Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 24 сәуір N 470. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.09.05. N 903 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы" 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспары) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін, мемлекеттік органдардың (келісім бойынша) басшылары Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспарында белгіленген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

      3. Орталық атқарушы органдар екі апталық мерзімде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі Министрліктің (Агенттіктің) іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі - Министрліктің (Агенттіктің) жоспары) әзірлесін және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің жетекшілік ететін орынбасарымен келісім бойынша бекітсін.

      4. Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері екі апталық мерзімде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөнінде тиісінше Органның, облыстың, Астана және Алматы қалаларының іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі - Органның, облыстың, қаланың жоспары) әзірлесін және бекітсін.

      5. Орталық, жергiлiктi атқарушы және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша):
      он күндік мерзімде іс-шаралардың бекітілген жоспарларын
Қазақстан Республикасының Үкіметіне және Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне жіберсін; <*>
      Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 5-і
күнiнен кешiктiрмей мыналарды беріп отырсын:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі жоспарының іс-шараларын орындаудың барысы туралы ақпарат;
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, министрліктің (агенттіктің), органның, облыстың (қаланың) жоспарларын орындау негізінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын іске асырудың барысы туралы талдамалы ақпарат.
     Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.10.23. N 1145 қаулысымен.

      6. Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 15-і күнiнен кешiктiрмей, Қазақстан Республикасының Yкiметiне мыналарды беріп отырсын:
      1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспары іс-шараларының орындалуы туралы жиынтық ақпарат;
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасының орындалу барысы туралы жиынтық талдамалы ақпарат. <*>
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.10.23. N 1145 қаулысымен.

      7. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасарлары тоқсан сайын міндеттердің бөлінуіне сәйкес тиісті министрліктердің (агенттіктердің) жоспарларының орындалу барысы туралы орталық атқарушы органдар басшыларының хабарламаларын тыңдап отырсын.

      8. Былай белгіленсін:
      1) іс-шаралардың жауапты орындаушылары болып табылатын орталық және жергiлiктi атқарушы органдар және Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша) жылына екі рет, 5 маусымға және 5 желтоқсанға Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспарына өзгерістер мен толықтырулар туралы ұсыныстар енгiзе алады; <*>
      2) Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi қажет болған ретте жыл сайын, 30 маусымға және 30 желтоқсанға Қазақстан Республикасы Үкiметiнің жоспарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы тиiстi шешiмдердiң жобаларын Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді; <*>
      3) орталық және жергілікті атқарушы органдар және Қазақстан Республикасының Президентіне бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісім бойынша) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоспарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар негізінде өздерінің жоспарларына өзгерістер мен толықтырулар енгізе алады. <*>
      Ескерту. 8-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.10.23. N 1145 қаулысымен.

        9. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

     10. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне жүктелсiн. <*>
     Ескерту. 10-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.10.23. N 1145 қаулысымен.

     11. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

     Қазақстан Республикасы Үкіметінің  
2002 жылғы 24 сәуірдегі      
N 470 қаулысымен         
бекітілген              

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002-2004 жылдарға арналған
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

     Ескерту. Жоспар өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.07.18. N 800 , 2002.10.23. N 1145 , 2003.01.27. N 92 қаулысымен.  

Р/с!        Іс-шара          !Аяқтау нысаны! Орындауға ! Орындау
N  !                         !             ! жауаптылар! мерзімі
___________________________________________________________________
1  !          2              !      3      !     4     !    5
___________________________________________________________________
1. Үкімет бағдарламасының мақсаты және басым міндеттері
___________________________________________________________________
1.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан     ЭБЖМ,       Жыл сайын,
     әлеуметтік-экономикалық   Республика.   Ұлттық Банк ІІІ тоқсан
     дамуының орта мерзімді    сының Үкіметі (келісім
     кезеңге арналған          қаулысының    бойынша),
     индикативтік жоспарын жыл жобасы        министрлік.
     сайын әзірлеуді қамтамасыз              тер мен
     ету                                     агенттіктер,
                                             ұлттық
                                             компаниялар
                                             (келісім
                                             бойынша)

1.2. Қазақстан Республикасының Қазақстан     ЭБЖМ       2002 жылдың
     әлеуметтік-экономикалық   Республика.              ІІ тоқсаны
     дамуының индикативтік     сының Үкіметі
     жоспарларын әзірлеудің    қаулысының
     ережесін жаңа редакцияда  жобасы
     әзірлеу
___________________________________________________________________
                        2. Мемлекеттік реттеу
                         2.1. Кәсіби Үкімет
___________________________________________________________________
Ел Үкіметінің жұмысын ұйымдастыруды жетілдіру
___________________________________________________________________
2.1.1. Қазақстан Республикасы  Қазақстан     Қазақстан  2002 жылдың
       Үкіметінің Регламентін  Республикасы. Республика. ІV тоқсаны
       жаңа редакцияда әзірлеу ның Үкіметі   сы Премьер-
                               қаулысының    Министрінің
                               жобасы        Кеңсесі,
                                             ӘдМ
___________________________________________________________________
Мемлекеттік қызметшілерді іріктеу және жылжыту жүйесін жетілдіру
___________________________________________________________________
2.1.2. Мемлекеттік қызметші.   Қазақстан     МҚА        2002 жылдың
       лерді оқытудың Еуразия. Республикасы. (келісім   ІІІ тоқсаны
       лық орталығын құру      ның Үкіметі   бойынша),
                               қаулысының    БҒМ
                               жобасы
___________________________________________________________________
Мемлекеттік қызметшілердің мәртебесін көтеру
___________________________________________________________________
2.1.3. Санаттар топтарын       Қазақстан     МҚА        2003 жылдың
       оңтайландыру және       Республикасы. (келісім   I тоқсаны
       лауазымдарды бірдейлен. ның Президен. бойынша),
       діру жолымен персоналды ті Жарлығының ЭБЖМ, ӘдМ
       басқару жүйесін         жобасы
       жақсарту мақсатында
       әкімшілік мемлекеттік
       қызметшілер
       лауазымдарының тізілімін
       жетілдіру

2.1.4. Мемлекеттік бюджет      Нормативтік   ЭБЖМ, МҚА  Республика.
       қаражатының есебінен    құқықтық      (келісім   лық бюджет.
       ұсталатын мемлекеттік   кесімдердің   бойынша),  ті қалып.
       органдар мен мекемелер  жобалары      ЕХҚМ, ҚарМ тастыру
       қызметкерлерінің жалақысын                       кезінде
       кезең-кезеңімен арттыруды
       жүзеге асыру

2.1.5. Астана қаласына 1998-   Нормативтік   МҚА (келісім 2002-2003
       2000 жылдары қоныс      құқықтық      бойынша),    жылдардың
       аударған мемлекеттік    кесімдердің   ҚарМ,       ІІ тоқсаны
       қызметшілерді тұрғын    жобалары      ЭБЖМ
       үймен қамтамасыз ету

2.1.6. Тұрғын үй заңнамасына     Нормативтік МҚА (келісім 2003
       мемлекеттік қызметшілерді құқықтық    бойынша),    жылдың ІІ
       қызметтік тұрғын үймен    кесімдердің ЭБЖМ, ҚарМ   тоқсаны
       қамтамасыз ету және       жобалары
       жеңілдікті ипотекалық
       кредиттеу шартымен
       тұрғын үй сатып алу
       мүмкіндігі бөлігінде
       өзгерістер енгізу

2.1.7. 2003-2004 жылдарға      Республикалық ЭБЖМ, МҚА  Республика.
       арналған республикалық  бюджет        (келісім   лық бюджет.
       бюджетті қалыптастыру   комиссиясының бойынша)   ті қалып.
       кезінде мемлекеттік     шешімі                   тастыру
       органдардың мемлекеттік                          кезінде
       қызметшілерінің
       біліктілігін арттыру үшін
       қаражат жоспарлау
       мәселесін қарастыру

2.1.8. Мемлекеттiк             Нормативтiк    МҚА       2003
       қызметшiлердi           құқықтық       (келісім  жылдың
       республикалық           кесiмнiң       бойынша)  ІІ
       бюджет қаражаты         жобасы                   тоқсаны
       есебiнен шет
       елдерге қайта
       дайындауға
       және бiлiктiлiгiн
       арттыруға
       жiберу ережесiн
       әзiрлеу <*>
 
2.1.9. Орталық және           Нормативтiк    МҚА         2003
       жергiлiктi             құқықтық       (келiсiм    жылдың
       атқарушы               кесiмнiң       бойынша),   ІІІ
       органдарда             жобасы         орталық     тоқсаны
       кадрларды                             және
       басқарудың                            жергiлiктi
       республикалық                         атқарушы
       ақпараттық                            органдар
       жүйесiн енгiзудi
       аяқтау <*>
___________________________________________________________________
         2.2. Мемлекеттік басқару органдарының функциялары мен
               өкілеттіктерін айқындау және ажырату
___________________________________________________________________
2.2.1. Мемлекеттік басқару    Қазақстан       ЭБЖМ,     2002 жылдың
       деңгейлері арасындағы  Республикасының ҚарМ      ІV тоқсаны
       өкілеттіктерді ажырату Президенті
       және бюджетаралық      Жарлығының
       қатынастарды жетілдіру жобасы
       тұжырымдамасының
       жобасын әзірлеу
___________________________________________________________________
             2.3. Мемлекеттік активтерді басқару
___________________________________________________________________
2.3.1. Ұлттық компанияларды    Қазақстан    ЭМРМ, ККМ,  2002 жылдың
       дамытудың орта мерзімді Республикасы.АШМ, ТМРБҚА, IV тоқсаны
       кезеңге арналған        ның Үкіметі  ҚарМ, ЭБЖМ,
       жоспарларын әзірлеу     қаулыларының ұлттық
       және бекіту             жобалары     компаниялар

2.3.2. Шаруашылық жүргізу      Қазақстан     ҚарМ,      2002 жылдың
       құқығындағы мемлекеттік Республика.   мүдделі    ІІІ тоқсаны
       кәсіпорындардың таза    сының Үкіметі мемлекеттік
       пайдасын бөлу           қаулысының    органдар
       нормативтерін белгілеу, жобасы
       келісу және бекіту
       тәртібін реттейтін
       нормативтік құқықтық
       кесім әзірлеу

2.3.3. Акцияларының бақылау   Қазақстан       ҚарМ,     2002 жылдың
       пакеттері мемлекетке   Республикасының мүдделі   IV тоқсаны
       тиесілі мемлекеттік    Үкіметі         мемлекеттік
       кәсіпорындар мен       қаулысының      органдар
       акционерлік            жобасы
       қоғамдарды оңтайландыру
       мақсатында олардың
       әкімшілік шығыстарының
       мониторингін жүргізу
       тетігін анықтау

2.3.4. Мемлекеттің активтері  Нормативтік    ҚарМ, ЭБЖМ,  2004 жыл
       мен міндеттемелері     құқықтық       ЭМРМ, ИСМ,
       теңгерімінің әдісте.   кесімнің       Ұлттық Банк
       месін әзірлеу          жобасы         (келісім
                                             бойынша)

2.3.5. <*>

2.3.6. "Экономиканың страте.  Қазақстан     ҚарМ,       2003 жылдың
       гиялық салаларындағы   Республикасы. мүдделі     І тоқсаны
       меншіктің мемлекеттік  ның Заң       мемлекеттік
       мониторингі туралы"    жобасы        органдар
       Қазақстан Республика.
       сының Заң жобасын
       әзірлеу

2.3.7. Акцияларының           Нормативтiк    ЭБЖМ,       2003
       бақылау пакет-         құқықтық       ҚарМ        жылдың
       терi (қатысу           кесiмнiң       мүдделi     IV
       үлестерi)              жобасы         мемлекеттiк тоқсаны
       мемлекетке                            органдар
       тиесiлi
       мемлекеттiк
       кәсiпорындар-
       дың, акционерлiк
       қоғамдардың
       (жауапкершiлiгi
       шектеулi серiк-
       тестiктердiң)
       инвестициялық
       бағдарламалары-
       ның іске асырылу
       тиiмдiлiгiнiң
       ережесiн әзiрлеу <*> ___________________________________________________________________
                 2.4. Баға және тариф саясаты
___________________________________________________________________
2.4.1. "Бәсекелестік және    Қазақстан       ТМРБҚА,    2002 жылдың
       монополистік қызметті Республикасының Ұлттық Банк IV тоқсаны
       шектеу туралы" Қазақ. Заң жобасы      (келісім
       стан Республикасының                  бойынша)
       Заңына өзгерістер мен
       толықтырулар енгізу

2.4.2. Бәсекелестік саясаттың Нормативтік   ТМРБҚА,     2002 жылдың
       2002-2004 жылдарға     құқықтық      Ұлттық Банк ІІ тоқсаны
       арналған тұжырымдама.  кесімнің      (келісім
       сын әзірлеу            жобасы        бойынша)

2.4.3. Баға және тариф саяса.  Нормативтік ТМРБҚА,      2002 жылдың
       тын жетілдірудің 2002   құқықтық    Ұлттық Банк  ІІ тоқсаны
       -2004 жылдарға арналған кесімнің    (келісім
       бағдарламасын әзірлеу   жобасы      бойынша)
___________________________________________________________________
       2.5. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану
___________________________________________________________________
Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау жүйесін оңтайландыру
___________________________________________________________________
2.5.1. Қоршаған ортаны        Нормативтік   ҚОҚМ        2003 жылдың
       қорғау 2004-2006       құқықтық                  ІII тоқсаны
       жылдарға арналған      кесімнің
       бағдарламасын әзірлеу  жобасы

2.5.2. Шаруашылық қызметтің   Нормативтік   ҚОҚМ, ЭМРМ, 2004 жыл
       экологиялық қауіпті    құқықтық      ИСМ
       түрлерін жүзеге        кесімдердің
       асыратын кәсіпорындар. жобалары
       дың міндетті
       экологиялық аудиті
       жүйесін енгізу

2.5.3. Каспий қорық аймағында  Қазақстан      ҚОҚМ, АШМ 2003 жылдың
       және Каспий өңірінде    Республикасының          IV тоқсаны
       қызметін жүзеге         Үкіметі
       асыратын кәсіпорындарға қаулысының
       қойылатын қосымша       жобасы
       экологиялық талаптарды
       әзірлеу
___________________________________________________________________
Қоршаған ортаны қорғау саласында халықаралық ынтымақтастықты
тереңдету
___________________________________________________________________
2.5.4. 21-ғасырға Қазақстандық Қазақстан     СІМ, ҚОҚМ, 2003 жылдың
       Күн Тәртібін әзірлеу    Республикасы. ЭБЖМ       IV тоқсаны
       және 1992 жылы Рио-де-  ның Президенті
       Жанейрода өткен         Жарлығының жобасы
       БҰҰ-ның Қоршаған
       орта және даму жөніндегі
       халықаралық
       конференциясының
       қағидаттарына сәйкес
       Тұрақты даму жөніндегі
       ұлттық кеңес құру

2.5.5. Орталық Азия Аймағы,    "Бірыңғай     СІМ, ҚОҚМ, 2003 жылдың
       Тәуелсіз Мемлекеттер    ведомство.    ИСМ        IV тоқсаны
       Достастығы, Шанхай      аралық комис.
       Ынтымақтастық Ұйымы     сия құру
       шеңберінде тұрақты даму туралы" Үкімет
       саласындағы аймақтық    қаулысының
       ұйымдардың ұлттық       жобасы
       іс-қимылын топтастыруға
       жәрдемдесу
___________________________________________________________________
Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
2.5.6. Ақмола, Қарағанды,    Қазақстан     АШМ, Ақмола, 2003 жылдың
       Солтүстік Қазақстан   Республика.   Қарағанды,   IV тоқсаны
       және Оңтүстік Қазақ.  сының Үкіметі Солтүстік
       стан облыстарының     қаулысының    Қазақстан
       ауылдық елді мекен.   жобасы        және Оңтүстік
       дерін (440 елді мекен)              Қазақстан
       сумен жабдықтауды                   облыстарының
       жақсарту                            әкімдері
___________________________________________________________________
Ірі өзендердiң бассейндері бөлiнiсiнде су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау
___________________________________________________________________
2.5.7.  Қазақстан Республика. Қазақстан     АШМ, ЭМРМ,  2002 жылдың
        сының Су кодексінің   Республика.   ДСМ,        IV тоқсаны
        жаңа редакциясын      сының Кодексі облыстардың,
        әзірлеу               жобасы        Астана және
                                            Алматы
                                            қалаларының
                                            әкімдері

2.5.8. Шаруашылық кешенiнде   Қазақстан       АШМ       2004 жылдың
       пайдаланылу мақсаты    Республикасының           IV тоқсаны
       бойынша жер бетіндегі  Үкіметі
       су айдындарының        қаулысының
       жiктемесін жасау       жобасы
___________________________________________________________________
Трансшекаралық су ағыстарын тиiмдi және әдiл пайдалану мәселелері
жөніндегі уағдаластықтарды іске асыру
___________________________________________________________________
2.5.9. Трансшекаралық өзендердi Қазақстан    АШМ, СІМ,  2004 жылдың
       бiрлесіп пайдалану және  Республика.  ТЖА, ҰҚК   IV тоқсаны
       қорғау саласындағы       сының Заң    (келісім
       ынтымақтастық туралы     жобасы       бойынша)
       Қазақстан Республикасы
       мен Қытай Халық
       Республикасы
       Үкiметтерінің арасындағы
       келiсiмдi бекiтуге
       дайындау

2.5.10. Халықаралық су-        Құрылтай      АШМ, ЭМРМ  2003 жылдың
        энергетикалық          құжаттарының             IV тоқсаны
        консорциумды құруға    жобалары
        қатысу
___________________________________________________________________
Ормандарды сақтау және ұтымды пайдалану
___________________________________________________________________
2.5.11. Орман кодексінің      Қазақстан      АШМ        2002 жылдың
        жобасын әзiрлеу       Республикасының           ІІ тоқсаны
        (жаңа редакция)       Заң жобасы

2.5.12. "Қазақстан ормандары" Қазақстан      АШМ        2003 жылдың
        бағдарламасын әзірлеу Республикасының           ІII тоқсаны
                              Үкіметі
                              қаулысының
                              жобасы
___________________________________________________________________
Қызметтiң экологиялық қауіпті түрлерін мiндеттi экологиялық сақтандыруды енгізу үшін құқықтық негіздер жасау
___________________________________________________________________
2.5.13. "Мiндетті экологиялық Қазақстан    ҚОҚМ, Ұлттық  2003 жыл
        сақтандыру туралы"    Республика.  Банк (келісім
        Қазақстан Республика. сының Заң    бойынша)
        сының Заң жобасын     жобасы
        әзiрлеу
___________________________________________________________________
Каспий теңiзінiң мәртебесiн реттеу
___________________________________________________________________
2.5.14. Каспий теңiзiнiң      Халықаралық  СІМ, ЭМРМ,   2004 жыл
        құқықтық мәртебесін   шарттардың   ҚОҚМ,
        реттейтін халықаралық жобалары     "ҚазМұнайГаз"
        шарттардың жобаларын               ҰК ЖАҚ
        әзiрлеу жөнiндегi
        жұмысты жалғастыру
___________________________________________________________________
Жануарлар дүниесін сақтау және ұтымды пайдалану
___________________________________________________________________
2.5.15. "Жануарлар дүниесiн   Қазақстан       АШМ, ҚОҚМ 2003 жылдың
        қорғау, молайту және  Республикасының           ІІ тоқсаны
        пайдалану туралы" Заң Заң жобасы
        жобасын әзiрлеу (жаңа
        редакция)

2.5.16. Қазақстан Республикасының  Қазақстан     АШМ    2003 жылдың
        балық шаруашылығын         Республикасының       І тоқсаны
        дамытудың 2004-2006        Үкіметі
        жылдарға арналған          қаулысының
        бағдарламасын әзiрлеу      жобасы
___________________________________________________________________
Қалдықтарды пайдаланудың деңгейін арттыру
___________________________________________________________________
2.5.17. "Өндiрiс және тұтыну       Қазақстан   ҚОҚМ     2003 жылдың
        қалдықтарының мәселелерi   Республикасының      IV тоқсаны
        жөнiнде кейбiр заңнамалық  Заң жобасы
        кесiмдерге өзгерiстер мен
        толықтырулар енгiзу туралы"
        Қазақстан Республикасының
        Заң жобасын әзiрлеу

2.5.18. <*>
___________________________________________________________________
                  3. Заң шығару қызметі
___________________________________________________________________
3.1. Қазақстан Республикасы  Қазақстан    ӘдМ, орталық  2002 жылдың
     Құқық саясатының        Республика.    атқарушы    ІІ тоқсаны
     тұжырымдамасын әзiрлеу  сының Үкіметі  органдар
                             қаулысының
                             жобасы

3.2. Қолданылып жүрген       Қазақстан    ӘдМ, орталық  2002 жылдың
     заңнаманы қайшылықтар.  Республика.    атқарушы    ІІІ тоқсаны
     ды, қосарланушылық пен  сының Үкіме.   органдар
     мәлiмдеушілiк нормала,  тіне ұсыныстар
     рын, олқылықтарды
     анықтау мәнiнде
     жетілдiру жөнінде
     Үкiметке ұсыныстар
     дайындау

3.3. Үкіметтiң Заң жобалау   Қазақстан    ӘдМ, орталық  2002 жылдың
     жұмыстарының 2003-2005  Республика.    атқарушы    ІІІ тоқсаны
     жылдарға арналған       сының Үкіметі  органдар
     перспективалық жоспарын қаулысының
     әзiрлеу                 жобасы

3.4. Мемлекеттік тілде және  Қазақстан     ӘдМ, МАКМ    2003 жылдың
     орыс тілiнде норма      Республика.                I тоқсаны
     қызметінде пайдаланы.   сының Үкіме-
     латын терминдер         не ақпарат
     тiзбесін дайындау      

3.5. Республиканың ұлттық    Нормативтік  СІМ, орталық  2002-2005
     мүдделеріне жауап       құқықтық        атқарушы     жылдар
     бермейтiн халықаралық   кесімдердің     органдар
     шарттарды анықтау       жобалары
     мақсатында Қазақстан
     Республикасының шарттық-
     құқықтық базасын түгендеу
     жөнiндегi жұмысты жүргiзу
___________________________________________________________________
                4. Қаржы және салық-бюджет саясаты
                    4.1. Ақша-кредит саясаты
___________________________________________________________________
4.1.1. "Қазақстан Республи.  Қазақстан     Ұлттық Банк  2002 жылдың
       касының банктік және Республикасының (келісім     ІV тоқсаны
       валюталық заңнамасы  Заң жобасы      бойынша)
       мәселелерi жөнiнде
       кейбiр заңнамалық
       кесiмдерге өзгерiстер
       мен толықтырулар
       енгiзу туралы"
       Қазақстан Республикасының
       Заң жобасын әзiрлеу

4.1.2. "Шағын кредиттеу      Қазақстан     Ұлттық Банк  2002 жылдың
       ұйымдары туралы"      Республикасының (келісім   ІІ тоқсаны
       Қазақстан Республика. Заң жобасы      бойынша),
       сының Заң жобасын                       МБА
       әзiрлеу

4.1.3. "Кредиттiк серiктес.  Қазақстан      Ұлттық Банк 2002 жылдың
       тiктер туралы"       Республикасының (келісім     ІІ тоқсаны
       Қазақстан Республи.   Заң жобасы      бойынша)
       касының Заң жобасын
       әзiрлеу

4.1.4. "Қазақстан Республи.  Қазақстан      Ұлттық Банк 2002 жылдың
       касының ипотекалық    Республикасының (келісім   IV тоқсаны
       кредиттеу мәселелерi  Заң жобасы      бойынша)
       жөнiнде кейбiр заң.
       намалық кесiмдерге
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгiзу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

4.1.5. Қазақстан             Нормативтік   ЭБЖМ, Ұлттық 2002 жылдың
       Республикасындағы     құқықтық      Банк (келісім ІV тоқсаны
       мiндеттi сақтандыру   кесімнің        бойынша)
       түрлерiнің оңтайлы    жобасы
       тізбесiн белгiлеу

4.1.6. Сақтандыру ұйымдары   Қазақстан     Ұлттық Банк  2002 жылдың
       таратылған жағдайда   Республикасының (келісім   ІІІ тоқсаны
       сақтандырылушыларға   Үкіметіне       бойынша),
       (сақтандырылған,      ұсыныстар         ЭБЖМ
       пайда алушыларға)
       сақтандыру төлемдерiн
       жүзеге асыруды
       кепілдендiретiн қор
       құру туралы ұсыныс
       дайындау

4.1.7. Қазақстан Республика. Қазақстан      Ұлттық Банк 2002 жылдың
       сында валюталық       Республикасының (келісім   IV тоқсаны
       режимді ырықтандыру   Үкіметі         бойынша)
       жөнiнде бағдарлама    қаулысының
       әзірлеу               жобасы

4.1.8. Құрылыс жинақтары     Нормативтік    Ұлттық Банк 2002-2004
       жүйесi қызметінiң     құқықтық        (келісім     жылдар
       нормативтiк құқықтық  кесімдердің     бойынша)
       базасын жетілдіру     жобалары

4.1.9. "Қаржылық          Қазақстан      Ұлттық       2003
        қызмет             Республика-    Банк         жылдың
        көрсетулердi       сы Заңының     (келiсiм     I тоқсаны
        мемлекеттiк        жобасы         бойынша),
        реттеу және                       TMPA
        қадағалау туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзiрлеу

4.1.10. "Қазақстан         Қазақстан      Ұлттық       2003
        Республикасының    Республика-    Банк         жылдың
        кейбiр заң         сы Заңының     (келiсiм     I тоқсаны
        актiлерiне қаржы   жобасы         бойынша)
        рыногымен
        ондағы
        қалыптасатын
        қатынастарды
        қадағалауды
        мемлекеттiк
        реттеудiң
        бiрыңғай жүйесiн
        ұйымдастыру
        мәселелерi
        бойынша
        өзгерiстер мен
        толықтырулар
        енгiзу туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзірлеу <*>

4.1.11. "Қазақстан         Қазақстан      Ұлттық       2003
        Республикасында    Республика-    Банк         жылдың
        кредиттік бюро     сы Заңының     (келісім     ІІ тоқсаны
        және кредиттiк     жобасы         бойынша)
        тарихты
        қалыптастыру
        туралы" Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзiрлеу <*>

4.1.12. "Қазақстан         Қазақстан       Ұлттық      2003
        Республикасының    Республика-     Банк        жылдың
        кейбiр заң         сы Заңының      (келісім    І тоқсаны
        актiлерiне век-    жобасы          бойынша)
        сельдiк айналым,
        төлемдер және
        ақша аударым-
        дары мәселелерi
        бойынша
        өзгерiстер мен
        толықтырулар
        енгiзу туралы"
        Қазақстан
        Республикасы
        Заңының жобасын
        әзiрлеу <*>
___________________________________________________________________
                       4.2. Салық саясаты
___________________________________________________________________
4.2.1. Трансферттiк бағаларды  Нормативтік  ҚарМ, ЭБЖМ, 2002 жылдың
       қолдану кезiнде бақылау  құқықтық     ЭМРМ, ИСМ, IV тоқсаны
       тетігін жетiлдiру        кесімнің        ҚПА
                                 жобасы

4.2.2. "Мұнай өнiмдерінің  Қазақстан      ҚарМ, ТМРБҚА, 2002 жылдың
       жекелеген түрлерiн  Республикасының   ЭМРМ       ІІ тоқсаны
       өндiрудi және       заң жобасы
       олардың айналымын
       мемлекеттiк
       реттеу туралы"
       Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

4.2.3. Әкелiнетiн тауарлардың Қазақстан       КБА, ҚарМ 2002 жылдың
       кедендiк құнын бақы.   Республикасының           ІІ тоқсаны
       лаудың тиiмдi тетігін  Үкіметі
       енгізу                 қаулысының
                              жобасы

4.2.4. Салық төлеушiлердiң    Пайдалануға    ҚарМ, ККМ, 2003 жылдың
       және салық салу        беру туралы    СА, ӘдМ,   IV тоқсаны
       объектiлерiнің мемле.  Үкіметке есеп  ІІМ, ЕХҚМ,
       кеттiк тiзiлiмiн                      ЭМРМ, АШМ,
       (СТжСО) енгiзу                        ҚОҚМ, ЖРА,
                                             КДА

4.2.5. Қазақстан Республика.  Қазақстан      КБА, ҚарМ  2002 жылдың
       сының Кеден кодексiн   Республикасы              IV тоқсаны
       әзiрлеу                Кодексінің
                              жобасы

4.2.6. Есепке алу - бақылау   Қазақстан         ҚарМ     2003 жыл
       маркаларын пайдалану   Республикасының
       арқылы алкогольдік     Үкіметі
       өнімдер айналымына     қаулысының
       бақылау жасау жүйесін  жобасы
       енгізуді қамтамасыз
       ету

4.2.7. Республикалық        Нормативтiк      ҚарМ    2003
        және аймақтық        құқықтық                 жылдың
        мониторингке         кесiмдердiң              ІІ тоқсаны
        жататын салық        жобалары
        төлеушiлер
        тiзбесiн ұлғайту <*>

4.2.8.  Алтыннан,            Нормативтiк      ҚарМ,   2004
        күмістен және        құқықтық         ИСМ,    жылдың
        платинадан           кесiмнiң жобасы  ҚПА     ІІ тоқсаны
        жасалған әшекей
        бұйымдарының
        айналымы
        ережесiн әзiрлеу <*>
___________________________________________________________________
                   4.3. Бюджет саясаты
___________________________________________________________________
4.3.1. Мемлекеттік сатып алу  Нормативтік     МСА         Тұрақты
       мәселелерi жөнiндегі   құқықтық
       нормативтiк құқықтық   кесімдердің
       базаны жетілдiру       жобалары

4.3.2. Несие капиталының ішкi Қазақстан       ЭБЖМ, ҚарМ, Капитал
       рыногында үкіметтік    Республикасының Ұлттық Банк рыноктар.
       қарыз алу құралдарын   Үкіметі         (келісім    ындағы
       кеңейту және жетiлдiру қаулыларының    бойынша)    ахуалды
                              жобалары                    ескере
                                                          отырып,
                                                          тұрақты

4.3.3. Мемлекеттік мекемелердi Нормативтік    ЭБЖМ,       2002-2003
       ұстауға мемлекеттiк     құқықтық      орталық      жылдардың
       бюджет шығыстарын       кесімнің    мемлекеттік   ІІ тоқсаны
       жоспарлаудың норматив.  жобасы        органдар
       тік жүйесiн әзiрлеу
       және енгізу

4.3.4. "Аудиторлық қызмет     Нормативтік     ҚарМ      2003 жылдың
       туралы" Қазақстан      құқықтық                  І тоқсаны
       Республикасының Заңына кесімдердің
       өзгерiстер мен         жобалары
       толықтырулар енгізу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

4.3.5. Мемлекеттік қаржы      Нормативтік   ҚарМ, Есеп  2003 жылдың
       бақылауы жүйесiн        құқықтық      комитеті   ІІ тоқсаны
       институционалдық және   кесімнің      (келісім
       құрылымдық күшейту мен   жобасы       бойынша)
       материалдық-техникалық
       жаңғырту жөнiнде шаралар
       кешенiн әзiрлеу

4.3.6. "Республикалық және    Нормативтік   ҚарМ, Есеп  2002 жылдың
       жергiлiктi бюджеттер.  құқықтық      комитеті     ІІ тоқсаны
       дің атқарылуын         кесімнің      (келісім
       бақылау туралы"        жобасы        бойынша)
       Қазақстан Республика.
       сының Заңын
       ескере отырып,
       мемлекеттік қаржы
       бақылауы саласындағы
       нормативтік құқықтық
       базаны жетiлдiру

4.3.7. Қазақстан Республикасы Қазақстан    ЭБЖМ, ҚарМ,  2003 жыл
       Бюджет кодексiнің      Республикасы    ҚПА
       жобасын әзiрлеу        Кодексінің
                              жобасы

4.3.8. Қазынашылық            Нормативтiк      ҚарМ     2004
       жүйесін жаңа           құқықтық                  жылдың
       ақпараттық             кесiмнiң жобасы           IV
       технологияларды                                  тоқсаны
       пайдалана
       отырып, одан әрi
       жетiлдiрудi жүзеге
       асыру <*>
___________________________________________________________________
                   4.4. Инвестициялық саясат
___________________________________________________________________
4.4.1. Инвестициялық жобаларды Қазақстан      ЭБЖМ      2002 жылдың
       қараудың ережесін       Республикасының          ІV тоқсаны
       әзiрлеу                 Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

4.4.2. Мемлекеттік кепiлдiкке  Қазақстан     ҚарМ, ЭБЖМ 2002 жылдың
       инвестициялық жобаларды Республика.              ІІІ тоқсаны
       iрiктеу рәсiмдерiн      сының Үкіметі
       енгізу арқылы           қаулысының
       мемлекеттік кепiлдiктер жобасы
       беру ережелерiн әзiрлеу

4.4.3. "Бағалы қағаздар рыногы Қазақстан    Ұлттық Банк 2003 жылдың
       туралы" Қазақстан       Республика.  (келісім    IV тоқсаны
       Республикасының Заң     сының Заң    бойынша)
       жобасын әзiрлеу         жобасы

4.4.4. Қазақстан Республикасына Қазақстан  СІМ, салалық 2003 жылдың
       тiкелей инвестицияларды  Республи.  министрліктер І тоқсаны
       тартудың 2003-2005       касының    мен агенттік.
       жылдарға арналған        Үкіметі    тер, басқа да
       бағдарламасын әзiрлеу    қаулысының мүдделі
                                жобасы     ұйымдар

4.4.5. Тiкелей инвестициялар   Қазақстан   ИСМ, ҚарМ,   2003 жылдың
       тарту саласында, соның  Республика. басқа да     І тоқсаны
       ішiнде инвестициялық    сының       салалық
       жеңiлдiктер мен         Үкіметі     министрліктер
       преференциялар берудiң  қаулысының  мен
       тәртiбiн реттейтін      жобасы      агенттіктер
       нормативтік құқықтық
       кесiмдер әзірлеу

4.4.6. Зейнетақы жинақтау      Нормативтік Ұлттық Банк  2002 жылдың
       қорларының қаражатын    құқықтық    (келісім     IV тоқсаны
       және почта-жинақ        кесімдердің бойынша),
       жүйесiнің депозиттерiн  жобалары    ЭБЖМ, ЕХҚМ
       сақтаудың кепiлдендi.
       рілуі тетiктерін
       жетiлдiру

4.4.7. "Инвестициялық       Қазақстан        Ұлттық   2003
        қорлар туралы"       Республикасы     Банк     жылдың
        Қазақстан            Заңының          (келiсiм IV
        Республикасы         жобасы           бойынша) тоқсаны
        Заңының жобасын
        әзiрлеу <*>

Р/с!        Іс-шара          !Аяқтау нысаны! Орындауға ! Орындау
N  !                         !             ! жауаптылар! мерзімі
___________________________________________________________________
1 !          2              !      3      !     4     !    5
___________________________________________________________________
                         5. Әлеуметтік сала
                    5.1. Демография және көші-қон
___________________________________________________________________
5.1.1. Қазақстан Республикасы. Қазақстан     КДА, СІМ,  2003 жылдың
       ның демографиялық және  Республика.   ІІМ, ЭБЖМ, ІІІ тоқсаны
       көшi-қон саясатының     сының Үкіметі ДСМ, БҒМ,
       2004-2006 жылдарға      қаулысының    ЕХҚМ, ТурСА,
       арналған                жобасы        СА, МАКМ,
       бағдарламасын әзiрлеу                 ҚОҚМ, ҰҚК
                                             (келісім
                                             бойынша),
                                             ОӘІҰК
                                             (келісім
                                             бойынша),
                                             облыстардың,
                                             Астана және
                                             Алматы
                                             қалаларының
                                             әкімдері

5.1.2. Шағын қалалаларды      Қазақстан   ЭБЖМ, мүдделі 2003 жылдың
       дамыту бағдарламасын   Республика. министрліктер ІІ тоқсаны
       әзірлеу <*>            сының Үкі.  мен
                              меті қаулы. ведомстволар,
                              сының       облыстардың
                              жобасы      әкімдері

5.1.3. Қазақстан              Қазақстан     ОӘІҰК       2003 жылдың
       Республикасындағы      Республика.   (келісім    ІІ тоқсаны
       Гендерлік саясаттың    сының Үкіметі бойынша),
       тұжырымдамасын әзiрлеу қаулысының    ЭХҚМ, БҒМ,
                              жобасы        ДСМ, ІІМ

5.1.4. "Қазақстан Республика. Қазақстан     ӘдМ, ОӘІҰК, 2002 жылдың
       сының әйелдердi кейiн  Республика.   (келісім    IV тоқсаны
       жұмыс істету және      сының Заң     бойынша),
       қатынас үшін пайдалану жобасы        ЕХҚМ
       мақсатында (трафик)
       заңсыз әкетумен және
       олардың жасырын
       көшi-қонымен күрес
       мәселелерi жөнiнде
       кейбiр заңнамалық
       кесiмдерге өзгерiстер
       мен толықтырулар
       енгізу туралы"
       Қазақстан Республика.
       сының Заң жобасын
       әзiрлеу

5.1.5. Жетiм балаларды асырап  Нормативтік  БҒМ, ӘдМ,   2002 жылдың
       алу процесiн бақылаудың құқықтық     СІМ, ІІМ,   IV тоқсаны
       тетігін әзiрлеу         кесімнің     ОӘІҰК
                               жобасы       (келісім
                                            бойынша)
___________________________________________________________________
                       5.2. Білім беру
___________________________________________________________________
5.2.1. Білім беру ұйымдары     Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       қызметкерлерiнің        Республика.              ІІ тоқсаны
       үлгілік штаттарын       сының Үкіметі
       әзірлеу                 қаулысының
                               жобасы

5.2.2. Қазақстан Республикасы. Нормативтiк      БҒМ     2003 жылдың
       ның білім беру жүйесiн  Республикасының          І тоқсаны
       ақпараттандыру          Үкіметі
       бағдарламасын әзiрлеу   қаулысының
                               жобасы

5.2.3. Бiлiм беру ұйымдарының  Қазақстан        БҒМ     2003 жылдың
       оқушылары мен тәрбиеле- құқықтық                 І тоқсаны
       нушiлерiн оқулықтармен  кесiмнiң
       және оқу-әдiстемелiк    жобасы
       кешендермен қамтамасыз 
       ету ережесiн әзiрлеу <*>

5.2.4. Барлық деңгейде білім   Қазақстан        БҒМ     2004 жылдың
       берудiң сапасын бағалау Республикасының          ІІ тоқсаны
       жүйесiн әзiрлеу         Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

5.2.5. Қазақстан Республикасы. Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       ның білім беру ұйымдар. Республикасының          ІV тоқсаны
       ын лицензиялау          Үкіметі
       технологиясын нақтылау, қаулысының
       аттестаттау, мемлекет.  жобасы
       тік тiркеу және
       мәртебесiн көтеру
       бөлігінде нормативтік
       құқықтық кесiмдерге
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгiзу

5.2.6. Қирау жағдайындағы      Қазақстан        БҒМ,     Жыл сайын,
       үй-жайларды ауыстыруды  Республикасының  облыстар. желтоқсан
       ескере отырып, білім    Үкіметі          дың
       ұйымдарының құрылысын   қаулысының       әкімдері
       жүргiзудi, қайта        жобасы
       жаңартуды және
       кеңейтудi жүзеге
       асыру жөнiнде шаралар
       қабылдау, ауылдық білім
       беру ұйымдарына күрделi
       жөндеу жүргiзу

5.2.7. "Ауыл мектебi"          Қазақстан        БҒМ     2002 жылдың
       бағдарламасын әзiрлеу   Республикасының          ІV тоқсаны
                               Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

5.2.8. Мемлекеттік ғылыми      Қазақстан        БҒМ     2003 жылдың
       ұйымдардың желiсiн      Республикасының          ІV тоқсаны
       оңтайландыру            Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы
___________________________________________________________________
                     5.3. Денсаулық сақтау
___________________________________________________________________
5.3.1. Қазақстан Республикасы. Қазақстан        ДСМ     2003 жылдың
       ның денсаулық сақтау    Республикасының          II тоқсаны
       объектiлерiн жекешелен. Үкіметі
       діру процестерiн        қаулысының
       жетiлдiру мәселелерi    жобасы
       жөнiнде нормативтік
       құқықтық кесiмдерге
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгізу

5.3.2. Денсаулық сақтау        Қазақстан        ДСМ     2002 жылдың
       ұйымдарын лицензиялау   Республикасының          IV тоқсаны
       процесiн жетiлдiру      Үкіметі
       мәселелерi жөнiнде      қаулысының
       өзгерiстер мен          жобасы
       толықтырулар енгiзу

5.3.3. "Репродуктивтік құқықтар Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       және оларды қамтамасыз   Республикасының         IV тоқсаны
       етудiң кепiлдiктерi      Заң жобасы
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

5.3.4. "Қазақстан Республика.   Қазақстан       ДСМ     2003 жылдың
       сында азаматтардың       Республикасының         IV тоқсаны
       денсаулығын қорғау       Заң жобасы
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

5.3.5. "Халық денсаулығы"       Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       мемлекеттiк бағдарламасы Республикасының         ІІІ тоқсаны
       туралы" Қазақстан        Президенті
       Республикасы             Жарлығының
       Президентінің Жарлығына  жобасы
       өзгерiстер мен
       толықтырулар енгiзу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының
       Президентi
       Жарлығының жобасын
       әзiрлеу

5.3.6. "Сәулеленудің жеке       Қазақстан       ДСМ     2003 жылдың
       дозаларын бақылаудың     Республикасының         ІІ тоқсаны
       және есепке алудың       Үкіметі
       және радиациялық әсер    қаулысының
       етуден зардап шеккен     жобасы
       азаматтарды дәрiгерлiк-
       әлеуметтік қорғаудың
       бірыңғай мемлекеттік
       жүйесін құру туралы"
       Қазақстан Республикасы
       нормативтік құқықтық
       кесiмінің жобасын
       әзiрлеу

5.3.7. "Мемлекеттiк денсаулық   Қазақстан       ДСМ     2002 жылдың
       сақтау ұйымдарында ақылы Республикасының         ІІ тоқсаны
       қызмет көрсету ережесін  Үкіметі
       бекiту туралы" Қазақстан қаулысының
       Республикасы нормативтік жобасы
       құқықтық кесiмінің
       жобасын әзiрлеу

5.3.8. "Дәрілiк заттар туралы"   Қазақстан      ДСМ     2002 жылдың
       Қазақстан Республикасының Республикасының        ІV тоқсаны
       Заң жобасын әзiрлеу       Заң жобасы

5.3.9. Қазақстан Республикасында Қазақстан   ДСМ, ҚарМ, 2002 жылдың
       денсаулық сақтау жүйесiн  Республика. ЭБЖМ, ЕХҚМ,ІІІ тоқсаны
       қаржыландыруды            сының Үкіметі Ұлттық
       жетілдiрудің              қаулысының     Банк
       тұжырымдамасын әзiрлеу    жобасы       (келісім
                                              бойынша)

5.3.10. "Қазақстан Республикасын. Қазақстан  ДСМ, ЭБЖМ, 2003 жылдың
        дағы міндетті медициналық Республика. ҚарМ,     ІV тоқсаны
        сақтандыру туралы"        сының Заң   ЕХҚМ,
        Қазақстан Республикасының жобасы    Ұлттық Банк
        Заң жобасын әзiрлеу                  (келісім
                                              бойынша)

5.3.11.  Қазақстан         Қазақстан        ДСМ      2003
         Республикасының   Республикасы-             жылдың
         фармацевтикалық   ның Yкiметi               ІІІ
         және медициналық  қаулысының                тоқсаны
         дамуының          жобасы
         2004-2006
         жылдарға арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу <*>

5.3.12.  "Азық-түлiк         Қазақстан        ДСМ,     2003
         шикiзатының және    Республикасы     ҚОҚМ     жылдың
         тамақ өнiмдерiнiң   Заңының                   II
         сапасымен           жобасы                    тоқсаны
         қауiпсiздiгi туралы"
         Қазақстан
         Республикасы
         Заңының жобасын
         әзiрлеу <*<

5.3.13.  Қазақстан           Қазақстан        ДСМ      2003
         Республикасында     Республикасы-             жылдың
         туберкулезге қарсы  ның Yкiметi               ІІІ
         күрестi күшейту     қаулысының                тоқсаны";
         жөнiндегi           жобасы
         2004-2006
         жылдарға арналған
         бағдарламаны
         әзiрлеу <*>
___________________________________________________________________
                   5.4. Мәдениет
___________________________________________________________________
Тарихи-мәдени мұраларды сақтау және өркендету, кәсіби өнер мен
халық шығармашылығының дамуы жағдайларын қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
5.4.1. Тарихи-мәдени мұралар   Қазақстан        МАКМ   2003 жылдың
       ескерткіштерiн сақтау   Республикасының         ІІІ тоқсаны
       жөнiндегi бiрiншi       Үкіметі
       кезектегі шаралар       қаулысының
       бағдарламасын әзiрлеу   жобасы

5.4.2. Шетел мемлекеттерінің   Қазақстан        МАКМ    2004 жыл
       мұрағаттары мен ғылыми  Республикасының
       мекемелерiнен Қазақстан Үкіметі
       Республикасы үшiн       қаулысының
       тарихи құндылығы бар,   жобасы
       15-20-ғасырлардағы
       Қазақстан тарихы
       бойынша құжаттардың
       көшiрмелерін iздестiру
       және сатып алу
       жөнiндегi
       бағдарламаны әзiрлеу

5.4.3. Қазақстан Республика.   Қазақстан        МАКМ    2002 жылдың
       сында мәдениет пен      Республикасының          ІІІ тоқсаны
       өнердi дамыту           Үкіметі
       тұжырымдамасын әзiрлеу  қаулысының
                               жобасы

5.4.4. "Мәдениет туралы"       Қазақстан        МАКМ    2003 жылдың
       Қазақстан Республика.   Республикасының          ІІ тоқсаны
       сының Заң жобасын       Заң жобасы
       әзірлеу

5.4.5. Қазақстан Республика.   Қазақстан        МАКМ    2002 жылдың
       сының мерейтой және     Республикасының          ІV тоқсаны
       атаулы күндерінің       Үкіметі
       2003-2004 жылдарға      қаулысының
       арналған тізбесін       жобасы
       әзірлеу
___________________________________________________________________
Мемлекеттiк басқару саласында мемлекеттiк тілдiң позицияларын
нығайту, этникалық топтардың тілдерін дамыту үшін қолайлы
жағдайлар жасау; шет елдердегі қазақ диаспорасының мәдени, рухани
және тілдік қажеттілігін қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
5.4.6. Қазақстан              Қазақстан       МАКМ, ӘдМ 2003 жылдың
       Республикасындағы      Республикасының           IV тоқсаны
       мемлекеттік            Үкіметі
       терминологиялық        қаулысының
       жұмыстың               жобасы
       тұжырымдамасын әзiрлеу

5.4.7. Қазақстан              Қазақстан       МАКМ       2004 жыл
       Республикасындағы      Республикасының
       мемлекеттiк            Үкіметі
       ономастикалық          қаулысының
       жұмыстың               жобасы
       тұжырымдамасын
       әзiрлеу

5.4.8. Қазақтардың II          Қазақстан       МАКМ,    2002 жылдың
       Дүниежүзілiк құрылтайын Республикасының облыстар.ІІІ тоқсаны
       өткiзу                  Үкіметі         дың,
                               қаулысының      Астана
                               жобасы          және
                                               Алматы
                                               қалалар.
                                               ының
                                               әкімдері

5.4.9. Шет елдерде тұратын     Қазақстан     МАКМ, КДА, 2003 жылдың
       отандастарды қолдаудың  Республика.   СІМ        ІІІ тоқсаны
       2004-2006 жылдарға      сының Үкіметі
       арналған бағдарламасын  қаулысының
       әзiрлеу                 жобасы
___________________________________________________________________
Бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi қалыптастыру және дамыту, БАҚ-тың
тиімді қызметін қамтамасыз ету және телерадио хабарларын тарату
инфрақұрылымын дамыту
___________________________________________________________________
5.4.10. Қазақстан Республика.  Қазақстан     МАКМ      2002 жылдың
        сында таратылатын      Республикасы.           ІІ тоқсаны
        шетелдік бұқаралық     ның Үкіметі
        ақпарат құралдарын     қаулысының
        есепке алу ережесiн    жобасы
        әзiрлеу
___________________________________________________________________
Жастардың әлеуетiн ашу, олардың әлеуметтік мәнi бар және қоғамға
пайдалы бастамаларын қолдау, жас ұрпаққа адамгершілік және
патриоттық тәрбие беру үшін жағдайлар жасау
___________________________________________________________________
5.4.11. Жастар саясатының      Қазақстан     МАКМ      2002 жылдың
        бағдарламасын әзiрлеу  Республикасының         ІV тоқсаны
                               Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

5.4.12.  Қазақстан             Қазақстан      МАҚКМ     2003
         Республикасында       Республикасы-            жылдың
         телерадио             ның                      III
         хабарларын            Yкiметi                  тоқсаны
         дамытудың             қаулысының
         2004-2005             жобасы
         жылдарға арналған
         бағдарламасын
         әзiрлеу <*>
_________________________________________________________________
          5.5. Спорт, туризм және салауатты өмiр салты <*>
___________________________________________________________________
5.5.1. Алматы қаласының тау    Қазақстан      ТурСА    2003 жылдың
       етегiнде қажетті спорт  Республикасының         ІV тоқсаны
       ғимараттары кешенімен   Үкіметі
       олимпиялық спорт        қаулысының
       базасын салу            жобасы
       мүмкіндігін қарау

5.5.2. Қазақстан               Қазақстан       ТурСА   2002 жылдың
       Республикасының         Республикасының         ІІ тоқсаны
       құрама командаларын     Үкіметі
       Тәуелсiз Мемлекеттер    қаулысының
       Достастығының, Балтық   жобасы
       елдерiнiң және Ресей
       аймақтарының
       халықаралық спорттық
       жас өспiрiмдер
       ойындарына дайындауды
       және қатысуын
       қамтамасыз ету

5.5.3. Тәуелсiз Мемлекеттер    Қазақстан       ТурСА   2003 жылдың
       Достастығына қатысушы   Республикасының         ІІІ тоқсаны
       елдердің халықаралық    Үкіметі
       спорт ойындарын өткізу  қаулысының
                               жобасы

5.5.4. Мынадай республикалық   Нормативтік     ТурСА   Күнтізбелік
       кешендi спорттық        құқықтық                жоспарларға
       iс-шаралар өткiзудi     кесімдердің             сәйкес
       қамтамасыз ету:         жобалары
       - Қазақстан Республикасы
       халықтарының қысқы және
       жазғы спартакиадалары;
       - республикалық
       паралимпиялық ойындар;
       - спорттың ұлттық түрлерi
       мен халықтық ойындар
       бойынша республикалық
       спартакиадалар

5.5.5. Туристік саланы         Қазақстан        ТурСА  2002 жылдың
       дамытудың бағдарламасын Республикасының         ІІ тоқсаны
       әзiрлеу                 Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы
___________________________________________________________________
                5.6. Жұмыспен қамту және еңбек
___________________________________________________________________
5.6.1. "Қазақстан Республикасын. Қазақстан     ЕХҚМ    2002 жылдың
       дағы еңбек туралы"        Республикасының       IV тоқсаны
       Қазақстан Республикасының Заң жобасы
       Заңына өзгерiстер мен
       толықтырулар енгізу
       туралы" Қазақстан
       Республикасының Заң
       жобасын әзiрлеу

5.6.2. "Еңбек қауіпсiздігі және  Қазақстан      ЕХҚМ   2002 жылдың
       оны қорғау туралы"        Республикасының       ІІІ тоқсаны
       Қазақстан Республикасының Заң жобасы
       Заң жобасын әзiрлеу

5.6.3. Қазақстан Республикасы   Тұжырымдаманың  ЕХҚМ,  2003 жылдың
       Еңбек кодексінің         жобасы          ӘдМ    ІІІ тоқсаны
       тұжырымдамасын әзiрлеу

5.6.4. Қазақстан Республикасы   Қазақстан       ЕХҚМ,  2004 жыл
       Еңбек кодексiнің жобасын Республикасы    ӘдМ
       әзiрлеу                  Кодексінің
                                жобасы
___________________________________________________________________
Тиiмдi жұмыс істейтiн еңбек рыногын дамыту. Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге жәрдемдесу
___________________________________________________________________
5.6.5. Қазақстан Республикасының  Қазақстан      ЕХҚМ   Жыл сайын,
       аумағында еңбек қызметін   Республикасының       І тоқсан
       жүзеге асыру үшiн шетелдік Үкіметі
       жұмыс күшін тартуға        қаулысының
       квоталар белгілеу          жобасы

5.6.6. Жұмыс берушiлерге          Қазақстан      ЕХҚМ  2002 жылдың
       Қазақстан Республикасына   Республикасының      IV тоқсаны
       шетелдiк жұмыс күшiн       Үкіметі
       тартуға рұқсат және        қаулысының
       шетелдiк жұмыс күшiн       жобасы
       тартуға және жұмыс
       күшiн Қазақстан
       Республикасынан шетелге
       әкетуге байланысты
       қызметке лицензиялар
       берудiң қолданылып жүрген
       ережесiне өзгерiстер
       енгiзу
___________________________________________________________________
                   5.7. Әлеуметтік қорғау
___________________________________________________________________
5.7.1. Қазақстан Республикасында  Қазақстан    ЭБЖМ,   2002 жылдың
       кедейлiктi азайту жөнiнде  Республика. мүдделі  ІІІ тоқсаны
       2003-2005 жылдарға         сының       министр.
       арналған бағдарлама        Үкіметі     ліктер
       әзiрлеу <*>                қаулысының  мен агент.
                                  жобасы      тіктер
___________________________________________________________________
Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін одан әрі жетілдіру
___________________________________________________________________
5.7.2. Мемлекеттiк бюджеттің  Қазақстан       ЕХҚМ, БҒМ, 2004 жыл
       есебiнен ұсталатын     Республикасының ДСМ, ЭБЖМ,
       қызметкерлердiң        Заң жобасы      ҚарМ, МҚА
       еңбегіне ақы төлеу                     (келісім
       мәселелерiн салалық                    бойынша)
       реттеуден оны
       азаматтық қызмет
       туралы бiрыңғай
       заңнаманың шеңберiнде
       реттеуге көшуді,
       кейбiр заңнамалық
       кесiмдерге тиiсті
       өзгерiстер енгiзуді
       қамтамасыз ету

5.7.3. Зейнетақылардың ең аз  Қазақстан       ЕХҚМ       Жыл сайын
       мөлшерлерiнiң ең       Республикасының
       төменгi күнкөрiс       Үкіметі
       деңгейiне жақындап     қаулысының
       келе жатқанын ескере   жобасы
       отырып, зейнетақы
       төлемдерiнiң мөлшерiн
       арттыруды қамтамасыз
       ету

5.7.4. "Мүгедектердi әлеумет. Қазақстан    ЕХҚМ, ЭБЖМ, 2003 жылдың
       тік қорғау туралы"     Республика.  ДСМ, БҒМ,   IV тоқсаны
       Қазақстан Республика.  сының Заң    ТурСА
       сының Заң жобасын      жобасы
       әзiрлеу

5.7.5. Халықты (балалы        Қазақстан    ЕХҚМ, ЭБЖД, 2003 жылдың
       отбасыларын және       Республика.  ДСМ, КДА,   IV тоқсаны
       басқаларды) әлеуметтік сының Заң    ОӘІҰК
       қолдаудың қосымша      жобасы       (келісім
       нысандарын одан әрі                  бойынша)
       жетілдiрудi жүргiзу

5.7.6. Мiндеттi әлеуметтiк    Қазақстан        ЕХҚМ,   2003 жылдың
       сақтандыру жүйесiн     Республикасының Ұлттық   IV тоқсаны
       енгiзу                 Заң жобасы       Банк
                                              (келісім
                                              бойынша)
___________________________________________________________________
                      6. Нақты сектор
___________________________________________________________________
6.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан   ИСМ, ЭМРМ,  2003 жылдың
     индустриялық саясатының   Республика. АШМ, облыс. І тоқсаны
     2010 жылға дейiнгi        сының       тардың,
     тұжырымдамасын әзiрлеу    Үкіметі     Астана және
                               қаулысының  Алматы
                               жобасы      қалаларының
                                           әкімдері

6.2. Шамалар бiрлiктерінің    Қазақстан   ИСМ, орталық 2003 жылдың
     эталондық базасын        Республика. және         ІІ тоқсаны
     дамытудың 2004-2006      сының       жергілікті
     жылдарға арналған        Үкіметі     атқарушы
     бағдарламасын әзiрлеу    қаулысының  органдар
                              жобасы

6.3. 2004-2006                Қазақстан     ИСМ           2003
     жылдарға                 Республикасы-               жылдың
     арналған "Сапа"          ның Yкiметi                 ІІІ
     бағдарламасын            қаулысының                  тоқсаны
     әзiрлеу <*>              жобасы

6.4. Стандарттау мен                        ИСМ,          2003
     сертификаттау-           Қазақстан     орталық       жылдың
     дың ұлттық жүйе-         Республикасы- және          III
     сiн дамытудың            ның Yкiметi   жергiлiктi    тоқсаны
     2004-2005 жыл-           қаулысының    атқарушы
     дарға арналған           жобасы        органдар
     бағдарламасын
     әзiрлеу <*>
___________________________________________________________________
            6.1. Минералдық-шикізаттық кешен
___________________________________________________________________
6.1.1. Елдің минералдық-      Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ    2002 жылдың
       шикiзаттық кешенiнің   Республика.              IV тоқсаны
       ресурстық базасын      сының Үкіметі
       дамытудың 2003-2010    қаулысының
       жылдарға арналған      жобасы
       бағдарламасын әзiрлеу
       (1-кезең - 2003-2005
       жж., 2-кезең -
       2006-2010 жж.)

6.1.2. Қазақстан Республика.  Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ    2002 жылдың
       сының жер қойнауын     Республика.              ІV тоқсаны
       пайдалану мониторинг.  сының Үкіметі
       iнің Бiрыңғай          қаулысының
       мемлекеттiк жүйесiн    жобасы
       құру тәртібін әзірлеу

6.1.3. Қазақстан Республика.  Қазақстан   ЭМРМ,        2003 жылдың
       сының газ саласын      Республика. облыстардың, ІІ тоқсаны
       дамыту бағдарламасын   сының       Астана және
       әзірлеу                Үкіметі     Алматы
                              қаулысының  қалаларының
                              жобасы      әкімдері,
                                          "ҚазМұнайГаз"
                                          ҰК ЖАҚ

6.1.4. Каспий теңiзi           Қазақстан   ЭМРМ, ККМ,  2003 жылдың
       қайраңының қазақстандық Республика. ҚОҚМ,       I тоқсаны
       бөлігін игерудiң        сының       Маңғыстау
       2003-2005 жылдарға      Үкіметі     және Атырау
       (I кезең)               қаулысының  облыстарының
       арналған бағдарламасын  жобасы      әкімдері,
       әзiрлеу                             "ҚазМұнайГаз"
                                           ҰК ЖАҚ

6.1.5. Қазақстан               Нормативтiк  ЭБЖМ,        2003
       Республикасында         құқықтық     ТМРБҚА,      жылдың
       табиғи газды            кесімнің     ӘдМ          І тоқсаны
       жеткiзу,                жобасы                      
       тасымалдау және
       сату ережесiн,
       Сығымдалған
       көмiрсутегi
       газдарын жеткiзу,
       тасымалдау және
       пайдалану
       ережесiн әзiрлеу <*>

6.1.6. Қазақстан               Қазақстан     ЭБЖМ         2003
       Республикасының         Республикасы-              жылдың
       уран өнеркәсiбiн        ның Yкiметi                ІІІ
       дамытудың               қаулысының                 тоқсаны
       2004-2030               жобасы
       жылдарға
       арналған
       бағдарламасын
       әзiрлеу (І кезең-
       2004-2006
       жылдар) <*>
___________________________________________________________________
        6.2. Электр энергетикасы және көмір өнеркәсібі
___________________________________________________________________
6.2.1. Энергия сақтау жөнiн-   Қазақстан   ЭМРМ, ҚОҚМ, 2004 жылдың
       дегi 2005-2015 жылдарға Республика. ККМ,        ІІI тоқсаны
       арналған бағдарлама     сының       облыстардың,
       әзiрлеу (1-кезең        Үкіметі     Астана және
       - 2005-2007 жылдар)<*>  қаулысының  Алматы
                               жобасы      қалаларының
                                           әкімдері

6.2.2. Қазақстан Республика.   Қазақстан   ЭМРМ        2003 жылдың
       сының атом энергетика.  Республика.             ІІІ тоқсаны
       сын дамытудың 2004-2030 сының Үкіметі
       жылдарға арналған       қаулысының
       (1 кезең - 2004-2006    жобасы
       жж.) бағдарламасын
       әзiрлеу
___________________________________________________________________
                    6.3. Өңдеуші өнеркәсіп
___________________________________________________________________
6.3.1. <*>

6.3.2.  Қазақстан           Қазақстан      ЭMPM        2003
        Республикасы        Республикасы-              жылдың
        өнеркәсiбiнiң       ның Үкiметi                III
        мұнай-химия         қаулысының                 тоқсаны
        саласын             жобасы
        дамытудың
        2004-2010
        жылдарға
        арналған
        бағдарламасын
        әзiрлеу (1 кезең
        - 2004-2005
        жылдар) <*>

6.3.3. <*>
___________________________________________________________________
                        6.4. <*>
___________________________________________________________________
6.4.1. <*>
___________________________________________________________________
                 6.5. Шағын және орташа бизнес
___________________________________________________________________
6.5.1. Шағын кәсіпкерлiктi    Қазақстан       ИСМ    2002 жылдың
       дамытудың және         Республикасының        IV тоқсаны
       қолдаудың 2003-2005    Президентi
       жылдарға арналған      Жарлығының
       мемлекеттік            жобасы
       бағдарламасын <*>
6.5.2. "Шағын кәсiпкерлiкті  Қазақстан      ИСМ, ҚарМ,  2002 жылдың
       дамыту қоры" ЖАҚ-ын   Республикасының "ШКДҚ" ЖАҚ ІІІ тоқсаны
       кредит институты      Үкіметі
       ретінде нығайту       қаулысының
       және Қазақстан        жобасы
       аймақтарында оның
       филиалдарын құру
       мақсатында
       капиталдандыруды
       жүргiзу
6.5.3. Әрбiр салалық         Нормативтік    ИСМ,       2002 жылдың
       министрлiктің         кесімдердің    салалық    ІІ тоқсаны
       (агенттіктің) жанынан жобалары       министрлік.
       шағын және орташа                    тер мен
       бизнеспен өзара                      агенттіктер
       iс-қимыл
       мәселелерi жөнiндегi
       сараптамалық кеңестер
       құру
6.5.4. Кәсiпкерлер           Нормативтік    ИСМ,        2002-2004
       бiрлестіктерiнiң      кесімдердің    министрлік.  жылдар
       дамудың салалық       жобалары       тер, агент.
       (секторальдық) бағ.                  тіктер
       дарламаларын,
       нормативтiк құқықтық
       кесiмдердiң жобаларын
       әзiрлеуге қатысуын
       қамтамасыз ету
___________________________________________________________________
               6.6. Ғылыми-технологиялық саясат
___________________________________________________________________
6.6.1. "Инновациялық         Қазақстан       БҒМ       2002 жылдың
       өндiрiстердi ғылыми-  Республикасының           ІІ тоқсаны
       техникалық қамтамасыз Үкіметі
       ету" 2003-2005        қаулысының
       жылдарға арналған     жобасы
       бағдарламасын әзiрлеу

6.6.2. "Қазақстан Республи.  Қазақстан       БҒМ, ИСМ  2002 жылдың
       касының металлургия   Республикасының           ІІ тоқсаны
       кешенiнде төртiнші-   Үкіметі
       бесiншi қайта бөлiс   қаулысының
       өндiрiстерiн құруды   жобасы
       ғылыми-техникалық
       қамтамасыз ету"
       2003-2005 жылдарға
       арналған
       бағдарламасын әзiрлеу

6.6.3. Аймақтардың             Қазақстан    БҒМ,         2003-2004
       әлеуметтiк-экономикалық Республика.  облыстардың, жылдардың
       дамуын ғылыми-техника.  сының        Астана және ІІI тоқсаны
       лық қамтамасыз ету      Үкіметі      Алматы
       бағдарламасын әзірлеу   қаулыларының қалаларының
                               жобалары     әкімдері

6.6.4. Ақпараттық технологиялар Қазақстан   ЭМРМ, ИСМ, 2002 жылдың
       паркінің қалыптасуын     Республика. БҒМ, ККМ,  ІV тоқсаны
       және дамуын қамтамасыз   сының       ҚарМ
       ету                      Президенті
                                Жарлығының
                                жобасы

Р/с!        Іс-шара          !Аяқтау нысаны! Орындауға ! Орындау
N  !                         !             ! жауаптылар! мерзімі
___________________________________________________________________
1 !          2              !      3      !     4     !    5
___________________________________________________________________
                     7. Көлік инфрақұрылымы
___________________________________________________________________
7.1. <*>

7.2. Қазақстан Республикасының Қазақстан         ККМ    2004 жылдың
     Әуе кодексiн әзiрлеу      Республикасы             ІІ тоқсаны
                               Кодексінің
                               жобасы

7.3. <*>

7.4. "Автомобиль көлігі        Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     туралы" Қазақстан         Республикасының          ІІ тоқсаны
     Республикасының Заң       Заң жобасы
     жобасын әзiрлеу

7.5. "Электрондық құжат және   Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     электрондық санмен таңба  Республикасының          ІІІ тоқсаны
     туралы" Қазақстан         Заң жобасы
     Республикасының Заң
     жобасын әзiрлеу

7.6. "Ақпараттандыру туралы"   Қазақстан         ККМ    2002 жылдың
     Қазақстан Республикасының Республикасының          ІІІ тоқсаны
     Заң жобасын әзiрлеу       Заң жобасы

7.7. "Байланыс туралы"         Қазақстан         ККМ    2003 жылдың
     Қазақстан Республикасының Республикасының          І тоқсаны
     Заңына өзгерiстер мен     Заң жобасы
     толықтырулар енгiзу
     туралы" Қазақстан
     Республикасының Заң
     жобасын әзiрлеу

7.8. "Iшкi су көлiгi туралы"   Қазақстан         ККМ    2004 жылдың
     Қазақстан Республикасының Республикасының          І тоқсаны
     Заң жобасын әзiрлеу       Заң жобасы

7.9. "Транзиттік               Қазақстан         ККМ    2004 жылдың
     (мультимодальдық)         Республикасының          ІІ тоқсаны
     тасымалдаулар туралы"     Заң жобасы
     Қазақстан Республикасының
     Заң жобасын әзiрлеу

7.10. Азаматтық авиация саласын Қазақстан        ККМ    2002 жылдың
      дамытудың 2003-2005       Республикасының         ІIІ тоқсаны
      жылдарға арналған         Үкіметі
      бағдарламасын әзiрлеу     қаулысының
                                жобасы

7.11. <*>

7.12. Телекоммуникациялар      Қазақстан        ККМ,    2002 жылдың
      саласын дамыту           Республикасының  "Қазақ. ІІІ тоқсаны
      бағдарламасын әзірлеу    Үкіметі          телеком"
                               қаулысының       ААҚ
                               жобасы           (келісім
                                                бойынша)

7.13. Электрондық құжат        Қазақстан      МАКМ, ККМ 2002 жылдың
      айналымының ережесiн     Республикасының          ІV тоқсаны
      әзiрлеу                  Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

7.14 Ұлттық теңiз              Қазақстан      ККМ, TMPA,   2003
     сауда флотын              Республикасы-  "Қазтеңiз-   жылдың
     құрудың 2004-             ның Yкiметi    көлiкфлоты"  III
     2006 жылдарға             қаулысының     ҰТБК" ЖАҚ    тоқсаны
     арналған                  жобасы        (келiсiм
     бағдарламасын                            бойынша),
     әзiрлеу <*>                              "Қаз Мұнай-
                                              Газ" ҰК ЖАҚ
                                              (келiсiм
                                               бойынша)
___________________________________________________________________
                      8. Ауыл шаруашылығы
___________________________________________________________________
8.1. Қазақстан Республикасының Қазақстан      АШМ, ИСМ, 2002 жылдың
     2003-2005 жылдарға        Республикасының БҒМ, ДСМ ІІ тоқсаны
     арналған Мемлекеттік      Президенті
     агроазық-түлiк            Жарлығының
     бағдарламасын әзiрлеу     жобасы

8.2. Асыл тұқымды мал          Қазақстан      АШМ       Жыл сайын,
     өсiру iсiн сақтау         Республикасының           І тоқсан
     және дамыту <*>              Үкіметі
                               қаулысының
                               жобасы

8.3. <*>

8.4. Мал өнiмдерiн сатып алу,   Қазақстан        АШМ     Жыл сайын,
     қайта өңдеу және экспортқа Республикасының          І тоқсан
     шығару үшiн "Мал өнiмдерi  Үкіметі
     корпорациясы" ЖАҚ-ты       қаулысының
     кредиттеу                  жобасы

8.5. Жергілікті бюджеттерді     Қазақстан        АШМ     Жыл сайын,
     көктемгі дала және егін    Республикасының          І тоқсан
     жинау жұмыстарын           Үкіметі
     өткiзудi ұйымдастыруға     қаулысының
     кредиттеу                  жобасы

8.6. Ауыл шаруашылығы           Қазақстан        АШМ     Жыл сайын,
     тауарларын өндiрушiлердi   Республикасының          І тоқсан
     ауыл шаруашылығы           Үкіметі
     техникасымен неғұрлым      қаулысының
     толық қамтамасыз ету үшін  жобасы
     лизингтік қаражат көлемiн
     ұлғайту

8.7. Ауыл шаруашылығы           Қазақстан        АШМ    2002 жылдың
     тауарларын өндірушілерді   Республикасының         І тоқсаны
     ауыл шаруашылығы техника.  Үкіметі
     сымен, технологиялық       қаулысының
     жабдықтармен қамтамасыз    жобасы
     ету үшін оларды қолдау,
     сервис-орталықтар арқылы
     қажетті қызметтер кешенін
     көрсету шараларын әзiрлеу

8.8. Импорттың жоғары үлесіне   Қазақстан        АШМ,    Жыл сайын,
     ие ауыл шаруашылығы        Республикасының  ЭБЖМ    І тоқсан
     өнiмдерiн қайта өңдеу      Үкіметі
     кәсiпорындарын мемлекеттік қаулыларының
     қолдауды қамтамасыз ету    жобалары
     (қоюлатылған сүт, сары
     май, ет және жемiс-көкөнiс
     консервiлерi, балалар
     тағамы, концентрацияланған
     ұнтақтардың таза шырындары,
     өсiмдiк майы)

8.9. Мемлекеттiк азық-түлiктік  Қазақстан        АШМ,    Жыл сайын,
     астық ресурстарын жаңарту  Республикасының  "Азық-  І тоқсан
     үшiн бюджеттік             Үкіметі          түлік
     бағдарламалар шеңберiнде   қаулысының      корпорациясы"
     астықты мемлекеттiк сатып  жобасы          ЖАҚ (келісім
     алуды жүргізу                               бойынша)

8.10. Тамақ өнiмдерінің қажетті Нормативтік   БҒМ, ДСМ, 2002 жылдың
      номенклатурасы бойынша    құқықтық         АШМ    ІІI тоқсаны
      ұлттық тұтыну             кесімнің
      нормасын әзiрлеу          жобасы
___________________________________________________________________
                         9. Сауда саясаты
                         9.1. Сыртқы сауда
___________________________________________________________________
9.1.1. Тауарлар экспортын жанама Қазақстан    ИСМ, АШМ, 2002 жылдың
       реттеу шаралары жөнiнде   Республика.  ЭБЖМ, ККМ, ІІ тоқсаны
       тұжырымдама әзiрлеу       сының Үкіметі   ҚарМ
                                 қаулысының
                                 жобасы

9.1.2. Экономиканы әртараптан.   Қазақстан    ИСМ, АШМ,   Тұрақты
       дыруға және Еуразиялық    Республика.  ЭБЖМ, ҚарМ,
       экономикалық қоғамдастық. сының Үкі.   ЭМРМ, СІМ,
       қа (ЕурАзЭҚ және ТМД)     меті қаулы.  ККМ, КБА,
       қатысушы мемлекеттердiң   ларының      ТМБҚЖА
       жалпы кедендiк тарифiнiң  жобалары
       негіздерін қалыптастыруға (ЕурАзЭС
       бағытталған импорттық     Интеграциялық
       кедендiк тарифтердi       комитетімен
       қалыптастыруды жалғастыру келісім
                                 бойынша)

9.1.3. Қазақстан Республикасының Қазақстан    ИСМ, СІМ   Жыл сайын,
       ДСҰ-ға кiруi жөнiнде      Республикасының         IV тоқсан
       көп және екi жақты        Үкіметіне
       келiссөздер жүргiзу       ақпарат

9.1.4. Тауарлар (жұмыстар, қызмет Нормативтік ИСМ, КБА,   Тұрақты
       көрсетулер) экспорты мен   құқықтық    ҚарМ, ҚорМ,
       импортын лицензиялау және  кесімдердің ДСМ, ҚОҚМ,
       экспорттық бақылау         жобалары    АШМ, ҰҚК
       саласындағы нормативтiк                (келісім
       құқықтық базаны жетiлдiру              бойынша)
___________________________________________________________________
                         9.2. Ішкі сауда
___________________________________________________________________
9.2.1. Ішкi сауданы реттеу        Нормативтік  ИСМ, ДСМ, 2002-2003
       жөнiнде нормативтiк        құқықтық     ТМБҚЖА,    жылдар
       құқықтық кесiмдер әзiрлеу  кесімдердің  ҚарМ, ІІМ
                                  жобалары
___________________________________________________________________
10. Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, құқықтық тәртіпті
нығайту және қылмысқа қарсы күрес
___________________________________________________________________
10.1. Қазақстан Республикасының  Нормативтік     ІІМ    2002 жылдың
      Iшкi iстер министрлiгінiң  құқықтық               ІІ тоқсаны
      iшкi әскерлерiн            кесімнің
      реформалаудың 2003-2005    жобасы
      жылдарға арналған
      бағдарламасын әзiрлеу

10.2. Қазақстан Республикасында Қазақстан     ІІМ, Бас  2002 жылдың
      құқық бұзушылықтың алдын  Республика. прокуратура ІІІ тоқсаны
      алудың және қылмыспен     сының Үкі.    (келісім
      күрестiң 2003-2004        меті қаулы.   бойынша),
      жылдарға арналған         сының жобасы    ҰҚК
      бағдарламасын әзiрлеу                   (келісім
                                              бойынша),
                                              КБА, БҒМ,
                                              МАКМ, ДСМ,
                                              ҚарМ, ҚПА,
                                              облыстардың,
                                              Астана және
                                              Алматы
                                              қалаларының
                                              әкімдері

10.3. Қылмыстық-атқарушылық     Қазақстан     ӘдМ, ЭБЖМ   2003-2004
      инспекциялардың және      Республика.               жылдардың
      баламалы жазаның түрін    сының Үкiметі             III тоқсаны
      енгізуге байланысты       қаулысының
      бақылаушылар құрамының    жобасы
      штат санын ұлғайту

10.4. Есiрткiге тәуелдi         Нормативтік   ӘдМ, ДСМ    2003 жыл
      адамдарды, соның ішiнде   құқықтық
      кәмелетке толмағандарды   кесiмнiң
      дәрiгерлiк-әлеуметтік     жобасы
      сауықтыру аймақтық
      орталықтарын ашу,
      наркологиялық
      диспансерлердiң санын
      ұлғайту

10.5. Түзеу мекемелерiнде жалпы Нормативтік   ӘдМ, БҒМ   2003-2004
      кәсiптік бiлiм беретін    құқықтық                   жылдар
      мектептер ашу             кесiмнiң
                                жобасы

10.6. Инженерлік-техникалық     Нормативтік   ІІМ, ҰҚК  2003 жылдың
      (саперлiк) бөлiмшелер     құқықтық      (келісім   І тоқсаны
      құру және арнаулы         кесiмдердiң   бойынша),
      мемлекеттiк органдардың   жобалары      ТЖА, ҚорМ,
      қойылған немесе табылған                ПКҚ (келісім
      жарылғыш құрылғылар туралы              бойынша)
      хабарларға үн қату
      кезiндегі өзара iс-қимыл
      тәртібiн әзiрлеу

10.7. "Қазақстан Республикасын. Қазақстан      ҚорМ,    2002 жылдың
      дағы баламалы қызмет      Республикасы.  мүдделі  ІV тоқсаны
      туралы" Қазақстан         ның Заң жобасы мемлекет.
      Республикасының Заң                      тік
      жобасын әзiрлеу                          органдар

10.8. Қылмыстық-атқару          Қазақстан      ӘдМ      2003
      жүйесiн одан әрi          Республикасы            жылдың
      дамытудың                 Заңының                 III
      2004-2006                 жобасы                  тоқсаны
      жылдарға арналған
      бағдарламасын
      әзiрлеу <*>

10.9. Қазақстан                 Қазақстан      ӘдМ      2003
      Республикасында           Республикасы            жылдың
      нашақорлыққа              Заңының                 ІІІ
      және есiрткi              жобасы                  тоқсаны
      бизнесiне қарсы
      күрестiң
      2004-2005
      жылдарға арналған
      бағдарламасын
      әзiрлеу <*>

10.10. Қылмыстық                Нормативтiк    СIМ      2003
       қызметтен түсетiн        құқықтық                жылдың
       кiрiстердi               кесiмнiң                ІІІ
       заңдастыру,              жобасы                  тоқсаны
       анықтау, алу және
       тәркiлеу туралы
       Еуропа
       Конвенциясына
       қосылу <*>

10.11. "Заңсыз жолмен           Қазақстан      ҚПА,     2004
       алынған кірістерді       Республикасы   Ұлттық   жылдың
       жария етуге              Заңының        Банк     ІV
       (заңдастыруға)           жобасы         (келісім тоқсаны
       қарсы әрекет                            бойынша)
       туралы"
       Қазақстан
       Республикасы
       Заңының жобасын
       әзірлеу <*>
___________________________________________________________________
        11. Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамды топтастыру
___________________________________________________________________
11.1. Үкiметтік емес ұйымдарды  Қазақстан      МАКМ     2002 жылдың
      мемлекеттiк қолдау        Республикасының         ІV тоқсаны
      бағдарламасын әзiрлеу     Үкіметі
                                қаулысының
                                жобасы

11.2. "Мемлекеттiк әлеуметтiк   Қазақстан      МАКМ     2003 жылдың
      тапсырыс туралы"          Республикасының         ІI тоқсаны
      Қазақстан Республикасының Заң жобасы
      Заң жобасын әзiрлеу

11.3. Жыл сайын Қазақстан       Қазақстан      МАКМ      Жыл сайын
      халықтары Ассамблеясының  Республикасының
      сессиясын өткiзу          Үкіметі
                                қаулысының
                                жобасы

      Ескертпе. Әріптік қысқарған атаулардың толық жазылуы:

ІІМ                          - Iшкi iстер министрлiгi
ДСМ                          - Денсаулық сақтау министрлігі
ИСМ                          - Индустрия және сауда министрлігі
СІМ                          - Сыртқы iстер министрлiгi
МАКМ                         - Мәдениет, ақпарат және қоғамдық
                               келісім министрлігі
БҒМ                          - Білім және ғылым министрлігі
ҚорМ                         - Қорғаныс министрлiгі
ҚОҚМ                         - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
АШМ                          - Ауыл шаруашылығы министрлігі
ККМ                          - Көлік және коммуникациялар
                               министрлігі
ЕХҚМ                         - Еңбек және халықты әлеуметтік
                               қорғау министрлігі
ҚарМ                         - Қаржы министрлігі
ЭМРМ                         - Энергетика және минералдық
                               ресурстар министрлігі
ЭБЖМ                         - Экономика және бюджеттік жоспарлау
                               министрлігі
ӘдМ                          - Әділет министрлігі
МҚА                          - Мемлекеттік қызмет істері
                               жөніндегі агенттік
МСА                          - Мемлекеттік сатып алу жөніндегі
                               агенттік
ЖРА                          - Жер ресурстарын басқару жөніндегі
                               агенттік
КДА                          - Көші-қон және демография жөніндегі
                               агенттігі
ТМРБҚА                       - Табиғи монополияларды реттеу және
                               бәсекелестікті қорғау жөніндегі
                               агенттік
СА                           - Статистика жөніндегі агенттік
ТурСА                        - Туризм және спорт жөніндегі агенттік
ҚБА                          - Кедендік бақылау агенттігі
ТЖА                          - Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік
ҚПА                          - Қаржы полициясы агенттігі
Баспрокуратура               - Бас прокуратура
ҰҚК                          - Ұлттық қауiпсiздiк комитеті
Ұлттықбанк                   - Ұлттық банк
ОӘІҰК                        - Отбасы және әйелдер істері жөніндегі
                               ұлттық комиссия
ПКҚ                          - Қазақстан Республикасы Президентінің
                               Күзет қызметі
Есеп комитеті                - Республикалық бюджеттің орындалуын
                               бақылау жөніндегі есеп комитеті
"ҚазМұнайГаз" ҰК ЖАҚ         - "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы
                               жабық акционерлік қоғамы
"ШКДҚ" ЖАҚ                   - "Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры"
                                жабық акционерлік қоғамы
"Қазтеңiзкөлiкфлоты"         - "Ұлттық теңіз кеме қатынасы
ҰТКК ЖАҚ                        компаниясы" жабық акционерлік қоғамы
"Азық-түлiккорпорациясы"     - "Азық-түлiккорпорациясы" жабық
ЖАҚ                            акционерлік қоғамы
"Қазтелеком" ААҚ             - "Қазтелеком" жабық акционерлік қоғамы

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    
2002 жылғы 24 сәуiрдегi       
N 470 қаулысына           
қосымша                

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
күшi жойылған кейбiр шешімдерiнiң
ТIЗБЕСI

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралардың жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 13-14, 140-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 9 ақпандағы кеңейтiлген мәжiлiсiнде айтылған тапсырмаларын орындау жөнiндегі iс-шаралардың жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 29 ақпандағы N 327  қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 9-10, 118-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 944 қаулысы 1-тармағының 3) тармақшасы.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 220 және 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 шiлдедегі N 1007 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 шiлдедегi N 1103 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізiлетiн өзгерiстер мен толықтырудың 3-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 30, 372-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiнiң күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 17 тамыздағы N 1269 қаулысының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 36-37, 431-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 12 ақпандағы N 220 және 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 27 қыркүйектегі N 1462 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 41, 472-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 220 және 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулыларына өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 19 қазандағы N 1572 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2000 ж., N 43, 507-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 17 қарашадағы N 1732 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 49-50, 570-құжат).

      10. "2001 - 2005 жылдарға арналған Республикалық "Сапа" бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 мамырдағы N 590 қаулысының 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 16, 209-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2001 жылғы 13 сәуiрдегі кеңесте берген тапсырмаларын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 3 мамырдағы N 601 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 16, 214-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасының шамалар бiрліктерінің эталондық базасын дамытудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 10 мамырдағы N 614 қаулысының 1-тармағы.

      13. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 19 қарашадағы N 1180 және 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулыларына толықтыру мен өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 тамыздағы N 1108 қаулысы 1-тармағының 2) тармақшасы.

      14. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 3 мамырдағы N 601 қаулысына өзгерiс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 18 қазандағы N 1338 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 36-37, 465-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу және олардың күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 28 қазандағы N 1369 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгізiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 15-тармағы.

      16. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысына өзгерiстер мен толықтыру енгізу туралы және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 8 желтоқсандағы N 1826 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 қарашадағы N 1532 қаулысының 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2001 ж., N 41-42, 526-құжат).

      17. "Қазақстан Республикасы Тәуелсiздiгінiң 10 жылдығын мерекелеуге арналған 2001 жылғы 16 желтоқсандағы салтанатты сөзiнде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев алға қойған мiндеттердi iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қаңтардағы N 5 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2002 ж., N 1, 3-құжат).

О Плане мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2002 года N 470. Утратило силу - постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 28 марта 2002 года N 827 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы (далее - План Правительства Республики Казахстан).
      2. Руководителям центральных и местных исполнительных органов и государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию), обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий, определенных Планом Правительства Республики Казахстан.
      3. Центральным исполнительным органам в двухнедельный срок разработать и утвердить по согласованию с курирующим Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан План мероприятий министерства (агентства) по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы (далее - План министерства (агентства).
      4. Государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы в двухнедельный срок разработать и утвердить План мероприятий, соответственно органа, области, городов Астаны и Алматы по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы (далее - План органа, области (города).
      5. Центральным, местным исполнительным и государственным, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), органам:
      в десятидневный срок направить утвержденные планы мероприятий в Правительство Республики Казахстан и Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
      представлять Министерству экономики и бюджетного планирования Pеспублики Казахстан ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
      1) информацию о ходе выполнения мероприятий Плана Правительства Республики Казахстан;
      2) аналитическую информацию о ходе реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы на основе выполнения планов Правительства Республики Казахстан, министерства (агентства), органа, области (города). <*>
      Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 октября 2002 г. N 1145.
      6. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
      1) сводную информацию о выполнении мероприятий Плана Правительства Республики Казахстан;
      2) сводную аналитическую информацию о ходе выполнения Программы Правительства Республики Казахстан на 2002-2004 годы. <*>
      Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 октября 2002 г. N 1145.
      7. Заместителям Премьер-Министра Республики Казахстан ежеквартально заслушивать информацию руководителей центральных исполнительных органов о ходе выполнения планов соответствующих министерств (агентств) согласно распределению обязанностей.
      8. Установить, что:
      1) центральные и местные исполнительные органы и государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан (по согласованию), являющиеся ответственными исполнителями мероприятий, могут два раза в год, к 5 июня и к 5 декабря, вносить в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан предложения об изменениях и дополнениях в План Правительства Республики Казахстан;
      2) Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан при необходимости вносит в Правительство Республики Казахстан проекты соответствующих решений о внесении изменений и дополнений в План Правительства Республики Казахстан к 30 июня и к 30 декабря ежегодно;
      3) центральные и местные исполнительные органы и государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан (по согласованию), могут вносить изменения и дополнения в свои планы на основе внесенных изменений и дополнений в План Правительства Республики Казахстан. <*>
      Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 октября 2002 г. N 1145.
      9. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно прилагаемому перечню.
      10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. <*>
      Сноска. В пункт 10 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 23 октября 2002 г. N 1145.
      11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден          
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 24 апреля 2002 года N 470 

      План мероприятий по реализации
Программы Правительства Республики Казахстан
на 2002-2004 годы

         С носка. В План мероприятий внесены изменения - постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2002 года N 800.

      Новая редакция - постановлением Правительства РК от 23 октября 2002 г. N 1145.

      Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 января 2003 г. N 92 .

N     !       Мероприятие      !     Форма    !Ответственные!   Срок
п/п   !                        !  завершения  !за исполнение!исполнения
______!________________________!______________!_____________!__________
   1  !           2            !       3      !       4     !     5
______!________________________!______________!_____________!__________

   

        1. Цель и приоритетные задачи Программы Правительства

1.1.   Обеспечить ежегодную      Проект        МЭБП,          III
       разработку Индикативного  постановления Нацбанк (по    квартал,
       плана социально-          Правительства согласованию), ежегодно
       экономического развития   Республики    министерства
       Республики Казахстан на   Казахстан     и агентства,
       среднесрочный период                    национальные
                                               компании (по
                                               согласованию)
 
  1.2.   Разработать в новой       Проект        МЭБП           II
       редакции Правила          постановления                квартал
       разработки индикативных   Правительства                2002
       планов социально-         Республики                   года
       экономического развития   Казахстан
       Республики Казахстан
______________________________________________________________________
                2. Государственное регулирование

                2.1. Профессиональное Правительство
______________________________________________________________________
Совершенствование организации работы Правительства страны
______________________________________________________________________
2.1.1. Разработать в новой       Проект        Канцелярия     IV
       редакции Регламент        постановления Премьер-       квартал
       Правительства Республики  Правительства Министра       2002
       Казахстан                 Республики    Республики     года
                                 Казахстан     Казахстан,
                                               МЮ
______________________________________________________________________
Совершенствование системы отбора и продвижения
государственных служащих
______________________________________________________________________
2.1.2. Создать Евразийский       Проект        АГС (по        III
       центр обучения            постановления согласова-     квартал
       государственных служащих  Правительства нию), МОН      2002
                                 Республики                   года
                                 Казахстан
______________________________________________________________________
Повышение статуса государственных служащих
______________________________________________________________________
2.1.3. Совершенствовать          Проект        АГС (по        I
       Реестр должностей         Указа         согласова-     квартал
       административных          Президента    нию), МЭБП,    2003
       государственных служащих  Республики    МЮ             года
       с целью улучшения         Казахстан
       системы управления
       персоналом путем
       оптимизации групп
       категорий и унификации
       должностей

2.1.4. Осуществить поэтапное     Проекты       МЭБП, АГС      При фор-
       повышение заработной      нормативных   (по согласо-   мирова-
       платы работников          правовых      ванию),        нии рес-
       государственных органов   актов         МТСЗН, МФ      публи-
       и учреждений,                                          канского
       содержащихся за счет                                   бюджета
       средств государственного
       бюджета

2.1.5. Обеспечить жильем         Проекты       АГС (по        II
       государственных           нормативных   согласова-     квартал
       служащих,                 правовых      нию), МФ,      2002-
       передислоцированных в     актов         МЭБП           2003
       город Астану в                                         годы
       1998-2000 годах

2.1.6. Внести изменения в        Проекты       АГС (по        II
       жилищное                  нормативных   согласова-     квартал
       законодательство в части  правовых      нию), МФ,      2003
       обеспечения               актов         МЭБП           года
       государственных служащих
       служебным жильем и
       возможности покупки
       жилья на условиях
       льготного ипотечного
       кредитования

2.1.7. Рассмотреть при           Решение       МЭБП, АГС      При фор-
       формировании              Республи-     (по согла-     мирова-
       республиканского бюджета  канской       сованию)       нии рес-
       на 2003-2004 годы вопрос  бюджетной                    публи-
       планирования средств для  комиссии                     канского
       повышения квалификации                                 бюджета
       государственных служащих
       государственных органов

2.1.8. Разработать               Проект        АГС (по        II
       Правила                   нормативного  согласованию)  квартал
       направления               правового                    2003
       государственных           акта                         года
       служащих на
       переподготовку
       и повышение
       квалификации
       за рубежом за
       счет средств
       республиканского
       бюджета

2.1.9. Завершить                 Проект        АГС (по        III
       внедрение                 нормативного  согласованию), квартал
       Республиканской           правового     центральные    2003
       информационной            акта          и местные      года
       системы управ-                          исполнительные
       ления кадрами                           органы
       в центральных          
       и местных
       исполнительных
       органах     
______________________________________________________________________
        2.2. Определение и разграничение функций и полномочий
                 государственных органов управления
______________________________________________________________________
2.2.1. Разработать проект        Проект        МЭБП, МФ       IV
       Концепции разграничения   Указа                        квартал
       полномочий между          Президента                   2002
       уровнями                  Республики                   года
       государственного          Казахстан
       управления и
       совершенствования
       межбюджетных отношений
______________________________________________________________________
           2.3. Управление государственными активами
______________________________________________________________________
2.3.1. Разработать и утвердить   Проекты       МЭМР, МТК,     IV
       планы развития            постановлений МСХ, АРЕМЗК,   квартал
       национальных компаний на  Правительства МФ, МЭБП,      2002
       среднесрочный период      Республики    национальные   года
                                 Казахстан     компании

2.3.2. Разработать нормативный   Проект        МФ, заинте-    III
       правовой акт,             постановления ресованные     квартал
       регламентирующий порядок  Правительства государст-     2002
       определения,              Республики    венные         года
       согласования и            Казахстан     органы
       утверждения нормативов
       распределения чистого
       дохода государственных
       предприятий на праве
       хозяйственного ведения

2.3.3. Определить механизм       Проект        МФ, заинте-    IV
       проведения мониторинга    постановления ресованные     квартал
       административных          Правительства государст-     2002
       расходов                  Республики    венные         года
       государственных           Казахстан     органы
       предприятий и
       акционерных обществ,
       контрольные пакеты
       акций которых
       принадлежат
       государству с целью
       их оптимизации

2.3.4. Разработать методику      Проект        МФ, МЭБП,      2004
       баланса активов и         нормативного  МЭМР, МИТ,     год
       обязательств              правового     Нацбанк (по
       государства               акта          согласова-
                                               нию)

2.3.5. (исключена - N 92 от 27.01.2003 г.) 
 

      2.3.6. Разработать проект        Проект        МФ, заинте-    I
       Закона Республики         Закона        ресованные     квартал
       Казахстан "О              Республики    государст-     2003
       государственном           Казахстан     венные         года
       мониторинге                             органы
       собственности в
       стратегических отраслях
       экономики"

2.3.7. Разработать               Проект         МЭБП, МФ,      IV
       Правила                   нормативного   заинтересован- квартал
       осуществления             правового      ные государ-   2003
       мониторинга               акта           ственные       года
       эффективности                            органы
       реализации
       инвестиционных
       программ
       государственных
       предприятий,
       акционерных
       обществ
       (товариществ с
       ограниченной
       ответственностью),
       контрольные
       пакеты акций
       (доли участия)
       которых
       принадлежат
       государству
 
       ______________________________________________________________________
                 2.4. Ценовая и тарифная политика
______________________________________________________________________
2.4.1. Внести изменения и        Проект        АРЕМЗК,        IV
       дополнения в Закон        Закона        Нацбанк (по    квартал
       Республики Казахстан "О   Республики    согласова-     2002
       конкуренции и             Казахстан     нию)           года
       ограничении
       монополистической
       деятельности"

2.4.2. Разработать               Проект        АРЕМЗК,        II
       Концепцию                 нормативного  Нацбанк (по    квартал
       конкурентной политики     правового     согласова-     2002
       на 2002-2004 годы         акта          нию)           года

2.4.3. Разработать Программу     Проект        АРЕМЗК,        II
       совершенствования         нормативного  Нацбанк (по    квартал
       ценовой и тарифной        правового     согласова-     2002
       политики на               акта          нию)           года
       2002-2004 годы
______________________________________________________________________
         2.5. Охрана окружающей среды и природопользование
______________________________________________________________________
Оптимизация системы природопользования и охраны окружающей среды
______________________________________________________________________
2.5.1. Разработать Программу     Проект        МООС           III
       "Охрана окружающей        нормативного                 квартал
       среды на 2004-2006        правового                    2003
       годы"                     акта                         года

2.5.2. Внедрить систему          Проекты       МООС, МЭМР,    2004
       обязательного             нормативных   МИТ            год
       экологического аудита     правовых
       предприятий,              актов
       осуществляющих
       экологически опасные
       виды хозяйственной
       деятельности

2.5.3. Разработать               Проект        МООС, МСХ      IV
       дополнительные            постановления                квартал
       экологические             Правительства                2003
       требования к              Республики                   года
       предприятиям,             Казахстан
       осуществляющим
       деятельность в
       Каспийской
       заповедной зоне и
       прикаспийском регионе
_____________________________________________________________________
Углубление международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды
_____________________________________________________________________
2.5.4. Разработать               Проект        МИД, МООС,     IV
       Казахстанскую Повестку    Указа         МЭБП           квартал
       Дня на 21 век и создать   Президента                   2003
       Национальный Совет по     Республики                   годы
       устойчивому развитию в    Казахстан
       соответствии с
       принципами
       международной
       Конференции ООН по
       окружающей среде и
       развитию, проходившей
       в Рио-де-Жанейро в
       1992 году

2.5.5. Содействовать             Проект        МИД, МООС,     IV
       консолидации              постановления МИТ            квартал
       национальных действий     Правительства                2003
       региональных              "О создании                  года
       организаций в области     единой Меж-
       устойчивого развития      ведомственной
       в рамках Центрального     комиссии"
       Азиатского Региона,
       Содружества Независимых
       Государств, Шанхайской
       Организации Содружества
_____________________________________________________________________
Обеспечение населения качественной питьевой водой
_____________________________________________________________________
2.5.6. Улучшать водоснабжение    Проект        МСХ, акимы     IV
       сельских населенных       постановления Акмолинской,   квартал
       пунктов Акмолинской,      Правительства Карагандин-    2003
       Карагандинской,           Республики    ской, Северо-  года
       Северо-Казахстанской и    Казахстан     Казахстанской
       Южно-Казахстанской                      и Южно-
       областей (440 населенных                Казахстанской
       пунктов)                                областей
_____________________________________________________________________
Рациональное использование и охрана водных ресурсов в разрезе
бассейнов крупных рек
_____________________________________________________________________
2.5.7. Разработать новую         Проект        МСХ, МЭМР,     IV
       редакцию Водного кодекса  Кодекса       МЗ, акимы      квартал
       Республики Казахстан      Республики    областей,      2002
                                 Казахстан     гг. Астаны и   года
                                               Алматы

2.5.8. Составить классификацию   Проект        МСХ            IV
       поверхностных водоемов    постановления                квартал
       по назначению             Правительства                2004
       использования в           Республики                   года
       хозяйственном комплексе   Казахстан
_____________________________________________________________________
Реализация договоренностей по вопросам рационального и
справедливого использования трансграничных водотоков
_____________________________________________________________________
2.5.9. Подготовить к             Проект        МСХ, МИД       IV
       ратификации Соглашения    Закона        АЧС, КНБ       квартал
       между Правительствами     Республики    (по согла-     2002
       Республики Казахстан      Казахстан     сованию)       года
       и Китайской Народной
       Республики о
       сотрудничестве в сфере
       совместного
       использования и охраны
       трансграничных рек

2.5.10. Участвовать в создании   Проекты       МСХ, МЭМР      IV
        международного водно-    учредительных                квартал
        энергетического          документов                   2003
        консорциума                                           года
_____________________________________________________________________
Сохранение и рациональное использование лесов
_____________________________________________________________________
2.5.11. Разработать проект       Проект        МСХ            II
        Лесного кодекса          Кодекса                      квартал
        (новая редакция)         Республики                   2002
                                 Казахстан                    года

2.5.12. Разработать Программу    Проект        МСХ            III
        "Леса Казахстана"        постановления                квартал
                                 Правительства                2003
                                 Республики                   года
                                 Казахстан
_____________________________________________________________________
Создание правовых основ для внедрения обязательного экологического
страхования экологически опасных видов деятельности
_____________________________________________________________________
2.5.13. Разработать проект       Проект        МООС,          2003
        Закона Республики        Закона        Нацбанк (по    год
        Казахстан "Об            Республики    согласова-
        обязательном             Казахстан     нию)
        экологическом
        страховании"
____________________________________________________________________
Урегулирование статуса Каспийского моря
____________________________________________________________________
2.5.14. Продолжить работу по     Проекты       МИД, МЭМР,     2004
        разработке проектов      международ-   МООС, ЗАО НК   год
        международных            ных           "КазМунайГаз"
        договоров, регулирующих  договоров
        правовой статус
        Каспийского моря
_____________________________________________________________________
Сохранение и рациональное использование животного мира
_____________________________________________________________________
2.5.15. Разработать проект       Проект        МСХ, МООС      II
        Закона Республики        Закона                       квартал
        Казахстан "Об охране,    Республики                   2003
        воспроизводстве и        Казахстан                    года
        использовании           
        животного мира"
        (новая редакция)

2.5.16. Разработать Программу    Проект        МСХ            I
        развития рыбного         постановления                квартал
        хозяйства Республики     Правительства                2003
        Казахстан на 2004-2006   Республики                   года
        годы                     Казахстан
_____________________________________________________________________
Повышение уровня использования отходов
_____________________________________________________________________
2.5.17. Разработать проект       Проект        МООС           IV
        Закона Республики        Закона                       квартал
        Казахстан "О внесении    Республики                   2003
        изменений и дополнений   Казахстан                    года
        в некоторые
        законодательные акты
        по вопросам отходов
        производства и
        потребления"

2.5.18. (исключена - N 92 от 27.01.2003 г.)
______________________________________________________________________
                3. Законотворческая деятельность
______________________________________________________________________
3.1.   Разработать Концепцию     Проект        МЮ, централь-  II    
       правовой политики         постановления ные исполни-   квартал
       Республики Казахстан      Правительства тельные        2002
                                 Республики    органы         года
                                 Казахстан

3.2.   Подготовить предложения   Предложения   МЮ, централь-  III
       Правительству по          Правительству ные исполни-   квартал
       совершенствованию         Республики    тельные        2002
       действующего              Казахстан     органы         года
       законодательства на
       предмет выявления в нем
       противоречий, дублирующих
       и декларативных норм,
       пробелов

3.3.   Разработать               Проект        МЮ, централь-  III
       Перспективный план        постановления ные исполни-   квартал
       законопроектных работ     Правительства тельные        2002
       Правительства             Республики    органы         года
       на 2003-2005 годы         Казахстан

3.4.   Подготовить Перечень      Информация    МЮ, МКИОС      I
       терминов, используемых                                 квартал
       в нормотворческой         Правительству                2003
       деятельности на           Республики                   года
       государственном и         Казахстан
       русском языках

3.5.   Провести работу по        Проекты       МИД,           2002-
       инвентаризации            нормативных   центральные    2005
       договорно-правовой базы   правовых      исполнитель-   годы
       Республики Казахстан с    актов         ные органы
       целью выявления
       международных договоров,
       которые не отвечают
       национальным интересам
       Республики
_____________________________________________________________________
             4. Финансовая и налогово-бюджетная политика
_____________________________________________________________________
                  4.1. Денежно-кредитная политика
_____________________________________________________________________
4.1.1. Разработать проект        Проект        Нацбанк (по    IV
       Закона Республики         Закона        согласованию)  квартал
       Казахстан "О внесении     Республики                   2002
       изменений и дополнений    Казахстан                    года
       в некоторые
       законодательные акты
       Республики Казахстан
       по вопросам банковского
       и валютного
       законодательства"

4.1.2. Разработать проект        Проект        Нацбанк (по    II
       Закона Республики         Закона        согласова-     квартал
       Казахстан                 Республики    нию), МИТ      2002
       "О микрокредитных         Казахстан                    года
       организациях"

4.1.3. Разработать проект        Проект        Нацбанк (по    II
       Закона Республики         Закона        согласованию)  квартал
       Казахстан "О кредитных    Республики                   2002
       товариществах"            Казахстан                    года

4.1.4. Разработать проект        Проект        Нацбанк (по    IV 
       Закона Республики         Закона        согласованию)  квартал
       Казахстан "О внесении     Республики                   2002
       изменений и дополнений    Казахстан                    года
       в некоторые
       законодательные акты
       Республики Казахстан
       по вопросам ипотечного
       кредитования"

4.1.5. Определить оптимальный    Проект        МЭБП, Нацбанк  IV
       перечень видов            нормативного  (по согласо-   квартал
       обязательного             правового     ванию)         2002
       страхования в Республике  акта                         года
       Казахстан

4.1.6. Подготовить предложения   Предложения   Нацбанк (по    III
       о создании фонда,         Правительству согласованию), квартал
       гарантирующего            Республики    МЭБП           2002
       осуществление страховых   Казахстан                    года
       выплат страхователям
       (застрахованным,
       выгодоприобретателям) в
       случае ликвидации
       страховых организаций

4.1.7. Разработать Программу     Проект        Нацбанк (по    IV
       по либерализации          постановления согласованию)  квартал
       валютного режима в        Правительства                2002
       Республике Казахстан      Республики                   года
                                 Казахстан

4.1.8. Совершенствовать          Проекты       Нацбанк (по    2002-
       нормативную правовую      нормативных   согласованию)  2004
       базу деятельности         правовых                     годы
       системы строительных      актов
       сбережений

4.1.9. Разработать               Проект        Нацбанк (по    I
       проект Закона             Закона        согласованию), квартал
       Республики                Республики    АРЕМЗК         2003
       Казахстан                 Казахстан                    года
       "О государст-
       венном регули-
       ровании и
       надзоре за
       финансовыми
       услугами"
4.1.10.Разработать              Проект         Нацбанк (по    I квартал
       проект Закона            Закона         согласованию)  2003
       Республики               Республики                    года
       Казахстан                Казахстан
       "О внесении
       изменений и
       дополнений в
       некоторые
       законодательные
       акты Республики
       Казахстан по
       вопросам орга-
       низации единой
       системы государ-
       ственного регу-
       лирования финан-
       сового рынка и
       надзора за скла-
       дывающимися на
       нем отношениями"
4.1.11.Разработать              Проект         Нацбанк (по    II
       проект Закона            Закона         согласованию)  квартал
       Республики               Республики                    2003
       Казахстан                Казахстан                     года
       "О кредитном бюро
       и формировании
       кредитных историй
       в Республике
       Казахстан"
4.1.12.Разработать              Проект         Нацбанк (по    I квартал
       проект Закона            Закона         согласованию)  2003
       Республики               Республики                    года
       Казахстан                Казахстан
       "О внесении
       изменений и
       дополнений в
       некоторые
       законодательные
       акты Республики
       Казахстан по
       вопросам вексель-
       ного обращения,
       платежей и пере-
       водов денег"
 
       ______________________________________________________________________
                     4.2. Налоговая политика
______________________________________________________________________
4.2.1. Совершенствовать          Проект        МФ, МЭБП,      IV
       механизм контроля при     нормативного  МЭМР, МИТ,     квартал
       применении трансфертных   правового     АФП            2002
       цен                       акта                         года

4.2.2. Разработать проект        Проект        МФ, АРЕМЗК,    II
       Закона Республики         Закона        МЭМР           квартал
       Казахстан "О              Республики                   2002
       государственном           Казахстан                    года
       регулировании
       производства и оборота
       отдельных видов
       нефтепродуктов"

4.2.3. Внедрить эффективный      Проект        АТК, МФ        II
       механизм контроля         постановления                квартал
       таможенной стоимости      Правительства                2002
       ввозимых товаров          Республики                   года
                                 Казахстан

4.2.4. Внедрить                  Отчет         МФ, МТК, АС,   IV
       Государственный реестр    Правительству МЮ, МВД,       квартал
       налогоплательщиков и      о вводе в     МТСЗН, МЭМР,   2003
       объектов налогообложения  эксплуатацию  МСХ, МООС,     года
       (РНиОН)                                 АЗР, АМД

4.2.5. Разработать Таможенный    Проект        АТК, МФ        IV
       кодекс Республики         Кодекса                      квартал
       Казахстан                 Республики                   2002
                                 Казахстан                    года

4.2.6. Обеспечить внедрение      Проект        МФ             2003
       системы контроля за       постановления                год
       оборотом алкогольной      Правительства
       продукции с               Республики
       использованием учетно-    Казахстан
       контрольных марок

4.2.7. Расширить                 Проекты        МФ             II
       перечень налого-          нормативных                   квартал
       плательщиков,             правовых                      2003
       подлежащих рес-           актов                         года
       публиканскому и
       региональному
       мониторингу
4.2.8. Разработать               Проект         МФ, МИТ,       II
       Правила оборота           нормативного   АФП            квартал
       ювелирных изделий         правового                     2004
       из золота,                акта                          года
       серебра и платины     
______________________________________________________________________
                     4.3. Бюджетная политика
______________________________________________________________________
4.3.1. Совершенствовать          Проекты       АГЗ            Постоян-
       нормативную правовую      нормативных                  но
       базу по вопросам          правовых
       государственных закупок   актов

4.3.2. Расширять и               Проекты       МЭБП, МФ,      Постоян-
       совершенствовать          постановлений Нацбанк (по    но с
       инструменты               Правительства согласованию)  учетом
       правительственного        Республики                   ситуации
       заимствования на          Казахстан                    на рын-
       внутреннем рынке                                       ках
       ссудного капитала                                      капитала

4.3.3. Разработать и внедрить    Проект        МЭБП,          II
       нормативную систему       нормативного  центральные    квартал
       планирования расходов     правового     государст-     2002-
       государственного          акта          венные         2003
       бюджета на содержание                   органы         годов
       государственных
       учреждений

4.3.4. Разработать проект        Проекты       МФ             I
       Закона Республики         нормативных                  квартал
       Казахстан "О внесении     правовых                     2003
       изменений и дополнений    актов                        года
       в Закон Республики
       Казахстан "Об
       аудиторской
       деятельности"

4.3.5. Разработать комплекс      Проект        МФ, Счетный    II
       мер по институциональ-    нормативного  комитет (по    квартал
       ному и структурному       правового     согласованию)  2003  
       усилению и                акта                         года
       материально-технической
       модернизации системы
       государственного
       финансового контроля

4.3.6. Совершенствовать          Проект        МФ, Счетный    II
       нормативную правовую      нормативного  комитет (по    квартал
       базу в области            правового     согласованию)  2002
       государственного          акта                         года
       финансового контроля
       с учетом Закона
       Республики Казахстан
       "О контроле за
       исполнением
       республиканского и
       местных бюджетов"

4.3.7. Разработать проект        Проект        МЭБП, МФ,      2003
       Бюджетного кодекса        Кодекса       АФП            год
       Республики Казахстан      Республики
                                 Казахстан

4.3.8. Осуществить               Проект        МФ             IV     
       дальнейшее                нормативного                 квартал
       совершенство-             правового                    2004
       вание системы             акта                         года
       Казначейства с
       использованием
       новых инфор-
       мационных
       технологий     
______________________________________________________________________
                   4.4. Инвестиционная политика
______________________________________________________________________
4.4.1. Разработать Правила       Проект        МЭБП           IV
       рассмотрения              постановления                квартал
       инвестиционных проектов   Республики                   2002
                                 Казахстан                    года

4.4.2. Разработать Правила       Проект        МФ, МЭБП       III
       предоставления            постановления                квартал
       государственных гарантий  Республики                   2002
       с включением в них        Казахстан                    года
       процедур отбора
       инвестиционных проектов
       под государственные
       гарантии

4.4.3. Разработать проект        Проект        Нацбанк (по    IV
       Закона Республики         Закона        согласованию)  квартал
       Казахстан "О рынке        Республики                   2003
       ценных бумаг"             Казахстан                    года

4.4.4. Разработать Программу     Проект        МИТ, отрасле-  I
       привлечения прямых        постановления вые министер-  квартал
       инвестиций в Республику   Правительства ства и агент-  2003
       Казахстан на              Республики    ства, другие   года
       2003-2005 годы            Казахстан     заитересован-
                                               ные организа-
                                               ции

4.4.5. Разработать нормативные   Проект        МИТ, МФ,       I
       правовые акты в области   постановления другие         квартал
       привлечения прямых        Правительства отраслевые     2003
       инвестиций, в т.ч.        Республики    министерства   года
       регулирующие порядок      Казахстан     и агентства
       предоставления
       инвестиционных льгот и
       преференций

4.4.6. Усовершенствовать         Проекты       Нацбанк (по    IV
       механизмы                 нормативных   согласова-     квартал
       гарантированности         правовых      нию), МЭБП,    2002
       сохранности средств       актов         МТСЗН          года
       пенсионных
       накопительных фондов
       и депозитов почтово-
       сберегательной системы

4.4.7. Разработать               Проект        Нацбанк (по   IV квартал
       проект Закона             Закона        согласованию) 2003 года
       Республики                Республики
       Казахстан "Об             Казахстан
       инвестиционных   
       фондах"     
______________________________________________________________________
                        5. Социальная сфера
______________________________________________________________________
                     5.1. Демография и миграция
______________________________________________________________________
5.1.1. Разработать Программу     Проект        АМД, МИД,      III
       демографической и         постановления МВД, МЭБП,     квартал
       миграционной политики     Правительства МЗ, МОН,       2003
       Республики Казахстан      Республики    МТСЗН, АТурС,  года
       на 2004-2006 годы         Казахстан     АС, МКИОС,
                                               МООС, КНБ (по
                                               согласова-
                                               нию), НКДСЖ
                                               (по согласо-
                                               ванию), акимы
                                               областей, гг.
                                               Астаны и
                                               Алматы

5.1.2. Разработать Программу     Проект        МЭБП, заинте-  II
       развития малых городов    постановления ресованные     квартал
                                 Правительства министерства   2003
                                 Республики    и ведомства,   года
                                 Казахстан     акимы
                                               областей

5.1.3. Разработать Концепцию     Проект        НКДСЖ (по      II
       гендерной политики в      постановления согласова-     квартал
       Республике Казахстан      Правительства нию), МТСЗН,   2003
                                 Республики    МОН, МЗ, МВД   года
                                 Казахстан

5.1.4. Разработать проект        Проект        МЮ, НКДСЖ (по  IV
       Закона Республики         Закона        согласова-     квартал
       Казахстан "О внесении     Республики    нию), МТСЗН    2002
       изменений и дополнений    Казахстан                    года
       в некоторые
       законодательные акты
       Республики Казахстан
       по вопросам борьбы с
       незаконным выездом и
       нелегальной миграцией
       женщин с целью их
       последующей трудовой и
       сексуальной
       эксплуатации
       (трафиком)"

5.1.5. Разработать механизм      Проект        МОН, МЮ,       IV
       контроля над процессом    нормативного  МИД, МВД,      квартал
       усыновления детей-сирот   правового     НКДСЖ (по      2002
                                 акта          согласованию)  года
______________________________________________________________________

        5.2. Образование
______________________________________________________________________
5.2.1. Разработать Типовые       Проект        МОН            II
       штаты работников          постановления                квартал
       организаций образования   Правительства                2002
                                 Республики                   года
                                 Казахстан

5.2.2. Разработать Программу     Проект        МОН            I
       информатизации системы    постановления                квартал
       образования Республики    Правительства                2003
       Казахстан                 Республики                   года
                                 Казахстан

5.2.3. Разработать Правила       Проект        МОН            I
       обеспечения               нормативного                 квартал
       учебниками, учебно-       правового                    2003
       методическими             акта                         года
       комплексами              
       обучающихся и
       воспитанников
       организации
       образования
 

      5.2.4. Разработать систему       Проект        МОН            II
       оценки качества           постановления                квартал
       образования на всех       Правительства                2004
       уровнях                   Республики                   года
                                 Казахстан

5.2.5. Внести изменения и        Проект        МОН            IV
       дополнения в              постановления                квартал 
       нормативные правовые      Правительства                2002
       акты в части              Республики                   года
       конкретизации             Казахстан
       технологии
       лицензирования,
       аттестации,
       государственной
       аккредитации и
       повышения статуса
       организаций
       образования Республики
       Казахстан

5.2.6. Принять меры по           Проект        МОН, акимы     Декабрь,
       осуществлению             постановления областей       ежегодно
       строительства,            Правительства
       реконструкции и           Республики
       расширения организаций    Казахстан
       образования с учетом
       замены аварийных
       зданий, провести
       капитальный ремонт
       сельских организаций
       образования

5.2.7. Разработать Программу     Проект        МОН            IV
       "Ауыл мектебi"            постановления                квартал
                                 Правительства                2002
                                 Республики                   года
                                 Казахстан

5.2.8. Оптимизировать сеть       Проект        МОН            IV
       государственных           постановления                квартал
       научных организаций       Правительства                2003
                                 Республики                   года
                                 Казахстан
______________________________________________________________________
                      5.3. Здравоохранение
______________________________________________________________________
5.3.1. Внести изменения и        Проект        МЗ             II
       дополнения в нормативные  постановления                квартал
       правовые акты по          Правительства                2003
       вопросам                  Республики                   года
       совершенствования         Казахстан
       процессов приватизации
       объектов
       здравоохранения
       Республики Казахстан

5.3 2. Внести изменения и        Проект        МЗ             IV
       дополнения по вопросам    постановления                квартал
       совершенствования         Правительства                2002
       процесса лицензирования   Республики                   года
       организаций               Казахстан
       здравоохранения

5.3.3. Разработать проект        Проект        МЗ             IV
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "О              Республики                   2002
       репродуктивных правах     Казахстан                    года
       и гарантиях их
       обеспечения"

5.3.4  Разработать проект        Проект        МЗ             IV
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "Об охране      Республики                   2003  
       здоровья граждан в        Казахстан                    года
       Республике Казахстан"

5.3.5. Разработать проект        Проект        МЗ             III
       Указа Президента          Указа                        квартал
       Республики Казахстан      Президента                   2002
       "О внесении изменений     Республики                   года
       и дополнений в Указ       Казахстан
       Президента Республики
       Казахстан "О
       Государственной
       программе "Здоровье
       народа"

5.3.6. Разработать проект        Проект        МЗ             II
       нормативного правового    постановления                квартал
       акта Республики           Правительства                2003
       Казахстан "О создании     Республики                   года
       единой государственной    Казахстан
       системы контроля и
       учета индивидуальных
       доз облучения и
       медико-социальной
       защиты граждан,
       пострадавших от
       радиационного
       воздействия"

5.3.7. Разработать проект        Проект        МЗ             II
       нормативного правового    постановления                квартал
       акта Республики           Правительства                2002
       Казахстан "Об             Республики                   года
       утверждении правил        Казахстан
       оказания платных услуг
       в государственных
       организациях
       здравоохранения"

5.3.8. Разработать проект        Проект        МЗ             IV
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "О              Республики                   2002
       лекарственных             Казахстан                    года
       средствах"

5.3.9. Разработать Концепцию     Проект        МЗ, МФ, МЭБП,  III
       совершенствования         постановления МТСЗН,         квартал
       финансирования системы    Правительства Нацбанк (по    2002
       здравоохранения в         Республики    согласованию)  года
       Республике Казахстан      Казахстан

5.3.10. Разработать проект       Проект        МЗ, МЭБП,      IV
        Закона Республики        Закона        МФ, МТСЗН,     квартал
        Казахстан "Об            Республики    Нацбанк (по    2003
        обязательном             Казахстан     согласованию)  года
        медицинском
        страховании в
        Республике Казахстан"

5.3.11. Разработать              Проект        МЗ             III
        программу                постановления                квартал
        развития                 Правительства                2003 года
        фармацевтической         Республики                  
        и медицинской            Казахстан
        промышленности
        Республики
        Казахстан на
        2004-2006 годы
5.3.12. Разработать              Проект Закона  МЗ, МООС      II квартал
        проект Закона            Республики                   2003 года
        Республики               Казахстан
        Казахстан
        "О качестве и
        безопасности
        продовольствен-
        ного сырья и
        продуктов
        питания"
5.3.13. Разработать              Проект         МЗ           III
        Программу по             постановления               квартал
        усилению борьбы          Правительства               2003
        с туберкулезом           Республики                  года
        в Республике             Казахстан
        Казахстан на
        2004-2006 годы
 
       ______________________________________________________________________
                         5.4. Культура
______________________________________________________________________
Сохранение и развитие историко-культурного наследия, обеспечение
условий развития профессионального искусства и народного творчества
______________________________________________________________________
5.4.1. Разработать Программу     Проект        МКИОС         III
       первоочередных мер по     постановления               квартал
       сохранению памятников     Правительства               2003
       историко-культурного      Республики                  года
       наследия                  Казахстан

5.4.2. Разработать Программу     Проект        МКИОС         2004
       по поиску и               постановления               год
       приобретению копий        Правительства
       документов по истории     Республики
       Казахстана 15-20          Казахстан
       веков, имеющих
       историческую ценность
       для Республики
       Казахстан, из архивов
       и научных учреждений
       зарубежных государств

5.4.3. Разработать Концепцию     Проект        МКИОС         III
       развития культуры и       постановления               квартал
       искусства в Республике    Правительства               2002
       Казахстан                 Республики                  года
                                 Казахстан

5.4.4. Разработать проект        Проект        МКИОС         II
       Закона Республики         Закона                      квартал
       Казахстан "О культуре"    Республики                  2003
                                 Казахстан                   года

5.4.5. Разработать перечень      Проект        МКИОС         IV
       юбилейных и памятных      постановления               квартал
       дат Республики            Правительства               2002
       Казахстан на              Республики                  года
       2003-2004 годы            Казахстан
______________________________________________________________________
Укрепление позиций государственного языка в сфере государственного управления, создание благоприятных условий для развития языков этнических групп; обеспечение культурной, духовной и языковой потребности казахской диаспоры за рубежом
______________________________________________________________________
5.4.6. Разработать Концепцию     Проект        МКИОС, МЮ     IV
       государственной           постановления               квартал
       терминологической         Правительства               2003
       работы в Республике       Республики                  года
       Казахстан                 Казахстан

5.4.7. Разработать Концепцию     Проект        МКИОС         2004
       государственной           постановления               год
       ономастической работы     Правительства
       в Республике Казахстан    Республики
                                 Казахстан

5.4.8. Провести II Всемирный     Проект        МКИОС, акимы   III
       курултай казахов          постановления областей, гг.  квартал
                                 Правительства Астаны и       2002
                                 Республики    Алматы         года
                                 Казахстан

5.4.9. Разработать Программу     Проект        МКИОС, АМД,    III
       поддержки                 постановления МИД            квартал
       соотечественников,        Правительства                2003
       проживающих за рубежом,   Республики                   года
       на 2004-2006 годы         Казахстан
_____________________________________________________________________
Формирование и развитие единого информационного пространства, обеспечение эффективной деятельности СМИ и развития инфраструктуры
телерадиовещания
_____________________________________________________________________
5.4.10. Разработать Правила      Проект        МКИОС          II
        учета иностранных        постановления                квартал
        средств массовой         Правительства                2002
        информации,              Республики                   года
        распространяемых в       Казахстан
        Республике Казахстан
_____________________________________________________________________
Создание условий для раскрытия потенциала молодежи, поддержки ее социально значимых и общественно полезных инициатив, нравственного и патриотического воспитания молодого поколения
_____________________________________________________________________
5.4.11. Разработать Программу    Проект        МКИОС          IV
        молодежной политики      постановления                квартал
                                 Правительства                2002
                                 Республики                   года
                                 Казахстан

5.4.12. Разработать              Проект        МКИОС          III
        программу                постановления                квартал
        развития                 Правительства                2003 
        телерадиовещания         Республики                   года
        в Республике             Казахстан
        Казахстан на
        2004-2006 годы     
_____________________________________________________________________
                  5.5. Спорт, туризм и здоровый образ жизни
_____________________________________________________________________
5.5.1. Рассмотреть возможность   Проект        АТурС          IV
       строительства             постановления                квартал
       олимпийской спортивной    Правительства                2003
       базы с комплексом         Республики                   года
       необходимых спортивных    Казахстан
       сооружений в предгорьях
       г. Алматы

5.5.2. Обеспечить подготовку     Проект        АТурС          II
       и участие сборных         постановления                квартал
       команд Республики         Правительства                2002
       Казахстан в               Республики                   года
       международных             Казахстан
       спортивных юношеских
       играх стран
       Содружества Независимых
       Государств, Балтии и
       регионов России

5.5.3. Провести международные    Проект        АТурС          III
       спортивные игры           постановления                квартал
       стран-участниц            Правительства                2003
       Содружества               Республики                   года
       Независимых Государств    Казахстан 

5.5.4. Обеспечить проведение     Проекты       АТурС          Соглас-
       республиканских           нормативных                  но
       комплексных спортивных    правовых                     кален-
       мероприятий:              актов                        дарным
       - зимние и летние                                      планам
       спартакиады народов
       Республики Казахстан;
       - республиканские
       параолимпийские игры;
       - республиканские
       спартакиады по
       национальным видам
       спорта и народным играм

5.5.5. Разработать Программу     Проект        АТурС          II
       развития туристской       постановления                квартал
       отрасли                   Правительства                2002
                                 Республики                   года
                                 Казахстан
______________________________________________________________________
                      5.6. Занятость и труд
______________________________________________________________________
5.6.1. Разработать проект        Проект        МТСЗН          IV
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "О внесении     Республики                   2002
       изменений и дополнений    Казахстан                    года
       в Закон Республики
       Казахстан "О труде в
       Республике Казахстан"

5.6.2. Разработать проект        Проект        МТСЗН          III
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "О              Республики                   2002
       безопасности и охране     Казахстан                    года
       труда"

5.6.3. Разработать Концепцию     Проект        МТСЗН, МЮ      III
       Трудового кодекса         Концепции                    квартал
       Республики Казахстан                                   2003
                                                              года

5.6.4. Разработать проект        Проект        МТСЗН, МЮ      2004
       Трудового кодекса         Кодекса                      год
       Республики Казахстан      Республики
                                 Казахстан
______________________________________________________________________
Развитие эффективно функционирующего рынка труда. Содействие в обеспечении занятости населения
______________________________________________________________________
5.6.5. Установить квоты на       Проект        МТСЗН          I
       привлечение иностранной   постановления                квартал,
       рабочей силы для          Правительства                ежегодно
       осуществления трудовой    Республики
       деятельности на           Казахстан
       территории Республики
       Казахстан

5.6.6. Внести изменения в        Проект        МТСЗН          IV
       действующие Правила       постановления                квартал
       выдачи разрешений         Правительства                2002
       работодателям на          Республики                   года
       привлечение иностранной   Казахстан
       рабочей силы в
       Республику Казахстан и
       лицензий на
       деятельность, связанную
       с привлечением
       иностранной рабочей
       силы и вывозом рабочей
       силы из Республики
       Казахстан за границу
______________________________________________________________________
                    5.7. Социальная защита
______________________________________________________________________
5.7.1. Разработать               Проект        МЭБП, заинте-  III
       программу                 Постановления ресованные     квартал
       по снижению               Правительства министерства   2002 
       бедности в Республике     Республики    и агентства    года
       Казахстан на              Казахстан
       2003-2005 годы
_____________________________________________________________________
Дальнейшее совершенствование системы социальной защиты населения
_____________________________________________________________________
5.7.2. Обеспечить переход от     Проект        МТСЗН, МОН,    2004
       отраслевого               Закона        МЗ, МЭБП, МФ,  год
       регулирования вопросов    Республики    АГС (по
       оплаты труда работников,  Казахстан     согласованию)
       содержащихся за счет
       государственного
       бюджета, к ее
       регулированию в рамках
       единого законодательства
       о гражданской службе,
       внесение
       соответствующих
       изменений в некоторые
       законодательные акты

5.7.3. Обеспечить повышение      Проект        МТСЗН          Ежегодно
       размеров пенсионных       постановления
       выплат с учетом           Правительства
       приближения минимальных   Республики
       размеров пенсий к         Казахстан
       прожиточному минимуму

5.7.4. Разработать проект        Проект        МТСЗН, МЭБП,   IV
       Закона Республики         Закона        МЗ, МОН,       квартал
       Казахстан по вопросам     Республики    АТурС          2003
       социальной защиты         Казахстан                    года
       инвалидов

5.7.5. Проводить дальнейшее      Проект        МТСЗН, МЭБП,   IV
       совершенствование         Закона        МЗ, АМД,       квартал
       дополнительных форм       Республики    НКДСЖ (по      2003
       социальной поддержки      Казахстан     согласованию)  года
       населения (семей с
       детьми и др.)

5.7.6. Внедрить систему          Проект        МТСЗН,         IV
       обязательного             Закона        Нацбанк (по    квартал
       социального страхования   Республики    согласованию)  2003
                                 Казахстан                    года
______________________________________________________________________
                        6. Реальный сектор
______________________________________________________________________
6.1.   Разработать Концепцию     Проект        МИТ, МЭМР,     I
       индустриальной политики   постановления МСХ, акимы     квартал
       в Республике Казахстан    Правительства областей,      2003
       до 2010 года              Республики    гг. Астаны и   года
                                 Казахстан     Алматы

6.2.   Разработать Программу     Проект        МИТ, централь- II
       развития эталонной        постановления ные и местные  квартал
       базы единиц величин на    Правительства исполнительные 2003
       2004-2006 годы            Республики    органы         года
                                 Казахстан

6.3.   Разработать               Проект        МИТ            III
       программу                 постановления                квартал
       "Качество" на             Правительства                2003 года
       2004-2006 годы            Республики
                                 Казахстан
 
  6.4.   Разработать               Проект         МИТ,           III
       программу                 постановления  центральные    квартал
       развития                  Правительства  и местные      2003
       национальных              Республики     исполнительные года
       систем стандарти-         Казахстан      органы
       зации и сертифика-
       ции на 2004-2005
       годы     
_____________________________________________________________________
                6.1. Минерально-сырьевой комплекс
_____________________________________________________________________
6.1.1. Разработать Программу     Проект        МЭМР, МИТ      IV
       развития ресурсной базы   постановления                квартал
       минерально-сырьевого      Правительства                2002
       комплекса страны          Республики                   года
       на 2003-2010 годы         Казахстан
       (1 этап - 2003-2005 гг.,
       2 этап - 2006-2010 гг.)

6.1.2. Разработать порядок       Проект        МЭМР, МИТ      IV
       создания Единой           постановления                квартал
       государственной системы   Правительства                2002
       мониторинга               Республики                   года
       недропользования в        Казахстан
       Республике Казахстан

6.1.3. Разработать Программу     Проект        МЭМР, акимы    II
       развития газовой          постановления областей,      квартал
       отрасли в Республике      Правительства гг. Астаны и   2003
       Казахстан                 Республики    Алматы,        года
                                 Казахстан     ЗАО НК
                                               "КазМунайГаз"

6.1.4. Разработать Программу     Проект        МЭМР, МТК,     I
       освоения казахстанской    постановления МООС, акимы    квартал
       части шельфа              Правительства Мангистауской  2003
       Каспийского моря на       Республики    и Атырауской   года
       2003-2005 годы (1 этап)   Казахстан     областей,
                                               ЗАО НК
                                               "КазМунайГаз"

6.1.5. Разработать               Проект        МЭМР,          I квартал
       Правила                   нормативного  АРЕМЗК,        2003 года
       поставки,                 правового     МЮ
       транспортировки           акта
       и реализации
       природного газа
       в Республике
       Казахстан,
       Правила поставки,
       перевозки и
       пользования
       сжиженными угле-
       водородными
       газами
 
  6.1.6. Разработать               Проект         МЭМР          III
       Программу                 постановления                квартал
       развития урановой         Правительства                2003
       промышленности            Республики                   года
       Республики                Казахстан
       Казахстан на
       2004-2030 годы
       (I-этап-2004-2006
       годы)    
_____________________________________________________________________
         6.2. Электроэнергетика и угольная промышленность
_____________________________________________________________________
6.2.1. Разработать Программу     Проект        МЭМР, МООС,    III
       по энергосбережению       постановления МТК, акимы     квартал
       на 2005-2015 годы         Правительства областей,      2004
       (1 этап - 2005-2007 гг.)  Республики    гг. Астаны и   года
                                 Казахстан     Алматы

6.2.2. Разработать Программу     Проект        МЭМР           III
       развития атомной          постановления                квартал
       энергетики в Республике   Правительства                2003
       Казахстан на 2004-2030    Республики                   года
       годы (I этап -            Казахстан
       2004-2006 гг.)
____________________________________________________________________
               6.3. Обрабатывающая промышленность
____________________________________________________________________
6.3.1. (исключена - N 92 от 27.01.2003 г.)
 

       6.3.2. Разработать               Проект        МЭМР           III
       Программу                 постановления                квартал
       развития нефте-           Правительства                2003
       химической отрас-         Республики                   года
       ли промышленности         Казахстан
       Республики
       Казахстан на
       2004-2010 годы
       (I этап-2004-2005
       годы)
 

      6.3.3. (исключена - N 92 от 27.01.2003 г.)
______________________________________________________________________
                       6.4. Строительство

       (исключен - N 92 от 27.01.2003 г.)
______________________________________________________________________
6.4.1. (исключена - N 92 от 27.01.2003 г.)
______________________________________________________________________
                   6.5. Малый и средний бизнес
______________________________________________________________________
6.5.1. Разработать               Проект        МИТ            IV
       Государственную           Указа                        квартал
       программу развития и      Президента                   2002
       поддержки малого          Республики                   года
       предпринимательства на    Казахстан
       2003-2005 годы

6.5.2. Провести капитализацию    Проект        МИТ, МФ,       III
       ЗАО "Фонд развития        постановления ЗАО "ФРМП"     квартал
       малого                    Правительства                2002
       предпринимательства"      Республики                   года
       в целях его укрепления    Казахстан
       как кредитного
       института и создания
       филиалов в регионах
       Казахстана

6.5.3. Создать при каждом        Проекты       МИТ,           II
       отраслевом министерстве   нормативных   отраслевые     квартал
       (агентстве) экспертные    актов         министерства   2002
       советы по вопросам                      и агентства    года
       взаимодействия с малым
       и средним бизнесом

6.5.4. Обеспечить участие        Проекты       МИТ,           2002-
       объединений               нормативных   министерства,  2004
       предпринимателей в        актов         агентства      годы
       разработке отраслевых
       (секторальных)
       программ развития,
       проектов нормативных
       правовых актов
_____________________________________________________________________
             6.6. Научно-технологическая политика
_____________________________________________________________________
6.6.1. Разработать Программу     Проект        МОН            II
       "Научно-техническое       постановления                квартал
       обеспечение               Правительства                2002
       инновационных             Республики                   года
       производств"              Казахстан
       на 2003-2005 годы
 
6.6.2. Разработать Программу     Проект        МОН, МИТ       II
       "Научно-техническое       постановления                квартал
       обеспечение создания      Правительства                2002
       производств               Республики                   года
       четвертого - пятого       Казахстан
       передела в
       металлургическом
       комплексе Республики
       Казахстан" на
       2003-2005 годы

6.6.3. Разработать программы     Проекты       МОН, акимы     III
       научно-технического       постановлений областей гг.   квартал
       обеспечения социально-    Правительства Астаны и       2003-
       экономического            Республики    Алматы         2004
       развития регионов         Казахстан                    годов

6.6.4. Обеспечить формирование   Проект        МЭМР, МИТ,     IV
       и развитие парка          Указа         МОН, МТК,      квартал
       информационных            Президента    МФ             2002
       технологий                Республики                   года
                                 Казахстан
______________________________________________________________________
                  7. Транспортная инфраструктура
______________________________________________________________________
7.1.   (исключена - N 92 от 27.01.2003 г.)      
7.2.   Разработать Воздушный     Проект        МТК            II
       кодекс Республики         Кодекса                      квартал
       Казахстан                 Республики                   2004
                                 Казахстан                    года
 
7.3    (исключена - N 92 от 27.01.2003 г.)
7.4.   Разработать проект        Проект        МТК            II
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "Об             Республики                   2002
       автомобильном             Казахстан                    года
       транспорте"
 
7.5.   Разработать проект        Проект        МТК            III
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "Об             Республики                   2002
       электронном документе     Казахстан                    года
       и электронной цифровой
       подписи"
 
7.6.   Разработать проект        Проект        МТК            III
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "Об             Республики                   2002
       информатизации"           Казахстан                    года
 
7.7.   Разработать проект        Проект        МТК            I
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "О внесении     Республики                   2003
       изменений и дополнений    Казахстан                    года
       в Закон Республики
       Казахстан "О связи"
 
7.8.   Разработать проект        Проект        МТК            I
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "О внутреннем   Республики                   2003
       водном транспорте"        Казахстан                    года
 
7.9.   Разработать проект        Проект        МТК            II
       Закона Республики         Закона                       квартал
       Казахстан "О транзитных   Республики                   2004
       (мультимодальных)         Казахстан                    года
       перевозках"
 
7.10.  Разработать Программу     Проект        МТК            III
       развития отрасли          постановления                квартал
       гражданской авиации на    Правительства                2002
       2003-2005 годы            Республики                   года
                                 Казахстан
 
7.11.  (исключена - N 92 от 27.01.2003 г.)
7.12.  Разработать Программу     Проект        МТК, ОАО       III
       развития отрасли          постановления "Казахтелеком" квартал
       телекоммуникаций          Правительства (по согласо-   2002
                                 Республики    ванию)         года
                                 Казахстан
 
                          7.13.  Разработать Правила       Проект        МКИОС, МТК     I
       электронного              постановления                квартал
       документооборота          Правительства                2003
                                 Республики                   года
                                 Казахстан

7.14.  Разработать               Проект        МТК, АРЕМЗК,   III
       Программу                 постановления ЗАО "НМСК      квартал
       создания                  Правительства "Казмортранс-  2003
       национального             Республики    флот" (по      года
       морского                  Казахстан     согласованию),
       торгового                               ЗАО НК
       флота на                                "КазМунайГаз"
       2004-2006                               (по согласованию)
       годы     

______________________________________________________________________

8. Сельское хозяйство
______________________________________________________________________
8.1    Разработать               Проект        МСХ, МИТ,      II
       Государственную           Указа         МОН, МЗ        квартал 
       агропродовольственную     Президента                   2002
       программу Республики      Республики                   года
       Казахстан на              Казахстан
       2003-2005 годы

8.2.   Сохранять и               Проект        МСХ            I
       развивать                 постановления                квартал,
       племенное                 Правительства                ежегодно
       дело                      Республики
                                 Казахстан
 
              8.3.   (исключена - N 92 от 27.01.2003 г.)
8.4.   Кредитование ЗАО          Проект        МСХ            I
       "Мал онiмдерi             постановления                квартал,
       корпорациясы" для         Правительства                ежегодно
       закупа, переработки       Республики
       и поставки на экспорт     Казахстан
       животноводческой
       продукции

8.5.   Кредитовать местные       Проект        МСХ            I
       бюджеты на организацию    постановления                квартал,
       проведения весенне-       Правительства                ежегодно
       полевых и уборочных       Республики
       работ                     Казахстан

8.6.   Увеличить объемы          Проект        МСХ            I
       лизинговых средств        постановления                квартал,
       для более полного         Правительства                ежегодно
       обеспечения сельхоз-      Республики
       товаропроизводителей      Казахстан
       сельскохозяйственной
       техникой

8.7.   Разработать меры          Проект        МСХ            I
       поддержки                 постановления                квартал,
       сельскохозяйственных      Правительства                2002
       товаропроизводителей      Республики                   года
       для обеспечения их        Казахстан
       сельскохозяйственной
       техникой,
       технологическим
       оборудованием, оказанию
       комплекса необходимых
       услуг посредством
       сервис-центров

8.8.   Обеспечить                Проекты       МСХ, МЭБП      I
       государственную           постановлений                квартал,
       поддержку предприятий     Правительства                ежегодно
       переработки               Республики
       сельскохозяйственной      Казахстан
       продукции, которые
       имеют высокую долю
       импорта (сгущенное
       молоко, масло
       сливочное, мясные и
       плодоовощные консервы,
       детское питание,
       натуральные соки
       концентрированных
       порошков, масло
       растительное)

8.9.   В рамках бюджетных        Проект        МСХ, ЗАО       I
       программ производить      постановления "Продкорпо-    квартал,
       государственный закуп     Правительства рация" (по     ежегодно
       зерна для обновления      Республики    согласованию)
       государственных           Казахстан
       ресурсов
       продовольственного
       зерна

8.10.  Разработать               Проект        МОН, МЗ,       III
       национальные нормы        нормативного  МСХ            квартал
       потребления по            правового                    2002 года
       необходимой               акта
       номенклатуре продуктов
       питания
______________________________________________________________________
                      9. Торговая политика
______________________________________________________________________
                      9.1. Внешняя торговля
______________________________________________________________________
9.1.1. Разработать Концепцию     Проект        МИТ, МСХ,      II
       по мерам косвенного       постановления МЭБП, МТК,     квартал
       регулирования экспорта    Правительства МФ             2002
       товаров                   Республики                   года
                                 Казахстан

9.1.2. Продолжить                Проекты       МИТ, МСХ,      Постоян-
       формирование импортных    постановлений МЭБП, МФ,      но
       таможенных тарифов,       Правительства МЭМР, МИД,
       направленных на           Республики    МТК, АТК,
       диверсификацию            Казахстан (по АРЕМЗК
       экономики и               согласованию
       формирование основ        с Интегра-
       Общего таможенного        ционным
       тарифа государств-        комитетом
       участников Евразийского   ЕврАзЭС)
       экономического
       сообщества
       (ЕврАзЭС и СНГ)

9.1.3. Провести много- и         Информация    МИТ, МИД,      IV
       двусторонние переговоры   Правительству                квартал,
       по вступлению             Республики                   ежегодно
       Республики Казахстан      Казахстан
       в ВТО

9.1.4. Совершенствовать          Проекты       МИТ, АТК, МФ,  Постоян-
       нормативную правовую      нормативных   МО, МЗ, МООС,  но
       базу в области            правовых      МСХ, КНБ (по
       лицензирования экспорта   актов         согласованию)
       и импорта товаров
       (работ, услуг) и
       экспортного контроля
______________________________________________________________________
                   9.2. Внутренняя политика
______________________________________________________________________
9.2.1. Разработать нормативные   Проекты       МИТ, МЗ,       2002-
       правовые акты по          нормативных   АРЕМЗК, МФ,    2003
       регулированию             правовых      МВД            годы
       внутренней торговли       актов
______________________________________________________________________
       10. Обеспечение безопасности государства, укрепление
             правопорядка и борьба с преступностью
______________________________________________________________________
10.1.  Разработать Программу     Проект        МВД            II
       реформирования            нормативного                 квартал
       внутренних войск          правового                    2002
       Министерства внутренних   акта                         года
       дел Республики
       Казахстан на 2003-2005
       годы

10.2.  Разработать Программу     Проект        МВД, Генпро-   III
       профилактики              постановления куратура (по   квартал
       правонарушений и борьбы   Правительства согласова-     2002
       с преступностью в         Республики    нию), КНБ      года
       Республике Казахстан      Казахстан     (по согласо-
       на 2003-2004 годы                       ванию), АТК,
                                               МОН, МКИОС,
                                               МЗ, МФ, АФП,
                                               акимы
                                               областей, гг.
                                               Астаны и
                                               Алматы

10.3. Увеличить штатную         Проект        МЮ, МЭБП       III
      численность уголовно-     постановления                квартал
      исполнительных            Правительства                2003-
      инспекций и               Республики                   2004
      контролерского состава,   Казахстан                    годов
      связанного с введением
      альтернативного вида
      наказания

10.4. Открыть региональные      Проект        МЮ, МЗ         2003
      центры медико-социальной  нормативного                 год
      реабилитации              правового
      наркозависимых лиц, в     акта
      т.ч. несовершеннолетних,
      увеличить число
      наркологических
      диспансеров

10.5. Создать школы в           Проект        МЮ, МОН        2003-
      исправительных            нормативного                 2004
      учреждениях с общим       правового                    годы
      профессиональным          акта
      обучением

10.6. Создать инженерно-        Проекты       МВД, КНБ (по   I
      технические (саперные)    нормативных   согласова-     квартал
      подразделения и           правовых      нию), АЧС,     2003
      разработать порядок       актов         МО, СОП (по    года
      взаимодействия                          согласованию)
      специальных
      государственных
      органов при
      реагировании на
      сообщения о заложенных
      или обнаруженных
      взрывных устройствах

10.7. Разработать проект        Проект        МО, заинте-    IV
      Закона Республики         Закона        ресованные     квартал
      Казахстан "Об             Республики    государствен-  2002
      альтернативной службе     Казахстан     ные органы     года
      в Республике Казахстан"

10.8. Разработать               Проект        МЮ             III
      Программу                 постановления                квартал
      дальнейшего               Правительства                2003
      развития                  Республики                   года
      уголовно-                 Казахстан
      исполнительной
      системы на
      2004-2006 годы
10.9. Разработать               Проект        МЮ             III
      Программу борьбы          постановления                квартал
      с наркоманией и           Правительства                2003
      наркобизнесом в           Республики                   года
      Республике                Казахстан
      Казахстан на
      2004-2005 годы
10.10.Присоединиться            Проект        МИД, АФП       III
      к Европейской             нормативного                 квартал
      Конвенции об              правового акта               2003 года
      отмывании,
      выявлении,
      изъятии и конфис-
      кации доходов от
      преступной
      деятельности
10.11.Разработать               Проект Закона  АФП,          IV квартал
      проект Закона             Республики     Нацбанк (по   2004
      Республики                Казахстан      согласованию) года
      Казахстан
      "О противо-
      действии
      легализации
      (отмывание)
      доходов, получен-
      ных незаконным
      путем"
 
       ______________________________________________________________________
     11. Внутриполитическая стабильность и консолидация общества
______________________________________________________________________
11.1. Разработать Программу     Проект        МКИОС          IV
      государственной           постановления                квартал
      поддержки                 Правительства                2002
      неправительственных       Республики                   года
      организаций               Казахстан

11.2. Разработать проект        Проект        МКИОС          II
      Закона Республики         Закона                       квартал
      Казахстан "О              Республики                   2003
      государственном           Казахстан                    года
      социальном заказе"

11.3. Проводить ежегодно        Проект        МКИОС          Ежегодно
      сессии Ассамблеи          постановления
      народов Казахстана        Правительства
                                Республики
                                Казахстан

      Примечание: Расшифровка буквенных аббревиатур:
      МВД                           - Министерство внутренних дел
      МЗ                            - Министерство здравоохранения
      МИТ                           - Министерство индустрии и торговли
      МИД                           - Министерство иностранных дел
      МКИОС                         - Министерство культуры, информации
                                      и общественного согласия
      МОН                           - Министерство образования и науки
      МО                            - Министерство обороны
      МООС                          - Министерство охраны окружающей
                                      среды
      МСХ                           - Министерство сельского хозяйства
      МТК                           - Министерство транспорта и
                                      коммуникаций
      МТСЗН                         - Министерство труда и социальной
                                      защиты населения
      МФ                            - Министерство финансов
      МЭМР                          - Министерство энергетики и
                                      минеральных ресурсов
      МЭБП                          - Министерство экономики и
                                      бюджетного планирования
      МЮ                            - Министерство юстиции
      АГС                           - Агентство по делам
                                      государственной службы
      АГЗ                           - Агентство по государственным
                                      закупкам
      АЗР                           - Агентство по управлению
                                      земельными ресурсами
      АМД                           - Агентство по миграции и демографии
      АРЕМЗК                        - Агентство по регулированию
                                      естественных монополий и защите
                                      конкуренции
      АС                            - Агентство по статистике
      АТурС                         - Агентство по туризму и спорту
      АТК                           - Агентство таможенного контроля
      АЧС                           - Агентство по чрезвычайным
                                      ситуациям
      АФП                           - Агентство финансовой полиции
      Генпрокуратура                - Генеральная прокуратура
      КНБ                           - Комитет национальной безопасности
      Нацбанк                       - Национальный банк
      НКДСЖ                         - Национальная комиссия по делам
                                      семьи и женщин
      СОП                           - Служба охраны Президента
                                      Республики Казахстан
      Счетный комитет               - Счетный комитет по контролю за
                                      исполнением
                                      республиканского бюджета
      ЗАО НК "КазМунайГаз"          - закрытое акционерное общество
                                      "Национальная Компания
                                      "КазМунайГаз"
      ЗАО "ФРМП"                    - закрытое акционерное общество
                                      "Фонд развития малого
                                      предпринимательства"
      ЗАО НМСК "Казмортрансфлот"    - закрытое акционерное общество
                                      "Национальная морская
                                      судоходная компания"
      ЗАО "Продкорпорация"          - закрытое акционерное общество
                                      "Продкорпорация"
      ОАО "Казтелеком"              - открытое акционерное общество
                                      "Казтелеком"           

      Приложение к         
постановлению Правительства 
Республики Казахстан     
от 24 апреля 2002 года N 470 

Перечень
утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

            1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года N 367 "О Плане мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 годы" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 13-14, ст. 140).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 февраля 2000 года N 327 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению поручений Президента Республики Казахстан, высказанных на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2000 года" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 9-10, ст. 118).
      3. Подпункт 3) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2000 года N 944 "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан".
      4. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2000 года N 1007 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2000 года N 220 и от 7 марта 2000 года N 367".
      5. Пункт 3 изменений и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2000 года N 1103 "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 30, ст. 372).
      6. Пункт 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2000 года N 1269 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года N 367 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 36-37, ст. 431).
      7. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2000 года N 1462 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2000 года N 220 и от 7 марта 2000 года N 367" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 41, ст. 472).
      8. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 19 октября 2000 года N 1572 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2000 года N 220 и от 7 марта 2000 года N 367" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 43, ст. 507).
      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2000 года N 1732 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года N 367" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 49-50, ст. 570).
      10. Пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2001 года N 590 "О Республиканской программе "Качество" на 2001-2005 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 16, ст. 209).
      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2001 года N 601 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данных на совещании 13 апреля 2001 года" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 16, ст. 214).
      12. Пункт 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года N 614 "О некоторых вопросах развития эталонной базы единиц величин Республики Казахстан".
      13. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2001 года N 1108 "О внесении дополнения и изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 1998 года N 1180 и от 7 марта 2000 года N 367".
      14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2001 года N 1338 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2001 года N 601" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 465).
      15. Пункт 15 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2001 года N 1369 "О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 36-37, ст. 478).
      16. Пункт 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года N 1532 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года N 367 и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2000 года N 1826" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 41-42, ст. 526).
      17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 января 2002
года N 5 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации задач, поставленных Президентом
Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. в торжественной речи 16 декабря 2001 года,
посвященной празднованию 10-й годовщины независимости Республики Казахстан" (САПП
Республики Казахстан, 2002 г., N 1, ст. 3).