Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 18 ақпандағы № 76 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 5 мамырдағы № 247 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 05.05.2018 № 247 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      РҚАО-ның ескертпесі.

      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 19 наурыздағы № 392 бұйрығын қараңыз.

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 18 ақпандағы
№ 76 қаулысымен
бекітілген

Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары
1-бөлім. Жалпы ережелер

      1. Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 14-бабының 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу тәртібін айқындайды.

      Ішкі мемлекеттік аудит мынадай өзара байланысты кезеңдерден тұрады:

      1) тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде мемлекеттік аудитті ұйымдастыруды көздейтін мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру;

      2) жекелеген мемлекеттік аудитті жоспарлау және оны жүргізу;

      3) ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша шешімдер қабылдау және құжаттар жасау.

      2. Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) аудиторлық іс-шара – ішкі мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша есептер мен қорытындыларды дайындауға, жүргізуге, ресімдеуге бағытталған іс-қимылдар кешені;

      2) аудиторлық рәсімдер – аудит бағдарламасына сәйкес аудиторлық іс-шара барысында жүзеге асырылатын, аудиторлық іс-шара мақсаттарына қол жеткізу үшін қажет іс-қимылдар;

      3) аудиторлық дәлелдемелер – мемлекеттік аудиторлардың жұмыстағы бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің бар немесе жоқ екенін анықтауына негіз болатын, заңдылығы, анықтығы және қолжетімділігі ескерілген нақты деректер, сондай-ақ аудиторлық есепте жазылған фактілерді растайтын өзге материалдар;

      4) ішкі мемлекеттік аудит – мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген тікелей және түпкі нәтижелерге қол жеткізуін, қаржылық және басқарушылық ақпараттың сенімділігі мен анықтығын, мемлекеттік органдар қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын, мемлекет активтерінің сақталуын талдау, бағалау және тексеру;

      5) мемлекеттік аудит тобы – екі және одан көп мемлекеттік аудитор, оның ішінде мемлекеттік аудит тобының басшысы, сондай-ақ қажет болған кезде тиісті бейіні бойынша тартылған сарапшылар;

      6) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдары – мемлекеттік аудит жүргізу үшін қажет құжаттар, сондай-ақ олардың нәтижелері бойынша жасалған құжаттар және қоса берілетін аудиторлық дәлелдемелер;

      7) ішкі мемлекеттік аудит ауқымы – мәселелер тізбесі, ішкі мемлекеттік аудит жүргізу кезеңі мен мерзімі;

      8) ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары (бұдан әрі – ішкі мемлекеттік аудит органдары) – ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) және оның аумақтық бөлімшелері, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ішкі аудит қызметін қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметтері, орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының (құрылған болса) ішкі аудит қызметтері және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының ішкі аудит қызметтері (бұдан әрі – ішкі аудит қызметтері);

      9) нұсқама – Қазақстан Республикасының заңнамасын анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларға ықпал ететін себептерін, жағдайларды жою, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарымен осы бұзушылықтарға жол берген адамдарға көзделген жауапкершілік шараларын қабылдау үшін мемлекеттік аудит объектілеріне жіберілетін орындауға міндетті уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің актісі;

      10) ішкі мемлекеттік аудит жүргізу жоспары (бұдан әрі – аудит жоспары) – объектінің атауын, мемлекеттік аудит ауқымын, мақсатын, нысанасы мен түрін, оның ішінде қажетті еңбек ресурстарын қоса алғанда, аудитті жоспарлау процесінде туындайтын басым бағыттарды және мәселелерді қамтитын мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеу деректерінің негізінде әзірленген құжат;

      11) ішкі мемлекеттік аудит жүргізу бағдарламасы (аудит бағдарламасы) – ішкі мемлекеттік аудитке жататын мәселелер тізбесін қамтитын әрбір мемлекеттік аудит объектісі бойынша жеке жасалатын егжей-тегжейлі әзірленген құжат;

      12) мемлекеттік аудит тобының жетекшісі – ішкі мемлекеттік аудит органының басшысы айқындайтын мемлекеттік аудит тобын басқаратын мемлекеттік аудитор;

      13) аудиторлық іс-шараға жауапты тұлға – ішкі мемлекеттік аудитті ұйымдастыруды және жүргізуді бақылау жөніндегі міндеттер жүктелген ішкі мемлекеттік аудит органының лауазымды адамы;

      14) қаржылық есептілік – мемлекеттік аудит объектілерінің қаржылық жағдайы, қызметінің қаржылық нәтижелері мен қаржылық жағдайының өзгерістері туралы ақпарат, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, оның нысандары мен көлемдерін бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.

      3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын басқа ұғымдар Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде, Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заңнамасында айқындалатын мәндерде қолданылады.

      4. Қазақстан Республикасының арнайы мемлекеттік органдарында мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау Республикалық бюджетің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен (бұдан әрі – Есеп комитеті) және уәкілетті органмен келісу бойынша осы органдардың бірінші басшылары айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады.

      5. Аудиторлық іс-шараларды жүргізу кезінде мемлекеттік аудиторлар, сондай-ақ тартылатын сарапшылар, мемлекеттік органдардың мамандары, аудиторлық ұйымдар (бұдан әрі – сарапшылар) Заңда белгіленген құзыретке сүйене отырып, жалпы, рәсімдік стандарттарды және осы Қағидаларды басшылыққа алады.

      6. Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мемлекеттік басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және бюджет қаражатын, мемлекет және квазимемлекеттік сектор активтерін пайдаланғаны үшін айқындылықты, тиімділікті, жауапкершілікті арттыруға бағытталған.

      7. Ішкі мемлекеттік аудит тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі) негізінде жүргізіледі.

      8. Мемлекеттік аудит тобының құрамында аудиторлық іс-шара өткізуге қатысатын ішкі мемлекеттік аудит органдарының қызметкерлері, мемлекеттік аудит тобының және аудиторлық іс-шара өткізуге қатысатын мемлекеттік аудиторлардың басшысы, сондай-ақ қажет болған кезде сарапшы(лар) болады.

      9. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері мемлекеттік аудиттің мынадай түрлерін жүзеге асырады:

      1) қаржылық есептілік аудиті – мемлекеттік аудит объектісі қаржылық есептілігінің, бухгалтерлік есебінің және қаржылық жай-күйінің анықтығын, негізділігін бағалау;

      2) сәйкестік аудиті – мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілерін сақтауын бағалау, тексеру.

      10. Ішкі аудит қызметтері мынадай мемлекеттік аудит түрлерін жүзеге асырады:

      1) тиімділік аудиті – мемлекеттік аудит объектісінің қызметін тиімділік, үнемділік, өнімділік және нәтижелілік нысанына бағалау және талдау;

      2) сәйкестік аудиті – мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілерінің актілерін сақтауын бағалау, тексеру.

      11. Қаржылық есептілік аудитінің, сәйкестік аудиті мен тиімділік аудитінің ерекшеліктерін (ішкі мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандарттары) Есеп комитетімен келісу бойынша уәкілетті орган әзірлейді және бекітеді.

      12. Ішкі мемлекеттік аудит шеңберінде ішкі мемлекеттік аудит органдары мынадай тексерулер жүргізеді:

      1) үстеме тексеру – тексеріліп отырған мәселе шеңберінде негізгі мемлекеттік аудит объектісімен өзара қатынастар мәселелері бойынша ғана жүргізілетін, үшінші тұлғаларды тексеру. Үшінші тұлғалар ретінде бюджетке түсетін түсімдерді қалыптастыруға қатысатын және (немесе) бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, байланысты гранттарды, мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды пайдаланатын, сондай-ақ мемлекеттік мүлікті басқару мен пайдалануды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар болуы мүмкін;

      2) бірлескен тексеру – мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен және (немесе) мемлекеттік органдармен келісілген мерзімдерде бірыңғай бағдарлама және мемлекеттік аудит тобы шеңберінде бірлесіп жүргізілетін тексеру, оның нәтижелері бойынша бірыңғай қорытынды құжат қабылданады;

      3) қатар тексеру – кейіннен тексерулер нәтижелерімен алмаса отырып, басқа мемлекеттік органдармен келісілген мәселелер мен жүргізу мерзімдері бойынша дербес жүргізілетін тексеру.

      13. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері:

      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігінің жыл сайынғы аудитін;

      2) мыналардың:

      бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнының ұлғаюына байланысты шығыстардың;

      Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары, депутаттық сауалдар бойынша, сондай-ақ бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ақпараттық жүйелерінің деректері мониторингінің нәтижелері бойынша республикалық және жергілікті бюджеттер қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, мемлекет және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін пайдаланудың;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру мақсаттары, бюджеттік кредиттер беру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің, мемлекеттік кепілдіктердің және мемлекет кепілгерліктерінің атқарылуын қаржыландыру, сондай-ақ оларды пайдалану үшін объектілерді беру шарттары мен рәсімдерінің сақталуының;

      Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген жағдайларда, мемлекеттік қарыздарды беру, пайдалану шарттары мен рәсімдерінің сақталуының;

      тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік мүлік, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік, аудиторлық қызмет туралы заңнамаларының сақталуының сәйкестік аудитін жүргізеді.

      14. Ішкі аудит қызметі:

      1) қаржылық есептілік аудитін жүргізуге қатысады;

      2) мемлекеттік органда, оның аумақтық бөлімшелерінде, ведомстволық бағынысты ұйымдарында олардың қызметінің барлық бағыттары бойынша тиімділік аудитін жүргізеді;

      3) мемлекеттік органның ішкі процестерінің (бизнес-процестерінің) тәуекелдерін басқару жүйесі негізінде мемлекеттік органда, оның аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарында ішкі бақылау және басқару жүйесінің жұмыс істеуін бағалауды жүзеге асырады;

      4) бюджет шығыстарымен өзара байланыста мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының және аумақтарды дамыту бағдарламаларының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуін талдайды;

      5) мемлекеттік органда, оның аумақтық бөлімшелерінде және ведомстволық бағынысты ұйымдарында сәйкестік аудитін жүргізеді;

      6) мемлекеттік сатып алуды жүргізу және шарт талаптарының, оның ішінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мерзімі, көлемі, бағасы, саны және сапасы бойынша орындалу рәсімдерінің сәйкестік аудитін жүргізеді;

      7) тиісті мемлекеттік органда тауар-материалдық запастардың және өзге активтердің сақталуын тексеруді жүзеге асырады.

      15. Ішкі мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді талдауды, қорытындылауды және жүйелендіруді жүзеге асырады.

2-бөлім. Тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру

      16. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру жалпы және рәсімдік стандарттарға, 2015 жылғы 27 қарашадағы № 590 Есеп комитетінің нормативтiк қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген тәуекелдерді басқару жүйесіне бірыңғай қағидаттар мен ұстанымдарға, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 597 бұйрығымен бекітілген Тәуекелдерді басқарудың үлгілік жүйесіне (бұдан әрі – ТБҮЖ), 2015 жылғы 27 қарашадағы № 589 Есеп комитетінің нормативтiк қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өзара іс-қимыл жасау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

      ТБҮЖ негізінде ішкі мемлекеттік аудит органдары Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, жүктелген функциялар мен өкілеттіктерге сәйкес өзінің тәуекелдерді басқару жүйесін әзірлейді және бекітеді.

      17. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру мынадай қағидаттарға сәйкес жүйелі тәсілдерге негізделеді:

      1) жиынтықтылық (алдыңғы кезеңнен аяқтау рәсімдеріне дейін тізбені қалыптастырудың барлық кезеңдерінің өзара байланысы мен келісімділігін қамтамасыз ету);

      2) үздіксіздік;

      3) объективтілік.

      18. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі мемлекеттік аудит объектісінің атауын, аудит түрін, аудит жүргізу мерзімдерін қамтиды.

      19. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы Президентінің, ол уәкілеттік берген Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, Қазақстан Республикасының Үкіметі тұлғаларының тапсырмалары, депутаттық сауалдар, прокуратура және қылмыстық қудалау органдарының сұрау салулары міндетті түрде қаралуға және есепке алынуға жатады.

      20. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелерін қалыптастыру үшін ішкі мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдарын, есептілікті Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорда орналастырады, сондай-ақ келісілген мерзімдерде басқа мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарымен мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелері бекітілгенге дейін олар туралы ақпарат алмасуды жүзеге асырады.

      21. Уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелерін және мемлекеттік аудитпен қамтылатын бюджет қаражаты мен активтердің көлемдерін келіседі, сондай-ақ сыртқы мемлекеттік аудит органдарымен бірлескен, қатар тексеру жүргізу мәселелерін пысықтайды.

      22. Тиісті қаржы жылына мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелерін уәкілетті органның, оның аумақтық бөлімшелерінің басшылары немесе ішкі аудит қызметі құрылған мемлекеттік органның басшысы не тиісті мемлекеттік органның жұмыс регламентінде көзделген тәртіппен оларды алмастыратын тұлғалар бекітеді.

      Уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелері әзірленеді және жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 10 желтоқсанына дейін бекітіледі және күнтізбелік үш күн ішінде ішкі аудит қызметтеріне жіберіледі.

      Ішкі аудит қызметтерінің мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі әзірленеді және уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелерін есепке ала отырып, жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 20 желтоқсанына дейін бекітіледі және күнтізбелік үш күн ішінде уәкілетті органға жіберіледі.

      Мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбелері, сондай-ақ оларға өзгерістер олар бекітілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде құпиялық, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпиялық режимін есепке ала отырып, ішкі мемлекеттік аудит органдарының интернет-ресурсында орналастырылады.

      23. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелері бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оны Есеп комитетіне, тексеру комиссияларына, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне жібереді.

      24. Уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелеріне өзгерістер енгізу негіздерін растайтын құжаттар (материалдар) қоса беріле отырып, мемлекеттік аудит объектілерін алып тастау бөлігінде оларға өзгерістер енгізуге жол беріледі.

      Ішкі аудит қызметтері мемлекеттік аудит объектілерінің тізбелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу негіздерін растайтын құжаттар (материалдар) қоса беріле отырып, оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол беріледі.

      25. Ішкі мемлекеттік аудит органдары тұрақты негізде мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесінің орындалу мониторингін жүргізеді.

      26. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері тоқсан сайынғы негізде Есеп комитетінің және тексеру комиссияларының мемлекеттік аудит объектілері тізбелерінің өзгерістерін мониторингтеуді жүргізеді.

      27. Есепті кезең қорытындысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит органының бірінші басшысына мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін орындау туралы ақпарат беріледі.

      28. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері жоспардан тыс аудитті:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары бойынша;

      2) бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнының ұлғаюына байланысты мәселелер бойынша;

      3) анықталған бұзушылықтар фактілері бойынша тексерулер бөлігінде тәуекелдерді басқару жүйесін қолдана отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның ақпараттық жүйелері деректерінің мониторингі нәтижелері бойынша;

      4) жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша жүргізеді.

      Заңның 15-бабының және Қағидалардың осы тармағының ережелерін қоспағанда, Есеп комитеті тиісті жылға бекіткен мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне енгізілген мемлекеттік аудит объектілерінде жоспардан тыс мемлекеттік аудит жүргізуге жол берілмейді.

3-бөлім. Жекелеген ішкі мемлекеттік аудитті жоспарлау тәртібі және оны жүргізу
1. Аудиторлық іс-шара кезеңдері

      29. Аудиторлық іс-шараны ұйымдастыру әрқайсысы белгілі бір міндеттердің орындалуымен сипатталатын мынадай кезеңдерді қамтиды:

      1) дайындық;

      2) негізгі;

      3) қорытынды.

      30. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу, аудит жоспарын және бағдарламасын, аудиторлық нұсқауларды жасау, тексеру тағайындау туралы акті болып табылатын аудиторлық іс-шара, үстеме, бірлескен және қатар тексерулер жүргізуге тапсырманы (бұдан әрі – аудиторлық іс-шара жүргізуге тапсырма), аудиторлық іс-шара жүргізуге аудиторлық тапсырманы (бұдан әрі – аудиторлық тапсырма) жасау ішкі мемлекеттік аудит жүргізудің дайындық кезеңі болып табылады.

      Аудиторлық іс-шараны жүргізу ішкі мемлекеттік аудит жүргізудің негізгі кезеңі болып табылады.

      Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша шешім қабылдау және құжаттарды жасау ішкі мемлекеттік аудит жүргізудің қорытынды кезеңі болып табылады.

2. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу

      31. Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу аудиторлық іс-шарамен қамтылатын қаражат пен активтердің көлемін, мемлекеттік аудит жүргізу мерзімін нақтылау, мемлекеттік аудит мәселелерін айқындау үшін жүргізіледі.

      32. Мемлекеттік аудит түріне қарай мынадай көрсеткіштер ескеріледі:

      1) тиімділік – алынған нәтижелердің жоспарланғанға, оларға қол жеткізу үшін пайдаланылған ресурстар ескерілген арақатынасы;

      2) үнемділік – қызметтің бағаланатын нәтижелерінің тиісті сапасын сақтай отырып, осы нәтижелерге қол жеткізу үшін бөлінген ресурстардың құнын барынша азайту;

      3) өнімділік – санын, сапасын және мерзімдерін ескеріп бөлінген ресурстарды пайдалана отырып, экономика немесе жекелеген басқару саласы үшін барынша пайдалы нәтиже алу;

      4) нәтижелілік – әрбір қызмет бойынша белгіленген міндеттердің іске асырылу деңгейі және тиісті қызметтің жоспарлы (тікелей, түпкілікті) және нақты нәтижелерінің арақатынасы;

      5) мәнділік – мемлекеттік аудит объектісі қаржылық және шаруашылық операцияларын жасауы кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасы нормаларының, оларды іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік сектор субъектілері актілерінің талаптарынан ауытқу, сондай-ақ ең жоғары жол берілетін мөлшері мемлекеттік аудит объектісі қызметінің ерекшелігіне және көрсеткіштер санатына қарай Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес айқындалатын, қабылданатын шешімдерге ықпал ететін өзге де қателер;

      6) перспективалық – жүргізілген шығыстардың межелі күтілетін кезеңге қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігі.

      33. Аудит түріне және аудиторлық іс-шара мақсаттарына қарай мемлекеттік аудит объектісінің қызметі туралы ақпаратты талдау және бағалау негізінде алдын ала бағалау барысында осы Қағидалардың 32-тармағында көзделген мемлекеттік аудит көрсеткіштерінен басқа мынадай көрсеткіштер ескеріледі:

      1) тәуекелдердің болуы және дәрежесі – тексерілетін салада және (немесе) мемлекеттік аудит объектісінің қызметінде бюджет қаражатын және активтерді қалыптастыру мен пайдалану кезінде мемлекеттік органның өз мақсаттарына қол жеткізуіне әсер ететін қандай да бір факторларды (әрекеттерді немесе оқиғаларды) айқындау және болуын растау;

      2) мемлекеттік аудит объектісін тиімді басқаруға қол жеткізу үшін мемлекеттік аудит объектісінің басшысы қабылдайтын шаралар мен рәсімдер жүйесінің (ішкі бақылау жүйесі) мемлекеттік аудит объектісінде болуы және оның ахуалы – Заңда көзделген ішкі бақылау жүйесін және оның құрауыштарын ұйымдастыру тиімділігін алдын ала талдауды және оның дәрежесін бағалауды жүргізу, оның нәтижелері бойынша ішкі бақылау жүйесінің қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуді қамтамасыз ету жүйесінің қабілеті айқындалады.

      34. Мәнділік және аудиторлық тәуекел көрсеткіштерінің есебі ішкі мемлекеттік аудиттің тиісті рәсімдік стандарттарында айқындалады.

      35. Жиналатын ақпарат мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін нормативтік құқықтық реттеу, оның ұйымдық құрылымы, мақсаттары, міндеттері және күтілетін нәтижелері, олардың есептілік тетіктері және ішкі бақылаудың бар жүйелері, бар тәуекелдер және ішкі мемлекеттік аудит мақсаттары үшін қажет өзге мәселелер жөніндегі деректерді қамтиды.

      Ақпарат көздері:

      1) алдыңғы, оның ішінде басқа мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары тексерулерінің нәтижелері мен материалдары;

      2) бюджет процесіне қатысушылар есептерінің материалдары;

      3) бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органның ақпараттық жүйелерінің деректері;

      4) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары үйлестіру кеңесі отырыстарының материалдары;

      5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің және өзге атқарушы билік органдары отырыстарының материалдары;

      6) Қазақстан Республикасының өкілді және атқарушы билік органдарының өтініштері;

      7) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өтініштері;

      8) бұқаралық ақпарат құралдарының материалдары;

      9) жеке және заңды тұлғалардың өтініштері;

      10) өзге көздер болуы мүмкін.

      36. Мемлекеттік аудит тобы аудиторлық іс-шараға дайындық кезеңінің мерзімі басталғаннан бастап бес жұмыс күні ішінде:

      1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері үшін, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ішкі аудит қызметтері үшін мәселелердің болжамды тізбесіне сәйкес мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу үшін ақпарат көздерін талдауды жүргізеді;

      2) қолжетімді көздерден, Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқордан ақпарат жинақтауды жүзеге асырады және мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеу үшін қосымша мәліметтер, ақпараттар, құжаттар (материалдар) сұратады.

      37. Осы Қағидалардың 32-35-тармақтарында көрсетілген, мемлекеттік аудит объектісінің бюджет қаражатын және ішкі активтерді қалыптастыруын және пайдалануын сипаттайтын ақпараттар мен көрсеткіштердің жиынтығын талдау және бағалау нәтижелері бойынша мемлекеттік аудит органдары:

      1) аудиторлық іс-шара барысында қамтуға жататын мәселелерді мемлекеттік аудиторлар арасында, бірлескен және қатар тексеру жүргізген жағдайда – мемлекеттік органдар мен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары арасында бөледі;

      2) үстеме тексеру объектілерін айқындайды;

      3) мемлекеттік аудит жүргізуге тартылатын сарапшыларды және оларға тапсыру үшін жоспарланатын мемлекеттік аудиттің нақты мәселелерін айқындайды;

      4) режимдік объектілерде мемлекеттік аудит жүргізген жағдайда рұқсаттар алу мәселелерін пысықтайды.

      38. Белгілі бір аудиторлық іс-шараны мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінен алып тастау қажет болған жағдайда аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты тұлға ішкі мемлекеттік аудит органының басшысына тиісті негіздемесімен қызметтік жазбаны енгізеді.

      39. Осы Қағидалардың 38-тармағында көзделген қызметтік жазбаны қарау қорытындылары бойынша ішкі мемлекеттік аудит органының басшысы мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінен аудиторлық іс-шараны алып тастау туралы шешім қабылдайды.

3. Аудит жоспарын және бағдарламасын, аудиторлық нұсқау мен тапсырмаларды жасау

      40. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу негізінде аудит жоспары мен бағдарламасы, аудиторлық іс-шара жүргізуге аудиторлық нұсқаулар мен тапсырма жасалады.

      41. Аудиторлық іс-шараға шыққанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей (негізгі кезең):

      1) ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты тұлғаға мемлекеттік аудит тобының басшысы жасаған, жоспарлауға жауапты тұлғалар, сондай-ақ аудит тобының қатысушылары бұрыштама қойған аудит жоспары және бағдарламасы енгізіледі;

      2) ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты тұлғалар мемлекеттік аудит тобының басшысы (мемлекеттік аудитор) жасаған аудит жоспарын және бағдарламасын бекітеді;

      3) мемлекеттік аудит тобының басшысы мемлекеттік аудит тобының әрбір қатысушысына жеке жасалған, аудит тобының қатысушылары қол қойған аудиторлық тапсырманы бекітеді.

      Мемлекеттік аудит тобының қатысушылары жасаған, мемлекеттік аудит тобының басшысы, ішкі мемлекеттік аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты тұлғалар бұрыштама қойған аудиторлық іс-шара жүргізуге тапсырмаға уәкілетті органның, оның аумақтық бөлімшелерінің басшылары немесе ішкі аудит қызметі құрылған мемлекеттік органның басшысы не оларды алмастыратын тұлғалар тиісті мемлекеттік органның жұмыс регламентінде көзделген тәртіппен қол қояды.

      42. Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты тұлғалар аудиторлық іс-шараға шыққанға дейін (негізгі кезең) мемлекеттік аудит тобының қатысушыларымен техникалық оқыту (нұсқамалық) жүргізеді.

      43. Аудит жоспары осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес жасалады.

      44. Аудит бағдарламасы ішкі мемлекеттік аудитке жататын мәселелердің егжей-тегжейлі сипаттамасын білдіреді және осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ресімделеді.

      Аудит бағдарламасы қисынды, түсінікті болуы, сондай-ақ аудиторлық

      іс-шараның қойылған мақсаттарына қол жеткізуге бағытталуы тиіс.

      Қаржылық есептілік аудитінің бағдарламасы елеулілік және аудиторлық тәуекел есептеуінің негізінде жасалады.

      45. Сәйкестік аудитінің бағдарламасын жасау кезінде осы Қағидалардың 49, 50-тармақтарына сәйкес, оның ішінде мемлекеттік аудит объектісінің қызметін реттейтін және регламенттейтін заңнама нормаларын, нормативтік құқықтық актілердің ережелерін сақтау мәселелері көрсетіледі.

      46. Қаржылық есептілік аудитінің бағдарламасын жасау кезінде уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау толықтығы мен дұрыстығы мәселелерін қамтығаны жөн.

      47. Тиімділік аудитінің бағдарламасы бюджет қаражатын және активтерді пайдаланудан алынған түпкілікті нәтижені анықтауға бағытталатынын есепке ала отырып, мемлекеттік аудит объектісінің мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу үшін адами, қаржылық және өзге ресурстарды пайдалану мәселелерін қамтиды.

      48. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігі уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері жүргізетін қаржылық есептілік аудитінің нысанасы болып табылады.

      49. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері жүргізетін сәйкестік аудитінің нысанасы мыналар болып табылады:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары, депутаттық сауалдар бойынша, сондай-ақ бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган ақпараттық жүйелерінің деректері мониторингінің нәтижелері бойынша республикалық және жергілікті бюджеттер қаражатын, кредиттерді, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды, мемлекет және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін пайдалану;

      2) мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру мақсаттары, бюджеттік кредиттер беру, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелердің, оның ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелердің, мемлекеттік кепілдіктердің және мемлекет кепілгерліктерінің атқарылуын қаржыландыру, сондай-ақ оларды пайдалану үшін объектілерді беру шарттары мен рәсімдерінің сақталуы;

      3) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделген жағдайларда, мемлекеттік қарыздарды беру, пайдалану шарттары мен рәсімдерінің сақталуы;

      4) бюджеттік инвестициялық жобалардың сметалық құнының ұлғаюына байланысты шығыстар;

      5) тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік мүлік, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік, аудиторлық қызмет туралы заңнамаларының сақталуы.

      50. Ішкі аудит қызметі жүргізетін сәйкестік аудитінің нысанасы:

      1) мемлекеттік органдардың, оның аумақтық бөлімшелерінің, ведомстволық бағынысты ұйымдарының қызметі;

      2) мемлекеттік сатып алуды жүргізу және шарттар талаптарының, оның ішінде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мерзімі, көлемі, бағасы, саны және сапасы бойынша орындалу рәсімдері;

      3) аудит объектісінің тауар-материалдық запастарының және өзге активтерінің сақталуы болып табылады.

      51. Ішкі аудит қызметі жүргізетін тиімділік аудитінің нысанасы:

      1) мемлекеттік орган, оның аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдары қызметінің барлық бағыттары;

      2) мемлекеттік орган ішкі процестерінің (бизнес-процестерінің) тәуекелдерін басқару жүйесі негізінде мемлекеттік органда, оның аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарында ішкі бақылау және басқару жүйесінің жұмыс істеуі;

      3) бюджет шығыстарымен өзара байланыста мемлекеттік орган стратегиялық жоспарының және аумақтарды дамыту бағдарламаларының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу болып табылады.

      52. Аудиторлық нұсқау аудиторлық іс-шара барысында қамтуға жататын нақты бағдарламалық мәселелерді, әрбір мемлекеттік аудит объектісінде аудит тобының қатысушылары арасында бөлінетін оларды қарау мерзімдерін қамтиды.

      53. Аудиторлық тапсырма осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес ресімделеді.

      54. Аудиторлық іс-шара жүргізуге нұсқау аудиторлық іс-шара, үстеме, бірлескен, қатар тексерулер жүргізуге құқық беретін ресми құжат болып табылады және қатаң есептілік бланкісінде ресімделеді.

      Аудиторлық іс-шара (үстеме, бірлескен, қатар тексерулер) жүргізуге нұсқаулар осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес ресімделеді.

      Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері аудиторлық іс-шара жүргізуге нұсқаулар бойынша жеке тіркеу журналын жүргізеді, онда нұсқаудың нөмірі мен тіркелген күні, аудит объектісінің атауы, аудит түрі, аудит тобы басшысының тегі, аты, әкесінің аты, оның ішінде Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі (бұдан әрі – ЭҚАБЖ) арқылы көрсетіледі.

      Ішкі аудит қызметтері нұсқауларды тіркеуді ЭҚАБЖ арқылы жүзеге асырады.

      Ішкі аудит қызметтерін қоспағанда, ішкі мемлекеттік аудит органдары құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органда аудиторлық іс-шара жүргізуге нұсқауды тіркейді.

4. Аудиторлық іс-шараны жүргізу

      55. Ішкі мемлекеттік аудит органының басшысы қол қойған аудиторлық іс-шараны өткізуге тапсырманың болуы аудиторлық іс-шараны жүргізу үшін негіз болып табылады.

      56. Мемлекеттік аудиттің әрбір объектісіне аудиторлық іс-шараны жүргізуге арналған жеке тапсырма ресімделеді.

      Аудиторлық іс-шараны жүргізуді бастамастан бұрын мемлекеттік аудит объектісінің басшысына:

      1) аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізуге арналған тапсырма;

      2) ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге уәкілетті лауазымды адамдардың қызметтік куәліктері;

      3) Қазақстан Республикасында құпиялық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамада белгіленген жағдайларда режимді объектілерге баруға құзыретті органның рұқсаты ұсынылады.

      57. Аудиторлық іс-шараны аудиторлық іс-шараны жүргізуге арналған тапсырмада көрсетілген тұлғалар ғана жүзеге асырады.

      58. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамына (адамдарына) аудиторлық іс-шараны жүргізуге арналған тапсырманы ұсынған күн аудиторлық іс-шараны жүргізудің басталуы болып табылады.

      59. Мемлекеттік аудит объектісінің басшысына немесе аудиторлық

      іс-шара оған айтылып жүзеге асырылатын лауазымды адамға аудиторлық іс-шараны жүргізуге арналған тапсырма берілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмей осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік аудит тобының басшысы немесе мемлекеттік аудитор қол қойған мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпараттарды, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы жөніндегі талап тапсырылады.

      Қағидалардың осы тармағында көзделген талапқа бөлшек сызығы арқылы аудиторлық іс-шараны жүргізуге арналған тапсырма нөмірі беріледі және көрсетілген талаптың табыс етілген күні көрсетіледі.

      Мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпаратты, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы жөніндегі талаптың бірінші данасы мемлекеттік аудит объектісі басшысының немесе аудиторлық іс-шара оған айтылып жүзеге асырылатын лауазымды адамның қолы қойылып тапсырылады. Қабылданбаған жағдайда мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпаратты, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы бойынша талап мемлекеттік аудит объектісінің кеңсесі арқылы мемлекеттік аудит (мемлекеттік аудитор) тобының басшысына жіберіледі.

      Мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпаратты, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы бойынша талаптың екінші данасы оның қабылданғаны туралы белгі қойылып, осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес ресімделетін аудиторлық есепке және осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес ресімделетін қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке қоса беріледі.

      Аудиторлық іс-шараны жүргізген кезде қосымша құжаттарды, материалдарды, ақпаратты алу қажет болған және оларды мемлекеттік аудит объектісіне ұсынуға кедергі болған жағдайда, мемлекеттік аудит тобының басшысы немесе мемлекеттік аудитор Қағидалардың осы тармағына сәйкес ресімделетін мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпаратты, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы жөнінде талап жібереді.

      Үстеме тексеру жүргізілген кезде мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпаратты, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы жөніндегі талап мемлекеттік аудит объектісіне ол мемлекеттік аудитті жүргізуге кедергі келтірген жағдайда ұсынылады.

      60. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары мемлекеттік аудит объектісіне кіргізуден бас тартқан және (немесе) аудиторлық іс-шараны жүргізуге кедергі келтірген жағдайларда мемлекеттік аудитор осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік аудит объектісіне кіргізуден бас тарту фактісі бойынша акті және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде (бұдан әрі – ӘҚБК) көзделген тәртіппен және негізде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасайды.

      61. Осы Қағидалардың 60-тармағында көзделген жағдайда мемлекеттік аудит тобының басшысы электрондық пошта (факс), пошта байланысы арқылы жазбаша және (немесе) қолма-қол осы фактілер туралы оларды жою бойынша шаралар қабылдайтын аудиторлық іс-шара үшін жауапты тұлғаны хабардар етеді.

      62. Мемлекеттік аудит объектісі мемлекеттік аудитті жүргізуге кедергі келтіретін жағдайларды жоймаған кезде аудиторлық іс-шара үшін жауапты тұлға ішкі мемлекеттік аудит органының бірінші басшысына мемлекеттік аудитті жүргізуге кедергі келтіретін себептерді толық жойғанға дейін аудиторлық іс-шараны тоқтата тұру туралы қолдаухат дайындайды.

      63. Аудиторлық іс-шараны тоқтата тұру, қайта жаңарту, ішкі мемлекеттік аудит ауқымын, мемлекеттік аудит тобының қатысушыларын (құрамын) өзгерту туралы шешімді ішкі мемлекеттік аудит органының басшысы қабылдайды және мемлекеттік аудит объектісін бір мезгілде хабардар ете отырып, ол тиісті актімен ресімделеді.

      64. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық стендіне мемлекеттік аудит объектісінде ішкі мемлекеттік аудит органдары қызметкерлерінің аудиторлық іс-шараны жүргізіп жатқаны туралы ақпаратты орналастырады.

      65. Егер мемлекеттік аудит объектісінде ішкі мемлекеттік аудит органының аудиторлық іс-шарасымен мақсаты, нысанасы және аудиторлық іс-шарамен қамтылатын кезең бойынша сәйкес келетін басқа мемлекеттік аудит органының мемлекеттік аудит жүргізу фактісі анықталса, онда мемлекеттік аудиторлар Заң талаптарына сәйкес мемлекеттік аудит нәтижелерін таниды.

      66. Аудиторлық іс-шара барысында аудит бағдарламасымен қамтылмаған, бірақ аудиторлық іс-шара нысанасын толық зерделеу үшін қажетті мәселелер туындаған кезде мемлекеттік аудитор мемлекеттік аудит тобының басшысымен келісу бойынша аудиторлық іс-шараға жауапты тұлғаны жазбаша түрде хабардар етеді.

      Аудит бағдарламасында көзделмеген мәселелер бойынша аудиторлық

      іс-шараны жүргізудің орындылығы танылған жағдайда аудиторлық іс-шараға жауапты тұлға мемлекеттік аудиторға мемлекеттік аудитордың аудиторлық тапсырмасына толықтыру енгізе отырып, тиісті тапсырма береді.

      Аудит бағдарламасымен қамтылмаған мәселелер бойынша материалдарды аудиторлық іс-шараны жүзеге асыратын мемлекеттік аудитор жіберген мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпаратты, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы бойынша талаптар негізінде мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

      67. Мемлекеттік аудитті жүргізу мерзімін ұзарту қажет болған кезде, ол аяқталғанға дейін кемінде бір жұмыс күні қалғанда құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарды хабардар ете отырып, аудиторлық іс-шараға жауапты тұлғаның жазбаша қолдаухаты бойынша ішкі мемлекеттік аудит органының басшысы мерзімді ұзартуы мүмкін.

      68. Аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында аудит жоспарына, аудит бағдарламасы мен аудиторлық тапсырмаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу:

      аудит жоспары мен бағдарламасына – өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу негіздемесі көрсетілген, аудиторлық іс-шара үшін жауапты тұлғаның атына мемлекеттік аудит тобы басшысының қызметтік жазбахаты негізінде;

      аудиторлық тапсырмаға – аудит жоспары мен аудит бағдарламасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде мемлекеттік аудит тобы басшысының атына мемлекеттік аудитордың қызметтік жазбахаты негізінде жүзеге асырылады.

      69. Аудиторлық іс-шараны жүргізу кезінде қойылған мақсатқа, нысанасы мен аудиторлық іс-шара мәселелеріне сәйкес аудиторлық дәлелдемелерді қалыптастыру үшін қажетті іс жүзіндегі деректерді жинау, талдау жүргізіледі.

      Іс жүзіндегі деректерді жинау мынадай тәсілдермен жүргізіледі:

      1) бір рет;

      2) белгілі бір уақыт аралығындағы үздіксіз процесс арқылы;

      3) аудиторлық іс-шараны жүргізудің бүкіл мерзімі ішінде.

      Аудиторлық іс-шара жүргізу барысында жиналған аудиторлық дәлелдемелер мемлекеттік аудит объектісінде анықталған заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілер бұзушылықтарын негіздеуі тиіс. Жиналған аудиторлық дәлелдемелер негізінде аудиторлық қорытындыда немесе аудиторлық іс-шара қорытындысы бойынша ішкі аудит нәтижелері туралы есепте тұжырымдар мен ұсынымдар қалыптасады.

      70. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит объектісінің басшысы уәкілеттік берген адаммен бірлесіп, тауарларды, көрсетілетін қызметтерді іс жүзінде жеткізу және жұмыстардың нақты түрлерін (көлемдерін) орындау тұрғысынан аудиторлық дәлелдемелер жинау және (немесе) олардың шынайылығын растау үшін бақылау өлшемін тексеруді қарап (бұдан әрі – бақылау өлшемі (қарап тексеру) жүргізеді.

      71. Бақылау өлшемі (қарап тексеру) қорытындысы бойынша осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша екі данада күні, орны, мақсаты, нәтижелері мен оны жүргізуге қатысқан тұлғаларды көрсете отырып, оған аяқталу күніне қарай қол қойылады. Қол қойылған актінің бір данасы мемлекеттік аудиторда қалады, ал екінші дана мемлекеттік аудит объектісіне беріледі. Бақылау өлшемі (қарап тексеру) нәтижелерін мемлекеттік аудитор мемлекеттік аудит объектісінде жасалатын аудиторлық есепте міндетті түрде көрсетеді.

      72. Мемлекеттік аудит объектісі (тапсырыс берушісі) өкілдері тарапынан бақылау өлшемі (қарап тексеру) актісіне қол қоюдан бас тартылған жағдайда қол қоюдан бас тарту туралы белгі қойылады. Жүргізілген бақылау өлшемін растайтын нәтижелерге тиісті негіздемелер (аудиторлық дәлелдемелер) болған кезде мемлекеттік аудит (тапсырыс беруші) объектісі тарапынан бақылау өлшемі (қарап тексеру) актісіне қол қоюдан бас тарту аудиторлық есепке өлшем (қарап тексеру) нәтижелерін қосудан бас тарту үшін негіз болып табылмайды.

      73. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит тобының басшысына күн сайын ауызша есеп береді. Мемлекеттік аудит тобының басшысы мемлекеттік аудиторлардың жұмысын үйлестіреді, аудиторлық іс-шара мәселелерінің толық қамтылуына мониторинг жүргізеді, аудиторлық іс-шараның жекелеген бағыттарын үйлестіреді, мемлекеттік аудиторлар арасында туындайтын проблемалық мәселелерді шешеді, апта сайын аптаның соңғы жұмыс күні, аудиторлық іс-шараға жауапты тұлғаға есепті күні толтырылған (жасалған) осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша аудит бағдарламасының орындалу барысы туралы апта сайынғы жиынтық есепті жібереді.

      74. Мемлекеттік аудит тобының басшысы мемлекеттік аудиторлар, аудитор іс-шарасына қатысқан сарапшылар қызметтік міндеттемелерін орындамаған және тәртіптік, еңбек тәртібінде бұзушылық фактілері болғанда, мемлекеттік аудиторлардың кәсіби этикасын, мемлекеттік аудитті жүргізу барысындағы мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасын сақтамау жағдайы туралы аудитор іс-шарасына жауапты тұлғаны жазбаша түрде хабардар етеді.

      Аудиторлық іс-шараға жауапты тұлға өз кезегінде ішкі мемлекеттік аудит органының басшысына тәртіптік сипаттағы шараларды қабылдау үшін көрсетілген фактілер туралы жазбаша түрде хабарлайды.

      75. Режимді мекемелерде аудиторлық іс-шараларды жүргізуге байланысты құпия материалдарды зерделеу мен талдау Қазақстан Республикасындағы құпия режимін қамтамасыз ету бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

5. Аудиторлық іс шараларды жүргізуге сарапшыларды тарту

      76. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері өкілеттіктері шегінде өзіне жүктелген міндеттерді орындау мақсатында тиісті сарапшыларды мемлекеттік аудит тобының құрамына енгізу арқылы тартады.

      Ішкі аудит қызметі қажет болған кезде мемлекеттік аудит тобының құрамына мемлекеттік органның және (немесе) оның аумақтық бөлімшелерінің және ведомстволық бағынысты ұйымдары құрылымының қызметкерлерін тартады.

      77. Сапалы аудиторлық іс-шараны қамтамасыз ету және арнайы білімді талап ететін мемлекеттік аудит мәселелері бойынша тәуелсіз сараптама қорытындыларымен мемлекеттік аудит нәтижелерін растау сарапшыларды тартудың мақсаты болып табылады.

      78. Сарапшыларды тарту қажеттілігі мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру кезінде айқындалады.

      79. Мемлекеттік органдардың мамандары жоспарланған аудиторлық іс-шара нысанасын, мамандар саны мен біліктілігін, аудиторлық іс-шараны немесе сараптаманы жүргізу мерзімі мен кезеңін көрсете отырып мемлекеттік орган және (немесе) ұйым басшысының атына хат негізінде тартылады.

      80. Тиісті шарттар жасасу арқылы сарапшылардың қызметтерін сатып алу Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы мен мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

6. Үстеме тексеруді жүзеге асыру

      81. Мемлекеттік аудиттің негізгі объектілері қызметін алдын ала зерделеу барысында аудиттің жоспары мен бағдарламасына енгізілетін үстеме тексерудің ықтимал объектілері айқындалады. Егер аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында үстеме тексеру жүргізу үшін негіз пайда болса, онда аудиторлық тапсырмаларға аудит жоспары мен бағдарламасына өзгерістер енгізілмей, тиісті толықтырулар енгізіледі.

      82. Үстеме тексеру жүргізу үшін мемлекеттік аудиттің әрбір объектісіне жеке тапсырма ресімделеді.

      Ішкі аудит қызметтеріне өзінің аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық бағынысты ұйымдарында негізгі аудит жүргізу шеңберінде үстеме тексеру жүргізуге жол беріледі.

      83. Үстеме тексеру нәтижелері аудиторлық есеп түрінде ресімделеді. Үстеме тексеру жүргізген мемлекеттік аудиторға, мемлекеттік аудит объектісінің басшысына (лауазымды адамына) таныстыру үшін үстеме тексеру аяқталған күні екі данада аудиторлық есеп дайындалады. Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы аудиторлық есеппен таныстыруды және оған қол қоюды ол аяқталған күні жүргізеді.

      84. Мемлекеттік аудитор үстеме тексеру жүргізілген жағдайда оның нәтижелерін міндетті түрде мемлекеттік аудиттің негізгі объектісінде жасалатын аудиторлық есепте көрсетеді.

7. Бірлескен тексеруді жүзеге асыру

      85. Бірлескен тексеру іс-шаралары осы Қағидалардың 2-бөлімінде белгіленген тәртіпке сәйкес мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің жобасын ішкі мемлекеттік аудит органдарының қалыптастыруы кезеңінде көзделеді.

      86. Бірлескен тексеру жүргізу басқа мемлекеттік аудит органдарымен және (немесе) мемлекеттік органдармен тексерудің дербес түрі ретінде не өткізілетін бірлескен аудиторлық іс-шара шеңберінде мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесі негізінде келісілген мерзімде бір мезгілде жүзеге асырылады.

      87. Бірлескен тексеру жүргізуге дайындық мемлекеттік аудит объектілері тізбесінде көзделген мерзімдерге сәйкес жүргізіледі.

      88. Алдын ала зерделеу қорытындысы бойынша бірлескен тексеру жоспарының, бағдарламасының және аудиторлық тапсырмалардың жобалары жасалады. Бірлескен тексеру бағдарламасының әзірленген жобасын бірлескен тексеру жүргізуге қатысатын мемлекеттік орган жібереді. Мемлекеттік аудит органдары мен бірлескен тексеру жүргізуге қатысатын мемлекеттік органдар аудиторлық іс-шара басталғанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын бірлескен тексеру бағдарламасының жобасын келіседі.

      89. Мемлекеттік аудит объектілері бойынша бірлескен тексеру бағдарламасында: мемлекеттік аудит объектісінің атауы, тексеру нысанасы мен түрі, мемлекеттік аудиттің түрі, тексеру қамтитын кезең, тексеру жүргізу мерзімі, бірлескен тексеру тобының құрамы, тексеру қамтитын қаражаттар мен активтер көлемі, тексеру мәселелері мен оларды қараудың бірізділігі көрсетіледі.

      Бірлескен тексеру бағдарламасы мемлекеттік аудит органдарының немесе бірлескен тексеру қатысушылары мемлекеттік органдардың жауапты лауазымды адамдарымен (электрондық немесе жазбаша хат алмасу арқылы) келісіледі.

      90. Тексеру жүргізуге арналған тапсырманы әрбір мемлекеттік орган өз бетінше ресімдейді.

      91. Қызметкерлерді іссапарға жіберу, сондай-ақ іссапар шығыстарын төлеуді әрбір мемлекеттік орган өз бетінше жүргізеді.

      92. Бірлескен тексеруді сапалы жүргізу мақсатында тексеру жүргізу үшін жауапты мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары, мемлекеттік аудиттің бірлескен тобына қатысушылар мынадай:

      1) бірлескен тексеруді жүзеге асыру барысында пайда болған мәселелерді талқылай отырып, жұмыс отырыстары;

      2) консультациялар;

      3) әдістемелік және талдамалық құжаттар, ақпарат алмасу түріндегі өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

      93. Мемлекеттік аудиторлар мен бірлескен тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың қызметкерлері бірлескен тексеру жүргізу қорытындылары бойынша мемлекеттік аудит объектілерінде аудиторлық есепті жасайды және оған қол қояды.

      94. Мемлекеттік аудит объектісінде бірыңғай топ бірлескен тексеру жүргізген кезде аудиторлық есеп үш данада ресімделеді, оның бір данасы мемлекеттік аудит объектісіне беріледі.

      95. Аудиторлық есепке жазбаша қарсылықты бірлескен тексеру жүргізуге жауапты мемлекеттік орган қарайды. Тексеру объектісіне жауапты қол қойылған аудиторлық есеп ұсынылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жазбаша қарсылық келіп түскен мемлекеттік орган жібереді.

8. Қатар тексеруді жүзеге асыру

      96. Мемлекеттік аудит органдарының басқа мемлекеттік органдармен қатар тексеру жүргізуі әрбір мемлекеттік орган дербес бекіткен мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі негізінде келісілген мәселелер мен жүргізу мерзімдері бойынша жүзеге асырылады.

      97. Қатар тексеру жүргізуге дайындық мемлекеттік аудит объектілері тізбесінде көзделген мерзімдерге сәйкес жүргізіледі.

      98. Мемлекеттік аудит тобының басшысы және қатысушылары ақпарат жинауды және алдын ала зерделеу жүргізу мерзімінен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектілеріне жетпейтін ақпаратты ұсынуға арналған сұрау салуды жібереді.

      99. Мемлекеттік аудит органдары қатар тексеруге қатысқан мемлекеттік органдармен бірлесіп алдын ала зерделеу қорытындысы бойынша қатар тексеру жоспарының жобасын жасайды. Қатар тексеру мен аудиторлық тапсырма бағдарламалары қатар тексеру жүргізуге қатысатын мемлекеттік органдарға жіберіледі. Мемлекеттік органдар бойынша тексерілетін мәселелер тізбесін бөлу тексеру басталғанға дейінгі кемінде бес жұмыс күні бұрын жүзеге асырылады.

      100. Қатар тексеру жүргізуге қатысатын мемлекеттік органдар мәселелер тізбесі, мемлекеттік аудит объектілері негізінде жоспар мен бағдарлама жобаларын әзірлейді, бұл ретте аудиторлық іс-шара басталғанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын келісу үшін жіберілетін тексерудің қосымша мәселелерін қоса отырып, негізгі тексерілетін тізбені кеңейтуге жол беріледі.

      101. Қатар тексеру жоспарын, бағдарламасын және аудиторлық тапсырмаларды әр тарап өз бетінше (тексеру объектілерінің, бюджеттік бағдарламалар мен активтердің атауын, тексеру мәселелерін көрсете отырып) қатар тексеру басталғанға дейін екі жұмыс күні бұрын бекітеді.

      102. Қатар тексеру жүргізу үшін негіз болып табылатын құжаттарды әрбір мемлекеттік орган өз бетінше ресімдейді.

      103. Қатар тексеру әрбір тараптың мемлекеттік аудиттің жекелеген тобын қалыптастыру арқылы оны өткізу мерзімдерін келісе отырып жүргізіледі.

      104. Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты лауазымды адамдар, қатар тексеру тобының қатысушылары:

      1) қатар тексеру жүргізу барысында туындайтын мәселелерді талқылай отырып, жұмыс кеңестерін;

      2) консультацияларды;

      3) әдістемелік және талдамалық құжат алмасуды жүргізеді.

      105. Мемлекеттік аудит топтарының басшылары қатар тексеру жүргізу барысы (тексеру мәселелерінің толық қамтылуы, туындаған проблемалар) мен тексерудің алдан ала нәтижелері туралы ақпарат алмасады.

      106. Әрбір тарап қатар тексеру жүргізу кезінде аудиторлық есептерді, олардың нысаны мен мазмұнына қойылатын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары бекіткен талаптарға сәйкес дербес ресімдейді.

      107. Аудиторлық есепке жазбаша қарсылықты тексеру жүргізген мемлекеттік орган қарайды. Тексеру объектісіне жауапты қол қойылған аудиторлық есеп ұсынылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жазбаша қарсылық келіп түскен мемлекеттік орган жібереді.

      108. Мемлекеттік аудит органдары және (немесе) мемлекеттік органдар ЭҚАБЖ және пошта арқылы қағаз түрінде, сондай-ақ Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау бойынша бірыңғай дерекқорға тиісті ақпаратты орналастыру арқылы қатар тексеру қорытындысы бойынша нұсқамалар тармақтарының іске асырылу барысы туралы бірін бірі хабардар етеді.

4-бөлім. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша шешім қабылдау және құжаттарды жасау тәртібі
1. Аудиторлық есептерді жасау және ресімдеу

      109. Аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша:

      1) қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есеп – мемлекеттік аудитті тікелей жүргізген мемлекеттік аудиторлар жасаған, қаржылық есептіліктің анықтығы, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау тәртібінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы жазбаша нысанда білдірілген пікірді қамтитын құжат;

      2) аудиторлық есеп – мемлекеттік аудитті тікелей жүргізген мемлекеттік аудиторлар жасаған, белгілі бір уақыт кезеңі үшін жүргізілген сәйкестік аудитінің нәтижелерін қамтитын құжат ресімделеді.

      110. Мемлекеттік қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша:

      1) елеулі қателер болмаған кезде – қаржылық есептілік жөніндегі оң аудиторлық есеп;

      2) елеулі қателер анықталған кезде – қаржылық есептілік жөніндегі ескертпесі бар аудиторлық есеп қабылданады.

      Мемлекеттік аудит объектісінде бухгалтерлік есеп жүргізілмеген не бухгалтерлік құжаттар жоғалған жағдайларда ішкі мемлекеттік аудит органының басшысы:

      1) мемлекеттік аудит объектісінің басшысына және мемлекеттік аудит объектісіне басшылықты немесе оны басқаруды жүзеге асыратын жоғары тұрған органға осы жұмыстың аяқталу мерзімін айқындай отырып, мемлекеттік аудит объектісінде бухгалтерлік есепті қалпына келтіру туралы талаппен нұсқама жібереді;

      2) мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне тиісті өзгерістер енгізе отырып, мемлекеттік аудитті уақытша тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте мемлекеттік қаржылық есептілік аудитінің нәтижелері бойынша мемлекеттік аудитор пікірін білдіруден бас тарта отырып, қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті береді.

      111. Мемлекеттік аудит жүргізілген мемлекеттік аудит объектілерінің әрқайсысы бойынша аудиторлық іс-шара нәтижелері осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес аудиторлық есеппен және осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есеппен ресімделеді.

      112. Аудиторлық есептің немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есептің құрылымы аудит бағдарламасында көрсетілген барлық мәселелердің толық көрініс табуын, дұрыстығын, онда жазылған мәліметтердің объективтілігін қамтамасыз етуі тиіс.

      113. Аудиторлық есеп немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есеп аудит бағдарламасы мәселелерінің және аудиторлық тапсырмалардың тізбесімен қатаң сәйкестікте жасалады. Анықталған жетіспеушіліктер мен бұзушылықтар аудиторлық есептегі жазулардың дұрыстығын растайтын құжаттардың түпнұсқаларының деректемелеріне, сондай-ақ ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына қажетті сілтемелерді көрсете отырып, объективті және дәл сипатталады.

      Егер аудиторлық іс-шара мәселесі бойынша жетіспеушіліктер мен бұзушылықтар анықталмаған болса, мемлекеттік аудитор:

      1) аудиторлық есепте немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепте анықталған жетіспеушіліктер мен бұзушылықтардың жоқтығын көрсете отырып, аудиторлық іс-шара нәтижелерін көрсетеді;

      2) аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке деректемелерін көрсете отырып, мемлекеттік аудит жүргізілген құжаттардың тізбесін қоса береді.

      114. Әрбір бұзушылық фактісі, сондай-ақ анықталған жетіспеушіліктер бұзушылықтың сипаты мен түрі сипаттала отырып, дәйекті тәртіппен нөмірленеді және тіркеледі. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растаушы құжаттарға сілтеме жасалады.

      115. Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке олардың ажырамас бөлігі болып табылатын мынадай аудиторлық дәлелдемелер қоса беріледі:

      1) мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпараттарды, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы жөніндегі талап;

      2) мемлекеттік аудиторлар қол қойған және осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес жасалған аудиторлық іс-шара нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен жетіспеушіліктер тізілімі (бұдан әрі – тізілім);

      3) құжаттардың төлнұсқалары немесе белгіленген тәртіппен расталған көшірмелері, кестелер, сондай-ақ қажет болған кезде анықтамалар, бұзушылық фактілерін бейнелейтін фотосуреттер;

      4) функционалдық және лауазымдық міндеттеріне сүйене отырып, жол берілген бұзушылықтарға қатысы бар тұлғалардың жазбаша түсініктемелері;

      5) бақылау өлшемдерінің (қарап тексеру) актілері (олар жасалған жағдайда);

      6) зерттеулердің (сынақтардың), сараптамалардың қорытындылары, хаттамалардың көшірмелері, аудиторлық іс-шара нәтижелерімен байланысы бар басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері (олар жасалған жағдайда);

      7) сарапшылардың (тартылған жағдайда) сараптамалық қорытындылары;

      8) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылардың қанағаттануы тұрғысынан халық арасындағы сауалнама нәтижелері (қажет болған кезде);

      9) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (көшірмелері) (аудиторлық іс-шара барысында қаражаттың орнын толтырған (қалпына келтірген) жағдайда):

      төлем тапсырмалары (төлеуге берілетін шоттар, түбіртектер, чектер және (немесе) басқалар);

      ведомостер, ордерлер, нарядтар;

      10) талдамалық материалдар мен тиімділік аудиті кезінде мемлекеттік аудит объектісі қызметіндегі бұзушылық және жетіспеушілік фактісін растайтын материалдар.

      Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке қоса берілетін құжаттардың көшірмелері белгіленген тәртіппен, уәкілетті лауазымды адамдардың қол қоюымен, мөрімен немесе (болған жағдайда) мемлекеттік аудит объектісінің мөртаңбасымен расталады. Аудиторлық есепте немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепте олардың реттік нөмірі, парақ саны көрсетіле отырып, қосымшаларына сілтемелер көрсетіледі.

      116. Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке тиісті құжаттармен расталмаған фактілерді, тұжырымдарды енгізуге жол берілмейді.

      117. Аудиторлық есепте немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепте жазылған бұзушылықтарды растайтын құжаттардың болмауы мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары мен ішкі мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылаудың тиісті рәсімдік стандарттарын бұзу болып табылады.

      118. Аудиторлық есеп немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есеп екі данада жасалады, оған аудиторлық іс-шараны жүзеге асырушы мемлекеттік аудиторлар, тартылған жағдайда сарапшылар қол қояды және мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамына танысу үшін:

      1) жүргізу мерзімі он бес жұмыс күнін құрайтын аудиторлық іс-шаралар бойынша – мемлекеттік аудит объектісіндегі аудиторлық іс-шара аяқталғанша кемінде бір жұмыс күнінен кешіктірмей (үстеме тексерулердің аудиторлық есептерін, бақылау өлшемдерінің (қарап тексерулерінің) актісін қоспағанда);

      2) мерзімі он бес жұмыс күнінен асатын аудиторлық іс-шара жүргізілген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісіндегі аудиторлық іс-шара аяқталғанша кемінде үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады.

      119. Аудиторлық есептің немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есептің барлық беттеріне мемлекеттік аудиторлар және мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы қол қояды.

      120. Аудиторлық іс-шара нәтижелерімен келіспеген кезде аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке мемлекеттік аудит объектісінің басшысы қарсылықтардың бар екені туралы ескертпемен қол қояды.

      Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке жазбаша қарсылықтар қол қойылған аудиторлық есеп ұсынылған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ішкі мемлекеттік аудит органдарына жіберіледі.

      121. Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке мынадай:

      1) қол қойылған аудиторлық есеп немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есеп ұсынылған күннен бастап он жұмыс күн өтіп кеткеннен кейін келіп түскен;

      2) қарсылықсыз қол қойылған аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке келіп түскен;

      3) мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамының бас тартуы салдарынан қолы қойылмаған аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке келіп түскен қарсылықтар қарауға жатпайды.

      122. Уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке келіп түскен қарсылықтары осы Қағидалардың 5-бөлімінің 2-параграфында айқындалған тәртіппен қаралады.

      123. Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке келіп түскен қарсылықтар мен оларға уәжделген жауаптар міндетті түрде аудиторлық іс-шара материалдарына қосылады.

      124. Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы аудиторлық есеппен немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есеппен танысудан бас тартқан кезде мемлекеттік аудитор мемлекеттік аудит объектісі лауазымды адамының қол қоюдан бас тартуы туралы аудиторлық есепте немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепте тиісті жазба жүргізеді.

      125. Мемлекеттік аудитор аудиторлық іс-шара аяқталғаннан кейін немесе іссапардан келген күнінен бастап бір жұмыс күні ішінде аудиторлық іс-шара материалдарын, оның ішінде мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарын (болған кезде), тізімдемеде құжаттардың атаулары мен парақ сандарын көрсете отырып, жинақтау папкасына қалыптастырады.

2. Аудиторлық қорытындыны, ішкі аудит нәтижелері туралы есепті жасау және ресімдеу

      126. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша аудиторлық қорытынды ресімделеді, ол аудиторлық есептер және (немесе) қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есептер негізінде жасалатын, тұжырымдар мен ұсынымдарды қамтитын, аудиторлық іс-шара үшін жауапты тұлғаның қолы қойылатын және осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша уәкілетті орган, оның аумақтық бөлімшелері басшысының бұйрығымен бекітілетін құжат болып табылады.

      Ішкі аудит қызметі жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер бойынша тұжырымдарды, жұмыс тиімділігін арттыру, мемлекеттік аудит объектісі қызметінің тікелей және түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізу мақсатында ішкі рәсімдерді, қағидаларды, процестерді жақсарту бойынша ұсынымдарды қамтитын осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ішкі аудит нәтижелері туралы есеп ресімделеді.

      Ішкі аудит нәтижелері туралы есеп, бюджетке өтеуді қамтамасыз ету арқылы, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету, тауарларды жеткізу және (немесе) анықталған бұзушылық сомаларын есепке алу бойынша көрсету және кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту жолымен бұзушылықтардың жойылғаны туралы шешімнің жобасын енгізе отырып, орталық мемлекеттік органның бірінші басшысына немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкіміне және ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органға ұсынылады.

      127. Уәкілетті орган жүргізген аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша, аудит материалдарының сапасына бақылау жүргізілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде аудит тобының жетекшісі аудиторлық қорытындының және нұсқаманың жобасын дайындайды.

      Аудиторлық қорытындыға және нұсқамаға осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен мемлекеттік аудит объектісінің қаралмаған және сапа бақылауымен расталмаған арсылықтары бар бұзушылық фактілерін енгізуге жол берілмейді.

      Ішкі аудит нәтижелері туралы есепке ішкі аудит қызметі қарамаған мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығы бар бұзушылықтар және жетіспеушілік фактілерін енгізуге жол берілмейді.

      Мемлекеттік аудит объектісінен қарсылықтар келіп түскен жағдайда аудиторлық септе немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепте көрсетілген бұзушылықтардың анықталған күні қарсылықты қарау нәтижелері бойынша шешім қабылдау туралы құжаттың күні болып есептеледі.

      128. Аудиторлық қорытындыда, аудиторлық есепте көрсетілген бұзушылықтардың, жетіспеушіліктердің құжаттармен және сапаны бақылаумен расталған, анықталған фактілері қорытындыланады, жүйелендіріледі және қысқаша нысанда, сондай-ақ сарапшылардың қорытындыларының нәтижелері (болған кезде) көрсетіледі.

      129. Аудиторлық қорытындыда мемлекеттік аудит объектісі қызметінің тиімділігін арттыру және жетілдіру үшін мемлекеттік аудит объектісі бойынша тұжырымдар (қаржылық есептіліктің дұрыстығы мен заңнама нормаларының талаптарына сәйкестігі туралы) мен ұсынымдар жекелеген тармақтармен жазылады.

      130. Аудиторлық қорытындыда аудиторлық іс-шараны жүргізу барысында мемлекеттік аудит объектісі өтеген және қалпына келтірген (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарлар беру және (немесе) анықталған бұзушылық сомаларын есеп бойынша көрсету жолымен) қаражат, қаржылық бақылаудың ұсынылатын ден қою шаралары және мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген шаралар туралы ақпарат көрсетіледі.

      131. Аудиторлық қорытындыны уәкілетті органның, оның аумақтық бөлімшелерінің басшылары бекіткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ол мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі.

      Ішкі аудит нәтижелері туралы есеп, оны орталық мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі қараған және тиісті шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі.

      132. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға электрондық ақпараттық есепке алу құжатын – хабарлама-талон береді.

3. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдары бойынша есептілік

      133. Аудиторлық іс-шараны өткізу барысында немесе аудиторлық қорытындыны уәкілетті орган, оның аумақтық бөлімшелері бекіткеннен кейін бес жұмыс күні ішінде аудит тобының жетекшісі және (немесе) аудиторлық іс-шараны өткізген мемлекеттік аудитор мемлекеттік аудит материалдарын Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорға және уәкілетті органның ақпараттық жүйесіне енгізеді.

      134. Ішкі аудит қызметі ішкі аудит нәтижелері туралы есепті жасағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде аудит тобының жетекшісі немесе аудиторлық іс-шараны өткізген мемлекеттік аудитор мемлекеттік аудит материалдарын Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорға және уәкілетті органның ақпараттық жүйесіне енгізеді.

      135. Мемлекеттік құпияларды қамтитын аудиторлық іс-шара материалдары Қазақстан Республикасында құпиялық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес есепке алынады және сақталады.

      136. Ішкі аудит қызметтері уәкілетті органға ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есепті Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыну үшін уәкілетті орган бекіткен тәртіппен жүргізілген мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі есепті ақпаратты жібереді.

      137. Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат түрінде ішкі мемлекеттік аудит нәтижелерін, оның ішінде уәкілетті органның сайтында құпиялылық режимін, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның қамтамасыз етілуін ескере отырып, жариялауды қамтамасыз етеді.

4. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелері бойынша қабылданатын құжаттар мониторингі

      138. Аудиторлық іс-шараға жауапты лауазымды адам тұрақты және жүйелі негізде мыналардың:

      1) аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдарды қарау нәтижелері туралы ақпараттың және мемлекеттік аудит объектісі және өзге мүдделі мемлекеттік органдар жіберетін растаушы құжаттардың толықтығына және уақтылығына;

      2) міндетті түрде орындау үшін жіберілген нұсқамалардың орындалуы мен мемлекеттік аудит объектісі және (немесе) өзге мүдделі мемлекеттік органдар жіберген растаушы құжаттардың толықтығына және уақтылығына;

      3) аудиторлық қорытынды мен ішкі аудит нәтижелері туралы есепте берілген ұсынымдарды қарау нәтижелері туралы ақпараттың және мемлекеттік аудит объектісі және өзге мүдделі мемлекеттік органдар жіберетін растаушы құжаттардың толықтығына және уақтылығына мониторингті жүзеге асырады.

      139. Аудиторлық қорытынды мен ішкі аудит нәтижелері туралы есепте берілген ұсынымдарды қарау нәтижелері, сондай-ақ нұсқамалардың орындалуы туралы ақпаратты мемлекеттік аудит объектісі және өзге де мүдделі тұлғалар растау құжаттарын қоса бере отырып, тиісті құжаттарда көрсетілген мерзімдерде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарына жібереді.

      140. Аудит тобының жетекшісі мемлекеттік аудит объектісінен ақпаратты (растаушы құжаттарды) алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісінің ұсынымдар мен нұсқамаларды орындау толықтығына талдау жүргізеді.

      Ұсынымдар мен нұсқамалар толық орындалған жағдайда осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес Аудиторлық іс-шараның аяқталғаны туралы анықтама жасалады.

      141. Мемлекеттік аудит объектісі нұсқаманы көрсетілген мерзімде орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда аудит тобының жетекшісі немесе мемлекеттік аудитор нұсқамада көрсетілген мерзім аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ӘҚБК-де көзделген шаралар қабылдайды.

5-бөлім. Қорытынды ережелер
1. Қаржылық бақылауды жүзеге асыру

      142. Қаржылық бақылауды Мемлекеттік аудит туралы заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген құзыреті шегінде бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарлар беру жолымен қалпына келтіру және (немесе) анықталған бұзушылықтар сомасын есепке алу бойынша көрсету, нұсқамаларды орындау және кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту арқылы ішкі мемлекеттік аудит органдары жүзеге асырады.

      143. Мемлекеттік қаржылық бақылаудың ден қою шаралары:

      1) барлық мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың орындауы үшін міндетті нұсқама шығару;

      2) ӘҚБК көзделген құзырет шегінде әкімшілік іс жүргізуді қозғау;

      3) мемлекеттік аудит объектісі лауазымды адамдарының әрекеттерінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайларда, материалдарды тиісті аудиторлық дәлелдемелерімен бірге құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілеттік берілген органдарға беру;

      4) бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарлар беру және (немесе) анықталған бұзушылықтар сомасын есепке алу бойынша көрсету жолымен қалпына келтіру және нұсқамаларды орындау мақсатында, міндеттемелері толық көлемде және тиісінше орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып жасалған мемлекеттік сатып алу туралы күшіне енген шарттарды жарамсыз деп тану туралы сотқа қуыным беру болып табылады.

      Ішкі аудит қызметтері осы Қағидалардың 3) тармақшасында көзделген ден қою шараларын жүзеге асырады.

      144. Сыныптауышта көзделген бұзушылықтар немесе өзге де бұзушылықтар нықталған жағдайда мемлекеттік аудит объектілері мен басқа да мемлекеттік органдардың орындауы үшін міндетті құжат болып табылатын нұсқама жасалады.

      Нұсқама осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес ресімделеді.

      145. Нұсқамада бюджетке өтелуге жататын бұзушылықтардың сомалары бойынша түсімдер коды, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету, тауарларды жеткізу және (немесе) анықталған бұзушылықтардың сомаларын есеп бойынша көрсету, сондай-ақ кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту жолымен бұзушылықтардың сомаларын қалпына келтіру қажеттілігі көрсетіледі.

      146. Нұсқама аудиторлық қорытынды бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі.

      147. Уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшелері енгізген нұсқаманың күшін жою, өзгерту немесе тоқтата тұру туралы мүдделі тұлғалардың жоғарғы тұрған мемлекеттік органға не сотқа өтініш беруі оның қолданылуын тоқтата тұрмайды.

      148. Ішкі мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының іс-әрекеттерінде қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін анықтаған жағдайларда, тиісті аудиторлық дәлелдемелері бар материалдар құқық қорғау органдарына жіберіледі.

      Берілетін материалдарда:

      1) уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің басшысы немесе ішкі аудит қызметі құрылған мемлекеттік органның басшысы қол қойған бұзушылық фактілері туралы ілеспе хат;

      2) мемлекеттік аудит объектісінің басшысы қол қойған аудиторлық есептердің көшірмелері;

      3) анықталған фактілерге жататын аудит материалдарына қосылған аудиторлық дәлелдемелердің, мемлекеттік аудит объектісі қызметкерлерінің жазбаша түсініктемелерінің және қарсылықтарының (болған кезде) көшірмелері қамтылуы тиіс.

      Уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері мен құқық қорғау органдары тиісті құқық қорғау органына берілген аудит материалдарының қозғалысы туралы тоқсан сайын салыстырып тексеру жүргізеді.

      149. Ішкі мемлекеттік аудит органдары мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының іс-әрекеттерінде әкімшілік құқық бұзушылықбелгілерін анықтаған жағдайларда, тиісті аудиторлық дәлелдемелері бар материалдар әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілетті органдарға жіберіледі.

      Берілетін материалдарда:

      1) ішкі аудит қызметі құрылған мемлекеттік органның басшысы қол қойған бұзушылық фактілері туралы ілеспе хат;

      2) мемлекеттік аудит объектісінің басшысы қол қойған аудиторлық есептердің көшірмелері;

      3) анықталған фактілерге жататын аудит материалдарына қосылған аудиторлық дәлелдемелердің, мемлекеттік аудит объектісі қызметкерлерінің жазбаша түсініктемелерінің және қарсылықтарының (болған кезде) көшірмелері қамтылуы тиіс.

      150. Уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшелері бюджетті жоспарлау бөлігінде анықталған бюджет заңнамасын бұзушылық фактілері туралы ақпаратты бюджетті жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға тиісінше жұмыстарында басшылыққа алу үшін жібереді.

      151. Ішкі мемлекеттік аудит органдарының, мемлекеттік аудит объектілерінің іс-әрекеттеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға болады.

2. Сапа бақылауы

      152. Уәкілетті органның басшысы өз қызметі барысында мемлекеттік аудиторлар жасайтын құжаттарға тұрақты тексеру жүргізу арқылы тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде ішкі мемлекеттік аудит органдары қызметінің және мемлекеттік аудиторлар әрекеттерінің осы Қағидаларда айқындалған тәртіппен жалпы және рәсімдік стандарттарға, Қағидаларға сәйкестігі тұрғысынан тексеруді тұрақты жүргізу жолымен сапаны бақылаудың ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді.

      153. Жүргізілген ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданған құжаттар, оның ішінде құқық қорғау органдары және сот мамандар ретінде тартқан мемлекеттік аудиторлар жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша берілген материалдар (қорытындылар) сапа бақылауына жатады.

      Сапа бақылауы екі деңгейге бөлінеді:

      бірінші деңгейдегі сапа бақылауы – уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесі немесе оның аумақтық бөлімшесі жүргізетін сапа бақылауы;

      екінші деңгейдегі сапа бақылауы – уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесі жүргізетін сапа бақылауы.

      154. Сапа бақылауын ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге қатыспаған мемлекеттік аудиторлар жүзеге асырады.

      Сапа бақылауының нәтижелері осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес сапа бақылауының қорытындысымен ресімделеді.

      155. Уәкілетті органның құрылымдық (аумақтық) бөлімшелері уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері жүргізген барлық аудиторлықіс-шаралардың, оның ішінде құқық қорғау органдары мен сот мамандар ретінде тартқан мемлекеттік аудиторлар жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша берілген материалдардың (қорытындылардың) бірінші деңгейдегі сапа бақылауын жүргізеді.

      156. Уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесі уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік аудиторлары өз қызметі барысында жасайтын құжаттардың, оның ішінде құқық қорғау органдары мен сот мамандар ретінде тартқан мемлекеттік аудиторлар жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша берілген материалдардың (қорытындылардың) екінші деңгейдегі сапа бақылауын жүзеге асырады.

      Екінші деңгейдегі сапа бақылауын жүргізу үшін мыналар өлшемшарт болып табылады:

      1) уәкілетті органның тапсырмаларын оның құрылымдық (аумақтық) бөлімшелерінің сапасыз орындауы және орындау мерзімдерін бұзуы;

      2) уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлеріне қатысты жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің өтініштерінің және шағымдарының (жазбаша түрде, сенім телефоны бойынша) болуы;

      3) мемлекеттік аудит объектісінің аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке наразылықтарының болуы;

      4) уәкілетті орган жүргізген аудиторлық іс-шаралар нәтижелеріне талдау.

      157. Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке наразылықтар болған кезде аудиторлық қорытынды, сондай-ақ нұсқама тиісті аудиторлық іс-шараға сапа бақылауы өткізілгеннен кейін шығарылады.

      158. Аудиторлық есепке, қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке наразылықтар түскен жағдайда мемлекеттік аудит объектісінің наразылығы мен оларды қарау бойынша дәлелдерді, растайтын құжаттар қоса беріле отырып, уәкілетті органның құрылымдық және аумақтық бөлімшелері үш жұмыс күні ішінде уәкілетті орган басшысы айқындайтын құрылымдық бөлімшелердің қатысуымен бірлесіп қарау үшін уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесіне жібереді.

      Мемлекеттік аудит объектілерінің наразылықтарын қарау жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық және аумақтық бөлімшелерінің негіздемелері әрбір наразылық аспектісі бөлінісінде ресімделеді және оған уәкілетті органның құрылымдық (аумақтық) бөлімшесінің басшысы, ал ол болмаған жағдайда – басшының міндетін атқаратын адам қол қояды.

      159. Уәкілетті орган, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, орталық мемлекеттік органдар ведомстволарының ішкі аудит қызметтерін қоспағанда, орталық мемлекеттік органдардың ішкі аудит қызметтерінің жалпы стандарттарды, рәсімдік стандарттар мен Қағидаларды сақтауына бақылауды жүзеге асырады.

      Уәкілетті органның аумақтық бөлімшелері облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының ішкі аудит қызметтерінің жалпы стандарттарды, рәсімдік стандарттар мен Қағидаларды сақтауына бақылауды жүзеге асырады.

      Мемлекеттік аудиторлар өз қызметі барысында жасайтын ішкі аудиттің барлық қызметтерінің құжаттарына сапа бақылауы тоқсан сайын ішкі аудит қызметтерінің есепті кезеңде өткізген аудиторлық іс-шараларының жалпы санынан отыз пайыздан аспайтын көлемде жүзеге асырылады.

      Ішкі аудит қызметінің құжаттарына сапа бақылауын жүргізу үшін өлшемшарттар мыналар болып табылады:

      1) уәкілетті орган тапсырмаларының сапалы орындалмауы және орындалу мерзімдерінің бұзылуы;

      2) ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштері туралы заңнамада көзделген тәртіпте ұсынылған жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің өтініштері мен шағымдарының болуы;

      3) ішкі аудит қызметі құрылған мемлекеттік орган қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері;

      4) ішкі аудит қызметі ұсынатын есептілікті талдау нәтижелері;

      5) мемлекеттік аудит объектісі қызметінде жұмыс тиімділігін арттыру, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу мақсатында ішкі аудит қызметі ішкі рәсімдерді, қағидаларды, процестерді жақсарту бойынша ұсынымдарды орындау толықтығы.

      160. Сапа бақылауын жүргізу үшін материалдарды іріктеуді уәкілетті орган Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқор арқылы немесе Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқорда материалдар болмаған жағдайда ішкі аудит қызметіне белгіленген мерзімде аудиторлық іс-шаралар материалдарын уәкілетті органға ұсыну туралы сұрау салу жолымен жүзеге асырады.

      161. Бір аудиторлық іс-шараның бірінші деңгейдегі сапа бақылауын жүргізу ұзақтығы аудиторлық есепке, қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке мемлекеттік аудитор қол қойған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайды. Мемлекеттік аудитор объектісінің аудиторлық есепке, қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке қол қоймауы сапа бақылауын жүргізу үшін кедергі болмайды.

      Наразылық білдірілген аудиторлық есепке, қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке қол қойылған жағдайда бірінші деңгейдегі бақылау сапасы жүргізілмейді.

      162. Наразылықтарды қарау туралы уәжделген жауапты уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектісіне наразылықтар келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайтын болады. Қосымша зерделеу немесе тексерулер қажет болған жағдайда, наразылықтарды қарау мерзімі кемінде отыз күнтізбелік күнге ұзартылады, бұл туралы мемлекеттік аудит объектісіне хабарланады.

      163. Бір аудиторлық іс-шараның екінші деңгейдегі сапа бақылауын жүргізу ұзақтығы екінші деңгейдегі сапа бақылауын жүргізу үшін негіз болған құжат келіп түскен күннен бастап жиырма жұмыс күнінен аспайды. Қосымша зерделеу немесе тексеру жүргізу қажет болған жағдайда екінші деңгейдегі сапа бақылауын жүргізу мерзімі отыз күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге ұзартылады, ол туралы мемлекеттік аудит объектісіне және тиісті ішкі мемлекеттік аудит органына хабарланады.

      164. Сапа бақылауы кезінде мыналар есепке алынады:

      1) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының тиісті нормативтік құжаттарында белгіленген аудиторлық іс-шара нәтижелерін алдын ала зерделеу, дайындау, өткізу және ресімдеу рәсімдерін орындау;

      2) бекітілген жоспардың, бағдарламаның және мемлекеттік аудиттің аудиторлық тапсырмасының толық орындалуын қамтамасыз ету;

      3) ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданған құжаттардың олардың нысаны мен құрылымына қойылған белгіленген үлгілік талаптарға сәйкестігі;

      4) ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданған құжаттар мазмұнының белгіленген жалпы және рәсімдік стандарттар талаптарына, ішкі мемлекеттік аудит жүргізуді регламенттейтін нормативтік құқықтық және құқықтық құжаттарға, оның ішінде: аудит материалдары тиісті құжаттарға негізделген және ішкі мемлекеттік аудиттің барлық белгіленген фактілерін растайтын қажетті іс жүзіндегі деректерді және аудиторлық дәлелдемелерді қамтиды;

      5) тиісті тексерулердің материалдары мен басқа да құжаттарға негізделген аудит нәтижелері бойынша қорытындылар мен тұжырымдар.

      165. Сапаны бақылау мынадай өлшемшарттар бойынша жүзеге асырылады:

      1) мемлекеттік аудит объектісін алдын ала зерделеуге қойылатын талаптарды сақтау;

      2) аудиторлық іс-шараны аяқтау және аудиторлық есепке, қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке қол қою мерзімін сақтау;

      3) аудиторлық есептің, қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есептің белгіленген нысанға сәйкестігі;

      4) аудиторлық есеп, қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есеп мазмұнының жалпы және рәсімдік стандарттарға, Қағидаларға сәйкестігі, оның ішінде:

      жүргізілген аудиторлық іс-шара мақсатының аудит жоспарында көрсетілген мақсатқа сәйкестігі;

      аудит бағдарламасының мәселелерін қамту толықтығы;

      аудит жоспары мен бағдарламасында көрсетілмеген мәселелер және бюджеттік бағдарламалар бойынша аудитті жүзеге асыру фактілерінің болуы;

      аудитпен қамтылатын кезеңді сақтау;

      үстеме тексеруді жүргізу негіздерін сақтау;

      анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер болмаған жағдайда, аудит нәтижелерін ресімдеу талаптарын сақтау;

      анықталған бұзушылықтарды көрсету кезінде заңнаманы қолданудың дұрыстығы, талаптары бұзылған нормативтiк құқықтық актiлердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына қажетті сілтемелердің болуы;

      бұзушылық фактілерін баяндаудың нақтылығы мен айқындығы;

      көрсетілген бұзушылық фактілерінің объективтілігі, растаушы құжаттары бар аудиторлық дәлелдемелердің болуы;

      бақылау өлшемі (қарап тексеру) актілерін толтыру қажет болған жағдайда, олардың болуы;

      әрбір бұзушылықты жеке тармақпен тіркеу және нөмірлеу туралы талаптарды сақтау, бұзушылықтар тізілімі мен аудиторлық есеп, қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есеп мазмұнының сәйкестігі;

      бұрынғы тексеру нәтижелері және анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қабылданған шаралар туралы мәліметтерді көрсету.

      166. Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық іс-шара материалдары стандарттар мен қағидалардың талаптарына сәйкес болмаған жағдайда қайталама қаржылық есептілік аудиті тағайындалады.

      167. Сәйкестік аудиті бойынша аудиторлық іс-шара материалдары сәйкес болмаған жағдайда мемлекеттік аудиттің осы объектісі уәкілетті органның және оның аумақтық бөлімшелерінің келесі жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесіне енгізіледі.

      168. Бірінші деңгейдегі сапа бақылауы қорытындысын сапаға бақылауды жүргізген қызметкер жасайды және қол қояды және оны уәкілетті органның құрылымдық (аумақтық) бөлімше басшысы бекітеді.

      Екінші деңгейдегі сапа бақылауы қорытындысын сапа бақылауын жүргізген қызметкер жасайды және қол қояды және оны уәкілетті органның уәкілетті құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ол болмаған жағдайда заңнамада белгіленген тәртіппен оны алмастыратын адам бекітеді.

      169. Сапаны бақылау қорытындысында мемлекеттік аудиттің нәтижелерін қалыптастыруға негіз болған белгілінген фактілердің, деректердің жетіспеушілігін (бұзушылықтардың болуы, жиналған дәлелдемелердің аудит мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес болмауы, анықталған бұзушылықтар мен келіспеушіліктердің анық сипатталмауы, нормативтік құқықтық актінің толық атауын, күнін, нөмірін көрсете отырып, нормативтік құқықтық актілердің бұзылған нормаларына сілтеменің болмауы, нормативтік құқықтық актінің дұрыс қолданылмауы және т.б.) баяндай отырып, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнаманың сақталуы немесе сақталмау фактілері көрсетіледі.

      170. Екінші деңгейдегі сапаны бақылау мен ішкі аудит қызметі материалдарының қорытындысы үш жұмыс күні ішінде тиісті ішкі мемлекеттік аудит органына жіберіледі.

      Ішкі аудит қызметі құрылған мемлекеттік орган сапаны бақылау нәтижелерімен келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен оларға шағымдануға құқылы болады.

      171. Сапаны бақылау нәтижелерін уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшелері уәкілетті органның ақпараттық жүйесінде және Бірыңғай мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау дерекқорында орналастырады.

      172. Ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге асыру кезінде мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың негізгі қағидаттары мен стандарттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес дербес тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауаптылықта болады.

3. Мемлекеттік аудит және тәуекелдер жөніндегі кеңестің негізгі міндеттері және оның қызметін ұйымдастыру

      173. Мемлекеттік аудит және тәуекелдер жөніндегі кеңес (бұдан әрі – Кеңес) консультативтік-кеңесші орган нысанында құрылады және ол туралы ереже негізінде әрекет етеді.

      174. Кеңестің қызметін мемлекеттік органның бірінші басшысы болып табылатын Кеңестің төрағасы (бұдан әрі – төраға) басқарады.

      175. Кеңестің құрамы мемлекеттік органның бірінші басшысының шешімімен бекітіледі.

      Мемлекеттік органдар кеңесінің құрамына жауапты хатшы (аппарат басшысы), құрылымдық бөлімшелердің басшылары (олар болған жағдайда) және ішкі аудит қызметінің басшысы кіреді.

      176. Кеңестің негізгі міндеттері:

      1) ішкі мемлекеттік аудит мәселелері жөнінде туындаған келіспеушіліктерді (уәкілетті орган жүргізген ішкі мемлекеттік аудит нәтижелерімен, сапа бақылауы және ішкі аудит қызметтерінің жұмыс тиімділігін бағалау нәтижелерімен келіспеу туралы мемлекеттік аудит объектісінің қарсылықтары) шешу;

      2) құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіру, ішкі аудитті жоспарлау және жүргізу кезінде ресурстарды бөлу, ақпараттық жәрдем көрсету мәселелерін қарау;

      3) мемлекеттік аудит және тәуекелдер бойынша ұсынымдарды, ішкі аудит қызметінің есептерін және осы ұсынымдарды іске асыру мониторингін қарау;

      4) уәкілетті органға мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

      5) мемлекеттік органның қызметін жетілдіруге бағытталған басқа да мәселелерді қарау болып табылады.

      177. Кеңестің шешімі хаттама түрінде ресімделеді және ұсынымдық сипатта болады.

      178. Төраға Кеңестің кезекті және кезектен тыс отырыстарына шақырады, отырыс хаттамаларына қол қояды.

      179. Кеңестің жұмысын ұйымдастыру мәселелері мемлекеттік органның ішкі аудит қызметінің қызметкері болып табылатын Кеңестің хатшысына (бұдан әрі – хатшы) жүктеледі.

      180. Кеңестің отырысы қажеттілігіне қарай жүргізіледі. Өткізудің күнін, уақыты мен күн тәртібін Кеңес мүшелерінің пікірін ескере отырып, Төраға айқындайды.

      181. Кеңес отырысының хаттамалары қағаз және электрондық жеткізгіште хатшыда сақталады.

      182. Кеңес мүшесі:

      1) Кеңестің материалдарына қолжетімділігі бар;

      2) Кеңес отырысына енгізілетін материалдарды талқылауға қатысады;

      3) Кеңес отырысында қарауды және талқылауды талап ететін мәселелерге бастамашылық жасайды.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 18 ақпандағы
№ 76 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған
кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасында республикалық және жергілікті деңгейлерде ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 наурыздағы № 235 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 13, 90-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 наурыздағы

      № 235 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 3 шілдедегі № 685 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 42, 371-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасында республикалық және жергілікті деңгейлерде ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 наурыздағы № 235 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 851 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 59, 812-құжат).

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
1-қосымша

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу барысында уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері зерделейтін мәселелердің болжамды тізбесі*

Мәселелер

Ақпарат көздері

1


2


1. Сәйкестік аудиті (жалпы мәселелер)**


Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі


Нормативтік құқықтық актілер, ақпараттық-құқықтық жүйелер


Аудит объектісінің құрылтай құжаттары (Ереже, Жарғы және аудит объектісінің қызметін реттейтін өзге де құжаттар)


Аумақтық бөлімшелер мен ведомстволық тәуелді ұйымдарды қоса алғанда, мемлекеттік аудит объектісінің құрылымы


Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы


Мемлекеттік аудит объектісі бойынша алдыңғы мемлекеттік аудит (бақылау) нәтижелері


Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының актілері мен мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша аудит объектісі қабылдаған шаралар


Мемлекеттік аудит объектісінің ішкі аудит қызметінің жұмысы


Ішкі аудит қызметінің ережесі, тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы жиынтық ақпарат


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджетті уақтылы және сапалы атқаруы


Тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есеп (бюджетті атқару жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар ұсынатын ақпарат, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары)


Мемлекеттік сатып алуды жүргізу тәсілдері, тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер номенклатурасы, бюджеттен бөлінген қаражат шегінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу мерзімдері


Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары, нақтыланған мемлекеттік сатып алу жоспары (ақпараттық жүйелер)


Мемлекеттік аудит объектісі туралы жинақталған ақпаратТексерілетін мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық базасы, ресми статистикалық деректер, бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа да көздердің деректері


Мемлекеттік аудит объектілерінің лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) қатысты жеке және заңды тұлғалардың өтініштері (шағымдары) (болған кезде)


2. Қаржылық есептілік аудиті


Мемлекеттік аудит объектісінің қызметі


Нормативтік құқықтық актілер (ақпараттық-құқықтық жүйелер)


Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы


Мемлекеттік аудит объектісінің ішкі аудит қызметінің жұмысы


Ішкі аудит нәтижесі бойынша қорытынды, ішкі аудит нәтижелері туралы есептер, ішкі аудит қызметінің нұсқамалары, қабылданған шаралар туралы ақпарат, ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы жиынтық ақпарат


Мемлекеттік аудит объектісі бойынша алдыңғы аудит (бақылау) нәтижелері


Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының актілері мен мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша аудит объектісі қабылдаған шаралар


Бухгалтерлік есеп және бюджеттік бағдарламалардың атқарылуы жөніндегі есептер


Қаржылық есептілік (бухгалтерлік теңгерім, активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер туралы есеп, қаржыландыру көздері бойынша шоттардағы ақша қозғалысы туралы есеп; түсіндірме жазба, қаржыландыру жоспарларының орындалуы туралы есеп) және басқалары


Аудит объектісінің міндеттемелерді қабылдау, бюджеттік бағдарламалар бойынша төлемдер жүргізу, бюджет түсімдері мен шығыстарының орындалу болжамдарын жасау уақтылығы


Тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына мониторинг нәтижелері туралы есептері


Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден ақша түсімдері мен шығыстарының жоспарларын орындау


Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден ақша түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп


Есепті қаржы жылына арналған бюджетті бекіту, нақтылау, түзету


Бекітілген, нақтыланған, түзетілген республикалық бюджет, бюджеттік бағдарламалар бойынша қабылданған, төленбеген міндеттемелер және (немесе) төленген міндеттемелер көрсетілген бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті және (немесе) жергілікті атқарушы органның тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бойынша республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептері, жүргізілген бюджеттік мониторинг және нәтижелерді бағалау негізінде жергілікті бюджеттік бағдарламаларды орындау бөлігінде жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есеп; экономикалық жағдай мен тиісті кезеңде облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы әлеуметтік-экономикалық дамыту болжамында қабылданған негізгі бағыттардың іске асырылуы туралы талдамалы ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба


Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі теңгерімдерінің есептік баптары бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек


Мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің, оның ішінде өткен жылдардың дебиторлық берешегі туралы есептер, мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің кредиторлық берешегі туралы есеп (орталық және жергілікті бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың ай сайынғы ақпараты)      Ескертпе:

      Бұл тізбе толық болып табылмайды. Ішкі мемлекеттік аудит жүргізу барысында қосымша құжаттар немесе ақпарат сұратылуы мүмкін.

      **"Сәйкестік аудиті" түрі бойынша алдын ала зерделеу кезінде жалпы мәселелер және қосымша ішкі мемлекеттік аудиттің тиісті мақсаты бойынша осы мемлекеттік аудит түріне жататын мәселелер зерделенеді.

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
2-қосымша

Мемлекеттік аудит объектісінің қызметін алдын ала зерделеу барысында ішкі аудит қызметтері зерделейтін мәселелердің болжамды тізбесі *

Мәселелер


Ақпарат көздері1


2


1. Сәйкестік аудиті (жалпы мәселелер)**


Мемлекеттік аудит объектісінің қызметіНормативтік құқықтық актілер, ақпараттық-құқықтық жүйелер


Аудит объектісінің құрылтай құжаттары (Ереже, Жарғы және аудит объектісінің қызметін реттейтін өзге де құжаттар)


Аумақтық бөлімшелер мен ведомстволық тәуелді ұйымдарды қоса алғанда, мемлекеттік аудит объектісінің құрылымы


Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы


Мемлекеттік аудит объектісі бойынша алдыңғы мемлекеттік аудит (бақылау) нәтижелері


Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының актілері мен мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша аудит объектісі қабылдаған шаралар


Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджетті уақтылы және сапалы атқаруыБюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілері бойынша тиісті есеп жылына арналған мемлекеттік, республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есеп (бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық және жергілікті атқарушы органдар ұсынатын ақпарат, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары).


Мемлекеттік сатып алуды жүргізу тәсілдері, тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер номенклатурасы, бюджеттен бөлінген қаражат шегінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу мерзімдері


Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары, нақтыланған мемлекеттік сатып алу жоспары (ақпараттық жүйелер)


Мемлекеттік аудит объектісі туралы жинақталған ақпарат


Тексерілетін мемлекеттік аудит объектісінің ақпараттық базасы, ресми статистикалық деректер, бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа да көздердің деректері


Жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік аудит объектілерінің лауазымды адамдарының әрекетіне (әрекетсіздігіне) қатысты (болған жағдайда) өтініштері (шағымдары)


2. Тиімділік аудиті (жалпы мәселелер)***


Мемлекеттік аудит объектісінің қызметіНормативтік құқықтық актілер, ақпараттық-құқықтық жүйелер


Аудит объектісінің құрылтай құжаттары (Ереже, Жарғы және аудит объектісінің қызметін реттейтін өзге де құжаттар) (ақпараттық-құқықтық жүйе)


Құқық белгілейтін және өзге де бастапқы құжаттарды құқық қорғау органдарының алып қоюы


Мемлекеттік аудит объектісі бойынша бағалау мәніне байланысты мемлекеттік аудит алдындағы нәтижелер


Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының актілері мен мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша аудит объектісі қабылдаған шаралар


Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің нәтижелері мен проблемаларыМемлекеттік аудит объектісі дайындаған ішкі есептілік, талдамалы жазбалар мен шолулар


Ақпараттың ішкі көздері (ресми статистикалық деректер, бағдарлама нысанасына, бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты проблемалармен айналысатын ғылыми-зерттеу институттарының материалдары). Мемлекеттік аудиттің тексерілетін объектісінің ақпараттық дерекқоры


Аумақтарды дамыту бағдарламаларын қаржылық қамтамасыз ету


Аумақты дамыту бағдарламасы


Негізгі іс-қимылдарды жүзеге асыру және бағдарламаны іске асыру шарттарын орындау/орындамау


Аумақты дамыту бағдарламасын бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің тиісті жылдары іске асыруы туралы есеп


Аумақты дамыту бағдарламаларын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын орындау туралы есеп


Қаржыландыру жоспарын орындау туралы есеп және бағалау нысанасына сәйкес басқа да қаржы құжаттары


Бюджеттік инвестициялық жобаларЕсебінен бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жүргізілетін бюджеттік бағдарламалар


Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруы туралы есеп


Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру


Мемлекеттік аудит объектісінің жылдық мемлекеттік сатып алу жоспары


Басым бюджеттік инвестициялар тізбесіЖобаны іске асыру кезеңін, мердігер ұйымдарды, сметалық және шарттық құнын, құрылыс объектілерін енгізуді, ақпараттық жүйені тәжірибелі және өнеркәсіптік пайдалануға енгізуді көрсете отырып, бюджеттік инвестициялар бойынша ақпарат


Инвестициялық жобаларды қоса алғанда басым бюджеттік инвестициялар тізбесі      Ескертпе:

      *Бұл тізбе толық болып табылмайды. Ішкі мемлекеттік аудит жүргізу барысында қосымша құжаттар немесе ақпарат сұратылуы мүмкін.

      **"Сәйкестік аудиті" түрі бойынша алдын ала зерделеу кезінде жалпы мәселелер және қосымша ішкі мемлекеттік аудиттің тиісті мақсаты бойынша осы мемлекеттік аудит түріне жататын мәселелер зерделенеді.

      ***"Тиімділік аудиті" түрі бойынша алдын ала зерделеу кезінде жалпы мәселелер және қосымша мемлекеттік аудиттің осы түріне жататын ішкі мемлекеттік аудиттің тиісті мақсаты бойынша мәселелер зерттеледі.

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
3-қосымша

      Бекітемін:

      Ішкі мемлекеттік аудитті

      жүргізуге жауапты адам

      _________________________

      (лауазымы,Т.А.Ә., қолы )

      ___ ____________ 20___ жыл

Аудит жоспары

      1. Аудиторлық (бірлескен, қатар, үстеме тексеру) іс-шараның негіздемесі: ___________________________________________________________________

      2. Аудиторлық (бірлескен, қатар, үстеме тексеру) іс-шараның мақсаты: ____________________________________________________________________

      3. Ішкі мемлекеттік аудит түрі: ________________________________________

      4. Ішкі мемлекеттік аудит объектілері және жүру бағыты:

Р/с №Мемлекеттік аудит объектісінің атауы


Мемлекеттік аудит объектісінің орналасқан жері

(облыс/қала)


Жүру бағыты (соның ішінде іссапарға жіберілген жағдайда)


Мемлекеттік аудит тобына қатысушылардың тегі, аты-жөні, лауазымы


Аудиторлық іс-шаралар мерзімі (бірлескен, қатар тексеру)


Бағыты


1


2


3


4


5


6


1.2.3.


      5. Аудиторлық іс-шаралармен (бірлескен, қатар, үстеме тексерумен) қамтылатын қаражаттар және (немесе) активтердің көлемі:* __________________________________________________________________

      6. Аудиторлық іс-шаралармен (бірлескен, қатар, үстеме тексерумен) қамтылатын кезең:____________________________________________________

      7. Аудиторлық іс-шараларды (бірлескен, қатар, үстеме тексеруді) жүргізу мерзімі: ____________ бастап ___________ дейін

      8. Қажетті ресурстар: __________________________________________________

      Аудит тобының басшысы (мемлекеттік аудитор) __________________________

      (лауазымы, Т.А.Ә., қолы)

      Ескертпе: аудит жүргізу жоспарын құру (бұдан әрі – аудит жоспары).

      1. Аудиторлық іс-шаралардың (тексерулердің) негіздемесі. (ішкі мемлекеттік аудит органының мемлекеттік аудит объектісінің тізбесі; Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмасы; депутаттық сауал; бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның ақпараттық жүйелері деректерін мониторингтеу нәтижелері; жеке және заңды тұлғалардың өтініштері).

      2. Аудиторлық іс-шаралардың (тексерулердің) мақсаты.

      3. Мемлекеттік аудит түрі (қаржылық есептілік аудиті; тиімділік аудиті; сәйкестік аудиті).

      4. Мемлекеттік аудит объектілері және жүру бағыттары.

      Кесте толтырылады:

      1-бағанда – рет саны;

      2-бағанда – барлық мемлекеттік аудит объектілерінің толық атауы, оның ішінде өңірлердегі;

      3-бағанда – ауданды, облыстық маңызы бар қаланы көрсете отырып, мемлекеттік аудит объектісінің орналасқан жері;

      4-бағанда – мемлекеттік аудит объектілері бөлінісіндегі тексерулер мерзімі;

      5-бағанда – мемлекеттік аудит объектісі орналасқан елді мекеннің атауы;

      6-бағанда – ішкі мемлекеттік аудит тобына қатысушылардың тегі, аты-жөні, лауазымы.

      5. Аудиторлық іс-шаралармен (тексерумен)* қамтылатын қаражаттардың және (немесе) активтердің көлемі.

      Жүргізілетін аудиторлық іс-шара (бірлескен, қатар тексеру) шеңберінде аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар, үстеме тексерумен) қамтылуға жататын республикалық және (немесе) жергілікті бюджет қаражаттарының және (немесе) мемлекеттің және квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің, байланысты гранттардың, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздардың, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздардың жалпы көлемі көрсетіледі.

      *Қаржылық есептілік және тиімділік аудитін жүргізу кезінде бұл бөлім толтырылмауы мүмкін.

      6. Аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) (аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар, үстеме тексерумен) қамтылатын мемлекеттік аудит объектілері қызметінің кезеңі (күні, айы, жылы).

      7. Аудиторлық іс-шараны (бірлескен, қатар, үстеме тексеруді) жүргізу мерзімі (аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізудің басталу және аяқталу күндері).

      8. Қажетті ресурстар (аудиторлық іс-шараға (бірлескен, қатар, үстеме тексеруге) тартылған ішкі мемлекеттік аудит органдары қызметкерлерінің саны көрсетіледі; мемлекеттік органдардың мамандары, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың қызметкерлері және сарапшылар тартылған жағдайда, тартылған қызметкерлердің саны мен мемлекеттік органның, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымның атауы көрсетіледі).

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
4-қосымша

      Бекітемін:

      Ішкі мемлекеттік аудитті

      жүргізуге жауапты адам

      _________________________

      (лауазымы,Т.А.Ә., қолы )

      ___ ____________ 20___ жыл

Аудит бағдарламасы

      1. __________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы)

      2. Аудиторлық іс-шараның мақсаты, нысанасы: ___________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Мемлекеттік аудит түрі: _____________________________________________

      4. Тексеру түрі (бірлескен, қатар, үстеме тексеру) _______________________

      ____________________________________________________________________

      5. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар, үстеме тексерумен) қамтылуға жататын республикалық және (немесе) жергілікті бюджет қаражаттарының және (немесе) мемлекеттің және квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің, байланысты гранттардың, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздардың, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздардың көлемі*:

Р/с

Аудиторлық іс-шара (бірлескен, қатар, үстеме тексеру) мәселесі

Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар, үстеме тексерумен) қамтылуға жататын бюджеттік бағдарлама (нөмірі және атауы) және (немесе) активтер


Қамтылатын кезең (жыл/жарты жыл/айлар)

Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар, үстеме тексерумен) қамтылуға жататын республикалық және (немесе) жергілікті бюджет қаражаттарының және (немесе) активтерінің көлемі (мың теңге)**

1


2


3


4


5


1.


2.


3.

Жиыны:


      6. Аудиторлық іс-шара (бірлескен, қатар, үстеме тексеру) барысында пайдаланылатын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің және ішкі мемлекеттік аудит органдарының өзге құжаттарының тізбесі: ______________________________________________________________

      Мемлекеттік аудит тобының басшысы ___________________________________

      (лауазымы,Т.А.Ә., қолы )

      Ескертпе: аудитті жүргізу бағдарламасын (бұдан әрі – аудит бағдарламасы) құру.

      * Бюджеттік бағдарламаларды қарау кезінде толтырылады.

      ** Бюджеттік қаражатты қамту кезінде толтырылады.

      1. Аудиторлық іс-шара (тексеру) объектісінің атауы.

      2. Аудиторлық іс-шараның (тексерулердің) мақсаты (нысанасы).

      3. Мемлекеттік аудит түрі (қаржылық есептілік аудиті; тиімділік аудиті; сәйкестік аудиті).

      4. Тексеру түрі (бірлескен, қатар).

      5. Аудиторлық іс-шарамен (бірлескен, қатар, үстеме тексерумен) қамтылуға жататын республикалық және (немесе) жергілікті бюджет қаражаттарының және (немесе) мемлекеттің және квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің, байланысты гранттардың, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздардың, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздардың көлемі.*

      Кесте бюджеттік бағдарламалар және активтер бөлінісінде толтырылады:

      1-бағанда – рет саны;

      2-бағанда – аудиторлық іс-шара (бірлескен, қатар, үстеме тексеру) мәселесі;

      3-бағанда – мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылуға жататын бюджеттік бағдарламаның, мемлекеттің және квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің, байланысты гранттардың, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздардың, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздардың коды және атауы;

      4-бағанда – ішкі мемлекеттік аудитпен (бірлескен, қатар тексерумен) қамту кезеңі: тиісті жылдар, жартыжылдық, айлар саны;

      5-бағанда – аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылуға жататын республикалық және (немесе) жергілікті бюджет қаражаттарының және активтердің көлемі.

      "Жиыны" деген жолда мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық

      іс-шарамен (тексерумен) қамтылуға жататын республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттер қаражаты мен активтер көлемінің қорытынды сомасы көрсетіледі.

      Бұл бөлім қаржылық есептілік және тиімділік аудитін жүргізу кезінде толтырылмауы мүмкін.

      6. Аудиторлық іс-шара (бірлескен, қатар тексеру) барысында пайдаланылатын Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің және ішкі мемлекеттік аудит органдарының өзге де құжаттарының тізбесі.

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
5-қосымша

      Аудит тобының басшысы

      _________________________

      (лауазымы, Т.А.Ә., қолы)

      20__ жылғы __ ___________

Аудиторлық тапсырма

      Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) атауы: _____________________________________________________________

      Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) жалпы мерзімі: _______ күнтізбелік күн

      Іссапар бағыты және мерзімі (аудит жоспарынан)

Р/с №


Мемлекеттік аудит объектісі (аудит бағдарламасынан)


Аудиторлық

іс-шара (тексеру) мәселесі (аудит бағдарламасынан)Аудиторлық

іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең (жыл, жартыжылдық, айлар)


Мемлекеттік аудитордың (тартылған маманның, мемлекеттік емес аудитордың, сарапшының) Т.А.Ә және лауазымы:


Аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізу мерзімі (кезеңдері)


аудит бағдарламасының мәселесін қарау басталған күнаудит бағдарламасының мәселесін қарау аяқталатын күн


аудиторлық есепке енгізу үшін материалдарды ұсыну (мемлекеттік аудит объектісіне 1-ден көп мемлекеттік аудитор шыққан жағдайда)


1


2


3


4


5


6


7


8


1.

1)

2)


      Мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысы

      (лауазымы, Т.А.Ә., қолы)

      Мемлекеттік аудит тобының басшысы __________________________

      (лауазымы, Т.А.Ә., қолы)

      Ішкі мемлекеттік аудит органының қызметкері

      (тартылған маман, сарапшы, мемлекеттік емес аудитор) __________________________

      (лауазымы, Т.А.Ә., қолы)

      Ескертпе: аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізу үшін аудиторлық тапсырманы жасау (одан әрі – аудиторлық тапсырма).

      Аудиторлық тапсырманың жоғарғы бөлігінде "Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) атауы" деген жолда аудит жоспарына сәйкес жүргізілетін аудиторлық іс-шараның (тексерудің) атауы көрсетіледі.

      "Аудиторлық іс-шараның (тексерудің) жалпы мерзімі" деген жолда барлық мемлекеттік аудит объектілерінде аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізуге қажетті күнтізбелік күндердің жалпы саны көрсетіледі.

      "Іссапар бағыты және мерзімі (аудит жоспарынан)" деген жолда мемлекеттік аудит объектісінде болу үшін қажетті іссапар бағыты және күнтізбелік күндердің жалпы саны көрсетіледі.

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
6-қосымша

Аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізуге тапсырма

(Тексеруді тағайындау туралы акт)

      20 __ жылғы "___" ________№ __

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының _____ бабына сәйкес

      ____________________________________________________________________

      (аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізу тапсырылған мемлекеттік аудит тобының басшысын көрсете отырып, ішкі мемлекеттік аудит органы (дары) қызметкері (лері) нің Т.А.Ә. және лауазымы)

      ____________________________________________________________________

      (аудит объектісінің ұйымдық-құқықтық нысаны, толық атауы, орналасқан жері,

      ЖСН, БСН, басшысының Т.А.Ә. көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________

      ________________________________ мәселелері бойынша аудиторлық іс-шара (аудиторлық іс-шараның (тексерудің) нысанасы) (тексеру) жүргізу тапсырылады.

      Мемлекеттік аудиттің түрі ______________________________________*

      Тексеру түрі ____________________________________________________

      Аудиторлық іс-шарамен (тексерумен) қамтылатын кезең ______________

      Аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізу мерзімі: _____ бастап ____ қоса алғанда

      Аудиторлық іс-шараға жауапты тұлға:

      ____________________________________________________________________

      (Т.А.Ә., атқаратын лауазымы)

      Ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның басшысы/Орталық мемлекеттік органның бірінші басшысы/облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімі

      ____________________________*

      (қолы, Т.А.Ә.)

      Аудиторлық іс-шара (тексеру) мерзімі: _______жылғы "____"_________ бастап жылғы "____"_________ қоса ұзартылды*.

      *Үстеме тексеру жүргізу барысында көрсетілмейді.

      Ескертпе: аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізуге тапсырма (бұдан әрі – тапсырма) жасау.

      Тапсырма мынадай деректерді қамтиды:

      1) нөмірі мен берілген күні;

      2) аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізудің құқықтық негізі;

      3) аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізу тапсырылатын ішкі мемлекеттік аудит органы қызметкері(лері)нің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және лауазымы, аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізуге тартылатын мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің және (немесе) сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      4) мемлекеттік аудит объектісінің (оның филиалдарымен және өкілдіктерімен қоса) ұйымдық-құқықтық нысаны, толық атауы, орналасқан жері, бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН), жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН), басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

      5) аудиттің түрі және тексеру түрі (аудит бағдарламасына сәйкес келеді);

      6) тексеру түрі (үстеме, бірлескен, қатар тексеру кезінде толтырылады);

      7) мемлекеттік аудит объектісінде аудиторлық іс-шараны (тексеруді) жүргізудің жоспарлы мерзімдері (аудит бағдарламасына сәйкес келеді);

      8) аудиторлық іс-шарамен қамтылатын кезең (аудит бағдарламасына сәйкес келеді);

      9) аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты лауазымды адамның тегі және аты-жөні;

      10) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган басшысының/ орталық мемлекеттік органның бірінші басшысының/облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің тегі мен аты-жөні не олардың міндетін атқаратын адамның деректері, сондай-ақ ішкі мемлекеттік аудит органының мөрі;

      11) аудиторлық іс-шараның (тексерудің) белгіленген мерзімі бастапқыда белгіленгеннен асып кеткен жағдайда күні көрсетіле отырып, аудиторлық іс-шара (тексеру) мерзімін ұзарту туралы мәлімет.

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
7-қосымша

      ________________

      (күні, айы, жылы)

      Мемлекеттік аудит

      объектісінің басшысы

      _______________

      (тегі, аты-жөні)

Мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпаратты, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы бойынша талап

      1. "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит туралы заң) 21-бабына сәйкес аудит объектісінің басшысы:

      1) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының қызметкерлерін жұмыс орнымен қамтамасыз етуге;

      2) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының қызметкерлерін _____________ мерзімге дейін аудитті жүргізуге қажетті

      (күні көрсетілсін)

      барлық сұратылған ақпаратпен:

      ____________________________________________________________________

      (басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылған қажетті құжаттар мен ақпарат

      тізбесі көрсетілсін)

      _____________ қамтамасыз етуге;

      3) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы қызметкерлерінің ақпараттық және есеп жүйесіне, оның ішінде ЭҚАБЖ-ға қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

      4) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органы қызметкерлерінің іс-әрекетіне араласпауға және мемлекеттік аудитті жүргізуге кедергі жасамауға;

      5) жүргізілген аудиторлық іс-шара нәтижесімен танысуы үшін белгіленген тәртіппен ұсынылған күннен бастап үш күн мерзімде аудиторлық есепке қол қоюға (үстеме тексеру жүргізілген жағдайда бір күн мерзім көрсетіледі) міндетті. Нәтижемен келіспеген жағдайда аудиторлық есепке қарсылығы бар екенін ескертіп қол қояды. Қарсылықты аудиторлық есепке қоса береді немесе аудиторлық есепке қол қойылған соң күнтізбелік он күн ішінде ұсынады.

      2. Мемлекеттік аудит туралы заңның 21-бабы негізінде аудитті жүргізуге рұқсат бермеу, қызметі туралы қажетті құжаттар, материалдар, ақпараттар және басқа мәліметтер беруден бас тарту, жалған ақпарат беру, мемлекеттік аудитті жасауда басқа да кедергілер келтіру ретінде көрініс тапқан мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының лауазымды адамдарының өз құзыреттеріне сәйкес қызметтік міндеттерін орындауына кедергі жасалса, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (бұдан әрі – ӘҚБК) 803-бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылып, ӘҚБК 462-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылады.

      Ішкі мемлекеттік аудит органының қызметкері ________________________

      (лауазымы, тегі, аты-жөні, қолы)

      Ескертпе: уәкілетті орган және оның аумақтық бөлімшелері талаптың бірінші данасын аудиторлық есеп бланкісіне ресімдейді.

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
8-қосымша

Аудиторлық есеп

      _________________ 20___жылғы ____ _______ №___

      (жасалған орны)

      1. Ішкі мемлекеттік аудит объектісінің атауы: ____________________________

      2. Ішкі мемлекеттік аудит түрі: _________________________________________

      3. Тексеру түрі: ______________________________________________________

      4. Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге тапсырма: __________________________

      5. Ішкі мемлекеттік аудит жүргізілді: ____________________________________

      6. Ішкі мемлекеттік аудиттің мақсаты, нысанасы: _________________________

      7. Ішкі мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: ____________________________

      8. Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізу мерзімі: __________бастап ________ дейін

      9. Ішкі аудит объектісінің лауазымды адамдары: __________________________

      10. Алдыңғы ішкі мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы мәліметтер: _______

      11. Жүргізілген ішкі мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы мәліметтер: ____

      12. Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізудегі кедергілер: _______________________

      13. Ішкі мемлекеттік аудит барысында қолданылған шаралар: _______________

      Қосымша: ______ парақта: (Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып тікелей ішкі мемлекеттік аудит объектісінде жинақталған және басқа да нақты көздерден алынған құжаттар көрсетілсін)

      Ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның қызметкері:

      ______________________ _____________________________

      (лауазымы) (қолы, Т.А.Ә.)

      Мемлекеттік органдардың мамандары, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдардың қызметкерлері, сарапшылар (тартылған жағдайда) ______________________ _____________________________

      (лауазымы) (қолы, Т.А.Ә.)

      Таныстым

      ____________________________________ _____________________________

      (Ішкі мемлекеттік аудит объектісінің басшысы) (қолы, Т.А.Ә. танысқан күні)

      Аудиторлық есеп екі (үш) данада жасалды (қажеттісінің асты сызылсын).

      Ескертпе:

      Аудиторлық есептің жоғары бөлігінде оның жасалған жері (қаланың, басқа елді мекеннің атауы (ауыл, кент және т.б.), аудиторлық есеп жасалған күн көрсетіледі.

      Аудиторлық есепте мынадай деректер көрсетіледі:

      1. Ішкі мемлекеттік аудит объектісі (ішкі мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы, мемлекеттік тіркеу туралы деректер, банктік және салық деректемелері, БСН (ЖСН)) көрсетіледі.

      2. Ішкі мемлекеттік аудит түрі (сәйкестік аудиті, тиімділік аудиті).

      3. Тексеру түрі (үстеме, бірлескен, қатар).

      4. Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге арналған тапсырма (ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге арналған тапсырманың күні мен нөмірі, тегі, аты-жөні, тапсырмаға қол қойған адамның лауазымы).

      5. Ішкі мемлекеттік аудитті (ішкі мемлекеттік аудитті жүргізген мемлекеттік аудит органы қызметкерінің (қызметкерлерінің), мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған мемлекеттік органдар маманының (мамандарының), мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлері мен сарапшылардың тегі, аты-жөні, лауазымы) жүргізді.

      6. Ішкі мемлекеттік аудиттің мақсаты, нысанасы (аудит жоспарына сәйкес келетін ішкі мемлекеттік аудиттің мақсаты, нысанасы).

      7. Ішкі мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең (мемлекеттік аудит объектісі қызметінің тексерілген кезеңі).

      8. Ішкі мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі (осы мемлекеттік аудит объектісінде ішкі мемлекеттік аудитті жүргізудің басталған және аяқталған күні).

      9. Ішкі мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары (ішкі мемлекеттік аудит оларға айтылып жүзеге асырылған мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының тегі, аты, әкесінің аты, сондай-ақ ішкі мемлекеттік аудитпен қамтылған кезеңде жұмыс істеген және құжаттарға қол қою құқығы болған ішкі мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының тегі, аты-жөні).

      10. Бақылау және қадағалау органдарының алдыңғы мемлекеттік аудиті мен тексерулерінің нәтижелері туралы мәліметтер (тек ішкі мемлекеттік аудит органы жүргізген мемлекеттік аудит нысанасымен сәйкес келетін бұрын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, құқық қорғау органдары және басқа бақылау және қадағалау органдары қамтыған мәселелер бойынша қысқаша мәліметтер, мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі шаралар).

      11. Жүргізілген ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері туралы мәліметтер.

      Аудиторлық есептің осы бөлімінде мемлекеттік аудиттің мақсатына қол жеткізілгендігін растау үшін жеткілікті жүргізілген ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері туралы мәліметтер көрсетіледі. Аудит бағдарламасының әрбір сұрағына жауаптар тіркеледі, олар толық, нақты, объективті және ықшам жазылады.

      Аудиторлық есепте тексерілетін мәселелер бойынша ішкі мемлекеттік аудит объектісі қызметінің нәтижелері жалпылама түрде тіркеледі, аудиторлық есепке қосымшаларда егжей-тегжейлі ақпарат жазылады.

      Аудиторлық есепте жүргізілген үстеме тексерудің, бақылау өлшемдерінің (қарап тексерулердің) нәтижелері көрсетіледі, сондай-ақ бұзушылық фактілері, оның ішінде жүргізілген үстеме тексерулердің нәтижелері бойынша ішкі мемлекеттік аудит объектісі болып табылмайтын басқа ұйымдар бөлінетін бюджеттік бағдарлама қаражатын пайдалануы кезінде жасалған бұзушылық фактілері жазылады.

      Аудит мәселелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, әрбір факті кезек тәртібімен нөмірленеді және ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылықтардың сипаттамасы мен түрі сипатталған жеке тармақпен тіркеледі (1-тармақ, 2-тармақ және т.с.с.) және тиісті бұзушылықтардың дәлелдемесі болатын құжаттар көрсетіледі.

      Егер талдамалық сипаттағы мәселерді қоспағанда, аудит бағдарламасының мәселелері бойынша бұзушылықтар анықталмаса, онда қысқаша ақпарат келтіріледі және "Бағдарлама мәселесі (атауы) тексерілді. Бұзушылықтар анықталған жоқ." деген жазба жасалады. Аудиторлық есепке деректемелері көрсетіле отырып, тексерілген құжаттардың тізбесі қоса беріледі.

      Жүргізілетін ішкі мемлекеттік аудиттің түріне, мақсатына және нысанасына байланысты ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын қызметкерлер аудиторлық есепке қосымшалар ретінде ресімделетін мынадай кестелерді толтырады:

      1) 1-кесте. Ішкі мемлекеттік аудитпен қамтылған бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) әкімшілерінің орындауы жөніндегі ақпарат;

      2) 2-кесте. Орындалған (қабылданған) құрылыс жұмыстарының көлемі және құрылыс объектілерінің уақтылы пайдалануға тапсырылуы туралы ақпарат;

      3) 3-кесте. ____ жылғы құрылыс объектілері мен реконструкциялау құнының қымбаттауы туралы мәліметтер (қымбаттау болған жағдайда);

      4) 4-кесте. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталдарын ұлғайтуға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы мәліметтер.

      Ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын қызметкерлер аудиторлық есепке басқа да кестелерді жасауы мүмкін, олар қосымша болып табылады. Аудиторлық есепте көрсетілген қосымшаларға сілтеме жасау міндетті.

      12. Ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге кедергі жасау.

      Ішкі мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының ішкі мемлекеттік аудит органы қызметкерлерінің ішкі мемлекеттік аудит жүргізуіне кедергі жасау фактілері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      Ішкі мемлекеттік аудит органының қызметкері әкімшілік құқық бұзушылық жасау туралы хаттама жасаған жағдайда, оның нөмірі мен күні көрсетіледі (хаттама аудит объектісінің лауазымды адамдары ішкі мемлекеттік аудит объектісіне жіберуден бас тартқан, ішкі мемлекеттік аудит жүргізу үшін қажетті құжаттарды бермеген немесе дұрыс емес, объективті емес және (немесе) толық емес ақпарат, материалдар және басқа да мәліметтер берген кезде жасалады).

      13. Ішкі мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар.

      Ішкі мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтарды жою бойынша ішкі мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған шаралар туралы мәліметтер көрсетіледі (айыппұлдарды, өсімпұлдарды қосымша есептеу, негізсіз пайдаланылған қаражатты бюджетке өтеу, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік бойынша қаражатты қалпына келтіру, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушілердің шарттық міндеттемелерді орындауы, ішкі мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарына қолданылған тәртіптік жазалау шаралары және басқалар).

      14. Қосымшалар:

      1) ішкі мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпаратты, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы жөніндегі талап;

      2) ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер тізілімі;

      3) құжаттардың, анықтамалардың, кестелердің, бұзушылық фактілерінің көрінісін айқындайтын фотосуреттердің түпнұсқалары немесе тиісті түрде куәландырылған көшірмелері;

      4) функционалдық және лауазымдық міндеттері негізінде жіберілген бұзушылықтарға қатысы бар тұлғалардың жазбаша түсініктемелері (қажет болғанда);

      5) бақылау өлшемдері және қарап тексеру актілері (олар жасалған жағдайда);

      6) зерттеулердің (сынақтардың және т.б.), сараптамалардың қорытындылары, хаттамалардың көшірмелері немесе ішкі мемлекеттік аудит нәтижелерімен байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері (олар жасалған жағдайда);

      7) мемлекеттік органдар мамандарының, сарапшылардың (олар тартылған жағдайда) сараптамалық қорытындылары;

      8) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылардың қанағаттануы тұрғысынан халыққа сауалнама жүргізу нәтижелері (қажет болғанда);

      9) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (ішкі мемлекеттік аудит барысында қаражат өтелген (қалпына келтірілген) жағдайда):

      төлем тапсырмалары (төлеуге берілетін шоттар, түбіртектер, чектер және (немесе) басқалары);

      ведомостер, ордерлер, нарядтар;

      ақы төлеу фактісін растайтын (түсіндіретін) ішкі мемлекеттік аудит объектісінің жазбаша түсіндірмесі (шығыс нөмірі мен күні көрсетілген ресми бланкіде);

      10) деректемелерін көрсете отырып, тексерілген құжаттардың тізбесі.

      15. Ішкі мемлекеттік аудит жүргізген ішкі мемлекеттік аудит органы қызметкерлерінің (мемлекеттік орган мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің, ішкі мемлекеттік аудитті жүргізуге тартылған сарапшылардың) қолдары.

      Аудиторлық есептің барлық беттеріне ішкі мемлекеттік аудит жүргізген ішкі мемлекеттік аудит органының қызметкерлері және ішкі мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы қол қояды.

      Ішкі мемлекеттік аудит объектісінде бір топ бірлескен тексеру жүргізген кезде аудиторлық есеп үш данада ресімделеді, бірінші данасы ішкі мемлекеттік аудит органына, екінші данасы бірлескен тексеруге қатысушы мемлекеттік органға, үшінші данасы ішкі мемлекеттік аудит объектісіне беріледі.

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
9-қосымша

      Қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есеп

____________________________________________________________
(аудит объектісінің атауы)

      Біз … аудит жүргіздік.

      Қаржылық есептілік үшін мемлекеттік орган (мекеме) басшысының жауапкершілігі

      Мемлекеттік органның (мекеменің) басшысы ... жауапты болады.

      Аудитордың жауапкершілігі

      Біздің жауапкершілігіміз … тұрады.

      Ескертпесі бар пікірлерді білдіруге негіздеме

      Ескертпесі бар пікірлер

      Біздің пікірімізше, ескертпесі бар пікірлер білдіру үшін негіздеме болатын параграфта сипатталған аспектінің әсерін қоспағанда, қаржылық есептілік барлық елеулі аспектілерде 20ХХ жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ХХХ мемлекеттік органының (мекемесінің) қаржылық жағдайын және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 393 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу ережесіне сәйкес 20ХХ жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі оның қызметінің қаржылық нәтижелерін және ақша қаражатының қозғалысын дұрыс ұсынады (немесе оған әділ және дұрыс көзқарасын көрсетеді).

      _____________________________ ___________ "__" _____________ жыл

      (мемлекеттік аудитордың Т.А.Ә.) (қолы)

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
10-қосымша

Мемлекеттік аудит объектісіне кіргізуден бас тарту бойынша акті

      ________ қаласы 20____ жылғы "___" _________

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит туралы заң) ____ бабына сәйкес ____ жылға арналған

      ____________________________________________________________________

      (ішкі мемлекеттік аудит органының атауы)

      мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі бойынша _________________________ ____________________________________________________________________

      (тексерілетін органның, мекеменің, ұйымның атауы)

      __________________________________________ аудиторлық іс-шара жүргізеді.

      (аудиторлық іс-шараның атауы)

      Тексерілетін объектінің лауазымды адамы ________________________________

      (лауазымы, тегі және аты-жөні)

      оған (оларға) аудиторлық іс-шара жүргізуге арналған тапсырма (тексеру тағайындау туралы акті) берілгеніне қарамастан,

      ____________________________________________________________________

      (ішкі мемлекеттік аудит органы қызметкерінің лауазымы, тегі және аты-жөні)

      тексерілетін объектіге _____________________________ кіргізуден бас тартты.

      (тексерілетін органның, мекеменің, ұйымның атауы)

      Бұл мемлекеттік аудит туралы заңның 36-бабының 1-тармағын және 37-бабының 2-тармағын бұзу болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымды адамның жауаптылығына әкеп соғады.

      Осы акті екі данада жасалды, біреуі ______________________________

      (органның немесе ұйымның атауы)

      басшысы (лауазымды адамы) ___________________________ тапсырылды.

      (лауазымы, тегі және аты-жөні)

      Қолдары:

      Ішкі мемлекеттік аудит органы атынан _____________________________

      (лауазымы, тегі және аты-жөні, қолы)

      Актінің бір данасын алдым _______________________________________

      (лауазымы, тегі және аты-жөні, қолы, қол қоюдан бас тартқан жағдайда – алудан бас тартты деп көрсетілсін)

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
11-қосымша

Бақылау өлшемі (қарап тексеру) актісі

      _____________________ _____________________

      (жасалған жері) (жасалған күні) ____________________________________________________________________

      (ішкі мемлекеттік аудит органының атауы)

      аудиторлық іс-шара жүргізуге 20 __ жылғы _______________тапсырмасына сәйкес

      _________________________________________________________ объектісінде

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы)

      жүргізіліп жатқан_____________________________________мемлекеттік аудит

      (аудиторлық іс-шараның, тексерудің

      атауы)

      барысында ішкі мемлекеттік аудит органының қызметкері (қызметкерлері) (сарапшы, маман)

      ____________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудитордың және тартылған сарапшылардың, мамандардың лауазымы тегі, аты-жөні көрсетілсін)

      мына өкілдердің ______________________________________________________

      __________________________________________________________қатысуымен

      (аудит объектісі өкілдерінің, тапсырыс берушінің, мердігердің және т.с.с.

      тегі, аты-жөні, лауазымы көрсетілсін)

      ____________________________________________________________________

      (бақылау өлшемі (қарап тексеру) объектісі мен нысанасы көрсетілсін)

      дұрыстығын растау мақсатында бақылау өлшемін (қарап тексеруді) жүргізіп, нәтижесінде мыналарды анықтады______________________________________.

      (бақылау өлшемі (қарап тексеру) нәтижесін көрсету)

      Актіге қосымша _________________________________________________

      (түсініктеме, қарап тексеруге байланысты фото

      және басқа материалдар)

      Ішкі мемлекеттік орган қызметкер(лер)і (тартылған сарапшы, маман): __________________________ __________________________

      (лауазымы) (қолы, тегі, аты-жөні)

      Мемлекеттік аудит объектісінің, тапсырыс

      берушінің, мердігердің және т.с.с. өкілдері:

      __________________________ __________________________

      (лауазымы) (қолы, тегі, аты-жөні)

      __________________________ __________________________

      (лауазымы) (қолы, тегі, аты-жөні)

      Жасалған акті даналарының саны: ____________________________

      (адресат көрсетілсін)

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
12-қосымша

Мемлекеттік аудит басшысының (мемлекеттік аудитордың) аудит жоспары мен бағдарламасының орындалу барысы туралы апта сайынғы есебі

      Аудиторлық іс-шара: "______________________________________________________________________________"

      Мемлекеттік аудит объектісінің атауы: _________________________________________________________________

      Мемлекеттік аудит объектісінің орналасқан жері: _______________________________________________________

      Жүргізілу уақыты: басталатын және аяқталатын күні 20___ жылғы __ _________ бастап 20___ жылғы __ ____________ дейін

      Есепті кезең: __________бастап __________________ дейін

Р/с №


Мемлекеттік аудит тобының құрамы (Т.А.Ә.)


Аудиторлық тапсырманың мәселесі


Аудит кезеңі


Аудиторлық тапсырма мәселесі бойынша жүргізілген аудит нәтижелері


Күні


Жоспар (жұмыс күндерінің жалпы саны)


Факті (есептік күнге жұмыс күндерінің жалпы саны )


аудиторлық есепке енгізуге әкелінген материалдар ұсыну


аудиторлық есепке қол қою және оны мемлекеттік аудит

объектісіне

тапсыру


қол қойылған аудиторлық есепті қабылдау


1


2


3


4


5


6


7


8


9
      Мемлекеттік аудит тобы басшысының тегі және аты-жөні ________________________________________________

      Есепті қабылдаған _________________ ішкі мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты тұлғаның тегі және аты-жөні

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
13-қосымша

Бұзушылықтар тізілімі

1) Бюджетке қаражат түсімі кезінде (мың теңге)

Р/с №


Жыл


Аудит объектісінің атауы


Аудит объектісінің БСН


Өңір коды


ББК бойынша бюджет түсімдерінің коды


Бюджет түсімдері бойынша анықталған қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы


Бұзушылықтар фактісін сипаттау, НҚА бұзылған ережелеріне сілтеме


Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған кезде)


барлығы


оның ішінде


бюджетке өтеуге жатады


аудит барысында өтелді


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


 


1.


Жиыны (оның ішінде аудитке қатысқан тұлғалар бөлісінде):
1


Т.А.Ә.
2


Т.А.Ә.
Жиыны
2) Бюджет қаражаты мен активтерді пайдаланған кезде (мың теңге)

Р/с №


жыл


Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды


Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің, әзірлеушінің атауы


Аудитобъектісінің атауы


Бақылау объектісінің БСН


Өңірлер коды


Бюджеттік бағдарлама коды


Бюджеттік бағдарламаның атауы


Аудитпен қамтылған қаражат көлемі


Белгіленген қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы


барлығы


оның ішінде


(23 бағ.+28 бағ.+33 бағ.)


бюджет қаражаты


оның ішінде трансферттерді пайдалану кезінде


активтер


барлығы


оның ішінде трансферттерді пайдалану кезінде


оның ішінде қалпына келтіруге (өтеуге) жатады


(24 бағ.+26 бағ.+29 бағ.+31 бағ.+34 бағ.)


барлығы


оның ішінде мынаған жатады


оның ішінде трансферттер


оның ішінде аудит барысында қалпына келтірілді (өтелді)


қалпына келтіруге


өтеуге


бақылау барысында қалпына келтірілді


аудит барысында өтелді


оның ішінде трансферттер


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


1.Жиыны (оның ішінде аудитке қатысқан тұлғалар бөлісінде):
1


Т.А.Ә.

2


Т.А.Ә.

ЖиыныОның ішінде


2-бөлім. Қаражатты пайдалану кезіндегі заңнама бұзушылықтары


Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылық


Бухгалтерлік, бюджеттік есепті жүргізу мен қаржылық, бюджеттік есептілікті жасау кезіндегі заңнаманы бұзушылық


жүргізілген мемлекеттік сатып алу тәсілдері


аудитпен қамтылған мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің саны (лоттар)


оның ішінде мемлекеттік сатып алудың қорытындысына ықпал ететін мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылықтармен жүргізілгені


оның ішінде мемлекеттік сатып алудың қорытындысына ықпал етпейтін мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылықтармен жүргізілгені


аудитпен қамтылған мемлекеттік сатып алу сомасы


оның ішінде мемлекеттік сатып алудың қорытындысына ықпал ететін мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылықтармен жүргізілген мемлекеттік сатып алу сомасы


оның ішінде мемлекеттік сатып алудың қорытындысына ықпал етпейтін мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылықтармен жүргізілген мемлекеттік сатып алу сомасы


бюджеттік есепті жүргізу, қаржылық есептілікті жасау қағидаларын бұзушылық


бюджеттік есепке алу


қаржылық есептілік


23


24


25


26


27


28


29


30


 31


 


Оның ішінде


2-бөлім. Қаражатты пайдалану кезіндегі заңнаманы бұзушылық


Бұзушылық


тар фактісін сипаттау, НҚА бұзылған ережелеріне сілтеме


Бұзушылықтар сыныптауышының тармағы (болған кезде)


3-бөлім. Мемлекеттің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін басқару мен пайдалану кезіндегі заңнаманы бұзушылықтар


Бұзушы


лықтар фактісін сипаттау, НҚА бұзылған ережелері


не сілтеме


Бұзу


шылықтар сыныптауы


шының тарма


ғы (болған кезде)


Бухгалтерлік, бюджеттік есепті жүргізу мен қаржылық, бюджеттік есептілікті жасау кезіндегі заңнаманы бұзушылық


Өзге де бұзушылықтар


барлығы


Оның ішінде


бюджет кредиттерін, мемлекеттік кепілдіктерді, мемлекет кепілгерлігін беру талаптары мен рәсімдерін бұзушылық


барлығы


оның ішінде


Қалпына келтіруге жатады


Аудит барысында өтелді


Қалпына келтіруге жатады


Оның ішінше аудит барысында өтелді


бюджеттік кредиттер


мемлекеттік кепілдіктер


мемлекет кепілгерлігі


өтеуге жатады


оның ішінде аудит барысынд өтелгені а


өтеуге жатады


Оның ішінде аудит барысында өтелгені


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48
  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
14-қосымша

      (Ішкі мемлекеттік аудит

      жөніндегі уәкілетті органның

      20___жылғы "____" _______

  № ___ бұйрығымен)
БЕКІТІЛГЕН

Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша
АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

      Мемлекеттік аудиттің мақсаты (нысанасы): __________________________

      Мемлекеттік аудит объектісі: ______________________________________

      Мемлекеттік аудит жүргізілді: _____________________________________

      Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: ____________________________

      Жүргізілген мемлекеттік аудиттің нәтижелері: _______________________

      Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша тұжырымдар: _____________

      Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша ұсынымдар: ______________

      Мемлекеттік аудит барысында қолданылған шаралар: ________________

      Қаржылық бақылаудың ден қою шаралары: _________________________

      Қосымша: ( __ парақ): ___________________________________________

      Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті

      органның аудит тобының жетекшісі ____________________________

      (қолы, тегі, аты-жөні)

      Ескертпе:

      Аудиттің қорытындысы бойынша аудиторлық қорытынды (бұдан әрі – аудиторлық қорытынды) жасау.

      Аудиторлық қорытындының кіріспе бөлігі мақсатын, нысанасын және аудит объектісін қамтиды.

      Аудиторлық қорытындының кіріспе бөлігінде мынадай деректер көрсетіледі:

      1. Аудиттің мақсаты.

      Бекітілген аудит жоспары мен бағдарламасына сәйкес аудиттің мақсаты мен нысанасы көрсетіледі.

      2. Мемлекеттік аудит объектісі.

      Мемлекеттік аудит объектісінің, оның ішінде үстеме тексеру объектілерінің атауы, аудиторлық есептің және (немесе) қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептің күні мен нөмірі көрсетіледі.

      Аудиторлық қорытындының қорытынды бөлігі мынадай бөлімдерді қамтиды:

      3. Жүргізілген мемлекеттік аудиттің нәтижесі аудиторлық шаралардың жинақталған түрдегі нақты нәтижелерін қамтиды, оның ішінде:

      1) мемлекеттік аудитпен қамтылған жалпы сома, оның ішінде анықталған бұзушылықтардың сомалары;

      2) рәсімдік сипаттағы бұзушылықтардың сомасы;

      3) мемлекеттік аудит барысында қалпына келтірілген (өндірілген) сома;

      4) сарапшылар қорытындыларының нәтижесі (болған жағдайда).

      4. Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша тұжырымдар.

      Анықталған бұзушылықтардың жалпы сомасы көрсетіледі. Мемлекеттік аудиттің түріне қарай мемлекеттік аудит объектісінің қаржылық есептілігінің, бухгалтерлік есебінің және қаржылық жай-күйінің дұрыстығын, негізділігін бағалау және мемлекеттік аудит объектісінің Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын, сондай-ақ іске асыру үшін қабылданған квазимемлекеттік секторлар субъектілерінің актілерін сақтауы көрсетіледі.

      5. Мемлекеттік аудит қорытындысы бойынша ұсынымдар.

      Анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің себептерін жоюға бағытталған ұсынымдар, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілері қызметінің тиімділігін арттыру және жетілдіру шаралары көрсетіледі.

      6. Аудит барысында қабылданған шаралар.

      Бұл бөлімде негізсіз жұмсалған қаражаттың бюджетке өтелуі, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушінің шарттық міндеттемелерін орындауы, бұзушылықтарға жол берген мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарына қолданылған тәртіптік жазалау шаралары туралы ақпарат және мемлекеттік аудитті жүзеге асыру процесінде мемлекеттік аудит объектісінің бұзушылықтарды жоюына қатысты басқа да ақпарат көрсетіледі.

      7. Қаржылық бақылаудың ден қою шаралары

      Бұл бөлімде қаржылық бақылаудың ден қою шараларын қабылдау қажеттілігі, оның ішінде анықталған бұзушылықтарды жою және оларға жол берген тұлғалардың жауаптылығын қарау туралы нұсқаманы жіберу, аудит материалдарын құқық қорғау органдарына беру, сотқа қуыным ұсыну, мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасқанға дейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы бұзыла отырып, қабылданған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің және конкурстық комиссиялардың (аукциондық комиссиялардың) шешімдерінің күшін жою туралы шешімдер шығару және т.б. көрсетіледі.

      8. Қосымшалар.

      Аудиторлық қорытындыға міндетті түрде аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі, сондай-ақ аудит объектілері қалпына келтірген және өтеген қаражат (жұмыстар, тауарлар, көрсетілетін қызметтер) туралы ақпарат қоса беріледі.

      Жекелеген бұзушылықтарды неғұрлым толық ашу үшін негізгі (талдамалық) бөлік қосымшалармен (кестелер, есептер, таратып жазулар) толықтырылады. Қосымшалар аудиторлық қорытындының негізгі мәтінімен бірге біртұтас болады.

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
15-қосымша

Ішкі аудит нәтижелері туралы есеп

      _________________ 20___жылғы "____"____________

      (жасалған орны)

      Мемлекеттік аудит объектісінің атауы: ___________________________________

      Мемлекеттік аудит түрі: _______________________________________________

      Тексеру түрі: ________________________________________________________

      Мемлекеттік аудитті жүргізуге тапсырма _________________________________

      Мемлекеттік аудит жүргізілді: __________________________________________

      Мемлекеттік аудиттің мақсаты (нысанасы): _______________________________

      Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: _________________________________

      Мемлекеттік аудитті жүргізу мерзімі: _____________бастап ___________ дейін

      Аудит объектісінің лауазымды адамдары: ________________________________

      Алдыңғы мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы мәліметтер: ______________

      Жүргізілген мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы мәліметтер: ___________

      Мемлекеттік аудитті жүргізудегі кедергілер: ______________________________

      Мемлекеттік аудит барысында қолданылған шаралар: ______________________

      Ұсынымдар: _________________________________________________________

      Қосымша ______ парақта: (Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып, тікелей ішкі мемлекеттік аудит объектісінде жиналған, сондай-ақ басқа да нақты көздерден алынған құжаттар көрсетілсін).

      Ішкі аудит қызметінің қызметкері: ________________________

      (қолы, Т.А.Ә.)

      Таныстым ___________________________ __________________________

      (аудит объектісінің басшысы) (қолы, Т.А.Ә. танысқан күні)

      Аудиторлық есеп екі данада жасалды: _________________________________

      Ескертпе: ішкі аудит нәтижелері туралы есеп жасау.

      Аудиторлық есептің жоғары бөлігінде оның жасалған орны көрсетіледі (қаланың, басқа елді мекеннің (ауыл, кент және т.б.) атауы, аудиторлық есепті жасау күні, аудиторлық есеп данасының нөмірі (№ 1 дана – ішкі аудит қызметі үшін жасалады, № 2 дана– аудит объектісі үшін жасалады).

      Ішкі аудит нәтижелері туралы есепте мынадай деректер көрсетіледі:

      1. Мемлекеттік аудит объектісі.

      Мемлекеттік аудит объектісінің толық атауы, мемлекеттік тіркеу туралы деректер, банктік және салық деректемелері, БСН (ЖСН) көрсетіледі.

      2. Мемлекеттік аудит түрі:

      Аудит бағдарламасына сәйкес келетін мемлекеттік аудит түрі көрсетіледі (сәйкестілік аудиті, тиімділік аудиті).

      3. Тексеру түрі.

      Аудиттің бағдарламасына сәйкес келетін тексеру түрі (үстеме, бірлескен, қатар) көрсетіледі.

      4. Мемлекеттік аудитті жүргізуге арналған тапсырма.

      Тапсырманың күні мен нөмірі, тапсырмаға қол қойған лауазымды адамның тегі, аты-жөні, лауазымы көрсетіледі.

      5. Мемлекеттік аудит жүргізілді.

      Мемлекеттік аудитті жүргізген ішкі аудит қызметі қызметкерінің, мемлекеттік органдар мамандарының, мемлекеттік емес аудиторлық ұйымдар қызметкерлерінің тегі, аты-жөні, лауазымы көрсетіледі.

      6. Мемлекеттік аудиттің мақсаты, нысанасы.

      Аудит жоспарына сәйкес келетін мемлекеттік аудиттің мақсаты мен нысанасы көрсетіледі.

      7. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең.

      Мемлекеттік аудит объектісі қызметінің тексерілген кезеңі көрсетіледі (аудит бағдарламасына сәйкес келеді).

      8. Мемлекеттік аудит жүргізу мерзімі.

      Осы мемлекеттік аудит объектісінде мемлекеттік аудитті жүргізудің басталған және аяқталған күні көрсетіледі (аудит бағдарламасына сәйкес келеді).

      9. Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдары.

      Ішкі мемлекеттік аудит оған айтылып жүзеге асырылған мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының тегі, аты, әкесінің аты, сондай-ақ мемлекеттік аудитпен қамтылған кезеңде жұмыс істеген және құжаттарға қол қою құқығы болған мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының тегі, аты-жөні көрсетіледі.

      10. Алдыңғы мемлекеттік аудиттің нәтижелері туралы мәліметтер.

      Тексеру нысанасы ішкі аудит қызметі жүргізген мемлекеттік аудит нысанасымен сәйкес келетін бұрын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, құқық қорғау органдары қамтыған мәселелер бойынша ғана қысқаша мәліметтер, мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі шаралар көрсетіледі.

      11. Жүргізілген мемлекеттік аудит нәтижелері туралы мәліметтер.

      Ішкі аудит нәтижелері туралы есептің осы бөлімінде мемлекеттік аудиттің мақсатына қол жеткізілгенін растау үшін жеткілікті жүргізілген мемлекеттік аудит нәтижелері туралы мәліметтер көрсетіледі. Аудит бағдарламасының әрбір сұрағына жауаптар тіркеледі, бұл ретте аудит бағдарламасының әрбір сұрағының атауы көрсетіледі. Аудит бағдарламасының сұрақтарына жауаптар толық, нақты, объективтік және ықшам жазылады.

      Тексерілетін мәселелер бойынша мемлекеттік аудит объектісі қызметінің нәтижелері туралы қорытындылар ішкі аудит нәтижелері туралы есепте ішкі аудит нәтижелері туралы есепке тиісті қосымшаларға сілтеме жасала отырып, жалпылама түрде тіркеледі.

      Ішкі аудит нәтижелері туралы есепте жүргізілген үстеме тексерулер, бақылау өлшемдері (қарап тексерулер) көрсетіледі, сондай-ақ, бұзушылық фактілері, оның ішінде жүргізілген үстеме тексерулер нәтижелері бойынша анықталған бұзушылық фактілері жазылады.

      Аудит мәселелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда, әрбір факті рет тәртібімен нөмірленеді және ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылықтардың сипаттамасы мен түрі сипатталған жеке тармақпен тіркеледі (1-тармақ, 2-тармақ және т.с.с.) және тиісті бұзушылықтың дәлелдемесі болатын құжаттар көрсетіледі.

      Егер талдамалық сипаттағы мәселерді қоспағанда, аудит бағдарламасының мәселелері бойынша бұзушылықтар анықталмаса, онда қысқаша ақпарат келтіріледі және "Бағдарлама мәселесі (атауы) тексерілді. Бұзушылықтар анықталған жоқ." деген жазба жасалады. Ішкі аудит нәтижелері туралы есепке деректемелері көрсетіле отырып, тексерілген құжаттардың тізбесі қоса беріледі.

      Жүргізілетін ішкі мемлекеттік аудиттің түріне, мақсатына және нысанасына байланысты ішкі мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын қызметкерлер ішкі аудит нәтижелері туралы есепке қосымшалар ретінде ресімделетін мынадай кестелерді толтырады:

      1) 1-кесте. Мемлекеттік аудитпен қамтылған бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) әкімшілерінің орындауы жөніндегі ақпарат;

      2) 2-кесте. Орындалған (қабылданған) құрылыс жұмыстарының көлемі және құрылыс объектілерінің уақтылы пайдалануға тапсырылуы туралы ақпарат;

      3) 3-кесте. ____ жылғы құрылыс объектілері мен реконструкциялау құнының қымбаттауы туралы мәліметтер (қымбаттау болған жағдайда);

      4) 4-кесте. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталдарын ұлғайтуға бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуы туралы мәліметтер.

      Мемлекеттік аудитті жүзеге асыратын қызметкерлер оларға қосымша болып табылатын ішкі аудит нәтижелері туралы есепке басқа да қажетті кестелерді жасауы мүмкін. Ішкі аудит нәтижелері туралы есепте көрсетілген қосымшаларға сілтеме жасау міндетті.

      12. Мемлекеттік аудитті жүргізуге кедергі жасау.

      Мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарының ішкі мемлекеттік аудит қызметі қызметкерлерінің ішкі мемлекеттік аудит жүргізуіне кедергі жасау фактілері туралы мәліметтер көрсетіледі.

      13. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар.

      Мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтарды жою бойынша мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған шаралар туралы мәліметтер көрсетіледі (айыппұлдарды, өсімпұлдарды қосымша есептеу, негізсіз пайдаланылған қаражатты бюджетке өтеу, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік бойынша қаражатты қалпына келтіру, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушілердің шарттық міндеттемелерді орындауы, мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамдарына қолданылған тәртіптік жазалау шаралары және басқалар).

      14. Ұсынымдар:

      Мемлекеттік аудит объектісі жұмыстарының тиімділігін арттыру, қызметінің тікелей және түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізу мақсатында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің себептерін жоюға және алдағы уақытта оларға жол бермеуге ықпал ететін ішкі рәсімдерді, қағидаларды, процестерді жақсарту жөніндегі ұсынымдар көрсетіледі.

      15. Қосымшалар

      1) мемлекеттік аудит объектісінің мәліметтерді, ақпаратты, құжаттарды (материалдарды) ұсынуы жөніндегі талап;

      2) мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер тізілімі;

      3) құжаттардың, анықтамалардың, кестелердің, бұзушылық фактілерінің көрінісін айқындайтын фотосуреттердің түпнұсқалары немесе тиісті түрде куәландырылған көшірмелері;

      4) функционалдық және лауазымдық міндеттері негізінде жіберілген бұзушылықтарға қатысы бар тұлғалардың жазбаша түсініктемелері (қажет болғанда);

      5) бақылау өлшемдері және қарап тексеру актілері (олар жасалған жағдайда);

      6) зерттеулердің (сынақтардың және т.б.), сараптамалардың қорытындылары, хаттамалардың көшірмелері немесе мемлекеттік аудит нәтижелерімен байланысты басқа да құжаттар немесе олардың көшірмелері (олар жасалған жағдайда);

      7) мемлекеттік органдар мамандарының, сарапшылардың (олар тартылған жағдайда) сараптамалық қорытындылары;

      8) мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылардың қанағаттануы тұрғысынан халыққа сауалнама жүргізу нәтижелері (қажет болғанда);

      9) ақы төлеу фактісін растайтын құжаттар (мемлекеттік аудит барысында қаражат өтелген (қалпына келтірілген) жағдайда):

      төлем тапсырмалары (төлеуге берілетін шоттар, түбіртектер, чектер және (немесе) басқалары);

      ведомостер, ордерлер, нарядтар.

      16. Мемлекеттік аудит жүргізген ішкі мемлекеттік аудит қызметі қызметкерлерінің қолдары.

      Есептің соңғы бетінде ішкі аудит нәтижелері туралы есептің екі данада (№ 1 данасы ішкі аудит қызметі үшін, № 2 данасы мемлекеттік аудит объектісі үшін) жасалғаны туралы жазба, сондай-ақ таныстырылған күнін көрсете отырып, таныстырылғаны туралы белгі жасалады.

      Ішкі аудит нәтижелері туралы есептің барлық беттеріне мемлекеттік аудитті жүргізген ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен мемлекеттік аудит объектісінің лауазымды адамы қол қояды.

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
16-қосымша

      Ішкі аудит органының басшысы

      (басшының орынбасары)

      ___________________________

      (Т.А.Ә.) 20__ жылғы "__"___

Аудиторлық іс-шараның аяқталғаны туралы анықтама

      _____________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің ұйымдастыру-құқықтық нысаны және атауы)

      ________________________ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша мыналар белгіленді:

      бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды негізсіз жұмсауға әкеп соққан қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы ______ мың теңге (ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып бұзушылықтарды атап өту);

      оның ішінде бюджетке өтелуге жататыны _____ мың теңге, қалпына келтіруге жататыны ______ мың теңге;

      бюджет қаражатының, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің, байланысты гранттардың, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздардың, сондай-ақ мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыздардың негізсіз пайдаланылуына әкеп соқпаған рәсімдік сипаттағы бұзушылықтардың жалпы сомасы ______ мың теңге (ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып бұзушылықтарды атап өту);

      бұзушылықтарға жол беруге ықпал ететін кемшіліктер – (бұзушылықтардың туындау тәуекелін) (іс-әрекеттер (әрекеттер немесе әрекетсіздік).

      2. Қаржылық бақылаудың мынадай ден қою шаралары қолданылды:

      1) анықталған бұзушылықтарды жою туралы және оларға жол берген лауазымды адамдардың жауаптылығын қарау туралы нұсқама жіберу (нұсқаманың күні және нөмірі; ұсынылған мерзімі, нұсқаманы орындау туралы ақпарат, өтелген және қалпына келтірілген сомалар, тәртіптік ықпал ету шараларын қолдану);

      2) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген құзырет шегінде әкімшілік іс жүргізу қозғалды (өзіне қатысты әкімшілік іс қозғалған лауазымды адамның лауазымы, Т.А.Ә., әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының күні және нөмірі, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің бөлігі және бабы, салынған әкімшілік айыппұлдың сомасы; өндіріп алынған әкімшілік айыппұлдың сомасы, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі тоқтату туралы құжат; әкімшілік жаза қолданбаған жағдайда себебін көрсету, мысалы: әкімшілік жауапкершілік туралы хаттама уақытылы жасалмаған, ұзақтық мерзімінің өтуіне байланысты әкімшілік жауапкершіліктен босату);

      3) материалдарды тиісті аудиторлық дәлелдемелерімен бірге құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілеттік берілген органдарға (материалдар берілген органның атауы, ілеспе хаттың күні нөмірі, материалдар берілген органның қабылдаған шаралары) берілді;

      4) бюджетке өтеуді қамтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарлар беру және (немесе) анықталған бұзушылықтар сомасын есепке алу бойынша көрсету жолымен қалпына келтіру және нұсқамаларды орындау мақсатында сотқа талап қою (талап қоюдың нысанасы, талап қоюдың күні, сот шешімінің нөмірі мен күнін көрсете отырып талап қоюды қарау нәтижелері ) берілді;

      5) ішкі мемлекеттік аудит материалдарын іске асыру туралы басқа да қажетті ақпарат.

      3. Ішкі мемлекеттік аудит объектісі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес республикалық және (немесе) жергілікті бюджеттер қаражатын пайдалану кезінде бұзушылықтарды жою туралы және оларға жол бермеу, анықталған кемшіліктерді жою, қызметін ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды орындады (аудиторлық қорытындының, ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері туралы есептің күні, ішкі мемлекеттік аудит объектісінің ілеспе хатының күні және нөмірін көрсете отырып ұсынымды орындау туралы ақпарат).

      Аудит материалдарын ағымдағы архивке тапсыруға Сіздің келісіміңізді сұраймын.

      Аудиторлар тобының басшысы

      немесе мемлекеттік аудитор __________________

      (лауазымы және Т.А.Ә.)

      (қолы) жылғы "__"_______

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылау жүргізу
қағидаларына
17-қосымша

      Ішкі аудит органының басшысы

      (басшының орынбасары)

      ___________________________

      (Т.А.Ә.) 20__ жылғы "__"___

Анықталған бұзушылықтарды жою және оларға жол берген
тұлғалардың жауапкершілігін қарау туралы нұсқама

      _________________ жүргізілген ____________________________аудитпен

      (аудиттің түрі) (мемлекеттік аудит объектісінің атауы)

      (20_ жылғы "__"______________№_____ аудиторлық есеп, аудиторлық қорытынды (20____ жылғы "____"______________№_____ бұйрықпен бекітілді)) _____________ теңге сомасында қаржылық бұзушылықтар анықталды, оның ішінде:_______________________________________________________________

      (бұзылған нормативтік құқықтық актілерді көрсете отырып, барлық фактілер көрсетілсін).

      Оның ішінде _____ теңге бюджетке өтелуге (аударуға), ______ теңге дебиторлық берешекті өтеу есебіне бухгалтерлік есеп бойынша қалпына келтіруге, жеткізушілермен жұмыстар мен қызметтерді орындауға, тауарларды жеткізуге жатады.

      Мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманың сақталуы бойынша ______ теңге сомасында бұзушылықтар анықталды, оның ішінде конкурс қорытындысына әсер еткені _____ теңге, оның ішінде: ________________________________________________________ (мемлекеттік сатып алу туралы заңнама нормаларын бұзушылықтардың барлық фактілері санамалана отырып, мемлекеттік сатып алу көрсетілсін).

      Аудит барысында ___________________________(қабылданған шаралар көрсетілсін)

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының __ бабына (қажет болған жағдайда) және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20_ жылғы "__" "_____" № _____ қаулысымен бекітілген Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларының __ тармағына сәйкес:

      1) бюджетке _________ КБК-не ______ теңге мөлшерінде ___________ (бұзушылық фактілері сипатталсын) сомасын өтеуді (аударуды);

      2) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік бойынша ______ теңге мөлшерінде ________________ (бұзушылық фактілерін сипатталсын) сомасын қалпына келтіруді;

      3) __________________ (жасасқан шарттар шеңберіндегі тауарлардың атауы) жеткізуді қамтамасыз етуді, __________________ (жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің атауы) орындалуын қамтамасыз етуді;

      4) мемлекеттік сатып алу бұзушылықтары бойынша жүргізілген тәсіліне сәйкес нақты сатып алу бойынша бұзушылықтарды жоюға ықпал ететін қажетті шараларды көрсетуді ҰСЫНАМЫН.

      3. Нұсқаманың орындалуы туралы 20__ жылғы "__" ___________ дейінгі мерзімде растайтын құжаттарды (төлем тапсырмаларының, бұйрықтардың көшірмелері және т.б.) қоса бере отырып, хабарлансын.

      4. Бір мезгілде аудит объектісінің басшысы нұсқамада көрсетілген кемшіліктерді толық жою және оларды алдағы уақытта болдырмау жөнінде қабылданған шаралар туралы ақпаратты уақтылы ұсынуға міндетті екенін Сізге хабарлаймыз. Осы нұсқаманы орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы 3-тармағына сәйкес жауапты лауазымды адамға қатысты әкімшілік іс қозғалады.

      Ішкі мемлекеттік аудит

      жөніндегі уәкілетті органның

      басшысы ______________ ___________________

      (қолы) (Т.А.Ә.)

  Ішкі мемлекеттік аудит және
қаржы бақылауды жүргізу
қағидаларына
18-қосымша

      Бекітемін:

      Сапа бақылауын жүргізуге жауапты

      уәкілетті органның құрылымдық

      бөлімшесінің басшысы/ішкі

      мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті

      органының аумақтық бөлімшесінің басшысы

      ____________________________

      20___ жылғы "__" _________

Сапа бақылауының қорытындысы

      1. __________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы, аудиторлық есептің/қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есептің және аудиторлық қорытындының/ішкі аудит нәтижелері туралы есептің күні, аудиторлық іс-шара (тексеру) жүргізуге арналған тапсырманың нөмірі мен күні)

      2. Сапа бақылауын жүргізу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      3. Аудиторлық іс-шараның мақсаты (нысанасы):

      ____________________________________________________________________

      4. Мемлекеттік аудит түрі: ____________________________________________________________________

      5. Аудиторлық іс-шарамен қамтылған кезең:

      ____________________________________________________________________

      6. Аудиторлық іс-шара жүргізу мерзімі:

      ____________________________________________________________________

      7. Мемлекеттік аудит тобының құрамы (мемлекеттік аудитор): ____________________________________________________________________

      8. Аудитпен (тексерумен) қамтылған объектілер тізбесі:

      ____________________________________________________________________

      9. Аудиторлық іс-шараны жоспарлау негізділігі (алдын ала зерделеу рәсімдерін орындау, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының тиісті нормативтік құжаттарында белгіленген аудиторлық іс-шараны дайындау, аудиторлық іс-шара (тексеру) мақсаттары үшін маңызы бар барлық заңнамалық және нормативтік құқықтық құжаттардың тізбесінің болуы және басқалары):

      ____________________________________________________________________

      10. Бекітілген ішкі мемлекеттік аудит жүргізу жоспарының, бағдарламасының, аудиторлық тапсырманың толық орындалуын қамтамасыз ету (мәселелерді толық қамту және ашу):

Р/с


Аудит бағдарламасының мәселесі


Анықталған қаржылық бұзушылықтар сомасы


Рәсімдік сипат

тағы анықталған бұзушылықтардың сомасы


Бұзылған нормативтік құқықтық актілердің нормалары (баптарға, тармақтарға және тармақшаларға сілтеме жасай отырып)


Сапа бақылауының нәтижелері (тексерілген барлық мәселелер толық ашылды, аудит мәселелері бойынша анықталған бұзушылықтардың әрбір фактісі үздіксіз тәртіппен нөмірленді және ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипаттамасы мен түрі, бұзушылық санатының дұрыстығы сипатталып жеке тармақпен тіркелді, дәлелдеу базасы жеткілікті көлемде жиналды және барлық растайтын құжаттар стандарттарға және ішкі мемлекеттік аудит жүргізуді регламенттейтін өзге де құжаттарға сәйкес және т.б. қоса беріледі)


өтеуге жатады


қалпына келтіруге жатады


1


2


3


4


5


6


7


Қорытынды:


      11. Аудиторлық іс-шара құжаттарының олардың нысандары мен құрылымына қойылатын белгіленген үлгілік талаптарына сәйкестігі:

      ____________________________________________________________________

      12. Үстеме тексеру жүргізу негіздемелерін сақтау (болған жағдайда):

      ____________________________________________________________________

      13. Аудит нәтижелері туралы құжаттар жобаларының танысу үшін мемлекеттік аудит объектісінің басшылығына уақтылы жіберілуі:

      ____________________________________________________________________

      14. *Қаржылық бақылаудың қабылданған ден қою шараларының негізділігі және уақтылығы (анықталған бұзушылықтарды жою және оларға жол берген тұлғалардың жауаптылығын қарау, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген құзыреті шегінде әкімшілік іс қозғау туралы орындалуы міндетті нұсқама шығару, тиісті аудиторлық дәлелдері бар материалдарды құқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және (немесе) қарауға уәкілеттік берілген органдарға беру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету, тауарлар жеткізу жолымен бюджетке өтеуді, қалпына келтіруді қамтамасыз ету және (немесе) анықталған бұзушылықтар сомасын есепке алу бойынша көрсету және нұсқаманы, мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделген ден қою шараларын орындау мақсатында сотқа қуыным ұсыну және т.б.).

      ____________________________________________________________________

      15. Мемлекеттік аудит объектісі қабылдаған бюджетке қаржылық бұзушылық сомаларын қалпына келтіру және өтеу, оның ішінде ішкі мемлекеттік аудит жүргізу барысында қалпына келтіру және өтеу жөніндегі шараларды растайтын құжаттарды тану:

      ____________________________________________________________________

      16. Аудиторлық іс-шаралар нәтижелері бойынша шығарылған ұсынымдардың негізділігі және орындалуы:

      ____________________________________________________________________

      17. Қорытынды: ішкі мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданған құжаттардың мазмұнының жалпы және рәсімдік стандарттардың белгіленген талаптарына, ішкі мемлекеттік аудит жүргізуді регламенттейтін Қағидаларға, нормативтік құқықтық және құқықтық құжаттарға сәйкестігі (стандарттарды және ішкі мемлекеттік аудит пен қаржылық бақылауды жүргізуді регламенттейтін өзге де құжаттардың сипаты):

      ________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкес келеді, ескертулермен сәйкес келеді / сәйкес келмейді)

      Сапа бақылауын жүргізген уәкілетті

      органның құрылымдық

      бөлімшесінің қызметкері ____________________________

      (қолы,аты-жөні, тегі)

      *14-тармақ екінші деңгейдегі сапа бақылауын жүргізу кезінде заң қызметімен келісім бойынша толтырылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады