Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік бақылау және қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 378-IV Заңы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; 2010 жылғы 24 қарашада «Егемен Қазақстан» және 2010 жылғы 23 қарашада «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне биоотын өндірісі және оның айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 15 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2010 жылғы 27 қарашада «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бала құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 153-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 9) тармақшасындағы «Жеке кәсiпкерлiк туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 37-1-бабының» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 16-бабының» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 20-тараудың тақырыбы «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 317-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацындағы «мемлекеттік» деген сөзден кейін «бақылауды және» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 568-баптың тақырыбындағы және бірінші бөлігіндегі «бақылауын» деген сөзден кейін «және қадағалауын» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 634-баптың 2-1-бөлігіндегі «Жеке кәсiпкерлiк туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 636-баптың бірінші бөлігі 1) тармақшасының жиырма екінші абзацында «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын.

      2. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 13, 99-құжат; 2005 ж., № 9, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 79, 83-құжаттар; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 14, 105-құжат; № 15, 106, 109-құжаттар; № 16, 129-құжат; № 17, 139-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 15-16, 64-құжат; № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84, 86-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      14-баптың 1-тармағының 16) тармақшасындағы, 145-баптың 3-тармағының үшінші бөлігіндегі «Жеке кәсiпкерлiк туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 16, 140-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      13-баптың 1-тармағының 18) тармақшасындағы, 19-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 17, 141-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 19, 147-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 15-құжат; № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат):

      1) 32-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Су шаруашылығы құрылыстарының қауiпсiздiгiн меншiктенушілердiң қамтамасыз етуiн бақылауды:
      1) су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс режимін сақтауы үшін уәкілетті орган;
      2) су шаруашылығы құрылыстарының техникалық жай-күйі үшін өнеркәсіптегі қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.»;

      2) 37-баптың 1-тармағының 28) тармақшасындағы, 48-баптың 4-тармағының екінші бөлігіндегі, 51-баптың 1-тармағының 1) тармақшасындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат):
      17-баптың 38) тармақшасындағы, 119-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-құжат; № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат, № 24, 122, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат):
      16-баптың 25) тармақшасындағы, 328-баптың 6-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      7. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-І, 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар, № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2010 жылғы 27 қарашада «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бала құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2010 жылғы 4 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      556-баптың 5 және 7-тармақтарындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат):

      1) мазмұнында 22-баптың тақырыбы «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 19-баптың 3, 5-тармақтарындағы, 20, 21 және 22-баптардың 3-тармақтарының екінші бөліктеріндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 22-баптың тақырыбындағы және 1, 2, 3, 4, 5-тармақтарындағы «бақылау», «бақылауға», «бақылаудың», «бақылауды» деген сөздер тиісінше «бақылау мен қадағалау», «бақылауға және қадағалауға», «бақылаудың және қадағалаудың» «бақылауды және қадағалауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 62-баптың 10-тармағының екінші бөлігіндегі «бақылауға», 90-баптың 4-тармағының 14) тармақшасындағы «бақылауды», 149-баптағы «бақылауды», «бақылау» деген сөздер тиісінше «қадағалауға», «қадағалауды», «қадағалау» деген сөздермен ауыстырылсын.

      9. «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» 1992 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1992 ж., № 15, 363-құжат; 1995 ж., № 20, 120-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 17, 139-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      19-баптың 14) тармақшасындағы, 20-1-баптың 7-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      10. «Қазақстан Республикасындағы көлiк туралы» 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 186-құжат; 1998 ж., № 24, 447-құжат; 2001 ж., № 23, 309, 321-құжаттар; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 15, 63-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 17-18, 114-құжат):

      1) 1-баптың төртінші бөлігі алып тасталсын;

      2) 5-баптың бірінші бөлігі, 6-баптың екінші бөлігінің жетінші абзацы «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 9-баптың тоғызыншы бөлігіндегі «көлiктi бақылау мәселелерi жөнiндегi уәкiлеттi орган» деген сөздер «уәкiлеттi мемлекеттік орган» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 25-бапта:
      тақырыбы, бірінші бөлігінің бірінші абзацы, екінші бөлігінің 4), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 25) тармақшалары, 17) тармақшасының екінші, үшінші және төртінші бөліктері «бақылау», «бақылауды», «уәкілетті» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалау», «мемлекеттік», «және қадағалауды» деген сөздермен толықтырылсын;
      8) тармақшадағы «бақылауды» деген сөз «қадағалауды» деген сөзбен ауыстырылсын;

      5) 25-1-бапта:
      тақырыбы және 1-тармағы «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      11. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 3-4, 23-құжат; № 12, 88-құжат; № 15-16, 100-құжат; № 23, 141-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 11-12, 262-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 10, 123-құжат; 2003 ж., № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 55-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 4, 24-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 4, 33-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 13-14, 63-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      62-3-бапта:
      5-тармақтың екінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) оған қатысты тексеру тағайындалған тексерілетін тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, салық төлеушінің тіркеу нөмірі;»;
      6-тармақ алып тасталсын;
      7-тармақтағы «тіркелген» деген сөз алып тасталсын;
      13-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Тексеру мерзiмi ұзартылған жағдайда, тексерудi ұзарту туралы қосымша акт ресiмделедi, онда тексеруді тағайындау туралы алдыңғы актiнiң тiркеу нөмiрi мен күнi және ұзарту себебi көрсетiледi.».

      12. «Қазақстан Республикасының ішкi iстер органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 17-18, 225-құжат; № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233, 247-құжаттар; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 13-14, 174-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154, 155-құжаттар; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; №9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; 2008 ж., № 15-16, 61-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат):
      5-1-баптың 1-тармағының 7-1) тармақшасындағы, 11-1-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсiпкерлiк туралы» деген сөздер «Мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      13. «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» 1996 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 11-12, 263-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; 1999 ж., № 4, 101-құжат; 2000 ж., № 6, 145-құжат; 2003 ж., № 14, 112-құжат; 2004 ж., № 11-12, 67-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 8, 52-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      11-баптың жиырма екінші абзацындағы, 31-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      14. «Өрт қауіпсіздігі туралы» 1996 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 18, 368-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; 1999 ж., № 20, 728-құжат; № 23, 931-құжат; 2000 ж., № 6, 142-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 14, 112-құжат; № 24, 177-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 13, 67-құжат):
      6-баптың 16) тармақшасындағы, 9-5-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      15. «Банкроттық туралы» 1997 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 1-2, 7-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 14, 198-құжат; № 17-18, 225-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 4, 26-құжат; № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 57-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 13, 86-құжат; № 15, 95-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14, 18-құжаттар; № 9, 67-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат):

      1) 10-2-баптың 30) тармақшасындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 10-3-баптың 1-тармағы үшінші бөлігінің бірінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Заңның 10-4-бабында реттелмеген тексерулер мәселелері «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен регламенттеледі.».

      16. «Атом энергиясын пайдалану туралы» 1997 жылғы 14 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 83-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 8, 52-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 1-бапта:
      екінші абзацтағы «қадағалауды» деген сөз «бақылауды» деген сөзбен ауыстырылсын;
      төртінші және бесінші абзацтар алып тасталсын;

      2) 4-баптың екінші бөлігінің үшінші абзацындағы «қадағалау» деген сөз «бақылау» деген сөзбен ауыстырылсын;

      3) 5-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 8-бапта:
      4) тармақшадағы «қадағалауды» деген сөз «бақылауды» деген сөзбен ауыстырылсын;
      11) тармақшадағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      17. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 8, 84-құжат; 1999 ж., № 13, 431-құжат; № 23, 921-құжат; 2001 ж., № 15-16, 228-құжат; 2002 ж., № 6, 71-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 17, 101-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 16, 103-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 15, 106, 108-құжаттар; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 52-құжат):
      10-2-баптың 10) тармақшасындағы, 41-1-баптағы, 41-2-баптың 4-тармағының 1) тармақшасындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      18. «Азаматтық қорғаныс туралы» 1997 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 9, 93-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; 1999 ж., № 4, 101-құжат; 2000 ж., № 6, 142-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 16, 104-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      17-1-баптың 2-тармағындағы, 19-баптың он сегізінші абзацындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      19. «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» 1997 жылғы 11 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 13-14, 202-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат):

      1) 25-бап мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      «7) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлейді және бекітеді.»;

      2) мынадай мазмұндағы 25-4-баппен толықтырылсын:

      «25-4-бап. Қазақстан Республикасы тіл туралы заңнамасының
                 сақталуын мемлекеттік бақылау

      Қазақстан Республикасы тіл туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
      Тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
      Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.».

      20. «Энергия үнемдеу туралы» 1997 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 24, 343-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; 2009 ж., № 13-14, 62-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 7-баптың бесінші абзацындағы «қадағалау» деген сөз «бақылау» деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 11-баптың 3-тармағындағы «мен қадағалау» деген сөздер алып тасталсын.

      21. «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» 1998 жылғы 23 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 5-6, 48-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 24, 148-құжат):
      5-баптың 2-тармағының төртінші абзацындағы «қадағалауды» деген сөз «бақылауды» деген сөзбен ауыстырылсын.

      22. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 1998 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 15, 209-құжат; 1999 ж., № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 5, 116-құжат; 2001 ж., № 13-14, 172-құжат; № 17-18, 241-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 18, 142-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; 2007 ж., № 17, 140-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; № 24, 122, 126-құжаттар):

      1) 2-баптың 3-1-тармағы алып тасталсын;

      2) 5-баптың 9) тармақшасы, 12-баптың 1-тармағының 13) тармақшасы «бақылау жасау» деген сөздерден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын.

      23. «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 1998 жылғы 9 шiлдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 16, 214-құжат; 1999 ж., № 19, 646-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., № 2, 17-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 87-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 20, 23-құжаттар):
      13-баптың 1-тармағының 3-1) тармақшасындағы, 18-5-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      24. «Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 16, 220-құжат; 2001 ж., № 23, 318-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2008 ж., № 15-16, 60-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      10-баптың 19) тармақшасындағы, 11-баптың 2-1-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      25. «Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы» 1998 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 17-18, 221-құжат; 2000 ж., № 6, 141-құжат; 2002 ж., № 10, 106-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 5-6, 30-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат):
      6-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      26. «Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 22, 309-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 5-құжат; № 8, 52-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 86-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 138-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат):
      7-баптың 18) тармақшасындағы, 7-1-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      27. «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., № 24, 435-құжат; 2001 ж., № 21-22, 286-құжат; 2003 ж., № 10, 53-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 8, 55-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат; № 17-18, 111-құжат):
      18-баптың 1-тармағының 20) тармақшасындағы, 18-1-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      28. «Өсімдіктердің карантині туралы» 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 2-3, 34-құжат; № 23, 931-құжат; 2002 ж., № 4, 30-құжат; 2003 ж., № 15, 121-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат, 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):

      1) 1-бапта:
      13) тармақша алып тасталсын;
      15) тармақшадағы «бақылауды» деген сөз «қадағалауды» деген сөзбен ауыстырылсын;

      2) 3-баптың 3) тармақшасы, 4-баптың 2) тармақшасы, 3-тараудың тақырыбы «бақылау» деген сөзден кейін «мен қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 7-бапта:
      1-тармақта:
      1-1), 9), 11), 26) тармақшалары «бақылауды» деген сөзден кейін «және қадағалауды» деген сөздермен толықтырылсын;
      30) тармақшадағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың үшінші бөлігі «бақылауды» деген сөзден кейін «және қадағалауды» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 8-баптың бірінші абзацы және 1) тармақшасы «бақылауды», «бақылау» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалауды», «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;

      5) 9-2-бапта:
      тақырыбы және 1-тармағы «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 10-баптағы «бақылауды», «бақылау» деген сөздер тиісінше «қадағалауды», «қадағалау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 11-баптың тақырыбы және 2-тармағы «бақылауды», «бақылау» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалауды», «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 12-баптың тақырыбы және бірінші абзацы «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;

      9) 13-баптағы «бақылау», «бақылаудан», «бақылауға» деген сөздер тиісінше «қадағалау», «қадағалаудан», «қадағалауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 13-1-баптың 2-тармағының екінші бөлігі «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын.

      29. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 771-құжат; 2001 ж., № 10, 122-құжат; 2003 ж., № 24, 175-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 12, 77-құжат; 2007 ж., № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 7-құжат; № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2010 жылғы 27 қарашада «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бала құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      4-5-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.»;
      5-тармақ алып тасталсын.

      30. «Дене шынықтыру және спорт туралы» 1999 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 24, 1065-құжат; 2003 ж., № 15, 129-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 15-16, 77-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 23-баптың 27) тармақшасындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 24-2-бапта:
      2-тармақ алып тасталсын;
      4-тармақтағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      31. «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 7, 165-құжат; 2004 ж., № 11-12, 62-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 60-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      5-баптың 2-тармағының 17) тармақшасындағы, 24-баптың 3-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      32. «Күзет қызметі туралы» 2000 жылғы 19 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 14-15, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 34-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 8, 52-құжат; 2008 ж., № 12, 51-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат):
      20-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      33. «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 20, 379-құжат; 2004 ж., № 5, 29-құжат; 2007 ж., № 12, 86-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 17-18, 111-құжат):

      1) 6-баптың 5, 6, 7, 8-тармақтары алып тасталсын;

      2) 7-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «7-бап. Құқықтық актінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру
              тәртібі

      Құқықтық актінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.».

      34. «Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 2, 12-құжат; № 15-16, 232-құжат; 2003 ж., № 19-20, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 89-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      6-баптың 20-1) тармақшасындағы, 6-3-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      35. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 18-құжат; 2004 ж., № 2, 10-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 17-18, 76-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 3, 20-құжат; № 8, 52-құжат; № 9, 67-құжат; № 15, 106-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 1, 4-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 8, 41-құжат):
      6-баптың 2-тармағының 9) тармақшасындағы, 22-1-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      36. «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 13-14, 175-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; 2003 ж., № 23, 168-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 17, 139-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      11-баптың 20) тармақшасындағы, 28-1-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      37. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 3-баптың 2-тармағының 9) тармақшасы, 17-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы, 19-баптың 9-1), 18) тармақшалары, 27-бап, 27-2-баптың 3-тармағы, 28-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы, 29-баптың 10) тармақшасы, 6-тараудың тақырыбы, 31-баптың тақырыбы, 1-тармағының 1) тармақшасы, 2-тармағының бірінші абзацы, 3, 5-тармақтары, 32-баптың 2-тармағы, 35 және 36-баптар, 37-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы, 68-баптың 11-тармағының 2) тармақшасы, 12-тармағы, 70-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы, 4-тармағы «бақылауын», «бақылауы», «бақылау», «бақылау жасау», «бақылауымен», «бақылауды», «бақылауында» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалауын», «мен қадағалауы», «және қадағалау», «мен қадағалау», «және қадағалауымен», «және қадағалауды», «және қадағалауында» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 20-бапта:
      12), 12-1) және 14-1) тармақшалары:
      «сәулет-құрылыс бақылауын», «қызметіне бақылауды», «бақылауды» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалауын», «және қадағалау», «және қадағалауды» деген сөздермен толықтырылсын;
      «мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және лицензиялауды» деген сөздер «мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы мен қадағалауды, лицензиялауды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      22) тармақшадағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен, «бекіту жатады.» деген сөздер «бекіту;» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 23) тармақшамен толықтырылсын:
      «23) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес республикалық маңызы бар объектілер бойынша жыл сайынғы тексерулер жоспарын әзірлеу және бекіту.»;

      3) 24-баптың 1-тармағы:
      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «10-1) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жергілікті маңызы бар объектілер бойынша жыл сайынғы тексерулер жоспарын әзірлеу және бекіту;»;
      13) тармақшадағы «бақылауын» деген сөз «бақылауы мен қадағалауын» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 25-баптың 1-тармағы:
      мынадай мазмұндағы 10-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «10-1) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жергілікті маңызы бар объектілер бойынша жыл сайынғы тексерулер жоспарын әзірлеу және бекіту;»;
      15) тармақшадағы «бақылауын» деген сөз «бақылауы мен қадағалауын» деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 31-1-бапта:
      тақырыбы, 2, 5, 7-тармақтары «бақылауы», «бақылау», «бақылауының» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалауы», «және қадағалау», «және қадағалауының» деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақта:
      «объектілерді бақылау» деген сөздер «объектілерді тексеру» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Мемлекеттік нормативтерді бұзуға және (немесе) бекітілген жобалардан (жобалық шешімдерден) ауытқуға жол берілгендігі анықталған жағдайда мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары:
      1) мемлекеттік стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкес келмейтін құрылыс материалдарын, бұйымдарын, конструкциялары мен жабдықтарын қолдануға тыйым салу туралы;
      2) жол берілген бұзушылықтарды тапсырысшының (құрылыс салушының) және (немесе) мердігерлік құрылыс-монтаж ұйымының (кәсіпорнының) белгіленген мерзімде жоюы туралы;
      3) құрылыс-монтаждау жұмыстарын тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды (нұсқама береді).»;
      8-тармақта:
      «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «бақылаудың» деген сөз «бақылау мен қадағалаудың» деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 33-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші абзацтың мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгеріссіз қалдырылсын;
      3), 6) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасының, жобалар сараптамасының оң қорытындысының, сондай-ақ құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге тиісті рұқсаттың болуына;»;
      «6) орындалған (орындалатын) құрылыс-монтаждау жұмыстарының, қолданылатын құрылыс материалдары (бұйымдар, конструкциялар) мен жабдықтардың бекітілген жобалау шешімдеріне және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерге, оның ішінде негізгі және қоршау конструкцияларының және ғимараттарды (құрылыстарды) пайдалану сапасының беріктігін, орнықтылығын, сенімділігін қамтамасыз ету жөніндегі нормативтерге сәйкестігіне;
      7) мердігердің (бас мердігердің) құрылыс сапасын жеке өндірістік бақылаудың барлық түрлері мен нысандарын ұйымдастыруына және жүзеге асыруына;»
      мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      «8) техникалық және авторлық қадағалаумен бірге құрылыстың ұйымдастырылуына және жүзеге асырылуына мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асырады.»;
      2-тармақтың 1) тармақшасындағы «бақылауын» деген сөз «бақылау мен қадағалауын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4-тармақтың 3) тармақшасындағы «жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеру» деген сөздер «жұмыстарын жедел инспекциялауды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Мемлекеттік нормативтерді бұзуға және (немесе) бекітілген жобалардан (жобалық шешімдерден) ауытқуға жол берілгендігі анықталған жағдайда мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы жол берілген бұзушылықтарды тапсырысшының (құрылыс салушының) және (немесе) мердігерлік құрылыс-монтаждау ұйымының (кәсіпорнының) белгіленген мерзімде жоюы туралы нұсқама беруге құқылы.»;
      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      «5-1. Инспекциялау нәтижелері бойынша жұмысы тексерілген мердігерге (бас мердігерге), сондай-ақ тапсырысшыға (меншік иесіне) берілетін сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша анықталған ақаулардың сипаттамасы бар анықтама және объектілердің ведомосі жасалады.»;
      6-тармақтың 3) тармақшасындағы «бақылауға» деген сөз «инспекциялауға» деген сөзбен ауыстырылсын;
      7-тармақтың бірінші және екінші бөліктері «бақылауын» деген сөзден кейін «және қадағалауын» деген сөздермен толықтырылсын.

      38. «Темір жол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 23, 315-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 87 құжат; № 14, 89-құжат; № 16, 99-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      14-баптың 2-тармағының 26-3) тармақшасындағы, 88-2-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      39. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 2, 16-құжат; 2004 ж., № 20; 116-құжат; № 23; 142-құжат; 2005 ж., № 11, 36-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      4-баптың 3-тармағының 3), 8), 11), 16), 19), 20), 23), 25), 32), 34), 35), 36) тармақшалары, 7-тараудың тақырыбы, 39-баптың 2-тармағының 5), 7), 8), 13) тармақшалары, 40-баптың 5-тармағының 1) тармақшасы, 41-баптың тақырыбы және 1-тармағының бірінші абзацы «бақылауды», «бақылау», «бақылау жасауды» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалауды», «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын.

      40. «Әділет органдары туралы» 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 6, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 15-16, 75-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 128-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат):
      6-баптың 3-тармағындағы, 22-1-баптың 2-тармағындағы, 24-2-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      41. «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсiптiк қауiпсiздiк туралы» 2002 жылғы 3 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 7-8, 77-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 9, 44-құжат):

      1) 1-баптың 2-1) тармақшасындағы, 4-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы, 5-тараудың тақырыбындағы, 15-2-баптың 1) тармақшасындағы, 15-3-баптың 1-тармағының бірінші абзацындағы «бақылауды», «бақылау» деген сөздер тиісінше «қадағалауды» және «қадағалау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 7-бапта:
      2) тармақшадағы «бақылауды» деген сөз «қадағалауды» деген сөзбен ауыстырылсын;
      28) тармақшадағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 15-бапта:
      1-1-тармақтағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «бақылау», «бақылауды» деген сөздер тиісінше «қадағалау», «қадағалауды» деген сөздермен ауыстырылсын.

      42. «Өсімдіктерді қорғау туралы» 2002 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 140-құжат; 2004 ж., № 17, 98-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      6-баптың 1-тармағының 26) тармақшасындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      43. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат):
      1) бүкіл мәтін бойынша «ветеринариялық-санитариялық бақылау», «ветеринариялық-санитариялық бақылауды», «ветеринариялық-санитариялық бақыланатын», «ветеринариялық-санитариялық бақылаудың», «ветеринариялық-санитариялық бақылау жүргізу», «ветеринариялық-санитариялық бақылауға», «ветеринариялық-санитариялық бақылауды» деген сөздер тиісінше «ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау», «ветеринариялық-санитариялық бақылауды және қадағалауды», «ветеринариялық-санитариялық бақыланатын және қадағаланатын», «ветеринариялық-санитариялық бақылаудың және қадағалаудың», «ветеринариялық-санитариялық бақылау жүргізу мен қадағалау», «ветеринариялық-санитариялық бақылауға және қадағалауға» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 14-баптың 1-2-тармағындағы, 14-1-баптың 6-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      44. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 17, 154-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 15-16, 72-құжат; № 17, 81-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2010 жылғы 27 қарашада «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бала құқықтарының қорғалуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      7-баптың 1-тармағының 8) тармақшасындағы, 52-баптың 4-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      45. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 1-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат):
      5-баптың 7) тармақшасындағы, 5-1-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      46. «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 3, 16-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      6-баптың 1-тармағының 28) тармақшасындағы, 9-баптың 5-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      47. «Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 134-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      13-баптың 16) тармақшасындағы, 19-2-баптың 4-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      48. «Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» 2004 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 5, 26-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 16, 100-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; 2009 ж., № 18; 84-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      5-баптың 2-тармағының 11) тармақшасындағы, 5-1-баптың үшінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      49. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 14, 81-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 8-бапта:
      1-тармақтың 8-3) тармақшасындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 9-6) тармақшамен толықтырылсын:
      «9-6) қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторларының біліктілік талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру;»;

      2) 28-1-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.».

      50. «Iшкi су көлiгi туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 88-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 1-баптың 1-тармағының 15), 29), 39) тармақшаларындағы, 15-баптың 3-тармағындағы, 17-баптың тақырыбындағы, 2), 6), 11), 12), 14), 15) тармақшаларындағы, 19-баптың 3-тармағындағы, 20-баптың 8-тармағындағы, 45-баптың 7-тармағындағы «бақылау», «бақылауды» деген сөздер тиісінше «бақылау және қадағалау», «бақылауды және қадағалауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 2-тараудың тақырыбындағы, 6-баптың тақырыбындағы, бірінші абзацындағы, 16-баптың 1, 2 және 3-тармақтарындағы «бақылау», «реттеу мен бақылаудың» деген сөздер тиісінше «бақылау және қадағалау», «реттеудің, бақылау мен қадағалаудың» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 7-бапта:
      тақырыбындағы және 1-тармағындағы «және бақылау» деген сөздер «, бақылау мен қадағалау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақта:
      бірінші бөлігіндегі «бақылау» деген сөз «бақылау мен қадағалау» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 9-бапта:
      1-тармақта:
      2) және 16) тармақшалары «бақылауды», «бақылау» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалауды», «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақшадағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың 5) және 7) тармақшалары «бақылауды» деген сөзден кейін «және қадағалау»» деген сөздермен толықтырылсын.

      51. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 17, 102-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 7, 38-құжат; № 13, 87-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 13-14, 62-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 5-баптың 10-1) тармақшасындағы, 6-баптың 3-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 6-баптың тақырыбындағы, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11-тармақтарындағы, 19-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы «қадағалау мен» деген сөздер алып тасталсын;

      3) 6-баптың 2-тармағының бірінші абзацындағы, 11-тармағының 6) тармақшасындағы «қадағалауды», «қадағалауындағы» деген сөздер тиісінше «бақылауды», «бақылауындағы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      52. «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 18, 107-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат, № 5, 23-құжат):
      9-баптың 1-тармағының 51) тармақшасындағы, 49-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      53. «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 21, 124-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 92-құжат; № 24, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 60-құжат; 2009 ж., № 17, 80-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      7-баптың екінші бөлігінің 8) тармақшасындағы, 39-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      54. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 7-8, 18-құжат; 2006 ж., № 15, 92-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      7-баптың 1-тармағының 1-1) тармақшасындағы, 37-баптың 3-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      55. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 13, 52-құжат; 2007 ж., № 5-6, 42-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      6-баптың 1-тармағының 6) тармақшасындағы «ветеринариялық-санитариялық, фитосанитариялық және техникалық бақылауды» деген сөздер «ветеринариялық-санитариялық қадағалауды, фитосанитариялық және техникалық бақылауды» деген сөздермен ауыстырылсын.

      56. «Жеке кәсіпкерлік туралы» 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 3, 21-құжат; № 16, 99-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат, № 17, 136-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 60-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 18, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 11-12, 54-құжат; № 15-16, 74, 77-құжаттар; № 17, 82-құжат; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 15, 71-құжат; 2010 жылғы 24 қарашада «Егемен Қазақстан» және 2010 жылғы 23 қарашада «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне биоотын өндірісі және оның айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 15 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 1-баптың 6) және 15) тармақшалары алып тасталсын;

      2) 2-баптың 4-тармағы алып тасталсын;

      3) 29-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы, 42-баптың 1 және 2-тармақтары, 44-баптың 2-тармағы «бақылау», «бақылауды» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалау», «және қадағалауды» деген сөздермен толықтырылсын;

      4) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      «33-бап. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау және қадағалау

      1. Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау және қадағалау, егер өнімдерге, процестерге қойылатын, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген талаптар, сондай-ақ жекелеген өнім түрлерінің, процестердің сәйкестігін растау жөніндегі қойылатын талаптар мемлекеттік реттеу мақсаттарына қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайларда белгіленеді.
      2. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылау және қадағалау мынадай:
      1) ұйымдастыру және жүргізу тәртібі «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалатын тексеру нысанында;
      2) ұйымдастыру және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалатын алдын алу-профилактикалық сипаттағы бақылаудың өзге де нысандарында жүзеге асырылады.»;

      5) 8-тарау алып тасталсын;

      6) аталған Заңға қосымша алып тасталсын.

      57. «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 14, 88-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 7, 29-құжат):
      1-баптың 9) тармақшасындағы «бақылау-қадағалау» деген сөздер «бақылау» деген сөзбен ауыстырылсын.

      58. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж., № 16, 96-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; 2008 ж., № 21, 95-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат):
      8-баптың 19) тармақшасындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      59. «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 10-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 9-10, 47-құжат; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 17, 79, 81, 82-құжаттар; № 18, 84, 85-құжаттар; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 111, 112-құжаттар):
      6-баптың 7), 8) тармақшаларындағы, 8-баптың 6) тармақшасындағы, 42-баптың 4-тармағының бірінші және екінші бөліктеріндегі «қадағалау» деген сөз «бақылау» деген сөзбен ауыстырылсын.

      60. «Ақпараттандыру туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 13-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат):
      4-баптың 3-тармағының екінші бөлігіндегі, 6-баптың 18) тармақшасындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      61. «Ойын бизнесі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 15-құжат; 2009 ж., № 9-10, 48-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат):
      8-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы, 16-1-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      62. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 4, 32-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат, № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      20-баптың 5-тармағының 21) тармақшасындағы, 20-1-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      63. «Қазақстан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 128-құжат):
      12-баптың 3-тармағының үшінші бөлігіндегі «бақылауының» деген сөз «бақылауы мен қадағалауының» деген сөздермен ауыстырылсын.

      64. «Мақта саласын дамыту туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 130-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      7-баптың 21) тармақшасындағы, 9-баптың 5-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      65. «Экспорттық бақылау туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 16, 132-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      6-баптың 12) тармақшасындағы, 12-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      66. «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 133-құжат; 2009 ж., № 18, 86-құжат):
      5-баптың 5) тармақшасының тоғызыншы абзацы, 6-баптың 3-тармағының 1), 2), 3), 5), 6), 9), 10), 11), 12), 13), 16) тармақшалары, 4-тармағы, 8-бап, 10-баптың 2) тармақшасы, 20-баптың 3-тармағы «бақылануға», «бақылауды», «бақылау» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалануға», «және қадағалауды», «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын.

      67. «Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 134-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):

      1) 8-баптың 3) тармақшасы, 9-бап «бақылауды», «бақылау» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалауды», «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;

      2) 8-баптың 13) тармақшасындағы, 9-баптың 3-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 17-баптың 13-тармағындағы «бақылау» деген сөз «қадағалау» деген сөзбен ауыстырылсын.

      68. «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 137-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      6-баптың 8) тармақшасындағы, 8-баптың 3-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      69. «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 138-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат):

      1) 6-баптың 1-тармағында:
      тақырыбы және бірінші бөлігі «бақылау» деген сөзден кейін «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;
      екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 13-баптағы «бақылауды» деген сөз «қадағалауды» деген сөзбен ауыстырылсын.

      70. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20, 151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      5-баптың 45) тармақшасындағы, 59-баптың 8-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      71. «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 15-16, 59-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      6-баптың 4) тармақшасындағы, 30-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі және 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      72. «Трансферттік баға белгілеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 15-16, 65-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат):
      9-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      73. «Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 24, 127-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      8-баптың 6) тармақшасындағы, 20-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      74. «Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 9-10, 46-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      4-баптың 3-1) тармақшасындағы, 25-баптың 2-тармағындағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      75. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 12, 60-құжат):
      118-баптың 3-тармағының бірінші сөйлеміндегі «Жеке кәсiпкерлiк туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

      76. «Қазақстан Республикасында әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 17-18, 113-құжат):

      1) 2-тараудың тақырыбындағы «және бақылау» деген сөздер «, бақылау және қадағалау» деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 9-бапта, 12-баптың тақырыбында, 14-баптың 1-тармағының 1, 31), 32), 33), 34), 35), 36) тармақшаларында, 2 және 3-тармақтарының бірінші абзацтарында, 15-баптың 1) тармақшасында, 17-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 6) тармақшасында, 51-баптың 4-тармағында, 90-баптың 7-тармағында, 105-баптың 4 және 5-тармақтарында «бақылауды», «бақылау» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалауды», «және қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;

      3) 10-бапта:
      тақырыбы, 1, 2, 3 және 6-тармақтары «бақылау», «бақылауды», «бақылау жүргізудің», «мен бақылаудың» деген сөздерден кейін тиісінше «және қадағалау», «және қадағалауды», «және қадағалаудың» деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақтың бірінші бөлігінде:
      1) тармақшадағы «Жеке кәсіпкерлік туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасында мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы «бақылаудың» деген сөз «бақылау мен қадағалаудың» деген сөздермен ауыстырылсын.

      77. 2010 жылғы 24 қарашада «Егемен Қазақстан» және 2010 жылғы 23 қарашада «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Биоотын өндірісі және оның айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 2010 жылғы 15 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:
      6-баптың 13) тармақшасындағы, 7-баптың 8) тармақшасындағы, 19-баптың 1-тармағының екінші бөлігіндегі «Жеке кәсiпкерлiк туралы» деген сөздер «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» деген сөздермен ауыстырылсын.

     2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                    Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и надзора

Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 378-IV

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72, 77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; Закон Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота биотоплива", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 24 ноября 2010 г. и "Казахстанская правда" 23 ноября 2010 г.; Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения защиты прав ребенка", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 ноября 2010 г.):
      1) в подпункте 9) части первой статьи 153 слова "статьи 37-1 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" заменить словами "статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      2) заголовок главы 20 дополнить словами "и надзора";
      3) абзац первый части второй статьи 317 после слова "государственный" дополнить словами "контроль и";
      4) заголовок и часть первую статьи 568 после слов "контроль" дополнить словами "и надзор";
      5) в части 2-1 статьи 634 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      6) абзац двадцать второй подпункта 1) части первой статьи 636 после слова "контроля" дополнить словами "и надзора".

      2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 16) пункта 1 статьи 14, в части третьей пункта 3  статьи 145 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      3. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 16, ст. 140; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 18) пункта 1 статьи 13, части второй пункта 3  статьи 19 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      4. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 19, ст. 147; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 15; № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23):
      1) пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
      "2. Контроль за обеспечением собственниками безопасности водохозяйственных сооружений осуществляют:
      1) уполномоченный орган за соблюдением режима работы водохозяйственных сооружений;
      2) уполномоченный орган в области промышленной безопасности за техническое состояние водохозяйственных сооружений.";
      2) в подпункте 28) пункта 1 статьи 37, части второй пункта 4 статьи 48, подпункте 1) пункта 1 статьи 51 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      5. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23):
      в подпункте 38) статьи 17, части второй пункта 3 статьи 119 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      6. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; № 9-10, ст. 50; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48):
      в подпункте 25) статьи 16, в части второй пункта 6 статьи 328 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      7. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения защиты прав ребенка", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 ноября 2010 г.; Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 4 декабря 2010 г.):
      в пунктах 5 и 7 статьи 556 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      8. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-21, ст. 89; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 32; № 15, ст. 71):
      1) в оглавлении заголовок статьи 22 после слова "контроль" дополнить словами "и надзор";
      2) в пунктах 3, 5 статьи 19, частях вторых пунктов 3 статей 20, 21 и 22 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      3) заголовок и пункты 1, 2, 3, 4, 5 статьи 22 после слов "контроль", "контроля" дополнить соответственно словами "и надзор", "и надзора";
      4) в части второй пункта 10 статьи 62, подпункте 14) пункта 4 статьи 90, статье 149 слова "контролю", "контроль", "контроля" заменить соответственно словами "надзору", "надзор", "надзора".

      9. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., № 15, ст. 363; 1995 г., № 20, ст. 120; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18; № 17, ст. 139; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 14) статьи 19, части второй пункта 7 статьи 20-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      10. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года "О транспорте в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 15, ст. 201; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 447; 2001 г., № 23, ст. 309, 321; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110; № 23, ст. 142; 2005 г., № 15, ст. 63; 2006 г., № 3, ст. 22; № 14, ст. 89; № 24, ст. 148; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 17-18, ст. 114):
      1) часть четвертую статьи 1 исключить;
      2) часть первую статьи 5, абзац седьмой части второй статьи 6 после слов "контроля", "контроль" дополнить соответственно словами "и надзора", "и надзор";
      3) в части девятой статьи 9 слова "уполномоченным органом по вопросам транспортного контроля" заменить словами "уполномоченным государственным органом";
      4) в статье 25:
      заголовок, часть первую, подпункты 4), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 25) части второй, части вторую, третью и четвертую подпункта 17) после слов "контроль", "уполномоченного", "контроля" дополнить соответственно словами "и надзор", "государственного", "и надзора";
      в подпункте 8) слово "контроль" заменить словом "надзор";
      5) в статье 25-1:
      заголовок и пункт 1 после слова "контроль" дополнить словами "и надзор";
      в пункте 2 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      11. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном банке Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 23; № 12, ст. 88; № 15-16, ст. 100; № 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 11-12, ст. 262; № 19, ст. 370; 1997 г., № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 10, ст. 123; 2003 г., № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; 2009 г., № 8, ст. 44; № 13-14, ст. 63; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в статье 62-3:
      подпункт 4) части второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
      "4) наименование проверяемого лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, регистрационный номер налогоплательщика;";
      пункт 6 исключить;
      в пункте 7 слово "зарегистрированного" исключить;
      часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
      "В случае продления сроков проверки оформляется дополнительный акт о продлении проверки, в котором указываются номер и дата предыдущего акта о назначении проверки и причина продления.".

      12. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1998 г., № 17-18, ст. 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; № 23, ст. 309; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154, 155; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2008 г., № 15-16, ст. 61; 2009 г., № 8, ст. 44; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41):
      в подпункте 7-1) пункта 1 статьи 5-1, пункте 2 статьи 11-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре".

      13. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 года "О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 11-12, ст. 263; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 4, ст. 101; 2000 г., № 6, ст. 145; 2003 г., № 14, ст. 112; 2004 г., № 11-12, ст. 67; № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в абзаце двадцать втором статьи 11, пункте 2 статьи 31 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      14. В Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 368; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 20, ст. 728; № 23, ст. 931; 2000 г., № 6, ст. 142; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 14, ст. 112; № 24, ст. 177; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 13, ст. 67):
      в подпункте 16) статьи 6, в части второй пункта 1 статьи 9-5 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      15. В Закон Республики Казахстан от 21 января 1997 года "О банкротстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 1-2, ст. 7; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 14, ст. 198; № 17-18, ст. 225; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 4, ст. 26; № 11, ст. 67; 2004 г., № 6, ст. 42; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 57; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14, 18; № 9, ст. 67; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28):
      1) в подпункте 30) статьи 10-2 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      2) предложение первое части третьей пункта 1 статьи 10-3 изложить в следующей редакции:
      "Вопросы проверок, не урегулированных статьей 10-4 настоящего Закона, регламентируются Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".".

      16. В Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года "Об использовании атомной энергии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 83; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) в статье 1:
      в абзаце втором слово "надзора" заменить словом "контроля";
      абзацы четвертый и пятый исключить;
      2) в абзаце третьем части второй статьи 4 слово "надзора" заменить словом "контроля";
      3) в части второй пункта 3 статьи 5 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      4) в статье 8:
      в подпункте 4) слово "надзора" заменить словом "контроля";
      в подпункте 11) слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре".

      17. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 84; 1999 г., № 13, ст. 431; № 23, ст. 921; 2001 г., № 15-16, ст. 228; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 14, ст. 82; № 17, ст. 101; № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 15, ст. 106, 108; № 18, ст. 143; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 52):
      в подпункте 10) статьи 10-2, статье 41-1, подпункте 1) пункта 4 статьи 41-2 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      18. В Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года "О Гражданской обороне" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 9, ст. 93; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 4, ст. 101; 2000 г., № 6, ст. 142; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 16, ст. 104; 2007 г., № 10, ст. 69; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в пункте 2 статьи 17-1, абзаце восемнадцатом статьи 19 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      19. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года "О языках в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 202; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 10, ст. 52; 2007 г., № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89):
      1) статью 25 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
      "7) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".";
      2) дополнить статьей 25-4 следующего содержания:
      "Статья 25-4. Государственный контроль за соблюдением
                    законодательства Республики Казахстан о языках
      Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках осуществляется в форме проверки и иных формах.
      Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".
      Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.".

      20. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года "Об энергосбережении" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 24, ст. 343; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; 2009 г., № 13-14, ст. 62; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) в абзаце пятом статьи 7 слово "надзор" заменить словом "контроль";
      2) в пункте 3 статьи 11 слова "и надзор" исключить.

      21. В Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года "О радиационной безопасности населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 5-6, ст. 48; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 24, ст. 148):
      в абзаце четвертом пункта 2 статьи 5 слово "надзор" заменить словом "контроль".

      22. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года "О борьбе с коррупцией" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 15, ст. 209; 1999 г., № 21, ст. 774; 2000 г., № 5, ст. 116; 2001 г., № 13-14, ст. 172; № 17-18, ст. 241; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 10, ст. 56; 2007 г., № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 19, ст. 88; № 24, ст. 122, 126):
      1) пункт 3-1 статьи 2 исключить;
      2) подпункт 9) статьи 5, подпункт 13) пункта 1 статьи 12 после слова "контроль" дополнить словами "и надзор".

      23. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 214; 1999 г., № 19, ст. 646; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 23, ст. 309; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2004 г., № 14, ст. 82; № 23, ст. 138, 142; 2006 г., № 2, ст. 17; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 87; 2007 г., № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 13-14, ст. 62; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 20, 23):
      в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 13, пункте 2 статьи 18-5 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      24. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "О племенном животноводстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 220; 2001 г., № 23, ст. 318; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2008 г., № 15-16, ст. 60; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 19) статьи 10, части второй пункта 2-1 статьи 11 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      25. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 17-18, ст. 221; 2000 г., № 6, ст. 141; 2002 г., № 10, ст. 106; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 5-6, ст. 30; № 24, ст. 148; 2009 г., № 18, ст. 84):
      в части второй пункта 1 статьи 6 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      26. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112):
      в подпункте 18) статьи 7, пункте 2 статьи 7-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      27. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года "О Национальном архивном фонде и архивах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 435; 2001 г., № 21-22, ст. 286; 2003 г., № 10, ст. 53; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 86; 2007 г., № 8, ст. 55; 2009 г., № 11-12, ст. 53; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48; № 17-18, ст. 111):
      в подпункте 20) пункта 1 статьи 18, пункте 2 статьи 18-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      28. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 2-3, ст. 34; № 23, ст. 931; 2002 г., № 4, ст. 30; 2003 г., № 15, ст. 121; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2009 г., № 18, ст. 84, 85; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      1) в статье 1:
      подпункт 13) исключить;
      в подпункте 15) слово "контроль" заменить словом "надзор";
      2) подпункт 3) статьи 3, подпункт 2) статьи 4, заголовок главы 3 после слов "контроля", "контроль" дополнить соответственно словами "и надзора", "и надзор";
      3) в статье 7:
      в пункте 1:
      подпункты 1-1), 9), 11), 26) после слова "контроль" дополнить словами "и надзор";
      в подпункте 30) слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      часть третью пункта 2 после слова "контроль" дополнить словами "и надзор";
      4) абзац первый и подпункт 1) статьи 8 после слова "контроля" дополнить словами "и надзора";
      5) в статье 9-2:
      заголовок и пункт 1 после слова "контроль" дополнить словами "и надзор";
      в пункте 2 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре";
      6) в статье 10 слова "контроля", "контроль", "Контроль" заменить соответственно словами "надзора", "надзор", "Надзор";
      7) заголовок и пункт 2 статьи 11 после слова "контроль" дополнить словами "и надзор";
      8) заголовок и абзац первый статьи 12 после слова "контроля" дополнить словами "и надзора";
      9) в статье 13 слова "контроля", "контроль", "контролю" заменить соответственно словами "надзора", "надзор", "надзору";
      10) часть вторую пункта 2 статьи 13-1 после слова "контроля" дополнить словами "и надзора".

      29. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О средствах массовой информации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 771; 2001 г., № 10, ст. 122; 2003 г., № 24, ст. 175; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 12, ст. 77; 2007 г., № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 7; № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения защиты прав ребенка", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 ноября 2010 г.):
      в статье 4-5:
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.";
      пункт 5 исключить.

      30. В Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года "О физической культуре и спорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 24, ст. 1065; 2003 г., № 15, ст. 129; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 15-16, ст. 77; № 18, ст. 84; № 23, ст. 111; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) в подпункте 27) статьи 23 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      2) в статье 24-2:
      пункт 2 исключить;
      в пункте 4 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      31. В Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 7, ст. 165; 2004 г., № 11-12, ст. 62; № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 60; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 17) пункта 2 статьи 5, пункте 3 статьи 24 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      32. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года "Об охранной деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 14-15, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 34; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; 2008 г., № 12, ст. 51; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 122):
      в пункте 2 статьи 20 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      33. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 379; 2004 г., № 5, ст. 29; 2007 г., № 12, ст. 86; № 19, ст. 147; 2008 г., № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 17-18, ст. 111):
      1) пункты 5, 6, 7, 8 статьи 6 исключить;
      2) статью 7 изложить в следующей редакции:
      "Статья 7. Порядок осуществления контроля за исполнением
                 правового акта
      Порядок осуществления контроля за исполнением правового акта определяется Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".".

      34. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 2, ст. 12; № 15-16, ст. 232; 2003 г., № 19-20, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 18, ст. 145; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 89; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      в подпункте 20-1) статьи 6, пункте 2 статьи 6-3 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      35. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 18; 2004 г., № 2, ст. 10; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 17-18, ст. 76; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 3, ст. 20; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 20, ст. 152; 2009 г., № 1, ст. 4; № 9-10, ст. 50; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 8, ст. 41):
      в подпункте 9) пункта 2 статьи 6, пункте 2 статьи 22-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      36. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года "О туристской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 13-14, ст. 175; 2002 г., № 4, ст. 33; 2003 г., № 23, ст. 168; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 17, ст. 139; 2008 г., № 13-14, ст. 57; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 20) статьи 11, пункте 2 статьи 28-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      37. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) подпункт 9) пункта 2 статьи 3, подпункт 6) пункта 1 статьи 17, подпункты 9-1), 18) статьи 19, статью 27, пункт 3 статьи 27-2, подпункт 5) пункта 2 статьи 28, подпункт 10) статьи 29, заголовок главы 6, заголовок, подпункт 1) пункта 1, абзац первый пункта 2, пункты 3, 5 статьи 31, пункт 2 статьи 32, статьи 35 и 36, подпункт 6) пункта 2 статьи 37, подпункт 2) пункта 11, пункт 12 статьи 68, подпункт 4) пункта 2, пункт 4 статьи 70 после слов "контроля", "контроль", "контролем" дополнить соответственно словами "и надзора", "и надзор", "и надзором";
      2) в статье 20:
      в подпунктах 12), 12-1) и 14-1):
      после слов "архитектурно-строительного контроля", "осуществление контроля", "осуществления контроля" дополнить словами "и надзора";
      слова "контроля и лицензирования" заменить словами "контроля и надзора, лицензирования";
      в подпункте 22) слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      дополнить подпунктом 23) следующего содержания:
      "23) разработка и утверждение ежегодного плана проверок по объектам республиканского значения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";";
      3) в пункте 1 статьи 24:
      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
      "10-1) разработка и утверждение ежегодного плана проверок по объектам местного значения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      подпункт 13) после слова "контроля" дополнить словами "и надзора";
      4) в пункте 1 статьи 25:
      дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:
      "10-1) разработка и утверждение ежегодного плана проверок по объектам местного значения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      подпункт 15) после слова "контроля" дополнить словами "и надзора";
      5) в статье 31-1:
      заголовок, пункты 2, 5, 7 после слов "контроль", "контроля" дополнить соответственно словами "и надзор", "и надзора";
      пункт 1 исключить;
      в пункте 3:
      слова "контроля объектов" заменить словами "проверки объектов";
      после слова "контроля" дополнить словами "и надзора";
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      "4. При выявлении допущенных нарушений государственных нормативов и (или) отклонений от утвержденных проектов (проектных решений) органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора принимают решения (выдают предписания):
      1) о запрещении применения строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих государственным стандартам и техническим условиям;
      2) об устранении заказчиком (застройщиком) и (или) подрядной строительно-монтажной организацией (предприятием) допущенных нарушений в установленные сроки;
      3) о приостановлении строительно-монтажных работ.";
      в пункте 8:
      слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      после слова "контроля" дополнить словами "и надзора";
      6) в статье 33:
      в пункте 1:
      в абзаце первом слова "государственный архитектурно-строительный контроль" заменить словом "инспектирование";
      подпункты 3), 6) и 7) изложить в следующей редакции:
      "3) наличием утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, положительного заключения экспертизы проектов, а также соответствующего разрешения на производство строительно-монтажных работ;";
      "6) соответствием выполненных (выполняемых) строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов (изделий, конструкций) и оборудования утвержденным проектным решениям и государственным (межгосударственным) нормативам, в том числе по обеспечению прочности, устойчивости, надежности несущих и ограждающих конструкций и эксплуатационных качеств зданий (сооружений);
      7) организацией и осуществлением подрядчиком (генподрядчиком) всех видов и форм собственного производственного контроля качества строительства;";
      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      "8) организацией и осуществлением строительства с сопровождением технического и авторского надзоров.";
      пункт 2 после слова "контроль" дополнить словами "и надзор";
      в подпункте 3) пункта 4 слова "оперативные инспекционные проверки качества" заменить словами "оперативное инспектирование";
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      "5. При выявлении допущенных нарушений государственных нормативов и (или) отклонений от утвержденных проектов (проектных решений) государственная архитектурно-строительная инспекция вправе выдавать предписания об устранении заказчиком (застройщиком) и (или) подрядной строительно-монтажной организацией (предприятием) допущенных нарушений в установленные сроки.";
      дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
      "5-1. По результатам инспектирования составляются справка и ведомость объектов с описанием выявленных дефектов по установленной уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства форме, которая выдается подрядчику (генподрядчику), работа которого проверялась, а также заказчику (собственнику).";
      в абзаце первом пункта 6 слово "Контролю" заменить словом "Инспектированию";
      части первую и вторую пункта 7 после слова "контроль" дополнить словами "и надзор".

      38. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года "О железнодорожном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 315; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110; № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 87; № 14, ст. 89; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 26-3) пункта 2 статьи 14, пункте 2 статьи 88-2 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      39. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года "О торговом мореплавании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 2, ст. 16; 2004 г., № 20, ст. 116; № 23, ст. 142; 2005 г., № 11, ст. 36; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23):
      подпункты 3), 8), 11), 16), 19), 20), 23), 25), 32), 34), 35), 36) пункта 3 статьи 4, заголовок главы 7, подпункты 5), 7), 8), 13)пункта 2 статьи 39, подпункт 1) пункта 5 статьи 40, заголовок и абзац первый пункта 1 статьи 41 после слов "контроля", "контроль", "Контроль" дополнить соответственно словами "и надзора", "и надзор", "Надзор".

      40. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 143; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2009 г., № 8, ст. 44; № 15-16, ст. 75; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; № 24, ст. 128; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111):
      в пункте 3 статьи 6, пункте 2 статьи 22-1, пункте 2 статьи 24-2 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      41. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года "О промышленной безопасности на опасных производственных объектах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 7-8, ст. 77; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 9, ст. 44):
      1) в подпункте 2-1) статьи 1, подпункте 4) пункта 1 статьи 4, заголовке главы 5, подпункте 1) статьи 15-2, абзаце первом пункта 1  статьи 15-3 слова "контроль", "контроля" заменить соответственно словами "надзор", "надзора";
      2) в статье 7:
      в подпункте 2) слово "контроль" заменить словом "надзор";
      в подпункте 28) слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      3) в статье 15:
      в пункте 1-1 статьи 15 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      слова "контроль", "контролю", "контроля" заменить соответственно словами "надзор", "надзору", "надзора".

      42. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года "О защите растений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 140; 2004 г., № 17, ст. 98; № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г., № 18, ст. 84, 85; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      в подпункте 26) пункта 1 статьи 6 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      43. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71):
      1) по всему тексту слова "ветеринарно-санитарного контроля", "ветеринарно-санитарный контроль", "ветеринарно-санитарному контролю", "ветеринарно-санитарном контроле" заменить соответственно словами "ветеринарно-санитарного контроля и надзора", "ветеринарно-санитарный контроль и надзор", "ветеринарно-санитарному контролю и надзору", "ветеринарно-санитарном контроле и надзоре";
      2) в пункте 1-2 статьи 14, пункте 6 статьи 14-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      44. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года "О правах ребенка в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 17, ст. 154; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 15-16, ст. 72; № 17, ст. 81; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения защиты прав ребенка", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 ноября 2010 г.):
      в подпункте 8) пункта 1 статьи 7, пункте 4 статьи 52 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      45. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 1; 2004 г., № 23, ст. 142; 2009 г., № 11-12, ст. 53; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111):
      в подпункте 7) статьи 5, пункте 2 статьи 5-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      46. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 3, ст. 16; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 28) пункта 1 статьи 6, пункте 5 статьи 9 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      47. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      в подпункте 16) статьи 13, пункте 4 статьи 19-2 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      48. В Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004 года "Об обязательном страховании в растениеводстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 5, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 16, ст. 100; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 11) пункта 2 статьи 5, части третьей статьи 5-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      49. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года "О связи" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 14, ст. 81; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 20, ст. 89; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) в статье 8:
      в подпункте 8-3) пункта 1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      пункт 2 дополнить подпунктом 9-6) следующего содержания:
      "9-6) осуществление контроля на соответствие квалификационным требованиям операторов междугородной и (или) международной связи;";
      2) в пункте 2 статьи 28-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      50. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 88; 2006 г., № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) подпункты 15), 29), 39) пункта 1 статьи 1, пункт 3 статьи 15, заголовок, подпункты 2), 6), 11), 12), 14), 15) статьи 17, пункт 3 статьи 19, пункт 8 статьи 20, пункт 7 статьи 45 после слов "контроля", "контроль", "контрольные", "Контроль" дополнить соответственно словами "и надзора", "и надзор", "и надзорные", "надзор";
      2) в заголовке главы 2, заголовке, абзаце первом статьи 6, пунктах 1, 2 и 3 статьи 16 слова "и контроль", "и контроля", "контроль", "контролю" заменить соответственно словами ", контроль и надзор", ", контроля и надзора", "надзор", "надзору";
      3) в статье 7:
      в заголовке и пункте 1 слова "и контроль" заменить словами ", контроль и надзор";
      в пункте 3:
      часть первую после слова "контроль" дополнить словами "и надзор";
      в части второй слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      4) в статье 9:
      в пункте 1:
      подпункты 2) и 16) после слов "контроля", "контроля и" дополнить соответственно словами "и надзора", "надзора,";
      в подпункте 7) слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      подпункты 5) и 7) пункта 2 после слова "контроля" дополнить словами "и надзора".

      51. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 17, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 7, ст. 38; № 13, ст. 87; № 24, ст. 148; 2007 г., № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) в подпункте 10-1) статьи 5, пункте 3 статьи 6 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      2) в заголовке, пунктах 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 статьи 6, подпункте 5) пункта 2 статьи 19 слова "надзор и", "Надзор и", "надзору и" исключить;
      3) в абзаце первом пункта 2, подпункте 6) пункта 11 статьи 6 слова "надзор", "поднадзорного" заменить соответственно словами "контроль", "подконтрольного".

      52. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 18, ст. 107; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23):
      в подпункте 51) пункта 1 статьи 9, части второй пункта 1 статьи 49 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      53. В Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 21, ст. 124; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 92; № 24, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 60; 2009 г., № 17, ст. 80; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 8) части второй статьи 7, части второй пункта 3 статьи 39 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      54. В Закон Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 7-8, ст. 18; 2006 г., № 15, ст. 92; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 122; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 1-1) пункта 1 статьи 7, пункте 3 статьи 37 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      55. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 13, ст. 52; 2007 г., № 5-6, ст. 42; № 18, ст. 145; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 129; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      в подпункте 6) пункта 1 статьи 6 слова "ветеринарно-санитарного, фитосанитарного и технического контроля" заменить словами "ветеринарно-санитарного надзора, фитосанитарного и технического контроля".

      56. В Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 3, ст. 21; № 16, ст. 99; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 17, ст. 136; 2008 г., № 13-14, ст. 57, 58; № 15-16, ст. 60; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 11-12, ст. 54; № 15-16, ст. 74, 77; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 15, ст. 71; Закон Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота биотоплива", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 24 ноября 2010 г. и "Казахстанская правда" 23 ноября 2010 г.):
      1) подпункты 6) и 15) статьи 1 исключить;
      2) пункт 4 статьи 2 исключить;
      3) подпункт 4) пункта 2 статьи 29, пункты 1 и 2 статьи 42,  пункт 2 статьи 44 после слов "контроль", "контроля" дополнить соответственно словами "и надзор", "и надзора";
      4) статью 33 изложить в следующей редакции:
      "Статья 33. Государственный контроль и надзор за частным
                  предпринимательством
      1. Государственный контроль и надзор за частным предпринимательством устанавливается в случаях, если выполнение требований, установленных законами Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан, к продукции, процессам, а также требований по подтверждению соответствия отдельных видов продукции, процессов недостаточно для достижения целей государственного регулирования.
      2. Государственный контроль и надзор за деятельностью субъектов частного предпринимательства осуществляется в форме:
      1) проверки, порядок организации и проведения которой определяется Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      2) иных форм контроля, носящих предупредительно-профилактический характер, порядок организации и проведения которых определяется законами Республики Казахстан.";
      5) главу 8 исключить;
      6) приложение к указанному Закону исключить.

      57. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О концессиях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 88; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 97; 2009 г., № 24, ст. 133; 2010 г., № 7, ст. 29):
      в подпункте 9) статьи 1 слова "контрольно-надзорные" заменить словом "контрольные".

      58. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 16, ст. 96; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23):
      в подпункте 19) статьи 8 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      59. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 10; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 9-10, ст. 47; № 13-14, ст. 62, 63; № 17, ст. 79, 81, 82; № 18, ст. 84, 85; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 111, 112):
      в подпунктах 7), 8) статьи 6, подпункте 6) статьи 8, частях первой и второй пункта 4 статьи 42 слово "надзора" заменить словом "контроля".

      60. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года "Об информатизации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 13; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111):
      в части второй пункта 3 статьи 4, подпункте 18) статьи 6 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      61. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года "Об игорном бизнесе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 15; 2009 г., № 9-10, ст. 48; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111):
      в подпункте 7) пункта 1 статьи 8, пункте 2 статьи 16-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      62. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 4, ст. 32; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      в подпункте 21) пункта 5 статьи 20, пункте 2 статьи 20-1 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      63. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О статусе столицы Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 128):
      часть третью пункта 3 статьи 12 после слова "контроля" дополнить словами "и надзора".

      64. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О развитии хлопковой отрасли" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 130; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      в подпункте 21) статьи 7, пункте 5 статьи 9 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      65. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "Об экспортном контроле" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 16, ст. 132; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      в подпункте 12) статьи 6, пункте 2 статьи 12 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      66. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности пищевой продукции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 133; 2009 г., № 18, ст. 86):
      абзац девятый подпункта 5) статьи 5, подпункты 1), 2), 3), 5), 6), 9), 10), 11), 12), 13), 16) пункта 3, пункт 4 статьи 6, статью 8, подпункт 2) статьи 10, пункт 3 статьи 20 после слов "контроля", "контролю", "контроль" дополнить соответственно словами "и надзора", "и надзору", "и надзор".

      67. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности химической продукции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 134; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) подпункт 3) статьи 8, статью 9 после слов "контроль", "контроля" дополнить соответственно словами "и надзор", "и надзора";
      2) в подпункте 13) статьи 8, пункте 3 статьи 9 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      3) в пункте 13 статьи 17 слово "Контроль" заменить словом "Надзор".

      68. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности машин и оборудования" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 137; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 8) статьи 6, пункте 3 статьи 8 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      69. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности игрушек" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 138; 2009 г., № 18, ст. 84):
      1) в пункте 1 статьи 6:
      заголовок и часть первую после слова "контроль" дополнить словами "и надзор";
      в части второй слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      2) в статье 13 слово "контроль" заменить словом "надзор".

      70. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 45) статьи 5, части второй пункта 8 статьи 59 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      71. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "Об аккредитации в области оценки соответствия" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 15-16, ст. 59; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 4) статьи 6, части первой пункта 1 и пункте 2 статьи 30 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      72. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "О трансфертном ценообразовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 15-16, ст. 65; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 11, ст. 58; № 15, ст. 71):
      в части второй пункта 2 статьи 9 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      73. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года "О специальных социальных услугах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 127; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 6) статьи 8, части второй пункта 1 статьи 20 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      74. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 9-10, ст. 46; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в подпункте 3-1) статьи 4, пункте 2 статьи 25 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      75. В Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 12, ст. 60):
      в предложении первом пункта 3 статьи 118 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      76. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 17-18, ст. 113):
      1) в заголовке главы 2 слова "и контроль" заменить словами ", контроль и надзор";
      2) статью 9, заголовок статьи 12, подпункты 1), 31), 32), 33), 34), 35), 36) пункта 1, абзацы первые пунктов 2 и 3 статьи 14,  подпункт 1) статьи 15, подпункт 6) части второй пункта 1 статьи 17,  пункт 4 статьи 51, пункт 7 статьи 90, пункты 4 и 5 статьи 105 после слов "контроль", "контроля", "Контроль" дополнить соответственно словами "и надзор", "и надзора";
      3) в статье 10:
      заголовок, пункты 1, 2, 3 и 6 после слов "контроль", "контроля" дополнить соответственно словами "и надзор", "и надзора";
      в части первой пункта 4:
      в подпункте 1) слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан";
      подпункт 3) после слова "контроля" дополнить словами "и надзора".

      77. В Закон Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года "О государственном регулировании производства и оборота биотоплива", (опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 24 ноября 2010 г. и "Казахстанская правда" 23 ноября 2010 г.):
      в подпункте 13) статьи 6, подпункте 8) статьи 7, части второй пункта 1 статьи 19 слова "О частном предпринимательстве" заменить словами "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".

      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев