Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 275 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 27 қаңтарда № 19927 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" ҚР Президентінің 15.03.2020 № 285 Жарлығымен енгізілген төтенше жағдай қолданылу кезеңінде есептіліктің жекелеген түрлерін ұсыну мерзімдері ұзартылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.03.2020 № 42 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 10 т. қараңыз

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы, "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы және "Мемлекеттік статистика туралы" 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесі;

      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес ақша қаражаты және банктік салымдар туралы есептің нысаны;

      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есептің нысаны;

      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес сақтанушының инвестицияларға, туынды қаржы құралдарына қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есептің нысаны;

      7) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;

      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес "кері репо", репо операциялары туралы есептің нысаны;

      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есептің нысаны;

      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің нысаны;

      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есептің нысаны;

      14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есептің нысаны;

      15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есептің нысаны;

      16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақылары туралы есептің нысаны;

      17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары, сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есептің нысаны;

      18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес сақтандыру төлемдері туралы есептің нысаны;

      19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес міндеттемелердің көлемі бойынша есептің нысаны;

      20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу туралы есептің нысаны;

      21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу туралы есептің нысаны;

      22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес қайта сақтандыру қызметі туралы есептің нысаны;

      23) осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер және сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есептің нысаны;

      24) алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      25) осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есептің нысаны;

      26) осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есептің нысаны;

      27) осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есептің нысаны;

      28) осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес шығындар бойынша есептің нысаны;

      29) осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есептің нысаны;

      30) осы қаулыға 30-қосымшаға сәйкес "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есептің нысаны;

      31) осы қаулыға 31-қосымшаға сәйкес қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шарттары және аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері бойынша есептің нысаны;

      32) осы қаулыға 32-қосымшаға сәйкес қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жасалған қолданыстағы аннуитет шарттары бойынша есептің нысаны;

      33) осы қаулыға 33-қосымшаға сәйкес соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есептің нысаны;

      34) осы қаулыға 34-қосымшаға сәйкес болжамды төлемдер құны бойынша есептің нысаны;

      35) осы қаулыға 35-қосымшаға сәйкес орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетусіз есептеу туралы есептің нысаны;

      36) осы қаулыға 36-қосымшаға сәйкес орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетумен есептеу туралы есептің нысаны;

      37) осы қаулыға 37-қосымшаға сәйкес орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін Борнхьюттер-Фергюсон әдісімен есептеу туралы есептің нысаны;

      38) осы қаулыға 38-қосымшаға сәйкес экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есептің нысаны;

      39) осы қаулыға 39-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есептің нысаны;

      40) осы қаулыға 40-қосымшаға сәйкес сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есептің нысаны;

      41) осы қаулыға 41-қосымшаға сәйкес қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есептің нысаны;

      42) осы қаулыға 42-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

      43) осы қаулыға 43-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есептің нысаны;

      44) осы қаулыға 44-қосымшаға сәйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің есептілікті беру қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта ай сайын осы қаулының 1-тармағының 4), 5), 6), 9), 10) және 11) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде ұсынады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) ай сайын – осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 22) және 25) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде;

      Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 1-тармағы 8) тармақшасына сәйкес есептілікті есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде;

      2) тоқсан сайын – осы қаулының 1-тармағы 13) тармақшаcында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде;

      3) тоқсан сайын – осы қаулының 1-тармағы 26) тармақшаcында көзделген есептілікті:

      1-кестенің бөлігінде – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      2-кестенің бөлігінде – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей;

      4) тоқсан сайын – осы қаулының 1-тармағы 23), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36) және 37) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде;

      5) жыл сайын – осы қаулының 1-тармағы 38), 39) және 40) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті жылдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде;

      6) жыл сайын – осы қаулының 1-тармағы 41) тармақшасында көзделген есептілікті қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күн ішінде ұсынады.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 20) тармақшасында көзделген есептілікті есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде;

      2) жыл сайын - осы қаулының 1-тармағының 21) тармақшасында көзделген есептілікті есепті жылдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде ұсынады.

      5. Сақтандыру брокері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

      1) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 12), 42) және 43) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде;

      2) жыл сайын - осы қаулының 1-тармағының 41) тармақшасында көзделген есептілікті қаржылық жыл аяқталғаннан кейін күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) күн ішінде ұсынады.

      6. Мыналардың:

      1) "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16256 болып тіркелген, 2018 жылғы 30 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған);

      2) "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30 шілдедегі № 160 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17366 болып тіркелген, 2018 жылғы 27 қыркүйекте Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      7. Қаржы нарығының статистикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында және 8-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      8. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз қызметі осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      9. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.А. Біртановқа жүктелсін.

      10. Осы қаулы, осы қаулының 1-тармағының 2020 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 2)-19), 22)-26), 38)-40), 42)-44) тармақшаларын, 2-тармағын, 3-тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларын, 5-тармағының 1) тармақшасын, 6-тармағын және осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерінің есептілігі тізбесінің 1)-18), 21)-25), 37)-39), 41), 42) тармақшаларын қоспағанда, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
Е. Досаев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігінің

      Статистика комитеті

      2019 жылғы "___" _____________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокерінің есептілігіне мыналар кіреді:

      1) ақша қаражаты және банктік салымдар туралы есеп;

      2) бағалы қағаздар туралы есеп;

      3) сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп;

      4) сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      5) сақтанушының инвестицияларға, туынды қаржы құралдарына қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп;

      6) алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7) исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;

      8) "кері репо", репо операциялары туралы есеп;

      9) сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп;

      10) инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп;

      11) қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;

      12) инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп;

      13) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есеп;

      14) "өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есеп;

      15) сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақылары туралы есеп;

      16) ірі сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп;

      17) сақтандыру төлемдері туралы есеп;

      18) міндеттемелердің көлемі бойынша есеп;

      19) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу туралы есеп;

      20) полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу туралы есеп;

      21) қайта сақтандыру қызметі туралы есеп;

      22) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер және сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;

      23) алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      24) ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп;

      25) баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп;

      26) "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп;

      27) шығындар бойынша есеп;

      28) сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есеп;

      29) "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп;

      30) қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шарттары және аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері бойынша есеп;

      31) қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жасалған қолданыстағы аннуитет шарттары бойынша есеп;

      32) соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;

      33) болжамды төлемдер құны бойынша есеп;

      34) орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетусіз есептеу туралы есеп;

      35) орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетумен есептеу туралы есеп;

      36) орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін Борнхьюттер-Фергюсон әдісімен есептеу туралы есеп;

      37) экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп;

      38) Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп;

      39) сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп;

      40) қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есеп;

      41) Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары туралы есеп;

      42) Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есеп.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
2-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Ақша қаражаты және банктік салымдар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 2 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      1-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақша қаражаты және банктік салымдар туралы есебі

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Депозиттік ұйымның коды

Депозиттік ұйым елінің коды

Рейтинг

салымды орналастырған күнге

есепті күнге

1

2

3

4

5

6

Ақша қаражаты, барлығы

10

Кассадағы ақша

11


111


112


Жолдағы ақша

12


121


122

Ағымдағы шоттардағы ақша

13


131


132

Жинақ шоттарындағы ақша

14


141


142


Басқа ақша қаражаты

19


191


192


Банк салымдары, барлығы

20

Талап еткенге дейінгі салымдар

21


211


212


Мерзімді салымдар

22


221


222


Жинақ салымдары

23


231


232


Шартты салымдар

24


241


242


Басқа салымдар

29


291


292


      кестенің жалғасы:

Салым шартын жасаған күні және нөмірі

Валюта коды

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Есепті күнге ағымдағы қалдық, мың теңгемен

күні

нөмірі

номиналдық

тиімді

7

8

9

10

11

12


      кестенің жалғасы:

Есепті кезеңдегі өзгерістер, мың теңгемен

Банктік салым шартының аяқталған күні

Құнсыздануға арналған резерв, мың теңгемен

түсті

шықты

есептелген сыйақы

13

14

15

16

17

      2-кесте. Исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен орналастырылған ақшаның және салымдардың қалдықтары туралы есеп

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Депозиттік ұйымның коды

Депозиттік ұйым елінің коды

Рейтинг

салымды орналастырған күнге

есепті күнге

1

2

3

4

5

6

Ақша қаражаты, барлығы

10

Кассадағы ақша

11


111


112


Жолдағы ақша

12


121


122


Ағымдағы шоттардағы ақша

13


131


132


Жинақ шоттарындағы ақша

14


141


142


Басқа ақша қаражаты

19


191


192


Банк салымдары, барлығы

20

Талап еткенге дейінгі салымдар

21


211


212


Мерзімді салымдар

22


221


222


Жинақ салымдары

23


231


232


Шартты салымдар

24


241


242


Басқа салымдар

29


291


292


      кестенің жалғасы:

Салым шартын жасаған күні және нөмірі

Валюта коды

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Есепті күнге ағымдағы қалдық, мың теңгемен

күні

нөмірі

номиналдық

тиімді

7

8

9

10

11

12


      кестенің жалғасы:

Есепті кезеңдегі өзгерістер, мың теңгемен

Банктік салым шартының аяқталған күні

Құнсыздануға арналған резерв,
мың теңгемен

түсті

шықты

есептелген сыйақы

13

14

15

16

17


Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны _________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Ақша қаражаттары және банктік
салымдар туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Ақша қаражаты және банктік салымдар туралы есеп (индекс- 2 - І(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не оның орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5 және 6-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингтік агенттіктің рейтингі мен атауы көрсетіледі. Рейтингтік агенттік болмаған кезде 5 және 6-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. "Басқа ақша қаражаты" 19-жолда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шотындағы, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде және орталық депозитарийде орналастырылған ақшасы, сондай-ақ 11, 12, 13 және 14-жолдарға енгізілмеген басқа ақша көрсетіледі.

      7. 2-кесте бойынша нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ұсынады.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Бағалы қағаздар туралы есеп

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 3 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Бағалы қағаздар

Эмитенттің атауы

Эмитент елінің атауы

Эмитентті тіркеу елінің коды

Бағалы қағаздың атауы

Бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

Орталық контрагенттің қатысуымен операция жасасу белгісі (иә, жоқ)

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының нысанасы болып табылатын бағалы қағаздар

барлығы

оның ішінде, репо операцияларының нысанасы болып табылатын бағалы қағаздар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

1.12

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1

екінші деңгейдегі банктер

2.1.12.2

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар

2.2.12.3

"Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамының облигациялары

2.3.13

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары

3.14

Қазақстан Республикасы бейрезиденттері -эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

4.15

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

5.16

Инвестициялық қорлардың пайлары

6.17

Басқалары

7.18

Барлығы

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың номиналды құны, сатып алу құны

Бағалы қағаздың валютасы

Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

номиналды құны, сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйақы

оң, теріс түзету

Құнсыздануға арналған резерв

11

12

13

14

15

16

17

Х


      кестенің жалғасы:

Өзгерістері пайда немесе зиян арқылы көрсетілетін, әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

номиналды құны, сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйақы

оң, теріс түзету

18

19

20

21
      кестенің жалғасы:

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар және репо операцияларының нысанасы болып табылатын бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Сатып алу күні

Өтеу күні

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Барлығы

Оның ішінде репо операцияларының нысанасы болып табылатын бағалы қағаздар бойыншаноминалды құны, сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйақы

Анықтама үшін: резервтердің (провизиялардың) мөлшері

22

23

24

25

26

27

28

29

      кестенің жалғасы:

Халықаралық қор биржасының атауы

Қор биржасы тізімінің санаты

Рейтингі

сатып алу күніне

есепті күнге

сатып алу күніне эмитент рейтінгі

есепті күнге эмитент рейтінгі

сатып алу күніне бағалы қағаз рейтінгі

есепті күнге бағалы қағаз рейтінгі

30

31

32

33

34

35

36      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ________________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Бағалы қағаздар туралы
есеп нысанына
қосымша

Бағалы қағаздар туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі- 3 - I(R)O_M, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Бағалы қағаздар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 6-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) көрсетіледі.

      6. 7-бағанда орталық контрагенттің қатысуымен операция жасасу белгісі көрсетіледі.

      7. 11-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық немесе сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

      8. 12-бағанда валюта кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығарылым валютасы, акциялар бойынша – сатып алу валютасы көрсетіледі.

      9. 13-бағанда сату үшін қолда бар қолда бар есепті күнге үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      10. 17-бағанда басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздануына арналған резерв көрсетіледі.

      11. 18-бағанда пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есептелген үлестік бағалы қағаздардың есепті күнге сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      12. 22-бағанда өтелгенге дейін ұсталатын борыштық бағалы қағаздардың есепті күнге номиналдық құны, үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі.

      13. 30-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

      14. 31 және 32-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 тіркелген, "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысымен бекітілген Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарға сәйкес Қазақстан Республикасын резиденттерінің - бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 31 және 32-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      15. 33, 34, 35 және 36-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген, "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 33, 34, 35 және 36-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      16. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
4-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналасқан

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 4 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ұсынатын адамдар тобы: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін (инвестициялық портфельді басқарушыны тартпастан) сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес инвестициялауды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      1-кесте. Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

Р/с №

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы

Эмитенттің атауы

Эмитенттің елі

Бағалы қағаздың түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6Барлығы:
      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Бағалы қағаздың номиналдық құны

Төлем валютасы

Бір бағалы қағаз үшін сатып алу бағасы

Кезең (бағалы қағаздар бойынша)

барлығы

оның ішінде, ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде, репоға берілген бағалы қағаздар

валюта

бір бағалы қағаздың құны

есепке алу күні

өтеу күні

7

8

9

10

11

12

13

14

15

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздың сатып алу құны, мың теңгемен

Бағалы қағаздың баланстық құны, мың теңгемен

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар), мың теңгемен

Барлығы

оның ішінде, есептелген сыйақы

оның ішінде, ауыртпалық салынған бағалы қағаздар

ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

оның ішінде, репоға берілген бағалы қағаздар

16

17

18

19

20

21


      кестенің жалғасы:

Рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

Портфельдегі ағымдағы купондық мөлшерлеме

Есептік санат

сатып алу күніне эмитенттің

есепті күнге эмитенттің

сатып алу күніне бағалы қағаздың

есепті күнге бағалы қағаздың

есепке алу күніне

есепті күнге

Санат

Күні

22

23

24

25

26

27

28

29

30

      2-кесте. Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар

р/с №

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы

Эмитенттің атауы

Эмитенттің елі

Бағалы қағаздың түрі

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздардың саны (дана)

1

2

3

4

5

6

7
Барлығы:

      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың номиналдық құнының валютасы

Мәміле валютасы

Бір бағалы қағаз үшін ашылу бағасы, мың теңгемен

Бір бағалы қағаз үшін жабылу бағасы, мың теңгемен

Кезең (бағалы қағаздар бойынша)

Барлығы

оның ішінде, шетел валютасында

Барлығы

оның ішінде, шетел валютасында

Операцияның ашылу күні

Операцияның жабылу күні

8

9

10

11

12

13

14

15
      кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны, мың теңгемен

Операция бойынша кірістіліктің пайызбен мөлшерлемесі

Бағалы қағаздың рейтингі

Қор биржасы тізімінің санаты

есепке алу күніне

есепті күнге

есепке алу күніне

есепті күнге

16

17

18

19

20

21


      3-кесте. Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

Р/с №

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы

Банктің атауы

Банктің рейтингі

Салым валютасы

Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі

салымды орналастыру күніне

есепті күнге

күні

нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы:      кестенің жалғасы:

Салым мерзімі (күндермен)

Сыйақы төлеу кезеңі

Сыйақы мөлшерлемесі (пайызбен)

Салым бойынша негізгі борыштың сомасы, мың теңгемен

кезеңділігі

күні

номиналдық

тиімді

Барлығы

оның ішінде, шетел валютасында

9

10

11

12

13

14

15      кестенің жалғасы:

Баланстың құны, мың теңгемен

Анықтама үшін: қалыптастырылған резервтер (провизиялар), мың теңгемен

Барлығы

оның ішінде, есептелген сыйақы

16

17

18
Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны __________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтанушының
инвестицияларға қатысу
талабын көздейтін сақтандыру
шарттары шеңберінде басқаруға
қабылданған активтердің
есебінен инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп (индексі- 4 - І(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін (инвестициялық портфельді басқарушыны тартпастан) сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес инвестициялауды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан әрбір инвестициялық қор бойынша және инвестициялық қор болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.

      6. 1-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы көрсетіледі;

      2) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

      3) 5-бағанда оның түрін көрсетумен сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі;

      4) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;

      5) 10 және 12-бағандарда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      6) 13-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару мен төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWІFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен мың теңгемен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мәміле жасасқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

      7) 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;

      8) 15-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;

      9) 16-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аудару бойынша және сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған (мұндай бар болса) банк қызметтерін қоса алғанда, сатып алумен тікелей байланысты шығыстарды қоса алғанда, қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі;

      10) 17-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;

      11) 21-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;

      12) 22, 23, 24 және 25-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (бұдан әрі – № 385 қаулы) сәйкес облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, рейтингтік агенттіктердің бірі берген мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 22, 23, 24 және 25-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды;

      13) 26 және 27-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 26 және 27-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

      14) 28-бағанда Нысанды беру күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі;

      15) 29 және 30-бағандарда бағалы қағаздың "басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін", "пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша есептелетін" немесе "амортизацияланған құны бойынша есептелетін" санаты және осы санатқа жатқызылу күні көрсетіледі.

      16) кестеде зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. 2 -кесте бойынша:

      1) 2-бағанда инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы көрсетіледі;

      2) 3-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;

      3) 5-бағанда оның түрін көрсетумен "кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі;

      4) 8 және 9-бағандарда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      5) 10 және 12 -бағандарда "кері репо" операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дәлдікпен мың теңгемен көрсетіледі;

      6) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі:

      7) 18 және 19-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 18 және 19-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 18-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

      8) 20 және 21-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 20 және 21-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 20-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі санаты көрсетіледі;

      9) кестеде "кері репо" операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. 3-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы көрсетіледі;

      2) 3-бағанда банктің атауы көрсетіледі;

      3) 4 және 5-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген екінші деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 4 және 5-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

      3) 6-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      4) 9-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі, салымды ұзартқан кезде мерзім ұзартуды ескерумен жазылады;

      5) 10 және 11-бағандарда жинақталған сыйақы мөлшерлемесінің кезеңділігі мен төлеу күні банктік салым шартының талаптарына сәйкес көрсетіледі;

      6) 16-бағанда бухгалтерлік есепте жазылған құны көрсетіледі;

      7) кесте жеке әрбір банк және әрбір салым валютасы бойынша салым сомасын көрсетумен толтырылады;

      8) кестеде зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар көрсетілмейді.

      Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
5-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналасқан

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 5 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ұсынатын адамдар тобы: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін (инвестициялық портфельді басқарушыны тартпастан) сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес инвестициялауды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      1-кесте. Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

р/с №

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы

Мәміле жасау күні

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Брокердің және (немесе) дилердің атауы

Мәміле түрі

Нарық

Бағалы қағаздың түрі

Бағалы қағаз эмитентінің атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Инвестициялық портфельдер бойынша барлығы
1.1.

2

Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы
2.1.

3

Жиынтығы
      кестенің жалғасы:

Сәйкестендіру нөмірі

Номиналдық құн валютасы

Бір бағалы қағаздың номиналдық құны

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Төлем валютасы

Бір бағалы қағаз үшін сатып алу (сату) бағасы

Мәміле жасау күніне бір бағалы қағаз үшін теңгемен ең төмен бағасы

Мәміле жасау күніне бір бағалы қағаз үшін теңгемен ең жоғары бағасы

10

11

12

13

14

15

16

17
      кестенің жалғасы:

Мәміле жасау күніне бір бағалы қағаздың нарықтық бағасы

Бағалы қағаздар бойынша кірістілік (пайызбен)

Мәміленің көлемі, мың теңгемен

Контрәріптестің атауы

Контрәріптестің рейтингі

Мәміле жасау күніне

Есепті күнге

18

19

20

21

22

23


      2-кесте. Қазақстан Ұлттық Банкіндегі және екінші деңгейдегі банктердегі салымдар

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы

Ақша аудару күні

Банктің атауы

Салым бойынша операциялар

Операция сомасы

1

2

3

4

5

6

1

Инвестициялық портфельдер бойынша барлығы

1.1.2

Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы

2.1.3

Жиынтығы

      кестенің жалғасы:

Банктік салым шартын жасау күні және нөмірі

Салымның мерзімі (күндермен)

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық пайызбен)

Салым валютасы

Салым сомасы

7

8

9

10

11

      3-кесте. Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтердің есебінен сатып алынған тазартылған бағалы металдар

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы

Мәміле жасау күні

Контрагенттің атауы

Қызметті төлеу

Мәміле түрі

Тазартылған бағалы металл түрі

Мәміленің көлемі (бірлік)

Төлем валютасы

Бір бірлік үшін сатып алу бағасы

Мәміле сомасы, мың теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Инвестициялық портфельдер бойынша барлығы


1.1.

2

Инвестициялық қорлардың активтері бойынша барлығы


2.1.

3

ЖиынтығыАтауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны __________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтанушының
инвестицияларға қатысу
талаптарын көздейтін
сақтандыру шарттары
шеңберінде басқаруға
қабылданған активтерді
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сақтанушының инвестицияларға қатысу талаптарын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп (индексі-5-І(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – түсіндірме) "Сақтанушының инвестицияларға қатысу талаптарын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға (инвестициялық портфельді басқарушыны тартпай) қатысу талаптарын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес инвестициялауды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) 6-бағанда мәміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивидендтер төлеу, кері репо операциясы - ашу (жабу) және басқалар) көрсетіледі;

      2) 7-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған не мәміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі;

      3) 8-бағанда эмитенттің атауы және бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі. Мәміле халықаралық нарықта жасалған жағдайда REUTER сыныптауышы бойынша сауда кодтары пайдаланылады;

      4) 11 және 14-бағандарда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі;

      5) 15-бағанда мәміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куәлік, брокердің және (немесе) дилердің есебі, ақпаратты аударудың және төлемдерді жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWІFT) бойынша алынған растауда) көрсетілген теңгемен бағасы көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы номиналдық құнына пайызбен, үтірден кейін төрт белгіге дейінгі дәлдікпен, жинақталған сыйақыны ескере отырып көрсетіледі. Мәміле (борыштық бағалы қағаздармен мәмілелерді қоспағанда) бойынша есеп айырысуды шетел валютасында жүзеге асырған жағдайда, аталған сома мәміле бойынша есеп айырысу күніне қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;

      6) 16 және 17-бағандарда Bloomberg не REUTER ақпараттық-талдау жүйелерінің деректері бойынша осы қаржы құралы айналыстағы халықаралық (шетелдік) қор биржаларында жасалған акцияларды (депозитарлық қолхаттарды) сатып алу (сату) бойынша теңгемен бағалары көрсетіледі;

      7) 19-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік жылдық пайызбен көрсетіледі (облигациямен мәміле бойынша – иеліктен шығару немесе сатып алу нәтижесінде қалыптасқан кірістілік; репо және кері репо операциялары бойынша – репо мәмілесін жасау нәтижесінде қалыптасқан кірістілік);

      8) 20-бағанда мәміле көлемі мәмілені орындауға байланысты шығыстарды шегергенде, үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.;

      9) 21, 22 және 23-бағандар халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша толтырылады.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда салым енгізілген жағдайда клиенттің банктік шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі немесе екінші деңгейдегі банктегі банктік шотқа ақша аудару күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шарт бұзылған жағдайда - клиенттің банктік шотына ақша қайтару күні көрсетіледі;

      2) 5-бағанда салым бойынша операциялар (салымға ақша енгізу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі аяқталғаннан кейін салымды қайтару) көрсетіледі;

      3) 11-бағанда сомасы салым бойынша операция қорытындысы бойынша есептелген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін екі белгіге дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

      7. 3-кесте бойынша:

      1) 3-бағанда мәміле жасалған күн көрсетіледі (trade date);

      2) 6-бағанда мәміле түрі (сатып алу, сату) көрсетіледі;

      3) 7-бағанда металл шоттың түрін көрсете отырып аффинирленген бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі (аллокирленген металл шот немесе аллокирленбеген металл шот);

      4) 9-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

      Ескерту. 7-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
6-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Сақтанушының инвестицияларға, туынды қаржы құралдарына қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 6 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға (инвестициялық портфельді басқарушыны тартпай) қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес инвестициялауды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Сақтанушының инвестицияларға, туынды қаржы құралдарына қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша мәмілелер" кестесі

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы)

Мәміле жасалған күн

Брокердің және (немесе) дилердің атауы

Қаржы құралдарын есепке алу күні

Мәміле бойынша есеп айырысу күні

Туынды қаржы құралының түрі

Сәйкестендіру нөмірі

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Инвестициялық портфельдер бойынша барлығы1.1.2

Инвестициялық қорлардың барлық активтері2.1.      кестенің жалғасы:

Нарық

Базалық актив

Контрагент

Мәміле талаптарының сипаттамасы

атауы

рейтингі

атауы

рейтингі

Мәміле түрі

Қаржы құралдарының саны, дана

Мәміле бағасы теңгемен

Мәміле сомасы, мың теңгемен

Мәміле валютасы

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
      кестенің жалғасы:

Хеджирлеу объектісінің деректемелері

Инвестицияланған шешім

Мәміле жасалған күнгі вариациялық маржа, мың теңгемен

Мәміле жасалған күнгі бастапқы маржа, пайызбен

Сауда-саттық режимі

бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Мәміле көлемі, дана

Мәміле сомасы, мың теңгемен

валюта

нөмірі

күні

19

20

21

22

23

24

25

23

24

Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны __________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтанушының
инвестицияларға, туынды қаржы
құралдарына қатысу талабын
көздейтін сақтандыру шарттары
шеңберінде басқаруға
қабылданған активтерді
инвестициялау бойынша
жасалған мәмілелер туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сақтанушының инвестицияларға, туынды қаржы құралдарына қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп (индексі- 6 - І(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Сақтанушының инвестицияларға, туынды қаржы құралдарына қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп" әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға (инвестициялық портфельді басқарушыны тартпай) қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес инвестициялауды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не оларды алмастыратын тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 7-бағанда туынды қаржы құралының түрі (опцион, фьючерс, форвард, своп және басқа да туынды қаржы құралдары) көрсетіледі.

      6. 8-бағанда егер туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған жағдайда бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

      7. 9-бағанда сауда жүйесінде мәміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушының атауы және "қор биржасының атауы" форматында оның резиденттік елі не мәміле "ұйымдастырылмаған нарық" форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі.

      8. 10, 11-бағандарда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың және оның эмитентінің атауы, валюта, сыйақы мөлшерлемесі, тауар және өзге де базалық активтер) және "базалық актив (рейтинг) (рейтингтік агенттік)" форматында рейтингтік агенттік берген мәміле жасау күніне базалық активтің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаған жағдайда, онда базалық актив көрсетіледі және рейтинг жоқ екендігі көрсетіледі.

      9. 12, 13-бағандарда, егер мәміле қор биржасында жасалмаған жағдайда, контрагент, оның резиденттік елі, сондай-ақ "контрагент/ел/рейтинг (рейтингтік агенттік)" форматында осы мәміле жасалған күнгі контрагентке берілген рейтинг көрсетіледі. Контрагентте рейтинг болмаған жағдайда, рейтинг жоқ екендігі көрсетіледі.

      10. 14-бағанда мәміленің түрі (сатып алу, сату және басқалар) көрсетіледі.

      11. 19, 20, 21 және 22-бағандар бойынша хеджирлеу объектісінің деректемелері мәміле хеджирлеу мақсатында жасалған жағдайда толтырылады. Егер мәміле хеджирлеу мақсатында жасалмаған болса, онда бұл бағандар толтырылмайды.

      12. 25-бағанда бар болса, вариациялық маржа - биржа есептейтін және мерзімдік келісімшарттың баға белгілеуінің өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелерін өзгертудің ақшалай көрінісі көрсетіледі.

      13. 26-бағанда бастапқы маржа - клиент әрбір ашық позицияға енгізуі тиіс, биржа анықтайтын, базалық активтің жиынтық нарықтық құнының үлесі көрсетіледі.

      14. 27-бағанда Т+0 немесе Т+n форматындағы сауда-саттық режимі көрсетіледі немесе биржа қағидаларында көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады.

      15. Тараптардың бір мезгілде екі операция (ашу және жабу) жасасуын болжайтын мәмілелерді жасаған кезде Нысанда әрбір операция бойынша ақпарат көрсетіледі.

      16. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
7-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Сақтанушының үлестес тұлғалармен инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді инвестициялау бойынша жасалған мәмілелер туралы есеп

      Ескерту. 7-қосымша алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
8-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 8 - FІ(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар" кестесі

Р/с №

Эмитенттің атауы

Эмитенттің тіркелген елінің коды

Бағалы қағаздың сәйкестендіру нөмірі

Бағалы қағаздар саны (дана)

бағалы қағаздың номиналдық құны/ сатып алу құны

Бағалы қағаздың валютасы

Барлығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар, барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары1.12

Қазақстан Республикасы ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары2.1

Екінші деңгейдегі банктер2.1.12.2

екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалар2.2.12.3

"Қазақстан Даму Банкі "акционерлік қоғамының облигациялары"2.3.13

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары3.14

Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары4.15

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары5.16

Инвестициялық қорлардың пайлары6.17

Басқа да7.18

Барлығы      кестенің жалғасы:

Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар

Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

номиналдық құны/ сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйлықақы

оң /теріс түзету

Анықтама үшін: резервтердің (провизиялардың) мөлшері

номиналдық құны/ сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйлықақы

оң /теріс түзету

9

10

11

12

13

14

15

16

17

      кестенің жалғасы:

Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған бағалы қағаздар бойынша баланстық құны (нетто), мың теңгемен

Сатып алу күні

Өтеу күні

Халықаралық қор биржасының атауы

Баланстық құны (нетто), мың теңгемен

номиналдық құны/ сатып алу құны

дисконт, сыйлықақы

есептелген сыйлықақы

Анықтама үшін: резервтердің (провизиялардың) мөлшері

18

19

20

21

22

23

24

25
      кестенің жалғасы:

Қор биржасы тізімінің санаты

Рейтингі

сатып алу күніне

есепті күнге

эмитенттің сатып алу күніне

эмитенттің есепті күнге

бағалы қағаздың сатып алу күніне

бағалы қағаздың есепті күнге

26

27

28

29

30

31


      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Исламдық сақтандыру қоры
есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп (индекс- 8 - FІ(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не оның орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 7-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналдық/сатып алу құнының оны шығару кезінде айқындалған ақшалай мәні, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

      6. 8-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығарылым валютасы, акциялар бойынша сатып алу валютасы көрсетіледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. 9-бағанда есепті күні, сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      8. 10-бағанда есепті күні, пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      9. 18-бағанда есепті күні, өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны көрсетіледі.

      10. 22-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны көрсетіледі.

      11. 25-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

      12. 26 және 27-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сәйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі, оған қойылатын талаптар Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген, "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысымен бекітілген Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарда белгіленген. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 26 және 27-бағандарда "листингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      13. 28, 29, 30 және 31-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген, "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 28, 29, 30 және 31-бағандарда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
9-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

"Кері репо", репо операциялары туралы есеп

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 9 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. "Кері репо", репо операциялары

Операция мазмұны,
Бағалы қағаз эмитентінің атауы

Бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

Орталық контрагенттің қатысуымен операция жасасу белгісі (иә, жоқ)

Репо шартын жасау күні

Репо шартының нөмірі

1

2

3

4

5

6

1

"Автоматты" тәсiлмен жасалатын "кері репо" операциясы

1.12

Репо операциялары

2.1

"Тікелей" тәсіл

2.1.12.2

"Автоматты" тәсіл

2.2.1      кестенің жалғасы:

Күні

Репо операциясының мерзімі, күндер

Сыйақы мөлшерлемесі, пайызбен

Репо операциясының нысанасы болып табылатын бағалы қағаздардың саны

Репо сомасы, мың теңге

Бағалы қағаз валютасы

Құнсыздануға арналған резервтер, мың теңге

Репо ашу

Репо жабу

7

8

9

10

11

12

13

14
      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ________________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  "Кері репо", репо операциялары
туралы есеп нысанына
қосымша

"Кері репо", репо операциялары туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі- 9 - I(R)O_M, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Кері репо", репо операциялары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 3-бағанда бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) көрсетіледі.

      6. 4-бағанда орталық контрагенттің қатысуымен операция жасасу белгісі көрсетіледі.

      7. 10-бағанда репо және (немесе) "кері репо" операциясына қатысушылар белгілеген және жабу бағасын және жабу мәмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын репо және (немесе) "кері репо" операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

      8. 13-бағанда репо операциясына сәйкес бағалы қағаз валютасы "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

      9. 14-бағанда репо және (немесе) "кері репо" операцияларының құнсыздануына арналған резерв, мың теңгемен көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
10-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Нысан ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 10 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары" кестесі

№ р/с

Сақтанушының (сақтандырылушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Сақтанушының (сақтандырылушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Сақтанушының (сақтандырылушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақысы, мың теңге

Сақтандыруды қорғауды қолдану кезеңі

Тәуекел бөлігі

Жинақтау бөлігі

Басталу күні

Аяқталу күні

1

2

3

4

5

6

7

8
      кестенің жалғасы:

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы

Инвестициялық портфельді басқарушының атауы

Инвестициялық қордағы пайлардың жалпы саны немесе инвестициялық портфельдегі шартты бірліктердің жалпы саны

9

10

11
      кестенің жалғасы:

Сақтанушыға (сақтандырылушыға) тиесілі инвестициялық қордағы пайлардың жалпы саны немесе инвестициялық портфельдегі шартты бірліктердің жалпы саны

Инвестициялық қордағы бір пайдың немесе инвестициялық портфельдегі бір шартты бірліктің құны

12

13      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтанушының
инвестицияларға қатысу
талабын көздейтін сақтандыру
шарттары туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп (индекс- 10 - І(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не оның орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. 5 және 6-бағандарда сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шартын жасау кезінде сақтандыру сыйлықақылары бөлігінің сомалары көрсетіледі.

      7. 9-бағанда пай (шартты бірлік) ұстаушысы сақтанушы болып табылатын инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы көрсетіледі.

      8. 10-бағанда пай (шартты бірлік) ұстаушысы сақтанушы болып табылатын инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) инвестициялық портфель басқарушысының атауы көрсетіледі. Инвестициялық портфельді басқарушыны тартқан жағдайда, инвестициялық қордың немесе инвестициялық портфельдің атауымен қатар оның инвестициялық портфельді басқарушысының атауы көрсетіледі.

      9. 13-бағанда есепті күнгі жағдай бойынша пай ұстаушысы сақтанушы болып табылатын инвестициялық қордың бір пайының немесе активтері қаржы құралдарына инвестицияланған сақтанушының инвестициялық портфельінің бір шартты бірлігінің құны көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
11-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 11 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес басқаруды (инвестициялық портфельді басқарушының қатысуынсыз) жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары" кестесі

№ р/с

Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы

Эмитенттің атауы

Сатып алу құны, мың теңге

Төлеу күні

1

2

3

4

5

...


Барлығы:
      кестенің жалғасы:

Баланстың құны, мың теңге

Эмитенттің жарғылық капиталындағы пайызбен үлес

Меншік құқығын тіркеу күні

6

7

8      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Инвестициялық қордың
(инвестициялық портфельдің)
акционерлік қоғамдар болып
табылмайтын заңды
тұлғалардың капиталына
инвестициялары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп (индекс - 11 - І(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті және сақтанушының инвестицияларға қатысу талабын көздейтін сақтандыру шарттары шеңберінде басқаруға қабылданған активтерді дербес басқаруды (инвестициялық портфельді басқарушының қатысуынсыз) жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысанға деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда инвестициялық қордың (инвестициялық портфельдің) атауы көрсетіледі.

      6. 4-бағанда акциялардың сатып алу күнгі сатып алу бағасы көрсетіледі.

      7. 6-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялардың құны көрсетіледі.

      8. Нысан әр клиентке қатысты толтырылады.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
12-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 12 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын, тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері

  Нысан

      "Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары" кестесі

  (мың теңге)

№ р/с

Қайта сақтандырушының /сақтандыру агентінің/ қайта сақтанушының (цеденттің)/ сақтандыру брокерінің/ сақтанушының атауы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша берешек

Құнсыздануға арналған резервтер

Барлығы

оның ішінде

мерзімі өтпеген берешек

90 күнге дейін мерзімі өткен берешек

90 күннен астам мерзімі өткен берешек

1

2

3

4

5

6

7

1

Қайта сақтандырушылар


1.1

2

Сақтандыру агенттері


2.12.22.32.42.52.6

Басқа да сақтандыру агенттері


3

Сақтандыру брокерлері


3.1

4

Қайта сақтанушылар (цеденттер) / Сақтандырушылар


4.1

5

Сақтанушылар


5.15.25.35.45.55.6

Басқа сақтанушылар


6

Барлығы


      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Қайта сақтандырушылардан
алынатын сомалар,
сақтанушылардан (қайта
сақтанушылардан) және
делдалдардан алынатын
сақтандыру сыйлықақылары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп (индекс- 12 - І(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын, тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Сақтандыру брокері Нысанды тоқсан сайын есептілік кезеңінің соңындағы жағдай бойынша жасайды.

      5. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      6. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      7. 2-бағанда сақтандыру және (немесе) қайта сақтандыру шарттары бойынша берешегі бар қайта сақтандырушылардың, сақтандыру агенттерінің, сақтандыру брокерлерінің (делдалдардың), қайта сақтанушылардың (цеденттердің) және сақтанушылардың атауы көрсетіледі.

      8. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-жолдарда сақтандыру агенттері берешегінің жалпы сомасындағы ең көп үлесі бар сақтандыру агенттері көрсетіледі, қалған сақтандыру агенттерінің жиынтық берешегі "Басқа сақтандыру агенттері" 2.6-жолында көрсетіледі.

      9. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5-жолдарда сақтанушылар берешегінің жалпы сомасындағы ең көп үлесі бар сақтанушылар көрсетіледі, қалған сақтанушылардың жиынтық берешегі "Басқа сақтанушылар" 5.6-жолында көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
13-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Әкімшілік деректер нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 13 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар" кестесі

  (мың теңгемен)

р/с №

Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат

Сатып алу құны

Баланстық құны

1

2

3

4

1

Инвестициялық мүлік1.12

Жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар2.13

Өзге де негізгі құрал-жабдықтар4

Барлығы      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Инвестициялық мүлік және
негізгі құрал-жабдықтар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп (индекс - 13 - І(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда инвестициялық мүлік және негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі құрал-жабдықтарға инвестициялардың жалпы сомасы "Басқа негізгі құрал-жабдықтар" 3-жолында көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
14-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есеп

      Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 14 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу

      (мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві, жалпы сомасы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Болған, бірақ мәлімделмеген шығын резерві

Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

1

2

3

4

5

6

7

1

Міндетті сақтандыру


1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.3

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.4

экологиялық сақтандыру


1.5

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру


1.6

туристі сақтандыру


1.7

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


1.8

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


2

Ерiктi жеке сақтандыру


2.1

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


2.2

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:


2.2.1

шетелге шығатындарды


2.3

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


3

Ерiктi мүлiктiк сақтандыру


3.1

автомобиль көлiгiн сақтандыру


3.2

темiржол көлiгiн сақтандыру


3.3

әуе көлiгiн сақтандыр


3.4

су көлiгiн сақтандыру


3.5

ғарыш нысандарын сақтандыру


3.6

жүктерді сақтандыру


3.7

осы кестенің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 және 3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру


3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.11

ғарыш нысандары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру


3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру


3.13

осы кестенің 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 және 3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда азаматтық-құқықтық жауапкершiлiкті сақтандыру


3.14

заңды тұлғалардың қарыздарын сақтандыру


3.15

ипотеканы сақтандыру


3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру


3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру


3.18

осы кестенің 3.14, 3.15, 3.16 және 3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру


3.19

титулдық сақтандыру


3.20

сот шығысынан сақтандыру


3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)


4

Барлығы


      кестенің жалғасы:

Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінің таза сомасы

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резерві, жалпы сомасы

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

8

9

10      кестенің жалғасы:

Мәлiмделген, бiрақ реттелмеген шығындар резервінің таза сомасы

Сақтандыру резервтерінің жалпы сомасы

Сақтандыру резервтерінің жалпы сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі

Жалпы сақтандыру резервтерінің таза сомасы

11

12

13

14
      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ________________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша
сақтандыру резервтерiн есептеу
туралы есеп нысанына
қосымша

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі- 14 - I(R)O_M, кезеңділігі - ай сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

      6. Сақтандыру резервтері нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 13 қаулысымен бекітілген Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептеледі.

      7. 4-бағанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві бөлігінде қайта сақтандырушының үлесі цедентке, сақтандыру брокеріне сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы және сақтандыру делдалдарына және өзге тұлғаларға қайта сақтандырушыдан қайта сақтандыруға берілетін тәуекелдер бойынша сақтандыруды қорғауға жатпайтын өзге өтеулер, төлемдер шегеріле отырып көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысаy толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
15-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу туралы есеп

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 15 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

  Нысан

      Кесте. "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерін есептеу

      (мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві, жалпы сома

Қайта сақтандырушының еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервіндегі үлесі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасы

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындардың резерві

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы

1.1

осы кестенің 1.3-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру

1.2

осы кестенің 1.4-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру

1.3

мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру

1.4

зейнетақы аннуитетін сақтандыру

1.5

туристі сақтандыру

1.6

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

1.7

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде

1.7.1

шетелге шығатындарды

1.8

қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру

1.9

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)

      кестенің жалғасы:

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің таза сомасы

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резервінің таза сомасы

7

8

9

10

11

      кестенің жалғасы:

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінің таза сомасы

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі

12

13

14

15

16
      кестенің жалғасы:

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің таза сомасы

Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының барлық үлесі

Барлық сақтандыру резервтері

17

18

19      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ________________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша
сақтандыру резервтерiн есептеу
туралы есеп нысанына
қосымша

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 15 - I(R)O_M, кезеңділігі - ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

      6. Сақтандыру резервтері нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 13 қаулысымен бекітілген Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептеледі.

      7. 4-бағанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві бөлігінде қайта сақтандырушының үлесі цедентке, сақтандыру брокеріне сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы және сақтандыру делдалдарына және өзге тұлғаларға қайта сақтандырушыдан қайта сақтандыруға берілетін тәуекелдер бойынша сақтандыруды қорғауға жатпайтын өзге өтеулер, төлемдер шегеріле отырып көрсетіледі.

      8. 1.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттарын қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      9. 1.4-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      10. 1.8-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары және аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
16-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекет сыйлықақылары туралы есеп

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 16 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы

      (мың теңге)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

электрондық нысанда

резиденттен

бейрезиденттен

резиденттен

бейрезиденттен

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Міндетті сақтандыру1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.3

жекеше нотариустың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.4

экологиялық сақтандыру1.5

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі1.6

туристі сақтандыру1.7

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.8

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру1.9

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)2

Ерiктi жеке сақтандыру2.1

осы кестенің 2.3-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру2.2

осы кестенің 2.4-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру2.3

мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру2.4

зейнетақы аннуитетін сақтандыру2.5

жазатайым жағдайлардан сақтандыру2.6

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде2.6.1

шетелге шығатындарды2.7

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)3

Ерікті мүліктік сақтандыру3.1

автомобиль көлігін сақтандыру3.2

темір жол көлігін сақтандыру3.3

әуе көлігін сақтандыру3.4

су көлігін сақтандыру3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру3.6

жүктерді сақтандыру3.7

осы кестенің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 және 3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.11

ғарыш объектілері иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру3.13

осы кестенің 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 және 3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.14

заңды тұлғалардың қарыздарын сақтандыру3.15

ипотеканы сақтандыру3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру3.18

осы кестенің 3.14, 3.15, 3.16 және 3.17- жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру3.19

титулдық сақтандыру3.20

сот шығысынан сақтандыру3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)4

Барлығы      кестенің жалғасы:

мемлекет сыйлықақысы

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары

Қайта сақтандыруға берілген шарттарды бұзуға байланысты кірістер

Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын бұзуға байланысты шығыстар

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

резидентке

бейрезидентке

сақтандыру шарттары бойынша

қайта сақтандыру шарттары бойынша

мемлекет сыйлықақысы

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

      кестенің жалғасы:

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің өзгеруі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінде қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің таза сомасының өзгеруі

Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы (18-баған - 19-баған - 27-баған)

барлығы

оның ішінде

резидентке

бейрезидентке

23

24

25

26

27

28

      кестенің жалғасы:

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түрінде түскен кірістер

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түрінде болған шығыстар

барлығы

оның ішінде

барлығы

оның ішінде

резиденттерден

бейрезиденттерден

резиденттерге

бейрезиденттерге

29

30

31

32

33

34

      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтандыру сыйлықақылары және
мемлекеттің сыйлықақысы
туралы есеп нысанына
қосымша

Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 16 - I(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 4-бағанда 6, 7, 8 және 9-бағандардың жиынтық деректері көрсетіледі.

      6. 13-бағанда мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру шарттары бойынша қабылданған мемлекеттің сыйлықақысы көрсетіледі.

      7. 1.8-жолда қызметкерді жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру шарттары және "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      8. 2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттарын қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      9. 2.4-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
17-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Әкімшілік деректердің нысаны мына интернет-ресурста орналастырылды: www.natіonalbank.kz

Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары, сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 17 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__ жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      1-кесте. Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары

  (мың теңге)

Р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтанушы

Пайда алушы

Сақтандыру сыйлықақының сомасы

Жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы)

1

2

3

4

5

6

1


2      кестенің жалғасы:

оның ішінде, қайта сақтандыруға берілген

Сақтандыруды қорғау кезеңі

Сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы

Директорлар кеңесінің ірі мәмілені жасау туралы шешімінің деректемелері

нөмірі

күні

7

8

9

10

11

      2-кесте. Сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар

  (мың теңге)

Р/с №

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтанушы

Пайда алушы

Сақтандыру сыйлықақының сомасы

1

2

3

4

5

1

2

3


Жиынтығы
      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушыдан күтілетін өтемақының мөлшері

Мәлімделген талаптың сомасы

Сақтандыру жағдайының қысқаша сипаты

6

7

8
Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны _________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Ірі сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары,
сақтандыру төлемдері және ірі
мәлімделген талаптар туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары, сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп (индексі - 17 - І(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған "Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары, сақтандыру төлемдері және ірі мәлімделген талаптар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) Нысанда есепті кезеңде (айда) күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары (көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыныбы және жинақтаушы өмірді сақтандыру бойынша жасалған шарттарды қоспағанда) бойынша ақпарат, сақтандыру резервтерінде қайта сақтандырушының үлестері болып табылатын активтерді шегере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасына тең немесе оның он пайызынан асатын жиынтық жауапкершілік лимиті (жалпы сақтандыру сомасы) көрсетіледі;

      2) 8-бағанда сақтандыру/қайта шартының талаптарына сәйкес сақтандыруды қорғау кезеңі көрсетіледі. Сақтандыруды қорғаудың әр түрлі кезеңдері бар бірнеше сақтандыру (қайта сақтандыру) объектілері болғанда бір сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты шеңберінде сақтандыруды қорғаудың ең ерте басталу күні мен ең кеш аяқталу күні көрсетіледі;

      3) 9-бағанда сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі;

      4) 10 және 11-бағандарда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 2405 тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша ірі мәмілені тануға арналған нормативті бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 17 маусымдағы № 186 қаулысының талаптарына сәйкес келетін сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша ірі мәмілені жасау туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесінің шешімі көрсетіледі.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті кезеңде (айда) жүргізілген, есепті кезеңде (айда) мәлімделген, бірақ сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша реттелмеген талаптар бойынша (көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыныбы бойынша және өмірді жинақтап сақтандыру бойынша жасалған шарттарды қоспағанда) сақтандырудың тиісті сыныбы бойынша қалыптастырылған таза сақтандыру резервтерінің жалпы сомасына тең немесе он пайызынан асатын мөлшердегі сақтандыру төлемдері бойынша ақпарат көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
18-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Сақтандыру төлемдері туралы есеп

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 15 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 18 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Сақтандыру төлемдері

      (мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыс

Барлығы

оның ішінде

сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша

қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

резиденттерден

бейрезиденттерден

барлығы

оның ішінде, мемлекеттің сыйлықақысы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Міндетті сақтандыру1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.3

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру1.4

экологиялық сақтандыру1.5

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі1.6

туристі сақтандыру1.7

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi1.8

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру1.9

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)2

Ерiктi жеке сақтандыру2.1

осы кестенің 2.3-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру2.2

осы кестенің 2.4-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру2.3

мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру2.4

зейнетақы аннуитетін сақтандыру2.5

жазатайым жағдайлардан сақтандыру2.6

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:2.6.1

шетелге шығатындарды сақтандыру2.7

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)3

Ерікті мүліктік сақтандыру3.1

автомобиль көлігін сақтандыру3.2

теміржол көлігін сақтандыру3.3

әуе көлігін сақтандыру3.4

су көлігін сақтандыру3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру3.6

жүктерді сақтандыру3.7

осы кестенің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 және 3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.11

ғарыш объектілері иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру3.13

осы кестенің 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 және 3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру3.14

заңды тұлғалардың қарызын сақтандыру3.15

ипотекалық сақтандыру3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру3.17

басқа да қаржы шығынынан сақтандыру3.18

осы кестенің 3.14, 3.15, 3.16 және 3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығынын сақтандыру3.19

титулдық сақтандыру3.20

сот шығысын сақтандыру3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)4

Барлығы      кестенің жалғасы

Мәлімделген шағымдар саны

Сақтандыру төлемдерінің саны

Регрестік талап бойынша өтеу

Регрестік талап бойынша қайта сақтандырушыға берілген өтем

Барлығы

оның ішінде

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

9

10

11

12

13

14


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығысты өтеу

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыс

Сақтандыру шығынын реттеу бойынша шығыс

Барлығы

оның ішінде

резиденттерден

бейрезиденттерден

15

16

17

18

19

      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ________________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтандыру төлемдері
туралы есеп нысанына
қосымша

Сақтандыру төлемдері туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 18 - I(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сақтандыру төлемдері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 6-бағанда мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру шарттары бойынша қабылданған мемлекеттің сыйлықақысы көрсетіледі.

      6. 9-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығыны бойынша есепте тіркелген мәлімделген шағымдардың саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі.

      7. 10-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішінде сақтандыру төлемдерінің саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі. Бір сақтандыру жағдайы бойынша бір пайда алушыға аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша мерзімді төлемдер түрінде жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері бір сақтандыру төлемі ретінде көрсетіледі.

      8. "Сақтандыру төлемдерінің саны" деген 11 және 12-бағандарда сақтандыру төлемін нақты алушы болып табылатын сақтанушы (пайда алушы) жөнінде ақпарат көрсетіледі.

      9. 18-бағанда 13, 15-бағандардың мәндері шегеріле отырып және 14-бағанның мәнін қосу арқылы 3-бағанның мәні көрсетіледі.

      10. 19-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға байланысты қызметтерді (бағалаушылардың қызметтерін және заң қызметтерін) сатып алу бойынша қосымша шығысының сомасы көрсетіледі.

      11. 1.8-жолда қызметкерді жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру шарттары және "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      12. 2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттарын қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      13. 2.4-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      14. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
19-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Міндеттемелердің көлемі бойынша есеп

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 19 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Міндеттемелердің көлемі

Сақтандыру сыныптарының атауы

Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде жасалған шарттар саны (өспелі қорытындымен) (дана)

Ағымдағы жылдың басынан басталған кезең ішінде жасалған шарттар бойынша сақтандыру объектілерінің саны (дана)

Қолданыстағы шарттардың саны (дана)

Қолданыстағы шарттар бойынша сақтандыру объектілерінің саны (дана)

Барлығы

оның ішінде, электрондық нысанда

1

2

3

4

5

6

7

1

Міндетті
сақтандыру:


1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:


1.1.1

жеке тұлғалар


1.1.2

заңды тұлғалар


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:


1.2.1

жеке тұлғалар


1.2.2

заңды тұлғалар


1.3

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру, оның ішінде:


1.3.1

жеке тұлғалар


1.3.2

заңды тұлғалар


1.4

экологиялық сақтандыру, оның ішінде:


1.4.1

жеке тұлғалар


1.4.2

заңды тұлғалар


1.5

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:


1.5.1

жеке тұлғалар


1.5.2

заңды тұлғалар


1.6

туристі сақтандыру, оның ішінде:


1.6.1

жеке тұлғалар


1.6.2

заңды тұлғалар


1.7

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, оның ішінде:


1.7.1

жеке тұлғалар


1.7.2

заңды тұлғалар


1.8

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру, оның ішінде:


1.8.1

жеке тұлғалар


1.8.2

заңды тұлғалар


1.9

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары), оның ішінде:


1.9.1

жеке тұлғалар


1.9.2

заңды тұлғалар


1.10

Жеке тұлғаларды міндетті сақтандыру бойынша барлығы


1.11

Заңды тұлғаларды міндетті сақтандыру бойынша барлығы


2

Ерікті жеке сақтандыру:


2.1

осы кестенің 2.3-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру, оның ішінде:


2.1.1

жеке тұлғалар


2.1.2

заңды тұлғалар


2.2

осы кестенің 2.4-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:


2.2.1

жеке тұлғалар


2.2.2

заңды тұлғалар


2.3

мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру, оның ішінде:


2.3.1

жеке тұлғалар


2.3.2

заңды тұлғалар


2.4

зейнетақы аннуитетін сақтандыру, оның ішінде:


2.4.1

жеке тұлғалар


2.4.2

заңды тұлғалар


2.5

жазатайым жағдайлардан сақтандыру, оның ішінде:


2.5.1

жеке тұлғалар


2.5.2

заңды тұлғалар


2.6

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:


2.6.1

жеке тұлғалар


2.6.2

заңды тұлғалар


2.6.3

шетелге шығатындарды сақтандыру


2.7

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары), оның ішінде:


2.7.1

жеке тұлғалар


2.7.2

заңды тұлғалар


2.8

Жеке тұлғаларды ерікті жеке сақтандыру бойынша барлығы


2.9

Заңды тұлғаларды ерікті жеке сақтандыру бойынша барлығы


3

Ерікті мүліктік сақтандыру:


3.1

автомобиль көлігін сақтандыру, оның ішінде:


3.1.1

жеке тұлғалар


3.1.2

заңды тұлғалар


3.2

темір жол көлігін сақтандыру, оның ішінде:


3.2.1

жеке тұлғалар


3.2.2

заңды тұлғалар


3.3

әуе көлігін сақтандыру, оның ішінде:


3.3.1

жеке тұлғалар


3.3.2

заңды тұлғалар


3.4

су көлігін сақтандыру, оның ішінде:


3.4.1

жеке тұлғалар


3.4.2

заңды тұлғалар


3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру, оның ішінде:


3.5.1

жеке тұлғалар


3.5.2

заңды тұлғалар


3.6

жүктерді сақтандыру, оның ішінде:


3.6.1

жеке тұлғалар


3.6.2

заңды тұлғалар


3.7

осы кестенің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 және 3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру, оның ішінде:


3.7.1

жеке тұлғалар


3.7.2

заңды тұлғалар


3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:


3.8.1

жеке тұлғалар


3.8.2

заңды тұлғалар


3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:


3.9.1

жеке тұлғалар


3.9.2

заңды тұлғалар


3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:


3.10.1

жеке тұлғалар


3.10.2

заңды тұлғалар


3.11

ғарыш объектілері иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның ішінде:


3.11.1

жеке тұлғалар


3.11.2

заңды тұлғалар


3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру, оның ішінде:


3.12.1

жеке тұлғалар


3.12.2

заңды тұлғалар


3.13

осы кестенің 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 және 3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру, оның ішінде:


3.13.1

жеке тұлғалар


3.13.2

заңды тұлғалар


3.14

заңды тұлғалардың қарызын сақтандыру, оның ішінде:


3.14.1

жеке тұлғалар


3.14.2

заңды тұлғалар


3.15

ипотекалық сақтандыру, оның ішінде:


3.15.1

жеке тұлғалар


3.15.2

заңды тұлғалар


3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру, оның ішінде:


3.16.1

жеке тұлғалар


3.16.2

заңды тұлғалар


3.17

басқа да қаржы шығынынан сақтандыру, оның ішінде:


3.17.1

жеке тұлғалар


3.17.2

заңды тұлғалар


3.18

осы кестенің 3.14, 3.15, 3.16 және 3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығынын сақтандыру


3.18.1

жеке тұлғалар


3.18.2

заңды тұлғалар


3.19

титулдық сақтандыру, оның ішінде:


3.19.1

жеке тұлғалар


3.19.2

заңды тұлғалар


3.20

сот шығысын сақтандыру, оның ішінде:


3.20.1

жеке тұлғалар


3.20.2

заңды тұлғалар


3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары), оның ішінде:


3.21.1

жеке тұлғалар


3.21.2

заңды тұлғалар


3.22

Жеке тұлғаларды ерікті мүліктік сақтандыру бойынша барлығы


3.23

Заңды тұлғаларды ерікті мүліктік сақтандыру бойынша барлығы


4

Барлығы, оның ішінде:


4.1

жеке тұлғалар


4.2

заңды тұлғалар


      кестенің жалғасы:

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелердің көлемі, мың теңгемен

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомасы, мың теңгемен

барлығы

оның ішінде, қайта сақтандыруға берілген

барлығы

оның ішінде, қайта сақтандыруға берілген

резиденттерге

бейрезиденттерге

резиденттерге

бейрезиденттерге

8

9

10

11

12

13


      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ________________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Міндеттемелердің көлемі
бойынша есеп нысанына
қосымша

Міндеттемелердің көлемі бойынша есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 19 - I(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Міндеттемелердің көлемі бойынша есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5 және 7-бағандарда сақтандыру сыйлықақысының мөлшері анықталатын сақтандыру объектілері бірліктерінің саны көрсетіледі.

      6. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың ерікті және міндетті түрлері бойынша, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды, тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды қоспағанда, әрбір сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша 5 және 7-бағандарда бір сақтандыру объектісі көрсетіледі.

      7. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыныбында 5 және 7-бағандарда көлік құралдарының саны көрсетіледі.

      8. 8-бағанда қолданыстағы сақтандыру және кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің жалпы көлемі көрсетіледі.

      9. 11-бағанда қолданыстағы сақтандыру және кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      10. Сақтандырудың бірнеше сыныптары шегінде ерікті сақтандыру шартын жасаған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша ақпарат:

      1) 3, 4, 5, 6 және 7-бағандарда осы шарт бойынша міндеттемелер көлемінде ең көп үлесі бар сақтандыру сыныбына сәйкес көрсетіледі;

      2) 8, 9, 10 және 11-бағандарда сақтандырудың әрбір сыныбы бойынша жеке көрсетіледі.

      11. Аннуитеттік сақтандыру сыныбында қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер көлемі көрсетілмейді.

      12. 1.8-жолда қызметкерді жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру шарттары және "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      13. 2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттарын қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      14. 2.4-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
20-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу туралы есеп

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 20 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, ай сайын

      Нысан

      Кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу

      (мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының (түрлерінің) атауы

Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары

Сақтандыру төлемдері

Шығын резервтеріндегі өзгерістер

Реттеу шығысы

Шығыс

Таза шығыс

Барлығы

Еңбек сіңірілген сыйлықақылардың таза сомасы

Барлығы

Сақтандыру төлемдерінің таза сомасы

Барлығы

Шығын резервтеріндегі өзгерістердің таза сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Міндетті сақтандыру


1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.3

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.4

экологиялық сақтандыру


1.5

аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.6

туристі сақтандыру


1.7

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты болатын объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.8

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру


1.9

сақтандырудың өзге сыныптары (түрлері)


2.

Ерікті жеке сақтандыру


2.1

осы кестенің 2.3-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру


2.2

осы кестенің 2.4-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру


2.3

мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру


2.4

зейнетақы аннуитетін сақтандыру


2.5

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


2.6

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:


2.6.1

шетелге шығатындарды сақтандыру


2.7

сақтандырудың өзге сыныптары (түрлері)


3.

Ерікті мүліктік сақтандыру


3.1

автомобиль көлігін сақтандыру


3.2

теміржол көлігін сақтандыру


3.3

әуе көлігін сақтандыру


3.4

су көлігін сақтандыру


3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру


3.6

жүктерді сақтандыру


3.7

осы кестенің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 және 3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру


3.8

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.9

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.10

су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.11

ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру


3.13

осы кестенің 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 және 3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру


3.14

заңды тұлғалардың қарызын сақтандыру


3.15

ипотекалық сақтандыру


3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру


3.17

басқа да қаржы шығынынан сақтандыру


3.18

осы кестенің 3.14, 3.15, 3.16 және 3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығынын сақтандыру


3.19

титулдық сақтандыру


3.20

сот шығысын сақтандыру


3.21

сақтандырудың өзге сыныптары (түрлері)


4.

Барлық сақтандыру портфелі бойынша


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының үлесі есепке алынған есепті кезеңдегі шығындылық коэффициенті, пайызбен

Қайта сақтандырушының үлесі есепке алынбаған
есепті кезеңдегі шығындылық коэффициенті, пайызбен

Қайта сақтандырушының үлесі есепке алынған шығын коэффициенті, пайызбен

Қайта сақтандырушының үлесі есепке алынбаған шығын коэффициенті, пайызбен

Қайта сақтандырушының үлесі есепке алынған аралас коэффициент, пайызбен

Қайта сақтандырушының үлесі есепке алынбаған аралас коэффициент, пайызбен

12

13

14

15

16

17

...


      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының аралас коэффициентін
есептеу туралы есеп нысанына
қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін
есептеу туралы есеп
әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – 20 - I(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының аралас коэффициентін есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттайтын коэффициенттерді есептеу тәртібін айқындайды.

      6. Нысан жинақтаушы сақтандыру сыныптарын (түрлерін) қоспағанда, сақтандырудың барлық сыныптары (түрлері) бойынша толтырылады.

      7. Есепті күннің алдындағы он екі айдағы барлық параметрлер пайдаланылады.

      8. 3-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13056 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 240 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының шығындылықты (шығындылық коэффициенті, шығындар коэффициенті, аралас коэффициент) сипаттайтын коэффициенттерін есептеу қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) 8-тармағының екінші бөлігіне сәйкес есептелген еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.

      9. 4-бағанда Қағидалардың 9-тармағының екінші бөлігіне сәйкес есептелген таза еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.

      10. 5-бағанда есепті күннің алдындағы он екі айдағы сақтандыру төлемдері көрсетіледі.

      11. 6-бағанда есепті күннің алдындағы он екі айдағы қайта сақтандырушының үлесі есепке алынбаған сақтандыру төлемдері көрсетіледі.

      12. 7-бағанда есепті күннің алдындағы он екі айдағы шығын резервтеріндегі өзгерістер көрсетіледі.

      13. 8-бағанда есепті күннің алдындағы он екі айдағы қайта сақтандырушының үлесі есепке алынбаған шығын резервтеріндегі өзгерістер көрсетіледі.

      14. 9-бағанда есепті күннің алдындағы он екі айдағы реттеу шығысы көрсетіледі.

      15. 10, 11, 14, 15, 16 және 17-бағандар барлық сақтандыру портфелі бойынша толтырылады.

      16. 12-бағанда 5, 7 және 9-бағандар сомасының 3-бағанның тиісті мәніне қатынасы көрсетіледі.

      17. 13-бағанда 6, 8 және 9-бағандар сомасының 4-бағанның тиісті мәніне қатынасы көрсетіледі.

      18. 14-бағанда 10-баған мәнінің 3-бағанның тиісті мәніне қатынасы көрсетіледі.

      19. 15-бағанда 11-баған мәнінің 4-бағанның тиісті мәніне қатынасы көрсетіледі.

      20. 16-бағанда 12 және 14-бағандардың тиісті мәндерінің сомасы көрсетіледі.

      21. 17-бағанда 13 және 15-бағандардың тиісті мәндерінің сомасы көрсетіледі.

      22. 1.8-жолда қызметкерді жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру шарттары және "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      23. 2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттарын қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      24. 2.4-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      25. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
21-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу туралы есеп

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 21 - I(R)O_Y

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, жыл сайын

      Кесте. Полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу

      (мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының (түрлерінің) атауы

Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары

Сақтандыру төлемдері

Шығын резервтеріндегі өзгерістер

Реттеу шығысы

Қайта сақтандырушының үлесін ескергенде полистер бойынша шығындылық коэффициенті, пайызбен

Қайта сақтандырушының үлесін ескермегенде шығындылық коэффициенті, пайызбен

Барлығы

Еңбек сіңірілген
сыйлықақылардың таза сомасы

Барлығы

Сақтандыру төлемдерінің таза сомасы

Барлығы

Шығын резервтеріндегі өзгерістердің таза сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Міндетті сақтандыру


1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.3

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.4

экологиялық сақтандыру


1.5

аудиторлардың және аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.6

туристі сақтандыру


1.7

қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру қаупімен байланысты объект иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


1.8

қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру


1.9

сақтандырудың өзге сыныптары (түрлері)


2.

Ерікті жеке сақтандыру


2.1

осы кестенің 2.3-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру


2.2

осы кестенің 2.4-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру


2.3

мемлекеттік білім берудің жинақтаушы жүйесінің аясында өмірді сақтандыру


2.4

зейнетақы аннуитеттік сақтандыру


2.5

жазатайым жағдайлардан сақтандыру


2.6

ауру жағдайларынан сақтандыру


2.6.1

шетелге шығатындар


2.7

сақтандырудың өзге сыныптары (түрлері)


3.

Ерікті мүліктік сақтандыру


3.1

автомобиль көлігін сақтандыру


3.2

теміржол көлігін сақтандыру


3.3

әуе көлігін сақтандыру


3.4

су көлігін сақтандыру


3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру


3.6

жүктерді сақтандыру


3.7

осы кестенің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 және 3.6 -жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру


3.8

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.9

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.10

су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.11

ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру


3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру


3.13

осы кестенің 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 және 3.12 -жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру


3.14

заңды тұлғалардың қарыздарын сақтандыру


3.15

ипотекалық сақтандыру


3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру


3.17

өзге қаржылық шығындардан сақтандыру


3.18

осы кестенің 3.14, 3.15, 3.16 және 3.17 -жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржылық ұйымдардың шығындарын сақтандыру


3.19

титулдық сақтандыру


3.20

сот шығыстарын сақтандыру


3.21

сақтандырудың өзге сыныптары (түрлері)


4.

Барлық сақтандыру портфелі бойынша


      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Полистер бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
шығындылық коэффициентін
есептеу туралы есеп
нысанына қосымша

Полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 21 - I(R)O_Y, кезеңділігі – жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жыл сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда полистер бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылық коэффициентін есептеу тәртібі айқындалады.

      6. Нысан жинақтап сақтандырудың сынаптарын (түрлерін) қоспағанда, сақтандырудың барлық сынаптары (түрлері) бойынша толтырылады.

      7. 3-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13056 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 240 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының шығындылықты (шығындылық коэффициенті, шығындар коэффициенті, аралас коэффициент) сипаттайтын коэффициенттерін есептеу қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) 16-тармағының екінші бөлігіне сәйкес есептелген еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.

      8. 4-бағанда Қағидалардың 17-тармағының екінші бөлігіне сәйкес есептелген таза еңбекпен табылған сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.

      9. 5-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті күннің алдындағы 24 (жиырма төрт) айға сақтандыру төлемдері көрсетіледі.

      10. 6-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті күннің алдындағы 24 (жиырма төрт) айға қайта сақтандырушының үлесін ескермегенде сақтандыру төлемдері көрсетіледі.

      11. 7-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті күннің алдындағы 24 (жиырма төрт) айға шығындар резервтеріндегі өзгерістер көрсетіледі.

      12. 8-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті күннің алдындағы 24 (жиырма төрт) айға қайта сақтандырушының үлесін ескермегенде шығындар резервтеріндегі өзгерістер көрсетіледі.

      13. 9-бағанда есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті күннің алдындағы 24 (жиырма төрт) айға реттеу шығындары көрсетіледі.

      14. 10-бағанда 5, 7 және 9-бағандар сомасының 3-бағанның тиісті мәніне қатынасы көрсетіледі.

      15. 11-бағанда 6, 8 және 9-бағандар сомасының 4-бағанның тиісті мәніне қатынасы көрсетіледі.

      16. 1.8-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары және аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      17. 2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттарын қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      18. 2.4-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      19. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
22-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 20.07.2020 № 93 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында орналастырылған

Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 22 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Қайта сақтаныдыру қызметі" кестесі

Р/с №

Қайта сақтандыру ұйымының атауы

Негізгі компания

Рейтингі

Рейтингтік агенттіктің атауы

Қайта сақтандыру ұйымының орналасқан жері (елі)

Сақтандыру брокерінің атауы

атауы

ел коды

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары1.12

Резидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары2.13

Резидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары – АХҚО қатысушылары3.14

Барлығы      кестенің жалғасы:

Бейрезидент - сақтандыру брокерінің орналасқан жері (елі)

Шетел валютасының атауы (валютаның мың бірлігімен)

Қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер көлемі (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер көлемі, мың теңгемен

Қайта сақтандыру ұйымдарына берілген сақтандыру сыйлықақылары,
(ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен

атауы

ел коды

9

10

11

12

13

14


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақылары (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың шетел валютасымен

Қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақылары, мың теңгемен

Қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдер бойынша өтемақы (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен

Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен

Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдері (ағымдағы жылдың басынан басталған кезең үшін), мың теңгемен

15

16

17

18

19

      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру түрі (факультативтік/ облигаторлық)

Қайта сақтандыру нысаны
(тепе-тең/ тепе-тең емес)

Сақтандыру сыныбының атауы

20

21

22      Атауы ______________________________________________________________

      Мекенжайы _________________________________________________________

      Телефоны ___________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ________________________________________

      Орындаушы _____________________________________            ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                   қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ________________________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ________________________________________________             ______________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)                               қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Қайта сақтандыру қызметі
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп (индекс - 22 - I(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қайта сақтандыру қызметі туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Егер өзгеше көрсетілмесе, нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.02.2021 № 11 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы (аббревиатураларды және қысқартуларды қолданусыз) көрсетіледі.

      6. 3 және 8-бағандарда толық атауы (аббревиатураларды және қысқартуларды қолданусыз) көрсетіледі.

      7. 4-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген, "Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сәйкес рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 4-бағанда "рейтингі жоқ" деп көрсетіледі.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. 11-бағанда валюталардың кодтары "Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар" ҚР ҰС 07 ISO 4217 Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сәйкес көрсетіледі.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. 12-бағанда міндеттемелер көлемі есептік кезеңнің басынан басталған кезеңде жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша көрсетіледі.

      10. 13-бағанның "Резидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 9-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      11. 13-бағанның "Бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 10-бағанының жиынтық сомасына сәйкес келеді.

      12. 13-бағанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің жиынтық сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 9 және 10-бағандарының сомасына сәйкес келеді.

      13. 14-бағанның "Резиденттердің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы осы қаулының 16-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 15-бағанындағы жиынтық сомаға сәйкес келеді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      14. 14-бағанның "Бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары" жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы осы қаулының 16-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 16-бағанындағы жиынтық сомаға сәйкес келеді.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      15. 14-бағандағы қайта сақтандыру ұйымына берілген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы осы қаулының 16-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 14-бағанындағы жиынтық сомаға сәйкес келеді.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      16. 15-бағанда есепті кезеңнің басынан басталатын кезеңде қайта сақтандыру ұйымына берілген шетел валютасындағы сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      17. 17-бағанда қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған тәуекелдер бойынша өтемақы туралы деректер көрсетіледі.

      18. 19-бағанда қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      19. 22-бағанда сақтандыру сыныбының атауы көрсетіледі. Егер әртүрлі сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру сыйлықақылары бір қайта сақтандыру ұйымына берілген жағдайда, сақтандыру сыныптарының тізбесі бір жолда көрсетіледі.

      20. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
23-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер және сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

      Ескерту. 23-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 23 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      1-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасау

      (мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

Жасалған шарттар (бірліктер) саны

барлығы

оның ішінде мыналармен жасалған шарттар бойынша:

екінші деңгейдегі банктер

басқалары

барлығы

оның ішінде мыналармен жасалған шарттар бойынша:

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Міндетті сақтандыру
1.1

көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.3

жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
1.4

экологиялық сақтандыру
1.5

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгіХХ


1.6

туристі сақтандыру
1.7

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.8

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру
1.9

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
2

Ерiктi жеке сақтандыру
2.1

осы кестенің 2.3-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру
2.2

осы кестенің 2.4-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру
2.3

мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі аясында өмірді сақтандыру
2.4

зейнетақы аннуитетін сақтандыру
ХХ

2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:
2.4.1

шетелге шығатындарды
2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру
3.6

жүктерді сақтандыру
3.7

осы кестенің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 және 3.6 -жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру
3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
3.11

ғарыш объектілері иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
3.12

кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру
3.13

осы кестенің 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 және 3.12-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру
3.14

заңды тұлғалардың қарыздарын сақтандыру
3.15

ипотекалық сақтандыру
3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру
3.17

өзге де қаржы шығындардан сақтандыру
3.18

осы кестенің 3.14, 3.15, 3.16 және 3.17-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру
3.19

титулдық сақтандыру
3.20

сот шығыстарын сақтандыру
3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)
4

Барлығы
      кестенің жалғасы:

Сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелер көлемі

Ерекше қатынастар арқылы байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

барлығы

оның ішінде мыналармен жасалған шарттар бойынша:

екінші деңгейдегі банктер

өзгелер

барлығы

оның ішінде мыналармен жасалған шарттар бойынша

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

жеке тұлғалар

заңды тұлғалар

10

11

12

13

14

15

16

17ХХ


ХХ

      кестенің жалғасы:

Ерекше қатынастар арқылы байланысты сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері

Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша міндеттемелер көлемі (жауапкершілік лимиті)

Ерекше қатынастар арқылы байланысты қайта сақтандыру ұйымдарына қайта сақтандыру шарттары бойынша берілген сақтандыру сыйлықақылары

Ерекше қатынастар арқылы байланысты қайта сақтандыру ұйымдарынан қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған өтем

Қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер көлемі

18

19

20

21

22

      2-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын қоспағанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер

      (мың теңгемен)

Тұлғаның атауы Наименование (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін бар болса)

Тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға жатқызылған белгі

Операция түрі

Валюта түрі

Шарт бойынша мәміле сомасы, (мың теңгемен)

Шарт жасалған күн (талаптарын орындай бастаған күн)

Шарттың қолданылуы аяқталған күн (талаптарын орындау аяқталған күн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

      кестенің жалғасы:

Шарт талаптары бойынша қамтамасыз ету

Төленетін сыйақы (жылдық пайызбен)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесі не акционерлерінің жалпы жиналысы (директорлар кеңесі болмаған жағдайда) шешімінің деректемелері

Есепті күні ағымдағы қалдық, мың теңгемен

түрі

құны, мың теңгемен

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пайдасына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаның пайдасына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

нөмірі

күні

10

11

12

13

14

15

16      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымымен, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымымен
ерекше қатынастар арқылы байланысты
тұлғалармен жасалған мәмілелер және
сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары туралы есеп нысанына
қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер және сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 23 - I(R)O_Q, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған мәмілелер және сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) Нысанда ағымдағы жылдың басынан бергі кезең үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат (өспелі қорытындымен) көрсетіледі;

      2) 3-бағанда есепті кезеңде сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстар есебімен, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған тікелей сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі;

      3) 10-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған тікелей сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі;

      4) 17-бағанда есепті кезеңде сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстар есебімен, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі;

      5) 18-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасалған кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі;

      6) 1.8-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттары және аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі;

      7) 2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттарын қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі;

      8) 2.4-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен жасалған барлық мәмілелері туралы мәліметтер көрсетіледі, олардың сомасы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен операцияларының әрбір түрі бойынша Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 болып тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемелерін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 қаулысымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндеріне және оларды есептеу әдістемелеріне сәйкес есептелетін нақты төлем қабілеттілігі маржасының мөлшерінен жиынтығында 0,1 пайыздан асады.

      2) егер өзге операциялар бойынша мәміле талаптары қамтамасыз етудің болуын немесе сыйақы төлеуді көздемесе, 10, 11 немесе 12, 13-бағандар толтырылмайды;

      3) Нысанда ағымдағы жылдың басынан бастап жасалған мәмілелер бойынша мәліметтер көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
24-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Өзге дебиторлық және кредиторлық берешектер туралы есеп

      Ескерту. 24-қосымша алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
25-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректердің нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 25 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп" кестесі

  (мың теңгемен)

Р/с №

Р/с №

Талап етілгенге дейін

30 күнге дейін

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


АКТИВТЕР

1

Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламалары

2

Орналастырылған салымдар

3

Бағалы қағаздар, оның ішінде:

3.1

сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар

3.2

өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар

3.3

пайда немесе шығын құрамында өзгерістері көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

4

Қайта сақтандыру активтері

5

Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары, оның ішінде:

5.1

Мерзімі 90 күннен асқан берешек

5.2

Құнсыздануға арналған резервтер

6

Басқа дебиторлық берешек

7

Басқа активтер

8

Мерзімі жоқ басқа активтер


МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9

Резервтер, оның ішінде:

9.1

еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві

9.2

өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған шығындар резерві

9.3

аннуитет шарттары бойынша болмаған шығындар резерві

9.4

болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві

9.5

мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві

10

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар

11

Басқа міндеттемелер

12

Мерзімі жоқ басқа міндеттемелер

      кестенің жалғасы:

31 күннен бастап 90 күнге дейін

91 күннен бастап 180 күнге дейін

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
      кестенің жалғасы:

181 күннен бастап 1 жылға дейін

1 жылдан астам 3 жылға дейін

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
      кестенің жалғасы:

3 жылдан астам 5 жылға дейін

5 жылдан астам 10 жылға дейін

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
      кестенің жалғасы:

10 жылдан астам

Жиынтығы

Барлығы

оның ішінде

Барлығы

оның ішінде

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

теңгемен

АҚШ долларымен

Еуромен

Ресей рублімен

басқа шетел валютасымен

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62
      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Ұлттық және шетел
валюталарындағы активтер мен
міндеттемелердің мерзімдерін
салыстыру туралы есеп
нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп (индекс - 25 - І(R)O_M, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Ұлттық және шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес) жүз теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес) жүз теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Әрбір активке (міндеттемеге) арналған Нысанды толтырған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы дебиторлардың міндеттемелерді орындауын талап ететін және кредиторлардың талаптарын орындайтын барынша аз мерзім көзделеді.

      6. Активтер күмәнді борыштар бойынша қалыптастырылған резервтерді шегере отырып енгізіледі.

      7. "Басқа активтер" деген 7-жол бойынша, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанның 1, 2, 3, 4, 5 және 6-жолдарында көрсетілгендерді қоспағанда, дебиторлардың міндеттемелерді орындауын талап ететін мерзімі бар активтер көрсетіледі.

      8. "Басқа міндеттемелер" деген 11-жол бойынша, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанның 9 және 10-жолдарында көрсетілгендерді қоспағанда, кредиторлардың талаптарды орындауын талап ететін мерзімі бар міндеттемелер көрсетіледі.

      9. "Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві", "өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві", "аннуитеттік шарттар бойынша орын алмаған шығындар резерві" жолдарын, сондай-ақ қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша орын алған, бірақ толық мәлімделмеген шығындар резервін толтырған кезде әрбір сақтандыру шарты бойынша сақтандыруды қорғау іс-қимылы аяқталғанға дейін қалған мерзім қолданылады.

      Орын алған, бірақ толық мәлімделмеген шығындардың резерві (қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша орын алған, бірақ толық мәлімделмеген шығындар резервін қоспағанда) және мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві 1 жылға дейін өту мерзімімен міндеттемелер санатында көрсетіледі;

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
26-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп

      Ескерту. 26-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 26 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі:

      1-кестенің бөлігінде – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15 (он бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын;

      2-кестенің бөлігінде – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

  Нысан

      1-кесте. Баланстық шоттар бойынша қалдықтар

      (мың теңгемен)

Баланстық шот нөмірі

Резиденттік белгісі

Экономика секторының коды

Валюталар тобының коды

Сомасы

1

2

3

4

5

Активтер

….

Міндеттемелер

….

Капитал

….

      2-кесте. Баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар

      (мың теңгемен)

Баланстан тыс шоттардың атауы

Есепті кезеңнің соңында

Ағымдағы жылдың басында

1

2

3

4

1.

Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер1.1

Кепілдіктер бойынша талаптар шоттары1.1.1

берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар1.1.2

қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар1.1.3

Қазақстан Республикасының Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасына сәйкес шартты төтенше жарналар1.2

Болашақта қарыз беру (алу) бойынша талаптар шоттары1.2.1

берілетін қарыздар бойынша шартты талаптар1.2.2

болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар1.3

Туынды қаржы құралдары бойынша талаптар шоттары1.3.1

қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар1.3.2

условные требования по покупке финансовых фьючерсов1.3.3

қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар1.3.4

белгіленген пайыздық своп1.3.5

өзгермелі пайыздық своп1.3.6

сатып алынған опцион - "колл" мәмілелері1.3.7

сатып алынған опцион - "пут" мәмілелері1.3.8

сатылған опцион "пут" - контршот мәмілелері1.3.9

сатылған опцион "колл" - контршот мәмілелері1.3.10

болашақтағы сыйақы - контршот туралы сатып алынған келісім1.3.11

болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім1.3.12

басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар1.4

Кепілдіктер бойынша міндеттемелер шоттары1.4.1

берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер1.4.2

қабылданған кепілдіктер бойынша талаптарды ықтимал азайту1.4.3

Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру туралы заңнамасы бойынша шартты міндеттемелер1.5

Болашақта қарыз беру (алу) бойынша міндеттемелер шоттары1.5.1

болашақта қарыз беру бойынша шартты міндеттемелер1.5.2

алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер1.6

Туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер шоттары1.6.1

қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер1.6.2

қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер1.6.3

қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер1.6.4

өзгермелі пайыздық своп1.6.5

белгіленген пайыздық своп1.6.6

сатып алынған опцион "колл" - контршот мәмілелері1.6.7

сатып алынған опцион "пут" - контршот мәмілелері1.6.8

сатылған опцион "пут" мәмілелері1.6.9

сатылған опцион "колл" мәмілелері1.6.10

болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім1.6.11

болашақтағы сыйақы - контршот туралы іске асырылған келісім1.6.12

басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер2

Меморандум шоттары2.1

Меморандум шоттары - активтер2.1.1

жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар2.1.2

бөліп төлеу арқылы сатылатын негізгі құрал-жабдықтар2.1.3

шығынға есептен шығарылған борыштар2.1.4

инкассоға жіберілген құжаттар мен құндылықтар2.1.5

міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік2.1.6

оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялар (қатысу үлестері)2.2.

Меморандум шоттары - пассивтер2.2.1

жалға алынған машиналар, жабдықтар, көлік және басқа да құрал-жабдықтар2.2.2

инкассоға қабылданған құжаттар мен құндылықтар2.2.3

клиенттің міндеттемесін қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік2.2.4

талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар2.2.4.1

талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша есептелген сыйақы2.2.4.2

талап ету құқықтары сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық қарыздар бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)2.3

Меморандум шоттары - басқалары2.3.1

мерзімінде төленбеген төлем құжаттары2.3.2

шет мемлекеттер және шетел банктері ашқан кредиттік желілер2.3.3

әртүрлі құндылықтар мен құжаттар2.3.4

есебіне жіберілген және берілген әртүрлі құндылықтар мен құжаттар2.3.5

сақтаудағы аффинирленген бағалы металдар2.3.6

сақтаудағы акциялар және басқа бағалы қағаздар2.3.7

"депо" шоты3

Анықтама үшін: Толық жұмыс күні жұмыс істейтін қызметкерлер саны      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ____________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Баланстық және баланстан тыс
шоттардағы қалдықтар
туралы есеп нысанына
қосымша

Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 26 - I(R)O_Q, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кесте бойынша:

      1) 1-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16390 болып тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру қоғамдарының және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есеп жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 251 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына және Қазақстан Республикасының бейрезидент - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарына арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарының (бұдан әрі –– Шоттар жоспары) 2-тарауының 1, 2, 3, 4 және 5-параграфтарында көзделген баланстық шоттардың шот нөмірі көрсетіледі.

      2) 2, 3 және 4-бағандарда резиденттік белгісіне, экономика секторына және валюталар тобына сәйкес келетін кодтар көрсетіледі.

      Резиденттік белгісі (2-баған) және резиденттің экономика секторының коды (3-баған) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес көрсетіледі.

      Бейрезиденттерге қатысты активтер мен міндеттемелер бойынша 2-бағанда экономика секторының "0" коды көрсетіледі.

      Валюталар тобының коды 4-бағанда мынадай түрде көрсетіледі:

      "1" – Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы, теңге;

      "2" – шетел валютасы, аффинирленген бағалы металдар.

      3) 2 және 3-бағандарда активтер бойынша резиденттік белгісі және дебитордың (эмитенттің) экономика секторының коды, міндеттемелер бойынша – резиденттік белгісі және кредитор экономикасы секторының коды көрсетіледі.

      4) 2 және 3-бағандарда:

      1280 08 шоттар үшін резиденттік белгісі және вексель беруші экономикасы секторының коды көрсетіледі;

      1120, 1130, 1140, 1160, 1270 01, 1270 04, 1290 23, 2020, 2030, 2170 01 және 2170 03 шоттар үшін резиденттік белгісі және эмитент экономикасы секторының коды көрсетіледі;

      4030 07 және 4030 10 шоттар үшін резиденттік белгісі және бағалы қағазды ұстаушы экономикасы секторының коды көрсетіледі, бағалы қағазды ұстаушыны дұрыс анықтау мүмкіндігі болмаған кезде – резиденттік белгісі және бағалы қағазды номиналды ұстаушы (сенімгерлік меншік иесі) экономикасы секторының коды көрсетіледі.

      5) Үлгі Шот жоспарының 2-тарауының 1300, 2300, 2400, 2600, 2700, 2930 шоттары және "Капитал және резервтер" 5-параграфының шоттары бойынша 2, 3 және 4-бағандарда "0" коды көрсетіледі.

      6) 1370, 1380, 1400, 1500, 1620, 2800, 2920, 3100, 3200, 3520, 3530, 3540, 4310, 4420, 4430 және 4440 шоттар бойынша 2 және 3-бағандарда "0" коды көрсетіледі.

      7) 5-бағанда баланстық шоттар бойынша есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жиынтық сома көрсетіледі.

      6. 2-кесте бойынша:

      1) 2-бағанда Шоттар жоспарының 2-тарауының 8, 9 және 10-параграфтарымен көзделген баланстан тыс шоттар атауы көрсетіледі.

      2) 3-бағанда баланстан тыс шоттар бойынша есепті кезеңнің соңындағы жиынтық сомасы көрсетіледі.

      3) 4-бағанда баланстан тыс шоттар бойынша ағымдағы жылдың басындағы жиынтық сомасы көрсетіледі.

      4) 10-жолда анықтамалық түрде толық жұмыс күнімен айналысатын қызметкерлердің саны және баламалары (толық жұмыс күнімен жұмыс істейтін екі қызметкер толық жұмыс күнімен айналысатын бір қызметкер ретінде есептеледі) көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
27-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан www.natіonalbank.kz. интернет-ресурcында орналастырылған

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 27 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__ "____" ______________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары" кестесі

  (теңгемен)

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру түрі

Сақтанушы

Сақтанушы резиденттігінің мәртебесі

Сақтанушының бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) Жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Қайта сақтанушы

Пайда алушы

Пайда алушының бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) Жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

Сақтандыру объектілерінің саны

Сақтандыру шартының (полисінің) және (немесе) қосымша келісімнің нөмірі

7

8

9

10

11


      кестенің жалғасы:

Сақтандыру шартын және (немесе) қосымша келісімді жасау күні

Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы басталған күн

Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы аяқталған күн

Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы басталған күн

Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы аяқталған күн

12

13

14

15

16


      кестенің жалғасы:

Сақтандыру сомасының мөлшері, теңгемен

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, теңгемен

Сақтандыру брокерінің, агентінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Комиссиялық сыйақы мөлшері, теңгемен

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві

Қайта сақтандыру шартының нөмірі

17

18

19

20

21

22      кестенің жалғасы:

Қазақстан Республикасының резиденті қайта сақтандырушының сақтандыру сомасы, теңгемен

Қазақстан Республикасының бейрезиденті қайта сақтандырушының сақтандыру сомасы, теңгемен

Қазақстан Республикасының резидентіне қайта сақтандыру шарты бойынша қайта сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен

Қазақстан Республикасының бейрезидентіне қайта сақтандыру шарты бойынша қайта сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен

Қайта сақтандыру шартын жасау күні

23

24

25

26

27


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шартының қолданылуы басталған күн

Қайта сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күн

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыруды қорғаудың қолданылуы басталған күн

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғаудың қолданылуы аяқталған күні

Қайта сақтандыру түрі (факультативті, облигаторлық) Қайта сақтандыру нысаны (бірдей және (немесе) бірдей емес)

28

29

30

31

32


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының рейтингтік бағасы

Рейтингтік агенттік

Қайта сақтандырушыдан комиссия мөлшері, теңгемен

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру брокерінің комиссиялық сыйақысы

Қайта сақтандырушының еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві

в процентах

Сумма, в тенге

Наименование брокера

33

34

35

36

37

38

39

40


Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны _________________________________________________________

Электрондық поштасының мекенжайы_________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  "Жалпы сақтандыру" саласы
бойынша қолданыстағы
сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп (индекс - 27- І(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын және қайта сақтандыруға берілген шарттарды есепке алу журналы" әкімшілік деректерін жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанды тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары және оларға жасалған барлық қосымша келісімдер көрсетіледі, бірнеше қосымша келісім болғанда әрбір қосымша келісім бойынша ақпарат жеке жолда беріледі.

      6. Сақтандыру сыныбының аты Нысанның 2-бағанында Заңының 6-бабында және міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген атына сәйкес толығымен көрсетіледі.

      7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша ақпарат қосымша келісімдердің түзетулер ескерілмей-ақ көрсетіледі.

      8. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымында қайта сақтандырылатын болса, әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша ақпарат жеке жолмен көрсетіледі, бұл ретте Нысанның 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 және 16-бағандарында көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрсетілуге тиіс.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
28-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Шығын бойынша есеп

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 28 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

  Нысан

      Кесте. Шығын

      (теңгемен)

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру түрі

Сақтанушы

Сақтанушының бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

Қайта сақтанушы

Пайда алушы

Пайда алушының бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Сақтандыру шартының (полисінің) нөмірі

Сақтандыру шартының қолданылуы басталған күн

Сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күн

Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы басталған күн

Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы аяқталған күн

Сақтандыру оқиғасы және (немесе) сақтандыру жағдайы басталған күн

Сақтандыру оқиғасы және (немесе) сақтандыру жағдайы басталғаны туралы сақтандырушыға хабарлау күні

9

10

11

12

13

14

15
      кестенің жалғасы:

Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының және (немесе) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлама түрі (алғашқы және (немесе) қайталап)

Мәлімделген шығын мөлшері

Мемлекеттің сыйлықақысы

Сақтандыру оқиғасының және (немесе) сақтандыру жағдайының қысқаша сипаттамасы

Сақтандырушының шығынды реттеуге шығысының сомасы

Сақтанушының (қайта сақтанушының) есептеу күнінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру жарналарын) төлеу бойынша берешегінің сомасы

Сақтандыру жағдайларының ұқсас тобы бойынша жүргізілген реттелген төлемдердің орташа мәні

16

17

18

19

20

21

22
      кестенің жалғасы:

Сақтандырушының сақтандыру төлемдерін төлеуден бас тарту туралы шешім шығарылған күн

Сотқа шақыру қағазын (хабарлама) және (немесе) шағым-талап алған күн

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві

Сот шешімінің күні немесе сот шешімінің заңды күшіне енген күні

Талапкердің талаптары сот шешімімен қанағаттандырылды (иә, жоқ)

23

24

25

26

27


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандыру шартының нөмірі

Қайта сақтандыру түрі (факультативті, облигаторлық) қайта сақтандыру нысаны (бірдей және (немесе) бірдей емес)

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервіндегі қайта сақтандырушының үлесі, теңгемен

28

29

30

31

      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ________________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Шығындар бойынша
есеп нысанына
қосымша

Шығындар бойынша есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 28 - I(R)O_Q, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Шығындар бойынша есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымында қайта сақтандырылатын болса, әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша ақпарат жеке жолмен көрсетіледі, бұл ретте 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10-бағандарда көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрсетілуге тиіс.

      6. Сақтандыру сыныбының аты 2-бағанда Заңның 6-бабында және міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген атына сәйкес толығымен көрсетіледі.

      7. Сақтандыру төлемдерін төлеуден бас тарту түрінде реттелген шығындар бойынша ақпарат есепті күннің алдындағы соңғы 12 (он екі) ай үшін көрсетіледі.

      8. "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 19 және 23-баптарына сәйкес жасалған аннуитет шарттары бойынша пайда алушының еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн ұзартуға (қайта куәландыруға), денсаулығының нашарлауына байланысты мәлімделген шығындар бойынша 14-бағандағы күн қызметкер қайтыс болған немесе оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде жазатайым жағдай туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиға күніне сәйкес немесе кәсіптік ауруының анықталуы салдарынан қызметкерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде, кәсіптік патология саласында мамандандырылған медициналық, сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымының қорытынды берген күні жазатайым оқиға күніне сәйкес көрсетіледі.

      9. 16-бағандағы ақпарат қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша толтырылады.

      10. 18-бағанда есепті күнге мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру шарты бойынша мемлекет сыйлықақысының сомасы көрсетіледі.

      11. 19-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) шартына сәйкес өтелетін тәуекелдің атауы көрсетіледі.

      12. 22-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 13 қаулысымен бекітілген Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптардың 22-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген сақтандыру жағдайларының ұқсас тобы бойынша жүргізілген реттелген төлемдердің орташа мәні көрсетіледі.

      13. 24-бағанында құжаттардың қайсысының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына бұрын келіп түсетініне байланысты сотқа шақыру қағазын (хабарлама) және (немесе) шағым-талап алған күн туралы ақпарат көрсетіледі.

      14. 26-бағанында сот шешімінің және оның заңды күшіне енген немесе оның күші жойылған күндер туралы ақпарат әрбір күннің жанына тиісті ақпаратты көрсете отырып, хронология түрінде көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
29-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есеп

      Ескерту. 29-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 29 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

      Нысан

      Кесте. Сақтандыру төлемдерінің статистикасы

      (теңгемен)

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру түрі

Сақтанушы

Сақтанушының Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

Қайта сақтанушы

1

2

3

4

5

6      кестенің жалғасы:

Пайда алушы

Пайда алушының Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

Пайда алушының кәсіби еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі

Шарттың (сақтандыру полисінің) нөмірі

Сақтандыру шартының жасалған күні

Сақтандыру шартының қолданылуы басталған күн

7

8

9

10

11

12      кестенің жалғасы:

Сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күн

Сақтандыру қорғауының басталған күні

Сақтандыру қорғауының аяқталған күні

Сақтандыру оқиғасының және (немесе) сақтандыру жағдайының басталған күні

Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының және (немесе) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлау күні

13

14

15

16

17


      кестенің жалғасы:

Сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының және (немесе) сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлау түрі (бастапқы және (немесе) қайталама)

Сақтандырушының шығындарды реттеуге шығыстарының сомасы

Төлем сомасы

Сақтандыру төлемінің сомасын есептеу күні

Кері талап ету бойынша өтеу сомасы

Барлығы

Оның ішінде мемлекет сыйлықақысы

18

19

20

21

22

23      кестенің жалғасы:

Кері талап бойынша өтеуді есептеу күні

Қайта сақтандырушыға кері талап бойынша берілген өтеу сомасы

Қайта сақтандырушыға кері талап бойынша өтеуді есептеу күні

Қайта сақтандырушының атауы

24

25

26

27

      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шартының нөмірі

Қайта сақтандыру түрі (факультативті және (немесе) облигаторлы), қайта сақтандыру нысаны (үйлесімді және (немесе) үйлесімсіз)

Төлемдегі қайта сақтандырушының үлесі

Қайта сақтандырушының төлемдегі үлесін есептеу күні

28

29

30

31

      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ________________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ____________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтандыру төлемдерінің
статистикасы бойынша есеп
нысанына қосымша

Сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 29 - I(R)O_Q, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Сақтандыру төлемдерінің статистикасы бойынша есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысандағы ақпарат "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – ЖОМС Заңы) 23-бабына сәйкес жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша, 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап есепті күннің алдындағы кемінде 3 (үш) жыл ішінде өзге де сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері бойынша көрсетіледі.

      6. Әрбір сақтандыру төлемі бойынша ақпарат жеке жолда көрсетіледі.

      7. 2-бағандағы сақтандыру сыныбының атауы Заңның 6-бабында көзделген атауға және Қазақстан Республикасының сақтандырудың жекелеген түрлерін реттейтін заңнамалық актілеріне сәйкес толық көрсетілді.

      8. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша ақпарат жеке жолмен көрсетіледі, бұл ретте 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11-бағандарда көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрінуі тиіс.

      9. ЖОМС Заңының 19 және 23-баптарына сәйкес жасалған аннуитет шарттары бойынша еңбекке қабiлеттiлiгiнен айырылу дәрежесiн ұзартуға (қайта куәландыруға), пайда алушының денсаулығының нашарлауына байланысты жүзеге асырылған төлемдер бойынша 16-бағанындағы ақпарат қызметкер қайтыс болған немесе оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде жазатайым жағдай туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиға күніне сәйкес немесе кәсіптік ауруының анықталуы салдарынан қызметкерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде, кәсіптік патология саласында мамандандырылған медициналық, сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымының қорытынды берген күні жазатайым оқиға күніне сәйкес көрсетіледі.

      10. Нысанның 9 және 18-бағандарындағы ақпарат еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде қызметкерді жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша толтырылады.

      11. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
30-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 30 - I(R)O_Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, тоқсан сайын

  Нысан

      Кесте. "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары

  (теңгемен)

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру түрі


Сақтанушы

Сақтанушының Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

Қайта сақтанушы

Сақтандырылушылар саны

1

2

3


4

5

6

7

      кестенің жалғасы:

Шарттың (сақтандыру полисінің) нөмірі

Сақтандырылушының туған күні

Сақтандырылушының жынысы

Сақтандыру шартын және (немесе) қосымша келісімді жасау күні

Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы басталған күні

Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы аяқталған күні

8

9

10

11

12

13      кестенің жалғасы:

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғаудың қолданылуы басталған күні

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғаудың қолданылуы аяқталған күні

Сақтандыру шарты бойынша қосымша келісімнің болуы (иә, жоқ)

Сақтандыру сомасының мөлшері

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

Сақтандыру сыйлықақысының кезеңділігі

Сақтандыру жарналарын төлеу басталған күні

14

15

16

17

18

19

20
      кестенің жалғасы:

Сақтандыру жарналарын төлеу аяқталған күні

Сақтандыру сомасының мөлшері

Сақтандыру төлемдерінің кезеңділігі

Сақтандыру төлемдері басталған күні

Сақтандыру төлемдері аяқталған күні

Резервтік базис кірістілігінің мөлшерлемесі пайызбен

Сақтандыру сыйлықақысы шығысының мөлшері пайызбен

Сақтандыру төлемдерінің шығыс мөлшері пайызбен

21

22

23

24

25

26

27

28

      кестенің жалғасы:

Делдалдың атауы (тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)

Комиссиялық сыйақының мөлшері

Мемлекет сыйлықақысы

Орын алмаған шығындар резерві

Қайта сақтандыру шартының (қайта сақтандыру полисінің) нөмірі

Қайта сақтандырушы Қазақстан Республикасы резидентіне сақтандыру сомасы

Қайта сақтандырушы Қазақстан Республикасы бейрезидентіне сақтандыру сомасы

29

30

31

32

33

34

35
      кестенің жалғасы:

Қазақстан Республикасының резидентіне шарт бойынша қайта сақтандыру сыйлықақысы

Қазақстан Республикасының бейрезидентіне шарт бойынша қайта сақтандыру сыйлықақысы

Қайта сақтандыру шарты жасалған күн

Қайта сақтандыру шартының қолданылуы басталған күні

Қайта сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күні

36

37

38

39

40


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғаудың қолданылуы басталған күні

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру қорғаудың қолданылуы аяқталған күні

Қайта сақтандыру түрі (факультативті және (немесе) облигаторлы), қайта сақтандыру нысаны (үйлесімді және (немесе) үйлесімді емес)

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының рейтингтік бағасы

41

42

43

44

45


      кестенің жалғасы:

Рейтинг агенттігі

Қайта сақтандырушыдан комиссия мөлшері

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру брокерінің комиссиялық сыйақысы

Қайта сақтандырушының орын алмаған шығындар резерві

пайызбен

сомасы

брокердің атауы

46

47

48

49

50

51      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________

      Орындаушы ____________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  "Өмірді сақтандыру" саласы
бойынша қолданыстағы сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары бойынша
есеп нысанына
қосымша

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі – 30 - I(R)O_Q, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен толтырылады.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары және олардың жасалған барлық қосымша келісімдері көрсетіледі, бірнеше қосымша келісім болған жағдайда, әрбір қосымша келісім бойынша ақпарат жеке жолмен ұсынылады.

      6. Егер өмірді сақтандыру шарты бойынша сақтандырылғандардың саны бір цифрынан асып кетсе, әрбір сақтандырылушы бойынша мәндер жеке көрсетіледі.

      7. Нысанның 2-бағанасында сақтандыру сыныбының атауы Заңның 6-бабында көзделген атауына және міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес толық көрсетіледі.

      8. Егер сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, ақпарат әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша жеке жолмен көрсетіледі, бұл ретте 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15-бағаналарда көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрсетілуі тиіс.

      9. 32-бағанда есепті күнге мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру шарты бойынша мемлекет сыйлықақысының сомасы көрсетіледі.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
31-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шарттары және аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері бойынша есеп

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 15 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 31 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

"Қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шарттары және аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері" кестесі

      (теңгемен)

Сақтандыру түрі

Сақтанушы

Сақтанушының жеке сәйкестендіру нөмірі

Сақтандырылғандар саны

Шарттың (сақтандыру полисінің) нөмірі

Сақтандырылған адамның туған күні

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы:

Сақтандырылған адамның жынысы

Сақтандыру шарты жасалған күн

Сақтандыру шартының қолданылуы басталған күні

Сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күні

Сақтандыру қорғаудың қолданылуы басталған күні

 Сақтандыру қорғаудың қолданылуы аяқталған күні

Сақтандыру шарты бойынша қосымша келісімнің болуы (иә, жоқ)

8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы:

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, теңгемен

Аннуитет шарты бойынша біржолғы төлемнің мөлшері

Есеп беру күніне аннуитеттік төлемнің мөлшері, теңгемен

Сақтандыру төлемдерінің кезеңділігі

Кепілдік кезеңі

Делдалдың атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

15

16

17

18

19

20      кестенің жалғасы:

Комиссиялық сыйақының мөлшері теңгемен

Сақтандыру сыйлықақысы шығысының мөлшері пайызбен

Сақтандыру төлемдерінің шығыс мөлшері пайызбен

Резервтік базис кірістілігінің мөлшерлемесі пайызбен

Резервтік базис индексациясының мөлшерлемесі пайызбен

ОАШР

21

22

23

24

25

26      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шартының (қайта сақтандыру полисінің) нөмірі

Қазақстан Республикасының резиденті қайта сақтандырушының жауапкершілігі, теңгемен

Қазақстан Республикасының бейрезиденті қайта сақтандырушының жауапкершілігі, теңгемен

Шарт бойынша Қазақстан Республикасының резидентіне қайта сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен

Шарт бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидентіне қайта сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен

27

28

29

30

31


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шарты жасалған күн

Қайта сақтандыру шартының қолданылуы басталған күні

Қайта сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күні

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыруды қорғаудың қолданылуы басталған күн

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыруды қорғаудың қолданылуы аяқталған күн

32

33

34

35

36


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру түрі (факультативті және (немесе) облигаторлық), Қайта сақтандыру нысаны (пропорционалды және (немесе) пропорционалды емес)

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының рейтингтік бағасы

Рейтинг агенттігі

Қайта сақтандырушыдан алынатын комиссия мөлшері

37

38

39

40

41


      кестенің жалғасы:

Сақтандыру брокерінің қайта сақтандыру шарты бойынша комиссиялық сыйақысы

Қайта сақтандырушының ОАШР

пайызбен

Сомасы теңгемен

брокердің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

42

43

44

45

      Атауы __________________________________________________________
Мекенжайы _____________________________________________________
Телефоны _______________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ____________________________________
Орындаушы_________________________________ ____________________/
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам
____________________________________________ ____________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

      Қолданыстағы зейнетақы аннуитеті

   шарттары және аннуитеттік
 сақтандырудың өзге де түрлері
бойынша есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шарттары және аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері бойынша есеп (индексі – 31 - I(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шарттары және аннуитеттік сақтандырудың өзге де түрлері бойынша есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою жөніндегі функция жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша қосымша келісім болған жағдйда, Нысанда қосымша келісімнің талаптарына сәйкес түзетілген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. Егер аннуитет шарттары бойынша аннуитенттер саны біреуден артық болса, әрбір сақтандырылушы бойынша мәндер жеке көрсетіледі.

      7. Егер сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, ақпарат әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша жеке жолмен көрсетіледі.

      8. 2-бағанда қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жүзеге асырылатын аннуитеттік сақтандыруды қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша сақтандыру түрі көрсетіледі.

      9. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
32-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Әкімшілік деректердің нысаны www.natіonalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жасалған қолданыстағы аннуитет шарттары бойынша есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 32 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жасалған қолданыстағы аннуитет шарттары" кестесі

  (теңгемен)

Сақтанушы

Сақтанушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе)
Жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

Қайта сақтанушы

Сақтандырылған адам саны

Шарттың (сақтандыру полисінің) нөмірі

Аннуитент (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

1

2

3

4

5

6

7
      кестенің жалғасы:

Аннуитенттің жеке сәйкестендіру нөмірі

Аннуитенттің туған күні

Аннуитенттің жынысы

Сақтандыру жағдайының күні

Шарт жасалған күн

Сақтандыру шартының қолданылуы басталған күні

Сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күні

8

9

10

11

12

13

14
      кестенің жалғасы:

Сақтандыру төлемдерінің басталған күні

Сақтандыру төлемдерінің аяқталған күні

Сақтандыру шарты бойынша қосымша келісімнің болуы (иә, жоқ)

Аннуитет бойынша сыйлықақы, теңгемен

Есеп беру күніндегі аннуитеттік төлем мөлшері, теңгемен

Аннуитеттік төлемнің басталған күніндегі аннуитеттік төлем мөлшері, теңгемен

15

16

17

18

19

20      кестенің жалғасы:

Аннуитеттік төлемдердің кезеңділігі

Сақтандыру сыйлықақысы шығыстарының мөлшері, пайызбен

Сақтандыру төлемі шығыстарының мөлшері, пайызбен

Резервтік базистің кірістілік мөлшерлемесі, пайызбен

Резервтік базисті индекстеу мөлшерлемесі, пайызбен

Еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі, пайызбен

21

22

23

24

25

26      кестенің жалғасы:

Мүгедектік дәрежесі

Делдалдың атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Комиссиялық сыйақының мөлшері, теңгемен

ЕСР

Қайта сақтандыру шартының (қайта сақтандыру полисінің) нөмірі

27

28

29

30

31


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру түрі (факультативті және (немесе) облигаторлық), Қайта сақтандыру нысаны (үйлесімді және (немесе) үйлесімді емес)

Қайта сақтандырушының атауы

Аннуитет бойынша сыйлықақыдағы қайта сақтандырушының үлесі, теңгемен

32

33

34
      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                  тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Қызметкер еңбек (қызметтік)
міндеттерін атқарған кезде оны
жазатайым оқиғалардан міндетті
сақтандыру шеңберінде
жасалған қолданыстағы
аннуитет шарттары бойынша
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жасалған қолданыстағы аннуитет шарттары бойынша есеп (индекс - 32 - І(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шеңберінде жасалған қолданыстағы аннуитет шарттары бойынша есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2) тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартына қосымша келісім болған жағдайда Нысанда қосымша келісімнің талаптарына сәйкес түзету енгізілген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. Егер аннуитет шарттары бойынша аннуитенттер саны бір цифрынан артық болса, әрбір сақтандырылушы бойынша мәндері жеке көрсетіледі.

      7. 19-бағанда ағымдағы жылғы индекстелуін ескере отырып, аннуитет шартында есептелген мерзімді аннуитеттік төлемнің мөлшері көрсетіледі.

      8. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
33-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп

      Ескерту. 33-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 15 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 33 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен кешіктірмей

      Нысан

"Соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есеп" кестесі

      (теңгемен)

Сақтандыру сыныбы

Сақтандыру түрі

Сақтанушы

Сақтанушының резиденттік мәртебесі

Сақтанушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

Байланыстылық белгісі

Қайта сақтанушы

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Пайда алушы

Пайда алушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін) және (немесе) жеке сәйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар үшін)

Шарттың (сақтандыру полисінің) және (немесе) қосымша келісімнің нөмірі

Сақтандыру шарты және (немесе) қосымша келісім жасалған күн

Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы басталған күні

9

10

11

12

13


      кестенің жалғасы:

Сақтандыру шартының және (немесе) қосымша келісімнің қолданылуы аяқталған күні

Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы басталған күні

Сақтандыруды қорғаудың қолданылуы аяқталған күні

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері, теңгемен

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, теңгемен

Сақтандыру брокерінің, агентінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Комиссиялық сыйақының мөлшері, теңгемен

14

15

16

17

18

19

20
      кестенің жалғасы:

Бұзу күні

Қайта сақтандыру шартының нөмірі

Қазақстан Республикасының резиденті қайта сақтандырушының сақтандыру сомасы, теңгемен

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - қайта сақтандырушының сақтандыру сомасы, теңгемен

Қайта сақтандыру шарты бойынша Қазақстан Республикасының резидентіне қайта сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен

Қайта сақтандыру шарты бойынша Қазақстан Республикасының бейрезидентіне сақтандыру сыйлықақысы, теңгемен

21

22

23

24

25

26      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандыру шартын жасау күні

Қайта сақтандыру шартының қолданылуы басталған күн

Қайта сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күн

Қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыруды қорғаудың қолданылуы басталған күн

Қайта сақтандыру түрі (факультативті және (немесе) облигаторлық), Қайта сақтандыру нысаны (пропорционалды және (немесе) пропорционалды емес)

27

28

29

30

31


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының рейтингтік бағасы

Рейтинг агенттігі

Қайта сақтандыру шартын бұзу күні

32

33

34

35

      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушыдан комиссия мөлшері, теңгемен

Сақтандыру брокерінің қайта сақтандыру шарты бойынша комиссиялық сыйақысы

пайызбен

Сомасы, теңгемен

Брокердің атауы

36

37

38

39

      Атауы __________________________________________________________
Мекенжайы_____________________________________________________
Телефоны ______________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы ___________________________________
Орындаушы_________________________________ ____________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам
___________________________________________ ____________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Соңғы 12 (он екі) айда
күшіне енген сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп (индексі – 33 - I(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын) 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 74-бабының 2) тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою жөніндегі функция жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда есепті күннің алдындағы соңғы 12 (он екі) айда күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары және барлық қосымша келісімдер бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. 2-бағанда сақтандыру сыныбының атауы Заңның 6-бабында және міндетті сақтандыру түрлерін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне көзделген атауына сәйкес толық көрсетіледі.

      7. 3-бағанда сақтандыру ұйымы әзірлейтін сақтандыру өнімінің атауы көрсетіледі.

      8. Негізгі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша ақпарат қосымша келісімдерге енгізілген түзетулер ескерілмей көрсетіледі.

      9. Бірнеше қосымша келісімдер болған кезде әрбір қосымша келісім бойынша ақпарат жеке жолда беріледі.

      10. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, әрбір қайта сақтандыру шарты бойынша ақпарат жеке жолда көрсетіледі, бұл ретте 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 және 12-бағандарында көрсетілген сақтандыру шарты бойынша ақпарат әрбір жолда көрсетілуі тиіс.

      11. 7-бағанда Заңның 15-1-бабының 2-1-тармағына сәйкес айқындалатын байланыс белгісі көрсетіледі.

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
34-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.natіonalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Болжамды төлемдер құны бойынша есеп

      Әкімшілік деректер нысанның индексі: 34 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" __________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Болжамды төлемдер құны бойынша есеп" кестесі

  (теңгемен)

Сақтандыру сыныбы

Сақтанушы

Сақтанушының бизнес-сәйкестендіру нөмірі

Қайта сақтанушы

Пайда алушы

Пайда алушының жеке сәйкестендіру нөмірі

Сақтандырылған адамның туған күні

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы:

Сақтандырылған адамның жынысы

Сақтандыру шартының нөмірі

Сақтандыру шартын жасау күні

Сақтандыру шартының қолданылуы басталған күні

Сақтандыру шартының қолданылуы аяқталған күні

Сақтандыру жағдайының күні

Сақтандыру жағдайы (еңбек жарақаты және (немесе) кәсіптік сырқат)

9

10

11

12

13

14

15
      кестенің жалғасы:

Бастапқы белгіленген кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі, пайызбен

Есеп айырысу күніне кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі, пайызбен

Есеп беру күніне ұзартулар саны

Аннуитеттік төлемдердің басталуы болжанған күні

Аннуитеттік төлемдердің аяқталуы болжанған күні

Аннуитеттік төлемдердің кезеңділігі

16

17

18

19

20

21      кестенің жалғасы:

Жазатайым оқиға күнгі орташа айлық жалақы (табыс) мөлшері, теңгемен

Тиімді жылдық мөлшерлеме, пайызбен

Индекстеу мөлшерлемесі, пайызбен

Сақтандыру сыйлықақысы шығыстарының мөлшері, пайызбен

Сақтандыру төлемдері шығыстарының мөлшері, пайызбен

Аннуитеттік төлемнің есепті күнгі күтілетін мөлшері, теңгемен

22

23

24

25

26

27      кестенің жалғасы:

Аннуитет шартының соңғы мерзімін ұзарту күнгі әлеуметтік төлемінің мөлшері, теңгемен

Өрескел абайсыздық кезіндегі жұмыс беруші кінәсінің дәрежесі

Орын алған, бірақ толық мәлімделмеген шығындар резерві (ОТМШР), теңгемен

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандыру шартының нөмірі

Қайта сақтандырушының ОТМШР-дағы үлесі, теңгемен

28

29

30

31

32

33
Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны __________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Болжамды төлемдер құны
бойынша есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Болжамды төлемдер құны бойынша есеп (индекс - 34 - І(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Болжамды төлемдер құны бойынша есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2) тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанды тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 болып тіркелген, "Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 13 қаулысымен бекітілген Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптардың 14-тармақтарына сәйкес актуарий есептеген қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру сыныбы бойынша және Талаптардың 16-тармағына сәйкес актуарий есептеген жазатайым оқиға нәтижесінде өміріне және денсаулығына зиян келтірілген қызметкердің мүліктік мүддесі сақтандыру объектісі болып табылатын ерікті сақтандыру шарттары бойынша пайда алушының кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесінің қайта ұзартылуына (қайта куәландырылуына) байланысты болжамды төлемдердің құнының сомалары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. Егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қайта сақтандырушы ретінде болса, сонда ғана 5-баған толтырылуы тиіс.

      7. 21-бағанды "өмірді сақтандыру" саласында сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары толтыруы тиіс.

      8. 29-бағанда егер зардап шегушінің өзінің өрескел абайсыздығы зиянның басталуына немесе ұлғаюына себеп болған болса, жұмыс беруші кінәсінің дәрежесі көрсетіледі.

      9. Егер сақтандыру шарты бірнеше қайта сақтандыру ұйымдарында қайта сақтандырылатын болса, әрбір қайта сақтандырушы бойынша ақпарат 31, 32 және 33- бағандарда жеке жолда көрсетіледі, бұл ретте 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13-бағандарда көрсетілген ақпарат әрбір жолда көрсетілуі тиіс.

      10. 14-бағанда ақпарат жазатайым оқиға туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиғаның күніне, жұмыста мертігу салдарынан қызметкер қайтыс болған немесе оған кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде – жазатайым оқиға туралы актіде көрсетілген жазатайым оқиға күніне, кәсіптік ауруының анықталуы салдарынан қызметкерге кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесі белгіленген кезде – кәсіптік патология саласында мамандандырылған медициналық, сараптамалық көмек көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымының қорытынды берген күніне сәйкес көрсетіледі.

      11. 18-бағанда есепті күнгі кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айырылудың мерзімі ұзартылғандар саны көрсетіледі (ондай ақпарат бар болса).

      12. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
35-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинау үшін арналған нысан

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.natіonalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындарды тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетусіз резервтерді есептеу туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанның индексі: 35 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20 ____ жылғы "____" ___________ жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      _________________________ бойынша есепті күнге шығындар кестесі

      сақтандыру сыныбы

      Шығындар кестесі _________________________ шығындар негізінде құрылды

                        (төленген, келтірілген)

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Кезеңдер бойынша шығындар (j)

Кезеңділігі

1

2

n-2

n-1

n

1


2

х

3
х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n


х

х

х

х

х

      _________________________ жинақталған шығындар кестесі

      сақтандыру сыныбы

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Жинақталған шығындар (j)

1

2

n-2

n-1

n

1


2

х

3
х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n


х

х

х

х

х

      Шығындардың даму коэффициенттерінің кестесі g(j) _____________________

                                                      Шығындарды дамыту әдісі

                                                      (орташа арифметикалық, n-кезеңдер

                                                      үшін орташа, орташа шама)

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Шығындардың даму факторлары (j)


1

2

n-2

n-1

n

1

х

2
х

х

3х

х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n

x

х

х

х

х

х

Шығындардың даму коэффициенттері g(j)

g(j)

1

2

n-2

n-1

n

орташа арифметикалық


х

n- кезеңдер үшін орташа


х

орташа шама


х

      ______________________ бойынша болжамды жинақталған шығындар кестесі

      сақтандыру сыныбы

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Болжанған жинақталған шығындар


1

2

n-2

n-1

n

1

х

х

х

х

х

2

х

х

x

x


n-1

х

x
n

х

      _________________________ бойынша шығындар резервінің кестесі

      сақтандыру сыныбы

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Болжанған жинақталған

Кезеңдер бойынша шығындар резерві


1

2

n-2

n-1

n

1

х

х

х

х

х

х

2

х

х

x

xn-1

х

x

n

х


      ______________ бойынша орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар кестесі

      сақтандыру сыныбы

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Кезеңдер бойынша шығындар резерві

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар

1

2

3

1
2
3n-1
n
Жиынтығы
      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Орын алған, бірақ
мәлімделмеген шығындар
резервін тізбекті саты әдісі
бойынша инфляцияға түзетусіз
есептеу туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетусіз есептеу туралы есеп (индекс - 35 - І(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетусіз есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанды тоқсан сайын, сақтандырудың әрбір сыныбы бойынша бөлек жасайды, оған сәйкес орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептеу есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша актуарлық әдістермен жүзеге асырылады. Егер орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінде қайта сақтандырушының үлесі қалыптасса, сақтандыру сыныбы бойынша Нысан орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептеу үшін қайта сақтандырушының үлесін ескере отырып және есепке алмай бөлек жасалады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда "Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы №13 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 болып тіркелген, Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне олардың құрылымына қойылатын талаптардың 11-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жасалған орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті баспалдақ әдісі бойынша инфляцияға түзетусіз есептеу нәтижелері толтырылады.

      6. Есепті күндегі Шығындар кестесінде сақтандыру жағдайларының басталу кезеңдері бойынша топтастырылған төлемдер (төленген шығындар) немесе келтірілген шығындар көрсетіледі.

      7. Жинақталған шығындар кестесінде сақтандыру жағдайларының басталу кезеңдері бойынша топтастырылған төлемдердің (төленген шығындардың) немесе келтірілген шығындардың жиынтықты шамасы көрсетіледі.

      8. Болжанған жинақталған шығындар кестесінде әрбір кезеңдегі күтілетін шама немесе әрбір кезеңдегі келтірілген шығындар анықталады.

      9. Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінің кестесінде:

      - "Кезеңдер бойынша шығындар резерві" бағанында - тиісті кезеңдердегі шығындар резервінің мәні;

      - "Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар" бағанында - тиісті кезеңдердегі мәлімделген шығындар сомасы;

      - "Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар" бағанында - тиісті кезеңдердегі "Кезеңдер бойынша шығындар резерві" және "Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар" бағандары арасындағы айырмашылық көрсетіледі. Теріс айырмашылық болған жағдайда "Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар" бағанында 0 (нөл) мәні қабылданады.

      - егер есеп төлемдерге негізделсе, онда орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві - орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві кестесінің 3-бағанында көрсетілген орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар сомасы, егер есеп келтірілген шығындарға негізделсе, онда орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві - кезеңдер бойынша шығындар резервінің сомасы болады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
36-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.natіonalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетумен есептеу туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 36 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___""_______________" жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      ________________________ бойынша есепті күнге шығындар кестесі

      сақтандыру сыныбы

      Шығындар кестесі __________________________ шығындар негізінде құрылды

                        (төленген, келтірілген)

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Кезеңдер бойынша шығындар (j)

Кезеңділігі

1

2

n-2

n-1

n

1


2

х

3
х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n


х

х

х

х

х

      Әрбір өткен кезеңдегі инфляция бойынша ақпарат кестесі

Кезеңдер

Әрбір өткен кезеңдегі инфляция (пайызбен)

1


2


3n-1


n


      ______________________________________________

      сақтандыру сыныбы бойынша әрбір өткен кезеңдегі

      инфляцияға түзетілген шығындар кестесі

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Әрбір өткен кезеңдегі инфляцияға түзетілген кезеңдер бойынша шығындар (j)


1

2

n-2

n-1

n

1


2

х

3
х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n


х

х

х

х

х

      _________________________________________________

      сақтандыру сыныбы бойынша әрбір өткен кезеңдегі

      инфляцияға түзетілген жинақталған шығындар кестесі

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Әрбір өткен кезеңдегі инфляцияға түзетілген жинақталған шығындар (j)


1

2

n-2

n-1

n

1


2

х

3
х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n


х

х

х

х

х

      Шығындардың даму коэффициенттерінің кестесі g(j) ___________________

                                                      шығындардың даму әдісі

                                                (орташа арифметикалық, орташа

                                                n- кезеңдер үшін, орташа шамасы)

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Шығындардың даму факторлары (j)


1

2

n-2

n-1

n

1


2

х

3
х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n


х

х

х

х

х

Шығындардың даму коэффициенттері g(j)

g(j)

1

2

n-2

n-1

n

орташа арифметикалық


х

орташа n- кезеңдер үшін


х

орташа шамасы


х

      _________________________________________________________

      сақтандыру сыныбы бойынша өткен кезеңдердегі инфляцияға

      түзетілген шығындардың болжамды жинақталуының кестесі

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Өткен кезеңдердегі инфляцияға түзетілген шығындардың болжамды жинақталуы


1

2

n-2

n-1

n

1

х

х

х

х

х

2

х

х

х

х


3

х

х

хn-1

х

х
n

х

      ______________________________________________

      сақтандыру сыныбы бойынша өткен кезеңдердегі инфляцияға

      түзетілген шығындар резервінің кестесі

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Өткен кезеңдердегі инфляцияға түзетілген шығындардың болжамды жинақталуы

Кезеңдер бойынша шығындар резерві


1

2

n-2

n-1

n


1

х

х

х

х

х

0

2

х

х

х

х3

х

х

х
n-1

х

х

n

х


Өткен кезеңдердегі инфляцияға түзетілген шығындар резерві


      ____________________________________________

      сақтандыру сыныбы бойынша орын алған, бірақ

      мәлімделмеген шығындар резервінің кестесі

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Кезеңдер бойынша шығындар резерві

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар

1

2

3

1
2
3n-1
n
Жиынтығы
      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Орын алған, бірақ
мәлімделмеген шығындар
резервін тізбекті саты әдісі
бойынша инфляцияға түзетумен
есептеу туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетумен есептеу туралы есеп (индекс - 36 - І(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті саты әдісі бойынша инфляцияға түзетумен есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанды тоқсан сайын, сақтандырудың әрбір сыныбы бойынша бөлек жасайды, оған сәйкес орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептеу есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша актуарлық әдістермен жүзеге асырылады. Егер орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінде қайта сақтандырушының үлесі қалыптасса, сақтандыру сыныбы бойынша Нысан орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептеу үшін қайта сақтандырушының үлесін ескере отырып және есепке алмай бөлек жасалады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда "Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы №13 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 болып тіркелген, Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне олардың құрылымына қойылатын талаптардың 11-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жасалған орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін тізбекті баспалдақ әдісі бойынша инфляцияға түзетумен есептеу нәтижелері толтырылады.

      6. Есепті күндегі шығындар кестесінде сақтандыру жағдайларының басталу кезеңдері бойынша топтастырылған төлемдер (төленген шығындар) немесе келтірілген шығындар көрсетіледі.

      7. Әрбір өткен кезеңдегі инфляция бойынша ақпарат кестесінде сақтандыру жағдайларының басталу кезеңдеріне ресми инфляциялық мәндердің жинақталған мәндері көрсетіледі.

      8. Егер орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар кестесінде есеп төлемдерге негізделсе, онда орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві - орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві кестесінің 3-бағанында көрсетілген орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар сомасы, егер есеп келтірілген шығындарға негізделген болса, онда орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві - орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві кестесінің 1-бағанында көрсетілген кезеңдер бойынша шығындар резервінің сомасы болады;

      9. "Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар" бағанында тиісті кезеңдегі "Кезеңдер бойынша шығындар резерві" және "Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар" бағандарының арасындағы айырмашылық көрсетіледі. Теріс айырмашылық болған жағдайда "Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар" бағанында 0 (нөл) мәні қабылданады.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
37-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.natіonalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін Борнхьюттер-Фергюсон әдісімен есептеу туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 37 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___""_______________" жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      _____________________________________________________

      сақтандыру сыныбы бойынша есепті күнге шығындар кестесі

      Шығындар кестесі _________________ шығындар негізінде қалыптастырылған

                        (төленген, келтірілген)

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Кезеңдер бойынша шығындар (j)

Кезеңділігі

1

2

n-2

n-1

n

1

х

2
х

х

3х

х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n

x

х

х

х

х

х

      _______________________ бойынша жинақталған шығындар кестесі

      сақтандыру сыныбы

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Жинақталған шығындар (j)

1

2

n-2

n-1

n

1

х

2
х

х

3х

х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n

x

х

х

х

х

х

      Шығындардың даму коэффициенттерінің кестесі g(j) ___________________

                                                      шығындардың даму әдісі

                                                (орташа арифметикалық, орташа

                                                n- кезеңдер үшін, орташа шамасы)

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Шығынның даму факторлары (j)


1

2

n-2

n-1

n

1

х

2
х

х

3х

х

х

х

х

х

n-1х

х

х

х

n

x

х

х

х

х

х

Шығындардың даму коэффициенті g(j)

g(j)

1

2

n-2

n-1

n

орташа арифметикалық


х

орташа
n-кезеңдер


х

орташа шама


х

      Коэффициенттер кестесі

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Шығындардың даму коэффициенті g(j)

Шығындардың даму факторлары f (j)

Кешігу факторлары h(j)= 1 - 1/f (j)

1

1

1

1-1/ 1

2
3n-1
n
      Полистер бойынша шығындылық коэффициентін есептеу кестесі

Қаржы жылы (y)

Келтірілген шығындар

Еңбек сіңірілген сыйлықақылар

Полистер бойынша шығындылық коэффициенті

1

2

3

4

1
2m-1
m
      Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві кестесі

Сақтандыру жағдайларының басталу кезеңі (і)

Еңбек сіңірілген сыйлықақылар

шығындылық коэффициенті U

Күтілетін түпкілікті шығындар z(і)

Кешігу факторлары h(j)

Орын алған, бірақ есепті күнге төленбеген шығындар убытки R(і)

Мәлімделген, бірақ есепті күнге реттелмеген шығындар

Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар


1

2

3=1*2

4

5=3*4

6

7=5-6

1
2
3n-1
n
Жиынтығы

Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны __________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Орын алған, бірақ
мәлімделмеген шығындар
резервін Борнхьюттер-Фергюсон
әдісімен есептеу туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін Борнхьюттер-Фергюсон әдісімен есептеу туралы есеп (индекс - 37 - І(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін Борнхьюттер-Фергюсон әдісімен есептеу туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы Нысанды тоқсан сайын, сақтандырудың әрбір сыныбы бойынша бөлек жасайды, оған сәйкес орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептеу есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша актуарлық әдістермен жүзеге асырылады. Егер орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервінде қайта сақтандырушының үлесі қалыптасса, сақтандыру сыныбы бойынша Нысан орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептеу үшін қайта сақтандырушының үлесін ескере отырып және есепке алмай бөлек жасалады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда "Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы №13 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 болып тіркелген, Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне олардың құрылымына қойылатын талаптардың 11-тармағының 3) тармақшасына сәйкес жасалған Борнхьюттер-Фергюсон әдісімен орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептеу нәтижелері толтырылады.

      6. Есепті күндегі Шығындар кестесінде сақтандыру жағдайлары басталған кезеңдер бойынша топтастырылған төлемдер (төленген шығындар) немесе келтірілген шығындар көрсетіледі.

      7. Жинақталған шығындар кестесінде жиынтықты төлемдер (төленген шығындар) немесе сақтандыру жағдайлары басталған кезеңдер бойынша топтастырылған келтірілген шығындар көрсетіледі.

      8. Шығындылық коэффициентін есептеу кестесінде:

      - "Келтірілген шығындар" бағанында сақтандыру жағдайларының басталу кезеңінің алдындағы қаржы жылы күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша шығындарды реттеу шығыстарын қоса алғанда, есепті күнгі жағдай бойынша келтірілген шығындардың мәндері көрсетіледі;

      - "Еңбек сіңірілген сыйлықақылар" бағанында сақтандыру жағдайларының басталу кезеңінің алдындағы қаржы жылы күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша еңбек сіңірілген сыйлықақы көрсетіледі.

      9. Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві кестесінде:

      - "Еңбек сіңірілген сыйлықақылар" бағанында - сақтандыру ұйымының тиісті кезеңіндегі еңбек сіңірілген сыйлықақысы;

      - "U шығындылық коэффициенті" бағанында - осы Нысанның полистер бойынша шығындылық коэффициентін есептеу кестесіне сәйкес полистер бойынша шығындылық коэффициенттерінің орташа мәнінен кем емес мөлшерін құрайтын шығындылық коэффициентінің мәні;

      - "Кешігу факторлары h(j)" бағанында - осы Нысанның коэффициенттер кестесінде есептелген h(j) кешігу факторларының мәні;

      - егер Борнхьютер-Фергюсон әдісінің есептеуі төлемдерге негізделген болса, онда орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві - орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар сомасы (осы Нысанның орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві кестесінің 7-бағаны), егер есептеу келтірілген шығындарға негізделген болса, онда орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві - орын алған, бірақ есепті күнге төленбеген шығындар (осы Нысанның орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві кестесінің 5-бағаны);

      - "Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар" бағанында - тиісті кезеңдегі "R(і) орын алған, бірақ есепті күнге төленбеген шығындар" және "Мәлімделген, бірақ есепті күнге реттелмеген шығындар" бағандары арасындағы айырма көрсетіледі. "Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар" бағанында теріс айырма болған жағдайда, 0 (нөл) мәні қабылданады.

      10. Қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып, орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін есептегенде:

      - "Еңбек сіңірілген сыйлықақылар" бағанында тиісті кезеңіндегі қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып, еңбек сіңірілген сыйлықақының мәні көрсетіледі;

      - "Кешігу факторлары h(j)" бағанында қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып, осы Нысанның Коэффициенттер кестесінде есептелген h(j) кешігу факторларының мәні көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
38-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.natіonalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 38 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___""_______________" жағдай бойынша

      Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін жіктеу" кестесі

  (мың теңгемен)

р/с №

Экономикалық қызмет түрлерінің атауы

Сақтандыру сыйлықақылары

Сақтандыру төлемдері

1

2

3

4

01-03

Ауыл, орман және балық шаруашылығы01

Өсімдік және мал шаруашылығы, аң аулау, осы салаларда көрсетілетін қызметтерді қоса02

Орман шаруашылығы және ағаш дайындау03

Балық аулау және балық шаруашылығы05-09

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу05

Көмір өндіру06

Шикі мұнай және табиғи газ өндіру07

Металл кендерін өндіру08

Тау-кен өнеркәсібінің басқа салалары09

Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер10-33

Өңдеу өнеркәсібі10

Тамақ өнімдерін өндіру11

Сусындар өндіру12

Темекі өнімдерін өндіру13

Тоқыма бұйымдарын өндіру14

Киім өндіру15

Былғары және оған жататын өнім өндіру16

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру18

Баспа қызметі және жазылған ақпарат тасымалдауыштарды басып шығару19

Кокс және мұнайдың өңделген өнімдерін өндіру20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру21

Негізгі фармацевтік өнімдер және препараттар өндіру22

Резіңке және пластмасса бұйымдар өндіру23

Өзге металл емес минералдық өнімдер өндіру24

Металлургия өнеркәсібі25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарын өндіру27

Электр жабдықтарын өндіру28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды өндіру29

Автокөлік құралдарын, тіркемелер және жартылай тіркемелерді өндіру30

Басқа көлік құралдарын өндіру31

Жиһаз өндіру32

Өзге дайын бұйымдарды өндіру33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу36-39

Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуына және таратылуына бақылау жасау36

Суды жинау, өңдеу және тарату37

Ағынды суларды жинау және өңдеу38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату39

Ластануды жою бойынша қызмет және қалдықтарды жою саласындағы басқа да қызметтер41-43

Құрылыс41

Ғимараттар салу42

Азаматтық құрылыс43

Мамандандырылған құрылыс жұмыстары45-47

Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу45

Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек сату және оларды жөндеу46

Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, көтерме сауда47

Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, бөлшек сауда49-53

Көлік және қоймаға жинақтау49

Құрылықтағы көлік қызметі және құбырмен тасымалдау50

Су көлігі қызметі51

Әуе көлігі қызметі52

Қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі53

Пошталық және курьерлік қызмет55-56

Тұру және тамақтану жөнінде қызмет көрсету55

Уақытша тұруды ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсету56

Тамақ өнімдерін және сусындарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету58-63

Ақпарат және байланыс58

Баспа қызметі59

Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық жазбалар шығару60

Бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет61

Телекоммуникациялар62

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер63

Ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет64-66

Қаржылық қызмет және сақтандыру қызметі64

Сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз етуді қоспағанда қаржылық қызметтер65

Міндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету66

Қаржыландыру және сақтандыру қызметтерін ұсыну бойынша қосалқы қызмет68

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар69-75

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет69

Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет70

Бас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша консультациялар71

Сәулет өнері, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет72

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер73

Жарнама қызметі және нарық конъюктурасын зерттеу74

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет75

Ветеринарлық қызмет77-82

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет77

Жалдау, жалға беру және лизинг78

Жұмысқа орналастыру саласындағы қызмет79

Туристік агенттіктердің және операторлардың қызмет, брондау және ілеспе қызмет80

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу жөніндегі қызмет81

Ғимараттарға және аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет82

Кеңселік әкімшілік және коммерциялық қызметті қолдауға бағытталған қосалқы қызмет саласындағы қызмет84

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету85

Білім беру86-88

Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет87

Тұрғын орынмен қамтамасыз ете отырып әлеуметтік қызмет көрсету88

Тұратын жермен қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету90-93

Өнер, ойын-сауық және демалыс90

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет91

Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайларды қызметі және мәдениет саласындағы қызмет92

Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет93

Спорт саласындағы және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастырудағы қызмет94-96

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну94

Қоғамдық бірлестіктер (ұйымдар) қызметі95

Компьютерлерді, жеке пайдаланатын заттар мен тұрмыстық бұйымдарды жөндеу96

Өзге де дербес қызметтер көрсету97-98

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылығы қызметі; өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй шаруашылықтары қызметі97

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі98

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі99

Бұрынғы аумақтық ұйымдардың және органдардың қызметі
Анықтама үшін: жеке тұлға
Жиынтығы
Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны __________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Экономикалық қызмет түрлері
бойынша сақтандыру
сыйлықақыларын және
сақтандыру төлемдерін
сыныптау туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін сыныптау туралы есеп (индексі - 38 - І(R)O_M, кезеңділігі – жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын және сақтандыру төлемдерін сыныптау туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жыл сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда ҚР ҰС 03-2019 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес экономикалық қызмет түрлерінің атауы пайдаланылады.

      6. Нысанда сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстар шегеріле отырып, сақтандыру сыйлықақылары және тікелей сақтандыру шарттары бойынша есепті кезеңнің басынан бастап жүзеге асырылған сақтандыру төлемдері көрсетіледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 15 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері сақтанушының экономикалық қызметінің негізгі түрі бойынша сыныпталады.

      8. 3-бағандағы сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы осы қаулының 16-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 20-бағанында көрсетілген сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығысты шегергенде, осы қаулының 16-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 4-бағанында көрсетілген сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасына сәйкес келеді.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. 4-бағанда сақтандыру төлемдерінің жиынтық сомасы сақтандыру төлемдері туралы есепті қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергенде сақтандыру төлемдерінің сомасына сәйкес болады.

      10. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
39-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет ресурсында орналастырылған

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп

      Ескерту. 39-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 39 - I(R)O_Y

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезеңі: 20__жылғы "___" ________ жағдай бойынша

      Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей, жыл сайын

      Нысан

      Кесте. Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері

      (мың теңгемен)

Сақтандыру сыныптарының атауы

Қаақстан Республиасының өңірі

Барлығы

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары

сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстар

1

2

3

4

5

6

1

Міндетті сақтандыру:

1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.3

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.4

экологиялық сақтандыру

1.5

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі

1.6

туристі сақтандыру

1.7

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi

1.8

қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым жағдайлардан сақтандыру

1.9

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

2

Ерiктi жеке сақтандыру:

2.1

осы кестенің 2.3-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, өмірді сақтандыру

2.2

осы кестенің 2.4-жолында көрсетілген сыныпты қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру

2.3

мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде өмірді сақтандыру

2.4

зейнетақы аннуитенің шарттары

2.3

жазатайым жағдайлардан сақтандыру

2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде

2.4.1

шетелге шығатындарды сақтандыру

2.5

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныбы)

3

Мүлікті ерікті сақтандыру:

3.1

автомобиль көлiгiн сақтандыру

3.2

теміржол көлігін сақтандыру

3.3

әуе көлiгiн сақтандыру

3.4

су көлiгiн сақтандыру

3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру

3.6

жүктерді сақтандыру

3.7

осы кестенің 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 және 3.6-жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру

3.8

автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

3.9

әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

3.10

су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

3.11

ғарыш объектілері иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

3.12

кәсіби жауапкершілікті сақтандыру

3.13

осы кестенің 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 және 3.12 -жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру

3.14

заңды тұлғалардың қарыздарын сақтандыру

3.15

ипотекалық сақтандыру

3.16

кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру

3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру

3.18

осы кестенің 3.14, 3.15, 3.16 және 3.17 -жолдарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру

3.19

титулдық сақтандыру

3.20

сот шығыстарынан сақтандыру

3.21

сақтандырудың өзге де түрлері (сыныптары)

4

Барлығы

      Атауы ________________________________________________

      Мекенжайы ____________________________________________________

      Телефоны ______________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы __________________________________

      Орындаушы ____________________________ ___________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам

      _____________________________________ ____________________

      тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша
сақтандыру шарттары бойынша қабылданған
және жүзеге асырылған сақтандыру
сыйлықақылары мен сақтандыру
төлемдері туралы есеп нысанына
қосымша

Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме (индексі - 39 - I(R)O_Y, кезеңділігі – жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірмеде "Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есеп" әкімшілік деректер нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар айқындалады.

      2. Нысан "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 65-2) тармақшасына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабы 2-тармағына және "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жыл сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстарды шегергенде сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасы, сондай-ақ 3 және 4-бағандарға сәйкес (облыс немесе республикалық маңызы бар қала көрсетіледі) Қазақстан Республикасының әрбір өңірі бойынша қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергендегі сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      6. 5 және 6-бағандарда сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының және тиісінше Қазақстан Республикасының барлық өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша шығыстардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

      7. 5-бағандағы сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы осы қаулының 16-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 20-бағанында көрсетілген сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстарды шегергенде, осы қаулының 16-қосымшасындағы Сақтандыру сыйлықақылары және мемлекеттің сыйлықақысы кестесінің 4-бағанында көрсетілген сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының сомасына сәйкес келеді.

      8. Нысанда сақтандыру сыйақылары мен төлемдерін аумақтық белгісі бойынша сыныптау сақтандыру объектісінің (тәуекелдің) орналасқан жері бойынша жүзеге асырылады. Сақтандыру объектісі ретінде сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру жағдайына тікелей байланысты мүлік немесе адам түсініледі. Сондай-ақ сақтандыру объектісі бойынша тіркеу құжаттардың болуы немесе болмауы ескеріледі.

      9. Сақтандыру сыйақылары мен төлемдерін аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін мыналар ескеріледі:

      1) жеке сақтандыру бойынша:

      сақтандыру сыйлықақылары бөлігінде – сақтанушының тұрақты тұру (тіркелу) орны, заңды мекенжайы;

      сақтандыру төлемдері бөлігінде – сақтандырылушының тұрақты тұру (тіркелу) орны, заңды мекенжайы;

      2) сақтандырудың мүліктік түрі бойынша – мүлікті тіркеу орны немесе сақтанушының тіркеу орны;

      3) азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру сыныбы бойынша - мүлікті тіркеу орны немесе сақтанушының тіркеу орны;

      4) сақтандыру сыйақылары мен төлемдерін аумақтық белгісі бойынша жіктеу үшін кәсіби жауапкершілікті сақтандыру деп арнайы рұқсаттың негізінде жүргізілетін және арнайы білім, тәжірибе және біліктілікті талап ететін қызметтің барысында немесе нәтижесінде басқа адамдарға зиян келтіруге байланысты адамның азаматтық құқықтық жауапкершілігін сақтандыруға байланысты сақтандыру түрлері түсініледі, оның ішінде осы адамның қызметкерлерінде де бар болса.

      Тіркелмейтін мүлікті сақтандырған жағдайда, сақтандыру сыйлықақысы мен төлемі сақтанушының тіркеу орнына сәйкес көрсетіледі.

      10. Қазақстан Республикасының түрлі аумақтарындағы мүлікті сақтандырғанда, Нысанда сақтандыру сыйақылары мүлікті (егер мүлік тіркелуі тиіс болса) немесе сақтанушыны (егер мүлік тіркелмейтін болса) тіркеу орнына сәйкес көрсетіледі.

      11. Егер көлік құралдары басқа мемлекеттерде тіркелген және Қазақстан Республикасының аумағына уақытша енгізілген жағдайда, сыйлықақылар және/немесе төлемдер сомасы көлік құралдарын Қазақстан Республикасында уақытша тіркеу орны бойынша көрсетіледі.

      12. 1.8-жолда қызметкерді жазатайым жағдайлардан міндетті сақтандыру шарттары және "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      13. 2.2-жолда "Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттарын қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру шарттары көрсетіледі.

      14. 2.4-жолда "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

      15. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмай ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
40-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны интернет-ресурсына орналастырылды: www.natіonalbank.kz

Сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 40 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

  Нысан

      "Сақтанушы берген қарыздар" кестесі

  (мың теңгемен)

р/с №

Сақтанушының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Сақтандыру шартының нөмірі

Сақтандыру шартын жасау күні

Сақтандыру шартының аяқталу күні

Қарыз берілген күні

Қарыз беру мерзімі

Сақтандыру сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2Барлығы
      кестенің жалғасы:

Сатып алу сомасы

Берілген қарыз сомасы

Сыйақы мөлшерлемесі (пайызбен)

Берешек сомасы

барлығы

оның ішінде

негізгі борыш сомасы

сыйақы сомасы

құнсыздануға резервтер

мерзімі өткен берешек

9

10

11

12

13

14

15

16
      Атауы ____________________________

      Мекенжайы ____________________________

      Телефоны __________________________________________________________

      Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Сақтанушыларға ("өмірді
сақтандыру" саласындағы
қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары үшін) берілген
қарыздар туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме Сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп (индексі - 40 - І(R)O_M, кезеңділігі – жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Сақтанушыларға ("өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды "өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда сақтанушыларға "өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары берген қарыздар туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
41-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есеп

      Ескерту. 41-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.02.2022 № 15 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 41 - I(R)O_M

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Есепті кезең: 20___ жылғы "____" ____________ жағдай бойынша

      Есепті ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: жыл сайын, қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік 120 (жүз жиырма) күн ішінде

      Нысан

      Кесте. Қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне төленген кірістер

Тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Басшы қызметкердің лауазымы

Жетекшілік етілетін қызмет түрі

Тіркелмеген сыйақының тіркелген және тіркелмеген сыйақы сомасына қатынасы, пайызбен

1

2

3

4

5

1

2

...


Жиынтығы
      кестенің жалғасы:

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7525 болып тіркелген "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлері бойынша ішкі саясатқа қойылатын талаптарды белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 74 қаулысының 4-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіздер бойынша тіркелмеген сыйақыны төлемеу фактілерінің болуы (иә/жоқ)

Сыйақы, мың теңгемен

тіркелген

тіркелмеген

төленген

тоқтатыла тұрған

6

7

8

9

      Атауы ________________________________________________
Мекенжайы________________________________________________________
Телефоны ______________________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы _______________________________________
Орындаушы____________________________ ____________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны
Басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам
_____________________________________ ____________________
тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса) қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "____" ______________

  Қаржы ұйымының басшы
қызметкерлеріне төленген
кірістер туралы есептің
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есеп (индексі – 41 - I(R)O_M, кезеңділігі – жыл сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) "Қаржы ұйымының басшы қызметкерлеріне төленген кірістер туралы есеп" әкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабының 2-тармағына, 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру брокері жыл сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есептегі 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға басшы немесе есепке қол қою функциясы жүктелген адам және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 5-бағанда тіркелмеген сыйақының тіркелген және тіркелмеген сыйақы сомасына қатынасы көрсетіледі (пайызбен).

      6. 6-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7525 болып тіркелген "Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақы есептеу, сондай-ақ материалдық көтермелеудің басқа да түрлері бойынша ішкі саясатқа қойылатын талаптарды белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 74 қаулысының 4-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіздер бойынша тіркелмеген сыйақыны төлемеу фактілерінің болуы көрсетіледі.

      7. 7-бағанда "Жиынтығы" деген жол бойынша қаржы ұйымының басшы қызметкерлерінің тіркелген сыйақысының жиынтық мәні көрсетіледі.

      8. 8 және 9-бағандарда "Жиынтығы" деген жол бойынша қаржы ұйымының басшы қызметкерлерінің төленген және тоқтатыла тұрған тіркелмеген сыйақысының жиынтық мәні көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
42-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.natіonalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 42 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру брокері

  Нысан

      1-кесте. Сақтандыру шарттары

Р/с №

Сақтандыру шартының нөмірі

Сақтандыру шартын жасасу күні

Сақтандыру шартының қолданылу мерзімі

Сақтанушының атауы

Сақтандырушының атауы

1

2

3

4

5

6

1


2


3Барлығы


      кестенің жалғасы:

Пайда алушының атауы

Сақтандыру сыныбы (түрі)

Сақтандыру сыйлықақысының сомасы, мың теңгемен

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы (міндеттеме көлемі), мың теңгемен

Сақтандыру сыйлықақысынан пайызбен сақтандыру брокерінің комиссиясы

7

8

9

10

11

      2-кесте. Қайта сақтандыру шарттары

Р/с

Қайта сақтандырушының (цеденттің) атауы

Қайта сақтандырушының (цеденттің) орналасқан жері (елі)

Қайта сақтандыру шартының деректемелері (коверноттар)

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-қайта сақтандыру брокерінің атауы

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-қайта сақтандыру брокерінің орналасқан жері (елі)

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының орналасқан жері (елі)

1

2

3

4

5

6

7

8

1
1.12.
2.1Барлығы
      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының рейтингі

Рейтингтік агенттіктің атауы

Сақтандыру сыныбы (түрі)

Қайта сақтандыру түрі/нысаны

Сақтанушының атауы (бар болса)

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы, мың теңгемен

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы, мың теңгемен

Қайта сақтандырушының жауапкершілік лимиті, мың теңгемен

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақысынан сақтандыру брокерінің комиссиясы, пайызбен

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны _________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" _____________

  Қазақстан Республикасының
сақтандыру брокерлерінің
қатысуымен жасалған
сақтандыру, қайта сақтандыру
шарттары туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары туралы есеп (индекс – 42 - І(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру брокері тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есептегі 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. 1-кестеде Қазақстан Республикасының резиденттері-сақтандыру брокерлерінің атынан (сақтандыру брокерінің қатысуымен) және сақтанушылардың тапсырмасы бойынша ағымдағы жылдың басынан бастап (үдемелі қорытындымен) жасалған сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      6. 2-кестеде Қазақстан Республикасының резиденттері-сақтандыру брокерлерінің (сақтандыру брокерінің қатысуымен) делдалдығы кезінде ағымдағы жылдың басынан бастап (үдемелі қорытындымен) жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
43-қосымша
  Нысан

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне

      Әкімшілік деректерге арналған нысан www.natіonalbank.kz интернет-ресурсына орналастырылған

Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есеп

      Әкімшілік деректер нысанының индексі: 43 - І(R)O_M

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Ұсынатын тұлғалар тобы: сақтандыру брокері

  Нысан

      "Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары" кестесі

Р/с №

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-брокердің атауы

Қайта сақтандырушының (цеденттің) атауы

Қайта сақтандырушының (цеденттің) орналасқан жері (елі)

Қайта сақтандыру шартының деректемелері (коверноттар)

Қайта сақтандырушының атауы

Қайта сақтандырушының орналасқан жері (елі)

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1.

2.2.1

3

Барлығы


      кестенің жалғасы:

Қайта сақтандырушының рейтингі

Рейтингтік агенттіктің атауы

Сақтандыру сыныбы (түрі)

Қайта сақтандыру түрі/нысаны

Сақтанушының атауы (бар болса)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, мың теңгемен

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы, мың теңгемен

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы, мың теңгемен

Қайта сақтандырушы жауапкершілігінің лимиті, мың теңгемен

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Атауы ____________________________

Мекенжайы ____________________________

Телефоны _________________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________________

      Орындаушы ________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген адам

      ___________________________________________________ _______________

                        тегі, аты және әкесінің аты (ол бар болса)             қолы, телефоны

      Күні 20__ жылғы "______" _____________

  Қазақстан Республикасының
бейрезиденттері-сақтандыру
брокерлерінің қатысуымен
жасалған қайта сақтандыру
шарттары туралы және
Қазақстан Республикасының
бейрезиденті-сақтандыру
брокерінің сақтандыру
тәуекелдерін
Қазақстан Республикасының
бейрезиденттері-қайта
сақтандыру ұйымдарының қайта
сақтандыруына орналастыру
талаптары туралы
есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есеп (индекс - 43 - І(R)O_M, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) әкімшілік деректерді жинауға арналған "Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы және Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру брокері тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есептегі 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысанда Қазақстан Республикасы сақтандыру брокерінің үлестес тұлғалары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру брокерлерінің делдалдығы кезінде (Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің қатысуымен) ағымдағы жылдың басынан бастап (үдемелі қорытындымен) жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат көрсетіледі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезиденті-сақтандыру брокерінің сақтандыру тәуекелдерін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-қайта сақтандыру ұйымдарының қайта сақтандыруына орналастыру талаптары туралы ақпарат көрсетіледі.

      6. Қайта сақтандыру шарттары (ковер-нот) бойынша 2 және одан да көп қайта сақтандырушылар болған жағдайда, 6-бағанда барлық қайта сақтандырушылар көрсетіледі, 2-5, 10-12-бағандарда қайта сақтандыру шарттары бойынша ақпарат әрбір жолда қайталанады.

      7. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 275 қаулысына
44-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру брокерінің есептілікті беру қағидалары

      Ескерту. 44-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 23.01.2023 № 3 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің есептілікті ұсыну қағидалары "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 74-бабы 2-тармағына сәйкес әзірленді және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің (бұдан әрі – ұйымдар) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) есептілікті ұсыну тәртібін айқындайды.

      2. Ұйымдар ұсынатын есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен көрсетіледі.

      3. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген "Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығымен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеуде көрсетіледі.

      4. Ұйымдар есептілікті "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталы" ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – веб-портал) арқылы электрондық форматта ұсынады.

      5. Ұйым басшысының немесе есепке қол қою жөніндегі функция жүктелген адамның және орындаушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған есептілік электрондық форматта сақталады.

      6. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дұрыстығын ұйымның басшысы немесе есепке қол қою жөніндегі функция жүктелген адам қамтамасыз етеді.

      7. Ұйымдар есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде тоқсан сайын Ұлттық Банкке веб-портал арқылы мынадай:

      1) есепті кезеңде болған өзгерістер туралы (ұйымдардың есеп саясатына сәйкес жиынтық шамаларды сипаттаумен әр бап бойынша ашып көрсетіледі);

      2) ұйымдардың сақтандыру пулына қатысуы туралы, оның ішінде: сақтандыру пулына қатысушылардың атауы, бірлескен қызмет туралы шарттың жасалған күні, жасалған тең сақтандыру шарттары туралы (шарттардың саны, жауапкершілік көлемі және үлесі, сақтандыру сыйақыларының және тең сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерінің сомасы) ақпарат;

      3) есепті кезең ішінде ұйымдарды басқару органдарының отырыстарды (жиналыстарды) өткізген күнін, күн тәртібін және қабылданған шешімдер туралы көрсетумен ұйымдарды басқару туралы;

      4) инвестициялық және өзге қызметтен түскен кірістер және басқа шығыстар туралы;

      5) ұйымдардың акционерлік қоғам нысанында құрылған заңды тұлғаларға қатысуы туралы (сатып алынған акциялардың саны, сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу бағасы, баланстық құн, жарғылық капиталға қатысу үлесі) туралы;

      6) ұйымдардың екінші деңгейдегі банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алған қарыздары туралы ақпаратты көрсете отырып, есептілікке түсіндірме жазбаны ұсынады.

      8. Сақтандыру брокерін қоспағанда ұйымдар есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұмыс күнінен (қоса алғанда) кешіктірілмейтін мерзімде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18290 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 31 қаңтардағы № 13 қаулысымен бекітілген сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдістемесіне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес актуарий жасаған сақтандыру резервтерін есептеу жөніндегі негіздеменің электрондық нысанын Ұлттық Банкке веб-портал арқылы ұсынады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады