі машиналар мен жабдықтардың операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Беймата материалдарды өндіру бойынша жабдықтардың барлық түрлерінде өнімді өндірудің технологиялық процесіне дайындық жұмыстарын жүргізуі

+

+

3.2

КМ 2. Беймата материалдарын өндіру бойынша жабдықтардың үздіксіз, тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі

+

+

3.3

КМ 3. Дайын өніммен орамдарды алу, жұмысты аяқтау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07230703 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Жабдықты пайдалану, жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарға техникалық басшылық етуі және технологиялық процестің жұмысын ұйымдастыруы

+

+

3.2

КМ 2. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін жобалау - сметалық жұмыс құжаттамасын жасалынуы

+

+

3.3

КМ 3. Барлық түрдегі беймата материалдарын өндіру кезіндегі орындалған жұмыстардың сапасына және көлеміне бақылау жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
308-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230700 - Мата емес тоқыма материалдар технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07230701 - Мата емес тоқыма материалдарды тоқушы" біліктілігі

КҚ 1. Тоқып-тігу жабдықтарының барлық түрлерінде беймата жаймаларын өндіру процесін қамтамасыз ету бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Тоқып-тігу жабдықтарының барлық түрлерінде беймата жаймаларын өндіру процесін қамтамасыз ету бойынша дайындық жұмыстарын жүргізуі

ОН 1.1. Беймата жаймаларын өңдіру процесін орындау.

ОН 1.2. Шпулярникті бобиналармен толтыруды орындау.

ОН 1.3. Өңдірілген жаймаларды түсіруді қамтамасыз ету.

КҚ 2. Беймата жаймаларын өңдірудегі технологиялық процестерді жүргізу

КМ 2. Беймата жаймаларын өңдірудегі технологиялық процестерді жүргізуі

ОН 2.1. Тігін процесін жүргізу.

ОН 2.2. Жіптердің тартылысын қамтамасыз ету.

ОН 2.3. Тоқып-тігу жабдықтарында каркас төсемдерін өндеу.

КҚ 3. Өңдірілген жайма процесінің технологиялық көрсеткіштерін бақылауды қамтамасыз ету

КМ 3. Өңдірілген жайма процесінің технологиялық көрсеткіштерін бақылауды қамтамасыз етуі

ОН 3.1. Өңдірілген жаймаларды аспаптан түсіру.

ОН 3.2. Таңбалауды жүргізу.

ОН 3.3. Жабдықты кесте бойынша тазалау.

"3W07230702 - Мата емес материалдарды өндіру жөніндегі машиналар мен жабдықтардың операторы" біліктілігі

КҚ 1. Беймата материалдарды өндіру бойынша жабдықтардың барлық түрлерінде өнімді өндірудің технологиялық процесіне дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Беймата материалдарды өндіру бойынша жабдықтардың барлық түрлерінде өнімді өндірудің технологиялық процесіне дайындық жұмыстарын жүргізуі

ОН 1.1. Шикізат пен қосалқы материалдарды тасымалдауды жүзеге асыру, жабдықты және жұмыс орнын тексеруді жүргізу.

ОН 1.2. Жабдықты жұмысқа дайындау (қажетті көрсеткіштерді орнату).

ОН 1.3. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздік талаптарына сәйкес жұмыстарды орындау.

КҚ 2. Беймата материалдарын өндіру бойынша жабдықтардың үздіксіз, тұрақты жұмысын қамтамасыз ету

КМ 2. Беймата материалдарын өндіру бойынша жабдықтардың үздіксіз, тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі

ОН 2.1. Машиналарды иірімжіппен толықтыру.

ОН 2.2. Жіп үзілістерді жою.

ОН 2.3. Дайын өнімді түсіру.

КҚ 3. Дайын өніммен орамдарды алу, жұмысты аяқтау

КМ 3. Дайын өніммен орамдарды алу, жұмысты аяқтау

ОН 3.1. Ақауларды жою.

ОН 3.2. Паспортты және технологиялық құжаттаманы толтыру, орындалған жұмысқа талдау жүргізу.

ОН 3.3. Жұмыс алаңын (жұмыс орнын) тазалау.

"4S07230703 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Жабдықты пайдалану, жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарға техникалық басшылық ету және технологиялық процестің жұмысын ұйымдастыру

КМ 1. Жабдықты пайдалану, жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстарға техникалық басшылық етуі және технологиялық процестің жұмысын ұйымдастыруы

ОН 1.1. Технологиялық құжаттаманы және жабдықтау тізімін жасау.

ОН 1.2. Технологиялық процестер әзірлеу.

ОН 1.3. Технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін анықтау.

КҚ 2. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін жобалау - сметалық жұмыс құжаттамасын жасау

КМ 2. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін жобалау - сметалық жұмыс құжаттамасын жасалынуы

ОН 2.1. Технологиялық процестерді түзетуді жүзеге асыру.

ОН 2.2. Жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды жабдықтау және технологиялық жабдықтарды орналастыру.

ОН 2.3. Қажетті техникалық, жоспарлы, атқарушылық және есептік құжаттаманы жасау және ресімдеу.

КҚ 3. Барлық түрдегі беймата материалдарын өндіру кезіндегі орындалған жұмыстардың сапасына және көлеміне бақылау жүргізу

КМ 3. Барлық түрдегі беймата материалдарын өндіру кезіндегі орындалған жұмыстардың сапасына және көлеміне бақылау жүргізу

ОН 3.1. Жұмыс сапасын іріктеп бақылауды жүзеге асыру.

ОН 3.2. Пайдалану процесінде пайда болған ақауларды жою бойынша техникалық құжаттаманы жасау.

ОН 3.3. Орындалған жұмыстар көлемінің есебін жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
309-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230800 - Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 267-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар)

Мамандығы:

07230800 - Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы

Біліктілігі:

3W07230801- Шілтерші
3W07230802 - Тоқу-тігу жабдығының операторы
3W07230803 - Пішуші
4S07230804 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07230801-Шілтерші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Әр түрлі элементпен қосарлы және тізбекті тоқу түрлеріне дайындау жұмыстарын жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Берілген сурет бойынша шілтер және шілтерлі бұйымдарды тоқу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230802 - Тоқу-тігу жабдығының операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Шикізат түрлеріне, сызықтық тығыздығына, түсі және сапасына қарай тоқуға дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Машинаны иірім жіптермен сабақтау және тоқу процесін бақылау

+

+

3.3

КМ 3. Купондарды бөлу және жинақтау. Купон иірім жіптерінің ұштарын сабақтау, ілмектерді көтеру, жайма мен купондардың ақауларын жамау

+

+

3.4

КМ 4. Әр түрлі жалпақ тоқылған және айналмалы тоқылған жабдықтарда тоқу

+

+

3.5

КМ 5. Шығарылатын өнімнің технологиялық процесс параметрлерін бақылау

+

+

3.6

КМ 6. Тоқу жабдықтарының техникалық жағдайын, механизмдер мен құрылғылардың жұмысын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230803 - Пішуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Жайма мен бұйымдарды тоқу бағдарламаларын әзірлеу және іске қосу, бұйымдардың сынақ үлгілерін пысықтау

+

+

3.2

КМ 2. Тоқыма бұйымдарының жаңа үлгілерін әзірлеу

+

+

3.3

КМ 3. Өндіріске жаңа үлгілерді іске қосуға және бақылауды жүзеге асыруға қатысу

+

+

3.4

КМ 4. Тоқыма және бас киімдерді өндіруге арналған базалық және модельдік конструкциялар мен лекалолар жиынтығын құрастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07230804 -Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Еңбекті қорғау және өртке қарсы қорғау ережелерін сақтауды ескере отырып, персоналдың жұмысын ұйымдастыру және жабдықты пайдалану, жөндеу және техникалық техникалық басшылықты жүзеге асыру

+

+

3.2

КМ 2. Қажетті технологиялық есептеуді орындау және жобалық – сметалық техникалық құжаттаманы ресімдеу

+

+

3.3

КМ 3. Нормативтік - анықтамалық және ілеспе құжаттарды ресімдеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
310-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230800 - Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07230801- Шілтерші" біліктілігі

КҚ 1. Әр түрлі элементпен қосарлы және тізбекті тоқу түрлеріне дайындау жұмыстарын жүргізу

КМ 1. Әр түрлі элементпен қосарлы және тізбекті тоқу түрлеріне дайындау жұмыстарын жүргізу

ОН 1.1. Өруге дайындық жұмыстарын жүргізу кезінде еңбекті қорғау, өндірістік санитария және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын орындау.

ОН 1.2. Тоқу үшін жіптің сапасын тексеру.

КҚ 2. Берілген сурет бойынша шілтер және шілтерлі бұйымдарды тоқу

КМ 2. Берілген сурет бойынша шілтер және шілтерлі бұйымдарды тоқу

ОН 2.1. Қарапайым өрнектердің жұптасқан шілтерін тоқу.

ОН 2.2. Берілген үлгіге сәйкес шілтер тоқу.

"3W07230802 - Тоқу-тігу жабдығының операторы" біліктілігі

КҚ 1. Шикізат түрлеріне, сызықтық тығыздығына, түсі және сапасына қарай тоқуға дайындау

КМ 1. Шикізат түрлеріне, сызықтық тығыздығына, түсі және сапасына қарай тоқуға дайындау

ОН 1.1. Шикізат түрлеріне, сызықтық тығыздығына, түсі және сапасына қарай тоқуға дайындау.

ОН 1.2. Матаға, купондар мен бұйымдарға толтырылған мәліметтерге сәйкес иірілген жіптерді қабылдап алу.

КҚ 2. Машинаны иірімжіптермен сабақтау және тоқу процесін бақылау

КМ 2. Машинаны иірімжіптермен сабақтау және тоқу процесін бақылау

ОН 2.1. Толтыру деректеріне сәйкес, машинаны иірім жіптермен және жіптермен сабақтау.

ОН 2.2. Толтыру деректеріне сәйкес бобиналарды ауыстыру.

ОН 2.3. Иірім жіп пен жіптің үзілуін және жабдықтың тоқтауын жою.

ОН 2.4. Тоқу жабдықтарының техникалық жағдайын, механизмдер мен құрылғылардың жұмысын бақылау.

ОН 2.5. Толтыру деректеріне сәйкес тоқыма маталарды, купондарды тоқу.

КҚ 3. Купондарды бөлу және жинақтау. Купон иірім жіптерінің ұштарын сабақтау, ілмектерді көтеру, жайма мен купондардың ақаулы жерлерін жамау

КМ 3. Купондарды бөлу және жинақтау. Купон иірім жіптерінің ұштарын сабақтау, ілмектерді көтеру, жайма мен купондардың ақаулы жерлерін жамау

ОН 3.1. Купондарды бөлу және бұйымдарға жинақтау.

ОН 3.2. Купондардың иірілген жіптерінің ұштарын сабақтап, ілмектерді көтеріп және ақаулы жерлерін жамау.

КҚ 4. Әр түрлі жалпақ тоқылған және айналмалы тоқылған жабдықтарда тоқу

КМ 4. Әр түрлі жалпақ тоқылған және айналмалы тоқылған жабдықтарда тоқу

ОН 4.1. Әр түрлі айқаспалы тоқылған жаймаларды және тоқыма үлгілерді тоқу.

ОН 4.2. Жекелеген бөліктер мен түйіндерді тоқуды жүргізу.

ОН 4.3. Тоқыма жабдықтарын басқару, қызмет көрсету және тоқыма жабдықтарына майда жөндеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 5. Шығарылатын өнімнің технологиялық процесс параметрлерін бақылау

КМ 5. Шығарылатын өнімнің технологиялық процесс параметрлерін бақылау

ОН 5.1. Тоқу кезінде өнімнің мөлшерін қадағалау.

ОН 5.2. Өнімнің сапасын тексеру.

КҚ 6. Тоқу жабдықтарының техникалық жағдайын, механизмдер мен құрылғылардың жұмысын бақылау

КМ 6. Тоқу жабдықтарының техникалық жағдайын, механизмдер мен құрылғылардың жұмысын бақылау

ОН 6.1. Тоқу жабдықтарының техникалық жағдайын, механизмдер мен құрылғылардың жұмысын бақылау.

ОН 6.2. Машинаны үрлеу, тазалау және майлау.

"3W07230803 - Пішуші" біліктілігі

КҚ 1. Жайма мен бұйымдарды тоқу бағдарламаларын әзірлеу және іске қосу, бұйымдардың сынақ үлгілерін пысықтау

КМ 1. Жайма мен бұйымдарды тоқу бағдарламаларын әзірлеу және іске қосу, бұйымдардың сынақ үлгілерін пысықтау

ОН 1.1. Тоқу жабдықтарына арналған маталар мен әр түрлі айқаспалы өрнекті маталы бұйымдарын тоқу бағдарламасын жасау.

ОН 1.2. Тоқу жабдықтарына арналған әртүрлі тоқу және айқаспалы маталарымен бұйымдарын тоқу бағдарламасын іске қосу.

ОН 1.3. Өнімнің сынақтары мен үлгілерін тексеру.

КҚ 2. Тоқыма бұйымдарының жаңа үлгілерін әзірлеу

КМ 2. Тоқыма бұйымдарының жаңа үлгілерін әзірлеу

ОН 2.1. Үлгіге, эскизге сәйкес тоқылған киімнің жаңа үлгілерін дайындау.

ОН 2.2. Тоқу тығыздығы бойынша өнімдер мен майда сәндік бөліктеріне есептеу жүргізу.

КҚ 3. Өндіріске жаңа үлгілерді іске қосуға және бақылауды жүзеге асыруға қатысу

КМ 3. Өндіріске жаңа үлгілерді іске қосуға және бақылауды жүзеге асыруға қатысу

ОН 3.1. Өндіріске жаңа модельдерді енгізуге қатысу.

ОН 3.2. Тоқыма бұйымдарын дайындаудың авторлық үлгіге сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру.

КҚ 4. Тоқыма және бас киімдерді өндіруге арналған базалық және модельдік конструкциялар мен лекалолар жиынтығын құрастыру

КМ 4. Тоқыма және бас киімдерді өндіруге арналған базалық және модельдік конструкциялар мен лекалолар жиынтығын құрастыру

ОН 4.1. Тоқыма және бас киімдерді өндіруге арналған базалық және модельдік конструкциялар мен лекалолар жиынтығын құрастыру.

ОН 4.2. Тоқыма және бас киімдерден жасалған бұйымдарға арналған модельдік конструкциялар мен лекало жиынтықтарын салу.

"4S07230804 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Еңбекті қорғау және өртке қарсы қорғау ережелерін сақтауды ескере отырып, персоналдың жұмысын ұйымдастыру және жабдықты пайдалану, жөндеу және техникалық техникалық басшылықты жүзеге асыру

КМ 1. Еңбекті қорғау және өртке қарсы қорғау ережелерін сақтауды ескере отырып, персоналдың жұмысын ұйымдастыру және жабдықты пайдалану, жөндеу және техникалық техникалық басшылықты жүзеге асыру

ОН 1.1. Жұмыстарды орындау тәртібін сапа талаптарын, орындау мерзімдерін және ауысымдағы міндеттерді бөлуді ескере отырып, еңбекті қорғау ережелерін сақтай отырып және өртке қарсы қорғау.

ОН 1.2. Жұмыс орындарын ұйымдастыру, оларды жабдықтау және технологиялық жабдықтарды орналастыру.

ОН 1.3. Модельдеу, құрастыру, бұйымдарды дайындау технологиясы әдістері мен тәсілдерін және кәсіпорын қызметіне байланысты басқа да мәселелерді меңгеру.

ОН 1.4. Технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін анықтау.

ОН 1.5. Өндірісте тоқыма бұйымдарын өңдеудің техникалық процесін ұйымдастыруды жүргізу.

КҚ 2. Қажетті технологиялық есептеуді орындау және жобалық – сметалық техникалық құжаттаманы ресімдеу

КМ 2. Қажетті технологиялық есептеуді орындау және жобалық – сметалық техникалық құжаттаманы ресімдеу

ОН 2.1. Жұмыстарды орындауға жобалау-сметалық құжаттаманы қабылдау және талдау.

ОН 2.2. Бұйымдар мен схемалардың жұмыс жобаларын әзірлеу.

ОН 2.3. Қажетті техникалық, жоспарлы, атқарушылық және есептік құжаттаманы жасау және ресімдеу.

КҚ 3. Нормативтік – анықтамалық және ілеспе құжаттарды ресімдеу

КМ 3. Нормативтік – анықтамалық және ілеспе құжаттарды ресімдеу

ОН 3.1. Жүзеге асыруға жұмыс сапасын іріктеп бақылау.

ОН 3.2. Эксплуатация процесінде пайда болған ақауларды жою бойынша техникалық құжаттаманы жасау.

ОН 3.3. Орындалған жұмыстардың көлемін есепке алуды жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
311-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230900 - Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар)

Мамандығы

07230900 - Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)

Біліктілігі

3W07230901 - Матаны безендіру операторы
3W07230902 - Матаны бояу операторы
4S07230903 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07230901 - Матаны безендіру операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Өңдеу агрегаттарында матаны өңдеуді, кеңейтуді, қатпарлауды, өлшеуді жүргізу.

+

+

3.2

КМ 2. Матаны апшымай өңдеу үшін өңдеу таптаушында, агрегаттарда матаны өңдеу

+

+

3.3

КМ 3. Технологиялық режимге сәйкес түкті маталарды өңдеуді жүргізу.

+

+

3.4

КМ 4. Жабдықты пайдалану, баптау және күту ережелерін жүзеге асыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07230902 - Матаны бояу операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Мақта-бояу аралық аппараттарында және центрифугальды түрдегі аппараттарда бояу процесін жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Берілген технологиялық режимге сәйкес матаны бояу, сіңіру, жуу және сығу процестерін жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Матаға қолмен гүлді және өрнекті суреттерді жағу.

+

+

3.4

КМ 4. Дана бұйымдарды салқын немесе ыстық батикпен контурмен әшекейлеу

+

+

3.5

КМ 5. Техникалық режимдерге сәйкес қызмет көрсетілетін жабдықты пайдалану және күтіп-ұстау қағидаларын сақтау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07230903 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер2.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіпік модульдер3.1

КМ 1. Әрлеу өндірісінің технологиялық процестерін жасау және ұйымдастыру

+

+

3.2

КМ 2. Ұжым жұмысын ұйымдастыру

+

+

3.3

КМ 3. Әрлеу өндірісінің дайын бұйымдарының сапасын тексеру

+

+

3.4

КМ 4. Жабдықты тазалауды және уақытылы, сапалы жөндеуді қамтамасыз ету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
312-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07230900 - Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіпік модульдер

"3W07230901 - Матаны безендіру операторы" біліктілігі

КҚ 1. Өңдеу агрегаттарында матаны өңдеуді, кеңейтуді, қатпарлауды, өлшеуді жүргізу

КМ 1. Өңдеу агрегаттарында матаны өңдеуді, кеңейтуді, қатпарлауды, өлшеуді жүргізу

ОН 1.1. Қызмет көрсетуші жабдықтарды жұмыс жасауға дайындау.

ОН 1.2. Матаны тасымалдауды реттеу.

ОН 1.3. Матаны тігу және оны сабақтауды жүзеге асыру.

ОН 1.4. Матаны өңдеудің технологиялық режиміне сәйкес суды, будың қысымын, сығылған ауаны беруді, температура мен ылғалдылықты реттеуді бақылау.

ОН 1.5. Кеңейту машиналарында және басқа да автоматты реттеуші құрылғыларда матаның жиегін автоматты ұстауды реттеуді жүзеге асыру.

КҚ 2. Матаны апшымай өңдеу үшін өңдеу таптаушында, агрегаттарда матаны өңдеу

КМ 2. Матаны апшымай өңдеу үшін өңдеу таптаушында, агрегаттарда матаны өңдеу

ОН 2.1. Жұмыс процесінде матаның соңын таңбалауды тексеру.

ОН 2.2. Технологиялық апшымайды бақылау үшін өңделетін матаға бақылау белгісін салуды тексеру.

ОН 2.3. Матаны түсіру және белгіленген жерге қатарлап қоюды бақылау.

ОН 2.4. Қалыптың ұзындығын, матаның енін, ылғалдылығын, сыртқы түрін және апшымайын тексеру.

КҚ 3. Технологиялық режимге сәйкес түкті маталарды өңдеуді жүргізу

КМ 3. Технологиялық режимге сәйкес түкті маталарды өңдеуді жүргізу

ОН 3.1. Жоғары білікті өңдеушінің басшылығымен қозыелтірі суретін жасау үшін түкті матаға қолмен бедер салу процесін жүзеге асыру.

ОН 3.2. Ұзындығы мен артикулі бойынша матаны іріктеу.

ОН 3.3. Коммуникациядағы судың қысымын және ылғалдау камерасының секцияларында температураны реттеуді есептеу.

ОН 3.4. Басқару агрегатының сызбасын, өңделетін матаның ассортиментін, апшымай деңгейіне әсер ететін факторларды меңгеру.

КҚ 4. Жабдықты пайдалану, баптау және күту ережелерін жүзеге асыру

КМ 4. Жабдықты пайдалану, баптау және күту ережелерін жүзеге асыру

ОН 4.1. Қызмет көрсететін қондырғының және қолданылатын бақылау-есептеу аспаптарының құрылысын меңгеру.

ОН 4.2. Қызмет көрсететін қондырғыны тазалау мен майлауды өткізудің жиілігін бақылау.

ОН 4.3. Мемлекеттік стандартқа сәйкес матаның енін, матаның апшымайына әсер ететін факторлардың ретін тексеру.

ОН 4.4. Матаны өңдеудің технологиялық режим талаптарын сақтау.

ОН 4.5. Автоматты реттеу және техникалық бақылау аспаптарын баптау тәсілдеріне ие болу.

"3W07230902 - Матаны бояу операторы" біліктілігі

ПК 1. Мақта-бояу аралық аппараттарында және центрифугальды түрдегі аппараттарда бояу процесін жүргізу

КМ 1. Мақта-бояу аралық аппараттарында және центрифугальды түрдегі аппараттарда бояу процесінің жүргізілуі

ОН 1.1. Бояу процесі алдында дайындық жұмыстарын орындау, қанықтырушыны жұмысқа әзірлеуді өткізу.

ОН 1.2. Кәрзеңкеге талшықты толтыруды және оның салмағын өлшеуді орындау.

ОН 1.3. Боялған талшықты тасымалдау және түсіру.

ОН 1.4. Жуу қорабына су мен ерітіндіні беруді реттеу.

КҚ 2. Берілген технологиялық режимге сәйкес матаны бояу, сіңіру, жуу және сығу процестерін жүргізу

КМ 2. Берілген технологиялық режимге сәйкес матаны бояу, сіңіру, жуу және сығу процестерін жүргізу

ОН 2.1. Матаны кәрзеңкеге толтыру, матаны бояуға дайындау.

ОН 2.2. Бояу ерітіндісін дайындаудың рецептурасын бақылау.

ОН 2.3. Берілген үлгі бойынша бояу тәсілдерін, боялатын өнімдердің ассортиментін, иірімжіптің түрлері мен сызықтық тығыздығын реттеу.

ОН 2.4. Матаны сабақтау және тігу ережелерін сақтау.

ОН 2.5. Бояу сапасына қойылатын талаптарды, бояуларды, химиялық материалдарды, суды, буды жұмсау нормаларын сақтау.

ОН 2.6. Өнімді сығудан кейінгі ылғалдық нормасын бақылау.

ОН 2.7. Матаны бояудың химиялық технологиясын сақтау.

ОН 2.8. Бояу жабдығының үздіксіз жұмыс жасауын бақылау.

КҚ 3. Матаға қолмен гүлді және өрнекті суреттерді жағу

КМ 3. Матаға қолмен гүлді және өрнекті суреттерді жағу

ОН 3.1. Суреттің салынуына байланысты түстерді және бояуларды дайындау.

ОН 3.2. Матаны суда жібіту және рамаға бірқалыпты тартуды жүргізу.

ОН 3.3. Бояуларды жағу, өңдеу тәртібін сақтау.

ОН 3.4. Келесі бояуды жағудан бұрын бұйымды кептіруді жүзеге асыру.

ОН 3.5. Матаға суреттің орналасу жерін белгілеуді, сонымен қатар бояуды араластыруды өткізу.

КҚ 4. Дана бұйымдарды салқын немесе ыстық батикпен контурмен әшекейлеу

КМ 4. Дана бұйымдарды салқын немесе ыстық батикпен контурмен әшекейлеу

ОН 4.1. Қажетті созуды сақтаумен матаны рамаға керу.

ОН 4.2. Суреттің контурын тексеру, қажет болса оны жете салу.

ОН 4.3. Матаның сапасын тексеру, берілген үлгі бойынша сәйкес түсті және өңді бояуларды таңдау және құрастыру.

ОН 4.4. Әшекейленген бұйымдарды кептіру, рамадан алу және оларды белгіленген тәртіпте тапсыруды жүзеге асыру.

КҚ 5. Техникалық режимдерге сәйкес қызмет көрсетілетін жабдықты пайдалану және күтіп-ұстау қағидаларын сақтау

КМ 5. Техникалық режимдерге сәйкес қызмет көрсетілетін жабдықты пайдалану және күтіп-ұстау қағидаларын сақтау

ОН 5.1. Матаны әрлеудің технологиялық режимдеріне сәйкес қызмет көрсетілетін жабдықты толтыру тәсілдері мен қағидаларын сақтау.

ОН 5.2. Гидравликалық сорғыны басқаруды меңгеру.

ОН 5.3. Қызмет көрсетілетін машиналардың біліктерінің қысымын реттек ережелерін сақтау.

ОН 5.4. Апшымай машиналары мен кептіру барабандарындағы ылғалдылық, будың қысым нормаларын, матаның өту жылдамдығын сақтау.

ОН 5.5. Матаның сапасына қойылатын талаптарды, сондай-ақ Қызмет көрсетілетін жабдықты тазалау және үйкелетін беттерді майлау кезеңділігін сақтау.

ОН 5.6. Қызмет көрсетілетін жабдықты тазалауды, сондай-ақ жабдықты ұсақ жөндеуді және реттеуді орындау.

"4S07230903 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Әрлеу өндірісінің технологиялық процестерін жасау және ұйымдастыру

КМ 1. Әрлеу өндірісінің технологиялық процестерін жасау және ұйымдастыру

ОН 1.1. Жабдықтың оңтайлы жұмыс режимін таңдауды ұсыну.

ОН 1.2. Өндірістік желінің аспаптары мен жұмыс режимдерінің көрсеткіштерін бақылауды ұйымдастыру.

ОН 1.3. Бақылау түрлері мен әдістерін, кәсіпорындағы нормаларды әртүрлі әдістермен әзірлеуді меңгеру.

ОН 1.4. Техникалық құжаттаманы жобалау, әзірлеу және ресімдеу бойынша стандарттарды, техникалық шарттарды, нормативтік-әдістемелік материалдарды меңгеру.

РО 1.5. Әрлеу өндірісінің техникалық нормативтеріне сәйкес есептік, техникалық құжаттаманы жасау және ресімдеу.

КҚ 2. Ұжым жұмысын ұйымдастыру

КМ 2. Ұжым жұмысын ұйымдастыру

ОН 2.1. Әрлеу өндірісінде қауіпсіздік техникасын сақтауға нұсқама жүргізу.

ОН 2.2. Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілердің талаптарына және жұмыс өндірісі жөніндегі нұсқауларға сәйкес жұмыс орнының ұйымдастырылуын тексеру.

ОН 2.3. Технологиялық тәртіпті сақтай отырып, орындаушылар ұжымының жұмысын жоспарлау.

ОН 2.4. Негізгі және жапсарлас жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ете отырып, ауысым ішінде еңбекті ұйымдастыруды сақтау.

КҚ 3. Әрлеу өндірісінің дайын бұйымдарының сапасын тексеру

КМ 3. Әрлеу өндірісінің дайын бұйымдарының сапасын тексеру

ОН 3.1. Шикізат, материалдар, энергия шығындарының нормаларын бақылау.

ОН 3.2. Маталарды әрлеу кезінде пайда болған ақаулар мен ақаулардың себептерін, сондай-ақ оларды жою әдістерін анықтау.

ОН 3.3. Өндірісті, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру талаптарын орындау.

ОН 3.4. Техникалық регламенттеріне сәйкес өнім сапасының негізгі көрсеткіштерін меңгеру.

ОН 3.5. Өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесін сақтау.

ОН 3.6. Өңдеу өндірісінің өндірістік бөлімшелерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін тексеру.

ОН 3.7. Шикізат ресурстарын ұтымды пайдаланудың сапалық және сандық көрсеткіштерін және олардың тиімділігін анықтау.

ОН 3.8. Еңбек заңнамасын, ішкі еңбек тәртібі тәртібін сақтау.

КҚ 4. Жабдықты тазалауды және уақытылы, сапалы жөндеуді қамтамасыз ету

КМ 4. Жабдықты тазалауды және уақытылы, сапалы жөндеуді қамтамасыз ету

ОН 4.1. Әрлеу өндірісінің жабдықтарын кәсіби тексеруді және ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру.

ОН 4.2. Технологиялық жабдықтың техникалық жағдайы мен ресурсын бақылау.

ОН 4.3. Жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге өтінімдер және ілеспе құжаттар жасау.

ОН 4.4. Технологиялық жабдықты жөндеудің жиынтық кестелерін анықтау.

ОН 4.5. Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және өрт қауіпсіздігі бойынша ережелер мен нормаларды тексеру.

ОН 4.6. Ауыстыруға жататын жабдық объектілерін анықтау; Жабдықтың ықтимал істен шығуын анықтау, сондай-ақ бөлшектеу үшін қажетті объектіні дайындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
313-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07231000 - Аяқ-киім ісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ киім және теріден жасалған бұйымдар)

Мамандығы

07231000 - Аяқ-киім ісі

Біліктілігі

3W07231001 - Жеке аяқ-киім тігу және жөндеу шебері
3W07231002 - Ортопедиялық аяқ-киім тігу және жөндеу шебері


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07231001 - Жеке аяқ-киім тігу және жөндеу шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіпік модульдер3.1

КМ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Аяқ киімнің орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау

+

+

3.3

КМ 3. Дайындамалар мен аяқ киімдер тігу операциялары

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07231002 - Ортопедиялық аяқ-киім тігу және жөндеу шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіпік модул3.1

Технологиялық жабдықтар мен ортопедиялық материалдарды дайындау

+

+

3.2

Ортопедиялық аяқ киімнің орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау

+

+

3.3

Ортопедиялық дайындамалар мен аяқ киім тігу операцияларын орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

2

2

5

Қорытынды аттестаттау

2

2


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
314-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07231000 - Аяқ-киім ісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

Кәсіпік модульдер

"3W07231001 - Жеке аяқ-киім тігу және жөндеу шебері" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

КМ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

ОН 1.1. Материалдарды дайындау.

ОН 1.2. Жабдықты таңдау.

ОН 1.3. Аяқ киімнің әртүрлі бөліктерін жөндеу технологияларын, әдістерін, жолдарын алу.

КҚ 2. Аяқ киімнің ұсақ және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау

КМ 2. Аяқ киімнің ұсақ және күрделі жөндеу жұмыстарын орындау

ОН 2.1. Қалпына келтіруді жүзеге асыру.

ОН 2.2. Материалдарды рационалды пайдалану.

ОН 2.3. Аяқ киімнің жоғарғы және астарын жөндеу

ОН 2.4. Қапсырмаларды ауыстыру.

ОН 2.5. Өкшені, табанды, төсеуді ауыстыру.

ОН 2.6. Киізден жасалған, резеңке мен былғары аяқ киімді жабдықта және қолмен жөндеу.

КҚ 3. Дайындамалар мен аяқ киімдер тігу операцияларын орындау

КМ 3. Дайындамалар мен аяқ киімдер тігу операцияларын орындау

ОН 3.1. Тапсырыс берушінің тапсырысына сәйкес эскиздік дизайн мен базалық модельге арналған жобалық дизайн жасау.

ОН 3.2. Аяқты өлшеу.

ОН 3.3. Дайындамалар мен аяқ киімдерді тігудің технологиялық процестерін орындау.

ОН 3.4. Төстеніштерді таңдау.

ОН 3.5. Дайын өнімнің сапасын бақылау.

ОН 3.6. Аяқ киім жасау кезінде мемлекеттік стандарттар мен техникалық талаптарды сақтау.

"3W07231002 - Ортопедиялық аяқ-киім тігу және жөндеу шебері" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық жабдықтар мен ортопедиялық материалдарды дайындау

КМ 1. Технологиялық жабдықтар мен ортопедиялық материалдарды дайындау

ОН 1.1. Ортопедиялық материалдарды әзірлеу.

ОН 1.2. Жабдықты таңдау.

ОН 1.3. Аяқ киімнің әртүрлі бөліктерін жөндеу технологияларын, әдістерін, жолдарын алу.

КҚ 2. Ортопедиялық аяқ киімдерге орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу

КМ 2. Ортопедиялық аяқ киімдерге орташа және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу

ОН 2.1. Ортопедиялық аяқ киімнің құрылымын жөндеу (күрделі және күрделі емес).

ОН 2.2. Бөлшек түрлерін қолдану (қатты және жұмсақ).

ОН 2.3. Төсеніш қабаттарын қолдану.

ОН 2.4. Ортопедиялық аяқ киім бұйымдарына арналған (түсіру және түзету) құрылғыларды қолдану.

ОН 2.5. Медициналық көрсеткішке сәйкес ортопедиялық аяқ киімге арнайы бөлшектерді қолдану.

КҚ 3. Ортопедиялық аяқ киімнің үстіңгі бөлігін тігу

КМ 3. Ортопедиялық аяқ киімнің үстіңгі бөлігін тігу

ОН 3.1. Табанның деформациясына сәйкес базалық модель үшін жоба мен құрылымды жасау.

ОН 3.2. Патология болған жағдайда аяқтың төменгі жағын өлшеу.

ОН 3.3. Дайындамалар мен аяқ киімдерді тігудің технологиялық процестерін орындау.

ОН 3.4. Дайын ортопедиялық аяқ киімді тапсырыс берушінің жеке ерекшеліктері мен сезімдеріне сәйкес реттеу.

ОН 3.5. Дайын өнімнің сапасын бақылау.

ОН 3.6. Аяқ киім жасау кезінде мемлекеттік стандарттар мен техникалық талаптарды сақтау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
315-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07231100 - Аяқ-киім өндірісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0723 Тоқыма (киім, аяқ киім және теріден жасалған бұйымдар)

Мамандығы

07231100 - Аяқ-киім өндірісі (түрлері бойынша)

Біліктілігі

3W07231101 - Материалдарды пішуші
3W07231102 - Аяқ-киім құрастырушы
3W07231103 - Аяқ-киімді тартушы
4S07231104 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

негізгі орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07231101 - Материалдарды пішуші" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіпік модульдер3.1

КМ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Аяқ киімнің бөлшектерін кесу

+

+

3.3

КМ 3. Дайын өнімнің сапасын бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07231102 - Аяқ-киім құрастырушы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіпік модул3.1

КМ 1. Технологиялық жабдықтар мен ортопедиялық материалдарды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Аяқ киімді құрастыру

+

+

3.3

КМ 3. Қалыптарға аяқ киімді құю

+

+

3.4

КМ 4. Өндірісті, орауды, таңбалауды бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07231103 - Аяқ-киімді тартушы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіпік модул3.1

КМ 1. Дайындамаларды және жабдықты дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Блоктағы дайындамаларды қатайту және тарту

+

+

3.3

КМ 3. Орындалған операциялардың сапасын бағалау

+

+

4

Аралық аттестаттау

2

2

5

Қорытынды аттестаттау

2

2


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07231104 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіпік модул3.1

КМ 1. Технологиялық процесті дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Технологиялық процессті өткізу

+

+

3.3

КМ 3. Тәжірибе жұмысты жүргізу

+

+

3.4

КМ 4. Технологиялық процессті бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
316-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07231100 - Аяқ-киім өндірісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіпік модульдер

"3W07231101 - Материалдарды пішуші" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

КМ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

ОН 1.1. Материалды таңдау.

ОН 1.2. Кесу схемасын жасау.

ОН 1.3. Жабдықты таңдау.

КҚ 2. Аяқ киімнің бөлшектерін қиып алу

КМ 2. Аяқ киімнің бөлшектерін қиып алу

ОН 2.1. Алдын ала таңбалауға сәйкес аяқ киімнің қарапайым бөлшектеріне арналған материалдарды кесіп алу.

ОН 2.2. Алдын ала таңбалау бойынша материалдарды күрделілігі орташа бөліктерге бөліп алу.

ОН 2.3. Материалдарды алдын ала таңбалаусыз күрделілігі орташа бөліктерге кесу.

ОН 2.4. Күрделі аяқ киімге арналған материалдарды кесіп тастау.

ОН 2.5. Модельді қоспағанда, аяқ киімнің барлық түрлерінің жоғарғы жағына арналған материалдарды кесіп тастау.

ОН 2.6. Сәнді аяқ киімнің жоғарғы бөлігін жұпқа арналған жиынтықта қиып алу.

ОН 2.7. Пайдаланылған жабдықты орнату.

ОН 2.8. артикул, стиль, өлшем, кесілген бөлшектердің шеті т.б. орнату

КҚ 3. Дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру

КМ 3. Дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру

ОН 3.1. Бөлшектердің аймақтағы сәйкестігін және кескіштердің контурын, кесудің толықтығы мен жұптасуын бақылау.

ОН 3.2. Кесілген элементтердің қалыңдығы, сапасы және топографиялық аймақтары бойынша таңдау.

ОН 3.3. Бөлшектерде былғары түсінің біртектілік элементтерін таңдау.

"3W07231102 - Аяқ-киім құрастырушы" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

КМ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

ОН 1.1. Дайындамаларды таңдау.

ОН 1.2. Жабдықтарды таңдау.

ОН 1.3. Жабдықтың жұмыс режимдерін анықтау.

КҚ 2. Аяқ киімді жинау

КМ 2 Аяқ киімді жинау

ОН 2.1. Аяқ киімнің ішіндегі втулкаларды орнату, кіргізу, тойтару, втулканың ұштарын өзекке мықтап басу.

ОН 2.2. Вулканизацияланбаған резеңкеден, астардан және қаптамадан пластик өкшелерді, төсеу және төсеу өкшелері жинау.

ОН 2.3. Ағаш өкшелердегі тесіктерді бұрғылау.

ОН 2.4. Төсеніштерді қолмен тігу, сәнді аяқ киімнің жіңішке бөлігін тігу.

ОН 2.5. Ағаш және нейлоннан,
қарапайым былғары аяқ киім, былғары және басқа материалдардан тұратын өкшелерін қатайту.

ОН 2.6. Жеке тапсырыстар бойынша ағаш өкшелер жасау, өкшеге қажетті пішін мен көлем беру.

ОН 2.7. Табанды, тіреуішті және табанның бірінші қабатын дәнекерленген, доппельмен, тігіспен және сандалмен бекітілген аяқ киіммен қосу.

ОН 2.8. Дәнекерленген төсеніштерді машинаға ернімен рантқа жалғау.

КҚ 3. Аяқ киімді қалыптар бойынша қалыптау

КМ 3. Аяқ киімді қалыптар бойынша қалыптау

ОН 3.1. Аяқ киімді қалыптар бойынша қалыптау.

ОН 3.2. Құю сынақ үлгісін өткізу.

ОН 3.3. Қалыптан бөлшектерді түсіру.

КҚ 4. Өндірісті бақылауды, орауды, таңбалауды жүргізу

КМ 4. Өндірісті бақылауды, орауды, таңбалауды жүргізу

ОН 4.1. Дайын өнімнің сапасын бақылау.

ОН 4.2. Қаптаманы және таңбалауды жүзеге асыру.

"3W07231103 - Аяқ-киімді тартушы" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

КМ 1. Технологиялық жабдықтар мен материалдарды дайындау

ОН 1.1. Дайындамаларды таңдау.

ОН 1.2. Жабдықты таңдау, іске қосу және реттеу.

ОН 1.3. Дайындамаларды ылғалдандырыу.

КҚ 2. Қайықтағы дайындалымдарды тарту және созуды орындау

КМ 2 Қайықтағы дайындалымдарды тарту және созуды орындау

ОН 2.1. Дайындаманы қайыққа алдын ала бекітуді өткізу.

ОН 2.2. Астыңғы қабаттарды немесе табандарды, өкшенің үстіңгі жағын мен саусақ сандал түріндегі бұйымдарды жалғау.

ОН 2.3. Төсеуді қатайту.

ОН 2.4. Барлық аяқ киімнің дайындамаларын алдын ала қатайтуды жүзеге асыру.

ОН 2.5. Гимнастикалық аяқ киімнің, үй аяқ киімнің және чуяктың дайындамаларын қатайту.

ОН 2.6. Аяқ киім дайындамаларын бүйірлік бекіту әдісімен қатайту.

ОН 2.7. Бекіту және желім әдісін қолдана отырып, аяқ киімнің барлық түрлерінің дайындамаларын қатайту.

ОН 2.8. Термопластикалық желімдерді автоматты түрде беретін машиналарда сәнді және ортопедиялық аяқ киімдерді қатайту.

ОН 2.9. Модельді және ортопедиялық аяқ киімді дөңгелектеп қатайту.

ОН 2.10. Прикреплять затяжную кромку в носочно-пучковой части и в заднем шве к стельке. Тартылатын байлам-жиекті бөлік табанға және артқы тігіс табанға бекіту.

КҚ 3. Орындалған операциялардың сапасын бағалау

КМ 3 Орындалған операциялардың сапасын бағалау

ОН 3.1. Қосылымдардың симметриясын тексеру.

ОН 3.2. Дайындамалардың қайыққа сәйкестігін тексеру.

ОН 3.3. Өнімді құрғату.

"4S07231104 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық процесті дайындау

КМ 1 Технологиялық процесті дайындау

ОН 1.1. Өндірістік тапсырмаларды ұйымдастыру

ОН 1.2. Өндірістің технологиялық карталарын таңдау

ОН 1.3. Материалдарды таңдау.

КҚ 2. Технологиялық процесті жүргізу

КМ 2 Технологиялық процесті жүргізу

ОН 2.1. Технологиялық процестер мен оңтайлы өндіріс режимін әзірлеу.

ОН 2.2. Бөлшектерді өңдеуге және бұйымдарды жинауға арналған жедел маршруттар белгілеу

ОН 2.3. Технологиялық маршруттар мен материалдық карталарды құрастыру.

ОН 2.4. Технологиялық процестерді реттеуге байланысты техникалық құжаттаманы өзгерту.

ОН 2.5. Уақыттың техникалық негізделген нормаларын, материалдық нормаларын, негізгі және қосалқы материалдарды, электр энергиясын, отынды тұтыну нормаларын әзірлеу.

КҚ 3. Тәжірибелік жұмыс жүргізу

КМ 3. Тәжірибелік жұмыс жүргізу

ОН 3.1. Жаңа технологиялық жабдықты сынақтан өткізу.

ОН 3.2. Өндіріс процесінде жаңа режимдерді әзірлеу бойынша тәжірибелік жұмыстар жүргізу.

ОН 3.3. Патенттік зерттеулерде жаңа режимдерді құру бойынша тәжірибелік жұмыстарды орындау.

КҚ 4. Технологиялық процесті бақылау

КМ 4. Технологиялық процесті бақылау

ОН 4.1. Жоспарланған тапсырмаларды орындау.

ОН 4.2. Технологиялық регламенттер мен жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін бақылау.

ОН 4.3. Өндірілетін өнімнің сапасын бақылау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
317-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240100 - Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0724 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы:

07240100 - Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу

Біліктілігі:

3W07240101 - Жер асты тау-кен жұмысшысы
3W07240102 - Тазарту забойының тау-кен жұмысшысы
3W07240103 - Үңгуші
3W07240104 - Жер асты тау-кен монтаждаушысы
4S07240105 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07240101 - Жер асты тау-кен жұмысшысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тиеу-түсіру және жеткізу жұмыстары

+

+

3.2

КМ 2. Пайдалы қазбаларды үңгілеу және тазартым алу кезіндегі дайындық жұмыстары

+

+

3.3

КМ 3. Жабдықтарды монтаждау, бөлшектеу, жөндеу және қызмет көрсету бойынша жұмыстар

+

+

3.4

КМ 4. Ұңғымалар мен теспелерді жаруға дайындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07240102 - Тазарту забойының тау-кен жұмысшысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Өндіру забойларындағы тазарту жұмыстары кезіндегі қосалқы операциялар

+

+

3.2

КМ 2. Тазарту забойларындағы конвейерлерді ұзарту және қысқарту

+

+

3.3

КМ 3. Забойлық жабдықтарды жөндеуге қатысу4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07240103 - Үңгуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Көлденең, көлбеу және тік тау-кен қазбаларын үңгілеуге арналған дайындық және қосалқы жұмыстар

+

+

3.2

КМ 2. Қазбаларда бекітпе тұрғызу

+

+

3.3

КМ 3. Забой аймағында тау-кен массасын тиеу, материалдар мен жабдықтарды жеткізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07240104 - Жер асты тау-кен монтаждаушысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Монтаждау учаскелеріндегі монтаждалатын тораптарды, бөлшектерді тиеу, жеткізу, түсіру кезінде қосалқы жабдықты басқару

+

+

3.2

КМ 2. Құбырларды, конвейерлік көліктің негізгі тораптарын монтаждау мен бөлшектеуді орындау

+

+

3.3

КМ 3. Тау-кен үңгілеу комбайндарын, қосалқы жабдықтарды монтаждау мен бөлшектеуді орындау

+

+

3.4

КМ 4. Тазартым кешендерін монтаждау мен бөлшектеуді орындау

+

+

3

Аралық аттестаттау

+

+

4

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07240105 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тау-кен және жарылыс жұмыстарының технологиялық процестері

+

+

3.2

КМ 2. Тау-кен және жарылыс жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі

+

+

3.3

КМ 3. Өндірістік бөлімше персоналының қызметін ұйымдастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
318-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240100 - Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер астында өңдеу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07240101 - Жер асты тау-кен жұмысшысы" біліктілігі

КҚ 1. Тиеу-түсіру және жеткізу жұмыстарын орындау

КМ 1. Тиеу-түсіру және жеткізу жұмыстары

ОН 1.1. Тиеуге арналған материалдар мен жабдықтардың барлық түрлерін дайындау.

ОН 1.2. Материалдар мен жабдықтардың барлық түрлерін қолмен және шағын механикаландыру құралдарының көмегімен тиеу, түсіру.

ОН 1.3. Тасымалданатын жүктерді ілмектеу мен байлауды жүзеге асыру.

ОН 1.4. Жүк тиелген және бос вагоншаларды (сауыттарды) жылжыту (итеру) үшін шығырларды, итергіштерді басқару.

ОН 1.5. Вагоншаларды (сауыттарды), механизмдерді, жылжыту қазбаларын, жолдарды, плиталарды, алаңдарды, суағар жырашықтарды тазалау үшін қолда бар құралды қолдану.

КҚ 2. Пайдалы қазбаларды үңгілеу және тазартым алу кезіндегі дайындық жұмыстарын орындау

КМ 2. Пайдалы қазбаларды үңгілеу және тазартым алу кезіндегі дайындық жұмыстары

ОН 2.1. Тау-кен қазбаларының бекітілу жағдайын қарап шығу, бүйірлері мен төбелерін перфоратордың, уатқыш балғаның көмегімен немесе қолмен шабақтау.

ОН 2.2. Қазбалардың бүйірлері мен төбелерін тарту, тартпаларды ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізу.

ОН 2.3. Тау-кен қазбаларының жуылуын және күлденуін жүргізу.

ОН 2.4. Тақтатас, су тосқауылдарын, жарылыстардың алдын алу мен оқшаулаудың автоматты жүйелерін орнату, қайта монтаждау бойынша жұмыстарды жүргізу.

ОН 2.5. Желдеткіш есіктерді, терезелерді, өлшеу станцияларын, ағаш қалқандарды, құбырларды, тосқауылдарды, төсемдерді орнату және жөндеу.

ОН 2.6. Жолдың тік сызықты және қисық сызықты учаскелеріндегі жолдың рельсшпалдық құрылысын монтаждау және бөлшектеу бойынша жұмыстарды орындау.

КҚ 3. Жабдықтарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау

КМ 3. Жабдықтарды монтаждау, бөлшектеу, жөндеу және қызмет көрсету бойынша жұмыстар

ОН 3.1. Вагоншалардың (сауыттардың) ақауларын көзбен шолып анықтау және жою.

ОН 3.2. Машиналардың, механизмдердің, құрылғылардың кішігірім жөндеу жұмыстарын орындау.

ОН 3.3. Конвейерлерге қызмет көрсетуді жүргізу.

ОН 3.4. Құбырларды монтаждау, бөлшектеу, қызмет көрсетуді жүргізу, қол аспаптарын қолдану.

КҚ 4. Бұрғыжарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде дайындық және қосалқы жұмыстарды орындау

КМ 4. Ұңғымалар мен теспелерді жаруға дайындау

ОН 4.1. Жарылғыш заттарды тау-кен қазбалары бойымен жеткізуді жүзеге асыру.

ОН 4.2. Оқтау үшін теспелерді, ұңғымалар мен мина камераларын дайындау.

ОН 4.3. Қоршаулар мен ескерту белгілерін орнату.

ОН 4.4. Бұрғылау құрал-сайманын жеткізуді, материалдарды жеткізіп беруді, тығындаманы дайындау мен жеткізіп беруді жүргізу.

ОН 4.5. Бұрғылау штангалары мен бұрғытәждерді таңдауды жүргізу.

"3W07240102 - Тазарту забойының тау-кен жұмысшысы" біліктілігі

КҚ 1. Кеніштердің өндіру забойларындағы (шахталар лаваларындағы) тазарту жұмыстары кезінде қосалқы операцияларды орындау

КМ 1. Өндіру забойларындағы тазарту жұмыстары кезіндегі қосалқы операциялар

ОН 1.1. Забойды қарап шығу және оны қауіпсіз жағдайға келтіру, забойдың топырағын жаймалауды орындау.

ОН 1.2. Теспелер мен ұңғымаларды бұрғылау үшін өздігінен жүретін бұрғылау қондырғыларын, арбалар мен перфораторларды, электр және пневмо бұрғыларды қолдану.

ОН 1.3. Кен массасы мен газдардың оқыс лақтырындыларын алдын алу жөніндегі жұмыстарды орындау.

ОН 1.4. Бекіту паспортына сәйкес уақытша және тұрақты бекітпелер тұрғызу.

ОН 1.5. Тазарту забойы төбесінің жыныстарын нығайту.

КҚ 2. Тазарту забойларындағы конвейерлерді ұзарту және қысқарту

КМ 2. Тазарту забойларындағы конвейерлерді ұзарту және қысқарту

ОН 2.1. Тазарту забойларына іргелес жатқан қазбалардағы конвейерлердің ұзартылуын жүргізу.

ОН 2.2. Конвейердің қысқартылуын жүргізу.

ОН 2.3. Қырғышты тізбектің тартылуын жүргізу.

КҚ 3. Забойлық жабдықтарды жөндеуге қатысу

КМ 3. Забойлық жабдықтарды жөндеуге қатысу

ОН 3.1. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету жөніндегі регламенттік жұмыстарды жүргізу үшін электр слесарлық құрал-сайманды және арнайы айлабұйымдарды қолдану.

ОН 3.2. Забойлық жабдықтарды жөндеуге қатысу.

ОН 3.3. Тазарту забойларына (лавалар, блоктар, енбелерге) іргелес жатқан забой аймағында және қазбаларда жабдықтарды монтаждау, бөлшектеу, тасымалдау, жылжыту, орнату.

"3W07240103 - Үңгуші" біліктілігі

КҚ 1. Көлденең, көлбеу және тік тау-кен қазбаларын үңгілеуге арналған дайындық және қосалқы жұмыстарды орындау

КМ 1. Көлденең, көлбеу және тік тау-кен қазбаларын үңгілеуге арналған дайындық және қосалқы жұмыстар

ОН 1.1. Қауіпсіздік талаптарына сәйкес жұмыс орнын (жұмыс аймағын) және жақындау аймағын дайындау.

ОН 1.2. Бұрғыжарылыс жұмыстарын жүргізуге арналған дайындық және қосалқы операцияларды орындау.

ОН 1.3. Сулы және тақтатасты тосқауылдарға қызмет көрсету.

ОН 1.4. Забой шекараларындағы тау-кен қазбаларының күлденуін орындау.

ОН 1.5. Коммуникацияларды, үңгілеу машиналары мен жабдықтарды монтаждау және бөлшектеуді орындау.

ОН 1.6. Жылжымалы жабдықтарды қолдана отырып, тау-кен қазбаларын үңгілеуді орындау.

ОН 1.7. Үңгілеу комбайндарын басқаруға қатысу.

КҚ 2. Бекітпенің барлық түрлерін тұрғызу

КМ 2. Қазбаларда бекітпе тұрғызу

ОН 2.1. Бекітпені тұрғызу үшін материалды іріктеп алу.

ОН 2.2. Үңгіленетін қазбаның уақытша бекітпесін бөлшектеу мен жөндеуді орындау.

ОН 2.3. Қимасы 20 м2 дейінгі көлденең және көлбеу қазбаларда және қимасы 10 м2 дейінгі тік тау-кен қазбаларында барлық типтегі бекітпелерді тұрғызу.

ОН 2.4. Тау-кен қазбаларын анкерлермен бекіту.

ОН 2.5. Забой аймағындағы тау-кен жыныстарын полимерлі материалдармен нығайту.

КҚ 3. Забой аймағында тау-кен массасын тиеуді, материалдар мен жабдықтарды жеткізуді жүзеге асыру

КМ 3. Забой аймағында тау-кен массасын тиеу, материалдар мен жабдықтарды жеткізу

ОН 3.1. Тау-кен массасын кенқұдыққа немесе вагоншаларға ысырмалау.

ОН 3.2. Тау-кен массасын тиеу, тасымалдау үшін тиеу, тиеу-жеткізу машиналарын басқару.

ОН 3.3. Бос вагоншалар мен платформаларды беру және тиелгенін тасу кезінде электровоз машинисіне көмек көрсету.

ОН 3.4. Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, материалдарды, бекітпе, қалып және жабдықтар элементтерін тиеу, түсіру және қоймалау үшін механикаландыру құралдарын қолдану.

"3W07240104 - Жер асты тау-кен монтаждаушысы" біліктілігі

КҚ 1. Монтаждау учаскелеріндегі монтаждалатын тораптарды, бөлшектерді тиеу, жеткізу, түсіру кезінде қосалқы жабдықты басқару

КМ 1. Монтаждау учаскелеріндегі монтаждалатын тораптарды, бөлшектерді тиеу, жеткізу, түсіру кезінде қосалқы жабдықты басқару

ОН 1.1. Монтаждалатын тораптар мен бөлшектерді көтеруді және жылжытуды орындау.

ОН 1.2. Тау-кен қазбаларының қабылдау-жөнелту алаңдарында материалдар мен жабдықтарды қабылдауды жүзеге асыру.

ОН 1.3. Монтаждау учаскелеріндегі монтаждалатын тораптарды, бөлшектерді тиеу, жеткізу және түсіруді орындау.

КҚ 2. Құбырларды, конвейерлік көліктің негізгі тораптарын монтаждау мен бөлшектеуді орындау

КМ 2. Құбырларды, конвейерлік көліктің негізгі тораптарын монтаждау мен бөлшектеуді орындау

ОН 2.1. Құбырларды, бекіткіш арқауды монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 2.2. Конвейер құрылғыларын, жетек станцияларын және ысырма конвейерлерін монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 2.3. Тұрақты таспалы конвейерлер мен іске қосуды реттейтін аппаратураны монтаждау, бөлшектеу, баптауды және сынамалауды жүзеге асыру.

КҚ 3. Тау-кен үңгілеу комбайндарын және қосалқы жабдықтарды монтаждау мен бөлшектеуді орындау

КМ 3. Тау-кен үңгілеу комбайндарын, қосалқы жабдықтарды монтаждау мен бөлшектеуді орындау

ОН 3.1. Шығырларды, монтаждау станоктары мен айлабұйымдарды орнату бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 3.2. Сутөккі қондырғыларын монтаждау, бөлшектеу, баптауды жүзеге асыру.

ОН 3.3. Үңгілеу комбайндарының механикалық бөлігін монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

КҚ 4. Тазартым кешендерін монтаждау мен бөлшектеуді орындау

КМ 4. Тазартым кешендерін монтаждау мен бөлшектеуді орындау

ОН 4.1. Тазартым комбайндарының механикалық бөлігін монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 4.2. Забойлық ысырма конвейерлерді монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 4.3. Су сіңген бекітпе секцияларын монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 4.4. Тазарту забойында май станцияларын, гидравлика тораптарын монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

"4S07240105 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Тау-кен және жарылыс жұмыстарының технологиялық процестерін жүргізу

КМ 1. Тау-кен және жарылыс жұмыстарының технологиялық процестері

ОН 1.1. Тау-кен және жарылыс жұмыстарын жүргізуге техникалық құжаттаманы рәсімдеу.

ОН 1.2. Техникалық және нормативтік құжаттамаға сәйкес учаскеде технологиялық процестердің жүргізілуін ұйымдастыру және бақылау.

ОН 1.3. Учаскедегі тау-кен көлік жабдықтарына қызмет көрсету бойынша жұмыстардың жүргізілуін бақылау.

ОН 1.4. Қосалқы технологиялық процестерге қызмет көрсету бойынша жұмыстардың жүргізілуін бақылау.

ОН 1.5. Учаскенің жоспарлы көрсеткіштерінің орындалуын қамтамасыз ету.

КҚ 2. Тау-кен және жарылыс жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін бақылау

КМ 2. Тау-кен және жарылыс жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі

ОН 2.1. Тау-кен және жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде салалық нормалар, нұсқаулықтар мен қауіпсіздік ережелері талаптарының орындалуын бақылау.

ОН 2.2. Өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын бақылау.

ОН 2.3. Еңбекті қорғау талаптарына сәйкес учаскедегі жұмыс орындары мен жабдықтардың жағдайын бақылау.

ОН 2.4. Учаскедегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуына өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

КҚ 3. Өндірістік бөлімше персоналының қызметін ұйымдастыру

КМ 3. Өндірістік бөлімше персоналының қызметін ұйымдастыру

ОН 3.1. Бағынышты персоналды үйлестіруді және қадағалауды жүзеге асыру.

ОН 3.2. Персоналдың еңбек қызметін материалдық және моральдық ынталандыруды қамтамасыз ету.

ОН 3.3. Учаске персоналы қызметінің процесі мен нәтижелерін талдау.

ОН 3.4. Бағынышты персоналдың жұмыс кестелерін жоспарлау және құру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
319-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240200 - Маркшейдерлік ісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0724 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы:

07240200 - Маркшейдерлік ісі

Біліктілігі:

3W07240201 - Топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстардағы өлшеуші
3W07240202 - Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы
4S07240203 - Техник-маркшейдер


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07240201 - Топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстардағы өлшеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу кезіндегі қосалқы жұмыстар

+

+

3.2

КМ 2. Жүк көтергіш механизмдердің кран асты жолдарын тексеруді жүргізу және ғимараттар мен құрылымдардың деформацияларын бақылау кезіндегі топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік өлшеулер бойынша жұмыстар

+

+

3.3

КМ 3. Инженерлік-геодезиялық және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезіндегі дәлдігі жоғары электрондық аспаптардың көмегімен болатын геодезиялық өлшеулер

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07240202 - Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Пайдалы қазбалар кен орындарында геологиялық жұмыстарды жүргізу кезіндегі қосалқы операциялар

+

+

3.2

КМ 2. Маркшейдерлік жұмыстар кезіндегі қосалқы операциялар

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07240203 - Техник-маркшейдер" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Геодезиялық жұмыстар

+

+

3.2

КМ 2. Тау-кен жұмыстарының жүргізілуін маркшейдерлік қамтамасыз ету

+

+

3.3

КМ 3. Жер қойнауынан пайдалы қазбалардың қазылып алынуын есепке алу

+

+

3.4

КМ 4. Маркшейдерлік жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
320-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240200 - Маркшейдерлік ісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07240201 - Топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстардағы өлшеуші" біліктілігі

КҚ 1. Топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу кезінде қосалқы жұмыстарды орындау

КМ 1. Топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу кезіндегі қосалқы жұмыстар

ОН 1.1. Трассалар мен түсірілім негіздемесінің нүктелерін бетон монолиттермен, металл түйреуіштермен, көршегелермен, қазықтармен бекіту.

ОН 1.2. Геодезиялық және маркшейдерлік аспаптар мен құралдарды жұмысқа дайындау, жұмысқа дайындығын тексеру.

ОН 1.3. Бедердің және контурлардың сипаттамалық нүктелерін таңдау.

ОН 1.4. Геодезиялық жиілендіру желілерінің пункттері мен түсірілім негіздемесінің нүктелерін бекіту.

ОН 1.5. Геодезиялық желілер пункттерін, негізгі контурлар мен жер асты коммуникацияларының құдықтарын нивелирлеу.

ОН 1.6. Көлденең түсірілімді жүргізу және атқарылу түсірілімінің пландарын перпендикулярлар, сызықтық кертпе әдістерімен толықтыру.

ОН 1.7. Ирригациялық желілердің жай-күйін тексеру.

ОН 1.8. Түсірілімді жүзеге асыру және тау-кен қазбалары мен ұңғымаларын байлау.

КҚ 2. Жүк көтергіш механизмдердің кран асты жолдарын тексеруді жүргізу және ғимараттар мен құрылымдардың деформацияларын бақылау кезіндегі топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік өлшеулер бойынша жұмыстарды орындау

КМ 2. Жүк көтергіш механизмдердің кран асты жолдарын тексеруді жүргізу және ғимараттар мен құрылымдардың деформацияларын бақылау кезіндегі топографиялық-геодезиялық және маркшейдерлік өлшеулер бойынша жұмыстар

ОН 2.1. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезінде геодезиялық өлшеулерді орындау.

ОН 2.2. Жұмыстық биіктік белгілерін (биіктік көкжиегін) құрылыс-монтаждау алаңының бір аймағынан екіншісіне (қабаттан қабатқа) деңгей өлшеуіштің немесе шланг нивелирінің көмегімен шығару.

ОН 2.3. Тұрғызылатын конструкциялардың көлденең және тік орналасуын аспаптық бақылау және оларды монтаждау кезінде жобалық параметрлерден жіберілген геометриялық ауытқуларды өлшеу.

ОН 2.4. Тау-кен қазбаларының арқалықтарына, бағаналарына, бекітпелеріне қадабелгілер мен маркалар белгілерін салу.

ОН 2.5. Геодезиялық және маркшейдерлік аспаптардың санағын алу.

ОН 2.6. Құрылысы аяқталмаған және құрылыс салынған аумақтардың, тау-кен қазбаларының, гидротехникалық құрылымдар мен ғимараттардың тахеометрлік түсірілімін орындау.

КҚ 3. Инженерлік-геодезиялық және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезіндегі дәлдігі жоғары электрондық аспаптардың көмегімен геодезиялық өлшеулерді орындау

КМ 3. Инженерлік-геодезиялық және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезіндегі дәлдігі жоғары электрондық аспаптардың көмегімен болатын геодезиялық өлшеулер

ОН 3.1. Инженерлік коммуникациялар трассаларын барлау арқылы және түпкілікті іздестіруді жүзеге асыру.

ОН 3.2. Құрылыс конструкциялары мен инженерлік құрылымдардың геометриялық параметрлерін өлшеу және тексеру.

ОН 3.3. Қадалар, бағандар қатарларын жоспарлы және биіктіктен түсіруді жүзеге асыру.

ОН 3.4. Геодезистің немесе маркшейдердің басшылығымен монтаждау көкжиегін шынайы шығару.

ОН 3.5. Топографиялық түсірілімдердің далалық материалдарын камералдық өңдеуді жүзеге асыру - әртүрлі масштабтағы электрондық пландарды жасау.

ОН 3.6. Монтаждалатын конструкцияларға, технологиялық блоктарға, тораптарға атқарушы схемаларды құрастыру және сызу.

"3W07240202 - Маркшейдерлік жұмыстардағы тау-кен жұмысшысы" біліктілігі

КҚ 1. Пайдалы қазбалар кен орындарында геологиялық жұмыстарды жүргізу кезінде қосалқы операцияларды орындау

КМ 1. Пайдалы қазбалар кен орындарында геологиялық жұмыстарды жүргізу кезіндегі қосалқы операциялар

ОН 1.1. Байырғы жыныстарды арнайы құралдармен және құрылғылармен тазартуды және жалаңаштауды жүзеге асыру.

ОН 1.2. Қазып алу бірліктерінде пайдалы қазбалардың бар-жоғын, тау-кен жыныстары мен кендердің түрлерін сыртқы белгілері бойынша анықтау.

ОН 1.3. Бұрғылау ұңғымаларына геологиялық және геофизикалық зерттеулерді арнайы тәсілдермен, аспаптармен және құрылғылармен орындау.

ОН 1.4. Тау-кен жыныстарының үлгілерін бөлшектеуді, буып-түюді, тасуды, қажет болған жағдайда өлшеуді, парафиндеуді, оларды тіркеуді және зертханаға жіберуді орындау.

ОН 1.5. Эталондық жинақты қолдана отырып, тау-кен жыныстары мен пайдалы қазбаларды іріктелген сынамалар бойынша жіктеу.

ОН 1.6. Пайдалы қазбаларды жер қойнауынан қазып алудың толықтығы мен сапасын, көшкін көріністерін қадағалау.

ОН 1.7. Геологиялық пландар мен тіліктерге арналған шартты белгілерді ажырату және қолдану.

ОН 1.8. Тау-кен қазбалары мен бұрғылау ұңғымаларының бастапқы және таза геологиялық құжаттамасын салу және рәсімдеу.

ОН 1.9. Геодезиялық аспаптар мен құралдарға күтім жасауды жүзеге асыру.

КҚ 2. Маркшейдерлік жұмыстар кезінде қосалқы операцияларды орындау

КМ 2. Маркшейдерлік жұмыстар кезіндегі қосалқы операциялар

ОН 2.1. Қашықтықты өлшеу және рейкаларды, тіреулерді, штативтерді орнату.

ОН 2.2. Тіктеуіштердің көмегімен көрінетін нысаналарды белгілеу және орталықтандыру.

ОН 2.3. Контурларды бөлу тәсілдерін талдау және таңдау.

ОН 2.4. Тау-кен қазбалары мен ұңғымаларға тіктеуіштермен немесе бұрыш өлшегіштердің көмегімен бағыттар беру.

ОН 2.5. Фототүсірілім және фотозертханалық жұмыстар кезінде дайындық жұмыстарын орындау.

ОН 2.6. Драгалық қазу кезінде тау-кен қазбаларының жобалық параметрлерінің жедел өлшенімдерін және көсіп алу тереңдігін бақылау.

ОН 2.7. Жақтаулар мен маркаларды орнату, трассадағы үңгілеу кешенінің (қалқанының) орналасуын анықтау.

"4S07240203 - Техник-маркшейдер" біліктілігі

КҚ 1. Геодезиялық жұмыстарды орындау

КМ 1. Геодезиялық жұмыстар

ОН 1.1. Тау-кен және жер телімдерін пайдаланудың шекарасын анықтау.

ОН 1.2. Маркшейдерлік тірек және түсірілім желілерін салу.

ОН 1.3. Геодезиялық жабдықтар мен технологияларды қолдану.

ОН 1.4. Ұтымды әдістер мен өлшеу тәсілдерін таңдау.

ОН 1.5. Жергілікті жердің топографиялық карталарын, пландарын және тіліктерін жасау.

ОН 1.6. Геоақпараттық жүйелерінде инженерлік-геодезиялық ізденістерді камералдық өңдеуді орындау.

КҚ 2. Тау-кен жұмыстарының жүргізілуін маркшейдерлік қамтамасыз етуді жүзеге асыру

КМ 2. Тау-кен жұмыстарының жүргізілуін маркшейдерлік қамтамасыз ету

ОН 2.1. Тау-кен қазбаларының жоспарлы, биіктік және бағдарлы-біріктіруші аспаптық түсірілімдерін жүргізу.

ОН 2.2. Тау-кен жұмыстарын жүргізудің техникалық құрылымдарының параметрлерін бақылауды және сақтауды қамтамасыз ету.

ОН 2.3. Маркшейдерлік жұмыстардың дәлдігіне талдау жүргізу.

ОН 2.4. Түсірілім жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз ету.

ОН 2.5. Тау-кен жыныстарының жылжу параметрлерін бақылау.

ОН 2.6. Тау-кен жұмыстарын жоспарлау.

КҚ 3. Жер қойнауынан пайдалы қазбалардың қазылып алынуын есепке алу

КМ 3. Жер қойнауынан пайдалы қазбалардың қазылып алынуын есепке алу

ОН 3.1. Пайдалы қазбалар шоғырларының параметрлерін анықтау.

ОН 3.2. Пайдалы қазбалар қорларының көлемін есептеу.

ОН 3.3. Пайдалы қазбаларды қазып алудың сапасы мен толықтығына есеп жүргізу.

КҚ 4. Орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру

КМ 4. Маркшейдерлік жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру

ОН 4.1. Өндірістік тапсырмалардың орындалуын жоспарлау және қамтамасыз ету.

ОН 4.2. Стандартты емес жағдайларда өндірістік есептердің оңтайлы шешімдерін анықтау.

ОН 4.3. Жұмыстардың орындалу сапасын бақылау.

ОН 4.4. Өндірістік қызметтің экономикалық тиімділігін бағалауға қатысу.

ОН 4.5. Нұсқаулықтар жүргізу және тау-кен жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
321-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240300 - Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0724 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы:

07240300 - Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу

Біліктілігі:

3W07240301 - Экскаватор машинисі
3W07240302 - Қимадағы тау-кен жұмысшысы
4S07240303 - Техник-технолог
4S07240304 - Техник-механиг


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07240301 - Экскаватор машинисі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тау-кен-күрделі жұмыстар

+

+

3.2

КМ 2. Жұмыс барысында экскаваторды басқару

+

+

3.3

КМ 3. Экскаваторға техникалық қызмет көрсету

+

+

3.4

КМ 4. Экскаваторды жөндеу, монтаждау және бөлшектеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07240302 - Қимадағы тау-кен жұмысшысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Арнайы техниканы жылжыту жолына жолдар төсеу

+

+

3.2

КМ 2. Пайдалы қазбаларды қазып алуға арналған дайындық жұмыстары

+

+

3.3

КМ 3. Қойыртпақ ағынын бөлу және суағар құдықтарының деңгейін реттеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07240303 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тау-кен, бұрғылау және жару жұмыстарының технологиялық процестері

+

+

3.2

КМ 2. Өндірістік бөлімше персоналының қызметін ұйымдастыру

+

+

3.3

КМ 3. Тау-кен, бұрғылау және жару жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін бақылау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944


"4S07240304 - Техник-механиг" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары

+

+

3.2

КМ 2. Тау-кен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

+

+

3.3

КМ 3. Тау-кен жабдықтары бойынша жөндеу, монтаждау және баптау жұмыстарын ұйымдастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
322-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240300 - Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07240301 - Экскаватор машинисі" біліктілігі

КҚ 1. Механикаландырылған тау-кен-күрделі жұмыстарды орындау

КМ 1. Тау-кен-күрделі жұмыстар

ОН 1.1. Аршу жұмыстарын орындау.

ОН 1.2. Өндіру жұмыстарын орындау.

ОН 1.3. Үйінді жұмыстарын орындау.

ОН 1.4. Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау және тау-кен массасын, топырақты карьер беткейіне немесе үйіндіге ауыстыру.

ОН 1.5. Забойды, кертпештің жоғарғы және төменгі алаңдарын жаймалау бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 1.6. Трассаны тегістеу бойынша жұмыстарды орындау.

КҚ 2. Жұмыс барысында экскаваторды басқару

КМ 2. Жұмыс барысында экскаваторды басқару

ОН 2.1. Жұмыс барысында экскаваторды жылжыту және басқару.

ОН 2.2. Экскаватордың тиімді жұмыс режимдерін анықтау.

ОН 2.3. Технологиялық тәсілдердің бірізділігін сақтау.

ОН 2.4. Экскаватор аспаптарының сигнализациясы мен көрсеткіштерін қадағалау.

КҚ 3. Экскаваторға ауысымдық және мерзімдік техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 3. Экскаваторға техникалық қызмет көрсету

ОН 3.1. Экскаватор агрегаттары мен механизмдерінің жалпы жұмысқа қабілеттілігін қарап шығуды және тексеруді жүргізу.

ОН 3.2. Экскаватор жұмысындағы бұзылушылықтарды анықтау.

ОН 3.3. Экскаватор жұмысында анықталған болмашы ақауларды жою бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 3.4. Экскаватордың тораптары мен механизмдеріне ауысымдық техникалық қызмет көрсету кезінде бақылау-реттеу операцияларын орындау.

КҚ 4. Экскаваторды жөндеу, монтаждау және бөлшектеуді орындау

КМ 4. Экскаваторды жөндеу, монтаждау және бөлшектеу

ОН 4.1. Экскаватордың кішігірім тораптарын бөлшектеуді және кезекті монтаждауды орындау.

ОН 4.2. Тораптар мен механизмдердің бекітілуін тексеру, экскаватордың тораптары мен механизмдерін бекіту және реттеу бойынша жұмыстарды жүргізу.

ОН 4.3. Есептік құжаттаманы толтыра отырып, қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын қабылдауды орындау.

ОН 4.4. Тез тозатын бөлшектерді, тораптар мен элементтерді ауыстыруды жүргізу.

"3W07240302 - Қимадағы тау-кен жұмысшысы" біліктілігі

КҚ 1. Арнайы техниканы жылжыту жолына жолдар төсеу

КМ 1. Арнайы техниканы жылжыту жолына жолдар төсеу

ОН 1.1. Карьерлерде (қималарда) экскаваторларды, үйінді көпірлерді және үйінділеуіштерді жылжыту үшін теміржолдарды, жолдарды дайындау.

ОН 1.2. Конвейерлік тізбектің кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету.

ОН 1.3. Конвейерлерді жылжыту, орнату, ұзарту үшін көтергіш механизмдер мен құрылғыларды қолдану.

КҚ 2. Карьерлер мен көмір қималарындағы аршу және өндіру жұмыстары кезінде қосалқы операцияларды орындау

КМ 2. Пайдалы қазбаларды қазып алуға арналған дайындық жұмыстары

ОН 2.1. Кертпеш қиябеттерін тазарту бойынша жұмыстар жүргізу.

ОН 2.2. Экскавациядан немесе жару жұмыстарынан кейін забойды шабақтау бойынша жұмыстар жүргізу.

ОН 2.3. Жарылыс жұмыстары жүргізілетін орындарға жарылғыш материалдарды жеткізу үшін дайындық жұмыстарын және қосалқы операцияларды орындау.

КҚ 3. Қойыртпақтың үздіксіз берілуін қамтамасыз ету

КМ 3. Қойыртпақ ағынын бөлу және суағар құдықтарының деңгейін реттеу

ОН 3.1. Дамбалардың, қойыртпаққұбырлардың, сорғыш сорғылар қылталарының, жырашықтардың жай-күйін және гидро үйіндідегі суағар құдықтар мен тұндырғыштардың деңгейін бақылау.

ОН 3.2. Сорғыш сорғы қылтасын, жырашықтарды, қабылдау құдығын тазалау кезінде құрал-саймандар мен арнайы құрылғыларды пайдалану.

ОН 3.3. Қойыртпақ ағынын бөлу және гидро үйіндідегі суағар құдықтар мен тұндырғыштардың деңгейін реттеу.

"4S07240303 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Тау-кен, бұрғылау және жару жұмыстарының технологиялық процестерін жүргізу

КМ 1. Тау-кен, бұрғылау және жару жұмыстарының технологиялық процестері

ОН 1.1. Тау-кен жұмыстарын жүргізуді жоспарлау және техникалық құжаттаманы рәсімдеу.

ОН 1.2. Учаскеде тау-кен жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру және бақылау.

ОН 1.3. Учаскеде бұрғылау және жару жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру және бақылау.

ОН 1.4. Жоспарлы көрсеткіштердің орындалуын қамтамасыз ету.

КҚ 2. Өндірістік бөлімше персоналының қызметін ұйымдастыру

КМ 2. Өндірістік бөлімше персоналының қызметін ұйымдастыру

ОН 2.1. Өндірістік учаскеде персоналды басқару бойынша жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау.

ОН 2.2. Көлік жұмысын ұйымдастыру.

ОН 2.3. Учаске персоналы қызметінің процесі мен нәтижелерін талдау.

КҚ 3. Тау-кен, бұрғылау және жару жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін бақылау

КМ 3. Тау-кен, бұрғылау және жару жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін бақылау

ОН 3.1. Тау-кен, бұрғылау және жару жұмыстарын жүргізу кезіндегі салалық нормалар, нұсқаулықтар мен қауіпсіздік ережелері талаптарының орындалуын бақылау.

ОН 3.2. Өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуын бақылау.

ОН 3.3. Еңбекті қорғау талаптарына сәйкес учаскедегі жұмыс орындары мен жабдықтардың жағдайын бақылау.

ОН 3.4. Учаскедегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуына өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

"4S07240304 - Техник-механиг" біліктілігі

КҚ 1. Тау-кен жабдықтарын монтаждауды және іске қосу-баптау жұмыстарын жүзеге асыру

КМ 1. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары

ОН 1.1. Жабдықтар бірліктерін монтаждауға дайындау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру.

ОН 1.2. Техникалық құжаттамаға сәйкес тау-кен жабдықтарын монтаждауды жүргізу.

ОН 1.3. Техникалық құжаттамаға сәйкес тау-кен жабдықтарын пайдалануға беруді және сынақтан өткізуді жүргізу.

КҚ 2. Тау-кен жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүзеге асыру

КМ 2. Тау-кен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ОН 2.1. Дайындаушы зауыттың құжаттамасына сәйкес тау-кен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету бойынша регламенттік жұмыстарды жүргізу.

ОН 2.2. Тау-кен жабдығының жай-күйін диагностикалауды және оның тораптары мен элементтерінің ақауын анықтауды жүзеге асыру.

ОН 2.3. Тау-кен жабдықтарының жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.4. Өндірістік тапсырмаға сәйкес баптау және реттеу жұмыстарын орындау.

КҚ 3. Тау-кен жабдықтары бойынша жөндеу, монтаждау және баптау жұмыстарын ұйымдастыру

КМ 3. Тау-кен жабдықтары бойынша жөндеу, монтаждау және баптау жұмыстарын ұйымдастыру

ОН 3.1. Өнеркәсіптік жабдықтардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтірудің оңтайлы әдістерін анықтау.

ОН 3.2. Техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес тау-кен жабдықтарын монтаждау, жөндеу және техникалық пайдалану жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін технологиялық құжаттаманы әзірлеу.

ОН 3.3. Тау-кен жабдықтарын жөндеу, монтаждау және баптау жұмыстарын материалдық-техникалық қамтамасыз етудегі қажеттілікті анықтау.

ОН 3.4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау нормаларын сақтай отырып, бағынышты персоналдың өндірістік тапсырмаларды орындауын жоспарлау және ұйымдастыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
323-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240400 - Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0724 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы:

07240400 - Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)

Біліктілігі:

3W07240401 - Басқару пультінің операторы
3W07240402 - Көмір байыту аппаратшысы
4S07240403 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07240401 - Басқару пультінің операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Технологиялық процесті және жабдықтарды пультпен басқару

+

+

3.2

КМ 2. Жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

+

+

3.3

КМ 3. Мемлекеттік стандарттарға сәйкес өнім шығаруды қамтамасыз ету

+

+

3.4

КМ 4. Жабдықтарды жөндеуге қатысу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07240402 - Көмір байыту аппаратшысы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Көмірді байыту

+

+

3.2

КМ 2. Байыту өнімдерін талдау

+

+

3.3

КМ 3. Көмірді байыту бойынша жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07240403 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Пайдалы қазбаларды байытудың технологиялық процестері

+

+

3.2

КМ 2. Қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастыру

+

+

3.3

КМ 3. Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

+

+

3.4

КМ 4. Байытудың технологиялық схемаларын жобалау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
324-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240400 - Пайдалы қазбаларды байыту (көмір байыту)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 281-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07240401 - Басқару пультінің операторы" біліктілігі

КҚ 1. Пульт көмегімен жабдықтарды басқару

КМ 1. Технологиялық процесті және жабдықтарды пультпен басқару

ОН 1.1. Ұсақтау, байыту, агломерациялық фабрикалардың технологиялық процестерін және жабдықтарын басқару.

ОН 1.2. Шикізат пен материалдардың үздіксіз берілуін қамтамасыз ету.

ОН 1.3. Басқару пультінен шахталық сұрыптауды, шахталар мен разрездер жабдықтарының жер үстіндегі кешенін басқару.

ОН 1.4. Оператордың жұмыс орнында қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану.

КҚ 2. Жабдықтар жұмысының негізгі параметрлерін бақылау

КМ 2. Жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

ОН 2.1. Жабдықтар жұмысы параметрлерінің (режимдерінің) ауытқуын көзбен шолып және (немесе) аспаптарды пайдалана отырып анықтау.

ОН 2.2. Жабдықтардың берілген жұмыс режимін, оны қашықтықтан іске қосу мен тоқтатуды, жұмыстың сандық және сапалық көрсеткіштерін есепке алу мен есептеуді қолдау.

ОН 2.3. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері және зертханалық талдаулардың деректері бойынша жабдықтар жұмысының параметрлерін түзету.

ОН 2.4. Басқару пультінің және коммуникациялардың жай-күйін бақылау.

ОН 2.5. Автоматты реттегіштер мен аспаптардың жұмысын бақылау.

КҚ 3. Шығарылатын өнімнің сапасын сақтау

КМ 3. Мемлекеттік стандарттарға сәйкес өнім шығаруды қамтамасыз ету

ОН 3.1. Өлшеу және автоматика құралдарының көрсеткіштері бойынша жүктелетін және жұмсалатын шикізат пен материалдардың саны мен сапасын, дайын өнімнің шығуын реттеу.

ОН 3.2. Учаске жұмысшыларымен жедел байланысты жүзеге асыру.

ОН 3.3. Технологиялық процестің анықтайтын нүктелерінде сынама алу.

ОН 3.4. Сауыттары, астауларды, науаларды, құбырларды, сужималарды, тиеу құрылғыларын технологиялық қажеттілікке қарай және жабдықтарды жұмыстан шығару кезінде тазалау.

КҚ 4. Қызмет көрсетілетін жабдықтардың жұмысындағы ақауларды жою

КМ 4. Жабдықтарды жөндеуге қатысу

ОН 4.1. Майлау жүйелерінің, ұсақтау және ұнтақтау жабдықтарының гидравликалық және пневматикалық жүйелерінің жұмысындағы бұзылушылықтарды көзбен шолып қарау арқылы анықтау.

ОН 4.2. Негізгі және қосалқы жабдықтардың баптауларында берілген параметрлерден, өз күшімен ретке келтіре немесе қажет болған жағдайда жөндеу қызметтерінің персоналын тарта отырып, ауытқуларды анықтау.

ОН 4.3. Тозығы жеткен шегендеу плиталарын, ұсақтау балғаларын, роторлық плиталарды, бил, шарларды, өзектерді, ұсақтау және ұнтақтау машиналарының кен-тасты материалдарын ауыстыру бойынша күрделі емес жұмыстарды орындау.

ОН 4.4. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика датчиктерін тазалау немесе ауыстыру туралы шешімдер қабылдау үшін олардың жай-күйін бағалау.

ОН 4.5. Иелігіндегі біліктілік және жауапкершілік аймағы шегінде қызмет көрсетілетін жабдықтар мен технологиялық арматураның ақауларын жою.

"3W07240402 - Көмір байыту аппаратшысы" біліктілігі

КҚ 1. Көмірді байытуды орындау

КМ 1. Көмірді байыту

ОН 1.1. Қашықтықтан немесе қолмен басқару режимінде көмірді тұндыру, флотациялық машиналарда тұндыру және флотациялауды орындау.

ОН 1.2. Айырғыштарда, жуу комбайндарында және науаларда, шоғырлауыш үстелдерде, байыту циклондарында көмірді айыруды қашықтықтан немесе қолмен басқару режимінде орындау.

ОН 1.3. Аэрофонтандаушы және орталықтан тепкіш айырғыштарда көмірдің түйіршікті ұнтағын айыруды орындау.

ОН 1.4. Қатардағы көмір мен байыту өнімдерінің, айналымдағы су мен суспензияның техникалық және экспресс-талдауларының деректері бойынша процестерді бақылау және реттеу.

КҚ 2. Экспресс-талдау жүргізу

КМ 2. Байыту өнімдерін талдау

ОН 2.1. Бастапқы шикізат пен дайын байыту өнімдерінің сапасын анықтау үшін қолмен сынама алу құрылғыларын пайдалану.

ОН 2.2. Бастапқы шикізат пен дайын байыту өнімдерінің сапасын анықтау үшін автоматты сынама алу құрылғыларын пайдалану.

ОН 2.3. Қатардағы көмірдің және байыту өнімдерінің алынған сынамаларының қабатталуына экспресс-талдау жүргізу.

КҚ 3. Жабдықтарға қызмет көрсету және олардың жұмысын бақылау

КМ 3. Көмірді байыту бойынша жабдықтардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету

ОН 3.1. Байыту жабдықтарына, қуаттандырғыштарға, мөлшерлегіш құрылғыларға және реагент өткізгіштерге қызмет көрсету.

ОН 3.2. Автоматты бақылау және реттеу жабдықтары мен жүйелерін іске қосу және тоқтату.

ОН 3.3. Бекітілген технологиялық нұсқаулыққа сәйкес жабдықтар жұмысының мерзімді бақылануын орындау.

ОН 3.4. Қызмет көрсетілетін аппараттардың, машиналардың жұмысындағы ақауларды анықтау және жою және оларды жөндеуге қатысу.

"4S07240403 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Берілген параметрлерге сәйкес пайдалы қазбаларды байытудың технологиялық процестерін жүргізу

КМ 1. Пайдалы қазбаларды байытудың технологиялық процестері

ОН 1.1. Технологиялық құжаттарға сәйкес технологиялық процесті бақылауды жүзеге асыру.

ОН 1.2. Паспорттық сипаттамаларға және берілген технологиялық режимге сәйкес негізгі машиналардың, механизмдер мен жабдықтардың жұмысын бақылау.

ОН 1.3. Көлік жабдықтарының жұмысын қамтамасыз ету.

ОН 1.4. Өндірістік қызмет көрсету процестерінің жүргізілуін бақылауды қамтамасыз ету.

ОН 1.5. Техникалық және технологиялық құжаттаманы жүргізу.

ОН 1.6. Бастапқы шикізат пен байыту өнімдерінің сапасын бақылау және талдау.

КҚ 2. Қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастыру

КМ 2. Қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастыру

ОН 2.1. Технологиялық процесті жүргізу кезінде салалық нормалар, нұсқаулықтар мен қауіпсіздік ережелері талаптарының орындалуын бақылау.

ОН 2.2. Өрт қауіпсіздігі мен шаң-газ режимі талаптарының орындалуын бақылау.

ОН 2.3. Еңбекті қорғау талаптарына сәйкес учаскедегі жұмыс орындары мен жабдықтардың жағдайын бақылау.

ОН 2.4. Учаскеде өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарының сақталуына өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

КҚ 3. Техникалық персоналдың өндірістік қызметін ұйымдастыру

КМ 3. Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

ОН 3.1. Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар өткізу.

ОН 3.2. Персоналдың еңбек қызметін материалдық және моральдық ынталандыруды қамтамасыз ету.

ОН 3.3. Өндірістік бөлімше қызметінің процесі мен нәтижелерін талдау.

КҚ 4. Кәсіпорын учаскесінің (цехының) байыту және байыту жабдықтарының технологиялық схемасын жобалау

КМ 4. Байытудың технологиялық схемаларын жобалау

ОН 4.1. Елеу бөлімшесін жобалау.

ОН 4.2. Байыту бөлімшесін жобалау.

ОН 4.3. Кептіру бөлімшесін жобалау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
325-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240500 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 281-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0724 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы:

07240500 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

Біліктілігі:

3W07240501 - Ұнтақтау-сұрыптау жабдығының операторы
3W07240502 - Агломерациялық қондырғылардың операторы
4S07240503 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07240501 - Ұнтақтау-сұрыптау жабдығының операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

+

+

3.2

КМ 2. Материалдарды ұсақтаудың технологиялық процестері

+

+

3.3

КМ 3. Кенді ұсақтаудың қажетті сапасын қамтамасыз ету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07240502 - Агломерациялық қондырғылардың операторы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Агломерациялық машинаның негізгі және қосалқы жабдықтарының кешеніне техникалық қызмет көрсету

+

+

3.2

КМ 2. Темір, марганец кендері мен концентраттарын дайындаудың және күйежентектеудің технологиялық процестері

+

+

3.3

КМ 3. Түсті металдар кендері мен концентраттарын дайындаудың және күйежентектеудің технологиялық процестері

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07240503 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Кенді байытудың технологиялық процесін және байыту фабрикасының жабдықтарын басқару

+

+

3.2

КМ 2. Өнім сапасын бақылау

+

+

3.3

КМ 3. Кен байыту процесін ұйымдастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
326-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240500 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07240501 - Ұнтақтау-сұрыптау жабдығының операторы" біліктілігі

КҚ 1. Жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

КМ 1. Жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

ОН 1.1. Материалдарды ұсақтау және ұнтақтау бөлімшелеріндегі қоршаулардың жай-күйін және өндірістік байланыстың, сигнал берудің, бейнебақылаудың, бұғаттаудың, авариялық құралдардың, өртке қарсы жабдықтардың және жеке қорғаныс құралдарының жарамдылығын тексеру.

ОН 1.2. Бет, конус, балға, ротор, білік және тісті ұсатқыштардың механизмдері мен тораптарының техникалық жай-күйін тексеру.

ОН 1.3. Барабанды диірмендердің және ұсақтай белсендіргіштердің (дезинтегратор) механизмдері мен тораптарының техникалық жай-күйін тексеру.

ОН 1.4. Ұсақтау және ұнтақтау жабдықтарының механизмдері мен тораптарын сұйық және қою майлау жүйелерінің жарамдылығын тексеру.

ОН 1.5. Қызмет көрсетілетін жабдықтарды тазалау және майлау, оның жұмысындағы ақауларды анықтау және жою.

КҚ 2. Материалдарды ұсақтаудың технологиялық процестерін жүргізу

КМ 2. Материалдарды ұсақтаудың технологиялық процестері

ОН 2.1. Ірі, орташа және майда ұсақтау жабдықтары жұмысының параметрлері мен көрсеткіштерінің сақталуын бақылау.

ОН 2.2. Материалдарды ірі, орташа және майда ұсақтауға арналған жабдықтарды қолмен және автоматты басқару жүйелерінің жарамдылығы мен функционалдық сенімділігін тексеру.

ОН 2.3. Ұсату машиналарының өнімділігіне сәйкес ұсатуға материалдарды біркелкі беретін жылжымалы және тұрақты құрылғылардың өнімділігін реттеу.

ОН 2.4. Поршеньді, серіппелі және гидравликалық құрылғылардың, броньды сегменттердің және беттік және конустық ұсатқыштардың шығару саңылауларының енін реттейтін бөлшектердің көмегімен материалдардың ұсақталу дәрежесін реттеу.

КҚ 3. Өнімнің сапасын қамтамасыз ету

КМ 3. Кенді ұсақтаудың қажетті сапасын қамтамасыз ету

ОН 3.1. Ұсақталған материалдардың сапа көрсеткіштерін анықтау үшін сынамаларын алу.

ОН 3.2. Өнімнің шығуын бақылау.

ОН 3.3. Аспаптар мен талдаулар бойынша ұсақталған материалдың сапасын анықтау.

ОН 3.4. Ұсақталған шикізат пен материалдарды қайта ұсақтауға, кейіннен қайта өңдеуге немесе сақтауға беру.

ОН 3.5. Бөгде заттарды алып тастау.

"3W07240502 - Агломерациялық қондырғылардың операторы" біліктілігі

КҚ 1. Агломерациялық машинаның негізгі және қосалқы жабдықтарының кешеніне техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 1. Агломерациялық машинаның негізгі және қосалқы жабдықтарының кешеніне техникалық қызмет көрсету

ОН 1.1. Агломашинаның негізгі жабдықтарының, шикіқұрам бункерлерінің, шикіқұрамның автоматты мөлшерлегіштерінің және қосымша қатты отынның жай-күйін бақылау.

ОН 1.2. Барабанды-кесектегіштердің, желкенді таратқыштардың және шикіқұрамды агломашинаның жабыстыракүйдіргіш арбашаларына жүктеу құрылғыларының жай-күйін бақылау.

ОН 1.3. Барабанды-кесектегіш алдында марганец кендері мен түсті металл кендерінің ірі фракцияларының шикіқұрамынан алынған дірілді елек елендісінің жай-күйін тексеру.

ОН 1.4. Көрік камерасында тұтатар алдында қабаттың тегіс тығыздалған бетін қалыптастыру үшін агломашина мен тегістеу жабыстыракүйдіргіш арбашаларына шикіқұрам қабатының биіктігін реттеу құрылғыларының жарамдылығын тексеру.

КҚ 2. Темір, марганец кендері мен концентраттарын дайындаудың және күйежентектеудің технологиялық процестерін жүргізу

КМ 2. Темір, марганец кендері мен концентраттарын дайындаудың және күйежентектеудің технологиялық процестері

ОН 2.1. Тиісті жүктеу құрылғыларының жинақтау және аралық бункерлерінің шикіқұраммен және төсем фракциясымен жүктелетін күйежентектеу процесінің барысына байланысты мөлшерленген деңгейін бақылау және реттеу.

ОН 2.2. Төсем жіберілімін, төменгі және жоғарғы ағындардың аглошикіқұрамасын, жоғарғы қабатқа берілетін қатты отынды бақылау және реттеу.

ОН 2.3. Тиісті аспаптар көрсеткіштерінің деректері бойынша аглошикіқұраманың жылыту температурасы мен ылғалдылығын бақылау және реттеу.

ОН 2.4. Шикіқұрамдағы ылғалдың оңтайлы құрамын қамтамасыз ету арқылы аглошикіқұраманың кесектелу сапасын басқару.

ОН 2.5. Шикіқұрамның желкендік таратқышының, төсем және шикіқұрам қабаттарын агломашинаға жүктеу құрылғыларының жұмысын басқару.

КҚ 3. Түсті металдар кендері мен концентраттарын дайындаудың және күйежентектеудің технологиялық процестерін жүргізу

КМ 3. Түсті металдар кендері мен концентраттарын дайындаудың және күйежентектеудің технологиялық процестері

ОН 3.1. Шикіқұрам құрамында қатты отын болмаған кезде түсті металдардың сульфидті кендері мен концентраттарынан алынған аглошикіқұраманы тұтату режимін реттеу.

ОН 3.2. Шикіқұрамның құрамын, ондағы жанғыш қоспалардың болуын және агломерат сапасының көрсеткіштерін ескере отырып, күйежентектеу процесіне қатты отынның оңтайлы шығынын бақылау және қамтамасыз ету.

ОН 3.3. Түсті металдардың сульфидті кендері мен концентраттарын күйежентектеу процесінің температуралық-жылу деңгейін бақылау және реттеу.

ОН 3.4. Түсті металдардың сульфидті концентраттарын күйежентектеу кезінде аглошикіқұрамадағы және агломераттағы күкірт құрамын бақылау және реттеу.

ОН 3.5. Агломашинаның вакуум-камералары мен газ коллекторындағы температураны және сиретуді бақылау.

ОН 3.6. Агломерат сынамасын оның химиялық құрамын анықтау, соққы мен қажалуға беріктігін барабанды сынау үшін алу.

"4S07240503 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Кенді байытудың технологиялық процесін басқару

КМ 1. Кенді байытудың технологиялық процесін және байыту фабрикасының жабдықтарын басқару

ОН 1.1. Кенді байытудың технологиялық процесін ұйымдастыру.

ОН 1.2. Өндірістік бөлімшенің технологиялық процесін қауіпсіз жүргізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысу.

ОН 1.3. Учаскеде өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптарының сақталуына өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

ОН 1.4. Пайдаланылатын жабдықтарды монтаждау, реттеу, баптау техникалық қызмет көрсету бойынша жұмысқа басшылық жасау.

ОН 1.5. Кен байыту технологиясын жетілдіру.

КҚ 2. Кен материалдарының минералогиялық және технологиялық талдауларын бақылау

КМ 2. Өнім сапасын бақылау

ОН 2.1. Кен материалдарының минералогиялық талдауын бақылауды орындау.

ОН 2.2. Кен материалдарының технологиялық талдауын бақылауды орындау.

ОН 2.3. Бақылау сынамаларын алуды ұйымдастыру.

ОН 2.4. Бөлімшелердің жұмысын үйлестіру.

ОН 2.5. Өндірістік процесті бақылау.

КҚ 3. Өндірістік цехта белгіленген нарядтың орындалуын қамтамасыз ету

КМ 3. Кен байыту процесін ұйымдастыру

ОН 3.1. Өндірістің техникалық-экономикалық тиімділігін анықтау.

ОН 3.2. Учаскеде тиімді жұмысты ұйымдастыру.

ОН 3.3 Жұмыс уақытының есебін жүргізу.

ОН 3.4. Өндірістік жоспардың орындалуын қамтамасыз ету.

ОН 3.5. Ақпараттық базаны және шоғырландырылған есептілікті қалыптастыру үшін белгіленген нұсқаулыққа сәйкес автоматтандырылған жүйедегі бағыттар бойынша есептілікті жүргізуді қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
327-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240600 - Жер асты құрылымдарының құрылысы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 282-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0724 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы:

07240600 - Жер асты құрылымдарының құрылысы

Біліктілігі:

3W07240601 - Үңгілеуші
3W07240602 - Тау-кен қазу машиналарының машинисі
3W07240603 - Тау-кен жабдықтарын монтаждаушы
4S07240604 - Техник-құрылысшы


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07240601 - Үңгілеуші" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Арнайы мақсаттағы тау-кен қазбаларын үңгілеу жөніндегі жұмыстар

+

+

3.2

КМ 2. Тік оқпандарды жүргізу, тереңдету, қайта жаңарту және қайта жарақтандыру кезіндегі үңгілеу жұмыстары

+

+

3.3

КМ 3. Арнайы мақсаттағы қазбаларда бекітпелер тұрғызу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07240602 - Тау-кен қазу машиналарының машинисі" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тау-кен-қазу машиналарының қозғалысы кезінде тіреуіш, қиябет, тірек тағандарын монтаждау, бөлшектеу

+

+

3.2

КМ 2. Тау-кен-қазу машиналарын техникалық жарамды күйде ұстау

+

+

3.3

КМ 3. Пайдалы қазбаларды қазып алу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07240603 - Тау-кен жабдықтарын монтаждаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Технологиялық жабдықтарды және онымен байланысты конструкцияларды монтаждау кезіндегі белгілеу, бекіту және слесарлық жұмыстар

+

+

3.2

КМ 2. Шахталық металл конструкцияларды, тау-кен жабдықтары мен электрмеханикалық құрылғыларды монтаждау және бөлшектеу

+

+

3.3

КМ 3. Жабдықтарды сынау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07240604 - Техник-құрылысшы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Тау-кен қазбалары үңгілеу жұмыстарының технологиялық процестері

+

+

3.2

КМ 2. Ғимараттар мен құрылымдар құрылысының технологиялық процестері

+

+

3.3

КМ 3. Құрылымдық бөлімшенің персоналын басқару

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
328-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240600 - Жер асты құрылымдарының құрылысы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07240601 - Үңгілеуші" біліктілігі

КҚ 1. Арнайы мақсаттағы тау-кен қазбаларын үңгілеу жөніндегі жұмыстарды орындау

КМ 1. Арнайы мақсаттағы тау-кен қазбаларын үңгілеу жөніндегі жұмыстар

ОН 1.1. Қауіпсіздік талаптарына сәйкес жұмыс орнын (жұмыс аймағын) және жақындау аймағын дайындау.

ОН 1.2. Арнайы мақсаттағы тау-кен қазбаларын үңгілеуді жүргізу үшін үңгілеу комбайндары мен механикаландырылған кешендерді қолдану.

ОН 1.3. Тығындау жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.4. Перфораторлар мен өздігінен жүретін бұрғылау қондырғыларын қолдана отырып, теспелер мен ұңғымаларды бұрғылау.

КҚ 2. Тік оқпандарды жүргізу, тереңдету, қайта жаңарту және қайта жабдықтау кезінде үңгілеу жұмыстарын орындау

КМ 2. Тік оқпандарды жүргізу, тереңдету, қайта жаңарту және қайта жарақтандыру кезіндегі үңгілеу жұмыстары

ОН 2.1. Тік оқпандарды өту және тереңдету.

ОН 2.2. Тік оқпандарды қайта жаңарту және қайта жарақтандыру.

ОН 2.3. Маркшейдерлік тіктеуіштер мен деңгей бойынша оның қалпын салыстыра отырып, негізгі тәжді арқаулау, қалау және сыналау.

ОН 2.4. Жіктерді бетондай және бітемелей отырып тік оқпандардағы құбырларды ілу.

КҚ 3. Қимасы 20 м2 асатын бекітпелер тұрғызу

КМ 3. Арнайы мақсаттағы қазбаларда бекітпелер тұрғызу

ОН 3.1. Арнайы мақсатта жүргізілетін тау-кен қазбаларында желдеткіш тәрізді және көпбұрышты бекітпелер тұрғызу.

ОН 3.2. Қимасының ауданы 20 м2 асатын қисық сызықты пішінді қазбаларда құрастырмалы тюбингтік және блоктық бекітпе тұрғызу.

ОН 3.3. Қазбалардың ауыр профилінің металл бекітпесін тұрғызу.

ОН 3.4. Қалыптарды орнату және бөлшектеу, бекітпенің арматурасын орнату, тұрақты бекітпені құю үшін бетон қоспасын дайындау.

ОН 3.5. Жанас жыныстарды нығайту және гидрооқшаулау үшін полимерлі материалдарды қолдану.

ОН 3.6. Маркшейдерлік тіктеуіштер мен деңгей бойынша тұрақты бекітпенің негізгі тәжінің орналасуын тексеру.

"3W07240602 - Тау-кен қазу машиналарының машинисі" біліктілігі

КҚ 1. Тау-кен-қазу машиналарының қозғалысы кезінде тіреуіш, қиябет, тірек тағандарын монтаждау, бөлшектеуді орындау

КМ 1. Тау-кен-қазу машиналарының қозғалысы кезінде тіреуіш, қиябет, тірек тағандарын монтаждау, бөлшектеу

ОН 1.1. Қалқанды забойға отырғызу процесінде су сіңген бекітпе, төсеніш және агрегат торы секцияларының жүргізілуін бақылау.

ОН 1.2. Гидродомкраттардың көмегімен жоңғыш қондырғылардың тірек арқалықтары мен жетек бастарын босату, жылжыту және оларды жаңа орынға бекіту.

ОН 1.3. Кергіш және қиябет тіреулерді орнату, машинаның қозғалысына кедергі жасайтын тіреулерді алу және орнату, машина жолын тазарту.

ОН 1.4. Тіреулік тіреуішті орнату және қайта орнату.

ОН 1.5. Тау-кен техникалық талаптарға және тау-геологиялық жағдайларға байланысты үңгі машиналарымен әртүрлі үңгілер жасау, жоғарғы "кутокты" әртүрлі тәсілдермен үңгілеу.

КҚ 2. Тау-кен-қазу машиналарына техникалық қызмет көрсетуді орындау

КМ 2. Тау-кен-қазу машиналарын техникалық жарамды күйде ұстау

ОН 2.1. Тау-кен-қазу машиналарының тораптары мен бөлшектерін майлау, турбомуфталар мен май станцияларында май деңгейін тексеру және құю, машиналарды сынап көру.

ОН 2.2. Тістерді, жоңқаларды, кескіштерді, пышақтарды тексеру және ауыстыру.

ОН 2.3. Кабельдердің, құбырлардың, шлангілердің, тиеу механизмдерінің жай-күйін тексеру.

ОН 2.4. Жұмыс барысында тау-кен-қазу машиналарының, механизмдердің және басқа да жабдықтардың ақауларын анықтау және жою.

ОН 2.5. Жабдықтарды және жекелеген бөлшектер мен тораптарды ауыстыра, тией және түсіре отырып, қызмет көрсетілетін машиналар, агрегаттар, басқа да жабдықтардың жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын орындау.

КҚ 3. Үңгілеу маршрутына сәйкес пайдалы қазбаларды қазып алу процесін жүргізу

КМ 3. Пайдалы қазбаларды қазып алу

ОН 3.1. Пайдалы қазбаларды қазып алудың (қазудың) дұрыс бағытын және қазбаны жүргізуді қамтамасыз ету.

ОН 3.2. Жұмыс процесінде атқарушы органды реттеу.

ОН 3.3. Жұмыс процесінде тарту және сақтандыру арқандарының немесе тарту тізбегінің орналасуын қарау және бақылау.

ОН 3.4. Суару жүйесін, сақтандыру шығырларын және май станцияларын басқару.

ОН 3.5. Жұмыс процесінде тау-кен-қазу машинасын кері бұру, монтаждау, бөлшектеу, түсіру (көтеру) және басқа орынға ауыстыру.

ОН 3.6. Машинаны сақтандырғыш тіреулермен және жұмыстың соңында оның үстіндегі төбені бекіту.

"3W07240603 - Тау-кен жабдықтарын монтаждаушы" біліктілігі

КҚ 1. Технологиялық жабдықтарды және онымен байланысты конструкцияларды монтаждау кезінде күрделілігі орташа белгілеу, бекіту және слесарлық жұмыстарды орындау

КМ 1. Технологиялық жабдықтарды және онымен байланысты конструкцияларды монтаждау кезіндегі белгілеу, бекіту және слесарлық жұмыстар

ОН 1.1. Монтаждау үшін жабдықтарды және онымен байланысты конструкцияларды дайындау.

ОН 1.2. Монтаждалатын жабдықтарды блоктардың, домкраттардың және қол шығырларының көмегімен жылжыту.

ОН 1.3. Жабдықтарды көлденеңінен және тігінен тексеру.

ОН 1.4. Саңылауларды кеңейтуді, тығыздағыш беттерді ысқылауды орындау.

ОН 1.5. Технологиялық жабдықтарды және онымен байланысты конструкцияларды монтаждау жөніндегі нормативтік құжаттардың талаптарын қолдану.

КҚ 2. Шахталық металл конструкцияларды, тау-кен жабдықтары мен электрмеханикалық құрылғыларды ашық тәсілмен салынатын шахталық үстіңгі қабатта және тоннельдерде монтаждау және бөлшектеу бойынша күрделілігі орташа жұмыстарды орындау

КМ 2. Шахталық металл конструкцияларды, тау-кен жабдықтары мен электрмеханикалық құрылғыларды монтаждау және бөлшектеу

ОН 2.1. Рамалардың шанақтық қақпақтарын монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 2.2. Дөңгелек төңкергіштерді монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 2.3. Ерітінді араластырғыштарды монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 2.4. Үңгілеу кешендерінің қалқалары мен бүйір жақтауларын монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 2.5. Крандардың монтаждау алаңдарын монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 2.6. Таспалы қоректендіргіштердің жетек және керме станцияларын монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

ОН 2.7. Жүк көтергіштігі 5 т дейінгі шығырларды монтаждауды орындау.

ОН 2.8. Клеттер мен металл конструкциялардың қондыру тұғырларын монтаждау мен бөлшектеуді орындау.

КҚ 3. Монтаждалған жабдықтарды сынауды жүргізу

КМ 3. Жабдықтарды сынау

ОН 3.1. Сынақ жүргізу үшін құралдар мен бақылау-өлшеу аспаптарын дайындау.

ОН 3.2. Монтаждалған жабдықтардың бақылау тексерісін орындау.

ОН 3.3. Монтаждалған жабдықтарды әртүрлі әдістермен сынау.

ОН 3.4. Жапсарлы дәнекерленген қосылыстарға бақылау жүргізу.

ОН 3.5. Бақылау процесінде анықталған ақаулар мен олқылықтарды жою.

ОН 3.6. Жұмыстарды, оның ішінде биіктікте орындау кезінде еңбекті қорғау, өрт және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтау.

"4S07240604 - Техник-құрылысшы" біліктілігі

КҚ 1. Тау-кен қазбалары үңгілеу жұмыстарының технологиялық процестерін жүргізу

КМ 1. Тау-кен қазбалары үңгілеу жұмыстарының технологиялық процестері

ОН 1.1. Тау-кен үңгілеу жұмыстарының технологиясы мен механизациясын таңдау.

ОН 1.2. Бұрғыжарылыс жұмыстарының паспортын жасау.

ОН 1.3. Тау-кен үңгілеу жұмыстарын жүргізу кезінде желдету, жарықтандыру, сутөкпені бақылау.

ОН 1.4. Тау-кен үңгілеу жұмыстарымен байланысты есептерді жүргізу.

ОН 1.5. Тау-кен үңгілеу жұмыстарына байланысты құжаттамаларды рәсімдеу.

КҚ 2. Ғимараттар мен құрылымдар құрылысының технологиялық процестерін жүргізу

КМ 2. Ғимараттар мен құрылымдар құрылысының технологиялық процестері

ОН 2.1. Ғимараттар мен құрылымдар құрылысы үшін технологияны, жабдықтарды, құралдарды таңдау.

ОН 2.2. Тау-кен қазбаларын бекітуді, шахталық оқпанды арқаулауды және бекітуді жүргізу.

ОН 2.3. Шахталарға қызмет көрсету бойынша ғимараттар мен құрылымдардың құрылысына бақылауды жүзеге асыру.

ОН 2.4. Құрылыс жұмыстарына байланысты есептеулер жүргізу.

ОН 2.5. Құрылыс жұмыстары жөнінде құжаттаманы рәсімдеу.

КҚ 3. Құрылымдық бөлімшенің персоналын басқару

КМ 3. Құрылымдық бөлімшенің персоналын басқару

ОН 3.1. Учаскеде персоналдың жұмысын ұйымдастыру.

ОН 3.2. Орындалатын жұмыстардың сапасын тексеру.

ОН 3.3. Бөлімше персоналының өндірістік қызметінің экономикалық тиімділігін бағалауға қатысу.

ОН 3.4. Тау-кен үңгілеу және құрылыс жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету.

ОН 3.5. Учаскеде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуына өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
329-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240700 - Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0724 Тау-кен ісі және пайдалық қазбаларды өндіру

Мамандығы:

07240700 - Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы

Біліктілігі:

3W07240701 - Бұрғылаушы
4S07240702 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07240701 - Бұрғылаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Бұрғылау қондырғылары мен ұңғыманы бұрғылауға арналған жабдықтарды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Ұңғымаларда бұрғылаудың технологиялық процесін жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Бұрғылау (сазды) және цемент ерітінділерін дайындауды қамтамасыз ету

+

+

3.4

КМ 4. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету

+

+

3.5

КМ 5. Ұңғымада қорытынды жұмыстарды орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07240702 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Ұңғыманы бұрғылауға дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Ұңғымаларды іске қосу-баптау, бұрғылау, бекіту және игеру бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Ұңғымада жөндеу жұмыстарын жүргізу және жөндеу жұмыстарының басқа түрлерін сүйемелдеу.

+

+

3.4

КМ 4. Мұнай және газ кен орындарын игерудің геологиялық негіздерін жүргізу

+

+

3.5

КМ 5. Күрделі жағдайларда ұңғыманы басқару

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
330-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240700 - Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 284-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау

ОН 1.2. Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру

Кәсіптік модульдер

"3W07240701 - Бұрғылаушы" біліктілігі

КҚ 1. Бұрғылау қондырғылары мен ұңғыманы бұрғылауға арналған жабдықтарды дайындау

КМ 1. Бұрғылау қондырғылары мен ұңғыманы бұрғылауға арналған жабдықтарды дайындау

ОН 1.1. Ұңғыманы салуға дайындық жұмыстары кезінде бұрғылау қондырғысына қызмет көрсету.

ОН 1.2. Бұрғылау қондырғысы мен бұрғылау жабдықтарын монтаждау.

ОН 1.3. Бұрғылау қондырғысын түсіруге және түсіру-көтеру операциялары кезінде жоғардағы жұмыстарға дайындықты жүзеге асыру.

КҚ 2. Ұңғымаларда бұрғылаудың технологиялық процесін жүргізу

КМ 2. Ұңғымаларда бұрғылаудың технологиялық процесін жүргізу

ОН 2.1. Ұңғымаларда бұрғылаудың технологиялық процесін жүргізу.

ОН 2.2. Түсіру-көтеру операциялары автоматының жұмысын басқаруды жүзеге асыру.

ОН 2.3. Ұңғымадағы шегендеу бағаналарын цементтеу, цемент көпірлерін орнату және бұрғылау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру.

ОН 2.4. Бұрғылау сорғыларын іске қосуды, тоқтатуды және олардың жұмысын бақылауды жүргізу.

ОН 2.5. Ұңғымаларды күрделі және жерасты жөндеу бойынша жұмыстарды жүзеге асыру.

ОН 2.6. Ұңғымаларды зерттеу жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3. Бұрғылау (сазды) және цемент ерітінділерін дайындауды қамтамасыз ету

КМ 3. Бұрғылау (сазды) және цемент ерітінділерін дайындауды қамтамасыз ету

ОН 3.1. Бұрғылау ерітінділерін дайындау.

ОН 3.2. Бұрғылау ерітінділерін дайындау, ауырлату және химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.3. Бұрғылау (саз) және цемент ерітінділерін өңдеуге арналған рецепт жасау.

ОН 3.4. Бұрғылау ерітінділерін өңдеу үшін, ерітінділер сапасын жақсартуға байланысты зерттеулер үшін қолданылатын реагенттердің сапасын анықтау.

ОН 3.5. Кернді, тау жыныстарынды іріктеу, оларды орау және жіберу процесін үйлестіру.

КҚ 4. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету

КМ 4. Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету

ОН 4.1. Жер үсті және жер асты бұрғылау жабдықтарының техникалық жағдайын бақылау.

ОН 4.2. Бақылау-өлшеу аспаптарының, автоматтар мен сақтандыру құрылғыларының жұмысын тексеру.

ОН 4.3. Шығарындыға қарсы жабдықтардың жағдайын тексеру.

ОН 4.4. Бұрғылау жабдығына профилактикалық жөндеу жүргізу.

КҚ 5. Ұңғымада қорытынды жұмыстарды орындау

КМ 5. Ұңғымада қорытынды жұмыстарды орындау

ОН 5.1. Ұңғымада қорытынды жұмыстарды орындау және бұрғылау қондырғысын бөлшектеу.

ОН 5.2. Бұрғылау жабдықтарын тасымалдауға дайындау.

ОН 5.3. Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес техникалық құжаттаманы рәсімдеу.

ОН 5.4. Бригада өз станогымен қозғалғанда бұрғылау қондырғысын монтаждау, бөлшектеу, тасымалдауды жүргізу.

"4S07240702 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Ұңғыманы бұрғылауға дайындау

КМ 1. Ұңғыманы бұрғылауға дайындау

ОН 1.1. Бұрғылау жұмыстары мен смета жобасының күрделі емес өндірістік-техникалық бөлігін дайындау үшін ақпарат жинауды жүргізу.

ОН 1.2. Жұмыс ауданының геологиялық жағдайларына сәйкес бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін материалдарды, құралдарды, аспаптарды, құрылғыларды дайындауды және іріктеуді жүргізу.

ОН 1.3. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін бұрғылау агрегаттарын (механизмдерін) қарау, тексеру және бақылау жүргізу.

ОН 1.4. Дайындық-қорытынды операциялары бар бұрғылау станогының астына алаңды (тегістеу, жоспарлау) дайындау.

ОН 1.5. Станоктарды деңгей бойынша теңестіре отырып, алаңда монтаждауды жүргізу.

КҚ 2. Ұңғымаларды іске қосу-баптау, бұрғылау, бекіту және игеру бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 2. Ұңғымаларды іске қосу-баптау, бұрғылау, бекіту және игеру бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу

ОН 2.1. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін механизмдер мен жабдықтарды қосуды, жалғауды, монтаждауды жүргізу.

ОН 2.2. Бұрғылау станогының барлық механизмдері мен жабдықтарының іске қосылуын және жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

ОН 2.3. Әр түрлі жағдайларда (құрлықта, су қоймалары мен теңіздердің бетінен) барлық түрдегі ұңғымаларды бұрғылау (тік, бағытталған-көлденең).

ОН 2.4. Бұрғылау кезінде вахтаны қабылдау және тапсыру.

ОН 2.5. Ұңғыманың тереңдігін тексеру.

ОН 2.6. Бұрғылау нәтижелері бойынша есепке алу және техникалық есеп жүргізу.

ОН 2.7. Ұңғыма оқпанын бекіту және оның тампондауын жүргізу.

ОН 2.8. Шоғырды ашу және пайдалы қазбадан сынама алу.

ОН 2.9. Қабатты ашу және су ағынын сынау.

ОН 2.10. Шегендеу құбырларын іске қосуды және оларды цементтеуді жүргізу.

КҚ 3. Ұңғыма жабдықтарын жөндеу

КМ 3. Ұңғымада жөндеу жұмыстарын жүргізу және жөндеу жұмыстарының басқа түрлерін сүйемелдеу

ОН 3.1. Ұңғыманы бұрғылау және қайта жаңарту кезінде жер үсті және жер асты бұрғылау жабдығына жөндеу жүргізу.

ОН 3.2. Бұрғылау және қосалқы жабдықтарға профилактикалық жөндеу жүргізу.

ОН 3.3. Бұрғылау кезінде асқынулардың алдын алу және жою бойынша жұмыстар жүргізу.

ОН 3.4. Техникалық, технологиялық, геологиялық, табиғи және ұйымдастырушылық апаттардың алдын алу және жою бойынша тәжірибелік дағдыларды қолдану.

КҚ 4. Мұнай және газ кен орындарын игерудің геологиялық негіздерін түсіну

КМ 4. Мұнай және газ кен орындарын игерудің геологиялық негіздерін жүргізу

ОН 4.1. Кернді, бұрғылау шламын, тау жыныстары үлгілерін сипаттауды және бұрғылау бойынша тау жыныстарының беріктік санатын анықтауды жүргізу.

ОН 4.2. Бастапқы геологиялық-техникалық құжаттаманы жүргізу.

КҚ 5. Күрделі жағдайларда ұңғыманы басқару

КМ 5. Күрделі жағдайларда ұңғыманы басқару

ОН 5.1. Күрделі жағдайларда жұмысты ұйымдастыру.

ОН 5.2. Техникалық құжаттаманы рәсімдеу.

ОН 5.3. Бұрғылау процесінде асқынулар мен авариялардың пайда болу қаупін анықтау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
331-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240800 - Мұнай және газ өндіру технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 284-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0724 Тау-кен ісі және пайдалық қазбаларды өндіру

Мамандығы:

07240800 - Мұнай және газ өндіру технологиясы

Біліктілік:

3W07240801 - Оператор
4S07240802 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07240801 - Оператор" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық, коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Пайдаланудың әртүрлі тәсілдерімен өндірудің берілген режимін қолдау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру

+

+

3.2

КМ 2. Ұңғымаларды игеру, оларды берілген режимге шығару жөніндегі жұмысқа қатысу

+

+

3.3

КМ 3. Орталықтан тепкіш электржабдықтау сорғыларының режимін қолдау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру

+

+

3.4

КМ 4 Ұңғымалардың жұмыс режимін қолдау және жақсарту бойынша жүргізілетін геологиялық-техникалық іс-шаралар және өндіру бойынша үздіксіз жұмысты бақылауды жүзеге асыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07240802 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық, коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Ұңғыманың жұмыс параметрлерін өлшеу

+

+

3.2

КМ 2. Ұңғымаларға зерттеу жүргізу және оның материалдарын өңдеу

+

+

3.3

КМ 3. Қабат қысымын ұстап тұру жүйесінің жабдықтарына қызмет көрсету

+

+

3.4

КМ 4. Өндірістің технологиялық дайындығын, мұнай мен газ өндіретін қондырғылардың жұмысының белгіленген технологиялық режимдерінің сақталуын қамтамасыз ету

+

+

3.5

КМ 5. Көмірсутек шикізатын өндіруге ұйымдастырушылық-техникалық жағынан қамтамасыз ету

+

+

3.6

КМ 6. Бағдарламалық жасақтама негізінде қашықтықтан басқару

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
332-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240800 - Мұнай және газ өндіру технологиясы" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау

ОН 1.2. Физикалық қасиеттер мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру

Кәсіптік модульдер

"3W07240801 - Оператор" біліктілігі

КҚ 1. Пайдаланудың әртүрлі тәсілдерімен өндірудің берілген режимін қолдау бойынша жұмыстарды жүргізу

КМ 1. Пайдаланудың әртүрлі тәсілдерімен өндірудің берілген режимін қолдау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру

ОН 1.1. Мұнай кәсіпшілігі жабдықтарына қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарға қатысу.

ОН 1.2. Іріктемеге сынама алу.

ОН 1.3. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін алу.

ОН 1.4. Мұнай мен суды өлшеушемдерін алу

ОН 1.5. Ұңғымадағы сорғы-компрессорлық құбырларды тазалау.

ОН 1.6. Ұңғымалардың шығынын өлшеуді жүзеге асыру.

ОН 1.7. Газ мен сұйықтықтың шығынын есептеу.

КҚ 2. Ұңғымаларды игеру, оларды белгіленген режимге шығару жөніндегі жұмысқа қатысыңыз

КМ 2. Ұңғымаларды игеру, оларды берілген режимге шығару жөніндегі жұмысқа қатысу

ОН 2.1. Құбырларды, технологиялық жабдықты қысыммен сынауды орындау.

ОН 2.2.Жер үсті кәсіпшілік жабдықтарын.монтаждау, бөлшектеу, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау.

ОН 2.3. Гидрат түзілуін, парафин, шайыр, тұз шөгінділерін болдырмау бойынша профилактикалық жұмыстар үшін реагенттерді есептеуді жүргізу.

ОН 2.4. Бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен әртүрлі технологиялық параметрлердің шамаларын өлшеу.

ОН 2.5. Автоматика мен телемеханика құралдарының жұмысының және ұңғымалардың жұмысының параметрлерін бақылау.

ОН 2.6. Газлифтті ұңғымалардың коммуникацияларына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

КҚ 3. Орталықтан тепкіш электржабдықтау сорғыларының режимін қолдау бойынша бойынша жұмыстар жүргізу

КМ 3. Орталықтан тепкіш электржабдықтау сорғыларының режимін қолдау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру

ОН 3.1. Ұңғымалардың режимін сақтау және жақсарту бойынша геологиялық және техникалық шараларды жүзеге асыру.

ОН 3.2. Газды кешенді дайындау, газды тазалау және кептіру, айдау ұңғымалары, алау жүйелерінің тұтандыру құрылғыларын баптау қондырғыларына қызмет көрсету.

ОН 3.3. Ұңғымаларды күрделі және жерасты (ағымдағы) жөндеу жұмыстарына дайындау бойынша жұмыстар жүргізу.

ОН 3.4. Жер үсті және жер асты жабдықтарындағы ақаулардың сипатын анықтау.

ОН 3.5. Күш және жарық беру желісіндегі, басқару тетігі мен электр қозғалтқыштарындағы ақауларды одан әрі жою үшін себептерін анықтау.

ОН 3.6. Сорғы жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.

КҚ 4. Ұңғымалардың жұмыс режимін қолдау және жақсарту бойынша жүргізілетін геологиялық-техникалық іс-шаралар және өндіру бойынша үздіксіз жұмысты бақылау

КМ 4. Ұңғымалардың жұмыс режимін қолдау және жақсарту бойынша жүргізілетін геологиялық-техникалық іс-шаралар және өндіру бойынша үздіксіз жұмысты бақылауды жүзеге асыру

ОН 4.1. Мұнай және газ ұңғымаларын пайдаланудың берілген коэффициентін қамтамасыз ету

ОН 4.2. Электр жүктемелі орталықтан тепкіш сорғыларды, мөлшерлеу сорғыларын жұмыс режиміне шығару.

ОН 4.3. Ұңғымалардың өнімін алғанға дейін оның режиміне сәйкес айдалатын сұйықтықтың параметрлеріне бақылау жүргізу.

ОН 4.4. Қабат қысымын ұстап тұру әдісін қолданып айдау ұңғымаларына қызмет көрсету.

ОН 4.5. Ұңғымаларды химиялық өңдеу бойынша есептеулер жүргізу және басқару.

ОН 4.6. Автоматика және телемеханика жүйелерінде бақылау-өлшеу және реттеу жұмыстарын орындау бойынша жұмыстарды жүзеге асыру.

ОН 4.7. Ұңғыманың көтергіштігін саңылаусыздыққа тексеру жұмыстарын жүзеге асыру.

"4S07240802 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Ұңғыманың жұмыс параметрлерін өлшеңіз

КМ 1. Ұңғыманың жұмыс параметрлерін өлшеу

ОН 1.1. Ұңғыманың тереңдігін, сұйықтық деңгейін және су бөлгішті өлшеу.

ОН 1.2. Кенжардың тереңдігін, сұйықтық деңгейін есептеу және ұңғымалардың шығынын өлшеуді жүргізу.

ОН 1.3. Ұңғыманы динамометриялауды жүргізу

ОН 1.4. Түбінің кенжарлық және қаттық қысымды өлшеу.

ОН 1.5. Сұйықтық деңгейінің қалпына келуін (төмендеуін) бақылау үшін газ факторын анықтау

ОН 1.6. Қашықтықтан құрылғылармен жүргізілетін зерттеу жұмыстарының нәтижелерін анықтау.

КҚ 2. Ұңғымаларға зерттеу жүргізу және оның материалдарын өңдеу

КМ 2. Ұңғымаларға зерттеу жүргізу және оның материалдарын өңдеу

ОН 2.1. Тереңдік, қашықтық және тіркеу құралдарымен ұңғымаларды зерттеудің әртүрлі түрлерін жүзеге асыру.

ОН 2.2. Сорғы-компрессорлық құбырларды үлгілеуді, кенжарды және ұңғымалардағы сұйықтық деңгейін өлшеуді жүзеге асыру.

ОН 2.3. Жоғары қысымды ағынды және компрессорлық ұңғымаларды зерттеу.

ОН 2.4. Қабаттарды гидроқоспалау бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.5. Ұңғымаларды зерттеу материалдары, ұңғымалардың өнімділік коэффициенті, газ факторы бойынша есептеулер жүргізу.

ОН 2.6. Зерттеу нәтижелерін өңдеу үшін микропроцессорлық қондырғылармен жабдықталған жабдықта зерттеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.7. Қойнауқаттың шекті рұқсат етілген депрессиясын анықтау үшін арнайы зерттеулер жүргізу.

ОН 2.8. Мұнай, газ және газ конденсаты кен орындарының игерілуін бақылау үшін жедел карталар құрастыру.

КҚ 3. Қабат қысымын ұстап тұру жүйесінің жабдықтарына қызмет көрсетіңіз

КМ 3. Қабат қысымын ұстап тұру жүйесінің жабдықтарына қызмет көрсету

ОН 3.1. Айдау ұңғымаларының, ылғал бөлгіштердің ұңғыма сағасының жабдықтарының жұмысқа жарамдылығын қадағалау.

ОН 3.2. Батареялардың, құбырлардың және айдау ұңғымаларының жүйелі түрде айналып өту процесінің
дұрыс жағдайын қадағалау.

ОН 3.3. Ұңғымалардың қабылдағыштығын арттыру бойынша жұмыстар жүргізу.

ОН 3.4. Сынамаларды ала отырып, жазу құрылғыларының көрсеткіштерін қадағалау және есепке алуды жүргізу..

КҚ 4. Өндірістің технологиялық дайындығын, мұнай мен газ өндіретін қондырғылардың жұмысының белгіленген технологиялық режимдерінің сақталуын қамтамасыз ету

КМ 4. Өндірістің технологиялық дайындығын, мұнай мен газ өндіретін қондырғылардың жұмысының белгіленген технологиялық режимдерінің сақталуын қамтамасыз ету

ОН 4.1. Мұнай мен газ өндірудің технологиялық процестерінің бұзылуын болдырмау және жою бойынша іс-шараларды жүзеге асыру.

ОН 4.2. Өлшеу қондырғыларына қызмет көрсету.

ОН 4.3. Ұңғымаларда геологиялық және техникалық іс-шараларды әзірлеу.

ОН 4.4. Ұңғымалар мен құбырларда тұз шөгінділерінің (тоттанудың) алдын алу, парафинсіздендіру бойынша іс-шаралар жүргізу.

ОН 4.5. Мұнай және газ өндірудің, жинаудың технологиялық процестерін талдау.

КҚ 5. Көмірсутек шикізатын өндіруге ұйымдастырушылық-техникалық жағынан қамтамасыз ету

КМ 5. Көмірсутек шикізатын өндіруге ұйымдастырушылық-техникалық жағынан қамтамасыз ету

ОН 5.1. Бригадаларды қажетті техникалық және технологиялық құжаттамамен уақтылы қамтамасыз етуді ұйымдастыру.

ОН 5.2. Ұңғымаларды жер асты және күрделі жөндеу жұмыстарына тапсырыстар (тапсырмалар) жасау.

ОН 5.3. Түбектің аймағына әсер ету операцияларын жүргізу.

ОН 5.4. Апаттардың алдын алу және олардың себептерін жою бойынша шаралар әзірлеу.

ОН 5.5. Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, қоршаған ортаны қорғау бойынша шараларды әзірлеу.

КҚ 6. Бағдарламалық жасақтама негізінде IT- диспетчері арқылы қашықтықтан
басқару

КМ 6. Бағдарламалық жасақтама негізінде қашықтықтан басқару

ОН 6.1. Өндірістік деректерге мониторинг жүргізу.

ОН 6.2. Аппараттар мен құрылғылар диспетчерлендіруді орындау жөніндегі жұмыстарды үйлестіру.

ОН 6.3. Роботтандырылған жабдық операторларына міндеттерді анықтау және қою.

ОН 6.4. Қашықтағы жабдықтардың жұмыс параметрлерін бақылау.

ОН 6.5. Жедел шешімдер қабылдау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
333-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240900 - Мұнай және газ кен орындарын пайдалану" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 285-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
072 Өндірістік және өңдеу салалары
0724 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Мамандығы:

07240900 - Мұнай және газ кен орындарын пайдалану

Біліктілігі:

3W07240901 - Оператор
4S07240902 - Техник-технолог


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07240901 - Оператор" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің технологиялық процесін орындау

+

+

3.2

КМ 2. Кәсіпшіліктегі технологиялық процесті бақылау

+

+

3.3

КМ 3. Ұңғымалар мен жабдықтарға қызмет көрсету кезінде анықталған ақауларды жою

+

+

3.4

КМ 4. Қызмет көрсетілетін ұңғымалардың технологиялық режимін жүргізу

+

+

3.5

КМ 5. Ақпаратты жинау, өңдеу және жеткізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07240902 - Техник-технолог" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Геологиялық-техникалық жұмыстарды жүргізу

+

+

3.2

КМ 2. Ұңғымаларды жөндеуге дайындау бойынша жұмыстарды орындау

+

+

3.3

КМ 3. Ұңғымаларға жерасты және күрделі жөндеу жүргізу

+

+

3.4

КМ 4. Қауіпсіз жұмыс ортасын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
334-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07240900 - Мұнай және газ кен орындарын пайдалану" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БК 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау

ОН 1.2. Физикалық қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру

Кәсіптік модульдер

"3W07240901 - Оператор" біліктілігі

КҚ 1. Мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің технологиялық процесін жүргізу

КМ 1. Мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің технологиялық процесін орындау

ОН 1.1. Объектілерді аралауды жүргізу.

ОН 1.2. Технологиялық процестің берілген жұмыс режимін қолдау.

ОН 1.3. Айдау ұңғымаларының жабдықтарына қызмет көрсету.

ОН 1.4. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін алу.

ОН 1.5. Талдау жүргізу үшін сынамаларды іріктеп алу.

ОН 1.6. Мұнай кәсіпшілігі жабдықтарына, қондырғылар мен құбыр жолдарына қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.7. Жабдықтар мен механизмдерді монтаждау және бөлшектеу.

ОН 1.8. Мұнайды сусыздандыру, тұзсыздандыру және тұрақтандыру үшін технологиялық процестерді жүргізу.

ОН 1.9. Сорғылар мен технологиялық жабдықтарға қызмет көрсетуге қатысу, сақтандыру құрылғыларының жұмысын тексеру, мұнай қыздырғыш пештеріне қызмет көрсету.

КҚ 2. Кәсіпшіліктегі технологиялық процесті бақылау

КМ 2. Кәсіпшіліктегі технологиялық процесті бақылау

ОН 2.1. Технологиялық процестің ағымдағы жағдайын бағалау.

ОН 2.2. Мұнай және газ ұңғымаларының берілген пайдалану коэффициентін қамтамасыз ету

ОН 2.3. Өндірудің технологиялық процесін бақылау.

ОН 2.4. Тіркеу құралдарының көрсеткіштерін бақылау және көрсеткіштерді есепке алу.

ОН 2.5. Ұңғымаларға жұмыс агентінің берілуін реттеу.

ОН 2.6. Автоматика және телемеханика құралдарының көмегімен мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің технологиялық процесін қашықтықтан басқаруды орындау.

ОН 2.7. Ұңғымалардан (айдау ұңғымаларын қоса алғанда) және топтық өлшеу қондырғыларынан ақпарат жинауды, өңдеуді және беруді жүзеге асыру.

ОН 2.8. Жұмыс істеп тұрған ұңғымалар қорының жұмысын пульт арқылы басқару және қызмет көрсететін операторлардың ақпараты арқылы бақылау.

ОН 2.9. Технологиялық аппараттардағы технологиялық параметрлерді: температураны, қысымды, шығынды, фазааралық деңгейлерді реттеу және бақылау.

ОН 2.10. Қарапайым және күрделілігі орташа мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын, қондырғыларды, механизмдерді, бақылау-өлшеу аспаптары мен коммуникацияларды монтаждау және бөлшектеу жөніндегі жұмыстарды бақылау.

КҚ 3. . Ұңғымалар мен жабдықтарға қызмет көрсету кезінде анықталған ақауларды жою

КМ 3. Ұңғымалар мен жабдықтарға қызмет көрсету кезінде анықталған ақауларды жою

ОН 3.1. Жұмыс басшысына ұңғымалар мен басқа да мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының жұмысында байқалған барлық ақаулар туралы ақпарат беру.

ОН 3.2. Қызмет көрсетуші персоналға технологиялық режимнің анықталған бұзушылықтарын түзету жөнінде тапсырма беру.

ОН 3.3. Газ құбырының жұмыс параметрлерін өлшейтін құралдардың көрсеткіштерін алу, газ және сұйықтықтың шығынын есептеуді жүргізу, цехтың газды кешенді дайындау қондырғысының жұмысының режимдік парақтарын жүргізу.

ОН 3.4. Кен орнын игеру бойынша шешімді таңдауды түсіндіру.

ОН 3.5. Ұңғымаларға қызмет көрсету әдістерін таңдауды түсіндіру.

ОН 3.6. Жер үсті және жер асты жабдықтарындағы, бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен автоматика және телемеханика құралдарының жұмысындағы ақаулардың сипатын анықтау.

ОН 3.7. Қарапайым мұнай кәсіпшілігі жабдығы мен құбыр арматурасының жекелеген тораптары мен механизмдерін бөлшектеуді, жөндеуді және құрастыруды жүзеге асыру.

ОН 3.8. Жабдықтар мен аппаратураларды ағымдағы жөндеудіен өткізу, ақаулы ысырмаларды ауыстыру, төсемдерді ауыстыру, тығыздамаларды толтыру; күрделі емес слесарлық жұмыстарды орындау.

ОН 3.9. Тиісті тақырыптағы жабдықтар туралы құжаттамадан ақпаратты пайдалану және тапсырмаларды оңтайландыру үшін қолдану.

КҚ 4. Қызмет көрсетілетін ұңғымалардың технологиялық режимін жүргізу

КМ 4. Қызмет көрсетілетін ұңғымалардың технологиялық режимін жүргізу

ОН 4.1. Құбырларға, технологиялық жабдықтарға престеуді жүргізу.

ОН 4.2. Гидрат түзілуін, парафин, шайыр, тұз шөгінділерін болдырмау үшін профилактикалық жұмыстар жүргізу және осы жұмыстарды жүргізу үшін реагенттерді есептеу.

ОН 4.3. Бақылау-өлшеу аспаптарының көмегімен әртүрлі технологиялық параметрлердің шамаларын өлшеу.

ОН 4.4. Ұңғымалар жұмысының параметрлерін алу және жіберу, автоматика және телемеханика құралдарының жұмысын бақылау.

ОН 4.5. Ұңғыманың тереңдігін, сұйықтық пен су бөлгіш деңгейін терең шығырлардың көмегімен өлшеу, кенжарды үзіп, үңғымаларды шаблондауды орындау.

ОН 4.6. Ұңғымаларды зерттеу жұмыстарына қатысу.

КҚ 5. Ақпаратты жинау, өңдеу және беру.

КҚ 5. Ақпаратты жинау, өңдеу және беру

ОН 5.1. Мұнай және газ өндіру операторларынан, автоматика және телемеханика құралдарының көрсеткіштерінен ақпарат жинау.

ОН 5.2. Кәсіпшілік және орталық технологиялық қызметке жұмыс істелгені туралы және апаттық жағдайлар туралы ақпаратты дайындау және беру.

ОН 5.3. Ұңғымалардың жұмысы туралы, өнімді тапсыру, ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу бригадаларының қозғалысы туралы мәліметтерді құрастыру.

"4S07240902 - Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 1. Геологиялық-техникалық жұмыстарды жүргізу

КМ 1. Геологиялық-техникалық жұмыстарды жүргізу

ОН 1.1. Қабатты гидрожару және гидроқұмарынды перфорация процесіне қатысу.

ОН 1.2. Жабдықты гидравликалық жару процесіне дайындау.

ОН 1.3. Жоғары қысымды желілерді жинау, ажырату.

ОН 1.4. Айдалатын сұйықтықтың мөлшерін өлшеу өндірісі.

ОН 1.5. Агрегат сорғысының қабылдауына сұйықтық пен құмның берілуін реттеу.

ОН 1.6. Аспаптарды ұңғыманың сағасына орнату, оларды сағалық арматурамен қосу, қабаттады гидравликалық жару процесінде аспаптардың жұмысын бақылау.

ОН 1.7. Ұңғымалардың өнімділігін анықтау.

ОН 1.8. Ұңғымалар жұмысының ұзақтығын анықтау.

ОН 1.9. Ұңғымаларды зерттеу нәтижелеріне негізделген әртүрлі әдістерді енгізу.

КҚ 2. Ұңғымаларды жөндеуге дайындау бойынша жұмыстарды орындау

КМ 2. Ұңғымаларды жөндеуге дайындау бойынша жұмыстарды орындау

ОН 2.1. Ұңғымаларды жөндеуге дайындау бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 2.2. Құбырларды лайдан және парафиннен жуу және тазалау, кенжар маңы аймағын өңдеу процесіне дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.3. Қажетті реагенттерді, ерітінділерді, сұйықтықтарды дайындау бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 2.4. Жылжымалы құрылыстар (мұнаралар, діңгектер) мен агрегаттарды орнатуды, тексеруді және орталықтандыруды орындау.

ОН 2.5. Күрделі және жер асты жөндеу алдында ұңғымаларды өшіру және босату процестерін жүзеге асыру, жөндеу жүргізгеннен кейін қорытынды жұмыстарды жүргізу.

КҚ 3. Ұңғымаларға жерасты және күрделі жөндеу жүргізу.

КМ 3. Ұңғымаларға жерасты және күрделі жөндеу жүргізу

ОН 3.1. Ұңғымаларды жөндеуге беру кезінде оларға дайындық жұмыстарын жүргізу және жөндеуден шыққан ұңғымаларды қабылдау.

ОН 3.2. Сорғы -компрессорлық құбырлар мен бұрғылау құбырларын төсеу үшін қабылдау көпірлерінде жұмыс істеу кезінде көтергіш қондырғыларды монтаждау және бөлшектеу.

ОН 3.3. Ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде дайындық және қорытынды жұмыстарды жүргізу.

ОН 3.4. Сорғы - компрессорлық құбырлар мен бұрғылау құбырларын ұңғымаға жіберу үшін жұмыс алаңында жұмыс істеу кезінде жоғары және төмен қысымдағы желілерді монтаждау және бөлшектеу, байлау және престеу.

ОН 3.5. Ұңғымалардың тіікелей өзінде жабдықтар мен құралдарды ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізуі.

ОН 3.6. Жуу сорғыларының жұмыс параметрлерін бақылау, машиналық аспаларды ілу және автоматты кілттерді орнату.

ОН 3.7. Таль жүйесінің дұрыс істеуін бақылау.

ОН 3.8. Химиялық реагенттер мен жабдықтарды дайындау.

ОН 3.9. Тұз қышқылының концентрациясын және химиялық реагенттердің мөлшерін анықтау.

ОН 3.10. Кілттерді, элеваторларды, құбырлар мен штангаларды бұрау және бұрап алу автоматтарын түсіріп-көтеру операцияларына дайындау.

КҚ 4. Қауіпсіз жұмыс ортасын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

КМ 4. Қауіпсіз жұмыс ортасын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

ОН 4.1. Жұмыс орнында өндірістік нұсқаулық жүргізу.

ОН 4.2. Қызметкерлерді жұмыстың қауіпсіз әдістері мен тәсілдеріне оқытуды жүзеге асыру.

ОН 4.3. Еңбекті қорғау жағдайына бақылау жүргізу.

ОН 4.4. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу.

ОН 4.5. Қоршаған ортаны қорғау жағдайына бақылау жүргізу.

ОН 4.6. Қоршаған ортаны ластауға жол бермеу бойынша іс-шаралар жүргізу.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
335-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07310100 - Архитектура" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
073 Сәулет және құрылыс
0731 Сәулет және қала құрылысы

Мамандығы:

07310100 - Архитектура

Біліктілігі:

3W07310101 - Графикалық жұмыстарды орындаушы
4S07310102 - Техник- жобалаушы


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07310101 - Графикалық жұмыстарды орындаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Көркем-безендіру жұмыстарын орындау

+

+

3.2

КМ 2. Күрделі құрылыс объектісінің жобалық құжаттамасын немесе оның ақпараттық моделін (Product information management system) графикалық және мәтіндік ресімдеу, басып шығару және жинақтау (жобаны құрылыс объектілерін ақпараттық модельдеу технологиясы қолдану арқылы әзірлеу кезінде)

+

+

3.3

КМ 3. Жобаларды 3D форматында рәсімдеу

+

+

3.4

КМ 4. Жоба дизайнын жобалау

+

+

3.5

КМ 5. Көрнекі ақпарат объектілерін әзірлеу және тұтастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07310102 - Техник- жобалаушы" біліктілігі2

Базалық модульдер 22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер

+

+

3.1

КМ 1. Жобалау үшін бастапқы деректерді дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Жобалық құжаттаманың сәулет бөлімі бойынша жеке сәулеттік және көлемдік-жоспарлық шешімдерін әзірлеу.

+

+

3.3

КМ 3. Тапсырыс берушіге мәтіндік, графикалық және көлемді материалдарды қоса алғанда, сәулеттік тұжырымдамалық жобаны ұсыну үшін көрсету материалдарын дайындау

+

+

3.4

КМ 4. Тапсырыс берушінің, уәкілетті ұйымдардың талаптары мен ұсынымдарына сәйкес жобалау құжаттамасының сәулет бөліміне өзгерістер енгізу

+

+

3.5

КМ 5. Презентацияларды ресімдеу және келісу кезеңдерінде жобалық құжаттаманың сәулеттік бөлімін сүйемелдеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
336-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07310100 - Архитектура" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07310101 - Графикалық жұмыстарды орындаушы" біліктілігі

КҚ 1. Көркем-безендіру жұмыстарын орындау

КМ 1. Көркем-безендіру жұмыстарын орындау

ОН 1.1. Қазіргі заманғы жарнама мен дизайн талаптарына сәйкес сауда, тамақтану, тұрмыс және демалыс кәсіпорындарының экстерьерлері мен интерьерлерін ресімдеу эскиздерін әзірлеу.

ОН 1.2. Жарнама қалқандарының, плакаттар мен баспа өнімдерінің эскиздерін, әртүрлі кәсіпорындардың, жәрмеңкелердің, көрмелердің және олардың элементтерінің сөрелерін безендіру эскиздерін әзірлеу.

КҚ 2. Графикалық және мәтіндік материалдарды ресімдеу, күрделі құрылыс объектісінің немесе оның жобаның ақпараттық моделінің (Product information management system) жобалық құжаттамасын басып шығару және жинақтау (құрылыс объектілерін ақпараттық модельдеу технологиясы қолдану арқылы жобаны әзірлеу кезінде)

КМ 2. Күрделі құрылыс объектісінің жобалық құжаттамасын немесе оның ақпараттық моделін (Product information management system) графикалық және мәтіндік ресімдеу, басып шығару және жинақтау (құрылыс объектілерін ақпараттық модельдеу технологиясы қолдану арқылы жобаны әзірлеу кезінде)

ОН 2.1. Күрделі құрылыс объектісінің жекелеген әзірленген сәулеттік шешімдері бойынша немесе оның жобаның ақпараттық моделі (Product information management system) бойынша жобалық құжаттаманы ресімдеу (құрылыс объектілерін ақпараттық модельдеу технологиясы қолдану арқылы жобаны әзірлеу кезінде).

ОН 2.2. Жобаның сәулеттік бөлімі үшін құрылыс объектілерін ақпараттық модельдеу технологиясын қолдана отырып жобаны әзірлеу кезінде жобаның ақпараттық моделінің (Product information management system) жұмыс құжаттамасын, соның ішінде жұмыс сызбаларының негізгі жиынтықтарын және оларға бекітілген құжаттарды рәсімдеу.

КҚ 3. Жобаларды 3D форматында рәсімдеу

КМ 3. Жобаларды 3D форматында рәсімдеу

ОН 3.1. Сызбаларды сандық нұсқада дайындау.

ОН 3.2. Қасбеттердің, қабат жоспарлардың, экспликациялардың 3D кескінін және түс шешімдерін орындау.

ОН 3.3. Нақты басып шығару процесіне байланысты түзетулер мен тиісті параметрлерді орындау.

ОН 3.4. Жоба мен техникалық шарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін суреттерді реттеу және өңдеу.

КҚ 4. Жоба дизайнын жобалау

КМ 4. Жоба дизайнын жобалау

ОН 4.1. Жобаны жобалау үшін эскиздер, диаграммалар, иллюстрациялар, макеттер жасау үшін тиісті компьютерлік бағдарламаларды таңдау.

ОН 4.2. Графиканың әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу әдістерін қолдану.

ОН 4.3. Мәтіндермен, қаріптермен, сүзгілермен, эффекттермен, маскалармен және қабаттармен жұмыс жасау.

ОН 4.4. Әр түрлі иллюстрацияларды қолмен, эскиздермен және жылдам веб-сурет техникасымен орындау.

ОН 4.5. Компьютерлік бағдарламалардың көмегімен веб және полиграфия үшін векторлық иллюстрациялар жасау.

КҚ 5. Көрнекі ақпарат объектілерін әзірлеу және құрастыру

КМ 5. Көрнекі ақпарат объектілерін әзірлеу және тұтастыру

ОН 5.1. Компьютерлік анимацияны немесе модельдеу бағдарламаларын қолдана отырып, нысандарды қозғалыста немесе процесті суреттеу.

ОН 5.2. Компьютерлік бағдарламаларда көп өлшемді кескіндерді салу техникасын қолдану.

ОН 5.3. Графикалық объектінің барлық бөлшектерін Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жобалау.

ОН 5.4. Мазмұны мен сипатына байланысты жобаның құрамын жасау.

"4S07310102 - Техник-жобалаушы" біліктілігі

КҚ 1. Жобалау үшін бастапқы деректерді дайындау

КМ 1. Жобалау үшін бастапқы деректерді дайындау

ОН 1.1. Құрылыс учаскесінің климаттық және инженерлік-геологиялық жағдайларын қоса алғанда, құрылыс ауданының объективті жағдайлары туралы деректерді жинауды, өңдеуді және талдауды жүзеге асыру.

ОН 1.2. Библиографиялық және нормативтік дереккөздермен жұмыс істеу құралдары мен әдістерін пайдалану.

ОН 1.3. Күрделі құрылыс объектісінің сәулеттік және көлемдік-жоспарлау шешімдерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің есебін жүргізу.

КҚ 2. Жобалық құжаттаманың сәулет бөлімі бойынша жеке сәулеттік және көлемдік-жоспарлық шешімдерін әзірлеу

КМ 2. Жобалық құжаттаманың сәулет бөлімі бойынша жеке сәулеттік және көлемдік-жоспарлық шешімдерін әзірлеу

ОН 2.1. Жеке сәулет және көлемдік жоспарлау шешімдерін әзірлеудің оңтайлы әдістері мен құралдарын таңдауды жүзеге асыру.

ОН 2.2. Сәулет-құрылыс жобалауын немесе жобаның ақпараттық моделін (Product information management system) автоматтандыру құралдарын пайдалану (құрылыс объектілерін ақпараттық модельдеу технологиясы қолдану арқылы жобаны әзірлеу кезінде).

ОН 2.3. Жобаның ақпараттық моделін (Product information management system) қателерге және жобалық параметрлерден ауытқуларға тексеру (құрылыс объектілерін ақпараттық модельдеу технологиясы қолдану арқылы жобаны әзірлеу кезінде).

КҚ 3. Тапсырыс берушіге мәтіндік, графикалық және көлемді материалдарды қоса алғанда, сәулеттік тұжырымдамалық жобаны ұсыну үшін демонстрациялық материалдарды дайындау

КМ 3. Тапсырыс берушіге мәтіндік, графикалық және көлемді материалдарды қоса алғанда, сәулеттік тұжырымдамалық жобаны ұсыну үшін көрсету материалдарын дайындау

ОН 3.1. Функционалдық мақсаты, құрылыс салу орны және күрделі құрылыс объектілерін жобалау шарттары бойынша ұқсас деректерді іздеуді, өңдеуді және талдауды жүзеге асыру.

ОН 3.2. Сәулет тұжырымдамасын әзірлеу үшін қажетті деректерді жинау, өңдеу және талдау бойынша жұмыстардың нәтижелерін ресімдеу.

ОН 3.3. Сәулет тұжырымдамасы-ның негізіне алынған функционалдық-жоспарлау, көлемдік-кеңістіктік, көркемдік, стильдік және басқа да шешімдердің сипаттамалары мен негіздемелерін ресімдеу.

КҚ 4. Тапсырыс берушінің, уәкілетті ұйымдардың талаптары мен ұсынымдарына сәйкес жобалау құжаттамасының сәулет бөліміне өзгерістер енгізу

КМ 4. Тапсырыс берушінің, уәкілетті ұйымдардың талаптары мен ұсынымдарына сәйкес жобалау құжаттамасының сәулет бөліміне өзгерістер енгізу

ОН 4.1. Жобалық құжаттаманың басқа бөлімдері бойынша шешімдермен келісу кезінде әзірленетін сәулеттік және көлемдік-жоспарлау шешімдеріндегі өзгерістердің рұқсат етілген нұсқаларын анықтау.

ОН 4.2. Күрделі құрылыс объектісінің сәулеттік және көлемдік-жоспарлау шешімдерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің есебін жүргізу.

ОН 4.3. Сәулет-көркемдік, көлемдік-кеңістіктік және техникалық-экономикалық негіздемелерді қоса алғанда, күрделі құрылыс объектісінің сәулеттік және көлемдік-жоспарлау шешімдерінің негіздемелерін тұжырымдау.

КҚ 5. Презентацияларды ресімдеу және келісу кезеңдерінде жобалық құжаттаманың сәулеттік бөлімін сүйемелдеу

КМ 5. Презентацияларды ресімдеу және келісу кезеңдерінде жобалық құжаттаманың сәулеттік бөлімін сүйемелдеу

ОН 5.1. Күрделі авторлық сәулет және көлемдік-жоспарлау шешімдерін шығармашылық әзірлеуді жүзеге асыру.

ОН 5.2. Сәулет және көлемдік жоспарлау шешімдерін әзірлеу кезінде жасанды тіршілік ортасын модельдеу және үйлестіру әдістерін қолдану.

ОН 5.3. Сәулет-құрылыс жобалауды автоматтандыру және компьютерлік модельдеу құралдарын пайдалану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
337-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07310200 - Геодезия және картография" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
073 Сәулет және құрылыс
0731 Сәулет және қала құрылысы

Мамандығы:

07310200 - Геодезия және картография

Біліктілігі:

4S07310201 - Техник-геодезист
4S07310202 - Техник-аэрофотогеодезист
4S07310203 - Техник-картограф


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Орта буын маманы


"4S07310201 - Техник-геодезист" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Түсіріс негіздемесін жасау үшін геодезиялық құрылғыларды дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Топографиялық түсірістерді орындау үшін теодолиттік және нивелирлік жүрістерді жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Құрылымдарды салу кезінде инженерлік-геодезиялық жұмыстарын орындау

+

+

3.4

КМ 4. Сызықтық құрылымдарды жобалау және салу кезіндегі инженерлік-геодезиялық ізденістерін орындау

+

+

3.5

КМ 5. Әр түрлі инженерлік құрылымдар мен коммуникацияларды салу және пайдалану кезіндегі инженерлік-геодезиялық жұмыстарын орындау

+

+

3.6

КМ 6. Геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

240/5760

180/4320

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

274/6576

206/4944


"4S07310202 - Техник-аэрофотогеодезист" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Түсіріс негіздемесін жасау үшін геодезиялық құрылғыларды дайындалуына қатысу

+

+

3.2

КМ 2. Түсіріс негіздемелерін құру

+

+

3.3

КМ 3. Кеңістіктік фототриангуляция тораптарын құру

+

+

3.4

КМ 4. Геодезиялық және фотограмметриялық өлшеулердің нәтижелерін өңдеу үшін материалдарды жинақтау

+

+

3.5

КМ 5. Цифрлық карталар мен пландарды құру

+

+

3.6

КМ 6. Геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

240/5760

180/4320

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

274/6576

206/4944


"4S07310203 - Техник-картограф" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Карталарды құрастыру үшін картографиялық және геодезиялық материалдарды жинау және талдауды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Геодезиялық өлшеулер материалдарын математикалық өңдеулерін орындау

+

+

3.3

КМ 3. Картографиялық жұмыстарын орындау

+

+

3.4

КМ 4. Карталар мен пландардың түпнұсқаларын жасауға дайындық жұмыстарын орындау

+

+

3.5

KM 5. Карталар мен пландардың түпнұсқаларын цифрлық түрде құрастыруы және оларды шығару

+

+

3.6

KM 6. Карталарды құрастыру бойынша жоспарланған жұмыс көлемін есептеуді ұйымдастыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

240/5760

180/4320

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

274/6576

206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
338-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07310200 - Геодезия және картография" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"4S07310201 - Техник-геодезист" біліктілігі

КҚ 1. Түсіріс негіздемесін жасау үшін геодезиялық құрылғыларды дайындау

КМ 1. Түсіріс негіздемесін жасау үшін геодезиялық құрылғыларды дайындау

ОН 1.1. Түсіріс негіздемесін жасау үшін дайындық жұмыстарын орындау.

ОН 1.2. Далалық геодезиялық құрылғыларды дайындау.

ОН 1.3. Бұрыштық және сызықтық өлшеулерді орындау.

ОН 1.4. Топографиялық карталар бойынша міндеттерді орындау.

ОН 1.5. Бағдарлау, номенклатура, масштаб бойынша міндеттерді шешу.

ОН 1.6. Бедердің түрлерін, олардың шығу тегін анықтау.

КҚ 2. Топографиялық түсірістерді орындау үшін теодолиттік және нивелирлік жүрістерді жүргізу

КМ 2. Топографиялық түсірістерді орындау үшін теодолиттік және нивелирлік жүрістерді жүргізу

ОН 2.1. Әр түрлі әдістермен пландық және биіктік геодезиялық торларды құру.

ОН 2.2. Астрономиялық және гироскопиялық бақылауларды орындау және өңдеу.

ОН 2.2. Топографиялық түсірістерді орындау.

ОН 2.4. Геодезиялық өлшеулер нәтижелеріннің математикалық өңдеулерін орындау.

ОН 2.5. Топографиялық пландар, карталар мен сызбалар құру.

ОН 2.6. Есеп беру құжаттарын жинау.

КҚ 3. Құрылымдарды салу кезінде инженерлік-геодезиялық жұмыстарын орындау

КМ 3. Құрылымдарды салу кезінде инженерлік-геодезиялық жұмыстарын орындау

ОН 3.1. Жергілікті жерге құрылыс жобасын шығару бойынша геодезиялық жұмыстарды орындау.

ОН 3.2. Өндірістік кешендерді салуда технологиялық жабдықты монтаждау.

ОН 3.3. Құрылыс сызбаларын салу кезінде есептеулерді орындау.

ОН 3.4. Құрылыс объектілерінің жобалау құжаттарын сызу.

ОН 3.5. Заманауи технологиялардың көмегімен инженерлік-геодезиялық жұмыстардың нәтижелерін өңдеу.

КҚ 4. Сызықтық құрылымдарды жобалау және салу кезіндегі инженерлік-геодезиялық ізденістерін орындау

КМ 4. Сызықтық құрылымдарды жобалау және салу кезіндегі инженерлік-геодезиялық ізденістерін орындау

ОН 4.1. Сызықтық құрылымдарды ізденіс кезінде геодезиялық жұмыстарын орындау.

ОН 4.2. Сызықтық құрылымдарды салу кезінде геодезиялық жұмыстарын орындау.

ОН 4.3. Далалық және камералдық трассалауды орындау.

ОН 4.4. Геодезиялық жұмыстардың дәлдігін бағалау.

ОН 4.5. Бойлық және көлденең профильді есептеу және салу.

ОН 4.6. Инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындау үшін фотограмметриялық әдістерді қолдану.

КҚ 5. Әр түрлі инженерлік құрылымдар мен коммуникацияларды салу және пайдалану кезіндегі инженерлік-геодезиялық жұмыстарын орындау

КМ 5. Әр түрлі инженерлік құрылымдар мен коммуникацияларды салу және пайдалану кезіндегі инженерлік-геодезиялық жұмыстарын орындау

ОН 5.1. Алаңдық құрылымдардың инженерлік-геодезиялық ізденістерін орындау.

ОН 5.2. Өзендердегі гидротехникалық құрылымдарды жобалау және салу кезіндегі инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындау.

ОН 5.3. Инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрологиялық ізденістер кезіндегі геодезиялық жұмыстарды орындау.

ОН 5.4. Тоннельдерді салу және пайдалану кезіндегі геодезиялық жұмыстарды орындау.

ОН 5.5. Кадастр үшін геодезиялық жұмыстарды орындау.

ОН 5.6. Құрылыстар мен конструкциялардың деформациясының бақылауын орындау.

ОН 5.7. Инженерлік-геодезиялық жұмыстарды орындау кезінде геоақпараттық жүйелер мен жаҺандық навигациялық серіктік өлшеу жүйесін пайдалану.

ОН 5.8. Жеке жүрістерді, жүріс жүйелерін және геодезиялық тораптарын әртүрлі тәсілдермен теңестіруді орындау.

КҚ 6. Геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

КМ 6. Геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

ОН 6.1. Зерттелетін аумақ бойынша материалдарды меңгеру.

ОН 6.2. Инженерлік-геодезиялық жұмыстардың негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

ОН 6.3. Ұйымның өндірістік қызметінің тиімділігін бағалау.

ОН 6.4. Әртүрлі мақсаттағы объектілерді іздестіру, жобалау және салу кезінде геодезиялық жұмыстардың есептеулерін орындау.

ОН 6.5. Нормативтік құжаттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру.

ОН 6.6. Инженерлік-геодезиялық жұмыстардың әр түрлі түрлері бойынша есептер құрастыру.

"4S07310202 - Техник-аэрофотогеодезист" біліктілігі

КҚ 1. Түсіріс негіздемесін жасау үшін геодезиялық құрылғыларды дайындалуына қатысу

КМ 1. Түсіріс негіздемесін жасау үшін геодезиялық құрылғыларды дайындалуына қатысу

ОН 1.1. Түсіріс негіздемесін құру үшін дайындық жұмыстарын орындау.

ОН 1.2. Далалық геодезиялық құрылғыларды дайындау.

ОН 1.3. Бұрыштық және сызықтық өлшеулерді орындау.

ОН 1.4. Топографиялық карталар бойынша міндеттерді орындау .

ОН 1.5. Бағдарлау, номенклатура, масштаб бойынша міндеттерді шешу.

ОН 1.6. Бедердің түрлерін, олардың шығу тегін анықтау.

КҚ 2. Түсіріс негіздемелерін құру

КМ 2. Түсіріс негіздемелерін құру

ОН 2.1. Пландық-биіктік түсіру негіздемесін құру.

ОН 2.2. Топографиялық түсірістерді орындау.

ОН 2.3. Геодезиялық өлшеулер нәтижелеріннің математикалық өңдеулерін орындау.

ОН 2.4. План құрастыру үшін топографиялық түсіріс деректерін пайдалану.

ОН 2.5. Шартты белгілерді сызу.

ОН 2.6. Суреттерді бажайлау және аэрофотосуреттер бойынша ақпарат жинау.

ОН 2.7. Есеп беру құжаттарын жинау.

КҚ 3. Кеңістіктік фототриангуляция тораптарын құру

КМ 3. Кеңістіктік фототриангуляция тораптарын құру

ОН 3.1. Фотограмметриялық торапты құру үшін геодезиялық өлшеулерді орындау және оларды өңдеу.

ОН 3.2. Фотопландар мен фотосхемалар жасау.

ОН 3.3. Фотограмметриялық және стереофотограмметриялық жұмыстарды орындау.

ОН 3.4. Аэрофотосуреттер мен ғарыштық суреттерінің өңдеуін орындау.

ОН 3.5. Фотограмметриялық өлшеулердің дәлдігін бағалауын орындау.

КҚ 4. Геодезиялық және фотограмметриялық өлшеулердің нәтижелерін өңдеу үшін материалдарды жинақтау

КМ 4. Геодезиялық және фотограмметриялық өлшеулердің нәтижелерін өңдеу үшін материалдарды жинақтау

ОН 4.1. Пландық торапты жиілету жұмыстарын әртүрлі геодезиялық әдістермен орындау.

ОН 4.2. Далалық өлшеулерді автоматтандыру үшін компьютерлік технологияларды қолдану.

ОН 4.3. Геодезиялық тораптар пункттерінің орналасқан жерін анықтаудың заманауи технологияларын пайдалану.

ОН 4.4. Түсірілім негіздемесінің фотограмметриялық жиілету жұмыс жобасын құру.

ОН 4.5. Геодезиялық және фотограмметриялық өлшеулердің нәтижелері туралы материалдарды ресімдеуді орындау.

КҚ 5. Цифрлық карталар мен пландарды құру

КМ 5. Цифрлық карталар мен пландарды құру

ОН 5.1. Карта мен план жасау үшін топографиялық-геодезиялық және картографиялық материалдарды жинау, жүйелеу және талдау.

ОН 5.2. Карта мен план жасау, геоақпараттық жүйелер құру, жаҺандық навигациялық серіктік жүйесі өлшеулерді өңдеу үшін жалпы және арнайы мақсаттағы бағдарламалық құралдармен жұмыс істеу.

ОН 5.3. Топографиялық карталар мен пландардың математикалық негізін есептеу.

ОН 5.4. Карталар мен пландардың түпнұсқаларын жасау.

ОН 5.5. Әр түрлі мақсаттағы топографиялық карталар мен пландарды жаңарту.

КҚ 6. Геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

КМ 6. Геодезиялық өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау

ОН 6.1. Зерттелетін аумақ бойынша материалдарды меңгеру.

ОН 6.2. Геодезиялық және фотограмметриялық жұмыстардың негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

ОН 6.3. Өндірістік қызметтің тиімділігін бағалау.

ОН 6.4. Әртүрлі мақсаттағы объектілерді іздестіру, жобалау және салу кезінде геодезиялық жұмыстардың есептеулерін орындау.

ОН 6.5. Нормативтік құжаттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру.

ОН 6.6. Әртүрлі геодезиялық, картографиялық және фотограмметриялық жұмыстардың түрлері бойынша есептер құру.

"4S07310203 - Техник-картограф" біліктілігі

КҚ 1. Карталарды құрастыру үшін картографиялық және геодезиялық материалдарды жинау және талдауды орындау

КМ 1. Карталарды құрастыру үшін картографиялық және геодезиялық материалдарды жинау және талдауды орындау

ОН 1.1. Картографиялық материалдарды жинау мен талдауды орындау.

ОН 1.2. Топографиялық карталар бойынша міндеттерді орындау.

ОН 1.3. Бағдарлау, номенклатура, масштаб бойынша міндеттерді шешу.

ОН 1.4. Бұрыштық және сызықтық өлшеулерді орындау және өңдеу.

ОН 1.5. Бедердің түрлерін, олардың шығу тегін анықтау.

ОН 1.6. Картаның географиялық негізін дайындауды жүзеге асыру.

ОН 1.7. Графикалық жұмыстарды орындау.

КҚ 2. Геодезиялық өлшеулер материалдарын математикалық өңдеулерін орындау

КМ 2. Геодезиялық өлшеулер материалдарын математикалық өңдеулерін орындау

ОН 2.1. Пландық-биіктік түсіріс негіздемесін құру.

ОН 2.2. Топографиялық түсірістерді орындау.

ОН 2.3. Геодезиялық өлшеулер нәтижелеріннің математикалық өңдеулерін орындау.

ОН 2.4. Карта құрастыру үшін топографиялық түсіріс деректерін қолдану.

ОН 2.5. Карталар мен пландарды жіктеу.

ОН 2.6. Топографиялық карта парақтарының математикалық негіздерін есептеу және құрастыруын орындау.

ОН 2.7. Топографиялық карталарды құрастыру үшін алынған картографиялық мәліметтерді өңдеу.

КҚ 3. Картографиялық жұмыстарын орындау

КМ 3. Картографиялық жұмыстарын орындау

ОН 3.1. Карталардың жобасын құру.

ОН 3.2. Әр түрлі масштабтағы карталар мен пландардың генерализациялауын орындау.

ОН 3.3. Картографиялық кескінді бастапқы картографиялық материалдан жасалатын карта негізіне көшіруді орындау.

ОН 3.4. Картографиялық материалды трансформирлеуді орындау.

ОН 3.5. Шартты белгілер мен белгілеулерді әзірлеу, қаріптерді таңдау.

ОН 3.6. Карталар мен пландарды құрудың нәтижелерін шартты белгілерде салу.

КҚ 4. Карталар мен пландардың түпнұсқаларын жасауға дайындық жұмыстарын орындау

КМ 4. Карталар мен пландардың түпнұсқаларын жасауға дайындық жұмыстарын орындау

ОН 4.1. Карталар мен пландардың мазмұнын құрастыру кезінде картографиялық зерттеу әдісін қолдану.

ОН 4.2. Топографиялық карталардың түпнұсқаларын актуализациялау және өзгерту енгізу.

ОН 4.3. Стереотопографиялық түсіру кезінде аэрофотосуреттерді камералдық бажайлау.

ОН 4.4. Карталардың түпнұсқаларын жасау кезінде цифрлық геодезиялық өлшеу деректерін пайдалану.

ОН 4.5. Географиялық ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, карталардың түпнұсқаларын жасауға дайындықты орындау.

KҚ 5. Карталар мен пландардың түпнұсқаларын цифрлық түрде құрастыру және оларды шығару

KM 5. Карталар мен пландардың түпнұсқаларын цифрлық түрде құрастыруы және оларды шығару

ОН 5.1. Зерттелетін аумақ бойынша материалдарды меңгеру.

ОН 5.2. Карталар мен пландардың суретін сканерлеу, трансформирлеу және тіркеу.

ОН 5.3. Карталар мен атластардың көркем безендіруін орындау.

ОН 5.4. Карталар мен пландардың мазмұнын векторландыруды жүзеге асыру.

ОН 5.5. Картографиялық өнімдерді басып шығару және жариялау үшін заманауи геоақпараттық технологияларды қолдану.

ОН 5.6. Әр түрлі мақсаттағы және мазмұндағы карталар мен сызбалардың түпнұсқаларын құрастыру.

KҚ 6. Карталарды құрастыру бойынша жоспарланған жұмыс көлемін есептеуді ұйымдастыру

KM 6. Карталарды құрастыру бойынша жоспарланған жұмыс көлемін есептеуді ұйымдастыру

ОН 6.1. Карталар мен пландарды құру кезінде негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу.

ОН 6.2. Карталар мен пландарды құру кезінде өндірістік қызметтің тиімділігін бағалау.

ОН 6.3. Нормативтік құжаттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру.

ОН 6.4. Картографиялық жұмыстарды құрастыру туралы есептер дайындау.

ОН 6.5. Картографиялық жұмыстарды шығару туралы есептер дайындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
339 -қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің " 07310300 - Жерге орналастыру" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 290-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
073 Сәулет және құрылыс
0731 Сәулет және қала құрылысы

Мамандығы:

07310300 - Жерге орналастыру

Біліктілігі:

3W 07310301 - Сызушы
4S 07310302 - Техник-жерге орналастырушы


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07310301 - Сызушы " біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Сызу жұмыстарын эскиздік құжаттар бойынша немесе натурадан қажетті масштабта сызу ережелерін сақтай отырып, тушь немесе қарындашта орындау.

+

+

3.2

КМ 2. Сызбаларды, спецификацияларды, әртүрлі ведомостар мен кестелерді құрастыру

+

+

3.3

КМ 3. Картографиялық сызбаларды, жерге орналастыру жоспарлары мен карталарының жобаларын ресімдеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07310302 - Техник-жерге орналастырушы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Әр түрлі жер пайдалану бойынша жергілікті жер аумағын жобалау, ұйымдастыру және орналастыру

+

+

3.2

КМ 2. Жерге орналастыру мен кадастр мақсаттары үшін жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу

+

+

3.3

КМ 3. Жерге орналастырудағы құқықтық қатынастарын реттеу

+

+

3.4

КМ 4. Жер ресурстары мен қоршаған ортаны қорғау мен пайдалану бойынша бақылауды жүзеге асыру

+

+

3.5

КМ 5. Жерге орналастыру жобалық құжаттамасын әзірлеу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
340-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07310300 Жерге орналастыру" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 290-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Негізгі және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық - коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07310301 - Сызушы" біліктілігі

КҚ 1. Сызу ережелерін сақтай отырып, эскиздік құжаттар бойынша немесе натурадан талап етілетін масштабта тушь немесе қарындашта сызу жұмыстарын орындау.

КМ 1. Сызу жұмыстарын эскиздік құжаттар бойынша немесе натурадан қажетті масштабта сызу ережелерін сақтай отырып, тушь немесе қарындашта орындау.

ОН 1.1. Санитарлық талаптар мен қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, жұмыс орнын дайындау.

ОН 1.2. Графикалық құжаттаманы жасауға қойылатын техникалық және көркемдік талаптарды сақтау.

ОН 1.3. Арнайы қаріптер стандарттарын қолданып қарындашпен, қаламмен және сызу құралдарымен сызу техникасын игеру.

ОН 1.4. Қарындашпен, тушьпен сызу тәсілдерін, жоспарларды бояу техникасын, қаріптік графика негіздерін қолдану мен масштабтан тыс белгілерді, түрлі-түсті шартты белгілерді сызу.

ОН 1.5. Эскиздік құжаттар бойынша немесе натурадан гидрография мен рельефті сызу ережелерін сақтап сызу

КҚ 2. Графикалық сызбаларды, ілеспе ведомостар мен кестелерді құрастыру.

КМ 2. Сызбаларды, спецификацияларды, әртүрлі ведомостар мен кестелерді құрастыру

ОН 2.1. Сызбаларды құрастыру бойынша стандарттарды, техникалық шарттар мен нұсқаулықтарды пайдалану мен құжаттарды сызу және ресімдеу тәсілдерін қолдану.

ОН 2.2. Сызбалар мен иллюстрациялар көшірмелерінің спецификацияларын, ведомостарын және кестелерін жасау.

ОН 2.3. Жоспарлар мен жобаларда алаңдарды, көлдерді, теңіздерді, өзендерді фондық бояуды және қабатты үйлестірулерді орындау мен жобаның графикалық бөлігіне ілеспе құжаттарды пайдалану.

ОН 2.4. Схемаларды, спецификацияларды, ведомостарды және кестелерді қолданудың негізгі ережелері мен шарттарын меңгеру және сызу-есептеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 2.5. Сызбаларды жасау, өңдеу мен басып шығару және жұмыс сызбаларын сандық форматта жасау үшін автоматтандырылған жобалау жүйелерін қолдану.

КҚ 3. Жерге орналастырудың картографиялық сызбаларын, жоспарлары мен карталарының жобаларын ресімдеу.

КМ 3. Картографиялық сызбаларды, жерге орналастыру жоспарлары мен карталарының жобаларын ресімдеу

ОН 3.1. Картографиялық қаріптерді және контурлар мен биіктіктердің жарықшақтарын сызу әдістемесін меңгеру және жерді пайдалану жоспарын ресімдеу.

ОН 3.2. Жерге орналастыру сызбаларына, жоспарларына және карталарына схемаларды, спецификацияларды, әртүрлі ведомостар мен кестелерді ресімдеу.

ОН 3.3. Ақпараттық жүйелерді қолдана отырып, сызбаларды реттеу мен қажетті жазбалар жазып шартты белгілерді енгізу.

ОН 3.4. Жерге орналастыруды жобалаудың жоспарлы-картографиялық құжаттарын оқу.

ОН 3.5. Картографиялық сызбаларға талдау жасау.

"4S07310302 - Техник-жерге орналастырушы " біліктілігі

КҚ 1. Әр түрлі мақсаттағы аумақтарды жобалау, ұйымдастыру мен реттеу

КМ 1. Әр түрлі жер пайдалану бойынша жергілікті жер аумағын жобалау, ұйымдастыру және орналастыру

ОН 1.1. Жерге орналастыруды жобалау және жерді кадастрлық бағалау үшін топырақ, геоботаникалық, гидрологиялық және басқа да ізденістер материалдарын дайындау.

ОН 1.2. Жаңа жер учаскелерін құру және қолданыстағы жер учаскелері мен жер пайдалануды реттеу жобаларын әзірлеу.

ОН 1.3. Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобаларын жасау.

ОН 1.4. Жерді пайдалану және қорғау жөніндегі жұмыс жобаларын талдау.

ОН 1.5. Жерге орналастыру жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру.

КҚ 2. Жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу

КМ 2. Жерге орналастыру мен кадастр мақсаттары үшін жобалау-іздестіру жұмыстарын жүргізу

ОН 2.1. Жергілікті жерде далалық геодезиялық жұмыстарды орындау.

ОН 2.2. Геодезиялық өлшеу нәтижелерін өңдеу.

ОН 2.3. Жоспарлы-картографиялық материалдарды құрастыру және ресімдеу.

ОН 2.4. Жерге орналастыру құжаттамасын әзірлеу үшін аэро және ғарыш түсірілімдерінің материалдарын дайындау.

КҚ 3. Жер иеліктері мен жер пайдаланудың құқықтық және экономикалық қатынастарын реттеу

КМ 3. Жерге орналастырудағы құқықтық қатынастарын реттеу

ОН 3.1. Жерді пайдалану құқығына құжаттарды ресімдеу мен тіркеу жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.2. Жермен мәмілелер жасау мен жер дауларын шешу.

ОН 3.3. Әртүрлі мақсаттағы жерлердің құқықтық режимін реттеу бойынша іс-шаралар өткізу

ОН 3.4. Аграрлық маркетинг пен менеджменттің негізгі функцияларын, жерге орналастыру субъектілерінің өзара қарым-қатынасының экономикалық өлшемдерін меңгеру

КҚ 4. Жер ресурстары мен қоршаған ортаны ұтымды пайдалану мен оларды қорғау бойынша бақылау жұмыстарын жүзеге асыру.

КМ 4. Жер ресурстары мен қоршаған ортаны қорғау мен пайдалану бойынша бақылауды жүзеге асыру.

ОН 4.1. Қазақстан Республикасы. заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында тексерулер мен зерттеулерді жүргізу.

ОН 4.2. Жерлердің сандық және сапалық есебін жүргізу мен жердің түгендеуіне және мониторингіне қатысу.

ОН 4.3. Жер ресурстарын пайдалану және қорғау бойынша бақылауды жүзеге асыру

ОН 4.4. Табиғат қорғау іс-шараларын әзірлеу мен орындалуын бақылау.

КҚ 5. Жерге орналастыру жобалау құжаттамасын әзірлеу

КМ 5. Жерге орналастыру жобалық құжаттамасын әзірлеу

ОН 5.1. Жерге орналастыруды жобалау әдістерін қолдану

ОН 5.2. Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасын іске асыру мен натураға көшіру бойынша жерге орналастыру жұмыстарының кешенін орындау.

ОН 5.3. Жер пайдалану және жер иелену құқығын берудің экономикалық және құқықтық негіздемесін пайдалану.

ОН 5.4. Жерге орналастыру объектілері мен шекара межелерінің экспликациясы мен техникалық сипаттамасын құрастыру.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
341-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07310400 - Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
073 Сәулет және құрылыс
0731 Сәулет және қала құрылысы

Мамандығы:

07310400 - Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру

Біліктілігі:

3W07310401 - Көркем макеттеу шебері
3W07310402 - Көркем декоративтік жұмыстар шебері
4S07310403 - Техник-дизайнер

Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07310401 - Көркем макеттеу шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Эскиздеу, макеттеу бойынша жекелеген жұмыстарды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Эскиздерді, макеттерді, физикалық модельдеуді, прототиптеуді орындау

+

+

3.3

КМ 3. Орналасу моделін көрсету үшін компьютерлік модельдеу мен визуализацияны қолдану

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07310402 - Көркем декоративтік жұмыстар шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Сәндік сылақтар мен жапсырма бұйымдарын қалпына келтіру

+

+

3.2

КМ 2. Сәндік-көркемдік бояуларды қалпына келтіру

+

+

3.3

КМ 3. Ағаштан жасалған туындыларды қалпына келтіру

+

+

3.4

КМ 4. Жеке еңбек қызметін жүргізу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07310403 - Техник-дизайнер" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Мәдени мұра объектілерін және басқа да маңызды объектілерді қалпына келтіру және қайта құру жөніндегі ғылыми-жобалау құжаттамасын ресімдеуді дайындау

+

+

3.2

КМ 2. Қалпына келтірілетін (қайта құрылатын) ұқсас объектілерді зерттеу, жобалау және пайдалану тәжірибесін қолдану

+

+

3.3

КМ 3. Қалпына келтірілетін (қайта құрылатын) ғимарат жобасының сәулеттік және конструктивтік шешімдерінің эскиздерін әзірлеу

+

+

3.4

КМ 4. Ұсынылатын жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің есебін орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
342-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07310400 - Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 291-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07310401 - Көркем макеттеу шебері" біліктілігі

КҚ 1. Эскиздеу, макеттеу бойынша жеке жұмыстарды орындау

КМ 1. Эскиздеу, макеттеу бойынша жекелеген жұмыстарды орындау

ОН 1.1. Көркемдік макеттеу саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибені практикалық қызметте қолдану.

ОН 1.2. Эскиздер жасау, көркемдік, композициялық және колористік дағдыларды қолдану.

ОН 1.3. Физикалық модельдерді құру кезінде әртүрлі материалдармен жұмыс істеудің әртүрлі әдістерін қолдану.

КҚ 2. Эскиздер, макеттер, физикалық модельдеу, прототиптеу

КМ 2. Эскиздерді, макеттерді, физикалық модельдеуді, прототиптеуді орындау

ОН 2.1. Прототипті қолдана отырып қарапайым және күрделі құрылымдардың модельдерін жасау.

ОН 2.2. Орналасудың негізгі әдістерін қолдану: қағазды бояу, сканерлеуді сызу және кесу, орналасуды құрастыру, орналасуды желімдеу.

ОН 2.3. Әр түрлі материалдардан физикалық модельдер жасау.

ОН 2.4. Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, макеттеу үшін материалдар мен құралдарды пайдалану.

КҚ 3. Орналасу моделін көрсету үшін компьютерлік модельдеу мен визуализацияны қолдану

КМ 3. Орналасу моделін көрсету үшін компьютерлік модельдеу мен визуализацияны қолдану

ОН 3.1. Әр түрлі машиналарға арналған арнайы модельдеу бағдарламаларын қолдана отырып компьютерлік модельдер жасау.

ОН 3.2. Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана отырып, құрылымдық және әрлеу материалдары мен сыртқы безендіру бөлшектерін, көлемдік-кеңістіктік және графикалық дизайнды, өнім формаларын егжей-тегжейлі шешудің ең ұтымды нұсқаларын табу.

ОН 3.3. Ұсынылған макеттердің экономикалық негіздемесін есептеу үшін мәліметтер дайындау.

"3W07310402 - Көркем декоративтік жұмыстар шебері" біліктілігі

КҚ 1. Сәндік сылақтар мен жапсырма бұйымдарын қалпына келтіру

КМ 1. Сәндік сылақтар мен жапсырма бұйымдарын қалпына келтіру

ОН 1.1. Қалпына келтіру жұмыстарын орындау материалдары мен тәсілдерін таңдау.

ОН 1.2. Қалпына келтірілетін декоративтік сылақтар мен жапсырма бұйымдарын консервациялауды орындау.

ОН 1.3. Қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.

ОН 1.4. Қалпына келтіру жұмыстарын орындау кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау.

КҚ 2. Сәндік-көркем бояуды қалпына келтіру

КМ 2. Сәндік-көркемдік бояуларды қалпына келтіру

ОН 2.1. Қалпына келтіру жұмыстарын орындау материалдары мен тәсілдерін таңдау.

ОН 2.2. Объектімен қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.

КҚ 3. Ағаштан жасалған туындыларды қалпына келтіру

КМ 3. Ағаштан жасалған туындыларды қалпына келтіру

ОН 3.1. Қалпына келтіру жұмыстарын орындау материалдары мен тәсілдерін таңдау.

ОН 3.2. Ағаштан жасалған қалпына келтірілетін туындыларды консервациялауды орындау.

ОН 3.3. Объектімен қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.4. Ағашты қалпына келтіру жұмыстары кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау.

КҚ 4. Жеке еңбек қызметін жүргізу

КМ 4. Жеке еңбек қызметін жүргізу

ОН 4.1. Тауарлар мен қызметтерді өндіруді жоспарлау.

ОН 4.2. Тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін жағдайларды қамтамасыз ету.

ОН 4.3. Кәсіби қызмет саласында қызмет көрсету және дайын өнімді сату.

ОН 4.4. Белгіленген үлгідегі құжаттаманы жүргізу.

"4S07310403 - Техник-дизайнер" біліктілігі

КҚ 1. Мәдени мұра объектілерін және басқа да маңызды объектілерді қалпына келтіру және қайта құру жөніндегі ғылыми-жобалау құжаттамасын ресімдеуді дайындау

КМ 1. Мәдени мұра объектілерін және басқа да маңызды объектілерді қалпына келтіру және қайта құру жөніндегі ғылыми-жобалау құжаттамасын ресімдеуді дайындау

ОН 1.1. Мәдени мұра объектілерін және басқа да маңызды объектілерді сақтау бойынша бастапқы-рұқсат беру құжаттамасын жинау, өңдеу және ресімдеу.

ОН 1.2. Қалпына келтірілетін немесе қайта құрылатын ғимарат (объект) бойынша жекелеген сәулет- қалпына келтірілетін және көлемдік-жоспарлау шешімдерін әзірлеу үшін үлгілік және өзге де үлгілік нұсқаларды дайындау.

ОН 1.3. Мәдени мұра объектілерін мемлекеттік қорғау органының бастапқы деректерінің, осы тапсырмаларының жинақтылығын тексеруді және сапасын бағалауды жүзеге асыру.

ОН 1.4. Еңбек заңнамасының, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау ережелерінің сақталуын бақылау.

КҚ 2. Қалпына келтірілетін (қайта құрылатын) ұқсас объектілерді зерттеу, жобалау және пайдалану тәжірибесін қолдану

КМ 2. Қалпына келтірілетін (қайта құрылатын) ұқсас объектілерді зерттеу, жобалау және пайдалану тәжірибесін қолдану

ОН 2.1. Жеке сәулеттік, қалпына келтіру және кеңістікті жоспарлау шешімдерін жобалауға тапсырма әзірлеу.

ОН 2.2. Ұқсас қалпына келтіру, сәулет-көркемдік және көлемдік-жоспарлау шешімдерінің қолданылуын бағалауды орындау.

ОН 2.3. Сәулет- қалпына келтіру және көлемдік-жоспарлау шешімдерін ғылыми-жобалау құжаттамасының басқа бөлімдері бойынша әзірленетін шешімдерімен келісу.

ОН 2.4. Қолданыстағы заңнама нормаларының және нормативтік ережелердің, сондай-ақ жұмыстарды орындаудың берілген стандарттарының және қолданылатын материалдардың сақталуын қамтамасыз етеді.

ОН 2.5. Тапсырыс берушінің, мәдени мұра объектілерін мемлекеттік қорғау органдарының, сараптама органдарының және басқа да уәкілетті ұйымдардың талаптары мен ұсынымдарына сәйкес жекелеген сәулет-реставрациялық қалпына келтіру және көлемдік-жоспарлау шешімдері бойынша ғылыми-жобалау құжаттамасына өзгерістер енгізу.

КҚ 3. Қалпына келтірілетін (қайта құрылатын) ғимарат жобасының сәулеттік және конструктивтік шешімдерінің эскиздерін әзірлеу

КМ 3. Қалпына келтірілетін (қайта құрылатын) ғимарат жобасының сәулеттік және конструктивтік шешімдерінің эскиздерін әзірлеу

ОН 3.1. Ғылыми-жобалық құжаттамадағы бөлімдердің толықтығы мен сапасын дайындауды және бақылауды жоспарлау.

ОН 3.2. Ғылыми-жобалық құжаттамада мәтіндік және графикалық материалдарды ресімдеу.

ОН 3.3. Қалпына келтірілетін (қайта жаңартылатын) ғимараттың жұмыс құжаттамасын ресімдеу толықтығы мен сапасын дайындау мен бақылауды жоспарлау.

ОН 3.4. Мәдени мұра объектілерін және басқа да маңызды объектілерді сақтау жөніндегі ғылыми-жобалау құжаттамасының құрамында жұмыс құжаттамасын ресімдеу.

КҚ 4. Ұсынылатын жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің есебін орындау

КМ 4. Ұсынылатын жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің есебін орындау

ОН 4.1. Негізгі экономикалық есептеулерді орындау.

ОН 4.2. Жобаның құнын анықтау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
343-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07310500 - Ландшафтық дизайн" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеуші құрылыс салалары
073 Сәулет және құрылыс
0731 Сәулет және қала құрылысы

Мамандығы:

07310500 - Ландшафтық дизайн

Біліктілігі:

3W07310501 - Көгалдандыру шебері
4S07310502 - Ландшафт дизайнеры


Модульдер мен оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07310501 - Көгалдандыру шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Көгалдандыруда сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерін өсіру

+

+

3.2

КМ 2. Көгалдандыруда сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерін күту және қорғау

+

+

3.3

КМ 3. Ағаш-бұталы өсімдіктерінің тәжін қырқуды және қалыптастыруды орындау

+

+

3.4

КМ 4. Жобалық құжаттамамен жұмыс

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07310502 - Ландшафт дизайнеры" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Ландшафтық архитектураның жобалау алдындағы кезеңін ұйымдастыру

+

+

3.2

КМ 2. Жобалау құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстар кешенін орындау

+

+

3.3

КМ 3. Жобаны іске асыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1 Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2 Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3 Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4 Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
344-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07310500 - Ландшафтық дизайн" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарлама жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07310501 - Көгалдандыру шебері" біліктілігі

КҚ 1. Көгалдандыруда сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерін өсіру

КМ 1. Көгалдандыруда сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерді өсіру

ОН 1.1. Гүлді өсімдіктерді өсіру үшін топырақ пен тұқым материалын дайындау.

ОН 1.2. Сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерді өсіру.

ОН 1.3. Көгалдар мен гүлзарлар жасау.

ОН 1.4. Сәндік ағаш-бұталы өсімдіктерін отырғызуды өндіру.

ОН 1.5. Өсімдіктерді отырғызу жұмыстары кезінде еңбекті қорғау талаптарын орындау.

КҚ 2. Көгалдандыруда сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерін күту және қорғау

КМ 2. Көгалдандыруда сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерін күту және қорғау

ОН 2.1. Сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерді қолайсыз метеорологиялық жағдайлардан қорғау.

ОН 2.2. Сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерді зиянкестер мен аурулардан қорғау.

ОН 2.3. Сәндік гүлді, ағаш-бұталы өсімдіктерге күтім жасау.

КҚ 3. Ағаш-бұталы өсімдіктерінің тәжін кесу және қалыптастыру

КМ 3. Ағаш-бұталы өсімдіктерінің тәжін қырқуды және қалыптастыруды орындау

ОН 3.1. Ағаш-бұталы өсімдіктеріне санитарлық кесуді жүргізу.

ОН 3.2. Ағаш-бұталы өсімдіктердің кесу арқылы тәжін қалыптастыру.

ОН 3.3. Қалыптау (қырқу, кесу) жұмыстары кезінде және қажетті құрал-жабдықтарды пайдалану кезінде еңбекті қорғау талаптарын орындау.

КҚ 4. Жобалық құжаттамамен жұмыс істеу

КМ 4. Жобалық құжаттамамен жұмыс

ОН 4.1. Жоспарлы-картографиялық құжаттарды тану.

ОН 4.2. Эскиздерді, техникалық сызбаларды және олардың элементтерін қолмен орындау.

"4S07310502 - Ландшафт дизайнеры" біліктілігі

КҚ 1. Ландшафтық архитектураның жобалау алдындағы кезеңін ұйымдастыру

КМ 1. Ландшафтық архитектураның жобалау алдындағы кезеңін ұйымдастыру

ОН 1.1. Ландшафт дизайнының стильдеріне сәйкес жобалау.

ОН 1.2. Жасыл кеңістікті мақсатына қарай жіктеу.

ОН 1.3. Геоақпараттық жүйелер көмегімен ауданды талдау.

ОН .1.4 Жобалау үшін бастапқы деректерді жинауды, дайындауды, өңдеуді және құжаттамалық ресімдеуді орындау.

ОН 1.5. Аумақты ландшафтық талдау бойынша жұмыстардың жекелеген түрлерін дайындау және орындау.

ОН 1.6. Жалпы жобалық құжаттама құрамында ландшафтық сәулет объектілері жобасының жекелеген элементтері мен үзінділерін әзірлеу.

ОН 1.7. Жобалау-сметалық құжаттаманың графикалық және мәтіндік ресімдеуін жүргізу.

КҚ 2. Жобалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстар кешенін орындау

КМ 2. Жобалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар кешенін орындау

ОН 2.1. Жобалау алдындағы деректерді дайындау.

ОН 2.2. Ландшафтық дизайнға арналған арнайы бағдарламалардың көмегімен аумақты ландшафтық ұйымдастырудың тұжырымдамалық жобасын әзірлеу.

ОН 2.3. Өндірістік жұмыстардың жоспарын құру.

КҚ 3. Жобаны жүзеге асыру

КМ 3. Жобаны жүзеге асыру

ОН 3.1. Көгалдандыру объектілерін пайдалануға тапсыру және жобаны іске асыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

ОН 3.2. Пайдалану процесінде қажетті құжаттаманы толтыра отырып, жасыл екпелерге күтім жасау.

ОН 3.3. Пайдалану процесінде жасыл желектерді қалпына келтіру және қайта жаңарту.

ОН 3.4. Жобалау-құрылыс жұмыстары кезінде еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, экология, ұқыпты өндіріс талаптарын орындау.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
345-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07320100 - Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары жоспары

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 293-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Білім деңгейінің атауы және коды:

07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
073 Сәулет және құрылыс
0732 Құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

Мамандығы:

07320100 - Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану

Біліктілігі:

3W07320101 - Шатыр жұмыстарының шебері
3W07320102 - Ағаш ұстасы және паркет жұмыстарының шебері
3W07320103 - Құрғақ құрылыс шебері
3W07320104 - Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері
3W07320103 - Құрылыс-әрлеу жұмыстарының шебері
4S07320106 - Техник-құрылысшы


Модульдердің және оқу қызметі түрлерінің атауы

Кредиттер/сағаттар саны

негізгі орта білім беру базасында

жалпы орта білім беру базасында

1

"Жалпы білім беретін пәндер" модулі1

60/1440

-

1.1

Аралық аттестаттау

+

-

Білікті жұмысшы кадрлар


"3W07320101 - Шатыр жұмыстарының шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Орамды және мастикалық материалдардан шатыр орнату

+

+

3.2

nullКМ 2. Металл емес табақты және даналы материалдардан шатыр орнату

+

+

3.3

КМ 3. Бүктеу (фальц) технологиясы бойынша металл материалдардан шатыр орнату

+

+

3.4

КМ 4. Ағаштан жасалған шатырдың көтергіш құрылымдарын орнату

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07320102 - Ағаш ұстасы және паркет жұмыстарының шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Ағаш ұсталық жұмыстарды орындау

+

+

3.2

КМ 2. Ағаш балта жұмыстарын орындау

+

+

3.3

КМ 3. Паркет едендерін орнату бойынша жұмыстарды орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07320103 - Құрғақ құрылыс шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды сақтау

+

+

3.2

КМ 2. Қаңқалы – қаптамалы құрылымдарды табақ және тақта материалдарынан тұрғызу және құрылымдарды гипсті (ғаныш) тіл-ойық тақталардан тұрғызу

+

+

3.3

КМ 3. Құрылыс табақ және тақта материалдарын, дайын құрамдарды және құрғақ құрылыс қоспаларын пайдалана отырып, ғимараттар мен құрылыстардың ішкі және сыртқы беттерін өңдеу

+

+

3.4

КМ 4. Күрделі геометриялық пішіндегі қаңқалы-қаптамалы құрылымдарды тұрғызу

+

+

4

Аралық аттестаттау

+

+

5

Қорытынды аттестаттау

+

+


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07320104– Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды сақтау

+

+

3.2

КМ 2. Күрделілігі орташа қабырғаларды кірпіштен және ұсақ блоктардан қалау

+

+

3.3

КМ 3. Күрделілігі орташа арматуралық жұмыстарды орындау

+

+

3.4

КМ 4. Газ, -электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындау

+

+

3.5

КМ 5. Бетондау кезінде қарапайым жұмыстар кешенін орындау4

Аралық аттестаттау

2

2

5

Қорытынды аттестаттау

2

2


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312


"3W07320105 – Құрылыс-әрлеу жұмыстарының шебері" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

КМ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды сақтау

+

+

3.2

КМ 2. Ғимараттар мен құрлыстардың әр түрлі беттерін механикаландырыл-ған және қолмен өңдеу тәсілмен сылауға және бояуға дайындау

+

+

3.3

КМ 3. Едендердің тегістегіш қабатын қолмен және механикаландырылған тәсілмен орнату

+

+

3.4

КМ 4. Қасбеттің жылу оқшаулау конструкциясын бетіне қоспаларды механикаландырылған және қолмен қондыру тәсілі арқылы орнату

+

+

3.5

КМ 5. Қаңқалы-қаптамалы конструкцияларды жинақтауды орындау

+

+

3.6

КМ 6. Күрделілігі орташа бояу-сырлау жұмыстарын орындау

+

+

3.7

КМ 7. Қыштақталар және тақталармен қаптау жұмыстарын орындау

+

+

3.8

КМ 8. Бұрын боялған және сырланған беттерді жөндеу жұмыстарын орындау

+

+

4

Аралық аттестаттау

2

2

5

Қорытынды аттестаттау

2

2


Міндетті оқыту бойынша жиыны

120/2880-180/43203

60/1440-120/28803

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

138/3312-206/4944

69/1656-138/3312

Орта буын маманы


"4S07320106 - Техник-құрылысшы" біліктілігі2

Базалық модульдер22.1

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

+

+

2.2

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

+

+

2.3

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

+

+

2.4

БМ 4. Қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+

+

3

Кәсіптік модульдер3.1

ҚМ 1. Ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға қатысу

+

+

3.2

КМ 2. Құрылыс нысандарын салу, пайдалану және қайта құру кезіндегі технологиялық процестерді орындау

+

+

3.3

КМ 3. Құрылыс-жинақтау жұмыстарын орындау, ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану және қайта құру кезіндегі құрылымдық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыру

+

+

3.4

КМ 4. Құрылыс нысандарын пайдалану және қайта құру кезіндегі жұмыс түрлерін ұйымдастыру

+

+

3.5

КМ 5. Құрылыс өндірісін құрылыс және қосалқы материалдармен, жабдықтармен қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты жинау және сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыру

+

+

4

Аралық аттестаттау

2

2

5

Қорытынды аттестаттау

2

2


Міндетті оқыту бойынша жиыны

180/4320-240/57604

120/2880-180/43204

6

Факультативтік сабақтар

аптасына 4 сағаттан артық емес

7

Консультациялар

оқу жылына 100 сағаттан артық емес


Барлығы

206/4944-274/6576

138/3312-206/4944

      1Жалпы білім беретін пәндердің тізімі Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде анықталады. Білім беру ұйымының қалауы бойынша жалпы білім беретін пәндер базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      2Білім беру ұйымының қалауы бойынша базалық модульдер кәсіптік модульдерге біріктіріледі.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде екі немесе одан да көп жұмыс біліктіліктерін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      Бір білім беру бағдарламасы шеңберінде жұмыс біліктілігін (-іктерін) бере отырып, орта буын маманның біліктілігін игеру кезінде базалық модульдер қайталанбайды.

      3Біліктіліктің күрделілігіне және (немесе) санына байланысты анықталады.

      4Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін бөлінген оқу уақытының көлеміне байланысты анықталады.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына
346-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "07320100 - Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Үлгілік оқу жоспарлары 293-2-қосымшамен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.01.2021 № 22 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 15.09.2021 № 469 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

Базалық және кәсіптік құзыреттер

Базалық және кәсіптік модульдер

Оқыту нәтижелері

Базалық модульдер

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

БМ 1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

ОН 2.1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру.

ОН 2.2. Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану.

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

ОН 3.2. Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

ОН 3.3. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну.

ОН 3.4. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру.

ОН 3.5. Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау.

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

ОН 4.1. Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну.

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру.

ОН 4.4. Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру.

Кәсіптік модульдер

"3W07320101 - Шатыр жұмыстарының шебері" біліктілігі

КҚ 1. Орамды және мастикалық материалдардан шатыр орнату

КМ 1. Орамды және мастикалық материалдардан шатыр орнату

ОН 1.1. Оқшаулағыш материалдарды төсеуге және қайта өңдеуге дайындауды жүргізу.

ОН 1.2. Су өткізбейтін төсем астына негізді орналастыру.

ОН 1.3. Бу оқшаулағыш, жылу оқшаулағыш, еңкіс жасау қабатын, бөлу қабатын, көгалдандырылған шатыр жүйелерінің дренаждық қабатын, су оқшаулағыш төсем қабаттарын жинақтап орнату.

ОН 1.4. Парапеттердің, желдету шахталарының, құбырлардың шығыңқы бөліктеріне жанасуды, ішкі және сыртқы бұрыштарды оқшаулауды орындау.

ОН 1.5. Арналуына сәйкес температуралық, деформациялық жіктерді, өртке қарсы бөлгіштерді орнату.

ОН 1.6. Зениттік күнтартарлар мен түтін шығару люктерін, желдету элементтері мен қауіпсіздік жүйесін, су ағызу жүйесінің элементтерін орнату.

КҚ 2. Металл емес табақты және даналы материалдардан шатыр орнату

КМ 2. Металл емес табақты және даналы материалдардан шатыр орнату

ОН 2.1. Оқшаулағыш материалдарды төсеуге және қайта өңдеуге дайындауды жүргізу.

ОН 2.2. Шатыр жабынының астына негіз орнату.

ОН 2.3. Бу оқшаулағыш, жылу оқшаулағыш, желден қорғау, жабын астындағы ылғалоқшаулағыш қабаттарын жинақтап орнату.

ОН 2.4. Тік беттерге жанасуды және тік беттерді қаптауды орнату.

ОН 2.5. Шатырдағы мансарда терезелерін, желдету элементтерін, қауіпсіздік жүйелерін және су ағызу жүйелерінің элементтерін орнату.

КҚ 3. Бүктеу (фальц) технологиясы бойынша металл материалдардан шатыр орнату

КМ 3. Бүктеу (фальц) технологиясы бойынша металл материалдардан шатыр орнату

ОН 3.1. Бір және екі қабатты бүктеу (фальц) технологиясы бойынша орнатылған шатырдағы жабын қабатын, бу оқшаулағыш, жылу оқшаулағыш және бөлу қабатын жинақтауы жүргізу.

ОН 3.2. Шаблондар дайындау, шаблондар бойынша бұйымдарды, бөлшектерді және жабынның фасондық бөліктерін жинау.

ОН 3.3. Металл қаңылтыр шатыр материалдарын қолмен және механикаландырылған тәсілмен өңдеу, қатар орнатылатын қаңылтыр табақтарын (картиналар) мен шатыр элементтерін дайындау.

ОН 3.4. Шатыр элементтерін металл материалдардан жасалған бөлшектермен жабдықтау.

ОН 3.5. Шатырдағы мансарда терезелерін, желдету элементтерін, қауіпсіздік жүйелерін және су ағызу жүйелерінің элементтерін орнату.

КҚ 4. Ағаштан жасалған шатырдың көтергіш құрылымдарын орнату

КМ 4. Ағаштан жасалған шатырдың көтергіш құрылымдарын орнату

ОН 4.1. Зауытта жасалған итарқа жүйесінің элементтерін орнатуды, жнақтауды жүргізу.

ОН 4.2. Зауытта дайындалған ағаш фермаларды құрастыруды және орнатуды жүргізу.

ОН 4.3. Кесілген ағаш материалдардан жүктеме көтергіш шатыр құрылымдарын дайындау және жинақтау жүргізу.

ОН 4.4. Шатыр жабынының астына торкөз және негіз орнату.

ОН 4.5. Зауытта өндірілген кесілген ағаштан жасалған қаңқада шатыр арқылы өтетін технологиялық саңылаулар мен тесіктер дайындау және орнату.

ОН 4.6. Ағаштан жасалған тірек конструкцияларының элементтеріне био- және кешенді оттан қорғау құрамдарын жағу.

"3W07320102 - Ағаш ұстасы және паркет жұмыстарының шебері" біліктілігі

КҚ 1. Ағаш ұсталық жұмыстарды орындау

КМ 1. Ағаш ұсталық жұмыстарды орындау

ОН 1.1. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарына сәйкес дайындық жұмыстарын орындау және жұмыс орнын ұйымдастыру.

ОН 1.2. Қарапайым ағаш тартқыштар мен ағаш бұйымдарын дайындау.

ОН 1.3. Белгіленген шығын нормасына, сызбаға және сапаға қойылатын талаптарға сәйкес техникалық тапсырмада көзделген материалдан күрделілігі әртүрлі ағаш бұйымдарын дайындау.

ОН 1.4. Ағаш бұйымдарының бетін бұйымның сыртқы түріне қойылатын талаптарға сәйкес әрлеуге дайындау.

ОН 1.5. Жоба талаптарына сәйкес ағаш бұйымдарын жинақтау және жөндеу жүргізу.

КҚ 2. Ағаш балта жұмыстарын орындау

КМ 2. Ағаш балта жұмыстарын орындау

ОН 2.1. Ағаш балта жұмыстарын орындауға дайындық жүргізу.

ОН 2.2. Әр түрлі мақсаттарға арналған ағаш элементтерінің дайындамаларын сызбаға, материалдар шығынының белгіленген нормасына және сапаға қойылатын талаптарға сәйкес орындау.

ОН 2.3. Құрастыру және жинақтау жұмыстарын конструкторлық құжаттамаға сәйкес орындау.

ОН 2.4. Жобалық ережеге және еңбекті қауіпсіз ұйымдастыру талаптарына сәйкес төсемдерді, мінбелерді, қалыптарды орналастыру бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 2.5. Ағаштан жасалған құрылымдарды жөндеу.

КҚ 3. Паркет едендерін орнату бойынша жұмыстарды орындау.

КМ 3. Паркет едендерін орнату бойынша жұмыстарды орындау

ОН 3.1. Паркет едендерін орнату үшін дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 3.2. Ағаш материалы негізінде жасалған тақтайлардан және индустриялдық материалдардан техникалық құжаттамаға сәйкес едендер орнату.

ОН 3.3. Техникалық құжаттамаға сәйкес қалқанды және даналы паркеттен паркет едендерін орнату.

null"3W07320103 - Құрғақ құрылыс шебері" біліктілігі

КҚ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды сақтау

КМ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды сақтау

ОН 1.1. Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормативтік актілердің, санитарлық нормалардың талаптарын сақтау.

ОН 1.2. Құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүргізу кезінде жеке қорғаныш құралы, өрт және электр қауіпсіздігі құралдарын қолдану.

КҚ 2. Қаңқалы – қаптамалы құрылымдарды табақ және тақта материалдарынан тұрғызу және құрылымдарды гипсті (ғаныш) тіл-ойық тақталардан тұрғызу

КМ 2. Қаңқалы – қаптамалы құрылымдарды табақ және тақта материалдарынан тұрғызу және құрылымдарды гипсті (ғаныш) тіл-ойық тақталардан тұрғызу

ОН 2.1. Қаңқалы – қаптамалы құрылымдарды тұрғызу бойынша жұмыс жүргізу үшін жұмыс орнын ұйымдастыру және құрал-аспаптардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.

ОН 2.2. Қаңқалы – қаптамалы құрылымдардың металл және ағаш қаңқа элементтерін дайындау және бетеріне белгі қою.

ОН 2.3. Қаңқалы – қаптамалы құрылымдардың металл және ағаш қаңқаларын, есік және терезе оймаларының жақтау элементтерін жинақтау.

ОН 2.4. Табақты және тақта материалдарын жинақтауға дайындау және оларды қаңқаларға бекіту.

ОН 2.5. Қаңқалы – қаптамалы құрылымдарда жылуоқшаулағыш, дыбысоқшаулағыш материалдарды орнату және табақты және тақта материалдарының арасындағы жіктерді бітеу.

ОН 2. 6. Терезе және есік ойықтарын орнатумен гипс тіл-ойық тақталарынан таса қабырғаларды және қаптауды жинақтау.

КҚ 3. Құрылыс табақ және тақта материалдарын, дайын құрамдарды және құрғақ құрылыс қоспаларын пайдалана отырып, ғимараттар мен құрылыстардың ішкі және сыртқы беттерін өңдеу

КМ 3. Құрылыс табақ және тақта материалдарын, дайын құрамдарды және құрғақ құрылыс қоспаларын пайдалана отырып, ғимараттар мен құрылыстардың ішкі және сыртқы беттерін өңдеу

ОН 3.1. Дайын құрамдар мен құрғақ құрылыс қоспаларын қолдана отырып әрлеу жұмыстарын орындау үшін беттерді дайындау.

ОН 3.2. Қорғаныс бұрыштарын орнату және құрғақ құрылыс қоспаларынан шпаклевкалық құрамдарды дайындау.

ОН 3.3. Беттердің түйіскен жерлерін ертінділермен бітеу, үйкелеу және тегістеу.

ОН 3.4. Табақты және тақта материалдарды беттерге желімдеп орнату, араларындағы жіктерін бітеу.

ОН 3.5. Материалдарды құрғақ құрама тегістегіш қабаттар (еден негіздерін) орнатуға дайындау және негіздердің қосалқы, тегістейтін қабаттарын орнату.

ОН 3.6. Еден элементтерінен, аз форматты гипс-талшықты табақтардан немесе цемент-минералды тақталардан құрғақ құрама тегістегіш қабатын орнату және элементтер арасындағы түйіспелерді бітеу.

КҚ 4. Күрделі геометриялық пішіндегі қаңқалы-қаптамалы құрылымдарды тұрғызу

КМ 4. Күрделі геометриялық пішіндегі қаңқалы-қаптамалы құрылымдарды тұрғызу

ОН 4.1. Қаптамалардың қисық сызықты және сынық сызықты элементтерінің шаблондарын дайындау.

ОН 4.2. Күрделі құрылымдардың беттерін белгілеп, жақтау элементтерін орнату.

ОН 4.3. Күрделі геометриялық пішіндегі қаптама элементтерін жобалық жағдайына орнату.

ОН 4.4. Қаңқаға табақты және тақта материалдарынан дайындалған қисық және сынық сызықты элементтерді бекіту.

"3W07320104– Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері" біліктілігі

КҚ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды сақтау

КМ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды сақтау

ОН 1.1. Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі, өндірістік санитария, еңбек гигиенасы талаптарын сақтау және құрылыс алаңында болған кезде жеке қорғаныс құралдарын қолдану.

ОН 1.2. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс орнын дайындау.

ОН 1.3. Өндірістегі жазатайым оқиға кезінде зардап шеккен адамға алғашқы көмек көрсету.

КҚ 2. Күрделілігі орташа қабырғаларды кірпіштен және ұсақ блоктардан қалау.

КМ 2. Күрделілігі орташа қабырғаларды кірпіштен және ұсақ блоктардан қалау

ОН 2.1. Қарапайым тас конструкцияларын қалау кезінде материалдарды дайындау, такелаждық жұмыстарды орындау.

ОН 2.2. Қарапайым қабырғаларды қалау, бұзу және ылғалоқшаулау жұмыстарын орындау.

ОН 2.3. Тас құрылымдарының элементтерін орнату.

ОН 2.4. Күрделігі орташа қабырғаларды және тас құрлымдарды қалау және жөндеуді орнындау.

КҚ 3. Күрделілігі орташа арматуралық жұмыстарды орындау

КМ 3. Күрделілігі орташа арматуралық жұмыстарды орындау

ОН 3.1. Шегенделген құрылымдарды дайындау және жинақтау кезінде дайындық жұмыстарын орындау.

ОН 3.2. Қол, электромеханикалық және электр станоктарында арматуралық болатты кесу бойынша жұмыстарды орындау.

ОН 3.3. Арматуралық торлар мен жазық қаңқаларды құрастыру және өру үшін қажетті арматураның саны мен түрін анықтау.

ОН 3.4. Арматуралық торлар мен жазық арматуралық қаңқаларды жинақтау және өру жұмыстарын орындау.

ОН 3.5. Арматураны жеке шыбықтардан, арматуралық торлардан және жазық қаңқалардан орнату.

КҚ 4. Газ, -электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындау

КМ 4. Газ, -электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындау

ОН 4.1. Дәнекерлеу алдында дайындық және құрастыру операцияларын орындау және дәнекерлеуден кейін дәнекерлеу жіктерін тазалау.

ОН 4.2. Қолмен электр доғалы, газды, контактілі, электронды-сәулелі, лазерлік дәнекерлеуді орындау.

КҚ 5. Бетондау кезінде қарапайым жұмыстар кешенін орындау.

КМ 5. Бетондау кезінде қарапайым жұмыстар кешенін орындау

ОН 5.1. Бетондау, бетонға күтім жасау және бетон қоспасын дайындау алдында дайындық жұмыстарын жүргізу.

ОН 5.2. Бетон және темірбетон конструкцияларын бөлшектеу, оларда тесіктер тесу, темірбетон қадалардың бастарын кесу.

ОН 5.3. Бетон қоспасын көлденең жазықтықтарға төсеу.

ОН 5.4. Төселетін қабаттарды, едендердің бетон негіздерін және цемент тегістегіш қабаттарын орнату.

"3W07320105 – Құрылыс-әрлеу жұмыстарының шебері" біліктілігі

КҚ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды сақтау

КМ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды сақтау

ОН 1.1. Пайдалану үшін жеке қорғану құралдарының, құрал-саймандар мен механизмдердің жарамдылығын көзбен анықтау.

ОН 1.2. Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде жеке қорғаныш құралы, өрт және электр қауіпсіздігі құралдарын қолдану.

ОН 1.3. Техникалық құжаттамаға сәйкес қажетті сапа мен мөлшердегі материалдарды таңдау.

КҚ 2. Ғимараттар мен құрылыстардың әр түрлі беттерін механикаландырылған және қолмен өңдеу тәсілмен сылауға және бояуға дайындау

КМ 2. Ғимараттар мен құрылыстардың әр түрлі беттерін механикаландырылған және қолмен өңдеу тәсілмен сылауға және бояуға дайындау

ОН 2.1. Беттерді сылауға және бояуға дайындау.

ОН 2.2. Сылақ ерітінділері мен қоспаларын дайындау.

ОН 2.3. Ғимараттар мен құрылыстардың ішкі және сыртқы беттерін қолмен әрлеу бойынша сылау жұмыстарын орындау.

ОН 2.4. Ғимараттар мен құрылыстардың ішкі және сыртқы беттерін механикаландырылған тәсілмен әрлеу бойынша сылау жұмыстарын орындау.

КҚ 3. Едендердің тегістегіш қабатын қолмен және механикаландырылған тәсілмен орнату

КМ 3. Едендердің тегістегіш қабатын қолмен және механикаландырылған тәсілмен орнату

ОН 3.1. Едендердің құймалы тегістегіш қабатының астына негіздерді орнату.

ОН 3.2. Еденнің құймалы тегістегіш қабатын орнатуға арналған ерітінділерді дайындау.

ОН 3.3. Құймалы едендерді және едендерге негіз орнату бойынша жұмыстарды орындау.

КҚ 4. Қасбеттің жылу оқшаулау конструкциясын бетіне қоспаларды механикаландырылған және қолмен қондыру тәсілі арқылы орнату

КМ 4. Қасбеттің жылу оқшаулау конструкциясын бетіне қоспаларды механикаландырылған және қолмен