Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 9 ақпандағы N 96 Қаулысы

      "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 23 желтоқсандағы N 1686  Жарлығын орындау үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Қоса берiлiп отырған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң 2006-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Орталық және жергілiктi атқарушы органдар, өзге де мемлекеттiк органдар (келiсiм бойынша) Жоспарда көзделген iс-шаралардың тиiсiнше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн және жыл сайын 30 маусымға және 30 желтоқсанға Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгiне (қаржы полициясы) олардың орындалуы жөнiнде ақпарат ұсынсын.

      3. Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттiгi (қаржы полициясы) (келiсiм бойынша) жыл сайын 10 шiлдеге және 10 қаңтарға Қазақстан Республикасының Үкiметiне Жоспардың орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                          Қазақстан Республикасы
                                                 Үкіметінің
                                        2006 жылғы 9 ақпандағы N 96
                                           қаулысымен бекітілген

              Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010
           жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын
              іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің
2006.06.27. N  590 , 2007.01.23.  N 44 , 2008.02.02.  N 89 Қаулыларымен.

                       2006-2008 жылдары

Р/с
N

Іс-шаралар

Аяқталу
нысаны 

Орында-
луына
жауаптылар 

Орын-
далу
мер-
зімі 

Бол-
жамды
шығыс-
тар 

Қаржы-ланды-
ру
көзі

1

2

3

4

5

6

7

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте
құқықтық базаны жетілдіру

1.

Бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялануға жататын құжаттар тізбесін анықтай отырып, мемлекеттік органдардың бюджет қаражатын жұмсау жөніндегі шешімдерді қолдануы мен іске асыруының ақпараттық айқындылығын қамтамасыз ету

ҚПА-ға
ақпарат

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
МАМ,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

жыл
сайын
30
жел-
тоқсан
және
30
маусым

Талап
етіл-
мейді


2.

Ақпараттандыру туралы»Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

АБА

2006
жылғы
3-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


3.

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне рұқсат ету қағидатын қолдану саласын оның түрлі нысан-
дарында еркін кеңейту үшін жауапкершілікті белгілеу тұрғы-
сында өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Норматив-
тік
құқықтық
кесімнің
жобасы

Әділетмині
(жинақ-
тау), ҚПА
(келісім
бойынша),
ИСМ, ІІМ,
БП
(келісім
бойынша),
ТМРА, ЖРА,
Қоршаған-
ортамині

2006
жылғы
4-тоқ-
сан 

Талап
етіл-
мейді


4.

"Бәсеке және монополиялық қызметті шектеу туралы"»Қазақстан Республикасы Заңының жобасын (жаңа редакция) әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ИСМ
(жинақ-
тау),
Әділетми-
ні, мүдде-
лі мемле-
кеттік
органдар

2006
жылғы
3-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


5.

Орталық мемлекет-
тік органдардың жекелеген функцияларын жергілікті билік және басқару органдарына беру арқылы функция-
ларды орталықсыз-
дандыру жөніндегі
жұмысты жалғастыру

ҚПА-ға
ақпарат

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2006
жылғы
30
жел-
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


6.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне тиісті
тауар рыногында үстем жағдайға ие
табиғи монополия субъектілерінің және рынок
субъектілерінің қызметін бақылау және реттеу мәселелері бойынша өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ИСМ (жи-
нақтау),
ТМРА,
Әділетми-
ні, мүдде-
лі мемле-
кеттік
органдар

2006
жылғы
3-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


7.

Экспорттық бақылау туралы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына экспорттық бақылаудың ұлттық
жүйесін жетілдіру
мәселелері бойынша өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ИСМ (жи-
нақтау),
Әділетми-
ні,
Қаржымині

2006
жылғы
4-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


8.

Лицензияланатын қызмет түрлерін және мемлекеттік органдардың рұқсат ету функцияларын қысқарту, сондай-
ақ лицензиялар және рұқсаттар алу тәртібін жеңілдету жөнін-
дегі жұмысты
жалғастыру

ҚПА-ға
ақпарат

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2006-
2007
жылдары
30
жел-
тоқсан
және
30
маусым

Талап
етіл-
мейді


9.

Мемлекеттік қызметшілерді мүлікті сенімгер-
лік басқаруға арналған шарттың көшірмесін мемлекеттік органның кадр қызметіне ғана емес, әділет органына да уақтылы тіркеу үшін ұсынуға міндеттей отырып,
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына өзгерістер енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

МҚА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
ҚПА
(келісім
бойынша),
ІІМ,
Әділетми-
ні, ҰҚК
(келісім
бойынша),
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2007 жылғы
1-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


10.

Кейбір заңнама-
лық актілерге жұмысқа қабылдау,
лауазымды тұлғалардың функционалдық
міндеттерін атқаруы кезінде мүдделер дауы мәселелерін реттеу бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

Еңбекми-
ні (жинақ-
тау),
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2007 жылғы
1-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


11.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне:
лауазымды тұлғаларды "белсенді" және "селқос" сатып алу үшін;
банктердің лауазымды тұлғаларының қызмет жағдайын асыра пайдалан-
ғаны үшін;
мемлекеттік қызметке орналас-
тыру мақсатында ақшаны немесе мүліктік құндылықтарды алғаны немесе қорқытып алғаны үшін;
заңды тұлғалардың
шетелдік лауазымды
тұлғаларды сатып алғаны үшін жауапкершілікті белгілеу мақсатында өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
Сыбайлас жемқорлық қылмыс ұғымын және соның негізінде сыбайлас жемқорлық
қылмыстардың неғұрлым нақты тізбесін анықтау,
сыбайлас жемқорлық "импортының" жолын кесу жөнінде шаралар қабылдау мүмкіндігін қарастыру

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
Әділетми-
ні, ІІМ,
ҰҚК
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
ЖС
(келісім
бойынша)

2007 жылғы
2-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


12.

Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сыбайлас жемқорлық қылмыстарды және құқық бұзушылық-
тарды анықтау, оларды жасау нәтижесінде алынған кірістер мен мүлікке тыйым салу және тәркілеу рәсімде-
рін енгізу мүмкіндігін қарастыру

Қазақстан
Республи-
касының 
Үкіметіне
ақпарат
 

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
ЖС
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
ҰҚК
(келісім
бойынша),
ІІМ,
Әділетмині

2007 жылғы
10
шілде

Талап
етіл-
мейді


13.

"Кейбір заңнамалық актілерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасын пысықтау

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
ІІМ, ҰҚК
(келісім
бойынша),
ЖС
(келісім
бойынша)

2007 жылғы
2-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


14.

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы"»Қазақстан Республикасының Заңына»"мемлекет-
тік ұйымдарда басқару
міндеттерін атқаратын адамдар" ұғымын нақтылау бөлігінде және сыйлықтар мен ілтипат көрсету белгілерінің және қонақжайлы-
лықтың аражігін ажыратуды анықтайтын нақты өлшемдерді белгілеу бөлігінде
өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

МҚА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
ІІМ, ҰҚК
(келісім
бойынша),
ҚПА
(келісім
бойынша),
ЖС
(келісім
бойынша)

2007 жылғы
2-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


15.

Мемлекеттік билік
органдарының құрылымын және штат санын, сондай-ақ құрылымды өзгерту
өлшемдерін
анықтау үшін ғылыми негіздел-
ген ережені әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касының 
Үкіметіне
ұсыныстар

ЭБЖМ
(жинақ-
тау), МБА
(келісім
бойынша),
МҚА
(келісім
бойынша)

2007 жылғы
10
шілде

Талап
етіл-
мейді


16.

Азаматтардың мүлкін, соның ішінде жауапты мемлекеттік лауазымдар атқаратын тұлғалардың мүлкін олардың қоғамдастықтың ұйымдасқан топтарымен байланысын көрсететін жағдайда тәркілеу
бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу орындылығы
туралы мәселені қарау. Мемлекеттің меншігінде тұрған тәркіленген
мүлікті әлеуметтік
жобаларды шешу үшін беру тәртібін заң жүзінде көздеу.

Қазақстан
Республи-
касының 
Үкіметіне
ақпарат

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
ЖС
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
ҰҚК
(келісім
бойынша),
ІІМ,
Әділетми-
ні,
Қаржымині

2008 жылғы
10
шілде

Талап
етіл-
мейді


17.

Мемлекеттік активтерді басқару процесінде туындайтын құқықтық негіздерді, қағидаттарды және ережелерді бекіту мақсатында
"Мемлекеттік
активтер туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ЭБЖМ (жи-
нақтау), Қаржымині
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2008 жылғы
4-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


2. Сыбайлас жемқорлықты азайту жөніндегі
мемлекеттік шараларды жетілдіру

18.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын
жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2006 жылғы
1-2
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


19.

Қолма-қол есеп айырысу басым экономика
салаларында
есепке алуды
жетілдіру

ЭБЖМ-ге
ұсыныстар

Қаржымині
(жинақ-
тау), АБА,
АШМ, ККМ,
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар,
ЕК
(келісім
бойынша)

2006 жылғы
1-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


20.

Тұрақты негізде кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу, шенеуніктер
тарапынан кәсіпкерлердің құқықтарын шектеу
фактілерін анықтау бойынша іс-шараларды жүргізу

Қазақстан
Республи-
касының 
Үкіметіне
ақпарат

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша), ІІМ, ҰҚК
(келісім
бойынша)

жыл
сайын
10
қаңтар
және
10
шілде

Талап
етіл-
мейді


21.

Мемлекеттің қатысуымен ұлттық компаниялардың, медиахолдингтер-
дің және акционерлік қоғамдардың ақшалай қаражатты, соның ішінде жанама әдістерді қолдана
отырып, жұмсауын заңдылығы мен тиімділігін тексеруді жүзеге асыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
ЕК
(келісім
бойынша),
Қаржымині 

жыл
сайын
10
қаңтар

Талап
етіл-
мейді


22.

Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманың сақталуын тексеруді жүзеге асыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
ЕК
(келісім
бойынша),
Қаржымині

жыл
сайын
10
қаңтар
және
10
шілде

Талап
етіл-
мейді


23.

Астананың дамуы мен қалыптасуы үшін құқықтық негіздерді жетілдіру мақсатында "Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы" Қазақстан
Республикасы Заңының жобасын әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

Астана
қаласының
әкімі

2006
жылғы
2-тоқ-
сан

Талап
етіле-
ді


24.

"Тауар биржалары туралы"»Қазақстан Республикасы Заңының жобасын (жаңа редакция) әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ИСМ (жи-
нақтау),
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2006
жылғы
3-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


25.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне көші-қон заңнамасын жетілдіру, оралмандардың әлеуметтік қорғалуын және тұрмыс жағдайын жақсарту мақсатында көші-қон
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

Еңбекмині
(жинақ-
тау),
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2006
жылғы
4-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


26.

Мемлекеттің қатысуымен ұлттық компаниялардың, медиахолдингтер-
дің және акционерлік қоғамдардың мүлікті сатуын тексеруді жүзеге асыру

ҚПА-ға
ұсыныстар

Қаржымині
(жинақ-
тау), ҚПА
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша)

2006
жылғы
30
маусым

Талап
етіл-
мейді


27.

Мемлекеттің қатысуымен ұлттық компаниялардың және акционерлік қоғамдардың бейінді емес функцияларын
бәсекелес ортаға беру үшін оларды анықтау

ҚПА-ға
ұсыныстар

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
ТМРА, ИСМ,
ЭМРМ,
Қаржымині

2006
жылғы
10
шілде

Талап
етіл-
мейді


28.

Микрокредит беру, қызметтер көрсету тізбесін кеңейту жүйесін жетілдіру мақсатында "Микрокредиттік ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ИСМ (жи-
нақтау),
Еңбекмині,
ЭБЖМ,
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалаларын-
ың әкімдері

2006
жылғы
3-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


29.

Салық төлеушілер-
мен жұмыс істеу жөніндегі бірыңғай
орталықтар құру

ҚПА-ға
ұсыныстар

Қаржымині

2007
жылғы
30 жел-
тоқсан

Талап
етіле-
ді


30.

Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды тудыратын жағдайларды қысқарту және алдын алу мақсатында мемлекеттік қаржылық бақылау жоғарғы органы жанынан қаржылық бұзушылықтарды зерттеу бойынша қаржылық бақылау орталығын құру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметі
қаулысының
жобасы

ЕК (жи-
нақтау),
(келісім
бойынша),
ЭБЖМ,
Қаржымині

2006
жылғы
4-тоқ-
сан

Талап
етіле-
ді


31.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне арнайы
экономикалық аймақтар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

ИСМ

2006
жылғы
4-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


32.

Қылмыстық әрекет және капиталдарды
"жылыстату" нәтижесінде алынған таяу және алыс шет елдердегі шоттарға салынған
ақшалай қаражатты
қайтару рәсімі мен тетігін реттейтін қолданыстағы құқықтық нормаларды қолдану тәртібі туралы әдістемелік ұсынымдар әзірлеу

Әдісте-
мелік
ұсынымдар

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
Қаржымині,
ҰБ
(келісім
бойынша),
ЖС
(келісім
бойынша)

2006
жылғы
желтоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


33.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін өкілеттіктерін тоқтату бөлігінде
өзгерістер мен толықтырулар енгізу

Қазақстан
Республи-
касы
Заңының
жобасы

МҚА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
ІІМ, БП
(келісім
бойынша),
ҰҚК
(келісім
бойынша),
ҚПА
(келісім
бойынша),
мемлекет-
тік
органдар

2007
жылғы
1-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


34.

Мемлекеттік органдар капиталды шетелге заңсыз әкету, қаржы құралдары рыногындағы және электрондық операциялар, заңсыз жолмен алынған ақшаны және өзге де мүліктерді заңдастыру саласындағы құқық
бұзушылықтарды анықтау және оның жолын кесу бойынша қолданатын
шаралардың тиімділігін
қамтамасыз ету

ҚПА-ға
ақпарат

БП
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
ҚҚА
(келісім
бойынша),
ҚПА
(келісім
бойынша),
ІІМ, ҰҚК
(келісім
бойынша),
ҰБ
(келісім бойынша),
Әділетми-
ні, СІМ

2008
жылғы
13
желтоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


35.

Жеке тұлғаларды жаппай декларациялауға кезең-кезеңмен көшіруді жүргізу

ВАК-қа
ұсыныс

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
Қаржымині

2007
жылғы
4-тоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


36.

Қолма-қол ақша айналымын азайту,
қолма-қол ақшасыз
есеп айырысу нысандарын
пайдалануды кеңейту жөнінде шаралар қабылдау

ҚПА-ға
ақпарат

ҰБ
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
ЭБЖМ, ИСМ

2008
жылғы
30
маусым

Талап
етіл-
мейді


37.

Стандарттау және сертификаттау саласындағы
заңнаманы
жетілдіру, оны
халықаралық
практикаға
сәйкес келтіру

ҚПА-ға
ақпарат

ИСМ (жи-
нақтау),
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2008
жылғы
30
желтоқ-
сан

Талап
етіл-
мейді


38.

Жер қойнауын, табиғат қорларын игеру, шикізатты
өңдеу кезінде шетелдік компаниялармен келісім-шарттар жасасуда қолданыстағы заңнамаға сәйкес жария етуге жатпайтындарды қоспағанда, ашықтықты, айқындылықты қамтамасыз ету жөнінде шаралар әзірлеу

ҚПА-ға
ақпарат

ЭМРМ (жи-
нақтау),
ИСМ,
мүдделі
мемлекет-
тік
органдар,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы
қалалары-
ның
әкімдері

2008
жылғы
30
маусым

Талап
етіл-
мейді


3. Құқық қорғау және сот жүйелерін жетілдіру

39.

Жоғары заң оқу орындары мен факультеттері жоғары білім берудің бекітілген
стандарттары  шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша оқу әдебиетін әзірлеу мен шығаруды жалғастырсын. Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламалары табысты іске асырылған елдерде қазақстандық мамандардың біліктілігін арттыруды жүзеге асырсын

ҚПА-ға
ақпарат

БҒМ (жи-
нақтау),
ІІМ,
Әділетми-
ні, БП
(келісім
бойынша),
ҰҚК
(келісім
бойынша),
МБА
(келісім
бойынша)

жыл
сайын
30
желтоқ-
сан
және 30
маусым

Талап
етіле-
ді


40.

Қазақстандық құқық қорғау органдарын халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұйымдарға ықпалдастыру бойынша даярлық іс-шараларын өткізу

ҚПА-ға
ақпарат

БП
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
ІІМ, ҰҚК
(келісім
бойынша),
Қорғаныс-
мині,
Қаржымині,
СІМ

жыл
сайын
30
желтоқ-
сан
және 30
маусым

Талап
етіл-
мейді


41.

Құқық қорғау органдарының, сот жүйесі мен арнайы қызметтердің
жалақысын бір уақытта олардың жауапкершілігін күшейте отырып, арттыру жөніндегі
шаралар жүйесін әзірлеу

ҚПА-ға
ақпарат

ЭБЖМ (жи-
нақтау),
Еңбекмині,
МҚА
(келісім
бойынша),
ҰҚК
(келісім
бойынша),
ІІМ, БП
(келісім
бойынша),
Әділетми-
ні, ЖС
(келісім
бойынша),
Қаржымині,
Қорғаныс-
мині 

2007
жылғы
10
қаңтар

Талап
етіле-
ді


42.

Құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтерді
техникалық қамтамасыз ету деңгейін арттыру,
олардың жұмысына қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды енгізу жөнінде шаралар қабылдау

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
ІІМ, ҰҚК
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша),
Әділетми-
ні,
Қаржымині,
ЭБЖМ,
Қорғаныс-
мині, АБА

2007
жылғы
10
шілде

Талап
етіле-
ді


43.

Құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтердің
функциялары мен өкілеттіктерін қайталайтын нормаларды болдырмау мақсатында олардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық кесімдерді талдау

ҚПА-ға
ақпарат

Әділетмині
(жинақ-
тау),
ЭБЖМ, ІІМ,
ҰҚК
(келісім
бойынша),
БП
(келісім
бойынша)

2007
жылғы
30
маусым

Талап
етіл-
мейді


4. Өңірлік сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
бағдарламаларын және ведомстволық жоспарларды
бұқаралық тыңдауға шығара отырып әзірлеу 

44.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға арналған
ведомстволық жоспарларын мемлекеттік органдар жанындағы
сараптамалық кеңестерде  талқылау арқылы әзірлеу және бұқаралық ақпарат
құралдарында жариялау

ҚПА-ға
ақпарат 

Мүдделі
мемлекет-
тік
органдар

2006
жылғы
30
маусым

Талап
етіл-
мейді


45.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010 жылдарға арналған
аумақтық жоспарларын әкімдіктер жанындағы сараптамалық кеңестерде  талқылау арқылы әзірлеу және бұқаралық ақпарат
құралдарында жариялау

ҚПА-ға ақпарат

Облыстар-
дың,
Астана және
Алматы қа-
лаларының
әкімдері

2006
жылғы
30
маусым

Талап
етіл-
мейді 


46.

Тәртіптік кеңестер қызметінің
тиімділігін арттырумақсатында
олардың қызметіне
мониторинг жүргізу

МҚА-ға ақпарат

МҚА-ның аумақтық басқармалары

жарты жыл сайын

Талап
етіл-
мейді 


47.

Табиғи монополия субъектілерінің қаржылық қызметінің
нәтижелері туралы жыл сайынғы есептерінің БАҚ-та
жарияланылуын бақылауды жүзеге асыру

ҚПА-ға ақпарат

ТМРА (жинақтау), ИСМ

жыл сайын
30 жел-
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


5. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты насихаттау

48.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы білу мен сақтауды
насихаттау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы зерделеу бойынша сабақтар, "дөңгелек үстелдер", семинарлар өткізу

ҚПА-ға ақпарат

Мемлекет-
тiк орган-
дар, об-
лыстардың, Астана және Алматы қалалары-
ның әкiм-
дерi

жыл сайын
30 жел-
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


49.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қолдану тиімділігін
арттыру жөніндегі жұмысты, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру барысы туралы халықты хабардар ету жөніндегі тұрақты
жүйелі жұмысты қамтамасыз ету

ҚПА-ға ақпарат

Мемлекет-
тік орган-
дар, об-
лыстардың, Астана
және
Алматы қа-
лаларының
әкімдері

жыл сайын
30 жел-
тоқсан
және 30 маусым

Талап
еті-
леді


50.

Билік органдары өкілдерінің тарапынан қорқытып алу фактілеріне төзбеу жағдайын құру мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру жөніндегі іс-қимылды талқылау бойынша форумдар, "дөңгелек үстелдер", семинарлар ұйымдастыру

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ҚПА
(жинақтау)
(келісім
бойынша),
МҚА
(келісім
бойынша),
облыстар-
дың, Аста-
на және
Алматы қа-
лаларының
әкімдері

жыл сайын
10 қаңтар
және 10 шілде

Талап
еті-
леді


51.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының нақты қызмет саласындағы өкілеттіктерін оларда көрсете отырып, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне кітапшалардың (жаднамалардың) ақысыз негізде таратылуын қамтамасыз ету

ҚПА-ға ақпарат

Мемлекет-
тік
органдар,
облыстар-
дың,
Астана
және
Алматы қа-
лаларының
әкімдері

жыл сайын
30 жел-
тоқсан

Талап
еті-
леді


6. Азаматтық қоғам құрылымдарымен өзара іс-қимыл

52.

Азаматтарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастырумен мақсатты және дәйекті айналысатын азаматтық қоғам субъектілерін қолдауды қамтамасыз ету

ҚПА-ға ақпарат

МАМ (жинақтау), облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы қа-
лаларының
әкімдері

жыл сайын
30 жел-
тоқсан
және 30 маусым

Талап
етіл-
мейді


53.

Айқындылық пен ашықтықты қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдер (мемлекеттік сатып алу, қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары) туралы жұртшылықты хабардар ету

ҚПА-ға ақпарат

Қоршаған-
ортамині
(жинақ-
тау), ЖРА,
мемле-
кеттік
органдар,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы қа-
лаларының
әкімдері

жыл сайын
30 жел-
тоқсан
және 30 маусым

Талап
етіл-
мейді


54.

Сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша әлеуметтік
зерттеулерді жүзеге асыратын мемлекеттік емес ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктер қызметінің нәтижелерін неғұрлым тиімді қолдану жөніндегі шараларды әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ұсыныстар

ҚПА (жинақтау) (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), ІІМ, Әділетмині, ИСМ

2007 жылғы 10 қаңтар

Талап
етіл-
мейді


55.

Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асыру қызметіне азаматтық қоғам субъектілерін, ҮЕҰ тарту жөніндегі шараларды әзірлеу

ҚПА-ға ақпарат

ҚПА (жинақтау) (келісім бойынша), облыстар-
дың, Астана және Алматы қалалары-
ның әкімдері

2006
жылғы
30 жел-
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


56.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы ұлттық та, жеке де өңірлік проблемаларды талқылау жөнінде тұрақты республикалық және өңірлік форумдар ұйымдастыру арқылы билік, бизнес және қоғамдық құрылымдар арасындағы диалогты қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеу

ҚПА-ға ақпарат

ҚПА (жинақтау) (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), ІІМ, МАМ,
облыстар-
дың, Астана және Алматы қалалары-
ның әкімдері

2006
жылғы
30 жел-
тоқсан

Талап
еті-
леді


7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
саласындағы халықаралық ынтымақтастық

57.

Әлемдік практика ерекшеліктерін ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бөлімі бойынша мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауды және біліктілігін
арттыруды қамтамасыз ету

ҚПА-ға ақпарат

МҚА (жинақтау) (келісім бойынша), БҒМ, ІІМ, СІМ, Қаржымині, ҰҚК (келісім бойынша), МБА (келісім бойынша)

жыл сайын
30 жел-
тоқсан
және 30 маусым

Талап
еті-
леді


58.

Қылмыстық істер, адамдарды ұстап беру және активтерді қайтару бойынша өзара құқықтық көмек көрсету туралы халықаралық
келісімдерді жасасу жөніндегі жұмысты дайындау және өткізу

ҚПА-ға ақпарат

БП (жинақтау) (келісім бойынша), ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), СІМ

2006 жылғы
30 жел-
тоқсан

Талап
етіл-
мейді


59.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мен күрес мәселелерінде тәжірибе алмасу жөніндегі халықаралық конференцияларға, семинарларға қатысу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ҚПА (жинақтау) (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), СІМ, ІІМ

жыл сайын
10 қаңтар
және 10 шілде

Талап
еті-
леді


60.

Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің халықаралық тәжірибесіне үйретуде көмек көрсету жөніндегі
халықаралық келісімдерді жасасу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ҚПА (жинақтау) (келісім бойынша), СІМ, БП (келісім бойынша), ІІМ, ҰҚК (келісім бойынша), ЖС (келісім бойынша)

2008 жылғы 10 қаңтар

Талап
етіл-
мейді


61.

Халықаралық жұртшылықты Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасасу және сыбайлас жемқорлық
қылмыстарға қатысы бар кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлер туралы халықаралық ақпарат алмасуды жолға қою жөніндегі қызметі
туралы хабардар етуде халықаралық
ұйымдармен өзара ынтымақтастық жөніндегі шараларды әзірлеу

Қазақстан
Республи-
касының
Үкіметіне
ақпарат

ҚПА (жинақтау) (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), ҰҚК (келісім бойынша), ІІМ, ТЖМ, Қорғаныс-
мині

2008 жылғы 10 шілде

Талап
етіл-
мейді


62.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық
конвенцияларға қосылуға бағытталған жұмыстар жүргізу және оларды ратификациялау

ҚПА-ға ақпарат

БП (жинақтау) (келісім бойынша), мүдделі мемлекет-
тік органдар

2006-
2008 жылдар 10 қаңтар

Талап
етіл-
мейді


         Ескертпе:
      2006-2008 жылдарға арналған республикалық бюджет бойынша шығыстар сомасы алдын ала сома болып табылады және оны Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес 2006-2008 жылдарға арналған республикалық бюджетті қалыптастыру жөніндегі бюджет комиссиясы айқындайды
      ** Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын іс-шараларға арналған шығыстарды облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдеріне 2006-2008 жылдарға арналған жергілікті бюджеттерді қалыптастыру және нақтылау кезінде іздестіру ұсынылады.

      Пайдаланылатын аббревиатуралар:
      БП - Бас прокуратура
      ЖС - Жоғарғы Сот
      ҰҚК - Ұлттық қауіпсіздік комитеті
      ІІМ - Ішкі істер министрлігі
      ТЖМ - Төтенше жағдайлар министрлігі
      ЭБЖМ - Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      ЭМРМ - Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      МАМ - Мәдениет және ақпарат министрлігі
      Еңбекмині - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
      Қоршағанортамині - Қоршаған ортаны қорғау министрлігі
      ҚПА - Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)
      МҚА - Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
      ҚҚА - Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
      ҰБ - Ұлттық Банк
      БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары
      Қорғанысмині - Қорғаныс министрлігі
      Әділетмині - Әділет министрлігі
      Қаржымині - Қаржы министрлігі
      СІМ - Сыртқы істер министрлігі
      БҒМ - Білім және ғылым министрлігі
      АШМ - Ауыл шаруашылығы министрлігі
      ККМ - Көлік және коммуникация министрлігі
      ИСМ - Индустрия және сауда министрлігі
      ДСМ - Денсаулық сақтау министрлігі
      АБА - Ақпараттандыру және байланыс агенттігі
      ЖРА - Жер ресурстарын басқару агенттігі
      ЕК - Есеп комитеті
      ҮЕҰ - үкіметтік емес ұйымдар
      ВАК - ведомствоаралық комиссия
      ПКҚ - ҚР Президентінің Күзет қызметі
      МБА - Мемлекеттік басқару академиясы
      ТМРА - Табиғи монополияларды реттеу агенттігі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады