Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы туралы

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 5 желтоқсандағы N 2671 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 4 шілдедегі № 233-V Заңымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен.

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. ҚР 1997.06.19 N 134 заңымен енгiзiлген толықтырулар мен өзгертулер 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне кiредi.
      Осы Заң Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының мәртебесiн, құрылымын, өкiлеттiгiн және қызметiнiң ұйымдастырылуын белгiлейдi.
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда, мәтiндегi "Жарлық", "Жарлықта", "Жарлықпен" "Жарлықты", "Жарлыққа", "Жарлықтың" деген сөздер тиiсiнше "Заң", "Заңда", "Заңмен", "Заңды", "Заңға", "Заңның" деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

  1 ТАРАУ. Жалпы ережелер

      1-бап. Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы

      Қазақстан Республикасының Республикалық ұланы (бұдан әрi – Республикалық ұлан) – Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн, Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін күштерге жататын және өз құзыретi шегiнде күзетiлетiн адамдар мен объектiлердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi күзет iс-шараларын жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.
      Республикалық ұлан мемлекеттiк мекеменiң ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның нақты және шартты атауы, мөрлерi, мөртабандары, мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде жазылған бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шоттары болады.
      Республикалық ұлан әскери құрама болып табылады.
      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.12.20 № 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2012.02.13 № 553-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      2-бап. Қазақстан Республикасының Республикалық ұлан
              туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының Республикалық ұлан туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленген болса, халықаралық шарттың ережесi қолданылады.
      Ескерту. 2-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

      3-бап. Республикалық ұлан қызметiнiң принциптерi

      1. Республикалық ұланның қызметi заңдылық, дара басшылық, жариялылық, басқа мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасау, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау принциптерiне сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Алынып тасталды - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.
      Ескерту. 3-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516, 2011.01.10 № 383-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      4-бап. Республикалық ұланның мiндеттерi

      1. Республикалық ұланның мiндеттерi мыналар:
      1) күзетiлетiн адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысу;
      2) дәстүрлiк рәсiмдердiң орындалуына қатысу; 
      3) аса маңызды мемлекеттiк объектiлердi, сондай-ақ тiзбесiн Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейтiн үйлердi, ғимараттарды және қызметтiк жайларды күзету;
      4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасының эталондарын күзету;
      5) әскери және төтенше жағдай режимi кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен iс-шараларды жүзеге асыру.
      2. Республикалық ұланның өзге мiндеттерiн Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеуi мүмкiн.
      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

2 ТАРАУ. Республикалық ұланның құрылымы,
саны және онда қызмет атқару

      5-бап. Республикалық ұланның құрылымы мен саны

      1. Республикалық ұлан құрамалардан, бөлiмдерден, бөлiмшелер мен қамтамасыз ету органдарынан тұрады.
      2. Республикалық ұланның ұйымдық құрылымы мен санын Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейдi.
      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1998.06.26 № 234 Заңымен.

      6-бап. Республикалық ұланның кадрлары

      1. Республикалық ұланның кадрлары әскери қызметшілер мен қызметкерлерден тұрады.
      2. Республикалық ұланда қызмет өткеретiн әскери қызметшiлерге, осы Заңда көзделген ерекшелiктердi қоспағанда, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде әскери қызмет өткеру тәртiбiн реттейтiн заңдардың күшi қолданылады. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерi арнайы тексеруден өтедi.
      3. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң әскери атақтары, айырым белгiлерi және олар үшiн белгiленген киiм үлгiсi болады.
      4. Республикалық ұлан қызметкерлерінің еңбек қызметі Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасымен реттеледі.
      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516, 2007.05.15 № 253 Заңдарымен.

      7-бап. Республикалық ұланды жасақтау

      1. Республикалық ұлан:
      1) қолданылып жүрген заңдарға сәйкес мерзiмдi әскери қызметке шақырылған азаматтардың;
      2) ерiктi негiзде келiсiм-шарт бойынша Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi қызметкерлерiнiң, Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, Қарулы Күштерiнiң, басқа әскерлерi мен әскери құрамалары әскери қызметшiлерiнiң;
      3) запастан шақырылған әскери қызметшiлердiң арасынан жасақталады.
      2. Азаматтарды Республикалық ұланға мерзiмдi әскери қызметке шақыруды Республикалық ұланға қойылатын талаптарға сәйкес Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi жүзеге асырады.
      3. Республикалық ұланға мерзiмдi әскери қызметтегi қызметшiлердi iрiктеп алуға басымдық берiледi.
      Ескерту. 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2002.07.10 № 338, 2004.01.08 № 516 Заңдарымен.

      8-бап. Республикалық ұлан үшiн кадрлар даярлау

      1. Республикалық ұлан үшiн офицерлер даярлауды Қазақстан Республикасы мен басқа мемлекеттердiң жоғары оқу және әскери-оқу орындары жүзеге асырады.
      2. Республикалық ұлан үшiн сержанттарды (старшиналарды) және маман солдаттарды даярлау Қазақстан Республикасы Республикалық ұланының бөлiмшелерiнде және Қарулы Күштерiнiң оқу орындарында жүзеге асырылады.
      3. Республикалық ұланның офицерлiк құрамының кәсiптiк деңгейiн көтеру оқу және әскери-оқу орындарының факультеттерiнде, кафедралары мен курстарында жүзеге асырылады.
      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516, 2007.05.22 № 255 Заңдарымен.

      9-бап. Республикалық ұландағы әскери атақтар, киiм
              үлгiсi мен айырым белгiлерi

      1. Республикалық ұланның офицерлерiне олардың атқаратын лауазымдары бойынша әскери атақтар Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде осыларға ұқсас лауазымдар бойынша көзделген әскери атақтардан бiр саты жоғары тағайындалады.
      2. Республикалық ұланның туы, нышаны, айырым белгiлерi және нысанды киiмi болады, олардың үлгiлерiн Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.
      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

3 ТАРАУ. Республикалық ұланның мiндеттерi мен құқықтары

      10-бап. Республикалық ұланның мiндеттерi

      Республикалық ұланға мынадай негiзгi мiндеттер:
      1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiмен өзара iс-қимыл жасай отырып, Қазақстан Республикасы Мемлекет басшысының, экс-президенттерi мен олардың отбасыларының және Қазақстан Республикасының Президентi бекiткен тiзбе бойынша мемлекеттiң лауазымды адамдарының, сондай-ақ шет елдердiң мемлекет, үкiмет басшылары және халықаралық ұйымдар басшылары Қазақстан Республикасының аумағында болған кезеңiнде олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      2) тiзбесiн Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын аса маңызды мемлекеттiк объектiлердi, сондай-ақ күзетiлетiн тұлғалардың болуы үшiн бөлiнген үйлердi, құрылыстарды, ғимараттар мен оған iргелес жатқан аумақтар мен су айдындарын, әуе кемелерiн, жер бетiндегi көлiктi және су көлiгiн, олардың тұрған жерлерiн күзету;
      3) өз құзыреті шегінде терроризмге қарсы операцияларға қатысу, сондай-ақ терроризмге қарсы операциялардың құқықтық режимін қамтамасыз ету;
      4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасының эталондарын күзету;
      5) хаттамалық iс-шараларды өткiзу кезiнде, Қазақстан Республикасының мерекелерi мен салтанаттарында дәстүрлiк рәсiмдердiң атқарылуына қатысу;
      6) әскери және төтенше жағдай режимi кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен iс-шараларды жүзеге асыру жүктеледi.
      Ескерту. 10-бап жаңа редакцияда - ҚР 2004.01.08 № 516, өзгерту енгізілді - ҚР 2010.04.08 № 266-IV Заңдарымен.

      11-бап. Республикалық ұланның құқықтары

      1. Республикалық ұланға өзiне жүктелген мiндеттердi орындау кезiнде:
      1) Республикалық ұланға өз мiндеттерiн жүзеге асыруға кедергi келтiрген адамдардың құқыққа қарсы әрекеттерiн тоқтатуды талап ету, талабы орындалмаған жағдайда осы Заңда көзделген шараларды қолдану;
      2) азаматтар мен лауазымды адамдарды күзетiлетiн объектiлерге өткiзу кезiнде олардың жеке басын куәландыратын құжаттарын тексеру;
      3) күзетiлетiн адамдарға немесе күзетiлетiн объектiлерге қатысты құқыққа қарсы әрекеттер жасаған адамдарды ұстау, кейiннен оларды құқық қорғау органдарының қолына беру;
      4) күзетiлетiн объектiлердегi көлiк құралдары мен жүктерге тексеру жүргiзу;
      4-1) терроризмге қарсы операцияға қатысу және терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимін қамтамасыз ету кезінде «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген шаралар мен уақытша шектеулерді қолдану;
      5) осы Заңда көзделген жағдайларда және тәртiпке сәйкес қаруды, жауынгерлiк техника мен арнайы құралдарды қолдану;
      6) төтенше жағдай тұсындағы мiндеттерiн орындау кезiнде телекоммуникациялық желiлердi пайдалану;
      7) қолданылып жүрген заңдарда белгiленген тәртiппен қару-жарақ, арнайы құралдар мен техника алу;
      8) өз қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      9) Республикалық ұланды материалдық-техникалық қамтамасыз ету тәртiбi мен нормаларын айқындау жөнiнде Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныстар енгiзу құқығы берiледi.
      2. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң қызмет бабындағы мiндеттерiн атқару кезiнде табельдiк қаруы мен арнайы құралдарды сақтауға және алып жүруге құқығы бар.
      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.12.20 № 13 Заңымен (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді), 2010.04.08 № 266-IV Заңдарымен.

4 ТАРАУ. Республикалық ұланның Қолбасшылығы

      Ескерту. 4-тараудың атауы өзгердi - ҚР 1998.06.26 № 234 Заңымен.

      12-бап. Республикалық ұланның Қолбасшысы

      1. Республикалық ұланның Қолбасшысы Республикалық ұланға тiкелей басшылықты жүзеге асырады, оны Қазақстан Республикасының Президентi қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
      2. Республикалық ұланның Қолбасшысы:
      1) Республикалық ұланды тұрақты жауынгерлiк әзiрлiкте ұстайды;
      2) Республикалық ұланның қызмет бабындағы жауынгерлiк iсiне, оперативтiк және жауынгерлiк даярлығына басшылық етедi;
      3) Республикалық ұлан туралы ереженi, Республикалық ұланның ұйымдық құрылымы мен саны жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеп, Қазақстан Республикасы Президентiнiң бекiтуiне ұсынады;
      4) Республикалық ұланды әскери қызметшiлермен жасақтаудың жоспарын бекiтедi;
      5) Республикалық ұлан құрамаларының, бөлiмдерiнiң, бөлiмшелерiнiң және қамтамасыз ету органдарының штаттарын бекiтедi;
      6) құрама командирiнiң орынбасарына дейiнгi қызметтерге тағайындайды, Республикалық ұлан Қолбасшысының орынбасарлары және құрамалар командирлерi қызметтерiне тағайындау туралы Қазақстан Республикасының Президентiне ұсыныстар енгiзедi;
      7) бастапқы офицер атағын және полковникке дейiнгi атақты қоса әскери атақтар бередi;
      8) Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiн запасқа және отставкаға шығарады;
      9) Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiн, жұмысшылары мен қызметшiлерiн мемлекеттiк наградалармен наградтауға ұсынады;
      10)
      11) бұйрықтар, нұсқаулар шығарады, Республикалық ұланның жауынгерлiк және арнайы даярлығының жоспарларын, нұсқаулықтары мен ережелерiн, бағдарламаларын бекiтедi;
      12) мемлекеттiк органдарда Республикалық ұланнан өкiлдiк етедi;
      13) Республикалық ұланның Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiмен өзара iс-қимылын қамтамасыз етедi;
      14) қызмет құжаттамасына қол қояды.
      2.
      3. Республикалық ұланның Қолбасшысы Қазақстан Республикасының Республикалық ұлан туралы заңдарында және Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң жалпы әскери жарғыларында көзделген құқықтарды пайдаланады.
      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1997.06.30 № 140, 1998.06.26 № 234, 2001.10.10 № 247, 2004.01.08 № 516 Заңдарымен.

      13-бап. Республикалық ұланның қолбасшылығы

      1. Республикалық ұланның Қолбасшылығын Республикалық ұланның Қолбасшысы басқарады. Қолбасшылық құрамына Республикалық ұлан Қолбасшысының бiрiншi орынбасары және орынбасары кiредi.
      Республикалық ұлан Қолбасшысының бiрiншi орынбасарын және орынбасарын Республикалық ұлан Қолбасшысының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының Президентi қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
      2. Республикалық ұлан қолбасшылығы:
      1) Республикалық ұланды ұдайы әскери әзiрлiкте ұстау жөнiндегi iс-шараларды талдап жасау және оның орындалуын ұйымдастыру;
      2) Республикалық ұланның өзiне жүктелген мiндеттердi орындауы кезiнде қалыптасқан ахуал туралы мағлұматтар жинау мен талдау;
      3) Республикалық ұландағы жедел және жауынгерлiк даярлыққа, оқу-тәрбие процесiне басшылық жасау;
      4) Республикалық ұланның қызметтiк-жауынгерлiк iсiн қамтамасыз етудi ұйымдастыру;
      5) әлеуметтiк-құқықтық жұмыс iс-шараларының орындалуын қамтамасыз ету;
      6) кадрларды iрiктеу, орналастыру мен тәрбиелеудi жүзеге асыру;
      7) адам құрамын есепке алу мен бақылауды ұйымдастыру;
      8) материалдық құралдар қозғалысының есебiн жүргiзу және оларды заңда белгiленген тәртiппен есептен шығару жөнiндегi жұмысқа басшылық жасау мiндеттерiн атқаруға тиiс.
      Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 1998.06.26 № 234 Заңымен.

5 ТАРАУ. Республикалық ұлан әскери қызметшiлерiнiң
мәжбүр ету шараларын, арнайы құралдар, күш пен
қару қолдануы. Жауынгерлiк техниканы пайдалану

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

      14-бап. Республикалық ұлан әскери қызметшiлерiнiң
               мәжбүр ету шараларын қолдануының шарттары
               мен шегi

      1. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерi өздерiне жүктелген мiндеттердi орындау кезiнде мәжбүр ету шараларын осы Заңда көзделген жағдайларда және тәртiпке сәйкес қолдануға құқылы.
      2. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң жауынгерлiк техниканы, қару мен арнайы құралдарды қолданған жағдайлары туралы тиiстi командирлер прокуратура органдарын жиырма төрт сағат iшiнде хабардар етедi.
      3. Мәжбүр ету шараларын қолдану шегiнен асқан Республикалық ұланның әскери қызметшiлерi заңда белгiленген ретпен жауапкершiлiкке тартылады.
      Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

      15-бап. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң
               арнайы құралдар мен күш қолдануы

      1. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң өздерiне жүктелген мiндеттердi орындау кезiнде мынадай жағдайларда:
      1) күзетiлетiн адамдарға, әскери қызметшiлерге, сондай-ақ күзетiлетiн объектiлер мен жүктерге жасалған шабуылды тойтару үшiн;
      2) Республикалық ұланның әскери қызметшiсiнiң өмiрi мен денсаулығына қатер төндiрген қарсылықты тыйып тастау үшiн;
      3) атыс қаруы мен суық қаруды, оқ-дәрiлердi, жарылғыш, химиялық және улы заттарды жандарында заңсыз ұстап, қарсылық көрсеткен адамдарды қарусыздандыру үшiн;
      4) Республикалық ұлан құрамалары орналасқан жерлерге жасалған шабуылды тойтару үшiн;
      5) кепiлге алынған адамдарды құтқару, басып алынған күзетiлетiн объектiлердi, ғимараттарды, көлiк құралдары мен жүктердi босату үшiн;
      6) жүргiзушiсi Республикалық ұланның әскери қызметшiсiнiң заңды талаптарын орындамаған көлiк құралын тоқтату үшiн арнайы құралдар мен күш қолдануға құқығы бар.
      2. Әйелдерге, мүгедектiк белгiлерi анық байқалған адамдарға және кәмелетке толмағандарға қарсы, олар адамдардың өмiрiне қатер төндiретiн қарулы қарсылық көрсеткен, топтасып немесе өзгедей шабуыл жасамаған жағдайларда, арнайы құралдарды қолдануға тыйым салынады.
      3. Арнайы құралдар тiзбесi мен Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң оларды қолдану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

      16-бап. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң
               қару мен жауынгерлiк техниканы қолдануы

      1. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң бейбiт уақытта қару мен жауынгерлiк техниканы тек мынадай айрықша жағдайларда ғана:
      1) күзетiлетiн адамдарды қылмысты қол сұғушылықтан қорғау үшiн;
      2) күзетiлетiн объектiлерге, қарауылға, ғимараттар мен арнаулы жүктерге, Республикалық ұлан құрамаларының орналасқан жерлерiне жасалған шабуылды тойтару үшiн, сондай-ақ күзетiлетiн объектiлерге кiруге тырысқан әрекеттердi тыйып тастау үшiн;
      3) қарсылық көрсеткен не қылмыс жасау үстiнде көзге түскен адамдарды ұстау үшiн, қаруын тапсыру жөнiндегi талапты орындаудан бас тартқан адамдарды ұстау үшiн;
      4) кепiлге алынған адамдарды құтқару, басып алынған күзетiлетiн объектiлердi, ғимараттар мен арнаулы әскери жүктердi босату үшiн;
      5) дабыл белгiсiн беру немесе көмек шақыру үшiн қолдануға құқығы бар.
      2. Атыс қаруы мен жауынгерлiк техниканы жарылыс қаупі бар қоймалар мен сақтау орындарының бағытында, бейсауат адамдар зардап шегуi мүмкiн сәттерде адамдар едәуiр топтасқан жерлерге қарай, сондай-ақ олар қарулы шабуыл жасаған, қарулы қарсылық көрсеткен жағдайлардан басқа уақыттарда, әйелдер мен кәмелетке толмағандарға қарсы қолдануға тыйым салынады.
      3. Қару мен жауынгерлiк техниканы қолданған кезде Республикалық ұланның әскери қызметшiсi айналадағы азаматтардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн қажеттi шараларды қолдануға мiндеттi.
      4. Алынып тасталды - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.
      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

6 ТАРАУ. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң
құқықтық жағдайы, әлеуметтiк қорғалуы және жауапкершiлiгi

      Ескерту. Тақырыпқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08. № 516 Заңымен.

      17-бап. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң
               құқықтық жағдайы

      1. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiнiң құқықтық жағдайы осы Заңмен және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленедi.
      2. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерi қызмет бабындағы мiндеттерiн орындаған кезде өкiмет өкiлдерi болып табылады және мемлекеттiң қорғауында болады.
      3. Республикалық ұланның әскери қызметшiсiне оның жеке басы мен өкiлеттiктерiн растайтын қызмет куәлiгi берiледi.
      4. Төте және тiкелей бастықтарынан басқа ешкiмнiң де Республикалық ұланның әскери қызмет iсiне араласуға хақысы жоқ.
      5. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiне партияларда, кәсiптiк одақтарда болуға, қандай да бiр саяси партияға қолдау көрсетуге, ереуiлдер ұйымдастыруға және оларды өткiзуге қатысуға, өзге де ақы төленетiн қызметпен (оқытушылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметтен басқа) айналысуға, кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға, сондай-ақ коммерциялық ұйымның басқарушы органына немесе байқаушылар кеңесiне кiруге тыйым салынады.
      Ескерту. 17-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

      18-бап. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiн
               әлеуметтiк қорғау

      1. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiн әлеуметтiк қорғау «Әскери қызмет және әскери қызметшiлердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiн зейнетақымен қамсыздандыру, мүгедектiгi бойынша және асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiне қосымша жеңiлдiктер мен оларды әлеуметтiк қорғау кепiлдiктерi Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленедi.
      Ескерту. 18-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1997.06.19 № 134-I, 2004.01.08 № 516, 2004.12.20 № 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енеді), 2012.02.16 № 562-IV (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      18-1-бап. Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiне
                 ақшалай үлес

      Республикалық ұланның әскери қызметшiлерiне ақшалай үлесi Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi негiзiнде белгiленедi.
      Ескерту. 18-1-баппен толықтырылды - ҚР 2001.10.10 № 247 Заңымен.

      18-2-бап. Республикалық ұлан әскери қызметшiлерiнiң
                 жауапкершiлiгi

      Республикалық ұланның әскери қызметшiлерi өздерiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындамағаны немесе тиiсiнше орындамағаны және заңға қайшы әрекеттер жасағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      Республикалық ұлан қызметшiлерiнiң iс-әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жоғары тұрған командирге және (немесе) сотқа белгiленген тәртiппен шағым жасалуы мүмкiн.
      Ескерту. 18-2-баппен толықтырылды - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

7 ТАРАУ. Республикалық ұланды материалдық-техникалық қамтамасыз ету

      19-бап. Республикалық ұланды материалдық-техникалық
               қамтамасыз ету

      Республикалық ұланды материалдық-техникалық қамтамасыз етудiң тәртiбi мен нормаларын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
      Ескерту. 19-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 1998.12.22 № 327, 2004.01.08 № 516, 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді) Заңдарымен.

      19-1-бап. Республикалық ұланды мұнай өнімдерімен
                 жабдықтау ерекшеліктері

      Республикалық ұлан мұнай өнімдерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын мұнай өнімдерін беру жөніндегі бірыңғай оператордан сатып алады.
      Ескерту. 7-тарау 19-1-баппен толықтырылды - ҚР 11.04.2014 № 189-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

8 ТАРАУ. Республикалық ұланның қызметiн бақылау мен қадағалау

      20-бап. Республикалық ұланның қызметiн бақылау

      1. Республикалық ұланның қызметiне бақылауды Қазақстан Республикасының Президентi жүзеге асырады.
      2. Республикалық ұланның Қолбасшысы Республикалық ұланның қызметi туралы Қазақстан Республикасының Президентiне жыл сайын мағлұмат берiп отырады.
      3. Республикалық ұланның құрамаларында ведомстволық бақылауды Республикалық ұланның Қолбасшысы жүзеге асырады.
      Ескерту. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

      21-бап. Республикалық ұланның қызметiн прокурорлық
               қадағалау

      Республикалық ұланда заңдардың, Республика Президентi Жарлықтарының және өзге нормативтiк құқықтық актiлердiң дәл әрi бiркелкi орындалуына қадағалауды Қазақстан Республикасының прокуратурасы жүзеге асырады.

      22-бап. Республикалық ұландағы қаржылық бақылау

      Ескерту. Алынып тасталды - ҚР 2004.12.20 № 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді) Заңымен.

9 ТАРАУ. Қорытынды және өтпелi ережелер

      Ескерту. 9-тарау алынып тасталды - ҚР 2004.01.08 № 516 Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

О Республиканской гвардии

Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1995 года N 2671. Утратил силу Законом РК от 4 июля 2014 года № 233-V

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 04.07.2014 № 233-V.

ОГЛАВЛЕНИЕ

      Сноска. Форма акта и заголовок изменены; в тексте слова "Указ", "Указом", "Указа" заменены соответственно словами "Закон", "Законом", "Закона"; в главах цифры "I-IX" заменены соответственно цифрами "1-9" - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.
      Сноска. По всему тексту слова "военной службы", "военную службу" заменены словами "воинской службы", "воинскую службу" в соответствии с Законом РК от 22 мая 2007 года № 255 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

      Настоящий Закон определяет статус, структуру, полномочия и организацию деятельности Республиканской гвардии Республики Казахстан.
      Сноска. Преамбула - в редакции Закона РК от 8 января 2004 г. № 516 .

Глава 1. Общие положения

      Статья 1. Республиканская гвардия Республики Казахстан

      Республиканская гвардия Республики Казахстан (далее - Республиканская гвардия) – непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах своей компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.
      Республиканская гвардия является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет действительное и условное наименования, печати, штампы, бланки на государственном и русском языках, а также счета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.     
      Республиканская гвардия является воинским формированием.
      Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 08.01.2004 № 516; с изменениями, внесенными законами РК от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

      Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о
                Республиканской гвардии

      1. Законодательство Республики Казахстан о Республиканской гвардии основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
      Сноска. Статья 2 - в редакции Закона РК от 8 января 2004 г. № 516.

       Статья 3. Принципы деятельности Республиканской гвардии

      1. Деятельность Республиканской гвардии осуществляется в соответствии с принципами законности, единоначалия, гласности, взаимодействия с другими государственными органами, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
      2. (исключен)
      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 08.01.2004 № 516; от 10.01.2011 № 383-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

       Статья 4. Задачи Республиканской гвардии

      1. Задачами Республиканской гвардии являются:
      1) участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц;
      2) участие в выполнении церемониальных ритуалов;
      3) охрана особо важных государственных объектов, а также зданий, сооружений и служебных помещений, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан;
      4) охрана эталонов Государственного флага Республики Казахстан и Государственного герба Республики Казахстан;
      5) осуществление мероприятий в условиях режима военного и чрезвычайного положения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
      2. Иные задачи Республиканской гвардии могут быть установлены Президентом Республики Казахстан.
      Сноска. В статью 4 внесены изменения - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

  Глава 2. Структура, численность и служба
в Республиканской гвардии

       Статья 5. Структура и численность Республиканской
                гвардии

      1. Республиканская гвардия состоит из соединений, частей, подразделений и органов обеспечения.
      2. Организационная структура и численность Республиканской гвардии определяются Президентом Республики Казахстан.
      Сноска. В статью 5 внесены изменения - Законом РК от 26 июня 1998 г. № 234.

       Статья 6. Кадры Республиканской гвардии

      1. Кадры Республиканской гвардии состоят из военнослужащих и работников.
      2. На военнослужащих, проходящих службу в Республиканской гвардии, распространяется действие законодательства, регламентирующего порядок прохождения воинской службы в Вооруженных силах Республики Казахстан, за исключением особенностей, предусмотренных настоящим Законом. Военнослужащие Республиканской гвардии проходят специальную проверку.
      3. Военнослужащие Республиканской гвардии имеют воинские звания, знаки отличия и установленную для них форму одежды.
      4. Трудовая деятельность работников Республиканской гвардии регулируется трудовым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственной службе.
      Сноска. Cтатья 6 с изменениями, внесенными Законами РК от 8 января 2004 г. № 516; от 15 мая 2007 г. № 253.

       Статья 7. Комплектование Республиканской гвардии

      1. Республиканская гвардия комплектуется из числа:
      1) граждан, призываемых на срочную воинскую службу в соответствии с действующим законодательством;
      2) сотрудников Министерства внутренних дел, военнослужащих Комитета национальной безопасности, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан на добровольной основе по контракту;
      3) военнослужащих, призванных из запаса.
      2. Призыв граждан на срочную воинскую службу в Республиканскую гвардию осуществляется Министерством обороны Республики Казахстан в соответствии с требованиями, предъявляемыми к Республиканской гвардии.
      3. Отбор в Республиканскую гвардию военнослужащих срочной службы является приоритетным.
      Сноска. Статья 7 с изменениями - Законами РК от 10 июля 2002 года № 338; от 8 января 2004 г. № 516.

       Статья 8. Подготовка кадров для Республиканской гвардии

      1. Подготовка офицеров для Республиканской гвардии осуществляется высшими учебными и военно-учебными заведениями Республики Казахстан и других государств.
      2. Подготовка для Республиканской гвардии сержантов (старшин) и солдат-специалистов осуществляется в подразделениях Республиканской гвардии и учебных заведениях Вооруженных Сил Республики Казахстан.
      3. Повышение профессионального уровня офицерского состава Республиканской гвардии осуществляется на факультетах, кафедрах и курсах учебных и военно-учебных заведений.
      Сноска. Cтатья 8 с изменениями, внесенными Законами РК от 8 января 2004 г. № 516; от 22 мая 2007 года № 255 (вводится в действие со дня его официального опубликования).

        Статья 9. Воинские звания, форма одежды и знаки
                 различия в Республиканской гвардии

      1. Офицерам Республиканской гвардии воинские звания по занимаемым ими должностям устанавливаются на одну ступень выше воинских званий, предусмотренных по аналогичным должностям в Вооруженных Силах Республики Казахстан.
      2. Республиканская гвардия имеет флаг, символику, знаки различия и форму одежды, образцы которых утверждаются Президентом Республики Казахстан.
      Сноска. В статью 9 внесены изменения - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

  Глава 3. Обязанности и права Республиканской гвардии

      Статья 10. Обязанности Республиканской гвардии

      На Республиканскую гвардию возлагаются следующие основные обязанности:
      1) во взаимодействии со Службой охраны Президента Республики Казахстан обеспечивать безопасность Главы государства, экс-президентов Республики Казахстан и их семей и по перечню, утвержденному Президентом Республики Казахстан, должностных лиц государства, а также глав государств, правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций на период их пребывания на территории Республики Казахстан;
      2) охранять особо важные государственные объекты, а также здания, строения, сооружения и прилегающие к ним территории и акватории, отведенные для пребывания охраняемых лиц, воздушных судов, наземного и водного транспорта, места их стоянок, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан;
      3) участвовать в пределах своей компетенции в антитеррористических операциях, а также обеспечивать правовой режим антитеррористических операций;
      4) охранять эталоны Государственного флага Республики Казахстан и Государственного герба Республики Казахстан;
      5) участвовать в выполнении церемониальных ритуалов при проведении протокольных мероприятий, на праздниках и торжествах Республики Казахстан;
      6) осуществлять в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, мероприятия в условиях режима военного и чрезвычайного положения.
      Сноска. Статья 10 в редакции Закона РК от 08.01.2004 № 516; с изменениями, внесенными Законом РК от 08.04.2010 № 266-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

       Статья 11. Права Республиканской гвардии

      1. Республиканской гвардии при выполнении возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:
      1) требовать прекращения противоправных действий лиц, препятствующих Республиканской гвардии в осуществлении ее задач, а в случае невыполнения требований применять предусмотренные настоящим Законом меры;
      2) проверять при пропуске граждан и должностных лиц на охраняемые объекты, документы, удостоверяющие их личность;
      3) задерживать лиц, совершивших противоправные действия в отношении охраняемых лиц или охраняемых объектов, с последующей их передачей в правоохранительные органы;
      4) производить досмотр транспортных средств и грузов на охраняемых объектах;
      4-1) при участии в антитеррористической операции и обеспечении правового режима антитеррористической операции применять меры и временные ограничения, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О противодействии терроризму";
      5) применять оружие, боевую технику и специальные средства в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом;
      6) использовать телекоммуникационные сети при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения;
      7) приобретать вооружение, специальные средства и технику в порядке, установленном действующим законодательством;
      8) обеспечивать собственную безопасность;
      9) вносить в Правительство Республики Казахстан предложения по определению порядка и норм материально-технического обеспечения Республиканской гвардии.
      2. Военнослужащие Республиканской гвардии при исполнении служебных обязанностей имеют право на хранение и ношение табельного оружия и специальных средств.
      Сноска. В статью 11 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.); от 08.04.2010 № 266-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

  Глава 4. Командование Республиканской гвардией

      Сноска. Название главы изменено - Законом РК от 26 июня 1998 г. № 234.

      Статья 12. Командующий Республиканской гвардией

      1. Командующий Республиканской гвардией осуществляет непосредственное руководство Республиканской гвардией, назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.
      2. Командующий Республиканской гвардией:
      1) поддерживает в постоянной боевой готовности Республиканскую гвардию;
      2) руководит служебно-боевой деятельностью, оперативной и боевой подготовкой Республиканской гвардии;
      3) разрабатывает и представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан Положение о Республиканской гвардии, предложения по организационной структуре и численности Республиканской гвардии;
      4) утверждает план комплектования Республиканской гвардии военнослужащими;
      5) утверждает штаты соединений, частей, подразделений и органов обеспечения Республиканской гвардии;
      6) назначает на должности до заместителя командира соединения, вносит предложения Президенту Республики Казахстан о назначении на должности заместителей Командующего и командиров соединений Республиканской гвардии;
      7) присваивает первичное офицерское звание и воинские звания до полковника включительно;
      8) увольняет военнослужащих Республиканской гвардии в запас и отставку;
      9) представляет к награждению государственными наградами военнослужащих, рабочих и служащих Республиканской гвардии;
      10) (исключен - N 247 от 10.10.2001 г.)
      11) издает приказы, директивы, утверждает планы, инструкции и положения, программы боевой и специальной подготовки Республиканской гвардии;
      12) представляет Республиканскую гвардию в государственных органах;
      13) обеспечивает взаимодействие Республиканской гвардии со Службой охраны Президента Республики Казахстан;
      14) подписывает служебную документацию.
      2. (исключен - N 140 от 30.06.1997 г.)
      3. Командующий Республиканской гвардией пользуется правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан о Республиканской гвардии и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 12 с изменениями и дополнениями внесенными Законами Республики Казахстан от 30 июня 1997 года № 140; от 26 июня 1998 г. № 234; от 10 октября 2001 г. № 247 (вводится в действие с 1 января 2001 г.); от 8 января 2004 г. № 516.

      Статья 13. Командование Республиканской гвардией

      1. Командование Республиканской гвардией возглавляется Командующим Республиканской гвардией. В состав командования входят первый заместитель и заместитель Командующего Республиканской гвардией.
      Первый заместитель и заместитель Командующего Республиканской гвардией назначаются назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики Казахстан по представлению Командующего Республиканской гвардией.
      2. Командование Республиканской гвардией предназначено для:
      1) разработки и организации выполнения мероприятий по поддержанию постоянной боевой готовности Республиканской гвардии;
      2) сбора и анализа данных об обстановке, складывающейся при выполнении Республиканской гвардией возложенных на нее задач;
      3) руководства оперативной и боевой подготовкой, учебно-воспитательным процессом в Республиканской гвардии;
      4) организации обеспечения служебно-боевой деятельности Республиканской гвардии;
      5) обеспечения выполнения мероприятий социально-правовой работы;
      6) осуществления подбора, расстановки и воспитания кадров;
      7) организации учета и контроля личного состава;
      8) руководства работой по учету движения материальных средств и их списанию в порядке, установленном законодательством.
      Сноска. Статья 13 - в редакции Закона РК от 26 июня 1998 г. № 234.

  Глава 5. Применение военнослужащими Республиканской гвардии мер
принуждения, специальных средств, физической силы
и оружия. Использование боевой техники

     Сноска. В заголовок главы 5 внесены изменения - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

       Статья 14. Условия и пределы применения военнослужащими
                  Республиканской гвардии мер принуждения

      1. Военнослужащие Республиканской гвардии при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право применять меры принуждения в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом.
      2. О случаях применения военнослужащими Республиканской гвардии боевой техники, оружия и специальных средств соответствующими командирами в течение двадцати четырех часов уведомляются органы прокуратуры.
      3. Превышение военнослужащими Республиканской гвардии пределов применения мер принуждения влечет установленную законом ответственность.

      Сноска. В статью 14 внесены изменения - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

       Статья 15. Применение военнослужащими Республиканской
                 гвардии специальных средств и физической силы

      1. Военнослужащие Республиканской гвардии при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право применять специальные средства и физическую силу в следующих случаях:
      1) для отражения нападения на охраняемых лиц, военнослужащих, а также на охраняемые объекты и грузы;
      2) для пресечения сопротивления, сопряженного с опасностью для жизни и здоровья военнослужащего Республиканской гвардии;
      3) для разоружения оказавших сопротивление лиц, незаконно имеющих при себе огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые, химические и ядовитые вещества;
      4) для отражения нападения на места дислокации формирований Республиканской гвардии;
      5) для освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов, сооружений, транспортных средств и грузов;
      6) для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего Республиканской гвардии.
      2. Запрещается применять специальные средства в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью людей.
      3. Перечень специальных средств и правила их применения военнослужащими Республиканской гвардии определяются Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. В статью 15 внесены изменения - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

       Статья 16. Применение военнослужащими Республиканской
                 гвардии оружия и боевой техники

      1. Военнослужащие Республиканской гвардии имеют право применять оружие и боевую технику в мирное время исключительно в следующих случаях:
      1) для защиты охраняемых лиц от преступных посягательств;
      2) для отражения нападения на охраняемые объекты, караул, сооружения и специальные грузы, места дислокации формирований Республиканской гвардии, а также для пресечения попыток незаконного проникновения на охраняемые объекты;
      3) для задержания лиц, оказывающих сопротивление либо застигнутых при совершении преступления, а также для задержания вооруженных лиц, отказывающихся выполнить требования о сдаче оружия;
      4) для освобождения заложников, захваченных охраняемых объектов, сооружений и специальных воинских грузов;
      5) для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.
      2. Огнестрельное оружие и боевую технику запрещается применять в направлении взрывоопасных хранилищ и складов, при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица, в отношении женщин и несовершеннолетних, кроме случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного сопротивления.
      3. При применении оружия и боевой техники военнослужащий Республиканской гвардии обязан применять необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих граждан.
      4. (исключен)
      Сноска. В статью 16 внесены изменения - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

   Глава 6. Правовое положение, социальная защита и ответственность
военнослужащих Республиканской гвардии

     Сноска. В заголовок главы 6 внесены изменения - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

       Статья 17. Правовое положение военнослужащих
                 Республиканской гвардии

      1. Правовое положение военнослужащих Республиканской гвардии определяется настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.
      2. Военнослужащие Республиканской гвардии при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой государства.
      3. Военнослужащему Республиканской гвардии в подтверждение его личности и полномочий выдается служебное удостоверение.
      4. Никто, кроме прямых и непосредственных начальников, не вправе вмешиваться в служебную деятельность Республиканской гвардии.
      5. Военнослужащим Республиканской гвардии запрещается состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии, организовывать забастовки и участвовать в их проведении, заниматься иной оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности), осуществлять предпринимательскую деятельность, а также входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.
      Сноска. В статью 3 внесены изменения - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

      Статья 18. Социальная защита военнослужащих
                 Республиканской гвардии

      1. Социальная защита военнослужащих Республиканской гвардии осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" и законодательством Республики Казахстан.
      2. Пенсионное обеспечение военнослужащих Республиканской гвардии, выплата государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      3. Дополнительные льготы и гарантии социальной защиты военнослужащих Республиканской гвардии устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан.
      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 19.06.1997 № 134, которые вступают в силу с 01.01.1998; от 08.01.2004 № 516; от 20.12.2004 № 13 (вводится в действие с 01.01.2005); от 16.02.2012 № 562-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

       Статья 18-1. Денежное довольствие военнослужащих
                   Республиканской гвардии

      Денежное довольствие военнослужащих Республиканской гвардии устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Президентом Республики Казахстан.
      Сноска. Дополнен статьей 18-1 - Законом РК от 10 октября 2001 г. № 247 (вводится в действие с 1 января 2001 г.).

       Статья 18-2. Ответственность военнослужащих
                     Республиканской гвардии

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение военнослужащими Республиканской гвардии своих служебных обязанностей и за противоправные действия они несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
      Действия (бездействие) военнослужащих Республиканской гвардии могут быть обжалованы в установленном порядке вышестоящему командиру и (или) в суд.
      Сноска. Дополнен статьей 18-2 - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

Глава 7. Материально-техническое обеспечение
Республиканской гвардии

       Статья 19. Материально-техническое обеспечение
                  Республиканской гвардии

      Порядок и нормы материально-технического обеспечения Республиканской гвардии устанавливаются Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. В статью 19 внесены изменения - Законами РК от 22 декабря 1998 г. № 327 (вводится в действие с 1 января 1999 года); от 8 января 2004 г. № 516. Новая редакция - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

      Статья 19-1. Особенности снабжения Республиканской гвардии
                    нефтепродуктами

      Республиканская гвардия закупает нефтепродукты у единого оператора по поставке нефтепродуктов, определяемого Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Закон дополнен статьей 19-1 в соответствии с Законом РК от 11.04.2014 № 189-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Глава 8. Контроль и надзор за деятельностью
Республиканской гвардии

       Статья 20. Контроль за деятельностью Республиканской
                 гвардии

      1. Контроль за деятельностью Республиканской гвардии осуществляется Президентом Республики Казахстан.
      2. Командующий Республиканской гвардией представляет Президенту Республики Казахстан ежегодное донесение о деятельности Республиканской гвардии.
      3. Ведомственный контроль в формированиях Республиканской гвардии осуществляется Командующим Республиканской гвардией.
      Сноска. В статью 20 внесены изменения - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

       Статья 21. Прокурорский надзор за деятельностью
                 Республиканской гвардии

      Надзор за точным и единообразным исполнением законов, Законов Президента Республики и иных нормативных правовых актов в Республиканской гвардии осуществляет прокуратура Республики Казахстан.

       Статья 22. (Исключена - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.))

Глава 9. Заключительные и переходные положения

      Сноска. Глава 9 исключена - Законом РК от 8 января 2004 г. № 516.

             Президент
      Республики Казахстан