2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1429 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
192-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 192 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Әкімшілік шығындар" 001 республикалық бюджеттік

      бағдарламаның 2003 жылға арналған

      Паспорты

      1. Құны: 568793 мың теңге (бес жүз алпыс сегiз миллион жетi жүз тоқсан үш мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 1-30-баптары ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын қызметкерлерiне еңбекақы төлеудің бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің аумақтық органдарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 28 желтоқсандағы N 1920 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгінің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 шiлдедегi N 983 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Еңбек және xалықты әлеуметтiк қорғау министрлiгінің кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 21 желтоқсандағы N 1668 қаулысы ; "Штат санының лимитiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген қызметтердi барынша тиiмдi атқаруға қол жеткiзу үшiн Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің орталық аппаратының және оның аумақтық бөлiмшелерiнің қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің орталық және аумақтық бөлiмшелер аппараттарын ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны іске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      !ламаның!бағ. !маның ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !маның) ! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 001 Әкiмшiлiк Еңбек және халықты Жыл Қазақстан

      шығындар әлеуметтiк қорғау ішінде Республика.

      министрлігінің орталық сының Еңбек

      001 Орталық аппаратын 149 бiрлiк және

      орган санында бекiтiлген халықты

      аппараты штат санының лимитi әлеуметтік

      шегiнде ұстау. қорғау

      министрлігі

      002 Аумақтық Қазақстан Республикасы Жыл Қазақстан

      органдар. Еңбек және халықты iшiнде Республика.

      дың аппа. әлеуметтiк қорғау сының

      раты министрлігінің аумақтық Еңбек және

      бөлiмшелер аппараттарын халықты

      1180 бiрлiк санында әлеуметтік

      бекiтiлген штат санының қорғау

      лимитi шегінде ұстау министрлігі

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгiне жүктелген мiндеттердің сапалы және уақытылы орындалуы.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      193-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 193 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.
      Ескерту. 193 қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2003.12.30. N 150аф қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау"

      006 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 799907 мың теңге (жетi жүз тоқсан тоғыз миллион тоғыз жүз жетi мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының 13-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қорғау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн зейнеткерлiкке шыққан азаматтардың алдындағы зейнетақыға үстемеақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      !ламаның!бағ. !маның ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !маның) ! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 006 Өткен Семей ядролық сынақ Жыл Қазақстан

      жылдардың полигонындағы ядролық ішінде Республи.

      міндетте. сынақтар салдарынан касының

      мелерiн зардап шеккен азамат. Еңбек

      орындау. тардың зейнетақыларына және

      үстемеақы төлеу. халықты

      әлеуметтік

      030 Семей Қайтыс болған азамат. қорғау

      ядролық тардың, оның ішінде министрлігі

      сынақ по. төмендегі: төтенше

      лигонын. және аса жоғары

      дағы яд. радиациялық қатер

      ролық сы. аймақтарында (Шығыс-

      нақтардың Қазақстан облысының

      салдары. Бесқарағай, Абай

      нан зардап аудандары; Семей

      шеккен қаласының Абыралы

      азаматтар. және Жаңасемей

      дың зейне. аудандары), ең жоғары

      тақыларына радиациялық қатер:

      үстеме. (Семей қаласы, Абыралы

      ақылар және Жаңасемей аудан.

      дарынан басқа), Шығыс

      Қазақстан облысының

      Өскемен қаласы, Курчатов

      қаласы, Риддер қаласы,

      Глубоков, Ұлан, Зырян,

      Аякөз, Бородулиха,

      Жарма аудандары. Ең төмен

      радиациялық қатер: Шығыс

      Қазақстан облысының

      Тарбағатай, Көкпекті,

      Үржар аудандары аймақ.

      тарында тұрған және

      тұрып жатқан мұрагер.

      лерiнің зейнетақыла.

      рына үстемеақылар

      төлеу.

      Алушылардың орташа

      жылдық саны - 40835

      адам, оның iшінде

      қайтыс болған азамат.

      тардың мұрагерлері -

      38114 адам. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: зейнетақыларға үстемеақылар төлеу бойынша өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      194-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Кадрлардың білiктілiгiн арттыру және оларды қайта даярлау"

      010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 045 мың теңге (екi миллион қырық бес мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегi Заңының 3 , 6 , 8 , 9-баптары , "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгінің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 20 шiлдедегi N 983 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзiнің лауазымдық міндеттерiн тиiмдi орындау және кәсіптiк шеберлiгін жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктілiк талаптарына сәйкес кәсiби қызмет саласындағы теориялық және практикалық білімдi, iскерлік пен машықтарды жаңарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк қызметшiлердің кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      !ламаның!бағ. !маның ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !маның) ! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 010 Кадрлардың Бiлiктiлiгiн арттыру. Жыл Қазақстан

      бiлiктiлi. дың, оның ішінде ішінде Республика.

      гiн арттыру мемлекеттiк тілді сының

      және оларды оқытудың бекiтiлген Еңбек және

      қайта жоспарына сәйкес халықты

      даярлау мемлекеттiк қызмет. әлеуметтік

      шiлердің бiлiктiлiгiн қорғау

      005 Мемлекеттiк арттыру жөнінде қыз. министрлігі

      қызметшi. меттер сатып алу.

      лердің бі. Бiлiктiлiгiн артты.

      ліктiлiгiн рудың курстарын

      арттыру өтетiн мемлекеттiк

      қызметшiлердің орташа

      жылдық саны 400.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк қызметшiлердің кәсiптiк деңгейiн қазiргi экономикалық жағдай мен мемлекеттiң pecуpc мүмкiндiктерiне сәйкес кәсіптік мемлекеттiк қызмет талаптарына жауап беретiн мемлекеттiк қызметшiлердi сапалы оқытудың үйлесімді жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолымен арттыру.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      195-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 195 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Зейнетақы бағдарламасы"

      030 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 147866034 мың теңге (бiр жүз қырық жетi миллиард сегiз жүз алпыс алты миллион отыз төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңының 2-бабы ; Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрiнің 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө бұйрығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiмен 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тiркелген "Зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мен Орталықтан төленетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақыларды тағайындауды және төлеудi ұйымдастырудың тәртiбi туралы нұсқаулық".

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекет кепiлдiк берген жасына байланысты әлеуметтiк қамсыздандыруға қатысты мiндеттемелердi орындау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тағайындалған зейнетақы төлемдерiн жыл сайын зейнетақылар мөлшерлерiн арттыруды ескере отырып уақытылы төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      !ламаның!бағ. !маның ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !маның) ! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 030 Зейнетақы Зейнетақы төлеу жөнін. 2003 Қазақстан

      бағдарла. дегi мемлекеттiк орта. жылдың Республи.

      масы лықтан төленетін зей. қаңтар касының

      нетақы төлемдерiнің айы Еңбек және

      мөлшерiн арттыру. халықты

      әлеуметтік

      030 Ортақ Қазақстан Республикасы Жыл қорғау

      зейнет. Үкiметінің шешiмiне ішінде министрлігі

      ақыларды сәйкес зейнетақы

      төлеу төлемдерiн уақытылы

      жүзеге асыру.

      Зейнетақы алушылардың

      болжамды орташа

      жылдық саны 1675486

      адам құрайды.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: зейнеткерлiк жасына жеткен адамдарды ай сайынғы табыспен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      196-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 196 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар"

      031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 36115181 мың теңге (отыз алты миллиард бiр жүз он бес миллион бiр жүз сексен бiр мың теңге). <*>

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттік әлеуметтiк жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңының 2-бабы ; Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө бұйрығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiмен 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тiркелген "Зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттік әлеуметтiк жәрдемақыларды және мемлекеттік арнаулы жәрдемақыларды Орталықтан тағайындауды және төлеудi ұйымдастырудың тәртiбi туралы нұсқаулық".

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мiндетi: мемлекет кепiлдiк берген жасына байланысты, мүгедектiгi, асыраушысынан айрылуы бойынша әлеуметтiк қамсыздандыруға қатысты мiндеттемелердi Заңда белгiленген мөлшерлерде қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк әлеуметтік жәрдемақыларды уақытылы төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      !ламаның!бағ. !маның ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !маның) ! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 031 Мемлекет. Қазақстан

      тiк әлеу. Республика.

      меттiк сының Еңбек

      жәрдем. және халықты

      ақылар әлеуметтік

      қорғау

      030 Мүгедек. Мемлекеттiк әлеуметтiк министрлігі

      тiгi жәрдемақыларды уақытылы Жыл

      бойынша төлеу. Мемлекеттiк әлеу. ішінде

      меттік жәрдемақылар

      031 Асыраушы. алушылардың болжанып

      сынан ай. отырған орташа жылдық

      рылуына саны 670602 адам

      байланыс. құрайды.

      ты

      032 Жасы

      бойынша

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мүгедектердi, асыраушысынан айрылып қалған отбасыларды және қартаң жастағы азаматтарды ай сайынғы табыспен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      197-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Арнаулы мемлекеттiк жәрдемақылар"

      032 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 686 685 мың теңге (бec миллиард алты жүз сексен алты миллион алты жүз сексен бес мың теңгe).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттiк жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 5 сәуiрдегi Заңының 2-бабы ; "Арнаулы мемлекеттiк жәрдемақыны тағайындаудың және төлеудің ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 31 қаңтардағы N 1621 қаулысы.

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтiк қорғау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: арнаулы мемлекеттiк жәрдемақыларды уақытылы төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      !ламаның!бағ. !маның ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !маның) ! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 032 Арнаулы

      мемлекеттiк

      жәрдемақылар

      007 ҰОС Арнаулы мемлекеттiк

      мүгедектерi жәрдемақыларды

      уақытылы төлеу.

      008 ҰOC қаты. Арнаулы мемлекеттiк

      сушылары жәрдемақы алушылардың

      болжамды орташа

      009 ҰOC мүге. жылдық саны 139831

      дектеріне адам құрайды. Жыл Қазақстан

      теңестiрiл. ішінде Республи.

      ген адамдар касының

      Еңбек және

      013 ҰОС қатысу. халықты

      шыларға әлеуметтік

      теңестiрiл. қорғау

      ген адамдар министрлігі

      014 ҰОС қаза

      болған

      жауынгер.

      лердің

      жесiрлерi

      016 Қайтыс

      болған ҰОС

      мүгедектер.

      iнің әйел.

      дерi (күйеу.

      лерi)

      030 Кеңес

      Одағының

      Батырлары,

      Социалистiк

      Еңбек Ерлерi,

      үш дәрежедегі

      Даңқ, үш

      дәрежедегі

      Еңбек Даңқы

      ордендерiнiң

      кавалерлері

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: азаматтардың жекелеген санаттарын қосымша ай сайынғы табыспен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      198-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Бiржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақылар"

      033 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 378 430 мың теңге (үш жүз жетпiс сегiз миллион төрт жүз отыз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Заңының 12-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қосымша әлеуметтiк көмек.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтар салдарынан зардап шеккен зейнеткерлерге, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар алушыларға ақшалай өтемақы төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      !ламаның!бағ. !маның ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. !(кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      N! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !маның) ! ! !

      ! !коды !атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 033 Бiржолғы Бiржолғы мемлекеттiк

      мемлекет. ақшалай өтемақылар

      тiк ақша. бойынша өткен жылдардың

      лай өтем. берешегiн өтеу. Қазақстан

      ақылар Зейнеткерлерге, мемле. Республика.

      Мемлекет. кеттiк әлеуметтiк сының Еңбек

      тiк әлеу. жәрдемақылар алушыларға Жыл және халықты

      меттік бiржолғы мемлекеттік iшінде әлеуметтік

      030 жәрдемақы ақшалай өтемақылар қорғау

      алатын, төлеу. министрлігі

      Семей Бiржолғы мемлекеттiк

      сынақ по. ақшалай өтемақы

      лигонын. алушылардың болжамды

      дағы яд. орташа жылдық саны

      ролық сы. 28957 адам құрайды.

      нақтардың

      салдарынан

      зардап

      шеккен

      зейнеткер.

      лерге.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      199-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 199 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 11 қарашадағы N 150о қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Мүгедектер мен ардагерлердi оңалту"

      035 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 51 590 мың теңге (елу бiр миллион бес жүз тоқсан мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 21 маусымдағы Заңының 19-бабы, "Мүгедектердi оңалтудың 2002-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектер мен ардагерлердi оңалту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: санаторлық-курорттық емдеу бойынша қызметтерi көрсетуге берiлген мемлекеттiк тапсырысты орналастыруға тендердi жеңiп шыққан республиканың сауықтыру

      орталықтарында мүгедектер мен ардагерлерді сауықтыруға бағытталған оңалту емдеу-алдын алу іс-шараларын қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 035 Мүгедектер Санаторлық-курорттық Қазақстан

      мен емдеу бойынша қызмет. Республика.

      ардагер. терi көрсетуге Жыл сының

      лердi берiлген мемлекеттiк ішінде Еңбек және

      оңалту тапсырысты орналасты. халықты

      руға тендерді жеңіп әлеуметтік

      шыққан республиканың қорғау

      сауықтыру орталықта. министрлігі

      рында мүгедектер мен

      ардагерлердi сауықты.

      руға бағытталған

      оңалту емдеу-алдын алу

      iс-шараларын

      қамтамасыз ету.

      Оңалтумен 1984 мүге.

      дек мен ардагердi

      қамту жоспарланып отыр. <*>

      -------------------------------------------------------------------

      5. Бюджеттiк бағдарламаның орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мүгедектердi оңалтудың жеке бағдарламасын мүгедектер мен ардагерлердiң жалпы денсаулық жағдайын жақсарту, санаторлық-курорттық емдеудi көрсету бөлiгiнде орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      200-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтік

      қорғау министрлігі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Жұмыспен қамту, әлеуметтік сақтандыру

      және еңбек мәселелері бойынша зерттеулер"

      036 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8 250 мың теңге (сегiз миллион екi жүз елу мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 21 маусымдағы Заңының 35-бабы, "Еңбектi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 22 қаңтардағы Заңының 6 , 11, 15-баптары , "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 , 12-баптары , "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтік көмек туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегi Заңының 6-бабы , "Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шiлдедегi Заңының 7-бабы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Кіші заң актiлердi одан әрi жетiлдiру бойынша жұмыс туралы" 2001 жылғы 14 қаңтардағы N 64 қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің мәселелерi" туралы 2001 жылғы 20 шілдедегi N 983 қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнің "Мүгедектердi оңалтудың 2002-2005 жылдарға арналған Бағдарламасы туралы" 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықты әлеуметтiк қорғау, жұмыспен қамту және еңбекті қорғау жүйесiн жетiлдiру үшiн нормативтiк-құқықтық базамен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмыспен қамту, еңбектi қорғау, әлеуметтiк қамсыздандырудың мемлекеттiк стандарттары проблемалары бойынша зерттеулер жүргiзу және нормативтiк құжаттар әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 036 Жұмыс пен 1. Аймақтық еңбек Қазақстан

      қамту, рыноктарының жағдайын Республика.

      әлеуметтiк талдау бойынша әдiсте. Жыл сының

      сақтандыру мелiк ұсынымдарды ішінде Еңбек және

      және еңбек әзiрлеу және басып әлеуметтiк

      мәселелерi шығару. қорғау

      бойынша 2. Әлеуметтiк қызмет министрлiгi

      зерттеулер көрсетудiң мемлекеттiк

      стандарттарын және

      Жеке басты мүгедектер

      мен қарт азаматтарға,

      кемтар балаларға

      әлеуметтiк қызмет

      көрсетуді ұйымдастыру

      ережесiн әзiрлеу.

      3. Аз қамтылған

      азаматтардың жан

      басына шаққандағы

      орташа табыстарын

      анықтау механизмін

      әзiрлеу және зерттеу.

      лер жүргізу.

      4. Меншiк иесi қаражаты

      есебiнен арнайы киiмді,

      арнайы аяқкиімді және

      басқа да жеке қорғаныс

      құралдарын (ЖҚҚ) беру

      бойынша салааралық

      нормативтiк актілердi

      мемлекеттiк тiлде

      (орыс тіліне аудару)

      әзiрлеу, соның iшінде:

      - ауыл, су, орман және

      коммуналдық шаруашылық.

      тары (3 том);

      - құрылыс жұмыстары,

      көлiк және байланыс,

      машина жасау және

      металды өңдеу, радио.

      активтi заттар

      (3 том);

      - денсаулық сақтау

      және баспа (2 том).

      --------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: халықты әлеуметтік қорғау, еңбекке ақы төлеу, еңбектi қорғау, халықты жұмыспен қамту саласындағы нормативтiк-құқықтық актiлермен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      201-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Протездеу жөнiндегi медициналық қызметтер көрсету және протездiк-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету"

      038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 297 491 мың теңге (екi жүз тоқсан жеті миллион төрт жүз тоқсан бiр мың теңге)

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтықтың негiзi: "Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің әлеуметтік қорғалуы туралы" Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 21 маусымдағы Заңының 35-бабы; Қазақстан Республикасы Yкiметінің "2002-2005 жылдарға арналған мүгедектерді оңалтудың бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысы , Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгінiң 1998 жылғы 1 сәуiрдегi N 88-ө бұйрығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде 1999 жылғы 19 мамырда N 763 тiркелген Қазақстан Республикасының халқына протез-ортопедиялық көмек көрсету тәртібi туралы нұсқаулық.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектердi қоғамға бейiмдеу және кiрiктiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Протездеу бойынша медициналық қызметтер көрсету және протездiк-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. ! маның ! бағдарламаның) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның ! маның) ! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 038 Протездеу Протез-ортопедиялық Қазақстан

      жөнiндегi бұйымдармен оның Республика.

      медицина. iшiнде жаңа техноло. Жыл сының

      лық гия бойынша қазiргi ішінде Еңбек және

      қызметтер заманғы қол; балтыр; халықты

      көрсету сан протездерiмен; әлеуметтік

      және аппараттарымен; қорғау

      протездiк- ортопедиялық аяқ- министрлігі

      ортопедия. киiммен және басқа да

      лық бұйымдармен қамтамасыз

      бұйымдар. ету, протездеу бойынша

      мен медициналық қызметтер

      қамтамасыз көрсету.

      ету Протезбен қамтамасыз

      етiлетiн мүгедектердiң

      орташа жылдық саны

      8500 адамды құрайды.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қол-аяқ буындары протездерiне зәру мүгедектердi оңалту, протез-ортопедиялық бұйымдарымен, оның iшiнде жаңа технология бойынша жасалған протез-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      202-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 202 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 11 қарашадағы N 150о қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Мүгедектердi, оның iшiнде мүгедек балаларды сурдоқұралдармен және сурдокөмекпен қамтамасыз ету"

      042 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 92 588 мың теңге (тоқсан екi миллион бес жүз сексен сегiз мың теңге)

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтықтың негiзi: "Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің әлеуметтiк қорғалуы туралы" Қазақстан Республикасы 1991 жылғы 21 маусымдағы Заңының 35-бабы; "Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегi N 15 Заңы . Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "2002-2005 жылдарға арналған мүгедектердi оңалтудың бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектердi қоғамға бейiмдеу және кiрiктiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: естiмейтiн мүгедектердi, оның ішінде мүгедек балаларды сурдоқұралдармен қамтамасыз ету және оларға еступротез көмегiн көрсету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. ! маның ! бағдарламаның) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның ! маның) ! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 042 Мүгедек. Сурдоқұралдармен Қазақстан

      тердi, (есту аппараттарымен, Республика.

      оның көп функционалды Жыл сының

      iшінде дабыл қағатын жүйемен, ішінде Еңбек және

      мүгедек дыбыс күшейткiш халықты

      балаларды аппараттармен сымсыз әлеуметтік

      сурдо. оқу сыныптарымен) қорғау

      құралдар. қамтамасыз ету және министрлігі

      мен және естiмейтiн мүгедек.

      сурдокө. терге еступротездiк

      мекпен көмек көрсету.

      қамтамасыз Есту қабiлетi бойынша

      ету мүгедектерге есту-про-

      тездеу көмегiн көрсе-

      тудiң тиiмдiлiгiн арт-

      тыру үшiн 1 анализатор

      сатып алу. Сурдоқұрал-

      дарымен қамтамасыз

      етiлетiн мүгедектердiң

      орташа жылдық саны -

      5747 адам, оның iшiнде

      940 адам - мүгедек

      балалар <*> -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Сурдотехникамен қамтамасыз ету және естiмейтiн мүгедектердi, соның ішінде есту қабiлетi нашар, Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгi жүйесiнiң арнаулы мекемесiнде оқитын балаларды оңалту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      203-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Мүгедектердi, оның iшiнде мүгедек балаларды

      тифлоқұралдармен қамтамасыз ету"

      043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 65 046 мың теңге (алпыс бес миллион қырық алты мың теңге)

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы мүгедектердiң әлеуметтiк қорғалуы туралы" Қазақстан Республикасы 1991 жылғы 21 маусымдағы Заңының 35-бабы, "Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық- педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шiлдедегi Заңының 15-бабы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Мүгедектердi оңалтудың 2002-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 29 желтоқсандағы N 1758 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мүгедектердi қоғамға бейiмдеу және кiрiктiру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: көрмейтiн мүгедектердi оңалтуды қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. ! маның ! бағдарламаның) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның ! маның) ! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      043 Mүгедек. Тифломагнитоламен, Қазақстан

      тердi, оқитын машиналармен, Республика.

      оның Брайло дисплейi бар Жыл сының

      iшінде компьютерлермен, ішінде Еңбек және

      мүгедек экранды ұлғайту халықты

      балаларды бағдарламасы бар әлеуметтік

      тифлоқұ. компьютерлермен қорғау

      ралдармен қамтамасыз ету. министрлігі

      қамтамасыз Тифлоқұралдармен

      ету қамтамасыз етiлетiн

      зағиптығы бойынша

      мүгедектердiң жылдық

      орташа саны - 6557

      адам, оның iшiнде

      мүгедек-балалар - 576.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Зағип-мүгедектердi, сондай-ақ көру қабiлетi нашарлаған, Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң арнаулы түзеу мекемелерiнде оқитын балаларды оңалту, оларды тифлотехникамен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      204-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 204 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Заңды тұлға тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген

      өмiр мен денсаулыққа келтiрiлген зиянды өтеу"

      044 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1011000 мың теңге (бiр миллиард он бiр миллион теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1999 жылғы 1 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексiнің 945-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттің мiндеттемелерiн орындау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: заңды тұлға тоқтатылған жағдайда сот мемлекетке жүктеген өмiр мен денсаулыққа келтiрілген зиянды өтеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның ! маның) ! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 044 Заңды Сот шешімдерi Қазақстан

      тұлға бойынша төлемдерді Республика.

      тоқтатыл. жүзеге асыру Жыл сының

      ған ішінде Еңбек және

      жағдайда, халықты

      сот мем. әлеуметтік

      лекетке қорғау

      жүктеген министрлігі

      өмiр мен

      денсаулық.

      қа келті.

      рiлген

      зиянды

      өтеу

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: заңды тұлға тоқтатылған жағдайда, сот мемлекетке жүктеген өмiр мен денсаулыққа келтiрiлген зиянды өтеу жөнiндегi мемлекеттің міндеттемелерін орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      205-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Жерлеуге берiлетiн жәрдемақы"

      045 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 761 990 мың теңге (бiр миллиард жетi жүз алпыс бiр миллион тоғыз жүз тоқсан мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңының 6-бабы ; "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңының 8-бабы ; "Жер асты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда iстеген адамдарға мемлекеттік арнаулы жәрдемақы туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Заңының 7-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ұлы Отан соғысының қатысушыларына, мүгедектерiне және соларға теңестiрiлген адамдарға берiлетiн жеңілдiктер мен оларды әлеуметтiк қорғау туралы" 1995 жылғы 28 сәуiрдегi Заң күшi бар N 2247 Жарлығының 32-бабы ; Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрiнің 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-б бұйрығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiмен 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тіркелген "Зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен Орталықтан төленетiн мемлекеттiк арнаулы жәрдемақыларды тағайындауды және төлеудi ұйымдастырудың тәртiбi туралы нұсқаулық".

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қосымша әлеуметтiк көмек.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: зейнеткерлердi, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiн, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы алушыларды, жер асты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары аса зиянды және аса ауыр жұмыстарда iстеген мемлекеттiк арнаулы жәрдемақы алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды уақытылы төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 45 Жерлеуге Зейнеткерлердi, Ұлы Қазақстан

      берілетін Отан соғысының Республика.

      жәрдемақы қатысушылары мен Жыл сының

      030 Зейнеткер. мүгедектерін, ішінде Еңбек және

      лердi, ҰOС мемлекеттiк әлеу. халықты

      қатысушы. меттiк жәрдемақы, әлеуметтік

      лары мен мемлекеттiк арнаулы қорғау

      мүгедек. жәрдемақы алушыларды, министрлігі

      терін жер асты және ашық

      жерлеуге кен жұмыстарында,

      берiлетiн еңбек жағдайлары

      жәрдемақы аса зиянды және аса

      ауыр жұмыстарда

      iстеген адамдарды,

      жерлеуге арналған

      жәрдемақыларды

      уақытылы төлеу.

      Жерлеуге жәрдемақы

      031 Жер астын. алушылардың орташа

      дағы және жылдық саны 120 000

      ашық кен адам құрайды.

      жұмыста.

      рында,

      еңбектің

      ерекше

      зиян және

      ерекше

      ауыр жағ.

      дайларын.

      дағы

      жұмыстарда

      жұмыс

      iстеген

      мемлекет.

      тiк әлеу.

      меттiк

      жәрдемақы.

      лар және

      мемлекет.

      тiк арнайы

      жәрдемақы.

      лар алушы.

      ларды жер.

      леуге

      берiлетiн

      жәрдемақы.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: қайтыс болуына байланысты зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерiн, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақы, мемлекеттік арнаулы жәрдемақы алушыларды, жер асты және ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары аса зиянды және аса ауыр жұмыстарда iстеген адамдарды әлеуметтік қолдау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      206-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 206 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Жер астындағы және ашық кен жұмыстарында, еңбектің ерекше зиянды және ерекше ауыр жағдайларындағы жұмыстарда жұмыс iстеген адамдарға берiлетiн мемлекеттiк арнайы жәрдемақылар" 047 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 998396 мың теңге (тоғыз жүз тоқсан сегiз миллион үш жүз тоқсан алты мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жерасты, ашық кен жұмыстарында, жұмыс жағдайлары аса зиянды және аса ауыр жұмыстарда iстеген адамдарға берiлетiн мемлекеттік арнаулы жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Заңының 2-бабы ; Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің "Орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерi, мемлекеттік әлеуметтiк жәрдемақылар мен мемлекеттік арнаулы жәрдемақыларды тағайындауды және төлеудi ұйымдастырудың тәртiбi туралы Нұсқаулықты бекiту туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө бұйрығы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жерасты, ашық кен жұмыстарында, жұмыс жағдайлары аса зиянды және аса ауыр жұмыстарда iстеген адамдарға берiлетiн мемлекеттiк арнаулы жәрдемақылар төлемдерi бойынша мемлекеттің кепiлдi мiндеттемелерiн, Заңда белгiленген мөлшерлерде, қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жерасты, ашық кен жұмыстарында, жұмыс жағдайлары аса зиянды және аса ауыр жұмыстарда iстеген стажы бар және жәрдемақы алу құқығын алған адамдарға уақытында жәрдемақы төлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      047 Жер астын. Жерасты, ашық кен Қазақстан

      дағы және жұмыстарында, жұмыс Республика.

      ашық кен жағдайлары аса зиянды сының

      жұмыста. және аса ауыр жұмыс. Жыл Еңбек және

      рында, тарда iстеген стажы ішінде халықты

      еңбектің бар және жәрдемақы әлеуметтік

      ерекше алу құқығын алған қорғау

      зиянды адамдарға уақытында министрлігі

      және жәрдемақы төлеу.

      ерекше Жәрдемақы алушылардың

      ауыр болжамды орташа

      жағдай. жылдық caны 10995

      ларындағы aдам құрайды.

      жұмыстар.

      да жұмыс

      iстеген

      адамдарға

      берiлетiн

      мемлекет.

      тiк арнайы

      жәрдемақы.

      лар

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жерасты, ашық кен жұмыстарында, жұмыс жағдайлары аса зиянды және аса ауыр жұмыстарда iстеген стажы бар және жәрдемақы алу құқығы бар адамдарды жәрдемақы төлемдерімен уақытында қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      207-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Ақталған азаматтар - жаппай саяси қуғын-сүргiн

      құрбандарына бiржолғы ақшалай өтемақы"

      049 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 810 360 мың теңге (сегiз жүз он миллион үш жүз алпыс мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 14 сәуiрдегi Заңының 22-бабы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жаппай саяси қуғын-сүргiнге ұшыраған азаматтарды әлеуметтiк қолдау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандары азаматтарға берiлетiн бiржолғы ақшалай өтемақы төлемдерiн қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      049 Ақталған Жаппай саяси қуғын- Қазақстан

      азамат. сүргіндер құрбандарына Республика.

      тар - берілетін біржолғы Жыл сының

      жаппай ақшалай өтемақы ішінде Еңбек және

      саяси төлемдерiн қамтамасыз халықты

      қуғын- ету. әлеуметтік

      сүргін Бiржолғы ақшалай қорғау

      құрбанда. өтемақы алушылардың министрлігі

      рына болжамды орташа

      бiржолғы жылдық саны 38504

      ақшалай адам құрайды.

      өтемақы

      --------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарына берiлетiн бiржолғы ақшалай өтемақы төлемдерi жөнiндегi мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      208-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 208 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк

      орталықтың қызметтеріне ақы төлеу"

      055 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2887074 мың теңге (екi миллиард сегiз жүз сексен жетi миллион жетпiс төрт мың теңге). <*>

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңының 1-бабы , "Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталық" Республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 маусымдағы N 926 қаулысы , "Мiндеттi зейнетақы жарналарын ұстап қалудың және жинақтаушы зейнетақы қорларына аударудың Ережесi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 15 наурыздағы N 245 қаулысы , "Қазақстан Республикасының азаматтарына Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықта әлеуметтік жеке код берудің тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1997 жылғы 16 қыркүйектегi N 1342 қаулысы , Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 17-ө бұйрығымен бекiтiлген, Әдiлет министрлiгiнде 2001 жылғы 26 наурызда N 1432 тіркелген "Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар мен мемлекеттiк арнаулы жәрдемақыларды тағайындауды және төлеудi ұйымдастыру тәртiбi туралы Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау Министрiнің 2001 жылғы 25 наурыздағы бұйрығы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: зейнетақы мен жәрдемақыларды төлеу жөніндегi мемлекеттiк міндеттемелердi орындауға байланысты қызметтердi ұсыну.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: зейнетақы мен жәрдемақылардың төленуiн қамтамасыз ету. Республиканың барлық азаматтарына әлеуметтiк жеке код бepу, мiндеттi зейнетақы жарналарын есепке алу және жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару, зейнетақы мен жәрдемақыларды алушылардың бiрыңғай орталықтандырылған базасын жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 055 3ейнетақы Зейнетақыларды; Қазақстан

      төлеу мемлекеттiк әлеумет. Республика.

      жөнiндегi тiк жәрдемақыларды; Жыл сының

      мемлекет. арнаулы мемлекеттік ішінде Еңбек және

      тiк жәрдемақыларды; халықты

      орталықтың жерасты және ашық әлеуметтік

      қызметтері. кен жұмыстарында, қорғау

      не ақы еңбек жағдайы ерекше министрлігі

      төлеу зиян және ерекше

      ауыр жұмыстарда

      iстеген адамдарға

      мемлекеттiк арнаулы

      жәрдемақыларды;

      жерлеуге арналған

      жәрдемақыларды;

      Семей сынақ

      полигонында ядролық

      сынақтар салдарынан

      зардап шеккен

      азаматтардың

      зейнетақыларына

      үстемеақыларды;

      Жаппай саяси қуғын

      сүргіндер құрбан.

      дарына бiр жолғы

      ақшалай

      өтемақыларды;

      бала тууына

      байланысты берілетiн

      бiржолғы мемлекеттiк

      жәрдемақыларды

      төлеудi қамтамасыз

      ету.

      Зейнетақы мен

      жәрдемақыларды

      тағайындау үшiн

      алушылар iстерiнің

      үлгi жобасын

      қалыптастыру.

      Қазақстан Республика.

      сының барлық

      азаматтарына әлеумет.

      тiк жеке код беру.

      Міндеттi зейнетақы

      жарналарының транзитi

      және оларды есепке

      алу.

      Мемлекеттiк атаулы

      әлеуметтік көмектi

      тағайындау үшiн

      зейнетақы мен

      жәрдемақылар мөлшерi

      туралы ақпарат беру.

      Жинақтаушы зейнетақы

      қорларына қате

      аударылған төлемдер

      мен міндеттi зейнетақы

      жарналары туралы

      ақпаратпен қамтамасыз

      eту

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: зейнетақы мен жәрдемақылардың толық және уақытылы төленуiн қамтамасыз ету. Мiндеттi зейнетақы жарналарын есепке алу және уақытылы аудару.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      209-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 209 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 01 шілдедегі N 150г қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Қаза болған, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-аналарына, асырап алушыларына,

      қамқоршыларына бiржолғы төлемдер"

      056 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2502 мың теңге (екi миллион бес жүз екі мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қаза болған, қайтыс болған әскери қызметшiлердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына бiржолғы төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1999 жылғы 13 желтоқсандағы N 284 Жарлығы , "Қаза болған қайтыс болған әскери қызметшiлердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына бiржол төлемдердi жүзеге асыру Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 23 мамырдағы N 80 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қаза болған, қайтыс болған әскери қызметшiлердiң ата-аналарын, асырап алушыларын, қамқоршыларын әлеуметтiк қолдау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақшалай төлемдердi уақытылы жүзеге асыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 056 Қаза Қаза болған, қайтыс Қазақстан

      болған, болған әскери Республика.

      қайтыс қызметшiлердің ата- Жыл сының

      болған аналарының, асырап ішінде Еңбек және

      әскери алушыларының, қамқор. халықты

      қызметшi. шыларының жеке әлеуметтік

      лердің шоттарына, төлемдердi қорғау

      ата-анала. ұйымдастыруға арнал. министрлі.

      рына, ған шығыстарды гі, еңбек

      асырап ескере отырып, аудару және

      алушыла. арқылы ақша қаражатын халықты

      рына, төлеу. әлеуметтік

      қамқоршы. Болжалып отырған қорғаудың

      ларына алушылардың саны - 28 облыстық

      бiржолғы адам. басқарма.

      төлемдер лары

      (департа.

      таменттерi)

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: әлеуметтiк қолдау мақсатында қаза болған, қайтыс болған әскери қызметшілердің ата-аналарына, асырап алушыларына, қамқоршыларына бiржолғы төлемдердi уақытылы төлеудi қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      210-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Еңбекақы төлеу және халықты әлеуметтiк қорғау жүйесiн жетілдiру үшiн мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерi консультациялық қызметтермен қамтамасыз ету"

      058 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 512 мың теңге (төрт миллион бес жүз он екi мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңының 70, 75-бабы , "Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000-2002 жылдарға арналған iс қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 қарашадағы N 1532 қаулысы , "Қазақстан Республикасында мүгедектердiң әлеуметтiк қорғалуы туралы" Қазақстан Республикасының 1991 жылғы 21 маусымдағы N 692-XII Заңы, "Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы N 126-I Заңы , "Қазақстан Республикасының Халықты әлеуметтiк қорғау тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 886 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгiнің кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 21 желтоқсандағы N 1668 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар қызметкерлерінің еңбекақы төлеу жүйесiн жетілдiру. Қазақстан Республикасының еңбек жөнiндегi нормативтiк базасын құру және әзiрлеу. Медициналық-әлеуметтiк сараптаманы жетiлдiру үшiн нормативтiк-құқықтық базамен қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасында мүгедектердi оң саласында бiрыңғай мемлекеттік саясат құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Бiрыңғай тарифтiк-бiлiктiлiк анықтамалық пен Бiлiктiлiк анықтамалықтарын сатып алуды ескере отырып, нормативтік база құру және әзiрлеу жөнiнде консультациялық қызметтер алу. Еңбек ету қабiлетiн жоғалту дәрежесiн белгiлеу, медициналық-әлеуметтiк сараптаманы және мүгедектердi оңалтуды құқықтық реттеудi белгiлеудің мәселелерi бойынша нормативтiк-құқықтық база әзiрлеу консультанттар тарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 058 Еңбекақы Бiрыңғай тарифтік- Қазақстан

      төлеу және біліктілік анықтама. Республика.

      халықты лық пен Бiлiктiлiк Жыл сының

      әлеуметтiк анықтамалықтарды ішінде Еңбек және

      қорғау сатып алуды ескере халықты

      жүйесiн отырып, еңбек жөнін. әлеуметтік

      жетілдiру дегi нормативтiк база қорғау

      үшiн құру және әзiрлеу министрлігі

      мемлекет. жөнінде консультация.

      тiк меке. лық қызметтер алу.

      мелер Еңбек ету қабiлетiн

      қызметкер. жоғалту дәрежесiн

      лерiн белгiлеу, медицина.

      консульта. лық-әлеуметтiк

      циялық сараптаманы және

      қызметтер. мүгедектердi оңалту.

      мен қамта. ды құқықтық реттеудi

      масыз ету белгiлеудің мәселе.

      лерi бойынша

      нормативтiк-құқықтық

      база әзiрлеу үшiн

      консультациялық

      қызметтер алу.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Бiрыңғай тарифтiк-бiліктілік анықтамалық пен Бiлiктiлiк анықтамалықтарын сатып алуды ескере отырып, еңбекке ақы төлеу жүйесiн жетілдiру, нормативтiк база құру және әзiрлеу мәселелерi жөнінде консультациялық қызметтер алу. Еңбек ету қабiлетiн жоғалту дәрежесiн белгiлеу методологиясын және мүгедектердi оңалтудың әлеуметтiк-кәсiптiк жүйесiн жетiлдiрудi нормативтiк-құқықтық базамен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      211-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Лицензиарлардың функцияларын орындау"

      079 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бiр миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 19 маусымдағы N 836 қаулысы , "Шетелдiк жұмыс күшiн лицензиялау, тарту және жұмыс күшiн Қазақстан Республикасынан шетелге шығару мәселелерi жөніндегi ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 25 маусымдағы N 862 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ішкі еңбек рыногын қорғауды жүзеге асыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жұмыс күшiн тартуға берiлетiн рұқсаттарды және бланкi өнімдерін дайындау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 079 Лицензиар. 100000 дана лицензия Қазақстан

      лардың бланкiлерін дайындау Жыл Республика.

      функция. және сатып алу. ішінде сының

      ларын Еңбек және

      орындау халықты

      әлеуметтік

      қорғау

      министрлігі

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: қолда бар жұмыс орындарын сақтаушы және жаңа жұмыс орындарын құрушы жұмыс берушілердi ынталандыру. Шетелдiк жұмыс күшiн тартуды квоталау арқылы iшкi еңбек рыногын қорғау.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      212-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Аумақтық органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру"

      200 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 13 600 мың теңге (он үш миллион алты жүз мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Өнеркәсiптегi және саудадағы еңбек инспекциясы туралы конвенцияны ратификациялау туралы" 2001 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңымен ратификацияланған "Өнеркәсіптегi және саудадағы еңбек инспекциясы туралы" Халықаралық еңбек ұйымының 1947 жылғы N 81 Конвенциясының 11-бабы , "Еңбек туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 10 желтоқсандағы Заңының 102, 103, 104-баптары , "Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің аумақтық органдарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 28 желтоқсандағы N 1920 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгінiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2000 жылғы 21 желтоқсандағы N 1668 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды тиiмдi орындауға жету үшiн Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік еңбек инспекторлары зиянды өндiрiстiк факторларды жедел анықтау үшiн бақылау-өлшеу құралдарын сатып алу және Аумақтық департаменттердiң медициналық-әлеуметтiк сараптама бөлiмшелерiнiң медициналық-әлеуметтiк сараптаманы сапалы жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 200 Аумақтық Бақылау-өлшеу құрал. Қазақстан

      органдарды дарын: электроаспи. Республика.

      материал. раторлар - 16 дана; Жыл сының

      дық-техни. ауа сынақтарын алу ішінде Еңбек және

      калық аппараттары - 16 халықты

      жарақтан. дана; люксметрлер әлеуметтік

      дыру. - 16 дана; газтал. қорғау

      дауыштар - 16 дана, министрлігі

      спектррадиометр -

      16 дана, шу өлшеуiш.

      тер - 16 дана,

      вибрамометр - 16

      дана, тәркiлейтiн

      жабдықтар - 49 дана

      сатып алу.

      Медициналық жабдықтар:

      медициналық күшетка.

      лар - 62; медицина.

      лық жиналатын шымылдық

      - 30, бойөлшеуіш - 82,

      медициналық таразылар

      - 80, динамометрлер -

      60, негатоскоптар -

      16, тонометрлер - 90,

      фонендоскоптар - 90

      дана сатып алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: зиянды өндiрiстiк факторларды анықтау бойынша өлшеулердi жүргiзу жұмыс жағдайы зиянды жұмыстарда iстейтiн ұйымдар қызметкерлерiнің конституциялық және еңбек құқықтарын қорғау, ұйымдарда өндiрiстiк жарақаттануды төмендету бойынша профилактикалық жұмыстар жүргiзу. Куәландырылатындар үшiн қолайлы жағдай жасау және Аумақтық департаменттердің медициналық-әлеуметтiк сараптама бөлiмшелерiн қажетті жабдықтармен қамтамасыз ету жолымен мүгедектiк пен одан әрi оң туралы уақытылы қорытынды алу.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      213-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Бала тууға байланысты бiржолғы мемлекеттік

      жәрдемақылар төлеу"

      400 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 914 603 мың теңге (екi миллиард тоғыз жүз он төрт миллион алты жүз үш мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 14-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бала тууына байланысты отбасыларын әлеуметтiк әлеуметтік қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: бала тууына байланысты он бес еселенген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде біржолғы мемлекеттiк жәрдемақы төлеу

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 400 Бала тууға Бала тууына байланысты Қазақстан

      байланысты бiржолғы мемлекеттік Жыл Республика.

      бiржолғы жәрдемақы төлемiн ішінде сының

      мемлекеттiк уақытында қамтамасыз Еңбек және

      жәрдемақы. ету. халықты

      лар төлеу Бала тууына байланысты әлеуметтік

      бiржолғы мемлекеттiк қорғау

      жәрдемақы алушылардың министрлігі

      болжамды орташа

      жылдық саны 221500

      адам құрайды.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: елдегi демографиялық жағдайды жақсарту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      214-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Арал және Қазалы аудандарының тұрғындарына атаулы

      әлеуметтiк көмек көрсету үшiн Қызылорда облыстық

      бюджетiне берiлетiн мақсатты трансферттер"

      401 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 270 000 мың теңге (екi жүз жетпiс миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттік атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының 1-9-баптары , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 28-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының халқын әлеуметтiк қолдау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Арал және Қазалы аудандарының халқына атаулы әлеуметтiк көмек көрсету мақсатында Қызылорда облыстық бюджетiн қаржылық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. ! маның ! бағдарламаның) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның ! маның) ! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 401 000 Арал және Арал және Қазалы Қазақстан

      Қазалы аудандарының халқына Жыл Республика.

      аудандары. атаулы әлеуметтiк ішінде сының

      ның көмек көрсету үшiн Еңбек және

      тұрғын. республикалық халықты

      дарына бюджеттен Қызылорда әлеуметтік

      атаулы облыстық бюджетiне қорғау

      әлеуметтiк мақсатты трансферттер министр.

      көмек бөлінуін қамтамасыз лігі,

      көрсету ету Қызылорда

      үшiн облысының

      Қызылорда Әкімі

      облыстық

      бюджетiне

      берiлетiн

      мақсатты

      трансферт.

      тер

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер:* Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының халқына атаулы әлеуметтiк көмек көрсету

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөніндегi іс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтілетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      215-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Шалқар ауданының тұрғындарына атаулы әлеуметтiк көмек көрсету үшiн Ақтөбе облыстық бюджетiне

      берілетiн мақсатты трансферттер"

      402 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 74 354 мың теңге (жетпiс төрт миллион үш жүз елу төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңының 1-9-баптары , "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 28-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ақтөбе облысы Шалқар ауданының халқын әлеуметтiк қолдау.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Шалқар ауданының халқына атаулы әлеуметтiк көмек көрсету мақсатында Ақтөбе облыстық бюджетiн қаржылық қолдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 402 Шалқар Халыққа атаулы Қазақстан

      ауданының әлеуметтік көмек Жыл Республика.

      тұрғында. көрсету үшін Ақтөбе ішінде сының

      рына облыстық бюджетіне Еңбек және

      атаулы республикалық халықты

      әлеуметтiк бюджеттен қаржы әлеуметтік

      көмек бөлінуін қамтамасыз қорғау

      көрсету ету министрлігі

      үшiн Ақтөбе

      облыстық

      бюджетiне

      берiлетiн

      мақсатты

      трансферт.

      тер

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ақтөбе облысы Шалқар ауданының халқына атаулы әлеуметтік көмек көрсету.*

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      216-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Жұмыспен қамтылудың, кедейшiлiктің

      ақпараттық базасын сүйемелдеу"

      500 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 41 613 мың теңге (қырық бip миллион алты жүз он үш мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 4 , 6 , 12-баптары , "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шiлдедегi Заңы , "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" "Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 24 желтоқсандағы N 1685 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 20 шілдедегі N 983 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жұмыссыздықтың, кедейшiлiктiң деңгейiн төмендету, республиканың аз қамтамасыз етiлген азаматтарына атаулы әлеуметтік көмек көрсету туралы деректердi талдау мақсатында мемлекеттiк саясатты iске асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасына шетелдiк жұмыс күшiн тарту мониторингі үшiн база құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: еңбек рыногының деректерiн жинау, қолдау және өңдеу, Қазақстан Республикасының аз қамтылған азаматтарына атаулы әлеуметтiк көмек көрсету туралы ақпарат жинақтау, жұмыспен қамту, кедейшiлiктiң аймақтық базасын құру, атаулы көмектi тағайындау және төлеу, Қазақстан Республикасында жұмыс iстейтiн шетел мамандары, басқа елдердiң жұмыс күшін тартатын жұмыс берушiлер жөнiнде база құру және өңдеу жөнiндегi ақпараттық технологияларды әзiрлеу, жетiлдiру, енгiзу, бiрыңғай республикалық жұмыспен қамту базасын, атаулы әлеуметтік көмек алушылары жөніндегi мониторингтi өңдеу, аз қамтамасыз етiлген азаматтарға әр облыс және жалпы республика бойынша әлеуметтiк көмек беру туралы ақпараттарды қорыту және талдау, атаулы әлеуметтік көмекке жұмсалған шығындардың көлемi туралы ақпарат өңдеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1. 500 Жұмыс пен Аймақтар бойынша Қазақстан

      қамтылу. кедейшілікпен және Жыл Республика.

      дың, кедей. жұмыссыздықпен ішінде сының

      шiлiктің бағдарламаның Еңбек және

      ақпараттық орындалу барысы, халықты

      базасын экономика салалары әлеуметтік

      сүйемелдеу бойынша жаңа жұмыс қорғау

      орындарын құру, министрлігі

      ақылы қоғамдық жұмыс

      орындарына тарту

      жөніндегі ақпаратты

      өңдеу.

      Атаулы әлеуметтiк

      көмек бойынша

      бағдарламалы-қолдан.

      балы кiшi жүйе құру,

      ере жүру, қолдау:

      - атаулы әлеуметтiк

      көмек алушылардың

      аймақтық базасына

      ере жүру;

      - алушылар санаттарын

      анықтамалығын,

      түрлерінің сыныптама.

      сын, табыстың,

      алынатын өнiм түрлерi

      нормативтерін

      автоматтандырып

      қалыптастыру;

      - атаулы әлеуметтік

      көмек тағайындауды,

      төлемдердi бақылауды

      автоматтандыру;

      - жиынтық деректердi

      қалыптастыру.

      Шетелдiк жұмыс күшiн

      әкелудiң және жұмыс

      берушiлердің берiлген

      рұқсаттар бойынша

      шарттарды орындау

      мониторингi:

      - басқа елдердiң маман.

      дарын тартатын, жұмыс

      берушiлердің аймақтар,

      қызмет түрлерi бойынша

      деректер базасын

      қолдау;

      - өтiніштердің және

      олар бойынша берiлген

      рұқсаттардың деректер

      базасы;

      - шетел мамандарының

      дербес есебiнің

      базасы;

      - қосымша жұмыс

      орындары, шетел маман.

      дарын алмастыру үшiн

      қайта оқыған Қазақстан

      Республикасы азамат.

      тарының саны, шетелдiк

      басқару ұйымдарында

      жұмыс iстейтiн

      Қазақстан Республикасы

      азаматтарының саны

      және т.б. туралы

      деректер базасы.

      Мемлекеттiк сатып алу

      жөніндегi конкурсты

      ұйымдастырумен

      байланысты iс-шаралар.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: азаматтар мен жұмыс берушілер тарапынан түсетiн ұсыным мен сұраным рыногының жұмыспен қамту органдары тiркеген жазушы республикалық ақпаратқа күнделiктi қол жеткiзудi қамтамасыз ету, жұмыс iздеушi азаматтар мен мамандарға сұранысы бар жұмыс берушiлерге электронды жүйенің көмегiмен өз бетiнше өзінің резюмесiн және маманды қабылдауға талапты орналастыруға мүмкiндiк беру; еңбек рыногының республикалық базасының негiзiнде аймақтарға ақпаратты жаппай және жедел жолмен аймақтарға ақпараттар беру және республика бойынша ақпараттар базасына күн сайын қол жеткiзу арқылы аймақаралық еңбекке орналастыру мүмкiндiгiн беру.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      217-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Жұмыспен қамтылудың, кедейшіліктің

      ақпараттық базасын дамыту"

      600 республикалық бюджеттік бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 572 мың теңге (үш миллион бес жүз жетпiс екi мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 4 , 6 , 8 , 12-баптары , "Мемлекеттік атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегi Заңының 1-бабы , "Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2001 жылғы 24 желтоқсандағы N 1685 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi туралы ереже" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 20 шiлдедегi N 983 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жұмыспен қамту, атаулы деректер базаларының, әлеуметтік көмек, веб-сайттың, электронды поштаның, корпоративтiк жүйенің басқа да серверлерінің тоқтаусыз жұмысы үшiн қажетті лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етумен жарақтандыру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық технологияны, еңбек, жұмыспен қамту, кедейлiк саласындағы ақпараттарды өңдеу жүйесiн енгізу және аз қамтамасыз етiлген азаматтардың саны мен санаттары, атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге арналған қаржыландыру көлемi туралы ақпаратты өңдеу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 600 Жұмыспен Жұмыс пен қамту, Қазақстан

      қамтылудың, кедейлiк ақпараттық Жыл Республика.

      кедейшiлiк. базасын дамыту үшiн ішінде сының

      тің лицензиялық бағдар. Еңбек және

      ақпараттық ламалық қамтамасыз халықты

      базасын етудің 9 атауын әлеуметтік

      дамыту сатып алу қорғау

      министрлігі

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: азаматтар мен жұмыс берушiлер тарапынан жалпы республикалық ұсыныстар мен сұраным рыногына қол жеткiзуiн қамтамасыз ету тұрақты жаңартылып тұратын жұмыспен қамту республикалық деректер базасын ұсыну негiзiнде аумақаралық жұмысқа орналастыру мүмкiндiктерiн iске асыру.

      Республикалық және аймақтық еңбек рыногi базаларын қолдау, кедейлік, аз қамтамасыз етiлген отбасыларына атаулы әлеуметтiк көмек көрсету, балалы аз қамтамасыз етiлген отбасыларының жан басына шаққандағы орташа табысы, талдау, еңбек рыногi бойынша ақпараттық жүйелер кешенiн статистикалық және жедел деректердi алуға пайдаланудың мүмкіндігі, оларды тиiстi мемлекеттік мекемелерге ұсыну.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      218-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтың

      ақпараттық жүйесiн дамыту"

      601 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 150 000 мың теңге (бip жүз елу миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы салық төлеушiлерi есебiнiң автоматтандырылған деректер банкiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 30 маусымдағы N 9921 қаулысы, "Қазақстан Республикасының халқын әлеуметтiк қорғау Тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 886 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттік орталықтың техникалық паркін жаңалау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттерi: Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтың ақпараттық жүйесiн техникалық жарақтандыру және дамыту.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. !малардың ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның !малардың)! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 601 Зейнетақы ЗТМО техникалық Қазақстан

      төлеу паркiн жаңалау: Жыл Республика.

      жөніндегі 337 дана - компьютер; ішінде сының

      мемлекет. жалпы жүйелік бағдар. Еңбек және

      тiк ламалық өнімді - 250 халықты

      орталықтың лицензия, корпоратив. әлеуметтік

      ақпарат. тiк жүйенi басқару қорғау

      тық жүйесiн жүйесiн - 1 комплектiн министрлігі

      дамыту сатып алу.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтың ақпараттық жүйесiн қазiргi заманғы деңгейде техникалық жарақтандыру, зейнетақы мен жәрдемақы алушылардың iс-қағаздары үлгiлерiн қалыптастыру жөнiндегi процестi оңтайландыру, азаматтарға берiлетiн барлық әлеуметтiк төлемдер бойынша есепке алу және жүйелеу жөнiндегi тиiмдi ақпараттық-төлем жүйесiн құру, Қазақстан Республикасы халқын теңестiрудің бiрыңғай жүйесiн енгiзудi аяқтау, мiндеттi аударымдар есебiн бiрегейлендiрудi жүргiзу.

      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      219-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 219 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 11 қарашадағы N 150о қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Еңбек және халықты әлеуметтiк

      қорғау министрлiгі

      _______________________________

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

      "Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiн есептеу және ұйымдастыру

      техникасымен қамтамасыз ету"

      602 республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      2003 жылға арналған

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 66 300 мың теңге (алпыс алты миллион үш жүз мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнің аумақтық органдарын құру туралы" 2000 жылғы 28 желтоқсандағы N 1920 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы 2001 жылғы 20 шілдедегi N 983 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жүктелген функциялардың тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігінің қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiн қазiргi заманғы есептеу және ұйымдық техникамен техникалық жарақтандыру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      !Бағдар.!Кіші !Бағдарла.! Бағдарламаны (кіші !Іске ! Жауапты

      N!ламаның!бағ. ! маның ! бағдарламаны) !асыру!орындаушылар

      ! коды !дар. ! (кіші ! іске асыру жөніндегі !мер. !

      ! !лама.!бағдарла.! іс-шаралар !зімі !

      ! !ның ! маның) ! ! !

      ! !коды ! атауы ! ! !

      -------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 602 Қазақстан Саны 215 дана компьютер; Жыл Қазақстан

      Республика. 100 дана - принтер; ішінде Республика.

      сының Еңбек 16 дана - ксерокс; сының

      және 16 дана - факс; Еңбек және

      халықты 1 дана сервер сатып халықты

      әлеуметтiк алу. <*> әлеуметтік

      қорғау қорғау

      министрлi. министрлігі

      гiн есептеу

      және ұйым.

      дастыру

      техникасы.

      мен қамта.

      масыз eту

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтiк қорғау министрлiгi органдарын қазiргi деңгейдегi компьютерлiк техникамен жарақтандыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады