Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 26 шілдедегі № 334 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 29 шілдеде № 19105 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 5 т. қараңыз

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8424 болып тіркелді, "Егемен Қазақстан" газетінің 2013 жылғы 12 маусымдағы № 146 (28085) санында жарияланды) келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) бастауыш білім берудің жалпы білім беретін пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламалары осы бұйрыққа 175 – 191-2-қосымшаларға сәйкес;";

      34, 70, 90 және 188-2-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      191-1, 191-2, 198-1 және 198-2-қосымшалар осы бұйрыққа 5, 6, 7 және 8-қосымшаларға сәйкес толықтырылсын;

      аталған бұйрықтың 193-қосымшасының:

      1-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).";

      6-тармағы келесі редакцияда жазылсын:

      1. "Қазақ әдебиеті" пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат.

      Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген).

      көрсетілген бұйрыққа 200-қосымшасы осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрыққа 204-қосымшада:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 болып тіркелген).";

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. "Биология" пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі:

      6) 7-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      7) 8-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      8) 9-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат.

      Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 болып тіркелген).";

      көрсетілген бұйрыққа 206 және 207-қосымшалар осы бұйрыққа 10 және 11-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. "Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының мен факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2017 жылғы 25 қазандағы № 545 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу туралы тізілімінде № 15982 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 28 қарашадағы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электронды түрде жарияланды) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген бұйрыққа 3-қосымшада:

      20-тармақтың 15) тармақшасы мына редакцияда жазылсын:

      "15) Қажығали Мұхамбетқалиев "Тар кезең" романы.";

      аталған қосымшаның негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспарында:

      мына жол:

      "

Мәңгілік Ел – мәңгілік мұрат

Н.Айтұлы "Бәйтерек" поэмасы,
К. Гамсун "Аштық" романы

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегікомпозициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыдасалыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

  "

      келесі редакцияда жазылсын:

      "

Мәңгілік Ел – мәңгілік мұрат

Н.Айтұлы "Бәйтерек" поэмасы,
Қажығали Мұхамбетқалиев "Тар кезең" романы

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыдасалыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

  ";

      көрсетілген бұйрыққа 15-қосымшада:

      14-тармақтың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) "Көбею". Адамның жыныс жүйесінің құрылымы мен қызметі. Екінші реттік жыныстық белгілер. Ұлдар мен қыздардың жыныстық жетілуі. Биологиялық және әлеуметтік жетілу. Менструалдық цикл. Менструалдық циклдағы эстроген мен прогестерон гормондарының маңызы. Контрацепция түрлері, жыныстық жолмен берілетін аурулар: Жүре пайда болған иммундық дефицитiнiң синдромы (ЖИТС), сифилис, гонорея, гепатит В,С. Алдын алу шаралары.";

      16-тармақтың 2) тармақшасында:

      мына жол:

      "

1. Көбею

7.2.1.1 өсімдіктердің жыныссыз және жынысты көбеюін сипаттау;
7.2.1.2 өсімдіктердің өсімді көбею тәсілдерін салыстыру;
7.2.1.3 айқас тозаңдану мен өздігінен тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын сипаттау;
7.2.1.4 гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттау

8.2.1.1 жануарлардың көбею тәсілдерін салыстыру;
8.2.1.2 мүктер мен қырықжапырақтардың мысалында жынысты және жыныссыз ұрпақтарының ерекшеліктерін түсіндіру;
8.2.1.3 ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің тіршілік циклінің ерекшеліктерін түсіндіру

9.2.1.1 адамның жыныс жүйесінің құрылысын сипаттау;
9.2.1.2 аталық және аналық жыныс жасушаларының құрылыс ерекшеліктерін зерттеу;
9.2.1.3 жыныстық жетілу кезеңіндегі екінші реттік жыныстық белгілердің дамуын сипаттау;
9.2.1.4 менструалдық цикл мен экстроген және прогестеронның маңызын сипаттау;
9.2.1.5 контрацепцияның маңызы мен түрлерін түсіндіру;
9.2.1.6 жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдары мен алдын алу шараларын түсіндіру

  "

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1. Көбею

7.2.1.1 өсімдіктердің жыныссыз және жынысты көбеюін сипаттау;
7.2.1.2 өсімдіктердің өсімді көбею тәсілдерін салыстыру;
7.2.1.3 айқас тозаңдану мен өздігінен тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын сипаттау;
7.2.1.4 гүлді өсімдіктердегі қосарлы ұрықтанудың маңызын сипаттау

8.2.1.1 жануарлардың көбею тәсілдерін салыстыру;
8.2.1.2 мүктер мен қырықжапырақтардың мысалында жынысты және жыныссыз ұрпақтарының ерекшеліктерін түсіндіру;
8.2.1.3 ашық тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктер-дің тіршілік циклінің ерекшеліктерін түсіндіру

9.2.1.1 адамның жыныс жүйесінің құрылысын сипаттау;
9.2.1.2 жыныстық жетілу кезеңіндегі екінші реттік жыныстық белгілердің дамуын сипаттау;
9.2.1.3 менструалдық цикл мен экстроген және прогестеронның маңызын сипаттау;
9.2.1.4 контрацепция-ның түрлерін және жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдары мен алдын алу шараларын түсіндіру

  ";

      көрсетілген қосымшаға негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған "Биология" оқу пәнінің жаңартылған мазмұн бойынша үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұзақ мерзімді жоспарда:

      3) тармақшада:

      мына жол:

      "

Көбею

Адамның жыныс жүйесінің құрылымы мен қызметі

9.2.1.1 адамның жыныс жүйесінің құрылысын сипаттау

Зертханалық жұмыс "Аталық және аналық гаметалардың құрылысын зерттеу"

9.2.1.2 аталық және аналық жыныс жасушаларының құрылысын зерттеу

Екінші реттік жыныстық белгілер. Ұлдар мен қыздардың жыныстық жетілуі. Биологиялық және әлеуметтік жетілу

9.2.1.3 жыныстық жетілу кезеңіндегі екінші реттік жыныстық белгілердің дамуын сипаттау

Менструалдық цикл: менструалдық циклындағы эстроген мен прогестерон гормондарының маңызы

9.2.1.4 менструалдық цикл мен экстроген және прогестеронның маңызын сипаттау

Контрацепция түрлері және олардың қолданылуы мен маңызы.

9.2.1.5 контрацепцияның маңызы мен түрлерін түсіндіру

Жыныстық жолмен берілетін аурулар: жүре пайда болған иммундық дефицитiнiң синдромы, сифилис, гонорея, гепатит В,С. Алдын алу шаралары

9.2.1.6 жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдары мен алдын алу шараларын түсіндіру

  "

      мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Көбею

Адамның жыныс жүйесінің құрылымы мен қызметі.

9.2.1.1 адамның жыныс жүйесінің құрылысын сипаттау

Екінші реттік жыныстық белгілер. Ұлдар мен қыздардың жыныстық жетілуі. Биологиялық және әлеуметтік жетілу.

9.2.1.2 жыныстық жетілу кезеңіндегі екінші реттік жыныстық белгілердің дамуын сипаттау

Менструалдық цикл: менструалдық циклындағы эстроген мен прогестерон гормондарының маңызы.

9.2.1.3 сипаттау

Контрацепция түрлері.
Жыныстық жолмен берілетін аурулар: жүре пайда болған иммундық дефицитiнiң синдромы (ЖИТС), сифилис, гонорея, гепатит В,С. Алдын алу шаралары.

9.2.1.4 контрацепцияның маңызы мен түрлерін және жыныстық жолмен таралатын аурулардың салдары мен алдын алу шараларын түсіндіру

  ".

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде ресми түрде жариялау және Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталонды бақылау банкіне енгізу үшін "Қазақстан Республикасының заңнама және құқықтық ақпараттар институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде жолдауды;

      3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін бұйрықтың Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      4) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында қарастырылған іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтің Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі департаментіне жіберілуін қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Ф. Н. Жақыповаға жүктелсін.

      5. Осы бұйрық оның бірінші ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде төмендегі:

      1) 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін осы бұйрықтың 2-тармағы;

      2) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 1-сыныптар үшін, 2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2 сыныптар үшін, 2023 жылғы 1 қыркүйектен бастап 3 сыныптар үшін, 2024 жылғы 1 қыркүйектен бастап 4 сыныптар үшін қолданысқа енгізілетін көрсетілген қосымшаға қосымшада бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Цифрлық сауаттылық" оқу пәнінің үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұзақ мерзімді жоспардың 7 және 21-тармақтары;

      2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 15-тармақ;

      2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін 16 және 18-тармақтар;

      2019-2020 және 2020-2021 оқу жылдарындағы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін 17-тармақ;

      2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін 19-тармақ;

      3) 1-сыныптар үшін 2020 жылғы 1 қыркүйектен, 2-сыныптар үшін 2021 жылғы 1 қыркүйектен, 3-сыныптар үшін 2022 жылғы 1 қыркүйектен, 4-сыныптар үшін 2023 жылғы 1 қыркүйектен, 5-сыныптар үшін 2024 жылғы 1 қыркүйектен, 6-сыныптар үшін 2025 жылғы 1 қыркүйектен, 7-сыныптар үшін 2026 жылғы 1 қыркүйектен, 8-сыныптар үшін 2027 жылғы 1 қыркүйектен және 9-сыныптар үшін 2028 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін осы бұйрықтың 5, 6, 7 және 8-қосымшалары;

      4) 9-сыныптар үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен, 5 және 6-сыныптар үшін 2020 жылғы 1 қыркүйектен, 7 және 8-сыныптар үшін 2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін осы бұйрыққа 9-қосымша;

      5) осы бұйрыққа 10-қосымшада:

      7-сыныптар үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен, 8-сыныптар үшін 2020 жылғы 1 қыркүйектен, 9-сыныптар үшін 2021 жылғы 1 қыркүйектен, сондай-ақ 9-сынып (өтпелі кезең) үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін және 2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін қолданылатын 6 және 24-тармақтар, көрсетілген қосымшаға қосымшада жаңартылған мазмұн бойынша негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Қазақстан тарихы" пәнінен үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұзақ мерзімді жоспар;

      2019 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін 19-тармақ;

      2020 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін 20-тармақ;

      2021 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін 21-тармақ;

      2019 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін және 2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін қолданылатын 22-тармақ;

      6) осы бұйрыққа 11-қосымшада:

      7-сыныптар үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен, 8-сыныптар үшін 2020 жылғы 1 қыркүйектен, 9-сыныптар үшін 2021 жылғы 1 қыркүйектен, сондай-ақ 9-сынып (өтпелі кезең) үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін және 2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін қолданылатын 4 және 21-тармақтар, көрсетілген қосымшаға қосымшада жаңартылған мазмұн бойынша негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Дүниежүзі тарихы" пәнінен үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұзақ мерзімді жоспар;

      2019 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін 16-тармақ;

      2020 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін 17-тармақ;

      2021 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін 18-тармақ;

      2019 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілетін және 2021 жылғы 1 қыркүйекке дейін қолданылатын 19-тармақты қоспағанда күшіне енеді.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 27.11.2020 № 496 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрі

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2019 жылғы 26 шілдедегі
№ 334 бұйрығына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
34-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің "Информатика" оқу пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы (9 сыныптар үшін)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

      2. Оқытудың мақсаты информатика және қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері бойынша базалық білім жүйесін меңгеру, әр түрлі ақпараттарды өңдеудің қарапайым бағдарламаларымен жұмыс істеу дағдылары, алгоритмдік және операциялық ойлау қабілеттерін дамыту, программалау тілдерінің бірімен, модельдеу қағидаларымен танысу болып табылады.

      3. Оқыту міндеттері:

      1) ақпарат туралы түсінікті қалыптастыру;

      2) есептеу техниканың негізгі құрылғылары және телекоммуникацияны пайдалану дағдыларын қалыптастыру;

      3) ақпараттық модельдеу, модельдеу әдістерін қолданатын негізгі салалар туралы мағлұмат беру;

      4) программалау тілінде негізгі базалық алгоритмдік құрылымдарды пайдалана білуге үйрету;

      5) ақпараттарды өңдеу бойынша ақпараттық технологиялармен жұмыс істеуге дағдыландыру;

      6) жобалық іс-әрекетте ақпараттық технологияларды пайдалану тәжірибесін алу;

      7) алгоритмдік және операциялық ойлау қабілеттерін, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдары арқылы оқушылардың логикалық, математикалық, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту;

      8) қауіпсіздік техника ережелерін, ақпараттық этика және құқық нормаларын сақтау;

      9) оқушыларды ақпараттық мәдениетке және техникаға ұқыпты болуға тәрбиелеу.

2-тарау. "Информатика" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      4. Информатика оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі 9 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.

      5. Информатика курсын оқыту үдерісінде басқа оқу пәндерімен пәнаралық байланыстар жүзеге асады:

      1) математика пәнімен пәнаралық байланыс:

      сандық, мәтіндік және графикалық ақпараттарды кодтау жасағанда сандық деректер типі туралы мағлұматты пайдалану;

      калькулятор арқылы есептеулер жүргізу;

      графикалық редактор және электрондық кесте арқылы функциялардың графиктерін салу;

      2) алгебра пәнімен пәнаралық байланыс:

      үдерістерді автоматтандыру үшін функция, формулалар, салыстыру операцияларын пайдалану;

      электрондық кесте арқылы есептеулер орындағанда математикалық білімдерін пайдалану;

      стандартты функциялармен амалдар орындағанда әртүрлі есептеулер ережелерін пайдалану;

      кестелік процессорда графиктерді салғанда координаталық жүйені пайдалану;

      есептер шығарғанда қолданылатын амалдарды іске асыру мақсатында негізгі кезеңдерді анықтау үшін математикалық логика элементтерін пайдалану;

      математикалық объектілерді зерттегенде ақпараттық көзқарасты пайдалану;

      программалау тілінде суреттерді салу үшін координаталық жүйені пайдалана отырып алгоритмдерді өндеу;

      3) геометрия пәнімен пәнаралық байланыс:

      векторлық графика объектілерін құруда геометриялық фигуралармен жұмыс істеу тәсілдерін қолдану;

      әртүрлі құрылымдағы алгоритмдерді программалауда планиметрия формулаларын қолдану;

      геометриялық объектілерді модельдеу, геометриялық композицияларды құру;

      4) физика пәнімен пәнаралық байланыс:

      компьютердің архитектурасын, ақпаратты кодтау, санау жүйелерін, логика элементтерін қарастырғанда электр тоқ саласынан білімге тірек жасау;

      дыбыстың, бейненің және графиктің физикалық мәніне бағдар жасау;

      физикалық үдерістерді модельдеу үшін ақпараттық технологияларды және программалау тілдерін пайдалану;

      алгоритмдерді өндеуде физикалық есептерді қарастыру;

      дербес компьютердің құрылымының жұмыс істеуінің физикалық принципі;

      5) қазақ, орыс және шетел тілдерімен пәнаралық байланыс:

      информатика терминдерімен сөздік қорды байыту;

      мәтіндік материалдарды рәсімдегенде орфография және пунктуация ережелерін пайдалану;

      мәтіндік процессормен жұмыс істегенде ұлттық халық ауыз әдебиетімен байланысты мәтіндерді пайдалану;

      жоба қорғау барысында, жарыс сөздер және ауызша жауаптарда сөйлеу мәдениетін дамыту;

      операциялық жүйелерді және программалау тілін меңгеру барысында ағылшын тілін пайдалану дағдыларын қалыптастыру;

      программалау тілінің синтаксисін түсіну, компьютерлік технологияларды меңгеру, кең таралған әдебиеттерге еркін қол жетімдік;

      телекоммуникациялық ресурстар ағылшын тілін меңгеру құралы ретінде қарастыру;

      6) биология пәнімен пәнаралық байланыс:

      биологиялық үдерістерді кестелік процессор және программалау тілі арқылы модельдеу;

      7) химия пәнімен пәнаралық байланыс:

      химиялық үдерістерді кестелік процессор және программалау тілі арқылы модельдеу;

      8) тарих пәнімен пәнаралық байланыс:

      дербес компьютердің құралдарының дамуы мен шығуы және ақпараттарды өндеу әдістері;

      9) бейнелеу өнері пәнімен пәнаралық байланыс:

      жалпы ақпараттық мәдениет элементі ретінде эстетикалық көзқарасты қалыптастыру;

      мәтіндік және графикалық редакторларын оқу барысында қазақ және басқа халқының бейнелеу өнерінің элементтерін пайдалану;

      10) сызу пәнімен пәнаралық байланыс:

      мәтіндік және графикалық редакторларын оқығанда ұлттық және басқа халқының бейнелеу өнерінің элементтерін пайдалану;

      11) технология пәнімен пәнаралық байланыс:

      есептеулерде және шамаларды өлшегенде алгоритмдерді пайдалану;

      ақпараттық іс-әрекет технологиясын меңгеру.

      6. "Информатика" оқу пәнінің 9-сыныптағы базалық білім мазмұны:

      1) Ақпарат және ақпараттық үдерістер (2 сағат):компьютерлік желілерде ақпараттық қауіпсіздік, ақпаратты қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы;

      2) Компьютер ақпаратты өңдеу құралы ретінде (2 часа): қазіргі заманғы программалық қамтамасыз етулер және оның даму үрдісі, қызметтік программалар;

      3) Алгоритмдеу және программалау (16 сағат): файл және оны баптау, құрылымдық мәліметтер; салынған циклдер; массив туралы түсінік, массивтерді өңдейтін стандартты алгоритмдер; символдық жолдар, символдар бойынша жолдарды өндеу, символдық жолдармен жұмыс істеуге арналған функция.

      4) Ақпараттық модельдеу (3 сағат) : компьютерлік модельдеу, есептеу эксперименті, программалау тілі арқылы модельдер жасау.

      5) Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (9 сағат): деректер қоры, деректер қорының құрылымы, деректер қорының кестесі; жазулар, жиектер, деректер типі; кестелік процессор құралдарымен деректер қорының кестесін құру, іздеу амалдары, сұрыптау, қорытынды мәнің шығару; видео ақпаратты өндеу, видео файлдардың пішімі, видеоны құру және өңдеу бойынша программалары, программа интерфейсі; жобаны құру, ашу, сақтау, фильмді көрсету; видео монтажы, анимациялар және визаулды әсерлер, дыбыстық әсерлерді баптау, бейнені шығару;

      6) Жобалық іс-әрекет (2 сағат).

3-тарау. Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

      7. Оқушылардың дайындық деңгейі үш аспекті бойынша бағаланады (пәндік нәтижелер, тұлғалық нәтижелер және жүйелі-әрекеттік нәтижелер).

      8. Пәндік нәтижелер екі аспектімен көрсетіледі (оқушылардың білуі тиіс және меңгеруі тиіс).

      9. 9-сыныптың соңында оқушылар білуі тиіс:

      1) қауіпсіздік техника ережесін;

      2) ақпаратты қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын;

      3) қазіргі заманғы программалық қамтамасыз етудің даму үрдісін;

      4) қызметтік программаларын;

      5) программалау тілінде файлдармен жұмыс істеу амалдарын;

      6) массив ұғымын;

      7) символдық және жолдық мәліметтерге орындалатын амалдарын;

      8) есептеу экспериментін;

      9) деректер қоры ұғымын;

      10) деректер типін;

      11) деректер қорының құрылымын;

      12) деректер қорының кестесінде жазуларды іздеу және сұрыптау тәсілдерін;

      13) видеофайлдардың пішімін;

      14) видеомен жұмыс істеу кезеңдерін;

      15) видеомонтаж тәсілдерін.

      10. 9-сыныптың соңында оқушылардың меңгеруі тиіс:

      1) қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтауды;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпаратпен жұмыс істеу ережелерін сақтауды;

      3) қызметтік программаларды қолдануды;

      4) программалау тілінде файлдармен жұмыс істеуді ұйымдастыруды;

      5) салынған циклдермен программаларды құруды;

      6) программаларды құруда массивтерді пайдалануды;

      7) өңделген символдық алгоритмдерді программалауды;

      8) программалау тілі арқылы модельдер құруды;

      9) электрондық кестеде деректер қорын құруды;

      10) электрондық кесте арқылы деректерді іздеуді және сұрыптауды ұйымдастыруды;

      11) видео ақпаратты программалық құралдар арқылы өндеуді.

      11. Жеке тұлғалық нәтижелер:

      1) өз меншік жеке және топтық іс-әрекетін жоспарлау қабілеттіліктері;

      2) оқу және практикалық іс-әрекетте коммуникативтік құзыреттілік пен ақпараттық мәдениеті;

      3) қабылданған ақпаратқа талдау және сын көзбен бағалау дағдылары;

      4) өз іс-әрекетінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдары мен ақпараттық көздерді пайдалануды;

      5) салауатты өмiр салтының құндылықтарын және негiзгi гигиеналық, эргономиялық және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құрал-жабдықтарды қауiпсiз пайдалану техникалық шарттарын қабылдай білуді;

      6) жеке меншік өмір туралы ақпаратқа дұрыс көзқараспен қарауды;

      7) оргтехникаға ұқыпты қарауды.

      12. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер:

      1) оқыту, тестілеу-программалары және тренажер-программаларымен жұмыс істеуді;

      2) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарымен қоса сандық тұрмыстық техниканы басқару, оны баптау;

      3) қарапайым құрылымды құжаттарды, суреттерді дайындау;

      4) ақпараттық объектілерді құруды, оның ішінде оқу жұмыстарының нәтижесін рәсімдеу;

      5) жеке ақпараттық кеңістікті ұйымдастыруда, жеке ақпараттық объектілері коллекциясын құру;

      6) мәтіндік және мультимедиалық объектілерді құру;

      7) оқу іс-әрекетінде электрондық кестелер мүмкіндіктерін пайдалану;

      8) кестелік процессор арқылы есептерді шығару және есептеулерді автоматтандыру;

      9) деректер қорында ақпараттарды сақтау;

      10) күнделік өмірде кездесетін объектілері мен жағдайларды модельдеу;

      11) векторлық және растрлық графикалық объектілерді, видеобъетілерді құруды;

      12) күрделі емес математикалық және физикалық есептерді шешу үшін әртүрлі алгоритмдік құрылымдарды құру;

      13) дүниежүзілік ауқымды желіден ақпарат алуды,

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2019 жылғы 26 шілдедегі
№ 334 бұйрығына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
70-қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағыттағы 10-11-сыныптары үшін "Информатика" пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

      Жалпы білім беру мектептің профильді сыныптарында информатика курсын оқыту қоршаған орта туралы ақпаратты алуға, іздеуге, талдауға, сын тұрғыдан бағалауға, ақпаратты таңдап алуға; ақпаратты жіберуге; объектілер мен үдерістерді жобалауға, өз іс-әрекеттерін жоспарлауға; жоспарларды құруға, түзетуге және іске асыруға бағытталған.

      2. Профильді 10-11 сыныптарда информатиканы оқыту мақсаты қазіргі кездегі ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері бойынша базалық білім жүйесін меңгеру, оқушыларды ақпараттық мәдениетке қалыптастыру, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарымен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, оқушылар жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды үнемі пайдалануға дағдыландыру, танымдық және зияткерлік қабілеттерін дамыту болып табылады.

      3. Оқыту міндеттері:

      1) қазіргі заманауи ақпараттық қоғам, жеке тұлғаның және мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігі туралы мағлұмат беру;

      2) мәтінді және бейнені сканерден өткізу, танып алу дағдыларын қалыптастыру;

      3) ақпараттық және коммуникациялық технологиялар құралдарымен жұмыс істеуде қауіпсіздік техника ережелерін сақтау;

      4) жобалық іс-әрекетте ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын пайдалану;

      5) мәтіндік, сандық, графиктік және дыбыстық ақпараттарды өндеу бойынша ақпараттық технологиялар құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын дамыту;

      6) оқушыларды ақпараттық мәдениетке тәрбиелеу.

2-тарау. "Информатика" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      4. "Информатика" оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 10 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат;

      2) 11 сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат.

      5. Информатика курсын оқыту үдерісінде әртүрлі оқу пәндерімен пәнаралық байланыс жүреді.

      1) алгебра және анализ бастамалары пәнімен пәнаралық байланыс: графикалық және анимациялық объектілерді, web-беттерді, мәтіндік құжаттар мен полиграфия басылымдарын қалыптастыруға арналған негізгі операциялардың алгоритмдерінің орындалуы;

      2) геометрия пәнмен пәнаралық байланыс: координаталық жүйелері және олардың компьютерлік графика мен анимацияда қолданылуы;

      негізінде симметрия мен алтын қима ережесіне сәйкес жатқан графикалық объектілерді қалыптастыру;

      3) "Қазақ, орыс және шетел тілдері" пәндерімен пәнаралық байланыс: оқушылардың сөз қорының жаңа терминдермен толығуы;

      мәтіндік процессор мен баспа жүйесінде жұмыс істеуде орфографиялық және сөйлеу дағдысын жақсарту;

      компьютерлік терминологияны меңгеру;

      шетел тілін оқу құралы ретінде телекоммуникациялық ресурстарды пайдалану;

      4) әдебиеті пәнімен пәнаралық байланыс: әртүрлі стилистикалық типтер мен жанрлардағы мәтіндермен өз бетімен жұмыс іскерлігін дамыту;

      оқушының жария сөз жоспары мен уақыт межелеуді жоспарлау іскерлігін дамыту.

      5) география пәнімен пәнаралық байланыс: графикалық бейнелерді визуальды өнімдерге: Web (Веб)-беттерге, анимациялық роликтерге, полиграфиялық басылымдарға орналастыру үшін қалыптастыру;

      6) биология пәнімен пәнаралық байланыс: табиғаттың "жанды" және "жансыз" графикалық бейнелерін визуальды өнімге, Web (Веб)-беттерге, анимациялық роликтерге, полиграфиялық басылымдарға орналастыру үшін қалыптастыру;

      компьютерлік және биолгоиялық вирустар арасында салыстыру жүргізу;

      7) "Адам. Қоғам. Құқық" пәнімен пәнаралық байланыс: ақпараттық кеңістіктің ауқымдығы және ұлттық қауіпсіздігі;

      ақпараттық нарық, ақпараттық ресурстар аймағындағы мемлекеттік саясат пен құқықтық реттеу;

      8) тарих пәнімен пәнаралық байланыс: әлемде және Қазақстан Республикасының болып жатқан тарихи жағдайларды программалау тілдерін дамытудың үдерісімен салыстыру;

      анимация және мультипликацияның алғы шарттары;

      html (аш ти эм эл)-дедакторының, Web (веб)-беттер және сайттардың шығу тарихы.

      6. 10-сыныпқа арналған "Информатика" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) Кіріспе (1 сағат): техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру;

      2) Ақпарат және ақпараттық үдерістер (2 сағат): әлемнің ақпараттық бейнесі, ақпараттық жүйелер және ресурстар, білім беру ақпараттық ресурстары;

      3) Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат): аппараттық және программалық қамтамасыз етудің диалектикасы, компьютердің қосымша құрылғыларын баптау және орнату (веб-камера, сканер, принтер, желілік принтер);

      4) Ақпараттық технологиялар (24 сағат): мәтіндерді танып алу, мәтіндерді сканерлеу; мәтінді танып алу технологиясы, мәтіндерді танып алу программасы, сканерлеген мәтіндерді редакциялау, құжаттарды мәтіндік процессорға экспорттау; мәтіндік процессор, құжаттың терезе түрін баптау, құжатты қарау тәртіптері, терезелерді бөлу, ретке келтіру; стильдер, стильдерді өзгерту, жаңа стиль құру; кеңейтілген алмастыру буфері; беттің белгіленуі, бет түсі, беттерді бір-бірінен бөлу; бөлу арқылы мәтіндерді бірнеше бағанда орналастыру; құжаттың құрылымы, беттердің нөмірлеуі, колонтитулдер, құжатта сілтемелерді ұйымдастыру, атауы, иллюстрация тізімі, қиылыс сілтемелер, мазмұнды баптау, рецензиялау, емле ережесі, ескерту, құжатты қорғау, құжатқа диаграммаларды және математикалық формулаларды кірістіру; макростар; анимация және мультипликация, анимацияға кіріспе, программамен және оның интерфейсімен танысу; анимациялық фильмдерді сақтау; геометриялық анайылықтарды салу, өзгерту және орнын ауыстыру, фигураның түсін орнату, қарапайым анимациялар жасау, анимация реттері; компьютерлік анимацияда қабаттар рөлі; бірнеше қабаттардан тұратын объектілердің орнын ауыстыру; бірнеше объектілер анимациясы, дыбыстық эффектілер, дыбыстық файлдарды құру, жариялау; Создание веб-страниц с использованием визуального html (аш ти эм эл) – редакторы; визуалды редактордың негізгі мүмкіндіктері және сыртқы түрі; Web (веб)-беттер және сайттар, визуалды редактордың негізгі мүмкіндіктері және сыртқы түрі; сайттың қарапайым алғашқы бетін құру, кестеде орналасқан ақпараттары бар беттерді құру, сайттың гиперсілтемелері мен навигациясы, веб-бетке gif (гиф)-анимация және баннерлерді кірістіру; сайтты жариялау.

      5) Жобалық іс-әрекет (5 сағат).

      7. 11-сыныпқа арналған "Информатика" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) Кіріспе (1 сағат): техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру;

      2) Ақпарат және ақпараттық үдерістер (2 сағат): ақпаратты құқықты қорғау; компьютерлік құқық бұзушылықтар түрі; ақпараттарды тираждауда авторлық ақпараттарды қорғау;

      3) Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (4 сағат):

      программалық қамтамасыз ету түрлері (лицензияланған, шартты тегін, тегін) және оларды қолдану ережелері; ақпараттық қауіпсіздікті операциялық жүйелер құралдары: файлдарды қорғаумен, компьютерлерді қорғаумен жабдықтау; компьютерлік вирустар, компьютерлік вирустар түрлері, вирустардың дербес компьютерге ену жолдары; вирустардан сақтау шаралары, вирусқа қарсы программалары; қауіпсіздік параметрлері, қолжетімділікті басқару, пароль қою;

      4) Ақпараттық технологиялар (20 сағат): суретпен сипаттауларды, яғни иллюстрацияларды қалыптастыру, векторлық графиканы өңдеу редакторы; объектілерді импорттау және экспорттау; дайын кітапханалардағы графикалық объектілерді өңдеу, қисықтармен жұмыс, әсерлер; монтаждау және бейнелерді жақсарту, растрлық графика редакторы; сурет салу және бояу, фотомонтаж, фотосуреттерді өңдеу мен баспаға даярлау, коллаж, әсерлерді пайдалану; басылым жүйелерінің жіктелуі; электронды басылымдар, басылымның міндетті атрибуттары; рәсімдеу ережелері (буклет, кітапша, кітап, журнал, жарнамалық бет), редакциялаудың техникалық ережелері, терминология. беттің пішімі, мәтінді пішімдеу, қаріптермен жұмыс, құжат стилі, басылымды макеттеу (жобаны құру); мәтінді дайындау, иллюстрацияларды дайындау, қаріптерді таңдау, беттеу, макетті баспадан шығару;

      5) Жобалық іс-әрекет (7 сағат).

3-тарау. Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

      8. Оқушылардың дайындық деңгейі үш аспекті бойынша бағаланады (пәндік нәтижелер, тұлғалық нәтижелер және жүйелі-әрекеттік нәтижелер).

      9. Пәндік нәтижелер екі аспектімен көрсетіледі (оқушылардың білуі тиіс және меңгеруі тиіс).

      10. 10-сыныптың соңында оқушылар білуі тиіс:

      1) ақпараттық жүйелер және ресурстар ұғымын;

      2) қазіргі заманғы аппараттық және программалық қамтамасыз ету ұғымын;

      3) құжатты сканерлеу технологиясын;

      4) мәтіндерді танып алуға арналған программаларын;

      5) мәтіндік процессордың негізгі мүмкіндіктерін;

      6) құжатты рәсімдеудің негізгі түрлері мен стандарттарын;

      7) мәтіндік процессорда құжатты қарау тәртіптерін;

      8) құжат құрылымын;

      9) құжатты рәсімдеу стилін;

      10) кеңейтілген алмасу буферін қолдану технологиясын;

      11) рецензиялау, емле ережесі мен құжатқа ескерту ұғымын;

      12) макрос ұғымын;

      13) құжатты қорғау тәсілдерін;

      14) анимация мен мультипликацияны ұйымдастыру негіздерін;

      15) анимациялық объектілерді құруға арналған графикалық орта негіздерін;

      16) анимациялық объектілерді құруға арналған құрал-саймандар қабықшасының құрылымын;

      17) қабаттар және қойылыммен жұмыс істеу мүмкіндігін;

      18) анимация түрлерін;

      19) векторлық анимацияны қалыптастыру тәсілдерін;

      20) web (веб)-дизайнның негізгі қағидаларын;

      21) web (веб)-сайт моделін жүйе ретінде жобалаудың негізгі кезеңдері мен міндеттерін;

      22) редактордағы сайттың сыртқы түрін өзгерту ережелерін;

      23) оқу жобасына қойылатын талаптарын;

      24) авторлық объектілерді қолдану қағидаларын;

      25) "жоба тақырыбы", "жоба идеясы", "гипотеза", "өзекті сұрақ", "жоба міндеттері" ұғымдарының мәнін;

      26) жобаны қорғау мен бағалау процедурасын.

      11. 10-сыныптың соңында оқушылардың меңгеруі тиіс:

      1) компьютердің қосымша құрылғыларын баптау және орнатуды;

      2) құжатты мәтіндік процессорда құруды, сақтауды, редакциялауды, баспаға шығаруды;

      3) мәтіндік процессор терезесінің түрін баптауды;

      4) құжатты рәсімдеу үшін жаңа стильді қалыптастыруды;

      5) кеңейтілген алмасу буфері бар операцияларды орындауды;

      6) мәтіндер арасында бөлуді орнатуды;

      7) беттерді нөмірлеуді, тізімдерді, сілтемелерді, тақырып қоюды қолданып мәтінді құрылымдауды;

      8) емле ережесімен мәтінді тексеруді;

      9) мәтінге кестені, бейнені, диаграмманы кірістіруді;

      10) макростарды құруды;

      11) құжатқа қорғауды орнатуды;

      12) графикалық бейнелер мен анимацияны құруды және редакциялауды;

      13) сызықты және радиалды градиентті құруды;

      14) бір объектіні екіншісіне түрлендіруді;

      15) объектіні символға түрлендіруді;

      16) мөлдірлігі өзгерген объектіге анимация құруды;

      17) түсі өзгертілген объектіге анимация құруды;

      18) объектілерді туралауды;

      19) анимацияны сүйемелдеу үшін дыбыстық файлды қолдануды;

      20) Web (веб)- редакторында жаңа сайт жобасын құруды;

      21) Web (веб)-беттердің көркемдеу стилін қолдануды;

      22) иллюстрациялар мен Gif (гиф)- анимацияны қосуды;

      23) Web (веб)-бетте фотоальбом құруды;

      24) өзекті сұрақты тұжырымдауға, зерттеу тақырыбы бойынша гипотеза ұсынуды;

      25) әртүрлі сұрақтарға жауап алу үшін өзінің өздік зерттеу және шығармашылық жұмыстарын жоспарлауды;

      26) кішігірім топтар мен бірлестіктерде жұмыс істеуді;

      27) рефлекссия жүргізуге, жобаны қорғауды .

      12. 11-сыныптың соңында оқушылар білуі тиіс:

      1) ақпараттық қауіпсіздік ұғымы мен қауіптілігін;

      2) ақпаратты қорғау аймағындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын;

      3) ақпаратты қорғау бойынша шараларын;

      4) құқықтық актілер және ақпаратты қорғау мен авторлық құқық бойынша нормаларын;

      5) компьютерлік вирус пен вирусқа қарсы әрекет ұғымдарын;

      6) компьютерлік вирустан қорғану шараларын;

      7) компьютерлік графика түрлерін (векторлық және растрлық графика);

      8) векторлық графика редакторының программа терезесінің интерфейсінің негізгі элементтерін;

      9) графикалық есептерді векторлық графика редакторы көмегімен шешудің негізгі тәсілдерін;

      10) объектілерді даяр топтамалардан немесе қосымшалардан импорттау және экспорттау жолдарын;

      11) қисықтарды салудың ерекшеліктерін;

      12) растрлық графика редакторы программасы терезесі интерфейсінің негізгі элементтерін;

      13) бейне үзінділеріне орындалатын амалдарын;

      14) контурлар, маскалар, қабаттар түрлерін;

      15) "баспа жүйесі" программасының міндеті мен интерфейсін;

      16) баспа ісі ұғымының базалық ұғымдарын;

      17) кітапша, кітап, журналдар, жарнама беттерін рәсімдеу ережелерін;

      18) макет ұғымын;

      19) беттеудің негізгі ұғымдарын.

      13. 11-сыныптың соңында оқушылардың меңгеруі тиіс:

      1) кез келген мектеп пәнінде және өзін-өзі дамыту мақсатында мәтіндік процессорды, графикалық редакторды, баспа жүйелерін қолдануды;

      2) операциялық жүйе мүмкіндіктерін ақпаратты қорғау үшін пайдалануды;

      3) вирусқа қарсы программаларды қолдануды;

      4) іс жүзінде ақпаратты сақтандыру мен қорғау шараларын қолдануды;

      5) векторлық графикалық редакторда файлдарды ашуды сақтауды, файл құруды;

      6) қарапайым объектілерден (сызықтардан, доғадан, шеңберден және т.б.) құюдың алуан түрлерін қолданып суреттер салуды;

      7) объект контурларымен жұмыс істеуді;

      8) қисықтардан суреттер салуды;

      9) даяр топтамалардан жасалынған объектілерді импорттауды және экспорттауды;

      10) растрлық графика редакторын іске қосу және оның құралдарын қолдануды;

      11) фотобейнелерді түзетуді және көркемсуреттік өңдеу жүргізуді;

      12) коллаждар құруды;

      13) "баспа жүйелері" программасын іске қосуды;

      14) баспа жүйелерінің мәзір программаларындағы пункттарын білуді;

      15) кез келген баспа өнімдерін беттеуді;

      16) бетте әртүрлі типтегі объектілер үзінділерін дұрыс орналастыруды.

      14. Оқушылар көрсетуі тиіс жеке тұлғалық нәтижелер:

      1) ақпаратқа оның таралуының құқықтық пен этикалық қырларын және оны сезіну талғамын ескере отырып жауапты қатынас жасай алу;

      2) оқу мазмұнын өз өмірлік тәжірибесімен байланыстыруға қабілеттілік, информатика мен ақпараттық-коммуникациялық технологиялар аймағында ақпараттық қоғамның даму жағдайында даярлықтың мәнін түсінуге икемділік;

      3) өз білім деңгейін жоғарылатуға және оқуды информатика мен ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын қолданып жалғастыруға даяр болу;

      4) өзін кәсіби анықтаудың басталуы, ақпараттық және коммуникациялық технологиялармен байланысқан кәсіп әлемімен танысу;

      5) үлкен адамдармен және қатарластарымен әртүрлі әлеуметтік жағдайларда бірлесу дағдысын дамыту;

      6) қақтығыстық жағдай жасамауға және дау болған жағдайдан шығуға жол таба алу;

      7) жеке өмір ақпаратына және басқа адамдардың ақпараттық нәтижелеріне құрметпен қарау;

      8) салауатты өмір салты құндылығын негізгі гигиеналық, эргономиялық және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын техникалық қауіпсіз пайдалану жағдайында қабылдауға икемділікті және даярлықты.

      15. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер оқушылар алған білім мен біліктіліктерді күнделік өмірде және тәжірибеде қолдануы тиіс:

      1) коммуникациялық еңбекті автоматтандыра алу;

      2) ақпараттық білім қорларын оқуда тиімді пайдалана алу;

      3) Интернет желісінде қолдануға болатын қарапайым ақпараттық өнімдерді Web (веб)-беттерді, анимациялық объектілерді және т.б.) өзгерту мен қалыптастыра алу;

      4) ақпаратты мультимедиа объектілері, мәтіндік құжаттар түрінде (баяндамаларды, мақалаларды, рефераттарды) бере алу ;

      5) өз ақпараттық кеңістігін тиімді ұйымдастыра алу;

      6) оқу және практикалық есептерді компьютер мүмкіндігін қолданып шеше алу;

      7) ақпараттық кеңістіктегі бағдарлай алу, іс жүзінде қажетті, оның ішінде өзін-өзі танумен және кәсіби бағдармен байланысқан жеке танымдық қызығушылыққа қатысты ақпаратты іздеу мен іріктеудің кең таралған автоматтандырылған ақпараттық жүйелерімен жұмыс істеу;

      8) қарапайым ақпараттық объектілерді графикалық бейне және полиграфиялық басылым түрінде, оның ішінде оқу жұмыстарын көркемдеу үшін қалыптастыру;

      9) өзінің жеке ақпараттық кеңістігін тиімді ұйымдастыруға арналған ақпараттық объектілердің жеке топтамаларын қалыптастыру;

      10) оқуда және жеке хат алмасуда телекоммуникациялық арналар бойынша ақпарат тарату, қоғамның ақпараттық ресурстарын сәйкес құқықтық және этикалық нормаларды сақтай отырып қолдану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2019 жылғы 26 шілдедегі
№ 334 бұйрығына
3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
90- қосымша

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптары үшін "Информатика" пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы

1- тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

      2. Профильді 10-11 сыныптарда информатиканы оқыту мақсаты қазіргі кездегі визуалды программалау технологиялары мен ақпараттық технологиялардың теориялық негіздері бойынша базалық білім жүйесін меңгеру, сонымен қатар осы құралдармен жұмыс істеу дағдысын алу болып табылады.

      3. Оқыту міндеттері:

      1) қажетті нақты міндеттерді шешу үшін визуалды программалау және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, бастапқы теориялық білім мазмұның қалыптастыру;

      2) визуалды программалау және мәтіндік, сандық, графикалық және дыбыстық ақпараттарды өңдеу бойынша ақпараттық технологиялар құралдарымен жұмыс істеуге дағдыландыру;

      3) дербес компьютердің жұмыс істеу тиімділігін арттыру үшін қызметтік программаларды қолдана білу;

      4) ақпараттық іс-әрекеттің этикалық және құқықтық нормаларын сақтауда жауапты қарым-қатынасқа тәрбиелеу.

      4. Информатиканы оқытуда жобалау әдісіне ерекше назар аударған жөн, өйткені ол информатика курсына тікелей қызығушылықты көтеруді тудырады. Жобалау технологияларын қолдану информатика пәні бойынша ғана оқу сапасын көтеріп қоймайды, пәнаралық байланысты жасайды және жоба даярланып жатқан мектеп пәнін оқыту тиімділігін жоғарылатады.

2-тарау. "Информатика" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      5. "Информатика" оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      10 сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат;

      11 сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат.

      6. Информатика курсын оқыту үдерісінде әртүрлі оқу пәндерімен пәнаралық байланыс жүреді.

      1) алгебра және анализ бастамалары пәнімен пәнаралық байланыс:

      визуалды программалау құралдарын қолданып қосымшаларды құруда әртүрлі сандық деректерді қолдану;

      жоғары деңгейдегі программалау тілдерінде есеп шығаруда математикалық формулалар мен функцияларды қолдану;

      координаталық жүйелерін қолданып объект-модельдерді жасау;

      шама ұғымы математика пәнінің шамалары негізінде және салыстырмалы түрде оқытылады;

      2) геометрия пәнімен пәнаралық байланыс:

      компьютерлік графиканы қолданып 3-D объектілерді жасау;

      координаталық жүйелер, проекциялар және олардың компьютерлік графика мен модельдеуде қолданылуы;

      геометриялық шамаларды есептеу;

      3) физика пәнімен пәнаралық байланыс:

      ақпараттық технологияларды және программалау тілдерін пайдалана отырып, физикалық үдерістерді қарастыру;

      проекция және векторларды компьютерлік графика және модельдеуде қолдану;

      физикалық үрдістерді модельдеу;

      4) химия пәнімен пәнаралық байланыс:

      мектеп қабырғасындағы оқыту үрдісінде орындалатын аталған пән аймағында жобаларды құру;

      визуалды программалау ортасы арқылы химиялық үдерістерді модельдеу;

      5) қазақ, орыс және шетел тілдері" пәндерімен пәнаралық байланыс:

      жобалық іс-әрекеттерді орындағанда орфография және пунктуация ережелерін пайдалану;

      информатика және ақпараттық технологиялар саласының терминдерімен сөз қорының байыту, оның ішінде халықаралық терминдерімен;

      программалау тілдерінің синтаксисін түсіну, компьютерлік терминологияны меңгеру;

      телекоммуникациялық ресурстар шетел тілін оқудағы құрал ретінде қарау;

      6) әдебиет пәнімен пәнаралық байланыс:

      оқушылар сахнада сөйлеудің жоспары мен хронометражын құра білу;

      7) география пәнімен пәнаралық байланыс:

      экономика мен географияны оқып үйренуде деректер қорын қолдау құралы ретінде жасау;

      8) биология пәнімен пәнаралық байланыс:

      объектілердің "жанды" графикалық бейнелерін визуалды өнімге, Web (веб)-беттерге орналастыру үшін қалыптастыру;

      9) тарих пәнімен пәнаралық байланыс:

      әлемде және Қазақстан Республикасының болып жатқан тарихи жағдайларды программалау тілдерін дамытудың үдерісімен салыстыру;

      3-D модельдеу және анимация шығу тарихының алғы шарттары;

      10) "Адам. Қоғам. Құқық" пәнімен пәнаралық байланыс:

      ақпаратпен жұмыс істеу саласында Қазақстан Республикасының заңнамаларын білу.

      7. 10-сыныпқа арналған "Информатика" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) Кіріспе (1 сағат): техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру;

      2) Ақпарат және ақпараттық үдерістер (2 сағат): әлемнің ақпараттық бейнесі, ақпараттық жүйелер және ресурстар, білім беру ақпараттық ресурстары;

      3) Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат): программалаудың даму тарихы, программалық қамтамасыз етудің даму үрдісі; құрылымдық, модульдық, объектілі-бағдарлы және визуалды программалау;

      4) Алгоритмдеу және программалау (17 сағат): визуалды программалаудың технологиясы; қосымшаларды құрастырудың кіріктірілген ортасы; терезелер, пішіндер және объектілер, процедуралар және функциялар; оқиға, объект, қасиеті мен әдістері,жобаның интерфейсін құру; қадамдап бөлу; графикалық әдістер мен процедуралар; объектілерді енгізу, анимация, мультимедиа;

      5) Ақпараттық технологиялар (8 сағат): 3D-модельдеу және анимация;

      виртуалдылық шынайы әлемді танып білу тәсілдерінің бірі; 3D-кеңістігінің бағдарына кіріспе; орнын ауыстыру және өзгерту; программа интерфейсі; объектілері; сығып шығару, бөлімшелер (subdivide) (субдивид), программада Булева операциялары, модификаторлар; Mirror (миррор) – айналық бейнелеу, программада объектілерді тегістеу, материалды қосу, материал қасиеті, Blender (блендер)-дегі текстура, Blender (блендер)-дегі материалдар.

      6) Жобалық іс-әрекет (4 сағат).

      8. 11-сыныпқа арналған "Информатика" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) Кіріспе (1 сағат): техника қауіпсіздігі және жұмыс орнын ұйымдастыру;

      2) Ақпарат және ақпараттық үдерістер (3 сағат): ақпаратты іздеу және таңдау, іздеу әдісі, таңдау критериясы, сараптама жүйесі, жасанды интеллект;

      3) Компьютер-ақпаратты өңдеу құралы (2 сағат): қазіргі заман бағдарламалық қамтамасыз етуге шолу, программалық қамтамасыз етуді орнату және жою, операциялық жүйенің параметрлерін баптау және қалпына келтіру;

      4) Ақпараттық технологиялар және телекоммуникация (21 сағат): деректер қоры (кестелік, иерархиялық, желілік), реляциалық деректер қоры, деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ), деректерді ұсыну пішіні (кестелер, пішіндер, сұраныстар, есептер), деректер қорын ұйымдастыру, көп кестелік деректер қорында кестелерді байланыстыру; желілік технологиялар, байланыс каналдары және олардың негізгі мінездемелері, жергілікті желіні баптау, интернетте мекен жайлық; алмастыру хаттамалары, TCP/IP (ти си пи/ ай пи) деректерін жіберу хаттамасы, желілік этикет, ақпаратпен жұмыс істеу саласында Қазақстан Республикасының заңнамасы, электрондық желілерде тасу барысында ақпаратты сақтау тәсілдері мен қағидалары; html (аш ти эм эл)-программалау, интернет үшін ақпараттық объектілерді құру құралдары, Web (веб)-беттер және сайттар, тэгтер, атрибуттар, мәтінді пішімдеу, тізімдер, Web (веб)-бетте графиканы орналастыру, түстер, Web (веб)-беттегі гиперсілтемелер, кестелер, Web (веб)-беттегі пішіндер, Web (веб)-беттерді құру құралдары, Web (веб)-сайтты тестілеу, жариялау, сүйемелдеу;

      5) Жобалық іс-әрекет (6 сағат);

      6) Резерв (1 сағат).

3-тарау. Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

      9. Оқушылардың дайындық деңгейі үш аспекті бойынша бағаланады (пәндік нәтижелер, тұлғалық нәтижелер және жүйелі-әрекеттік нәтижелер).

      10. Пәндік нәтижелер екі аспектімен көрсетіледі (оқушылардың білуі тиіс және меңгеруі тиіс).

      11. 10-сыныптың соңында оқушылар білуі тиіс:

      1) қауіпсіздік техника ережесін;

      2) ақпараттық жүйелер және ресурстар ұғымын;

      3) программалау тілінің тарихын;

      4) жоғарғы деңгейдегі программалау тілдері орталар түсінігін;

      5) программалау жүйелерінің ерекшеліктерін;

      6) құрылымдық, модульдық, объектілі-бағдарлы программалау ұғымдарын;

      7) объектілі-бағдарлы ортасында құрылған файлдар міндеті мен типтерін;

      8) Standard құралындағы объектілердің негізгі қасиеттерін;

      9) ақпаратты енгізу және шығару объектілерін;

      10) типтерді түрлендіру функцияларын;

      11) тышқан және пернетақта оқиғасын;

      12) сұхбатпен, мәзірмен, таймермен жұмыс істеу әдістерін;

      13) оқыту, бақылау және ойын программаларын өндеу қағидаларын;

      14) 3D графигін;

      15) 3D объектілерімен жұмыс істеу негіздерін;

      16) 3D объектілерінің редакциялау техникасын;

      17) анимацияланған қойылымдарды құрудың негізгі кезендерін және оларды іс-жүзінде қолдануын;

      18) авторлық объектілерді қолдану қағидаларын;

      19) оқу жобаларына қойылатын талаптарын;

      20) ақпаратты пайдалануда этикалық және құқықтық нормаларын;

      21) "жоба тақырыбы", "жоба идеясы" , "гипотеза", "проблемалық сұрақ", "жоба міндеттері" ұғымдарының мәнін;

      22) жобаны бағалау және процедураны қорғау.

      12. 10-сыныптың соңында оқушылардың меңгеруі тиіс:

      1) қауіпсіздік техниканы сақтауды;

      2) символдық және сандық деректерді өңдеуді жоғары деңгейлі программалау тілдерінің кез келген ортасында программалауды;

      3) жобаны сақтауды, терезе арасында ауысуды;

      4) объектілер Инспекторында және программада объектілер қасиеттерін өзгертуді;

      5) негізгі алгоритмдік құрастырылуды жобада қолдануды;

      6) графикалық бейнені құруға арналған әдістерді қолдануды;

      7) әдістер мен оқиғаларды жобаларда қолдануды;

      8) бірнеше пішіннен, мәзірден, құрал-саймандардан тұратын аяқталған қосымшаны қалыптастыруды;

      9) 3D объектілерді құруды;

      10) 3D объектілерді құрғанда модификаторларды қолдануды;

      11) материалдарды қалыптастыруды және қолдануды;

      12) 3D қойылымдарын қалыптастыруды, камералармен және жарықтандырғыштармен жұмыс істеуді;

      13) құрылған құрылымдарды визуалдауды;

      14) әртүрлі арнайы әсерлерді визуалдағанда қолдануды;

      15) өзекті сұрақты тұжырымдауды, зерттеу тақырыбы бойынша гипотеза ұсынуды;

      16) әртүрлі сұрақтарға жауап алу үшін өзінің өздік зерттеу және шығармашылық жұмыстарын жоспарлауды;

      17) кішігірім топтар мен бірлестіктерде жұмыс істеуді;

      18) рефлексия жүргізуді, жобаны қорғауды.

      13. 11- сыныптың соңында оқушылар білуі тиіс:

      1) компьютерлік желілер мен Интернет ресурстарының түрлерін;

      2) интернет технологияларының негізгі ұғымдарын;

      3) ақпаратты тарату мен алмастыру хаттамаларының түрлерін;

      4) FTP (эф ти пи)-қолжетушілік пен FTP (эф ти пи)-хаттама ұғымдарын, негізгі функциялары мен HTTP (аш ти ти пи)-дан айырмашылығын;

      5) интернеттегі мекен-жай қағидаларын;

      6) ақпаратты қорғау аймағындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын;

      7) web (веб)-дизайнның негізгі қағидаларын;

      8) web (веб)-сайт моделін жүйе ретінде жобалаудың негізгі кезеңдері мен міндеттерін;

      9) HTML (аш ти эм эл) – құжаттарды гипермәтіндік белгілеу тілінің негізгі конструкциясын;

      10) өз сайтын Интернетте жариялауға дайындау ретін;

      11) үлкен көлемді ақпараттарды өңдейтін программаларын;

      12) сараптама жүйесі ұғымын;

      13) жасанды зияткерлік жүйе ұғымын;

      14) деректер қорының негізгі ұғымдарын;

      15) деректер қорын құруға арналған программалардың мүмкіндіктерін;

      16) деректер қорын құру, редакциялау және пішіндеу әдістерін;

      17) деректер қорынан ақпаратты іздеу мен таңдап алу тәсілдерін;

      19) оқу жобаларына қойылатын талаптарын;

      20) ақпаратты пайдалануда этикалық және құқықтық нормаларын;

      21) үзінді алу көздерінің кітапханалық ережелерін;

      22) "жоба тақырыбы", "жоба идеясы", "гипотеза", "проблемалық сұрақ", "жоба міндеттері" ұғымдарының мәнін.

      14. 11-сыныптың соңында оқушылардың меңгеруі тиіс:

      1) қауіпсіздік техниканы сақтауды;

      2) Интернеттің негізгі клиенттерін: электрондық пошта, браузер іске қосуды;

      3) Интернет-сайттарды қарауда орыс қаріптерін қайта қодтауды;

      4) беттің/ сайттың электрондық мекен-жайын беруді және қаралған беттер бойынша ауыса алуды;

      5) FTP (эф ти пи)-клиентін қолдануды және FTP (эф ти пи) арқылы файлдарды іздеуді;

      6) жергілікті желіні баптауды;

      7) HTML (аш ти эм эл) тілінде қалыптастыру деңгейінде сайттың 3-5-тен кем емес сәйкес элементтерін программалауды;

      8) Web (веб)-беттің ар жағындағы және web-беттегі фонды өзгертуді;

      9) Web (веб)-бетке мәтін қоюды және оны пішімдеуді;

      10) Web (веб)-беттерге арналған графикалық бейне мен анимациялық роликтерді қалыптастыруды және тиімдеуді;

      11) Web (веб)-бетте әртүрлі кестелерді қалыптастыруды;

      12) Web (веб)-бетке мультимедиа элементтерін қоюды;

      13) гиперсілтемені баптауды;

      14) өз сайтын даярлауды және оны Интернетте жариялауды;

      15) офистік программа ортасында ақпараттың алуан түрлерін өңдеуді;

      16) іздеу жүйелерімен жұмыс істеуді;

      17) деректер қорын арнайы программаларда құруды, толтыруды, сақтауды, редакциялауды, баспалауды;

      18) ақпаратқа түзету жасауды, ақпаратты шаблон бойынша іздеуді, ақпаратты деректер қорында сұрыптауды;

      19) деректер қорлары бойынша есеп берулерді қалыптастыруды;

      20) деректер қорларына сұраныстарды көркемдеуді;

      21) деректер қорлары арасында байланыс орнатуды;

      22) өзекті сұрақты тұжырымдауды, зерттеу тақырыбы бойынша гипотеза ұсынуды;

      23) әртүрлі сұрақтарға жауап алу үшін өзінің өздік зерттеу және шығармашылық жұмыстарын жоспарлауды;

      24) кішігірім топтар мен бірлестіктерде жұмыс істеуді;

      25) рефлексия жүргізуді, жобаны қорғауды.

      15. Жеке тұлғалық нәтижелер соңында оқушылар көрсетуі тиіс:

      1) алынған ақпаратты талдау және оларды сын көзбен бағалаудың алғашқы дағдыларын;

      2) қазіргі заманауи программалық қамтамасыз етулермен жұмыс істей білуді;

      3) оқу мазмұнын өз өмірлік тәжірибесімен байланыстыруға қабілеттілік, информатика мен ақпараттық-коммуникациялық технологиялар аймағында ақпараттық қоғамның даму жағдайында даярлықтың мәнін түсінуге икемділікті;

      4) оқу және тәжірибелік іс-әрекетте коммуникативтік құзыреттілікті және ақпараттық мәдениетті;

      5) салауатты өмір салты құндылығын негізгі гигиеналық, эргономиялық және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын техникалық қауіпсіз пайдалану жағдайында қабылдауға икемдікті және даярлықты;

      6) үлкен көлемді ақпараттармен жұмыс істеу қабілеттілікті;

      7) компьютерлік және тұрмыстық техникаға ұқыпты қарауды;

      8) жеке өмір ақпаратына және басқа адамдардың ақпараттық нәтижелеріне құрметпен қарау.

      16. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер соңында оқушылар алған білім мен біліктіліктерді күнделік өмірде және тәжірибеде қолдануы тиіс:

      1) ақпараттық жобаларды, объектілер модельдерін, оның ішінде оқу жұмыстары нәтижелерін көркемдеуді құруды;

      2) объектілер мен үдерістердің қарапайым модельдерін 3-D бейне түрінде құруды;

      3) жоғары деңгейдегі программалау ортасын қолданып жобаларды қалыптастыруды;

      4) объектілер мен үдерістердің дайын модельдерін қолданып компьютерлік тәжірибелер жүргізуді;

      5) өзінің жеке ақпараттық кеңістігін тиімді ұйымдастыруға арналған ақпараттық объектілердің жеке топтамаларын қалыптастыруды;

      6) іс жүзінде қажетті, оның ішінде өзін-өзі танумен және кәсіби бағдармен байланысқан жеке танымдық қызығушылыққа қатысты ақпаратты іздеу мен іріктеуді;

      7) оқуда және жеке хат алмасуда телекоммуникациялық арналар бойынша ақпарат таратуды, қоғамның ақпараттық ресурстарын сәйкес құқықтық және этикалық нормаларды сақтай отырып қолдануды;

      8) ақпаратты сілтеме жүйелері бар мультимедиа объектілері түрінде беру (мысалы, желіде орналастыру үшін);

      9) жеке өз деректер қорын, цифрлық мұрағаттарын, медиаханасын құруды.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2019 жылғы 26 шілдедегі
№ 334 бұйрығына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
188-2-қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Цифрлық сауаттылық" пәнінен жаңартылған мазмұны бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

      Ескерту. Оқу бағдарламасының тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 27.11.2020 № 496 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз) бұйрығымен.

1- тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

      2. "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" пәнін оқыту мақсаты – білім алушылардың оқу мен күнделікті өмірде есептей білу дағдылары, робототехника, базалық білім, заманауи ақпараттық технологиялармен жұмыс жасаудағы білік және дағдыларды тиімді қолдануын қамтамасыз ету.

      3. Негізгі міндеттері:

      1) білім алушыларға компьютер туралы, қазіргі заманғы цифрлық құрылғылар және олардың қоғамдағы рөлі туралы бастапқы ақпараттар беру;

      2) ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, білім алушылардың есептей білу, роботтарды жинау және программалау, іздеу, жинақтау, өңдеу, ақпараттарды сақтау және тарату дағдыларын қалыптастыру;

      3) білім алушылардың әртүрлі қолданбалы программаларды қолдану арқылы өз идеяларын ұсыну дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету;

      4) байланыс, ақпарат алмасу және ынтымақтастық үшін ақпараттық- коммуникациялық технологияларды пайдалануын ынталандыру;

      5) білім алушыларды компьютермен қауіпсіз жұмыс істеу ережелері мен авторлық құқықтарды құрметтеуді үйрету.

      4. Оқу бағдарламасында үш тілде оқыту ғана емес, сонымен қатар білім алушылардың мектептен тыс сабақтарын үш тілде (қазақ, орыс және шетел тілдерінде) ұйымдастыруды көздейтін үш тілде білім беруді жүзеге асыру қарастырылған.

      5. Оқу бағдарламасының ерекшелігіне оның пән бойынша білім мен білігінің қалыптасуына бағдарлануы ғана емес, сонымен қатар, білімді функционалдық және шығармашылық жағынан қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды, әртүрлі коммуникациялық әдістерді пайдалану, топта және жеке жұмыс істей білу, проблемаларды шешу және шешім қабылдау сияқты кең ауқымды дағдылар жатады.

      6. Жеке тұлғалық қасиеттердің кең спектрлі дағдылардың табиғи үйлесімде дамуы - білім алушылардың бойында: "қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік", "құрмет", "ынтымақтастық", "еңбек және шығармашылық", "ашықтық", "өмір бойы білім алу" сияқты базалық құндылықтарды қалыптастырудың негізі болып табылады. Бұл құндылықтар білім алушылардың мінез-құлқына және күнделікті іс-әрекеттеріне ынталандырушы болуға арналған оның тұрақты тұлғалық бағдары болуы тиіс.

2-тарау. "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      7. "Цифрлық сауаттылық" оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі:

      1) 1-сыныпта, аптасына 0,5 сағатты, оқу жылында 17 сағатты;

      2) 2-сыныпта аптасына 1 сағатты, оқу жылында 34 сағатты;

      3) 3-сыныпта аптасына 1 сағатты, оқу жылында 34 сағатты;

      4) 4-сыныпта аптасына 1 сағатты, оқу жылында 34 сағатты құрайды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 27.11.2020 № 496 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз) бұйрығымен.

      8. "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" пәнін оқытудағы негізгі талап - компьютерлік жүйелерге қолжетімділік. "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" пәнін тиімді өткізуге арналған қажетті жабдықтардың тізімі:

      1) гарнитурамен жабдықталған дербес компьютерлер (микрофоны бар құлаққаптар);

      2) Интернетке кең жолақты қосылуымен мұғалімдер мен білім алушылар арасындағы байланыс және құралдарын деректермен алмасуды қамтамасыз ететін жоғары сапалы ашық қатынас желісі;

      3) перифериялық құрылғылар: принтер, сканер, көшіру техникасы, интерактивті проектор/интерактивті тақта;

      4) робототехникаға арналған жиынтықтар.

      9. Оқу пәнінің негізгі мазмұны келесі бөлімдерден тұрады:

      1) компьютер;

      2) ақпаратты ұсыну және өңдеу;

      3) интернет желісінде жұмыс істеу;

      4) есептей білу;

      5) робототехника.

      10. "Компьютер" бөлімі келесі бөлімдерді қамтиды:

      1) компьютердің құрылғылары;

      2) программалық қамтамасыз ету;

      3) қауіпсіздік.

      11. "Ақпаратты ұсыну және өңдеу" бөлімі келесі бөлімдерден тұрады:

      1) мәтіндер;

      2) графика;

      3) презентациялар;

      4) мультимедия.

      12. "Интернеттегі жұмыс" бөлімі келесі бөлімдерді қамтиды:

      1) ақпаратты іздеу;

      2) ақпаратпен алмасу.

      13. "Есептей білу" бөлімі төмендегі бөлімдерді қамтиды:

      1) алгоритмдер;

      2) программалау.

      14. "Робототехника" бөлімі келесі бөлімдерді қамтиды:

      1) жалпы робототехника;

      2) роботтың қозғалысы;

      3) датчиктер мен қозғалтқыштар.

      15. 1-сыныпқа арналған "Цифрлық сауаттылық" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) "Компьютер": Информатика кабинетінде жүріс-тұрыс ережелері; Интернет желісінде жұмыс істеу қауіпсіздігі;

      2) "Интернет желісіндегі жұмыс": желіде орналастырылған ақпараттың сенімділігі мен пайдалылығы; желідегі қалаусыз байланыс тәуекелдері;

      3) "Есептей білу": алгоритмдер; сызықты алгоритмдерді орындаушы; программалау ойын алаңынының интерфейсі (Scratch (сретч)); программалау ойын алаңында жобаны құру, сақтау және ашу;

      4) "Робототехника": білім беру роботының негізгі моделін құру; роботқа арналған программаны жүктеп алу және іске қосу; роботтың доңғалақ бұрылыстарының белгіленген саны бойынша қозғалысы, роботтың берілген бұрышта қозғалысы (90, 180 градус).

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 27.11.2020 № 496 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз) бұйрығымен.

      16. 2-сыныпқа арналған "Цифрлық сауаттылық" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) "Компьютер": компьютер құрылғылары; енгізу (тінтуір, пернетақта, микрофон) және шығыс (монитор, принтер, динамиктер/ құлаққаптар) құрылғылары.

      Программалық қамтамасыз ету: файл және бума туралы түсінік; файл мен буманы құру, көшіру, орнын ауыстыру және жою; контекстік мәзірді пайдалану.

      Қауіпсіздік: цифрлық құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелері;

      2) "Ақпаратты ұсыну және өңдеу":

      Мәтіндер: пернетақта симуляторы мен мәтін редакторында сөйлемдерді теру;

      Графика: суретті өңдеу, суретті кесу, айналдыру, өлшемін өзгерту, сурет фрагментін көшіру және көрсету.

      Мультимедиа: дыбысты жазу және ойнату, аудиофайлдарды өңдеу;

      3) "Интернет желісіндегі жұмыс": берілген тақырып бойынша ақпарат іздеу үшін браузерді қолдану, қосымшалар арасындағы мәліметтермен ауысу;

      4) "Есептей білу": алгоритмдер: тармақталған алгоритм, алгоритмнің ауызша түрі. Программалау: программалау ойын алаңының кірістірілген графикалық редакторында жеке өзінің кейіпкерін жасау, пернетақтадан спрайтты басқаруды ұйымдастыру, кейіпкерлер арасындағы мәтіндік диалогті ұйымдастыру;

      5) "Робототехника": ауызша түрінде берілген алгоритм бойынша роботтың қозғалысын ұйымдастыру, жанап өтетін датчикті қолдану, роботқа арналған аудиофайлды жүктеу, роботқа арналған программаны әзірлеуде дыбысты қолдану, құрылған роботты аудиторияға ұсыну.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 27.11.2020 № 496 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз) бұйрығымен.

      17. 2019-2020 және 2020-2021 оқу жылдарының 3-сыныптарына арналған "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) "Компьютер" компьютер құрылғылары: енгізу және шығару құрылғылары; бағдарламалық қамтамасыз ету: компьютерлік бағдарламалардың (өткізгіш, бейнелерді көруге арналған бағдарлама), бағдарламалар мәзірі, мәзір командаларын пайдалану, файлдар мен папкалар, компьютерде файлдарды ашу және сақтау; қауіпсіздік техникасы: Қауіпсіздік техникасы ережелері;

      2) "Ақпаратты ұсыну және өңдеу": мәтіндер: мәтіндік редактордың мақсаты, Бағдарлама мәзірі, мәтінді теру және редакциялау, символдар мен абзацтарды пішімдеу, мәтін фрагментімен операциялар жасау, символдарды қою; графика: графикалық редактордың мақсаты, суреттерді ашу және сақтау, редактор құралдарын пайдалана отырып, бейнелерді жасау, түстер палитрасы, суретті редакциялау, сурет өлшемін кесу, бұрау және өзгерту, суреттің фрагментін көшіру.; презентациялар: презентациялар жасау бағдарламасының мақсаты, Бағдарлама мәзірі, презентацияларды ашу және сақтау, слайдтағы мәтін мен бейнелерді орналастыру, слайдтар арасында ауысу, презентация дизайны, дыбысты қою; мультимедиа: дыбыстық ақпаратты енгізу және шығару құрылғылары, дыбыстық редактордың мақсаты, дыбыстарды жазу, өңдеу және жаңғырту, дыбыстық әсерлерді қолдану;

      3) "Интернет желісіндегі жұмыс": ақпаратты іздеу: веб-беттерді қарау бағдарламасының мақсаты, іздеу жүйелері, кілт сөз бойынша ақпаратты іздеу; ақпарат алмасу: ақпарат алмасу тәсілдері, бөлінген мәтін мен бейнені құжатқа көшіру; Интернет желісіндегі қауіпсіздік: Интернет желісіндегі жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелері.

      18. 3-сыныпқа арналған "Цифрлық сауаттылық" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) "Компьютер": компьютер құрылғылары: таңба регистрін, пернетақтаның орналасуын, меңзерді басқаруды өзгертуге арналған пернетақталар. Программалық қамтамасыз ету: қолданбалы программаларда "қызу" пернетақталарді пайдалану. Қауіпсіздік: Интернет желісінде жұмыс істеуде жеке қауіпсіздігінің негізгі ережелері;

      2) "Ақпаратты ұсыну және өңдеу": мәтіндер: мәтінді теру ережелері, маркіленген және нөмірленген тізімдер, мәтінді өңдеу, шрифт пен абзацты пішімдеу (жазылуы, түсі, тегістеу), кесу, көшіру, белгіленген мәтінді құжатқа қою, мәтінге суретті қою және орналастыруын реттеу, Презентациялар: презентация конструкторы, программа мәзірі, презентацияның ашылуы мен сақталуы, мәтінді және суреттерді слайдқа орналастыру, слайдтар арасында ауысу, презентация дизайны. Графика: фотосуреттерді өңдеуге арналған программа (жарықтық, контраст, жиектеме);

      3) "Интернет желісіндегі жұмыс": ақпарат іздеу: құжаттан мәтін үзіндісін іздеу. Ақпарат алмасу: желідегі ақпарат алмасу жолдары, жоба бойынша бірлесіп жұмыс істеуге арналған мессенджерлерді пайдалану;

      4) "Есептей білу".

      Алгоритмдер: цикл; циклдік алгоритмді іске асыру кезінде орындаушының командалар жүйесі.

      Программалау: программалау ойын алаңын құру барысында алгоритмді жүзеге асыру, дайын сценарий бойынша ойын әзірлеу, программалау ойын алаңында бірнеше көріністер және кейіпкерлермен жұмыс істеу;

      5) "Робототехника": орта мотордың жылдамдығы мен айналымның санын күйге келтіру, робот қозғалысын ұйымдастыру үшін циклді қолдану.

      Ескерту. 18-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 27.11.2020 № 496 (қолданысқа енгізілу тәртібін 5-т. қараңыз) бұйрығымен.

      19. 4-сыныпқа арналған "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) "Компьютер": компьютер құрылғылары: компьютерлік және мобильді технологиялардың ескіруі ғылыми-техникалық прогреспен байланысты екенін түсіндіру.

      Қауіпсіздік: сенімді пароль критерийлері;

      2) "Ақпаратты ұсыну және өңдеу".

      Мәтін: мәтіндегі кестелер.

      Презентациялар: слайдтың макеті; объектілердің анимациясы; бейне мен аудионы орналастыру.

      Мультимедиа: бейнеролик жасау.

      3) "Интернет желісіндегі жұмыс": ақпарат іздеу: компьютерде файл мен бумаларды іздеу; ақпарат алмасу : браузерді реттеу (бетбелгі, журнал мен жүктеу); электрондық пошта: хабарлама қабылдау және жіберу, файлдары қоса берілген хабарлама.

      4) "Есептей білу": алгоритмдер: енгізілген циклдер, логикалық операторлар, салыстыру операторлары.

      Программалау: программалау ойын алаңында айнымалыларды қолдану; жеке сценарийі бойынша ойын әзірлеу.

      5) "Робототехника": түс датчигі; ультрадыбыс датчигі.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі

      20. Оқу мақсаттары программада кодпен берілген.Кодта бірінші нөмір сыныпты, екінші және үшінші сандар - бөлім мен бөлімше, төртінші сан оқу мақсатының нөмірленуін көрсетеді. Мысалы, 2.1.2.1 кодында: "2" – сынып, "1.2" – бөлімше, "1" – оқу мақсатының нөмірленуі.

      21. Оқыту мақсаты жүйесі әр сыныпқа бөлім бойынша берілген:

      1) Компьютер

Білім алушылар міндетті

Бөлімше

1-сынып

2-сынып

2019-2020 және 2020-2021 оқу жылдарының 3-сыныптарынаарналған

3-сынып

4-сынып

1. Компьютердің құрылғылары


2. 1. 1. 1 енгізу және шығару құрылғыларын ажырату;

3. 1. 1. 1 таңба регистрін, пернетақтаның орналасуын, меңзерді басқаруды өзгерту үшін клавиштерді пайдалану;

3. 1. 1. 1 таңба регистрін, пернетақтаның орналасуын, меңзерді басқаруды өзгерту үшін клавиштерді пайдалану;

4. 1. 1. 1 компьютерлік және мобильді технологиялардың ескіруі ғылыми-техникалық прогреспен байланысты екенін түсіндіру;

2. Программалық қамтамасыз ету


2. 1. 2. 1 файл мен бума туралы түсінік беру
2. 1. 2. 2 файлдар мен бумаларды жасау, көшіру, жылжыту және жою;
2. 1. 2. 3 өз жұмысындағы контекстік мәзірді пайдалану;

3. 1. 2. 1 қолданбалы программаларда "қызу" клавиштерді пайдалану;
3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламалардағы файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 1. 2. 3 файл және папка ұғымдарын түсіндіру;
3. 1. 2. 4 компьютерлік бағдарламалардағы "мәзір" командасын қолдану.

3. 1. 2. 1 қолданбалы программаларда "қызу" клавиштерді пайдалану;


3. Қауіпсіздік

1. 1. 3. 1 информатика кабинетінде тәртіп ережелерін сақтау;

2. 1. 3. 1 цифрлық құрылғылар және интернет желілерімен жұмыс істеу кезінде негізгі қауіпсіздік ережелеріне сүйену;


3. 1. 3. 1 Интернет желісінде жұмыс істеуде жеке қауіпсіздігінің негізгі ережелерін ескеру;

4. 1. 3. 1. сенімді пароль критерийлерін айқындау;

4. Қауіпсіздік ережесі3. 1. 3. 1 Сандық құралдармен жұмыс істеу барысында негізгі қауіпсіздік ережелерін сақтау.      2) Ақпаратты ұсыну және өңдеу:

Бөлімше

1-сынып

2-сынып

2019-2020 және 2020-2021 оқу жылдарының 3-сыныптарына арналған

3-сынып

4-сынып

1. Мәтіндер


2. 2. 1. 1 пернетақта симуляторында мәтін теру;
2. 2. 1. 2. өз идеяларын мәтіндік редакторда жазу;

3. 2. 1. 1. таңбалы, нөмірленген тізімдер жасау;
3. 2. 1. 2. мәтінді теру ережесін сақтау;
3. 2. 1. 3. мәтінді өңдеу; шрифт пен абзацты пішімдеу; суреттерді мәтінге енгізіп, реттеу;

3. 2. 1. 1. таңбалы, нөмірленген тізімдер жасау;
3. 2. 1. 2. мәтінді теру ережесін сақтау;
3. 2. 1. 3. мәтінді өңдеу;
3. 2. 1. 4. шрифт пен абзацты пішімдеу;
3. 2. 1. 5. суреттерді мәтінге енгізіп, реттеу;

4. 2. 1. 1 мәтінде қарапайым кестелер жасау;

2 Графика


2. 2. 2. 1 суреттің фрагментін көшіру және көрсету;
2. 2. 2. 2 суретті өңдеу (кесу, айналдыру, өлшемін өзгерту);

3. 2. 2. 1 қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану;
3. 2. 2. 2 объектінің сырт пішімін өзгерту (кесу, бұру, өлшемін өзгерту)

3. 2. 2. 1 фотосуреттерді өңдейтін (жарық, контраст, жиектеме) программаларын қолдану;


3. Презентациялар3. 2. 3. 1 мәтін мен бейнені қамтитын қарапайым көрсетілімдерді жасау;
3. 2. 3. 2 слайдтар арасындағы ауысуды қолдану;
3. 2. 3. 3 презентацияларды безендіру үшін дайын дизайнды қолдану;

3. 2. 3. 1 мәтін мен бейнені қамтитын қарапайым көрсетілімдерді жасау;
3. 2. 3. 2 слайдтар арасындағы ауысуды қолдану;
3. 2. 3. 3 презентацияларды безендіру үшін дайын дизайнды қолдану;

4. 2. 3. 1 слайд үшін макет таңдау;
4. 2. 3. 2 презентациялардағы нысандардың анимациясын келтіру;
4. 2. 3. 3 презентацияға дыбыс пен бейнені енгізу;

4. Мультимедиа


2. 2. 4. 1 дыбысты жазу және ойнату үшін программаларды пайдалану;
2. 2. 4. 2 дыбыстық файлдарды өңдеу;

3. 2. 4. 1 дыбысты жазу және ойнату үшін программаларды пайдалану; 3. 2. 4. 2 белгілі бір тақырыпқа фотосурет пайдалану.


4. 2. 4. 1 бейнеклиптерді жасау;
4. 2. 4. 2 белгілі бір тақырыпта фотосуреттер, дыбыстар және бейнелерді пайдалану;

      3) Интернет желісінде жұмыс істеу

Бөлімше

1-сынып

2-сынып

2019-2020 және 2020-2021 оқужылдарының 3-сыныптарынаарналған

3-сынып

4-сынып

1. Ақпараттар іздеу

1. 3. 1. 1 желідегі барлық ақпарат сенімді және пайдалы емес екенін түсіну;

2. 3. 1. 1 берілген тақырып бойынша ақпарат іздеу үшін браузерді қолдану;

3. 3. 1. 1 ақпарат іздеуді іске асыру (құжаттағы мәтін үзіндісі);

3. 3. 1. 1 ақпарат іздеуді іске асыру (құжаттағы мәтін үзіндісі);

4. 3. 1. 1 ақпаратты іздеу (компьютердегі файлдар мен бумалар);

2. Ақпарат алмасу

1. 3. 2. 1. желідегі қажетсіз байланыстардың тәуекелдерін түсінгенін көрсету;

2. 3. 2. 1 қосымшалар арасындағы мәліметтермен ауысу;

3. 3. 2. 1. желідегі ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру;

3. 3. 2. 1. жоба бойынша бірлесіп жұмыс істеуге арнлаған мессенджерлерді пайдалану;
3. 3. 2. 2. желідегі ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру;

4. 3. 2. 1. браузер параметрлерін қолдану (бетбелгілер жасау, журналды және жүктеуді көру);
4. 3. 2. 2. файлдары қоса берілген хабарламаларды электрондық пошта арқылы қабылдау және жіберу;

3. Интернет желісіндегі қауіпсіздік3. 3. 3. 1 желіде қажетсіз контактілердің тәуекелдерін қарапайым түсіндіру      4) Есептей білу

Бөлімше

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

1. Алгоритмдер

1. 4. 1. 1. сызықтық алгоритмді іске асыру;

2. 4. 1. 1. тармақталған алгоритмді іске асыру;
2. 4. 1. 2. ауызша белгіленген алгоритмді іске асыру;
2. 4. 1. 3. мәселені шешу үшін алгоритм құрастыру;

3. 4. 1. 1. қайталауды қолданатын алгоритмдерді құрастыру (цикл);
3. 4. 1. 2 циклдік алгоритмді іске асыру;

4. 4. 1. 1. кірістірілген циклды іске асыру;
4. 4. 1. 2. логикалық операторларды пайдалану;
4. 4. 1. 3. салыстыру операторларын пайдалану;

2. Программалау

1. 4. 2. 1.программалау ойын алаңында жобаны құру, сақтау және ашу (Scratch)

2. 4. 2. 1. программалау алаңының кірістірілген графикалық редакторында кейіпкер жасау
2. 4. 2. 2. пернетақтадан спрайтты басқаруды ұйымдастыру
2. 4. 2. 3. кейіпкерлер арасында мәтіндік диалог ұйымдастыру

3. 4. 2. 1. дайын сценарий бойынша ойын әзірлеу
3. 4. 2. 2. программалау ойын алаңында бірнеше көріністермен жұмыс істеу
3. 4. 2. 3. бағдарламалау ойын алаңында бірнеше кейіпкерлермен жұмыс істеу
3. 4. 2. 4. программалау ойын алаңында ойын құру барысында циклдік алгоритмді жүзеге асыру

4. 4. 2. 1 айнымалыларды қолдану
4. 4. 2. 2. жеке сценарийі бойынша ойын жасау

      5) Робототехника

Бөлімше

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

1. Жалпы робототехника

1. 5. 1. 1. білім беру роботының негізгі моделін жинау;
1. 5. 1. 2. роботқа арналған программаны жүктеп алып, іске қосу;

2. 5. 1. 1. роботқа арналған аудиофайлды жүктеу;
2. 5. 1. 2. роботқа арналған программаны әзірлеу кезінде дыбысты пайдалану;
2. 5. 1. 3 құрылған роботты аудиторияға ұсыну;2. Роботтың қозғалысы

1. 5. 2. 1. белгілі бір жылдамдықта роботтың қозғалысын ұйымдастыру;
1. 5. 2. 2. дөңгелек айналымының белгілі бір санына робот қозғалысын ұйымдастыру;
1. 5. 2. 3. роботты алға жылжыту қозғалысын ұйымдастыру;
1. 5. 2. 4. роботты артқа жылжыту қозғалысын ұйымдастыру;
1. 5. 2. 5. роботтың 90, 180 градустағы бұрылысын ұйымдастыру;

2. 5. 2. 1. ауызша түрінде берілген алгоритм бойынша робот қозғалысын ұйымдастыру;

3. 5. 2. 1. робот қозғалысын ұйымдастыру үшін циклды пайдалану;


3. Датчиктер мен қозғалтқыштар


2. 5. 3. 1 программаны бастау үшін жанап өтетін датчикті қолдану;

3. 5. 3. 1. жылдамдығын реттеу және орта қозғалтқыш жылдамдығының мөлшерін орнату

4. 5. 3. 1. түс датчигін пайдалану;
4. 5. 3. 2. ультрадыбыс датчигін қолдану;

      21. Осы оқу бағдарламасы қосымшаға сәйкес бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу жоспарының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес іске асырылады.

  Бастауыш білім деңгейінің 1-4
сыныптарына арналған
"Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар" пәні бойынша
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Бастауыш білім деңгейінің 1-4 сыныптарына арналған "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" пәні бойынша үлгілік оқу жоспарын жүзеге асырудың ұзақ мерзімді жоспары

      1) 1 сынып:

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері (ортақ тақырыптар) *

Пән тақырыптары

Оқу мақсаттары

3 тоқсан

1-бөлім – Ақпараттық этикет (ортақ тақырыбы: "Саяхат")

Өз денсаулығымызды сақтаймыз

1. 1. 3. 1 информатика кабинетінде тәртіп ережелерін сақтау;

Интернет желісінде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік

1. 3. 1. 1 желідегі барлық ақпарат сенімді және пайдалы емес екенін түсіну;

1. 3. 2. 1 желідегі қажетсіз байланыстардың тәуекелдерін түсіну;

2-бөлім – Бағдарламалау (ортақ тақырыбы: "Дәстүр және фольклор")

Менің алғашқы программам

1. 4. 1. 1. сызықтық алгоритмді іске асыру;
1. 4. 2. 1.программалау ойын алаңында жобаны құру, сақтау және ашу (Scratch(сретч));

4 тоқсан

3-бөлім – Біздің өміріміздегі роботтар (ортақ тақырыптар: "Тағам және сусындар", "Дені саудың – жаны сау")

Роботпен алғашқы танысуым

1. 5. 1. 1 білім беру роботының негізгі моделін жинау;

Роботқа арналған программа

1. 5. 2. 1. роботтың белгілі бір жылдамдықтағы қозғалысын ұйымдастыру;
1. 5. 1. 2. роботқа арналған программаны жүктеп алып, іске қосу;

Роботтың қозғалысы

1. 5. 2. 2. дөңгелек айналымының белгілі бір санына робот қозғалысын ұйымдастыру;
1. 5. 2. 3 роботты алға жылжыту қозғалысын ұйымдастыру;
1. 5. 2. 4. роботты артқа жылжыту қозғалысын ұйымдастыру;

Лабиринттен шығу

1. 5. 2. 5. роботтың 90, 180 градустағы бұрылысын ұйымдастыру

      2) 2 сынып:

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері (ортақ тақырыптар) *

Пән тақырыптары

Оқу мақсаттары

1 тоқсан

1-бөлім - Компьютерлер мен бағдарламалар (ортақ тақырыбы: "Барлығы мен туралы")

Өз денсаулығымызды сақтаймыз

2. 1. 3. 1 цифрлық құрылғылар және интернет желілерімен жұмыс істеу кезінде негізгі қауіпсіздік ережелеріне сүйену;
2. 3. 1. 1 берілген тақырып бойынша ақпарат іздеу үшін браузерді қолдану;
2. 1. 1. 1 енгізу шығару құрылғыларын ажырата білу;

 
Файлдар мен бумалар

2. 1. 2. 1 Файл мен бума туралы түсінік беру;
2. 1. 2. 2 файлдар мен бумаларды жасау, көшіру, жылжыту және жою;
2. 1. 2. 3 өз жұмысындағы контекстік мәзірді пайдалану;

2-бөлім - Шығармашылық және компьютер (ортақ тақырыбы: "Менің отбасым және достарым"

Программалар құруды жалғастырамыз

2. 4. 1. 1 тармақталған алгоритмді жүзеге асыру;

Алгоритмді орындау

2. 4. 1. 2 ауызша белгіленген алгоритмді іске асыру;

Жеке кейіпкер жасау

2. 4. 2. 1. программалау алаңының кірістірілген графикалық редакторында кейіпкер жасау ;
2. 2. 2. 1 суреттің фрагментін көшіріп көрсету;
2. 2. 2. 2 суретті өңдеу (кесу, айналдыру, өлшемін өзгерту);

2 тоқсан

3-бөлім – Сөзбе-сөз (ортақ тақырыптары: "Менің мектебім", "Менің туған жерім")

Пернетақтамен танысу

2. 4. 2. 2 пернетақтадан спрайтты басқаруды ұйымдастыру

Пернетақта симуляторы

2. 2. 1. 1пернетақта симуляторында мәтін теру;

Мәтінмен жұмыс істеу

2. 4. 2. 3 кейіпкерлер арасында мәтіндік диалог ұйымдастыру;


Мультфильм жасау

2. 4. 1. 1 тармақтау алгоритмін іске асыру;
2. 4. 2. 2 пернетақтадан спрайтты басқаруды ұйымдастыру;
2. 4. 2. 3 персонаждар арасында мәтін диалогын ұйымдастыру

3 тоқсан

4-бөлім Мультимедиа (ортақ тақырыбы: "Жаны саудың –дені сау")

Дыбысты жазу және ойнату

2. 1. 1. 1 енгізу шығару құрылғыларын ажырату;
2. 2. 4. 1 дыбысты жазу және ойнату үшін программаларды пайдалану;

Дыбыс әсерлері

2. 2. 4. 2 дыбыстық файлдарды өңдеу;

Дыбысты өңдеу

2. 2. 4. 2 дыбыстық файлдарды өңдеу;

5-бөлім - Робототехника: сенсорлар (ортақ тақырыбы: "Дәстүрлер және фольклор")

Робот қозғалысы

2. 5. 2. 1 ауызша нысанда көрсетілген алгоритм бойынша робот қозғалысын ұйымдастыру;

Роботқа арналған программаны іске қосу

2. 5. 3. 1 программаны бастау үшін түрту сенсорын қолдану;

Роботқа арналған дыбыс

2. 5. 1. 1 роботқа арналған аудиофайлды жүктеу;2. 5. 1. 2. роботқа арналған программаны әзірлеу кезінде дыбысты пайдалану;

4 тоқсан

6-бөлім - Робототехника: "Билейтін робот" жобасы (ортақ тақырыптар: "Қоршаған орта", "Саяхат")

Жобаға идея

2. 2. 1. 2 өз идеяларын мәтіндік редакторда жазу
2. 3. 2. 1 қосымшалар арасындағы мәліметтермен ауысу;

Жобаға арналған алгоритм

2. 4. 1. 3 мәселені шешу үшін алгоритм құрастыру;

"Билейтін робот" жасау

2. 4. 1. 1 тармақталған алгоритмді жүзеге асыру;
2. 4. 1. 2 ауызша алдын ала белгіленген алгоритмді іске асыру;
2. 5. 2. 1 ауызша нысанда көрсетілген алгоритм бойынша робот қозғалысын ұйымдастыру;
2. 5. 3. 1 программаны бастау үшін жанап өтетін датчикті қолдану
2. 5. 1. 1 роботқа арналған аудиофайлды жүктеу;
2. 5. 1. 2. роботқа арналған программаны әзірлеу кезінде дыбысты пайдалану;

Жобаны қорғау

2. 5. 1. 3 құрылған роботты аудиторияға ұсыну.

      3) 2019-2020 және 2020-2021 оқу жылдарының 3-сыныптарына арналған

      3) 3 сынып:

Бөлім (ортақ тақырыптар)

Пән тақырыптары

Оқумақсаттары

1 тоқсан

1. Компьютер және бағдарламалар (ортақ тақырып: "Жанды табиғат")

1.1 Компьютердің құрылысы

3. 1. 1. 1 енгізу (тінтуір және пернетақта) және шығару құрылғыларын ажырату (монитор және принтер);
3. 1. 2. 1 компьютерлік бағдарламалар пайдаланушылық тапсырмаларды орындау үшін құрылатынын түсіндіру;
3. 1. 3. 1 сандық құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау

1.2 Файлдар және папкалар

3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 1. 2. 3 файл мен папка ұғымын түсіндіру;
3. 2. 4. 2 белгілі бір тақырыпқа фотосуреттерді пайдалану

1.3 Бағдарламалар терезесі

3. 1. 1. 1 енгізу (тінтуір және пернетақта) және шығару құрылғыларын ажырату (монитор және принтер);
3. 1. 2. 1 компьютерлік бағдарламалар пайдаланушылық тапсырмаларды орындау үшін құрылатынын түсіндіру;
3. 1. 2. 4 компьютерлік бағдарламаларда мәзір командаларын пайдалану

2. Сөзден сөз (ортақ тақырып: "Жақсы деген немене, жаман деген немене? Жарық және қараңғылық")

2.1 Мәтінді өңдеу және теру

3. 1. 2. 1 компьютерлік бағдарламалар пайдаланушылық тапсырмаларды орындау үшін құрылатынын түсіндіру;
3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 2. 1. 1 мәтіндік редакторда ұсыныстар жинауды жүзеге асыру

2.2 Мәтінді форматтау

3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 1. 2. 4 компьютерлік бағдарламаларда мәзір командаларын пайдалану;
3. 2. 1. 1 мәтіндік редакторда ұсыныстар жинауды жүзеге асыру
3. 2. 1. 2 қаріпті пішімдеу (сызу, түс, туралау);
3. 2. 1. 3 таңдалған мәтінді құжатқа қиып алу, көшіру, қою

2 тоқсан

3. Компьютер және дыбыстар (ортақ тақырып: "Уақыт")

3.1 Дыбысты жазу және ойнату

3. 1. 1. 1 енгізу (тінтуір және пернетақта) және шығару құрылғыларын ажырату (монитор және принтер);
3. 1. 2. 1 компьютерлік бағдарламалар пайдаланушылық тапсырмаларды орындау үшін құрылатынын түсіндіру;
3. 1. 3. 1 сандық құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау;
3. 2. 4. 1 дыбыстарды жазу, өңдеу және ойнату үшін бағдарламаларды пайдалану

3.2 Дыбыс эффектілері

3. 1. 1. 1 енгізу (тінтуір және пернетақта) және шығару құрылғыларын ажырату (монитор және принтер);
3. 1. 2. 4 компьютерлік бағдарламаларда мәзір командаларын пайдалану;
3. 2. 4. 1 дыбыстарды жазу, өңдеу және ойнату үшін бағдарламаларды пайдалану

3.3 Дыбысты өңдеу

3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 1. 3. 1 сандық құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау;
3. 2. 4. 1 дыбыстарды жазу, өңдеу және ойнату үшін бағдарламаларды пайдалану

4.Компьютерлік суреттер (ортақ тақырып: "Архитектура")

4.1 Графикалық редактор құралдары

3. 1. 2. 1 компьютерлік бағдарламалар пайдаланушылық тапсырмаларды орындау үшін құрылатынын түсіндіру;
3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 1. 2. 4 компьютерлік бағдарламаларда мәзір командаларын пайдалану;
3. 1. 3. 1 сандық құрылғылармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау;
3. 2. 2. 1 қарапайым графикалық редактордың құралдарын пайдалану

4.2 Суретті өңдеу

3. 1. 2. 1 компьютерлік бағдарламалар пайдаланушылық тапсырмаларды орындау үшін құрылатынын түсіндіру;
3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 2. 2. 1 қарапайым графикалық редактордың құралдарын пайдалану

3 тоқсан

5. Шығармашылық және компьютер (ортақ тақырып: "Өнер")

5.1 Графикалық редактордағы фигуралар

3. 1. 2. 1 компьютерлік бағдарламалар пайдаланушылық тапсырмаларды орындау үшін құрылатынын түсіндіру;
3. 1. 2. 4 компьютерлік бағдарламаларда мәзір командаларын пайдалану;
3. 2. 2. 1 қарапайым графикалық редактордың құралдарын пайдалану

5.2 Қайталанатын фрагменттер

3. 1. 2. 4 компьютерлік бағдарламаларда мәзір командаларын пайдалану;
3. 2. 2. 1 қарапайым графикалық редактордың құралдарын пайдалану
3. 2. 2. 2 нысанның сыртқы түрін өзгерту (кесу, бұру, өлшемін өзгерту)

5.3 Түстер палитрасы

3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 2. 2. 1 қарапайым графикалық редактордың құралдарын пайдалану;
3. 2. 2. 2 нысанның сыртқы түрін өзгерту (кесу, бұру, өлшемін өзгерту);
3. 2. 4. 2 белгілі бір тақырыпқа фотосуреттерді пайдалану

6. Интернетте әлемдегі барлығы туралы (ортақ тақырып: "Көрнекті тұлғалар")

6.1 Ақпарат іздеу

3. 1. 2. 1 компьютерлік бағдарламалар пайдаланушылық тапсырмаларды орындау үшін құрылатынын түсіндіру;
3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 2. 1. 3 таңдалған мәтінді құжатқа қиып алу, көшіру, қою;
3. 3. 1. 1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернет іздеу жүйесін пайдалану

6.2 Интернет желісіндегі қауіпсіздік

3. 2. 1. 1 мәтіндік редакторда ұсыныстар жинауды жүзеге асыру;
3. 3. 1. 1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернет іздеу жүйесін пайдалану;
3. 3. 2. 1 желіде ақпарат алмасу тәсілдерін түсіндіру;
3. 3. 3. 1 желідегі қажетсіз контактілердің тәуекелдерін түсінудің қарапайым жолдарын көрсету

6.3 Презентация жасау

3. 1. 2. 4 компьютерлік бағдарламаларда мәзір командаларын пайдалану;
3. 2. 3. 1 мәтін мен суретті қамтитын қарапайым презентацияларды жасау;
3. 2. 3. 2 слайдтар арасында өту;
3. 2. 3. 3 презентацияны рәсімдеу үшін дайын дизайнды пайдалану;
3. 3. 1. 1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернет іздеу жүйесін пайдалану

4 тоқсан

7. Презентация дизайны (ортақ тақырып: "Су-өмір нәрі")

7.1 Презентация жасау және безендіру

3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 1. 2. 4 компьютерлік бағдарламаларда мәзір командаларын пайдалану;
3. 2. 3. 1 мәтін мен суретті қамтитын қарапайым презентацияларды жасау;
3. 2. 4. 2 белгілі бір тақырыпқа фотосуреттерді пайдалану

7.2 Презентация үшін ақпарат

3. 1. 2. 2 компьютерлік бағдарламаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану;
3. 2. 1. 3 таңдалған мәтінді құжатқа қиып алу, көшіру, қою;
3. 2. 3. 1 мәтін мен суретті қамтитын қарапайым презентацияларды жасау;
3. 2. 3. 2 слайдтар арасында өту;
3. 2. 3. 3 презентацияны рәсімдеу үшін дайын дизайнды пайдалану;
3. 3. 1. 1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернет іздеу жүйесін пайдалану

8. Мәтін, дыбыс және презентация (ортақ тақырып: "Демалыс мәдениеті. Мерекелер")

8.1 Мәтінмен жұмыс

3. 2. 1. 1 мәтіндік редакторда ұсыныстар жинауды жүзеге асыру;
3. 2. 1. 3 таңдалған мәтінді құжатқа қиып алу, көшіру, қою;
3. 3. 1. 1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернет іздеу жүйесін пайдалану

8.2 Клавиатурада жоқ символдар

3. 2. 1. 3 таңдалған мәтінді құжатқа қиып алу, көшіру, қою;
3. 2. 4. 2 белгілі бір тақырыпқа фотосуреттерді пайдалану

Презентациядағы дыбыстар

3. 3. 1. 1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернет іздеу жүйесін пайдалану;
3. 2. 4. 1 дыбыстарды жазу, өңдеу және ойнату үшін бағдарламаларды пайдалану

      4) 3-сынып:

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері (ортақ тақырыптар)

Пән тақырыптары

Оқу мақсаттары

1 тоқсан

1-бөлім - Бағдарламалау (ортақ тақырыптары: "Жабайы табиғат", "Жақсы деген немене, жаман деген немене?")

Өміріміздегі қайталаулар

3. 4. 1. 1 қайталауды қолданатын алгоритмдер құрастыру (цикл);

Циклдар

3. 4. 1. 2 циклдік алгоритмді іске асыру;

Кейіпкердің қозғалысы

3. 4. 2. 4. программалау ойын алаңында ойын құру барысында циклдік алгоритмді жүзеге асыру;
3. 3. 2. 2 желідегі ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру;

Желіде тілдесу

3. 1. 3. 1 Интернет желісінде жұмыс істеуде жеке қауіпсіздігінің негізгі ережелерін ескеру.

2 тоқсан

2-бөлім- Ойын құру (ортақ тақырыптары: "Уақыт", "Сәулет")

Ойынның сценарийі.

3. 4. 2. 1 дайын сценарий бойынша ойын әзірлеу;
3. 2. 1. 1 таңбалы, нөмірленген тізімдер жасау;

Көріністер

3. 4. 2. 2 программалау ойын алаңында бірнеше көріністермен жұмыс істеу;

Кейіпкерлер

3. 4. 2. 3 программалау ойын алаңында бірнеше кейіпкерлермен жұмыс істеу;
3. 4. 2. 4 . программалау ойын алаңында ойын құру барысында циклдік алгоритмді жүзеге асыру;

Костюм ауыстыру

3. 4. 2. 4 . программалау ойын алаңында ойын құру барысында циклдік алгоритмді жүзеге асыру;

Менің ойыным

3. 4. 1. 1 қайталауды қолданатын алгоритмдер құрастыру (цикл);
3. 4. 2. 3 программалау ойын алаңында бірнеше кейіпкерлермен жұмыс істеу;
3. 4. 2. 2 программалау ойын алаңында бірнеше көріністермен жұмыс істеу;
3. 4. 2. 4 . программалау ойын алаңында ойын құру барысында циклдік алгоритмді жүзеге асыру.

3 тоқсан

3 бөлім- Робототехника. Жоба (ортақ тақырыптары: "Өнер", "Көрнекті тұлғалар")

Жобаға идея

3. 1. 1. 1 таңба регистрін, пернетақтаның орналасуын, меңзерді басқаруды өзгерту үшін клавиштерді пайдалану;
3. 2. 1. 2 мәтінді теру ережесін сақтау;
3. 2. 1. 3. мәтінді өңдеу.

Құжатты рәсімдейміз

3. 2. 1. 4 шрифт пен абзацты пішімдеу.

Мәтіндегі иллюстрациялар

3. 3. 1. 1 ақпарат іздеуді іске асыру (құжаттағы мәтін үзіндісі);
3. 2. 1. 5. суреттерді мәтінге енгізіп, реттеу

Робот қолының қозғалысы

3. 5. 3. 1 орта қозғалтқыш жылдамдығының мөлшерін орнату және жылдамдығын реттеу;

Цикл блогі

3. 5. 2. 1 робот қозғалысын ұйымдастыру үшін циклды пайдалану;

"Робот-тазартқыш" жасау

3. 5. 3. 1 орта қозғалтқыш жылдамдығының мөлшерін орнату және жылдамдығын реттеу;
3. 5. 2. 1 робот қозғалысын ұйымдастыру үшін циклды пайдалану;

4 тоқсан

4-бөлім – Презентациялар (ортақ тақырыбы: "Су – өмірдің қайнар көзі")

Презентация жасау

3. 2. 3. 1 мәтін мен бейнені қамтитын қарапайым презентациялар жасау;
3. 1. 2. 1 қолданбалы программаларда "қызу" клавиштерді қолдану;

Презентация дизайны

3. 2. 3. 3 презентацияны безендіру үшін дайын дизайнды пайдалану;

Анимация және ауысу

3. 2. 3. 2 слайдтар арасында ауысуды қолдану;

5-бөлім - Мәтін, графика және презентация (ортақ тақырыбы: "Демалыс мәдениеті. Мерекелер").

Фотосуреттер

3. 2. 2. 1 фотосуреттерді өңдейтін (жарық, контраст, жиектеме) программалар қолдану;

Жобамен таныстыру

3. 2. 3. 1 мәтін мен бейнені қамтитын қарапайым презентациялар жасау;

3. 2. 3. 2 слайдтар арасында ауысуды қолдану;

3. 2. 3. 3 презентацияны безендіру үшін дайын жобаны пайдалану;

      5) 4 сынып:

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері (ортақ тақырыптар) *

Пән тақырыптары

Оқу мақсаттары

1 тоқсан

1-бөлім Программалау (ортақ тақырыптары: "Менің Отаным - Қазақстан", "Адами құндылықтар")

Айнымалылар

4. 4. 2. 1 айнымалыларды қолдану;

Кейіпкердің костюмін өзгерту

4. 4. 1. 1 кірістірілген циклды жүзеге асыру;

Өз ойынының сценарийі

4. 2. 1. 1 мәтінде қарапайым кестелер жасау;

Логикалық операторлар

4. 4. 1. 2 логикалық операторларды пайдалану;

Салыстыру операторлары

4. 4. 1. 3 салыстыру операторларын пайдалану;

Өз ойыным

4. 4. 2. 2 өз сценарийі бойынша ойын жасау;

2 тоқсан

2-бөлім - Робототехника. Лабиринт және кегль-ринг (ортақ тақырыптары: ("Мәдени мұра", "Мамандықтар әлемі")

Түс датчигі

4. 5. 1. 1 түс датчигін қолдану;

Бағдаршам-робот

4. 5. 1. 1 түс датчигін қолдану;

Ультрадыбыс датчигі

4. 5. 1. 2 ультрадыбыс датчигін қолдану;

Лабиринттан шығу

4. 5. 1. 2 ультрадыбыс датчигін қолдану;

Кегль-ринг

4. 5. 1. 1 түс датчигін қолдану;
4. 5. 1. 2 ультрадыбыс датчигін қолдану;

3 тоқсан

3-бөлім - Бейне жасау (ортақ тақырыбы: "Табиғи құбылыстар")

Бейнежазба

4. 2. 4. 1 бейнеклиптерді жасау;

Бейнені өңдеу

4. 2. 4. 1 бейнеклиптерді жасау;

4 бөлім - Презентациялар (ортақ тақырыбы: "Қоршаған ортаны қорғау")

Презентацияларға арналған ақпарат

4. 2. 3. 1 слайд үшін макет таңдау;
4. 3. 1. 1 ақпарат іздеу (компьютердегі файлдар мен бумалар, құжаттағы мәтін үзіндісі);
4. 3. 2. 1 браузер параметрлерін қолдану (бетбелгілер жасау, журналды және жүктеуді көру);


Презентациядағы дыбыстар

4. 2. 4. 2 белгілі бір тақырыпта фотосуреттер, дыбыстар және бейнелерді пайдалану;
4. 2. 3. 3 презентацияға дыбыс пен бейнені кірістіру;

Презентациядағы бейне

4. 3. 1. 1 ақпарат іздеу (компьютердегі файлдар мен бумалар, құжаттағы мәтін үзіндісін);
4. 2. 3. 2 презентациялардағы нысандар анимациясын келтіру;
4. 2. 4. 2 белгілі бір тақырыпта фотосуреттер, дыбыстар және бейнелерді пайдалану;
4. 2. 3. 3 презентацияға дыбыс пен бейнені кірістіру;

Презентациядағы анимация

4. 2. 3. 2 презентациялардағы нысандардың анимациясын келтіру;
4. 2. 1. 2 құжатқа сурет енгізу;

4 тоқсан

5-бөлім - Болашақтың компьютерлері (ортақ тақырыптары: "Болашаққа саяхат", "Ғарышқа саяхат")

Интернеткеі деректер жіберу

4. 3. 2. 2 файлдары қоса берілген хабарламаларды электрондық пошта арқылы қабылдау және жіберу;

Пароль сенімділігі

4. 3. 2. 1 браузер параметрлерін қолдану (бетбелгілер жасау, журналды және жүктеуді көру);
4. 3. 2. 2 файлдары қоса берілген хабарламаларды электрондық пошта арқылы қабылдау және жіберу;
4. 1. 3. 1 сенімді пароль критерийлерін айқындау;

Болашақтағы компьютерлер

4. 1. 1. 1 компьютерлік және мобильді технологиялардың ескіруі ғылыми-техникалық прогреспен байланысты екенін түсіндіру;

"Болашақтағы компьютер" шағын жоба

4. 3. 1. 1 ақпаратты іздеу (компьютердегі файлдар мен бумалар);
4. 2. 4. 2белгілі бір тақырыпта фотосуреттер, дыбыстар және бейнелерді пайдалану.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 26 шілдедегі
№ 334 бұйрығына
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2018 жылғы 10 мамырдағы
№ 199 бұйрығына
17-қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Неміс тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

      2. "Неміс тілі" оқу пәнінен оқу бағдарламасы:

      1) білім алушылардың талдау, бағалау және шығармашылық ойлауды қалыптастыратын әр түрлі тапсырмаларды орындау;

      2) ауызша және жазбаша түрдегі дереккөздердің сан алуан түрлері;

      3) ынталандыратын және қызықты пәндік мазмұн арқылы білім алушылардың неміс тілінен А1 деңгейіне жету мақсатын көздейді.

      3. Бастауыш сыныптардағы оқу бағдарламасының мазмұны білім алушыларды неміс тілін күнделікті өмірде пайдалануға үйретуге, сонымен қатар неміс тілін одан әрі үйрену үшін қажетті тұрақты негіз қалауға бағытталған. Бастауыш мектептің "Неміс тілі" оқу пәні бағдарламасы білім алушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға, олардың қызығушылығын және өзіне деген сенімділігін нығайтып, неміс тілін оқуға деген оң көзқарасын қалыптастыруға бағытталған.

      4. Жеке тұлғалық қасиеттердің кең ауқымды дағдыларымен бірлесе дамытылуы білім алушыларға қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық, ашықтық, өмір бойы білім алу сияқты білім берудің негізгі құндылықтарын бойына сіңіруіне көмектеседі. Бұл құндылықтар білім алушының күнделікті іс-әрекеті мен мінез-құлқын ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдар болып табылады.

2-тарау. "Неміс тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      5. Сыныптар бойынша жылдық оқу жүктемесі:

      1) 1-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 66 сағат;

      2) 2-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      3) 3-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      4) 4-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты құрайды.

      6. "Неміс тілі" оқу пәнінің 1-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (Hörverstehen/хҰрферштэен): сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындауға қатысты баяу және анық айтылатын қысқаша қарапайым нұсқауларды тыңдау, баяу және анық айтылатын сұрақтар, көпшілікке таныс есімдер және жер-су атаулары, жалпы және оқу лексикасының кейбір сөздері, Бұл не? түріндегі қысқаша негізгі сұрақтар, фонемалар және олардың тіркесімдерінің дыбысталуы, әліпби әріптері;

      2) айтылым (Sprechen/шпрэхэн): сабақ барысында адамдар, заттар және іс-әрекеттер туралы қарапайым сөйлем құрастырады, өздерін таныстыра алады, сабақтағы шағын әңгімелесу кезінде адамдар, заттар және іс-әрекеттер туралы сұрақтар қояды, таныс сөздер мен сөздер тізбегін анық айтады;

      3) оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен): әліпбидің әріптерін таниды және атайды, есімдер мен жер-су атауларындағы бас әріптерді таниды, кейбір таныс сөздерді біледі, әліпби әріптерін дұрыс реттілікпен орналастырады;

      4) неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг): атау септігіндегі зат есімдерді жекеше түрде қолданады, адамдар мен орындар туралы айтады (2-3 сөйлем), есептік сан есімдер - 1-ден 12-ге дейін санайды, адамдар мен заттарды сипаттау үшін дара сын есімдерді, ein/айн, der/дэр, ein/айн, das/дас, eine/айнэ, die/ди артикльдерін, қарапайым сұрақтар құрастыру кезінде was/вас, wer/вэр, wo/во, wie/ви сұрау сөздерін қолданады, атау септігіндегі ich/их, du/ду жіктеу есімдіктерін, (Präsens/прэзэнс) осы шақты қолданады.

      7. "Неміс тілі" оқу пәнінің 2-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (Hörverstehen/хҰрферштэен): сабақтағы тапсырмаларды орындау үшін бірнеше қысқаша нұсқауларды, таныс тақырыптардағы диалогтарда пайдаланылатын негізгі сөз тіркесімдерін, сұрақтардың кең ауқымын тыңдайды: түс және сан, түс пен сан түріндегі аспектілерді анықтау үшін қысқаша қарапайым сұрақтар, сөздердегі жетіспейтін фонемаларды табады, таныс тақырыптарға шағын диалогтардан нақты ақпараттарды таниды, таныс тақырыптарға арналған шағын диалогтардың мазмұнындағы нақты ақпаратты болжайды, таныс тақырыптарға арналған шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәтінмәндік кеңестер пайдаланады, таныс тақырыптарға шағын әңгімелер тыңдайды;

      2) айтылым (Sprechen/шпрэхэн): таныс күрделі сөздердегі екпінді дұрыс қояды, таныс тақырыптарға, өзге адамдар және заттарға, өздеріне қатысты, сонымен қатар, сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы жай сөйлемдер (4-5 сөйлем) құрастырады, сұрақтар қояды, қарапайым сұрақтарға жауап береді, өткен тақырыптарға байланысты шағын диалогтар барысында сөз алмасады, жекеше түрдің 2-жағын du/ду – Form/форм пайдалана отырып, өзгелер үшін қарапайым нұсқаулар құрастырады;

      3) оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен): жиі қолданылатын дыбыстар мен әріптердің үйлесімін есте сақтайды және дыбыстайды, таныс тақырыптар бойынша қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқиды, контексттік ойды пайдалану арқылы таныс тақырыптардағы жай сөйлемдердің негізгі идеяларын анықтайды, маңызды визуалды тірек арқылы таныс тақырыптар бойынша қысқа, жеңіл мәтіндердегі нақты ақпаратты түсінеді;

      4) жазылым (Sprachanwendung/шпраханвендунг): жиі қолданылатын таныс сөздердегі бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс жазады, әріптер мен жиі қолданылатын таныс сөздерді дауыстап оқу немесе әріптер бойынша жазады, визуалды тіректерді пайдалану арқылы сұрақтарға қысқаша жауап жазады; адамдарды, орындарды және заттарды сипаттау үшін қысқаша сөз тіркесімдерін құрастырады, жазбаша тапсырмаларды орындау барысында қысқаша сөйлемдердің соңына нүкте қояды;

      5) неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг): қарапайым суреттеу барысында атау және табыс септіктерінде жекеше түрдегі зат есімдерді қолдану, есептік сан есімдер - 1 - 20 дейін санайды, қарапайым сезімдерді суреттегенде дара сын есімдерді қолдану, таныс тақырыптар бойынша сұрақ және жауап құрастырғанда was/вас, wer/вэр, wohin/вохин, wo/во, wann/ван сұрау сөздерін пайдалану, адамдар мен заттарды сипаттау барысында ich/их, du/ду, er/эр, sie/зи жіктеу есімдіктерін және атау септігінде жекеше түрдегі 1 және 2-жақтағы тәуелдік артикльдерін пайдаланады, қарапайым пәрмендер мен нұсқауларды құрастыру барысында жекеше түрдің 2-жақ (du/ду – Form/форм) және көпше түрдің 1-жағы (wir/вир – Form/форм) формасындағы бұйрық райды пайдалану, өтілген жіктеу есімдіктерімен осы шақтағы (Präsens/Презенс) әлсіз етістіктерді пайдаланады, haben/хабэн + табыс септігіндегі зат есім құрылымы, hier/хир, dort/дорт мекен үстеуі, біліктілікті сипаттау барысында können/көнен модальді етістігін, kann /кан, kann/кан nicht/нихт құрылымын қолданады, негізгі мекен және бағыт көмекші сөздерін пайдаланады: an/ан, in/ин, auf/ауф, жыл мезгілін, айды, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин мезгіл көмекші сөздерді, ұнату мен ұнатпауды білдіру үшін ich/ихь, mag/маг + Nomen/номэн құрылымын, сөздер мен сөйлемдерді байланыстыр үшін und/унд, oder/одэр жалғаулықтарын пайдаланады.

      8. "Неміс тілі" оқу пәнінің 3-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (Hörverstehen/хҰрферштэен): сөздердің фонемалық айырмашылықтарын анықтайды, әріптеп айтылған қысқа қарапайым сөздер, сабақтағы кең ауқымды іс-әрекеттерді орындау үшін қысқа нұсқауларды тыңдайды, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына шағын диалогтардың негізгі идеяларын анықтайды, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына байланысты қысқаша сұрақтарды тыңдайды, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне мәтіндер мен диалогтардың шағын үзінділеріне таңдамалы ақпаратты анықтайды, жалпы және оқу тақырыптарына қолдау көрсету арқылы шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін контексттік ойды пайдаланады, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына шағын әңгімелерді тыңдайды;

      2) айтылым (Sprechen/шпрэхэн): ортақ тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым сөйлем (5-6 сөйлем) құрастырады, ортақ және оқу тақырыптарына сұрақтар қояды, қарапайым сөздермен адамдар мен заттарды суреттейді, ортақ тақырыптардың шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап береді, тақырыптардың шектеулі шеңберіне өзге адамдармен шағын диалог барысында сөз алмасады, жұптасып, топтасып, барлық сыныппен қысқа талқылауларға қатысады, тиісті сөздер, сөз тіркесімдері мен сөйлемдердің шектеулі шеңберін пайдалана отырып, өз пікірлерін айтады, қысқа жеңіл мәтіндерді мазмұндайды;

      3) оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен): дауыстап оқу барысында таныс сөздерді және қысқа сөз тіркесімдерін таниды және анық айтады, ортақ және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде күрделі емес көркемдік және ғылыми-көпшілік мәтіндерді мәнерлеп оқи алады, иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолданады, контексттік ой арқылы ортақ және кейбір оқу тақырыптарға арналған қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеясын анықтайды, ортақ және кейбір оқу тақырыптарға арналған қысқа күрделі емес мәтіндердің нақты ақпаратын түсінеді;

      4) жазылым (Schreiben/шрайбен): мұғалімнің айтарлықтай қолдауымен жеке, ортақ және кейбір оқу тақырыптарына қысқаша сөйлемдерді құрастырады, жазады және жазылуын тексереді, қалыпты көлемдегі және формадағы сөздер мен сөз тіркесімдері, адамдар, орындар және заттарды сипаттау үшін қысқа сөз тіркесімдері, қысқа күрделі емес сөйлемдерді жазады, сөздер арасында қажетті бос орындарды қалдыру арқылы негізгі жалғаулықтар көмегімен сөздерді немесе сөз тіркесімдерін байланыстырады, мұғалім жетекшілігімен жазбаша жұмыстарды орындау барысында адам атын, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазу кезінде бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс жазады, мұғалім жетекшілігімен жазбаша жұмыстарды орындау барысында жиі қолданылатын таныс сөздердің көп көлемін жазады;

      5) неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг): тәуелділікті белгілеу барысында атау септігінде көпше түрдегі 1,2,3-жақтағы тәуелдік артикльдерін жекеше және көпше түрдегі зат есімдермен қолдану, есептік сан есімдер - 1 – 50-ге дейін санайды, заттарды суреттеу үшін сын есімдерді пайдаланады, таныс тақырыптарға сөйлесу барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін қолданады, өздеріне ненің ұнайтындығын, тілектері мен әдеттерін, қарапайым оқиғаларды сипаттау үшін кейбір етістіктер түрлерін (хабарлы және сұраулы сөйлемдер) осы шақта (Präsens/Презэнс) қолданылады, Қашан? Қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни мезгіл және жиілік үстеулерін, тілек білдіру кезінде möchten/мөхэн модальді етістігін пайдаланады, зат есімді жасалуы бойынша ажыратады, атау және табыс септіктерінде зат есімді жекеше және көпше түрде анықталған, анықталмаған артикльдермен пайдаланады, жыл мезгілін, айды, апта күнін, тәулік уақытын және уақытты сағат бойынша белгілеу үшін am/ам, im/им, um/ум мезгіл көмекші сөздерін, сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын қолданады.

      9. "Неміс тілі" оқу пәнінің 4-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (Hörverstehen/хҰрферштэен): сыныптағы нұсқаулардың кең ауқымын, жеке басқа қатысты сұрақтардың кең ауқымын, түрлі ортақ және оқу тақырыптары бойынша қысқаша әңгімелер мен мәтіндердің негізгі идеяларын, ортақ және кейбір оқу тақырыптарының кең көлемін қолдау арқылы айрықша ақпарат пен қысқаша әңгімелерді түбегейлі, ортақ және кейбір оқу тақырыптарға қысқаша әңгімелер мен мәтіндердегі мазмұн мен мағынаны болжау үшін контексттік ойды тыңдайды және түсінеді;

      2) айтылым (Sprechen/шпрэхэн): оқылып жатқан сөздерді, қысқа сөз тіркесімдерін, дара және бағыныңқы сөйлемдерді дұрыс айту, ортақ және кейбір оқу тақырыптарына сұрау және баяндау сипатындағы зерттелген сөйлеу модельдерін пайдалану, адамдар мен заттардың қысқаша сипаттамасын беру, ортақ және кейбір оқу тақырыптары бойынша сұрақтарға жауап беру, полилогтарға қатысу, оң және қарсы пікір айту, ортақ және кейбір оқу тақырыптарының шектеулі көлеміне шағын әңгімелер мен оқиғаларды мазмұндау;

      3) оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен): мәтін деңгейіндегі фразаларды тану және дұрыс айту, көркемдік және көпшіліке арналған ғылыми әдебиеттің қысқаша қарапайым мәтіндерін оқу және түсіну, контексттік ойды пайдалана отырып, ортақ және кейбір оқу тақырыптары бойынша қысқаша қарапайым мәтіндердің негізгі идеясын анықтау, қысқа қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпарат пен егжей-тегжейлерді түсіну;

      4) жазылым (Schreiben/шрайбен): жазбаша жұмыстарды өздігінен орындаған кезде адам аттарын, орындар мен сөйлемдерді жазу барысында бас әріптер мен жол әріптерін ажырату, өзіндік жазбаша жұмысы барысында жиі пайдаланылатын сөздердің басым көпшілігін дұрыс жазу, жеке, ортақ және кейбір оқу тақырыптарына сөйлемдерді жоспарлау, жазу және дұрыстау, мұғалімнің қолдауымен адамдарды, орындарды және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдер құрастыру, жеке басы туралы мәлімет беру кезінде азат жолдағы қысқаша сөйлемдердің бірізділігін сақтау, негізгі жалғаулықтар көмегімен сөйлемдерді байланыстыру;

      5) неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг): заттарды атау, сипаттау және белгілеу үшін көпше және жекеше түрдегі зат есімдерді, саналмайтын зат есімдерді, 1, 2, 3-жақтағы жекеше түрдегі және 1-жақтағы көпше түрдегі тәуелдік артикльдерін пайдалану, есептік сан есімдерді – 1-ден 100-ге дейін және реттік сан есімдерді – 1-10-ға дейін, заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, шектеулі көлемдегі ортақ және кейбір оқу тақырыптарындағы заттарды белгілеу үшін жекеше түрдегі 1,2,3-жақтағы және көпше түрдегі 1-жақтағы артикльдерді, таныс тақырыптардың көп көлеміне сұрақ қою үшін wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін, қысқа пайымдауларды, сұрақтарды және жауаптардағы dieses/дизэс, diese/дизэ, dieser/дизэр сілтеу есімдіктерін, таныс тақырыптардың көп көлеміне қысқаша нұсқаулар беру үшін бұйрық райды (жекеше түрдегі екінші жақ, көпше түрдегі үшінші жақ сыпайы формада), жеке басы туралы ақпарат беру үшін және іс-әрекеттерді, айғақтарды және оқиғаларды осы және келер шақта талқылау үшін осы шақ формаларын пайдалану, іс-әрекетті, сезімді, оқиғаларды сипаттау үшін кейбір етістіктердің қарапайым осы шақтағы түрлерін: hat/хат, hatte/хатте пайдалану, сыныптағы қалыпты іс-әрекеттерді сипаттайтын зат есімдер рөліндегі (негізделген) етістіктердің формаларын, іс-әрекеттің қашан және қаншалықты жиі жүзеге асатындығын көрсету үшін мезгіл және жиілік үстеулерін: manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни, қимыл-сын үстеуін пайдалану: langsam/лангзам, schnell/шнэль, рұқсат сұрау үшін darf/дарф, nicht/нихт модальді етістіктерін қолдану, тілек білдіру үшін wollen/волен етістігін, мекен, жағдай және бағыт көмекші сөздерін: hinter/ хинтэр, vor /фор, neben /нэбэн, oben /обэн, unten/унтэн, rechts/рэхтс, links/линкс, мезгіл көмекші сөздерін: vor/фор, nach/нах, алушыны көрсету үшін für/фюр көмекші сөзін, тиісті жауаптарды: ja/я, bitte/биттэ, nein/найн, danke/данкэ, сөздерді, фразаларды және бағыныңқы сөйлемдерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр, denn/дэн жалғаулықтарын қолдану.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі

      10. Бағдарламада оқу мақсаттары кодпен белгіленген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші сан бөлімнің ретін, үшінші және төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 1.1.2.1 кодында: "1" – сынып,"1" – бөлім, "2.1" – оқу мақсатының реттік нөмірі.

      11. Оқу мақсаттарының жүйесі:

      1) 1-бөлім "Тыңдалым" (Hörverstehen/хҰрферштэен)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды түсіну

4.1.1.1 сабақтағы іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулардың кең ауқымын түсіну

1.1.2.1 қолдау арқылы қалыпты жалпы жеке сұрақтарды түсіну

2.1.2.1 қолдау арқылы кең ауқымды жалпы жеке сұрақтарды түсіну

3.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну

4.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну

3.1.3.1 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну

1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну

3.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа сұрақтардың шектеулі көлемін түсіну

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну

1.1.5.1 фонемалардың дыбысталуы мен тіркесімдерін ажырату

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау

3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау


2.1.6.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтардағы нақты ақпаратты түсіну

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну

4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну


2.1.7.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану

4.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын және мағынасын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану


2.1.8.1 түсі және саны сияқты таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтарда негізгі мезеттерді түсіну

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну

1.1.9.1 әліпби әріптерін ажырату

2.1.9.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді ауызша айтылған кезде түсіну

3.1.9.1 ежіктеп айтылған қысқа қарапайым сөздерді түсіну

4.1.9.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты ауызша айтылған сөздерді түсіну
4.1.10.1 білім алушы ана тіліндегі сөздерге ұқсас сөздерді ажыратады

      2) 2-бөлім "Айтылым (Sprechen/шпрэхэн)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей

1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру

2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру

3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру

4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру

1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою

2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою

3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою

4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою

1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану

3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау

4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау

1.2.4.1 қолдаумен адамдар, нысандар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы қалыпты сұрақтарға жауап беру

2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру

3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру

1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану

2.2.5.1 түрлі дыбыстардың арасындағы айырмашылықты анық айта бастау

3.2.5.1 дауыстап оқыған кезде таныс сөздер мен қысқа сөз тіркестерін анық айту

4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа сөз тіркестерін және қарапайым сөйлемдерді анық айту

1.2.6.1 қарапайым диалогтарда өзін таныстыру және сұрақтар қою

2.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда реплика алмасу және қысқарған жауаптарды орынды қолдану

3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу

4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу


2.2.7.1 таныс күрделі сөздерге екпінді дұрыс қою

3.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында пікір айтуда сөйлемдер, фразалар және сөздердің шектеулі санын қолдану

4.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында сөйлемдер, фразалар және сөздердің кең ауқымын қолдану


2.2.8.1 өзгелерге қарапайым нұсқаулар беру

3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа, қарапайым оқиғалар мен әңгімелерді айтып беру

4.2.8.1 ұнайтыны және ұнамайтыны туралы айту

      3) 3-бөлім "Оқылым (Leseverstehen/лезеферштэен)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей

1.3.1.1 әліпби әріптерінің дыбысын ажырату және оларды атау

2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту

3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту

4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту

1.3.2.1 жалқы есімдер және мекен атауларындағы бас әріптерді тану

2.3.2.1 жиі қолданылатын әріптер мен дыбыстар тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту

3.3.2.1 қолдаумен сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында таныс нұсқауларды оқу және орындау

4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну

1.3.3.1 кейбір көзге таныс сөздерді ажырату және анықтау

2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу

3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу

4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау

1.3.4.1 бас әріптері бойынша сөздерді әліпбилік ретімен орналастыру үшін әліпбиді қолдану

2.3.4.1 қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдана бастау

3.3.4.1 шамалы қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдану

4.3.4.1 қолдаумен классификацияға сәйкес мектеп кітапханасындағы немесе сыныптағы кітаптарды, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын табу


2.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып таныс тақырыптарға қатысты қарапайым сөйлемдердің негізгі идеясын түсіну

3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну


2.3.6.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты едәуір визуалды түсіну

3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну

4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну

      4) 4-бөлім "Жазылым (Schreiben/шрайбен)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей


2.4.1.1 қолдаумен жеке фраза түріндегі сұрақтарға және басқа да айтылымдарға қысқа жауаптар жазу

3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру

4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру


2.4.2.1 адамдарды, орындарды және заттарды анықтаған кезде қысқа фразаларды жазу

3.4.2.1 қалыпты көлемдегі және формадағы сөздер мен сөз тіркестерін жазу

4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану


2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу

3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды сипаттайтын қысқа фразалар жазу

4.4.3.1 қолдаумен адамдарды, мекендерді және нысандарды суреттейтін қысқа сөйлемдерді жазу3.4.4.1 қолдаумен сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қысқа қарапайым сөйлемдер жазу

4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу


2.4.5.1 дауыстап оқығанда жиі қолданылатын таныс әріптерді, буындарды және сөздерді жазу

3.4.5.1 қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөздерді және фразаларды байланыстыру

4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру


2.4.6.1 мұғалімнің басшылығымен жалқы есімдер мен мекен-жайларды жазған кезде бас әріптер мен кіші әріптерді қолдану

3.4.6.1 сабақта мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану

4.4.6.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану


2.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу

3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу


2.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа сөйлемдердің соңына нүкте қою

3.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдердің соңына нүктені орынды қолдану

4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдердің соңына нүктені және сұрақ белгісін орынды қолдану

      5) 5-бөлім "Неміс тілін қолдану (Sprachanwendung/шпраханвендунг)":

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1
төмен деңгей

A1
орташа деңгей

A1
жоғары деңгей

1.5.1.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану

2.5.1.1 жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану

3.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді пайдалану

4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану

1.5.2.1 1-ден 12-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

2.5.2.1 1-ден 20-ға дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

4.5.2.1 1-ден 100-ге дейінгі есептік сан есімдерді, сонымен қатар 1-ден 10-ға дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

2.5.3.1 базалық сезімдерді сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

1.5.4.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану

2.5.4.1 заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану

3.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін ein/айн,der/дэр, ein/айн,das/дас, eine/айнэ,die/ди артикльдерін пайдалану

4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін артикльдерді пайдалану

1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану

2.5.5.1 адамдардың кім екені және олардың не істеп жатқаны туралы сұрақтар құрастыру үшін сұрау есімдіктерін пайдалану

3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

2.5.6.1 сұрақтар және оларға жауап құрастыру барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

3.5.6.1 жалпы типтегі сұрақтар барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

4.5.6.1 қысқа баяндамаларда, сұрақтар мен жауаптар бергенде diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін және объектілік септіктерде жіктеу есімдіктерін пайдалану

1.5.7.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін атау септігіндегі жіктеу есімдіктерін пайдалану

2.5.7.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жіктеу есімдіктерін атау септігінде пайдалану

3.5.7.1 іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін жіктеу есімдіктерін атау септігінде пайдалану

4.5.7.1 өзі жайлы жеке ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін жіктеу есімдіктерін атау септігінде, mein/майн, dein/дайн тәуелдік есімдіктерін пайдалану

1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану

2.5.8.1 қалыпты нұсқаулар мен пәрмендер беру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

3.5.8.1 таныс тақырыптарға қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) пайдалану

2.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы сөйлесу үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

4.5.9.1 оқиғаларды, сезімдерді және іс-әрекеттерді сипаттау үшін өткен шақ формаларын қолдануды жалғастыру, өздері жайлы ақпарат беріп, нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты пайдалану


2.5.10.1 заттардың орнын белгілеу үшін hier/хиер, dort/дорф негізгі мекен үстеулерін пайдалану

3.5.10.1 manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/ имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт сын-қимыл үстеулерін пайдалануды бастау

4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

1.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/кҰнэн, können nicht/кҰнэн нихт модальді етістіктерін пайдалану

2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

3.5.11.1 тілек білдіру барысында möchten/мҰхтен модальді етістігін пайдалану

4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін können/кҰнен модальді етістігін пайдалану

1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben / обэн, unten / унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

2.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін an/ ан, in/ ин, auf /ауф негізгі орналасу көмекші сөздерін пайдалану, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an /ан, in/ ин, um/ум уақыт көмекші сөздерін пайдалану

3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін hinter /хинтер, zwischen/ цвишэн, in /ин, unter/ унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ ан, in ин, um /ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in /ин, auf/ ауф, hinter/ хинтэр, links /линкс, rechts/ рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ ин, an /ан, vor /фор, nach /нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit / мит, ohne / онэ және алушыны көрсету үшін für / фюр -ді қолдану


2.5.13.1 сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр жалғаулықтарын пайдалану

3.5.13.1 сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану
4.5.14.1 denn/дэн жалғаулығымен бағыныңқы сөйлемдерді пайдалану

      12. Бұл бағдарлама бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Неміс тілі" оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасының қосымшасындағы Ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес жүзеге асады.

  Бастауыш білім беру деңгейінің
1-4-сыныптарына арналған
"Неміс тілі" оқу пәнінен
Үлгілік оқу бағдарламасына
қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Неміс тілі" оқу пәнінен Үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар

      1) 1-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы

Сәлемдесу және есімдер

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру

Түстер

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.1.9.1 әліпби әріптерін ажырату;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

1 – 12-ге дейін санау

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.2.1 1-ден 12-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Менің мектебім

Сыныптағы заттар

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.1.9.1 әліпби әріптерін ажырату;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.1.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
1.5.4.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

Сабақтағы іс-әрекеттер

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану;
1.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/кҰнэн, können nicht/кҰнэн нихт модальді етістіктерін пайдалану

Заттарды сипаттау

1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда өзін таныстыру және сұрақтар қою;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым

Отбасы мен достар

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою;
1.2.4.1 қолдаумен адамдар, нысандар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы қалыпты сұрақтарға жауап беру;
1.5.1.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
1.5.4.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану;
1.5.7.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін атау септігіндегі жіктеу есімдіктерін пайдалану

Менің үйімде

1.1.9.1 әліпби әріптерін ажырату;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.2.1 жалқы есімдер және мекен атауларындағы бас әріптерді тану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

Апта күндері

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.2.1 жалқы есімдер және мекен атауларындағы бас әріптерді тану

Қоршаған орта

Жануарлар

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.1.1 әліпби әріптерінің дыбысын ажырату және оларды атау;
1.5.2.1 1-ден 12-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
1.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/кҰнэн, können nicht/кҰнэн нихт модальді етістіктерін пайдалану

Ыстық және аяз

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану;
1.5.7.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін атау септігіндегі жіктеу есімдіктерін пайдалану

Қазақстанда

1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.1.1 әліпби әріптерінің дыбысын ажырату және оларды атау;
1.3.2.1 жалқы есімдер және мекен атауларындағы бас әріптерді тану;
1.3.4.1 бас әріптері бойынша сөздерді әліпбилік ретімен орналастыру үшін әліпбиді қолдану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

3-тоқсан

Саяхат

Мектепке қалай жетуге болады?

1.1.2.1 қолдау арқылы қалыпты жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) пайдалану

... қалай жетуге болады?

1.1.2.1 қолдау арқылы қалыпты жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) пайдалану;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.4.1 бас әріптері бойынша сөздерді әліпбилік ретімен орналастыру үшін әліпбиді қолдану

Бұл қайда орналасқан?

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану;
1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

Берлинге саяхат

1.1.1.1 распознавать короткие простые инструкции по выполнению ряда видов деятельности на уроке, произнесенные медленно и отчетливо;
1.1.5.1 фонемалардың дыбысталуы мен тіркесімдерін ажырату;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

Салт-дәстүр және фольклор

Туған күн

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда өзін таныстыру және сұрақтар қою;
1.3.3.1 кейбір көзге таныс сөздерді ажырату және анықтау;
1.5.2.1 1-ден 12-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану

Қазақстандағы көктем

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту

Бас киімдер мен маскалар

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда өзін таныстыру және сұрақтар қою

Ертегінің кезегі келді

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.2.4.1 қолдаумен адамдар, нысандар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы қалыпты сұрақтарға жауап беру

4-тоқсан

Тағам мен сусын

Маған ұнайтын тағам

1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.4.1 бас әріптері бойынша сөздерді әліпбилік ретімен орналастыру үшін әліпбиді қолдану

Ыстық және суық

1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.7.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін атау септігіндегі жіктеу есімдіктерін пайдалану;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) пайдалану

Жануарлар ... жақсы көреді

1.1.3.1 қолдау арқылы жалқы атаулар мен мекендердің атауларын тану, күнделікті өмірде және сабақта қолданылатын кейбір сөздерді ауызша айтылған түрде түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) пайдалану

Дәмді және дәмді емес

1.1.2.1 қолдау арқылы қалыпты жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында сұрау есімдіктерін пайдалану

Тәні саудың жаны сау

Бас пен қол

1.2.1.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлемдер құрастыру;
1.5.1.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
1.5.9.1 өзі жайлы негізгі ақпарат беру үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) пайдалану

Қимылдайық

1.1.1.1 сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық түрде айтылған қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
1.2.4.1 қолдаумен адамдар, нысандар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы қалыпты сұрақтарға жауап беру;
1.3.3.1 кейбір көзге таныс сөздерді ажырату және анықтау;
1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану;
1.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін oben/обэн, unten/унтэн қарапайым көмекші сөздерін пайдалану

Қуыршақ жасау

1.1.5.1 фонемалардың дыбысталуы мен тіркесімдерін ажырату;
1.2.2.1 адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекеттер туралы қарапайым әңгімелерде сұрақтар қою;
1.5.4.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану;
1.5.8.1 қарапайым нұсқаулар мен пәрмендер құрастыру барысында жекеше түрдегі 2-жақтағы бұйрық райды (болымды) пайдалану

Ерекше би

1.1.4.1 қолдау арқылы "Бұл не?" типтес қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

      2)2-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы

Тағы да кездестік!

2.1.2.1 қолдау арқылы кең ауқымды жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
2.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда реплика алмасу және қысқарған жауаптарды орынды қолдану;
2.3.2.1 жиі қолданылатын әріптер мен дыбыстар тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.4.5.1 дауыстап оқығанда жиі қолданылатын таныс әріптерді, буындарды және сөздерді жазу;
2.4.6.1 мұғалімнің басшылығымен жалқы есімдер мен мекен-жайларды жазған кезде бас әріптер мен кіші әріптерді қолдану

Мен ... істей аламын

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.1.2.1 қолдау арқылы кең ауқымды жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.2.8.1 өзгелерге қарапайым нұсқаулар беру;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

Менің киімдерім мен заттарым

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
2.5.1.1 жекеше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
2.5.3.1 базалық сезімдерді сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

Менің отбасым және достарым

Достарым-ның есімдері

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.4.2.1 адамдарды, орындарды және заттарды анықтаған кезде қысқа фразаларды жазу

Көмек қолы

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.2.5.1 түрлі дыбыстардың арасындағы айырмашылықты анық айта бастау;
2.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда реплика алмасу және қысқарған жауаптарды орынды қолдану;
2.5.6.1 сұрақтар және оларға жауап құрастыру барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.4.1.1 қолдаумен жеке фраза түріндегі сұрақтарға және басқа да айтылымдарға қысқа жауаптар жазу;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

Мен танитын адамдар

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.5.3.1 базалық сезімдерді сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

2-тоқсан

Менің мектебім

Мен есептей аламын

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.3.4.1 қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдана бастау;
2.5.2.1 1-ден 20-ға дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Мектеп маңы

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу;
2.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін an/ан, in/ин, auf/ауф негізгі орналасу көмекші сөздерін пайдалану, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум уақыт көмекші сөздерін пайдалану

Мектеп асханасында

2.1.2.1 қолдау арқылы кең ауқымды жалпы жеке сұрақтарды түсіну;
2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.2.1 жиі қолданылатын әріптер мен дыбыстар тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу

Мектеп кезіндегі фотосуреттер

2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.3.2.1 жиі қолданылатын әріптер мен дыбыстар тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.5.7.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында жіктеу есімдіктерін атау септігінде пайдалану

Қоршаған орта

Әртүрлі мекендер

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.5.5.1 адамдардың кім екені және олардың не істеп жатқаны туралы сұрақтар құрастыру үшін сұрау есімдіктерін пайдалану;
2.5.10.1 заттардың орнын белгілеу үшін hier/хир, dort/дорт негізгі мекен үстеулерін пайдалану

Жол белгілері және көршеткіштер

2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою;
2.2.7.1 таныс күрделі сөздерге екпінді дұрыс қою;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып таныс тақырыптарға қатысты қарапайым сөйлемдердің негізгі идеясын түсіну;
2.5.8.1 қалыпты нұсқаулар мен пәрмендер беру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/кҰнэн модальді етістігін пайдалану

Бұл қайдан шыққан?

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу

Демалыс күндері

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.2.1 сабақтағы іс-әрекетке және таныс тақырыптарға қатысты негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін және таныс тақырыптарға ақпарат табу үшін сұрақтар қою;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.5.4.1 заттарды сипаттау барысында артикльдерді пайдалану

3-тоқсан

Тәні саудың жаны сау

Адам денесі

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.3.6.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты едәуір визуалды түсіну;
2.5.6.1 сұрақтар және оларға жауап құрастыру барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану

Өлшеп көрейік

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.5.2.1 1-ден 20-ға дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Спорт

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.2.8.1 өзгелерге қарапайым нұсқаулар беру;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.3.4.1 қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдана бастау

Дәстүр мен әдет-ғұрыптар

Мейрамдар

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақтағы тапсырмаларды орындауға қажетті қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.5.8.1 қалыпты нұсқаулар мен пәрмендер беру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану;
2.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы сөйлесу үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

Сүйсініп жейтін тағамдар

2.1.7.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
2.1.9.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді ауызша айтылған кезде түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту

Қысқы мейрамдар

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.1.6.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтардағы нақты ақпаратты түсіну;
2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу;
2.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа сөйлемдердің соңына нүкте қою

4-тоқсан

Қоршаған орта

Ауа-райы

2.1.8.1 түсі және саны сияқты таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтарда негізгі мезеттерді түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.5.3.1 базалық сезімдерді сипаттау үшін кейбір сын есімдерді пайдалану

Жыл мезгілдері

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.2.7.1 таныс күрделі сөздерге екпінді дұрыс қою;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.3.6.1 қолдау арқылы таныс тақырыптарға қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты едәуір визуалды түсіну;
2.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы сөйлесу үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

Жануарлар не істей алады?

2.1.4.1 түсі немесе саны сияқты аспектілерді анықтауға қатысты қалыпты қысқа сұрақтарды түсіну;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/кҰнэн модальді етістігін пайдалану;
2.5.13.1 сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр жалғаулықтарын пайдалану

Аулада

2.1.3.1 түсі және саны сипатталатын таныс тақырыптардағы қысқаша диалогтардың негізгі кезеңдерін түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.3.1.1 сөздерді дауыстап оқып, әріптеп айту;
2.4.5.1 дауыстап оқығанда жиі қолданылатын таныс әріптерді, буындарды және сөздерді жазу

Саяхат

А пунктінен Б пунктіне дейін

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс әрекет түрлері, заттарды сипаттауда қолданылатын қысқа сөйлемдер, фразалар және жалпы сөздердің шектеулі санын қолдану;
2.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы сөйлесу үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану;
2.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау үшін an/ан, in/ин, auf/ауф негізгі орналасу көмекші сөздерін пайдалану, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум уақыт көмекші сөздерін пайдалану

Көлік түрлері

2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.5.11.1 қабілеттерді сипаттау үшін können/ кҰнэн модальді етістігін пайдалану

Менің ұшағым

2.2.1.1 таныс тақырыптарға және сабақтағы іс-әрекеттерге қатысты өзі, өзге адамдар туралы және заттар туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру

Мен велосипедпен серуендеймін

2.1.8.1 түсі және саны сияқты таныс тақырыптарға қатысты қысқаша диалогтарда негізгі мезеттерді түсіну


Ал, енді бірге аттанайық

2.2.4.1 қолдаумен жеке және нақты ақпарат бере отырып қалыпты сұрақтарға жауап беру;
2.3.3.1 едәуір қолдаумен сыныптағы таныс нұсқауларды орындау және таныс және жалпы тақырыптар аясында қарапайым сөздерді, сөз тіркестерін және сөйлемдерді оқу;
2.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа сөйлемдердің соңына нүкте қою

      3)3-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Тірі табиғат

Жануарлардың түрлері

3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie viele/ви филе, wie alt/ви альт, wie oft/ви офт сұрау сөздерін пайдалану;
3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау hinter/хинтер, zwischen/цвишэн, in/ин, unter/унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

Дене мүшелері

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту

Жануарлардың қимылдары және шығаратын дыбыстары

3.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
3.1.9.1 ежіктеп айтылған қысқа қарапайым сөздерді түсіну;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін ein/айн,der/дэр, ein/айн, das/дас, eine/айнэ, die/ди артикльдерін пайдалану

Шығармашылық жоба

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу

Жарық пен көлеңке

Күн мен түн

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

Жарық көздері

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
3.5.11.1 тілек білдіру барысында möchten модальді етістігін пайдалану


Сыртта

3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
3.4.5.1 қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөздерді және фразаларды байланыстыру;
3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

2-тоқсан

Уақыт

Менің күн тәртібім

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау hinter/хинтер, zwischen/цвишэн, in/ин, unter/унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

Апта күндері

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту;
3.4.4.1 қолдаумен сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қысқа қарапайым сөйлемдер жазу;
3.4.6.1 сабақта мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану;
3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

Уақытында

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.1.9.1 ежіктеп айтылған қысқа қарапайым сөздерді түсіну;
3.2.6.1 шектеулі тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау hinter/хинтер, zwischen/цвишэн, in/ин, unter/унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

Сәулет өнері

Төрт қабырға

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.3.4.1 шамалы қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдану;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

Біздің қала

3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді пайдалану;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану;
3.5.12.1 адамдар мен заттардың орнын сипаттау hinter/хинтер, zwischen/цвишэн, in/ин, unter/унтэр орналасау көмекші сөздерін пайдалану, мерзімді, апта күнін және тәулік уақытын көрсету үшін an/ан, in/ин, um/ум мезгіл көмекші сөздерін пайдалану

Үйдің айналасында

3.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа сұрақтардың шектеулі көлемін түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.4.4.1 қолдаумен сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қысқа қарапайым сөйлемдер жазу;
3.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін ein/айн, der/дэр, ein/айн, das/дас, eine/айнэ, die/ди артикльдерін пайдалану

3-тоқсан

Өнер

Музыкалық аспаптар

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.5.1 дауыстап оқыған кезде таныс сөздер мен қысқа сөз тіркестерін анық айту;
3.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында пікір айтуда сөйлемдер, фразалар және сөздердің шектеулі санын қолдану;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа, қарапайым оқиғалар мен әңгімелерді айтып беру;
3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту;
3.3.2.1 қолдаумен сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында таныс нұсқауларды оқу және орындау;
3.5.10.1 manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт сын-қимыл үстеулерін пайдалануды бастау

Біз сурет саламыз

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.1.3.1 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
3.3.4.1 шамалы қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдану

Менің жақсы көретін музыкам

3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды сипаттайтын қысқа фразалар жазу;
3.4.5.1 қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөздерді және фразаларды байланыстыру

Көлеңкелер театры

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.4.6.1 сабақта мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану;
3.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдердің соңына нүктені орынды қолдану

Көрнекті тұлғалар

Ғарышты зерттеу

3.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа, қарапайым оқиғалар мен әңгімелерді айтып беру;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.4.1.1 елеулі қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
3.4.2.1 қалыпты көлемдегі және формадағы сөздер мен сөз тіркестерін жазу;
3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

ГҰте

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.2.5.1 дауыстап оқыған кезде таныс сөздер мен қысқа сөз тіркестерін анық айту;
3.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында пікір айтуда сөйлемдер, фразалар және сөздердің шектеулі санын қолдану;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.4.2.1 қалыпты көлемдегі және формадағы сөздер мен сөз тіркестерін жазу;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және нысандарды сипаттайтын қысқа фразалар жазу;
3.4.6.1 сабақта мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану

Ұлы идеялар

3.1.9.1 ежіктеп айтылған қысқа қарапайым сөздерді түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
3.5.6.1 жалпы типтегі сұрақтар барысында diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін пайдалану;
3.5.7.1 іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін жіктеу есімдіктерін атау септігінде пайдалану

Қазақстанда ашылған жаңалықтар

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты бар тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
3.4.5.1 қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөздерді және фразаларды байланыстыру

4-тоқсан

Су – тіршілік көзі

Шалшыққа тамған тамшылар

3.2.5.1 дауыстап оқыған кезде таныс сөздер мен қысқа сөз тіркестерін анық айту;
3.3.1.1 қолдаумен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі санын ажырату, анықтау және айту;
3.3.2.1 қолдаумен сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында таныс нұсқауларды оқу және орындау

Теңізде

3.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа сұрақтардың шектеулі көлемін түсіну;
3.1.5.1 фонемикалық айырмашылығы бар сөздерді ажырату;
3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

Жағажай оқиғасы

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.3.2.1 қолдаумен сабақтағы тапсырмаларды орындау барысында таныс нұсқауларды оқу және орындау;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.4.8.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдердің соңына нүктені орынды қолдану

 
Демалыс мәдениеті. Мейрамдар

Ойын-сауық орындары

3.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа, қарапайым оқиғалар мен әңгімелерді айтып беру;
3.3.3.1 стандартты қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу;
3.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.4.7.1 мұғалімнің басшылығымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.9.1 өздерінің нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған қарапайым оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты (Präsens/прэзэнс) (негізгі хабарлы, болымсыздық және сұрау формалары) пайдалану

Лотерея

3.1.1.1 сабақтағы кең ауқымды іс-әрекет түрлерін орындауға қажетті қысқаша нұсқауларды қолдау арқылы түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
3.5.2.1 1-ден 50-ге дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
3.5.8.1 таныс тақырыптарға қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

Батпырауық

3.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
3.3.4.1 шамалы қолдаумен иллюстрациялары бар қарапайым сөздікті қолдану;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде заттарды сипаттау және салыстыру барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
3.5.8.1 таныс тақырыптарға қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану;
3.5.13.1 сөздерді байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

      4) 4-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Қазақстандағы спорт

Балалар ойындары 1

4.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану;
4.5.14.1 denn/дэн жалғаулығымен бағыныңқы сөйлемдерді пайдалану

Балалар ойындары 2

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.3.1 қолдаумен адамдарды, мекендерді және нысандарды суреттейтін қысқа сөйлемдерді жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

Олимпиада ойындары

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

Эзоп мысалдары 1

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа сөз тіркестерін және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

Эзоп мысалдары 2

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.8.1 ұнайтыны және ұнамайтыны туралы айту;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

Аңыз бен мифтердегі құндылықтар

Фольклор 1

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу

Фольклор 2

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.7.1 өзі жайлы жеке ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін жіктеу есімдіктерін атау септігінде, mein/майн, dein/дайн тәуелдік есімдіктерін пайдалану

Адамдар және мекендер

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

Айдаһарлар және сиқырлы тіршілік иелері 1

4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

Айдаһарлар және сиқырлы тіршілік иелері 2

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.3.1 қолдаумен адамдарды, мекендерді және нысандарды суреттейтін қысқа сөйлемдерді жазу;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

2-тоқсан

Мәдени мұра

Қазыналаркартасы 1

4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.4.1 қолдаумен классификацияға сәйкес мектеп кітапханасындағы немесе сыныптағы кітаптарды, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын табу;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін артикльдерді пайдалану;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

Қазыналар картасы 2

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану;
4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in/ин, auf/ауф, hinter/хинтэр, links/линкс, rechts/рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ин, an/ан, vor/фор, nach/нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit/мит, ohne/онэ және алушыны көрсету үшін für/фюр -ді қолдану

Қазына іздеу барысында 1

4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.5.2.1 1-ден 100-ге дейінгі есептік сан есімдерді, сонымен қатар 1-ден 10-ға дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

Қазына іздеу барысында 2

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа сөз тіркестерін және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви, viele/филе, wie/ви, alt/альт, wie/ви, oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

Біздің ғаламшардың қазыналары 1

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу

Біздің ғаламшардың қазыналары 2

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.2.8.1 ұнайтыны және ұнамайтыны туралы айту;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

Мамандықтар әлемі және қарым-қатынас түрлері

Ым-ишара тілі

4.1.1.1 сабақтағы іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулардың кең ауқымын түсіну;
4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.6.1 қысқа баяндамаларда, сұрақтар мен жауаптар бергенде diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін және объектілік септіктерде жіктеу есімдіктерін пайдалану

Қарым-қатынас әлемі

4.1.1.1 сабақтағы іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулардың кең ауқымын түсіну;
4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.6.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде есімдерді, мекендердің атауын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен кіші әріптерді дұрыс қолдану

Технологиялар

4.1.2.1 қолдау арқылы жеке ақпаратты талап ететін сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

3-тоқсан

Табиғат құбылыстары

Ауа райы 1

4.1.9.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты ауызша айтылған сөздерді түсіну;
4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

Ауа райы 2

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында сөйлемдер, фразалар және сөздердің кең ауқымын қолдану;
4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдердің соңына нүктені және сұрақ белгісін орынды қолдану

Сарқырамалар

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.1.7.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтердің мазмұнын және мағынасын болжауда мәнмәтіндік көмекті қолдану;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану

Қыстың тосын сыйлары

4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін können/кҰнен модальді етістігін пайдалану;
4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in/ин, auf/ауф, hinter/хинтэр, links/линкс, rechts/рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ин, an/ан, vor/фор, nach/нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit/мит, ohne/онэ және алушыны көрсету үшін für/фюр -ді қолдану;
4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

Тәні саудың жаны сау!

Денсаулық 1

4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа сөз тіркестерін және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.9.1 оқиғаларды, сезімдерді және іс-әрекеттерді сипаттау үшін өткен шақ формаларын қолдануды жалғастыру, өздері жайлы ақпарат беріп, нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты пайдалану;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

Денсаулық 2

4.1.10.1 білім алушы ана тіліндегі сөздерге ұқсас сөздерді ажыратады;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

Жануарларға қамқор болайық 1

4.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында сөйлемдер, фразалар және сөздердің кең ауқымын қолдану;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану

Жануарларға қамқор болайық 2

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру

Ғаламшарды сақтап қалайық 1

4.1.3.1 қолдау арқылы көптеген жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқаша диалогтардың негізгі идеяларын түсіну;
4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану


Ғаламшарды сақтап қалайық 2

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.8.1 ұнайтыны және ұнамайтыны туралы айту;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз формалары) пайдалану

4-тоқсан

Ғарышқа саяхат

Ғарышқа 1

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану;
4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін können/кҰнен модальді етістігін пайдалану

Ғарышқа 2

4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу

Күн жүйесінің ғаламшарлары 1

4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.3.4.1 қолдаумен классификацияға сәйкес мектеп кітапханасындағы немесе сыныптағы кітаптарды, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын табу;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.5.2.1 1-ден 100-ге дейінгі есептік сан есімдерді, сонымен қатар 1-ден 10-ға дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

Күн жүйесінің ғаламшарлары 2

4.1.4.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа қалыпты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.2.1 1-ден 100-ге дейінгі есептік сан есімдерді, сонымен қатар 1-ден 10-ға дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану

Өзге ғаламдықтар 1

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін артикльдерді пайдалану;
4.5.13.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін und/унд, oder/одэр, aber/абэр жалғаулықтарын пайдалану

Өзге ғаламдықтар 2

4.3.5.1 мәнмәтіндегі кеңестерді қолданып кең ауқымды жалпы және оқу тақырыптарына шеңберіндегі қысқа қалыпты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.9.1 оқиғаларды, сезімдерді және іс-әрекеттерді сипаттау үшін өткен шақ формаларын қолдануды жалғастыру, өздері жайлы ақпарат беріп, нені қалайтынын, ұнататынын, әдеттерін сипаттап және фактілер туралы, болашаққа жоспарланған оқиғалар туралы сөйлесу үшін осы шақты пайдалану

Машиналар

Баяу машиналар 1

4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты адамдар мен нысандарды қарапайым сипаттау, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі ойларды анықтау;
4.4.1.1 қолдаумен жеке, жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіне қатысты сөйлемдерді құрастыру, жазу және тексеру;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберіне сұрақ құрастыру барысында wer/вэр, was/вас, wo/во, wohin/вохин, wie/ви viele/филе, wie/ви alt/альт, wie/ви oft/офт сұрау сөздерін пайдалану;
4.5.10.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін manchmal/манхьмаль, oft/офт, immer/имэр, nie/ни -мезгіл және жиілік үстеулерін пайдалану, gut/гут, schlecht/шлехт қарапайым сын-қимыл үстеулерін пайдалану

Баяу машиналар 2

4.1.6.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқаша диалогтардағы немесе мәтін үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.2.1.1 жалпы тақырыптардың ауқымды шеңберіне қатысты өзі туралы қарапайым сөйлемдер құрастыру;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, заттарды көрсету, сипаттау және белгілеу барысында -s тәуелдік форманcыy пайдалану;
4.5.6.1 қысқа баяндамаларда, сұрақтар мен жауаптар бергенде diеse/дизэ, dieses/дизэс, diеser/дизэр сілтеу есімдіктерін және объектілік септіктерде жіктеу есімдіктерін пайдалану

Жылдам машиналар 1

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.7.1 жұптық, топтық және бүкіл сыныптық әңгімелер барысында сөйлемдер, фразалар және сөздердің кең ауқымын қолдану;
4.3.1.1 қолдаумен мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.2.1 жазба жұмыстарында шектеулі көлемін орындау барысында үздіксіз хатты пайдалану;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in/ин, auf/ауф, hinter/хинтэр, links/линкс, rechts/рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ин, an/ан, vor/фор, nach/нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit/мит, ohne/онэ және алушыны көрсету үшін für/фюр -ді қолдану

Жылдам машиналар 2

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты сұрақтарға жауап беру;
4.2.6.1 кең ауқымды тақырыптар аясындағы қарапайым диалогтарда репликамен алмасу;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін логикалық бірізділікпен сөйлемдер жазу;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде көптеген жиі кездесетін сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды сипаттау және салыстыру барысындасында сын есімдер мен тәуелдік есімдіктерді пайдалану;
4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін können/кҰнен модальді етістігін пайдалану;
4.5.16.1 использовать союзы und/унд, oder/одэр, aber/абэр для соединения слов и фраз

Роботтар 1

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдердің соңына нүктені және сұрақ белгісін орынды қолдану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты заттарды белгілеу үшін артикльдерді пайдалану;
4.5.12.1 адамдар мен заттардың орны мен бағытын сипаттау үшін in/ин, auf/ауф, hinter/хинтэр, links/линкс, rechts/рэхтс орналасау көмекші сөздерін пайдалану, in/ин, an/ан, vor/фор, nach/нах уақыт көмекші сөздерін қолдану, пайдаланылушы затты белгілеу үшін mit/мит, ohne/онэ және алушыны көрсету үшін für/фюр -ді қолдану

Роботтар 2

4.1.8.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа әңгімелерді түсіну;
4.3.2.1 шамалы қолдаумен қысқа қарапайым көркем және ғылыми-танымал мәтіндерді оқу және түсіну;
4.3.4.1 қолдаумен классификацияға сәйкес мектеп кітапханасындағы немесе сыныптағы кітаптарды, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын табу;
4.3.6.1 аз қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты қысқа қарапайым мәтіндердегі негізгі ақпаратты және егжей-тегжейді түсіну;
4.4.5.1 аздаған қолдаумен негізгі шылауларды қолдана отырып сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.11.1 нақты іс-әрекетті орындай алу біліктілігін білдіру үшін können/кҰнен модальді етістігін пайдалану

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2019 жылғы 26 шілдедегі
№ 334 бұйрығына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
191-2-қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Француз тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген). "Француз тілі" оқу пәнінен

      2. "Француз тілі" оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы:

      1) білім алушыларда талдау, бағалау және шығармашылық ойлауды қалыптастыратын әртүрлі тапсырмаларды орындау;

      2) ауызша және жазбаша түрдегі дереккөздердің сан алуан түрі;

      3) ынталандыратын және қызықты пәндік мазмұн арқылы білім алушылардың француз тілінен А1 деңгейіне жету мақсатын көздейді.

      3. Бастауыш сыныптардағы оқу бағдарламасының мазмұны білім алушыларды француз тілін күнделікті өмірде пайдалануға үйретуге, сонымен қатар француз тілін одан әрі үйрену үшін қажетті тұрақты негіз қалауға бағытталған. Бастауыш мектептің "Француз тілі" оқу пәні бағдарламасы білім алушылардың сөйлеу дағдыларын дамытуға, олардың қызығушылығын және өзіне деген сенімділігін нығайтып, француз тілін оқуға деген оң көзқарасын қалыптастыруға бағытталған.

      4. Жеке тұлғалық қасиеттердің кең ауқымды дағдыларымен бірлесе дамытылуы білім алушыларға қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық, ашықтық, өмір бойы білім алу сияқты білім берудің негізгі құндылықтарын бойына сіңіруіне көмектеседі. Бұл құндылықтар білім алушының күнделікті іс-әрекеті мен мінез-құлқын ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдар болып табылады.

2-тарау. "Француз тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      5. Сыныптар бойынша жылдық оқу жүктемесі:

      1) 1-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 66 сағат;

      2) 2-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      3) 3-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      4) 4-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағатты құрайды.

      6. 1-сыныпқа арналған "Француз тілі" оқу пәнінің базалық мазмұны:

      1) тыңдалым (compréhension orale/конпреасьон ораль): сабақтағы бірқатар іс-әрекет түрлерін орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды, жалпы жеке сұрақтарды, жалпыға мәлім есімдер мен елді-мекен атауларын тыңдау, жалпы және оқу лексикасының кейбір сөздерінің (айтылуы), "Бұл не?" түріндегі қысқа негізгі сұрақтар, фонемалар мен олардың тіркестерінің, әліпби әріптерінің дыбысталуы;

      2) айтылым (production orale/продюксион ораль): сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан қарапайым сөйлем құрастырады, сабақтағы қарапайым әңгімелесу барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қояды, таныс сөздер мен фразаларды анық айтады, өзге адамдармен қарапайым әңгімелесу барысында өздерін таныстыра алады және сұрақтар қоя біледі;

      3) оқылым (compréhension écrite/конпреасьон экрит): әліпбидің әріптерін дыбыстайды және атайды, есімдер мен жер-су атауларындағы бас әріптерді таниды кейбір көзге таныс сөздерді таниды, сөздерді әліпбилік ретпен орналастыру үшін әріптерді (бірінші әріп бойынша) қолданады;

      4) француз тілін қолдану (utilisation du français/ютилизасьон дю франсэ): жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолданады, адамдар мен елді-мекендер туралы айтады, 1-ден 20-ға дейінгі есептік сандар, адамдар мен заттарды сипаттау үшін дара сын есімдерді, заттың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерінің қолданылуы, қарапайым сұрақтарды құрастыру кезінде qui’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ?, qui est-ce, où est/ки эс? у э? сұрау есімдіктерін, заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін, c’est/сэ, ce sont/сҰ құрылымдарын, өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану, қарапайым командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру үшін бұйрық райды Lisez/Лизэ, ouvrez/уврэ, fermez/фэрмэ (болымды түрде) қолданады, өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін осы шақты (Présent/Прэзан) (болымды, болымсыз және сұраулы формаларын) қолданады.

      7. 2-сыныпқа арналған (Contene de base/Көнтэнэ дэ басэ) базалық мазмұн:

      1) тыңдалым (compréhension orale/конпреасьон ораль): қолдау арқылы сабақта берілетін тапсырмаларды орындау үшін бірнеше қысқа қарапайым нұсқаулықтарды, жалпы жеке сұрақтардың кең ауқымын, таныс тақырыптарға шағын диалогтарда қолданылатын негізгі фразаларды тыңдайды, түс пен сан сынды аспектілерді анықтауға бағытталған қысқа қарапайым сұрақтар, сөздерде жетіспейтін фонемаларды табады, таныс тақырыптарға шағын диалогтардың нақты ақпаратын анықтайды, шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін контексттік кеңестерді қолданады, таныс тақырыптарға шағын әңгімелерді тыңдайды;

      2) айтылым (production orale/продюксион ораль): таныс тақырыптарға өзі, өзге адамдар мен заттар туралы, сонымен қатар, сабақта орындалатын іс-әрекет туралы сөйлем құрастырады, сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері мен таныс тақырыптар бойынша ақпарат іздеуге бағытталған және базалық қажеттіліктерге қатысты сұрақтар қою, сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері мен қызметтерді, заттарды сипаттау барысында ортақ сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі ауқымын қолданады, қолдау арқылы қарапайым сұрақтарға жауап береді, тақырыптардың шектеулі шеңберіне өзге адамдармен шағын диалогтарда жеке ақпараттар мен нақты мәліметтерді беру арқылы қысқа жауаптар береді және репликалармен алмасады, таныс күрделі сөздердегі екпіндерді дұрыс қояды, өзгелерге қарапайым нұсқаулар құрастырады;

      3) оқылым (compréhension écrite/конпреасьон экрит): жиі қолданылатын дыбыстар мен әріптердің үйлесімін анықтайды, есте сақтайды және айтады, елеулі қолдау арқылы таныс тақырыптар шеңберінде дара сөздерді, фразаларды және сөйлемдерді оқиды, контексттік ойды пайдалану арқылы таныс тақырыптарға қарапайым сөйлемдердің негізгі идеяларын анықтайды, елеулі визуалды қолдау арқылы таныс тақырыптарға күрделі емес мәтіндердегі нақты ақпаратты түсінеді;

      4) жазылым (production écrite/продюксион экрит): жекелеген фразалар түрінде сұрақтарға қысқа жауап жазады, жиі қолданылатын сөздерді жазады, адамдар, орындар мен заттарды анықтау үшін қысқа фразалар құрастырады, таныс, жиі қолданылатын сөздердегі бас және жол әріптерін дұрыс жазады, мұғалім жетекшілігімен жазба жұмыстарын орындау барысында қысқа сөйлемдер соңында нүкте қояды;

      5) француз тілін қолдану (utilisation du français/ютилизасьон дю франсэ): жекеше түрдегі зат есімдерді, көпше түрдегі зат есімдерді, есептік сан есімдерді – 1-ден 50-ге дейін санайды, заттар мен адамдардың сырт келбетін сипаттауда дара сын есімдерді, заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derrière/дэрьер көмекші сөздерін, заттардың сипаты мен түсі туралы сұрақтар құрастыру барысында comment/коман, de quelle couleur?/дҰ кэль кулҰр сұрау есімдіктерін, сұрақтар және оларға жауаптар құрастыру кезінде mon/мон, ma/ма, mes/мэ тәуелдік есімдіктерін қолдану, етістіктерді 1 және 3-жақта (болымды, болымсыз және сұраулы формаларында) жіктеу Présent (être, avoir)/Прэзан (этрҰ, авуар) барысында жіктеу есімдіктерін, өтініштер мен сөйлемдерде қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін, заттардың орналасуын белгілеу үшін il y a/иль я орамдарын, мезгіл, апта күнін және тәулік уақытын көрсету барысында en/ан, au/о мезгіл мағыналы көмекші сөздерді, қалау немесе қаламау сұрақтарын білдіру үшін J’aime/жэм, je n’aime pas/жҰ нэм па құрылымын, сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын, сұрақтарға қысқа жауаптарда moi aussi/муа оси құрылымын қолдану.

      8. 3-сыныпқа арналған (Contene de base/Көнтэнэ дэ басэ) базалық мазмұн:

      1) тыңдалым (compréhension orale/конпреасьон ораль): қолдау арқылы сабақтағы іс-әрекеттердің кең ауқымын орындау үшін қысқа нұсқаулықтарды, қолдау арқылы жеке ақпарат алуға бағытталған қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын тыңдайды, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына шағын диалогтардың негізгі идеяларын, жалпы және кейбір оқу тақырыптарын қолдау арқылы қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын анықтайды, фонематикалық ерекше сөздерді ажыратады, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне мәтіннің шағын үзінділеріндегі немесе диалогтардағы нақты егжей-тегжейлі ақпаратты қолдау арқылы таниды, жалпы және оқу тақырыптарын қолдау арқылы шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін контекстік кеңестерді қолданады, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын әңгімелерді, әріптеп айтылған дара қысқа сөздерді тыңдайды;

      2) айтылым (production orale/продюксион ораль): жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым ойлар құрастырады, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері шегінде бар тәжірибені анықтауға сұрақтар қояды, адамдар мен заттарды дара сөздермен сипаттайды, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері шегінде бар тәжірибені сипаттауды бастайды, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері бойынша сұрақтарға жауап береді, дауыстап оқу кезінде таныс сөздер мен қысқа фразаларды анық айтады, тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзге адамдармен шағын диалогтарда реплика алмасады, жұпта, топта, барлық сыныппен қысқа талқылауларға қатысады, тиісті сөздердің, фразалардың сөйлемдердің шектеулі шеңберін пайдалана отырып, өз пікірін білдіреді, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері шегінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды баяндайды;

      3) оқылым (compréhension écrite конпреасьон экрит): мұғалімнің қолдауымен қарапайым сөйлемдердегі таныс сөздердің шектеулі ауқымын анықтайды және айтады, біледі, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңбері шегінде өте қысқа күрделі емес көркем және ғылыми-көпшілік мәтіндерді мұғалімнің қолдауымен оқуды тексеру, мұғалімнің аздаған қолдауы арқылы иллюстрациялы қарапайым сөздікті қолданады, контексттік кеңестер көмегімен жалпы таныс және кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеясын анықтайды, мұғалімнің айтарлықтай қолдауы арқылы жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің нақты ақпараты мен мәліметтерін түсінеді;

      4) жазылым (production écrite/продюксион экрит): мұғалімнің айтарлықтай қолдауымен жеке, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қысқа сөйлемдердің жазылымын құрастырады, жазады және тексереді, стандартты ұзындықтағы және формадағы сөздер мен фразаларды, адамдарды, орындар мен заттарды сипаттау үшін қысқа фразаларды жазады, негізгі жалғаулықтар көмегімен сөздерді немесе фразаларды байланыстырады, атауларды, елді-мекен атауларын жазу барысында бас және жол әріптерін, мұғалімнің жетекшілігімен жазба жұмыстарын орындау кезінде қысқа сөйлемдерді дұрыс жазады, мұғалімнің жетекшілігімен жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде жиі қолданылатын сөздердің көп көлемін жазады, мұғалім жетекшілігімен шағын, таныс сөйлемдерді жазу барысында нүктені дұрыс қояды;

      5) француз тілін қолдану (utilisation du français/ютилизасьон дю франсэ): жекеше, көпше түрдегі зат есімдерді қолданады, қатыстылықты білдіру үшін de көмекші сөзін зат есімдермен және жалқы есімдермен қолдану, есептік сан есімдерді – 1-ден 100-ге дейін, реттік сан есімдер – 1-ден 10-ға дейін санайды, заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, жалпы және оқу тақырыптарын талқылау кезінде салыстыру үшін сын есімдердің салыстырмалы шырайын, le/лҰ, la/ла, les/лэ, un/эн, une/юн, des/дэ белгілі және белгісіздік артикльдерінің қолданылу ережелерін, таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында ou/у, combine/конбьен, quand/кан сұрау есімдіктерін, ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін, таныс тақырыптарға қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райдың (болымды және болымсыз формаларын), қалауын және әдеттерін, қарапайым оқиғаларды сипаттау және деректер беру үшін 1,2,3-жақтағы етістіктердің нақ осы шағын (Présent/Прэзан), болашақта, жақын арада орын алатын іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ (Futur simple/Фютюр СэнплҰ), жақын келер шақ және жақын өткен шақ (Futur immediat/Фютюр имедиа, Passé immediat/пасэ имедиа) формаларын, мезгіл және мекен үстеулері Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нья па, Y a-t-il,/Йя тиль орамдарының болымды, болымсыз және сұрау формаларын: Қашан? және Қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап ретінде parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур, өтініштер мен рұқсат берудегі pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар модальді етістіктерін, сонымен қатар, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін, адамдар мен заттардың орналасуын білдіру үшін au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ, au coin de/о куэн дҰ, en face de/ан фас дҰ мекен көмекші сөздерді қолданылады, мерзімді, апта күнін және тәулік сағатын көрсету үшін en/ан, à/а, pendant/пандан мезгіл көмекші сөздерін, сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын қолданады, сұрақтарға қысқа жауап беру барысында moi aussi/муа оси, moi non plus/муа нон плю, avec plaisir/авэк плэзир құрылымдарын қолданады.

      9. 4-сыныпқа арналған (Contene de base/Көнтэнэ дэ басэ) базалық мазмұн:

      1) тыңдалым (compréhension orale/конпреасьон ораль): сыныптағы нұсқаулардың кең ауқымы, қолдау арқылы өзі туралы сұрақтардың кең ауқымы, түрлі жалпы және кейбір оқу тақырыптарын қолдау арқылы қысқа әңгімелесулердің негізгі идеялары, жалпы және кейбір оқу тақырыптарын қолдау арқылы қысқа сұрақтардың кең ауқымы, бастапқы, орта, финалдық фонемаларды және олардың үйлесімін анықтау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының көп көлеміне қолдау арқылы қысқа әңгімелесулердің егжей-тегжейлері мен арнайы ақпараты, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының көп көлеміне қысқаша әңгімелесулердің мазмұны мен мағынасын болжау үшін контекстуалды кеңестер, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қолдау арқылы қысқа әңгімелер, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі көлеміне буындап айтылған, білім алушылардың ана тіліндегі сөздермен ұқсас сөздерді тану;

      2) айтылым (production orale/продюксион ораль):жалпы және кейбір оқу тақырыптарының көп көлеміне ақпаратты қамтитын стандартты сөйлемдер, адамдар мен заттардың қысқаша сипаттамасы, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының көп көлеміне өткен тәжірибені сипаттау, шектеулі көлемдегі жалпы және кейбір оқу тақырыптарының сұрақтарына жауап беру, сөздердің, қысқа фразалардың және жай сөйлемдердің көп көлемін анық айту, өзгелермен қысқа әңгімелесу барысында кезекпен сөйлеу, оң және теріс пікір білдіру, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының шектеулі көлеміне шағын оқиғаларды баяндау;

      3) оқылым (compréhension écrite/конпреасьон экрит): мәтін деңгейінде фразалардың көп көлемін тану, анықтау және айту, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының шектеулі көлеміне қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі мағынасы, жіктелімге сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтарын және басқа да баспа материалдарын іздеу, жалпы және кейбір оқыту тақырыптарының шектеулі көлеміне қысқа қарапайым мәтіндердің негізгі сәттері, контексттік кеңестерді пайдалана отырып, жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қысқа қарапайым мәтіндердің арнайы ақпараты мен егжей-тегжейлерін қолдау арқылы түсіну;

      4) жазылым (production écrite/продюксион экрит): мұғалімнің қолдауы арқылы адамдарды, орындарды және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдерді жазу, өзі туралы ақпарат беру үшін азат жолдағы қысқа сөйлемдердің бірізділігі, сөйлемдерді негізгі жалғаулықтар көмегімен байланыстыру, өз бетінше жазба жұмыстарын орындау кезінде атауларды, орындарды және қысқа сөйлемдерді жазу барысындағы бас және жол әріптері, өз бетінше жазбаша жұмыстарын орындау барысында жиі қолданылатын сөздердің көпшілігін дұрыс жазу, өз бетінше жазба жұмысы барысында нүкте мен сұрақ белгісін орынды пайдалану;

      5) француз тілін қолдану (utilisation du français/ютилизасьон дю франсэ): жекеше және көпше түрдегі зат есімдер, көпше түрдің кейбір теріс формалары, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдер, қатыстылықты көрсету үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sа/са, ses/сэ тәуелдеу есімдігі, есептік сан есімдер 1 – 1000 және реттік сан есімдер 1 – 100, сын есімдер, оның ішінде тәуелдік сын есімдер, салыстыру үшін жай бір буынды және екі буынды сын есімдер (салыстырмалы және асырмалы), артикльдерді пайдалану: un/эн, une/юн, des/дэ белгісіздік, le/лҰ, la/ла, les/лэ белгілі, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль ішінара, таныс тақырыптардың көп көлеміне сұрақ қою үшін qui?/ки, que?/кҰ, où?/, combien?/конбьен, quand?/кан, de quelle couleur?/дҰ кэль кулҰр сұрау есімдіктері, сұрақтар мен жауаптардағы ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктері, таныс тақырыптардың көп көлеміне қысқа нұсқаулар беру үшін бұйрық рай (болымды және болымсыз, өзі туралы ақпарат беру және осы шақтағы қалыпты іс-әрекеттерді, фактілер мен оқиғаларды талқылау үшін нақ осы шақтың формаларын, оның ішінде қысқаша жауаптар мен қысқартуларды пайдалану, таныс тақырыптардың шектеулі көлеміне іс-әрекеттерді, сезімдерді, оқиғаларды сипаттау үшін келер шақ (Futur Simple/Фютюр СэнплҰ) және өткен шақ (Passé composé/Пасэ конпозэ) формаларын қолдануды жалғастыру, оң, теріс және сұрау формаларында il y a/иль я, il n’y a pas/иль нья па, y a-t-il/йя тиль орамдарын қолдануды жалғастыру, оның ішінде қысқа және толық сұрақтар мен қысқартулар, іс-әрекеттің қашан және қаншалықты жиі орын алатындығын көрсету үшін parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, өтініш пен рұқсат сұрау үшін міндеттілік мағынасындағы pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар и devoir/дҰвуар етістіктері, мекен, қалып және бағыт көмекші сөздері: sur/сюр, dans/дан, sous/су, devant/дҰван, derrière/дэрьер, à côté de/а котэ дҰ, à gauche de/а гош дҰ, à droite de/а друат дҰ, au coin de/о куэн дҰ, мезгіл көмекші сөздері: en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи, шақыруларда Voulez-vous/Вулэ-ву құрылымын және тиісті жауаптарды oui/уи, bien sûr/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін ниет мағынасындағы тұйық етістік және етістік vouloir + infinitif/вулуар+инфинитив, сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану. Қысқа жауаптар үшін Moi aussi/Муа оси, moi non plus/муа нон плю, Passé composé/Пасэ конпозэ шағын қолдану.

      10. Сөйлеу әрекетінің түрлері:

      1) 1-бөлім"Тыңдалым" (compréhension orale/конпреасьон ораль): білім алушы таныс тақырыптардағы қысқаша әңгімелесудің негізгі идеяларын түсінеді, таныс сөздер мен фразаларды таниды, түстер мен сандар туралы қысқаша сұрақтарды түсінеді, таныс тақырыптардағы қысқаша әңгіменің мазмұнын және мағынасын болжау үшін контекстті пайдаланады, баяу және анық айтылған қысқа әңгімелердің жалпы мағынасын түсінеді;

      2) 2-бөлім "Айтылым" (production orale/продюксион ораль): білім алушы өзі туралы негізгі ойды, сұрақтарды қалыптастырады, сұрақтарға жауап береді, заттар мен оқиғаларды сипаттайтын дара сөздер мен фразаларды айтады, дұрыс интонация мен екпінді қолданады, оң және теріс пікір білдіреді;

      3) 3-бөлім "Оқылым" (compréhension écrite/конпреасьон экрит): білім алушы көрнекі сөздікті қолданады, қысқа көркемдік мәтіндерді оқиды және түсінеді, қысқа әңгімелердің негізгі идеясын анықтайды, қысқа мәтіндердегі арнайы ақпараттарды және егжей-тегжейлерді табады, қазақ және әлем әдебиеті шығармаларындағы жалпы адамзаттық құндылықтарды анықтайды;

      4) 4-бөлім "Жазылым" (production écrite/продюксион экрит): білім алушы өз білімін және дауыстап айтылған сөйлемдердегі жазылым мен айтылым арасындағы айырмашылықты көрсету арқылы жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазады, сөйлем соңындағы тыныс белгілерін дұрыс пайдаланады;

      5) 5-бөлім "Француз тілін қолдану" (utilisation de grammaire française/ютилизасьон дю франсэ): білім алушы оқиғаларды суреттеу және жеке басқа қатысты ақпараттарды беру үшін осы және өткен шақ формаларын пайдаланады, дара модальді етістіктер көмегімен өз ойын жеткізеді.

3-тарау. Оқу мақсаттарының жүйесі

      11. Бағдарламада оқу мақсаттары кодтық белгімен белгіленген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші сан бөлімді, үшінші және төртінші сандар оқу мақсатының нөмірін көрсетеді. Мысалы, 1.1.2.1 кодында: "1" – сынып,"1" – бөлім, "2.1" – оқу мақсатының реттік нөмірі.

      12. Оқу мақсаттарының жүйесі:

      1) 1-бөлім "Тыңдалым" (сompréhension orale/конпреасьон ораль):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну

4.1.1.1 сабақта әртүрлі іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулықтардың кең ауқымын түсіну

1.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен стандартты жалпы жеке сұрақтарды тану

2.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен қысқа жеке сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну

3.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы жеке сұрақтардың кең ауқымын тану

4.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жеке сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну

3.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптарындағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну

1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану

3.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну

1.1.5.1 фонемалардың дыбысталуы мен тіркесуін ажырату

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау

3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау


2.1.6.1 таныс тақырыптарға қатысты шағын диалогтардағы нақты ақпаратты түсіну

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну

4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну


2.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен таныс тақырыптарға қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану

4.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын диалогтардың мазмұны мен мағынасын болжау үшін мәнмәтінді қолдану


2.1.8.1 таныс тақырыптарға қатысты тыңдалған шағын әңгімелерді түсіну

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну

1.1.9.1 әліпби әріптерінің атауларын тану

2.1.9.1 таныс сөздер мен сөйлемдердің сөйлеу формасын тану

3.1.9.1 буынға бөліп айтылған қысқа дара сөздерді тану

4.1.9.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде айтылған сөздерді тану
4.1.10.1 білім алушылардың ана тіліндегі сөздерге ұқсас сөздерді тану

      2) 2-бөлім "Айтылым" (рroduction orale/продюксион ораль):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей

1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру

2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру

3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру

4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру

1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою

2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою

3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою

4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою

1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану

3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау

4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау

1.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы стандартты сұрақтарға жауап беру

2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру

3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру

1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану

2.2.5.1 әр түрлі дыбыстар арасындағы айырмашылықты анық айтуды бастау

3.2.5.1 дауыстап оқу кезінде таныс сөздерді, қысқа фразаларды анық айту

4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа фразаларды және қарапайым сөйлемдерді анық айту

1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақтар қою және өзін таныстыру

2.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу және қысқартылған жауаптарды дұрыс пайдалану

3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу

4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу


2.2.7.1 таныс күрделі сөздерде екпінді дұрыс қою

3.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде өз пікірін айтқан кезде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану

4.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің ауқымды санын пайдалану


2.2.8.1 басқаларға қарапайым нұсқаулар құрастыру

3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру

4.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде ұнайтындары және ұнамайтындары туралы айту, қысқа күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру

      3) 3-бөлім "Оқылым" (compréhension écrite/конпреасьон экрит):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей

1.3.1.1 әліпби әріптерін атау және дыбыстарды ажырату

2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту

3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту

4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту

1.3.2.1 жалқы есімдер мен жер-су атауларының бас әріптерін тану

2.3.2.1 дыбыстар мен әріптердің жиі қолданылатын тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту

3.3.2.1 сабақта тапсырмаларды орындау кезінде таныс нұсқаулықтарды оқу және орындау

4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну

1.3.3.1 көру арқылы кейбір таныс сөздерді тану және анықтау

2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау

3.3.3.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне өте қысқа күрделі емес мәтіндерді оқи бастау

4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану

1.3.4.1 сөздерді әліпби реттілігімен бас әріптер бойынша бөлу үшін әліпбиді қолдану

2.3.4.1 мұғалімнің қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалануды бастау

3.3.4.1 мұғалімнің кішігірім қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалану

4.3.4.1 классификацияға сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтары және басқа да баспа материалдарын мұғалімнің қолдауымен табу


2.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестерді пайдалана отырып, таныс тақырыптарға жай сөйлемдердің негізгі идеяларын түсіну

3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну


2.3.6.1 таныс тақырыптардағы шағын қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты көрнекі қолдаумен түсіну

3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну

4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну

      4) 4-бөлім "Жазылым" (production écrite/продюксион экрит):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей


2.4.1.1 мұғалімнің қолдауымен жеке фразалар түріндегі сұрақтарға қысқа жауаптар жазу

3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру

4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру


2.4.2.1 дауыстап немесе буындап оқылған әріптерді және жиі қолданылатын таныс сөздерді жазу

3.4.2.1 стандартты формадағы сөздер мен фразаларды жазу

4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау


2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу

3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу

4.4.3.1 қолдау арқылы адамдарды, мекендерді және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдер жазу3.4.4.1 сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қолдау арқылы қысқа күрделі емес сөйлемдерді жазу

4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу


2.4.5.1 дауыстап немесе буынға бөліп оқу барысында жиі қолданылатын әріптер мен таныс сөздерді жазу

3.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөздерді немесе фразаларды байланыстыру

4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру


2.4.6.1 жалқы есімдер мен мекен-жайларды жазған кезде мұғалімнің қолдауы арқылы бас әріптер мен жол әріптеріні қолдану

3.4.6.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану

4.4.6.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану


2.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс өздерді дұрыс жазу

3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу


2.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде өте жиі қолданылатын қысқа сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою

3.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою

4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қою

      5) 5-бөлім "Француз тілін қолдану" (utilisation du français/ютилизасьон дю франсэ):

Білім алушылар міндетті:

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

A1 деңгейі бағытында жұмыс жасау

A1 төмен деңгей

A1 орташа деңгей

A1 жоғары деңгей

1.5.1.1 адамдар мен мекендерді сипаттаған кезде жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану

2.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану

3.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану, қатыстылықты білдіру үшін de/дҰ көмекші сөзін зат есімдермен және жалқы есімдермен қолдану

4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану

1.5.2.1 1 - 20 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

2.5.2.1 1 - 50 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

3.5.2.1 1 - 100 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 – 10 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

4.5.2.1 1 - 1000 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 - 100 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану

1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін дара сын есімдерді қолдану

2.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау үшін дара сын есімдерді қолдану

3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарын талқылау барысында заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, салыстыру үшін сын есімнің салыстырмалы шырайын қолдану

4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану

1.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерін қолдану

2.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін devant/дҰван, derrière/дэрьер, à coté de/а котэ дҰ көмекші сөздерін қолдану

3.5.4.1 (le/лҰ, la/ла, les/ле, un/эн, une/юн, des/дэ) белгілі және белгісіздік артикльдерін дұрыс қолдану

4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды атау үшін (un/эн, une/юн, des/дэ, le/лҰ, la/ла, les/лэ, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль артикльдерінің барлық түрін қолдану

1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? où est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану

2.5.5.1 заттардың қандай екендігі және түсі туралы сұрақтар құрастыру барысында comment/коман, de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр? сұрау есімдіктерін қолдану

3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында ou/у, combine/конбьен, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

2.5.6.1 сұрақтар құрастыру және оларға жауап беру үшін mon/мон, ma/ма, me/мэ тәуелдік есімдіктерін қолдану

3.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану

4.5.6.1 сұрақтар мен жауаптарда ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдану

1.5.7.1 жеке басы туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану

2.5.7.1 1 және 3 жақтағы Présent/Прэзан формасындағы етістіктерді жіктеу барысында жіктеу есімдіктерін қолдану

3.5.7.1 әр түрлі іс-әрекеттерді сипаттау үшін жекеше және көпше түрдегі жіктеу есімдіктерін қолдану

4.5.7.1 өзі туралы ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану

1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану

2.5.8.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттілікті сипаттау барысында vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

3.5.8.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша нұсқауларды құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз түрде) қолдану

4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану

1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Présent/Прэзан) болымды түрде қолдану

2.5.9.1 өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін қысқартуларды және Présent/Прэзан дара осы шағын (болымды формасын) қолдану

3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Présent/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану

4.5.9.1 таныс тақырыптардың шектеулі санына қатысты өзі туралы, өзіне не ұнайтындығы қалауы және әдеттері, сезімдері, сонымен қатар оқиғалар жайлы ақпарат беру үшін Futur Simple/Фютюр СэнплҰ қарапайым келер шақ және Passé composé/Пасэ конпозэ өткен шақ формаларын қолдану


2.5.10.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер негізгі көмекші сөздерін қолдану

3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passé composé/Пасэ конпозэ) қолдану

4.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passé composé/Пасэ конпозэ) әрі қарай қолдануды жалғастыру

1.5.11.1 заттарды көрсету үшін c’est/сэ, ce sont/сҰ сон) құрылымдарын қолдану

2.5.11.1 қалау және қаламау туралы сұрақтарды білдіру үшін j’aime/жэм, je n’aime pas/жҰ нэм па лексикалық құрылымдарын қолдану

3.5.11.1 Il y a/иль я, Il n’y a pas/иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарының болымды, болымсыз, сұрау формаларын қолдану

4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану


2.5.12.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou/у, bien/бьен жалғаулықтарын қолдану

3.5.12.1 қашан? қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану

4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, très bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау


2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

3.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану, сонымен қатар, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктігін қолдану

4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану

1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derrière/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, à/а көмекші сөздерін қолдану

3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

4.5.14.1 заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, derrière/дэрьер, devant/дҰван, à coté de/а котэ дҰ, en face de/ан фас дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, à/а, au/о, après/апрэ, avant/аван көмекші сөздерін, пайдаланылып жатқан құралды көрсету үшін avec/авэк, sans/сан және алушыны көрсету үшін pour/пур көмекші сөздерін қолдану3.5.15.1 Voulez-vous/Вуле-ву сұраулы құрылымын және oui/уи, bien sûr/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту, le/лҰ сәйкес жауаптарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін ниет мағынасындағы тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар+инфинитив

4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив

1.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ жалғаулықтарын қолдану

2.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын қолдану

3.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, ou bien/у бьен, parce que/парскҰ жалғаулықтарын қолдану

4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану


2.5.17.1 сұрақтарға қысқа жауаптар беру үшін Moi aussi/Муа оси құрылымын қолдану

3.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, moi non plus/муа нон плю құрылымын қолдану

4.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, merci oui/мэрси уи, merci non/мэрси нон құрылымын қолдану

      13. Бұл оқу бағдарламасы бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Француз тілі" оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасының қосымшасындағы Ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес жүзеге асады.

  Бастауыш білім беру деңгейінің
1-4-сыныптарына арналған
"Француз тілі" оқу пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
Үлгілік оқу бағдарламасы
қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптарына арналған "Француз тілі" оқу пәнінен Үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар

      1) 1-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы

Сәлемдесу

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру

Түстер

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.1.9.1 әліпби әріптерінің атауларын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында дара сын есімдерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

1 – 20 дейінгі сандар

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.2.1 1 - 20 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Менің мектебім

Мектеп заттары

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.1.1 адамдар мен мекендерді сипаттаған кезде жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану;
1.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерін қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

Сыныптағы іс-әрекеттер

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану;
1.5.13.1 мүмкіндіктерді сипаттау үшін pouvoir сөзін қолдану

Заттарды сипаттау

1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою;
1.2.6.1 басқа адамдармен өзара әрекеттесу барысында сұхбатты бірінші бастау және өтінішпен хабарласу;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында дара сын есімдерді қолдану

2-тоқсан

Менің отбасым және достарым

Отбасы

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою;
1.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы стандартты сұрақтарға жауап беру;
1.5.1.1 адамдар мен мекендерді сипаттаған кезде жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану;
1.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерін қолдану;
1.5.7.1 жеке басы туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану

Менің үйім

1.1.9.1 әліпби әріптерінің атауларын тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.2.1 жалқы есімдер мен жер-су атауларының бас әріптерін тану;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында дара сын есімдерді қолдану;
1.5.11.1 заттарды көрсету үшін c’est/сэ, ce sont/сҰ сон) құрылымдарын қолдану;
1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

Менің досым

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.2.1 жалқы есімдер мен жер-су атауларының бас әріптерін тану

Қоршаған орта

Жабайы жануарлар

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.1.1 әліпби әріптерін атау және дыбыстарды ажырату;
1.5.2.1 1 - 20 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Үй жануарлары

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.3.1 адамдар мен заттарды сипаттау барысында дара сын есімдерді қолдану;
1.5.7.1 жеке басы туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану

Қазақстан табиғаты

1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.3.1.1 әліпби әріптерін атау және дыбыстарды ажырату;
1.3.4.1 сөздерді әліпби реттілігімен бас әріптер бойынша бөлу үшін әліпбиді қолдану;
1.5.11.1 заттарды көрсету үшін c’est/сэ, ce sont/сҰ сон) құрылымдарын қолдану;
1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

3-тоқсан

Саяхат

Көлік түрлері

1.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен стандартты жалпы жеке сұрақтарды тану;
1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? où est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану;
1.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ жалғаулықтарын қолдану

Мектепке апаратын жол

1.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен стандартты жалпы жеке сұрақтарды тану;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Présent/Прэзан) болымды түрде қолдану;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.4.1 сөздерді әліпби реттілігімен бас әріптер бойынша бөлу үшін әліпбиді қолдану

Қаланың көрікті жерлері

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? où est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану;
1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану;
1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

Парижға экскурсия

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.1.5.1 фонемалардың дыбыстары мен фонемалар тіркесімдерін ажырату;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

Мерекелер және салт-дәстүрлер

Туған күн

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақ қою және өзін таныстыру;
1.3.3.1 көру арқылы кейбір таныс сөздерді тану және анықтау;
1.5.2.1 1 - 20 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? où est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану

Рождестволық мереке және оның дәстүрлері

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақтар қою және өзін таныстыру;
1.3.3.1 көру арқылы кейбір таныс сөздерді тану және анықтау

Наурыз

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақ қою және өзін таныстыру;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Présent/Прэзан) болымды түрде қолдану;
1.5.11.1 заттарды көрсету үшін c’est/сэ, ce sont/сҰ сон) құрылымдарын қолдану

Ертегі уақыты

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы стандартты сұрақтарға жауап беру;
1.2.6.1 қарапайым диалогтарда сұрақтар қою және өзін таныстыру

4-тоқсан

Тағам

Тағам мен сусындар

1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.3.4.1 сөздерді әліпби реттілігімен бас әріптер бойынша бөлу үшін әліпбиді қолдану

Таңғы асқа не жейсің?

1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.7.1 жеке басы туралы негізгі ақпаратты беру үшін жіктеу есімдіктерін қолдану;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Présent/Прэзан) болымды түрде қолдану

Кафеде

1.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалқы есімдерді және жер-су атауларын тану, сыныпта қолданылатын сөздер мен кейбір күнделікті сөздердің сөйлеу формасын тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Présent/Прэзан) болымды түрде қолдану

Сен нені сүйсініп жейсің?

1.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен стандартты жалпы жеке сұрақтарды тану;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.5.1 қарапайым сұрақтар құрастыру барысында qu’est-ce que c’est/кэс кҰ сэ? qui est-ce/ки эс? où est ... ?/у э...? сұрау есімдіктерін қолдану

Дені саудың жаны сау!

Дене мүшелері

1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.5.1.1 адамдар мен мекендерді сипаттаған кезде жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану;
1.5.9.1 өзі туралы негізгі ақпаратты беру үшін нақ осы шақты (Présent/Прэзан) болымды түрде қолдану

Сергіту сәті

1.1.1.1 сабақтағы кейбір іс-әрекеттерді орындау бойынша баяу және анық айтылған қысқа қарапайым нұсқауларды түсіну;
1.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен адамдар, заттар және сабақтағы іс-әрекет түрлері туралы стандартты сұрақтарға жауап беру;
1.3.3.1 көру арқылы кейбір таныс сөздерді тану және анықтау;
1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану;
1.5.14.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан мекенді және орналасуды білдіретін дара көмекші сөздерін қолдану

Спорт түрлері

1.1.5.1 фонемалардың дыбыстары мен фонемалар тіркесімдерін ажырату;
1.2.2.1 сабақтағы күрделі емес әңгіме барысында адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы сұрақтар қою;
1.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан көмекші сөздерін қолдану;
1.5.8.1 стандартты командаларды немесе нұсқаулықтарды құрастыру кезінде қарапайым бұйрық райды (болымды түрде) қолдану

Салауатты тамақтану

1.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен "Бұл не?" "Бұл кім?" түріндегі қысқа стандартты сұрақтарды тану;
1.2.1.1 сабақта адамдар, заттар және іс-әрекет түрлері туралы бірінші жақтан жай сөйлем құрастыру;
1.2.3.1 таныс сөздер мен сөйлемдерді анық айту;
1.2.5.1 қысқа әңгіме барысында сөздерді қолдану;
1.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдануды бастау

      2) 2-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Өзім туралы

Сәлеметсіз бе?

2.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен қысқа жеке сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
2.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу және қысқартылған жауаптарды дұрыс пайдалану;
2.3.2.1 дыбыстар мен әріптердің жиі қолданылатын тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.4.5.1 дауыстап немесе буынға бөліп оқу барысында жиі қолданылатын әріптер мен таныс сөздерді жазу;
2.4.6.1 жалқы есімдер мен мекен-жайларды жазған кезде мұғалімнің қолдауы арқылы бас әріптер мен жол әріптеріні қолдану

Мен ... істей аламын

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен қысқа жеке сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.2.8.1 басқаларға қарапайым нұсқаулар құрастыру

Қандай киім кигенді ұнатасың?

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану;
2.5.3.1 сипаттамаларда және қарапайым сезімдер туралы сөйлескенде дара сын есімдерді қолдану

Менің отбасым және достарым

Менің отбасым

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.4.2.1 дауыстап немесе буындап оқылған әріптерді және жиі қолданылатын таныс сөздерді жазу

Менің достарым

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.2.5.1 әр түрлі дыбыстар арасындағы айырмашылықты анық айтуды бастау;
2.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу және қысқартылған жауаптарды дұрыс пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.4.1.1 мұғалімнің қолдауымен жеке фразалар түріндегі сұрақтарға қысқа жауаптар жазу;
2.5.6.1 сұрақтар құрастыру және оларға жауап беру үшін mon/мон, ma/ма, me/мэ тәуелдік есімдіктерін қолдану

Үйде атқаратын жұмыстарым

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.5.3.1 сипаттамаларда және қарапайым сезімдер туралы сөйлескенде дара сын есімдерді қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

2-тоқсан

Менің мектебім

Мектепте

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.4.1 мұғалімнің қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалануды бастау;
2.5.2.1 1 - 50 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Мектептегі сабақтар

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу;
2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derrière/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, à/а көмекші сөздерін қолдану

Сенің сүйікті оқу пәнің қандай?

2.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен қысқа жеке сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.2.1 дыбыстар мен әріптердің жиі қолданылатын тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу

Мектеп кезіндегі фотосуреттер

2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.2.1 дыбыстар мен әріптердің жиі қолданылатын тіркесімін анықтау, есте сақтау және айту;
2.5.7.1 1 және 3 жақтағы Présent/Прэзан формасындағы етістіктерді жіктеу барысында жіктеу есімдіктерін қолдану

Қоршаған орта

Бізді қоршаған әлем

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.5.5.1 заттардың қандай екендігі және түсі туралы сұрақтар құрастыру барысында comment/коман, de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр? сұрау есімдіктерін қолдану;
2.5.12.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou/у, bien/бьен жалғаулықтарын қолдану

Жабайы жануарлар

2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою;
2.2.7.1 таныс күрделі сөздерде екпінді дұрыс қою;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.5.8.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттілікті сипаттау барысында vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

Жануарлар немен қоректенеді?

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестерді пайдалана отырып, таныс тақырыптарға жай сөйлемдердің негізгі идеяларын түсіну

Пикникке барамыз

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.2.1 сабақта орындалатын негізгі қажеттіліктерге қатысты және таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері бойынша ақпаратты табуға бағытталған сұрақтар қою;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.5.4.1 қай заттың қайда орналасқандығын көрсету үшін devant/дҰван, derrière/дэрьер, à coté de/а котэ дҰ көмекші сөздерін қолдану

3-тоқсан

Тәні саудың жаны сау

Спорт күшті және бақытты етеді

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.3.6.1 таныс тақырыптардағы шағын қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты көрнекі қолдаумен түсіну;
2.5.6.1 сұрақтар құрастыру және оларға жауап беру үшін mon/мон, ma/ма, me/мэ тәуелдік есімдіктерін қолдану

Жарыстар

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.5.2.1 1 - 50 дейінгі есептік сан есімдерді қолдану

Тауда

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.2.8.1 басқаларға қарапайым нұсқаулар құрастыру;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.3.4.1 мұғалімнің қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалануды бастау

Салауатты тамақтану

2.1.5.1 аяқталмаған сөздердегі жетіспейтін фонемаларды +анықтау;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды анықтау үшін қысқа фразалар жазу;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

Дәстүр мен әдет-ғұрыптар

Мерекелер мен дәстүрлер

2.1.1.1 қолдау арқылы сабақта тапсырмаларды орындауға қарапайым қысқа нұсқауларды түсіну;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.5.8.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттілікті сипаттау барысында vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану;
2.5.9.1 өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін қысқартуларды және Présent/Прэзан дара осы шағын (болымды формасын) қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану

Ұлттық тағамдар

2.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен таныс тақырыптарға қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
2.1.9.1 таныс сөздер мен сөйлемдердің сөйлеу формасын тану;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту

Кейбір дәстүрлі француз тағамдары

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.1.6.1 таныс тақырыптарға қатысты шағын диалогтардағы нақты ақпаратты түсіну;
2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі қолданылатын кейбір таныс сөздерді дұрыс жазу;
2.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде өте жиі қолданылатын қысқа сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою

4-тоқсан

Қоршаған орта. Жыл мезгілдері

Жылдың төрт мезгілі

2.1.8.1 таныс тақырыптарға қатысты тыңдалған шағын әңгімелерді түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде өте жиі қолданылатын қысқа сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою;
2.5.3.1 сипаттамаларда және қарапайым сезімдер туралы сөйлескенде дара сын есімдерді қолдану

Ауа райы қандай?

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.2.7.1 таныс күрделі сөздерде екпінді дұрыс қою;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.3.6.1 таныс тақырыптардағы шағын қарапайым мәтіндердегі нақты ақпаратты көрнекі қолдаумен түсіну;
2.5.9.1 өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін қысқартуларды және Présent/Прэзан дара осы шағын (болымды формасын) қолдану

Хайуанаттар бағында

2.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен түсі пен саны сынды аспектілерді анықтауға қатысты қысқа стандартты сұрақтарды тану;
2.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын қолдану;
2.5.17.1 сұрақтарға қысқа жауаптар беру үшін Moi aussi/Муа оси құрылымын қолдану

Серуен

2.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен түсін және санын сипаттайтын таныс тақырыптардағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.3.1.1 сөздерді әріптеп, дауыстап оқу және айту;
2.4.5.1 дауыстап немесе буынға бөліп оқу барысында жиі қолданылатын әріптер мен таныс сөздерді жазу;
2.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, ou/у, ou bien/у бьен жалғаулықтарын қолдану;
2.5.17.1 сұрақтарға қысқа жауаптар беру үшін Moi aussi/Муа оси құрылымын қолдану

Каникул және саяхат

Маған саяхаттағанұнайды

2.2.3.1 сабақта орындалатын іс-әрекет және қызмет түрлерін, заттарды сипаттау кезінде жалпы сөздердің, фразалардың және қысқа сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
2.5.9.1 өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін қысқартуларды және Présent/Прэзан дара осы шағын (болымды формасын) қолдану;
2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derrière/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, à/а көмекші сөздерін қолдану

Саяхатқа дайындық

2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау

Ұшақта

2.2.1.1 сабақта орындалатын іс-әрекет түрлері және таныс тақырыптарға қатысты өзі туралы, басқа адамдар және заттар туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
2.5.11.1 қалау және қаламау туралы сұрақтарды білдіру үшін j’aime/жэм, je n’aime pas/жҰ нэм па лексикалық құрылымдарын қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану;
2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derrière/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, à/а көмекші сөздерін қолдану

Велосипедпен серуендеу

2.1.8.1 таныс тақырыптарға қатысты тыңдалған шағын әңгімелерді түсіну;
2.3.3.1 елеулі қолдау арқылы таныс және жалпы тақырыптарға қарапайым сөздерді, фразаларды, ұсыныстарды оқу және сыныптағы таныс нұсқауларды орындау;
2.5.10.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derriere/дэрьер негізгі көмекші сөздерін қолдану;
2.5.13.1 өтініштер мен сөйлемдердегі қабілеттіліктерді сипаттау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану


Жанұямызбен бірге саяхаттаймыз

2.2.4.1 мұғалімнің қолдауымен жеке және нақты ақпаратты ұсына отырып стандартты сұрақтарға жауап беру;
2.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестерді пайдалана отырып, таныс тақырыптарға жай сөйлемдердің негізгі идеяларын түсіну;
2.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде өте жиі қолданылатын қысқа сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою;
2.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, devant/дҰван, derrière/дэрьер мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, au/о, à/а көмекші сөздерін қолдану

      3) 3-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Табиғат жасасын!

Жануарлар түрлері

3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында ou/у, combine/конбьен, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану;
3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

Құстар түрлері

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту;
3.5.5.1 таныс тақырыптарға әңгімелесу барысында ou/у, combine/конбьен, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

Жануарлардың дауыстары мен дыбыстары

3.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы жеке сұрақтардың кең ауқымын тану;
3.1.9.1 буынға бөліп айтылған қысқа дара сөздерді тану;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.5.4.1 (le/лҰ, la/ла, les/ле, un/эн, une/юн, des/дэ) белгілі және белгісіздік артикльдерін дұрыс қолдану;
3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passé composé/Пасэ конпозэ) қолдану

Шығармашылық жоба

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passé composé/Пасэ конпозэ) қолдану

Қала

Көшелер мен даңғылдар

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін vouloir/вулуар, pouvoir/пувуар модальді етістіктерін қолдану, сонымен қатар, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктігін қолдану


Ойын-сауық орындары

3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
3.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөздерді немесе фразаларды байланыстыру;
3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

2-тоқсан

Менің күн тәртібім

Сағат неше болды?

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.1.1 жалпы тақырыптардың шектеулі шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.5.2.1 1 - 100 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 – 10 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

Апта күндері

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту;
3.4.4.1 сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қолдау арқылы қысқа күрделі емес сөйлемдерді жазу;
3.4.6.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану;
3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Présent/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану

Менің бос уақытым

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.6.1 тақырыптардың шектеулі шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
3.3.3.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне өте қысқа күрделі емес мәтіндерді оқи бастау;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.5.2.1 1 - 100 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 – 10 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

Біз сауда жасаймыз

Киім дүкені

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.3.4.1 мұғалімнің кішігірім қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалану;
3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.5.11.1 Il y a/иль я, Il n’y a pas/иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарының болымды, болымсыз, сұрау формаларын қолдану

Азық-түлік сатып алу

3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді қолдану, қатыстылықты білдіру үшін de/дҰ көмекші сөзін зат есімдермен және жалқы есімдермен қолдану;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарын талқылау барысында заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, салыстыру үшін сын есімнің салыстырмалы шырайын қолдану;
3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Présent/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану;
3.5.14.1 адамдар мен заттардың орналасуын сипаттау үшін sur/сюр sous/су, dans/дан, au centre de/о сантрҰ дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, dans/дан, pour/пур, pendant/пандан, depuis/дҰпюи көмекші сөздерін қолдану

Базарда

3.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.3.3.1 қолдау арқылы жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне өте қысқа күрделі емес мәтіндерді оқи бастау;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.4.4.1 сөздердің арасына тиісті орын қалдырып, қолдау арқылы қысқа күрделі емес сөйлемдерді жазу;
3.5.4.1 (le/лҰ, la/ла, les/ле, un/эн, une/юн, des/дэ) белгілі және белгісіздік артикльдерін дұрыс қолдану;
3.5.7.1 әр түрлі іс-әрекеттерді сипаттау үшін жекеше және көпше түрдегі жіктеу есімдіктерін қолдану

3-тоқсан

Өнер

Музыкалық аспаптар

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.3.1 адамдар мен нысандарға қысқаша әрі қарапайым сипаттама беру, кейбір жалпы және оқу тақырыптарына қатысты өткен тәжірибені сипаттау;
3.2.5.1 дауыстап оқу кезінде таныс сөздерді, қысқа фразаларды анық айту;
3.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде өз пікірін айтқан кезде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту;
3.5.12.1 қашан? қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану

Менің сүйікті аспабым

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.1.3.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптарындағы шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
3.3.4.1 мұғалімнің кішігірім қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалану;
3.5.11.1 Il y a/иль я, Il n’y a pas/иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарының болымды, болымсыз, сұрау формаларын қолдану;
3.5.12.1 қашан? қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, souvent/суван, toujours/тужур мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану

Ән шырқайық, достарым!

3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу;
3.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөздерді немесе фразаларды байланыстыру;
3.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, moi non plus/муа нон плю құрылымын қолдану

Сыныптағы театрландырылған көрініс

3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.4.6.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану;
3.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою;
3.5.7.1 әр түрлі іс-әрекеттерді сипаттау үшін жекеше және көпше түрдегі жіктеу есімдіктерін қолдану

Көрнекті тұлғалар

Францияның атақты жазушылары

3.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы жеке сұрақтардың кең ауқымын тану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.4.1.1 елеулі көмек арқылы жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
3.4.2.1 стандартты формадағы сөздер мен фразаларды жазу;
3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Présent/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану

Қазақстанның атақты жазушылары

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде өз пікірін айтқан кезде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің шектеулі санын пайдалану;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.4.2.1 стандартты формадағы сөздер мен фразаларды жазу;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу

Танымал әншілер

3.1.9.1 буынға бөліп айтылған қысқа дара сөздерді тану;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарын талқылау барысында заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, салыстыру үшін сын есімнің салыстырмалы шырайын қолдану;
3.5.6.1 заттарды көрсету үшін ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану;
3.5.15.1 Voulez-vous/Вуле-ву сұраулы құрылымын және oui/уи, bien sûr/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту, le/лҰ сәйкес жауаптарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін ниет мағынасындағы тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар+инфинитив

Танымал актерлар

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі санына қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
3.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде бар тәжірибені анықтау үшін сұрақтар қою;
3.4.5.1 мұғалімнің қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөздерді немесе фразаларды байланыстыру;
3.5.15.1 Voulez-vous/Вуле-ву сұраулы құрылымын және oui/уи, bien sûr/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту, le/лҰ сәйкес жауаптарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін ниет мағынасындағы тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар+инфинитив

4-тоқсан

Демалыс және мәдениет

Ұлттық мерекелер

3.2.5.1 дауыстап оқу кезінде таныс сөздерді, қысқа фразаларды анық айту;
3.3.1.1 қолдау арқылы жай сөйлемдегі көптеген таныс сөздерді түсіну, анықтау және айту;
3.3.2.1 сабақта тапсырмаларды орындау кезінде таныс нұсқаулықтарды оқу және орындау;
3.4.3.1 адамдарды, мекендерді және заттарды айқындау үшін қысқа фразалар жазу

Ұлттық ойындар

3.1.4.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша қысқа сұрақтардың шектеулі ауқымын түсіну;
3.1.5.1 фонематикалық әртүрлі сөздерді ажырату;
3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passé composé/Пасэ конпозэ) қолдану

Отбасылық мерекелер

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.3.2.1 сабақта тапсырмаларды орындау кезінде таныс нұсқаулықтарды оқу және орындау;
3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.4.8.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде қысқа, таныс сөйлемдерді жазу барысында тыныс белгілерін дұрыс қою

Каникулдар жақындады!

Каникулда

3.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарына қатысты шағын диалогтардың мазмұнын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
3.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде өте қысқа, күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
3.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы таныс тақырыптар мен кейбір оқу тақырыптарына қысқа күрделі емес мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.4.7.1 мұғалімнің қолдауымен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
3.5.9.1 қарапайым оқиғаларды суреттеу, өзіне не ұнайтындығын қалауын және әдеттерін сипаттау, фактілерді келтіру үшін 1,2,3-топтағы етістіктерді Présent/Прэзан дара осы шақ формасында қолдану;
3.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, moi non plus/муа нон плю құрылымын қолдану

Ауылдағы каникул

3.1.1.1 қолдау арқылы сабақта ауқымды шеңбердегі іс-әрекет түрлерін орындау үшін қысқа нұсқауларды түсіну;
3.3.6.1 елеулі қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар мен бөліктерді түсіну;
3.5.2.1 1 - 100 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 – 10 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
3.5.8.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша нұсқауларды құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз түрде) қолдану;
3.5.11.1 Il y a/иль я, Il n’y a pas/иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарының болымды, болымсыз, сұрау формаларын қолдану

Табиғат аясындағы демалыс

3.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
3.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
3.3.4.1 мұғалімнің кішігірім қолдауымен иллюстрацияланған қарапайым сөздікті пайдалану;
3.5.3.1 жалпы және оқу тақырыптарын талқылау барысында заттарды сипаттау үшін сын есімдерді, салыстыру үшін сын есімнің салыстырмалы шырайын қолдану;
3.5.8.1 таныс тақырыптарға қатысты қысқаша нұсқауларды құрастыру үшін бұйрық райды (болымды және болымсыз түрде) қолдану;
3.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passé composé/Пасэ конпозэ) қолдану;
3.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, ou bien/у бьен, parce que/парскҰ жалғаулықтарын қолдану

      4) 4-сынып:

Ортақ тақырыптар

Тақырыптар

Оқу мақсаттары

1-тоқсан

Спорт

Балалар ойындары

4.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жеке сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, très bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау;
4.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, merci oui/мэрси уи, merci non/мэрси нон құрылымын қолдану

Мектептегі сайыстар

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.3.1 қолдау арқылы адамдарды, мекендерді және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдер жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану

Олимпиада ойындары

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

Атақты спортшылар

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа фразаларды және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, très bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау

Сен қандай спорт түрін ұнатасың?

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.8.1 ненің ұнайтындығы және ненің ұнамайтындығы туралы айту, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, très bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау

Франкофония

Француз тілінде сөйлейтін елдер

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив

Тарихтан аздаған мағлұмат

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.7.1 өзі туралы ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану

Франкофония күндері

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.7.1 өзі туралы ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану

Музыка мерекесі

4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

Поэзия күні

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.3.1 қолдау арқылы адамдарды, мекендерді және заттарды сипаттайтын қысқа сөйлемдер жазу;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, très bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау;
4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив

2-тоқсан

Шетелдік достар

Шетелдік достарды таныстыру

4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.4.1 классификацияға сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтары және басқа да баспа материалдарын мұғалімнің қолдауымен табу;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды атау үшін (un/эн, une/юн, des/дэ, le/лҰ, la/ла, les/лэ, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль артикльдерінің барлық түрін қолдану;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану

Қаладағы экскурсия

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану;
4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану;
4.5.14.1 заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, derrière/дэрьер, devant/дҰван, à coté de/а котэ дҰ, en face de/ан фас дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, à/а, au/о, après/апрэ, avant/аван көмекші сөздерін, пайдаланылып жатқан құралды көрсету үшін avec/авэк, sans/сан және алушыны көрсету үшін pour/пур көмекші сөздерін қолдану

Үйіме қонаққа келген шетелдік достарым

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.5.2.1 1 - 1000 дейінгі есептік сан есімдерді және 1 - 100 дейінгі реттік сан есімдерді қолдану;
4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану

Оқу туралы сөйлесейік

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа фразаларды және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

Біздің салт -дәстүрлеріміз

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу

Достармен бірге

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.2.8.1 ненің ұнайтындығы және ненің ұнамайтындығы туралы айту, жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде қысқа күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну

Мамандықтар әлемі

Кәсіп туралы

4.1.1.1 сабақта әртүрлі іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулықтардың кең ауқымын түсіну;
4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.6.1 сұрақтар мен жауаптарда ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдану

Қандай мамандық иесі болғың келеді?

4.1.1.1 сабақта әртүрлі іс-әрекет түрлерін орындау бойынша нұсқаулықтардың кең ауқымын түсіну;
4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.6.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жалқы есімдерді, жер-су атауларын және қысқа сөйлемдерді жазғанда бас әріптер мен жол әріптерін дұрыс қолдану

Менің ... болғым келеді

4.1.2.1 мұғалімнің қолдауымен жеке сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

3-тоқсан

Табиғат құбылыстары

Пейзаждар

4.1.9.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде айтылған сөздерді тану;
4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қою;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

Қоршаған ортаны қорғап үйренейік

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде қазіргі және өткен тәжірибе туралы білу үшін сұрақтар қою;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің ауқымды санын пайдалану;
4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

Туған өлкенің тазалығы

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.1.7.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын диалогтардың мазмұны мен мағынасын болжау үшін мәнмәтінді қолдану;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау

Ауа райы

4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану;
4.5.14.1 заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, derrière/дэрьер, devant/дҰван, à coté de/а котэ дҰ, en face de/ан фас дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, à/а, au/о, après/апрэ, avant/аван көмекші сөздерін, пайдаланылып жатқан құралды көрсету үшін avec/авэк, sans/сан және алушыны көрсету үшін pour/пур көмекші сөздерін қолдану;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

Тәні саудың жаны сау

Спорт –денсаулық кепілі

4.2.5.1 көптеген сөздерді, қысқа фразаларды және қарапайым сөйлемдерді анық айту;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.9.1 таныс тақырыптардың шектеулі санына қатысты өзі туралы, өзіне не ұнайтындығы қалауы және әдеттері, сезімдері, сонымен қатар оқиғалар жайлы ақпарат беру үшін Futur Simple/Фютюр СэнплҰ қарапайым келер шақ және Passé composé/Пасэ конпозэ өткен шақ формаларын қолдану;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, très bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау

Жылдамырақ, жоғарырақ, күштірек

4.1.10.1 білім алушылардың ана тіліндегі сөздерге ұқсас сөздерді тану;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану

Пайдалы ас

4.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің ауқымды санын пайдалану;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану

Таза ауада

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру

Табиғат- ортақ байлығымыз

4.1.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтардың негізгі сәттерін түсіну;
4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.5.10.1 алдағы уақытта болатын және өткен уақытта болған іс-әрекеттерді сипаттау үшін келер шақ және өткен шақ формаларын (Futur simple/Фютюр СэнплҰ, Passé composé/Пасэ конпозэ) әрі қарай қолдануды жалғастыру


Ғаламшарды және хайуанаттарды сақтайық!

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде ұнайтындары және ұнамайтындары туралы айту, қысқа күрделі емес әңгімелер мен оқиғаларды айтып беру;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.5.8.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде қысқа нұсқаулар құрастыру үшін бұйрық райды (Lis!/Ли! Ecoutez!/Экутэ! Сөздерінің болымды және болымсыз формаларын) қолдану

4-тоқсан

Менің бос уақытым

Ғаламтор және әлеуметтік желілер

4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.5.1 таныс тақырыптардың ауқымды шеңберінде сұрақтар құрастыру барысында qui/ки, que/кҰ, ou/у , de quelle couleur/дҰ кэль кулҰр, quand/кан сұрау есімдіктерін қолдану;
4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану

Кино

4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу

Кітапханада

4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.3.4.1 классификацияға сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтары және басқа да баспа материалдарын мұғалімнің қолдауымен табу;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.5.17.1 сұрақтарға қысқартылған жауаптар беруде Moi aussi/Муа оси, merci oui/мэрси уи, merci non/мэрси нон құрылымын қолдану

Табиғат аясында

4.1.4.1 жалпы және оқу тақырыптарына қатысты қысқа стандартты сұрақтардың ауқымды шеңберін түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану

Спортпен шұғылданамыз

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.7.1 өзі туралы ақпарат беру және іс-әрекеттер мен оқиғаларды сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды атау үшін (un/эн, une/юн, des/дэ, le/лҰ, la/ла, les/лэ, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль артикльдерінің барлық түрін қолдану

Отбасымен бірге

4.3.5.1 мәнмәтіндік кеңестер арқылы жалпы және оқу тақырыптарының кең ауқымындағы қысқа стандартты мәтіндердің негізгі идеяларын түсіну;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.9.1 таныс тақырыптардың шектеулі санына қатысты өзі туралы, өзіне не ұнайтындығы қалауы және әдеттері, сезімдері, сонымен қатар оқиғалар жайлы ақпарат беру үшін Futur Simple/Фютюр СэнплҰ қарапайым келер шақ және Passé composé/Пасэ конпозэ өткен шақ формаларын қолдану

Көлік

Көлік түрлері

4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.2.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде адамдар мен заттарды қарапайым сөздермен сипаттау, жалпы және кейбір оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өткен тәжірибені сипаттауды бастау;
4.3.3.1 жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа күрделі емес мәтіндердегі пікірлерді тану;
4.4.1.1 қолдау арқылы бірқатар жеке, жалпы және оқу тақырыптарына қатысты сөйлемдерді құру, жазу және тексеру;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қою;
4.5.12.1 қашан? және қаншалықты жиі? сұрақтарына жауап беру үшін parfois/парфуа, toujours/тужур, souvent/суван, jamais/жамэ мезгіл және жиілік үстеулерін қолдану, bien/бьен, très bien/трэ бьен, mal/маль іс-қимыл үстеулерінің дара түрлерін пайдалануды бастау

Қалағы көлік

4.1.6.1 мұғалімнің қолдауымен жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты диалогтардағы немесе мәтіннің қысқа үзінділеріндегі кейбір нақты ақпаратты түсіну;
4.2.1.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде өзі туралы қарапайым айтылған ой құрастыру;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.5.1.1 жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді, оның ішінде көпше түрдің кейбір ерекше өзгеретін формаларын, сонымен қатар, саналмайтын зат есімдерді, заттарды көрсету және сипаттау үшін mon/мон, ma/ма, mes/мэ, ton/тон, ta/та, tes/тэ, son/сон, sa/са, ses/сэ, notre/нотрҰ, votre/вотрҰ, leur/лҰр, nos/но, vos/во, leurs/лҰр тәуелдік есімдіктерін қолдану;
4.5.6.1 сұрақтар мен жауаптарда ce/сҰ, cet/сэ, cette/сэт, ces/сэ сілтеу есімдіктерін қолдану

Жүрдек пойыздар

4.1.5.1 бастапқы, ортаңғы және соңғы фонемаларды және олардың тіркесімін анықтау;
4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.7.1 жұпта, топта және барлық сыныппен талқылау кезінде сөздердің, фразалардың және сөйлемдердің ауқымды санын пайдалану;
4.3.1.1 қолдау арқылы мәтіндегі көптеген сөздерді ажырату, анықтау және айту;
4.4.2.1 шектеулі жазбаша тапсырмаларды орындау кезінде үздіксіз жазылымды пайдалануды бастау;
4.5.14.1 заттардың орналасуын көрсету үшін sur/сюр, sous/су, dans/дан, derrière/дэрьер, devant/дҰван, à coté de/а котэ дҰ, en face de/ан фас дҰ, au milieu de/о мильҰ дҰ мекенді және орналасуды білдіретін көмекші сөздерін қолдану, уақытты білдіру үшін en/ан, à/а, au/о, après/апрэ, avant/аван көмекші сөздерін, пайдаланылып жатқан құралды көрсету үшін avec/авэк, sans/сан және алушыны көрсету үшін pour/пур көмекші сөздерін қолдану

Экологиялық көліктер

4.2.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде сұрақтарға жауап беру;
4.2.6.1 тақырыптардың ауқымды шеңберіндегі шағын диалогтарда репликалармен алмасу;
4.4.4.1 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы сөйлемдер бірізділігін жазу;
4.4.7.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған
кезде жиі кездесетін көптеген таныс сөздерді дұрыс жазу;
4.5.3.1 сипаттау барысында сын есімдерді, оның ішінде тәуелдік сын есімдерді қолдану, жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды салыстыру барысында қарапайым бір буынды және кейбір екі буынды сын есімдерді (салыстырмалы және күшейтпелі шырайы) пайдалану;
4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану;
4.5.16.1 сөздер мен фразаларды байланыстыру үшін et/э, mais/мэ, parce que/парскҰ, pourtant/пуртан жалғаулықтарын қолдану

Ауыл- шаруашылық машиналары

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.4.8.1 өз бетімен жазба жұмыстарын орындаған кезде сөйлемдерде тыныс белгілерін дұрыс қою;
4.5.4.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберінде заттарды атау үшін (un/эн, une/юн, des/дэ, le/лҰ, la/ла, les/лэ, du/дю, de la/дҰ ла, de l’/дҰ эль артикльдерінің барлық түрін қолдану;
4.5.11.1 Il y a/Иль я, Il n’y a pas/Иль нь я па, Y a-t-il/йя тиль құрылымдарын болымды, болымсыз сұрау формаларында қолдану

Маған ұнайтын көлік түрі

4.1.8.1 жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіне қатысты шағын әңгімелерді түсіну;
4.3.2.1 кейбір қолдау арқылы қысқа күрделі емес мәтіндерді оқу және түсіну;
4.3.4.1 классификацияға сәйкес сыныптан немесе мектеп кітапханасынан кітаптар, жұмыс парақтары және басқа да баспа материалдарын мұғалімнің қолдауымен табу;
4.3.6.1 кейбір қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының кең шеңберіне қысқа қарапайым мәтіндердегі нақты ақпараттар пен бөліктерді түсіну;
4.4.5.1 мұғалімнің аз шамадағы қолдауымен негізгі жалғаулықтар арқылы сөйлемдерді байланыстыру;
4.5.13.1 рұқсат алу және өтініш жасау үшін pouvoir/пувуар, vouloir/вулуар, savoir/савуар модальді етістіктерін қолдану, міндеттілікті білдіру үшін devoir/дҰвуар модальді етістіктерін қолдану;
4.5.15.1 шақыртуларда Voudriez –vous/Вудрие-ву және оларға жауап беруде oui/уи, bien sur/бьен сюр, avec plaisir/авэк плэзир, non/нон, pas du tout/па дю ту құрылымдарын қолдану, қарапайым іс-әрекеттерді сипаттау үшін тұйық етістік формаларын қолдану: етістік vouloir + infinitive/вулуар + инфинитив

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2019 жылғы 26 шілдедегі
№ 334 бұйрығына
7-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
198-1-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Неміс тілі" оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

      2. Оқу пәнінің маңыздылығы оның әлем тілдерінің бірі болуымен, ғылым, білім және туризм тілі болып табылатындығымен анықталады. Қазақстан мектептерінде неміс тілінің оқытылуының тарихи негіздемесі мемлекетте этникалық немістердің тұруына, сонымен қатар кеңестік Қазақстан жерінде неміс тілінің үстем мәртебеге ие болуына байланысты. Неміс тілін оқыту:

      1) әртүрлі өмірлік жағдайларда білім алушыларға табысты қарым-қатынасқа түсуді қамтамасыз етеді;

      2) шетелдік жоғары оқу орындарына түсуге мүмкіндік береді – Германия, Аустрия, Швейцария;

      3) неміс тіліндегі жаңалықтар мен ақпараттартарды білім алушылардың қол жеткізуіне қамтамасыз етеді;

      4) неміс тіліндегі әдеби шығармалардың аутенттілік мәтініне білім алушылардың қол жеткізуіне мүмкіндік береді;

      5) мектепте алған білімдері, дағдылары және оқыту стратегияларына сүйене отырып, өмір бойы білім алуға мүмкіндік береді.

      3. "Неміс тілі" оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы білім алушылардың тіл дағдыларын дамыту бойынша тіл қызметінің төрт түрін (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) дамытуға бағытталған. Негізгі орта білімді (5-9-сыныптар) аяқтаған кезде білім алушылар Жалпыеуропалық шет тілін меңгеру біліктілігіне сәйкес (Common European Framework of Reference, CEFR/Комон Еуроен Фрамуорк оф Реферанс, СИЕФАР) тілдік А2 деңгейін меңгерулері қажет.

2-тарау. "Неміс тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      4. "Неміс тілі" пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат.

      Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген).

      5. Оқу бағдарламасы меңгеру деңгейіне сәйкес неміс тілін оқыту кезеңдерінен (сыныптарды), тілдік дағдылары мен сөйлеу қызметінің түрлері бойынша (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) бағалау критерийлерінен, оқудың барлық кезеңіне (5-9 - сыныптар) арналған ұзақ мерзімді жоспардан тұрады.

      6. "Неміс тілі" оқу пәні бойынша оқу бағдарламасының мазмұны оқытудың бөлімдері (Тыңдалым. Айтылым. Оқылым. Жазылым. Неміс тілін қолдану) бойынша құрылған.

      7. Әрбір бөлімде белгіленген оқытудың мақсаты мұғалімге барлық сөйлеу әрекетінің түрлерін (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, неміс тілін қолдану) дамыту бойынша жұмысын жүйелі жоспарлауға, білім алушылардың жетістіктерін бағалауға, оларды оқудың келесі кезеңдері туралы хабардар етуге мүмкіндік береді.

      8. Бағдарламаның базалық мазмұнында (Inhalt/Инхальт) неміс тілін оқытудың жалпы мақсаттары сынып бөлінісінде ұсынылған.

      9. Неміс тілін оқудың соңғы нәтижесіне бағытталған "Тыңдалым", "Айтылым", "Оқылым" және "Жазылым" бөлімдерінде шетел тілін меңгерудің деңгейлеріне сәйкес (5 - сынып – А1.1, 6 - сынып – А1.2, 7 - сынып – А2.1, 8 және 9 - сыныптар – А2.2) тіл қызметі түрлерінің оқыту мақсаттары жазылған, олар неміс тілін оқытудың түпкі нәтижесіне қол жеткізуге бағытталған.

      10. "Неміс тілін қолдану" бөлімінде білім алушылар неміс тілінің лексика-грамматикалық, синтаксистік құрылымдарын сөйлеуде орынды қолдану талаптарымен танысады.

      11. 5-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Inhalt/Инхальт) шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А1 деңгейінің А1.1 – орта деңгейіне сай келеді.

      12. 5-сыныптағы мәдениаралық –коммуникативті аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен тұрмыстық және оқу деңгейінде қарым-қатынас жасау;

      2) неміс тілінде бастауыш білімін көрсету;

      3) қарапайым фразаларды түсіну;

      4) күнделікті қарапайым сұрақтарға жауап беру және оларды қоя білу;

      5) өзін ауызша таныстыру;

      6) қарапайым диалог жүргізу;

      7) өзіне қажетті қарапайым ақпаратты (плакаттар, кестелер, жарнама) түсіну;

      8) қарапайым ашық хат жазу;

      9) ым-ишара арқылы, өзгертіліп айтылған, қайталап айтылған сөздердің мағынасын түсіну;

      10) ана тіліне сүйеніп лексиканы интуицияға сүйеніп таба білу;

      11) оқылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және неміс тілін мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста практикалық қолдануға ұмтылу;

      12) оқытылатын тіл елінің күнделікті өмірімен, салт-дәстүрлерімен, тілдік қарым-қатынас жасауда вербалды және бейвербалды құралдарды қолдану дағдыларымен танысу.

      13. 5-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) неміс тілі мен мәдениетіне оң көзқарас қалыптастыру;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      14. 5-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: неміс тілі арқылы білім алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-өрістерінің кеңеюін, оқылатын тілдің елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.

      15. 5-сыныптағы дамыту аспектісі:

      1) тілдік қабілетті дамыту, тіл мәдениеті әдебін, неміс тілін үйренуге деген қызығушылықты, ерік жігері, есте сақтау сияқты қасиеттерді дамыту;

      2) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, тілді меңгеру үшін тиімді әдістерді қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалдық үдерістерді (белгіленген тілдік құбылысты тану, оны талдау, ана тілімен салыстыру) белсендендіру;

      3) оқулықпен, сөздікпен жұмыс істеу, оқуға қатысты ақпаратты жазу, белгіленген мөлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін заманауи оқыту технологияларын қолдану.

      16. 5-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның қарапайым деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

      17. 6-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Inhalt/Инхальт) шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А1 деңгейінің А1.2 жоғары деңгейіне сай келеді.

      18. 6-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативтік аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен әлеуметтік-тұрмыстық және оқу деңгейлерінде қарым-қатынас жасау;

      2) базалық білім деңгейін көрсету;

      3) күнделікті қолданылатын қарапайым сөйлемдерді, фразаларды түсіну;

      4) күнделікті қолданылатын сұрақтарға жауап беру және оларды қоя білу, қарапайым диалог құрастыру;

      5) өзін және өзге адамды таныстыру;

      6) өзіне қажетті қарапайым ақпаратты (дүкенде, көшеде) қолдану;

      7) қарапайым ашықхаттар жазу, өзі туралы хат жазу, сауалнама толтыру;

      8) өзгертіп, қайталап айту ылған сөздердің мағынасын түсіну;

      9) ана тіліне сүйеніп сөздердің мағынасын интуитивті түрде таба білу;

      10) оқытылатын тіл елінің реалиясымен, салт-дәстүрімен; ауызша және ауызша емес дағдылары тәртібіндегі сөйлеу коммуникацияларымен танысу;

      11) оқылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және неміс тілін мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста практикалық қолдану.

      19. 6-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) неміс тілі мен мәдениетіне оң көзқарас таныту;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      20. 6-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: неміс тілі арқылы білім алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-өрістерінің кеңеюін, оқылатын тілдің елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.

      21. 6-сыныптағы дамыту аспекті:

      1) білім алушылардың тілдік қабілеттерін дамыту, тіл мәдениеті әдебін, неміс тілін үйренуге деген қызығушылықтарын, ерік жігері, есте сақтау сияқты қасиеттерін дамыту;

      2) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, шет тілін ана тілімен салыстыру;

      3) тілді меңгерудің тиімді әдістерін қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалдық үдерістерді (белгіленген тілдік құбылысты тану, оны талдау, ана тіліндегі оған барабар құбылыстармен салыстыру) белсендендіру;

      4) кітаппен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, оқуға қатысты ақпаратты жазу, белгіленген мөлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін заманауи оқыту технологияларын қолдану.

      22. 6-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның қарапайым деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

      23. 7-сыныпқа арнлаған арналған базалық мазмұн (Inhalt/Инхальт) шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А2 деңгейінің А2.1 төмен деңгейіне сай келеді.

      24. 7-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативтік аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен әлеуметтік-тұрмыстық және оқу деңгейлерінде қарым-қатынас жасау;

      2) жиі қолданыстағы фразаларды түсіну;

      3) жай сөйлемдерді қолданып, оқу, мектеп, өзі туралы, жақын адамдары және қарапайым тұрмыстық қажеттіліктер туралы әңгімелеу;

      4) қарапайым мәтіндерді, хабарландыруларды, хаттарды оқу және түсіну;

      5) жеке басына қатысты қысқаша жазбалар/хаттар жазу;

      6) таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде ақпаратпен алмасуды талап ететін қарапайым, қалыптасқан жағдаяттарда қарым-қатынас жасау;

      7) елтану бағытында білім алу, қарым-қатынас нормаларымен, неміс тілін тасымалдаушылардың ұлттық мінезі және ұлттық менталитетінің ерекшеліктерімен танысу;

      8) оқылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және неміс тілін мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста практикалық қолдану.

      25. 7-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) неміс тілі мен мәдениетіне деген оң көзқарас қалыптастыру;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      26. 7-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: неміс тілі арқылы білім алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-өрістерінің кеңеюін, оқылатын тілдің елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.

      27. 7-сыныптағы дамыту аспектісі:

      1) білім алушылардың тілдік қабілеттерін дамыту, тіл мәдениеті әдебін, неміс тілін үйренуге деген қызығушылықтарын, ерік жігері, есте сақтау сияқты қасиеттерін дамыту;

      2) кітаппен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, оқуға қатысты ақпаратты жазу, белгіленген мөлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін заманауи оқыту технологияларын қолдану;

      3) өз ойын логикалық түрде және дәйектілікпен жеткізе білу;

      4) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, шет тілін ана тілімен салыстыру;

      5) тілді меңгерудің тиімді әдістерін қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, өзінің оқу-әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалдық үдерістерді белсендендіру.

      28. 7-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның базалық деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

      29. 8-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Inhalt/Инхальт) шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А2 деңгейінің А2.2 орта деңгейіне сай келеді.

      30. 8-сыныптағы мәденаралық-коммуникативті аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен әлеуметтік мәдени деңгейде қарым-қатынас жасау;

      2) әңгімелесу барысында жалпы ақпаратты, кейбір күрделілеу сөйлемдерді түсіну;

      3) күнделікті тұрмыстық іс-әрекет туралы әңгімелесу;

      4) қарапайым мәтіндегі маңызды ақпаратты түсіну күнделікті тұрмыстық іс-әрекет туралы әңгімеге қолдау жасау;

      5) жеке сипаттағы хаттар жазу;

      6) елтану және мәдениеттану саласында білімінің болуы, тілді тасымалдаушылардың қарым-қатынас және стереотиптер нормаларын, ұлттық сипаты мен ұлттық менталитетінің ерекшелігін білу;

      7) оқытылатын тілдің елі туралы этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста неміс тілін практикалық қолдану.

      31. 8-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) неміс тілі мен мәдениетіне деген оң көзқарас қалыптастыру;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      32. 8-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: неміс тілі арқылы білім алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-өрістерінің кеңеюін, оқылатын тілдің елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.

      33. 8-сыныптағы дамыту аспектісі:

      1) тілдік қабілеттер мен тілді сезіну қабілеттерін, тіл мәдениеті әдебін, неміс тілін үйренуге деген қызығушылықты, тұлғаның ерік жігері, жады сияқты жағымды қасиеттерін дамыту;

      2) кітаптарды, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін оқытудың заманауи технологияларын белгіленген өлшемде қолдану;

      3) өз ойын логикалық түрде және дәйектілікпен жеткізе білу, пікірталасқа қатысу;

      4) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, оны ана тілімен салыстыру;

      5) шетел тілін меңгерудің тиімді тәсілдерін қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалды үдерістерді белсендендіру;

      34. 8-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның базалық деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

      35. 9-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Inhalt/Инхальт) шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А2 деңгейінің А2.2 жоғары деңгейіне сай келеді.

      36. 9-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативтік аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен әлеуметтік-мәдени деңгейде қарым қатынас жасау;

      2) Күнделікті жағдаятта "Тамақ және сусын", "Пәтер", "Киім", "Денсаулық", "Бос уақыт", "Саяхат және білім" тақырыптарында коммуникативтік ниетті іске асыру;

      3) өзіндік әңгіме жүргізу;

      4) күрделілігі орта деңгейдегі мәтіндердегі маңызды ақпаратты түсіну;

      5) жеке басына қатысты қысқаша хаттар жазу;

      6) елтану және мәдениеттану саласында білімінің болуы, қарым-қатынас нормаларын, тіл тасымалдаушыларының ұлттық сипаты мен ұлттық менталитетінің ерекшелігін білу;

      7) оқытылатын тілдің елі туралы этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста неміс тілін практикалық қолдану.

      37. 9-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) неміс тілі мен мәдениетіне деген оң көзқарас қалыптастыру;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      38. 9-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: неміс тілі арқылы қоршаған орта туралы жалпы мәдениетті көтеру, ой-өрісін кеңейту, оқытылатын тіл елінің білімін үйрену.

      39. 9-сыныптағы дамыту аспектісі:

      1) тілдік қабілеттер мен тілді сезіну қабілеттерін, тіл мәдениеті әдебін, неміс тілін үйренуге деген қызығушылықты, тұлғаның ерік жігері, жады сияқты жағымды қасиеттерін дамыту;

      2) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, оны ана тілімен салыстыру;

      3) шетел тілін меңгерудің тиімді тәсілдерін қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалды үдерістерді белсендендіру;

      4) тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін оқытудың заманауи технологияларын белгіленген өлшемде қолдану;

      5) өз ойын қисынды және жүйелі түрде баяндау, жалпыға ортақ тақырыптардағы пікірталастарға қатысу;

      40. 9-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның базалық деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

3-тарау. Оқытудың мақсаттар жүйесі

      41. Бағдарламада оқу мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екіншісі – оқу бөлімін, және үшіншісі – оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 5.1.2 кодировкасында "5" – сынып, "1" – оқу бөлімі, "2" – оқыту мақсатының реттік нөмірі.

      1) 1-бөлім. Тыңдалым (Hören/ХҰрен):

Білім алушылардың міндеттері:

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

А1.1.

А1.2

А2.1

А.2.2

А2.2

5.1.1
тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну

6.1.1
тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды түсіну

7.1.1
аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын түсіну

8.1.1
жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз дерлік түсіну

9.1.1
жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз түсіну

5.1.2
қарапайым сұрақтарды түсіну және биографиялық сипаттағы ақпарат ұсыну

6.1.2
қолдаумен биографиялық сипаттағы ақпарат сұралған күрделілеу сұрақтарды түсіну

7.1.2
аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде ұзақ әңгіме барысында белгіленген нақты ақпаратты егжей-тегжейлі түсіну

8.1.2
ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен немесе қолдаусыз ауқымды шеңбердегі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпаратты егжей-тегжейлі түсіну

9.1.2
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі ақпаратты қолдаусыз егжей-тегжейлі түсіну

5.1.3
жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым сұрақтарды қолдаусыз түсіну

6.1.3
кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну

7.1.3
ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша дәлелдердің көп бөлігін түсіну

8.1.3
ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаусыз дерлік дәлелдердің көп бөлігін егжей-тегжейлі түсіну

9.1.3
ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаусыз дәлелдердің көп бөлігін егжей-тегжейлі түсіну

5.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты қолдаумен түсіну

6.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі қолдаумен түсіну

7.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір тұжырымдалған мағынадағы ақпаратты аздаған қолдаумен түсіну

8.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша тұжырымдалған мағынадағы ақпараттың көп бөлігін қолдаусыз дерлік түсіну

9.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша тұжырымдалған мағынадағы ақпараттың көп бөлігін қолдаусыз түсіну

5.1.5
шағын әңгімелесу барысында кейбір оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну

6.1.5
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну

7.1.5
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау

8.1.5
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін аздаған қолдаумен анықтау

9.1.5
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау

5.1.6
қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау

6.1.6
ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша мағынаны қолдаумен анықтау

7.1.6
ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны аздаған қолдаумен анықтау

8.1.6
ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша мағынаны аздаған қолдаумен анықтау

9.1.6
түрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен мағынаны анықтау

5.1.7
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау

6.1.7
шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу барысында сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау

7.1.7
кейбір ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтай бастау

8.1.7
кейбір ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтау

9.1.7
көптеген ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтау

5.1.8
қолдаумен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді түсіну

6.1.8
қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша ұзақ әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді түсіну

7.1.8
қолдаумен жалпы және оқу тақырыптары бойынша әңгімелерді түсіну

8.1.8
қолдаумен жалпы және оқу тақырыптары бойынша көлемді әңгімелерді түсіну

9.1.8
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу барысында келтірілген дәлелдердің сәйкессіздігін анықтай бастау

      2) 2-бөлім. Айтылым (Sprechen/Шпрехен):

Білім алушылардың міндеттері:

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

А1.1.

А1.2

А2.1

А.2.2

А2.2

5.2.1
қалыпты жағдаятта жай сөйлемдерді қолданып, өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру

6.2.1
жалпы тақырыптардың көбі бойынша пікірталастарда өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру

7.2.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптарында сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану

8.2.1
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану

9.2.1
жалпы және оқу тақырыптарында сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану

5.2.2
кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою

6.2.2
жалпы тақырыптардың көбі бойынша ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені қолдау

7.2.2
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою

8.2.2
жалпы тақырыптар және кейбір оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделілеу сұрақтар қою

9.2.2
жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою

5.2.3
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлем деңгейінде өз пікірін айту

6.2.3
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша талдау элементтері бар сөйлем деңгейінде өз пікірін айту

7.2.3
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша талдау деңгейінде өз пікірін айту

8.2.3
кез келген жалпы және оқу тақырыптары аясында талдау деңгейінде өз пікірін айту

9.2.3
жалпы және оқу тақырыптары бойынша өз көзқарасын негіздеу және түсіндіру

5.2.4
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару

6.2.4
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде талдау элементтері бар жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару

7.2.4
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша талдау элементтері бар жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару

8.2.4
жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде талдау элементтері бар жай сөйлемдерді қолданып, пікірлерге икемді жауап қайтару

9.2.4
жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде белгіленген дәрежедегі икемділікпен талдау деңгейінде пікірлерге жауап беру

5.2.5
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде базалық деңгейде өзара ақпарат алмасып көру

6.2.5
жалпы және оқу тақырыптарының көбінің шеңберінде ұзақ әңгімелесу барысында өзара қарым-қаныс жасап көру

7.2.5
оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасап көру

8.2.5
оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасау

9.2.5
оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасау

5.2.6
жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу

6.2.6
пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу

7.2.6
жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде икемді білдіруге тырысу

8.2.6
жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде біршама икемділікпен білдіру

9.2.6
жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде белгіленген икемділікпен білдіру

5.2.7
кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

6.2.7
кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

7.2.7
әртүрлі жалпы және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

8.2.7
жалпы тақырыптардың көбінің және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

9.2.7
шектеусіз жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

5.2.8
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы қарапайым әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

6.2.8
кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

7.2.8
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы кейбір ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

8.2.8
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша кейбір ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

9.2.8
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша ұзағырақ әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

      3) 3-тарау. Оқылым (Leseverstehen/Лезеферштейн):

Білім алушылардың міндеттері:

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9 -сынып

А1.1.

А1.2

А2.1

А.2.2

А2.2

5.3.1
жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну

6.3.1
жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну

7.3.1
кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну

8.3.1
жалпы және оқу тақырыптарындағы әртүрлі бейтаныс мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі негізгі ойды түсіну

9.3.1
әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбіндегі негізгі ойды түсіну

5.3.2
кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну

6.3.2
кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды өздігінен түсіну

7.3.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну

8.3.2
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну

9.3.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну

5.3.3
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі түсіну

6.3.3
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну

7.3.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбінде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну

8.3.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну

9.3.3
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі түсіну

5.3.4
шағын мәтіндерді қолдаусыз оқу сонымен қатар, оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау

6.3.4
көркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым мәтіндерді өздігінен оқу

7.3.4
таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден кейбір көлемді мәтіндерді оқу

8.3.4
таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде әртүрлі көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден көлемді мәтіндерді оқу

9.3.4
таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден көлемді мәтіндерді оқу

5.3.5
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

6.3.5
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің, сонымен қатар көлемді мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

7.3.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбінің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

8.3.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын және кейбір көлемді мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

9.3.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбінің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

5.3.6
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

6.3.6
жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі қысқа мәтіндердің көбіне автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

7.3.6
әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

8.3.6
әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

9.3.6
жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбіне автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

5.3.7
кейбір жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

6.3.7
көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

7.3.7
көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

8.3.7
көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

9.3.7
кез келген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

5.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен пайдалану

6.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық ресурстарды өздігінен пайдалану

7.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдау көрсету арқылы пайдалану

8.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстарды пайдалану

9.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстардың көбін пайдалану

5.3.9
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы айырмашылықтын анықтау

6.3.9
кез келген жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы айырмашылықтын анықтау

7.3.9
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндерде келтірілген дәлелдердегі сәйкессіздікті анықтау

8.3.9
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндерде келтірілген дәлелдердегі сәйкессіздікті анықтау

9.3.9
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша көлемді мәтіндерде келтірілген дәлелдердегі сәйкессіздікті анықтау

      4) 4-тарау. Жазылым (Schreiben/Шрайбен):

Білім алушылардың міндеттері:

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9 -сынып

А1.1.

А1.2

А2.1

А.2.2

А2.2

5.4.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

6.4.1
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

7.4.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

8.4.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды аздаған қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

9.4.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаусыз жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

5.4.2
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді сөздерді тірек етіп абзацтағы сөйлемдерді тізбектеп жазу

6.4.2
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу

7.4.2
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу

8.4.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу

9.4.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы өздігінен жазу

5.4.3
адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу

6.4.3
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен жеке сезім, көзқарас туралы жазу

7.4.3
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу

8.4.3
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу

9.4.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу

5.4.4
жеке ақпарат беру үшін қолдаумен үлкен сөйлемдерді дәйектеп жазу

6.4.4
жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы ұзын сөйлемдерді абзацпен дәйектеп жазу

7.4.4
жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді пайдалану

8.4.4
жалпы және оқу тақырыптары бойынша жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді пайдалану

9.4.4
жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді минималды қолдаумен пайдалану

5.4.5
базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы қолдаумен сөйлемдерді байланыстыру

6.4.5
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану

7.4.5
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша аздаған қолдаумен мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану

8.4.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану

9.4.5
шектеусіз таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану

5.4.6
кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді аздаған қолдаумен қисынды біріктіру

6.4.6
әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы аздаған қолдаумен сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру

7.4.6
таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру

8.4.6
таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы өздігінен сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру

9.4.6
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы байланысқан мәтіндер жазу

5.4.7
таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану

6.4.7
таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану

7.4.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты минималды қолдаумен пайдалану

8.4.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты минималды қолдаумен пайдалану

9.4.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шектеусіз жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты өздігінен пайдалану

5.4.8
кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

6.4.8
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

7.4.8
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

8.4.8
таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

9.4.8
шектеусіз таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

5.4.9
кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

6.4.9
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

7.4.9
әртүрлі кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

8.4.9
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

9.4.9
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін сауатты қолдану

      5) 5-тарау. Неміс тілін қолдану (Sprachverwendung/Шпрахфервендунг):

Білім алушылардың міндеттері:

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

А1.1.

А1.2

А2.1

А.2.2

А2.2

5.5.1
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекенді сипаттайтын тиісті зат есімдерді, сонымен қатар жалпы фразаларды қолдану

6.5.1
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекенді сипаттайтын зат есімдерді және күрделі фразаларды қолдану

7.5.1
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша дерексіз зат есімдерді және күрделі фразаларды қолдану

8.5.1
таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар, бейтаныс тақырыптар бойынша кейбір дерексіз күрделі зат есімдерді және есімдік топтарды қолдану

9.5.1
таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар, бейтаныс тақырыптар бойынша әртүрлі дерексіз күрделі зат есімдерді және есімдік топтарды қолдану

5.5.2
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде етістіктерді қолдану

6.5.2
таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде тұрақты және тұрақсыз етістіктерді қолдану

7.5.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша саналатын және саналмайтын зат есімдер үшін түрлі есептік сан есімдерді қолдану

8.5.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша саналатын және саналмайтын зат есімдер үшін түрлі есептік сан есімдерді қолдану

9.5.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша саналатын және саналмайтын зат есімдер үшін есептік сан есімдерді және есімдік топтарды қолдану

5.5.3
жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдігін қолдану

6.5.3
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрі бойынша сын есімдердің салыстырмалы және күшейтпелі шырайларының алуан түрін қолдану, қарапайым бір буынды және екі буынды сын есімдерді қолдану

7.5.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сын есімдердің септелуін пайдалана отырып, зат есімдердің алдында сын есімдердің алуан түрін қолдану

8.5.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша деңгейді көрсету үшін түрлі күрделі сын есімдерді және салыстырмалы құрылымдарды мысалы, mehr… als/мер… альс қолдану

9.5.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша деңгейді көрсетуге мүмкіндік беретін түрлі күрделі сын есімдерді, салыстырмалы құрылымдарды және күшейткіш сын есімдерді қолдану

5.5.4
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша болымсыздықты көрсететін түрлі формаларды (nicht/kein/нихт/кайн) қолдану

6.5.4
толықтауышты табыс септігінде қолдану, wohin?/вохин сұрағына жауап беру барысында in, an, auf/ин, ан, ауф көмекші сөздерінің көмегімен толықтауышты Akkusativ/Аккузатифте қолдану, Dativ/Датиф mit/мит, nach/нах, aus/аус, zu/цу, von/фон, bei/бай, seit/зайт. Akkusativ: durch/дурх, für/фюр, ohne/оне, um/ум, gegen/геген, bis/бис талап ететін көмекші сөздер

7.5.4
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сын есімнің септелу түрлерін, қиысқан анықтауышты қолдану

8.5.4
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша wenn/венн, als/альс және nachdem/нахдем жалғаулықтарымен мезгіл бағыныңқы сөйлемдерін (Temporalsätze/Темпоральзетце) қолдану

9.5.4
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша Präsens/Perfekt/Презенс/Перфект осы және өткен шақ бойынша шақтардың қиысуын қолдану

5.5.5
таныс жалпы және оқу тақырыптарынң ауқымды спектрінде W-Fragen/В-Фраген сұрақтарын, сонымен қатар Wie?/Ви? Wie lange?/Ви ланге? Wieviel?/Вифиль? сұраулы сөздерін қолдану

6.5.5
Präteritum/Претеритумда sein/зайн етістігінің жіктелуін, өздік етістігін, өздік етістіктерінің жіктелуін қолдану, модальді етістіктердің қолдану ерекшелігін білу

7.5.5
таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану

8.5.5
таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ және модальді формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану

9.5.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұрақтардың әртүрлі типтерін қолдану

5.5.6
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі жіктік және тәуелдік есімдіктерін, есептік және реттік сан есімдерді қолдану

6.5.6
көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұраулы сөйлемді сұраулы сөздерсіз, Wie?/Ви?, Wo?/Во?, Woher?/Воер?, Was?/Вас? Wann?/Ванн? Wieviel/e?/Вифиль/э? Wessen?/Вессен? сұраулы сөздерін, сұраулы сөздері бар сұраулы сөйлемдерді, wozu?/воцу сұраулы сөзін және um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымын қолдану

7.5.6
көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша mein, dein, unser/майн, дайн, унзер сөздерін қоса алғанда жіктік және тәуелдік есімдіктерін қолдану

8.5.6
көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша man/ман белгісіз жіктік есімдігін және оның модальді етістіктермен қолданылуын қоса алғанда, есімдіктерді пайдалану

9.5.6
көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қатыстық есімдіктердің септелуін қолдану

5.5.7
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens/Презенстегі етістіктіктердің дара түрін қолдану

6.5.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша барыс септігіндегі толықтауышты, ілік септігіндегі зат есімдерді қолдану

7.5.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша Präsens/Презенс (осы шақ) Präteritum/Претеритум (өткен шақ), Perfekt/Перфект (өткен шақ) шақ формаларын қолдану

8.5.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша (Präteritum/Претеритум) өткен шақ, (Perfekt/Перфект) өткен шақ, Plusquamperfekt/Плусквамперфект (өткен шақты) қолдану

9.5.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша Präteritum – Plusquamperfekt/Претеритум - Плусквамперфект осы және өткен шақ бойынша шақтардың қиысуын қолдану

5.5.8
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде іс-әрекеттер туралы айту үшін Praesens/Презенс осы шақ формаларын қолдану

6.5.8
жалпы және оқу тақырыптары бойынша зат есімдердің септелуін қолдану

7.5.8
көптеген үйреншікті жалпы және оқу тақырыптары бойынша warden/верден етістігінің көмекші қызметін, Futurum/Футурумда (келер шақ) қолдану

8.5.8
Futurum/Футурум (келер шақ) туралы білімдерін жүйелеу, таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша келер шақ формаларын қолдану

9.5.8
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша оқылым барысында während/веренд, indem/индем жалғаулықтарымен кіріктірілген бағыныңқы сөйлемдерді, deshalb/десхальб сөзімен құрмалас сөйлемдерді тану, оқу барысында етістіктердің пассивті формаларын (Passiv/Пассиф) түсіну

5.5.9
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде процедураларды, дағдылар мен жағдайды сипаттау үшін дұрыс және бұрыс формаларды, нақ осы шақты қолдану

6.5.9
таныс жалпы және оқу тақырыптарында зат есімдердің септелу түрлері түсінігін қолдану

7.5.9
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша wurde … gegründet/вурде … гегрюндет пассивті құрылымын сәйкесінше қолдану

8.5.9
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша суреттеуде және төлеу сөзде көптеген осы, өткен шақ формаларын және аяқталған іс-әрекет мағынасын білдіретін шақ формаларын сәйкесінше қолдану

9.5.9
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша аяқталған өткен шақтың қарапайым формаларын және Passive/Пасив ырықсыз етістің активті және пассивті түрлерінің дара осы және өткен шақ формаларын хабарлауда және төлеу сөзде сәйкесінше қолдану

5.5.10
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде haben/sein/хабен/зайн етістіктерінің формаларын қолдану

6.5.10
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сілтеу және тәуелдік есімдіктерінің формаларын қолдану

7.5.10
таныс жалпы және оқу тақырыптары үйреншікті ауқымында үздіксіз осы және өткен шақ формаларын қолдану

8.5.10
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын, сонымен қатар кейбір пассивті формаларды қолдану

9.5.10
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын, сонымен қатар пассивті формалардың түрлерін қолдану

5.5.11
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде (күшті, әлсіз, анықтауыш сөз алды қосымшасы бар) етістіктерді қолдану

6.5.11
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жақсыз сөйлемдерді қолдану

7.5.11
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақтылау, мәлімдеме жасау үшін құрмалас сөйлемдердің кейбір формаларын қолдану

8.5.11
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұранымдарды қоса алғанда нақтылау, мәлімдеме жасау, сұрақтар мен командалар: айту, сұрау, әңгімелеу үшін төлеу сөздің кейбір формаларын қолдану

9.5.11
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақтылау, мәлімдеме жасау, сұрақтар мен командалар үшін ұсынылған сөйлеу формаларының түрлерін қолдану

5.5.12
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сөзжасамның түрлі формаларын қолдану

6.5.12
таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымында етістіктерді ажыратылатын және ажыратылмайтын сөз алды қосымшасымен қолдану

7.5.12
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үстеудің салыстырмалы шырай құрылымын қолдану

8.5.12
осы және өткен шақ бойынша шақтардың қиысу құрылымдарын қолдану, бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша төл сөзді төлеу сөзге,төлеу сөзді төл сөзге айналдыру

9.5.12
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша төл сөзді төлеу сөзге,төлеу сөзді төл сөзге айналдыруды қолдану

5.5.13
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мүмкіндікті білдіру үшін модальді етістіктерді қолдану

6.5.13
зат есім+зат есім: das Wörterbuch/дас ВҰртербух, сын есім+зат есім: Leichtathletik/Лайхтатлетик, етістік + зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl/ЭслҰффель, Фарстуль сөз қосындысын қолдану

7.5.13
түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер үшін әртүрлі модальді формаларды қолдану

8.5.13
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер: міндет, қажеттілік, мүмкіндік, рұқсат, өтініш, ұсыныс, тыйым салуды білдіру үшін әртүрлі модальді формаларды қолдану

9.5.13
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер үшін әртүрлі модальді формаларды және өткен шақтағы модальді формалардың шектеулі санын қолдану

5.5.14
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл мен мекенді айту үшін, заттарды сипаттау мен тақырыпты белгілеу үшін көмекші сөздерді қолдану, септіктерге сәйкес бағытты білдіретін көмекші сөздерді қолдану

6.5.14
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында барыс септігінде жіктік және тәуелдік есімдіктерін қолдану, wo?/во? сұрағына жауап беру барысында in, an, auf/ин, ан, ауф көмекші сөздері арқылы толықтауышты Dativ/Датиф-те қолдану

7.5.14
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында wo?/во? (Dativ/Датиф) сұрағына және wohin?/вохин? (Akkusativ/Аккузатиф) сұрағына жауап беру барысында сөз тіркестерін in, an, auf, hinter, neben, über, unter, zwischen, vor/ин, ан, ауф, хинтер, небен, убер, унтер, цвишен, фор көмекші сөздерімен қолдану

8.5.14
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақты септікті пайдалануды қажет ететін зат есімдердің алдында кейбір көмекші сөздерді қолдану

9.5.14
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қатыстық есмдіктерді көмекші сөздермен қолдану

5.5.15
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде етістіктің бұйрық райын қолдану

6.5.15
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында von, mit, zu/фон, мит, цу көмекші сөздерін қолдану

7.5.15
таныс жалпы және оқу тақырыптарында raten, empfehlen/ратен, эмпфелен етістіктерінен кейін um… zu…/ум… цу инфинитивтік құрылымының формасын қолдану

8.5.15
таныс жалпы және оқу тақырыптарындаum/ум… zu/цу…инфинитивтік құрылымдарымен сұраулы сөйлемдерді қолдану

9.5.15
таныс жалпы және оқу тақырыптарында um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымы және damit/дамит жалғаулықтарымен мақсатты бағыныңқы сөйлемді қолдану

5.5.16
таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектріндегі шағын мәтіндерде сөйлем бөліктерін байланыстыру үшін көмекші сөздерді Dativ/Датифпен қолдану

6.5.16
таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде сөйлемдегі сөздердердің (тура/кері) реттілігін, күшті/әлсіз етістіктердің жіктелуін осы шақта қолдану

7.5.16
таныс жалпы және оқу тақыптарында und, aber, oder, denn/унд, абер, одер, денн салалас мәнді жалғаулықтарды қолдану

8.5.16
жалпы және оқу тақырыптарын түсіндіру барысында dass/дасс және ob/об жалғаулықтары, сонымен қатар жалғаулықты сөздері бар бағыңынқылы толықтауыш сөйлемдері туралы білімдерін қолдану

9.5.16
таныс жалпы және оқу тақырыбының шектеулі спектрінде міндеттілікті білдіретін haben + zu + Infinitiv/хабен + цу + Инфинитиф, sein + zu+ Infinitiv/зайн + цу+ Инфинитиф құрылымдарын қолдану

5.5.17
жеке және таныс тақырыптарға қарапайым осы және өткен шақтағы іс-әркеттерді сипаттау үшін und/унд және aber/абер жалғаулықтарымен салалас құрмалас сөйлемдерді қолдану

6.5.17
таныс және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде 100-ге дейінгі есептік және реттік сан есімдерді қолдану

7.5.17
жалпы және оқу тақырыптары бойынша dass, ob/дасс, об сөздерімен бағыңыңқылы сөйлемдерді, wer, wie, was/вер, ви, вас, warum, welche/варум, вельхе жалғаулықты сөздерін, бағыныңқылы толықтауыш сөйлемдерді қолдану

8.5.17
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша көпше түр үшін der, welcher, die, welche, das, welches/дер, вельхер, ди, вельхе, дас, вельхес қатыстық есімдіктерімен бағыңыңқылы анықтауыш сөйлемдерді қолдану

9.5.17
алдыңғы сыныптарда меңгерілген грамматикалық құбылыстарды жүйелеу

      42. Бұл бағдарлама негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Неміс тілі" оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасының қосымшасындағы Ұзақ мерзімді жоспарға сәйкес жүзеге асырылады.

      43. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлім ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылды.

  Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-9 -сыныптарына
арналған "Неміс тілі" оқу
пәнінен жаңартылған
мазмұндағы Үлгілік оқу
бағдарламасына
қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Неміс тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар

      1) 5-сынып (А1.1):

Тақырыптар

Бөлімдер

Оқу мақсаты

1-тоқсан

1.Мектеп және оқу
1.1 Танысу. Менің мектебім. Сабақта
1.2. Сыныптағы заттар

Тыңдалым

5.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
5.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
5.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
5.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау

Айтылым

5.2.1 қалыпты жағдаятта жай сөйлемдерді қолданып, өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
5.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою;
5.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
5.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
5.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

5.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
5.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
5.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

Жазылым

5.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
5.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді сөздерді тірек етіп абзацтағы сөйлемдерді тізбектеп жазу;
5.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
5.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді аздаған қолдаумен қисынды біріктіру;
5.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану

Тілді қолдану

5.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекенді сипаттайтын тиісті зат есімдерді, сонымен қатар жалпы фразаларды қолдану;
5.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде етістіктерді қолдану;
5.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдігін қолдану;
5.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша болымсыздықты көрсететін түрлі формаларды (nicht/kein/нихт/кайн) қолдану;
5.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарынң ауқымды спектрінде W-Fragen/В-Фраген сұрақтарын, сонымен қатар Wie?/Ви? Wie lange?/Ви ланге? Wieviel?/Вифиль? сұраулы сөздерін қолдану;
5.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі жіктік және тәуелдік есімдіктерін, есептік және реттік сан есімдерді қолдану;
5.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens/Презенстегі етістіктіктердің дара түрін қолдану;
5.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде іс-әрекеттер туралы айту үшін Praesens/Презенс осы шақ формаларын қолдану;
5.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде процедураларды, дағдылар мен жағдайды сипаттау үшін дұрыс және бұрыс формаларды, нақ осы шақты қолдану;
5.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде haben/sein/хабен/зайн етістіктерінің формаларын қолдану;
5.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сөзжасамның түрлі формаларын қолдану;
5.5.14 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл мен мекенді айту үшін, заттарды сипаттау мен тақырыпты белгілеу үшін көмекші сөздерді қолдану, септіктерге сәйкес бағытты білдіретін көмекші сөздерді қолдану;
5.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде етістіктің бұйрық райын қолдану

2-тоқсан

2. Жер – біздің үйіміз
2.1 Менің отбасым және достарым
2.2 Менің хоббиім

Тыңдалым

5.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
5.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
5.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты қолдаумен түсіну;
5.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау

Айтылым

5.2.1 қалыпты жағдаятта жай сөйлемдерді қолданып, өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
5.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
5.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
5.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
5.2.8 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы қарапайым әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

5.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
5.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
5.3.4 шағын мәтіндерді қолдаусыз оқу сонымен қатар, оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
5.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
5.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен пайдалану;
5.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы айырмашылықтын анықтау

Жазылым

5.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді сөздерді тірек етіп абзацтағы сөйлемдерді тізбектеп жазу;
5.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
5.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
5.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

5.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекенді сипаттайтын тиісті зат есімдерді, сонымен қатар жалпы фразаларды қолдану;
5.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде етістіктерді қолдану;
5.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдігін қолдану;
5.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша болымсыздықты көрсететін түрлі формаларды (nicht/kein/нихт/кайн) қолдану;
5.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарынң ауқымды спектрінде W-Fragen/В-Фраген сұрақтарын, сонымен қатар Wie?/Ви? Wie lange?/Ви ланге? Wieviel?/Вифиль? сұраулы сөздерін қолдану;
5.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі жіктік және тәуелдік есімдіктерін, есептік және реттік сан есімдерді қолдану;
5.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens/Презенстегі етістіктіктердің дара түрін қолдану;
5.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде іс-әрекеттер туралы айту үшін Praesens/Презенс осы шақ формаларын қолдану;
5.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде процедураларды, дағдылар мен жағдайды сипаттау үшін дұрыс және бұрыс формаларды, нақ осы шақты қолдану;
5.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде haben/sein/хабен/зайн етістіктерінің формаларын қолдану;
5.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде (күшті, әлсіз, анықтауыш сөз алды қосымшасы бар) етістіктерді қолдану;
5.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сөзжасамның түрлі формаларын қолдану;
5.5.14 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл мен мекенді айту үшін, заттарды сипаттау мен тақырыпты белгілеу үшін көмекші сөздерді қолдану, септіктерге сәйкес бағытты білдіретін көмекші сөздерді қолдану

3-тоқсан

3. Қазақстан халықтарының тілі және мәдениеті
3.1 Біздің Отанымыз-Қазақстан. Қазақстан бойынша саяхат.
3.2 Салт-дәстүр және фольклор

Тыңдалым

5.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
5.1.2 қарапайым сұрақтарды түсіну және биографиялық сипаттағы ақпарат ұсыну;
5.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
5.1.8 қолдаумен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді түсіну

Айтылым

5.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлем деңгейінде өз пікірін айту;
5.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
5.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде базалық деңгейде өзара ақпарат алмасып көру;
5.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
5.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

5.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
5.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
5.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі түсіну;
5.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

Жазылым

5.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
5.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
5.4.4 жеке ақпарат беру үшін қолдаумен үлкен сөйлемдерді дәйектеп жазу;
5.4.5 базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы қолдаумен сөйлемдерді байланыстыру;
5.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
5.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

5.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекенді сипаттайтын тиісті зат есімдерді, сонымен қатар жалпы фразаларды қолдану;
5.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде етістіктерді қолдану;
5.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдігін қолдану;
5.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша болымсыздықты көрсететін түрлі формаларды (nicht/kein/нихт/кайн) қолдану;
5.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарынң ауқымды спектрінде W-Fragen/В-Фраген сұрақтарын, сонымен қатар Wie?/Ви? Wie lange?/Ви ланге? Wieviel?/Вифиль? сұраулы сөздерін қолдану;
5.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі жіктік және тәуелдік есімдіктерін, есептік және реттік сан есімдерді қолдану;
5.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens/Презенстегі етістіктіктердің дара түрін қолдану;
5.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде іс-әрекеттер туралы айту үшін Praesens/Презенс осы шақ формаларын қолдану;
5.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде процедураларды, дағдылар мен жағдайды сипаттау үшін дұрыс және бұрыс формаларды, нақ осы шақты қолдану;
5.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде haben/sein/хабен/зайн етістіктерінің формаларын қолдану;
5.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде (күшті, әлсіз, анықтауыш сөз алды қосымшасы бар) етістіктерді қолдану;
5.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сөзжасамның түрлі формаларын қолдану;
5.5.13 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мүмкіндікті білдіру үшін модальді етістіктерді қолдану;
5.5.14 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл мен мекенді айту үшін, заттарды сипаттау мен тақырыпты белгілеу үшін көмекші сөздерді қолдану, септіктерге сәйкес бағытты білдіретін көмекші сөздерді қолдану;
5.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектріндегі шағын мәтіндерде сөйлем бөліктерін байланыстыру үшін көмекші сөздерді Dativ/Датифпен қолдану;
5.5.17 жеке және таныс тақырыптарға қарапайым осы және өткен шақтағы іс-әркеттерді сипаттау үшін und/унд және aber/абер жалғаулықтарымен салалас құрмалас сөйлемдерді қолдану

4-тоқсан

4. Экология және өмір қауіпсіздігі
4.1 Ас және сусындар
4.2 Спорт. Тәні саудың –жаны сау

Тыңдалым

5.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
5.1.5 шағын әңгімелесу барысында кейбір оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну;
5.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
5.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау

Айтылым

5.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою;
5.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлем деңгейінде өз пікірін айту;
5.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
5.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
5.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

5.3.4 шағын мәтіндерді қолдаусыз оқу сонымен қатар, оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
5.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
5.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
5.3.7 кейбір жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

Жазылым

5.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
5.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді аздаған қолдаумен қисынды біріктіру;
5.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
5.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу;
5.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

Тілді қолдану

5.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде етістіктерді қолдану;
5.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптарына қатысты заттарды сипаттау барысында сын есімдер мен тәуелдік есімдігін қолдану;
5.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша болымсыздықты көрсететін түрлі формаларды (nicht/kein/нихт/кайн) қолдану;
5.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарынң ауқымды спектрінде W-Fragen/В-Фраген сұрақтарын, сонымен қатар Wie?/Ви? Wie lange?/Ви ланге? Wieviel?/Вифиль? сұраулы сөздерін қолдану;
5.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі жіктік және тәуелдік есімдіктерін, есептік және реттік сан есімдерді қолдану;
5.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде орын алған іс-әрекетті білдіру үшін Präsens/Презенстегі етістіктіктердің дара түрін қолдану;
5.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде іс-әрекеттер туралы айту үшін Praesens/Презенс осы шақ формаларын қолдану;
5.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде процедураларды, дағдылар мен жағдайды сипаттау үшін дұрыс және бұрыс формаларды, нақ осы шақты қолдану;
5.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде haben/sein/хабен/зайн етістіктерінің формаларын қолдану;
5.5.11 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде (күшті, әлсіз, анықтауыш сөз алды қосымшасы бар) етістіктерді қолдану;
5.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сөзжасамның түрлі формаларын қолдану;
5.5.13 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мүмкіндікті білдіру үшін модальді етістіктерді қолдану;
5.5.14 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл мен мекенді айту үшін, заттарды сипаттау мен тақырыпты белгілеу үшін көмекші сөздерді қолдану, септіктерге сәйкес бағытты білдіретін көмекші сөздерді қолдану;
5.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде етістіктің бұйрық райын қолдану;
5.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектріндегі шағын мәтіндерде сөйлем бөліктерін байланыстыру үшін көмекші сөздерді Dativ/Датифпен қолдану;
5.5.17 жеке және таныс тақырыптарға қарапайым осы және өткен шақтағы іс-әркеттерді сипаттау үшін und/унд және aber/абер жалғаулықтарымен салалас құрмалас сөйлемдерді қолдану

      2) 6 -сынып (А1.2):

Білім алушылар білуге тиісті:

Тақырыптар

Бөлімдер

Оқу мақсаты

1-тоқсан

1. Мектеп және оқу
1.1 Уақыт қанша болды?
1.2 Менің күн тәртібім

Тыңдалым

6.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды түсіну;
6.1.2 қолдаумен биографиялық сипаттағы ақпарат сұралған күрделілеу сұрақтарды түсіну;
6.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну;
6.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну;
6.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу барысында сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау

Айтылым

6.2.1 жалпы тақырыптардың көбі бойынша пікірталастарда өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
6.2.2 жалпы тақырыптардың көбі бойынша ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені қолдау;
6.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша талдау элементтері бар сөйлем деңгейінде өз пікірін айту;
6.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
6.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

6.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
6.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды өздігінен түсіну;
6.3.4 көркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым мәтіндерді өздігінен оқу;
6.3.7 көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
6.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық ресурстарды өздігінен пайдалану;
6.3.9 кез келген жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы айырмашылықтын анықтау

Жазылым

6.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
6.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу;
6.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен жеке сезім, көзқарас туралы жазу;
6.4.4 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы ұзын сөйлемдерді абзацпен дәйектеп жазу;
6.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы аздаған қолдаумен сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
6.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу;
6.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

Тілді қолдану

6.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекенді сипаттайтын зат есімдерді және күрделі фразаларды қолдану;
6.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде тұрақты және тұрақсыз етістіктерді қолдану;
6.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрі бойынша сын есімдердің салыстырмалы және күшейтпелі шырайларының алуан түрін қолдану, қарапайым бір буынды және екі буынды сын есімдерді қолдану;
6.5.4 толықтауышты табыс септігінде қолдану, wohin?/вохин сұрағына жауап беру барысында in, an, auf/ин, ан, ауф көмекші сөздерінің көмегімен толықтауышты Akkusativ/Аккузатифте қолдану, Dativ/Датиф mit/мит, nach/нах, aus/аус, zu/цу, von/фон, bei/бай, seit/зайт. Akkusativ: durch/дурх, für/фюр, ohne/оне, um/ум, gegen/геген, bis/бис талап ететін көмекші сөздер;
6.5.5 Präteritum/Претеритумда sein/зайн етістігінің жіктелуін, өздік етістігін, өздік етістіктерінің жіктелуін қолдану, модальді етістіктердің қолдану ерекшелігін білу;
6.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұраулы сөйлемді сұраулы сөздерсіз, Wie?/Ви?, Wo?/Во?, Woher?/Воер?, Was?/Вас? Wann?/Ванн? Wieviel/e?/Вифиль/э? Wessen?/Вессен? сұраулы сөздерін, сұраулы сөздері бар сұраулы сөйлемдерді, wozu?/воцу сұраулы сөзін және um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымын қолдану;
6.5.8 жалпы және оқу тақырыптары бойынша зат есімдердің септелуін қолдану;
6.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарында зат есімдердің септелу түрлері түсінігін қолдану;
6.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сілтеу және тәуелдік есімдіктерінің формаларын қолдану;
6.5.11 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жақсыз сөйлемдерді қолдану;
6.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымында етістіктерді ажыратылатын және ажыратылмайтын сөз алды қосымшасымен қолдану;
6.5.13 зат есім+зат есім: das Wörterbuch/дас ВҰртербух, сын есім+зат есім: Leichtathletik/Лайхтатлетик, етістік + зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl/ЭслҰффель, Фарстуль сөз қосындысын қолдану;
6.5.15 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында von, mit, zu/фон, мит, цу көмекші сөздерін қолдану;
6.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде сөйлемдегі сөздердердің (тура/кері) реттілігін, күшті/әлсіз етістіктердің жіктелуін осы шақта қолдану;
6.5.17 таныс және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде 100-ге дейінгі есептік және реттік сан есімдерді қолдану

2-тоқсан

2. Жер - біздің үйіміз
2.1 Менің қалам/менің ауылым
2.2 Менің пәтерім

Тыңдалым

6.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды түсіну;
6.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі қолдаумен түсіну;
6.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
6.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу барысында сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау;
6.1.8 қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша ұзақ әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді түсіну

Айтылым

6.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша талдау элементтері бар сөйлем деңгейінде өз пікірін айту;
6.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
6.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
6.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

6.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
6.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды өздігінен түсіну;
6.3.4 көркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым мәтіндерді өздігінен оқу;
6.3.6 жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі қысқа мәтіндердің көбіне автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

Жазылым

6.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
6.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу;
6.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен жеке сезім, көзқарас туралы жазу;
6.4.4 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы ұзын сөйлемдерді абзацпен дәйектеп жазу;
6.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

6.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекенді сипаттайтын зат есімдерді және күрделі фразаларды қолдану;
6.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрі бойынша сын есімдердің салыстырмалы және күшейтпелі шырайларының алуан түрін қолдану, қарапайым бір буынды және екі буынды сын есімдерді қолдану;
6.5.4 толықтауышты табыс септігінде қолдану, wohin?/вохин сұрағына жауап беру барысында in, an, auf/ин, ан, ауф көмекші сөздерінің көмегімен толықтауышты Akkusativ/Аккузатифте қолдану, Dativ/Датиф mit/мит, nach/нах, aus/аус, zu/цу, von/фон, bei/бай, seit/зайт. Akkusativ: durch/дурх, für/фюр, ohne/оне, um/ум, gegen/геген, bis/бис талап ететін көмекші сөздер;
6.5.5 Präteritum/Претеритумда sein/зайн етістігінің жіктелуін, өздік етістігін, өздік етістіктерінің жіктелуін қолдану, модальді етістіктердің қолдану ерекшелігін білу;
6.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұраулы сөйлемді сұраулы сөздерсіз, Wie?/Ви?, Wo?/Во?, Woher?/Воер?, Was?/Вас? Wann?/Ванн? Wieviel/e?/Вифиль/э? Wessen?/Вессен? сұраулы сөздерін, сұраулы сөздері бар сұраулы сөйлемдерді, wozu?/воцу сұраулы сөзін және um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымын қолдану;
6.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша барыс септігіндегі толықтауышты, ілік септігіндегі зат есімдерді қолдану;
6.5.8 жалпы және оқу тақырыптары бойынша зат есімдердің септелуін қолдану;
6.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарында зат есімдердің септелу түрлері түсінігін қолдану;
6.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сілтеу және тәуелдік есімдіктерінің формаларын қолдану;
6.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымында етістіктерді ажыратылатын және ажыратылмайтын сөз алды қосымшасымен қолдану;
6.5.13 зат есім+зат есім: das Wörterbuch/дас ВҰртербух, сын есім+зат есім: Leichtathletik/Лайхтатлетик, етістік + зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl/ЭслҰффель, Фарстуль сөз қосындысын қолдану;
6.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында барыс септігінде жіктік және тәуелдік есімдіктерін қолдану, wo?/во? сұрағына жауап беру барысында in, an, auf/ин, ан, ауф көмекші сөздері арқылы толықтауышты Dativ/Датиф-те қолдану;
6.5.15 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында von, mit, zu/фон, мит, цу көмекші сөздерін қолдану;
6.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде сөйлемдегі сөздердердің (тура/кері) реттілігін, күшті/әлсіз етістіктердің жіктелуін осы шақта қолдану

3-тоқсан

3. Қазақ және неміс мәдениеті
3.1 Демалу және мәдениет
3.2. Мейрамдар, ұлттық тағамдар

Тыңдалым

6.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды түсіну;
6.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну;
6.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша мағынаны қолдаумен анықтау

Айтылым

6.2.2 жалпы тақырыптардың көбі бойынша ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені қолдау;
6.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша талдау элементтері бар сөйлем деңгейінде өз пікірін айту;
6.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
6.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

6.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды өздігінен түсіну;
6.3.4 көркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым мәтіндерді өздігінен оқу;
6.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің, сонымен қатар көлемді мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
6.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық ресурстарды өздігінен пайдалану

Жазылым

6.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
6.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу;
6.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен жеке сезім, көзқарас туралы жазу;
6.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы аздаған қолдаумен сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
6.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
6.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

6.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекенді сипаттайтын зат есімдерді және күрделі фразаларды қолдану;
6.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде тұрақты және тұрақсыз етістіктерді қолдану;
6.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрі бойынша сын есімдердің салыстырмалы және күшейтпелі шырайларының алуан түрін қолдану, қарапайым бір буынды және екі буынды сын есімдерді қолдану;
6.5.4 толықтауышты табыс септігінде қолдану, wohin?/вохин сұрағына жауап беру барысында in, an, auf/ин, ан, ауф көмекші сөздерінің көмегімен толықтауышты Akkusativ/Аккузатифте қолдану, Dativ/Датиф mit/мит, nach/нах, aus/аус, zu/цу, von/фон, bei/бай, seit/зайт. Akkusativ: durch/дурх, für/фюр, ohne/оне, um/ум, gegen/геген, bis/бис талап ететін көмекші сөздер;
6.5.5 Präteritum/Претеритумда sein/зайн етістігінің жіктелуін, өздік етістігін, өздік етістіктерінің жіктелуін қолдану, модальді етістіктердің қолдану ерекшелігін білу;
6.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұраулы сөйлемді сұраулы сөздерсіз, Wie?/Ви?, Wo?/Во?, Woher?/Воер?, Was?/Вас? Wann?/Ванн? Wieviel/e?/Вифиль/э? Wessen?/Вессен? сұраулы сөздерін, сұраулы сөздері бар сұраулы сөйлемдерді, wozu?/воцу сұраулы сөзін және um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымын қолдану;
6.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша барыс септігіндегі толықтауышты, ілік септігіндегі зат есімдерді қолдану;
6.5.8 жалпы және оқу тақырыптары бойынша зат есімдердің септелуін қолдану;
6.5.9 таныс жалпы және оқу тақырыптарында зат есімдердің септелу түрлері түсінігін қолдану;
6.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымында етістіктерді ажыратылатын және ажыратылмайтын сөз алды қосымшасымен қолдану;
6.5.13 зат есім+зат есім: das Wörterbuch/дас ВҰртербух, сын есім+зат есім: Leichtathletik/Лайхтатлетик, етістік + зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl/ЭслҰффель, Фарстуль сөз қосындысын қолдану;
6.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында барыс септігінде жіктік және тәуелдік есімдіктерін қолдану, wo?/во? сұрағына жауап беру барысында in, an, auf/ин, ан, ауф көмекші сөздері арқылы толықтауышты Dativ/Датиф-те қолдану;
6.5.15 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында von, mit, zu/фон, мит, цу көмекші сөздерін қолдану;
6.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде сөйлемдегі сөздердердің (тура/кері) реттілігін, күшті/әлсіз етістіктердің жіктелуін осы шақта қолдану

4-тоқсан

4. Салауатты өмір салты
4.1 Менің сүйікті спорт түрім
4.2 Менің отбасымдағы спорт

Тыңдалым

6.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды түсіну;
6.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну

Айтылым

6.2.2 жалпы тақырыптардың көбі бойынша ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені қолдау;
6.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде талдау элементтері бар жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
6.2.5 жалпы және оқу тақырыптарының көбінің шеңберінде ұзақ әңгімелесу барысында өзара қарым-қаныс жасап көру;
6.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
6.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

6.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды өздігінен түсіну;
6.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну

Жазылым

6.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу;
6.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен жеке сезім, көзқарас туралы жазу;
6.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану;
6.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

6.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде тұрақты және тұрақсыз етістіктерді қолдану;
6.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі спектрі бойынша сын есімдердің салыстырмалы және күшейтпелі шырайларының алуан түрін қолдану, қарапайым бір буынды және екі буынды сын есімдерді қолдану;
6.5.4 толықтауышты табыс септігінде қолдану, wohin?/вохин сұрағына жауап беру барысында in, an, auf/ин, ан, ауф көмекші сөздерінің көмегімен толықтауышты Akkusativ/Аккузатифте қолдану, Dativ/Датиф mit/мит, nach/нах, aus/аус, zu/цу, von/фон, bei/бай, seit/зайт. Akkusativ: durch/дурх, für/фюр, ohne/оне, um/ум, gegen/геген, bis/бис талап ететін көмекші сөздер;
6.5.5 Präteritum/Претеритумда sein/зайн етістігінің жіктелуін, өздік етістігін, өздік етістіктерінің жіктелуін қолдану, модальді етістіктердің қолдану ерекшелігін білу;
6.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұраулы сөйлемді сұраулы сөздерсіз, Wie?/Ви?, Wo?/Во?, Woher?/Воер?, Was?/Вас? Wann?/Ванн? Wieviel/e?/Вифиль/э? Wessen?/Вессен? сұраулы сөздерін, сұраулы сөздері бар сұраулы сөйлемдерді, wozu?/воцу сұраулы сөзін және um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымын қолдану;
6.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша барыс септігіндегі толықтауышты, ілік септігіндегі зат есімдерді қолдану;
6.5.8 жалпы және оқу тақырыптары бойынша зат есімдердің септелуін қолдану;
6.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптарының шектеулі шеңберінде сілтеу және тәуелдік есімдіктерінің формаларын қолдану;
6.5.11 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жақсыз сөйлемдерді қолдану;
6.5.12 таныс жалпы және оқу тақырыптарының ауқымында етістіктерді ажыратылатын және ажыратылмайтын сөз алды қосымшасымен қолдану;
6.5.13 зат есім+зат есім: das Wörterbuch/дас ВҰртербух, сын есім+зат есім: Leichtathletik/Лайхтатлетик, етістік + зат есім: Esslöffel, Fahrstuhl/ЭслҰффель, Фарстуль сөз қосындысын қолдану;
6.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында барыс септігінде жіктік және тәуелдік есімдіктерін қолдану, wo?/во? сұрағына жауап беру барысында in, an, auf/ин, ан, ауф көмекші сөздері арқылы толықтауышты Dativ/Датиф-те қолдану;
6.5.15 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында von, mit, zu/фон, мит, цу көмекші сөздерін қолдану;
6.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыптарының кең спектрінде сөйлемдегі сөздердердің (тура/кері) реттілігін, күшті/әлсіз етістіктердің жіктелуін осы шақта қолдану;
6.5.17 таныс және оқу тақырыптарының шектеулі спектрінде 100-ге дейінгі есептік және реттік сан есімдерді қолдану

      3) 7 -сынып (А2.1):

Білім алушылар білуге тиісті:

Тақырыптар

Бөлімдер

Оқу мақсаты

1-тоқсан

1. Менің Отаным
1.1. Меің өлкемнің көрнекі жерлері
1.2 Менің өлкемнің көрнекті тұлғалары

Тыңдалым

7.1.1 аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын түсіну;
7.1.2 аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде ұзақ әңгіме барысында белгіленген нақты ақпаратты егжей-тегжейлі түсіну;
7.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір тұжырымдалған мағынадағы ақпаратты аздаған қолдаумен түсіну;
7.1.8 қолдаумен жалпы және оқу тақырыптары бойынша әңгімелерді түсіну

Айтылым

7.2.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану;
7.2.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою;
7.2.3 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша талдау деңгейінде өз пікірін айту;
7.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде икемді білдіруге тырысу;
7.2.7 әртүрлі жалпы және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

7.3.1 кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
7.3.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну;
7.3.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбінде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну;
7.3.7 көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
7.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдау көрсету арқылы пайдалану

Жазылым

7.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
7.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу;
7.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
7.4.6 таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
7.4.8 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу;
7.4.9 әртүрлі кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

Тілді қолдану

7.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша дерексіз зат есімдерді және күрделі фразаларды қолдану;
7.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сын есімдердің септелуін пайдалана отырып, зат есімдердің алдында сын есімдердің алуан түрін қолдану;
7.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сын есімнің септелу түрлерін, қиысқан анықтауышты қолдану;
7.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану;
7.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша mein, dein, unser/майн, дайн, унзер сөздерін қоса алғанда жіктік және тәуелдік есімдіктерін қолдану;
7.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша (Präteritum/Претеритум) өткен шақ, (Perfekt/Перфект) өткен шақ, Plusquamperfekt/Плусквамперфект (өткен шақты) қолдану;
7.5.9 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша wurde … gegründet/вурде … гегрюндет пассивті құрылымын сәйкесінше қолдану;
7.5.12 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үстеудің салыстырмалы шырай құрылымын қолдану;
7.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында wo?/во? (Dativ/Датиф) сұрағына және wohin?/вохин? (Akkusativ/Аккузатиф) сұрағына жауап беру барысында сөз тіркестерін in, an, auf, hinter, neben, über, unter, zwischen, vor/ин, ан, ауф, хинтер, небен, убер, унтер, цвишен, фор көмекші сөздерімен қолдану;
7.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарында raten, empfehlen/ратен, эмпфелен етістіктерінен кейін um… zu…/ум… цу инфинитивтік құрылымының формасын қолдану;
7.5.16 таныс жалпы және оқу тақыптарында und, aber, oder, denn/унд, абер, одер, денн салалас мәнді жалғаулықтарды қолдану

2-тоқсан

2. Өнер әлемінде
2.1 Кино және театр
2.2 Музыка және әдебиет

Тыңдалым

7.1.1 аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын түсіну;
7.1.3 ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша дәлелдердің көп бөлігін түсіну;
7.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау;
7.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны аздаған қолдаумен анықтау;
7.1.7 кейбір ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтай бастау;
7.1.8 қолдаумен жалпы және оқу тақырыптары бойынша әңгімелерді түсіну

Айтылым

7.2.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою;
7.2.3 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша талдау деңгейінде өз пікірін айту;
7.2.5 оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасап көру;
7.2.7 әртүрлі жалпы және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
7.2.8 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы кейбір ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

7.3.1 кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
7.3.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну;
7.3.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбінде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну

Жазылым

7.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
7.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу;
7.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша аздаған қолдаумен мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану;
7.4.6 таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
7.4.8 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

7.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша дерексіз зат есімдерді және күрделі фразаларды қолдану;
7.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша саналатын және саналмайтын зат есімдер үшін түрлі есептік сан есімдерді қолдану;
7.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сын есімдердің септелуін пайдалана отырып, зат есімдердің алдында сын есімдердің алуан түрін қолдану;
7.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сын есімнің септелу түрлерін, қиысқан анықтауышты қолдану;
7.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану;
7.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша (Präteritum/Претеритум) өткен шақ, (Perfekt/Перфект) өткен шақ, Plusquamperfekt/Плусквамперфект (өткен шақты) қолдану;
7.5.8 көптеген үйреншікті жалпы және оқу тақырыптары бойынша warden/верден етістігінің көмекші қызметін, Futurum/Футурумда (келер шақ) қолдану;
7.5.9 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша wurde … gegründet/вурде … гегрюндет пассивті құрылымын сәйкесінше қолдану;
7.5.11 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақтылау, мәлімдеме жасау үшін құрмалас сөйлемдердің кейбір формаларын қолдану;
7.5.12 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үстеудің салыстырмалы шырай құрылымын қолдану;
7.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында wo?/во? (Dativ/Датиф) сұрағына және wohin?/вохин? (Akkusativ/Аккузатиф) сұрағына жауап беру барысында сөз тіркестерін in, an, auf, hinter, neben, über, unter, zwischen, vor/ин, ан, ауф, хинтер, небен, убер, унтер, цвишен, фор көмекші сөздерімен қолдану;
7.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарында raten, empfehlen/ратен, эмпфелен етістіктерінен кейін um… zu…/ум… цу инфинитивтік құрылымының формасын қолдану;
7.5.16 таныс жалпы және оқу тақыптарында und, aber, oder, denn/унд, абер, одер, денн салалас мәнді жалғаулықтарды қолдану;
7.5.17 жалпы және оқу тақырыптары бойынша dass, ob/дасс, об сөздерімен бағыңыңқылы сөйлемдерді, wer, wie, was/вер, ви, вас, warum, welche/варум, вельхе жалғаулықты сөздерін, бағыныңқылы толықтауыш сөйлемдерді қолдану

3-тоқсан

3. Мамандықтар әлемі
3.1. Мен армандайтын мамандық
3.2 Болашақтағы мамандықтар

Тыңдалым

7.1.1 аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын түсіну;
7.1.3 ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша дәлелдердің көп бөлігін түсіну;
7.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір тұжырымдалған мағынадағы ақпаратты аздаған қолдаумен түсіну;
7.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау

Айтылым

7.2.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану;
7.2.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою;
7.2.3 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша талдау деңгейінде өз пікірін айту;
7.2.4 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша талдау элементтері бар жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
7.2.7 әртүрлі жалпы және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
7.2.8 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы кейбір ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

7.3.1 кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
7.3.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну;
7.3.9 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндерде келтірілген дәлелдердегі сәйкессіздікті анықтау

Жазылым

7.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу;
7.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
7.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша аздаған қолдаумен мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану;
7.4.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты минималды қолдаумен пайдалану;
7.4.9 әртүрлі кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

Тілді қолдану

7.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша дерексіз зат есімдерді және күрделі фразаларды қолдану;
7.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану;
7.5.10 таныс жалпы және оқу тақырыптары үйреншікті ауқымында үздіксіз осы және өткен шақ формаларын қолдану;
7.5.11 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақтылау, мәлімдеме жасау үшін құрмалас сөйлемдердің кейбір формаларын қолдану;
7.5.13 түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер үшін әртүрлі модальді формаларды қолдану;
7.5.14 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында wo?/во? (Dativ/Датиф) сұрағына және wohin?/вохин? (Akkusativ/Аккузатиф) сұрағына жауап беру барысында сөз тіркестерін in, an, auf, hinter, neben, über, unter, zwischen, vor/ин, ан, ауф, хинтер, небен, убер, унтер, цвишен, фор көмекші сөздерімен қолдану;
7.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарында raten, empfehlen/ратен, эмпфелен етістіктерінен кейін um… zu…/ум… цу инфинитивтік құрылымының формасын қолдану;
7.5.16 таныс жалпы және оқу тақыптарында und, aber, oder, denn/унд, абер, одер, денн салалас мәнді жалғаулықтарды қолдану;
7.5.17 жалпы және оқу тақырыптары бойынша dass, ob/дасс, об сөздерімен бағыңыңқылы сөйлемдерді, wer, wie, was/вер, ви, вас, warum, welche/варум, вельхе жалғаулықты сөздерін, бағыныңқылы толықтауыш сөйлемдерді қолдану

4-тоқсан

4. Адам және оның тілдік мүмкіндіктері
4.1 Германиядағы тілдік каникулдар
4.2. Әлемдегі оқушылардың алмасу бағдарламасы

Тыңдалым

7.1.1 аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын түсіну;
7.1.2 аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде ұзақ әңгіме барысында белгіленген нақты ақпаратты егжей-тегжейлі түсіну;
7.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау;
7.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны аздаған қолдаумен анықтау;
7.1.7 кейбір ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтай бастау;
7.1.8 қолдаумен жалпы және оқу тақырыптары бойынша әңгімелерді түсіну

Айтылым

7.2.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптарында сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану;
7.2.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою;
7.2.3 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша талдау деңгейінде өз пікірін айту;
7.2.5 оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасап көру;
7.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде икемді білдіруге тырысу

Оқылым

7.3.1 кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
7.3.4 таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден кейбір көлемді мәтіндерді оқу;
7.3.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбінің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
7.3.6 әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
7.3.7 көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

Жазылым

7.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
7.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу;
7.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
7.4.4 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді пайдалану;
7.4.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша аздаған қолдаумен мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану;
7.4.6 таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру

Тілді қолдану

7.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша дерексіз зат есімдерді және күрделі фразаларды қолдану;
7.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сын есімдердің септелуін пайдалана отырып, зат есімдердің алдында сын есімдердің алуан түрін қолдану;
7.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сын есімнің септелу түрлерін, қиысқан анықтауышты қолдану;
7.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану;
7.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша (Präteritum/Претеритум) өткен шақ, (Perfekt/Перфект) өткен шақ, Plusquamperfekt/Плусквамперфект (өткен шақты) қолдану;
7.5.11 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақтылау, мәлімдеме жасау үшін құрмалас сөйлемдердің кейбір формаларын қолдану;
7.5.13 түрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер үшін әртүрлі модальді формаларды қолдану;
7.5.16 таныс жалпы және оқу тақыптарында und, aber, oder, denn/унд, абер, одер, денн салалас мәнді жалғаулықтарды қолдану;
7.5.17 жалпы және оқу тақырыптары бойынша dass, ob/дасс, об сөздерімен бағыңыңқылы сөйлемдерді, wer, wie, was/вер, ви, вас, warum, welche/варум, вельхе жалғаулықты сөздерін, бағыныңқылы толықтауыш сөйлемдерді қолдану

      4) 8-сынып (А2.2):

Білім алушылар білуге тиісті:

Тақырыптар

Бөлімдер

Оқу мақсаты

1-тоқсан

1. Әлемдегі инновациялар
1.1 Интернет
1.2. Әлеуметтік желілер

Тыңдалым

8.1.1 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз дерлік түсіну;
8.1.3 ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаусыз дерлік дәлелдердің көп бөлігін егжей-тегжейлі түсіну;
8.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша мағынаны аздаған қолдаумен анықтау;
8.1.7 кейбір ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтау;
8.1.8 қолдаумен жалпы және оқу тақырыптары бойынша көлемді әңгімелерді түсіну

Айтылым

8.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану;
8.2.2 жалпы тақырыптар және кейбір оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделілеу сұрақтар қою;
8.2.3 кез келген жалпы және оқу тақырыптары аясында талдау деңгейінде өз пікірін айту;
8.2.4 жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде талдау элементтері бар жай сөйлемдерді қолданып, пікірлерге икемді жауап қайтару;
8.2.5 оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасау;
8.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде біршама икемділікпен білдіру;
8.2.7 жалпы тақырыптардың көбінің және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

8.3.1 жалпы және оқу тақырыптарындағы әртүрлі бейтаныс мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
8.3.2 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну;
8.3.4 таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде әртүрлі көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден көлемді мәтіндерді оқу;
8.3.6 әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
8.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстарды пайдалану

Жазылым

8.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды аздаған қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
8.4.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу;
8.4.3 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
8.4.4 жалпы және оқу тақырыптары бойынша жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді пайдалану;
8.4.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты минималды қолдаумен пайдалану;
8.4.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

8.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар, бейтаныс тақырыптар бойынша кейбір дерексіз күрделі зат есімдерді және есімдік топтарды қолдану;
8.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша саналатын және саналмайтын зат есімдер үшін түрлі есептік сан есімдерді қолдану;
8.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша wenn/венн, als/альс және nachdem/нахдем жалғаулықтарымен мезгіл бағыныңқы сөйлемдерін (Temporalsätze/Темпоральзетце) қолдану;
8.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ және модальді формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану;
8.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша man/ман белгісіз жіктік есімдігін және оның модальді етістіктермен қолданылуын қоса алғанда, есімдіктерді пайдалану;
8.5.8 Futurum/Футурум (келер шақ) туралы білімдерін жүйелеу, таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша келер шақ формаларын қолдану;
8.5.9 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша суреттеуде және төлеу сөзде көптеген осы, өткен шақ формаларын және аяқталған іс-әрекет мағынасын білдіретін шақ формаларын сәйкесінше қолдану;
8.5.10 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын, сонымен қатар кейбір пассивті формаларды қолдану;
8.5.12 осы және өткен шақ бойынша шақтардың қиысу құрылымдарын қолдану, бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша төл сөзді төлеу сөзге,төлеу сөзді төл сөзге айналдыру;
8.5.13 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер: міндет, қажеттілік, мүмкіндік, рұқсат, өтініш, ұсыныс, тыйым салуды білдіру үшін әртүрлі модальді формаларды қолдану;
8.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарындаum/ум… zu/цу…инфинитивтік құрылымдарымен сұраулы сөйлемдерді қолдану;
8.5.16 жалпы және оқу тақырыптарын түсіндіру барысында dass/дасс және ob/об жалғаулықтары, сонымен қатар жалғаулықты сөздері бар бағыңынқылы толықтауыш сөйлемдері туралы білімдерін қолдану;
8.5.17 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша көпше түр үшін der, welcher, die, welche, das, welches/дер, вельхер, ди, вельхе, дас, вельхес қатыстық есімдіктерімен бағыңыңқылы анықтауыш сөйлемдерді қолдану

2-тоқсан

2. Мәдени мұра
2.1 Қазақстан мен Германияның көрнекті тұлғалары
2.2 Әлемді өзгерткен жаңалықтар. Германияның тұлғалары.
2.3. Өткенге саяхат

Тыңдалым

8.1.1 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз дерлік түсіну;
8.1.2 ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен немесе қолдаусыз ауқымды шеңбердегі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпаратты егжей-тегжейлі түсіну;
8.1.3 ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаусыз дерлік дәлелдердің көп бөлігін егжей-тегжейлі түсіну;
8.1.7 кейбір ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтау

Айтылым

8.2.5 оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасау;
8.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде біршама икемділікпен білдіру;
8.2.7 жалпы тақырыптардың көбінің және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
8.2.8 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша кейбір ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

8.3.2 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну;
8.3.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну;
8.3.4 таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде әртүрлі көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден көлемді мәтіндерді оқу;
8.3.6 әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

Жазылым

8.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды аздаған қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
8.4.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу;
8.4.3 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
8.4.6 таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы өздігінен сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
8.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

Тілді қолдану

8.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша wenn/венн, als/альс және nachdem/нахдем жалғаулықтарымен мезгіл бағыныңқы сөйлемдерін (Temporalsätze/Темпоральзетце) қолдану;
8.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ және модальді формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану;
8.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша (Präteritum/Претеритум) өткен шақ, (Perfekt/Перфект) өткен шақ, Plusquamperfekt/Плусквамперфект (өткен шақты) қолдану;
8.5.9 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша суреттеуде және төлеу сөзде көптеген осы, өткен шақ формаларын және аяқталған іс-әрекет мағынасын білдіретін шақ формаларын сәйкесінше қолдану;
8.5.10 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын, сонымен қатар кейбір пассивті формаларды қолдану;
8.5.12 осы және өткен шақ бойынша шақтардың қиысу құрылымдарын қолдану, бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша төл сөзді төлеу сөзге,төлеу сөзді төл сөзге айналдыру;
8.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарындаum/ум… zu/цу…инфинитивтік құрылымдарымен сұраулы сөйлемдерді қолдану;
8.5.16 жалпы және оқу тақырыптарын түсіндіру барысында dass/дасс және ob/об жалғаулықтары, сонымен қатар жалғаулықты сөздері бар бағыңынқылы толықтауыш сөйлемдері туралы білімдерін қолдану;
8.5.17 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша көпше түр үшін der, welcher, die, welche, das, welches/дер, вельхер, ди, вельхе, дас, вельхес қатыстық есімдіктерімен бағыңыңқылы анықтауыш сөйлемдерді қолдану

3-тоқсан

3. Бейбітшілік пен жасампаздық уақыты
3.1 Мода
3.2 Киім стилі

Тыңдалым

8.1.1 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз дерлік түсіну;
8.1.2 ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен немесе қолдаусыз ауқымды шеңбердегі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпаратты егжей-тегжейлі түсіну;
8.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін аздаған қолдаумен анықтау;
8.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша мағынаны аздаған қолдаумен анықтау

Айтылым

8.2.1 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану;
8.2.3 кез келген жалпы және оқу тақырыптары аясында талдау деңгейінде өз пікірін айту;
8.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде біршама икемділікпен білдіру;
8.2.7 жалпы тақырыптардың көбінің және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

8.3.1 жалпы және оқу тақырыптарындағы әртүрлі бейтаныс мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
8.3.2 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну;
8.3.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын және кейбір көлемді мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
8.3.6 әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
8.3.7 көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
8.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстарды пайдалану

Жазылым

8.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды аздаған қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
8.4.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу;
8.4.3 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
8.4.4 жалпы және оқу тақырыптары бойынша жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді пайдалану;
8.4.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану;
8.4.6 таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы өздігінен сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру;
8.4.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты минималды қолдаумен пайдалану;
8.4.8 таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

8.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар, бейтаныс тақырыптар бойынша кейбір дерексіз күрделі зат есімдерді және есімдік топтарды қолдану;
8.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша деңгейді көрсету үшін түрлі күрделі сын есімдерді және салыстырмалы құрылымдарды мысалы, mehr… als/мер… альс қолдану;
8.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша wenn/венн, als/альс және nachdem/нахдем жалғаулықтарымен мезгіл бағыныңқы сөйлемдерін (Temporalsätze/Темпоральзетце) қолдану;
8.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ және модальді формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану;
8.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша man/ман белгісіз жіктік есімдігін және оның модальді етістіктермен қолданылуын қоса алғанда, есімдіктерді пайдалану;
8.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша (Präteritum/Претеритум) өткен шақ, (Perfekt/Перфект) өткен шақ, Plusquamperfekt/Плусквамперфект (өткен шақты) қолдану;
8.5.9 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша суреттеуде және төлеу сөзде көптеген осы, өткен шақ формаларын және аяқталған іс-әрекет мағынасын білдіретін шақ формаларын сәйкесінше қолдану;
8.5.10 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын, сонымен қатар кейбір пассивті формаларды қолдану;
8.5.11 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұранымдарды қоса алғанда нақтылау, мәлімдеме жасау, сұрақтар мен командалар: айту, сұрау, әңгімелеу үшін төлеу сөздің кейбір формаларын қолдану;
8.5.13 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер: міндет, қажеттілік, мүмкіндік, рұқсат, өтініш, ұсыныс, тыйым салуды білдіру үшін әртүрлі модальді формаларды қолдану;
8.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарындаum/ум… zu/цу…инфинитивтік құрылымдарымен сұраулы сөйлемдерді қолдану;
8.5.16 жалпы және оқу тақырыптарын түсіндіру барысында dass/дасс және ob/об жалғаулықтары, сонымен қатар жалғаулықты сөздері бар бағыңынқылы толықтауыш сөйлемдері туралы білімдерін қолдану;
8.5.17 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша көпше түр үшін der, welcher, die, welche, das, welches/дер, вельхер, ди, вельхе, дас, вельхес қатыстық есімдіктерімен бағыңыңқылы анықтауыш сөйлемдерді қолдану

4-тоқсан

4. Адам және оның мүмкіндііктері
4.1 Ғылым мен мәдениеттегі ұлы жетістіктер
4.2 Спорттағы жетістіктер

Тыңдалым

8.1.1 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз дерлік түсіну;
8.1.2 ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен немесе қолдаусыз ауқымды шеңбердегі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпаратты егжей-тегжейлі түсіну;
8.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша тұжырымдалған мағынадағы ақпараттың көп бөлігін қолдаусыз дерлік түсіну;
8.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін аздаған қолдаумен анықтау

Айтылым

8.2.5 оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасау;
8.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде біршама икемділікпен білдіру;
8.2.7 жалпы тақырыптардың көбінің және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

8.3.2 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну;
8.3.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну;
8.3.6 әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

Жазылым

8.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды аздаған қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
8.4.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу;
8.4.3 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
8.4.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану;
8.4.6 таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы өздігінен сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру

Тілді қолдану

8.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар, бейтаныс тақырыптар бойынша кейбір дерексіз күрделі зат есімдерді және есімдік топтарды қолдану;
8.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша деңгейді көрсету үшін түрлі күрделі сын есімдерді және салыстырмалы құрылымдарды мысалы, mehr… als/мер… альс қолдану;
8.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша wenn/венн, als/альс және nachdem/нахдем жалғаулықтарымен мезгіл бағыныңқы сөйлемдерін (Temporalsätze/Темпоральзетце) қолдану;
8.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ және модальді формаларында қолданылатын сұрақтарды пайдалану;
8.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша man/ман белгісіз жіктік есімдігін және оның модальді етістіктермен қолданылуын қоса алғанда, есімдіктерді пайдалану;
8.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша (Präteritum/Претеритум) өткен шақ, (Perfekt/Перфект) өткен шақ, Plusquamperfekt/Плусквамперфект (өткен шақты) қолдану;
8.5.8 Futurum/Футурум (келер шақ) туралы білімдерін жүйелеу, таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша келер шақ формаларын қолдану;
8.5.9 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша суреттеуде және төлеу сөзде көптеген осы, өткен шақ формаларын және аяқталған іс-әрекет мағынасын білдіретін шақ формаларын сәйкесінше қолдану;
8.5.10 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын, сонымен қатар кейбір пассивті формаларды қолдану;
8.5.13 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер: міндет, қажеттілік, мүмкіндік, рұқсат, өтініш, ұсыныс, тыйым салуды білдіру үшін әртүрлі модальді формаларды қолдану;
8.5.14 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақты септікті пайдалануды қажет ететін зат есімдердің алдында кейбір көмекші сөздерді қолдану;
8.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарындаum/ум… zu/цу…инфинитивтік құрылымдарымен сұраулы сөйлемдерді қолдану;
8.5.16 жалпы және оқу тақырыптарын түсіндіру барысында dass/дасс және ob/об жалғаулықтары, сонымен қатар жалғаулықты сөздері бар бағыңынқылы толықтауыш сөйлемдері туралы білімдерін қолдану;
8.5.17 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша көпше түр үшін der, welcher, die, welche, das, welches/дер, вельхер, ди, вельхе, дас, вельхес қатыстық есімдіктерімен бағыңыңқылы анықтауыш сөйлемдерді қолдану

      5) 9-сынып (А2.2):

Білім алушылар білуге тиісті:

Тақырыптар

Бөлімдер

Оқу мақсаты

1-тоқсан

1. Балама энергия көздері
1.2 Күн энергиясы
1.3 Жер энергиясы

Тыңдалым

9.1.1 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз түсіну;
9.1.2 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі ақпаратты қолдаусыз егжей-тегжейлі түсіну;
9.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау

Айтылым

9.2.1 жалпы және оқу тақырыптарында сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану;
9.2.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша өз көзқарасын негіздеу және түсіндіру;
9.2.5 оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасау;
9.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде белгіленген икемділікпен білдіру;
9.2.7 шектеусіз жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

9.3.1 әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбіндегі негізгі ойды түсіну;
9.3.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну;
9.3.4 таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден көлемді мәтіндерді оқу;
9.3.6 жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбіне автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

Жазылым

9.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаусыз жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
9.4.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы өздігінен жазу;
9.4.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
9.4.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы байланысқан мәтіндер жазу;
9.4.8 шектеусіз таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу;
9.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін сауатты қолдану

Тілді қолдану

9.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар, бейтаныс тақырыптар бойынша әртүрлі дерексіз күрделі зат есімдерді және есімдік топтарды қолдану;
9.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша деңгейді көрсетуге мүмкіндік беретін түрлі күрделі сын есімдерді, салыстырмалы құрылымдарды және күшейткіш сын есімдерді қолдану;
9.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша Präsens/Perfekt/Презенс/Перфект осы және өткен шақ бойынша шақтардың қиысуын қолдану;
9.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұрақтардың әртүрлі типтерін қолдану;
9.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қатыстық есімдіктердің септелуін қолдану;
9.5.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша Präteritum – Plusquamperfekt/Претеритум - Плусквамперфект осы және өткен шақ бойынша шақтардың қиысуын қолдану;
9.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша оқылым барысында während/веренд, indem/индем жалғаулықтарымен кіріктірілген бағыныңқы сөйлемдерді, deshalb/десхальб сөзімен құрмалас сөйлемдерді тану, оқу барысында етістіктердің пассивті формаларын (Passiv/Пассиф) түсіну;
9.5.9 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша аяқталған өткен шақтың қарапайым формаларын және Passive/Пасив ырықсыз етістің активті және пассивті түрлерінің дара осы және өткен шақ формаларын хабарлауда және төлеу сөзде сәйкесінше қолдану;
9.5.10 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын, сонымен қатар пассивті формалардың түрлерін қолдану;
9.5.11 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақтылау, мәлімдеме жасау, сұрақтар мен командалар үшін ұсынылған сөйлеу формаларының түрлерін қолдану;
9.5.13 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер үшін әртүрлі модальді формаларды және өткен шақтағы модальді формалардың шектеулі санын қолдану;
9.5.14 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қатыстық есмдіктерді көмекші сөздермен қолдану;
9.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарында um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымы және damit/дамит жалғаулықтарымен мақсатты бағыныңқы сөйлемді қолдану;
9.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыбының шектеулі спектрінде міндеттілікті білдіретін haben + zu + Infinitiv/хабен + цу + Инфинитиф, sein + zu+ Infinitiv/зайн + цу+ Инфинитиф құрылымдарын қолдану

2-тоқсан

2. Кәсібилік және уақыт талабы:
2.1 Қазақстандағы және Германиядағы білім беру
2..2 Мамандық таңдау

Тыңдалым

9.1.1 жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз түсіну;
9.1.2 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі ақпаратты қолдаусыз егжей-тегжейлі түсіну;
9.1.7 көптеген ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтау

Айтылым

9.2.2 жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою;
9.2.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша өз көзқарасын негіздеу және түсіндіру;
9.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде белгіленген икемділікпен білдіру;
9.2.7 шектеусіз жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
9.2.8 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша ұзағырақ әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

9.3.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну;
9.3.6 жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбіне автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
9.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша көлемді мәтіндерде келтірілген дәлелдердегі сәйкессіздікті анықтау

Жазылым

9.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаусыз жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
9.4.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы өздігінен жазу;
9.4.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
9.4.4 жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді минималды қолдаумен пайдалану;
9.4.5 шектеусіз таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану;
9.4.8 шектеусіз таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу;
9.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін сауатты қолдану

Тілді қолдану

9.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар, бейтаныс тақырыптар бойынша әртүрлі дерексіз күрделі зат есімдерді және есімдік топтарды қолдану;
9.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша деңгейді көрсетуге мүмкіндік беретін түрлі күрделі сын есімдерді, салыстырмалы құрылымдарды және күшейткіш сын есімдерді қолдану;
9.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұрақтардың әртүрлі типтерін қолдану;
9.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қатыстық есімдіктердің септелуін қолдану;
9.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша оқылым барысында während/веренд, indem/индем жалғаулықтарымен кіріктірілген бағыныңқы сөйлемдерді, deshalb/десхальб сөзімен құрмалас сөйлемдерді тану, оқу барысында етістіктердің пассивті формаларын (Passiv/Пассиф) түсіну;
9.5.9 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша аяқталған өткен шақтың қарапайым формаларын және Passive/Пасив ырықсыз етістің активті және пассивті түрлерінің дара осы және өткен шақ формаларын хабарлауда және төлеу сөзде сәйкесінше қолдану;
9.5.11 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақтылау, мәлімдеме жасау, сұрақтар мен командалар үшін ұсынылған сөйлеу формаларының түрлерін қолдану;
9.5.13 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша түрлі қызметтер үшін әртүрлі модальді формаларды және өткен шақтағы модальді формалардың шектеулі санын қолдану;
9.5.14 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қатыстық есмдіктерді көмекші сөздермен қолдану;
9.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарында um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымы және damit/дамит жалғаулықтарымен мақсатты бағыныңқы сөйлемді қолдану;
9.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыбының шектеулі спектрінде міндеттілікті білдіретін haben + zu + Infinitiv/хабен + цу + Инфинитиф, sein + zu+ Infinitiv/зайн + цу+ Инфинитиф құрылымдарын қолдану

3-тоқсан

3. Тұлғалық даму
3.1 Мені шабыттандыратын тұлғалар
3.2. Менің жеке даму стратегиям

Тыңдалым

9.1.3 ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаусыз дәлелдердің көп бөлігін егжей-тегжейлі түсіну;
9.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау;
9.1.6 түрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен мағынаны анықтау;
9.1.7 көптеген ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтау;
9.1.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу барысында келтірілген дәлелдердің сәйкессіздігін анықтай бастау

Айтылым

9.2.2 жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою;
9.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде белгіленген икемділікпен білдіру;
9.2.7 шектеусіз жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
9.2.8 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша ұзағырақ әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

9.3.3 әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі түсіну;
9.3.4 таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден көлемді мәтіндерді оқу;
9.3.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбінің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
9.3.6 жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбіне автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
9.3.7 кез келген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
9.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша көлемді мәтіндерде келтірілген дәлелдердегі сәйкессіздікті анықтау

Жазылым

9.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаусыз жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
9.4.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы өздігінен жазу;
9.4.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
9.4.5 шектеусіз таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану;
9.4.6 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы байланысқан мәтіндер жазу;
9.4.8 шектеусіз таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

9.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар, бейтаныс тақырыптар бойынша әртүрлі дерексіз күрделі зат есімдерді және есімдік топтарды қолдану;
9.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша деңгейді көрсетуге мүмкіндік беретін түрлі күрделі сын есімдерді, салыстырмалы құрылымдарды және күшейткіш сын есімдерді қолдану;
9.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша Präsens/Perfekt/Презенс/Перфект осы және өткен шақ бойынша шақтардың қиысуын қолдану;
9.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұрақтардың әртүрлі типтерін қолдану;
9.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қатыстық есімдіктердің септелуін қолдану;
9.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша оқылым барысында während/веренд, indem/индем жалғаулықтарымен кіріктірілген бағыныңқы сөйлемдерді, deshalb/десхальб сөзімен құрмалас сөйлемдерді тану, оқу барысында етістіктердің пассивті формаларын (Passiv/Пассиф) түсіну;
9.5.11 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақтылау, мәлімдеме жасау, сұрақтар мен командалар үшін ұсынылған сөйлеу формаларының түрлерін қолдану;
9.5.12 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша төл сөзді төлеу сөзге,төлеу сөзді төл сөзге айналдыруды қолдану;
9.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарында um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымы және damit/дамит жалғаулықтарымен мақсатты бағыныңқы сөйлемді қолдану;
9.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыбының шектеулі спектрінде міндеттілікті білдіретін haben + zu + Infinitiv/хабен + цу + Инфинитиф, sein + zu+ Infinitiv/зайн + цу+ Инфинитиф құрылымдарын қолдану

4-тоқсан

4. Қазіргі замандағы адам
4.1 Адам және қоршаған орта.
4.2. Адами құндылықтар

Тыңдалым

9.1.2 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі ақпаратты қолдаусыз егжей-тегжейлі түсіну;
9.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша тұжырымдалған мағынадағы ақпараттың көп бөлігін қолдаусыз түсіну;
9.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау;
9.1.6 түрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен мағынаны анықтау;
9.1.7 көптеген ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтау

Айтылым

9.2.2 жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою;
9.2.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша өз көзқарасын негіздеу және түсіндіру;
9.2.4 жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде белгіленген дәрежедегі икемділікпен талдау деңгейінде пікірлерге жауап беру;
9.2.7 шектеусіз жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
9.2.8 жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша ұзағырақ әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

9.3.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбінің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
9.3.7 кез келген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау;
9.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстардың көбін пайдалану

Жазылым

9.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаусыз жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
9.4.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу;
9.4.7 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шектеусіз жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты өздігінен пайдалану

Тілді қолдану

9.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар, бейтаныс тақырыптар бойынша әртүрлі дерексіз күрделі зат есімдерді және есімдік топтарды қолдану;
9.5.2 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша саналатын және саналмайтын зат есімдер үшін есептік сан есімдерді және есімдік топтарды қолдану;
9.5.3 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша деңгейді көрсетуге мүмкіндік беретін түрлі күрделі сын есімдерді, салыстырмалы құрылымдарды және күшейткіш сын есімдерді қолдану;
9.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша Präsens/Perfekt/Презенс/Перфект осы және өткен шақ бойынша шақтардың қиысуын қолдану;
9.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сұрақтардың әртүрлі типтерін қолдану;
9.5.6 көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қатыстық есімдіктердің септелуін қолдану;
9.5.8 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша оқылым барысында während/веренд, indem/индем жалғаулықтарымен кіріктірілген бағыныңқы сөйлемдерді, deshalb/десхальб сөзімен құрмалас сөйлемдерді тану, оқу барысында етістіктердің пассивті формаларын (Passiv/Пассиф) түсіну;
9.5.9 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша аяқталған өткен шақтың қарапайым формаларын және Passive/Пасив ырықсыз етістің активті және пассивті түрлерінің дара осы және өткен шақ формаларын хабарлауда және төлеу сөзде сәйкесінше қолдану;
9.5.11 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша нақтылау, мәлімдеме жасау, сұрақтар мен командалар үшін ұсынылған сөйлеу формаларының түрлерін қолдану;
9.5.12 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша төл сөзді төлеу сөзге,төлеу сөзді төл сөзге айналдыруды қолдану;
9.5.14 бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қатыстық есмдіктерді көмекші сөздермен қолдану;
9.5.15 таныс жалпы және оқу тақырыптарында um/ум … zu/цу инфинитивтік құрылымы және damit/дамит жалғаулықтарымен мақсатты бағыныңқы сөйлемді қолдану;
9.5.16 таныс жалпы және оқу тақырыбының шектеулі спектрінде міндеттілікті білдіретін haben + zu + Infinitiv/хабен + цу + Инфинитиф, sein + zu+ Infinitiv/зайн + цу+ Инфинитиф құрылымдарын қолдану;
9.5.17 алдыңғы сыныптарда меңгерілген грамматикалық құбылыстарды жүйелеу

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2019 жылғы 26 шілдедегі
№ 334 бұйрығына
8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
198-2-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Француз тілі" оқу пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасы

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы "Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17669 тіркелген).

      2. Оқу пәнінің маңыздылығы оның әлем тілдерінің бірі болуымен, ғылым, білім және туризм тілі болып табылатындығымен анықталады.

      Француз тілін білу:

      1) әртүрлі өмірлік жағдайда кездесетін қарым-қатынаста білім алушылардың сенімін арттырады;

      2) Қазақстанда ғана емес, шетелде де жоғары білім алу мүмкіндігін береді;

      3) Қазақстанда және шетелде кәсіптік білімді жалғастыруға мүмкіндік береді;

      4) француз тілінде таратылатын жаңалықтар мен ақпаратқа білім алушылардың қол жеткізу мүмкіндігін кеңейтеді;

      5) француз тіліндегі әдеби шығармалардың аутенттілік мәтініне білім алушылардың қол жеткізуіне мүмкіндік береді;

      6) білім алушыларға Қазақстанды ел ішінде және одан тыс жерлерде таныстыруға мүмкіндік береді;

      7) мектепте алған білімдері, дағдылары және оқыту стратегияларына сүйене отырып, өмір бойы білім алуға мүмкіндік береді.

      3. "Француз тілі" оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы білім алушылардың тіл дағдыларын дамыту бойынша тіл қызметінің төрт түрін (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) дамытуға бағытталған. Негізгі орта білімді (5-9-сыныптар) аяқтаған кезде білім алушылар Жалпыеуропалық шет тілін меңгеру біліктілігіне сәйкес (Common European Framework of Reference, CEFR/Комон Еуроен Фрамуорк оф Реферанс, СИЕФАР) тілдік А2 деңгейін меңгерулері қажет.

2-тарау. "Француз тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      4. "Француз тілі" оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі:

      1) 5-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;

      2) 6-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;

      3) 7-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;

      4) 8-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат;

      5) 9-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылында 102 сағат.

      Оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі "Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген үлгілік оқу жоспарына тәуелді (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8170 тіркелген).

      5. Оқу бағдарламасы меңгеру деңгейіне сәйкес француз тілін оқыту кезеңдерінен (сыныптарды), тілдік дағдылары мен сөйлеу қызметінің түрлері бойынша (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) бағалау критерийлерінен, оқудың барлық кезеңіне (5-9 - сыныптар) арналған ұзақ мерзімді жоспардан тұрады.

      6. "Француз тілі" оқу пәні бойынша оқу бағдарламасының мазмұны оқытудың бөлімдері (Тыңдалым. Айтылым. Оқылым. Жазылым. Француз тілін қолдану) бойынша құрылған.

      7. Әрбір бөлімде белгіленген оқытудың мақсаты мұғалімге барлық сөйлеу әрекетінің түрлерін (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, француз тілін қолдану) дамыту бойынша жұмысын жүйелі жоспарлауға, білім алушылардың жетістіктерін бағалауға, оларды оқудың келесі кезеңдері туралы хабардар етуге мүмкіндік береді.

      8. Бағдарламаның базалық мазмұнында (Contenu/Коңтөню) француз тілін оқытудың жалпы мақсаттары сынып бөлінісінде ұсынылған.

      9. француз тілін оқудың соңғы нәтижесіне бағытталған "Тыңдалым", "Айтылым", "Оқылым" және "Жазылым" бөлімдерінде шетел тілін меңгерудің деңгейлеріне сәйкес (5 - сынып – А1.1, 6 - сынып – А1.2, 7 - сынып – А2.1, 8 және 9 - сыныптар – А2.2) тіл қызметі түрлерінің оқыту мақсаттары жазылған, олар француз тілін оқытудың түпкі нәтижесіне қол жеткізуге бағытталған.

      10. "Француз тілін қолдану" бөлімінде білім алушылар француз тілінің лексика-грамматикалық, синтаксистік құрылымдарын сөйлеуде орынды қолдану талаптарымен танысады.

      11. 5-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Contenu/Коңтөню) шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А1 деңгейінің А1.1 – орта деңгейіне сай келеді.

      12. 5-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативті аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен тұрмыстық және оқу деңгейінде қарым-қатынас жасау;

      2) француз тілінде бастауыш білімін көрсету;

      3) қарапайым фразаларды түсіну,

      4) күнделікті қарапайым сұрақтарға жауап беру және оларды қоя білу;

      5) өзін ауызша таныстыру;

      6) қарапайым диалог жүргізу;

      7) өзіне қажетті қарапайым ақпаратты (плакаттар, кестелер, жарнама) түсіну;

      8) қарапайым ашық хат жазу;

      9) ым-ишара арқылы, өзгертіліп айтылған, қайталап айтылған сөздердің мағынасын түсіну;

      10) ана тіліне сүйеніп лексиканы интуицияға сүйеніп таба білу;

      11) оқылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және француз тілін мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста практикалық қолдануға ұмтылу;

      12) оқытылатын тіл елінің күнделікті өмірімен, салт-дәстүрлерімен, тілдік қарым-қатынас жасауда вербалды және бейвербалды құралдарды қолдану дағдыларымен танысу.

      13. 5-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) француз тілі мен мәдениетіне оң көзқарас қалыптастыру;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      14. 5-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: француз тілі арқылы білім алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-өрістерінің кеңеюін, оқылатын тілдің елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.

      15. 5-сыныптағы дамыту аспектісі:

      1) тілдік қабілетті дамыту, тіл мәдениеті әдебін, француз тілін үйренуге деген қызығушылықты, ерік жігері, есте сақтау сияқты қасиеттерді дамыту;

      2) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, тілді меңгеру үшін тиімді әдістерді қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалдық үдерістерді (белгіленген тілдік құбылысты тану, оны талдау, ана тілімен салыстыру) белсендендіру;

      3) оқулықпен, сөздікпен жұмыс істеу, оқуға қатысты ақпаратты жазу, белгіленген мөлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін заманауи оқыту технологияларын қолдану.

      16. 5-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның қарапайым деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

      17. 6-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Contenu/Коңтөню шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А1 деңгейінің А1.2 жоғары деңгейіне сай келеді.

      18. 6-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативтік аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен әлеуметтік-тұрмыстық және оқу деңгейлерінде қарым-қатынас жасау;

      2) базалық білім деңгейін көрсету;

      3) күнделікті қолданылатын қарапайым сөйлемдерді, фразаларды түсіну;

      4) күнделікті қолданылатын сұрақтарға жауап беру және оларды қоя білу, қарапайым диалог құрастыру;

      5) өзін және өзге адамды таныстыру;

      6) өзіне қажетті қарапайым ақпаратты (дүкенде, көшеде) қолдану;

      7) қарапайым ашықхаттар жазу, өзі туралы хат жазу, сауалнама толтыру;

      8) өзгертіп, қайталап айту ылған сөздердің мағынасын түсіну;

      9) ана тіліне сүйеніп сөздердің мағынасын интуитивті түрде таба білу;

      10) оқытылатын тіл елінің реалиясымен, салт-дәстүрімен; ауызша және ауызша емес дағдылары тәртібіндегі сөйлеу коммуникацияларымен танысу;

      11) оқылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және француз тілін мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста практикалық қолдану.

      19. 6-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) француз тілі мен мәдениетіне оң көзқарас таныту;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      20. 6-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: француз тілі арқылы білім алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-өрістерінің кеңеюін, оқылатын тілдің елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.

      21. 6-сыныптағы дамыту аспектісі:

      1) білім алушылардың тілдік қабілеттерін дамыту, тіл мәдениеті әдебін, француз тілін үйренуге деген қызығушылықтарын, ерік жігері, есте сақтау сияқты қасиеттерін дамыту;

      2) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, шет тілін ана тілімен салыстыру;

      3) тілді меңгерудің тиімді әдістерін қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалдық үдерістерді (белгіленген тілдік құбылысты тану, оны талдау, ана тіліндегі оған барабар құбылыстармен салыстыру) белсендендіру;

      4) кітаппен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, оқуға қатысты ақпаратты жазу, белгіленген мөлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін заманауи оқыту технологияларын қолдану.

      22. 6-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның қарапайым деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

      23. 7-сыныпқа арналған базалық мазмұн (Contenu/Коңтөню) шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А2 деңгейінің А2.1 төмен деңгейіне сай келеді.

      24. 7-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативтік аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен әлеуметтік-тұрмыстық және оқу деңгейлерінде қарым-қатынас жасау;

      2) жиі қолданыстағы фразаларды түсіну;

      3) жай сөйлемдерді қолданып, оқу, мектеп, өзі туралы, жақын адамдары және қарапайым тұрмыстық қажеттіліктер туралы әңгімелеу;

      4) қарапайым мәтіндерді, хабарландыруларды, хаттарды оқу және түсіну;

      5) жеке басына қатысты қысқаша жазбалар/хаттар жазу;

      6) таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде ақпаратпен алмасуды талап ететін қарапайым, қалыптасқан жағдаяттарда қарым-қатынас жасау;

      7) елтану бағытында білім алу, қарым-қатынас нормаларымен, француз тілін тасымалдаушылардың ұлттық мінезі және ұлттық менталитетінің ерекшеліктерімен танысу;

      8) оқылатын тіл елінің этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және француз тілін мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста практикалық қолдану.

      25. 7-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) француз тілі мен мәдениетіне деген оң көзқарас қалыптастыру;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      26. 7-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: француз тілі арқылы білім алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-өрістерінің кеңеюін, оқылатын тілдің елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.

      27. 7-сыныптағы дамыту аспектісі:

      1) білім алушылардың тілдік қабілеттерін дамыту, тіл мәдениеті әдебін, француз тілін үйренуге деген қызығушылықтарын, ерік жігері, есте сақтау сияқты қасиеттерін дамыту;

      2) кітаппен, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, оқуға қатысты ақпаратты жазу, белгіленген мөлшерде тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін заманауи оқыту технологияларын қолдану;

      3) өз ойын логикалық түрде және дәйектілікпен жеткізе білу;

      4) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, шет тілін ана тілімен салыстыру;

      5) тілді меңгерудің тиімді әдістерін қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, өзінің оқу-әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалдық үдерістерді белсендендіру.

      28. 7-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның базалық деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

      29. 8-сыныпқа арналған (А2.2 деңгейі) базалық мазмұн (Contenu/Коңтөню) шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А2 деңгейінің А2.2 орта деңгейіне сай келеді.

      30. 8-сыныптағы мәденаралық-коммуникативті аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен әлеуметтік мәдени деңгейде қарым-қатынас жасау;

      2) әңгімелесу барысында жалпы ақпаратты, кейбір күрделілеу сөйлемдерді түсіну;

      3) күнделікті тұрмыстық іс-әрекет туралы әңгімелесу;

      4) қарапайым мәтіндегі маңызды ақпаратты түсіну күнделікті тұрмыстық іс-әрекет туралы әңгімеге қолдау жасау;

      5) жеке сипаттағы хаттар жазу;

      6) елтану және мәдениеттану саласында білімінің болуы, тілді тасымалдаушылардың қарым-қатынас және стереотиптер нормаларын, ұлттық сипаты мен ұлттық менталитетінің ерекшелігін білу;

      7) оқытылатын тілдің елі туралы этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста француз тілін практикалық қолдану.

      31. 8-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) француз тілі мен мәдениетіне деген оң көзқарас қалыптастыру;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      32. 8-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: француз тілі арқылы білім алушылардың жалпы мәдениеттерін, ой-өрістерінің кеңеюін, оқылатын тілдің елі туралы білімдерін, қоршаған әлем туралы білімдерін арттыру.

      33. 8-сыныптағы дамыту аспектісі:

      1) тілдік қабілеттер мен тілді сезіну қабілеттерін, тіл мәдениеті әдебін, француз тілін үйренуге деген қызығушылықты, тұлғаның ерік жігері, жады сияқты жағымды қасиеттерін дамыту;

      2) кітаптарды, анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істеу, тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін оқытудың заманауи технологияларын белгіленген өлшемде қолдану;

      3) өз ойын логикалық түрде және дәйектілікпен жеткізе білу, пікірталасқа қатысу;

      4) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, оны ана тілімен салыстыру;

      5) шетел тілін меңгерудің тиімді тәсілдерін қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалды үдерістерді белсендендіру.

      34. 8-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның базалық деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

      35. 9-сыныпқа арналған (А2.2 деңгейі) базалық мазмұн (Contenu/Коңтөню) шетел тілін меңгеру деңгейіне сәйкес А2 деңгейінің А2.2 жоғары деңгейіне сай келеді.

      36. 9-сыныптағы мәдениаралық-коммуникативтік аспект:

      1) өзге тілді мәдениет өкілдерімен әлеуметтік-мәдени деңгейде қарым қатынас жасау;

      2) Күнделікті жағдаятта "Тамақ және сусын", "Пәтер", "Киім", "Денсаулық", "Бос уақыт", "Саяхат және білім" тақырыптарында коммуникативтік ниетті іске асыру;

      3) өзіндік әңгіме жүргізу;

      4) күрделілігі орта деңгейдегі мәтіндердегі маңызды ақпаратты түсіну;

      5) жеке басына қатысты қысқаша хаттар жазу;

      6) елтану және мәдениеттану саласында білімінің болуы, қарым-қатынас нормаларын, тіл тасымалдаушыларының ұлттық сипаты мен ұлттық менталитетінің ерекшелігін білу;

      7) оқытылатын тілдің елі туралы этнолингвомәдени құндылықтарымен танысу және мәдениаралық жағдаяттардағы қарым-қатынаста француз тілін практикалық қолдану.

      37. 9-сыныптағы тәрбиелік аспект:

      1) француз тілі мен мәдениетіне деген оң көзқарас қалыптастыру;

      2) толерантты болу, түрлі көзқарастарды құрметтеу.

      38. 9-сыныптағы жалпы білім беру аспектісі: француз тілі арқылы қоршаған орта туралы жалпы мәдениетті көтеру, ой-өрісін кеңейту, оқытылатын тіл елінің білімін үйрену.

      39. 9-сыныптағы дамыту аспектісі:

      1) тілдік қабілеттер мен тілді сезіну қабілеттерін, тіл мәдениеті әдебін, француз тілін үйренуге деген қызығушылықты, тұлғаның ерік жігері, жады сияқты жағымды қасиеттерін дамыту;

      2) туған (өзінің) және өзге тіл мәдениетін тану, оны ана тілімен салыстыру;

      3) шетел тілін меңгерудің тиімді тәсілдерін қолдану, өзінің оқу әрекетін ұйымдастыру, интеллектуалды үдерістерді белсендендіру;

      4) тілдің тиімді меңгерілуін қамтамасыз ететін оқытудың заманауи технологияларын белгіленген өлшемде қолдану;

      5) өз ойын қисынды және жүйелі түрде баяндау, жалпыға ортақ тақырыптардағы пікірталастарға қатысу.

      40. 9-сыныптағы стратегиялық аспект: екінші тілді меңгерген тілдік тұлғаның базалық деңгейдегі қасиеттеріне ие болу.

3-тарау. Оқытудың мақсаттар жүйесі

      41. Бағдарламада оқу мақсаттары кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екіншісі – оқу бөлімін, және үшіншісі – оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 5.1.2 кодировкасында "5" – сынып, "1" – оқу бөлімі, "2" – оқыту мақсатының реттік нөмірі.

      1) 1-бөлім. Тыңдалым (Compréhension de l’oral/Коңпрэаңсьоң ораль):

Білім алушылардың міндеттері:

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

А1.1

А1.2

А2.1

А.2.2

А2.2

5.1.1
тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну

6.1.1
тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды түсіну

7.1.1
аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын түсіну

8.1.1
жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз дерлік түсіну

9.1.1
жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақ әңгіменің негізгі мазмұнын қолдаусыз түсіну

5.1.2
қарапайым сұрақтарды түсіну және
биографиялық сипаттағы ақпарат ұсыну

6.1.2
қолдаумен биографиялық сипаттағы ақпарат сұралған күрделілеу сұрақтарды түсіну

7.1.2
аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде ұзақ әңгіме барысында белгіленген нақты ақпаратты егжей-тегжейлі түсіну

8.1.2
ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен немесе қолдаусыз ауқымды шеңбердегі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпаратты егжей-тегжейлі түсіну

9.1.2
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының ауқымды шеңберіндегі ақпаратты қолдаусыз егжей-тегжейлі түсіну

5.1.3
жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым сұрақтарды қолдаусыз түсіну

6.1.3
кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну

7.1.3
ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша дәлелдердің көп бөлігін түсіну

8.1.3
ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаусыз дерлік дәлелдердің көп бөлігін егжей-тегжейлі түсіну

9.1.3
ұзақ әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаусыз дәлелдердің көп бөлігін егжей-тегжейлі түсіну

5.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты қолдаумен түсіну

6.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі қолдаумен түсіну

7.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір тұжырымдалған мағынадағы ақпаратты аздаған қолдаумен түсіну

8.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша тұжырымдалған мағынадағы ақпараттың көп бөлігін қолдаусыз дерлік түсіну

9.1.4
ұзақ әңгімелесу барысында кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша тұжырымдалған мағынадағы ақпараттың көп бөлігін қолдаусыз түсіну

5.1.5
шағын әңгімелесу барысында кейбір оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну

6.1.5
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну

7.1.5
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау

8.1.5
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін аздаған қолдаумен анықтау

9.1.5
ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау

5.1.6
қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау

6.1.6
ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша мағынаны қолдаумен анықтау

7.1.6
ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны аздаған қолдаумен анықтау

8.1.6
ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша мағынаны аздаған қолдаумен анықтау

9.1.6
түрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен мағынаны анықтау

5.1.7
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау

6.1.7
шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу барысында сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау

7.1.7
кейбір ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтай бастау

8.1.7
кейбір ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтау

9.1.7
Көптеген ауызша жанрлардың сөздері, сөйлемдері мен мәтіндері деңгейінде олардың ерекше жақтарын анықтау

5.1.8
қолдаумен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді түсіну

6.1.8
қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша ұзақ әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді түсіну

7.1.8
қолдаумен жалпы және оқу тақырыптары бойынша әңгімелерді түсіну

8.1.8
қолдаумен жалпы және оқу тақырыптары бойынша көлемді әңгімелерді түсіну

9.1.8
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу барысында келтірілген дәлелдердің сәйкессіздігін анықтай бастау

      2) 2-бөлім. Aйтылым (Production orale/Продюксьоң ораль):

Білім алушылардың міндеттері:

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-класс

А1.1

А1.2

А2.1

А.2.2

А2.2

5.2.1
қалыпты жағдаятта жай сөйлемдерді қолданып, өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру

6.2.1
жалпы тақырыптардың көбі бойынша пікірталастарда өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру

7.2.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптарында сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану

8.2.1
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану

9.2.1
жалпы және оқу тақырыптарында сөйлесуде формалды және бейформалды регистрлерді қолдану

5.2.2
кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою

6.2.2
жалпы тақырыптардың көбі бойынша ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені қолдау

7.2.2
кейбір жалпы және оқутақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою

8.2.2
жалпы тақырыптар және кейбір оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделілеу сұрақтар қою

9.2.2
жалпы және оқу тақырыптары бойынша ақпарат алу үшін күрделі сұрақтар қою

5.2.3
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлем деңгейінде өз пікірін айту

6.2.3
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша талдау элементтері бар сөйлем деңгейінде өз пікірін айту

7.2.3
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша талдау деңгейінде өз пікірін айту

8.2.3
кез келген жалпы және оқу тақырыптары аясында талдау деңгейінде өз пікірін айту

9.2.3
жалпы және оқу тақырыптары бойынша өз көзқарасын негіздеу және түсіндіру

5.2.4
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару

6.2.4
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде талдау элементтері бар жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару

7.2.4
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша талдау элементтері бар жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару

8.2.4
жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде талдау элементтері бар жай сөйлемдерді қолданып, пікірлерге икемді жауап қайтару

9.2.4
жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде белгіленген дәрежедегі икемділікпен талдау деңгейінде пікірлерге жауап беру

5.2.5
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде базалық деңгейде өзара ақпарат алмасып көру

6.2.5
жалпы және оқу тақырыптарының көбінің шеңберінде ұзақ әңгімелесу барысында өзара қарым-қаныс жасап көру

7.2.5
Оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасап көру

8.2.5
Оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасау

9.2.5
Оқу міндеттерін орындау мақсатында сыныптастармен қызметтестік орнату, талқылау, жоспарлау, келісімге келу және басымдылықтарды белгілеу үшін өзара қарым-қатынас жасау

5.2.6
жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу

6.2.6
пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу

7.2.6
жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде икемді білдіруге тырысу

8.2.6
жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде біршама икемділікпен білдіру

9.2.6
жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында басқалардың айтқаны жайында өз пікірін сөйлем немесе талдау деңгейінде белгіленген икемділікпен білдіру

5.2.7
кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

6.2.7
кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

7.2.7
әртүрлі жалпы және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

8.2.7
жалпы тақырыптардың көбінің және кейбір оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

9.2.7
шектеусіз жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

5.2.8
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы қарапайым әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

6.2.8
кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

7.2.8
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы кейбір ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

8.2.8
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша кейбір ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

9.2.8
жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша ұзағырақ әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

      3) 3 - бөлім. Оқылым (Compréhension des écrits/Комрэаңсьоң экрит):

Білім алушылардың міндеттері:

5 -сынып

6 -сынып

7 -сынып

8 -сынып

9- сынып

А1.1

А1.2

А2.1

А.2.2

А2.2

5.3.1
жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну

6.3.1
жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну

7.3.1
кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну

8.3.1
жалпы және оқу тақырыптарындағы әртүрлі бейтаныс мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі негізгі ойды түсіну

9.3.1
әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптарының шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбіндегі негізгі ойды түсіну

5.3.2
кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну

6.3.2
кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды өздігінен түсіну

7.3.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну

8.3.2
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну

9.3.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде мәтіндердің көбіндегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды түсіну

5.3.3
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі түсіну

6.3.3
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну

7.3.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбінде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну

8.3.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді, сонымен қатар көлемді мәтіндерді егжей-тегжейлі түсіну

9.3.3
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі түсіну

5.3.4
шағын мәтіндерді қолдаусыз оқу сонымен қатар, оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау

6.3.4
көркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым мәтіндерді өздігінен оқу

7.3.4
таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден кейбір көлемді мәтіндерді оқу

8.3.4
таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде әртүрлі көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден көлемді мәтіндерді оқу

9.3.4
таныс және кейбір бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде көркем әдебиеттен және басқа әдебиеттерден көлемді мәтіндерді оқу

5.3.5
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

6.3.5
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің, сонымен қатар көлемді мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

7.3.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердің көбінің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

8.3.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын және кейбір көлемді мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

9.3.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбінің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

5.3.6
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

6.3.6
жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі қысқа мәтіндердің көбіне автордың көзқарасыннемесе пікірін анықтау

7.3.6
әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

8.3.6
әртүрлі бейтаныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндердегі, сонымен қатар көлемді мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

9.3.6
жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі көлемді мәтіндердің көбіне автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

5.3.7
кейбір жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

6.3.7
көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

7.3.7
көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

8.3.7
көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

9.3.7
кез келген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

5.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен пайдалану

6.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық ресурстарды өздігінен пайдалану

7.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдау көрсету арқылы пайдалану

8.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстарды пайдалану

9.3.8
мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс және кейбір бейтаныс қағаз және цифрлық ресурстардың көбін пайдалану

5.3.9
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы айырмашылықтын анықтау

6.3.9
кез келген жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы айырмашылықтын анықтау

7.3.9
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндерде келтірілген дәлелдердегі сәйкессіздікті анықтау

8.3.9
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндерде келтірілген дәлелдердегі сәйкессіздікті анықтау

9.3.9
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша көлемді мәтіндерде келтірілген дәлелдердегі сәйкессіздікті анықтау

      4) 4-бөлім. Жазылым (Production écrite/Продюксьоң экрит):

Білім алушылардың міндеттері:

5 -сынып

6 -сынып

7 -сынып

8 -сынып

9- класс

А1.1

А1.2

А2.1

А.2.2

А2.2

5.4.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

6.4.1
әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

7.4.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

8.4.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды аздаған қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

9.4.1
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаусыз жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету

5.4.2
кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді сөздерді тірек етіп абзацтағы сөйлемдерді тізбектеп жазу

6.4.2
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу

7.4.2
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу

8.4.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы аздаған қолдаумен жазу

9.4.2
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы өздігінен жазу

5.4.3
адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу

6.4.3
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен жеке сезім, көзқарас туралы жазу

7.4.3
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу

8.4.3
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу

9.4.3
Таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа грамматикалық сауаттылықпен жазу

5.4.4
жеке ақпарат беру үшін қолдаумен үлкен сөйлемдерді дәйектеп жазу

6.4.4
жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы ұзын сөйлемдерді абзацпен дәйектеп жазу

7.4.4
жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді пайдалану

8.4.4
жалпы және оқу тақырыптары бойынша жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді пайдалану

9.4.4
жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес стиль және регистрді минималды қолдаумен пайдалану

5.4.5
базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы қолдаумен сөйлемдерді байланыстыру

6.4.5
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану

7.4.5
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша аздаған қолдаумен мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану

8.4.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану

9.4.5
шектеусіз таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мысалдар және негіздемелер келтіре отырып, дәлелдерді пайдалану

5.4.6
кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді аздаған қолдаумен қисынды біріктіру

6.4.6
әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы аздаған қолдаумен сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру

7.4.6
таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру

8.4.6
таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы өздігінен сөйлемдерді абзацқа қисынды біріктіру

9.4.6
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы байланысқан мәтіндер жазу

5.4.7
таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану

6.4.7
таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану

7.4.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты минималды қолдаумен пайдалану

8.4.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты минималды қолдаумен пайдалану

9.4.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шектеусіз жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты өздігінен пайдалану

5.4.8
кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

6.4.8
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

7.4.8
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

8.4.8
таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

9.4.8
шектеусіз таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

5.4.9
кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

6.4.9
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

7.4.9
әртүрлі кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

8.4.9
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

9.4.9
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін сауатты қолдану

      5) 5-бөлім. Француз тілін қолдану (Utilisation de la langue/Үтилизасьоң дө лә лаңг):

Білім алушылардың міндеттері:

5 -сынып

6 -сынып

7 -сынып

8 -сынып

9- сынып

А1.1

А1.2

А2.1

А2.2

А2.2

5.5.1
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша тиісті род түріндегі саналатын және саналмайтын зат есімдерді қолдану

6.5.1
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мекен және мезгілді сипаттайтын кейбір дерексіз зат есімдер мен күрделі есімді фразаларды қолдану

7.5.1
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір дерексіз зат есімдер мен күрделі есімді фразаларды қолдану

8.5.1
таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар таныс емес тақырыптар бойынша кейбір күрделі дерексіз зат есімдер мен күрделі есімді топтарды қолдану

9.5.1
таныс жалпы және оқу тақырыптары, сонымен қатар таныс емес тақырыптар бойынша әртүрлі күрделі дерексіз зат есімдер мен күрделі есімді топтарды қолдану

5.5.2
très/трэ сөзін шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптарында қолдану

6.5.2
trop/тро, très/, трэ сөздерін таныс жалпы және оқу тақырыптарында кеңінен қолдану

7.5.2
таныс жалпы және оқу тақырыптарында саналатын және саналмайтын зат есімдермен әртүрлі есептік сан есімдерді, олармен бірге beaucoup de/боку дө, pas beaucoup/па боку, de/дө, assez de/асэ дө, peu de/пө дө сөздерін қолдану

8.5.2
таныс жалпы және оқу тақырыптарында саналатын және саналмайтын зат есімдермен әртүрлі есептік сан есімдерді қолдану

9.5.2
таныс жалпы және оқу тақырыптарында саналатын және саналмайтын зат есімдермен және есімді топтармен әртүрлі есептік сан есімдерді қолдану

5.5.3
жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша заттарды сипаттауда сын есімдерді, оның ішінде mon/моң, ma/ма, ton/тоң, ta/та, son/соң, sa/са, mes/мэ, tes/тэ, ses/сэ тәуелдік сын есімдерді қолдану

6.5.3
зат есімнің алдында және одан кейін бір буынды және екі буынды дара сын есімдерді қолдану

7.5.3
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сын есімнің алуан түрлілігін, қалыпты және ерекше өзгеретін сын есімдерді, сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырайларын қолдану

8.5.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі дара және күрделі сын есімдерді есімшенің орнына қолдану, мысалы, деңгейді көрсету үшін plus moins/муэң, assez/асэ … que/кө…салыстырмалы құрылымын пайдалану

9.5.3
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша есімшенің орнына деңгейді көрсету үшін қолдануға болатын әртүрлі дара және күрделі сын есімдерді, салыстырмалы құрылымдарды және күшейткіш сын есімдерді пайдалану

5.5.4
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le/лө, la/ла, l’/эль, les/ле белгілік артикльдерін, un/эң, une/юн, des/дэ белгісіздік артикльдерін және du/дю, de la/дө ла, des/де, de l’/ле/дө эль сияқты артикльдерді қолдану

6.5.4
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі сілтеу мағынасындағы сөздерді қолдану. Зат есімдердің алдында артикльдер қолданылмайтын жайларды білу

7.5.4
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі сілтеу мағынасындағы сөздерді қолдану. Артикльдердің жалқы есімдердің алдында қолданылу ерекшеліктерін білу

8.5.4
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша дерексіз және деректі зат есімдермен, болымсыз конструкцияларда қолданылатын артикльдерді, сандық мағына білдіретін сөздерден кейін, сын есім+зат есім тобының алдында, географиялық атаулардың алдында қолданылатын артикльдердің түрлі формаларын пайдалану

9.5.4
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша дерексіз және деректі зат есімдермен, болымсыз конструкцияларда қолданылатын артикльдерді, сандық мағына білдіретін сөздерден кейін қолданылатын артикльдердің түрлі формаларын пайдалану

5.5.5
таныс жалпы және оқу тақырыптарында сұрақтарды қолдану, оның ішінде comment/комаң, qui/ки, quoi/куа, que/кө сөздері қолданылған сұрақтарды пайдалану

6.5.5
таныс жалпы және оқу тақырыптарында шақ формаларындағы сұрақтарды қолдану

7.5.5
таныс жалпы және оқу тақырыптарында түрлі шақ формаларындағы сұрақтарды қолдану

8.5.5
Сөйлеуде quel (s)/кэль (эс)/quelle (кэл), сұраулы есімдіктерді, jamais/жамэ, rien/рьен, personne/пэрсон,
ne… que/нө... кө болымсыздық мағынадағы шылауларды,
ne…que/нө... кө шектеу мағынасындағы құрылымды пайдалану

9.5.5
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша әртүрлі типтегі сұрақтарды қолдану

5.5.6
таныс жалпы және оқу тақырыптарында негізгі жіктеу есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану

6.5.6
көптеген жалпы және оқу тақырыптарында негізгі жіктеу және сілтеу есімдіктерін қолдану

7.5.6
таныс жалпы және оқу тақырыптарында жіктеу және белгісіздік есімдіктерін қолдану

8.5.6
сөйлеуде барысында qui/ки, que/кө, dont/доң, où/у дара қатыстық есімдіктерін пайдалану 

9.5.6
lui/сөлүи, celle/сэль, ceux/сө, le mien/лө мьэң, la mienne/лө мьэң, les miens/ле мьэң, les miennes/ле мьен сілтеу және тәуелдік есімдіктерін қолдану

5.5.7
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттің болғанын көрсететін дара етістіктерді қолдану

6.5.7
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша белгісіз және аяқталмаған іс-әрекетті білдіретін дара өткен шақ формаларын қолдану

7.5.7
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша күрделі өткен шақты көрсету үшін белгісіз және аяқталмаған іс-әрекетті білдіретін дара өткен шақ формаларының алуан түрлілігін қолдану

8.5.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша Le Passé composé/Лө пасэ композэ, L’Imparfait/лэңпарфэ, Le Plus-que-parfait/Лө плюс кө парфэ өткен шақ формаларын қолдану

9.5.7
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша Concordance des temps/Коңкордаңс дэ таң осы және өткен шақты білдіру үшін шақтарды қиыстыру дағдыларын қолдану

5.5.8
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттер туралы айту үшін етістіктің осы шақ формасын қолдану

6.5.8
өрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұсыныстар жасау, уәде беру және болжам жасау үшін етістіктің келер шақ формаларын қолдану

7.5.8
көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша келер шақтың алуан түрлерін, оның ішінде таяу келер шақ формасын пайдалану

8.5.8
Futur Simple/Фютюр сэңплө (келер шақ) туралы білімді жүйелеу, таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша келер шақ формаларын қолдану

9.5.8
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтіндерді оқу және тыңдау барысында ашық райы формасындағы le present/лө прэзаң, le passé composé/лө пасэ коңпозэ, le futur immediate/дө фютюр имэдиа, l'imparfait/лэңпарфэ, le plus-que-parfait/лө плюс кө парфэ, le futur dans/лө фютюр даң ,le passé/лө пасэ етістіктерін тану

5.5.9
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттерді, әдеттерді және қалыптарды сипаттау үшін бұрыс етістіктердің осы шақ формасын қолдану

6.5.9
өрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша көптеген осы және өткен шақтардың дара активті және кейбір пассивті формаларын сәйкесінше қолдану

7.5.9
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша көптеген осы, өткен шақ және соңғы аяқталған іс-әрекет мағынасын білдіретін формаларды сәйкесінше қолдану

8.5.9
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша төл және төлеу сөзде көптеген осы, өткен шақ және соңғы аяқталған іс-әрекет мағынасын білдіретін сөз формаларын дұрыс қолдану

9.5.9
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша осы және өткен шақтың активті және пассивті саналуан түрлерінің формаларын төл және төлеу сөзде дұрыс қолдану

5.5.10
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша осы және келер шақ мағынасында қолданылатын осы шақ формаларын пайдалану

6.5.10
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы шақ және аяқталмаған өткен шақ формаларын кейбір өткен шақ формасын жасау үшін қолдану

7.5.10
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын қолдану

8.5.10
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын, оның ішінде кейбір пассивті формаларды қолдану

9.5.10
таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша үздіксіз осы және өткен шақ шақ формаларын, оның ішінде пассивті формалардың кең өрісін қолдану

5.5.11
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жалпы үстеулерді, жиілік үстеулерін пайдалану

6.5.11
көптеген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша устеулердің сан-алуан түрлерін, жай және салыстырмалы формаларын қолдану

7.5.11
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша дұрыс және бұрыс үстеулердің шырай құрылымдарын қолдану

8.5.11
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша құрмалас сөйлемдердің кейбір формаларын қолдану

9.5.11
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша хабарлама жасау, сұрақ қою және команда беру үшін сөйлеу формаларының көптеген түрлерін қолдану

5.5.12
кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекен туралы айту үшін предлогтарды колдану

6.5.12
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша заттарды және мезгілді сипаттау үшін предлогтарды қолдану, бағыт мағыналы à gauche/а гош, à droite/а друат, tout droit/ту друа предлогтарын қолдану

7.5.12
әртүрлі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлемдерде зат есімнің және сын есімнің алдыңда предлогтарды қолдану

8.5.12
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша өзінен кейін белгілі предлогтардың қолданылуын талап ететін етістіктерді пайдалану

9.5.12
бірқатар таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша предлогпен қатыстық есімдіктерді қолдану

5.5.13
шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі сөйлемдердің бөліктерін байланыстыру үшін et жалғаулығын қолдану

6.5.13
кең спектрдегі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі сөйлемдердің бөліктерін байланыстыру үшін ou жалғаулығын қолдану

7.5.13
таныс және оқу тақырыптарында әртүрлі жалғаулықтарды қолдану

8.5.13
сөйлеуде ou/у, mais/мэ, ni/ни…ni/ни жалғаулықты салалас құрмалас сөйлемдердерді қолдану

9.5.13 бағыныңқы сөйлем басыңқымен толықтауыштық, анықтауыштық қатынаста болатын кеңінен қолданылатын сабақтас құрмалас сөйлемдерді пайдалану, олардың көмегімен іс-әрекеттің мезгіл, себеп, мекенін білдіре білу

5.5.14
жеке және таныс тақырыптар бойынша іс-әрекеттер туралы осы шақ түрінде айту үшін болымсыз мағына беретін ne…pas/нө...па тіркесін қолдану

6.5.14
жеке және таныс тақырыптар бойынша іс-әрекеттер туралы осы және өткен шақ түрлерінде айту үшін болымсыз мағына беретін ne … rien/нө ... рьен тіркесін қолдану

7.5.14
жеке және таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттер туралы осы және өткен шақ түрлерінде айту үшін болымсыз мағына беретін ne … rien/нө ... рьен тіркесін қолдану

8.5.14
жеке және таныс тақырыптар бойынша іс-әрекеттер туралы осы және өткен шақ түрлерінде айту үшін болымсыз мағына беретін ne…plus/нө...плю, jamais/жамэ, rien/рьэң, personne/пэрсон демеуліктерін, сонымен қатар ne…que/нө... кө шектеу орамын қолдану

9.5.14
бағыныңқы сөйлем басыңқымен толықтауыштық, анықтауыштық қатынаста болатын кеңінен қолданылатын сабақтас құрмалас сөйлемдерді пайдалану, олардың көмегімен іс-әрекеттің мезгіл, себеп, мекенін білдіре білу

5.5.15
осы шақта бір немесе бірнеше заттың бар екендігін көрсету үшін il/иль, ya/я жақсыз орамдарын қолдану

6.5.15
осы шақта ауа райы жағдайы туралы айту үшін il fait/иль фэ жақсыз орамдарын қолдану

7.5.15
à/а және de/дө предлогтары бар жанама толықтауышты ауыстыру үшін y/и, en/аң предлогтарын қолдану

8.5.15
осы шақта рұқсат беруді, тілекті, тиым салуды білдіру үшін осы шақтағы шартты райды қолдану

9.5.15
сезімді білдіретін етістіктер мен сөйлемдерден кейін осы шақтағы шартты райды қолдану

5.5.16
өтініш білдіру үшін je voudrais/жө вудрэ формасын қолдану

6.5.16
осы шақта болжам жасау, әдепті түрде өтініш, күмән білдіру үшін осы шақтағы шартты рай формасын қолдану

7.5.16
осы шақта болжам жасау, әдепті түрде өтініш, күмән білдіру үшін осы шақтағы шартты рай формасын қолдану

8.5.16
сөйлеуде осы кезде және болашақта шарттың нақты және нақты емес екендігін білдіру үшін жай сөйлемде және пысықтауыштық мағынада байланысқан бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемде ұсыныс, болжамдар жасау, тілек, әдепті өтініш білдіру мақсатында шартты райды қолдану

9.5.16
сөйлеуде осы кезде және болашақта шарттың нақты және нақты емес екендігін білдіру үшін жай сөйлемде және пысықтауыштық мағынада байланысқан бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемде ұсыныс, болжамдар жасау, тілек, әдепті өтініш білдіру мақсатында шартты райды қолдану

5.5.17
осы шақта бұйрық беру үшін бұйрық райды қолдану

6.5.17
өтініш білдіру, тілек айту, кеңес беру үшін бұйрық райды қолдану

7.5.17
кеңес беру үшін бұйрық райды қолдану

8.5.17
құрмалас сөйлемдердегі қиысу заңдылықтарын түсіндіре білу

9.5.17
төл сөз бен төлеу сөздің айырмашылығын білу, l’Impératif/лэңператиф райының көмегімен талап етуді білдіру

      42. Осы оқу бағдарлама негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Француз тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасының қосымшасындағы Ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

      43. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлім ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылды.

  Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-9 -сыныптарына
арналған "Француз тілі" оқу
пәнінен жаңартылған
мазмұндағы Үлгілік оқу
бағдарламасына
қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Француз тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы Үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша Ұзақ мерзімді жоспар

      1) 5-сынып (А1.1):

Білім алушылар білуге тиісті:

Тақырыптар

Бөлімдер

Оқу мақсаты

1-тоқсан

1. Мектеп өмірі
1.1 Танысу
1.2 Оқу пәндері. Оқу құралдары

Тыңдалым

5.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
5.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
5.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
5.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау

Айтылым

5.2.1 қалыпты жағдаятта жай сөйлемдерді қолданып, өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
5.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою;
5.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
5.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
5.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

5.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
5.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
5.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау

Жазылым

5.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
5.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді сөздерді тірек етіп абзацтағы сөйлемдерді тізбектеп жазу;
5.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
5.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді аздаған қолдаумен қисынды біріктіру;
5.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану

Тілді қолдану

5.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша тиісті род түріндегі саналатын және саналмайтын зат есімдерді қолдану;
5.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le/лө, la/ла, l’/эль, les/ле белгілік артикльдерін, un/эң, une/юн, des/дэ белгісіздік артикльдерін және du/дю, de la/дө ла, des/де, de l’/ле/дө эль сияқты артикльдерді қолдану;
5.5.7 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттің болғанын көрсететін дара етістіктерді қолдану;
5.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттерді, әдеттерді және қалыптарды сипаттау үшін бұрыс етістіктердің осы шақ формасын қолдану;
5.5.11 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жалпы үстеулерді, жиілік үстеулерін пайдалану

2-тоқсан

2. Адам. Отбасы. Үй
2.1 Менің шежірем
2.2 Отбасылық дәстүрлер

Тыңдалым

5.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
5.1.3 жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым сұрақтарды қолдаусыз түсіну;
5.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты қолдаумен түсіну;
5.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау

Айтылым

5.2.1 қалыпты жағдаятта жай сөйлемдерді қолданып, өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
5.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
5.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
5.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

5.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
5.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
5.3.4 шағын мәтіндерді қолдаусыз оқу сонымен қатар, оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
5.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
5.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық ресурстарды аздаған қолдаумен пайдалану;
5.3.9 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы айырмашылықтын анықтау

Жазылым

5.4.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша түйінді сөздерді тірек етіп абзацтағы сөйлемдерді тізбектеп жазу;
5.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
5.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
5.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

5.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша тиісті род түріндегі саналатын және саналмайтын зат есімдерді қолдану;
5.5.2 très/трэ сөзін шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптарында қолдану;
5.5.3 жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша заттарды сипаттауда сын есімдерді, оның ішінде mon/моң, ma/ма, ton/тоң, ta/та, son/соң, sa/са, mes/мэ, tes/тэ, ses/сэ тәуелдік сын есімдерді қолдану;
5.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le/лө, la/ла, l’/эль, les/ле белгілік артикльдерін, un/эң, une/юн, des/дэ белгісіздік артикльдерін және du/дю, de la/дө ла, des/де, de l’/ле/дө эль сияқты артикльдерді қолдану;
5.5.5 таныс жалпы және оқу тақырыптарында сұрақтарды қолдану, оның ішінде comment/комаң, qui/ки, quoi/куа, que/кө сөздері қолданылған сұрақтарды пайдалану;
5.5.7 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттің болғанын көрсететін дара етістіктерді қолдану;
5.5.11 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жалпы үстеулерді, жиілік үстеулерін пайдалану;
5.5.17 осы шақта бұйрық беру үшін бұйрық райды қолдану

3-тоқсан

3. Халықтардың тілі және мәдениеті
3.1 Ұлтттар және тілдер
3.2 Атаулы күндер және мерекелер

Тыңдалым

5.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
5.1.2 қарапайым сұрақтарды түсіну және биографиялық сипаттағы ақпарат ұсыну;
5.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
5.1.8 қолдаумен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді түсіну

Айтылым

5.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлем деңгейінде өз пікірін айту;
5.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
5.2.5 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде базалық деңгейде өзара ақпарат алмасып көру;
5.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
5.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
5.2.8 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптарындағы қарапайым әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

5.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша кейбір шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
5.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды аздаған қолдаумен түсіну;
5.3.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі мәтіндерде келтірілген дәлелдерді егжей-тегжейлі түсіну;
5.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау

Жазылым

5.4.1 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
5.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
5.4.4 жеке ақпарат беру үшін қолдаумен үлкен сөйлемдерді дәйектеп жазу;
5.4.5 базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы қолдаумен сөйлемдерді байланыстыру;
5.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
5.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

5.5.1 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша тиісті род түріндегі саналатын және саналмайтын зат есімдерді қолдану;
5.5.2 très/трэ сөзін шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптарында қолдану;
5.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le/лө, la/ла, l’/эль, les/ле белгілік артикльдерін, un/эң, une/юн, des/дэ белгісіздік артикльдерін және du/дю, de la/дө ла, des/де, de l’/ле/дө эль сияқты артикльдерді қолдану;
5.5.8 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттер туралы айту үшін етістіктің осы шақ формасын қолдану;
5.5.9 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттерді, әдеттерді және қалыптарды сипаттау үшін бұрыс етістіктердің осы шақ формасын қолдану;
5.5.13 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі сөйлемдердің бөліктерін байланыстыру үшін et жалғаулығын қолдану;
5.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша іс-әрекеттер туралы осы шақ түрінде айту үшін болымсыз мағына беретін ne…pas/нө...па тіркесін қолдану;
5.5.15 осы шақта бір немесе бірнеше заттың бар екендігін көрсету үшін il/иль, ya/я жақсыз орамдарын қолдану;
5.5.16 өтініш білдіру үшін je voudrais/жө вудрэ формасын қолдану

4-тоқсан

4. Салауатты өмір салты
4.1 Менің әуес ісім және бос уақытым
4.2 Менің талғамдарым

Тыңдалым

5.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды қолдаумен түсіну;
5.1.5 шағын әңгімелесу барысында кейбір оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну;
5.1.6 қысқа әңгімелесу мәнмәтіннен кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
5.1.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша қарапайым әңгімелесу барысында аздаған қолдаумен сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін анықтау

Айтылым

5.2.2 кейбір жалпы тақырыптар аясында ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою;
5.2.3 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша сөйлем деңгейінде өз пікірін айту;
5.2.4 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде жай сөйлемдерді қолданып, кейбір пікірлерге икемді жауап қайтару;
5.2.6 жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
5.2.7 кейбір жалпы тақырыптар шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану

Оқылым

5.3.4 шағын мәтіндерді қолдаусыз оқу сонымен қатар, оқылған мәтін бойынша хабарлама жасау;
5.3.5 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын мәтіндердің мәнмәтінінен мағынаны анықтау;
5.3.6 кейбір жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
5.3.7 кейбір жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

Жазылым

5.4.3 адамды, мекенді және объектіні сипаттап, мәтін деңгейінде нақты мәліметтерді қолдаумен жазу;
5.4.6 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы сөйлемдерді аздаған қолдаумен қисынды біріктіру;
5.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша кейбір жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
5.4.8 кейбір жалпы тақырыптарда жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу;
5.4.9 кейбір таныс жалпы тақырыптар бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

Тілді қолдану

5.5.4 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша le/лө, la/ла, l’/эль, les/ле белгілік артикльдерін, un/эң, une/юн, des/дэ белгісіздік артикльдерін және du/дю, de la/дө ла, des/де, de l’/ле/дө эль сияқты артикльдерді қолдану;
5.5.6 таныс жалпы және оқу тақырыптарында негізгі жіктеу есімдіктерін және сілтеу сын есімдерін қолдану;
5.5.8 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша іс-әрекеттер туралы айту үшін етістіктің осы шақ формасын қолдану;
5.5.10 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша осы және келер шақ мағынасында қолданылатын осы шақ формаларын пайдалану;
5.5.11 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша жалпы үстеулерді, жиілік үстеулерін пайдалану;
5.5.12 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мезгіл және мекен туралы айту үшін предлогтарды колдану;
5.5.13 шектеулі таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын мәтіндердегі сөйлемдердің бөліктерін байланыстыру үшін et жалғаулығын қолдану;
5.5.17 осы шақта бұйрық беру үшін бұйрық райды қолдану

      2) 6 -сынып (А1.2):

Білім алушылар білуге тиісті:

Тақырыптар

Бөлімдер

Оқу мақсаты

1-тоқсан

1. Мектеп өмірі
1.1 Күнделікті істерім
1.2 Жыл мезгілдері

Тыңдалым

6.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды түсіну;
6.1.2 қолдаумен биографиялық сипаттағы ақпарат сұралған күрделілеу сұрақтарды түсіну;
6.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну;
6.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі қолдаумен түсіну;
6.1.5 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша айырықша ақпараттың едәуір бөлігін және детальдарын қолдаумен түсіну;
6.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу барысында сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау

Айтылым

6.2.1 жалпы тақырыптардың көбі бойынша пікірталастарда өзі және басқалар туралы негізгі ақпаратты беру;
6.2.2 жалпы тақырыптардың көбі бойынша ақпарат алу үшін қарапайым сұрақтар қою, қысқа әңгімені қолдау;
6.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша талдау элементтері бар сөйлем деңгейінде өз пікірін айту;
6.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
6.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

6.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
6.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды өздігінен түсіну;
6.3.4 көркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым мәтіндерді өздігінен оқу;
6.3.7 көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердіңерекше сипаттарын анықтау;
6.3.8 мағынасын тексеру және түсіну аясын кеңейту үшін таныс қағаз және цифрлық ресурстарды өздігінен пайдалану;
6.3.9 кез келген жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі фактілер мен пікірлердің арасындағы айырмашылықтын анықтау

Жазылым

6.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
6.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу;
6.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен жеке сезім, көзқарас туралы жазу;
6.4.6 әртүрлі таныс жалпы тақырыптар бойынша базалық байланыстыру сөздерінің көмегі арқылы аздаған қолдаумен сөйлемдерді абзацқа қисынды;
6.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу;
6.4.9 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша орташа сауатты мәтін деңгейіндегі жазба жұмыстарға тыныс белгілерін дұрыс қолдану

Тілді қолдану

6.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мекен және мезгілді сипаттайтын кейбір дерексіз зат есімдер мен күрделі есімді фразаларды қолдану;
6.5.2 trop/тро, très/, трэ сөздерін таныс жалпы және оқу тақырыптарында кеңінен қолдану;
6.5.8 өрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұсыныстар жасау, уәде беру және болжам жасау үшін етістіктің келер шақ формаларын қолдану;
6.5.9 өрісі кеңейген таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша көптеген осы және өткен шақтардың дара активті және кейбір пассивті формаларын сәйкесінше қолдану;
6.5.14 жеке және таныс тақырыптар бойынша іс-әрекеттер туралы осы және өткен шақ түрлерінде айту үшін болымсыз мағына беретін ne … rien/нө ... рьен тіркесін қолдану;
6.5.17 тілек, кеңес беру үшін бұйрық райды қолдану

2- тоқсан

2. Адам. Отбасы. Үй
2.1 Баспана
2.2 Менің қалам

Тыңдалым

6.1.1 тақырып бойынша жиі қолданылатын сөздерді және жекелеген фразаларды түсіну;
6.1.3 кең ауқымдағы жалпы және оқу тақырыптары бойынша күрделілеу сұрақтарды қолдаумен түсіну;
6.1.4 ұзақ әңгімелесу барысында жалпы және оқу тақырыптары бойынша негізгі ақпаратты шектеулі қолдаумен түсіну;
6.1.6 ұзақ әңгімелесу мәнмәтіннен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша мағынаны қолдаумен анықтау;
6.1.7 шектеулі жалпы және оқу тақырыптары бойынша ұзақ әңгімелесу барысында сөйлеушінің/сөйлеушілердің пікірін қолдаумен анықтау;
6.1.8 қолдаумен жалпы және оқу тақырыптарының көбі бойынша ұзақ әңгімелерді, оның ішінде ұзақ әңгімелесуді түсіну

Айтылым

6.2.3 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша талдау элементтері бар сөйлем деңгейінде өз пікірін айту;
6.2.6 пікірталас, жұппен, топпен және сыныппен жұмыс істеу барысында өз ойын сөйлем деңгейінде нақты және анық жеткізу;
6.2.7 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберінде арнайы лексиканы және синтаксисті қолдану;
6.2.8 кейбір жалпы және оқу тақырыптарындағы ұзақтау әңгімелер мен оқиғалардың мазмұнын айту

Оқылым

6.3.1 жалпы және оқу тақырыптары бойынша шағын, қарапайым мәтіндердегі негізгі ойды түсіну;
6.3.2 кейбір жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі шағын, қарапайым мәтіндердегі арнайы ақпаратты және бөліктеріндегі негізгі ойды өздігінен түсіну;
6.3.4 көркем әдебиеттен кейбір шағын, қарапайым мәтіндерді өздігінен оқу;
6.3.6 жалпы және оқу тақырыптары шеңберіндегі қысқа мәтіндердің көбіне автордың көзқарасын немесе пікірін анықтау;
6.3.7 көптеген жазылған жанрлар шеңберінде сөздердің, сөйлемдердің және мәтіндердің ерекше сипаттарын анықтау

Жазылым

6.4.1 әртүрлі жалпы және оқу тақырыптары бойынша мәтін деңгейінде жұмыстарды қолдаумен жоспарлау, жазу, оқып шығу, түзету;
6.4.2 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша шынайы, ойдан шығарылған оқиғалар, әрекетер немесе өзінің тәжірибесі туралы қолдаумен жазу;
6.4.3 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша қолдаумен жеке сезім, көзқарас туралы жазу;
6.4.4 жеке ақпарат беру үшін қолдау арқылы ұзын сөйлемдерді абзацпен дәйектеп жазу;
6.4.7 таныс жалпы және кейбір оқу тақырыптары бойынша әртүрлі жазбаша жанрларға сәйкес мәтін деңгейіндегі форматты аздаған қолдаумен пайдалану;
6.4.8 кейбір таныс жалпы және оқу тақырыптарында жиі қолданылатын сөздерді дұрыс жазу

Тілді қолдану

6.5.1 таныс жалпы және оқу тақырыптары бойынша мекен және мезгілді сипаттайтын кейбір дерек