Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 26 қаңтар N 118

     "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің республикалық бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттары бекітілсін.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң            
2002 жылғы 26 қаңтардағы     
N 118 қаулысына         
1-қосымша              

Қазақстан Республикасының Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

                      "Әкiмшiлiк шығындар"
           001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                      2002 жылға арналған
                          ПАСПОРТЫ

     1. Құны: 550307 мың теңге (бес жүз елу миллион үш жүз жеті мың теңге). <*>
     Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.28. N 118v қаулысымен.
     2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегi Заңы , 1-30 баптар; "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын қызметкерлерiне еңбек ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің аумақтық органдарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 28 желтоқсандағы N 1920 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 шілдедегi N 983 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 21 желтоқсандағы N 1668 қаулысы; "Штат санының лимитiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 қаулысы .
     3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген қызметтердi барынша тиiмдi атқару үшiн Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің орталық және оның аумақтық бөлімшелері аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің орталық және аумақтық бөлімшелер аппаратын ұстау.
     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7    
---------------------------------------------------------------------------
1  001    00    Әкімшілік                               Бір
                шығындар          Еңбек және халықты    жыл
                                  әлеуметтік қорғау     ішінде
          001   Орталық           министрлігі орталық           Қазақстан
                орган             аппаратын 150 бірлік          Республика.
                аппараты          санында бекітілген            сының Еңбек
                                  штаттық санының               және
                                  лимиті шегінде                халықты
                                  ұстау <*>                     әлеуметтік
                                                                қорғау
          002   Аумақтық          Қазақстан Республи.           министрлігі
                органдардың       касы Еңбек және            
                аппараты          халықты әлеуметтік            Қазақстан
                                  қорғау министрлігінің         Республика.
                                  аумақтық бөлімшелер           сының Еңбек
                                  аппараттарын 1180             және      
                                  бірлік санында бекі.          халықты
                                  тілген штаттық санының        әлеуметтік
                                  лимиті шегінде ұстау          қорғау
                                                                министрлігі

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.28. N 118v қаулысымен.
      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жүктелген міндеттердің сапалы және уақытылы орындалуы.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 26 қаңтардағы    
N 118 қаулысына       
2-қосымша          

      Ескерту. 2-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.14. N 118б қаулысымен.   Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

"Протездеу бойынша медициналық қызметтер көмек
көрсету және протездiк-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз
ету" 038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 143232 мың теңге (жүз қырық үш миллион екi жүз отыз екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi:
      "Қазақстан Республикасындағы мүгедектердiң әлеуметтiк қорғалуы туралы" 1991 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының N 692-ХІІ 35-бабы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "2002-2005 жылға арналған мүгедектердi оңалтудың бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысы , Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң 1998 жылғы 1 сәуiрдегi N 88-Ө бұйрығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 1999 жылғы 19 мамырда N 763  тiркелген Қазақстан Республикасының халқына протез-ортопедиялық көмек көрсету тәртiбi туралы нұсқаулық .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектердi қоғамға бейiмдеу және бiрiктiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мүгедектердi оңалтудың мемлекеттiк жүйесiн қамтамасыз ету, оларға протез-ортопедиялық көмек көрсету жөнiндегi шаралар.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7 ---------------------------------------------------------------------------
    047    00   Протездеу бойынша Протез-ортопедиялық    2002  Қазақстан
                медициналық қыз.  бұйымдармен қамтама.   жыл   Республика.
                меттер көрсету    сыз ету, соның ішін.         сының  
                және протездік-   де жаңа технология           Еңбек және
                ортопедиялық      бойынша қазіргі              халықты
                бұйымдармен       заман протездерімен:         әлеуметтік
                қамтамасыз ету    қол; балтыр; сан             қорғау
                                  аппараттарымен;              министрлігі
                                  ортопедиялық аяқ-
                                  киіммен және протез.
                                  деу бойынша медицина.
                                  лық қызметтер көрсету.
                                  Протезбен қамтамасыз
                                  етілетін мүгедектердің
                                  орташа жылдық саны
                                  11014 адам құрайды.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: аяқ-қол протездерін қажет ететін мүгедектерді оңалту, протез-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 26 қаңтардағы    
N 118 қаулысына       
3-қосымша          

     Ескерту. 3-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.20. N 118a қаулысымен.

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

"Мүгедектердi, оның iшiндегi мүгедек балаларды
сурдоқұралдармен және сурдокөмекпен қамтамасыз ету"
042 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 91941 мың теңге (тоқсан бiр миллион тоғыз жүз қырық бір мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы мүгедектердiң әлеуметтiк қорғалуы туралы" 1991 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы N 692-ХII Заңының 35-бабы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "2002-2005 жылдарға арналған мүгедектердi оңалтудың бағдарламасы туралы" 2001 жылдағы 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектердi қоғамға бейiмдеу және бiрiктiру.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: естiмейтiн мүгедектердi оңалтудың мемлекеттiк жүйесiн қамтамасыз ету, көмек көрсету және есту қабiлетiнiң құралдарымен қамтамасыз ету.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    042    00   Мүгедектерді,     Сурдоқұралдармен      2002   Қазақстан
                оның ішіндегі     (есту аппараттарымен, жылы   Республика.
                мүгедек балалар.  телефакстермен, көп          сының Еңбек
                ды сурдоқұрал.    функцияналды дабыл           және халықты
                дармен және       қағатын жүйемен,             әлеуметтік
                сурдокөмекпен     дыбыс күшейткіш              қорғау
                қамтамасыз ету    аппараттарымен               министрлігі
                                  (сымсыз оқу сынып.
                                  тарымен) қамтамасыз
                                  ету және естімейтін
                                  мүгедектерге есту.
                                  протездік көмек
                                  көрсету. Сурдоқұрал.
                                  дармен қамтамасыз
                                  етілетін мүгедектер.
                                  дің орташа жылдық
                                  саны 6129 адам,
                                  соның ішінде мүгедек
                                  балалардың саны
                                  1200 адам.
                                  Конкурс ұйымдастырумен
                                  байланысты іс-шаралар ---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Сурдотехникамен қамтамасыз ету және естімейтін мүгедектерді оңалту.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2002 жылғы 26 қаңтардағы  
N 118 қаулысына      
4-қосымша         

     Ескерту. 4-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.20. N 118a қаулысымен .
     Ескерту. 4-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.14. N 118б қаулысымен.

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

"Мүгедектердi, оның iшiндегi мүгедек
балаларды тифлоқұралдармен қамтамасыз ету"
043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 65046 мың теңге (алпыс бес миллион қырық алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы мүгедектердiң әлеуметтiк қорғалуы туралы" 1991 жылғы 21 маусымдағы N 692-ХII Қазақстан Республикасы Заңның 35-бабы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "2002-2005 жылдарға арналған мүгедектердi оңалтудың бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектердi қоғамға бейiмдеу және бірiктiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: көрмейтiн мүгедектердi оңалтуды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    042    00   Мүгедектерді,     Көрмейтін             2002   Қазақстан
                оның ішіндегі     Мүгедектер үшін       жыл    Республика.
                мүгедек балалар.  тифломагнитоламен            сының Еңбек
                ды сурдоқұрал.    және компьютерлік            және халықты
                дармен және       тифлокешенмен қам.           әлеуметтік
                сурдокөмекпен     тамасыз ету.                 қорғау
                қамтамасыз ету    Зағип мүгедектерге,          министрлігі
                                  оның ішінде мүгедек
                                  балаларға арналған
                                  тифлоқұралдармен саны
                                  саны - 5405 дана;
                                  Конкурс ұйымдастырумен
                                  байланысты іс-шаралар -------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Көрмейтін мүгедектерді оңалту, тифлотехникамен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 26 қаңтардағы   
N 118 қаулысына       
5-қосымша          

     Ескерту. 5-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.20. N 118a қаулысымен.
     Ескерту. 5-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.14. N 118б қаулысымен.

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

               "Мүгедектер мен ардагерлердi оңалту"
            035 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                       2002 жылға арналған
                           ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 49790 мың теңге (қырық тоғыз миллион жетi жүз тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi:
      "Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 21 маусымдағы N 692-ХII Заңы, 19-бап, "Мүгедектердi оңалтудың 2002-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: мүгедектер мен ардагерлердi оңалтуды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектер мен ардагерлердiң жасын және денсаулық жағдайын ескере отырып, демалу және сауықтыру үшiн тиiстi жағдайлар жасау, емдеу-алдын алу iс-шараларын өткiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
    035         Мүгедектер        жасау, емдеу-алдын    2002   Қазақстан
                мен ардагерлерді  алу іс-шараларын      жыл.   Республика.
                оңалту            өткізу. Санаторлық-   дың    сының Еңбек
                                  курорттық емдеуден,   бірін. және халықты
                                  сауықтыру мен оңал.   ші     әлеуметтік
                                  тудан өтетін мүге.    тоқ.   қорғау
                                  дектер мен ардагер.   саны   министрлігі
                                  лердің орташа жылдық
                                  саны - 1986 адам.
                                  Конкурс ұйымдастырумен
                                  байланысты іс-шаралар
  -------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаның орындаудан күтілетін нәтижелер: мүгедектер мен ардагерлердің жалпы денсаулық жағдайын жақсарту және өмір ұзақтығын арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 26 қаңтардағы   
N 118 қаулысына      
6-қосымша          

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

                   "Қаза тапқан, қайтыс болған
         әскери қызметшiлердiң ата-анасына, асыраушыларына,
            қамқоршыларына берiлетiн бiржолғы төлемдер"
             056 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                        2002 жылға арналған
                            ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6000 мың теңге (алты миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-анасына, асыраушыларына, қамқоршыларына берiлетiн бiржолғы төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 13 желтоқсандағы N 284 Жарлығы , "Қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-анасына, асыраушыларына, қамқоршыларына берiлетiн бiржолғы төлемдердi жүзеге асыру Ережесiн бекiту туралы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 23 мамырдағы N 80 қаулысы .
     3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық
бюджеттiң қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-анасын, асыраушыларын, қамқоршыларын әлеуметтiк қолдау.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ақшалай төлемдердi уақытылы жүзеге асыру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  056      00  Қаза тапқан,      Қаза тапқан, қайтыс          Қазақстан
                қайтыс болған     болған әскери қыз.           Республика.
                әскери қызметші.  метшілердің ата-ана.         сының Еңбек
                лердің ата-ана.   сының, асыраушылары.         және халықты
                сына, асыраушы.   ның, қамқоршыларының         әлеуметтік
                ларына, қамқор.   жеке шоттарына аудару        қорғау
                шыларына бері.    арқылы ақшаны уақыты.        министрлігі
                летін біржолғы    лы төлеу. 2001 жылғы
                төлемдер          1 шілдеге қарай бол.
                                  жалып отырған алушы.
                                  лардың саны 68 адам.
--------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: әлеуметтік қолдау мақсатында қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-анасына, асыраушыларына, қамқоршыларына уақытылы төлемдерді қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 26 қаңтардағы    
N 118 қаулысына       
7-қосымша           

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

               "Өткен жылдардың мiндеттерiн орындау"
             006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                      2002 жылға арналған
                          ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 460 000 мың теңге (төрт жүз алпыс миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" 1992 жылғы 18 желтоқсандағы N 1787 Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтiк қорғау.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнеткерлiкке шыққан азаматтардың алдындағы зейнетақыға үстемеақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiң міндеттерiн орындау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
   006     030  Өткен жылдардың   Семей ядролық сынақ   2002   Қазақстан
                міндеттемелерін   полигонындағы ядро.   жыл    Республика.
                орындау Семей     лық сынақтар салда.          сының Еңбек
                сынақ полигонын.  рынан зардап шеккен          және халықты
                дағы ядролық сы.  азаматтардың зейнет.         әлеуметтік
                нақтар салдары.   ақыларына үстеме.            қорғау
                нан зардап шек.   ақыларды толық және          министрлігі
                кен азаматтар.    уақытымен төлеу.
                дың зейнетақы.    Алушылардың орташа
                ларына үстеме.    жылдық саны - 20175
                ақы               адам.
-------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: зейнетақыларға экологиялық үстемеақылар бойынша міндеттемелерді орындау.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 26 қаңтардағы   
N 118 қаулысына       
8-қосымша         

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

                  "Зейнетақы төлеу жөнiндегi
         мемлекеттiк орталықтың қызметтерiне ақы төлеу"
          055 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                      2002 жылға арналған
                           ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2617673 мың теңге (екi миллиард алты жүз он жетi миллион алты жүз жетпiс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы N 136-І Заңы, 1-бап, "Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталық"ҒРеспубликалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 маусымдағы N 926 қаулысы , "Мiндеттi зейнетақы жарналарын ұстап қалудың және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударудың Ережесi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 15 наурыздағы N 245 қаулысы , "Қазақстан Республикасының азаматтарына Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықта әлеуметтiк жеке код берудiң тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 16 қыркүйектегi N 1342 қаулысы , Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө бұйрығымен бекiтiлген, Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тiркелген Орталықтан зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды және мемлекеттiк арнаулы жәрдемақыларды тағайындаудың және төлеудiң тәртiбi туралы Нұсқаулық .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: зейнетақы мен жәрдемақыларды төлеу бойынша мемлекеттiк мiндеттемелердi орындауға байланысты қызметтердi ұсыну.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: зейнетақы мен жәрдемақылардың төленуiн қамтамасыз ету. Республиканың барлық азаматтарына әлеуметтiк жеке код беру, мiндеттi зейнетақы жарналарын есепке алу және жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару зейнетақы мен жәрдемақыларды алушылардың бiрыңғай орталықтандырылған базасын жүргiзу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  055     00   Зейнетақы төлеу   Зейнетақы төлеу жө.   2002   Еңбек және
                жөніндегі мемле.  ніндегі мемлекеттік   жыл    халықты
                кеттік орталық.   орталықтан:                  әлеуметтік
                тың қызметтеріне  мемлекеттік әлеумет.         қорғау
                ақы төлеу         тік жәрдемақыларды;          министрлігі
                                  арнаулы мемлекеттік
                                  жәрдемақыларды;
                                  жерлеуге арналған
                                  жәрдемақыларды,
                                  жерасты және ашық кен
                                  жұмыстарында, еңбек
                                  жағдайы зиян және аса
                                  ауыр жұмыстарда iстеген
                                  адамдарға мемлекеттiк
                                  арнаулы жәрдемақыларды;
                                  Семей сынақ полигонында
                                  ядролық сынақтар салда.
                                  рынан зардап шеккен
                                  азаматтардың зейнетақы.
                                  ларына үстемеақыларды
                                  төлеу;
                                  мемлекеттiк атаулы
                                  әлеуметтiк көмектi
                                  тағайындау үшiн зейнет.
                                  ақымен жәрдемақылар мөл.
                                  шерi туралы ақпарат
                                  беру;
                                  Еңбек және халықты
                                  әлеуметтiк қорғау
                                  министрлiгiне беру үшiн
                                  iстердің үлгi жобасын
                                  қалыптастыру.
                                  Зейнетақы мен жәрдем.
                                  ақыларды алушыларға,
                                  жинақтаушы зейнетақы
                                  қорларының салымшылары.
                                  на ӘЖК беру.
                                  Мiндеттi зейнетақы
                                  жарналарын есепке алу
                                  және жинақтаушы
                                  зейнетақы қорларына
                                  аудару.
                                  Қазақстан Республикасы.
                                  ның Мемлекеттiк кiрiс
                                  министрлiгін және
                                  төлеушiлердi жинақтаушы
                                  зейнетақы жарналары
                                  бойынша төлемдердiң
                                  жағдайы туралы ақпарат.
                                  пен қамтамасыз ету.
                                  Зейнетақымен жәрдемақы.
                                  ларды төлеудi қамтамасыз
                                  ету.
                                  - 2713154 адам, ӘЖК
                                  беру - 1280000 адам.
------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: зейнетақы мен жәрдемақылардың толық және уақытылы төленуiн қамтамасыз ету. Мiндеттi зейнетақы жарналарын есепке алу. Мiндеттi зейнетақы жарналарын төлеушiлерден жинақтаушы зейнетақы қорларына уақытылы аударуды жүзеге асыру. Салық бақылауын қамтамасыз ететiн орталық уәкiлеттi органдарға және төлеушiлерге мiндеттi зейнетақы жарналарының аударылуы туралы ақпарат беру.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 26 қаңтардағы   
N 118 қаулысына       
9-қосымша          

     Ескерту. 9-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.20. N 118a қаулысымен .

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

                "Жұмыспен қамту, әлеуметтiк сақтандыру
              және еңбек мәселелерi бойынша зерттеулер және
                    нормативтiк құжаттарды әзiрлеу"
               036 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                          2002 жылға арналған
                                ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 11418 мың теңге (он бiр миллион төрт жүз он сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 493-I Заңы , 70-бап, "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 149 Заңы , 12-бап, "Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 21 маусымдағы N 692-ХII Заңы, 35-бап, "Қазақстан Республикасының Халықты әлеуметтiк қорғау Тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 886 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: халықты әлеуметтiк қорғау, жұмыспен қамту және еңбекке ақы төлеу жүйесiн жетiлдiру үшiн нормативтiк-құқықтық базамен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жұмыспен қамту, әлеуметтiк саясат, меминспекция және еңбектi қорғау бойынша зерттеулер жүргiзу және нормативтiк құжаттар әзiрлеу және Жұмыстар мен кәсiптердiң бiрыңғай тарифтiк-бiлiктiлiк анықтамалығын және Қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығын сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  036     00   Жұмыспен қамту,   Жұмыспен қамту, әлеу. 2002   Еңбек және
                әлеуметтік сақ.   меттік саясат, мемин.  жыл   халықты
                тандыру және ең.  спекция және еңбекті         әлеуметтік
                бек мәселелері    қорғау бойынша зерт.         қорғау
                бойынша зерт.     теулер жүргізу және          министрлігі
                теулер және       нормативтік құжаттар
                нормативтік құ.   әзірлеу.
                жаттарды әзірлеу  Жүргізілетін зерттеу.
                                  лер мен әзірленетін
                                  құжаттар саны 10
                                  шартты бірлік.
                                  52 санындағы Жұмыстар
                                  мен кәсіптердің бірың.
                                  ғай тарифтік-білікті.
                                  лік анықтамалығын
                                  (БТБА) және Қызметші.
                                  лер лауазымдарының
                                  біліктілік анықтама.
                                  лығын (БА) сатып алу.
                                  Конкурс ұйымдастырумен
                                  байланысты іс-шаралар
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: халықты әлеуметтік қорғау, еңбекке ақы төлеу, еңбекті қорғау, халықты жұмыспен қамту саласындағы нормативтік-құқықтық актілермен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 26 қаңтардағы   
N 118 қаулысына      
10-қосымша        

     Ескерту. 4-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.20. N 118a қаулысымен.

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

"Еңбекке ақы төлеу жүйесi мен халықты әлеуметтiк қорғауды
жетiлдiру үшiн мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiн
консультациялық қызметтермен қамтамасыз ету"
058 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16 720 мың теңге (он алты миллион жетi жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 493-I Заңы, "Қазақстан Республикасының Халықты әлеуметтiк қорғау тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 886 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықты әлеуметтiк қорғау саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру мақсатындағы басқару шешiмдерiн қабылдау үшiн қажеттi ақпарат алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: еңбекке ақы төлеу жүйесi мен халықты әлеуметтiк қорғауды жетiлдiру мәселелерi бойынша консультациялық көмек алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  058    00    Еңбекке ақы төлеу 1. Медициналық әлеу.  2002   Қазақстан
                жүйесі мен халық. меттік сараптама      жыл    Республика.
                ты әлеуметтік     жүргізудің әдістеме.         сының Еңбек
                қорғауды жетілді. сі мен процедурала.          және халықты
                ру үшін Мемле.    рын жетілдіру.               әлеуметтік
                кеттік мекеме.    2. Әлеуметтiк сақ.           қорғау
                лердің қызмет.    тандыру, еңбек мiн.          министрлігі
                керлерін консул.  деттерiн атқару
                тациялық қызмет.  кезiнде қызметкер.
                термен қамтамасыз дiң өмiрi мен денсау.
                ету               лығына келтiрiлген
                                  зиян үшiн жұмыс беру.
                                  шiнiң жауапкершiлiгiн
                                  мiндеттi сақтандыру
                                  үшiн актуарлық және
                                  болжамды есептер жүр.
                                  гiзу үшiн әдiстемелiк
                                  база даярлау.
                                  3. "Азаматтық қызмет
                                  туралы" Қазақстан Рес.
                                  публикасы Заңының
                                  жобасын әзiрлеу шең.
                                  берiнде еңбекке ақы
                                  төлеу жүйесiн жетiлдiру.
                                  Жоғарыда келтiрiлген
                                  iс-шараларды іске асыру
                                  үшiн келiсiмдi негiзде
                                  2 шетелдiк және 4 жергi.
                                  лiктi кеңесшiлердi
                                  тарту.
                                  Конкурс ұйымдастырумен
                                  байланысты іс-шаралар ------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
     - Еңбек ету қабiлетiнен айрылу деңгейi мен мүгедектiк тобын
белгiлеудiң әдiстемесi мен процедураларын әзiрлеу және жетілдiру;
     - Әлеуметтiк сақтандыру, еңбек мiндеттерiн атқару кезiнде қызметкердiң өмiрi мен Денсаулығына келтiрiлген зиян үшiн жұмыс берушiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру жүйелерiн енгiзу және зейнетақы жүйесiнiң параметрлерiн жетiлдiру кезiнде одан әрi пайдалану үшiн актуарлық және болжамды есептеулер жүргiзудiң әдiстемелiк негiздерiн әзiрлеу;
     - "Азаматтық қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасының еңбекке ақы төлеудi жетiлдiру бөлiгiнде әдiстемелiк негiздер әзiрлеу.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң           
2002 жылғы 26 қаңтардағы     
N 118 қаулысына        
11-қосымша           

     Ескерту. 11-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.20. N 118a қаулысымен .

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

          "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және қайта даярлау"
             010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                         2002 жылға арналған
                              ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16 393 мың теңге (он алты миллион үш жүз тоқсан үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегі N 453-1 Заңының 3, 6, 8, 9-баптары "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 21 желтоқсандағы N 1668 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк қызметшiлердiң еңбек, жұмыспен қамту, зейнетақымен қамсыздандыру, еңбектi қорғау мәселелерi жөнiндегi және медициналық-әлеуметтiк сараптама саласындағы бiлiктiлiгiнiң кәсіптік деңгейiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: халықты әлеуметтiк қорғау саласы қызметкерлерінің еңбек, жұмыспен қамту, зейнетақымен қамсыздандыру, еңбектi қорғау, еңбек заңдарындағы жаңа өзгерiстер, кедейлiкпен күрес жөнiндегi мәселелер бойынша бiлiктiлiгiн арттыру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
      1  010          "Кадрлардың бі.                         2002   Қазақстан
                ліктілігін артты.                       жыл    Республика.
                ру және қайта                                  сының Еңбек
                даярлау"                                       және халықты
                                                               әлеуметтік
          005   "Мемлекеттік      Аудандық, қалалық            қорғау
                қызметшілердің    еңбек, жұмыспен қамту        министрлігі
                біліктілігін      және халықты әлеу. 
                арттыру"          меттік қорғау бөлім.
                                  дерінің, облыстық
                                  басқармаларының 480
                                  қызметкерінің білік.
                                  тілігін арттыру

          030   "Қазақстан
                Республикасы      Келісім негізінде
                Еңбек және ха.    жеке бағдарламалар
                лықты әлеумет.    бойынша 90 адамның
                тік қорғау ми.    біліктілігін арттыру
                нистрлігі         Конкурс ұйымдастырумен
                мамандарын оқыту" байланысты іс-шаралар ---------------------------------------------------------------------------
     Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 1242 қаулысымен .
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:    Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің, министрліктің аумақтық органдары мамандарының кәсіптік деңгейін арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 26 қаңтардағы    
N 118 қаулысына       
12-қосымша          

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

                 "Лицензиарлар қызметiн атқару"
           079 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                      2002 жылға арналған
                           ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында халықты зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы N 136-I Заңы, "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 19 маусымдағы N 836 қаулысы , "Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi лицензиялық қызметi туралы Ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 30 қыркүйектегi N 1396 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi еңбек рыногын қорғауды жүзеге асыру, жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметi саласында лицензиарлық қызметтi атқару.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметке мемлекеттiк бас лицензияның бланкiлерiн, жұмыс күшiн тартуға берiлетiн рұқсаттары мен бланкi өнiмдерiн дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  079          Лицензиар         4000 дана лицензия           Қазақстан
                қызметін атқару   бланкілерін дайын.    жыл    Республика.
                                  дау.                  ішін.  сының Еңбек
                                  Шетелдік жұмыс кү.    де     және халықты
                                  шін тартумен және            әлеуметтік
                                  жұмыс күшін Қазақ.           қорғау
                                  стан Республикасының         министрлігі
                                  шетелге әкетумен
                                  байланысты қызметті
                                  инспекциялық зерттеу
                                  және қадағалау үшін
                                  126 адам/күн есебінен
                                  іссапар шығындары.
-------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: қолда бар жұмыс орындарын сақтаушы және жаңа жұмыс орындарын құрушы жұмыс берушілерді ынталандыру. Шетелдік жұмыс үшін әкелуді квоталау арқылы ішкі еңбек рыногын қорғау. Жинақтаушы зейнетақы қорларының, олардың филиалдары мен өкілдіктерінің басшы қызметкерлерінің біліктілік талаптарына лайықтылығын анықтау арқылы жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін бақылау.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 26 қаңтардағы    
N 118 қаулысына       
13-қосымша          

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

     "Аумақтық органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру"
            200 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                      2002 жылға арналған
                           ПАСПОРТЫ

     1. Құны: 12780 мың теңге (он екi миллион жетi жүз сексен мың теңге).
     2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 7 мамырдағы N 194-II Заңымен ратификацияланған "Өнеркәсiптегi және саудадағы еңбек инспекциясы туралы" Халықаралық еңбек ұйымының 1947 жылғы N 81 Конвенциясының 11-бабы, "Еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 493-I Заңының , 102, 103, 104-баптары, "Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң аумақтық органдарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 28 желтоқсандағы N 1920 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: еңбек туралы және еңбектi қорғау туралы заңдардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттiк еңбек
инспекторлары зиянды өндiрiстiк факторларды жедел анықтау жөнiндегi өлшеулердi жүргiзуi үшiн бақылау-өлшеу құралдарын сатып алу.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  200          Аумақтық орган.   Мынадай бақылау-өл.   Жыл    Қазақстан
                дарды материал.   шеу құралдарын:       ішінде Республика.
                дық-техникалық    32 бірлік электро.           сының
                жарақтандыру.     распиратор;                  Еңбек және
                                  32 бірлік ауаны              халықты
                                  тексеру аппараты;            қорғау
                                  32 бірлік люксометр;         министрлігі
                                  32 бірлік газоана.
                                  лизатор; 32 бірлік
                                  барометр; 32 бірлік
                                  спектрорадиометр;
                                  32 бірлік шу өлшегіші;
                                  32 бірлік вибрамометр;
                                  32 бірлік аспирация.
                                  лық психрометр; 32
                                  бірлік энергия ағы.
                                  мының тығыздығын
                                  өлшегіш сатып алу.
_________________________________________________________________________
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Зиянды өндірістік факторларды анықтау жөніндегі өлшеулерді жүргізу үшін аумақтық органдарды бақылау-өлшеу құралдарымен қамтамасыз ету. Жұмыс жағдайы зиянды жұмыстарда істейтін ұйымдардың, адамдардың консультациялық және еңбек құқықтарын қорғау.

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 26 қаңтардағы     
N 118 қаулысына          
14-қосымша            

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

         "Жұмыспен қамтудың, кедейшiлiктiң ақпараттық базасын
        қоса жiберу" 500 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                        2002 жылға арналған
                             ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 38657 мың теңге (отыз сегiз миллион алты жүз елу жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы, "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" 2001 жылғы 17 шілдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 шілдедегi N 983 қаулысы "Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi туралы ереже", Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 маусымдағы "2000-2002 жылдарға арналған кедейлiкпен және жұмыссыздықпен күрес жөнiндегi бағдарлама туралы" N 833 қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi "2000-2002 жылдарға арналған кедейлiкпен және жұмыссыздықпен күрес жөнiндегi бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" N 1164 қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 24 желтоқсандағы "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралары туралы" N 1685 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жұмыссыздық, кедейшiлiк деңгейiн төмендету, республикада аз қамтамасыз етiлген азаматтарға мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек көрсетiлуi туралы ақпаратты талдау және қорыту мақсатында еңбек рыногы бойынша мониторингты ұйымдастыруда мемлекеттiк саясатты iске асыру.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау саласына ақпараттық технологиялар, ақпарат өңдеу жүйесін енгізу, еңбек рыногының сұранымы мен ұсынымының мониторингін құру.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
   500    00    "Жұмыспен қамту,  Еңбек рыногының де.   2002   Қазақстан
                кедейшілік ақпа.  ректерін және халық.  жыл    Республика.
                раттық базасын    тың кедейшілігі жө.          сының
                қоса жіберу"      нінде ақпарат жинау,         Еңбек және
                                  ақпараттық техноло.          халықты
                                  гияларды, халықты            әлеуметтік
                                  жұмыспен қамту сала.         қорғау
                                  сындағы ақпаратты            министрлігі
                                  өңдеу жүйесін енгізу,
                                  еңбек рыногының сұра.
                                  нымы мен ұсынымының
                                  мониторингін құру,
                                  республикадағы аз
                                  қамтамасыз етілген
                                  азаматтар туралы,
                                  атаулы әлеуметтік
                                  көмекке жұмсалған
                                  шығыстар көлемі тура.
                                  лы ақпаратты қорытын.
                                  дылау және талдау.
                                  Шұғыл статистикалық
                                  көрсеткіштердің 126 мың
                                  бірлігі және еңбек
                                  рыногының ақпараттық
                                  базасының 604 мың
                                  бірлігі (жұмыс іздеп
                                  азаматтар кәртішкеле.
                                  рінің банкі) өңделеді
                                  және пайдаланылатын
                                  болады. Ақпарат алу
                                  жиынтығы 730 мың бірлік
                                  санында көзделіп отыр. -------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: азаматтар мен жұмыс берушілер тарапынан түсетін ұсынымдар мен сұранымдардың жалпы республикалық ақпарат рыногына кіруді қамтамасыз ету, еңбек рыногының республикалық базасының негізінде аймақаралық еңбекке орналастыру мүмкіндігін іске асыру. Республикада кедейшілік мониторингін қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 26 қаңтардағы   
N 118 қаулысына      
15-қосымша          

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

"Жұмыспен қамту, кедейшiлiк ақпараттық базасын дамыту"
600 республикалық бюджеттiк бағдарламаның 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

     1. Құны: 3493 мың теңге (үш миллион төрт жүз тоқсан үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 4, 6, 8, 12, 15-баптары, "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" 2001 жылғы 17 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы, "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi туралы ереже" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 шiлдедегi N 983 қаулысы, "Кедейлiкпен және жұмыссыздықпен күрес жөнiндегi 2000-2002 жылдарға арналған бағдарлама туралы" 2000 жылғы 1 маусымдағы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң N 833 қаулысы, "Кедейлiкпен және жұмыссыздықпен күрес жөнiндегi 2000-2002 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 1164 қаулысы, "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 24 желтоқсандағы N 1685 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: еңбек, жұмыспен қамту, кедейшiлiк саласына ақпараттық технологияларды, ақпаратты өңдеу жүйелерiн енгiзу.
     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмыспен қамту және халықты әлеуметтiк қорғау саласын техникалық жабдықтау.
     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1  600    00    "Жұмыспен қамту,  Аймақтық еңбек ры.     2002  Қазақстан
                кедейшілік ақпа.  ногын дамыту үшін 9    жыл   Республика.
                раттық базасын    компьютер мен 2 баса.        сының
                дамыту"           тын құрылғы, 3 лицен.        Еңбек және
                                  зиялық бағдарлама             халықты
                                  сатып алу, кедейшілік         қорғау
                                  жөніндегі ақпаратты          министрлігі
                                  қорытындылау және
                                  өңдеу.
---------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: жұмыспен қамтудың, кедейшіліктің ақпараттық жүйесін қазіргі уақыт деңгейінде техникалық жабдықтау.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2002 жылғы 26 қаңтардағы   
N 118 қаулысына       
16-қосымша         

     Ескерту. 16-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.08.20. N 118a қаулысымен.
     Ескерту. 16-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.12.14. N 118б қаулысымен.

     Қазақстан Республикасының Еңбек және
     халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
     Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

         "Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтың
                     ақпараттық жүйесiн дамыту"
            601 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
                       2002 жылға арналған
                           ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 519690 мың теңге (бес жүз он тоғыз миллион алты жүз тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын дамытуды қалыптастырудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығының 1-тармағы, "Қазақстан Республикасының салық төлеушiлерiн есепке алудың автоматтандырылған деректер банкiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 30 маусымдағы N 991  қаулысы , Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтiк қорғау тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 886 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттік орталықтың техникалық паркiн жаңарту, Қазақстан Республикасының салық төлеушілерi есебінің автоматтандырылған деректер банкi бағдарламасына қатысу, әлеуметтiк төлемдердi тағайындаудың автоматтандырылған жүйесiн құру, әлеуметтiк төлем алушылардың деректер банкiн (электрондық мұрағатын) қалыптастыру. <*>
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықты техникалық жабдықтау және ақпараттық жүйесiн дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
---------------------------------------------------------------------------
Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шара          !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
   601          "Зейнетақы төлеу  Техникалық паркті      2002  Қазақстан
                жөніндегі мемле.  жаңарту:               жыл   Республика.
                кеттік орталық.   1 дана дизель-генера.        сының
                тың ақпараттық    тор, 585 дана компьютер,     Еңбек және
                жүйесін дамыту"   585 дана үздіксіз қо.        халықты
                                  ректендіру блоктарын,        қорғау
                                  1 дана диск массивін,        министрлігі
                                  16 дана принтер, 731
                                  дана лицензиялық өнім;
                                  шығыстық материалдар:
                                  48 дана картридж, 144
                                  дана тонер сатып алу.
                                  Әлеуметтік төлемдерді
                                  тағайындаудың авто.
                                  маттандырылған жүйесін
                                  құру, әлеуметтік
                                  төлем алушылардың
                                  деректер банкін
                                  (электрондық мұрағатын)
                                  қалыптастыру - 1 дана;
                                  салық төлеушілер мен
                                  салық салу объектілері
                                  мемлекеттік тізілімін
                                  жүргізуге арналған
                                  ақпарат алмасу
                                  жөніндегі бағдарламалық
                                  өнімді әзірлеу - 1 дана.
                                  Қазақстан Республика.
                                  сының салық төлеушілері
                                  есебінің автоматтанды.
                                  рылған деректер банкі
                                  бағдарламасына қатысу.
                                  Салық төлеушілер мен
                                  салық салу объектілер.
                                  інің мемлекеттік
                                  тізілімін жүргізу
                                  үшін Қазақстан
                                  Республикасының Қаржы
                                  министрлігімен ақпарат
                                  алмасу.
 
     602         Қазақстан Респуб.  100 дана компьютерлер    Жыл  Қазақстан
               ликасының Еңбек    сатып алу.              ішін. Республика.
               және халықты       Конкурс ұйымдастырумен   де   сының Еңбек
               әлеуметтік         байланысты іс-шаралар         және халық.
               қорғау министр.                                  ты әлеумет.
               лігін есептеу                                    тік қорғау
               және ұйымдық                                     министрлігі
               техникамен
               қамтамасыз ету
-------------------------------------------------------------------------
     7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Әлеуметтік төлемдердi тағайындау жүйесiн автоматтандыру, әлеуметтiк төлем алушылардың деректер банкiн (электрондық мұрағатын) қалыптастыру.

Қазақстан Республикасы      
Үкiметiнiң          
2002 жылғы 26 қаңтардағы     
N 118 қаулысына        
17-қосымша           

      Қазақстан Республикасының Еңбек және
      халықты әлеуметтік қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

"Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің есептеу және ұйымдық техникамен қамтамасыз ету"
602 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10660 мың теңге (он миллион алты жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы" 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 493 Заңының 102, 103, 104-баптары, "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің аумақтық органдарын құру туралы"  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 28 желтоқсандағы N 1920 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: зейнетақылар мен жәрдемақыларды тағайындауды және төлеуді қазіргі уақыт деңгейінде жүзеге асыру, еңбек туралы және еңбекті қорғау туралы заңнаманың сақталуын бақылауды жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігін қазіргі есептеу және ұйымдық техникалық жабдықтау. <*>
      Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.11.22. N 1242 қаулысымен .
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

Р!Бағдар.!Кіші !Бағдарламалардың !Бағдарламаларды (кіші! Іске !  Жауапты
/!ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.!бағдарламаларды) іске! асыру!орындаушылар
с!коды   !дар. !лардың) атауы    !асыру жөніндегі      !мерзі.!
N!       !лама.!                 !    іс-шаралар       !мі    !
!       !ның  !                 !                     !      !
!       !коды !                 !                     !      !
---------------------------------------------------------------------------
1!   2   !  3  !           4     !        5            !   6  !     7
---------------------------------------------------------------------------
1   602         Қазақстан         100 дана компьютерлер  Жыл   Қазақстан
                Республикасының   сатып алу.            ішінде Республика.
                Еңбек және халық.                              сының
                ты әлеуметтік                                  Еңбек және
                қорғау министр.                                халықты
                лігін есептеу                                  әлеуметтік
                және ұйымдық                                   қорғау
                техникамен                                     министрлігі
                қамтамасыз ету

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады