2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1429 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттігінiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкiметінің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
691-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Әкiмшiлiк шығындар"

      001 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2412352 мың теңге (екi миллиард төрт жүз он екi миллион үш жүз елу екi мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 453-1 Заңының 21-25-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 6 қыркүйектегi N 981 қаулысы , "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегі N 314 қаулысы . <*>

      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды барынша тиiмдi атқаруға қол жеткiзу үшін Кедендiк бақылау агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелерi қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттiгiнiң аппараты мен оның аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      001 Әкімшілік

      шығындар

      001 Орталық 250 бiрлiк мөлшерiнде Жыл Қазақстан

      органның бекiтілген штат ішінде Республика.

      аппараты санының лимитiне сының

      сәйкес Қазақстан Кедендік

      Республикасы Кедендік бақылау

      бақылау агенттігінiң агенттігі

      орталық аппаратын

      ұстау

      002 Аумақтық 5580 бiрлік мөлшерінде Жыл Қазақстан

      органдар. бекiтілген штат саны. ішінде Республи.

      дың аппа. ның лимитiне сәйкес касының

      раттары Қазақстан Республикасы Кедендік

      Keдендік бақылау агент. бақылау

      тiгiнiң аумақтық агенттігі

      бөлiмшелерiн ұстау

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігіне жүктелген функцияларды сапалы және уақытылы орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      692-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Кадрлардың бiлiктiлiгiн көтеру

      және қайта даярлау" 010 республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8 445 мың теңге (сегіз миллион төрт жүз қырық бес мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 8-бабы , "Шетел валютасындағы iссапарлық шығыстарын өтеудiң нормалары туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 29 қыркүйектегi N 967 қаулысы , "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы , Кеден iстерiндегi ынтымақтастық пен өзара көмек туралы 1994 жылғы 15 сәуiрдегi келісiм.

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгі қызметкерлерiнiң кәсіптік деңгейiн көтеру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттігiнiң кадрларының бiлiктілік деңгейiн көтеру және қайта даярлау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 010 "Кадрлар. Бекiтiлген жоспарға Жыл Қазақстан

      дың бiлiк. сәйкес мемлекеттiк iшінде Республика.

      тiлігiн қызметшілердің бі. сының

      көтеру лiктiлігін көтеру Кедендік

      және қайта жөнiндегi қызметтердi бақылау

      даярлау" сатып алу, бiлiктi. агенттігі

      лiгiн көтеру, оның

      005 "Мемле. iшінде мемлекеттiк

      кеттiк тiлге оқыту.

      қызметшi. Бiлiктiлiгiн көтеру

      лердiң курстарынан өтетiн

      бiлiктi. мемлекеттiк қызмет.

      лiгiн шiлердiң бiр жылдық

      көтеру" орташа саны 877.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi органдарының жоғары кәсiптi, бiлiктi кадрлармен қамтамасыз етiлушiлiгi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      693-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Кеден органдарын нормативтік

      құқықтық кесiмдермен қамтамасыз ету"

      030 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 896 мың теңге (бip миллион сегiз жүз тоқсан алты мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 453-1 Заңының 8-бабы , "Шетел валютасындағы iссапарлық шығыстарын өтеудiң нормалары туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 29 қыркүйектегi N 967 қаулысы , "Мемлекеттік қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi қызметкерлерiнің кәсiптік деңгейi мен құқықтық мәдениетiн көтеру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттiгiнiң орталық аппараты мен оның құрылымдық бөлiмшелерiн нормативтiк құқықтық кесiмдермен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 030 "Кеден Нормативтік құқықтық Жыл Қазақстан

      органда. кесімдер (Сыртқы эко. ішінде Республика.

      рын норма. номикалық қызметтің сының

      тивтiк тауарлық номенклату. Кедендік

      құқықтық расы) сатып алу - 29 бақылау

      кесiмдер. жиынтық; агенттігі

      мен қам. Нормативтік құқықтық

      тамасыз кесімдер сатып алу -

      ету" 8000 дана;

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Кедендiк бақылау агенттiгi қызметкерлерiнiң кәсiптiк шеберлiгiн көтеру.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      694-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қызметтiк iздестiру иттерін қолдана

      отырып кедендiк бақылауды қамтамасыз ету" 031

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 30 949 мың теңге (отыз миллион тоғыз жүз қырық тоғыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шiлдедегi N 2368 Заңының 9-бабы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 мамырдағы N 395 Жарлығы, "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгi Кеден комитетiнiң "Кинологиялық орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 15 ақпандағы N 230 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: кинолог-мамандардың кәсiптiк шеберлiгiн арттыру, қызметтiк iздестiру иттерiн одан әрi үйрету және мамандармен және қызметтiк iздестiру иттерiмен қызметтiң әр түрлi бағыттары бойынша жаттығу және тексеру сабақтарын өткiзу.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Кедендік бақылау агенттігінiң Кинологиялық орталығын (бұдан әрі - Кинологиялық орталық) ұстау және дамыту, кинолог-мамандарды оқыту, есiрткi құралдарын, жарылғыш заттарды және қаруды iздестiру үшiн қызметтiк-iздестiру иттерiн ұдайы өсiру, малдәрiгерлік қызмет көрсету және тиiсті дайындық, қызметтік iздестіру-иттерiмен халықаралық көрмелерге және жарыстарға қатысу, iшкi жарыстар мен байқаулар өткiзу, Қазақстан Республикасының кеден органдарын есiрткi құралдарының (жарылғыш заттардың) иiстiк ауыстырғыштарымен, қызметтiк iздестiру иттерiне арналған арнайы жабдықтармен қамтамасыз ету, Кинологиялық орталықтың оқу-материалдық базасын, атап айтқанда ҚP КБА Кинологиялық қызметiн одан әрi дамыту және жетілдіру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      031 Қызметтiк-

      iздестiру

      иттерiн

      қолдана

      отырып

      кедендiк

      бақылауды

      қамтамасыз

      ету

      030 Кинология. Кинологиялық орталық Жыл Қазақстан

      лық штат санының лимитiне iшiнде Республика.

      орталық сәйкес 40 штат бiрлiк сының

      ұстау. Кедендiк

      Кинологтарды оқыту - бақылау

      100 адам. агенттiгi

      Есірткі құралдарының

      алмастырғыштарын -

      10 жиынтық, жарылғыш

      заттардың алмастырғыш.

      тарын - 10 жиынтық

      сатып алу.

      Қызметтік-іздестіру

      иттерін сатып алу -

      25 бас.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: даярланған кинолог-мамандардың санын ұлғайту, кедендік бақылаудың сапасын арттыру, контрабанданың жолын кесу, иттерді қолдана отырып, тартып алынған есірткі құралдарының, жарылғыш заттар мен қару санын ұлғайту, ҚР КБА Кинологиялық қызметін ұйымдық-штаттық нығайту, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін нығайту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      695-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Бюджетке қосымша түскен кеден

      төлемдерi мен салықтары үшін тәуелсiз сарапшыға сыйақы

      төлеу" 032 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 600 000 мың теңге (алты жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шiлдедегі N 2368 Заңының 123-бабы , "Қазақстан Республикасына импортталатын тауарлардың кедендiк құнын тәуелсіз сараптауды жүзеге асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 453 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуірдегі N 470 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасына импортталатын тауарлардың кедендiк құнын айқындауға бақылаудың тиiмдiлiгiн арттыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк бюджет қаражатының әкелiнетiн тауарлардың кедендiк құнын төмендетуден (көтеруден) болатын шығындарын қысқарту, кеден төлемдерi мен салықтарының түсуiн арттыру, сондай-ақ кедендiк статистика қорытындыларында импортталатын өнiмдердің нақты көлемдерiн көрсету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 032 "Бюджетке Қазақстан Республика. Жыл Қазақстан

      қосымша сына импортталатын ішінде Республика.

      түскен тауарлардың кедендік сының

      кеден құнының олардың сапасы Кедендік

      төлемдері мен санына сәйкестігіне бақылау

      мен тәуелсіз сараптаманы агенттігі

      салықтары жүзеге асыру үшін

      үшін тәуелсіз сарапшы тарту.

      тәуелсіз

      сарапшыға

      сыйақы

      төлеу"

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: кеден төлемдері мен салықтарын ұлғайту, кедендік рәсімдердің жүзеге асырылуына бақылауды күшейту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      696-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Қазақстан Республикасы кеден

      қызметiнiң шетелдегi қызметiн қамтамасыз ету" 033

      республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8 500 мың теңге (сегiз миллион бес жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы Кеден қызметтерiн басқарудың бiртұтастығы туралы келiсiмдi бекiту туралы" 1995 жылғы 15 қыркүйектегi N 2459 Жарлығы , Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы "Кеден қызметтерiн басқарудың бiртұтастығы туралы" 1995 жылғы 16 мамырдағы келiсiм.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жүктелген мiндеттердiң барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшін Ресей Федерациясы Кеден қызметiнiң жанындағы Қазақстан Республикасы Кеден қызметi өкiлдiгiнiң қызметiн қамтамасыз ету, атап айтқанда кеден iсi саласындағы байланыстарды дамыту, Қазақстан Республикасы мен Peceй Федерациясы кеден қызметтерiнiң өзара жедел iс-қимылын қамтамасыз ету, есiрткi және психотроптық заттардың заңсыз айналымының жолын кесу жөнiндегi iс-шараларға қатысу, қару-жарақ пен әскери техникалардың Қазақстаннан Ресейге рұқсатсыз экспортының, Ресейден Қазақстанға импортының жолын кесу жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: шетелдегi кеден қызметтерiнiң жанындағы Қазақстан Республикасы Кеден қызметi өкілдiктерiн ұстау, кеден қызметi практикасына қазiргi заманғы халықаралық стандарттарды енгiзу және басқа мемлекеттердiң кеден қызметтерiмен ақпарат алмасушылық орнату.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 033 "Қазақстан Ресей Федерациясы Жыл Қазақстан

      Республи. Кеден қызметiнiң iшiнде Республика.

      касы кеден жанындағы Қазақстан сының

      қызметiнiң Республикасының Кеден Кедендік

      шетелдегi қызметiнiң 3 өкілін бақылау

      қызметiн ұстау агенттігі

      қамтамасыз

      ету"

      030 "Ресей Фе.

      дерациясы

      Кеден қыз.

      метінің

      жанындағы

      Қазақстан

      Республикасы

      Кеден

      қызметi

      өкілдігі"

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Ресей Федерациясы Кеден қызметінің жанындағы Қазақстан Республикасы Кеден қызметі өкілдігіне жүктелетін функцияларды сапалы және уақытылы орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      697-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Кеден органдарының сараптама қызметiн

      жетілдіру" 034 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 21 000 мың теңге (жиырма бiр миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шілдедегi N 2368 Заңы , "Қазақстан Республикасының кеден қызметiн жетiлдiрудiң 2000-2002 жылдарға арналған тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 25 ақпандағы N 301 қаулысы , Қазақстан Республикасының стандарты 7.0-99 "Қазақстан Республикасының аккредитациясы. Негiзгi ережелер", Қазақстан Республикасының стандарты 3.2-94 "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сертификаттау жүйесi. Сертификаттау органдарына қойылатын талаптар және оларды аккредитациялаудың тәртібi".

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттiгiнiң кедендiк сараптама жүйесiн жетiлдiру, Орталық кеден зертханасын дамыту, аймақтық кеден зертханаларын құру және дамыту, кедендiк сараптама жүргiзу мүмкiндiгiн кеңейту, тауарлардың кодтарын Сыртқы экономикалық қызметтiң Тауарлық номенклатурасына сәйкес дұрыс айқындау, қорғаныстық шараларды дұрыс қолдану, кеден төлемдерiнiң бюджетке толық түсуiн қамтамасыз ету, сапасыз тауарлардың әкелiнуiне жол бермеу және радиациялық қауiптi жүктердің әкелiнуiн және транзитін болдырмау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Орталық кеден зертханасын аккредитациялауды, аймақтық зертханаларды аттестациялауды жүргiзу, иондаушы сәулелену көздерiмен және рентген техникасымен жұмыс iстеу құқығына лицензия алу, тауарларға кедендік бақылау мен ресiмдеуді жүзеге асыру кезiнде кедендік сараптамалар мен зерттеулер жүргiзудi қамтамасыз етудiң әдiстемелік негіздерi мен ғылыми-қолданбалы әдiстердi әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 034 "Кеден Орталық кеден зерт. Жыл Қазақстан

      органдар. ханасына аккредитация ішінде Республика.

      ының са. жүргізу. Зертхананы сының

      раптама тәуелсiз сараптамалық Кедендік

      қызметiн бағалау жөнiндегі бақылау

      жетiлдiру" жұмыстарды жүргізу. агенттігі

      030 "Орталық Қазақстан Республика.

      кеден сының өлшеу құралдар.

      зертханасы" ының есебiн жүргізу.

      дiң мемлекеттік ті.

      зiлімiне аспаптар

      мен жабдықтарды

      енгiзу - 8 дана.

      Аспаптарды тексеру -

      7 дана.

      Аспаптарды жөндеу.

      Зертханалық жабдық.

      тарға үй-жайды жалға

      алу.

      Қазақстан Республика.

      сының Мемлекеттiк

      стандарттауында

      сынақтар әдістемесін

      аттестациялау - 3

      дана.

      Аймақтық зертханаларды

      аттестациядан өткiзу.

      Зертханалардың аттес.

      тацияға дайындығын

      техникалық бағалау

      жөніндегі жұмыстарды

      жүргізу.

      Радиоизотоптық аспап.

      тармен және рентгендік

      техникалармен жұмыс

      iстеуге арналған

      лицензия алу.

      Қазақстан Республикасы

      кеден органдарының

      лауазымды адамдарын

      лицензия алу үшiн

      оқытуды жүргізу - 6

      қызметкер.

      Оқу-әдістемелік

      әдебиеттер, химикаттар,

      химиялық ыдыс,

      зертханалық жарақтар

      мен стандартты

      зертханалық үлгiлер

      сатып алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Кедендік сараптамалар жүргізудің, кедендік төлемдер мен салықтардың бюджетке толық түсуінің мүмкіндіктерін елеулі түрде кеңейту, радиациялық қауіпті жүктердің әкелінуі мен транзитін болдырмау, сапасыз, жасанды өнімдердің әкелінуін болдырмау, әкелінетін тауарларды республикалық тұтынушылардың мүдделерін қорғау, қоршаған ортаны қорғау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      698-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Бюджетке қосымша түскен кеден

      төлемдерi мен салықтары үшiн тәуелсiз сарапшыға

      сыйақы төлеу" 104 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 61 900 мың теңге (алпыс бiр миллион тоғыз жүз теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан 2030. Барлық қазақстандықтардың өсiп-өркендеуi, қауіпсiздiгі және әл-ауқатының артуы" туралы 1997 жылғы 10 қазандағы Президенттiң Қазақстан Халқына Үндеуi , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 16 мамырындағы N 394 Жарлығымен бекiтiлген; "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған стратегиясы; "Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымымен терiс пайдалануына қарсы iс-қимыл шаралары туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi N 279-1 Заңы , "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған басым iс-шараларының жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 2 ақпандағы N 176 қаулысы , "Нашақорлықты емдеу және медициналық алдын алу" бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 15 маусымдағы N 829 қаулысы ; 2002 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасы Қауiпсiздiк Кеңесiнiң Отырысы Хаттамасының 1.1.9 тармағы; "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2002-2003 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 8 шілдедегі N 736 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында нашақорлық пен eciрткi бизнесiнiң одан әрі таралуына қарсы тиiмдi мемлекеттiк және қоғамдық іc-қимыл жүйесiнiң негiзгi буындарын нығайту, кеден органдарын техникалық жарақтандыру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және пpекурсоpлардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимылдың тетігін дамыту, есірткілердің заңсыз айналымын және оларды теріс пайдаланушылықты бақылау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту, есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың контрабандасын анықтау нысанасына кедендік тексерудің сапасын жақсарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 104 "Нашақор. Республикалық мерзiмдi Жыл Қазақстан

      лыққа және баспасөз басылымдарын. ішінде Республи.

      есiрткi да есiрткiге қарсы касының

      бизнесiне сипаттағы материалдар. Кедендік

      қарсы ды айына 2 рет жариялау. бақылау

      күрес 60 секундтық хрономет. агенттігі

      мемлекет. ражды бейне роликтер

      тiк бағ. шығару, облыстық теле.

      дарламасы" станцияларға жіберу.

      2 дана мөлшерінде

      "Шмель-240 ТВ" рент.

      гендік-телевизиялық

      кешен сатып алу. 20

      дана мөлшерiнде ДИП-01

      (Ресей), Бустер (АҚШ)

      үлгісіндегі тығыздықты

      өлшеу детекторын сатып

      алу.

      3 дана мөлшерінде

      есірткі заттарын

      анықтауға арналған

      детектор сатып алу.

      15 дана мөлшерінде

      жоғары өтушілік

      қабілетi бар ВАЗ-21213

      "Нива" автомашинасын

      сатып алу.

      27 дана мөлшерiнде

      eciрткі заттарын

      экспрес талдау

      жиынтығын сатып алу.

      Кинологиялық орталық

      үшін 2 ит мөлшерінде

      тұқымдық негiз сатып

      алу.

      Иттерді үйретуге

      арналған 150 жиынтық

      есiрткi құралдарының

      иістік алмастырғыш.

      тарын және 22 жиынтық

      жарылғыш заттардың

      алмастырғыштарын (6

      түрiн) сатып алу.

      Қазақстан Республикасы

      Кедендiк бақылау

      агенттiгiнің Қостанай

      және Шығыс Қазақстан

      облыстарындағы

      аумақтық бөлiмшелерi

      үшін қызметтiк

      iздестiру иттерiн

      ұстауға арналған

      тексеру құрылыстарын

      салу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiн нығайту, кедендік бақылаудың сапасын жақсарту, қызметтік iздестiру иттерiн қолдана отырып заңсыз айналымнан алынған есiрткi құралдарының мөлшерiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      699-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Кеден органдарын материалдық-техникалық

      қамтамасыз ету" 200 республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 676822 мың теңге (алты жүз жетпiс алты миллион сегiз жүз жиырма екi мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 сәуiрдегi Кеден кодексi , "Қазақстан Республикасы кеден органдарының лауазымды адамдарының нысанды киiмi мен айырым белгiлерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 12 тамыздағы N 1247 қаулысы ". <*>

      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Кедендiк бақылау процесiн дамыту және жаңарту. Мемлекеттің экономикалық мүдделерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; кеден органдарының материалдық-техникалық базасын нығайту және дамыту; нысанды киiм кию ережелерiн сақтау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Кедендiк бақылау процесiне озық тексеру технологияларын енгiзу; жарылғыш және есiрткi құралдарының, қару-жарақ пен контрабандалық тауарлардың заңсыз айналымына қарсы күрестi күшейту; кедендiк тексерудiң сапасын арттыру; кедендiк тексерудiң уақытын қысқарту; кедендiк бақылауды қол жүгiнiң, жол жүгiнiң және габаритсiз жүктердің ішiндегілерiн ашпастан жүргiзу; кедендiк өткiзу пункттерiнiң өткiзушiлiк қабiлетiн ұлғайту; кеден бөлiмшелерiн автокөлiкпен жарақтандыру; нысанды киiммен қамтамасыз ету; кеден зертханаларын қажеттi жабдықтармен және материалдармен жарақтандыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 200 "Кеден Материалдық-техникалық Жыл Қазақстан

      органдарын құралдарды сатып алу: ішінде Республика.

      материал. iздеу дозиметрi - 80 сының

      дық-техни. дана тексеру эндоскопы Кедендік

      калық қам. - 19 жиынтық, есірткі бақылау

      тамасыз заттарының экспресс агенттігі

      ету" тестi - 200 жиынтық,

      жарылғыш заттардың

      экспресс тестi - 200

      жиынтық, түнде көру

      құралы - 30 дана.

      Радиациялық бақылау

      құралдарын сатып алу

      - 80 дана.

      Радиобайланыс құрал.

      дарын сатып алу -

      145 дана.

      Рентгенграфикалық

      бақылау құралдарын

      сатып алу - 7 дана.

      Зертхана жабдықтарын

      сатып алу - 48 дана.

      Таразы жабдықтарын

      сатып алу - 32 зат.

      Нысанды киiм сатып

      алу - 2 500 жиынтық

      Автокөлiк сатып алу

      - 3 бірлік.

      Автоматты шлагбаум

      сатып алу - 2 дана.

      Офистік техникалар

      сатып алу:

      Принтерлер - 3 дана,

      компьютерлер - 6

      жиынтық, радиомодем 1

      дана, факсимильдi

      аппарат - 1 дана,

      көбейту аппараты

      - 1 дана.

      Жүк автокөлiк құрал-

      дарын сканерлеу үшiн

      рентгенографиялық қон-

      дырғыны сатып алу және

      монтаждау - 1 жиынтық.

      Жүк автокөлiк құралдарын

      өлшеу үшiн электронды

      таразыларды сатып алу

      және монтаждау - 8

      жиынтық. Офистiк жиhаз

      сатып алу - 115 жиынтық.

      Тауарлардың жеткізілуін

      бақылау жүйесін сатып

      алу - 3 жиынтық. <*> ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.10.21. N 150e қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаларды орындаудан күтiлетін нәтижелер: жаңарту және кеден органдарының техникалық жарақтандырылуының сапалық деңгейiн арттыру, кедендік тексерудiң уақытын қысқарту, республикалық бюджетке салықтар мен төлемдердiң түсуiн арттыру, Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерiн қорғау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      700-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Ақтау теңiз порты" АЭА аумағында

      кеден бекетiнiң ғимаратын салу" 300 республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 35 000 мың теңге (отыз бес миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ақтау теңiз порты арнайы экономикалық аймағын құру туралы" 2002 жылғы 26 сәуiрдегi N 853 Жарлығы , "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 26 қаңтардағы N 2823 Заңы , "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шілдедегi N 2368 Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: арнайы экономикалық аймақтың аумағына әкелінетін тауарлар мен көлiк құралдарының өткiзiлуiне кедендік бақылауды қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағына тауарларды еркiн кеден аймағы кедендiк режимiмен орналастыру шарттарын сақтау, "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында еркiн кеден аймақ режимiнде ресiмделген тауарлардың пайдаланылғандығы туралы есеп пен есептiлiктi жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      300 "Ақтау 1. Жоба-сметалық құ. Жыл Қазақстан

      теңiз жаттама әзiрлеу. ішінде Республика.

      порты" 2. Жобаның мемлекеттiк сының

      АЭА аума. сараптамасын жүргiзу. Кедендік

      ғында 3. Жанында асфальт бақылау

      кеден бе. төселген алаңы бар агенттігі

      кетiнiң кеден бекетiнiң

      ғимаратын ғимаратын, өткiзу-

      салу" бақылау пункттерiн

      орналастыруға арналған

      2 тұрғын модуль салу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Арнайы экономикалық аймақтың шекарасы арқылы тауарлар мен көлiк құралдарының өткiзiлуіне сапалық кедендiк бақылау мен кедендік ресiмдеудi жүзеге асыру.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      700-1-қосымша

      Ескерту. 700-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      Ескерту. 700-1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.29. N 150ау қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Кедендік бақылау агенттігі

      _________________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "Кеден бекеттерiн және кедендiк инфрақұрылым нысандарын салу" 301 республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 355 631 мың теңге (үш жүз елу бес миллион алты жүз отыз бiр мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 сәуiрдегi N 401-II Кеден кодексi ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы кеден шекарасының бүкiл периметрi бойынша шекара маңындағы басым кеден бекеттерi мен инфрақұрылым объектiлерiн дамыту, халықаралық тасымалдарға қызмет көрсету құрылымын жетiлдiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының шекарасында өткiзу пункттерi мен кедендiк инфрақұрылым объектiлерiнiң құрылысын салу және жайластыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.|Бағдарламаларды (кіші| Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаларды) |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзімі|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шара | |

      | |ның |малардың)| | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 301 Кеден Белгiленген тәртiппен Жыл Қазақстан

      бекеттерi бекiтiлген жобалық- ішінде Республика.

      және сметалық құжаттамаға сының

      кедендiк сәйкес: Кедендік

      инфрақұ. Солтүстiк Қазақстан, бақылау

      рылым ны. Павлодар, Алматы агенттігі

      сандарын облыстарындағы 4

      салу кеден бекетiн электр.

      мен жабдықтау желiле.

      рiнiң құрылысы;

      "Ақтау теңiз порты"

      АЭА аумағында 1

      бақылау-өткiзу

      пунктінiң құрылысы;

      Батыс Қазақстан,

      Ақтөбе облыстарында

      2 кеден бекетiнiң

      құрылысы;

      Астана қаласындағы

      ақпараттық кеден

      бекетiнiң, Атырау

      қаласындағы оқу-

      әдістемелік орталықтың

      құрылысын аяқтау;

      Кеден инфрақұрылымы

      объектiлерiнiң

      құрылысы: Шығыс

      Қазақстан облысындағы

      және Астана қаласын.

      дағы кедендiк

      ресiмдеу залдары,

      "Қорғас" кеденіндегі

      контейнерлік тексеру

      ғимараты Кедендiк

      инфрақұрылым объектi-

      лерiнiң жобалық-сметалық

      құжаттамасы. <*>

      ------------------------------------------------------------------


      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      701-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "КААЖ" кедендiк ақпараттық жүйенi

      алып жүру" 500 республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 359 980 мың теңге (үш жүз елу тоғыз миллион тоғыз жүз сексен мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының кеден қызметiн жетiлдiрудiң 2000-2002 жылдарға арналған тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 25 ақпандағы N 301 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы кеден қызметiнiң Кедендiк автоматтандырылған ақпараттық жүйесiн одан әрi енгiзу, кеден алымдары мен бюджетке төлемдер аударымдарын көтеру мақсатында кедендік ресiмдеу процестерiн автоматтандыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, жүктiк кедендік декларациялардың электронды көшірмелерiнiң дерекқорын орталықтандырып қалыптастыру, жасалған қорлардың негiзiнде Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының статистикасын жүргiзу, мүдделi министрлiктер мен ведомстволарға беруге арналған Қазақстан Республикасының кеден органдары қызметiнiң негiзгi көрсеткіштерінің мониторингi.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының кеден қызметі ақпараттық жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелерді алып жүру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 500 "КААЖ" Дерекқордың 79 сервері. Жыл Қазақстан

      кедендік не техникалық қызмет ішінде Республика.

      ақпарат. көрсeту. Дерекқордың сының

      тық жүйе. серверлерiн жүйелі Кедендік

      ні алып техникалық қолдауға бақылау

      жүру (алып жүруге) төлем, агенттігі

      дерекқорлардың сервер.

      лерiне кепілдіктi

      жөндеудi қамтамасыз

      ету.

      Кедендiк автоматтанды.

      рылған ақпарат жүйесi

      шеңберiнде жұмыс iс.

      тейтін компьютерлiк

      жабдықтарды алып жүру

      жөніндегi жұмыстарға

      төлем - 2000 данадан

      астам есептеуiш және

      офистiк техникалар.

      КААЖ қолданбалы бағдар.

      ламалық қамтамасыз

      етудi алып жүру, Қазақ.

      стан Республикасының

      заңнамалық базасына

      сәйкес қолданбалы

      бағдарламалық қамта.

      масыз етудiң модуль.

      дерiн өңдеу және

      жаңғырту.

      Байланыс арналарының

      берiлуіне ақы төлеу.

      Республикалық деректер

      беру желiсiнің теле.

      коммуникациялық жаб.

      дықтарына қызмет

      көрсету.

      Informix дерекқорының

      басқару жүйесiн қолдау

      жөнiндегi жұмыстарды

      жүргiзу. ROLAP-орталық

      аппараттық бағдарламалық

      кешенiн алып жүру,

      жүйенiң тұрақты жұмыс

      iстеуiн, талдау құрал.

      дарының уақытылы жаңар.

      тылуын қамтамасыз ету.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаларды орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы сыртқы экономикасының дамуын болжауды құру кезiнде талдағыштарды пайдалану, Қазақстан Республикасының кеден органдарын есептеу және офистiк техникалармен жарақтандыру, КААЖ-дың жүйелік-техникалық тұғырнамасын жаңғырту, автокөлiк құралдарының Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы өтуiн бейне бақылау жүйесiн енгiзу.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      702-қосымша

      Ескерту. 702-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.11.14. N 150т қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Keдендік бақылау агенттiгі

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған "КААЖ" кедендiк ақпараттық жүйесiн

      дамыту" 600 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 162 078 мың теңге (жүз алпыс екi миллион жетпiс сегiз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының кеден қызметiн жетiлдiрудiң 2000-2002 жылдарға арналған тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 25 ақпандағы N 301 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы кеден қызметiнiң Кедендiк автоматтандырылған ақпарат жүйесiн одан әрi енгiзу, кеден алымдары мен бюджетке төлемдер аударымдарын көтеру мақсатында кедендiк ресiмдеу процестерiн автоматтандыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, жүктiк кедендік декларациялардың электронды көшірмелерiнiң дерекқорын орталықтандырып қалыптастыру, жасалған қорлардың негiзiнде Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының статистикасын жүргiзу, мүдделi министрлiктер мен ведомстволарға беруге арналған Қазақстан Республикасының кеден органдары қызметiнiң негiзгi көрсеткіштерiнiң мониторингi.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Кедендiк автоматтандырылған ақпарат жүйесіне ақпараттық технологиялар енгізу, кедендiк ақпарат жүйелерiн одан әрi дамыту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарла.!Бағдарламаларды (кіші !Іске ! Жауапты

      /!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаларды) !асыру!орындаушылар

      с! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шара !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 600 "КААЖ" Кеден органдарында 170 Жыл Қазақстан

      кeдендік нүкте көлеміндегі қо. ішінде Республи.

      ақпарат сымша жергілікті есеп. касының

      жүйесін теу желілерін құру. Кедендік

      дамыту 101 бірлік мөлшеріндегі бақылау

      пайдаланудан шығарылған агенттігі

      есептеу техникаларын

      ауыстыру. КААЖ шеңбе.

      рiндегi жабдықтарды:

      сервер-домен - 10 дана;

      дербес компьютерлер -

      75 дана сатып алу.

      Кеден қызметiнiң

      кодексiн жасауға және

      бағдарламалық қамтамасыз

      етудегi бизнес процес.

      тердің сызбаларын

      өзгертуге байланысты

      қолданбалы бағдарламалық

      қамтамасыз етудiң

      қосымша модульдерiн

      әзiрлеу.

      170 нүктедегi кабель

      желілерiн жаңғырту.

      5 объектiде талшықтық

      байланыс желiсiн жаңарту.

      Кеден органдарының Бiр-

      ыңғай автоматтандырылған

      ақпарат жүйесiн құру

      жобасы бойынша сатып

      алынған жабдықтың қалдық

      құнына есептелген қосымша

      құн салығын төлеу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаларды орындаудан күтiлетін нәтижелер: Қолданбалық бағдарламалық қамтамасыз ету модульдерiнiң дамуын қамтамасыз ету, КААЖ қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудiң функционалдық мүмкiндiктерiн кеңейту, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының басқа да ақпараттық жүйелерiмен өзара iс-қимылды жүзеге асыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады