Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-242/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 10 желтоқсанда № 21744 болып тіркелді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 62) тармақшасына және "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 34-бабының 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды үйлестіру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі М.Е. Шорановқа жүктелсін.

      5. Осы бұйрық 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануы тиіс.

      Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
А. Цой

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Ұлттық экономика министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 8 желтоқсаны
№ ҚР ДСМ-242/2020 бұйрығына
1-қосымша

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары

1-бөлім. Жалпы ережелер

      1. Осы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 7-бабының 62) тармақшасына және "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – МӘМС туралы Заң) 34-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі – ТМККК) шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан әрі – МӘМС) жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. ТМККК шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алуды әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан әрі – қор) және (немесе) бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүзеге асырады.

      МӘМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуды қор жүзеге асырады.

      ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және көрсетілетін қызметтер көлемін және (немесе) қаражат көлемін орналастыру (бұдан әрі – көрсетілетін қызметтерді сатып алу) арқылы жүзеге асырылады.

      3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) апелляциялық комиссиясы – ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша туындайтын мәселелерді қарау үшін қор немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері құратын тұрақты жұмыс істейтін орган;

      2) бірлесіп орындаушы – ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына (бұдан әрі – дерекқор) енгізілген, жасасқан көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша қызметтер берушінің міндеттемелерінің бір бөлігін орындау үшін бірлесіп орындау шартын қызметтер беруші жасасқан денсаулық сақтау субъектісі;

      3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау, медицина және фармацевтика ғылымы, медициналық және фармацевтикалық білім беру, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, медициналық қызметтер (көмек) көрсетудің сапасын саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      4) денсаулық сақтау субъектілері - денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ жеке медициналық практикамен және фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлғалар;

      5) денсаулық сақтау ұйымы – денсаулық сақтау саласында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға;

      6) дерекқор – Кодекстің 7-бабы 67) тармақшасының негізінде бекітілген ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерін есепке алуды жүргізу тәртібіне (бұдан әрі – Есепке алу қағидалары) сәйкес қор қалыптастыратын ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің тізбесі;

      7) жаңадан іске қосылған денсаулық сақтау объектісі – "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес алғаш рет пайдалануға қабылданған жаңадан салу арқылы немесе қолданыстағы объектіні өзгерту арқылы алғаш рет ашылған объект;

      8) жоғары технологиялық медициналық көрсетілетін қызмет – диагностика мен емдеудің инновациялық, ресурсты қажет ететін және (немесе) бірегей әдістерін пайдалануды талап ететін аурулар кезінде бейінді мамандар көрсететін қызмет;

      9) қор – аударымдар мен жарналарды шоғырландыруды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерде және талаптармен сатып алу мен оларға ақы төлеуді және Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым;

      10) қордың активтері – қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйақыны шегергендегі аударымдар және жарналар, аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеу мерзімі өтіп кеткендігі үшін алынған өсімпұл, инвестициялық кіріс, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған, қорға түсетін өзге де түсімдер;

      11) қордың күтпеген шығыстарға арналған резервтері – ай сайынғы негізде қалыптастырылатын жабу кезеңінде күтпеген шығыстарды қаржыландыру үшін қордың ағымдағы қаржы жылына көзделген, қаражаты;

      12) қордың филиалы – қордың тұрған жерiнен тыс орналасқан және оның функцияларының бәрiн немесе бiр бөлiгiн, оның iшiнде өкiлдiк функцияларын жүзеге асыратын оқшауланған бөлiмшесi;

      13) көрсетілетін қызметтерді денсаулық сақтау субъектілерінен сатып алу веб-порталы (Қағидаларға қатысты) – ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді денсаулық сақтау субъектілерінен сатып алудың электрондық көрсетілетін қызметтеріне бірыңғай қол жеткізу нүктесін беретін ақпараттық жүйе (бұдан әрі – веб-портал);

      14) құжаттың электрондық көшірмесі – құжаттың түпнұсқа түрін және ақпаратын (деректерін) электрондық-цифрлық нысанда толығымен көрсететін құжат;

      15) қызметтер беруші – қор немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері осы Қағидаларға сәйкес көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасқан денсаулық сақтау субъектісі;

      16) МӘМС жүйесіндегі медициналық көмек – қордың активтері есебінен медициналық көрсетілетін қызметтер тұтынушыларға ұсынылатын медициналық көмек көлемі;

      17) медициналық ақпараттық жүйе – денсаулық сақтау субъектілерінің процестерін электрондық форматта жүргізуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе;

      18) медициналық көмек – дәрілік қамтамасыз етуді қоса алғанда, халықтың денсаулығын сақтауға және қалпына келтіруге бағытталған медициналық көрсетілетін қызметтер кешені;

      19) медициналық көмектің сапасы - көрсетілетін медициналық көмектің медициналық көмек көрсету стандарттарына сәйкестік деңгейі;

      20) медициналық көрсетілетін қызметтер – денсаулық сақтау субъектілерінің нақты адамға қатысты профилактикалық, диагностикалық, емдеу, оңалту немесе паллиативтік бағыты бар іс-қимылдары;

      21) медициналық қызметтер (көмек) көрсету саласындағы мемлекеттік орган - медициналық қызметтер (көмек) көрсету саласында басшылықты, медициналық көрсетілетін қызметтердің (көмектің) сапасын бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

      22) медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі (бұдан әрі – МСАК субъектісі) – "Бекітілген халық тіркелімі" (бұдан әрі – БХТ) порталында тіркелген бекітілген халыққа ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі;

      23) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру шеңберінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының құқықтары, мiндеттерi және жауапкершiлiгi, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының өзге де талаптары айқындалатын жазбаша келiсiм;

      24) өндірістік база – Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген лицензияға қосымшаға сәйкес медициналық қызметтер көрсету орны;

      25) республикалық денсаулық сақтау ұйымдары – уәкілетті органның қарамағындағы денсаулық сақтау ұйымдары, дербес білім беру ұйымының денсаулық сақтау ұйымдары, медициналық білім беру ұйымдары;

      26) тәуелсіз сарапшы – уәкілетті орган айқындайтын талаптарға сәйкес келетін және тәуелсіз сарапшылар тізілімінде тұрған жеке тұлға;

      27) ТМККК қосымша қамтамасыз ету бойынша қызметтерді сатып алу шарты (бұдан әрі – көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты) – ТМККК шеңберінде медициналық көмек көрсетуді көздейтін, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мен денсаулық сақтау субъектісі арасындағы жазбаша нысандағы келісім;

      28) ТМККК шеңберінде немесе МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты (бұдан әрі – көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты) – ТМККК шеңберінде немесе МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуді көздейтін, қор мен денсаулық сақтау субъектісі арасындағы жазбаша нысандағы келісім;

      29) цифрлық денсаулық сақтау субъектісі (Қағидаларға қатысты) – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді және денсаулық сақтау субъектілерімен ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмысты қоса алғанда, денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін ақпараттық-техникалық сүйемелдеу бөлігінде цифрлық денсаулық сақтау саласында қызметті жүзеге асыратын немесе қоғамдық қатынастарға түсетін заңды тұлға;

      30) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;

      31) электрондық цифрлық қолтаңба– электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 11.10.2022 № ҚР ДСМ-112 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алу тәртібі

      4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органы айқындаған тізбе бойынша COVID-19 коронавирусының таралуын болдырмау және (немесе) COVID-19 коронавирусына COVID-19 коронавирусымен ауыратын науқастарды емдеу бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу (бұдан әрі – денсаулық сақтау басқармасы) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесімен келісу бойынша қор медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерін таңдау рәсімдерін жүргізбей жүзеге асырылады.

      Денсаулық сақтау басқармасы осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тізбе бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тізбені қордың филиалына жібереді.

      COVID-19 коронавирусының таралуын болдырмау және (немесе) COVID-19 коронавирусы бар, COVID-19 коронавирусына және (немесе) вирустық пневмонияға күдікті науқастарды емдеу жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған қызметтерді сатып алу шартының қолданылуы қызметтерді көрсету басталған күннен бастап кезеңге қолданылады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу мынадай:

      1) ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтердің көлемдерін жоспарлау;

      2) ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде қызметтер көрсету үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау;

      3) көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасу;

      4) көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау кезеңдерінен тұрады.

      6. Медициналық көмек көрсету бойынша қызметтерді сатып алуды ТМККК шеңберінде немесе МӘМС жүйесінде қызметтерді сатып алудың жоспары негізінде жүзеге асырылады.

      7. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық қызметтер көлемін жоспарлау тәртібі Кодекстің 7-бабы 63) тармақшасының негізінде бекітіледі.

      8. Денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және олардың арасында көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін қор немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссиялар (бұдан әрі – комиссия) құрады.

      Қордың орталық аппараты жанында республикалық комиссия құрылады, қор филиалдары жанында өңірлік комиссиялар құрылады.

      9. Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрайды.

      10. Комиссияның құрамы қордың немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шешімімен өкілдер қатарынан қалыптастырылады:

      1) қордың;

      2) қордың республикалық комиссиясының құрамына енгізу үшін уәкілетті органның;

      3) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі немесе өңірлік комиссияның жанындағы комиссияның құрамына енгізу үшін денсаулық сақтау басқармасының;

      4) "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының (бұдан әрі – "Атамекен" ҰКП) және (немесе) пациенттердің, денсаулық сақтау субъектілерінің немесе медицина қызметкерлерінің мүдделерін білдіретін үкіметтік емес ұйымдардың (бұдан әрі – ҮЕҰ);

      5) өңірлік комиссияның және бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі жанындағы комиссияның құрамына енгізу үшін медициналық қызметтер (көмек) көрсету саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесінің;

      6) сандық денсаулық сақтау субъектісінің.

      Кандидатуралар ресми хат арқылы жазбаша түрде комиссия құрамын қалыптастыру үшін сұрау салу келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ұсынылады.

      Кандидаттар қорға жазбаша түрде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссияның құрамына енгізу үшін кандидаттың жақын туыстары, жұбайы және жекжаты (жекжаттары) туралы мәліметтерді ұсынады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Комиссия құрамына енгізу және жыл ішінде комиссия құрамынан мүшелерді шығару комиссия мүшесін ұсынатын ұйымның жазбаша растауы негізінде жүзеге асырылады.

      12. Шешім қабылдауға құқығы бар және сатып алуға үміткер денсаулық сақтау субъектісінің құрылтайшысы, қатысушысы немесе акционері болып табылатын комиссия мүшесі (не оның жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары) аталған денсаулық сақтау субъектісінен өтінімдер келіп түскен денсаулық сақтау субъектілерді таңдау және қызметтерді орналастыру рәсіміне қатысу кезінде алып тастау туралы жазбаша түрде өтініш ұсынады.

      13. Қордың республикалық комиссия төрағасы және республикалық комиссия төрағасының орынбасары қордың лауазымды адамдары, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің жанындағы комиссиясы үшін – бюджеттік бағдарламалардың әкімшінің лауазымды адамдары болып табылады.

      Қор жанындағы өңірлік комиссияның төрағасы болып қор филиалының директорынан немесе оны алмастыратын адамнан немесе қордың құрылымдық бөлімшесінің басшысынан төмен емес қордың өкілі айқындалады.

      Қор жанындағы өңірлік комиссия төрағасының орынбасары болып қордың филиалы директорының орынбасарынан немесе оны алмастыратын адамнан немесе қордың құрылымдық бөлімшесінің басшысынан төмен емес қордың өкілі айқындалады.

      Комиссия төрағасы комиссияның қызметін басқарады, оның жұмысты жоспарлайды.

      Төраға болмаған уақытта оның функцияларын комиссия төрағасының орынбасары жүзеге асырады.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      14. Республикалық немесе өңірлік комиссияның ұйымдастырушылық қызметін қор қызметкерлері қатарынан, бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінің жаңындағы комиссияның – бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінің қызметкерлері қатарынан хатшы қамтамасыз етеді. Комиссия хатшысы комиссия мүшесі болып табылмайды және комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.

      15. Егер шешім қабылдауға оның құрамына кіретін мүшелердің үштен екісі қатысса, Комиссияның шешімі заңды деп есептеледі.

      Комиссияның шешімдері хаттамалармен ресімделеді.

      Комиссияның шешімі дауыс беру арқылы қабылданады және егер оған Комиссияның қатысушы мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

      Дауыстар тең болған жағдайда, Комиссия төрағасы немесе ол болмаған жағдайда, Комиссия төрағасының орынбасары дауыс берген шешім қабылданды деп саналады.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      16. Комиссия мүшесі қатарынан үш рет дауыс беруде қатыспаған жағдайда, қор немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі тиісті өкілдікке басқа кандидатурамен алмастыру туралы ұсыныс енгізеді.

      17. Осы Қағидалардың 19-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемдерін және (немесе) қаражат көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 6 қарашадағы № ҚР ДСМ-186/2020 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерін есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21619 болып тіркелген) сәйкес дерекқорға енгізілген денсаулық сақтау субъектілері арасында жүзеге асырылады.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және қызметтер көлемін орналастыру веб-портал арқылы немесе қағаз нысанда жүзеге асырылады.

      19. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге көрсетілетін қызметтердің көлемі және (немесе) қаражаттың көлемі мынадай жағдайларда медициналық қызметтерді сатып алу жоспары шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерін таңдау рәсімін өткізбей орналастырылады:

      1) қызметтерді сатып алу шарттары жасалған денсаулық сақтау субъектілері арасында орналастыру кезінде "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-170/2020 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21550 болып тіркелген) (бұдан әрі – № ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығы) бұйрығына сәйкес бекітілген ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде ұсынылатын медициналық көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтер өзгерген жағдайда;

      2) уәкілетті органның шешімі бойынша пилоттық жобалар іске асырылған;

      3) денсаулық сақтау басқармасының халыққа қызмет көрсету аумағын бөлу туралы бұйрығының және "Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 24 тамыздағы № ҚР ДСМ-90 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 24094 болып тіркелген) сәйкес медициналық-санитариялық алғашқы көмек қызметтерін көрсетуге арналған денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құқықтық актілердің нормаларына сәйкес келетін, "Скринингтік зерттеулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ осы қарап-тексерулерді өткізудің қағидаларын, көлемі мен кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-174/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21572 болып тіркелген) сәйкес халықтың нысаналы топтарын скринингтік зерттеулер мен профилактикалық медициналық қарап-тексерулер жүргізу кезіндегі көрсетілетін қызметтерді және консультациялық-диагностикалық көмек көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қатысу үшін қажетті медициналық-санитариялық алғашқы көмек, қаражат көлемін орналастыру бекітілген халыққа есептегенде жүзеге асырылады, оның ішінде денсаулық сақтау басқармасы басшысының бұйрығы негізінде МСАК субъектісіне бекітілген бекітуі болған жағдайда оқушыларға көрсетілетін қызметтер;

      4) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес қор немесе денсаулық сақтау ұйымы алдындағы міндеттемелері заңды қайта ұйымдастырылған денсаулық сақтау ұйымының мұрагері бола отырып, қызметтің тиісті түрлері бойынша медициналық қызметке лицензиясы болған жағдайда қор немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасқан "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – рұқсаттар және хабарламалар туралы Заңы) сәйкес берілген, медициналық қызметпен айналысуға лицензиясы бар қызметтерді сатып алуға келісімшарт жасасқан денсаулық сақтау субъектісін қайта ұйымдастыру;

      5) денсаулық сақтау басқармасы басшысының бұйрығы негізінде МСАК субъектісіне бекітілген халық санының өсуі және (немесе) бекітілген халықтың жыныстық-жастық құрылымының өзгеруі және (немесе) МСАК субъектісіне бекітілген оқушылар санының өзгеруі;

      6) кешенді тариф бойынша төленетін медициналық көмек көрсету кезінде науқастар санын немесе жан басына шаққандағы норматив бойынша халық санының ұлғаюы;

      7) кешенді жан басына шаққандағы нормативке кіретін көрсетілетін қызметтердің немесе қаражаттың, сондай-ақ орналастырылуы кешенді тариф бойынша немесе жан басына шаққандағы норматив бойынша халық санына шаққанда жүзеге асырылатын медициналық көмек көрсету кезінде нақты шығындар бойынша төленетін көрсетілетін қызметтер мен шығыстардың көлемінің ұлғаюы;

      8) "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы Заңы) сәйкес ақы төлеу кешенді жан басына шаққандағы норматив бойынша жүзеге асырылатын ауылдық елді мекенге жататын денсаулық сақтау субъектісі халыққа көрсететін стационарлық және (немесе) стационарды алмастыратын жағдайларда медициналық көмекке көрсетілетін қызметтер немесе қаражат көлемінің өзгеруі;

      9) Қазақстан Республикасының азаматтарына шетелге емдеуге медициналық көмек көрсетуге арналған көрсетілетін қызметтерді сатып алу және (немесе) ТМККК шеңберінде отандық медициналық ұйымдарда емдеу жүргізу үшін шетелдік мамандарды тарту, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 26 мамырдағы № ҚР ДСМ-45 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелге емделуге жіберу және (немесе) емдеуді отандық медициналық ұйымдарда жүргізу үшін шетелдік мамандарды тарту қағидаларын әзірлеуді бекіту туралы" бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22866 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады;

      10) Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 31 мамырдағы Заңымен ратификацияланған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы "Байқоңыр" ғарыш айлағының персоналына, Байқоңыр қаласының, Төретам және Ақай кенттерінің тұрғындарына Ресей Федерациясының "Байқоңыр" кешенін жалға алу жағдайында медициналық қызмет көрсету тәртібі туралы келісімге сәйкес Байқоңыр қаласында, Төретам және Ақай кенттерінде тұратын, "Байқоңыр" кешенінің ресейлік ұйымдарының қызметкерлері болып табылмайтын, сондай-ақ "Байқоңыр" кешенінің аумағында уақытша болатын Қазақстан Республикасының азаматтарына Ресей Федерациясының Федералдық медициналық ұйымдарының қызметтері;

      11) Қордың күтпеген шығыстарға арналған резервінің есебінен денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтер көрсетуі;

      12) COVID-19 коронавирусының таралуын болдырмау және (немесе) COVID-19 коронавирусы бар, COVID-19 коронавирусына және (немесе) вирустық пневмонияға күдікті науқастарды емдеу бойынша қызметтер көрсету;

      13) төтенше жағдай кезеңінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында немесе оның жекелеген жерлерінде қызметтер көрсету;

      14) жергілікті өкілді органның шешімі бойынша қор осы шарттарды жасасқан мемлекеттік кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық нысанындағы денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін сатып алу шартының сомасынан көрсетілген шығыстарға қажеттілік асып кеткен жағдайда, тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құнын төлеуге арналған шығыстарды облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті бюджет қаражатынан өтеу;

      15) орталық атқарушы органдардың және өзге де орталық мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерінің, сондай-ақ әскери-медициналық (медициналық) қамтамасыз етуді жүзеге асыратын әскери-медициналық (медициналық) мекемелердің (ұйымдардың), өзге де бөлімшелердің қызметтер көрсетуі;

      16) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 16 қазандағы № 672 қаулысымен бекітілген тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі тізбесіне (бұдан әрі – ТМККК тізбесі) және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 20 маусымдағы № 421 қаулысымен бекітілген МӘМС жүйесіндегі медициналық көмек тізбесіне (бұдан әрі – МӘМС тізбесі) өзгерістер немесе толықтырулар енгізу. Бұл ретте жоғарыда көрсетілген тізбелердің өзгеруіне байланысты қызметтердің босатылған көлемін орналастыру сол денсаулық сақтау субъектілеріне босатылған қаражаттан аспайтын көлемде жүзеге асырылады;

      17) бекітілген қала халқының санына шаққанда денсаулық сақтау басқармасы бекіткен МСАК субъектілерінің тізбесіне сәйкес ірілендіруге жататын МСАК субъектілеріне қаражат көлемдерін орналастыру;

      18) денсаулық сақтау басқармасының МСАК субъектісіне қызмет көрсету аумағын қайта бөлуіне байланысты көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты жасалған МСАК субъектісінің бекітілген халқы санының өзгеруі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3), 10), 15), 16) және 17) тармақшаларда көзделген жағдайлар бойынша көрсетілетін қызметтер көлемі және (немесе) қаражат көлемі комиссия шешімінің негізінде орналастырылады, ал осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 4) – 8), 11) - 13) және 18) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған қызметтер көлемі және (немесе) қаражат көлемі, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге көрсетілетін қызметтер көлемдерін орналастыру (азайту) қорытындылары туралы қорытындылар хаттамасының негізінде денсаулық сақтау субъектілерін таңдау рәсімін жүргізбей, көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартына қосымша келісім жасасу түрінде осы Қағидаларға 1-1-қосымшаға сәйкес орналастырылады (бұдан әрі-таңдау рәсімінсіз орналастыру қорытындылары туралы хаттама).

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20. Алдағы қаржы жылына арналған дерекқордан ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін және (немесе) қаражат көлемін (бұдан әрі – көрсетілетін қызметтер көлемі) орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау жыл сайын жүргізіледі және мынадай дәйекті кезеңдердің жиынтығын білдіреді:

      1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:

      дерекқорға енгізілген МСАК субъектілерінің қатысуымен бекіту науқанын жүргізу және өңірлік комиссияның бекіту науқаны қорытындыларының көрсетілетін қызметтерін берушілерді таңдау рәсіміне (МСАК қызметтерін сатып алу кезінде) жіберілетін (жіберілмейді) МСАК субъектілерін айқындауы;

      дерекқорға енгізілген денсаулық сақтау субъектілері арасында ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемдерін орналастыру рәсімін өткізу туралы хабарландыру арқылы хабарлау;

      денсаулық сақтау субъектілерінің осы Қағидалардың 27-тармағында көрсетілген құжаттарды (бұдан әрі – жоспарланған көлемдерге өтінім) қоса бере отырып, мәлімделген кезеңге ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша қызметтердің жоспарланған көлеміне өтінім беру;

      комиссияның жоспарланып отырған көлемдер өтінімдерінің МӘМС туралы Заңның 34-бабының 3-тармағында (МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерге өтінім берген кезде) көрсетілген талаптарға және денсаулық сақтау субъектілерінің көлемдерді орналастыруға рұқсат беру талаптарына сәйкестігі (сәйкессіздігі) хаттамасын қалыптастыра отырып, ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемдерін орналастыру рәсіміне рұқсат беру үшін қойылатын осы Қағидалардың 26, 27, 28, 33 және 34-тармақтарында көрсетілген талаптарға сәйкестігін қарау;

      көлемдерді орналастыруға рұқсат беру талаптарына сәйкес келтірілген жоспарланған көлемдерге өтінімдерді қайта қабылдау және тіркеу;

      комиссияның денсаулық сақтау субъектілері ұсынған өтінімдерді оларды қайта қабылдағаннан кейін қарауы және денсаулық сақтау субъектілеріне ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыруға рұқсат беру;

      2) екінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:

      қызметтер көлемдерін орналастыру және ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге қызметтер көлемдерін орналастыру (орналастырмау) қорытындылары туралы хаттамаға қол қою;

      ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге қызметтер көлемдерін орналастыру (орналастырмау) қорытындылары туралы хаттама негізінде денсаулық сақтау субъектілерімен көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасасу;

      қызметтерді сатып алу туралы шарттың орындалуы.

      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      21. МСАК субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде МСАК қызметтерінің көлемдерін орналастыру "Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына жеке тұлғаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21642 болып тіркелген) (бұдан әрі – Бекіту қағидалары) сәйкес МСАК қызметтерін көрсету жүзеге асырылатын қаржы жылының алдындағы жылдың 15 қыркүйегі мен 15 қарашасы кезеңінде дерекқорға енгізілген МСАК субъектілерінің қатысуымен жыл сайын бекіту науқанын жүргізуді қамтиды.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      22. Бекіту науқанының басталғаны туралы ақпарат қордың және денсаулық сақтау басқармаларының интернет-ресурстарында орналастырылады.

      23. Бекіту науқанының қорытындылары бойынша Бекіту қағидаларына сәйкес денсаулық сақтау басқармасының халыққа қызмет көрсету аумағын бөлу туралы бұйрығы негізінде бекіту науқанына қатысқан әрбір МСАК субъектісіне БХТ порталында бекітілген халықтың саны туралы цифрлық денсаулық сақтау субъектісі растаған деректер негізінде бекіту науқаны аяқталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер берушілерді таңдау рәсіміне және көрсетілген қызметтер көлемдерін бөлуге жіберілетін (жіберілмейтін) МСАК субъектілерінің тізбесін айқындайды және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша халықты медициналық – санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне бекіту науқанын өткізу қорытындылары туралы хаттама (бұдан әрі – бекіту науқаны қорытындыларының хаттамасы) түрінде шешім қабылдайды.

      24. Алып тасталды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      25. Қор немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі веб-порталында дерекқорына енгізілген денсаулық сақтау субъектілері арасында ТМККК шеңберінде және МӨМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге қызметтердін көлемін орналастыру рәсімдерін өткізу туралы хабарландыруды (бұдан әрі – хабарландыру) орналастырады.

      ТМККК шеңберінде және МӨМС жүйесінде қызметтердін көлемін орналастыру рәсімдерін қордың немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінің интернет-ресурсында қағаз нысанда өткізу кезде ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін дерекқорына енгізілген денсаулық сақтау субъектілері арасында орналастыру рәсімдерін өткізу туралы хабарландыруды осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша орналастырады.

      Денсаулық сақтау басқармалары денсаулық сақтау субъектілерін ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыруды өткізу туралы веб-порталға немесе қордың интернет-ресурсына сілтеме орналастыру арқылы өздерінің интернет-ресурстарында орналастыруды жүргізуі туралы хабардар етеді.

      26. Бекіту науқаны қорытындыларының хаттамасымен осы Қағидалардың 19-тармағы бірінші бөлігінің 3) және 15) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар бойынша денсаулық сақтау субъектілерін таңдау рәсіміне жіберілген денсаулық сақтау субъектілері, оның ішінде МСАК субъектілері осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша қызметтердің жоспарланған көлеміне өтінім (бұдан әрі-жоспарланған көлемдерге өтінім) қағаз немесе веб-портал арқылы электрондық нысанда береді. Жоспарланған көлемдерге арналған өтінім веб-портал өтінім берген денсаулық сақтау субъектісіне тиісті хабарламаны автоматты түрде жіберген сәтте қабылданды деп есептеледі.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      27. Жоспарланған көлемдерге өтінімге мынадай құжаттар қоса беріледі:

      1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі (анықтама) (заңды тұлғалар үшін)) немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркелгені туралы куәліктің көшірмесі (анықтама) және жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін);

      2) рұқсаттар және хабарламалар туралы Заңына сәйкес медициналық қызметке лицензияның және жоспарланатын көлемдерге өтінім берілген оның қызметінің тиісті кіші түрлері бойынша оған қосымшалардың көшірмесі;

      3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының көшірмесі (мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау субъектілері береді);

      4) аккредиттеу туралы куәліктің көшірмесі (денсаулық сақтау субъектілері бар болса береді);

      5) "Мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-238/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21746 болып тіркелген) (бұдан әрі – № ҚР ДСМ-238/2020 бұйрығы) сәйкес жоспарланған көлемдерге өтінім берілген тиісті технологиялар бойынша берілген, ЖТМК ұсынуға денсаулық сақтау ұйымының ЖТМК ұсынуға сәйкестігі туралы қорытындының көшірмесі (ЖТМК көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектісі ұсынады);

      6) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес тиісті нысан бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша көрсетілетін қызметтердің жоспарланған көлемдеріне өтінімде медициналық көмекті көрсетуге көлемдер және сомалар туралы мәліметтер;

      7) "Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22004 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген (бұдан әрі – № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығы) санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыларды беру бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету қағидаларына сәйкес берілген халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы рұқсат беру құжатының көшірмесі (эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектіге – эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесі немесе рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен оның электрондық нысаны; эпидемиялық маңыздылығы болмашы объектіге – рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен эпидемиялық маңыздылығы болмашы объект қызметін жүзеге асырудың (пайдаланудың) басталғаны туралы хабарламаның көшірмесі немесе электрондық нысаны (алғаш өтініш бергендер және бұрын денсаулық сақтау субъектілерінің қормен немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісімен сатып алу шартын жасамағандар үшін, сондай-ақ соңғы жыл ішінде өндірістік қуаттылықты арттырған немесе медициналық көмек көрсету бейінін өзгерткен денсаулық сақтау субъектілері үшін);

      8) "Денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету қағидаларын және ақылы медициналық көрсетілетін қызметтер (көмек) ұсыну жөніндегі шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы № ҚР ДСМ-170/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21559 болып тіркелген) (бұдан әрі – Ақылы қызметтер көрсету қағидалар) айқындалған жағдайларды қоспағанда, ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары жасалған медициналық көмектің (қызметтің) түрлері бойынша ақылы негіздегі қызметтерді ұсынбау туралы еркін нысандағы міндеттемелер;";

      9) басшының міндетін атқарушыға (басшының орнын басқан кезде) бұйрықтың көшірмесі (жоспарланған көлемге өтінімді қағаз нысанда ұсынған кезде);

      10) сенімхаттың түпнұсқасы (басшының сенім білдірілген адамы өтінімге қол қойған және (немесе) ұсынған жағдайда) (жоспарланған көлемге өтінімді қағаз нысанда ұсынған кезде).

      Қордың немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінде тиісті интеграцияланған ақпараттық жүйелерден осы құжаттардағы ақпаратты алу мүмкіндігі болған кезде осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген құжаттарды ұсыну талап етілмейді.

      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      27-1. Жоспарланған көлемге өтінімді қалыптастыру және оған осы Қағидалардың 27-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген құжаттарды бекіту кезінде осы құжаттар "Е-лицензиялау "Мемлекеттік деректер қоры" ақпараттық жүйесімен (бұдан әрі – "Е-Лицензиялау" МДҚ) интеграциялау арқылы бекітіледі.

      Ескерту. 2-тарау 27-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      28. Денсаулық сақтау субъектілерін қағаз нысанында таңдау жүргізілген жағдайда жоспарланатын көлемдерге өтінім тігілген және нөмірленген түрде, түзетулерсіз және түзетулерсіз беріледі, бұл ретте соңғы бет басшының немесе оның сенім білдірілген адамының қолымен расталады.

      Денсаулық сақтау субъектінің басшысының шешімі бойынша өтінімді және оған қоса берілетін құжаттарды денсаулық сақтау субъектісі берген, басшының немесе ол сенім білдірген адамның қолымен расталған жоспарланған көлемге өтінім беру құқығына арналған сенімхат негізінде денсаулық сақтау субъектісінің сенім білдірілген адаммен ұсынылады немесе пошта байланысы қызметтері арқылы ұсынылады.

      29. Денсаулық сақтау субъектісі жоспарланып отырған көлемге өтінімді оны ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін кері қайтарып алады.

      30. Веб-порталда комиссия мүшелеріне, жоспарланған көлемге өтінім берген денсаулық сақтау субъектілеріне жоспарланған көлемге өтінімдерді ашу туралы автоматты хабарламалар жіберіледі.

      31. Өтінімдерді қағаз түрінде қабылдаған жағдайда қор немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша көрсетілетін қызметтердің жоспарланған көлеміне өтінімдерді тіркеу журналында өтінімдерді тіркеуді жүзеге асырады, ол күнтізбелік жыл бойынша жүргізіледі, тігіледі, нөмірленеді.

      32. Жоспарланған көлемдерге өтінім оларды қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін келіп түскен қаралмайды.

      33. Республикалық комиссияға дерекқорға енгізілген және ЖТМК көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілері жоспарланатын көлемге өтінім береді.

      34. ЖТМК қоспағанда, ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыруға үміткер денсаулық сақтау субъектілері тиісті хабарламада көрсетілген қызметтерге өңірлік деңгейде қызметтер көрсету үшін өндірістік базаның орналасқан жері бойынша өңірлік комиссияға немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жанындағы комиссияға жоспарланатын көлемге өтінім береді.

      Бұл ретте жергілікті атқарушы органдардың қарауындағы денсаулық сақтау субъектілері өндірістік базаның орналасқан жеріне қарамастан, жергілікті атқарушы органдардың аумағындағы өңірлік комиссияға жоспарланатын көлемге өтінім береді.

      35. Комиссияның ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыруы қызметтерді сатып алу жоспары негізінде дерекқорға енгізілген денсаулық сақтау субъектілері арасында жүзеге асырылады.

      ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру кезінде денсаулық сақтау басқарманың медициналық көмектікөрсететін жағдайлары бойынша жаңа қызметтер берушілердің қызметтеріне қажеттілігі (қажеттілігінің жоқтығы) туралы ұсыныстары ескеріледі.

      36. Комиссия мүшелерін жинау жолымен комиссия отырысын өткізу кезінде, комиссия хатшысы комиссия мүшелеріне комиссия отырысы өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік үш күн бұрын отырыс өткізілетіні туралы жазбаша (электрондық) нысанда хабарлайды.

      37. Комиссия мүшелері веб-порталда жоспарланған көлемге өтінімдерді ашу туралы автоматты хабарламаны алғаннан кейінгі келесі күннен бастап (өтінімдерді қағаз нысанда қабылдаған жағдайда – оларды қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейінгі келесі күннен бастап) бар-жоғын тексереді:

      1) жоспарланған көлемдерге өтінімдер (қағаз нысанда – осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша);

      2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) көшірмесі (заңды тұлға үшін) немесе дара кәсіпкер ретінде тіркеу туралы куәліктің (анықтаманың) көшірмесі және жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлға үшін);

      3) рұқсаттар және хабарламалар туралы Заңына сәйкес медициналық қызметке арналған лицензияның және жоспарланған көлемдерге өтінім берілген оның қызметінің тиісті кіші түрлері бойынша қосымшалардың көшірмелері;

      4) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде жобаны іске асыруға қатысатын денсаулық сақтау субъектісі ұсынатын мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының көшірмелері;

      5) бар болған жағдайда денсаулық сақтау субъектісі ұсынатын аккредиттеу туралы куәліктің көшірмесі;

      6) ҚР ДСМ-238/2020 бұйрығына сәйкес жоспарланған көлемдерге өтінім берілген тиісті технологиялар бойынша берілген, ЖТМК ұсынуға денсаулық сақтау ұйымының ЖТМК ұсынуға сәйкестігі туралы қорытындының көшірмелері (ЖТМК көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектісі ұсынады);

      7) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес тиісті нысан бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша қызметтердің жоспарланған көлеміне өтінімде көрсетілген медициналық көмек көрсетуге арналған көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер;

      8) № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығына сәйкес берілген халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы рұқсат беру құжатының көшірмелері (эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектіге – эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесі немесе рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен оның электрондық нысаны; эпидемиялық маңыздылығы болмашы объектіге – алғаш рет мәлімделген және бұрын денсаулық сақтау субъектілерінің қормен немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісімен сатып алу шарттарын жасаспаған, сондай-ақ соңғы жыл ішінде өндірістік қуатын арттырған немесе медициналық көмек көрсету бейінін өзгерткен денсаулық сақтау субъектілері ұсынатын рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен эпидемиялық маңыздылығы болмашы объект қызметін жүзеге асырудың (пайдаланудың) басталғаны туралы хабарламаның көшірмесі немесе электрондық нысаны);

      9) Ақылы қызметтер көрсету қағидаларын бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары жасалған медициналық көмектің (қызметтің) түрлері бойынша ақылы негізде көрсетілетін қызметтерді ұсынбау туралы міндеттемелер еркін нысанда;

      10) басшының міндетін атқарушыға бұйрықтың көшірмесі (басшыны ауыстырған кезде);

      11) өтінішті қағаз нысанда ұсынған кезде сенімхаттың түпнұсқасы (уәкілетті тұлға өтінімге қол қойған және (немесе) ұсынған жағдайда).

      Комиссия мүшелері жоспарланған көлемге өтінімде көрсетілген деректерді қоса берілген құжаттарда көрсетілген деректермен тексереді.

      Комиссия мүшелері банкроттық немесе тарату рәсімдерінің жүргізілуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның интернет-ресурсында (www.kgd.gov.kz) өтініш берген денсаулық сақтау субъектісінің банкроттық немесе тарату рәсіміне қатысы жоқтығы туралы мәліметтерді тексереді.

      Жоспарланған көлемге өтінімдерді және оларға қоса берілетін құжаттарды қарау кезінде комиссия мүшелері болып табылатын денсаулық сақтау басқармасының өкілдері оның қарамағындағы денсаулық сақтау субъектілерінің құқықтық және (немесе) мүліктік мәртебесін өзгерту процесі туралы ақпарат береді.

      Ескерту. 37-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      37-1. Комиссия мүшелері мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

      1) денсаулық сақтау субъектісінің көлемдерді орналастыруға рұқсат беру талаптарына сәйкестігі туралы:

      осы Қағидалардың 26, 27, 28, 33 және 34-тармақтарына сәйкес жоспарланған көлемге өтінімді және оған қоса берілетін құжаттарды ұсыну;

      хабарландыру шарттарына сәйкес жоспарланған көлемге өтінімді және оған қоса берілетін құжаттарды ұсыну;

      денсаулық сақтау субъектісі ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) өтінімде көрсетілген деректерге немесе олардың анықтығына сәйкестігін анықтау;

      денсаулық сақтау субъектісінде банкроттық немесе тарату рәсімінің жүргізілмеу кезінде;

      2) денсаулық сақтау субъектісінің көлемдерді орналастыруға рұқсат беру үшін талаптарға сәйкес еместігі туралы:

      осы Қағидалардың 26, 27, 28, 33 және 34-тармақтарға сәйкес келмейтін жоспарланған көлемге өтінімді және оған қоса берілетін құжаттарды ұсыну;

      хабарландыру шарттарына сәйкес келмейтін жоспарланған көлемге өтінім және оған қоса берілетін құжаттар беру;

      денсаулық сақтау субъектісі ұсынған құжаттардың және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) өтінімде көрсетілген деректерге сәйкес еместігін немесе олардың дұрыс еместігін анықтау;

      денсаулық сақтау субъектісінде банкроттық немесе тарату рәсімін жүргізу кезінде;

      егер осы денсаулық сақтау субъектісінің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатылған жағдайда, денсаулық сақтау субъектісінің құқықтық және (немесе) мүліктік мәртебесін өзгертуді жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 2-тарау 37-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      38. Комиссияның жоспарланған көлемдерге арналған өтінімдерді және оларға қоса берілетін құжаттарды көлемдерді орналастыруға рұқсат беру үшін қойылатын талаптарға сәйкестігін қарау қорытындылары бойынша жоспарланатын көлемдерге өтінімді қабылдау аяқталған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде денсаулық сақтау субъектілерінің талаптарға сәйкестік (сәйкессіздік) хаттамасы жасалады және қол қойылады, осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер көлемін орналастыру рәсіміне жіберу үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы хаттама (бұдан әрі – сәйкестік (сәйкессіздік) хаттамасы)).

      Көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыру рәсіміне жіберу үшін талаптарға сәйкес келмейтін денсаулық сақтау субъектілеріне оған қол қойылған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде көрсетілген хаттамадан үзінді көшірме жіберіледі.

      ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау кезінде денсаулық сақтау субъектілеріне веб-портал арқылы сәйкестік (сәйкессіздік) хаттамасын орналастыру туралы хабарлама автоматты түрде жіберіледі.

      39. Көлемдерді орналастыру рәсіміне жіберу үшін талаптарға сәйкес келмейтін денсаулық сақтау субъектілеріне хаттамадан үзіндіні немесе сәйкестік (сәйкессіздік) хаттамасын орналастыру туралы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жоспарланған көлемдерге өтінімдерді және оларға қоса берілетін құжаттарды көрсетілген талаптарға сәйкес келтіру мүмкіндігі беріледі.

      40. Егер қайта ұсынылған өтінім және (немесе) оған қоса берілетін құжаттар көлемдерді орналастыру рәсіміне жіберу үшін талаптарға қайтадан сәйкес келмесе, онда өтінім осы Қағидалардың 49-тармағында көрсетілген негіздер бойынша қабылданбайды.

      Комиссия МСАК субъектілеріне алдағы қаржыландыру жылына ТМККК шеңберінде медициналық комек көрсетуге қызметтердің көлемдерін орналастыру (орналастырмау) туралы шешімді медициналық қызметтерді сатып алу жоспарының негізінде көлемдерді орналастыру рәсіміне жіберу үшін талаптарды ескере отырып, қабылдайды.

      41. Ағымдағы жылдың ішінде ағымдағы қаржы жылына арналған қызметтерді сатып алу шарттары жасалған қызметтер берушілер арасында және (немесе) медициналық қызметтерді сатып алу жоспары шегінде дерекқордан жаңа денсаулық сақтау субъектілерін тарта отырып, алдағы қаржы жылына арналған бекіту науқанын өткізу кезеңін қоспағанда, осы Қағидаларға сәйкес денсаулық сақтау субъектілерін таңдау рәсімдері мынадай жағдайларда жүргізіледі:

      1) қызметтердің орналастырылмаған көлемінің болуы;

      2) қызметтердің босаған көлемінің болуы;

      3) ағымдағы қаржы жылында медициналық қызметтерді сатып алу жоспарының өзгеруі.

      42. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыру үшін комиссия денсаулық сақтау субъектілерінің немесе қызметтер берушілердің ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыру рәсіміне жіберілген қызметтердің жоспарланған көлеміне өтінімдерді құжаттарды қайта қабылдау аяқталған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды.

      43. Комиссия ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау кезінде ақпараттық жүйелерде қолжетімді деректерді, сондай-ақ қолжетімді ақпараттық жүйелерде болмаған жағдайда денсаулық сақтау субъектілерінен, қызметтер берушілерден, мемлекеттік органдар мен ұйымдардан сұрау салу арқылы алынған мәліметтерді пайдаланады.

      Комиссия жоспарланған көлемге өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға және (немесе) құжаттарды ұсыну оларды ауыстыруға байланысты комиссияның сұрау салуларын жүзеге асырмайды.

      44. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау кезінде комиссияның шешімі бойынша құзыретті қорытынды алу мақсатында тәуелсіз сарапшылар, денсаулық сақтау саласындағы бейінді мамандар (бұдан әрі – сарапшылар) тартылады.

      45. Сараптамалық қорытынды жазбаша түрде ресімделеді, оған сарапшы қол қояды және комиссия отырысының хаттамасына қоса беріледі.

      46. Сараптамалық қорытындыны өтінімдерді қарау, қызметтер көлемін орналастыру кезінде комиссиямен қаралады.

      47. Кодекстің 69-бабы 6-тармағының негізінде айқындалған аккредиттелген денсаулық сақтау ұйымдарының ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде шарттар жасасуға артықшылық құқығы болады.

      МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтерді сатып алу кезінде:

      1) Кодексіне сәйкес денсаулық сақтау саласында аккредиттеуден өткен;

      2) көрсетілетін қызметтерді сатып алу жүзеге асырылған айдың алдындағы үш жыл бойы Қазақстан Республикасының аумағында үздіксіз тиісті медициналық көмек ұсыну тәжірибесі бар денсаулық сақтау субъектілері басым құқыққа ие болады.

      48. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемдерін және (немесе) қаражат көлемдерін денсаулық сақтау субъектілері арасында бөлуді келесіні ескере отырып комиссия жүзеге асырады (бұдан әрі – көлемдерді бөлу):

      1) ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде стационарлық немесе стационарды алмастыратын жағдайларда медициналық көмек көлемдерін бөлу кезінде денсаулық сақтау басқармасымен төсек бейіндері бөлінісінде келісілген төсектердің өткізу қабілетін қоса алғанда, денсаулық сақтау субъектілерінің өндірістік қуатын;

      2) медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін сипаттайтын денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерінен немесе медициналық ақпараттық жүйелерден қызметтер мен деректер ұсыну тәжірибесін;

      3) көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары бойынша шарттық міндеттемелер, оның ішінде медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемі бойынша мониторинг нәтижелерін;

      4) алып тасталды – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 11.10.2022 № ҚР ДСМ-112 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен;

      5) денсаулық сақтау субъектілерінде "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты талаптарының орындалу мониторингін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-321/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21904 болып тіркелген) сәйкес расталған өткен жылғы медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігіне негізделген шағымдардың болмауын;

      6) "Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-299/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21852 болып тіркелген) сәйкес денсаулық сақтау саласында аккредиттеудің неғұрлым жоғары санатының болуын (тең жағдайларда);

      7) бекіту науқанының қорытындыларын (МСАК қызметтерінің көлемдерін бөлу кезінде) ескере отырып жүзеге асырады.

      Ескерту. 48-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 11.10.2022 № ҚР ДСМ-112 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      49. Осы Қағидалардың 20-тармағында көрсетілген бірінші кезең рәсімдерін жүзеге асырғаннан кейін комиссиямен денсаулық сақтау субъектілеріне қызметтердің көлемдерінорналастырмау негіз болып табылады:

      1) көлемдерді орналастыру рәсіміне жіберу үшін талаптарға сәйкес келмеуі;

      2) өтінімде және (немесе) соған қоса берілетін құжаттарда шын емес ақпаратты ұсыну;

      3) денсаулық сақтау субъектілерінің Кодексте және денсаулық сақтау саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерде белгіленген медициналық көмекті көрсетуды ұйымдастыру талаптарына сәйкес келмеуі;

      4) "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрығына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21080 болып тіркелген) денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келмеуі.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көзделген негіз бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің жоспарланатын көлемдеріне өтінімдер қабылданбаған жағдайда, ТМККК-де және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге қызметтер көлемдерін орналастыру (орналастырмау) қорытындылары туралы хаттамада денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құқықтық актінің нақты тармағына сілтеме көрсетіледі.

      Ескерту. 49-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      50. Комиссия осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге қызметтер көлемдерін орналастыру (орналастырмау) қорытындылары туралы хаттама (бұдан әрі – қызметтер көлемдерін орналастыру хаттамасы) түрінде шешім қабылдайды.

      51. Денсаулық сақтау субъектісінің немесе тиісті сенімхат негізінде оның өкілінің сұрау салуы бойынша қор немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны беру туралы тіркей отырып, көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыру хаттамасынан үзінді көшірме береді.

      52. Көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау кезінде, сондай-ақ көрсетілетін қызметтер көлемдерін осы Қағидалардың 19-тармағының 3), 10), 15), 16) және 17) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар бойынша медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерін таңдау рәсімін жүргізбей орналастыру кезінде көрсетілетін қызметтер көлемдерін орналастыру хаттамасы қол қойылғаннан кейін көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартына қосымша келісімдерді жасасу үшін денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелеріне автоматты түрде беріледі.

      Осы Қағидалардың 19-тармағының 1), 2), 4) – 8), 11) – 13) және 18) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар бойынша медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерін таңдау рәсімін жүргізбестен көрсетілетін қызметтер көлемдерін орналастыру кезінде көрсетілетін қызметтер көлемдерін есептеу көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартына қосымша келісімдерді жасасу үшін қол қойылғаннан кейін автоматты түрде денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелеріне беріледі.

      Қызметтер көлемдерін орналастыру хаттамасы және көлемдердің есебі комиссия қол қойған күні веб-порталда жалпы қолжетімділікте жарияланады.

      Ескерту. 52-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      53. Шарттар жасасу көрсетілетін қызметтерді сатып алу көрсетілетін қызметтер көлемдерін орналастыру хаттамасының, қор немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бекіткен үлгілік нысан бойынша көрсетілетін қызметтер көлемдерін есептеудің негізінде жүзегеасырылады.

      Денсаулық сақтау субъектісі қормен қызметтерді сатып алу шартын жасасқан кезде уәкілетті органмен және "Атамекен" ҰКП-мен келісім бойынша қор бекіткен ТМККК және (немесе) МӘМС жүйесі шеңберінде медициналық көмек көрсету бойынша қызметтерді сатып алуға қосылу шартына (бұдан әрі – қосылу шарты) қосылған болып есептеледі.

      Көрсетілген қосылу шарты қордың немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің интернет-ресурсында және (немесе) веб-порталда орналастырылады.

      Қор өнім берушілерді қордың интернет-ресурсына немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне және (немесе) веб-порталға сілтемені жасай отырып, электрондық нысанда қосылу шартына енгізілген өзгерістер жайында хабардар етеді.

      Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      54. Комиссияның шешімі бойынша ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде қызметтерді сатып алу шарттарын:

      1) осы әкімшілік-аумақтық бірлікте көрсетілетін қызметтерді жалғыз қызметтер берушелер және МСАК субъектілері болып табылатын ауыл субъектілерімен бір жылдан үш жылға дейінгі мерзімге;

      2) үш жылдан бес жылға дейінгі мерзімге:

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау субъектілерімен;

      мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде сатып алынған медициналық техниканы пайдалана отырып диагностикалық және емдеу қызметтерінің жекелеген түрлерін көрсетуге арналған денсаулық сақтау субъектілерімен жасайды.

      Бұл ретте қызметтерді сатып алу шарттарының сомаларын айқындау жыл сайын жүзеге асырылады.

      Ескерту. 54-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Денсаулық сақтау министрінің 11.10.2022 № ҚР ДСМ-112 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      55. Алдағы жылға көрсетілетін қызметтер көлемін таңдау және орналастыру рәсімі ағымдағы күнтізбелік жыл аяқталғанға дейін жүзеге асырылады.

      Ескерту. 55-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      56. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының жобасы көрсетілетін қызметтер көлемдерін орналастыру хаттамасына қол қойылғаннан кейін он жұмыс күні ішінде денсаулық сақтау субъектісіне веб-порталда сатып алуды өткізу кезінде ЭЦҚ-ны қолдана отырып, ақпараттық жүйелер арқылы жіберіледі немесе қор немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі сатып алуды қағаз нысанда өткізу кезінде жібереді.

      Денсаулық сақтау субъектісі көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарының көрсетілген жобаларын алған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде веб-порталда сатып алуды өткізу кезінде ЭЦҚ-ны пайдалана отырып немесе қағаз нысанда сатып алуды жүргізу кезінде қорға немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі қол қойылған шарттарды ұсына отырып, оларды ақпараттық жүйелер арқылы келіседі және қол қояды.

      57. Денсаулық сақтау субъектісі осы Қағидалардың 56-тармағында көрсетілген мерзімде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартына қол қоюдан бас тартқан жағдайда, денсаулық сақтау субъектісі көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасудан жалтарған деп танылады, ал осы шарт бойынша көзделген ТМККК және (немесе) МӘМС жүйесіндегі көлемі орналастырылмаған көлемге жатады.

      58. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын тіркеу электрондық түрде автоматты түрде немесе қағаз форматта жүзеге асырылады.

      59. Қызметтерді сатып алу шарттары жасалған қызметтер берушілердің тізімі есепті айдан кейінгі айдың оныншы күнінен кешіктірмей қордың немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Есептік қағидаларына сәйкес интернет-ресурсында орналастырылады және өзектендіріледі.

      60. Қызметтер берушілер көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша көрсетілетін қызметтердің бір бөлігін орындау үшін осы Қағидалардың 63-тармағында көзделген дерекқорға енгізілмейтін денсаулық сақтау субъектілерін қоспағанда, дерекқорға енгізілген бірлесіп орындаушылармен олардың өндірістік базасының немесе олардың өкілдігінің (филиалының) өндірістік базасының орналасқан жеріне қарамастан, бірлесіп орындау шарттарын жасасады.

      Бұл ретте, осы Қағидалардың 63-тармағында көзделген, дерекқорға енгізілмейтін денсаулық сақтау субъектілерін қоспағанда, бірлесіп орындаушылар дерекқорға енгізілуі тиіс.

      Қызметтер берушінің деректер базасынан бірлесіп орындаушыны осындай таңдауы қормен немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісімен келісілген болып есептеледі.

      Бірлесіп орындаушыларды таңдау кезінде қордың қызметтер берушісі осы Қағидалардың нормаларын басшылыққа алады.

      61. Денсаулық сақтау субъектілері бірлесіп орындаушы ретінде пациенттерге ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде медициналық ұйымды және дәрігерді еркін таңдау құқығын іске асыру кезінде МСАК дәрігерінен немесе осы денсаулық сақтау субъектісінің бейінді маманынан айғақтар мен жолдамалар болған жағдайда, онда медициналық ақпараттық жүйелерге енгізілген қызметтер бірлесіп орындау шартын жасасу үшін негіз болып табылған Кодекстің 124-бабы 5-тармағының негізінде бекітілген мамандандырылған медициналық көмекті көрсету тәртіпке сәйкес МСАК маманымен жолдамай қызметтер көрсету жағдайларын қоспағанда, қызметтер көрсетуді қамтамасыз етеді.

      Егер МСАК субъектісі мен консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін таңдалған ұйым (бұдан әрі – КДК субъектісі) арасында бірлесіп орындаушы ретінде тартуға бірлесіп орындау шарты жасалмаса, МСАК дәрігерінен немесе осы МСАК субъектісінің бейінді маманынан жолдамасы бірлесіп орындаушы ретінде дерекқорға енгізілген МСАК субъектісі мен КДК ұйымы арасында бірлесіп орындау шартын жасасу үшін негіз болып табылады.

      62. Қызметтер берушінің ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындау шартын жасасуы мынадай жағдайларда жүзеге асырылмайды:

      1) № ҚР ДСМ-90 бұйрығына сәйкес МСАК мамандары көрсететін қызметтер;

      2) Қазақстан Республикасында ұсынылмайтын және ЖТМК көрсету үшін қажетті консультациялық-диагностикалық көмектің жекелеген түрлерін, оның ішінде сүйек кемігі донорын және (немесе) гемопоэздікдің жасушаларын іріктеуді және белсендіруді жүзеге асыру кезінде сүйек кемігі донорын және (немесе) гемопоэздікдің жасушаларын тексеру кезінде медициналық қызметтерді көрсетуді қоспағанда, осы қызметтерді көрсету көлемдерді өнім берушіге орналастыру үшін негіз болып табылған;

      3) бағдарламаланған гемодиализ немесе перитонеальді диализ қызметтері, егер бұл қызметтерді ұсыну жеткізушіге көлемді бөлуге негіз болса;

      4) стационарлық және (немесе), стационарды алмастыратын жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек, егер бұл көмек көрсету көлем жеткізушіні орналастыруға негіз болып табылса;

      5) көрсетілген көмек көлемін жеткізушіге орналастыру үшін негіз болып табылған жағдайда медициналық оңалту;

      6) паллиативті медициналық көмек.

      Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген қызметтер көрсетілген жағдайда қызметтер берушінің қызметтер көлемін орналастыру үшін негіз болып табылмайтын консультациялық-диагностикалық көмектің қызметтерді және емдеу іс-шараларының жекелеген түрлерін көрсетуге бірлесіп орындаушымен шарт қызметтер берушінің шешімі бойынша жасалынады.

      Ескерту. 62-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      63. Қазақстан Республикасында ұсынылмайтын жекелеген қызмет түрлерін көрсету кезде қызметтер беруші бірлесіп орындаушы ретінде шетелдік денсаулық сақтау субъектілерін тартады.

      Дерек базасына енгізілмеген шетелдік денсаулық сақтау субъектілерін бірлесіп орындаушы ретінде тарту қордың немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісімен келісімі бойынша жүзеге асырылады.

      Келісу үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады және бұл ретте қордың немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шешімі бойынша сарапшылар тартылады.

      64. Қызметтер берушінің бірлесіп орындаушыларды тартуы қызметтер берушіні қызметтерді сатып алу шарты бойынша міндеттемелерден және оны орындамағаны, тиісінше және уақтылы орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

      65. ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде қызметтерді сатып алуға байланысты құқықтық қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормалары өзгерген немесе толықтырылған кезде қызметтерді сатып алу шартының қолданылуы осы құқық нормаларына сәйкес келтіріледі. Бұл ретте көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының қолданылуы, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, осындай өзгерістер немесе толықтырулар күшіне енген күннен бастап тоқтатылады немесе өзгертіледі.

      66. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде қызметтерді сатып алу шартын орындау шарттық міндеттемелерді орындауды қамтиды:

      1) қызметтер көрсету және қызметтерді сатып алу шартының талаптарын сақтау арқылы қызметтер берушілер;

      2) қор немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісі денсаулық сақтау субъектілеріне көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу арқылы.

      67. ТМККК көрсету кезінде қызметтерге ақы төлеуді қор және (немесе) бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүзеге асырады.

      МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсету кезінде қызметтерге ақы төлеуді қор жүзеге асырады.

      68. ТМККК шеңберінде және МӘМС жүйесінде қызметтерді сатып алуға байланысты мәселелерді шешу үшін қордың, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің, уәкілетті органның қор жанындағы комиссияға, "Атамекен" ҰКП және пациенттердің немесе денсаулық сақтау субъектілерінің мүдделерін білдіретін ҮЕҰ өкілдерінен тұратын қордың тұрақты жұмыс істейтін апелляциялық комиссиясы құрылады.

      69. Апелляциялық комиссиясы қор немесе бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бекіткен ережеге сәйкес әрекет етеді.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және міндетті
әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде
денсаулық сақтау
субъектілерінен көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

Денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін қызметтер көлемін орналастыру жөніндегі комиссияның құрамына енгізу үшін кандидаттың жақын туыстары, жұбайы және жекжаты (жекжаттары) туралы мәліметтер ________________________________________ (комиссияның толық атауы көрсетіледі) _________________________________________________
(Комиссияға үміткердің Т.А.Ә. (бар болса), ЖСН)

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

(Жұбайының (зайыбының), жақын туысының, жекжатының) Т. А. Ә. (болған жағдайда)

Мүшелікке кандидатқа комиссияға қатысы

жеке куәліктің №

ЖСН

Қазіргі уақытта жұмыс орнын көрсете отырып, үлестес тұлғалар (тікелей және (немесе) жанама түрде шешімдер қабылдайтын және (немесе) бір-бірімен (тұлғалардың бірімен) қабылданатын шешімдерге, оның ішінде ТМККК шеңберінде немесе МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жасалған шартына байланысты әсер ететін) туралы ақпарат

1

2

3

4

5

6      Осымен мен (менімен) ұсынған жоғарыда көрсетілген ақпараттың дұрыстығын растаймын және дұрыс емес ақпарат беру менің кандидатурамды денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КеАҚ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде қызметтер көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссияның құрамына енгізуден бас тарту үшін негіз бола алатынын түсінемін.

      Маған қатысты ұсынылған ақпараттың шынайылығына тексеру іс-шараларын жүргізуге, сондай-ақ мені денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде қызметтер көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссияның құрамына енгізген кезде менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге және сақтауға келісемін.

      ________________ "___" ________ 202__ жыл (кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) (қолы)

      Ескертпе:

      * Қазақстан Республикасының "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Заңына сәйкес жақын туыстар деп ата-аналар (ата-анасы), балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері, жекжаттар деп-жұбайының (зайыбының) аға-інілері, апа-сіңлілері, ата-аналары мен балалары түсініледі.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және міндетті
әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде
денсаулық сақтау
субъектілерінен көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
1-1-қосымша
  Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге көрсетілетін қызметтер көлемдерін орналастыру (азайту) қорытындылары туралы хаттама

      Ескерту. Қағидалар 1-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ___________________                              "__" _________ 20__ жыл

      (орналасқан жері)

      "Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КеАҚ _____________________

      __________________________________________________ филиалы

      (аймақтың атауын көрсету)

      ____________________________________________________________ атынан

      (қор өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және лауазымы)

      медициналық қызметтердің көлемін және (немесе) қаражат көлемін есептеді:

      1) "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 8 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-242/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21744 болып тіркелген) бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларының (бұдан әрі – Сатып алу қағидалары) 19-тармағына сәйкес денсаулық сақтау субъектілерін таңдау рәсімін жүргізбей, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі – ТМККК) шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан әрі – МӘМС) жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған қызметтер көлемдерін және (немесе) қаражат көлемдерін орналастыруға: _____________________________________

      _____________________________________________________________________

      (Сатып алу қағидаларына сәйкес негіздемені көрсету)

      медициналық көмектің мынадай түрі (түрлері) бойынша: ____________________

      _____________________________________________________________________

      (медициналық көмек түрінің атауын көрсету)

      _____________________________________________________________________,

      (көрсету керек: ТМККК шеңберінде немесе МӘМС жүйесінде)

      _______________________________________________________ теңге сомасына,

      (сома санмен және жазумен)

      қызметтер көлемін және (немесе) орналастыру үшін қаражат көлемін есептеуге сәйкес:

БИН (ЖШС)

Денсаулық сақтау субъектісінің атауы

Денсаулық сақтау субъектісінің заңды мекенжайы

Қызмет көрсету орны (облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы көрсету)

Сомасы (теңге)

Медициналық қызметтердің көлемі

1

2

3

4

5

6

7
      2) Сатып алу қағидаларына сәйкес ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған қызметтер көлемін және (немесе) қаражат көлемін азайтуға бағытталған:

      ______________________________________________________________________,

      (Сатып алу қағидаларына сәйкес негіздемені көрсету)

      медициналық көмектің мынадай түрі (түрлері) бойынша:

      _______________________________________________________________________

      (медициналық көмек түрінің атауын көрсету)

      _______________________________________________________________________,

      (көрсету керек: ТМККК шеңберінде немесе МӘМС жүйесінде)

      _______________________________________________________ теңге сомасына,

      (сома санмен және жазумен)

      азайту үшін қызметтер көлемін және (немесе) қаражат көлемін есептеуге сәйкес:

БИН (ЖШС)

Денсаулық сақтау субъектісінің атауы

Денсаулық сақтау субъектісінің заңды мекенжайы

Денсаулық сақтау субъектісінің заңды мекенжайы

Қызмет көрсету орны (облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы көрсету)

Сомасы (теңге)

1

2

3

4

5

6

7
      _______________________________________________________________________

      ("Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ өкілінің тегі, аты, әкесінің аты

      (бар болса) және лауазымы, қолы)

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және міндетті
әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде
денсаулық сақтау
субъектілерінен көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
1-2-қосымша
  Нысан

Халықты медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне бекіту науқанын өткізу қорытындылары туралы хаттама

      Ескерту. Қағидалар 1-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      ___________________                              "__" _________ 20__ жыл

      (орналасқан жері)

      1. Денсаулық сақтау субъектілерін іріктеу және қызметтер көлемін орналастыру жөніндегі комиссия (бұдан әрі - комиссия) құрамында:

      _______________________________________________________________________

      (комиссия төрағасының және басқа мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты

      (бар болса) және лауазымы)

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 13 қарашадағы № ҚР ДСМ-194/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21642 болып тіркелген) бекітілген медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына жеке тұлғаларды тіркеу қағидаларына сәйкес жүргізілген МСАК), цифрлық денсаулық сақтау субъектісі ұсынған, денсаулық сақтау субъектілеріне тіркелу науқанының қорытындыларын қарастырдым.

      2. Бекіту науқанының қорытындыларын қарау нәтижелері бойынша комиссия _______________ ашық дауыс беру арқылы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: (күнін көрсету)

      тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына (бұдан әрі - дерекқор) енгізілген, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау рәсіміне жіберілетін бастапқы медициналық-санитариялық көмек (бұдан әрі – МСАК) субъектілерінің мынадай тізбесі айқындалсын:

БИН (ЖШС)

МСАК денсаулық сақтау субъектісінің атауы

Заңды мекенжайы

"Бекітілген халық тіркелімі" порталында тіркелген бекітілген халық саны

1

2

3

4

5


      3. Комиссия бекіту науқанының қорытындыларын қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру арқылы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      ТМККК шеңберінде медициналық көмек көрсету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау рәсіміне жіберілмейді, дерекқорға енгізілген МСАК денсаулық сақтау субъектілерінің мынадай тізбесін айқындау:

БИН (ЖШС)

МСАК денсаулық сақтау субъектісінің атауы

Заңды
мекенжайы

"Бекітілген халық тіркелімі" порталында тіркелген бекітілген халықсаны

Себептерін көрсету

1

2

3

4

5

6      Бұл шешім үшін дауыс берді: ҚОЛДАЙМЫН ______________ дауыс;

      ҚАРСЫМЫН _______________ дауыс.

      _______________________________________________________________________

      (комиссия төрағасының, басқа мүшелерінің және хатшысының тегі, аты, әкесінің аты

      (бар болса), қолдары)


  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық көмек
көрсету бойынша денсаулық
сақтау субъектілерінен
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
2-қосымша
  Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмекті көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына қосылған денсаулық сақтау субъектілерінің арасында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру рәсімін өткізу туралы хабарландыру

      _________________________________________

      (қордың (филиалдың) немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауын көрсету)

      _____________________________________ тармаққа (тармақшаға) сәйкес

      (көрсетілсін: тармақтың (тармақшаның) нөмірі және құқықтық актінің атауы)

      Осы қаржы жылына ТМККК шеңберінде немесе МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын немесе ТМККК қосымша қамтамасыз ету бойынша қызметтерді сатып алу шартын жасасқан және (немесе) дерекқорына енгізілген жаңа денсаулық сақтау субъектілерін тарта отырып (қажетті нұсқаны көрсету), денсаулық сақтау субъектілерінің арасында 20__жылға

      __________________________________________________________

      (керектісі көрсетілсін: тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде)

      медициналық көмекті түрі (-лері) /көрсететін жағдайлар __________________________

      бойынша медициналық көрсетілетін көлемдерін орналастыру рәсімін өткізу туралы хабарлайды*.

      Көрсетілген медициналық көмектің түрлері/ көрсететін жағдайлары (бұдан әрі – медициналық көрсетілетін қызметтер)

      ______________________________________________________________

      (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың атауы)

      аумағында (халық үшін) көрсетіледі.

      Медициналық қызметтердің жоспарланып отырған көлемдеріне арналған өтінімдерді (бұдан әрі – өтінімдер) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмегін көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына қосылған денсаулық сақтау субъектілері

      _______________________________________________________________

      (керектісі көрсетілсін: қордың/қор филиалының немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

      _________________ мекенжайы бойынша № ______ кабинетте (бар болса).

      (мекенжайы көрсетілсін)

      Өтінімдерді қабылдау басталатын күн 20__ жылғы "__" ______ сағат __ __ минут.

      Қатысуға арналған өтінімдерді және оған қоса берілетін құжаттарды ұсынудың түпкілікті мерзімі 20__ жылғы "___" ________ сағат _______ __ минутқа дейін.

      Қосымша ақпаратты және анықтаманы мынадай телефон(дар) арқылы алуға болады:

      ______________________________________________________.

      (қаланың коды мен телефон(дардың) нөмірі (лері))

      Ескертпе*

      Ескертпе:

      * қажет болған жағдайда көрсетіледі.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық көмек
көрсету бойынша денсаулық
сақтау субъектілерінен
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
3-қосымша
  Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің жоспарланып отырған көлемдеріне арналған өтінім

      __________________________________________________________

      (қордың/қор филиалының немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің

      атауы мен орналасқан жері)

      _______________________________________________________________

      (денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

      _______________________________________________________________

      (керегі көрсетілсін:

      тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;

      міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде;

      мынадай медициналық көмектін түрін (-лерін)/ жағдайлары/қызметтері бойынша*:

      _______________________________________________________________

      (денсаулық сақтау субъектісі көрсетуге үміткер медициналық көмекті

      көрсету жағдайларын/ көрсетуге өтінім береді.

      Осы өтініммен денсаулық сақтау субъектісі денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген нормалар мен талаптарға сәйкестігін растайтын мәліметтерді алуға келісемін.

      Осы өтініммен денсаулық сақтау субъектісі:

      ұсынылған мәліметтердің дұрыстығын;

      медициналық қызметке лицензияның сәйкестігін;

      медициналық көрсетілетін қызметтердің мәлімделген көлемдерін орындау үшін денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес қажетті кадрлық ресурстардың болуын;

      медициналық көрсетілетін қызметтердің мәлімделген көлемдерін орындау үшін қажетті медициналық техниканың болуын;

      хабарландырудың шарттарымен танысқанын растайды.

      Осы өтінім хабарландыруда талап етілетін мерзім ішінде қолданыста болады.

      Осы өтінімге мынадай құжаттар қоса беріледі:

      1. _______________________________(___________________________парақ)

      (құжаттардың атауы көрсетіледі) (парақ саны көрсетіледі)

      2. _______________________________________/__________

      (денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген

      адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса) Толтырылған күні ______________ Ескертпе:

      * тегін медициналық қызметтің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмекті көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына енгізілген денсаулық сақтау субъектілері арасында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру рәсімдерін өткізу туралы хабарландыруға сәйкес көрсетіледі.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және міндетті
әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде
денсаулық сақтау
субъектілерінен көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
4-қосымша
  Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтердің жоспарланған көлеміне өтінімде көрсетілген медициналық көмек көрсетуге арналған көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 29.01.2022 № ҚР ДСМ-8 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Бекітілген халыққа алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсетуге арналған көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер

Медициналық көмектің түрі

Алдыңғы кезеңдегі көлемі мен сомасы*

Мәлімделген көлемдер мен сомалар

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

Бекітілген халық саны

Сомасы, теңгемен

Бекітілген халық саны

Сомасы, теңгемен

Бекітілген халық саны

Сомасы, теңгемен

Тіркелген халықтың мәлімделген саны, адам

Сомасы, теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      Осы мәліметтерге қосымша __ парақта.**

      _______________________________________________________________________

      (денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

      Ескертпе:

      * алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      ** еркін нысандағы осы мәліметтерге қосымшаға сәйкес мәлімделген соманың есебі қоса беріледі:

      тіркелген халықтың мәлімделген санына;

      Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-170/2020 "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерді бекіту туралы" бұйрығына сәйкес бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге арналған тарифтер, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтер (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21550 болып тіркелген) (бұдан әрі – тарифтер);

      мәлімделген сома;

      қорытынды сома.

Амбулаториялық жағдайлардағы мамандандырылған медициналық көмек көрсетуге арналған көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер

Медициналық көмектің түрі

Алдыңғы кезеңдегі көлемі мен сомасы

20___жыл

20___ жыл

20___ жыл

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиыны      кестенің жалғасы

Мәлімделген көлемдер мен сомалар

Қызметтер саны

Сомасы теңгемен

9

10Жиыны


      Денсаулық сақтау басқармасы басшысының бұйрығы негізінде МСАК субъектісіне бекітілген оқушылар саны бойынша мәліметтер: ___ бала (бар болса).**

      Өндірістік күнтізбені ескере отырып, жылдағы жұмыс күндерінің саны бойынша мәліметтер ___________ күн.*

      Медициналық техниканың – позитрондық-эмиссиялық томографияның болуы туралы мәліметтер (бар болса):*

Серия номері

Медициналық техниканың атауы (позитронды-эмиссиялық томография)

Медициналық техниканың техникалық сипаттамаларына сәйкес күніне көрсетілетін қызметтердің ең көп саны

1

2

3

4

Жиыны      Осы мәліметтерге қосымша ___ парақта.***

      __________________________________________________________,____________

      (Денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

      Ескертпе:

      * алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      ** қажет болған жағдайда толтырылады;

      *** көрсетілген қызметтер бөлінісінде осы еркін нысандағы мәліметтерге қосымшаға сәйкес мәлімделген соманың есебі қосаберіледі:

      қызметтердің атауы;

      тарифтерге сәйкес қызметтердің құны (орташа құны);

      қызмет сомасы;

      қызметтердің қорытынды сомасы.

Жоғары технологиялық медициналық қызметтерге арналған көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер

ЖТМҚ* коды

ЖТМҚ* атауы

Алдыңғы кезеңдегі ЖТМҚ* көлемі мен сомасы**

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

Саны

Сомасы, теңгемен

Саны

Сомасы теңгемен

Саны

Сомасы теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Жиыны      кестенің жалғасы

Мәлімделген көлемдер мен сомалар

Саны

Сомасы теңгемен

10

11Жиыны


      Осы мәліметтерге қосымша ___ парақта. ***

      Ескертпе:

      * ЖТМҚ – Жоғары технологиялық медициналық қызметтер;

      ** алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      *** көрсетілген қызметтер бөлінісінде осы еркін нысандағы мәліметтерге қосымшаға сәйкес мәлімделген соманың есебі қоса беріледі:

      ЖТМҚ атаулары;

      тарифтерге сәйкес қызметтердің құны;

      ЖТМҚ сомасы;

      ЖТМҚ бойынша жиынтық сома.

      _____________________________________________________,_________________

      (денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

Бағдарламалық гемодиализ қызметтерін көрсетуге арналған көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер

Медициналық көмектің түрі

Алдыңғы кезеңдегі көлемі мен сомасы*

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

Науқастар саны

Сеанстар саны

Сомасы, теңгемен

Науқастар саны

Сеанстар саны

Сомасы, теңгемен

Науқастар саны

Сеанстар саны

Сомасы, теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Жиыны


       кестенің жалғасы

Алдыңғы кезеңдегі көлемі мен сомасы

Науқастар саны

Сеанстар саны

Сомасы, теңгемен

12

13

14
Жиыны      Өндірістік күнтізбені ескере отырып, жылдағы жұмыс күндерінің саны бойынша мәліметтер ___________ күн.*

      Диализ аппараттарының саны бойынша мәліметтер (бар болса)*

Серия номері

Диализ аппаратының атауы

Ауысымдағы қызметтер саны

Күніне ауысымдар саны

1

2

3

4

5


Жиыны

      Осы мәліметтерге қосымша ___ парақта. **

      ___________________________________________________________,____________

      (денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның

      лауазымы, тегі, аты, әкесініңаты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

      Ескертпе:

      * алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      ** еркін нысандағы осы мәліметтерге қосымшаға сәйкес мәлімделген соманың есебі қоса беріледі:

      науқастар саны;

      сеанстар саны;

      тарифтерге сәйкес қызметтердің құны;

      мәлімделген соммалар;

      жиынтық соммалар.

Перитонеалдық гемодиализ қызметтерін көрсетуге арналған көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер

Медициналық көмектің түрі

Алдыңғы кезеңдегі көлемі мен сомасы*

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

Науқастар саны

Сеанстарсаны

Сомасы, теңгемен

Науқастар саны

Сеанстарсаны

Сомасы, теңгемен

Науқастар саны

Сеанстарсаны

Сомасы, теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Жиыны


       кестенің жалғасы

Мәлімделген көлемдер мен соммалар

Науқастар саны

Сеанстар саны

Сомасы, теңгемен

12

13

14
Жиыны      Осы мәліметтерге қосымша ___ парақта. **

      _____________________________________________________,_________________

      (денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөрорны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

      Ескертпе:

      * алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      ** еркін нысандағы осы мәліметтерге қосымшаға сәйкес мәлімделген соманың есебі қоса беріледі:

      науқастар саны;

      сеанстар саны;

      тарифтерге сәйкес қызметтердің құны;

      мәлімделген соммалар;

      жиынтық соммалар.

Стационарлық және (немесе) стационарды алмастыратын жағдайлардағы мамандандырылған медициналық көмек көрсетуге арналған көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер*

Медициналық көмектің түрі

Алдыңғыкезеңдегі көлемі мен сомасы**

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

Емделген жағдайлар (төсек-күндерсаны)

Сомасы, теңгемен

Емделген жағдайлар (төсек-күндерсаны)

Сомасы, теңгемен

Емделген жағдайлар (төсек-күндерсаны)

Сомасы, теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиыны      кестенің жалғасы

Мәлімделген көлемдер мен соммалар

 
Төсек немесе төсек-орын саны***

Емделген жағдайлар (төсек-күндерсаны)

Сомасы, теңгемен

9

10

11
Жиыны      Күндізгі стационардың өндірістік күнтізбесін ескер еотырып, жылдағы жұмыс күндерінің саны жөніндегі мәліметтер ___________ күн.**

      Күндізгі стационардың бір күнгі ауысымдарының саны бойынша мәліметтер:

      ___________ ауысым (ауысымдар).**

      Осы мәліметтерге қосымша ___ парақта. ****

      _______________________________________________________,_______________

      (денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

      Ескертпе:

      * клиникалық-шығынды топтар бойынша, есептік орташа құны бойынша, төсек-күндер бойынша, медициналық-экономикалық тарифтер бойынша; нақты шығыстар бойынша емделген жағдай үшін тариф бойынша төленетін мамандандырылған медициналық көмек көрсетуге өтінім берген жағдайда толтырылады;

      ** алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      *** стационарды алмастыратын мамандандырылған медициналық көмек көрсететін жағдайларда алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      **** осы мәліметтерге еркін нысандағы қосымшаға сәйкес мәлімделген соманың есебі қоса беріледі:

      жағдайлардың саны (төсек-күн);

      тарифтерге сәйкес қызметтердің құны (орташа құны);

      мәлімделген соммалар;

      жиынтық соммалар.

Мамандарды және (немесе) науқасты санитариялық көлікпен тасымалдауға байланысты жедел медициналық көмектің немесе медициналық көмектің көлемі мен сомалары туралы мәліметтер

Медициналық көмектің түрі

Алдыңғы кезеңдегі көлемдер мен сомалар*

Мәлімделген көлемдер мен соммалар

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

Бекітілген халықсаны

Сомасы, теңгемен

Бекітілген халықсаны

Сомасы, теңгемен

Бекітілген халықсаны

Сомасы, теңгемен

Бекітілген халықсаны

Сомасы, теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жиыны

      Осы мәліметтерге қосымша ___ парақта. **

      __________________________________________________________,____________

      (Денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

      Ескертпе:

      * алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      ** осы еркін нысандағы мәліметтерге қосымшаға сәйкес білікті мамандарды және (немесе) науқасты санитариялық көлікпен тасымалдауға байланысты жедел медициналық көмек немесе медициналық көмек көрсетуге мәлімделген соманың есебі қоса беріледі:

      бекітілген халықтың мәлімделген санына;

      тарифтерге сәйкес құны (орташа құн);

      мәлімделген соммалар;

      жиынтық соммалар.

Кешенді тариф бойынша төленетін медициналық көмек көрсетуге мәлімделген көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер*

Медициналық көмектің түрі

Алдыңғы кезеңдегі көлемдер мен сомалар**

Мәлімделген көлемдер мен соммалар

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

Тіркелген науқастардың саны (саны***) (емделген жағдайла (төсек-күн))***

Сомасы, теңгемен

Тіркелген науқастардың саны (саны***) (емделген жағдайлар (төсек-күн))***

Сомасы, теңгемен

Тіркелген науқастардың саны (саны***) (емделген жағдайлар (төсек-күн))***

Сомасы, теңгемен

Тіркелген науқастардың саны (саны***) (емделген жағдайлар (төсек-күн))***

Сомасы, теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Жиыны

      Осы мәліметтерге қосымша ___ парақта. ****

      __________________________________________________________,____________

      (Денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

      Ескертпе:

      * туберкулезбен ауыратын науқастарға; АИТВ-жұқтырған және (немесе) жұқтырылған иммунтапшылығы синдромымен ауыратын науқастарға, психикаға белсенді әсерететін заттарды пайдалануға байланысты психикасының, мінез-құлқының бұзылулары (аурулары) бар адамдарға көрсетілетін медициналық көмек көрсетуге өтінім берген жағдайда толтырылады;

      ** алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      *** республикалық денсаулық сақтау ұйымдары үшін;

      **** осы еркін нысандағы мәліметтерге қосымшаға сәйкес кешенді тариф бойынша төленетін медициналық көмек көрсетуге мәлімделген соманың есебі қоса беріледі:

      тіркелген науқастардың өтініш берілген санына;

      тарифтерге сәйкес құнға (орташа құнның);

      мәлімделген соммалар;

      жиынтық соммалар.

Онкологиялық медициналық көмек көрсетуге өтінім берілген көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер*

Медициналық көмектің түрі

Алдыңғы кезеңдегі көлемдер**

Мәлімделген көлемдер мен соммалар

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Жиыны

      Осы мәліметтерге қосымша ___ парақта. ***

      ________________________________________________________,____________

      (Денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

      Ескертпе:

      * онкологиялық ауыратын науқастарға, медициналық көмек көрсетуге өтінім берген жағдайда толтырылады;

      ** алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      *** осы еркін нысандағы мәліметтерге қосымшаға сәйкес білікті мамандарды және (немесе) науқасты санитариялық көлікпен тасымалдауға байланысты жедел медициналық көмек немесе медициналық көмек көрсетуге мәлімделген соманың есебі қоса беріледі:

      бекітілген халықтың мәлімделген санына;

      тарифтерге сәйкес құны (орташа құн);

      мәлімделген соммалар;

      жиынтық соммалар.

Қан қызметі көрсететін қызметтерді көрсетуге өтінім берілген көлемдер мен сомалар туралы мәліметтер

Медициналық көмектің түрі

Алдыңғы кезеңдегі көлемдер*

Мәлімделген көлемдер мен соммалар

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

20___ жыл

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

Қызметтер саны

Сомасы, теңгемен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Жиыны

      Осы мәліметтерге қосымша ___парақта. **

      __________________________________________________________,____________

      (Денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе ол уәкілеттік берген адамның

      лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Толтырылған күні ______________

      Ескертпе:

      * алдағы жылға жоспарлаған көлемдерге өтініш берген кезде және денсаулық сақтау субъектілерінен қызметтерді сатып алуға бірінші қатысқан кезде толтырылады;

      ** осы еркін нысандағы мәліметтерге қосымшаға сәйкес білікті мамандарды және (немесе) науқасты санитариялық көлікпен тасымалдауға байланысты жедел медициналық көмек немесе медициналық көмек көрсетуге мәлімделген соманың есебі қоса беріледі:

      бекітілген халықтың мәлімделген санына;

      тарифтерге сәйкес құны (орташа құн);

      мәлімделген соммалар;

      жиынтық соммалар.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық көмек
көрсету бойынша денсаулық
сақтау субъектілерінен
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
5-қосымша
  Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің жоспарланған көлеміне арналған өтінімдерді тіркеу журналы

Р/с №

Күні, уақыты (сағат, минут)

БСН/ ЖСН

Денсаулық сақтау субъектісінің атауы

Өтінім мен оған қоса берілетін құжаттардың парақ саны

Денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Сенімхаттың № және жарамдылық мерзімі (бар болса)*

Денсаулық сақтау субъектісінің сенім білдірілген адамның жеке басын куәландыратын құжатының №, кім берді, берілген күні (бар болса)

Денсаулық сақтау субъектісі басшысының немесе сенім білідірілген адамының қолы

Комиссия хатшысының қолы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      Ескерту:

      * өтінім пошта байланысы арқылы берілген кезде 1-ден 6-ға дейін бағандар толтырылады, ескертпеде қор кеңсесінде өтініммен бірге пошта жөнелтілімінің тіркелген нөмірі мен күні тіркеледі;

      **сенімхат сенім білдірілген адамның жеке басын куәландыратын құжат болған кезде жарамды.

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық көмек
көрсету бойынша денсаулық
сақтау субъектілерінен
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
6-қосымша
  Нысан

Денсаулық сақтау субъектілерінің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді орналастыру рәсіміне рұқсат беру үшін қойылатын талаптарға сәйкестігі (сәйкес келмеуі) хаттамасы

      ___________________                  20__ жылғы "__" _______

      (орналасқан жері)

      1. Мынадай құрамдағы денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия):

      ______________________________________________________________

      (комиссия төрағасы мен оның басқа да мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және лауазымы) мынадай денсалық сақтау субъектісінің ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің жоспарланып отырған көлемдеріне өтінімін қарады:

р/с №

БСН/ЖСН

Денсаулық сақтау субъектісінің атауы

1

2

3

      2. Өтінім қаралды және Сатып алу қағидаларының талаптарына сәйкес келмейтін мынадай құжаттарды қамтиды:

р/с №

Денсаулық сақтау субъектісінің атауы

Құжаттың атауы

Бекітілген нысанға, оларды ұсыну мерзімдеріне сәйкес келмейді (жоқ)

ескертпе

1

2

3

4

5

      3. Комиссия өтінімді қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру арқылы ШЕШІМ қабылдады:

      1) _________________________________________________________

      (денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

      ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру рәсіміне рұқсат беру үшін қойылатын талаптарға сәйкес келеді (сәйкес келмейді);

      2) _________________________________________________________

      (денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

      ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру рәсіміне рұқсат беру үшін қойылатын талаптарға сәйкес келеді (сәйкес келмейді);

      Осы шешімге дауыс берді: ҚАРСЫ ЕМЕС _________ дауыс;

      ҚАРСЫ _________ дауыс.

      ______________________________________________________________

      (комиссия төрағасының, оның орынбасарының, басқа да мүшелерінің және хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

  Тегін медициналық көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде медициналық көмек
көрсету бойынша денсаулық
сақтау субъектілерінен
қызметтерді сатып алу
қағидаларына
7-қосымша
  Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастырудың (орналастырмау) қорытындысы туралы хаттама

      ___________________                  20__ жылғы "_" _________

      (орналасқан жері)

      1. Мынадай құрамдағы денсаулық сақтау субъектілерін таңдау және олардың арасында көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссия (бұдан әрі – комиссия):

      __________________________________________

      (комиссия төрағасы мен басқа мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты

      (бар болса), лауазымы)

      _______________________________________________________________

      ( керектісінің асты сызылсын: тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде (бұдан әрі – ТМККК) және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде (бұдан әрі – МӘМС) медициналық көмек көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына енгізілген денсаулық сақтау субъектісі ұсынған медициналық көмектің :

      ___________________________________ түрі(-лері)/көрсететін жағдайлары бойынша

      __________________________ медициналық көрсетілетін қызметтердің мәлімделген көлемін қарады.

      2. ТМККК шеңберінде бөлуге арналған сома _______ (_____________________) теңге*

      сомасы санмен және жазбаша).

      және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ____________________________________ (________) теңге.

      (сомасы санмен және жазбаша)

      3. Комиссия ашық дауыс беру арқылы осы хаттамаға қосымшаға сәйкес есептердің негізінде ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ:

      1) ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге көлемдер мен сомаларды мынадай медициналық көмектің түрі(-лері)/ медициналық көмектің көрсететін жағдайлары бойынша орналастырылсын.

р/с № п

БСН/ЖСН

Денсаулық сақтау субъектісінің атауы

Денсаулық сақтау субъектісінің заңды мекенжайы


Қызмет көрсету орны (астананы, облысты, республикалық маңызы бар қаланы көрсету)

Сома (мың теңге)

Медициналық қызметтердің көлемдері

1

2

3

4


5

6

7

      2) ___________________________________________________________ (қор филиалының немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

      ___________ жылғы "___" _______ дейін ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын немесе ТМККК қосымша қамтамасыз ету бойынша қызметтерді сатып алу шартын жасасын;

      3) ТМККК шеңберінде және (немесе) МӘМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге қызметтердің көлемдері орналастырылмасын:

р/с №

БСН/ЖСН

Дерекқорға енгізілген денсаулық сақтау субъектісінің атауы

Денсаулық сақтау субъектісінің заңды мекенжайы

Қызмет көрсету орны (астананы,облысты, республикалық маңызы бар қаланы көрсету)

Медициналық көмектің түрі/көрсету жағдайлары

Себебі (негіздеме)

1

2

3

4

5

6

7
      Медициналық көмектің түр(лер)і/ көрсететін жағдайлары бойынша сома__және (немесе) медициналық

                                                (сомасы санмен және жазумен)

      қызметтердің көлемдері орналастырылған жоқ *

      Бұл шешім үшін дауыс берді: ҚОЛДАЙМЫН ____________ дауыс;

      ҚАРСЫМЫН ____________ дауыс.

      _______________________________________________________________

      (комиссия төрағасының, басқа мүшелері мен комиссия хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолдары)

      Ескертпе**:

      Есептер ____________________________ парақта қоса беріледі.

      (парақ саны көрсетіледі)

      Ескертпе:

      * қажет болған кезде толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі
2020 жылғы 8 желтоқсаны
№ ҚР ДСМ-242/2020
бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

      1. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 591 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15604 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 6 қыркүйекте жарияланған);

      2. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 591 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2019 жылғы 12 тамыздағы № ҚР ДСМ-112 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19256 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 27 тамызда жарияланған);

      3. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 591 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 20 қарашадағы № ҚР ДСМ-145 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19623 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 27 қарашада жарияланған);

      4. "Денсаулық сақтау саласындағы кейбір бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № ҚР ДСМ-21/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20182 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 2 сәуірде жарияланған) өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін денсаулық сақтау саласындағы кейбір бұйрықтар тізбесінің 2-тармағы;

      5. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 591 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрдің міндетін атқарушының 2020 жылғы 23 маусымдағы № ҚР ДСМ-73/2020 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 20895 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2020 жылғы 24 маусымда жарияланған).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады