Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы N 61 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 28 наурызда тіркелді. Тіркеу N 4138. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.10.22 № 210 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңның 3-бабы 2-тармағының 8) тармақшасына, "Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы" Заңның 12-бабының 10) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.
      2. Осы қаулының 2-қосымшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      4. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаментi (Тоқобаев Н.Т.):
      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қолға алсын;
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны Агенттіктің мүдделi бөлiмшелерiне, орталық депозитарийге, брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға жiберсiн.
      5. Агенттіктің Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының баспасөз басылымдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

      Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының          
2006 жылғы 25 ақпандағы    
N 61 қаулысының 1-қосымшасы  

Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі

      Ескерту. Ереженің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.      

      Осы Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзірленді және номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының (бұдан әрі - номиналды ұстаушы) бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуі, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беруі және номиналды ұстаушының ақпаратты ашуының талаптары мен тәртібін айқындайды.
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Ереженің мақсаты үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты – клиент үшін ашылған және оның бағалы қағаздарын есепке алуға арналған жеке шот (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы);
      2) ислам бағалы қағаздары - ислам жалдау сертификаттары мен ислам қатысу сертификаттары;
      3) қаржы ұйымы – инвестициялық портфельді басқарушы банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйым;
      4) мәлімденген бағалы қағаздардың есебін алуға арналған эмитенттің жеке шоты - орналастырылмаған бағалы қағаздардың есебі жүзеге асырылатын номиналды ұстаушының есебі жүйесінде эмитент үшін ашылған пайларды қоспағандағы жеке шот;
      5) номиналды ұстаушының жеке шоты – номиналды ұстаушы үшін ашылған және оның клиенттерінің бағалы қағаздарын есепке алуға арналған жеке шот (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы);
      6) номиналды ұстаушының есебі жүйесіндегі операция - номиналды ұстаушының есебі жүйесіне деректерді енгізу (өзгерту) және (немесе) номиналды ұстаушының есебі жүйесін құрайтын ақпаратты дайындау және ұсыну нәтижесі болып табылатын номиналды ұстаушы іс-әрекетінің жиынтығы;
      7) операциялық күн - осы кезең ішінде номиналды ұстаушы қабылдау өткізеді, бұйрықтарды өңдейді, жеке шот және ақпараттық операция бойынша операцияларды тіркейтін уақыт кезеңі;
      8) «репо» операциясы - тараптары екі бірдей тұлғалар болып табылатын («репо» операциясына қатысушылар), «репо» операциясының мәні бір шығарылымның бағалы қағаздарымен жасалған орындалу мерзімі бойынша ерекшеленетін және бағыттары бойынша бір-біріне қарама-қарсы, бір уақытта жасаған екі мәміленің жиынтығы;
      9) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
      10) эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздардың есебін алуға арналған жеке шоты - қайталама бағалы қағаздар нарығында эмитент сатып алған бағалы қағаздардың есебі жүзеге асырылатын номиналды ұстаушының есебі жүйесінде эмитентке ашылған, пайларды қоспағандағы жеке шоты.
       Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 16.07.2014 № 150 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2014.08.27 № 168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      2. Номиналды ұстаушы клиентпен номиналды ұстау туралы шарт жасасқаннан кейін номиналды ұстаушының есебі жүйесінде клиентке жеке шот және орталық депозитарий есебі жүйесінде клиенттің қосалқы шотын ашады.
      Орталық депозитарий есебі жүйесінде қосалқы шотты ашу үшін номиналды ұстаушы орталық депозитарийге осы ереженің 4-тармағының талаптарына сәйкес, оны ашу үшін қажетті барлық деректемелерді көрсете отырып, клиент туралы мәлімет береді.
      2-1. Жеке тұлға клиентке жеке шот (қосалқы шот) ашу кезінде номианалды ұстаушы жеке тұлға клиентке осындай жеке тұлға клиент ұсынған мәліметтер негізінде салық резиденттігін белгілейді.
      Ескерту. 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.07.2014 № 150 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыcымен.

      3. Номиналды ұстаушының операциялық күні бір күн ішіндегі жұмыс уақытының сегіз сағатынан кем болмауы тиіс.

      4. Номиналды ұстаушы жеке шотқа жеке нөмірін береді. Номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі жеке шотында және орталық депозитарийдегі клиенттің қосалқы шотында міндетті түрде мыналар туралы мәліметтер болады:
      1) тіркелген тұлға (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты немесе бағалы қағаздарды ұстаушының атауы, клиенттің резиденттік белгілері, жеке тұлғаның азаматтығы туралы мәліметтер, экономика секторының белгілері (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жіктеушісін төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесіне сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 тіркелген)), заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжат туралы мәліметтер немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) немесе заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) (бұдан әрі – БСН), почталық және заңды мекен-жайлары, банк деректемелері (қажет болған жағдайда бағалы қағаздар бойынша өтелетін сыйақы мен сомаларды аударуға арналған банк деректемелері және бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған банк деректемелері), салық жеңілдіктері туралы мәліметтер және орталық депозитарийге және (немесе) номиналды ұстаушыға ережелер жинағына немесе номиналды ұстаушының ішкі құжаттарына сәйкес қосалқы шотты және/немесе тиісінше жеке шотты ашу үшін қажет болатын басқа да ақпарат);
      2) осы жеке шотта (қосалқы шотта) тіркелген бағалы қағаздардың саны, түрі және сәйкестендіру нөмірі;
      3) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығының саны және сәйкестендіргіші;
      4) ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны туралы (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы);
      5) пайдасына бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған тұлғалар туралы (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы);
      6) оқшауланған бағалы қағаздардың саны туралы (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы);
      7) «репо» операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың саны;
      8) осы жеке шот бойынша тіркелген мәмілелер және номиналды ұстаушының есеп беру жүйесінде көрсетілген операциялар:
      мәміле (операция) түрі;
      оны тіркеу күні және уақыты;
      мәмілені (операцияны) жүргізу негіздемесі;
      операцияға қатысқан жеке шоттардың нөмірлері;
      бағалы қағаздардың саны, түрі, сәйкестендіру нөмірі (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығының саны және сәйкестендіргіші), оларға қатысты тіркелген мәміле;
      9) операциялардың (мәмілелердің) белгіленген түрлері үшін қажетті басқа да мәліметтер.
      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      5. Жеке шоттарда мынадай бөлімдер ашылады:
      1) «негізгі» - мәмілелер жүргізуге шектеулер қойылмаған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы);
      2) «оқшаулау» - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай шешімді қабылдауға уәкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) сақталуына кепілдік беру мақсатында жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) есепке алуға арналған;
      3) «репо» - «автоматты репо» секторында жасалған «репо» операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздарды есепке алуға арналған;
      4) «ауыртпалық салынған» - азаматтық-құқықтық мәмілелер негізінде туындаған бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) ұстаушысының басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қойылған бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) есепке алуға арналған.
      Номиналды ұстаушы жеке шотта бағалы қағаздарды есепке алу үшін қосымша бөлімдер ашуы мүмкін.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      6. Номиналды ұстаушының жеке шоты номиналды ұстаушыларға орталық депозитарий есебі жүйесінде немесе кастодиан есебі жүйесінде оларға шетелдік бағалы қағаздарға немесе номиналды ұстау қызметін жүзеге асыратын шетелдік ұйымдарға қатысты номиналды ұстау қызметін көрсету кезінде жеке шотты ашуға арналған бұйрықтың және орталық депозитарийдің ережелер жиынтығымен немесе кастодианның ішкі құжаттарымен айқындалған құжаттар негізінде ашады.

      7. Номиналды ұстаушы жеке тұлғаның номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шотын ашуды жеке шотты ашу туралы бұйрықтың, адамның жеке басын куәландыратын куәліктің және номиналды ұстау туралы шарттың негізінде ашады.

      8. Номиналды ұстаушы заңды тұлғаның номиналды ұстау есебі жүйесіндегі жеке шотын мынадай құжаттар негізінде ашады:
      1) жеке шотты ашу туралы бұйрық;
      2) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі;
      3) алынып тасталды  
      4) номиналды ұстау туралы шарт;
      5) жеке шоттар мен ақпараттық операциялар бойынша операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие заңды тұлғаның өкілдері қолдарының үлгілерін нотариатта куәландырған құжаттарда және заңды тұлғаның мөр бедерінде мыналар туралы мәліметтер бар:
      номиналды ұстаушының атауы;
      заңды тұлғаның атауы - құжаттарға қол қоюға құқық беретін номиналды ұстаушының клиенті;
      номиналды ұстаушының клиенті өкілінің лауазымы, аты-жөні, бар болғанда әкесінің аты, оның тұлғасын куәландыратын құжаттың деректері;
      осы құжаттағы қолдардың үлгілері номиналды ұстаушының жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатындығын көрсету.
      Номиналды ұстау жүйесінде заңды тұлғаға екі және одан да көп жеке шоттар ашқан жағдайда, осы тармақтың 2)-5) тармақшаларында санамаланған құжаттар бірінші жеке шотты ашқан кезде ұсынылады.
      Ескерту. 8-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2007.05.28 № 155 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 26.04.2013 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен. .

      8-1. Номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесінде пайлық инвестициялық қорда жеке шотты ашу номиналды ұстаушы мынадай құжаттар негізінде жүзеге асырады:
      1) инвестициялық портфелді басқарушыға жеке шотты ашуға шығарылған бұйрық;
      2) жеке шоттар бойынша және ақпараттық операциялар құжаттарын тіркеуге қол қою құқына ие инвестициялық портфелді басқарушы өкілдерінің ноториалды куәландырылған үлгілерден тұратын құжаттар мен оның:
      номиналды ұстаушының атауы;
      пайлық инвестициялық қордың атауы;
      инвестициялық портфелді басқарушының атауы сияқты деректері бар мөрдің көшірмесі;
      лауазымы, тегі, аты-жөні, бар болса - инвестициялық портфелді басқарушы өкілдің әкесінің аты, оның кім екенін куәландыратын құжатының деректері;
      номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде ашылған пайлық инвестициялық қордың есепшоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде осы құжаттағы қолдардың үлгілерінің болуы міндетті саналуының атап көрсетілуі;
      3) номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында қарастырылған басқа да құжаттар.
      Ескерту. 8-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 12 тамыздағы N 147 қаулысымен.

       9. Номиналды ұстаушы инвестициялық портфелді басқару қызметін (бұдан әрі - инвестициялық портфелді басқарушы) жүзеге асыратын ұйымның клиенттеріне мынадай құжаттардың негізінде жеке шот ашады:
      1) инвестициялық портфелді басқарушыға инвестициялық портфелді басқару шартына сәйкес берілген немесе клиенттің сенімхатымен не оның клиентімен тәуелсіз берілген жеке шотты ашу бұйрығы;
      2) осы Ереженің 7 және 8-тармақтарында көрсетілген құжаттар;
      3) инвестициялық портфелді басқару шартының көшірмесі немесе клиенттің шоты бойынша бағалы қағаздармен жасалған операцияларды жүзеге асыруға клиенттің сенімхаты;
      4) жеке шоттар және ақпараттық операция бойынша операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие инвестициялық портфелді басқару өкілдерінің қолдары үлгілерінің нотариатта куәландырған құжаттарда және оның мөр бедерінде мыналар туралы мәліметтер бар:
      номиналды ұстаушының атауы;
      құжаттарға қол қоюға құқық беретін номиналды ұстаушы клиентінің атауы (аты-жөні, бар болса әкесінің аты);
      инвестициялық портфелді басқарушының атауы;
      инвестициялық портфелді басқарушы өкілдерінің лауазымы, аты-жөні, бар болса әкесінің аты, оның тұлғасын куәландыратын құжаттың деректері;
      осы құжаттағы қолдардың үлгілері номиналды ұстаушының жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатындығын көрсетеді;
      5) номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында көзделген өзге құжаттарда.
      Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметімен номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті қоса жүзеге асыратын ұйым осы ұйымда инвестициялық басқарудағы инвестициялық қордың бағалы қағаздар ұстаушысын қоспағанда, инвестициялық портфельді басқару шарты жасалған клиенттің бағалы қағаздарын номиналды ұстауды жүзеге асырмайды.
       Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 236 Қаулысымен.

      10. Эмитенттің мәлімденген бағалы қағаздардың есебіне арналған жеке шоты эмитенттің номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шотты ашу жөніндегі бұйрықтың және андеррайтинг келісімінің, сондай-ақ осы Ереженің 8-тармағында көрсетілген құжаттардың негізінде бағалы қағаздарды орналастыру кезінде ашылады.

      11. Номиналды ұстау есебі жүйесінде сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шоты жеке шотты ашу жөніндегі бұйрықтың, сондай-ақ осы ереженің 8-тармағында көрсетілген құжаттар негізінде эмитентке ашады.

      12. Эмитенттің орналастырылмаған және сатып алынған бағалы қағаздары орталық депозитарийдің ережесінің жиынтығына қажетті эмитенттің барлық деректемелерін ашу арқылы орталық депозитарийде номиналды ұстаушы ашқан қосалқы шоттарда ескеріледі.

      13. Жеке шотты ашу жөніндегі бұйрыққа заңды тұлғаның өкілі (жеке тұлға немесе оның өкілі) қол қояды және онда мынадай мәліметтер бар:
      1) заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты);
      2) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері;
      3) жеке тұлғаның туған жылы;
      4) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні және нөмірі;
      5) заңды тұлғаның орналасқан жері (жеке тұлғаның тұрғылықты жері), почта мекен-жайы;
      6) жеке тұлғаның ЖСН немесе (бар болса) заңды тұлғаның БСН, бағалы қағаздарға қатысты оған таралатын салық жеңілдіктері туралы мәліметтер;
      7) заңды тұлғаны тіркеген орны (жеке тұлғаның азаматтығы) туралы мәліметтер;
      8) экономика секторы;
      9) банк деректемелері;
      10) ережелер жинағына немесе тиісінше номиналды ұстаушының ішкі құжаттарына сәйкес орталық депозитарийге және (немесе) номиналды ұстаушыға қажетті басқа да мәліметтер.
      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      14. Номиналды ұстаушы номиналды ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесін жасауды және оларды сақтауды жүзеге асырады.
      Номиналды ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректердің резервтік көшірмесі номиналды ұстаушымен күн сайын жүзеге асырылады. Резервтік көшірмелер ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғалуға жатады.
       Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 236 Қаулысымен.

      15. Номиналды ұстаушының аффилиирленбеген резервтік көшірмелерді сейф операцияларын жүзеге асыратын ұйымның сыртқы тасымалдаушыларда (CD-R, CD-RW, Flash-Drive) сақтайды.
      Резервтік көшірмелерді сақтау үшін сейфтік операцияларды жүзеге асыратын ұйыммен шартты жасау (бұзу) сәтінен бастап он күнтізбелік күн ішінде номиналды ұстаушы шарт жасалған (бұзылған) ұйымның атауын, сондай-ақ жасалған шарттың күні мен нөмірін көрсете отырып уәкілетті органға хабар береді.
      Резервтік көшірмелер жаңартылған резервтік көшірмелермен ауыстырылғанға дейін сақталады.
      Ескерту. 15-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 12 тамыздағы N 147 қаулысымен.

       15-1. Сейфтік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдармен жасалатын шартта уәкілетті органға сақтаулы тұрған резервтік көшірмелердің нақты қолда бары мен сақталу жайын тексеруге мүмкіндік беретін шарттарды қарастыру қажет.
      Ескерту. 15-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 12 тамыздағы N 147 қаулысымен.

2-тарау. Бағалы қағаздармен жасалған
мәмілелерді тіркеу талаптары және тәртібі

      16. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде бағалы қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығымен) жасалған мәмілелерді тіркеу жеке шоттар бойынша тиісті операцияларды жүргізу арқылы жасалады.
      Айналыстағы мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығын есепке алу осы эмиссиялық бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін көрсете отырып орталық депозитарийдің ережелер жинағында белгіленген тәртіпте орталық депозитарий иеленетін сәйкестендіргіш бойынша номиналды ұстаушысы жүзеге асырады.
      Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарындағы эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығының сандық мәні (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілері негізінде эмиссиялық бағалы қағаздарды оқшаулау бойынша операциялар жүргізілген эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда) осы талап ету құқығы туындаған эмиссиялық бағалы қағаздардың санына сәйкес айқындалады.
      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 

      17. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде операцияның мынадай түрлері жүзеге асырылады:
      1) мыналар жататын жеке шоттар бойынша операциялар:
      жеке шотты ашу;
      бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) ұстаушысы туралы мәліметтерді өзгерту;
      бағалы қағаздардың күшін жою;
      бағалы қағаздарды өтеу;
      бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарынан (шотына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жазу);
      бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарынан (шотына) эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талaп ету құқықтарын есептен шығару (есепке жазу);
      бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотында (қосалқы шотында) орналастырылған акциялар санының (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) өсуіне байланысты акциялар санының өсуі туралы жазбаларды енгізу;
      эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге де ақша міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу;
      эмитенттің орналастырылған акциялардың бір түрін осы эмитент акцияларының басқа түріне айырбастау туралы жазбаларды енгізу;
      ауыртпалық салынған бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) және ауыртпалықты алып тастау;
      бағалы қағаздарды оқшаулау (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) және бағалы қағаздарды оқшаулауды алып тастау;
      сенімгерлік басқару туралы жазбаларды енгізу және сенімгерлік басқару туралы жазбаны алып тастау;
      жеке шотты жабу;
      2) мыналар жататын ақпараттық операциялар:
      жеке шоттың үзінді көшірмесін беру;
      өткізілген операциялар туралы есепті беру;
      бағалы қағаздарды ұстаушылардың, орталық депозитарий, эмитенттердің және уәкілетті органдардың сұратулары бойынша басқа есептерді дайындау және беру.
      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 

      18. Номиналды ұстаушы ішкі құжатпен белгіленген тәртіппен:
      1) клиенттердің жеке шоттарымен және ақпарат операцияларымен және оларды орындау (орындамау) бойынша операцияларды жүргізуге қабылданған бұйрықтар;
      2) жеке шоттар бойынша операциялар;
      3) жеке шоттар және ақпараттық операциялар бойынша операцияларды тіркеуге құжаттарды қол қоюға сенімхаттар жөнінде сенімді және өзекті есеп беруді тіркеу журналдарын жүргізу арқылы жүзеге асырады.

       РҚАО-ның ескертуі!
      19-тармаққа 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап өзгерту енгізіледі ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 236 Қаулысымен.

      19. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоттар бойынша жасалған операциялар орталық депозитарий есебі жүйесінде көрсетіледі.
      Бір номиналды ұстаушының клиенттері арасындағы операцияларды жүргізу барысында бағалы қағаздар бойынша құқықтарының өтуін тіркеуді номиналды ұстаушы жүзеге асырады және орталық депозитарий есебі жүйесінде көрсетіледі. Номиналды ұстаушы номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоттар бойынша операцияны жүргізу күніне орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде клиенттің қосалқы шоты бойынша тиісінше бұйрықты жібереді. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бір номиналды ұстаушының клиенттері арасындағы операциялар номиналды ұстау жүйесінде операцияны жүргізу күнімен көрінеді. Номиналды ұстаушы клиентке оның бұйрығының орындалғандығы туралы есепті орталық депозитарийден операцияны жүргізу туралы растама алғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.
      Түрлі номиналды ұстаушылардың клиенттері арасындағы операцияларды жүргізу кезінде орталық депозитарийдегі олардың жеке шоттары бойынша бағалы қағаздар бойынша құқықтарын өткізуді тіркеу кейіннен номиналды ұстаушылардың есепке алу жүйесінде көрсетілу арқылы жүзеге асырылады. Номиналды ұстаушылар орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі өздерінің клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша мәмілелерді тіркеу туралы бұйрықтарды клиенттің номиналды ұстаушы жүйесіндегі сәйкесетін бұйрықтың тіркелу күніне жібереді.
      Номиналды ұстаушы жеке шоттар бойынша операциялардың жүргізілгендігі туралы орталық депозитарийден растама алғаннан кейін бір сағат ішінде номиналды ұстаушы есебі жүйесінде осы операцияны көрсетеді.
      Ұйымдаспаған рынокта тіркеушінің клиенті мен номиналды ұстаушының клиенті арасындағы операцияларды жүргізу кезінде тіркеуші бағалы қағаздар бойынша құқықтарының өтуін тіркеуді тіркеуші клиентінің жеке шоттары бойынша мәміле қатысушыларының қарсы бұйрықтары мен депонент бұйрығының негізінде іс-қимыл жасайтын орталық депозитарийдің негізінде жүзеге асырады.
       Ескерту. 19-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 236 Қаулысымен.

      19-1. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде деректері жоқ болса, онда номиналды ұстаушы клиенттің өтінімі негізінде оған ондай өтінімді алған келесі жұмыс күнінен кешіктірмей аталған клиентке мүмкіндігі басым сатып алу құқын жүзеге асыратын өтінім беру туралы тапсырманы жібереді.
      Ескерту. 19-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 12 тамыздағы N 147 қаулысымен.
      19-2. Мәлімденген бағалы қағаздардың есебін алуға арналған эмитенттің жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша және номиналды ұстау есебі жүйесінде (орталық депозитарийдің есебі жүйесінде) сатып алынған бағалы қағаздардың есебін алуға арналған эмитенттің жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операцияларды жүргізген кезде номиналды ұстаушы (орталық депозитарий) тіркеушіге жүргізілген операциялар туралы хабарламаны (есепті) жібереді.
      Ескерту. 19-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.
      19-3. Эмитент осы операцияны жүргізуді көздейтін, сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында айқындалған сауда-саттықты жүргізу әдістемесі арқылы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алған кезде орталық депозитарийде номиналды ұстаушысының жеке шотының шеңберінде ашылған эмитенттің қосалқы шоты көрсетіледі.
      Орталық депозитарий сауда-саттықты ұйымдастырушының бұйрығы негізінде осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген орналастырылған облигацияларды сатып алу шеңберінде жасалған мәмілелерді тіркеу бойынша операцияларды жүргізеді.
      Ескерту. 19-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      20. Номиналды ұстаушы жеке шоттар бойынша операцияларды жүргізерден бұрын бұйрықтардағы қолдарды заңды тұлға өкілдерінің қолдарының үлгілерін нотариатта куәландырылған құжатта көрсетілген қолдарына сәйкестігін немесе жеке тұлғаның не мәміле жасаушы тарап болып табылатын оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттағы көрсетілген қолдарға сәйкестігін салыстырады.
      Бұйрықтағы қойылған қолдың үлгісінің заңды тұлға өкілдерінің қойған қолдарының үлгілерін нотариатпен куәландырылған құжаттағы немесе жеке тұлғаның не мәміле жасаушы тарап болып табылатын оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттағы көрсетілген қойған қолдарына сәйкес еместігі көзбен шолып өткенде байқалса, егер бұйрыққа номиналды ұстаушының жауапты қызметкерінің қатысуымен клиент қол қоймаса, номиналды ұстаушы клиентке бұйрықта көрсетілген іс-әрекетті жасау ниетін растау туралы сұрату жібереді.
       Ескерту. 20-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 236 Қаулысымен.

      21. Номиналды ұстаушы бұйрықтың орындалмау себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды мынадай жағдайларда рәсімдейді:
      1) бұйрықтардағы қолдардың үлгілерінің нотариатта куәландырылған үлгілерге сәйкес келмесе;
      2) операцияны жасауға бұйрықты алған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде қарсы бұйрықты ұсынбаса;
      3) бұйрық деректемелерінің Ережелермен белгіленген деректемелерге немесе жеке шоттың (қосалқы шоттың) деректемелеріне сәйкес келмесе;
      4) бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) қажетті саны және (немесе) клиенттің шоттарында (қосалқы шоттарында) ақшасы болмаса;
      5) мәміле мазмұнының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмесе;
      6) клиент мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде ірі қатысушы мәртебесін иелену үшін уәкілетті органның келісімін растайтын құжатты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда ұсынбаса;
      7) тиісінше мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздарды айналысқа жіберілуін тоқтата тұру және тоқтату туралы шешім болса;
      8) бұйрықта көрсетілген жеке шот немесе қосалқы шот, оқшауланса;
      9) бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) ауыртпалығы;
      10) номиналды ұстаушының ішкі құжаттарымен көзделген өзге жағдайларда.
      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз); өзгерістер енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 16.07.2014 № 150 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулыларымен.
      21-1. Орталық депозитарийден айналыстағы мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитент жіберген дефолт туралы, осындай эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының берілген сәйкестендіргіші туралы және айналыстағы мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздарды, депоненттердің және олардың клиенттерінің қосалқы шоттарынан есептен шығару және эмитенттің осындай эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығын есепке алу бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жүргізілген операциялар туралы хабарлама алғаннан кейін номиналды ұстаушысы бір жұмыс күні ішінде айналыстағы мерзімі өткен (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесінде Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес осындай құқықты иеленген мемлекеттік органдардың актілері негізінде оқшаулау операциясын жүргізген эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда) эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығару және осы бағалы қағаздар бойынша туындаған міндеттемелерді сақтауымен талап ету құқығын есепке жазу бойынша өз клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша ұқсас операцияларды жүргізеді және оларға жүргізілген операциялар туралы тиісті хабарламалар (есептер) жібереді.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген барлық операцияларды жүргізген күннен кейін күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде номиналды ұстаушысы эмитентке, сенімгерлік басқарушысына, сондай-ақ пайдасына айналыстағы мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған бағалы қағаздарды ауыртпалық пайдасына жүзеге асырылған тұлғаларға хабарлама (есептер) жібереді.
      Егер айналыстағы мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша номиналды ұстаушы бұрын Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес осындай құқықты иеленген мемлекеттік органдардың актілері негізінде оларды оқшаулау бойынша операциясын жүзеге асырған жағдайда, номиналды ұстаушы осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген орталық депозитарийден хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде тиісті мемлекеттік органға айналыстағы мерзімі өткен және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған осы бағалы қағаздар бойынша және осы бағалы қағаздар эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына ауыстыруға жататыны туралы бағалы қағаздарды оқшаулау бойынша операциялар жүргізілген актінің негізінде хабарлама жібереді.
      Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заң) көзделген негіздер бойынша оқшаулауды жүзеге асырған кезде, хабарлама қаржылық мониторингті жүзеге асыратын және Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заңға сәйкес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша өзге де шараларды қабылдайтын уәкілетті мемлекеттік органға жіберіледі.
      Бұл ретте, номиналды ұстаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа иеленген мемлекеттік органдардың актілері негізінде эмиссиялық бағалы қағаздарды оқшаудан алу бойынша хабарламаны орталық депозитарийден алғаннан кейін осындай эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналды ұстаушының жеке шотынан есептен шығару және айналыс мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін тізілімдер жүйесінде ашылған эмитентің жеке шотына есепке алу, сондай-ақ осындай эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын номиналды ұстаушының жеке шотына есепке алу бойынша операцияларды жүргізеді.
      Эмитент айналыстағы мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын номиналды ұстаушы алдындағы міндеттемелерді орындаған кезде, Ереженің 23-тармағында белгіленген тәртіпте бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдер жүйесінде ашылған осындай эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын оларды ұстаушылардың жеке шотынан есептен шығару және эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттің міндеттемелері бойынша сатып алынған талап ету құқықтарын есеп алу бойынша эмитенттің жеке шотына есепке алу бойынша операцияны жүргізеді.
      Ескерту. Ереже 21-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      22. Номиналды ұстаушы жеке шоттағы тіркелген ұстаушы туралы мәліметтердің өзгеруі жөніндегі операцияны аталған тұлға туралы мәліметтердің өзгеруі туралы бұйрықтың және тізбесі номиналды ұстаушының ішкі құжаттарымен белгіленетін осы өзгерістерді растаушы құжаттар негізінде жүргізеді.
      Номиналды ұстаушы жеке шоттағы инвестициялық пай қоры туралы мәліметтердің өзгеруі бойынша операцияны осы қордың басқарушы компаниясының осы қор туралы мәліметтердің өзгеруі туралы бұйрықтың және тізбесі номиналды ұстаушының ішкі құжаттарымен белгіленетін осы өзгерістерді растаушы құжаттар негізінде жүргізеді.
      Орталық депозитарий «International bank account number» (IBAN) банк шоттарының халықаралық стандарттарға көшуіне байланысты Орталық депозитарийдің есебі жүйесіндегі депоненттердің жеке шоттарының аясында ашылған қосалқы шоттардың деректемелерінде қамтылған банк шотының нөмірі туралы мәліметтердің өзгеруі бойынша операцияны осы депоненттің жеке шоты аясында ашылған барлық қосалқы шоттар бойынша депонент бұйрығының негізінде жүргізеді.
      Ескерту. 22-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.03.29 № 39 Қаулысымен.
       22-1. Айналысқа шығару мерзімі аяқталған және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеу номиналды ұстаушы талап ету құқығын беретін тұлғаның жеке шотынан осы бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын шығынға жазу және осы бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді пайдасына жүргізілетін тұлғаның жеке шотына енгізу жөніндегі операциялар жүргізу жолымен жүзеге асырылады.
      Айналысқа шығару мерзімі өткен және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеу Ереженің 19-тармағында белгіленген бағалы қағаздар бойынша құқықтарының өтуін тіркеу тәртібін ескере отырып жүзеге асырылады.»
      Ескерту. 22-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) қаулысымен.

      23. Номиналды ұстаушы бағалы қағаздарды ұстаушылардың бұйрықтары негізінде бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарынан (шотынан) (шоттарына) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) есептен шығару (есепке жазу) операцияларын жүргізеді, мына жағдайларды қоспағанда:
      1) орталық депозитарийдің және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес тіркелетін, ұйымдастырылған нарықта жасалған операциялар;
      2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық қажетті деректемелерді қамтитын орындау парағының негізінде тіркелетін сот шешімі бойынша бағалы қағаздар жөніндегі құқықтардың өзгеруі немесе тоқтатылуы бойынша операциялар;
      3) клиенттердің жеке шоттарынан оларға тиесілі «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 16-бабының 6-тармағына сәйкес мәжбүрлеп сатып алуға жататын екінші деңгейдегі банктердің акцияларын есептен шығару және уәкілетті органның Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 26 наурыздағы № 113 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3576 тіркелген) бекітілген Банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату ережесінің 6-тармағында белгіленген тәртіпте қабылданған шешімі негізінде тіркелетін осы акцияларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шотына есепке алу бойынша операциялар;
      4) тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шотынан) (шоттарына) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) есептен шығару (есепке жазу) операциялары мұрагер немесе оның өкілі берген тиісті бұйрықтың, мұрагерлік құқығы туралы куәлік түпнұсқасының немесе нотариат куәландырған көшірмесінің, мұрагер өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттардың және номиналды ұстау жүйесінде мұрагердің жеке шоты болмаған жағдайда, Ереженің 7 және 8-тармақтарында көрсетілген құжаттардың негізінде тіркелетін бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) мұрагерлікке алу;
      5) эмитенттің бағалы қағаздарын және өзге ақша міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау, тиісті жазбаларды енгізу бойынша операциялары эмитенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылатын немесе орталық депозитарийдің хабарламасы негізінде көрсетілетін эмитенттің орналастырған акцияларының бір түрінен осы эмитенттің акцияларының басқа түріне айырбастау жағдайлары.
      6) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясын ерікті қайтару туралы шешім қабылдаған және бұл ретте клиенттен оған осы Ереженің 23-2-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны жіберген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде клиенттен активтерді есептен шығаруға бұйрықты алмаған не клиент тұрғылықты орны бойынша (тұрғылықты жері) жоқ болмағаны туралы хабарлама алған, осы бағалы қағаздарды тіркеуші (орталық депозитарий) бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде номиналды ұстаушының клиентіне ашылған жеке шотқа есепке алған жағдайда номиналды ұстаушы клиентінің жеке шотынан бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемесі бойынша талап ету құқығы) есептен шығару бойынша операциялар.
      Егер мәмілені жасау үшін мәміле тараптарының біреуіне уәкілетті органның рұқсаты (келісімі) талап етілсе, номиналды ұстаушы осындай келісімнің бар болуын растайтын құжатты сұратады. Уәкілетті органның талап етілетін рұқсаты (келісімі) болмаған кезде номиналды ұстаушы мәмілені тіркеуден бас тартады.
      Осы тармақтың екінші бөлігінің талаптары бағалы қағаздарды сенімгерлік басқаруға беру кезінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жүргізілетін операцияларға қатысты таратылады.
      Номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды ұстаушылар шоттарының эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитент міндеттемелерінің талап ету құқығымен «репо» операциялары жүргізілмейді.
      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - 16.07.2014 № 150 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2014.08.27 № 168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

       23-1. Орталық депозитарий (кастодиан) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушының лицензиясын тоқтата тұрған, айырған, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушының номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын лицензиясын ерікті қайтару туралы шешім қабылдаған кезде номиналды ұстаушының шотынан бағалы қағаздарды шығынға жазуды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығы) номиналды ұстаушының не бағалы қағаздары есебінің (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығы) орталық депозитарийдің (кастодиан) есеп жүргізу жүйесіндегі қосалқы шотында жүзеге асырылатын клиенттің Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген мәліметтерді қамтыған бұйрығы негізінде жүзеге асырады.
      Номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрғаннан кейін ақпараттық операцияларды және «репоны» жабу операцияларын, сондай-ақ осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген операцияларды қоспағанда, жеке шоттар бойынша операцияларды жүргізу жүзеге асырылмайды.
      Сауда-саттық ұйымдастырушының сауда жүйесінде «тікелей» тәсілмен жүзеге асырылатын «репо» операциялары номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған күннен бастап, егер осы номиналды ұстаушының клиенті онымен жасалған шарт негізінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда ашылған өз қосалқы шотына өз қаржы құралдарын аударым жасауға бұйрық бермеген жағдайда, 5 (бес) жұмыс күні ішінде жабылады.
      «Автоматты» тәсілмен жүзеге асырылатын «репо» операциялары номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған жағдайда мәміле жасау мерзімдеріне қарамастан, жасалған шарт талаптарына сәйкес жабылады. Тараптардың келісімі бойынша «автоматты» тәсілмен жүзеге асырылатын «репо» мәмілесі мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.
      Кепіл мәні болып табылатын қаржы құралдары номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушысының лицензиясы тоқтатыла тұрған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда онымен жасалған шарт негізінде ашылған клиенттің қосалқы шотына аударылады. Тараптардың келісімі бойынша кепіл мәні болып табылатын қаржы құралдарымен мәміле мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.
      Ескерту. 23-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      23-2. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы лицензиясынан айырылған жағдайда, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын лицензияны ерікті түрде қайтару кезінде номиналды ұстаушы клиенттердің номиналды ұстауға берілген активтердің қайтарылуын қамтамасыз ету  мақсатында оларды номиналды ұстаудың есеп жүргізу жүйесінде клиентпен номиналды ұстау жөнінде жасалған шарт аясында ашылған шоттардағы активтерді есептен шығару жөніндегі бұйрықтарды номиналды ұстаушыға ұсыну қажеттілігі туралы клиенттерді хабардар етеді.
      Номиналды ұстаушы клиенттен активтерді есептен шығару жөніндегі бұйрықтарын алған жағдайда осы Ереженің 23-1-тармағының бірінші бөлігінде көзделген әрекеттерді орындайды.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны клиентке жіберген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде клиенттің активтерін есептен шығару туралы бұйрықты не клиенттің орналасқан жерде (тұрғылықты жері бойынша) болмауы туралы хабарламаны алмаған жағдайда, номиналды ұстаушы:
      орталық депозитарийге бағалы қағаздарды номиналды ұстаушының клиентіне бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімі жүйесінде ашылған жеке шот ашуға бұйрықты және номиналды ұстаушыға оның клиенті номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот ашу үшін ұсынған құжаттарды жібереді;
      орталық депозитарийге орталық депозитарийдің есеп жүргізу жүйесінде ашылған номиналды ұсатушының шотынан кейін бағалы қағаздарды номиналды ұстаушының клиентіне бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімі жүйесінде ашылған жеке шотқа оларды тіркеушінің бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесінде есепке алу мақсатында бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығын) есептен шығару жөнінде бұйрық жібереді;
      клиенттің ақшасын, кейіннен оларды номиналды ұстаушының осы клиентіне тапсыру үшін, нотариус депозитіне береді және осы нотариус туралы орталық депозитарийге мәліметтер береді.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны оған жіберген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде егер номиналды ұстаушы клиентінің активтері бойынша Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің бағалы қағаздарын (бұдан әрі – шетел бағалы қағаздары) құратын активтерді есептен шығару жөніндегі бұйрық алынбаса, номиналды ұстаушы:
      шетел бағалы қағаздарына қатысты номиналды ұстау қызметін көрсететін кастодианға кастодианды есепке алу жүйесінде ашылған номиналды ұстаушының шотынан шетел бағалы қағаздарын есептен шығару жөніндегі бұйрықты және орталық депозитарийге оларды орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде номиналды ұстаушының клиентіне ашылған қосалқы шотына кейіннен есептеу мақсатында жібереді;
      мұндай қосалқы шот болмаған не номиналды ұстаушы клиентінің осының алдында ашылған қосалқы шотын иеленуге бұйрық болмаған жағдайда орталық депозитарийге «жоғалған клиент» мәртебесі бар номиналды ұстаушының клиентіне қосалқы шотты ашу жөніндегі бұйрықты жібереді;
      «жоғалған клиент» мәртебесі бар номиналды ұстаушының клиентіне қосалқы шот ашу туралы не номиналды ұстаушы клиентінің осының алдында ашылған қосалқы шотына «жоғалған клиент» мәртебесін беру туралы орталық депозитарийден хабарлама алғаннан кейін орталық депозитарийге орталық депозитарийді есепке алу жүйесіндегі номиналды ұстаушының клиентіне ашылған қосалқы шотқа шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу жөніндегі бұйрықты жібереді;
      Орталық депозитарийдегі жеке шоттан Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес барлық бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығын) есептен шығарғаннан кейін және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар есепте тұрған барлық қосалқы шоттар бойынша "жоғалған клиент" мәртебесі берілгеннен кейін номиналды ұстаушы орталық депозитарийге оның атына ашылған жеке шотқа "жоғалған клиент" мәртебесі берілгендігі туралы шығарылған бұйрықты жібереді.
      Ескерту. 23-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.30 № 242; жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). қаулыларымен.
      23-3. Орталық депозитарий номиналды ұстаушының клиентіне бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесінде жеке шот ашу үшін номиналды ұстаушының бұйрығын алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде және тіркеушіге номиналды ұстаудың есебін жүргізу жүйесінде жеке шотты ашу үшін номиналды ұстаушыға оның клиенті ұсынған құжаттарды және номиналды ұстаушының клиенті болып табылатын бағалы қағаздардың меншік иесіне жеке шотты ашу жөніндегі бұйрықты жібереді.
      Орталық депозитарий номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесінде номиналды ұстаушының клиентіне ашылған жеке шотқа тіркеушінің кейіннен есепке алуы мақсатында орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған номиналды ұстаушының шотынан бағалы қағаздарды есептен шығару (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) жөніндегі бұйрығын алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде номиналды ұстаушының клиенті болып табылатын бағалы қағаздардың меншік иесіне бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілім жүйесінде ашылған жеке шотқа есепке алуға және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілім жүйесінде тұрған бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) ашылған орталық депозитарийдің жеке шотынан есептен шығаруға арналған бұйрықтарды жібереді.
      Орталық депозитарий күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде «жоғалған клиент» мәртебесі бар номиналды ұстаушының клиентіне қосалқы шот ашу туралы бұйрықты алған күннен бастап не орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде клиенттің осының алдында ашылған қосалқы шотына «жоғалған клиент» мәртебесін берген күннен бастап және клиенттің осы қосалқы шотына шетелдік бағалы қағаздарды есепке алғаннан бастап мыналарды жүзеге асырады:
      номиналды ұстаушының жеке шоты аясында номиналды ұстаушының клиентіне қосалқы шот ашу және осы қосалқы шотқа статуса «жоғалған клиент» мәртебесін беру не номиналды ұстаушының клиентінің ашылып қойылған қосалқы шотына осындай мәртебені орталық депозитарийдің ішкі қағидаларымен белгіленген тәртіпте беру;
      шетелдік бағалы қағаздарға қатысты номиналдық ұстау қызметін орталық депозитарийге көрсетуші есептік ұйымға шетелдік бағалы қағаздарды есепке алуға арналған бұйрықты (бұйрықтарды) жіберу.
      Орталық депозитарий егер номиналды ұстаушының осы жеке шоты бойынша басқа ашылған қосалқы шоттары болмаған жағдайда, «жоғалған клиент» мәртебесі аясында орталық депозитарийдің ішкі қағидаларымен белгіленген тәртіпте «жоғалған клиент» мәртебесі бар клиенттің (клиенттердің) қосалқы шоты (қосалқы шоттары) ашылған номиналды ұстаушының бұйрығы негізінде жүзеге асырады.
      Орталық депозитарийге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) меншік иесі өтініш жасаған жағдайда, орталық депозитарий бағалы қағаздардың осы меншік иесіне бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде ашылған жеке шотының деректемелерін және осы клиенттің номиналдық ұстаушысының ақшасын депозитке берген жағдайда нотариусы туралы мәліметтерді ұсынады.
      Орталық депозитарийдің ішкі ережелерімен белгіленген тәртіпте орталық депозитарий «жоғалған клиент» мәртебесін берген номиналды ұстаушының клиентіне қосалқы шот бойынша номиналды ұстаудан шетел бағалы қағаздарын шығару бойынша ғана депонент клиенттің бұйрығы негізіндегі операцияларды жүргізеді не осындай бағалы қағаздарды басқа номиналды ұстаушыға номиналды ұстауға аударым жасауы бойынша жүргізіледі.
      Ескерту. 23-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.30 № 242; жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      24. Ұйымдаспаған рынокта пайларды орналастыру бойынша орталық депозитарийдің есеп беру жүйесінде операцияны жасау тәртібі орталық депозитарий ережесінің жиынтығымен белгіленеді.
      Орталық депозитарий инвестициялық пай қорының пайларды орналастыру бойынша сауда-саттықты және орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде мәмілелерді тіркеуді жүргізу күнінде номиналды ұстаушыға орналастырылған пайлар санын көрсете отырып, орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде операцияның орындалғандығы туралы растама жібереді.
      Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде операцияның орындалғандығы туралы растама алғаннан соң бір сағат ішінде осы инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылардың тізілімі жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушіге кастодианмен расталған, басқарушы компанияның бұйрығында көрсетілген санда пайлардың есептелгендігі туралы бұйрық жібереді.

      25. Жеке шоттар бойынша операцияны жүргізуге бағалы қағаздарды ұстаушылардың бұйрықтарында мынадай мәліметтер болуы керек:
      1) бұйрықты тіркеу нөмірі, күні және уақыты;
      2) эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы;
      3) мәмілеге қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;
      4) мәмілеге қатысатын тұлғалардың жеке шоттарының нөмірлері;
      5) бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі, түрі (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші);
      6) операцияны жүргізуге арналған бағалы қағаздардың саны (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары);
      7) бағалы қағаздарға қатысты мәмілелер/операциялар түріне берілген нұсқау;
      8) кепіл мәмілесін тіркеу кезінде кепіл ұстаушыға берілетін бағалы қағаздар бойынша (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) құқықтарға қатысты мәліметтер;
      9) мәміле мәні болып табылатын бір бағалы қағаздың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) бағасы туралы мәліметтер.
       Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      26. Жеке шоттар бойынша операцияны жүргізу туралы бұйрыққа мәмілеге қатысушы тұлға немесе оның өкілі қол қояды, егер мәміленің тарабы 23-2-тармақта көрсетілген жағдайда заңды тұлға немесе номиналды ұстаушы болып табылса, мөрмен куәландырылады.
      Инвестициялық пай қорының ақпараттықты қоспағандағы, басқарушы компанияның пайлармен операцияны жүргізу туралы бұйрығына оның өкілі қол қойып, мөрмен куәландырылады, сондай-ақ оған инвестициялық пай қоры активтерінің есеп беруін қамтамасыз ететін кастодианның бөлімше басшысы қол қояды не ақпараттық операцияларды қоспағанда, пайлармен операциялар жүргізуге инвестициялық пай қоры басқарушы компаниясының номиналды ұстаушыға өзінің жазбаша растауын жіберу арқылы, кастодиан растайды.
       Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      27. Номиналды ұстаушы бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған операциялар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) бағалы қағаздары (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) ауыртпалық салынған және оларға салынған ауыртпалық тіркелген тұлға пайдасына шешілетін ұстаушының қарсы бұйрықтары негізінде жүргізеді. Бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) салынған ауыртпалығы кезінде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) ұстаушысының жеке шотында салынған ауыртпалық пайдасына шешілген тұлға туралы жазба жасалады, ал "негізгі" бөлімдегі бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) осы жеке шоттың "ауыртпалық салынған" бөлімінің есебіне алынады. Салынған ауыртпалық пайдасына шешілген тіркелген тұлғаның жеке шотына ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың түрі, саны, олардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сәйкестендірушісі), сондай-ақ бағалы қағаздарының (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) ауыртпалық салынған ұстаушы туралы жазбалар енгізіледі.
      Номиналды ұстаушы ауыртпалығы бар бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) алып тастау операцияларын мәмілеге қатысқан тұлғалардан салынған ауыртпалықты (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) алып тастау туралы қарсы бұйрықтардың негізінде жүргізеді. "Ауыртпалығы бар" бөлімінен Бағалы қағаздардың қиындығын алып тастау бойынша операцияларды жүргізу кезінде бағалы қағаздар бағалы қағаздар ұстаушысының "негізгі" жеке шотына ауыстырылады. Тіркелген тұлғаның жеке шотында бағалы қағаздар бойынша салынған ауыртпалық туралы жазбаның (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) күші жойылады.
      Орталық депозитарийдің есебі жүйесіндегі бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) салынған ауыртпалық бойынша немесе салынған ауыртпалықты алып тастау жөніндегі операцияларды тіркеу тәртібі орталық депозитарий қағидаларының жиынтығымен белгіленеді.
       Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      28. Номиналды ұстаушы Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заңда көзделген терроризмді және эсктремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдардың және тұлғалардың тізбесі негізіндегі оқшаулау және оқшаулауды алу операцияларын қоспағанда, бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) оқшаулау және оқшаулауды алу бойынша операцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осындай құқығы бар мемлекеттік органдардың тиісті құжаттарының немесе клиенттің бұйрығы негізінде номиналды ұстау жүйесінде жүргізеді. Оқшаулау бойынша операция жүргізілген кезде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотының «негізгі» бөлімінен «оқшаулау» бөліміне ауыстырылады. Оқшаулауды алу операциясы жүргізілген кезде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) «оқшаулау» бөлімінен «негізгі» бөліміне ауыстырылады.
       Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
       28-1. Қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлікпен басқару белгіленген кезде, Банктер туралы заңның 47-1-бабының 3-тармағында, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң) 53-1-бабының 3-тармағында, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) 72-3-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда, номиналды ұстаушы номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде уәкілетті органның қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлікпен басқаруды белгілеу жөніндегі шешімінің және сенімгерлікпен басқарушының осы бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотына сенімгерлікпен басқарушы туралы жазбаны енгізу туралы бұйрығының негізінде қаржы ұйымы акцияларының меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздар ұстаушының жеке шотына сенімгерлікпен басқарушы туралы жазбаны енгізу бойынша операция жүргізеді.
      Қаржы ұйымының сенімгерлікпен басқаруға берілген акциялары сатылған жағдайда, номиналды ұстаушы сенімгерлікпен басқарушының бұйрығы және Банктер туралы заңның 17-1-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-бабында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның  72-1-бабында көзделген жағдайда, уәкілетті органның қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк не сақтандыру холдингі) мәртебесін иеленуге келісімін растайтын құжаттың негізінде бағалы қағаздардың меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан осы акцияларды есептен шығару бойынша және осы акцияларды сатып алушының жеке шотына (жеке шоттарына) есепке алу бойынша операциялар жүргізеді.
      Номиналды ұстаушы қаржы ұйымының сенімгерлікпен басқаруға берілген акцияларының меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шотынан сенімгерлікпен басқарушы туралы жазбаны алып тастау жөніндегі операцияны сенімгерлікпен басқарушының осы бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан сенімгерлікпен басқарушы туралы жазбаны алып тастау туралы бұйрығы негізінде жүргізеді.
      Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жасалған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына (шотынан) сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу (алып тастау) жөніндегі операциялар осы операция жасалған күнінен бастап бір жұмыс күні ішінде номиналды ұстаушының бұйрығы негізінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетіледі.
      Ескерту. 28-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014.08.27 № 168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      29. Номиналды ұстаушы "репо" операцияларын мәмілені тіркеу жөніндегі қарсы бұйрықтар негізінде жүргізеді.
      "Репо" операциялары мыналарға бөлінеді:
      "репоны" ашу - "репо" операциясы қатысушыларының бірінен екіншісіне осы мәміленің ақша сомасын аударуға мүмкіндік беретін бағалы қағаздарды және "репо" операциясына екінші қатысушының біріншісіне белгілі сандағы бағалы қағаздарды беру жөніндегі сатып алу-сату мәмілесі;
      "репоны" жабу - "репоны" ашу жағдайындағы сияқты "репо" операциясы қатысушыларының екіншісінен біріншісіне осы мәміле сомасындағы ақшаны аударуды болжайтын және "репоны" ашу мәмілесіндегі сияқты сол шығарылған бағалы қағаздар санын "репо" операциясына қатысушысының біріншісінен екіншісіне сатып алу-сату мәмілесі.
      Бір номиналды ұстаушының клиенттерінің арасында "репоны" ашуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімнен сатып алушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімге аударылады. Бір номиналды ұстаушының клиенттерінің арасында "репоны" жабуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімнен сатып алушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімге аударылады.
      Сатушы болып табылатын бір номиналды ұстаушының клиентінің арасында және осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғаның арасындағы "репоны" ашуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімнен есептен шығарылады. Сатушы болып табылатын бір номиналды ұстаушының клиентінің арасында және осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғаның арасындағы "репоны" жабуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімге аударылады.
      Сатып алушы болып табылатын номиналды ұстаушының клиенті мен осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғаның арасындағы "репоны" ашуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатып алушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімге есепке алынады. Сатып алушы болып табылатын номиналды ұстаушының клиенті мен осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғаның арасындағы "репоны" жабуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатып алушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімнен есептен шығарылады.
      Бір номиналды ұстаушының клиентімен жасалған мәміле бойынша қор биржасының сауда алаңында автоматты тәсілмен "репо" операцияларын жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімнен сатып алушының жеке шотындағы "репо" бөліміне ауыстырылады.
      Бір номиналды ұстаушының клиентімен және осы номиналды ұстаушының клиенті болып табылмайтын тұлғамен жасалған мәміле бойынша қор биржасының сауда алаңында автоматты тәсілмен "репо" операцияларын жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатушының "негізгі" жеке шотындағы бөлімнен есептен шығарылады немесе сатып алушының жеке шотындағы "репо" бөліміне есепке алынады.
      Орталық депозитарийдің есеп жүйесінде "репо" операциясын жүргізу тәртібі орталық депозитарий ережесінің жиынтығымен айқындалады.

      30. Номиналды ұстаушы акцияларды жою операцияларын жеке шоттардың барлық бөлімдерінен акцияларды есептен шығару жолымен акцияларды жою туралы уәкілетті органнан хабарлама алған күні жүргізеді.
      Номиналды ұстаушы бағалы қағаздарды жою операциясын орталық депозитарийдің хабарламасы негізінде жеке шоттың барлық бөлімдерінен бағалы қағаздарды есептен шығару жолымен жүргізеді.

      31. Орталық депозитарий уәкілетті органның эмитентіне берілген орналастырылған акция санының артуы есебінен мәлімденген акциялар санының артуын көрсететін мәлімденген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесін және орталық депозитарий есебінен үзінді жазбаны тіркеушіден алғаннан кейін бір сағат ішінде аталған құжаттардың көшірмесін куәлікте көрсетілген жеке шоттарында акция эмитентінің есебі жүзеге асырылатын номиналды ұстаушыға жібереді және осы номиналды ұстаушының жеке шоттары бойынша сәйкес операциялар жүргізеді.
      Орталық депозитарийден жоғарыда аталған құжаттарды алған номиналды ұстаушы күннің соңына дейін номиналды ұстаушының есебі жүйесіне тиісінше өзгерістер енгізеді.

      32. Бағалы қағаздар ұстаушының жеке шотын жабу бойынша операцияны:
      1) жеке шотты жабу жөніндегі бұйрықтың негізінде;
      2) егер осы клиентпен жасалған номиналды ұстау туралы шартта өзге мерзім белгіленбесе соңғы он екі айда осы жеке шотта бағалы қағаздар болмаған жағдайда;
      3) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы лицензиясынан айырылған жағдайда клиентке барлық активтер қайтарылған жағдайда номиналды ұстаушы жүргізеді.
      Жеке шотты жапқан кезде клиентке номиналды ұстаушының ішкі құжатында белгіленген нысанда тиісті хабарлама жіберіледі.
       Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.11.30 № 242 қаулысымен.

      33. Номиналды ұстаушы ақпараттық операцияларды жүргізуді бағалы қағаздарды ұстаушының жазбаша өкімдері (бұйрықтары) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайлардағы мемлекеттік органдардың сұратулары негізінде жүзеге асырады.

      34. Жеке шоттың үзінді көшірмесі, орталық депозитарийдің үзінді көшірмесін қоспағанда, осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес құрастырылады және мынадай мәліметтер болады:
      1) жеке шот нөмірі;
      2) бағалы қағаздарды ұстаушы заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні, бар болса әкесінің аты);
      3) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні (жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат атауы және деректемелері);
      4) эмитенттің атауы және оның тұрған жері не инвестициялық пай қорының атауы, сондай-ақ осы қордың басқарушы компаниясы және оның орналасқан жері;
      5) бағалы қағаздардың түрлері және сәйкестендіру нөмірлері немесе қаржы құралдарының өзге сәйкестендіргіштері;
      6) облигацияларды (ислам бағалы қағаздарды) өтеу күні;
      7) ауыртпалығы бар және (немесе) оқшауланған және (немесе) репоға берілген, үзінді көшірмесі жасалған күнгі жағдай бойынша жеке шотта тіркелген бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары туралы мәліметтердің) белгілі түрінің жалпы саны;
      8) номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факсы;
      9) жеке шоттың үзінді көшірмесімен қалыптасқан жағдайы бойынша уақыты, күні.
      Жеке шоттың үзінді көшірмесі номиналды ұстаушының құрылымдық бөлімшелерінің басшысы не номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес ақпараттық операцияны жүзеге асырушы оны ауыстыратын тұлға қол қояды, мөрмен куәландырылады және онда номиналды ұстаушының ішкі құжатымен көзделген қосымша мәліметтер болуы мүмкін.
      Ескерту. 34-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007.06.25 N 171 , 2009.03.27 N 62; ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      35. Орталық депозитарий номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі жеке шоттар бойынша операцияны жүргізетін күннен кейінгі күні тіркеушіге мыналар туралы мәліметтерді жібереді:
      эмитенттердің жеке шоттары бойынша өзгерістерді;
      талап ету құқығын басқаға беру жүргізілген тұлғалар туралы мәліметтерді көрсете отырып, эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығын басқаға беруді тіркеу жөніндегі жүргізілген операцияларды.
      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      36. Ереженің 38-тармағының екінші бөлігінде белгіленген жағдайларды қоспағанда номиналды ұстаушы ақпараттық операцияны бағалы қағазды ұстаушының жазбаша өкімдерді (бұйрықтарды) немесе мемлекеттік органдардың сұратуларын тіркеген сәттен бастап үш күнтізбелік күн ішінде жүргізеді.
      Ескерту. 36-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.03.26 № 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

3-тарау. Номиналды ұстаушының клиенттері туралы ақпаратты ашу тәртібі. Номиналды ұстаушының трансфер-агентінің қызмет көрсетулері арқылы номиналды ұстаушы клиенттерінің құжаттарын ұсыну және номиналды ұстаушының есепке алу жүйесін құрайтын құжаттарды беру

      Ескерту. 3-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 171 қаулысымен.

        37. Орталық депозитарий бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алу үшін қосалқы шоттар ашылған депоненттерге уәкілетті органнан, тіркеушіден немесе эмитенттен сұрау салу алғаннан кейінгі күннен кешіктірмей бағалы қағаздардың меншік иелеріне және/немесе Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылмайтын номиналды ұстаушыларға сұрау жолдайды.
      Номиналды ұстауда және меншік иелеріне тиесілі бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) саны туралы ақпаратты орталық депозитарий есебі жүйесінде бар мәліметтер негізінде сұратқан тұлғаға жіберіледі.
      Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      38. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын, жеке шотында меншік иелеріне тиесілі бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) есепке алынатын номиналды ұстаушы уәкілетті органнан, орталық депозитарийден, тіркеушіден немесе эмитенттен сұратуды алған сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде сұрату жасаған тұлғаға тиісті мәліметтерді ұсынады.
      Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылмайтын номиналды ұстаушы оларға бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алу үшін жеке шоттарын ашып берген депоненттер акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысушы акционерлердің тізімін жасауға қажетті ақпараттарды орталық депозитарийден сұрау түскен сәттен бастап күнтізбелік 23 (жиырма үш) күн ішінде береді.
      Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын номиналды ұстаушылардың жеке шоттарында оларға бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алу үшін өз депоненттерінен акционерлердің тізімін жасауға қажетті ақпаратты алған сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде оны тіркеушіге жібереді.
      Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - 16.07.2014 № 150 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2014.08.27 № 168 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      39. Номиналды ұстаушы ақпаратты егер көрсетілген талапта өзге күн айқындалмаса, тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талабын алу күніне жасайды.

      40. Номиналды ұстаушы тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің келісімі бойынша клиенттер туралы ақпаратты қағаз жазбада немесе электрондық тасымалдағышта ұсынады.

      41. Акционерлер тізімі осы Ереженің 2 және 3-қосымшасына сәйкес құрастырылады және онда оларға тиесілі акциялар санын көрсете отырып, номиналды ұстаудағы акциялары бар меншік иелері туралы ақпарат бар, сондай-ақ қосымша "Салықтар және бюджетке басқа міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес акционерге берілген салық салу жөніндегі жеңілдік туралы мәліметтер, сондай-ақ орталық депозитарий есебі жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелеріне тиесілі акциялар саны туралы ақпарат бар.
      Акционерлер тізіміне номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес номиналды ұстаушыға берілген бағалы қағаздардың есебін жүзеге асыратын және номиналды ұстаушының құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды, мөрмен куәландырады.
      41-1. Номиналды ұстаушының клиенттері трансфер-агенттің қызмет көрсетулерін пайдаланған жағдайда номиналды ұстаушыға осы ереженің 4-қосымшасында көрсетілген нысандар бойынша ақпаратты береді.
      Осы Ереженің 34 және 41-тармақтарында белгіленген ақпаратты беру осы Ереженің 1,2 және 3-қосымшаларында көрсетілген нысандарға сәйкес жүзеге асырылады.
      41-2. Номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы лицензиясының (бұдан әрі - лицензия) қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, номиналды ұстаушы уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде бұл туралы лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған күні шарт жасалған өз клиенттеріне жазбаша хабарлама жібереді.
      Номиналды ұстаушы лицензиядан айырылған жағдайда үш күнтізбелік күн ішінде лицензиядан айырған күні шарттар жасалған клиенттеріне лицензиядан айыру және олармен шарттарды бұзу туралы жазбаша хабарламаны жібереді.
      Номиналды ұстаушы шарт бұзылған жағдайда клиентпен шарт бұзылған күннен бастап, жеті күнтізбелік күн ішінде жаңа номиналды ұстаушыға клиенттің жазбаша хабарламада көрсетілген осы клиенттің номиналды ұстаудың есепке алу жүйесін құрайтын құжаттарын береді.
      Ескерту. 41-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 171 қаулысымен.

4-тарау. Қорытынды ережелер

      42. Осы ережелермен реттелмейтін мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы  
нарығын және қаржы ұйымдарын  
реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының          
2006 жылғы 25 ақпандағы     
N 61 қаулысының 2-қосымшасы  

Күші жойылды деп танылған нормативтік
құқықтық актілердің тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 62 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 2819 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде жарияланған, 2005 жылғы қазан, N 19, 164-бет).

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде N 2819 тіркелген, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 62 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2004 жылғы 25 қазандағы N 300 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3241 тіркелген).

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 62 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 26 наурыздағы N 108 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3572 тіркелген).

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы" 2004 жылғы 15 наурыздағы N 62 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 313 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3867 тіркелген).

Номиналды ұстау қызметін көрсететін
бағалы қағаздар рыногы кәсіби   
қатысушыларының бағалы қағаздармен
мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы
қағаздар ұстаушысының жеке шотынан 
үзінді көшірмені беру және номиналды
ұстаушының ақпаратты ашу қағидаларына
1-қосымша          

      Ескерту. 1-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулыcымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

       Ескерту. 1-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.03.27 N 62, 2009.11.30 № 242; ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

___________________________________________________________________
               200__жылғы  _______________ жағдай бойынша
          N___  жеке шоттан үзінді көшірме, уақыты _________
___________________________________________________________________

      Үзінді көшірменің жасалған күні                Уақыты

Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтер:

жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының аты-жөні, бар болса әкесінің аты немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының атауы


жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушыны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні 


N

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының және осы қордың басқарушы компаниясының атауы

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының орналасқан жері

Бағалы қағаздардың түрі және ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе қаржы құралдарының өзге сәйкестендіргіші

Облигацияларды (ислам бағалы қағаздарды) өтеу күні

Жеке шотта, оның ішінде бөлімдерде 1 тіркелген бағалы қағаздардың жалпы саны:

Эмитенттің өкіміне сәйкес көрсетілген қосымша мәліметтер 

негізгі

оқшаулау

репо

пайдасына ауыртпалық салу жүзеге асырылған тұлғаны көрсете отырып, ауыртпалық салынған

өзге бөлімдер

Номиналды ұстаушының жауапты
тұлғасының қол қоюға арналған орны         ________________________
(аты-жөнін, әкесінің атын,                          Мөр орны
атқаратын лауазымын көрсете отырып)
______________________________
Номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар рыногында кәсіби
қызметті жүзеге асыру лицензиясының нөмірі, оның заңды мекен-жайы,
телефоны, факс.
______________________________
1 Бағалы қағаздардың жеке шотында бөлім жоқ болғанда сәйкес баған
толтырылмайды

Номиналды ұстау қызметін көрсететін
бағалы қағаздар нарығы кәсіби   
қатысушыларының бағалы қағаздармен
мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы
қағаздар ұстаушысының жеке шотынан 
үзінді көшірмені беру және номиналды
ұстаушының ақпаратты ашу қағидаларына
2-қосымша            

      Ескерту. 2-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулыcымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2009.11.30 № 242, 2007.05.28 № 155 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

___________________________________________________________________
200__жылғы ________ жағдай бойынша акционерлер тізімі __________
        эмитенттің атауы                        уақыты     күні

Акционерлердің тізімін жасау мақсаты:      акционерлердің жалпы
                                               жиналысын өткізу
___________________________________________________________________

      Эмитент туралы мәліметтер:

Эмитенттің мемлекеттік тілдегі атауы 


Эмитенттің орыс тіліндегі атауы


Эмитенттің орналасқан жері


Заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні 


        Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

Мәлімденген акциялар саны, олардың ішінде:

жай

артықшылығы бар

Орналастырылған акциялар саны, олардың ішінде:

жай

артықшылығы бар

Эмитент сатып алған акциялар саны, олардың ішінде:

жай

артықшылығы бар

N

Меншік иесі-жеке тұлғаның аты-жөні/Меншік иесі-заңды тұлғаның атауы

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері немесе заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні

Бағалы қағаздардың ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Меншік иесінің жеке (қосалқы) шотында тіркелген акциялар саны

жай акциялар

акциялардың жалпы саны

ауыртпалықтан босатылған

ауыртпалық түсірілген және (немесе) оқшауланған

дауыс беруші

кестенің жалғасы

Меншік иесінің жеке (қосалқы) шотында тіркелген акциялар саны

Қосымша мәліметтер

артықшылығы бар акциялар

акциялардың жалпы саны

ауыртпалықтан босатылған

пайдасына ауыртпалық салу жүзеге асырылған тұлғаны көрсете отырып, ауыртпалық салынған және (немесе) оқшауланған

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Номиналды ұстаушыдағы және меншік иесіне тиесілі орталық депозитарийдің есебі жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ бағалы қағаздардың саны туралы мәліметтер)

Бағалы қағаздардың ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Орталық депозитарийдің есебі жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелеріне тиесілі номиналды ұстаушыдағы акциялардың саны

Қосымша мәліметтер

жай

артықшылығы бар

Номиналды ұстаушының жауапты
тұлғасының қол қоюға арналған орны         ________________________
(аты-жөнін, әкесінің атын,                          Мөр орны
атқаратын лауазымын көрсете отырып)

Номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар рыногында кәсіби
қызметті жүзеге асыру лицензиясының нөмірі және берілген күні,
оның заңды мекен-жайы, телефоны, факс.

Номиналды ұстау қызметін көрсететін
бағалы қағаздар нарығы кәсіби 
қатысушыларының бағалы қағаздармен
мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы
қағаздар ұстаушысының жеке шотынан
үзінді көшірмені беру және номиналды
ұстаушының ақпаратты ашу қағидаларына
3-қосымша             

      Ескерту. 3-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулыcымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2007.05.28 № 155 (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыcымен.

___________________________________________________________________
200__жылғы _________ жағдай бойынша акционерлер тізімі ___________
         эмитенттің атауы                        уақыты   күні

Акционерлердің тізімін жасау мақсаты:     Бағалы қағаздар бойынша
                                           кірістерді есепке алу
___________________________________________________________________

Эмитент туралы мәліметтер:

Эмитенттің мемлекеттік тілдегі атауы


Эмитенттің орыс тіліндегі атауы


Эмитенттің орналасқан жері


Заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні 


  Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

Мәлімденген акциялар саны,


Орналастырылған акциялар саны


Эмитент сатып алған акциялар саны,


N

Меншік иесі-жеке тұлғаның аты-жөні/Меншік иесі-заңды тұлғаның атауы

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері немесе заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні

Банк деректемелері

Ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Меншік иесінің жеке (қосалқы) шотында тіркелген акциялар саны

Салық жеңілдігі мен преферец туралы мәліметтер

Қосымша мәліметтер

жай

артықшылығы бар

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ

Банк деректемелері

Ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Орталық депозитарийдің 1 есебі жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелеріне тиесілі номиналды ұстаушыдағы акциялардың саны

Қосымша мәліметтер

жай

артықшылығы бар

Номиналды ұстаушының жауапты
тұлғасының қол қоюға арналған орны         ________________________
(аты-жөнін, әкесінің атын,                          Мөр орны
атқаратын лауазымын көрсете отырып)

Номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар рыногында кәсіби
қызметті жүзеге асыру лицензиясының нөмірі және берілген күні,
оның заңды мекен-жайы, телефоны, факс.

Номиналды ұстау қызметін көрсететін
бағалы қағаздар нарығы кәсіби
қатысушыларының бағалы қағаздармен
мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы
қағаздар ұстаушысының жеке шотынан
үзінді көшірмені беру және номиналды
ұстаушының ақпаратты ашу қағидаларына
4-қосымша             

      Ескерту. 4-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 № 215 қаулыcымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. 4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 171, жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 26.04.2013 № 110 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

1-нысан

_____________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
Жеке шотты ашуға /жабуға/ тіркелген тұлға туралы
мәліметтердің өзгертуге бұйрық
(заңды тұлға үшін)

Күні _________________________ Шығыс нөмірі _________________________

Бұйрықты жөнелтуші __________________________________________________
заңды тұлғаның атауы
Жеке шотты ашуды /жабуды/ мәліметтерді өзгертуді бұйырады

Операция түрі
_____________________________________________________________________

Ашу                                                    Жабу
Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту

Клиенттің атауы
_____________________________________________________________________

Мемлекеттік тілде
Толық              __________________________________________________
Қысқартылған       __________________________________________________
Орыс тілінде
Толық              __________________________________________________
Қысқартылған       __________________________________________________

Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжаттың атау және деректемелері
_____________________________________________________________________
Құжаттың атауы                  _____________________________________
Құжаттың нөмірі және (немесе)
сериясы                         _____________________________________
Құжатты берген күн
Құжатты берген орын             _____________________________________
Құжатты берген органның атауы   _____________________________________

Мекенжайы
_____________________________________________________________________
Почта
Заңды
Банк деректемелері         __________________________________________
Шот ашылған банктің атауы  __________________________________________

Банктік сәйкестендіру коды (БСК)Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)

Резиденттік белгісі                Экономика секторы       

Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер
_____________________________________________________________________
Бірінші басшының атауы        _______________________________________
Бірінші басшының тегі, аты,   _______________________________________
бар болса әкесінің аты        _______________________________________
Бас бухгалтердің тегі,
аты, бар болса әкесінің аты   _______________________________________

Байланыс құралдары
_____________________________________________________________________
Телефондар __________________________________________________________
Факс

Электрондық почта
мекенжайы         ___________________________________________________

                                  Ескерту

(номиналды ұстаушының қызметкері жеке шотты ашқан немесе жапқан кезде толтырады)
_____________________________________________________________________

Жеке шот


Орындалу күніҚосымша мәліметтер


Қолы ___________________________/____________________________________
               қолы                тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

2-нысан

___________________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
жеке шотты ашуға /жабуға/ тіркелген тұлға туралы
мәліметтердің өзгертуге бұйрық
(жеке тұлға үшін)

Күні _____________________             Шығыс нөмірі _________________

Бұйрықты
жөнелтуші ___________________________________________________________
жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты (толығымен)
жеке шотты ашуды /жабуды/ мәліметтерді өзгертуді бұйырады

Жеке шот нөмірі(тіркелген тұлға туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады)

Операция түрі

Ашу

Тіркелген тұлға туралы
мәліметтердің өзгеруі


ЖабуЖеке тұлға туралы мәліметтер
(мәліметтер өзгерген кезде - тек өзгерген деректемелер көрсетіледі)
_____________________________________________________________________

ТегіАты
Әкесінің
аты (бар
болса)


Туған
күніАзаматтығы


Жеке басын куәландыратын
құжат түрі                ___________________________________________
Сериясы, нөмірі, берген
күні және берген орган    ___________________________________________
Тұрғылықты орны           ___________________________________________
Почта мекенжайы,
телефон                   ___________________________________________
Банк деректемелері
(бар болса)               ___________________________________________
_____________________________________________________________________

Банктің атауы            ____________________________________________

Банктік
сәйкестендіру
коды (БСК)

Жеке
сәйкестендіру
коды (ЖСК)

Жеке
сәйкестендіру
нөмірі ЖСН) -
міндетті жол

Қолы ___________________________/____________________________________
               қолы                 тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Ескерту (номиналды ұстаушының қызметкері жеке шотты ашқан кезде толтырады)
_____________________________________________________________________

Жеке шот
нөміріЖеке шотты ашу
күні//

Қосымша
мәліметтер


3-нысан

Номиналды ұстауға /номиналды ұстаудан, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы
қағаздарды енгізуге/ шығаруға бұйрық
_________________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____________________ Шығыс нөмірі _____________________________

                        Клиенттің толық атауы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

               Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін):
_____________________________________________________________________

Номиналды ұстауға енгізу           Номиналды ұстаудан шығару

                  Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)
_____________________________________________________________________

Бағалы
қағаздар
бойынша
құқықтарын
ауыстырусыз

Сатып алу /
сату

Бастапқы
орналастыру

Пайды сатып алу


Басқа

Шот нөміріБағалы қағаздар деректемелері және мәміленің өлшемдері

Эмитенттің
атауы

_______________________________________________________

Тіркеушінің
атауы

_______________________________________________________

Бағалы
қағаздың сәйкестендіргіші
(ұлттық
сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН)
немесе
халықаралық
сәйкестендіру
нөмірі (ISIN)
немесе бағалы
қағаздың басқа
сәйкестендіргіші)Бағалы
қағаздың саны

Бір бағалы
қағаздың
бағасы
/
Шығарылым
валютасы
Мәміле сомасы
(цифрмен және
жазумен)

Тізілімдегі жеке шоттың деректемелері

Ұстаушының
атауы немесе
тегі, аты,
бар болса
әкесінің аты

___________________________________________________________

Тізілімдегі
жеке шот
Жеке тұлға үшін

Құжаттың түрі                            ____________________________
Құжаттың нөмірі және сериясы (бар болса) ____________________________
Берген күні                              ____________________________
Құжатты берген органның атауы            ____________________________
Заңды тұлға үшін заңды тұлғаның
тіркелгенін растайтын
құжаттың нөмірі                          ____________________________

Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын
құжаттың күні                            ____________________________
Құжатты берген органның атауы            ____________________________

                            Қосымша ақпарат
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Қолы ___________________________/____________________________________
              қолы                 тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

4-нысан

Номиналды ұстауға/номиналды ұстаудан, басқа мемлекеттердің
заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды
енгізуге/шығаруға бұйрық
_______________________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____________________ Шығыс нөмірі _____________________________
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Есептеу күні//Мәміле күні/


/Мәміле (қажеттісі белгіленсін):


Номиналды ұстауға енгізу


Номиналды ұстаудан шығару

Мәміленің түрі (қажеттісі белгіленсін)


Меншік құқығын ауыстырмастан


сатып алу/сату


Бастапқы
орналастыру


Басқа

Шоттың нөміріБағалы қағаздар деректемелері және мәміленің өлшемдері

Эмитенттің атауы           __________________________________________
Есепке алу ұйымның атауы   __________________________________________
                           халықаралық шетелдік депозитарий немесе
                           кастодиан банк

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)
немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
немесе бағалы қағаздың басқа
сәйкестендіргіші)Бағалы қағаздар саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Шығарылым валютасы
Мәміле сомасы
(цифрмен және жазумен)
                                Қарсы агенттің деректемелері

_____________________________________________________________________
Атауы
        _____________________________________________________________

Есепке алу ұйымдағы шотыШотына/шотынан бағалы қағаздарды есептеу/шығынға жазу жүзеге
асырылатын тұлға деректемелері
_____________________________________________________________________
Пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін
тұлғаның/бағалы қағаздарды жеткізіп беретін
тұлғаның атауы                               ________________________

Пайдасына бағалы қағаздар
есептелетін тұлғаның
/алушының/ жіберушінің
бағалы қағаздарын жеткізетін
тұлғаның шоты

Пайдасына бағалы қағаздар
есептелетін тұлғаның/бағалы
қағаздарды жеткізуші
тұлғаның ақпаратты аударым
жасау және төлемдерді
жасаудың халықаралық
банкаралық жүйесіндегі
(SWIFT) нөмірі

Алушының/жіберушінің
ақпаратты аударым жасау және
төлемдерді жасаудың
халықаралық банкаралық
жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі:

Қосымша мәліметтер


Қолы _____________________/__________________________________________
          қолы              тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

5-нысан

________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
бағалы қағаздарға құқықтар кепіліне мәмілені тіркеуге
және бағалы қағаздар ауыртпалығына бұйрық

Күні ____________________       Шығыс нөмірі ________________________

      Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
      анықтамаға немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Есептеу күні//

Жабылу күні//

Мәміле түрі
_____________________________________________________________________

Кепіл құқығы
Мәміле түрі (қажеттісі
белгіленсін)

Ауыртпалық

Туындау

Тоқтату

Орындамау

мәміле қатысушыларының шоттары

бағалы қағаздар ауыртпалық
түсірілетін шотпайдасына бағалы қағаздар
ауыртпалық түсірілген шотБағалы қағаздар туралы мәліметтер және мәміле өлшемдері

Эмитенттің немесе
инвестициялық пай
қорының атауы      __________________________________________________

Бағалы қағаздардың
түрі               __________________________________________________

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендіргіші)Бағалы қағаздар саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Шығарылым валютасы
Мәміле сомасы (цифрмен
және жазумен)

Кепіл ұстаушыға құқық берілген бағалы қағаздар саны

Дауыстар


сыйақыны алуҚосымша мәліметтерҚолы _____________________/__________________________________________
                қолы           тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

6-нысан

__________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
Мәмілені тіркеуге бұйрық

Күні _____________________      Шығыс нөмірі ________________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы» деген сөздермен ауыстырылсын
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Есептеу күні//

Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)

Сату

Сатып алу

Бастапқы орналастыру (сатушы)

Бастапқы орналастыру (сатып алушы)

Мерзімінен бұрын өтеу (жөнелтуші)

Мерзімінен бұрын өтеу (алушы)

Мәміле қатысушылары

жөнелтушінің шотыалушының шотыБағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

Эмитенттің немесе
инвестициялық пай
қорының атауы              _____________________________________
Бағалы қағаздардың түрі      ____________________________________

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)
немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
немесе бағалы қағаздың
басқа сәйкестендіргіші)Бағалы қағаздар саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Шығарылым валютасы
Мәміле сомасы (цифрмен және
жазумен)

Қосымша мәліметтер


Қолы ___________________________/____________________________________
               қолы               тегі, аты, бар болса әкесінің аты

      Мөр орны

7-нысан

_________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
бағалы қағаздарды оқшаулауды тіркеуге/оқшаулауды
алып тастауға бұйрық

Күні _____________________         Шығыс нөмірі __________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Есептеу күні//

Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін)

Оқшаулау

Оқшаулауды алып тастау

Кепіл жарнасын салу

Сауда-саттықтан алдын

Мемлекеттік органдардың шешімі бойынша

Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

шотыЭмитенттің немесе
инвестициялық пай
қорының атауы              __________________________________________
Бағалы қағаздардың
түрі                       __________________________________________

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)
немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
немесе бағалы қағаздың басқа
сәйкестендіргіші)Бағалы қағаздар саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Шығарылым валютасыМәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

Фирманы тіркеу нөмірі (сауда-саттық алдында оқшаулау үшін толтырылады)

Биржалық сектор (санамаланған
мәндердің бірімен кепіл жарнаны
енгізген кезде толтырылады:
1 - шетелдік валюталар,
2 - мерзімді келісім-шарттар,
3 - мемлекеттік бағалы
қағаздар,
4 - мемлекеттік емес бағалы
қағаздар)
Қосымша мәліметтер


Қолы ___________________________/____________________________________
               қолы               тегі, аты, бар болса әкесінің аты

8-нысан

_________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
«Репо» операциясын тіркеуге бұйрық

Күні ___________________________ Шығыс нөмірі _______________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес  клиенттің толық атауы

Есептеу күні//

Операция түрі


Ашу

Жабу

Операция түрі

«репо»

Кері «репо»

Операция қатысушыларының шоттары

Сатушының шотыСатып алушының шотыБағалы қағаздардың деректемелері және операция өлшемдері

Эмитенттің немесе
инвестициялық пай
қорының атауы        ________________________________________________

Бағалы қағаздардың
түрі                _________________________________________________

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқаБағалы қағаздардың саны

Бір бағалы қағаздың бағасы

Есептеу валютасы
Операция сомасы (цифрмен және жазумен)

«Репо» ставкасыАшылу күні//

Жабылу күні//

Қосымша мәліметтерҚолы ______________/      _______________________________________
          қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

9-нысан

_____________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
қазақстандық депозитарлық тілхаттардың шығарылымын
есептеуге бұйрық

Күні ________________________ Шығыс нөмірі___________________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес қазақстандық депозитарлық тілхаттар
эмитентінің толық атауы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Есептеу күні//

Эмитент шотының нөміріҚазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының, базалық
активтің деректемелері және мәміле өлшемдері

Базалық активтің сәйкестендіргіші

Базалық активтің эмитенті

Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың ұлттық сәйкестендіру нөміріҚазақстандық депозитарлық тілхаттардың саны

Бір қазақстандық депозитарлық тілхаттың бағасы

Қазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының валютасы

Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)

Қосымша мәліметтер


Қолы _____________/  ________________________________________________
          қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

10-нысан

____________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
базалық активке қазақстандық депозитарлық тілхаттарды
айырбастауды тіркеуге бұйрық

Күні _____________________        Шығыс нөмірі _____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес

Клиенттің толық атауы
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Есептеу күні//

Қазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының, базалық
активтің деректемелері және мәміле өлшемдері

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттарды жөнелтуші
шотының нөміріЭмитенттің базалық
активінің атауы

___________________________________
___________________________________

Базалық активтің
сәйкестендіргіші

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттар эмитентінің атауы

_____________________________________
_____________________________________

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттар эмитент шотының нөміріҚазақстандық депозитарлық
тілхаттардың ұлттық
сәйкестендіру нөмірі

Қазақстандық депозитарлық
тілхаттардың саны
Бір қазақстандық
депозитарлық тілхаттың
бағасы
Шығарылым валютасы
Мәміле сомасы(цифрмен
және жазумен)
Қосымша мәліметтер


Қолы _____________/   _____________________________________________
         қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

11-нысан

Бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізімін және тіркелген
мәмілелер туралы есепті беруге бұйрық

Күні _________________            Шығыс нөмірі _____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Есептілік құжаттың түрі (қажеттісі белгіленсін)

Бағалы қағаздарды
ұстаушылардың тізімі

Тіркелген мәмілелер тулар есеп

Есептілік құжаттың қосымша ақпараты

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі//

(бағалы қағаздар ұстаушылардың тізімі жасалатын күн)//

(тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің басталуы)
(тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің аяқталуы)

Бағалы қағаздар ұстаушыларының тізімі үшін

Тіркелген мәмілелер туралы есеп үшін

________________________________

__________________________________

_______________________________

__________________________________

_______________________________

__________________________________

Қосымша мәліметтер


Қолы ________________/   ____________________________________________
             қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

12-нысан

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға
клиенттік тапсырыс

Клиенттік
тапсырысты
қабылдау
күні:

_____________________

Клиенттік
тапсырысты
қабылдау
уақыты

__________________

Сатып алу


Сату


- аукционда

- қайталама нарықта

- биржада

- биржадан тыс

Клиент туралы деректер:

Толық атауы немесе
тегі, аты, бар болса -
әкесінің аты:

___________________________________________

шот:Заңды тұлғаны
мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы
анықтама немесе
куәлік/куәландыратын құжат:

___________________________________________

Берілген күні

____________ Кім берді _________________________________

Бағалы қағаз
эмитентінің атауы:

___________________________________________

Бағалы қағаздың түрі:

___________________________________________

Ұлттық сәйкестендіру
нөмірі (ҰСН):

___________________________________________

Тапсырыстың қолданыс мерзімі және орындау күні

___________________________________________

Бағалы қағаздардың саны

Номиналды құны

Тапсырма түрі (қажеттісі белгіленсін)

Мәміленің таза бағасы (теңге)

Мәміленің мөлшері (теңге)

Нарықтық бәсекелестік емес

Лимитті бәсекелестік

Шартты

1.
Номиналды ұстаушыға мәміле жасалғаны
туралы ұсыныстар бар болу            ________________________________
                                     ________________________________
Мәміле мақсаты:                      ________________________________
Қосымша мәліметтер                   ________________________________


Қолы _______________/    ____________________________________________
           қолы            фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

13-нысан

_____________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
бағалы қағаздарды аударым жасауды тіркеуге бұйрық

Күні _____________________ Шығыс нөмірі _____________________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтамаға немесе куәлікке сәйкес депоненттің толық атауы

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Есептеу күніАударым түрі
(қажеттісі белгіленсін)
_____________________________________________________________________

Негізгі

Базалық активті есептеу

«Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың базалық активі» бөлімі

«Америкалық депо зитарлық тілхат тардың/ауқымды депозитарлық тілхаттардың базалық активі» бөлімі

Базалық активті есептен шығару

«Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың базалық активі» бөлімі

«Америкалық депо зитарлық тілхат тардың/ауқымды депозитарлық тілхаттардың базалық активі» бөлімі

Аудару (түзету іс-әрекеттері)


Бөлімнің атауы
көрсетілсін

Номиналды ұстаушының аусымы

Аударым түрі ("Номиналды ұстаушының ауысымы" опциясын таңдау барысында толтырылады)

Бағалы қағаздардың барлық шығарылымдарын аударым жасау

Бір бағалы қағаз шығарылымын аударым жасау

Бөлімнен бір бағалы қағаз шығарылымын аударым жасау

                                       ____________________________
                                       (бөлімнің атауы көрсетілсін)

Операция қатысушылары

Жөнелтушінің қосалқы шотыАлушының қосалқы шотыБағалы қағаздар деректемелері және мәміле параметрлері "Бағалы қағаздардың барлық шығарымдарын аудару" деген аударым түрін таңдау кезінде толтырылмайды

Эмитенттің
немесе
инвестициялық
пай қорының
атауы

____________________________________________

Бағалы
қағаздардың түрі

____________________________________________

Бағалы
қағаздардың
сәйкестендіргіші
(ҰСН, ISIN
немесе бағалы
қағаздардың
басқа
сәйкестендіргіші
көрсетіледі


Бағалы
қағаздардың саны

Бір бағалы
қағаздың бағасы
Шығарылым
валютасы
Мәміле сомасы
(цифрмен және
жазумен)

Қосымша
мәліметтер


Қолы ________________/    ___________________________________________
          қолы             фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

14-нысан

________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
есептілік құжаттарды беруге бұйрық

Күні ___________________           Шығыс нөмірі _____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Есептілік құжаттың түрі (қажеттісі белгіленсін)

Жеке шоттан үзінді көшірме

Шот бойынша жүргізілген
операциялар туралы есеп

Есептілік құжаттың қосымша ақпараты

шот(жеке шоттан үзінді көшірмені және шот бойынша жүргізілген
операциялар туралы есепті алу үшін ғана толтырылады)

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмір (ҰСН)
немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
немесе бағалы қағаздың басқа
сәйкестендіргіші көрсетіледі)
(клиенттің шоты бойынша жеке шоттан және бағалы қағаздардың белгілі
бір шығарылымынан үзінді көшірмені алу қажеттілігі болған кезде
толтырылады)//

(үзінді көшірме жасалатын күн)//

     (есеп кезеңінің басталуы)
//

    (есеп кезеңінің аяқталуы)

Ескерту (тұрақты негізде есептілік құжаттарды алған кезде
толтырылады)

Жеке шоттан үзінді көшірме үшін

   Операциялар туралы есеп үшін

______________________________

___________________________________

______________________________

___________________________________

______________________________

___________________________________

Қосымша мәліметтер


Қолы _______________/   _____________________________________________
          қолы              фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

15-нысан

________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
бұйрықтың орындалғаны/орындалмағаны туралы есеп

Күні және уақыты ____________       Шығыс нөмірі ____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы

Мәмілені тіркеуге клиент бұйрығының нөмірі

Мәмілені тіркеу клиент бұйрығының күні//

Тіркеу күні//

Тіркеу уақыты


Жеке шот


Бұйрықтың мәртебесі (қажеттісі белгіленсін)
_____________________________________________________________________

Орындалды

Орындалмады

Берілетін құжат бойынша қосымша ақпарат
___________________________________________________________________

Бұйрықтың орындалмау себебі (бұйрық орындалмаған жағдайда толтырылады)

Қолы ______________/    _____________________________________________
          қолы               фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

16-нысан

___________________________________________________
(номиналды ұстаушының толық атауы)
клиенттік тапсырыстарды беруге бұйрық

Күні _____________________ Шығыс нөмірі____________________

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға
немесе куәлікке сәйкес клиенттің толық атауы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Тапсырыс түрі (қажеттісі белгіленсін)

Лимитті тапсырыс

Буферлік тапсырыс

Нарықтық тапсырыс

Өзге тапсырыс
(номиналды ұстаушының
ішкі құжаттарымен
көзделген)

Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері
_____________________________________________________________

Эмитенттің немесе
инвестициялық пай қорының
атауы

_________________________________

Бағалы қағаздың түрі

__________________________________

Бағалы қағаздың
сәйкестендіргіші (ұлттық
сәйкестендіру нөмірі
(ҰСН) немесе халықаралық
сәйкестендіру нөмірі
(ISIN) немесе бағалы
қағаздың басқа
сәйкестендіргіші
көрсетіледі)


Бағалы қағаздар саныБір бағалы қағаздың бағасы

Есептеу валютасы
Мәміле сомасы (цифрмен
және жазумен)

Қосымша мәліметтер


Қолы ____________/   _____________________________________________
         қолы           фамилиясы, аты, бар болса - әкесінің аты

      Мөр орны

Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 марта 2006 года № 4138. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3 Закона "О рынке ценных бумаг", подпунктом 10) статьи 12 Закона "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, центрального депозитария, организаций, осуществляющих брокерскую и/или дилерскую деятельность, организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем и кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг.
      5. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в печатных изданиях Республики Казахстан.
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

      Председатель

Приложение 1              
к постановлению Правления       
Агентства Республики         
Казахстан по регулированию      
и надзору финансового рынка     
и финансовых организаций       
от 25 февраля 2006 года N 61     

Правила
регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными
бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета
держателя ценных бумаг и раскрытия информации
номинальным держателем

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

     Настоящие Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания (далее - номинальный держатель), а также предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем.
      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Для целей Правил используются следующие понятия:
      1) лицевой счет держателя ценных бумаг – лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
      2) исламские ценные бумаги – исламские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия;
      3) финансовая организация - банк, управляющий инвестиционным портфелем, страховая (перестраховочная) организация;
      4) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет не размещенных ценных бумаг, за исключением паев;
      5) лицевой счет номинального держателя – лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) его клиентов;
      6) операция в системе учета номинального держания – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;
      7) операционный день – период времени, в течение которого номинальный держатель осуществляет прием, обработку приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции;
      8) операция «репо» – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции «репо»);
      9)  уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан;
      10) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, за исключением паев.
      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.07.2014 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Номинальный держатель после заключения договора о номинальном держании с клиентом открывает клиенту в системе учета номинального держания лицевой счет и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария.
      Для открытия субсчета в системе учета центрального депозитария номинальный держатель предоставляет центральному депозитарию сведения о клиенте с указанием всех реквизитов, необходимых для его открытия, в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих Правил.
      2-1. При открытии лицевого счета (субсчета) клиенту-физическому лицу, номинальным держателем устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. Операционный день номинального держателя составляет не менее семи часов рабочего времени в течение дня.
      4. Лицевому счету присваивается номинальным держателем индивидуальный номер. Лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет клиента в центральном депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):
      1) зарегистрированном лице (фамилия, имя, при наличии - отчество или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, сведения о гражданстве физического лица, сектор экономики (в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1011), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) физического лица или бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) юридического лица (при наличии), почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам, и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая центральному депозитарию и (или) номинальному держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и (или) лицевого счета, соответственно;
      2) количестве, виде и идентификационном номере ценных бумаг, зарегистрированных на данном лицевом счете (субсчете);
      3) количестве и идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
      4) количестве обремененных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
      5) лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
      6) количестве блокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
      7) количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции "репо";
      8) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:
      вид сделки (операции);
      дата и время ее регистрации;
      основание проведения сделки (операции);
      номера лицевых счетов, участвовавших в операции;
      количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг (количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в отношении которых зарегистрирована сделка;
      9) другие сведения, необходимые для определенных видов операций (сделок).
      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      5. На лицевых счетах открываются следующие разделы:
      1) "основной" - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые не установлены ограничения на проведение сделок;
      2) "блокирование" - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
      3) "репо" - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции "репо", заключенной в секторе "автоматического репо";
      4) "обременение" - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.
      Номинальный держатель может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета ценных бумаг.
      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      6. Лицевой счет номинального держателя открывается номинальным держателям в системе учета центрального депозитария или в системе учета кастодиана при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил центрального депозитария или внутренним документом кастодиана.
      7. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании приказа на открытие лицевого счета, документа, удостоверяющего личность, и договора о номинальном держании.
      8. Открытие лицевого счета юридическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов:
      1) приказа на открытие лицевого счета;
      2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
      3) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012);
      4) договора о номинальном держании;
      5) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающего сведения о (об):
      наименовании номинального держателя;
      наименовании юридического лица - клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;
      должности, фамилии, имени, при наличии - отчества представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего его личность;
      указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания.
      В случае открытия юридическому лицу в системе номинального держания двух и более лицевых счетов, документы, перечисленные в подпунктах 2)-5) настоящего пункта, предоставляются при открытии первого лицевого счета.
      Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012); Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8-1. Открытие лицевого счета паевого инвестиционного фонда в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов:
      1) приказа на открытие лицевого счета управляющего инвестиционным портфелем;
      2) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск его печати, включающего сведения о (об):
      наименовании номинального держателя;
      наименовании паевого инвестиционного фонда;
      наименовании управляющего инвестиционным портфелем;
      должности, фамилии, имени, при наличии - отчества представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;
      указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету паевого инвестиционного фонда, открытому в системе учета номинального держания;
      3) иных документов, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 8-1 постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 12 августа 2006 года N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

      9. Номинальный держатель открывает лицевые счета клиентам организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - управляющий инвестиционным портфелем), на основании следующих документов:
      1) приказа на открытие лицевого счета, выданного управляющим инвестиционным портфелем в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем или доверенностью клиента, либо его клиентом самостоятельно;
      2) документов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящих Правил;
      3) копии договора на управления инвестиционным портфелем или доверенности клиента на осуществление операций с ценными бумагами по счету клиента;
      4) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск его печати, включающего сведения о (об):
      наименовании номинального держателя;
      наименовании (фамилии, имени, при наличии - отчества) клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;
      наименовании управляющего инвестиционным портфелем;
      должности, фамилии, имени, при наличии - отчества представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;
      указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания;
      5) иных документах, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.
       Организация, совмещающая осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, не осуществляет номинальное держание ценных бумаг клиента, с которым заключен договор на управление инвестиционным портфелем, за исключением держателя ценных бумаг инвестиционного фонда, находящегося в инвестиционном управлении у данной организации.
      Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 N 236 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      10. Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг открывается в системе учета номинального держания эмитенту при размещении ценных бумаг на основании приказа на открытие лицевого счета и андеррайтингового соглашения, а также документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил.

      11. Лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в системе учета номинального держания открывается эмитенту на основании его приказа на открытие лицевого счета, а также документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил.

      12. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента учитываются на соответствующих субсчетах, открытых номинальным держателем в центральном депозитарии с раскрытием всех реквизитов эмитента, необходимых в соответствии со сводом правил центрального депозитария.

      13. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем) и содержит следующие сведения:
      1) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица);
      2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
      3) дата рождения физического лица;
      4) дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
      5) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), почтовый адрес;
      6) ИИН физического лица или БИН юридического лица (при наличии), сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении ценных бумаг;
      7) сведения о месте регистрации юридического лица (гражданстве физического лица);
      8) сектор экономики;
      9) банковские реквизиты;
      10) другие сведения, необходимые центральному депозитарию и (или) номинальному держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального держателя, соответственно.
      Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Номинальный держатель осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета номинального держания.
      Резервное копирование электронных данных, составляющих систему учета номинального держания, осуществляется номинальным держателем ежедневно. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации.
       Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 N 236 (порядок введения в действие см. п. 2).
      15. Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-RW, Flash-Drive и иных внешних носителях информации) в организации, осуществляющей сейфовые операции, не аффилиированной с номинальным держателем.
      В течение десяти календарных дней с момента заключения (расторжения) договора с организацией, осуществляющей сейфовые операции, для хранения резервных копий номинальный держатель уведомляет об этом уполномоченный орган с указанием наименования организации, с которой заключен (расторгнут) договор, а также даты и номера заключенного договора.
      Резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями.
      Сноска. В пункт 15 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 12 августа 2006 года N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

      15-1. В договоре с организацией, осуществляющей сейфовые операции, необходимо предусматривать условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 15-1 постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 12 августа 2006 года N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

Глава 2. Условия и порядок регистрации
сделок с ценными бумагами

      16. Регистрация сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе учета номинального держания совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.
      Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется номинальным держателем по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, с указанием на национальный идентификационный номер данных эмиссионных ценных бумаг.
      Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).
      Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций:
      1) операции по лицевым счетам:
      открытие лицевого счета;
      изменение сведений о держателе ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
      аннулирование ценных бумаг;
      погашение ценных бумаг;
      списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг;
      списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг;
      внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете (субсчете) держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
      внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;
      внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
      обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;
      блокирование ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие блокирования;
      внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
      закрытие лицевого счета;
      2) информационные операции:
      выдача выписки с лицевого счета;
      выдача отчета о проведенных операциях;
      подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа.
      Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      18. Номинальный держатель осуществляет в порядке, установленном внутренним документом, достоверный и актуальный учет путем ведения журналов регистрации:
      1) принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения);
      2) операций по лицевым счетам;
      3) доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций.

      19. При проведении операции между клиентами одного номинального держателя регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется номинальным держателем и отражается в системе учета центрального депозитария. Номинальный держатель направляет соответствующий приказ по субсчету клиента в системе учета центрального депозитария в день проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания. Операции между клиентами одного номинального держателя в системе учета центрального депозитария отражаются днем проведения операции в системе номинального держания. Номинальный держатель направляет отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от центрального депозитария о проведенной операции.
      При проведении операции между клиентами разных номинальных держателей регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется по их лицевым счетам в центральном депозитарии с последующим отражением в системе учета номинальных держателей.
      Номинальные держатели направляют приказы о регистрации сделки по субсчетам своих клиентов в системе учета центрального депозитария в день регистрации соответствующего приказа клиента в системе номинального держания.
      В течение одного часа после получения подтверждения от центрального депозитария о проведении операции по лицевым счетам номинальный держатель отражает данную операцию в системе учета номинального держания.
      Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется номинальным держателем на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и отражается в системе учета центрального депозитария. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное номинальным держателем, отражается в системе учета центрального депозитария в день проведения операции по лицевому счету в системе учета номинального держания.
      При проведении операции на неорганизованном рынке между клиентом регистратора и клиентом номинального держателя регистрацию перехода прав по ценным бумагам осуществляет регистратор на основании встречных приказов участников сделки по лицевым счетам клиента регистратора и центрального депозитария, действующего на основании приказа депонента.
       Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 N 236 (порядок введения в действие см. п. 2).
      19-1. Номинальный держатель на основании заявки клиента, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, направляет ему поручение о подаче заявки на реализацию права преимущественной покупки данного клиента не позднее следующего рабочего дня после получения такой заявки.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 19-1 постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 12 августа 2006 года N 147 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).
      19-2. При проведении операций по лицевому счету (субсчету) эмитента для учета объявленных ценных бумаг и по лицевому счету (субсчету) эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в системе учета номинального держания (системе учета центрального депозитария) номинальный держатель (центральный депозитарий) направляет регистратору уведомление (отчет) о проведенных операциях.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 19-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      19-3. При проведении эмитентом выкупа размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг методом проведения торгов, предусматривающим проведение эмитентом данной операции, определенным внутренними документами организатора торгов, указывается субсчет эмитента, открытый в рамках лицевого счета номинального держателя в центральном депозитарии.
      Центральный депозитарий производит операции по регистрации сделок, заключенных в рамках выкупа размещенных облигаций, указанного в части первой настоящего пункта, на основании приказа организатора торгов.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 19-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      20. Перед проведением операции по лицевым счетам номинальный держатель осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки.
       При визуальном несоответствии образца подписи на приказе подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки, в случае, если приказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника номинального держателя, номинальный держатель направляет клиенту запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в приказе.
       Сноска. Пункт 20 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.12.2008 N 236 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      21. Номинальный держатель оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:
      1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;
      2) непредставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;
      3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Правилами, или реквизитам лицевого счета (субсчета);
      4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;
      5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
      6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
      7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
      8) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы;
      9) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе;
      10) иных случаях, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.
      Сноска. Пункт 21 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.07.2014 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      21-1. После получения извещения от центрального депозитария о допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, о присвоенном идентификаторе правам требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам и о проведенных операциях в системе учета центрального депозитария по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам, номинальный держатель в течение одного рабочего дня проводит аналогичные операции по субсчетам своих клиентов по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе учета номинального держания проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан), и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление).
      В течение 3(трех) календарных дней после даты проведения всех операций, указанных в части первой настоящего пункта, номинальный держатель направляет уведомления (отчеты) эмитенту, доверительным управляющим, а также лицам, в пользу которых было осуществлено обременение ценных бумаг, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.
      Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее номинальным держателем были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, номинальный держатель в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от центрального депозитария извещения, указанного в части первой настоящего пункта, направляет уведомление соответствующему государственному органу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ценным бумагам срок обращения истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.
      При осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов), уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов.
      При этом операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов их держателей и зачислению на открытый в системе реестров держателей ценных бумаг лицевой счет эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам на лицевые счета их держателей, проводятся номинальным держателем после проведения операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      При исполнении эмитентом обязательств перед держателем прав требования по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, номинальный держатель проводит операцию по списанию прав требования по таким ценным бумагам с лицевого счета их держателя и зачислению на лицевой счет эмитента по учету выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг, в порядке, установленном пунктом 23 Правил.
      Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 21-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      22. Операция по изменению сведений о держателе, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренними документами номинального держателя.
      Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений о фонде и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренним документом номинального держателя.
      Операция по изменению сведений о номере банковского счета, содержащихся в реквизитах субсчетов, открытых в рамках лицевых счетов депонентов в системе учета центрального депозитария, в связи с переходом на международные стандарты банковских счетов "International bank account number" (IBAN), проводится центральным депозитарием на основании приказа депонента по всем субсчетам, открытым в рамках лицевого счета указанного депонента.
      Сноска. Пункт 22 дополнен частью 3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 29.03.2010 № 39(действует до 07.06.2010).
      22-1. Регистрация уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется путем проведения операции по списанию прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам с лицевого счета лица, уступающего права требования, и зачислению на лицевой счет лица, в пользу которого производится уступка прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам.
      Проведение операции регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется с учетом порядка регистрации перехода прав по ценным бумагам, установленного пунктом 19 Правил.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 22-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие с 01.01.2013).
      23. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг проводятся номинальным держателем на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением следующих случаев:
      1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов;
      2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках) и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном пунктом 6 Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576;
      4) наследования ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), при которых операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в пунктах 7 и 8 Правил, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;
      5) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария;
      6) операций по списанию ценных бумаг (прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек) с лицевого счета клиента номинального держателя в случае лишения профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии или принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой пункта 23-2 Правил, приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), а также операций по зачислению данных ценных бумаг (прав требования) на лицевой счет, открытый регистратором клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг.
      Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа, номинальный держатель запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия. При отсутствии требуемого разрешения (согласия) уполномоченного органа номинальный держатель отказывает в регистрации сделки.
      Требование части второй настоящего пункта также распространяется в отношении операций, проводимых в системе учета номинального держания при передаче ценных бумаг в доверительное управление.
      Операции "репо" с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг номинальным держателем не проводятся.
      Сноска. Пункт 23 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      23-1. В случае приостановления либо лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также в случае принятия решения профессиональным участником рынка ценных бумаг о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана), содержащем сведения, указанные в пункте 4 Правил.
      После приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, проведение операций по лицевым счетам не осуществляется, за исключением информационных операций и операций закрытия "репо", а также операций, указанных в части первой настоящего пункта.
      Операции "репо", осуществляемые в торговой системе организатора торгов "прямым" способом, закрываются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в случае если клиент данного номинального держателя не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.
      Операции "репо", осуществляемые "автоматическим" способом, в случае приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки "репо", осуществляемой "автоматическим" способом.
      Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, на субсчет клиента, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.
      Сноска. Пункт 23-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      23-2. В случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также в случае принятия решения профессиональным участником рынка ценных бумаг, о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, номинальный держатель в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления номинальному держателю приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании.
      В случае получения от клиента приказов на списание активов номинальный держатель исполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 23-1 Правил.
      В случае неполучения от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание активов от клиента либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), номинальный держатель:
      направляет центральному депозитарию приказ на открытие клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг и документы, предоставленные номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания;
      после получения уведомления от центрального депозитария об открытии клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет центральному депозитарию приказ на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления регистратором на лицевой счет, открытый клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг;
      передает деньги клиента в депозит нотариусу для их последующей передачи данному клиенту номинального держателя и предоставляет сведения о данном нотариусе центральному депозитарию.
      Если активы клиента номинального держателя, от которого в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, не получен приказ на списание активов, составляют ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан (далее – иностранные ценные бумаги), номинальный держатель:
      направляет кастодиану, оказывающему услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг, приказ на списание иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого в системе учета кастодиана, и центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария;
      направляет центральному депозитарию приказ на открытие субсчета клиенту номинального держателя со статусом "потерянный клиент" в случае отсутствия такого субсчета либо приказ на присвоение ранее открытому субсчету клиента номинального держателя статуса "потерянный клиент";
      после получения уведомления от центрального депозитария об открытии субсчета клиенту номинального держателя со статусом "потерянный клиент" либо о присвоении ранее открытому субсчету клиента номинального держателя статуса "потерянный клиент" направляет центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария.
      После списания с лицевого счета в центральном депозитарии всех ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и после присвоения всем субсчетам, на которых числятся ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, статуса "потерянный клиент" номинальный держатель направляет в центральный депозитарий приказ на присвоение лицевому счету, открытому на его имя, статуса "потерянный клиент".
      Сноска. Правила дополнены пунктом 23-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 242 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      23-3. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на открытие клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет регистратору документы, предоставленные номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания, и приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя.
      Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления регистратором на лицевой счет, открытый клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг, направляет приказы на зачисление на лицевой счет, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя, принадлежащих ему ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и списание с лицевого счета центрального депозитария, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг, числящихся на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам).
      Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на открытие субсчета клиенту номинального держателя со статусом "потерянный клиент" либо на присвоение уже открытому в системе учета центрального депозитария субсчету клиента номинального держателя статуса "потерянный клиент" и зачисление иностранных ценных бумаг на такой субсчет клиента осуществляет:
      открытие субсчета клиенту номинального держателя в рамках лицевого счета номинального держателя и присвоение этому субсчету статуса "потерянный клиент", либо присвоение уже открытому субсчету клиента номинального держателя такого статуса в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария;
      направление приказа (приказов) на зачисление иностранных ценных бумаг в учетную организацию, оказывающую центральному депозитарию услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг.
      Центральный депозитарий осуществляет присвоение лицевому счету номинального держателя, в рамках которого открыт (открыты) субсчет (субсчета) клиента (клиентов) со статусом "потерянный клиент", в случае если по данному лицевому счету номинального держателя других открытых субсчетов нет, статуса "потерянный клиент" на основании приказа номинального держателя в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.
      В случае обращения в центральный депозитарий собственника ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, центральный депозитарий предоставляет данному собственнику ценных бумаг реквизиты его лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг, и сведения о нотариусе в случае передачи ему в депозит номинальным держателем денег данного клиента.
      По субсчету клиента номинального держателя, которому центральным депозитарием присвоен статус "потерянный клиент" в порядке, установленном внутренними документами центрального депозитария, проводятся операции на основании приказов клиента депонента по выводу иностранных ценных бумаг из номинального держания, либо по переводу таких ценных бумаг в номинальное держание другому номинальному держателю.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 23-3 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 242 (порядок введения в действие см. п. 2); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      24. Порядок совершения операций в системе учета центрального депозитария по размещению паев на организованном рынке устанавливается сводом правил центрального депозитария.
      Центральный депозитарий в день проведения торгов по размещению паев паевого инвестиционного фонда и регистрации сделок в системе учета центрального депозитария направляет номинальному держателю подтверждение об исполнении операций в системе учета центрального депозитария с указанием количества размещенных паев.
      Управляющая компания паевого инвестиционного фонда в течение одного часа после получения подтверждения об исполнении операции в системе учета центрального депозитария направляет приказ регистратору, осуществляющему ведение системы реестров держателей паев данного паевого инвестиционного фонда, о зачислении паев в количестве, указанном в приказе управляющей компании, подтвержденном кастодианом.
      25. Приказы держателей ценных бумаг на проведение операций по лицевым счетам содержат следующие сведения:
      1) номер, дата и время регистрации приказа;
      2) наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда;
      3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
      4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
      5) вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг (идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
      6) количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), предназначенных для проведения операции;
      7) указание на вид сделки (операции) в отношении ценных бумаг;
      8) сведения в отношении прав по ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;
      9) сведения о цене одной ценной бумаги (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), являющейся предметом сделки.
      Сноска. Пункт 25 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      26. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, или номинальным держателем в случае, указанном в пункте 23-2 Правил, и заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо.
      Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных, подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, либо подтверждается кастодианом путем направления им номинальному держателю своего письменного подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных.
      Сноска. Пункт 26 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      27. Операции по обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение. При обременении ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевом счете держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "основной" зачисляются на раздел "обременение" данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их национальном идентификационном номере (идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), а также о держателе, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременены.
      Операции по снятию обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. При снятии обременения ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "обременение" переводятся на раздел "основной" лицевого счета держателя ценных бумаг. На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) аннулируется.
      Порядок регистрации операций по обременению или снятию обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе учета центрального депозитария устанавливается сводом правил центрального депозитария.
      Сноска. Пункт 27 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      28. Операции по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или приказа клиента, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о противодействии отмыванию доходов. При проведении операции по блокированию ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «основной» переводятся на раздел «блокирование» лицевого счета держателя ценных бумаг. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «блокирование» переводятся на раздел «основной».
      Сноска. Пункт 28 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      28-1. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках, пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон о страховой деятельности), пунктом 3 статьи 72-3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), номинальный держатель проводит в системе учета номинального держания операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа, об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного держателя ценных бумаг.
      В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, номинальный держатель проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета держателя ценных бумаг, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя данных акций на основании приказа доверительного управляющего, и документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа, на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках, статьей 26 Закона о страховой деятельности и статьей 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.
      Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится номинальным держателем на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного держателя ценных бумаг.
      Операции по внесению (удалению) записи о доверительном управляющем на (с) лицевой счет (лицевого счета) держателя ценных бумаг, проведенные в системе учета номинального держания, отражаются в системе учета центрального депозитария на основании приказа номинального держателя в течение одного рабочего дня с даты проведения данной операции.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 28-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      29. Операция "репо" регистрируется номинальным держателем на основании встречных приказов на регистрацию сделки.
      Операция "репо" подразделяется на:
      открытие "репо" - сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции "репо" второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции "репо" первому;
      закрытие "репо" - сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия "репо", предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции "репо" первому и возврат того же, что и в сделке открытия "репо", количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции "репо" второму.
      При проведении открытия "репо" между клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела "основной" лицевого счета продавца на раздел "основной" лицевого счета покупателя. При проведении закрытия "репо" между клиентами одного номинального держателя ценные бумаги переводятся с раздела "основной" лицевого счета покупателя на раздел "основной" лицевого счета продавца.
      При проведении открытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги списываются с раздела "основной" лицевого счета продавца. При проведении закрытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги зачисляются на раздел "основной" лицевого счета продавца.
      При проведении открытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги зачисляются на раздел "основной" лицевого счета покупателя. При проведении закрытия "репо" между клиентом номинального держателя, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги списываются с раздела "основной" лицевого счета покупателя.
      При проведении операции "репо" автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела "основной" лицевого счета продавца на раздел "репо" лицевого счета покупателя.
      При проведении операции "репо" автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом номинального держателя и лицом, не являющимся клиентом данного номинального держателя, ценные бумаги списываются с раздела "основной" лицевого счета продавца или зачисляются на раздел "репо" лицевого счета покупателя.
      Порядок проведения операций "репо" в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария.

      30. Операция аннулирования акций проводится номинальным держателем в день получения уведомления уполномоченного органа, об аннулировании акций путем списания акций со всех разделов лицевых счетов.
      Операция по погашению ценных бумаг проводится номинальным держателем путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария.

      31. Центральный депозитарий в течение одного часа после получения от регистратора копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного эмитенту уполномоченным органом, содержащего указание на увеличение количества объявленных акций за счет увеличения количества размещенных акций, и выписки со счета центрального депозитария, направляет копии указанных документов номинальным держателям, на лицевых счетах которых осуществляется учет акций эмитента, указанного в свидетельстве, и проводит соответствующие операции по лицевым счетам данных номинальных держателей.
      Номинальный держатель, получивший от центрального депозитария вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в систему учета номинального держания.

      32. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится номинальным держателем:
      1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
      2) при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен договором о номинальном держании с данным клиентом;
      3) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
      При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом номинального держателя.
      Сноска. Пункт 32 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 242 (порядок введения в действие см. п. 2).

      33. Проведение информационной операции осуществляется номинальным держателем на основании письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      34. Выписка с лицевого счета, за исключением выписки центрального депозитария, составляется согласно приложению 1 к настоящим Правилам и содержит следующие сведения:
      1) номер лицевого счета;
      2) наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество физического лица) держателя ценных бумаг;
      3) номер и дату государственной (пере)регистрации юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);
      4) наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;
      5) виды и идентификационные номера ценных бумаг или иные идентификаторы финансовых инструментов;
      6) дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);
      7) общее количество ценных бумаг (сведения о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) определенного вида с указанием количества обремененных и (или) блокированных и (или) переданных в репо, зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату и время составления выписки;
      8) наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс;
      9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета.
      Выписка с лицевого счета подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя либо лицом его замещающим, осуществляющим информационные операции в соответствии с внутренним документом номинального держателя, заверяется печатью и может содержать дополнительные сведения, предусмотренные внутренним документом номинального держателя.
      Сноска. Пункт 34 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.06.2007 N 171 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); от 27.03.2009 № 62 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      35. Центральный депозитарий в день, следующий за днем проведения операций по лицевым счетам в системе учета номинального держания направляет регистратору сведения о (об):
      изменениях по лицевым счетам эмитентов;
      проведенных операциях по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с указанием сведений о лице, в пользу которого произведена уступка прав требования.
      Сноска. Пункт 35 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      36. Информационная операция проводится номинальным держателем в течение трех календарных дней с момента регистрации письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов, за исключением случая, установленного частью второй пункта 38 Правил.
      Сноска. Пункт 36 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 125 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Порядок раскрытия информации о клиентах
номинального держателя. Представление документов клиентами
номинального держателя посредством услуг трансфер-агента
номинальному держателю и передача документов составляющих
систему учета номинального держания

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N 171 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

      37. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа, регистратора или эмитента направляет запросы депонентам, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета собственникам ценных бумаг и (или) номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан.
      Информация о количестве ценных бумаг (о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, представляется запросившему лицу на основании сведений, имеющихся в системе учета центрального депозитария.
      Сноска. Пункт 37 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      38. Номинальный держатель, являющийся резидентом Республики Казахстан, на лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие собственникам, в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет запросившему лицу соответствующие сведения.
      Депоненты, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, представляют информацию, необходимую для составления списка акционеров, участвующих в проведении общего собрания акционеров, в течение 23 (двадцати трех) календарных дней с даты получения запроса центрального депозитария.
      Центральный депозитарий в течение двадцати четырех часов с момента получения информации, необходимой для составления списка акционеров, от своих депонентов, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, направляет ее регистратору.
      Сноска. Пункт 38 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      39. Информация составляется номинальным держателем на дату получения требования регистратора, центрального депозитария и эмитента, если в указанном требовании не определена иная дата.

      40. По согласованию с регистратором, центральным депозитарием и эмитентом номинальный держатель представляет информацию о клиентах на бумажных или электронных носителях.

      41. Список акционеров составляется в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящим Правилам и содержит информацию о собственниках, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, дополнительно содержит сведения о наличии льгот, по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.
      Список акционеров подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг, переданных в номинальное держание, в соответствии с внутренним документом номинального держателя и заверяется печатью.
      Сноска. Пункт 41 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N 171 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

      41-1. Клиенты номинального держателя в случае использования услуг трансфер-агента передают информацию номинальному держателю по формам, указанным в приложении 4 к настоящим Правилам.
      Передача информации, установленной пунктами 34 и 41 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с формами, указанными в приложениях 12 и 3 к настоящим Правилам.
      Сноска. Постановление дополнено пунктом 41-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N 171 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).
      41-2. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - лицензия), номинальный держатель в течение трех календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа об этом направляет письменное уведомление своим клиентам, с которыми на дату приостановления действия лицензии у него заключены договоры.
      В случае лишения лицензии номинальный держатель в течение трех календарных дней направляет клиентам, с которыми на дату лишения лицензии заключены договоры, письменное уведомление о лишении лицензии и о расторжении договоров с ними.
      В случае расторжения договора номинальный держатель в течение семи календарных дней со дня расторжения договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.
      Сноска. Постановление дополнено пунктом 41-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25 июня 2007 г. N 171 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации)

Глава 4. Заключительные положения

      42. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1              
к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг,     
оказывающими услуги номинального держания,
сделок с ценными бумагами, предоставления
ими выписки с лицевого счета       
держателя ценных бумаг и раскрытия   
информации номинальным держателем    

       Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.03.2009 № 62 (порядок введения в действие см. п. 2); от 30.11.2009 № 242 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Выписка с лицевого счета N ______ по состоянию
  на ________ 200__года, время _________

       Дата составления выписки                   Время

Сведения о держателе ценных бумаг:

Фамилия, имя, при наличии
отчество держателя ценных
бумаг - физического лица
или наименование держателя
ценных бумаг - юридического
лица


Наименование и реквизиты
документа, удостоверяющего
личность держателя ценных
бумаг - физического лица
или номер и дата
государственной
пере(регистрации) держателя
ценных бумаг - юридического
лица


N

Наимено-
вание
эмитента
или
паевого
инвести-
ционного
фонда и
управля-
ющей
компании
данного
фонда

Место
нахож-
дения
эми-
тента
или
управ-
ляющей
компа-
нии
пае-
вого
инвес-
тицион-
ного
фонда

Вид и
национальный
идентификационный
номер ценных
бумаг или иной
идентификатор
финансовых
инструментов

Дата
пога-
шения
обли-
гаций
(ис-
лам-
ских
цен-
ных
бу-
маг)

Общее количество ценных
бумаг, зарегистрированных
на лицевом счете, в том
числе на разделах 1:

Допол-
нительные
сведения,
указанные
в соот-
ветствии
с распо-
ряжением
эмитента

о
с
н
о
в
н
о
й

б
л
о
к
и
р
о
в
а
н
и
е

р
е
п
о

обреме-
нение
с указа-
нием лиц,
в пользу
которых
осущес-
твлено
обреме-
нение

и
н
ы
е

р
а
з
д
е
л
ы
Место для подписи ответственного
лица номинального держателя               _____________________
(с указанием фамилии, имени,                 Место печати
отчества, занимаемой должности)
_________________________________

Наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический
адрес, телефон, факс
_____________________
1 При отсутствии на разделе, открытом на лицевом счете, ценных бумаг,
соответствующая графа не заполняется

Приложение 2              
к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг,     
оказывающими услуги номинального держания,
сделок с ценными бумагами, предоставления
ими выписки с лицевого счета       
держателя ценных бумаг и раскрытия   
информации номинальным держателем    

      Сноска. Приложение 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.11.2009 № 242 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Список акционеров _____________________________
                    наименование эмитента
по состоянию на _______ _________________200_____ года
                 время        дата
 
Цель составления списка акционеров:
 
проведение общего собрания акционеров

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке


Наименование эмитента на русском языке


Место нахождения эмитента


Номер и дата государственной пере(регистрации) юридического
лица


Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций, из них:

простых

привилегированных

Количество размещенных акций, из них:

простых

привилегированных

Количество акций, выкупленных эмитентом, из них:

простых

привилегированных

N

Фами-
лия,
имя,
от-
чест-
во
соб-
ст-
вен-
ника-
физи-
чес-
кого
лица/
Наиме-
нова-
ние собст-
вен-
ника-
юриди-
чес-
кого
лица

Наиме-
нова-
ние и
рекви-
зиты
доку-
мента,
удо-
сто-
веряю-
щего
лич-
ность
физи-
ческого
лица
или
номер
и дата
госу-
дарст-
венной
пере
(реги-
стра-
ции)
юри-
дичес-
кого
лица

На-
цио-
наль-
ный
иден-
тифи-
каци-
онный
номер цен-
ных
бумаг

Количество акций, зарегистрированных на
лицевом счете(субсчете) собственника

До-
пол-
ни-
те-
ль-
ные
све-
де-
ния

простых акций

привилегиро-
ванных акций

об-
щее
ко-
ли-
чес-
тво
ак-
ций

сво-
бод-
ных
от
об-
ре-
ме-
не-
ния

обреме-
ненных
и (или)
блоки-
рованных,
с указа-
нием лиц,
в пользу
которых
осуществ-
лено
обремене-
ние и
(или)
блокиро-
вание

г
о
л
о
с
у
ю
щ
и
х

об-
щее
ко-
ли-
чес-
тво
ак-
ций

сво-
бод-
ных
от
об-
ре-
ме-
не-
ния

Об-
ре-
мен-
нен-
ных и
(или)
бло-
ки-
ро-
ван-
ных

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария)

Национальный идентификацион-
ный номер ценных бумаг

Количество акций,
находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария

Дополни-
тельные сведения

простых

привиле-
гирован-
ных


Место для подписи ответственного
лица номинального держателя               _____________________
(с указанием фамилии, имени,                 Место печати
отчества, занимаемой должности)
_________________________________

Наименование номинального держателя, номер и дата выдачи лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, его юридический адрес, телефон, факс

Приложение 3              
к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг,     
оказывающими услуги номинального держания,
сделок с ценными бумагами, предоставления
ими выписки с лицевого счета       
держателя ценных бумаг и раскрытия   
информации номинальным держателем    

     Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 № 155 (вводится в действие с 01.01.2012); постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Список акционеров _____________________________
                    наименование эмитента
по состоянию на _______ __________ 200_____ года
                 время        дата
 
Цель составления списка акционеров:
 
начисление доходов по ценным бумагам

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке


Наименование эмитента на русском языке


Место нахождения эмитента


Номер и дата государственной пере(регистрации) юридического лица


Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций


Количество размещенных акций


Количество акций, выкупленных эмитентом


N

Фами-
лия,
имя,
отчест-
во соб-
ствен-
ника -
физи-
ческого
лица/
Наиме-
нование собст-
вен-
ника - юриди-
ческого
лица

Наимено-
вание и рекви-
зиты
доку-
мента,
удосто-
веряю-
щего
личность физичес-
кого
лица или
номер и
дата го-
судар-
ственной
пере
(реги-
страции)
юриди-
ческого
лица

Бан-
ков-
ские
рек-
ви-
зиты

На-
цио-
наль-
ный
иден-
тифи-
каци-
он-
ный
номер

Количество акций,
зарегистрированных
на лицевом счете
(субсчете)
собственника 1

Сведе-
ния о
нали-
чии
нало-
говых
льгот
и пре-
ферен-
ций

Допол-
ните-
льные
све-
дения

простых

приви-
леги-
рован-
ных


АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

Бан-
ковские
рекви-
зиты

Национальный
идентифи-
кационный номер

Количество акций,
находящихся в
номинальном
держании,
принадлежащих
собственникам,
сведения о
которых
отсутствуют в
системе учета
Центрального
депозитария 1

Дополни-
тельные сведения

простых

привиле-
гирован-
ныхМесто для подписи ответственного
лица номинального держателя                  _______________
(с указанием фамилии, имени, отчества,        Место печати
занимаемой должности)
_____________________________________

Наименование номинального держателя, номер и дата выдачи лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, его юридический адрес, телефон, факс

__________________________
1 Графы заполняются в зависимости от информации, запрашиваемой эмитентом

Приложение 4              
к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг,     
оказывающими услуги номинального держания,
сделок с ценными бумагами, предоставления
ими выписки с лицевого счета       
держателя ценных бумаг и раскрытия   
информации номинальным держателем    

      Сноска. Постановление дополнено приложением 4 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 25.06.2007 N 171 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма 1               

            Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение
                      сведений о зарегистрированном лице
                          (для юридического лица)
          в __________________________________________________
              (полное наименование номинального держателя)

Дата __________________           Исходящий номер _________________

Отправитель приказа ________________________________________________
                           наименование юридического лица
Приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

Тип операции
____________________________________________________________________

Открытие

Закрытие

Изменение сведений о зарегистрированном лице

Наименование клиента
____________________________________________________________________

На государственном языке

Полное

___________________________________________

Сокращенное

___________________________________________

На русском языке

Полное

___________________________________________

Сокращенное

___________________________________________Наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию юридического лица
_____________________________________________________________________

Наименование документа


__________________________________________________

Номер и (или) серия документа


__________________________________________________

Дата выдачи документа


__________________________________________________

Место выдачи документа

__________________________________________________

Наименование органа, выдавшего документ

_________________________________________________

Адрес
_____________________________________________________________________

Почтовый

____________________________________________

Юридический

_____________________________________________

Банковские реквизиты
_____________________________________________________________________

Наименование банка, где открыт счет

____________________________________________________________________________________________________


Банковский идентификационный код (БИК)


Индивидуальный идентификационный код (ИИК)Бизнес – идентификационный номер (БИН)Признак резидентства

Сектор экономики


Сведения о должностных лицах
___________________________________________________________________

Должность первого руководителя

____________________________________________

Фамилия, имя, при наличии - отчество первого руководителя

____________________________________________

Фамилия, имя, при наличии - отчество главного бухгалтера

____________________________________________

Средства связи
____________________________________________________________________

Телефоны

_______________________________________________

Факс

_______________________________________________

Адрес электронной почты

_______________________________________________

Примечание
(заполняется сотрудником номинального держателя при открытии или закрытии лицевого счета)

_____________________________________________________________________

Лицевой счет

Дата исполнения

//

Дополнительные сведения


Подпись

______________________/_______________________________
          подпись                фамилия, имя,
                            при наличии - отчество

Место печати

Форма 2          

      Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений о
            зарегистрированном лице (для физического лица)

            в ___________________________________________________
                 (полное наименование номинального держателя)


Дата _____________________

Исходящий номер_________________

Отправитель приказа _______________________________________________
фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица (полностью)
приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

Номер лицевого счета

(заполняется при изменении сведений о зарегистрированном лице)

Вид операции

Открытие

Изменение сведений о зарегистрированном лице


ЗакрытиеСведения о физическом лице
(при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)
____________________________________________________________________

Фамилия

Имя


Отчество
(при наличии)


Дата рождения


//

Гражданство
Вид документа, удостоверяющего личность

_____________________________________

Серия, номер, дата выдачи и орган выдачи

_____________________________________

Место жительства

_____________________________________

Почтовый адрес, телефон

_____________________________________

Банковские реквизиты (при наличии)

_____________________________________

Наименование банка

_____________________________________

Банковский идентификационный код (БИК)

Индивидуальный идентификационный код (ИИК)

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - обязательное поле

Подпись _____________/ ___________________________________
         подпись       фамилия, имя, при наличии - отчество

Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета)
____________________________________________________________________

Номер лицевого счета

Дата открытия лицевого счета

//

Дополнительные сведения


Форма 3           

      Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в соответствии с
       законодательством Республики Казахстан, в/из номинального
                               держания

          _________________________________________________
            (полное наименование номинального держателя)

Дата _________________

Исходящий номер ____________________

Полное наименование клиента
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Вид сделки (нужное отметить):
______________________________________________________________

Ввод в номинальное держание

Вывод из номинального держания

Тип сделки (нужное отметить)
________________________________________________

Без смены прав по ценным бумагам

Купля/

продажа

Первичное размещение

Выкуп пая

Другое

                               Номер счета
                          

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки
______________________________________________________

Наименование эмитента

_________________________________________

Наименование регистратора

_________________________________________

Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

Количество ценных бумаг

Цена одной ценной бумаги

,/

Валюта выпуска

Сумма сделки

(цифрами и прописью)

,

________________________________________________________
Реквизиты лицевого счета в реестре

Наименование или фамилия, имя, при наличии - отчество держателя

___________________________________________

Лицевой счет в реестре


Для физического лица

__________________________________________

Тип документа

__________________________________________

Номер и серия (при наличии) документа

__________________________________________

Дата выдачи

__________________________________________

Наименование органа, выдавшего документ

__________________________________________

Для юридического лица

__________________________________________

номер документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

__________________________________________

Дата документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

__________________________________________

Наименование органа, выдавшего документ

__________________________________________

Дополнительная информация
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись
______________________/____________________________________________
подпись                     фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Форма 4            

                 Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в
                     соответствии с законодательством других
                      государств, в/из номинального держания
            _______________________________________________________
                     (полное наименование номинального держателя)

Дата _____________________

Исходящий номер____________________

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
____________________________________________________________________

Дата расчета //

Дата сделки //Сделка (нужное отметить):

____________________________________________________________________Ввод в номинальное держание


Вывод из номинального держания

Тип сделки (нужное отметить)
____________________________________________________________________

Без смены права собственности

Купля/ продажа

Первичное размещение

Другое

Номер счета


Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки

____________________________________________________________________

Наименование эмитента

_________________________________

Наименование учетной организации

_________________________________
международный, иностранный депозитарий или банк–кастодиан

Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

Количество ценных бумаг

Цена одной ценной бумаги

,

Валюта выпуска

Сумма сделки
(цифрами и прописью)

,

Реквизиты контрагента
___________________________________________________________________

Наименование

_________________________________

Счет в учетной организации

Реквизиты лица, на/со счета которого осуществляется зачисление/списание ценных бумаг
____________________________________________________________________

Наименование лица, в чью пользу зачисляются ценные бумаги/ лица, поставляющего ценные бумаги

_________________________________

Счет лица, в чью пользу зачисляются ценные бумаги/лица, поставляющего ценные бумаги у получателя/ отправителя


Номер в международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT) лица, в чью пользу зачисляются ценные бумаги/ лица, поставляющего ценные бумаги


Номер в международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT) получателя/ отправителя:


Дополнительные сведения
Подпись


___________________/
        подпись


______________________________________
фамилия, имя, при наличии - отчество


Место печати


Форма 5          

              Приказ на регистрацию сделки залога прав на ценные
                      бумаги и обременения ценных бумаг
               в ________________________________________________
                   (полное наименование номинального держателя)

Дата ____________________

Исходящий номер ________________

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Дата расчета //
Дата закрытия //

Тип сделки
____________________________________________________________________

Залог прав

Обременение

Вид сделки (нужное отметить)
____________________________________________________________________

Возникновение

Прекращение

Неисполнение

счета участников сделки
____________________________________________________________________

счет, на котором обременяются ценные бумаги

счет, в пользу которого обременяются ценные бумаги

Сведения о ценных бумагах и параметры сделки
___________________________________________________________________

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда


_________________________________
_________________________________


Вид ценных бумаг


_________________________________


Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)Количество ценных бумаг


Цена одной ценной бумаги

,

Валюта выпуска

Сумма сделки (цифрами и прописью)

,

Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю передано право
_________________________________________________________________

Голоса

получения вознаграждения

Дополнительные сведенияПодпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 6        

                        Приказ на регистрацию сделки
             в ________________________________________________
                 (полное наименование номинального держателя)

Дата _____________________

Исходящий номер ___________________

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
____________________________________________________________________

Дата расчета

//

Вид сделки (нужное отметить)


___________________________________________________________________

Продажа

Покупка

Первичное размещение (продавец)

Первичное размещение (покупатель)

Досрочное погашение (отправитель)

Досрочное погашение (получатель)

Участники сделки
____________________________________________________________________

счет отправителя

счет получателя

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки
____________________________________________________________________

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда

_________________________________
_________________________________

Вид ценных бумаг


Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

Количество ценных бумаг

Цена одной ценной бумаги

,

Валюта выпуска

Сумма сделки
(цифрами и прописью)

,

Дополнительные сведения


Подпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 7      

                 Приказ на регистрацию блокирования/снятия
                        блокирования с ценных бумаг
              в _________________________________________________
                  (полное наименование номинального держателя)

Дата _____________________

Исходящий номер _________________

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Дата расчета

//

Вид операции
(нужное отметить)
___________________________________________________________________

Блокирование

Снятие блокирования


Внесение
гарантийного взноса

Предторговая

По решению
государственных
органов

  Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки
____________________________________________________________________

счет

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда

__________________________________
 

Вид ценных бумаг

__________________________________

Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

Количество ценных бумаг

Цена одной ценной бумаги

Валюта выпуска

Сумма сделки

(цифрами и прописью)

,

__________________________________

Регистрационный номер фирмы (заполняется для предторгового блокирования)


                           

Биржевой сектор (заполняется при внесении гарантийного взноса одним из ниже перечисленных значений: 1 – иностранные валюты, 2 – срочные контракты, 3 – государственные ценные бумаги,
4 – негосударственные ценные бумаги)

Дополнительные сведения
Подпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 8       

                 Приказ на регистрацию операции "репо"
              в ____________________________________________
               (полное наименование номинального держателя)

Дата _____________________

Исходящий номер _________________

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Дата расчета

//

Вид операции


___________________________________________________________________

Открытие

Закрытие

Тип операции
___________________________________________________________________

"репо"

Обратное "репо"

Счета участников операции____________________________________________________________________

счет продавца


счет покупателя


Реквизиты ценных бумаг и параметры операции
____________________________________________________________________

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда


_____________________________________

Вид ценных бумаг


Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

Количество ценных бумаг

Цена за одну ценную бумагу

Валюта расчета

Сумма операции
(цифрами и прописью)

,
____________________________________

Ставка "репо"

%

Дата открытия

//

Дата закрытия

//

Дополнительные сведенияПодпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 9      

                 Приказ на зачисление выпуска казахстанских
                             депозитарных расписок
               в _______________________________________________
                  (полное наименование номинального держателя)

Дата _____________________

Исходящий номер _________________

Полное наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Дата расчета

//


Номер счета эмитентаРеквизиты выпуска казахстанских депозитарных расписок,
базового актива и параметры сделки

____________________________________________________________________

Идентификатор базового актива

Эмитент базового актива

___________________________________

Национальный идентификационный номер казахстанских депозитарных расписок

Количество казахстанских депозитарных расписок


Цена за одну казахстанскую депозитарную распискуВалюта выпуска казахстанских депозитарных расписокСумма сделки
(цифрами и прописью)____________________________________


Дополнительные сведенияПодпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 10        

             Приказ на регистрацию обмена казахстанских депозитарных
                           расписок на базовый актив
              в _________________________________________________
                   (полное наименование номинального держателя)

Дата _____________________

Исходящий номер __________________

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
__________________________________________________________________

Дата расчета

//

Реквизиты выпуска казахстанских депозитарных расписок, базового актива и параметры сделки
__________________________________________________________________

Номер счета отправителя казахстанских депозитарных расписок

Наименование эмитента базового актива

____________________________________
____________________________________

Идентификатор базового актива

Наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок


____________________________________
____________________________________

Номер счета эмитента казахстанских депозитарных расписок


Национальный идентификационный номер казахстанских депозитарных расписок


Количество казахстанских депозитарных расписок


Цена за одну казахстанскую депозитарную расписку


Валюта выпуска


Сумма сделки
(цифрами и прописью)____________________________________

Дополнительные сведения


Подпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 11       

                Приказ на выдачу списка держателей ценных бумаг
                     и отчета о зарегистрированных сделках

Дата _____________________

Исходящий номер ___________________

Полное наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

________________________________________________________________

Тип отчетного документа (нужное отметить)

Список держателей ценных
   бумаг

Отчет о зарегистрированных сделках

Дополнительная информация отчетного документа

__________________________________________________________________

Национальный идентификационный номер

 

На //
(дата, на которую составляется список держателей ценных бумаг)

С //
(начало периода отчета о зарегистрированных сделках)
По //
(окончание периода отчета о зарегистрированных сделках)

Для списка держателей ценных бумаг

Для отчета о зарегистрированных сделкахДополнительные сведения

Подпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 12         

                             Клиентский заказ
                      на покупку/продажу ценных бумаг

Дата приема
клиентского заказа: _____________

Время приема
клиентского заказа ______________

Покупка


Продажа


  • на аукционе

  • на вторичном рынке
  • на бирже

  • вне биржи

Данные о Клиенте:

Полное наименование или фамилия, имя, при наличии - отчество:

__________________________________

счет:

Справа или свидетельство государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/удостоверяющий документ:

__________________________________

Дата выдачи    _________________

Кем выдано ______________________

Наименование эмитента ценной бумаги:

_________________________________

Вид ценной бумаги:

_________________________________

Национальный идентификационный номер (НИН):

_________________________________

Срок действия и дата исполнения заказа

_________________________________

Количество ценных бумаг

Номинальная стоимость

Вид поручения (отметить нужное)

Чистая цена сделки (тенге)

Объем сделки (тенге)

Рыночное неконкурентное

Лимитное конкурентное

Условное

1.
Наличие рекомендаций номинальному держателю о совершении сделки

_________________________________
_________________________________

Цель сделки:

_________________________________

Дополнительные сведения


Подпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 13           

                 Приказ на регистрацию перевода ценных бумаг
             в ________________________________________________
                (полное наименование номинального держателя))

Дата _____________________

Исходящий номер __________________

Полное наименование депонента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Дата расчета

//

Вид перевода
(нужное отметить)
____________________________________________________________________

ОсновнойЗачисление базового     актива

Раздел "Базовый
   актив казахстанских     депозитарных
   расписок"

Раздел "базовый
   актив американских
   депозитарных
   расписок/глобальных
   депозитарных
   расписок"

Списание базового
   актива

Раздел "Базовый
   актив казахстанских
   депозитарных
   расписок"

Раздел "базовый
   актив американских
   депозитарных
   расписок/глобальных
   депозитарных
   расписок"

Перевод
   (корректирующие
   действия)


Указать наименование раздела

Смена номинального
   держателяТип перевода (заполняется при выборе опции "Смена номинального держателя")
__________________________________________________________________

Перевод всех выпусков ценных бумаг

Перевод одного выпуска ценных бумаг

Перевод одного выпуска ценных бумаг с раздела

______________________________
(указать наименование раздела)

Участники операции
_________________________________________________________________

Субсчет отправителя

Субсчет получателя

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки (не заполняется при выборе типа перевода "Перевод всех выпусков ценных бумаг")
___________________________________________________________________

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда

__________________________________
__________________________________

Вид ценных бумаг

__________________________________

Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

Количество ценных бумаг

Цена за одну ценную бумагу


Валюта выпуска


Сумма сделки
(цифрами и прописью)__________________________________

Дополнительные сведения


Подпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 14           

                  Приказ на выдачу отчетных документов
            в _______________________________________________
               (полное наименование номинального держателя)

Дата ____________________

Исходящий номер _________________

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Тип отчетного документа
(нужное отметить)


Выписка с лицевого счета

Отчет о проведенных операциях по счету

Дополнительная информация отчетного документа
____________________________________________________________________

счет

(заполняется только для получения выписки с лицевого счета и отчета о проведенных операциях по счету)

Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

(заполняется при необходимости получения выписки с лицевого счета по счету клиента и определенному выпуску ценных бумаг)

На //
(дата, на которую составляется выписка)

С //
(начало периода отчета)


По //
(окончание периода отчета)

Примечание (заполняется при получении отчетных документов на регулярной основе)
________________________________________________________________

Для выписки с лицевого счета

Для отчета об операцияхДополнительные сведения


Подпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 15           

                 Отчет об исполнении/неисполнении приказа
            в _____________________________________________
                (полное наименование номинального держателя)

Дата и время ___________________

Исходящий номер __________________

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
___________________________________________________________________

Номер приказа клиента на регистрацию сделки


Дата приказа клиента на регистрацию сделки


//


Дата регистрации


//


Время регистрации


:


Лицевой счет


Статус приказа (нужное отметить)
___________________________________________________________________

Исполнен

Не исполнен

Дополнительная информация по выдаваемому документу
____________________________________________________________________

Причина не исполнения приказа (заполняется в случае не исполнения приказа)

Подпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

Форма 16           

                  Приказ на передачу клиентских заказов
           в ___________________________________________________
                (полное наименование номинального держателя)

Дата _____________________

Исходящий номер _________________

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Тип заказа (нужное отметить)
____________________________________________________________________

Лимитный заказ

Буферный заказ

Рыночный заказ

Иной заказ (предусмотренные
   внутренними документами
   номинального держателя)

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки
____________________________________________________________________

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда


__________________________________
__________________________________

Вид ценных бумаг


__________________________________

Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)


Количество ценных бумаг


Цена одной ценной бумаги


Валюта расчета


Сумма сделки
(цифрами и прописью)__________________________________

Дополнительные сведения


Подпись

    ______________________/
            подпись

Место печати

______________________________
   фамилия, имя, при наличии -
   отчество

      Приложение 2              
к постановлению Правления       
Агентства Республики         
Казахстан по регулированию      
и надзору финансового рынка     
и финансовых организаций       
от 25 февраля 2006 года N 61     

Перечень
нормативных правовых актов, признаваемых утратившими силу

      1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2819, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, октябрь 2005 года, N 19, ст. 164).
      2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 300 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2819 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3241).
      3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года N 108 "О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3572).
      4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 313 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3867).