Инновация және қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2020 жылғы 21 қаңтардағы № 5 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 23 қаңтарда № 19914 болып тіркелді.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 5 қазандағы № 427 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі туралы ереженің 15-тармағы 36) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының 2020 жылғы 23 қазандағы № 9-нқ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы туралы ереженің 15-тармағы 22) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 19.07.2023 № 10 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Мыналар:

      1) "Инновациялық қызмет туралы есеп" (индексі 1-инновация, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес;

      2) "Инновациялық қызмет туралы есеп" (индексі 1-инновация, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес;

      3) алып тасталды – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 24.08.2022 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      4) алып тасталды – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 24.08.2022 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5) "Көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес;

      6) "Көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп"(индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес;

      7) "Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес;

      8) көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес;

      9) "Көрсетілген IT қызметтердің көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету (IT), кезеңділігі жылдық)" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес;

      10) "Көрсетілген IT қызметтердің көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету (IT), кезеңділігі жылдық)" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес

      11) "Лизингтік қызмет туралы есеп", (индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес;

      12) "Лизингтік қызмет туралы есеп" (индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулықты осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес бектілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 22.11.2021 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 19.07.2023 № 10 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      2. "Инновация және қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы № 159 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16053 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 22 желтоқсанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу және пайдалану үшін жеткізсін.

      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

      6. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Төраға Н. Айдапкелов

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 24.08.2022 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 1
к приказу Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "21" января 2020 года № 5
 


Инновациялық қызмет туралы есеп Отчет об инновационной деятельности

Индексі
Индекс

1-инновация

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

деятельности

 
Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71-74, 85.4, 86 кодтарына сәйкес саны 100 адамнан асатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері – жаппай әдіспен, саны 100 адамға дейінгілер – іріктемелі әдіспен және инновациялық қызметті жүзеге асыратын, экономикалық қызмет түріне қатыссыз ұйымдар тізім бойынша ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью свыше 100 человек – сплошным методом, численностью до 100 человек − выборочным методом с основным видом экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71-74, 85.4, 86 и организаций, независимо от вида экономической деятельности, осуществлявшие инновационную деятельность по списку

      Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 ақпанға (қоса алғанда) дейін

      Срок представления – до 25 февраля (включительно) после отчетного периодаБСН коды
код БИН

 
1. Ұйымның инновациялық қызметті жүзеге асырған нақты орнын көрсетіңіз (ұйымның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место осуществления инновационной деятельности организации (независимо от места регистрации организации) - область, город, район, населенный пункт
 1.1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ код (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)      2. Ұйым туралы негізгі ақпарат

      Основная информация об организации

      2.1 Есепті кезең соңына қызметкерлердің жалпы саны

      Общая численность работников на конец отчетного периода ________________ адам/ человек

      2.2 Сіздің ұйымда соңғы үш жыл ішінде инновациялардың қандай түрлері болды?

      Какие типы инноваций имела Ваша организация в течение последних трех лет?

      2.2.1 Өнімдік инновациялар

      Продуктовые инновации

2.2.1.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз
Укажите какие инновации__________________________________________________
_________________________________________________________________________2.2.2 Бизнес-процестер инновациясы
Инновация бизнес-процессов
2.2.2.1 Қандай инновациялар көрсетіңіз
Укажите какие инновации__________________________________________________
________________________________________________________________________2.2.3 Инновациялық қызметті жүзеге асырған жоқ
Не осуществляла инновационную деятельность      Инновациялар болмаған жағдайда 6-сұраққа өту

      В случае отсутствия инноваций переход к вопросу 6

      2.3 Сіздің ұйым соңғы үш жылда инновацияның келесі түрлері бойынша экологиялық инновацияға ие болды ма?

      Имела ли Ваша организация за последние три года экологические инновации в рамках следующих типов инноваций?

      2.3.1 Өнімдік инновациялар

      Продуктовые инновации


      2.3.1.1 Қандай экологиялық инновациялар екенін көрсетіңіз

      Укажите какие экологические инновации _____________________________________

      _________________________________________________________________________

      2.3.2 Бизнес-процестер инновациясы

      Инновация бизнес-процессов


      2.3.2.1 Қандай экологиялық инновациялар екенін көрсетіңіз

      Укажите какие экологические инновации _____________________________________

      __________________________________________________________________________

      2.3.3 Жоқ

      Нет


      3. Өнімдік инновация

      Продуктовая инновация

      3.1 Сіз соңғы үш жыл ішінде мыналарды енгіздіңіз бе

      Внедряли ли Вы за последние три года

      Тауарлар Көрсетілетін қызметтер

      Товары Услуги

      3.1.1 Жаңа немесе едәуір жетілдірілген


      Новые или значительно усовершенствованные

      3.1.2 Жетілдіруге ұшыраған


      Подвергавшиеся усовершенствованию

      3.1.3 Өзге де инновациялық


      Прочие инновационные

      3.2 Инновациялық өнімді кім әзірледі?

      Кем разработана инновационная продукция?

      Тауарлар Көрсетілетін қызметтер

      Товары Услуг

      3.2.1 Ұйымның өзі


      Самой организацией

      3.2.2 Басқа ұйымдармен бірлесіп


      Совместно с другими организациями

      3.2.3 Басқа ұйымдар құрған инновацияны жетілдіру


      Усовершенствовано созданное другими организациями

      3.2.4 Басқа ұйымдар


      Другими организациями

      3.3 Есепті жылы инновациялық өнімдердің (тауарлар және көрсетілетін қызмет) көлемін көрсетіңіз

      Укажите объем инновационной продукции (товаров и услуг) в отчетном году _______________ мың теңге/ тысяч тенге

      3.4 Өткізілген инновациялық өнімдердің (тауарлар және көрсетілетін қызмет) көлемін көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите объем реализованной инновационной продукции (товаров и услуг), тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименования показателя

Барлығы
Всего

1-бағаннан экспортқа жіберілгені
Из графы 1
поставленный
на экспорт

А

Б

1

2

1

Барлығы
Всего
оның ішінде
в том числе

Х

Х

1.1

Сіздің тауар (көрсетілетін қызмет) нарығыңыз үшін жаңа болып табылатын жаңа немесе едәуір жетілдірілген тауарлар (көрсетілген қызметтер)
новые или значительно усовершенствованные товары (услуги), которые являются новыми для Вашего рынка товаров (услуг)1.2

Сіздің ұйымыңыз үшін жаңа болып табылатын жаңа немесе едәуір жетілдірілген тауарлар (көрсетілген қызметтер)
новые или значительно усовершенствованные товары (услуги), которые являются новыми для Вашей организации      4. Бизнес-процестер инновациясы

      Инновация бизнес-процессов

      4.1 Сіз соңғы үш жылда жаңа немесе едәуір жетілдірілген бизнес-процестер инновациясын енгіздіңіз бе?

      Внедряли ли Вы за последние три года новую или значительно усовершенствованную инновацию бизнес-процессов?Иә
Да

Жоқ
Нет

4.1.1

Тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) өндіру әдісі
Метод производства товаров (услуг)

4.1.2

Тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) өткізу логистикасы, жеткізу немесе өткізу әдістері
Логистику, доставку или методы реализации товаров (услуг)

4.1.3

Маркетинг, тауарларды (көрсетілген қызметтерді) өткізу әдістеріжәне сервистік қолдау
Маркетинг, методы реализации товаров (услуг) и сервисная поддержка

4.1.4

Ақпараттық-коммуникациялық жүйелер
Информационно-коммуникационные системы

4.1.5

Әкімшілендіру және менеджмент
Администрирование и менеджмент

4.1.6

Өнімдерді және бизнес-процестерді әзірлеу
Разработка продуктов и бизнес-процессов

4.1.7

Басқа әдістер
Другие методы

4.2

Бизнес-процестер инновациясын кім әзірледі?
Кем разработана инновация бизнес-процессов?4.2.1

Ұйымның өзі
Самой организацией
4.2.2

Басқа ұйымдармен бірлесіп
Совместно с другими организациями
4.2.3

Басқа ұйымдар құрған инновацияны жетілдіру
Усовершенствовано созданное другими организациями
4.2.4

Басқа ұйымдар
Другими организациями
      5. Үш жылдағы инновациялық қызмет және есепті жылдағы өнімдік және бизнес-процестер инновациясына шығыстар

      Инновационная деятельность за три года и расходы на продуктовые инновации и инновацию бизнес-процесов в отчетном году

      5.1 Соңғы үш жыл ішінде Сіздің ұйымыңыз өнімдік инновацияны және бизнес-процестер инновациясын құру үшін келесі қызметті жүзеге асырды:

      В течение последних трех лет Ваша организация осуществляла следующую деятельность по созданию продуктовых инноваций и инноваций бизнес-процессов:

      5.1.1 Ішкі ҒЗТКЖ1

      Внутренние НИОКР1

Иә
ДаЖоқ
Нет5.1.1.1 Үнемі
Постоянно5.1.1.2 Кейде
Иногда5.1.2 Сыртқы ҒЗТКЖ
Внешние НИОКР
Иә
ДаЖоқ
Нет      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда және бұдан әрі ҒЗТКЖ – ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар

      1 Здесь и далее НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

      5.1.3 Заманауи машиналарды, жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және басқа да күрделі тауарларды сатып алу (ҒЗТКЖ үшін жұмсалған шығындардан басқа)

      Приобретение современных машин, оборудования, программного обеспечения и других капитальных товаров (за исключением затрат для НИОКР)

Иә
ДаЖоқ
Нет5.1.4 Білімді сыртқы көздерден алу
Приобретение знаний из внешних источников
Иә
ДаЖоқ
Нет5.1.5 Инновациялық қызметті жүзеге асыру үшін оқыту
Обучение для осуществления инновационной деятельности
Иә
ДаЖоқ
Нет5.1.6 Инновацияны нарыққа енгізу және шығару
Внедрение и вывод инноваций на рынок
Иә
ДаЖоқ
Нет5.1.7 Дизайн әзірлеу
Разработка дизайна
Иә
ДаЖоқ
Нет      5.1.8 Инновациялық қызметтің басқа түрлері

      Другие виды инновационной деятельности _____________________________________

      5.2 Инновацияларды жүзеге асыруға жұмсалған шығындардың сомасын көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите сумму затрат на осуществление инноваций, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименования показателя

Өнімдік инновациялар
Продуктовые инноваций

Бизнес-процестер инновациясы
Инновация бизнес-процессов

А

Б

1

2

1

Барлығы
Всего
оның ішінде
в том числе

Х

Х

1.1

ҒЗТКЖ-ға ішкі шығындар (ағымдағы шығындар (еңбекақы төлемдері және арнайы ҒЗТКЖ-ға арналған жабдықтар мен ғимараттарға жұмсалған күрделі салымдар)
Внутренние затраты на НИОКР (текущие затраты (оплата труда и капитальные вложения в здания и оборудование, специально предназначенные для НИОКР)1.2

ҒЗТКЖ-ға сыртқы шығындар
Внешние затраты на НИОКР1.3

Заманауи машиналарды, жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және басқа да күрделі өнімдерді сатып алу (ҒЗТКЖ үшін жұмсалған шығыстардан басқа)
Приобретение современных машин, оборудования, программного обеспечения и других капитальных товаров (за исключением затрат для НИОКР)1.4

Білімді сыртқы көздерден сатып алу
Приобретение знаний из внешних источников1.5

Оқыту, жобалау, маркетингтік зерттеу және басқа да тиісті іс-шаралар
Проектирование, маркетинговое исследование, обучение и другие соответствующие мероприятия1.6

Өзге де инновациялық шығыстар
Прочие инновационные расходы2

Экологиялық инновацияларға жұмсалған шығындар (1 жолдан)
Затраты на экологические инновации (из строки 1)      5.3 Инновацияны ендіруге байланысты кәсіпорынның шығысы қаншаға азайды?

      За счет внедрения инноваций на сколько сократились расходы предприятия?

0%

1-24%

25-50%

51-100%

      5.4 Инновацияны ендіруге байланысты кәсіпорынның шығысы қаншаға көбейді?

      За счет внедрения инноваций на сколько увеличились доходы предприятия?

0%

1-24%

25-50%

51-100%

      5.5 Қаржыландыру көздері бойынша инновацияларды жүзеге асыруға жұмсалған шығындар сомасын көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите сумму затрат на осуществление инноваций по источникам финансирования, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Барлығы
Всегооның ішінде
в том числе

Х

1.1

меншікті қаражат
собственные средства


1.2

республикалық бюджет
республиканский бюджет


1.2.1

олардан даму институттары
из них институты развития


1.2.1.1

олардан инновациялық гранттар
из них инновационные гранты


1.3

жергілікті бюджет
местный бюджет


1.4

шетелдік қаражаттар
иностранные средства


1.5

өзге де қаражаттар
прочие средстваоның ішінде
в том числе


1.5.1

банк қарыздары
займы банков


1.5.1.1

олардан жеңілдікті шарттармен кредиттер мен қарыздар
из них кредиты и займы на льготных условиях


1.5.2

заңды тұлғалардың қаражаттары (даму институттарынан басқа)
средства юридических лиц (кроме институтов развития)


1.5.3

венчурлік қорлар
венчурные фонды


      6. Соңғы үш жыл ішінде Сіздің кәсіпорындарыңызда инновациялық қызметтің жүзеге асырылмауының негізгі себептерінің бірін көрсетіңіз

      Укажите одну из основных причин, по которой в Вашей организации не осуществлялась инновационная деятельность в течение последних трех лет

6.1 Қаржы қаражатының жетіспеушілігі
Недостаток финансовых средств6.2 Сыртқы қаржыландыру көздерінен қаржы қаражатының жетіспеушілігі
Недостаток финансовых средств из внешних источников финансирования6.3 Инновациялық шығындардың өте жоғары болуы
Инновационные затраты слишком высоки6.4 Білікті персоналдың жетіспеушілігі
Нехватка компетентного персонала6.5 Технологиялар туралы ақпарат жоқ
Отсутствие информации о технологиях6.6 Нарық туралы ақпарат жоқ
Отсутствие информации о рынках6.7 Инновация үшін серіктес табудың күрделілігі
Сложность в поиске партнеров для инноваций6.8 Нарықтағы бар кәсіпорынның үстемдігі
Доминирование существующих предприятий на рынке6.9 Инновациялық тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге сұраныстың белгісіздігі
Неопределенность спроса на инновационные товары или услуги6.10 Бұрынғы инновациялар салдарынан қажеттіліктің туындамауы
Нет необходимости вследствие более ранних инноваций6.11 Сұраныстың болмауынан инновацияға қажеттілік жоқ
Нет необходимости из-за отсутствия спроса на инновации6.12 Басқа (көрсетіңіз)
Другое (укажите)________________________________________________________________      7. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ______________________ Адрес (респондента) ____________________

      __________________________________ ___________________________

      Телефоны (респонденттің)

      Телефон (респондента) __________________________ __________________________

      стационарлық             ұялы

      стационарный             мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) _____________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ____________________________________ _________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности ________________________________ _______________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)      қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _____________________________ _________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
2-қосымша

"Инновациялық қызмет туралы есеп" (индексі 1-инновация, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 24.08.2022 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы нұсқаулық "Инновациялық қызмет туралы есеп" (индексі 1-инновация, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысанын) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы нұсқаулықта келесі анықтама пайдаланылады:

      ғылыми зерттеулер – ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелеріне қол жеткізу мақсатында ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және технологиялық жұмыстар шеңберінде ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілері тиісті ғылыми әдістермен және құралдармен жүзеге асыратын қолданбалы, іргелі, стратегиялық ғылыми зерттеулер.

      3. Инновациялық қызмет идеяларды нарыққа енгізілген жаңа немесе жетілдірілген өнімге, практикалық қызметте пайдаланылған жаңа немесе жетілдірілген технологиялық процеске трансформациялауға байланысты қызмет түрі, жиынтығында инновацияға алып келетін ғылыми-техникалық, ұйымдық, қаржылық және коммерциялық іс-шаралар кешенін көздейтін әлеуметтік көрсетілетін қызметтерге бастайтын жаңа тәсілді білдіреді.

      Өнім (тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер) енгізілген сәтінен бастап үш жыл ішінде инновациялық болып саналады.

      4. 2-бөлімнің 2.1-жолында есепті кезеңде ұйымдардың тізімдерінде есепте тұрған, белгілі бір мамандық, біліктілік немесе лауазым бойынша жұмыс істейтін және жұмыс берушінің актілерін орындайтын барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар жататын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

      2-бөлімнің 2.3.1-жолында өнімдік инновацияға техникалық сипаттамаларда, компоненттерде және материалдарда, кіріктірілген бағдарламалық қамтамасыз етуде, пайдаланушыға қатысты достастық дәрежесінде немесе басқа да функционалдық сипаттамаларда елеулі жетілдірулерді қоса алғанда, олардың қасиеттері немесе пайдалану тәсілдері бөлігінде жаңа немесе айтарлықтай жақсартылған болып табылатын тауарды немесе қызметті енгізу жатады.

      2-бөлімнің 2.3.2-жолында бизнес-процестер инновацияларына фирманың алдыңғы өнімдерінен немесе бизнес-процестерінен айтарлықтай ерекшеленетін және фирма нарыққа енгізген немесе пайдалануға берген жаңа немесе жетілдірілген өнім немесе бизнес-процесс (немесе екеуінің комбинациясы) жатады.

      5. 2-бөлімнің 3.4-жолында тауар (көрсетілетін қызмет) нарығы және (немесе) ұйым үшін жаңа болып табылатын өткізілген инновациялық (тауар, көрсетілетін қызмет) өнімнің көлемі көрсетіледі. Өткізілген инновациялық өнімнің жалпы көлемі 1.1 және 1.2-жолдардың қосындысынан тұрады.

      2-бөлімнің 1.1 және 1.2-жолдарында есепті жылы өткізілген инновациялық өнім (тауарлар, көрсетілетін қызметтердің) көлемі – тауар нарығы үшін немесе ұйымы үшін жаңа болып табылатын жаңа немесе едәуір жетілдірілген тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) тиеп жөнелтілген көлемі көрсетіледі.

      Сипаттамасы немесе мақсаты бойынша ұйым бұрын өндірген өнімдерден едәуір ерекшеленетін тауарлар мен көрсетілетін қызметтер жаңа өнімдер болып есептеледі. Жаңа технологиялар пайдаланылған жаңа өнімдер алғашқы микропроцессорлар немесе сандық фотоаппараттар деп есептеледі.

      Егер енгізілген тауар немесе көрсетілетін қызмет тауар нарығы үшін жаңа болып табылатын болса, онда аталған тауардың немесе көрсетілетін қызметтің өткізілген көлемі тек 1.1-жолда көрсетіледі, ал 1.2-жолда көрсетілмейді, өйткені тауар ұйым үшін ғана жаңа емес. 1.2-жолда тауар нарығы үшін жаңа емес, бірақ ұйым үшін ғана инновациялық болып табылатын тауарды немесе қызметтерді өткізу көлемі көрсетіледі. Сәйкесінше, осы жолдардағы деректер қайталанбауы тиіс.

      6. 4-бөлімнің 4.1-тармағы 4.1.1-жолында тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер өндіруде (өндіріс желісінде жаңа автоматтандырылған жабдықты орнату немесе жобалық-конструкторлық жұмыстарды компьютерлендіру) қолданылатын технологиялық рәсімдер, жабдықтар және бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтитын тауарларды (көрсетілетін қызметті) өндіру тәсілдері көрсетіледі.

      4-бөлімнің 4.1.2-жолында фирманың логистикасын қозғайтын және шығыс материалдарымен жабдықтауда, фирмаішілік жабдықтауда және түпкілікті өнімді жеткізуде пайдаланылатын жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз ету мен технологияны біріктіретін тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) жеткізу әдістері немесе өткізу әдістері (штрих-код арқылы тауарлардың орын ауыстыруын есепке алуды немесе көлік құралдарының орын ауыстыруын қадағалауда белсенді радиожиілік жүйесін енгізу) көрсетіледі.

      4-бөлімнің 4.1.3-жолында жарнаманы (өнімді ілгерілету және орналастыру, өнімді орау), тікелей маркетингті, көрмелер мен жәрмеңкелерді, маркетингтік зерттеулерді және жаңа нарықтарды игеру жөніндегі басқа да іс-шараларды қоса алғанда, маркетингтік әдістер көрсетіледі. Бұдан басқа баға белгілеудің стратегиялары мен әдістері, сондай-ақ қолдау қызметінің жұмысы және клиенттерді қолдау жөніндегі басқа да іс-шаралар көрсетіледі.

      4-бөлімнің 4.1.4-жолында аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету; деректер мен дерекқорды өңдеу; техникалық қызмет көрсету және жөндеу; веб-хостинг және компьютерлік ақпаратпен байланысты басқа да қызмет түрлерін қоса алғанда, ақпараттық-коммуникациялық жүйелерді пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету көрсетіледі.

      4-бөлімнің 4.1.5-жолында жұмыс міндеттерін ұйымдастыруды қоса алғанда, бизнесті стратегиялық және жалпы басқару; корпоративтік басқару (заң, жоспарлау және жұртшылықпен байланыс); бухгалтерлік есеп, аудит, төлемдер және басқа да қаржылық немесе сақтандыру операциялары; адами ресурстарды басқару (оқыту, персоналды іріктеу, жұмыс орындарын ұйымдастыру және басқалар); сатып алу; сыртқы ұйымдармен қарым-қатынасты басқару бойынша әдістер көрсетіледі.

      4-бөлімнің 4.1.6-жолында кәсіпорынның өнімдерін немесе бизнес-процестерін айқындау, әзірлеу және бейімдеу жөніндегі қызмет көрсетіледі. Бұл қызмет жүйелі немесе бір реттік негізде жүзеге асырылуы мүмкін және кәсіпорын ішінде жүзеге асырылуы немесе сыртқы көздерден алынуы мүмкін.

      7. 5-бөлімде үш жылға инновациялық қызметтер және өнімдік және бизнес-процестік инновацияларды құруға жұмсалған есепті жылдағы шығыстар көрсетіледі.

      Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар (бұдан әрі – ҒЗТКЖ) адам, мәдениет және қоғам туралы білімді қоса алғанда білім қорын арттыру мақсатында жүйелі түрде жүргізілетін және осы білімді пайдалану тәсілдерін жоспарлау туралы шығармашылық жұмысты қамтиды.

      5-бөлімнің 5.1.1-жолында ұйымның өзі орындайтын, ҒЗТКЖ-ға жатқызылатын барлық ішкі ҒЗТКЖ-ның нақты бары немесе жоғы көрсетіледі.

      5-бөлімнің 5.1.2-жолында ұйымның шегінен тыс сатып алынған ҒЗТКЖ-ның нақты бары көрсетіледі. Бұл басқа ұйымдар немесе мемлекеттік, жеке ғылыми-зерттеу институттары жүргізген ҒЗТКЖ-лардың сатып алынуы.

      5-бөлімнің 5.1.3-жолында ұйымның азық-түлік және бизнес-процесс инновацияларын жасау жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін заманауи машиналарды, жабдықтар мен жер учаскелері мен ғимараттарды сатып алуды қамтитын іргелі тауарларды сатып алу жөніндегі қызметі көрсетіледі, бұған ҒЗТКЖ-да ескерілмеген елеулі жақсартулар, қайта жасау және жөндеу кіреді.

      5-бөлімнің 5.1.4-жолында инновацияны әзірлеу және енгізуге байланысты әртүрлі қалыптағы және әртүрлі көздерден алынған технологиялар мен ноу-хаулар көрсетіледі. Сатып алынатын сыртқы білімдер мен технологиялар патенттер, патентсіз өнертабыстар, лицензиялар, ашық ноу-хаулар, сауда таңбалары, техникалық жобалар мен үлгілер нысанында болады, сондай-ақ өнімдік және бизнес-процестік инновацияларды дайындау және жүзеге асыру үшін компьютерлік және басқа да ғылыми-техникалық қызметтерді қамтиды.

      5-бөлімнің 5.1.5-жолында өнімдік және бизнес-процестік инновацияларды құру бойынша инновациялық қызметтерге қатысты кадрларды дайындау және оқыту іс-шаралары көрсетіледі. Бұл жолда ҒЗТКЖ-да ескерілген оқыту түрлері көрсетілмейді. Сонымен қатар жаңадан қабылданған қызметкерлерді өндірістің қалыптасқан әдістеріне оқыту, жекелеген адамдардың жалпы біліктілігін арттыру сияқты оқытулар инновациялық қызмет болып табылмайтыны ескеріледі.

      5-бөлімнің 5.1.6-жолында нарыққа жаңа немесе едәуір жетілдірілген тауарларды және көрсетілетін қызметтерді шығару үшін нарықты алдын ала зерттеу, маркетингтік сынақтар және жарнамалық науқанды іске қосу ескеріледі.

      5-бөлімнің 5.1.7-жолында өнімдік инновацияның контексінде өнімнің дизайны көрсетіледі. Бұл жағдайда оның техникалық ерекшеліктеріндегі, тұтынушылық және функционалдық сипаттамасындағы өзгерістер дизайнға жатады, яғни, өнімнің функционалдық сипаттамаларындағы немесе пайдаланудың болжалды әдістерінің айтарлықтай жақсаруы.

      5.2-бөлімде өнімдік және бизнес-процестер инновацияларын құруға жұмсалған шығындар көрсетіледі.

      5.2-бөлімнің 1.1-жолында 5.1.1-тармақта көрсетілген ішкі ҒЗТКЖ-ны орындауға жұмсалған шығындар сомасы көрсетіледі.

      5.2-бөлімнің 1.2-жолында 5.1.2-тармақта көрсетілген сыртқы ҒЗТКЖ-ға кеткен шығындар сомасы, 5.2-бөлімнің 1.3-жолында 5.1.3-тармақта көрсетілген, тауарларды және жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар сомасы көрсетіледі.

      5.2-бөлімнің 1.4-жолында 5.1.4-тармақта көрсетілген, сыртқы көздерден білімді сатып алуға кеткен шығындар сомасы көрсетіледі, 5.2-бөлімнің 1.5-жолында жобалау, сынақтан өткізу және бағалау, жөндеу және инжиниринг сияқты жаңа өнімдер және бизнес процестерді құруды жоспарлаудың дайындық кезеңдері көрсетіледі. Осы шығындарға жаңа немесе едәуір жетілдірілген тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді нарыққа енгізу үшін нарықты алдын-ала зерттеу, маркетингтік сынақтан өткізу және жарнамалық науқанды жүргізу жатқызылады. Кадрларды оқыту мен даярлау өнімдік және бизнес процестік инновацияларды құру бойынша инновациялық қызметтің түрі болып табылады. Мұнда ҒЗТКЖ жолында ескерілген оқыту түрлері есепке алынбайды. Жаңадан қабылданған қызметкерлерді өндірістің қалыптасқан әдістеріне оқыту, жекелеген адамдардың жалпы біліктілігін арттыру инновациялық қызмет болып табылмайды.

      8. 5.5-бөлімде инновацияға қаржыландыру көздері бойынша инновацияларға жұмсалған көлемі көрсетіледі. Мұнда күрделі және ағымдағы шығындар ескеріледі.

      Ағымдағы инновациялық шығыстар еңбекке жұмсалған шығындардан және өзге де ағымдағы шығындардан тұрады.

      Еңбекке жұмсалған шығындар жыл сайынғы жалақы төлеуге кеткен шығындарды және осыған қатысты сыйақы және демалыс ақысы төлемдері, зейнетақы қорына аударымдар және өзге де әлеуметтік сақтандырулар, жалақыдан салықтар және басқалары сияқты барлық қосымша төлемдерді қамтиды. Инновациялық қызметке тартылмаған жұмысшылар персоналының (күзет, қосалқы персонал) еңбегіне кеткен шығындар бұл айқындамадан алынып тасталады және өзге ағымдағы шығыстар ретінде есепке алынады.

      Ағымдағы өзге де шығындарға есепті жылы ұйымдағы инновациялық қызметті қамтамасыз ету үшін материалдарды сатып алуға және жеткізуге, көрсетілетін қызметтер мен жабдықтарға жұмсалған күрделі емес шығындар кіреді.

      Инновацияға салынған күрделі шығындар ішкі ҒЗТКЖ-ға кеткен шығындарды қамтиды, бұл тиісінше машиналарды, жабдықтарды және басқа да күрделі тауарларды сатып алу.

      Инновацияға жұмсалған шығындарды қаржыландыру көздері – басынан бастап осы мақсаттарға (ағымдағы және күрделі шығындарға қолданылатын) арналған және нақты пайдаланылған қаражаттарды тапсырыс берушіден орындаушыға тікелей беру өлшемшарттары бойынша анықталатын инновациялық қызметті жүзеге асыруға ақшалай қаражаттардың алғашқы көздері. Қаржыландыру көздерінің құрамында: инновацияны жүзеге асыратын ұйымның меншікті қаражаттары, республикалық және жергілікті бюджет қаражаттары, шетелдік қаражаттар – ұйымның (кәсіпорын) мемлекеттің саяси емес шекараларында орналасқан заңды және жеке тұлғалардан, сонымен қатар халықаралық ұйымдардан алынатын қаражаттар, өзге де қаражаттар – банктердің қарыздары, заңды тұлғалардың қаражаттары (дамыту институттарынан басқа), венчурлық қорлар қарастырылады.

      5.5-бөлімнің 1.2.1.1-жолында инновациялық грантты ұсынудың басым бағыттары шеңберінде индустриалды-инновациялық жобаларды жүзеге асыру үшін индустриалды-инновациялық қызмет субъектілеріне қайтарымсыз негізде ұсынылатын бюджет қаражаттары көрсетіледі.

      9. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      10. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      5.2-бөлім:

      1-жол = ∑ 1.1 – 1.6-жолдарға;

      строка 1 ≥ строки 2.

      5.5-бөлім:

      1-жол = ∑ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5-жолдар;

      1.2-жол ≥ 1.2.1-жол;

      1.2.1-жол ≥ 1.2.1.1-жол;

      1.5-жол ≥ 1.5.1-жол;

      1.5.1-жол ≥ 1.5.1.1-жол;

      1.5-жол ≥ ∑ 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3-жолдар.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымша алып тасталды – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 24.08.2022 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
4-қосымша

"Лизингтік қызмет туралы есеп" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) толтыру жөніндегі нұскаулық

      Ескерту. 4-қосымша алып тасталды – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 24.08.2022 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
5-қосымша 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 5 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от от 21 января 2020 года
№ 5

Көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп Отчет об объеме оказанных услуг

Индексі
Индекс

2-қызмет көрсету
2-услуги

тоқсандық
квартальная

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

Экономикалық қызметінің негізгі түрі Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96 кодтарына жататын сәйкес заңды тұлғалар және (немесе) қызметкерлерінің саны 100-ден жоғары олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ іріктемеге түскен қызметкерлерінің саны 100 адамға дейін заңды тұлғалар ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников свыше 100 человек, а также попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек, основной вид экономической деятельности которых относится к кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз (облыс, қала, аудан)
Укажите регион оказания услуг (область, город, район)1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ коды (ӘАОЖ) (респондент статистикалық нысандықағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)      2. Қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызмет көлемін көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите объем оказанных услуг по основному виду деятельности, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Көрсетілген қызметтер көлемі
Объем оказанных услуг


1.1

одан – халық қаражаты есебінен
из них – за счет средств населения


      3. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                     Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ______________________ Адрес (респондента) _____________________

      ____________________________________ ______________________________________

      Телефоны (респонденттің) _______________________ __________________________

      Телефон (респондента)             стационарлық                   ұялы

                                          стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ___________________________________ __________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ ____________

                              тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

                              фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности __________________________________ _____________

                              тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

                              фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
6-қосымша

"Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы "Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сәйкес әзірленді және "Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі тоқсандық), жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысанды Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің төменде келтірілген кодтарына сәйкес қызмет көрсету саласында негізгі қызмет түрі бар респонденттер тапсырады:

      1) 58 - баспа қызметі;

      2) 59 - кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, дыбыс жазбалар және музыкалық шығармаларды шығару саласындағы қызмет;

      3) 60 - бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау бойынша қызмет;

      4) 62 - компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер;

      5) 63 - ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет;

      6) 64.20.0 –холдингтік компаниялар қызметі;

      7) 68 - жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар;

      8) 69 - құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет;

      9) 70 - бас компаниялардың қызметі; басқару мәселелері бойынша консультация беру;

      10) 71 - сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет;

      11) 72 - ғылыми зерттеулер және әзірлемелер;

      12) 73 - жарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерттеу;

      13) 74 - өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет;

      14) 75 - ветеринарлық қызмет;

      15) 77 - жалдау, прокат және лизинг;

      16) 78 - жұмысқа орналастыру саласындағы қызмет;

      17) 80 - қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу бойынша қызмет;

      18) 81 - ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру бойынша қызмет;

      19) 82 - коммерциялық қызметті қолдауға бағытталған офистік әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет;

      20) 90 - шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет;

      21) 91 - кітапханалардың, архивтердің, музейлердің және өзге де мәдениет саласындағы қызметтер;

      22) 92 - құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша қызмет;

      23) 93 - спорт, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет;

      24) 95 - компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке пайдаланатын заттарды жөндеу;

      25) 96 - өзге де дербес қызметтер көрсету.

      3. Статистикалық нысандарды өзінің тұрған жері бойынша заңды тұлғалардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, егер оларға заңды тұлғалардың статистикалық нысандарды тапсыру бойынша уәкілеттіктері берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерде мұндай уәкілеттіктер болмаса статистикалық нысандарды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлғалар ұсынады.

      4. 2-бөлімнің 1-жолында қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызметтер көлемі бүтін санда көрсетіледі. "Қызметтің негізгі түрлері бойынша көрсетілген қызметтер көлемі" көрсеткіші олардың төлемінің уақытына қарамастан (яғни, орындалған қызмет көрсетулердің көлемін есептеу аудару әдісі бойынша жүргізіледі) орындау сәтіндегі көрсетілген қызметтер құнын білдіреді.

      Көрсетілген қызметтер көлеміне халық қаражаты және қызметті тұтынушылардың басқа санаттарының қаражаты есебінен (кәсіпорындардың меншікті қаражаты және көрсетілетін қызметтерді төлеуге мемлекеттік бюджеттен алынған қаражатты қамтиды) төленген қызметтерден түскен табыстар қосылады.

      Көрсетілген қызметтер көлеміне, оларға төлем уақыты бойынша емес, өндіріс процесіне шығу сәтіндегі қызметтерді ұсынумен байланысты барлық шығындар қосылады:

      1) көліктік-дайындау шығыстарын есептегенде негізгі материалдардың, шикізаттың құны;

      2) өндірістік және басқа да қажеттіліктерге (сынақ өткізу, бақылау) пайдаланылатын материалдарды және жартылай фабрикаттардың сатып алу құны;

      3) көрсетілген қызметтің өндірісі үшін пайдаланылатын отынды сатып алу шығындары, сондай-ақ сатып алынатын энергияның барлық түрлерінің құны (электрлік, отындық, сығылған ауа);

      4) табиғи шикізатты пайдаланумен байланысты шығындар (су шаруашылығы жүйесінен алынған суға төлем, түбіріне жіберілген ағашқа төлемінің бір бөлігі);

      5) бөгде субьектілермен орындалған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызмет көрсетулер құны;

      6) өзге де материалдық шығындар;

      7) жалақы төлеміне шығыстар;

      8) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, іс-сапарлық, өкілдік шығыстар, қайырымдылық көмек және өзге де шығыстар;

      9) кеңестік, тергеу жүргізу бойынша және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жарнама, банк қызметтері сияқты бөгде ұйымдармен көрсетілген қызметтер құны;

      10) ағымдағы жөндеу, коммуналдық қызметтер.

      Көрсетілген қызметтер көлеміне ғимараттар мен ғимараттардың құрылысына немесе күрделі жөндеуіне, машиналар мен жабдықтарды оларды пайдалану мерзімін арттыру және өнімділігін көбейту мақсатында жаңарту (мұндай шығыстар негізгі капиталдың жалпы жинақталуы ретінде түсіндіріледі) және жөндеуге жұмсалған шығыстары қосылмайды.

      Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметтер көлеміне (ЭҚЖЖ 92).

      5. 1.1-жолында халықтың меншікті қаражаты есебінен көрсетілген қызметтер көлемі көрсетіледі. Бұл жолға мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен халыққа көрсетілетін қызметтер көлемі қосылмаған, бұл көлем 2-бөлімнің 1-жолына енгізілген.

      6. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

      7. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Деректерді он-лайн режимде жинау" ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

      8. Арифметикалық - логикалық бақылау

      1) 1-бөлім:

      1-жол ≥ әр 1.1-жолда.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 26.06.2024 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы "21" қаңтардағы № 5 бұйрығына 7-қосымша
Приложение 7 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан от "21" января 2020 года № 5

Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп
Отчет об объеме оказанных услуг


Индексі
Индекс

2-қызмет көрсету
2-услуги

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96 кодтарына сәйкес қызмет көрсету саласында негізгі қызмет түрі бар заңды тұлғалар және (немесе) қызметкерлерінің саны 100-ден жоғары олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ іріктемеге түскен қызметкерлерінің саны 100 адамға дейін заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с численностью работников свыше 100 человек, а также попавшие в выборку юридические лица с численностью работников до 100 человек и индивидуальные предприниматели с основным видом деятельности в сфере услуг, согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82; 90-93; 95, 96
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 30 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 30 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИН1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз облыс, қала, аудан
Укажите регион оказания услуг область, город, район1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ коды (ӘАОЖ) (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика бөлімшесінің тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального подразделения статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)
2. Қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызмет көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию об объеме оказанных услуг по основному виду деятельности, тысяч тенгеЖол
коды
Код строки

КҚСЖ бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов услуги по СКУ

КҚСЖ1 коды
Код СКУ1

Көрсетілген қызметтер көлемі
Объем оказанных услуг

Одан – халық қаражаты
есебінен
Из них – за счет средств
населения

А

Б

В

1

2

1

Барлығы
Всего

Х
оның ішінде:
в том числе:
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда және бұдан әрі КҚСЖ – Көрсетілетін қызметтер анықтамалығы, Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсындағы "Статистикалық жіктелімдер" бөлімінде орналасқан

      1 Здесь и далее СКУ – Справочник услуг, размещен на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz, в разделе "Статистические классификации"

      3. Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, көрсетілетінқызмет) көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите информацию об объеме произведенной продукции (работ, услуг) по вторичным видам деятельности, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Қызмет түрлерінің атаулары
Наименование вида деятельности

ЭҚЖЖ коды2
Код ОКЭД2

Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемі
Объем произведенной продукции (работ, услуг) по вторичным видам деятельности

А

Б


1

1

Барлығы
Всего

Хоның ішінде:
в том числе:1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
      4. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Ескертпе:

      Примечание:

      2 ЭҚЖЖ – Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші, Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсындағы "Статистикалық жіктелімдер" бөлімінде орналасқан

      2 ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятельности, размещен на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz, в разделе "Статистические классификации"

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование _______________________ Адрес (респондента) ____________________

      _____________________________________________ ____________________________

      Телефоны (респонденттің) ____________________________ _____________________

      Телефон (респондента)             стационарлық                   ұялы

                                          стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ____________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель ________________________________________ ______________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жа             қолы, телефоны

      фамилия, имя и отчество (при             подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо,

      исполняющее его обязанности _____________________________________ __________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности _____________________________________ __________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
Төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
8-қосымша

"Көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 26.06.2024 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы нұсқаулық "Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп" (2-қызмет көрсету, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысанды Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі – ЭҚЖЖ) төменде келтірілген кодтарына сәйкес қызмет көрсету саласындағы негізгі қызмет түрі бар респонденттер тапсырады:

      1) 58 – баспа қызметі;

      2) 59 – кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, дыбыс жазбалар және музыкалық шығармаларды шығару саласындағы қызмет;

      3) 60 – бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау бойынша қызмет;

      4) 62 – компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер;

      5) 63 – ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет;

      6) 64.20.0 – холдингтік компаниялар қызметі;

      7) 68 – жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар;

      8) 69 – құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет;

      9) 70 – бас компаниялардың қызметі; басқару мәселелері бойынша консультация беру;

      10) 71 – сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет;

      11) 72 – ғылыми зерттеулер және әзірлемелер;

      12) 73 – жарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерттеу;

      13) 74 – өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет;

      14) 75 – ветеринарлық қызмет;

      15) 77 – жалдау, прокат және лизинг;

      16) 78 – жұмысқа орналастыру саласындағы қызмет;

      17) 80 – қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу бойынша қызмет;

      18) 81 – ғимараттарға қызмет көрсету және аумақтарды абаттандыру бойынша қызмет;

      19) 82 – коммерциялық қызметті қолдауға бағытталған офистік әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет;

      20) 90 – шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет;

      21) 91 – кітапханалардың, архивтердің, музейлердің және өзге де мәдениет саласындағы қызметтер;

      22) 92 – құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша қызмет;

      23) 93 – спорт, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет;

      24) 95 – компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке тұтынатын заттарды жөндеу;

      25) 96 – өзге де дербес қызметтер көрсету.

      3. Егер заңды тұлғалар құрылымдық және оқшауланған бөлімшелеріне статистикалық нысандарды тапсыру бойынша өкілеттігін берген болса, заңды тұлғалардың өзі орналасқан жердегі құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерін статистикалық нысандарды ұсынады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерде мұндай өкілеттіктері болмаса, заңды тұлғалар олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзі құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бөлінісінде статистикалық нысандарды ұсынады.

      4. 2-бөлімдегі "Қызметтің негізгі түрлері бойынша көрсетілген қызметтер көлемі" көрсеткіші олардың төлемінің уақытына қарамастан (яғни, орындалған қызмет көрсетулердің көлемін есептеу аудару әдісі бойынша жүргізіледі) орындау сәтіндегі көрсетілген қызметтер құнын білдіреді.

      Көрсетілген қызметтердің құны қосымша құн салығынсыз ағымдағы бағада есептелінеді.

      Көрсетілген қызметтер көлеміне халық қаражаты және қызметті тұтынушылардың басқа санаттарының қаражаты есебінен (кәсіпорындардың меншікті қаражаты және көрсетілген қызметтерді төлеуге мемлекеттік бюджеттен алынған қаражатты қамтиды) төленген қызметтердентүскен табыстар қосылады.

      Көрсетілген қызметтер көлеміне, оларға төлем уақыты бойынша емес, өндіріс процесіне шығу сәтіндегі қызметтерді ұсынумен байланысты барлық шығындар қосылады:

      1) көліктік-дайындау шығыстарын есептегенде негізгі материалдардың, шикізаттың құны;

      2) өндірістік және басқа да қажеттіліктерге (сынақ өткізу, бақылау) пайдаланылатын, сатып алынатын материалдардың және жартылай фабрикаттардың құны;

      3) көрсетілген қызметтің өндірісі үшін пайдаланылатын отынды сатып алу шығындары, сондай-ақ сатып алынатын энергияның барлық түрлерінің құны (электрлік, отындық, сығылған ауа);

      4) табиғи шикізатты пайдаланумен байланысты шығындар (су шаруашылығы жүйесінен алынған суға төлем, түбіріне жіберілген ағашқа төлемінің бір бөлігі);

      5) бөгде субьектілермен орындалған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызмет көрсетулер құны;

      6) субъектіге меншік, жедел басқару құқығында тиесілі барлық негізгі құралдардың түрлері, сондай-ақ ұзақ мерзімді жалға алынатын негізгі құралдар бойынша амортизацияның аударымдардың есепті кезең ішінде есептілік соммасы;

      7) жалақы төлеміне шығыстар;

      8) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, іс-сапарлық, өкілдік шығыстар, қайырымдылық көмек және басқалары;

      9) ағымдағы жөндеу, коммуналдық қызметтер.

      Көрсетілген қызметтер көлеміне ғимараттар мен ғимараттардың құрылысына немесе күрделі жөндеуіне, машиналар мен жабдықтарды оларды пайдалану мерзімін арттыру және өнімділігін көбейту мақсатында жаңарту(мұндай шығыстар негізгі капиталдың жалпы жинақталуы ретінде түсіндіріледі) және жөндеуге жұмсалған шығыстары қосылмайды.

      Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметтер көлеміне (КҚСЖ 92), мөлшерлемелер мен ұтыстарды төлеу арасындағы айырмашылық қосылады.

      2-бөлімнің 1-жолының 2-бағанында халықтың өз қаражаты есебінен көрсетілетін қызметтер көлемі көрсетіледі. Бұл жолға мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен халыққа көрсетілетін қызметтер көлемі қысылмаған, бұл көлем 2-бөлімнің 1-бағанына енгізлген.

      5. 3-бөлімде қосалқы қызмет түрлері бойынша 2-бөлімде көрсетілген деректерді қоспағанда, өндірілген өнімнің (жұмыс, қызмет көрсетудің) көлемі туралы мәліметтер көрсетіледі. Қызметтің қосалқы түріне негізгіден басқа, үшінші тұлға үшін тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) өткізу мақсатында жүзеге асырылатын қызмет түрі жатады.

      Қосалқы қызмет түрлері бойынша көрсетілетін қызметтер тізбесі 5-таңба бөлінісінде ЭҚЖЖ-ға сәйкес көрсетіледі.

      6. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналып бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен ұсынады.

      7. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      8. Арифметикалық - логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      1-жол = КҚСЖ-нің 9 белгісі бойынша жолдардың ∑;

      1-баған ≥ әр жол бойынша 2-баған.

      2) 3-бөлім:

      1-жол = барлық жолдардың ∑.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
9-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 22.11.2021 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 24.08.2022 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 9
к приказу Председателя Комитета
по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от "21" января 2020 года № 5

Көрсетілген IT қызметтердің көлемі туралы есеп Отчет об объеме оказанных IT услуг

Индексі
Индекс

2-қызмет көрсету (IT)
2-услуги (IT)

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный периоджыл
год

      Қызметкерлердің санына қарамастан Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 58.2; 62; 63.1 кодтарына сәйкес IT қызмет көрсету саласында негізгі және қайталама қызмет түрі бар заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ іріктемеге түскен дара кәсіпкерлер ұсынады

      Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, а также попавшие в выборку индивидуальные предприниматели с основным и вторичным видом деятельности в сфере IT услуг, согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 58.2; 62; 63.1.

      Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 30 наурызға (қоса алғанда) дейін

      Срок представления – до 30 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИНЖСН коды
код ИИН1. Көрсетілген қызметтің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) өңірді – облыс, қала, аудан
Укажите фактическое место оказания услуг (независимо от места регистрации предприятия) – область, город, район1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ коды (ӘАОЖ) (респондентстатистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом статистической формы на бумажном носителе)      2. Резиденттерге көрсетілген IT қызметтердің көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите информацию об объеме оказанных IT услуг резидентам, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов услуги по ОКЭД

ЭҚЖЖ1 коды
Код ОКЭД1

Көрсетілген қызметтердің көлемі – барлығы, мың тенге
Объем оказанных услуг – всего, тысяч тенге

Cоның ішінде қызмет алушылар:
В том числе услугополучатели:

заңды тұлғалар
юридические лица

жеке тұлға
физические лица

мемлекеттік меншік
государственная собственность

жеке меншік
частная собственность

одан
из них

шетелдік қатысуымен бірлескен меншік
иностранная собственность

бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншігі
собственность совместных предприятий с иностранным участием

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

1

Барлығы
Всего

Х      Ескертпе:

      Примечание:

      1 Мұнда және бұдан әрі ЭҚЖЖ – Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының www.stat.gov.kz интернет-ресурсындағы "Жіктеуіштер" бөлімінде орналастырылған

      1 Здесь и далее ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятельности, размещен на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан www.stat.gov.kz, в разделе "Классификаторы"


оның ішінде:
в том числе:
1.1

Компьютерлік ойындар шығару
Издание компьютерных игр

58.21.01.2

Өзге де бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару
Издание прочего программного обеспечения

58.29.01.3

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу
Разработка программного обеспечения

62.01.11.3.1

оның ішінде жергілікті қамту
из них местное содержание
1.4

Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу
Сопровождение программного обеспечения

62.01.21.4.1

оның ішінде жергілікті қамту
из них местное содержание
1.5

Акпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық қызметтер
Консультационные и практические услуги в области информационных технологий

62.02.11.6

Коммерциялық ақпараттық жүйелерді жоспарлау және жобалау
Планирование и проектирование коммерческих информационных систем

62.02.21.7

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелерді қалыптастыру және дамыту аясында ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды басқару бойынша қызмет
Деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем

62.03.11.8

Ақпараттық –коммуникациялық құрал-жабдықтарды басқару бойынша қызмет
Деятельность по управлению информационно-коммуникационным оборудованием

62.03.21.9

Мемлекеттік органдар, мекемелер және ұйымдардың функцияларын автоматтандыру аясында ақпараттық технологиялар және ақпараттық жүйелер саласындағы қызметтің басқа да түрлері
Другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем в рамках автоматизации функций государственных органов, учреждений и организаций

62.09.11.10

Киберқауіпсіздік саласындағы қызмет
Деятельность в области кибербезопасности

62.09.21.11

Басқа топтамаларға енгізілмеген ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер саласындағы қызметтің басқа да түрлері
Другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем, не включенные в другие группировки

62.09.91.12

Қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және осымен байланысты қызметтер
Размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность

63.11.11.13

Ақпараттық жүйелер мен деректер базасын сүйемелдей отырып, әдіснамалық-ақпараттық қамтамасыз ету
Информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных

63.11.21.14

Веб-порталдардың қызметі
Деятельность веб-порталов

63.12.01.14.1

оның ішінде жергілікті қамту
из них местное содержание
      3. Бейрезиденттерге көрсетілген IT қызметтердің көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите информацию об объеме оказанных IT услуг нерезидентам, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов услуги по ОКЭД

ЭҚЖЖ1 коды
Код ОКЭД1

Көрсетілген қызметтердің көлемі – барлығы, мың тенге
Объем оказанных услуг – всего, тысяч тенге

Алушы елдер
Страна получателя

А

Б

В

1

2

1

Барлығы
Всего

Х


Х

оның ішінде:
в том числе:
1.1

Компьютерлік ойындар шығару
Издание компьютерных игр

58.21.0


Х
1.2

Өзге де бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару
Издание прочего программного обеспечения

58.29.0


Х
1.3

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу
Разработка программного обеспечения

62.01.1


Х
1.3.1

оның ішінде жергілікті қамту
из них местное содержаниеХ

1.4

Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу
Сопровождение программного обеспечения

62.01.2


Х
1.4.1

оның ішінде жергілікті қамту
из них местное содержаниеХ
1.5

Акпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық қызметтер
Консультационные и практические услуги в области информационных технологий

62.02.1


Х
1.6

Коммерциялық ақпараттық жүйелерді жоспарлау және жобалау
Планирование и проектирование коммерческих информационных систем

62.02.2


Х
1.7

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелерді қалыптастыру және дамыту аясында ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды басқару жөніндегі қызмет
Деятельность по управлению информационно-коммуникационной инфраструктурой в рамках формирования и развития государственных электронных информационных ресурсов и систем

62.02.2


Х
1.8

Ақпараттық –коммуникациялық құрал-жабдықтарды басқару жөніндегі қызмет
Деятельность по управлению информационно-коммуникационным оборудованием

62.03.2


Х
1.9

Мемлекеттік органдар, мекемелер және ұйымдардың функцияларын автоматтандыру аясында ақпараттық технологиялар және ақпараттық жүйелер саласындағы қызметтің басқа да түрлері
Другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем в рамках автоматизации функций государственных органов, учреждений и организаций

62.09.1


Х
1.10

Киберқауіпсіздік саласындағы қызмет
Деятельность в области кибербезопасности

62.09.2


Х
1.11

Басқа топтамаларға енгізілмеген ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер саласындағы қызметтің басқа да түрлері
Другие виды деятельности в области информационных технологий и информационных систем, не включенные в другие группировки

62.09.9


Х
1.12

Қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және осымен байланысты қызметтер
Размещение приложений (прикладных программ) и связанная с этим деятельность

63.11.1


Х
1.13

Ақпараттық жүйелер мен деректер базасын сүйемелдей отырып, әдіснамалық-ақпараттық қамтамасыз ету
Информационно-методологическое обеспечение с сопровождением информационных систем и баз данных

63.11.2


Х
1.14

Веб-порталдардың қызметі
Деятельность веб-порталов

63.12.0


Х
1.14.1

оның ішінде жергілікті қамту
из них местное содержаниеХ

      4. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование ______________________ Адрес (респондента) _____________________

      __________________________________ _____________________________

      Телефоны (респонденттің) _______________________ _________________________

      Телефон (респондента)             стационарлық                   ұялы

                                          стационарный                   мобильный

      Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)

      Адрес электронной почты (респондента) ______________________________________

      Орындаушы

      Исполнитель _________________________________ ___________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер

      Главный бухгалтер _______________________________ __________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы (бас бухгалтердің)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись (главного бухгалтера)

      Басшы немесе оның

      міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо,

      исполняющее его обязанности ______________________ _________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)       қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)             подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
10-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 10-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 22.11.2021 № 34 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда – ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 24.08.2022 № 17 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

"Көрсетілген IT қызметтердің көлемі туралы есеп" (индексі 2-қызмет көрсету (IT), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы нұсқаулық "Көрсетілген IT қызметтердің көлемі туралы есеп" (2-қызмет көрсету (IT), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Осы статистикалық нысанды Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан әрі - ЭҚЖЖ) төменде келтірілген кодтарына сәйкес IT қызмет көрсету саласында негізгі қызмет түрі бар респонденттер ұсынады:

      1) 58.2 - бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару;

      2) 62 - компьютерлік бағдарламалау, консультациялық және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер;

      3) 63.1 - ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызмет.

      3. Статистикалық нысанды IT қызмет көрсету саласында негізгі қызмет түрі бар заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ іріктемеге түскен дара кәсіпкерлер ұсынады.

      Заңды тұлғалардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері егер оларға заңды тұлғалар статистикалық нысандарды тапсыру бойынша өкілеттік берсе, онда олар өзі орналасқан жері бойынша статистикалық нысандарды ұсынады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелердің мұндай өкілеттіктері болса, онда заңды тұлғалар статистикалық нысандарды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, құрылымдық және оқшауланған бөлімшелер бөлінісінде ұсынады.

      4. 2-бөлімде IT қызметтердің көлемі көрсетеледі,көрсетілетін қызметті алушылар резиденттер болып табылады.

      2-бөлімнің 1-бағанында "Көрсетілген қызметтер көлемі" көрсеткіші кәсіпорындардан, мекемелерден, халықтың көрсетілген қызметтерге үшін төлемінен түскен қаражат мөлшерінде көрсетілген қызметтердің құнын қамтиды.

      Көрсетілген қызметтер көлеміне оларға төлем уақыты бойынша емес, олардың өндіріс процесіне кіру сәтіндегі қызметтерді ұсынумен байланысты барлық шығындар қосылады:

      1) көліктік-дайындау шығыстарын ескерумен негізгі материалдардың, шикізаттың құны;

      2) өндірістік және өзге де қажеттіліктерге (сынақ өткізу, бақылау) пайдаланылатын, сатып алынатын материалдардың құны;

      3) отын, сондай-ақ қызметтің өндірісі үшін пайдаланылатын энергияның (электрлік, жылу, сығылған ауа) барлық түрлерін сатып алуға және өзге де коммуналдық қызметтерге арналған шығындар;

      4) табиғи шикізатты пайдаланумен байланысты шығындар (су шаруашылығы жүйесінен алынған суға төлем, түбірімен босатылатын сүрек үшін төлем бөлігінде);

      5) бөгде субьектілер орындаған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құны;

      6) өзге де материалдық шығындар;

      7) жалақы төлеуге шығыстар;

      8) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, іссапар, өкілдік шығыстар, қайырымдылық көмек және өзге де шығыстар;

      9) кеңес беру, тергеу жүргізу бойынша және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жарнама, банк қызметтері сияқты бөгде ұйымдар көрсеткен қызметтер құны;

      10) ағымдағы жөндеу.

      Көрсетілген қызметтер көлеміне ғимараттар мен ғимараттардың құрылысына немесе күрделі жөндеуіне, машиналар мен жабдықтарды оларды пайдалану мерзімін арттыру және өнімділігін көбейту мақсатында жаңарту (негізгі капиталдың жалпы жинақталуы) және жөндеуге жұмсалған шығыстар қосылмайды.

      Көрсетілген қызметтердің құны қосымша құн салығынсыз ағымдағы бағада есепке алынады.

      2-бөлімнің 2 – 5-бағандарында IT қызметтердің көлемі көрсетіледі, олардың көрсетілетін қызметті алушылары меншік нысандары бойынша нақтылаумен көрсетілген заңды тұлғалар болып табылады.

      6-бағанда көрсетілетін қызметті алушылары жеке тұлғалар болып табылатын IT қызметтердің көлемі көрсетіледі.

      5. 3-бөлімде IT қызметтердің көлемі көрсетеледі, көрсетілетін қызметті алушылар бейрезиденттер болып табылады.

      3-бөлімнің 1-бағанында шетелде көрсетілген IT қызметтердің көлемі көрсетіледі.

      3-бөлімнің 2-бағанында IT қызметтерді алушының елі көрсетіледі.

      2,3-бөлімнің 1.1-жолында ЭҚЖЖ 58.21.0 "Компьютерлік ойындарды шығару" кез келген платформалар үшін компьютерлік ойындар құруды қамтиды.

      2,3-бөлімнің 1.2-жолында ЭҚЖЖ 58.29.0 "Басқа бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару" операциялық жүйелер; коммерциялық қосымшаларды өз есебінен белгілі бір нарық үшін жалпы қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыз етуді аудару немесе бейімдеуді қоса алғанда дайын (жеке пайдаланушыларға бейімделмеген) бағдарламалық қамтамасыз етуді шығаруды қамтиды.

      2,3-бөлімнің 1.3-жолында ЭҚЖЖ 62.01.1 "Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу" мыналарды қамтиды:

      1) бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, түрлендіру және тестілеу;

      2) компьютерлік кодтардың құрылымы мен мазмұнын әзірлеу және (немесе) құру және қолданылуы үшін қажетті копьютерлік кодтарды жазу:

      жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету (бағдарламалық қамтамасыз етуге жаңартуды, өзгерістер мен толықтыруларды қоса);

      қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету (бағдарламалық қамтамасыз етуге жаңартуды, өзгерістер мен толықтыруларды қоса);

      деректер базасы;

      веб-сайттар.

      3) клиенттің тапсырысы бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді өзгерту, яғни қолданыстағы қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді клиенттің ақпараттық жүйесінің бағдарламалық ортасында жұмыс істейтіндей етіп түрлендіру және конфигурациялау.

      2,3-бөлімнің 1.4-жолында ЭҚЖЖ 62.01.2 "Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеуге" тек бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу қызметі ғана кіреді.

      2,3-бөлімнің 1.5-жолында ЭҚЖЖ 62.02.1 "Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық қызметтерге":

      1) мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелерді қалыптастыру және дамыту шеңберінде жиынтық жабдықтарды және коммуникациялық технологияларды біріктіретін ақпараттық жүйелерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтің, акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей және (немесе) жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдардың ақпараттық ресурстары мен жүйелерін жоспарлау, әзірлеу және дамыту;

      2) тиісті пайдаланушыларды оқыту және іске асырылуы мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелерді, сондай-ақ басқарушы холдингтің, акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей және (немесе) жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйымдардың ақпараттық ресурстары мен жүйелерін қалыптастыруға және (немесе) дамытуға ықпал ететін өзге де қызметтер кіреді.

      2,3-бөлімнің 1.6-жолында ЭҚЖЖ 62.02.2 "Коммерциялық ақпараттық жүйелерді жоспарлау және жобалауға":

      1) компьютерлік жабдықты, бағдарламалық қамтамасыз етуді және коммуникациялық технологияларды біріктіретін, коммерциялық мақсатта пайдалану үшін ақпараттық жүйелерді жоспарлау және жобалау;

      2) тиісті пайдаланушыларды оқыту кіреді.

      2,3-бөлімнің 1.7-жолында ЭҚЖЖ 62.03.1 "Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелерді қалыптастыру және дамыту шеңберінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды басқару жөніндегі қызметке": мемлекеттік органдарға, мекемелерге және ұйымдарға ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды технологиялық, техникалық және өзге де басқару бойынша қызметті ұсыну, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық жабдықтары, бағдарламалық қамтамасыз ету мен ақпараттық жүйелерді пайдалану, сондай-ақ техникалық қолдаудың ілеспе қызметтерін ұсыну кіреді.

      2,3-бөлімнің 1.8-жолында ЭҚЖЖ 62.03.2 "Ақпараттық-коммуникациялық жабдықтары басқару жөніндегі қызметке" клиенттердің ақпараттық-коммуникациялық жабдығын және (немесе) деректерді өңдеу құралдарын жедел басқару және пайдалану бойынша қызметтерді ұсынукіреді.

      2,3-бөлімнің 1.9-жолында ЭҚЖЖ 62.09.1 "Мемлекеттік органдар, мекемелер және ұйымдардың функцияларын автоматтандыру аясында ақпараттық технологиялар және ақпараттық жүйелер саласындағы қызметтің басқа да түрлері" мемлекеттік органдар, мекемелер және ұйымдардың, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің функцияларын автоматтандыру, сондай-ақ халыққа мемлекеттік қызмет көрсету процесін автоматтандыру бөлігінде ақпараттық технологиялар саласындағы қызмет түрлерін қамтиды.

      2,3-бөлімнің 1.10-жолында ЭҚЖЖ 62.09.2 "Киберқауіпсіздік саласындағы қызметке":

      1) ұйымның ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылым объектілерді қорғау;

      2) әлсіздіктерді айқындау;

      3) ақпараттандыру объектілерін қорғауды қамтамасыз етуді мониторингтеу;

      4) интернет-ресурстарды мониторингтеу;

      5) ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердің, автоматтандырылған басқару жүйелерінің, аппараттық-бағдарламалық кешендердің жұмыс істеу шарттарының өзгермейтіндігін мониторингтеу;

      6) ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларына жауап қайтару;

      7) қолжетімді барлық арналар бойынша кәсіпорынның шегінен тыс құпия ақпараттың таратылуын бақылау;

      8) қауіпсіздік оқиғаларын талдау және корреляциялау;

      9) ақпараттық қауіпсіздік аудиті;

      10) ақпараттық қауіпсіздік қауіптерін анықтау, талдау және алдын-алу бөлігінде ақпаратты қорғау құралдарын әзірлеу;

      11) ақпаратты криптографиялық қорғаудың құралдарын әзірлеу кіреді.

      2,3-бөлімнің 1.11-жолында ЭҚЖЖ 62.09.9 "Басқа топтамаларға енгізілмеген, ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер саласындағы қызметтің басқа да түрлері":

      1) басқа топтамаларға енгізілмеген, ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер саласындағы өзге де қызмет, сондай-ақ:

      компьютерлерді бұзылғаннан кейін қалпына келтіру;

      дербес копьютерлерді орнату (баптау);

      бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату қызметі;

      жұмыс станцияларының, серверлердің, деректерді сақтау жүйелерінің, электр энергетикасы саласындағы ақпараттық қауіпсіздік құралдарының жұмыс істеу (пайдалану) қабілетін қамтамасыз ету кіреді.

      2,3-бөлімнің 1.12-жолында ЭҚЖЖ 63.11.1 "Қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және осымен байланысты қызметтер":

      1) серверде ақпараттық ресурстарды орналастыру үшін инфрақұрылыммен қамтамасыз ету және осы ресурстарға тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз ету және осымен байланысты қызмет;

      2) веб-сайттарды орналастыру, деректерді ағындық беру қызметі немесе қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру сияқты орналастыру бойынша мамандандырылған қызметтер;

      3) қосымшалар қызметін ұсыну (жалдау);

      4) клиенттерге уақыт бөлу тәртібінде жұмыс істейтін басты есептеу жүйесіне қол жеткізуді ұсынуды қамтиды.

      2,3-бөлімнің 1.13-жолында ЭҚЖЖ 63.11.2 "Ақпараттық жүйелер мен деректер базасын сүйемелдей отырып, әдіснамалық-ақпараттық қамтамасыз етуге":

      1) отын-энергетикалық кешеннің, жаһандық навигациялық спутниктік жүйелердің және басқа салалар деректерін жинау, талдау және өңдеуге арналған инфрақұрылыммен қамтамасыз ету;

      2) деректерді өңдеу қызметі компаниялардан алынған деректер негізінде мамандандырылған есептерді құрастыру және деректерді кешенді өңдеу, деректер қорларының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша ағымдағы жұмыстарды қоса алғанда, деректерді автоматты түрде өңдеуді қамтамасыз етуді және деректерді енгізу қызметін қамтиды. Деректерді жинау, талдау және өңдеу мұнай, газ, көмір, уран, тау-кен металлургиялық кешені, жерасты сулары, емдік балшықтар және электр энергиясы, сондай-ақ электр және жылу энергиясын өңдеу үшін қолданылатын жаңғыртылатын энергия көздері сияқты басқа салаларды қамтиды;

      3) халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша ақпаратты жинау және жүйелеу;

      4) еңбек нарығында тіркелген адамдар мен мемлекеттік әлеуметтік көмек алушы адамдар бойынша деректер банкін өңдеу;

      5) еңбек нарығының кәсіптік құрылымы туралы деректерді қорыту;

      6) еңбек ресурстарының жағдайына кешенді талдау жүргізу;

      7) халықтың өнімді жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар әзірлеу;

      8) жерді қашықтан зондтау деректерін өңдеу және тарату;

      9) жоғары нүктелі спутниктік навигация жүйесінің деректерін өңдеу және тарату кіреді.

      2,3-бөлімнің 1.14-жолында ЭҚЖЖ 63.12.0 "Веб-порталдардың қызметіне":

      1) ақпаратты жеңіл іздеуді қамтамасыз ететін Интернет-мекенжайлардың ауқымды деректер базасын жүргізу және әзірлеу мақсатымен іздеу жүйелерін пайдаланатын веб-сайттарды қолдану және форматта ұстау;

      2) Интернет желісінде порталдар ретінде жұмыс істейтін мерзімдік жаңартылып отыратын ақпараттарды ұсынатын бұқаралық ақпарат құралы веб-сайттары сияқты өзге де веб-сайттарының жұмыс істеуі кіреді.

      2,3-бөлімнің 1.3.1, 1.4.1, 1.14.1-жолдарында Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 260 бұйрығымен бекітілген ұйымдардың Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес жергілікті қамтуды есептеу жүргізіледі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16942 болып тіркелген).

      6. Есепті кезеңде қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналған бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей Қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларымен белгіленген тәртіпте ұсынады (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген).

      7. Осы статистикалық нысанды тапсыру электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      8. Ескертпе: Х-бұл позиция толтыруға жатпайды.

      9. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 2-бөлім:

      1-баған = ∑ 2, 3, 5, 6-бағандар барлық жолдар бойынша;

      3-баған ≥ 4-баған;

      1-жол = 1.1-жол+ 1.2-жол + 1.3-жол + 1.4-жол + 1.5-жол + 1.6-жол +

      1.7-жол + 1.8-жол + 1.9-жол + 1.10-жол + 1.11-жол + 1.12-жол + 1.13-жол + 1.14-жол;

      1.3-жол ≥ 1.3.1-жол 1, 2, 3, 4, 5, 6-бағандар бойынша;

      1.4-жол ≥ 1.4.1-жол 1, 2, 3, 4, 5, 6-бағандар бойынша;

      1.14-жол ≥ 1.14.1-жол 1, 2, 3, 4, 5, 6-бағандар бойынша.

      2) 3-бөлім:

      1-жол = 1.1-жол+ 1.2-жол + 1.3-жол + 1.4-жол + 1.5-жол + 1.6-жол +

      1.7-жол + 1.8-жол + 1.9-жол + 1.10-жол + 1.11-жол + 1.12-жол + 1.13-жол + 1.14-жол;

      1.3-жол ≥ 1.3.1-жол 1- баған бойынша;

      1.4-жол ≥ 1.4.1-жол 1- баған бойынша;

      1.14-жол ≥ 1.14.1-жол 1-баған бойынша.

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық экономика министрлігінің
  Статистика комитеті төрағасының
  2020 жылғы 21 қаңтардағы
  № 5 бұйрығына
  11-қосымша

      Ескерту. Бұйрық 11-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 19.07.2023 № 10 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен. 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 11
к приказу Председателя
Комитета по статистике Министерства
национальной экономики
Республики Казахстан
от 21 января 2020 года № 5

Лизингтік қызмет туралы есеп
Отчет о лизинговой деятельности

Индексі
Индекс

1-лизинг

жылдық
годовая

есепті кезең
отчетный период


жыл
год

Қызметкерлердің санына қарамастан Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші бойынша 64.91.1, 64.91.2, 77.11.2, 77.12.2, 77.31.2, 77.32.2, 77.33.2, 77.33.9, 77.34.2, 77.35.2, 77.39.2, 77.40.0 кодтарына сәйкес лизинг саласындағы негізгі қызмет түрімен заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности в области лизинга, согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 64.91.1, 64.91.2, 77.11.2, 77.12.2, 77.31.2, 77.32.2, 77.33.2, 77.33.9, 77.34.2, 77.35.2, 77.39.2, 77.40.0

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 30 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 30 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН

1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз (облыс, қала, аудан)
Укажите регион оказания услуг (область, город, район)
1.1 Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес аумақ коды (ӘАОЖ) (респондент статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште ұсынған кезде аумақтық статистика органының тиісті қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (КАТО) (заполняется соответствующим работником территориального органа статистики при представлении респондентом на бумажном носителе)
2. Лизинг қызметі (қаржылық, операциялық) түрін көрсетіңіз
Укажите вид лизинговой деятельности (финансовый, операционный)
      3. Қызметіңіздің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите основные характеристики деятельности, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А

Б

1

1

Жыл ішінде алынған лизингтік төлемдер көлемі
Объем полученных лизинговых платежей за год


2

Жыл соңында ағымдағы лизингтік портфель
Текущий лизинговый портфель на конец года


      4. Қаржыландыру көздері бойынша лизинг шарттарының жалпы құнын көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите общую стоимость договоров лизинга по источникам финансирования, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Лизинг объектілерінің атауы
Наименование объектов лизинга

Негізгі қорлар жіктеуіші бойынша коды
Код по Классификатору основных фондов

Меншікті қаражат
Собственные средства

Тартылған қаражат
Привлеченные средства

бюджеттік қаражаттар
бюджетные средства

қарыз қаражаттар
заемные средства

шетел инвестициялары
иностранные инвестиции

басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де құралдар
прочие средства не включенные в другие группировки

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе:1.1

Жер
Земля

110.000000


1.2

Ғимараттар
Здания

120.000000


1.3

Имараттар
Сооружения

130.000000


1.4

Көлік құралдары мен жабдығы
Транспортные средства и оборудование

141.000000


1.5

Өзге де машиналар мен жабдығы
Прочие машины и оборудование

142.000000


1.5.1

ауыл шаруашалығы және орман шаруашылығына арналған машиналар
машины для сельского и лесного хозяйства

142.283000


1.6

Өзге де негізгі құрал- жабдықтар
Прочие основные средства

150.000000


      5. Әрекет ету кезеңдері бойынша лизинг шарттарының құнын көрсетіңіз, мың теңге

      Укажите стоимость договоров по периодам действия договоров лизинга, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

3 жылға дейін
до 3 лет

3-тен 6 жылға дейін
от 3 до 6 лет

6 жылдан жоғары
свыше 6 лет

А

Б

1

2

3

1

Барлығы
Всего

соның ішінде:
в том числе:
1.1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
1.2

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
1.3

Өңдеу өнеркәсібі
Обрабатывающая промышленность
1.4

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
1.5

Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
1.6

Құрылыс
Строительство
1.7

Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
1.8

Көлік және жинақтау
Транспорт и складирование
1.9

Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету
Предоставление услуг по проживанию и питанию
1.10

Ақпарат және байланыс
Информация и связь
1.11

Қаржы және сақтандыру қызметі
Финансовая и страховая деятельность
1.12

Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Операции с недвижимым имуществом
1.13

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Профессиональная, научная и техническая деятельность
1.14

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
1.15

Білім беру
Образование
1.16

Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету
Здравоохранение и социальное обслуживание населения
1.17

Өнер, ойын-сауық және демалыс
Искусство, развлечения и отдых
1.18

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну
Предоставление прочих видов услуг
      6. Лизингті пайдалану бағыттары бойынша лизинг шарттары саны мен құнын көрсетіңіз

      Укажите количество и стоимость договоров лизинга по направлениям использования лизинга

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жер
Земля

Ғимараттар
Здания

Имараттар
Сооружения

Көлік құралдары мен жабдығы
Транспортные средства и оборудование

Өзге де машиналар мен жабдығы
Прочие машины и оборудование

Олардан ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығына арналған машиналар
Из них машины для сельского и лесного хозяйства

Өзге де негізгі құрал-жабдықтар
Прочие основные средства

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

бірлік
единиц

мың теңге
тысяч тенге

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Барлығы
Всего
соның ішінде:
в том числе:1.1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство1.2

Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров1.3

Өңдеу өнеркәсібі
Обрабатывающая промышленность1.4

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом1.5

Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений1.6

Құрылыс
Строительство1.7

Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов1.8

Көлік және жинақтау
Транспорт и складирование1.9

Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету
Предоставление услуг по проживанию и питанию1.10

Ақпарат және байланыс
Информация и связь1.11

Қаржы және сақтандыру қызметі
Финансовая и страховая деятельность1.12

Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Операции с недвижимым имуществом1.13

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Профессиональная, научная и техническая деятельность1.14

Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания1.15

Білім беру
Образование1.16

Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету
Здравоохранение и социальное обслуживание населения1.17

Өнер, ойын-сауық және демалыс
Искусство, развлечения и отдых1.18

Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну
Предоставление прочих видов услуг      7. Пайыздық мөлшерлемелер бойынша шарттардың саны мен құны

      Количество и стоимость договоров лизинга по процентным ставкам

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

саны, бірлік
количество, единиц

құны, мың теңге
стоимость, тысяч тенге

А

Б

1

2

1

10%-ға дейін
до 10%2

10%-дан 14%-ға дейін
от 10 до 14%3

14%-дан жоғары
свыше 14%      8. Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытты көрсетіңіз, сағатпен (қажеттісін қоршаңыз)

      Укажите время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық

до 1 часа

более 40 часов

      Атауы                                           Мекенжайы (респонденттің)

      Наименование __________________ Адрес (респондента) ________________________

      Телефоны (респонденттің) ____ ___ Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)___

      Телефон (респондента) стационарлық ұялы Адрес электронной почты (респондента)

      стационарный       мобильный

      Орындаушы

      Исполнитель_________________________ ___________________________________

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны (орындаушының)

      фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись, телефон (исполнителя)

      Бас бухгалтер немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его обязанности _________________ _____

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

      Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности ___________________ _______

      тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы

      фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

      Ескертпе:

      Примечание:

      Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады

      Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрлігінің
Статистика комитеті
төрағасының
2020 жылғы 21 қаңтардағы
№ 5 бұйрығына
12-қосымша

"Лизингтік қызмет туралы есеп" жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) толтыру жөніндегі нұскаулық

      Ескерту. Бұйрық 12-қосымшамен толықтырылды - ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 19.07.2023 № 10 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы нұсқаулық "Лизингтік қызмет туралы есеп" (индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

      2. Респондент қаржылық және операциялық лизинг саласындағы қызметті жүзеге асырған жағдайда аталған статистикалық нысан бойынша екі есеп – қаржылық және операциялық лизинг бойынша жеке ұсынады.

      Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшелерге заңды тұлға статистикалық нысанды өткізу бойынша өкілеттік берсе, онда ол өзінің орналасқан жері бойынша аумақтық статистика органдарына осы статистикалық нысанды ұсынады. Егер құрылымдық және оқшауланған бөлімшенің статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктері болмаса, заңды тұлға өзінің орналасқан жеріндегі аумақтық статистика органдарына өзінің құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде олардың орналасқан жерлерін көрсете отырып статистикалық нысанды ұсынады.

      Есептік деректер бүтін сандармен: құндық мәнде – мың теңгемен, объектілер саны бірлікпен көрсетіледі

      Көрсетілген қызметтердің құны қосымша құн салығынсыз ағымдағы бағаларда ескеріледі.

      3. 3-бөлімнің 1-жолында лизинг шартында көрсетілген есепті жылға есептелген лизингтік төлемдер көрсетіледі.

      3-бөлімнің 2-жолында ағымдағы портфель, яғни есепті жылдың соңындағы ағымдағы мәмілелердің қалдық құны бойынша алуға берілетін лизингтік төлемдердің көлемі көрсетіледі.

      4. 4-бөлімде Қаржыландыру көздері бойынша есепті жылы жасалған лизинг шарттарының жалпы құны көрсетіледі.

      5. 5-бөлімде лизинг шарттарының қолданылу кезеңдері бойынша шарттардың жалпы құны көрсетіледі.

      6. 6-бөлімде есепті жылы жасалған лизинг шарттарының жалпы құны мен саны көрсетіледі.

      7. 7-бөлімде пайыздық мөлшерлемелер бойынша лизинг шарттарының жалпы құны мен саны көрсетіледі.

      8. Есепті кезеңде (жылы) қызметі болмаған кезде респондент тиісті жылға арналып бекітілген Респонденттердің жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша бастапқы статистикалық деректерді ұсыну графигінде көрсетілген осы есепті кезең үшін статистикалық нысандарды ұсынудың ең ерте мерзімдерінің аяқталу күнінен кешіктірмей, тиісті статистикалық нысандардың орнына Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) бекітілген Респонденттердің бастапқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 1-қосымшада келтірілген нысанға сәйкес қызметтің болмауы себептерін және осы қызмет жүзеге асырылмайтын мерзімді көрсетумен қызметінің болмағандығы туралы хабарламаны белгіленген тәртіппен қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде ұсынады.

      9. Осы статистикалық нысанды ұсыну электрондық түрде немесе қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының интернет-ресурсында (https://cabinet.stat.gov.kz/) орналастырылған "Респонденттің кабинеті" арқылы он-лайн режимде жүзеге асырылады.

      10. Арифметикалық-логикалық бақылау:

      1) 4-бөлім: 1-жол = әрбір баған үшін 1.1-1.5 және 1.6-жолдарының ∑;

      1.5 жол ≥ әрбір баған үшін 1.5.1-жолынан;

      2) 5-бөлім: 1 жол = әрбір баған үшін 1.1-1.18-жолдарының ∑;

      3) 6-бөлім: 1 жол = әрбір баған үшін 1.1-1.18-жолдарының ∑;

      9-баған ≥ әрбір жол үшін 11-бағанынан;

      10 баған ≥ әрбір жол үшін 12-бағанынан;

      4) "Бөлімдер арасындағы арифметикалық-логикалық бақылау":

      4-бөлімнің 1.1-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 2-бағанына;

      4-бөлімнің 1.2-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 4-бағанына;

      4-бөлімнің 1.3-жолының 1-5 бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 6-бағанына;

      4-бөлімнің 1.4-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 8-бағанына;

      4-бөлімнің 1.5-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 10-бағанына;

      4-бөлімнің 1.5.1-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 12-бағанына;

      4-бөлімнің 1.6-жолының 1-5 бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 14-бағанына;

      4-бөлімнің 1-жолының 1-бағандарының ∑ = 5-бөлімнің 1-жолының 1, 2, 3-бағандарының ∑;

      6-бөлімнің 1-жолының 2, 4, 6, 8, 10, 14-бағандарының ∑ = 5-бөлімнің 1-жолының 1-3 бағандарының ∑;

      4-бөлімнің 1-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 7-бөлімнің 2-бағанының 1-3-жолдарының ∑;

      5-бөлімнің 1-жолының 1, 2, 3-бағандарының ∑ = 7-бөлімнің 2-бағанының 1-3-жолдарының ∑;

      6-бөлімнің 1-жолының 2, 4, 6, 8, 10, 14-бағандарының ∑ = 7-бөлімнің 2-бағанының 1-3-жолдарының ∑;

      6-бөлімнің 1-жолының 1, 3, 5, 7, 9, 13-бағандарының ∑ = 7-бөлімнің 1-бағанының 1-3-жолдарының ∑.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады