Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі N 338-ІІ Заңы

      Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекарасы туралы" 1993 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 1, 1-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 275-құжат; 1998 ж., N 24, 436-құжат):
      1) Заңның бүкiл мәтiнi бойынша:
      "шекара әскерлерiне", "шекара әскерлерiнiң", "Қазақстан Республикасы шекара әскерлерiнiң", "шекара әскерлерi", "Қазақстан Республикасының шекара әскерлерi", "шекара әскерлерiмен", "шекара әскерлерiн" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне", "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң", "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiмен", "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi", "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "мемлекеттiк шекарасын", "мемлекеттiк шекараға", "мемлекеттiк шекараны", "мемлекеттiк шекарасының", "мемлекеттiк шекара", "мемлекеттiк шекарасы", "мемлекеттiк шекарасындағы", "мемлекеттiк шекарасында", "мемлекеттiк шекарасынан", "мемлекеттiк шекарасына" деген сөздер тиiсiнше "Мемлекеттiк шекарасын", "Мемлекеттiк шекараға", "Мемлекеттiк шекараны", "Мемлекеттiк шекарасының", "Мемлекеттiк шекара", "Мемлекеттiк шекарасы", "Мемлекеттiк шекарасындағы", "Мемлекеттiк шекарасында", "Мемлекеттiк шекарасынан", "Мемлекеттiк шекарасына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тараулардың нөмiрленуi араб цифрларына ауыстырылсын;
      3) 1-баптың бiрiншi бөлiгiнде "үстiңгi қабаты" деген сөздер "жазықтық" деген сөзбен ауыстырылсын;
      4) 2-баптың үшiншi абзацындағы "күшiне енгiзiлген" деген сөздер "қолданысқа енгiзiлген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 3-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Қазақстан Республикасының Конституциясына  негiзделедi. Мемлекеттiк шекараны" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, Мемлекеттiк шекараны" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "тәртiбi мен" деген сөздерден кейiн "Мемлекеттiк шекара арқылы" деген сөздермен толықтырылсын;
      "заң және нормативтiк" деген сөздер "нормативтiк құқықтық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.";
      6) 4-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац "оперативтiк" деген сөзден кейiн ", ақпараттық, ғылыми" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшiншi абзацта "заңды ұйымдар мен нақты адамдардың" деген сөздер "жеке және заңды тұлғалардың" деген сөздермен, "қылықтарға" деген сөз "құқық бұзушылықтарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiкте "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiне" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Әуе қорғанысы күштерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiкте "министрлiктер мен ведомстволар" деген сөздер "мемлекеттiк органдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) 5-бапта:
      үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      Қазақстан Республикасының иелiгiндегi аумақтық суларға (теңiзге) Қазақстан Республикасына тиесiлi құрлықта да, аралдарда да судың ең көп қайтатын жиегiнен немесе халықаралық шарттарға сәйкес анықталатын тиiстi географиялық нүктелердi қосатын бастапқы түзу сызықтан есептелетiн енi он екi теңiз милi болатын жағалық теңiз сулары жатады. Географиялық нүктелердiң тiзбесiн, олардың негiзгi бастапқы геодезиялық деректерiн көрсете отырып, Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
      Қазақстан Республикасының шектес мемлекеттермен аумақтық сулар (теңiз) шекаралары олармен жасалған халықаралық шарттар арқылы белгiленедi.
      Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңына Қазақстан Республикасы аумақтық суларының (теңiздiң) сыртқы шегiнен оның орта сызығына дейiнгi Каспий теңiзiнiң бетi және оның түбiнiң қойнауы жатады.
      Қазақстан Республикасы континенттiк қайраңының шекаралары халықаралық шарттармен белгiленедi.";
      төртiншi бөлiк мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Каспий теңiзiнiң Қазақстан Республикасына тиесiлi шығанақтарының, бухталарының, құйылыстарының, жайылмаларының сулары, олардың тiзбесiн халықаралық құқық нормаларына және Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейдi.";
      бесiншi бөлiк алып тасталсын;
      8) 7-бапта "кәсiпшiлiк" деген сөзден кейiн ", зерттеу, iздестiру" деген сөздермен толықтырылсын;
      9) 8-баптың бiрiншi бөлiгiнiң мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгерiссiз қалдырылсын;
      10) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "9-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өту
      1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы темiр жол, автомобиль, теңiз, әуе қатынасы мен өзге де қатынас Қазақстан Республикасының заңдары мен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiнде жүзеге асырылады.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң, кеден органдарының және Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында бақылауды жүзеге асыратын басқа да органдардың бақылау-өткiзу пункттерi құрылады.
      3. Әскери емес кемелер мен әскери корабльдер Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өтедi.
      4. Әуе кемелерi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес арнайы бөлiнген ұшып кiретiн (ұшып шығатын) әуе дәлiздерi арқылы ұшып өтедi. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан әуе дәлiздерiнен тыс ұшып өтуге Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жол берiледi.";
      11) 10-бапта:
      бiрiншi бөлiкте "мекемелерi", "республикалық құзыреттi органдардың рұқсаты бойынша ғана" деген сөздер тиiсiнше "органдары", "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiкте "және құзыреттi органдар шығарып, белгiленген тәртiп бойынша жарияланатын ережелермен" деген сөздер алып тасталсын;
      үшiншi бөлiкте "аумақтық теңiзi" және "аумақтық теңiзiне" деген сөздер тиiсiнше "аумақтық сулары (теңiзi)" және "аумақтық суларына (теңiзiне)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi бөлiкте "аумақтық теңiзi", "Қазақстан Республикасы құзыреттi органдарының рұқсаты бойынша" деген сөздер тиiсiнше "аумақтық сулары (теңiзi)", "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi бөлiкте "аумақтық теңiзi", "құзыреттi" деген сөздер тиiсiнше "аумақтық сулары (теңiзi)", "мемлекеттiк" деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетiншi бөлiктiң бесiншi абзацында "халықаралық құқық актiлерiмен" деген сөздер "Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстандық және шетелдiк әуе (теңiз) кемелерi көзделмеген жерлерге амалсыз қонған (кiрген) кезде шекаралық бақылауды - Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк органдары, ал кедендiк бақылауды кеден органдары әуежайлардың (аэродромдардың), теңiз және өзен порттарының әкiмшiлiгiмен бiрлесiп, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң ең жақын шекаралық бақылау бөлiмдерi (бөлiмшелерi) мен Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттiк органдарына хабарлай отырып, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жүзеге асырады.";
      12) 11 және 12-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "11-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан
               өтетiн кездегi бақылау
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өтетiн кезде адамдар, көлiк құралдары, жүктер мен тауарлар шекара, кеден және Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген басқа да бақылау түрлерiнен өткiзiлуге тиiс.

      12-бап. Адамдарды, көлiк құралдарын, жүктердi және тауарларды
              Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы
              өткiзу
      1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы адамдарды, көлiк құралдарын, жүктер мен тауарларды өткiзу Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген және халықаралық шарттарда белгiленген Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiнде жүзеге асырылады.
      2. Келе жатқан адамдарды Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзудi Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң шекаралық бақылау бөлiмдерi мен бөлiмшелерi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өтуге құқық беретiн құжаттар бойынша жүзеге асырады.
      3. Көлiк құралдарын, жүктердi және тауарларды Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзудi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен кеден органдары мен басқа да мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiмен бiрлесе отырып жүзеге асырады.
      4. Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шарттарға сәйкес адамдарды, көлiк құралдарын, жүктердi, тауарларды Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзудiң өзге де тәртiбi белгiленуi мүмкiн.";
      13) 13-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан азаматтары, шетелдiктер, азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында шаруашылық, кәсiпшiлiк, зерттеу, iздестiру және өзге де қызметтi, соның iшiнде бiрлескен қызметтi Қазақстан Республикасының заңдары мен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес жүргiзедi және Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында тиiсiнше тәртiп қамтамасыз етiлетiндей етiп жүзеге асырады.";
      14) 14-бапта:
      екiншi және үшiншi абзацтарда "кәсiпшiлiк" деген сөзден кейiн ", зерттеу, iздестiру" деген сөздермен толықтырылсын;
      төртiншi абзацта "аумақтық теңiзiнде" деген сөздер "аумақтық суларында (теңiзiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын, "кәсiпшiлiк" деген сөзден кейiн ", зерттеу, iздестiру" деген сөздермен толықтырылсын;
      15) 15-баптың бiрiншi бөлiгiнiң төртiншi абзацында "аумақтық теңiзiне" деген сөздер "аумақтық суларына (теңiзiне)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) 16-баптың бiрiншi бөлiгi "мемлекеттiк шекарасы" деген сөздер "мемлекеттiк шекарасының жағдайы туралы өзара ақпарат алмасу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      17) 18-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының шекаралық тәртiбi және аумақтық сулары (теңiзi) мен континенттiк қайраңының тәртiптерi";
      бiрiншi бөлiк "өңiрде", "шекаралық тәртiп" деген сөздерден кейiн тиiсiнше ", Қазақстан Республикасының аумақтық сулары (теңiзi) мен континенттiк қайраңында", ", Қазақстан Республикасының аумақтық сулары (теңiзi) мен континенттiк қайраңының тәртiбiн" деген сөздермен толықтырылсын; "iшкi суларында" деген сөздiң алдынан "аумақтық сулары (теңiзi) мен" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте "аумақтық теңiзi" деген сөздер "аумақтық сулары (теңiзi)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi және төртiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының аумақтық суларында (теңiзiнде) және континенттiк қайраңында, шекаралық өзендер және өзге де су қоймалары суларының Қазақстанға қарайтын бөлiгiнде кәсiпшiлiк, зерттеу, iздестiру қызметтерi мен өзге де қызметтер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      Осы баптың үшiншi бөлiгiнде аталған қызмет Қазақстан Республикасының аумақтық сулары (теңiзi) мен континенттiк қайраңында - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне хабарлай отырып, ал Қазақстан Республикасының iшкi суларында, шекаралық өзендер мен өзге де су қоймаларының Қазақстанға қарайтын бөлiгiнде олардың рұқсатымен жүзеге асырылады.";
      18) 19-бапта:
      мемлекеттiк тiлде мынадай мазмұндағы бiрiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Егер басқа тәртiп белгiленбесе, шекаралық аймақта тұрақты тұрмайтын адамдардың iшкi iстер органдарының рұқсатынсыз бұл аймаққа кiруiне тыйым салынады.";
      үшiншi бөлiкте "Қазақстан Республикасының және Достастықтың басқа да тәуелсiз мемлекеттерiнiң қызметтiк iссапарларға, емделу мекемелерiне, демалыс үйлерiне, туристiк базаларға баратын тұрғындары" деген сөздер "Қызметтiк iссапарларға, емделу мекемелерiне, демалыс үйлерiне, туристiк базаларға баратын Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдiктер және Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi бөлiкте "Басқа мемлекеттердiң тұрғындары", "халықаралық шарттар мен келiсiмдерде" деген сөздер тиiсiнше "Шетелдiктер", "Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      19) 20-бапта:
      тақырыбында "кәсiпшiлiк" деген сөзден кейiн ", зерттеу, iздестiру" деген сөздермен толықтырылсын;
      бiрiншi абзац мемлекеттiк тiлде өзгерiссiз қалдырылсын;
      төртiншi абзацта "кәсiпшiлiк" деген сөзден кейiн ", зерттеу, iздестiру және өзге де" деген сөздермен толықтырылсын;
      20) 21-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Мемлекеттiк шекара" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "мал дәрiгерлiк қадағалау органдарының" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасындағы мемлекеттiк ветеринариялық қадағалаудың аймақтық бөлiмшелерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "кәсiпорындарға," деген сөз алып тасталсын;
      "мемлекеттiк шекараның" деген сөздер Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк шекарасының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Карантин өңiрiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi. Оны қоршауды жергiлiктi атқарушы органдар мен ұйымдар қамтамасыз етедi. Карантин өңiрiнiң ветеринариялық тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен айқындалады.";
      21) 22-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "мекемелерiнiң" деген сөз "органдарының" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "мемлекеттiк шекара" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "өзге мүлiктi" деген сөздер "тауарларды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiк мемлекеттiк тiлде өзгерiссiз қалдырылсын;
      22) VI тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Қазақстан Республикасының жергiлiктi өкiлдi және атқарушы, сондай-ақ өзге де мемлекеттiк органдарының Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы мәселелерiн реттеу саласындағы өкiлеттiктерi";
      23) 23 және 24-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "23-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Қазақстан
               Республикасының жергiлiктi өкiлдi және атқарушы
               органдарының өкiлеттiктерi
      1. Қазақстан Республикасының Үкiметi:
      1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзетудi қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды әзiрлеп, iске асырады;
      2) орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету саласындағы қызметiн басқарады және олардың осы Заңды орындауын бақылауды жүзеге асырады.
      2. Шекара маңындағы облыстардың (аудандардың) жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдары өз аумақтарында:
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзетудi қамтамасыз етуiне, Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк шекарасының, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiнiң, Қазақстан Республикасының аумақтық суларының (теңiзiнiң) тәртiптерi мен шекаралық тәртiптiң сақталуына жәрдемдеседi;
      2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету қажеттерi үшiн өтеусiз пайдалануға жер бередi, оның пайдаланылуына және Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдарының сақталуына бақылауды жүзеге асырады;
      3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi Әуе қорғанысы күштерiнiң объектiлерiне, әскери қызметшiлерге, жұмысшылар мен қызметшiлерге, олардың отбасы мүшелерiне қатысты құқыққа қарсы әрекеттердiң жасалуына жол бермеу жөнiнде шаралар қолданады;
      4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзетуге азаматтарды ерiктiлiк негiзiнде тартуға жағдай жасайды және жәрдемдеседi;
      5) жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы туралы Қазақстан Республикасының заңдарын орындауын қамтамасыз етедi.
      Шекара маңындағы облыстардың (аудандардың) жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдарының тиiстi аумақта Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзетудi тiкелей жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi мен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi Әуе қорғанысы күштерiнiң бөлiмшелерiне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес материалдық-техникалық көмек көрсетуге құқығы бар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасындағы шаруашылық, соның iшiнде шектес тараппен бiрлескен қызмет мәселелерiн шешкен кезде шекаралық өкiлдер аппараттарының жұмысына қатысады.

      24-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының
              өкiлеттiктерi
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi:
      1) мемлекет қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң жалпы жүйесiнде Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында жеке адамның, қоғам мен мемлекеттiң мүдделерiн қорғауды қамтамасыз етедi;
      2) халықаралық қатынас арналарында саяси, әлеуметтiк-экономикалық және қылмыстық жағдайды, сондай-ақ шектес мемлекеттердегi Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында Қазақстан Республикасының қауiпсiздiгiне қатысты болуы мүмкiн дағдарысты жағдайларды талдап, болжам жасауды жүзеге асырады;
      3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын бұзу жөнiндегi қылмыстық iстер бойынша алдын ала тергеу жүргiзедi. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында ұсталған адамдардың құқық бұзуының мән-жайларын анықтауға және тексеруге, оның iшiнде Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әкiмшiлiк тәртiппен де қатысады;
      4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету мен қорғауды тiкелей қамтамасыз ететiн Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне оралымды басшылықты жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгi:
      1) шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өтуге құқық беретiн құжаттарды ресiмдейдi;
      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң басшылығына Қазақстан Республикасына қатысты шектес мемлекеттердiң шекара және виза саясатындағы, басқа мемлекеттердегi мемлекеттiк шекара арқылы өту тәртiбiндегi өзгерiстер туралы, шектес мемлекеттермен мемлекеттiк шекараны делимитизациялау мен демаркациялаудың жүргiзiлуi туралы хабарлап отырады;
      3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң шекаралық өкiлдерi реттемеген жанжалдарды дипломатиялық тәртiппен шешедi.
      3. Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi:
      1) Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасынан өтуге құқық беретiн құжаттарды және (немесе) оларға шекаралық аймаққа кiруге құқық беретiн рұқсат қағаздарды ресiмдейдi;
      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiмен бiрлесiп, шекаралық тәртiп ережелерiнiң сақталуын қамтамасыз етедi;
      3) Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аудандарындағы құқық тәртiбiнiң жай-күйi, тұрғылықты жерiнен белгiсiз мән-жайларда кетiп қалған адамдар, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне қатысты құқыққа қарсы ниеттерi бар қылмысты топтар мен адамдар туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне хабарлап отырады;
      4) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету жөнiндегi iс-шараларды жүргiзуде, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын және оның тәртiбiн, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiндегi тәртiптi бұзған адамдарды iздестiруде, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында азаматтар жасаған құқық бұзушылықтың мән-жайларын анықтау мен тексеруде жәрдемдеседi;
      5) туындаған табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар, шекара бұзушыларды шекарада iздестiру, шектес мемлекеттер азаматтарының Қазақстан Республикасының аумағына қарулы басып кiруiне немесе жаппай өтуiне тойтарыс беру кезiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң ұсынуы бойынша шекаралық аймақтағы (өңiрдегi) жекелеген жер учаскелерiне немесе объектiлерге азаматтардың баруын уақытша шектейдi немесе баруына тыйым салады;
      6) Қазақстан Республикасының шекара маңындағы аудандарының халқына құқықтық тәрбие беруге қатысады, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiмен бiрлесе отырып, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында және ол арқылы өткiзу пункттерiнде құқық бұзушылықтың алдын алуды жүзеге асырады.
      4. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi:
      1) Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн күзетудi және қорғауды ұйымдастырады және қамтамасыз етедi;
      2) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасының күзетi мен қорғанысына қатысуын қамтамасыз етедi.
      5. Қазақстан Республикасының кеден органдары Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өтетiн адамдарға, көлiк құралдарына, жүктер мен тауарларға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бақылау жасауды жүзеге асырады.
      6. Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттiк органдары Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен өз өкiлеттiктерi шегiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету мен қорғауды, оның тәртiбiн және Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiнiң, Қазақстан Республикасының аумақтық сулары (теңiзi) мен континенттiк қайраңының тәртiбiн қамтамасыз етуге жәрдем көрсетедi.";
      24) 25-бапта:
      тақырып пен бiрiншi абзацта "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiнiң", "Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерi" деген сөздер тиiсiнше "Қарулы Күштерi Әуе қорғанысы күштерiнiң", "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Әуе қорғанысы күштерi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацта "қарулы күштер" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      25) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "26-бап. Заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының
               Мемлекеттiк шекарасы мәселелерi бойынша мiндеттерi
      Заңды тұлғалар, олардың лауазымды адамдары Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Әуе қорғанысы күштерiне, кеден органдарына және басқа да мемлекеттiк органдарға Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзетуге көмек көрсетуге, олардың заңды талаптарын орындауға, оларға қажеттi ақпарат беруге құқылы.";
      26) 27-бапта:
      тақырыпта "мемлекеттiк шекарасын күзету саласындағы" деген сөздер "Мемлекеттiк шекарасы мәселелерi бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында жүрген шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк шекарасының белгiленген тәртiбiн, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiнiң тәртiбiн, Қазақстан Республикасының аумақтық сулары (теңiзi) мен континенттiк қайраңының тәртiптерiн, сондай-ақ шекаралық тәртiптi сақтауға және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметi мен осы тәртiптiң сақталуын бақылауды жүзеге асыратын органдардың заңды талаптарын орындауға және оларға осы мiндеттердi орындауда жәрдем көрсетуге мiндеттi.";
      үшiншi бөлiк алып тасталсын;
      27) 28-бапта "шекарасын күзету саласында", "орталық ведомстволар" деген сөздер тиiсiнше "шекарасы мәселелерi бойынша", "мемлекеттiк органдар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      28) 29-баптың бiрiншi бөлiгiнде "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiнiң басқа да қарулы" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа да әскерлер мен әскери" деген сөздермен ауыстырылсын;
      29) 30-бап мемлекеттiк тiлде өзгерiссiз қалдырылсын;
      30) 31-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi және үшiншi абзацтарындағы "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерi", "әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерiне" деген сөздер тиiсiнше "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Әуе қорғанысы күштерi", "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң Әуе қорғанысы күштерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi бөлiкте "Қазақстан Республикасының қарулы күштерi басқа түрлерiнiң" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      31) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "33-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы
               туралы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғаны
               үшiн жауаптылық
      1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы туралы заңдардың бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      2. Қазақстан Республикасының азаматы, шетелдiк және азаматтығы жоқ адам Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi Әуе қорғанысы күштерiнiң, басқа да әскерлер мен әскери құрамалардың әскери қызметшiлерiнен өз құқықтары мен бостандықтарын шектеу жөнiнде түсiндiрме алуға құқығы бар. Қазақстан Республикасы азаматының, шетелдiктiң және азаматтығы жоқ адамның заңды құқықтары мен бостандықтары бұзылған жағдайда тиiстi лауазымды адам Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен бұл құқықтарды қалпына келтiруге, келтiрiлген залалды өтеуге мiндеттi.";
      32) 34-баптағы ", меншiк нысанына қарамастан мекемелердiң, ұйымдар мен кәсiпорындардың ерiктi жарналарының, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк жер қорының" деген сөздер алып тасталсын;
      33) 35-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "35-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң
               Шекара қызметiн жасақтау
      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiн адам ресурстарымен жасақтауды Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi жүзеге асырады.";
      34) 36-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "36-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы туралы
               Қазақстан Республикасы заңдарының сақталуын қадағалау
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы туралы Қазақстан Республикасы заңдарының дәл және бiрыңғай қолданылуын қадағалауды Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры мен ол уәкiлеттiк берген прокурорлар жүзеге асырады.".

      2. "Қазақстан Республикасының Шекара әскерлерi туралы" 1993 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 1, 3-құжат; 1995 ж., N 8, 56-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 275-құжат):
      1) Заңның тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңы";
      2) Заңның бүкiл мәтiнi бойынша:
      "Қазақстан Республикасы Шекара әскерлерiнiң", "Қазақстан Республикасының Шекара әскерлерi", "Шекара әскерлерiн", "Шекара әскерлерi", "Қазақстан Республикасының Шекара әскерлерiнде", "Қазақстан Республикасының Шекара әскерлерiн", "Қазақстан Республикасының Шекара әскерлерiне", "Шекара әскерлерiнiң", "Шекара әскерлерiнде", "Шекара әскерлерiндегi" деген сөздер тиiсiнше "Шекара қызметiнiң", "Шекара қызметi", "Шекара қызметiн", "Шекара қызметiнде", "Шекара қызметiне", "Шекара қызметiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "мемлекеттiк шекарасын", "мемлекеттiк шекарасы", "мемлекеттiк шекара", "мемлекеттiк шекарадағы", "мемлекеттiк шекараны", "мемлекеттiк шекарасында", "мемлекеттiк шекарасынан" деген сөздер тиiсiнше "Мемлекеттiк шекарасын", "Мемлекеттiк шекарасы", "Мемлекеттiк шекара", "Мемлекеттiк шекарадағы", "Мемлекеттiк шекараны", "Мемлекеттiк шекарасында", "Мемлекеттiк шекарасынан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тараулардың нөмiрленуi араб цифрларына ауыстырылсын;
      4) 1 және 2-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң
              Шекара қызметi
      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi (бұдан әрi - Шекара қызметi) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету мен қорғауға, Қазақстан Республикасының егемендiгi мен аумақтық тұтастығына қол сұғудың алдын алуға және жолын кесуге арналған.
      2. Шекара қызметiнiң - туы, оның iшiнде әскери-теңiз туы және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерi пайдаланатын айырым белгiлерi, ал бiрлестiктердiң, құрылымдардың және жауынгерлiк бөлiмдердiң белгiленген үлгiдегi жауынгерлiк тулары болады.
      2-бап. Қазақстан Республикасының Шекара қызметi туралы заңдары
      1. Қазақстан Республикасының Шекара қызметi туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына  негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.";
      5) 3-бапта "алқалылыққа, мемлекеттiк өкiмет пен басқару органдарымен, қоғамдық бiрлестiктермен, еңбек ұйымдарымен және халықты" деген сөздер "ұлттық қауiпсiздiк органдары жүйесiнiң бiрлiгiне, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдармен, ұйымдармен және халықпен" деген сөздермен ауыстырылсын, "саяси партиялар мен қозғалыстардың" деген сөздер "саяси партиялардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 4-баптың бiрiншi бөлiгi:
      мынадай мазмұндағы үшiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының аумақтық сулары (теңiзi) мен континенттiк қайраңын күзету;";
      үшiншi абзацтағы "республиканың" деген сөз "Қазақстан Республикасының" деген сөздермен, "шарттар мен келiсiмдерiнен" деген сөздер "шарттарынан" деген сөзбен ауыстырылсын;
      7) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "5-бап. Шекара қызметiн басқару, қаржы және материалдық-техникалық
              жағынан қамтамасыз ету
      1. Шекара қызметiне тiкелей басшылықты және оны басқаруды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Шекара қызметiнiң Директоры жүзеге асырады. Шекара қызметiнiң Директоры Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Төрағасының орынбасары болып табылады.
      2. Шекара қызметiнiң құрылымы мыналардан тұрады: Шекара қызметiнiң Орталық аппараты, арнаулы бiрлестiктер, құрылымдар (шекара отрядтары, теңiз шекара дивизиясы), бөлiмдер (шекаралық бақылау отрядтары, жеке бақылау-өткiзу пункттерi), бөлiмшелер (шекаралық комендатуралар, шекара заставалары, бақылау-өткiзу пункттерi), авиациялық, теңiз және арнаулы бөлiмдер, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентi белгiлейтiн тәртiппен Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Төрағасы құратын қамтамасыз ету бөлiмдерi мен бөлiмшелерi.
      3. Шекара қызметi штат санының лимитін Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейдi.
      4. Шекара қызметiнiң жұмысын қаржыландыру мен материалдық-техникалық қамтамасыз ету тиiстi жылға арналған республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк органдарын ұстауға көзделген қаражат шегінде жүзеге асырылады.";
      8) мынадай мазмұндағы 5-1-баппен толықтырылсын:
      "5-1-бап. Шекара қызметiнiң мекемелерi
      1. Шекара қызметiнде өзiнiң бұқаралық ақпарат құралдары, әскери-медицина, мәдени-тәрбие, спорт мекемелерi мен Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен құрылатын және таратылатын өзге де мекемелер болады.
      2. Әскери қызметшiлердiң, мекемелердiң жұмысшылары мен қызметшiлерiнiң штат санын Шекара қызметi штат санының лимитi шегiнде Шекара қызметiнiң Директоры белгiлейдi.";
      9) 6-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "6-бап. Шекара қызметiнiң жұмысына бақылау жасау
      1. Шекара қызметiнiң жұмысына бақылау жасауды Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi жүзеге асырады.
      2. Шекара қызметiнiң қаржылық жұмысына Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi, Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi бақылау жасайды.";
      10) 7-бапта:
      бiрiншi абзац мемлекеттiк тiлде өзгерiссiз қалдырылсын;
      үшiншi абзацта "азаматтардың жеке меншiгiн" деген сөздер "жеке меншiктi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi абзацта "белгiленген пункттерден", "өзге де мүлiктi" деген сөздер тиiсiнше "белгiленген тәртiппен", "тауарларды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      оныншы абзацта "аумақтық теңiзде" деген сөздер "Қазақстан Республикасының аумақтық суларында (теңiзiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он бiрiншi абзацта "айналадағы табиғи" деген сөздер "қоршаған" деген сөзбен ауыстырылсын;
      11) 8-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "поселке, село, ауыл, аудан, қала, қаладағы аудан" деген сөздер "әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстер" деген сөздермен ауыстырылсын, "аумақтық" деген сөзден кейiн "суларында (теңiзiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi абзацта "өзге де мүлiктердi" деген сөздер "тауарларды" деген сөзбен ауыстырылсын;
      бесiншi абзацта "мемлекеттiк шекара тәртiбiн бұзушылар, мемлекеттiк шекара мен шекара тәртiбiн бұзушылар жөнiнде" деген сөздер алып тасталып, "және" деген сөзден кейiн "өздерiнiң қарауына жататын" деген сөздермен толықтырылсын, "заңдарға" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын: "өздерiнiң қарауына жататын құқық бұзушылықтың мән-жайын анықтау үшiн Шекара қызметiнiң бөлiмшелерiне адамдарды шақыру және заңмен белгiленген жағдайларда оларды сонда әкелу. Қажет болған жағдайларда аталған құқық бұзушылықтардың мән-жайын анықтау өзге жерлерде де жүзеге асырылуы мүмкiн;";
      тоғызыншы абзацта "шекара аудандарындағы құқық қорғау органдарының, ұйымдардың, мекемелердiң, кәсiпорындардың, шаруашылықтардың" деген сөздер "шекара маңындағы аудандардың құқық қорғау органдарының, ұйымдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өтетiн адамдардың Қазақстан Республикасына келуiне немесе Қазақстан Республикасынан шығуына құқық беретiн құжаттарын тексеру, оларға тиiстi белгiлер соғу және қажет болған жағдайда оларды алып қою, шет елде немесе Қазақстан Республикасында болған кезiнде құжаттарын жоғалтып алған Қазақстан Республикасының азаматтары мен басқа да адамдарды кiм екенi анықталғанға дейiн өткiзбей, режим аймағында немесе осы мақсаттар үшiн арнайы жабдықталған орындарда қалдыру;";
      он бiрiншi абзацта "олармен тасылып бара жатқан жүктердi және өзге де мүлiктi, заттар мен басқа да нәрселердi" деген сөздер "жүктерi мен тауарларын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он үшiншi абзацта "кәсiпорындармен,", "және мекемелермен" деген сөздер алып тасталсын;
      он төртiншi абзацта "шекаралық" деген сөз "аумақтық және iшкi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он бесiншi абзацта "дүлей апат зардаптарын" деген сөздер "табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардан туындаған зардаптарды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он алтыншы абзацта "жер" деген сөзден кейiн "және су айдыны" деген сөздермен толықтырылсын, "кәсiпорындардың, мекемелер мен" деген сөздер алып тасталсын;
      он жетiншi абзацта "кәсiпорындардың, мекемелердiң,", "қоғамдық бiрлестiктердiң," деген сөздер алып тасталсын, "жасалған шығындарды" деген сөздер "шығындарды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацта "Аумақтық теңiз" деген сөздер "Аумақтық сулар (теңiз)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi абзацта "тыйым салынған" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн жағдайлар мен тәртiп бойынша тыйым салынған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мемлекеттiк тiлдегi мәтiнде үшiншi абзац алып тасталсын, төртiншi абзац үшiншi абзац деп есептелiп:
      "қылмыс жасаған" деген сөздер "құқық бұзған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "қылмыстық" деген сөзден кейiн "немесе әкiмшiлiк" деген сөздермен толықтырылсын;
      "тергеу органдарына" деген сөздер "тергеу немесе әкiмшiлiк органдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Шекара қызметiнiң өзге де құқықтары:
      1) шектес мемлекеттердiң шекара өкiлдерiмен Мемлекеттiк шекара тәртiбiн сақтау, шекарадағы жанжалдарды реттеу, ақпарат алмасу мәселелерi бойынша хат алысуды жүргiзу, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен шекара мәселелерi бойынша келiссөздер жүргiзу үшiн өзара уағдаластық бойынша Қазақстан Республикасының аумағына шектес мемлекеттердiң өкiлдерiн шақыру және шектес мемлекеттердiң аумағына өту;
      2) мемлекеттiк органдар мен заңды тұлғаларға Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасына қатысты құқық бұзушылықтар жасауға итермелейтiн себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныстар енгiзу;
      3) өзiнiң жеке ақпараттық деректер базасын құру, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарымен өтеусiз негiзде және басқа да мемлекеттердiң мемлекеттiк органдарымен Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн тәртiппен ақпарат алмасуды жүзеге асыру.";
      12) 9-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "еңбек шарты бойынша жалданған" деген сөздер "жеке еңбек шарты бойынша жалданған" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "әскери қызметшiлерiне" деген сөздер "офицерлерiне, прапорщиктерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "қолданылып жүрген Заңдарға, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтiк актiлерiне және әскери жарғыларға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiкте "нақты" және "қолданылып жүрген" деген сөздер алып тасталсын, "екi жақты келiсiмдерге" деген сөздер "халықаралық шарттарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      13) 11-бапта "Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңымен, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң әскери қызметшiлерiне қатысты басқа да заң және нормативтiк актiлерiмен реттеледi." деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес анықталады." деген сөздермен ауыстырылсын;
      14) 12-бапта "қолданылып жүрген заңдарында көзделген тәртiппен" деген сөздер "заңдарына сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мал дәрiгерлiгi туралы" 1995 жылғы 25 шiлдедегi N 2376 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 14, 94-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1998 ж., N 17-18, 225-құжат; N 24, 443-құжат; 1999 ж., N 23, 931-құжат):
      18-баптың 3-тармағында "шекара әскерлерiмен" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiмен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Республикалық ұлан туралы" 1995 жылғы 5 желтоқсандағы N 2671 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 22, 139-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж. N 12, 184, 190-құжаттар; 1998 ж., N 11-12, 174-құжат; N 24, 436-құжат; 2001 ж., N 20, 257-құжат):
      7-баптың 1-тармағының 2) тармақшасында "Мемлекеттiк шекара күзетi жөнiндегi мемлекеттiк комитет пен" деген сөздер "Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi мен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалану және авиация қызметi туралы" 1995 жылғы 20 желтоқсандағы N 2697 заң күшi бар Жарлығына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 148-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 23, 321-құжат; N 24, 338-құжат):
      1) 1-баптың жетiншi бөлiгiнде "Мемлекеттiк шекара күзетi жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 97-баптың бiрiншi бөлiгiнде "Iшкi iстер органдарына, кеден мекемелерi, шекара әскерлерiне" деген сөздер "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдарына, кеден органдарына, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне" деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. "Мемлекеттiк құпиялар туралы" 1999 жылғы 15 наурыздағы Z990349_  Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 4, 102-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат):
      11-баптың 18) тармақшасында "шекара әскерлерi қызметiнiң негiзгi түрлерiн" деген сөздер "Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң негiзгi қызмет түрлерiн" деген сөздермен ауыстырылсын, 14-баптың 8) және
9) тармақшаларындағы "шекара әскерлерiнiң" деген сөздер "Ұлттық қауiпсiздiк комитетi Шекара қызметiнiң" деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. "Қылмыстың жасалуына сезiктiлер мен айыпталушыларды күзетте ұстаудың тәртiбi мен шарттары туралы" 1999 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1999 ж., N 6, 190-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат):
      1) 7-баптың 1-тармағының 2) тармақшасында "iшкi iстер, ұлттық қауiпсiздiк және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң мемлекеттiк шекараны қорғау күштерi" деген сөздер "Қазақстан Республикасының iшкi iстер, ұлттық қауiпсiздiк" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 9-бапта:
      тақырыпта "Iшкi iстер, ұлттық қауiпсiздiк органдарының және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi мемлекеттiк шекараны күзету күштерiнiң" деген сөздер "Қазақстан Республикасының iшкi iстер, ұлттық қауiпсiздiк органдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта "Ұлттық қауiпсiздiк органдарының, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерi мемлекеттiк шекараны күзету күштерiнiң" деген сөздер "Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiк органдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта ", Мемлекеттiк шекараны күзету жөнiндегi комитетi" деген сөздер алып тасталсын;
      3) 11-бапта:
      1-тармақта ", мемлекеттiк шекараны күзету күштерiнiң" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақтың 4) тармақшасында "мемлекеттiк шекараны күзету күштерi" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. "Кәсiптiк одақтар туралы" 1993 жылғы 9 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 8, 200-құжат; 1995 ж., N 20, 121-құжат):
      3-баптың бiрiншi бөлiгiнде "Қарулы Күштерде, iшкi, шекара, темiр жол әскерлерiнде, басқа да әскери құрамаларда," деген сөздер "Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құрамаларында" деген сөздермен, "заңдармен" деген сөз "Қазақстан Республикасының заңдарында" деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. "Жедел-iздестiру қызметi туралы" 1994 жылғы 15 қыркүйектегi Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 13-14, 199-құжат; 1995 ж., N 24, 167-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 14, 275-құжат; 1998 ж., N 24, 436-құжат; 2000 ж., N 3-4, 66-құжат; 2001 ж., N 8, 53-құжат; N 17-18, 245-құжат; 2002 ж., N 4, 32-құжат):

     1) 6-баптың з) тармақшасы алып тасталсын;
     2) 10-баптың 2-тармағының екiншi абзацында ", Шекара әскерлерi" деген сөздер алып тасталсын;
     3) 12-баптың 2-тармағында:
     в) тармақшасында "Шекара әскерлерiнiң жедел органдары" деген сөздер алып тасталсын;
     үшiншi бөлiкте ", Шекара әскерлерi" деген сөздер алып тасталсын.

     10. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк наградалары туралы" 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына  (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., N 23, 143-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., N 18, 366-құжат; 1997 ж., N 7, 79-құжат; N 12, 184-құжат; 1999 ж., N 8, 247-құжат; N 21, 782-құжат; 2001 ж., N 10, 121-құжат):

     20-баптың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
     "Жауынгерлiк ерлiгi үшiн" медалiмен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң, басқа да әскерлерi мен әскери құрамаларының әскери қызметшiлерi, сондай-ақ прокуратура, ұлттық қауiпсiздiк және ішкі істер органдарының қызметкерлерi:".

     Қазақстан Республикасының
     Президенті

    

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады