Әлеуметтік статистика бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 254 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 15 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6569 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Төрағасының 2014 жылғы 14 қарашадағы № 48 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Төрағасының 14.11.2014 № 48 бұйрығымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

      РҚАО-ның ескертуі!
      Бұйрық 2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі (4-т. қараңыз).

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      2) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      3) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      4) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      5) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      6) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      7) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      8) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      9) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      10) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      11) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      12) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      13) «Мектепке дейінгі ұйымның есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1331104, индексі 85-К, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 13-қосымшасына сәйкес;
      14) «Мектепке дейінгі ұйымның есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1331104, индексі 85-К, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 14-қосымшасына сәйкес;
      15) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      16) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      17) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      18) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      19) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      20) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      21) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      22) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      23) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі);
      24) күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық және ұйымдық қамтамасыз ету департаменті Стратегиялық даму департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіппен
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің жауапты хатшысына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                      Ә. Смайылов

      КЕЛІСІЛГЕН
      Қазақстан Республикасының
      Денсаулық Сақтау министрі
      С. Қайырбекова
      2010 жылғы 13 қыркүйек

      КЕЛІСІЛГЕН
      Қазақстан Республикасының
      Білім және ғылым министрінің
      міндетін атқарушы
      М. Сарыбеков
      2010 жылғы 14 қыркүйек

      КЕЛІСІЛГЕН
      Қазақстан Республикасының
      Еңбек және халықты
      қорғау министрі
      Г. Әбдіқалықова
      2010 жылғы 15 қыркүйек

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1 - 12 қосымшалардың күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі
төрағасының    
2010 жылғы 10 қыркүйек
№ 254 бұйрығына  
13-қосымша    

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Статистика агенттігі Төрағасының 2012.06.29 № 160 (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

Мемлекеттік статистика органдары
құпиялылығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется
органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі төрағасының 2010 жылғы
10 қыркүйектегі № 254 бұйрығына
13-қосымша

Приложение 13 к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан по
статистике от 10 сентября 2010 года № 254

Жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша
статистикалық нысан
Статистическая форма по общегосударственному
статистическому наблюдению

Статистикалық нысанды толтыруға
жұмсалған уақыт, сағат
(қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение
статистической формы, час (нужное
обвести)

1
сағатқа
дейiн
до 1
часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40
сағаттан
артық
более 40
часов

Аумақтық статистика органына тапсырылады
Представляется территориальному органу
статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді
тапсырмау, уақтылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген
әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и предоставление недостоверных первичных
статистических данных в соответствующие органы государственной статистики является
административным правонарушением, предусмотренным статьей 381 Кодекса Республики
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды
1331104
Код статистической формы
1331104

Мектепке дейінгі ұйымның есебі

Отчет дошкольной организации

85-К

Есепті кезең
Отчетный период

жыл
год

Жылдық
Годовая

Меншік нысаны мен ведомстволық тиістілігіне қарамастан (Экономикалық қызмет
түрлерінің жалпы жіктеуішінің 85.10 кодына сәйкес) мектепке дейінгі тәрбие мен
балаларды оқытуды жүзеге асыратын мектепке дейінгі ұйымдар тапсырады.
Представляют дошкольные организации, осуществляющие дошкольное воспитание и обучение
детей (согласно коду 85.10 Общего классификатора видов экономической деятельности),
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Тапсыру мерзімі – 25 қаңтар.
Срок представления – 25 января.

БСН коды
код БИН

1. Ұйымның типін «V» белгісімен белгілеңіз
Отметьте тип организации знаком «V»

1.1.

Мектепке дейінгі ұйымның ведомстволық бағыныстылық белгісі
Признак ведомственной подчиненности дошкольной организации

1.1.1

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Министерство образования и науки Республики Казахстан


1.1.2

өзге де министрліктер мен ведомстволар
прочие министерства и ведомства


1.2.

Мектепке дейінгі ұйымның типі
Тип дошкольной организации


1.2.1

балабақша
детский сад


1.2.2

 бөбекжай-балабақша
ясли–детский сад


1.2.3

бөбекжай
ясли


1.2.4

«балабақша – мектеп» кешені
комплекс «детский сад – школа»


1.2.5

мектепке дейінгі шағын орталық
дошкольный мини-центр


1.3.

 Мектепке дейінгі ұйымның белгісі
Назначение дошкольной организации

1.3.1

жалпы
общее


1.3.2

шипажайлық
санаторное


1.3.3

арнаулы
специальное


1.3.4

әлсіз балаларға арналған шипажайлық
санаторное для ослабленных детей


1.4.

Мектепке дейінгі ұйымның жұмыс тәртібі
Режим работы дошкольной организации

1.4.1

алты күндік
шестидневный


1.4.2

бес күндік
пятидневный


1.4.3

төрт күндік 
четырехдневный


1.4.4

үш күндік
трехдневный


1.4.5

басқа (көрсетіңіз)
другой (указать) ______________________________________


1.5.

Мектепке дейінгі ұйымның немесе арнайы белгіленген топтың бейіні
Профиль дошкольной организации или группы специального назначения

1.5.1

есту мүшесі бұзылған балаларға арналған
для детей с нарушением слуха


1.5.2

сөйлеуі бұзылған балаларға арналған
для детей с нарушением речи


1.5.3

көру қабілеті бұзылған балаларға арналған
для детей с нарушением зрения


1.5.4

интелектісі бұзылған (ақыл-ес кемістігі) балаларға арнал
ан для детей с нарушением интеллекта (умственно отсталые)


1.5.5

тірек-қозғалыс аппараты бұзылған балаларға арналған
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата


1.5.6

басқа бейін
другой профиль ______________________________________


1.6.

Мектепке дейінгі ұйым ғимаратының техникалық жағдайы
Техническое состояние здания дошкольной организации

1.6.1

жөндеуді талап етпейді
не требует ремонта


1.6.2

косметикалық жөндеуді талап етеді
требует косметического ремонта


1.6.3

күрделі жөндеуді талап етеді
требует капитального ремонта


1.6.4

күрделі жөндеуде
на капитальном ремонте


1.6.5

апатты жағдайда
в аварийном состоянии


2. Мектепке дейінгі ұйымдағы балалар саны
Численность детей в дошкольной организации

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш
атауы
Наименование
показателя

Барығы,
адам
Всего,
чело-
век

Соның ішінде жасы бойынша
В том числе по возрастам

Балалардың жалпы санынан

Из общего числа детей

Негізгі
контингентке
қосылмағандар,
мектеп
алды
дайындықпен
қамтылған
Не
включенные в
основной
контингент,
охваченые
предшкольной
подготовкой

1

жас
год

2

жас
года

3

жас
года

4

жас
года

5

жас
лет

6

жас
лет

7

жас
лет

жалпы
білім
беретін
мектептің
1
сынып
бағдарламасы
бойынша
оқытылады
бучаются
по
программе
1
класса
общеобразова-
тельной
школы

мектеп
алды
дайын
дықпен
қамтылған
охвачены
пред-
школьной
подго-
товкой

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Жыл
соңындағы
балалар саны
Численность
детей на
конец
года
2

оның
ішінде
қыздар
из них
девочек
________________________
111-бағанда тәрбиеленушілердің негізгі контингентіне енгізілмейтін және мектепке дейінгі ұйымда жарты күн болатын мектеп алды дайындықпен қамтылған оқушылардың саны туралы мәліметтер келтіріледі.
В графе 11 приводятся сведения о численности учащихся, охваченных предшкольной подготовкой, которые не включаются в основной контингент воспитанников и в дошкольной организации находятся неполный день.

3. Есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымдағы топтар мен орындардың нақты бары
Наличие групп и мест в дошкольной организации на конец отчетного года

Жол
Коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Балалар саны,
адам
Численность детей, человек

Топ саны,
бірлік
Число групп, единиц

Орын
саны,
бірлік
Число
мест,
единиц

барлығы

всего

оның
ішінде 3
және одан
үлкен
жастағы
из них в
возрасте
3 года и
старше

барлығы
всего

оның
ішінде 3
және одан
үлкен
жастағы
из них для
детей в
возрасте
3 года и
старше

А

Б

1

2

3

4

5

1

Барлығы
Всегооның ішінде:
из них:


2

шипажайлық топтар
санаторные группы


3

арнаулы мақсаттағы топтар
группы специального назначения


4

балалар 24 сағат болатын
топтар
группы с 24 часовым пребыванием детей


3.1

Типтік жоба бойынша салынған
ғимараттардағы орындар
саны (ғимараттардың
көлқұжатында  көрсетілген)
Число мест в зданиях, построенных
по типовому проекту
(указано в паспорте здания)


4. Есепті жылы мектепке дейінгі ұйымға келуі
Посещаемость дошкольной организации в отчетном году

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы, бірлік
Всего, единиц

Оның ішінде 3 және
одан үлкен жастағы
Из них в возрасте 3
года и старше

А

Б

1

2

1

Балалардың топтарда өткізген
адам-күндерінің саны
Число человеко-дней, проведенных в
группах детьми2

Балалардың бармай қалған адам-
күндерінің саны, барлығы
Число человеко-дней, пропущенных детьми, всего
соның ішінде:
в том числе:3

балалардың сырқаты бойынша
по болезни детей4

басқа себептер бойынша
по другим причинам5

Ұйымның бір жылда жұмыс істеген
күндерінің саны
Число дней работы организации в году


х

6

Балалардың орташа жылдық саны, адам
Среднегодовая численность детей, человек5. Есепті жылы балалардың науқастану жағдайларының саны
Число случаев заболеваний детей в отчетном году

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Оныншы
қайта
қараудың
ауруларды
халықаралық
жіктеу
сәйкес коды
Код согласно
международной
классификации
болезней
десятого
пересмотра

Есепті жылы нау
астану
жағдайлары
тіркелді,
бірлік
Зарегистрировано
случаев
заболеваний за
отчетный год,
единиц

Оның ішінде
3 және одан
үлкен жастағы
Из них в
возрасте 3 года
и старше

барлығы
всего

оның
ішінде
қыздар
из них
девочек

барлығы
всего

оның
ішінде
қыздар
из них
девочек

А

Б

1

2

3

4

5

1

Аурулар, барлығы
Всего заболеваний

х


оның ішінде:
из них:


2

шигеллез (бактериялдық
дизентерия)
шигеллез (бактериальная дизентерия)

А03

3

вирустық гепатит
вирусный гепатит

В15-В19

4

белгіленген, белгіленбеген
және дәл белгіленбеген
қоздырғыштардан пайда
болған энтерит, колит және
гастроэнтерит
энтериты, колиты и
гастроэнтериты, вызванные
установленными,
неустановленными и не точно
обозначенными возбудителями

А02.0, А04, А05.0, А05.2-А05.9, А08, А09

5

скарлатина
скарлатина

А38

6

эпидемиялық паротит
(свинка)
эпидемический паротит (свинка)

В26

7

қызылша шешек
ветрянная оспа

В01

8

асқынған тонзиллит (баспа)
острый тонзилит (ангина)

J03

9

тұмау және жоғары тыныс
жолдарының өткір жұқпалары
грипп и острые инфекции
верхних дыхательных путей

J06, J10-J11

10

өкпенің қабынуы
пневмония

J12-J16, J18

11

жарақаттар, уланулар және
сыртқы себептер әсерінің
бірқатар басқа салдарлары
травмы, отравления  и
некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

S00-T88

12

басқа аурулар
другие заболевания

х

6. Есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымдардағы қызметкерлер саны және олардың білім деңгейі
Численность работников дошкольных организаций и их образовательный уровень на конец отчетного года

Жол
коды
Код
стро ки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлық
қызмет-
керлер,
барлығы
Всего
работни-
ков,
человек

Оның
ішінде
әйелдер
Из
них
женщин

Оның ішінде білімі бар
Из них имеют образование

аяқталған
жоғары
законченное
высшее

ЖОО-
да
оқиды
обучаются
в
ВУЗе

орта кәсіптік
среднее
профессиональное

барлығы

всего

оның
ішінде
педагогикалық
из них
педагогическое

А

Б

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе:2

педагог қызметкерлер, барлығы
педагогический персонал, всего3

меңгерушілер
заведующие4

тәрбиешілер
воспитатели5

оның ішінде аға тәрбиешілер
(тәрбиеші-әдіскерлер)
из них старшие воспитатели
(воспитатели-методисты)6

музыка жетекшілері
музыкальные руководители7

дефектолог-мұғалімдерь
учителя-дефектологи8

оның ішінде дефектологиялық
білімімен
из них с дефектологическим
образованием
х

х

х

9

логопед-мұғалімдер
учителя-логопеды10

оның ішінде дефектологиялық
білімімен
из них с дефектологическим образованием
х

х

х

11

басқа педагогтар
другие педагоги12

медбикелер, барлығы
медицинские сестры, всего


х

13

тәрбиешілердің көмекшілері
помощники воспитателей14

аспаздар
повара15

басқа қызметтер
другие должности16

толық жүктемемен жұмыс
істейтін педагог қызметкерлер
педагогический персонал,
работающий с полной нагрузкой17

толық емес жүктемемен жұмыс
істейтін педагог қызметкерлер
педагогический персонал,
работающий с неполной нагрузкой7. Мектепке дейінгі ұйымдағы қызметкерлердің педагогикалық еңбек өтілі
Стаж педагогической работы работников дошкольной организации

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование
показателя

5 жылға
дейін
до 5 лет

5 жылдан 10
жылға
дейін
от 5 до 10
лет

10 жылдан
15 жылға
дейін
от 10 до 15
лет

15 жыл және
одан да
көп
15 лет и
более

А

Б

1

2

3

4

1

Педагогикалық еңбек
өтілі бар педагог
қызметкерлердің
саны
Численность
педагогического
персонала, имеющего
стаж педагогической
работы

8. Мектепке дейінгі ұйымның топтарындағы жұмыс жүргізілетін тіл
Язык, на котором ведется работа в группах в дошкольной организации

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Балалар саны, адам
Численность детей, человек

барлығы
всего

оның ішінде қыздар
из них девочек

А

Б

2

3

1
2
3
4
5

Барлығы
Итого9. Мектепке дейінгі ұйым үйжайының алаңы
Площадь помещений дошкольной организации

Жол
коды
Код
строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Көрсеткіштің
мәні
Значение
показателя

А

Б

1

1

Есепті жылдың соңындағы мектепке дейінгі ұйымның барлық
үйжайларының жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь всех помещений дошкольной организации на конец
отчетного года, квадратных метров


2

оның ішінде топтық үй-жайлардың (қабылдау, ойын, жатын,
дәретханалық және буфет бөлмелері) алаңы, шаршы метр
из них площадь групповых помещений (приемной, игральной, спальни,
туалетной и буфетной комнат), квадратных метров


3

Оқшау бөлмедегі орындар саны, бірлік
Число мест в изоляторе, единиц


10. Мектепке дейінгі ұйымның материалдық қоры және көркейтілуі
Материальная база и благоустройство дошкольной организации

10.1. Мектепке дейінгі ұйымда мынадай құрылыстар мен жайластыру түрлері бар ма?
        Имеет ли дошкольная организация следующие виды сооружений и благоустройств?


Иә
Да

Жоқ
Нет

10.1.1

Спорт залы
Спортивный зал10.1.2

Жүзу бассейні (жабық)
Плавательный бассейн (крытый)10.1.3

Шалпылдатқыш (ашық)
Плескательницы (открытые)10.1.4

Музыка сабақтары
өтетін залдар, барлығы
Залы для музыкальных занятий, всего10.1.5

оның ішінде
біріктірілген
из них совмещенные10.1.6

Жатын бөлмелер, барлығы
Спальные комнаты, всего10.1.7

оның ішінде
біріктірілген
из них совмещенные10.1.8

Ыстық сумен жабдықтау
Горячее водоснабжение10.1.9

Пешпен жылыту
Печное отопление10.1.10

Ауладағы дәретханалар
Надворные туалетыАтауы                                         Мекенжайы
Наименование _________________________________ Адрес __________________________________
______________________________________________ Телефон ________________________________

Орындаушының аты-жөні және телефоны       Электрондық почта мекенжайы
Фамилия и телефон исполнителя                 Адрес электронной почты _________________

Телефон ______________________________________

Басшы                                        (Т.А.Ә., қолы)
Руководитель ________________________________ (Ф.И.О., подпись) ______________________

Бас бухгалтер                               (Т.А.Ә., қолы)
Главный бухгалтер ___________________________ (Ф.И.О., подпись) ______________________

                                                                                 М.О.
                                                                                 М.П.

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
2010 жылғы 10 қыркүйектегі 
№ 254 бұйрығына 14-қосымша 

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Статистика агенттігі Төрағасының 2012.06.29 № 160 (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

«Мектепке дейінгі ұйымның есебі» жалпымемлекеттік статистикалық
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(код 1331104, 85-К индексі, кезеңділігі жылдық)

      1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Мектепке дейінгі ұйымның есебі» (код 1331104, 85-К индексі, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) оқшау бөлмедегі орындар саны – науқас балалар стационарға жатқызылғанға дейін немесе оларды мектепке дейінгі ұйымнан үйіне алып кеткенге дейін болатын жеке үй-жайдағы орындар саны.
      2) есту мүшесі бұзылған балаларға арналған топтар – нашар еститін, кейін саңырау болған және саңырау балаларға арналған топтар.
      3) сөйлеуі бұзылған балаларға арналған топтар – есітуі қалыпты және бастапқы интелектісі сақталған да сөйлеу ауыр бұзылған балаларға, ерні мен таңдайының туа бітті кемістігіне байланысты операциядан кейін сөйлеуі бұзылған балаларға, тұтығумен ауыратын балалар, сөйлеу қабілеті нашар балаларға арналған топтар.
      4) көру қабілеті бұзылған балаларға арналған топтар – нашар көретін балаларға, қыли көзді және амблиопиясы бар балалар, кемістігі күрделі (соқыр және нашар көретін, интелектісі бұзылған немесе тірек-қозғалыс аппараты аздап салданған) балаларға арналған топтар.
      5) интеллектісі бұзылған (ақыл-есі кем) балаларға арналған топтар – есуастық сатысындағы (ауыр емес түрі) олигофрения диагнозы бар балаларға арналған топтар.
      6) тірек-қозғалыс аппараты бұзылған балалар топтары – интелектісі қалыпты немесе психикасы мен сөйлеуі қайталама кешеуілдеген, тірек-қозғалыс аппаратының қызметі бұзылған (жарақат алу, полиомиелит, церебралды салдың жеңіл түрлері, қол мен аяқтың туа біткен және кейіннен пайда болған кемістігі, буындардың жұқпалы қабынуы, омыртқаның қисаюы салдарлары бар) балалар топтары.
      3. Статистикалық нысанды ведомстволық тиістілігі мен меншік нысанына қарамастан мектепке дейінгі ұйым (балабақша, мектеп-балабақша кешені, бөбекжай-бақша, бөбекжай және мектепке дейінгі шағын-орталықтар) толтырады және мемлекеттік статистика органдарына тапсырады.
      Статистикалық нысанды, сондай-ақ жыл ортасында немесе жыл соңында ашылған мектепке дейінгі ұйым, сондай-ақ есепті жылы күрделі жөндеуде тұрған мектепке дейінгі тұрақты ұйым да толтырады. Мектеп-балабақша кешені статистикалық нысанды тек мектеп жасына дейінгі балаларға ғана толтырады.
      Статистикалық нысанның барлық көрсеткіштері мектепке дейінгі ұйымдағы бастапқы есепке алу құжаттамалары - бұйрықтар мен өкімдер кітабы, балаларға арналған жолдамалар, қызметкерлердің жеке істері, баланың медициналық картасы, жұқпалы ауруларды тіркеу журналы, балалардың күн сайынғы келуін есепке алу табелі, техникалық төлқұжат т.с.с. деректері бойынша толтырылады.
      4. 1.1-1.6-сұрақтарда тиісті торды «V» белгісімен белгілейді.
      5. 1.4-сұрақтарда ұйымның жұмыс істеу режимін көрсетіледі.
      6. 1.5-сұрақтарда мектепке дейінгі ұйымның бейінін көрсету қажет. Мектепке дейінгі ұйымда бейіні осы статистикалық нысанда көзделмеген балаларға арналған топ ұйымдастырылған жағдайда «басқа бейін» 1.5.6-жолына деп көрсету және мұндай топтың бейіні толық жазылады.
      7. 1.6-бөлімде мектепке дейінгі ұйым ғимаратының техникалық жағдайын көрсету қажет. Күрделі жөндеуде тұрған мектепке дейінгі ұйым статистикалық нысанда күрделі жөндеу басталғанға дейінгі өз қызметін сипаттайтын көрсеткіштерді толтырады.
      Балабақша бастап күрделі жөндеуге қойылған жағдайда, статистикалық нысанда мұндай бала-бақша 1.6-бөлімде 1.6.4-жолдағы белгіні қояды, ал 4- және 5-бөлімдерде балалардың күрделі жөндеуге дейін ұйымға келуі мен сырқаттануы туралы барлық деректер толтырылады, балалардың орташа жылдық саны ұйымның күрделі жөндеуге жабылғанына дейінгі әр айдағы балалар саны туралы деректер бойынша анықталады, 6-, 7-бөлімдерде қызметкерлер туралы деректер, 9-бөлімде күрделі жөндеу басталғанға дейінгі үй-жайлар туралы мәліметтер (1-, 2-жолдар) келтіріледі. Егер мектепке дейінгі ұйым күрделі жөндеу салдарынан есепті жылы жұмыс істемесе, онда ол тек 6-, 7-, 9-бөлімдерін толтырады. әкімшілігі бар, бірақ балалармен қамтылмаған мектепке дейінгі ұйым күрделі жөндеуде тұрған ұйым сияқты осы көрсеткіштерді толтырады. Егер мектепке дейінгі ұйым жыл соңында таратылса, онда ол статистикалық нысанның тек 4- және 5-бөлімдері бойынша толтырады.
      8. 2-бөлімдегі 1-жолда есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымның тізімінде (31-желтоқсанда) тұрған балалардың саны туралы деректер бұл күні балалар мектепке дейінгі ұйымға келгеніне немесе келмегеніне қарамастан келтіріледі. Үзіліспен жұмыс істейтін мектепке дейінгі ұйым, балалардың саны туралы деректерді үзіліс алдындағы соңғы жұмыс айындағы тізім бойынша береді.
      Жыл ішінде бөбекжай мен балабақшаны біріктірген және осы екі ұйымның базасында мектепке дейінгі аралас «бөбекжай-балабақша» ұйымын құрған кезде статистикалық нысанға бұрынғы бөбекжай мен бұрынғы бала- бақшадағы балалар саны туралы жиынтық деректерді енгізіледі.
      2-8-бағандарда балалардың жалпы санынан әр жастағы балалар саны туралы деректер көрсетіледі. Егер статистикалық нысанды толтыру кезінде бөбекжайда балабақшаға ауыстырылмаған үш жастағы сәбилер болса немесе статистикалық нысанды толтыру кезінде бұл бөбекжайды «бөбекжай-бақша» деп атау туралы шешім әлі де қабылданбаса, онда үш жасар сәбилер саны туралы мәліметтер 3-бағанда келтіріледі.
      9-бағанда жалпы білім беретін мектептің бірінші сыныбының бағдарламасы бойынша оқитын балалар саны көрсетіледі. 10-бағанда мектеп алды дайындықпен қамтылған балалар саны туралы деректер келтіріледі. Мектеп-бала бақша кешені бұл бағандарды толтырмайды, өйткені мектеп алды және 1-сыныптардың оқушылары туралы мәліметтер "Жалпы білім беретін күндізгі мектептің есебі" (индексі ЖМ-1, коды 1321104 кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанында келтіріледі.
      11-бағанда тәрбиеленушілердің негізгі контингентіне енгізілмейтін және мектепке дейінгі ұйымда жарты күн болатын мектеп алды дайындықпен қамтылған оқушылардың саны туралы мәліметтер келтіріледі.
      9. 3-бөлімде барлық жастағы және 3 және одан үлкен жастағы балаларға арналған топтар мен орындардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.
      1-жолда шипажайлық және арнаулы мақсаттағы оқу орындарындағы барлық топтар мен орындардың саны туралы деректер көрсетіледі, содан кейін олар туралы мәліметтерді 2 және 3-жолдарға бөліп көрсетеді; 4-жолда балалар 24 сағат бойы болатын топтар туралы мәліметтер көрсетіледі.
      10. 4-бөлімде балалардың топтарда өткізген күндерінің саны (адам-күн) есепті жылдың әрбір күнінде мектепке дейінгі ұйымға келген (келмеген) балалардың санын жиынтықтау жолымен мектепке дейінгі ұйымға келу табелі негізінде анықталады.
      Мектепке дейінгі ұйымда болған күндерді есептегенде оның ішінара (толық жүктемемен емес, бір мезгіл ғана) жұмыс істеген күндері де ескеріледі. Баланың мектепке дейінгі ұйымда тәулік ішінде қанша уақыт болуына қарамастан аз ғана уақытқа келіп-кетуі толық бір күн деп есептеледі. Келмеген күндер саны туралы деректер де тиісінше толтырылады.
      Есепті жылы мектепке дейінгі ұйымның жұмыс күндерінің санын анықтау үшін (5-жол) оның балаларды қабылдаған барлық күндерінің деректері пайдаланылады. Демалыс, мереке күндері, жазғы уақытта (егер мектепке дейінгі ұйым бұл кезеңде жабық болса), күрделі жөндеу, түрлі апаттар мен басқа да техникалық себептер салдарынан жұмыс істемеген күндері жұмыс күндерінің санына қосылмайды. Егер мектепке дейінгі ұйым жұмыс істеуді 1 қаңтардан кешірек бастаса, онда мұндай мекеменің жұмыс күндерінің саны балаларды қабылдаған бірінші күнінен бастап анықталады.
      6-жолда 1-ақпаннан бастап әр айдың 1-жұлдызына олардың тізімдік құрамын жинақтау және алынған санды мектепке дейінгі ұйыммен жұмыс істеген айлардың санына бөлу жолымен анықталатын балалардың орташа жылдық саны келтіріледі, сондай-ақ 3 және одан үлкен жастағы балалардың орташа жылдық саны анықталады.
      11. 5-бөлімде мектепке дейінгі ұйымда баланың бір күн және одан да көп уақыт болмауына әкеп соқтырған, ауырған, жарақат алған және уланған барлық жағдайлар көрсетіледі.
      2-бағанда - есепті жылы балалардың жасына қарамастан барлық тіркелген науқастану оқиғаларының саны, 4-бағанда - 3 және одан үлкен жастағы балалардың 3 және 5 қыздардан сәйкес деректер тиісінші (баланың ауырған кездегі жасы ескеріледі) науқастану оқиғаларының саны көрсетіледі.
      10-жолда вирусты өкпенің қабынуымен, пневмококковамен, сондай-ақ басқа да бактериялық өкпенің қабынуымен, асқынған өткір интерстициалды өкпенің қабынуымен, бронх өкпенің қабынуымен және басқа өткір өкпенің қабынуымен науқастану жағдайлары енгізіледі; өткір жұқпалы аурулардан (тұмау, қызылша, көкжөтел және басқалар) кейін болған созылмалы интерстициалды өкпенің қабынуынан және өкпенің қабынуылармен сырқаттану жағдайлары туралы деректер енгізілмейді.
      12. 6-бөлімде мектепке дейінгі ұйымдағы қоса атқарушыларды қоса алғанда, барлық қызметкерлердің нақты саны туралы деректер және олардың білім деңгейі келтіріледі.
      Жүктілігі мен босануға дейінгі және нәрестесі 3 жасқа толғанға дейін бала күтіміне арналған демалыстағы уақытша жұмыста болмаған қызметкерлер енгізілмейді.
      11-жолда психологтардың, ана (орыс, шетел) тілі мұғалімдерінің және басқаларының саны туралы деректер көрсетіледі.
      12-жолда медбикелер, аға медбикелер, үйде емдейтін медбикелер, фельдшерлер туралы мәліметтер көрсетіледі.
      2-жолдан 16 және 17-жолдарға толық және толық емес жүктемемен жұмыс істейтін педагог қызметкерлердің саны бөлінеді.
      Егер мектеп-бала бақшада меңгеруші лауазымының орнына директордың лауазымы енгізілген болса, ол туралы мәліметтер статистикалық нысанға (3-жолға) енгізілмейді, ол тек "Жалпы білім беретін күндізгі мектептің есебі" индексі ЖМ-1, 1321104 коды) кезеңділігі жылдық статистикалық нысанында көрсетіледі.
      13. 7-бөлімде педагогикалық еңбек өтілі бойынша педагог қызметкерлер бөлінеді.
      14. 8-бөлімде топтардағы тәрбиешілердің балалармен жұмыс жүргізетін тілі (тілдері) және бұл топтардағы балалар саны көрсетіледі.
      15. 9-бөлімде алаң толық (ондықсыз) шаршы метрмен көрсетіледі. Жалпы алаңға балаларды орналастыруға арналған бос және бос емес бөлмелердің, меңгеруші мен дәрігер кабинеттерінің, қосалқы жайлардың, ас үйдің, дәліздің, киім ілетін, жуынатын бөлмелердің, вестибюлдердің, кіріберістердің алаңы кіреді. Үй-жайлардың жалпы алаңына мектепке дейінгі ұйымның қажеттіліктері үшін жертөлелер мен жартылай жертөлелердің пайдаланылатын бөлігін де есепке алған жөн.
      Жертөлелер мен жартылай жертөлелердің бос алаңы, қоймалардың жүк тұрған алаңы, сондай-ақ баспалдақтардың, санитарлық тораптар мен ауладағы құрылыстардың (сарайлар, гараждар, ат қоралар және тағы сол сияқты) алып отырған алаңы жалпы алаңға қосылмайды.
      Егер мектеп-балабақшада, мектептпен, мектепке дейінгі ұйымдармен пайдаланатын үй-жайлар (мәселен, акт залы) болса, оның көлемі осы статистикалық нысанда көрсетіледі.
      2-жолда барлық үй-жайлардың жалпы алаңынан топ ұяшықтарының алаңы көрсетіледі, оған қабылдау, ойын-сауық, ұйықтайтын, дәретханалық және ас үй бөлмелерінің көлемі кіреді.
      Алаңы туралы деректерді толтыру үшін мектепке дейінгі ұйымның техникалық төлқұжаты пайдаланылады.
      16. 10-бөлімде мектепке дейінгі ұйымдағы әр түрлі құрылыс және абаттандыру түрлерінің болуы туралы мәліметтер келтіріледі. Барлық жолдар бойынша жауаптың бірін таңдау қажет.
      Ескертпе: Х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
      17. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 2-бөлім. «Мектепке дейінгі ұйымдағы балалар саны»:
      әрбір жол үшін 1-баған = 2-8 бағандардың -сына
      әрбір баған үшін 2-жол 1-жолдан
      әрбір жол үшін 9-баған 1-бағаннан
      әрбір жол үшін 10-баған 1-бағаннан;
      2) 3-бөлім. «Есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымдағы топтар мен орындардың нақты бары»:
      3-5-бағандар бойынша 2, 3, 4-жолдар 1-жолдан
      2-4-жолдар бойынша 2-баған 1-бағаннан
      2-4-жолдар бойынша 4-баған 3-бағаннан
      егер 2-4-жолдар бойынша 1 баған 0, онда 5 баған 0;
      3) 4-бөлім. «Есепті жылы мектепке дейінгі ұйымға келуі»:
      әрбір жол үшін 2 баған 1-бағаннан, 5-жолды қоспағанда
      әрбір баған үшін 2-жол = 3-4-жолдардың -сына
      5-жол 366 күндерден;
      4) 5-бөлім. «Есепті жылы балалардың науқастану жағдайларының саны»:
      әрбір баған үшін 1-жол = 2-12-жолдардың -сына
      әрбір жол үшін 3-баған 2-бағаннан
      әрбір жол үшін 5-баған 4-бағаннан
      әрбір жол үшін 4-баған 2-бағаннан
      әрбір жол үшін 5-баған 3-бағаннан;
      5) 6-бөлім. «Есепті жылдың соңында мектепке дейінгі ұйымдардағы қызметкерлер саны және олардың білім деңгейі»:
      3-7, 9, 11-15-жолдар бойынша 1 баған > 3-5 бағандардың -сына
      2-баған 1-бағаннан
      6-баған 5-бағаннан
      1-жол = 2, 12-15-жолдардың -сына
      2-жол = 3-4, 6-7, 9, 11-жолдардың -сына
      2-жол = 16-17-жолдардың -сына
      5-жол 4-жолдан
      1-3 бағандар бойынша 8-жол 7-жолдан
      1-3 бағандар бойынша 10-жол 9-жолдан;
      6) 8-бөлім. «Мектепке дейінгі ұйым топтарындағы жұмыс жүргізілетін тіл»:
      2-баған 1-бағаннан
      әрбір баған үшін 5-жол = 1-4-жолдардың -сына;
      7) 9-бөлім. «Мектепке дейінгі ұйым үй-жайының алаңы»:
      1, 2-жолдар > 0;
      2-жол 1-жолдан.
      8) 10-бөлім. «Мектепке дейінгі ұйымның материалдық қоры және көркейтілуі»:
      егер 10.1.5-жолда «Иә» жауабы таңдалса, онда 10.1.4-жолда «Иә» жауабы болуы тиіс;
      егер 10.1.7-жолда «Иә» жауабы таңдалса, онда 10.1.6-жолда «Иә» жауабы болуы тиіс.
      9) Бөлімдер арасындағы бақылау:
      Егер 1.2-сұрақта «1.2.4» жолдың коды таңдалса, онда 2-бөлімнің 9-10-бағандары = 0;
      егер 1.3-сұрақта «1.3.2» жолдың коды таңдалса, онда 3-бөлімнің 1-бағаны 2-жолы = 2-бөлімнің 1-бағаны 1-жолына;
      егер 1.3-сұрақта «1.3.3» жолдың коды таңдалса, онда 3-бөлімнің 1-бағаны 3-жолы = 2-бөлімнің 1-бағаны 1-жолына;
      егер 1.5-сұрақта бейіндердің бірі таңдалса, онда 3-бөлімнің әрбір бағаны үшін 3-жолы 0;
      егер 2-бөлімдегі 1-бағанның 1-жолы = 1-жол бойынша 4-8-бағандардың -сына, онда 3-бөлімдегі 2-4 жолдар бойынша 2-баған = 1-бағанға, 4-бөлімдегі 1-4-жолдар бойынша 2-баған = 1-бағанға, 5-бөлімдегі 1-12-жолдар бойынша 4-баған = 1-бағанға;
      7-бөлімдегі 1-4-бағандар қосындысы = 6-бөлімдегі 1-бағанның 2-жолына.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      15 - 24 қосымшалардың күші жойылды - ҚР Статистика агенттігі төрағасының 27.09.2013 № 227 бұйрығымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады